Page 1

pěšky Pět nevšedních tras po místech známých i neznámých Prague.eu/prochazky

1


Obsah Vyšehrad

Českou historií do kopce a z kopce . . . . . . . . 2

Vinohrady a Vršovice

La dolce vita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10

Pod zelenou klenbou

Proměnlivý půvab pražských parků a zahrad . . . . . . . . . . . . .18

Karlínská story

Z popelky modelkou . . . . . . . . . . . . . . . 28

Z Břevnova na Strahov

Kouzlo (polo)vesnické Prahy . . . . . . . . . . 34


Prahu nejlépe poznáte pěšky. Pravdivost tohoto tvrzení si může každý snadno ověřit. Na mnohá z nejzajímavějších míst historického centra se skutečně musíte vydat po svých – často však ve společnosti stovek či tisíců dalších návštěvníků, turistů i místních. To platí zejména o nejpopulárnější pražské ose, jíž je Královská cesta, někdejší trasa korunovačních průvodů českých králů propojující Prašnou bránu, Staroměstské náměstí, Karlův most a Pražský hrad. Praha, to je však daleko více než Královská cesta. Pojďte ji s námi prozkoumat, ať už jste v Praze poprvé nebo podesáté. Každá z pěti procházek, které jsme pro vás připravili, je trochu jiná. Trasy jsou různě dlouhé; některé jsme komponovali jako okruhy, jiné jsou lineární. Rozhodování, na kterou se vydat, vám usnadní krátká úvodní charakteristika v záhlaví každé kapitoly – a samozřejmě fotografie.

Všechny procházky mají společné následující: 1  Naším hlavním cílem bylo zavést vás na krásná a zajímavá místa. Každá z tras zahrnuje panoramatické výhledy. 2  Trasy se vyhýbají turisticky frekventovaným místům, ačkoli někdy vedou v jejich těsné blízkosti. 3  Trasy nejsou komponovány jako naučné stezky, ale jako procházky. Anotace historicky zajímavých míst a objektů jsou záměrně stručné, nicméně pokud máte zájem o detailnější informace, doporučujeme vám stáhnout si je z našeho webu w www.prague.eu. 4  Každá z tras má svoji mapku. Na všech jsme kromě orientačních bodů, zajímavých míst a výhledů vyznačili i místa, kde je možné se kvalitně občerstvit. Víme, že po vydatné procházce chutná!

a A na závěr už jen jedno doporučení: obujte si dobré boty a ujistěte se, že váš fotoaparát či mobil má nabité baterie. Slibujeme, že bude co fotit.


1

Vyšehrad Českou historií do kopce a z kopce 2

V YŠ E H R AD


5

Vyšehradské hradby

km

Tato kruhová vycházka vás po nábřeží dovede na hradby vyšehradské citadely a přes údolí potoka Botiče na málo známý Karlov, nadchne romantickými pohledy na město, ale i pozoruhodnou přehlídkou architektury. Na úpatí Vyšehradu objevíte půvaby českého architektonického kubismu zvěčněné do krystalických tvarů Kovařovicovy vily a dalších domů. Trasa vás zavede na legendami opředený Vyšehrad, na zdejší hřbitov s hrobkou Slavín a na barokní hradby s půvabnými výhledy na Staré i Nové Město. Podél parku Folimanka vystoupáte na Karlov a v závěru si můžete odpočinout v botanické zahradě na Albertově. Přestože tato trasa patří svým terénem k těm náročnějším, rozhodně stojí za to se po ní vydat v kterékoli roční době. V YŠ E H R AD

3


Popis trasy 1

Palackého náměstí k y B „Karlovo náměstí“ Rašínovo nábřeží

Zítkovy sady

 2 Náplavka Nejoblíbenější pražská promenáda, kde se můžete i projet na kole, nakrmit labutě, poklábosit se známými, zajít do sauny či galerie na vodě, dát si drink či kávu, anebo jen tak posedět a pozorovat, jak se mění barva nebe nad řekou Vltavou. Od jara do podzimu se zde pořádají různé akce – od koncertů, food festivalů, tanečních večerů až po sobotní farmářské trhy, které patří mezi nejoblíbenější v Praze.

Náplavka

pod železničním mostem ulice Vnislavova  ulice Libušina  3

Kovařovicova vila Každého obdivovatele moderní architek-

tury zaujme Kovařovicova vila, která je spolu se zahradou vrcholným dílem českého kubismu. Další kubistické domy architekta Josefa Chochola stojí pod vyšehradskou skálou na nábřeží, v Libušině a nedaleké Neklanově ulici. Rašínovo nábřeží  ulice Na Libušince na konci ulice Na Libušince doprava po schodech na 4 Vyšehrad  4 Vyšehrad Dodnes tajemné a magické místo spojené s pověstmi vzniklo pravděpodobně jako opevněné hradiště v 10. století. Později zde vznikla samostatná kapitula a dočasně i sídlo panovníka z rodu Přemyslovců. Vyšehrad je kulturním a duchovním centrem s dominantní bazilikou sv. Petra a Pavla i krásnými výhledy na Prahu. Okolní sady přímo lákají k odpočinku a procházkám. Pokud vás zajímá historie a současnost tohoto místa, Vyšehrad nabízí komentované prohlídky s průvodcem i návštěvu podzemních kasemat.

4

V YŠ E H R AD


ulice Štulcova doleva kolem hřbitovní zdi  Nové proboštství

Vyšehradský hřbitov se Slavínem Pohřebiště nejvýznamnějších kulturních a vědeckých osobností českého národa se zajímavými náhrobky a hřbitovními plastikami, kterému dominuje Slavín, společná centrální hrobka hřbitova. Najdete zde mj. hroby skladatelů Antonína Dvořáka a Bedřicha Smetany i spisovatele Karla Čapka.  5

6

 7

Kapitulní chrám sv. Petra a Pavla

Vyšehradské sady Tato původní viniční oblast prošla mnoha

změnami. Nyní je obklopena hradbami, které nabízejí překrásné výhledy na Prahu, zejména do Podolí, jemuž dominuje majestátní vodárna a vltavské přístaviště. Pokračujte dokola podél hradeb.

Y Š E H R A D údolí 5 Výhled z vyšehradských hradeb na Karlov a VNuselské


8 Rotunda sv. Martina 9 Cihelná brána Přemyslova 10 kubistický rohový dům

Vratislavova

 8 Románská rotunda sv. Martina patří k vůbec nejstarším stavbám v Praze, byla postavena v poslední třetině 11. století.  9  Empírová Cihelná brána je součástí opevnění vyšehradské

citadely. Uvnitř je velmi zajímavá interaktivní výstava o vývoji pražského opevnění i vchod do podzemních chodeb – kasemat.

Vyšehradský hřbitov se Slavínem 10 Kubistický činžovní dům na rohu Přemyslovy a Neklanovy ulice je světovou raritou. Dílo architekta Josefa Chochola z roku 1914, jehož fasáda připomíná origami, vyniká řadou propracovaných detailů.

