Page 1


2011/12 4,71 4,66 4,40 4,35 4,34 4,26 4,31 4,62 4,80 4,75 4,45 4,30 4,24 4,25 4,57 4,43 4,78 4,08 4,26 4,38 3,50

2012/13 4,68 4,60 4,56 4,39 4,26 4,28 4,23 4,65 4,75 4,79 4,35 4,19 4,32 4,00 4,69 4,52 4,79 4,31 4,19 4,36 3,67

II 1 II 2 II 3 II 4 II 5 II 6 II 7 III1 III2 III3 III4 III5 III6 III7 IV1 IV2 IV3 IV4 IV5 IV6 IV7

2012/13 65,17 95,42 126,91 113,55 145,00 100,75 58,91 86,48 91,20 88,83 148,66 189,81 178,16 107,74 95,21 137,04 166,75 120,83 93,07 152,23 77,15

2011/12 57,35 54,54 105,75 91,06 83,38 89,34 85,42 72,96 55,42 99,13 107,19 144,59 136,81 81,87 91,29 169,39 141,21 109,35 97,03 146,26 62,00


СО

ПА

ПТ

ТЗОП

4,70

4,63

4,30

4,03

116,38 93,34 121,84 76,18


ОБУКА Тестови и оцењивање

Споразум наставника и ученика о оцењивању

Обавезујући критеријуми

√ −√ − − −√

УСПЕХ + 0,02

Повећати обим и применљивост

знања и вештина ученика

Стално укључивање ученика

Одржати висок успех ученика

Правилник о награђивању ученика

√ −√

Учешће на

Изостанци по ученику – 5 %

евидентирања

Праћење успеха ученика

Ваннаставне активности + 10 %

Образовни карактер ученичких екскурзија

Лична одговорност ученика

√ −

манифестацијама - такмичења

Развој, неговање и подстицање вредности ученика

и правдања изостанака

√ √ −


II polugodište 2012 - 2013.  

Uspeh i izostanci učenika Pravno - poslovne škole Niš sednica 27. jun 2013.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you