Page 1

17. 9. 2019

PRÁVNE PORADENSTVO Mesto Považská Bystrica poskytuje každú STREDU BEZPLATNÉ PRÁVNE PORADENSTVO v čase od 14.00 do 17.00 hodiny. Záujemcovia sa môžu prihlásiť v klientskom centre mestského úradu.

Číslo 38

Ročník XXIII.

17. september 2019

Cena 0,30 €

Nové návrhy by situáciu mali ešte odľahčiť

Primátor zvolal koordinačné stretnutie k dopravným obmedzeniam

V piatok 13. septembra sa na mestskom úrade uskutočnilo stretnutie, ktoré iniciovala radnica z dôvodu vzniknutého dopravného kolapsu, spôsobeného začatím rekonštrukcie Orlovského mosta. Zúčastnili sa ho zástupca investora, ktorým je Trenčiansky samosprávny kraj, zástupca zhotoviteľa, riaditeľ Okresného dopravného inšpektorátu, zástupca mestskej polície, Mestskej dopravnej spoločnosti, SAD Trenčín, ale aj Odboru cestnej dopravy a pozemných komunikácií Okresného úradu v Považskej Bystrici. Trenčiansky samosprávny kraj odštartoval v polovici augusta rozsiahle práce na prvej etape rekonštrukcie cesty č. II/517. Ich súčasťou je aj obnova Orlovského mosta, jeho vozovky a komunikácie smerom na hlavnú križovatku až po OD Tesco. Finančné prostriedky župa získala z eurofondov. Celková dĺžka trasy rekonštruovaného úseku je 3,59 kilometra v hodnote približne 3,8 miliónov eur. KOORDINAČNÉ STRETNUTIE Uplynulý týždeň zhotoviteľ zrealizoval prvé dopravné obmedzenia. - Situácia v meste bola kritická najmä v utorok. Kolóny áut sa hromadili vo

všetkých smeroch, čo je pre nás samozrejme neakceptovateľné. V tejto situácii však ako mesto ťaháme za kratší povraz, nakoľko ide o investíciu župy a aj dotknuté komunikácie patria župe. Avšak bolo našou povinnosťou zorganizovať takéto koordinačné stretnutie, aby sa problémy čo najviac eliminovali, - informoval nás primátor Karol Janas. UPRAVILI INTERVAL NA SEMAFOROCH Po spustení obmedzení doprava v Považskej Bystrici doslova skolabovala. Vodiči sa cez mesto presúvali viac ako hodinu. Kraj teda po dohode Pokračovanie na 4. strane


2

AKTUÁLNE

Týždenný dispečing Mestská polícia 159 Dňa 9. 9. zabezpečovala hliadka bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky na priechodoch pre chodcov v okolí škôl na území mesta. Na základe oznámenia riešila narušovanie občianskeho spolunažívania, ku ktorému dochádzalo medzi susedmi v priestoroch obytného bloku na Strede. Na základe oznámenia riešila hliadka narušovanie verejného poriadku, ktorého sa v priestoroch nemocnice dopúšťala dvojica podnapitých agresívnych mužov. Okrem toho preverovala ďalšie štyri oznámenia. Dňa 10. 9. zabezpečovala hliadka bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky na priechodoch pre chodcov v okolí škôl na území mesta. Na základe oznámenia riešila narušovanie verejného poriadku, ku ktorému dochádzalo v priestoroch školského zariadenia na Lánskej podnapitým mužom z Brvnišťa. Na základe oznámenia riešila hliadka narušovanie občianskeho spolunažívania, ku ktorému dochádzalo medzi blízkymi príbuznými v priestoroch obytného bloku na Lánskej. Taktiež na základe oznámenia riešila narušovanie verejného poriadku, ktorého sa v priestoroch Strojárenskej štvrte dopúšťala dvojica podnapitých mužov z Rozkvetu. Okrem toho hliadka preverovala ďalšie tri oznámenia. Dňa 11. 9. zabezpečovala hliadka bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky na priechodoch pre chodcov v okolí škôl na území mesta. Na základe oznámenia riešila narušovanie verejného poriadku, ktorého sa v priestoroch nemocnice dopúšťala agresívna pacientka. Doručovala rozhodnutia pre potreby súdu. Na základe oznámenia riešila hliadka nAarušovanie občianskeho spolunažívania, ku ktorému dochádzalo medzi blízkymi príbuznými v priestoroch obytného bloku v Strojárenskej štvrti. Okrem toho hliadka preverovala ďalšie štyri oznámenia. Dňa 12. 9. Zabezpečovala hliadka bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky na priechodoch pre chodcov v okolí škôl na území mesta. Na základe oznámenia riešila hliadka narušovanie verejného poriadku, ktorého sa v priestoroch sídliska SNP dopúšťala dvojica neprispôsobivých mužov z tejto mestskej časti. Na základe oznámenia riešila narušovanie verejného poriadku, ktorého sa v priestoroch nemocnice dopúšťal agresívny pacient. Taktiež na základe oznámenia riešila narušovanie verejného poriadku a rušenie nočného pokoja, ktorého sa v priestoroch sídliska Rozkvet dopúšťala dvojica mladých mužov z tejto mestskej časti. Okrem toho hliadka preverovala ďalších päť oznámení. Dňa 13. 9. na základe oznámenia riešila hliadka nepovolený pouličný predaj, ktorý na území mesta realizovala trojica Rómov z Nitry. Doručovala rozhodnutia pre potreby súdu. Na základe oznámenia riešila narušovanie verejného poriadku, ku ktorému dochádzalo v priestoroch Lánskej podnapitou ženou zo sídliska SNP. Na základe oznámenia riešila hliadka narušovanie verejného poriadku, ktorého sa v priestoroch sídliska SNP dopúšťal podnapitý muž z tejto mestskej časti. Okrem toho hliadka preverovala ďalšie tri oznámenia. Dňa 14. 9. na základe oznámenia riešila hliadka narušovanie verejného poriadku, ktorého sa v priestoroch železničnej stanice dopúšťa-

17. 9. 2019

Považskobystrickí rybári zachránili kapitálne úlovky Keď sa minulý rok začalo čoraz viac hovoriť medzi rybármi, ktorí chodievali chytať ryby na kanál či na Hvozdnicu, o tom, že Hričovský kanál vypustia, považovali to viacerí za výmysel. „Šuškanda“ síce na chvíľku utíchla, no koncom jari nabrala na obrátkach a v auguste začali kanál vypúšťať. Práce realizuje spoločnosť Váhostav, celkové náklady sú 2,6 milióna eur. Stavbu financuje Slovenský vodohospodársky podnik z vlastných zdrojov. Vypúšťanie Vodného diela Hričov a Hričovského kanála je súčasťou plánovanej revízie Vážskej kaskády v úseku od Hričova po vodnú elektráreň v Považskej Bystrici. Revízia je zameraná na opravu návodných betónových tesnení a odstránenie nánosov. S vypúšťaním sústavy sa začalo 12. augusta, samotné práce na revízii potrvajú sedem týždňov - do 21. októbra. Kanál a napojené nádrže zostali po vypúšťaný bez vody. Časť rýb, tých menších, sa dostala cez vodnú elektráreň Považské Podhradie von s vodou. Tým, ktoré uviazli na ochranných mrežiach turbín elektrárne, museli pomôcť rybári. - Vedeli sme, čo sa stane, netušili sme však, čo nás čaká, koľko bahna bude v kanáli, koľko rýb bude treba preniesť. Na situáciu sme však boli pripravení. Obtelefonoval som kamarátov – rybárov, s ktorými sme spoločne pomohli niekoľkým rybám. Nešlo o stovky či tisíce, ale desiatky rýb, no kapitálnych,- ozrejmuje situáciu Peter Kušnier, rybársky hospodár. Podľa jeho slov trvala záchranná akcia od siedmej hodiny ráno, približne do piatej podvečer a rybám pomáhala šestnástka statočných. Boli to najmä kapre nad desať kilogramov, podobnú váhu mali štyri zachránené zubáče, okrem ktorých rybári pomohli kapitálnym amurom či tolstolobikovi. – Nechýbali ani sumce. Ryby sme odnášali v nádržiach asi stovku metrov. Určite nám to dalo zabrať, no takmer všetko, čo sa dalo zachrániť, sme preniesli,- dodáva spokojný rybársky hos-

podár, ktorý nezabudne dodať, že najväčšou zachránenou rybou bol takmer dvadsať kilogramov ťažký kapor. - Takéto akcie bývajú vždy ťažké. Snažíme sa ich čo najviac monitorovať, aj keď si samotný terén na výlov rýb alebo ich záchranu nevieme určiť dopredu. Hneď, ako začali vypúšťať vodu, sme všetko sledovali. Chodievali sme na kontroly. Bolo tam množstvo bahna, takže sme mohli daný stav iba odhadovať. Vliezť do kanála plného bahna je poriadne nebezpečné,- dopĺňa informácie hlavný hospodár považskobystrickej organizácie Jozef Kolek. Vzápätí dodáva, že kontrola je potrebná najmä kvôli bezpečnosti, ale tiež kvôli „rôznym veciam“. – Ide o odcudzenie rýb – pytliactvo, keďže ryby ujsť nemôžu,- dodá Kolek s tým, že takáto forma nadobudnutia úlovkov je taktiež nebezpečná. Považskobystrickí rybári si tak zaslúžia za záchranu rýb absolutórium. – Mnohí sa pýtajú, kde môžu teraz chytať. Vypustenie kanála obmedzilo lovenie rýb iba v jeho časti po Považské Podhradie. Voda je zakalená a rybári tvrdia, že ryby neberú. Jednou z možností, ako ich uloviť, boli nedeľné preteky na Slavojke, alebo v Považskej Teplej na rybníkoch 29. septembra. Aby sme predišli „tlačenici“, chytať sa dá od polnoci prvého septembrového víkendu,- skonštatoval predseda MO SRZ v Považskej Bystrici Vladimír Vecel. M. Kováčik

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny Dňa 19. 9. 2019 od 8:30 do 15:30, Pov. Teplá (0, 61 - 96, 585, 626), od 7:00 do 20:30, Považské Podhradie (0, 10, 327, 378, 999), Šebešťanová (0, 255, 259) bude prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa spoločnosti Stredoslovenská distribučná a.s. Dňa 23. 9. 2019 od 7:30 do 13:30, Dráhy (0 - 66, 402 - 867, 1015 - 4527, 31073, 99999, 848) bude prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa spoločnosti Stredoslovenská distribučná a.s. Dňa 24. 9. 2019 od 7:30 do 15:30, Dolný Moštenec (0 - 286, 1089), Horný Moštenec (0 - 238, 9999), bude prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa spoločnosti Stredoslovenská distribučná a.s.


17. 9. 2019

3

AKTUÁLNE

Nové defibrilátory získali v Domaniži a v Ďurďovom

Župa pokračuje v rozširovaní vybavenia dobrovoľných hasičských zborov

V piatok 6. septembra si desiatka dobrovoľných hasičských zborov z Trenčianskeho kraja prevzala z rúk trenčianskeho župana Jaroslava Bašku defibrilátory. Život zachraňujúci prístroj si prebrali aj zástupcovia z Domaniže a z Ďurďového.

Týždenný dispečing la skupina neprispôsobivých osôb. Na základe oznámenia riešila narušovanie verejného poriadku, ku ktorému dochádzalo v priestoroch Lánskej podnapitým mužom zo sídliska Rozkvet. Na základe oznámenia riešila hliadka narušovanie verejného poriadku, ku ktorému dochádzalo v priestoroch Strojárenskej štvrte trojicou podnapitých mužov z tejto mestskej časti. Okrem toho preverovala ďalšie štyri oznámenia.

Európsky týždeň mobility prinesie lacnejšie cestovanie prímestskými autobusmi i MHD

V minulom roku sa Trenčianska župa stala priekopníkom v rozširovaní vybavenia dobrovoľných hasičských zborov na svojom území. Župan Jaroslav Baška v každom okrese odovzdal jeden defibrilátor. V tomto roku k nim pribudla ďalšia desiatka. - Keďže s Krajským výborom Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR v Trenčíne máme podpísané Memorandum o partnerstve a spolupráci, rozmýšľali sme, akým spôsobom vieme ešte pomôcť dobrovoľným hasičom pri výkone ich práce. Počnúc minulým rokom sme sa rozhodli, že každoročne vyčleníme financie na zaobstaranie 9 - 10 defibrilátorov, ktoré odovzdáme vybraným dobrovoľným hasičským zborom v kraji. Máme deväť okresov, takže každý z nich dostane minimálne jeden takýto prístroj, - uviedol Jaroslav Baška s tým, že výber za jednotlivé okresy robí

Krajský výbor DPO SR v Trenčíne pozostávajúci z okresných predsedov. Tohtoročná novinka v podobe náhradných elektród bola súčasťou darčeka nad rámec základnej výbavy. Odovzdávanie sa uskutočnilo v Beluši pred kultúrnym domom. Z Považskobystrického okresu si darček prevzali obce Domaniža a Ďurďové. – Som nesmierne rád, že kraj takýmto spôsobom pomáha s vybavením dobrovoľným hasičským zborom. Častokrát si ani neuvedomujeme ich dôležitú úlohu, ktorú zastávajú. Sú nápomocní pri ochrane majetku ľudí a často aj pri záchrane života a zdravia. Nikdy nevieme, čo sa môže stať a práve tento defibrilátor môže niekomu zachrániť to najcennejšie - ľudský život, - uviedol starosta Domaniže František Matušík. M. Kollárová

V desiatich lokalitách bude už onedlho WiFi s pripojením na internet zadarmo

Radnica sa zapojila do výzvy Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu a získala takmer 15 - tisíc eur na projekt WiFi v meste Považská Bystrica. Vďaka nemu bude už o pár mesiacov k dispozícii obyvateľom mesta bezplatne na desiatich verejných priestranstvách. V lete minulého roka vyhlásil Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu ako sprostredkovateľský orgán Operačného programu Integrovaná infraštruktúra výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku – WIFI pre Teba. – Mesto Považská Bystrica sa do tejto výzvy zapojilo a bolo úspešné. Celková výška oprávnených výdavkov je 15 000 eur, pričom výška nenávratného finančného príspevku predstavuje sumu 14 250 eur, ostatnú časť tvorí spolufinancovanie mesta, - informovala nás Marika Hruštincová, z oddelenia projektového manažmentu. Ako tiež uviedla, zo získaných financií budú na verejných priestranstvách v meste vybudované WiFi prístupové body, ktoré poskytnú bezplatné pripojenie všetkým občanom a návštevníkom Považskej

Bystrice. – Vybrali sme desať lokalít: Základnú školu v Považskej Teplej, okolie mestského úradu, centrálnu mestskú zónu pri kine Mier, pamätník SNP, námestie na SNP pri Juniore, námestie pred kostolom Navštevy Panny Márie, park pri nemocnici, okolie zimného štadióna, centrálnu mestskú zónu pri fontáne a park na Lánoch. Na vybudovanie plánovaných WiFi prístupových bodov využijeme existujúci kamerový systém, konkrétne jeho kabeláž a napájanie, - uviedla. K dispozícii tak bude širokej verejnosti širokopásmový internet o minimálnej rýchlosti 30 Mbit/s. - Samozrejme sme mysleli aj na to, aby najmä deti nevyužívali voľnú sieť na návštevu rôznych nevhodných web stránok. Prístup k nim bude preto zablokovaný, dodala na záver M. Hruštincová. M. Kollárová

Trenčiansky samosprávny kraj sa zapojil do celoeurópskej kampane s názvom Európsky týždeň mobility, ktorá prebieha počas tohto týždňa až do nedele 22. septembra. Kampaň je zameraná na to, aby občania nechali osobné autá doma a do práce, za štúdiom či na výlet využili iné spôsoby dopravy. Župa na podporu tejto kampane umožní cestujúcim prímestskou dopravou cestovať automaticky s 50-percentnou zľavou. Do projektu sa zapojila aj Považská Bystrica. Európsky týždeň mobility je celoeurópska kampaň za udržateľnú mestskú mobilitu. Témou kampane aktuálneho ročníka je Bezpečná chôdza a cyklistika so sloganom Prejdime sa spolu! a cieľom je klásť dôraz na najzraniteľnejších účastníkov cestnej premávky. Vďaka tomu, že do projektu Európskeho týždňa mobility sa zapojil aj Trenčiansky samosprávny kraj ako jeden z ôsmich krajov Slovenska, verejnosť bude môcť v celom kraji cestovať modrými autobusmi prímestskej dopravy s lacnejšími cestovnými lístkami. – Osoby, ktoré si zakúpia obyčajný jednosmerný cestovný lístok zaplatia za zľavnený jednosmerný lístok podľa príslušného tarifného pásma platného cenníka prímestskej autobusovej dopravy, - vysvetlil Radovan Hladký, poverený riadením Odboru dopravy Úradu Trenčianskeho samosprávneho kraja. Zľavnené cestovné tak zaplatia tí, ktorí bežne cestujú v autobusoch prímestskej dopravy bez nároku na zľavu. Cena lístka pre ostatné kategórie cestujúcich zostane nezmenená. Zľava bude cestujúcim automaticky pri kúpe odpočítaná z ceny lístka až do nedele 22. septembra. V PIATOK BUDE CESTOVANIE MHD V NAŠOM MESTE ZADARMO V minulom roku sa do kampane zapojilo celkom 54 krajín s počtom 2 792 zaregistrovaných samospráv. Z celkového počtu bolo 54 slovenských miest a obcí, pričom účastníkov kampane každým rokom pribúda. Do podujatia sa tento rok už po tretíkrát zapojila aj Považská Bystrica. – V rámci Európskeho týždňa mobility 2019 bude doprava v piatok 20. septembra pre všetkých cestujúcich v mestskej hromadnej doprave bezplatná, uviedol Radovan Čmelo, vedúci dopravného úseku Mestskej dopravnej spoločnosti. D. Šípková


4

AKTUÁLNE

17. 9. 2019

Nové návrhy by situáciu mali ešte odľahčiť

Primátor zvolal koordinačné stretnutie k dopravným...

Dokončenie z 1. strany s okresným dopravným inšpektorátom vykonal opatrenia, ktoré následne čiastočne situáciu odľahčili. - Počas monitorovania dopravnej situácie boli v spolupráci s Okresným riaditeľstvom Policajného zboru – Okresným dopravným inšpektorátom v Považskej Bystrici upravené intervaly semaforov na križovatke pri výjazde na diaľnicu D1 a na križovatke ciest II/507 a II/517, - informovala nás hovorkyňa Trenčianskeho samosprávneho kraja Lenka Kukučková. - Sme radi, že po utorkovom kolapse dopravy sa vďaka úpravám svetelnej signalizácie a dopravného značenia situácia aspoň čiastočne upokojila, - skonštatoval primátor. NÁVRHY NA ZLEPŠENIE Okrem úpravy svetelnej signalizácie vzišli z piatkového stretnutia nové návrhy, ktoré môžu dopravu ešte odľahčiť. - Určite je potrebné urobiť poriadok v dopravnom značení, nakoľko je na viacerých miestach zmätočné, veľké problémy

nám robia kamióny. Dnes sme sa dohodli, že kraj vyvolá rokovania s Národnou diaľničnou spoločnosťou, zaoberať by sa mali uzavretím diaľničného zjazdu Centrum pre nákladnú dopravu. Tá by využívala zjazd Sever pri Plevníku a Juh pri Sverepci. Tak by sa doprava rozložila, čo by značne odľahčilo centrum mesta. Zároveň sme požiadali dopravnú a mestskú políciu, aby preverili možné uzavretie odbočenia od Pamätníka SNP na Orlovský most, ktoré je v súčasnosti veľmi komplikované a vznikajú tu kolízne situácie. Vozidlá by tak išli cez veľký kruhový objazd. Je to zatiaľ v návrhu riešení, uvidíme, čo povedia odborníci, - skonštatoval K. Janas. KONCOM BUDÚCEHO TÝŽDŇA UZAVRÚ STARÝ MOST Momentálne zhotoviteľ frézuje staré vrstvy a pripravuje podklad na asfaltovanie novej časti mosta. - V sobotu 21. septembra je predpokladaný začiatok realizácie vodorovného dopravného značenia. Po ich ukončení bude súčasná

uzávierka zrušená, následne približne 5 dní by mala doprava fungovať bez uzávierky. Tento čas je potrebný na prípravu dočasného dopravného značenia v súvislosti s ďalším postupom prác na moste. Približne koncom 39. týždňa by sa mal uzavrieť „starý“ Orlovský most (pravá strana). Táto uzávierka potrvá pravdepodobne až do mája 2020 aj s úpravou, po tom, ako bude doriešená výluka na železničnej trati, - informovala nás o najbližších prácach L. Kukučková. BUDÚ SA STRETÁVAŤ KAŽDÝ TÝŽDEŇ Mesto na piatkovom stretnutí vyslovilo požiadavku, aby sa investor, zhotoviteľ, zástupcovia mestskej a dopravnej polície a ďalších dotknutých inštitúcii stretávali v pravidelných intervaloch. – Budeme mať tým pádom tie najaktuálnejšie informácie, ktoré budeme posúvať cez média obyvateľom, aby boli na prípadné zmeny v doprave včas pripravení, - dodal na záver primátor. M. Kollárová

Zmeny v cestovnom poriadku MHD na viacerých linkách

S platnosťou od 16. septembra vstúpil do platnosti nový cestovný poriadok Mestskej dopravnej spoločnosti, a. s. (MDS) Považská Bystrica. Zmeny sa dotýkajú viacerých liniek a vyplynuli z požiadaviek výborov mestských častí. - Ide o mimoriadnu zmenu ces- plnili dlhšiu dobu jazdy, ktorá by tovného poriadku. Pokiaľ nedôjde mala čiastočne znížiť meškanie, k iným z dôvodu rekonštrukcie - informoval nás Radovan Čmelo, mosta, ďalšia zmena je pláno- vedúci dopravného úseku MDS. vaná až v decembri. Zmeny vyšli Zmeny, ktoré platia od pondelka ako požiadavka od výborov mest- sa týkajú liniek 2. 4, 8, 9, 51 a 51. ských častí a MDS im vyhovela Kompletný cestovný poriadok v plnom rozsahu. Navyše sme nájdete na internetovej stránke urobili úpravy na linke MHD 8, www.mds.sk. kde sme z dôvodu semaforov do2 - spoje č. 21, 129, 39 doplnené zachádzky cez Orlové 2 - spoj č. 14 vedený o dve minúty neskôr (8:32) 4 - spoj č.118 posun z 7:20 na 7:25 8 - doplnenie zastávky Horný Milochov, IV, úprava všetkých časov z dôvodu výstavby železnice 51 - spoj č. 102, odchod 7:07 52 - spoj č.103, doplnenie zastávky III.ZŠ, časový posun 9 - spoj č.66, zrušenie zachádzky cez Jelšové, spoj č.21, vedený cez Jelšové, spoj č.116, vedený o 4 min. neskôr (6:45), spoj č.120, vedený o 5 min. skôr (6:50), spoj č.34, vedený o 5 min neskôr (10:55) K. Vávrová

Ilustračná snímka


17. 9. 2019

5

AKTUÁLNE

V materskej škole na Lánoch sa deti tešia z nového ihriska

Materská škola na Lánoch vedľa letného kúpaliska bola založená pred zhruba štyridsiatimi rokmi. Jej detské ihrisko už dosluhovalo. Jednotlivé herné prvky boli zastarané a mnohé z nich sa ocitli na hranici bezpečnosti. Preto sa mesto rozhodlo zakúpiť nové. AREÁLY MATERSKÝCH Uplynulý pondelok bolo slávnostne ŠKÔL POSTUPNE RADNICA otvorené nové detské ihrisko, ktoré ZVEĽAĎUJE vzniklo v areáli Materskej školy na Slávnostného prestrihnutia pásky Lánoch. - Sme veľmi radi, že sa nám po dohode s mestom podarilo sa zúčastnil aj primátor Karol Jaosadiť v záhrade škôlky pre naše nas spoločne s členom rady škôldeti nové hracie zostavy. Prvky, ky, poslancom Františkom Matuktoré tu boli doteraz, boli veľmi sta- šíkom. – Mesto sa neustále snaží ré, nespĺňali súčasné bezpečnost- zveľaďovať školské a predškolské né predpisy a normy, - informovala zariadenia aj ich areály. Inak tomu nás Ľubica Joppeková, riaditeľka nebolo ani na Lánskej, kde si herpredškolského zariadenia. Celkové né prvky vyžadovali kompletnú výnáklady predstavovali sumu viac menu. Rovnako postupujeme vo ako 12 000 eur. – Z nej sa zakúpi- všetkých materských školách, nala balančná dráha, ktorú môžeme koľko väčšina z nich má viac ako postupne dopĺňať o nové prvky, tridsať rokov a nielen budovy, ich pribudol nám kolotoč na sedenie, vybavenie, ale aj vonkajšie herné lanová pyramída, prevažovačka, prvky dosluhujú, - skonštatoval vláčik s lokomotívou a veľká šmyk- primátor. KAPACITA JE POSTAČUJÚCA ľavka s lezeckou dráhou, - opísala nové „prírastky“ riaditeľka. Tá záro- Od 1. septembra 2020 vstupuje do veň uviedla, že okrem prác na Lá- platnosti novela školského zákona, noch mesto investovalo v lete aj do z ktorej vyplýva, že bude materská rekonštrukcie sociálnych zariadení škola povinná pre všetky päťročné v Jelšovom, kde majú elokované deti. Kapacita tých považskobystrických by mala postačovať potrepracovisko.

bám mesta. - Predbežné prepočty naznačujú tomu, že by to malo byť dostatočné, viac informácií nám ukážu aj stretnutia s obcami, s ktorými máme podpísané spoločné školské obvody. No pokiaľ ide o päťročné deti z mesta, tie určite kapacitne zvládneme umiestniť bez problémov, - zdôraznil K. Janas. ZAČAŤ BY CHCELI NA JAR Momentálne máme v meste Považská Bystrica 18 predškolských zariadení, z toho je jedno cirkevné. Prednedávnom bola úspešne dokončená nadstavba Materskej školy Železničná, kde sa zvyšovala

jej kapacita a jednu materskú školu plánuje radnica presťahovať. – Ide o zariadenie v Strojárenskej štvrti, ktoré nie je v našich priestoroch, ale platíme zaň nájom. Majiteľ budovy má s ňou iné plány, tak sme hľadali riešenie, kam ju presťahovať. Vhodné priestory sa nám naskytli v budove bývalej zdravotníckej školy na Ulici Odborov. Dnes už máme pripravené projekty a v jarných mesiacoch by sme chceli začať s prácami, - dodal na záver primátor. M. Kollárová

Ministerstvo vnútra zvažuje kúpu STAPOSu

Okresný úrad sa chce z výškovej budovy odsťahovať

Výšková budova v centre Považskej Bystrice bola postavená v šesťdesiatych rokoch minulého storočia. Od tých čias v nej sídlili rôzne úrady, dnes tam má svoje miesto okresný súd, prokuratúra a okresný úrad. Títo „nájomníci“ dlhodobo avizujú zlý stav budovy, pričom súd už roky hľadá náhradné priestory. Nad sťahovaním uvažuje už aj okresný úrad. OJEDINELÁ STAVBA ABŠO Administratívna budova štátnych orgánov v Považskej Bystrici má pozoruhodnú originálnu konštrukciu. Jej autori Ivan Meliš a Severín Duriš tu po prvýkrát v Československu uplatnili systém vahadlového zavesenia oceľových lán nesúcich jednotlivé podlažia. Táto stavba presiahla domáce slovenské pomery a bola prinajmenšom v dimenzii vtedajšieho Československa ojedinelá. Od čias svojho vzniku sa stala sídlom rôznych štátnych orgánov a inak tomu nie je ani dnes. S PRIESTORMI SÚ NESPOKOJNÍ Výšková budova v súčasnosti patrí Ministerstvu vnútra SR. Sídli v nej okresný súd, prokuratúra a okresný úrad. Dennodenne v jej kanceláriách pracuje viac ako stovka zamestnancov. Tí sú však v priestoroch nespokojní. Okresný súd dlhé roky hľadá nové sídlo a rovnako začal uvažovať aj okresný úrad. Tieto informácie nám potvrdil aj tlačový odbor ministerstva. - Ministerstvo vnútra SR vzhľadom na technický stav budovy Okresného úradu Považská Bystrica zvažuje do budúcna aj možnosť kúpy inej budovy na premiestnenie okresného úradu. Ide o budovu STAPOSu (oproti bývalej Slovenskej sporitelni). Rokovania s vlastníkom budovy ešte nie sú ukončené, všetko bude závisieť od finančných možností MV SR, - napísali nám. CHCÚ SA PRESŤAHOVAŤ NAPRIEK INVESTÍCIÁM Prízemie výškovej budovy prešlo v roku 2015 radikálnou rekonštrukciou, nakoľko tu bolo vytvo-

rené klientske centrum. To si vyžiadalo nemalé stavebné úpravy, ale aj investíciu do vybavenia. - Suma na realizáciu predstavovala čiastku vo výške 355 945 eur a 26 000 eur išlo na vybavenie interiérovým nábytkom, - uviedol tlačový odbor. Zároveň doplnil, že keď sa v roku 2015 budovalo klientske centrum, ministerstvo nemalo inú alternatívu na jeho umiestnenie. - Preto bolo potrebné vynaložiť tieto finančné prostriedky, aby ho bolo

možné v meste Považská Bystrica zriadiť. Keďže výšková budova je v zlom technickom stave, ministerstvo vnútra zvažuje do budúcna ekonomické hľadisko pri jej ďalšom využití, - dodali. MESTO TENTO KROK RADIKÁLNE ODSUDZUJE Rozhodnutie okresného úradu presťahovať sa je pre vedenie mesta nelogické. – Budova ABŠO bola vybudovaná špeciálne pre štátne orgány a to, že práve štátne orgány z nej odchádzajú nemá nijakú logiku. Najmä ak si uvedomíme, že pred štyrmi rokmi sa tu slávnostne otváralo klientske centrum, do ktorého investovali státisíce eur, - uviedol primátor Karol Janas. Zároveň poznamenal, že keď bol v rokoch 2008 - 2010 prednostom vtedajšieho obvodného, dnes okresného úradu, existovala projektová dokumentácia na obnovu výškovej budovy. – Nerozumiem prečo sa v týchto plánoch nepokračovalo, výšková budova je technická pamiatka. Malo by byť povinnosťou štátu sa o takéto pamiatky starať, nie ich nechať schátrať a následne kupovať ďalšie budovy od súkromného vlastníka, - zdôraznil. RADNICA NETÚŽI PO ĎALŠOM STRAŠIAKOVI Ak z budovy ABŠO odíde okresný súd a okresný úrad, zostane tam už len prokuratúra a bude otázkou času, kedy aj ona „zbalí kufre“. – Máme vážne obavy, čo s ABŠOm bude, lebo mesto naozaj netúži po ďalšom strašiakovi v centre, keď sme sa ich už postupne začali zbavovať. Treba sa zamyslieť či všetky tie náklady, ktoré budú musieť obe ministerstvá uvoľniť na kúpu nových budov, nebude predsa len lepšie použiť na rekonštrukciu výškovej budovy, - dodal na záver K. Janas. M. Kollárová


6

17. 9. 2019

OZNAMY/SPEKTRUM

Mesto Považská Bystrica podľa § 3 a § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej školy, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica s predpokladaným nástupom od 1. 12. 2019 Kvalifikačné požiadavky: • Kvalifikačné predpoklady na výkon pracovných činností v príslušnej kategórii pedagogických zamestnancov podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a o odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, • najmenej päť rokov pedagogickej praxe, • vykonanie prvej atestácie. Ďalšie požiadavky: • znalosť súvisiacej legislatívy, • spôsobilosť používať slovenský jazyk v úradnom styku slovom aj písmom, • komunikačné a organizačné schopnosti, • základná znalosť problematiky riadenia a ekonomiky, • ovládanie práce s výpočtovou technikou a internetom, • spĺňanie zákonných predpokladov na výkon práce vo verejnom záujme, • dobré výsledky dosahované v pedagogickej praxi (potrebné dokladovať) vítané sú: • skúsenosti s prípravou projektov a získavaním zdrojov z fondov EÚ, nadácií, grantových programov a pod. Požadované písomné doklady: • prihláška do výberového konania • profesijný životopis • doklady o vzdelaní (overené kópie) - ak vzdelanie nebolo získané v štátnom jazyku, aj doklad o absolvovaní skúšky zo štát. jazyka • potvrdenie o dĺžke pedagogickej praxe • čestné prehlásenie o zdravotnej spôsobilosti na výkon pedagogickej činnosti • vlastnú koncepciu riadenia a rozvoja školy • ďalšie doklady preukazujúce špeciálne znalosti alebo osobnostné predpoklady • písomný súhlas uchádzača so spracúvaním jeho osobných údajov na účely výberového konania • čestné prehlásenie o bezúhonnosti na výkon pedagogickej činnosti. Prihlášku a požadované doklady je potrebné doručiť do 30. septembra 2019 do 15.30 hod. na adresu zriaďovateľa v zalepenej obálke s označením „VK - riaditeľ ZŠ, Nemocničná 987/2 - NEOTVÁRAŤ“ a uvedením odosielateľa. Adresa zriaďovateľa: Mesto Považská Bystrica Centrum 2/3, 017 13 Považská Bystrica č. t. 4305 111 (prízemie, Centrum služieb občanom) Prihlášky uchádzačov, doručené po stanovenom termíne, nebudú do výberového konania zaradené. Termín a miesto výberového konania budú uchádzačom, ktorí splnili podmienky, oznámené písomne.

