Process-Manger-NO

Page 1

Optimal prosesstyring

Det digitale planleggingsverktøyet til skadeverksteder

www.processmanager-info.com


ProcessManager Optimal prosesstyring

ProcessManager er IT-løsningen som gjør at du kan planlegge og registrere arbeidsbelastningen, følge utviklingen av hver reparasjon og sikre levering i tide. Den tar bort alt plunderet med administrasjon av verkstedet og sikrer at du har mer tid til de viktige utfordringene i jobben!

10 gode grunnar

TIL Å BRUKE PROCESSMANAGER

• Intelligent kapasitetsplanlegging i sanntid • Øk produktiviteten ved å bruke digitale planleggingsverktøy • Planlegg og alloker arbeid til de ansatte uten problemer • Reduser uproduktiv tid og registrer reelle reparasjonstider via nettbrett • Digitale jobbkort distribuerer raskt jobber til de enkelte ansatte, noe som reduserer nedetid

• Importer data fra verkstedsstyringssystemet automatisk • Et fleksibelt og tilpasningsvennlig system som gir deg perfekt oversikt over arbeidsmængden • Fast månedlig kostnad - reparere 500 eller 800 biler, prisen vil være den samme • Permanent oppdatert oversikt over arbeidsbelastningen i verkstedet • Automatisk genererte KPI-tall som hjelper deg med å måle effektiviteten

Fördelar DIGITAL JOBBREGISTRERING AUTOMATISK ONLINE TIDRESERVATION OPRETT SMS KUNDEMÅLINGER RASKT OG LETT ENKEL OG HURTIGT JOBBSPORING

Det sier ProcessManager brukere: “ Et av målene har vært å eliminere papir. Hver skade kunne lett bli en mappe med papir. Nå ligger alt på de enkelte nettbrett/PCer og på serveren. Det betyr blant annet at alt er lagret og er tilgjengelig. Det er lett å gå tilbake til en bestemt jobb og finne de ønskede data” Trond Furuli, leder, Skade og Lakk AS i Fredrikstad

Find mere information på vores hjemmeside www.processmanager-info.com

For brugere af

Hvis du er interesseret i at høre mere om ProcessManager, kan du også kontakte din lokale PPG eller Nexa Autocolor kontaktperson The PPG Logo and ProcessManager are registered trademarks of PPG Industries Ohio, Inc. © 2020 PPG Industries, Inc. All rights reserved.


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.