Pracownia nr 6

Warsaw, PL

PRACOWNIA NR 6 Pracownia nr 6 to dyplomująca pracownia grafiki warsztatowej dla lat 2-5 na Akademii Sztuk Pięknych w Watszawie. Prowadzona jest przez profesora zwyczajnego Andrzeja Węclawskiego, wraz z asystentem doktorem Mateuszem Dąbrowskim

https://www.pracownianr6.com

Publications