Page 1

Kompetente investeringsr책d og god langsiktig avkastning.


Kun det beste er godt nok. - Fond - Eiendom - Shipping - Infrastruktur - Private equity - Derivater - Fondsforsikring - Obligasjoner - Aksjer


Kunde og rådgiver sitter i samme båt. Finanshuset Acta er til for at kundene skal få god avkastning på pengene sine. Med utgangspunkt i din situasjon, utarbeider investeringsrådgiveren en portefølje som er i tråd med din risikoprofil, tidshorisont og målsetting. Porteføljen settes sammen av investeringsløsninger fra de beste forvalterne i markedet. Vi er uavhengige – helt uten bindinger. Kulturen vår er preget av energi og kvalitet.

Den gode følelsen av tryggheT Du vurderer Finanshuset Acta fordi du ønsker høyere avkastning på pengene dine. Slagordet “Vi forvalter tillit” henviser til at vi har dyktige autoriserte rådgivere, de aller beste investeringsløsningene, god rapportering og oppfølging. Du kan være trygg på at du får nøytrale råd og alltid vet hva du betaler for. Du skal være fortrolig med planen som blir lagt for sparingen din. Det er denne forståelsen vi har bygd det nye Finanshuset Acta på.

Godt lesestoff I denne brosjyren kan du lese litt om hvilke måter du kan være kunde på, hvilke betalingsmodeller du kan velge mellom, hvordan Porteføljekonto gjør at vi alle sitter i samme båt, samt om forvaltningsplanen som sikrer at vi navigerer riktig i forhold til kursen vi er blitt enige om.


3 måter å være kunde på. Personlig investeringsrådgivning

Du får tilgang til en autorisert rådgiver som følger opp dine investeringer og hjelper deg med å nå dine mål. Rådgiver setter opp en investeringsportefølje som er tilpasset din situasjon og ditt ønske om avkastning opp mot din vilje til å ta risiko. Hva får du som kunde? • Din egen autoriserte investeringsrådgiver. • Rådgiver tar utgangspunkt i en situasjonsbeskrivelse og en lovpålagt egnethetsvurdering for å kartlegge hvilke investeringsformer som passer for deg. • Det utarbeides en forvaltningsplan som hjelper oss å navigere riktig. Det sikrer at vi gjennomfører investeringer i henhold til din risikovilje. • Rådgiver vil på bakgrunn av din forvaltningsplan, rådende markedsforhold og løpende samtaler anbefale salg og kjøp av nye og eksisterende investeringer. • Du kan forvente at rådgiver kontakter deg når det er noe du bør ta stilling til. Rådgiver vil ellers være tilgjengelig som din samtalepartner i alle vurderinger omkring dine investeringer og andre finansielle ønsker og behov. Følg utviklingen på dine investeringer Du har tilgang til din egen side på Actas nettsider der du til en hver tid kan følge utviklingen på dine investeringer. Du får også investeringsrapporter i posten, samt årlige skatterapporter.

Ordreformidling på telefon

Meglerbordet veileder kunder som selv ønsker å gjennomføre kjøp og salg av investeringsprodukter. Du får tilgang til spennende spareløsninger, god og enkel informasjon om produktene og generelle markedsbaserte anbefalinger fra våre eksperter. Fordeler med å velge tjenester fra meglerbordet: • Tilgang til god kundestøtte fra våre investeringsmeglere • Oppdatert oversikt over dine investeringer på nett • Analyser fra Actas eksperter • Tilgang på enkel produktinformasjon • Mulighet til å investere i 300 produkter

