Prague Fringe 2013

Page 1

program / programme

12. fringe festival praha 24.5.—1.6.2013


Ĵýq

©ºõĀġĩкýġô\ ©ºõ ºõõĀġĩ Ā кý º ġġô\ ġôô\ ô

µºõÑ ĩÙóýġô\ ĹºðкѺ

±ýiøĀ

©\ý

òðÙõý \

\ Ù ħġÙ øòý

µĀóºýĀĴķħ ġºÑķ

´ħ¨ IJ ò Ëôh ðĀ

¯

¦ĀġÙâġô\

³

©ºõĀġĩ кýġô ý\øĎ h

²ðIJýĀĴġô\

¨ÙĩÙýġô\

Ă

¨ Ùĩ Ùý Ăİ ħİĺ ġô\ ħİİ ħäĤ

Ѻ ºÑº º ĞºÑ ¹ºð ¹ºðк ªºħĴºõÙËð

ġô\ ©q Ù{

®ĞĀ

ðºĞõÙ ġħ ĞòòÑé Ù

¦Āðýħ¨ÙýýĀý ¶ºõõ

ªĀġ

ĩòËĀĴ º

³

¤ÙõõòËðĀĴº ¤ÙõõòË õ ðĀĴº

õ ý ĀĴ Ëð ħø

´ħ±ĀĴ

¤ÙõõòËðĀĴº

%ÙĞĩĀ Ĵôº

Ñġô\ ªÙÁĀĴò

ªĀġĩòËĀĴº

³

PóÙĹÑ

§º §ºøĉº µ ÙðĞÑĀĴº

ÙġÙÑýq

ĺ ħäĤ İ ĺħİİ Ăİħİ

Ĵº ĞÑĀ Ùð

µ ¡ £

Hqeýq ³

¤

©iõýòËô\ ®Ùĩ qýġô\

¹ÁĀĞĀĴġô\

®õºġô\

PóÙĹÑ

òqq Ùéòq ¨Ùéò ĩħ¨Ùé Ā ĩħ¨ ©Āġ

þ Ú äþ ĥħþħİİħäĤħäÚħä

³

±ĩ ÙõÙËô ħĀġĩĞĀĴ ±ĩ

®Ğº ġôh óÙĹIJõ\ĩôĀ

±ºġô\

ġô\

©ºõĩhĹġôh

ô\ Ùõòĩġ §ºĞø Ĥ ħä ĺħİİ Ăİħİ

µĞĩÁĀĴġô\ ĹºðкѺ

ôĀĉ

ý\øĎ

²Ğ ò ĩĩĩi i


A

ýÙġ Ĵħø øĀġĩ Ú

±ĩºĞ ħ òÑ ±ĩºĞ ħ òÑĀĴġô ÑĀĴġô ð ÁòĩĀĴ ª\øĎħ¦ºýº ª \øĎħ¦ºýº ®ºõºËðº

Malostranská beseda Malostranské náměstí 21

KòĞĀô

B

\

ZºĩÙËô\

ª ±ĩºĞĀøiġĩġô\ ± ô

Divadlo Inspirace Malostranské náměstí 13

³

ĂĤħĂ ĂÚħä äī

C

A Studio Rubín Malostranské náměstí 9 D

§ ò ĀĴ ý òËô\

®õºĩýh ġô\

ô\

Ğĩġ ¨òý𺠧ºĞõĀĴº

E

º §ºĞõĀĴ \ Ĵ HÙĩiĹĀ

\ ýÙýġô

Divadlo Na Prádle Besední 3 ¤IJġĀĴº

³

±øÙĩº ºýĀĴĴĀħý ý\Á Ù q ĂĤ ĤħĂ ĂÚ Úħħäī ä

ª\ĉĞġĩôĀĴº

F

Divadlo Na Prádle – kavárna Besední 3

Ùĩõhøġô\ ôºĉõÙ

G

ġô\

Ùĩõhø

Kavárna 3+1 Plaská 10

ġô\ Ĵòôĩ §Āý

Ğ

P

ô\ ióġ Āø ĩĀõ

òĴºÑÙõ òĴºÑÙ òĴ ºÑ õýq ºÑÙ ýq

º

qħ ĀÑý

ª\Ğ ĀÑýqħ ª\ĞĀÑýqħ ª ª\Ğ

ġô µĀĞ òõ

³ ª\ĞĀÑýqħÑòĴºÑõĀ ª ª\Ğ ª\ \ĞĀÑý ĀÑýqħÑ Ñ q ÑòĴº òĴºÑõĀ Ñõ

ô\ ýÑġ IJõº ©òô

Ticketstream Pokladna – Fringe Box Office Malostranská Beseda Malostranské náměstí 21

\

Ĵýq «ġĩĞĀ

ĂĤ

³

Divadlo Kampa Nosticova 2a

ªº

ħġĩĞ IJĹ Ù

Ëô\ ĩĀĴò «ĉº

o Metro

TramProud to be associated with Fringe Festival Praha 2013 Míšeňská 12, Prague 1 www.lokalinn.cz


fringe welcome — the 12 prague fringe festival th

friday 24th may to saturday 1st june 2013 —

A heady mix of theatre theatre, e, comedy, storytelling music, us c, dance, da ce, storytelli s o y e iing ng g and a d across good times at venues a cross tthe Malá Strana district of Prague – the annual Fringe Festival Fes stival experience you extravaganza g is an ex xperien p will never forget!

prague fringe i festival 2013 join the he pa party arty be part rt off it make it your yooour ur festival!

2

international Fringe is an internation nal phenomenon and this year year at a 100s Prague’s own event 10 00s of performers from across acros ss the globe g members and 1000s of audience e memb nine day will come together for the nin offer ffestival. 35 shows are on offe and throughout the event a nd you can see as many as five in a day if you have the stamina and tthen hen there is Club the h Fringe Fi Cl b to take ke ke you iinto the h early hours. Shows take place from m late night, afternoon ft tto llate t night i htt, mostt are highly visual and last up up to one hour, and there really iis something for all the family.

This programme ogram mme contains all you need to o get the th he most from your fringe experie experience ence – information ence on venues, how ues, ho ow to purchase your tickets, age a and language ratings for shows. Our ws. Ou ur fantastic Festival Assistants, nts, both bo oth English and Czech oth speaking, ng, will l be on hand at venues from the first to the last show of the day to help he elp with your Fringe e pe e ce. Visit experience. Visit s ou our website ebs e a and d join us on Twitter Tw witter and Facebook for up-to-date e news, to post your own reviews and book your tickets. Fringe! Enjoy j y the Frin ng nge! Steve, Carole,, Giles, Rosie and the Fringe g Team


vítejte na fringe — 12. fringe festival praha od pátku 24. května do soboty 1. června 2013 —

Opojná směsice divadla, divadla a, komedie, a hudby, udby, tance, a ce, vyprávění vyprávěn yp á ěn ěn ní a dobré dob é zábavy v divadlech na Malé každoroční Straně v Praze – každor rroční fantastická podívaná v rámci Fringe festivalu jje zážitek, na k který ý nikdy nezapomenete!

fringe fest festival ttival praha 2013 připoj ř se! zúčastni stni sse! e! udělejj si sv svůj vvůj ůj festival!

3

fenomén Fringe je mezinárodní fe enomé e a tento rok hostí Praha stovky stovk umělců z celého světa a tisíce diváků, kteří se sejdou na devítidenním festivalu. festiva alu. a inscenací jestliže V nabídce je 35 inscena ací a je a vidět máte výdrž, můžete vid dět až pět d pokud představení denně. A p okud by vám ani to nestačilo, je zde také můžete Fringe klub, kde se můž žete bavit ž až žd do rána! á !

Představení začínají v odpoledních o pozdní hodinách a trvají do po ozdní noci. Většina z nich Větši i h jje vysoce e estetická t ti ká podívaná, trvající kolem m jedné vyberete hodiny. Určitě si vždy vy yberete něco y pro celou vaši rodinu.

Tento program rogram m obsahuje vše, co potřebujete ebujete e vědět pro co možná nejlepš nejlepší šíí zážitek z Fringe š Fringe, tj. návod od jak z zakoupit vstupenky, informace ace o m místech konání, věková a jazy jazyková yková doporučení y pro jednotlivá notlivá á představení. Naši výteční festiva festivaloví aloví asistenti, mluvící a jjak česky tak i anglicky, budou k dispozici v m místech konání po celou po ce ou dobu u festivalu, es a u,, od p prvního o do posledního o představení. Pro nejaktuálnějšíí novinky, ke sdělení vašich názorů či rezervaci navštivte vstupenek p nav vštivte naši webovou v stránku nebo se připojte na náš Twitter. Facebook či Tw witter. Užijte si Fringe! w Steve, Carole, Giles, Rosie tým a celý Fringe ttý ým ý


tickets prices and festival offers — ticket & voucher costs Adult: 150 Kč Student: 100 100Kč Kč (Only available at theatres 30 30 mins prior to performance. Valid student ID is required). Fringe Voucher: 600 Kčč price ((5 full p price tickets for the p pr rice of 4)) Arrive early at the theatre to o ensure your exchanged seat as vouchers must be ex xchange for guarantee tickets ‘on the door’ and do not gua entryy to a sold out show.

Door Sales – During During the Festival only Each Fringe venue has a box office which is open 30 minu minutes utes prior to the venue’s first show of the day. Tickets are on sale for shows only in n that venue on that day. Please note door o sales are cash only. Tickets bought a att the venues do not incur a handing charge charg ge but are subject to availability. Use the advance booking options guarantee ti to t guara a t a seat. antee t Vouchers Vouchers are av available vailable exclusively via Ticketstream thro throughout oughout the festival. oughout festival

fringe onon-line -line www.fringe.cz www.fringe.c . ge.ccz cz

4

ticket & voucher pur purchase Advance Tickets Ad Ti k t are The official Fringe Festival ticket agents ag vouchers Ticketstream. Tickets and vo ouchers can be purchased in person, over the h phone phon or online. Visit www.fringe.cz online www.fringe. www fringe.cz fringe.cz z or www.ticketstream.cz z for fo or more information and a full list of Ticketstream outlets around the city. Fringe venue Malostranská beseda houses the main festival Ticketstream m office; this outlet will be open daily from 12 noon during the Fringe Fringe.

