Page 1

Spolupráce na každém poli


Spolupráce na každém poli


Osadkowski SA – komplexní obsluha na každém poli. Již více než 20 let zajišťujeme svým Zákazníkům podporu v zemědělské výrobě. Klademe důraz na stálý rozvoj a zvětšování oblastí spolupráce. Za cíl si klademe dosažení nejvyšší úrovně obsluhy v plném rozsahu zemědělských prací.

Naše úspěchy byly oceněny • Gazely obchodu • Obilovec roku • Perla polské ekonomiky • Polská kvalita • Solidní zaměstnavatel • Zlatý klas pro Lídra roku • Zodpovědný zaměstnavatel – Lídr HR

Naše nabídka se vyznačuje: • širokou nabídkou prostředků pro rostlinnou a zvířecí výrobu, přizpůsobenou zákazníkům různé velikosti a intenzity výroby • prodejem a servisem bohaté nabídky zemědělských strojů • zkušeným týmem agrotechnických poradců, podporujícím odborné znalosti na každé etapě země-

Zemědělské poradenství

dělské výroby

O naše znalosti a zkušenosti se dělíme ve-

• spolehlivou logistikou, díky které je většina objed-

dením školení „Zielone Pola“ (Zelená pole)

návek realizována maximálně v průběhu 24 hodin

a vydáváním publikace „Agronom.pl“ a ag-

• pružně fungujícím výkupem zemědělských plodin • pružnými úvěrovými řešeními a pomocí v získávání dotací, podporujícímu stabilní tempo rozvoje zemědělských subjektů

Osadkowski SA Polsko, Bierutów 56-420, ul. Kolejowa 6 tel. +48 71 314 64 54, faks +48 71 314 64 65 centrum@osadkowski.pl www.osadkowski.pl

rotechnických magazínů.


Skupina Osadkowski Jsme Vám na dosah ruky

obchodní zástupci Osadkowski SA obchodní zástupci Osadkowski-Cebulski Sp. z o.o. obchodní zástupci Osadkowski Raiffeisen Sp. z o.o. pobočky firmy Osadkowski SA pobočky firmy Osadkowski-Cebulski Sp. z o.o. pobočky firmy Osadkowski Raiffeisen Sp. z o.o.


Skupina Osadkowski v číslech

620

20

140

zaměstnanců

poboček v Polsku

celkový objem obilních skladů

tis. tun

Skupina Osadkowski – lídr v rozsahu komplexního zásobování zemědělství v Polsku. Aby zemědělci a zemědělští výrobci získali ještě větší podporu ve všech oblastech výroby, spojili jsme čtyři pružně fungující subjekty a vytvořili jsme Skupinu Osadkowski. Společně tvoříme sílu, která umožňuje nabídnout výhodné podmínky spoluprá-

Dynamika obratu

ce při současném rozšiřování nabídky, oblasti působ-

Každý rok Skupina Osadkowski dynamicky

nosti a zvýšení efektivity.

zvyšuje svoje obraty. Je to výsledek důvěry, kterou do nás vkládají naši Zákazníci.

2 500 000 000

Součástí Skupiny Osadkowski jsou:

1 500 000 000

Osadkowski SA

1 400 000 000

Osadkowski-Cebulski Sp. z o.o.

1 300 000 000

Osadkowski Raiffeisen Sp. z o.o.

1 200 000 000

Agrainvest Sp. z o.o.

1 100 000 000 1 000 000 000 [PLN]

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013


Racionální použití hnojiv Pečujeme o úrodnost půdy a velikost a kvalitu plodin


Každý

5

hektar zemědělských polí

Úrodná pole jsou naším bohatstvím. Je pochopitelné, že se o ně snažíme pečovat, správně je hnojit a udržovat v optimálním stavu úrodnosti a pH. Aby tyto snahy přinášely požadované účinky, je vhodné důvěřovat profesionalismu a zkušenostem zaměstnanců naší firmy a spolupracujícím s námi zástupcům vědy a zemědělské praxe.

