Page 1

Współpraca na każdym polu


Współpraca na każdym polu


Osadkowski SA – kompleksowa obsługa na każdym polu. Od ponad 20 lat zapewniamy swoim Klientom wsparcie w produkcji rolniczej. Kładziemy nacisk na stały rozwój i powiększanie obszarów współpracy. Stawiamy sobie za cel osiągnięcie najwyższego poziomu obsługi w pełnym zakresie prac rolnych.

Nasze osiągnięcia zostały docenione • Gazele Biznesu • Odpowiedzialny Pracodawca – Lider HR • Perła Polskiej Gospodarki • Polska Jakość • Solidny Pracodawca • Zbożowiec Roku • Złoty Kłos – Dealer Roku New Holland

Naszą ofertę wyróżniają: • szeroki asortyment środków do produkcji roślinnej i zwierzęcej, dostosowany do gospodarstw o różnej wielkości i intensywności produkcji • sprzedaż i serwis bogatej oferty maszyn rolniczych • doświadczony zespół doradców agrotechnicznych, wspierający specjalistyczną wiedzą na każdym etapie produkcji rolnej

Doradztwo rolnicze

• niezawodna logistyka, dzięki której większość za-

Dzielimy się wiedzą i doświadczeniem, pro-

mówień jest realizowana maksymalnie w czasie

wadząc szkolenia „Zielone Pola” i wydając

24 godzin

„Agronom.pl” oraz katalogi agrotechniczne.

• prężnie działający skup płodów rolnych • elastyczne rozwiązania kredytowe i pomoc w pozyskiwaniu dotacji, wspierające stabilne tempo rozwoju gospodarstw rolnych

Osadkowski SA Bierutów 56-420, ul. Kolejowa 6 tel. 71 314 64 54, faks 71 314 64 65 centrum@osadkowski.pl www.osadkowski.pl


Grupa Osadkowski Jesteśmy blisko Ciebie

przedstawiciele handlowi Osadkowski SA przedstawiciele handlowi Osadkowski-Cebulski Sp. z o.o. przedstawiciele handlowi Osadkowski Raiffeisen Sp. z o.o. punkty firmowe Osadkowski SA punkty firmowe Osadkowski-Cebulski Sp. z o.o. punkty firmowe Osadkowski Raiffeisen Sp. z o.o.


Grupa Osadkowski w liczbach

620

20

140

zatrudnionych pracowników

punktów handlowych w kraju

łączna pojemność magazynów zbożowych

tys. ton

Grupa Osadkowski – lider w zakresie kompleksowego zaopatrzenia rolnictwa w Polsce. Aby rolnicy i producenci rolni otrzymali jeszcze większe wsparcie we wszystkich obszarach produkcji, połączyliśmy cztery prężnie działające podmioty i utworzyliśmy Grupę Osadkowski. Razem stanowimy siłę, która pozwala na proponowanie korzyst-

Dynamika obrotu

nych warunków współpracy przy równoczesnym

Każdego roku Grupa Osadkowski dyna-

poszerzeniu oferty, zasięgu i zwiększeniu skutecz-

micznie zwiększa obroty. To efekt zaufania,

ności działania.

jakim obdarzają nas Klienci.

2 500 000 000

W skład Grupy Osadkowski wchodzą:

1 500 000 000

Osadkowski SA

1 400 000 000

Osadkowski-Cebulski Sp. z o.o.

1 300 000 000

Osadkowski Raiffeisen Sp. z o.o.

1 200 000 000

Agrainvest Sp. z o.o.

