Prevas kundtidning Tech Trends nr 1 2018

Page 1

TEKNIKNYHETER OCH TRENDER FRÅN PREVAS

#1 2018

ledare Mobil teknologi växer inom hälso- och sjukvården. SID 2

trend Smart fabrik sprider kunskap. SID 3

tävla Tävla och vinn utvecklings- och tillverkingstjänster till ett värde av 1,25 miljoner kronor! SID 2

DI

SMARTARE VINDKRAFT

Est.

Ny banbrytande metod mäter vind Sid 3

by

N TIO

ALIZA T I G

1985

DIGITALISERAD BEROENDEVÅRD Värdet av en nykter dag Sid 6

Molnbaserat underhållssystem, Infor EAM, hjälper Löfbergs Kafferosteri att arbeta smartare Sid 4

FOTO: LÖFBERGS

KAFFET ÄR SERVERAT!


PREVAS / TECH TRENDS

MOBIL TEKNOLOGI VÄXER INOM HÄLSOOCH SJUKVÅRDEN ALLA PROGNOSER pekar på att vi i framtiden inte kan vårda alla patienter på sjukhus, utan vård och undersökningar måste kunna ske på distans. Samtidigt ökar intresset för LEDARE mobila hälsolösningar, mHealth, både från de som vill behålla hälsan och de som vill återvinna den och till och med rädda liv. Prevas har förmånen att träffa personer och företag som söker utvecklingsstöd för att förverkliga sina produktidéer, ofta till nytta för både människor och samhälle.

Vi kan effektivisera vården, minska köerna och samtidigt göra vården mer personligt anpassad. Däremot är inte alla medvetna om de tuffa kraven som finns på medicinteknisk utrustning i kombination med säkerhetsfrågor runt uppkopplad utrustning. Många goda idéer realiseras av entreprenörer med kunskap och drivkraft, men de tuffa regler som gäller för produkter inom medicinteknikområdet innebär en tung ”ryggsäck”. Det finns därmed en risk för att goda idéer kan gå förlorade eftersom det krävs specialistkompetens för att hantera alla krav. Allt detta lyfter vikten av rätt samarbetspartner. Här kommer Prevas erfarenhet och kompetens kring att genomföra utvecklingsprojekt inom området till stor nytta för både kunder och samhället. Mobilhälsa erbjuder en helt annan tillgänglighet än vad vi traditionellt är vana vid. I dag kan vi alltid ha en datainsamlare i form av mobilen med oss, ofta i kombination med olika typer av sensorer. Med hjälp av utrustningen så kan vi både personligen ta del av vår hälsostatus men även skicka den via molntjänster till vårdpersonal för bedömning. Möjligheten att kombinera traditionell teknik med nya lösningar ger upphov till produkter som vi inte ens kunde tänka oss för bara ett tiotal år sedan. Ett sådant exempel är produkten TripleA, utvecklad av företaget Kontigo Care med stöd av Prevas. Läs om vårt spännande samarbete på sid 6 och värdet av en nykter dag! Vad ett kafferosteri och vindkraftverk kan ha gemensamt med mobilhälsa kanske inte är uppenbart vid första ögonkastet men jag vill säga att det finns flera likheter. Förutom spännande tekniska lösningar, flexibla plattformar och hur man tar tillvara på ny teknik och digitalisering finns ett genomgående tydligt hållbarhetstänk innefattande miljö och hälsa. ×

BJÖRN ANDERSSON Senior Vice President, Product Development Solutions Prevas AB

2 / Innovation for Growth

EMC-MÄTKAMMARE Prevas stärker sitt erbjudande inom EMCområdet med utökad kapacitet och möjligheter att kunna erbjuda ett flertal nya testmöjligheter mot nya standarder. Tack vare sin egen EMC-mätkammare kan Prevas tidigt i produktutvecklingsfasen utföra ytterst högkvalitativa mätningar. Riskerna minskar i utvecklingsarbetet och kunder kan både spara tid och pengar. Vill du veta mer kontakta: Maria Månsson, Director, innovation and research. +46 (0)8 644 3607, maria.mansson@prevas.se

UNDERHÅLLSSYSTEM TILL NORSKT TVÄTTERI Norges ledande leverantör av textiltjänster Nor Tekstil väljer underhållssystemet Infor EAM från Prevas till deras tvätterier. - Genom att standardisera till ett system för hela gruppen får vi bättre förutsättningar till gemensamt lärande och en mycket effektivare drift, säger Thomas Karlsen projektledare från Nor Tekstil.