6

V YŠ E H R AD


přejít přes ul. Neklanovu a podchodem pod železniční tratí za podchodem doleva  ulice Na Slupi  ulice Horská zahrada Ztracenka  11 Bastion - místo s jedinečným výhledem na Vyšehrad a Petřínskou rozhlednu, bylo součástí opevnění Nového Města pražského. Před nedávnem byl bastion citlivě upraven do moderní podoby; v části komplexu sídlí restaurace.

ulice Ke Karlovu

Kostel Nanebevzetí Panny Marie a sv. Karla Velikého na Karlově, založený ve 14. století císařem Karlem IV. 12

s klášterem řeholních kanovníků sv. Augustina, prošel během své historie mnoha přestavbami. Budova kláštera sloužila jako chorobinec nebo jako léčebna dlouhodobě nemocných. Nyní zde sídlí Muzeum Policie České republiky. ulice Apolinářská

13 Zemská porodnice u sv. Apolináře Už z dálky viditelná budova, postavená v anglickém stylu z červených režných pálených cihel, slouží jako porodnice dodnes (a je i oblíbeným objektem filmařů). Zprávu o prvním zde narozeném dítěti přinesly Národní listy už v roce 1875.

ulice Viničná ulice Kateřinská  ulice Benátská

Botanická zahrada Univerzity Karlovy v Praze Malá svojí rozlohou, přesto významná univerzitní zahrada se skleníky a venkovními expozicemi má skutečně co nabídnout – ať už hledáte místo k odpočinku v rušné části města či se chcete podívat na jednu z expozic. Vstup je zde zdarma. 14

ulice Vyšehradská 15 Klášter Na Slovanech – Emauzy, založený v roce 1347 králem Svaté říše římské a pozdějším císařem Karlem IV., se stal centrem slovanské vzdělanosti, umění a písemnictví. Klášter je významnou památkou díky unikátním gotickým nástěnným malbám. Elegantní věže kostela jsou moderní dostavbou – původní novogotická architektura kostela byla zničena při bombardování Prahy americkým letectvem v únoru roku 1945, kdy v bouřlivém počasí piloti ztratili orientaci a Prahu zaměnili za Drážďany. 16 kostel sv. Jana Nepomuckého na Skalce  Karlovo náměstí ulice Na Moráni  1 Palackého náměstí s pomníkem českého historika a politika Františka Palackého

V YŠ E H R AD

7


h ofer ovy

Klášter Na Slovanech Lesn ická – Emauzy

Pecháčkova Kapitulní chrám

an y

rán i

lov Po dS

Zítkovy sady nám. Pod Emauzy

Na Celné

 15  16

Dřevná

 2

Jindřicha Plachty

Na

h ra

Podskalská

d sk á

Trojická

Vltavská

Ladova

Vyš e

Staropra menná

Na Mo

Palackého nám.

Palackého most

Na Bělidle

Vrázova

Trojanova

 1

sv. Petra a Pavla

Lidická

Gorazdova

Rašínovo ná bř .

Zborovská

sady

Náplavka

Václa vská

va

Resslova í Nábřežn

Pre slova

n Di enz e

Dittrichova

1

Jiráskovo nám.

Jiráskův most

ka

tičs

Na

Svob od ova

Rašínovo nábř.

Li bu š

Vnislavova Libušinka a in

í

Ne

Vr at is l av ov a

 3

Štu

 4

lco

 5

va

kla

Pe

Kotevn í

n

P

 9 V

Nádr ažní

Strakonická

Po

at d Tr

Bo

nc

Na

Na Hrobci

Hořejší nábř.

Na Valentince

e

Výt

Svornosti

Pivova rská

on i

Plavecká

v no

 6 KR

s ti

o tu

nd ě

Císařská louka

ls

Strako nická

o Pod

Nádražní

 7

ná bř

.

U Pod

olskéh

o sana

m

Moulíkova


Na

Ry

b ní

e Kat

ř

á

N a Slu

A

Tyršova

Fügnerovo Koubkova nám.

Apolin ářská

 14 in á po l

a

Soko lská

Viničná

k áts Ben

Na

vu

Bo jiš t

i

á

lo Ka r Ke

ku rád

nám. I. P. Pavlova

á insk

Leg ero va

Lípov á

Je čná

U Nemocnice

aH

Hálkova

Lublaň sk

Salmovská

Karlovo nám.

čku

ích

Je čná

Leg ero v

Št ě pán ská

Žitn á V T ůn

Malá Štěpá nská

 13

á řsk

We nzig o va

ičkov

Stud n a

Horsk

 12 Horská

ova

va Hlavo

Ně mcové

á

Nuselský mo st

ov Alb ert

k Vo toč

 11

va  10

a l ov ys m e Př

a

y

Na P an kr

ác i

Svatop luko most

5. květ na

ance Buč Na

Ja rom írova

Kře som

Čiklova a kov

Na

gr es

í ro v

t os

i

Old řicho va

Nuselský

Lum

Kro

va

va

Sl av oj ov a

 8

Nezamyslo

Ja rom írova

n ev V P

a toria

Ostrčilovo nám.

hod

ě

Seka ninova

o vá

no

ov Albert Bože ny

Leger ova

pi

ská

Kon

yslova


2

Vinohrady a Vršovice La dolce vita

10

V I N O H R A DY A V R Š OV I C E


7

Riegrovy sady

km

Tato nenáročná procházka je ideální pro estéty a labužníky. Provede vás elegantní částí Prahy umístěnou v kopcovité krajině na východ od historického centra města; název jí daly někdejší vinice, které zde rozkázal vysázet už císař Karel IV. ve 14. století (jednu z nich ostatně navštívíte). Zdejší domy se zdobnými fasádami, ulice lemované stromy, malebné parky s vyhlídkami a idylická atmosféra lehce připomínající Paříž jsou důvodem, proč na Vinohradech odjakživa bydlela pražská smetánka. Dnes je tato kosmopolitní čtvrť kromě cen nájemného vyhlášená i řadou kvalitních restaurací, vináren a kaváren. Trasa vás zavede i do přilehlých Vršovic a na Žižkov – do dvou oblíbených pražských čtvrtí, které spojuje čilý kulturní a společenský život se spoustou hospůdek, barů a nejrůznějších klubů. V I N O H R A DY A V R Š OV I C E

11


Popis trasy Náměstí Míru k y A „Náměstí Míru“

1

Centrálním bodem Vinohrad je toto náměstí s novogotickým kostelem sv. Ludmily ve svém středu. Významnými budovami jsou i Divadlo na Vinohradech z r. 1907 a Národní dům na Vinohradech, kde se konají konference, koncerty i plesy.

Havlíčkovy sady

2 novogotický kostel sv. Ludmily ulice Americká ulice Koperníkova 3 Havlíčkovy sady 4 vila Grébovka

 3 Havlíčkovy sady byly inspirovány italskou renesancí. Grotta, fontány, vodní kaskády i jezírko vytvářejí romantickou atmosféru, kterou dovršuje půvabný dřevěný altán uprostřed vinice. Celému komplexu vévodí honosná vila s terasou, z níž se nabízí výhled do širokého okolí.

