Page 1

REPUBLICA CEHĂ Partenerul dumneavoastră comercial

2017/2018 România


Republica Cehă – Partenerul dumneavoastră comercial Realizat de: PP Agency s.r.o., în colaborare cu următorii parteneri:

Ministerul Afacerilor Externe din Republica Cehă

Ministerul Industriei și Comerțului din Republica Cehă

Ministerul Dezvoltării Regionale din Republica Cehă

Federația Industriei și Transporturilor

Camera de Comerț Cehă

Camera Comercială Internațională

Confederația Patronatelor și Asociațiilor Oamenilor de Afaceri

CzechTrade

CzechInvest

CzechTourism

Czech Centres

Centrul pentru Dezvoltarea Regională a Republicii Cehe

Termenul limită pentru publicare: 02 martie 2017 ® Publicația teritorială Republica Cehă – Partenerul dumneavoastră comercial Realizat de PP Agency s.r.o. Myslíkova 25, 110 00 Praha 1, Republica Cehă E-mail: journal@ppagency.cz, www.ppagency.cz

R e p u b l i c a C e h ă – Pa r t e n e r u l d u m n e a v o a s t r ă c o m e r c i a l

3


SOCIETATEA AGRI-TECH S.R.O. SE OCUPĂ DE VÂNZAREA UTILAJELOR AGRICOLE SECOND HAND, PRODUSE, ÎN SPECIAL, DE FIRMELE CLAAS ΉI VÄDERSTAD. FIRMA AGRI-TECH FACE PARTE DIN GRUPUL TRANSNA΋IONAL CLAAS GROUPE. ACEASTĂ APARTENEN΋Ă NE PERMITE ACCESUL LA NOUTĂ΋ILE DIN DOMENIUL SERVICE-ULUI, CÂT ΉI LA BAZELE DE DATE CU UTILAJE SECOND HAND DIN EUROPA - ÎN PRIMUL RÂND ALE PRODUCĂTORILOR DIN GERMANIA, CÂT ΉI DIN MAREA BRITANIE ΉI IRLANDA. CELE MAI AVANTAJOASE SUNT UTILAJELE MARCII CLASS, CARE AU O CALITATE ÎNALTĂ OFERIND ΉI POSIBILITATEA DE A VIZIONA FIECARE UTILAJ LA PRE΋URI DE ACHIZI΋IE CONVENABILE.

Contacte: E-mail: kadlec@agrall.cz, knop@agri-tech.cz Telefon: + 420 727 881 449 Adresa noastră: AGRI-TECH s.r.o. Topolová 1418, 684 01 Slavkov u Brna Republica Cehă


Foto: CzechTourism (Dagmar Veselková), Fotografiile de pe coperta: PhotoCombo; www.sxc.hu; www.freeimages.com, www.freeimages.com, firme de arhivă (CBS - Czech Breeding Services s.r.o.; PRECIZ, s.r.o.; ŠKODA AUTO a.s.; TOS VARNSDORF a.s.)

Praga – Podul Carol

Cuprins INTRODUCERE Cuvântul de introducere al d-lui ing. Vladimír Války 6 Cuvântul de introducere al d-nei Carmen-Liliana Burlacu 7 Exportatori cehi 8 Informaţii utile 10

Industria alimentară a Republicii Cehe – potenţial ascuns Tehnica medicală a firmelor cehe cucereşte lumea Utilajele agricole cehe Republica Cehă – destinaţie turistică atractivă

28 33 34 36

INSTITUŢIILE SE PREZINTĂ ECONOMIE Evoluţia economiei cehe în anul 2016 13 Relaţiile economice dintre Republica Cehă şi România 14

COMERŢ În anul 2016, CzechInvest a realizat investiţii în valoare de 64 de miliarde CZK Produse de cea mai înaltă calitate Societăţi comerciale în Republica Cehă Sistemul fiscal din Republica Cehă

17 18 20 22

Federaţia Industriei şi Transporturilor din Republica Cehă 38 Camera de Comerţ Cehă 38 Camera Comercială Internaţională 39 Confederaţia Patronatelor şi Asociaţiilor Oamenilor de Afaceri din Republica Cehă 39 CzechInvest 40 CzechTourism 40 CzechTrade 41 Centre Cehe 42 Centrul pentru Dezvoltarea Regională a Republicii Cehe 42 Camera Mixtă de Comerţ şi Industrie Ceho-Română 43

DOMENII CHEIE Industria de automobile din Republica Cehă, din ce în ce mai dinamică Republica Cehă – un jucător important în domeniul energetic european

CONTACTE 25 26

Contacte utile în Republica Cehă Contacte utile în România Cele mai importante adrese de internet

44 45 46

R e p u b l i c a C e h ă – Pa r t e n e r u l d u m n e a v o a s t r ă c o m e r c i a l

5


INTRODUCERE

Stimați cititori, Sunt foarte bucuros să vă pot adresa un mesaj de salut în paginile publicației care poate fi de un real ajutor întreprinzătorilor români și persoanelor interesate de Republica Cehă în orientarea lor. În timpul celor 98 de ani de existență a relațiilor diplomatice reciproce, cetățenii ambelor țări au stabilit relații tradiționale profunde de prietenie. Ambele țări sunt membre ale UE și NATO, ceea ce înlesnește menținerea contactelor noastre reciproce la un înalt nivel strategic. Cooperarea economică și comercială se adâncește neîncetat, iar schimburile din domeniul social, dar și din alte domenii, sunt din ce în ce mai alerte. Cooperarea economică dintre Republica Cehă și România are o tradiție îndelungată. Generația actuală de întreprinzători și investitori care acționează în România continuă perioadele anterioare ale comercianților și specialiștilor cehi din cele mai diverse domenii, mai ales din secolul al XIX-lea și din perioada interbelică. Istoria contactelor dintre cehi și români, însă, merge mai adânc în istorie. Primele dovezi referitoare la relațiile reciproce datează tocmai din Evul Mediu, când regii cehi se interesau în mod activ de evenimentele din zona României de astăzi. În România se importau mărfuri cehești, iar studenții români urmau cursurile Universității cehe. Cifra de afaceri dintre Republica Cehă și România crește dinamic, de la un an la altul. Din punct de vedere al cifrei de afaceri comerciale reciproce, România se află pe locul 15 în ordinea partenerilor comerciali ai Republicii Cehe. În România acționează câteva sute de firme cehești, iar datorită volumului investițiilor, Republica Cehă se numără printre primii 15 cei mai mari investitori din România. O bună bază în dezvoltarea în continuare a cooperării economice reciproce o reprezintă creșterea exportului din România spre Republica Cehă. Mărcile românești, cum este de exemplu automobilul Dacia, și-au câștigat o bună poziție pe piața noastră și, sincer, sper că vor fi urmate de o prezență mai mare a întreprinderilor și investitorilor români în Republica Cehă. Datorită interesului firmelor cehe, suntem capabili să prezentăm Republica Cehă în România drept o țară culturală, cultivată, care are ce oferi României. Pe lângă Ambasada Republicii Cehe la București, la crearea condițiilor pentru întreprinzătorii cehi în România mai participă Centrul Ceh București, Biroul extern al CzechTrade din București și Camera Mixtă de Comerț și Industrie Ceho-Română din Praga. Stimați cititori, vă mulțumesc pentru interesul dumneavoastră pentru România și relațiile ceho-române.

Foto: Eli Driu

Vladimír Války Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii Cehe în România

6 R e p u b l i c a C e h ă – Pa r t e n e r u l d u m n e a v o a s t r ă c o m e r c i a l


Stimați cititori, Publicarea în 2017 a unei noi ediții a revistei „Republica Cehă Partenerul Dumneavoastră Comercial”, dedicată colaborării economice între România și Republica Cehă, îmi oferă prilejul de a evoca actualul context favorabil extinderii relațiilor dintre cele două state la toate nivelurile. Soliditatea relațiilor politice, economice și interumane dintre cele două state, precum și apartenența la Uniunea Europeană, oferă o bază temeinică pentru menținerea ritmului ridicat de dezvoltare a cooperării bilaterale în ansamblul său. Remarc în mod deosebit progresul înregistrat în ceea ce privește relațiile comerciale româno-cehe, în 2016, volumul comerțului bilateral atingând un nivel record de aproximativ 3,5 miliarde euro. Această creștere este datorată diversificării ofertei de export și a creșterii gradului de competitivitate a mărfurilor românești pe piața cehă o dată cu dezvoltarea unor sectoare de vârf din România precum serviciile IT&C, industria auto, echipamente energetice, mobilă, vinuri, produse agricole și ale industriei alimentare, produse chimice și minerale. Astfel, în anul 2016, exporturile românești către R. Cehă au însumat 1,6 miliarde euro, în creștere cu 8,5% față de anul precedent. În 2017, România sărbătorește 10 ani de la aderarea la UE. În această perioadă, România a devenit un important partener economic și un magnet pentru investitorii străini și pentru exportatori, inclusiv pentru firmele cehe. Poveștile de succes în România ale unor firme cehe vin în sprijinul afirmației mele. Un domeniu care ar putea fi valorificat în continuare este cel al turismului, România având frumuseți naturale, monumente de importanță istorică și religioasă, care pot veni în întâmpinarea pasiunii cehilor pentru turismul activ și de aventură (drumeții, escaladări, vizitarea parcurilor naturale). Pentru companiile românești, zona central-europeană și în mod particular Republica Cehia oferă oportunități de investiții și de extindere a afacerilor, având în vedere garanțiile oferite de un mediu de afaceri sigur și predictibil. Economia cehă este cunoscută pentru stabilitatea, prosperitatea și dinamismul său, fiind pe deplin integrată în spațiul economic comunitar, constituind astfel o destinație atractivă pentru investițiile străine cu efecte de multiplicare. În vederea valorificării acestor avantaje, consider oportună participarea companiilor românești la cele mai importante târguri și expoziții internaționale organizate în Republica Cehă, cu impact în toată Europa Centrală. Ambasada României la Praga apreciază aportul întreprinzătorilor români și cehi la dezvoltarea relațiilor dintre cele două țări și susține realizarea proiectelor economice și comerciale bilaterale. În speranța că prezenta publicație va contribui la lărgirea contactelor comercial-economice dintre țările noastre în viitorul apropiat, vă adresez succes în inițiativele dumneavoastră de afaceri.

Carmen Liliana Burlacu Ambasador

R e p u b l i c a C e h ă – Pa r t e n e r u l d u m n e a v o a s t r ă c o m e r c i a l

7


INTRODUCERE

Exportatori cehi Agenţii economici care îşi prezintă produsele şi serviciile în această publicaţie doresc să mărească exportul şi să aibă parteneri în România. Firmele sunt menţionate conform codurilor CAEN.

Praga - Turnul Pulberăriei, Casa Municipală

01.60

01.62 02.20 10.39

10.80 10.80 10.89 10.89 16.10 16.10 19.20

21.20 22.29

Creşterea animalelor CBS - Czech Breeding Services s.r.o. Activităţi auxiliare agriculturii şi activităţi după recoltare AGRI-TECH s.r.o. Activităţi auxiliare pentru creşterea animalelor CBS - Czech Breeding Services s.r.o. Exploatarea forestieră JACER - CZ, a.s. Prelucrarea şi conservarea fructelor şi legumelor n.c.a. ALIKA a.s. Fabricarea altor produse alimentare ALIKA a.s. Fabricarea altor produse alimentare JH GROUP, spol. s r.o. Fabricarea altor produse alimentare n.c.a. BRAINWAY Inc. s.r.o. Fabricarea altor produse alimentare n.c.a. JH GROUP, spol. s r.o. Tăierea şi rindeluirea lemnului JACER - CZ, a.s. Tăierea şi rindeluirea lemnului MUT Tubes, s.r.o. Fabricarea produselor obţinute din prelucrarea ţiţeiului CASALE PROJECT a.s. Fabricarea preparatelor farmaceutice BRAINWAY Inc. s.r.o. Fabricarea altor produse din material plastic ERILENS s.r.o.

8 R e p u b l i c a C e h ă – Pa r t e n e r u l d u m n e a v o a s t r ă c o m e r c i a l

23.10 30 23.13 4 23.20 30 24.33 37 25.10 45

25.11

45 25.60 29 32

25.60

29 25.62 37 25.70 23 25.94 16 25.99 32 26.30 35

Fabricarea sticlei şi a articolelor din sticlă Teplotechna - Prima, s.r.o. Fabricarea articolelor din sticlă VETROPACK MORAVIA GLASS, akciová společnost Fabricarea de produse refractare Teplotechna - Prima, s.r.o. Producţia de profile obţinute la rece LIMES Litomyšl s.r.o. Fabricarea de construcţii metalice Teplotechna - Prima, s.r.o. Fabricarea de construcţii metalice şi părţi componente ale structurilor metalice LIMES Litomyšl s.r.o. Tratarea şi acoperirea metalelor; operaţiuni de mecanică generală pe bază de plată sau contract PRECIZ, s.r.o. Tratarea şi acoperirea metalelor; operaţiuni de mecanică generală pe bază de plată sau contract Rotor Clip s.r.o. Operaţiuni de mecanică generală PRECIZ, s.r.o. Producţia de unelte şi articole de fierărie Rotor Clip s.r.o. Fabricarea de şuruburi, buloane şi alte articole filetate; fabricarea de nituri şi şaibe Rotor Clip s.r.o. Fabricarea altor articole din metal n.c.a. ERILENS s.r.o. Fabricarea echipamentelor de comunicaţii RADOM, s.r.o.

18

12 18 31 18

31

19

27 19 27

27 35 11

Foto: CzechTourism (Pavel Hroch)

01.40


27.10

27.12

28.25

28.30

28.40

32.50

33.20 38.00

46.10 46.17

Fabricarea motoarelor electrice, generatoarelor şi transformatoarelor electrice şi a aparatelor de distribuţie şi control a electricităţii AŽD Praha s.r.o. 47 Fabricarea aparatelor de distribuţie şi control a electricităţii BOHEMIACHLAD spol. s r.o. 24 Fabricarea echipamentelor de ventilaţie şi frigorifice, exclusiv a echipamentelor de uz casnic BOHEMIACHLAD spol. s r.o. 24 Fabricarea masinilor şi utilajelor pentru agricultură şi exploatări forestiere AGRI-TECH s.r.o. 4 Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea metalului şi a maşinilor-unelte TOS VARNSDORF a.s. 2 Fabricarea de dispozitive, aparate şi instrumente medicale stomatologice ERILENS s.r.o. 35 Instalarea maşinilor şi echipamentelor industriale BOHEMIACHLAD spol. s r.o. 24 Colectarea, tratarea şi eliminarea deşeurilor; activităţi de recuperare a materialelor reciclabile CASALE PROJECT a.s. 16 Activităţi de intermediere în comerţul cu ridicata ALIKA a.s. 45 Intermedieri în comerţul cu produse alimentare, băuturi şi tutun BRAINWAY Inc. s.r.o. 32

46.61

46.73

46.74

46.90 46.90 52.21

61.20

62.00 71.12

71.20

Comerţ cu ridicata al maşinilor agricole, echipamentelor şi furniturilor AGRI-TECH s.r.o. 4 Comerţ cu ridicata al materialului lemnos şi a materialelor de construcţie şi echipamentelor sanitare JACER - CZ, a.s. 37 Comerţ cu ridicata al echipamentelor şi furniturilor de fierărie pentru instalaţii sanitare şi de încălzire MUT Tubes, s.r.o. 23 Comerţ cu ridicata nespecializat JH GROUP, spol. s r.o. 29 Comerţ cu ridicata nespecializat MUT Tubes, s.r.o. 23 Activităţi de servicii anexe pentru transporturi terestre AŽD Praha s.r.o. 47 Activităţi de telecomunicaţii prin reţele fără cablu (exclusiv prin satelit) RADOM, s.r.o. 11 Activităţi de servicii în tehnologia informaţiei RADOM, s.r.o. 11 Activităţi de inginerie şi consultanţă tehnică legate de acestea CASALE PROJECT a.s. 16 Activităţi de testări şi analize tehnice Český metrologický institut 9

CMI este organul naţional de metrologie din Republica Cehă care asigură servicii metrologice complexe la cel mai înalt nivel tehnic în toate domeniile de activităţi știinţifice, tehnice și economice. CMI este semnatarul Aranjamentului de Recunoaștere Reciprocă a CIPM MRA (www.bipm.org), majoritatea serviciilor metrologice fiind acreditate.

www.cmi.cz SERVICIILE CMI

info@cmi.cz

` serviciu de calibrare ` verificarea aparatelor de măsură stabilite ` externalizarea - îngrijirea complexă a aparaturii dvs. de măsurare,

în special în industria de automobile ` securizarea metrologică a produselor dvs. ambalate ` aprobarea diferitelor tipuri de aparate de măsură ` evaluarea conformităţii cântarelor neautomate (Directiva UE

NAWI), a aparatelor de măsurare (Directiva UE MID) și a echipamentelor radio și a echipamentelor terminale de telecomunicații (Directiva UE RTTE) ` producția materialelor de referință în domeniul chimiei fizice și a amestecului de gaz (acreditare), precum și alte servicii metrologice pentru măsurări chimice ` pregătirea metrologilor pentru întreprinderi ` certificarea personalului ` furnizor acreditat a comparațiilor interlaboratoare (organizarea, funcționarea laboratorului pilot, evaluări) ` consultaţii, audit al măsurării și consultanţă în metrologie ` cercetarea, dezvoltarea și fabricarea etaloanelor de surse radionuclide

R e p u b l i c a C e h ă – Pa r t e n e r u l d u m n e a v o a s t r ă c o m e r c i a l

9


INTRODUCERE

Informaţii utile Însemnele de stat ale Republicii Cehe: Stema Republicii

Drapelul de stat

Republica Cehă (Cehia) este o țară continentală, situată în Europa Centrală și se învecinează cu Germania, Austria, Slovacia și Polonia.