WEBOVÁ STRÁNKA MESTA

www.povazska-bystrica.sk

Výmena mostných záverov na diaľnici D1 pri Považskej Bystrici Národná diaľničná spoločnosť upozorňuje na čiastočné uzavretie ľavého jazdného pásu diaľnice D1 v úseku Považská Bystrica, sever – Bytča od soboty 14. septembra. – Dôvodom je výmena a oprava mostných záverov na diaľničnom moste ev. č. D1-182 cez rieku Váh v km 174,400 – 175,300. Obmedzenie potrvá do nedele 27. októbra do 12-tej. Stavebné práce budú realizované v dvoch etapách pri zachovaní štyroch jazdných pruhov. Doprava bude vedená v I. etape vo vnútornom jazdnom pruhu ľavého jazdného pásu a v pravom jazdnom páse v režime 2 + 1 pruh. V II. etape bude doprava vedená vo vonkajšom jazdnom pruhu ľavého jazdného pásu a v pravom jazdnom páse v režime 2 + 1 pruh, - informovala hovorkyňa NDS Michaela (ds) Michalová.

Odštartujte odpadovú revolúciu v našom meste aj vy

Organizácia zodpovedných výrobcov ENVI – PAK realizovala v lete prieskum, v rámci ktorého zisťovali, aká je situácia s odpadmi v slovenských obciach a mestách. Na základe výsledkov sa rozhodli uskutočniť pilotné projekty v troch mestách, ktoré sa do boja s voľne pohodeným odpadom už pustili a môžu byť inšpiráciou aj pre ostatné samosprávy. Jednou z vybraných je aj Považská Bystrica.

Cieľom projektu Vezmi si ma je nielen informovať ľudí o problémoch s voľne pohodeným odpadom, ale aj motivovať ich k tomu, aby sa začali správať zodpovedne k životnému prostrediu. Považská Bystrica patrí medzi mestá, v ktorých sa venuje separovaniu odpadu veľká pozornosť, a preto by mala poslúžiť ako inšpirácia pre ostatné mestá a obce, aby sa takejto činnosti nebáli a začali sa jej venovať aktívnejšie. – Naše mesto bolo spolu s Diakovcami a Humenným vybrané medzi tie, v ktorých sa bude konať toto pekné podujatie v rámci Svetového dňa čistenia, teda v sobotu 21. septembra. Súčasťou bude zábavno-edukačná talkshow o odpade, triedení a udržateľnosti v mestách, ktorá sa bude konať na fontáne. V prípade nepriaznivého počasia sa presunieme do kina Mier. O odpade a triedení budú s moderátorom Michalom Sabom z rádia Expres diskutovať

Jana Mičková a Daniela Sovíková z oddelenia služieb mesta a odpadového hospodárstva na mestskom úrade, ale aj Katarína Kretter z OZV ENVI-PAK a Bohuslav Kortman z Jaskyniarskeho klubu Strážovské vrchy. Približne o 16.30 sa presunieme do Treťohorného parku, ktorý budeme upratovať. S vyzbieraným odpadom sa vrátime k fontáne, kde sa ľudia môžu dozvedieť viac o tom, ako správne separovať. Nebudú chýbať ani aktivity pre deti aj dospelých. Vrecia, rukavice i občerstvenie budú zabezpečené. Stačí si vziať so sebou parťáka a prísť, - priblížila program podujatia Michaela Haladejová z oddelenia kultúry a medzinárodnej spolupráce na mestskom úrade. Ak vás teda hnevajú rozhádzané odpadky v meste či prírode a chcete s tým niečo urobiť, v sobotu popoludní ste vítaní na podujatí Vezmi si ma. D. Šípková

Výzva pre darcov krvi

Hematologicko-transfúzne oddelenie Nemocnice s poliklinikou Považská Bystrica momentálne zápasí s nedostatkom zásob krvi. Prosíme darcov o pomoc, potrebné sú všetky krvné skupiny. Pravidelné odbery darcov krvi sa na Hematologicko-transfúznom oddelení NsP Považská Bystrica uskutočňujú každý utorok a piatok v čase od 6.30 do 9.00 hodiny. Ďakujeme za pomoc.


17. 9. 2019

7

SPEKTRUM

Hody považskobystrickej farnosti nepokazilo ani zlé počasie Nedeľa 8. septembra bola poriadne upršaná. Ani to však nebránilo tomu, aby Farnosť v Považskej Bystrici pripravila svoj hodový deň. Pred Kostolom Návštevy Panny Márie vyrástli stánky, nechýbali koláčiky ani farské pivo. A dážď bol nakoniec zhovievavý, keďže pršalo práve počas svätých omší. Cieľom farských hodov je predstaviť veriacim služby, do ktorých sa môžu vo svojej farnosti zapojiť. Či už je to spevokol, pastoračné centrum, eRko alebo Mami klub. V každom zo stánkov sa záujemcovia dozvedeli veľa informácií a viacerí si domov odnášali aj prihlášky. – U nás sú hody poňaté netradične. Okrem výborných koláčov, ktoré napečú šikovné gazdinky, ponúkame predovšetkým aktivity. Do nich sa môžu ľudia zapojiť, poslúžiť tak jeden druhému a zároveň Bohu. Či už sú to miništranti, speváci, mamičky alebo mládež. Každý si nájde svoje miesto, - povedal Pavol Mazúch, považskobystrický dekan. Aj počas svätých omší sme si mohli vypočuť členov mládežníckeho speváckeho zboru. – Stretávame

sa každý piatok a spievame počas večernej svätej omše. Je nás dosť, ale málo takých, ktorí by chceli prevziať zodpovednosť a prípadne zbor „potiahnuť“. Radi preto privítame nových zapálených ľudí, - prezradil nám Peter Šípek, vedúci mládežníckeho speváckeho zboru. Od minulého roka sa v pastoračnom centre stretávajú aj mamičky. – Pred Vianocami sme činnosť Mami klubu obnovili a krásne sa nám to rozbehlo. Teší nás, že mamičky si k nám našli cestu. Cez prázdniny sme mali pauzu, keďže aj pastoračné centrum bolo v letnom režime. Od septembra však začíname znovu, opäť nebudú chýbať tradičné aktivity a radi privítame aj nové nápady a podnety, - povedala nám Valika Jadroňová z Mami klubu.

NECHÝBALO ANI FARSKÉ PIVO Farské hody sa každoročne konajú pri príležitosti posviacky Kostola Návštevy Panny Márie. Podporiť chod farnosti mohli veriaci zakúpením malých suvenírov a tento rok bolo novinkou farské pivo. O plechovky ozdobené fotografiami chrámu aj

základnými informáciami o farnosti bol veľký záujem. – Hody sú vlastne sviatkom nášho kostola, je to náš otcovský dom. A tak ako sa ľudia radi vracajú do otcovského domu, kde sú vždy vítaní a pochopení, tak veríme, že aj sem sa ľudia vždy radi vrátia. Je to dom našej vzájomnej lásky, - dodal dekan P. Mazúch. K. Vávrová

Úlovky môžu byť nielen jedovaté, ale aj chránené

Húb má byť dosť, pozerajte, čo dávate do košíka

Takmer dvesto exponátov mohli vidieť návštevníci v Centre voľného času v Považskej Bystrici na Lánskej počas dvoch dní. Vystavené huby pochádzali z lokalít z okolia Považskej Bystrice. Samotnému zberu predchádzalo stretnutie členov Slovenskej akadémie vied s miestnou mykologickou spoločnosťou. Po tretí raz pripravili výstavu Cen- blúdila som. Na huby chodievam trum voľného času s Mykologickým iba občas a beriem iba tie, ktoré pospolkom v Považskej Bystrici a My- znám. Na kapustnicu to stačí, huby kologickou spoločnosťou pri SAV. pri príprave jedál nepoužívam, dcéra – Zbierali sme v Milochove, Mariko- ich nechce,- povedala pani Tereza. vej, Papradne, Moštenci, nad sídlis- Amatérsky mykológ Juraj Bojňanský kom SNP, na Čiernych hájoch... Na je členom Slovenskej mykologickej zbere sa podieľala celá naša partia, spoločnosti od 1980. Pracoval pre približne asi pätnásť ľudí. Všetko mykologickú poradňu v Bratislave skontrolovali a rozlišovali pracovníci 30 rokov. Tvrdí, že okrem šachov SAV. Tento rok je síce výnimočných a vnúčeniec ho bavia aj huby. - My húb v lese možno viac, ale dnes sme zbierali v lokalite pri vodárni. máme na výstave iba bežné druhy a tie, ktoré sú chránené,- skonštatoval Vladimír Hanták, ktorý našiel v lokalite Moštenský Háj pred dvoma rokmi Hadovku smradľavú, ktorú bolo cítiť vtedy na výstave počas jej celého trvania. Na Slovensku je známych okolo 7 000 druhov húb, každoročne sa objavujú nové a nové druhy pre vedu, ktoré ešte nikdy neboli opísané. Tradícia výstav nie je na Slovensku stará, v Bratislave a Košiciach sa dá hovoriť o polstoročí. - Oslovili sme nielen širokú verejnosť, príšli žiaci škôl. Bohužiaľ, výstava môže trvať iba dva dni, pretože huby sa časom znehodnotia, a tak skončia v košoch, okrem tých, ktoré sú dobré. Väčšia časť z nich Predtým sme pozerali aj iné. V Poje však nejedlá a jedovatá,- dodala važskom Inovci, odkiaľ pochádzam, Marcelka Turčeková. - Priznám sa, je veľmi sucho. Našli sme v ňom iba že na výstavu som sa dostala naozaj drevokazné huby, ostatných bolo veľiba čírou náhodou. Šla som v CVČ mi skromne. V lokalite okolo vášho vybaviť dcére nejaké krúžky a za- mesta je húb viac, - dodal. Jesenné

huby a ich počet závisí podľa lokality. Všetky jesenné huby ešte „nevyšli“. Chýbajú celé rody a čeľade, ktoré bývajú na výstave bežne. Na pomery, koniec leta a začiatok jesene je to však relatívne dobrý výsledok, čo domáci ponachádzali. Chodievame na huby, ale len keď rastú. Väčšinou ich sušíme. Do košíka berieme iba to, čo poznáme,- tvrdila pani Hana, ktorá zostala zaskočená po oznámení, že priniesla chránené huby. Ľudia sa na výstavy chodia aj poradiť. – Záleží to od konkrétneho návštevníka. Drvivú väčšinu tvoria ľudia, ktorých zaujímajú konzumácia, lokalita alebo výskyt určitých druhov.

Prevládajú konzumné vlastnosti, ale aj znaky jedovatých húb, odlišovacie znaky podobných druhov. Veľmi dobre sa dajú spoznať podľa knihy bývalého predsedu spoločnosti Ladislava Hagaru - Huby dvojníky, v ktorej

sa dá naštudovať podobnosť veľmi ľahko. Platí zásada, čo nepoznáš, do koša neber. Ale platí aj druhá. Čo nepoznáš, nekop do toho, nenič to. Huby sú ozdobou lesa, môže to byť zaujímavá položka pre vedu, ale aj potrava pre zvieratá a živočíchy,- dodal Bojňanský. Základná škola sv. Augustína bola jedna z prvých škôl, ktorá navštívila výstavu. – Na huby sme boli. Poznáme dubáky, muchotrávku by sme určite nevzali. Huby sme jedli v polievke,- tvrdili spoločne tretiaci Roman a Matej. - Huby sme ešte nepreberali, tretiaci ich majú v osnove až na konci tohto ročníka. Deti sa na výstavu veľmi tešili, brali to ako niečo nové. Počasie hubám praje a deti sa môžu s nimi oboznámiť práve teraz,- povedal triedna učiteľka 3. ročníka Mária Hrenáková. Vanda a Terezka na huby už boli s rodičmi, niektoré poznajú, no ako tvrdia ony, nechutia im. Deti naberali počas prezentácii vedomosti a kládli zaujímavé otázky. Avšak na informáciu, že v Kanade našli podpňovku, ktorá bola na ploche niekoľko hektárov, zničila les a bola ťažšia ako veľryba, otvárali iba neveriacky oči. Aká je situácia v lesoch nášho regiónu? - Les vždy niečo dá. Sezóna ešte len začne a každý, kto príde lesa, niečo nájde. Chceli by sme sa poďakovať našim hosťom, riaditeľovi CVČ v Pov. Bystrici Ivanovi Hanulíkovi a pani Adamčíkovej, Umrianovi, Čabalovej a Zadňančinovej za prípravu výstavy a všetkým, ktorí nám prispeli vzorkami húb,- dodal Jaroslav Candrák. M. Kováčik


8

HODOVÉ SLÁVNOSTI

V Praznove potešili publikum nielen domáce skupiny, ale aj zabávač Robo Kajzer

V prímestskej časti Praznov sa konajú hody pri príležitosti Povýšenia svätého Kríža. Inak tomu nebolo ani tento rok. Okrem slávnostnej svätej omše bol pre domácich pripravený kultúrny program, ale aj čo to dobré pod zub.

- Ako tradične nám hody začali slávnostnou svätou omšou v našom kostolíku, poobede sme sa presunuli do areálu prírodného amfiteátra, - prezradila nám poslankyňa za Praznov Jarmila Tomanová. Na pódiu sa predstavili Mošťeňanka, Praznovanka... – Opäť sme vsadili na domáce partie či už od nás alebo z okolia. Taktiež divákov potešila naša nová folková skupina dievčat a chlapcov. Dobrá muzička, no a takým bonbónikom bolo vystúpenie zabávača Roba Kajzera, - uviedla. PRESUNULI SA Z CENTRA DO AMFITEÁTRA Pred rokmi sa hody v Praznove odohrávali v centre mestskej časti, do areálu prírodného amfiteátra sa presťahovali len nedávno. – Bývalo to problémom, lebo do organizácie

sa vždy chcela zapojiť aj Telovýchovná jednota, ktorá organizovala futbalový zápas. Ten bol na ihrisku, program pri kostole a tak sa ľudia roztrieštili. Tým, že nám tu mesto vybudovalo tento krásny areál s pódiom, prístreškami a vybavením, tak už druhý rok sú hody tu, - ozrejmila J. Tomanová. HLADNÍ NEZOSTALI K hodom okrem zábavy patrí aj dobré jedlo. O to samozrejme nebola núdza ani v Praznove. - Telovýchovná jednota uvarila guláš, domáci krčmár upiekol pečené prasa, ktoré nám opäť darovala Farma Agrorozkvet, no a vychýrené gazdinky urobili výborné posúchy, takže hladní naozaj nikto nezostal, - dodala na záver J.Tomanová. (mkoll)

V Podvaží sa deti vyšantili v pene

Výbor mestskej časti Podvažie v spolupráci s mestom a PX Centrom pripravili nielen pre domácich pekné nedeľné popoludnie. Pri kultúrnom dome sa konali hody. Organizátori pripravili kultúrny program, kde sa predstavili malí folkloristi zo skupiny Podvažanček, heligonkárka Vaneska Korenačková a o zábavu sa postarala hudobná skupina FZ Melody. Svoju techniku a šikovnosť predviedli tiež členovia dobrovoľného hasičského zboru Podvažie. Pre návštevníkov bol pripravený guláš zadarmo a kuchári si odniesli veľkú pochvalu. Cestu na podujatie si našli desiatky ľudí, nechýbali celé rodiny s deťmi. Práve pre tých najmenších pripravili organizátori poriadne prekvapenie. Futbalové ihrisko sa zmenilo na obrovskú penovú párty. Pod bielou „perinou“ sa deti dosýta vyšantili a práve ich radosť a smiech boli pre organizátorov tým najväčším poďakovaním. (kv)

17. 9. 2019

V Stupnom bolo veselo aj chutne

V poradí 17. Stupniansky hodový jarmok, ktorý sa konal v nedeľu 15. septembra, opäť splnil očakávania. Obec Stupné a Považské osvetové stredisko pripravili bohatý kultúrny program, v ktorom nechýbali folklór, divadlo, heligónky či nestarnúce hity. Okrem toho si návštevníci pochutnali na tradičných dobrotách zo stupnianskej kuchyne. Na „dračku“ išli pirohy, posúchy, buchty či držková polievka. Počasie hodom prialo a tak sa prírodný amfiteáter zaplnil do posledného mesta. Tento rok boli spojené aj s oslavami 85. výročia založenia dobrovoľného hasičského zboru. Okrem dobrej zábavy či jedla si miesto na hodoch našli aj remeselníci, ktorí ukázali svoju šikovnosť. Už tradičnou sa v Stupnom stala aj tombola, vďaka ktorej si domov viacerí odniesli krásne ceny. K. Vávrová

Hodové slávnosti nechýbali ani v Považskej Teplej

Uplynulý víkend patril hodovým slávnostiam aj v Považskej Teplej. V nedeľu dopoludnia sa zišli veriaci na slávnostnej svätej omši a popoludní bol pre návštevníkov pripravený vynikajúci kultúrny program. Ten zabezpečil výbor mestskej časti Považská Teplá v spolupráci s Mestom Považská Bystrica, PX Centrom a miestnym dobrovoľným hasičským zborom. – Ide o tradičné podujatie v mestskej časti Považská Teplá. Hody mávame pri príležitosti Sedembolestnej Panny Márie. Ráno sa konala slávnostná svätá omša a popoludní kultúrny program, s ktorým nám pomáhal aj miestny dobrovoľný hasičský zbor, - uviedla Katarína Pauerová, predsedníčka VMČ Považská Teplá. Návštevníkov čakal vynikajúci program, na ktorom sa predstavili Ľudová hudba Rajtar, Drienky, ale aj Moštenskí Pajtáši či Teplanský Poniklec. Medzi hodujúcich zavítala aj populárna kapela Funny Fellows, ktorá je známa tým, že hity 20-tych až

40 - tych rokov prináša v originálnom prevedení s dobovými nástrojmi a kostýmami. Večernú zábavu rozprúdili hudobné skupiny Elastic a Prúdnica. Nechýbal ani bohatý sprievodný program. Návštevníci si mohli pochutnať na výbornom guláši, ktorý navaril miestny Klub slovenských turistov. Pre najmenších bol pripravený skákací hrad, koníky či maľovanie na tvár. Dobrovoľní hasiči z Považskej Teplej pripravili ukážky svojej činnosti. Nechýbalo výborné občerstvenie a veľa dobrej nálady. D. Šípková


17. 9. 2019

9

SPEKTRUM

Považskobystrickí umelci vystavujú v Galante

V piatok 6. septembra prilákalo návštevníkov do Renesančného kaštieľa v Galante zaujímavé kultúrne podujatie. V jeho výstavných priestoroch sa totiž konala vernisáž výstavy obrazov pedagógov Základnej umeleckej školy Imra Weinera - Kráľa z Považskej Bystrice. Svoje práce prezentovali Jozef Pobočík, Renáta Galbavá a Alexandra Rosina. Po úvodnej básni sa hudobným vstupom predstavil folklorista z Brvnišťa Jozef Pobočík st. spevom a hrou na fujaru a rífovú píšťalku, ktorá bola v januári 2019 zapísaná do Zoznamu kultúrneho dedičstva SR. Umelcov a ich diela kvalifikovane predstavil kurátor Vlad Vakov. Ten u každého z umelcov vyzdvihol špecifiká ich umeleckej výpovede v kontexte s vystavenými dielami. NEZABÚDAJÚ NA SVOJE KORENE Výstava bola venovaná obyvateľom Javorinky, ktorú v roku 1921 založili obyvatelia z dedín Horného Považia, najmä z Papradna a Brvnišťa. Bol to svojrázny kultúrny príspevok považskobystrických umelcov k budúcej storočnici založenia obce ako Pozdrav Javorinčanom. Zámer a súvislosti spojenia umenia a historického výročia ozrejmil poslanec Mestského zastupiteľstva a predseda miestneho občianskeho združenia Milan Zeleňák. – Blíži sa sté výročie založenia obce Štefánikovo, dnešnej Javorinky. Nás, ktorí patríme už do tretej a štvrtej generácie potomkov tých „odvážlivcov“, ktorí v roku 1921 opustili

rodné dediny na Horniakoch a prisťahovali sa na Dolnú zem, veľmi milo prekvapilo, že si budúce výročie obce pripomíname výstavou obrazov ktorá má podnázov Pozdravy Javorinčanom. Aj keď Javorinka ako mestská časť Galanty stratila tú demografickú jedinečnosť, akú mala v prvých rokoch po založení, stále je historickým faktom, že ju vybudovali rodiny z dvanástich obcí v okrese Považská Bystrica.

Najviac, pätnásť, z Papradna z Brvnišťa osem rodín. Dnes je už Javorinka domovom mnohých Galanťanov, ale aj iných prisťahovalcov. Napriek tomu v obyvateľoch Javorinky stále žije povedomie rodísk svojich rodičov a prarodičov, udržiavajú kontakty so vzdialenými rodinami na Horniakoch, spoznávajú a udržiavajú si zvyšky nárečia a folklóru. Som vďačný za toto podujatie. Aj keď sa na týchto obrazoch

nevyskytujú hory, lúky, domy a rieky spod Javorníkov, z Kŕžle, Bukoviny, či Strečna, táto výstava priniesla medzi nás diela mladých umelcov, pochádzajúcich „tam od nás“. A čo je najdôležitejšie, že pri prezentácii svojich diel mysleli na Javorinčanov, a priniesli ich sem ako pozdrav rodákov rodákom, - uviedol. NECHÝBALA PREZENTÁCIA KNIHY PRE DETI Na záver sa konal ešte jeden milý akt, a to prezentácia knižočky pre deti s názvom O fontánkovej Dorotke a jej vozíčkovej babke. Ilustroval ju Jozef Pobočíka ml. Kniha priamo korešponduje s výstavou, pretože ilustrácie z nej sú súčasťou vystavených exponátov. Preto ju možno považovať aj za svojrázny katalóg jeho expozície. Vernisáž, ktorá poskytla galantskému publiku hodnotný kultúrny zážitok, potrvá do konca septembra. Priniesla aj predbežnú dohodu s autormi o novej výstave, ktorá sa uskutoční v rámci osláv storočnice založenia Javorinky v auguste 2021. A. Jónásová

Ruskí manželia Ľovinovci prenášajú lásku k prírode na plátno Kino mier v Považskej Bystrici hostí ďalšiu unikátnu výstavu. Už po tretíkrát navštívili naše mesto manželia Ľovinovci – Viktória a Dmitrij z Ruska. Ich aktuálna výstava nesie názov Svet okolo nás. Predstavitelia ruskej realistickej školy prenášajú svoju lásku k prírode priamo na plátno. Nádherné zákutia a uličky mestečiek, zátišia, krajinky pokryté snehom alebo jesenným lístím. Pri pohľade na obrazy manželov Ľovinovcov má divák pocit, že stojí priamo na danom mieste, v danom čase a okolitá príroda akoby sa ho dotýkala. – Som veľmi rada, že v našom meste môžeme opäť privítať manželov Ľovinovcov. Nie sú tu prvýkrát, ale vždy je to unikátna návšteva plná krásneho umenia. Verím, že na výstavu si nájde cestu čo najviac návštevníkov, lebo ide skutočne o výnimočnú tvorbu, uviedla Anna Kardošová, riaditeľka PX Centra. VYSTAVUJÚ PO CELOM SVETE Manželia Ľovinovci vystavujú svoje diela po celom svete. Nechýbali v Luxembursku, USA, Číne, Dánsku, Taliansku či Holandsku. Dmitrij Ľovin je súčasný výtvarný umelec, ktorý si získal povesť talentovaného predstaviteľa ruskej realistickej školy. Veľmi dôležitým zdrojom jeho umenia je láska k rodnej prírode, ktorú nežne a vášnivo miluje a ktorej súčasťou sa cíti byť.

Z jeho obrazov sála intenzita jeho prežívania. Obrazy príjemné na pohľad sú naplnené hlbokým zmyslovým obsahom. Každá jeho práca, či lesné cestičky stredného Ruska drahé jeho srdcu, alebo uličky ďalekých európskych mestečiek, je preniknutá pocitom hlbokej vierohodnosti. Od roku 1997 je členom Zväzu tvorivých umelcov Ruska, Medzinárodného umeleckého fondu a Federácie profesionálnych výtvarných umelcov. Viktória Ľovinová je súčasná výtvarná umelkyňa, ktorá sa prejavila ako výrazná predstaviteľka ruskej realistickej školy. Pre ňu je stvárňovanie prírody zmyslom tvorby. Krajinka je jeden z najcitovejších umeleckých žánrov. Umelec ho nemôže ovládnuť bez úprimnej lásky k prírode. Obrazy príjemné na pohľad sú naplnené hlbokým zmyslovým obsahom. Viktória je schopná nachádzať zaujímavé motívy a cez harmóniu farby zobraziť všetku krásu toho, čo uvidela. Maľuje prekrásne zátišia, no napriek tomu jej duša vždy patrí umeniu krajinky. Od roku 2002 je

členkou Zväzu tvorivých umelcov Ruska, Medzinárodného umeleckého fondu a Federácie profesionálnych výtvarných umelcov.

Výstava Svet okolo nás je prístupná verejnosti v kine Mier do 30. septembra a je spojená s predajom. K. Vávrová


10

SPOLOČENSKÁ KRONIKA SPOMIENKY

Dňa 14. 9. sme si pripomenuli 20. výročie úmrtia nášho otca, svokra, dedka

Františka HAŠŠÍKA. S láskou a úctou spomína smútiaca rodina.

Bolesťou unavený tíško si zaspal, zanechajúc všetkých, čo si mal rád. Za všetky tie Tvoje trápenia a bolesti, nech Ti dá Pán Boh večnej milosti. Dňa 17. septembra si pripomíname prvé výročie smrti nášho manžela, otca, dedka, švagra

Nech s nami spomína každý, kto Ťa poznal a mal rád. Dňa 17. 9. sme si pripomenuli 12. výročie odvtedy, čo nás opustil náš otec a dedko

Ten, kto Ťa poznal spomenie si, ten, kto Ťa mal rád, nezabudne. Dňa 8. 9. sme si pripomenuli 6. smutné výročie, čo nás navždy opustil náš drahý otec, dedko

Martin ŠIMÍK z Pov. Bystrice. S láskou a úctou spomínajú dcéry a syn s rodinami.

Pavol KOCAN z Pov. Bystrice. S láskou a úctou spomínajú synovia Palo, Radoslav, Peter, Marián s rodinami a ostatná rodina.

Dňa 22. 9. uplynie 8 rokov od úmrtia nášho otca, dedka a pradedka

Jozefa ČERNOŠÍKA z Papradna. S láskou a úctou spomínajú deti Peter, Eva a Hela s rodinami ako aj ostatná rodina. Františka ROJKA z Dolného Moštenca a zároveň si pripomenieme aj 25. výročie smrti jeho matky Márie

ROJKOVEJ, rod. Briestenskej. Keby sa dalo zavolať do neba, keby sa dalo vrátiť čas, pohladiť, počuť váš hlas, stretnúť sa s vami zas. Kto ste ich poznali, venujte im tichú spomienku. S láskou spomíname.

Odišiel si tíško, ako odchádza deň a v našich srdciach zostáva spomienka len. Dňa 22. 9. si pripomenieme 5. výročie, čo nás opustil náš drahý manžel, otec, dedko, brat, švagor

Alojz PAVLÍK z Jasenice. Spomína smútiaca rodina.

Očiam si odišla, v srdciach si zostala. V tichej spomienke a s láskou v srdci si dňa 22. 9. pripomenieme nedožitých 100 rokov našej drahej mamy, babky a prababky

Márie MAROŠOVEJ z Plevníka - Drienového. S láskou spomíname a za tichú spomienku ďakujeme. Celá rodina

Čas plynie, smútok zostáva. Už to bude 13 a 12 rokov, čo nás opustili naši rodičia

Štefan a Mária LAMOŠOVI z Dolnej Marikovej. S láskou spomínajú dcéry s rodinami.

Dňa 14. 9. navždy pohasli oči a dotĺklo láskavé srdce našej drahej mamy a babky

Paulíny RYBÁRIKOVEJ. S úctou a láskou spomíname a v modlitbách prosíme za jej dušu. Ďakujeme všetkým za tichú spomienku. Dcéra s rodinou.

17. 9. 2019 V Tvojich očiach svetlo zhaslo, odišiel si v neznámu diaľ. Čas plynie ako rieky prúd, kto Ťa poznal a mal rád, nevie zabudnúť. Dňa 18. 9. si pripomíname 14. smutné výročie, čo nás navždy opustil

Jaroslav MACHÝL. S láskou spomínajú manželka, syn a dcéry s rodinami.

Dni plynú ako tichej rieky prúd, len spomienka v srdci trvá a nedá zabudnúť. Už len kytičku kvetov z lásky na váš hrob môžeme vám dať, modlitbu tichú odriekať, za všetko dobré ďakovať a s láskou spomínať. Dňa 14. 6. sme si pripomenuli 37 rokov od úmrtia našej mamy, babky, prababky

Dni utekajú, roky pribúdajú, no spomienky ostávajú. Dňa 14. 9. sme si pripomenuli nedožité 90. narodeniny otca a starého otca

Márie MAHDÍKOVEJ a 17. 9. si pripomíname 22 rokov od úmrtia nášho otca, dedka, pradedka

ŠTEFANA ZÁBOJNÍKA z Tŕstia. S láskou spomínajú synovia a ostatná rodina.

Františka MAHDÍKA. S láskou a úctou spomínajú dcéry a syn s rodinami.


17. 9. 2019 Slza v oku, v srdci žiaľ, čo drahé nám bolo, osud vzal. Odišiel si nám všetkým, čo Ťa radi mali, ale v našich srdciach žiješ stále s nami. Dňa 18. 9. uplynie 14 rokov, čo nás navždy opustil náš drahý syn, tatinko, brat i švagor, strýko, synovec, bratranec a kamarát

SPOLOČENSKÁ KRONIKA Spomienka tichá a kytica ruží... Dňa 17. septembra si pripomenieme 10. výročie úmrtia nášho otca a 14. júla sme si pripomenuli 26. výročie úmrtia našej mamy.

Čas plynie, ale spomienky v našich srdciach zostávajú. Dňa 21. 9. si pripomíname smutné 20. výročie úmrtia a 28. 9. nedožité 90. narodeniny nášho otca, starého otca

Jozef a Margita RYCHTÁRIKOVCI zo Zemianskej Závady. S láskou spomína dcéra s rodinou.

Richard NEMEC. S láskou spomína mama, dcérka Klárka, súrodenci s rodinami a ostatná rodina.

Agáty KOLKUSOVEJ a dňa 19. 10. uplynie 15 rokov od úmrtia nášho otca, dedka a pradedka

Vojtecha KOLKUSA. S láskou spomína celá rodina.

Ďalší rok k Tvojmu hrobu chodíme, s láskou na Teba myslíme. Je to už štvrtý rok, čo sme zostali bez Teba, sviečky na Tvojom hrobe svietime v tichom zahĺbení do seba. Veríme, že vieš, ako veľmi nám chýbaš, keď už len cez sny a spomienky sa teraz na nás dívaš. Dňa 7. 9. 2019 sme si pripomenuli 4. smutné výročie úmrtia našej drahej

Klementa ŠTERDASA. S láskou a úctou spomínajú synovia a dcéra s rodinami. Dňa 20. 9. si pri svätej omši pripomenieme 2. výročie odchodu do večnosti nášho drahého zosnulého

Spomienky a smútočné oznámenia môžete podať vždy do štvrtka do 12. hodiny

Dňa 20. 9. si pripomenieme 4. výročie úmrtia našej mamy, babky a prababky

11

Jána HUDEKA. Ďakujeme všetkým, ktorí si spolu s nami v modlitbách pripomínajú jeho pamiatku. S láskou a úctou spomína celá rodina.

V tichej spomienke a s láskou v srdci sme si dňa 12. 9. pripomenuli 4. výročie úmrti našej dobrej mamy

Emílie BARÁNKOVEJ z Považskej Bystrice. S úctou spomína dcéra Helenka, syn Janko a ostatní.

Hoci si odišla bez slova a na rozlúčku nebol čas, spomienky na Teba zostanú navždy v nás. Dňa 4. 9. sme si pripomenuli 6. výročie úmrtia našej mamy, babky a prababky

Anny ČELKOVEJ z Čelkovej Lehoty. S láskou a úctou spomínajú deti s rodinami.

V tichej spomienke si 18. 9. pripomíname 1. smutné výročie smrti nášho drahého

Mariána VALU z Orlového. S láskou a úctou spomína celá rodina.

Ubolené srdce prestalo biť, nebolo lieku, aby mohlo ďalej žiť, už Ťa nezobudí slnko ani krásny deň, spi v pokoji svoj večný sen. Dňa 20. 9. uplynú 2 roky od úmrtia

Vilmy SKÁČIKOVEJ. S láskou a úctou spomína manžel a dcéry s rodinami.

Stále je ťažko a smutno nám všetkým, nič už nie je také, ako bolo pred tým, všade chýba aj po rokoch Tvoj hlas, mala si rada život, my Teba a Ty nás. Dňa 19. 9. uplynie 24 rokov, čo nás náhle opustila mama, manželka a babka

Rudolfa KUDLÍKA z Pov. Bystrice. S láskou spomína manželka, synovia, vnučky a pravnučka.

Dňa 20. 9. uplynie 20 rokov, čo nás navždy opustil manžel, otec, dedko

Michal ŠIŠTÍK z Brvnišťa. S láskou spomínajú manželka a deti s rodinami.

Alojzia ZDURJENČÍKOVÁ. S láskou spomína manžel a synovia.

