Page 1

MUROTHERM 1

ia n a z ią w z o r e jn y c a innow gie lo o n h c e t e n a w o t n e t i opa


IDEALNY SYSTEM BUDOWANIA

strunobetonowe

belki stropowe pustaki stropowe z granulatu ceramicznego

nadproża strunobetonowe

pustaki ścienne z granulatu ceramicznego

WKŁADAMY SERCE

W TWÓJ DOM


SYSTEM BUDOWANIA MUROTHERM

IDEALNY SYSTEM BUDOWANIA

SKRACAMY CZAS BUDOWY I TNIEMY KOSZTY

(

dzięki innowacyjnym rozwiązaniom i opatentowanym technologiom systemu budowania MUROTHERM

)

Rozbudowana i kompleksowa koncepcja budowy opierającą się na wykorzystaniu nowoczesnych rozwiązań technologicznych. Jedyne rozwiązanie na rynku, które łączy tyle zalet, pozwalając na prowadzenie prac budowlanych przy wykorzystaniu zasady systemowości. Szereg unikalnych cech i wzajemne dopasowanie elementów daje możliwość znacznego skrócenia czasu realizacji inwestycji i minimalizowania kosztów. Dzięki wysokim parametrom elementów, system można stosować zarówno w budownictwie kubaturowym oraz przemysłowym.

ZESTAW STROPOWY SBS DUŻA ROZPIĘTOŚĆ STROPU

Wykorzystanie naturalnych surowców takich jak beton czy granulaty ceramiczne sprawia, że proces budowania nie ma negatywnego wpływu na środowisko naturalne.

SINUSOIDALNY KSZTAŁT PROFILU BELEK SBS BEZ KONIECZNOŚCI GĘSTEGO STEMPLOWANIA

NADPROŻA NSB

PUSTAKI ŚCIENNE PS

NIE WYMAGAJĄ NADMUROWYWANIA

KALIBROWANA WYSOKOŚĆ

NIE WYMAGAJĄ STEMPLOWANIA

ZASKLEPIONE SZCZELINY CIENKOŚCIENNA ZAPRAWA ŁĄCZENIE PIONOWE NA PIÓRO-WPUST

Belki konstrukcyjne stropów gęstożebrowych MUROTHERM SBS i sposób ich wykonania chronione są patentem nr PL 358167 wydanym przez Urząd Patentowy RP.

3mm

NADPROŻA PODSTROPOWE 3 OPTYMALNE WYSOKOŚCI PRZEKROJU

Nadproża MUROTHERM NSB i sposób ich wykonania chronione są patentem nr PL 358168 wydanym przez Urząd Patentowy RP.

DOBRY PATENT*

na sprawną budowę

DOBRY PATENT*

na sprawną budowę

3


IDEALNY SYSTEM BUDOWANIA

W skład systemu budowania MUROTHERM wchodzą opatentowane strunobetonowe nadproża i belki stropowe oraz keramzytobetonowe pustaki ścienne i stropowe.

4

nadproża strunobeto nowe NSB

S ropowy SB zestaw st

pustaki ście nne PS


BELKA STROPOWA SBS 170

NADPROŻA STRUNOBETONOWE

NADPROŻE NSB 140

PUSTAKI ŚCIENNE

PUSTAK PS 363

PRODUKTY SBS·NSB·PS

ZESTAW STROPOWY

Wykorzystanie elementów systemu pozwala na wykonanie zasadniczych prac budowlanych, takich jak prace murarskie oraz konstrukcje stropów gęstożebrowych, nawet o znacznych rozpiętościach.Strunobetonowa konstrukcja belek stropowych i nadproży pozwala na uzyskanie dużych wytrzymałości elementów przy zachowaniu niewielkich wymiarów przekroju. Zalety wynikające ze sprężania betonu i użycia wysokiej jakości komponentów powodują podniesienie parametrów użytkowych produktów.

PUSTAK PS 238

PUSTAK PS 113 5

BELKA STROPOWA SBS 140

PUSTAK STROPOWY SBS

PUSTAK STROPOWY SBS KOŃCOWY

NADPROŻE NSB 110

PUSTAK PS 363 (1+1/2)

NADPROŻE NSB 71

PUSTAK PS 363 (1/2)

CEGŁA UZUPEŁNIAJĄCA

PUSTAK PS 238 (2/3)

PUSTAK PS 238 (1/3)

PUSTAK PS 113 (1/2+1/2)

PUSTAK PS 113 (1/3+2/3)


PARAMETRY TECHNICZNE I WYMIAROWE ELEMENTÓW ZESTAWU STROPOWEGO CECHY ELEMENTÓW ZESTAWU STROPOWEGO SBS

PRODUKTY 50

170

BELKA STROPOWA SBS 170

Stropy MUROTHERM SBS mogą być stosowane w dowolnych rozwiązaniach materiałowo-konstrukcyjnych budynków mieszkalnych, jak i w wielu obiektach użyteczności publicznej o rozpiętości stropu nawet do 11,50 m.

