Prevas kundtidning Tech Trends nr 3 2018

Page 1

TECH

case

10 yea

rs

EBRATE EL

ledare

ENDS C TR

TEKNIKNYHETER OCH TRENDER FRÅN PREVAS

#3 2018

case

En resa in i framtiden - det är föränd-

En intelligent stöldsäker cykelparkering.

Smakfull utveckling av sylt- och choklad-

ringen och resan i sig som är spän-

Lås och lås upp med hjälp av en app.

fyllningar till glass, bakverk och konfektyr.

nande. SID 2

SID 6

SID 3

DET SKA VARA ENKELT ATT FÖRSTÅ VAD MAN SKA GÖRA NÄR OLYCKAN ÄR FRAMME! Uddeholm digitaliserar sina krispärmar. Sid 4

NANOTRÅDAR FÅNGAR SOLENERGI! Innovativ teknik för solceller. Sid 12

AUTONOMA ROBOTAR GER UNIKT ERBJUDANDE PÅ MARKNADEN. Logistiklösningar för smarta industrier. Sid 15

LET´S COOK!

Ugnar som kommunicerar, samlar in data och erbjuder tjänster och produkter direkt till kunden. En totallösning för uppkopplade produkter. Sid 8


EN RESA IN I FRAMTIDEN KLOCKAN 06.29 klev jag av nattåget på Lunds Centralsta-

tion och mina tankar fastnade på det här med att resa. Vissa resor vill man bara sova sig igenom, eller att man ska LEDARE komma fram till målet så fort som möjligt. Andra resor vill man uppleva, njuta och engagera sig i, och kanske till och med kämpa med. Den digitaliseringsresa vi är ute på nu är en sådan resa jag verkligen vill uppleva och kämpa med. Det fina med den resan är att man kan börja på olika ställen och det finns inget ultimat mål, utan det flyttar sig hela tiden framåt och är också beroende på vad omgivningen gör. Det är förändringen och resan i sig som är spännande. Tar man in de trender som finns inom samhälle, beteenden, ekonomi och inte minst inom teknik, Tech Trends, blir det en komplex kombination av möjligheter och hot för företag och organisationer. Det är så komplext att ingen själv kan bemästra alla aspekter. Det innebär att nätverkande, hitta smarta kombinationer av lösningar och vara innovativ blir framgångsfaktorer – det kallar vi att vara smart. Smarta Industrier är att skapa hållbara och effektiva lösningar med digitalisering. Läs exempelvis fallstudierna från ASM Foods och Robotize. Smarta Produkter spänner från intelligenta råttfällor till nanoteknik i solceller och det finns flera spännande fall beskrivna. Smarta Tjänster är ett kraftigt växande område – att se hela kedjor av både teknik och värde samt knyta ihop det med smarta tjänster för kunderna. Det skapar en långsiktig relation med kunden och skapar mervärden. Läs om Hounö som belyser detta pedagogiskt och inspirerande. Hoppas resan genom våra artiklar är en resa som inspirerar och kanske utmanar. Extra kul är det också att vår kundtidning Tech Trends firar 10 år! Hoppas också att du kan nyttja de trender som finns till din fördel och att resan i digitaliseringens tecken är en engagerande resa. För oss är den en upplevelse som vi gärna delar med dig. ×

// Johan Strid CEO PREVAS AB

AUTOMATISK PRODUKTIONSRAPPORTERING Prevas lösning Mikon kommer att samla in, tolka, distribuera och rapportera data från olje- och gasproduktion för OMV i Norge. Systemet kommer också att tillhandahålla ytterligare beräkningar som krävs för OMV:s rapportering. Detta för att säkerställa att data för beslutsunderlag finns tillgängliga dygnet runt, årets alla dagar.

INGÅTT AVTAL MED SCATEC SOLAR ASA Scatec Solar valde den molnbaserade lösningen Infor EAM för att säkerställa optimal tillgänglighet och prestanda på sina anläggningar i världen och har nu ingått avtal med Prevas om global implementering av lösningen. Arbetet startar på två av anläggningarna i höst för att sedan successivt genomföras på övriga anläggningar. Scatec Solar är en integrerad solkraftsproducent som levererar billig och hållbar energi runtom i världen.

SIMPLE CONNECT Prevas Simple Connect är en samlad lösning med ett extra lager av logik för hantering av användare, enheter, rättigheter, para ihop och säkerhet. Lösningen gör det möjligt att enkelt koppla samman flera produkter och flytta den delen från installation och produktion till installationen hos slutkunden utan att användarna involveras. Läs mer om lösningen i artikeln om vårt samarbete med Hounö på sid 8.

TECH TRENDS 10 ÅR Prevas kundtidning firar 10 år och det vill vi fira genom att presentera ett nummer med extra många artiklar. Detta nummer av Tech Trends är fyllt med inspirerande artiklar och spännande områden där Prevas verkar.

Innovation for Growth På Prevas jobbar ca 600 medarbetare och tillsammans är vi huvudleverantör och utvecklingspartner till ledande företag inom branscher som energi, fordon, försvar, life science, telekom och verkstadsindustrin. Om du inte önskar motta Tech Trends från oss kan du närsomhelst avböja utskick genom att skicka ett mail till info@prevas.se.

