Podręcznik działań w Internecie dla NGO + Badanie

Page 1

Podręcznik działań w Internecie dla NGO 1


Opracowanie merytoryczne: Socjomania Redakcja: Marzena Żeber Autorki tekstów: Marzena Żeber, Justyna Kwiecień Opracowanie graficzne i skład: Małgorzata Spasiewicz www.ansambl.eu, Marcin Gołąbek Wydawca: Stowarzyszenie Pracownia Obywatelska www.pracowniaobywatelska.pl e-mail: biuro@pracowniaobywatelska.pl Kraków 2013 Licencja: Creative Commons Uznanie autorstwa Utwór można rozpowszechniać, kopiować, przedstawiać i wykonywać jedynie pod warunkiem wskazania autorów: Socjomania Sp.z o.o., Stowarzyszenie Pracownia Obywatelska

Autor infografiki: Piotrek Chuchła www.piotrekchuchla.com

Publikację dofinansowano ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.


Spis treści

Wstęp Puls Internetu Strona internetowa Dobra strona internetowa - od czego zacząć? Nawigacja 8 Zawartość strony (content) 9 Grafika 10 Technologia 10 Narzędzia wzbudzające lojalność 11 Użyteczność oraz dostępność strony www Usability 12 Accessibility 14 10 heurystyk Jakoba Nielsena 16 Spójność i standardy www Historie #NGO szkoła - Na Szlaku

Kampania AdWords  Czym jest AdWords?

5 7 8

12

22 23 25 26

AdWords krok po kroku 27 Mierzenie efektów 29 Program Google Grants 30 Historie #NGO szkoła - PLinEU

31 Pozycjonowanie 32 Jak pozycjonować stronę? 33 Zawartość strony 33 Tytuł i opis 34 Grafika na stronie 35 Linkowanie wewnętrzne 36 Czynniki zewnętrzne 37 Przydatne narzędzia 37

E-mail marketing Składowe e-mail merketingu

38 39

Narzędzia do obsługi wysyłek 39 Lista odbiorców 42 Kiedy najlepiej wysyłać mailingi? 44 Tworzenie e-maila 45 Historie #NGO szkoła - Regionalne Centrum Wolontariatu 47

Social media - Facebook Strategia obecności w social media Jak uzupełnić Fanpage?

Wymiary grafik 50 Opis fanpage 52 Cover photo 52

Docieranie do odbiorców

Publikowanie postów 53 Statystyki 54 Edge Rank 55 Tagowanie 56 Reklama na Facebooku 57 Konkursy na Facebooku 58 Historie #NGO szkoła - Bądźmy Razem

#NGO Badanie - raport badawczy

48 49 50 53

59 61Wstęp

Puls Internetu Dostęp do Internetu w domu posiada obecnie ok. 75% dorosłych Polaków, a w ostatnich latach obserwujemy rosnącą popularność urządzeń umożliwiających łączenie się z siecią, w szczególności laptopów, smartfonów i tabletów. Dzięki powszechnie dostępnym programom wsparcia, w nowoczesne komputery i szybkie łącza internetowe wyposażane są szkoły oraz biblioteki i świetlice nawet w niewielkich miejscowościach. Internet coraz mocniej staje się obecny w różnych dziedzinach naszego życia. Za jego pośrednictwem nawiązujemy i podtrzymujemy kontakty, śledzimy najnowsze informacje, robimy zakupy, opłacamy rachunki, a nawet załatwiamy sprawy urzędowe. Z jednej strony jest to ogromne udogodnienie, z drugiej potencjalne zagrożenie, co jednak jest tematem na inną okazję. Organizacje pozarządowe, podobnie, jak sektor biznesu i administracja publiczna, nie tylko powinny, ale wręcz muszą, odnaleźć się w tej nowej rzeczywistości. Co więcej to właśnie NGO-sy, jako sztandarowe formy organizacji społeczeństwa obywatelskiego, powinny najszybciej reagować na panujące trendy. Jak jest w rzeczywistości? Bez problemu znajdziemy organizacje, które można stawiać za wzór mądrego wykorzystania potencjału jaki drzemie w Internecie. Z drugiej strony wielu spośród 65 tys. funkcjonujących w Polsce organizacji ciągle brakuje podstawowej wiedzy i umiejętności pozwalających na rzeczywiste podniesienie jakości działań. Poradnik, który oddajemy w Państwa ręce na pewno nie jest gotową receptą na wysokiej jakości profesjonalne działanie organizacji w Internecie. Zaprezentowane narzędzia nie wyczerpują też katalogu aplikacji internetowych które mogą być użyteczne dla organizacji pozarządowych. Sądzimy jednak, że może być to dobry wstęp, do planowania strategii Państwa obecności w sieci. Poradnik pomoże również w prowadzeniu rozmów z osobami lub firmami tworzącymi strony internetowe lub pomagającymi zrealizować Państwa kampanie. Proszę pamiętać, że wiedza, którą chcemy Państwu przekazać jest aktualna na dzisiaj, ale za rok lub dwa opisywane trendy i standardy na pewno się zmienią. Internet, podobnie jak społeczeństwo jest tworem żywym, a my w przypadku obu powinniśmy trzymać rękę na pulsie.

5Strona internetowa


Strona internetowa

Fot. Strona główna Care - wiodącej organizacji humanitarnej walczącej z ubóstwem na świecie Źródło: www.care.org

Kluczowe elementy serwisu WWW Breadcrumb - nawigacja okruszkowa, okruszki chleba lub ślad z okruszków; technika nawigacji używana w interfejsach użytkownika. Jej celem jest umożliwienie użytkownikom śledzenia ich aktualnej lokalizacji na stronie, w programach lub dokumentach. Termin breadcrumb wywodzi się od oznaczenia przebytej drogi przy pomocy okruszków, pozostawianych przez Jasia i Małgosię, bohaterów popularnej baśni dla dzieci.

8

Dobra strona internetowa - od czego zacząć? Nawigacja Nawigacja na stronie powinna być prosta i intuicyjna. Odwiedzający naszą stronę, powinien wiedzieć: gdzie jest; gdzie może się dostać i w jaki sposób, oraz gdzie już był. Celem jest umożliwienie użytkownikom śledzenia ich aktualnej lokalizacji na stronie za pomocą tzw. Breadcrumps (nawigacja okruszkowa). Interfejs nie powinien zawierać elementów dotąd nieznanych przeciętnemu, niezaawansowanemu użytkownikowi strony. Użytkownik w ciągu ok. 20 sekund powinien zrozumieć nawigację na stronie. Mapa serwisu powinna być użyteczna dla odwiedzającego: wzajemne powiązanie podstron i umożliwienie szybkiego przechodzenia (lub cofania się!) do kolejnych informacji na stronie.


Strona internetowa

Zawartość strony (content) content marketing - liczy się treść

Strona www powinna być spójna i zawierać komplet potrzebnych informacji. Już od pierwszego wejścia na naszą stronę, użytkownik powinien dowiedzieć się, czego może się spodziewać w witrynie, aby łatwo podjąć decyzję, czy na niej pozostać, czy wejść na nasze podstrony. Konstruując stronę należy zwrócić uwagę by nie wyglądała jak krzykliwy druk reklamowy. Pamiętajmy, że w kilka sekund musimy przyciągnąć uwagę osoby odwiedzającą naszą witrynę.

Przy tworzeniu strony internetowej uwzględnij przede wszystkim potrzeby i oczekiwania użytkownika. Mamy tylko KILKA SEKUND, aby przyciągnąć jego uwagę.

Należy pamiętać też o takich kwestiach, jak:

o czym trzeba pamiętać

interaktywność strony, widoczność hiperłączy w tekście, dopasowanie strony do rozdzielczości ekranu komputera – pod względem długości (2 ekrany) i szerokości (min 1280 pikseli), możliwość wydruku strony, możliwość polecenia strony znajomym poprzez funkcję „poleć” - polega na wypełnieniu podstawowych danych znajomego w specjalnej ramce z polecaniem (przykład takiej funkcji poniżej); dzięki temu możemy zarekomendować wartościową dla nas stronę zaprzyjaźnionym osobom.

Fot. Przykład funkcji polecenia znajomemu na stronie Lubiejewo.pl Źródło: www.lubiejewo.pl

9


Strona internetowa

Grafika Optymalizacja grafiki dobór pliku graficznego (JPG lub PNG), w którym stosunek jakości i rozmiaru będzie najkorzystniejszy (dobra jakość oraz nieduży rozmiar grafiki gwarantują szybkie i sprawne ładowanie się strony www)

Spójna „mowa obrazkowa”

Grafika jest istotnym uzupełnieniem kompozycji strony www. Ilustracja przyciąga wzrok i z jej pomocą można wyrazić więcej, niż długim tekstem. Należy pamiętać o: dostosowaniu formy do treści – grafika powinna odzwierciedlać wartości przekazywane na stronie i tworzyć z treścią spójną dla użytkownika całość; estetyce i tym, aby grafika na stronie głównej i poszczególnych podstronach była spójna; optymalizacji rozmiaru grafiki; optymalizacji dostępności (jakość koloru i dostępność na innych urządzeniach, np. wersja mobilna).

Technologia kodowanie polskich znaków – ISO 8859-2 szybkość ładowania – maksymalny czas ładowania: 5 sekund Maksymalny czas ładowania Twojej strony nie może przekraczać 5 sekund!

zgodność z popularnymi przeglądarkami: Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari, Opera, Internet Explorer reagowanie na błędy i usterki CMS, czyli system do zarządzania treścią serwisu internetowego

System zarządzania treścią (ang. Content Management System, CMS) oprogramowanie pozwalające na łatwe utworzenie serwisu WWW oraz jego późniejszą aktualizację i rozbudowę przez redakcyjny personel nietechniczny - za pomocą prostych w obsłudze interfejsów użytkownika. za: www.wikipedia.org Fot. Popularny darmowy CMS - wordpress

10


Strona internetowa

Narzędzia wzbudzające lojalność

A. Fot. Wtyczki społecznościowe Źródło: www.slot.art.pl

B

B. Fot. Zapis do newslettera Źródło: www.mimowszystko. org

C

C. Fot. Wtyczka Faceboka Źródło: www.amazonki.com.pl D. Fot. Forum na stronie PCK Źródło: www.pck.pl

Czy jest po co wracać na naszą stronę?

A D

Wyróżniamy szerokie spektrum dedykowanych narzędzi i działań przeznaczonych dla użytkowników odwiedzających stronę www, m.in.: aplikacje dla odwiedzających, np. mikrospołeczności, fora, integracja z serwisami społecznościowymi cykliczna komunikacja – e-biuletyny/newsletter dostarczanie unikalnej, REALNEJ wartości – aktualizacje na blogu, dostarczenie ciekawej i regularnej porcji wiedzy, np. prowadzenie bloga przez stronę, nowości na stronie oraz cykliczna porcja eksperckiej wiedzy z danej tematyki. Pożądany „efekt wracania” na stronę www możemy osiągnąć przede wszystkim dzięki interesującej dla użytkownika treści oraz łatwej nawigacji strony – jest to podstawa poprawnie funkcjonującej strony www.

11


Strona internetowa

Użyteczność oraz dostępność strony www Usability Usability - użyteczność serwisu internetowego odnosi się do stopnia, w którym serwis WWW umożliwia użytkownikom sprawne i skuteczne realizowanie określonych zadań.

5 cech użytecznego serwisu WWW

Internauci odwiedzający funkcjonalną stronę internetową: łatwo uczą się serwisu, pamiętają jak korzystać z serwisu, szybko i łatwo wykonują zadania w serwisie – większa satysfakcja i produktywność, łatwo naprawiają błędy, które popełnili, uważają, że korzystanie z serwisu jest dla nich przyjemnością. Najbardziej dopracowana pod kątem użyteczności strona w Polsce to serwis Gazeta.pl – pierwsze miejsce w raporcie Interaktywnie.com „Użyteczność w Internecie”.

Fot. Przykład użytecznej strony internetowej - pierwsze miejsce w raporcie Interaktywnie.com Źródło: www.gazeta.pl

12


Strona internetowa

user experience User experience (ang. doświadczenie użytkownika) w skrócie UX, - całość wrażeń jakich doświadcza użytkownik podczas korzystania z produktu interaktywnego. Pojęcie używane jest najczęściej w odniesieniu do oprogramowania, serwisów internetowych lub urządzeń elektronicznych. W kontekście interakcji człowiek-komputer stosowane było już w latach 70. XX-wieku

analiza użyteczności strony

Użyteczność strony www odnosi się przede wszystkim do user experience, czyli doświadczenia użytkownika. Są to wrażenia użytkownika, jakie towarzyszą mu podczas korzystania ze strony internetowej. Jeżeli z jakiegoś powodu doświadczenia z daną witryną nie są pozytywne (np. strona powoli się ładuje, poruszanie się po stronie sprawia trudność), wówczas użyteczność strony internetowej spada. Aby sprawdzić, czy nasza strona jest użyteczna, w pierwszej kolejności powinniśmy określić cele, jakie ma spełniać (promowanie, informowanie itd.) oraz zastosować się do ogólnych sprawdzonych zasad i przeanalizować użyteczność strony.

Analizę strony pod względem user experience przeprowadzamy wedle następujących wytycznych: zastosowanie odpowiedniej hierarchii w układzie strony – im coś ważniejsze, tym powinno być większe i bardziej wyróżnione; wykorzystanie sprawdzonych i stosowanych już rozwiązań, do których użytkownicy zostali przyzwyczajeni przez odwiedzanie innych stron internetowych, np. logotyp powinien być umieszczony w lewym górnym rogu strony oraz zawsze odsyłać do adresu strony głównej, użytkownicy powinni wiedzieć w jakim miejscu na stronie aktualnie się znajdują (patrz str. 4: nawigacja okruszkowa); zastosowanie powszechnie obowiązującego nazewnictwa, np. zamiast „nawigacja” strony używamy pojęcia „menu” - staramy się używać określeń znanych i rozumianych przez użytkowników Internetu;

Komunikacja na stronie powinna być prosta i zrozumiała. Np. zamiast określenia: “nawigacja”, lepsze będzie “menu”.

wyróżnienie kategorii aktualnie odwiedzanej – użytkownik chce wiedzieć, w jakim miejscu na stronie aktualnie się znajduje; dostępność podstron - trzy kliknięcia powinny wystarczyć, by internauta trafił w każde miejsce serwisu www, dzięki temu z pewnością czas jego odwiedzin na stronie znacznie się wydłuży; połączenie atrakcyjnej i przejrzystej szaty graficznej z funkcjonalną i intuicyjną nawigacją. Prosta i łatwa nawigacja jest szeroko doceniana przez internautów, którzy szybko i bez błądzenia dotrą do celu, warto również wypróbować taki test na samym sobie.

13


Strona internetowa

Accessibility Accessibility – dostępność serwisu internetowego, na ile strona jest dostępna dla „nieprzeciętnych” użytkowników, a na ile łatwo „używalna” i „znajdowalna” przez wszystkich użytkowników, niezależnie od ich cech lub upośledzeń, a także niezależnie od właściwości używanego przez nich oprogramowania i sprzętu

Dostępność dla niepełnosprawnych

Web Content Accessibility Guidelines (WCAG 2.0) – zbiór wytycznych dotyczących dostępności treści internetowych. Jest to uniwersalny dokument, który zawiera wskazówki na temat tego, jak budować serwisy internetowe dostępne dla wszystkich, z dużym naciskiem na dostępność informacji dla osób z niepełnosprawnościami. Dokument WCAG 2.0 wymienia 12 wytycznych, pogrupowanych według 4 nadrzędnych zasad: zasady postrzegalności, operacyjności, zrozumiałości oraz solidności. Fot: Przykład oświadczenia o dostępności strony. Źródło: www.pozytywka.info

www.dostepnestrony.pl/ artykul/753/ 25 zasad dostępności

14

Szacuje się, że osoby z różnymi rodzajami niepełnosprawności stanowią 1/7 całej populacji światowej. Zakłada się że ok. 1/10 z nich korzysta z internetu. Standardy tworzenia stron dostępnych dla tej grupy użytkowników określa standard konstruowania witryn internetowych i zarządzania ich treścią - WCAG 2.0. Jest on uznawany przez większość krajów Europy.


Strona internetowa

wersja dla słabowidzących

Aby zadbać o dostępność strony dla osób słabowidzących, należy zadbać o następujące funkcjonalności:: skalowanie teksu - strona powinna dać się znacząco (co najmniej 200%) powiększyć narzędziami przeglądarki. Najlepiej jeśli strona cały czas mieści się poziomo oknie przeglądarki i nie pokazuje się poziomy pasek przewijania ekranu. Powiększona strona nie może „gubić” treści; kontrast kolorystyczny - dla wszystkich elementów przekazujących treść (tekstów, linków, banerów) lub funkcjonalnych musi mieć stosunek jasności tekstu do tła co najmniej 4 lub 5 do 1, a najlepiej jeśli nie jest mniejszy niż 7 do 1;

Screen reader (ang. - czytnik ekranu) - program komputerowy, który rozpoznaje i interpretuje informacje wyświetlane na monitorze komputera, a następnie przedstawia je użytkownikowi w postaci głosowej. Czytniki ekranu są formą technologii asystujących, wykorzystywaną m.in. przez osoby niewidome i niedowidzące

tekst alternatywny (alt) - zwięzły tekst, który opisuje co znajduje się na grafice lub, jeśli grafika jest odnośnikiem – dokąd prowadzi ten odnośnik. Powinny go mieć wszystkie elementy graficzne należące do treści strony. Jeśli grafiki są czysto dekoracyjne, powinny mieć „pusty atrybut alt”; podawanie informacji w treści statycznej, czyli HTML - należy n.p. unikać zamieszczania treści tekstowej w formie obrazków, czy plików pdf, treść ta nie będzie dostępna dla niewidomych korzystających z czytników ekranu.

www.informaton.pl Polska strona o accessibility

Fot. Informacje o dostępności strony organizacji Plan India. Źródło: www.planindia.org

15


Strona internetowa

10 heurystyk Jakoba Nielsena Jakob Nielsen - jeden z najbardziej znanych specjalistów w dziedzinie użyteczności, doktor informatyki. Przedstawił 10 heurystyk, czyli zasad interakcji człowiek-maszyna. Ich krytyka i rozbudowa była domeną wielu autorów piszących o użyteczności w latach 90.

10 heurystyk Jakoba Nielsena to zbiór ogólnych i uniwersalnych zasad projektowania interfejsu użytkownika. Heurystyka, to według Słownika Języka Polskiego umiejętność wykrywania nowych faktów i związków między faktami (a zwłaszcza stawiania hipotez), prowadzącego do poznania nowych prawd. Nielsen pisze o heurystykach w kontekście użyteczności, podając zbiór uniwersalnych jego zdaniem zasad, którymi rządzi się projektowanie użytecznych interfejsów. Nielsen propaguje teorię „discount usability engineering” (tania inżynieria użyteczności), która głosi, że: podstawowe badania użyteczności stron www, nie wymagają specjalistycznego sprzętu; mogą je przeprowadzać osoby bez dużego doświadczenia; w wielu przypadkach wystarczy przeprowadzić test na 5 osobach, aby uzyskać większość wiedzy o problemach użyteczności. 10 heurystyk Jakoba Nielsena:

1. Widoczny status systemu

Co aktualnie dzieje się w systemie? Na bieżąco informuj użytkownika poprzez odpowiednią informację zwrotną, przesyłaną w rozsądnym czasie. W jakiej części aplikacji czy serwisu www znalazł się użytkownik? Jeśli po przyciśnięciu „wyślij dokument” pojawia się klepsydra z piaskiem, wiemy już, że system pracuje. Jeżeli mamy jakiś proces to możemy też określić na jakim etapie jesteśmy (a tym samym powinniśmy pokazać status).

Fot. Strona logowania do witryny organizacji walczącej z ubóstwem Źródło www.acumen.org

16


Strona internetowa

2. Zgodność między systemem i rzeczywistością

System powinien używać języka zrozumiałego dla użytkownika, używając słów i wyrazów jemu bliskich, których sam użyłby do określenie wykonywanej czynności. Np. konkretne dni tygodnia zamiast dat!

Fot. System dokonywania płatności w sklepie internetowym Empik. Źródło: www.empik.com

3. Użytkownik ma pełną kontrolę !

Użytkownik powinien mieć pełną kontrolę nad swoimi działaniami. Należy zapewnić mu dobrze oznaczone wyjścia z systemu, a także umożliwić cofanie i ponowienie operacji.

Fot. Formularz „zgłoś się” na stronie akcji Szlachetna Paczka Źródło: www.szlachetnapaczka.pl

17


Strona internetowa

4. Standardy i spójność

Standardy w przypadku serwisów internetowych mają bardzo duże znaczenie. Po pierwsze, standardy można rozumieć jako spójność ze schematami funkcjonowania. W dużej części jest to punkt zbieżny z zasadą mówiącą o zachowaniu zgodności systemu z rzeczywistością. Po drugie, możemy tę heurystykę rozumieć jako potrzebę zachowania spójności wewnętrznej. Wszystkie strony serwisu powinny wyglądać tak samo (analogiczny opis kategorii produktów, taki sam opis produktów, koszyk jako standardowe miejsce dokonywanie zakupów w sklepach internetowych) i nie dezorientować użytkowników. Należy zawsze stosować takie same sposoby oznaczania nagłówków, odnośników. Serwis musi stanowić spójną całość pod każdym względem.

World Wide Web Consortium (W3C) organizacja, która zajmuje się ustanawianiem standardów pisania i przesyłu stron WWW. W3C jest obecnie zrzeszeniem ponad 400 organizacji, firm, agencji rządowych i uczelni z całego świata. Publikowane przez W3C rekomendacje nie mają mocy prawnej, nakazującej ich użycie. za: www.wikipedia.org Fot. Sklep przyjaciół Polskiej Akcji Humanitarnej Źródło: www.pah.org.pl

5. Zapobieganie błędom

Najlepszą metodą radzenia sobie z błędami jest zapobieganie ich powstawaniu. W tym celu powinno się eliminować warunki generujące błędy. Najbardziej znaną organizacją zajmującą się opracowywaniem standardów dla technologii WWW jest W3C.

www.w3.org www.validator.w3.org

18

Fot. Komunikat o niepoprawnie wpisanym adresie e-mail do newslettera na stronie akcji Szlachetna Paczka Źródło: www.szlachetnapaczka.pl


Strona internetowa

6. Wybór zamiast konieczności pamiętania

Oznacza, że nie należy zmuszać użytkownika do zapamiętywania zbyt wielu informacji, a wykorzystać to, co już wie i skojarzyć z tym nowe informacje. Np. zmiana kolorów linków – oznacza, że dana strona była już odwiedzona.

Fot. Rozwijane menu na stronie http://legalnakultura.pl

7.Elastyczność i efektywność

Bardziej zaawansowane elementy systemu, praktycznie niewidoczne dla nowych użytkowników, mogą znacznie przyspieszać interakcję w przypadku użytkowników zaawansowanych. Dlatego należy tworzyć serwisy w taki sposób, aby zaspokajały potrzeby różnych użytkowników, np. wyszukiwarka pomagająca w szybkim odszukaniu pożądanej frazy.

Fot. Wyszukiwarka na stronie Fundacji Anny Dymnej Mimo Wszystko Źródło: www.mimowszystko.org

19


Strona internetowa

8. Estetyka i umiar

Bardzo istotne jest zachowanie minimalnej liczby dodatkowych efektów, informacji i opcji, a szczególnie optymalizacja strony pod kątem jej użyteczności. Przede wszystkim w obszarach: nawigacji – upraszczanie i skracanie ścieżek między sekcjami strony, języka strony (jasna komunikacja zrozumiała i przystępna dla każdego), ujednolicenia linków w systemie oraz kolorystyki, odpowiedniego kontrastu, jak również dostępności na urządzeniach mobilnych.

Fot. Strona www.brac.net – światowa organizacja tworząca możliwości dla ubogich na całym świecie

9. skuteczna obsługa błędów

Komunikaty o błędach powinny być wyrażone w prostym językiem (bez kodów), precyzyjnie wskazać problem i konstruktywnie sugerować rozwiązania.

