Page 1

www.ppskolanis.edu.rs

ВАНРЕДНО ШКОЛОВАЊЕ -ДОКВАЛИФИКАЦИЈЕ - ДОКВАЛИФИКАЦИЈЕ - ПРЕКВАЛИФИКАЦИЈЕ

www.ppskolanis.edu.rs

ЛИЧНА КАРТА ШКОЛЕ

1. ПОСЛОВНИ СЕКРЕТАР 2. ВАТРОГАСАЦ СПЕЦИЈАЛИСТА УКРАТКО, ЗБОГ СВЕГА ОВОГА НАША ШКОЛА СЕ ЖЕЛИ UKRATKO, И ВОЛИ И РЕТКО КО МОЖЕ ЊОЈ ДА ZBOG SVEGA OVOGA ОДОЛИ. NA[A [KOLA SE `ELI I VOLI

I RETKO KO JOJ MO`E DA ODOLI. OVO JE [KOLA MOJA, ALI OD 1. SEPTEMBRA MO`E BITI I TVOJA ! ОВО ЈЕ ШКОЛА МОЈА,

АЛИ ОД 1. СЕПТЕМБРА МОЖЕ БИТИ И ТВОЈА!

http://abskolanis.blogspot.com/

КУДА ПОСЛЕ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ

Назив школе:

Правно-пословна школа Ниш Година оснивања школе: 1978. Година осамостаљења: 1994.

- ЈЕДНОГОДИШЊА СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈА:

ПРАВНО-ПОСЛОВНА ШКОЛА НИШ

Место:

Ниш

?

ЗНАМ ДА ТЕ TO БАШ МУЧИ, УПОЗНАЈ НАС, А ОНДА ИЗАБЕРИ И ОДЛУЧИ! ПРАВНО-ПОСЛОВНА ШКОЛА НИШ Трг краља Милана 8 Ниш

Адреса: Трг краља Милана 8 Интернет: www.ppskolanis.edu.rs e mail:

тел: 018 / 249 - 270 018 / 526 - 957 e-mail: abskola@mts.rs www.ppskolanis.edu.rs

abskola@mts.rs

Број одељења: 24 Подручје рада: Економија, право и администрација Проходност: Ка свим факултетима!

УЗ МАЛО СТРПЉЕЊА И ВОЉЕ, ХАЈДЕ ДА СЕ УПОЗНАМО БОЉЕ.

Социјални партнери: Предузећа, Банке, Осигуравајућа друштва, Агенције, Судови, НВО, Градска управа, Привредна комора, Сектор за ванредне ситуације, Српско - руски хуманитарни центар...

http://abskolanis.blogspot.com/

ПРАВНО-ПОСЛОВНА ШКОЛА НИШ


www.ppskolanis.edu.rs

www.ppskolanis.edu.rs

РЕДОВНО ШКОЛОВАЊЕ ПЛАН УПИСА ЗА ШКОЛСКУ 2017 / 2018. ГОДИНУ

ВАННАСТАВНЕ “КО ХОЋЕ - НАЂЕ -ДОКВАЛИФИКАЦИЈЕ НАЧИНА,

www.ppskolanis.edu.rs

АКТИВНОСТИ КО НЕЋЕ - НАЂЕ ОПРАВДАЊЕ.”

П П Ш Н ИШ - ХОР

- ДРАМСКА

ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛИ * на упису прошле године!

ПОСЛОВНИ АДМИНИСТРАТОР 2 одељење - 60 ученика (96,00 - 89,75) *

ФИНАНСИЈСКИ АДМИНИСТРАТОР 1 одељење - 30 ученика (95,00 - 87,47) * ПРАВНИ ТЕХНИЧАР 2 одељења - 60 ученика (96,25 - 86,91) *

ТЕХНИЧАР ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА 1 одељење - 30 ученика (91,97 - 84,59) *

http://abskolanis.blogspot.com/

СЕКЦИЈА

- ДЕБАТНИ КЛУБ

- МАТЕМАТИЧАРИ ШКОЛЕ - ИСТОРИЧАРИ

ШКОЛЕ

- ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО

- СПОРТСКА СЕКЦИЈА * пливање * одбојка * кошарка * рукомет * фудбал * атлетика * стрељаштво * стони тенис * гимнастика * бумеранг

- СИМУЛАЦИЈА СУЂЕЊА - БЕСЕДНИЦИ ШКОЛЕ

- САЈМОВИ ВИРТУЕЛНИХ ПРЕДУЗЕЋА И UKRATKO, ОСИГУРАВАЈУЋИХ ДРУШТАВА ZBOG SVEGA OVOGA (школски, интер/национални) NA[A [KOLA SE `ELI I VOLI I RETKO KO JOJ MO`E DA - ТАКМИЧЕЊА ODOLI. ВАТРОГАСНИХ ЕКИПА OVO JE [KOLA MOJA, - ШКОЛСКИ ЛИСТ ALI OD 1. SEPTEMBRA MO`E BITI I TVOJA !

http://abskolanis.blogspot.com/

- ХУМАНИТАРНЕ АКЦИЈЕ - ЛИКОВНА КОЛОНИЈА

- ПСИХО-СОЦИЈАЛНИ ПРОГРАМИ (вршњачка едукација, радионице, предавања...)

- УЧЕШЋЕ У ПРОЈЕКТИМА ПО ИЗБОРУ - РАЗМЕНА УЧЕНИКА (у земљи и иностранству)

http://abskolanis.blogspot.com/

2017 - 2018. Otvorena vrata Pravno - poslovna škola Niš  
2017 - 2018. Otvorena vrata Pravno - poslovna škola Niš  
Advertisement