*belki konstrukcyjne stropów gęstożebrowych MUROTHERM SBS i sposób ich wykonania chronione są patentem nr PL 358167 wydanym przez Urząd Patentowy RP

T EN T * DOBRY nPąAbudowę na spraw

32

BEZ GĘSTEGO STEMPLOWANIA Siła sprężająca nadaje belce ujemną strzałkę ugięcia. Duża sztywność belki umożliwia nawet kilkukrotną redukcję potrzebnego stemplowania.

BELKA STROPOWA SBS 140

45

115±3

140

50

MONTAŻ BEZ DŹWIGU Lekka konstrukcja pustaków z granulatu ceramicznego ułatwia montaż stropu bez użycia ciężkich maszyn.

45

45

115±3

• standardowa belka stropowa o dużej nośności • maksymalna rozpiętość stropu: 10.90 m CIĘŻAR ELEMENTÓW SYSTEMU STROPOWEGO MUROTHERM belki stropowe SBS 140

24.00 kg / 1 mb

belki stropowe SBS 170

27.75 kg / 1 mb

pustak stropowy z granulatu ceramicznego

±10.5 kg / 1 szt

PUSTAK STROPOWY

245±4 200±3

Zestaw stropowy SBS MUROTHERM składa się z zespolonych, prefabrykowanych żeber strunobetonowych i pustaków stropowych. Belki SBS 140 i SBS 170 różnią się wysokością i układem zbrojenia. Wytwarzane są na najnowocześniejszych liniach produkcyjnych z betonu C40/50 i splotów ze stali ø12,5. Keramzytobetonowe pustaki stropowe MUROTHERM wyróżniają się niewielką masą, co korzystnie wpływa na obniżenie obciążenia ścian stropami. Bardzo dobra współpraca belek SBS z warstwą nadbetonu zapewnia wysoką nośność,co daje szerokie możliwości dostosowania stropów do wymagań projektowych.

• wzmocniona belka stropowa o dużej nośności • maksymalna rozpiętość stropu: 11.50 m

45

43

ZESTAW STROPOWY

SINUSOIDALNY KSZTAŁT Specjalnie zaprojektowany sinusoidalny kształt belek stropowych Murotherm zapewnia większą powierzchnię nominalną styku z nadbetonem. Przeciwdziałając działaniu sił poziomych prostopadłych do belki zastępuje żebra rozdzielcze.

32

6

43

23

DUŻE ROZPIĘTOŚCI BELEK Zastosowanie stali sprężonej i betonu wysokiej wytrzymałości pozwala osiągnąć rozpiętości nawet do 11,50 m przy niezwiększonym przekroju stropu.

PARAMETRY ODPORNOŚCI OGNIOWEJ poziom wytężenia przy zginaniu*

0.4

0.7

1.0

strop z belkami SBS 140**

REI 30

REI 30

REI 15

strop z belkami SBS 170**

REI 60

REI 60

REI 30

*) aM = M/MR – poziom wytężenia ustalany dla warunków normalnych (wartości obliczeniowe) **) strunobetonowe belki stropowe + keramzytobetonowe pustaki stropowe MUROTHERM + nadbeton min. C16/20, bez warstwy tynku.

480

540±6

• lekki pustak stropowy z granulatu ceramicznego W ofercie znajdują się standardowe pustaki z otworami przelotowymi oraz pustaki końcowe zotworami zaślepionymi.


ZESTAW STROPOWY SBS 7

stropy nie wymagają gęstego ste mplowania

strop o największej na rynku rozpiętości

!

11.50 m


PARAMETRY TECHNICZNE I WYMIAROWE NADPROŻY STRUNOBETONOWYCH

NADPROŻA STRUNOBETONOWE Strunobetonowe nadproża MUROTHERM charakteryzuje bardzo duża nośność i niewielkie wymiary przekroju. Dzięki połączeniu stali sprężonej z betonem otrzymano prefabrykat gotowy do wbudowania, bez konieczności wykonania dodatkowych prac murarskich, zalewania betonem i dozbrajania. Wykorzystanie nadproży NSB eliminuje też konieczność szalowania czy stemplowania. Dzięki tym cechom eliminowane są przerwy w procesie budowania i redukowane koszty. Niewielka wysokość przekroju nadproży umożliwia montaż rolokaset w świetle otworu okiennego przy minimalnej utracie powierzchni przeszklonej.

BEZ STEMPLOWANIA Nośność i sztywność belki umożliwia układanie kolejnych warstwy ściany bez konieczności podpierania prefabrykatu.

na spraw

140

36

110

• standardowe nadproże monolityczne • zintegrowane zbrojenie • maksymalna długość nadproża 330 cm • maksymalna szerokość otworu 300 cm • możliwe bezpośrednie obciążenie stropem

29

29

115 ±3

NADPROŻE STRUNOBETONOWE NSB 71 • obniżone nadproże monolityczne • zintegrowane zbrojenie • możliwość uzyskania wyższego otworu okiennego • maksymalna długość nadproża 330 cm • maksymalna szerokość otworu 300 cm

29

29

115 ±3

OPARCIE STROPU BEZPOŚREDNIO NA NADPROŻACH W wybranych rozwiązaniach projektowych belka stropowa SBS może być bezpośrednio oparta na NSB. STANDARDOWE DŁUGOŚCI NADPROŻY NSB

3 WYSOKOŚCI NADPROŻY Nadproża strunobetonowe MUROTHERM NSB produkowane są w trzech wysokościach, co pozwala na dopasowanie elementów do każdej szerokości otworu. Zintegrowane zbrojenie splotami zapewnia nadprożom NSB wysokie parametry nośności.