Fot. Strona błędu w witrynie WWF Źródło: www.wwf.org

20


Strona internetowa

10. Pomoc i dokumentacja

Ostatnia z heurystyk jasno pokazuje, że nawet jeśli spełnimy wszystkie z wcześniejszych zasad, i tak część naszych użytkowników będzie potrzebowała pomocy w obsłudze strony. Najczęściej na samym dole strony znajdujemy linki do odpowiednich działów pomocy—jest to dobre rozwiązanie umożliwiające w prosty i szybki sposób odnaleźć odpowiedzi na pytania. Pamiętajmy jednak o tym, że nawet jeżeli nasza strona jest idealna to i tak powinniśmy założyć, że niektórzy użytkownicy mogą mieć problemy w trakcie korzystania z niej. Każda tego typu informacja, dotycząca konkretnego zadania wykonywanego przez użytkownika, powinna być łatwa do odnalezienia oraz zawierać listę kroków, które powinien wykonać, aby osiągnąć swój zamierzony cel.

Fot. Informacja „jak pomóc?” na stronie Fundacji Anny Dymnej „Mimo wszystko” Źródło: www.mimowszystko.org –

21


Strona internetowa

Spójność i standardy www Spójność i standardy WWW - zostały stworzone w celu zagwarantowania wszystkim internautom długoterminowej kompatybilności w odczycie stron WWW. Projektowanie i pisanie z wykorzystaniem tych standardów upraszcza produkcję i obniża jej koszty, a tak stworzone produkty stają się dostępne dla większej liczby odbiorców i przeglądarek internetowych. Strony tworzone zgodnie z tymi regułami będą działały prawidłowo W przyszłych wersjach obecnych przeglądarek internetowych. Szerokość strony Długość strony Pozycja i typ nawigacji Okno wyszukiwarki

max 1024 pikseli 2 ekrany po lewej stronie lub zakładki prawy górny róg

Pozycja logo

lewy górny róg

Rozmiar logo

powierzchnia: 5746 piks.74 x 74)

Czas ładowania

5 sekund

Fot. Strona organizacji AMREF- najważniejsze elementy na stronie: wyszukiwarka, kontakt, logotyp, dostępność strony (accessibility) Źródło: www.amref.org

22


historie Fundacja Rozwoju Terapii Rodzin Na Szlaku

strona www

cel: przejrzysta i wygodna strona internetowa

Na stronie zgromadzonych jest wiele danych, co doprowadziło do powstania rozbudowanego menu, a w efekcie hałasu informacyjnego. Pojawił się też chaos wynikający z ograniczeń technicznych – nieumiejętność dopasowania skórki do indywidualnych potrzeb, sprawnego funkcjonowania plug-in’ów.

Strona skierowana jest do dwóch głównych grup docelowych – pacjentów i psychoterapeutów. Wyzwaniem było takie skonstruowanie strony, aby każda z grup mogła łatwo i szybko znaleźc potrzebne informacje.

Zaczęliśmy od zbudowania logicznej architektury informacji tak, aby na pierwszy rzut oka pierwsza i druga grupa znalazła to, co ją interesuje.

Menu górne zastąpiliśmy menu bocznym. Skróty do najważniejszych podstron w formie graficznej znalazły się na stronie głównej. Anna Kazberuk Fundacja Rozwoju Terapii Rodzin Na SzlakuU

23Kampania AdWords


Kampania AdWords

Czym jest AdWords? Google AdWords (Reklama Adwords) - system reklamowy, który pozwala na wyświetlanie linków sponsorowanych w wynikach wyszukiwania Google. Z wyszukiwarki Google korzysta ok. 97% internautów w Polsce. Reklama Adwords umożliwia dobieranie słów kluczowych oraz kontrolę kwot przeznaczanych na reklamę.

Gdzie wyświetlają się reklamy?

szukana fraza reklamy

organiczne wyniki wyszukiwania

Fot. Wyniki wyszukiwań dla hasła „organizacje pozarządowe Kraków” w wyszukiwarce Google

Zalety reklamy AdWords

reklamy ukazują się dla wybranych słów, kiedy użytkownik jest zainteresowany – precyzyjne dotarcie do grupy docelowej kontrola budżetu - koszt za kliknięcie, ilość słów, czas, kierowanie reklam użytkownicy wyszukiwarek nie traktują linków sponsorowanych jako niepożądanej treści reklamowej analiza efektów swoich działań prawie natychmiast (opóźnienie 3 h) brak wymogu minimalnych wydatków oraz określonego czasu kampanii globalny zasięg

26


Kampania AdWords

AdWords krok po kroku logowanie

logujemy się pod adresem www.adwords.google.pl korzystając z konta Gmail lub innego- w ramach jednego konta, można mieć wiele kampanii po kliknięciu w Utwórz pierwszą kampanię, przechodzi się do panelu ustawień kampanii ustalamy budżet dzienny kampanii oraz stawki za pojedyncze kliknięcie

ustalenie budżetu

Zdefiniuj wskaźniki efektywności (KPI) kampanii AdWords, czyli które czynniki są najważniejsze, np. liczba kliknięć.

Fot. Panel reklamy Adwords – określanie stawki i budżetu

wybieramy “sieci, na które kierowane będą reklamy”. Domyślnie zaznaczona jest opcja „Wszystkie dostępne witryny”, warto jednak z niej zrezygnować i wybrać tylko wyszukiwarkę Google

tekst reklamy

tworzymy tekst wyświetlanej reklamy. Reklama AdWords składa się z następujących elementów: - nagłówek (maksymalnie 25 znaków łącznie ze spacjami), - dwie linie opisu (35 znaków każda), - wyświetlany adres (35 znaków), - docelowy adres (1024 znaki).

27


Kampania AdWords

Słowa kluczowe

Wypisujemy słowa kluczowe, na które chcemy się reklamować:

Fot. Panel reklamy AdWords – określanie słów kluczowych

Jak dobierać słowa kluczowe? Słowa kluczowe wybierane w kampanii AdWords, muszą odzwierciedlać to, co znajduje się na naszej stronie internetowej. W innym przypadku użytkownicy mogą poczuć się oszukani.

Należy wziąć pod uwagę, co potencjalna grupa docelowa może wpisywać do wyszukiwarki. Grupą docelową AdWords w wyszukiwarce Google są osoby posiadające już konkretną potrzebę, które w Internecie szukają tylko najlepszej formy jej zaspokojenia. Klikając w reklamę mogą uzyskać potrzebne na dany temat informacje. Sowa kluczowe dobieramy tak, aby odzwierciedlały to, co znajduje się na naszej stronie internetowej – nie mogą dotyczyć innych aspektów, gdyż efekty są znikome, a użytkownicy mogą poczuć się oszukani. Warto zwrócić uwagę na popularność słów kluczowych, czyli takich, które są odpowiednio często wpisywane do wyszukiwarki. Waga każdego słowa kluczowego zależy od częstotliwości, z jaką jest ono wyszukiwane na stronach witryny. Aby sprawdzić jakie słowa kluczowe będą najlepsze korzystamy z „Narzędzia propozycji słów kluczowych”, dzięki którym możemy określić, które słowa będą kluczowe dla naszej kampanii. www.adwords.google.com/select/KeywordToolExternal Narzędzie pomagające stworzyć listę słów kluczowych. o wpisaniu jednego słowa, automatycznie proponowane są powiązane/podobne frazy.

Płatność

Dokonujemy płatności. System AdWords oferuje dwa typy sposobu płatności. Przy automatycznej należność jest pobierana po wykonaniu usługi po upływie 30 dni od ostatniej płatności lub po przekroczeniu określonego progu. Jedyna dostępna forma płatności w tym przypadku to karta kredytowa. Przy ręcznej płatności najpierw trzeba wpłacić na konto środki i dopiero reklamy zaczną się wyświetlać. Tutaj dostępna jest płatność przy pomocy przelewu oraz karty kredytowej

28


Kampania AdWords

Mierzenie efektów Google Analytics

Login, którego używamy do konta AdWords można także wykorzystać do logowania się do systemu Google Analytics. Dzięki tym statystykom wiadomo będzie w jaki sposób zachowują się użytkownicy przychodzący na naszą stronę z reklam, jak długo czytają treści oraz ile podstron odwiedzają

Ad Rank

Ranking linków sponsorowanych (AdRank) to położenie reklamy na stronie w stosunku do innych reklam). Ad Rank = CPC - QS CPC - Cost Per Click - maksymalny zadeklarowany koszt za kliknięcie Quality Score (QS) – Wynik Jakości -dzięki niemu możemy ocenić jakość i trafność naszej reklamy Google Adwords. Wynik jakości można sprawdzić na karcie słowa kluczowe. CTR - współczynnik klikalności - liczba kliknięć reklamy podzielona przez liczbę jej wyświetleń. CTR obrazuje jakość reklamy - jej powiązanie z zapytaniem

Dobrze jest korzystać z Google Analytics, aby zobaczyć ocenę przewidywanego współczynnika klikalności, trafności reklamy i opinię o stronie docelowej.

Diagnostyka słów kluczowych: Kliknij kartę ‘kampanie’ w lewym górnym rogu, znajduje się obok opcji ‚strona główna’ w pasku menu AdWords Wybierz kartę ‘słowa kluczowe’. Kliknij biały dymek obok stanu wybranego słowa kluczowego, by wyświetlić informacje o jego Wyniku Jakości. Zobaczysz ocenę przewidywanego współczynnika klikalności, trafności reklamy i opinię o stronie docelowej.

http://www.google.com/ analytics/ Google Analytics

Fot. Strona GoogleAnalytics

29


Kampania AdWords

Program Google Grants Granty Google dla ngo Organizacja pożytku publicznego (OPP) − organizacja prowadząca działalność spoecznie uzteczną w sferze zadań publicznych, o statusie potwierdzonym wpisem do KRS.OPP mogą, między innymi, otrzymywać 1% podatku dochodowego od osób fizycznych. Są jednocześnie objęte obowiązkiem sprawozdaw-

Program Google Grants dla Organizacji Pożytku Publicznego to odmiana usługi Google AdWords. przeznaczona dla organizacji non-profit. W jego ramach Google wspiera wybrane organizacje non-profit, przekazując im do dyspozycji 10 000 USD miesięcznie na reklamy w systemie AdWords. Aby zakwalifikować się do programu Google Grants, organizacja musi spełniać wymagania formalne, mieć ważny status Organizacji Pożytku Publicznego oraz przyjąć do wiadomości i zaakceptować wymagane oświadczenia dotyczące braku dyskryminacji oraz zasady przyjmowania i wykorzystywania dotacji. Aby zgłosić się do programu Google Grants, wystarczy wypełnić zgłoszenie online. Przed wysłaniem zgłoszenia należy upewnić się, że organizacja spełnia wszystkie warunki uczestnictwa w programie Google Grants.

www.google.pl/intl/pl/grants/ Formularz online zgłoszenia do programu Google Grants w języku polskim

www.google.pl/grants/details.html#eligibility Warunki uczestnictwa w programie Google Grants.

Google Grants wspiera wybrane organizacje non-profit, przekazując im do dyspozycji 10 000 USD miesięcznie na reklamy w systemie AdWords. Aby zakwalifikować się do programu Google Grants, organizacja musi spełniać wymagania formalne i mieć ważny status Organizacji Pożytku Publicznego.

30


historie organizacja: Stowarszyszenie Doradców EuropejskichPLinEU

Facebook, LinkedIN

cel: ekspert w dziedzinie Work Life Balance

Zaczęliśmy od „odświeżenia” fanpage na Facebooku – zrobiliśmy plan komunikacji rozbity na dni tygodnia i podzieliliśmy się pracą w zespole. Wcześniej uważaliśmy, że mała organizacja, taka, jak nasza, nie jest w stanie poradzić sobie z profesjonalnym prowadzeniem FanPage’a. Okazało się, że po świadomym stworzeniu planu i podziale zadań jest to możliwe. W planach mamy cykliczne posty – prezentację naszych ekspertów i zespołu PLinEU oraz przedstawienie „w odcinkach” naszej historii. Ulepszyliśmy też oprawę graficzną profilu – stworzyliśmy nowe cover photo– tworzymy więcej dedykowanych grafik, używając do tego pixlr.com – prostego narzędzia do tworzenia grafiki. Nowa formuła prowadzenia działań na Facebooku wniosła też wartość dodaną, której się nie spodziewaliśmy - więcej osób zaangażowało się w działalność organizacji; nie tylko przy projektach, ale tez a rzecz promocji organizacji.

Radzimy otworzyć się na nowe rzeczy. Z góry zakładaliśmy, ze nie mamy czasu na prowadzenie Facebooka i że nam się to nie uda. Okazało się, że po zaplanowaniu zadań i podziałowi ról nasz mały zespół jest w stanie tworzyć

profesjonalny fanpage.

Marta Chlanda Stowarzyszenie Doradców Europejskich PLinEU 31


Pozycjonowanie


Pozycjonowanie

Jak pozycjonować stronę? Pozycjonowanie (ang. Search engine optimization – SEO) - procesy zmierzające do osiągnięcia przez dany serwis internetowy jak najwyższej pozycji w wynikach organicznych wyszukiwarek internetowych dla wybranych słów i fraz kluczowych.

Zawartość strony zawartość strony

Słowa kluczowe wybierane w kampanii AdWords, muszą odzwierciedlać to, co znajduje się na naszej stronie internetowej. W innym przypadku użytkownicy mogą poczuć się oszukani.

Treść na stronie powinna być przede wszystkim unikalna i zoptymalizowana zarówno pod kątem wyszukiwarek, jak i użytkowników Internetu. Unikalność oznacza, że ten sam tekst nie powinien być powielany na innych stronach. Google przypisuje wyższą wartość stronom, które mają niepowtarzalną treść Ważne jest wyważone nasycenie tekstu słowami kluczowymi – na początku, w środku, a także pod koniec tekstu. Aby język był bardziej naturalny, warto odmieniać słowa przez przypadki, stosować synonimy oraz stosować liczbę mnogą. Strona powinna być zoptymalizowana pod kątem zaangażowania użytkowników (o wynikach zaangażowania świadczy ilość obejrzanych filmów, czas spędzony w witrynie przez użytkowników). Strona powinna być cyklicznie aktualizowana i zapełniana nowych treściami. Strona powinna posiadać odpowiednią strukturę nagłówków H1 – H6. Prawidłowe zastosowanie nagłówków tworzy pewną hierarchię na stronie, wprowadza ład i porządek. Warto w nagłówkach umieszczać słowa kluczowe, ponieważ mają one wtedy większą wartość dla wyszukiwarek.

Układ na stronie powinien być logiczny. Strona powinna posiadać odpowiednią strukturę nagłówków, wyróżnienia (na przykład pogrubienia) najważniejszych treści.

Tekst na stronie powinien być wyróżniony. W tym celu można zastosować np. znaczniki <strong></strong> (pogrubienie) i <em></ em> (kursywa). Nie zaleca się stosowania podkreślenia – jest ono zarezerwowane dla linków.

33


Pozycjonowanie

Tytuł i opis Tytuł strony - pierwsza informacja o stronie widoczna w wynikach wyszukiwania. Wyświetlany jest w pierwszej linijce jako odnośnik do wyszukanej witryny.

tytuł

Opracowując tytuł strony powinniśmy zwrócić uwagę na: słowa kluczowe -te najważniejsze powinny się znaleźć na początku tytułu, zdarzają się sytuacje, w których tytuł zaczyna się od adresu strony;

Zarówno STRONA GŁÓWNA jak i każda PODSTRONA powinna zawierać swój unikatowy tytuł. Tytuł powinien być krótki (65-70 znaków) i zawierać słowa kluczowe.

ilość znaków - przyjmuje się, że optymalna długość znacznika ‘title’ wynosi 65-70 znaków. Indeksowane są także dłuższe tytuły, jednak taka długość jest najbardziej optymalna i w całości mieści się w wynikach wyszukiwania; zróżnicowanie tytułów - każda z podstron powinna mieć indywidualny tytuł, opisujący daną podstronę i najlepiej zawierający te słowa kluczowe, które występują w treści strony.

Opis strony - wyświetlany jest w wynikach wyszukiwania pod tytułem. To właśnie od dobrze sformułowanego opisu zależy czy internauta kliknie w link i wejdzie na stronę.

opis strony

Przy tworzeniu opisu strony należy uwzględnić długość do ok. 154 znaków - opisy dłuższe będą ucinane i nie wyświetlą się w całości w wynikach wyszukiwania; dopasowanie opisu do strony - każda podstrona w serwisie powinna mieć opis adekwatny do jej zawartości słowa kluczowe - warto je uwzględniać w opisie. Zostaną pogrubione w wynikach wyszukiwania, co dodatkowo zwróci uwagę użytkownika.

34


Pozycjonowanie

Przykład podglądu wyników wyszukiwania (tytuł oraz opis) w wyszukiwarce Google: Opis strony nie powinien przekraczać 154 znaków. Jest on wyświetlany w wynikach wyszukiwania, dlatego dłuższy opis - może być automatycznie ucinany. Również powinien zawierać słowa kluczowe.

tytuł

opis

Fot. Wyszczególnione „tytuł” oraz „opis” dla wyników wyszukiwania Google

Tytuł i opis strony – od środka: tytuł

opis

Fot. Tytuł i opis witryny www od strony jej budowy

Każda grafika powinna być prawidłowo podpisana. Roboty wyszukiwarki szukają opisu zdjęcia w tekście znajdującym się w pobliżu danej grafiki.

Atrybut „alt” - tekst alternatywny używany do opisywania zawartości plików graficznych, przydaje się szczególnie osobom niewidomym, które korzystają z czytników ekranu, osobom, które z określonych powodów nie mają możliwości oglądania obrazków na stronie (np. używają tekstowych przeglądarek lub też wyłączyły wyświetlanie obrazków w przeglądarce).

Grafika na stronie Opracowując grafikę na stronie z myślą o pozycjonowaniu warto zwrócić uwagę, na następujące aspekty: słowa kluczowe w atrybutach „alt” - Warto w atrybucie umieścić słowa kluczowe, na które pozycjonowana jest strona. Wyszukiwarka nie zobaczy obrazów, które nie będą opisane. Przykład użycia atrybutu „alt” w praktyce: Dobrze: <img src=”wniosek.jpg” alt=”wzór wniosku o dofinansowanie z Unii Europejskiej”> Źle: <img src=”wniosek.jpg” alt=””/> tekst wokół grafiki - Ważny jest opis pod lub nad zdjęciem, ponieważ roboty wyszukiwarki szukają opisu zdjęcia w tekście znajdującym się w pobliżu danej grafiki. linkowanie zdjęć - Warto linkować zdjęcia do tematycznie powiązanych artykułów na stronie www. Zabieg ten zwiększy ruch w serwisie.

35


Pozycjonowanie

Linkowanie wewnętrzne Linkowanie wewnętrzne - linkowanie pomiędzy podstronami tego samego serwisu. Linki pomiędzy poszczególnymi podstronami mogą znacznie wzmocnić efekt pozycjonowania.

Anchor tekst (tekst kotwicy) - tekst występujący pomiędzy znacznikami, który po kliknięciu przenosi bezpośrednio do innej lokalizacji. jest jednym z najważniejszych czynników wartościujących strony internetowe w Google. Wskazanie innej strony internetowej poprzez odsyłacz (kotwica, link) zawierającą anchor tekst powoduje wzrost rangi tej witryny, co podnosi jej pozycję w organicznych wynikach wyszukiwania.

Najlepiej gdy odnośniki: wynikają bezpośrednio z treści linkują odpowiednim „anchorem” do strony pozycjonowanej mają „anchory” opisujące zawartość stron, do których prowadzą i zawierają przy tym słowa kluczowe nie zawierają w „anchorach” opisów typu „kliknij tutaj” są logicznie rozmieszczone Doskonałym przykładem strony, która ma dobrą strukturę linków wewnętrznych, jest Wikipedia: Każdy artykuł ma wiele odnośników do innych artykułów z odpowiednim „anchorem”.

Fot. Linkowanie wewnątrz strony WWF na Wikipedii. Źródło: www.pl.wikipedia.org/wiki/World_Wildlife_Fund

36


Pozycjonowanie

Czynniki zewnętrzne linki - odnośniki do naszej strony - Ważne są tutaj: Jakość, czyli zgodność tematyki witryn, na których umieszczany jest link do naszej strony, tekst: konkretny tekst zawarty na tych witrynach, oraz ilość linków. Liczy się również linkowanie naszej witryny na innych o wysokim Trust Ranku (algorytm umożliwiający przybliżyć stopień zaufania którym możemy obdarzyć witrynę). serwisy społecznościowe: Facebook, Twitter, G+ - obecność informacji i odnośników w mediach społecznościowych, oraz interakcje z nimi związane (np. +1 w serwisie Google+) pozostałe metody: darmowe udostępnianie artykułów, raportów, dostęp do narzędzi (pod warunkiem linkowania do autora), aktywny udział w internetowej społeczności branżowej

Przydatne narzędzia Free Monitor for Google (jest to dość prosty w obsłudze darmowy program do monitorowania pozycji stron internetowych w wyszukiwarce Google). Należy go zainstalować na swoim komputerze. Można go pobrać ze strony: www.free-monitor-for-google.softonic.pl WebSEO toolbar (jest to dodatek do przeglądarki Firefox lub IE, które umożliwia przeglądanie stron pod kątem pozycjonowania właśnie). Można go pobrać na stronie: www.toolbar.webseo.pl Narzędzie propozycji słów kluczowych: www.adwords.google.com/ select/KeywordSandbox

37


E-mail marketing


E-mail marketing

Składowe e-mail marketingu Permission marketing E-mail marketing nawiązuje do koncepcji „permission marketingu”, zgodnie z którą odbiorca komunikatu marketingowego powinien wyrazić zgodę na jego otrzymywanie.

E-mail to forma marketingu bezpośredniego, która jest dostarczana w jedno z najbardziej prywatnych miejsc w sieci, jakim jest skrzynka e-mail. Sam ten fakt decyduje o tym, że e-mail staje się bardzo personalnym kanałem komunikacji. E-mail marketing obejmuje analizowanie, planowanie, realizację i kontrolę następujących procesów: tworzenie i rozbudowę baz adresów e-mail, zarządzanie bazami adresów e-mail, przygotowywanie treści oraz kreacji wiadomości e-mail, wysyłkę wiadomości e-mail, obsługę informacji zwrotnych, tworzenie schematów komunikacji wykorzystujących pocztę elektroniczną.

Narzędzia do obsługi wysyłek Podstawowe kryteria wyboru profesjonalnej platformy wysyłkowej to:

wybór profesjonalnej platformy wysyłkowej

wielkość listy odbiorców - wybór platformy specjalizującej się w obsłudze odpowiednich list/grup odbiorców, funkcjonalność - dopasowanie dostawcy do realnych potrzeb - jeśli chcemy wysyłać różne typy komunikacji e-mail do różnych odbiorców (segmentacja/targetowanie), warto upewnić się, czy dostawca oferuje takie rozwiązania, dostępność i poziom wsparcia – należy zwrócić uwagę, czy dostawca oferuje podstawowe instrukcje obsługi systemu oraz na sposób kontaktu z suportem (obsługą techniczną), raportowanie i monitoring – nacisk na to, w jaki sposób przedstawiane są statystyki wysyłek. Jeśli sami nie analizujemy wyników kampanii, warto się upewnić , czy pracownicy platformy będą monitorować twoje wyniki i aktywnie reagować na zmiany.

39


E-mail marketing

E-mail marketing to nie tylko wysyłka wiadomości, to także proces, którego częścią jest kilka niezmiernie ważnych etapów, trudnych do zrealizowania bez odpowiednich narzędzi i wsparcia ze strony profesjonalnych systemów. Warto zatem korzystać z profesjonalnych platform, jeżeli zależy nam na realizacji efektywnych kampanii. Przy wyborze platformy e-mail marketingu trzeba pamiętać o mierzalności efektów: ilu klientów otworzyło newsletter, kliknęło w interesujące ich oferty, przeszło do strony internetowej i kupiło produkt, bądź poprosiło o kontakt z doradcą.

Wybrane platformy do obsługi zintegrowanych kampanii e-mail marketingowych: ExpertSender - oferuje unikalne rozwiązania do zarządzania bazami adresowymi, wysyłek komercyjnych i transakcyjnych, w tym e-faktur oraz raportowania; Freshmail - specjalizuje się w kompleksowej obsłudze działań e-mail marketingowych. Najczęściej nagradzana agencja w kategorii e-mail marketing w Polsce; isender.pl – oferuje kampanie e-mailowe, faksowe, SMS-owe, głosowe, kampanie na komunikatory internetowe (Skype, GG, Tlen) oraz kampanie Bluetooth; mailPro – platforma dostarcza rozwiązań w zakresie e-mail marketingu - systemy do mailingu i zarządzania kampaniami e-mail.; SARE – oferuje narzędzia wykorzystywane w komunikacji newsletterowej, kampaniach e-mailowych, konkursach, programach lojalnościowych, komunikacji wewnętrznej i relacjach inwestorskich, a także prowadzenia kampanii mobile oraz przeprowadzania badań ankietowych; GetResponse.pl – platforma oferująca narzędzia do przygotowania kampanii marketingowych z wykorzystaniem e-maili.

