Powered By Nature

Page 1

POWERED BY

NATURE

Hvorfor blir vi syke og hva m책 egentlig til for 책 forebygge og reversere sykdom?


2


Powered by nature Bruksanvisning for kroppen

Boken vil gi deg innsikt i hvordan alle elementer i naturen påvirker kroppen. Når du har lest alt og forstått alt, vil du skjønne at det egentlig er utrolig enkelt å forebygge og reversere sykdom.

3


Jeg dediserer boken til verdens barn og h책per at en vakker dag vil fornuften seire over ego og gr책dighet.

4


Det viktigste du må vite er følgende: Det finnes ingen medisin eller behandlingsform som leger noe som helst. Det eneste som er i stand til å lege er kroppen selv, men kun så lenge forholdene ligger til rette og vi følger de universelle naturlover! Om du kun fulgte naturens prinsipper og ga kroppen din det den trenger i ca. 30-90 dager, så vil du ha forebygget og reversert det aller meste av sykdom og helserelaterte plager!

Eliminering av symptomer ved hjelp av syntetiske midler er ikke ensbetydende med eliminering av sykdom.

Kroppens celler har 5 fysiske behov: Oksygen, vann, næring, sollys og jordkontakt Jeg kommer til å gjenta dette flere ganger i boken da det er nøkkelen til normal god helse uten sykdom.

5


© 2012 Inception Publishing Powered by nature ISBN: 978-82-999159-0-8 Tekst & Layout Inception Publishing / Tormod Holt www.poweredbynature.info

Det skriftlige og visuelle innholdet i denne boken er beskyttet av opphavsrett. Du kan ikke reprodusere artikler på nettet eller i trykksaker uten først å innhente skriftlig tillatelse.

6


Forord Hvert tema jeg berører i denne boken kan utdypes i det uendelige. Det jeg i all hovedsak tar for meg her, er de viktigste elementene i de universelle naturlover som styrer og regulerer kroppen vår. Jeg vil oppfordre alle til å utforske og innhente enda mer informasjon på hvert enkelt tema for å øke bevisstheten og kunnskapen rundt alle faktorer. Hvert tema spiller inn på din totale helsetilstand. Det har tatt meg mange år å se den store sammenhengen, så ikke forvent at du ser sammenhengen med en gang. De universelle naturlover er de eneste lovene du ikke kan bryte uten at det får fatale følger for din helse. Alle andre lover er skapt av mennesker, noen er demokratiske og valgt av folket, andre er kjøpt og betalt av kapitalistiske krefter. Flere av de kjøpte lovene hindrer oss i å følge de universelle naturlovene. Om og når du opplever det, så vil jeg oppfordre deg til å følge naturlovene, da det er de eneste lover vi egentlig må svare for. Om du kunne velge å ha god helse og ikke bli syk, hva hadde du valgt? Du har kanskje hørt at det er genetisk betinget hvilke sykdommer og plager du vil få? Ny forskning viser at dette er helt feil, det er kun miljøet i og rundt cellene i kroppen vår som bestemmer slike utfall. Hvordan du lever i forhold til kosthold, følelser, tanker og nærværet til naturens elementer, er det viktigste og den utslagsgivende faktoren om du skal kunne reversere eller forebygge sykdom. Det er du og bare du som kan gjøre noe med dette; verdens beste lege er din egen kropp. Men du må samarbeide med den. IKKE OVERLAT ANSVARET FOR DIN EGEN ELLER DINE BARNS HELSE TIL LEGEN ELLER ANDRE. ALDRI…

Når du forstår hva sykdom egentlig handler om … Når du forstår at kroppen er satt sammen av celler og hvilke kriterier disse har for å kunne virke slik de skal ... Først da forstår du at det er lik fremgangsmåte for reversering og forebygging uansett hva det feiler deg eller det du ikke ønsker å få av helserelaterte problemer og sykdom. Sykdom er menneskeskapt, og når vi fjerner oss fra naturens prinsipper vil kroppens evne til selvhelbredelse bli alvorlig svekket. Verden er i stor endring og mange store forandringer tvinger seg frem i takt med at folk får større kunnskap om helse og hvilke elementer som virkelig teller. Behovet for store forandringer i helsepolitikken er en helt avgjørende faktor for vårt samfunn. Det vil på sikt ikke være mulig å holde på slik vi har gjort det til nå. Med et velfungerende og optimalt helsevesen så ville vi ikke hatt behov for å utvide trygdetjenestene. Om vi var på rett veg med tanke på sykdomsforebygging og helbredelse, så ville det vært normalt å trappe ned på trygdeytelser. Men her er vi tydeligvis på helt feil spor. Som et levende bevis på det kan vi bare se på alle disse gigantiske NAV byggene som dukker opp i alle større byer. Skammens hus kan vi vel kalle dette, de står som en bauta over en totalt feilslått helsepolitikk. Om alt virkelig gikk rette vegen så skulle disse byggene blitt mindre og mindre. Så jeg ser på disse monumentene som et skrekkeksempel på hvordan det går når man ikke følger naturens lover og hvor penger og profitt er den styrende faktor. Den store revolusjonen som er i anmarsj, er det folket selv som står for. Det nytter ikke å holde ting skjult lenger med alle de sosiale medier som nå finnes. Vi er alle en del av forandringen, og alle burde være med å bidra så godt de kan slik at forandringene går så raskt som mulig.

7


Innhold Side 10 Hvorfor eksisterer denne boken? Er det rart man begynner å lure? 16 Tenk enkelt 18 Hvor begynner man? 20 Den magiske pillen 21 Hjertehelse 22 Kreft 26 AD/HD 32 40 Sannheter - Løgner og spesialister Forskning og vitenskap 41 42 Noen få ord om vestlig medisin Legemidler, en alternativ behandlingsform 43 Hva er problemet? 46 47 Hvorfor er det et problem? Hva er egentlig sykdom? 48 50 Barna blir nå i stadig større grad født syke Vi står overfor enorme utfordringer 51 De enkle løsninger først 53

Det viktigste kapittelet

Hva handler det egenlig om

8

54


Bli med på en liten runde i kroppen 66 Cellen er en fantastisk fabrikk 67 Vår elektromagnetiske kropp 69 Energien i celler 71 Kostrelaterte årsaker til cellulær ubalanse 72 76 Ioner er essensielt for alt liv pH-balansen avgjør din helsetilstand 82

De fem elementære elementer Oksygen 102 Vann 108 Energi/ Næring 134 Sollys 166 Jorden 178 Elektromagnetisk stråling 186 Vår forgiftede verden 190

9


Hvorfor eksisterer denne boken?

10

Jeg har levd en stund og har opplevd en del ting som har fått meg til å tenke etter om alt her i verden er slik det virkelig fremstår. Jeg hadde ikke vært den jeg er i dag uten slike opplevelser. Det har vært tider med mye motgang, som når det sto på virket urettferdig og vanskelig. Jeg kan i dag se tilbake på dette med en forståelse om at dette var nødvendig for å gi meg den innsikten og forståelsen jeg har i dag. Jeg har også vært så heldig å få en rekke bekreftelser på at det finnes et liv både før fødselen og etter døden. Jeg har også bekreftelser på at vi ikke er alene i universet. Slike ting gjør at man får et helt annet perspektiv på ting og ser ting på en litt annen måte. En ting er å tro, det er noe helt annet å vite...

Her ble jeg fortalt den ene historien mer hårreisende enn den andre fra terapeuter og andre ildsjeler som jobbet for å hjelpe mennesker. På bakgrunn av mine egne erfaringer hadde jeg ingen problemer med å tro at dette kunne være sant.

Hadde jeg ikke hatt mange slike opplevelser, så hadde jeg hatt vanskeligheter med å tro på historiene jeg fikk høre om helsevesen, legemiddelindustrien og deres metoder når jeg begynte å bevege meg inn i helseverdenen.

Hva er egentlig viktig her i verden? Hva lever du for? kan du fortelle det med ett ord?

Mange har jobbet iherdig i mange år for å forsøke å påvirke og forandre helsetilbudet for å gi flest mulig mennesker mulighet til å bli friske. Men alle sier det samme, dette er umulig, man kommer ingen vei, ingen politikere tør, vil eller har muligheter til å gjøre de nødvendige forandringer som må til for å bedre det generelle helsetilbudet. Det er på høy tid vi forsøker å gjøre noe med dette alle sammen i fellesskap.


Hvorfor har jeg engasjert meg i mennesker og helse? Noe av det jeg liker minst er urettferdighet og uærlighet, det er vel noe av det jeg reagerer sterkest på. Om vi ser rundt oss er det ikke akkurat mangel på det her i verden. Det er også grunnen til at jeg har brukt all min tid på å forsøke å forstå hvorfor ting er slik de er. Dette har ført meg på en spennende reise rundt om kring i hele verden. Jeg er nysgjerrig og skal vite hvorfor og hvordan ting henger sammen. Dette har ikke kun handlet om helse, det gjelder flere ting jeg setter spørsmålstegn ved. Det er mye vi ikke får vite om gjennom media. Det er en rekke saker som ikke skal frem i dagens lys, virker det som.

Puma Punku Et eksempel her er ruiner fra blant annet Bolivia. Her er det en plass som kalles Puma Punku. Disse ruinene er estimert til å være ca. 15 000. til 20 000. år gamle. Det vil si lenge før det som betegnes som steinalderen. Disse ruinene består av steiner som i noen tilfeller kan veie helt opp til 600 tonn! De er fullstendig perfekte i vinkler og overflate. Men det som virker mest oppsiktsvekkende er spor etter kjerneboring i større hull. Om man ser på et hull i en sten som er boret ut i dag med moderne teknologi og sammenlikner med de man finner her, så er de helt like! Det er også 5-6 millimeter store hull rett igjennom flere steiner. Dette får man ikke hugget ut ved hjelp av en kulestein! Om slike ting ble tatt alvorlig, så ville vi måtte skrive om historien fullstendig, men det er det mange som ikke ønsker. Du finner mye om dette på nettet.

Er disse virkelig blitt produsert ved hjelp av kun en kulestein som verktøy! Disse to eksemplene du ser her er svært enkle i sin utforming. Søk opp Puma Punku på nett og se resten av ruinene så skjønner du hva jeg mener.