Viniční altán

12

V I N O H R A DY A V R Š OV I C E


ulice Rybalkova

ulice Kozácká ulice Donská  ulice Krymská

I čtenáři New York Times vědí, že nenápadná a trošku ušmudlaná Krymská ulice je pražským centrem alternativní kultury a nejvíce cool adresou ve městě. Najdete zde řadu podniků, které kombinují kavárenský provoz s kulturou a dosud velmi autentický – ale nikoli příliš divoký – noční život. Doporučujeme vrátit se vpodvečer. ulice Moskevská  5 kostel sv. Mikuláše 6 Heroldovy sady  Rangherka ulice Kodaňská  ulice Norská  ulice Ruská ulice Chorvatská  ulice Na Šafránce  ulice Slovenská 8 Šalounův ateliér ulice Hradešínská  9 Kotěrova vila ulice Chorvatská  ulice Dykova 10 Husův sbor 7

V ulici Slovenská stojí za pozornost secesní ateliér českého sochaře Ladislava Šalouna, tvůrce sousoší Jana Husa na Staroměstském náměstí, i vila modernistického architekta Josefa Kotěry.  10 Husův sbor, funkcionalistická budova zahrnující 3 prvky – obřadní síň, obytný dům a zvonici – patří mezi významné projekty českého architekta Pavla Janáka.

V I N O H R A D Y A V R ŠHusův OVI C E

13 sbor


Vinohradská vodárenská věž

ulice U Vodárny 

Vinohradská vodárenská věž Romanticky působící někdejší vodárenská věž, v níž byla umístěna čerpadla i zásobníky vody, sloužila svému účelu až do roku 1962.  11

ulice Vinohradská 12 Náměstí Jiřího z Poděbrad Příchozího na náměstí okamžitě upoutá nezvyklá monumentální architektura kostela Nejsvětějšího Srdce Páně, dílo slovinského architekta Jože Plečnika, jenž je podepsán i pod moderní přestavbou Pražského hradu. Kostel, jehož tvar evokuje Noemovu archu, je nejvýznamnější pražskou sakrální stavbou 20. století. Náměstí je častým dějištěm populárních farmářských trhů či jiných kulinárních i kulturních akcí.

ulice Laubova ulice Blodkova  Škroupovo náměstí ulice Pospíšilova  13 Mahlerovy sady 14

V I N O H R A DY A V R Š OV I C E


14 Žižkovská televizní věž Nejkontroverznější pražská stavba a nejvyšší věž (216 m) má i dnes své vášnivé zastánce i ty, kteří by ji z pražského panoramatu nejraději nadobro vygumovali. Byla postavena v letech 1985–1992 a je osazena bizarními skulpturami gigantických miminek českého umělce Davida Černého. Ve věži kromě vyhlídkových teras (doporučujeme!) najdete i restauraci s barem a jedinečný jednopokojový hotel.

Starý židovský hřbitov na Žižkově ulice Fibichova ulice Kubelíkova

15

16 Palác Akropolis, kulturní centrum Žižkova s originálně pojatými interiéry včetně restaurace, patří mezi vyhledávaná centra známých umělců, ale i začínajících interpretů z hudební, divadelní a výtvarné scény.

ulice Vozová 17 Riegrovy sady Více než 100 let starý park ukrývá intimní zákoutí, volné louky a zejména neobvyklé průhledy na pražské panorama. V létě zde najdete i populární zahradní restauraci, která se pro některé Pražany stává takřka alternativním bydlištěm během teplých měsíců. Pro romantickou atmosféru se ale vydejte na vrchol louky na západním okraji parku, odkud je nádherný a neobvyklý výhled na Staré Město a Pražský hrad. V létě ideální místo na piknik.

ulice Anny Letenské ulice Ibsenova  1 náměstí Míru

V I N O HŽižkovská R A D Y A V R televizní ŠOVI C E

věž 15


il s

on ov a

W

ls

ns

Š Kostel Nejsvětějšího Srdce Páně

Vin

sk

án

es

o

va á Kostel sv. Ludmily

nick

á

e

Budeč ská

An

ny

Le

Vi n ohr ads ká

Sle zská

Lon dýn

nc ou

zs

r ša Va

á

s

Ma

a

Ja n

pe

va

ko

rn

Šm

va

Ko

a

lk o

á erm

ba Ry

et ru sk ou

Lužická

a

Na

uc ká

Zvonařkou

Č ce ov Kl e Na d P

ov

ch

á

yka sar Ma

k a ry

Kor un n

Slo ve nská

vsk

r Pe

Pod

sk

eb

a Zvonař k y

a Jan

Moravská

hř Zá

e ric

ebs

Am

Šafaříkov

U

ř Zá h

ká Belgická

els Bru s

Na

ká Běl ehrads

g

Uru

ská ua y

á

Fr a

Bud ečská

ská

Rumu nská

Bla nická

Kor un ní

Sle zská

Šum avsk

 2

Sázavsk á

nám.

 1 Míru

U Tržn ic

Ibse

ic

Pol s ká

Bla

ské te n

sk á

nova

gl

17

an ce

Ita l

An

dy sa

no va

Ří ms

M

ra d

Ba l bí

Rube šova

oh

Na Sm et

á

ká Vo zov á

Ri e

pa

H ká elé

ic k

grov y

Žižkovská televizní věž

hn

ětic

Třebízského

a

Ital ská

O ov on gt hi n W as

Lic

j Ra

Kun

U

2

Koza čce ilo v

s

Voroněžská

o kéh

Kozác

íko

va

3  4

Bělehrad ská

Havlíčko vy

sk

Fr ič

ov

a

Sar aje vská

ov

šov

a


va

14

Je ž

ko

va

kov

ká Milešo vs

Lau

á

a ca no v Radhošť sk

a

Lucemburská

Přemyslovská

á

Orli cká

U Kanálky

Ja ge llonská dská Vel ehra

bo v

12

Mánesova

a

nám. Jiřího z Poděbrad

Vinohradská

y U Vodárn

botecká

Kladská

Libická

Korunní

Slezská

Kol ín ská

Perunova

Řipská

Nitran ská

lukaČecha

11

Chodská

Žižkovo nám. Boř ivojo va

dko

va

dříč

13

Blo

víko

On

rits

ho

ova

Čajkovské

ova Fibich

čík Sla

Čerch ovsk

Chopino va

Krko nošská

10 Dykova

So

8

Chorvatská

Hradešíns

 9

Hradešínská

Na Šafránce

sk á l en

Vršovické nám.

Rostovská Pod

Stup

ni

Finská

Norská

Ma

dr id

 7

Mo skevs ká

vní r to Spo

Smo

 6  5

Hol an dsk á

ská Sl o vi n sk á

š Ko

á ic k

Herol dovy sady

á

ná draží

ská

Vršovické ho

Kodaňská

Ži t om írs k

vská Charko

ská

Ruská ká xi c Me

Sevastopolská

Čer no moř

y sad y

Krym

Eston ská

Franco uzská

Donská

cká

Tá b o

15

Škroupovo va íšilo nám. Posp

ce

sad y Svatop

á

Kubelíkova Šev

Na Švih an

ns

Chva lo va

16

Vít a N ej e dl ého

jo va Bořivo

pa

va páčo Lu

a

Li

Ro ky

ská Kr ásova

dy zahra ké aj s

Vlkov

nám.