Fot. Przykład narzędzia do prowadzenia marketingu internetowego . Źródło: www.getresponse.pl

40


E-mail marketing

Główne zalety dla użytkownika korzystającego z jednej z platform do obsługi wysyłek (Freshmail): edytor szablonów - prosty designer pozwalający na projektowanie własnych szablonów newsletterów; zarządzanie listą odbiorców; możliwość śledzenia rezultatów działań wysyłek; przydatne funkcje do optymalizacji wysyłki e-mail marketingowej; możliwość bezpośredniego połączenia z innymi platformami.

Przy planowaniu PIERWSZEJ kampanii należy określić czy posiadamy bazę adresową oraz jaki jest cel naszej wysyłki. Przy planowaniu KOLEJNEJ kampanii, należy przeanalizować poprzednie wysyłki. Dzięki temu będziemy mogli precyzyjnie określić grupy odbiorców do różnych typów wysyłki. Fot. Etapy planowania kampanii e-mail w platformie Freshmail

planowanie kampanii e-mail

Wskaźniki zawarte w mapie kliknięć Open Rate -ilość wyświetlonych maili / Ilość wysłanych maili Clickthrough Rate (wskaźnik klikalności), współczynnik odbić oraz ilość wypisów. Wspólnym mianownikiem tych elementów jest konwersja na cel, który wyznaczmy na etapie planowania działań.

Pierwszy punkt planowania wysyłki to szczegółowa analiza poprzednich kampanii oraz ocena wyników z poprzednich wysyłek e-mailingów. Jeśli przystępujemy do pierwszej wysyłki należy określić, czy posiadamy bazę adresową oraz jaki jest cel naszych działań. Dzięki analizie poprzednich wysyłek będziemy w stanie precyzyjnie określić grupę odbiorców przyszłych wysyłek oraz dokonać segmentacji naszych odbiorców (dywersyfikacja), co pozwoli nam na wykonanie różnorodnych mailingów, do węższych grup odbiorców. Analiza powinna się skupiać przede wszystkim na odczytaniu i poprawnym zinterpretowaniu współczynników raportów, które dostępne są w panelu Klienta (np. w platformie Freshmail). Bardzo istotne są dane pochodzące z mapy kliknięć – mówią nam o tym jakie wrażenie mailing wywiera na naszych odbiorcach – kto otworzył od nas wiadomość, ile osób, zignorowało nasz mailing. Czas wysyłki jest uzależniony jest od konkretnej grupy odbiorców – nie ma reguł sprawdzających się dla wszystkich.

41


E-mail marketing

Budowanie listy odbiorców Informacja handlowa (zgodnie z Ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną z 18 lipca 2002 roku. ) -każda informacja, która przeznaczona jest do promocji usług lub wizerunku i służy do osiągnięciu pożądanego przez podmiot efektu handlowego.

Warto pamiętać o możliwości segmentowania naszych odbiorców i podzieleniu ich na węższe grupy odbiorców, do których możemy spersonalizować konkretne treści. Najczęściej popełniany błąd osób korzystających z e-mail marketingu, to wysyłka tego samego e-mailingu do wszystkich odbiorców. Najlepiej ograniczyć zbieranie danych do dwóch podstawowych informacji: imię oraz e-mail. Znając imię możemy w łatwy sposób personalizować wysyłkę, czyli zwracać się po imieniu do odbiorcy. Zawsze, kiedy mamy wątpliwości co do bazy danych należy pamiętać, że podstawą legalnego mailingu jest posiadanie zgody na przetwarzanie danych osobowych i wysyłanie informacji handlowych

Podstawą legalnego mailingu jest posiadanie zgody na przetwarzanie danych osobowych i wysyłanie informacji handlowych

Fot. Zapis do newslettera na Facebooku Źródło: www.facebook.com/jonloomerdigital

Do dobrych praktyk zbierania adresów email należą: Własna strona - formularz zapisu do newslettera

formularz zapisu do newslettera

Pierwszym i najważniejszym miejscem, w którym powinieneś pozyskiwać odbiorców jest Twoja strona www, na której powinieneś umieścić formularz zapisu do newslettera z własnej woli. Należy przy tym pamiętać o kilku istotnych kwestiach. Po pierwsze, formularz powinien być od razu widoczny i znajdować się na każdej albo prawie każdej stronie i podstronie. Mailing do bazy zewnętrznej

71% respondentów badania „E-mail marketing oczami internautów” twierdzi, że regularnie przegląda newslettery, na otrzymywanie których wyrazili zgodę

42

Wykupując mailing do baz zewnętrznych od firm zajmujących się tym profesjonalnie np. MailPlanner – możesz pozyskać nowych odbiorców. Dobrze przemyślany mailing zawierający formularz zapisu do Twojej bazy może przynieść zadziwiające efekty. Jeśli Twój mailing do bazy zewnętrznej przekona odbiorców do tego, że oferujesz im wartościową treść, z chęcią zapiszą się do Twojej bazy.


E-mail marketing

E-mail ze stopką

formularz w stopce

Jeśli komunikujesz się ze swoimi odbiorcami w dużej mierze za pomocą maila, umieść w stopce link do formularza zapisu do newslettera. Jeśli przekonasz kogoś bieżącą komunikacją do tego, że jako osoba reprezentująca NGO jesteś kompetentny, posiadasz merytoryczną wiedzę i masz ciekawy produkt, inni z chęcią dopiszą się do Twojej newsletterowej bazy. Social media

formularz na fanpage

Dobrym pomysłem jest wykorzystanie mediów społecznościowych do powiększania bazy adresowej swoich odbiorców. Pierwszym miejscem, w którym można postarać się o pozyskanie swoich fanów do newslettera jest fanpage na Facebooku, gdzie np. w specjalnej zakładce można w prosty i niekosztowny sposób stworzyć formularz zapisu do newslettera. Działania dodatkowe

dzielenie się wiedzą

Jednym z najlepszych sposobów pozyskiwania nowych subskrybentów są różnego rodzaju akcje związane z dzieleniem się wiedzą – wszelkiego rodzaju eventy: seminaria, spotkania, konferencje itd. Można to robić także tworząc webinaria i prosząc o pozostawienie swoich danych osoby, które szkoliłeś. Poza samym faktem dzielenia się wiedzą i budowaniem swojej pozycji jako autorytetu w danym temacie jesteś w stanie w prosty sposób zbudować efektywną bazę danych.

Fot. Przykład formularza zapisu do newslettera, Fundacja Mimo Wszystko. Źródło: www.mimowszystko.org

43


E-mail marketing

Wiadomości wysyłane w godzinach wieczornych osiągają najwyższe wskaźniki otwarć. W szczególności okres pomiędzy godziną 21.00 i 22.00 (36,2% )

Kiedy najlepiej wysyłać mailingi? Analiza wyników badań GetResponse „Kiedy wysłać newsletter, aby uzyskać najlepsze efekty”. Źródło: www.blog.getresponse.pl Wiadomości osiągają najlepsze wyniki w ciągu godziny po ich wysłaniu. W tym okresie otwieranych jest aż 22,6%wiadomości. Wiadomości wysyłane w godzinach wieczornych osiągają najwyższe wskaźniki otwarć. W szczególności okres pomiędzy godziną 21.00 i 22.00 (36,2% )

najlepsze godziny

Na wyróżnienie zasługuje również pora dnia w godzinach 19.00 i 20.00 – e-maile wysłane w tych godzinach uzyskały wskaźnik otwarć na poziomie 26,5%. Odbiorcy najchętniej otwierają wiadomości w godzinach11.00 – 12.00 oraz16.00 – 17.00.

najlepsze dni

Najlepiej wysyłać newslettery w niedzielę (28,5% otwarć) oraz w piątek (24%) Dniem, w który odbiorcy najchętniej otwierają newslettery jest czwartek.

Fot. Tabela obrazująca kiedy najlepiej wysyłać mailingi. Źródło:www.blog.getresponse.pl

44


E-mail marketing

Tworzenie e-maila cechy dobrego mailingu

Mailing jest jak okładka książki – ważne jest pierwsze wrażenie. Filtry antyspamowe bardzo nie lubią, gdy mailing to wielka grafika. Struktura newslettera powinna być przystosowana do przekazania najistotniejszych elementów, a nie do wgłębiania się w szczegóły. Głównym celem mailingu jest zachęcenie do kliknięcia poprzez odpowiednie wyeksponowanie elementu „call to action” w postaci „czytaj więcej” lub podobnego sformułowania. Ludzie nie poświęcają więcej niż kilkadziesiąt sekund na skanowanie mailingu, Starannie określ umiejscowienie „call to action”

Unikaj przesyłania grafik do mailingu w załączniku. Tworzone w ten sposób wiadomości są ciężkie i obciążają serwery pocztowe dostawców usługi i często lądują w spamie.

Ważne jest, aby mailing nie był szerszy niż 500-600 pikseli. Dzięki temu większość osób otwierających go w programach pocztowych w oknie podglądu zobaczy całą szerokość kreacji. Mailing jest przedłużeniem serwisu internetowego, dlatego powinien być spójny z jego kolorystyką oraz stylem. Jednocześnie powinien być w swojej kreacji prosty, zwięzły i przejrzysty Na początku wiadomości powinien znajdować się link do podglądu maila w przeglądarce, np.: „Jeżeli masz problem z wyświetleniem tego maila, kliknij tutaj”. Pamiętajmy także o „linku rezygnacji” Jeżeli chcemy, aby nasz mailing rozchodził się wirusowo w sieci, możemy umieścić przyciski, takie jak: „podziel się na Facebooku” (lub innych social mediach) lub „prześlij do przyjaciela”. Warto pamiętać o stopce, w której możesz umieścić informację o tym, dlaczego dana osoba dostaje od nas mailing.

Fot. Przykład e-mailingu fundacji Stowarzyszenia Lokalnych Ośrodków Twórczych

45


E-mail marketing

Rozróżniamy kilka typów mailingów:

typy mailingów

newsletter – ma na celu informowanie odbiorców o nowościach, zmianach, ofertach, aktualizacjach w obrębie tematu ogłoszenie – jednorazowa reklama, która dociera na skrzynkę odbiorców, nie ma na celu nawiązanie relacji, ale jednorazowe poinformowanie o akcji, kampanii, spotkaniu, konferencji itd. autoresponder - wszelkiego rodzaju maile transakcyjne, które mają cel czysto informacyjny. Wysyłane są po to aby poinformować o dodaniu do newslettera, zakończenie jakiegoś procesu ważnego dla NGO itp. Są to maile, w których zdecydowanie większą wagę przykłada się do treści niż do grafiki.

Fot. FreshMail (www.freshmail.pl) – email informujący o aktywacji konta

46


historie Regionalne Centrum Wolontariatu w Krakowie

Facebook, newsletter

cel: jak najlepszy kontakt z wolontariuszami

Zaczęliśmy od przeprowadzki na nową stronę na Facebooku. Nazwa naszego poprzedniego FanPage’a była skrótem - RCW Kraków – niewiele osób kojarzyło go z Centrum Wolontariatu, przez co trudniej było nas znaleźć w Internecie.

Przeprowadzkę do nowego profilu zaplanowaliśmy na moment, w którym organizowaliśmy dość dużą akcję pod Galerią Krakowską – obchody Międzynarodowego Dnia Wolontariusza. Uruchomiliśmy też reklamę skierowaną do fanów starego profilu, zachęcającą do polubienia nowego. Połączenie działań w świecie rzeczywistym i wirtualnym oraz reklamy, zadziałały. W ciągu dwóch tygodni na nowym profilu zebrała się większa grupa fanów, niż na starym.

W stworzeniu strategii komunikacji na facebooku pomogło nam poznanie wielu szczegółów, zasad lub „sztuczek” związanych sprowadzeniem FanPage, z których, jako laicy, wcześniej nie zdawaliśmy sobie sprawy, takich jak min. możliwość zaprogramowania posta, stosowanie cykli tematycznych, zasady dotyczące tekstu na grafikach, znaczenie regularności publikowania treści dla zasięgu.

Wiem, że wiele organizacji mówi, że nie mają czasu na to, żeby „nauczyć się Facebooka”. Rzeczywiście – na początku trzeba zainwestować w to trochę czasu, ale ta inwestycja się zwraca. Tym bardziej, że często FanPage na Facebooku staje się główną wizytówką i kanałem przekazu informacji, czasem nawet ważniejszym, niż strona internetowa. Julia Chojnacka Regionalne Centrum Wolontariatu w Krakowie

47


Social media -Facebook


Media społecznościowe

Media społecznościowe Media społecznościowe (w tym Facebook) opanowały wszystkie grupy wiekowe i społeczne. Jest to ogromna szansa na skuteczną komunikację trzeciego sektora z odbiorcami, dlatego warto jest zdawać sobie sprawę z możliwości, jakie roztacza przed nami Facebook.

Media społecznościowe to przede wszystkim DIALOG. Nasi fani nie szukają tam reklamy, tylko wartościowych treści.

Strategia obecności w social media Media społecznościowe są doskonałym narzędziem, które wspomaga działania marketingowe i PR-owe dla naszej działalności. Media te pozwalają na zbudowanie silnej społeczności wokół organizacji czy świadczonych usług. Aby w pełni wykorzystać potencjał mediów społecznościowych:

zasady działania w social media

zdefiniujmy grupę docelową odbiorów, gdyż media społecznościowe dają możliwość precyzyjnego określenia odbiorcy komunikatu, który chcesz przekazać, twórzmy wartości dla użytkowników (fanów). Nasi fani nie szukają reklamy, tylko wartościowych treści, które możemy im przekazać, aktualizujmy na bieżąco wszystkie nasze posty, komunikaty, treści multimedialne, dbajmy o to, aby treści na naszej stronie www były spójne z tymi zamieszczanymi w mediach społecznościowych, prowadźmy dialog z użytkownikiem. Pamiętajmy, aby dialog był szczery, ponieważ media społecznościowe mają ogromne możliwości obnażania fałszu i powielania informacji negatywnej. Jeśli złamiemy powyższą zasadę, wizerunek naszej organizacji może zostać poważnie nadszarpnięty, bądźmy przygotowani na sytuacje kryzysowe dotyczące naszej organizacji/działalności, mierzmy efekty swoich działań: analizujemy statystyki, pozytywne i negatywne komentarze, wyciągamy wnioski.

49


Media społecznościowe

Jak uzupełnić fanpage ? Fanpage - profil publiczny na Facebooku, który tworzymy na potrzebę marki, strony www, fundacji, artysty, czy nawet hobby.

Zanim rozpoczniemy działania na naszej stronie na Facebooku powinniśmy odpowiednio przygotować ją dla naszych przyszłych fanów. Pamiętajmy o pierwszym wrażeniu osób odwiedzających, czyli o odpowiedniej identyfikacji wizualnej. Ważne, aby oprawa graficzna (zdjęcie w tle, awatar) była zgodna z dotychczasową kampanią/projektem. Krok po kroku przystępujemy do zapełniania strony najważniejszymi treściami: od grafiki po opis, misję, czy najważniejsze wydarzenia z naszej historii (kamienie milowe).

Wymiary grafik zdjęcie w tle i profilowe

zdjęcie w tle - (851 x 315) awatar - (rozmiar wyjściowy 180x180 pikseli, po załadowaniu za stronę skaluje się do rozmiaru 160x160)

Fot. Wymiary cover photo i avatara Źródło: www.facebook.com/jonloomerdigital

zakładki

zakładki - maksymalna ilość widocznych zakładek to 4, z opcją rozwinięcia i umieszczenia w kolejnych rzędach dodatkowych zakładek. Wymiary: 111x74 pikseli. Szerokość po wyświetleniu do 810 pikseli.

Fot. Wymiary zakładek na Facebooku Źródło: www.facebook.com/jonloomerdigital

50


Media społecznościowe

zdjęcia na osi czasu

zdjęcia na osi czasu zwykłe: 404x404 pikseli wyróżnione: 843x403 pikseli

Przy planowaniu graficznych treści na Facebooka wpieraj się narzędziami typu: Pixlr.com czy Canva.com i wzbogacaj grafikę dowolnymi filtrami. Fot. Wymiary zdjęć na osi czasu – zdjęcia zwykłego i wyróżnionego Źródło: www.facebook.com/jonloomerdigital

Opis fanpage dane, opis i kamienie milowe

Opisując naszą stronę podajemy podstawowe informacje, tak aby osoby odwiedzające mogły się dowiedzieć czego fanpage dotyczy. Uzupełniamy krótki opis strony wraz z aktywnym link do strony www (na zdjęciu poniżej: A - prawidłowo uzupełnione informacje, B - dane teleadresowe, misja, opis oraz C – milestones, czyli kamienie milowe). Za pomocą kamieni milowych opowiadamy historię swojej działalności z możliwością podpinania zdjęć. Przy użyciu odpowiednio dobranych kamieni możemy stworzyć merytoryczną historię, wzbogaconą o kluczowe wydarzenia.

C

A B Fot. Przykład informacji o fanpage: opis, lokalizacja, misja, kamienie milowe

51


Media społecznościowe

Cover photo wybór cover photo

Ważny jest optymalny wybór zdjęcia profilowego– to pierwsza rzecz, którą zobaczą fani Twojego fanpage’a a jednocześnie stanowić ono będzie istotny element identyfikacji wizualnej Twojej organizacji. Zasady Cover Photo: Nie ma ograniczeń procentowych co do umieszczanego tekstu w ramach całej powierzchni cover photo Na cover photo MOŻNA umieszczać informacje o charakterze promocyjnym czy handlowym, adres strony www, adres e-mail, odniesień do przycisku “Lubię to” (na przykład strzałka), czy sformułowań typu Call To Action (np. Polub nasz fanpage)

Fot. Fanpage Amnesty International Źródło: www.facebook.com/amnestyglobal

52


Media społecznościowe

Docieranie do odbiorców Publikowanie postów kiedy publikować posty? Działania w mediach społecznościowych muszą być REGULARNE i I spójne z całą strategią komunikacji organizacji. Nie tylko z informacjami na stronie.

planowanie postów

Posty powinny być zaplanowane adekwatnie do grupy docelowej. Dodawanie postów dostosowujemy do planu dnia danej grupy. Istnieją jednak ogólne zasady dotyczące publikowania postów na facebooku. Wpisy powinny pojawiać się na stronie regularnie (ok. 2-3 posty dziennie od pn. do pt. oraz 1 post weekendowo dla utrzymania zasięgu Najbardziej angażujący kontent pojawia się w godz. porannych Pierwszy post najlepiej publikować od 8.30 – 10.00 Niektóre posty na facebooku można zaplanować z wyprzedzeniem, określając datę i godzinę ich publikacji. Można w ten sposób opublikować linki, zdjęcia, filmy i zmianę statusu. Nie można za to zaplanować publikacji albumu ze zdjęciami, pytań ani wydarzeń.

Fot. Planowanie postów. - określenie czasu publikacji Źródło: www.facebook.pl

Wybierz grupę docelową: dodaj język i lokalizację wpisu, wiek itd. jeśli wymaga tego twoja strona. Potem kliknij przycisk Zaplanuj. Przy planowaniu postów z wyprzedzeniem, trzeba pamiętać, że automatycznie docieramy do mniejszej liczby fanów

Fot. Planowanie postów. - grupa docelowa Źródło: www.facebook.pl

53


Media społecznościowe

Statystyki Czego możemy dowiedzieć się o naszej stronie ze statystyk?

Posty na Facebooku publikujemy w zależności od potrzeb naszej grupy docelowej i tego - kiedy znajduje się online. Dlatego ważna jest regularna analiza statystyk Facebook.

Ilość fanów lubiących naszą stronę - ogółem - liczba niepowtarzających się osób, które polubiły nasz fanpage Liczba niepowtarzających się znajomych fanów, którzy polubili nasz fanpage PTA, czyli “mówią o tym”, to liczba niepowtarzających się osób, które: dodały znacznik „Lubię to!” do Twojej strony, opublikowały post na jej Tablicy, dodały znacznik „Lubię to!”, skomentowały lub udostępniły któryś z postów na Twojej stronie, odpowiedziały na Twoje wydarzenie, wspomniały gdzieś o Twojej stronie, oznaczyły ją na zdjęciu, zameldowały się w Twoim miejscu lub poleciły Twoje miejsce Zasięg: liczba niepowtarzających się osób, które obejrzały treści powiązane z Twoją stroną w danym okresie, w tym reklamy i zdarzenia sponsorowane, które kierują na Twoją stronę. Zasięg organiczny: liczba unikalnych osób, które zobaczyły Twój post w aktualnościach lub na stronie, w tym osób, które zobaczyły go z poziomu zdarzenia udostępnionego przez znajomego Zasięg opłacony: liczba unikalnych osób, które zobaczyły Twój post za pośrednictwem reklamy

Fot. Statystyki Facebooka: polubienia strony, zasięg postu, aktywność

54


Media społecznościowe

Edge Rank Edge Rank - algorytm Facebooka, który wyznacza pozycję wpisów na tablicy użytkowników. Facebooka. Na Edge Rank składają się: interakcje, waga treści, świeżość postu

Przy pisaniu postów, warto pamiętać o “call to action”, pytaniu fanów o opinie i pomysły, łączeniu wpisów w większe cykle tematyczne i publikowaniu różnych typów treści (zdjęcia, tekst, linki do artykułów).

Serwisy społecznościowe, podobnie jak wyszukiwarki internetowe, są każdego dnia zalewane potokiem informacji. Nie wszystkie są wartościowe i potrzebne i często te właśnie zajmują miejsce informacji dla nas wartościowych. Wpisy, które przebiją się wśród innych muszą być zatem atrakcyjne dla użytkownika, zaciekawić go, zaangażować i zachęcić do interakcji (skomentowania, polubienia lub udostępnienia treści z Facebooka). Gdy użytkownicy „lubią to”, komentują, wpisują się na naszą tablicę bądź dzielą naszymi wpisami (im częściej, tym lepiej), Edge Rank rośnie i nasze wpisy są widoczne dla większej ilości użytkowników Facebooka.

algorytm edge rank

Fot. Poszczególne składowe Edge Rank Źródło: www.socialmediatoday.com

interakcje PTA (ang- People Talking About this - Ludzie, którzy o tym mówią) - współczynnik określający ilość bezpośrednich interakcji ze stroną (np. wpis na ścianie, otagowanie strony na zdjęciu, ).

Affinity (Interakcje) - bazuje na intensywności interakcji pomiędzy użytkownikami. Fani, bądź przyjaciele, z którymi regularnie zachodzi interakcja otrzymają wysoki ranking Affinity. Nie są premiowane interakcje „jednostronne”, jednak istnieje prawdopodobieństwo, że jeżeli będziemy konsekwentnie „lajkowali” i komentowali wpisy danego użytkownika on też skomentuje nasze wpisy i nasz wskaźnik Affinity podwyższy się. Interakcje w znacznym stopniu wpływają na wskaźnik PTA (mówią o tym) fanpage.

55


Media społecznościowe

waga treści

Weight (waga treści) – Aktywność ≠ Aktywność Facebook wyżej ceni sobie interakcje, które wymagają większego wysiłku, co znaczy, że pozostawienie komentarza jest premiowane wyżej, niż klikniecie w przycisk „Lubię to”. Obiekty, którym przyznaje się wysokie wartości wyświetlają się wyżej na tablicach użytkowników Facebooka. Jakie wpisy są najważniejsze? Komentarze „ważą” więcej niż kliknięcia „lubię to”, a udostępnienie jest ważniejsze niż komentarz (szacuje się, że 4 kliknięcia „lubię to” = 1 komentarz, 2 komentarze = 1 udostępnienie). Walczymy zatem o komentarze i postujemy tak, alby zdobyć ich jak najwięcej, treści powinny być na tym ciekawe, aby inni chcieli je dalej udostępniać!

