{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 1

REPUBLIKA ČEŠKA Vaš poslovni partner

2020/2021 Republika Srbija


samo sunce zna bolje NOVI KONCEPT ZA KUĆE SA MINIMALNOM POTROŠNJOM BUDUĆNOST JE U EL. ENERGIJI

ŠTA MI PREDLAŽEMO? | REŠENJE KOJE POŠTUJE ŽIVOTNU OKOLINU | SARADNJA SA PAMETNOM MREŽOM KOJA ZNA DA ZADRŽI RAVNOTEŽU I KOJA SMANJUJE OPASNOST OD OŠTEĆENJA

| VISOKA ENERGETSKA NEZAVISNOST, OD DELIMIČNE DO POTPUNE NEZAVISNOSTI

www.fenixgroup.eu staklene grejne ploče GR

zračeće grejne ploče ECOSUN

grejni kablovi i asure ECOFLOOR

grejne folije ECOFILM

Adresa: Slezská 2, 790 01 Jeseník, Republika Češka Telefon: +420 584 495 302; Fax: +420 584 495 303; fenix@fenixgroup.cz


Republika Češka – Vaš poslovni partner Sastavila: PP Agency, s.r.o. u saradnji sa sledećim partnerima:

Ministarstvo spoljnih poslova Republike Češke

Ministarstvo industrije i trgovine Republike Češke

Ministarstvo za lokalni razvoj Republike Češke

Savez industrije i trgovine

Češka privredna komora

Međunarodna privredna komora

Konfederacija saveza poslodavaca i preduzetnika

CzechTrade

CzechInvest

CzechTourism

Czech Centres

Centar za regionalni razvoj Republike Češke

Predato: 9. decembra 2019 ® Teritorijalna publikacija Republika Češka – Vaš poslovni partner Objavila: PP Agency s.r.o. Myslíkova 25, 110 00 Praha 1, Republika Češka e-mail: journal@ppagency.cz, www.ppagency.cz Redakcija ne odgovara za sadržaj plaćene prezentacije

R e p u b l i k a Č e š k a – Va š p o s l o v n i p a r t n e r

3


UVOD Poštovane dame i gospodo, Koristim ovu priliku da dam svoje mišljenje o aktualnim uzajamnim ekonomskim odnosima izmedju Republike Češke i Republike Srbije i njihovoj daljoj perspektivi. Republika Češka nije u Srbiji i za srpske preduzetnike nepoznata zemlja. Po tom pitanju mogu čak da konstatujem da imamo izuzetne i veome bliske odnose. Mislim time istorijski duge političke, ekonomske i  kulturne odnose. Mogu da pomenem i izuzetne preporuke iz dosadašnjih trgovačkih i investicionih projekata, brojne uzajamne lične kontakte itd. Želeo bih da u tom kontekstu pomenem i češko prisustvo na srpskom tržištu, koje nije bilo prekinuto čak ni u posleratno vreme znatne ekonomske recesije u Srbiji. Republika Češka je čak uvrstila Srbiju medju prioritetne zemlje inostrane saradnje i realizovala je ovde mnogo projekata u vrednosti od preko 23 mil. Evra. Želimo da nastavimo i ponudimo srpskim partnerima dalju saradnju koja će biti obostrano korisna. Republika Češka sada pripada uspešnim evropskim zemljama koje imaju razvijenu industrijsku proizvodnju, gradjevinarstvo, saobraćajnu infrastrukturu i sl. Mi smo zemlja, isto kao i Srbija, čija makroekonomika je pod uticajem pre svega spoljne trgovine, a takodje i domaće potrošnje. U tom smeru vidim mnogo mogućnosti, koje mogu biti korisne za preduzetnike i firme iz obe zemlje. Statistike spoljne trgovine potvrdjuju da naša uzajamna trgovina poslednjih godina ima tendenciju rasta. Ukupni promet je porastao od 2010. godine za 185%, od čega je izvoz iz RČ porastao za više od 140% a uvoz iz Srbije čak za 260%. Pretpostavljamo da će se ovaj trend nastaviti i u narednim godinama. Medju glavne artikle češkog izvoza ubrajaju se pre svega motorna vozila za prevoz osoba, električna energija, telefonski uredjaji, izolirana žica i kablovi, proizvodi od kože i njene imitacije, koks i polukoks, radio-prijemnici, otpad od negvozdenih metala, električni uredjaji, štapovi i valjani materijali od gvoždja i čelika, monitori, kraft papir i karton, elektroizolacioni detergenti, industrijske peći, presvučeni i impregnirani tekstil, gasoviti ugljovodonici itd. U uvozu iz Srbije su glavni artikli električna energija, sedišta i ležajevi, električni uredjaji, ravni valjani proizvodi od gvoždja i čelika, veštačka creva, bakarni pleh, izolirane žice i kablovi, motori i generatori na jednosmernu struju, domaći frižideri i zamrzivači, automobilske gume, motori i generatori na naizmeničnu struju, papir i karton, tvrde cevi i creva, ciklički ugljovodonici, polietilen, organski deterdženti, aluminijum i njegove legure itd. Prema mapi poslovnih prilika (MOP), koju je pripremila naša ambasada u Beogradu u saradnji sa stručnjacima iz Ministarstva inostranih poslova, hteo bih da navedem da je najveća prilika za buduću uzajamnu češko-srpsku saradnju očekivana u sledećim sektorima: saobraćajna industrija i infrastruktura, železnički i šinski saobraćaj, energetika, gradjevinarstvo, mašinska industrija, vodoprivreda i rukovodjenje otpadom, poljoprivreda i prehrambena industrija. Srbija je za češke firme izuzetno privlačna investiciona destinacija. 2018. godine je RČ postala četvrti najvažniji inostrani investitor u Srbiji. Od zaključenih projekata mogu da navedem na primer akviziciju telekomunikacijske firme Telenor i bankarske kuće Telenor od strane PPF grupe, ulazak firme SEBRE u beogradske filmske studije Avala, preuzimanje proizvodjača mineralne vode Knjaz Miloš od strane KMV Mattoni, investicione razvojne planove firme UDI Resorts da kupi akcije firme Duga, ekspanziju lanca apoteka Dr. Max i sl. Zainteresovani smo i za dalje investicione prilike u Srbiji i spremni smo da o tim mogućnostima diskutujemo sa relevantnim partnerima. Siguran sam da se naši uzajamni ekonomski odnosi mogu i dalje intenzivno razvijati i to kako u oblasti bilateralne razmene robe i usluga, tako i u oblasti investicija. Ambasada u Beogradu će maksimalno pomagati u ostvarenju tog cilja.

Tomaš Kuhta Izvanredni i opunomoćeni ambasador Republike Češke u Srbiji 4 R e p u b l i k a Č e š k a – Va š p o s l o v n i p a r t n e r


FENIX Trading, s. r. o.; GLENTOR s.r.o.; HSI com s.r.o.; MSV interier s.r.o.; PRAMOS, a.s.; SUDOP BRNO, spol. s r.o.; TOS VARNSDORF a.s.)

Fotografija: CzechTourism (Martin Rak), fotografija na naslovnoj stranici: Arhiva firmi (AGADOS, spol. s r.o.; Doosan Škoda Power s.r.o.; Evans Atelier s.r.o.;

Prag– Hradčani

Sadržaj UVOD

Uvodna reč gospodina Tomaša Kuhte Češki izvoznici Korisne informacije

PRIVREDA

4 6 8

Medicinska tehnika čeških firmi osvaja svet Republika Češka, turistička destinacija koja vas neće razočarati

PREDSTAVLJANJE INSTITUCIJA

Privredna društva u Republici Češkoj Poreski sistem Republike Češke

18 20

Savez industrije i saobraćaja RČ Češka privredna komora Međunarodna privredna komora Konfederacija saveza poslodavaca i preduzetnika RČ CzechInvest CzechTourism CzechTrade Češki centri Centar za regionalni razvoj RČ

Češka mašinska industrija – tradicija i budućnost Nanotehnologija ulazi u veliki biznis Prehrambena industrija RČ – sakriveni potencijal

22 27 28

Korisni kontakti u Republici Češkoj Korisni kontakti u Republici Srbiji Važne internet adrese

Razvoj češke ekonomije 2018. godine Stubovi češke industrije 10 najvećih izvoznih kategorija RČ Primer uspeha u Srbiji

PREDUZETNIŠTVO

KLJUČNE GRANE

11 13 14 16

KONTAKTI

32 34

36 36 39 39 40 40 43 44 44

45 45 46

R e p u b l i k a Č e š k a – Va š p o s l o v n i p a r t n e r

5


UVOD

Mariánské Lázně

Češki izvoznici 05.10 Avionski prevoz putnika RPS Ostrava a.s. 23 05.20 Avionski prevoz robe i svemirski prevoz RPS Ostrava a.s. 23 09.00 Pomoćne delatnosti u rudarstvu VODNÍ ZDROJE, a.s. 16, 17 10.00 Proizvodnja prehrambenih proizvoda NUTRICIUS s.r.o. 31 13.94 Proizvodnja užadi, konopaca i mreža Kv.Řezáč, s.r.o. 35 22.21 Proizvodnja plastičnih ploča, folija, cevi i profila PRAMOS, a.s. 26 22.23 Proizvodnja plastičnih proizvoda za gradjevinarstvo PRAMOS, a.s. 26 22.29 Proizvodnja ostalih plastičnih proizvoda ERILENS s.r.o. 33 22.29 Proizvodnja ostalih plastičnih proizvoda PRAMOS, a.s. 26 23.10 Proizvodnja stakla i proizvoda od stakla Teplotechna - Prima, s.r.o. 7 23.20 Proizvodnja vatrostalnih proizvoda Teplotechna - Prima, s.r.o. 7 24.42 Proizvodnja i obrada aluminijuma ALUTEC KK s.r.o. 15 24.50 Livenje metala BONAP - ICCZ s.r.o. 21 25.00 Proizvodnja metalnih konstrukcija i gotovih proizvoda od metala, osim mašina i opreme KOVOBEL, výrobní družstvo 25 6 R e p u b l i k a Č e š k a – Va š p o s l o v n i p a r t n e r

25.00 Proizvodnja metalnih konstrukcija i gotovih proizvoda od metala, osim mašina i opreme PEŠEK Machinery s.r.o. 25 25.10 Proizvodnja metalnih konstrukcija PROMAN s.r.o. 15 25.10 Proizvodnja metalnih konstrukcija Teplotechna - Prima, s.r.o. 7 25.11 Proizvodnja metalnih konstrukcija i njihovih delova PROMAN s.r.o. 15 25.60 Površinska obrada i oplemenjivanje metala; mašinska obrada metala PEŠEK Machinery s.r.o. 25 25.70 Proizvodnja sečiva, alata i opšte metalne robe PEŠEK Machinery s.r.o. 25 25.72 Proizvodnja brava i okova ALUTEC KK s.r.o. 15 25.72 Proizvodnja brava i okova MSV interier s.r.o. 12 25.99 Proizvodnja ostalih gotovih proizvoda od metala koji nisu navedeni drugde MSV interier s.r.o. 12 25.99 Proizvodnja ostalih gotovih proizvoda od metala koji nisu navedeni drugde ERILENS s.r.o. 33 27.12 Proizvodnja uredjaja za distribuciju i kontrolu električne energije BOHEMIACHLAD spol. s r.o. 29 27.90 Proizvodnja ostalih električnih uredjaja FENIX Trading, s. r. o. 2

Fotografija: CzechTourism

Češke firme koje u ovoj publikaciji predstavljaju svoje proizvode zainteresovane su za proširenje izvoza i za traženje poslovnih partnera u Srbiji. Firme su navedene u skladu sa klasifikacijom ekonomskih delatnosti NACE kodovima.


28 10 Proizvodnja mašina i opreme za opšte namene UNIKO stroje, s. r. o. 38 28.25 Proizvodnja industrijskih uredjaja za hladjenje i klimatizaciju BOHEMIACHLAD spol. s r.o. 29 28.29 Proizvodnja ostalih mašina i opreme za opštu namenu koje nisu navedene drugde UNIKO stroje, s. r. o. 38 28.30 Proizvodnja mašina za poljoprivredu i šumarstvo KOVOBEL, výrobní družstvo 25 28.92 Proizvodnja mašina za rudnike, kamenolome i gradjevinarstvo BONAP - ICCZ s.r.o. 21 28.92 Proizvodnja mašina za rudnike, kamenolome i gradjevinarstvo RPS Ostrava a.s. 23 28.99 Proizvodnja ostalih mašina za specijalnu namenu koje nisu navedene drugde KOVOBEL, výrobní družstvo 25 29.20 Proizvodnja karoserija za motorna vozila; proizvodnja prikolica i poluprikolica AGADOS, spol. s r.o. 47 30.20 Proizvodnja železničkih lokomotiva i voznog parka MSV interier s.r.o. 12 31.01 Proizvodnja nameštaja za kancelarije i prodajne prostore PROMAN s.r.o. 15 32.50 Proizvodnja medicinskih i stomatoloških instrumenata i opreme ERILENS s.r.o. 33

33.12 Popravljanje mašina BONAP - ICCZ s.r.o. 21 33.20 Instalacija industrijskih mašina i opreme BOHEMIACHLAD spol. s r.o. 29 39.00 Sanacija i druge delatnosti u vezi sa upravljanjem otpadom VODNÍ ZDROJE, a.s. 16, 17 42.00 Niskogradnja SUDOP BRNO, spol. s r.o. 48 42.91 Izgradnja vodnih gradjevina VODNÍ ZDROJE, a.s. 16, 17 46.10 Posredovanje u trgovini na veliko NUTRICIUS s.r.o. 31 46.10 Posredovanje u trgovini na veliko ALUTEC KK s.r.o. 15 46.90 Nespecijalizovana trgovina na veliko NUTRICIUS s.r.o. 31 70.20 Savetništvo u oblasti upravljanja DMC management consulting s.r.o. 37 70.22 Ostalo savetništvo u oblasti preduzetništva i upravljanja DMC management consulting s.r.o. 37 71.12 Inženjering i sa njim povezano tehničko savetovanje SUDOP BRNO, spol. s r.o. 48 72.20 Istraživanje i razvoj u oblasti društvenih i humanističkih nauka HSI com s.r.o. 10 85.59 Ostalo obrazovanje koje nije navedeno drugde DMC management consulting s.r.o. 37 Redakcija ne odgovara za sadržaj plaćene prezentacije

www.teplotechna-prima.com

Visoki standard tehnologije livenja stakla koji je dostupan svakome

Staklarske peći svih tipova Čelične konstrukcije Projekti Servisna delatnost J.K. Tyla 2859/1, 415 01 Teplice, Republika Češka Telefon: +420 417 816 010 E-mail: ttp@teplotechna-prima.com

R e p u b l i k a Č e š k a – Va š p o s l o v n i p a r t n e r

7


UVOD

Korisne informacije Državni simboli RČ Veliki državni grb

Državna zastava

Republika Češka je kontinentalna država srednje Evrope i graniči se sa Nemačkom, Austrijom, Slovačkom i Poljskom.

OSNOVNI POKAZATELJI

Prague

Broj stanovnika 10 668 641 (septembar 2019) Površina 78 864 km2 Glavni grad Praha (Prag) Državno uređenje parlamentarna republika Jezik češki Najviša tačka Snježka (1603 m.n.v.) Vremenska zona centralnoevropsko vreme GMT + 1, letnje vreme GMT + 2 Valuta češka kruna (Kč/CZK) =100 halera Važeću kursnu listu možete naći na https://xe.com Internet domen: .cz Predsednik Republike Češke je Miloš Zeman.