Sladkovského nám.


3

Pod zelenou klenbou Proměnlivý půvab pražských parků a zahrad 18

POD ZELENOU KLENBOU


8

Jezírko v Kinského zahradě

km

Tato delší trasa je ideální pro milovníky romantické krajiny. Provede vás zdánlivě nekončící sérií parků a zahrad s kouzelnými výhledy na město, ale zároveň se vyhne místům s velkou koncentrací turistů. Trasa, která se táhne po levém břehu Vltavy ze severu na jih, je jen lehce zvlněná, ale kvůli proměnlivému terénu určitě volte sportovní obuv. Začíná v Holešovicích, odkud vystoupá na Letnou, pokračuje svahem podél řeky, dotkne se Pražského hradu a provede vás petřínským parkem až na samou hranici Malé Strany a Smíchova, do jednoho z nejkrásnějších pražských parků – Kinského zahrady. Po cestě budete mít řadu možností k zastávce na občerstvení; nejromantičtější je ovšem piknik v jednom z parků s výhledem na město.

POD ZELENOU KLENBOU

19


Popis trasy 1

Strossmayerovo náměstí k ulice Skalecká

Malé  1 Strossmayerovo náměstí je centrálním bodem Holešovic, čtvrti, která se v posledních letech nově rozvíjí; stala se mimo jiné centrem moderního umění a designu. Náměstí vévodí novogotický kostel sv. Antonína Paduánského.

Strossmayerovo náměstí

Letenské sady 2 Expo 58 Letenské sady pokrývají plochu Letenské pláně, která se rozkládá od Holešovic až k Hradčanům. Trávník se tu střídá s parkovou úpravou, květinové záhony s vydlážděnými plochami. Najdete zde malebné výhledy na město i několik pozoruhodných staveb.  2 Expo 58, výrazná budova s charakteristicky zaoblenou siluetou, je do Prahy přeneseným československým pavilonem ze Světové výstavy Expo 1958 v Bruselu. Pavilon na svou dobu představoval vrchol moderních stavebních technologií a získal na výstavě hlavní cenu. Dnes je budova využita jako kanceláře. 3

Letenský zámeček

Novorenesanční  3 Letenský zámeček dnes slouží jako restaurace, často se zde konají svatby. Pod stromy opodál najdete stánek s řadou piknikových stolů; zejména v letních měsících je oblíbeným místem, kde se Pražané stavují „na jedno“. 4

Metronom 5 Hanavský pavilon

Obrovský  4 Metronom zaujímá na mapě Prahy symbolické místo. Právě zde se kdysi k nebi tyčil gigantický pomník J. V. Stalina, 20

POD ZELENOU KLENBOU


který byl odstraněn (dynamitem) až řadu let po Stalinově smrti, v roce 1962. Sedm tun vážící dílo instalované v roce 1991 se mělo stát také symbolem nové doby. Dnes je celá oblast především rájem skateboardistů.  5 Hanavský pavilon, půvabná litinová stavba s řadou zdobných secesních detailů, byl původně vytvořen jako reprezentační pavilon železáren knížete Viléma Hanavského pro pražskou Jubilejní zemskou výstavu v roce 1891.

Na dohled od Hanavského pavilonu se nachází výstavná Kramářova vila, někdejší sídlo českých ministerských předsedů. Není běžně přístupná veřejnosti.

7

mostek nad Chotkovou ulicí 6 Chotkovy sady Letohrádek královny Anny

 6 Chotkovy sady nabízejí málo obvyklý, ale zajímavý pohled na Pražský hrad a Malou Stranu. V centrální části umístěný pomník českého spisovatele Julia Zeyera je působivé dílo českého symbolismu.

Posezení pod stromy u Letenského zámečku

 7 Královský letohrádek či také Belveder je dokonalým kouskem italské renesance – ovšem postaveným v Praze. Zbudoval jej císař Ferdinand I. v polovině 16. století. Pokračujte schodištěm, které vede od Belvederu dolů. 8

Fíkovna 9 Jelení příkop

tunel pod Prašným mostem

 8 Fíkovna, uzavřená ovocná zahrada pod Belvederem je stejně jako Královský letohrádek připomínkou slunné Itálie; v 16. století se na zimu zastřešovala a fíkovníkům se dokonce v chladných měsících přitápělo – dnes je však zahradníci tolik nehýčkají.

POD ZELENOU KLENBOU

21


Strmou pěšinkou sestupte do  9 Jeleního příkopu, dřívější královské obory, kde se kdysi proháněla zvěř. Pohled vzhůru na vzrostlé stromy a zdi Pražského hradu je značně nezvyklý, podobně jako klid, který zde (na rozdíl od hradních nádvoří) panuje. Pokračujte směrem k elipsoidnímu tunelu pro pěší, který je dílem současného českého architekta Josefa Pleskota. Tunel pod Prašným mostem

10 Masarykova vyhlídka ulice U Brusnice 11 ulice Nový Svět ulice Černínská 12 Loretánské náměstí

Od 1. listopadu do 31. března je Jelení příkop uzavřen. Můžete však místo něj zvolit cestu podél Mariánských hradeb, poté projít přes Prašný most na Pražský hrad, tudy na Hradčanské náměstí a ulicí Kanovnickou dojít do uličky Nový Svět. Dále pokračujte po trase.

10 Masarykova vyhlídka je upravené vyvýšené místo v horním Jelením příkopu, kde měl svou venkovní pracovnu první československý prezident Tomáš Garrigue Masaryk. Z místa je pěkný pohled na panorama Hradu.

Pohádkově vyhlížející 11 Nový Svět je jednou z nejpůvabnějších pražských uliček a příjemné místo k zastávce na kávu či občerstvení. 12 Loretánskému náměstí dominují dvě významné stavby, Loreta – barokní poutní kostel s kaplí a klášterem kapucínů (doporučujeme samostatnou návštěvu) a Černínský palác, dnešní Ministerstvo zahraničních věcí ČR.

ulice Loretánská Pohořelec  13 Strahovský klášter Promenáda Raoula Wallenberga 13 Strahovský klášter premonstrátů (více na str. 39) je známý především svou slavnou knihovnou. Ve zdejším kostele kdysi improvizoval na varhany W. A. Mozart; díky zápisu jednoho pohotového mnicha se podařilo pořídit notový záznam, který je zde dochován. V areálu kláštera naleznete i známý Klášterní pivovar Sv. Norbert, jehož pivo je vyhlášené. Výhled na Prahu je odsud nezapomenutelný. 22

POD ZELENOU KLENBOU


Petřínské schody s lucernami  14 pod Petřínskou rozhlednou Štefánikova hvězdárna  15 Růžový sad 16 Květnice 14 Petřínská rozhledna je volnou zmenšeninou Eiffelovy věže; vrcholky obou se nacházejí v téže nadmořské výšce. Oblíbenou retro atrakcí je zdejší zrcadlové bludiště o pár kroků dál.