świeżość postu

Time decay (świeżość postu) - Premiowane są obiekty nowsze, dlatego im starszy obiekt , tym większe prawdopodobieństwo, że nie zostanie on wyemitowany wyżej. Post publikowany na Facebooku żyje średnio 3 godziny. Warto zatem obserwować posty i ich zasięg, by zrozumieć, kiedy jest najlepsza pora na aktywność. Żywotność postu sprawdzamy obserwując jak długo rośnie jego zasięg oraz tzw. dystrybucję wirusową, czyli odsetek osób, które utworzyły jakiekolwiek zdarzenie na podstawie Twojego postu, ze wszystkich niepowtarzających się osób, które ten post zobaczyły.

Tagowanie Jeżeli chcemy zasugerować znajomym osobę, fanpage, wydarzenie, warto wykorzystać do tego funkcję tagowania. Dzięki niej, w treści naszego wpisu umieszczamy bezpośredni link, który może prowadzić znajomych do żądanej przez nas treści. Używając @ tagujemy osoby, fanpage, wydarzenia. Poprzez kliknięcie w tag jesteśmy bezpośrednio przekierowywani na daną stronę/do profilu osoby/wydarzenia. Twój wpis pokaże się także na otagowanej stronie oraz będzie widoczny dla fanów tej strony

56


Media społecznościowe

Reklama na Facebooku Pamiętaj! Twórz reklamy, które są zrozumiałe i związane z profilem działalności NGO.

Reklama na Facebooku służy do promocji naszego fanpage lub strony www. To dobre rozwiązanie dla stron, które nie posiadają własnej społeczności. Dzięki przemyślanej funkcjonalności reklama może być dokładnie targetowana (kierowana) do osób, które nas interesują. Fb Ads (reklamy na Facebooku) promują konkretne działania na profilu, np. konkurs, specjalną akcję czy wydarzenie. Reklamy na Facebooku umożliwiają: wybór odpowiedniego dla nas czasu reklamowego oraz określenia celu kampanii, reklamę nowego profilu - zdobywanie jak największej liczby fanów wypromowanie konkursu lub innej akcji specjalnej,

aktywizację naszych fanów poprzez promocję najciekawszych postów - zwiększenie interakcji na naszym profilu. www.facebook.com/ads/tools/text_overlay Narzędzie, które pomoże sprawdzić, czy ilość tekstu na grafice nie może przekracza dozwolonych 20% powierzchni.

Dzięki narzędziom dostępnym w menadżerze reklam możemy: na bieżąco śledzić przebieg naszej kampanii, W zależności od efektu, jaki chcemy osiągnąć na Facebooku (większa liczba fanów, wejścia na stronę), musimy wybrać odpowiednią formę reklamową

Fot. Przykad reklamy na Faceboku Źródo: www.facebook.pl

łatwo przeanalizować wyniki kampanii: liczbę kliknięć, koszt pojedynczego kliknięcia, aktywność użytkowników czy CTR (stosunek kliknięć w reklamę do ilości jej wyświetleń). Monitorowanie dostępnych statystyk pozwala nam na dostosowanie kampanii do konkretnej grupy odbiorców i osiągnięcie wymiernych korzyści. Możemy także tworzyć kilka kampanii jednocześnie.

Fot. Panel reklamowy Faceboka - wybór typu reklamy. Źródo: www.facebook.pl

57


Media społecznościowe

Konkursy na Facebooku Konkursy na Facebooku mają zazwyczaj na celu zdobycie nowych fanów, wypromowaniu specjalnej akcji, w którą chcemy zaangażować użytkowników Facebooka lub poprawienie naszego wizerunku wśród fanów. Zanim jednak przystąpimy do uruchomienia promocji, warto przemyśleć następujące kwestie:

zanim zrobimy konkurs

Cel - co chcemy osiągnąć organizując większą akcję na Facebooku Grupa docelowa - jeśli chcemy skutecznie dotrzeć do naszych fanów, musimy dokładnie wiedzieć kim oni są Budżet – na wstępie powinniśmy jasno określić budżet: koszt np. aplikacji konkursowej, nagrody, promocja Rodzaj konkursu, np. fotokonkurs, quiz, konkurs na tekst itp. Nagrody – adekwatne do rodzaju konkursu i całej idei Ustalone zasady i czas – postępuj zgodnie z regulaminem Facebooka. Identyfikacja wizualna – przemyśl kwestie graficzne Sposób promowania konkursu – reklamy na Facebooku, promocja na stronie lub blogu, wysłanie mailingu itd. Przeprowadzanie konkursów wiąże się z następującymi zasadami:

zasady organizacji konkursów

Należy stworzyć regulamin polityki prywatności. Regulamin powinien zawierać informacje o: uczestnikach, zasadach uczestnictwa, nagrodach, ramach czasowych, zasadach wyłonienia zwycięzców, reklamacjach, roszczeniach oraz nadzorze nad jego przebiegiem. Polityka prywatności powinna określać, jakie dane będą zbierane i w jaki sposób wykorzystywane.

Organizując konkurs nie możesz wymagać: 1. Udostępnienia posta. 2. Otagowania się na zdjęciu. 3. Dodania przez użytkownika posta na swojej osi czasu lub znajomego.

58

Konkurs nie może być w żaden sposób administrowany, wspierany za pomocą Facebooka. Należy zawrzeć klauzulę o tym oraz postępować zgodnie z „Promotion Guidlines”. Do przeprowadzenia konkursu można używać funkcjonalności Facebooka: tablicy, komentarzy, like-ów.. Można także stworzyć dedykowaną aplikację, użyć darmowej (np. statyczny HTML), lub poprzez e-mail, na który nadsyłane będą odpowiedzi.


historie Stowarzyszenie Hospicyjne w Wiśniowej „Bądźmy razem”

szkolenie - tworzenie treści

cel: Wolontariusze są najważniejsi!

Przesz szkoleniem sama osobiście prowadziłam Fanpage, a strona internetowa była aktualizowana przez Prezes Zarządu przy pomocy znajomego informatyka. Wolontariusze nie mieli dostępu do zarządzania elektronicznymi formami kontaktu Stowarzyszenia ze światem.

Ponieważ jsteśmy na etapie wprowadzania nowej strony, postanowiliśmy przygotować młodzież do przejęcia odpowiedzialności za nią i fanpage. Wolontariusze wzięli udział w szkoleniu, podczas, którego poznali zasady tworzenia „poważnych” treści na stronę.

Bardzo ważny był dla nas panel dotyczący bezpieczeństa w Internecie. Nawet najbardziej odpowiedzialni gimnazjaliści mają problem z rozpoznaniem zagrożeń, z którymi mogą się spotkać, a ostrzeżenia przekazane przez profesjonalistów w atrakcyjnej formie dotarły do nich bardzo skutecznie.

Nie próbujcie zostawić tego zadania jednej osobie (zwłaszcza starszej niż 18 lat :)) Młodziez w instynktowny sposób odczytuje potrzeby odbiorców i sprawia im dużą frajdę taki sposób komunikacji ze światem. Wykorzystajcie potencjał swoich wolontariuszy! Agnieszka Handzel Bądźmy Razem Stowarszyszenie Hospicyjne w Wiśniowej

59#NGObadanie Raport badawczy Wykorzystanie Internetu i technologii internetowych przez polskie organizacje pozarzÄ…dowe


Opracowanie raportu badawczego: Dariusz Krupa Opracowanie graficzne i skład: Małgorzata Spasiewicz www.ansambl.eu, Marcin Gołąbek Wydawca: Stowarzyszenie Pracownia Obywatelska www.pracowniaobywatelska.pl e-mail: biuro@pracowniaobywatelska.pl Kraków 2013

Licencja: Creative Commons Uznanie autorstwa Utwór można rozpowszechniać, kopiować, przedstawiać i wykonywać jedynie pod warunkiem wskazania autorów: Stowarzyszenie Pracownia Obywatelska

Autor infografiki: Piotrek Chuchła www.piotrekchuchla.com

Badanie i publikacja zrealizowane w ramach projektu #NGO Szkoła Nowych Technologii dla Małopolskich Organizacji Pozarządowych dofinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.


Spis treści Wstęp

65

Charalterystyka organizacji uczestniczących w badaniu

67

Strona internetowa

70

okres funkcjonowania 71 twórcy stron 72 aktualizacje strony 73 ocena własnej strony 75 cele funkcjonowania 77 pozycjonowanie 79 dostępność 80

E-mail

newsletter 83 bazy adresów 85 ocena skuteczności 86

Media społecznościowe

87

publikowanie treści 88 reklama 90 komunikacja z odbiorcami 90

Inne narzędzia i formy wsparcia

81

narzędzia internetowe 91 portale i strony o NT 92 programy edukacyjne 93 bariery 94

91


W wynikach badania zaciekawiło mnie to, jak dużą barierę stanowi rozpoczęcie działalności w Internecie na dowolnym polu. (...)

(..)Chociaż stworzenie i prowadzenie strony jest czymś dziecinnie łatwym, a na wyciągnięcie ręki mamy dostęp do darmowych narzędzi, które same wykonają za nas lwią część pracy - samo przełamanie się, żeby wejść na nowy obszar stanowi problem. Wątek ten pojawia się również przy kwestii pozycjonowania, wykorzystania e-maili, obecności na portalach społecznościowych (..)

Kuba Danecki Centrum Cyfrowe

Cieszy mnie coraz większa świadomość konieczności kontaktu z otoczeniem - beneficjentami, sympatykami i darczyńcami. (...) (...)Smuci - niewielka skala wprowadzania ułatwień dla osób niepełnosprawnych. Uważam że organizacje, które ze względu na charakter swojej działalności są bardziej wrażliwe społecznie niż inne powinny dbać o ludzi, którzy potrzebują tego typu ułatwień.

Maciej Myśliwiec Alarmowy Fundusz Nadziei na Życie, AGH

Zachęcamy do dzielenia się i budowania profesjonalnego, nowoczesnego trzeciego sektora. Marcin Gołąbek Stowarzyszenie Pracownia Obywatelska


Badanie

Polskie NGO w sieci Oddajemy w Państwa ręce wyniki badania dotyczącego różnych aspektów funkcjonowania organizacji pozarządowych w internecie i wykorzystywania przez nie tzw. nowych technologii. Narzędziem pozyskiwania danych był formularz wypełniany za pośrednictwem przeglądarki internetowej, co pewnie nie pozostaje bez wpływu na wyniki – odpowiedzi udzieliły wyłącznie osoby korzystające, choćby w najbardziej podstawowym zakresie, z internetu. Zdajemy sobie sprawę, że istnieją organizacje, które w żaden sposób nie są w sieci obecne, a ich przedstawiciele nie dostrzegają takiej potrzeby, co odzwierciedla w pewnym sensie ich własny pogląd. Bariery mogą oczywiście mieć również charakter infrastrukturalny lub kompetencyjny. Głównym celem badania nie było jednak ilościowe sprawdzenie odsetka organizacji pozarządowych, które w ogóle są obecne w internecie. Pierwszym problemem w takiej sytuacji byłoby przyjęcie odpowiedniej metodologii, zwłaszcza w obliczu relacji organizacji rzeczywiście funkcjonujących do wszystkich zarejestrowanych. Zespół badawczy postawił sobie za cel sprawdzenie jak wygląda trzeci sektor, jeśli chodzi o stosowanie technologii informacyjno-komunikacyjnych: w którym miejscu są obecnie organizacje pozarządowe, jakie trendy można zaobserwować, gdzie leżą bariery. W badaniu pada też wiele pytań z prośbą o wartościowanie odpowiedzi i własną ocenę narzędzi lub zjawisk, gdyż nie zawsze ogólnie przyjęte standardy i wytyczne w zakresie korzystania z narzędzi internetowych, w pełni przystają do specyfiki funkcjonowania trzeciego sektora. Zapewne ma to związek z tym, że pierwotnie zostały one sformułowane dla biznesu, a model ten, pomimo licznych podobieństw, posiada także istotne różnice. Jaki więc obraz organizacji pozarządowych wyłania się z raportu? Na pewno trzeba odnotować, że wraz z ogólnym wzrostem poziomu dostępu do internetu, również trzeci sektor coraz mocniej jest tam obecny. Najczęściej wykorzystywanymi narzędziami są oczywiście strona internetowa i poczta elektroniczna. Własną witrynę posiada ponad 88% ngosów, a jej stworzenie jest postrzegane jako ważny element zaistnienia organizacji – aż 63% zakłada stronę przed, a dalsze 25% w momencie rejestracji. Fundacje i stowarzyszenia są raczej zadowolone z wyglądu i funkcjonalności swoich stron internetowych, a jeśli już mowa o ich mankamentach, najczęściej wymieniane są: nieestetyczny wygląd, nieczytelny układ oraz trudności w zarządzaniu. Dowodzi to dość dobrej znajomości panujących trendów i umiejętności dostrzegania dobrych rozwiązań i wzorców. Za najważniejszą funkcje stron internetowych uznawane są: przekazywanie informacji o organizacji, jej misji i działaniach oraz komunikacja z odbiorcami. Relatywnie rzadko witryna www postrzegana jest jako narzędzie do pozyskiwania środków. Jeśli

65


Badanie

chodzi o pocztę elektroniczną, to co należy ocenić pozytywnie, ponad 60% organizacji posiada e-mail we własnej domenie, a członkowie posiadają indywidualne adresy. Poza kontaktem wewnątrz organizacji, poczta najczęściej wykorzystywana jest do informowania o bieżących działaniach, co regularnie robi 75% badanych. Taki sam odsetek uważa tę formę komunikacji za skuteczną. Wysoki jest procent ngosów (ok. 76%) posiadających profile/konta w mediach społecznościowych, co nie powinno dziwić w obliczu ich ciągle rosnącej popularności. Najczęściej wymienianymi są Facebook oraz YouTube, co również jest odzwierciedleniem ogólnego trendu. Blisko 50% korzysta wyłącznie z jednego serwisu społecznościowego, co czwarta organizacja ma konto na dwóch. Ponad 50% organizacji deklaruje, że często i regularnie aktualizuje profile, a ponad 40% monitoruje statystyki. Tworzy do dość pozytywny wizerunek tego jak organizacje podążają na aktualnymi trendami i chcą dopasować się do preferencji odbiorców. Z drugiej strony jednak „tylko” 1/3 twierdzi, że publikowane treści spotykają się z zainteresowaniem odbiorców, 43% dostrzega w tym obszarze problem, a co czwarta organizacja nie potrafi utrzymać zainteresowania odbiorców lub nie przykłada do tego wagi. Pojawia się więc obawa, że pomimo dość dużej aktywności w mediach społecznościowych, podejmowane starania są stosunkowo mało efektywne. Jeśli chodzi o inne narzędzia internetowe, to najczęściej używane są rozwiązania chmurowe oraz usprawniające zarządzanie i organizację pracy. Najrzadziej – rozwiązania ułatwiające organizację wydarzeń oraz umożliwiające prowadzenie webinariów. Jednocześnie, co ciekawe, organizacje widzą duży potencjał wykorzystania tego typu narzędzi, co pozwala przypuszczać, że główną barierą jest brak wiedzy o rozwiązaniach i konkretnych korzyściach z ich wdrożenia. Zapytane o bariery, organizacje jako najważniejszą wymieniają wysokie koszty wdrożenia, brak wiedzy o dostępnych rozwiązaniach oraz brak wiedzy, które z nich byłyby najlepsze dla organizacji. Potwierdza to w zasadzie wyżej sformułowaną tezę. Z drugiej strony bariery te mogą zostać zniwelowane poprzez działania edukacyjne podejmowane na rzecz trzeciego sektora. 61% badanych nigdy nie uczestniczyło w szkoleniach i warsztatach na temat nowych technologii dla ngo, ale ponad 90% byłoby zainteresowanych udziałem i dostrzega potrzebę takich działań. Blisko 63% nie zna i nie korzysta z internetowych źródeł wiedzy i poradników. Organizacje pozarządowe coraz lepiej zdają sobie sprawę z wagi sprawnego funkcjonowania w internecie oraz dostrzegają korzyści ze stosowania nowych technologii. Równocześnie ciągle istnieje duża potrzeba prowadzenia działań edukacyjnych i informacyjnych. W tym zakresie niezwykle istotny wydaje aspekt wymiany doświadczeń i promocji dobrych praktyk, ponieważ właśnie takie – wywodzące się z trzeciego sektora – są dla organizacji najbardziej zrozumiałe i najłatwiejsze do wdrożenia. Zachęcamy do dzielenia się i budowania profesjonalnego, nowoczesnego trzeciego sektora.

Marcin Gołąbek Stowarzyszenie Pracownia Obywatelska

66


Badanie

1. CHARAKTERYSTYKA ORGANIZACJI, UCZESTNIKÓW BADANIA

Charakterystyka

W badaniu wzięło udział 291 organizacji, w większości stowarzyszenia (56%) i fundacje (38, patrz: wykres 1). Blisko co piąta organizacja, uczestnicząca w badaniu, funkcjonuje w województ małopolskim (19,6%), co dziesiąta w województwie śląskim (10%) i w Warszawie (9,6%). Ze wzglę na niereprezentatywność organizacji ze względu na ich pochodzenie zmienna ta nie b uwzględniana przy opracowywaniu badań (patrz: wykres 2). stowarzyszenia (56%) i W badaniu wzięło udział 291 organizacji, w większości fundacje (38,1%; patrz: wykres 1).

organizacji uczestniczących w badaniu

Wykres 1. Typ organizacji, uczestniczących w badaniu 5,9%

56%

38,1%

stowarzyszenie

fundacja

inne

Blisko co piąta organizacja, uczestnicząca w badaniu, funkcjonuje w województwie małopolskim (19,6%), co dziesiąta w województwie śląskim (10%) i w Warszawie (9,6%). Ze względu na niereprezentatywność organizacji ze względu na ich pochodzenie zmienna ta nie była uwzględniana przy opracowywaniu badań (patrz: wykres 2).

Wykres 2. Pochodzenie organizacji wg województwa 25,0% 20,0% 15,0% 10,0% 5,0%

opolskie

podlaskie

podkarpackie

świętokrzyskie

lubuskie

wielkopolskie

lubelskie

zachodniopomorskie

pomorskie

łódzkie

warmińsko-mazurskie

kujawsko-pomorskie

mazowieckie (z wyjątkiem Warszawy)

dolnośląskie

Warszawa

śląskie

małopolskie

0,0%

W badaniu uczestniczyły najczęściej organizacje zarejestrowane w miastach powyżej 500 ty mieszkańców (33,7%) i w miastach od 100 do 500 tys. (25,4%). Organizacje z miast od 20 do 100 ty mieszkańców stanowiły 27,8% respondentów, a organizacje zarejestrowane w gminach 67 wiejskich –


opolskie

podlaskie

podkarpackie

świętokrzyskie

lubuskie

wielkopolskie

lubelskie

zachodniopomorskie

pomorskie

łódzkie

warmińsko-mazurskie

kujawsko-pomorskie

mazowieckie (z wyjątkiem Warszawy)

dolnośląskie

Warszawa

śląskie

małopolskie

p

świ

wi

zachodni

warmińsk

0,0%

W badaniu uczestniczyły najczęściej organizacje zarejestrowane w miastach powyżej 500 tys. kańców (33,7%) i w miastach od 100 do 500 tys. (25,4%). Organizacje z miast od 20 do 100 tys. kańców stanowiły 27,8% respondentów, a organizacje zarejestrowane w gminach wiejskich – (patrz: wykres: 3). Działalność organizacji jest zazwyczaj ograniczona do najbliższej okolicy (np. ciej organizacje miastach powyżej 500 tys. a; 35,4%), zasięgzarejestrowane regionalny (np.w wojewódzki) działalności wskazało 31,3% ankietowanych, Badanie 0 do 500 tys. (25,4%). Organizacje miastrównomierny. od 20 do 100 Najmniej tys. opolski – 28,5%. Rozkład jest zatemzdość organizacji działa na szczeblu ntów, a organizacje zarejestrowane w gminach wiejskich – ynarodowym – 4,8%. W badaniu anizacji jest zazwyczaj ograniczona do najbliższej okolicy (np. uczestniczyły najczęściej organizacje zarejestrowane w miastach powyżej tys.uczestniczyły mieszkańców (33,7%) iorganizacje w miastach od 100 do 500 tys. (25,4%). badaniu najczęściej zarejestrowane w miastach powyżej 500 t ojewódzki) działalności wskazało 31,3% ankietowanych, W 500 Organizacje z miast od 20 do 100 tys. mieszkańców stanowiły 27,8% responmieszkańców (33,7%) i w miastach od 100 do 500 tys. (25,4%). Organizacje z miast od 20 do 100 ty m dość równomierny. Najmniej organizacji działa na szczeblu dentów, a organizacje zarejestrowane w gminach wiejskich – 13,1% (patrz: wykres:wiejskich – mieszkańców stanowiły 27,8% respondentów, a organizacje zarejestrowane w gminach 3). Działalność organizacji jest zazwyczaj ograniczona doograniczona najbliższej okolicy (np. okolicy (n 13,1% (patrz: wykres: 3). Działalność organizacji jest zazwyczaj do najbliższej miasta;35,4%), 35,4%),zasięg zasięg regionalny wojewódzki) działalności wskazało 31,3% miasta; regionalny (np.(np. wojewódzki) działalności wskazało 31,3% ankietowanych, ankietowanych, ogólnopolski 28,5%.dość Rozkład jest zatem dość równomierny. ogólnopolski – 28,5%. Rozkład jest– zatem równomierny. Najmniej organizacji działa na szczeb Najmniej organizacji działa na szczeblu międzynarodowym – 4,8%. 13,1% międzynarodowym – 4,8%.

miejsce

zarejestrowania Wykres 3. Miejsce zarejestrowania organizacji

iejsce zarejestrowania organizacji 33,7%

11%

13,1%

%

10,3% 6,5%

11%

Wykres 3. Miejsce zarejestrowania organizacji

25,4%

13,1%

10,3%

25,4%

gmina wiejska 6,5% miasta do 20 do 50 tys. mieszkańców

miasta do 20 tys. mieszkańców

miasta od 100 do 500 tys. mieszkańców

miasta powyżej 500 tys. mieszkańców

33,7%

11%

miasta od 50 do 100 tys. mieszkańcom

10,3%

miasta do 20 tys. mieszkańców

kańców

miasta od 50 do 100 tys. mieszkańcom

szkańców

miasta powyżej 500 tys. mieszkańców

staż funkcjonowania

6,5% 25,4% gmina wiejska

miasta do 20 tys. mieszkańców

miasta do 20 do 50 tys. mieszkańców

miasta od 50 do 100 tys. mieszkańcom

miasta od 100 do 500 tys. mieszkańców

miasta powyżej 500 tys. mieszkańców

Ponad połowa organizacji uczestniczących w badaniu istnieje więcej niż 5 lat Ponad połowa organizacji uczestniczących w badaniu istnieje więcej niż 5 lat (54,6%), od ro (54,6%), od roku do 5 lat funkcjonuje łącznie 34,4% organizacji, a krócej niż rok – do 5 lat funkcjonuje łącznie 34,4% organizacji, a krócej niż rok – 11% (patrz: wykres 4). W prace ty 11% (patrz: wykres 4). W prace tych organizacji angażuje się najczęściej więcej niż organizacji angażuje się najczęściej więcej niż 10 osób (40,9%). W 24,7% badanych organiza 10 osób (40,9%). W 24,7% badanych organizacji angażuje się od 6 do 10 osób, w angażuje się od 6 do 10 osób, w 27,5% - 3-5 osób, a w 6,9% - 1-2 osoby. 27,5% - 3-5 osób, a w 6,9% - 1-2 osoby.

Wykres 4. Staż organizacji 11%

25,8%

54,60%

8,6%

krócej niż rok

68

1-3 lata

4-5 lat

co najmniej 6 lat

59,9% organizacji, które wzięły udział w badaniu, nie zatrudnia pracowników etatowych, a trzy na cztery organizacje korzystają ze wsparcia wolontariuszy (77,3%). Mniej więcej w połow organizacji, które korzystają ze wsparcia wolontariuszy, wolontariusze są zaangażowani wyłącz przy realizacji określonych projektów (49,3%). W drugiej połowie organizacji wolontariusze są st zaangażowani w pracę organizacji (47,6%). Inną odpowiedź wybrało tylko 3,1% respondentów. Najczęstszymi obszarami działań organizacji uczestniczących w badaniu są: nauka i edukacj (51,2%), aktywność społeczna, działania na rzecz organizacji pozarządowych, wolontariat (40,2%), działalność wspierająca, charytatywna, pomoc społeczna (35,4%). Na dole stawki są: przeciwdziałan


Badanie 59,9% organizacji, które wzięły udział w badaniu, nie zatrudnia pracowników etatowych, a aż trzy na cztery organizacje korzystają ze wsparcia wolontariuszy (77,3%). Mniej więcej w połowie organizacji, które korzystają ze wsparcia wolontariuszy, wolontariusze są zaangażowani wyłącznie przy realizacji określonych projektów (49,3%). W drugiej połowie organizacji wolontariusze są stale zaangażowani w pracę organizacji (47,6%). Inną odpowiedź wybrało tylko 3,1% respondentów. Najczęstszymi obszarami działań organizacji uczestniczących w badaniu są: nauka i edukacja (51,2%), aktywność społeczna, działania na rzecz organizacji pozarządowych, wolontariat (40,2%), działalność wspierająca, charytatywna, pomoc społeczna (35,4%). Na dole stawki są: przeciwdziałanie bezrobociu, rozwój gospodarczy (11,7%), ekologia, ochrona środowiska, pomoc zwierzętom (11,7%) i dialog międzynarodowy (3,1%; patrz: wykres 5).