www.prevas.se

2 / Innovation for Growth


CASE

startade under 2016 och Prevas var ansvariga för hela leveransen, det vill säga även för den nya processutrustningen. – ASM Foods kontaktade oss för att de ville addera ytterligare en fyllningslinje, berättar Henric Persson, Business Unit Manager på Prevas. De ville också bygga om vissa delar av sin process för att kunna utnyttja sin kapacitet på ett mer flexibelt sätt. Själva ombyggnaden bestod i en ny bufferttank med högre kapacitet samt en ny hinkfyllare som klarar den nya kundens krav på förpackning i hinkar på fem respektive tjugofem kilo. Den befintliga processutrustningen kompletterades med nya, automatiserade ventilmatriser som ökar flexibiliteten i anläggningen. PREVAS PROJEKTBREDD När Prevas tar helhetsansvaret i ett projekt så innebär det att de koordinerar alla moment och ansvarar för alla externa leverantörer medan kunden kan fokusera på sin ordinarie verksamhet. Prevas leverans består i en ”nyckelfärdig” installation – designad efter kundens önskemål, testad och driftsatt. – Vi arbetar effektivt för att minimera störningar i kundens produktion och vi tar fullt ansvar för alla moment i projektet, säger Henric Persson. Genom att vi har möjlighet att leverera en helhetslösning så kommer vi in tidigare i projekten, vilket ger oss bättre förståelse för kundens verksamhet och behov.

SMAKFULL UTVECKLING För att tillgodose önskemål från en viktig kund genomförde ASM Foods en ombyggnad i sin processanläggning. Prevas ansvarade för alla delar av projektet och levererade en ”nyckelfärdig” installation – designad efter kundens önskemål, testad och driftsatt. ASM Foods tillverkar ingredienser till livsmedelsindustrin, framförallt sylt- och chokladfyllningar till glass, bakverk och konfektyr. Företaget har cirka 150 anställda i två fabriker i Mjölby – en fabrik för vattenbaserade och en för fettbaserade produkter. Verksamheten startades på 1930-talet och ägs sedan 2013 av Barry Callebaut, världens största chokladtillverkare. Kunderna finns över hela världen och de ställer höga krav på företagets produkter – de ska hålla samma färg, konsistens och smak över tid. Leveranssäkerheten prioriteras också högt, liksom flexibilitet och korta ledtider. – Vi är helt kundorderstyrda, säger Bengt Nehrman, produktionsutvecklare på ASM Foods. Kunden har tio dagars leveranstid och vi vet sällan hur produktionen kommer att se ut om två veckor. Det är också så vi har nischat oss, som en snabb och flexibel leverantör. ANPASSNING FÖR ATT KLARA NY PRODUKT ASM Foods verkar i en bransch där efterfrågan kan skifta snabbt men det är ovanligt att det uppstår en situation där en enskild produkt kan motivera större investeringar i processanläggningen. I det aktuella fallet så fanns det dock strategiska hänsyn och ett tydligt ägardirektiv att förhålla sig till. Projektet

UTGÅR FRÅN OPERATÖRERNA Ombyggnaden är slutförd och ASM Foods hanterar nu den nya kundens krav på särskilt emballage. Processen är helautomatisk och övervakas och styrs i realtid av företagets operatörer. – En grundförutsättning är att alla delar i vår process är begripliga och användarvänliga för våra operatörer, säger Bengt Nehrman. Jag upplever att de är nöjda, samtidigt som de fortsätter att bidra med förbättringsförslag och medverkar i vår kontinuerliga optimering av processen. Från Prevas sida har flera olika kompetenser varit inblandade i projektet; projektledning, processingenjörer, processdesigner, inköpsansvariga, elkonstruktörer och automationsingenjörer. Framöver fortsätter samarbetet eftersom ASM Foods har valt att teckna supportavtal med Prevas för att säkerställa driften i sina fabriker. – Prevas har varit kompetenta och trygga i sin uppgift. De har också kunnat bidra med erfarenheter och förbättringsförslag baserat på att de har genomfört flera liknande projekt tidigare. Vi är mycket nöjda med deras insatser, både vad gäller arbetet med mjukvaran och designen av vår process. ×

För mer information kontakta:

Henric Persson

henric.persson@ prevas.se +46 40 691 95 23

BUSINESS UNIT MANAGER PREVAS SVERIGE

Innovation for Growth /

3


CASE

UDDEHOLM DIGITALISERAR KRISPÄRMARNA Med hjälp av Prevas har Uddeholm tagit fram en krisapp som de använder vid eventuella incidenter. Det var Uddeholms säkerhetschef Mathias Hedlund och VD Johnny Sjöström som kallade till möte för att diskutera möjligheten med att – som de kallade det – ”digitalisera krispärmarna”. Det främsta problemet var att dessa var utspridda över stora områden med allt vad det innebar av uppdateringar kring semestervikarier, personer som slutat, telefonlistor… – Vi ville veta vilka möjligheter som fanns, berättar Mathias. Vi hade en väldigt grov plan eller skiss i ett textdokument som vi utgick ifrån vid diskussionen om vad en app borde innehålla och vilka funktioner vi ville ha med. Efter lite bollande av idéer kom de ganska snart fram till en första layout. De la ner mycket arbete på allt från säkerhetsaspekter till användarvänlighet och hade en betaversion klar ca fem månader senare. Efter en testperiod togs systemet i drift. – Tanken var att chefer och arbetsledande personal på Udde-

holm skulle ha informationen i sin företagsmobil så vi diskuterade möjligheten att tillföra värde, säger Patrik Olsson Bichis, digitaliseringsexpert på Prevas. INTEGRERAD I DET ADMINISTRATIVA SYSTEMET När ramarna var satta landade själva utvecklingsarbetet hos Tobias Jansson, utvecklare på Prevas. Det enda tekniska kravet var egentligen att lösningen på ett smidigt sätt skulle kunna jacka in i det administrativa system som Uddeholm har i bakgrunden. Eftersom Prevas även utvecklat det så innebar det inget större problem.

En krisapp får per definition inte vara krånglig eller svårhanterad. Brinner det så är det sista du behöver en fråga om dina inloggningsuppgifter … Du vill veta exakt vad du ska göra här och nu!

