__MAIN_TEXT__

Page 1


8

Golf

ille”

of ter H “H


nieuw erfrecht roerende goederen/geld onroerende goederen

waardering dag schenking + indexering tot dag overlijden erater

oud erfrecht - voor 01/09/2018 roerende goederen

waardering dag schenking

onroerende goederen

waardering dag schenking

nieuw erfrecht Lotje kreeg geld

nieuw erfrecht aantal kinderen geen belang

wettelijke reserve

beschikbare reserve

1/2de

1/2de

oud erfrecht - voor 01/09/2018 aantal kinderen

wettelijke reserve

beschikbare reserve

enig kind

1/2de

1/2de

2 kinderen

2/3de

1/3de

vanaf 3 kinderen

3/4de

1/4de

waarde dag vd schenking

waardering

te verrekenen

175.000 EUR

190.278,20 EUR

-12.720,04 EUR +12.720,04 EUR

Alejandro kreeg appartement

145.000 EUR

164.838,11 EUR

totaal in te brengen schenkingen

320.000 EUR

355.116,30 EUR

per kind

160.000 EUR

177.558,20 EUR


oud erfrecht - voor 01/09/2018 Lotje kreeg geld

waarde dag vd schenking

waardering

te verrekenen

Erfbelasting Vlaams Gewest-Tarief in rechte lijn tussen partners (incl. 1 jaar feitelijk samenwonend)

175.000 EUR

175.000 EUR

+12.500 EUR

Belastingsschijf

Tarief

-12.500 EUR

tot en met 50.000 EUR

3% (*)

Alejandro kreeg appartement

145.000 EUR

200.000 EUR

totaal in te brengen schenkingen

320.000 EUR

375.000 EUR

50.000,01 EUR tem 250.000 EUR

9%

per kind

160.000 EUR

187.500 EUR

vanaf 250.000,01 EUR

27%

simulatie nalatenschap 750.000 EUR

Totaal bedrag over de voorgaande schijven

1.500 EUR 19.500 EUR 154.000 EUR


Wereldwijd neutraal gemengd fonds

2.500 EUR

1,94%

48,50 EUR

Wereldwijd defensief gemengd fonds

1.900 EUR

2,13%

40,47 EUR

Wereldwijd dynamisch gemengd fonds

1.750 EUR

5,47%

95,73 EUR

Obligatiefonds 1

1.200 EUR

0,91%

10,92 EUR

Aandelenfonds 1

600 EUR

8,70%

52,20 EUR

Aandelenfonds 2

500 EUR

10,86%

54,30 EUR

Obligatiefonds 2

800 EUR

1,73%

13,84 EUR

Alternatief fonds

750 EUR

Gemiddeld rendement/jaar

15,19%

113,93 EUR

4,30%

429,88 EUR


criteria

Werknemers en Zelfstandigen Lange Termijnsparen

VAPW

1.260 EUR

max. 2.350 EUR

min 1.600 EUR

forfaitair

forfaitair

afhankelijk van het inkomen: 176 EUR + 6% van het netto belastbaar inkomen

max. 3% van het inkomen van 2 jaar terug

fiscaal voordeel

30% + gemeentebelasting

20% + gemeentebelasting

30% + gemeentebelasting

30% + gemeentebelasting

premietaks

Nihil

Nihil

2%

4,40%

Nihil

5,55%

10% op 60 jaar

10% + gemeentebelasting bij opname wettelijk pensioen

maximale storting op jaarbasis

Pensioensparen Classic

Pensioensparen Gemaximaliseerd

980 EUR

Werknemers

type verzekering RIZIV/sol. bijdrage

Tak 21 en/of Tak 23 Nihil

Nihil

taxatie bij uitkering

8% op 60 jaar

criteria

(ook zelstandig bedrijfsleider met vennootschap)

Zelfstandigen

VAPZ maximale storting op jaarbasis fiscaal voordeel premietaks

max. 3.256 EUR

max 3.747 EUR

tot 8,17% van het netto belastbaar inkomen

tot 9,40% van het netto belastbaar inkomen

marginaal belastingstarief PB (tot 50%) + gemeentebelasting + minder sociale bijdragen Nihil

type verzekering RIZIV/sol. bijdrage taxatie bij uitkering

S-VAPZ

Nihil

Zelfstandige

(met vennootschap)

POZ

IPT

80%-regel maximum te berekenen afhankelijk van verschillende parameters waaronder loopbaan, bestaande spaarplannen,... 30% + gemeentebelasting

tarief vennootschapsbelasting

4,40%

4,40%

enkel Tak 21 Nihil

Bedrijfsleider

(zonder vennootschap)