100, 120, 150, 180, 210, 240, 270, 300, 330, 360* cm (*tylko NSB 140)

PARAMETRY ODPORNOŚCI OGNIOWEJ

współczynnik przewodności cieplnej:

T EN T * DOBRY nPąAbudowę

28.5

NADPROŻE STRUNOBETONOWE NSB 110

ognioodporność NSB 110 i NSB 140: *nadproża MUROTHERM NSB i sposób ich wykonania chronione są patentem nr PL 358168 wydanym przez Urząd Patentowy RP

29

115 ±3

71

8

BEZ ZALEWANIA BETONEM Podczas montażu nie jest wymagane szalowanie nadproża. Gotowy prefabrykat nie wymaga betonowania. Jest gotową belką nośną. Po wbudowaniu można natychmiast kontynuować prace budowlane.

29

36

BEZ DOZBRAJANIA Nadproże NSB jest gotowym prefabrykatem. Montaż nie wymaga stosowania dodatkowej stali ani nie zakłada żadnych prac zbrojeniowych.

NADPROŻE STRUNOBETONOWE NSB 140 • wzmocnione nadproże monolityczne • zintegrowane zbrojenie • maksymalna długość nadproża 360 cm • maksymalna szerokość otworu 330 cm • możliwe bezpośrednie obciążenie stropem

28.5

Nadproża MUROTHERM charakteryzuje bardzo duża wytrzymałość i niewielkie wymiary przekroju. Zintegrowane zbrojenie splotami stalowymi zapewnia nadprożom NSB wysokie parametry nośności. Kształty zostały tak zaprojektowane, by pasowały do elementów systemu MUROTHERM i do większości występujących na rynku materiałów budowlanych.

PRODUKTY

28.5

CECHY NADPROŻY STRUNOBETONOWYCH NSB

paroprzepuszczalność: antykorozyjność: masa na jednostkę przekroju:

R20 l10dry =1,37 W / (mK) 50 / 150 C2 270 kg / m2


NADPROŻA STRUNOBETONOWE NSB 9

CEGŁA UZUPEŁNIAJĄCA PS cegła uzupełniająca

7.0

zastosowanie cegły uzupełniającej 24

12.0

CEGŁA UZUPEŁNIAJĄCA z keramzytobetonu jest używana jako uzupełnienie konstrukcji muru w punktach podparcia nadproży lub w warstwie podporowej stropu. Pełny przekrój eliminuje możliwość powstania pęknięć. Wymiary elementu są dostosowane do pozostałych produktów MUROTHERM. dł. x szer. x wys. (mm)

waga 1 szt. (kg)

na palecie (szt.)

waga palety (kg)

240 x 120 x 70

ok. 1.8

448

810


CECHY PUSTAKÓW ŚCIENNYCH MUROTHERM

PRODUKTY

Pustaki ścienne MUROTHERM są produkowane w trzech grubościach, pozwalających na wznoszenie ścian nośnych, działowych i osłonowych. W każdej warstwie na palecie, oprócz pustaków standardowych, dostarczane są pustaki ułatwiające wykonanie przewiązań.

PUSTAKI STROPOWE PS 363

Pustaki ścienne MUROTHERM wykonane z granulatu ceramicznego przeznaczone są do wznoszenia ścian w budynkach wielokondygnacyjnych. Unikalne cechy pustaków pozwalają znacznie przyspieszyć i ułatwić prace budowlane. Kalibracja wysokości i zasklepienie górnych powierzchni pustaków umożliwia zminimalizowanie grubości spoiny do 2-3 mm i wykorzystanie zapraw klejowych zamiast tradycyjnych zapraw murarskich. Dzięki temu budowana ściana jest bardziej stabilna i może być wznoszona szybciej. Cienkościenna zaprawa redukuje tworzenie się mostków termicznych w spoinie.

PS 363

element 1+1/2

element podstawowy

element 1/2

36.3

JEDNAKOWA WYSOKOŚĆ Wszystkie pustaki mają jednakowo skalibrowaną wysokość równą 248 mm, ponieważ dolne powierzchnie pustaków są szlifowane. Dzięki temu układanie pustaków jest szybkie, co widocznie skraca i ułatwia murowanie.

11 3

PUSTAKI ŚCIENNE

PS 363

PS 363

ZASKLEPIONE SZCZELINY Zasklepione szczeliny na górnych powierzchniach pustaków MUROTHERM nie dopuszczają do przedostawania się zaprawy do wnętrza pustaka.

24.5

PS 363 3mm

CIENKA WARSTWA ZAPRAWY Do łączenia pustaków MUROTHERM stosuje się cienką warstwę zaprawy klejowej (3 mm), co zapewnia wysoką precyzję wykonania ścian i przyspieszają ich wznoszenie. ŁĄCZENIE PIONOWE NA PIÓRO-WPUST Łączenie na pióro-wpust nie wymaga użycia zaprawy pionowej wpływając na oszczędność wznoszenia oraz precyzję wykonania ściany.