4 / Innovation for Growth


PREVAS / TECH TRENDS

– I samråd med Mathias och hans åsikter kring funktion och utseende utvecklade vi appen i .NET och med Aurelia-ramverket, det vill säga modern webbteknik, berättar Tobias. Vi ville så snabbt som möjligt ta fram en testsite där vi kunde pröva systemet med fiktiva data. Initialt omfattade appen statiska listor på åtgärder men de förde tidigt in mer dynamiska funktioner. Beroende på incident får brukaren stöd för hur hen ska agera stegvis, till exempel vad som ska nämnas vid samtal till 112, vilka som ska kontaktas och i vilken ordning. Allt dokumenteras i en logg. – För oss var själva informationsflödet viktigt, vid incidenter kan det förekomma både felaktiga och motstridiga uppgifter, säger Mathias. Här får vi en snabb överblick över vad som hänt och vem som gjort vad. En krisapp får per definition inte vara krånglig eller svårhanterad. Brinner det så är det sista du behöver en fråga om dina inloggningsuppgifter … Du vill veta exakt vad du ska göra här och nu. Vid en större incident nås Uddeholms krisledningsgrupp direkt när en incident skapas i appen. Berörda chefer kan också läggas till i flödet så att informationen når dem som behöver den. DIREKT OCH KONKRET STÖD I EN PÅGÅENDE INCIDENT Tobias framhåller att krisappen inte är ett rapporteringsverktyg utan ett stöd under pågående incident. När någon larmat så öppnas chattloggen med konkreta stöd kring vem som ska göra vad och med en karta över aktuellt område. – Appen är till för Uddeholmanställda och det är deras rapportering som initierar aktiviteter vid en kris, förklarar Tobias. I ett nästa steg kommer vi kanske att utnyttja den smarta fabriken på ett mer avancerat sätt med exempelvis automatlarm. För Tobias med sin bakgrund från IT var det nyttigt och viktigt med det stöd och den industrierfarenhet som hans kollegor på Prevas kunde erbjuda. Det säkerhetstänk som ett industriföretag som Uddeholm har är inget naturligt eller självklart för en IT-byrå. – Sedan ska man komma ihåg att ett litet startup-företag förmodligen aldrig hade kommit in på Uddeholm, även om de rent tekniskt kunnat lösa problemet, konstaterar Tobias. Det är därför kunskapsbredden med fler medarbetare i kombination med upparbetade erfarenheter är så oerhört viktigt för Prevas. Sedan introduktionen har en del förändringar införts i appen, som exempelvis möjligheten att se vilka som är inloggade – vid ett larm mitt i natten kan det vara skönt att veta vilka som är informerade och medvetna om ärendet. I samband med en incident så skickas också ett SMS ut till berörda personer som innehåller en länk som aktiverar appen som mottagaren kan trycka på istället för att svara. – Det måste vara lätt att göra rätt, vi har ett bra samarbete och en öppen dialog med Prevas, de lyssnar på våra synpunkter, säger Mathias. Jag är ingen programmerare men jag visste ungefär vad vi ville ha och de visste vad som var praktiskt möjligt och hur det kunde genomföras. Allt har varit väldigt positivt! ×

För mer information kontakta:

Patrik Olsson Bichis Patrik.OlssonBichis@ prevas.se +46 72 511 73 06

SPECIALIST DIGITALISERING PREVAS SVERIGE

Innovation for Growth /

5


CASE

STÖLDSÄKER CYKELPARKERING

6 / Innovation for Growth


PREVAS / TECH TRENDS

Det är inte var dag som en 82-åring kontaktar Prevas för att få hjälp att förverkliga en elektronikidé. Men det var precis vad Erling Nielsen från Horsens i Danmark gjorde, och dessutom var hans idé baserad på en molnlösning. Erling Nielsen är inte helt oerfaren när det gäller elektronik, i

liknande uppgifter på ett lysande sätt. De har ett stort befintligt kundunderlag som gör att man litar på att de löser nästa uppdrag lika bra som de tidigare, säger Erling Nielsen.

Erling Nielsens projekt handlar om att placera ut säkra cykelställ på centrala platser i städer. Ställ där man i lugn och ro kan låsa fast sin dyra cykel. Cykelställ med rejäla kedjor som effektivt skyddar kundernas cyklar. Låsen till de 10 millimeter tjocka kedjorna ska låsas och låsas upp med en app i kundens mobiltelefon.

SLÄPVAGNAR OCH KANOTER Erling Nielsen har många idéer om hur Cylock-systemet kan användas till annat än cyklar. Man kan till exempel låsa fast släpvagnar. Eller använda systemet vid båtuthyrning och liknande.

sex årtionden har han arbetat inom den danska elektronikbranschen.

– Du använder appen för att se var det finns en ledig stolpe. Du tar dig till den lediga stolpen och låset låses upp. Sedan trär du kedjan genom stället och hjulet och in i låset. Vi använder en kraftig 10 millimeters galvaniserad stålkedja. Det blir i princip omöjligt för någon att stjäla cykeln, berättar Erling Nielsen.

– I en kanotuthyrning behöver man få överblick över var en kanot befinner sig, eller hur lång tid den har använts och av vem, säger Erling Nielsen. Vår främsta prioritet är att komma igång med cykelprojektet. Det andra får komma sedan. Folk är också välkomna att kontrakta oss om de har fler idéer om hur låssystemet kan användas.

Cyklisten, som kanske har betalt 10 000 eller 25 000 kronor för en specialcykel, kan känna sig trygg med att lämna cykeln i staden.

Erling Nielsen har två samarbetspartners i Cylockprojektet: Horsodan Elektronik i Horsens och programvaruutvecklaren Mik Achton-Boel.