ČLANSTVO

Republika Češka je član EU, UN (Ujedinjene nacije), NATO, STO (WTO), Međunarodnog monetarnog fonda, Međunarodne banke za obnovu i razvoj, Evropske banke za obnovu i razvoj, OECD i mnogih drugih organizacija.

Mariánské Lázně – the Colonnade

POZNATE LIČNOSTI

Český Krumlov

Česi se smatraju za naciju sa razvijenom i dugom kulturnom tradicijom, iz koje je potekao veliki broj poznatih ličnosti. Najpoznatiji vladari i predsednici su npr. rimski car i češki kralj Karel IV ili predsednici T.G.Masarik i Vaclav Havel. U svetski poznate ličnosti spada naučnik Jaroslav Hejrovski (nosilac Nobelove nagrade za hemiju), Oto Vihterle – češki hemičar, pronalazač kontaktnih sočiva i Antonjin Holi, koji je učestvovao u razvoju leka protiv side. Druge čuvene ličnosti su Tomaš Bata, osnivač svetski poznate marke obuće koja nosi njegovo ime, Madlen Olbrajt, bivša ministarka spoljnih poslova SAD-a. U oblasti kulture navedimo kompozitora Bedžiha Smetanu, Leoša Janačeka, Antonjina Dvoržaka ili Bohuslava Martinua. Među piscima, čuvena su imena Karela Čapeka, Franca Kafke, Jaroslava Sajferta (nosilac Nobelove nagrade), Jaroslava Hašeka, Ostale praktične informacije o uslovima saobraćaja i boravka u RČ pronaći ćete na adresi www.czech.cz

Fotografija: CzechTourism (COEX.cz, Ladislav Renner, Aleš Motejl), Izvor mape: Direkcija za puteve i autoputeve

SVETSKA BAŠTINA UNESKO

Na Listi svetske kulturne baštine UNESKO nalaze se sledeći češki gradovi i spomenici: Prag, Češki Krumlov, Kutna Hora, Litomišlski zamak, Telč, Lednjicko-Valticki region, Zelena Hora – crkva sv. Jana Nepomuckog, Holašovice, Kromnjeržiž (zamak i vrtovi), Stub najsvetije trojice u Olomoucu, vila Tugendhat u Brnu (arhitekta Ludvig Mijes van der Rohe), bazilika sv. Prokopa i jevrejska četvrt u Trebiču. Godine 2015. je na Listu majstorskih dela usmene i nematerijalne baštine čovečanstva organizacije UNESKO bio upisan muški narodni ples verbunjk iz oblasti južnomoravskog Slovacka. Nakon toga je 2010. na Listu dospeo i defile karnevalskih maski i sokolarstvo, a 2011. godine slovacka svečanost Povorka kraljeva. Češko lutkarstvo se nalazi na Listi od 2016. godine a u novembru 2018 je na Listu upisana i tekstilna štamparska tehnika modrotisk. Više informacija na www.unesco-czech.cz


Bohumila Hrabala i Milana Kundere. Oskara su za svoje delo dobili režiseri Miloš Forman, Jirži Mencl i Jan Svjerak. Likovni umetnici svetskog glasa su slikari František Kupka, Alfons Muha ili fotograf Jan Saudek. U znamenite i nagrađivane sportiste se ubrajaju Emil Zatopek, trkač na duge staze – poznat po tome što je osvojio tri zlatne olimpijske medalje na Olimpijskim igrama u Helsinkiju 1952. godine. Osvojio je zlato u trkama na 5000 m i 10000 m i tada je u poslednjem trenutku odlučio da se takmiči i u maratonu. U njemu je takodje osvojio zlatnu medalju. A tog dana je trčao maraton prvi put u životu! Zahvaljujući ovom fenomenalnom rezultatu je u svetu dobio nadimak „Češka lokomotiva“. Vjera Časlavska – osvojila je od 1959. do 1968. godine dvadeset dve medjunarodne titule. Sedam zlatnih olimpijskih medalja, 4 titule svetske šampionke i 11 titula evropske šampionke. Martina Navratilova – bivša čehoslovačka, kasnije američka profesionalna teniserka i trenerka. Časopis „Tenis Magazin“ ju je 2005. godine proglasio za najbolju teniserku u periodu od 1965. do 2005. godine. Smatra se jednom od najboljih, ako ne i najboljom teniserkom svih vremena. Jaromir Jagr je najuspešniji evropski igrač, koji je ikada igrao u NHL i smatra se jednim od najboljih igrača hokeja svih vremena. Petr Čeh je jedan od najviše cenjenih fudbalskih golmana svoje generacije. Barbora Špotakova – atletičarka, reprezentativka u bacanju koplja. Dva puta je osvojila zlato na olimpijadi, a osvojila je i titulu svetske šampionke. Petra Kvitova – teniserka, koja je dva puta osvojila Vimbldon – 2011. i 2014. godine. Martina Sablikova – fenomenalna takmičarka u brzom klizanju, koja je kao prva Čehinja u istoriji osvojila dve zlatne medalje na olimpijskim igrama. Ester Ledecka – češka reprezentativka u dve discipline – snoubordu i alpskom skijanju. Ester je postala prva osoba na svetu koja je osvojila dve zlatne medalje na olimpijskim igrama u dve različite discipline – na snoubordu i na skijama.

PRAKTIČNE INFORMACIJE

Pozivni broj: +(420). Detaljnije informacije o telefonskim brojevima pronaći ćete na adresi www.zlatestranky.cz Licence za uvođenje mobilne mreže na teritoriji Republike Češke dobile su sledeće kompanije: O2 Czech republic a.s., T-Mobile Czech republic a.s., Vodafone Czech republic a.s. i Air Telecom a.s. U Republici Češkoj najviše se koriste kreditne kartice Eurocard/ Mastercard i Visa.

R e p u b l i k a Č e š k a – Va š p o s l o v n i p a r t n e r

9


HSI com s.r.o. Čelakovského 10, 301 00 Plzeň Telefon: +420 377 221 046 Email: obchod@hsicom.cz

Prezentacija kompanije HSI com. s. r. o. (d.o.o.)

http://hsicom.cz

Kompanija HSI com s.r.o. (d.o.o) je osnovana u jesen 1993. godine. Osnovana je na bazi iskustva i znanja računarske tehnologije koje su osnivači stekli tokom svog dugogodišnjeg rada na Čehoslovačkim železnicama. Ključni trenutak u poslovanju kompanije bio je uspostavljanje kontakta sa američkom kompanijom Intergraph (koja je sada član Hexagon grupe); to partnerstvo još uvek traje. Na softverskim tehnologijama GeoMedia kompanije Intergraph nastala je koncepcija uspešnog geografskog informacionog sistema za uređivanje i korišćenje mrežne infrastrukture. Ovaj Project GIS neprekidno aktuelizujemo i dopunjujemo sa sve više novih aplikacija kako bi odgovarao modernim trendovima kompjuterske tehnike i legislativi koja se u tom smislu razvija. Sada se koristi kod dve desetine vodovodnih kompanija u čitavoj Češkoj dok interes pokazuju i strane vodovodne kompanije. Project GIS oblikuje i vizualizuje vodovodnu infrastrukturu, pojednostavljuje evidenciju objekata na mrežama, zamenjuje papirnu dokumentaciju i crtanje u kartama pa se i time stalno aktualizuje. Povećava efikasnost rada i održavanja celokupne infrastrukture vodovodne kompanije i pojednostavljuje aktivnosti u prinudnim situacijama. Ubrzava i delimično automatizuje građevinarsko-upravni postupak. Nudi dodatne informacije i drugim upraviteljima mreža ili zemljišnih podataka. Radovi na sistemu Project GIS kao i potrebe klijenata podstakli su nas da razvijemo uspešan sistem za elektronsko arhiviranje e-ARSYS u sistemu za upravljanje elektronskom dokumentacijom e-SD. Primenom gore pomenutih sistema kompanija dobija kompletan alat za dokumentaciju menadžmenta koji evidentira i upravlja kruženjem dokumentacije, njihovim kreiranjem pa sve do finalnog arhiviranja. Sistemi e-ARSYS i e-SD se koriste kod vodovodnih kompanija i pokazali su se kao uspešni, npr. u primeni kod gradskih zajednica, magistrata, energetskih kompanija kao i kod upravitelja stambenog fonda. Koristi se takođe i kod upravljanja komercijalno-pravnim poslovima, sve do evidencije i arhiviranja tehničke dokumentacije. Saradnja sa firmom Intergraph imala je za našu firmu još jedan ključni rezultat. Od 1996. godine mi smo, kao partner, počeli da učestvujemo i u prodaji i podršci sistema Solid Edge za konstrukciju (CAD sistemi) u mašinstvu. Danas ovaj sistem razvija firma Siemens. Segment industrijskog softvera, kome pripada i spomenuti Solid Edge, koji sadrži sve faze životnog ciklusa proizvoda, predstavlja vrlo važan deo delatnosti naše kompanije. U saradnji sa našim poslovnim partnerom, kompanijom AKSIOM TECH s.r.o., distribuiramo i podržavamo celokupan portfelj Simensovih softverskih tehnologija. Koriste se za digitalizaciju proizvodnih procesa (od razvoja i dizajna proizvoda preko pripreme proizvodnje pa do automatizacije proizvodnje i robotizacije uključujući i servis). Ceo ovaj proces povećava efikasnost proizvodnje, a naša kompanija njime podržava proizvodne firme kako bi ostvarile viziju četvrte industrijske revolucije (Industry 4.0).

Kompanija

HSI com s.r.o.

je u proteklih 25 godina stvorila veliki krug stalnih klijenata. Zaista, više volimo dugoročnu saradnju nego jednokratne dobitke kao proizvod beskompromisne komercijale. Kod većine naših klijenata poslovni odnosi su kasnije prerasli i u lična poznanstva i prijateljstva.


Razvoj češke ekonomije 2018. godine Češka ekonomija je 2018. godine nastavila sa visokim tempom razvoja. To se pokazalo kako u rastu bruto domaćeg proizvoda, tako i u rastu bruto dodate vrednosti u svim kvartalima. Veliki uticaj na ovo su imali porast bruto fiksnog kapitala i porast izdataka za konačnu potrošnju domaćinstava. Istovremeno su se povećale plate, penzije i brzim tempom se smanjivala nezaposlenost. BRUTO DOMAĆI PROIZVOD

BDP je 2018. godine bio u poredjenju sa 2017. godinom prema proceni viši za 3,0%. Njegovom rastu su doprineli svi elementi, naročito domaća potražnja, potrošački izdaci za investicionu robu i investicije. Rast je bio zabeležen u svim kvartalima.

INDUSTRIJA

U 2018. godini industrijska proizvodnja je, u poređenju sa prethodnom godinom, porasla za 3,0%. Međugodišnje povećanje zabeležila je većina industrijskih grana. Najveći uticaj na medjugodišnju izmenu je imala proizvodnja računara, elektronskih i optičkih aparata (povećanje za 13,7%), dalje proizvodnja metalnih konstrukcija, metalurških proizvoda (povećanje za 4,1%) i proizvodnja električne opreme (povećanje za 5,5%). Medjugodišnji pad je imala proizvodnja kožnih i sličnih proizvoda (smanjenje za 21%), eksploatacija i vadjenje sirovina (smanjenje za 0,8%). Dobit od industrijske delatnosti je bila medjugodišnje viša za 3,5%.

TRGOVINA SA INOSTRANSTVOM

U trgovini sa inostranstvom su se prema preliminarnim podacima 2018. godine povećali u odnosu na 2017. godinu u prekograničnom smislu - kretanje robe preko granice za 3,4% i uvoz za 5,0%. U nacionalnom smislu – izmena vlasništva robe izmedju domaćih i stranih subjekata se izvoz povećao za 3,5% a uvoz za 4,6%. Pozitivni bilans je u nacional-

nom smislu 2018. godine bio 132,7 milijardi kruna, tj. za 30,8 milijardi kruna manje nego 2017. godine.

CENE

Prosečna stopa inflacije, merena indeksom potrošačkih cena u 2018. godini, bila je 2,1%, U odnosu na 2017. godinu je smanjena za 0,4 procentna boda. Cene robe su narasle za 1,2%, cene usluga za 3,4%. Najvećí prosečni medjugodišnji porast su imale cene za medicinsku robu, ishranu u restoranima i smeštaj, kao i alkoholna pića i duvan.

RAZVOJ DOHODAKA

Prosečan bruto mesečni dohodak zaposlenih (na brojana lica – full time equivalent) u 2018. godini dostigao je 31 885 čeških kruna. U poredjenju sa prethodnom godinom to je bio porast za 2 389 kruna (8,1%). Realni dohodak je narastao za 5,9% (potrošačke cene su u istom periodu porasle za 3,0%). Najveći apsolutni rast dohotka je bio u oblasti informacionih i komunikacionih delatnosti (3 287 kruna), i oblasti javne uprave (3 260 kruna), a procentni porast je bio najveći u oblasti obrazovanja (10,7%), zdravstva (10,5%) i javne uprave (9,9%).

Makroekonomski pokazatelji Republike Češke 2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Bruto domaći proizvod (uobičajene cene) 1)

CZK, mlrd

4 034

4 060

4 098

4 314

4 596

4 767,27

5 047,27

5 328,74

Bruto domaći proizvod 1)

%, real, r/r

2,0

-0,8

-0,5

2,7

4,5

2,5

4,4

3

Industrijska proizvodnja

%, r/r

5,9

-0,8

-0,1

5

4,6

3,4

6,5

3

Registrovana nezaposlenost 2)

%

6,7

6,8

7,7

7,7

6,6

5,2

3,8

3,1

%

6,7

7,0

7,0

6,1

5,0

4

2,9

2,2

%, r/r

1,9

3,3

1,4

0,4

0,3

0,7

2,5

2,1

Inflacija (HICP) 4)

%, prosek

2,2

3,5

1,4

0,4

0,3

0,6

2,4

2

Izvoz 5)

EUR, mil.

117 057

122 244

122 186

131 806

142 369

147 044

161283

171215

Izvoz 5)

%, r/r

16,7

4,4

0,0

7,9

8,0

3,3

9,7

6,2

Uvoz 5)

EUR, mil.

109 288

110 078

108 622

116 209

127 486

129 271

144491

156678

%, r/r

14,4

0,7

-1,3

7,0

9,7

1,4

11,8

8,4

Opšta stopa nezaposlenosti po istraživanju VŠPS 3) Stopa inflacije

Uvoz

5)

EUR, mil.