12.5

37.0

dł. x szer. x wys.(mm)

waga 1 szt. (kg)

na palecie (szt.)

standard

245 x 363 x 248*

ok. 15,0

28 (4 x 7**)

1+1/2

370 x 363 x 248*

ok. 22,0

4 (4 x 1**)

1/2

120 x 363 x 248*

ok. 8,0

4 (4 x 1**)

*)Wysokość pustaków kalibrowana metodą szlifowania do wymiaru 248 mm. **) ilość warstw x ilość pustaków w warstwie

PS 363W WARSTWIE PALETY UKŁAD

2.20m2

układ w warstwie palety

wydajność z jednej palety: 2.20 m² ściany kg

ODPORNOŚĆ Pustaki ścienne MUROTHERM są odporne na oddziaływanie czynników chemicznych i mechanicznych a także ogień i niskie temperatury. Użyty do ich produkcji granulat ceramiczny jest otrzymywany metodą wypalania kulek uformowanych z gliny w piecach obrotowych w temperaturze ponad 1000 °C. Dzięki takiemu procesowi granulat cechuje jednorodność i wysoka odporność.

max. 79.3

10

23 8

36

3

PARAMETRY TECHNICZNE I WYMIAROWE PUSTAKÓW ŚCIENNYCH

waga palety - ok. 540 kg

2.0 Mpa

wytrzymałość na ściskanie 2.0 Mpa

max. 111.3 U=0.48

współczynnik przenikalności cieplnej: U=0.48


PS 363

PS 238

PS 238

element 1/3

element 2/3

element podstawowy

PUSTAKI ŚCIENNE PS

PUSTAKI STROPOWE PS 113

PUSTAKI STROPOWE PS 238

element podstawowy

23.8

11.3

PS 113

11.3

PS 113

3mm

12.5

24.5

37.0

element podzielny 1/2+1/2

11.3

PS 113

element podzielny 1/3+2/3

49.5

PS 238

dł. x szer. x wys. (mm)

waga 1 szt. (kg)

na palecie (szt.)

PS 113

dł. x szer. x wys. (mm)

waga 1 szt. (kg)

na palecie (szt.)

standard

370 x 238 x 248*

ok. 15.0

40 (4 x 10**)

standard

495 x 113 x 248*

ok. 9.0

60 (4 x 15**)

2/3

245 x 238 x 248*

ok. 10.0

16 (4 x 4**)

podzielny 1/2 + 1/2

495 x 113 x 248*

ok. 9.0 (4.5+4.5)

8 (4 x 2**)

1/3

120 x 238 x 248*

ok. 6.0

8 (4 x 2**)

podzielny 1/3 + 2/3

495 x 113 x 248*

ok. 9.0 (3.0+6.0)

12 (4 x 3**)

*)Wysokość pustaków kalibrowana metodą szlifowania do wymiaru 248 mm. **) ilość warstw x ilość pustaków w warstwie 4.48m2

max. 104.3

układ w warstwie palety

PS 113W WARSTWIE PALETY UKŁAD

4.93m2

układ w warstwie palety

wydajność z jednej palety: 4.48 m² ściany

wydajność z jednej palety: 4.93 m² ściany

kg

kg

waga palety - ok. 810 kg

waga palety - ok. 800 kg

2.0 Mpa

wytrzymałość na ściskanie 2.0 Mpa

max. 123.8

11

*)Wysokość pustaków kalibrowana metodą szlifowania do wymiaru 248 mm. **) ilość warstw x ilość pustaków w warstwie

max. 102.4

PS 238W WARSTWIE PALETY UKŁAD

Kalibracja - szlifowane powierzchnie dolne pustaków pozwalają na stosowanie cienkowarstwowych zapraw klejowych.

2.0 Mpa

wytrzymałość na ściskanie 2.0 Mpa

U=0.88

U=1.65

współczynnik przenikalności cieplnej: U=0.88

współczynnik przenikalności cieplnej: U=1.65

max. 123.8

Zasklepione powierzchnie górne i łączenie metodą pióro-wpust wpływają na oszczędność zaprawy oraz precyzję wykonania ściany.


SYSTEM EKRANÓW AKUSTYCZNYCH

e rozwiązanie ekologiczne i skuteczn

estetyczne i przy jazn e otoczenie


DOSKONAŁE PARAMETRY AKUSTYCZNE Panele dźwiękochłonne SEA wykazują doskonałe właściwości w zakresie izolacyjności akustycznej i pochłaniania dźwięków.

ODPORNOŚĆ MECHANICZNA Strunobetonowa konstrukcja jest odporna na uderzenia kamieniami i inne uszkodzenia mechaniczne.

ODPORNOŚĆ NA WYSOKIE TEMPERATURY Beton użyty do produkcji paneli akustycznych jest odporny na wysokie temperatury oraz promieniowanie UV.

EKRANY AKUSTYCZNE SEA

SYSTEM EKRANÓW AKUSTYCZNYCH SEA NIEZRÓWNANA TRWAŁOŚĆ Strunobetonowa konstrukcja zapewnia trwałość szacowaną na dziesiątki lat użytkowania. Panele SEA nawet po 50 latach eksploatacji nie stracą swych właściwości. Mogą w tym okresie być wielokrotnie demontowane i montowane.

