The user logo

Pracownia nr 6

PRACOWNIA NR 6 Pracownia nr 6 to dyplomująca pracownia grafiki warsztatowej dla lat 2-5 na Akademii Sztuk Pięknych w Watszawie. Prowadzona jest przez profesora zwyczajnego Andrzeja Węclawskiego, wraz z asystentem doktorem Mateuszem Dąbrowskim

Publications