Pokračovanie na 20. strane


12

SPEKTRUM

17. 9. 2019

Návštevníkov Horomil Festu čaká Našli poklad v Temných jaskyniach Temné jaskyne v chotári Horného Moštenca poznali naši dávni predkoaj tento rok vynikajúci program via už v kamennej a bronzovej dobe. Ľudia v nich našli obydlie alebo Milovníci prírody, hôr, cestovania a adrenalínu si posledný septembrový týždeň prídu na svoje. V dňoch 26. – 29. septembra otvorí svoje brány mimoriadne obľúbený festival Horomil Fest, ktorý sa už tradične uskutoční v kine Mier v Považskej Bystrici. Prípravy na jedenásty ročník festivalu v týchto dňoch vrcholia, no už teraz je isté, že organizátori podujatia si pripravili pre návštevníkov vynikajúci program. Obľúbený festival je súčasťou kultúr- Petra Becka Ondrejkoviča, ktorý zaneho života v Považskej Bystrici už víta do kina Mier po dlhých siedmich jednu celú dekádu. V uplynulých roč- rokoch. Rozprávať bude o detailoch níkoch si cestu na Horomil Fest našli tejto expedície, ktorej bol iniciátorom tisíce divákov a desiatky zaujíma- a ako ho poznáme, návštevníci sa vých hostí. Za organizáciou úspeš- dozvedia aj mnoho ďalších vecí, ného festivalu stoja traja kamaráti – povedal s úsmevom Marek Janičík. Martin Holeš, Marek Janičík a Juraj Na festival zavíta aj sympatická Lukáš – ktorí si pri príprave každého považskobystrická speváčka Sima ročníka dajú záležať. Nie je tomu Martausová, ktorá prezradí, prečo inak ani počas príprav jedenásteho sú hory jej láskou. – Pozrieme sa aj ročníka, ktorý sa bude konať už kon- na najťažší hike & fly pretek sveta com septembra. Počas štyroch fes- Red Bull X-Alps 2019, a to prostredtivalových dní čakajú návštevníkov níctvom slovenského aktéra Juraja pútavé filmy, prednášky a diskusie Koreňa. Nebude chýbať ani moto s atraktívnymi hosťami. Ešte pred téma, tentoraz v podaní chalanov začatím hlavného programu, od LADA svetom a ich filmu s názvom stredy 25. septembra sa v priesto- Na žiguli cez Himaláje. Priestor doroch kina Mier bude konať fotovýsta- stane aj 75-ročný maratónec Ján va Romana Ripku. – Návštevníci sa Hazucha, ktorý zvíťazil na všetkých môžu tešiť aj na oscarový dokument šiestich najväčších maratónoch sves názvom Free Solo v hlavnej úlo- ta, - prezradil M. Janičík. Priaznivcov he s najlepším lezcom súčasnosti festivalu poteší aj atraktívny program Alexom Honnoldom, ktorý zdoláva v kúpeľoch Nimnica, ktorý sa už tralezecké cesty bez akéhokoľvek is- dične koná v nedeľu. Organizátori si tenia. Na Horomil Feste nebude už pre návštevníkov pripravili mnoho tradične chýbať ani „barábošovka“ zaujímavých prekvapení, takže určis názvom Tieň Jaguára aj s osob- te si každý príde na svoje. D. Šípková nou účasťou jedného z aktérov

útočisko ešte aj v období púchovskej kultúry na začiatku nášho letopočtu i v stredoveku. Neskôr sem zavítal človek iba príležitostne, azda ho na toto miesto prilákali údajné poklady, ktoré v jaskyniach zanechali zbojníci.

Ukryté zlaté mince - temnáče sa podarilo nájsť deťom v Temných jaskyniach počas stretnutia občanov okolitých obcí v nedeľu 18. augusta tohto roka. A ako sa patrí na dobrých zbojníkov, nájdený poklad spravodlivo rozdelili medzi 80 účastníkov stretnutia, ktoré zorganizovali Hornomoštenčania Ivan Letko a Jozef Svitek s Mirom Jakúbekom, členom Jaskyniarskeho klubu Strážovské vrchy. Z temnáčov sa ušlo všetkým, ktorí sem prišli po roku opäť, aby si v sprievode jaskyniarov prezreli kvapľové jaskyne, obdivovali skalné zlepencové útvary a okolitú prírodu. Niektorí prišli na kolesách, tí najmenší aj v sedačkách, ale väčšina po vlastných z Horného Moštenca a ďalších častí nášho mesta, zo Zemianskej Závady alebo Prečína a tak ako vlani nechýbali ani návštevníci z Česka a dokonca z ďalekého Anglicka. PODZEMNÉ ZÁKUTIA SKRYLI MNOHO KRÁS Po úvodných slovách organizátorov a predsedu jaskyniarskeho klubu nasledovala prehliadka jaskýň so sprievodcami, ktorí návštevníkom ukázali, aké krásy a vzácnosti ukryla príroda do chodieb a siení podzemných zákutí. Nielen preto, aby ich mohli obdivovať, ale aj preto, aby si pri pohľade na miestami poškodenú kvapľovú výzdobu alebo odhodené odpadky v jaskyniach a ich okolí uvedomili, aká dôležitá je ochrana prírodných hodnôt a zodpovedný prístup k nášmu životnému prostrediu. V očiach tých, ktorí boli v jaskyni prvý raz v živote, bolo sem-tam vidieť strach, viacerí rodičia mali zase obavy o svoje ratolesti, keď sa im stratili z dohľadu v tesných plazivkách, kam sa odvážili len tie najsmelšie a najtenšie spo-

medzi nich. Najmä deti zaujalo hľadanie „pokladu“ v jaskynnom podzemí a zachutila im sladká odmena po jeho nájdení. Na 11-ročného Jakuba Liskovského čakala pekná knižka povestí, ďalším sa ušlo cédečko s jaskyniarskymi pesničkami a všetci vysmädnutí a vyhladnutí sa potešili pripravenému občerstveniu pod Malou temnou jaskyňou. Vydarené podujatie „okorenili“ na záver jaskyniarske a ľudové pesničky v podaní Kortmanovcov, ku ktorým sa svojimi hlasmi radi pridali ostatní ešte skôr, než sa všetci spokojní a v dobrej nálade rozišli do svojich domovov. STRETNUTIE PRE ÚSPECH ZOPAKUJÚ Ako nám povedali organizátori, „stretávka“ pri Temných jaskyniach sa určite pre rastúci záujem verejnosti uskutoční aj budúci rok v lete. Podľa nich sa navyše takouto formou organizovanej turistiky dá predísť poškodzovaniu živej i neživej prírody nevychovanými a nesvedomitými jedincami, ktorí sa v nej i k nej nevedia poriadne správať. Možno aj z toho dôvodu, lebo im chýbajú bližšie informácie o tom, čo si v prírode zaslúži našu pozornosť, čo si treba vážiť a ochraňovať. Aj preto jaskyniari nedávno umiestnili v Zemianskej Závade, odkiaľ je k Temným jaskyniam najbližšie, už druhú informačnú tabuľu ako súčasť pripravovaného náučného chodníka k týmto pozoruhodným prírodným pamiatkam. Tento rok chcú celú trasu označiť turistickými značkami a doplniť ďalšou infotabuľou. Veľkú temnú jaskyňu plánujú na zimu uzavrieť, aby zimujúce netopiere v nej návštevníci nevyrušovali. B. Kortman Foto: I. Lieskovská


13

ŠTVRTOK 19. 9. 2019

MARKÍZA

19. 9. - 25. 9. 2019

JEDNOTKA 8.30 Zdravá maškrta 8.40 Skryté Taliansko. Val di Noto. 9.10 Rodina doktora Kleista (33.) 9.55 Nash Bridges (109.). Krimiseriál USA, 2001 10.50 Duel 11.20 5 proti 5 12.00 Správy RTVS 12.20 Dámsky klub 13.55 Folklorika. Magazín o našej histórii, tradíciach a koreňoch 14.25 Druhá šanca 15.10 Test magazín 15.30 Slovensko s Tiposom. Zábavno-súťažná relácia s Ivetou Malachovskou 16.00 Správy RTVS 16.25 Skryté Taliansko 16.55 Rodina doktora Kleista (34.) 17.45 Duel. 18.15 Krátke správy RTVS 18.20 5 proti 5. 19.00 Správy RTVS 19.55 Góly body – sekundy 20.20 Počasie 20.30 Zlaté časy 21.30 Cesta do života: Kilimandžáro. 23.00 Neskoro večer 23.55 Druhá šanca. Nedovoľ mi odísť. Televízny seriál Poľ., 2016 0.35 Nash Bridges (109.) 1.20 Cesta do života: Kilimandžáro

JOJ PLUS 8.15 Panelák 10.05 MacGyver 12.35 Fórky, vtipky XXVIII. 13.05 Simpsonovci XXI. 14.05 Panelák 15.40 Profesionáli II. 16.40 Simpsonovci XXI. 17.40 C.S.I.: Kriminálka New York VIII. 19.35 ŽREBOVANIE 19.40 TIPOS INFO 19.45 Fórky, vtipky XXVIII. 20.15 Čierny Blesk. 22.30 Take Me Out 0.40 Homeland: V mene vlasti VI. (12.). Špionážny seriál USA, 2017 1.55 Walking Dead VIII. (12.) 2.40 Profesionáli II. (16., 17.) 4.00 Prvé oddelenie II. 4.25 Panelák (29., 30.)

DISCOVERY 7.30 Ako sa to robí 8.00 Ako sa to robí 8.30 Recyklačný tím 9.00 Poklady z garáží 9.30 Schované v kôlňach 10.00 Lovci odpadu 11.00 Rýchlo a hlasno 12.00 Rodení obchodníci 13.00 Lovci odpadu 14.00 Lovci odpadu 15.00 Lovci odpadu 16.00 Rodení obchodníci 17.00 Recyklačný tím 17.30 Schované v kôlňach 18.00 Ako to robia? 18.30 Ako sa to robí 19.00 Výprava do neznáma 20.00 Projekty Adama Savage 21.00 Odborníci na katastrofy 22.00 Zničená minulost 23.00 Nákladná doprava v austrálskom vnitrozemí 0.00 Výprava do neznáma

DVOJKA 8.00 Živá panoráma 8.30 Svetové dedičstvo UNESCO na Slovensku 8.45 Miestopis cechov a manufaktúr 9.05 Miestopis cechov a manufaktúr 9.30 Maďarský magazín 10.00 Hriech. 11.30 Obedníček 11.35 Dimitri II. 11.40 Trpaslíci 11.55 Živá panoráma 12.25 Huby 12.35 Tajný život jazier II.13.25 Narušitelia endokrinného systému 14.25 Umenie 14.55 Ladislav Ťažký - Pramene tvorby 15.25 Rómsky magazín 15.50 Majstri včiel 16.20 Regina 17.00 Správy RTVS z regiónov 17.10 Správy - Hírek 17.25 Ambulancia 17.50 Vínne cesty Slovenska 18.30 Večerníček 18.35 Dimitri II. 18.40 Máša a medveď 18.45 Trpaslíci. 18.50 Kniha džunglí II. 19.05 Lexi a Lottie 19.25 Geolino 19.45 Správy RTVS v slovenskom posunkovom jazyku „N“ 19.52 Záznam zo žrebovania: KENO 10, Keno Joker (A) 19.56 Informácia pre tipujúcich: KENO 10, Keno Joker (D) 20.00 Experiment 20.30 Cyklistika - Okolo Slovenska 2019: highlighty 20.45 Futbal - Európska liga. 23.05 Polícia 23.20 Noc v archíve 0.20 Správy RTVS „N“ ArtSpektrum

NOVA 10.25 Výmena manželiek XI. 11.30Riskuj!12.00Popoludňajšie Televízne noviny. Športové noviny, Počasie 12.25 Babicove dobroty 12.45 Tescoma s chuťou 12.50 Ordinácia v ružovej záhrade 2 13.55 Ulica 14.40 Ordinácia v ružovej záhrade 2 15.45 16.57 Popoludňajšie Počasie 17.00 Popoludňajšie Televízne noviny. 17.25 Tescoma s chuťou 17.30 Babicove dobroty 17.50 Ulica 19.30 Televízne noviny. Športové noviny, Počasie 20.20 Ordinácia v ružovej záhrade 2 (914.) 21.35 Život vo hviezdach 22.05 Špecialisti (87.) 22.55 Ulica 23.45 Ordinácia v ružovej záhrade 2

HBO 7.30 Jane Fonda v piatich dejstvách 9.40 Sklenený. 11.45 Slonisko a Medvedík Pú 12.55 Rampage: Ničitelia 14.40 Hor sa do oblakov. 16.20 Debbie a jej parťačky 18.10 Nočné preteky 19.00 Mesto na kopci 20.00 Noc v múzeu. 21.50 Kto zabil Garretta Phillipsa? 23.10 Posledná cesta 0.30 Rodina Morometiovcov

6.00 Teleráno 8.30 Extrémne premeny Slovensko - Druhá šanca na život 10.00 Oteckovia Rodinný seriál, SR, 2019 11.00 Rodinné prípady 11.55 Kobra 11 Krimiseriál Nem., 2011 13.55 Farma 15.00 Policajné prípady 16.00 Rodinné prípady 17.00 PRVÉ TELEVÍZNE NOVINY 17.25 Reflex 17.50 Lovci peňazí 17.55 Oteckovia Rodinný seriál, SR, 2019 19.00 TELEVÍZNE NOVINY 20.05 POČASIE 20.20 Športové noviny 20.30 Horná Dolná Komediálny seriál SR, 2019 21.40 Farma 22.55 Sestričky II. Dramatický seriál SR, 2019 0.00 Kobra 11 2.00 Farma 3.00 Extrémne premeny Slovensko - Druhá šanca na život 4.55 TELEVÍZNE NOVINY

PRIMA PLUS 9.05 Cesty domov. Rodinný seriál ČR, 2014 10.25 Veľké správy 11.30 Show Jana Krausa 12.35 Modrý kód (192.). Dramatický seriál ČR, 2019 13.50 Ťažká drina 14.25 Cesty domov 15.45 Nikto nie je dokonalý 17.00 Mňam alebo Prima vareška 17.30 Popoludňajšie správy 17.50 Show Jana Krausa 18.55 Veľké správy 19.40 Divošky 19.55 TOP STAR 20.15 MARTA. Nový zábavný program s Martou Jandovou 21.20 Krejzovci (88.). Dramatický seriál ČR 22.45 Pípšoubazar 23.50 Veľmi krehké vzťahy IV. (2.)

DOMA 5.15 Vymenené životy (139., 140.) 6.55 Zločiny na mori 8.20 Krok za krokom. Sitkom USA, 1992-1993 9.50 Sila ženy II. (68.) 10.40 Neželaná nevesta. Romantický seriál Tur., 2018-2019 12.05 Reflex 12.55 Vymenené životy (139., 140.) 14.50 Druhý dych 16.45 Šiesty zmysel IV. (8., 9.). Krimiseriál USA, 2015 18.35 Monk 20.30 Sila ženy II. (69.). Romantický seriál Turecko, 2018-2019 21.25 Neželaná nevesta 22.25 Vymenené životy (141., 142.) 0.40 Šiesty zmysel IV. (8., 9.) 2.10 Smotánka 2.40 Adela show 3.30 Druhý dych

JOJ 4.50 NOVINY TV JOJ 5.40 KRIMI 6.15 RANNÉ NOVINY 8.30 Súdna sieň 9.30 Súdna sieň 10.35 Divoké kone (81.) 12.00 NOVINY O 12:00 12.45 Top Star 13.00 Súdna sieň 14.00 Súdna sieň 15.10 Záchranári 16.10 Naši II. (6., 7.) Komediálny seriál SR, 2016 17.30 NOVINY 17.55 Moja mama varí lepšie ako tvoja 19.00 KRIMI 19.30 NOVINY TV JOJ 20.25 ŠPORT 20.30 NAJLEPŠIE POČASIE 20.35 Inkognito Súťažno-zábavná šou SR, 2019 21.50 Na hrane 22.20 Sedem 23.20 Myšlienky vraha IV. (12.) Krimiseriál USA, 2009 0.20 Profesionáli II. (16.) 1.20 Záchranári 2.05 NOVINY TV JOJ 2.55 Divoké kone (81.) 3.50 Moja mama varí lepšie ako tvoja

SPEKTRUM 9.00 Brutálne digitálne 9.15 Brutálne digitálne 9.30 Tajomný svet 10.00 Život v zovretí mrazu 11.00 Berte to ako varovanie 12.00 Smrtiace dinosaury 12.35 Veda okolo nás 12.45 Zákulisie IKEA 14.00 Windsorský hrad 15.00 Počasie - Top 10 16.00 Revolúcia strojov 17.00 Utajený šéf – Kanada 18.00 Prežiť nemožné 19.00 Berte to ako varovanie 20.00 Brutálne digitálne 20.15 Brutálne digitálne 20.30 Tajomný svet 21.00 Život v zovretí mrazu 22.00 Vojna v džungli 23.05 Události, ktoré utvárali 20. storočie 0.10 Zabudnutý spojenec: Čína v II. svetovej vojne 1.20 Vojna v džungli 2.20 Predmety, ktoré utvárali históriu 2.45 Berte to ako varovanie 3.30 Utajený šéf - Kanada 4.20 Život v zovretí mrazu 5.10 Prežiť nemožné

ČT 1 5.59 Štúdio 6 9.00 To je vražda, napísala VII. 9.45 Doktor Martin IV. 10.35 Vyprávěj 11.30 AZ-kvíz. Súťaž pre každého 12.00 Správy o 12 12.20 Predpoveď počasia, športové správy 12.30 Sama doma 14.00 Knedlíky 14.20 Otec Brown VI. Detektívny seriál VB, 2018 15.10 Doktor Martin IV 15.55 To je vražda, napísala VII. 16.45 Všetko, čo mám rada 17.15 AZ-kvíz 17.40 Čierne ovce 18.00 Udalosti v regiónoch 18.25 Kde domov môj? 18.55 Udalosti za okamih a počasie 19.00 Udalosti 19.50 Góly, body, sekundy 20.00 Vyprávěj 20.55 Dobrodružství kriminalistiky 21.45 Máte slovo s M. Jílkovou 22.44 Výsledky žrebovania Šťastných 10 22.45 Taggart. Krimiseriál VB, 2006 0.00 Kriminalista 0.55 AZ-kvíz 1.30 Túlavá kamera 1.55 Malostranské palácové 2.15 Dobré ráno 4.45 13. komnata Bena Cristovao 5.15 Čierne ovce 5.30 Udalosti v regiónoch

ČT 2 5.59 Dobré ráno 8.30 Kúzelná škôlka 9.00 Špionáž v divočine: Láska (1.) 9.55 Neobjavená Kuba (2.) 10.50 Počesky 10.55 Záchrana Benátok 11.45 Chcete ich? Ponuka zvierat z útulku 11.50 Najvýznamnejšie operácie 2. svetovej vojny: Bitka o Taliansko (2.) 12.50 Kresťanský magazín 13.20 Vzducholode, späť do budúcnosti 14.15 Veľká vojna: Počiatky modernej genocídy 15.05 Apokalypsa: 2. svetová vojna (3.) 16.00 Výletná loď France - návrat legendy 16.50 Tajomstvo Antarktídy 17.45 Na ceste po Severnom Írsku 18.15 Aleje ako súčasť našej krajiny 18.45 Večerníček 18.55 Divnopis 19.00 Dobrodružstvá vedy a techniky 19.25 Príbehy zvedavých prírodovedcov (2.) 19.50 Správy v českom znakovom jazyku 20.00 Modrá krv II.: Podstatskí (3.) 21.00 Kiwiland (3.) 21.30 Pivné putovanie: Praha (3.) 22.00 Grantchester IV. (3.). Detektívny seriál VB, 2019 22.50 Letecké katastrofy: Únos nad Indickým oceánom 23.40 Queer: Hrdí na dúhu 0.10 Túžba po slobode 1.40 Priesmyk (3., 4.) 3.30 Ochranca 3.55 Tradície a experiment 4.20 Pred polnocou 4.50 Čitateľský denník ... Ludvík Vaculík: Lúčenie k panne 5.00 Babylon 5.30 Chcete ma?


14

JEDNOTKA 7.30 Ranné správy RTVS 8.30 Zdravá maškrta 8.40 Skryté Taliansko. 9.10 Rodina doktora Kleista 10.00 Nash Bridges 10.50 Duel 11.20 5 proti 5 12.00 Správy RTVS 12.20 Dámsky klub 13.55 Folklorika. Magazín o našej histórii, tradíciach a koreňoch 14.25 Druhá šanca 15.10 Kultúrne dedičstvo: Kaštieľ v Seredi. 15.30 Slovensko s Tiposom. 16.00 Správy RTVS 16.25 Skryté Taliansko 16.55 Rodina doktora Kleista (35.) 17.45 Duel. 18.15 Krátke správy RTVS 18.20 5 proti 5. 19.00 Správy RTVS 19.55 Góly body – sekundy 20.20 Počasie 20.30 Milujem Slovensko. 21.55 Cestou necestou 22.30 Hamilton: Keď ide o vašu dcéru. 23.55 Druhá šanca 0.40 Nash Bridges (110.) 1.25 Hamilton: Keď ide o vašu dcéru 2.55 Dámsky klub

JOJ PLUS 5.25 Divoké kone (82.) 7.10 Moja mama varí lepšie ako tvoja. Súťažná kuchárska show, 2019 8.10 Panelák 10.05 MacGyver 12.35 Fórky, vtipky XXVIII. 13.05 Simpsonovci XXI. 14.05 Panelák (31., 32.) 15.45 Profesionáli II. (18.) 16.40 Simpsonovci XXI. (19., 20.). Animovaný komediálny seriál USA, 1996 17.40 C.S.I.: Kriminálka New York VIII. (18.) 18.40 C.S.I.: Kriminálka Las Vegas VIII. (1.) 19.40 ŽREBOVANIE 19.45 Fórky, vtipky XXVIII. 20.15 Deň, keď sa zastavila Zem. Sci-fi film USA, 2008 22.25 Nočný vlak do Lisabonu 0.55 Očitý svedok (5., 6.) 2.30 Profesionáli II. (18.) 3.10 Prvé oddelenie II. 3.30 Panelák (31.)

DISCOVERY 6.00 Rodení obchodníci 7.00 Ako to robia? 7.30 Ako sa to robí 8.00 Ako sa to robí 8.30 Recyklačný tím 9.00 Poklady z garáží 9.30 Schované v kôlňach 10.00 Lovci odpadu 11.00 Rýchlo a hlasno 12.00 Rodení obchodníci 13.00 Bez pripojenia k elektrickej sieti 14.00 Bez pripojenia k elektrickej sieti 15.00 Bez pripojenia k elektrickej sieti 16.00 Rodení obchodníci 17.00 Recyklačný tím 17.30 Schované v kôlňach 18.00 Ako to robia? 18.30 Ako sa to robí 19.00 Výprava do neznáma 20.00 Oceľoví kamaráti 21.00 Šrot 22.00 Diaľnica A2 23.00 Nákladná doprava v austrálskom vnitrozemí 0.00 Výprava do neznáma 1.00 Výprava do neznáma 2.00 Oceľoví kamaráti 3.00 Šrot 4.00 Rodení obchodníci 5.00 Rodení obchodníci

PIATOK 20. 9. 2019

DVOJKA 8.00 Živá panoráma 8.30 Správy RTVS z regiónov 8.45 Regina 9.30 Rómsky magazín 10.00 Čudné dievča. 11.00 Hudobné štúdio M. 11.30 Obedníček 11.35 Dimitri II. 11.40 Trpaslíci 11.55 Živá panoráma 12.20 Tajný život jazier 13.15 Televízia po slovensky 14.25 Highlighty Európskej ligy 15.15 Tvárou v tvár 15.45 Národnostné správy 15.50 Televíkend 16.20 Regina. 17.00 Správy RTVS z regiónov 17.10 Správy Hírek 17.25 Ambulancia 17.50 Vínne cesty Slovenska 18.30 Večerníček 18.35 Dimitri II. 18.40 Máša a medveď 18.50 Kniha džunglí II. 19.00 Lexi a Lottie 19.25 Geolino 19.35 Zázračný miniateliér 19.50 Správy RTVS v slovenskom posunkovom jazyku „N“ 20.00 Záznam zo žrebovania: KENO 10, Keno Joker (A) 20.13 Cyklistika - Okolo Slovenska 2019: highlighty 20.25 Família 20.50 Príbeh filmu: Odysea. Zrod kinematografie 21.55 Cesta na Mesiac 22.10 Casablanca 23.50 Bratislavské jazzové dni 2018 0.40 Správy RTVS „N“ 1.30 Správy RTVS z regiónov

NOVA 8.30 Babicove dobroty 8.50 Ulica 10.20 Ordinácia v ružovej záhrade 2 11.30 Riskuj! 12.00 Popoludňajšie Televízne noviny. Športové noviny, Počasie 12.30 Babicove dobroty 12.45 Tescoma s chuťou 12.50 Výmena manželiek XI. Úspešná reality show 13.55 Ulica (1862.) 14.40 Ordinácia v ružovej záhrade 2 16.57 Popoludňajšie Počasie 17.00 Popoludňajšie Televízne noviny 17.25 Babicove dobroty 17.45 Ulica 18.35 Ulica 19.30 Televízne noviny. 20.20 Drahí susedia 21.25 Drahí susedia 22.30 Ordinácia v ružovej záhrade 2 23.35 Ulica (1862.) 0.20 Ordinácia v ružovej záhrade 2 2.30 Televízne noviny. Športové noviny, Počasie 3.20 Raňajky s Novou 4.05 Riskuj! 4.55 Áčko

HBO 6.00 Charlieho anjeli: Na plný plyn 7.45 24/7 Súboj titanov: Tiger vs. Phil. Dokument USA, 2018 (s tit.) 8.35 Debbie a jej parťačky. Akčná krimikomédia USA, 2018 10.25 Noc v múzeu 12.15 Jedine ona 13.55 Taxi 5. Akčná krimikomédia Fr., 2018 15.40 Zem zajtrajška 17.50 Filmy a filmové hviezdy XI. (38.) 18.20 Čajka 20.00 Sprítomnelí (2.). Kriminálny sci-fi seriál Nórsko, 2019 20.55 Sneží! III. (3.) 21.45 Pochybnosti 23.30 Nepríčetná. Psychologický horor USA, 2018 1.05 Frida 3.10 Pred kamerou XVI. (37.)

MARKÍZA

JOJ

6.00 Teleráno

4.50 NOVINY TV JOJ

8.30 Sladká výzva

5.40 KRIMI

8.40 Zámena manželiek

6.15 NOVINY TV JOJ

9.45 Oteckovia

8.30 Súdna sieň

10.45 Rodinné prípady

9.30 Súdna sieň

11.40 Kobra 11

10.35 Divoké kone (82.)

Krimiseriál Nem., 2011

Romantický rodinný seriál SR,

13.45 Farma

2014

15.00 Policajné prípady

12.00 NOVINY O 12:00

16.00 Rodinné prípady

12.45 Top Star

17.00 PRVÉ TELEVÍZNE

13.00 Súdna sieň

NOVINY

14.00 Súdna sieň

17.25 Reflex

15.10 Záchranári

Ľudia - príbehy - emócie

16.10 Naši II. (8., 9.)

17.50 Lovci peňazí

17.30 NOVINY

17.55 Oteckovia

17.55 Moja mama varí lepšie

Rodinný seriál, SR, 2019

ako tvoja

19.00 TELEVÍZNE NOVINY

Súťažná kuchárska show,

20.05 POČASIE

2019

20.20 Športové noviny

19.00 KRIMI

20.30 Farma

19.30 NOVINY TV JOJ

22.45 Unesená v Istanbule

20.25 ŠPORT

Akčný triler Nem., 2016

20.30 NAJLEPŠIE POČASIE

1.25 Kobra 11

20.35 Ja, zloduch 3

3.10 Farma

Animovaná rodinná akčná

5.10 Rodinné prípady

dobrodružná komédia USA,

PRIMA PLUS 8.15 Cesty domov 9.35 Veľké správy 10.55 MARTA 12.05 Krejzovci (88.). Dramatický seriál ČR 13.25 Pípšoubazar 14.30 Cesty domov 15.45 Nikto nie je dokonalý 17.00 Mňam alebo Prima vareška 17.30 Popoludňajšie správy 17.50 Show Jana Krausa 18.55 Veľké správy 19.40 Divošky 19.55 TOP STAR 20.15 Partička. Improvizačná show 21.05 Julia Lescautová VII. (7.). Krimiseriál Fr., 2009 23.00 Veľmi krehké vzťahy IV. (3.)

DOMA 5.40 Inga Lindströmová: Tajomstvo z minulosti 7.30 Smotánka 8.30 Prípady pre Lauru II. (3., 4.). Krimiseriál USA, 2015-2016 11.15 FBI: Prípady Sue Thomasovej II. (5., 6.) 13.30 Lekárka v Afrike 1. 15.35 Tanec je moja vášeň 2. Tanečný film USA, 2016 17.40 Leto pri Mazurských jazerách 20.00 Inga Lindströmová: Úžasná Elin. Romantický film Nem., 2016 22.00 Rosamunde Pilcherová: Na vlnách lásky. Romantický film Nem., 2015 0.05 Leto pri Mazurských jazerách 1.50 Inga Lindströmová: Úžasná Elin 3.15 Lekárka v Afrike 1. Romantický film Nem., 2015

2017 22.35 Plán úteku 2 0.50 Bublina 2.25 NOVINY TV JOJ 3.10 Divoké kone (82.) 4.05 Moja mama varí lepšie ako tvoja

SPEKTRUM 6.00 Windsorský hrad 7.00 Počasie - Top 10 8.00 Revolúcia strojov 9.00 Brutálne digitálne 9.15 Brutálne digitálne 9.30 Tajomný svet 10.00 Život v zovretí mrazu 11.00 Berte to ako varovanie 12.00 Smrtiace dinosaury 12.35 Veda okolo nás 12.45 Zákulisie IKEA 14.00 Windsorský hrad 15.00 Počasie - Top 10 16.00 Revolúcia strojov 17.00 Utajený šéf – Kanada 18.00 Gordon Ramsay po stopách kokaínu 19.00 Berte to ako varovanie 20.00 Brutálne digitálne 20.15 Brutálne digitálne 20.30 Tajomný svet 21.00 Život v zovretí mrazu 22.00 Skutočný M.A.S.H. 23.00 Športové autá 0.00 Zlatý vek nacistov 1.05 Skutočný M.A.S.H. 2.05 Predmety, ktoré utvárali históriu 2.30 Berte to ako varovanie 3.25 Utajený šéf - Kanada 4.15 Život v zovretí mrazu 5.05 Gordon Ramsay po stopách kokaínu

ČT 1 9.00 To je vražda, napísala VII. 9.45 Po stopách hviezd 10.15 Byl jednou jeden dům (3.). Dramatický seriál ČR, 1974 11.30 AZ-kvíz 12.00 Správy o 12 12.20 Predpoveď počasia, športové správy 12.30 Sama doma 14.00 Na stope 14.25 Reportéri ČT 15.05 Cestománia. Tajwan: Prebudený ostrov 15.35 Oči Petra Čepka 16.35 Polopate. Moderný hobby magazín 17.30 AZ-kvíz 18.00 Udalosti v regiónoch 18.25 Kde domov môj? 18.55 Udalosti za okamih a počasie 19.00 Udalosti 19.50 Góly, body, sekundy 20.00 Četníci z Luhačovic 21.25 13. komnata Ilony Svobodovej 21.55 Všechnopárty 22.49 Výsledky žrebovania Šťastných 10 22.50 Hercule Poirot. 23.45 Prípady detektíva Murdocha X. 0.30 AZ-kvíz 0.55 Objektív 1.25 Na forbíne TM 2.05 Na stope 2.30 Dobré ráno 5.00 Bývať ako ... malé tanečnice 5.30 Udalosti v regiónoch

ČT 2 5.59 Dobré ráno 8.30 Kúzelná škôlka 9.00 Rozlúštené poklady: Zmenšené hlavy 9.45 Kamera na cestách: Pyreneje, prirodzená hranica medzi Francúzskom a Španielskom 10.40 Raketoplán, moja láska 11.40 Ropáci 12.00 Chcete ma? 12.30 Postrehy odinakiaľ 12.35 Cesta podzemnej vody 12.55 Cestou suchých potokov 13.15 Mao, otec nehodný modernej Číny 14.05 Vojenské stroje: Púštne krysy 14.55 Najvýznamnejšie operácie 2. svetovej vojny: Bitka o Taliansko (2.). Dokumentárny cyklus VB 15.55 Malorka, ostrov slnka a umenia 16.45 Ročné obdobie na planéte Zem: Jeseň (3.) 17.40 Trvalé bydlisko vidiek (3.) 18.00 Krásne živé pamiatky (2.) 18.25 Jaromír Šofr 18.45 Večerníček 18.55 Európa dnes 19.25 Metuzalém 19.40 Postrehy odinakiaľ 19.50 Správy v českom znakovom jazyku 20.00 Rozmarné léto. Komédia ČR, 1967 21.20 Špionáž v divočine: Inteligencia (2.) 22.20 Priesmyk (5., 6.) 0.00 V mene vlasti VII. (3.) 0.50 Zmarené nádeje (3.) 1.45 Veľká vojna: Počiatky modernej genocídy 2.35 Hypermarket, jeho pán a otrok 3.05 Pred polnocou 3.30 Ochranca 4.00 Na moll 4.25 Krásy európskeho pobrežia: Baskicko. Dokument Fr. 4.35 Valašská folklórna opera: „Osloboděná slibka“ 5.00 Noví susedia (3.) 5.30 Náš vidiek: Hody z vtáčej perspektívy


15

SOBOTA 21. 9. 2019

JEDNOTKA 8.00 Martinka I. 8.15 Sofia Prvá I. 8.35 Fidlibum 9.05 Trpaslíci 9.30 Daj si čas. Zábavno-súťažná 10.05 Merlin III. 10.45 Hore a dole po Hodvábnej ceste 11.40 On air 12.00 Záhady tela 13.05 Milujem Slovensko 14.40 Grand hotel 15.55 Agatha Christie: Poirot 16.55 Fetiše socializmu II. 17.25 KULTÚRA. SK 17.55 Cestou necestou 18.25 Postav dom, zasaď strom 19.00 Správy RTVS 19.55 Góly - body - sekundy 20.20 Počasie 20.30 Záhady tela. Zábavný kvíz o zdraví 21.30 Neskoro večer 22.20 Fetiše socializmu II. 22.50 S úsmevom po Slovensku 23.35 Grand hotel (4.) 0.50 Agatha Christie: Poirot 1.45 Komisár Manara 2.45 Komisár Manara