v Polsku měl v posledním roce pH regulované vápenatými hnojivy zakoupenými ve Skupině Osadkowski

U nás najdete široký sortiment dostupných na trhu minerálních hnojiv od polských a zahraničních vývícesložková a vápenatá, vápenato-hořečnatá. Budete

Nabízíme hnojiva uznávaných výrobců:

také moci využít odborné poradenství za účelem ur-

• Fosfan SA

čení optimální potřeby hnojení rostlin v podmínkách

• Gdańskie Zakłady Nawozów Fosforowych Fosfory Sp. z o.o.

robců, a také hnojiv: dusíkatá, fosforečná, draslíková,

provozování zemědělské výroby, tj. při určité úrovni očekávané plodiny, potřeb přidávání vápna a stavu úrodnosti půdy s ohledem na výživové složky.

• Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn SA • Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy SA • Grupa Azoty Zakłady Azotowe Tarnów SA • Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police SA • K+S Polska Sp. z o.o. • Luvena SA • Nordkalk Sp. z o.o. • Omya Sp. z o.o.

ODDĚLENÍ HNOJIV Polsko, Strzelin 57-100, ul. Oławska 43 tel. +48 71 392 48 60 Koordinátor pro věci zahraničního obchodu – export Agata Szwed-Ćwiertnia, tel. +48 795 144 323 a.szwed@osadkowski.pl

• Timac Agro Polska Sp. z o.o. • Yara Poland Sp. z o.o. • Zakłady Azotowe Anwil SA • Zakłady Wapiennicze Lhoist SA


Výběr nejlepších semen V péči o kvalitu plodin


Více než

100

tisíc hektarů řepky

Dobré plodiny jsou hlavním cílem našeho každodenního úsilí. Volíme nejlepší metody pěstování, pečujeme o rostliny v období vegetace a sbíráme je z polí, když dozrávají. Výběr osiva je vždy první a současně nejdůleži-

kvetoucí v květnu bylo zaseto osivem zakoupeným ve Skupině Osadkowski

tější etapou těchto činností. V naší nabídce najdete certifikovaná semena pocházející z ověřených

pěstitelství,

odrůdy

pečlivě

vybrané

s ohledem na nejdůležitější, pro daný druh, vlastnosti: výsledky úrody, odolnost vůči suchu, odolnost vůči zimě, zdravotnost, požadavky půdy.

Nabízíme semena nejvyšší kvality z následujících pěstitelských firem: • Barenbrug Polska • Caussade Nasiona Polska Sp. z o.o.

Znalosti o těchto vlastnostech čerpáme nejen

• Euralis Semences

z výzkumů, které dodávají výrobci, ale také

• Hodowla Roślin Smolice Sp. z o.o.

z vlastních zkušeností získaných na demonstrač-

• Hodowla Roślin Strzelce Sp. z o.o.

ních políčkách v celém Polsku.

• KWS Lochow Polska Sp. z o.o. • Lantmännen SW Seed GmbH • Limagrain Central Europe Spółka Europejska • Maisadour Polska Sp. z o.o. • Małopolska Hodowla Roślin Sp. z o.o. • Monsanto Polska Sp. z o.o.

ODDĚLENÍ SEMEN Polsko, Strzelin 57-100, Górzec 14 tel. +48 71 394 70 20

• Pioneer Hi-Bred Northern Europe • RAGT Semences Polska Sp. z o.o. • Rapool Polska Sp. z o.o. • Syngenta Polska Sp. z o.o.


Účinná ochrana Naším cílem je zdraví Vašeho pěstitelství


Na

10%

plochy obilovin

V období vegetace je naše pěstitelství vystaveno mnoha přírodním nebezpečím. Plevel, škůdci a nemoci rostlin jsou nebezpečné pro dobré plodiny. Pro účinný boj proti nebezpečím a podporování pří-

pěstovaných v Polsku byla použita listová hnojiva zakoupená ve Skupině Osadkowski

rodní odolnosti rostlin je vhodné používat ověřené preparáty renomovaných výrobců. U nás najdete nejširší v Polsku sortiment prostředků pro ochranu rostlin, a také nejnovější stimulátory pro rozvoj rostlin, díky kterým jsou omezeny negativní dopady různorodých rostlinných stresů a listová hnojiva se vyznačují skvělou kvalitou, dokonalou rozpustností a vysokou koncentrací složek. Využijte naše mnohaleté zkušenosti.