Advance tickets are available availab ble for purchase via all of the above methodss until 3pm on the e dayy of o the e performance p pe o a ce you y wish w s to o see. Tickets purchased via Ticket Ticketstream tstream are subject to a 10 Kč per ticket surcharge (excluding ( g vouchers). )

Everything need ng you n eed to plan your Fringe is available ble online onlin ne including: W Browseable programme eable pr p r g rogramme W Printable ble dailyy diary W Detailss on accommodation c in Prague For up-to-the-minute o-the-min nute information sign g up p to our mailing ing list and and check the Prague Fringe Festival page on n Facebook – post your own reviews, get the inside fringe chat, hear about special pecial offers, offfers, be part of it! Updates es and Reviews media Check out our m edia partners for updates, reviews daily news, revie ews and photos. www.expats.cz www.expats s.cz www.praguepost.com www.prague epost.com www.prague.tv www.pragu g e.tv www.protisedi.cz www.protise edi.c i cz z


ceny vstupenek a festivalová nabídka — ceny vstupenek a voucherůů Dospělí: 150 Kč Studenti: 100Kč 100 Kč (Možno zakoupit pouze v místě mííístě konání 30 minut před začátkem představení. představení. Pro poskytnutí slevy je požadováno požad dováno d platného studentského p předložení p studentssského průkazu). p ) Fringe Voucher: 600 Kč (5 vstupenek pro dospělé za cenu 4) 4 Do divadla přijďte vždy včas, včasss, abyste abyst si zajistili místa, neboť vouchery, voucheryyy, které musí vstupenky, být před vstupem vyměněny za vstu vyprodaná představení. nezaručují vstup na vyproda ná před

Prodej přímo na n místě – pouze konáníí Fringe festivalu v době konán konání/divadlo Každé místo koná ání/divadlo bude mít á která svoji pokladnu, kt tterá bude otevřena vždy 30 minut před přřřed začátkem prvního představení na daném da aném místě. Vstupenky a budou b d k dispozici dispozic d cci pouze pro dané d é divadlo a pro daný daný den. Upozorňujeme, že vstupenky, prodávané pro odávané přímo v místech o konání, je možné é platit pouze hotově. vstupenek, V ceně vstupenek kk, zakoupených přímo na započítáván místě, není započ ččítáván žádný manipulační nicméně poplatek, nicmén ně tento způsob nákupu n vstupenky, nezaručuje, že vs nezaručuje stupenky, sstupenky tupenky o které máte zájem, budou dostupné. do ostupné. Z tohoto důvodu o doporučujeme vřele doporučujem me využít předprodeje. m Vouchery Voucheryy budou během festivalu k dispozici b výlučně prostřednictvím prostřednictvím prodejce Ticketstream.

5

nákup vstupenek a vou voucherů Předprodej vstupenek Oficiálním prodejcem vstupenek vstupe enek na Fringe e festival Praha je Ticketstream. Ticketstream m. Vstupenky m Vstup a vouchery mohou být zakoupeny zakou upeny osobně, u o internet. telefonicky nebo přes interne et. e www.fringe.cz Navštivte stránky www.frin nge.cz n nebo www www.ticketstream www.ticketstream.cz ticketstream m.cz m cz pro další informace a kompletní komple etní seznam e Ticketstream předprodejních míst Ticketstre eam v Praze. e

V Malostranské besedě sídlí hlavní h festivalová provozovna Ticketstream a toto o prodejní místo bude během festivalu otevřeno o denně od 12 h. Vstupenky V Vs upe p y k zakoupení a oupe p přede p před předem ede em budou k dispozici vždy do 15 hodin n v den, kdy se dané představení koná. přes K ceně každé vstupenky, vs penky, p y zakoupené y, zakkkoupené p p Ticketstream, bude připočten n poplatek 10 Kč (vyjma voucherů).

fringee onon on-line -line www.fringe.cz ringe.cz z Vše co si potřebujete potřebu ujete ohledně Fringe u naplánovat, naleznete vat, nalez l z znete on-line, lli včetně č ě W programu navigací mu s nav vvigací W jednotlivých ivých denních de enních programů s možností e tisku W informací ohledně acíí ohled hl d dně ě ubytování b t á í v Praze P posledním Pro přístup k posl edním novinkám se zaregistrujte do našeho n emailového navštivte seznamu a navšti iivte vte naši facebookovou svoje stránku – pište svo oje komentáře o a doporučení, ponořte po onořte se do fringe chatu, o informujte se o speciálních sp peciálních nabídkách, p součástí prostě – buďte so oučástí o učástí veškerého dění! informace, Aktuální infor mace, doporučení a názory n Navštivte stránky našich mediálních partnerů, partnerů kde naleznete aktuální aktuální informace, každodenní novinky, recenze a fotografie! www.expats.cz www.expats.c ccz www.praguepost.com www.praguep .p p aguep g p post.com ost.com os .co www.prague.tv www.prague. ..tv v www.protisedi.cz www.proti o sed di.cz d


19:30—20:30

21:00—22:00

22:30—23:30

Scott Agnew: Tales of the Sauna

22:30—23:30

Marcel Lucont: Gallic Symbol

Human Jukebox

21:00—22:00

19:30—20:30

14:00—15:30

Fringe Sunday

City of Lions and Gods

TIME ČAS

SHOW PŘEDSTAVENÍ

³

³

³

FRI PÁÁ 24.5.

³

³

³

SAT SO 25.5.

³

³

³

³

SUN NE 26.5. 26.5. 2

³

³

³

MON PO 27.5.

³

³

³

TUE ÚT 28.5.

³

³

³

WED E ST 29.5.

malostranská beseda

³

³ ³

THU ČT 30.5.

³

³ ³

FRI PÁ 31.5.

³

³

SAT SO 1.6.

44

37

32

22

14

PAGE PAG GE STRANA ANA


Baitman

21:00—22:00

22:30—23:30

19:30—20:30

19:30—20:30

A Dog’s Heart

Il Concerto

18:00—19:00

22:30—23:30

19:30—20:30

18:00—19:00

16:30—17:30

TIME ČAS

Alice in Wonderland

The House Jack Built

SHOW SHO OW PŘEDSTAVENÍ

³

³

³

FRI PÁ 24.5.

³

³

³

SAT SO 25.5.

³

³

³

SUN NE 26.5.

³

³

³

³

³

³

³

TUE ÚT 28.5.

MON PO 27.5.

divadlo inspirace

³

³

³

³

WED ST 29.5.

³

³

³

³

THU ČT 30.5.

³

³

³

³

³

³

³

³

SAT SO 1.6.

FRI PÁ 31.5.

19

33

23

16

30

PAGE PAG E STRANAA


TIME ČAS

16:45—17:30

18:00—19:00

19:30—20:30

21:15—22:15

22:45—23:30

SHOW PŘEDSTAVENÍ

Romeo & Chulio

Superheroes

Duchess of Malfi – A Tragedy of Tragick p Proportions

Stuperstition

Under Construction

FRI PÁÁ 24.5.

SAT SO 25.5.

SUN NE 26. 2 26.5. 5.

MON PO 27.5.

³ ³

³

³

³

WED E ST 29.5.

³

TUE ÚT 28.5.

a studio rubín

³

³

³

³

³

³

³

³

³ ³

FRI PÁ 31.5.

THU ČT 30.5.

³

³

³

³

³

SAT SO 1.6.

47

45

25

46

43

PAG PAGE GE STRANA ANA


21:00—22:00

21:00—22:00

Hospital Sofa

22:30—23:30

19:30—20:30

19:30—20:30

22:30—23:30

False Friends

Inexcusable Fantasies

Memories of a Mute

17:30—19:00

The Last Man in Europe – A Portrait of g Orwell George

18:00—19:00

TIME ČAS

SHOW SHO OW PŘEDSTAVENÍ

³

³

³

FRI PÁ 24.5.

³

³

³

SAT SO 25.5.

³

³

³

SUN NE 26.5.

³

³

³

MON PO 27.5.

³

³

³

³

TUE ÚT 28.5.

divadlo kampa

³

³

³

³

WED ST 29.5.

³

³

³

³

THU ČT 30.5.

³

³

³

³

FRI PÁ 31.5.

³

³

³

³

SAT SO 1.6.

29

26

34

38

36

PAGEE PAG STRANAA


19:30—20:30

21:00—22:00

Dojo-ji

19:30—20:30

18:00—19:00

22:30—23:30

18:00—19:00

22:30—23:30

21:00—22:00

16:30—17:30

TIME ČAS

Bounce

Kafka and Son

An Average Day for Johnny Moon

Ragulabuggla – A Tale About an Environmental Refugee

SHOW PŘEDSTAVENÍ

³

³

³

FRI PÁÁ 24.5.

³

³

³

SAT SO 25.5.

³

³

³

SUN NE 26.5. 26.5. 2

³

³

³

MON PO 27.5.

³

³

³

³

TUE ÚT 28.5.

divadlo na prádle

³

³

³

³

WED E ST 29.5.

³

³

³

³

THU ČT 30.5.

³

³

³

³

FRI PÁ 31.5.

³

³

³

³

SAT SO 1.6.

24

21

35

18

42

PAG PAGE GE STRANA ANA


TIME ČAS

17:45—18:30

19:00—20:00

19:00—20:00

20:30—21:30

SHOW SHO OW PŘEDSTAVENÍ

Hide and Seek

Goulash of Horror

Putting Words in my Mouth

Play Actually – A Non Rom Com

³

³

FRI PÁ 24.5.

³

³

SAT SO 25.5.

³

³

SUN NE 26.5.

³

³

MON PO 27.5.

³

³

³

³

³ ³

WED ST 29.5.

TUE ÚT 28.5.

³

³

³

THU ČT 30.5.

divadlo na prádle – kavárna

³

³

³

FRI PÁ 31.5.

³

³

³

SAT SO 1.6.

40

41

27

28

PAGEE PAG STRANAA


17:00—18:00

18:30—19:30

21:30—22:30

Ady Ferguson and Ondra Riegl

21:30—22:30

18:30—19:30

20:00—21:00

17:00—18:00

20:00—21:00

Passéistes

An Audience with Shurl

What if...

Ballads from a Village Poet

³

³

³

³

³

³

³

17:00—18:00

How to Escape from Disney Land

21:30—22:30

SAT SO 25.5.

FRI PÁÁ 24.5.

TIME ČAS

SHOW PŘEDSTAVENÍ

³

³

³

³

SUN NE 26. 2 26.5. 5.