QUICKCOOL VÄLJER PREVAS QuickCool väljer Prevas till sin mjukvaruleverantör inför slutfasen och lanseringen av deras QuickCool® System. Prevas lokala närhet, tekniska kompetens och erfarenhet av att utveckla medicintekniska produkter var avgörande när man valde ny samarbetspartner. Prevas spelar en central roll i QuickCools fortsatta utvecklingsarbete.

TÄVLA OM 1,25 MKR! Har du en uppfinning eller affärsidé som behöver stöd för att realiseras? Tävla och vinn utvecklings- och tillverkingstjänster till ett värde av 1,25 miljoner kronor! Nu har Prevas och Inissions tävling i entreprenörskap och innovation öppnat. Läs mer om tävlingen på www.prevas.se/ innovationstavling

Innovation for Growth På Prevas jobbar ca 600 medarbetare och tillsammans är vi huvudleverantör och utvecklingspartner till ledande företag inom branscher som energi, fordon, försvar, life science, telekom och verkstadsindustrin.

www.prevas.se


TREND

PREVAS STÖDJER DEMONSTRATOR FÖR INDUSTRIELL DIGITALISERING Demonstratorprojektet ”Smarta fabriker” syftar till att belysa digitaliseringens möjligheter och öka ungdomars intresse för teknik. Göteborgs tekniska college ansvarar för bygget av två fabriker i miniformat – en i Göteborg och en i Skövde. Som industriell partner bidrar Prevas med teknisk expertis och handledning av studentarbeten. Smarta fabriker är en bred satsning på samverkan mellan utbildningssystemet och näringslivet. Cirka 80 studenter från högskola, yrkeshögskola, yrkesvux och gymnasieskola har sedan januari 2017 varit involverade i arbetet. – Studenterna har till exempel byggt upp en digital kopia av fabriken, de har arbetat med smarta arbetssätt, förstärkt verklighet och hållbar produktion, säger Johan Bengtsson, Göteborgs tekniska college, som är projektledare för satsningen. Projektet är ett utmärkt exempel på hur utbildningssystem och näringsliv kan samverka.

Det övergripande syftet med Smarta fabriker är sprida kunskap om digitalisering och att förmedla en positiv bild av yrken inom industrin. Prevas är en av cirka 50 industriella partner som levererar kompetens, tekniska system och komponenter till projektet. – Tillsammans med Göteborgs tekniska college har vi utvecklat och installerat fabrikens order- och planeringssystem, säger Lars Sandberg, säljansvarig för Prevas industrisystem i Västsverige. Installationen är baserad på Prevas toppmoderna produktionsplattform eLIPS, som används av våra stora industrikunder. Utbildningsdimensionen av projektet är central för Prevas, som bland annat har tillhandahållit handledare för studentarbeten inom underhållssystem.

Lars Sandberg, Prevas och Johan Bengtsson, Göteborgs tekniska College.

DEN INTELLIGENTA KAFFEKANNAN Prevas talangfulla ingenjörer kom en dag på en smart idé. Skulle det inte vara bra att veta ifall en kaffekanna innehöll färskt varmt kaffe? Och på så sätt undvika behovet av att skaka en kanna för att se om det finns något kvar, eller ännu värre, hälla upp kaffe och upptäcka att det är kallt! Den design som använder den allra senaste mobila och IoT-tekniken insåg man även passade snyggt inuti locket på den klassiska kaffetermosen Kulan. Den intelligenta kaffekannan indikerar inte bara temperatur och ålder av innehållet med en lättförståelig blinkande indikator för personer i dess närhet, utan kan även anslutas till en smartphone eller IoT-nätverk för att tillåta hotell, konferenscenter, kontor och institutioner att fjärrstyra övervakningen av den. Som en följd av detta kan man minska belastningen på servitörer och personal, vilket förbättrar anläggningsförvaltningen. Genom att placera elektroniken inuti kannans lock kan konstruktionen eftermonteras till befintliga kaffekannor, vilket sänker investeringskostnaden.