JOJ PLUS 5.00 Súdna sieň 7.05 Nová záhrada. Lifestylová reality-šou SR, 2019 8.30 Na chalupe 9.50 Nové bývanie 11.00 Nové bývanie 12.25 Mythica: Železná koruna. Akčný dobrodružný fantazijný film USA, 2016 14.40 Dobrodruh 16.40 Hľadá sa dom pre milionárov - New York VII. (6.) 17.40 Extrémni žgrloši II. (1.-3.) 19.15 Kinosála 19.30 ŽREBOVANIE 19.35 Fórky, vtipky XXVIII. 20.05 Ministri II. Komediálny seriál SR, 2019 20.45 Oko v oblakoch 22.55 Noc patrí nám. Krimitriler USA, 2007 1.35 NEUVERITEĽNÉ! Záhady Crissa Angela IV. (2., 3.) 2.25 Chameleón a strašidelný ostro 3.55 Kinosála. Slovenská publicistika 2019 4.10 Nová záhrada 4.55 Nové bývanie

DISCOVERY 6.00 Ako sa to robí 6.30 Ako sa to robí 7.00 Ako sa to robí 7.30 Zničená minulosť 8.30 Zničená minulost 9.30 Ako sa to robí 10.00 Záhady muzeí 11.00 Záhady muzeí 12.00 Výprava do neznáma 13.00 Výprava do neznáma 14.00 Výprava do neznáma 15.00 Rodení obchodníci 16.00 Dielňa zatratencov 17.00 Poklady z garáží 17.30 Poklady z garáží 18.00 Lovci odpadu 19.00 Rýchlo a hlasno 20.00 Výprava do neznáma 21.00 Jeremy Wade: V temných vodách 22.00 Miliardár v utajení 23.00 Najsmrteľnejší úlovok 0.00 Záhadná Zem 1.00 Záhadná Zem 2.00 Výprava do neznáma 3.00 Jeremy Wade: V temných vodách 4.00 Rodení obchodníci 5.00 Rodení obchodníci

DVOJKA 6.00 Skryté svety 6.20 Tajný život jazier (5.) 7.10 Okno do ... 7.40 Polícia. Magazín o práci polície 8.00 Živá panoráma 8.30 Televíkend 8.55 Encyklopédia slovenských obcí 9.10 Cyklopotulky 9.20 HiSTORY. Nečakané súvislosti dejín 9.25 Retro noviny 9.50 Československý filmový týždenník 10.05 Československý filmový týždenník 10.15 Československý filmový týždenník 10.25 VaT 10.50 Robte, čo vás baví. Kariérna poradňa 11.00 Generácia 11.25 Televízny klub nepočujúcich 12.05 Kapura. Folklórna hitparáda 13.00 Cyklistika - Okolo Slovenska 2019: 4. Etapa. Priamy prenos zo Senice 14.00 Farmárska revue 14.25 Na rybách - Petrov zdar 14.55 Test magazín 15.10 Kvarteto 15.35 Európa v obrazoch 16.05 Televízia za dverami 16.45

NOVA 5.55 Babicove dobroty 6.30 Volajte Novu 7.00 Katapult 8.50 Ulica (3726.). Pôvodný seriál ČR, 2019 9.35 Ulica (3727.) 10.25 Ulica (3728.) 11.10 Ulica (3729.) 12.00 Ulica (3730.) 12.45 Korenie 13.30 Volajte Novu 14.05 Rady vtáka Loskutáka 15.00 Rady vtáka Loskutáka 15.35 Malé lásky 16.25 Víkend 17.15 Drahí susedia (13.). Dramatický seriál ČR, 2016 18.20 Drahí susedia (14.) 19.30 Televízne noviny. Športové noviny, Počasie 20.15 Tvoja tvár má známy hlas VI. 22.55 HOGO FOGO 23.55 Tele Tele 0.25 Mr. GS 1.00 Drahí susedia (13.) .Dramatický seriál ČR, 2016 2.05 Drahí susedia (14.) 3.05 Televízne noviny. Športové noviny, Počasie 3.55 Tele Tele 4.25 Mr. GS 4.55 Áčko

HBO 6.00 Casanova 7.50 Kráľovstvo lesných strážcov. Animovaná rodinná fantazijná komédia USA, 2013 9.35 Na vlásku pred šťastne až na veky 10.40 Sklenený. Komiksový sci-fi triler USA, 2019 12.50 Pochybnosti 14.35 Geostorm: Globálne nebezpečenstvo. Katastrofický akčný sci-fi triler USA, 2017 16.25 Equalizer 2 18.30 G-Force 20.00 Alenka v ríši divov. Dobrodružný rodinný fantazijný film USA, 2010 21.50 Sklenený 0.05 V pazúroch diabla 1.35 Geostorm: Globálne nebezpečenstvo 3.25 Jackie Brownová

MARKÍZA

JOJ

6.00 TELEVÍZNE NOVINY

5.05 NOVINY TV JOJ

7.00 Tom a Jerry

6.00 KRIMI

7.20 Muži v čiernom 2.

6.30 NOVINY TV JOJ

9.00 Krotitelia duchov

7.20 Rýchla rota Chipa a Dala

Komédia USA, 1984

(59.-61.)

11.10 Beethoven 4

8.40 Prázdniny (5., 6.)

Rodinná komédia USA, 2001

10.50 Naši III. (1., 2.)

13.20 Tvoja tvár znie

Rodinný komediálny seriál SR,

povedome

2017

16.20 Slečna nebezpečná

12.10 Miláčikovo

Akčná komédia USA, 2012

Zábavná publicistika, 2019

18.20 Smotánka

12.45 Česko Slovensko má

19.00 TELEVÍZNE NOVINY

talent

20.05 POČASIE

14.20 Čierny Blesk

20.20 Športové noviny

16.30 Diabol nosí Pradu

20.30 22 míľ

19.00 KRIMI

Akčný film USA, 2018

19.30 NOVINY TV JOJ

22.35 Bad Boys 2

20.25 ŠPORT

Akčný film USA, 2003

20.30 NAJLEPŠIE POČASIE

1.30 22 míľ

20.35 Česko Slovensko má

3.15 Bad Boys 2

talent

PRIMA PLUS 9.15 Cesty domov 10.35 Veľké správy 11.55 Partička. Improvizačná show 12.45 Julia Lescautová VII. (7.). Krimiseriál Fr., 2009 14.45 Cesty domov 15.55 Nikto nie je dokonalý 17.10 Mňam alebo Prima vareška 17.35 Popoludňajšie správy 17.50 Show Jana Krausa 18.55 Veľké správy 19.40 Divošky 19.55 TOP STAR 20.15 Policajt II. (6.). Detektívny seriál ČR, 2017 21.30 Ohnivé kura II. (109.) 22.45 Telebazár 23.45 Veľmi krehké vzťahy IV. (4.). Dramatický seriál ČR

DOMA 5.00 Vymenené životy (141., 142.) 6.55 Zločiny na mori 8.20 Krok za krokom. Sitkom USA, 1992-1993 9.45 Sila ženy II. (69.) 10.35 Neželaná nevesta. Romantický seriál Tur., 20182019 11.25 Digitálny svet 12.00 Reflex 12.55 Vymenené životy (141., 142.) 14.55 Druhý dych 16.45 Šiesty zmysel IV. (10., 11.). Krimiseriál USA, 2015 18.25 Monk 20.15 Sladká výzva 20.30 Tanec je moja vášeň 2.Tanečný film USA, 2016 22.30 Zámena manželiek 1.05 Smotánka 3.10 Adela show 4.10 Druhý dych

Súťažno-zábavná šou, 2019 22.10 Take Me Out Zábavná zoznamovacia šou SR, 2017 0.20 Na ulici po opici v žltých šatách 2.20 Nech vojde ten pravý 4.30 KRIMI

SPEKTRUM 6.00 Život v zovretí mrazu 7.00 Život v zovretí mrazu 8.00 Vrstvy vesmíru 9.00 Zázračná planéta 10.00 Úžasná planéta 11.00 Berte to ako varovanie 12.00 Sila vedy 13.00 Úžasné americké rieky 14.00 Život v zovretí mrazu 15.00 Život v zovretí mrazu 16.00 Divy sveta s Billom Weirom 17.00 Podzemie miest 18.00 Cestovateľov sprievodca po planetách 19.00 Program Apollo 19.30 Egyptský prííbeh 20.45 Spoznajte Rímsku ríšu 22.00 Príbeh Austrálie 23.05 Podzemie miest 0.00 Zázračná planéta 1.05 Úžasná planéta 2.05 Egyptský prííbeh 3.05 Program Apollo 3.30 Vrstvy vesmíru 4.15 Berte to ako varovanie 5.05 Sila vedy

ČT 1 6.00 Čo naše babičky vedeli a na čo my sme zabudli 6.25 Polopate 7.15 Mít někoho do deště. Dramatický príbeh ČR, 1985 7.55 Pouťová pohádka 8.35 Gejzír 9.05 Otec Brown VI. 9.50 Columbo 11.05 Všechnopárty 12.00 Z metropoly 12.25 Hobby našej doby 12.50 Postrehy odinakiaľ 13.00 Správy 13.05 Dům U tří vlaštoviček. Rozprávka ČR, 1984 13.55 Loupežnická pohádka 14.40 Prima sezóna (3.) 15.35 Švadlenka 17.05 Hercule Poirot 18.00 Bývať ako ... netradične tradične 18.25 Chlapci v akcii 18.55 Udalosti za okamih a počasie 19.00 Udalosti 19.45 Góly, body, sekundy 20.00 Zázraky přírody 21.10 Gróf Monte Christo (2.). Miniséria Fr., 1998 22.54 Výsledky žrebovania Šťastných 10 a Euromilióny 22.55 Inšpektor Banks II. 0.30 Bolkoviny 1.25 Banánové rybičky 1.50 Cez nový prah 2.15 Bývanie je hra 2.40 Sama doma 4.10 Žiješ iba 2x 4.35 Pod pokrievkou 5.00 V ríši ovocia a zeleniny 5.30 Z metropoly

ČT 2 6.00 Raníček 6.05 Mám nápad! 6.20 Ava Riko Teo. Animovaný seriál Fr. 6.30 Novinky z prírody 6.40 Noddy, detektív v krajine hračiek 7.00 Divoké dobrodružstvá Blinkyho Billa 7.15 Esá z pralesa 7.30 Štúdio Kamarát 9.00 Cyklopotulky 9.10 Náš vidiek: Na depresie Jitku 9.40 Putovanie za pesničkou 10.05 Folklorika: Hanácke právo 10.35 Krásne živé pamiatky (3.) 11.00 Letecké katastrofy: Únos nad Indickým oceánom 11.55 Hitlerov ľud: Totálna vojna 12.45 Postrehy odinakiaľ 12.50 Babylon 13.20 Mosadzný terč.Vojnová dráma USA, 1978 15.10 Ročné obdobie na planéte Zem: Zima (4.) 16.00 Kiwiland (3.) 16.30 Kráľovstvo divočiny: Sova pálená 16.55 Špionáž v divočine: Inteligencia (2.) 17.50 Malorka, ostrov slnka a umenia 18.45 Večerníček 18.55 Odkaz Arnošta Lustiga 19.20 Pivné putovanie: Praha (3.) 19.50 Správy v českom znakovom jazyku 20.00 Tančiareň na hlavnej triede ‚59 (1.). Výpravná miniséria Nem., 2018 21.35 Vražda prezidenta Kennedyho 23.05 Salamander II. (3.). Krimiseriál Belg., 20172018 23.50 Sestrička Jackie VII. (8.) 0.20 McMafia (5.) 1.15 McMafia (6.) 2.10 Novostavby v historickom centre 2.35 Pred polnocou 3.00 Ochranca 3.30 Na moll alebo Pesničky od Bolka 4.05 Náš vidiek 4.25 V Strání jarmok bol ... 4.45 Cirkev v slobode 5.10 Designtrend 5.25 Aleje ako súčasť našej krajiny


16

JEDNOTKA 7.25 Martinka I. Kreslený seriál Fr., 2013 7.40 Rodinka líšok a jazvecov (1.). Animovaný seriál Fr., 2016 7.50 Levia stráž I. 8.15 Zázračný ateliér 8.40 Kriminálka 5.C 9.15 Autosalón 10.10 Otvorené nebo II. 11.00 Slovensko v obrazoch 11.30 Svet v obrazoch 11.55 O 5 minút 12 13.00 Občan za dverami 13.30 Agatha Christie: Poirot. Kultová postava Poirot z pera Agathy Christie opäť ožíva VB, 1989 14.25 Agatha Christie: Poirot 15.10 Zlaté časy 16.20 Boj o Moskvu (3.) 17.45 Hurá do záhrady 18.15 Tajomstvo mojej kuchyne 19.00 Správy RTVS 19.55 Góly - body - sekundy 20.20 Počasie 20.30 Dôverný nepriateľ. Triler SR, 2017 22.20 Eva Nová 0.05 Agatha Christie: Poirot 0.55 Boj o Moskvu

JOJ PLUS 6.00 Súdna sieň 8.30 Dobrodruh. Dobrodružná komédia Tal., 1987 10.55 Zrelé víno 13.20 Delukse (4.). 14.20 Čau, Lujza! (2.) 15.35 Asterix: Sídlo bohov 17.20 Šanca na lásku. Romantická komédia USA, 2008 19.30 ŽREBOVANIE 19.40 Fórky, vtipky XXVIII. 20.15 Druhý úžasný hotel Marigold. Komédia VB/USA, 2015 22.55 Zrelé víno. Komédia ČSR, 1981 1.00 NEUVERITEĽNÉ! Záhady Crissa Angela IV. (4., 5.) 2.00 Šanca na lásku. Romantická komédia USA, 2008 3.25 Delukse (4.) 4.10 Čau, Lujza! (2.) 5.00 NEUVERITEĽNÉ! Záhady Crissa Angela IV.

DISCOVERY 6.00 Ako sa to robí 6.30 Ako sa to robí 7.00 Ako sa to robí 7.30 Ako sa to robí 8.00 Poklady z garáží 8.30 Britský poklad, americké zlato 9.30 Ako sa to robí 10.00 Projekty Adama Savage 11.00 Schované v kôlňach 11.30 Schované v kôlňach 12.00 Bitky o batožinu 12.30 Bitky o batožinu 13.00 Bitky o batožinu 13.30 Bitky o batožinu 14.00 Lovci odpadu 15.00 Recyklačný tím 15.30 Recyklačný tím 16.00 Poklady z garáží 16.30 Poklady z garáží 17.00 Naftové bratstvo 18.00 Rýchlo a hlasno 19.00 Rýchlo a hlasno 20.00 Projekt Kontakt 21.00 Projekty Adama Savage 22.00 Výprava do neznáma 23.00 Miliardár v utajení 0.00 Rozbalené múmie 1.00 Diaľnica A2 2.00 Projekt Kontakt 3.00 Projekty Adama Savage 4.00 Rodení obchodníci 5.00 Rodení obchodníci

NEDEĽA 22. 9. 2019

DVOJKA 5.45 Okno do ... 6.10 Okno do ... 6.40 Okno do ... 7.05 Cyklopotulky 7.15 Encyklopédia slovenských obcí 7.30 Televíkend 8.00 Živá panoráma 8.30 Slovenčina na slovíčko 8.34 Kapura. Folklórna hitparáda 9.15 Farmárska revue 9.45 Na rybách - Petrov zdar 10.15 Test magazín 10.25 Drevený program. Hudobnozábavný program 11.15 Muzikálový festival Jozefa Bednárika 11.30 Família 12.00 Ionov sen. Moldavská rozprávka z cyklu Rozprávky 15 sestier, 1983 12.40 Motorizmus - TCR Europe 2019. Barcelona 13.30 Orientácie 14.30 Cyklistika - MS 2019 16.45 Hokej – Tipsportliga 19.40 Slovo 19.50 Správy RTVS v slovenskom posunkovom jazyku „N“ 20.00 Záznam zo žrebovania: KENO

NOVA 5.55 Babicove dobroty 6.10 Drahí susedia (13.) 7.15 Drahí susedia (14.) 8.20 Rady vtáka Loskutáka 9.50 Korenie. Všetky vône světa 10.35 Ordinácia v ružovej záhrade 2 (911.). Dramatický seriál TV Nova, 2019 11.40 Ordinácia v ružovej záhrade 2 (912.) 12.45 Ulica (3731.) 13.35 Ulica (3732.) 14.20 Ulica (3733.) 15.10 Ulica (3734.) 15.55 Ulica (3735.) 16.40 Život vo hviezdach 17.10 Ordinácia v ružovej záhrade 2 (913.) 18.20 Ordinácia v ružovej záhrade 2 (914.) 19.30 Televízne noviny. Športové noviny, Počasie 20.20 Polícia Modrava III. (4.). Krimiseriál ČR, 2019 21.30 Príbehy českých zločinov 22.25 Črepiny 22.55 Tele Tele 23.25 Mr. GS 23.55 Špecialisti (87.). Krimiseriál ČR, 2019 0.45 Špecialisti (33.) 1.40 Televízne noviny. Športové noviny, Počasie 2.30 Tele Tele 2.55 Mr. GS 3.30 HOGO FOGO 4.25 Áčko 5.00 Kolotoč

HBO 6.00 Príbeh rytiera 8.10 Filmy a filmové hviezdy XI. (38.) 8.35 Percy Jackson: More netvorov 10.20 G-Force. Rodinná akčná komédia USA, 2009 11.50 Alenka v ríši divov 13.40 Princ z Perzie: Piesky času. Dobrodružný fantazijný film USA, 2010 15.35 Nenávisť, ktorú si prebudil 17.45 Bohemian Rhapsody. Biografická hudobná dráma VB/USA, 2018 20.00 Husia kože 2: Ukradnutý Halloween. Hororová rodinná komédi USA/VB, 2018 21.35 The Deuce: Špina Manhattanu III. (1.) 22.40 Labyrint: Vražedná liečba 1.05 Deadwood 3.00 Boj o moc II. (7.) 4.05 Fakulta

MARKÍZA 6.00 TELEVÍZNE NOVINY 7.00 Zajac Bugs a priatelia 7.35 Tom a Jerry *7 2x°S 8.20 Beethoven 4 10.25 Spider-Man Akčný dobrodružný film USA, 2002

JOJ 5.00 NOVINY TV JOJ 5.50 KRIMI 6.20 NOVINY TV JOJ 7.10 Rýchla rota Chipa a Dala (62., 63.)

13.00 Na telo

8.00 Ja, zloduch 3

13.30 Miss špeciálny agent

10.05 Knight Rider (1.)

Komédia USA, 2000 16.10 Horná Dolná

Pilotný film k akčnému seriálu

17.20 Susedia

USA, 2008

Sitkom SR, 2019

11.00 Diabol nosí Pradu

19.00 TELEVÍZNE NOVINY 20.05 POČASIE

13.35 Deň, keď sa zastavila

20.20 Športové noviny

Zem

20.30 Tvoja tvár znie

15.50 Nová záhrada

povedome 23.10 Slečna nebezpečná

Lifestylová reality-šou SR,

Akčná komédia USA, 2012

2019

1.20 Unesená v Istanbule

16.50 Na chalupe

3.20 Slečna nebezpečná 4.55 TELEVÍZNE NOVINY

PRIMA PLUS 8.10 Cesty domov 9.30 Veľké správy 10.45 Policajt II. (6.) 11.55 Receptár prima nápadov 12.45 Vychytávky Ládi Hrušky 13.30 Ohnivé kura II. (109.). Dramatický seriál ČR, 2018 14.45 Cesty domov. Rodinný seriál ČR, 2014 15.55 Nikto nie je dokonalý 17.10 Mňam alebo Prima vareška 17.35 Popoludňajšie správy 17.50 Show Jana Krausa 18.55 Veľké správy 19.40 Divošky 19.55 TOP STAR 20.15 Temný kraj II. (4.). Krimiseriál ČR 21.40 Ako sa stavia sen extra 22.45 Prima ZOOM SVĚT 23.15 Veľmi krehké vzťahy IV. (5.)

DOMA 5.35 Katie Ffordová: Šťastie na dosah 7.25 Smotánka. Nevšedný svet kľúčovou dierkou 8.20 Prípady pre Lauru II. (5., 6.) 11.05 FBI: Prípady Sue Thomasovej II. (7., 8.). Krimiseriál Kan./USA, 20032004 13.20 Leto pri Mazurských jazerách 15.25 Rosamunde Pilcherová: Na vlnách lásky. Romantický film Nem., 2015 17.25 Sladká výzva 17.40 Inga Lindströmová: Úžasná Elin. Romantický film Nem., 2016 20.00 Smrť cez internet 22.00 Beznádejne zamilovaná Lola 0.05 Tanec je moja vášeň 2. Tanečný film USA, 2016 1.50 Lekárka v Afrike 1 3.15 Smrť cez internet. Dráma USA, 2012

17.50 Nové bývanie 19.00 KRIMI 19.30 NOVINY TV JOJ 20.25 ŠPORT 20.30 NAJLEPŠIE POČASIE 20.35 Rýchlo a zbesilo 8 Akčný dobrodružný triler USA/ Čína/Jap., 2017 23.55 Oko v oblakoch 2.10 Nočný vlak do Lisabonu 4.20 KRIMI

SPEKTRUM 6.00 Život v zovretí mrazu 7.00 Život v zovretí mrazu 8.00 Vrstvy vesmíru 9.00 Zázračná planéta 10.00 Úžasná planéta 11.00 Berte to ako varovanie 12.00 Na pokraji klimatickej katastrofy 13.00 Úžasné americké rieky 14.00 Život v zovretí mrazu 15.00 Život v zovretí mrazu 16.00 Divy sveta s Billom Weirom 17.00 Podzemie miest 18.00 Cestovateľov sprievodca po planetách 19.00 Program Apollo 19.30 Egyptský prííbeh 20.45 Spoznajte Rímsku ríšu 22.00 Príbeh Austrálie 23.05 Podzemie miest 0.00 Zázračná planéta 1.05 Úžasná planéta 2.05 Egyptský prííbeh 3.05 Program Apollo 3.30 Vrstvy vesmíru 4.15 Berte to ako varovanie 5.05 Na pokraji klimatickej katastrofy

ČT 1 6.00 Zaujímavosti z regiónov 6.25 Výtržníci a poctivci 6.40 Švadlenka. Komédia ČR, 1936 8.10 Úsmevy Josefa Škvoreckého 8.50 Polopate 9.45 Kalendárium 10.00 Túlavá kamera 10.30 Objektív 11.00 Hříchy pro pátera Knoxe (8.). Detektívny seriál ČR, 1992 12.00 Otázky Václava Moravca 13.00 Správy 13.05 Růžový květ. Rozprávka ČR, 1992 14.20 Zachýsek, zvaný Rumělka 15.30 Sluníčko na houpačce 16.55 Byl jednou jeden dům (4.) 18.25 Čo naše babičky vedeli a na čo my sme zabudli 18.55 Udalosti za okamih a počasie 19.00 Udalosti 19.45 Góly, body, sekundy 19.57 Žrebovanie Športky a Šance 20.00 Všechno bude. Dráma ČR, 2018 21.20 168 hodín 21.55 To sa vie 22.19 Výsledky žrebovania Šťastných 10 22.20 Černá punčocha. Krimifilm ČR, 1987 23.45 Inšpektor Banks II. 1.20 Rozsudok III. 1.45 Legendy kriminalistiky 2 (3.) 2.20 Banánové rybičky 2.50 Žiješ iba 2x 3.15 13. komnata Ilony Svobodovej 3.45 Sviatočné slovo historika Jaroslava Šebka 3.50 Hobby našej doby.

ČT 2 6.35 Noddy, detektív v krajine hračiek 7.00 Divoké dobrodružstvá Blinkyho Billa 7.15 Esá z pralesa 7.30 Štúdio Kamarát 9.00 Československý filmový týždenník 1969 (1270.) 9.15 Hľadanie strateného času: Milénium (1.) 9.35 Vojenské stroje: Púštne krysy 10.20 Počesky 10.30 Nedaj sa plus 10.55 Nedaj sa 11.25 Chcete ma? 11.50 Kráľovstvo divočiny: Útloň váhavý 12.15 Sviatočné slovo historika Jaroslava Šebka 12.20 Kresťanský magazín 12.50 Uchom ihly 13.15 Cesty viery: Púť na svätú horu 13.45 Na plavárni s Radkinom Honzákom 14.10 Na ceste po Severnom Írsku 14.40 Rozlúštené poklady: Múmia z bažín 15.30 Pivné putovanie: Praha (3.) 15.55 Stretnutie so špiónmi 16.50 Trabantom z Indie až domov: Bez motora do Indie 17.20 Menorca plná záhad a vzrušujúcich tradícií 18.15 Príbehy 20. storočia II.: Sedliaci (3.) 18.45 Večerníček 18.55 Krásne živé pamiatky (3.) 19.20 Zaujímavosti z regiónov 19.50 Správy v českom znakovom jazyku 20.00 Strach nad mestom. Triler Fr., 1975 22.10 Báječní muži s klikou 23.35 Človek vesmírny 0.30 Vláda (24.) 1.30 Dom z kariet IV. (11.) 2.20 Ochranca 2.50 Na moll ... 3.25 Česká kresťanská akadémia 3.45 Uchom ihly


17

PONDELOK 23. 9. 2019

JENOTKA 8.30 Zdravá maškrta 8.40 Skryté Taliansko. 9.10 Rodina doktora Kleista 9.55 Nash Bridges 11.20 5 proti 5 12.00 Správy RTVS 12.20 Dámsky klub 13.55 Folklorika. Magazín o našej histórii, tradíciach a koreňoch 14.25 Druhá šanca. Televízny seriál Poľ., 2016 15.10 Slovenské hrady objektívom 15.30 Slovensko s Tiposom 16.00 Správy RTVS 16.25 Skryté Taliansko 16.55 Rodina doktora Kleista (36.). Rodinný seriál Nem., 2009 17.45 Duel 18.10 Krátke správy RTVS 18.20 5 proti 5. Rodinná zábavná súťaž 19.00 Správy RTVS 19.55 Góly - body - sekundy 20.20 Počasie 20.30 Nikto nie je dokonalý. Komédia Fr., 2017 22.10 Reportéri 22.40 Rapl (6.) 23.45 Pán Selfridge IV. (2.) 0.30 Druhá šanca 1.15 Nikto nie je dokonalý 2.50 Dámsky klub

JOJ PLUS 5.40 Divoké kone (83.) 7.25 Moja mama varí lepšie ako tvoja 8.25 Panelák (31., 32.). Rodinný seriál SR, 2008 10.15 MacGyver (31., 32.) 12.45 Fórky, vtipky XXVIII. 13.15 Simpsonovci XXI. (19., 20.). Animovaný komediálny seriál USA, 1996 14.15 Panelák (33., 34.) 15.35 Profesionáli II. (19.) 16.35 Simpsonovci XXI. (21., 22.) 17.35 Knight Rider (1.). Akčný seriál USA, 2008 18.35 V divočine s Bearom Gryllsom (4.) 19.40 ŽREBOVANIE 19.45 Fórky, vtipky XXVIII. 20.15 Plán úteku 2 22.20 V divočine s Bearom Gryllsom (5.) 23.20 OKTAGON - VÝZVA IV. 0.30 Život po ľuďoch (1.) 1.25 Walking Dead VIII. (13.) 2.15 Profesionáli II. (19.) 3.00 Panelák (33., 34.) 4.00 Súdna sieň 5.35 Kinosála

DISCOVERY 8.00 Ako sa to robí 8.30 Recyklačný tím 9.00 Poklady z garáží 9.30 Schované v kôlňach 10.00 Lovci odpadu 11.00 Rýchlo a hlasno 12.00 Rodení obchodníci 13.00 Nákladná doprava v austrálskom vnitrozemí 14.00 Nákladná doprava v austrálskom vnitrozemí 15.00 Nákladná doprava v austrálskom vnitrozemí 16.00 Rodení obchodníci 17.00 Recyklačný tím 17.30 Schované v kôlňach 18.00 Ako to robia? 18.30 Ako sa to robí 19.00 Výprava do neznáma 20.00 Ľudia z aljašských lesov 21.00 Stavať na Aljaške 22.00 Nahí a vystrašení XL 23.00 Nákladná doprava v austrálskom vnútrozemí 0.00 Výprava do neznáma 1.00 Výprava do neznáma 2.00 Ľudia z aljašských lesov

DVOJKA 8.30 Polícia 8.45 Regina. Denný magazín o živote v regiónoch 9.30 Tvárou v tvár 10.00 Vyšší princíp 11.40 Obedníček 11.50 Dimitri II. 11.55 Trpaslíci. Zábavný program pre deti 12.05 Živá panoráma 12.40 Cyklopotulky 12.50 Orientácie 13.20 Televízny klub nepočujúcich 13.45 Generácia 14.25 Autosalón 15.25 Národnostný magazín 15.50 Majstri včiel 16.20 Regina. 17.00 Správy RTVS z regiónov 17.10 Správy - Hírek 17.25 Stvorení pre šport 17.55 Vínne cesty Slovenska 18.30 Večerníček 18.35 Dimitri II. Bábkový seriál Fr./Švaj., 2019 18.40 Máša a medveď 18.50 Kniha džunglí II. 19.00 Lexi a Lottie 19.25 Geolino 19.40 Správy RTVS v slovenskom posunkovom jazyku „N“ 19.50 Záznam zo žrebovania: KENO 10, Keno Joker (A) 20.00 Moja diagnóza 20.30 Ocenenia FIFA The Best 2019 22.00 Správy a komentáre 22.25 Božský. 0.30 Správy RTVS „N“ 1.20 Správy a komentáre 1.45 Správy – Hírek

NOVA 5.55 Raňajky s Novou 8.35 Babicove dobroty 8.55 Ulica 9.40 Ulica 10.30 Polícia Modrava III. (4.) 11.30 Riskuj! 12.00 Popoludňajšie Televízne noviny. Športové noviny, Počasie 12.30 Babicove dobroty 12.45 Tescoma s chuťou 12.50 Ordinácia v ružovej záhrade 2 14.00 Ulica 14.45 Ordinácia v ružovej záhrade 2 16.57 Popoludňajšie Počasie 17.00 Popoludňajšie Televízne noviny. 17.25 Babicove dobroty 17.45 Ulica 19.30 Televízne noviny. Športové noviny, Počasie 20.20 Špecialisti 21.20 Špecialisti 22.10 Polícia Modrava III. 0.00 Ordinácia v ružovej záhrade 2 1.05 Ordinácia v ružovej záhrade 2 2.05 Televízne noviny.

HBO 8.15 Futbalový talent (13.). 8.55 Futbalový talent (14.) 9.45 Bohemian Rhapsody 12.00 Na vlásku pred šťastne až na veky. Animovaná dobrodružná rodinná komédia USA, 2017 13.00 Krásny únik 14.50 Pred kamerou XVI. (38.). Filmový magazín USA, 2019 15.20 Husia kože 2: Ukradnutý Halloween 16.50 Ready Player One: Hra začína. Akčný dobrodružný sci-fi film USA, 2018 19.10 Doom Patrol (11.) 20.00 Boj o moc II. (7.) 21.00 V mene nášho Pána (6.) 21.30 Hráči V. (5.) 22.05 Godzilla. Katastrofický akčný sci-fi film USA/Jap., 2014 0.10 Interstellar 3.00 The Deuce: Špina Manhattanu III. (3.)