7 769

12 166

13 564

15 597

14 883

17732

16793

14937

CZK/EUR

6)

prosek

24,586

25,143

25,974

27,533

27,283

27,033

25,643

26,33

CZK/USD

6)

prosek

17,688

19,583

19,565

20,746

24,600

24 432

23,382

21,735

Poslovni bilans

5)

Izvor: Češka statistička kancelarija (ČSU), Češka narodna banka (ČNB); Opšta napomena: r/r = međugodišnja promena pokazatelja; 1) Podaci nakon revizije po metodologiji ESA 2010 (Evropski sistem računa), preliminari podaci za 2016. i 2017. godinu, procena za 2018; 2) Prosečan udeo nezaposlenih lica = broj dostupnih kandidata za radno mesto starosti od 15 do 64 godina u odnosu na stanovništvo iste starosne kategorije( MPSV = Ministarstvo za rad i socijalna pitanja); 3) VŠPS (Selektivno istraživanje radne snage); 4) HICP (Harmonised Index of Consumer Prices), stopa inflacije po metodologiji EU (Eurostat); 5) Češka statistička kancelarija (ČSU); 6) Češka narodna banka (ČNB); 7) Procena - Češka narodna banka (ČNB)

R e p u b l i k a Č e š k a – Va š p o s l o v n i p a r t n e r 11


www.msvinterier.cz ISPORUČILAC ENTERIJERA ŠINSKIH VOZILA: n razvoj i proizvodnja novih sedišta n modernizacija sedišta n tramvajska sedišta n stolovi, kante za otpatke i ostale

komponente za enterijere šinskih vozila n zavese, tepisi i ostali materijali za enterijere

MSV interier s.r.o. (d.o.o.) Tovární 894 n CZ - 742 13 Studénka n Telefon: + 420 739 029 864 n E-mail: havelka@msvinterier.cz


Stubovi češke industrije Češka ekonomija je 2018. godine nastavila sa visokim tempom razvoja. To se pokazalo kako u rastu bruto domaćeg proizvoda, tako i u rastu bruto dodate vrednosti u svim kvartalima. Veliki uticaj na ovo su imali porast bruto fiksnog kapitala i porast izdataka za konačnu potrošnju domaćinstava. Istovremeno su se povećale plate, penzije i brzim tempom se smanjivala nezaposlenost. MAŠINSKA INDUSTRIJA

Republika Češka je jedan od najvećih svetskih giganata u oblasti mašinske industrije. Izmedju ostalih, i džinovi svetske ekonomike, kao što su Kina i Rusija pokazuju interesovanje za naše kvalitetne mašinske proizvode.

ENERGETIKA

Republika Češka je poznata po proizvodnji kako pojedinačnih komponenti elektrana, tako i celih blokova elektrana. Nuklearne elektrane u RČ obezbedjuju proizvodnju više od trećine ukupne električne energije u zemlji. Zahvaljujući tome je RČ najveći izvoznik električne energije u srednjoj Evropi.

LIVNIČKA I TOPIONIČARSKA INDUSTRIJA

Osnova teške industrije je uvek bila proizvodnja metala, koja na teritoriji Češke ima dugogodišnju tradiciju. Teška industrija kod nas obuhvata tehnologije od visokih peći do livnica aluminijuma. Topionice i livnice u Moravskoj – to je gvozdeno srce RČ.

ICT

U ovoj oblasti Republika Češka ima natprosečne rezultate u odnosu na ostale zemlje Evropske unije. Ovi uspesi su rezultat proizvodnje hardvera, aplikacija i antivirusa. Kvalitetna elektrotehnička industrija je jedna od ključnih osnova češke ekonomije.

SVEMIRSKA INDUSTRIJA

Prag je administrativni centar satelitskog navigacionog sistema Galileo. Radi se o projektu, koji će koristiti pre svega vozači. Ovaj sistem je za sada najveći realizovani projekat u okviru Evropske unije. RČ u ovom projektu, koji će u orbiti imati 30 satelita, učestvuje u okviru saradnje sa Evropskom svemirskom agencijom.

PROIZVODNJA MEDICINSKIH PROIZVODA

SAOBRAĆAJ

Republika Češka se ubraja u one zemlje sveta, koje mogu da se pohvale sopstvenim fabrikama automobila, kao i proizvodnjom vozova i tramvaja. U svetu biste teško našli automobil, koji ne sadrži neku komponentu proizvedenu u Češkoj.

AVIO-INDUSTRIJA

Republika Češka je treća u svetu u proizvodnji lakih i malih sportskih aviona. Češke firme proizvode delove i za takve gigante kao što su Sikorski ili Boing.

Fotografija: shutterstock

NANOTEHNOLOGIJA

Republika Češka se nalazi na apsolutnom vrhu svetske nanotehnologije. Češki proizvodi kao što su antialergijska posteljina, tekstil, pomoćna medicinska sredstva, vodootporni lakovi i sredstva za ubrizgavanje sa efektom čišćenja, itd. se izvoze u ceo svet.

GUMARSKA INDUSTRIJA

Češki proizvodi od plastike i gume su na dobrom glasu u celom svetu. Gumene komponente u većini automobila u Evropi su prošle kroz češke ruke.

Možemo se pohvaliti visokim kvalitetom finalnih proizvoda pri izvozu medicinskih ležajeva, sedišta itd. Jedna od najvećih proizvodnih linija na svetu, na kojoj se prave visokostandardni bolnički ležajevi, se nalazi upravo u RČ. Testirani proizvodi se izvoze pre svega u prekookeanske zemlje.

STAKLARSKA INDUSTRIJA

Zahvaljujući dugoj tradiciji su češko staklarstvo i njegovi proizvodi kao što su lusteri, staklo velikih površina i oblikovano staklo, ogledala ili čaše i vaze, već godinama u vrhu svetskog kvaliteta. Najveći procenat proizvoda RČ izvozi na tržišta jugoistočne Azije, uključujući i Japan, Kinu ili Ujedinjene arapske emirate.

RUDARSKA INDUSTRIJA

Rudarska industrija i kopanje uglja u RČ imaju dugu tradiciju. Komplikovani geološki uslovi u našim rudnicima su naterali češke konstruktere da proizvedu specijalizovane mašine i alate za bezbedno kopanje uglja. Danas ove mašine možemo naći u Latinskoj Americi, Rusiji, Španiji, Vijetnamu, Ukrajini i sve češće i u Kini. R e p u b l i k a Č e š k a – Va š p o s l o v n i p a r t n e r 13


PRIVREDA

10 najvećih izvoznih kategorija RČ Republika Češka je 2018. godine izvezla širom sveta robu u vrednosti od 202,1 milijarde dolara. Ova suma predstavlja skok od 16% u odnosu na 2014. godinu i porast od 10,9% izmedju 2017. i 2018. godine. Prema izveštaju od 7. septembra 2019. godine RČ je izvezla robu u vrednosti 100,2 milijarde dolara u toku prvih 6 meseci 2019. godine što predstavlja pad od 2,6% u odnosu na isti period prošle godine. RČ od 2. maja 2016 zvanično koristi i kraći medjunarodni naziv Czechia. S obzirom na strateški položaj koji RČ ima u srednjoj Evropi nije čudo što se 89% češkog izvoza isporučuje u evropske zemlje. Nešto manji procenat se izvozi u Aziju (6%), Severnu Ameriku (2,6%) i Afriku (1,1%). RČ ima 10,7 miliona stanovnika prema podacima iz jula 2018. Stoga, ukupan izvoz iz 2018. godine – 202,1 milijarde dolara može da se prevede kao približno 19 000 dolara na svakog stanovnika ove srednjoevropske zemlje. U makroekonomskim terminima, ukupno izvezena roba iz RČ predstavlja 51,1% njenog bruto domaćeg proizvoda za 2018. godinu (395,9 milijardi vrednosti u paritetu kupovne moći dolara). Ovih 51,1% se u odnosu na 63% iz 2014. godine čini kao relativno nešto manje oslanjanje na proizvode prodate na medjunarodno tržište. I dok se ovaj članak koncentriše pre svega na izvezenu robu, zanimljivo je napo14 R e p u b l i k a Č e š k a – Va š p o s l o v n i p a r t n e r

menuti da je RČ pružila usluge vezane za izvoz u vrednosti od 29,9 milijardi dolara globalnim klijentima, što predstavlja dodatnih 7,6% bruto domaćeg produkta u paritetu kupovne moći. Ovi podaci uključuju i značajne aktivnosti vezane za ponovni izvoz. Još jedan indikator lokalne ekonomije je njena stopa nezaposlenosti. Stopa nezaposlenosti je bila 2,6% u maju 2019, što predstavlja pad sa 2,9% koliko je bilo godinu dana ranije, prema Trejding Ikonomiks. 10 najvećih izvoznih kategorija RČ Sledeće grupe proizvoda su donele najveću vrednost u češkom izvozu tokom 2018. godine. Takodje je pokazan procentualni udeo koji svaka izvozna kategorija predstavlja u ukupnom izvozu iz RČ. Na nivou detaljnijih četvorocifrenih HTS kodova, najvredniji izvozni proizvodi su automobili a iza njih su automobilski delovi i oprema, računari i mobilni telefoni. 1. Vozila: 41,1 milijarde dolara (20,3% ukupnog izvoza) 2. Mašine, uključujući i računare: 40,2 milijarde dolara (19,9%) 3. Električni uredjaji i oprema: 36,4 milijarde dolara (18%) 4. Proizvodi od gvoždja ili čelika: 7,4 milijarde dolara (3,7%) 5. Plastika, proizvodi od plastike: 7,1 milijarde dolara (3,5%) 6. Nameštaj, posteljina, osvetljenje, znakovi, montažne zgrade: 5,7 milijarde dolara (2,8%) 7. Gvoždje, čelik: 4,8 milijarde dolara (2,4%) 8. Optički, tehnički, medicinski aparati: 4,2 milijarde dolara (2,1%) 9. Mineralna goriva uključujući naftu: 4,1 milijarde dolara (2%) 10. Guma, gumeni proizvodi: 4,1 milijarde dolara (2%) Ovih 10 kategorija čini tri četvrtine (76,6%) ukupne vrednosti izvoza. Gvoždje ili čelik i mineralna goriva uključujući i naftu su najbrže rasli medju top 10 kategorija, obe kategorije za 26,2% izmedju 2017. i 2018. Na trećem mestu su mašine, uključujući i računare, koje su zabeležile porast od 17,1%. Izvor: www.worldstopexports.com

Fotografija: ŠKODA AUTO a.s.

Republika Češka je 2018. godine izvezla širom sveta robu u vrednosti od 202,1 milijarde dolara. Ova suma predstavlja skok od 16% u odnosu na 2014. godinu i porast od 10,9% izmedju 2017. i 2018. godine.


ACKING SYSTEMS RACKING SYSTEMS Solution for you... …PROMAN

PALLET RACKS ∕∕ SHELVING RACKS GRAVITY RACKS ∕∕ CANTILEVER RACKS MEZZANINES ∕∕ HANDLING EQUIPMENT

We are looking for a sales representative for the markets in Serbia and Montenegro.

PROMAN s.r.o. • Za Pivovarem 830, 537 01 Chrudim, Czech Republic • Tel.: +420 469 699 570 • e-mail: proman@proman.cz • www.proman.eu

R e p u b l i k a Č e š k a – Va š p o s l o v n i p a r t n e r 15


PRIVREDA

Primer uspeha u Srbiji Razvoj vodoprivrede u gradu Bela Crkva uz pomoć čeških firmi vode i pre svega merenje i regulaciju. Preduzeće Belocrkvanski vodovod i kanalizacije (BCVK) tako sada ima moderan sistem isporuke vode koji istovremeno pruža i veliki broj podataka. Analizom i rukovodjenjem sistemom se postiže velika ušteda električne energije i pažljivije korišćenje bunara. Korišćenje novog sistema je pokazalo prema evidenciji preduzeća već prvu godinu od puštanja u rad uštedu električne energije u visini od 30%, što predstavlja 300.000 dinara mesečno. Ovaj jasno pozitivni i potvrdjen rezultat projekta pruža velike mogućnosti za efektivnije funkcionisanje celog kompleksa usluga BCVK. Ovaj trend je bio potvrdjen i sledećih godina kada je uz učešće ČRA obavljena analiza investicionih mogućnosti firme BCVK u formi studije izvodljivosti. U toku 2019. i 2020. godine se odvijaju dva istovremena projekta za buduće vodoprivredne investicije, i to obrada projektne dokumentacije za obnovu postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda i projektne dokumentacije za evidenciju merenja i obračunavanja plaćanja za vodu i kanalizaciju. Grad Bela Crkva je primer uspešne kompleksne i duge saradnje kako lokalne samouprave, javne potpore Srbije i Republike Češke, tako i privatnih firmi koje su sposobne da se na uspehe u realizaciji konkretnih projekata nadovežu novim projektima u ovoj oblasti.

Fotografija: VODNÍ ZDROJE, a.s.

Oblast Banata ima veoma zanimljivu prošlost vezanu za češku istoriju – pre svega u drugoj polovini 19. veka kada u ovaj kraj stižu češki doseljenici koji dopunjavaju već veoma zanimljivu narodnosnu strukturu lokalnog stanovništva; od Srba preko Rumuna, Madjara, Rusina, Nemaca, Slovaka do Roma. Republika Češka je u ovoj oblasti posredstvom Češke agencije za razvoj (ČRA), firme VODNI ZDROJE, a.d. i još nekoliko firmi uspešno realizovala i realizuje nekoliko projekata, i to pre svega u oblasti vodoprivrede. Od kanalizacije pod pritiskom u opštini Kruščica pa do rekonstrukcije rezervoara vode za piće Straža za nekolicinu opština grada Bela Crkva. I dalji projekti se već nalaze u naprednim fazama pripreme realizacije. Projekat rekonstrukcije rezervoarskog područja vode za piće koje snabdeva nekoliko hiljada stanovnika je obuhvatao revitalizaciju bunara, kompletnu izmenu pumpi, cevi, dezinfekciju

16 R e p u b l i k a Č e š k a – Va š p o s l o v n i p a r t n e r


R e p u b l i k a Č e š k a – Va š p o s l o v n i p a r t n e r 17


PREDUZETNIŠTVO

Privredna društva u Republici Češkoj Cilj ovog članka je da približi pravnu regulativu privrednih društava po češkom pravnom sistemu. Pomenućemo pojedinačne forme privrednih društava u RČ, njihove definicije i osnovna karakteristična obeležja. Istovremeno ćemo približiti osnovne korake koje je neophodno napraviti radi osnivanja i nastanka tih privrednih društava. POJEDINAČNI TIPOVI PRIVREDNIH DRUŠTAVA

Pravna regulativa privrednih društava u češkom pravnom sistemu je uredjena pre svega u ovim pravnim propisima: Zakon o privrednim korporacijama, Građanski zakonik i Zakon o javnim registrima pravnih i fizičkih lica. Zakon o privrednim korporacijama definiše pojedinačne tipove privrednih društava u RČ, i to: javno privredno društvo i komanditno društvo (tzv. lično društvo), društvo sa ograničenom odgovornošću i akcionarsko društvo (tzv. kapitalna društva). U češkom pravnom sistemu još možemo naći i evropsko društvo i evropsko privredno interesno udruženje. Najrašireniji oblici privrednih društava u RČ su društvo sa ograničenom odgovornošću i akcionarsko društvo.