Fondshandel på internett

Du trenger ingen forkunnskap for å handle fond hos Finanshuset Acta. Våre fondsanalytikere vurderer kontinuerlig kvaliteten på over 300 profesjonelle forvaltere som vi samarbeider med. Analyser og kvalitetssikring av produkter Vi analyserer både forvaltningsorganisasjon og forvaltnings-team, deres investeringsprosess, deres risikojusterte avkastning over tid og hvordan de håndterer risiko. Vi legger vekt på lang erfaring hos forvalterne og krever spisskompetanse innenfor utvalgte områder. Du får daglig oppdatering på dine investeringer, oversikt over transaksjoner og avkastning på investeringene. Enkel handel Ved å logge deg inn på “Min side” med BankID får du muligheten til å kjøpe, bytte og selge fond. Du kan også opprette en spareavtale, samt overføre penger til din Acta-konto og få oversikt over alle ordrene dine. Du kan også logge inn på “Min side” med kode som du kan få på din mobiltelefon.


Personlig investeringsr책dgivning

Ordreformidling p책 telefon

Handel p책 internett


Porteføljekonto

Handelskonto


2 måter å betale på. En klassiker - og en god nyhet for aktive investorer Tradisjonelt har finansbransjen tatt et tegningshonorar for hvert kjøp eller salg som gjøres. Dette er fremdeles en mulig betalingsmodell – hos oss kalt Handelskonto – som vil passe for noen kunder. I Finanshuset Acta har vi utviklet en alternativ modell for kunder som vil sikre seg nøytral rådgivning og velge sparealternativer fra et bredt produktutvalg. I nyheten Porteføljekonto faller tegningshonoraret ved hver enkelt transaksjon bort.

Hvem passer Porteføljekonto for? Porteføljekonto passer best for aktive investorer som foretar endringer i porteføljen. Uten ekstra kostnader kan du gjøre så mange investeringer eller fondsbytter du vil innenfor Actas investeringsunivers. Inngangsbeløpet for investeringer gjennom Porteføljekonto er minimum 500 000 kroner. De største kundene har plassert mer enn 100 millioner kroner.

Hvem passer tradisjonell Handelskonto for? Den som kun har investert i langsiktige produkter og tenker å sitte stille med investeringen ut løpetiden, bør vurdere tradisjonell Handelskonto. Med denne modellen kan man ikke benytte seg av andre tilleggstjenester knyttet til Porteføljekonto. Dersom man ønsker å reinvestere etter salg av en eksisterende portefølje, kan det være fornuftig å inngå avtale om Porteføljekonto. Reinvestering vil da skje uten tegningskostnader.

Du kan skifte mellom modellene Kundene får selvfølgelig råd og hjelp uavhengig av hvilken kontotype man velger. Vi tror imidlertid at Porteføljekonto er fremtidens rådgivningsplattform. Skulle du finne ut at du heller vil ha en vanlig handelskonto, er det kostnadsfritt og uten bindingstid å skifte til denne modellen.


Porteføljekonto er nøytralitet i praksis. Våre rådgivere og meglere setter kundens interesser først. Med Porteføljekonto betaler våre kunder en forutsigbar prosentvis årlig avgift. Vi har ingen inntekter fra kjøps- og salgsgebyrer, ingen forvaltningsinntekter og heller ikke tradisjonelle kurtasje­inntekter. Porteføljekonto er en nøytral investeringsmodell. Inntekter vi mottar fra forvaltere tilbakeføres til deg som kunde. Vi har med andre ord ingen interesse i at du skal gjøre flest mulig transaksjoner – kun i at din portefølje skal vokse. Dette er vår nøytralitet i praksis. Vi kan dermed gi nøytrale råd og velge investeringsløsninger fra de beste aktørene. I Porteføljekonto har du og rådgiver sammenfallende interesser: Økt avkastning på investert beløp. Rådgiverens lønn øker bare når din portefølje stiger i verdi. Porteføljekonto er i tråd med våre kunders ønsker om nøytrale investeringsråd. En slik løsning er etterspurt av både Finanstilsynet og europeiske myndigheter.