INDICATORI PRINCIPALI

Castelul Křivoklát

Număr de locuitori Suprafața Capitala Organizare statală Limba Punctul de altitudine maximă Fusul orar Moneda Domeniu Internet:

10.564.900 (iunie 2016) 78.864 km2 Praha (Praga) republică parlamentară cehă Sněžka (1.603 m) ora Europei Centrale GMT + 1, ora de vară este GMT + 2 coroana cehă (Kč/CZK) = 100 haleri 1 Leu = 6 CZK .cz

Președintele Republicii Cehe este Miloš Zeman

REPUBLICA CEHĂ ESTE MEMBRU Republica Cehă este membru al UE, al ONU (Organizației Națiunilor Unite), al NATO, al WTO, al Fondului Monetar Internațional, al Băncii Internaționale pentru Reconstrucție și Dezvoltare, al Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare, al OECD, precum și al multor altor organizații.

PATRIMONIULUI CULTURAL MONDIAL UNESCO Pe Lista Patrimoniului Cultural Mondial UNESCO se află următoarele orașe și monumente din Cehia: Praga, Český Krumlov, Kutná Hora, castelul de la Litomyšl, Telč, zona Lednice-Valtice, Zelená Hora – Biserica Sf. Jan Nepomucký, Holašovice, Kroměříž (castelul și grădinile), Coloana Sfintei Treimi din Olomouc, vila Tugendhat din Brno (arhitectul Ludwig Mies van der Rohe), Bazilica Sf. Prokop și cartierul evreiesc din Třebíč. În anul 2005, pe Lista Patrimoniului Mondial non-verbal și nematerial a fost înscris dansul popular din sudul Moraviei Slovácký verbuňk. Mai târziu, în anul 2010, a fost adăugată pe Lista și parada măștilor de la Carnavalul organizat înaintea intrării în Postul Paștelui și falconeria, iar în anul 2011, și sărbătoarea Drumul Regilor, din sud-estul Moraviei. Pentru informații suplimentare, accesați www.unesco-czech.cz.

PERSONALITĂŢI DE SEAMĂ

Jindřichův Hradec

Cehii sunt considerați un popor cu o tradiție culturală bogată și îndelungată, care a dat lumii un număr însemnat de personalități de seamă. Printre cei mai importanți domnitori și președinți se numără, de ex., împăratul roman și regele ceh Carol al IV-lea sau președinții T.G. Masaryk și Václav Havel. Printre personalitățile de renume mondial fac parte și oamenii de știință Jaroslav Heyrovský (premiul Nobel în domeniul chimiei), Otto Wichterle, chimist ceh care a descoperit lentilele de contact și Antonín Holý, care a contribuit la descoperirea medicamentelor împotriva SIDA. Alte personalități de seamă sunt: Tomáš Baťa, fondatorul mărcii mondiale de pantofi de

Alte informaţii privind condiţiile de transport și sejurul în Cehia, le puteţi accesa la www.czech.cz.

Foto: CzechTourism, please insert a blank space before Sursă pentru harta: Direcţia Drumurilor şi Autostrăzilor (Ředitelství silnic a dálnic)

Colonadă – Mariánské Lázně


renume care îi poartă numele sau Madeleine Albright, fostul ministru de afaceri externe al SUA. Din domeniul culturii putem menționa: compozitorii Bedřich Smetana, Leoš Janáček, Antonín Dvořák și Bohuslav Martinů. Printre scriitorii care au câștigat faima mondială se numără Karel Čapek, Franz Kafka, Jaroslav Seifert (premiul Nobel), Jaroslav Hašek, Bohumil Hrabal și Milan Kundera. De premiul Oscar s-au bucurat regizorii de film Miloš Forman, Jiří Menzl și Jan Svěrák. Artiști plastici de renume mondial sunt pictorii František Kupka, Alfons Mucha sau fotograful Jan Saudek. Printre sportivii de renume mondial care au fost medaliați se numără Emil Zátopek, Věra Čáslavská, Martina Navrátilová, Jaromír Jágr, Petr Čech, Barbora Špotáková, Petra Kvitová, Martina Sáblíková sau Eva Samková.

INFORMAŢII UTILE Codul ţării pentru convorbiri telefonice: +(420). Informaţiile detaliate privind numerele de telefon le găsiţi accesând www. zlatestranky.cz. Licenţele pentru reţelele GSM de pe teritoriul Cehiei au fost acordate următoarelor societăţi: O2 Czech Republic a.s., T-Mobile Czech Republic a.s., Vodafone Czech Republic a.s. şi Air Telecom a.s. În Republica Cehă sunt cele mai frecvente următoarele carduri de credit: Eurocard/ Mastercard şi Visa.

CAB Radio in GSM-R, GSM-P and RRS networks Modular CAB Radios are primarily intended for voice communication in GSM-R networks (mobile communication in railway systems) between the engine driver of the train and the traffic controller, station dispatcher or other parties. Through connection with analog radio is also possible to fully communicate in RRS (Railway Radio System) networks. In addition CAB Radios provide transmission of data in the GSM-P network via GPRS data transfers (two-way communication). The equipment was designed in accordance with the proposed standard 612 of UIC (Unified Engine Driver Work station).

R A D O M , s . r. o . Jiriho Potucka 259 530 02 Pardubice Czech Republic Tel.: +420 466 414 211 E-mail: radom@radom.eu

www.radom.eu

R e p u b l i c a C e h ă – Pa r t e n e r u l d u m n e a v o a s t r ă c o m e r c i a l 11


LIGHTNESS NEEDS GLASS. Light, stable, environmentally friendly. When it comes to protecting our environment, there is a lot to be said for lightweight glass. It has all the ecological advantages – such as reducing energy and raw material consumption and CO2 emissions – yet it still offers stability and strength too. Lightness needs glass – and lightweight glass needs Vetropack.

Vetropack Moravia Glass, akciová společnost CZ-697 01 Kyjov, Phone +420 518 733 111, www.vetropack.cz


Evoluţia economiei cehe în anul 2016 După un an excepţional în 2015, economia cehă a înregistrat şi în 2016 o creştere dinamică. Dar nu a mai atins nivelul de creştere din anul anterior. Creşterea economică a anului 2016 a reflectat condiţiile obişnuite şi posibilităţile economiei cehe. PRODUSUL INTERN BRUT În trimestrul al III-lea al anului 2016, creșterea PIB-ului real a atins, conform datelor preliminare, o creștere anuală de 1,9 % și o creștere trimestrială de 0,3 % (ajustate sezonier). Dar structura creșterii economice s-a modificat din temelii. Principalul contribuitor la creșterea economică de data aceasta a fost comerțul exterior, la care a contribuit favorabil și creșterea performanței la export, dar și consumul casnic sporit. Estimările de creștere a PIB-ului real pentru anul 2016 se găsesc în intervalul 2,4-2,8 %, după creșterea cu 4,5 % din anul 2015.

INDUSTRIA În anul 2016, în perioada ianuarie-noiembrie, producția industrială a sporit cu 4,5 % față de anul anterior. O creștere anuală a fost înregistrată de aproape toate ramurile industriei prelucrătoare, mai ales de producția de autovehicule, semiremorci și rulote (creștere cu 15,4 % ), producția și distribuția de electricitate, gaze, căldură și aer condiționat (creștere cu 5,4 %) și fabricarea de produse din cauciuc și mase plastice (creștere cu 9,7 %). Producția industrială a fost în scădere la următoarele ramuri: producția altor tipuri de mijloace de transport și echipamente (scădere cu 18,9 %), industria extractivă (scădere cu 6,7 %) și fabricarea produselor și preparatelor farmaceutice de bază (scădere cu 8,5 %).

COMERŢUL EXTERIOR În comerțul exterior (în conceptul de frontieră) a continuat tendința favorabilă din anii anteriori. Conform datelor preliminare, pentru perioada ianuarie-noiembrie, exportul a crescut cu 1,4 %, în vreme ce importul a scăzut cu 0,6 %. Balanța comercială a încheiat cu un activ de 189,9

miliarde de Kč (7 mld Euro, 7,7 mld USD). Cea mai mare balanță comercială pozitivă, la fel ca și în anul 2015, a fost înregistrată la grupa de mașini și mijloace de transport și grupa produselor industriale. Dimpotrivă, o balanță negativă a fost semnalată la grupa de combustibili minerali și lubrifianți.

PREŢURI Rata inflației, măsurată prin indicele prețurilor de consum în anul 2016 s-a plasat la 0,7 % pe an, fiind cea mai mare din decembrie 2012. Cea mai mare influență asupra creșterii anuale a nivelului prețurilor de consum au avut-o prețurile de la alimente și băuturi nealcoolice, în primul rând de la serviciile de alimentație publică, datorită startului evidenței electronice a vânzărilor, urmată de cazări și prețul combustibililor.

EVOLUŢIA SALARIILOR Media salariului brut minim lunar al angajaților (full-time equivalent) a atins în al treilea trimestru al anului 2016 o valoare de 27.220 Kč (circa 1.007 Euro/1.114 USD), nominal a fost mai mare cu 4,5 %, real cu 4 %. Creșterea reală în sfera antreprenorială a fost cu 0,1 % mai mică decât în cea non-business. Surse: Banca Naţională a Republicii Cehe, Ministerul Finanţelor din Republica Cehă, Autoritatea Cehă de Statistică

Indicatorii macroeconomici ai Republicii Cehe 2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

3.922

3.954

4.034

4.060

4.098

4.314

4.555

4.396⁷⁾

Produsul intern brut (preţuri curente)1)

CZK bn

Produsul intern brut1)

% Real, r/r

-4,8

2,3

2,0

-0,8

-0,5

2,7

4,5

2.8⁷⁾

Producţia industrială

% r/r

-13,6

8,6

5,9

-0,8

-0,1

5

4,6

-

Șomajul înregistrat2)

%

6,1

7,0

6,7

6,8

7,7

7,7

6,6

5,6

Rata generală a șomajului din sondajele privind forţă de muncă3)

%

6,7

7,3

6,7

7,0

7,0

6,1

5,0

4,1

% r/r

1,0

1,5

1,9

3,3

1,4

0,4

0,3

0,7

Inflaţia (HICP)

%, Mediu

0,6

1,2

2,2

3,5

1,4

0,4

0,3

0,6

5)

Export

EUR moara.

80.992

100.319

117.057

122.244

122.186

131.806

142.369

-

Export5)

% r/r

-18,4

23,9

16,7

4,4

0,0

7,9

8,0

-

Import5)

EUR moara.

75.322

95.544

109.288

110.078

108.622

116.209

127.486

-

Import5)

% r/r

-22,0

26,8

14,4

0,7

-1,3

7,0

9,7

-

Rata inflaţiei 4)

Balanţa comercială5)

EUR moara.

5.670

4.774

7.769

12.166

13.564

15.597

14.883

-

CZK/EUR6)

diametru

26,445

25,290

24,586

25,143

25,974

27,533

27,283

27,033

CZK/USD6)

diametru

19,057

19,111

17,688

19,583

19,565

20,746

24,600

24,432

Sursă: Autoritatea Cehă de Statistică (ČSÚ), Banca Naţională Cehă (ČNB); Notă generală: r/r = modificarea indicatorului în intervalul de doi ani; 1) Datele în urma reviziei efectuate în metodologia ESA 2010 (Sistemul European de Conturi), anul 2016 estimare; 2) Cota medie a șomerilor = numărul solicitanţilor accesibili în vederea angajării cu vârste cuprinse între 15 și 64 ani ( MPSV = Ministerul Muncii și Protecţiei Sociale); 3) VŠPS (Anchetă selectată a forţelor de muncă); 4) HICP (Harmonised Index of Consumer Prices), rata inflaţiei conform metodologiei UE (Eurostat); 5) Autoritatea Cehă de Statistică (ČSÚ); 6) Banca Naţională Cehă (ČNB); 7) estimare – Banca Naţională Cehă (ČNB)

R e p u b l i c a C e h ă – Pa r t e n e r u l d u m n e a v o a s t r ă c o m e r c i a l 13


Relaţiile economice dintre Republica Cehă şi România Cooperarea economică şi comerţul reciproc dintre Republica Cehă şi România

14 R e p u b l i c a C e h ă – Pa r t e n e r u l d u m n e a v o a s t r ă c o m e r c i a l

CELE MAI IMPORTANTE ELEMENTE ALE EXPORTULUI/ IMPORTULUI CEH Pentru firmele cehe, un mare avantaj îl reprezintă faptul că relațiile de comerț cu România se bucură de o îndelungată tradiție, iar produsele și serviciile cehe se bucură de un bun renume pe această piață. Necesitatea modernizării treptate a obiectivelor industriale, a complexelor energetice, a fabricilor prelucrătoare și a infrastructurii de transport, reprezintă de mai bine de un sfert de secol, un puternic magnet pentru investitorii străini și exportatori, inclusiv pentru firmele cehe. Nu trebuie uitat faptul că România este una dintre super-puterile agricole europene, de unde rezultă o serie de posibilități în domeniul agricol și alimentar, care au nevoie în continuare de multe investiții și noi capacități. Nu în ultimul rând,

Foto: din arhiva companiei ŠKODA AUTO a.s.

Relațiile economice ceho-române datează încă din Evul Mediul. Produsele cehe, cum ar fi de exemplu sticla, au fost exportate în secolele trecute, iar în istoria mai nouă, materialul militar, automobilele sau avioanele. O serie de firme, ca de exemplu Škoda, au o tradiție de mai bine de un secol în România. În plus, Republica Cehă și România au în comun o serie de elemente din istorie, nu numai din cadrul imperiului Austro-Ungar, ci și din perioada socialismului, inclusiv a trecerii la economia de piață. Baza economică și ramurile care decurg de aici au apărut încă din anii '20 sau '30 ai secolului trecut. Firmele cehe și investitorii au la ce se raporta. Pe piața românească sunt active multe societăți cehe, dintre care putem menționa firma Škoda Auto, Zetor, Chemoprojekt, Zentiva, Penta, Ravak, RC Reinvest, Preciosa, S Group Holding Renomia, Bioveta, Fans, Agro Cs și multe altele. România, ca țară membră UE, care serbează în acest an 10 ani de la aderarea la UE, pentru Republica Cehă reprezintă unul dintre cei mai importanți parteneri din sud-estul Europei și un aliat de nădejde NATO. Un foarte bun nivel al relațiilor bilaterale este confirmat și de numeroasele vizite la nivel de președinte, guvern și parlament. Ambasada Republicii Cehe la București face eforturi să sprijine dezvoltarea cooperării economice dintre cele două țări nu numai prin

asigurarea prezentărilor economice ale Republicii Cehe în România, ci și prin cooperarea în mod activ cu reprezentanța din București a Agenției CzechTrade, sau cu Centrul Ceh, cu camerele bilaterale de comerț și industrie din Republica Cehă și din România. Ambasada organizează atât în capitala București, cât și în regiunile țării, seminarii economice, misiuni de întreprinzători, participări la târguri și expoziții, asigurând întreprinzătorilor cehi un larg service sub forma Rezumatelor de informații teritoriale și a Hărții de oportunități globale. Prin intermediul camerelor și asociațiilor regionale, ea transmite noutăți economice de actualitate, inclusiv informații despre licitații, cereri și oportunități investiționale. Ambasada este și co-organizator al misiunilor de întreprinzători, care au loc cu ocazia vizitelor reprezentanților cehi de frunte în România. În domeniul sprijinirii și dezvoltării relațiilor economice dintre Republica Cehă și România, aceasta colaborează și cu Consulatul onorific al Republicii Cehe de la Timișoara și cu comunitatea minorității cehe. La dezvoltarea relațiilor reciproce contribuie și Camera Mixtă de Comerț și Industrie Ceho-Română, care aniversează în acest an 10 ani de la înființare.