Tak 21 en/of Tak 23 Nihil

bij wettelijk pensioen 4% fictieve rente jaarlijks aan te geven in de PB

5,55%

5,55%

10% + gemeentebelasting bij opname wettelijk pensioen

10% + gemeentebelasting bij opname 65 jaar

(bij opname wettelijk pensioen van 62 jaar: 16,5%)


auto met enkele cabine

auto met dubbele cabine

naast de chauffeur, passagiersruimte met maximum 2 plaatsen

naast de chauffeur, passagiersruimte met maximum 6 plaatsen

laadruimte afgesloten van de passagiersruimte door een tussenschot van ten minste 20 cm hoogte of bij gebrek door de rugleuning van de enige rij zetels

laadruimte volledig afgesloten van de passagiersruimte door een niet afneembare ononderbroken wand uit hard materiaal over de volle breedte en hoogte van de binnenruimte

een laadruimte waarvan de lengte minstens 50% bedraagt van de lengte van de wielbasis

een laadruimte waarvan de lengte minstens 50% bedraagt van de lengte van de wielbasis

een laadruimte die over haar hele oppervlakte bestaat uit een van het koetswerk deel uitmakende, vaste of duurzaam bevestigde horizontale laadvloer zonder verankeringsplaatsen voor bijkomende banken, zetels of veiligheidsgordels

een laadruimte die over haar hele oppervlakte bestaat uit een van het koetswerk deel uitmakende, vaste of duurzaam bevestigde horizontale laadvloer zonder verankeringsplaatsen voor bijkomende banken, zetels of veiligheidsgordels


Inclusief ombouw Lichte vrachtauto

Eenmanszaak LVA Eenmanszaak LVA Vennootschap LVA 100% beroepsmatig 85% beroepsmatig 100% beroepsmatig

Vennootschap LVA 85% beroepsmatig

BIV

0

0

0

0

Verkeersbelasting

150,61 EUR

150,61 EUR aftrekbaar voor 128,02 EUR

150,61 EUR

150,61 EUR

Verzekering BA, incl. grote omnium

1.529,38 EUR

1.529,38 EUR aftrekbaar voor 1.299,97 EUR

1.529,38 EUR

1.529,38 EUR

Onderhoud & herstellingen excl. BTW

3.000,00 EUR

3.000,00 EUR aftrekbaar voor 2.550,00 EUR (535,50 EUR A/btw) (94,50 EUR NA/btw)

3.000,00 EUR

3.000,00 EUR

(630,00 EUR A/btw)

(535,50 EUR A/btw) (94,50 EUR NA/btw)

Brandstof excl. BTW

1.548,75 EUR

1.548,75 EUR aftrekbaar voor 1.316,44 EUR (276,45 EUR A/btw) (48,79 EUR NA/btw)

1.548,75 EUR

1.548,75 EUR

(325,24 EUR A/btw)

(276,45 EUR A/btw) (48,79 EUR NA/btw)

(630,00 EUR A/btw)

(325,24 EUR A/btw)

BTW aftrek

955,24 EUR

811,95 EUR

955,24 EUR

811,95 EUR

Niet aftrekbare BTW

0

143,29 EUR

0

143,29 EUR

Voordeel alle aard

2.694,79 EUR(*)

Fiscale fiche bedrijfsleider

Lichte vrachtauto als alternatief voor uw personenwagen. Wie twijfelt nu nog? Geen ombouw Personenwagen BIV

Prijs ecxl. BTW

BTW 21%

Prijs incl. BTW

50.560,00 EUR

10.617,60 EUR

61.177,60 EUR

Parkeerpakket

1.091,00 EUR

229,11 EUR

1320,11 EUR

Distronic Plus

890,00 EUR

186,90 EUR

1.076,90 EUR

Alarm met binnenruimte detectie

522,00 EUR

109,62 EUR

631,62 EUR

Metallic

920,00 EUR

193,20 EUR

1.113,20 EUR

GARMIN Map Pilot

621,00 EUR

130,41 EUR

751,41 EUR

2.115,00 EUR

444,15 EUR

2.559,15 EUR

MB lange versie

Avantgarde desginpakket interieur TOTAAL PW Ombouw naar lichte vrachtwagen TOTAAL LVA - incl. ombouw

Inclusief ombouw Lichte vrachtauto

56.719,00 EUR

11.910,99 EUR

68.629,99 EUR

1.247,00 EUR

261,87 EUR

1.508,87 EUR

57.966,00 EUR

12.172,86 EUR

70.138,86 EUR

Eenmanszaak LVA Eenmanszaak LVA Vennootschap LVA 100% beroepsmatig 85% beroepsmatig 100% beroepsmatig

Vennootschap LVA 85% beroepsmatig

Afschrijvingsbasis/jaar

11.593,20 EUR

9.854,22 EUR

11.593,20 EUR 11.958,39 EUR(*)