Také  15 Růžový sad má své kouzlo, ale nejkrásnější částí je zahrada 16 Květnice, do níž se vchází nenápadnou brankou ve zdi. Najdete ji ve svažující se části za Štefánikovou hvězdárnou.

Růžový sad

17 Kinského zahrada horní jezírko se sochou lachtana po vodních schodech 18 kostel sv. Michala dolní jezírko se sochou Herkula 19 Letohrádek Kinských 20 náměstí Kinských k „Švandovo divadlo“

17 Kinského zahrada je rozsáhlý, pečlivě udržovaný park, který pokrývá jihovýchodní svah Petřína. Naleznete zde romantické krajinné prvky od jezírek, vodopádů a vodních kaskád až po vyhlídkové terasy a  18 dřevěný kostelík sv. Michala, který sem byl v minulém století dovezen z Karpat.

V dolní části se nachází podlouhlá louka s  19 Letohrádkem Kinských, kde můžete navštívit národopisnou expozici Národního muzea. Menší děti si mohou pohrát na hřišti poblíž východu z parku. 20 Náměstí Kinských s vodotryskem uprostřed je jen pár kroků od centra. V okolí je řada příjemných restaurací a kavárniček.

POD ZELENOU KLENBOU

23


va

Průmyslový Krupkovo nám. V sad ech

Česko mal ínská

palác á

Gott h a

rd

sk

St r om ov ka

r ova

e Veletržní palác Wol k

nám. Pod kaštany Ko run o

Bu b en e č

Národní technické muzeum

ina Rollanda ma Ro

Bílkova vila y an št

d Na

ov ál Kr

ou obor ou sk Ha va ns

U Spar ty

sk Srb á

Pelléova

í

U Vo rlík ů

Ka d Po Metronom Na Zátorce

Muchova

čn

ě išin VT

Ronalda Re ag an a

va

íc e

ská

Na seník u

Za j

o va

Ja na

Rais

dk ov a

r

Sibiřské nám.

a

v so

Sl á

u Št

vo

a or ob

va e ve lto Roo s

Králov sk á

3

Hein e ho

Sla víčkova

Ko r

Na Výš iná ch U Letenské vod

un o

árn y

va

čn

ové Milady Horák

Hor ákové Milady

š

Na Šp ejchar

u

dy Le ten ské sa

v. tě s

Na

Ba

iho ily Baden dm Lu

sc e K Bru

le ch Na Va

dy Le ten ské sa

Mickiew i cz ov a

Go go lov a

4

6 Chotkov y sady

5

Chotkova

.

is to pa du

Mai selova

17. l

vo n áb

ř.

se mi ná ře ná Ci h el

Lu ži

ck

éh o

Alš o

Le t U

ck á

Kř i žov ni

Ko z í

Kož ná

ná bř vo ár

en sk á

Ko s

Dv oř á

Malé nám.

u li č

ka

Hr ozno vá Na K amp ě

á Týnsk

Staroměstské nám.

Mariánské nám. Karl ova

á

z le Že

Křižovnické nám.

e čn

á

ň sk

í šn Du

Ka r lův mo s t

t Ko s

Ža tec ká

á Šir ok

Ka pr o va

ká Vale ntins

Vele slavíno va

ze Vě

nám. Jana Palacha

Bíl kova

rs no h o

st

K rás

Vojanov y sady

mo

sk á Pa říž

ův

U Milosrdnýc

o eh Bř

Má nes

bř . ná

y Elišk

Klárov

ko

vo ko

D nám. Curieových

Dušní

ns tej

ld š Va

os t

. bř ná

e neš Be da ar v Ed

m hů v

Star é zámecké sch ody

Čec

Na Opyši


Výst avi ště

vsk á

U

ho sadu

Muzejní

Vina řská

Kostelní

dy Le ten ské sa

2

ná bř.

K ap it

á na

Ja roš

Strossmayerovo nám.

vč in

O

Na

Sk ale cká

3

An toníns

1

ách

e

Hlá vk ův

most

Edvarda Beneše Štefánikův most

Na Franti šku

Ryb ná

ý tr ocn Ov

h

Stárkova

l Kr á

o

čí Poří

V Celnici

Na Florenci

Hybern sk

á H

Ke Št v an

i ci

el mova

Barvířská

dv or sk á

T

Na

Havlíčkov a

nám. Republiky

v Těšno

Celetná

á sk up

Jakubská

Štupa rtská

á Tem plov

Tý n

ká lá řs

H

á

sk á ýn

Tru h

á Petr sk

k Bi s

ná Mas

di kts Bene

Petrské nám.

nick á So u ke

Sa mc ova

á t sk en Kli m

Zlatnick

uhá Dl o

Lann ova

va

Rámo vá

Revoluční

Haštalské nám.

o Ho l b

Nové mlýny

Hra deb ní

ch

Wilsonov a

nábř. Ludv íka Svobody

Řásnovka

Dvo řáko vo náb ř.

ká Bu b en sk á

hr di nů

U Leten ské

Veverkova

ou Nad Štol

Ppl k. Sochora

Farského

Řezáčovo nám.

Dukelských

Horá kov é

Františka Křížk a

Ovenecká

Haškova

Šternberkova Heřman ov a

Kosteln í

bř . ná

ny U Smaltov

ho va

Ve letržní

o Dobr ovskéh

Letohradská

Šimáčk ova

á ck ni oj

Ve letržní Mil ad y

r St

cká

ic Kamen

Malířská

a

Soch ařská

Šm eralov

Čec ho va

Jirečkova

ky U Studán

Uměle

U A ka de m ie

Letenské nám.

tě vi š st a Vý

c Sc hn ir

Král ovská obora

Na Šachtě

ob ora

Výs tavi š tě

Kr á lo

So


u

Zb rojnick á

ro va

rn ic k

á

ck á

ko toč Pa

Jelení ct á

rn

park Maxe van der Stoela ínská Čern

vře

e

Ote

dO

lc bá

Petřínská rozhledna

Na

Na Násp u

Za Pohořelce m

Kostelík sv. Michala

Mys lb ek

Pod Královkou

Na Malovance

Královský letohrádek

ou od Ma rjá nk

Hlá dkov

11 ýS vět

Loretánské nám.

Úvoz

Pohořelec

Dla ba

12

Loretá nská

Parléřova

Běl ohorská

13

čo v

Strahovské nádvoří

Trasa v zimním období či Va během uzavření Jeleního ní čk ov přílopu a

ym na st i ck á

é alířo v Hele ny M

ov dk

Morstadto va

Lanová dráha na Petřín

á Hl Za

ov a

čk Pa to

Keplerova

Pražské Jezulátko (kostel Marieo vVítězné) a em

Panny Na Petyn ce

No v

Ka p u c ín

Hu

šo ře

Na

St

h ch ký v ic

ť ř iš

ou

sk á

Kostel sv. Mikuláše

Fa rní

Jílkov a

va

U Brusnice

Stře šo vi

Strahovský klášter

Cuk

Strm á

ho dn í

Po dK

os te lem

Nor ber tov

Sibelio va

U

hrad

Slunná

Šp álo va

Macharovo nám. Vý c

ní pad Pražský Zá

Na O ř ech ovce U Lab ora toř e

Pod V yh lídko

3

tř el ec

ní ost Pev n

Dě l os

G

Di sk

ař sk á Chod eck á

va Šliko

Nad Záv ěrk

ck á

cká

á

al

P

avě Na Šum

PodHájem

at o u

Pě š í

ách

Še rmířská Turi s t i

d Po

enk Hřeb Na

Fialk ou

Tur isti ck

Chalo up ecké ho

Jezdecká

Mo tor ist ická

ny Po d

ářky

á

Olympijsk á Vaníčkova

Atle ti

UP er n ik

sk

Rů Zá top ko va

Pod Sta dio

ho v

ská atón Mar

ec

Diskařs ká

Bě ž

St ra

ou

nice lát e UP

U Nesypky

st o

ří

Švédská

Na Hř ebenkách

h Tic

á


nám.

a

Vá cla vkov

Hor ákové Milady

sv.