ambele țări sunt în mod asemănător dependente de piețele UE, deoarece o importantă parte a industriei o formează aici sectorul automobilelor (fabricarea de automobile și de piese de schimb). Datorită potențialului economic, mărimii pieței și tradiției legăturilor reciproce, România este pentru Republica Cehă un partener foarte interesant. O importantă creștere a comerțului reciproc cu România a fost înregistrată începând cu anul 2004, an în care Republica Cehă a aderat la Uniunea Europeană. Exportul din Republica Cehă în România în perioada 2002-2016 a crescut valoric de mai bine de 6 ori, de la 301,4 mil. Euro în 2002, la 1,89 mld. Euro în 2016. Structura de mărfuri a comerțului rămâne nemodificată de mai multă vreme. Printre principalele mărfuri importate în Republica Cehă se numără fire, cabluri și conductori (mai ales ansambluri de cabluri și fire de aprindere din aluminiu), dispozitive electrice pentru protecția circuitelor electrice și a componentelor automobilelor (de ex., osii motoare, centuri de siguranță), mobilă, telefoane mobile și încălțăminte. Un important obiect al importului îl reprezintă automobilele Dacia, a cincea cea mai vândută marcă pe piața cehă. Cele mai mari poziții ale exportului ceh sunt ocupate de mai multă vreme de automobilele pentru transport personal (Škoda, Hyundai,

Dezvoltarea schimburilor comerciale reciproce în anii 1993 - 2016 în mii euro Export

Import

EUR

EUR

Cifră de afaceri EUR

Saldo EUR

1993

28.449

8.459

36.908

19.990

1994

38.089

9.753

47.842

28.336

1995

44.075

11.044

55.119

33.031

1996

58.052

13.169

71.221

44.883

1997

81.187

21.335

102.522

59.852

1998

149.872

23.366

173.238

126.506

1999

129.415

22.512

151.927

106.903

2000

179.823

37.749

217.572

142.074

2001

260.851

63.219

324.070

197.632

2002

301.474

81.522

382.996

219.952

2003

305.245

121.813

427.058

183.432

2004

443.153

178.892

622.045

264.261

2005

669.763

280.934

950.697

388.829

2006

921.273

377.689

1.298.962

543.584

2007

1.148.098

392.660

1.540.758

755.438

2008

1.425.077

457.609

1.882.686

967.468

2009

915.548

389.681

1.305.229

525.867

2010

1.129.490

593.278

1.722.768

536.212

2011

1.288.181

802.760

2.090.941

485.421

2012

1.381.367

829.579

2.210.946

551.788

2013

1.529.750

1.062.821

2.592.571

466.929

2014

1.663.568

1.284.286

2.947.854

379.282

2015

1.788.681

1.534.027

3.322.708

254.654

2016*

1.894.200

1.678.614

3.572.814

215.586

*

Date

preliminare

vehicule din TPCA), piese de schimb pentru vehicule și tractoare, monitoare și televizoare, aparate pentru purificarea gazelor, cabluri și conductori, produse farmaceutice, mașini de filtrat și curățat, compresoare, acumulatoare, dispozitive electrice pentru protecția circuitelor electrice și componente pentru automobile, cauciuc (mai ales anvelope), resturi de cupru, material plastic, fier și oțel. După ce ambele țări au devenit componente ale pieței UE, a crescut și schimbul reciproc de servicii. Cel mai mult în domeniul transporturilor, mai ales cel rutier și feroviar. Se impun însă din ce în ce mai mult serviciile din domeniul comercial, tehnice și de specialitate, dar și serviciile din domeniul asigurărilor, cel bancar sau avocățesc.

INVESTIŢII Din datele Băncii Naționale a României (BNR), suma acumulată a investițiilor directe cehe din anul 2015 a fost în valoare de 652 de milioane de Euro, ceea ce a clasat Republica Cehă pe locul 15 în rândul investitorilor. Cu toate că în ultimii doi ani suma acumulată a investițiilor directe cehe a scăzut (în anul 2013 înregistra 1,07 miliarde de Euro), în urma îmbunătățirii situației economice a României, crește treptat interesul investitorilor față de această piață. Conform primelor estimări ale Registrului Comerțului de la începutul anului 2017, s-a produs o însuflețire a pieței și o creștere a investițiilor din partea Republicii Cehe. Datele de până acum, neconfirmate oficial de BNR, vorbesc despre schimbarea poziției Republicii Cehe de pe locul 15, pe locul 10, în anul 2016. Faptul că investițiile cehe formează o componentă indivizibilă și importantă a cooperării economice și comerciale cehoromâne, se oglindește și în sprijinul pe care Ambasada Republicii Cehe la București îl acordă investitorilor cehi, de ex. sub forma organizării regulate a Forumului de Investiții Ceho-Român. După aderarea României la UE, aici au rămas funcționale parcurile industriale. Alte forme de sprijin, cum ar fi zonele libere, au fost desființate. La ora actuală, în România se află cam 70 de parcuri industriale, cele mai multe în județul Prahova (14 parcuri), care, datorită infrastructurii existente, pot servi drept locuri interesante pentru antreprenoriat. Pe piața românească acționează 926 de firme cehe înregistrate (conform datelor din Registrul Comerțului din România, 2016). La acest număr mai putem adăuga alte firme cehe, care-și desfășoară afacerile fără a fi înregistrate, sau acționează de la distanță și/sau sub forma deplasărilor de serviciu. Cea mai importantă firmă cehă de pe piața românească este ČEZ, care a construit aici cel mai mare parc eolian european. Printre ceilalți investitori importanți putem enumera Hamé, Walmark, Hobas sau OHL ŽS. Majoritatea R e p u b l i c a C e h ă – Pa r t e n e r u l d u m n e a v o a s t r ă c o m e r c i a l 15


ECONOMICĂ

firmelor cehe acționează sub formă de subcontractori sau este vorba de achiziție/ vânzare de mărfuri și servicii. Automobilele Škoda se numără printre cele mai vândute mărci străine, iar modelul Octavia a fost de mai multe ori declarat cel mai vândut automobil străin în România. În prima jumătate a anului 2017, Ambasada Republicii Cehe la București va sprijini lansarea pe piață a noului model SUV Kodiaq. Se poate presupune că noul SUV va contribui la sporirea renumelui acestei fabrici de automobile. Printre cei mai mari investitori se numără și societatea ČEZ România, cu cei 1.800 de angajați ai săi. Datorită producției proprii, distribuției și vânzării de electricitate, societatea are în România 1,4 milioane de clienți, iar sursele grupului ČEZ dispun în România de o putere electrică instalată în mărime de 622 MW.

STIMULENTE INVESTIŢIONALE În ultimii ani, guvernele României au pus un mare accent pe stimulentele investiționale pentru investitorii străini. În România sunt în continuare active BEI și BERD. Ambasada

16 R e p u b l i c a C e h ă – Pa r t e n e r u l d u m n e a v o a s t r ă c o m e r c i a l

Republicii Cehe la București este în contact cu acestea, participă la acțiunile pe care acestea le organizează și la cele organizate de alte organe centrale, în scopul obținerii de informații actuale și contacte pentru firmele cehe. În domeniul investițiilor există printre altele, un mare potențial pentru întreprinderi comune sau pentru cooperare sub formă de sublivrări. Din punctul de vedere al investitorilor străini, o frână în calea investițiilor directe în România o reprezintă infrastructura insuficientă, mediul corupt, condițiile netransparente pentru licitații, licitațiile anulate ulterior și modificările dese ale regulamentelor.

FORŢA DE MUNCĂ Ținând cont de faptul că întreaga Europă de Vest, inclusiv Republica Cehă, se luptă cu o problemă binecunoscută, adică creșterea deficitului de forță de muncă cu diferite grade de calificare necesară, o serie de firme cehe se adresează ambasadei noastre cu rugămintea de a fi ajutate la identificarea unor potențiali angajați, care ar putea lucra pe perioade mai lungi în Republica Cehă. Meseriile cel mai des solicitate sunt cele de montator, magaziner, sudor, șlefuitor, vopsitor, muncitor la prelucrarea șofer. Din păcate, piața românească începe să se confrunte și ea cu un deficit de forță de muncă calificată.

Karel Zděnovec (Ministerul Industriei şi Comerţului din Republica Cehă în colaborare cu Ambasada Republicii Cehe la Bucureşti)


În anul 2016, CzechInvest a realizat investiţii în valoare de 64 de miliarde CZK

Foto: PhotoCombo

Peste 64 de miliarde de coroane cehe planifică companiile din ţară și din străinătate să investească în Republica Cehă, în baza negocierilor cu CzechInvest în anul 2016. Acest lucru reprezintă o creștere cu 20 de miliarde de coroane mai mult decât în anul 2015. În 84 de cazuri din 100 este vorba de o expansiune a firmelor care deja activează în Cehia. Totodată, fiecare al patrulea proiect este din domeniul high-tech, adică proiect cu valoare adăugată ridicată. Un procent de 80 % din intenţiile de investiţii vor să se folosească de stimulente de investiţii. Proiectele de investiții cu totul noi sunt în număr de 16, iar în 84 de cazuri se extind firmele care deja activează în Cehia. În spatele a 78 de proiecte investiționale se află investitorii străini și în 21 de proiecte investitorii sunt din țară. Într-un singur caz este vorba de un proiect comun tip joint venture. Cele mai multe investiții au fost realizate de CzechInvest cu investitorii din Germania, 20 de investiții, reprezentând în total 9,3 miliarde de coroane. De asemenea, cu investitorii din Austria (10 investiții reprezentând 8,1 miliarde de CZK) și Statele Unite ale Americii (10 investiții reprezentând 4,4 miliarde de CZK). În fiecare an crește contribuția investițiilor chineze. Anul trecut, chinezii au promis realizarea investițiilor în valoare de 3,2 miliarde de coroane, de două ori mai mult decât în anul 2015. Cel mai des vor să investească firmele din sectorul de automobile, 22 de proiecte investiționale reprezentând în total 19,2 miliarde de coroane. De asemenea, firmele din sectorul de prelucrare a metalelor (16 investiții în valoare de 4,7 miliarde de CZK) și materiale plastice (9 investiții în valoare de 3,4 miliarde de CZK). Cele mai multe companii planifică investiții în regiunea Ústí și regiunea Moravosileziană, în ambele cazuri câte 13 proiecte investiționale. Regiunii Ústí îi vor aduce 24,1 miliarde de coroane și vor crea 1.949 de locuri de muncă noi. În regiunea Moravosileziană investițiile vor aduce 4,6 miliarde de coroane și vor crea 1.688 de locuri de muncă noi. A treia regiune privind numărul investițiilor convenite de CzechInvest este regiunea cu capitala la Pilzen. Aici sunt planificate investiții de către 10 companii, în valoare de 4,3 miliarde de coroane, creând 1.117 de locuri de muncă noi. Cea mai mare investiție convenită de CzechInvest în anul 2016 o reprezintă expansiunea societății Karsit Automotive s.r.o. în Trutnov. În extinderea producției de piese pentru industria de automobile,

societatea va investi 2,7 miliarde de coroane, planificând crearea a 230 de locuri de muncă noi. După aceasta, urmează expansiunea firmei Benteler International Aktiengesellschaft care, în parcul industrial din Klášterec nad Ohří, va investi în producția pieselor din oțel și aluminiu pentru caroserii de automobile în valoare de 2,5 miliarde de coroane și dorește să creeze 576 de locuri de muncă noi. A treia investiție privind volumul este centrul serviciilor strategice al societății, inițial cehe, Kiwi.com, înainte start-up-ul Skypicker care, prin investiția de 1,5 de miliarde de coroane, va crea 700 de locuri de muncă noi. Printre altele, și aceasta reprezintă rezultatul sprijinului îndelungat al start-up-urilor cehe, acordat de agenția CzechInvest. În prezent, investitorii simt într-o mare măsură lipsa forțelor de muncă calificate, aceasta fiind consecința șomajului foarte mic. Motivul pentru care mulți investitori mari preferă o altă țară decât Cehia îl constituie și lipsa localităților pregătite în care, într-un timp scurt, ar putea să-și demareze activitățile. De fapt, procesul investițional ca atare, de la intenție până la rezultat, este din ce în ce mai rapid. De asemenea, și în această privință, un mare dezavantaj al mediului investițional ceh constă în procesele de autorizare a proiectelor investiționale care durează foarte mult.

CzechInvest www.czechinvest.org Notă: 1 USD = 24,888 CZK (cursul mediu lunar stabilit de ČNB în luna ianuarie 2017) R e p u b l i c a C e h ă – Pa r t e n e r u l d u m n e a v o a s t r ă c o m e r c i a l 17


A FAC E R I

Produse de cea mai înaltă calitate Societatea PRECIZ, s.r.o. acționează pe piață din anul 1995 și este o filială a firmei germane PRÄZI-FLACHSTAHL AG, care face parte din grupul PRÄZI GROUP. Societatea se concentrează în primul rând asupra piețelor din centrul și estul Europei și din regiunea Balcanilor. Pentru anul 2017, societatea și-a stabilit drept prioritate

o piață nouă – România, unde se adresează continuu unor noi potențiali clienți și prelucrează ofertele lor. Firma a demarat aici deja contracte care, conform planului stabilit, ar trebui să contribuie la o depășire serioasă a încasărilor societății, încasări ce au atins o valoare de aproximativ 20 mil. Euro în anul 2016. PRECIZ oferă societăților românești oțel de rectificat de precizie conform normei DIN 59350, capacități mecanice, adică externalizare pentru tăiere, rectificare, frezare cu CNC, prelucrare termică a materialelor și alte acțiuni, inclusiv consultanță tehnică.

www.teplotechna-prima.com

Tehnologie de topire a sticlei la standarde înalte, la dispoziția tuturor

Cuptoare de toate tipurile pentru sticlă Construcții din oțel Proiecte Activități de service J.K. Tyla 2859/1, 415 01 Teplice, Republica Cehă Telefon: +420 417 816 010, Fax: +420 417 570 095 E-mail: ttp@teplotechna-prima.com

18 R e p u b l i c a C e h ă – Pa r t e n e r u l d u m n e a v o a s t r ă c o m e r c i a l

Foto: din arhiva companiei PRECIZ, s.r.o.

Datorită PRECIZ, s.r.o., clienţii fac economie de timp şi de bani, iar firma deserveşte un segment de piaţă mai mare


Societatea a fost înscrisă în Registrul comerţului în anul 1995. Are sediul în Napajedla. Este o filială a firmei germane PRÄZI-FLACHSTAHL AG şi face parte din grupul PRÄZI GROUP. Incă de la început, principalul material prelucrat l-a reprezentat oţelul pentru scule.Firma produce oţel pentru construcţii, sau pentru scule de polizat cu precizie, sub formă de semifabricate prelucrate. Ea oferă un larg sortiment de materiale, inclusiv dimensiuni la comandă, piese plate de precizie pentru construcţii de maşini de precizie generale, maşini-unelte, scule şi dispozitive de prindere.Are aproximativ 220 de angajaţi.Incasările pentru anul 2015 s-au apropiat de 20 de milioane EURO. Operează pe piaţă de mai bine de 20 de ani.

Produsele noastre de cea mai înaltă calitate şi capacitatea mare de livrare la timp reprezintă bazele pentru dezvoltarea cu succes a societăţii.

PRECIZ® - oţel satinat

Torditam, C. Serfestem, su clatus etiam. Habute, comande nihilique tebulvidit, norbis nonces es habes, Castris hos in viridius actala

Fabricarea de piese componente

Castris hos in viridius actalaEm evellabo. Et qui berro dolorae dis aliqui odis saperit,

Matriţe pentru silicaţi

Transportor-melc

Sisteme de dozare - biogaz

Vales hoc rebes adere vivasterrare is essolum tanum intidel icatrit. Bem dii sus tatus vidiist vit?

Odis saperit, ad modigendi rem. Ut alibus, estem excerio consecus de volenimi, nia demporerum hilit ipsandent ea illatem quis et aut

Ad modigendi rem. Ut alibus, estem excerio consecus de volenimi, nia demporerum hilit ipsandent ea

Plăci pentru matriţe

Ut alibus, estem excerio consecus de volenimi, nia demporerum hilit ipsandent ea illatem quis et aut et qui cum

PRECIZ, s.r.o. Kvítkovická 1627, 763 61 Napajedla, REPUBLICA CEHĂ Telefon: +420 577 113 040, fax: +420 577 923 457 E-mail: sales@preciz.cz www.preciz.org


A FAC E R I

Societăţile comerciale în Republica Cehă Obiectul prezentului articol îl constituie reglementarea juridică privind societăţile comerciale în legislaţia cehă, în comparaţie cu reglementarea juridică din România. Vom prezenta diferite forme ale societăţilor comerciale din Cehia, definiţiile și caracteristici principale. Totodată, vă informăm cu privire la demersurile principale necesare pentru înfiinţarea și constituirea lor. DIFERITE TIPURI ALE SOCIETĂŢILOR COMERCIALE Reglementarea juridică a societăților comerciale este prezentată în legislația cehă, în special în următoarele acte normative: Legea privind corporațiile comerciale, Codul Civil și Legea privind registrele publice ale persoanelor juridice și fizice. Legea privind corporațiile comerciale cuprinde, printre altele, și reglementarea juridică a diferitelor tipuri de societăți comerciale, printre care se numără societatea în nume colectiv și societatea în comandită (așa-zise societăți de persoane), societatea cu răspundere limitată și societatea pe acțiuni (așa-zise societăți de capital), precum și societatea europeană și grupul european de interes economic. Formele cele mai frecvente ale societăților comerciale în Republica Cehă sunt societatea cu răspundere limitată și societatea pe acțiuni. Reglementarea juridică a societăților comerciale din România se află în Legea nr. 31/90 privind societățile comerciale. Aceasta distinge următoarele tipuri de societăți comerciale: societatea în comandită simplă, societatea pe acțiuni, societatea în comandită pe acțiuni și societatea cu răspundere limitată. Cel mai frecvent tip de societăți comerciale în România este, la fel ca și în Cehia, societatea cu răspundere limitată.