MARKÍZA

JOJ

6.00 Teleráno

4.50 NOVINY TV JOJ

8.30 Zámena manželiek

5.40 KRIMI

9.40 Oteckovia

6.15 RANNÉ NOVINY

Rodinný seriál SR, 2019

8.30 Súdna sieň

10.40 Rodinné prípady

9.30 Súdna sieň

11.40 Kobra 11

10.35 Rodinné záležitosti

13.40 Farma

12.00 NOVINY O 12:00

15.55 Rodinné prípady

12.45 Top Star

17.00 PRVÉ TELEVÍZNE

13.10 Súdna sieň

NOVINY

14.15 Súdna sieň

17.25 Reflex

15.20 Záchranári

Ľudia - príbehy - emócie

16.10 Naši II. (10., 11.)

17.55 Oteckovia

Komediálny seriál SR, 2016

Rodinný seriál SR, 2019

17.30 NOVINY

19.00 TELEVÍZNE NOVINY

17.55 Moja mama varí lepšie

20.05 POČASIE

ako tvoja

20.20 Športové noviny 20.30 Susedia Sitkom SR, 2019 21.25 Farma 22.40 Rodinné prípady 23.40 Kobra 11 1.40 Farma 2.55 NCIS: New Orleans 4.55 TELEVÍZNE NOVINY

PRIMA PLUS 9.05 Cesty domov 10.25 Veľké správy 11.40 Temný kraj II. (4.) 12.55 Ako sa stavia sen extra 14.05 Prima ZOOM SVĚT 14.40 Cesty domov. Rodinný seriál ČR, 2014 15.50 Nikto nie je dokonalý 17.05 Mňam alebo Prima vareška 17.30 Popoludňajšie správy 17.50 Show Jana Krausa 18.55 Veľké správy 19.40 Divošky 19.55 TOP STAR 20.15 Autosalón 21.30 Modrý kód (193.). Dramatický seriál ČR, 2019 22.45 Partia 23.45 Veľmi krehké vzťahy IV. (6.). Dramatický seriál ČR

DOMA 5.15 Rosamunde Pilcherová: Víťazstvo lásky 6.55 Zločiny na mori 8.20 Krok za krokom. 9.50 Inga Lindströmová: Úžasná Elin 12.00 Reflex 12.55 Rosamunde Pilcherová: Na vlnách lásky. Romantický film Nem., 2015 14.35 Druhý dych 16.30 Šiesty zmysel 18.20 Monk. Detektívny seriál USA, 2005-2006 20.15 Varte s nami 20.30 Sila ženy II. (70.). Romantický seriál Turecko, 2018-2019 21.30 Neželaná nevesta 22.25 Vymenené životy (143., 144.). Romantický seriál Turecko, 2015-2016 0.35 Šiesty zmysel 2.05 Smotánka

19.00 KRIMI 19.30 NOVINY TV JOJ 20.25 ŠPORT 20.30 NAJLEPŠIE POČASIE 20.35 Inkognito Súťažno-zábavná šou SR, 2019 21.50 Inkognito 23.00 Myšlienky vraha IV. (13.) 23.55 Profesionáli II. (19.) 0.55 Záchranári 1.45 NOVINY TV JOJ 2.35 Top Star 2.50 Divoké kone (83.) 3.50 Moja mama varí lepšie ako tvoja

SPEKTRUM 6.00 Buckinghamský palác 7.00 Počasie - Top 10 8.00 Revolúcia strojov 9.00 Brutálne digitálne 9.15 Brutálne digitálne 9.30 Tajomný svet 10.00 Život v zovretí mrazu 11.00 Berte to ako varovanie 12.00 Smrtiace dinosaury 12.35 Veda okolo nás 12.45 Vianočná návšteva továrne 14.00 Buckinghamský palác 15.00 Počasie - Top 10 16.00 Revolúcia strojov 17.00 Utajený šéf – Kanada 18.00 Gordon Ramsay po stopách kokaínu 19.00 Berte to ako varovanie 20.00 Brutálne digitálne 20.15 Brutálne digitálne 20.30 Tajomný svet 21.00 Život v zovretí mrazu 22.00 Dynastia - Rodiny, ktoré zmenili svet 23.05 Tvárou v tvár 0.10 Revolúcia v Silicon Valley 1.15 Dynastia - Rodiny, ktoré zmenili svet 2.15 Predmety, ktoré utvárali históriu 2.40 Berte to ako varovanie 3.30 Utajený šéf - Kanada 4.20 Život v zovretí mrazu 5.10 Gordon Ramsay po stopách kokaínu

ČT 1 9.45 168 hodín 10.15 Knedlíky. Poviedka z obľúbeného cyklu Bakalári, 1981 10.35 Dobrodružství kriminalistiky 11.30 AZ-kvíz 12.00 Správy o 12 12.20 Predpoveď počasia, športové správy 12.30 Sama doma 14.00 Želanie 14.10 Gróf Monte Christo (2.). Miniséria Fr., 1998 15.55 To je vražda, napísala VII. 16.45 Cestománia 17.15 AZ-kvíz 17.40 Čierne ovce 18.00 Udalosti v regiónoch 18.25 Kde domov môj? 18.55 Udalosti za okamih a počasie 19.00 Udalosti 19.50 Góly, body, sekundy 20.00 Sever (4.) 21.00 Rozsudok III. 21.30 Reportéri ČT 22.05 Legendy kriminalistiky 2 (4.) 22.39 Výsledky žrebovania Šťastných 10 22.40 Na stope 23.05 Kriminalista. Krimiseriál Nem., 2006-2014 0.05 To sa vie 0.35 AZ-kvíz 1.00 Pod pokrievkou 1.25 Z metropoly 1.55 Dobré ráno 4.25 Kalendárium 4.40 Sviatočné slovo historika Jaroslava Šebka 4.45 Hobby našej doby 5.15 Čierne ovce 5.30 Udalosti v regiónoch

ČT 2 5.59 Dobré ráno 8.30 Kúzelná škôlka 9.00 Kamera na cestách: Pyreneje, prirodzená hranica medzi Francúzskom a Španielskom 9.55 Krásy európskeho pobrežia: Štokholmské súostrovie 10.00 Výletná loď France - návrat legendy 10.50 Ročné obdobie na planéte Zem: Zima (4.) 11.45 Babylon 12.10 Cesty viery: Púť na svätú horu 12.40 Kľúč 13.05 Československý filmový týždenník 1969 (1270.) 13.20 Záchrana Benátok 14.10 Príbehy 20. storočia II.: Sedliaci (3.) 14.35 Aleje ako súčasť našej krajiny 15.05 Neobjavená Kuba (2.) 16.00 Dobrodružstvá vedy a techniky 16.30 Letecké katastrofy: Únos nad Indickým oceánom. Cyklus dokumentárnych rekonštrukcií Kan. 17.20 Hitlerov plán na zničenie Paríža. Dokument Fr. 18.15 Kiwiland (3.) 18.45 Večerníček 18.55 Uchom ihly 19.20 Trvalé bydlisko vidiek (3.) 19.40 Postrehy odinakiaľ 19.50 Správy v českom znakovom jazyku 20.00 Hitler: Prospechár 20.55 Jumbo Jet: 50 rokov v oblakoch (1.) 21.45 Svedok. Dráma Fr., 1981 23.10 Vražedné polia 1.30 Queer: Hrdí na dúhu 1.55 Európa dnes 2.25 Zámky na odpis? 2.50 V zajatí železnej opony: Po hlave do odboja 3.05 Stopy, fakty, tajomstvá: Kalvária lidických letcov 3.35 Hranice dokorán - Rozmówki polsko-czeskie 4.00 Na vrcholky hôr s Vladimírom Čechom 4.20 Kráľ z Polanky 4.35 Sabotáž


18

JEDNOTKA 8.40 Skryté Taliansko. Tirolské grófstvo. 9.10 Rodina doktora Kleista (36.) 10.00 Nash Bridges (112.) 10.50 Duel 11.20 5 proti 5 12.00 Správy RTVS 12.20 Dámsky klub 13.55 Folklorika. 14.25 Druhá šanca 15.10 Kultúrne dedičstvo: Dominikánsky kostol Košice 15.30 Slovensko s Tiposom. 16.00 Správy RTVS 16.25 Skryté Taliansko 16.55 Rodina doktora Kleista (37.) 17.45 Duel 18.10 Krátke správy RTVS 18.15 5 proti 5 19.00 Správy RTVS 19.55 Góly - body - sekundy 20.20 Počasie 20.30 S úsmevom po Slovensku. Zábavná cestovateľská show 21.15 Mama klame (6.). Krimiséria Fr., 2018 22.10 Ponorka (2.) 23.10 Ray Donovan IV. (4.) 0.10 Druhá šanca 0.50 Mama klame (6.) 1.45 Ponorka (2.) 2.45 Slovensko v obrazoch

JOJ PLUS 8.25 Panelák (33., 34.) 10.10 MacGyver (33., 34.). Dobrodružný seriál USA/Kan., 1985-1992 12.40 Fórky, vtipky XXVIII. 13.10 Simpsonovci XXI. (21., 22.) 14.05 Panelák (35., 36.). 15.40 Profesionáli II. (20.) 16.40 Simpsonovci XXI. (23.) 17.10 Simpsonovci XXII. (1.) 17.40 C.S.I.: Kriminálka Las Vegas VIII. (2., 3.) 19.35 ŽREBOVANIE 19.40 TIPOS INFO 19.45 Fórky, vtipky XXVIII. 20.15 Rýchlo a zbesilo 8. Akčný dobrodružný triler USA/Čína/Jap., 2017 23.15 Popstar 1.10 Život po ľuďoch (2.) 2.10 Walking Dead VIII. (14.) 2.55 Profesionáli II. (20.) 4.00 Panelák

DISCOVERY 6.00 Rodení obchodníci 7.00 Ako to robia? 7.30 Ako sa to robí 8.00 Ako sa to robí 8.30 Recyklačný tím 9.00 Poklady z garáží 9.30 Schované v kôlňach 10.00 Lovci odpadu 11.00 Rýchlo a hlasno 12.00 Rodení obchodníci 13.00 Výprava do neznáma 14.00 Výprava do neznáma 15.00 Výprava do neznáma 16.00 Rodení obchodníci 17.00 Recyklačný tím 17.30 Schované v kôlňach 18.00 Ako to robia? 18.30 Ako sa to robí 19.00 Výprava do neznáma 20.00 Miliardár v utajení 21.00 Najsmrteľnejší úlovok 22.00 Projekt Kontakt 23.00 Nákladná doprava v austrálskom vnútrozemí 0.00 Výprava do neznáma 1.00 Výprava do neznáma 2.00 Miliardár v utajení 3.00 Najsmrteľnejší úlovok 4.00 Rodení obchodníci 5.00 Rodení obchodníci

UTOROK 24. 9. 2019

DVOJKA 8.00 Živá panoráma 8.30 Správy RTVS z regiónov 8.45 Regina. Denný magazín o živote v regiónoch 9.30 Európa v obrazoch 10.00 Tereza 11.10 Bystrany 11.30 Obedníček 11.40 Dimitri II. 11.45 Trpaslíci 11.55 Živá panoráma 12.20 Cyklopotulky 12.30 Okno do ... 13.00 Okno do ... 13.30 Profily 14.20 VaT 14.50 Anton Habovštiak - Oravským chodníčkom ... 15.25 Rusínsky magazín 15.50 Majstri včiel (3.). Kranská včela - Slovinsko. Dokumentárna séria Fr., 2018 16.20 Regina 17.00 Správy RTVS z regiónov 17.10 Správy - Hírek 17.25 Ambulancia 17.50 Vínne cesty Slovenska 18.30 Večerníček 18.35 Dimitri II. 18.40 Máša a medveď 18.50 Trpaslíci 18.55 Kniha džunglí II. 19.05 Lexi a Lottie 19.25 Geolino 19.50 Správy RTVS v slovenskom posunkovom jazyku „N“ 20.00 Záznam zo žrebovania: KENO 10, Keno Joker, Euromilióny, Euromilióny Joker (C) 20.10 Posledné dni Mussoliniho 21.00 Zátopek. Dokument ČR, 2016 22.00 Správy a komentáre 22.25 Večera s Havranom 23.35 Fotografi 0.05 Správy RTVS „N“ 0.55 Správy a komentáre 1.20 Správy – Hírek

NOVA 8.40 Babicove dobroty 9.00 Ulica 10.35 Špecialisti 11.30 Riskuj! 12.00 Popoludňajšie Televízne noviny. Športové noviny, Počasie 12.25 Babicove dobroty 12.55 Tescoma s chuťou 13.00 Polícia Modrava III. (4.). 14.00 Ulica (1864.) 14.45 Ordinácia v ružovej záhrade 2 16.57 Popoludňajšie Počasie 17.00 Popoludňajšie Televízne noviny. 17.30 Babicove dobroty 17.45 Ulica (3736.) 18.35 Ulica 19.30 Televízne noviny. Športové noviny, Počasie 20.20 Ordinácia v ružovej záhrade 2 (915.) 21.35 Víkend 22.30 Špecialisti 23.20 Ulica 0.05 Ordinácia v ružovej záhrade 2

HBO 6.00 Úsměvy smutných mužů 7.40 Úžasňákovci 9.35 Ready Player One: Hra začína 11.55 Venom 13.50 X-Men Origins: Wolverine. Komiksový akčný sci-fi film USA/VB, 2009 15.40 Toy Story 3: Príbeh hračiek 17.25 V mene nášho Pána (6.). Komediálny seriál USA, 2019 (s tit.) 18.00 Hráči V. (5.) 18.35 John Oliver: Čo týždeň dal a vzal VI. (23.) 19.10 Siréna II. (15.) 20.00 The Deuce: Špina Manhattanu III. (3.) 21.00 Ovečky Božie (4.) 22.00 Boj o moc II. (5.). Dramatický seriál USA, 2019 (s tit.) 23.00 Zdieľaj 0.30 Štyri izby 2.05 Taxi 5

MARKÍZA

JOJ

6.00 Teleráno

4.50 NOVINY TV JOJ

8.30 Svokra

5.40 KRIMI

9.35 Oteckovia

6.15 RANNÉ NOVINY

Rodinný seriál SR, 2019

8.30 Súdna sieň

10.35 Rodinné prípady

9.30 Súdna sieň

11.30 Kobra 11

10.35 Rodinné záležitosti

Krimiseriál Nem., 2011

12.00 NOVINY O 12:00

13.30 Farma 14.55 Policajné prípady 15.55 Rodinné prípady 17.00 PRVÉ TELEVÍZNE NOVINY 17.25 Reflex 17.50 Lovci peňazí 17.55 Oteckovia Rodinný seriál SR, 2019 19.00 TELEVÍZNE NOVINY 20.05 POČASIE 20.20 Športové noviny 20.30 Sestričky II. Dramatický seriál SR, 2019 21.40 Farma 22.55 Horná Dolná Komediálny seriál SR, 2019 0.10 Kobra 11. 2.10 Farma 3.10 NCIS: New Orleans 4.55 TELEVÍZNE NOVINY

PRIMA PLUS 8.25 Cesty domov 9.45 Veľké správy 11.05 Autosalón 12.20 Modrý kód (193.). Dramatický seriál ČR, 2019 13.35 Partia 14.35 Cesty domov 15.50 Nikto nie je dokonalý 17.05 Mňam alebo Prima vareška 17.30 Popoludňajšie správy 17.50 Show Jana Krausa 18.55 Veľké správy 19.40 Divošky 19.55 TOP STAR 20.15 Áno, šéfe! 21.25 Krejzovci (89.). Dramatický seriál ČR 22.45 Receptár prima nápadov 23.30 Vychytávky Ládi Hrušky 0.15 Veľmi krehké vzťahy IV. (7.)

DOMA 5.05 Vymenené životy (143., 144.) 7.00 Zločiny na mori 8.25 Krok za krokom. Sitkom USA, 1992-1993 9.50 Sila ženy II. (70.) 10.40 Neželaná nevesta 12.00 Reflex 12.55 Vymenené životy (143., 144.). Romantický seriál Turecko, 2015-2016 14.55 Druhý dych 16.50 Šiesty zmysel 18.35 Monk 20.30 Sila ženy II. (71.). Romantický seriál Turecko, 2018-2019 21.30 Neželaná nevesta 22.30 Vymenené životy (145., 146.) 0.55 Šiesty zmysel 2.15 Smotánka 2.50 Adela show 3.30 Druhý dych

12.45 Top Star 13.10 Súdna sieň 14.15 Súdna sieň 15.20 Záchranári 16.10 Naši II. (12., 13.) Komediálny seriál SR, 2016 17.30 NOVINY 17.55 Moja mama varí lepšie ako tvoja 19.00 KRIMI 19.30 NOVINY TV JOJ 20.25 ŠPORT 20.30 NAJLEPŠIE POČASIE 20.35 Trhlina (2.) Mysteriózny kriminálny miniseriál SR, 2019 22.00 Ministri II. 22.50 Myšlienky vraha IV. (14.) Krimiseriál USA, 2009 23.50 Profesionáli II. (20.) 0.50 Záchranári 1.45 KRIMI 2.15 NOVINY TV JOJ 3.00 Divoké kone (84.) 3.50 Moja mama varí lepšie ako tvoja

SPEKTRUM 6.00 Buckinghamský palác 7.00 Počasie - Top 10 8.00 Revolúcia strojov 9.00 Brutálne digitálne 9.15 Brutálne digitálne 9.30 Tajomný svet 10.00 Život v zovretí mrazu 11.00 Berte to ako varovanie 12.00 Smrtiace dinosaury 12.35 Veda okolo nás 12.45 Vianočná návšteva továrne 14.00 Buckinghamský palác 15.00 Počasie - Top 10 16.00 Revolúcia strojov 17.00 Utajený šéf – Kanada 18.00 Vzdušní drevorubači 19.00 Berte to ako varovanie 20.00 Brutálne digitálne 20.15 Brutálne digitálne 20.30 Tajomný svet 21.00 Život v zovretí mrazu 22.00 Dynastia - Rodiny, ktoré zmenili svet 23.05 Tvárou v tvár 0.10 Revolúcia v Silicon Valley 1.15 Dynastia - Rodiny, ktoré zmenili svet 2.15 Predmety, ktoré utvárali históriu 2.40 Berte to ako varovanie 3.30 Utajený šéf - Kanada 4.20 Život v zovretí mrazu 5.10 Vzdušní drevorubači

ČT 1 5.59 Štúdio 6 9.00 To je vražda, napísala VII. 9.50 Doktor Martin IV. Dramatický seriál VB, 2009 10.35 Vyprávěj 11.30 AZ-kvíz 12.00 Správy o 12 12.20 Predpoveď počasia, športové správy 12.30 Sama doma 14.00 Všetko, čo mám rada 14.30 Úsmevy Ondřeja Kepku 15.05 Doktor Martin IV. 15.55 To je vražda, napísala VII. Krimiseriál USA, 1984-1996 16.45 Cestománia 17.15 AZ-kvíz 17.40 Čierne ovce 18.00 Udalosti v regiónoch 18.25 Kde domov môj? 18.55 Udalosti za okamih a počasie 19.00 Udalosti 19.50 Góly, body, sekundy 20.00 Vyprávěj 20.55 Dobrodružství kriminalistiky 21.45 Gejzír 22.14 Výsledky žrebovania Šťastných 10 a Euromilióny 22.15 Columbo. Detektívny seriál USA, 1974 23.30 Černá punčocha 0.55 AZ-kvíz 1.20 Zaujímavosti z regiónov 1.50 Pod pokrievkou 2.15 Dobré ráno 4.45 Bývať ako ... netradične tradične 5.15 Čierne ovce 5.30 Udalosti v regiónoch

ČT 2 5.59 Dobré ráno 8.30 Kúzelná škôlka 9.00 Sama 10.00 Modrá krv II.: Podstatskí (3.). Dokumentárny cyklus ČR 10.55 Stretnutie so špiónmi 11.50 Kráľovstvo divočiny: Útloň váhavý 12.15 Postrehy odinakiaľ 12.20 Nedaj sa plus 12.45 Nedaj sa 13.15 Chcete ich? 13.20 Majitelia reality 13.45 Rozlúštené poklady: Múmie z bažín. Dokumentárny cyklus BBC 14.35 Raketoplán, moja láska 15.35 Apokalypsa: 2. svetová vojna (3.) 16.30 Najvýznamnejšie operácie 2. svetovej vojny: Bitka o Taliansko (2.) 17.30 Báječné krajiny (1.) 18.15 Trabantom z Indie až domov: Bez motorov do Indie 18.45 Večerníček 18.55 Príbehy zvedavých prírodovedcov (3.) 19.15 Cesty viery: Púť na svätú horu 19.40 Postrehy odinakiaľ 19.50 Správy v českom znakovom jazyku 20.00 Vojenské stroje: Vozidlá, ktoré oslobodili Európu 20.50 Joachim Barrande stratené moria 21.50 Zmarené nádeje (4.) 22.45 Requiem pro panenku. Dráma ČR, 1992 0.20 Grantchester IV. (3.) 1.05 Človek vesmírny. Dokument Fr. 2.00 To som blázon ... 2.25 Dôstojný život °HD 2.55 Stopy, fakty, tajomstvá: Hitler v Čechách 3.20 Hranice dokorán - Rozmówki polsko-czeskie 3.50 Folklórne výlety 4.15 Na Richtárskom potoku 4.30 Sabotáž 5.00 Uchom ihly 5.30 Krásne živé pamiatky


19

STREDA 25. 9. 2019

JEDNOTKA 7.30 Ranné správy RTVS 8.30 Zdravá maškrta 8.40 Skryté Taliansko. Mária Lujza a Parmské vojvodstvo. 9.10 Rodina doktora Kleista (37.) 9.55 Nash Bridges (113.). 10.50 Duel 11.20 5 proti 5. Rodinná zábavná súťaž 12.00 Správy RTVS 12.20 Dámsky klub 13.55 Folklorika. 14.25 Druhá šanca. Televízny seriál Poľ., 2016 15.10 Slovenské hrady objektívom 15.30 Slovensko s Tiposom 16.00 Správy RTVS 16.25 Skryté Taliansko 16.55 Rodina doktora Kleista (38.) 17.45 Duel 18.10 Krátke správy RTVS 18.15 5 proti 5. Rodinná zábavná súťaž 19.00 Správy RTVS 19.55 G-B-S 20.20 Počasie 20.30 Vtedy na západe. 23.10 Druhá šanca 23.55 Nash Bridges 0.40 Vtedy na západe

JOJ PLUS 5.40 Divoké kone (85.) 7.20 Moja mama varí lepšie ako tvoja 8.25 Panelák (35., 36.) 10.10 MacGyver (35., 36.) 12.40 Fórky, vtipky XXVIII. 13.10 Simpsonovci XXI. (23.). 13.35 Simpsonovci XXII. 14.05 Panelák 15.40 Profesionáli II. (21.) 16.40 Simpsonovci XXII. 17.40 C.S.I.: Kriminálka Las Vegas VIII.19.35 ŽREBOVANIE 19.45 Fórky, vtipky XXVIII. 20.15 Ochranca 22.20 Naši a ja 0.25 Život po ľuďoch (3.) 1.25 Walking Dead VIII. (15.) 2.25 Profesionáli II. (21.) 3.05 Panelák (37., 38.) 4.05 Súdna sieň 5.00 Život po ľuďoch (3.)

DISCOVERY 6.00 Rodení obchodníci 7.00 Ako to robia? 7.30 Ako sa to robí 8.00 Ako sa to robí 8.30 Recyklačný tím 9.00 Poklady z garáží 9.30 Schované v kôlňach 10.00 Lovci odpadu 11.00 Rýchlo a hlasno 12.00 Rodení obchodníci 13.00 Vodiči zablatených nákladiakov 14.00 Vodiči zablatených nákladiakov 15.00 Vodiči zablatených nákladiakov 16.00 Rodení obchodníci 17.00 Recyklačný tím 17.30 Schované v kôlňach 18.00 Ako to robia? 18.30 Ako sa to robí 19.00 Výprava do neznáma 20.00 Rýchlo a hlasno 21.00 Americký chopper: Shaqova motorka 22.00 Vodiči zablatených nákladiakov 23.00 Nákladná doprava v austrálskom vnitrozemí 0.00 Výprava do neznáma 1.00 Výprava do neznáma 2.00 Rýchlo a hlasno 3.00 Americký chopper: Shaqova motorka 4.00 Rodení obchodníci 5.00 Rodení obchodníci

DVOJKA 8.00 Živá panoráma 8.30 Správy RTVS z regiónov 8.45 Regina 9.30 Rusínsky magazín 10.00 Barón 11.15 Ujo Mišenko - tanečník zo Šariša 11.30 Obedníček 11.45 Dimitri II. Bábkový seriál Fr./ Švaj., 2019 11.50 Trpaslíci 12.00 Živá panoráma 12.15 Cyklopotulky 12.30 Posledné dni Mussoliniho 13.30 Moja diagnóza 14.00 Maďarský magazín 14.30 Cyklistika - MS 2019. Priamy prenos 17.10 Správy - Hírek 17.25 Ambulancia 17.55 Vinohradníctvo 18.30 Večerníček 18.35 Dimitri II. 18.40 Máša a medveď 18.50 Trpaslíci 18.55 Kniha džunglí II. 19.05 Lexi a Lottie. Animovaný detektívny seriál pre deti Nem., 2016 19.30 Geolino 19.40 Zázračný miniateliér 19.50 Správy RTVS v slovenskom posunkovom jazyku „N“ 20.00 Záznam zo žrebovania: KENO 10, Keno Joker, Loto, Joker, Loto 5 z 35 (B) 20.10 Tajný život jazier II. (9.) 21.05 Majú zvieratá práva? 22.00 Správy a komentáre 22.25 Kinorama 22.50 Umenie. Kultúrny magazín 23.20 Slovenský bigbít (4.) 0.05 Správy RTVS „N“ 0.55 Správy a komentáre

NOVA 8.35 Babicove dobroty 8.50 Ulica 10.25 Ordinácia v ružovej záhrade 2 (915.) 11.30 Riskuj! 12.00 Popoludňajšie Televízne noviny. Športové noviny, Počasie 12.30 Babicove dobroty 12.55 Tescoma s chuťou 13.05 Špecialisti (34.) 14.00 Ulica 14.45 Ordinácia v ružovej záhrade 2 (757.) 16.57 Popoludňajšie Počasie 17.00 Popoludňajšie Televízne noviny. Športové noviny 17.25 Babicove dobroty 17.45 Ulica 18.35 Ulica 19.30 Televízne noviny. Športové noviny, Počasie 20.20 Výmena manželiek XI. 21.35 Malé lásky II. 22.30 Ordinácia v ružovej záhrade 2 23.35 Ulica 0.20 Ordinácia v ružovej záhrade 2 2.30 Televízne noviny. Športové noviny, Počasie

HBO 8.00 Pred kamerou XVI. 8.35 Zem zajtrajška. 10.45 Dievčatá z kalendára 12.35 Pochybnosti 14.20 X-Men: Prvá trieda. 16.30 Čajka 18.10 Deadwood. Westernová dráma USA, 2019 20.00 Husia kože 2: Ukradnutý Halloween 21.30 Boj o moc II. (7.). Dramatický seriál USA, 2019 (s tit.) 22.30 Filmové hviezdy neumierajú v Liverpoole 0.15 Charleston 2.10 Na krídlach orlov 3.45 Filmy a filmové hviezdy XI. (38.)

MARKÍZA 6.00 Teleráno 8.30 Varte s nami 8.40 Zámena manželiek 9.45 Oteckovia 10.45 Rodinné prípady 11.45 Kobra 11. Krimiseriál Nem., 2011 13.45 Farma 15.00 Policajné prípady 16.00 Rodinné prípady 17.00 PRVÉ TELEVÍZNE NOVINY 17.25 Reflex 17.50 Lovci peňazí 17.55 Oteckovia Rodinný seriál SR, 2019 19.00 TELEVÍZNE NOVINY 20.05 POČASIE 20.20 Športové noviny 20.30 Extrémne premeny Slovensko - Druhá šanca na život 22.20 Farma 23.20 Susedia Sitkom SR, 2019 0.10 Kobra 11 2.10 Farma 2.50 NCIS: New Orleans 4.55 TELEVÍZNE NOVINY

PRIMA PLUS 8.05 Cesty domov 9.25 Veľké správy 10.45 Áno, šéfe! 11.50 Krejzovci (89.) 13.10 Receptár prima nápadov 13.55 Vychytávky Ládi Hrušky 14.40 Cesty domov. Rodinný seriál ČR, 2014 15.50 Nikto nie je dokonalý 17.05 Mňam alebo Prima vareška 17.30 Popoludňajšie správy 17.50 Show Jana Krausa 18.55 Veľké správy 19.40 Divošky 19.55 TOP STAR 20.15 Show Jana Krausa 21.20 Modrý kód (194.). Dramatický seriál ČR, 2019 22.40 Ťažká drina 23.15 Veľmi krehké vzťahy IV. (8.)

DOMA 4.50 Vymenené životy (145., 146.) 6.50 Zločiny na mori 8.20 Krok za krokom 9.45 Sila ženy II. (71.). Romantický seriál Turecko, 2018-2019 10.35 Neželaná nevesta 11.55 Reflex 12.50 Vymenené životy (145., 146.). Romantický seriál Turecko, 2015-2016 15.00 Druhý dych 16.50 Šiesty zmysel 18.25 Monk 20.30 Sila ženy II. (72.). Romantický seriál Turecko, 2018-2019 21.30 Neželaná nevesta 22.30 Vymenené životy (147., 148.) 0.25 Šiesty zmysel 1.55 Smotánka 3.20 Adela show 3.45 Druhý dych

JOJ 4.50 NOVINY TV JOJ 5.40 KRIMI 6.15 RANNÉ NOVINY 8.30 Súdna sieň 9.30 Súdna sieň 10.35 Rodinné záležitosti 12.00 NOVINY O 12:00 12.45 Top Star 13.10 Súdna sieň 14.15 Súdna sieň 15.20 Záchranári 16.10 Naši II. (14., 15.) Komediálny seriál SR, 2016 17.30 NOVINY 17.55 Moja mama varí lepšie ako tvoja 19.00 KRIMI 19.30 NOVINY TV JOJ 20.25 ŠPORT 20.30 NAJLEPŠIE POČASIE 20.35 Delukse (5.) Komediálny seriál SR, 2019 21.35 Čau, Lujza! Zábavná talkšou SR, 2019 22.35 Extrémni žgrloši II. 23.25 Myšlienky vraha IV. (15.) 0.25 Profesionáli II. (21.) 1.20 Záchranári 2.15 KRIMI 2.55 Divoké kone (85.) 3.50 Moja mama varí lepšie ako tvoja

SPEKTRUM 6.00 Balmoralský zámok 7.00 Počasie - Top 10 8.00 Revolúcia strojov 9.00 Brutálne digitálne 9.15 Brutálne digitálne 9.30 Tajomný svet 10.00 Život v zovretí mrazu 11.00 Berte to ako varovanie 12.00 Smrtiace dinosaury 12.35 Veda okolo nás 12.45 Exkurzia po továrni 14.00 Balmoralský zámok 15.00 Počasie - Top 10 16.00 Revolúcia strojov 17.00 Utajený šéf – Kanada 18.00 Vzdušní drevorubači 19.00 Berte to ako varovanie 20.00 Brutálne digitálne 20.15 Brutálne digitálne 20.30 Tajomný svet 21.00 Život v zovretí mrazu 22.00 Dynastia - Rodiny, ktoré zmenili svet 23.05 Tvárou v tvár 0.10 Tajomstvo disku z Faist 1.15 Dynastia - Rodiny, ktoré zmenili svet 2.15 Predmety, ktoré utvárali históriu 2.40 Berte to ako varovanie 3.30 Utajený šéf - Kanada 4.20 Život v zovretí mrazu 5.10 Vzdušní drevorubači

ČT 1 5.59 Štúdio 6 9.00 To je vražda, napísala VII. 9.45 Po stopách hviezd 10.10 Všetko, čo mám rada 10.40 Dobrodružství kriminalistiky 11.30 AZ-kvíz 12.00 Správy o 12 12.20 Predpoveď počasia, športové správy 12.30 Sama doma 14.00 Kľúče 14.15 Všechnopárty 14.45 Columbo. Detektívny seriál USA, 1974 15.55 To je vražda, napísala VII. 16.45 Cestománia 17.15 AZ-kvíz 17.40 Čierne ovce 18.00 Udalosti v regiónoch 18.25 Kde domov môj? 18.55 Udalosti za okamih a počasie 19.00 Udalosti 19.50 Góly, body, sekundy 19.59 Žrebovanie Športky a Šance 20.00 Svět pod hlavou (4.) 21.05 Neviditelní (4.) 21.59 Výsledky žrebovania Šťastných 10 22.00 Columbo 23.40 Prípady detektíva Murdocha X. 0.25 AZ-kvíz 0.50 Máte slovo s M. Jílkovou 1.50 Na stope 2.15 Dobré ráno 4.45 Chlapci v akcii 5.15 Čierne ovce 5.30 Udalosti v regiónoch

ČT 2 5.59 Dobré ráno 8.30 Kúzelná škôlka 9.00 Menorca plná záhad a vzrušujúcich tradícií 10.00 Hitler: Prospechár 10.45 Hitlerov plán na zničenie Paríža 11.40 Veľká vojna: Zásobovacia kríza 12.35 Náš vidiek: Na depresie Jitku 13.05 Putovanie za pesničkou 13.30 Folklorika: Hanácke právo 13.55 Odkaz Tomáša Baťu 14.25 Trvalé bydlisko vidiek (3.) 14.45 Európa dnes 15.15 Za Werichom na Kampu 16.25 Televízny klub nepočujúcich 16.55 Noví susedia (4.) 17.20 Joachim Barrande - stratené moria 18.15 Pivné putovanie: Praha (3.) 18.45 Večerníček 18.55 Babylon 19.25 Metuzalém 19.40 Postrehy odinakiaľ 19.50 Správy v českom znakovom jazyku 20.00 Kamera na cestách: Podivuhodný Vietnam 21.00 Na ceste po Kodani 21.30 Trabantom z Indie až domov: Bohovia, sex a boľavý zadok 22.00 McMafia (7.). Krimiseriál VB/USA, 2018 23.00 McMafia (8.) 0.00 Okupácia (9.) 0.45 Vláda (25.) 1.45 Dom z kariet IV. (12.) 2.35 Chcete ich? 2.40 Už tíchnu biele skaly 3.05 V zajatí železnej opony: Ako sa stal z Jiřího George 3.20 Stopy, fakty, tajomstvá: Čertova brázda 3.50 Divnopis 3.55 Šťastný domov 4.10 Babylon 4.35 Sabotáž 5.00 Nedaj sa plus 5.30 Nedaj sa


20

SPOLOČENSKÁ KRONIKA/OZNAMY

Dokončenie z 11. strany

SPOMIENKY Čas plynie... a spomienky zostávajú. Dňa 16. 9. sme si pripomenuli 20. výročie úmrtia nášho otca, dedka, pradedka

Ľudovíta GAŽA z Visolaj. S láskou spomínajú deti s rodinami.

SMÚTOČNÉ OZNÁMENIA Neplačte, že som vás opustila, to ticho a pokoj mi prajte, len v srdci večnú spomienku na mňa si zachovajte. To dobré srdce, čo pre nás bilo, navždy zrazu doslúžilo... Dňa 6. 9. vo veku 90 rokov nás opustila drahá mama, babka, prababka a teta

Pane, nepýtam sa, prečo si ho zobral k sebe, ale ďakujem Ti, že bol s nami. Dňa 8. 9. vo veku 62 rokov nás opustil náš drahý otec, syn, brat, švagor a ujo

RNDr. František GACHULINEC, PhD. Vďaka vám všetkým za prejavenú sústrasť v našom žiali, za kvety, za účasť na rozlúčke. Smútiaca rodina

Neplačte, že som vás opustil, to ticho a pokoj mi prajte, len v srdci večnú spomienku si na mňa zachovajte. To dobré srdce, čo pre nás bilo, navždy zrazu doslúžilo... Dňa 7. 9. vo veku 66 rokov nás opustil drahý manžel, otec, dedko, brat, švagor, krstný otec, zať a svokor

Opustila som vás, moji milí, verte s bolesťou, milovala som vás celým svojím životom, len pre vás som žila a pracovala a svoje srdce za živa vám darovala. Dňa 13. 9. sme si pripomenuli smutné 13. výročie úmrtia našej drahej manželky, mamy, babky a švagrinej

Magdalény ZLATOŠOVEJ. S láskou a úctou v modlitbách spomínajú manžel, synovia s rodinami a ostatná rodina.