11


Et annet fenomen som er litt spesielt er alle disse spiralene som dukker opp p책 himmelen rundt omkring i verden n책. Bildet du ser her er tatt av fotograf Odd Magne Haugen i Altaposten. Denne spiralen ble sett av tusenvis av mennesker over Nord-Norge i desember 2009. Det er ingen som har kunnet forklare hva dette er. Det har i de siste 책r dukket opp flere slike spiraler rundt omkring i verden. Det som er litt spennende er at man i alle eldre kulturer har tegnet spiraler. Det finnes helleristninger av spiraler som er tusenvis av 책r gamle over hele verden. Kan de ha sett det samme fenomenet?

12


13


Jeg trodde i starten at det fantes tusenvis av forskjellige sykdommer som alle måtte behandles på hver sin måte, dette skulle vise seg å være helt feil! Mitt første steg inn i helseverdenen Det som egentlig startet hele denne lange reisen var mitt første møte med noe som kalles et Quaver Phase energy spa. Dette er et system som blant annet skal hjelpe kroppen med å bli kvitt opphopede giftstoffer. Men det skulle vise seg at det gjorde mye mer enn bare dette. Jeg har alltid vært åpen for det meste og avfeier ingen ting før det er grundig undersøkt. Jeg hadde i starten ikke så veldig tro på disse systemene da en kunne lese om både fordeler og ulemper ved disse. Akkurat disse systemene var klasset og godkjent som medisinsk utstyr og hadde dokumentert effekt på en rekke helseplager. Jeg ville derfor selv forsøke å finne ut om disse systemene kunne ha noen positiv virkning på helsen til folk. Etter flere forsøk merket jeg selv at det skjedde positive ting, jeg fikk mer energi og følte meg mer våken og lettere i kroppen. Nå har jeg ikke vært syk eller plaget med noen spesielle problemer, så dette var vel det jeg kunne sette fingeren på etter å ha brukt systemet en stund. Det som fikk meg til å reagere, var det som skjedde med andre mennesker som var syke. Det kom tilbakemeldinger på mange forskjellige sykdomstilstander som hadde bedret seg. Folk med ME rapporterte at de ble radikalt mye bedre på kort tid. Psoreasis ble leget etter ganske kort tid. Det samme gjalt giktplager, smerter, stoffskifteproblemer, bare for å nevne noen få tilbakemeldinger. Hvordan dette hang sammen hadde jeg ingen anelse om, men at det hjalp folk med all verdens problemer ble etter hvert helt klart. I min søken etter svar på hvorfor det virket positivt inn på så mange forskjellige problemer, hadde jeg også mye kontakt med produsenten av systemene. De ga meg mange svar, men ingen jeg følte var gode nok. Etter en stund sendte de meg videre til en forsker i England som satt inne med mye informasjon. Han satte meg også i kontakt med andre som også hadde veldig gode kunnskaper og nyttig informasjon om hvordan kroppens prosesser virket. Jeg leste og studerte snart døgnet rundt og oppsøkte spesialister og forskere over hele verden.

14

Etter hvert begynte jeg å se en sammenheng mellom flere elementer. Det gikk opp for meg at det finnes kun en sykdom, og det er celler i ubalanse. Enten mangler de et essensielt element eller de er overbelastet med giftstoffer. Etter hvert som jeg lærte mer, ble det enklere og enklere å forklare for folk hvordan ting hang sammen og hva som måtte være på plass for å kunne reversere sykdom. Jeg fikk etter hvert så mange positive tilbakemeldinger fra syke mennesker som var oppgitte av leger og spesialister at jeg begynte å spørre meg selv om hva som var galt med vårt helsevesen! Hvordan kunne jeg, uten utdannelse innen helse, gi syke folk råd som gjorde at de ble bedre eller helt friske? Var ikke dette en jobb for helsevesenet? Hvorfor fikk de ingen hjelp, og hva er galt når det jeg forteller folk viser seg å virke bedre enn det legen deres anbefaler? En annen ting jeg spurte meg selv om, var: Hvorfor brukte ikke flere leger disse systemene om de var så bra? Historiene fra nesten alle de jeg var i kontakt med var ganske like. De hadde gradvis blitt syke, brukt en masse forskjellige medisiner, men helsen ble bare dårligere. De fleste fikk til slutt beskjed fra legen om at det dessverre ikke var noe mer å gjøre. De hadde prøvd ut det som var av medisiner uten at det hjalp. Noen innfinner seg med dette og setter seg ned og visner bort, mens andre begynner å søke etter hjelp andre steder. Det var stort sett slike mennesker som tok kontakt med meg i starten. Mange var selvfølgelig skeptiske til om det jeg fortalte faktisk kunne ha noen virkning. Etter hvert valgte jeg å gi alle som var villige til å følge mine råd og gjøre de grep jeg mente måtte til for å bedre helsen, en 100 % fornøydgaranti eller alle pengene tilbake. Ved å tilby dette var det langt flere som var villige til å gjøre et forsøk.

Resultatet av alle disse forsøkene og tusenvis av systemer ut på markedet er en av grunnene til at jeg nå velger å bruke resten av mitt liv til å kaste lys over den totalt feilslåtte helsepolitikken som føres i den vestlige del av verden.


En verden i forandring

Godt sagt

Jeg håper å kunne hjelpe flest mulig til å forstå sammenhengen mellom alle de faktorer som spiller inn på om du har en god eller dårlig helse. De elementer og fakta som legges frem i denne boken vil være en del av grunnlaget for et nytt helsetilbud i nær fremtid.

Som en kjent lege på et stort sykehus her i Norge sa til meg: Vi har sykdom i familien som konservativ medisin ikke kan gjøre noe med. Men ved hjelp av dine systemer og programmer så begynner nå ting å rette seg. Bare så synd det ikke nytter å få dette inn i det offentlige helsetilbudet. Det er drevet av profitt og ikke fornuft.

Det jeg forklarer her er enkle ting de aller fleste på egen hånd vil klare å gjennomføre uten hjelp fra noen. Dette er ikke en bok om alternativ medisin, kun en oversikt over det som må være på plass for at kroppen skal kunne fungere normalt.

Bedrevitere og verdensmestre Jeg er fullstendig klar over at boken kommer til å møte massiv motstand fra bedrevitere og verdensmestre som ikke tør se fakta i øynene. Det vil alltid finnes de som ønsker å motarbeide fakta og naturens overlegne kraft og energi i den hensikt å enten berike seg selv eller selskapet man jobber for. Når det er nevnt så finnes det en rekke grupperinger som er betalt av legemiddelindustrien for å så tvil om og latterliggjøre naturlige behandlingsformer. Disse spammer nettsider som omhandler naturlige tiltak for helse. Deres heltidsjobb er å infiltrere og skrive inn i debattfora kun for å så tvil og skape splid. Det finnes flere slike aktører innen det som kalles skepsisnettverkene, her er det enkeltpersoner som mottar store summer hvert år fra industrien. Så vær ytterst kritisk til de som hevder at naturen og naturlige behandlingskonsepter ikke har noe for seg. Enten er de kunnskapsløse, eller de er betalt for å ytre sine feilaktige påstander.

Barneskolen Det som nevnes i boken her vil i fremtiden inngå som en naturlig del av opplæring allerede på barneskolen. Boken er på ingen måte det komplette svaret på alt, jeg kan ikke alt. Jeg kan litt om mye og har tilegnet meg informasjon og lærdom ved å studere i tusenvis av timer. Og har ved hjelp av svært enkle naturlige elementer og tiltak fått mennesker på rett veg til bedre helse.

Ta ansvar selv Vi som nasjon har rett og slett ikke råd til å overlate ansvaret for vår helse til utenlandske interesser slik det er nå. Vi må ta tak i dette selv, og vi har alle et ansvar for at denne forandringen skjer så raskt som mulig. Skal vi få til det så må vi sette ned foten og være kritiske når det øses ut milliarder fra statskassen til syntetiske legemidler. Slik det er i Norge nå så har staten på en måte solgt helsen vår. Man får ikke et godt helsevesen når de som produserer medisin skal være helserådgivere. Denne boken er mitt bidrag for å påskynde de nødvendige forandringer. Det skjer kanskje ikke radikale forandringer i min tid, men det er å håpe at flest mulig barn får tilgang til informasjonen i boken. På denne måten vil de være med på å forandre verden i riktig retning.

" Husk du ser ikke lenger enn du tenker"

15


Er det rart man begynner å lure?

Menneskerasen anses som den høyeste form for liv på denne planeten. Hvordan er det da mulig at vi finner den største forekomsten av sykdom blant denne rasen i moderne tid? Om vi snur oss tilbake og ser på historien så kan vi se at sykdommer blant mennesker har økt i epidemisk omfang. Vi skulle teoretisk sett blitt klokere og hatt en utvidet kunnskap slik at de få sykdommer og problemer vi opp gjennom historien har hatt, burde vært borte nå med all den viten vi sitter på.

16


Hvorfor har ikke mennesker og ville dyr som lever i pakt med naturen, sykdommer som kreft, høyt blodtrykk, stoffskifteproblemer, psykiske problemer, allergier, diabetes, AD/HD og tusenvis av andre alvorlige lidelser og problemer? Hvorfor er det ca. 98 % mer sykdom blant oss som lever et moderne liv i forhold til de som lever det vi kaller et primitivt liv ? Kan det vÌre at vi har oversett noe helt fundamentalt og beveget oss i feil retning?

17


Tenk enkelt! Er du bekymret for å bli syk? Man blir ikke plutselig syk, dette er noe som utvikler seg over tid. Når nok er nok sier kroppen ifra og sender et varselsignal, som oftest i form av smerte, tretthet, sykdoms symptomer etc. Dette er kroppens varselsignal om at noe er galt og at noe må gjøres. Verden har gått videre, men dagens konservative skolemedisin har stått så å si stille. Den tviholder på sin hypotese om at kjemiske og syntetiske stoffer som overstyrer kroppens naturlige biokjemiske prosesser er det beste for å lindre sykdomsbilder. Ifølge nyere forskning er dette helt feil.