– Cylock erbjuder något unikt. Det är många som har haft idéer om digitala cykellås som sitter på cykeln. Det har visat sig vara ganska opraktiskt. Cylock erbjuder ett ställ som håller fast cykeln. Det är en ny tanke, säger Henrik Thomsen, projektsäljchef hos Prevas och har arbetat med uppdraget för Prevas räkning.

SKJUTER UPP PENSIONEN Erling Nielsen kunde egentligen ha gått i pension 2008, när han var 72 år, och sålde företaget Instruments. Men han har inte kunnat låta bli att starta nya projekt vid 82 års ålder. Han går ofta ut i verkstaden där han utvecklar och konstruerar sina produkter.

Lösningen med fasta ställ där man låser fast cyklarna innebär en fördel för uthyraren, som typiskt är en kommun eller en trafikförening. Systemet har kontroll över vem som har parkerat cykeln, och därmed behöver man inte åka runt och samla in gamla, utslitna och kanske rent av stulna cyklar.

– Jag trivs mycket bra och detta är inte det enda projektet som jag håller på med, skrattar han.

TÄCKER IN HELA PRODUKTKEDJAN Prevas har färdigutvecklat programvaran till cykelställen och de servrar som utgör själva kärnan i systemet samt appen som används av cyklisterna när de parkerar sina cyklar. – Det är spännande för oss. Vi får arbeta nedifrån cykelställen, upp till molnet och sedan tillbaks ned till cyklisternas app. Det är inte bara ett system som fungerar mellan mobiltelefoner och molnet. Vi får också utveckla den programvara som finns i cykelställen där cyklarna står parkerade. Vi täcker in hela produktkedjan. Och där ligger vår styrka, säger Henrik Thomsen. – Systemet ställer höga krav på datasäkerhet. Ingen ska ju plötsligt kunna låsa upp din cykel och köra iväg med den. På sikt ska det också byggas in en betallösning så att ägaren till cykelställen kan få intäkter. Det kräver också en säker betallösning. Även om det kan låta enkelt ställer det höga krav på datasäkerhet, säger Henrik Thomsen. För Erling Nielsen låg det nära till hands att välja Prevas för uppdraget. – Jag har känt till Prevas länge och har sett hur företaget löst

Erling Nielsen har arbetat inom den dansk elektronikindustri sedan 1950-talet. Han har bland annat varit med och byggt tvapparater på Arena-fabriken i Horsens. Han ser stora skillnader i hur elektroniken var uppbyggd då och vad den har utvecklats till. – I dag är alla som små brickor på en jättelik spelplan för att elektroniken har blivit så komplicerad. Man behöver en rad olika experter inom flera olika områden. Det var annat på den tiden då vi byggde tv-apparater på Arena-fabriken. Även om färg-tv är tekniskt komplicerat, så hade vi ingenjörer kunskap om varenda liten del i en tv. Det var intressant; man kunde hela produkten. I dag ser världen helt annorlunda ut, avslutar Erling. ×

För mer information kontakta:

Henrik Thomsen

henrik.thomsen@ prevas.dk +45 29 26 92 04

PROJECT SALES MANAGER PREVAS DANMARK

Innovation for Growth /

7


PREVAS SIMPL SKAPAR VÄRDE UGNSTILLVERK

8 / Innovation for Growth


LE CONNECT E FÖR KAREN HOUNÖ

PREVAS / TECH TRENDS

Innovation for Growth /

9


CASE CASE

Ett nära samarbete mellan den visionära ugnstillverkaren Hounö, Design People och Prevas har lett fram till en totallösning, där slutkunden inte bara har sina ugnar i molnet med alla fördelar det medför, utan också kan få in fler produkter i samma lösning. En lösning där enheter kan kommunicera med varandra, där man kan få en samlad bild över förbrukningen för hela köket och där förebyggande service inte bara omfattar en produkt utan ser till att hela köket fungerar. 10 / Innovation for Growth


PREVAS / TECH TRENDS

Prevas och Hounö har länge haft ett nära samarbete när det gäller utveckling av maskinvara, inbyggd programvara, Linux/ Android, webblösningar och produktionstest, d.v.s. i stort sett alla discipliner inom utveckling av elektronik och programvara. Visionen för det nya projektet utgick från en dröm om att koppla ihop produkter, samla in data och erbjuda tjänster och produkter direkt till kunden. Det inkluderar bl.a. förebyggande underhåll, uppdateringar av programvara, felrapporter och statistiska data. EN KOMMUNIKATIONSDRÖM BLIR TILL VERKLIGHET Prevas har tidigare arbetat med en ny kommunikationsinfrastruktur, Prevas Simple Connect, som bygger på en kombination av befintliga lösningar inom MQTT-protokollet och en affärslogik som utvecklats av Prevas. MQTT (Message Queuing Telemetry Transport) är idag standard för IoT-kommunikation och erbjuder ett lättviktsprotokoll för resursbegränsade system baserat på en publicering/prenumerationsmodell. Protokollet löser problem med övervakning av nätverksadresser och olika domäner genom att klienten upprättar förbindelsen och håller den öppen. Produkten finns alltså i kundens eget nätverk bakom routrar och brandväggar och det går fortfarande att nå den om en standardport (t.ex. 80) och är öppen genom nätverket, utan att det behövs någon installation av kundens nätverksinfrastruktur eller VPNförbindelser. Det Prevas har bidragit med är att ta ytterligare ett steg framåt och definiera klienter som enheter och användare. Den här typen av uppdelning behövs eftersom enheter ska identifieras med exempelvis serienummer i nätverket medan användare oftast känns igen med en e-postadress. Prevas Simple Connect implementerar metoder som gör att man enkelt kan koppla samman flera produkter och gör det möjligt att flytta den delen från installation och produktion till installationen hos slutkunden utan att användarna involveras. Och sist men inte minst, gör lösningen det möjligt att skapa en hierarki av grupper med användare och enheter, där en grupp kan få tillgång till ett antal enheter som är dolda för andra grupper. Med hjälp av nedärvning är det även möjligt för föräldragrupper att få åtkomst till barngruppernas enheter. Prevas Simple Connect är mycket mer än bara implementering av MQTT. Det är en samlad lösning med ett extra lager av logik