1 100 000 000 1 000 000 000 [zł]

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013


Racjonalne nawożenie Dbamy o zasobność gleby oraz wielkość i jakość plonów


Co

5

hektar pól uprawnych

Żyzne pola są naszym bogactwem. To zrozumiałe, że staramy się o nie dbać, właściwie je nawozić oraz utrzymywać w optymalnym stanie zasobności i odczynu. By te starania przynosiły oczekiwane efekty, warto polegać na profesjonalizmie i doświadczeniu pracowników naszej firmy oraz współpracujących z nami

w kraju w ostatnim roku miał regulowany odczyn nawozami wapniowymi zakupionymi w Grupie Osadkowski

przedstawicieli nauki i praktyki rolniczej. U nas znajdziesz szeroki asortyment dostępnych na wych i zagranicznych, a także nawozów: azotowych,

Oferujemy nawozy uznanych producentów:

fosforowych, potasowych, wieloskładnikowych oraz

• Fosfan SA

wapniowych i wapniowo-magnezowych. Będziesz

• Gdańskie Zakłady Nawozów Fosforowych Fosfory Sp. z o.o.

rynku nawozów mineralnych producentów krajo-

mógł również skorzystać z fachowego doradztwa odnośnie ustalenia optymalnego zapotrzebowania

• Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn SA • Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy SA • Grupa Azoty Zakłady Azotowe Tarnów SA

nawozowego roślin w warunkach prowadzenia pro-

• Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police SA

dukcji rolnej, tj. przy określonym poziomie oczeki-

• K+S Polska Sp. z o.o.

wanego plonu, potrzeb wapnowania i stanu zasob-

• Luvena SA

ności gleb w składniki pokarmowe.

• Nordkalk Sp. z o.o. • Omya Sp. z o.o.

Dział Nawozów Strzelin 57-100, ul. Oławska 43 tel. 71 392 48 60 Koordynator ds. Handlu Zagranicznego – Eksport Agata Szwed-Ćwiertnia, tel. 795 144 323 a.szwed@osadkowski.pl

• Timac Agro Polska Sp. z o.o. • Yara Poland Sp. z o.o. • Zakłady Azotowe Anwil SA • Zakłady Wapiennicze Lhoist SA


Dobór najlepszych nasion W trosce o jakość plonów


Ponad

100

tys. hektarów rzepaku

Dobre plony to główny cel naszych codziennych wysiłków. Dobieramy najlepsze metody upraw, pielęgnujemy rośliny w okresie wegetacji i zbieramy je z pól, gdy dojrzeją. Dobór materiału siewnego jest pierwszym i zarazem

najważniejszym

etapem

tych

działań.

kwitnącego w maju zostało obsianych materiałem siewnym zakupionym w Grupie Osadkowski

W naszej ofercie znajdziesz certyfikowane nasiona pochodzące ze sprawdzonych hodowli, odmiany starannie wyselekcjonowane pod względem najważniejszych dla danego gatunku cech: plonowania, odporności na suszę, zimotrwałości, zdrowotności,

wymagań

glebowych.

Wiedzę

o

nich

Oferujemy nasiona najwyższej jakości z hodowli: • Barenbrug Polska • Caussade Nasiona Polska Sp. z o.o. • Euralis Semences

czerpiemy nie tylko z badań dostarczonych przez

• Hodowla Roślin Smolice Sp. z o.o.

producentów, ale także z własnych doświadczeń

• Hodowla Roślin Strzelce Sp. z o.o.

zebranych na poletkach demonstracyjnych w całym kraju.

• KWS Lochow Polska Sp. z o.o. • Lantmännen SW Seed GmbH • Limagrain Central Europe Spółka Europejska • Maisadour Polska Sp. z o.o. • Małopolska Hodowla Roślin Sp. z o.o. • Monsanto Polska Sp. z o.o.

Dział Nasion Strzelin 57-100, Górzec 14 tel. 71 394 70 20

• Pioneer Hi-Bred Northern Europe • RAGT Semences Polska Sp. z o.o. • Rapool Polska Sp. z o.o. • Syngenta Polska Sp. z o.o.


Skuteczna ochrona Nasz cel to zdrowie Twoich upraw


Na

10%

powierzchni zbóż

W okresie wegetacji nasze uprawy są narażone na wiele naturalnych niebezpieczeństw. Chwasty, szkodniki, choroby roślin są groźne dla dobrych plonów. Aby

skutecznie

przeciwdziałać

uprawianych w Polsce zastosowano nawozy dolistne zakupione w Grupie Osadkowski

zagrożeniom

i wspierać naturalną odporność roślin, warto stosować sprawdzone preparaty renomowanych producentów. U nas znajdziesz najszerszy w Polsce asortyment środków ochrony roślin, a także najnowocześniejsze stymulatory rozwoju roślin, dzięki którym ograniczane są negatywne efekty różnorodnych stresów roślinnych, oraz nawozy dolistne cechujące się świetną jakością, doskonałą rozpuszczalnością i wysoką koncentracją składników. Skorzystaj z naszego wieloletniego doświadczenia.