³

³

³ ³

MON PO 27.5.

kavárna 3+1

³ ³

³

³

³

WED E ST 29.5.

³

³

³

TUE ÚT 28.5.

³

³

³ ³

THU ČT 30.5.

³

³

³ ³

FRI PÁ 31.5.

³

³

³ ³

SAT SO 1.6.

15

39

17

48

20

31

PAG PAGE GE STRANA ANAA high energy, energy y, fast-paced introduction tto o Fringe 2013! Welcome to tthe Fringe marketplace – a selection of performers s present a minute of their show w to tempt you to see more. O Others h s will ill be b on hand h d to lure you to o theirs. Expect the unexpected – anything can happen at Fringe Sunday! Sun nday y! Bar open – arrive early l so as not no ot tto miss ot i the th fun! ffu ! English, Language: Engl lish, Czech non-verbal and non-verb bal Age Accessibility: Suitable for all all

fringe sunday — fringe neděle —

Free Entry

×

14

fringe festival fring malostra malostranská beseda 26.5. 14:00—15:30

Nabitá a rychlá seznamka eznamka s Fringe 2013! Vítejte na přehlídce řřehlídce hlíd Fringe Fi festivalu, kde vás letošní umělci budou minutovými mi ukázkami lákat na své hry, další budou po ruce, aby vás svedli vedli k k… – čekejte nečekané, na nedělním ělním Fringe se může stát cokoliv! liv! Bar bude otevřen, tak přijďte te včas, ať tu legraci nezmeškáte! te! Jazyk: V angličtině, češtině Věková přístupnost: Vhodné hodné pro všechny p y Úvod v češtině. češtin ně. Vstup volný.


With the recen recent nt release of the n critically acclaimed acclaimed LP Signals, s Ady Ferguson (guitar, vocals) teams up with Ondra a Riegl of the Czech Republic (violin, (violin, bass) to deliver an acoustic intimate acous stic performance that s soul, ffuses bl blues, so oul, o l jjazz and d ffolk. lk ‘Blessed with a voice that emits soulful melancholy melancccholy with the best of them, Ady Ferguson F sings of llove, life lif and d even e sheepskin h ki coats’ t ’ McDee, (Paddy McDee e, BBC Radio, UK). e

www.a www www.adyferguson.com .a ad a dyfe f rguso rgu uso so on.co on .co com m

Genre: Music, T Text-based Language: accessibility: English Age acc ccessibility: essibility: Suitable for all

ady ferguson and ondra riegl —

×

15

ady fe ferguson a oondra rriegl —

ady fergu ferguson uuson (england/czech republic) kavárna 3+1 24.—26.5. 24.—26. ..5. 21:30—22:30 21:30—22 22:30

Po vydání nového,, kritiky ceněného LP Signals als s se Ady Ferguson (kytara, zpěv) spojil s Ondrou Rieglem (h (housle, l basa), b ) aby vytvořili intimní mní akustické představení s prvky ky blues, soulu, jazzu a folku. „Obdařen oduševněle něle melancholickým hlasem, lasem, zpívá Ady Ferguson on o lásce, životě i kabátech z ovčí kůže“ (Paddy McDee, Radio dio BBC). BBC) Žánr: Hudba, mluvené ené slovo Jazyk: V angličtině Věková přístupnost: Vhodné p pro všechny šechny ny


2011 Spirit off the Fringe award winners, Middlesbrough College, return to Prague Prag gue with a new adaptation off Lewis Carroll’s timeless classic class sic tale Alice in Wonderland. d. Combining multiprojection, media di projec j tion, i puppetry and d performance, live performa ance, eight actors portray the host host of well-known characters encountered en ncountered by Alice iincluding, l di th the eM Mad d Hatter, H tt th the Whit White Rabbit and the th he King and Queen of visually Hearts. A visu ually inventive surreal adventure forr all the family.

16

alenka al v říši říš divů —

middlesb middlesbrough college ((england) (en divadlo ins inspirace spirace 29.5.—1.6. 29.5.—1 1 .6. 18:00—19:00 18:00—1 18:00 19:00 19:00

×

Soubor Middlesbrough ough College v roce 2011 získal cenu „Spirit of the Fringe“ a letos s se vrací do Prahy s novou adaptací Alenky v říši divů Lewise Carrolla. lla. Kombinace multimediální projekce, jekce, loutek a osmi herců, kteří ří představují Alenčiny známé, jako ako Kloboučníka, Kloboučníka Bílého králíka, Krále ále a Srdcovou královnu. Vizuálně ě invenční surreálné dobrodružství ružství pro celou rodinu. Žánr: Divadlo,, loutky, mluvené a vizuální Jazyk: z V angličtině ě Věková Vhodné p přístupnost: p Vho odné o od dné é pro p o všechny šec y

www.mbro.ac.uk ww ww w w.mb m ro. mb ro ac acc. c.uk .uk

alice in wonderland

Theatre, Genre: Theatre e, Puppet Theatre, Text-based but u visual Language: accessibility: English Age ac ccessibility: Suitable for all


Critical and po popular opular triumph at o 2011, Edinburgh 201 11, our Shurl from The 1 Valleys is back k in this captivating show! one-woman sh how! Her magic h her from realist quest plucks p dropping obscurity, drop pping her at the feet p off h her id idoll iin tthe h d dazzling li lights li h off Las Vegas. Butt will it be enough? ‘A gorgeously y plotted piece, delivered... brilliantly deliv vered... masterful... v pitched perfectly f tl pitch it h hed d – sad d and d beautiful sweet and bea autiful all at once. a Storytelling att its very best!’ 2011). (EdFringe, 201 1).

an audience with shurl —

Genre: Theatre,, Text-based Language: accessibility: English Age acc ccessibility: Suitable for family the whole fam mily m

×

17

na audie audienci u shur shurl rrl —

new drama labb (wales) kavárna 3+1 25.—27.5. 25.—27. 25 27 ..5. 5 18:30—19:30 18:30—19 99:30 28.5.—1.6. 28.5.—1 .6. 21:30—22:30 21:30—22 22:30

Triumf u kritiků i diváků di áků na Edinburgh 2011, 11, naše Shurl z údolí se vrací s úchvatnou one-woman show. w. Její magickorealistické pátrání ní ji vytrhuje z temnoty a v oslnivých lnivých světlech Las Vegas ji pouští ští k nohám jejího idolu. Ale bude to o stačit? „Nádherně napsaný aný kus, kus geniálně provedený... mistrovské... trovské... dokonale smutné, zahrané... smu utné, rozkošné u a krásné zároveň. záro oveň. Nejlepší o vypravěčství!“ vypravěčství!“ 2011). (EdFringe, 201 1). Žánr: Divadlo, mluvené slovo Jazyk: Va angličtině g č ě Věková Vě Vě ěková ová v p přístupnost: s up p os : celou Vhodné pro ce elou rodinu e


an average day for johnny moon —

Theatre, Genre: Theatre e, Comedy, Improvisation, Improvisation n, Text-based Language: n, English Age accessibility: essibility: Suitable for all

18

běžný den johnnyho moona — winderm windermere m ere productions (e (england) e ngland) england) divadlo na prádle 24.—26.5. 24.—26 6 .5. 22:30—23:30 22:30—2 23:30 27.—28.5. 27.—28 8 .5. 18:00—19:00 18:00—19:00

×

Běžný den Johnnyho nnyho Moona a je improvizace o muži muži, který vede ten nejúžasnější, ší, nejtragičtější, nejlegračnější či nejobyčejnější život, o jakém jste kdy slyšeli (nehodící se škrtněte). krtněte). krtněte) Na výzvu jeho o zvídavého životopisce se e obecenstvo Johnnyho zeptá na 4 věci vě ěci z jeho dne. Zbytek se odehraje p před řed vašima očima barev, v explozi bar rev, hudby a komedie nezapomenutelnými s nezapomen nutelnými postavami na fascinujících fascinujícícch místech. opravdu „ „Tohle jje opra p avdu du mimořádné o ád é divadlo od neskutečného ne eskutečného souboru“ (***** The New w Current, Fringe festival Praha a 2012). Žánr: Divadlo,, komedie, improvizace, mluvené slovo slov vo Jazyk: V angličtině Věková přístupnost: Vhodné pro všechny

www.facebook.com/windermereproductions ww www w .fa aceb ce ook ok.co .co co om/w m/wind ind inder derrrm rmere erepro ere pr d pro duc u tio i ns

An Average D Day ay for Johnny Moon n is improvised the improvise ed story of a man who lives the mostt astonishing/ tragic/ hilarious /mundane /mu undane life you’ve ever (delete heard of (dele ete as appropriate). curious Led by his cur rious biographer, the about audience di is i asked asked k d 4 questions i b day. Johnny’s day y. The rest is played out eyes before your e yes in an explosion of colour, music s and comedy with unforgettable f tt ble characters h t in i the th mostt fascinating off places. ‘This truly is exceptional exceptional theatre from an incredible incre edible company’ (***** The New w Current Current, Prague show). Fringe 2012 s how).


www.a www www.artimmediate.com .a arrtim a timmed med media ed dia ate.c at a e.com e.c om

When they hook ho ook you on a line in the o water, better s stay still. And if you have not been n invited to sit at the table, it mightt mean that you are on the menu. F Following the success of Vitamin, Baitman Ba aitman a n is a physical comedy d b based d on an optimistic i i i wanted man who wan nted to be normal. n physically It contains phy ysically constrained y and movements an nd unorthodox uses n off live li accordion. accordi dion. Inexplicably ‘***** Inexplica ably wonderful comic a theatre’ (Broadwaybaby.com (Broa adwaybaby.com on Vitamin).

baitman —

Genre: Theatre,, little use of language English Language: Engli iish and Gibberish Age accessibility: Contains Con ntains some strong n language

19

carlo jac jacucci (italy) divadlo inspirace 24.5.—1.6. 24.5 21:00—22:00 21:00

×

Když tě pověsí ěs sí na šňůru ve vodě, s raději se mocc nehýbej. A když tě nepozvali na n večeři, možná to znamená, ž že e jsi na menu. menu Návnada navazuje va azuje na úspěch a Vitamínu a jedná ed dná se opět o komedii d o optimistovi, i, který chtěl být normální. Uvidíte vid díte d íte fyzicky omezený pohyb a neortodoxní rtttodoxní užití akordeonu. Nevysvětlitelně „***** Nevysvě ětlitelně úžasné ě divadlo“ komediální div vadlo v adlo“ (Broadwaybaby.com (Broadwayba by.com o Vitamínu). užití Žánr: Divadlo, částečné č slova mluveného u e é os slo ova o a Jazyk: J y :Va Ja angličtině g č ě a hatmatilce eV Věková přístupnost: Hrubé výrazy


What’s life like lik ke for a village poet with a keytar? keytarr? How do you play ballads of love lov ve and hope on the cheesiest instrument in the history of mankind? The stories come together as a fairytale, following the h adventures adventure d es off a world e ld traveller. ll music An uplifting m usic experience with amazing some amazin ng keyboard solos. This voice will willl touch your heart and d make k you yo o smile. ou il O One off the th brightest talents tale ents from the Caspian shores.

