Page 1


Успех ученика по разредима

Изостанци ученика по разредима


Успех ученика по образовним профилима

ПА

ФА

СО

ПТ

TO

ТЗОП

Изостанци ученика по образовним профилима


НЕКАД И САД ШКОЛСКА ГОДИНА

2011 2012 2012 2013 2013 2014 2014 2015

2015 2016

2016 – 2017

БРОЈ

УСПЕХ СА ПОЗИТИВНИМ

УСПЕХ СА НЕДОВОЉНИМ

ОДЕЉЕЊА

УЧЕНИКА

ОЦЕНАМА (%)

28

791

28

ОЦЕНАМА (%)

СРЕДЊА ОЦЕНА УСПЕХА

БРОЈ ИЗОСТАНАКА ПО УЧЕНИКУ

98,36

1,64

4,38

110,83

795

98,11

1,76

4,41

107,39

27

779

97,69

1,93

4,43

112,66

26

753

97,21

2,39

4,41

99,77

25

738

99,59

0,41

4,40

93,45

24

713

98,32

0,42

4,34 102,12

∑ БРОЈ


ОДЕЉЕЊЕ

I5 I6 II 1 II 4 II 6 III 1 III 3 III 6 IV 1 IV 2 IV 3 IV 4 IV 6 ∑ 13 (54,17) 713 665 (93,27)

опомена укор одељењског старешине одељењског старешине врло добро (4) добро (3) 2 2 3 3 3 1 2 6 5 3 30 (4,21)

укор одељењског већа довољно (2)

1 1 1 1 3 2 3

12 (1,68)

2 1 1 1 1 6 (0,84)


Веома важно је

не понављати своје грешке и након сваког пада устати што пре. Владета Јеротић

Ако паднеш, устани одмах и гледај да се не саплетеш поново, никако на исти камен.

2016 - 2017 kraj drugog polugodišta uspeh i izostanci  
2016 - 2017 kraj drugog polugodišta uspeh i izostanci  
Advertisement