Pracownia nr 6

Pracownia nr 6

Warsaw, Poland

PRACOWNIA NR 6
Pracownia nr 6 to dyplomująca pracownia grafiki warsztatowej dla lat 2-5

na Akademii Sztuk Pięknych w Watszawie.

Prowadzona jest przez profesora zwyczajnego Andrzeja Węclawskiego,

wraz z asystentem doktorem Mateuszem Dąbrowskim

www.pracownianr6.com