Kanskje sliter du med et kronisk fordøyelsesproblem, et ”svakt hjerte”, diabetes, kronisk tretthet, fibromyalgi, MS, gikt, allergi, astma, høyt blodtrykk, sure oppstøt, kreft, nattsvette, ustabilt blodsukker, hormon-problemer, lavt stoffskifte, høyt stoffskifte, hetetokter, søvn-problemer, humørsvingninger, AD/HD, konsentrasjonsproblemer, leggkramper, migrene, betennelser eller en kryssreaksjon med bivirkninger av kombinasjonen av alle medisinene du tar?

Skal vi fortsette å stange hodet i veggen i en blindvei, eller skal vi komme oss videre i en annen retning ? 18


For å forsøke å tenke enkelt og annerledes skal du tenke litt over dette! Om vi snur oss rundt og ser ut i naturen og ser hvordan ville dyr lever, så kan vi resonnere litt. Hva gjør ville dyr, hva gjør vi! Er det noen forskjell og hva gjør vi mennesker annerledes? Ville dyr har direkte kontakt med bakken 24 timer i døgnet. Ville dyr drikker vitalt levende vann. Ville dyr spiser helt fersk mat full av livsenergi. Ville dyr får sollys direkte på kroppen. Ville dyr puster inn vital luft full av negative ioner. Ville dyr er i bevegelse. Ville dyr bekymrer seg ikke over regninger og uvesentlige ting. Ville dyr blir ikke utsatt for elektromagnetisk stråling på lik linje med mennesker. Det handler om tilførsel av energi, det handler om elektrisitet og nærværet til naturen!

En sykdomsfri tilværelse En sykdomsfri tilværelse med god helse er ikke så komplisert som man kanskje tror det er. Det enkle er ofte det beste, og følger man naturlover og enkle biologiske regler er det slettes ikke komplisert å holde seg frisk eller bli frisk fra de fleste sykdommer. Men man må ta ansvar selv og tilføre kroppen kun det den trenger. Det er det ingen lege som kan gjøre for deg. Dette må du passe på selv. Det er kun du som er ansvarlig for dette. Du er den eneste som kjenner godt nok til livet ditt for å kunne gjøre de nødvendige forandringer som skal til. Formålet med boken er å forsøke å forklare på en enkel måte det faktum at verdens beste lege egentlig er kroppen din. Kroppen har millioner av års erfaring og kjenner til alle elementer og hvordan alt fungerer. Legevitenskapen kjenner kun til en brøkdel av alle prosesser i kroppen, og det å skulle manipulere disse prosessene med legemidler går stort sett galt.

Svaret på de fleste helseproblemer ligger rett opp i dagen, og nyere forskning har vist at kroppen virker på en helt annen måte enn det man antok den gangen dagens skolemedisin ble utviklet. Vi er skapt selvhelbredende fra naturens side. Slik har det alltid vært, og slik vil det alltid være. Kroppen ordner det meste på egen hånd om vi bare legger forholdene til rette for nettopp det. Mer komplisert enn dette er det egentlig ikke. Men det er en del fundamentale ting som må være på plass for at dette skal kunne skje. En kan ikke forvente at en unik maskin skal kunne fungere problemfritt i alle år, uten at man tar hensyn til hvilket drivstoff den får og hvilke forhold den må arbeide under.

La kroppen ordne opp selv, det klarer den fint. Men den er avhengig av at du samarbeider med den og legger forholdene til rette og gir den det den trenger for å kunne fungere optimalt.

19


Hvor begynner man? Har vi blitt lurt?

Dødelige bivirkninger

Informasjonen du får i boken har du sikkert aldri hørt om fra legen din tidligere. Det er en enkel og god grunn til det. En lege har i snitt kun 12 timers lære om ernæring under hele sin lange utdannelse. Det er ikke legen sin skyld, det er den etablerte medisinindustrien som i stor grad dikterer hvordan legeutdannelsen er lagt opp. Jeg tviler ikke på at de som velger å utdanne seg til leger har gode hensikter og ønsker å bidra til å hjelpe folk. Men slik denne utdannelsen er lagt opp i dag, blir en lege egentlig kun en salgsrepresentant for legemiddelindustrien.

Dette er tittelen på en bok skrevet av John Virapen. Han var sist daglig leder for legemiddelfirmaet Eli Lilly & Company i Sverige. I boken beskriver han hvordan han måtte bestikke leger for å få legemidler ut på markedet. Han forteller om juks med forskningsrapporter i forbindelse med testing av legemidler.

Jeg vil gå så langt å påstå at legene blir grundig lurt, det har jeg også flere ganger fått bekreftet fra leger som føler seg nettopp lurt av systemet. Man blir lært opp til å holde seg godt innenfor rammene som dikteres av industrien, man skal ikke tenke selv eller gå utenfor disse rammene. Noen ganger i livstruende situasjoner er det selvfølgelig påkrevd å bruke medisin. Men ikke som del av et helsetilbud. Denne industrien er selvfølgelig interessert i å tjene penger, de bryr seg ikke om min eller din helse. Man tjener ikke penger på friske folk, så forebygging av sykdom jobbes det ikke med. Slik informasjon holdes tilbake og det virker som om de gjør alt de kan i sin makt for å feilinformere og holde relevant informasjon tilbake. Det er skrevet mange bøker om dette, og det kommer stadig ut ny informasjon om legemiddelindustriens kyniske arbeidsmetoder. Heldigvis så hopper flere leger av denne dødskarusellen og engasjerer seg i naturlig behandling og tilrettelegging. Bare de siste årene har flere høytstående personer i legemiddelindustrien også hoppet av denne dødskarusellen, årsaken har vært at de har fått et snev av samvittighet. Flere har skrevet bøker og reiser rundt og holder foredrag, dette er både skremmende og interessant. Denne industrien vil forsvinne og nye naturlige fremgangsmåter som forebygging og reversering av sykdom vil overta, det er det ikke tvil om.

20

Hensikten med boken er å få sannheten om denne industrien ut til folket. Han var selv med på å bestikke svenske myndigheter for å få innført lykkepillen Prozac, som med sine bivirkninger har ført med seg utallige selvmord, drap og depresjoner. Boken er svært viktig å lese for de som fremdeles har tiltro til at medisiner løser alle problemer. Det mange ikke er klar over, er alle rettssaker i forbindelse med legemidler og vaksiner. Slike nyheter kommer ikke frem i nyhetsbildet via de store, kjente aktørene. Men det finnes lett tilgjengelig for de som søker slik informasjon. En vakker dag vil de aller fleste syntetiske legemidler og vaksiner bli sjaltet ut. Frem til det skjer er det enormt viktig å stå i mot presset fra legemiddelindustrien. Man kan selvfølgelig være helt uenig i det jeg skriver her, det er greit, det. Mitt svar på det er at sannheten er en helt annen enn det du har fått servert via mediene. Sett deg inn i problematikken så får du selv se at ting ikke er helt som de burde være.


Den magiske pillen!

Når det kommer til medisiner eller tilskudd så ser folk etter den magiske pillen – den pillen som får smerten eller sykdommen til å forsvinne uten at de selv behøver å forandre noe i dietten eller livsstilen sin. Det de virkelig ønsker er å få noe gjort uten at de selv trenger å delta, og enda viktigere, at dette vil tillate at de fortsetter sin selvødeleggende livsstil med feil ernæring, ingen mosjon og uten kontakt med elementene i naturen.

Så hvordan skal du vite hva som virker og hva som ikke virker? Les alt du kommer over om helse, hvordan virker egentlig kroppen, hva er den bygget opp av? Hva er egentlig kriteriene for at den skal virke… Still spørsmål, let etter relevant informasjon på nettet, les forskningsrapporter fra uavhengige instanser.

De sier: Ikke fortvil, vi helbreder deg!

Let opp statistikker og legg to og to sammen, forsk selv og tilegn deg all relevant informasjon rundt din sykdom eller problem. Da vil du fort forstå at det er 100 % opp til deg selv om du ønsker å forebygge eller reversere sykdom.

Livsstilen din har ingenting å gjøre med sykdommen din – det er genetisk!

På denne måten vil du ikke bare kunne hjelpe deg selv, men også alle du er glad i og bryr deg om.

Du har ikke noe ansvar for din egen helse – bare overlat dette til oss! Alt du trenger å gjøre er å ta disse pillene 5 ganger om dagen, og skadene etter mange års feilernæring og konsekvensene ved fraværet av kontakt med elementene i naturen vil bare forsvinne!

Så mitt beste råd er: Stol ikke på noen andre enn deg selv i helsespørsmål.

Legemiddelindustrien legger sin markedsføring akkurat opp mot dette;

Helsesystemet i den vestlige del av verden fungerer overhodet ikke. Flere og flere mennesker forlater vanlig skolemedisin til fordel for naturlige metoder som jobber med kroppen – ikke mot den. Men så; innenfor det man for øyeblikket kaller alternativ medisin er det igjen en rekke falske påstander og overdrivelser.

For å få en visuell tilstandsrapport om helsen din vil jeg på det sterkeste anbefale deg å dra til noen som driver med blodanalyser. Dette er ikke som en vanlig blodprøve som egentlig sier svært lite om tingenes tilstand. Med en blodanalyse ser man levende blodceller og alt annet som er i blodet. Man ser også alt som ikke skal være der. Ved å gjøre dette er det kanskje enklere å gjøre de grep som må til for å gjøre forandringer i hverdagen.

21


Hjertehelse Det er ikke mulig eller nødvendig å begynne å liste opp alle sykdommer som finnes og beskrive dem i detalj. De aller fleste problemer kommer som et resultat av det som er skrevet i boken her. Følger man enkle naturlover og lever slik vi er ment å gjøre, så vil sykdom være nesten ukjent. Men jeg vil bare nevne litt om hjerteproblemer og kreft siden dette er noe de fleste blir berørt av. Det er mange forskjellige statistikker på dødsårsaker, hjerteproblemer er som oftest nummer en.