Innovation for Growth /

3


CASE

LÖFBERGS UNDERHÅLLSRESA MOT ÖKAD DRIFTSÄKERHET Löfbergs kafferosteri i Karlstad har inlett ett omfattande strategiarbete för att effektivisera sitt underhåll. Målet med satsningen är att förbättra driftsäkerheten och öka tillgängligheten på maskinerna i produktionen. Prevas levererar it-stöd – det molnbaserade underhållssystemet Infor EAM. Ett mer strukturerat och förebyggande underhåll är en viktig del i Löf bergs arbete för att skapa tillväxt. Företaget såg en tydlig potential – med högre driftsäkerhet är det möjligt att öka produktionen i de befintliga anläggningarna och med hjälp av den befintliga personalen. Michael Jansson, förbättringsledare på Löf bergs, har varit ansvarig för att ta fram företagets nya underhållsstrategi. – Nu strävar vi mot att utföra varje arbetsorder med rätt resurs och i rätt tid, säger Michael Jansson. Vi ska effektivisera genom att arbeta smartare – inte genom att springa fortare.

4 / Innovation for Growth

FLIR Systems målsättning är att utveckla värmekameror och IR-teknologi som förbättrar och till och med räddar människors liv. Produkterna som används av företag och privatpersoner över hela världen tillverkas i Täby.

Underhållsstrategin innebär bland annat gemensamma köer för alla underhållsarbeten och personlig tilldelning av arbetsordrar till företagets tekniker. Tidigare kunde teknikerna plocka arbetsordrar utifrån personliga preferenser, nu är det istället behoven i produktionen som styr. Strategin färdigställdes under 2016 men för att realisera det nya arbetssättet krävdes ett nytt it-stöd.

– Vi skickade ut en kravlista till flera integratörer av underhållssystem, berättar Michael Jansson. Prevas visade stor förståelse för våra behov och kunde presentera en lösning som var mitt i prick för vår anläggning och för våra ambitioner. Dessutom hade Prevas en klar bild över hur implementeringen skulle gå till, vilket kändes tryggt.

INFOR EAM 1. En installation av Infor EAM tar cirka 4-6 veckor beroende på vilka resurser kunden själva kan avsätta för arbetet. 2. Prevas har hittills genomfört över 80 installationer för industrikunder i Sverige, Norge, Danmark och Finland. 3. Tidigare installationer visar bland annat besparingar på upp till 50 procent på arbetskostnader relaterade till underhåll, samtidigt som maskinernas tillgänglighet ökar med upp till 10 procent.


PREVAS / TECH TRENDS

Michael Jansson, förbättringsledare, och Peder Hanning, produktionschef, vid tavlan för daglig styrning.

Infor EAM från Prevas Prevas är nordisk återförsäljare av Infor EAM, världens största molnbaserade underhållssystem. Magnus Windhede, chef för Center of Excellence EAM på Prevas, har varit ansvarig för implementeringen på Löf bergs. – Vårt koncept utgår från att förse varje medarbetare med den information som behövs för att fatta kloka beslut, förklarar Magnus Windhede. Informationen ska finnas tillgänglig vid rätt tid och på rätt plats. Mobiliteten är viktig, du ska kunna hämta och lämna information där du är, något som Infor EAM medger på ett väldigt bra sätt. För Löf bergs verksamhet innebär det att teknikerna på sikt kommer kunna hämta arbetsordrar i mobiltelefon eller surfplatta. Maskinoperatörerna ges möjlighet att felanmäla på plats och komplettera sin rapport med foto och film. Riktigt så långt har dock projektet inte nått ännu. – En styrka med Infor EAM är just att det är flexibelt och skalbart, säger Magnus Windhede. Det är enkelt att komma igång och jobba med de frågor som är akuta och sedan kan vår kund succesivt addera fler funktioner. Det är ett perfekt system att växa med. Struktur och planering frigör tid Löf bergs strukturerade arbetssätt och nya underhållssystem har redan frigjort

cirka 35 procent av teknikernas arbetstid, tid som nu kan användas för planering och ytterligare effektivisering av underhållsarbetet. – Det kan till exempel handla om att vara förberedd när det dyker upp ett oförutsett underhållsfönster, förklarar Michael Jansson. Om exempelvis en pallastare strular så kan vi passa på att utföra underhåll på packmaskinen eftersom den ändå kommer att stå stilla. Tidigare fanns inte den beredskapen, det saknades ofta instruktioner eller reservdelar, jobbet blev inte gjort. En del av teknikernas arbetstid avsätts nu för att bereda kommande underhållsarbeten. Det innebär att Löf bergs kan förädla sina underhållsaktiviteter genom att kvalitetssäkra och effektivisera utförandet. – Med Prevas hjälp har vi lyckats skapa tid så att våra tekniker kan vara delaktiga i utvecklingen av underhållsarbetet. Vi arbetar mer långsiktigt och bidrar till att tillgängligheten på maskinerna ökar. Det här handlar om utveckling, det var inget fel på det vi gjorde innan men nu har vi tagit underhållsarbetet till en ny nivå, avslutar Michael Jansson. ×