BTW aftrek bij aankoop

12.172,86 EUR

10.346,93 EUR

12.172,86 EUR

Geen ombouw Personenwagen

EenmanszaakPW Eenmanszaak PW Vennootschap PW Vennootschap PW 100% beroepsmatig 85% beroepsaftrek 100% beroepsmatig 100% beroepsmatig

6.806,28 EUR

BTW aftrek 50%

5.955,50 EUR

6.285,60 EUR(*) 7.520,94 EUR(*) 7.520,94 EUR(*) 5.955,50 EUR

5.955,50 EUR

volgens CO2 aftrek 60% volgens CO2 aftrek 60% volgens CO2 aftrek 60% volgens CO2 aftrek 60%

2.055,70 EUR aftrekbaar voor 1.233,42 EUR

2.055,70 EUR aftrekbaar voor 1.048,41 EUR

2.055,70 EUR aftrekbaar voor 1.233,42 EUR

2.055,70 EUR aftrekbaar voor 1.233,42 EUR

Verkeersbelasting

433,00 EUR aftrekbaar voor 259,60 EUR

433,00 EUR aftrekbaar voor 220,83 EUR

433,00 EUR aftrekbaar voor 259,60 EUR

433,00 EUR aftrekbaar voor 259,60 EUR

Verzekering BA, incl. grote omnium

1.529,38 EUR aftrekbaar voor 917,63 EUR

1.529,38 EUR aftrekbaar voor 779,98 EUR

1.529,38 EUR aftrekbaar voor 917,63 EUR

1.529,38 EUR aftrekbaar voor 917,63 EUR

Onderhoud & herstellingen excl. BTW

3.000,00 EUR aftrekbaar voor 1.989,00 EUR (315 EUR A/ btw) (315 EUR NA/ btw)

3.000,00 EUR aftrekbaar voor 1.662,30 EUR (315,00 EUR A/btw) ( 220,50 EUR NA/btw)

3.000,00 EUR aftrekbaar voor 1.989,00 EUR (315 EUR A/ btw) (315 EUR NA/ btw)

3.000,00 EUR aftrekbaar voor 1.989,00 EUR (315 EUR A/ btw) (315 EUR NA/ btw)

Brandstof excl. BTW

1.548,75 EUR aftrekbaar voor 1.161,56 EUR (162,62 EUR A/btw) (162,62 EUR NA/btw)

1.548,75 EUR aftrekbaar voor 1.072,70 EUR (162,62 EUR A/btw) (113,83 EUR NA/btw)

1.548,75 EUR aftrekbaar voor 1.283,53 EUR (162,62 EUR A/btw) (162,62 EUR NA/btw)

1.548,75 EUR aftrekbaar voor 1.283,53 EUR (162,62 EUR A/btw) (162,62 EUR NA/btw)

BTW aftrek

477,62 EUR

477,62 EUR

477,62 EUR

477,62 EUR

Niet aftrekbare BTW

6.745,35 EUR

Voordeel alle aard

8.353,25 EUR

Fiscale fiche bedrijfsleider

BTW aftrek bij aankoop, inschrijving als

Lichte vrachtauto

Personenwagen

BTW voordeel Lichte vrachtauto

Eénmanszaak en/of vennootschap 100% beroepsgebruik

12.172,86 EUR

5.995,50 EUR

6.217,36 EUR

Eénmanszaak en/of vennootschap Keuze voor beroepsforfait 85%

10.346,93 EUR

5.955,50 EUR

4.391,43 EUR

10.346,93 EUR

volgens CO2 aftrek 60% volgens CO2 aftrek 60% volgens CO2 aftrek 60% volgens CO2 aftrek 60%

Afschrijvingsbasis/jaar

EenmanszaakPW Eenmanszaak PW Vennootschap PW Vennootschap PW 100% beroepsmatig 85% beroepsaftrek 100% beroepsmatig 100% beroepsmatig

5.955,50 EUR

BTW aftrek op de recurrente BTW voordeel Lichte vrachtauto Personenwagen autokosten, inschrijving als Lichte vrachtauto

Extrapolatie 5 jaar

Eénmanszaak en/of vennootschap 100% beroepsgebruik

955,24 EUR

477,62 EUR

477,62 EUR

2.388,10 EUR

Eénmanszaak en/of vennootschap Keuze voor beroepsforfait 85%

811,95 EUR

477,62 EUR

334,33 EUR

1.671,65 EUR

Aftrekbaar éénmanszaak 100% beroepsgebruik PW

Extra aftrek Lichte vrachtauto

(para) Fiscale besparing e.a. (*)