OSNIVANJE I NASTANAK PRIVREDNIH DRUŠTAVA

Privredna društva su u RČ zasnivana na osnovu ugovora o osnivanju. Ugovor o osnivanju, kojim se osniva kapitalno društvo (društvo sa ograničenom odgovornošću i akcionarsko društvo) mora imati formu javnog akta, tj. zapisa javnog beležnika. Za osnivanje akcionarskog društva je neophodno prihvatanje statuta društva. Ukoliko zakon dozvoljava da društvo bude osnovano od strane jednog osnivača, onda osnivački akt mora da bude sastavljen u formi javnog akta. Privredna društva u RČ nastaju upisom u privredni registar (tzv. konstitutivni upis), o kome odlučuje lokalno nadležan regionalni sud na osnovu sedišta društva. S obzirom na zahtev za kraćim rokom registracije i upisa privrednog društva u privredni registar, kao i uštede javnih sredstava u oblasti pravosuđa, moguće je da i javni beležnik u određenim situacijama izvrši direktan upis u privredni registar, i to u slučajevima kada upisne činjenice imaju osnovu u zapisu javnog beležnika i kada su beležniku bili predati svi dokumenti, koji su potrebni za upis u registar ili za arhiviranje u zbirku dokumenata, a lice ovlašćeno za predaju predloga za upis to zatraži. Međutim, za upis u privredni registar je ovlašćen samo onaj beležnik koji je sastavio 18 R e p u b l i k a Č e š k a – Va š p o s l o v n i p a r t n e r

osnovni dokument u vidu zapisa javnog beležnika ili eventualno sve postojeće osnovne zapise i zapise o sertifikatu. Radi se samo o fakultativnoj mogućnosti, tj. osnivači mogu uvek da se obrate lokalno nadležnom registarskom sudu. Privredni registar je jedan od javnih registara koje uređuje Zakon o javnim registrima pravnih i fizičkih lica. Radi se o sistemu javne uprave, koji se vodi u elektronskom obliku od strane nadležnog registarskog suda (odnosno nadležnog regionalnog suda) na osnovu sedišta društva. Privredni registar je javno dostupan, sadrži najvažnije informacije o privrednim društvima (naziv društva, sedište društva, imena članova statutarnih organa društva i njihov broj, visinu uloga, visinu osnivačkog kapitala, i drugo) i ostale podatke odredjene Zakonom o javnim registrima pravnih i fizičkih lica. Informacije o privrednim društvima su istovremeno na raspolaganju na internet stranicama http://portal.justice.cz/Justice2/Uvod/uvod.aspx (ovde su u elektronskom obliku dostupni i aktovi, kojima su društva u privrednom registru osnovana) ili www.obchodnirejstrik.cz. Predlog za upis u privredni registar je neophodno predati samo putem elektronski popunjenog obrasca koji je dostupan na adresi https://or.justice.cz/ ias/ui/podani. Predlog za upis potom mora da bude dopunjen aktovima o činjenicama koje je potrebno upisati u privredni registar, kao i aktovima koji se arhiviraju u zbirci dokumenata u vezi sa ovim upisom (radi se, pre svega, o dokumentima o osnivanju – osnivački akt, ugovor o osnivanju ili statut, dokumenti o predmetu preduzetništva, dokumenti o plaćanju uloga – npr. izjava lica odgovornog za ulog o plaćanju uloga, dokumenti o sedištu društva, i drugo). Obavezan uslov za upis društva u privredni registar je plaćanje sudske takse. Visina sudske takse zavisi od toga da li upis u privredni registar vrši javni beležnik ili sud. U slučaju da upis u privredni registar vrši sud, sudska taksa je 12 000 kruna u slučaju akcionarskog društva i 6 000 kruna u slučaju ostalih privrednih društava. U slučaju da javni beležnik upisuje društva u privredni registar, a ispunjeni su svi navedeni uslovi, onda je sudska taksa 8 000 kruna u slučaju akcionarskog društva i 2 700 kruna u slučaju ostalih privrednih društava. U slučaju da upis društva sa ograničenom odgovornošću u privredni registar obavlja javni beležnik, može biti realizacija ovog upisa čak i oslobođena od obaveze plaćanja sudske takse, i to ukoliko su ispunjeni ovi uslovi: upis se vrši na osnovu zapisa javnog beležnika o osnivačkom pravnom dogovoru o osnivaju društva sa ograničenom odgovornošću koji sadrži samo osnovne obavezne činjenice koje propisuje Građanski zakonik i Zakon o privrednim korporacijama, i na osnovu kojeg obaveza uloga mora da bude ispunjena plaćanjem u novcu.

JAVNO PRIVREDNO DRUŠTVO, KOMANDITNO DRUŠTVO

Češki pravni sistem definiše javno privredno društvo kao društvo bar dva lica koja učestvuju u njegovom poslovanju ili upravljanju njegovom imovinom i garantuju za njegove dugove zajedno i nerazdvojno. Za komanditno društvo je smatrano društvo u kojem bar jedan član garantuje za njegove dugove ograničeno (komanditor) i bar jedan član neograničeno (komplementar).


Fotografija: www.bigstockphoto.com

DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU

Društvo sa ograničenom odgovornošću je u češkom pravnom sistemu definisano kao društvo za čije dugove garantuju partneri zajedno i bez razlike, do visine u kojoj nisu ispunili obavezu uloga na osnovu stanja upisanog u privrednom registru u vreme kada ih je poverilac pozvao na ispunjenje. Društvo sa ograničenom odgovornošću u RČ može da osnuje i jedan osnivač, a maksimalan broj osnivača (partnera) nije ograničen zakonom. Udeo partnera u češkom društvu sa ograničenom odgovoronošću određuje se na osnovu odnosa njegovog uloga prema visini osnovnog kapitala, ukoliko ugovor o osnivanju ne određuje drugačije. Ugovor o osnivanju može da dozvoli nastanak raznih vrsta udela. Partner može da bude vlasnik i više udela, i to raznih vrsta, ako je tako određeno ugovorom o osnivanju. Minimalan iznos uloga, tj. novčane vrednosti predmeta uloga u osnovni kapital je 1 kruna, osim ako ugovor o osnivanju ne određuje da je iznos uloga viši. Osnovni kapital češkog društva sa ograničenom odgovornošću tako može da bude i samo 1 kruna. Partner mora da ispuni obavezu uloga u roku koji je naveden u ugovoru o osnivanju, najkasnije do 5 godina od dana nastanka društva ili od preuzimanja obaveze uloga za vreme postojanja društva. Partner ne može biti oslobodjen obaveze uloga, osim jako se radi o sniženju osnovnog kapitala. Ukoliko partner kasni sa ispunjavanjem obaveze uloga, skupština može da ga isključi iz društva. Pre predavanja predloga za upis društva sa ograničenom odgovornošću u privredni registar mora da dođe do plaćanja cele depozitne premije i istovremeno za svaki novčani ulog mora biti plaćeno najmanje 30%. Obavezni organi češkog društva sa ograničenom odgovornošću jesu skupština i partneri. Osim njih u društvu može biti osnovan i kontrolni organ.

AKCIONARSKO DRUŠTVO

Akcionarsko društvo je u češkom pravnom sistemu definisano kao društvo čiji je osnivački kapital podeljen na određeni broj akcija. Osnovni kapital češkog akcionarskog društva je izražen u češkim krunama. U slučaju da akcionarsko društvo vodi prema posebnom pravnom propisu računovodstvo u evrima, osnovni kapital može da izrazi

u evrima. Minimalni osnivački kapital mora da čini najmanje 2 000 000 kruna. Za osnivanje društva je neophodno prihvatanje statuta. Osnivanje društva je važeće, ukoliko je svaki osnivač platio eventualnu emisionu premiju i ukupno najmanje 30% nominalne ili računovodstvene vrednosti upisanih akcija u periodu koji je odredjen statutom i na račun u banci koji je odredjen statutom, najkasnije do trenutka predavanja predloga za upis društva u privredni registar. Moguće je da akcionarsko društvo u RČ osnuje i samo jedan osnivač. Akcionarsko društvo se osniva bez javne ponude akcija, dakle, radi se o osnivanju samo ulozima osnivača koji upisuju sve akcije. Što se tiče organa akcionarskog društva, Zakon o privrednim korporacijama omogućava osnivačima češkog akcionarskog društva da u okviru sistema unutrašnje strukture organa akcionarskog društva izaberu između dualističke i monističke strukture. U okviru dualističke strukture se pored skupštine formira i predstavništvo i nadzorni organ. U okviru monističke strukture se umesto ova dva organa formira upravni organ koji je dopunjen statutarnim direktorom, pri čemu upravni organ može da ima i samo jednog člana. Dakle, u praksi može da dođe do situacije da je jedini član upravnog organa u isto vreme i statutarni direktor.

Advokatska kancelarija Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři, s.r.o. www.hjf.cz

Member of Czech Service International www.czech-service-international.com. R e p u b l i k a Č e š k a – Va š p o s l o v n i p a r t n e r 19


PREDUZETNIŠTVO

Poreski sistem Republike Češke Poreski sistem Republike Češke je po svojim glavnim oznakama sličan sistemima ostalih zemalja EU i OECD.

Obveznici plaćanja poreza na dohodak fizičkih lica jesu sva fizička lica sa prebivalištem na teritoriji RČ ili ona lica koja se tu obično zadržavaju. Period za oporezivanje je kalendarska godina. Osnova poreza jesu svi prihodi koje zakon deli na prihode od dohotka, prihode od preduzetništva, prihode od iznajmljivanja, kapitalne prihode i ostale prihode. Osnovna tarifa je 15% i istovremeno je uvedeno solidarno povećanje poreza na prihod fizičkih lica u visini od 7% od prihoda iznad limita, tj. na prihod fizičkih lica čiji mesečni prihod prelazi oko 120 000 kruna (četiri prosečne mesečne plate).Obveznici plaćanja poreza na dobit pravnih lica jesu svi tipovi pravnih lica u zavisnosti od sedišta ili mesta odakle se realno njima rukovodi. Period za oporezivanje je kalendarska godina, eventualno drugi dvanaestomesečni period. Osnovica poreza je dobit, tj. razlika između prihoda i rashoda, koji se odnose na dati period za oporezivanje. Prihodi i rashodi se utvrđuju na osnovu računovodstva po češkim nacionalnim računovodstvenim standardima.

20 R e p u b l i k a Č e š k a – Va š p o s l o v n i p a r t n e r

2. POSREDNI POREZ

Porez na dodatu vrednost je usklađen sa pravom EU. U današnje vreme je obaveza registracije za PDV određena za lica s prometom većim od 1 miliona kruna za godinu dana. Lica sa nižim prometom mogu da se registruju dobrovoljno. Tarifa je 10%, 15% i 21%. Istovremeno akcize su usklađene s odgovarajućim smernicama. Akcizama podležu mineralna ulja, alkohol, pivo, vino, duvanski proizvodi, električna energija, čvrsta goriva (ugalj i koks) i prirodni gas. Ministarstvo finansija www.mfcr.cz

KORISNI LINKOVI Ministarstvo finansija: www.mfcr.cz Češka poreska uprava: www.financnisprava.cz

Fotografija: www.bigstockphoto.com

1. NEPOSREDNI POREZ

Od prihoda je moguće otpisati poreski priznate rashode, tj. one koji služe za dosezanje obezbedjivanja i održavanja prihoda. Otpis imovine se vrši individualno. Tarifa je 19%. Dalje postoji drumski porez, porez na nepokretnosti i porez na prenos nepokretnosti.


www.bonap-iccz.cz Firma Bonap-ICCZ s.r.o. (d.o.o.) – isporučilac rezervnih delova i novih tehnologija za: n Drobilice za kamen i reciklacione drobilice n Plutajuće bagere n Rudarske mašine za eksploataciju

Težina cca 2150 kg

Težina cca 1290 kg

Težina cca 13 kg

Težina cca 85 kg

Težina cca 30 kg Težina cca 412 kg

Težina cca 60 kg Težina cca 70 kg

Težina cca 290 kg

Težina cca 64 kg

Naša ponuda: n Velike skladišne zalihe – više od polovine narudžbi rešavamo u roku od sedam dana od naručivanja n Garancija isporuke u roku od 3 dana za dugogodišnje poslovne partnere n Povlastice u ceni kod godišnjih narudžbi velikog obima (na osnovu ugovora) n Garancija kvaliteta (kontrola hemijskog sastava, dimenzija, tvrdoće i termičke obrade)

Naši klijenti koriste na primer ove mašine: Svedala Terex Attila Aubema Symons Metso Brown Lenox

Gasparin Dragon Extec Finlay Fintec Sandvik Gipo

Hartl Hazemag Keestrack Kleemann Komatsu Lokomo Magutt

Mc Closkey MFL Nordberg ОМ Pegson Powerscreen PSP

Rockster SBM Rubble Master Skoda Tesab Thyssen Krupp

Bonap-ICCZ s.r.o. (d.o.o.)

CZ +420 773 794 713 | EN +420 608 250 277

739 53 Hnojník | 408 | Republika Češka | ID: 25834835 | VAT: CZ25834835 | info@bonap-iccz.cz

DE +420 773 794 712 | RU +420 773 574 756


KLJUČNE GRANE

Češka mašinska industrija – tradicija i budućnost Mašinska industrija u Republici Češkoj ima ključan značaj kako za stvaranje BDP-a, inostrano trgovinski bilans, tako i za zaposlenost. Konkurentnost mašinske industrije je predmet interesovanja inostranih ulagača, a podrška istraživanju i razvoju je tako odlučujuća za održavanje i povećanje njenog nivoa.

ISTORIJA

Raširenost industrije, koja je motor ekonomije, nadovezuje se na stare tradicije praktično još iz vremena austro-ugarske monarhije, čiji se industrijski potencijal koncentrisao pre svega u Češkoj i Moravskoj. U češkim zemljama industrija ima dugu i raznovrsnu istoriju. Njeni počeci na našoj teritoriji se mogu naći već u 16. veku, u vreme vladavine rimskog cara i češkog kralja Rudolfa II. On je zbog svog interesovanja za nauku i umetnost pozvao u Prag ceo niz majstora iz raznih oblasti, kao što su na primer hemija, proizvodnja stakla, obrada plemenitih metala i dragog kamenja.

Kraj 19. veka je stigao u znaku početka novih tehnologija – motora sa unutrašnjim sagorevanjem i električnih sistema. U tom kontekstu se nekada govori o drugoj industrijskoj ili nekada naučnotehničkoj revoluciji. Medju najznačajnije češke izume iz tog vremena spada ime Jozefa Resla, koji je izumeo brodski propeler, braću Veverka, koji su izumeli “ruhadlo”, usavršeni plug, koji je zemlju ne samo rio, nego i okretao ili pronalazača vodene turbine, profesora brnjenske tehničke škole, Viktora Kaplana. Izuzetni značaj je imao „češki Edison“ – František Kršižik. Taj pronalazač, elektrotehničar i preduzetnik je izmedju ostalog izumeo električnu lučnu lampu, usavršio bezbednosni sistem na železnici, osnovao prvu češku elektranu i 1881. godine u Pragu pustio u rad prvu električnu prugu. 1903. godine je izgradio prvu elektrificiranu železnicu na trasi Behinje – Tabor. František Kršižik Autor fotografije: Ignac Šehtl; arhiva Šechtl i Voseček

22 R e p u b l i k a Č e š k a – Va š p o s l o v n i p a r t n e r

Fotografija: www.freeimages.com

Sektor u RČ obuhvata proizvodnju široke skale mašina uključujući delove i opremu, iskoristivu u većini grana prerađivačke industrije i ostalih sektora, kao što su poljoprivreda, saobraćaj, šumarstvo, proizvodnja metala, rudarstvo, tekstilna, papirna, prehrambena industrija ili građevinarstvo.