×

20

balady venko venkovského ovského básník básníka ka ka —

keytarman ((az (azerbaijan) z erbaijan) j ) kavárna 3+1 24.—27.5. & 330.5.—1.6. 0.5.—1.6. 20:00—21:00 20:00—2 20:00 2 1:00 21:00 28.—29.05. . 17:00—18:00

Jaký život má vesnický snický básník se syntetizátorem na k krku? k ? Jak J k zahrát balady o lásce ásce a naději na nejnevkusnějším ím nástroji v dějinách lidstva? ? Příběhy se pojí do pohádky o dobrodružstvích brodružstvích světoběžníka. Povznášející vznášející muzikál s několika úžasnými ými klávesovými sóly. Tenhle hlas vás chytne za srdce a vykouzlí zlí vám úsměv na rtech. Jeden z největších talentů Kaspického od břehů Kas spického moře. Žánr: Hudba, mluvené mluvené slovo Jazyk: V angličtině ě Věková Věková přístupnost: všechny Vhodné pro v šechny

www.keytarman.com www. www w..ke keyta keyta yt rma m n n.com n.c om o m

ballads from a village poet —

Genre: Music Music, Text-based Text based Language: accessibility: English Age ac ccessibility: Suitable for all


www.e www www.evadeandance.org .e ev evade e vade d anda and danc nce.o e.org e.o rg g

Bounce e is a must-see mu ust-see performance u York from New Yor rrk Fringe! Eva Dean Dancer’s s ‘five brilliant (nytheatre.com) dancers’ (nyth heatre.com) move h with circus globes, glo obes, poi balls and o physio balls to o create wondrous worlds. ld D Dance e theatre h that h h has ‘mesmerising choreography’ Street (The Wall Stree et Journal). e An ‘unalloyed d delight’ with an nite-seeming ‘infi ‘i finite-seemi it iing range off lithe lith physicality’ expressive phy ysicality’ y (The New York k Times).

bounce —

Genre: Dance T Theatre heatre Language: Non-verbal Age Ag ge accessibility: Suitable g for ages 5 and d up

×

21

odraz —

eva dean da dance (usa) divadlo nna prádle 29.5.—1.6. 29.5.— 19:30—20:30 19:30—

„Odraz je zásadní adní představení z New York Fringe! iinge!! Pět geniálních iál í h tanečníků (nytheatre.com) heatre.com) skupiny Eva Dean Dance ce tančí s cirkusovými míči, poi i gymnastickými mnastickými míči a vytvářejí neskutečné skutečné světy světy. Taneční divadlo o s uhrančivou choreografií“ (The Wall Street et Journal). „Ryzí potěšení.. Neuvěřitelná mrštnost a expresivní presivní živelnost“ (The New York k Times).

Žánr: Taneční divadlo ivadlo Jazyk: Neverbálníí Věková Věková přístupnost: Vhodné od 5 let


Best Play, Atlanta, a 2011. candlelight A world of ca andlelight and secrets is coming your you ur way. Passionately movement, laced with mo ovement, tradition, intrigue, love, e, deception and magic, performance this original p erformance centres around d a royal roy y l relationship yal l i hi that h nation shaped a nat tion and changed forever. our world for rever. Based on true Saiah’s events, Saiah h’s evocative new play the off a woman’s explores l th journey j ’ desire to fulfi fil her destiny at any cost.

×

22 —

saiah aarts rts international ((usa)) malostranská malostransk ká beseda 24.—29.5. 24.—29 9 .5. 19:30—20:30 19:30 20:30 20:30 30.5.—3 30.5.—31.5. 3 1.5. 21:00—22:00

Nejlepší hra, Atlanta tta 2011. 2011 Svět svíček a tajemství mství přichází přímo k vám. S vášní šní upředeno z pohybu, tradic, intrik, ntrik, lásky, zrady a magie, tohle představení dstavení se odvíjí od královského páru, áru, který formoval národ a navždy změnil svět, ve kterém žijeme. eme. Nová, evokativní hra od Saiah podle skutečných událostí tí zkoumá cestu ženské touhy y po naplnění, kterého dosáhnout chce dosáhno out za každou cenu. Žánr: Divadlo,, fyzické divadlo, vizuální mluvené a viz zuální Jazyk: V angličtině a urdštině ě Věková Vhodné p přístupnost: p Vho odné odné d é od 5 let e

www.saiah.org ww ww.sa ww w . iah.o .sa iah h.o org or o rg

city of lions and gods — město lvů a bohů

Theatre, Genre: Theatre e, Physical Theatre, e, Theatre Text-based but u visual Language: Urdu English and U rdu Age accessibility: ages Suitable for a ges 5 and up


w www www.simianfeatures.co.uk .si siim mianfe mia ianfe nfeatu atu turrres re .co.uk .co co.uk

A disturbing cr creature rreature is loose on the streets of M Moscow! Befriended plastic by a rich plast ttic surgeon, a stray dog’s life is changed ch hanged forever when h ’master’ the new ’mast tter’ transplants into it and the testicles an nd pituitary gland of n dead a recently l d dea ad a dd drunk. k A ffreakish ki h stalks the streets, Frankenstein now n hell-bent on turning tu urning everyone’s u lives into living g nightmares. A wonderfully d f lly absurd b d and d fiercely l comic tale!

a dog’s heart —

Genre: Theatre,, Physical Theatre, but Text-based Text based bu utt visual Language: u accessibility: English Age acc ccessibility: Suitable for all

×

23

psí srdce —

simian fea features tures (england) (englanddd) divadlo ins inspirace pirace 24.—28.5. 24.—28. ..5. 19:30—20:30 19:30—20 00:30

Po ulicích Moskvy y běhá děsivé stvoření! Potulný pes se spřátelí řát lí s bohatým plastickým kým chirurgem a jeho život se navždy vždy změní, když mu nový páníček transplantuje varlata a hypofýzu zu od čerstvě zesnulého opilce. Pekelný Frankenstein teď běhá po ulicích a dělá lidem ze života vota noční můru. Nádherně absurdní ní a velmi vtipný příběh! Žánr: Divadlo, ffyzické divadlo, vizuální mluvené a viz zuální z uální Jazyk: V angličtině ě Věková Vě ěková přístupnost: ě všechny Vhodné pro vš šechny š


Winner, Inspiration i Award, Prague Fringe Festival Festiva al 2010. Gold Medalist, International Mime Festival 2011. Show Best Dance Sh how award, Buxton Fringe 2012. Festival favourite favou urite Makoto returns award with i h an awar rd winning rd i i solo l & non-verball kabuki theatre piece. Dojo-jii is the tale of a tragic between romance betw ween a young monk & his hi lover. l D Do on’t ’t miss i it! Don’t Genre: Mime Language: Language: Non-verbal Age accessibility: accessibilityy: Suitable Over 12

24

makoto inoue ind. (japan/czech (j(japan/czec /c c republic) / divadlo na prádle 28.5.—1.6. 28.5 21:00—22:00 21:00

Žánr: Pantomima Jazyk: Neverbální Věková přístupnost: Vhodné od 12 let

www.makotino.com www w.ma ma akot kotino ino o.co .com m

dojo-ji —

×

Vítěz Vítě Ví ě IInspiration i ti ttion i Award, A d Fringe Fi Festival Praha 2010. 010. Zlaté medaile na Mezinárodním m festivalu pantomimy 2011.. Nejlepší taneční představení na Buxton uxton t Fringe Fi 2012. 2012 Festivaloví miláčci ci Makoto se vracejí s oceněnou sólovou ou a neverbální hrou kabuki. Dojo-ji o-jii je příběh tragické lásky mladého ladého mnicha a jeho miláčka. Nenechte si ujít!


ww .prrag www www.pragueshakespeare.org guesh gu g uesh eshake ake kes sp are spe s are.or .o .or o g

A shocking se series ries of murders, double-crosses, double-crosse es, double murders, triple-crosses, madness, spontaneous llycanthropy, and indescribable tortures, culminating in the greatestt bloodbath ever performed f d on stage. Duchess All the Duches ss of Malfi really s wants is to make ma ake tons of babies a with her secret secre et boyfriend. But when e and her jealous h j l an nd n d manipulative i l ti family f il members discover disco over her affair, they o set out to ruin her with the help of hunchback the vile hunch back Bifidus.

duchess of malfi — a tragedy of tragick proportions — amalfí vévodkyně z am mmalfí —

Genre: Theatre,, Text-based but visual English Language: Engli iish Age accessibility: adults Suitable for ad dults only d

×

25

tragédie trag tragických ických rozměrůů — prague shak shakespeare espeare companyy (czech republi republic/usa) iic/usa) a studio rrubín 29.5.—1.6. 29.5.—1 .6. 19:30—20:30 19:30—20 00:30

Šokující série vražd, žd, zrad, žd d zrádných vražd, zrad rad na druhou, šílenství, živelné lykantropie ykantropie a nepopsatelného mučení vyústí do největšího ho krveprolití na divadelních prknech. knech. Vévodkyně z Amalfí alfí nechce nic jiného, než mít kopu pu dětí se svým tajným přítelem. Ale když její aféru odhalí žárliví a manipulativní anipulativní rozhodnou příbuzní, rozh odnou se ji zničit pomocí zlého hrbáče Bifiduse. Žánr: Divadlo, mluvené a vizuální angličtině Jazyk: V angličt ttině ě Věková přístupnost: dospělé Pouze pro dos spělé s


False Friends s is a new comedy from the writer writter of last year’s sell-out show w Déjà Vu. A young Australian moves mo oves to Prague to be with his gi girlfriend irlfriend and is soon harassed by a an n alcoholic grouch, a hypochondriac h hypochond h driac i divorcee, di and d a delirious young yo oung woman. All three are dead, and d the Australian is the man to help them them find the light. If only l he h could ld d understand d t d a word d of Czech. Sinister, surre surreal eal and side-splitting...