Wykres 5. Obszar działania organizacji 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0%

Dialog międzynarodowy, promocja RP za granicą, pomoc Polakom i Polonii za granicą itp.

Przeciwdziałanie bezrobociu, rozwój gospodarczy

Ochrona praw (człowieka, konsumenta, działania na rzecz równouprawnienia)

Turystyka, działania na rzecz promocji turystycznej regionu

Sport, kultura fizyczna, rekreacja

Ochrona zdrowia

Kultura, sztuka, dziedzictwo kulturowe

Działalność wspierająca, charytatywna, pomoc społeczna

Aktywność społeczna, działania na rzecz organizacji pozarządowych, wolontariat

0,0%

Ekologia, ochrona środowiska, pomoc zwierzętom

10,0% Nauka i edukacja

obszar działania

2. STRONA INTERNETOWA Wśród organizacji, które wzięły udział w badaniu, zdecydowana większość (88,3%) prowadzi własną stronę internetową (patrz: wykres 6).

69


Badanie

Strona internetowa Wśród organizacji, które wzięły udział w badaniu, zdecydowana większość (88,3%) prowadzi własną stronę internetową (patrz: wykres 6).

Wykres 6. Posiadanie strony internetowej przez organizacje 11,7%

88,3%

prowadzi stronę internetową

organizacje nie posiadające strony

nie prowadzi strony internetowej

Jedynie 34 organizacje (11,7%) zadeklarowało brak posiadania własnej strony. Są to głównie Jedynie 34 organizacje (11,7%) zadeklarowało brak posiadania własnej strony. Są organizacje zarejestrowane w małych gminach (patrz: tabela 1). Ponad połowa z nich – 55,9% – to głównie organizacje zarejestrowane w małych gminach (patrz: tabela 1). Ponad zainicjowała działalność w gminach wiejskich (29,4%) i miastach poniżej 20 tysięcy mieszkańców połowa z nich – 55,9% – zainicjowała działalność w gminach wiejskich (29,4%) i (26,5%). Działalność ponadregionalną prowadzi tylko 15% z nich (patrz: tabela 2). Nie miastach poniżej 20 tysięcy mieszkańców (26,5%). Działalność ponadregionalną zaobserwowano, aby na fakt nie posiadania strony internetowej wpływ miały staż organizacji oraz prowadzi tylko 15% z nich (patrz: tabela 2). Nie zaobserwowano, aby na fakt nie liczba członków zaangażowanych w jej działalność. Wyróżnia je z kolei brak posiadania pracowników posiadania strony internetowej wpływ miały staż organizacji oraz liczba członków etatowych: zatrudnia ich co dziesiąta z tych organizacji (patrz: tabela 3). zaangażowanych w jej działalność. 70% organizacji, które nie prowadzą strony internetowej, nie posiada również konta na portalach społecznościowych (patrz: tabela 4). Blisko połowa nie korzysta z żadnego narzędzia Tabela 1. Pochodzenie organizacji nie prowadzących własnej strony internetowej internetowego mogącego usprawnić ich funkcjonowanie (patrz: tabela 5). miejsce zarejestrowania

liczba wskazań

udział procentowy 29,4% 26,5% 8,8% 5,9% udział procentowy 11,8% 29,4% 17,6% 26,5%

gmina wiejska 10 Tabela 1. miasto do 20organizacji tys. mieszkańców Pochodzenie nie prowadzących własnej strony9internetowej miasto 20-50 tys. mieszkańców

3

miasto zarejestrowania 50-100 tys. mieszkańców miejsce liczba wskazań 2 miasto 100-500 tys. mieszkańców 4 gmina wiejska 10 miasto powyżej 500 tys. mieszkańców 6 miasto do 20 tys. mieszkańców 9 miasto 20-50 tys. mieszkańców 3 8,8% miasto 50-100 tys. mieszkańców 2 5,9% miasto 100-500 tys.2.mieszkańców 4 Tabela Zasięg działań organizacji nie prowadzących własnej strony 11,8% internetowej miasto powyżej 6 liczba wskazań 17,6% zasięg 500 tys. mieszkańców udział procentowy lokalny regionalny ogólnopolski międzynarodowy

22 7 2 3

Tabela 2. Zasięg działań organizacji nie prowadzących własnej strony internetowej lokalny

70

zasięg

liczba wskazań 22

64,7% 20,6% 5,9% 8,8%

udział procentowy 64,7%


Badanie Organizacje nie posiadające strony internetowej wyróżnia brak posiadania pracowników etatowych: zatrudnia ich co dziesiąta z tych organizacji (patrz: tabela 3). Tabela 3. Zatrudnienie pracowników etatowych przez organizacje nie prowadzące własnej strony internetowej fakt zatrudnienia pracowników etatowych zatrudnia nie zatrudnia

liczba wskazań 3 31

udział procentowy 8,8% 91,2%

70% organizacji, które nie prowadzą strony internetowej, nie posiada również konta w portalach społecznościowych (patrz: tabela 4). Blisko połowa nie korzysta z żadnego narzędzia internetowego mogącego usprawnić ich funkcjonowanie (patrz: tabela 5). Tabela 4. Posiadanie konta w portalach społecznościowych przez organizacje nie prowadzące własnej strony internetowej liczba wskazań 10 24

posiadanie konta na portalach społecznościowych

posiada nie posiada

udział procentowy 29,4% 70,6%

Tabela 5. Korzystanie z internetowych narzędzi wsparcia przez organizacje nie prowadzące własnej strony internetowej fakt korzystania z narzędzie wsparcia korzysta nie korzysta

okres funkcjonowania strony

liczba wskazań 19 15

udział procentowy 55,9% 44,1%

Wracając do organizacji, które prowadzą stronę internetową: co trzecia z nich założyła ją przed 2009 rokiem (patrz: wykres 7). Większość organizacji zakłada stronę internetową jeszcze przed zarejestrowaniem swojej działalności (63,8%), a co czwarta decyduje się na stworzenie strony w momencie rejestracji (patrz: wykres 8). Im starsza strona tym większe prawdopodobieństwo, że została ona zmodernizowana (patrz: tabela 6, tabela 7). Gruntownej przebudowy doczekuje się 7 na 10 stron starszych niż 3 lata.

Wykres 7. Okres funkcjonowania strony internetowej 14,8% 35,8% 18,7%

30,7% krócej niż rok

1-2 lata

3-5 lat

ponad 5 lat

Wykres 8. Okres funkcjonowania strony internetowej a staż organizacji 100,0%

71


Badanie

Wykres 40. Ocena potrzeby działań informacyjno-edukacyjnych w zakresie nowych telchnologii w ngo 0,3%

1,0% 5,2%

są potrzebne

26,5%

raczej są potrzebne raczej nie są potrzebne nie są potrzebne brak zdania 67,0%

bariery

Na zakończenie zapytano ankietowanych o główne bariery w wykorzystywaniu nowych technologii przez organizacje pozarządowe. Respondenci oceniali siedem zakończenie zapytano ankietowanych główne bariery w mała wykorzystywaniu barier Na za pomocą 5-stopniowej skali, gdzie 1 ooznaczało „bardzo bariera”, a nowych technologii przez organizacje pozarządowe. oceniali barier za pomocą 55 – „bardzo duża bariera”. Za największąRespondenci barierę uznano zbytsiedem wysokie koszty stopniowej skali, gdzie 1 oznaczało „bardzo mała bariera”, a 5 – „bardzo duża bariera”. Za największą korzystania z tego typu narzędzi (średnia ocena: 3,68), a następnie brak wiedzy o barierę uznano zbyt wysokie koszty korzystania z tego typu narzędzi (średnia ocena: dostępnych rozwiązaniach (3,64) i brak wiedzy, które z rozwiązań byłyby najlep-3,68), a następnie brak wiedzy o dostępnych (3,64) i brak wiedzy, które z rozwiązań sze dla naszej organizacji (3,57). rozwiązaniach Jako bariery niższego rzędu oceniono: proble- byłyby najlepsze dla naszej organizacji (3,57). Jako bariery niższego rzędu oceniono: problemy z my z wdrożeniem tego typu narzędzi wśród całego zespołu (3,44), konieczność wdrożeniem tego typu narzędzi wśród całego zespołu (3,44), konieczność przeszkolenia członków i przeszkolenia członków i współpracowników organizacji (3,22), zbyt skomplikowspółpracowników organizacji (3,22), zbyt skomplikowana obsługa tego typu narzędzi (3,01). Za wana obsługa tego typu narzędzi (3,01). Za najmniejszą barierę uznano problemy najmniejszą barierę uznano problemy o charakterze infrastrukturalnym (2,84; patrz: wykres 40). o charakterze infrastrukturalnym (2,84; patrz: wykres 41).

Wykres 41. Główne bariery w wykorzystywaniu nowych Wykres 41. Główne bariery w wykorzysty technologii Wykres 41. Główne bariery w wykorzystywaniu nowych technologii technologii

brak wiedzy o dostępnych rozwiązaniach

11,0% 24,7% brak wiedzy o dostępnych25,8% rozwiązaniach 31,6% 11,0%

6,9%

24,7%

6,9% 11,0% 24,7% 25,8% 31,6% brak wiedzy, które z rozwiązań byłyby najlepsze brak dla wiedzy, które z rozwiązań byłyby najlepsze dla 10,3% 24,7% 34,4% 23,7% 10,3% 24,7% 6,9% naszej organizacji naszej organizacji brak wiedzy, które z rozwiązań byłyby najlepsze dla 6,9% 6,9% 10,3% 24,7% 34,4% 23,7% naszej organizacji zbyt skomplikowana typu narzędzi zbyt skomplikowana obsługa tego typu narzędzi 8,9% 11,4% 26,1% 6,9% 8,9% 26,1% obsługa tego 31,3% 22,3% brak wiedzy o dostępnych rozwiązaniach

zbyt skomplikowana obsługa tego typu narzędzi 8,9%

26,1%

31,3%

22,3%

11,4%

trudno wdrożyć tego typu narzędzia wśród całego trudno wdrożyć tego typu narzędzia wśród całego 16,2% 23,3% 31,3% 22,0% 16,2% zespołu zespołu trudno wdrożyć tego typu narzędzia wśród całego 23,3% 31,3% 22,0% 7,2% 16,2% 7,2% zespołu 7,2% problemy o charakterze infrastrukturalnym

problemy o charakterze infrastrukturalnym

problemy o charakterze infrastrukturalnym

25,1%

19,2%

17,9%

21,3%

25,1%

16,5%

23,3%

19,2%

25,1% 19,2% 17,9% 21,3% 16,5% zbyt wysokie koszty korzystania z tego typu narzędzi 11,0% 12,4% 15,5%

zbyt wysokie koszty korzystania z tego typu narzędzi

11,0% 12,4% 15,5%

zbyt wysokie koszty korzystania z tego typu narzędzi

19,6%

41,5%

11,0% 12,4% 15,5% 19,6% 41,5% konieczność przeszkolenia członków i 12,0% 17,6% 2 konieczność przeszkolenia członków i współpracowników organizacji 12,0% 17,6% 25,4% 25,8% 19,2% konieczność przeszkolenia członków i współpracowników organizacji 12,0% 17,6% 25,4% 25,8% 19,2% współpracowników organizacji 0% 10% 20% 30% 40

0% 20% 10% 30% 20% 40% 30%50% 40% 50%70% 60% 70% 80% 90% 100% 0% 10% 80% 90% 1 (bardzo60% mała bariera) 2 100% 3 4 5 (bard 1 (bardzo bariera)2 1 (bardzo małamała bariera)

72

23

34

5 (bardzo duża bariera) 54 (bardzo duża bariera)


iż rok

35,8% 14,8%

18,7% 35,8% 30,7% 1-2 lata

18,7% 3-5 lat

ponad 5 lat

krócej niż rok

30,7%

1-2 lata

Badanie 3-5 lat

ponad 5 lat

30,7% Okres funkcjonowania strony fakt dokonania generalnej modernizacji strony liczba wskazań udział procentowy etowej a staż organizacji dokonano modernizacji krócej niż rok 148 ponad 5 lat 57,6% 1-2 lata 3-5 lat nie dokonanostrony modernizacji 109 42,4% Wykres 8. Okres funkcjonowania internetowej a staż organizacji Wykres 8. Okres funkcjonowania strony % % internetowej a staż organizacji %

Tabela 6. Modernizowanie strony

% 100,0% % 90,0% % 80,0% % 70,0% % 60,0% 3-5 lat (30,7%) ponad 5 lat (35,8%) %1-2 lata (18,7%) 50,0% % 40,0% ji: do 12 miesięcy Staż organizacji: 1-3 lata % 30,0% 7. Tabela ji: 4-5 krócej lat Staż organizacji: 6 lat niż rok (14,8%) 1-2 latai więcej (18,7%) 3-520,0% lat (30,7%)

5 lat (35,8%) Modernizowanieponad strony a okres jej funkcjonowania.

Staż organizacji: do 12 miesięcy Staż organizacji: 4-5 lat

a 6. liczba wskazań rnizowanie strony.

148 onania generalnej 109 ernizacji strony dernizacji modernizacji

twórcy stron

10,0% Staż organizacji: 1-3 lata 0,0% Staż organizacji: 6 latkrócej i więcej niż rok (14,8%)

fakt dokonania generalnej modernizacji strony 1-2 lata (18,7%) 3-5 lat (30,7%) ponad 5 lat (35,8%) dokonano modernizacji nie dokonano modernizacji

Okres Staż organizacji: do 12 miesięcy Staż organizacji: 1-3 lata funkcjonowania udział procentowy strony Staż organizacji: 4-5 lat Staż organizacji: 6 lat i więcej Tabela 7. Modernizowanie strony a okres jej funkcjonowania. internetowej 57,6% Do 12 miesięcy 8 internetowej 5,4% 30 nie dokonano modernizacji 27,5% Okres funkcjonowania strony dokonano modernizacji Tabela 6. udział procentowy liczba wskazań 42,4% 1-2 latado 12 miesięcy 19 12,8% 8 26,6% 5,4% 29 30 27,5% Modernizowanie strony. 3-5 lat 1-2 lata 50 33,8% 19 26,6% 12,8%29 29 26,6% 148 57,6% 3-55lat Powyżej lat 71 48% 50 19,3% 33,8%21 29 26,6% fakt dokonania generalnej liczba wskazań udział procentowy 109 42,4% Powyżej 5 lat 71 48% 21 19,3% modernizacji strony dokonano modernizacji 148 57,6% internetowe organizacje projektują i wdrażają pomocą wolontariuszy nieStrony dokonano modernizacji 109 same (38,9%) lub z 42,4% Strony internetowe organizacje projektują i wdrażają same (38,9%) lub z pomocą (18,7%). Rzadziej decydują się na zlecenie tego firmie lub osobie spoza organizacji (38,1%) (patrz: wolontariuszy (18,7%). Rzadziej decydują się na zlecenie tego firmie lub osobie wykres 9). Tę ostatnią grupę wyróżnia siedemdziesięcioprocentowy poziom zatrudnienia spoza organizacji (38,1%)tabela (patrz: pracowników etatowych (patrz: 8).wykres 9). Tę ostatnią grupę wyróżnia siedemdziesięcioprocentowy poziom zatrudnienia pracowników etatowych (patrz: tabela 8).

Wykres 9. Stronę internetową zaprojektował i wdrożył: 4,3% 18,7% 38,9%

38,1%

członek organizacji

firma zewnętrzna / osoba spoza organizacji

wolontariusz

inne

Tabela 8. Zatrudnienie pracowników etatowych przez organizacje, których strony internetowe zaprojektowały i wdrożyły firmy zewnętrzne / osoby spoza organizacji fakt zatrudnienia pracowników

liczba wskazań

73

udział procentowy


Badanie Tabela 8. Zatrudnienie pracowników etatowych przez organizacje, których strony internetowe zaprojektowały i wdrożyły firmy zewnętrzne / osoby spoza organizacji liczba wskazań 68 30

fakt zatrudnienia pracowników etatowych zatrudnia nie zatrudnia

częstotliwość publikowania treści

udział procentowy 69,4% 30,6%

Strony internetowe organizacji są aktualizowane zasadniczo często. Na 40,9% stron nowe treści pojawiają się co najmniej raz w tygodniu, na kolejnych 37,7% co najmniej raz w miesiącu. Co piąta strona aktualizowana jest rzadziej (patrz: wykres 10). Im dłuższy staż organizacji tym częściej dostrzegana systematyczna aktualipiąta strona aktualizowana rzadziej (patrz: zacja strony internetowejjest (patrz: wykres 11). wykres 10). Im dłuższy staż organizacji tym częś dostrzegana systematyczna aktualizacja strony internetowej (patrz: wykres 11). piąta strona aktualizowana jest rzadziej (patrz: wykres 10). Im dłuższy staż organizacji tym częściej dostrzegana systematyczna aktualizacja strony internetowej (patrz: wykres 11).

Wykres 10. Częstotliwość publikowania treści napublikowania stronie Wykres nowych 10. Częstotliwość nowych treści 2,7%na stronie 2,7%

2,7%

2,7% 16,0% 16,0%

37,7%

40,9% 40,9%

37,7%

co najmniej raz w tygodniu

50,0%

co najmniej raz w miesiącu

co najmniej raz w tygodniu

co najmniej raz w roku

co najmniej raz w miesiącu

co najmniej raz w roku

rzadziej

rzadziej

co najmniej raz na kwartał

co najmniej raz na kwartał

Wykres11. 11.Częstotliwość Częstotliwość publikowania Wykres publikowania nowych treścina nastronie stronie a powstanie strony nowych treści a powstanie strony

50,0%

45,0% 45,0% 40,0% 40,0% 35,0% 35,0% 30,0% 30,0% 25,0% 25,0% 20,0% 20,0% 15,0% 15,0% 10,0% 10,0% 5,0%

5,0%

0,0%

0,0%

co najmniej raz w tygodniu

co najmniej raz w tygodniu (40,9%) (40,9%)

co njamniej raz w miesiącu co najmniej raz na kwartał (16%) co njamniej raz w miesiącu co najmniej raz na kwartał (16%) (37,7%) Powstanie strony: 1-2 lata temu

Powstanie strony: 3-5 lat temu

Powstanie strony: ponad 5 lat temu

Powstanie strony: ostatnie 12 miesięcy Powstanie strony: 3-5 lat temu

74

(37,7%)

Powstanie strony: ostatnie 12 miesięcy

Powstanie strony: 1-2 lata temu Powstanie strony: ponad 5 lat temu

Odpowiedzialni za aktualizację strony są zazwyczaj sami członkowie organizacji (59,9%) oraz Odpowiedzialni aktualizację stronysię, są zazwyczaj sami członkowie organizacji (59,9%) o wolontariusze (17,9%).za Rzadziej zdarza aby organizacje zatrudniały pracowników odpowiedzialnych wyłącznieRzadziej za komunikację internecie częściej zadanie to powierzają wolontariusze (17,9%). zdarzaw się, aby (8,6%), organizacje zatrudniały pracownik pracownikom odpowiedzialnym za realizację innych zadań odpowiedzialnych wyłącznie za również komunikację w internecie (8,6%),(29,2%). częściejZlecanie zadanieaktualizacji to powierz firmom zewnętrznym jest sporadyczne i dotyczy 7% organizacji (patrz: wykres 12). Tymczasem to pracownikom odpowiedzialnym również za realizację innych zadań (29,2%). Zlecanie ma aktualiz


Badanie Odpowiedzialni za aktualizację strony są zazwyczaj sami członkowie organizacji (59,9%) oraz wolontariusze (17,9%). Rzadziej zdarza się, aby organizacje zatrudniały pracowników odpowiedzialnych wyłącznie za komunikację w internecie (8,6%), częściej zadanie to powierzają pracownikom odpowiedzialnym również za realizację innych zadań (29,2%). Zlecanie aktualizacji firmom zewnętrznym jest sporadyczne i dotyczy 7% organizacji (patrz: wykres 12).

Wykres 12. Odpowiedzialni za aktualizację strony 70,0% 60,0% 50,0% 40,0% 30,0%

59,9%

Wykres 12. Odpowiedzialni za aktualizację strony 29,2%

70,0% 20,0% 60,0% 10,0% 50,0% 0,0% 40,0% 30,0%

17,9%

59,9% członkowie organizacji

20,0% 10,0%

pracownik mający w zakresie obowiązków m.in. 29,2% komunikację w internecie

wolontariusze

17,9%

0,0%

8,6%

7,0%

pracownik mający w firma zewnątrzna zakresie obowiązków wyłacznie komunikację w internecie 8,6% 7,0%

członkowie organizacji

pracownik mający w wolontariusze pracownik mający w firma zewnątrzna zakresie zakresie Tymczasem ma to przełożenie częstotliwość aktualizacji: zatrudnianie osób do obowiązkówna m.in. obowiązków w swoich obowiązkówwyłacznie aktualizacji (nawet, jeśli komunikację w zakresie ma także inne zadania) komunikację w (patrz: wykres przekłada się na częstszeinternecie pojawianie się nowych treści na stronie internecie 13). 80,0% 70,0% 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% 80,0% 70,0% 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0%

Wykres 13. Odpowiedzialni za aktualizację strony a częstotliwość aktualizacji

firma zewnątrzna (7%)

wolontariusze (17,9%)

częstotliwość: min. raz na kwartał

firma zewnątrzna (7%)

pracownik odpowiedzialny wyłącznie za komunikację w internecie (8,6%)

częstotliwość: rzadziej

pracownik odpowiedzialny m.in. za komunikację w internecie (29,2%)

częstotliwość: min. raz w miesiącu

częstotliwość: min. raz na rok

członkowie (59,9%)

częstotliwość: min. raz w tygodniu

wolontariusze (17,9%)

pracownik odpowiedzialny wyłącznie za komunikację w internecie (8,6%)

pracownik odpowiedzialny m.in. za komunikację w internecie (29,2%)

członkowie (59,9%)

Wykres 13. Odpowiedzialni za aktualizację strony a częstotliwość aktualizacji

Zdecydowana większość organizacji jest zadowolona z wyglądu swojej strony internetowej (aż 74,3%). Przeciwne odczucia wyraziło 20,7% respondentów. Strony organizacji, których częstotliwość:odpowiedzieli min. raz w tygodniu„tak”częstotliwość: min. Czy raz w miesiącu min. razznawyglądu kwartał przedstawiciele na pytanie są Państwoczęstotliwość: zadowoleniu strony częstotliwość: min.organizacji? raz na rok częstotliwość: rzadziej internetowej swojej zaprojektowane zostały głównie przez wynajęte do tego celu firmy (43,8% stron). W dwóch innych kategoriach odpowiedzi („raczej nie”, „nie”) strony, których wykonanie zostało zlecone osobom spoza organizacji również stanowiły większość, aczkolwiek już nie Zdecydowana większość organizacji jest zadowolonaktórzy z wyglądu swojej internetowej tak wyraźną (co wynikać może z małej liczby respondentów, udzielili takiejstrony odpowiedzi) (patrz: (aż 74,3%). Przeciwne odczucia wyraziło 20,7% respondentów. Strony organizacji, których tabela 9). przedstawiciele odpowiedzieli „tak” na pytanie Czy są Państwo zadowoleniu z wyglądu strony internetowej swojej organizacji? zaprojektowane zostały głównie przez wynajęte do tego celu firmy (43,8% stron). W dwóch innych kategoriach odpowiedzi („raczej nie”, „nie”) strony, których wykonanie zostało zlecone osobom spoza organizacji również stanowiły większość, aczkolwiek już nie tak wyraźną (co wynikać może z małej liczby respondentów, którzy udzielili takiej odpowiedzi) (patrz: tabela 9).