U vreme njegove vladavine je već 1595. godine u češkim zemljama počela sa radom prva visoka peć. Zahvaljujući njoj je počela na našoj teritoriji raširenija i stalna proizvodnja gvoždja. Pravi početak industrijskog razvoja je nastao već u 18. veku a u prvoj polovini 19. veka je u češkim zemljama počela punom parom industrijska i tehnička revolucija. 1803. godine se kod nas pojavio i simbol cele industrijske revolucije – parna mašina. Ovi i drugi pronalasci su stvarali slobodnu radnu snagu i mogućnosti daleko obimnije proizvodnje, nego što je to bio običaj do tada. Dolazilo je do brzog širenja teške industrije. Nastajali su prvi počeci verovatno najznačajnije grane cele češke industrije – mašinstva. Kao potpuno prva moderna mašinska fabrika se smatra ona, koja je nastala još 1821. godine u Šlapanicama kod Brna. Zahvaljujući njoj je počela da se intenzivno razvija industrija u celom Brnu. I u drugoj polovini 19. veka se nastavilo sa intenzivnim tempom razvoja i napretka industrije. Važna novina tog vremena je bila električna energija. Struja je otvarala u to vreme nezamislive mogućnosti, koje su samo čekale da budu otkrivene. Najznačajniji period sa gledišta savremene RČ je bio kraj 19. veka, kada su se pojavili prvi automobili. Prvi češki automobil sa motorom sa unutrašnjim sagorevanjem je bio proizveden 1897. godine u koprivničkoj fabrici i imao je marku President. U vreme izmedju dva svetska rata Čehoslovačka se ubrajala medju deset najznačajnijih industrijskih zemalja sveta! Nagli razvoj posle drugog svetskog rata je bio pod uticajem kako medjunarodne, tako


KLJUČNE GRANE

i unutrašnje situacije. Mašinstvo je postalo vodeća grana za industrijalizaciju manje razvijenih oblasti. Danas je ova grana zastupljena u svim delovima republike i karakteriše je najravnomernije rasporedjivanje. Osim velikih mašinskih fabika postoji veliki broj malih fabrika i centara. S gledišta teritorijalne strukture inostrane trgovine tradicionalno je najveći trgovački partner bez konkurencije Nemačka iza koje slede Velika Britanija, Francuska, Slovačka, Poljska i Španija. RČ je takodje jedina zemlja srednje i istočne Evrope (CEE), koja je član prestižnog udruženja CECIMO (European Committe for Cooperation in the Machine-Tool Industry).

BUDUĆNOST

Za mašinsku industriju je karakterističan relativno visok stepen osetljivosti na ekonomski ciklus. Na stanje češke privrede, isto 24 R e p u b l i k a Č e š k a – Va š p o s l o v n i p a r t n e r

kao i kod naših najvećih inostranih poslovnih partnera, direktno utiče potražnja. Iako se češka mašinska industrija relativno brzo izvukla iz posledica svetske globalne krize, trudi se da i dalje svoj proizvodni asortiman intenzivno orijentiše na mašine i uređaje sa većom dodatom vrednošću, koji će biti zasnovani na novim saznanjima mašinskih istraživanja i na novim patentima, između ostalog i zahvaljujući uticaju inostranih ulaganja na osnivanje filijala istraživačkih i razvojnih institucija u Republici Češkoj.

Fotografija: Siemens, s.r.o.; www.shutterstock.com

TRADICIJA

Mašinska industrija u RČ nastavlja sa dugom tradicijom, kada je između dva svetska rata tadašnja Čehoslovačka bila među deset najznačajnijih zemalja po mašinskoj industriji na svetu. Za više od 150 godina, u ovoj oblasti preduzetništva odigrao se veliki broj radikalnih promena, i to kako na nivou tehnološkog osiguranja i strukture proizvodnje, tako i u okviru preduzetničke baze.


Proizvodimo mašinske unikate Želite li da vaša proizvodnja bude brža i kvalitetnija? Ne odgovaraju vam rešenja koja se mogu naći na tržištu? MI ĆEMO VAM PRIPREMITI PREDLOG REŠENJA PO MERI.

ZAŠTO BI TREBALO DA SARADJUJETE UPRAVO SA NAMA?

Izuzetna ergonomija upotrebe

Servis u toku i nakon garantnog roka

Naše proizvode koriste renomirani proizvodjači u zapadnoj Evropi i Češkoj

KONTAKTNO ZAGREVANJE Povezivanje različitih materijala pod pritiskom ili pod toplotom. Moguće korišćenje i za ubrzanje tehnoločkih procesa (sušenje, očvršćavanje i sl.). Upotreba u raznim oblastima industrije – proizvodnja automobila, nameštaja, aviona itd.

NOSAČI KALUPA Korišćenje za PUR, RIM, alatke za sečenje, laminaciju, presovanje i druge. Zanimljiv odnos cene i kvaliteta. Izvodjenje u kratkom roku.

Više informacija možete naći na www.pesekm.com ili pesekm@pesekm.com. PM_Inzerce_185x128mm_SRB_v1.indd 1

31.10.2019 13:25:02

R e p u b l i k a Č e š k a – Va š p o s l o v n i p a r t n e r 25


KLJUČNE GRANE

26 R e p u b l i k a Č e š k a – Va š p o s l o v n i p a r t n e r


Nanotehnologija ulazi u veliki biznis Češka industrijska tradicija dobija poslednjih godina novu dimenziju. Stiže nanotehnologija, gde kombinacijom organskih i neorganskih elemenata nastaju materijali koji se koriste u različitim oblastima. Izmedju ostalog u medicini, tekstilnoj industriji, u čišćenju vode i vazduha i proizvodnji električnih baterija. Od trenutka, kada je 2004. godine Tehnički univerzitet u Liberecu u saradnji sa firmom Elmarco kao prvi u svetu stvorio nanovlakno za korišćenje u industriji, ova oblast je doživela dinamičan razvoj. Fizikalne osobine mikroskopskih čestica koje su hiljadu puta tanje nego ljudske vlasi izrazito utiču na biznis niza čeških firmi. Velika većina privrednih subjekata, čiji predmet preduzetništva je oblast nanotehnologije, su tzv. born global firme, koje se internacionalizuju i traže partnere u inostranstvu.

INVESTITORI I IZVOZ

Aktuelno u RČ više nego petnaest privatnih razvojnih firmi i sedam desetina proizvodjača primenjuje u praksi nanotehnologije. Istovremeno u RČ niču stručni centri, gde firme konsultuju svoja iskustva sa novim saznanjima naučnika. Osnovnim istraživanjem različitih oblasti nanotehnologija se sada u RČ bavi 26 centara Akademije nauka RČ, 37 univerzitetskih fakulteta i 9 razvojnih organizacija koje finansira država. Iako je RČ bila kolevka istraživanja i aplikacije nanotehnologije, za budućnost je važan interes investitora iz okolnih zemalja, uključujući i sposobnost čeških firmi da izvoze svoje „nano“ proizvode. Tim pre što se na nanotehnologije sada koncentriše i razvoj i preduzetništvo u više od 70 regija Evropske unije i ova oblast postaje važan instrument konkurentnosti nacionalnih ekonomija.

ŠTA SVE MOGU ČEŠKE FIRME

POČINJE REVOLUCIJA U MEDICINI

Veliki proboj predstavlja korišćenje nanotehnologije u medicini, gde se otvaraju do sada neočekivane mogućnosti. Moguće ju je koristiti u dijagnostici, distribuciji lekova u telu ili prilikom lečenja pacijenata pomoću specijalnih „nano“ instrumenata. I ne samo to. Nanomedicina se kreće na novou milijarditih delova metra i tu leži kamen temeljac ljudskog tela – molekuli, spirale DNK i ceo niz opasnih virusa. Pružanjem detaljnog pogleda na biološke procese, naotehnologija nudi novi niz instrumenata za razumevanje izvora i mehanizama pojedinih bolesti. Češke firme ne ostaju na tome i realno je da će zajedno sa razvojnim centrima sve više nuditi proizvode koji će se prodavati u celom svetu. I to uprkos konkurenciji, koju danas predstavlja razvoj nanotehnologije u SAD, Japanu ili Kini.

Fotografija: pixabay.com

Prema Asocijaciji nanotehnološke industrija RČ ova oblast ne predstavlja samo inovaciju. Radi se o tehnološkoj promeni, kada čovek može da manipuliše materijom na molekularnom nivou. I to u svim oblastima. Izbor produkata koje nude češke nanotehnološke firme je veoma širok. Moguće je navesti npr. proizvodnju fotokatalitičkih lakova sa nanočesticama oksida titanijuma. Ova skoro transparentna farba ima

izuzetnu osobinu – čisti vazduh u okolini i može da ga očisti od virusa, bakterija, otrova ili dima cigarete. Na ovom principu je moguće efektivno snižavati zagadjivanje vazduha u gradskim i industrijskim aglomeracijama. Jedna češka firma je nedavno predala prijavu patenta za elektroprovodni materijal od nanovlakna. Kada se kroz njega pusti struja, u kontamiranoj vodi ubija viruse i bakterije. Ovaj materijal se može koristiti u nizu oblasti – izmedju ostalog u vojnoj sferi i medicini, a svoje mesto može naći i u zemljama trećeg sveta, gde je nestašica nekontaminirane vode.

R e p u b l i k a Č e š k a – Va š p o s l o v n i p a r t n e r 27


KLJUČNE GRANE

Prehrambena industrija RČ – sakriveni potencijal Češka prehrambena industrija doduše ne predstavlja težište češkog izvoza, ali neke crte razvoja ove grane pokazuju rast izvoznog potencijala – to je sve jača i pažljivija kontrola kvaliteta, poštovanje tradicije, korišćenje modernih istraživanja, kao i razvoj proizvodnih, tehnoloških i organizacionih inovacija. Verujemo da češka prehrambena industrija ima šta da ponudi svetu.

IZVOZNI ARTIKAL

Najveći obim izvoza u ovoj grani čini izvoz sirovina – žitarice, sušeno mleko, slad, kafa, ulje od repice, hrana za životinje, pekarski proizvodi, čokolada i proizvodi od kakaa, prehrambeni proizvodi, pivo, šećer, sirevi.

PREHRAMBENE I POLJOPRIVREDNE TEHNOLOGIJE

Uspeh su poslednjih godina zabeležili i proizvodjači prehrambenih i poljoprivrednih tehnologija i mašina. Izvoz ovih tehnologija je išao u Belorusiju, Rusiju, Gruziju, ali i u Albaniju, Bugarsku, Kazahstan, Meksiko, Urugvaj ili Etopiju. Inostrane firme u Češkoj potražuju uredjaje za pekare, pivare, mlekare i proizvodnju sira. 28 R e p u b l i k a Č e š k a – Va š p o s l o v n i p a r t n e r

Medju dalje artikle čeških firmi spadaju i mašine za cedjenje biljnih ulja, uredjaji za dimljenje, linije za pakovanje povrća, linije za obradu i pakovanje pića, oprema za obradu mesa ili tehnologije za obradu semenja i žita. Uspešna je i prodaja poljoprivrednih tehnologija i investicionih celina. Češke firme su su svetu postavile ceo niz pivara i minipivara, a na nekima od njih su češke firme učestvovale formom podugovora. Najveći projekat je bila izgradnja pivare u Etiopiji, koji je završen u februaru 2017. godine. Firma ZVU POTEZ iz Hradec Kralove je u moderno preduzeće Raya Breweries isporučila kompletnu tehnologiju uključujući i gradjevinske radove i rezervne delove u vrednosti od preko 764 miliona kruna. Uspeh je zabeležio i izvoz samog piva.

ČEŠKI PROIZVODJAČI

Proizvodjači prehrambenih proizvoda su u RČ udruženi u Prehrambenu komoru RČ, koja je osnovana 2001. godine. Sada ima više od 170 članova, koje predstavlja na sastancima sa organima državne uprave RČ ili EU ili sa globalnim organizacijama.

Fotografija: www.pixabay.com


bohemiachlad.eu Bohemiachlad spol. s r.o.

isporučuje in-

dustrijsko hlađenje pomoću amonijaka, industrijske klima uređaje i toplotne pumpe, uključujući upravljačke sisteme i automatizaciju, prije svega za mesnu industriju, mlekare i pivare itd. Nudimo delatnosti počevši od dizajna, projektiranja, inženjeringa pa sve do isporuke i montaže rashladnih krugova, klima uređaja i toplotnih pumpi po sistemu ključ u ruke.

Bohemiachlad spol. s r.o. (d.o.o) | Možného 818/17, 161 00 Praha 6 | Republika Češka Tel.: +420 274 773 546 | E-mail: info@bohemiachlad.eu


KLJUČNE GRANE

Prioriteti ove institucije u oblasti tržišta su jasni: potpora kvaliteta proizvodnje, regionalnih brendova i lokalnih proizvodjača. Podršku ovog cilja predstavlja i dodela oznaka „KLASA“, „Regionalna hrana“ ili „Češki proizvod“ – koje dodeljuje Prehrambena komora RČ, i to su oznake koje su garancija kvaliteta hrane. Ka istom cilju vode i sertifikacije izuzetnih proizvoda, npr. Evropska oznaka porekla (kao što je Češki kim, žatecki hmelj), geografska oznaka (npr. Tršebonjski šaran, olomoucki sirevi) ili garancija tradicionalnog specijaliteta („špekački“). I proizvodnja piva ima na dugu tradiciju na teritoriji RČ. Češko pivo i proizvodnja piva spadaju medju najpoznatije u svetu. Najstariju potvrdjenu češku tradiciju pripreme piva ima Brževnovski manastir u Pragu, koji je bio osnovan 993. godine. Češko pivo je zaštićena oznaka Evropske unije, koja ima za cilj da sačuva dobro ime i kvalitet piva proizvedenog na teritoriji Republike Češke. Cilj upisivanja u Registar zaštićenih oznaka porekla je da štiti tradiciju češke proizvodnje piva, tehnologije proizvodnje, kvalitet piva i tako spreči nastanak imitacija, koje bi mogle da budu predstavljene kao češko pivo i tako zloupotrebe njegove jedinstvene karakteristike. Radi se i o tome da ne bude kao češko

pivo označen proizvod proizveden u RČ netradicionalnom metodom ili proizveden tradicionalnom metodom, ali u inostranstvu. Iako je Češko pivo pojam, pod kojim si svaki stranac predstavlja slična pića, i medju pojedinim brendovima postoje velike razlike u ukusu i proizvodnji. Samo svetlo pivo je moguće proizvesti na mnogo načina, svaka pivara ima svoj sopstveni recept, vreme i temperaturu fermentacije, mesto i tip fermentacije. Osim svetski poznatih velikih pivara u RČ postoji i oko 400 minipivara i njihov broj konstantno raste. Najviše piva se izvozi u Slovačku, Nemačku i Poljsku. Od zemalja van EU se radi o Rusiji, Koreji i SAD. I vina iz RČ šire svoj izvozni potencijal. U Evropi imaju dobro ime i na medjunarodnim takmičenjima mogu da pobede tradicionalne šampione. Žele da uspeju i na netradicionalnim tržištima, gde za RČ vezuju samo pivo i sportiste. Većina češkog vina odlazi u Slovačku, Poljsku i ostale zemlje Evropske unije.

PRONALAZAK IZ DAČICA – KOCKA ŠEĆERA – PROSLAVLJA 178 GODINA

ju je bilo 250 kocki i bio je težak 1 funtu (oko 0,5 kg) i prodavao se za 50 krejcara. Kocke su imale dve veličine sa ivicom od 1,2 centimetara ili 1,5 centimetara. Patent su kupile i druge evropske velesile – Prusija, Saska, Bavarska, Švajcarska a Engleska. Zanimljivo je da se Radov pronalazak koristi do današnjih dana, samo u malo usavršenoj formi. Pronalazak šećera u kocki je primljen i širio se po celom svetu. Grad Dačice je ponosan na svoj primat i na prostranstvu ispred crkve se nalazi spomenik u obliku kocke šećera koji je istesan od granita.

30 R e p u b l i k a Č e š k a – Va š p o s l o v n i p a r t n e r

Pripremljeno prema podacima Prehrambene komore RČ i Ministarstva poljoprivrede.