Mi ckiew i cz ov a

U Pís e cké brány

ily

néh raš UP

Tyc hon ova

Na

š tě

dm Lu

Ba

ří

Na Valech

Milady Horákové

le ch Na Va

ho

sv.

Ji

ni Bade

sc e K Bru

N a B aš tě

Pod Hradbami

ost

om u

dby Mariánské hra

6

7

8

10

Chotkov y sady Chotkova

9 t / tunel

os Prašný m

Kano vn ic

řská Viká

Star é zámecké sch ody

á Ji řsk

Hrad Záme III. nádvoří cké sch ody

ňsk á

a

Úje zd

ůžový sad

h Vš e

éh o Hr ozno vá Na K amp ě

rdo

Petřínské sady

va

Střelecký ost rov

15

Ka r lův mo s t

o str ov Ka US mp ovo a výc hm l ý nů

Hel lichov

Sa sk á

Velkopřevorské nám. Maltézské nám. Neb ovid ská

14

ze

Ka rmelitská

Vl ašská

Říč ní Še říková

16

Vítězn á

va ko

Drtino va

leč Ho

Zu ba tého

Arbesovo nám.

Vodní

Maláto va

Dětský ostrov

Elišky Peško vé

Kro fto va

nám. Kinských

ná bř.

Petřínská

20

19

Měln ická

Jan áčkovo

Újezd

18

most Le gií Zborovská

Plaská

17

Ci

se mi ná

ře

Le t

Dražického Malostranské M nám. os t ec k nám. á

ck

U

Trž iš

Vojanov y sady

Lu ži

šek vr

vo va

Josefs ká

ý

Bře tis la

en sk á

á

Thunovská

Nerudova Jánsk

Jánská

ns tej

Valdštejnské nám. Tom áš sk

Hradčanské nám. Hr ad u

Úvo z

ld š Va

Nostico va

U Kasáren

Ke

á

Na Opyši

íkop Jelení př

nám. U Svatého Jiří


4

Karlínská story Z popelky modelkou

28

K A R LÍ N S K Á STO RY


5

Výhled ze střechy Národního památníku na Vítkově. Vlevo Žižkov, vpravo Karlín

km

Výprava do Karlína je ideální pro ty, kdo mají chuť opustit pohádkový půvab historického centra a poznat úplně jinou, stále se měnící tvář Prahy. Půjdete většinou po rovině, nepočítáme-li výstup k vítkovskému památníku. Ještě koncem minulého století byl Karlín omšelou industriální čtvrtí, která mnoho důvodů k návštěvě neskýtala. Po katastrofických povodních roku 2002 však Karlín chytil druhý dech. Na místě poškozených budov vyrostla řada ambiciózních, kvalitních staveb, s nimiž do Karlína přitekl nový život. Dnes je Karlín trendy pražskou čtvrtí, o jejíž atmosféře mnozí tvrdí, že připomíná Berlín. Najdete zde široké bulváry, opravené secesní domy, hipsterské restaurace a kavárny, parky i citlivě zrekonstruované industriální objekty. Nad karlínskou plání se tyčí masiv vrchu Vítkova s památníkem a úžasným výhledem na celé město. K A R LÍ N S K Á STO RY

29


Popis trasy 1 2

ulice Sokolovská k y B „Invalidovna“ ulice Za Invalidovnou Kaizlovy sady 3 Invalidovna

Oblíbený park obklopuje barokní budovu  3 Invalidovny, masivní stavbu, která dříve sloužila válečným veteránům habsburské armády; i dnes je majetkem ministerstva obrany. Svou kariéru zde kdysi započal nejslavnější český fotograf Josef Sudek. V parku najdete hřiště pro děti i na pétanque.

Invalidovna

ulice Křižíkova 4 Lyčkovo náměstí ulice Šaldova

ulice Křižíkova

 4 Lyčkovo náměstí s impozantní secesní budovou základní školy se pyšní půvabným parkem s lavičkami – v pěkném počasí je to idylické místo na posezení.

Šaldova je na první pohled zcela běžná pražská ulice, nicméně

najdeme zde jedinečnou industriální architekturu bývalé sýpky, dnes sloužící jako byty loftového stylu.

30 Lyčkovo K A R L Í Nnáměstí S K Á STO RY


ulice Pernerova Řada industriálních budov v Karlíně byla zbourána, ale Pernerova ulice v sobě stále ještě skrývá bloky bývalého pražského průmyslového předměstí se slavným strojírenským koncernem ČKD. Prostory byly většinou přestavěny na administrativní budovy, rekonstruovány či zasazeny do nových objektů. Karlínský industriál:

5

Kotelna a Machine House

6

Forum Karlín

Moderní administrativní budovy s názvy  5 Kotelna a Machine House se pyšní zachovalým továrním exteriérem včetně impozantního komína; původně šlo o kotelnu a strojovnu továrny ČKD. Dalším příkladem novodobého spojení industriálu 19. století se současnou architekturou je  6 Forum Karlín, nově vytvořené společenské a kulturní centrum. Projekt je dílem věhlasného katalánského architekta Ricarda Bofilla a jeho součástí jsou i prostory historické továrny na parní kotle – dnes newsroom českého mediálního impéria.

Machine House

ulice Thámova Žižkovský tunel Přes 300 m dlouhý tunel pro pěší spojuje Thámovu ulici v Karlíně s Tachovským náměstím na Žižkově.

K A R LÍ N S K Á STO RY

31


Tachovské náměstí ulice Husitská  ulice Pod Vítkovem  vrch Vítkov  7 Národní památník na Vítkově

Argenti n

ská

Komunardů

Samotný vrch Vítkov je hustě protkaný sítí pěších a cyklistických stezek; vydejte se kteroukoli z nich vzhůru k památníku. Tento monument s pozoruhodným interiérem ve stylu art deco byl původně postaven k poctě československých legionářů bojujících v zahraničí za 1. světové války i jako mauzoleum, v němž měl být pochován první československý prezident T. G. Masaryk. Dnes je zde umístěna vojensko-historická expozice Národního muzea. Spolu s jednou z největších jezdeckých soch na světě (zobrazuje legendárního husitského vojevůdce Jana Žižku, po němž je pojmenována celá přiléhající čtvrť) tvoří vítkovský památník jednu z pohledových dominant celé Prahy. Ze střechy, kam se dostanete za poplatek, se nabízí panoramatický výhled na město. Bubenské nábř.