×

26

falešní přátelé — wild mint pro productions o ductions (australia/ (australia/ czech republic) u divadlo kkampa ampa 24.—28.5. 24.—28 8 .5. 21:00—22:00

Falešní přátelé je nová á komedie k di z pera autora loňského ského vyprodaného hitu u Déjà vu. Sotva se mladý Australan an přestěhuje do Prahy za přítelkyní, kyní, začne kyní jej obtěžovat mrzutý utý alkoholik, rozvedený hypochondr hondr a mladá blouznivka. Všichni ni tři jsou mrtví a Australan má být ýt tím, tím kdo jim pomůže najít světlo. lo. Kéž by uměl slovo česky. Zlověstné, surreálné a k popukání. Žánr: Divadlo,, komedie, mluvené a vizuální Jazyk: V angličtině z a češtině ě Věková Věko ová přístupnost: Hrubé výrazy ý y

www.wildmintproductions.com www w .wi wild wi ld dmint n pro produ du ucctio u tions. ns. s.com m

false friends —

Genre: Theatre, Theatre e, Comedy e, Comedy, Text Text-based based but visual Language: English and n Czech Age acc accessibility: cessibility: Contains strong langua language age


Goulash of Ho Horror orrorr is a dark crime o comedy and horror com medy that makes m you laugh and d scares you at the Something same time. So omething is wrong in o the small hotel hote el ‘Lakeview at the e somewhere Lake’ somewh here in the Austrian h Guests outback. b k G Gues sts di s disappear without ih Andrea, any trace. And drea, cook at the hotel d and wannabe e detective, starts to investigate. W Where are they? Why check don’t d ’t they th che he eck k out? t? Why Wh is i the th goulash so sweet? sw weet? w Genre: Theatre,, Comedy, Text-based Language: but visual Lan Lang guage: g uage: English Age accessibility: accessibilityy: Suitable for all

goulash of horror —

×

27

hororový guláš —

daniela mitte mitterlehner eerlehner (austria (austria) a) divadlo na prádle — kavárn kavárna nna 24.—28.5. 24.—28. ..5. 19:00—20:00 19:00—20 19:00 2000:00

Hororový guláš je e temná krimikomedie, která terá vás zároveň rozesměje i vyděsí. sí. í V malém lé hotýlku „Jezerní výhled na jezeře“, kdesi v rakouské é divočině, není něco v pořádku. Hosté beze stopy mizí. Andrea, hotelová telová kuchařka a amatérská vyšetřovatelka, etřovatelka, se pustí do pátrání. Kde jsou? Proč se neodhlašují? Pročč je ten guláš tak sladký? Žánr: Divadlo, komedie, mluvené a vizuální Jazyk: Jazyyyk: V angličtině ě Věková Vhodné přístupnost: Vho odné o dné pro všechny


hide and seek —

Theatre, Genre: Theatre e, Text-based but visual Language: English l Age accessibility: all Suitable for a ll

×

28

schovávaná —

distributed theatre (england (england) d) d) divadlo na prádle — kavárn kavárna na 28.5.—1.6. 28.5.—1 1 .6. 17:45—18:30 8

Schovávaná je hra, a, kd kde se jeden j d před druhým snaží ží skrýt. V tomto novém, často dojemném emném dramatu zdánlivě náhodná á sbírka postav představuje skryté é obavy, obavy pochyby a sny, které se všichni chni snažíme ukrývat. Ale snad nás někdo jednou nějak najde de a osvobodí! Inteligentní drama a od vítězů ceny Spirit of the Fringe e v Praze 2011. Žánr: Divadlo,, mluvené a vizuální angličtině Jazyk: V anglič čtině čtině ě Věková přístupnost: všechny Vhodné pro v šechny

www.distributedtheatre.wordpress.com www ww w.di .d str s ibu ibute te edthe ed e the h atr he atre.w e word e.w ordpre press. pre ss..com

Hide and See Seek ek is a game in which players try to o conceal themselves another. from one ano other. In this comic, moving, and often mo oving, newly devised apparently drama, an ap pparently random collection of ccharacters haracters portray the hidden fears, hidd f ,d doubts b and d dreams d we all struggle g to keep hidden. someone, But perhaps s omeone, somewhere, someday willl find us out and set us free! f ! Intelligent new w drama from the Prague 2011 Spirit of the Fringe winners. award winne ers.


Pick of the Fest, Fes st, Bedford Fringe s Festival 2012. Hospital Sofa is the story about the homeless life of two hom meless people, Bobo m and Bibi. They y are tired of life but at the same time tim me they live in the m of off constant fear f of disappearing, di i dying. They decide de ecide to fight together e Suddenly they against their despair. d Death start to live. D eath never comes and llove takes t k over. ove er. e

www.thefl w www .th th hefl flyingbeards.com yingbe yin gbe bea ards.c ard a rds.c s. om m

Genre: Theatre,, Comedy, Little use Language: of language La anguage: English a accessibility: Age accessibility y: Suitable for all

hospital sofa —

×

29

nemocniční sofa —

the flying bbeards (england (england) dd) divadlo ka kkampa aampa 29.5.—1.6. 29.5.—1 .6. 21:00—22:00 21:00—22 22:00

Ocenění To nejlepší epší z festivalu, Bedford Fringe Festival v roce 2012. Nemocniční sofa a je příběh dvou lidí bez domova, a, B Boba b a Bibi. Bibi Život Ži t už je unavuje, přesto řesto se neustále bojí, že zmizí, že e zemřou. Společně se rozhodnou bojovat ojovat se svým zoufalstvím. Najednou jednou začnou žít. žít Smrt se nikdy nedostaví edostaví a láska zvítězí. Žánr: Divadlo, komedie, omedie, částečné omedie užití mluveného slova Jazyk: V angličtině ě Věková Vě ěková přístupnost: ě všechny Vhodné pro vš šechny š


A house cracks, crack ks, foundations crumble. A man man sits pole-axed, have fearing he’ll h ave nothing to pass on to his daughters g – one of whom is on a mission missio on to change the world and has gone e missing. Her mother searches h ffor her her across the h globe l b and through the internet. And a new born baby baby cries, born into an world. uncertain wo orld. Past, present and ffuture t collide llid in i an adventure d t iin dimensions. several dimen nsions.

the house jack built —

×

30

jacků dům jackův —

multi story mult theatre company (england) (engl divadlo ins inspirace spirace 24.—26.5. 24.—26 24 266 .5. 5 22:30—23:30 22:30—2 2 3:30 27.—28.5. 27.—28 8 .5. 18:00—19:00 29.—30.5. 29.—30 0 .5. 19:30—20:30 19:30 20:30 20:30 31.5.—1.6. 31.5.—1 1 .6. 16:30—17:30

Na domě se objevují vují trhliny, základy se hroutí. Omráčený muž se bojí, že nebude mít ít co předat ř d t svým dcerám, z nichž ichž jedna je na misi změnit svět ět a ztratila se. Její matka po ní pátrá á po celém světě a přes internet. A novorozeně pláče pláče, narodilo se do nejistého istého světa. Minulost, přítomnost ost i budoucnost se střetávají v dobrodružství brodružství napříč dimenzemi. Žánr: Divadlo,, mluvené a vizuální angličtině Jazyk: V anglič čtině ě Věková přístupnost: dospělé Pouze pro do ospělé ospělé

www.multistorytheatre.co.uk w www .mulllti .mu tisto toryt rythea ryt heatre.co hea tre re.co o.uk

Theatre, Genre: Theatre e, Text-based but visual Language: Eng English lish Age accessibility: lish adults Suitable for a dults only


From the team m behind 2012’s ****(The New C Current) My First Ten Sexual Failures Faiiilures and Other Stories About Growing Up p comes collaboration a collaboratio on between Fragility’s Andy Silverwood Silverwo ood and American o writer i Dylan D l Cooper – H C How to Land. Escape from D Disney Land d. Smile, you’re being p paid to. Go to work, try to pick up girls, it’s hard to pick you’re up girls i l when h ’ dressed d d like lik mouse. a six-foot mou use. u

www www.fragility.co.uk ww w.fr f agi agilit litty.c y co.u o.uk k

Genre: Theatre,, Text-based but visual English Language: Engli iish sh Age accessibility: Contains strong stron ng language n

how to escape from disney land —

×

31

jak unik uniknout z disney landu —

fragility ((england) kavárna á 3+1 24.—26.5. 24.—26. ..5. 17:00 17:00—18 17:00—18:00 1888:00 27.5. 17:00—18 17:00—18:00 88:00 & 21:30—22:30 21:30—22 21:30 2222:30

Od tvůrců loňských kých Mých prvních deset sexuálních ích zklamání a jiných příběhů přichází zíí společný l č ý projekt j kt Andyho Silverwooda wooda z Fragility a amerického autora Dylana Coopera, inscenace nace Jak uniknout z Disney Landu. u. Usmívej se se, platí ti za to. Běž do práce, snaž se balit holky, je těžké balit holky, když jsi převlečený za dvoumetrovou myš. Žánr: Divadlo, mluvené a vizuální Jazyk: V angličtině ině ě Věková přístupnost: Hrubé výrazy


After last year’s yea ar’s acclaimed sell-out run and two g guest appearances TV, on Metropol T V, Gail Whitmore is Jukebox!! This back as the Human Human Jukebox is your show too, so holla out your requests and she will perform them unaccompanied unaccompaniied ied d and d ffrom memory from her ecle eclectic ectic song list of 2,000. The mashup that that caps the show – from opera to o rap – must be seen to be b believed! b li d!

human jukebox —

×

32

lidský jukebox — gail whit whitmore t more (usa/scotland) (usa/scotlland) land) malostranská malostransk ká beseda 24.—25.5. 24.—25 5 .5. 22:30—23:30 22:30—2 2 3:30 30.5.—1.6. 30.5.—1 1 .6. 19:30—20:30 19:30 20:30 20:30