22

Etter dette kommer kreft, og tredje årsak er visstnok riktig foreskrevet og bruk av legemidler. Det kan vel derfor virke som et klokt valg å gjøre hva en kan for å styre klar av disse tre faktorer. De aller fleste livsstilsykdommer er startfasen på de tre mest dødelige faktorer. Så dersom du begynner å få helseproblemer kan det være lurt å gjøre tiltak og få reversert dette før det kommer for langt og resulterer i at du må bruke medisiner.


Hjertehelse

Hjertesykdommer Det er flere former for hjertesykdommer. Hovedproblemet er oppbygging av plakk og belegg på innsiden av blodårene. Dette forhindrer blodgjennomstrømmingen og vil på sikt kunne gi deg hjerteinfarkt, slag og blodpropp, samt en rekke andre problemer. Det er flere årsaker til at årene tetter seg.

Når årene blir stive og ikke lenger utvider seg, får man større belastning på hjertet. Hjertesykdom kan gi seg utslag i flere tilstander, koronarsykdom og hjerteinfarkt, slag og perifer arteriell sykdom. Stedene der plakk og forkalkning dannes er oftest i koronararteriene i hjertet, carotisarteriene i nakken og arteriene i benet.

Ved aterosklerose (åreforkalkning) blir det normalt velbalanserte samspillet mellom blodstrømmen og blodårene forstyrret. Dette fører til en aktivering av blodplater som blir klebrige og fester seg til blodårene. Det fører også til aktivering av hvite blodceller (leukocytter) som slipper ut skadelige stoffer (cytokiner) som forårsaker betennelse og celleskader. Disse skadelige stoffene samler seg opp i den vaskulære veggen, forårsaker oksidativ modifisering av kolesterol.

Kolesterolsenkende medisiner

Dette forårsaker betennelse i arterieveggen som igjen innleder til avsetning av oksiderte lipider og kolesterol, samt forkalkning. Forkalkninger fører igjen til at blodårene blir stive. Når man er ung og rask uten forkalkninger, vil blodårene utvide seg når hjertet slår et slag. Dette gjør at hjertet ikke får for stor motstand og at hjertet rekker å hvile mellom hvert slag.

Det at kolesterol forårsaker forkalkninger og hjerteproblemer er en hypotese. Det er jo en årsak til at kolesterolet fester seg. Kolesterolet beskytter bl.a. blodårene mot betennelser. Det å fjerne kolesterolet hjelper derfor ikke. Det vil på sikt bare gjøre skaden større. Statiner som er et av verdens mestselgende legemidler er svært skadelig, noe industrien forsøker å dekke over så godt de kan. Går du på slike medisiner så bør du for din egen del lese boken «Det store kolesterol bedraget» av den Engelske forskeren og legen Malcolm Kendrick. Han påviser at statiner ikke reduserer hjerte- og karsykdommer. Fakta er at disse utgjør en stor fare og vil gi en rekke uheldige virkninger.

23


Hjertehelse

Betennelser Det er flere årsaker til blokkeringer av blodårene. To av årsakene er betennelser og lav pH i blodet. Betennelser forårsakes av at kroppen vår ikke er konstruert til å konsumere den maten vi spiser i dag. Uten betennelser i blodårene vil ikke kolesterol feste seg like lett i åreveggen. Kolesterol er ikke årsaken, men et symptom. Årsaken til kronisk betennelse i selve åreveggen kommer stort sett fra raske karbohydrater, alt som får blodsukkeret til å stige raskt slik som brød, bakervarer, pasta og alle bearbeidede matvarer som inneholder sukker og mel. Når blodsukkeret stiger raskt produserer bukspyttkjertelen insulin. Hovedoppgaven til insulin er å transportere sukkeret frem til kroppens celler hvor det lagres for senere energibruk. Om cellene er fulle av sukker fra før (noe de er om man spiser stort sett det de fleste her i vesten spiser), så er det jo ikke plass til mer sukker i cellen. Når cellene aviser sukkeret vil blodsukkeret stige. Sukkeret transporteres videre ut av systemet og lagres som fett. Som du ser er det ikke nødvendigvis slik at inntaket av fett er det som gjør deg overvektig! Sukkermolekylene fester seg på en rekke forskjellige proteiner. Når dette går igjennom årene så vil det gi skader på celleveggen i blodårene.

24

Om man riper opp blodårene flere ganger om dagen i flere år, så vil dette resultere i betennelser. Dr. Dwight Lundell er en kirurg som har utført mer enn 5000 hjerteoperasjoner. I alle tilfeller forteller han at det er store betennelser i arteriene. Det ser ut som om noen har brukt en stiv børste eller sandpapir på åreveggen. Dette resulterer i et hovent og betent område. Her fester det seg kolesterol for å beskytte åren. Feil kosthold med overvekt av raske karbohydrater kan derfor være en av hovedårsakene til at hjerteproblemer ligger på topp over dødsårsaker.

Oksygen og sirkulasjon Når årene begynner å få forkalkninger så vil du i starten ikke få hjerteproblemer. Du har kilometervis med blodårer i kroppen som kan begynne å tette seg. Det første som skjer er at oksygennivået og næringsopptaket til cellene går ned. Dette påvirker hjernekapasiteten, lungekapasitet og cellenes energiproduksjon. Har du lite oksygen i cellene så vil ikke stoffskifte fungere slik det skal. Som du sikkert nå forstår vil forkalkninger være starten på en rekke svært alvorlige helsetilstander.


Hjertehelse

Arvelig risikofaktor Fra naturens side er blodårene våre egentlig selvrensende. Arterienes endotelceller produserer en gass som heter nitrogenoksid. Denne gassen utvider årene og hjelper til med å holde dem rene.

Dette fører til at alt av plakk og forkalkning i årer og ledd begynner å vaskes bort molekyl for molekyl. Resultatet er rene årer, økt oksygennivå og bedre næringsopptak.

Om man genetisk er slik at nivåene av ADMA er høye, er det større fare for å få tette blodårer om man ikke lever helt riktig. Andre faktorer som spiller en vesentlig rolle, er stress og hormonell ubalanse.

Om du vil forebygge og reversere årsaken til hjerteproblemer bør du studere arbeidene til Dr. Joseph Prendergast. Han har brukt disse preparatene på mer enn 8000 klienter siden 1991. Per dags dato har ingen av disse fått hjerteinfarkt, blodpropp eller slag. Det finnes mer enn 10.000 kliniske studier og over 750 000 sider med dokumentasjon på dette. Jeg har selv personlig kjennskap til hundrevis av mennesker som har brukt disse produktene. Alle som har brukt hjertemedisiner har sluttet helt med disse. De med lungesykdom har fått en radikal forbedring av lungekapasiteten. En venn av meg har økt lungekapasiteten med 38 %. Det samme gjelder for de med ME, MS, stoffskifteproblemer, redusert potens og selvfølgelig alle andre helseproblemer relatert til dårlig sirkulasjon og lavt oksygen nivå.

ADMA (asymmetrisk dimethylarginine) er et endogent stoff som produseres i kroppen og befinner seg i blodet. Nivåene av ADMA stiger hos noen til et nivå som har blitt vist i vitenskapelige studier å være assosiert med en økt risiko for åreforkalkning. Resultatet er hjerteinfarkt og slag, ofte i tidlig alder. ADMA hindrer det innerste cellelaget av blodårene (endotelet) fra å produsere det beskyttende molekylet nitrogenoksid (NO). Denne gassen har flere viktige funksjoner i blodårene. Det beskytter blodårene fra skadelige følger av høyt blodtrykk, kolesterol, røyking og høyt blodsukker etc.

Det finnes komplette programmer med slike produkter utviklet av hjertespesialister. En produsent gir også 100 % fornøydgaranti eller pengene tilbake.

L-arginin L-arginin stimulerer produksjonen av nitrogenoksid. Dette ble bekreftet av Nobelprisen i fysiologi og medisin i 1998. L-arginin er en semiessensiell aminosyre. Kroppen produserer litt, resten skal vi få fra kosten. Om man bruker et naturlig kosttilskudd inneholdende L-arginin og L-citrulin vil kroppen begynne å produsere mer nitrogenoksyd.

Det er flere nøkler til god hjertehelse En av disse nøklene er om Norske helsemyndigheter tok god hjertehelse alvorlig. Det ville spare livet til hundretusenvis av mennesker hvert år, for ikke å snakke om besparelsene til utgifter i helsevesenet.

25


Kreft Kreft er noe alle lever med hver eneste dag, og de fleste som ikke lever i pakt med naturen kommer til å oppleve at dette naturlige fenomenet vil utvikle seg til å bli et alvorlig problem. Dette har lite med gener å gjøre. Det er egentlig kun levesettet som avgjør om kreft blir et problem eller ikke. Jeg velger å ta med noen av hovedårsakene til at kreft blir et problem, slik at du enklere kan forstå hvorfor det går galt . Våre forfedre døde ikke av kreft. Dette er et ganske nytt problem som har oppstått i de senere år. Det begynte så smått å bli et problem når vi gikk inn i den industrialiserte tidsalder.

26


Det behandlingstilbudet vi har i dag i forhold til kreft, vil på sikt forandre seg radikalt Et likt levesett De aller fleste mennesker i Norge i dag har et ganske likt levesett. De fleste spiser og drikker det vi kan kalle død og fullstendig ubrukelig mat. Vi gjør stort sett det samme ellers i hverdagen alle sammen og har fjernet oss langt fra naturens prinsipper. De aller fleste av oss får nå også på et tidspunkt problemer med kreft. Om det var slik at vi fikk utrolig bra helse av å spise det som regnes som et sunt norsk kosthold, med stort sett masseproduserte døde matvarer, drikke brus, melk og forurenset vann, så kunne man vel forvente at vi hadde svært lite kreft blant befolkningen!

Lik årsak I snart 200 år har naturleger og forskere med innsikt i hvordan kropp og celler fungerer hevdet at nesten all kreft har lik årsak. Dette har blitt avfeid av den etablerte medisinindustrien i alle år. Det er først i senere tid at de også har måtte gå ut og si at det stort sett er lik årsak til de fleste kreftformer. Kreft dukker ikke opp på visse isolerte steder i kroppen på magisk vis uten grunn. Tross dette faktum så er det offentlige og etablerte behandlingstilbudet i dag å angripe stedet kreften manifesterer seg på, ved å enten skjære den ut, forgifte den med cellegift eller bestråle den. Når den så er borte regnes det som om man er kurert. Dette er ganske rart når man ser på hva kreft egentlig er. Man blir egentlig aldri kreftfri!