ODDĚLENÍ OCHRANNÝCH PROSTŘEDKŮ PRO ROSTLINY Polsko, Oleśnica 56-400, ul. Krzywoustego 29 tel. +48 71 314 40 16 Koordinátor pro věci zahraničního obchodu – export Tomasz Antonowicz, tel. +48 600 494 696 t.antonowicz@osadkowski.pl

Jsme bezprostředním distributorem následujících firem: • • • • • • • • • • • • • • • • •

Arysta LifeScience Polska Sp. z o.o. Barclay Crop Protection BASF Polska Sp. z o.o. Bayer Sp. z o.o. Cheminova Polska Sp. z o.o. Chemtura Europe Limited Sp. z o.o. Dow AgroSciences Polska Sp. z o.o. DuPont Poland Sp. z o.o. F&N Agro Polska Sp. z o.o. Helm Polska Sp. z o.o. Makhteshim-Agan Poland Sp. z o.o. Monsanto Polska Sp. z o.o. Sumi Agro Poland Sp. z o.o. Syngenta Polska Sp. z o.o. United Phosphorus Ltd Zakłady Chemiczne Organika-Azot S.A. Zakłady Chemiczne Organika-Sarzyna S.A.


Plná podpora chovu zvířat Umožňujeme produktivní zvířecí chov


Svině DanBred (DanAvl) při dobrém řízení umožňují výsledek

V chovu zvířat se snažíme dosáhnout jak nejlepších výrobních výsledků. Pečujeme o zdraví zvířat, zajišťujeme optimální krmení a příslušné zootechnické podmínky. Je to pro chovatele důležité, protože jim umožňuje optimalizovat chovatelské procesy a dosahovat plánované zisky. Aby bylo možné čelit stále větším požadavkům na trhu, je nutno stále zvyšovat standardy v zemědělských zařízeních. V naší firmě získáte profesionální poradenství a pří-

28–29

živých narozených prasat ročně

stup k nejnovějším řešením v rozsahu krmení a řízení. Najdete zde také široký výběr chovných zvířat nejlepších dostupných genetik v Polsku a v Evropě.

Naše nabídka: • prodej polských, dánských a holandských podsvinčat • prodej sviní a kanců domácích nejlepších genetik dostupných v Evropě • prodej prasnic, bachyň a vepřů

ODDĚLENÍ ZVÍŘAT Polsko, Września 62-300, ul. Daszyńskiego 2 a tel. +48 61 222 59 50

• výkup prasat


Produkty pro chovatele O kvalitÄ› rozhodujĂ­ podrobnosti


Zemědělská síť úspory času

Pro chovatele je dostupnost krmiv nejvyšší kvality při optimalizovaných nákladech jednou z podmí-

5

1,25

300 balíků

300 balíků

ovinutých

ovinutých

provazem

sítí

hodin

hodiny

nek pro dosažení očekávaných zisků. Pro získání krmiva požadované kvality je nutno zohlednit mnoho podrobností ve výrobním procesu a použít příslušní technologie, které šetří čas, omezují spotřebu paliva a opotřebení strojů. Díky nám získáte přístup k produktům nezbytným v procesu vytváření objemových krmiv pro chovná zvířata a sběr slámy a sena. Dodatečně v naší nabídce najdete palivo pocházející výhradně z polských dolů.