Po loňském vyprodaném daném představení a dvou u vystoupeních v TV Metropol se Gail Whitmore vrací coby Lidský JJukebox Jukebox! k b ! Tahle T hl show je i vaše, takže kže zakřičte svá přání a ona je zazpívá bez doprovodu a z paměti, měti, která pojímá 2000 různorodých orodých písní. písní Mashup na konci představení, kde zazní vše od opery y k rapu, musíte vidět, jinak neuvěříte! říte! Žánr: Hudba, komedie, edie, částečné užití slova mluveného sl lova Jazyk: V angličtině Věková a češtině ě Věko ová přístupnost: Vhodné pro všechny

www.facebook.com/HumanJukeboxGail w www w.fa faceb cebook ceb ook k.co com/H m um m/H ma m anJu nJukeb ke ox keb xGail x a ai

Genre: Music, Comedy, Little use of language Language: English, Czech g Age accessibility accessibility: y: Suitable for all y:


François, an a administrative dministrative employee bored borred of his routine change decides to cha ange his life. a Passionate about ab bout showbiz, he b decides to travel trav vel looking for v inspiration to create his own show. During D i his trip hi ip h he meets R Rosita i and d falls in love w with her immediately. refusals After many re efusals from Rosita, e François offers s her the star role in art an ambitious biti a t project. j t

w ww www www.chapeaunomade.com .ch ch ha apeaun ape peaun aunom om made. ma m d com de. m

Genre: Theatre,, Physical Theatre, Music, Comedy, Comedy y, Text-based y but visual Language: Lang guage: g uage: English Age accessibility: accessibilityy: Suitable for all

il concerto —

×

33

chapea nomade chapeau (fra (france) divadlo inspirace 28.—30.5. 28.—30 .5. 22:30—23:30 22:30—23 33:30 31.5.—1.6. 31.5.—1.6. 19:30—20:30 19:30—20 00:30

Françoise už nudí úřední rutina a tak se rozhodne e změnit svůj život. Touha prorazit v showbusinessu h b i ho zavede na cestu tu za inspirací. Na cestě se seznámí ámí s Rositou, do které se okamžitě mžitě zamiluje. Když je několikrát át odmítnut odmítnut, nabídne jí François is hlavní roli v ambiciózním uměleckém měleckém projektu. Žánr: Divadlo, fyzické cké divadlo, divadlo hudba, komedie, mluvené a vizuální Jazyk: Jazyyyk: V angličtině ě Věková Vhodné přístupnost: Vho odné pro všechny o


Martha Stewart Stewa wa art and motorcycles, what do they y have in common? They are just two of the hilarious obsessions Susan Su usan McCully visits Inexcusable in Inexcusabl le Fantasies, Fantasies s, an autobiographical autobiograph hical journey about politics, over fforty, sexuall politic li ics, lust l failing vision,, and the unmistakably erotic powers s of Martha Stewart’s marzipan. whip-smart ‘A whip-smar hi rt romp… poignantly rt poignantl i tl (BroadwayWorld.com). hysterical’ (Br roadwayWorld.com). ‘Outrageous and downright (Orlando inspired…’ (O Orlando Sentinel).

34

neomlu neomluvitelné předs představy — grrl pa parts (usa) divadlo kkampa 24.—28.5. 24.—28 8 .5. 19:30—20:30 29.5.—1.6. 29.5.—1 1 .6. 22:30—23:30 22:30—2 22:30 23:30 23:30

×

Martha Stewart a motorky. Co mají společného? ho? Jsou to jedny z mnoha vtipných h utkvělých myšlenek, které má Susan McCully v neomluvitelných h představách. Autobiografie o sexuální exuální politice, chtíči po čtyřicítce,, zhoršujícím se zraku a nezaměnitelné itelné erotické síle marcipánu Marthy y Stewartové. „Chytrá a pohotová h řachanda... vtipná, vtipná, až to bolí“ (BroadwayWorld.com). (BroadwayW World.com). World.com). „Neuvěřitelné, „Neuvěřitelné é, vysloveně (Orlando geniální...“ (O Orlando Sentinel).

Žánr: Divadlo,, mluvené u e és slovo o o Jazyk: J y V angličtině ě Věková Věková přístupnost: Pouze pro dospělé ((hrubé výrazy)

www.grrlparts.com www w.gr grrlp gr rlpart rlp art rts s.c .com om

inexcusable fantasies —

Theatre, Genre: Theatre e, Text-based Language: accessibility: English Age ac ccessibility: Suitable for adults only onlly (contains strong language)


www.k www www.kafkaandson.com .k kafka ka k afka fk k and nd dso so on.co on .co c m

Award-winnin Award-winning ng adaptation of Franz n Kafka’s letter to his overbearing which father in whic h he confesses ’All my writing g was about you!’ A revelatory v visit with Prague’s and an architect most famous writer w off the h modern d n psyche. h ‘Packed with e edgy energy and heart’ a booming hea art’ (Edinburgh Guide). a ‘Brilliant… makes ma akes your heart pound a and d your skin ki crawl’ l’ (The (Th Herald). H ld) ‘Staggeringly insightful… simply breathtaking’’ (Fringe Guru). unadulterated ‘Pure, unadult tterated surreal (VueWeekly, goodness’ (Vu ueWeekly, ueWeekly u eWeekly Edmonton) Edmonton).

kafka and son —

Genre: Theatre,, Text-based but visual English Language: Engli iish Age accessibility: age Suitable for ag ge g e 12 and up

35

kafka a syn —

richard jordan jooordan productions, productionnns,, productio theaturtle/thr theaturtle/threshold rreshold (canada) (canada) divadlo na prádle 24.—28.5. 24.—28. ..5. 19:30—20:30 19:30—20 00:30 29.5.—1.6. 29.5.—1 .6. 18:00—19:00 18:00—19 99:00

×

Oceněná adaptace e dopisů Franze Kafky jeho dominantnímu antnímu otci, ve které se Franz anz svěřuje: „Vše, co jsem napsal, sal, je o tobě!“ sal tobě! Objevná návštěva u nejznámějšího pražského spisovatele atele a architekta moderní psyché. „Plný provokativníí energie a dobrého o srdce“ Guide). (Edinburgh Gu uide). u „Geniální... rozbuší ro ozbuší vám srdce o a naskočí vám m husí kůže kůže“ (The Herald). „Závratně osvícené... osv vícené... jednoduše v dechberoucí“ (Fringe Guru). „ s á,, neředěná, „Č „Čistá, neředě e edě ěná, ě á,, surrealistická su ea s c á dobrota“ (VueWeekly, (Vue eWeekly, Edmonton). e Žánr: Divadlo, mluvené a vizuální angličtině Jazyk: y V angličt angl g ttině ě Věková p přístupnost: p Vhodné od 12 2 let


the last man in europe – a portrait of george orwell —

Michael McEvoy McEv voy returns to Prague for a sixth year ye ear with his 2009 success. ‘A rich and beautifully be eautifully crafted portrait of the e author, George Orwell. A brilliantly l understated Orwell, picture i off O Orw w ll a sensitive, well, ii introspective man, racked by poor with health but wi ith a strong desire for social equality equ uality and justice. IImmaculately l t ly researched h d and d lovingly constructed, t McEvoy’s portrait is a joy jo oy to watch. Fascinating’ ((The The Scotsman). Directors: Johanna Joh hanna Bowen and hanna Jennifer McEvoy. McEv voy. (Photograph: Paul Louis Archer).. Theatre, Genre: Theatre e, Text-based Language: e, English Age accessibility: bility: Suitable for ages 12 and up

36

poslední člo člověk v evropě – portrét ge george orwella — portrait pro productions o ductions ((england) (england dd)) divadlo kkampa ampa 28.5.—1.6. 28.5.—1 8.5. 1 .6. 17:30—19:00

×

Michael McEvoy se e po úspěchu v roce 2009 vracíí již pošesté pošesté. „Bohatý a krásně ě sestavený portrét spisovatele George ge Orwella. Geniálně skromný ý obraz citlivého, sebezpytujícího muže sužovaného chorobami, ale se e silnou touhou rovnosti po sociální ro ovnosti a spravedlnosti. popis McEvoyův po opis se opírá o pečlivé sestaven rešerše, je ses staven s láskou a je staven radost se na n něj dívat. Fascinující“ (The Scotsman). Režie: Johanna Johann na Bowen a Jennifer (Foto: McEvoy. y ((Foto o: Paul o: au Louis ou s Archer). c e )). Žánr: Divadlo,, mluvené slovo Jazyk: V angličtině ě Věková Věková přístupnost: Vhodné od 12 2 let


Winner, Amus Amused sed Moose Award s – Best Comedy y Show, Edinburgh Fringe 2012. Witty, acerbic,, magniloquent seeks Frenchman see eks willing, intelligent e audience for o one hour only for fun, maybe more. adventure, d ma aybe a b something hi ‘A must-see… In his own words, he is fantastic’ (Herald (H Herald Sun). H pitch-perfect ‘A pitch-perfec cct performance… (TimeOut). Hilarious’ Hil i ’ (Ti (Tim meOut). m O t)

www.m www www.marcellucont.com .ma .m marce ma m rcellu rce llu uco co on nt.c t.com om

Comedy, Genre: Comedy y, Text-based but y Language: visual Language e: English and French e accessibility: Age accessibility y: Contains strong language

marcel lucont: gallic symbol —

×

37

marcel luc lucont: ccont: galský sy symbol mbol —

objective ttalent (england (england) dd) malostranskáá beseda 24.5.—29 24 24.5.—29.5. 5 2999.5. 5 21:00—22:00 21:00—22 22:00

Vítěz ceny Amused ed Moose za nejlepší komedii edii na Edinburgh Fringe 2012. Vtipný, kousavý a chvástavý Francouz hledá ochotné a inteligentní publikum blikum na pouhou hodinu zábavy, dobrodružství a možná něčeho dalšího. „To musíte vidět... .. jak sám říká, je fantastický“ (Herald Herald Sun). „Dokonalý výkon... n... nesmírně n vtipné“ (TimeOut). t). Žánr: Komedie,, mluvené a vizuální angličtině Jazyk: V angličt čtttině ině a francouzštině přístupnost: Věková přístupno ost: Hrubé výrazy o


Building on th the he recent success of mime shows and films such as The Artist, t Memories Memorries of a Mute e follows failed a lonely, faile ed mime artist as he uses a combination combin nation of slapstick comedy and p physical theatre to tell off love, his story, a story hi sttory t l heartache h heartach h and joy! Memories of a Mute e is a visually performance artistic perfor rmance that is suitable ffor all ll ages. Genre: Theatre Theatre, e, Physical Theatre, Almost Comedy, Alm most no use of language Language: Eng English lish Age accessibility: lish all Suitable for a ll