Izvor: www.regiony.rozhlas.cz, www.muzeumdacice.cz, www.tn.cz

Fotografija: pixabay.com

Šećer u kocki je sa nama već 178 godina. Pre tačno toliko godina je patent za ovaj pronalazak dobio austrijski direktor rafinerije u Dačicana kod Jindržihovog Hradeca Jakub Krištof Rad. Do tada se prodavao samo kao glava šećera. Iako se pronalazak pripisuje Krištofu Radu, iza svega stoji njegova žena. Prema zvaničnim internet stranicama grada Dačice, Juliana Radova je jednog dana u avgustu 1841. godine htela da odseče mali komad iz glave šećera. Samo što je tom prilikom povredila prst. Odmah se požalila mužu i navodno mu je predložila da se šećer proizvodi u obliku kocki. Za nekoliko meseci novina je bila na svetu, na jesen 1841. godine je gospodja Juliana dobila poklon od muža– kutiju sa 350 belih i crvenih kocki šećera. Krištof Rad je napravio kalup za proizvodnju šećera u kocki i krajem 1842. godine je zatražio od dvorske komore u Beču da mu da privilegiju da proizvodi šećer u kocki u Dačicama. Dobio ju je 23. januara 1843. Odmah nakon toga je počela proizvodnja šećera u kocki, prvi put se pojavio u Beču pod nazivom čajni šećer (thee-zucker). U pakovan-

OČEKIVANJA, CILJEVI

Aktuelno češka prehrambena industrija ide u smeru oživljavanja i veće progresivnosti nakon perioda stagnacije. Najveća želja je da se ovaj razvoj nastavi i bude još jači. Da češki produkti, tehnologije i proizvodi zainteresuju svetska tržišta u većoj meri i da češki kvalitet postane opšte priznat i poznat. Za sam kraj pomenimo firme, koje su već stvorile dobro ime i neraskidivo su povezane sa RČ: Pilsner Urquell, Madeta (mlečni proizvodi), Karlovarske mineralni vody (Karlovarske mineralne vode), Hame (hladjeni i dugotrajni prehrambeni proizvodi).


Nikad jednostavnije: proizvodnja dodataka ishrani vlastite marke. PROFIL KOMPANIJE Predstavljamo češku kompaniju koja se bavi ugovornom proizvodnjom dodataka ishrani. (vitamini, biljni ekstrakti, minerali) u obliku tableta, kapsula, smesa u prahu, napitaka i mešavina. Proizvodnja svih dodataka ishrani protiče prema strogim higijenskim normama po sistemu HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points). Naš tim predstavljaju apotekari koji pružaju kompletnu savetničku delatnost u razvoju, biranju prikladnih materijala sve do saradnje prilikom registracije gotovog proizvoda u Češkoj i u inostranstvu.

BIO PROIZVODNJA Sastavni deo našeg proizvodnog programa su takođe bio proizvodi, čija proizvodnja se vrši u specijalizovanim prostorima. Sertifikovana je kod akreditiranog inspekcionog društva Biokont CZ, s.r.o. za sertifikaciju.

MEŠAVINE Pripremamo razne vrste mešavina na bazi vitamina, minerala i biljnih ekstrakata za proizvodnju napitaka i dodataka ishrani.

PROIZVODNJA TABLETA prema zahtevima klijenta možemo proizvesti svaki oblik tablete (sa urezom po sredini, bez ureza i dupliranu ovalnog oblika itd.). Da bi tablete ispunile sve zahteve, prilikom proizvodnje su testirane na raspad, čvrstoću i mehaničko oštećenje.

PAKOVANJE Pakujemo ih u kesice, bočice i plastične doze. Po želji pružamo savete u vezi izbora odgovarajuće ambalaže koja bi što duže očuvala kvalitet proizvoda. Za klijente koji nabavljaju ambalažu o svom trošku šaljemo proizvode u pakovanju “BULK”.

KONTAKT Sedište kompanije

Pogon

Direktor

NUTRICIUS s.r.o. (d.o.o.) Dopravní 500/9 Praha 10, 104 00 MB: 24209911 Poreski broj: CZ24209911 Republika Češka

NUTRICIUS s.r.o. Křinice 52 CZ - Broumov, 550 01 Republika Češka

Mag. Martin Mach tel.: +420 603 858 008 E-mail: info@nutricius.cz

www.nutricius.cz

R e p u b l i k a Č e š k a – Va š p o s l o v n i p a r t n e r 31


KLJUČNE GRANE

Medicinska tehnika čeških firmi osvaja svet Jedna od izvoznih kategorija sa najbržim rastom u RČ je oblast izvoza širokog spektra medicinskih sredstava i aparata za opremanje bolnica. Prisustvo čeških proizvodjača u inostranstvu je rezultat toga što je RČ zemlja sa kvalitetnim zdravstvenim sistemom, koji obuhvata sve grane savremene medicine.

32 R e p u b l i k a Č e š k a – Va š p o s l o v n i p a r t n e r

SVESTRANA OPREMA

Na visoko konkurentnim inostranim tržištima se u nekoliko poslednjih godina etabliralo nekoliko čeških isporučilaca medicinske tehnike. Akcenat se stavlja na pre svega tri najvažnija faktora: na razvoj, koji vodi ka ispunjavanju visokih tehničkih parametara, dalje na dizajn, koji pomaže da se proizvod proda, kao i na kvalitet, koji znači da je proizvod pouzdan. Sve navedene kriterijume ispunjavaju na primer lekarski instrumenti i traumatološki implantati, rehabilitaciona i transportna oprema, distribucija medicinskih i tehničkih gasova, sterilizatori, kobaltni uredjaji, tehnika za anesteziologiju ili bolnički kreveti sa mogućnošću izmene položaja. Vrednost izvoza medicinske tehnike u svet se procenjuje na približno 25 milijardi kruna (približno 1,3 milijarde američkih dolara).

Fotografija: www.bigstockphoto.com

Na svojoj teritoriji češko zdravstvo disponuje širokom lepezom kako ambulantnih centara, tako i bolnica i centara za lečenje, koje osniva ne samo država nego i privatni subjekti. U oblasti proizvodnje i isporuke zdravstvenog materijala, medicinske tehnike i uredjaja za opremanje bolnica češke firme spadaju u svetski vrh. Njihovi proizvodi svake godine putuju u niz zemalja sveta. Osim zemalja Evropske unije, izvozi se i u Rusku federaciju, u zemlje Konfederacije nezavisnih država, u oblasti jugoistočne Azije, u SAD, a u poslednje vreme i u zemlje Afrike. Sve više su češke firme uspešne pre svega sa proizvodima i uredjajima sa dodatom vrednošću, dakle sa velikim učešćem istraživanja, elektronike i informatike. U poslednjih deset godina češki izvoznici, koji se specijalizuju na isporuke za zdravstvo, doživljavaju veliki uspeh. Uspevaju da dobiju

finansijski veoma zanimljive kontrakte, gde se ne radi o pojedinačnim komadima, nego o robi i uslugama za cele bolnice, domove zdravlja ili lance zdravstvenih ustanova, uključujući i izgradnju takvih institucija. Radi se o primerima npr. Gane, Gabona, Laosa, Alžira, Trinidada i Tobaga, Papue Nove Gvineje, Kolumbije, ali i Rusije ili Kazahstana. Samo u npr. Gabonu se radi o tri bolnice a u Gani o deset domova zdravlja.


Najveći deo ove sume pripada na opremu operacionih sala, kao i smeštajnih kapaciteta bolnica. Svetski lider ovog segmenta je Linet Group, isporučilac bolničkih kreveta, madraca koji sprečavaju dekubitis, nameštaja i sl. Firma je raširila svoj sortiment i krevetima za porodilišta, ginekologiju i dijalize. Linet naravno nije jedina češka firma, koja je uspešna na inostranom tržištu. Većinom se radi o firmama, čija proizvodnja je usko povezana sa sopstvenim razvojem, što pokazuje da upravo tuda vodi put ka pobedi nad konkurencijom.

SA NAGLAŠAVANJEM KVALITETA

Mnogi od uspešnih čeških izvoznika su članovi Asocijacije proizvodjača i isporučilaca medicinske opreme. Ova asocijacija okuplja više nego stotinu najboljih čeških firmi iz ove oblasti, koje imaju godišnji promet oko 17 milijardi kruna, pri čemu izvoz čini 35%. Članovi ove asocijacije saradjuju sa nizom razvojnih centara fakulteta, npr. sa ČVUT u Pragu, VUT u Brnu, Univerzitetom Tomaša Bate u Zlinu ili Masarikovim univerzitetom u Brnu. I to svedoči o pažnji, koju češki proizvodjači posvećuju kvalitetu i tehničkom nivou i konkurentnosti medicinskih sredstava.

Medju unikate, koji se šalju klijentima u inostranstvu spadaju izmedju ostalih i degradibilna ojačanja za gastro trakt, široki asortiman parnih, hemijskih sterilizatora, kao i onih koji koriste vruć vazduh, laboratorijskih sušilica i inkubatora. Ali isto tako i uredjaja za fizikalnu terapiju, kao što su uredjaji za elektro-lečenje, uktrazvuk, laser i uredjaji za limfodrenažnu terapiju. Izvoze se i kompleksni sistemi biološke zaštite, logistički i dekontaminacioni sistemi i sredstva za urgentnu medicinu i dugotrajnu negu. Većina čeških proizvodjača medicinskih sredstava izvozi značajan deo svoje proizvodnje. Iz toga proističe, da su uspešni u svetu, i mnoge češke firme su razvile i uspešno izvoze svetske unikate i patente. Izvor: Asocijacija proizvodjača i isporučilaca medicinske opreme (AVDZP), Businessinfo.cz

Već od 1992. godine, kompanija ERILENS s.r.o. (d.o.o.) pomaže ljudima sa smanjenom sposobnošću kretanja da se uključe u svakodnevni život. Bavimo se proizvodnjom pomagala za kretanje, kao što su podlakatne štake, podpazušne štake, štapovi za šetanje i drugog medicinskog materijala. Veliki naglasak kod naših proizvoda stavljamo na kvalitet, funkcionalne osobine i dizajn; zato se naš iskusan razvojni i proizvodni tim rukovodi aktuelnim trendovima i zahtevima korisnika. Naša firma je jedini proizvođač pomagala za kretanje u RČ, a trenutno je jedan od najznačajnijih distributera na domaćem tržištu. Znatan procenat prodaje odlazi i na izvoz.

Pomagala za kretanje:

ERILENS s.r.o.

Papírenská 114/5 160 00 Prag 6 REPUBLIKA ČEŠKA

Jana Dupalová

Menadžer izvoza e-mail: jdupalova@erilens.cz tel: +420 777 336 912

• • • • •

Podlakatne štake Podpazušne štake Dečije štake Štapovi za šetanje Oprema (produžetak protiv klizanja, navlake, zakačaljke, držač,…)

Ostali medicinski materijal: • • •

Ortoze za prste Irigatori Antidekubitalni dušeci

www.erilens.com R e p u b l i k a Č e š k a – Va š p o s l o v n i p a r t n e r 33


KLJUČNE GRANE

Republika Češka, turistička destinacija koja vas neće razočarati Republika Češka se ubraja u zemlje koje se odlikuju živim turizmom. Desetomilionska zemlja je mirna i bezbedna destinacija, koja raspolaže istorijskim spomenicima, slikovitom prirodom, svetski poznatim banjama, mrežom luksuznih hotela i dobrom opremljenošću za slobodne aktivnosti. Poslednjih godina je postala Češka postala poznata i po kongresnom turizmu, za koji su prilagođeni kapaciteti, pre svega u velikim gradovima.

KONGRESNA METROPOLA

Republika Češka se već duže vreme ubraja u trideset najpovoljnijih zemalja sveta za 34 R e p u b l i k a Č e š k a – Va š p o s l o v n i p a r t n e r

BANJSKA PONUDA

Značajan segmenat turizma su i banje. Češki i moravski regioni su izuzetno bogati mineralnim izvorima, zahvaljujući kojima je u prošlosti nastao veliki broj čuvenih banjskih lokacija, koje pripadaju najboljima na svetu. Zajedničko delo prirode i čoveka dobilo je svetski renome i postalo važan medicinski i ekonomski artikal zemlje. Upotreba prirodnih lekovitih izvora, kupki, mineralnih voda i banjskih tretmana ima dugogodišnju tradiciju. Npr. banjske komplekse možemo da nađemo u svim regionima Češke, kapaciteti

Fotografija: CzechTourism (Ladislav Renner)

U češkim hotelima, pansionima i kampovima je prošle godine našlo smeštaj rekordnih 21,3 miliona gostiju, što je bilo za 6,4% više nego prethodne godine. Broj domaćih i inostranih gostiju je bio gotovo jednak. U kolektivnim smeštajnim kapacitetima su prošle godine turisti proveli 55,5 miliona noći, što je takodje rekordni broj. Medjugodišnje se poseta domaćih turista povećala za više od osam procenata, a inostranih za 4,7%. Prošle godine je u RČ stiglo više od 10,6 miliona stranaca, što je 550 000 više nego prethodne godine. Najviše inostranih turista je lane stiglo je susedne Nemačke i njihov broj je prvi put prešao 2 miliona. Sledeći po redu su bili Slovaci, Poljaci i Kinezi. Prošle godine je stilo gotovo 620 000 Kineza, što je za 26,5% više nego prethodne godine.

kongresni turizam, a češka metropola Prag se nalazi među petnaest najomiljenijih gradova. Ova procena je data, između ostalog, uspešnim održavanjem nekoliko konferencija svetskog značaja, čiji je Prag poslednjih godina bio domaćin. Stabilizovana privreda, strateška pozicija, prijatna klima, najrazličitije turističke zanimljivosti i visoki kvalitet pružanih usluga u kongresnim objektima su faktori koji Prag čine atraktivnom destinacijom. Nudi moderne hotele sa širokom ponudom konferencijskih prostorija uključujući modernu opremljenost; praški Kongresni centar prošao je kroz obimnu modernizaciju, a svoje kapacitete i usluge proširuje i međunarodni aerodrom Vaclava Havela, na koji dnevno sleće desetine međunarodnih letova renomiranih aviokompanija i veliki broj niskobudžetnih prevoznika.


najpoznatijih lečilišta su u Karlovarskom, Usteckom, Jihočeškom, Kralovehradeckom, Zlinskom i Olomoučkom regionu.

Odakle u RČ dolazi najviše turista? Broj turista Medjugodišn2018 ji porast (%)

ZA ZDRAVLJEM I ODMOROM

Sa promenom životnog stila poslednjih godina, u češkim banjama dolazi do proširenja standardne ponude zdravstvenih boravaka novim formama relaksa, regeneracijskih i antistres programa, dobrih za premorene preduzetnike i menadžere. Ove specijalne proširene programe, dopunjene skalom propratnih aktivnosti za odmor (golf, tenis, fitnes, biciklizam, i slično) u Češkoj nudi približno 40 banjskih mesta. Upravo pomenuti golf sve više utiče na povoljne statistike turizma. Posebno kada se desetine kvalitetnih igrališta nalaze u blizini prirodnih lepota i istorijskih spomenika. Na teritoriji Republike Češke postoji preko 130 golf klubova i zaljubljenici u ovu igru imaju na raspolaganju preko 70 igrališta. Ona najkvalitetnija, sa najvišim standardom usluga, napravljena su u okolini glavnog grada Praga, u zapadnočeškom banjskom trouglu u blizini Karlovih Vari i na severu Moravske.

Nemačka

2 033 065

3,6

Slovačka

734 910

7,8

Poljska

620 414

7,8

Kina

619 877

26,5

SAD

555 736

2,8

Rusija

545 406

-0,5

Velika Britanija

496 807

5,7

Južna Koreja

416 243

0,2

Italija

409 903

5,2

Austrija

299 162

2,8

Aktuelno turizam čini oko 3% BDP i zapošljava preko 230 hiljada ljudi.