Naše nabídka: • zemědělská folie pro výrobu senáže • pryžová folie • zemědělské provazy • sítě pro ovinutí balíků • silážní rukávy ODDĚLENÍ FARMA Polsko, Oleśnica 56-400, ul. Krzywoustego 30A

• inokulanty

tel. +48 71 725 41 12

• testery vlhkosti


Spolehlivé zemědělské stroje Cíl: bezporuchová práce


více než

více než

1700

500

ks

ks

Výkonná práce na poli není možná bez využití solidních a moderních zemědělských strojů. Pevná konstrukce, specializované, některé jednoduché stavby, jiné prošpikované elektronikou. Jsou s námi každý den a za každého počasí. Dobrý strojový park můžete získat a servisovat v naších prodejnách a strojních servisech. Najdete zde širokou nabídku renomovaných výrobců strojů –

prodaných strojů New Holland od roku 2010 firmou Osadkowski SA

spolehlivých a levných v provozu. Konsultace před nákupem, pružné metody financování, prohlídky a komplexní servis prováděný zkušenými mechaniky – to vše můžete očekávat.

Nabízíme stroje následujících výrobců: • Expom Sp. z o.o. • Kongskilde Polska Sp. z o.o. • Kverneland Group Polska Sp. z o.o. • PPH Mandam Sp. z o.o. • MEPROZET Kościan S.A. • New Holland Industrial Polska Sp. z o.o. • Stoll Niemcy GmbH

ODDĚLENÍ STROJŮ Polsko, Oława 55-200, ul. Zwierzyniecka 1b, tel. +48 71 313 32 58 Polsko, Rawicz 63-900, ul. Kamińskiego 23, tel. +48 65 546 28 86 Polsko, Nysa 48-303, ul. Nowowiejska 16, tel. +48 77 433 72 29 Polsko, Lubrza 48-231, ul. Wolności 94, tel. +48 77 553 22 22 Polsko, Koźmin Wlkp. 63-720, Gałązki 46, tel. +48 62 721 05 78 Polsko, Namysłów 46-100, ul. Oleśnicka 7, tel. +48 77 553 20 03 Polsko, Świdnica 58-100, ul. Kopernika 37, tel. +48 74 857 51 20

• Unia Group Sp. z o.o. • Ursus S.A. • Väderstad Polska Sp. z o.o. • Weidemann Polska Sp. z o.o. • ZM Metaltech Sp. z o.o.


Řádný výkup a uzavírání smluv Záleží nám na Vašem zisku


V minulém roce

jsme zemědělcům pomohli zpeněžit

Sklizeň je poslední etapou v cyklu pěstování. Právě tehdy se ukazuje, zda naše úsilí přineslo očekávané výsledky.

více než Abychom měli záruku dosažení nejlepšího, bezpečného a jistého finančního výsledku, je vhodné svěřit plodiny do dobrých rukou.

milion tun zemědělských plodin

V rámci naší spolupráce získáte atraktivní, přizpůsobené Vaším očekáváním formy vyúčtování a zajistíte si hladké odebírání prodávaných plodin, a díky sys-

Naše certifikáty

tému uzavírání smluv si zaručíte jejich prodej. Získáte od nás také mnoho jiných výhodných návr-

ISO 22000:2005

hů na spolupráci, jejichž užitečnost se stala naším REDCert EU

standardem. V průběhu mnoha let jsme si vypracovali důvěru Zákazníků.

OSADKOWSKI SA

Dział Obrotu Płodami Rolnymi 56-420 Bierutów, ul. Kolejowa 6; Polska (Poland) 57-150 Kondratowice, ul. Długa 20 55-110 Prusice, ul. Kaszycka 3 57-100 Górzec 14 58-100 Świdnicka, ul. Kopernika 37 56-400 Oleśnica, ul. Krzywoustego 29 62-300 Września, ul. Czarniejewska 3