×

38 —

sam ppassman production productions (england) divadlo kkampa ampa 24.—26.5. 24.—26 . 6.5. 6 .5. 18:00—19:00 27.—28.5. 27.—28 8 .5. 22:30—23:30 22:30—2 22:30 2 3:30 23:30 29.5.—1.6. 29.5.—1 1 .6. 19:30—20:30 19:30—2 20:30

Inscenace Vzpomínky nky němého navazuje na vlnu úspěšných pantomim a filmů jjako k je j Artista A ti t a vyprávějí o neúspěšném spěšném mimovi, který se kombinací cí grotesky a fyzického divadla la snaží vyprávět svůj příběh, příběh h o lásce, lásce zlomeném srdci a radosti! Vzpomínky němého ho o jsou výtvarně umělecké představení vení vhodné pro diváky bez rozdílu u věku věku. Žánr: Divadlo,, fyzické divadlo, komedie, nepatrné nep patrné užití mluveného slova Jazyk: V angličtině ě Věková Vhodné přístupnost: Vho odné pro všechny

www.mbro.ac.uk ww ww w w.mb m ro. mb ro ac acc. c.uk .uk

memories of a mute — vzpomínky němého vzpomínk


www www.fragility.co.uk ww w.fr f agi agilit litty.c y co.u o.uk k

From the fall a at Elephant & Castle to Jammy Dodgers, Dodge ers, roll up cigarettes, e sexual hungerr & ruby slippers, Theatre Fragility Theat ttre present Passéistes. A sensory exploration exp ploration of recounting p a memory. delves This Thi hi performance performa f ance art piece i d l into the world d of regret. Where a young man finds himself looking unknowingly backwards, u nknowingly living in a memory. How can we rretell our deepest moments of bliss bllliss and sorrow, finally putting g them to bed so that we can live?

passéistes — staromilci star

Genre: Physicall Theatre, Performance Art, Little use of o language Language: English Age acc ccessibility: essibility: Suitable for accessibility: adults only

39 —

fragility theatre fragil (eng (england) kavárna 3+1 kavá 28.5.—1.6. 28 18:30—19:30 18:3

×

Od pádu u křižovatky vatky Elephant & Castle k sušenkám ám Jammy Dodgers, ubaleným cigaretám, etám, hladu po sexu etám a červeným střevíčkům, víčkům, Fragility Theatre uvádí Staromilce. taromilce. Moment vybavování si vzpomínky zpomínky je podroben smyslovému ovému průzkumu. průzkumu Tahle performance nce se noří do světa lítosti, kde se mladík adík ohlíží zpátky a nevědomky žije je ve vzpomínce. Jak můžeme někomu komu vyprávět nejniternějších o svých nejnite ernějších radostech e a strastech a p pak je konečně dát spát, abychom m mohli žít? Žánr: Fyzické divadlo, d art performance, částečné užití slova mluveného slo ova Jazyk: V angličtině o přístupnost: Věková p přístupno p o ost: Pouze pro p dospělé p


Two actors try y to destroy the myth. romantic myt th. Playfully. ‘The satire is both absurdist and accurate. Monley n and Houska portray every y game as equally ridiculous, every ev very player as both pretentious i a and d vulnerable. l bl With their clowning clo owning skills and irrepressible e energy they make zing’ every scene z ing’ (Australian Stage). ‘Vastly ‘V tl entertaining…’ entert t taining…’ taining…’ i i ’ (ExpressMedia). (ExpressMedi ia).

×

40

hra nebes nebeská s ká — neromantická neromanttická t ická komedie — idiot presents (australia/usa) (australia/ /usa) divadlo na prádle á — kavárn kavárna na 24.5.—1.6. 24.5.—1 24.5. 1.6. 1.6. 20:30—21:30 20:30—2 21:30

Dva herci se snaží rozbít bít romantický ti ký mýtus. Hravě. „Tato satira je absurdní surdní a přesná. Monley a Houska předvádějí všechny hry stejně ě směšně, směšně každého hráče jak k namyšleného tak i zranitelného.. Díky svým klaunským dovednostem nostem a nepotlačitelné energii nergii všechny scény jedou“ (Australian tralian Stage). „Nesmírně zábavné...“ zá ábavné...“ (ExpressMedia). (ExpressMedi ia). Žánr: Komedie, Komedie e, mluvené a vizuální angličtině Jazyk: V anglič čtině ě Věková přístupnost: výrazy, Hrubé výrazy y, předstíraná nahota konec a nešťastný ýk o onec ec

www.idiotpresents.com www.i www .iiidiot id diot otpre otpre p sen se ents. ts.com com m

play actually — a non rom com —

Comedy, Genre: Comed dy, Text-based but visual Language: Languag ge: English Age ge: Contains accessibility: Co ontains strong simulated language, sim mulated nudity and no happy endings end dings


w w.ma www www.makeshiftbroadcast.wordpress.com .m kes k hiffttbr tbroad oadcas oad cas asttt.w .word ordpre ord dpre p ss pr ss s.com s. com o

Tim’s leaving. A group of friends gather for one e last meal before he goes. Fiona’s Fiona a’s confronting an a ethical dilemma, dilemm ma, while Alice wants m just everyone to ju ust sit down and eat. u Join us round the dinner table as they h discuss di s some off the h most life-changing p personal decisions, behind the reasons be ehind them and the e consequences ahead of them. ‘Opens up rich ‘O i h seams off childhood hildh d family memory, fami iily history, ethical political debate and po olitical thought’ o Scotsman, (**** The Scotsm man, UK).

putting words in my mouth —

Genre: Theatre,, Text-based but visual English Language: Engli iish Age accessibility: the Suitable for th he whole family h

×

41

vložili mmi slova doo úst —

makeshift br broadcast oadcast (scotland (scotland) dd) divadlo na prádle — kavárn kavárna nna 29.5.—1.6. 29.5.—1 .6. 19:00—20:00 19:00—20 00:00

Tim odchází.. P Před Př ř d odjezdem dj d se se skupinou přátel přátel sejde na poslední ve večeři. ečeři. Fiona čelí e etickému dilematu em matu a Alice jen chce, m aby se všichni nii posadili a jedli jedli. Pojďte k našemu šem mu stolu, zatímco m oni si budou up povídat o osobních rozhodnutích, h, která jim změnila životy, co je k tomu vedlo a co je čeká. „Nabízí bohatou atttou škálu dětských vzpomínek, ro rodinných odinných příběhů, o etické debaty ty a politické myšlení... myšlení...“ Scotsman, (**** The Scotsm man, UK). Žánr: Divadlo, mluvené a vizuální angličtině J y :Va Ja Jazyk: angličt g čttině ě Věková V ová Vě v p přístupnost: s up p os : celou Vhodné pro ce elou rodinu e


Theatre, Genre: Theatre e, Music, e, Music Comedy, Comedy Textbased but visual Language: anguage: English Age accessibility: Suitable table for all

42

regulabugg – příběh regulabuggla o environ environmentálním uprch uprchlíkovi — theatreact theatree act in collaboration collaborr ation with bananteatern banantee atern (sweden/india) (sweden/inndia) n dia) divadlo na prádle 24.—27.5. 24.—27 7 .5. 21:00—22:00 21:00—2 21:00 22:00 22:00 28.5. 16:3 16:30—17:30 30—17:30 29.5.—1.6. 29.5.—1 1 .6. 22:30—23:30 22:30—2 23:30

×

Vítěz ceny Stockholm lm Fringe Festival 2012 pro mimořádného ného umělce/ představení. Ragulabuggla je velmi elmi komické interaktivní podobenství enství o lidském údělu a soustředí se na protekcionismus, s, konzumní způsob života, života a, strach a násilí ve společnosti. Hybridní Hybridní vyprávění maže hranice e mezi komedií, loutkoherectvím, příběhem, lou utkoherectvím, moderním klaunstvím kla aunstvím a dalším.. „Zábavný a smyslný. smyslný. Živá hudba, projekce, filmové fi lmové p proje je ekce, kce, ce,, prvky p y stand stand-up s a d up p a improvizace e vytvořily přitažlivý prostor“ magický pros stor“ (UNT Švédsko). Žánr: Divadlo,, hudba,, komedie,, vizuální mluvené a viz zuální Jazyk: V angličtině ě Věková Věková přístupnost: všechny Vhodné p pro v šechny

www.theatreact.org www w.th heat e rea acct. ct org

ragulabuggla – a tale about an environmental refugee —

Winner, Stockholm Stock kholm Fringe Festival 2012 Award ffor Outstanding Artist/ Act. Ragulabuggla a is a highly interactive comic parable e of the human condition that depicts protectionism, consumerism, and in consumerism i , fear f d violence i l i narrative society. The n arrative is a hybrid, boundaries blurring the b oundaries between comedy, physical come edy, storytelling, manipulation, object bj t manip i ulation, l ti contemporary contempor t clowning, and d more. ‘Entertaining and Sensual... Live-music, film-projections, stand-up elements and d improvisations created an attractive atttractive magical room’ (UNT Sweden). Sweden n).


www www.kunstplage.at ww w.ku k nst nstpla plag pla ge at ge. g a

A perfect startt to your Fringe evening: Here e comes Romeo Chulio!! Two & Chulio o guys wearing green and orange bear be ear suits, with 80’s e porno moustaches, mousta aches, try to find true a Juliet’s love, but Juliet tt’s balcony seems out off reach. h T They Th h recognise i each h what other and wha at happens next is a you’d something you u’d never expect. u story. A true love sto ory. Among bears. o Performed P f d by by men. IIn b bear suits. it Screw Shakespeare! Shakespeare!

romeo & chulio —

Genre: Theatre,, Music, Comedy, Little use of language languag ge g e Language: English Age accessibility: accessibilityy: Suitable for adults only

×

43

kun kunstplage (austria) (aus a stud studio rubín 30.5.—1.6. 30.5.—1 .6. 16:45—17:30 16:45 16:45—17 1777:30