4 Forum Karlín ský Rohan

ostrov Štvanice

bř. ské ná Rohan

ž Pobře

Pobřežní

S

va

Karlínské nám. v Kolláro

5 Pernero

va

a

6

u U Památník

a

Husitská

ov a

b

Prokopovo nám.

Roháč ova

op a ov

P

m Ci

va ko ur

ok Pr

Dalimilova Kostnické nám.

ilíč

á

Jeronýmov

itsk

Tachovské nám.

a ěvov Kon

šova

Husinecká

a Pražačk

á Luk

ovem Pod Vítk

Ore b

Žižk ov s ký tu

nel

va

7

Se

o Březin

8

va Pecko

Pernero

Petra

a

va Vítko

va Křižíko

vská Sokolo

va Křižíko

ov Thám

vská Sokolo

ho

ská

Rohan ské náb ř.

a Šaldov

n Zábra

ns Karoli

o.

Národní památník na Vítkově

v no

Komenského nám. a


8

Žižkovský tunel ulice Thámova  ulice Křižíkova Karlínské náměstí a kostel sv. Cyrila a Metoděje

 8 Karlínské náměstí je nejdůležitější veřejný prostor Karlína; jeho dominantou je mohutná novorománská bazilika sv. Cyrila a Metoděje, jejíž dvě 78 metrů vysoké věže jsou viditelné z mnoha míst Prahy. Prostor náměstí byl nedávno zrevitalizován a bývá dějištěm nejrůznějších městských akcí, od pouličních slavností po farmářské trhy. Nabízí i dětské hřiště a upravené sportoviště s prvky pro fitness. V bezprostředním okolí najdete řadu populárních restaurací a kaváren.

U

s olov Sok

1

K Olym

piku

U Inva

a

U

un Sl

v co

é

lidovn

a

y

So v

ov a

v Moláko

u lidovno

3

ov Hybeš

4 Lyčkovo nám.

a Za Inv

y vy sad Kaizlo

ka

ky

á vsk ol o Sok

ř.

2

Slezá

Ru sto n

Nekvasilo va

ha Ro

áb é n ns k

y ábk Šv

Vo ctá řov

a

je Vo

cové U Slun ku

d Po ě Na Ohrad

a Pražačk ká

va Bi skupco

Jeseni ova ř ce uká Par Na y hrad níza

ho elivské Jana Ž

o

ř kou aruká Pod P

k éh y-Hajs

á

a Jeseniov

va Hájko

nám. Barikád

ická Domažl

čsk ome Ostr

nova rotí Že

va Roháčo

va

k Zelen

o Koněv

Nad Ohradou

Rečkova

ic Kališn

em cár k Krej

a Jeseniov

Basilejské

Malešická

A

ls Na Špitá


5

Z Břevnova na Strahov Kouzlo (polo)vesnické Prahy 34

Z B Ř E V N OVA N A S T R A H OV


5

Výhled z Petřína pod Strahovským klášterem

km

Tato procházka je fyzicky poměrně nenáročná, ale překvapí rozmanitostí terénu i architektury. Vhodná je i pro milovníky piva i historie, neboť začíná a končí u dvou klášterů, kde se odpradávna vařilo a dnes opět vaří vynikající pivo. Od barokního Břevnovského kláštera a jeho zahrad projdete přes úhledné socialistické sídliště do vesnicky půvabné uličky a kolem starých viničních usedlostí až ke Strahovskému klášteru se slavnou knihovnou. Na závěr se odměníte překrásným výhledem na historické centrum Prahy. Z B Ř E V N OVA N A S T R A H OV

35


Popis trasy 1

Větrník k j

ulice Ankarská ulice U Větrníku

2

Větrník

Tato na první pohled obyčejná ulice v sobě skrývá zajímavou trojpodlažní stavbu – bývalý větrný mlýn zvaný  2 Větrník , ve kterém se pravděpodobně mlelo až do 60. let 19. století. Objekt byl opraven a přeměněn na penzion s restaurací.

Břevnovský klášter

36

Z B Ř E V N OVA N A S T R A H OV


na rozcestí vlevo do terasové Klášterní zahrady se sadem Břevnovský klášter 3 Benediktinské arciopatství sv. Vojtěcha a sv. Markéty Rozlehlá Klášterní zahrada v sobě skrývá řadu zajímavých staveb a objektů. Cestou k Břevnovskému klášteru uvidíte zahradní pavilon Vojtěšku s pramenem potoka Brusnice, oranžerii, v níž sídlí Galerie Entrance pořádající výstavy mladých umělců, nebo barokní chrám sv. Markéty. Největší dominantou je nejstarší mužský klášter na území České republiky, který je spolu s Markétskou zahradou chráněn jako kulturní památka. S Břevnovským klášterem je také spjata tradice vaření piva. Břevnovský pivovar je nejstarším pivovarem v Čechách. okolo rybníků  ulice Markétská  ulice Sartoriova Výletem do nedávné minulosti by se dalo nazvat místo, kde v 70. letech 20. století vyrostlo panelové sídliště místními přezdíváno „Obušek“ nebo „Na Pendreku“. Mnohé z postavených bytů byly určeny pro rodiny pracovníků ministerstva vnitra – odsud název. Jediným pozůstatkem starého Břevnova s návsí je drobná kaplička, kterou naleznete přímo mezi paneláky. ulice Ve Střešovičkách  ulice Na Kocourkách Jedna z nejstarších střešovických ulic se starobylými domky a typickým hrbolatým dlážděním – kočičími hlavami, je nádherným a klidným místem, kde máte pocit, že jste se ocitli úplně v jiném světě. Až vejdete na náměstíčko s plynovými lampami, zastavte se a nechte na sebe dýchnout atmosféru starých časů.

Na Z B Ř E V N Oulice VA N A S TKocourkách R AH OV 37


ulice Pod Andělkou ulice Na Petynce  po schodech dolů park Kajetánka se zámečkem

4

Původně viniční usedlost  4 Kajetánka prošla během staletí mnoha změnami. Sloužila jako malý klášter, později byla přestavěna na zámeček a dokonce zde byla i továrna na vosková plátna nebo výletní restaurace. ulice Radimova  rybník Vincentinum břevnovské usedlosti Petynka 6 Šlajferka

5

Usedlost  5 Petynka, u které musíme hodně zapojit svoji fantazii, vznikla také na místě původní vinice a byla mj. oblíbeným výletním místem Pražanů, kde se konaly plesy a slavnosti. Později se stala ústavem pro ošetřování chudých a nevyléčitelně nemocných. Na rekonstrukci stále čeká. Usedlost  6 Šlajferka má za sebou také zajímavou historii. Kromě kaple, která zde byla zřízena, sloužila Šlajferka jako kulturní síň ONV,