För mer information kontakta:

Magnus Windhede

magnus.windhede@ prevas.se +46 54 14 74 74

SALES EXECUTIVE EAM

Innovation for Growth /

5


CASE

DIGITAL DISRUPTIV BEROENDEVÅRD FÖR ÖKAD LIVSKVALITET

Kontigo Care och Prevas har varit samarbetspartner sedan flera år tillbaka, där Prevas arbetat med att ta fram de hårdvarulösningar som Kontigo Care behövt för att uppfylla sina visioner kring förstärkt beroendebehandling. Med nya eHälsoplattformen Previct hoppas de kunna identifiera återfall redan innan de inträffar.

– Eftersom vi var tidigt engagerade hade vi tillsammans med Kontigo Care många diskussioner kring produkten, berättar Marcus Berglund, projektledare på Prevas. En av medgrundarna till Kontigo Care, Daniel Benitez, är i sig en stor visionär samtidigt som han på alla vis är en driven entreprenör. Previct Alcohol utgörs av en alkoholmätare i fickformat, mobilappar samt en molnbaserad vårdportal, men redan från början fanns det ännu större visioner som de nu gått vidare med. Namnet Previct knyter an till två nycklar för framgångsrik beroendevård, nämligen prediktion och prevention, vilket möjliggörs av avancerad databearbetning och artificiell intelligens (AI). – Previct ger helt nya förutsättningar att tidigt identifiera återfall i missbruk och i bästa fall ge möjlighet att stoppa dem långt innan de inträffar, berättar Maria Winkvist, produktchef på Kontigo Care. Återfall är en av de största utmaningarna för dagens beroendevård och orsakar stort lidande hos individen och dess familj och är förenat med stora kostnader för samhället. En annan utmaning i beroendevården är att få kontinuitet och daglig motivation där det med dagens teknik finns helt nya förutsättningar att motivera och engagera patienter på distans. Enligt Marcus dök de mer visionära idéerna upp tidigt, långt innan den första prototypen av Previct Alcohol var klar. För Prevas del handlade det snarare om att dämpa entusiasmen

6 / Innovation for Growth

en aning för att först fokusera på att ta fram en produkt som klarade av grundjobbet, och därefter lägga tid och kraft på exempelvis mer sofistikerad prediktion. Ett sådant fokus resulterade i en produktlansering efter endast 18 månaders utveckling. Det var dock tydligt att Kontigo Care hade som målsättning att vidareutveckla produkten för prediktiva metoder. – De tog exempelvis in medarbetare med mångårig erfarenhet av databehandling och statistik som arbetade parallellt med produktutvecklingen, berättar Marcus. Samtidigt var det centralt att få ut produkten på marknaden för att kunna samla in data och bygga upp erfarenhet för hur den användes och fungerade i fält samt inleda kliniska studier.

Fotograf: Angelica Klang

Kontigo Care tillverkar mobila eHälsoverktyg för beroendevården som förstärker och underlättar behandling av alkoholism och spelmissbruk, där Prevas har varit engagerade ända sedan uppbyggnadsfasen av företaget. Det handlar om eHälsoplattformen Previct där Previct Alcohol (TripleA) och Previct Gambling (TripleG) ingår.

Maria Winkvist, Produktchef Kontigo Care

På bara två år har Previct etablerats i snart ett 60-tal kommuner och används dagligen i missbruks- och beroendevården. Trots en målgrupp som inte är van vid teknik går implementeringen av Previct snabbt och smidigt och de nya möjligheterna har resulterat i flera rapporter som stödjer det faktum att lösningen ger helt nya förutsättningar till vård.