Nejlepší možné zahájení ahájení festivalového večera. era. Romeo R & Chulio! Dva chlapi api v zelených a oranžových medvědích dvědích kostýmech s porno no kníry z osmdesátých let, tt, kteří se snaží najít tu pravou lásku. sku. Ale Juliin balkón je, zdá se, mimo dosah. Poznají jeden druhého hého a co se stane pak, to byste te nikdy neuhodli. neuhodli Opravdový milostný tný příběh, Hrají medvědí. Hraj jjí muži. V medvědích Shakespeare kostýmech. Sh hakespeare ať si h trhne! Žánr: Divadlo, hudba, komedie, částečné užití mluveného slova angličtině J y :Va Ja Jazyk: angličt g čttině ě Věková V ová Vě v p přístupnost: s up p os : dospělé Pouze pro dos spělé s


Fresh from Edinburgh’s Ed dinburgh’s Fringe 2012 star with his five s tar critically acclaimed Sauna.. A look show Tales off the Sauna into the little known world of the sauna gay man’s sa auna – a tradition centuries going back ce enturies – and for the glimpse off what straights i h a gl limpse li i h goes on there. Filth h guaranteed. articulate ‘Few can artic culate that so entertainingly y and with such charm’ Baby). (Broadway (B d Baby). b )

scott agnew: tales of the sauna —

×

44

scott agnew: příběhy ze sauny — new townn bar (scotland) (scotlannd) n d) malostranská malostransk ká beseda 26.5.—1.6. 26.5.—1 1 .6. 22:30—23:30 22:30—223:30

Kritiky ceněná hra a Příběhy ze sauny získala na Edinburgh Fringe 2012 pět hvězdiček. ek. k Díky Dík pohledu hl d do málo známého o světa gay saun, jejichž tradice sahá há několik století do minulosti, se mohou heteráci dozvědět, co se tam am odehrává. odehrává Sprosťárny zaručeny. eny. „Jen málokdo to umí formulovat tak zábavně a s takovým šarmem“ (Broadway Baby). ).

Žánr: Komedie, Komedie e, mluvené slovo Jazyk: V angličtině ě Věková Věková přístupnost: Pouze pro dospělé (hrubé (hrubé výrazy)

www.scottagnew.co.uk www.s www .s scott s t agnew agn g ew w.co. w. w co. co.uk o.uk k

Comedy, Genre: Comed dy, Text-based Language: accessibility: English Age ac ccessibility: Suitable only for adults onl ly (contains strong ly language)


w www www.stuartlightbody.com .sttuar uartli tlight tli ght htbo bo bo ody.c od y. om y.c m

South African sleight of hand expert Stuart Lightbody takes a controversial controversia al and entertaining a look at modern moderrrn superstitions. This award winning winnin ng show is filled with n psychological illusions, impossible ffeats and d thought thou h u ught h provoking ki demonstrations. demonstration ns. They say that n believing, seeing is belie eving, well seeing this e make show will mak ke that unbelievable. k Standard St d dB Bank k Silver Sil Ovation O ti Winner, Award Winne er, National Arts Festival, 2011..

stuperstition — dl productions pro

Genre: Magicall Theatre, Theatre Text Text-based based English Language: Engli iish Age accessibility: Suitable for ages ag ges 13 and up g

×

45

(south africa) a stud studio rubín 28.5.—1.6. 28.5 28 5 21:15—22:15 21:15

Jihoafrický kouzelník lník Stuart Lightbody nabízí k kontroverzní t í a zábavný pohled na moderní pověry. Tato cenami mi ověnčená hra je plná psychologických ologických iluzí, nemožných obratností a předváděček k zamyšlení. Říká se, že vidět je věřit, t, ale až uvidíte tuhle hru, věřit tomu mu nebudete. Vítěz ceny Standard rd Bank Silver Ovation, National Arts Festival, 2011. Žánr: Magické divadlo, mluvené slovo Jazyk: V a angličtině ě Věková Vhodné přístupnost: Vho odné od 13 let o


The link betw between ween childhood trauma and adult love-life lov ve-life told by means analysis of a comic an nalysis of superheroes’ lives. Superheroes are seemingly invincible. However Ho owever they often have and iimpossible ibl an nd toxic nd i love l lives. li This is because becaus se almost each and every superhero h had an unhappy childhood that tha at shaped their them personality lit and a d has h made d th particularly s sensitive to a specific partner. type of partn ner.

×

46

superhrdinové superh — tom ccorradini ((italy) ita a stud studio rubín 29.5.—1.6. 29. 9. 18:00—19:00 18:0

Propojení dětských ch h traumat t t a milostného života ta dospělých vyprávěné pomocí cí komické analýzy života superhrdinů. perhrdinů. Superhrdinové jsou ou zdánlivě neporazitelní. Avšak šak často prožívají nemožné a otravné né milostné životy. Je to proto, o, že skoro všichni superhrdinové měli ěli nešťastné dětství, které určovalo ovalo jejich osobnost a učinilo uččinilo je obzvláště jisté citlivými na ji isté typy partnerů. Žánr: Divadlo,, fyzické divadlo, mluvené komedie, mlu uvené a vizuální angličtině Jazyk: V anglič čtině ě Věková přístupnost: Vhodné od 15 5 let

www.superheroes.org.uk www.su www .su su uper erher heroes her oe oes es.or .org.u g.u uk

superheroes —

Theatre, Genre: Theatre e, Physical Theatre, e, Theatre Text-based Comedy, Text t-based but visual Language: English l Age accessibility: ages Suitable for a ges 15+


The company who w delivered ‘comedy on a fabulously surreal scale’ and were were named as one of the top five e acts at the 2011 Prague Fringe e Festival by The Prague Post are are back to do it again! Construction Under U d C Constru uction u i n is i the h newest performance b by WastedINK. where In a world wh here reality and h imagination seem se eem to bleed together, e ttwo aspiring i i writers w it are having h i meeting trouble meetin ng deadlines... n

www.W www www.WastedINK.co.uk .W Waste Wa W aste stedIN dIN INK K. o.u K.c K o.uk k

Genre: Theatre,, Comedy, Text-based Language: but visual Lan Lang guage: g uage: English Age accessibility: accessibilityy: Suitable for all

under construction —

×

47

připrav se připravuje — was wastedink (england) (engl g a stud studio rubín 28.5.—1.6. 28.5.—1 .6. 22:45—23 22:45 22:45—23:30 2333:30

Společnost, která á vám přinesla „komedii báječně ě surreálných rozměrů“ a Prague gue Post P t ji v roce 2011 označila jako ko jednu z pěti nejlepších na Fringe nge Festival Praha, se vrací, aby úspěch pěch zopakovala! Připravuje se je nejnovější inscenace souboru WastedINK. INK. Ve světě, kde se zdá, že realita a a inspirace se prolínají, mají dva va začínající autoři problém dodržett uzávěrky uzávěrky... Žánr: Divadlo, komedie, mluvené a vizuální Jazyk: Jazyyyk: V angličtině ě Věková Vhodné přístupnost: Vho odné o dné pro všechny


What if… it all l began with big a woman, a b ig blue round mama? Wouldn’t thatt make perfect sense? It’s the one thing th hing we all share. We all have a mother. And we all share one and n the same mother – the h earth. h She Sh Sh he was there h before b f before memory, befo ore the first living cell. Storyteller Storytelle er Nancy Wiltink her will tell you h er story. That’s how begins, by everything thi b be e i egins, b wondering: d i What if… Storytelling, Genre: Storyte elling, Text-based Language: Eng English lish Age accessibility: lish all Suitable for a ll

×

48

— co kdyby... —

tuin aa aan zee/garden at sea (nether ((netherlands) r rlands) kavárna 3+1 28.—29.5. 28 28. —29 299 .5. 5 20:00—21:00 20:00—2 21:00 30.5.—1.6. 30.5.—1 1 .6. 17:00—18:00 17:00—1 17:00 18:00 18:00

Co kdyby... byla na začátku všeho žena, velká modrá rá kulatá mamina? To by dávalo dokonale onale l smysl, l ne? ? To jediné máme všichni společné. Všichni máme mámu. ámu. A všichni máme stejnou mámu ámu – Zemi. Byla tu od nepaměti, ještě eště před první živou buňkou. Vypravěčka ypravěčka Nancy Wiltink vám poví její příběh. Tak začíná všechno. Když si řekneme, co kdyby... Žánr: Vyprávění, mluvené slovo Jazyk: V angličtině Věková přístupnost: Vhodné p pro všechny hny

www.tuinaanzee.nl www w.tuina .tu tu uina inaanz anz n e ee.nl ee. nl

what if...Photograph (c) Jean-Luc Beaujault

South Africa’s Nat N ational Arts Festival iin n Grahamstown 27 2 7 JU JU UNE NE - 7 JULY 2013 ww ww.nationa w.nationalartsfestival.co.za


“Imagination is more important than knowledge. Knowledge is limited. Imagination encircles the world.” Albert Einstein

PRAGUE GRAHAMSTOWN AMSTERDAM ADELAIDE NEW YORK HOLLYWOOD BRIGHTON PERTH EDINBURGH
e Th sh iti Br y ue ag sit Pr er in iv … un

BA (Hons) Graphic Design BA (Hons) Fine Art Experimental Media

MSc International Management BA (Hons) International Management BA (Hons) Applied Accounting & Business Finance

MSc Computing BSc (Hons) Computing Multimedia & General pathways

* Strategies for Success, Cambridge University Students’ Union, 2012

Come visit us! Polská 10, Praha 2 - Vinohrady (+420) 222 101 020

www.praguecollege.cz


ZAHRADA, O.P.S AND THE MAIN PARTNER PRAHA 14 KULTURNÍ PRESENT

Street For Art 2013

Open Office May 22 — 29, 2013

New location: Černý Most!

Live epic / exhibition, local administration expanding to the public space, debates, creative urban workshops, concerts MAY 22 / 8PM Ohm Square / concert < WWW.STREETFORART.CZ > SUPPORTED BY:

MAY 29 / 8PM Boris Carloff / concert


Theatre Arts and Music are among the many subjects PBS students can study for their IB Diploma. Prince Edward, no stranger to the stage, was quick to congratulate PBS students on their performance of Fiddler on the Roof during a recent visit. The Prague British School is attended every day by over 850 children from 55 countries. The school has sites in both Prague 4 and 6 and caters for children aged 3 to 18 years. For more information and to discuss enrolling your child at PBS please contact the Admissions Office. www.pbschool.cz admissions@pbschool.cz Tel.: +420 226 096 200


fringe festival partners


Design Marius Corradini (Side2)

www.fringe.cz


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.