Spi ticho, tichučko, dnes dosnívala si života sen a cestou bolesti odišla si tam, kde je mier a láska len. Dňa 8. 9. vo veku 79 rokov nás opustila drahá mama, babka a prababka

Kalendár akcií ZO JDS č. 03 Považská Bystrica

4. 10. 2019 - Dni zelá Stupava, predpoklad: 16 eur. Prihlásiť na akciu sa môžete do 31.7.2019. 5. 10. 2019 - Považská Bystrica, Míľa pre mojich starkých 9. 10. 2019 - Cyklovýlet - Považská Bystrica - Manínska Tiesňava - Penzión/býv. Jilemnického škola. Zraz: parkovisko pred Hotelom Manín o 10.00 hod. 16. 10. 2019 - Zakopané – Morské oko, predpoklad: 20 eur 25. 11. 2019 - členská schôdza + beseda Starostlivosť a ochrana kože v seniorskom veku 4. 12. 2019 - rozlúčka s rokom 2019 – spoločenské posedenie pri hudbe a kapustnici - plaváreň Pov. Bystrica, predpoklad: 10 eur október – november: opera + balet – SND Bratislava / termíny zatiaľ nie sú/ Na jednotlivé akcie sa môžete prihlásiť u Mileny Lengyelovej osobne, telefonicky - 0915350204 alebo e- mailom: lengyelova.milena@gmail.com. Úhradu za akciu zabezpečuje Anna Dubovanová, hospodárka ZO JDS č.03 /0918661812/. Výbor ZO JDS 03 praje všetkým svojim členom i nečlenom pekné leto prežité v hlavne v zdraví.

Jednota dôchodcov Slovenska č. 1 - zájazdy

Základná organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska č. 1 v Pov. Bystrici oznamuje svojim členom, že v mesiacoch september a október organizuje tieto zájazdy: 18. 9. – Hora Butkov Ladce – Skalka pri Trenčíne – Beckov, cena 5 eur 25. 9. – Poľsko – Jablunka + 3 hod. kúpanie v Chocholov. Termy, cena 15 eur (vrátane vstupného) 4. 10. Dni zelá Stupava + Morava – Valtice, cena 11 eur. Na tieto zájazdy sa môžete prihlásiť na t. č. 0905 673 059.

SZZP č.1 Zájazd Poľsko – Jablonka

Ján JAKUBEC z Považskej Teplej. Vďaka vám všetkým za prejavenú sústrasť v našom žiali, za kvety, za účasť na rozlúčke. Smútiaca rodina

Anna OŠKROBANÁ z Pov. Podhradia. Vďaka vám všetkým za prejavenú sústrasť v našom žiali, za kvety, za účasť na rozlúčke. Smútiaca rodina

Dňa 9. 9. nás navždy opustil vo veku 87 rokov náš otec, dedko, pradedko

Mária KOPINCOVÁ z Hornej Marikovej. Vďaka vám všetkým za prejavenú sústrasť v našom žiali, za kvety, za účasť na rozlúčke. Smútiaca rodina

17. 9. 2019

Bernard ŠTRBÁK. Ďakujeme všetkým za účasť na poslednej rozlúčke a prejavy sústrasti. Smútiaca rodina

ZO Slovenského zväzu zdravotne postihnutých č. 1, predsedníčka Marta Kučíková, poriada dňa 16.10. 2019 nákupný zájazd do Poľska – Jablonka. Odchod je o 5.00 hod. z parkoviska Manín. Záujemcovia sa môžu prihlásiť v kancelárii SZZP č. 1 na prízemí Mestského úradu v Považskej Bystrici, vedľa veľkej zasadačky vždy v stredu od 9.00 hod. do 12.00 hod. Služobný vchod mestského úradu je v tomto čase otvorený.

Zájazd do Poľska - Jablonky Slovenský zväz zdravotne postihnutých pod vedením Milady Strakovej uskutoční dňa 23. októbra (streda) 2019 nákupný zájazd do Poľska - Jablonky. Záujemcovia sa prihlásia v kancelárií zväzu č. 118 na prízemí mestského úradu v Považskej Bystrici v pondelok, stredu a piatok v čase od 9:00 - 12:00 hodine. Tešíme sa na stretnutie s vami.


17. 9. 2019

HOBBY

21

Dievčatá založili po materskej dovolenke bežecký klub, ktorý má rodinný charakter

Svojmu koníčku sa venujú počas víkendov, kedy sa môžu prezentovať oni a aj ich deti. Víkendoví bežci. Je ich čoraz viac. Niektorí behávajú sami, iní sa zaradili do klubov. Jeden z nich vytvorila dvojica žien po materskej dovolenke. Ako nám tvrdila jedna z nich, mali nejaké kilá navyše. Po troch deťoch išla ich kondička dole. Nezávisle na sebe sa rozhodli behať. - Zastavovali ma známi, či mi ušiel autobus, či nechcem niekam hodiť. Ľudia, ktorí chcú začať s behom, sa často hanbia vybehnúť von, len aby ich nevidelo okolie. Naše rozhodnutie môže slúžiť ako podpora iným ženám. Založili sme si vlastný klub a sme si veľmi blízki. Netúžime pripravovať masové podujatia, no nebránime sa akcii „na doline“, či detskému behu. Týmito slovami začal náš rozhovor s Luciou Čelkovou, podpredsedníčkou bežeckého klubu ŠK Pobež (Pohodoví bežci). Kde môžeme nájsť prvotný nápad alebo myšlienku vzniku klubu a kto za ňou stál? - Tá vznikla už dávnejšie. Nie sme profesionálny klub, skôr fungujeme na rodinnej báze. Myslela som na to už vlani, lenže som nemala k sebe „parťáka“. Náhodou na to myslela aj kamarátka Evka Sádecká (predsedníčka klubu), ktorá chcela niečo podobné. Slovo dalo slovo a o mesiac sme si podávali žiadosť o jeho zaregistrovanie. Bolo to veľa hľadania, googlenia, ale podarilo sa. Vedeli ste, koľko budete mať členov alebo ako ich získate? - Všetko bolo takpovediac za pochodu. Vedeli sme, kto u nás behá, beh rady mali aj naše deti. Šlo o záujemcov od Pružiny cez Domanižu, až po Považskú Bystricu. Ako vznikol názov klubu? - Na súťažiach nám bolo ľúto, keď si takmer všetci písali meno klubu, každý niekam patril. Len my sme si písali mená obcí. Hľadanie názvu klubu, bol trochu naročnejši proces, ale spoločnými silami sme sa dopátrali ku skratke Pobež – pohodoví bežci.Tak vznikol aj názov, ktorý sa dostal neskôr na naše klubové tričká. Za nepatrný čas, čo funguje klub, je zrejmé aj z fotografií na sociálnych sieťach z rôznych akcií, že ŠK Pobež nie je iba o dvoch ľuďoch. - Máme aktívnych i menej aktívnych členov, ženy na materskej, pracujúcich mužov. Nie všetci sú aktívni bežci, ale beh majú radi. Nie všetci sa zúčastňujú komerčných behov, venujú sa najmä tréningu a súťaže si vyselektujú. Podľa čoho si vyberáte akcie, na ktorých sa zúčastňujete? - Radi podporujeme akcie v okolí, kam chodíme automaticky. Napríklad Rajecký maratón bola Evkina i moja túžba. Bolo to za rohom,

polmaratón sme bežali po prvý raz v živote, podobne ako Tomáš Čelko a Michal Čelko. Ivo Sádecký si ho zopakoval po vlaňajšku opäť. Bolo to pre nás veľmi euforické. Vyberáme si veľmi často behy, kde sú aj detské kategórie. Nie vždy sa to s deťmi však dá. Preto sme rady, ak nás podporia naše polovičky a o deti sa postarajú. Kde všade ste za tak krátky čas boli? - V rámci blízkeho okolia to boli: Vereda Night run, Zimné behy v Považskej Bystrici, Púchove a Žiline, Beh nádeje... ČSOB minimaratón bol projekt pre pomoc onkologicky chorým deťom. My sme bežali a vyzývali sme na nete ľudí, aby si adoptovali naše kilometre. Takýmto spôsobom sa podarilo vyzbierať nejaká tú sumičku. Madunický cibuľák organizovala naša známa, preto sme boli úprimne zvedavé, čo si pripravila. Rozhodujeme sa aj podľa dĺžky a charakteru trate, napríklad Beh Rajecko - teplickými skalami, či Beh Súľovskými skalami. Kopce, prevýšenia, krásne výhľady, takých behov je menej, a sú pre nás atraktívnejšie, hoc náročnejšie. Viete si pripraviť akciu aj pre seba, svoje deti, kde by ste si odpočinuli od behu? - Čas na opekačky momentálne nie je. Plány na stretnutia sú stále. Raz sme to zvládli bez detí, keď sme si ráno o piatej vybehli na Manín s dievčatami. Zatiaľ sme práve kvôli deťom zaneprázdnené, voľné máme víkendy, z ktorých je vždy aspoň jeden z troch určený nejakému podujatiu. Ako zvládajú súťaže tí najmenší? - Snažia sa a z ich strany je to občas veľmi silové, chcú podať čo najlepší výkon. Nechcú nás sklamať, aj keď im stále vysvetľujeme, že výhra nie je podstatná. Vedia však potešiť seba i nás, občas príde i slzička. Sárka Sádecká bola tretia v Žiline, môj Marek bol prvý v Považskej Bystrici. Keď som nedávno dobiehala na Madunickom cibuláku, bolo veľmi teplo a bola som vyčerpaná. Asi pol kilometra pred cieľom ma syn Marek chytil za ruku a dobehli sme do cieľa spolu. Nevládala som mu ani poďakovať, no je to moment, ktorý chce zažiť snáď každá mama na trati. Ako budete trénovať cez zimu? Vytiahnete aj bežky?

- Nie, beháme aj cez zimu, ja som vlani nebola vôbec chorá, nabehala som asi najviac kilometrov (smiech). Klub žije nielen udalosťami, ale na svoju činnosť potrebuje aj finančné prostriedky. - Máme sídlo v Pružine, ktorá je väčšia obec v doline, kde by sa našla asi väčšia podpora. Ešte sme o žiadnu nežiadali, možno o rok. Chceli by sme nakúpiť komponenty na jednoduchú prekážkovú dráhu pre deti, ktorá by sa dala rozložiť hocikde. Kúpiť im nejaké občerstve-

nie. Všetko si platíme sami, počnúc štartovným, takže beh nie je až tak zadarmo, ako sa o ňom hovorí. Ktoré zaujímavé podujatia vás čakajú v najbližších dňoch a týždňoch? - Najbližšie to budú Žilinský polmaratón, Súľovské skaly, Žilinské blatíčko, rôzne zimné behy. Ak sme niekoho zaujali, môže sa u nás prihlásiť. Nájde nás na FB: ŠK POBEŽ - pohodoví bežci, alebo nech nám napíše na: skpobez@gmail.com. My máme dvere vždy otvorené. M. Kováčik


22

INZERCIA/OZNAM SLUŽBY

•požičovňa tepovačov. Tel. 0903 148 282 •JUDr. Karol Porubčin, advokát, Centrum 27/32, Pov. Bystrica (budova finančné centrum) poskytuje bezplatné právne poradenstvo každý štvrtok v čase od 9 hod. do 11 hod. Tel. 0911 475 596 0903 475 596 •príjimam objednávky na rez, strih ovocných drevín, poradenstvo. Tel. 0918 578 059 •maľovanie, stierkovanie, šťukovanie – rôzne opravy a rekonštrukcie. Tel. 0903 176 043 •nechtové štúdio Natália Miklovičová - Nails Rumyna, Dom služieb PB. Tel. 0918 066 136

PREDÁM •smrek obklad Tatran – 3 eú, zrubový-polguľatý obklad, hranoly, dlážkovicu na podlahy. www.drevozrubyobklady.sk Tel. 0908 234 86 •drevené stoly, lavice, kamenné stoly vhodné na terasy, umelé stoličky. Tel. 0902 914 284 •rohovú lavicu + sedačku s kreslom + parák na vodu. Tel. 0903 060 505 •ovce. Tel. 042/432 48 06

KÚPIM •výkup parožia

Tel. 0904 834 937 •jablká, slivky na kvas. Tel. 0951 218 007

AUTO - MOTO - predaj •Škodu Felíciu – modrá na ND Tel. 0944 132 537

AUTO - MOTO - kúpa •NOVÉ DIELY na BABETY, KORÁDO, JAWA 90, 05, 550, 20 – 23, MANET, TATRAN a aj iné MOTO VYRÁBANÉ v STROJÁRŇACH. KÚPIM AJ ZACHOVALÉ MOTOCYKLE – dohoda istá. Tel. 0910 904 599 •pojazdnú BABETU 228/206/207 v originálnom stave. Tel. 0907 784 502

NEHNUTEĽNOSTI - predaj •3 iz. byt SNP.

Tel. 0948 107 044 •3-izb. byt v PB. Tel. 0903 361 591 •pekný slnečný stavebný pozemok v obci Vrchteplá. Voda a elektrina na pozemku, nová prístupová cesta susedí s pozemkom. Cena dohodou. Tel. 0905 919 703 •3-iz. Lánska. Tel. 0948 107 044 •3-iz. SNP. Tel. 0948 107 044 •1-izbový byt v Pov. Bystrici. Tel. 0908 234 234 •2-i. byt Lánska. Tel. 0903 132 344 •3-i. byt Rozkvet do KR. Tel. 0915 854 891

NEHNUTEĽNOSTI - prenájom •dám do dlhodobého prenájmu zariadený 3-iz. byt na Rozkvete. Cena 430 eur. Tel. 0905 958 027 •prenajmem 2-iz. byt. Tel. 0948 107 044

RÔZNE SPOLOK NA ZÁCHRANU ZVIERAT Tel. 042/436 21 60 0902 666 476

OZ HAFKÁČI

Tel.: 0915 737 176 0911 290 983 hafkacipb@gmail.com www.hafkaci.sk

Mačky v meste - Cats in the city n.o.

POMOŽTE OPUSTENÝM MAČKAM

Podporte Občianske združenie Mačky v meste, ktoré sa v našom meste a okolí venuje opusteným a zraneným mačkám. Viac informácii nájdete aj na facebooku Mačky v meste - Cats in the city n.o. Číslo účtu: IBAN: SK69 0900 0000 0051 0861 0655

ZAMESTNANIE Spoločnosť Booster Precision Components s. r. o., Považská Bystrica Ponúka voľné pracovné miesta na pozície: Operátor zlievarenských strojov – tavič, zlievač a odstredivkár Náplň práce: Obsluha strojov, prístrojov a zariadenia v zlievarni obsluha taviacej pece, liacieho stroja, atď... Ponúkame: stabilné zamestnanie a istota pravidelného príjmu 13. a 14. plat doprava do zamestnania, zmenové príplatky nad rámec Zákonníka práce. V prípade záujmu o pracovnú pozíciu zašlite životopis na dole uvedenú adresu poštou, alebo email-om na: jana.balcova@booster-precision.com, Booster Precision Components s. r. o. Robotnícka 2143/79, 017 01 Považká Bystrica •prijmeme prac. silu do nábytkárskej výroby so skúsenosťou v obore. Tel. 0904 664 877 •hľadáme pracovníka na expedíciu do našej spoločnosti BARTOŠEK s. r. o. v Považskej Bystrici. Plat od 4,50 eur netto. Tel. 042/426 08 06 •hľadám holičku do pánskeho a detského holičstva na SNP v Dome služieb. Tel. 0918 675 735

17. 9. 2019 •prijmeme dôchodkyňu na občasnú výpomoc v predajni. Tel. 0905 620 715 •prijmem brigádničky Tel. 0911 322 738 •prijmem pracovníka alebo brigádnika do ručnej autoumyvárky. Tel. 0905 382 056

STRATY A NÁLEZY •našli sa klúče od osobného vozidla na sídlisku Rozkvet počas hodových slávností. Nachádzajú sa v redakcii. •našiel sa detský ruksak (Mimoň) na Železničnej ulici pri bývalej pirôžkárni. Nachádza sa v redakcii. •v sobotu po akcii „Deň detí“ na Kalvárii sa našiel zväzok klúčov s príveskami. Nachádzajú sa v redakcii. •na Rozkvete sa našiel čip s kľúčikom pred panelákom 2055. Tel. 0911 555 568 •Dňa 29. 8. (štvrtok) som stratil telefon SHAOMI, čierny, pravdepodobne v autobuse (linka č. 3). Prosim poctzívého nálezcu aby sa ozval. vopred ďakujem. Tel. 0903 239 795 •Dňa 10. 8 sa našli kľuče na autobusovej zastábke v Pov. Podrhadí - kaštieľ, v smere na Papradno. Zväzok šiestich kľúčov. Nachádzajú sa v redakcii. Inzeráty môžete podať vždy do štvrtku do 12. h. v klientskom centre mestského úradu v Považskej Bystrici.

Šikovné ručičky v Spojenej škole internátnej Jedným z projektov, ktoré dostali od mesta podporu z participatívno-komunitného rozpočtu, boli aj Šikovné ručičky. Predkladateľom bola Spojená škola internátna v Považskej Bystrici. Zámerom projektu je realizovať kurz šitia s využitím spolupráce žiakov s mentálnym postihnutím a intaktných žiakov. Získajú tak nové zručnosti aj jemnú motoriku. Spojená škola internátna získala v rámci participatívno-komunitného rozpočtu sumu 1 360 eur. Kurz šitia Šikovné ručičky sa v priestoroch školy uskutoční v stredu 25. septembra od 10.00. – Počas kurzu si naši žiaci ako aj žiaci ZŠ SNP ušijú čiapky a nákrčníky. Taktiež si vyrobia gombíkový obraz. Kurz budú viesť dobrovoľníčky, ktoré navštevujú kurzy šitia pod vede-

ním Ľubice Ondrušovej, - povedala nám Veronika Vranáková zo SŠI. Okrem žiakov v priestoroch školy radi privítajú aj ďalších záujemcov. Bližšie informácie získate na čísle: 0940862850 alebo mailom: vranakova.veronika@gmail.com. (kv)


17. 9. 2019

OZNAMY/INZERCIA

Mesto Považská Bystrica v súlade so zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a podľa platných Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Považská Bystrica, zverejňuje zámer prenájmu nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta formou priameho nájmu na prenájom časti pozemku o rozlohe 25 m˛ z parcely E KN č. 2485/1 o celkovej výmere 407 m˛, druh pozemku orná pôda, v katastrálnom území Považská Bystrica, zapísanom na LV č. 6111 vo vlastníctve Mesta Považská Bystrica. Účelom využitia časti pozemku je vybudovanie parkovacej plochy pre dve osobné motorové vozidlá pre prevádzku so sídlom v danej lokalite (na podnikateľské účely). Minimálna cena nájmu je stanovená v zmysle Znaleckého posudku č. 54/2019 zo dňa 10. 09. 2019 vo výške 4,599 €/m˛/rok. Cenové ponuky jednotlivých záujemcov musia byť predložené písomne v zapečatenej obálke označenej heslom: „PRIAMY PRENÁJOM časti pozemku E KN parc. č. 2485/1 v k. ú. Považská Bystrica – NEOTVÁRAŤ“ na adresu: Mesto Považská Bystrica, Mestský úrad Považská Bystrica, oddelenie nakladania s majetkom, Centrum 2/3, 017 01 Považská Bystrica počas lehoty 15 dní od zverejnenia tohto zámeru, t. j. do 03. 10. 2019 do 12.00 hod.. Vyhodnotenie bude písomne oznámené všetkým uchádzačom v termíne do 10 dní od termínu vyhodnotenia ponúk. Záujemcovia spolu s návrhom cenovej ponuky doložia aj čestné vyhlásenie, že nie sú osobou uvedenou v § 9a ods. 6 a 7 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a čestné vyhlásenie, že v čase podania žiadosti o prenájom nemajú žiadne záväzky voči Mestu Považská Bystrica. Mesto Považská Bystrica si vyhradzuje právo odmietnuť všetky cenové ponuky, resp. prenájom zrušiť. Bližšie informácie možno získať na tel. č. 042/4305308 alebo osobne na Mestskom úrade v Považskej Bystrici, oddelenie nakladania s majetkom, 2. poschodie č. dv. 308. Špecifikácia predmetu nájmu je zobrazená na snímke z mapy, ktorá tvorí prílohu tohto zámeru. Zámer priameho nájmu majetku Trenčianskeho samosprávneho kraja v správe SOŠ, Ul. slovenských partizánov 1129/49, 017 01 Považská Bystrica č. 2/2019 SOŠ, Ul. slovenských partizánov 1129/49, 017 01 Považská Bystrica v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín podľa § 9a, ods. 9 zákona NR SR č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov, zverejňuje zámer priameho nájmu svojho majetku. Správca: Stredná odborná škola, Ul. slovenských partizánov 1129/49, 017 01 Považská Bystrica Predmet nájmu, podmienky nájmu: • Nebytové priestory o celkovej výmere 77 m², nachádzajúce sa v priestoroch budovy, zapísanej na liste vlastníctva č. 3100, katastrálne územie Považská Bystrica ako budova, súpisné č. 38, postavenej na parcele č. 206. • Vhodné využitie priestorov – skladové priestory • Minimálna cena nájmu: 37,20 €/m2/rok. K nájomnému za nebytové priestory budú nájomcovi fakturované aj náklady za dodávané služby spojené s prenájmom - energie a komunálny odpad. •Spôsob prenájmu: priamy nájom. •Doba nájmu: na dobu určitú – 5 rokov odo dňa uzatvorenia zmluvy Predkladanie ponúk: •Žiadosti o prenájom nebytových priestorov s uvedením predmetu nájmu, identifikačných údajov záujemcu, súhlasu so spracovaním osobných údajov, ceny v €/m2/rok, doby nájmu, účelu nájmu, požadujeme doručiť v zalepenej obálke s heslom „Prenájom - neotvárať“ v termíne do 15.10.2019 do 10,00 hod. na adresu správcu. •Nájomná zmluva bude uzatvorená v zmysle ustanovení § 663 a násl. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov, zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov a podlieha schváleniu predsedom Trenčianskeho samosprávneho kraja. Kontakt: •Bližšie informácie ohľadom prenájmu získate na telefónnom čísle 042/4323766 kl.116-Katarína Drbulová, e-mail: katarina.drbulova@sospb.sk Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica IČO: 00 610 411, so sídlom: Nemocničná 986, 017 26 Považská Bystrica zast.: MUDr. Igor Steiner, MPH – riaditeľ VYHLASUJE tieto obchodné verejné súťaže v súlade s ustanovením § 281 a nasl. Obchodného zákonníka, ako aj v súlade so Zásadami hospodárenia s majetkom TSK: 1. OVS 4/2019 o najvýhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy o nájme nebytových priestorov. pričom podmienky všetkých vyhlásených obchodných verejných súťaží sú zverejnené na webových stránkach www.nemocnicapb.sk a www.tsk.sk

23 Zverejnenie zámeru prevodu a prenájmu nehnuteľného majetku Mesta Považská Bystrica z dôvodu hodného osobitného zreteľa Mesto Považská Bystrica v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/ 1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer prevodu nehnuteľného majetku Mesta Považská Bystrica z dôvodu hodného osobitného zreteľa: 1. prevod novovytvoreného pozemku C KN parc. č. 4601/282 ostatná plocha o výmere 83 m2 odčleneného geometrickým plánom č. 24/19 z pozemku C KN parc. č. 4601/92 ostatná plocha o výmere 511 m2, zapísaného na LV č. 4376 v k. ú. Považská Bystrica 2. prevod novovytvoreného pozemku C KN parc. č. 599/19 trvalý trávnatý porast o výmere 247 m2 odčleneného geometrickým plánom č. 45/2019 z pozemku E KN parc. č. 1715/1 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 3658 m2, zapísaného na LV 1022 v k. ú. Podmanín 3. prevod novovytvorených pozemkov C KN parc. č. 3242/7 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 64 m2 a C KN parc. č. 3325/3 orná pôda o výmere 2 m2 odčlenených geometrickým plánom č. 39/2019 z pozemku C KN parc. č. 3242/1 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 21125 m2 a z pozemku C KN parc. č. 3325/1 orná pôda o výmere 5725 m2, zapísaných na LV č. 4376 v k. ú. Považská Bystrica, 4. prevod pozemku E KN parc. č. 4230 trvalý trávny porast o výmere 626 m2, zapísaného na LV č. 6111 v k. ú. Považská Bystrica 5. prevod novovytvoreného pozemku C KN parc. č. 3916/14 trvalý trávny porast o výmere 41 m2 odčleneného geometrickým plánom č. 431/2019 z pozemku E KN parc. č. 6099/16 ostatná plocha o výmere 2166 m2, zapísaného na LV č. 6111 v k. ú. Považská Bystrica 6. prevod novovytvoreného pozemku C KN parc. č. 1581/2 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 43 m2 odčleneného geometrickým plánom č. 143/2019 z pozemku E KN parc. č. 1581 ostatná plocha o výmere 524 m2, zapísaného na LV č. 1029 v k. ú. Milochov 7. prevod novovytvorených pozemkov v k. ú. Orlové vo vlastníctve Mesta Považská Bystrica, a to C KN parc. č. 13/21 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1101 m2 odčleneného z pozemku C KN parc. č. 13/8 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 2663 m2 a C KN parc. č. 9/11 ostatná plocha o výmere 135 m2 odčleneného z pozemku C KN parc. č. 9/4 ostatná plocha o výmere 517 m2, zapísaných na LV č. 3769, podľa geometrického plánu č. 18/2015, zámenou za pozemok vo vlastníctve žiadateľa, a to C KN parc. č. 19/1 ostatná plocha o výmere 4 249 m2, zapísaný na LV č. 4242, Prevod podľa § 5 ods. 4 písm. k) Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Považská Bystrica v platnom znení ako prípad hodný osobitného zreteľa. Dôvod prípadu hodného osobitného zreteľa: 1. Ide o prevod pozemku za účelom majetkovoprávneho vysporiadania pozemku bezprostredne priľahlého k susediacej nehnuteľnosti vo vlastníctve žiadateľov, čím dôjde k sceleniu týchto pozemkov, pričom požadovaná časť pozemku je pre mesto nevyužiteľná. 2. Ide o prevod pozemku za účelom majetkovoprávneho vysporiadania pozemku susediaceho s nehnuteľnosťami vo vlastníctve žiadateľov a tvoriaceho vstup k týmto nehnuteľnostiam a z dôvodu skultúrnenia okolia, ochrany majetku a zamedzenia tvorby nelegálnej skládky. 3. Ide o prevod pozemkov za účelom zarovnania stavebných pozemkov vo vlastníctve žiadateľov susediacich s pozemkami mesta v jednej línii so susednými pozemkami, čo umožní vybudovania oplotenia v jednej línii a jeho nadviazanie na prípadné oplotenie, ktoré bude v budúcnosti budované na susedných pozemkoch. 4. Ide o prevod pozemku za účelom majetkovoprávneho vysporiadania pozemku susediaceho s nehnuteľnosťami vo vlastníctve žiadateľa a na ktorý je prístup len cez pozemky vo vlastníctve žiadateľa. 5. Ide o prevod pozemkov za účelom majetkovoprávneho vysporiadania pozemku, ktorý je bezprostredne priľahlý k susediacej nehnuteľnosti vo vlastníctve žiadateľov a zabezpečuje prístup k tejto nehnuteľnosti. 6. Ide o prevod pozemku za účelom majetkovoprávneho vysporiadania pozemku bezprostredne priľahlého k susediacej nehnuteľnosti vo vlastníctve žiadateľky, ktorý slúži ako jediný prístup na pozemok vo vlastníctve žiadateľky. 7. Ide o prevod pozemkov formou zámeny za účelom vymedzenia odstavnej plochy pre parkovanie motorových vozidiel a autobusov pre potreby prevádzkovania hotela GINO PARK PALACE. Mesto Považská Bystrica v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/ 1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer prenájmu nehnuteľného majetku Mesta Považská Bystrica z dôvodu hodného osobitného zreteľa: 1. prenájom časti pozemku o výmere 83 m² z pozemku C KN parc. č. 145/1, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 80523 m2 zapísaného na LV č. 4376 v k. ú. Považská Bystrica. Prenájom podľa § 7 ods. 14 Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Považská Bystrica v platnom znení ako prípad hodný osobitného zreteľa. Dôvod prípadu hodného osobitného zreteľa: 1. Ide o prenájom pozemku pre účely umiestnenia vzduchotechnických jednotiek v rámci rekonštrukcie budovy Považskej knižnice nachádzajúcej sa na susednom pozemku.


24

OZNAMY

17. 9. 2019

Súťaž o najkrajšiu tortu sa blíži Klub cukrárov Slovenského zväzu kuchárov a cukrárov (SZKC) pod záštitou Strednej odbornej školy obchodu a služieb v Púchove organizuje každoročne celoslovenskú cukrársku súťaž s názvom O najkrajšiu tortu Slovenska. Do súťaže sa môže zapojiť každý, kto má šikovné ruky na prípravu tejto lahodnej pochúťky. 10. októbra nás čaká už jubilejný 10. ročník prestížnej súťaže a bude sa už tradične konať v priestoroch divadla v Púchove.

Záujemcovia sa môžu zapojiť do súťaže zaslaním prihlášky, ktorú nájdu na webovom sídle Strednej odbornej školy obchodu a služieb v Púchove. Podmienkou súťaže je pripraviť a priniesť tortu s hmotnosťou 3 až 10 kilogramov a z rovnakého materiálu pripraviť dva malé kusy zákuskov pre ohodnotenie chuti. Fantázii sa medze nekladú a zvolená téma je ľubovoľná. Dôležité je, aby torta nielen lahodila oku, ale aj chuťovým bunkám. Súťaží sa v štyroch kategóriách – senior, junior do 21 rokov, netradičné torty, a tiež v špeciálnej kategórii, do ktorej budú zaradené nahé, raw alebo drip torty. – Hodnotiť sa bude originalita, nápaditosť, precíznosť, používanie moderných prvkov, viacerých technológií zdobenia, módne trendy, vhodné chuťové a farebné doladenie, celkový dojem, dodržanie časového limitu, čistota, dodržiavanie hygienických zásad a celková prezentácia, uviedla Jozefína Zaukolcová, predsedníčka Klubu cukrárov SZKC. Súťažné torty budú hodnotené odbornou certifikovanou komisiou podľa smerníc celosvetovej organizácie WACS. – Každý súťažný výrobok musí mať stručný písomný popis. Je zakázané používať nejedlé časti a polystyrénové podstavce. Drôtiky sa povoľujú, iba ak sú použité na modelovanie kvetinových aranžmánov a uložené na tortu tak, aby boli hygienicky vyhovujúce, nie zapichnuté do torty. Suroviny si súťažiaci hradí sám, výrobok je vlastníctvom súťažiaceho, - dodala J. Zaukolcová. Uzávierka prihlášok je 7. októbra. Viac informácií: www.szkc.sk, www.tortyodmamy.sk, www.peceniehrou.sk, e-mail: zaukolcovaj@gmail.com, telefonický kontakt: Jozefína Zaukolcová, 042/4631 365, 0908 433 839 D. Šípková


17. 9. 2019

25

MIX

Som zberateľ – buď aj ty! Tak znie názov aktivity, ktorou chce Považskobystričan Ivan Sádecký prispieť k tomu, aby bolo naše mesto krajšie, zdravšie a čistejšie. Rozhodol sa totiž do zberu odpadkov zapojiť nielen svojich známych, ale aj ďalších, ktorí radi priložia ruku k dobrej veci. Prvýkrát sa do „boja“ pustili v septembri. – Osobne zbieram odpad asi pol roka a viem, čo som schopný urobiť za hodinu. Stále som sa preto pohrával s myšlienkou, čo by sme dokázali, keby nás bolo viac, - hovorí Ivan. Škodlivosť obrovského množstva odpadu podľa jeho slov vidieť všade naokolo. – Žijeme doslova na smetisku, ľudia by mali separovať. Je výborné, že

plasty sa budú zálohovať. Verím, že to prospeje nielen nám, ale aj našej planéte, dodáva. Na prvom zbere sa stretla pred parkoviskom pri Maníne desiatka dobrovoľníkov. Vyzbrojení boli vrecami, rukavicami a zberačmi. Prešli trasu popri hoteli Študent, okolo priemyslovky, SOŠ a na záver aj schody pod Rozkvetom. Vyzbierali a vytriedili 20 vriec plastov, kovov, skla a zmiešaného odpadu. – Triedime hneď za pochodu a odpad potom putuje do zberných nádob. Verím, že na ďalšie stretnutie príde viac ľudí. Aktivity môžete sledovať na facebooku pod názvom Som zberateľ, - dodal Ivan. K. Vávrová

BLAHOŽELÁME Dňa 10. 9. oslávila

Emília TRŠKOVÁ 18. narodeniny. Už doznieva zvon Tvojho detstva, krásne si ho prežila, nový život začína Ti, v dospelú si sa premenila. Všetko najlepšie Ti zo srdca prajú mama, tato, brat Filip a rodiny Jašíková a Tršková z Považskej Bystrice.