– Att implementeringen går smidigt och att systemet tilltalar både vårdgivare och vårdtagare är nära kopplat till all den tid som lagts på att utveckla produkten i samarbete med vården, menar Maria. Vårdgivarna kan vård bäst och vi kan produktut-


PREVAS / TECH TRENDS

veckling. Genom bra samarbeten bygger vi en eHälsoplattform som utgår från behandlares och vårdtagares vardag men med allt vad den senaste tekniken kan erbjuda, vilket gör att effekten blir lite av 1+1=4. Enligt Maria har Prevas varit en viktig del i att konstruera och hjälpa dem att skapa en ”smart”, IoT-bestyckad alkoholmätare som är anpassad för vården. Det är dock viktigt att förstå att det inte bara är att ta en alkoholmätare och koppla till en app för att skapa den eHälsoplattform som Previct är. Prevas arbete med ”enabling technologies”, det vill säga ett inbyggt system för att kunna samla in mätdata, har varit en förutsättning för att utveckla de prediktiva metoder som utgör den nya plattformen. Marcus betonar att detta hela tiden varit en central målsättning och att det är här som Kontigo Care verkligen kommer att göra skillnad. – Det betyder mycket för mig att Kontigo Care på allvar kan använda insamlad data för att förhindra återfall, precis det som var ett av de ursprungliga incitamenten för vårt arbete, säger Marcus. Kontigo Care har samlat på sig mängder av erfarenhet, aktivt arbetat med vårdsektorn och tagit del av deras kunskap. Denna information har de sedan arbetat med för att skapa ett ändamålsenligt verktyg för den nya digitala vården. Med Previct får vårdgivare en unik kunskap om varje individ, de kan utgå från hur den verkliga personen mår – inte utifrån en normalfördelning. Vårdgivare kan se avvikelser från mönstret i realtid, de har kontakt via appen och molnlösningen och kan agera direkt. Det finns många aspekter att väga in i bedömningen som exempelvis en ökad tillit, vårdtagaren behöver inte längre bli ifrågasatt, samt att lösningen är diskret och platsobunden. En annan aspekt är ”medskapare”, som är något av ett modeord inom vården. Det är dock en av de viktigaste faktorerna för en hållbar vård; vårdtagaren känner att vården formas efter de egna förutsättningarna och får även vara med och forma den. Allt det här innebär en disruptiv utveckling inom missbruksoch beroendevården, det kommer att vända upp och ner på allt. Även för forskningen innebär det nya möjligheter; hur ser ”suget” ut för olika patientgrupper med beroendeproblematik och psykisk samsjuklighet, till exempel en bipolär person kontra en person i depression? Vilka behandlingsmetoder svarar

olika grupper på bäst, när uppstår sug och vilka kopplingar finns till andra faktorer såsom sömn eller stress med mera? – Själv brinner jag för värdet av en nykter dag, ett begrepp som myntades och värdesattes i en oberoende hälsoekonomisk utvärdering av Previct Alcohol, säger Maria. Värdet av en nykter dag kan vara att någon inte dör i trafiken, en räddad relation eller kanske en nykter jul för en familj. Genom att ta kostnaden för Previct Alcohol per enhet och månad och dela den med antalet bevisat nyktra dagar i utvärderingen landade kostnaden för varje nykter dag på 143 kronor. Om vinsten kan vara så hög som räddade liv och relationer, så är alltså kostnaden desto lägre. Även om Daniel Benitez lagt grunden till Kontigo Care med sin bakgrund som nykter alkoholist så finns det många andra historier som är värda att lyfta fram. 400 000 barn lever idag med en eller två föräldrar med beroendeproblematik, barn som får helt annorlunda förutsättningar än andra. Pappa kanske är världens bästa när han är nykter, men vågar mamma lämna barnet där? De nya möjligheter som Previct erbjuder hjälper hela familjer, de kan skapa en annan relation, tilliten ökar. – eHälsa, artificiell intelligens, inbyggda system – allt är väldigt high tech, avslutar Maria. Det coola är att väva samman det med helt andra delar av samhället som inte ens är särskilt teknikintresserat för att därigenom underlätta deras vardag på ett otroligt sätt. Det är bara att konstatera att Prevas och hela vårt team bidrar till en nykter dag för många människor och till en bättre vardag för många barn. ×

För mer information kontakta: För mer information kontakta:

Nikolaj Markus Hanson nikolaj.hanson@ Nässén

prevas.dk markus.nassen@ +45 22 70 83 25 prevas.se +46 70 2829092

BUSINESS DEVELOPMENT MANAGER BUSINESS UNIT MANAGER PREVAS DENMARK UPPSALA

Innovation for Growth /

7


Nytt sensorsystem ger vindkraftverk optimal prestanda ”Den här plattformen kan användas till fler saker än det vi gör nu. Vi har fått Prevas hjälp att utveckla en teknikplattform som bidrar till att göra våra produkter intelligenta.” Mark Hvilsted, Head of Products & Technology, ROMO Wind.