Africká nská

Klade

du

VP ředn ím V eles lavín ě

lánu uhé m Na Dlo nské ho ha ec N

Na R

Nad

ozd

ílu

kou

slav

Boři

Břevnovský klášter

Na D

NadHradním potok em ní toč

Stře

Po

Pod Novým Lesem

PodNovým lesem

Strahovský klášter

Na Vět

rník u

Kozlova

va Patočko Břevnovská

cké va h o ltyso

Šu

Hošťálkova

ky

dron

U La

Tomanova

va

Za Kajetánkou Jun

áck

Pod M

Mlá

á

arján ko

P

dež

Kolá

e

toro

u

va

Bělohorská

Běloho rská Zúžen

Kutnauerovo nám.

va

Hošťálko

Kopeckého

dronky U La Rozýnova

ars ká ko va

Šte

a fkov

Cvičebná Radimo

Loutkářská

va Kochano

a

Meziškolská

rova

lkova

va ano Říč Dv oře

h

šovičkác

Kocou

Hošťá

Pěti pes kéh o

rie

ce

va

ova

u

U kaštan

e

yn Na Pet

Slavníko

Říčan

Konecchlumského

8. listopadu

va

čko

ateri

í ba te

Ve Stře

Kusá

va stázo Ana

ská

hor

Bělo

hé b

n U Prv

Na Bateriích

riova Sarto

Pato

rie

bate

U Dru

va

3

nov

terie

Talicho

y jtěšk U Vo

ba terie

U Páté ba tí U T ře

Ra di m ova

Tom a

Na

U Šesté

Voříškova

ská Markét

sík

U Vojen ské

Stamicova

Rejchova

rn ět íku Míčo va

UV

Dusíkova

Brixiho

ý le

třílnách

Šan t ro ch o a v

1

h

ick á

Nov

Na Dělos

2

ch

Myslivečkova

etřiná

Na P

řinách Na Pet

nemocn ice

říkova Ma

Na Větru

Velesla vínská

Rybova

Na Větr níku

račkác

šov

Na zástřelu

ens ká u

ečk

Oddělená

ám

atí

U Sa

UZ

Klad

Bořisla nu

é m lá

uh Na Dlo

ZaLány

5

Nad Tr

Adamov a

Al žírská

ká íns lav les Ve

Africká


známý hudební klub Petynka a bylo zde i nahrávací studio. V současné době, po rekonstrukci, je objekt charitním domem, obklopený parkem a ovocným sadem. ulice Pod Královkou  Bělohorská  Dlabačov  Strahovské nádvoří Strahovský klášter a obrazárna

7

 7 Klášter řádu premonstrátů byl založen r. 1140. V jeho areálu se nachází kostel Nanebevzetí Panny Marie, vzácná Strahovská knihovna s 200 000 svazků středověkých rukopisů, řadou map a glóbů a Strahovská obrazárna, jedna z nejvýznamnějších středoevropských sbírek gotického malířství, rudolfinského umění a barokní a rokokové malby. Přímo v areálu Strahovského kláštera můžete navštívit Klášterní pivovar Strahov, který nabízí vlastní pivo Sv. Norbert. Jeho historie je písemně doložena již kolem r. 1400.

Nejkrásnější výhled najdete v ulici Raoula Wallenberga.

ká ds

Malá

Zbrojnická

c dO

ov a

sk ař sk á Chode cká

á

Kapuc

Úvoz

allenb erga W

Pohořelec

Myslbek

čov Strahovské nádvoří

Dlaba

7

a

Na Malovance

Va ní

Ra ou

ck á

Nad Závě rkou

Bě ž

Loretánská

Parléřova

Za Pohořelcem

ym na sti

G

Loretánské nám.

čk

ov a

Di

Šlikova

Morstadtov a

m ve ko ád Hl Hládkov Za

Bělohorská

Hele ny M

Závěrka

Nad Tejnkou

věží

Za Strahovem

Li borov a

Šli kova

ns

a lířo

Skupova

Pod Drinopolem

Tejnka

Fastrova

U Brusnice

os tele m

kova

Patoč

l

Bělohorská

á

No vý Svět

Na Náspu

Pod Králov kou

Jílkova

park Maxe van der Stoela

á ónsk Marat

ínsk á

Na

u

ná vř e Ote

Na Petynce

ou Pod Marjánk

Strm

U Laboratoře

Špálova

lídkou PodVyh

ť

Patočkova

Jun áck á

va čko

ínská Čern

v šo

iš hř ýc ick

no tár

a

e

to Pa

Jelení

5

Nad Kajetánkou Svo jsíko va

ická

e

tře

6

4

varn

bálc

US

Střešovic ká

Cukro

dK

Farní

ch Ve Střešovičká

í

Hu

Pod An děl kou

Sibeliova

U Andělky

Na Oře chov ce

dn

Na

Na

á ch ou r k Ko c

adní Záp

le ck á

Po

nám. Před Bateriemi

Macharovo nám. V ýc ho

em Norbertov

ek u Na Průs

V Průhledu

vodojem

D ělo s t ře

í ostn Pevn

Střešovic ká Nad Hr adním

PodBateriemi

ěh rad sk á

ku

á

Na d račk á ch

ách a Petřin

št Bu

ín

idn

Cukrova rn ická

G

u

Kl Kl

odu Upodch

Lomená

Na O řecho vce

ch ovko

Na

Pod Oře

du

Keplerova

c

UDr á h y U Pře h o

dr České

Spoj ená

kéhroy bn íčku

Glinkova

užiny Glinkova

t ská Proboš

U Dejvic

Slunná

avka

St

ra

ho

vs


Kostelík Michala zahradě (str. 23) 40 Z B Řsv. EVN OVA N A v S TKinského R AH OV


Název: Praha:pěšky - Pět nevšedních tras po místech známých i neznámých Text: Prague City Tourism Foto: Prague City Tourism Mapové podklady: IPR Praha Grafický návrh a sazba: Touch Branding Tisk: ALL365 s.r.o. Praha 2/2018 Druhé vydání Neprodejné © Prague City Tourism Arbesovo nám. 70/4, Praha 5, 150 00, CZ www.prague.eu


židovská historie a současnost

odci ism ako doma!

můžete ich turistických de vám i rádi

Praha 1

design Průvodce pražskými obchody a showroomy s českým designem prague.eu/design

odci sm ko doma!

můžete ch turistických e vám i rádi

a1

S mapami a průvodci Prague City Tourism budete v Praze jako doma! Tyto a mnohé další tituly si můžete zdarma vyzvednout v našich turistických informačních centrech, kde vám i rádi poradíme.  taroměstská radnice S q Staroměstské nám. 1, Praha 1 r denně 9 - 19 Na Můstku q R  ytířská 12, Praha 1 r denně 9 - 19 Objevte kouzlo pražských čtvrtí s našimi profesionálními průvodci! Objednejte si soukromou vycházku na eshop.prague.eu.

Prague.eu

Praha:pěsky  

Nevšední trasy po místech známých i neznámých vám představí Prahu z trochu jiného úhlu. Každá procházka obsahuje stručný text, přehlednou ma...

Praha:pěsky  

Nevšední trasy po místech známých i neznámých vám představí Prahu z trochu jiného úhlu. Každá procházka obsahuje stručný text, přehlednou ma...