ÎNFIINŢAREA ȘI CONSTITUIREA SOCIETĂŢILOR COMERCIALE Societățile comerciale se înființează în Republica Cehă în baza contractului de societate (mai mulți fondatori) sau a actului constitutiv (un fondator). În cazul unei societăți pe acțiuni, aceasta se înființează prin adoptarea statutului societății. În cazul în care societatea, conform Legii cu privire la corporațiile comerciale, poate fi înființată de unicul fondator, actul constitutiv trebuie să fie întocmit sub formă de un act oficial, respectiv act notarial. Aceeași formă trebuie să aibă și contractul social al societății cu răspundere limitată și statutul societății pe acțiuni. Societățile comerciale în Republica Cehă se consideră constituite abia după înregistrarea în Registrul Comerțului (așa-zis înscris de constituire), asupra căreia decide tribunalul regional aferent sediului societății. Având în vedere 20 R e p u b l i c a C e h ă – Pa r t e n e r u l d u m n e a v o a s t r ă c o m e r c i a l

cerințele privind scurtarea perioadei de înscriere și înregistrare a societății comerciale în Registrul Comerțului, precum și economisirea mijloacelor publice în domeniul justiției, în cazul societăților comerciale cehe este posibil ca notarul, în anumite situații și când condițiile stabilite sunt îndeplinite să efectueze înregistrarea directă în Registrul Comerțului. Este vorba de cazurile în care datele care se înregistrează au baza în actul notarial și notarului i-au fost prezentate toate actele necesare înregistrării în Registrul Comerțului sau publicării în Monitorul Oficial, iar persoana împuternicită pentru înaintarea cererii privind înregistrarea va cere acest lucru. Însă pentru efectuarea înregistrarii în Registrul Comerțului este îndreptățit numai notarul care a întocmit actul notarial de bază, eventual toate actele notariale de bază, precum și actele notariale cu privire la legalizare Aceasta este o posibilitate facultativă, adică fondatorii se pot adresa oricând tribunalului care ține registrele, aferente locale. Registrul Comerțului constituie unul dintre registrele publice, fiind reglementat prin Legea cu privire la registrele publice ale persoanelor juridice și fizice. Este ținut sub formă electronică de către tribunalul competent (resp. tribunal regional aferent sediului societății). Registrul Comerțului este accesibil publicului, cuprinde cele mai importante informații despre societățile comerciale (denumirea societății, sediul societății, numele membrilor organelor statutare ale societății, cotele aporturilor la capital social etc.), precum și alte date stabilite de Legea cu privire la registrele publice ale persoanelor juridice și fizice. Informațiile privind societățile comerciale sunt totodată puse la dispoziție pe site-ul http://portal.justice.cz/Justice2/Uvod/ uvod.aspx (aici se găsesc în formă electronică și actele înregistrate în Registrul Comerțului de către societăți) sau www.obchodnirejstrik. cz. Cererea unei societății comerciale privind înregistrarea în Registrul Comerțului poate fi înaintată numai în baza formularului completat electronic, acesta fiind liber accesibil la adresa https://or.justice.cz/ ias/ui/podani. Cererea privind înregistrarea trebuie să fie însoțită de actele justificatoare care dovedesc datele care urmează să fie înregistrate în Registrul Comerțului, precum și de actele care se depun în Monitorul Oficial în legătură cu această înregistrare (este vorba mai ales despre documentele privind constituirea – actul constitutiv, contractul de societate sau statutul, documentele privind obiectul de activitate, documentele privind vărsarea aportului – de ex.: declarația administratorului aportului privind vărsarea aportului, documentele privind sediul societății și altele). Cererea privind înregistrarea societății comerciale cehe în Registrul Comerțului trebuie să fie înaintată cel mai târziu până în 6 luni de la constituirea societății. O condiție necesară pentru înregistrarea societății în Registrul Comerțului este achitarea taxei judiciare. Suma reprezentând taxa judiciară depinde de felul înregistrării în Registrul Comerțului anume dacă înregistrarea o efectuează notarul sau tribunalul. În cazul în care înregistrarea în Registrul Comerțului o efectuează tribunalul, taxa judiciară este de 12.000 CZK (aproximativ 1.995 LEI) pentru o societate pe acțiuni, iar 6.000 CZK (aproximativ 998 LEI) în cazul celorlalte societății comerciale. În cazul în care societățile vor fi înregistrate în Registrul Comerțului prin intermediul unui notar, fiind îndeplinite condițiile mai sus stabilite, atunci taxa judiciară este de 8.000 CZK (aproximativ 1.330


ale societății cu răspundere limitată cehe sunt adunarea generală și administratorii. De asemenea, legislația cehă permite societății cu răspundere limitată ca, în conformitate cu obiectivele sale, să constituie și consiliul de cenzori.

SOCIETATE PE ACŢIUNI

LEI) pentru o societate pe acțiuni, iar 2.700 CZK (aproximativ 449 LEI) în cazul celorlalte societăți comerciale. În situația în care înregistrarea în Registrul Comerțului a unei societăți cu răspundere limitată este efectuată de notar, efectuarea înregistrării poate fi chiar scutită de obligația de a achita taxa judiciară, fiind îndeplinite următoarele condiții: înregistrarea se efectuează în baza înscrisului notarial privind actul juridic de constituire referitor la înființarea societății cu răspundere limitată care cuprinde numai formalitățile obligatorii prevăzute de Codul Civil și Legea privind corporațiile comerciale, conform cărora obligația de vărsare a aportului trebuie să fie realizată în numerar. Reglementarea legislativă română, de asemenea, condiționează înființarea societății prin înregistrarea în Registrul Comerțului, asupra căreia decid instanțele române competente de fapt și de loc.

SOCIETATE ÎN NUME COLECTIV, SOCIETATE ÎN COMANDITĂ Legislația cehă definește societatea în nume colectiv ca o societate cu cel puțin două persoane care participă la activitatea sau la administrarea patrimoniului ei, răspunzând de obligațiile ei solidar și nemărginit. Societatea în comandită este societatea în care cel puțin un asociat răspunde de obligațiile ei în mod limitat (comanditat) și un asociat în mod nelimitat (comanditar).

Foto: PhotoCombo

SOCIETATE CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ Legea privind corporațiile comerciale o definește ca o societate de obligațiile căreia răspund împreună și fără diferențe asociații ei, în limita în care nu și-au îndeplinit obligația de aport conform situației înregistrate în Registrul Comerțului în momentul în care au primit somația de plată din partea creditorului. Acest tip de societate poate fi înființat de către un asociat unic, iar numărul maxim al fondatorilor (asociaților) nu este limitat de lege. În cazul unei societăți române cu răspundere limitată, numărul fondatorilor nu poate depăși 50 și, la fel ca și în Cehia, este posibil ca să fie înființată de unicul fondator. Cota asociatului în societatea cu răspundere limitată cehă se stabilește conform raportului între aportul lui și capitalul social, în cazul în care contractul de societate nu stabilește altfel. Contractul de societate poate admite apariția a mai multor feluri de aporturi. Asociatul poate avea și mai multe aporturi și de diferite feluri, în cazul în care așa este prevăzut în contractul de societate. Aportul minim este 1 CZK (aproximativ 0,17 LEI) în cazul în care contractul de societate nu prevede că, aportul trebuie să fie mai mare. Capitalul social cu răspundere limitată cehe poate să reprezinte astfel numai 1 CZK (aproximativ 0,17 LEI). Capitalul social al societății cu răspundere limitată române trebuie să fie minim 200 LEI (aproximativ 1.203 CZK). Legislația cehă cere ca, înainte de înregistrarea societății în Registrul Comerțului, să fie vărsate aporturile cel puțin parțial, respectiv trebuie să fie achitat întregul agio de emisie, iar pentru fiecare aport trebuie vărsat minim 30 %. Asociatul trebuie să-și îndeplinească obligația de vărsare a aportului în termenul stabilit prin contractul de societate, însă cel mai târziu până în 5 ani de la data constituirii societății sau de la preluarea obligației de vărsare a aportului în timpul existenței societății. Organele obligatorii

Societatea pe acțiuni cehă este definită ca societatea al cărei capital este împărțit într-un anumit număr de acțiuni. Capitalul social al societății pe acțiuni cehe este exprimat în coroane cehe. În cazul în care societatea pe acțiuni, conform actului juridic normativ special, ține contabilitatea în euro, poate să-și exprime capitalul social în euro. Capitalul social minim trebuie să reprezinte cel puțin 2.000.000 CZK (aproximativ 332.557 LEI) sau 80.000 EURO. Acționarul este obligat să-și achite cursul de emisie al acțiunilor subscrise în termenul stabilit de statut, însă cel mai târziu până într-un an de la data înființării societății. În Cehia, societatea pe acțiuni poate fi constituită și de unicul fondator. Societatea pe acțiuni se înființează fără o ofertă publică a acțiunilor, fiind vorba de înființarea numai în baza aporturilor de fondatori care își vor subscrie toate acțiunile. Acești fondatori mai departe vor adopta statutul, înființind societatea. În România, la înființarea societății pe acțiuni trebuie să participe minimum 2 acționari, numărul lor maxim nefiind limitat de lege. Capitalul social al societății pe acțiuni române trebuie să reprezinte minimum 90.000 LEI (aproximativ 541.260 CZK). În ceea ce privește organele societății pe acțiuni, Legea privind corporațiile comerciale permite fondatorilor societății pe acțiuni cehe să-și aleagă în cadrul sistemului de structură internă a organelor societății pe acțiuni, între o structură dualistă sau una monistă (și legislația română permite societății pe acțiuni să-și aleagă sistemul de conducere al societății dualist sau monist). În cadrul structurii dualiste se constituie, în afara adunării generale, directoratul și consiliul de supraveghere. În cadrul structurii monistice, în loc de aceste două organe, se constituie consiliul de administrație, completat cu un director general, consiliul de administrație putând avea numai un singur membru. Astfel, în practică poate interveni situația, în care unicul membru al consiliului de administrație va fi concomitent și director statutar.

Biroul de avocatură Hartmann, Jelínek, Fráňa și partenerii, s.r.o. www.hjf.cz

Member of Czech Service International www.czech-service-international.com 1 LEU = 6,014 CZK conform cursului Băncii Naţionale Cehe (ČNB) la data de 18.01.2017 R e p u b l i c a C e h ă – Pa r t e n e r u l d u m n e a v o a s t r ă c o m e r c i a l 21


A FAC E R I

Sistemul fiscal din Republica Cehă Sistemul fiscal din Republica Cehă, în ceea ce privește principalele caracteristici, seamănă cu sistemele din celelalte ţări ale UE și OECD. Contribuabili ai impozitelor pe venitul persoanelor fizice sunt persoanele fizice care sunt rezidenți fiscali în Cehia sau nerezidenți fiscali. Contribuabilii nerezidenți au obligația de a plăti impozit numai pentru veniturile din sursele ce se află pe teritoriul Cehiei. Perioadă fiscală este considerată un an calendaristic. În baza de calcul a impozitului se includ toate veniturilre, care, conform legii, se impart în venituri din angajare, venituri din activități de afaceri, venituri din închirieri, venituri din valori imobiliare ți alte venituri. Cota de bază o reprezintă 15 %, fiind introdusă totodată creșterea solidară a impozitului pe venitul persoanelor fizice, reprezentând 7 % din veniturile deasupra limitei, respectiv din veniturile persoanelor fizice ce depășesc venitul lunar de aproximativ 113.000 Kč/3.700 EURO (valoarea a patru salarii medii lunare). Contribuabili ai impozitelor pe venitul persoanelor juridice sunt toate tipurile de persoane juridice, în dependență cu sediul sau locul în care sunt gestionate în realitate. Perioada fiscală este de obicei un an calendaristic, eventual un exercițiu financiar. Baza impozitului o constituie profitul, resp. diferența dintre veniturile și cheltuielile aferente perioadei fiscale respective. Veniturile și cheltuielile sunt preluate din contabilitate, conform standardelor naționale cehe privind contabilitatea. Din venituri se pot deduce numai cheltuielile eligibile fiscale, resp. cele care servesc asigurării și menținerii veniturilor. Amortizarea bunurilor se efectuează în mod individual. Cota este de 19 %. În anul 2016, a intrat în vigoare legea privind evidența încasărilor, obligația de a ține evidența 22 R e p u b l i c a C e h ă – Pa r t e n e r u l d u m n e a v o a s t r ă c o m e r c i a l

2. IMPOZITE INDIRECTE Taxa pe valoare adăugată este armonizată cu legislația UE. În prezent, există obligația de a se înregistra la plata TVA pentru persoanele cu cifra de afaceri de peste 1 mil. CZK/37 001 EURO pe an. Persoanele cu cifra de afaceri mai mică se pot înregistra în mod benevol. Cotele sunt cuprinse între 10 %, 15 % și 21 %. Începând cu 1 ianuarie 2016, plătitorii de TVA au obligația să prezinte situații de control (împreună cu declarația privind TVA). Totodată, a fost anulată obligația de a prezenta extrasul din evidența privind taxa pe valoare adăugată, în legătură cu regimul de delegare a obligativității fiscale. De asemenea, accizele sunt armonizate cu directivele aferente. Următoarele produse sunt supuse accizelor: uleiuri minerale, alcool, bere, vin, produse din tutun, electricitate, combustibil solid (cărbune și cocs), precum și gaze naturale.

Zdeněk Hrdlička Ministerul Finanţelor www.mfcr.cz Notă: 1 EURO = 27,026 CZK (curs mediu stabilit de Banca Naţională Cehă - ČNB în ianuarie 2016)

LINKURI UTILE: Ministerul Finanţelor: www.mfcr.cz Autoritatea Fiscală Cehă: www.financnisprava.cz OECD Tax Database: www.oecd.org/ctp/taxdatabaseOECD OECD Taxing Wages: www.oecd.org/ctp/tax-policy/taxing-wages.htm

Foto: PhotoCombo

1. IMPOZITE DIRECTE

a apărut pentru primul grup de întreprinzători (în domeniul alimentației și cazării) la data de 1 decembrie 2016. De asemenea, există taxă rutieră, impozit pe bunuri imobiliare și impozit pe achiziție de bunuri imobiliare.


We deliver from stock Extensive product range HEAVY AND STANDARD WALL TUBES Seamless and welded heavy and standard wall tubes For structural applications (DIN EN 10210, DIN EN 10219) S 235 JRH | S 355 J2H | S 355 J2H normalized For mechanical applications (DIN EN 10297-1) E 235 +AR | E 235 +N | E 355 +N

MUT Tubes, s.r.o. U Špejcharu 464 252 67 Tuchomȸɬice Czech Republic Tel.: +420 246 008 632 E-mail: info@muttubes.com www.muttubes.com

For pressure applications (DIN EN 10216, DIN EN 10217) P 235 TR1 | P 235 TR2 | P 355N TC1 | P 235 GHTC1

Your partner in the world of tubes


www.bohemiachlad.eu

Bohemiachlad spol. s r.o. livrează instalații de răcire industrială cu amoniac, de aer condiționat industrial și pompe de căldură, inclusiv sisteme de comandă și automatizare, în special pentru combinate de prelucrare a cărnii, fabrici de lapte, fabrici de bere etc. Oferim diverse servicii, începând cu designul, proiectarea, engineering-ul până la livrarea și montajul circuitelor de răcire, de aer condiționat și de pompe de căldură ”la cheie”.

