Tandlaget Borr & Tång

Page 1

God Jul och Gott Nytt År

& ett par hälsningar till...

Från din tandläkare på Nygatan 26 i Gävle


Bilden från vänster, tandsköterska Marie Bodin, Kristina ”Kina” Östling, Mats Englund och Heléne Henriksson.

Avbetalning för tidigare behandlingar betalas som tidigare in på PG 186-96912


...dig, det blir nämligen blir ett par förändringar på praktiken. Hej Jag har nu efter att drivit min praktik i 30 år, först i egen regi på Drottninggatan och sedan i konceptet Tandlaget Borr & Tång, beslutat mig för att sluta som tandläkare. För cirka 10 år sedan hörde en ung tjej vid namn Kina (Kristina Östling) av sig och frågade om hon kunde få praktisera hos oss. Hon sade att hennes största dröm var att bli tandläkare. Kina praktiserade hos oss ungefär ett år innan kom hon in på Tandläkarhögskolan. Under studietiden höll hon löpande kontakt med oss på Tandlaget Borr & Tång. Efter studierna så började hon en anställning på Folktandvården här i Gävle. Förra våren behövde vi en vikarie till praktiken så vi kontaktade Kina och frågade om hon var intresserad. Hon har nu varit hos oss ca 1,5 år och visat sig vara en mycket duktig och ambitiös tandläkare med ett gott omhändertagande av patienterna. Därför tycker jag nu att det känns helt rätt att släppa fram en kunnig och ambitiös kollega som har det rätta handlaget att ta över de patienter som gått hos mig genom åren. Jag vill tacka dig och övriga för det stora förtroende och ansvar ni givit mig att få ta hand om er munhälsa. Hoppas verkligen att alla känner sig nöjda och belåtna. Jag känner mig mycket nöjd över att kunna lämna över min verksamhet till Kina och garanterar att ni kommer i trygga händer. Hoppas samtidigt att ni ger henne samma förtroende som ni givit mig. För din kännedom så kommer övrig personal att övergå i Kinas verksamhet. Varma hälsningar och ett glatt leende

Mats Englund Din gamle tandläkare


precisreklam.se

Porto Betalt

Varmt Välkomna Hej Det känns både bra och stort att ha fått det här förtroendet av Mats. Visst har det varit en målsättning att en gång få en egen klinik, så det är en dröm som går i uppfyllelse samtidigt som förväntningarna är höga. Jag skall tillsammans med mina medarbetare Marie, Heléne och Laila göra allt som står i vår makt att leva upp till det förtroendet. Vänliga hälsningar och varmt välkommen åter

Kina Östling Din nya tandläkare

Besök och gilla vår sida på Facebook: facebook.com/borrotang

Team Kina Östling: 026-12 55 05 Nygatan 26, Gävle • www.borrotang.se


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.