Dział Środków Ochrony Roślin Oleśnica 56-400, ul. Krzywoustego 29 tel. 71 314 40 16 Koordynator ds. Handlu Zagranicznego – Eksport Tomasz Antonowicz, tel. 600 494 696 t.antonowicz@osadkowski.pl

Jesteśmy bezpośrednim dystrybutorem firm: • • • • • • • • • • • • • • • • •

Arysta LifeScience Polska Sp. z o.o. Barclay Crop Protection BASF Polska Sp. z o.o. Bayer Sp. z o.o. Cheminova Polska Sp. z o.o. Chemtura Europe Limited Sp. z o.o. Dow AgroSciences Polska Sp. z o.o. DuPont Poland Sp. z o.o. F&N Agro Polska Sp. z o.o. Helm Polska Sp. z o.o. Makhteshim-Agan Poland Sp. z o.o. Monsanto Polska Sp. z o.o. Sumi Agro Poland Sp. z o.o. Syngenta Polska Sp. z o.o. United Phosphorus Ltd Zakłady Chemiczne Organika-Azot S.A. Zakłady Chemiczne Organika-Sarzyna S.A.


Pełne wsparcie w hodowli zwierząt Umożliwiamy wydajną produkcję zwierzęcą


Loszki DanBred (DanAvl) przy dobrym zarządzaniu dają

W hodowli zwierząt dążymy do uzyskania jak najlepszych wyników produkcyjnych. Dbamy o zdrowie zwierząt, zapewniamy optymalne żywienie i odpowiednie warunki zootechniczne. Jest to ważne dla hodowców, ponieważ pozwala im optymalizować procesy hodowlane i osiągać planowane zyski. Aby sprostać coraz większym wymaganiom rynku, należy ciągle podnosić standardy w gospodarstwach hodowlanych. W naszej firmie uzyskasz profesjonalne doradztwo

28–29

żywo urodzonych prosiaków na rok

i dostęp do najnowszych rozwiązań w zakresie żywienia i zarządzania. Znajdziesz tu także szeroki wybór zwierząt hodowlanych najlepszych dostępnych genetyk w kraju i w Europie.

Nasza oferta: • sprzedaż warchlaków polskich, duńskich i holenderskich • sprzedaż loszek i knurów najlepszych genetyk dostępnych w Europie

Dział zwierzęta Września 62-300, ul. Daszyńskiego 2 a tel. 61 222 59 50

• sprzedaż jałowic, pierwiastek i byczków opasowych • skup trzody chlewnej


Produkty dla hodowców O jakości decydują szczegóły


Siatka rolnicza to oszczędność czasu

Dla hodowców dostęp do pasz najwyższej jakości przy zoptymalizowanych kosztach to jeden

5

1,25

300 balotów

300 balotów

owiniętych

owiniętych

sznurkiem

siatką

godzin

godziny

z warunków osiągania planowanych zysków. Aby uzyskać paszę odpowiedniej jakości, trzeba zwrócić uwagę na wiele szczegółów w procesie produkcji i zastosować właściwe technologie, które oszczędzają czas, ograniczają zużycie paliwa i stopień zużycia maszyn. Dzięki nam otrzymasz dostęp do produktów niezbędnych w procesie wytwarzania pasz objętościowych dla zwierząt hodowlanych oraz zbioru słomy i siana . Dodatkowo w na szej ofercie znajdziesz opał pochodzący wyłącznie z polskich kopalń.

Nasza oferta: • folia rolnicza do produkcji sianokiszonki • folia pryzmowa • sznurki rolnicze • siatki do owijania bel • rękawy kiszonkarskie

Dział FARMA Oleśnica 56-400, ul. Krzywoustego 30A

• inokulanty (zakiszacze)

tel. 71 725 41 12

• testery wilgotności


Niezawodne maszyny rolnicze Cel: bezawaryjna praca


ponad

ponad

1700 szt.