Bohemiachlad spol. s r.o. | Možného 17, 161 00 Praha 6 | Republica Cehă tel./ fax: +420 274 773 546 | e-mail: info@bohemiachlad.eu


Industria de automobile din RC, din ce în ce mai dinamică Industria de automobile este una dintre cele mai puternice ramuri din Cehia. Aceasta reprezintă 25% din întreaga producţie industrială și export, contribuind cu un procent de 7,4% la TVA. Se numără printre ramurile care asigură cel mai mare număr de locuri de muncă. Industria de automobile este una dintre cele mai puternice ramuri din Cehia. Aceasta reprezintă 25 % din întreaga producție industrială și export, contribuind cu un procent de 7,4 % la TVA. Se numără printre ramurile care asigură cel mai mare număr de locuri de muncă. Acest domeniu, în privința cantității de produse, se plasează pe locul cinci în clasamentul producătorilor europeni, introducând astfel Republica Cehă printre cei mai puternici producători de automobile care produc peste un milion de maşini pe an, majoritatea producției fiind destinată exportului. Anul 2015 a adus un nou record în această producție, în Republica Cehă au fost fabricate în total 1.328.788 de vehicule pentru transport rutier, din care 1.305.330 de autovehicule și 23.458 de remorci, ceea ce reprezintă cea mai mare producție de vehicule din istoria Republicii Cehe, până în prezent. Din statisticile pentru perioada ianuarie - mai 2016, reiese clar că trendul de a dezvolta această producție va continua. În perioada ianuarie - mai 2016, au fost produse în total 597.018 de autovehicule de transport rutier, ceea ce reprezintă cu 12,9 % mai mult decât în acceaşi perioadă a anului trecut. De la începutul anului, dinamismul creşterii este din ce în ce mai mare.

PRODUCŢIA VEHICULELOR ÎN PRIMUL SEMESTRU AL ANULUI 2016 La întreaga producție a autoturismelor în anul 2015 au participat în total 3 producători: firma ŠKODA Auto, care face parte din concernul VW și exportă în peste 100 de țări din întreaga lume, a participat la producţie cu 56,8 %, firma HMMC Nošovice (Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o.) cu aproape 26,4 % și TPCA Czech (Toyota Peugeot Citroën Automobile) a contribuit cu 16,9 %. Până la sfârşitul lunii mai au fost fabricate în total 593.743 buc de autoturisme, aceasta fiind cu 12,9 % mai mult, în comparație cu aceeaşi perioadă din anul 2015. Producția de autobuze este în Cehia asigurată de doi producători principali – IVECO Czech Republic a participat cu 89,9 % și SOR

Producţia vehiculelor în primul trimestru al anului 2016 Ianuarie - mai 2016 Numărul total al vehiculelor

Creștere (-scădere) 2016/2015 Producţia Vânzări în în Cehia Cehia

Producţia în Cehia

Vânzări în ţară

Export

597.018

44.430

689.710

12,87 %

7,40 %

7,52 %

593.743

44.124

686.694

12,90 %

7,90 %

7,47 %

Camioane (cat.N2+N3)

439

110

326

35,08 %

4,76 %

42,36 %

Autobuse (cat.M2+M3)

1,764

162

1,652

0,51 %

-51,2 %

18,17 %

Motociclete (cat.L)

1,072

34

1,038

16,40 %

-5,56 %

17,29 %

Autoturisme +utilitare mici

Export

Libchavy cu 8,8 %. Ceilalți producători din țară au contribuit la producția autobuzelor cu 1,0 %. În primele cinci luni ale anului 2016, au fost produse în Cehia 1.764 de autobuze, ceea ce este cu 9 buc mai mult decât în perioada ianuarie - mai 2015. Societatea TATRA Trucks din Kopřivnice, producătorul de camioane, a produs în anul 2015 850 buc de vehicule, ceea ce reprezintă creşterea producției cu 3,5 %. În perioada ianuarie - mai 2016, a produs în total 439 buc de vehicule, respectiv cu 35,1 % (114 buc) mai mult decât în aceeaşi perioadă din anul 2015. Categoria remorcilor tip O3 și O4 (remorci și semiremorci) a atins în anul 2015 numărul de 1790 buc. Aceasta reprezintă ceea mai mare producție anuală din ultimii 7 ani (din anul 2009). Producţia remorcilor de categorie O1 și O2 (firma AGADOS) a atins numărul de 21.668 buc (scădere cu 9,5 %). Producția acestei categorii de vehicule este urmărită din anul 1998 ți rezultatul actual o poziționează pe locul doi în ceea ce priveşte performanța. În primul trimestru al anului 2016 societățile Agados, Panav și Schwarzmüller au produs în Cehia în total 5.301 de remorci din toate categoriile ceea ce comparativ cu aceeaşi perioadă a anului 2015 reprezintă o creştere de 1,8 % (94 buc). Societatea cehă JAWA, care are tradiție şi produce motociclete, exportând în 24 de țări ale lumii, a produs în primele cinci luni ale anului 2016 în total 1.072 de motociclete, ceea ce reprezintă o creştere cu 16,4 % mai mult decât perioada ianuarie - mai 2015. Marca JAWA este utilizată și pentru producția motocicletelor de competiție pentru societatea JRM Speedway. Producătorii mijloacelor de transport și ai componentelor aferente acestora, sunt mem-bri în cea mai mare asociație – Asociația Industriei de Automobile care are 148 de membri. Trendurile noi în industria de automobile arată că transportul rutier în viitor va aduce o dezvoltare rapidă, precum și multe schimbări care dau o nouă înfăţişare acestui sector. Se poate presupune că producătorii cehi vor dezvolta și în viitor această ramură industrială tradițională și producția de automobile va continua să fie o componentă importantă a economiei cehe. Elaborat din materialele Asociaţiei Industriilor de Automobile

R e p u b l i c a C e h ă – Pa r t e n e r u l d u m n e a v o a s t r ă c o m e r c i a l 25


DOMENII CHEIE

Republica Cehă – un jucător important în domeniul energetic european În cadrul statelor membre ale UE, datorită mixului său energetic, Republica Cehă face parte dintre ţările cel mai puţin dependente de importul materiilor prime energetice. O mare parte a producției de energie provine din surse proprii de combustibil solid (în primul rând cărbune și huilă, din care Cehia exportă o parte) și din centrale nucleare. Datorită surselor proprii de combustibil solid, Cehia importă numai petrol și gaze naturale, fiind însă foarte dependentă de livrările acestora. Baza surselor de energie electrică o constituie centralele nucleare, centralele electrice pe cărbune, centralele de termoficare, hidrocentralele mari și centralele electrice proprii ale întreprinderilor. Acest mix este completat cu surse regenerabile, în special cu centrale eoliene și fotovoltaice, precum și cu unitățile pentru arderea biomasei și a biogazelor. Cea mai mare creștere a fost înregistrată în ultimii ani în domeniul surselor fotovoltaice. Datorită sistemului de sprijin setat și prețului de tehnologie, în anii 2009 și 2010 au fost instalate la aceste surse o putere de aproape 2 GW. Republica Cehă în anul 2015 a produs în total 84 de terawatt-ore de electricitate. Din acestea 28 TWh au fost transmise peste frontieră. Cei mai mari beneficiari de electricitate din Cehia sunt de mult timp Austria, după care urmează Slovacia. Din punct de vedere al aspectul macroeconomic este avantajos faptul că, în afara automobilelor, produselor electronice sau celor de construcții de mașini, Republica Cehă dispune și de alt potențial însemnat de export. În privința securității energetice este important că, pe lângă importul de materii prime cum sunt gaze naturale sau petrol, Cehia însăși exportă un produs strategic (aceasta având în plus, în comparație cu alte materii prime, o valoare adăugată clară).

REGLEMENTAREA PIEŢII Piața de energie electrică pe teritoriul Cehiei se derulează având acces la sistemul de transport, la rețelele de distribuție, la posibilitățile edificării unităților de producție a electricității, precum și la linii directe. Prețurile pentru transport și distribuție de electricitate, pentru servicii de sistem, prețurile electricității pentru clienți captivi, precum și prețurile electricității furnizorului sunt reglementate de reglementatorul independent al pieții energetice – Autoritatea de Reglementare Energetică. 26 R e p u b l i c a C e h ă – Pa r t e n e r u l d u m n e a v o a s t r ă c o m e r c i a l

Acestuia îi este subordonat sprijinul concurenței economice și protecția intereselor consumatorilor în domeniile energetice în care concurența nu este posibilă, în vederea satisfacerii tuturor cerințelor adecvate privind livrările de energie. Autoritatea ia hotărâri privind eliberarea, modificarea sau ridicarea licenței sau privind reglementarea prețurilor conform unor acte normative juridice speciale.

CEI MAI MARI JUCĂTORI DE PE PIAŢĂ Producția de energie electrică pe teritoriul Cehiei este asigurată, în primul rând, de societatea pe acțiuni ČEZ (aproximativ 75 %) și peste o sută de alți producători independenți. În afara centralelor termice pe combustibil fosil, pe teritoriul Cehiei sunt în funcțiune centralele nucleare Temelín și Dukovany, hidrocentrale, centrale solare, eoliene, precum și centrale de ardere a biomasei.

Evoluția și structura producției brute de electricitate 200 000 În total GWh SRE GWh

150 000

Alți combustibili GWh Nuclear GWh

100 000

Alte gaze GWh Gaze naturale GWh

50 000

Cărbune brun GWh Huilă GWh

0 2010

2015

2020

2025

2030

2035

2040

Notă: Alte gaze – gaze de cocserie, de furnal, de degazefiere și altele; alţi combustibili – produse din petrol, deșeuri industriale și combustibili alternativi, deșeuri menajere solide (neregenerabile), căldură reziduală Sursă: MPO

CONCEPŢIA ENERGETICĂ NAŢIONALĂ Concepția energetică de stat națională aprobată în anul 2015 stabilește o viziune de lungă durată a energeticii în Republica Cehă, precum și obiectivele strategice ale Cehiei. Acesta prezintă descrierea punctelor de ieșire principale și a trendurilor așteptate în evoluția energeticii în Cehia, în contextul evoluției în UE și în regiune, identificând mecanismele care asigură securitatea statului în ceea ce privește aprovizionarea cu energii. În primul rând, propune o mai mare diversificare a surselor și interesul privind menținerea existentei independențe integrale în domeniul livrărilor de căldură și electricitate, însă fără un export însemnat al energiei produse. Aceasta se va putea realiza numai printr-o dezvoltare continuă a domeniului energetic nuclear în Republica Cehă. Documentul privind concepția energetică națională a fost supus examinării complexe privind impactul asupra mediului ambiant, iar toate cerințele și condițiile ce reies din această examinare au fost reflectate în document și vor fi în continuare reflectate în realizarea priorităților și obiectivelor concepției.


DOMENII CHEIE

Industria Alimentară a Republicii Cehe – potenţial ascuns Deşi industria alimentară cehă nu este centrul de greutate al exportului ceh, cu toate acestea, unele trăsături ale evoluţiei acestui domeniu indică un potenţial de export în creştere – este un control al calităţii din ce în ce mai puternic şi mai riguros, un respect faţă de tradiţie, se utilizează cercetările şi tehnologiile moderne în cadrul procesului de producţie şi nu în ultimul rând, dezvoltarea inovaţiilor de produs, de tehnologie şi de organizare. Suntem convinşi că industria alimentară cehă are ce oferi lumii.

EVOLUŢIA ÎN CIFRE În anul 2014, exportul din domeniul alimentelor a atins 108,1 mld. coroane cehe, iar cel al băuturilor 16,3 mld. coroane cehe. În anul 2015, valoarea anuală a exportului agrar ceh a sporit cu 11,5 % (adică cu 20,7 mld Kč). În primele trei trimestre ale anului 2015, evoluția a indicat o îmbunătățire evidentă a bilanțului anual, dar ultimul trimestru al anului trecut a marcat o criză. Cota mărfurilor agricole și alimentare la totalul exportului și importului ceh a reprezentat 6,3 % în anul 2015, ceea ce reprezintă o ușoară creștere (mai ales de partea exportului). Din perspectiva mărfurilor care au contribuit la îmbunătățirea bilanțului comerțului exterior ceh, menționăm mai ales creșterea activelor la comerțul cu orz (cu 1,3 mld. Kč) și semințe de rapiță (1,1 mld. Kč). La aceste mărfuri valorile exportului au atins maximul de până acum. Printre cei mai puternici parteneri comerciali ai Republicii Cehe se numără în mod tradițional Germania, Polonia, Slovacia și Austria, iar înainte de impunerea sancțiunilor de import și Rusia.

ARTICOLE DE EXPORT Cel mai mare volum la export din acest domeniu îl reprezintă exportul de materii prime – cereale, lapte praf, malț, cafea, ulei de rapiță, nutrețuri, produse de panificație, ciocolată și preparate din cacao, preparate alimentare, bere, zahăr, brânzeturi și brânză de vaci. De multă vreme, unul din articolele puternice de export îl reprezintă hameiul. Valoarea exportului său a atins în anul 2014 suma de 911 milioane Kč. Din păcate, un an mai târziu culturile au fost afectate de o vreme extrem de secetoasă și valoarea exportului a scăzut la 877 milioane Kč. Dominantă la ora actuală este piața asiatică, pe lângă Japonia se dezvoltă comerțul cu China. În cadrul UE, hameiul cehesc se îndreaptă cel mai adesea spre Germania, dar crește și exportul în Belgia și Italia. Pe 28 R e p u b l i c a C e h ă – Pa r t e n e r u l d u m n e a v o a s t r ă c o m e r c i a l

TEHNOLOGIA AGRICOLĂ ŞI ALIMENTARĂ

Pentru informare, menționăm că și tehnologia agricolă și alimentară reprezintă un articol foarte cerut la export (chiar dacă aparțin de altă ramură industrială), de exemplu echipamente pentru brutării, fabrici de bere, mini fabrici de bere, fabrici de lapte și pentru fabricarea brânzeturilor. Din punct de vedere teritorial, au fost exporturi către Belarus, Rusia, Georgia, dar și Albania, Bulgaria, Kazahstan, Mexic, Mongolia, Polonia, Uruguay sau Etiopia și Cuba.

PRODUCĂTORII CEHI Producătorii de alimente din Republica Cehă sunt asociați în Camera Alimentară a Republicii Cehe, înființată în anul 2001. La ora actuală, aceasta numără mai mult de 170 de membri, pe care îi reprezintă la discuțiile avute fie cu organele administrației de stat ale Republicii Cehe sau UE, fie cu organizații la nivel mondial. Prioritățile acestei instituții din domeniul pieței sunt clare: sprijinirea calității producției, a mărcilor regionale și a producătorilor locali. Aceste

Exportul de sortimente alese de mărfuri în anii 2013 - 2015 Tipul de marfă

Anul 2013 Mil. CZK

Anul 2014

Mii tone Mil. CZK

Anul 2015

Mii tone Mil. CZK Mii tone

Grâu

8,105

1501,3

11,484

2350,3

11,554

2455,4

Ulei de rapiţă

7,523

330,9

8,274

406,0

9,877

505,4

Preparate pentru hrana animalelor

5,974

294,0

7,619

344,1

8,119

399,7

Produse de panificaţie

6,855

118,8

7,203

114,7

8,036

147,9

Lapte şi smântână

7,487

702,0

8,587

768,4

7,715

848,8

Preparate alimentare

5,921

294,0

6,446

59,0

7,169

64,2

Bere

5,024

367,3

5,548

382,0

6,043

429,4

Zahăr

4,845

322,6

3,831

301,3

3,658

330

Sursă: Baza de date a comerţului exterior de la Autoritatea Cehă de Statistică, februarie 2016

Foto: www.freeimages.com

Suntem convinși că industria alimentară cehă are ce oferi lumii.

lângă acestea, reîncepe dezvoltarea comerțului cu SUA.


Partener pentru

GRĂDINA DUMNEAVOASTRĂ

Producător ceh cu tradiţie In perioada actuală, mulţi oameni se reîntorc la cultivarea legumelor în gospodăriile proprii. O mare mulţumire le aduce și faptul că-și pot aranja și înfrumuseţa împrejurimile propriei case. Societatea LIMES Litomyšl s.r.o. încă din anul 1991 reușește să ușureze activitatea tuturor acestor pasinonaţi de meșterit, grădinari și prieteni ai hobby-urilor, făcându-le în același timp plăcută munca în grădină.

Un larg sortiment * O calitate de primă clasă * Service complet Chiar dacă principala activitate a societăţii noastre o reprezintă construirea serelor, noi fabricăm şi livrăm multe alte produse necesare şi folositoare, care-şi găsesc utilitatea în grădini pe tot parcursul anului.

Cele mai vândute produse: Serele Primus – b benefi ficii ii şii prestigiu i i

Serele l Variant i – calitate l dovedită

Răsadniţă - creștere accelerată a legumelor, material săditor propriu

Composturi – gunoi de calitate din surse proprii

LIMES Litomyšl s.r.o., Němčice 160, 561 18 Němčice u Litomyšle, Republica Cehă Tel.: +420 461 618 580, +420 731 400 817 * Fax: +420 461 618 588 * E-mail: foreigntrade@limes.cz

Mai multe informaţii găsiţi la adresa: www.limes.cz


Brainway Inc. s.r.o.

