Page 1

Creatief inspelen op Maatschappelijke Stage Korte omschrijving opdracht: Een cursus waarin vrijwilligersorganisaties basisinformatie krijgen over maatschappelijke stages en leren om op een creatieve manier leuke maatschappelijke stageactiviteiten te bedenken. Maatschappelijke stages (MaS) Met ingang van het schooljaar 2011/2012 is een maatschappelijke stage wettelijk verplicht voor alle instromende leerlingen in het voortgezet onderwijs. Het project Kerk en Stage, scholen, steunpunten vrijwilligerswerk en vrijwilligersorganisaties werken samen om maatschappelijke stage een succes te laten worden. Op de websites www.maatschappelijkestages.nl en www.kerkenstage.nl vindt u alle actuele informatie over maatschappelijke stages. Stagebieders Vrijwilligersorganisaties oftewel stagebieders, organiseren stageplekken voor de leerlingen. Het gaat hierbij zowel om professionele organisaties met vrijwilligers (bijvoorbeeld een verpleegtehuis) als om organisaties die alleen uit vrijwilligers bestaan (bijvoorbeeld de kinderboerderij). Organisaties in de volle breedte van sport, welzijn, zorg, cultuur tot natuur, onderwijs, kerkelijke organisaties en ontwikkelingssamenwerking. De uitdaging daarbij is om stageactiviteiten te hebben die tegelijkertijd zinvol zijn voor de organisatie en voor de leerling. Maar hoe creëer je die activiteiten? Uitvoering: PRIMO nh ontwikkelde een serie trainingen voor maatschappelijke stage: Creatief inspelen op maatschappelijke stages, Begeleiding voor beginners en voor gevorderden, Puberproof en PR en communicatie. Trainingen en train de trainers kunnen worden gegeven door: Eigenreijs, trainingen en trajecten. Resultaat en/of effect: Vrijwilligersorganisaties weten wat een maatschappelijke stage is en hebben geleerd om op een creatieve manier zoveel mogelijk maatschappelijke stageplekken te bedenken Kosten De kosten voor deze cursus bedragen € 500,- excl. BTW en betreffen de uren van de trainer (voorbereiding, reistijd en uitvoering). Niet inbegrepen zijn: werving van de deelnemers, zaalhuur, koffie en thee voor de deelnemers, gebruik van flip-over Duur: De cursus bestaat uit één dagdeel van 2,5 uur Informatie: Marianne Reij marianne.reij@eigenreijs.nl 0627260405

Marianne Reij, Distel 51,1689 TC Zwaag, 06 27 26 04 05, marianne.reij@eigenreijs.nl www.eigenreijs.nl

K&SMascreatief  

Korte omschrijving opdracht: Een cursus waarin vrijwilligersorganisaties basisinformatie krijgen over maatschappelijke stages en leren om op...

K&SMascreatief  

Korte omschrijving opdracht: Een cursus waarin vrijwilligersorganisaties basisinformatie krijgen over maatschappelijke stages en leren om op...

Advertisement