75


Badanie

zadowolenie z własnej strony www

Zdecydowana większość organizacji jest zadowolona z wyglądu swojej strony internetowej (aż 74,3%). Przeciwne odczucia wyraziło 20,7% respondentów. Strony organizacji, których przedstawiciele odpowiedzieli „tak” na pytanie Czy są Państwo zadowoleniu z wyglądu strony internetowej swojej organizacji? zaprojektowane zostały głównie przez wynajęte do tego celu firmy (43,8% stron). W dwóch innych kategoriach odpowiedzi („raczej nie”, „nie”) strony, których wykonanie zostało zlecone osobom spoza organizacji również stanowiły większość, aczkolwiek już nie tak wyraźną (co wynikać może z małej liczby respondentów, którzy Tabela udzielili takiej9.odpowiedzi) (patrz: tabela 9). Zadowolenie z wyglądu strony internetowej a odpowiedzialni za jej wykonanie. Tabela 9 Zadowolenie z wyglądu strony internetowej a odpowiedzialni za jej wykonanie. zadowolenie z wyglądu strony internetowej zadowolenie z wyglądu strony internetowej twórca strony: tak raczej tak raczej nie nie tak raczej tak raczej nie nie członek 23 52 11 9 członek organizacji 23 (31,5%) 52 (44,1%) 11 (35,5%) 9 (40,9%) organizacji (31,5%) (44,1%) (35,5%) (40,9%) firma zewnętrzna / osoba spoza organizacji 32 (43,8%) 40 (33,9%) 12 (38,7%) 10 (45,5%) firma zewnętrzna wolontariusz 15 40 (20,5%) 19 (16,1%) 127 (22,6%) 3 (13,6%) 32 10 / osoba spoza inne 3 (4,2%) 7 (5,9%)(38,7%) 1 (3,2%) 0 (45,5%) (0%) (43,8%) (33,9%) organizacji suma 73 (28,4%) 118 (45,9%) 31 (12,1%) 22 (8,6%) twórca strony

15 19 7 3 wolontariusz (20,5%) (16,1%) (22,6%) (13,6%) Osoby niezadowolone z wyglądu strony internetowej swojej organizacji wskazy3 7 0 wały zazwyczaj na jej nieestetyczność (45,3%). Posługiwano 1się przy tym określeinne (4,2%) (5,9%) (3,2%) (0%) niami typu: brzydka, niezachęcająca, nijaka, uboga, nie wyróżniająca się, surowa. 73 118 31 22 suma (28,4%) (45,9%) (12,1%) (8,6%)

brzydka, niezachęcająca, nijaka, uboga, nie wyróżniająca się, surowa

Osoby niezadowolone z wyglądu strony internetowej swojej organizacji wskazywały Podkreślano również nieadekwatność szaty graficznej do obecnie panujących zazwyczaj na jej nieestetyczność (45,3%). Posługiwano się przy tym określeniami typu: brzydka, trendów (20,8%): grafika jest przestarzała. 41,5% respondentów negatywnie oceniła niezachęcająca, nijaka, uboga, nie wyróżniająca się, surowa. Podkreślano również nieadekwatność układgraficznej strony. Wspominano o braku przejrzystości i czytelności pojawiających szaty do obecnie tu panujących trendów (20,8%): grafika jest przestarzała. 41,5% się treści. Wiele indywidualnych wypowiedzi dotyczyło konkretnych problemów respondentów negatywnie oceniła układ strony. Wspominano tu o braku przejrzystości i czytelności technicznych,się rzutujących na wygląd strony. Niektóre z organizacji korzystają zproblemów pojawiających treści. Wiele indywidualnych wypowiedzi dotyczyło konkretnych gotowych szablonów bazująstrony. na stronach, które przygotowali dla znich pro- szablonów technicznych, rzutującychlub na wygląd Niektóre z organizacji korzystają gotowych fesjonalni informatycy, i nie mają wpływu na niezadowalający ich wygląd stron lub bazują na stronach, które przygotowali dla nich profesjonalni informatycy, i nie mają wpływu na (13,2%). (patrz: wykres 14)stron (13,2%). (patrz: wykres 14) niezadawalający ich wygląd

Wykres 14. Najczęściej wymieniane powody niezadowolenia z wyglądu strony 50,0% 45,0% 40,0%

45,3% 41,5%

35,0% 30,0% 25,0% 20,0%

20,8%

15,0% 10,0%

13,2%

5,0%

7,5%

0,0% nieestetyczny wygląd

76

niezadowalający układ strony

przestarzała grafika

niefunkcjonalny wygląd

mało profesjonalny wygląd


Równie duże zadowolenie wyrażają respondenci względem funkcjonalności stro internetowej swojej organizacji (75,9%) (patrz: wykres 15). Niezadowolenie wyraziło 17, ankietowanych. Wśród głównych przyczyn niezadowolenia wymieniano nieczytelny i nieintuicy układ strony (37% w grupie niezadowolonych), trudności w zarządzaniu nią (19,6%) oraz br ważnych opcji (13%). 15,2% niezadowolonych zwracało uwagę na Badanie ograniczenia stawiane pr systemy zarządzania treścią oraz problemy w kontakcie z informatykami (patrz: wykres 16). Warto tym miejscu odnotować, że w grupie siedemnastu organizacji, które zadeklarowała jednoznacz Równie duże zadowolenie wyrażają respondenci względem funkcjonalności stroswoje niezadowolenie, dziewięć z nich zleciło wykonanie swojej strony firmom zewnętrznym (pat ny internetowej swojej organizacji (75,9%) (patrz: wykres 15). tabela 10).

Wykres 15. Zadowolenie z funkcjonalności strony internetowej

Równie duże zadowolenie wyrażają respondenci względem funkcjonalności strony internetowej swojej organizacji (75,9%) (patrz: wykres 15). Niezadowolenie wyraziło 17,9% ankietowanych. Wśród głównych przyczyn niezadowolenia wymieniano nieczytelny i nieintuicyjny układ strony (37% w grupie niezadowolonych), trudności w zarządzaniu nią (19,6%) oraz brak ważnych opcji (13%). 15,2% niezadowolonych 6,2% zwracało uwagę na ograniczenia stawiane przez systemy zarządzania treścią oraz problemy w kontakcie z informatykami (patrz: wykres 16). Warto w 6,6% tym miejscu odnotować, że w grupie siedemnastu organizacji, które zadeklarowała jednoznacznie swoje niezadowolenie, dziewięć z nich zleciło wykonanie27,6% swojej strony firmom zewnętrznym (patrz: 11,3% tabela 10).

Wykres 15. Zadowolenie z funkcjonalności strony internetowej 48,3% 6,2% 6,6%

zadowoleni

raczej zadowoleni

raczej niezadowoleni 27,6%

niezadowoleni

ciężko powiedzieć

11,3%

Niezadowolenie wyraziło 17,9% ankietowanych. Wśród głównych przyczyn niezadowolenia wymieniano nieczytelny i nieintuicyjny układ strony (37% w grupie niezadowolonych), trudności w zarządzaniu nią (19,6%) oraz brak ważnych opcji (13%). 15,2% niezadowolonych zwracało uwagę na ograniczenia stawiane przez systemy zarządzania treścią oraz problemy w kontakcie z informatykami (patrz: 40,0% 48,3% wykres 16). Warto w tym miejscu odnotować, że w grupie siedemnastu organizacji, 37,0% 35,0% które zadeklarowała jednoznacznie swoje niezadowolenie, dziewięć z nich zleciło wykonanie swojejraczej strony firmom zewnętrznym (patrz:niezadowoleni tabela 10). ciężko powiedzieć 30,0% zadowoleni zadowoleni raczej niezadowoleni

Wykres 16. Najczęstsze powody niezadowolenia z funkcjonalności strony

25,0% 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 40,0% 0,0% 35,0% 30,0% 25,0% 20,0% 15,0% 10,0%

Wykres19,6% 16. Najczęstsze powody 15,2% 13,0% niezadowolenia z funkcjonalności strony 6,5% 37,0% nieczytelny, trudności w ograniczenia brak ważnych opcji nieintuicyjny wukład zarządzaniu stroną stawiane przez CMS strony

nie odpowiada oczekiwaniom odbiorców

19,6% 15,2%

13,0%

5,0%

6,5%

0,0% nieczytelny, trudności w ograniczenia brak ważnych opcji nieintuicyjny wukład zarządzaniu stroną stawiane przez CMS strony

nie odpowiada oczekiwaniom odbiorców

77


Tabela 10. Zadowolenie z funkcjonalości strony internetowej a odpowiedzialni za jej wykonanie. zadowolenie z wyglądu strony internetowej Badanie twórca strony: tak raczej tak raczej nie nie członek 27 50 11 5 organizacji (38%) Tabela 10. Zadowolenie z funkcjonalości (40,3%) strony internetowej (37,9%) a odpowiedzialni za(29,4%) jej firma zewnętrzna wykonanie. 27 44 12 9 / osoba spoza zadowolenie z funkcjonalności strony internetowej twórca strony (38%) (35,5%) (41,4%) (52,9%) organizacji tak raczej tak raczej nie nie 13 23(38%) 50 (40,3%) 611 (37,9%) 3 członek organizacji 27 5 (29,4%) wolontariusz (18,4%) (18,5%) (20,7%) (17,7%) firma zewnętrzna / osoba spoza organizacji 27 (38%) 44 (35,5%) 12 (41,4%) 9 (52,9%) 4 0 wolontariusz 13 7(18,4%) 23 (18,5%) 06 (20,7%) 3 (17,7%) inne (5,6%) (5,7%) (0%) inne 4 (5,6%) 7 (5,7%) (0%)0 (0%) 0 (0%) 71 12471 29 29 sumasuma 124 17 17

Kolejne pytanie dotyczyło głównych celów funkcjonowania strony ich organizacji. Dla określenia ważności celów zaproponowano 5-stopniową skalę, w której „5” W kolejnymnajwyższy pytaniu zapytano o główne cele funkcjonowania strony ich odzwierciedlało stopień ankietowanych ważności. organizacji. Dla określenia ważności celów zaproponowano 5-stopniową skalę, w której „5” odzwierciedlało stopień ważności. Dla większości organizacji strona internetowa jest Dla większościnajwyższy organizacji strona internetowa jest platformą, za pośrednictwem platformą, za pośrednictwem której mogą przekazywać jej informacje organizacji,(stojej misji i jej której mogą przekazywać informacje o organizacji, misji i jej odziałaniach działaniach (stopień ważności: 4,47). W drugiej i trzeciej kolejności strona służyć stałej pień ważności: 4,47). W drugiej i trzeciej kolejności strona ma służyć stałejma komukomunikacji z odbiorcami działań (stopień ważności: 3,79) oraz pozyskiwaniu partnerów nikacji z odbiorcami działań (stopień ważności: 3,79) oraz pozyskiwaniu partnerów(stopień ważności: W najmniejszym stopniu strona służyćstrona ma pozyskiwaniu środków na działalność (stopień 3,21). ważności: 3,21). W najmniejszym stopniu służyć ma pozyskiwaniu statutową (stopień ważności: 2,59). (patrz: wykres 17). środków na działalność statutową (stopień ważności: 2,59). (patrz: wykres 17).

cele funkcjonowania strony

Wykres 17. Cele funkcjonowania strony internetowej strona jest źródłem wiedzy o naszej organizacji

8,6%

19,8%

66,9%

1,6% 3,1% strona służy stałej komunikacji z odbiorcami działań 4,7% 13,6%

strona służy pozyskiwaniu partnerów

9,3%

17,5%

26,1%

20,2%

strona służy pozyskiwaniu środków na działalność statutową

28,8%

38,5%

38,1%

23,0%

15,6% 12,0% 15,6%

18,7%

18,3%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Stopnie ważności: 1 (najmniej istotny)

2

3

4

5 (najbardziej istotny)

Skoro za najistotniejszy cel funkcjonowania strony internetowej respondenci uznali informowanie o działaniach organizacji, w następnym punkcie zapytano o główne bariery w realizacji tego celu. 33,1% osób uczestniczących w badaniu wskazało wysokie koszty związane z zatrudnieniem osoby, czy też firmy aktualizującej stronę. Podobny odsetek osób, bo 31,5%, wskazał na brak umiejętności potrzebnych do prowadzenia strony (np. brak znajomości języka html). Mniej niż co czwarty badany uznał za barierę brak danych statystycznych obejmujących np. liczbę odwiedzin strony (patrz: wykres 18). 37,4% stwierdziło, że nie dostrzega takich barier. Tylko jeden wskaźnik znajdował się w wyraźnej korelacji z deklaracją o niedostrzeganiu barier – liczba osób zaangażowanych w działania organizacji. Im więcej aktywnych osób, tym mniejsze przekonanie o istnieniu barier w elektronicznym procesie informowania o działaniach organizacji: 37% organizacji, w których pracę zaangażowanych jest ponad 10 aktywnych członków nie dostrzega barier w omawianej kwestii (dla porównania: w grupie organizacji z 1-2 aktywnymi członkami odsetek ten wynosi 25%).

78


Skoro za najistotniejszy cel funkcjonowania strony internetowej respondenci uznali informowanie o działaniach organizacji, w następnym punkcie zapytano o główne bariery w realizacji tego celu. 33,1% osób uczestniczących w badaniu wskazało wysokie koszty związane z zatrudnieniem osoby, czy też firmy aktualizującej stronę. Podobny odsetek osób, bo 31,5%, wskazał na brak umiejętności potrzebnych do prowadzenia strony (np. brak znajomości języka html). Mniej niż co czwarty badany uznał za barierę brak danych statystycznych obejmujących np. liczbę odwiedzin strony (patrz: wykres 18). 37,4% stwierdziło, że nie dostrzega takich barier. Tylko jeden wskaźnik znajdował się w wyraźnej korelacji z deklaracją o niedostrzeganiu barier – liczba osób Badanie zaangażowanych w działania organizacji. Im więcej aktywnych osób, tym mniejsze przekonanie o istnieniu barier w elektronicznym procesie informowania o działaniach organizacji: 37% organizacji, w których pracę duże zaangażowanych jestwyrażają ponad 10 respondenci aktywnych członków nie dostrzega barier w stroomawianej Równie zadowolenie względem funkcjonalności kwestii porównania: w grupie organizacji z 1-2 aktywnymi członkami ny(dla internetowej swojej organizacji (75,9%) (patrz: wykres 15). odsetek ten wynosi 25%).

Wykres 18. Główne bariery przy informowaniu o działaniach organizacji za pośrednictwem strony www wysokie koszty związane z zatrudnieniem osoby/firmy aktualizującej stronę

10,1% 33,1%

brak umiejętności potrzebnych do prowadzenia strony brak danych statystycznych

37,4%

brak barier 31,5% inne 22,2%

Planując działania promocyjne w projektach, organizacje decydują się na wykorzystanie tym celupromocyjne już istniejącej strony internetowej badanych). To wyso- w Planującwdziałania w projektach, organizacje(66,1% decydują się na wykorzystanie ki odsetek w kontekście wcześniejszych negatywnych uwag na temat funkcjonaltym celu już istniejącej strony internetowej (66,1% badanych). To wysoki odsetek w kontekście ności stron, w szczególności ich czytelności i problemów z szybkim wcześniejszych negatywnych uwag nadotyczących temat funkcjonalności stron, w szczególności dotyczących ich znalezieniem cennych informacji. Co piąta organizacja tworzy oddzielną stronę tworzy czytelności i problemów z szybkim znalezieniem cennych informacji. Co piąta organizacja projektową (19,1%), a co dziesiąta nie wykorzystuje stron internetowych do promo- do oddzielną stronę projektową (19,1%), a co dziesiąta nie wykorzystuje stron internetowych cji projektów (9%). (patrz: wykres 19). promocji projektów (9%). (patrz: wykres 19).

Wykres 19. Działania promocyjne projektów przy użyciu stron internetowych 9,0%

5,8%

19,1%

66,1%

wykorzystywanie istniejącej strony organizacji

prowadzenie oddzielnej strony

nie wykorzystywanie stron internetowych w ogóle

inne

39% organizacji bierze pod uwagę możliwość pozycjonowania strony w przeglądarka internetowych. Opozycyjną odpowiedź wskazało o trzech respondentów więcej (40%) (patrz: wyk 20).

Wykres 20. Uwzględnianie pozycjonowania79 stron przy przygotowywaniu treści na stronę


66,1%

wykorzystywanie istniejącej strony organizacji

prowadzenie oddzielnej strony

nie wykorzystywanie stron internetowych w ogóle

inne

Badanie

pozycjonowanie strony

39% organizacji bierze pod uwagę możliwość pozycjonowania strony w przeglądarka internetowych. Opozycyjną odpowiedź wskazało o pozycjonowania trzech respondentów więcej (40%) (patrz: wykr 39% organizacji bierze pod uwagę możliwość strony w przeglą20). darkach internetowych. Opozycyjną odpowiedź wskazało o trzech respondentów więcej (40%) (patrz: wykres 20).

Wykres 20. Uwzględnianie pozycjonowania stron przy przygotowywaniu treści na stronę 9,0%

38,9%

40,1%

Tabela 11. Korzystanie z usługi pozycjonowania strony a uwzględnianie pozycjonowania stron przy tak nie nie wiem przygotowywaniu treści. z usługi pozycjonowania strony a uwzględnianie pozycjonowania stron przy Ponad połowa ankietowanych (56,8%) nigdy nie korzystała z usługi pozycjonowaeści. połowauwzględnianie ankietowanych (56,8%) nie korzystała z usługi korzystanie zPonad pozycjonowania stron przy nia strony, a doświadczeniem takim może nigdy wykazać się tylko co piątapozycjonowania organizacja strony doświadczeniem takim może wykazać się tylko co piąta organizacja (26,5%). pozycjonowania przygotowywaniu treści suma Musi to b (26,5%). Występuje zależność pomiędzy korzystaniem z usługi pozycjonowania uwzględnianie pozycjonowania stron przy pozytywne, skoro 85% organizacji, które korzystały z tej usługi, strony wdoświadczenie przeszłości: tak nie nie wiem strony a uwzględnianiem jej pozycjonowania przy przygotowywaniu treści. bierze 85% pod uwa przygotowywaniu treści suma możliwość pozycjonowania strony w przyszłości (patrz: tabela 11). Natomiast respondenci, któ 58 5 5 68 organizacji, które korzystały z tej usługi, bierze pod uwagę możliwość pozycjotak tak nie nie wiem nigdy nie korzystali z tej usługi w większości (59,6%) nie planują tego zmieniać. Jeżeli organiza (85,4%) (100%) nowania strony w przeglądarkach(7,3%) internetowych na (7,3%) etapie opracowywania treści 58 5 5decydują się(patrz: już na68 pozycjonowanie strony podejmują działania mające zapewnić wysoką pozy 37 11). Sprzężenie 87 totojest 22 146 na stronę tabela dobrze widocznie również w sytunie w przeglądarkach (85,4%) (7,3%) (7,3%) (100%) samodzielnie (51,1% wskazań). Rzadziej zlecają je na zewnątrz (28,2% strony (25,3%) (15,1%) (100%) acji odwrotnej. Organizacje, które (59,6%) nigdy nie korzystały z tej usługi w większości 37 87 2220,7% ankietowanych 146 oparło pozycjonowania na kampanii AdWords/AdSense (patrz: wykres 20). 5 11 27 43 (59,6%) nie zwracają uwagi na pozycjonowanie stron za pomocą publikowanych Tabela 11. nie wiem (25,3%) (59,6%) (15,1%) (100%) (11,6%) (25,6%) (62,8%) (100%) treści. Korzystanie z usługi pozycjonowania strony a uwzględnianie pozycjonowania stron przy 5 11 27 43 257 przygotowywaniu treści. suma (11,6%) (25,6%) (62,8%) Tabela 11. Korzystanie (100%) z usługi pozycjonowania strony a uwzględnianie pozycjonowania (100%) stron257 przy przygotowywaniu treści. korzystanie zsuma z pozycjonowauwzględnianie pozycjonowania stron przystron przy korzystanie uwzględnianie pozycjonowania suma (100%) pozycjonowania przygotowywaniu treści suma przygotowywaniu treści nia strony w przeszłości strony w przeszłości: tak taknie nie nie wiem nie wiem 58 5 5 5 (7,3%) 68 tak 58 (85,4%) 5 (7,3%) 68 (100%) tak (85,4%) (7,3%) (7,3%) (100%) nie 37 (25,3%) 87 (59,6%) 22 (15,1%) 146 (100%) 37 87 146 nie wiem 5 (11,6%) 11 (25,6%) 22 27 (62,8%) 43 (100%) nie (25,3%) (59,6%) (15,1%) (100%) suma 257 (100%) 20,7% 11 5 27 43 nie wiem (11,6%)decydują się (25,6%) (62,8%) strony to podejmują (100%) dziaJeżeli organizacje już na pozycjonowanie 20,7% 257 łania mające zapewnić wysoką pozycję strony w przeglądarkach samodzielnie suma (100%) (51,1% wskazań). Rzadziej zlecają je na zewnątrz (28,2%). 20,7% ankietowanych 51,1% oparło pozycjonowania na kampanii AdWords/AdSense (patrz: wykres 21).

Wykres 21. Odpowiedzialni za pozycjonowanie strony

nia samodzielne

51,1%

28,2%

zlecenie

Wykres 21. Odpowiedzialni za pozycjonowanie strony

Wykres 21. Odpowiedzialni 28,2% za pozycjonowanie strony

działania samodzielne zlecenie 20,7% wdrożono kampanię AdWords/AdSense

wdrożono kampanię AdWords/AdSense

Zdecydowana większość, bo aż 82% stron organizacji, nie posiada funkcjonalności 51,1% ułatwiających korzystanie z niej osobom niepełnosprawnym (patrz: wykres 21). Przypomnijmy: 76% a większość, bo aż 82% stron organizacji, nie posiada funkcjonalności respondentów wyraziło wcześniej zadowolenie z funkcjonalności swojej strony. Ułatwienia dla osób 80osobom niepełnosprawnym (patrz: wykres 21). Przypomnijmy: 76% tanie z niej niepełnosprawnych, choćby częściowo, wprowadziło 17,5% organizacji.


Badanie

dostępność dla

Zdecydowana większość, bo aż 82% stron organizacji, nie posiada funkcjonalności ułatwiających korzystanie z niej osobom niepełnosprawnym (patrz: wykres 22). Przypomnijmy: 76% respondentów wyraziło wcześniej zadowolenie z funkcjonalności swojej strony. Ułatwienia dla osób niepełnosprawnych, choćby częściowo, wprowadziło 17,5% organizacji.

niepełnosprawnych

Wykres Wykres 22. Uwzględnienie 22. Uwzględnienie na stronie na stronie funkcjonalności funkcjonalności ułatwiające ułatwiające korzystanie korzystanie z niej z niej osobom osobom niepełnosprawnym niepełnosprawnym 6,6%

6,6% 10,9%

10,9% tak

tak

częściowo częściowo nie 82,5%

3. E-MAIL

nie

82,5%

3. E-MAIL

E-mail

Mniej więcej co trzecia organizacja korzysta z adresu mailowego poza własną domeną (32%). 3.jednak, E-MAIL Oznaczakorzysta to że większość organizacji korzysta z poczty elektronicznej we własnej domenie (np. Mniej więcej co trzecia organizacja z adresu mailowego poza własną domeną (32%). kontakt@nazwaorganizacji.pl). (patrz: wykres 22).domenie Nie zauważa Oznacza to jednak, że większość organizacji korzysta z poczty elektronicznej we własnej (np. się wpływu miejsca, charakteru działalności, wielkości i okresu funkcjonowania organizacji na zposiadanie przez nią poza adresu mailowego Mniejzauważa więcej co organizacja korzysta adresu mailowego własną domeną (32% kontakt@nazwaorganizacji.pl). (patrz: wykresMniej 22). Nie siętrzecia wpływu miejsca, charakteru więcej co trzecia organizacja korzysta z adresu mailowego poza własną we własnej domenie. Oznacza to jednak, że większość organizacji korzysta z poczty elektronicznej we własnej domenie (n działalności, wielkości i okresu funkcjonowaniadomeną organizacji na posiadanie przez nią adresu mailowego (32%). Oznacza to jednak, że większość organizacji korzysta z poczty kontakt@nazwaorganizacji.pl). (patrz: wykres 22). Nie zauważa się wpływu miejsca, charakte we własnej domenie. elektronicznej we własnej domenie (np. kontakt@nazwaorganizacji.pl). (patrz: działalności, wielkości i okresu funkcjonowania organizacji na posiadanie przez nią adresu mailowe wykres 23). Nie zauważa się wpływu miejsca, charakteru działalności, wielkości i we własnej domenie. okresu funkcjonowania organizacji na posiadanie przez nią adresu mailowego we własnej domenie.