MREŽE ZA SVAKOGA I ZA SVE za golove i zaštitne mreže za fudbal • rukomet • odbojku • košarku badminton • tenis • florbol • hokej • golf • bejzbol • skijanje NAJVEĆI ČEŠKI PROIZVOĐAČ ČVORASTIH MREŽA ZA SVE VRSTE SPORTOVA: za golove i zaštitne mreže za fudbal, rukomet, odbojku, košarku, badminton, tenis, florbol, hokej, golf, bejzbol, skijanje. Proizvođač i isporučilac proizvoda od užeta za dečja igrališta i sportske stadione: konopi za preskakanje od jute i gimnastički konopi, konopi, mreže, merdevine i piramide za penjanje, viseće mreže.

SVOJE PROIZVODE ISPORUČUJEMO I NA MEĐUNARODNA TAKMIČENJA VRHUNSKOG NIVOA u odbojci, odbojci na pesku, tenisu, hokeju na ledu. Sportske mreže se proizvode prema međunarodnim pravilima i standardima. Proizvodi za dečija igrališta ispunjavaju standarde sigurnosti. Mreže za siguran prihvat ispunjavaju međunarodni standard sigurnosti EN 1263-1.

PROIZVOĐAČ I ISPORUČILAC INDUSTRIJSKIH, GRAĐEVINARSKIH MREŽA I ZA BAŠTE: mreže i kontejneri, mreže i železnički vagoni, vezane sigurnosne mreže, mreže za prihvat osoba i predmeta koji padaju, mreže za uzgoj biljaka, mreže za dekoraciju, volijere, viseće mreže i slično. Proizvođač sigurnosni mreža za široku upotrebu – dimenzije prema individualnim potrebama. Sve brzo i kvalitetno.

IZVOZI SE 35% PROIZVEDENE ROBE U VEĆINU EVROPSKIH ZEMALJA (Nemačka, Austrija, Švajcarska, Norveška, Rusija, Estonija, Litvanija, Slovačka, Švedska, Belgija…).

Kv. Řezáč, s.r.o.

U Svratky 780 | 666 01 Tišnov Republika Češka Tel./Fax.: +420 549 410 084 777 581 409 | 549 410 350 E-mail: kvrezac@kvrezac.cz

www.kvrezac.cz

TRADICIONALNI ČEŠKI PROIZVOĐAČ – 100 godina iskustava u tekstilnoj proizvodnji, više od 50 godina u proizvodnji mreža, a na tržištu je prisutan 25 godina kao privatna porodična firma.

R e p u b l i k a Č e š k a – Va š p o s l o v n i p a r t n e r 35


INSTITUCIJE

Institucije

SAVEZ INDUSTRIJE I SAOBRAĆAJA REPUBLIKE ČEŠKE Najveći nevladin i nezavisni savez poslodavaca u Republici Češkoj koji predstavlja odlučujući deo industrije i saobraćaja. Udružuje 28 granskih saveza i 134 firme članice, predstavlja preko 10 hiljada subjekata članova sa više od 800 hiljada zaposlenih. Njegova misija je da štiti zajedničke interese svojih članova, kao i da utiče na vladinu privrednu i socijalnu politiku, s ciljem stvaranja optimalnih uslova za preduzetništvo, koje uz poštovanje etičkih principa poslovanja vodi do povećane konkurentnosti članova i do dugoročno održivog prosperiteta češkog društva. Savez štiti i koordinira interese članova, pre svega u Savetu za ekonomski i socijalni dogovor, platformu za pregovore Vlade, poslodavaca i sindikata o osnovnim političkim, ekonomskim i socijalnim temama. Savez podržava povezivanje trgovinske i investicijske saradnje između čeških i inostranih preduzetničkih subjekata formom preduzetničkih misija, konferencija, bilateralnih i multilateralnih pregovora i učešća svojih članova na sajmovima, izložbama i stručnim seminarima. Savez formuliše i promoviše interese poslodavaca i preduzetnika RČ u evropskim i međunarodnim organizacijama, pre svega kao član Konfederacije evropskog preduzetništva (BUISNESSEUROPE), i u okviru Savetodavnog odbora za industriju i trgovinu OECD (BIAC). Na osnovu sporazuma aktivno sarađuje sa partnerskim industrijskim savezima, privrednim komorama i ostalim ekonomskim institucijama u inostranstvu.

ČEŠKA PRIVREDNA KOMORA Česká obchodní komora (Češka privredna komora) po zakonu promoviše i štiti interese preduzetničke javnosti, osigurava njene potrebe i podržava njen razvoj. Čine je regionalne mreže komora, društava, strukovnih i delatničkih saveza u celoj republici. Široka skala članske baze takođe može da koristi specifične usluge uključujući međunarodne akcije i programe za podršku. Češka privredna komora, iako nema obavezno članstvo, svojim članovima i nečlanovima pruža usluge koje odgovaraju standardima privrednih komora u zemljama Evropske unije: lO  rganizacija međunarodnih i bilateralnih akcija za firme radi uspostavljanja kontakata (outgoing i incoming misije) lO  rganizacija propratnih preduzetničkih misija državnih predstavnika RČ prilikom zvaničnih poseta u inostranstvu lP  osetilačke misije preduzetnika prilikom zvaničnog učešća RČ na inostranim sajmovima i izložbama lM  isije inostranih ulagača za mala i srednja češka preduzeća lO  rganizacije seminara, radionica, poslovnih foruma i sličnih akcija koje su stručno i teritorijalno orijentisane lU  češće u programima i delatnostima Evropske unije l T raženje poslovnih partnera u RČ i inostranstvu, savetovanje u oblasti inostrane trgovine lA  ktivna podrška prilikom ulaska na inostrana tržišta lO  siguranje izvozne sertifikacije lA  naliza inostranog tržišta lO  bjavljivanje ponuda i potražnje inostranih firmi na internet stranicama komore

Svaz průmyslu a dopravy České republiky Freyova 948/11, 190 00 Praha 9 Telefon: +420 225 279 111 E-mail: spcr@spcr.cz l Ostale informacije: www.spcr.cz l

Hospodářská komora České republiky Florentinum Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1 Telefon: +420 266 721 300 E-mail: foreigndpt@komora.cz l Ostale informacije: www.komora.cz l

36 R e p u b l i k a Č e š k a – Va š p o s l o v n i p a r t n e r


R e p u b l i k a Č e š k a – Va š p o s l o v n i p a r t n e r 37


INSTITUCIJE

®

stroje

www.uniko.cz

UNIKO stroje s.r.o. (d.o.o.) Proizvodnja mašina, uređaja i automatizovanih proizvodnih linija za kozmetičku, hemijsku, prehrambenu i farmaceutsku industriju. tehnologija za punjenje i zatvaranje ambalaže (tuba, doza, boca i kanistera) sopstveni „know-how“ uključujući konstrukciju, proizvodnju i montažu kompleksna isporuka od predloga do realizacije više od 20 godina na tržištu s preporukama u skoro celoj Evropi

Kontakt: UNIKO stroje s.r.o. | Kladská 1065 | 500 03 Hradec Králové | Republika Češka | Tel.: +420 495 539 470 | uniko@uniko.cz, novotny@uniko.cz 38 R e p u b l i k a Č e š k a – Va š p o s l o v n i p a r t n e r


MEĐUNARODNA PRIVREDNA KOMORA U REPUBLICI ČEŠKOJ

KONFEDERACIJA SAVEZA POSLODAVACA I PREDUZETNIKA RČ

Međunarodna privredna komora – ICC je osnovana 1919. godine u Parizu. Njena misija je podrška svetske trgovine. Danas obuhvata hiljade kompanija i udruženja iz više od 130 zemalja. ICC RČ nudi svoje usluge više od 15 godina. Prestiž – posredništvom nacionalnih odbora ICC preduzetnici prenose svoja interesovanja, stavove i poglede na predstavnike najviših organa, institucija i vlada, uključujući UN, EU, WTO i OECD, kod kojih ICC ima savetodavni status na najvišem nivou. Pravila – ICC ima jak autoritet za kreiranje pravila po kojima se vrši međunarodna trgovina. Pravila se koriste u svakodnevnom kontaktu i postala su neodvojiv sastavni deo međunarodne trgovine po celom svetu. Primera radi Incoterms® 2010, pravila za bankarsku praksu, šablonski međunarodni ugovori. Partnerstvo – ICC pruža veliki obim usluga, među kojima je i sprovođenje arbitražnih procedura u okviru Međunarodng arbitražnog suda ICC u Parizu, potom organizacija edukativnih aktivnosti, osigurava savetodavne usluge i stvara prostor za susrete sa inostranim poslovnim partnerima. Teritorijalni susreti – cilj ovih aktivnosti je podrška češke diplomatije, predstavljanje poslovnih i ulagačkih prilika za češke izvoznike, pomoć u diverzifikaciji češkog izvoza i uspostavljanje korisnih poslovnih kontakata. Stručni kursevi – teme koje su u vezi sa vršenjem međunarodne trgovine, pre svega: Incoterms® 2010, bankarske garancije i URDG 758, dokumentarni akreditivi i Standby, međunarodni ugovor o kupovini. ICC RČ u saradnji sa Ministarstvom industrije i trgovine napravila je dokument „Strategija konkurentnosti RČ i Izvozna strategija RČ za period 2012 – 2020“.

l Udružuje osam reprezentativnih saveza poslodavaca iz oblasti građevinarstva, tekstilne industrije, malog i srednjeg preduzetništva, kooperative, poljoprivrede, rudarske i naftne industrije, saobraćaja, drvnoprerađivačke industrije, školstva, zdravstva, kulture i socijalnih službi; l Zastupa više od 22 hiljade subjekata članova sa brojem zaposlenih više od 1,3 miliona zaposlenih; l Podržava promociju specifičnih interesa svojih članova u oblasti legislative i u ostalim oblastima; l Formuliše zajedničke preduzetničke i poslodavačke interese svojih članova i promoviše je u saradnji sa nadležnim državnim organima, ostalim organizacijama poslodavaca i sindikata, a pre svega kroz razne forme konsultacija sa vladom; l Sarađuje sa Savezom industrije i saobraćaja RČ, Privrednom komorom RČ, Agrarnom komorom RČ, Savezom trgovine i turizma RČ, Kooperativnom asocijacijom i ostalim organizacijama; l Jedan je od socijalnih partnera koji zastupa stranu preduzetnika u Savetu za privredne i socijalne sporazume (Tripartita)

Mezinárodní obchodní komora Česká republika

Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR

Florentinum, Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1 Telefon: +420 257 217 744 E-mail: icc@icc-cr.cz

Václavské náměstí 21, 113 60 Praha 1 Telefon: +420 222 324 985 E-mail: kzps@kzps.cz

l Ostale informacije: www.icc-cr.cz l

l Ostale informacije: www.kzps.cz l

Članovi KZPS RČ su 1. Asocijacija tekstilno-odevno-kožarske industrije 2. Udruženje preduzetnika i delatnika RČ 3. Savez čeških i moravskih proizvodnih kooperativa 4. Savez preduzetnika u oblasti građevinarstva RČ 5. Unija saveza poslodavaca RČ 6. Savez poslodavaca rudarske i naftne industrije 7. Poljoprivredni savez RČ 8. Savez čeških i moravskih potrošačkih kooperativa

R e p u b l i k a Č e š k a – Va š p o s l o v n i p a r t n e r 39


INSTITUCIJE

AGENCIJA ZA PODRŠKU U OBLASTI PREDUZETNIŠTVA I ULAGANJA CZECHINVEST l Partner za Vaše poslovanje l Agencija za podršku u oblasti preduzetništva i ulaganja CzechInvest je državna organizacija od javnog značaja, podređena Ministarstvu industrije i trgovine RČ. Njen cilj je da povećava konkurentnost češke privrede posredništvom pomoći malim i srednjim preduzećima, preduzetničkoj infrastrukturi i inovacijama. U Republiku Češku privlači inostrane ulagače iz oblasti proizvodnje, strateških usluga i tehnoloških centara, a češka preduzeća podržava u daljoj ekspanziji. U okviru jednostavnije komunikacije između države, preduzetnika i Evropske unije CzechInvest pokriva celu oblast podrške u poslovanju, i to kako sredstvima EU, tak i državnim budžetom. CzechInvest promoviše Republiku Češku u inostranstvu kao atraktivnu lokaciju za investicije, i jedina je organizacija koja sme nadređenim organima da podnosi zahteve za podsticaje investicijama. Podržava takođe češke firme koje imaju interesovanje da se uključe u kooperativne lance multinacionalnih kompanija. Posredstvom svojih usluga i razvojnih programa tako CzechInvest doprinosi razvoju domaćih firmi, čeških i inostranih ulagača i celokupne preduzetničke sredine.

ČEŠKA TURISTIČKA CENTRALA – CZECHTOURISM Češka turistička centrala – Czech Tourism promoviše Republiku Češku kod kuće i u svetu kao atraktivnu turističku destinaciju. Njeni partneri su predstavnici regionalnih institucija, zastupnici turističkih regiona, menadžmenti destinacija, gradovi, opštine i preduzetnička javnost. Svim svojim aktivnostima se trudi da probudi interesovanje inostrane javnosti za jedinstvenost Republike Češke i da je inspiriše za posetu. Njen cilj je da neprestano povećava dolaske turista i da sistematski podržava i razvija domaći turizam. Sve njene marketinške aktivnosti naglašavaju komunikacijsku strategiju koja Češku predstavlja kao zemlju priča, dakle zemlju gde se priče mogu ne samo naći, već ih je moguće tu i proživeti, te doživljaje podeliti sa svojim bližnjima. Radi postizanja uspešnih rezultata koristi mreže inostranih predstavništava, aktivno sarađuje sa medijima i oslovljava partnere iz sektora TravelTrade na sajmovima. Za predstavnike medija i turoperatore agencija organizuje studijska putovanja u Češku. Domaćoj stručnoj javnosti i medijima sistematski pruža vesti, trendove i analize iz oblasti turizma. Deluje kao uslužna organizacija za regione i segmenat B2B u oblasti turizma, omogućava im da se predstave u inostranstvu na takvom nivou do kojeg bi, korišćenjem samo ličnih snaga i sredstava, vrlo teško došli. Agencija CzechTourism je državna organizacija od javnog značaja Ministarstva za lokalni razvoj RČ.

Sve usluge su pružane besplatno.