En storindustri Om vi virkelig skal gjøre noe med kreftproblemet må vi se på helt andre ting og legge ting til rette på en helt annen måte. Kreftindustrien er enorm, og det er flere mennesker som lever av denne enn det er folk som dør av kreft. Dette er en ufattelig stor inntektskilde for de som tilbyr cellegift, stråling og medisiner.

Det finnes enkle metoder som koster svært lite og som kan være med på å reversere kreft. Problemet er at disse ikke kan patenteres og beskyttes. Derfor blir slike tiltak holdt tilbake. Om du tror du får den beste behandlingen som finnes, så er jeg ganske sikker på at sannheten er en helt annen for de aller fleste som er berørt av problemet. Det viser seg også at det er en rekke svindlere som utnytter folks frykt for kreft. Det lages tiltak og organisasjoner som skal hjelpe til med informasjon og innsamling av midler til forskning. Her har blant annet rosa sløyfe-tiltakene i mange tilfeller blitt avslørt som ren svindel. Pengene går ikke til forskning, men rett på bunnlinjen som inntekt til butikkjeder. Rosa sløyfe organisasjonen kritiseres også kraftig da kreftraten og overlevelsesprosent for brystkreft ikke har forandret seg nevneverdig siden aksjonen startet. Det er flere ting en kan sette spørsmåltegn ved i disse sakene. Sjekk hvem som i sin tid startet opp dette initiativet. Hva mener hun om det som foregår nå? Det er nok svært lite trolig at du støtter denne saken om du graver litt i fakta rundt rosa sløyfe-tiltakene.

Opplysning Om man hadde brukt kun en liten prosent av alle de penger man i dag kaster bort på å finne en patentert medisin mot kreft på forebyggende arbeider, så kunne kreftraten begynt å snu ganske fort. Hvorfor kommer det ikke info ut til folket om at enkle ting som bruk av deodoranter kan være årsak til brystkreft? Eller at brystholdere med tynne stropper kan blokkere og hindre lymfesystemet fra å virke slik det skal, at man finner aspartam i svulster etc. Hva koster en slik kampanje i forhold til problemene man risikerer å få! Hvorfor ingen er interessert i dette kan du spekulere litt i! Burde ikke staten (meg og deg) kunne forlange å få all relevant informasjon ut til folket?

27


Søk informasjon Mammografi gjør mer skade enn nytte, viser de siste forskningsrapporter om emnet. Oppegående eksperter fraråder nå mammografi. Om du starter med mammografi når du er 40 år og gjør dette hvert år frem til du er 50 år, så vil du ha økt sjansen for å få brystkreft som følge av dette med ca. 33,3 %. For de som søker innsikt så finnes det enorme mengder informasjon om kreft. Jeg vil oppfordre alle til å sette seg godt inn i hva kreft er i stedet for å gå rundt å være redde for å få kreft som følger av feil gener etc. Når man kjenner til mekanismen som gjør det til et problem og hva som må til for at det ikke skal bli et problem, så vil du raskt føle deg roligere og slippe unødvendig bekymringer.

Kreft er ikke et isolert problem Kreft er en fundamental svikt i immunsystemet. I de normale metabolske prosesser i kroppen produserer du alt fra noen hundre til mange tusen kreftceller hver eneste dag livet igjennom. Alle mennesker gjør det, men ikke alle får et problem med det. Grunnen til at ikke alle får et problem er at immunsystemet har evnen til å gjenkjenne hver enkelt av disse avvikende cellene og fjerner dem fra kroppen din, OM immunsystemet ditt virker slik det skal. Det er hva et sunt og friskt immunsystem gjør i kroppen din.

Hvorfor får noen problemer med kreft? Det kan være flere ting som skjer isolert sett eller flere ting samtidig. Du utsetter deg for ytre påvirkninger fra giftstoffer i pleieprodukter, luften, mat og drikke. Du får i deg uegnet mat og drikke, dvs død næringsfattigmat og drikke. Du påvirkes av stråling fra elektriske installasjoner og kommunikasjon, tungmetaller som kvikksølv fra vaksiner og amalgamfyllinger, virus, bakterier etc. Du får ikke nok sollys på kroppen slik at forsvarlige nivåer av vitamin D opprettholdes. Du har ikke kontakt med bakken og får ladet ut og tilført livsviktige elektroner. Du puster inn luft full av positive ioner inne i kontormiljøer eller hus. Du lever med stress og bekymringer.

28

Dette vil drastisk øke antallet kreftceller kroppen produserer. Man kommer til et punkt hvor selv ikke et friskt og velfungerende immunsystem klarer å henge med å fjerne alle kreftceller kroppen produserer. Oppegående dyrleger gir ikke lenger p-piller til dyr grunnet ekstremt økt kreftfare. Mennesker og dyr er ikke to forskjellige livsformer. Vi er bare ulike raser bygget av de samme cellene. Så det som gjelder for den ene rasen, gjelder stort sett for den andre.

Alle de ting jeg nevner her fører jo også til at immunsystemet gradvis blir svekket.

Arbeidere Immunsystemet ditt kan sammenliknes med arbeidere, du har kun et visst antall som kan gjøre en jobb. Om du gir arbeiderne for mange arbeidsoppgaver så vil de til slutt ikke henge med. Da vil det ende opp med at flere oppgaver ikke vil bli utført. Når du samtidig ikke gir dem riktig kost og næring så blir de svekket og orker ikke å utføre de oppgaver de er satt til å gjøre. På et tidspunkt vil man ende opp med store problemer enten det er snakk om en fabrikk eller kroppen. Når immunsystemet sviker som følge av at man ikke gir kroppen det den trenger for å fungere eller overbelaster den med giftstoffer, så vil kreft på et tidspunkt bli et problem. En flaske brus er nok til å sette deler immunsystemet ditt ut av spill i opp til 6 timer! Bare for å nevne en liten ting.. Arbeiderne som utgjør ditt immunforsvar vil ikke kunne gjøre jobben sin om du gir dem masseprodusert industrisøppel som kalles mat.

Oksygen og sirkulasjon Når sirkulasjonen i kroppen hemmes ved liten bevegelse så stopper lymfesystemet opp og man får opphopninger av giftstoffer. Om man får nedsatt sirkulasjon som følge av plakk og belegg i blodårene så vil oksygennivået i blodet kunne synke. Dette vil resultere i at cellene også får for lite oksygen. Dette produserer flere kreftceller ved at celler som ikke får tilført mengden oksygen de trenger, vil bytte fra å bruke oksygen som drivstoff til glukose/sukker. Kroppen blir sur, celler begynner å gjære og man ser oppblomstring av sopp i kroppen.


Gener

Forebygging

Det er mye snakk om at gener spiller en rolle, det kan være sant til en viss grad, men i mye mindre skala enn du tror og hva de som selger medisiner ønsker at du skal tro.

Det som er helt sikkert er at det er mye enklere å forebygge kreft enn å reversere når det først har gått riktig galt. Det er en enkel grunn til det: isolerte kreftceller er egentlig svært svake og et fungerende immunsystem vil ikke ha noen problemer med å eliminere disse.

Den primære faktor i genetikk er ikke forhåndsbestemt av gener eller DNA. Det handler om noe som kalles epigenetikk. Det vil si hvordan genene dine utrykker seg og responderer som følge av endringer i miljøet de lever i. Enklere forklart, hvordan kroppen din reagerer på de ytre påvirkninger jeg nevnte tidligere og som du utsetter deg for. Studier viser at barn som blir adoptert fra steder i verden der kreft er helt ukjent, til familier i vestlige land, får kreft på lik linje som sin vertsfamilie. Dette viser at gener ikke bestemmer utfallet.

Reduser faren enkelt Studier viser at man med svært enkle grep kan redusere faren for at kreft blir et problem. Ved å gjøre noen enkle forandringer i livstilen kan man minske risikoen med ca. 40 %. Dette innebærer å spise sunt, drikke rent vann og være i bevegelse og trene litt. Denne risiko reduksjonen er basert på svært enkle tiltak. Om du virkelig legger litt jobb i det og tar ting seriøst så kan man redusere faren med over 90 %. Medisinske forskere har også nylig oppdaget at man reduserer faren for kreft i bukspyttkjertelen med 50 % om man får nok sol på kroppen. Naturleger har vist dette lenge da nok sollys produserer vitamin D som forhindrer de fleste kreftformer fra å bli et problem. Det innbefatter å gjøre alle tiltak jeg nevner i boken her og leve slik at kroppen får de rette forhold for å kunne fungere.. med et optimalt immunforsvar! Du bør i korte trekk begynne å spise kun riktig mat, og drikke det vi er ment å drikke. Ta noen fastedager. Avgifting av kroppen med detox-kurer. Få nok sol på kroppen uten bruk av solkrem. Spis mye urter og krydder som er kjent for å drepe kreftceller og følge naturlovene som nevnt i boken. Ved å gjøre disse tingene vil man nærme seg 90 % reduksjon i faren for at kreft kan bli et problem. 100 % er nærmest umulig i den verden vi har skapt oss. Alt er forusenset, maten ødelegges og vi blir konstant utsatt for stråling, slik at det blir nesten umulig å gardere seg 100 %.