ODPORNOŚĆ NA ZŁE WARUNKI POGODOWE Dzięki specjalnym recepturom i optymalnym warunkom dojrzewania, zminimalizowano nasiąkliwość betonu, co radykalnie podniosło odporność na niesprzyjające warunki pogodowe i przemarzanie.

DOBRA POCHŁANIALNOŚĆ DŹWIĘKU Powierzchnia o profilu fali i specjalnie dobrana frakcja kulek keramzytu, powoduje, że hałasy komunikacyjne są odbijane i pochłaniane. Komory rezonansowe w panelach typu A3 podnoszą współczynnik pochłanialności do poziomu 8 dB.

TiO² PANELE PROEKOLOGICZNE Stosowanie paneli SEA przyczynia się do redukcji zanieczyszczenia powietrza spalinami, dzięki opcjonalnemu zastosowaniu do produkcji nowoczesnych komponentów na bazie dwutlenku tytanu TiO2.

13


14

zapewniamy

spok贸j


skuteczna och rona przed ha łasem

S11

Panele akustyczne SEA posiadają bardzo dobre parametry izolacyjności akustycznej. Porowata struktura kulek keramzytu stanowi skuteczną pułapkę dla dźwięków, powodując ich częściowe pochłanianie. Jednocześnie specjalnie uformowana w kształcie fali powierzchnia paneli osłabia i rozprasza fale dźwiękowe w różnych kierunkach. Dzięki dobrym parametrom izolacyjności akustycznej panele SEA wykorzystywane są do wyciszania arterii drogowych i kolejowych o znacznym natężeniu ruchu i hałasu. Obsadzone zielenią ekrany z paneli SEA tworzą przyjazne oraz estetyczne rozwiązania. Sprzyjająca nasadzeniom pnączy porowata powierzchnia czołowa paneli nie wymaga dodatkowych konstrukcji. Pory i szczeliny między kulkami keramzytu dają idealne zaczepienie dla roślin pnących. Materiały pochodzenia naturalnego stanowią środowisko obojętne dla roślin. Wysoka stabilność cieplna materiału sprawia, że zasadzone pnącza mają dobre warunki rozwoju i nie są przegrzewane.

ZAPEWNIAMY SPOKÓJ SEA

Współczesne aglomeracje wymagają rozbudowanej infrastruktury komunikacyjnej. Wraz z rozwojem autostrad, dróg ekspresowych, obwodnic miast i kolei polepsza się poziom życia mieszkańców. Wzrost natężenia ruchu drogowego wywiera jednak negatywny wpływ na ludzi i środowisko naturalne. Jednym z najbardziej uciążliwych czynników jest hałas. Skutecznym sposobem na neutralizację dotkliwych dźwięków jest izolacja ekranami akustycznymi.

15


16


TECHNOLOGIE PROEKOLOGICZNE SEA 17

TiO²

właściwości oczyszcz ania powietrza

Panele SEA mogą zostać wykonane z zastosowaniem proekologicznej technologii, powodującej oczyszczanie się powietrza. Beton użyty do produkcji, dzięki fotokatalitycznym właściwościom zastosowanego nanokrystalicznego dwutlenku tytanu TiO2 posiada zdolności oczyszczania powietrza ze szkodliwych substancji emitowanych przez pojazdy spalinowe. Reakcje chemiczne zachodzą na powierzchni betonu pod wpływem promieniowania UV, a porowata struktura paneli SEA zwiększa powierzchnię czynną, biorącą udział w tym procesie. Redukowana jest zawartość tlenków azotu NOx, które stanowią bezpośrednią przyczynę tworzenia się dziury ozonowej. W przypadku zastosowania technologii TiO2, na powierzchni betonu użytego do produkcji paneli SEA zachodzą silne reakcje utleniające, które przyczyniają się do rozkładu szeregu zabrudzeń organicznych. Neutralizowane są w ten sposób tłuszcze, oleje, bakterie i spaliny osiadające na powierzchni paneli. Pozostałości po tych reakcjach spłukiwane są przez wodę deszczową i nie stanowią zagrożenia dla ekosystemu.


ŁATWOŚĆ OBSADZENIA ZIELENIĄ Naturalne materiały użyte do produkcji paneli są obojętne dla roślin i mogą mieć właściwości oczyszczające powietrze. Panele nie wykazują tendencji do nagłych zmian temperatury, co jest korzystne dla roślinności. Porowata powierzchnia nie wymaga dodatkowych konstrukcji dla roślin pnących.

18

zielone ekrany SEA


ZIELONE EKRANY SEA

ESTETYCZNE WYKOŃCZENIE PANELI AKUSTYCZNYCH W celu podniesienia walorów estetycznych produktów i dostosowania ich do otoczenia, tylna część paneli SEA może być wykonana w wersji strukturalnej. Rozwiązanie to stosowane jest w aglomeracjach miejskich i wszędzie tam, gdzie ekrany sąsiadują z siedliskami, traktami pieszymi i rowerowymi.