Derfor bør du velge Porteføljekonto: • Fritt antall transaksjoner • Personlig forvaltningsplan • Tilgang til et bredt investeringsspekter • Tilgang til skatt- og regnskapstjenester • Hjelp til å opprette investeringsselskap • Forutsigbar avgift på 1,25-2,25 prosent per år

Spar skatt - porteføljekonto med forsikring

Fast prosentvis årlig avgift

2,25 % 1,90 % 1,50 % 1,25 % 0,5–5

5-10

10-25

25+

Plassering i millioner kroner

Jo mer du har plassert, jo lavere blir den forutsigbare prosentvise avgiften

Porteføljekonto med forsikring gir investor mulighet for å spare skatt ved gevinst og enklere rapportering. Porteføljekonto med forsikring er en kapitalforsikring. Denne forsikringsløsningen fungerer som Porteføljekonto, men i tillegg får investor fordelene som en kapitalforsikring gir. Løsningens kanskje største fordel er muligheten for å utsette skatt ved eventuelle gevinster på investeringene som gjøres i Porteføljekontoen. Dette betyr at også dine eiendoms-, shipping-, infrastruktur- og private equity investeringer kan flyttes inn i kapitalforsikringen, med den fordel at eventuelle foreløpige tap kan trekkes fra ”på skatten” allerede i år. Fremtidig verdistigning vil så forbli skattefri inntil beløpet tas ut fra kapitalforsikringen. Investor kan selv bestemme hvem som skal være eier av forsikringen og når utbetalinger skal skje. Med denne nye løsningen får investor ett kontaktpunkt å forholde seg til og dette gjør det lettere å få oversikt over alle plasseringene. All rapportering skjer via Acta og man kan følge sine investeringer på nettet eller på papirrapporter som sendes til deg en gang i kvartalet.


Nøytral rådgivning

Porteføljekonto

Nøytral prising

Nøytral avlønning


Tromsø

25 steder å få lønnsomme råd. De nærmere 300 medarbeiderne er fordelt på 25 rådgivningskontorer og meglerbord i Norge og Sverige.

Trondheim

Ålesund

Hamar Bergen Sandvika

Oslo

Västerås

Karlstad

Haugesund Tønsberg

Stockholm

Fredrikstad

Stavanger/Hovedkontor Linköping Kristiansand

Borås Jönköping

Göteborg

Halmstad Helsingborg

Kristianstad Malmö

Uppsala


Alt du forventer i et finanshus, pluss litt til. I Finanshuset Acta finner du et stort spekter av finansielle tjenester og investerings­produkter. Du får nøytrale råd om valg av investeringsløsninger fra de mest profesjonelle forvalterne. Videre gir vi deg tilgang til en fondsanalyse med sterke historiske resultater. Vi setter opp og følger en forvaltningsplan som best mulig sikrer at vi når målene. Vi tilbyr corporate-avdeling for oppfølging av større kunder, aksjehandelsløsning og ikke minst etterspurte skatteløsninger med forsikringsforslag og hjelp til etablering av selskaper. Vi hjelper til med regnskapsføring, revisjon og juridiske tjenester. I sum er dette et tilbud som gjør Acta til et komplett finanshus.

Nærhet avler tillit I Acta vil du merke at kulturen er preget av energi og en utpreget evne til å ta initiativ. Vi ønsker nær kontakt med kundene våre – og tror det er avgjørende for at du skal bli fornøyd med oss.

Interessefellesskap Finanshuset Acta tilbyr en prissetting som tydelig viser at vi gir våre kunder uavhengige råd i forhold til investeringsløsningene som anbefales. Lønningene til våre rådgivere påvirkes ikke av hvilke produkter kunder velger. Lønnssystemet sikrer uavhengig rådgivning ved at våre rådgivere lønnes i henhold til to kundevennlige variabler: Hvor fornøyde kundene er og avkastningen på porteføljen. Forutsigbare kostnader og interessefellesskap mellom deg og rådgiver gjør Finanshuset Acta til et godt sted å la pengene vokse.


WWW.ACTA.NO

Acta porteføljekonto  

porteføljekonto

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you