GMP+ Osadkowski SA ul. Kolejowa 6 PL – 56-420 Bierutów

REDcert

ODDĚLENÍ OBRATU SE ZEMĚDĚLSKÝMI PLODINAMI Polsko, Oleśnica 56-400, ul. Krzywoustego 29, tel. +48 71 398 34 57 Polsko, Świdnica 58-100, ul. Kopernika 37, tel. +48 74 857 51 20 Polsko, Strzelin 57-100, Górzec 14, tel. +48 71 392 03 10 Polsko, Prusice 55-110, ul. Kaszycka 3, tel. +48 71 312 62 12 Polsko, Prusy 57-150, Kondratowice, ul. Długa 20, tel. +48 71 392 61 55 Koordinátor pro věci zahraničního obchodu – export Krzysztof Kolarz, tel. +48 883 318 004 k.kolarz@osadkowski.pl

Osadkowski SA


Využijte naších zkušeností Ověřená řešení pro Vaše pole


Na DemoFarmě Jakubowice na

4,5

hektarech

pěstujeme

Zemědělství vyžaduje stálou pozornost a správné řízení. Každý rok se objevují nové výzvy. Abyste se vyhnuli překvapením, vždy vybírejte ověřená agrotechnická řešení. Využijte zkuševíce než

více než

kách, které jsou realizovány na území Polska

25

více než

a České republiky. Díky nim máte přístup k nej-

odrůd řepky

odrůd obilovin

odrůd kukuřice

ností získaných z výzkumů vedených na políč-

25

40

lepší technologii ochrany a hnojení. Dozvíte se, jak je správně přiřadit ke konkrétním odrůdám pěstovaných rostlin. Důvěřujte naším radám ověřeným v praxi.

Demonstrační políčka Skupiny Osadkowski v Polsku Kierwałd

Zielin Skotniki

Piotrkowo

Mełno

Tuczno Toniszewo Polanowice

Płońsk

Kalsk Leśmierz

Pawłowice

Bronów

Łaszczyn

Rzeczyca

DEMOFARMA JAKUBOWICE

Sulików Sobota

Wisznia Budziszów Mała Mały Piława Dolna

ODDĚLENÍ PORADENSTVÍ A VÝVOJE Polsko, Wilków 46-113, Jakubowice 36 tel. +48 600 965 956

Domaniów

Krzywizna Wasylów

Rudziczka Sucha Psina

políčka Osadkowski SA políčka Osadkowski-Cebulski Sp. z o.o. políčka Osadkowski Raiffeisen Sp. z o.o.

Wyszatyce


Moderní finanční řešení Podporujeme vývoj Vašeho zemědělského zařízení


2200 uskutečněných žádostí o dotace

6000

V moderním zemědělství využíváme stále pokročilejší finanční řešení. Díky tomu můžeme

financovaných

podporovat ziskovost výroby a plánovat vývoj

zemědělských strojů

zemědělských zařízení.

více než

Pro získání podpory pro běžnou činnost a realizaci

30 000

nových investicí se obraťte na nás, a využijte jeden z mnoha programů pro financování nákupů.

hektarů pojištěné

Můžete si u nás objednat zhotovení žádostí o dotace

pěstitelské plochy

z Evropské unie spolu s obchodním plánem a vyúčtováním investice. S námi si zvolíte to správné pro Vás pojištění, pomůžeme Vám také vybrat si nejvýhodnější variantu ze všech. U nás získáte posouzení hospodářství

Kromě pojištění zemědělského pěstitelství nabízíme:

v rozsahu splňování požadavků vzájemného souladu (cross-compliance) a požadavků bezpečnosti

• pojištění strojů a zemědělského zařízení

a hygieny práce.

• pojištění majetku • dopravní pojištění • životní pojištění a pojištění proti následkům nešťastných událostí

Agrainvest Sp. z o.o. Polsko, Oleśnica 56-400, ul. Krzywoustego 29, tel. +48 71 314 17 24 Polsko, Września 62-300, ul. Daszyńskiego 2a, tel. +48 61 862 04 00

• pojištění v souvislosti s podnikáním


Osadkowski SA Polsko, Bierut贸w 56-420, ul. Kolejowa 6, tel. +48 71 314 64 54 www.osadkowski.pl

[CZ] Osadkowski SA firemní brožura 2014  
[CZ] Osadkowski SA firemní brožura 2014  
Advertisement