Češka turistička centrala – Czech Tourism Štěpánská 15, 120 00 Praha 2 Telefon: +420 296 342 579 E-mail: fdi@czechinvest.org

Vinohradská 46, P.O.Box 32 120 41 Praha 2 Telefon: +420 221 580 111 E-mail: info@czechtourism.cz

l Ostale informacije: www.czechinvest.org l

l Ostale informacije: www.czechtourism.com l

CzechInvest

40 R e p u b l i k a Č e š k a – Va š p o s l o v n i p a r t n e r


Czech Business and Trade

PROFESSIONAL ECONOMIC QUARTERLY WITH A LONGER THAN 90-YEAR TRADITION, WHICH INFORMS ABOUT THE STANDARD AND PROSPECTS OF THE CZECH ECONOMY IT IS DESIGNED FOR FOREIGN PERSONS INTERESTED IN BUSINESS IN THE CZECH REPUBLIC CONTENTS: topical information about the business environment, the industrial sectors and the different regions, and presentation of prominent Czech firms with good prospects PRICE: Europe by air mail: Overseas by air mail: Czech Republic:

EUR 68/year EUR 75/year CZK 1 000/year

ORDERS AT: www.ppagency.cz/sbs.html

R e p u b l i k a Č e š k a – Va š p o s l o v n i p a r t n e r 41


INSTITUCIJE

We help Czech firms succeed in foreign markets

Tel.: +420 221 406 602, 617 PP Agency s.r.o. Myslíkova 25 www.ppagency.cz 42 R e p u b l i k a Č e š k a – Va š p o s l o v n i p a r t n e r

110 00 Praha 1 info@ppagency.cz www.doingbusiness.cz


ČEŠKA AGENCIJA ZA PODRŠKU TRGOVINE CZECHTRADE DEVELOP YOUR INTERNATIONAL BUISNESS Vladina proeksportna agencija CzechTrade je organizacija od javnog značaja koju je osnovalo Ministarstvo industrije i trgovine Republike Češke. Jedan od glavnih ciljeva agencije je da razvija međunarodnu trgovinu i uzajamnu saradnju između čeških i inostranih preduzetničkih subjekata. Naš profesionalni tim uključujući inostrane mreže, nudi vam široku skalu usluga, posredništvom kojih će pomoći vašoj kompaniji da pouzdano nađe odgovarajućeg kooperanta ili poslovnog partnera u Republici Češkoj. Češke firme imaju renome pouzdanih partnera i kooperanata sa veoma kvalitetnim proizvodima, tehnologijama i uslugama. Besplatne usluge mreže kancelarija CzechTrade u inostranstvu l Kvalifikovano pretraživanje čeških poslovnih partnera l Prvobitna telefonska ili lična konsultacija sa predstavnikom kancelarije u inostranstvu u vezi sa potencijalom čeških kooperanata na osnovu vašeg zahteva l Pružanje osnovnih informacija o oblasti interesovanja u Republici Češkoj l Identifikacija i sastavljanje liste potencijalnih kooperanata iz Republike Češke u okviru unapred specifikovane oblasti l Objavljivanje i ciljanje konkretne potražnje među češke kooperante i utvrđivanje njihovog interesovanja za saradnju l Organizacijsko osiguravanje susreta sa potencijalnim češkim kooperantima u Republici Češkoj u okviru tzv. Sourcing Days

Onlajn usluge Czech Business Partner Search Onlajn obrazac na internet stranici gde možete da specifikujete svoj zahtev. Tim specijalista CzechTrade će vam pomoći da nađete kontakte za kooperante robe i usluga iz Republike Češke na osnovu vašeg zahteva. Imenik čeških izvoznika Imenik čeških izvoznika je službena onlajn baza podataka čeških izvoznika u kojem ćete pronaći potencijalne poslovne partnere u Republici Češkoj. Imenik je dostupan na 13 jezika na http://exporters.czechtrade.cz/en. Portal BusinessInfo.cz www.businessinfo.cz/en Službene stranice za inostrane preduzetnike koji traže informacije, asistenciju ili kontakte za svoje poslovne aktivnosti u Republici Češkoj. Jezik portala – engleski. Na ostale jezike je prevod moguć pomoću aplikacije Google translator.

Češka agencija za podršku trgovine / CzechTrade - centrála Dittrichova 21, 128 01 Praha 2, Česká republika Zelena linija: +420 224 907 820 E-mail: info@czechtrade.cz

Kancelarija CzechTrade u Srbiji Bulevar M. Pupina 10i/212 11070 Beograd Telefon: (+381) 112 120 963 E-mail: belgrade@czechtrade.cz www.czechtradeoffices.com l Ostale informacije: www.czechtrade.eu l

R e p u b l i k a Č e š k a – Va š p o s l o v n i p a r t n e r 43


INSTITUCIJE

ČEŠKI CENTRI Češki centri su agencije Ministarstva spoljnih poslova RČ za reklamiranje Češke u svetu. Promovišu češku kulturnu scenu na međunarodnom polju. Rade za češke interese u 21 inostranoj metropoli na 3 kontinenta i članovi su Udruženja evropskih kulturnih institucija EUNIC. Češki centri podržavaju češke kulturne i kreativne industrije u svim granama. Predstavljaju Republiku Češku kao modernu zemlju sa bogatim kulturnim tradicijama. Povezuju i razvijaju saradnju inostranih kulturnih institucija, stručnjaka i pojedinačnih umetnika sa češkim subjektima. U oblasti školstva, nauke, istraživanja i inovacija Češki centri sarađuju sa univerzitetima, visokim školama i stručnim institucijama, pomažu u razvijanju njihove saradnje, reklamiraju uspehe češke nauke u inostranstvu. Podržavaju učenje i širenje češkog jezika u svetu. U oblasti podrške spoljnih ekonomskih odnosa, Češki centri doprinose promovisanju trgovinskih interesa RČ u inostranstvu. U oblasti podrške RČ kao atraktivne turističke destinacije se, u saradnji sa partnerima, Češki centri posvećuju pre svega prezentacijama regiona u inostranstvu. U oblasti pružanja informacija o RČ, Češki centri ispunjavaju funkciju komunikacijskih centara za laičku i stručnu inostranu javnost, medije i međunarodne subjekte.

Česká centra – centrála Václavské nám. 816/49, 110 00 Praha 1 Telefon: +420 234 668 211 E-mail: info@czech.cz l Ostale informacije: www.czechcentres.cz l

CENTAR ZA REGIONALNI RAZVOJ REPUBLIKE ČEŠKE – ENTERPRISE EUROPE NETWORK Centar za regionalni razvoj Republike Češke (u daljem tekstu: CRR RČ) je državna organizacija od javnog značaja, čija je glavna namera podrška regionalnoj vladinoj politici realizovana od evropskih sredstava. Pruža stručne usluge prilikom podrške konkurentnosti malih i srednjih preduzeća, osnovnu pažnju posvećuje administraciji i kontroli prilikom korišćenja evropskih fondova. Sastavni deo CRR RČ je takođe Regionalni informativni servis, gde se mogu naći podaci o regionima i opštinama u Republici Češkoj. Sistem je fokusiran pre svega na teme koje se tiču privrede, socijalnih pitanja, zaštiti životne sredine, upravne klasifikacije, državne uprave i samouprave, dotacija, i slično. Centar je takođe deo celoevropske savetodavne mreže za mala i srednja preduzeća Enterprise Europe Network (EEN). Ovu mrežu je 2008. godine osnovala Evropska komisija za pomoć preduzetništvu. U današnje vreme je globalnog karaktera jer učestvuje u stvaranju 600 mesta u više od 50 zemalja, gde radi više od 4000 specijalista. U RČ je zastupljena konzorcijumom šest partnera. Osim u svim zemljama EU, nalazi se i u Indiji, Kini, Japanu i Južnoj Koreji. Enterprise Europe Network organizuje, osim individualnog savetovanja za firme, i stručne seminare i konferencije. U stanju je da posreduje učešće firmi na međunarodnim trgovinskim berzama. Veoma je važna sposobnost da preduzetnicima nađe kontakte iz specijalne međunarodne baze podataka ponude i potražnje. I ne manje bitna stvar, objavljuje stručno orijentisane publikacije o preduzetništvu u EU. Preduzeća veoma cene mogućnost međunarodnih susreta koje nude veliki sajmovi u organizaciji EEN – npr. Međunarodni sajam mašinstva (MSV) u Brnu ili građevinski sajam FOR ARCH u Pragu.

Centrum pro regionální rozvoj ČR – Enterprise Europe Network U Nákladového nádraží 3144/4, 130 00 Praha 3 Telefon: +420 225 855 312 E-mail: een@crr.cz l Ostale informacije: www.crr.cz, www.een.cz l

44 R e p u b l i k a Č e š k a – Va š p o s l o v n i p a r t n e r


KONTAKTI KORISNI KONTAKTI U REPUBLICI ČEŠKOJ Srbija – Ambasada Republike Srbije Velvyslanectví Srbské republiky Mostecká 15, 118 00 Praha 1 Telefon: +420 257 532 075, 257 530 393 Faks: +420 257 533 948 E-mail: embassy.prague@mfa.rs Konzularno odeljenje konzulární oddělení Mostecká 15, 118 00 Praha 1 Telefon: +420 257 533 949 E-mail: konzularno.prag@mfa.rs

MINISTARSTVA Ministarstvo spoljnih poslova Ministerstvo zahraničních věcí www.mzv.cz Ministarstvo industrije i trgovine Ministerstvo průmyslu a obchodu www.mpo.cz

Ministarstvo pravde / Ministerstvo spravedlnosti http://portal.justice.cz

Ministarstvo poljoprivrede / Ministerstvo zemědělství www.mze.cz

Ministarstvo odbrane / Ministerstvo obrany www.army.cz

Ministarstvo saobraćaja/ Ministerstvo dopravy www.mdcr.cz

Ministarstvo unutrašnjih poslova / Ministerstvo vnitra www.mvcr.cz

Ministarstvo finansija / Ministerstvo financí www.mfcr.cz

KORISNI KONTAKTI U SRBIJI

Ministarstvo za regionalni razvoj / Ministerstvo pro místní rozvoj www.mmr.cz Ministarstvo za zaštitu životne sredine Ministerstvo životního prostředí www.mzp.cz Ministarstvo za rad i socijalna pitanja Ministerstvo práce a sociálních věcí www.mpsv.cz Fotografija: CzechTourism (Libor Sváček)

Kroměříž – Flower Garden

Ministartvo zdravlja / Ministerstvo zdravotnictví www.mzcr.cz Ministarstvo obrazovanja, omladine i sporta Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy www.msmt.cz Ministarstvo kulture / Ministerstvo kultury www.mkcr.cz

Srbija – Ambasada Beograd Ambasada Republike Češke Bulevar kralja Aleksandra 22, 11000 Beograd Telefon: +381 11 3336200, sekretarijat - 6211 Faks: +381 11 3236448 Telefon za hitne slučajeve: +381 63 218616 E-mail: belgrade@embassy.mzv.cz, consulate_belgrade@mzv.cz, commerce_belgrade@mzv.cz www.mzv.cz/belgrade Kancelarija CzechTrade u Srbiji Bulevar M. Pupina 10i/212, 11070 Beograd Telefon: (+381) 11 2120963 E-mail: belgrade@czechtrade.cz www.czechtradeoffices.com Kancelarija Južnomoravskog regiona u Kragujevcu Crveno barjače bb., 34000 Kragujevac Telefon/Faks: (+381 34) 361838 E-mail: nalepka@verat.net www.kr-jihomoravsky.cz R e p u b l i k a Č e š k a – Va š p o s l o v n i p a r t n e r 45


ADRESE

Značajne internet adrese Opšte informacije o RČ

www.czech.cz

Informativni reprezentativni portal RČ

BusinessInfo

www.businessinfo.cz

Doing Business in the Czech Republic

www.doingbusiness.cz

Portal javne uprave RČ

www.vlada.cz

Službeni portal za preduzetništvo i izvoz Opšte informacije o preduzetničkoj sredini, strukturi i razvoju češke privrede Elektronski vodič kroz sistem javne uprave

Kontakt podaci firmi ARES

wwwinfo.mfcr.cz/ares/ares.html Administrativni registar ekonomskih subjekata u RČ

Privredni registar

http://portal.justice.cz/

Javna lista subjekata

Hoppenstedt Bonnier

www.hbi.cz

Informacije o značajnim subjektima u RČ i RS

Inform.cz

www.inform.cz

Katalog čeških firmi

Kompass

www.kompass.com

Katalog čeških firmi

European Databank

www.edb.cz

Informativni operator

Češki izvoznici

http://exporters.czechtrade.cz/en

Imenik čeških izvoznika

Iuridika

http://iuridica.eunet.cz

Imenik pravnih usluga i institucija

Portal češkog pravosuđa

www.justice.cz

Tok sudskih postupaka

Češka narodna banka

www.cnb.cz

Novčani, finansijski i makroekonomski podaci

Berza hartijama od vrednosti Prag

www.pse.cz

Informacije o Berzi hartijama od vrednosti

RM-Sistem

www.rmsystem.cz

Češka berza hartijama od vrednosti

Češka asocijacija osiguravajućih kuća

www.cap.cz

Lista osiguravajućih kuća koje deluju u RČ

Patria Finance, a.s.

www.patria.cz

Portal sa investicijama

Legislativa

Finansije

Komora poreskih savetnika Republike Češke www.kdpcr.cz

Databaza poreskih savetnika

Statistika Češka statistička kancelarija

www.czso.cz

Službeni statistički podaci i informacije iz raznih oblasti

www.bvv.cz

Lista sajmova i izložbi uklj. značajne informacije

Sajmovi i izložbe BVV – Sajmovi i izložbe u Brnu Razno Kancelarija za industrijsko vlasništvo

www.upv.cz

Akademija nauka RČ

www.cas.cz

Agencija za dotacije Republike Češke

www.gacr.cz

Registar reklamnih agencija

www.registrra.cz/rra

Češka pošta

www.ceskaposta.cz

Pronalasci/Patenti, Zaštitni znaci, Primenjeni primeri, Industrijski primeri Sistem naučnih radnih ustanova Dodeljuje dotacije najboljim projektima u oblasti osnovnog istraživanja iz svih naučnih oblasti Savetovanje u izboru i saradnji sa reklamnim i komunikacijskim agencijama u RČ Informacije o poštanskim uslugama

Pomoć u integraciji stranaca RČ

www.domavcr.cz

Saveti za život u RČ

Udruženje za inostrane investicije

www.afi.cz

Katastar nekretnina

www.cuzk.cz

Putarina u RČ

www.mytocz.eu

Nacionalni sistem kvalifikacije

www.narodni-kvalifikace.cz

Portal regionalnih informativnih usluga

www.risy.cz

Podrška ulasku inostranih ulagača Informativni sistem sa podacima o nekretninama u RČ Informacije o putarini i cenama Pregled kvalifikacija priznatih u celoj Republici Češkoj Internet stranica sa informacijama o regionima

Asocijacija hotela i restorana u RČ

www.ahrcr.cz

Lista hotela u RČ

46 R e p u b l i k a Č e š k a – Va š p o s l o v n i p a r t n e r


TRADICIJA

I RAZVOJ AGADOS, spol. s r.o. (d.o.o.), tradicionalni češki proizvođač prikolica ukupne težine od 300 do 10000 kg, od kojih određene postižu brzinu čak do 130 km/h.

AGADOS, spol. s r.o. | Průmyslová 2081 | 594 01 Velké Meziříčí | REPUBLIKA ČEŠKA Tel.: +420 566 653 301 | Telefaks: +420 566 653 368 | E-mail: ostry@agados.cz | www.agados.cz


PREDUZEĆE ZA PROJEKTOVANJE, INŽENJERING I KONSALTING

Kompleksno projektovanje železničkih gradjevina li i m o s t o v

i

mu

nj a

telek

o

nik ac i o na p o s t

ro j e

go

a

i d o nj i s t r oj p r

uge

i r nj

o v u č n a p o s t r oj

enj

k tr

ele

t un e

n o s n a p o s t r oj e

si

nja

gu r

n i s ko g r a d n j a

E IA

s r e d i n a, p r o ce n a s t u d ij e o b u c i

os t

p

in že

n j e r s ke m

r e že

r o j e nj

a j a ke s t

r uj

e

ž i vo

t na

ne samo u Republici Češkoj Kounicova 26 611 36 Brno Republika Češka

SUDOP BRNO, spol. s r.o.

tel.: +420 972 625 804 e-mail: sudop@sudop-brno.cz www.sudop-brno.cz

Profile for PP AGENCY

Republika Srbija 2020/2021