500 szt.

Wydajna praca na roli jest niemożliwa bez wykorzystania solidnych, nowoczesnych maszyn rolniczych. Mocne w konstrukcji, wyspecjalizowane, niektóre proste w budowie, inne naszpikowane elektroniką. Są z nami na co dzień, w każdą pogodę. Dobry park maszynowy możesz skompletować i serwisować w naszych punktach sprzedaży i ser-

sprzedanych maszyn New Holland od 2010 roku przez Osadkowski SA

wisu maszyn. Znajdziesz tu szeroką ofertę renomowanych producentów maszyn – niezawodnych i tanich w eksploatacji. Konsultacje przed zakupem, elastyczne metody finansowania, przeglądy i kompleksowy serwis wykonywany przez doświadczonych mechaników – na to wszystko możesz liczyć.

Oferujemy sprzęt producentów: • Expom Sp. z o.o. • Kongskilde Polska Sp. z o.o. • Kverneland Group Polska Sp. z o.o. • PPH Mandam Sp. z o.o. • MEPROZET Kościan S.A. • New Holland Industrial Polska Sp. z o.o. • Stoll Niemcy GmbH

Dział Maszyn Oława 55-200, ul. Zwierzyniecka 1b, tel. 71 313 32 58 Rawicz 63-900, ul. Kamińskiego 23, tel. 65 546 28 86 Nysa 48-303, ul. Nowowiejska 16, tel. 77 433 72 29 Lubrza 48-231, ul. Wolności 94, tel. 77 553 22 22 Gałązki 63-720, Gałązki 46, tel. 62 721 05 78 Namysłów 46-100, ul. Oleśnicka 7, tel. 77 553 20 03 Świdnica 58-100, ul. Kopernika 37, tel. 74 857 51 20

• Unia Group Sp. z o.o. • Ursus S.A. • Väderstad Polska Sp. z o.o. • Weidemann Polska Sp. z o.o. • ZM Metaltech Sp. z o.o.


Rzetelny skup i kontraktacja ZaleĹźy nam na Twoim zysku


W ubiegłym roku

pomogliśmy rolnikom spieniężyć

Zbiór plonów to ostatni etap w cyklu upraw. Wtedy właśnie okazuje się, czy nasz wysiłek przyniósł spodziewane rezultaty.

ponad By mieć gwarancję osiągnięcia najlepszego, bezpiecznego i pewnego efektu finansowego, warto

milion ton płodów rolnych

powierzyć plony w dobre ręce. Współpracując z nami, uzyskasz atrakcyjne, dostosowane do Twoich oczekiwań formy rozliczeń i zapewnisz sobie sprawny odbiór sprzedawanych

Nasze certyfikaty

plonów, a dzięki systemom kontraktacji zagwarantujesz ich zbyt.

ISO 22000:2005

Otrzymasz od nas również wiele innych korzystREDCert EU

nych propozycji współpracy, których dogodność stała się naszym standardem. Przez lata zapracowaliśmy sobie na zaufanie Klientów.

OSADKOWSKI SA

Dział Obrotu Płodami Rolnymi 56-420 Bierutów, ul. Kolejowa 6; Polska (Poland) 57-150 Kondratowice, ul. Długa 20 55-110 Prusice, ul. Kaszycka 3 57-100 Górzec 14 58-100 Świdnicka, ul. Kopernika 37 56-400 Oleśnica, ul. Krzywoustego 29 62-300 Września, ul. Czarniejewska 3

GMP+ Osadkowski SA ul. Kolejowa 6 PL – 56-420 Bierutów

REDcert

Dział Obrotu Płodami Rolnymi Oleśnica 56-400, ul. Krzywoustego 29, tel. 71 398 34 57 Świdnica 58-100, ul. Kopernika 37, tel. 74 857 51 20 Strzelin 57-100, Górzec 14, tel. 71 392 03 10 Prusice 55-110, ul. Kaszycka 3, tel. 71 312 62 12 Prusy 57-150, Kondratowice, ul. Długa 20, tel. 71 392 61 55 Koordynator ds. Handlu Zagranicznego – Eksport Krzysztof Kolarz, tel. 883 318 004 k.kolarz@osadkowski.pl