Prevas är utvecklingspartner åt ROMO Wind, som använder en ny banbrytande metod för att mäta den vind som träffar ett vindkraftverk. Den avancerade tekniken bygger på många års forskning och utveckling och kan ge stora besparingar för ägarna av vindkraftverken. ROMO Winds mål är att sätta ny industristandard för vindmätning. De levererar sina produkter över hela världen med Tyskland som största marknad. Andra viktiga marknader är Italien, Frankrike och Spanien. I Danmark finns för närvarande cirka 35 installationer av iSpin och i Sverige cirka 50. iSpin är ROMO Winds sensorsystem. Det som gör iSpin unikt är att sensorerna sitter längst fram på vindkraftverkets rotor, den del som vinden träffar först. Det ger en mycket mer exakt mätning av väderförhållandena än vad som normalt är fallet. Traditionellt är vindmätarna placerade längst bak på nacellen (turbinhuset), vilket gör att mätningen störs av den turbulens som vingarna genererar. När vinden mäts bak på rotorn har den redan slagits ”sönder” av vingarna – och det är redan historiska data som mäts. ROMO Wind har upptäckt att cirka hälften av de vindkraftverk som de kontrollmätt inte är korrekt placerade i förhållande till vinden. Om ett vindkraftverk står bara några grader fel mot vinden går ägaren miste om en procent av sin årsproduktion. ROMO Wind har själva stor teknisk kunskap men vände sig till Prevas för att få hjälp med att utföra själva kravspecifikationen för uppdraget samt att utveckla en robust och skräddarsydd plattform för iSpin som de själva kan bygga vidare på. Företaget hade tidigare en plattform som byggde på standardmoduler, så kallad ”hyllvara”. De vill nu själva äga all teknik i produkten. ROMO Wind använde Prevas-modellen där den första etappen var en förberedelse av en kravspecifikation, samt att bestämma sig för vilken arkitektur/programvarudesign som var bäst lämpad för uppdraget. Nästa etapp var att förbereda en tekniskt hållbar lösning och den tredje etappen var att göra en förstudie som tydliggjorde uppdragets krav och syfte. Prevas utvecklade en program- och maskinvaruplattform och genomförde mätningar och tester för att säkerställa att man levde upp till kraven från ROMO Wind och de krav som finns i lagstiftningen. Slutligen bidrog Prevas med arbete under godkännandefasen fram till certifiering och CE-märkning. Prevas har dessutom spelat en central roll vid utvecklingen av huset till produkten. Lösningen bygger på Prevas Industrial Linux (PIL)

8 INNOVATION FOR GROWTH

– en industriell plattform som ger kunden kostnadseffektivitet, eftersom Prevas återanvänder teknik och samlad erfarenhet från hela världen. Därefter skräddarsys Linux-plattformen efter den specifika kunden. ”Samarbetet med Prevas gick smidigt och effektivt och fungerar perfekt. I ett projekt uppstår det alltid oförutsedda problem. Det har Prevas hanterat väldigt bra. Med en utvecklingspartner går man in i en långvarig relation och även när huvudprojektet är avslutat lever den relationen vidare.” Mark Hvilsted Med iSpins mätmetod kan man säkerställa att vindturbinerna inte förlorar produktivitet och ägarna av vindkraftverken får bättre insikt i vindförhållandena genom att alla viktiga vindparametrar mäts samtidigt. ROMO Wind har flyttat fram sin position i fråga om kvalitet och pris och kan idag bygga vidare med egna applikationer på plattformen. iSpin är dessutom enklare att installera eftersom systemet med tre sensorer nu kan rymmas i ett och samma hus. Med Prevas hjälp har ROMO Wind kommit närmare sitt mål, att göra iSpin till industristandard för vindmätningsteknik. Företaget hade i augusti 2017 mer än 350 system i drift vilket motsvarar över 1 000 sensorer. Genom att ta hjälp av Prevas tog sig ROMO Wind snabbare förbi många fallgropar och kan För mer information nu snart lansera kontakta: en ännu robustare, Søren fjärde generation Mathiasen av iSpin. × soren.mathiasen@ prevas.dk +45 20 99 76 01

Vinn utvecklings-

VICE PRESIDENT SALES PREVAS DENMARK

www.prevas.se