Societatea Brainway Inc. se specializează de 20 de ani

Washingtonova 25 110 00 Praha 1 Republica Cehă brainway@bwy.cz www.bwy.cz

în domeniul de cercetare, dezvoltare și producție a suplimentelor alimentare și alimentelor destinate scopurilor medicale speciale. Colaborează cu centre de cercetare științifică de importanță din SUA, China și India, fiind prima care a introdus pe piața statelor Uniunii Europene o serie de componente noi ale suplimentelor alimentare. Este coorganizator și sponsor al conferinței International Nutrition and Diagnostics Conference, o reuniune importantă a oamenilor de știință din întreaga lume organizată în fiecare an, la care aceștia prezintă cele mai noi descoperiri despre impactul alimentației asupra sănătății. Societatea deține ceritificare pentru bune practici in producție. Produsele sale se vând cu succes pe piețele din Cehia, Slovacia și Polonia.

Brainway Inc. va agrea colaborarea cu un partener comercial român ca un distribuitor al produselor sale.


intenții sunt sprijinite și de acordarea mărcilor KLASA, Aliment regional, sau Produs ceh – garantate de Camera Alimentară a Republicii Cehe, ceea ce reprezintă mărci ce garantează pentru calitatea alimentelor. În același scop există și certificarea produselor excepționale, de ex. cu Etichetarea europeană de origine (de ex., chimen ceh, hamei Žatec), marcarea georgrafică de origine (de ex., crapul de Třeboň, brânză de Olomouc) sau garantarea unor specialități tradiționale (cârnați).

AŞTEPTĂRI, ŢELURI

mai departe, ca produsele și tehnologia cehă să abordeze piețele internaționale într-o măsură mai mare, iar calitatea cehă să devină cunoscută și respectată. În încheiere, să menționăm firmele care și-au câștigat deja un renume și care sunt indisolubil legate de Republica Cehă: Plzeňský Prazdroj, Madeta (produse lactate), apele minerale de la Karlovy Vary, Hamé (produse alimentare durabile și refrigerate).

În perioada actuală, după o perioadă de stagnare, industria alimentară cehă se îndreaptă spre renaștere și o mai mare progresivitate. Cea mai mare dorință este ca această evoluție să continue și să se dezvolte

Prelucrat din datele oferite de Camera Alimentară a Republicii Cehe şi Ministerul agriculturii

Tehnica medicală a firmelor cehe cucereşte lumea Una din mărfurile din Republica Cehă cu cea mai mare rată a creşterii la export o reprezintă domeniul unui larg spectru de tehnică medicală şi instalaţii pentru dotarea spitalelor. Prezentarea produselor cehe în străinătate este dată de faptul că Cehia este o ţară cu un sistem de sănătate de calitate, care acoperă toate domeniile medicinii actuale. Pe teritoriul său, sistemul de sănătate dispune atât de o scală largă de instalaţii ambulatorii, cât şi de spitale şi instituţii de tratament, înfiinţate nu numai de stat, ci şi de persoane particulare. În domeniul producerii şi livrării de material medical, de tehnică medicală şi instalaţii pentru dotarea spitalelor, firmele cehe se numără printre firmele de vârf la nivel mondial. Produsele lor se distribuie în fiecare an în mai multe ţări ale lumii. Pe lângă ţările Uniunii Europene, acestea se găsesc în Federaţia Rusă, în ţările Comunităţii Statelor Independente, în zone ale Asiei de Sud-Est, în SUA, iar în ultima vreme şi pe teritoriul Africii. Firmele cehe se impun din ce în ce mai mult cu produse şi instalaţii cu valoare adăugată, adică cu o mare cotă-parte de cercetare, electronică şi informatică.

medical în valoare de 15,8 miliarde de coroane cehe (584 milioane Euro), activităţile de export ale firmelor cehe au crescut cu aproape 60 % - la 25,2 miliarde de coroane cehe (932 miliarde Euro) în anul 2015.

DOTARE MULTILATERALĂ Pe pieţele străine cu un înalt grad de concurenţă, s-au stabilit în ultimii ani câţiva furnizori cehi de tehnică medicală. Ei pun accentul în primul rând, pe trei factori de bază: pe cercetare, care duce la atingerea parametrilor tehnici ridicaţi, apoi pe design, care ajută la vânzarea produsului şi pe calitate, care înseamnă siguranţa produselor. Toate aceste criterii sunt îndeplinite de instrumentele medicale şi implanturile traumatologice, de echipamentul de reabilitare şi transport, distribuţiile de gaze medicinale şi tehnice, sterilizatoare, dispozitive de iradiere cu cobalt, tehnică pentru anesteziologie sau poziţionare a paturilor de spital.

ACCENT PE CALITATE EXPORT MAI MARE CU 60 % Exportul ceh din domeniul sănătăţii a câştigat în dinamism mai ales în ultimii cinci ani. Drept mărturie a acestui lucru sunt datele de la compania de export de asigurări de stat EGAP. Înainte asigura comenzile de export ale firmelor cehe pentru dotarea spitalelor în ţări mai puţin dezvoltate şi cu un grad de risc mai mic, în valoare de zeci până la sute de milioane de coroane cehe. În ultimii cinci ani, exportul asigurat de tehnică medicală în aceste zone a atins valori de aproape 6 miliarde de coroane cehe (222 milioane Euro). Dacă în statistică apar şi exporturile producătorilor cehi de instalaţii în ţările Uniunii Europene inclusiv exporturile de orice fel de dotare medicală, dinamica creşterii este şi mai evidentă. Acest lucru este demonstrat şi de statistica ministerului ceh al sănătăţii. Din anul 2010, când din Republica Cehă a plecat în străinătate echipament

Mulţi dintre exportatorii cehi de succes sunt membri ai Asociaţiei producătorilor şi furnizorilor de echipament medical. Aceasta asociază mai mult de o sută de firme cehe de vârf din domeniul dat, care ating o cifră de afaceri anuală de 17 miliarde de coroane cehe (629 milioane Euro), în timp ce cota de export reprezintă 35 %. Membrii asociaţiei colaborează cu o serie de institute de cercetare ale facultăţilor, de ex. cu Universitatea Cehă de Tehnologie din Praga, Universitatea de Tehnologie din Brno, Universitatea Tomáš Bata din Zlín sau Universitatea Masaryk din Brno. Şi acest lucru este o dovadă a atenţiei pe care o acordă producătorii cehi calităţii şi nivelului tehnic, competitivităţii produselor medicale. Observaţie: 1 EUR = 27,026 CZK (cursul mediu stabilit de Banca Naţională Cehă (ČNB) în ianuarie 2016) R e p u b l i c a C e h ă – Pa r t e n e r u l d u m n e a v o a s t r ă c o m e r c i a l 33


DOMENII CHEIE

Utilajele agricole cehe Utilajele agricole se numără printre mărfurile cehe tradiţionale de export. Caracterul utilajelor s-a modificat radical în ultimii treizeci de ani, tehnica agricolă modernă rivalizează cu cele mai pretenţioase domenii tehnologice, sunt folosite materiale moderne şi o tehnologie spaţială. Producţia sofisticată a fabricilor cehe nu a dispărut, firmele ies mai repede în întâmpinarea cererii, vin cu modele noi şi o prelucrare de calitate, iar la preţuri competitive nu se pierd nici pe pieţele străine.

Foto: firme de arhivă Zetor

În Republica Cehă există în jur de o sută de producători de tehnică agricolă și silvică. Asociația tehnicii agricole și silvice A.ZeT numără 44 de firme, printre membrii ei numărându-se toți producătorii interni relevanți. Producția totală a firmelor membre este în jur de 19 miliarde de coroane cehe (aproximativ 700 mil. Euro), ceea ce reprezintă 80 % din întreaga noastră producție, iar din numărul total al exportului ceh în valoare de 15,9 miliarde de coroane cehe (aproximativ 585 mil. Euro), cota membrilor A.ZeT reprezintă peste 85 %. Producătorii de tehnică agricolă angajează în Rep. Cehă, după estimările asociației, în jur de 10 000 de oameni, adică aproximativ o treime din numărul de angajații din domeniu de acum 20 de ani.

COMERŢUL EXTERIOR

Firmele cehe se integrează într-o măsură din ce în ce mai mare în comerțul internațional, practic până în anul 2008 importul de utilaje din străinătate a crescut în același tempo în care producătorii cehi au reușit să se impună pe piețele străine. La fel ca vânzările interne, și comerțul exterior din anii 2009 și 2010 a scăzut cu aproximativ 30 % comparativ cu perioada precedentă. În anul 2011 s-a produs o renaștere a comerțului exterior și această tendință s-a menținut și în anii următori. Cifra de afaceri a comerțului exterior cu tehnică agricolă în anul 2015 a fost de peste 33 de miliarde de coroane cehe, în vreme ce nivelul exportului rămâne aproximativ același (16 mld. Kč), importul este de 17,5 mld. Kč. Cu alte cuvinte: volumul exprimat comparativ în coroane cehe, ceea ce se importă din străinătate, este și exportat. Cei mai mari parteneri de afaceri sunt țările vecine, Germania, Austria, Slovacia și Polonia. Bineînțeles, multe depind de sortiment, de exemplu Zetor este în mod tradițional încununat de succes în Polonia, Scandinavia și în țările balcanice, diferiți producători își găsesc din nou partenerii și în țările fostei Uniuni Sovietice – Rusia, Ucraina, țările baltice, treptat se impun și în noile țări membre UE – România și Bulgaria.

34 R e p u b l i k a C z e s k a – S i l n y p a r t n e r h a n d l o w y


Cele mai importante mărfuri de export sunt mașinile pentru recoltarea de furaje, în rândul cărora intră toate secerătorile și mașinile de treierat, inclusiv mașinile de tuns iarba, greble, dispozitive de întoarcere etc., a căror cotă la export a fost în jur de 40 %, tractoarele participă la export cu 22 %, iar al treilea cel mai vândut articol îl reprezintă mașinile pentru pregătirea și prelucrarea terenului, având aproximativ aceeași cotă la export ca și tractoarele. Ne bucură faptul că, pe piețe europene hotărâtoare, se întorc cu succes tractoarele marca Zetor. Firma exportă aproape 90 de procente din producție, restul se vinde în Rep. Cehă și Slovacia. Unul dintre punctele de atracție ale ultimelor ediții ale târgurilor internaționale de la Hannovra și Brno a fost prezentarea direcției de design „Zetor by Pininfarina“, adică a unui concept creat în cooperare cu vestita societate de design; noul aspect al produsului a stârnit interesul tuturor vizitatorilor și, în decursul timpului, va fi aplicat la toate seriile de model ale mărcii Zetor.

CALITATEA PRODUSELOR CEHE ESTE COMPARABILĂ CU NIVELUL EUROPEAN O mărturie a calității ridicate a produselor o reprezintă și faptul că, din motive comerciale, pe câmpurile și în grajdurile europene se găsesc o mulțime de utilaje și echipamente elaborate la noi și apoi produse în fabricile cehe în culorile partenerilor comerciali străini.

PUNCTELE TARI DIN DOMENIU, TENDINŢE ŞI AŞTEPTĂRI Un relativ avantaj al industriei constructoare de mașini agricole este structura firmelor noastre de producție: aproape în majoritate este

vorba despre întreprinderi mici și mijlocii, capabile să reacționeze în mod flexibil la cerere și, chiar în cazul unei producții de serie solide, capabile să pregătească mașini care să corespundă exact nevoilor și cerințelor clientului. Tehnica agricolă reflectă cerințele agricultorilor pentru un randament sporit al mașinilor, îmbunătățirea calității operațiilor de lucru, al căror rezultat este așa-zisa agricultură de precizie. În domeniu se aplică aceeași retorică din industrie: începe să se vorbească de Agritehnica 4.0, adică de utilizarea ICT nu numai la mașini ca la un întreg, dar și de cuplarea diferitelor mașini și tehnologii individuale într-o rețea de date inteligentă și utilizarea sistemelor de navigație precisă a tractoarelor și utilajelor autopropulsate, deoarece sunt urmărite, monitorizate și dirijate și diferite organe de muncă și agregate. În toate aceste aspecte, producătorii cehi sunt competitivi la nivel internațional.

Dušan Benža Directorul Secretariatului Asociaţiei pentru tehnică agricolă și de silvicultură A.ZeT E-mail: zet.agro@post.cz www.zetis.cz

Încă din 1992, societatea ERILENS SRO ajută persoanele cu mobilitate redusă să se integreze în societate. Ne ocupăm de fabricarea produselor locomotorii, cum sunt bastoane engleze, cârje, bastoane de plimbare și alte articole medicale. Produselor noastre le punem un mare accent pe calitate, caracteristici de funcționare și design, echipa noastră de dezvoltare și fabricare, având experiență acumulată, se orientează în funcție de tendințele și cerințele actuale din partea utilizatorilor. Firma noastră este singurul producător de dispozitive locomotorii din Cehia și, în momentul de față, și unul dintre cei mai importanți distribuitori pe piață din Cehia. Un procent de vânzări important este destinat exportului.

Dispozitive locomotorii:

ERILENS s.r.o. Papírenská 114/5 160 00 Praga 6 REPUBLICA CEHĂ

Jana Dupalová Manager de export E-mail: jdupalova@erilens.cz Tel.: +420 777 336 912

• • • • •

bastoane englezești cârje cârje pentru copii bastoane de plimbare accesorii (rubere și tălpi antiderapante, curele, mâner…)

Alte materiale medicale: • • •

orteze și atele pentru degete irigatoare suporturi antidecubit

R e p u b l i c a C e h ă – Pa r t e n e r u l d u m n e a v o a s t r ă c o m e r c i a l 35


DOMENII CHEIE

Republica Cehă – destinaţie turistică atractivă Republica Cehă face parte din ţările care se caracterizează prin turism dinamic. Această ţară cu zece milioane de locuitori este o destinaţie liniștită și sigură, care are la dispoziţie monumente istorice, peisaj pitoresc, staţiuni balneare de renume mondial, reţea de hoteluri de lux, dar și dotarea necesară logistică pentru activităţi de agrement. În ultimii ani, Cehia începe să fie cunoscută și datorită turismului de reuniuni și congrese care deţine capacităţi turistice adecvate în special în orașele mari.

METROPOLĂ DE CONGRESE De-a lungul anilor, Republica Cehă se numără printre primele 30 de tări dintre cele mai solicitate din lume pentru turismul de congrese, iar metropola cehă Praga se plasează printre primele 15 orașe dintre cele mai căutate. Această evaluare se datorează printre altele și desfășurării cu succes a mai multor conferințe de importanță internațională pe care Praga le-a găzduit în ultimii ani. Economia stabilă, poziția strategică, climatul favorabil, cele mai diverse și interesante evenimente turistice , precum și calitatea ridicată a serviciilor prestate în centrele de congrese sunt factorii care determină Praga să se afle în poziția unei destinații atrăgătoare. Orașul oferă hoteluri moderne cu o gamă largă de săli pentru conferințe, inclusiv spațiul logistic modern. Centrul de Congrese care a trecut printr-o modernizare amplă și de asemenea, Aeroportul Internațional Václav Havel, pe care zilnic aterizează zeci de zboruri internaționale ale companiilor aeriene internaționale de renume și ale companiilor low cost, își extinde capacitatea și serviciile oferite.

36 R e p u b l i c a C e h ă – Pa r t e n e r u l d u m n e a v o a s t r ă c o m e r c i a l

Un segment important al turismului îl constituie și sectorul balnear. Regiunile din Boemia și Moravia se caracterizează printr-o mare bogăție de izvoare de ape minerale, motiv pentru care în trecut s-a dezvoltat o serie întreagă de stațiuni balneoclimaterice de renume care se numără printre cele mai bune din lume. Opera îmbinării între natura și munca omului a atins un ecou mondial, devenind pentru țară un important produs turistic pentru sănătate și economie. Utilizarea resurselor naturale tămăduitoare, a băilor, a apelor minerale și a procedurilor curative are o tradiție îndelungată. Cu toate că stațiunile balneare se află în toate regiunile Cehiei, cele mai importante capacități balneare se află în regiunile Karlovy Vary, Ústí, Boemia de Sud, Králův Hradec, Zlín și Olomouc.