Kreftceller har ingen innebygde støttemekanismer. Men når de først slår rot og begynner å formere seg og lage svulster, så får de et støtteapparat og et liv på egen hånd. Ved svulster innebærer dette at de utvikler fullt funksjonelle komplekse vaskulære systemer som forsyner cellene og svulsten med store mengder næring. Dette går igjen på bekostning av energi og næring ellers i kroppen. Når kreftcellene først har manifestert seg og slått rot så vil de utvise sin særegne egenskap ved at de ikke dør. I motsetning til friske normale celler som er programmert til å dø etter endt livssyklus, så vil kreftceller ikke dø, de kan teoretisk sett leve evig. Dette gir dem i utgangspunktet et fortinn i forhold til normale celler i kroppen. Likevel er kroppen i stand til å reversere kreftsvulster som har manifestert seg. Man opplever det til stadighet, men det krever en betydelig innsats fra personen det gjelder. Skal du ha håp om å få til dette så gjør du enkelt forklart ting helt riktig, slik du gjør for å forebygge all sykdom, forskjellen er at du må gjøre det mer intensivt. Du tar mange detox-kurer i stedet for noen få, du inntar betydelige mengder ren, økologisk, ukokt mat. Du drikker masse rent og riktig vann. Du reduserer inntaket av giftstoffer til et minimum ved å ikke bruke hverken tannkrem eller pleieprodukter med kjemikalier. Du kan faste på grønnsaksjuicer i 30 dager i stedet for 5. Du må gjøre det ofte, intensivt og riktig i forhold til kriteriene i naturlovene. Gå barbent, redusere eksponering for stråling fra elektriske installasjoner og kommunikasjon til et minimum. Et viktig poeng er at dette ikke en kur eller behandling mot kreft. Det setter kun kroppen i stand til å hanskes med et problem. Jeg vil poengtere at dette bare er et lite utsnitt og en av mange måter å gå frem på. Ingen blir kreftfrie, alle har kreftceller i kroppen hele livet uansett, det handler bare om at de ikke skal få overtaket.

29


Variabler og tilbakefall Når man leser om folk som har operert ut en svulst eller strålet den bort og kontroller viser at de er kreftfrie, så stemmer jo ikke dette helt med virkeligheten. Det finnes kreftceller i kroppen uansett. De som ikke får tilbakefall en eller annen gang er de som begynner å se på hvordan de lever. Gjør man ikke noe med årsaken til problemet så vil det uansett dukke opp på nytt en eller annen gang. Kreft er naturens gang, og det er svært mange variabler som spiller inn. Du kan gjøre alt i din makt for å leve etter naturens lover og allikevel dø av lungekreft om du bor i et hus som er fullt av radongass. Om du følger alle mulig programmer så hjelper ikke det om du aldri sjekket om det var skyhøye verdier av radongass i huset.

30

Om du eller barnet ditt bades i stråling fra høyspentlinjer, så er jo det også en ytre faktor som spiller en rolle. Det samme om du bruker en sjampo på barnet ditt som viser seg å inneholde svært kreftfremkallende stoffer, for disse finnes det nok av. Om du bor på landet og føler du gjør alt riktig og lever sunt så kan du allikevel få kreft som følge av at området sprøytes ned med plantevernmidler. Slike variabler øker selvfølgelig oddsen for å få kreft selv om du er flink ellers. Men det er klart at om man er flink så vil allikevel oddsen bli mye bedre da kroppen har større resurser til å bekjempe problemet. Det er foreldres ansvar å ta vare på barna og legge ting til rette slik at de ikke blir syke. Alt for mange overlater dette ansvaret til myndigheter!


Naturlige ting som dreper kreftceller Det finnes en rekke helt naturlige substanser som dreper kreftceller. Slike ting er ikke interessant for medisinindustrien da dette ikke kan patenteres og gi profitt til selskapets aksjonærer. Det kan være lurt å utforske dette litt på egen hånd og sette seg litt inn i forskjellige naturlige tiltak. Noe du bør se nærmere på og sette deg inn i er følgende: Studier viser at et stoff som heter apigenin kan virke svært hemmende på bla brystkreft. Stoffet finnes i store mengder i bla selleri, persille og timian. Man så også at blodårer som ga næring til kreftsvulsten krympet slik at næringen til svulsten ble redusert. Et stoff som heter Lateril eller vitamin B17 har en helt spesiell egenskap ved at det dreper kun kreftceller. Dette inneholder to enheter av glukose, benzaldehyd eller bittermandelolje og en del blåsyresalt. Dette stoffet finnes det mye av i bla aprikoskjerner, disse er det derfor forbudt å omsette! Oregano inneholder et stoff som heter quercetin som har vist seg å bremse utvikling av kreft. Oregano-olje er derfor forbudt å omsette her i Norge! Hampolje som destilleres ut av skuddene til hunnplanter har vist seg å være svært effektive i kampen mot kreft. Chilipepper og cayennepepper inneholder et stoff som heter capsaicin som viser seg å drepe kreftceller. Gurkemeie er et naturlig stoff som i flere studier har vist seg å redusere svulster med opp til 80 %.

Røde bringebær inneholder et stoff som heter Ellegitanninene. Dette stoffet viser seg å hindre utvikling av kreftceller. Ved lave konsentrasjoner bremser det veksten av kreftceller, ved høye doser forteller det kreftceller at de skal drepe seg selv. Tester utført av Dr Daniel Nixon ved Hollings Cancer institutt viser også tilsvarende resultater for bryst-, bukspyttkjertel-, hud- og prostata kreftceller. Det bryter også ned leukemiceller. En annen måte som Ellegitanninene også beskytter kroppen på er via noe som kalles G-Arrest. Dette innebærer at Ellegitanninene stopper celler fra å mutere . Om celler ikke muterer får vi ikke problemer med kreft. Dette er bare noen få urter som viser seg å kunne være viktige i kampen mot kreft. Bruk litt tid på å sette deg inn i flere slike urter og bruk de som en del av den daglige kosten din. Det brukes enorme summer hvert år i å forsøke å hindre at egenskapene til slike produkter blir kjent for allmennheten. Så hva du gjør i forhold til å hindre at kreften tar overhånd, bestemmer du i stor grad selv. Det er de små tingene i det daglige som på sikt vil være avgjørende for om kroppen din kan hanskes med dette svært så naturlige fenomenet. Se i det minste filmen: Cancer is curable now. Den vil gi deg en rekke ledetråder du kan følge opp for å tilegne deg viktig informasjon. Mer info om filmen bakerst i boken.

Te laget av roten på løvetann viser seg å drepe svært aggressive kreftceller. Det forskes i disse dager intensivt på dette fenomenet.

31


Diagnosen "AD/HD" (Attention Deficit/Hyperactivity Disorder)

"Før solgte man medisiner mot sykdommer. Nå selger man sykdommer som passer til medisinene." "Legemiddelindustrien bruker sin rikdom og makt til å påvirke enhver institusjon som står i dens vei, inkludert politikere, legemiddelverk, akademiske sentre og selve den medisinske profesjon." Dr. Marcia Angell, fhv. sjefsredaktør i The New England Journal of Medicine

32


AD/HD-vanviddet

Få klarhet i problemet

Et av historiens største medisinske bedrag og alvorligste barneforbrytelse må vel være AD/HD-bedraget. Dette er rett og slett barnemishandling på blå resept! Jeg skal ikke bruke så mye tid på dette her da det også kunne fylt en helt bok, om ikke flere.

Man bør vel forsøke å få klarhet i problemer og omstendigheter rundt årsak før man gir en dom. I dette tilfellet blir barna rettsløse, de dopes bare ned med narkotiske stoffer slik at de ikke er til bryderi for andre. Bruken av AD/HD-medisiner med narkotiske stoffer har nærmest eksplodert. Grunnen til dette er at alt flere får hva som kalles unormal oppførsel. Hvorfor får de det, det er jo ikke gener som er problemet. Det er miljøet, maten og den generelle livstilen til foreldre og barn som er årsaken til problemet.

Les boken til Elsa Wendel Adalberon: Alt du ikke får vite om AD/HD og Ritalin. Jeg velger å ta med litt om dette problemet i boken da dette er svært alvorlig og det er mange som ikke får den hjelpen de trenger av det offentlige. Jeg har personlig jobbet med en rekke barn som ifølge den medisinske industrien har diagnosen AD/HD. Så langt har jeg enda til gode å se at disse barna ikke blir " normale " om man legger ting til rette med kost og de ting som må være på plass i en kropp for at den skal kunne fungere normalt.

Diagnosen Denne diagnosen ble til ved en håndsopprekning på årsmøtet i 1987 i den amerikanske psykiaterforeningen. Den blir betegnet som en konstruert sykdom for å selge medisiner. Dette er en svært innbringende industri som dessverre ikke bryr seg om barnas helse. Det finnes så vidt jeg vet i skrivende stund ingen påviste medisinske uregelmessigheter som er målbare hos de man diagnostiserer med AD/HD. Man kan med andre ord ikke ta noen medisinske tester som slår fast at man har denne påståtte sykdommen.

Å sette noen på medisiner FØR man har kartlagt og lagt til rette for en normal livstil er ikke riktig. Man må ta det åpenbare først. Det finnes ingen langtidsstudier som viser at det er trygt å bruke narkotiske stoffer over lang tid. Studier viser at barna får store problemer som følge av den narkotiske medisinen de blir foreskrevet. Jeg kjenner flere som har brukt slike narkotiske midler i mange år. Man kan vel bare konstatere at bivirkningene av dette er svært alvorlig. Virkelighetsoppfatning og sjelsevner blir ødelagt for livet. Alle er psykotiske og lever vel ikke det man kan kalle et normalt liv. Så hva enn du gjør, gi aldri barna dine narkotiske medisiner. Det er slått fast i utallige studier at problemet er relatert til kost og livsstil. Begynner man å gi kroppen det den skal ha, så vil kroppen også begynne å fungere normalt. Av ting man vet skaper problemer er blant annet melk og gluten samt tilsetningsstoffer i mat og drikke.

Får man en diagnose så er det helt og holdent en avgjørelse som noen tar etter skjønn i hvert enkelt tilfelle. Diagnosen settes ut fra observasjon og er en subjektiv betegnelse på atferd som finnes hos mange barn, som f.eks. uro og manglende konsentrasjon.

Jeg har selv sett dette utallige ganger og har jobbet mye med denne problematikken. Det er en jobb å gjøre både for foreldre og barn. Men belønningen er verdt innsatsen.

Bruken av narkotiske midler for å dope ned barn som ikke følger samfunnets fastsatte normer med riktig oppførsel og konsentrasjon er å betrakte som en skandale og er et brudd på barns rettigheter.

Flere land i verden setter nå foten ned og begynner å se nærmere på disse problemene. Enkelte steder har bruken av AD/HD medisiner økt med 2700 % . Det sier seg selv at dette er hinsides all fornuft!

Det å gi noen diagnose AD/HD uten å klarlegge årsaker og legge om livsstilen først, blir som å dømme noen uten en rettsak!

33


Tidlig behandling Hvis barnet ditt har fått diagnosen AD/HD, får du høre at det er viktig med "tidlig behandling". Om ikke risikerer barnet ditt å bli kriminell eller rusmisbruker. Det forholder seg faktisk stikk motsatt. De som siden barnealder er blitt satt på Ritalin, har større risiko for å bli avhengig av amfetaminpreparater og for å havne i kriminalitet. Dette sier dommer Paul Conlon til avisen The Daily Telegraph (26.04.2007). Han har sett utallige eksempler på ungdommer som er blitt gitt Ritalin siden de var små og deretter utviklet kriminell løpebane. Dagbladet hadde to reportasjer februar 2011 om to ungdommer som begge har gått på slike midler (Ritalin, Concerta). Den ene ble psykotisk og fikk livet ødelagt. Norsk Pasientskadeerstatning innrømmet at det kunne skyldes medisinene. Den andre unggutten døde etter hjerneinfarkt, en mulig virkning av metylfenidat. Flere tilsvarende eksempler finnes. Tusener er døde av hjertesvikt på verdensbasis etter foreskreven bruk av metylfenidat >> .

Staten har gitt ut brosjyrer som nedtoner alle alvorlige bivirkninger, men nekter å oppgi hvem som har skrevet disse brosjyrene. Australske myndigheter er i samme stilling: De nekter å frigi navnene på de legene som står bak utgivelsen av nasjonale retningslinjer for behandling av diagnosen AD/HD, der medisinering alltid er førstevalget. De fleste av disse legene har mottatt gaver eller godtgjørelser fra legemiddelindustrien.

http://speedupsitstill.com/gillard-governmentcontinues-turn-blind-eye-drug-company-money

De farlige bivirkningene

www.ritalindeath.com

Metylfenidat forlenger QT-intervallet i hjerterytmen og kan føre til plutselig hjertestans og dødsfall. Tidligere var det slik at Ritalin ikke måtte gis til barn/unge fordi de er så følelsesmessig ustabile. Det er velkjent at Ritalin/Concerta gir depresjoner. En rapport som det britiske legemiddelverket ville hemmeligholde, viser enda flere alvorlige bivirkninger av Ritalin/Concerta og Strattera. Det dreier seg om epileptiske anfall, noe som er den hyppigst innrapporterte bivirkningen av disse midlene.

Dette nettstedet ble opprettet av familien til Matthew som døde av hjertesvikt bare 14 år gammel etter å ha gått på Ritalin i flere år. Legen som foretok obduksjonen fastslo at det var Ritalin som hadde forårsaket hjertesvikten. Tusenvis av barn har dødd plutselig som en direkte følge av at de har gått på medisiner mot AD/HD.

Ved universitetet i Texas, medisinsk fakultet, ble det i 2005 oppdaget at alle de 12 barna som ble gitt Ritalin/ Concerta, utviklet skader på kromosomene etter bare 3 måneders bruk. Prøver som ble tatt før medisineringen, viste normale verdier. http://www.newswise.com/articles/view/510069/ University of Texas Medical Branch at Galveston Det amerikanske legemiddelverket FDA advarer mot bivirkninger som psykoser, mani og hallusinasjoner knyttet til bruk av AD/HD-midlene. Den norske felleskatalogen har en lang liste over alvorlige bivirkninger som leger i mange tilfeller ikke opplyser om.

34

Likevel fortsetter BUP, skole, leger og helsemyndigheter å anbefale det de kaller medisinering av AD/HD. Noe som ikke er annet enn bruk av sterke sentralstimulerende midler i amfetaminklassen, eller midler i samme gruppe som antidepressiva (som er kjent for å øke selvmordsfaren).

Dette skriver nettstedet om slike medisiner: "Amfetamin-liknende medisiner som Ritalin, Adderall, Dexedrine (og Concerta) og de selektive serotoninreopptakshemmerne som Prozac, Zoloft, Paxil og Luvox (på norsk Seroxat, Cipramil, Remeron o.a.) pluss noradrenalinreopptakshemmerne kan forårsake alvorlige bivirkninger. Disse omfatter selvmord, epileptiske anfall og hjerteproblemer som hjerterytmeforstyrrelser, høyt blodtrykk, hjertesvikt og død. Disse medisinene kan også forårsake psykiske problemer som psykoser, opprørthet, aggresjon, fiendtlighet, angst og hallusinasjoner."


Advarselen som ble fjernet

Psykiatere og legemiddelindustrien

Ritalin / Concerta For farlig for voksne, men skrives

De fleste psykiaterne er tilknyttet legemiddelindustrien. Biederman og Barkley er to av nestorene innen AD/HD-industrien og var med fra begynnelsen og fikk godt betalt av mange forskjellige legemiddelselskap.

ut til barn

Virkestoffet i disse midlene, metylfenidat, er et sentralstimulerende middel kjemisk likt amfetamin og missbrukes av mange for å oppnå rus. Legen Grace E. Jackson sier det så sterkt som at metylfenidat kan føre til celledød . I boken "Drug Induced Dementia" ("Dement av medisiner", 2009) skriver hun følgende: "Et av de mest utforskede fenomen i toksikologi (giftlære) er den oksidative ødeleggelsen som forårsakes av amfetamin og andre sentralstimulerende midler. Det er ingen forskjell på gatedop og lovlig foreskrevne medisiner. I begge tilfeller frigjøres dopamin inni og/eller utenfor de dopaminproduserende cellene i hjernen. Dette resulterer i dannelsen av frie radikaler som så i sin tur ødelegger lipidene, glukosen og proteinene som finnes i alle cellevegger og organeller, inkludert mitokondriene og arvestoffet (DNA) i cellekjernen. Til syvende og sist resulterer dette i ødeleggelsen av nerve-endene og kan føre til celledød."

Joseph Biederman har mottatt svimlende beløp fra legemiddelindustrien uten å oppgi det til skattemyndighetene. Han fremstår samtidig som den barnepsykiateren som skriver ut mest psykofarmaka til barn helt ned i småbarnsalder, under påskudd av at de lider av bipolar forstyrrelse. Søk han opp på nett og lær litt om hvordan systemet jobber for å fange barna.

En legemiddelkontroll som ikke virker Tror du at legemiddelmyndighetene beskytter deg som pasient? I så fall bør du kanskje lese hvordan både det amerikanske og det europeiske legemiddelverket tenker: http://videnskab.dk/composite-5781.htm Lege og forsker Peter Gøtzschke ved Cochrane instituttet sier at legemiddeltilsynene tar mer hensyn til legemiddelindustrien enn til de pasientene de er satt til å beskytte.

Strattera

Skolen og AD/HD

Dette er et antidepressivum som også er forbundet med mange helseskader. Det mest alvorlige ved dette middelet er den høye forekomsten av selvmordstanker og utvikling av hallusinasjoner (følelsen av dyr som kryper på kroppen), psykoser og mani. Dette har hendt også med små barn. FDA advarte mot dette allerede i mars 2006. 22. oktober 2008 ble den europeiske teksten for Strattera endret til følgende advarsel:

På skolen foregår skjulte AD/HD-tester, laget av de samme forskerne som er hyret inn av legemiddelindustrien. Disse forskerne stiller også opp på en såkalt informativ DVD, "Styrmenn uten ratt", som er gitt ut til bruk i skolene. Her presenteres ensidig legemiddelreklame som internasjonal konsensus og forskningsbasert kunnskap. Denne DVD-en er sponset bl.a. av legemiddelselskapet Eli Lilly.

Strattera kan forårsake psykoser, hallusinasjoner, mani og agitasjon hos barn og voksne, også hos dem som ikke utviste slike symptomer før medisineringen.

Les også hva dr. Peter Breggin skriver om sykeliggjøringen av barn :

Mange barn er døde som følge av medisinering med Strattera. En hemmeligholdt rapport fra MHRA, det britiske legemiddelverket , viser at i løpet av bare en måned kom det inn 130 rapporter om selvmordsrelatert atferd ved bruk av Strattera. En annen alvorlig bivirkning av Strattera er leverskader. Det rapporteres også om økt aggresjon, om hallusinasjoner som er ytterst skremmende for barnet og om psykoser.

http://www.huffingtonpost.com/dr-peter-breggin/ the-new-child-abuse-psych_b_788900.html

AD/HD-foreninger Alle AD/HD-foreningene er opprettet og støttet økonomisk av legemiddelselskap. Informasjonen de gir ut her er like ensidig som på DVD-en "Styrmenn uten ratt".

35


Hva så om man ikke er helt som alle andre!

Alle barn er vel heller ikke helt like! Med de karaktersystemene man har i skolene i dag så verdsettes ikke de egenskapene som virkelig betyr noe i livet. Man skal sammenlikne seg med andre i akkurat de samme tingene. Hva med ekte verdier, kjærlighet, omtanke og det som virkelig betyr noe her i livet! Som Einstein sa: "alle er genier, men om du dømmer en fisk ut ifra dens evner til å klatre i et tre, så vil den for resten av livet tro den er dum". Kanskje ikke alle barn passer perfekt inn i de fastsatte normene samfunnet regner som normale. Kanskje noen barn er mer kreative enn andre, kanskje har de helt andre kvalifikasjoner som er av stor betydning for vår fremtid! Kanskje noen av dagens barn har sterke intuisjoner og skjønner hvor ille ute det er med dagens samfunn. Er det da riktig å dope disse ned slik at de tilsynelatende passer inn i det systemet noen har bestemt er å anse som normalt ? Jeg tror det er viktig å åpne øynene litt og forsøke å være litt mer fleksible i forhold til det at noen barn kanskje trenger en annen stimuli enn det de fastlåste normer tillater. Alle trenger kanskje ikke være gode i matte eller rettskriving eller kunne algebra eller andre finurlige ting.