19

różne kolory i rodzaje wykończenia


BUDOWA PANELI SEA Elementy strunobetonowe wytwarzane są w unikalnym procesie produkcyjnym, co zapewnia im monolityczne połączenie warstw. Na powierzchni czołowej paneli uformowane zostały rezonatory akustyczne z keramzytobetonu. Kształt fali i porowata struktura odpowiedzialna jest za rozpraszanie i pochłanianie fal dźwiękowych. Sprężenie korpusów paneli splotami z wysokogatunkowej stali powoduje, że panele są odporne na uszkodzenia mechaniczne i stanowią najtrwalsze z obecnie stosowanych rozwiązań. Deklarowana trwałość paneli SEA wynosi ponad 50 lat. Poziome krawędzie paneli wyposażone są w system pióro-wpust, poprawiający parametry akustyczne i mechaniczne ekranu dźwiękochłonnego. 20

korpus: beton sprężony splotami stalowymi

warstwa pochłaniająca: porowaty keramzytobeton uformowany w falę

Porowata struktura kulek keramzytu stanowi skuteczną pułapkę dla dźwięków, powodując ich lepsze pochłanianie. Jednocześnie specjalnie uformowana powierzchnia paneli osłabia i rozprasza fale dźwiękowe w różnych kierunkach.


System ekranów akustycznych SEA opiera się na kombinacji paneli podwalinowych i dźwiękochłonnych. Elementy dźwiękochłonne oferowane są w wysokości 50 i 100 cm, co ułatwia dostosowanie ich do potrzeb projektowych. Strunobetonowe panele podwalinowe przejmują i przekazują obciążenie na fundament, stanowią także zabezpieczenie przed uszkodzeniami fizycznymi dolnej części ekranu. Ciężar paneli wpływa korzystnie na stabilność całej konstrukcji oraz jej odporność na drgania i wiatr. Sztywność konstrukcji paneli akustycznych SEA umożliwia wznoszenie ekranów do wysokości 8 m. Panele dźwiękochłonne mogą być wykonane w trzech standardach, pozwalających na dostosowanie współczynnika pochłanialności akustycznej do wymogów projektu i lokalnych potrzeb.

BUDOWA PANELI SEA

SYSTEM EKRaNÓW AKUSTYCZNYCH SEA Maksymalna rozpiętość przęseł ekranu umożliwia uzyskanie realnych oszczędności nakładów czasowych i finansowych, związanych z fundamentowaniem oraz redukuje ilość kosztownych konstrukcji słupów nośnych.

6m

Technologia produkcji pozwala na uzyskanie elementów o długości do 6 m, co daje możliwość projektowania ekranów akustycznych w szerokim zakresie rozpiętości.

21

konstrukcje z przeszkleniami li akustycznych różne wysokości pane

miejsca o szcz ególnym natę żeniu hałasu


A1 B3

PANELE DŹWIĘKOCHŁONNE SEA A1

22 warstwa keramzytobetonu w panelu typu A1

7 cm

charakterystyka pogłosowego współczynnika

a-1

αs (dB) pochłaniania dźwięku paneli SEA typu A1 1.0 0.8 0.6 0.4 0.2 0 -0.2 100

160

250

400

630

1000

1600

2500

αs (dB) 1.0 0.8 0.6 0.4 0.2 0 -0.2 4000

F (Hz)


charakterystyka akustycznej izolacyjności właściwej w funkcji dźwięków powietrznych paneli dźwiękochłonnych SEA typu B3

60 50 40 30 20 10 0 100

160

250

400

B-3 630

1000

1600

2500

IZOLACYJNOŚĆ AKUSTYCZNA PANELI SEA

R (dB)

PARAMETRY AKUSTYCZNE SEA

R (dB)

60 50

Dzięki dobrym parametrom izolacyjności akustycznej panele SEA wykorzystywane są do wyciszania arterii drogowych i kolejowych o znacznym natężeniu ruchu i hałasu.

40 30 20 10 0 4000

F (Hz)

POCHŁANIALNOŚĆ DŹWIĘKU PANELI SEA A2 B3

PANELE DŹWIĘKOCHŁONNE SEA A2

A3 B3

PANELE DŹWIĘKOCHŁONNE SEA A3 23

12 c m

12 c m

zwiększona warstwa keramzytobetonu

dodatkowe komory rezonansowe pochłaniające dźwięk

Dzięki zwiększonej warstwie keramzytu na powierzchni paneli typu A2, wzrasta współczynnik pochłanialności dźwięku.

charakterystyka pogłosowego współczynnika

a-2

αs (dB) pochłaniania dźwięku paneli SEA typu A2 1.0 0.8 0.6 0.4 0.2 0 -0.2 100

160

250

400

630

1000

1600

2500

αs (dB)

4000

Komory rezonansowe w panelach typu A3 powodują kolejny wzrost parametru pochłanialności i wynik na poziomie DLα ≥ 8 dB.

charakterystyka pogłosowego współczynnika

a-3

αs (dB) pochłaniania dźwięku paneli SEA typu A3

1.0

1.0

0.8

0.8

0.6

0.6

0.4

0.4

0.2

0.2

0

0

-0.2

-0.2

F (Hz)

zwiększona warstwa keramzytobetonu

100

160

250

400

630

1000

1600

2500

αs (dB) 1.0 0.8 0.6 0.4 0.2 0 -0.2 4000

F (Hz)


PANEL PODWALINOWY SEA ZERO

panel dźwiękochłonny o wysokości 100 cm

14.0

50.0

Wzmocniony układ zbrojenia. Waga produktu: 210 kg / m².

7.0

panel dźwiękochłonny o wysokości 100 cm

Korpus z betonu MUROTHERM SEA sprężonego PANEL ZERO splotami stalowymi.

14.0

panel dźwiękochłonny o wysokości 50 cm

4.0 4.0

S11

panel dźwiękochłonny o wysokości 100 cm

4.0

9.0

MUROTHERM SEA

3.2

panel dźwiękochłonny o wysokości 50 cm

panel dźwiękochłonny o wysokości 100 cm

System pióro-wpust uniemożliwia przesuwanie się paneli i ogranicza przenikalność dźwięku na łączeniach poziomych.

2.0

2.0

PIÓRO - WPUST SYSTEM PIÓRO-WPUST

3.2 2.0

panel dźwiękochłonny o wysokości 100 cm

4.0 2.0

24

MUROTHERM SEA PIÓRO - WPUST

panel dźwiękochłonny o wysokości 50 cm

4.0

OPTYMALNY PROCES PRODUKCJI

panel podwalinowy o wysokości 50 cm panel dźwiękochłonny o wysokości 50 cm

Zapewnienie betonowi optymalnych warunków dojrzewania w fazie produkcji podnosi jego walory mechaniczne i odpornościowe.


PARAMETRY WYMIAROWE SEA

14.0

18.0

14.0

2 2 5.0

20.0

100.0

4.0 4.0

14.0

7.0

14.0

18.0

20.0

100.0

5.0

4.0 4.0

14.0

7.0

14.0

100.0

5.0

15.0

14.0

7.0 4.0 4.0

MUROTHERM SEA PANEL A3 h100

14.0

18.0

18.0

14.0

50.0

18.0

14.0

18.0

50.0

MUROTHERM SEA PANEL A3 h50

MUROTHERM SEA PANEL A2 h100

14.0

MUROTHERM SEA PANEL A2 h50

MUROTHERM SEA PANEL A1 h100

PANEL DŹWIĘKOCHŁONNY SEA A3

14.0

HERM SEA A1 h50

PANEL DŹWIĘKOCHŁONNY SEA A2

50.0

PANEL DŹWIĘKOCHŁONNY SEA A1

4.0 4.0

A1 B3

5.0

15.0

14.0 14.0 8.0

8.0

8.0

14.0

14.0

14.0

14.0

25

5.0

4.0 4.0

A2 B3

20.0

4.0 4.0

A3 B3

2 2 5.0

20.0

Korpus z betonu sprężonego splotami stalowymi.

Korpus z betonu sprężonego splotami stalowymi.

Korpus z betonu sprężonego splotami stalowymi.

Strona pochłaniająca dźwięki pokryta warstwą keramzytobetonu uformowaną w fale.

Strona pochłaniająca dźwięki pokryta zwiększoną warstwą keramzytobetonu uformowaną w fale.

Strona pochłaniająca dźwięki pokryta zwiększoną warstwą keramzytobetonu uformowaną w fale.

Wysokość elementów 50 lub 100 cm.

Wysokość elementów 50 lub 100 cm.

Dodatkowe komory rezonansowe pochłaniające dźwięk.

Waga produktu 230 kg / m².

Waga produktu 270 kg / m².

Wysokość elementów 50 lub 100 cm. Waga produktu 250 kg / m².


26

DOBIERZ ODPOWIEDNI KOLOR I WZÓR EKRANU AKUSTYCZNEGO DO OTOCZENIA

92

Trzy kolory paneli dźwiękochłonnych w układzie regularnym ze stopniowaną krawędzią górną.

Dzięki różnym wysokościom paneli dźwiękochłonnych oraz stosowaniu przeszkleń można uzyskać estetyczny i niepowtarzalny wygląd ekranu akustycznego.

Trzy kolory paneli dźwiękochłonnych w układzie regularnym wykończonym panelem obniżonym.

Trzy kolory paneli dźwiękochłonnych w układzie nieregularnym z wkomponowanym panelem podwalinowym i przeszkleniami poziomymi.

Trzy kolory paneli dźwiękochłonnych w układzie nieregularnym z wkomponowanym panelem obniżonym i barwnymi słupami nośnymi.

Trzy kolory paneli dźwiękochłonnych w układzie nieregularnym z przeszkleniami szczytowymi, wkomponowanym panelem o mniejszej wysokości i słupach nośnych w kontrastującym kolorze.

Trzy kolory paneli dźwiękochłonnych w układzie nieregularnym z przeszkleniami pionowymi i słupami nośnymi w barwie paneli.


INDYWIDUALNY DOBÓR KOLORU SEA

Panele SEA mogą być barwione w dowolnym kolorze za pomocą różnych technik. Kombinacja kolorów i wysokości paneli pozwala uzyskiwać estetyczne zestawienia i sprawiać, że każda droga może zyskać indywidualny charakter.