Wykres 23. E-mail we własnej domenie Wykres 23. E-mail we własnej domenie Wykres 23. E-mail we własnej domenie 32% 32% 32% 68% 68% 68%

posiada e-mail we własnej domenie posiada e-mail we własnej domenie

nie posiada e-maila we własnej domenie

nie posiada e-maila we własnej domenie

Organizacje, które korzystają z poczty elektronicznej we własnej domenie zazwyczaj posiada e-mail we własnej domenie nie posiada e-maila we własnej domenie udostępniają mailowe swym członkom. 63,1% zazwyczaj z nich posiada indywidualne adresy e-mail w Organizacje, które korzystają z poczty adresy elektronicznej we własnej domenie organizacji (np. posiada nowak@nazwaorganizacji.pl). Własnym udostępniają adresy mailowe swymdomenie członkom. 63,1% z nich indywidualne adresy e-mail w mailem w domenie nagradza się Organizacje, które korzystają z nagradza poczty elektronicznej we własnej aktywnych członków organizacji (13,6%) i członków zarządu blisko domenie co trzeciazazwycz domenie organizacji (np. nowak@nazwaorganizacji.pl). Własnym mailem w domenie się (21,2%). Jednak adresyktóre mailowe swym członkom. posiada indywidualne adresy organizacja (spośródzarządu tych, korzystają z blisko adresów mailowych własnej domenie) tworzy aktywnych członków organizacji (13,6%) i udostępniają członków (21,2%). Jednak co 63,1% trzeciaz nichwe 81 e-mail domenie organizacji (np.we nowak@nazwaorganizacji.pl). mailem w domenie nagradza s spersonalizowane maile wszystkich swym członkom (28,3%) (patrz:Własnym wykres 23). organizacja (spośród tych, które korzystają z adresów mailowych własnej domenie) tworzy


Badanie Organizacje, które korzystają z poczty elektronicznej we własnej domenie zazwyczaj udostępniają adresy mailowe swym członkom. 63,1% z nich posiada indywidualne adresy e-mail w domenie organizacji (np. nowak@nazwaorganizacji. pl). Własnym mailem w domenie nagradza się aktywnych członków organizacji (13,6%) i członków zarządu (21,2%). Jednak blisko co trzecia organizacja (spośród tych, które korzystają z adresów mailowych we własnej domenie) tworzy spersonalizowane maile wszystkich swym członkom (28,3%) (patrz: wykres 24).

Wykres 24. Prywatne adresy e-mail we własnej domenie organizacji 5,6% 13,6% 31,3%

Wykres 24. Prywatne adresy e-mail we własnej domenie organizacji 5,6%

21,2% 13,6%

31,3% 28,3%

Wykres 24. Prywatne adresy e-mail 21,2% we własnej domenie organizacji tylko aktywni członkowie otrzymują... członkowie nie otrzymują prywatnych adresów e-mail

wszyscy członkowie otrzymują adresy e-mail w domenie organizacji tylko członkowie zarządu otrzymują… inne odpowiedzi

5,6%

28,3%

13,6%

31,3% członkowie nie otrzymują prywatnych adresów e-mail Wykres 24. Prywatne adresy e-mail we własnej domenie organizacji wykorzystanie

czta elektroniczna często jest wykorzystywana przez organizacje do informowania o wszyscy członkowie otrzymują adresy e-mail w domenie organizacji wanych działaniach. Blisko połowa organizacji wykorzystuje e-pocztę wjestcelach Poczta elektroniczna często wykorzystywana przez organizacje do informotylko aktywni członkowie otrzymują... nych przy każdym realizowanym projekcie i działaniu. czwarta robi todziałaniach. regularnie. wania o Co podejmowanych Blisko połowa organizacji wykorzystuje nie lub wcale – mniej niż co trzecia (patrz: wykres e-pocztę 24). które korzystają z otrzymują… celach informacyjnych przy każdym realizowanym projekcie i działatylko członkowie zarządu 5,6%Wśródworganizacji, ktronicznej w swojej własnej domenie21,2% częstotliwość poczty e-mail do celów niu.wykorzystania Co czwarta robi to regularnie. Sporadycznie lub wcale – mniej niż co trzecia inne odpowiedzi 13,6% nych jest zasadniczo większa. (patrz: tabela 12). (patrz: wykres 25). Wśród organizacji, które korzystają z poczty elektronicznej w swojej własnej31,3% domenie częstotliwość wykorzystania poczty e-mail do celów informacyjnych jest zasadniczo (patrz: tabela 12). Poczta elektroniczna częstowiększa. jest wykorzystywana przez organizacje do informowania 28,3% podejmowanych działaniach. Blisko połowa organizacji wykorzystuje e-pocztę w cela informacyjnych przy każdym realizowanym projekcie i działaniu. Co czwarta robi to regularn Sporadycznie lub wcale – mniej niż co trzecia (patrz: wykres 24). Wśród organizacji, które korzystaj członkowie nie otrzymują prywatnych adresów e-mail 21,2% poczty elektronicznej w swojej własnej domenie częstotliwość wykorzystania poczty e-mail do celó wszyscy członkowie otrzymują adresy e-mail w domenie organizacji informacyjnych jest zasadniczo większa. (patrz: tabela 12).

poczty elektornicznej

tylko aktywni członkowie otrzymują...

Wykres 25. Częstotliwość wykorzystywania poczty elektronicznej do informowania o swojej działalności

tylko członkowie zarządu otrzymują… 28,3% inne odpowiedzi

10,0%

członkowie nie otrzymują prywatnych adresów e-mail

18,9% Poczta elektroniczna często jest wykorzystywana przez organizacje do informowania o 46,7% wszyscy członkowie otrzymują adresy e-mail w domenie organizacji podejmowanych działaniach. Blisko połowa organizacji wykorzystuje e-pocztę w celach tylko aktywni członkowie otrzymują... informacyjnych przy każdym realizowanym projekcie i działaniu. Co czwarta robi to regularnie. członkowie Sporadycznie lub wcaletylko – mniej niż cozarządu trzeciaotrzymują… (patrz: wykres 24). Wśród organizacji, które korzystają z poczty elektronicznej winne swojej własnej domenie częstotliwość wykorzystania poczty e-mail do celów 24,4% odpowiedzi informacyjnych jest zasadniczo większa. (patrz: tabela 12).

Poczta elektroniczna często jest wykorzystywana przez częsta organizacje do informowania regularna sporadyczna o rzadka lub brak podejmowanych działaniach. Blisko połowa organizacji wykorzystuje e-pocztę w celach informacyjnych przy każdym realizowanym projekcie i działaniu. Co czwarta robi to regularnie. Tabela 12.wykres Częstotliwość wykorzystywania elektronicznej do informowania o swoje Sporadycznie lub wcale – mniej niż co trzecia (patrz: 24). Wśród organizacji, którepoczty korzystają z działalności ze względu na korzystanie z poczty e-mail we własnej domenie poczty elektronicznej w swojej własnej domenie częstotliwość wykorzystania poczty e-mail do celów informacyjnych jest zasadniczo większa. (patrz: tabela 12). 82 Częstotliwość wykorzystywania poczty elektronicznej w celach informacyjnych


Badanie Tabela 12. Częstotliwość wykorzystywania poczty elektronicznej do informowania o swojej działalności ze względu na korzystanie z poczty e-mail we własnej domenie Częstotliwość wykorzystywania poczty elektronicznej w celach informacyjnych

Korzystanie z poczty elektronicznej we własnej domenie

częsta 100 (50,5%) 36 (38,7%)

tak nie

prowadzenie newslettera

regularna sporadyczna rzadka/brak 51 (25,7%) 33 (16,7%) 14 (7,1%) 20 (21,5%) 22 (23,7%) 15 (16,1%)

Pomimo tak wysokiego odsetka organizacji, które wykorzystują pocztę elektroniczną w celach informacyjnych, tylko co czwarta przygotowuje i rozsyła newsletter (patrz: wykres 26).

Wykres 26. Rozysłanie newslettera 2,4% 28,9%

68,7%

rozsyła newsletter

nie rozsyła newslettera

nie wie

Tabela Rozsyłanieże newslettera a liczbaktóre zaangażowanych członków organizacji Warto 13. odnotować, 90% organizacji, rozsyłają newsletter, korzysta z poczty elektronicznej we własnej domenie. Wyróżnia je również ponadlokalny zasięg (w grupie tej dominują organizacje ogólnopolskie) i wysoka liczba zaangażowaliczba zaangażowanych członków w organizacji nych członków (patrz: tabele 13 i 14). Więcej niż 10 1-2 osoby 3-5 osób 6-10 osób osób rozsyłanie 2 12 14 56 Tabela 13. Rozsyłanie newslettera a liczba zaangażowanych członków organizacji newslettera (2,4%) (14,3%) (16,7%) (66,7%) liczba80 zaangażowanych członków ogół 20 72 w organizacji 119 1-2 osoby 6-10 osób Ponad 10 osób ankietowanych (6,9%) (27,5%)3-5 osób (24,7%) (40,9%)

2 (2,4%) 12 (14,3%) 14 (16,7%) organizacje rozsyłające newsletter 20 (6,9%) 80 (27,5%) 72 ogół ankietowanych Tabela 14. Rozsyłanie newslettera a zasięg działalności organizacji (24,7%)

56 (66,7%) 119 (40,9%)

liczba zaangażowanych członków w organizacji regionalny ogólnopolski międzynarodowy 28 zasięg działalności organizacji 35 5 międzynarodowy lokalny (33,3%)regionalny ogólnopolski (41,7%) (6%) 5 (6%) 14 16(19%)91 28 3583 (41,7%) 14 (4,8%)(4,8%) 103 (35,4%) (33,3%) 83 (28,5%) (31,3%) (28,5%)

Tabela 14. Rozsyłanie newslettera a zasięg działalności organizacji

lokalny rozsyłanie 16 newslettera (19%) organizacje ogółrozsyłające newsletter 103 ogół ankietowanych ankietowanych (35,4%)

Co czwarta organizacja przygotowująca newslettera rozsyła go co najmniej raz na d tygodnie. Najczęściej newsletter rozsyłany jest jednak z częstotliwością comiesięczną (patrz: wyk 26). Nie zauważono wyraźnych zależności pomiędzy liczbą aktywnych członków organizacj zasięgiem jej działalności a częstotliwością rozsyłania newslettera z jednym wyjątkiem: wśr organizacji, które rozsyłają newlettera z częstotliwością codwutygodniową najliczniejsze organizacje regionalne, począwszy od częstotliwości comiesięcznej – ogólnopolskie (patrz: tabela 1

83


Badanie Co czwarta organizacja przygotowująca newsletter rozsyła go co najmniej raz na dwa tygodnie. Najczęściej newsletter rozsyłany jest jednak z częstotliwością comiesięczną (patrz: wykres 27). Nie zauważono wyraźnych zależności pomiędzy liczbą aktywnych członków organizacji i zasięgiem jej działalności a częstotliwością rozsyłania newslettera z jednym wyjątkiem: wśród organizacji, które rozsyłają newlettera z częstotliwością codwutygodniową najliczniejsze są organizacje regionalne, począwszy od częstotliwości comiesięcznej – ogólnopolskie (patrz: tabela 15).

Wykres 27. Częstotliwość rozysłania newslettera 10,7% 25,0%

22,6%

41,7%

co najmniej raz na dwa tygodnie

co najmniej raz w miesiącu

co najmniej raz na kwartał

rzadziej

15. Częstotliwość rozsyłania newslettera a zasięg działalności organizacji TabelaTabela 15. Częstotliwość rozsyłania newslettera a zasięg działalności organizacji zasięg działalności organizacji

co najmniej raz na dwa tygodnie częstotliwość co najmniej raz w miesiącu lokalny i radziej rozsyłania newslettera: co najmniej raz 4 na dwa tygodnie (19%) co najmniej raz w 12 miesiącu i radziej (19%)

lokalny 3-5 osób 6-10 osób Ponad 10 osób liczba zaangażowanych członków w organizacji: 4 (19%) 10 (47,6%) 6 (28,6%) 1 (4,8%) 12 (19%) 18 (28,6%) 29 (46%) 4 (6,4%) regionalny ogólnopolski międzynarodowy

10 6 Wykres 28. Wykorzystywanie narzędzi (47,6%) (28,6%) 18 29 internetowych do rozsyłania newslettera (28,6%)

(46%)

1 (4,8%) 4 (6,4%)

2,4%

Zdecydowana większość organizacji rozsyłających newslettera (62%) nie wykorzystuje do tego celu żadnego narzędzia internetowego (jak: Frashmail, GetResponse itd.)Odmienną odpowiedź wskazała co trzecia organizacja (patrz: wykres 27). Nie zaobserwowano, aby korzystanie ze narzędzi 35,7% służących do rozsyłania newslettera wpływało na częstotliwość ukazywania się newslettera.

61,9%

tak

84

nie

brak odpowiedzi

O ile większość organizacji nie rozsyła newsletterów, o tyle niemal wszystkie (94,9 posiadają bazy adresów e-mail. Zazwyczaj takie bazy organizacje opracowują same (86,3 przypadków), albo pozyskują je nieodpłatnie od zaprzyjaźnionych organizacji lub innych podmiotó (15,8%). Rzadko które organizacje (1,4%) decydują się na zakup bazy danych (patrz: wykres 28). 60 organizacji, które samodzielnie opracowują bazy danych, dokonuje ich systematycznej aktualiza


internetowych do rozsyłania newslettera 2,4%

35,7%

Badanie 61,9% rozsyłających newsletter (62%) nie wykorzyZdecydowana większość organizacji stuje do tego celu żadnego narzędzia internetowego (jak: Freshmail, GetResponse itd.). Odmienną odpowiedź wskazała co trzecia organizacja (patrz: wykres 28). Nie zaobserwowano, aby korzystanie ze narzędzi służących do rozsyłania newslettera wpływało na częstotliwość ukazywania się newslettera. tak

bazy adresów email

nie

brak odpowiedzi

O ile większość organizacji nie rozsyła newsletterów, o tyle niemal wszystkie (94,9%)Oposiadają bazyorganizacji adresów e-mail. Zazwyczaj takie bazy organizacje opraile większość nie rozsyła newsletterów, o tyle niemal wszystkie (94,9% cowują same przypadków), albo pozyskują je nieodpłatnie zaprzyjaź-same (86,3% posiadają bazy(86,3% adresów e-mail. Zazwyczaj takie bazy organizacje od opracowują nionych organizacji lub innych podmiotów Rzadko które organizacje (1,4%)podmiotów przypadków), albo pozyskują je nieodpłatnie od(15,8%). zaprzyjaźnionych organizacji lub innych decydują się na zakup bazy danych wykres 60% organizacji, które (15,8%). Rzadko które organizacje (1,4%)(patrz: decydują się na29). zakup bazy danych (patrz: wykres 28). 60% samodzielnie opracowują bazy danych, dokonuje ichdokonuje systematycznej aktualizacji. organizacji, które samodzielnie opracowują bazy danych, ich systematycznej aktualizacj Dokonująjejjejwwszczególności szczególności te organizacje, charakteryzuje dużaaktywnych liczba członków Dokonują te organizacje, którektóre charakteryzuje duża liczba aktywnychz członków i korzystanie z pomocy wolontariuszy (patrz: tabele 16 i 17). korzystanie pomocy wolontariuszy (patrz: tabele 16 i 17).

Wykres 29. Sposób pozyskiwania bazy adresów e-mail 5,1% 2,1% 15,8%

1,4%

86,3%

samodzielne opracowywanie

pozyskiwanie nieodpłatne od róznych podmiotów

nabywanie baz danych

inne

nie prowadzi i nie posiada baz danych

Tabela 16. Systematyczne aktualizowanie baz danych adresów e-mail a liczba zaangażowanych członków organizacji liczba zaangażowanych członków w organizacji systematyczne aktualizowanie baz danych: tak nie

1-2 osoby 9 (5,8%) 9 (8,6%)

3-5 osób 38 (24,3%) 35 (33,7%)

6-10 osób Ponad 10 osób 37 (23,7%) 72 (46,2%) 26 (25%) 34 (32,7%)

Tabela 17. Systematyczne aktualizowanie baz danych adresów e-mail a korzystanie z pomocy wolontariuszy systematyczne aktualizowanie baz danych: tak nie

Korzystanie z pomocy wolontariuszy nie tak 31 (19,9%) 125 (80,1%) 30 (28,9%) 74 (71,1%)

85


Badanie Na zakończenie tej części badania zapytano respondentów, czy uważają e-mail ocena marketing za skuteczny sposób promocji działań organizacji pozarządowych i docierania do odbiorców. 76% z nich odpowiedziało twierdząco, 24% była odmiene-mail Wykres 30. Ocena skuteczności e-mail nego zdania (patrz: wykres 30). Ocena skuteczności e-mail marketingu jest ściśle marketingu związana z doświadczeniem organizacji. 81% organizacji, które rozsyłają newsletmarketingu

tera dokonało bowiem oceny pozytywnej (patrz: tabela 18). Ponadto im częściej ena skuteczności poczta elektroniczna Wykres 30.e-mail Ocena skuteczności e-mailwykorzystywana jest do informowania o podejmowanych 3,4% przez organizację działaniach tym wyższa ocena skuteczności e-mail marketingu marketingu marketingu (patrz: wykres 31). Wykres 30. Ocena skuteczności e-mail 20,6% 3,4% 24,1% marketingu 3,4% Wykres 30. Ocena skuteczności e-mail 24,1%

20,6%

marketingu 3,4%

24,1%

20,6%

raczej skuteczny

24,1%

20,6%

51,9%

51,9%skuteczny

3,4%

raczej 51,9%nieskuteczny

24,1%

nieskuteczny

51,9%

ela 18. Ocena skuteczności e-mail marketingu a rozsyłanie newslettera czny raczej nieskuteczny nieskuteczny skuteczny raczej skuteczny raczej nieskuteczny nieskuteczny

rozsyłanie newslettera 51,9%nieskuteczny skuteczny raczej skuteczny raczej nieskuteczny ocena tak nie marketingu a rozsyłanie newslettera ela 18. Ocena skuteczności e-mail marketingu a rozsyłanie newslettera skuteczny i raczej skuteczny 80,9% 74,5% eskuteczny i raczej rozsyłanie nieskuteczny 19,1% rozsyłanie newslettera 25,5% newslettera skuteczności e-mail marketingu a rozsyłanie newslettera skuteczny raczej skuteczny raczej nieskuteczny nieskuteczny tak nie takTabela 18. Ocena ocena nie 74,5%80,9% skuteczny 80,9% i raczej skuteczny 74,5% rozsyłanie newslettera 19,1% 25,5%19,1% Tabela 18. Ocena skuteczności eskuteczny i raczej nieskuteczny 25,5% e-mail marketingu a rozsyłanie newslettera ocena tak nie Tabela 18. Ocena skuteczności e-mail marketingu azasięg rozsyłanie newslettera skuteczny i raczej skuteczny 80,9% działalności organizacji 74,5% ocena lokalny 19,1% 3-5 osób 6-10 osób Ponad 10 osób nieskuteczny i raczej nieskuteczny 25,5% rozsyłanie newslettera

Wykres 31. Ocena skuteczności e-mail marketingu a częstotliwość wykorzystywania skuteczny i raczej skuteczny 4 (19%) 10 (47,6%) 6 (28,6%) 1 (4,8%) . Ocena skuteczności ocena nie e-maila wOcena celachskuteczności informacyjnych Wykres 31.e-mail e-mail nieskuteczny i raczej nieskuteczny 12 (19%) tak 18 (28,6%) 29 (46%) 4 (6,4%) skuteczny i raczej skuteczny 80,9% 74,5% ,0% częstotliwość wykorzystywania marketingu a częstotliwość wykorzystywania nieskuteczny i raczej nieskuteczny 19,1% 25,5% ,0% Wykres 31. Ocena skuteczności e-mail w celach informacyjnych ,0% e-maila w celach informacyjnych ,0% marketingu a częstotliwość wykorzystywania ,0% ,0% ,0% e-maila w celach informacyjnych ,0%

Wykres 31. Ocena skuteczności e-mail marketingu a częstotliwość wykorzystywania e-maila w celach informacyjnych

,0% ,0% 70,0% ,0% ,0% 60,0% ,0% skuteczny (24,1%) raczej skuteczny (51,9%) raczej nieskuteczny nieskuteczny (3,4%) 50,0% ,0% (20,6%) 40,0% ,0% 30,0% częste wykorzystywanie poczty regularne wykorzystywanie poczty 70,0% ,0% eczny (51,9%) raczej nieskuteczny nieskuteczny (3,4%)20,0% skuteczny (24,1%)wykorzystywanie raczej skuteczny (51,9%) rzadkie raczej nieskuteczny poczty nieskuteczny 60,0% sporadyczne poczty wykorzystywanie lub brak (3,4%) (20,6%) 10,0% (20,6%) 50,0% 0,0% ty regularne wykorzystywanie poczty 40,0% wykorzystywanie częste wykorzystywanie poczty regularne skutecznypoczty (24,1%) raczej skuteczny (51,9%) e poczty rzadkie wykorzystywanie poczty lub brak 30,0% sporadyczne wykorzystywanie poczty rzadkie wykorzystywanie poczty lub brak

20,0% 10,0% 0,0%

nieskuteczny (3,4%)

częste wykorzystywanie poczty

regularne wykorzystywanie poczty

sporadyczne wykorzystywanie poczty

rzadkie wykorzystywanie poczty lub brak

skuteczny (24,1%)

86

raczej nieskuteczny (20,6%)

raczej skuteczny (51,9%)

częste wykorzystywanie poczty

raczej nieskuteczny (20,6%)

nieskuteczny (3,4%)

regularne wykorzystywanie poczty


Badanie

Media społecznościowe

4. MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE

na organizacje cztery organizacje prowadzą w portalach społecznościowych, Trzy naTrzy cztery prowadzą profil wprofil portalach społecznościowych, takich takich j Facebook czy Twitter (patrz:(patrz: wykreswykres 31). Wśród tych, które prowadzą profilu na żadnej stron jak Facebook czy Twitter 32). Wśród tych,nie które nie prowadzą profilu tego typu dominują organizacje z gmin wiejskich i miast od 100 do 500i miast tysięcyod mieszkańców (p na żadnej stronie tego typu dominują organizacje z gmin wiejskich 100 23,2%). je również (po lokalny charakter oraz mniejsza licz do 500 Wyróżnia tysięcy mieszkańców 23,2%). Wyróżniadziałalności je również (55,1%) lokalny charakzaangażowanych (ponad 10-procentowa nadreprezentacjaczłonków w grupie od 6 do 10 aktywny ter działalności członków (55,1%) oraz mniejsza liczba zaangażowanych (ponad członków). 10-procentowa nadreprezentacja w grupie od 6 do 10 aktywnych członków).

Wykres 32. Prowadzenie profilu w portalach społecznościowych

23,7%

76,3%

Wykres 33. Portale społecznościowe, w których obecne są prowadzi profil/e organizacje pozarządowe*

nie prowadzi profilu/ów

%

Najczęściej wybieranym portalem jest Facebook (99,5% spośród wszystkich Najczęściej portalem jest Facebook (99,5% spośród wszystkich wybieranych 33. Portale społecznościowe, w których obecne sąwybieranym wybieranych). Następny w kolejności YouTube wskazywano Następny w kolejności YouTube wskazywano ponad dwukrotnieponad rzadziejdwukrotnie (39,2%). Do najczęśc organizacje pozarządowe* wskazywanych rzadziej (39,2%). Do najczęściej wskazywanych zaliczyć zaliczyć można jeszcze: Twitter, Google Plus (pomożna 18,5%)jeszcze: oraz nk.plTwitter, (dawna Nasza Klas

%

%

Google Plus wykres (po 18,5%) nk.pl (dawna Nasza Klasa; 9,5%) (patrz: wykresna 33).jednym porta 9,5%) (patrz: 32).oraz Blisko połowa organizacji posiada profil wyłącznie Blisko połowa organizacji posiada profil (patrz: wyłącznie na19). jednym portalu społecznospołecznościowym, a co czwarta – na dwóch tabela ściowym, a co czwarta – na dwóch (patrz: tabela 19).