för hantering av användare, enheter, rättigheter, para ihop och säkerhet. HEMLIGHETEN BAKOM SUCCÉN Hounö inledde ett samarbete med Design People som är experter inom innovation och design. De gjorde en sammanställning av kundens behov idag, och i framtiden, genom att involvera kunder och intressenter i processen. Målet var att identifiera värdeskapande kundupplevelser. Genom arbetet har Design People och Hounö identifierat ett antal tjänster och användningsmönster som tillsammans definierar Hounös molnbaserade lösning Let’s Cook. Prevas har deltagit i hela processen och fungerat som teknisk sparringpartner när det gäller möjliga tekniska lösningar, och Prevas har även implementerat lösningen och använt Prevas Simple Connect som infrastruktur och Angular JS för frontendutveckling. Molnlösningen Let’s Cook har nu lanserats. Det viktigaste i det här projektet är en kund med visioner, en designpartner som kan leda den innovativa processen gentemot kundens intressenter och en utvecklingspartner som besitter all nödvändig teknisk kompetens, från enheter till molnet, för att förverkliga lösningen. Det räcker inte att vara webbutvecklare, expert på inbyggd programvara eller maskinvaruutvecklare, man ska täcka in varenda liten detalj för att kunna leverera en totallösning. Samarbete är nyckeln till framgång!

Med hjälp av befintliga prototyper och Prevas Simple Connect kan vi få upp deras produkter i molnet och sedan utveckla en enkel produktportal där idéer kan testas inom den egna organisationen och hos kunderna. Därigenom kan vi tillsammans enkelt utvärdera ifall vi arbetar i rätt riktning. Det kan vara svårt att räkna på business-casen och till viss del handlar det om att våga pröva något nytt. Göra något helhjärtat, med passion och arbeta tillsammans med personer och företag som kan staka ut vägen och stötta med nödvändig kompetens när det behövs. ×

FRAMTIDSPLANER OCH NYA PROJEKT Hounös moderbolag, Middleby, planerar nu för en utvidgning till sina systerbolag med en lösning som de kallar Middleby Connect. En lösning där slutkunden inte bara har sina ugnar i molnet med alla fördelar som det innebär, utan också kan få in många andra Middleby-produkter i samma lösning. En lösning där enheter kan kommunicera med varandra, där man kan hämta en samlad översikt över förbrukningen för hela köket och där förebyggande service inte bara omfattar en produkt utan lösningen ser till att hela köket är funktionsdugligt. För Prevas är det verkligen spännande att få vara deras partner och utveckla en totallösning för uppkopplade produkter. Vi ser även att flera av våra befintliga och nya kunder överväger liknande projekt och där man startar med att testa av några mindre proofs-of-concepts.

För mer information kontakta:

Søren W. Mathiasen soren.mathiasen@ prevas.dk +45 20 99 76 01

VICE PRESIDENT SALES & MARKETING PREVAS DANMARK

Innovation for Growth /

11


CASE

INNOVATIV TEKNIK FÖR SOLCELLER Sol Voltaics etablerades 2008 som en avknoppning från Lunds universitets världsledande nanoteknikforskning och verkar på den starkt expanderande marknaden för solenergi. Det handlar om ny och innovativ teknik som möjliggör för befintliga solpaneltillverkare att öka effektiviteten på sina solceller. Prevas har funnits med sedan universitetstiden och är idag en strategisk partner till Sol Voltaics. Än så länge är företaget på teknikutvecklingsstadiet och arbetar med hjälp av forskningsbidrag och riskkapital på att ta fram utrustningen för tillverkning av nanotrådar. Fram till 2014 var hela utvecklingsverksamheten förlagd till universitetet och idag drivs utvecklingen framåt i egna och välutrustade lokaler, ett ”Green Cleantech Company” med robust och säker mjukvara. – 2014 hade vi en tuff tidspress för att få igång utrustningen i våra nya lokaler vilket föranledde att vi bokade upp Prevas tidigt i arbetet, berättar Dr Luke Hankin, Senior Engineering Manager på Sol Voltaics. Vi gick in i projektet med mycket att göra men med begränsade resurser, så den flexibilitet som de kunde erbjuda var till stor hjälp. Vi kunde få det stöd vi behövde precis när vi behövde det. AVANCERAD NANOTEKNIK Processen för tillverkning av nanotrådar startar med en metall-

smälta där partiklar skapas genom evaporering, varefter ett antal steg följer där dessa rundas av och sorteras efter storlek. När de till sist når reaktorn påbörjas nanotrådstillväxten under hög temperatur tillsammans med ämnen som TMGa och AsH3. Trådarna som växer fram består av galliumarsenid (GaAs) där varje tråd är en solcell som producerar elektrisk ström när den utsätts för ljus. Nanotrådarna samplas därefter, sparas och skickas vidare för fortsatt bearbetning. Styrsystemet för ovanstående process är byggt på National Instruments LabVIEW och Prevas arbetar fortlöpande med uppdateringar samt optimeringar av nuvarande system – allt rör sig om teknikutveckling i framkant. Valet av LabVIEW var absolut kritiskt enligt Luke eftersom det även ger Sol Voltaics möjlighet att själva anpassa och förändra. – Det är en avancerad process att framställa dessa trådar som innefattar både reaktiva gaser, höga temperaturer och flöden med hög precision, berättar Björn Pentén, Sales Manager på Prevas. Det krävs ett automatiserat styrsystem för att kontrollera processen, ett tidskritiskt styrsystem som vi utvecklat där vi har kunnat dela med oss av vår erfarenhet inom industri och automation. Björn betonar vikten av att behovsanpassa lösningen som tas fram; inte utifrån teknikens möjligheter utan från Sol Voltaics behov av rätt lösning, en slutkundsanpassad teknisk lösning. Prevas samlade erfarenhet från storindustri med både hård- och mjukvara var också en avgörande parameter till att Sol Voltaics valde dem som samarbetspartner.