27

zielone ekrany w agl omeracji miejskiej

barwne kombinacje paneli


MODUŁOWE ŚCIANY DŹWIĘKOIZOLACYJNE

ów estetyczne kombinacje kolor

możliwość obsadzen ia zielenią


DOSKONAŁE PARAMETRY IZOLACJI AKUSTYCZNEJ Ściany dźwiękochłonne z modułów MSD wykazują dobre właściwości w zakresie izolacyjności akustycznej dzięki dużej masie elementów i specyficznej fakturze powierzchni keramzytobetonu.

STABILNE I ODPORNE Keramzytobetonowe elementy są odporne na uderzenia kamieniami i inne uszkodzenia mechaniczne, mogące zaistnieć w pobliżu ciągów komunikacyjnych.

ODPORNOŚĆ NA EKSTREMALNE WARUNKI POGODOWE Keramzytobeton użyty do produkcji elementów spełnia wysokie normy odporności na przemarzanie.

MODUŁOWE ROZWIĄZANIE MSD

MODUŁOWE ŚCIANY DŹWIĘKOCHŁONNE MSD MONTAŻ BEZ UŻYCIA ZAPRAWY Keramzytobetonowe kształtki układane są bez użycia zaprawy, co ułatwia montaż i ewentualny demontaż ściany.

MONTAŻ BEZ DŹWIGU Relatywnie lekkie keramzytobetonowe elementy umożliwiają montaż ścian bez użycia dźwigu.

ŁĄCZENIE NA PIÓRO - WPUST Elementy ścian ERGO i GEO łączone są metodą pióro-wpust, co podnosi stabilność konstrukcji.

ZIELONE ŚCIANY MSD

Modułowe ściany złożone z gazonów stanowią praktyczne rozwiązanie chroniące przed hałasem komunikacyjnym w aglomeracjach miejskich. Kształt elementów umożliwia obsadzenie ścian zielenią, dzięki czemu z czasem wtapiają się w otoczenie. W ofercie znajdują się 3 typy elementów oferowanych w trzech kolorach, co umożliwia stworzenie indywidualnego projektu i dostosowanie ścian do otoczenia. 29


30

Odpowiednio dobierając komponenty i kolory można uzyskać ciekawe i niepowtarzalne układy ścian. Bezzaprawowy system ułatwia szybki i sprawny montaż.


GEO

BOTANIK

PRODUKTY MSD

ERGO

31 66 63

20

20

30

40

60

53.5

46

Dzięki systemowi trapezowych zamków budowa ścian o stabilnej konstrukcji jest bardzo łatwa w wykonaniu. Szybki mechaniczny montaż możliwy jest przy zastosowaniu specjalnego chwytaka. Masa gotowej ściany z elementów ERGO wynosi 380 kg / m².

Prosty kształt elementów o profilowanych krawędziach umożliwia tworzenie ciekawych kompozycji układu ścian. Masa gotowej ściany z elementów GEO wynosi 320 kg / m².

Profil oparty na planie okręgu ułatwia uzyskanie niewielkich łuków bez obniżenia stabilności konstrukcji. Masa gotowej ściany z elementów BOTANIK wynosi 340 kg / m².

ilość elementów warstwa / paleta

waga elementu [kg]

waga palety [kg]

ilość elementów warstwa / paleta

waga elementu [kg]

waga palety [kg]

ilość elementów warstwa / paleta

waga elementu [kg]

waga palety [kg]

4 / 12

65

780

4 / 16

50

800

5 / 20

40

800

czerwony

grafitowy

szary

czerwony

grafitowy

szary

czerwony

grafitowy

szary


1 miejsce

w wyścigu o najwyższą jakość TECHNOLOGIA OPTYMALNEGO DOJRZEWANIA BETONU

POZBRUK jest jedyną na polskim rynku firmą, która wdrożyła rozbudowany pakiet technologii zabezpieczenia i wykończenia produktów z betonu. Najnowocześniejsze urządzenia i specjalistyczne linie produkcyjne pozwalają na produkcję prefabrykatów charakteryzujących się najwyższą i niezmienną jakością.

TECHNOLOGIA HYDROFOBIZACJI STRUKTURY BETONU TECHNOLOGIA KONTROLOWANEGO BARWIENIA BETONU

Dzięki unikalnej skali rozwoju parku maszynowego przeznaczonego do formowania i obróbki betonu możliwe jest tworzenie elementów o niestandardowych kształtach oraz sposobach wykończenia. TECHNOLOGIA ZABEZPIECZENIA POWIERZCHNI BETONU

Precyzyjna kontrola barwy oraz rodzaju powierzchni elementów umożliwia ich dostosowanie do wizji projektanta lub istniejącego otoczenia.

32

TECHNOLOGIA BETONU PRZEPUSZCZAJĄCEGO ŚWIATŁO TECHNOLOGIA BETONU ELIMINUJĄCEGO ZANIECZYSZCZENIA ATMOSFERY

UNIKALNY potencjał technologiczny

POZBRUK PROGRAM • MUROTHERM  

program produkcji 2013 • zakres MUROTHERM