DRUMUL SPRE SĂNĂTATE ȘI ODIHNĂ În urma schimbărilor din ultimii ani în stilul de viață, în stațiunile balneoclimaterice cehe s-a extins oferta sejururilor de tratament de tip standard cu forme noi de programe de wellness și relaxare, regenerare și antistress destinate, în special, oamenilor de afaceri și managerilor suprasolicitați. Aceste programe, special extinse, completate cu o gamă largă de activități auxiliare de relaxare (golf, tenis, fitness, ciclism și altele) sunt oferite în Cehia în aproape 40 de stațiuni balneare. Golful pe care l-am menționat, se reflectă, din ce în ce mai mult, în statisticile pozitive ale turismului, datorită faptului că, zeci de terenuri de calitate se află în apropierea monumentelor naturii și ale istoriei. Pe teritoriul Republicii Cehe își desfășoară activitatea peste 130 de cluburi de golf, iubitorii acestui sport având la dispoziție peste 70 de terenuri. Terenurile de cea mai bună calitate, cu cel mai ridicat standard al serviciilor, au apărut în jurul capitalei Praga, în triunghiul balnear din Boemia de Vest, aproape de stațiunea Karlovy Vary, și în Moravia de Nord. Mariánské Lázně

Foto: CzechTourism

În primul semestru al anului 2016, țara a fost vizitată de 13,6 milioane de turiști ceea ce înseamnă o creștere cu 10,3 % în comparație cu anul anterior. Veniturile economiei cehe din turism au atins în primul semestru al anului 2016, 73,6 miliarde de coroane (2,7 miliarde de EURO), creșterea în intervalul celor doi ani reprezentând 5,3 %. Acest lucru reiese din statistica balanței de plăți a Băncii Naționale Cehe. Motivele principale pentru a vizita Republica Cehă sunt: concediu de odihnă (65 %), întâlniri de afaceri (16 %) sau vizita rudelor ori a prietenilor (12 %). În evoluția pozitivă a turismului s-au reflectat, în prima jumătate a anului 2016 și alți factori, în afara evenimentelor sportive și culturale o influență importantă o are și siguranța călătoriei și securitatea în țara care, anul acesta s-a plasat pe locul 6 in topul celor mai sigure orașe de pe lista țărilor în Global Peace Index. În prezent, turismul în Cehia contribuie la produsul intern brut cu 3 %, angajând peste 230 de mii de persoane.

OFERTA STAŢIUNILOR BALNEARE


• • • • • •


I N S T I T U Ţ I I L E S E P R E Z I N TĂ

Institucije

FEDERAŢIA INDUSTRIEI ŞI TRANSPORTURILOR DIN REPUBLICA CEHĂ

CAMERA DE COMERŢ CEHĂ Camera de Comerţ Cehă, conform legii, promovează și protejează interesele comunităţii de afaceri, îi asigură necesităţile și îi sprijină dezvoltarea. Este constituită printr-o reţea de camere de comerţ regionale, de asociaţii, de uniuni profesionale și de mici întreprinzători pe întreaga întindere a republicii. Gama largă a bazei de membri au acces la serviciile specifice, inclusiv programele și acţiunile promoţionale internaţionale.

Federația este cea mai mare organizaţie patronală, neguvernamentală şi independentă din Cehia care reprezintă partea hotărâtoare a industriei și transporturilor. În cadrul acesteia sunt asociate 28 de uniuni de ramură și 134 de firme membre, reprezentând peste 10 mii de agenți economici membri cu peste 800 de mii de angajați. Misiunea Federației este de a apăra interesele comune ale membrilor și de a influenţa politica economică şi socială a guvernului în vederea creării condiţiilor optime pentru afaceri care, vor duce la creșterea competitivătății membrilor și prosperitatea durabilă a societății cehe, respectându-se principiile etice ale afacerilor. Federația apără și coordonează interesele membrilor săi, în special în cadrul Consiliului Acordului Economic și Social care constituie platforma pentru negocieri între guvern, angajatori și sindicate privind temele principiale politice, economice și sociale. Federația sprijină întărirea colaborării comerciale și investiționale între agenții economici cehi și străini sub forma misiunilor oamenilor de afaceri, conferințelor, discuțiilor bilaterale și multilaterale, precum și prezența membrilor săi la târguri, expoziții și seminare de specialitate. Federația defineşte și promovează interesele angajatorilor și ale oamenilor de afaceri din Cehia în cadrul organizațiilor europene și internaționale, în special cu titlu de membru al Confederației întreprinderilor europene (BUSINESSEUROPE) și în cadrul Comitetului Consultativ pentru Afaceri și Industrie pe lângă OCDE (BIAC). Pe baza acordurilor colaborează activ cu asociații partenere din industrie, camere de comerț și alte instituții economice din străinătate.

Cu toate că nu este obligatoriu de a deveni membru, Camera de Comerţ Cehă oferă atât membrilor săi, cât și nemembrilor, servicii conform standardelor Camerelor de Comerţ din Uniunea Europeană: l Organizarea acţiunilor internaţionale și bilaterale de contactare a firmelor (misiuni outgoing și incoming) l Organizarea misiunilor oamenilor de afaceri cu ocazia vizitelor efectuate de reprezentanţii de stat din R. Cehă în străinătate l Misiuni ale oamenilor de afaceri efectuate cu ocazia participării oficiale a Republicii Cehe la târgurile și expoziţiile internaţionale l Misiuni ale investitorilor străini pentru întreprinderi mici și mijlocii cehe l Mijlocirea contactelor cu camerele de comerţ partenere și cu alte instituţii de întreprinzători din străinătate l Oragnizarea de seminarii, workshop-uri, forumuri de afaceri și a altor asemenea acţiuni de specialitate și orientate teritorial l Participarea la programele și activităţile Uniunii Europene l Identificarea partenerilor comerciali în Cehia și în străinătate, consultanţa în domeniul comerțului exterior l sprijinul activ în cursul intrării pe piețețe în străinătate l asigurarea certificatelor pentru export l analizele piețelor străine l publicarea ofertelor și cererilor firmelor străine pe site-ul Camerei

Svaz průmyslu a dopravy České republiky

Hospodářská komora České republiky

Freyova 948/11, 190 00 Praha 9 Telefon: +420 225 279 111 E-mail: spcr@spcr.cz

Florentinum Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1 Telefon: +420 266 721 300 E-mail: office@komora.cz

l Pentru informaţii suplimentare privind Federaţia Industriei şi Transporturilor din Republica Cehă accesaţi www.spcr.cz l

38 R e p u b l i c a C e h ă – Pa r t e n e r u l d u m n e a v o a s t r ă c o m e r c i a l

l Pentru informaţii suplimentare accesaţi: www.komora.cz l


CAMERA COMERCIALĂ INTERNAŢIONALĂ ÎN REPUBLICA CEHĂ este cea mai mare și mai reprezentativă organizație de afaceri din lume, singura instituție care reprezintă cu autoritate, pe plan mondial, întreprinderi din toate sectoarele de activitate. Camera Comercială Internațională – ICC a fost înființată în anul 1919, la Paris. Misiunea ei este sprijinul comerțului mondial. În prezent asociază mii de societăți din peste 130 de țări. ICC în Cehia își oferă serviciile de peste 15 ani. Prestigiu – prin intermediul comitetelor naționale ale ICC, oamenii de afaceri transmit interesele, pozițiile și părerile lor către reprezentanți ai organelor supreme, ai instituțiilor și ai guvernelor, inclusiv OSN, EU, WTO și OECD, ICC având la acestea statutul de consultant la cel mai înalt nivel. Regulile – ICC are o autoritate de neclintit în stabilirea regulilor pentru desfășurarea comerțului internațional. Aceste reguli se folosesc în contactele zilnice, devenind o parte integrantă a comerțului internațional în întreaga lume. Ca un exemplu pot servi Incoterms® 2010, regulile în practici bancare, contracte internaționale model. Parteneriat – ICC oferă o gamă largă de servicii, printre care și derularea arbitrajului în cadrul Curții Internaționale de Arbitraj ICC de la Paris, de asemenea organizează acțiuni de formare, asigură servicii de consultanță și creează spațiul pentru întâlniri cu parteneri comercial străini. Întâlniri teritoriale – obiectivul acestor acțiuni este sprijinul diplomației cehe, prezentarea oportunităților comerciale și investiționale pentru exportatori cehi, sprijinul în vederea diversificării exportului ceh și a legării contactelor comerciale utile. Cursuri de specialitate – temele legate de derularea comerțului internațional, în special: Incoterms® 2010, garanții bancare și URDG 758, acreditive documentare și Standby, contract de vânzare cumpărare internațional. ICC din Republica Cehă în colaborare cu Ministerul Industriei și Comerțului din Republica Cehă au întocmit documentul „Strategia competitivității Republicii Cehe și Strategia exportului Republicii Cehe pentru perioada 2012 - 2020“.

Mezinárodní obchodní komora Česká republika Florentinum, Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1 Telefon: +420 257 217 744 E-mail: icc@icc-cr.cz

CONFEDERAŢIA PATRONATELOR ȘI A ASOCIAŢIILOR OAMENILOR DE AFACERI DIN REPUBLICA CEHĂ l asociază 8 patronate reprezentative din domeniile: construcții, industria textilă, întreprinderi mici și mijlocii, cooperative, agricultură, industria minieră și petrolieră, transporturi, industria de prelucrare a lemnului, învățământ, sănătate, cultură și servicii sociale; l reprezintă interesele a peste 22 mii de membri, având peste 1,3 milioane angajați; l sprijină promovarea intereselor specifice ale membrilor în domeniul legislativ, precum și în alte domenii; l formulează interesele comune în domeniul de afaceri și în sfera antreprenorială, promovându-le în colaborare cu instituțiile de stat respective, cu alte organizații patronale și sindicate, în special sub diferite forme de consultări cu guvernul; l colaborează cu Federația Industriei și Transporturilor din Republica Cehă, Camera de Comerț din Republica Cehă, Camera Agrară din Republica Cehă, Uniunea Comerțului și Turismului din Republica Cehă, Asociația Cooperativelor și alte organizații; l este unul dintre partenerii sociali care îi reprezintă pe oamenii de afaceri în Consiliul Acordului Economic și Social (Tripartit). Printre membrii Confederației Patronatelor și ai Asociațiilor Oamenilor de Afaceri din Republica Cehă se află următorii: l Asociația Industriei de Textile-Îmbrăcăminte-Pielărie l Asociația Oamenilor de Afaceri și Micilor Întreprinzători din Republica Cehă l Uniunea Cooperativelor de Producție din Cehia și Moravia l Uniunea Oamenilor de Afaceri din Construcții din Republica Cehă l Uniunea Patronatelor din Republica Cehă l Patronatul Industriei Miniere și Petroliere l Uniunea Agrară din Republica Cehă l Uniunea Cooperativelor de Bunuri de Consum din Cehia și Moravia

Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21, 113 60 Praha 1 Telefon: +420 222 324 985 E-mail: kzps@kzps.cz l Informaţii suplimentare pot fi accesate la www.kzps.cz l

l Pentru informaţii suplimentare accesaţi: www.icc-cr.cz l

R e p u b l i c a C e h ă – Pa r t e n e r u l d u m n e a v o a s t r ă c o m e r c i a l 39


I N S T I T U Ţ I I L E S E P R E Z I N TĂ

AGENŢIA PENTRU SPRIJINUL AFACERILOR ȘI INVESTIŢIILOR CZECHINVEST

CENTRALA CEHĂ PENTRU TURISM  CZECHTOURISM

l CzechInvest: Partnerul pentru afacerile dvs. l

Centrala cehă pentru turism - CzechTourism promovează Republica Cehă acasă și în lume ca o destinație turistică atractivă. Partenerii ei sunt reprezentanți ai instituțiilor regionale, reprezentanți ai regiunilor turistice, destination management (DMC), orașe, comune și mediul de afaceri. Rolul centralei este atragerea interesul publicului din străinătate prin diverse activitați, asupra caracterului unic al ofertei turistice a Republicii Cehe și stimularea acestui interes pentru a vizita ţara. Obiectivul este de a crește în continuare numărul de turiști, precum și sprijinul pentru dezvoltarea permanentă a turismului intern. Toate activitățile de marketing accentuează strategia de comunicare care prezintă Cehia ca o țară de povești, adică țara în care nu numai că poți descoperii povești, dar și țara în care le poți trăi, împărtășind impresiile cu cei apropiați. Pentru a atinge rezultate bune, folosește rețeaua de reprezentanțe din străinătate, colaborează activ cu mediile externe și se adresează partenerilor din sectorul TravelTrade în cadrul târgurilor de profil. Pentru reprezentanții mediilor și touroperatorilor organizează info tripuri de prezentare a ofertei turistice. Pentru publicul de specialitate și mediile din țară prezintă în mod sistematic noutăți, trenduri și analize din domeniul turismului. Activează ca o organizație de servicii pentru regiuni și segmentul BB în domeniul turismului, permițându-i să se prezinte în străinătate la un nivel pe care nu l-ar atinge dacă s-ar prezenta prin forțe și mijloace proprii. Centrala CzechTourism este instituție bugetară subordonată Ministerului pentru Dezvoltare Regională din Republica Cehă.

Agenția pentru Sprijinul Afacerilor și Investițiilor CzechInvest este organizația bugetară, subordonată Ministerului Industriei și Comerțului din Republica Cehă. Scopul ei este creșterea competitivității economiei cehe prin sprijinul întreprinderilor mici și mijlocii, al infrastructurii pentru afaceri și al inovațiilor. Agenția atrage în Republica Cehă pe investitorii străini din domeniul de producție, servicii strategice și centre tehnologice, sprijinând totodată întreprinderile cehe să se extindă în continuare. În cadrul comunicării simplificate între stat, oamenii de afaceri și Uniunea Europeană, CzechInvest acoperă întregul domeniu de sprijin pentru afaceri, atât din mijloacele UE, cât și din propriul buget. CzechInvest promovează Republica Cehă în străinătate ca o locație atractivă pentru investitori, fiind unica organzație care are dreptul să prezinte organelor superioare solicitările privind stimulentele investiționale. De asemenea, sprijină firmele cehe care sunt interesate să se integreze în lanțurile furnizorilor societăților multinaționale. Astfel, prin intermediul propriilor servicii și al programelor de dezvoltare, CzechInvest contribuie la dezvoltarea firmelor din țară, a investitorilor cehi și străini, precum și al întregului mediu de afaceri. Toate serviciile se acordă gratuit.

CzechInvest Štěpánská 15, 120 00 Praha 2 Telefon: +420 296 342 579 Fax: +420 296 342 502 E-mail: fdi@czechinvest.org l Informaţii suplimentare privind CzechInvest puteţi accesa la www.czechinvest.org l

40 R e p u b l i c a C e h ă – Pa r t e n e r u l d u m n e a v o a s t r ă c o m e r c i a l

Česká centrála cestovního ruchu – CzechTourism Vinohradská 46, P.O.Box 32 120 41 Praha 2 Telefon: +420 221 580 111 E-mail: info@czechtourism.cz l Informaţii suplimentare puteţi accesa la adresa www.czechtourism.com l


AGENŢIA CEHĂ PENTRU PROMOVAREA COMERŢULUI/CZECHTRADE DEVELOP YOUR INTERNATIONAL BUISNESS Agenţia guvernamentală proexport CzechTrade este o organizaţie înfiinţată de către Ministerul Industriei şi Comerţului din Republica Cehă. Unul din principalele sale ţeluri este acela de a dezvolta comerţul internaţional şi cooperarea reciprocă dintre întreprinzătorii cehi şi cei din străinătate. Grupul nostru de profesionişti, inclusiv lucrătorii din reţelele din străinătate, vă oferă o scală largă de servicii, prin intermediul cărora ajută societatea dumneavoastră să-şi găsească un furnizor corespunzător sau un partener de afaceri în Republica Cehă. Firmele cehe au renumele de partener de încredere şi de furnizori de produse, tehnologii şi servicii de înaltă calitate. Serviciile gratuite ale reţelei de birouri CzechTrade din străinătate l Căutare calificată de parteneri de afaceri cehi l Consultări iniţiale, telefonice sau personale, cu reprezentantul biroului din străinătate, referitor la potenţialul furnizorilor cehi conform solicitării dumneavoastră l Oferirea de informaţii de bază referitoare la domeniul de interes în Republica Cehă l Identificarea şi alcătuirea unei liste de potenţiali furnizori din Republica Cehă, în cadrul domeniului dinainte specificat l Publicarea şi direcţionarea solicitării concrete în rândul furnizorilor cehi şi constatarea interesului lor pentru cooperare l Asigurarea organizatorică a întâlnirilor cu potenţiali furnizori cehi în Republica Cehă, în cadrul aşa-ziselor Sourcing Days

Servicii on-line Czech Business Partner Search Formularul on-line din paginile de web, unde puteţi specifica solicitarea dumneavoastră. Grupul de specialişti ai CzechTrade vă ajută să găsiţi contacte la furnizori de mărfuri şi servicii din Republica Cehă, conform solicitării dumneavoastră. Baza de adrese a exportatorilor cehi Baza de adrese a exportatorilor cehi este o bază de date oficială on-line a exportatorilor, în care puteţi găsi potenţiali parteneri de afaceri în Republica Cehă. Baza de date este accesibilă în 13 limbi, la adresa http://exporters.czechtrade.cz. Portalul BusinessInfo.cz www.businessinfo.cz Paginile oficiale pentru întreprinzătorii din străinătate care caută informaţii, asistenţă sau contacte pentru activităţile de afaceri din Republica Cehă. Limba portalului – engleza. Pentru celelalte limbi, este posibilă traducerea cu ajutorul aplicaţiei Google translator.

