Pracownia Obywatelska

Pracownia Obywatelska

Kraków, Poland

Animujemy inicjatywy na rzecz dobra wspólnego, wzmacniamy partycypacyjny model demokracji oparty na zasadach dialogu i pomocniczości, wspieramy budowę silnego trzeciego sektora działającego w oparciu o wysokie standardy.

www.pracowniaobywatelska.pl