Osadkowski SA


Skorzystaj z naszego doświadczenia Sprawdzone rozwiązania dla Twoich pól


W DemoFarmie jakubowice na

4,5

hektarach

uprawiamy

Uprawy wymagają stałej uwagi i właściwego prowadzenia. Każdego roku pojawiają się nowe wyzwania. Aby nie dać się im zaskoczyć, zawsze wybieraj ponad

ponad

staj z doświadczeń prowadzonych w układzie polo-

25

ponad

wym oraz ścisłym, które realizowane są na terenie

odmian rzepaków

odmian zbóż

odmian kukurydzy

sprawdzone rozwiązania agrotechniczne. Skorzy-

25

40

Polski i Czech. Dzięki nim masz dostęp do najlepszych technologii ochrony i nawożenia. Dowiedz się, jak dopasować je do konkretnych odmian roślin uprawnych.

Poletka demonstracyjne Grupy Osadkowski w Polsce

Zaufaj naszym poradom sprawdzonym w praktyce. Kierwałd

Zielin Skotniki

Piotrkowo

Mełno

Tuczno Toniszewo Polanowice

Płońsk

Kalsk Leśmierz

Pawłowice

Bronów

Łaszczyn

Rzeczyca

DEMOFARMA JAKUBOWICE

Sulików Sobota

Wisznia Budziszów Mała Mały Piława Dolna

Dział doradztwa i rozwoju Wilków 46-113, Jakubowice 36 tel. 600 965 956

Domaniów

Krzywizna Wasylów

Rudziczka Sucha Psina

poletka Osadkowski SA poletka Osadkowski-Cebulski Sp. z o.o. poletka Osadkowski Raiffeisen Sp. z o.o.

Wyszatyce


Nowoczesne rozwiązania finansowe Wspomagamy rozwój Twojego gospodarstwa


2200 zrealizowanych wniosków o dotacje

We współczesnym rolnictwie sięgamy po coraz Dzięki temu możemy wspomagać opłacalność

6000

produkcji oraz planować rozwój gospodarstw

sfinansowanych

rolnych.

maszyn rolniczych

Aby uzyskać wsparcie działalności bieżącej i realizacji

ponad

bardziej zaawansowane rozwiązania finansowe.

nego z wielu programów finansowania zakupów.

30 000

Możesz u nas zamówić przygotowanie wniosków

hektarów ubezpieczonych

o dofinansowanie z Unii Europejskiej wraz z biznes­

upraw rocznie

nowych inwestycji, zwróć się do nas i skorzystaj z jed-

planem i rozliczenie inwestycji. Z nami dopasujesz właściwe dla siebie ubez­ pieczenie, pomożemy Ci również wybrać najkorzystniejszy spośród wielu możliwych wariantów. U nas uzy­skasz ocenę gospodarstwa w zakresie spełniania wy­mogów wzajemnej zgodności (cross-compliance) oraz zasad BHP. Gwarantujemy fachową i kompleksową usługę.

Poza ubezpieczeniami upraw rolnych oferujemy: • ubezpieczenia maszyn i urządzeń rolniczych • ubezpieczenia majątkowe • ubezpieczenia komunikacyjne • ubezpieczenia życiowe i chroniące od następstw nieszczęśliwych wypadków

Agrainvest Sp. z o.o. Oleśnica 56-400, ul. Krzywoustego 29, tel. 71 314 17 24 Września 62-300, ul. Daszyńskiego 2a, tel. 61 862 04 00

• ubezpieczenia w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej


Osadkowski SA 56-420 Bierut贸w, ul. Kolejowa 6, tel. 71 314 64 54 www.osadkowski.pl

[PL] Osadkowski SA folder firmowy 2014  

Współpraca na każdym polu, Osadkowski SA, folder firmowy, rolnictwo

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you