Extrapolatie 5 jaar

17.821,94 EUR

10.983,46 EUR

6.838,48 EUR

5.070,16 EUR

25.350,79 EUR

Aftrekbaar éénmanszaak beroepsforfait 85% LVA

Aftrekbaar éénmanszaak beroepsforfait 85% PW

Aftrekbaar éénmanszaak 100% beroepsgebruik LVA

15.148,65 EUR

9.893,39 EUR

5.255,26 EUR

4.079,49 EUR

20.397,43 EUR

Aftrekbaar vennootschap 100% beroepsgebruik LVA

Aftrekbaar vennootschap 100% beroepsgebruik PW

Extra aftrek Lichte vrachtauto

(para) Fiscale besparing e.a. (**)

Extrapolatie 5 jaar

17.821,94 EUR

11.820,09 EUR

6.001,85 EUR

1.917,91 EUR

9.589,54 EUR

Aftrekbaar vennootschap beroepsforfait 85% LVA

Aftrekbaar vennootschap beroepsforfait 85% PW

Extra aftrek Lichte vrachtauto

(para) Fiscale besparing e.a. (***)

Extrapolatie 5 jaar

18.330,42 EUR

11.820,09 EUR

6.510,33 EUR

645,59 EUR

3.227,93 EUR

Lichte vrachtwagen voor:

Eénmanszaak Eénmanszaak Vennootschap Vennootschap 100% beroepsmatig 85% beroepsforfait 100% beroepsmatig 85% beroepsforfait

Extra BTW aftrek

6.217,26 EUR

4.391,43 EUR

6.217,26 EUR

4.391,43 EUR

Extra BTW aftrek recurrente kosten cumul 5 jaar

2.388,10 EUR

1.671,65 EUR

2.388,10 EUR

1.671,65 EUR

Fiscale besparing PB of VennB door extra aftrek van autokosten cumul 5 jaar

25.350,79 EUR

20.397,43 EUR

9.589,54 EUR

3.227,93 EUR

TOTAAL procentuele besparing ten opzichte van de catalogusprijs incl. BTW

33.956,25 EUR 26.460,51 EUR 18.195,00 EUR 49,48%

38,56%

26,51%

9.291,01 EUR 13,54%


ZEEDIJK 33 - ST-IDESBALD (KOKSIJDE)

BODeGA

PA R A Z Z A R P O P U P

CONCERTPROGRAMMA 2019 VRIJDAG/VENDREDI 19 JULI/JUILLET FLAMENCO!

Miel Y Canela trio:

Hilde Geelen (dans) • Bert Vermoesen (gitaar) • Pol Vandeponseele (gitaar)

ZATERDAG/SAMEDI 20 JULI/JUILLET CHANSON!

Sarah D’hondt (zang) • Stijn Bettens (accordeon)

VRIJDAG/VENDREDI 26 JULI/JUILLET WORLD!

Nathan Daems (sax, fluit, …) • Bart Vervaeck (gitaar)

ZATERDAG/SAMEDI 27 JULI/JUILLET FLAMENCO!

Elena La Grullla (dans) • Tamara Dewispelaere (dans)

VRIJDAG/VENDREDI 2 AUGUSTUS/AOÛT CHANSON!

Sarah D’hondt (zang) • Stijn Bettens (accordeon)

ZATERDAG/SAMEDI 3 AUGUSTUS/AOÛT FLAMENCO!

Manon Selhorst (dans) • Burak Balci (gitaar)

ZATERDAG/SAMEDI 10 AUGUSTUS/AOÛT FLAMENCO!

Myrddin De Cauter (gitaar) • Imre De Cauter (cello)

UITZONDERLIJK/EXEPTIONNEL

ZONDAG/DIMANCHE 11 AUGUSTUS/AOÛT GYPSY BALKAN!

Desmadre Orkesta [Cumbia, New Orleans, Milonga]

VRIJDAG/VENDREDI 16 AUGUSTUS BLUES!

Luiz Marquez (mutli instruments) • Bruno Deneckere (zang, gitaar)

ZATERDAG/SAMEDI 17 AUGUSTUS/AOÛT FLAMENCO!

Irene Alvarez (dans, zang) • Alexander Gavilan (gitaar)

VRIJDAG/VENDREDI 23 AUGUSTUS/AOÛT BLUES!

Cajun Moon acoustic met Johan Stevens aka Stevie (gitaar, zang) • Filip Bollaert (gitaar, zang)

VRIJDAG EN ZATERDAG LIVE CONCERT MET DINNER ARRANGEMENT DINNER VAN 18:OOU TOT 20:30U CONCERT 21:00U

RESERVATIES: 0478 34 25 64 (NA 17:00U)

Price & Quality Culinair www.LekkerAanZee.be


Profile for pqgroup

DE ESSENTIE - P&Q INFOKRANT  

P&Q Group - Price & Quality Group - Stefaan Nuytten

DE ESSENTIE - P&Q INFOKRANT  

P&Q Group - Price & Quality Group - Stefaan Nuytten

Profile for pqgroup