%

%

Wykres 33. Portale społecznościowe, w których obecne są organizacje pozarządowe*

%

%

Facebook

120,0%

Facebook

YouTube

100,0% Twitter

Google Plus

nk.pl (Nasza Klasa)

Flickr

Printerest YouTube

Vimeo Twitter

Inne

80,0% 60,0%

Google Plus nk.pl (Nasza Klasa) Flickr 40,0% 19. Obecność organizacji w portalach społecznościowych Printerest

Vimeo

Inne

20,0% * w ujęciu procentowym nie uwzględnioliczba portalów społecznościowych, na których no organizacji nie prowadzących profilu 0,0%

profil prowadzi organizacja 1 2 3 4 5 6 ganizacji w portalach społecznościowych zba 107 58 31 13 10Facebook 3 YouTube nizacji (48,1%)* (26,1%) na których (14%) profil (5,9%) (4,5%) (1,4%) Google Plus nk.pl (Nasza Klasa) ba portalów społecznościowych, prowadzi organizacja ciu procentowym nie uwzględniono organizacji nie prowadzących profilu Vimeo 2 3 4 5 6Printerest

Twitter Flickr Inne

58 31 13 10 3 Profile/strony społecznościowych organizacje przygotowały (założyły, wykonały %)* (26,1%) w portalach (14%) (5,9%) (4,5%) (1,4%) 19. Obecność organizacji portalach społecznościowych ikację graficzną itd.) samodzielnie. Jedynie Tabela 3,6% ankietowanych wynajęłowdo tego firmę lub

87


Badanie Tabela 19. Obecność organizacji w portalach społecznościowych*

liczba organizacji procent badanych

* w ujęciu procentowym Wykres 30. Ocena skuteczności e-mail nie uwzględniono organizacji nie prowadzących profilu marketingu Profile/strony na portalach społecznościowych organizacje przygotowały (zało-

twórcy profili

żyły, wykonały identyfikację graficzną itd.) samodzielnie. Jedynie 3,6% ankietowanych wynajęło do tego firmę lub zleciło to osobie spoza organizacji. 65,3% profilów organizacji na portalach społecznościowych jest sprzężonych z ich stronami internetowymi. 26,6% nie ma podpiętego profilu do strony, 8,1% nie była w stanie udzielić odpowiedzi w wyżej wymienionej kwestii. 24,1%

3,4%

20,6%

częstotliwość publikowania treści

Profile w mediach społecznościowych aktualizowane są zasadniczo często. 22,5% organizacji dokonuje aktualizacji (dodaje wpisy, publikuje zdjęcia, filmy itd.) codziennie, kolejne 31,1% mniej więcej co drugi dzień. Raz w tygodniu nowe treści publikuje 16,2% organizacji. Około 1/3 ankietowanych nie potrafiła wskazać częstotliwości aktualizacji wybierając odpowiedź: publikujemy treści nieregularnie, gdy mamy do przekazania istotne informacje (patrz: wykres 34). 51,9%

skuteczny

raczej skuteczny

Wykres 34. Częstotliwość publikowania treści na profilach w mediach społecznościowych raczej nieskuteczny nieskuteczny

ela 18. Ocena skuteczności e-mail marketingu a rozsyłanie newslettera

ocena skuteczny i raczej skuteczny eskuteczny i raczej nieskuteczny

,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0%

liczba portali społecznościowych, w których profil prowadzi organizacja 5 6 1 2 3 4 10 3 107 58 31 13 (4,5%) (1,4%) (48,1%) (26,1%) (14%) (5,9%)

tak 80,9% 19,1%

0,9%

rozsyłanie newslettera 29,3%

nie 74,5% 25,5%

22,5%

nie rzadziej niż raz dziennie nie rzadziej niż 3 razy w tygodniu nie rzadziej niż 4 razy w miesiącu

Wykres 31. Ocena skuteczności e-mail marketingu a częstotliwość wykorzystywania 16,2% e-maila w celach informacyjnych

nieregularnie, gdy są do przekazania istotne informacje 31,1%

brak aktualizacji

Organizacje równie często jak publikacją nowych treści zajmują się monitoroOrganizacje równie często jak publikacją nowych treści zajmują się monitorowaniem swoich waniem swoich profilów/stron w mediach społecznościowych. Co najmniej raz profilów/stron w mediach społecznościowych. Co najmniej raz w tygodniu statystyki popularności w tygodniu statystyki popularności sprawdza blisko połowa organizacji (44,1%), sprawdza blisko połowa organizacji (44,1%), kolejnych 26% robi to co najmniej raz w miesiącu. kolejnych 26% robi to co najmniej raz w miesiącu. Rzadziej statystyki sprawdza Rzadziej statystyki sprawdza 22,1% a tylko 7,2%(patrz: nie robi tego 35). nigdy (patrz: wykres 22,1% ankietowanych, a tylkoankietowanych, 7,2% nie robi tego nigdy wykres skuteczny (24,1%) raczej skuteczny (51,9%) raczej nieskuteczny nieskutecznystatystyki (3,4%) 34). 58,5% organizacji uwzględnia podczas planowania swoich działań z wykorzystaniem (20,6%) tego kanału. Im częściej monitorowane są statystyki swoich profilów tym częściej uwzględniane są one przy planowaniu kolejnych działań. Ponad 80% organizacji, które uwzględniają statystyki przy częste wykorzystywanie poczty regularne wykorzystywanie poczty planowaniu działań, sprawdza statystyki co najmniej raz w tygodniu. Blisko 60% organizacji, które nie sporadyczne wykorzystywanie poczty rzadkie wykorzystywanie poczty lub brak uwzględniają statystyk po prostu nigdy ich nie monitoruje (patrz: tabela 20).

88


Badanie

Wykres 35. Częstotliwość monitorowania swoich profilów/stron 7,2%

22,1%

44,1%

co najmniej raz w tygodniu co najmniej raz w miesiącu radziej niż raz w miesiącu nigdy

26,6%

58,5% organizacji uwzględnia statystyki podczas planowania swoich działań z wykorzystaniem tego kanału. Im częściej monitorowane są statystyki swoich proTabela 20. filów tym częściej uwzględniane są one przy planowaniu działań. Ponad Uwzględnianie statystyk podczas planowania działań kolejnych z wykorzystaniem mediów 80% organizacji, które uwzględniają statystyki przy planowaniu działań, sprawdza społecznościowych a częstotliwość monitorowania statystyk. statystyki co najmniej raz w tygodniu. Blisko 60% organizacji, które nie uwzględniają statystykuwzględnianie po prostu nigdy ich nie monitoruje (patrz:swoich tabeladziałań 20). częstotliwość statystyk podczas planowania monitorowania z użyciem mediów społecznościowych suma Tabela 20. Uwzględnianie statystyk podczas planowania działań z wykorzystaniem statystyk swoich tak raczej tak raczej nie nie mediów społecznościowych a częstotliwość monitorowania statystyk. profilów: częstotliwość Co najmniej raz w 48 uwzględnianie 35statystyk podczas12planowania swoich 3 działań 98 monitorowania statystyk z użyciem mediów społecznościowych tygodniu (82,8%) (48,6%) (17,1%) (13,6%) suma nie swoich profilów: tak raczej tak raczej nie Co najmniej raz w 7 25 26 1 3 (13,6%) 98 59 48 (82,8%) 35 (48,6%) 12 (17,1%) Co najmniej raz w tygodniu miesiącu (12,1%) (34,7%) (37,1%) (4,6%) 1 (4,6%) 59 7 (12,1%) 25 (34,7%) 26 (37,1%) Co najmniej raz w miesiącu Radziej niż raz w 3 12 29 5 5 (22,7%) 49 3 (5,1%) 12 (16,7%) 29 (41,5%) Radziej niż raz w miesiącu 49 miesiącu (5,1%) (16,7%) (41,5%) (22,7%) 13 (59,1%) 16 0 (0%) 0 (0%) 3 (4,3%) nigdy 0 0 3 13 222 suma nigdy 16 (0%) (0%) (4,3%) (59,1%) 222 suma (100%)

reklama w mediach społecznościowych

18,4% organizacji, które uczestniczyły w badaniu, korzystały z reklam w mediach 18,4% organizacji, które w badaniu, z reklam w mediach społecznościowych, w tym uczestniczyły 17,1% planuje stosować takąkorzystały formę promocji w przyspołecznościowych, w tym 17,1% planuje stosować taką (81,6%) formę promocji przyszłości. Zdecydowana szłości. Zdecydowana większość organizacji nigdy niewwykupiła reklamy z większość organizacji (81,6%) nigdy nie wykupiła reklamy w nie mediach mediach społecznościowych, z czego jedna trzecia uważaspołecznościowych, tej formy promocjiz czego jedna trzecia nie uważa tej formy promocjii nie za potrzebną swojej organizacji przewiduje korzystać za potrzebną swojej organizacji przewiduje korzystać z nieji nie w przyszłości z niej w(patrz: przyszłości (patrz: wykres 36).wykres 35). W kolejnym pytaniu poproszono respondentów o wskazanie zdania, które najlepiej charakteryzuje komunikację z odbiorcami działań organizacji i jej sympatykami za pośrednictwem mediów społecznościowych.

89


Badanie

Wykres 36. Korzystanie z odpłatnych form promocji w mediach społecznościowych Wykres 30. Ocena skuteczności e-mail marketingu

organizacje zazwyczaj uwzględniające budżet na reklamę w mediach społecznościowych

6,3% 10,8%

28,4%

1,3%

3,4%

20,6%

organizacje korzystające z reklam w mediach społecznościowych i gotowi uwzględnić je w przyszłości organizacje korzystające z reklam w mediach społecznościowych, ale nie planujące ponownego korzystania z nich

24,1%

53,2%

organizacje nie korzystające z reklam (…), ale chętne do sprawdzenia takiej możliwości

51,9%

Organizacje przyznały, że pomimo dużej aktywności, tylko niektóre z treści publikowanych w portalach społecznościowych budzą zainteresowanie odbiorców W kolejnym pytaniu poproszono respondentów o wskazanie zdania, które najlepiej (42,8%). Mniej więcej co dziesiąta organizacja prowadzi małą liczbę działań i nie charakteryzuje komunikację z odbiorcami działań organizacji i jej sympatykami za pośrednictwem raczej nieskuteczny jest w stanienieskuteczny utrzymać stałego zaangażowania internautów (13,5%), a podobna mediów społecznościowych. Organizacje przyznały, że pomimo dużej aktywności, tylko niektóre z liczba respondentów przyznała, że nie przykłada wagi do angażowania odbiortreści ców publikowanych w portalach społecznościowych budzą zainteresowanie odbiorców za pośrednictwem mediów społecznościowych (10,8%). Co trzecia organiza-(42,8%). Mniej więcej co dziesiąta organizacja prowadzi małą liczbę działań i nie jest w stanie utrzymać stałego ela 18. Ocena skuteczności e-mail marketingu a rozsyłanie newslettera cja stwierdza, że publikowane przez nią treści spotykają się z zainteresowaniem zaangażowania internautów (13,5%), a podobna liczba respondentów przyznała, że nie przykłada odbiorców (32,9%) (patrz: wykres 37). wagi do angażowania odbiorców za pośrednictwem mediów społecznościowych (10,8%). rozsyłanie newslettera służą również wymianie doświadczeń i dzieleniu się Co trzecia Media społecznościowe organizacja stwierdza, że publikowane nią treści spotykają sięinnych z zainteresowaniem odbiorców ocena takinspiracjami. 52,3% nie przez organizacji regularnie śledzi działania organizacji poza(32,9%) (patrz: wykres 36). skuteczny i raczej skuteczny 80,9% 74,5% rządowych w mediach społecznościowych, 44,6% robi to sporadycznie, a jedynie eskuteczny i raczej nieskuteczny 19,1% 25,5% 3,1% wcale.

komunikacja z odbiorcami skuteczny raczej skuteczny

Wykres 37. Komunikacja z odbiorcami działań37. za Komunikacja pośrednictwem mediów Wykres z odbiorcami ikacja z odbiorcami społecznościowych działań37. za pośrednictwem mediów Wykres Komunikacja z odbiorcami nictwem mediów Wykres 31. Ocena skuteczności e-mail działań społecznościowych za pośrednictwem mediów marketingu a częstotliwość wykorzystywania ościowych 10,8% społecznościowych e-maila w celach informacyjnych Wykres 37. Komunikacja z odbiorcami

,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0%

publikowane treści spotykają się z

publikowane treści spotykają się z zainteresowaniem odbiorców tylko niektóre treści budzą zainteresowanie odbiorców

działań za pośrednictwem mediów 10,8% zainteresowaniem odbiorców 13,5% 32,9% niektóretreści treścispotykają budzą się z publikowane społecznościowych tylko Wykres 10,8% 37. Komunikacja z odbiorcami zainteresowanie odbiorców zainteresowaniem odbiorców 13,5% 32,9% działań za pośrednictwem mediów nie jest możliwe utrzymanie publikowane treści spotykają się z tylko niektóre treści budzą stałego zaangażowania odbiorców zainteresowaniem odbiorców zainteresowanie odbiorców 13,5% 32,9% społecznościowych norganizacje nie przykładające wagi tylko niektóre treści budzą stałego nie jest możliwe utrzymanie 10,8%

do zaangażowania odbiorców zainteresowanie odbiorców zaangażowania odbiorców publikowane treści spotykają się z (20,6%) nie jest możliwe utrzymanie stałego norganizacje nie przykładające zainteresowaniem odbiorców wagi norganizacje nie przykładające wagi zaangażowania odbiorców do zaangażowania odbiorców 13,5% 32,9% częste wykorzystywanie poczty do zaangażowania odbiorców regularne wykorzystywanie poczty 10,8% tylko niektóre treści budzą 42,8% norganizacje nie przykładające wagi zainteresowanie odbiorców sporadyczne wykorzystywanie poczty rzadkie wykorzystywanie poczty lub brak do zaangażowania publikowane treściodbiorców spotykają się z nie jest możliwe utrzymanie zainteresowaniem odbiorcówstałego 42,8% 13,5% 32,9% zaangażowania odbiorców tylko iniektóre treści Media społecznościowe służą również wymianie doświadczeń dzieleniu siębudzą inspiracjam norganizacje nie przykładające zainteresowanie 52,3% organizacji regularnie śledzi działania innych organizacji pozarządowych wodbiorców mediach wagi do zaangażowania odbiorców nie jest możliwe utrzymanie stałego społecznościowych, 44,6% robi to sporadycznie, a jedynie 3,1% wcale. Media społecznościowe i dzieleniu się inspiracjam 42,8% służą również wymianie doświadczeń zaangażowania odbiorców ymianie90 doświadczeń i dzieleniu się inspiracjami. nie jest możliwe utrzymanie stałego raczej skuteczny (51,9%) raczej nieskuteczny zaangażowania odbiorców

skuteczny (24,1%)

ch organizacji pozarządowych w mediach

nieskuteczny (3,4%)

42,8%

52,3% organizacji regularnie śledzi działania innych organizacji pozarządowych w mediach

norganizacje nie przykładające wagi


Badanie

Inne narzędzia i formy wsparcia Kolejna część badania poświęcona była innym narzędziom wsparcia, zarówno

5.elektronicznym, INNE NARZĘDZIA WSPARCIA jak i tradycyjnym w postaci szkoleń i źródeł wiedzy na temat

narzędzia internetowe

nowych technologii dla organizacji obywatelskich. Kolejna część badania poświęcona była innym narzędziom wsparcia, zarów elektronicznym, jakorganizacja i tradycyjnym w korzysta postaci szkoleń i źródeł wiedzy na temat nowych technologii Blisko co trzecia nie z żadnego internetowego narzędzia, organizacji obywatelskich. które mogłoby usprawnić działania organizacji. Niecała połowa używa jednak Blisko trzecia organizacja nie korzysta z żadnego internetowego narzędzia, które mogł narzędzi do co gromadzenia i udostępniania treści pomiędzy wieloma urządzeniami usprawnić działania Niecała połowazarządzanie używa jednak narzędzipracy do gromadzeni (46,4%), a co trzecia organizacji. narzędzi usprawniających i organizację udostępniania treści pomiędzy wieloma (46,4%), a co trzecia narzędzi usprawniając (takich jak: Kalendarz Google, Asana,urządzeniami Trello itd.; 34%) i narzędzia do prowadzenia spotkań online (Skype, 36,4%). W mniejszym stopniu zarządzanie i organizację pracyGoogle (takichhangout; jak: Kalendarz Google, Asana, Trello itd.; wy34%) i narzędzia korzystywane są narzędzia pozwalające na wspólną pracę dokumentami prowadzenia spotkań online (Skype, Google hangout; 36,4%). W nad mniejszym stopniu wykorzystyw Googlepozwalające Apps, Office 28,2%), narzędzia do tworzenia grafik i 365; 28,2 są(np. narzędzia na365; wspólną pracę nad dokumentami (np.prezentacji, Google Apps, Office innych multimedialnych treści (prezi.org, 21,3%) oraz narzędzia narzędzia do tworzenia prezentacji, grafik infogr.am; i innych multimedialnych treści wspoma(prezi.org, infogr. gające oraz organizację wydarzeń - konferencji, szkoleńwydarzeń itd. (np. Doodle.com, Evenea. 21,3%) narzędzia wspomagające organizację - konferencji, szkoleń itd. ( pl, Uczestnicy.pl; 15,8%). Jedynie co dziesiąta organizacja wykorzystuje narzędzia Doodle.com, Evenea.pl, Uczestnicy.pl; 15,8%). Jedynie co dziesiąta organizacja wykorzyst do prowadzenia konferencjikonferencji online (Google hangout, platformy prowadzenia narzędzia do prowadzenia online (Google hangout,do platformy do prowadze webinarów; 8,2%) (patrz: wykres 38). webinarów; 8,2%) (patrz: wykres 37).

Wykres 38. Narzędzia wykorzystywane przez organizacje w celu usprawnienia ich działalności 50,0%

46,4%

40,0%

36,4%

34,0%

32,3%

28,20%

30,0%

21,3% 20,0%

15,8% 8,2%

10,0% 0,0%

narzędzia do gromadzenia i udostępniania treści pomiędzy wieloma urządzeniami narzędzia do prowadzenia spotkań online narzędzia usprawniające zarządzanie i organizację pracy narzędzia pozwalające na wspólną pracę nad dokumentami narzędzia do tworzenia prezentacji, grafik i innych multimedialnych treści narzędzia wspomagające organizację wydarzeń - konferencji, szkoleń itd. narzędzia do prowadzenia konferencji online żadnego

Narzędzia do gromadzenia i udostępniania treści pomiędzy wieloma urządzeniami Narzędzia nie tylko są używane przez organizacje, ale również donajchętniej gromadzenia i udostępniania treści pomiędzy wielomanajwyżej urządzeniami nie ty oceniane w kontekście przydatności w funkcjonowaniu organizacji Wy- przydatn są najchętniej używane przez organizacje, ale również najwyżej oceniane(61,5%). w kontekście mienione narzędzia są oceniane dość pozytywnie: trzy z nich za przydatne w funkcjonowaniu organizacji (61,5%). Wymienione narzędzia są oceniane dość uznała pozytywnie: trz ponad połowa ankietowanych, dwa kolejne zyskały pozytywne opinie u ponad nich za przydatne uznała ponad połowa ankietowanych, dwa kolejne zyskały pozytywne opini 40% organizacji. ponad 40% organizacji. Na kolejnym wykresie (wykres 38) wskazano ocenę pozytywnego wpły

poszczególnych narzędzi na funkcjonowanie organizacji. Kolorem niebieskim oznaczony jest odse organizacji, które posługują się danym narzędziem; kolor pomarańczowy pozwala zatem oce relację oceny przydatności do poziomu faktycznego użytkowania narzędzi. I tak, narzęd pozwalające na wspólną pracę nad dokumentami oceniło pozytywnie o 23% więcej respondentów

91


Badanie

Na kolejnym wykresie (wykres 39) wskazano ocenę pozytywnego wpływu poszczególnych narzędzi na funkcjonowanie organizacji. Kolorem niebieskim oznaczony jest odsetek organizacji, które posługują się danym narzędziem; kolor pomarańczowy pozwala zatem ocenić relację oceny przydatności do poziomu faktycznego użytkowania narzędzi. I tak, narzędzia pozwalające na wspólną pracę nad dokumentami oceniło pozytywnie o 23% więcej respondentów w stosunku do ankietowanych, którzy z tych narzędzi korzystają. Narzędzia wspomagające organizację wydarzeń – októrzy 21%, narzędzia usprawniające i organizacjęorganizac stosunku do ankietowanych, z tych narzędzi korzystają.zarządzanie Narzędzia wspomagające pracy – o 19,3%, narzędzia do tworzenia prezentacji, grafik i innych multimedialwydarzeń – o 21%, narzędzia usprawniające zarządzanie i organizację pracy – o 19,3%, narzędzia d nych treści – o 18,9%, narzędzia gromadzenia i treści udostępniania pomiędzy tworzenia prezentacji, grafik i innychdomultimedialnych – o 18,9%,treści narzędzia do gromadzenia wieloma urządzeniami – o 15,1%, narzędzia do prowadzenia konferencji online o udostępniania treści pomiędzy wieloma urządzeniami – o 15,1%, narzędzia do– prowadzen 14,5%, a narzędzia do prowadzenia spotkań online – 5,2% in plus. konferencji online – o 14,5%, a narzędzia do prowadzenia spotkań online – 5,2% in plus.

Wykres 39. Ocena wpływu narzędzi na działanie organizacji 70,0% 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0%

portale i strony

o nowych technologiach

programy edukacyjne

92

żadne z wymienionych

narzędzia do prowadzenia konferencji online

narzędzia wspomagające organizację wydarzeń - konferencji, szkoleń itd.

narzędzia do tworzenia prezentacji, grafik i innych multimedialnych treści

narzędzia do prowadzenia spotkań online

narzędzia pozwalające na wspólną pracę nad dokumentami

narzędzia usprawniające zarządzanie i organizację pracy

narzędzia do gromadzenia i udostępniania treści pomiędzy wieloma urządzeniami

0,0%

Ponad połowa ankietowanych – 62,8% – nie zna i nie korzysta z portali czy też połowa ankietowanych – technologiach 62,8% – nie zna i nie korzysta z portali czy też stro stron Ponad internetowych informujących o użytecznych dla organizacji internetowych informujących o technologiach użytecznych dla organizacji pozarządowych. pozarządowych. Co piąta organizacja korzysta z informacji publikowanych przez Co pią organizacja z informacji publikowanych przez ngo.pl (w technologie.ngo.pl; 20,6%), a c ngo.pl (w korzysta tym technologie.ngo.pl; 20,6%), a co dziesiąta zetym strony technologie.org. dziesiąta ze strony technologie.org.pl (11,3%). Inne serwisy i strony wskazywano sporadycznie. pl (11,3%). Inne serwisy i strony wskazywano sporadycznie. 61,5% organizacji nigdy nie uczestniczyło w programach edukacyjnych, programach wsparci ngo.pl technologie.ngo.pl technologie org.plorganizac szkoleniach, czy konferencjach z zakresu wykorzystywania nowych technologii przez pozarządowe. Tymczasem prawie wszystkie (92,1%) wyrażają zainteresowanie udziałem 61,5% organizacji nigdy nieinformacyjno-edukacyjnym uczestniczyło w programach progradziałaniach o charakterze w edukacyjnych, wyżej wskazanym zakresie. 93,5 mach wsparcia, szkoleniach, czytypu konferencjach wykorzystywania no- Ankietowa respondentów przyznało, że tego działania sąz zakresu potrzebne (patrz: wykres 39). wych technologii organizacje pozarządowe. Tymczasem prawie wszystkie wskazywali przy tymprzez na praktyczny charakter takich zajęć oraz dostosowanie treści szkolenia d (92,1%) umiejętności wyrażają zainteresowanie poziomu uczestników. udziałem w działaniach o charakterze informacyjno-edukacyjnym w wyżej wskazanym zakresie. 93,5% respondentów przyznało, że tego typu działania są potrzebne (patrz: wykres 40). Ankietowani wskazywali przy tym na praktyczny charakter takich zajęć oraz dostosowanie treści szkolenia do poziomu umiejętności uczestników.


Powodzenia w przeciąganiu Internetu na Waszą stronę!

Podążaj za nowymi technologiami dla ngo:

www.facebook.com/hashNGO


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.