”SOLENS ENERGI ÄR STÄNDIGT FÖRNYBAR OCH KOMMER INTE TA SLUT INOM ÖVERSKÅDLIG TID.”

12 / Innovation for Growth


PREVAS / TECH TRENDS

I nästa process får nanotrådarna på kemisk väg rätt orientering för att sedan appliceras i en tunn film. Filmen behandlas därefter i ett antal steg där bland annat elektriska kontakter appliceras som gör det möjligt att ”tanka ur” den genererade strömmen. – Denna tunnfilmcell är utvecklad för att vara mer känslig och mottaglig för solens blå ljusspektrum, men genomskinlig för den röda delen av spektrat, förklarar Luke. Filmen kan sedan användas i en solpanel med kiselsolceller, där filmen då placeras ovanpå dessa.

rade styrsystem vi behöver på ett snabbt, kostnadseffektivt och responsivt sätt. Allt detta i kombination med deras starka fokus på konfidentialitet var avgörande när vi valde dem som partner. – Det kommer att finnas en stor efterfrågan på solpaneler som inte bara är högeffektiva men som också är estetiskt tilltalande, säger Dr Arno Stassen, Director of Product Marketing på Sol Voltaics. Taket blir inte bara en utmärkt källa till elektricitet, det ska också se snyggt ut. × För mer information kontakta:

SPÄNNANDE FRAMTIDSPLANER Sol Voltaics planerar att ha en första produkt på marknaden 2020. Denna produkt – SolFilm – kan antingen tillverkas som en modul enbart innehållande GaAs-nanotrådar som aktivt material eller placeras ovanpå exempelvis kiselsolceller.

Björn Pentén

bjorn.penten@ prevas.se +46 40 691 95 90

– Liksom för alla start-ups så är ”time-to-market” kritiskt, säger Luke. Prevas är en leverantör som erbjuder det sofistike-

SALES MANAGER PREVAS SVERIGE

FRAMTIDENS TRÅDLÖSA MOBILTÄCKNING Vi tar alla vår mobiltäckning för given och blir ordentligt irriterade när den inte uppfyller våra krav eller – än värre – då täckning helt saknas. Ett företag som ser till att vi kan tala vidare även i tunnlar och andra svåra miljöer är Maven Wireless, som i samarbete med Prevas utvecklar nästa generations distribuerade antennsystem. Maven Wireless arbetar med innovativa lösningar inom trådlös mobiltäckning, framförallt inom det som kallas Distributed Antenna Systems (DAS). Produkten som de utvecklar inom DAS erbjuder lösningar för att etablera mobiltäckning där radiosignalerna från basstationerna inte når fram. Typiska exempel är väg- och tågtunnlar, tunnelbanor, arenor och andra byggnadskomplex som behöver en separat lösning för inomhustäckning. När företaget stod inför ett behov av extra resurser inom digital design kontaktades Prevas. – Maven Wireless berättade att de ville ha oss som strategisk partner och resurs för designen av de digitala korten, säger Mikael Hamberg, Senior Engineer Electronics Design på Prevas. Vi har främst bistått med schemaritningar, kortlayout och en del simuleringsarbete av höghastighetsgränssnitt.

Området inomhustäckning växer kraftigt, bland annat på grund av att högre frekvenser har svårare att penetrera olika byggnadsmaterial som exempelvis betong. Dessutom kan nya byggmaterial och lösningar ge ytterligare svårigheter för radiosignalerna att tränga igenom. – Ett exempel är fönsterrutor, som förr bara bestod av glas, berättar medgrundare och VD Fredrik Ekström på Maven Wireless. Idag är de ofta folierade för strålningsskydd, vilket är rena döden för radiosignaler och gör att täckningen inomhus blir katastrofalt dålig. Inomhus används ofta distribuerade antennsystem. Basstationer är dyrare och levererar bättre kapacitet, men om det ”bara” är täckning som behövs räcker det med ett mer kostnadseffektivt DAS-system. Dessutom är DAS ett multioperatörssystem medan basstationerna är operatörsberoende, vilket gör att det krävs en specifik basstation för varje operatör. Ska fyra operatörer ha täckning på samma ställe så krävs det fyra basstationer. – För Prevas del inleddes arbetet med schemaritningen för en så kallad masterenhet, berättar Mikael, det vill säga den enhet som kopplas mot just basstationen. >

Innovation for Growth /

13


CASE >

I masterenheten finns frekvensspecifika radiokort som kopplar in radiosignalerna från basstationen. Signalbehandling görs både i remote- och basenheterna; masterenheten tar radiosignaler från basstationen och omvandlar dem till digital form. – I remote-enhetens digitala domän har vi utvecklat algoritmer för att linjärisera våra effektförstärkare, vilket gör att enhetens effektförbrukning är flera gånger lägre än hos traditionella system, berättar Fredrik. Det i sin tur gör att vi även har fått ned vikten ordentligt. De distribuerade remote-enheterna är kompakta och väger under 25 kilo. De kan då klassas som ”one-man-lift” – något som ingen annan leverantör kan erbjuda. Dessutom är det ett väldigt strömsnålt system som genererar mindre värme med resultatet att de inte behöver kylas med fläktar. – Fläktfria remote-installationer är viktigt i exempelvis tunnlar där man alltid vill undvika fläktar, säger Fredrik. Det är komplicerat att skicka ner personal för att rensa eller byta ut fläktar i smutsiga och farliga miljöer som tågtunnlar. Vi är ett av få företag som kan erbjuda denna fördel i kombination med flera band i högfrekvensklassen. Mikael betonar att Prevas inte har levererat lösningar eller kunskap som Maven Wireless saknar, de har fantastiskt duktiga designers men saknade helt enkelt en del resurser. Företagen har ett nära utvecklingssamarbete där Prevas utgör just den strategiska partner som Maven Wireless sökte. – Sedan första mötet har vi kommit otroligt långt tack vare erfarna layoutare som Magnus Lövgren, som kom in i projektet för layouten av masternodens digitalkort, fortsätter Mikael. När han hade designat layouten för de olika delarna som mellanlagring av data och minnen kunde vår EMCexpert Thomas Bergkvist gå vidare med simuleringar av gränssnitten. Möjligheten att använda experter från olika kontor runtom i landet är en viktig fördel, där Prevas har kunnat erbjuda hela sitt nätverk för att hitta rätt kompetens. Genom Prevas får de tillgång till kompetens som de själva inte behöver anställa, det blir enklare och effektivare ta in en duktig konsult med rätt kompetens under den tid de behöver den. – Prevas är en stark partner inom denna typ av utvecklingsprojekt, avslutar Fredrik. Det här var vårt första stora jobb tillsammans, men det kommer att fortsätta. Vi kommer att ha nya toppar framöver och det är Prevas vi kommer att vända oss till. Det här är ett långsiktigt samarbete. ×

För mer information kontakta:

Johan Bergsten

johan.bergsten@ prevas.se +46 18 56 27 10

CONSULTANT MANAGER PREVAS SVERIGE

14 / Innovation for Growth


PREVAS / TECH TRENDS

LOGISTIKLÖSNING FÖR SMARTA INDUSTRIER

GoPal är ett konkret exempel på hur Industri 4.0 bidrar till utvecklingen mot smarta industrier. Tillsammans med Prevas har företaget Robotize utvecklat sina autonoma logistikrobotar till ett unikt erbjudande på marknaden. Det danska företaget Robotize är ett framåt och ungt företag som startades så sent som juni 2016 med en tydlig idé kring den lösning de ville ta fram: Autonoma robotar – eller Self Driving Vehicles – för intern logistikhantering av Eur-pallar. Redan på idéstadiet sökte de mjukvaruutvecklare samtidigt som de tittade på olika tekniska lösningar. Nästa steg blev att anställa en industridesigner och i det skedet inledde de även en dialog med Prevas och deras Business Development Manager Nikolaj Hanson. Kanske kunde de hjälpa till vid utvecklingsarbetet? – Vi hade en schematisk skiss på vad vi ville göra vilket vi presenterade för Nikolaj, berättar Anders Pjetursson, VD på Robotize. Jag tror inte att han riktigt trodde på en mobil logistikrobot, men naturligtvis ville han hjälpa oss. Även om Anders kände till både Prevas och Nikolaj från tidigare professionella sammanhang så var tanken från början att bara använda Prevas för att lösa vissa delar av produktutvecklingen. – Då ville vi göra allt själv, men vi insåg snart att det är effektivare att anlita de bästa du har omkring dig, säger Anders. Samtidigt är det förstås fortfarande viktigt att vi själva sitter med kärnkompetensen runt produkten. Därmed var Prevas med i bilden för den

vidare planeringen. De satte sig ner tillsammans för att verkligen sortera ut utmaningar och möjligheter – med flera förbättringar som följd. När Anders och hans kollegor fick bättre och digitala underlag kunde de snabbt komma vidare. Redan i januari 2017 hade de en första körbar prototyp av roboten GoPal. – Nikolaj trodde inte sina ögon, säger Anders med ett skratt. Från prototypskedet var det sedan bara att arbeta vidare och det har fortsatt gått väldigt snabbt. När en GoPal installeras i ett lagerområde eller lagerlokal så mappar den omgivningen när den färdas runt, yta och föremål, med LIDAR. All data lagras i en central databas där den kan kombineras med annan information. – Det här är en stor fördel med GoPal eftersom andra kommersiella system kräver styrning, programmering och uppdateringar, berättar Nikolaj. Om det kommer in något nytt i närmiljön så stannar andra system medan GoPal själv samlar in informationen och uppdaterar via huvuddatorn även för alla andra enheter. Det här är en unik styrka, något som inte ens stora, världsledande aktörer kan erbjuda. Informationen i huvuddatorn används inte bara för att förhindra krockar och hitta lämpligaste vägen, den används också till att bestämma vilken enhet som ska hämtas när och var och prioriterar uifrån den mest effektiva logistikhanteringen. Databasen kan kopplas till det övergripande lagerhanteringssystemet, vilket enligt Nikolaj gör det till ett verkligt smart ”Industri 4.0”-system. Robotize arbetade mycket med säkerhetsaspekterna kring GoPals olika funktionaliteter. Idag har de en säker lösning och

Nikolaj har reviderat underlagen parallellt med utvecklingsarbetet. Tre GoPals robotar är redan i drift. Kommersialiseringen har inletts och på deras hemsida finns en mycket illustrativ video som visar robotens möjligheter. (www.robotize.com) – Säkerhet är ett kritiskt område, framhåller Nikolaj. En pall kan väga upp till ett ton så det ställs mycket höga krav på ett system som ska köra omkring dem. Utan att säkerhetsaspekterna är adresserade på ett korrekt sätt kan enligt Nikolaj ingenting fungera. Det går bra att prata om smarta fabriker, men utan fullgod säkerhet så förblir det prat. Med säkerheten på plats finns det dock många smarta lösningar att koppla samman med systemet, som ett övergripande affärs- eller verksamhetssystem. – Den stora fördelen är förstås kostnadsbesparingen då GoPal kan utföra sina uppdrag mer flexibelt men framför allt snabbare än traditionella truckar, säger Nikolaj. Dessutom arbetar GoPal både säkert och dygnet runt. – Det är en spännande tid just nu, vi vet aldrig vad som kommer att hända nästa dag, avslutar Anders. Vad vi däremot vet är att det har varit riktigt bra att arbeta med Prevas och att det är något vi kommer att fortsätta med! ×

För mer information kontakta:

Henrik Møller

henrik.moller@ prevas.dk +45 29 49 92 02

PRESIDENT PREVAS DANMARK

Innovation for Growth /

15


DEN INTELLIGENTA RÅTTFÄLLAN Digitaliseringens framsteg gör det möjligt för smarta städer att använda giftfri skadedjursbekämpning. Arctic Systems har, med hjälp av Prevas i Danmark, utvecklat en intelligent råttfälla som kan effektivisera och optimera skadedjursbekämpning – helt utan gift. Digitaliseringens framsteg och teknikens utveckling ger hela tiden möjligheter till nytänkande, optimering och nya affärsmodeller. Den gör det också möjligt att lösa problem som tidigare inneburit utmaningar. Våra städer har fler gnagare än någonsin och med hjälp av digitala lösningar har Rune Barslund och Alistair Morton utvecklat det koncept som ligger till grund för Arctic Systems Smart City-plattform och den IoT-anslutna råttfällan RATMO. I vårt moderna samhälle kan vi nu effektivt bekämpa skadedjur helt utan gift. AI FÖR EFFEKTIVISERING OCH ÖVERBLICK Arctic Systems RATMO-enhet placeras på användarnas egna klappfällor. Med hjälp av sensorteknik samlar RATMO in data om fällans användning. Användaren får full överblick över insamlade data – om när och var råttaktiviteten pågår samt i vilka områden man behöver sätta in extra resurser. Plattformen använder sig av artificiell intelligens samt maskininlärning och börjar automatiskt analysera de data som RATMO genererar. Information om fångstområden, fångsttider, temperatur vid fångst, årstid, lockbete m.m. ger användaren kunskap om råttornas beteende och användaren kan förbättra och lägga upp strategier för råttbekämpning. Då användaren även har åtkomst till administrationssystemet där man får liveuppdateringar av råttaktiviteter och via en app får information om vilka fällor som behöver service, ger också full överblick över situationen 24/7. Den robusta RATMO-enheten är konstruerad för att tåla tuff hantering utan att förlora sin förmåga att bevaka och rapportera tillbaka till systemet. Hos Arctic Systems anser man att tillförlitlighet är en av de viktigaste faktorerna för användaren. Därför har enheten testats mot den fallteststandard som den amerikanska armén använder. Nu behöver ni inte längre köra ut och kontrollera intakta fällor, utan behöver endast skicka ut personal när det finns behov. Det ger besparingar för användaren och även för miljön eftersom RATMO är 100 % giftfri. PREVAS SOM SAMARBETSPARTNER Arctic Systems vände sig till Prevas för att få hjälp att färdigutveckla en prototyp som de hade arbetat med under en tid. Konceptidén var validerad men man saknade det sista steget för att kunna öka produktionen till större volymer.

8 INNOVATION FOR GROWTH

När Prevas fick uppdraget gick man igenom konceptet tillsammans med Arctic Systems. Där man hittade svagheter eller brister gjordes nödvändiga anpassningar och justeringar. Exempelvis flyttades hela back-end-systemet över från en proprietär lösning till IBM:s molnbaserade plattform Bluemix/Watson, där man enkelt kan skala upp en lösning från några hundra enheter till hundratusentals. Samtidigt kompletterade man med vissa nödvändiga och viktiga detaljer som hade glömts bort, så som snabbt produktionstest och logistikhantering för RATMO. Kommunikationsarkitekturen fick vara intakt eftersom valet av GSM/GPRS fungerar utmärkt för RATMO. Styrdelen byttes ut mot Prevas Ultra Low Power Processor Platform, som är baserad på Cypress SoC-serie och ger god flexibilitet och en hög nivå av återanvändning. Prevas kunde därmed vara klara med den första produktionsserien på bara några få månader, då företaget har ingående kunskaper om plattformen och kunde koncentrera sig på den låga strömförbrukning som RATMO krävde. ”Vi valde att samarbete med Prevas eftersom de med sina specialistkunskaper inom inbyggda lösningar och Internet of Things var den självklara utvecklingspartnern för att lyfta vår idé till nästa steg. Och det visade sig vara rätt val”, säger Rune Barslund, CEO på Arctic Systems. INTERNET OF THINGS-BASERAD PLATFORM IoT-delen av RATMO finns redan i två andra IoT-projekt som Prevas arbetar med. Plattformens flexibla uppbyggnad innebär att man smidigt kan växla överföringsteknik mellan BlueTooth (BLE), LoRa, Sigfox, WiFi och GSM/GPRS/LTE. ”Vi är glada att det här projektet har visat att vår generella strategi för IoT-plattformar är en framgång. Med våra generiska IoT-byggblock minimeras tiden och risken från idé till produkt”, berättar Alex Poulsen Senior Project Manager för Prevas, som har lett projektet i Danmark. × För mer information kontakta:

Henrik Møller

henrik.moller@ prevas.dk +45 29 49 92 02

PRESIDENT PREVAS DANMARK

www.prevas.se