Page 1


∑+ 77,47 ∑- 14,84 Ø 7,69 14 ∑+ 70,88 ∑- 16,48 Ø ∑+ 87,50 ∑- 9,66 Ø

∑+ 83,98 ∑- 9,39 Ø

12,64

2,84

6,63

23

5 12


I 2 30,52 II 6 37,77 III 4 38,03 IV 1 53,84

I 3 4,18 II 1 4,52 III 5 4,44 IV 2 4,39


Успех ученика

Изостанци ученика


Успех ученика по профилима

ПА

ФА

СО

ПТ

Изостанци ученика по профилима

TO

ТЗОП


I1 I2 I3 I4 I5 I6 ∑ 6 (182)

0 0 3 2 3 1 9

II 1 II 2 II 3 II 4 II 5 II 6 ∑ 6 (182)

0 0 4 3 6 0 13

4,95 %

7,14%

23,30 %

9,94 %

III 1 III 2 III 3 III 4 III 5 III 6 ∑ 6 (176)

4 7 4 20 0 6 41

IV 1 IV 2 IV 3 IV 4 IV 5 IV 6 ∑ 6 (181)

0 1 5 5 6 1 18

2,75 % I1 I3 I5 I6

1 1 1 1

2,84 % III 1 III 2 III 3 III 6

1 1 1 6

0,57 % III 5

1

4,40 % II 3 II 5

5 3

8,29 % IV 2 IV 3 IV 4 IV 5 IV 6

3 3 2 5 2

6,08 % IV 3 IV 4

4 3

IV 6

4


81 (11,23) %

33 (4,58) %

12 (1,66) %


4 ОЦЕНЕ УПИСАНЕ ПОСЛЕДЊЕ ДВЕ НЕДЕЉЕ ПРВОГ ПОЛУГОДИШТА

НЕДОВОЉАН БРОЈ ОЦЕНА У РУБРИЦИ (МАЊЕ ОД 4)

ПРЕВЕЛИК БРОЈ ИЗОСТАНАКА ИСХОД: (НЕ)ОЦЕЊЕН УЧЕНИК

ПРЕПРАВЉЕНЕ ОЦЕНЕ (аритметичка средина, реаговање ученика 1 - 3, 4)

РАЗЛИЧИТИ КРИТЕРИЈУМИ ОЦЕЊИВАЊА (НЕДОСЛЕДНОСТ)

НЕЈАСНИ КРИТЕРИЈУМИ ОЦЕЊИВАЊА

ЈЕДАН ОДГОВОР ДВЕ ОЦЕНЕ


Kraj I polugodišta 2017 - 2018. Uspeh i izostanci Prezentacija  
Kraj I polugodišta 2017 - 2018. Uspeh i izostanci Prezentacija  

Pravno -poslovna škola Niš Sednica Nastavničkog veća Jelena Mladenović, školski psiholog Prezentacija Kraj I polugodišta 2017 - 2018. Uspeh...

Advertisement