Process-Manager-DK

Page 1

Få mere tid til det væsentlige

Det digitale planlægningsværktøj til fremtidens værksteder

www.processmanager-info.com


ProcessManager Få mere tid til det væsentlige

ProcessManager er et intuitivt digitalt planlægningsværktøj, som gør dit værksted klar til fremtiden. Du får et simpelt og effektivt overblik over reparationsflowet og hjælp til at øge indtjeningen. Samtidig frigør systemet tid og resurser til de væsentlige opgaver.

10 gode grunde

til at bruge ProcessManager:

• Enkel og fleksibel kapacitetsplanlægning • Forøg produktiviteten med digital planlægning af skaderne - farvel til papir • Planlæg og fordel arbejdet mellem de ansatte med få klik • Reducér den uproduktive tid og registrér nemt de reelle reparationstider på en iPad • Digitale arbejdskort gør det nemt at fordele opgaverne på værkstedet og reducere spildtid

• Importer data direkte fra Autotaks/Forsi med et enkelt klik • Et fleksibelt system som nemt tilpasses, så det passer til netop dit værksted • Fast pris pr måned uanset hvor mange skader du reparerer • Altid opdateret oversigt over arbejdsbelastningen på dit værksted • Automatisk genererede nøgletal, så du kan holde øje med værkstedets indtjening

Fordele DIGITALE ARBEJDSKORT OG ONLINE TIDSRESERVATION ENKEL KAPACITETSPLANLÆGNING FULDT OVERBLIK OVER ARBEJDSGANGENE SMS KUNDEUNDERSØGELSER

Læs meget mere om ProcessManager på www.processmanager-info.com Er du interesseret i at vide mere om systemet kan du også tage fat i din PPG eller Nexa Autocolor repræsentant

For brugere af

The PPG Logo and ProcessManager are registered trademarks of PPG Industries Ohio, Inc. © 2020 PPG Industries, Inc. All rights reserved.


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.