Dňa 10. 9. oslávil 12 rokov

POĎAKOVANIE Chceli by sme sa touto cestou poďakovať za príkladnú starostlivosť o našu mamu Máriu Riljakovú, ktorá bola hospitalizovaná na chirurgickom oddelení – JIS v NsP Pov. Bystrica. Zvlášť by sme chceli vyzdvihnúť odbornosť, ochotu a podporu zo strany p. primára MUDr. Ladislava Korca, p. MUDr. Ladislava Vozárika a celého kolektívu lekárov a sestier oddelenia. Prajeme celému tímu veľa vytrvalosti a pozitívnej energie v ich náročnej práci. Rodina Riljaková

TIK pozýva na zájazdy Flora Olomouc: 5. októbra, cena 15,50 eur Rozprávkové Lednice a vinobranie Valtice: 5. októbra, cena 21,00 eur. Poľské Versailles, záhrady a dušičkové nákupy: 26. októbra, cena 15,50 eur. Bližšie informácie v TIK-u (budova kina Mier) alebo na tel. čísle 042/4326545, 0917/450666, info.tikpb@px.sk, www. pxcentrumpb.sk

Lukáško BELAVÝ z Považskej Bystrice. Všetko dobré k Tvojmu sviatku, prijmi naše želanie, nech Ti šťastie, zdravie, láska nablízku vždy zostane. To Ti zo srdca želajú mamina, tatino, starí rodičia, brat Martin, krstní rodičia a všetci, čo Ťa majú radi.

Poďakovania a blahoželania môžete podať vždy do štvrtku do 12.00 hod. v klientskom centre mestského úradu.


17. 9. 2019

26

POZVÁNKY

HOKEJBAL EXTRALIGA

PROTEF otvoril sezónu prehrou s Leaders Bratislava po predĺžení

Po odložení dueulu so Skalicou nastúpili domáci na svojej ploche proti Ružinovu. Ten dokonale využil nezohratosť mužstva, ktoré nastúpilo bez mnohých opôr.

HBK Protef P. Bystrica – Leaders Ružinov 2:3 pp (0:0, 2:1, 0:1 - 0:1)

Zdecimovaný celok domácich nastúpil na prvý duel nového ročníka extraligy s torzom základnej zostavy. PROTEF hral komplikovane, hráči pôsobili nezohrato, čo chcel súper, ktorý nezačal vôbec zakríknuto využiť. Hostia mali prvé dve šance duelu, no Buliša neprekonali. Ružinov bol v týchto chvíľach aktívnejší, domáci sa dostali do prvej šance vďaka Bušovskému, no gólman Juríček bol pozorný. Okrem štyroch vylúčení videli diváci v závere tlak Ružinova, ktorý priklincoval PROTEF v jeho obrannom pásme. Skórovať sa mu však nepodarilo, hoci mali jeho hráči šancu najmä po dorážke strely, keď sa loptička kotúľala pár centimetrov od brány. PROTEFu prišla perestávka vhod a zdalo sa, že jeho hráči sa spamätali. Juríček vyrazil strelu Demáčka, no Kukučka poslal o chvíľu loptičku do odkrytej časti brány – 1:0. Gólové poistky mohli pridať Demáček s Pijakom. Gól predsa len padol, ale do brány PROTEFu. O dve minúty vyrovnal Vaňo stav na 1:1, keď prekvapil od modrej Buliša– 1:1. Do vedenia mohli ísť po Daňovej šanci hostia, no pozorný Buliš mal iný názor. Piják v 27. min

ešte nedal, ale o dve minúty sa po jeho prihrávke presadil Drábik – 2:1. O zvýšenie náskoku sa snažili Teplický a Lipták dokonca skóroval, no arbiter gól neuznal. Tesne predtým prerušil hru pre zranenie hráča hostí. Ružinov kúsal a túžil po vyrovnaní. V 38. min pri hre 4:4 odplácal zbytočne Bednár, po jeho vylúčení vyrovnali hostia v priebehu pár sekúnd na 2:2. V predĺžení využili hostia presilovku po Demáčkovom faule. Webera v 48. min dorážal loptičku do siete – 2:3. G: 17. Kukučka, 29. Drábik - 19. a 38. Vaňo, 48. Weber. HBK: Buliš (Martišek) - Bušovský, Bednár M., Kukučka, Lukáč, Bajánek, Teplický, Švantner, Lipták, Demáček, Piják, Drábik, Miške. 2. kolo: Pruské – Skalica 0:5, Svidník – Vrútky 4:5pp, Košice – Kežmarok 4:0, Petržalka – Nitra 4:2, LG Bratislava mal voľno. Milan Kováčik 1. Vrútky 2 1 1 0 0 10:5 5 2. Svidník 2 1 0 1 0 10:9 4 3. Skalica 1 1 0 0 0 5:0 3 4. Petržalka 1 1 0 0 0 4:2 3 5. Ružinov 2 0 1 1 0 5:5 3 5. Košice 2 1 0 0 1 5:5 3 7. LG Bratislava 1 0 1 0 0 6:5 2 8. Pruské 2 0 1 0 1 3:7 2 9. PROTEF 1 0 0 1 0 2:3 1 10. Nitra 2 0 0 1 1 7:10 1 11. Kežmarok 2 0 0 0 2 4:10 0

CVIČENIE ŽIEN PRI HUDBE Pravidelné a primerané cvičenie je to najlepšie, čo môžeme pre seba urobiť! Týmto heslom sa riadia ženy každého veku každý pondelok a štvrtok v telocvični III. ZŠ na Školskej ulici v Považskej Bystrici od 18.30 do 19.30 pri relaxačnom cvičení, cvičení s činkami, palicami, loptami... Cvičiť začíname už 16. septembra 2019. Poplatok na mesiac je 6 eur (cca 9 cvičení), za jedno cvičenie jedno euro. Ďalšie informácie získate na tel. č. 0902 688 397. Pridajte sa k nám, aj vy urobte niečo pre svoje zdravie! Členky klubu


17. 9. 2019 3. LIGA MUŽI 7. KOLO Z. Moravce - P. Bystrica Nové Mesto - Beluša L. Rovne - Gabčíkovo Marcelová - V. Ludince Myjava - Malženice Šaľa - Nitra B Galanta - Trnava B Kalná - N. Zámky 1. Myjava 2. Gabčíkovo 3. P. Bystrica 4. Marcelová 5. L. Rovne 6. Malženice 7. Nitra B 8. Šaľa 9. Z. Moravce 10. N. Zámky 11. Beluša 12. Trnava B 13. V. Ludince 14. Nové Mesto 15. Galanta 16. Kalná

7 7 7 7 7 7 7 7 7 6 7 7 7 7 7 6

5 4 4 4 4 4 3 3 3 2 1 2 2 1 1 0

0 2 2 1 1 0 2 1 1 2 4 1 0 3 2 2

2 1 1 2 2 3 2 3 3 2 2 4 5 3 4 4

3. LIGA ST.DORAST 7. KOLO 0:3 0:0 1:3 3:0 2:1 2:2 2:0 16.9.

8:4 14:7 9:4 8:4 11:12 17:6 11:9 8:7 9:11 8:14 6:7 6:11 9:12 4:8 6:10 4:12

15 14 14 13 13 12 11 10 10 8 7 7 6 6 5 2

4. LIGA MUŽI 7. KOLO Domaniža - Vrbové Boleráz - Prečín Hlohovec - Kvašov Častkovce - Partizánske J. Bohunice - Trebatice D. Vestenice - Tr. Stankovce Bánovce - Prievidza Gbely - Lehota p/V 1. Častkovce 2. Vrbové 3. J. Bohunice 4. Boleráz 5. Partizánske 6. Tr. Stankovce 7. Lehota p/V 8. D. Vestenice 9. Gbely 10. Bánovce 11. Domaniža 12. Kvašov 13. Prievidza 14. Prečín 15. Trebatice 16. Hlohovec

7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

6 5 5 4 4 4 3 4 3 3 2 1 1 1 1 0

1 1 1 1 1 0 3 0 2 2 2 2 0 0 0 2

0 1 1 2 2 3 1 3 2 2 3 4 6 6 6 5

22:6 21:10 14:8 16:9 17:14 15:9 11:8 14:11 21:13 15:10 14:14 5:13 5:16 8:25 5:22 9:24

2:4 3:0 1:1 5:2 2:1 1:2 2:0 0:1

19 16 16 13 13 12 12 12 11 11 8 5 3 3 3 2

5. LIGA MUŽI 7. KOLO Plevník - Brvnište Kanianka - Podmanín H. Poruba - Chocholná V. Uherce - Ladce Košeca - Dežerice Podolie - Pruské Handlová - Uhrovec Z. Kostoľany - Tr. Turná 1. Handlová 2. V. Uherce 3. Brvnište 4. Dežerice 5. Uhrovec 6. Chocholná 7. Pruské 8. Košeca 9. Ladce 10. Podmanín 11. Kanianka 12. H. Poruba 13. Plevník 14. Podolie 15. Z. Kostoľany 16. Tr. Turná

27

FUTBAL ZSFZ

7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

5 5 4 4 4 3 3 3 2 2 1 1 2 2 2 2

0 0 2 2 1 1 1 1 2 2 4 4 1 1 0 0

2 2 1 1 2 3 3 3 3 3 2 2 4 4 5 5

27:11 15:10 15:5 17:10 14:10 11:9 10:10 6:12 8:10 8:12 4:6 10:14 10:14 11:19 10:11 9:22

0:0 0:0 0:0 3:0 2:4 1:3 6:2 2:3

15 15 14 14 13 10 10 10 8 8 7 7 7 7 6 6

P. Bystrica - Levice 2:0 (1:0), 16. M. Chovanec, 86 Mitáš. MŠK: F. Čiernik – Blaško, Brandys, Ceconík, Zlatoš, Gabriš (62. Uriča), Gálik, Čičut (73. Lehotský), M. Chovanec, Mitáš, Stanček (46. Zábojník). Nové Mesto - Bánovce 1:1 Topoľčany - H. Saliby 5:0 ČFK Nitra - Krakovany 1:4 Prievidza - Šaľa 4:1 Sereď - Hlohovec 1:2 Galanta - Častkovce 4:1 Štúrovo - N. Zámky 0:5 1. Krakovany 2. Prievidza 3. N. Zámky 4. P. Bystrica 5. Galanta 6. Hlohovec 7. Šaľa 8. H. Saliby 9. Levice 10. Topoľčany 11. ČFK Nitra 12. Bánovce 13. Nové Mesto 14. Častkovce 15. Sereď 16. Štúrovo

7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

7 6 5 4 4 4 3 3 3 3 3 2 1 1 1 1

0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 2 3 1 0 0

0 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 3 3 5 6 6

18:1 32:4 27:9 15:12 12:13 15:17 20:12 11:24 13:9 17:16 21:20 7:8 5:10 9:42 9:17 5:22

21 18 15 13 13 12 10 10 9 9 9 8 6 4 3 3

3. LIGA ML.DORAST 7. P. Bystrica - Levice 2:4 (1:3), 11. Bambuch, 53. M. Čiernik. MŠK: Rybár (62. Hlaváč) – L. Chovanec, Kaniak, M. Čiernik, Čapliar, Mokráš, Prášek, Bambúch, K. Kostelanský, Jurkech, Chudý 62. M. Kostelanský). Nové Mesto - Bánovce 2:1 Topoľčany - H. Saliby 0:1 ČFK Nitra - Krakovany 0:2 Prievidza - Šaľa 6:0 Sereď - Hlohovec 1:0 Galanta - Častkovce 6:0 Štúrovo - N. Zámky 0:6 1. N. Zámky 2. Galanta 3. Levice 4. Krakovany 5. Prievidza 6. H. Saliby 7. P. Bystrica 8. Sereď 9. Nové Mesto 10. ČFK Nitra 11. Topoľčany 12. Hlohovec 13. Šaľa 14. Štúrovo 15. Bánovce 16. Častkovce

7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

7 6 6 5 5 5 4 4 3 2 2 2 1 1 0 0

0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 2 0 0 0

0 1 1 1 2 2 3 3 3 4 4 5 4 6 7 7

31:2 30:4 27:12 26:11 23:8 17:11 19:16 7:9 13:15 22:15 12:20 9:14 3:22 3:30 10:29 5:39

21 18 18 16 15 15 12 12 10 7 7 6 5 3 0 0

1. L. Rovne 2. Ľuborča 3. Sl. Trnava 4. St. Turá 5. Siladice 6. Nedožery 7. D. Vestenice

7 5 7 7 6 7 6

7 4 3 3 3 3 3

0 1 3 1 1 1 1

5:0 2:1 1:2 6:1 0:0 1:3 17.9. 0 0 1 3 2 3 2

41:3 28:6 19:11 19:11 21:20 22:22 10:10

3 2 2 2 2 1 1 0

0 2 1 1 1 2 1 2

4 2 3 3 4 4 4 4

23:23 9:15 10:15 6:13 9:18 9:25 7:26 1:16

9 8 7 7 7 5 4 2

5. LIGA DORAST 7. KOLO Ladce - Domaniža N. Dubnica - Turani Svinná - Bošáca Biskupice - Košeca Záblatie - Opatová Brezová má voľno 1. Bošáca 2. Svinná 3. Košeca 4. Biskupice 5. Brezová 6. Ladce 7. N. Dubnica 8. Záblatie 9. Domaniža 10. Opatová 11. Turani

5 5 5 5 4 4 5 4 4 4 5

2:0 3:0 2:3 2:0 0:1 4 3 3 3 2 2 2 1 1 1 0

0 1 0 0 1 1 0 2 1 0 0

1 1 2 2 1 1 3 1 2 3 5

19:10 12 18:7 10 13:7 9 12:9 9 13:8 7 8:6 7 10:13 6 5:5 5 8:11 4 1:14 3 2:19 0

2. LIGA ST.ŽIACI 7. KOLO P. Bystrica - Nové Mesto 14:0 (8:0), 8., 16. a 28. Ernek, 26., 30. a 34. Mišík, 37., 43. a 50. T. Francisty, 39. a 52. Nosáľ, 5. Krasňan, 24. Jurík, 56. Urgoš. MŠK: Šulák – Mitaš (40. Tomana), Bednár, Šurian, Brezáni (40. A. Baštek), Krasňan (47. Motošický), Mišík (47. Mičúch), Nosáľ, Jurík, Ernek (40. Chudý), T. Francisty. Komárno - N. Zámky 2:0 Galanta - Trebatice 2:1 Štúrovo - H. Saliby 0:2 Myjava - Topoľčany 2:1 Sereď - ČFK Nitra 2:3 Bánovce - Piešťany 1:2 Partizánske - L. Trnava 1:0 1. P. Bystrica 2. Bánovce 3. Trebatice 4. Partizánske 5. L. Trnava 6. Piešťany 7. Myjava 8. H. Saliby 9. Komárno 10. ČFK Nitra 11. N. Zámky 12. Galanta 13. Štúrovo 14. Topoľčany 15. Sereď 16. Nové Mesto

7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

6 5 5 5 4 4 4 4 3 3 3 2 1 1 1 0

0 0 0 0 2 1 1 0 3 2 1 0 0 0 0 0

1 2 2 2 1 2 2 3 1 2 3 5 6 6 6 7

49:7 25:8 21:11 17:10 20:4 22:8 12:7 15:6 13:7 9:14 13:14 9:20 4:19 8:27 4:28 2:53

18 15 15 15 14 13 13 12 12 11 10 6 3 3 3 0

2. LIGA ML.ŽIACI 7. KOLO

4. LIGA DORAST 7. KOLO L. Rovne - Kanianka Beluša - St. Turá Tr. Turná - D. Súča Siladice - Nedožery D. Vestenice - Sl. Trnava Holíč - Kamenec Ľuborča - Kopánka Tr. Stankovce mali voľno

8. Kamenec 7 9. D. Súča 6 10. Holíč 6 11. Kopánka 6 12. Beluša 7 13. Kanianka 7 14. Tr. Turná 6 15. Tr. Stankovce6

21 13 12 10 10 10 10

P. Bystrica - Nové Mesto 4:1 (1:1), 30. a 55. Ďurnek, 50. Vavro, 59. D. Pulen. MŠK: Matušík – Šibík, Kucharík, Hybben, Šarlay, Klužák, Kresáň, Ďurnek, Kolek, Vavro, Ružička, Moravík, D. Pulen, Valient, R. Pulen, Lefík, Ovčík, F. Petrík. Komárno - N. Zámky 0:0 Galanta - Trebatice 4:1 Štúrovo - H. Saliby 4:1 Myjava - Topoľčany 2:3 Sereď - ČFK Nitra 1:5 Bánovce - Piešťany 0:8 Partizánske - L. Trnava 2:1 1. Partizánske 2. Topoľčany 3. N. Zámky

7 7 7

6 0 1 6 0 1 5 1 1

30:8 18 34:14 18 25:9 16

4. Komárno 5. Piešťany 6. Myjava 7. Štúrovo 8. L. Trnava 9. Galanta 10. Trebatice 11. P. Bystrica 12. Nové Mesto 13. ČFK Nitra 14. Bánovce 15. H. Saliby 16. Sereď

6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 6 7

4 4 4 4 4 4 2 2 1 1 1 0 0

2 1 1 0 0 0 2 1 1 1 1 2 1

0 2 2 3 3 3 3 4 5 5 5 4 6

17:9 22:9 22:13 37:11 26:14 17:14 17:20 12:17 12:31 9:35 10:43 8:21 7:37

14 13 13 12 12 12 8 7 4 4 4 2 1

3. LIGA ST.ŽIACI 7. KOLO Piešťany B - L. Rovne Kúty - Kanianka Častkovce - Hlohovec Gbely - Melčice Nováky - Malženice 1. Malženice 2. Kanianka 3. Melčice 4. Nováky 5. L. Rovne 6. Kúty 7. Hlohovec 8. Gbely 9. Častkovce 10. Piešťany B

7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

6 5 3 4 2 2 1 2 1 1

1 1 3 0 3 2 4 0 2 0

0 1 1 3 2 3 2 5 4 6

18:2 30:10 16:9 22:16 11:11 5:10 14:8 5:22 11:18 4:30

0:1 1:3 1:1 0:5 1:4

19 16 12 12 9 8 7 6 5 3

3. LIGA ML.ŽIACI 7. KOLO Piešťany B - L. Rovne Kúty - Kanianka Častkovce - Hlohovec Gbely - Melčice Nováky - Malženice 1. Hlohovec 2. Nováky 3. Malženice 4. Častkovce 5. Piešťany B 6. Melčice 7. Gbely 8. Kanianka 9. Kúty 10. L. Rovne

7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

7 6 5 3 3 3 2 1 1 0

0 1 0 2 2 1 0 2 0 0

0 0 2 2 2 3 5 4 6 7

10:0 1:7 1:2 0:2 9:2

46:2 64:8 33:16 36:13 21:14 22:25 5:24 12:29 14:41 2:83

21 19 15 11 11 10 6 5 3 0

2. LIGA ŽENY 4. KOLO Štiavnik - P. Bystrica 2:4 (0:2), - 32. a 67. Pohorelcová, 22. Kyselová, 86. Miháliková. MŠK: Kostelanská (85. Janúchová)– Barenčíková, Kapráliková, Kyselová (51. Jágriková), Pohorelcová, Sirvoňová, Miháliková, Juríková, Zboranová, Uríková, Lenšéšová. O. Podzámok - Beluša 2:0 Topoľčany - Z. Moravce 3:0 1. Topoľčany 2. Z. Moravce 3. P. Bystrica 4. O. Podzámok 5. Štiavnik 6. Beluša

4 4 4 4 4 4

4 3 2 2 1 0

0 0 0 0 0 0

0 1 2 2 3 4

22:1 12 9:4 9 10:8 6 5:19 6 5:12 3 1:8 0

PRÍPRAVKY U11 3.KOLO Myjava - P. Bystrica 2:2 (1:1) - 16. Rezák, 53. Žilinský. MŠK: Čižmár – Meliš, Stishkovskyi, Ďuriš, Žilinský, Štefánik, Almásy, Panáč, Rezák, Kubiš, Bednár, Beláčik, Čapliar, L. Kostelanský. Bánovce - Nové Mesto 11:0 Častkovce - Topoľčany 0:18 Borovce - Partizánske 3:1 Hlohovec - Piešťany 3:8 1. Topoľčany 2. P. Bystrica

3 3

3 0 0 2 1 0

39:1 34:4

9 7

Pokračovanie na 31. strane


28

17. 9. 2019

FUTBAL ZSFZ

3. LIGA MUŽI 7. KOLO

Za víťazstvom bol najmä dôraz

5. LIGA MUŽI 7. KOLO

V derby bola bezgólová remíza Plevník – Brvnište 0:0

Zuziak (vľavo) potrestal chyby obrany dvakrát v zápase

Zl. Moravce /Vráble B – Pov. Bystrica 0:3 (0:1)

Oba celky sa snažili o útočný futbal. Prvú vážnu šancu mal domáci Mihálik, ktorého hlavička skončila v 8. min vedľa Vozárovej brány. O štyri minúty sa radovali hostia, ktorí využili zmätok v obrane po prieniku Slávika. Potrestal ho Zuziak – 0:1. Slávik mohol pridať v 30. min aj druhý gól, no tentoraz si Pichňa s jeho trestným kopom poradil. Po zmene strán už na ihrisku do-

minovali hostia. V 64. min faulovala domáca obrana v šestnástke Gajdošíka a Slávik nariadený pokutový kop premenil – 0:2. O tri minúty prišla ďalšia chyba v zadných radoch, ktoré opäť potrestal dôsledný Zuziak – 0:3. V závere mohol pridať ešte gól agilný Gajdošík, no jeho nájazd skončil bez úspechu. MŠK: Vozár – Vala, Častulín, S. Čiernik (22. Borovička), Ofotsu (86. Baránek), M. Zavadzan, B. Gamboš, Boris, Marek Gajdošík, L. Slávik (78. Gáborík), Zuziak.

5. LIGA MUŽI 7. KOLO Domaniža – Vrbové 2:4 (1:3)

O výsledku stretnutia sa rozhodlo už v prvom polčase. V 5. min ešte Virág Filípka neprekonal a na druhej strane sa zastreľoval K. Sádecký. O päť minút mieril po prihrávke do šestnástky Kaman a o minútu sa otriasla po strele brvna Filípkova brána. V 17. min Kaman zvýšoval síce na 0:2, ale o dve minúty znižoval na 1:2 L. Čelko. V závere polčasu mal na kopačke vyrovnanie K. Sádecký, ale mieril vedľa. Účet polčasu uzatvoril Kaman, kto-

rý dal čistý hetrik. Po zmene strán mieril Cúg iba do brankára a Virág nechal vyniknúť Filípka. V 70. min mieril Kaman iba do žrde a v 77. min po faule Filípka na neho premenil jedenástku Srnec – 1:4. K. Sádecký znížil na rozdiel dvoch gólov z priameho kopu, no na vyrovnanie už nemali domáci čas. DOMANIŽA: Filípek – Floriš (74. Socha), Braciník, Krčmárik, S. Jakubek (88. Haviar), M. Kvaššay, M. Košút (82. Masničák), Augustín, L. Čelko (61. T. Lednický), K. Sádecký, Cúg.

Zomrel František Gachulinec V nedeľu 8. septembra 2019 zomrel vo veku 62 rokov RnDr. František Gachulinec PhD, bývalý futbalista niekdajších ZVL Považská Bystrica. Fanúšikovia si ho pamätajú z futbalových trávnikov hlavne v súťažnom ročníku 1982/1983, kedy futbalisti z mesta pod Manínom boli účastníkmi II. slovenskej národnej ligy, v ktorej štartovali napr. Sereď, Komárno a niekdajšia ČH Bratislava. Gachulinec hrával so spoluhráčmi ako boli napríklad Kolkus, Janas st. či Chládek. Česť jeho pamiatke! Ján Borčányi

Šance Plevníka zostali nevyužité, hostia kontrovať nedokázali, a tak skončil duel bez gólov a pre domácich aj bez zraneného gólmana. P. Ďurkech nezakončil dobre únik, keď obstrelil brankára aj bránu. Potom Butko hlavičkoval koníčkom nad a nedokázal loptu poslať z blízka do siete. Kušnier sa nepresadil a aj keď prebrali hru v druhej časti duelu iniciatívnejší hráči Brvnišťa, diváci si nezakričali. PLEVNÍK: Bednár (82. Brigant) – Michal Hrubo (27. Marejka), Martin Zelenák, Butko, J. Kremeň, T. Ďurkech, S. Buday, Lukáč (74. Nemčík), P. Ďurkech, Kušnier, Michal Buday. BRVNIŠTE: Šustek – A. Slámka (71. Decký), Mário Zelenák, Ofori, Klabník (61. P. Chovančík), Kolembus (84. K. Hároník), Jamečný,

Lončík, E. Slámka, Mário Hároník, Ľ. Hároník (46. Hrbek).

Kanianka – Podmanín 0:0

Po štvrťhodine hry Pekárovu hlavičku vyhlavičkovali z bránkovej čiary obrancovia Podmanína. Tí mohli ísť do vedenia, keby v 25. min unikajúci J. Sovík prekonal zblízka Pipíšku. Toto duo si pekný moment zopakovalo aj po zmene strán, tentoraz potešil efektným zákrokom domáci gólman divákov ešte viac. Zraneniami oklieštená zostava hostí prežila potom nápor Kanianky. Podmanín stavil na kontry, no J. Sovíkovi ani jedna nevyšla. PODMANÍN: T. Kostelanský - Martin Gardian, Blažek, F. Otradovec, R. Sovík, M. Hrnčík, J. Sovík, Michal Gardian, Král, Žilinský, A. Kostelanský.

6. LIGA MUŽI 7. KOLO

Súboj o čelo vyhrali D. Kočkovce Visolaje – Mikušovce 8:1 (4:1)

V 6. min sa dvojica domácich útočníkov v šestnástke lopty zľakla a neskórovala. Domáci tak v úvode potvrdili svoju jalovú prevahu, ktorú vyjadrili gólom až v 13. min, keď využil zaváhanie obrany a chybu brankára hostí kapitán Kujaník – 1:0. O tri minúty odpovedal aj kapitán Mikušoviec Kristín, ktorý poslal točenú loptu z priameho kopu do Kalmovej brány – 1:1. V 25. min netrafil síce Strečko na dvakrát odkrytú bránu, no o štyri minúty sa po nahrávke Kujaníka, ktorý chvíľku predtým prehlavičkoval v tutovke bránu, do šestnástky Baránek nemýlil – 2:1. Za tohto stavu sa ešte chvíľku zdalo, že hostia by mohli byť rovnocenným súperom, no tieto domnienky zmazali ešte do polčasu. V 30. min po podobnej situácii Bulejčík a v 38. min Strečko, ktorý si obhodil obrancu a po sóle z polovičky dal krížnou strelou na 4:1. Po zmene strán sa obraz hry nezmenil. Obrana hostí si vzala voľno a po centri z pravej strany hlavičku Kujaníka síce Gažo vyrazil, ale voľný Strečko poslal loptu do siete – 5:1. Z ojedinelej šance mohol znížiť Kandráč, ktorý mieril nad. Vzápätí prišiel trest po šanci Strečka, keď potrestal chybu stopéra Baránek -6:1. V 64. min vysunul do rýchlej kontry Pazdera

– Kujaníka – 7:1. Keď nepremenil šancu hosťujúci Gašpar, Kujaník ukázal súperovi, ako ľahko sa dávajú góly a uzatvoril hetrik i skóre dohrávky 2. kola.

Udiča – Visolaje 0:1 (0:1)

Zverenci trénera M. Valu potvrdili dobrú formu, ktorú mali v piatkovej dohrávke s Mikušovcami. Už v 3. min domáci Minárech vytlačil gólovú strelu, aby o dve minúty neskôr po vyšachovaní obrany strelil jediný gól zápasu Bulejčík – 0:1. Hosťujúci Hrubo potom mieril nad a gólman Štrbáň hasil na druhej strane po strele T. Drblíka. Ten mal šancu na vyrovnanie v 35. min, lenže lopta z jeho kopačky letela z jedenástky nad. V 79. min mali domáci jedenástkový reparát, no pohrdli ním. Štrbáň pokutový kop Šútoríkovi chytil.

Streženice – Papradno 0:2 (0:2)

Hostia si vytvorili v prvom polčase viac šancí a ujali sa vedenia v 19. min, keď prvú z nich po narážačke dostal do siete ich kanonier J. Galko – 0:1. V 32. min si na prihrávku nabehol Jeleník a utešenou strelou spoza šestnástky prekonal Mácsaia – 0:2. V 42. min faulovala obrana Michala Šestáka, lenže Hromadík Filiačovi z jedenástky skórovať nedovolil. Zmena strán priniesla zvýšenú aktivitu domácich. Hromadík vytlačil strelu MiPokračovanie na 29. strane


17. 9. 2019

29

ŠPORT

Súboj o čelo vyhrali ...

BASKETBAL MLÁDEŽ

PB Cup zostal zaslúžene doma

Sverepec vyhral aj vďaka gólmanovi Gombárovi 1:0 Dokončenie z 28. strany loša Šestáka na roh a zneškodnil aj nasledujúcu strelu Filiača. Keď Trník a ani Martin Lamžo šance nepremenili, hostia si odviezli zaslúžene tri body.

D. Kočkovce – Šebešťanová 3:0 (2:0)

Súboj o čelo tabuľky vyhral líder rozdielom triedy. Úvodný nápor hráčov Šebešťanovej obstarali Dánek a K. Petríka, ktorí však úspešní neboli. Po Petríkovom nájazde sa v 21. min parádne trafil do šibenice z priameho kopu J. Zapotoka – 1:0. O necelú štvrťhodinku premenil J. Zapotoka únik z polovičky ihriska na druhý gól Dolnokočkovanov – 2:0. Pre hostí to mohlo vyzerať aj horšie, ale Mišík mieril do Hladkého. Pred odchodom do kabín vyskúšal Koáča Číž. V 57. min dal skĺzačkou gól do siete Kováčik – 3:0. Gól nepadol ani po bombe Michálka, ktorý v 70. min trafil z 30 metrov spojnicu.

Sverepec – Jasenica 1:0 (1:0)

Obojstranne bojovné stretnutie vyšlo napokon lepšie domácim. Jediným gólovým zásahom o tom rozhodol v 13. min po dlhom centri Pajger dorážkou za chrbát P. Jánošíka. Oba celky zostali v I. polčase bez čistej gólovej šance.