Agenţia Cehă pentru Promovarea Comerţului / CzechTrade - centrála Dittrichova 21, 128 01 Praha 2, Česká republika Linia verde: +420 224 907 820 E-mail: info@czechtrade.cz

Agenţia Cehă pentru Promovarea Comerţului / CzechTrade Str. Ion Ghica 11, Sector 3 030045 Bucureşti Mobil: +40 747 366 151 E-mail: michal.holub@czechtrade.cz Web: www.czechtrade.ro l Informaţii suplimentare se pot accesa la www.czechtrade.eu l

R e p u b l i c a C e h ă – Pa r t e n e r u l d u m n e a v o a s t r ă c o m e r c i a l 41


I N S T I T U Ţ I I L E S E P R E Z I N TĂ

CENTRELE CEHE Centrele Cehe reprezintă agenţii ale Ministerului Afacerilor Externe al Republicii Cehe, pentru promovarea Cehiei în lume. Ele prezintă scena culturală cehă pe plan internaţional. Lucrează pentru interesele cehe din 21 de metropole din străinătate, de pe 3 continente şi sunt membre ale Asociaţiei Institutelor Culturale Europene, EUNIC. Centrele Cehe sprijină industriile culturale şi creative din toate domeniile. Prezintă Republica Cehă drept o ţară modernă, cu bogate tradiţii culturale. Conectează şi dezvoltă cooperarea instituţiilor culturale străine, a specialiştilor şi a artiştilor independenţi cu subiecţii cehi. În domeniul învăţământului, ştiinţei, cercetării şi inovaţiei, Centrele Cehe cooperează cu universităţi, facultăţi şi instituţii de specialitate, contribuie la dezvoltarea colaborării dintre ele, promovează succesele ştiinţei cehe în străinătate. Sprijină învăţarea şi răspândirea limbii cehe în lume. În domeniul sprijinirii relaţiilor economice externe, Centrele Cehe contribuie la afirmarea intereselor Republicii Cehe în străinătate. În domeniul sprijinirii Republicii drept o destinaţie turistică atractivă Centrele Cehe în cooperare cu partenerii lor se dedică mai ales prezentării regiunilor în străinătate. În domeniul oferirii de informaţii despre Republica Cehă, Centrele Cehe îndeplinesc funcţia de centre de comunicare pentru publicul laic şi cel de specialitate din străinătate, pentru mass-media şi subiecţii internaţionali.

Česká centra – centrála/Centre Cehe – centrală Václavské nám. 816/49, 110 00 Praha 1 Telefon: +420 234 668 211 E-mail: info@czech.cz

România – Centrul Ceh București Str. Ion Ghica 11, 030045 Bucureşti Telefon: +40 213 039 230 Fax: +40 213 122 537 E-mail: ccbucuresti@czech.cz Web: www.czechcentres.cz/bucharest l Informaţii suplimentare se pot accesa la www.czechcentres.cz l

CENTRUL PENTRU DEZVOLTARE REGIONALĂ A REPUBLICII CEHE  ENTERPRISE EUROPE NETWORK Centrul pentru Dezvoltare Regională a Republicii Cehe (în continuare numai CRR ČR) este o organizație bugetară, având ca scop principal sprijinul politicii regionale a guvernului, realizată din mijloacele europene. Centrul oferă servicii de specialitate orientate asupra competitivității întreprinderilor mici și mijlocii, acordând atenția esențială administrării și controlului în cadrul accesării fondurilor europene. O parte integrantă a CRR ČR este și Serviciul Regional de Informații care deține toate datele privind regiunile și localitățile din Republica Cehă. Sistemul este orientat în primul rând spre rezolvarea temelor care privesc economia, problemele sociale, protecția mediului ambiant, împărțirea administrativă, administrația publică de stat și cea locală, subvenții etc.. De asemenea, Centrul face parte din rețea europeană de consultanță pentru întreprinderi mici și mijlocii Enterprise Europe Network(EEN). Rețeaua a fost înființată în anul 2008 de Comisia Europeană în sprijinul dezvoltării afacerilor. În prezent are caracter global, participând la crearea a 600 de locuri de muncă în peste 50 de țări, în care lucrează mai mult de 4000 de specialiști, iar în Cehia este reprezentată de consorțiul a 6 parteneri. În afara țărilor membre ale UE, se află și în India, China, Japonia și Coreea de Sud. Enterprise Europe Network, în afara consultanței individuale pentru firme, organizează și seminarii și conferințe de specialitate. Știe să intermedieze participarea firmelor la burse comerciale internaționale. O capacitate foarte importantă este de a identifica pentru oamenii de afaceri contacte din baza de date internațională, specializată în oferte și cereri și nu în ultimul rând, editează publicații specializate despre derularea afacerilor în UE. Întreprinderile apreciază foarte mult posibilitățile întâlnirilor internaționale, oferite de târgurile organizate de EEN – Târgul Internațional de Construcții de Mașini (MSV) de la Brno sau Târgul de construcții FOR ARCH de la Praga.

Centrum pro regionální rozvoj ČR – Enterprise Europe Network U Nákladového nádraží 3144/4, 130 00 Praha 3 Telefon: +420 225 855 312 E-mail: crr@crr.cz, een@crr.cz l Informaţii suplimentare se pot accesa la: www.crr.cz, www.een.cz l

42 R e p u b l i c a C e h ă – Pa r t e n e r u l d u m n e a v o a s t r ă c o m e r c i a l


ÎHVNRUXPXQVN£VP¯ĞHQ£REFKRGQ¯ DbSUĪP\VORY£NRPRUD

CAMERA MIXTĂ DE COMERŢ ŞI INDUSTRIE CEHOROMÂNĂ Este o organizaţie neguvernamentală nonprofit, care din anul 2007 ajută la conştientizarea reciprocă şi universală a mediului de afaceri în ambele ţări, conectează în mod activ întreprinzătorii şi ajută la dezvoltarea corectă a relaţiilor dintre ei. Anul acesta, camera va sărbători zece ani de la înfiinţare. Pe toată durata activităţii, zeci de societăţi au beneficiat de serviciile ei, societăţi pe care le-a ajutat să se orienteze pe pieţele din ţara parteneră; pentru membrii săi, a oragnizat seminarii utile şi evenimente sociale şi, datorită relaţiilor de lungă durată şi la cel mai înalt standard cu celelalte camere de comerţ, aceasta le înlesneşte membrilor săi participarea la acţiunile organizate de aceste camere partenere. De asemenea, le asigură informaţiile referitoare la condiţiile şi posibilităţile de antreprenoriat atât în cadrul Uniunii Europene, cât şi la nivel mondial. Camera oferă servicii de consultanţă, căutarea de potenţiali parteneri de afaceri şi de oportunităţi de investiţie, consultanţă în domeniul absorbţiei fondurilor europene, servicii de interpretariat şi traducere la nivel profesional, chiar şi cu legalizare. Nu în ultimul rând, Camera ajută la verificarea credibilităţii eventualilor parteneri de afaceri şi în prevenirea unor cazuri de afaceri fără succes; în caz de necesitate, aceasta poate interveni în discuţii ca mediator şi poate încerca să regularizeze situaţia relaţiilor de afaceri periclitate pe cale amiabilă. Menţine contactul cu instituţiile centrale din ambele ţări, instituţii care pot influenţa funcţionarea mediului de afaceri. CMCICR este un partener recunoscut al Ambasadei României la Praga şi al Ambasadei Republicii Cehe la Bucureşti. In cel de-al zecelea an al activităţii sale, Camera a înfiinţat tradiţia acordării de premii pentru aportul adus relaţiilor economice reciproce , premii acordate în cadrul unei seri de gală, intitulată Gala Premiilor Pemii. Camera face o vie propagandă activităţilor economice ale membrilor săi şi ale noilor jucători importanţi de pe ambele pieţe.

Česko-rumunská smíšená obchodní a průmyslová komora Bělehradská 199/70, 120 00 Praha 2 Telefon: + 420 737 605 478 E-mail: cccr@seznam.cz l Informaţii suplimentare se pot accesa la www.crok.eu l

R e p u b l i c a C e h ă – Pa r t e n e r u l d u m n e a v o a s t r ă c o m e r c i a l 43


CO N TAC T E

Praga, Turnul Petrin

ADRESE Ambasada României / Velvyslanectví Rumunska Nerudova 5, P.O.Box 87, 118 01 Praha 1 Telefon: +420 257 534 210 Fax: +420 257 531 017 E-mail: office@rouemb.cz http //praga.mae.ro Secţia consulară / konzulární oddělení Telefon: +420 257 532 090, 257 534 210 Fax: +420 257 531 017 Secţia economică / ekonomické oddělení Telefon: +420 257 533 966, 257 534 210 Fax: +420 257 531 017

MINISTERE

Ministerul Agriculturii / Ministerstvo zemědělství www.mze.cz Ministerul Transporturilor / Ministerstvo dopravy www.mdcr.cz Ministerul Finanţelor / Ministerstvo financí www.mfcr.cz Ministerul Dezvoltării Regionale / Ministerstvo pro místní rozvoj www.mmr.cz Ministerul Mediului Ministerstvo životního prostředí www.mzp.cz Ministerul Muncii și Protecţiei Sociale Ministerstvo práce a sociálních věcí www.mpsv.cz

Ministerul Afacerilor Externe Ministerstvo zahraničních věcí www.mzv.cz

Ministerul Sănătăţii / Ministerstvo zdravotnictví www.mzcr.cz

Ministerul Industriei și Comerţului Ministerstvo průmyslu a obchodu www.mpo.cz

Ministerul Educaţiei, Tineretului și Sportului Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy www.msmt.cz

44 R e p u b l i c a C e h ă – Pa r t e n e r u l d u m n e a v o a s t r ă c o m e r c i a l

Foto: CzechTourism

CONTACTE UTILE DIN REPUBLICA CEHĂ


Ministerul Culturii / Ministerstvo kultury www.mkcr.cz Ministerul Justiţiei / Ministerstvo spravedlnosti http://portal.justice.cz Ministerul Apărării / Ministerstvo obrany www.army.cz Ministerul de Interne / Ministerstvo vnitra www.mvcr.cz

CONTACTE UTILE DIN ROMÂNIA Ambasada Republicii Cehe Str. Ion Ghica 11, 030045 Bucureşti Telefon: +40 213 039 230, 238, secretariat - 281 Fax: +40 213 122 539 Hotline: +40 744 564 676 E-mail: bucharest@embassy.mzv.cz www.mzv.cz/bucharest

Consulatul Onorific al Cehiei la Timișoara Remus 7A, apt. 2-3, 300194 Timişoara Telefon: +40 356 179 038, la nevoie, numai în orele de noapte : +40 726 121 219 Fax: +40 356 179 039 E-mail: timisoara@honorary.mzv.cz stefan.motec@avocatmotec.ro www.mzv.cz/bucharest Centrul Ceh București Str. Ion Ghica 11, 030045 Bucureşti Telefon: +40 213 039 230 Fax: +40 213 122 537 E-mail: ccbucuresti@czech.cz www.czechcentres.cz/bucharest Agenţia Cehă pentru Sprijinul Comerţului / CzechTrade Str. Ion Ghica 11, Sector 3, 030045 Bucureşti Mobil: +40 747 366 151 E-mail: michal.holub@czechtrade.cz www.czechtrade.ro

alika_185x128.ai 1 20.02.2017 15:48:47

R e p u b l i c a C e h ă – Pa r t e n e r u l d u m n e a v o a s t r ă c o m e r c i a l 45


CO N TAC T E

Pagini web utile Informaţii generale privind Cehia

www.czech.cz

Portal de informaţii și prezentare generală a Cehiei

BusinessInfo

www.businessinfo.cz

Doing Business in the Czech Republic

www.doingbusiness.cz

Portalul Administraţiei Publice din Cehia

www.vlada.cz

Portal oficial pentru afaceri și export Informaţii generale privind mediul de afaceri, structura și evoluţia economiei cehe Ghidul electronic prin sistemul Administraţiei publice

Date de contact ale firmelor ARES

wwwinfo.mfcr.cz/ares/ares.html Registrul de administrare a agenţilor economici din Cehia

Registrul Comerţului

http://portal.justice.cz/

Lista publică a agenţilor comerciali

Hoppenstedt Bonnier

www.hbi.cz

Informaţii privind subiecţi importanţi din Cehia și Slovacia

Inform.cz

www.inform.cz

Catalogul firmelor cehe

Kompass

www.kompass.com

Catalogul firmelor cehe

European Databank

www.edb.cz

Operator informaţional

Exportatori cehi

http://exporters.czechtrade.cz/en

Pagini Aurii

www.zlatestranky.cz

Lista de adrese ale exportatorilor cehi Cartea de telefoane a abonaţilor individuali și a firmelor

Legislaţia Iuridika

http://iuridica.eunet.cz

Lista serviciilor și instituţiilor juridice

Portalul justiţiei cehe

www.justice.cz

Desfășurarea procedurilor judiciare

Finanţe

Bursa de Valori Praga

www.pse.cz

Datele privind bani, finanţe și datele macroeconomice Informaţii privind Bursa de Valori Praga

RM-System

www.rmsystem.cz

Bursa Cehă de Valori

Banca Naţională Cehă

www.cnb.cz

Asociaţia Cehă a Caselor de Asigurări

www.cap.cz

Lista caselor de asigurări care operează în Cehia

Patria Finance, a.s.

www.patria.cz

Portalul privind investiţiile

Camera experţilor contabili din Republica Cehă www.kdpcr.cz

Baza de date a experţilor contabili

Statistică Autoritatea Cehă de Statistică Târguri și Expoziţii BVV – Brněnské veletrhy a výstavy/ Târgurile și Expoziţiile de la Brno Asociaţia organizatorilor de Târguri și expoziţii din Republica Cehă / SOVA ČR / Diverse

www.czso.cz

www.bvv.cz www.euroexpo.cz

Autoritatea proprietăţii industriale

www.upv.cz

Academia de Știinţe din Republica Cehă

www.cas.cz

Agenţia de granturi din Republica Cehă

www.gacr.cz

Registrul agenţiilor de reclamă

www.registrra.cz/rra

Poșta Cehă

www.ceskaposta.cz

Datele oficiale de statistică și informaţiile care privesc diferite domenii Lista târgurilor și expoziţiilor, inclusiv informaţii utile Organizaţia pentru organizarea târgurilor și expoziţiilor în Cehia și străinătate Invenţii/Brevete, Mărci protejate, Modele înregistrate, Modele industriale Sistemul locurilor știinţifice Acordă granturi celor mai bune proiecte de cercetare fundamentală din toate domeniile de știinţă Consultanţă privind alegerea și colaborarea cu agenţii de reclamă și de comunicare din Cehia Informaţii privind serviciile de poștă

Ajutor pentru integrarea străinilor în Cehia

www.domavcr.cz

Recomandări pentru viaţă în Cehia

Asociaţia privind investiţii din străinătate

www.afi.cz

Cadastrul imobiliar

www.cuzk.cz

Taxe de drum în Cehia

www.mytocz.eu

Sistemul naţional de calificare

www.narodni-kvalifikace.cz

Portalul serviciilor informaţionale regionaleů www.risy.cz

Sprijinul intrării de investitori străini Sistemul informaţional care cuprinde datele privind imobiliare din Cehia Informaţii privind taxele de drum și preţurile acestora Trecerea în revistă a calificărilor oficial recunoscute în Cehia Web informaţional privind regiunile

Asoţiaţia hotelurilor și restaurantelor din Cehia www.ahrcr.cz

Lista hotelurilor din Cehia

46 R e p u b l i c a C e h ă – Pa r t e n e r u l d u m n e a v o a s t r ă c o m e r c i a l


AŽD Praha transport feroviar transport rutier telecomunicaţii

Furnizor ceh tradiţional de sisteme moderne de control și securitate pentru transporturi

În siguranţă la destinaţie www.azd.cz


PARTNERII: Ministerul Afacerilor Externe din Republica Cehă Ministerul Industriei și Comerțului din Republica Cehă Ministerul Dezvoltării Regionale din Republica Cehă Federația Industriei și Transporturilor Camera de Comerț Cehă Camera Comercială Internațională Confederația Patronatelor și Asociațiilor Oamenilor de Afaceri CzechTrade CzechInvest CzechCentres Centrul pentru Dezvoltarea Regională a Republicii Cehe

w w w . p p a g e n c y. c z

REPUBLICA CEHĂ - Partenerul dumneavoastră comercial - România 2017/2018  

Republica România un partener de afaceri puternic 2017/2018

REPUBLICA CEHĂ - Partenerul dumneavoastră comercial - România 2017/2018  

Republica România un partener de afaceri puternic 2017/2018

Advertisement