36

Det er vel sikkert vel og bra, men slik samfunnet er bygget opp i dag, så er man på en måte født som slave inn i et system. Dette systemet forventer at du går på skole, får deg en utdannelse og en god jobb. Da kan du stifte familie, kjøpe hus og bil og få en masse gjeld. Da har du for resten av livet forpliktet deg til å betale renter til banken. De aller fleste jobber livet av seg for å få endene til å møtes. Man får ikke tid til å ta vare på hverken barn eller familieforhold når man bruker det meste av livet til å jobbe for å kunne betale renter og regninger. Er dette virkelig det viktigste her i verden? Man kan fundere på hva verden går glipp av når man doper ned disse kreative sjelene! Jeg ytrer ikke så mange meninger i boken, det meste her er kun basert på fakta. Men jeg har en sterk mening om akkurat dette emnet. Av hva jeg selv har erfart i forhold til AD/HD, så mener jeg at de som stiller denne diagnosen og foreskriver narkotiske stoffer til barn før det åpenbare er tatt hånd om, burde stilles for retten og dømmes på lik linje med de som smugler og selger narkotiske stoffer.


Hva gjør du Om du skal gjøre noe positivt og se om det er mulig å få til en forandring, så skal du tenke på følgende. Om du gir kroppen det den skal ha og passer på å ta bort de elementer som man vet er forstyrrende, så vil de aller fleste få en positiv reaksjon. Gjør et forsøk i minst 30-90 dager hvor man kutter ut melk, gluten og alle syntetiske/kjemiske tilsetningsstoffer. Man skal kun innta ren næringsrik levende mat og drikke.

Når dette er gjennomført på en systematisk og grundig måte er jeg sikker på at du vil merke store forandringer i oppførsel og væremåte. Det er ikke helt enkelt å gjennomføre, men det er vel verdt å gjøre et forsøk å leve slik vi er ment for en liten stund for å se hva som skjer. Det vil garantert gi deg en aha-opplevelse!

AD/HD-Studier Det er ingen læremessige fordeler ved bruk av AD/HD-medisiner, og de er heller ikke trygge i bruk. Det viser noen av verdens største og mest omfattende langtidsstudier som er gjort.

MTA-studien Forskere fra MTA-studien har i mange år trodd at Ritalin/Concerta (metylfenidat) hjalp barn med diagnosen AD/HD. Men oppfølgingsstudien fra 2007 forbløffet forskerne. Det viste seg da at de medisinerte barna ikke hadde noen nytte av medisinene. Tvert imot fant de mange negative virkninger. Se filmen fra BBC her : http://news.bbc.co.uk/2/hi/programmes/panorama/7079233.stm Psykolog William Pelham, som tidligere stilte seg helhjertet bak bruk av metylfenidat, snudde helt i sin oppfatning. På spørsmålet om det i det hele tatt fantes noen positive effekter av Ritalin, svarte han kort : "Nei."

Raine-studien En av verdens lengste og mest omfattende studier, foretatt i Australia: http://www.health.wa.gov.au/publications/documents/MICADHD_Raine_ADHD_Study_report_022010.pdf

Oregon-studien http://psychrights.org/articles/TacomaTribuneADHDrugSafe(Not).html

37


Vi er egentlig alle friske i en syk verden! De aller fleste av våre helseproblemer og utfordringer bunner egentlig i makt, penger og begjær. Hadde det ikke vært for penger, hadde verden sett helt annerledes ut i dag. Dersom ingen tenkte mest på seg selv, men kun ville det beste for alle andre, hadde alle kunnet leve et ganske problemfritt og harmonisk liv på hele vår klode.

Om vi er skapt og er et resultat av intelligent design eller et resultat av evolusjon, spiller ingen rolle. Vi er selvhelbredende og kroppen vår regulerer seg selv, og vi vil ikke utvikle sykdom om vi lever i pakt med naturen. Man trenger ingen syntetiske legemidler for å bekjempe sykdom, det eneste man trenger er kunnskap.

Fakta Vi mennesker er en integrert del av naturen på lik linje med dyr og planter. Vi er alle en del av helheten, og våre liv styres og reguleres av de universelle naturlover. Vi har fjernet oss mer og mer fra naturen og dens livgivende egenskaper. Jo mer vi fjerner oss fra naturen og de elementer som regulerer vår organisme jo mer sykdom og problemer vil vi få. Mennesker er ikke laget av plast og syntetiske materialer. Man kan IKKE reparere en organisk organisme med syntetiske materialer.

38

Alternativ behandling er hva den etablerte skolemedisinen i stor grad er basert på, med en feilaktig hypotese om at sykdom kan helbredes ved hjelp av kjemikalier. Denne forståelsen er i ferd med å endres. Alt flere mennesker blir oppmerksom på hva jeg velger å kalle naturlig behandling eller tilrettelegging. En naturlig tilnærming tar hensyn til hvordan kroppens egne prosesser og systemer arbeider sammen for helheten. Naturlig behandling eller tilrettelegging handler kun om å gi kroppen det den trenger slik at alle dens regenerative prosesser kan starte. Når du forstår hvordan ting henger sammen på cellenivå, er det enkelt å begynne å legge ting til rette for at kroppens selvhelbredende potensiale kan styrkes. Først da og bare da er det noe som helst håp om å kunne reversere eller forebygge sykdom.


Det jeg vil fortelle om i denne boken er relatert til helse, sykdomsforebygging og reversering av sykdom. Dette er i realiteten særdeles enkelt og helt opplagt! Når det kommer til spørsmål om helse vil nok de aller fleste ønske å tro at de er i trygge hender. Her i den vestlige verden har vi kommet langt i forhold til bekjempelse av hva som kalles sykdom. Dette er også helt sant om vi tar for oss den delen som omhandler akuttmedisin, her er de veldig flinke. Vi har flinke leger med lang utdannelse og god kompetanse som virkelig kan jobben sin. All honnør til dem.

Man hører jo mye om slikt, det er jo ikke til å unngå så lenge det er så mange som blir syke.

Det vi skal passe oss for, er den delen som kalles almenpraktiserende. De har selvfølgelig gode intensjoner, men i realiteten har de liten kunnskap om hvordan kroppen virker og samspiller med naturen og hva som skal til for å reversere eller forbygge sykdom. Men det er jo ikke legens skyld. Det er de som har diktert utdannelsen som er skyld i dette.

Nå skulle det vise seg å ikke stemme med virkeligheten, sannheten var en helt annen!

Har vi ikke verdens beste helsevesen da? Det trodde jeg inntil for mange år siden. Jeg har ikke vært mye syk. Men jeg har jo sett og opplevd sykdom blant familie, venner og bekjente.

En har jo tenkt tanken, hva om jeg får kreft eller andre alvorlige sykdommer? Da var det godt å tenke på at det var hjelp å få av helsevesenet her i Norge hvor vi er ufattelig rike i forhold til mange andre land, og vi burde ha de største forutsetninger for å få meg frisk igjen.

For å forstå hvorfor og hvordan dette er en realitet er det viktig å forsøke å se oppbyggingen av vårt samfunn i et litt større perspektiv. Begynner du å undersøke dette og bruker litt tid, vil du fort finne ut at de fleste av oss er grundig lurt. Jeg tar derfor med litt andre ting i boken som ikke går direkte på akkurat dette med helse.

39


Sannheter - Løgner og spesialister Vi sitter alle med en sannhet som for mange er et viktig holdepunkt. Å rokke ved denne kan for mange fortone seg som meget skremmende. Noe som fremstår som en sannhet for noen, betyr ikke at dette nødvendigvis er en sannhet for andre. Det er her det i mange tilfeller må ryddes opp, spesielt i forhold til helse og livsstil.

Noen få eksempler som sikkert ikke har hørt om:

Noe som er veldig viktig å være klar over, er at det ikke nødvendigvis er slik at det spesialister, politikere, leger og andre autoritetspersoner sier er sant. De kan tro at det de sier er sant fordi de har blitt fortalt det av andre de stoler på, eller de kan ha blitt betalt store summer for å levere en såkalt sannhet.

Dette er kun noen eksempler, hundrevis av saker er blitt avdekket den siste tiden. Men det snakkes ikke høyt om dette i media.

Har du fulgt med i media så kan du lese hver dag om korrupsjon og bestikkelser. Hvorfor er det slik, jo det er kun en grunn til det…..penger og begjær.

Bayer et stort legemiddelfirma sender ut vaksiner med HIV-smitte. Bayer sender ut Aspirin, et smertestillende middel med HIV-smitte.

Det finnes utallige eksempler på hvordan vi alle blir lurt, ikke kun i spørsmål om helse. Det er nesten uten unntak avsløringer hver uke innen politikken. Korrupsjonen her har begynt å bli et svært alvorlig problem. Hvor står vi og hva kan vi gjøre når vi ikke lenger kan stole på våre folkevalgte politikere?

Det er avsløringer nesten hver eneste dag relatert til legemiddelindustrien, enten i form av bestikkelser eller avsløringer om juks og bedrag med forskning.

Det finnes fenomener og teknologi som virker selv om du ikke har kunnskap til å forstå det! Noen er av den oppfatning at ingen ting virker eller eksisterer om det ikke kan forklares vitenskapelig ved hjelp av formler og utregninger. Det syntes jeg er litt over middels naivt med tanke på at vitenskapen ikke har klart å forklare med enn ca. 2 % av verdens mysterier. Hva med det den ikke kan forklare med de instrumenter og metoder som er tilgjengelige i dag, finnes ikke dette? Det har vært tusenvis av teorier som opp gjennom historien ikke har blitt anerkjent fordi det ikke har kunnet forklares vitenskapelig. Men ettersom tiden har gått har vi fått nye målemetoder og mer kunnskap. Dette har gjort at vi har kunnet fastslå og verifisere at teoriene har vært riktige tross alt.

40

Mye av det som er anerkjent i dag var en gang sett på som umulig og latterlig. Men på grunn av nyere forskning og vitenskap som har kunnet bekrefte det som andre har hatt kunnskap om i tusenvis av år, har det blitt anerkjent av vitenskapen. Slik vil rammen for hva som er vitenskapelig bevist flytte seg stadig utover i takt med at ting blir verifisert.


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.