Strelca Jasenice Pavlíka obrana pozorne ustrážila a domáci sa nemohli presadiť cez stopéra Ščasníka. Čo prešlo zaňho, zlikvidoval P. Jánošík. Strojca hry Jasenice Šterdas stroskotával v osobných súbojoch. Sverepčania odolávali miestami lavínovitým útokom súpera v II. polčase. Tie končili väčšinou mimo Gombárovej brány. Na ihrisku sa viac bojovalo, ako tvorilo. Svetlou akciou bola šanca Janáčka v 85. min, ktorú zmaril Gombár a Lutišanov prienik zlikvidoval Ščasník. Adrián Demáček 7. kolo Lysá - K. Podhradie 1:0 Tuchyňa - Mikušovce 3:1 Bolešov - Dohňany 7:0 Streženice - Papradno 0:2 Udiča - Visolaje 0:1 D. Kočkovce - Šebešťanová 3:0 Sverepec - Jasenica 1:0 1. D. Kočkovce 7 2. Papradno 7 3. Tuchyňa 7 4. Šebešťanová 7 5. Sverepec 7 6. Visolaje 7 7. Streženice 6 8. Jasenica 7 9. Bolešov 7 10. Udiča 6 11. Dohňany 7 12. Lysá 7 13. Mikušovce 7 14. K. Podhradie 7

6 4 4 4 4 3 3 3 2 2 1 1 1 1

0 2 1 1 1 2 0 0 1 1 4 3 2 0

1 1 2 2 2 2 3 4 4 3 2 3 4 6

Najväčším strojcom víťazstva Visolajcov v dohrávke bol kapitán Kujaník

17:6 17:5 16:10 16:11 6:5 16:11 12:10 12:16 14:13 7:14 8:16 5:9 13:24 9:18

18 14 13 13 13 11 9 9 7 7 7 6 5 3

Víťazi Počas víkendu 7. – 8. septembra organizoval BK IMC Slovakia Pov. Bystrica 1. ročník PB CUP-u pre kategóriu starších žiakov. Na medzinárodnom turnaji privítali dve družstvá z Hradca Králové, MBK Karlovku Bratislava a MBK Victoriu Žilina. Formát turnaja každý z každým priniesol viaceré kvalitné zápasy, ktoré boli dobrým testom pred nadchádzajúcou sezónou. V sobotu sme v prvom našom zápase nastúpili proti Hradcu Králové B. Od úvodu sme diktovali tempo hry, agresívne sme bránili, získavali sme viaceré lopty, premieňali sme naskytnuté šance. Tým, že rozdiel bol už pomerne vysoký, dostávali príležitosť všetci hráči, aby si skúšali viaceré herné situácie, ktorým sa chceme venovať celú sezónu. Druhý podvečerný zápas proti MBK Victoria Žilina, bol veľmi náročný. Hneď v prvej štvrtine sme stratili až 9 lôpt, z ktorých súper mohol ťažiť, avšak nevyužil. V druhej štvrtine sme opäť nekoncentrovanosťou umožnili súperovi odskočiť, a do polčasu sme išli s 15 bodovým mankom. V tretej štvrtine sme ale konečne „zapli“. Začali sme premieňať šance, a dokázali sme súpera trápiť v útoku aj v obrane. Záver zápasu bol až do samého konca dramatický, predbiehali sme sa vo vedení, ale pár minút do konca nám súper odskočil na 5 bodov. Ale dvoma získanými loptami a košom v poslednej sekunde sme vyhrali 69:68. V nedeľu nás čakal súper z Hradca, avšak A. Snažili sme sa pokračovať v pokynoch a trende, ktorý chceme celú sezónu hrať, čo sa nám aj darilo. Dokázali sme si vypracovať viaceré pekné akcie, ktoré sme zužitkovali v potrebný náskok. Taktiež sa do rotácie zapojili všetci hráči, ktorí mohli ukázať svoje kvality. Druhý nedeľný, a zároveň posledný zápas turnaja, sme odohrali proti bratislavskému celku MBK Karlovka Bratislava. Súper dokázal s nami držať krok, dokonca sa viackrát dotiahol na rozdiel jedného koša , ale v

Foto: Nika Opoldíková závere sme dokázali ešte nazbierať zvyšné sily, a odskočiť súperovi. Ďakujem rodičom, ktorí pomohli s turnajom, divákom, ktorí výborne povzbudzovali našich ale aj ostatných hráčov a predovšetkým hráčom, ktorí dokázali zo seba vydať maximum a prvý ročník tohto turnaja vyhrať. Verím, že im to pomôže so sebavedomím, a že do sezóny pôjdu s takým nasadením ako do týchto zápasov. Zároveň je to pre nich aj veľká zodpovednosť, aby sa aj v tréningovom procese naďalej zlepšovali. Chcem touto cestou taktiež poďakovať zúčastneným družstvám, ktoré boli ochotné prísť. Dúfam, že sa im u nás páčilo, a že turnaj splnil svoj účel a pripravil ich na svoje sezóny. SUMÁR VÝSLEDKOV Sobota: Victoria Žilina - Hradec Králové A 71:60, BK P. Bystrica - Hradec Králové B 95:22 (54:8). IMC: Blaško 29, Oravec 14, Hollý 12, Papšo 11, Ondráský 6, Lisoň 6, Opoldík 5, Kovár 4, Mizerík 4, Šuga 2, Pepich 2, Mištrík, Baláž. Karlovka Bratislava - Victoria Žilina 60:64, Hradec Králové B - Hradec Králové A 67:79. BK P. Bystrica - Victoria Žilina 69:68 (25:40). IMC: Oravec 16, Blaško 14, Opoldík 11, Ondráský 8, Kovár 6, Hollý 6, Lisoň 4, Papšo 4, Šuga, Mištrík, Pepich, Mizerík, Baláž. Hradec Králové A - Karlovka Bratislava 48:79. Nedeľa: Hradec Králové B - Karlovka Bratislava 36:126, BK P.Bystrica - Hradec Králové A 70:55 (53:22). IMC: Blaško 24, Mizerík 8, Lisoň 8, Oravec 7, Kovár 6, Ondráský 6, Mištrík 3, Šuga 2, Pepich 2, Opoldík 2, Hollý 2, Baláž. Hradec Králové B - Victoria Žilina 26:99, BK P. Bystrica - Karlovka Bratislava 78:69 (44:36). IMC: Blaško 22, Ondráský 15, Kovár 12, Oravec 8, Lisoň 7, Mizerík 6, Opoldík 4, Hollý 4, Pepich, Mištrík, Šuga, Baláž. Matej Tomáško 1. P. Bystrica 2. Žilina 3. Karlovka 4. Hradec A 5. Hradec B

4 4 4 4 4

4 3 2 1 0

0 1 2 3 4

312:214 302:215 334:226 242:287 151:399

8 7 6 5 4


30

17. 9. 2019

ŠPORT

HÁDZANÁ MLÁDEŽ

STOLNÝ TENIS

Stolní tenisti STK Dolný Moštenec prepisujú históriu Stolnotenisový klub Dolný Moštenec sa do histórie zapíše ako prvý klub z považskobystrickej mestskej časti, ktorý bude farby mesta reprezentovať v krajskej stolnotenisovej súťaži. Od vzniku Slovenskej republiky reprezentovali v kraji mesto iba stolní tenisti TTC Považská Bystrica a Slovan Považská Bystrica. Stolní tenisti Dolného Moštenca si po víťazstve v minuloročnej edícii oblastnej 5. ligy vybojovali postup do 4. ligy Trenčianskeho kraja. Podľa šéfa klubu Petra Zvaka je klub na súťaž pripravený, do novej sezóny idú hráči odhodlaní pobiť sa o zachovanie krajskej súťaže aj pre budúci ročník. Klub má vďaka podpore mesta Považská Bystrica výborné podmienky. Zvak verí, že stolní tenisti budú pre súťaž prínosom. - Máme stabilizovaný káder, ktorý sme pred sezónou ešte posilnili, som presvedčený, že v súťaži nebudeme hrať druhé husle a budeme sa pohybovať v strede tabuľky. Vďaka mestu Považská Bystrica majú hráči dôstojné zázemie a dobré hracie podmienky v kultúrnom dome v Dolnom Moš-

tenci. Tešíme sa na súťaž a radi privítame mužstvá z celého kraja. Chceme, aby sa u nás cítili rovnako dobre, ako doteraz všetky mužstvá z oblasti,- pripomenul Zvak. Ako povedal hrajúci tréner STK Dolný Moštenec Milan Podmaník, osvedčenú zostavu doplnili pred novým ročníkom Peter Kvaššay, ktorý prišiel zo Slovana Považská Bystrica, z hosťovania v Kotešovej sa vrátil Peter Manda. - Trénujeme už dva mesiace. Niekedy je síce ťažšie zosúladiť pracovné povinnosti hráčov s tréningovým procesom, ale v rámci možností sa nám to darí. Do sezóny vstupujeme síce s pokorou, ale odhodlaní podávať čo najlepšie výkony a robiť radosť priaznivcom dolnomošteneckého stolného tenisu,- skonštatoval hrajúci tréner. Káder družstva pre novú sezónu tvoria Aljoz Kmecík, Milan Podmaník, Ivan Birošík, Peter Kvaššay, Juraj Baláž, Peter Manda, Peter Zvak a Romana Podmaníková. Do novej sezóny vstúpi Dolný Moštenec v sobotu 28. septembra, kedy v zápase dvojičiek privíta za domácimi stolmi stolných tenistov z Ladiec. (r)

St. dorast 1. kolo: Šaľa - P. Bystrica 29:25 (14:13). MŠK: Kučera, Buday – Štefina 6/3, Karvaš 2, Podstrásky, Chovanec 2, Plšek 3, Maliar 5, Porubec, Kvaššay 3, Petrík, Valášek 4. Ostatné výsledky: Modra - Košice 28:33, ŠKP - N. Zámky 33:28, Topoľčany - Martin 32:13, Hlohovec - Stupava 31:18, Prešov - Trebišov 39:27. 1. Topoľčany 1 1 0 0 32:13 2 2. Hlohovec 1 1 0 0 31:18 2 3. Prešov 1 1 0 0 39:27 2 4. ŠKP 1 1 0 0 33:28 2 5. Košice 1 1 0 0 33:28 2 6. Šaľa 1 1 0 0 29:25 2 7. P. Bystrica 1 0 0 1 25:29 0 8. Modra 1 0 0 1 28:33 0 9. N. Zámky 1 0 0 1 28:33 0 10. Trebišov 1 0 0 1 27:39 0 11. Stupava 1 0 0 1 18:31 0 12. Martin 1 0 0 1 13:32 0

Ml. dorast 1. kolo: Šaľa - P. Bystrica 15:27 (7:14). MŠK: Chabada, Janík – Križan 2, Valášek, Porubec 1, Roman 5/2, Beleš 7, Lagíň 3, Tarnek, Ševčík, Petrík 7/2, A.Riljak 1, Pavlík 1 Ostatné výsledky: Modra - Košice 33:29, ŠKP - N. Zámky 25:25, Topoľčany - Martin 33:22, Hlohovec - Stupava 19:22, Prešov - Trebišov 33:23. (mk) 1. P. Bystrica 1 1 0 0 27:15 2 2. Topoľčany 1 1 0 0 33:22 2 3. Prešov 1 1 0 0 33:23 2 4. Modra 1 1 0 0 33:29 2 5. Stupava 1 1 0 0 22:19 2 6. ŠKP 1 0 1 0 25:25 1 7. N. Zámky 1 0 1 0 25:25 1 8. Hlohovec 1 0 0 1 19:22 0 9. Košice 1 0 0 1 29:33 0 10. Trebišov 1 0 0 1 23:33 0 11. Martin 1 0 0 1 22:33 0 12. Šaľa 1 0 0 1 15:27 0

HOKEJ MLÁDEŽ Juniori 3. kolo: P. Bystrica HOBA 4:3 pp (1:1, 1:2, 1:0 – 1:0), 19. a 63. Nahálka, 23. Bezák, 42. Chykantsev. Dubnica - Ružinov 7:2, L. Mikuláš - Piešťany 13:0, Michalovce - Trnava 4:5. 4. kolo: P. Bystrica - Ružinov 5:0 (1:0, 2:0, 2:0), 20. Nahálka, 22. Koreník, 36. Kubala, 57. Faciník, 60. Andráško. Dubnica - HOBA 3:0, Michalovce - Piešťany 11:2. 1. Dubnica 2. P. Bystrica 3. Michalovce 4. L. Mikuláš 5. Trnava 6.Ružinov 7. HOBA

4 4 4 4 4 4 4

4 3 3 2 2 1 0

0 1 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 1

0 0 1 2 2 3 3

19:3 12 16:7 11 25:9 9 18:7 6 11:12 6 7:17 3 4:16 1

8. Piešťany 4 0 0 0

44:33

0

8.HT 1. kolo: Orava - P. Bystrica 7:4 (2:1, 2:1, 3:2), 6., 40. a 50. Kukos, 54. Michalík. Žilina - Ružomberok 8:4, Martin - Púchov 5:12. 7. HT 1. kolo: P. Bystrica - D. Kubín 5:3 (2:0, 2:0, 1:3), 14., 18., 23., a 57. Židek, 36. Čurlej. Púchov Martin 3:8, Žilina – mala voľno. 6.HT 1. kolo: Orava - P. Bystrica 9:3 (0:1, 4:2, 5:0), - 7. a 22. Švec, 31. M. Demáček. Žilina - Ružomberok 22:1, Martin - Púchov 3:2, D. Kubín - Dubnica 10:3. 5. HT 1. kolo: Ružomberok - Žilina 7:10, Púchov - Martin 5:9, D. Kubín - Dubnica 4:4, P. Bystrica mala voľno.

Úspešný český trip juniorov

Na snímke STK Dolný Moštenec po záverečnom stretnutí minulej sezóny. Zľava: Ivan Birošík, Juraj Baláž, Romana Podmaníková, Peter Zvak. Alojz Kmecík, Milan Podmaník.

Juniori po dvoch zápasoch s kadetmi Bánoviec nad Bebravou zamierili na ďalšie tri prípravné zápasy do Česka, kde si počas dvoch dní zmerali sily s dvomi účastníkmi českej 1. ligy. Vlci Žďár nad Sázavou IMC Slovakia Pov. Bystrica 75:87 (31:31) IMC: Orihel 22, Ďuriš 17, Šimoňák 14, Mateášik 11, Šery 7, Zbýň 7, Burianek 6, Poljak 3, Baláž. SK Brno Žabovřesky IMC Slovakia Pov. Bystrica 55:66 (22:44) IMC: Orihel 23, Šimoňák 19, Ďuriš 10, Mateášik 6, Burianek 4, Šery 3, Poljak 1, Baláž, Zbýň. Vlci Žďár nad Sázavou IMC Slovakia Pov. Bystrica 64:71 (39:31) IMC: Orihel 20, Ďuriš 15, Šimoňák 14, Burianek 12, Poljak 4, Mateášik 4, Baláž 2, Šery, Zbýň. Ako zhodnotil zápasy tréner Peter Roman? - Do Česka sme z rôznych dôvodov cestovali nekom-

pletní, tak sme si „požičali“ Mareka Orihela na doplnenie. Zápasy boli pre nás veľmi pozitívne. Tešia nás samozrejme výsledky, ale tie nie sú úplne najpodstatnejšie. Súperi nás preverili po všetkých stránkach, a my sme si mohli preskúšať hlavne útočné varianty našej hry. Tým, že program bol náročný, tak nás zápasy vyskúšali nielen z fyzickej stránky, ale aj po stránke charakterovej. Hlavne v poslednom zápase sme museli siahnuť na dno svojich síl a je potešiteľné, že sa chalani vedeli zmobilizovať a otočiť nepriaznivo sa vyvíjajúci duel. Samozrejme sa v našej hre objavili aj nedostatky, ale tie si na tréningoch ukážeme a máme ešte čas do začiatku súťaže na nich popracovať. Na záver chcem poďakovať obom českým súperom za dobré zápasy a hostiteľom zo Žďáru za starostlivosť,- povedal Peter Roman. Juniorov čakala cez víkend ďalšia náročná turnajová previerka v Žiline. (mk)


17. 9. 2019 Dokončenie z 27. strany 3. Partizánske 4. Piešťany 5. Borovce 6. Hlohovec 7. Bánovce 8. Myjava 9. Nové Mesto 10. Častkovce

3 3 3 3 3 3 3 3

2 2 2 2 1 0 0 0

0 0 0 0 0 1 0 0

1 1 1 1 2 2 3 3

20:9 18:13 9:7 12:10 13:27 9:14 1:24 5:51

6 6 6 6 3 1 0 0

PRÍPRAVKY U10 3.KOLO Myjava - P. Bystrica 5:3 (3:2), - 14. Hudec, 16. Červenec, 40. Mračník. MŠK: Valášek – Ozcan, Belás, Hudec, Blahovský, Mračník, Sakmár, Ondrejčák, Červenec, Baška. Hlohovec - Piešťany 0:11 Bánovce - Nové Mesto 7:1 Topoľčany mali voľno Partizánske malo voľno 1. Piešťany 3. Bánovce 2. Topoľčany 4. Partizánske 5. Nové Mesto 6. Myjava 7. P. Bystrica 8. Hlohovec

2 3 2 1 3 3 2 2

2 2 2 1 1 1 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 1 0 0 2 2 2 2

19:0 20:6 9:3 4:1 10:13 6:15 4:17 1:18

6 3 6 3 3 3 0 0

PRÍPRAVKY U9 3.KOLO Myjava - P. Bystrica 0:10 (0:5), - 7. a 18. Baniari, 10. a 29. Ďurica, 12. a 40. Čerňan, 28. a 38. Sárinec, 16. Macura, 31. Staňo. MŠK: Hromadík – Kupčík, Staňo, Šutara, Ďurica, Sárinec, Pobijak, Baláž, Macura, Baniari, Čerňan. Bánovce - Nové Mesto 4:4 Častkovce - Topoľčany 1:11 Borovce - Partizánske 2:3 Hlohovec - Piešťany 0:5 1. Topoľčany 2. Borovce 3. P. Bystrica 4. Piešťany 5. Partizánske 6. Nové Mesto 7. Bánovce 8. Myjava 9. Častkovce 10. Hlohovec

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

3 2 2 2 2 1 1 1 0 0

0 0 0 0 0 1 1 0 0 0

0 1 1 1 1 1 1 2 3 3

31:8 29:3 25:6 19:5 14:7 18:20 10:12 5:27 3:30 0:36

9 6 6 6 6 4 4 3 0 0

7. LIGA MUŽI SEVER 5. KOLO D. Breznica - Pružina Vrchteplá - Trstie Praznov - FC Púchov Orlové - Bodiná 1. Pružina 2. Praznov 3. Orlové 4. FC Púchov 5. Vrchteplá 6. Trstie 7. Bodiná 8. D. Breznica

31

FUTBAL ZSFZ/OBFZ

5 5 5 5 5 5 5 5

3 2 2 3 2 2 1 0

2 3 3 0 1 0 1 0

0 0 0 2 2 3 3 5

1:4 4:1 5:0 1:1

18:9 11 20:6 9 9:6 9 10:12 9 9:10 7 12:15 6 14:16 4 5:23 0

7. LIGA MUŽI JUH 5. KOLO Kolačín - Kameničany

8:0

Horovce - N. Dubnica Č. Kameň - H. Lednica Prejta - Dulov 1. N. Dubnica 2. Kolačín 3. Prejta 4. Horovce 5. H. Lednica 6. Č. Kameň 7. Dulov 8. Kameničany

5 5 5 5 5 5 5 5

5 3 2 2 2 1 1 0

0 1 3 1 0 2 0 1

0 1 0 2 3 2 4 4

0:2 4:1 3:1

30:1 15 21:13 10 12:5 9 8:5 7 9:16 6 7:10 5 4:17 3 0:24 1

6. LIGA DORAST 7. KOLO Dohrávka 2. kola Lednica – Udiča Dohrávka 5. kola Plevník – Kvašov H. Poruba - H. Lednica Plevník - Dohňany Streženice - Brvnište Udiča - Kvašov D. Kočkovce - Pružina Sverepec mal voľno Pruské malo voľno 1. H. Poruba 2. Udiča

6 6

6 0 0 6 0 0

0:2 8:1 10:1 3:0 4:1 2:0 0:1 47:4 18 17:3 18

3. Pružina 4. H. Lednica 5. Brvnište 6. Plevník 7. Streženice 8. Sverepec 9. Kvašov 10. D. Kočkovce 11. Dohňany 12. Pruské

6 6 6 6 6 4 6 6 6 6

4 4 3 3 2 2 1 1 1 0

0 0 0 0 1 0 2 0 0 1

2 2 3 3 3 2 3 5 5 5

20:8 12 16:19 12 20:15 9 23:20 9 12:14 7 6:4 6 5:15 5 5:26 3 3:26 3 6:26 1

4. LIGA ST.ŽIACI S 5. KOLO Domaniža - Pružina Streženice - Podmanín Plevník - Papradno voľno - D. Mariková Prečín - Jasenica 1. Domaniža 2. Jasenica 3. Plevník 4. Papradno 5. Streženice 6. Podmanín 7. Prečín 8. D. Mariková 9. Pružina

5 4 4 5 4 5 4 3 4

4 4 3 3 2 1 1 0 0

0 0 0 0 0 1 0 1 0

1 0 1 2 2 3 3 2 4

18:0 4:2 5:0 0:0 1:5

32:8 12 21:9 12 21:10 9 25:14 9 24:15 6 20:21 4 15:30 3 5:10 1 3:49 0

Delegačka OBfZ SPORTIKA 6. liga muži 8. kolo 22. 9. 2019 o 15,30 hod Košecké Podhradie - Jasenica (Pastorek), Šebešťanová - Sverepec (R), Visolaje - Dolné Kočkovce (Škrovánek), Papradno - Udiča (Zvak/Danihel), Dohňany - Streženice (Gašparíková/Kodajová), Mikušovce - Bolešov (Kováčik), Lysá pod Makytou - Tuchyňa (R. SPORTIKA 6. liga muži dohrávka 1. kola 20. 9. (PIA) o 16,00 hod Streženice - Udiča (Zvak/ B. Mihálik). 7. liga muži sk. SEVER 6. kolo 22. 9. 2019 o 15,30 hod Pružina - Bodiná (B. Mihálik), ŠK fc Púchov - Orlové (Petrušek), Tŕstie Praznov (Ďuriš), Dolná Breznica - Vrchteplá (Kováč). 7. liga muži sk. JUH 6. kolo 22. 9. 2019 o 15,30 hod Nová Dubnica - Červený Kameň (21. 9. Kováčik), Kameničany - Dulov (Odd R), Lednica - Prejta (Kapila), Kolačín - Horovce (Odd R - Bezdeda). 6. liga dorast (U19) 8 .kolo 22. 9. 2019 o 12,45 hod Horná Poruba má voľno, Hradčan Lednica má voľno, Pružina - Sverepec (B. Mihálik/Ďuriš), Kvašov - Dolné Kočkovce (HP Dulov Kapila/Kováč), Brvnište - Udiča (HP Papradno Danihel), Dohňany - Streženice (Kodajová), Pruské - Plevník-Drienové (HP Horovce Kováčik/Pastorek). 6. liga dorast (U19) dohrávka 6. kola 18. 9. o 16,30 hod Lednica - Sverepec (Kováč). 4. liga st. žiaci (U15) sk. SEVER 6. kolo 22. 9. 2019 o 10,30 hod Pružina - Jasenica (Ďuriš), Dolná Mariková - Prečín (Odd R), Papradno má voľno, Domaniža - Streženice (B. Mihálik), Podmanín - Plevník-Drienové (o 13,00 hod. Odd R). 4. liga st. žiaci (U15) sk. JUH 6. kolo 22. 9. 2019 o 10,30 hod Ladce - Nová Dubnica (Hikel), Košecké Podhradie - Ilava (Odd R - Mazáň), Lednica - Bolešov (Kováč), Košeca - Kolačín (Škrovánek), Lazy pod Makytou - Horovce (Odd R). 4. liga st. žiaci (U15) sk. JUH dohrávka 3. kola 19. 9. o 16,00 hod Košeca - Ladce (Škrovánek). 4. liga ml. žiaci (U13) 4. kolo 22. 9. 2019 o 10,30 hod Domaniža - Udiča (21. 9. Danihel), Horná Poruba - Kolačín (Kodajová), Lysá pod Makytou - Beluša (o 13,00 hod. Hriadel), ŠK fc Púchov - Ilava (o 13,00 hod. Petrušek). Prípravky mix (U11 4. a 9. kolo 21. 9. o 10,00 a 11,00 hod A: Košeca - Ladce (Škrovánek), Ilava - Horná Poruba (o 10,30 a 11,30 hod. Hikel), Beluša - Dubnica nad Váhom „B“ (o 12,00 a 13,00 hod. Odd R). B: Kvašov - Tuchyňa (HP Dulov Odd R), Pruské - Lednické Rovne (Kapila), Bolešov - Horovce (Petrušek). C: Jasenica - Dolná Mariková (B. Mihálik), Visolaje - Brvnište (Odd R), ŠK fc Púchov - Šebešťanová (o 14,00 a 15,00 hod. Ďuriš). D: Podmanín - Domaniža (Janek), Sverepec - Plevník-Drienové (Zvak), Prečín - Praznov (22. 9. Janek).

Považskobystrické novinky, týždenník pre mesto a okolie - vydáva Mesto P. Bystrica, Centrum 2/3, 017 01 P. Bystrica, IČO 00317667, ISSN 1337-7485, EV 3073/09. Vlastnícka štruktúra týždenníka Považskobystrické novinky: Mesto P. Bystrica, Centrum 2/3, 017 13 P. Bystrica je 100 percentným vlastníkom.Sídlo a adresa redakcie: Centrum 2/3, 017 13 P. Bystrica Mestský úrad. Tel.: 042 / 432 76 13, šport: 4305 125, fax: 4326613, E-mail: pbn@povazska-bystrica.sk. Redaktori: Mgr. Katarína Vávrová, Daniela Šípková, Milan Kováčik, grafik: Bc. Peter Kocan, vedenie redakcie: Mgr. Miluše Kollárová. Elektronická sadzba: DTP štúdio vydavateľa. Kultúrnu prílohu, ktorá je súčasťou novín graficky spracováva PX Centrum. Tlač: MAFRA, a.s., Pavelkova 7, Olomouc. Registrácia: KÚ Trenčín, reg. číslo: 04-99/A 10. Rozširuje: TOPAS, JEDNOTA, CBA, KORUNA a súkromní distribútori. Uzávierka inzercie, blahoželaní, spomienok je vo štvrtok do 12. hodiny. Nevyžiadané rukopisy nevraciame a nehonorujeme, uverejňujeme aj príspevky, ktoré nie sú v súlade s názorom redakcie. Texty z týždenníka PBn je možné preberať len so súhlasom redakcie.

4. LIGA ST.ŽIACI J 5. KOLO Dohrávka 3. kola Horovce – K. Podhradie Lazy - Ladce Kolačín - H. Lednica Bolešov - K. Podhradie Ilava - N. Dubnica Horovce - Košeca 1. H. Lednica 2. Ilava 3. Kolačín 4. Lazy 5. N. Dubnica 6. Bolešov 7. K. Podhradie 8. Horovce 9. Košeca 10. Ladce

3 2 3 3 2 3 3 2 1 2

3 2 2 2 1 1 1 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 1 1 1 2 2 2 1 2

2:3 9:1 0:3 8:0 17.9. 26.9.

11:2 17:1 19:7 14:5 8:7 10:12 4:23 4:8 1:5 1:19

9 6 6 6 3 3 3 0 0 0

4. LIGA ML.ŽIACI 3. KOLO Dohrávky 2. kola Lysá – Ilava Púchov – Udiča Domaniža - Lysá Udiča - H. Poruba Kolačín - FC Púchov Ilava - Beluša 1. Ilava 2. Domaniža 3. Kolačín 4. Udiča 5. FC Púchov 6. Lysá 7. H. Poruba 8. Beluša

3 3 3 3 3 3 3 3

3 3 2 2 1 1 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 1 1 2 2 3 3

2:4 11:0

17:3 11:2 5:7 9:17 12:3 7:11 5:13 5:15

5:0 4:2 1:0 7:0

9 9 6 6 3 3 0 0

PRÍPRAVKY U11 3. +8.KOLO A Beluša - Košeca 2:6 a 1:3, Dubnica B - Ilava 2:1 a 0:3, H. Poruba - Ladce 2:0 a 1:0. 1. Ilava 2. Dubnica B 3. Košeca 4. H. Poruba 5. Ladce 6. Beluša

6 6 6 6 6 6

5 5 4 2 1 1

0 0 0 0 0 0

1 1 2 4 5 5

48:8 15 23:5 15 16:34 12 7:19 6 3:15 3 12:28 3

1. Horovce 2. Bolešov 3. Kvašov 4. L. Rovne 5. Tuchyňa 6. Pruské

6 6 4 4 6 6

6 5 3 2 0 0

0 0 0 0 0 0

0 1 1 2 6 6

58:1 18 27:6 15 10:4 9 9:16 6 3:41 0 4:43 0

1. FC Púchov 2. Visolaje 3. D. Mariková 4. Brvnište 5. Šebešťanová 6. Jasenica

6 6 6 6 6 6

6 4 3 2 1 1

0 0 1 1 0 0

0 2 2 3 5 5

48:6 18 26:18 12 15:16 10 22:21 7 12:25 3 6:43 3

1. Sverepec 2. Plevník 3. Prečín 4. Praznov 5. Domaniža 6. Podmanín

6 4 6 4 6 6

4 3 3 2 2 0

0 0 0 2 2 0

2 1 3 0 2 6

11:10 12 22:10 9 10:16 9 13:4 8 18:15 8 3:22 0

B Bolešov - Kvašov 2:0 a 1:2, Horovce - Pruské 11:0 a 12:0, L. Rovne - Tuchyňa 5:0 a 4:1.

C Visolaje - Jasenica 8:0 a 6:0, Brvnište - FC Púchov 1:5 a 2:5, Šebešťanová - D. Mariková 1:3 a 1:2.

D Sverepec - Podmanín 2:1 a 3:1, Plevník - Prečín 8:0 a 5:2, Praznov - Domaniža 2:2 a 1:1.


32

17. 9. 2019

ŠPORT

HOKEJ SHL MUŽI

HÁDZANÁ MUŽI EXTRALIGA

Päťgólové vedenie na výhru nestačilo Vonku i doma zatiaľ bez bodov Levice – P. Bystrica 3:0 (1:0, 2:0, 0:0)

Tréner Straka mal od spokojnosti ďaleko

Košice Crows MŠK Považská Bystrica 31:28 (16:16)

Hostia začali oveľa lepšie. Najskôr Pčola chytil dva pokusy domácich a nasledovne aj Pechovu sedmičku. Domáci síce vyrovnali, no hráči MŠK pridali, v priebehu 30 sekúnd dali po zlých rozohrávkach súpera tri góly a bolo 2:5. Keď pridal Ivanytsia dva góly - 2:7, vyzeralo to s vranami zle. Lenže tí sa začali zlepšovať, pridávali na dôraze a využili náš klasický útlm. V 23. min vyrovnal Hruščák na 10:10 a až do konca polčasu hostia nazháňali o gól vedúceho súpera. Domáci potom odskočili v 37. min na 21:18, no za stavu 21:20 nádej na body pre hostí stále žila. V 42. min narástol náskok Košíc na priepastných 24:21, no o sedem minút Gardian vyrovnal na 25:25, aby o chvíľu ten istý hráč vrátil hosťom vedenie 25:26. Domáci otočili štvorgólovou šnúrou na 29:26. Hostia zbabrali záver a domáci si výhru postrážili. CROWS: Vernarský, Fabišík, H.

Müller – Hruščák 11/4, Šiška 1, Majirský 1, Guzy 1, Pecha 5, Hriňák 3, Malič, N. Müller 2, R. Antl ml., Ľoch 3, R. Antl st., Ivanov 1, Birdahič 3. MŠK: Dobroň, Pčola - Sloboda, Bystrický, Ivanytsia 8, Burnazovič 1, Petričenko 6, Jurák 2, M. Briatka 4, Urík, Oselský, Vallo 4/2, Gardian 3, A. Lovíšek. Rozhodovali: Richvalský – Cibere Sedmičky: 5/4 – 3/2. Vylúčení: 6:6. 3. kolo ŠKP Bratislava – Modra Topoľčany – Hlohovec N. Zámky - Prešov Šaľa mala voľno 1. Prešov 2 2. Košice 2 3. P. Bystrica 1 4. N. Zámky 1 5. Topoľčany 2 6. Hlohovec 2 7. Šaľa 2 8. ŠKP 2 9. Modra 2

2 1 1 1 1 0 0 0 0

0 1 0 0 0 2 1 0 0

0 0 0 0 1 0 1 2 2

32:16 24:24 27:35 68:43 52:42 35:30 21:20 37:58 49:49 53:58 46:49 34:46

4 3 2 2 2 2 1 0 0

Ambiciózny nováčik vstúpil do duelu s náporom. Už v 3. min sa ujal po dorážke Mrázika vedenia 1:0. Nabudení domáci si vypracovali ďalšie šance, panterov držal nad vodou Lamper. Ani vstup do druhej tretiny hosťom nevyšiel. Opäť inkasovali v jej úvode, keď sa trafil Tábi – 2:0. Pribúdalo vylúčených i nervozity. Hostia sa snažili priblížiť súperovi na dostrel, no pozorného Sklenára neprekonali. Naopak, v záverečnej minúte tretiny inkasovali z hokejky Mrázika po druhý raz – 3:0. Tečovaný puk po strele od modrej skončil v sieti Považskobystričanov. V záverečnej tretine už gól nepadol, a tak si Levičania pred zaplnenými tribúnami pripísali prvú výhru v SHL. - Ďakujem mojim chalanom za bojovnosť po celých 60 minút. Nevzdali sme to za žiadneho stavu a bojovali sme až do konca zápasu. Z každej prehry sa treba poučiť a hrať od zápasu k zápasu lepšie,povedal tréner J. Firit. G: 3. a 40. Mrázik, 23. Tábi. HK´95: Lamper – Knudsen, Nahálka, Augustín, Niník, Rodionov, Saboš, Koreník – Ligas, Zlocha, Cíger – Hús, Németh, Mokrohajský – Krieger, Turan, Iždinský – Urbánek, Rufati, Švantner. 1. kolo: Žilina – Spišská N.V. 2:3, Dubnica – Topoľčany 4:3, Skalica – Martin 1:3, Trnava – Bratislava Capitals 2:5.

hák ušiel a otvoril skóre – 0:1. Vzápätí nastrelil Zlocha žrď, no o pár sekúnd dali stále ešte v oslabení Žilinčania druhý gól, keď predtým neodpískali arbitri v strede ihriska jasný faul útočiacich hráčov. V 16. min sa situácia zopakovala, tentoraz bol lepší Klinčúch, ktorý stále držal svojim výkonom panterov nad vodou. V 23. min zahrali domáci opäť zle presilovku a prečíslenie 2:1 využil tentoraz Ondruš – 0:3. Pri hre 4:4 znížil na rozdiel dvoch gólov prvým zásahom panterov v sezóne Rufati – 1:3. V 29. min dal Húževka od modrej na 1:4. V 31. min nastrelil Síkela žrď. Pri hre 5:4, keď nahral Rodionov Šefčíkovi, a ten vymietol roh Mikolášovej brány – 2:4. Trojgólové vedenie vrátil vlkom takmer spomedzi kruhov Rehák a Dubeň poslal v závere tretiny puk do prázdnej brány – 2:6, aby v 59. min znížil na prijateľnejších 3:6 Saboš. G: 26. Rufati, 42. Šefčík, 59. Saboš – 13. Rehák, 14. Minárik, 23. Ondruš, 29. Húževka, 47. Rehák, 58. Dubeň. HK 95: Klinčúch – Nahálka, Knudsen, Niník, Saboš, Augustín – Cíger, Zlocha, Ligas – Mokrohajský, Németh, Hús – Iždinský, Turan, Krieger – Švantner, Rufati – Rodionov, Šefčík, Božík 2. kolo: Skalica – Trnava 3:5, Spišská N. V. – Dubnica 3:5, Martin – Topoľčany 4:1, Levice – Bratislava Capitals 3:9.

Čestné buly duelu vhodil bývalý kapitán panterov Majo Koleda. Tréner panterov Firit postavil do brány Klinčúcha, ktorý sa mu odvďačil dobrým výkonom. Domáci ustáli prvú presilovku súpera a mali šancu otvoriť skóre v svojej, lenže Re-

1.Capitals 2.Martin 3.Dubnica 4.Žilina 5.Trnava 6.Spišská 7.Levice 8.Skalica 8.Topoľčany 10.P. Bystrica

Pov. Bystrica – Žilina 3:6 (0:2, 1:2, 2:2)

Klinčúch likviduje tutovku Korbáša

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

2 2 2 1 1 1 1 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 1 1 1 1 2 2 2

14:5 7:2 9:6 8:6 7:8 6:7 6:9 4:8 4:8 3:9

6 6 6 3 3 3 3 0 0 0

Profile for Považskobystrické novinky

Považskobystrické novinky č. 38/2019  

Týždenník pre mesto a okolie

Považskobystrické novinky č. 38/2019  

Týždenník pre mesto a okolie

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded