Page 1

9. 5. 2018

Ponúkame služby zamerané na nakladanie s komunálnymi odpadmi:

Číslo 19

Ročník XXII.

9. máj 2018

Cena 0,30 €

prenájom veľkokapacitných kontajnerov zneškodnenie odpadov na skládke Podstránie – Lednické Rovne vypratanie bytových a nebytových priestorov likvidácia čiernych skládok Mgr. Katarína Joppeková email: joppekova@megawaste.sk

Tel. 0902 739 275

Deň Zeme v Považskej Bystrici oslávili už po desiaty raz Ekojarmokom

Ekojarmok, ktorý každoročne zastrešuje Odbor starostlivosti o životné prostredie Okresného úradu v Považskej Bystrici, si našiel svoje miesto medzi tradičnými podujatiami v centrálnej mestskej zóne. Vo štvrtok 26. apríla sa pri príležitosti Dňa Zeme konal už jeho jubilejný desiaty ročník. Okolie fontány pred kinom Mier sa opäť zaplnilo stánkami, ktoré prezentovali rôzne projekty z oblasti ekológie, ochrany životného prostredia, separovania odpadu či zdravej výživy. Centrum mesta ožilo vďaka Ekojarmoku, na ktorom jednotlivé základné školy každoročne ukazujú svoju celoročnú prácu v rámci vyhlásenej súťaže pod názvom Ekopyramída. Deti v stánkoch prostredníctvom svojich projektov ponúkajú rozmanité nápady a predstavujú ich širokej verejnosti. - Hlavným programom Ekojarmoku je Ekopyramída. V rámci projektov deti spracujú jednotlivé témy, ktoré sme mali možnosť vidieť v ich stánkoch. Okrem toho na Ekojarmoku prezentujeme aj tých, ktorí sa priamo podieľajú na ochrane životného prostredia. Či už je to Slovenská agentúra životného prostredia, Lesy Slovenskej republiky, Považská vodárenská spoločnosť, Okresné riaditeľstvo Hasičského

a záchránného zboru, Megawaste Slovakia, jaskyniari a podobne. Takýmto spôsobom prepojíme to, čo si deti predstavujú a reálny svet, ktorý zase oni zastrešujú, - objasnil hlavnú myšlienku Ekojarmoku Pavel Petrík, vedúci odboru starostlivosti o životné prostredie okresného úradu. ZAPOJILO SA DVANÁSŤ ŠKÔL Z POVAŽSKOBYSTRICKÉHO OKRESU Prostredníctvom Centra voľného času v Považskej Bystrici organizátori Ekojarmoku vyzvú všetky školy v okrese, tento rok sa zúčastnilo dvanásť škôl, medzi nimi všetky považskobystrické základné školy, Základná škola Považská Teplá a školy z Dolnej Marikovej, Plevníka, Udiče a Pružiny. Aj tento rok ich projekty porotu príjemne prekvapili. – Veľmi ma zaujalo, že žiaci pokračujú v téme a vždy je to o niečo lepšie a zaujímavejšie ako ten rok predtým. Tento rok ma príPokračovanie na 7. strane

PRÁVNE PORADENSTVO Mesto Považská Bystrica poskytuje každú STREDU BEZPLATNÉ PRÁVNE PORADENSTVO v čase od 14.00 do 17.00 hodiny. Záujemcovia sa môžu prihlásiť v klientskom centre mestského úradu.


2

AKTUÁLNE

Týždenný dispečing Hasiči 150 Dňa 27. 4. príslušníci hasičského a záchranného zboru zasahovali v popoludňajších hodinách na sídlisku Rozkvet v Považskej Bystrici, kde havarovalo jedno osobné motorové vozidlo. Pri nehode sa zranila jedna osoba. Príslušníci poskytli zranenej osobe predlekársku prvú pomoc, zabezpečili havarované vozidlo proti vzniku požiaru a uniknuté prevádzkové kvapaliny odstránili z vozovky pomocou absorpčného prostriedku. Dňa 28. 4. príslušníci hasičského a záchranného zboru likvidovali v popoludňajších hodinách požiar suchej trávy pri futbalovom ihrisku v Šebešťanovej. Dňa 29. 4. príslušníci hasičského a záchranného zboru zasahovali pri otváraní bytu v bytovom dome na sídlisku Rozkvet v Považskej Bystrici, kde nájomníčka nechala na zapnutom plynovom sporáku stravu. Príslušníci hasičského a záchranného zboru zasahovali v Považskom Podhradí, odkiaľ z koryta rieky Váh vyslobodzovali uviaznuté motorové vozidlo. Dňa 30. 4. príslušníci hasičského a záchranného zboru likvidovali v popoludňajších hodinách požiar suchej trávy pri kanáli Váhu v Podvaží. Príslušníci hasičského a záchranného zboru zasahovali v popoludňajších hodinách na štátnej ceste I/61 pri Visolajoch, kde sa zrazili dve osobné motorové vozidlá. Pri nehode sa nikto nezranil. Príslušníci zabezpečili havarované vozidlá proti vzniku požiaru a uniknuté prevádzkové kvapaliny odstránili z vozovky pomocou absorpčného prostriedku.

9. 5. 2018

Mesto zhodnotilo zimnú údržbu

Na rad prišlo jarné čistenie a oprava poškodených cestných úsekov Radnica v ostatných dňoch bilancovala aj tohtoročnú zimnú údržbu. Tá bola v meste Považská Bystrica zabezpečená od 13. novembra 2017 do 28. marca 2018. Hoci zima bola dlhá a náročná, podarilo sa dosiahnuť aj úsporu. Zimnú údržbu v Považskej Bystrici zabezpečovali tri veľké sypače, tri multikáry, jeden mechanizmus na úzke chodníky, osem traktorov, desať ručných pracovníkov a pre mimoriadne udalosti boli navyše v rezerve štyri traktory a jedna multikára. - Štát a Trenčiansky samosprávny kraj zabezpečujú údržbu štátnych ciest I., II. a III. triedy, konkrétne prieťah mestom Žilina - Trenčín, Púchov – Rajec, ako aj prístupové komunikácie do integrovaných mestských častí vrátane niektorých komunikácií v integrovaných častiach. Údržbu miestnych komunikácií zabezpečuje samospráva, s výnimkou rôznych súkromných plôch, účelových a vnútroareálových komunikácií a podobne, - ozrejmila hovorkyňa mesta Iveta Kováčiková. Ako dodala, aj napriek tomu, že zima bola náročná a dlhá, oproti tej predchádzajúcej sa podarilo dosiahnuť úsporu približne 37 tisíc eur. PO ZIMNEJ POHOTOVOSTI PRIŠLO NA RAD JARNÉ ČISTENIE Po ukončení zimnej pohotovosti sa začalo s odstraňovaním materiálu po zimnej údržbe na spevnených plochách a komunikáciách. Následne sa pristúpilo k hĺbkovému čisteniu, ktoré prebiehalo ako každoročne v etapách po jednotlivých mestských častiach. - V súčasnosti prebieha vyspravenie komunikácií po zime.

Hlboké a skupinové výtlky sa opravujú zarezaním a položením nového asfaltobetónového krytu a podľa stupňa poškodenia sa rieši aj podložie. Výtlky menšieho charakteru a rôzne trhliny sa vyspravujú tryskovou metódou Turbo, - uviedla hovorkyňa mesta s tým, že najviac poškodené komunikácie sa opravujú položením súvislého asfaltobetónového povrchu v rámci rekonštrukcií miestnych komunikácií. - Oprava výtlkov prebieha podľa poveternostných podmienok približne od apríla do októbra, najzávažnejšie poruchy sa aktuálne opravujú. Súbežne s týmito prácami sa robia vysprávky výtlkov tryskovou metódou na hlavných dopravných trasách miestnych komunikácií, nasledovať budú sídliská a potom prímestské časti, - doplnila. POŠKODENÉ ÚSEKY SA OPRAVUJÚ Ako radnica zhodnotila, po zimnom období je stav miestnych komunikácií vyhovujúci, avšak objavili sa aj poškodenia, ktoré je potrebná dať zase do poriadku. – Z pohľadu zjazdnosti sa objavili nebezpečné poškodenia na niektorých úsekoch miestnych komunikácií. Ide o ulice Mládežnícka, Kukučínova a areál bývalých Považských strojární. Tieto závady sa momentálne odstraňujú, - zdôraznila I. Kováčiková. (r)

Dňa 2. 5. príslušníci hasičského a záchranného zboru likvidovali vo večerných hodinách požiar záhradnej chatky v záhradkárskej osade nad reštauráciou Poľovník v Považskej Bystrici. Požiar, ktorý zasiahol drevenú strešnú aj obvodovú konštrukciu, bol zlikvidovaný pomocou dvoch C prúdov a jedného vysokotlakového prúdu vody. Do okolitého prírodného prostredia sa požiar nerozšíril.

Mestská polícia 159 Dňa 30. 4. na základe oznámenia riešila hliadka mestskej polície narušovanie verejného poriadku, ku ktorému dochádzalo v priestoroch pred železničnou stanicou skupinou neprispôsobivých občanov. Na základe oznámenia riešila hliadka narušovanie verejného poriadku, ku ktorému dochádzalo v priestoroch centrálnej mestskej zóny podnapitým občanom z Púchova. Na základe oznámenia riešila hliadka mestskej polície narušovanie verejného poriadku, ku ktorému dochádzalo v priestoroch nemocnice agresívnym pacientom z Beluše.

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny Dňa 17. 5. 2018 od 8:00 do 14:30, Praznov (0, 2, 19, 45, 113, 122, 127, 128, 131 - 183, 199, 201 - 238, 566), bude prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy, prevádzkovateľa spoločnosti Stredoslovenská energetika Distribúcia a. s. Dňa 21. 5. 2018 od 7:30 do 16:30, Hliny (1957, 2624), Zem. Kvašov (0 - 116, 205, 347, 799 - 807, 1943, 1953, 1954, 1958, 2422, 2600, 3225, 3811, 99999) bude prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy, prevádzkovateľa spoločnosti Stredoslovenská energetika Distribúcia a. s. Dňa 29. 5. 2018 od 8:30 do 15:30, Praznov (0, 12 - 14, 32 -34, 40 - 77, 81, 82, 203 - 206, 211, 215, 224) bude prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy, prevádzkovateľa spoločnosti Stredoslovenská energetika Distribúcia a. s.


9. 5. 2018

Obľúbený ďalekohľad je opäť súčasťou Považského hradu

Združenie hradu Bystrica od apríla potešilo návštevníkov hradu a fanúšikov krásnych výhľadov potešujúcou správou. Ďalekohľad, ktorý bol z neho dočasne odstránený, sa opäť vrátil na svoje pôvodné miesto. Slnečné počasie tak môžete využiť prechádzkou na dominantu mesta pod Manínmi - Považský hrad, ktorý je zo dňa na deň krajší a zvŕšiť ju nádherným výhľadom na okolie, ktorý umocní práve opäť nainštalovaný ďalekohľad.

Foto: E. Ištoková Ďalekohľad bol jedným z prvkov, ktoré na Považský hrad pribudli v júli 2017. Bol financovaný v rámci projektu obnovy národnej kultúrnej pamiatky. Celkovo bolo vtedy pred slávnostným otvorením hradu osadených jedenásť odpočívadiel s tabuľkami s popisom objektu, tri smetné koše, dva stojany na bicykle, vstupný pútač, model hradu, lávka a aj zmienený ďalekohľad s rotáciou 360 stupňov a niekoľkostupňovým vertikálnym pohybom. O jeho osude sme vás pravidelne informovali. Zdá sa, že práve táto obľúbená atrakcia nelákala iba návštevníkov hradu, ale aj zlodejov. Tí sa ho v októbri minulého roka pokúsili odcudziť. Našťastie neúspešne, avšak pri tomto pokuse ho poškodili a bolo potrebné vyriešiť jeho opravu a lepšie zabezpečenie. V rámci dotačného projektu Raiffeisen banky s názvom Gesto pre mesto sa do hlasovania o finančnú podporu zapojilo aj Združenie hradu Bystrica, pričom verejnosť žiadali o hlasy, aby mohli v okolí hradu osadiť nové fotopasce a tak návštevníkom opäť prinavrátiť obľúbený ďalekohľad. V hlasovaní sa im podarilo vďaka množstvu milovníkov prírody, histórie a najmä Považského hradu zvíťaziť a tak bolo

len otázkou času, kedy si ďalekohľad opäť nájde svoje miesto tam, kde je najviac žiadaný. - Ďalekohľad sa na hrad vrátil na konci marca pred veľkonočnými sviatkami a teší nás, že táto atrakcia bude opäť slúžiť návštevníkom hradu. Nakoľko sa ho niekto pokúsil odcudziť, čím ho čiastočne poškodil, bola potrebná jeho oprava. Nešlo však o finančne náročné opravy. Veríme, že sa nenájdu vandali, ktorí by chceli ďalekohľad úmyselne poškodiť a že bude dlho slúžiť ľuďom a spríjemní im návštevu hradu, - uviedla hovorkyňa mesta Iveta Kováčiková. Združenie na svojej fanúšikovskej stránke na sociálnej sieti zároveň vyhlásilo súťaž. - Ďalekohľad sa vrátil od lekára a je opäť na svojom mieste! Kto z vás sa ako prvý pri ňom odfotí, označí miesto a bude zdieľať fotku, dostane sadrový odliatok a ďalších päť súťažiacich lampáš so zápisníkom, - napísali na stránke. Turisti na seba dlho nenechali čakať a k súťažným fotkám pripojili aj pochvalné komentáre. - Na hrad som zavítala po rokoch a je vidieť odvedený veľký kus práce. Klobúk dole a veľké ďakujem všetkým, ktorí na tomto diele pracujú, - reagovala na sociálnej sieti Silvia. (verk)

Zastávky mestskej autobusovej dopravy majú obnovený vzhľad V rámci bežnej údržby si na svoje prichádzajú aj zastávky autobusovej hromadnej dopravy po celom meste. Oku okoloidúcich a najmä pravidelne cestujúcich mestskou hromadnou dopravou určite neujde ich vynovený vzhľad a krajší dojem, ktorý zanechávajú. - Zastávky sa opravujú v rámci bežnej údržby. Vymieňajú sa staré časti za nové, prehnité strechy, poškodené konštrukcie, ale aj lavičky. Už sa takto obnovili zastávky Praznov, Čierne Háje, Podmanín otoč, zastávka pri Gymnáziu, Lánska a ešte sa bude robiť zastávka Orlové lesy, - uviedla hovorkyňa mesta Iveta Kováčiková. Ako ďalej dodala, pracovníci odboru údržby realizujú obhliadky zastávok a v jarných mesiacoch sa na tých, kde to bude potrebné, vymenia zničené a rozbité výplne. (verk)

3

AKTUÁLNE

Týždenný dispečing Dňa 1. 5. na základe oznámenia riešila hliadka mestskej polície narušovanie verejného poriadku, ku ktorému dochádzalo v priestoroch sídliska Stred skupinou neprispôsobivých ľudí. Hliadka mestskej polície riešila narušovanie verejného poriadku, ku ktorému dochádzalo v priestoroch sídliska SNP podnapitým mužom zo Strojárenskej štvrte. Na základe oznámenia riešila hliadka narušovanie verejného poriadku, ktorého sa v priestoroch pohostinského zariadenia na sídlisku SNP dopúšťal podnapitý neprispôsobivý občan. Taktiež na základe oznámenia riešila hliadka narušovanie verejného poriadku, ktorého sa v priestoroch sídliska SNP dopúšťala podnapitá žena z tejto mestskej časti. Dňa 2. 5. na základe oznámenia riešila hliadka mestskej polície narušovanie verejného poriadku, ktorého sa v priestoroch Strojárenskej štvrte dopúšťala skupina neprispôsobivých ľudí. Zabezpečovala bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky na priechodoch pre chodcov v okolí škôl na území mesta. Na základe oznámenia riešila hliadka mestskej polície narušovanie verejného poriadku, ku ktorému dochádzalo v priestoroch nemocnice agresívnym mužom z Beluše a doručovala rozhodnutia pre potreby súdu. Dňa 3. 5. na základe oznámenia riešila hliadka mestskej polície narušovanie verejného poriadku, ktorého sa v priestoroch Strojárenskej štvrte dopúšťala skupina neprispôsobivých občanov. Zabezpečovala bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky na priechodoch pre chodcov v okolí škôl na území mesta. Na základe oznámenia riešila hliadka porušovanie VZN mesta o chove psov v Dolnom Moštenci. Na základe oznámenia riešila hliadka narušovanie verejného poriadku, ktorého sa v priestoroch nemocnice dopúšťala agresívna pacientka z Dubnice nad Váhom.

Polícia 158 PRED OBCHODOM BOLA ŽENE ODCUDZENÁ KABELKA Poverený policajt Obvodného oddelenia z Považskej Bystrice vzniesol obvinenie z prečinu krádeže voči 34-ročnej Oľge z Považskej Bystrice. Obvinená si mala 14. apríla v poobedňajších hodinách v Považskej Bystrici na Ulici Štúrovej pred predajňou obuvi prisvojiť cudziu vec, ktorú mala poškodená žena pri sebe. Poškodená žena stála pred dverami predajne, ktorá bola v tom čase zatvorená a mala vedľa seba na schodoch položenú kabelku. Obvinená využila túto situáciu, kabelku jej odcudzila a utiekla na neznáme miesto. V kabelke sa nachádzala peňaženka, bankomatová karta, kľúče a iné veci, pričom poškodenej žene bola spôsobená celková škoda vo výške 97 eur. Za uvedený skutok obvinenej žene v prípade dokázania viny hrozí trest odňatia slobody až na dva roky.


4

AKTUÁLNE

9. 5. 2018

Zápisy odštartovali už aj pre škôlkarov

Kapacita materskej školy na Strede sa bude rozširovať

Mesiace apríl a máj každoročne patria zápisom do školských zariadení. Budúci prváčikovi ich už majú za sebou, o slovo sa v týchto dňoch hlásia aj menšie deťúrence. Lepšie povedané ich rodičia, ktorí zväčša majú pred sebou úspešné finišovanie rodičovskej dovolenky. Pre nich, ako aj pre ich ratolesti, totiž nastal čas socializácie, kedy „vyletia z hniezda“ a zaradia sa do kolektívu. Spoznajú nových kamarátov a osvoja si ďalšie zručnosti. Stanú sa samostatnejšími a odvážnejšími. V SEPTEMBRI DO ŠKOLSKÝCH LAVÍC ZASADNE 350 PRVÁKOV Ako sme už informovali, zápisy do všetkých základných škôl v meste sa tento rok konali 25. a 26. apríla 2018. Spolu bolo v meste zapísaných 409 prvákov, z toho 344 na školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, 32 v cirkevnej Základnej škole sv. Augustína a 33 v súkromnej Základnej škole DSA na Rozkvete. Ak dieťa nedosiahlo školskú spôsobilosť, zákonný zástupca môže požiadať o odklad začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky o jeden školský rok. V tomto roku tak spravilo celkovo 59 zákonných zástupcov detí. Do školských lavíc by tak v školskom roku 2018/2019 malo zasadnúť 350 prvákov.

V MÁJI PREBIEHAJÚ ZÁPISY DO MATERSKÝCH ŠKÔL Žiadosť o prijatie do materskej školy si môžu rodičia podávať v priebehu mája. Väčšina škôlok má vlastné predpísané tlačivá pre prihlásenie dieťaťa zverejnené na svojej webovej stránke. Rodičia si ich tak môžu pohodlne stiahnuť, vytlačiť a vypísať údaje. Dôležité je k nim doložiť všetky povinné prílohy, ktoré konkrétna škôlka požaduje a potvrdenie od pediatra o zdravotnom stave dieťaťa. Prihlášky by mali podpísať obidvaja rodičia dieťaťa a následne ich odovzdať osobne, poštou, prípadne elektronicky do škôlky, ktorú pre svoje dieťa vybrali. - Mesto Považská Bystrica má v zriaďovateľskej pôsobnosti 17 materských škôl, vrátane elo-

Ilustračná snímka

kovaných pracovísk a tých, ktoré sú súčasťou základnej školy, ako je to v prípade Považskej Teplej a Považského Podhradia. Žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy musia rodičia vyplniť a odovzdať v máji, - uviedla hovorkyňa mesta Iveta Kováčiková s tým, že celkovo je kapacita všetkých materských škôl približne 1 200 detí. Okrem toho sa však v Považskej Bystrici nachádza aj cirkevná materská škola sídliaca v objekte Základnej školy DSA Rozkvet, ktorá nepatrí do zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. Všetky podané žiadosti následne vyhodnotia riaditelia jednotlivých predškolských zariadení a podľa toho bude vydané rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa. - Dieťa je možné do materskej školy prijať aj v priebehu roka a to v prípade, že sa miesto uvoľní, - doplnila I. Kováčiková. ZÁUJEM O UMIESTNENIE DO MATERSKEJ ŠKOLY STÚPA AJ U RODIČOV DETÍ MLADŠÍCH AKO 3 ROKY Materské školy sú prioritne určené pre deti od troch do šiestich rokov a pre tie, ktorým bola odložená povinná školská dochádzka. Aktuálne je však situácia taká, že rodičia majú stále väčší záujem do zariadení umiestňovať aj mladšie deti. - Materské školy evidujú veľa žiadostí pre umiestnenie detí mladších ako tri roky. Zo zákona však musia materské školy uprednostniť deti v určitom poradí. Prioritne majú prednosť päťročné deti – predškoláci, ktorých čaká o rok nástup do základnej školy. Tiež deti s odkladom povinnej školskej dochádzky. Nasledujú deti od troch rokov. Až keď sú tieto deti umiestnené a kapacity to dovoľujú, môžu byť do zariadenia prijaté aj deti mladšie ako tri roky, - objasnila hovorky-

ňa. Samozrejme, mladšie deti ako trojročné musia spĺňať požiadavky na samostatnosť pri hygiene či rôznych samoobslužných činnostiach. - Rodičia preto využívajú aj takzvaný adaptačný čas, ktorý materská škola umožňuje. Ten môže trvať maximálne tri mesiace a je individuálny. Počas tohto režimu si dieťa zvyká na nové prostredie a práve tu by sa malo zistiť, či je pre materskú školu vhodné. Ak nie, môže materská škola dochádzku prerušiť, - priblížila bežné postupy Iveta Kováčiková. NADSTAVBA MATERSKEJ ŠKOLY ŽELEZNIČNÁ BY MALA PREBEHNÚŤ V LETE Záujem o umiestnenie detí do materských škôl každoročne na celom Slovensku stúpa. Kapacity však v mnohých mestách a obciach dostatočné nie sú. Potešujúcou správou pre Považskobystričanov by však mal byť fakt, že mesto by chcelo rozšíriť kapacity Materskej školy Železničná a to jej nadstavbou. - Už v letných mesiacoch by sa mala realizovať nadstavba Materskej školy Železničná na sídlisku Stred, čím by tu pribudli ďalšie dve triedy. Na tento účel mesto získalo nenávratný finančný príspevok z eurofondov vo výške viac ako 510 tisíc eur, pričom spoluúčasť mesta je necelých 27 tisíc eur, - informovala nás hovorkyňa mesta. Projekt rieši prestavbu a nadstavbu existujúceho „D“ pavilónu a návrh opatrení na zníženie jeho energetickej náročnosti. - Navrhnuté je zastavanie terasy na prízemí a nadstavba objektu za účelom zvýšenia kapacity daného pavilónu. Projekt počíta aj s kompletným zateplením obvodového plášťa a výmenou pôvodných drevených okenných a dverných konštrukcií za nové plastové, - opísala pripravované rekonštrukčné práce I. Kováčiková a dodala, že prestavbou a nadstavbou dôjde k zmene vzhľadu, ako i dispozičného riešenia objektu. (verk)

V meste bude prebiehať celoplošná deratizácia Mestský úrad v Považskej Bystrici upozorňuje fyzické osoby oprávnené na podnikanie a právnické osoby, ktoré v zmysle platných zákonov vlastnia, užívajú alebo spravujú na území mesta nehnuteľnosti (bytové domy, objekty obchodných a výrobných prevádzok, hospodárskych budov, poľnohospodárskych objektov), že v zmysle § 12 ods. 2 písm. e) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov

v znení neskorších zákonov, aby sa za účelom vykonania opatrení na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosných chorôb zapojili do celomestskej deratizácie, ktorá bude prebiehať na území mesta Považská Bystrica v dňoch od 1. mája do 15. mája 2018. Mestský úrad chce zvlášť upozorniť rodičov detí a majiteľov psov o zvýšenú pozornosť na verejných priestranstvách, kde bude prebiehať celoplošná deratizácia v meste Považská Bystrica. (r)


9. 5. 2018

AKTUÁLNE

5

Dobrovoľní hasiči budú mať svoje nové cvičisko, pokrstiť by ho chceli v auguste Nevyužívaný areál, známy pod názvom Dušianica, sa čoskoro stane novým cvičiskom pre dobrovoľných hasičov, areálom vhodným na súťaže v hasičskom športe, ale poslúži aj deťom, mládeži a rodinám na trávenie času pri športových aktivitách.

Požiadavka na úpravu areálu o veľkosti približne 6 600 metrov štvorcových, ktorý sa nachádza medzi Dolným Moštencom a Považskou Bystricou, pri hlavnej ceste oproti odbočke na Rozkvet, prišla od dobrovoľných hasičských zborov z Dolného i Horného Moštenca. – Naši hasiči majú veľmi dobré výsledky, ale nemajú kde cvičiť, tak sme hľadali nejaký spôsob a nakoniec sa našiel tento areál, - uviedol Peter Zvak, poslanec za tieto mestské časti. - Za prenájom platíme jedno euro ročne. Majetok ostáva mestu, no hasiči pozemok zveľadia a budú sa oň starať. Tento priestor je samozrejme viacúčelový aj pre iné organizácie, ktoré tu budú chcieť trénovať, doplnil P. Zvak s tým, že po jeho dokončení si budú musieť spraviť systém a harmonogram, kto a kedy ho bude využívať. - Nie je to priamo v Moštenci, ale hasiči majú svoje prostriedky na to, aby sa sem vedeli dopraviť. V minulých rokoch sa im zakúpila technika a autá, takže s nácvikom problém nebude. Doteraz chodili za plaváreň, teraz to budú mať bližšie a ušetria sa aj financie, - skonštatoval. DOBROVOĽNÉ HASIČSKÉ ZBORY POTREBUJÚ PRIESTOR, ABY SA ZDOKONAĽOVALI Odkedy dobrovoľní hasiči z Moštenca dostali na základe nájomnej zmluvy tento areál do prenájmu, svojpomocne na ňom pracujú. Odstraňovali nečistoty a postupne navážali novú zeminu. - Areál budujeme už druhý rok, za posledné obdobie tu už znovu vidieť navážky hliny. Chceli by sme ho pokrstiť v auguste a to tak, že tu zorganizujeme detskú hasičskú súťaž v rámci ligy. Môže sa však stať, že to trošku časovo skĺzne, - prezradil nám

plány veliteľ dobrovoľných hasičov z Horného Moštenca Peter Belák, ktorý má úpravu budúceho hasičského cvičiska pod palcom. – Areál je obrovský, takže práce si vyžadujú dostatok času, jednak aby sme sem naviezli toľko hliny, koľko je treba a taktiež, aby zemina usadla a premrzla. Ak by sme tu jednoducho spravili iba bežeckú dráhu pre hasičov, bolo by to menej náročné, ale my chceme využiť celú plochu, aby sa nestratil jej potenciál a mohla slúžiť viacerým skupinám obyvateľov, či už z Moštenca alebo z Považskej Bystrice a okolia, - priblížil myšlienku využitia plochy na Dušianici aj poslanec Peter Zvak. - Plánujeme tu vybudovať veľké športovisko pre hasičov, ale aj pre deti z Dolného a Horného Moštenca, pretože ani v jednej z týchto mestských častí nie je seriózne väčšie ihrisko. Prioritou ale je, aby sme tu spravili cvičisko pre hasičov, pretože v našom meste máme momentálne desať hasičských zborov. Robia naozaj veľmi dobrú prácu a potrebujú aj priestory, aby mohli trénovať a zdokonaľovať sa, - potvrdil jeho slová aj primátor mesta Považská Bystrica Karol Janas. V LETE BY CHCELI NOVÉ CVIČISKO UŽ VYUŽÍVAŤ Momentálne v areáli prebiehajú hrubé zemné práce, ktoré by mali byť hotové asi do polovice mája. - Potom sa navezie ďalšia zemina a následne sa celý areál oplotí. Vybudujú sa tu betónové základy, ktoré sú pre hasičský šport nevyhnutné. Chceli by sme tu urobiť aj sociálne zariadenia, aby mali hasiči dôstojné podmienky na svoju prípravu, - opísal práce primátor s tým, že plán je taký, aby sa tu hasiči už v lete mohli pripravovať či už na hasičské

súťaže, alebo na prípadné zásahy. Ako ďalej dodal, o investíciách je predčasné hovoriť, nakoľko ide iba o začiatok hrubých prác. - Nevieme, čo všetko nás čaká, keď tento priestor odkryjeme, ale bol to jediný vhodný areál v meste, ktorý sme mohli pre hasičov vyčleniť. Nepredpokladám, že by to mali byť vysoké náklady. Ide najmä o to, aby sa tento priestor splaníroval a urobili sa zemné práce, ktoré vyrovnajú terén. Potom by sme naviezli zeminu, pričom využijeme práce, ktoré sa robia na železnici, alebo iné stavebné práce v meste. Aj takto by sme ušetrili dosť zásadné finančné prostriedky. Náklady budú potom s posievaním trávou, ale z hľadiska rozpočtu mesta ide o minimálne náklady, - podrobne predstavil postupnosť prác Karol Janas. HASIČI PRIKLADAJÚ RUKU K DIELU O množstvo práce sa svojpomocne starajú aj samotní hasiči, ktorým bude areál do najväčšej miery slúžiť. - Chalani to tu okolo vyčistia, vyrežú, vyzbierajú kamene. Máme sekerky, motorové píly, vedľa ihriska je potôčik, ktorý už začali čistiť, pretože odtiaľ budú potrebovať vodu pri svojich nácvikoch. Takýmto spôsobom pomôžu, aby cvičisko bolo funkčné. Môžeme sa na to len tešiť, - zhodnotil P. Zvak. - Hasiči potrebujú na behanie rovinu, ktorú dosiahneme vyrovnaním terénu. Aby to tam bolo aj bezpečné, musí sa vybetónovať plocha, ktorá sa v terminológii hasičstva volá základňa. Pretože keď je príliš mokro, bolo by tu blato. Preto sa vybuduje platňa, ktorá bude na kraji a nebude tak zavadzať. Odtiaľ budú hasiči behať. Samozrejme pri betónovaní sa musí myslieť aj na odvodnenie ihriska, lebo pri súťažiach sa tvorí veľa vody, takže je potrebné sa s tým trošku pohrať a urobiť vhodné odvodňovacie kanále, cez ktoré bude voda zase odtekať preč, - priblížil budúce práce veliteľ Peter Belák. NAHRADÍ AJ ABSENCIU IHRÍSK V MESTSKÝCH ČASTIACH Všetci zainteresovaní sa zhodujú v tom, že obrovský areál by okrem hasičov mal slúžiť aj deťom, mládeži a rodinám, aby mali kam chodiť športovať a tráviť spoločný voľný čas. Prezradili nám, že zveľadená plocha bude zároveň náplasťou pre mestské časti, ktoré nemajú svoje ihrisko. - Som veľmi rád, že mesto pomohlo a dalo nám tento areál. Nebudú ho využívať iba hasiči, ale aj rodiny s deťmi si sem môžu prísť zakopať a zahrať sa. My to len vítame a už aby to bolo, - dodal Peter Zvak. – Plocha sa vyrovná a zatrávni, doplnia sa prenosné bránky na futbal. Okrem hasičského ihriska plánujeme areál sprístupniť aj deťom z okolia na hranie futbalu a podobne. Boli by sme veľmi radi, ak by sa nám podarilo na konci augusta na novom ihrisku uskutočniť spomínanú súťaž. Robíme všetko preto, aby sa to mohlo zrealizovať, - doplnil na záver Peter Belák, veliteľ Dobrovoľného hasičského zboru Horný Moštenec. (verk)


6

9. 5. 2018

OZNAMY

Mesto Považská Bystrica príjme do zamestnania

REDAKTORA / REDAKTORKU TÝŽDENNÍKA POVAŽSKOBYSTRICKÉ NOVINKY na zastupovanie materskej, resp. rodičovskej dovolenky, s nástupom podľa dohody. Požadujeme: • vysokoškolské vzdelanie v odbore žurnalistika alebo masmediálna komunikácia, • prax v médiách minimálne 2 roky, • výborné znalosť a ovládanie slovenského jazyka a štylistiky, • dobrá znalosť regiónu, • práca s PC a internetom, • práca s fotoaparátom, • vodičský preukaz skupiny B, • zodpovednosť, samostatnosť, flexibilita, • trestná bezúhonnosť. Uchádzač, ktorý chce byť zaradený do výberového konania musí predložiť: • žiadosť o prijatie do pracovného pomeru, • profesijný štruktúrovaný životopis s uvedením celkovej doby dosiahnutej praxe, • fotokópiu dokladu o najvyššom dosiahnutom stupni vzdelania v požadovanom odbore (nevyžaduje sa, aby bola úradne overená), • minimálne 3 ukážkami mediálnej práce uchádzača (články, DVD ...), • fotokópiu vodičského preukazu skupiny B, • aktuálny výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace) – dodatočne predloží iba úspešný uchádzač. Žiadosť o prijatie do pracovného pomeru spolu s požadovanými dokladmi doručte do 10. 5. 2018 do 12,00 hod. na adresu: Mestský úrad Centrum 2/3 017 13 Považská Bystrica Bližšie informácie získate na t. č. 042/4305225 a na e-mailovej adrese daniela.bubakova@povazska-bystrica.sk Poznámka: Zaslaním požadovaných dokladov uchádzač dáva súhlas Mestu Považská Bystrica na spracovanie osobných údajov pre potreby obsadzovania vyššie uvedenej pracovnej pozície.

HARMONOGRAM KOSENIA V MESTE 16. 4. 2018 - 27. 5. 2018 - Kolónia, Stred – centrálna mestská zóna, Lánska, Dedovec, Jelšové, SNP, Zakvášov, Hliny, Rozkvet 28. 5. 2018 - 1. 6. 2018 - Centrálna mestská zóna 4. 6. 2018 - 15. 7. 2018 – Kolónia, Stred – centrálna mestská zóna, Lánska, Dedovec, Jelšové, SNP, Zakvášov, Hliny, Rozkvet 16. 7. 2018 - 20. 7. 2018 - Centrálna mestská zóna 23. 7. 2018 - 2. 9. 2018 – Kolónia, Stred – centrálna mestská zóna, Lánska, Dedovec, Jelšové, SNP, Zakvášov, Hliny, Rozkvet 3. 9. 2018 - 7. 9. 2018 - Centrálna mestská zóna 10. 9. 2018 - 21. 10. 2018 – Kolónia, Stred – centrálna mestská zóna, Lánska, Dedovec, Jelšové, SNP, Zakvášov, Hliny, Rozkvet * Všetky uvedené termíny budú závislé od klimatických podmienok.

Zámer priameho nájmu TSK v správe SOŠ strojníckej, Športovcov 341/2, 017 49 Považská Bystrica. SOŠ strojnícka, Športovcov 341/2, 017 49 Považská Bystrica v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín podľa § 9a pds. 9 zákona NR SR č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov, zverejňuje zámer priameho nájmu svojho majetku. Predmet nájmu: Nebytové priestory Celé znenie o podmienkach zámeru priameho nájmu je zverejnené na stránke školy a stránke TSK. Bližšie informácie ohľadom nájmu získate na č.t. 042/4324411, e-mail: maria. bizikova@sosjpb.sk

Opustila nás poslankyňa Jana Veličová V pondelok 30. apríla zomrela po ťažkej chorobe vo veku 45 rokov poslankyňa Mestského zastupiteľstva v Považskej Bystrici Jana Veličová. Janka, ako jej hovorili na Lánskej, pôsobila v mestskom parlamente jedno volebné obdobie. Pracovala vždy pre druhých, čo sa odzrkadlilo aj na podujatiach a akciách poriadaných Výborom mestskej časti Lány, kde bola predsedníčkou. Stačí spomenúť Petropavlovské slávnosti, stavanie mája či vianočné trhy. Bola členkou OZ Lokálpatrioti, spolupracovala pri postavení Treťohorného parku, viacerých knižných búdok, bola pri vydávaní Lánovín a mnohých ďalších. Pracovala taktiež ako podpredsedníčka komisie pre kultúru, vzdelávanie a školstvo, bola členkou dozornej rady Mestské lesy PB s.r.o., členkou rady školy na ZŠ Nemocničná, ZUŠ M. R. Štefánika a MŠ Dukelská . Po jej úmrtí zaujme pozíciu poslanca za mestskú časť Lány Stanislav Kardoš. Česť jej pamiatke!

Uzávierka cesty Púchov - Nimnica

Združenie Nimnica informuje občanov o úplnej uzávierke cesty II/507 v km 180,00 – 181,00 v okrese Púchov v katastrálnom území Nimnica. Táto uzávierka je potrebná z dôvodu výstavby železničného mosta ponad štátnu cestu a Nosickú priehradu. Úplná uzávierka bude prebiehať v dňoch: 12. 5. 2018 od 8.00 hod. – 13. 5. 2018 do 18.00 hod. 16. 6. 2018 od 8.00 hod. – 17. 6. 2018 do 18.00 hod. Z tohto dôvodu nebude možný prejazd po ceste II/507 z Púchova do Považskej Bystrice a opačne. Spomínanú komunikáciu bude možno využívať len z Púchova do obce Nimnica (kúpele). A do obcí Udiča, Hatné, Klieština, Dolná a Horná Mariková z Považskej Bystrice. Obchádzková trasa bude vedená po ceste I/61 cez obce Sverepec a Beluša. Premávanie autobusov SAD Trenčín medzi Púchovom a Považskou Bystricou bude počas úplnej uzávierky podľa upraveného harmonogramu. Po skončení jednotlivých úplných uzávierok bude na ceste II/507 prebiehať čiastočná uzávierka, kde bude prejazdný jeden jazdný pruh riadený signalizačnými svetlami. Združenie Nimnica sa vopred ospravedlňuje za spôsobené komplikácie pri prejazde týmto úsekom.

Zahlasujte za niektorý z navrhnutých projektov z Participatívnehokomunitného rozpočtu TSK Do 15. mája 2018 môžu obyvatelia mesta svojim hlasom podporiť niektorý z prihlásených projektov za Mesto Považská Bystrica. Aj Vy môžete rozhodnúť, ktorý projekt sa v meste zrealizuje. Hlasovať môžete na webovom sídle TSK: https://www.tsk.sk/financie/participativny-komunitny-rozpocet/povazska-bystrica.

Pošta Považská Bystrica 3 zmeny otváracích hodín Dovoľujeme si vám oznámiť, že od 1. 3. 2018 je na Pošte Považská Bystrica 3, Ul. Nemocničná č. 23, 017 03 realizovaná zmena otváracích hodín pre verejnosť. Dôvodom je zmena organizácie práce. Hodiny pre verejnosť po zmene sú: Pondelok, utorok, štvrtok, piatok: 7:45 - 15:30 hod. Streda: 7:45 - 17:00 hod. Sobota, nedeľa: zatvorené


9. 5. 2018

Z vrchnáčikov od plastových fliaš vytvorili špeciálny nápis K oslavám Dňa Zeme sa zapojili aj malí škôlkari v Materskej škole Dukelská, pre ktorých si špeciálny program spoločne s vedením škôlky pripravila spoločnosť Megawaste Slovakia, s.r.o. – Sviatok Zeme si pripomíname každý rok, tento raz našim deťom pripravili prednášku o triedení odpadu zamestnanci zo spoločnosti Megawaste. Prekvapením pre deti bolo, že si mohli vyskúšať prácu smetiara v naozajstnom smetiarskom aute. Okrem toho boli na školskom dvore pre deti pripravené

7

DEŇ ZEME

ďalšie aktivity, v ktorých čistili rybkám znečistený potôčik a pomáhali lesu. Spoločne vyraďovali obrázky tých vecí, ktoré mu škodia a planéte Zem zoceľovali ozónovú dieru, - priblížila aktivity učiteľka Katarína Riljaková. - Keďže Materská škola Dukelská v týchto dňoch oslavuje okrúhle 50. výročie vzniku, na záver deti z vrchnáčikov od plastových fliaš vytvorili obraz s nápisom „MŠ DUKELSKÁ 1968 – 2018“ a pridali k nemu symboly našej Zeme - dúhu a slnko, - dodala na záver. (r, kr)

Deň Zeme na Základnej škole Stred

Zem je to, čo máme všetci spoločné

Deň Zeme si vo štvrtok 26. apríla pripomenuli aj žiaci a učitelia na Základnej škole Stred. - Ráno sa nám prostredníctvom rozhlasu prihovorili deti z 2.A a 2.B peknými myšlienkami o tom, ako si máme chrániť našu Zem a ako sa k nej máme správať. Potom nasledovali rôzne aktivity, počas ktorých sa prejavil náš vzťah k prostrediu, prírode a okoliu, v ktorom žijeme, - prezradila nám zástupkyňa prvého stupňa Anna Danižíková s tým, že spoločne so žiakmi v tento deň pripravovali hriadky na výsadbu, presádzali kvety, sadili bylinky, zbierali odpadky a čistili triedy ekologickými prostriedkami. - Zároveň sa mnohé triedy zapojili do výzvy obaľovania kníh, do písania listov pani kuchárkam a do vyplňovania dotazníkov o kupovaní „brejkov“ v automatoch, - doplnila A. Danižíková. Ako ďalej prezradila, v zaujímavých aktivitách pokračovali v rôznych smeroch. Knižné poličky na chodbe sa začali napĺňať krásnymi knihami, ktoré deti priniesli z domu, aby si z nich mohli čítať aj mladší a starší spolužiaci. V mnohých triedach sa nástenky zmenili na lesy, pestré lúky a kvety. Samozrejme aj žiaci z tejto školy reprezentovali svoju „zelenú školu“ na Ekojarmoku. - Deň bol akčný, plný dobrej nálady a chuti urobiť niečo dobré pre nás všetkých. Veď my sme tí, ktorí tvoria Zem takú, aká je. My sme tie kvapky, ktoré jej pomáhajú a zanechávajú po sebe stopy. Zem je to, čo máme všetci spoločné. Poďakovanie patrí všetkým pedagógom i žiakom, ktorí svojou spolupatričnosťou a ochotou ukázali, ako sa máme správať a konať. Robme tak všetci aj počas obyčajných dní, - zhodnotila „sviatočný“ deň zástupkyňa. (r, ad)

Deň Zeme v Považskej Bystrici oslávili už po desiaty...

Dokončenie z 1. strany jemne prekvapilo, že sa vo veľkej miere venovali zdravej výžive a to sme tu doposiaľ nemali. Bolo to zase niečo nové a je prínosom, ak deti vnímajú, že aj takejto téme sa treba venovať, - povedal P. Petrík s tým, že porota hodnotila predstavené projekty podľa výberu témy, kreativity a samozrejme podľa samotného spracovania. V OBLASTI SKVALITNENIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA SME UROBILI VEĽKÉ POKROKY Keďže Ekojarmok sa koná pri príležitosti Dňa Zeme, kedy by sme na životné prostredie mali myslieť aspoň o kúsok viac než počas bežných dní, zaujímalo nás aj to, aký názor má odborník na to, kam naša krajina speje. Najmä z pohľadu nášho okresu. - Nechcem uraziť tých ľudí, ktorým v tomto okrese naozaj záleží na životnom prostredí, ale sú skutočne aj ľudia, ktorí si zaslúžia prirovnanie, že sa k prírode chovajú veľmi macošsky a škaredo a vôbec im to nevadí, - zamyslel sa nad postojmi ľudí Pavel Petrík. Podľa jeho názoru sme za ostatných desať až dvadsať rokov urobili v oblasti skvalitnenia životného prostredia naozaj veľa a o to viac zarážajúci je fakt, že mnohí z nás si to neuvedomujú a nevnímajú tento pokrok. – Dvadsaťpäť rokov dozadu

boli vodné toky, ktoré tu máme, zaradené v tretej alebo štvrtej triede, dokonca aj Váh. Dnes sa môžeme chváliť, že kvalitou vody máme všetky iba v jednotke a dvojke, čo sú väčšinou už iba pstruhové vody. To je veľký prínos. Urobili sme veľké opatrenie v ochrane ovzdušia, prebudovali sa tie najväčšie zdroje znečisťovania ovzdušia vo fabrike, alebo sa úplne odstavili, vybudovali sme diaľnicu, obchvaty... Predtým bola prašnosť enormne prekročená práve tu v strede mesta, zhodnotil. V SEPAROVANÍ ODPADU MÁME OBROVSKÉ REZERVY Ako ďalej Pavel Petrík dodal, za posledné roky sme vytvorili aj výborné podmienky na zber separovaného odpadu. – Máme perfektný zberný dvor, ktorý funguje od rána do večera, pred každým jedným domom máme možnosť odpad roztriediť. A mnohí ľudia si to ako keby vôbec neuvedomili. Keď prídete ku kontajnerom, otvoríte ich a zistíte, že v plastoch je nahádzaný biologický odpad, tak vás to nahnevá. To sú tí ľudia, ktorým je to úplne jedno..., - zdôraznil vedúci odboru starostlivosti o životné prostredie. Realita je podľa neho taká, že hoci sme kvalitu životného prostredia zlepšili, práve v oblasti separovania

a zhodnocovania odpadu máme obrovské rezervy. - Pri vybudovaní celého tohto systému, ktorý stal obrovské peniaze, separujeme dnes sotva päť percent z celkového odpadu, čo je veľmi málo. Pritom za separovaný odpad sa neplatí, platí sa iba za komunálny odpad a to od váhy. Tak prečo má ísť na skládku povedzme 10 až 15 aut, keď by stačilo separovať a išli by tam možno len tri. Ľudia často len „frflú“, že ceny za odpad sa zvyšujú, ale sami si žiaľ za to môžu, - dodal na záver Pavel Petrík. (verk)


8

STAVANIE MÁJOV

9. 5. 2018

Pestrými stuhami zdobené máje sa týčia

V predvečer prvého mája sa na mnohých miestach vztýčili vysoké máje. Niekde ešte aj dnes túto tradíciu naplnili šikovní mládenci, ktorí tak, ako to robili naši otcovia, dedovia či pradedovia, chceli potešiť svoju vyvolenú a dať jej najavo svoj záujem a úctu. Inde žezlo stavania májov prevzalo vedenie v jednotlivých mestách či obciach, alebo jednoducho aktívni občania, ktorí prvomájovými oslavami chceli spestriť slávnostný deň aj svojmu okoliu. Inak tomu nebolo ani v Považskej Bystrici, jej mestských a prímestských častiach a v okolitých obciach. KEDYSI STAVANIE MÁJA NAHRÁDZALO I ZÁSNUBY Počiatky zvyku, ktorý sa spája so stavaním mája, siahajú až do starovekej antiky. - Etruskovia, Rimania, Gréci si na domy pripevňovali v jarnom období ozdobené stromčeky. Aj v mimoeurópskych kultúrach je zdobenie stromov bežné. Šamanizmus napríklad chápe strom ako os sveta, ktorá spája tri sféry existencie - podsvetie, svet a svet duchov. V stredoveku sa stromčekom na dome označovali domy významných mešťanov, cechmajstrov či radnica. Od 15. až 16. storočia sa májom začala pripisovať emocionálna funkcia ako vyjadrenie citu muža k žene. Ľudia brali postavenie mája tak záväzne, že obrad mal vážnosť ako napríklad dnešné zásnuby, - odkryla brány do histórie tohto zvyku Petronela Rágulová, riaditeľka Vlastivedného múzea v Považskej Bystrici. PRED KINOM MIER TRADIČNE SO SÚBORMI MESTSKÉHO FOLKLÓRNEHO ŠTÚDIA V centre mesta sa máj staval tradične v sprievode hudby, spevu a tancov v podaní našich folklórnych súborov. – Mesto Považská Bystrica každoročne stavia máj, dodržiavame túto tradíciu a vždy nám k tomu dopomáhajú členovia Mestského folklórneho štúdia, zvyčajne sú to tí mladší, lebo deti majú v repertoári krásne májové piesne a rôzne hry, ktoré sa viažu k jarnému obdobiu, - priblížila program pred kinom Mier riaditeľka PX Centra Anna Kardošová. – Posledné roky nám aj krásne vychádza počasie, takže ide o veľmi vydarenú akciu. Sme veľmi radi, že aj naše deti takto spoznávajú tento krásny májový zvyk a možno chlapci postupne začnú znovu stavať dievčatám máje, hoci aj symbolické, - dodala.

Kino Mier

Dolný Moštenec (foto: P. Zvak) PRE DETI PRIPRAVILI ZÁBAVNÉ ATRAKCIE Tradičné oslavy, ktoré sa spájajú s prvým májom, sa v pondelok 30. apríla popoludní konali aj na sídlisku SNP. Výbor tejto mestskej časti si pre deti zo sídliska a okolia pripravil aj atrakcie v podobe skákacích hradov, nechýbalo občerstvenie a hudba. Za jej sprievodu dobrovoľní hasiči z Moštenca tradičným spôsobom postavili máj, ktorý zdobí okolie panelákov v blízkosti Juniora.

Kino Mier MÁJE STAVALI DOBROVOĽNÍ HASIČI Z MOŠTENCA O samotný máj sa aj tento rok postarali dobrovoľní hasiči z Moštenca, tento raz stavili na tradičný spôsob jeho stavania. – Skúsenosti nám ukázali, že spôsoby, ktoré používali naši predchodcovia, boli veľmi dobré. Aj my sme sa vrátili k tzv. drúčkam a naozaj je to takto bezpečnejšie. Lebo keď sme používali rebríky, mokré máje sa po nich kĺzali a veľmi ťažko sa dali udržať a sem tam nám aj spadli. Preto sme sa vrátili k tradičnej metóde stavania mája, - opísal veliteľ Dobrovoľného hasičského zboru Horný Moštenec Peter Belák a dodal, že máje v Považskej Bystrici a okolí stavajú už zhruba šesť rokov. – Stavali sme na sídlisku SNP, toto je náš druhý máj, potom pôjdeme pomôcť našim kamarátom do Dolného Moštenca, no a čo by sme to boli za hasiči, keby sme máj nepostavili aj v našej rodnej dedine v Hornom Moštenci, tak ešte aj tam nás čaká posledný, - dodal s úsmevom a prezradil na svojich mladších kolegov, že po „verejných májoch“ mnohých čakájú aj tie súkromné vo večerných hodinách či dokonca i v noci, aby si dievčatá našli ten svoj pred domom priamo na prvého mája.

SNP STAVANIE MÁJA IM SPRÍJEMNILO AJ VYSTÚPENIE DETÍ Stavanie mája nevynechali ani v Podvaží. Postarali sa oň členovia výboru mestskej časti spolu s občanmi. V programe, ktorý trval do neskorého večera, vystúpili miestne detičky a ľudový súbor s harmonikármi.


9. 5. 2018

STAVANIE MÁJOV

9

pri domoch, na námestiach a vrchoch

STAVANIE MÁJA V DOMANIŽI BOLO SPOJENÉ S ĎALŠÍMI DVOMA AKCIAMI Posledný aprílový deň bolo v Domaniži rušno. Najskôr prešiel pochod občanov a predstaviteľov obce k Pamätníku padlých partizánov, následne bola otvorená druhá časť zdravotného strediska a nemenej významným bodom programu dňa bolo vztýčenie mája všetkým ženám a dievčatám v obci. – Stavanie mája na námestí sa stalo obľúbenou tradíciou. Máj staviame v spolupráci s dobrovoľným hasičským zborom, na harmonikách hrá miestna hudobná skupina. Ľudia prídu, zaspievajú si a zabavia sa, - priblížil starosta František Matušík. Pohľad na dvíhajúci sa symbol jari každoročne priláka viac obyvateľov. Pri jeho váľaní bude v obci opäť veselo, pretože v ten deň prebehne aj oslava dňa detí.

Podvažie (foto: P. Janek) MÁJE STOJA AJ PRI ŠKOLÁCH V MESTE Na tradície nezabúdajú ani na školách v meste. Jednou z nich je stredná priemyselná škola, kde má stavanie mája dlhoročnú históriu. Štvrtý rok ju organizujú spolu s Vlastivedným múzeom v Považskej Bystrici. – Cieľom je dodržiavanie tradícií našich predkov, ich posúvanie ďalším generáciám, aby si zvykli a aby ich posúvali aj oni ďalej. Väčšinou ho stavajú štvrtáci, ktorí sú fyzicky zdatnejší, samozrejme so svojim pedagógom a majstrom z dielní. Ešte nám za tie roky ani jeden nespadol, takže dievčatá si môžu byť isté, že „priemyslováci“ sú silní a dobre stavajú máje, - povedal s úsmevom Tibor Macháč, riaditeľ Strednej priemyselnej školy v Považskej Bystrici. Aktívny v udržiavaní nehmotného kultúrneho dedičstva je aj mestský študentský parlament, ktorý organizuje stavanie mája už deviaty rok. – Máj stavali ručne žiaci za pomoci dobrovoľných hasičov z Dolného Moštenca. Pred jeho samotným postavením išiel krojovaný pochod cez mesto, ktorý začínal pri strednej priemyselnej škole a skončil tu pri obchodnej akadémii. Primátor a viceprimátor mesta nám pomohli vyhodnotiť dopoludňajšie športové súťaže a odovzdali ceny a poháre. Potom sa postavil máj, - opísal Andrej Bednár zo Študentského parlamentu Mesta Považská Bystrica.

Domaniža V PAPRADNE SA V CENTRE OBCE TÝČI DVADSAŤŠESŤ METROVÝ MÁJ Ani v Papradne nemusia byť ženy smutné, že im nikto nepostavil máj. Od 30. apríla vejú farebné stuhy na takmer tridsať metrovom symbolickom strome. Rovnako sa aj tam pred jeho radostným a veselým ozdobovaním a dvíhaním ľudia nachvíľu stíšili, aby si pripomenuli historickú udalosť, pri ktorej boli na sklonku druhej svetovej vojny niektorí občania takmer upálení zaživa. – V minulosti chodieval sprievod obcou na Košiare, kde stálo humno, do ktorého Nemci v predvečer 1. mája 1945 zatvorili okoloidúcich obyvateľov a chceli ho zapáliť. Zabránili im v tom partizáni. Minulý rok sme sa rozhodli pripomenúť túto udalosť aj našim deťom, vnúčatám a mladým, aby sa na ňu nezabudlo, - objasnil starosta Roman Španihel a dodal, že po položení kytíc k symbolickému pamätníku pri obecnom úrade sa už za spevu členov FSk Podžiaran ozdobil máj a spolu s dobrovoľnými hasičmi za pomoci traktora sa zdvihol do výšky. (verk, zb)

Stredná priemyselná škola Považská Bystrica

Študentský parlament Mesta Považská Bystrica (foto: A. Bednár)

Papradno


10

SPOLOČENSKÁ KRONIKA SPOMIENKY

Boh ho vzal z nášho sveta, ale nie z našich sŕdc. Dňa 8. 5. sme si pripomenuli 1. výročie úmrtia nášho dobrého otca, manžela a dedka

Sú chvíle, na ktoré nikdy nezabudneme, sú okamihy, na ktoré stále spomíname, sú slová, ktoré vám už nikdy nepovieme. Dňa 27. 3. sme si pripomenuli 6. smutné výročie smrti našej drahej mamy, babky a prababky

Dňa 9. 5. uplynulo 10 rokov, čo nás navždy opustil náš drahý otec a dedko

Deň za dňom sa strieda, čas rýchlo letí, ubehli roky, čo s nami už nie si. Osud Ti nedoprial s nami dlhšie byť, ale v našich srdciach budeš navždy žiť. Dňa 11. 4. sme si pripomenuli 11. výročie úmrtia nášho otca a dedka

Ján ŠPORIK. Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.

Jána GAJDOŠA z Považskej Bystrice. S láskou a úctou na neho spomína manželka Mária a deti s rodinami.

Kto Ťa poznal, spomenie si, kto Ťa mal rád nezabudne. Dňa 13. 5. si pripomenieme 10. výročie úmrtia nášho otca, dedka a pradedka

Antona LOHAZERA. S láskou a úctou spomína celá rodina.

Emílie BALUŠÍKOVEJ z Papradna. Dňa 13. 5. si pripomenieme 7. smutné výročie smrti nášho drahého otca, dedka a pradedka.

V tichej spomienke a s láskou si pripomíname 53. výročie úmrtia pána

Ladislava ZBORANA z Papradna. S láskou spomína celá rodina.

Dňa 7. 5. uplynulo 30 rokov odvtedy, čo nás navždy opustila naša drahá mamička, babka a prababka

Lukáša BALUŠÍKA z Papradna. Smútiaca rodina

Spomienky a smútočné oznámenia môžete podať vždy do štvrtka do 12. hodiny.

Zostali spomienky a vy ste odišli do neznáma. Dňa 7. 5. a 15. 5. uplynie 27 a 10 rokov, čo nás opustili naši drahí rodičia a starí rodičia

Ján a Mária ČUNDERLÍKOVCI z Pov. Bystrice. S vďakou, láskou a úctou na vás spomínajú syn a dcéra s rodinami.

Jozefa JANDUŠÍKA z Pov. Bystrice, ktorý zomrel 9. 5. 1965 vo veku 60 rokov. Syn so svojou rodinou.

Slza smútku tíško stečie po tvári, bolesť v srdci zabolí, no pekná spomienka ako večný plameň v našich srdciach zahorí. Dňa 12. 5. si pripomenieme 1. výročie, čo nás opustil manžel, otec a dedko

Ján MYSLIVEC z Pov. Bystrice. S láskou a úctou spomínajú manželka, synovia Ján, Jozef a dcéry Anna a Lena s rodinami.

Mária GRBALOVÁ. Kto ste ju poznali, venujte jej spolu s nami tichú spomienku. S láskou a úctou spomína celá rodina.

Dňa 11. 5. si pripomenieme 6. výročie úmrtia

Milana MIERNEHO. Venujte mu tichú spomienku. Smútiaca rodina.

9. 5. 2018 V tichej spomienke a s láskou v srdci sme si dňa 5. 5. pripomenuli 30. smutné výročie, kedy nás navždy opustil náš otec a dedko

Anton CHUDOVSKÝ a 3. výročie, kedy nás opustila naša mama, babka

Anna CHUDOVSKÁ z Považskej Teplej. Za tichú spomienku ďakuje smútiaca rodina.

Je to už 10 rokov, čo sme zostali bez Teba, sviečky na Tvojom hrobe svietime v tichom zahĺbení do seba. Veríme, že vieš, ako nám veľmi chýbaš, keď už len cez sny a spomienky sa teraz na nás dívaš... Dňa 8. 5. sme si pripomenuli 10. výročie úmrtia nášho drahého

Ivana BUŠÍKA. S láskou spomína mama s manželom, sestry s rodinami a celá rodina.


9. 5. 2018 Osud Ti nedoprial s nami dlhšie byť, ale v našich srdciach budeš večne žiť. Dňa 11. 5. si pripomenieme smutné prvé výročie, kedy nás opustil

Už len kytičku a horiacu sviečku Ti na hrob môžeme dať, modlitbu tichú odriekať a v srdci na Teba spomínať. Dňa 8. 5. sme si pripomenuli 5. výročie úmrtia našej drahej manželky, mamy, babky a prababky

Veľakrát už slnko zapadlo, tisíc sĺz nám z očí vypadlo. Tvoja strata tak bolí, keď plameň sviečky ticho horí. Zostali len spomienky a odkaz jediný, „Chýbaš nám v kruhu celej rodiny“. Dňa 5. 5. uplynulo 6 rokov, čo nás opustila naša drahá

Miroslav SLUGEŇ. Manželka s dcérami

Vedeli ste byť šťastní, vedeli ste sa smiať, rozdávať lásku a priateľstvo dať. Ťažko je nám bez vás, smutno nám je všetkým, už život nie je, ako bol predtým. Dňa 22. 4. sme si pripomenuli 10. výročie úmrtia môjho manžela, otca a starého otca

Jána SCHÄFFERA. S láskou a úctou spomína manželka, dcéra, vnuk a celá rodina. A dňa 3. 5. uplynulo 23 tiež veľmi bolestných rokov, čo nie je medzi nami aj náš drahý syn, brat a strýko

Tommy SCHÄFFER. S láskou a úctou si na neho spomínajú mama, sestra a synovec. Ďakujeme za tichú spomienku všetkým, ktorí ste ich poznali.

11

SPOLOČENSKÁ KRONIKA

Kamily HOLIENČÍKOVEJ. S láskou a úctou spomínajú manžel, syn a dcéry s rodinami.

Na hrobe kytica, kahanček svieti, spomienka rodiny a Tvojich detí. Dňa 8. 5. sme si pripomenuli výročie nedožitých 90 rokov našej drahej mamičky, babky a prababky Margity GAJDOŠOVEJ z Udiče. Za tichú spomienku ďakujeme všetkým, ktorí nezabudli a s láskou a úctou spomínajú s nami. Dcéry Mária a Jožka s rodinami.

Osud Ti nedoprial s nami dlhšie byť, ale v našich srdciach budeš večne žiť. Dňa 8. mája uplynulo 20 rokov, čo nás navždy opustil

Milan ĎATELINKA. S láskou spomína syn Milan a rodina Lovíšková.

Jarmila JANOVIAKOVÁ. S láskou a úctou spomína manžel, synovia a celá rodina.

V tichej spomienke, s láskou v srdciach sme si 5. mája pripomenuli 1. výročie úmrtia našej mamy, babky, prababky

Už navždy Ti prestali hviezdy svietiť, slnko hriať, ale tí, čo Ťa mali radi, neprestali na Teba spomínať. Dňa 12. 5. si pripomenieme 9. výročie, čo nás navždy opustila

Mária BIELOVÁ zo Sverepca. S láskou a úctou spomína celá rodina.

Stále je ťažko a smutno nám všetkým, nič už nie je také, ako bolo predtým. Aj po rokoch všade chýba Tvoj hlas, mal si rád život, my Teba a Ty nás. Utrite slzy, opäť sa smejte, tak si to prajem, v dobrom spomínajte. Dňa 9. 5. si pripomíname 10. výročie úmrtia

Dva roky na cintorín vedie často naša cesta, modlitba tichá z našich úst znie. Lupene kvetov letný vetrík vanie, plameň sviečky jasne bliká pre Teba, Paľko. Dňa 8. 5. sme si pripomuli 2. výročie úmrtia nášho milovaného

Pavla KUCEJA. S láskou spomínajú rodičia, manželka a deti. Ďakujeme všetkým , čo ho mali radi, že mu dnes spomienku venovali.

Roky bežia, čas sa nezastaví, ale v našich srdciach sú stále s nami.

Juliany ZÁBOJNÍKOVEJ. S láskou spomína celá rodina.

Stíchlo srdce, jeho hlas, zostali iba spomienky v každom z nás. Dňa 3. mája uplynuli 3 roky, čo nás opustil náš drahý manžel, otec, dedko a svokor

Miroslav JOKEL. S úctou a láskou smútiaca rodina.

Ivka BUŠÍKA. S láskou spomína celá rodina.

Dni utekajú, roky pribúdajú, ale spomienky na Teba, otec, stále zostávajú. Dňa 10. 5. si pripomenieme 11 rokov od úmrtia nášho

Dezidera MOJŽIŠA. S úctou a láskou spomína celá rodina.

Jozef ARKOSI a

Anna ARKOSIOVÁ. V týchto dňoch si pripomíname 100 a 99 nedožitých rokov mojich rodičov. Za tichú spomienku ďakuje syn s rodinou. Pokračovanie na 20. str.


12

SPEKTRUM/KULTÚRA

9. 5. 2018

Oslavy oslobodenia mesta narušila zbytočná smrť dvoch ľudí Mesto Považská Bystrica a Oblastný výbor slovenského zväzu protifašistických bojovníkov (OV SZPB) pripravili pietny akt kladenia vencov pri príležitosti 73. výročia oslobodenia mesta. Ten sa uskutočnil pri pamätníku padlých hrdinov v Považskom Podhradí a pri pamätníku SNP v Považskej Bystrici. Pietneho aktu sa zúčastnil primátor mesta Karol Janas, viceprimátor Peter Máťoš, poslanci mestského zastupiteľstva, členovia politických strán a zoskupení i občania. Ten sa koná na týchto miestach každoročne, aby sme si uctili pamiatku tých, ktorí položili v II. svetovej vojne životy za našu slobodu. - Zišli sme sa, aby sme si 30. apríla pripomenuli významný deň v dejinách nášho mesta. Deň, kedy bolo oslobodené a zároveň sa pre občanov Považskej Bystrice skončila II. svetová vojna, - povedal Karol Janas, predseda OV SZPB. Tá bola najväčším vojnovým konfliktom, aký ľudstvo dovtedy zažilo. Vojnové hrôzy sa priblížili k nášmu mestu po novom roku 1945. V čase, kedy bola už veľká časť Slovenska oslobodená, naše mesto bolo stále v rukách nemeckej armády a jej slovenských prisluhovačov. Mesto bolo vtedy preplnené. Už pred vojnou v ňom žilo oveľa viac ľudí, ako bolo schopné poňať. Žili v ňom najmä tí, ktorí pracovali vo fabrike, robotníci či úradníci. - Na jar 1945 začali cez Považskú Bystri-

cu prúdiť utečenci a zároveň prichádzali ďalší a ďalší vojaci. Svoje sídlo si v ňom zriadila nemecká armáda aj jedna z jej najnebezpečnejších zložiek Einsatzgruppe 13, v Považskej Bystrici sídlil aj pohotovostný oddiel Hlinkovej gardy. Vo februári mali prísť maďarskí vojaci na dva dni, no strávili tu vyše mesiaca, okrem nich aj slovenská armáda. Bol to hlavne oddiel protileteckej obrany a neskôr sa zriadilo v meste aj posádkové veliteľstvo. Vládla nervozita, množilo sa rabovanie, nemeckí vojaci sa dopúšťali mnohých násilností. Za týchto okolností sa v apríli 1945 priblížila vojna. Na konci apríla cítili všetci obyvatelia mesta, že vojna sa skončí a boli v očakávaní, aké hrôzy im jej posledné dni prinesú, - priblížil K. Janas. Napokon sa nemecká armáda rozhodla opustiť mesto bez boja. Deň pred ústupom ho vyrabovala a zničila poštu, železničnú stanicu a všetky mosty cez potoky a riečky, ktoré cez mesto pretekali. Zároveň zničila aj pýchu mesta – Štefánikov most, ktorý ho spájal s obcami na

druhej strane Váhu. 30. apríla o jedenástej hodine prišli do Považskej Bystrice smerom od Domaniže prví prieskumníci osloboditeľskej armády, ktorí zisťovali, či sa v meste nachádza nemecká armáda. Keď zistili, že ho Nemci opustili, postupne začala doň vchádzať aj rumunská armáda, ktorá oslobodzovala po boku Červenej armády Slovensko. S nimi prichádzali aj slovenskí vojaci, ktorí uviazli na Čiernych hájoch. - Preto bolo potrebné, aby začali Považskobystričania opravovať cesty a mosty. Okrem opráv, ktorých sa podľa kroniky mesta zúčastnilo obrovské množstvo obyvateľov, začali oslavy. Objavili sa sovietske či československé zástavy a foto-

grafie politikov. Do tohto veselia zaúradovali ešte raz Nemci. Z druhej strany Váhu, keď ovládali lokalitu od Orlového až po Púchov, vystrelili tri mínometné salvy, ktoré si vyžiadali posledné dve obete Považskobystričanov. Potom ustúpili zásluhou majiteľa Orlovského kaštieľa, ktorý im podal falošnú informáciu, že Červená armáda prelomila front pri Púchove. Nemci sa stiahli cez Hornú Marikovú na Moravu, a tak si mohlo mesto a jeho okolie vydýchnuť, - ozrejmil túto súčasť histórie z oslobodenia mesta jeho primátor. Účastníci pietneho aktu si uctili obete hymnou Slovenskej republiky. M. Kováčik

Akustické turné odštartovala v Považskej Bystrici

Mladá speváčka, hudobníčka aj autorka Slávka Tkáčová odštartovala svoje prvé koncertné turné v Považskej Bystrici. Príjemný hlas, veselá povaha a texty, ktoré nútia sa zamyslieť, umocnili hudobný zážitok prítomných divákov. Počas koncertnej šnúry ju v rôznych mestách Slovenska sprevádzajú profesionálni hudobníci a známi speváci. V koncertnej sále Základnej umeleckej školy – hudobný odbor bola jej hosťom rodáčka z Považskej Bystrice Sima Martausová.

PRVÉ KONCERTNÉ TURNÉ Slávka pochádza z hudobníckej rodiny, v ktorej sa jej vzťah k hudbe upevňoval a rástol. Najskôr si ho cibrila na základnej umeleckej škole a následne počas štúdia na strednej pedagogickej škole, kde bol jeden z povinných predmetov klavír a gitara. Avšak brány do sveta hudby jej otvorilo až víťazstvo v Gospeltalente v roku 2013. - Odvtedy som začala viac koncertovať a spievať a to ma motivovalo k

tomu, aby som skladala nové piesne. Až som tu, v Považskej Bystrici, - usmiala sa Slávka. Akustické turné odštartovala mladá speváčka v Považskej Bystrici. - Znamená to pre mňa veľa, pretože je to moje prvé turné. Ja som ešte nikdy turné nemala. Bola som v rámci neho ako hosť, ale svoje som nemala. Sú to pre mňa také nepoznané, zmiešané pocity, ale veľmi sa teším na všetkých ľudí, ktorých stretnem nielen tu v Považskej Bystrici, ale vo

všetkých mestách, kam sa chystáme. Je to pre mňa česť hrať s takýmito hudobníkmi, ale aj s hosťami, ktorí budú so mnou účinkovať v rôznych mestách Slovenska, - vysvetlila. HOSŤOM BOLA SIMA MARTAUSOVÁ Počas akustického koncertného turné zavíta do šiestich miest Slovenska a v každom bude vystupovať s inou známou osobnosťou hudobného sveta. V Považskej Bystrici si spolu so Slávkou zaspievala Sima Martausová. - Veľmi sa teším, lebo Slávku poznám dlhšie a okrem toho, že je skvelá speváčka, je aj moja dobrá kamarátka a mám radosť aj z toho, že sme v ZUŠ-ke, kde mám veľa svojich blízkych kamarátov a kde som jeden rok učila, - povedala Sima. Slávku so Simou spája okrem iného aj súťaž Gospeltalent, ktorú Sima vyhrala v roku 2009 a Slávka o štyri roky neskôr. - Páčil sa mi jej hlas a energia, ktorá z pesničky Chcem veriť išla. A aj jej text, - zaspomínala si Sima Martausová na súťaž, v ktorej bola porotkyňou.

VYPOČUŤ SI MOHLI AUTORSKÉ PIESNE Počas koncertov si návštevníci vypočuli Slávkine autorské piesne. - Zaznie aj pieseň, s ktorou som vyhrala súťaž Gospeltalent a aj Simine piesne, tak sa teším. Inšpiruje ma samotný život, ulica a ľudia, s ktorými sa stretávam, ale aj môj život. Prvá pieseň vznikla, keď som mala asi desať alebo jedenásť rokov a bola o futbalistovi Messim, - zasmiala sa temperamentná speváčka a doplnila, že potom boli jej texty už vážnejšie. Slávka prezradila, že jej najobľúbenejšou slovenskou piesňou je Len s ňou od Mira Žbirku. Jej najnovšou piesňou je Život a mohli si ju vypočuť aj prítomní diváci. Počas koncertu rozdávala radosť, dobrú náladu a vytvorila príjemnú atmosféru. - V prvom rade, by som chcela spolu s hudobníkmi úspešne ukončiť toto turné, ktoré dnes začína. A ďalším mojim cieľom je skladať nové piesne, nahrávať ich a tešiť ľudí mojou hudbou, - priblížila svoje hudobné méty Slávka Tkáčová. Z. Burdejová


13

ŠTVRTOK 10. 5. 2018

MARKÍZA

10. 5. - 16. 5. 2018

JEDNOTKA 7.00 Hurá do záhrady. 7.30 Ranné správy RTVS 8.30 Úžasné záhrady. 9.00 Druhá šanca. 9.55 Nash Bridges (110.) 10.40 Test magazín. 10.50 Duel. 11.20 5 proti 5. 12.00 Správy RTVS 12.20 Dámsky klub. 13.55 Hurá do záhrady. 14.25 Zajtrajšie noviny I. (21.) 15.25 Slovensko s Tiposom. 16.15 Hokej - MS 2018. Slovensko - Francúzsko 19.00 Správy RTVS 19.55 Góly - body - sekundy 20.20 Počasie 20.30 Zlaté časy. 21.35 Prečo som uniesla šéfa.Romantická komédia Nem. 23.05 Zákon a poriadok: Špeciálna jednotka XVII. (13.) 23.50 Nash Bridges (110.) 0.35 Zajtrajšie noviny I. (21.) 1.20 Prečo som uniesla šéfa.Romantická komédia Nem. 2.45 Dámsky klub.

JOJ PLUS 5.20 Vyvolení - Dom snov (49.) 6.50 Páli vám to. 7.30 Moja mama varí lepšie ako tvoja. 8.40 Ochranca I. (8.) 9.50 Prison Break: Útek z väzenia II. (9.) 11.00 Páli vám to. 12.00 Vyvolení - Dom snov (50.) 13.15 Profesionáli III. (9.) 14.15 Simpsonovci XVII. (1.) 14.45 Panelák XII. (37.) 15.55 Ninja Factor III. (17., 18.) 17.00 Simpsonovci XVII. (2.) 17.30 Kosti X. (11., 12.) 19.30 TIPOS INFO 19.35 ŽREBOVANIE 19.40 Profesionáli III. (10.) 20.35 Slučka času.Akčný sci-fi triler USA 22.05 Vikingovia IV. (2., 3.)Historický dobrodružný seriál Írsko/Kan. 0.05 Ninja Factor III. (17., 18.)

DISCOVERY 9.00 Hľadači pokladov, Veľká Británia 9.30 Lovci skladovacích jednotiek 10.00 Nákladná doprava v austrálskom vnitrozemí 11.00 Rodení obchodníci 12.00 Nutné na prežitie 13.00 Nahí a vystrašení XL 14.00 Nahí a vystrašení XL 15.00 Nahí a vystrašení 16.00 Mimoriadne projekty 17.00 Hľadači pokladov na aukciách 17.30 Hľadači pokladov, Veľká Británia 18.00 Ako sa to robí 18.30 Ako to robia? 19.00 Rodení obchodníci 20.00 Búrači mýtov 21.00 Fantastické inžinierstvo 22.00 Obnažené miesta 23.00 Fantastické inžinierstvo 0.00 Záhadná Zem

DVOJKA 9.05 Miestopis cechov a manufaktúr. 9.25 Karpatský miestopis. 9.35 Maďarský magazín 10.00 Vláčik do stanice víťazstvo. 11.15 Chvíľa pre pesničku 11.30 Obedníček. 11.40 Pod zelenou horičkou. 11.45 Puk Fuk. 11.50 Trpaslíci. 12.05 Živá panoráma 12.35 Cyklopotulky. 12.45 Bol to takmer bežný druh. 13.25 Čo nezmazal ani čas. 14.35 Ambulancia. 15.00 Trezor. 15.30 Rómsky magazín 16.00 Tradičná medicína vo svete I. 16.30 Test magazín. 16.40 Druhý televízny program štartuje ... 16.50 Národnostné správy. 17.00 Správy - Hírek 17.15 Encyklopédia slovenských obcí. 17.30 Správy RTVS z regiónov 17.45 Život a krása našich hôr. 18.30 Pásli ovce valasi. 18.35 Vtáčí ostrov. 18.45 Hokej - MS 2018 - zápasy.USA - Lotyšsko.Záznam 19.45 Správy RTVS v slovenskom posunkovom jazyku 19.50 Záznam zo žrebovania: KENO 10, Keno Joker 20.00 Hokej - MS 2018 - zápasy.Rusko - Česko.Priamy prenos 22.45 Polícia. 23.00 MS v kocke 23.30 Hokej - MS 2018 - zápasy.Slovensko - Francúzsko.Záznam

NOVA 8.50 Ulica 10.25 Misia nový domov. 11.30 Riskuj! 12.00 Poludňajšie Televízne noviny. 12.30 Babicove dobroty 12.45 Tescoma s chuťou 12.50 Ordinácia v ružovej záhrade 2 13.55 Ulica 14.40 Ordinácia v ružovej záhrade 2 16.57 Popoludňajšie Počasie 17.00 Popoludňajšie Televízne noviny 17.25 Babicove dobroty 17.45 Tescoma s chuťou 17.50 Ulica 19.30 Televízne noviny. Športové noviny, Počasie 20.20 Ordinácia v ružovej záhrade 2 21.40 Prásk. 22.10 Misia nový domov. 23.15 Ulica 0.00 Ordinácia v ružovej záhrade 2

HBO 8.05 Sociálna sieť. 10.05 Slečna zamilovaná. 11.45 Miesto pri mori. 14.00 Oko berie. 16.05 Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta. 18.15 Tajný život párov 19.15 Z oného sveta II. 20.00 Pán a pani Adelmanovci. 22.00 Kazateľom v divočine. 23.55 Destinácia Rusko 2018 0.25 Sprostredkovateľ.

JOJ

6.00 Teleráno

4.50 NOVINY TV JOJ

8.30 Najväčší víťaz.

5.40 KRIMI

10.00 Oteckovia.

6.15 RANNÉ NOVINY

11.00 Susedské prípady.

8.10 Policajti v akcii.

12.00 Rodinné prípady.

9.20 Súdna sieň.

13.00 Monk I.

10.35 Skutočné príbehy.

14.00 Monk II. 15.00 Susedské prípady. 16.00 PRVÉ TELEVÍZNE NOVINY 16.25 Reflex. 16.55 Moja tučná grécka svadba 2.Komédia USA 19.00 TELEVÍZNE NOVINY 20.05 POČASIE 20.20 ŠPORTOVÉ NOVINY 20.30 Horná Dolná. 21.40 Dobre vedieť!

12.00 NOVINY O 12:00 12.20 Top Star. 12.45 Inkognito. 13.50 Dr. House V. (7.) 14.50 Policajti v akcii. 17.00 NOVINY O 17:00 17.55 Moja mama varí lepšie ako tvoja. 19.00 KRIMI 19.30 NOVINY TV JOJ 20.25 ŠPORT

23.45 Monk I.

20.30 NAJLEPŠIE POČASIE

0.40 Monk II.

20.35 Inkognito.

1.40 Mama II. (15., 16.)

21.40 Sedem.

2.30 Najväčší víťaz.

22.40 Silné reči.Stand-up

3.45 Rodinné prípady.

comedy show SR

4.50 TELEVÍZNE NOVINY

23.25 Spravodlivosť v krvi VII.

PRIMA PLUS 9.10 Cesty domov (112.) 10.30 Správy FTV Prima 11.50 Modrý kód (97.) 13.05 Show Jana Krausa. 14.10 Ťažká drina. 14.45 Rodinné putá I. (21.) 15.45 Nikto nie je dokonalý. 16.50 Mňam alebo Prima vareška 17.25 Popoludňajšie správy 17.40 Cesty domov (113.) 18.55 Správy FTV Prima 19.25 Krimi správy 19.40 Divošky. 19.55 TOP STAR. 20.15 Ohnivé kura II. (102.) 21.40 Vychytávky Ládi Hrušky. 22.15 Česko na tanieri. 23.05 Pípšoubazár. 0.10 Rodinné putá I. (21.)

DOMA 5.25 Chlapi neplačú. 6.15 Keď budeš moja (71., 72.) 8.25 Kým nás smrť nerozdelí. 9.15 Nikdy ťa neopustím (61., 62.) 11.45 Feriha (83., 84.) 14.25 Búrlivé víno. 16.50 Keď budeš moja (73., 74.) 18.40 Monk I. 20.30 Nikdy ťa neopustím (63., 64.) 22.25 Feriha (85., 86.) 0.55 Nesmrteľný.Krimiseriál USA 1.40 Kým nás smrť nerozdelí. 2.00 Smotánka. 3.35 Búrlivé víno.

0.25 Myšlienky vraha II. 1.20 NOVINY TV JOJ 2.15 Top Star. 2.30 Policajti v akcii. 4.00 Súdna sieň.

SPEKTRUM 6.00 Brutálna fyzika II. 7.00 Ako pripraviť jedlo na servírovanie 8.00 Ľadové kamióny 8.55 Ľadové kamióny 9.50 Veľké gorilie dobrodružstvo 10.50 Mestské safari 11.05 Lovci mýtov 12.10 Ľudstvo a vesmír 13.10 Ľudská kalkulačka 14.05 Utajený šéf – USA 15.00 Špioni počas 2. svetovej vojny 16.05 Špioni počas 2. svetovej vojny 17.10 Ako pripraviť jedlo na servírovanie 18.10 Utajený šéf – USA 19.05 Ľudská kalkulačka 20.00 Ľudstvo a vesmír 21.05 Americké 90. Roky 22.00 Honba za Hitlerovými milionmi 23.00 Tesné úniky 2. svetovej vojny 0.05 Lovci mýtov 1.05 Tvárou v tvár 2.10 Honba za Hitlerovými milionmi 3.00 Tesné úniky 2. svetovej vojny 3.50 Nástroje zabíjania 4.45 Roztiahnite krídla! 5.15 Colníci v akcii

ČT 1 5.59 Štúdio 6. 9.00 To je vražda, napísala II. 9.55 Cirkus Humberto (5.) 10.45 Neobyčajné životy.Zita Kabátová. 11.45 Čierne ovce. 12.00 Správy o 12. 12.20 Predpoveď počasia, športové správy. 12.30 Sama doma. 14.00 Tomáš Holý - 50 rokov: Na pytlácké stezce.Rodinný film 15.15 Doktor Martin V. 16.00 To je vražda, napísala II. 16.45 Cestománia.Severné Írsko - Magická zem 17.15 AZ-kvíz. 17.40 Čierne ovce. 18.00 Udalosti v regiónoch. 18.25 Kde domov môj? 18.55 Udalosti za okamih a počasie. 19.00 Udalosti. 19.50 Góly, body, sekundy 20.00 Vyprávěj. 20.55 Gejzír. 21.25 Máte slovo s M. Jílkovou. 22.24 Výsledky žrebovania Šťastných 10 22.25 Prípady detektíva Murdocha XI. 23.10 Taggart. 1.20 AZ-kvíz 1.45 Otlačky doby. 2.45 Dobré ráno 5.30 Udalosti v regiónoch

ČT 2 5.59 Dobré ráno. 8.30 Kúzelná škôlka 9.00 Zázračná planéta: Divoké srdce Afriky (1.) 9.55 S kuchárom okolo sveta: Peru. 10.50 Nové objavy v starom Egypte: Mystérium Egypta. 11.45 Putovanie za vínom: Wachau, Kremstal 12.15 Kresťanský magazín. 12.40 Ich osud alebo Bránili Tobruk. 13.15 Príbeh neznámeho vojaka 13.35 1918 - 2018 TOTO STOROČIE: Loučka 1945.Polohraný dokument 14.10 Chcete ich? 14.15 Na huby: Magické muchotrávky 14.45 Potrava duše & tela II. (3.) 15.10 Parta Maraton (8.) 15.55 Zašliapané projekty.Mikroskop, ktorý predbehol dobu. Dokument 16.15 Expedícia Orchidea (1.) 16.35 Expedícia Orchidea (2.) 16.55 Divočina bez hraníc (2.) 17.25 Veľké hody ľadového medveďa. 18.15 Na ceste po ostrove Curacao. 18.40 Gratias Tibi - cena Českej televízie. 18.45 Večerníček 18.55 Pes hrivnatý 19.00 Dobrodružstvá vedy a techniky. 19.30 Karel IV.Cyklus portrétov významných osobností 19.40 Postrehy odinakiaľ. 19.50 Správy v českom znakovom jazyku 20.00 Botswana, klenot Afriky. Dokument Fr. 21.00 Eurovision Song Contest 2018. 23.00 Mesiac filmových debutov: Mních. Premiéra koprodukčnej snímky ČT 0.35 Queer: Fluid 1.00 Stopy, fakty, tajomstvá: Ohnivý Vavřinec. 1.30 V mene vlasti V. (5.) 2.20 Uchom ihly 2.50 Náš vidiek 3.15 Príbehy železnej opony: Prípad Anděl 3.30 Hranice dokorán - Rozmówki polsko-czeskie 3.55 Dedinopis. Doubrava 4.15 Valšův Důl 4.30 Reverend Johnki


14

JEDNOTKA 4.15 Správy RTVS 5.10 Občan za dverami 5.45 Správy RTVS 6.35 Góly - body - sekundy 6.50 Počasie 7.00 Hurá do záhrady. 7.30 Ranné správy RTVS 8.35 Postav dom, zasaď strom. 9.15 Nash Bridges (111.) 10.00 Nash Bridges (112.) 10.50 Nikto nie je dokonalý. 12.00 Správy RTVS 12.20 Dámsky klub. 13.55 Zajtrajšie noviny I. (22.) 14.40 Test magazín. 15.05 Slovensko s Tiposom. 15.30 Slovensko s Tiposom. 16.00 Správy RTVS 16.25 Úžasné záhrady. 16.55 Druhá šanca. 17.45 Duel. 18.10 Krátke správy RTVS 18.20 5 proti 5. 19.00 Správy RTVS 19.55 Góly - body - sekundy 20.20 Počasie 20.30 Čo ja viem. 22.00 Cestou necestou.22.30 Večerné správy RTVS 22.45 Hlbočina. Dobrodružný triler USA 0.45 Neskoro večer. 1.35 Cestou necestou. 2.05 Zajtrajšie noviny I. (22.) 2.50 Hlbočina.

JOJ PLUS 7.30 Moja mama varí lepšie ako tvoja. 8.40 Ochranca I. (9.) 9.50 Prison Break: Útek z väzenia II. (10.) 11.00 Páli vám to. 12.00 Vyvolení - Dom snov (51.) 13.15 Profesionáli III. (10.) 14.20 Simpsonovci XVII. (2.) 14.45 Panelák XII. (38.) 15.55 Ninja Factor III. (19., 20.) 17.00 Simpsonovci XVII. (3.) 17.30 Kosti X. (13., 14.) 19.30 ŽREBOVANIE 19.35 Profesionáli III. (11.) 20.35 Jedine ona.Romantická komédia USA 22.45 Letecké katastrofy XIV. (4.) 23.45 Podvodník (7., 8.) 0.40 Ninja Factor III. (19., 20.) 1.45 Panelák XII. (38.) 2.40 Profesionáli III.

DISCOVERY 7.30 Ako sa to robí 8.00 Ako sa to robí 8.30 Ako to robia? 9.00 Hľadači pokladov, Veľká Británia 9.30 Lovci skladovacích jednotiek 10.00 Nákladná doprava v austrálskom vnitrozemí 11.00 Rodení obchodníci 12.00 Nutné na prežitie 13.00 Aljašská železnica 14.00 Aljašská železnica 15.00 Aljašská železnica 16.00 Mimoriadne projekty 17.00 Hľadači pokladov na aukciách 17.30 Hľadači pokladov, Veľká Británia 18.00 Ako sa to robí 18.30 Ako to robia? 19.00 Rodení obchodníci 20.00 Nákladná doprava v austrálskom vnitrozemí 21.00 Rebeli zamrznutého jazera 22.00 Muži Yukonu 23.00 Záhadná Zem 0.00 Aljašská železnica 1.00 Berte to ako varovanie 2.00 Nákladná doprava v austrálskom vnútrozemí 3.00 Rebeli zamrznutého jazera 4.00 Rodení obchodníci

PIATOK 11. 5. 2018

DVOJKA 8.45 Miestopis cechov a manufaktúr. 9.05 Miestopis cechov a manufaktúr. 9.25 Karpatský miestopis.Spišský hrad.Krátky dokument 9.30 Rómsky magazín 10.00 Epizóda.Tv inscenácia Československo 10.55 Stretnutie so šansónom. 11.35 Obedníček. 11.40 Vtáčí ostrov. 11.45 Trpaslíci. 12.00 Živá panoráma 12.30 Jar. Dokumentárny film SR 12.55 A3UM. 13.20 A3UM. 13.50 V zákulisí. Tv stretnutie so scénografom Jánom Zavarským a kostýmovým výtvarníkom Milanom Čorbom 14.30 Ambulancia. 15.00 Tvárou v tvár 16.00 Hokej - MS 2018 - zápasy.Rakúsko - Francúzsko.Priamy prenos 18.45 Večerníček. 19.00 Hokej - MS 2018 - zápasy. Dánsko Nórsko.Záznam 19.45 Správy RTVS v slovenskom posunkovom jazyku 19.50 Záznam zo žrebovania: KENO 10, Keno Joker 19.54 Informácia pre tipujúcich: KENO 10, Keno Joker 20.00 Hokej - MS 2018 - zápasy.Česko - Bielorusko.Priamy prenos 23.00 MS v kocke 23.30 Hokej - MS 2018 - zápasy.USA - Južná Kórea. Záznam 1.00 Správy RTVS 1.50 Hokej - MS 2018 - zápasy.Rakúsko - Francúzsko. Záznam

NOVA 9.40 Ulica 10.25 Ordinácia v ružovej záhrade 2 11.30 Riskuj! 12.00 Poludňajšie Televízne noviny.Športové noviny, Počasie 12.30 Babicove dobroty 12.45 Tescoma s chuťou 12.55 Misia nový domov. 13.55 Ulica 14.45 Ordinácia v ružovej záhrade 2 (399.) 15.50 Ordinácia v ružovej záhrade 2 (400.) 16.57 Popoludňajšie Počasie 17.00 Popoludňajšie Televízne noviny 17.25 Tescoma s chuťou 17.30 Babicove dobroty 17.50 Ulica (3464.) 18.35 Ulica (3465.) 19.30 Televízne noviny. Športové noviny, Počasie 20.20 Poisťovna šťastia 21.25 Poisťovna šťastia 22.30 Ordinácia v ružovej záhrade 2

HBO 7.45 Oko berie. 9.45 Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta. 11.55 Pán a pani Adelmanovci. Romantická komediálna dráma Fr. 13.55 Zohan: Krycie meno Kaderník.Bláznivá akčná komédia USA 15.50 Ghost in the Shell.Akčný sci-fi film USA 17.40 Filmy a filmové hviezdy X. (19.) 18.10 xXx: Návrat Xandera Cage.Akčný triler USA 20.00 Rodinné sídlo 21.00 Trust 22.00 X-Men: Prvá trieda. 0.10 xXx: Návrat Xandera Cage. 2.00 Návrat domov.

MARKÍZA

JOJ

6.00 Teleráno

4.50 NOVINY TV JOJ

8.30 Sladká výzva.

5.40 KRIMI

8.40 Zámena manželiek.

6.15 RANNÉ NOVINY

9.50 Rodinné prípady.

8.15 Supermama.

10.55 Susedské prípady.

9.25 Súdna sieň.

11.55 Rodinné prípady. 13.00 Monk II. 15.00 Susedské prípady. 16.00 Rodinné prípady. 17.00 PRVÉ TELEVÍZNE NOVINY 17.25 Reflex. 17.55 Oteckovia. 19.00 TELEVÍZNE NOVINY 20.05 POČASIE

10.45 Skutočné príbehy. 12.00 NOVINY O 12:00 12.20 Top Star. 12.45 Inkognito. 13.50 Dr. House V. (8.) 14.50 Ihrisko 2. Rodinná komédia USA 17.00 NOVINY O 17:00 17.55 Moja mama varí lepšie

20.20 ŠPORTOVÉ NOVINY

ako tvoja.

20.30 Milenky.

19.00 KRIMI

21.40 Kto zabil moju se-

19.30 NOVINY TV JOJ

stru?Triler USA

20.25 ŠPORT

23.40 Monk II.

20.30 NAJLEPŠIE POČASIE

1.30 Mama II. (17., 18.)

20.35 Pošli ďalej.

2.20 Kredenc.

21.30 Veľký balík.

2.50 Na dostrel.

22.30 Vojak.Akčný triler USA

4.25 Susedské prípady.

0.25 O 28 týždňov.Horor VB/

5.10 Rodinné prípady.

Špan.

PRIMA PLUS 8.15 Cesty domov (113.) 9.30 Správy FTV Prima 10.50 Ohnivé kura II. (102.) 12.10 Vychytávky Ládi Hrušky. 12.50 Česko na tanieri. 13.40 Pípšoubazár. 14.45 Rodinné putá I. (22.) 15.45 Nikto nie je dokonalý. 16.50 Mňam alebo Prima vareška 17.25 Popoludňajšie správy 17.40 Cesty domov (114.) 18.55 Správy FTV Prima 19.25 Krimi správy 19.40 Divošky. 19.55 TOP STAR. 20.15 Prístav (57.)Romantický seriál ČR 21.35 Svadby v Benátkach (68.) 22.45 Autosalón. 23.50 Rodinné putá I. (22.)

DOMA 5.25 Chlapi neplačú. 6.10 Keď budeš moja (73., 74.) 8.25 Varte s nami. 9.00 Nikdy ťa neopustím (63., 64.) 11.35 Feriha (85., 86.) 14.25 Búrlivé víno. 16.45 Keď budeš moja (75., 76.) 18.40 Monk I. 20.30 Tak chutí láska.Romantický film USA 22.15 Sherlock a Watsonová III. (9., 10.) 0.10 Smotánka. 2.05 Sherlock a Watsonová III. (9., 10.) 3.30 Búrlivé víno.

2.30 KRIMI 3.00 NOVINY TV JOJ 3.40 Policajti v akcii. 4.25 Súdna sieň.

SPEKTRUM 6.00 Brutálna chémia 7.00 Ako pripraviť jedlo na servírovanie 8.00 Ľadové kamióny 8.55 Ľadové kamióny 9.50 Jepičí život 10.55 Mestské safari 11.10 Lovci mýtov 12.15 Ľudstvo a vesmír 13.20 Ľudská kalkulačka 14.15 Utajený šéf – USA 15.10 Motýlí efekt 15.45 Motýlí efekt 16.15 Motýlí efekt 16.50 Motýlí efekt 17.20 Ako pripraviť jedlo na servírovanie 18.15 Utajený šéf – USA 19.10 Recepty na víťazstvo 20.00 Ľudstvo a vesmír 21.05 Americké 90. Roky 22.00 Treblinka: Hitlerov tábor hrôzy 23.00 Tesné úniky 2. svetovej vojny 0.05 Lovci mýtov 1.05 Tvárou v tvár 2.10 Treblinka: Hitlerov tábor hrôzy 3.00 Tesné úniky 2. svetovej vojny 3.55 Vojnoví fotografi 4.05 Nástroje zabíjania 5.00 Za kamerou v divočine 5.15 Colníci v akcii

ČT 1 5.59 Štúdio 6. 9.00 To je vražda, napísala II. 9.50 Doktor Martin V. 10.35 Stokoruna. Poviedka z obľúbeného cyklu Bakalári 10.45 Vyprávěj. 11.45 Čierne ovce. 12.00 Správy o 12. 12.20 Predpoveď počasia, športové správy. 12.30 Sama doma. 14.00 Na stope. 14.25 Reportéri ČT. 15.10 Cestománia. 15.40 Príbehy slávnych - Karel Augusta - 20 rokov od úmrtia: Herec od Boha. 16.35 Polopate. 17.30 AZ-kvíz. 18.00 Udalosti v regiónoch. 18.25 Kde domov môj? 18.55 Udalosti za okamih a počasie. 19.00 Udalosti. 19.50 Góly, body, sekundy 19.59 Žrebovanie Mimoriadnej Športky a Šance 20.00 Četnické humoresky (36.) 21.30 Všechnopárty. 22.24 Výsledky žrebovania Šťastných 10 22.25 Hercule Poirot. 23.20 Prípady detektíva Murdocha XI. 0.05 AZ-kvíz. 0.30 Stav ohrozenia. 0.55 Banánové rybičky 1.35 Bývanie je hra 2.00 Žiješ len 2x 2.30 Dobré ráno 5.00 Hobby našej doby.

ČT 2 9.00 Botswana, klenot Afriky. Dokument Fr. 9.55 Cestománia. 10.25 Skrytá tvár evolúcie (3.) 11.20 Postrehy odinakiaľ 11.30 Petr I. z Rožmberka.Cyklus portrétov významných osobností, ktorých mená sú zlatým písmom napísané pod oknami Národného múzea v Prahe 11.40 Karel IV.Cyklus portrétov významných osobností 11.55 Kráľovstvo divočiny: Ľudoopy, zrkadlo človeka. 12.25 Chcete ma? 12.50 GEN - Galéria elity národa.Petr Pavel 13.10 Štát proti viere.Dokument 14.10 Timošenko.Dokument ČR 15.05 1918 - 2018 TOTO STOROČIE: Slúžil som vo wehrmachte.Dokument 16.05 US-Army v ČSR 1945. 16.25 Kúzlo Afriky: V krajine Zuluov 16.50 Výpravy za dobrodružstvom.Dokument Fr. 17.45 S kuchárom okolo sveta: Maurícius. 18.40 Gratias Tibi - cena České televize. 18.45 Večerníček 18.55 Európa dnes. 19.25 Príbehy domov: 400 rokov na grunte 19.40 Postrehy odinakiaľ. 19.50 Správy v českom znakovom jazyku 20.00 Zázračná planéta: Divoké srdce Afriky (2.) 21.00 Hrobka faraóna.Dokument USA 21.50 Salamander II. (3., 4.)Krimiseriál Belgicko 23.25 Tannbach - dedina na deliacej čiare (2.) 1.05 Dlh.Dokumentárny film 1.35 Tankisti.Dokument 2.30 Keď sa strach rozplynul.Prečo sme prestali veriť, že AIDS zabíja? 2.55 Príbehy železnej opony: Roztrhaný zaživa 3.10 Hranice dokorán Rozmówki polsko-czeskie


15

SOBOTA 12. 5. 2018

JEDNOTKA 4.50 Dámsky klub. 6.25 Správy RTVS 7.20 Počasie 7.25 Prasiatko Peppa II. 7.30 Calimero. 7.45 Garfield IV. 7.55 Mickey Mouseov klub II. 8.20 Sofia Prvá I. (18.) 8.45 Fidlibum. 9.10 Trpaslíci. 9.35 Daj si čas. 10.10 Robin Hood III. (10.) 10.55 Park. 11.30 On air. 12.15 Hokej - MS 2018.Slovensko - Švédsko 15.05 Veľká zem. Western USA 17.55 Cestou necestou. 18.25 Postav dom, zasaď strom. 19.00 Správy RTVS 19.55 Góly - body - sekundy 20.20 Počasie 20.30 Záhady tela. 21.30 Neskoro večer. 22.25 Obvinený.Dráma Nem. 0.00 Veľká zem. 2.40 Obvinený.

JOJ PLUS 6.40 Vyvolení - Dom snov (51.) 8.15 Nová záhrada. 9.15 Na chalupe. 10.40 Nové bývanie dizajn. 11.40 Hľadá sa dom pre milionárov - New York VI. (6., 7.) 14.05 Slučka času.Akčný sci-fi triler USA 15.50 Najlepšie slovenské torty.Reality show SR 17.05 Kráľovská noc. Romantická komédia VB 19.15 Kinosála.Publicistika SR 19.30 ŽREBOVANIE 19.35 Profesionáli III. (12.) 20.35 Vojak.Akčný triler USA 22.25 Gamer.Akčný sci-fi triler USA 0.30 Najlepšie slovenské torty. 1.40 Profesionáli III. (12.) 2.25 Takmer normálne dievča.Akčná komédia USA 4.00 Naši III. (22.) 4.30 Hľadá sa dom pre milionárov - New York VI. (7.) 5.10 Nová záhrada. 5.55 Na chalupe.

DISCOVERY 6.00 Ako to robia? 6.30 Ed Stafford: do neznáma 7.30 Dvojaké prežitie 8.30 Dvojaké prežitie 9.30 Ako sa to robí 10.00 Vesmírni obchodníci 11.00 Ako to robia? 11.30 Ako to robia? 12.00 Rýchlo a hlasno 13.00 Rýchlo a hlasno 14.00 Rodení obchodníci 15.00 Zmena rýchlosti s Aaronom Kaufmanom 16.00 Zotavovňa podnikov 17.00 Záchranárske práce 18.00 Obnažené miesta 19.00 Búrači mýtov 20.00 Dielňa Goblin Works Garage 21.00 Nákladná doprava v austrálskom vnitrozemí 22.00 Ľadové vody 23.00 Záchranárske práce 0.00 Záhadná Zem 1.00 Záhadná Zem 2.00 Dielňa Goblin Works Garage 3.00 Nákladná doprava v austrálskom vnútrozemí 4.00 Záchranárske práce 5.00 Rodení obchodníci

DVOJKA 7.25 MS v kocke 8.00 Živá panoráma 8.30 Televíkend. 8.55 Slovenské hrady objektívom. Zvolenský hrad objektívom Pavla Breiera. 9.05 Cyklopotulky. 9.20 HiSTORY. 9.25 Retro noviny. 9.50 Československý filmový týždenník. 10.20 Generácia. 10.50 Cesta. 11.15 Moja diagnóza. 11.45 VaT. 12.10 Spektrum vedy. 12.50 Kapura. 13.35 Farmárska revue. 14.00 Halali. 14.30 Test magazín. 14.50 Hokej - MS 2018 - zápasy.Lotyšsko - Nemecko. Záznam 16.10 Magazín FIFA 16.35 Magazín Ligy majstrov 17.00 Magazín Európskej ligy 17.30 Futbal - Fortuna liga - zápasy.Priamy prenos 19.50 Záznam zo žrebovania: KENO 10, Keno Joker, Euromilióny, Euromilióny Joker 20.00 Hokej - MS 2018 - zápasy.Rusko - Švajčiarsko.Priamy prenos 22.55 Správy RTVS v slovenskom posunkovom jazyku 23.00 MS v kocke 23.45 Hokej - MS 2018 - zápasy.Slovensko - Švédsko. Záznam 1.15 Hokej - MS 2018 - zápasy.Kanada - Fínsko.Záznam 2.45 Správy RTVS

NOVA 8.45 Ulica 9.35 Ulica 10.20 Ulica 11.10 Ulica 11.55 Korenie. 12.40 Volajte Novu. 13.10 Rady ptáka Loskutáka. 13.50 Rady ptáka Loskutáka. 14.45 Robinsonov ostrov II.15.35 Robinsonov ostrov II. 16.25 Víkend. 17.15 Poisťovna šťastia 18.20 Poisťovna šťastia 19.30 Televízne noviny.Športové noviny, Počasie 20.20 Drahí susedia 21.20 Drahí susedia 22.25 Svetlá pasáže 23.25 TELE TELE. 23.55 Mr. GS. 0.20 Country estráda. 1.20 DO-RE-MI. 2.10 Televízne noviny. 3.00 TELE TELE. 3.30 Mr. GS. 3.55 Country estráda. 4.45 DO-RE-MI. 5.35 Kolotoč.

HBO 6.00 Anna a kráľ.Romantická dobová dráma USA 8.30 Lietadlá 2: Hasiči a záchranári. Animovaná rodinná komédia USA 9.55 Miesto pri mori.Dráma USA 12.15 X-Men: Prvá trieda.Akčný komiksový sci-fi film USA 14.25 Strážcovia Galaxie 2. Komiksový akčný sci-fi film USA 16.40 Autá 3.Animovaná dobrodružná rodinná komédia USA 18.20 Julieta.Dráma Špan. 20.00 Spojené kráľovstvo.Romantická biografická dráma VB 21.50 Miesto pri mori.Dráma USA 0.10 Život.Hororový sci-fi triler USA 1.55 Like.Share. Follow.Horor USA 3.25 Filmy a filmové hviezdy X. (19.) 3.55 Trestanec.Krimitriler USA

MARKÍZA

JOJ

6.00 TELEVÍZNE NOVINY

5.20 NOVINY TV JOJ

7.00 Bláznivé prázdniny.

6.10 KRIMI

Rodinná komédia USA 8.45 Moja tučná grécka svad-

6.40 NOVINY TV JOJ

ba 2.Komédia USA

7.35 Uhádni môj vek.

10.45 SUPER STAR

8.45 Gumkáči II. (6., 7.)

13.30 Láska na druhý pohľad. Romantická komédia USA/

9.45 Naši III. (22.)

Kan./VB

10.20 Dovidenia, stará mama!

15.50 Ako porodiť a nezblázniť

.50 Takmer normálne dievča.

sa.Romantická komédia USA 18.20 Smotánka.

Akčná komédia USA

19.00 TELEVÍZNE NOVINY

13.55 Nebezpečná rýchlosť.

20.05 POČASIE

Akčný triler USA

20.20 ŠPORTOVÉ NOVINY 20.30 Spravodlivosť pre moju dcéru. Skutočný príbeh Fr./

16.30 Všetko čo mám rád. 18.10 Pošli ďalej.

Nem.

19.00 KRIMI

22.15 Liečiteľka.

19.30 NOVINY TV JOJ

Dráma Nem./Rak./ČR 0.55 Spravodlivosť pre moju

20.25 ŠPORT

dcéru.

20.30 NAJLEPŠIE POČASIE

2.35 Liečiteľka.

20.35 Všetko čo mám rád.

4.30 Kto zabil moju sestru?Triler USA

PRIMA PLUS 8.35 Cesty domov (114.) 9.50 Správy FTV Prima 11.15 Prístav (57.) 12.35 Svadby v Benátkach (68.) 13.55 Autosalón. 15.00 Rodinné putá I. (23.) 16.00 Nikto nie je dokonalý. 17.05 Mňam alebo Prima vareška 17.30 Popoludňajšie správy 17.40 Cesty domov (115.) 18.55 Správy FTV Prima 19.25 Krimi správy 19.40 Divošky. 19.55 TOP STAR. 20.15 V.I.P. Vraždy II. (4.) 21.35 Zázraky života (8.) 22.40 Telebazár. 23.45 Rodinné putá I. (23.)

DOMA 5.25 Smotánka. 6.25 Rosamunde Pilcherová: Hmla nad zámkom Kilrush.Romantický film Nem. 8.30 Reflex. 10.15 Doktorka Zoe IV. (9.) 11.20 Zasnúbení a nedočkaví. Reality show 12.35 Tehotné v šestnástich. 13.40 LET‘S DANCE. 15.50 Inga Lindströmová: Druhá šanca.Romantický film Nem. 17.50 Rosamunde Pilcherová: Láska na obzore. Romantický film Nem. 20.00 Katie Ffordová: Stratené srdce. Romantický film Nem. 22.00 Inga Lindströmová: Čas na lásku.Romantický film Nem. 0.05 Rosamunde Pilcherová: Láska na obzore.Romantický film Nem. 2.05 Inga Lindströmová: Druhá šanca.Romantický film Nem. 3.35 Katie Ffordová: Stratené srdce.

22.35 Všetko čo má Ander rád. 23.05 Na ulici po opici v žltých šatách.Komédia USA 1.10 Premature: Prebudím sa včera. Komédia USA 3.10 KRIMI 3.35 NOVINY TV JOJ 4.10 Najlepšie slovenské torty

SPEKTRUM 6.00 Mestá vybudované na odpadkoch 7.00 Potravinoví inšpektori 7.30 Potravinoví inšpektori 8.00 Špióni v divočine 9.05 Prírodné sily 10.05 Divoká príroda a veľkomesto 11.05 Zázračná planéta II.: Z nakrúcania 12.00 Ohromujúce mosty 13.00 Rýchlejší než svetlo 14.00 Grandiózne lietadlá 15.00 Vo vnútri ľudského tela 16.00 Minulosť a budúcnosť evolúcie 17.00 Cesty k slobode - úteky počas II. svetovej vojny 18.00 Utajený šéf – USA 19.00 Motýlí efekt 19.35 Motýlí efekt 20.05 Kto bol Charles Darwin? 21.10 Rozlúštené šifry 22.00 Hitler a jeho stúpenci zla 23.05 Stratené filmy Druhej svetovej vojny 0.00 Spoznajte Rímsku ríšu 1.10 Zbrane, ktoré zmenili svet 2.10 Hitler a jeho stúpenci zla 3.05 Stratené filmy Druhej svetovej vojny 3.50 Vojnoví fotografi 4.00 Spoznajte Rímsku ríšu 5.00 Za kamerou v divočine 5.15 Colníci v akcii

ČT 1 6.00 Čo naše babičky vedeli a na čo my sme zabudli. 6.25 Výmena.Bakalársky príbeh 6.45 Polopate. 7.35 Rozprávka pre pamätníkov: Čert a Káča.Veselá rozprávka 8.20 Gejzír. 8.50 Otec Brown VI. (8.) 9.35 Columbo. 11.05 Všechnopárty. 12.00 Z metropoly. 12.25 Hobby našej doby. 12.50 Postrehy odinakiaľ. 13.00 Správy 13.05 Jak se stal švec Dratvička tchánem pana krále.Veselá rozprávka 14.00 Svědectví čarovného zvonu.Rozprávka 14.35 Tomáš Holý - 50 rokov: Za trnkovým keřem. Rodinný film 15.50 Vladimír Menšík - 30 rokov od úmrtia: Ikarův pád.Televízny film ČR 17.35 Hercule Poirot. 18.25 Chlapci v akcii 18.55 Udalosti za okamih a počasie. 19.00 Udalosti. 19.45 Góly, body, sekundy 20.00 Všechnopárty. 20.57 Výsledky žrebovania Šťastných 10 a Euromilióny 21.00 Eurovision Song Contest 2018.Priamy prenos 0.40 Columbo. 2.10 Banánové rybičky 2.45 Záhrada je hra 3.25 Sama doma 4.55 Bývanie je hra 5.30 Z metropoly.

ČT 2 6.00 Raníček 6.05 Atlas zvierat. 6.30 Babar a Baduove dobrodružstvá. 6.50 Mikulášove patálie II. 7.05 Garfieldova show IV. 7.20 Novinky z prírody 7.30 Štúdio Kamarát 9.00 Náš vidiek 9.30 Putovanie za pesničkou 9.55 Folklorika 10.25 Letecké katastrofy: Hmla nad New Yorkom. 11.20 Apokalypsa: 2. svetová vojna (3.) 12.15 Vlasovci.Dokument Aleša Koudelu 13.15 Krásy európskeho pobrežia: Sundská úžina. 13.20 Babylon 13.50 Dráma žiarlivosti.Komédia Tal. 15.35 Magické hlbočiny (3.) 16.00 Slonia rodina a ja (1.)Dokument BBC 16.55 Kamera na cestách: Rozmanitý západ Spojených štátov amerických (1.) 17.50 Zázračná planéta: Divoké srdce Afriky (2.) 18.40 Gratias Tibi - cena Českej televízie. 18.45 Večerníček 18.55 Jasoň červenooký 19.05 Kúzlo Afriky: V krajine Zuluov 19.30 Zašliapané projekty. 19.50 Správy v českom znakovom jazyku 20.00 Maratónec.Dráma USA 22.05 Bugsy. Dráma USA 0.20 Mamon II. (1.) 1.15 Apoštol národnej zrady. 2.10 Infarkt v Srdci Európy 2.40 Príbehy železnej opony: Prevádzačský chodník 2.55 Hranice dokorán - Rozmówki polsko-czeskie 3.20 Dedinopis. 3.40 Kráľ z Polanky 3.55 Voda a vietor na hrebeňoch Jeseníkov 4.10 Babylon 4.35 Sabotáž 5.00 Cesty viery 5.30 Na huby: Magické muchotrávky


16

JEDNOTKA 7.50 Sofia Prvá I. (19.) 8.15 Zázračný ateliér. 8.40 Teta (6.) 9.35 Autosalón. 10.05 Otvorené nebo. 11.00 Slovensko v obrazoch 11.25 Svet v obrazoch 11.55 O 5 minút 12 13.00 Občan za dverami 13.50 Agatha Christie: Poirot. 14.45 Agatha Christie: Poirot. 15.40 Zlatá klasika: Oddiel 10 z Navarone.Vojnový film VB 17.45 Hurá do záhrady. 18.15 Tajomstvo mojej kuchyne. 19.00 Správy RTVS 19.55 Góly - body - sekundy 20.20 Počasie 20.30 Cesta do neba (1.)Dráma Nem. 22.00 Cesta do neba (2.) 23.35 Agatha Christie: Poirot. 0.25 Agatha Christie: Poirot. 1.20 O 5 minút 12 2.25 Zlatá klasika: Oddiel 10 z Navarone.Vojnový film VB

JOJ PLUS 8.30 Ráno s Rikom 9.10 Ak sa nahneváme, budeme zlí.Akčná komédia Tal./Špan. 11.35 Dovidenia, stará mama! (15., 16.) 13.10 Všetko čo mám rád. 15.30 Letecké katastrofy XIV. (4.) 16.35 Búrlivé víno.Komédia Československo 19.30 ŽREBOVANIE 19.35 Profesionáli III. (13.) 20.35 Na ulici po opici v žltých šatách.Komédia USA 22.40 Premature: Prebudím sa včera.Komédia USA 0.40 Profesionáli III. (13.) 1.40 Ak sa nahneváme, budeme zlí. Akčná komédia Tal./Špan. 3.15 Airways: Nespokojní cestujúci I. (7.)Dokumentárny seriál Austr. 3.35 Nebezpečné lety II.

DISCOVERY 6.00 Ako to robia? 6.30 Muži Yukonu 7.30 Austrálska železnica 8.30 Kráľovstvo skládok 9.30 Ako sa to robí 10.00 Nákladná doprava v austrálskom vnitrozemí 11.00 Vesmírni obchodníci 12.00 Vojny kontajnerov 12.30 Vojny kontajnerov 13.00 Hľadači pokladov, Veľká Británia 13.30 Hľadači pokladov, Veľká Británia 14.00 Lovci skladovacích jednotiek 14.30 Lovci skladovacích jednotiek 15.00 Lovci skladovacích jednotiek 15.30 Lovci skladovacích jednotiek 16.00 Austrálska železnica 17.00 Zmena rýchlosti s Aaronom Kaufmanom 18.00 Dielňa Goblin Works Garage 19.00 Ľudia z aljašských lesov 20.00 Neviditeľní zabijáci 21.00 Umenie prežitia v prírode Bushcraft 22.00 V divočine s Bearom Gryllsom 23.00 Zlatá horúčka: Parkerova cesta 0.00 Zlatá horúčka: Divoká voda 1.00 Záchranárske práce 2.00 Neviditeľní zabijaci 3.00 Umenie prežitia v prírode Bushcraft 4.00 V divočine s Bearom Gryllsom

NEDEĽA 13. 5. 2018

DVOJKA 8.30 Farmárska revue. 8.55 Halali. 9.25 Test magazín. 9.40 Kultúrne hodnoty a pamiatky na území Národného parku Poloniny a CHKO Vihorlat. 10.00 Svätá omša na sviatok Panny Márie Fatimskej. 11.45 Família - Nové srdce. 12.15 O Džaudarovi a jeho bratoch. 13.35 Orientácie.14.00 Slovo. 14.15 Herecké legendy. Eva Krížiková 14.35 Štyria grobiani. 15.45 Nedeľná chvíľka poézie. 16.00 Hokej - MS 2018 - zápasy.Francúzsko - Česko.Priamy prenos 18.45 Večerníček. 19.00 Hokej - MS 2018 - zápasy.Nórsko - USA.Záznam 19.45 Správy RTVS v slovenskom posunkovom jazyku 19.50 Informácia pre tipujúcich: KENO 10, Keno Joker, Loto, Joker, Loto 5 z 35 19.52 Záznam zo žrebovania: KENO 10, Keno Joker, Loto, Joker, Loto 5 z 35 20.00 Hokej - MS 2018 - zápasy. 23.00 MS v kocke 23.30 Hokej - MS 2018 - zápasy.Fínsko - Nemecko.Záznam 1.00 Správy RTVS

NOVA 6.10 Babicove dobroty 6.25 DO-RE-MI. 7.20 Country estráda. 8.20 Rady ptáka Loskutáka. 9.55 Korenie. 10.40 Ordinácia v ružovej záhrade 2 (813.) 11.45 Ordinácia v ružovej záhrade 2 (814.) 12.50 Ulica (3461.) 16.45 Prásk. 17.15 Ordinácia v ružovej záhrade 2 18.20 Ordinácia v ružovej záhrade 2 19.30 Televízne noviny.Športové noviny, Počasie 20.25 SuperStar. Rozhodnutie. 23.35 Črepiny. 0.00 Drahí susedia (9.) 0.55 Drahí susedia1.20 Country estráda. 2.55 DO-RE-MI. 3.50 Televízne noviny.

HBO 6.00 Deň, kedy sa môj otec premenil na ker. 7.25 Autá.Animovaná dobrodružná rodinná komédia USA 9.20 Spojené kráľovstvo.Romantická biografická dráma VB 11.10 Disneyho krátke animované filmy IV. 11.40 Veľmi nebezpečné známosti.Romantická dráma USA 13.15 Projekt Tokio.Krátky film USA/Jap. 13.50 Sirotinec slečny Peregrinovej pre divné deti. Dobrodružná fantazijná dráma USA/VB/Bielorusko 15.55 Transformers: Posledný rytier. Komiksový akčný sci-fi film USA 18.30 Emoji vo filme.Animovaná rodinná komédia USA 20.00 Temná veža.Westernová akčná fantazijná dráma USA 21.35 Westworld II. (2.)Sci-fi seriál USA 22.40 Muž v oranžovej košeli.Romantická dráma VB 0.45 Čarodejník z krajiny klamstiev.Biografická dráma USA 3.00 Westworld II.

MARKÍZA 6.00 TELEVÍZNE NOVINY 6.55 Kung Fu Panda III. 7.50 Scooby-Doo: Záhady, s. r. o. II. 8.10 Tom a Jerry 8.30 Chlpatí kamoši Rodinný film USA 10.10 Dvojičky. Akčná komédia USA 12.20 CHART SHOW. 14.25 Dokonalý manžel.Skutočný príbeh USA 16.25 Kuchyňa. Komediálny seriál SR 17.00 Horná Dolná. 18.15 Susedia. 19.00 TELEVÍZNE NOVINY 20.00 POČASIE 20.10 ŠPORTOVÉ NOVINY 20.25 SUPER STAR. 23.00 SUPER STAR - Rozhodnutie 23.30 Ako porodiť a nezblázniť sa.Romantická komédia USA 2.00 Dokonalý manžel. Skutočný príbeh USA 3.30 Horná Dolná. 5.00 TELEVÍZNE NOVINY

PRIMA PLUS 8.25 Cesty domov (115.) 9.45 Správy FTV Prima 11.05 Zázraky života (8.) 12.15 Receptár prima nápadov. 13.05 Vychytávky Ládi Hrušky. 13.45 V.I.P. Vraždy II. (4.) 15.00 Rodinné putá I. (24.) 16.00 Nikto nie je dokonalý. 17.05 Mňam alebo Prima vareška 17.30 Popoludňajšie správy 17.40 Cesty domov (116.) 18.55 Správy FTV Prima 19.25 Krimi správy 19.40 Divošky. 19.55 TOP STAR. 20.15 Ako sa stavia sen extra. 21.20 Základka (9.) 21.55 Očami Josefa Klímu. 22.45 Prima ZOOM SVET. 23.15 Rodinné putá I. (24.)

DOMA 5.55 Smotánka. 6.25 Inga Lindströmová: Čas na lásku. Romantický film Nem. 8.30 Reflex. 10.15 Doktorka Zoe IV. (10.) 11.20 Zasnúbení a nedočkaví. 12.40 Tehotné v šestnástich. 13.40 Extrémne premeny: Druhá šanca na život. 15.25 Katie Ffordová: Stratené srdce.Romantický film Nem. 17.30 Láska na druhý pohľad.Romantická komédia USA 20.00 Rozdelené dvojičky. Dráma USA 22.00 Klub vydieračov. Triler USA/VB/Kan. 0.00 Kto zabil moju sestru?Triler USA 1.55 Rozdelené dvojičky. Dráma USA 3.20 Klub vydieračov.Triler USA/VB/Kan. 4.45 Zasnúbení a nedočkaví. Reality show

JOJ 5.00 NOVINY TV JOJ 5.55 KRIMI 6.25 NOVINY TV JOJ 7.20 Ihrisko 2. Rodinná komédia USA 9.35 Gumkáči II. (8.) 10.05 Gumkáči III. (1.) 10.25 Geissenovci - Ťažký život milionárov VI. (17.) 11.30 Kráľovská noc. Romantická komédia VB 13.40 Jedine ona. Romantická komédia USA 15.50 Nová záhrada. 16.50 Na chalupe. 17.55 Nové bývanie 19.00 KRIMI 19.30 NOVINY TV JOJ 20.25 ŠPORT 20.30 NAJLEPŠIE POČASIE 20.35 Marťan.Dobrodružný sci-fi film USA/VB 23.50 Chladnokrvný. Krimitriler USA 1.45 Gamer. Akčný sci-fi triler USA 3.25 NOVINY TV JOJ 4.05 Nové bývanie.

SPEKTRUM 6.00 Mestá vybudované na odpadkoch 7.00 Potravinoví inšpektori 7.30 Potravinoví inšpektori 8.00 Špióni v divočine 9.00 Prírodné sily 10.00 Záhadní obyvatelia vôd 11.00 Najnebezpečnejšie cesty do školy 12.00 Najväčšie vežové hodiny v Mekke 13.00 Attenborough a Obama 14.00 Grandiózne lietadlá 15.00 Vo vnútri ľudského tela 16.00 Minulosť a budúcnosť evolúcie 17.00 Cesty k slobode - úteky počas II. svetovej vojny 18.00 Utajený šéf – USA 19.00 Motýlí efekt 19.35 Motýlí efekt 20.05 Ostrov pokladov Robinsona Crusoea 21.10 Rozlúštené šifry 22.00 Zabudnutý spojenec: Čína v II. svetovej vojne 23.10 Stratené filmy Druhej svetovej vojny 0.05 Spoznajte Rímsku ríšu 1.15 Zbrane, ktoré zmenili svet 2.15 Zabudnutý spojenec: Čína v II. svetovej vojne 3.15 Stratené filmy Druhej svetovej vojny 4.00 Spoznajte Rímsku ríšu 5.00 Za kamerou v divočine 5.15 Colníci v akcii

ČT 1 6.00 Zaujímavosti z regiónov. 6.25 Angličanka.Príbeh 6.45 Po stopách hviezd. Obrazový životopis slávnych - tentokrát Hany Zagorovej 7.15 Tereza Brodská - 7.5.1968: Úsmevy Terezy Brodskej. 7.55 Pre pamätníkov: Podezření.Príbeh 8.55 Polopate. 9.45 Kalendárium. 10.00 Túlavá kamera. 10.30 Objektív. 11.05 Cirkus Humberto (6.) 12.00 Otázky Václava Moravca. 13.00 Správy 13.05 O víle Arnoštce. Rozprávka 13.55 O chudém královstvíčku. Veselá rozprávka 15.05 Jaké vlasy má Zlatovláska?Rozprávka 15.35 1918 - 2018 TOTO STOROČIE: 1948: Zdivočelá země (18.) 16.25 1918 - 2018 TOTO STOROČIE: 1948: Zdivočelá země (19.) 17.25 Pošta pre teba 18.25 Čo naše babičky vedeli a na čo my sme zabudli. 18.55 Udalosti za okamih a počasie. 19.00 Udalosti. 19.45 Góly, body, sekundy 19.57 Žrebovanie Športky a Šance 20.00 GEN - Galéria elity národa. Radkin Honzák 20.15 Bůh s námi - od defenestrace k Bílé hoře.Veľký výpravný film 21.35 168 hodín. 22.09 Výsledky žrebovania Šťastných 10 22.10 Diagnóza smrti.Krimi 23.40 Inšpektor Banks II. 1.10 Bolkoviny 1.55 Banánové rybičky

ČT 2 7.05 Garfieldova show IV. 7.20 Novinky z prírody 7.30 Štúdio Kamarát 9.00 Československý filmový týždenník 1968 (1199.) 9.25 1918 - 2018 TOTO STOROČIE: Hľadanie strateného času: 9.45 Izrael - 70 rokov: Po stopách Makabejských 10.10 Izrael - 70 rokov: Viktor Fischl očami Zeno Dostála. 10.25 Izrael - 70 rokov: Medzi hviezdou a polmesiacom: Bricha. 11.25 Nedaj sa. 12.20 Chcete ma? 12.45 Sviatočné slovo českobratrského evanjelického farára Pavla Rumla 12.50 Kresťanský magazín. 13.20 Uchom ihly. 13.45 Cesty viery 14.10 Potrava duše & tela II. 14.40 Kráľovstvo divočiny: Medvede, sto spôsobov prežitia. 15.05 Na plavárni s Williamom Lobkowiczom. 15.35 Na ceste po ostrove Curacao. 16.05 Izrael - 70 rokov: Bol som pri vzniku Izraela. 17.00 Hrobka faraóna. 17.55 Rieka Nahanni. 18.40 Gratias Tibi - cena Českej televízie 18.45 Večerníček 18.55 Divočina bez hraníc (2.) 19.20 Zaujímavosti z regiónov. 19.50 Správy v českom znakovom jazyku 20.00 Muž, ktorý zastrelil Libertyho Valancea. 22.05 Velikáni filmu - Brad Pitt: Interview s upírom. 0.05 Dokumentárny klub: Safari turistika - zaplať a zastrel si.


17

PONDELOK 14. 5. 2018

JEDNOTKA 4.20 Správy RTVS 5.10 Duel. 5.40 Správy RTVS 6.30 Góly - body - sekundy 6.50 Počasie 7.00 Hurá do záhrady. 7.30 Ranné správy RTVS 8.30 Úžasné záhrady. 9.00 Druhá šanca. 9.55 Nash Bridges (113.) 10.50 Duel. 11.20 5 proti 5. 12.00 Správy RTVS 12.20 Dámsky klub. 13.55 Hurá do záhrady. 14.30 Zajtrajšie noviny I. (23.) 15.20 Slovensko s Tiposom. 16.00 Hokej - MS 2018. Slovensko - Rusko.Priamy prenos 19.00 Správy RTVS 19.55 Góly - body - sekundy 20.20 Počasie 20.30 Fantomas.Dobrodružná krimi-komédia Fr./Tal. 22.10 Občan za dverami 22.50 Kriminálka Staré Mesto II. (5.) 23.45 Nash Bridges (113.) 0.30 Zajtrajšie noviny I. (23.)Tv seriál USA 1.10 Fantomas. 2.50 Dámsky klub.

JOJ PLUS 7.30 MOJA MAMA VARÍ LEPŠIE AKO TVOJA. 8.40 Ochranca I. (10.) 9.50 Prison Break: Útek z väzenia II. (11.) 11.00 PÁLI VÁM TO. 12.05 Vyvolení Dom snov (52.) 14.10 Simpsonovci XVII. (3.) 14.40 PANELÁK XII. (39.) 15.55 Ninja Factor III. (21., 22.) 17.00 Simpsonovci XVII. (4.) 17.30 Kosti X. (15., 16.) 19.30 ŽREBOVANIE 19.35 Profesionáli III. (14.) 20.35 Nebezpečná rýchlosť.Akčný triler USA 23.00 OKTAGON MMA - MAGAZÍN - PREMIÉRA. 23.30 Chladnokrvný.Krimitriler USA 1.35 Ninja Factor III. (21.) 2.05 KINOSÁLA.Publicistika SR 2.15 Profesionáli III. (14.) 3.00 Búrlivé víno.Komédia Československo

DISCOVERY 6.00 Ako to robia? 6.30 Rýchlo a hlasno 7.30 Ako sa to robí 8.00 Ako sa to robí 8.30 Ako to robia? 9.00 Hľadači pokladov, Veľká Británia 9.30 Lovci skladovacích jednotiek 10.00 Nákladná doprava v austrálskom vnitrozemí 11.00 Rodení obchodníci 12.00 Nutné na prežitie 13.00 Odpadlícka autodielňa 14.00 Odpadlícka autodielňa 15.00 Odpadlícka autodielňa 16.00 Mimoriadne projekty 17.00 Hľadači pokladov na aukciách 17.30 Hľadači pokladov, Veľká Británia 18.00 Ako sa to robí 18.30 Ako to robia? 19.00 Rodení obchodníci 20.00 Umenie prežitia v prírode Bushcraft 21.00 Nahí a vystrašení 22.00 Nahí a vystrašení XL 23.00 Napospas osudu s Edom Staffordom 0.00 Diablov kaňon 1.00 Berte to ako varovanie 2.00 Umenie prežitia v prírode Bushcraft

DVOJKA 8.45 Miestopis cechov a manufaktúr. 9.05 Tvárou v tvár 10.00 Zurvalec.Tv adaptácia SR 11.30 Obedníček. 11.35 Pod zelenou horičkou. 11.40 Puk Fuk. 11.45 Trpaslíci. 12.00 Živá panoráma 12.25 Cyklopotulky. 12.35 Orientácie. 13.00 Cesta. 13.25 Športy na Slovensku.Keď na Slovensku vládol hokej - MS 1959. Spomienky 14.35 Park. 15.05 Na samote pri lese.Príbeh jednej veľkej rodiny 15.30 Národnostný magazín.Český 16.00 Tradičná medicína vo svete II. 16.30 Autosalón. 16.50 Jazdi Hlavou. 17.00 Správy - Hírek 17.15 Encyklopédia slovenských obcí. Prenčov. 17.30 Správy RTVS z regiónov 17.45 Ahoj Slovensko. 18.30 Večerníček. 18.35 Vtáčí ostrov. 18.45 Hokej - MS 2018 - zápasy.Nórsko - Južná Kórea. Záznam 19.45 Správy RTVS v slovenskom posunkovom jazyku 19.50 Záznam zo žrebovania: KENO 10, Keno Joker 19.54 Informácia pre tipujúcich: KENO 10, Keno Joker 20.00 Hokej - MS 2018 - zápasy.Česko - Rakúsko.Priamy prenos 23.00 MS v kocke 23.30 Hokej - MS 2018 - zápasy.Slovensko - Rusko.Záznam 1.00 Hokej - MS 2018 - zápasy.Kanada Lotyšsko.Záznam

NOVA 9.40 Ulica 10.30 Volajte Novu. 11.00 Črepiny. 11.30 Riskuj! 12.00 Poludňajšie Televízne noviny.Športové noviny, Počasie 12.30 Babicove dobroty 12.45 Tescoma s chuťou 12.50 Ordinácia v ružovej záhrade 2 13.55 Ulica 14.40 Ordinácia v ružovej záhrade 2 15.50 Ordinácia v ružovej záhrade 2 16.57 Popoludňajšie Počasie 17.00 Popoludňajšie Televízne noviny 17.25 Tescoma s chuťou 17.30 Babicove dobroty 17.50 Ulica 18.35 Ulica19.30 Televízne noviny. 20.20 Špecialisti 21.25 Robinsonov ostrov II. 22.30 Volajte Novu. 23.00 Črepiny. 23.30 Ulica 0.15 Ordinácia v ružovej záhrade 2 1.20 Ordinácia v ružovej záhrade 2

HBO 8.40 Filmy a filmové hviezdy X. 9.10 Transformers: Posledný rytier. 11.40 Emoji vo filme. 13.05 Čierna labuť. 14.55 Moderná rodina IX. 15.20 Pred kamerou XV. (20.) 15.50 Mamon 16.50 Temná veža. 18.25 Paríž počká. 20.00 Westworld II. 21.15 Silicon Valley V. ( 21.45 Barry 22.20 Baby Driver. 0.10 Hra na skrývačku. 1.50 Sprostredkovateľ. Dráma Rumunsko/Fr. 3.30 Spielberg.Dokument USA

MARKÍZA

JOJ

6.00 Teleráno

4.50 NOVINY TV JOJ

8.30 Zámena manželiek.

5.40 KRIMI

9.50 Oteckovia. 10.50 Susedské prípady. 11.50 Rodinné prípady. 12.50 Monk II.

6.15 RANNÉ NOVINY 8.10 Policajti v akcii. 9.25 Súdna sieň.

14.55 Susedské prípady.

10.35 Súdna sieň.

16.00 PRVÉ TELEVÍZNE

12.00 NOVINY O 12:00

NOVINY

12.20 Top Star.

16.25 Reflex. 16.55 Tanec pre nás dvoch. Romantický film USA 19.00 TELEVÍZNE NOVINY

12.45 Inkognito. 13.55 Dr. House V. (9.) 14.55 Policajti v akcii.

20.05 POČASIE

15.55 Policajti v akcii.

20.20 ŠPORTOVÉ NOVINY

17.00 NOVINY O 17:00

20.30 Susedia.

17.55 Moja mama varí lepšie

21.10 Kuchyňa. 21.45 Kredenc. 23.00 Sekerovci. 23.35 Križovatka smrti

ako tvoja. 19.00 KRIMI 19.30 NOVINY TV JOJ

(11.)Akčný seriál USA

20.25 ŠPORT

0.30 Monk II.

20.30 NAJLEPŠIE POČASIE

2.15 Mama II. (19., 20.)

20.35 Inkognito.

2.50 Sekerovci. 3.30 Susedské prípady. 4.10 Rodinné prípady. 4.55 TELEVÍZNE NOVINY

PRIMA PLUS 9.10 Cesty domov (116.) 10.25 Správy FTV Prima 11.45 Ako sa stavia sen extra. 12.50 Očami Josefa Klímu. 13.40 Základka (10.) 14.15 Prima ZOOM SVET. 14.45 Rodinné putá I. (25.) 15.50 Nikto nie je dokonalý. 17.00 Mňam alebo Prima vareška 17.25 Popoludňajšie správy 17.40 Cesty domov (117.) 18.55 Správy FTV Prima 19.25 Krimi správy 19.40 Divošky. 19.55 TOP STAR. 20.15 Modrý kód (98.) 21.35 Receptár prima nápadov. 22.20 Karolína, domáca kuchárka. 22.55 Partia. 0.05 Rodinné putá I. (25.)

DOMA 5.30 Chlapi neplačú. 6.20 Keď budeš moja (75., 76.) 8.30 Kým nás smrť nerozdelí. 11.05 Tehotné v šestnástich. 12.10 Extrémne premeny: Druhá šanca na život. 14.10 Búrlivé víno. 16.35 Keď budeš moja (77., 78.) 18.30 Monk II. 20.20 Varte s nami. 20.30 Nikdy ťa neopustím (65., 66.) 22.25 Feriha (87., 88.) 0.50 Odložený prípad IV. (1.) 1.35 Kým nás smrť nerozdelí. 1.55 Smotánka. 3.35 Búrlivé víno.

21.45 Inkognito. 23.00 Najlepšie Haló. 23.35 Spravodlivosť v krvi VII. 0.35 Myšlienky vraha II. 1.35 KRIMI 2.10 NOVINY TV JOJ 3.00 Top Star. 3.15 Policajti v akcii. 4.00 Súdna sieň.

SPEKTRUM 6.00 Brutálna chémia 7.00 Ako pripraviť jedlo na servírovanie 7.55 Ľadové kamióny 8.50 Ľadové kamióny 9.45 Skrotené beštie 10.45 Mestské safari 11.00 Mestské safari 11.15 Lovci mýtov 12.15 Ľudstvo a vesmír 13.15 Recepty na víťazstvo 14.05 Ako počasie tvorilo históriu 15.10 Zázračná planéta II.: Z nakrúcania 16.15 Najväčšie vežové hodiny v Mekke 17.15 Ako pripraviť jedlo na servírovanie 18.15 Utajený šéf – USA 19.10 Recepty na víťazstvo 20.00 Tajný život chaosu 21.10 Americké 90. Roky 22.00 Nacisti v hľadáčiku 23.05 Tesné úniky 2. svetovej vojny 0.10 Lovci mýtov 1.10 CIA: Dešifrované 2.10 Nacisti v hľadáčiku 3.05 Tesné úniky 2. svetovej vojny 4.00 Z nepriateľov kamaráti 4.20 Nástroje zabíjania 5.15 Colníci v akcii

ČT 1 5.59 Štúdio 6. 9.00 Otec Brown VI. (8.) 9.55 168 hodín. 10.30 Po stopách hviezd. Obrazový životopis slávnych - tentokrát Ondřeja Vetchého 11.00 Pošta pre teba 12.00 Správy o 12. 12.20 Predpoveď počasia, športové správy. 12.30 Sama doma. 14.00 Vladimír Menšík 30 rokov od úmrtia: A máte nás holky v hrsti. Mikrokomédia 14.45 Tomáš Holý - 50 rokov: Za trnkovým keřem.Rodinný film 15.55 To je vražda, napísala II. 16.45 Cestománia. 17.15 AZ-kvíz. 17.40 Čierne ovce. 18.00 Udalosti v regiónoch. 18.25 Kde domov môj? 18.55 Udalosti za okamih a počasie. 19.00 Udalosti. 19.50 Góly, body, sekundy 20.00 Případy 1. oddělení (18.) 21.05 Maruška.Poviedka 21.45 Reportéri ČT. 22.24 Výsledky žrebovania Šťastných 10 22.25 Stav ohrozenia. 22.55 Na stope. 23.15 Podezření.Príbeh 0.15 Čtyři v tom 4 (6.) 1.05 GEN - Galéria elity národa.Radkin Honzák 1.25 Z metropoly. 1.55 AZ-kvíz. 2.20 Dobré ráno 4.55 Žiješ len 2x 5.20 Sviatočné slovo českobratrského evanjelického farára Pavla Rumla 5.30 Udalosti v regiónoch

ČT 2 5.59 Dobré ráno. 8.30 Kúzelná škôlka 9.00 Kamera na cestách: Rozmanitý západ Spojených štátov amerických (1.)Dokument Fr. 9.55 Vlasovci.Dokument Aleša Koudelu 10.55 Skrytá tvár evolúcie (3.) 11.55 Kúzlo Afriky: Dračie hory 12.20 Babylon 12.45 Cesty viery 13.15 Kľúč. 13.40 Československý filmový týždenník 1968 (1199.) 14.05 Putovanie za vínom: Donauland, Kamptal, Traisental 14.35 Divočina bez hraníc (3.) 15.00 Bol som pri vzniku Izraela.Dokument 16.00 Dobrodružstvá vedy a techniky. 16.30 Letecké katastrofy: Hmla nad New Yorkom. 17.20 Hitlerova vražedná mašinéria (1.) 18.15 Cestománia. 18.45 Večerníček 18.55 Zašliapané projekty.Prípad MEVRO.Dokument 19.15 Na huby: Magické muchotrávky 19.40 Postrehy odinakiaľ. 19.50 Správy v českom znakovom jazyku 20.00 Apokalypsa: 2. svetová vojna (4.) 21.00 Izrael - 70 rokov: České krídla nad Sionom.Dokumentárny film 22.00 Izrael 70 rokov: David(1.)Dráma USA/ Nem./Tal. 23.30 Muž, ktorý zastrelil Libertyho Valancea.Klasický western USA 1.30 Queer: Fluid 2.00 Príbehy domov: Tridsať lopát renesancie 2.15 Z očí do očí 2.45 Pohyb 3.05 Jiřetínské zázraky 3.35 Lufťák, nie náplava 4.00 Ženy odinakiaľ


18

JEDNOTKA 7.00 Hurá do záhrady. 7.30 Ranné správy RTVS 8.35 Postav dom, zasaď strom. 9.15 Nash Bridges (114.) 10.00 Nash Bridges (115.) 10.50 Nikto nie je dokonalý. 12.00 Správy RTVS 12.20 Dámsky klub. 13.55 Hurá do záhrady. 14.25 Zajtrajšie noviny II. (1.)Tv seriál USA 15.25 Slovensko s Tiposom. 16.00 Hokej - MS 2018.Slovensko - Bielorusko.Priamy prenos 19.00 Správy RTVS 19.55 Góly - body - sekundy 20.20 Počasie 20.30 „Četníci z Luhačovic“ (1.)Detektívny seriál ČR 21.55 Skôr než zomrieme (7.) 22.50 Skôr než zomrieme (8.)Akčný seriál Švédsko/Nórsko/Nem. 23.50 Zákon a poriadok: Špeciálna jednotka XVII. (14.) 0.35 Nash Bridges (115.) 1.15 Skôr než zomrieme (7.) 2.15 Skôr než zomrieme (8.)

JOJ PLUS 8.30 Ochranca II. (1.)Akčný dobrodružný krimi sci-fi seriál USA 9.40 Prison Break: Útek z väzenia II. (12.) 10.50 PÁLI VÁM TO. 11.55 Vyvolení - Dom snov (53.) 13.10 Profesionáli III. (14.) 14.15 Simpsonovci XVII. (4.) 14.45 PANELÁK XII. (40.) 15.55 Ninja Factor III. (23., 24.) 16.55 Simpsonovci XVII. (5.) 17.25 Kosti X. (17., 18.) 19.25 TIPOS INFO 19.30 ŽREBOVANIE 19.35 Profesionáli III. (15.) 20.35 Marťan.Dobrodružný sci-fi film USA/VB 23.30 Čierne vlajky III. - PREMIÉRA (9.) 0.45 Nebezpečné lety II. (8.) 1.45 Ninja Factor III. (23., 24.) 2.40 PANELÁK XII. (40.) 3.30 Profesionáli III. (15.) 4.15 Nebezpečné lety II. (8.) 5.00 MOJA MAMA VARÍ LEPŠIE AKO TVOJA.

DISCOVERY 7.30 Ako sa to robí 8.00 Ako sa to robí 8.30 Ako to robia? 9.00 Hľadači pokladov, Veľká Británia 9.30 Lovci skladovacích jednotiek 10.00 Nákladná doprava v austrálskom vnitrozemí 11.00 Rodení obchodníci 12.00 Nutné na prežitie 13.00 Zlatá horúčka 14.00 Zlatá horúčka 15.00 Zlatá horúčka 16.00 Extrémne stroje 17.00 Hľadači pokladov na aukciách 17.30 Hľadači pokladov, Veľká Británia 18.00 Ako sa to robí 18.30 Ako to robia? 19.00 Rodení obchodníci 20.00 V divočine s Bearom Gryllsom 21.00 Pekelná cesta Ruska 22.00 Demoličný expert 22.30 Demoličný expert 23.00 Kliatba zamrznutého zlata 0.00 Zabratie pôdy 1.00 Berte to ako varovanie 2.00 V divočine s Bearom Gryllsom 3.00 Pekelná cesta Ruska

UTOROK 15. 5. 2018

DVOJKA 8.00 Živá panoráma 8.30 Správy RTVS z regiónov 8.45 Ahoj Slovensko. 9.30 Národnostný magazín. 10.00 Komorný spevák. 10.55 Spievanky, spievanky.Ľudové piesne a tance v podaní súboru Barvínok 11.30 Obedníček. 11.40 Vtáčí ostrov. 11.45 Puk Fuk. 11.50 Trpaslíci. 12.00 Hokej - MS 2018 - zápasy.Francúzsko - Švajčiarsko.Priamy prenos 14.50 Hokej - MS 2018 - zápasy.USA - Fínsko. Záznam 16.00 Tradičná medicína vo svete II. 16.30 Halali. 17.00 Správy - Hírek 17.15 Encyklopédia slovenských obcí. Kráľovce-Krnišov. 17.30 Správy RTVS z regiónov 17.45 Ahoj Slovensko. 18.30 Večerníček. 18.35 Vtáčí ostrov. 18.45 Hokej - MS 2018 - zápasy. Kanada Nemecko.Záznam 19.45 Správy RTVS v slovenskom posunkovom jazyku 19.50 Záznam zo žrebovania: KENO 10, Keno Joker, Euromilióny, Euromilióny Joker 20.00 Hokej - MS 2018 - zápasy.Rusko - Švédsko.Priamy prenos 23.00 MS v kocke 23.30 Hokej - MS 2018 - zápasy.Slovensko - Bielorusko. Záznam 1.00 Hokej - MS 2018 - zápasy.Dánsko - Lotyšsko.Záznam 2.30 Správy RTVS

NOVA 8.55 Ulica (3464.) 9.45 Ulica (3465.) 10.30 Špecialisti (43.) 11.30 Riskuj! 12.00 Poludňajšie Televízne noviny.Športové noviny, Počasie 12.30 Babicove dobroty 13.00 Volajte Novu. 13.30 Črepiny. 13.55 Ulica (1195., 1196.) 14.45 Ordinácia v ružovej záhrade 2 (401.) 15.50 Ordinácia v ružovej záhrade 2 (402.) 16.57 Popoludňajšie Počasie 17.00 Popoludňajšie Televízne noviny 17.25 Tescoma s chuťou 17.30 Babicove dobroty 17.45 Ulica 18.35 Ulica 19.30 Televízne noviny. Športové noviny, Počasie 20.20 Ordinácia v ružovej záhrade 2 21.40 Víkend. 22.30 Špecialisti (43.) 23.30 Ulica 0.15 Ordinácia v ružovej záhrade 2 1.20 Ordinácia v ružovej záhrade 2

HBO 6.00 Sociálna sieť. 8.00 Pán a pani Adelmanovci. 10.00 Paríž počká. 11.30 xXx: Návrat Xandera Cage. 13.15 Disneyho krátke animované filmy I. 13.45 Paterno. 15.30 Silicon Valley V. (8.) 16.05 Barry (8.) 16.40 Baby Driver. 18.35 John Oliver: Čo týždeň dal a vzal V. 19.10 Siréna 20.00 Mamon 21.00 Miliardy III. (6.) 22.00 Westworld II. 23.05 Kráľov nesúhlas. 1.20 Like.Share.Follow. 2.50 Zrážka. 4.30 Koruna k Vianociam.

MARKÍZA

JOJ

6.00 Teleráno

4.50 NOVINY TV JOJ

8.30 Svokra.

5.40 KRIMI

9.55 Rodinné prípady.

6.15 RANNÉ NOVINY

11.00 Susedské prípady.

8.10 Policajti v akcii.

12.00 Rodinné prípady.

9.25 Súdna sieň.

13.00 Monk II.

10.35 Súdna sieň.

15.00 Susedské prípady. 16.00 PRVÉ TELEVÍZNE NOVINY 16.25 Reflex. 16.55 Ľadové sny.Romantický film USA/Kan. 19.00 TELEVÍZNE NOVINY 20.05 POČASIE 20.20 ŠPORTOVÉ NOVINY 20.30 Najväčší víťaz. 22.00 Rodinné prípady. 0.10 Monk II. 2.00 Mama II. 2.40 Kredenc. 3.25 Susedské prípady.

12.00 NOVINY O 12:00 12.20 Top Star. 12.45 Inkognito. 13.55 Dr. House V. (10.) 14.55 Policajti v akcii. 17.00 NOVINY O 17:00 17.55 Moja mama varí lepšie ako tvoja. 19.00 KRIMI 19.30 NOVINY TV JOJ 20.25 ŠPORT 20.30 NAJLEPŠIE POČASIE 20.35 Za sklom II. 22.00 Heslo.

4.05 Rodinné prípady.

22.45 Heslo.

4.55 TELEVÍZNE NOVINY

23.25 Spravodlivosť v krvi VII.

PRIMA PLUS 8.20 Cesty domov (117.) 9.40 Správy FTV Prima 11.00 Modrý kód (98.) 12.15 Receptár prima nápadov. 13.10 Karolína, domáca kuchárka. 13.40 Partia. 14.45 Rodinné putá I. (26.) 15.50 Nikto nie je dokonalý. 17.00 Mňam alebo Prima vareška 17.25 Popoludňajšie správy 17.40 Cesty domov (118.) 18.55 Správy FTV Prima 19.25 Krimi správy 19.40 Divošky. 19.55 TOP STAR. 20.15 Ohnivé kura II. (103.) 21.35 Rozpáľ to v Španielsku, šéfe! 22.20 Teraz varí šéf! 23.05 TOP STAR magazín. 0.05 Rodinné putá I. (26.)

DOMA 5.25 Chlapi neplačú. 6.15 Keď budeš moja (77., 78.) 8.25 Varte s nami. 9.05 Nikdy ťa neopustím (65., 66.) 11.30 Feriha (87., 88.) 14.20 Búrlivé víno. 16.45 Keď budeš moja (79., 80.) 18.40 Monk II. 20.30 Nikdy ťa neopustím (67., 68.) 22.25 Feriha (89., 90.) 1.00 Odložený prípad IV. (2.) 1.40 Kým nás smrť nerozdelí. 2.05 Smotánka. 3.30 Búrlivé víno.

0.25 Myšlienky vraha III. 1.25 NOVINY TV JOJ 2.15 Top Star. 2.30 Policajti v akcii. 4.05 Súdna sieň.

SPEKTRUM 6.00 Brutálna chémia 7.00 Ako pripraviť jedlo na servírovanie 8.00 Ľadové kamióny 8.55 Ľadové kamióny 9.50 Skrotené beštie 10.50 Zoznámte sa: Fudžajra 11.00 Lovci mýtov 12.00 Tajný život chaosu 13.15 Recepty na víťazstvo 14.05 Ako počasie tvorilo históriu 15.10 Grandiózne lietadlá 16.10 Grandiózne lietadlá 17.10 Ako pripraviť jedlo na servírovanie 18.10 Utajený šéf 19.10 Recepty na víťazstvo 20.00 Poriadok a chaos 21.10 Americké 90. Roky 22.00 Nacisti v hľadáčiku 23.05 Tesné úniky 2. svetovej vojny 0.10 Lovci mýtov 1.10 CIA: Dešifrované 2.10 Nacisti v hľadáčiku 3.05 Tesné úniky 2. svetovej vojny 3.55 Globálna logistika 4.45 Kamenné náradia našich predkov 5.15 Colníci v akcii

ČT 1 5.59 Štúdio 6. 9.00 To je vražda, napísala II. 9.45 Stokoruna. Poviedka z obľúbeného cyklu Bakalári 10.00 Dobrovoľný darca hlasu. 10.55 Čtyři v tom 4 (6.) 11.45 Čierne ovce. 12.00 Správy o 12. 12.20 Predpoveď počasia, športové správy. 12.30 Sama doma. 14.00 Sázka pro dva.Komédia 15.00 Doktor Martin V. 15.50 To je vražda, napísala II. 16.40 Cestománia. 17.15 AZ-kvíz. 17.40 Čierne ovce. 18.00 Udalosti v regiónoch. 18.25 Kde domov môj? 18.55 Udalosti za okamih a počasie. 19.00 Udalosti. 19.50 Góly, body, sekundy 20.00 Vyprávěj. 20.55 Viktor Polesný - 70 rokov: Milenci a vrazi. Adaptácia slávneho románu V. Párala 22.39 Výsledky žrebovania Šťastných 10 a Euromilióny 22.40 Komplic (1.)Miniséria VB 23.35 Taggart. 0.45 AZ-kvíz. 1.15 Kalendárium 1.25 Zaujímavosti z regiónov 1.55 Dobré ráno 4.25 Máte slovo s M. Jílkovou. 5.30 Udalosti v regiónoch

ČT 2 5.59 Dobré ráno. 8.30 Kúzelná škôlka 9.00 Zázračná planéta: Divoké srdce Afriky (2.) 9.50 Slonia rodina a ja (1.)Dokument BBC 10.45 Kráľovstvo divočiny: Medvede, sto spôsobov prežitia. 11.10 Sicília nie je len mafia.O umeleckých, historických a prírodných krásach ostrova 11.40 Viktor Fischl očami Zeno Dostála.Portrét českého spisovateľa 12.00 Nedaj sa. 12.50 Chcete ich? 13.00 Na ceste po ostrove Curacao. 13.25 Stopy, fakty, tajomstvá: Stratený letec. 13.55 Medzi hviezdou a polmesiacom: Bricha. 14.55 S kuchárom okolo sveta: Maurícius. 15.50 Svedkovia času II. (1.) Križiacke hrady v Jeruzalemskom kráľovstve. 16.15 19182018 TOTO STOROČIE: 1948: Mlynári od Babic. 17.15 Slony žijú do sto rokov. 18.15 Magické hlbočiny (3.) 18.45 Večerníček 18.55 Tapír jihoamerický 19.00 Uchom ihly. 19.25 Beneš Krabice z Weitmile.Cyklus portrétov významných osobností, ktorých mená sú zlatým písmom napísané pod oknami Národného múzea v Prahe 19.40 Postrehy odinakiaľ. 19.50 Správy v českom znakovom jazyku 20.00 Slávne bojové akcie 2. svetovej vojny (3.) 20.55 Izrael - 70 rokov: Ako som stretol Izrael. 21.55 Izrael - 70 rokov: David (2.). Dráma USA/Nem./ Tal. 23.25 Letecké katastrofy: Hmla nad New Yorkom. 0.15 Safari turistika - zaplať a zastrel si.Dokument Fr. 1.10 Potrava duše & tela II. (4.) 1.35 Európa dnes 2.05 Folklorika


19

STREDA 16. 5. 2018

JEDNOTKA 7.00 Hurá do záhrady. 7.30 Ranné správy RTVS 8.30 Tajomstvo mojej kuchyne. 9.25 Nash Bridges (116.) 10.10 Nash Bridges (117.) 10.55 Nikto nie je dokonalý. 12.00 Správy RTVS 12.20 Dámsky klub. 13.55 Hurá do záhrady. 14.25 Zajtrajšie noviny II. (2.) 15.10 Test magazín. 15.30 Slovensko s Tiposom. 16.00 Správy RTVS 16.25 Úžasné záhrady. 16.55 Druhá šanca. 17.45 Duel. 18.10 Krátke správy RTVS 18.15 5 proti 5. 19.00 Správy RTVS 19.55 Góly - body - sekundy 20.20 Počasie 20.30 Krstný otec II.Gangsterský film USA 23.45 Nash Bridges (116.) 0.30 Nash Bridges (117.) 1.15 Zajtrajšie noviny II. (2.)Tv seriál USA 2.00 Autosalón. 2.25 Dámsky klub.

JOJ PLUS 7.30 MOJA MAMA VARÍ LEPŠIE AKO TVOJA. 8.40 Ochranca II. (2.) 9.50 Prison Break: Útek z väzenia II. (13.) 11.00 PÁLI VÁM TO. 12.05 Vyvolení Dom snov (54.) 13.25 Ninja Factor III. (25.) 14.05 Simpsonovci XVII. (5.) 14.35 PANELÁK XII. (41.) 15.50 MacGyver (1.). Dobrodružný seriál USA/Kan. 16.55 Simpsonovci XVII. (6.) 17.25 Kosti X. (19., 20.) 19.25 ŽREBOVANIE 19.35 Profesionáli III. (16.) 20.35 Za nepriateľskou líniou. Vojnový akčný triler USA 22.50 Hawaii 5.0 VII. - PREMIÉRA (17.) 23.45 Homeland: V mene vlasti V. - PREMIÉRA (8.) 0.55 MacGyver (1.)Dobrodružný seriál USA/Kan. 2.00 PANELÁK XII. (41.) 3.00 Profesionáli III. (16.) 3.40 KINOSÁLA. Publicistika SR

DISCOVERY 6.00 Ako to robia? 6.30 Rýchlo a hlasno 7.30 Ako sa to robí 8.00 Ako sa to robí 8.30 Ako to robia? 9.00 Hľadači pokladov, Veľká Británia 9.30 Lovci skladovacích jednotiek 10.00 Nákladná doprava v austrálskom vnitrozemí 11.00 Rodení obchodníci 12.00 Nutné na prežitie 13.00 Aljaška: Posledné hranice 14.00 Aljaška: Posledné hranice 15.00 Aljaška: Posledné hranice 16.00 Extrémne stroje 17.00 Hľadači pokladov na aukciách 17.30 Hľadači pokladov, Veľká Británia 18.00 Ako sa to robí 18.30 Ako to robia? 19.00 Rodení obchodníci 20.00 Dve turba 21.00 Zmena rýchlosti s Aaronom Kaufmanom 22.00 Pouliční štvanci 23.00 Záchranárske práce 0.00 Extrémne stroje 1.00 Berte to ako varovanie 2.00 Dve turba 3.00 Zmena rýchlosti s Aaronom Kaufmanom 4.00 Rodení obchodníci 5.00 Dvojaké prežitie

DVOJKA 8.00 Živá panoráma 8.30 Správy RTVS z regiónov 8.45 Ahoj Slovensko. 9.30 Európa v obrazoch. 10.00 Obrana Sokratova. 11.10 Rozprávanie z Vajnor. 11.30 Obedníček. 11.40 Vtáčí ostrov. 11.45 Trpaslíci. 12.00 Živá panoráma 12.25 Cyklopotulky. 12.35 Čo nezmazal ani čas.Jozef Kroner. 13.25 Športy na Slovensku. 14.35 VaT. 15.00 Viera Bálinthová - Herečka bez javiska. 15.35 Maďarský magazín 16.05 Tradičná medicína vo svete II. 16.30 Cesta na MS vo futbale 17.00 Správy - Hírek 17.15 Encyklopédia slovenských obcí. 17.30 Správy RTVS z regiónov 17.45 Ahoj Slovensko. 18.30 Večerníček. 18.35 Vtáčí ostrov. 18.40 Veselá farma IV. 18.50 Trpaslíci. 18.55 Yakari IV. 19.05 Fidlibumove pokusy. 19.10 Rýchla rota Chipa a Dala. 19.35 Úžasná veda I. 19.45 Zázračný miniateliér. 19.55 Správy RTVS v slovenskom posunkovom jazyku 20.00 Záznam zo žrebovania: KENO 10, Keno Joker, Loto, Joker, Loto 5 z 35 20.08 Informácia pre tipujúcich: KENO 10, Keno Joker, Loto, Joker, Loto 5 z 35 20.15 Futbal - Európska liga - zápasy. 23.05 Polícia. 23.20 Retro noviny. 23.45 Československý filmový týždenník. 0.05 Správy RTVS

NOVA 9.35 Ulica 10.25 Ordinácia v ružovej záhrade 2 11.30 Riskuj! 12.00 Poludňajšie Televízne noviny.Športové noviny, Počasie 12.30 Babicove dobroty 13.00 Špecialisti 13.55 Ulica14.40 Ordinácia v ružovej záhrade 215.50 Ordinácia v ružovej záhrade 2 16.57 Popoludňajšie Počasie 17.00 Popoludňajšie Televízne noviny 17.25 Tescoma s chuťou 17.30 Babicove dobroty 17.50 Ulica 18.35 Ulica 19.30 Televízne noviny.Športové noviny, Počasie 20.20 Misia nový domov. 21.40 Robinsonov ostrov II. 22.35 Ordinácia v ružovej záhrade 2 23.40 Ulica 0.25 Ordinácia v ružovej záhrade 2 1.35 Ordinácia v ružovej záhrade 2 2.40 Televízne noviny. Športové noviny, Počasie 3.25 Raňajky s Novou. 4.10 Riskuj!

HBO 6.00 Paterno. 7.50 Wakefield. 9.40 Wilson. 11.15 Nové sčítanie hlasov. 13.15 Lietadlá. 14.50 Vyber si!16.25 Rím 17.15 Rím 18.05 Ulička slávy. 20.00 Temná veža. 21.35 Westworld II. 22.45 Zrážka. 0.20 Trust 1.25 Waterboys. 3.00 Výcvikový tábor: Druhá šanca.Dokument USA 4.25 Náš milovaný Damilola.Dráma VB

MARKÍZA

JOJ

6.00 Teleráno

4.50 NOVINY TV JOJ

8.30 Varte s nami.

5.40 KRIMI

8.50 Zlaté manželky.Exkluzívny

6.15 RANNÉ NOVINY

pohľad do zákulisia života man-

8.10 Policajti v akcii.

želiek najlepších slovenských hokejistov 9.50 Rodinné prípady. 10.50 Susedské prípady. 11.55 Rodinné prípady. 12.55 Monk II. 15.00 Susedské prípady.

9.25 Súdna sieň. 10.35 Súdna sieň. 12.00 NOVINY O 12:00 12.20 Top Star. 12.45 Inkognito. 13.55 Dr. House V. (11.)

15.55 Rodinné prípady.

14.55 Policajti v akcii.

17.00 PRVÉ TELEVÍZNE NO-

15.55 Policajti v akcii.

VINY 17.25 Reflex.

17.00 NOVINY O 17:00

17.55 Oteckovia.

17.55 Moja mama varí lepšie

19.00 TELEVÍZNE NOVINY

ako tvoja.

20.05 POČASIE

19.00 KRIMI

20.20 ŠPORTOVÉ NOVINY 20.30 CHART SHOW. 22.35 Hviezdna párty. 23.45 Monk II. 1.45 Mama III. (1., 2.) 2.20 Zlaté manželky. 3.00 Susedské prípady.

19.30 NOVINY TV JOJ 20.25 ŠPORT 20.30 NAJLEPŠIE POČASIE 20.35 Za sklom II. 21.55 Veľký balík. 23.00 Skorumpovaní poliši I.

3.50 Rodinné prípady.

(3.)Krimiseriál USA

4.55 TELEVÍZNE NOVINY

0.00 Spravodlivosť v krvi VII.

PRIMA PLUS 8.20 Cesty domov (118.) 9.40 Správy FTV Prima 11.05 Ohnivé kura II. (103.) 12.25 TOP STAR magazín. 13.20 Rozpáľ to v Španielsku, šéfe! 14.05 Teraz varí šéf! 14.45 Rodinné putá I. (27.) 15.50 Nikto nie je dokonalý. 17.00 Mňam alebo Prima vareška 17.25 Popoludňajšie správy 17.40 Cesty domov (119.) 18.55 Správy FTV Prima 19.25 Krimi správy 19.40 Divošky. 19.55 TOP STAR. 20.15 Modrý kód (99.) 21.35 Show Jana Krausa. 22.35 Ťažká drina. 23.10 Rodinné putá I.

DOMA 5.25 Chlapi neplačú. 6.15 Keď budeš moja (79., 80.) 8.25 Varte s nami. 9.05 Nikdy ťa neopustím (67., 68.) 11.25 Feriha (89., 90.) 14.30 Búrlivé víno. 16.45 Keď budeš moja (81., 82.) 18.30 Monk II. 20.30 Nikdy ťa neopustím (69., 70.) 22.25 Feriha (91., 92.) 1.05 Odložený prípad IV. (3.) 1.50 Kým nás smrť nerozdelí. 2.10 Smotánka. 3.35 Búrlivé víno.

1.00 Myšlienky vraha III. 2.00 KRIMI 2.30 NOVINY TV JOJ 3.15 Policajti v akcii. 4.00 Súdna sieň.

SPEKTRUM 6.00 Brutálna chémia 7.00 Ako pripraviť jedlo na servírovanie 8.00 Ľadové kamióny 8.55 Ľadové kamióny 9.50 Skrotené beštie 10.50 Zoznámte sa: Fudžajra 11.00 Lovci mýtov 12.05 Poriadok a chaos 13.15 Recepty na víťazstvo 14.10 Utajený šéf 15.10 Záhadní obyvatelia vôd 16.15 Divoká príroda a veľkomesto 17.15 Ako pripraviť jedlo na servírovanie 18.10 Utajený šéf 19.10 Recepty na víťazstvo 20.00 Poriadok a chaos 21.10 Americké 90. Roky 22.00 Nacisti v hľadáčiku 23.05 Tesné úniky 2. svetovej vojny 0.10 Lovci mýtov 1.10 CIA: Dešifrované 2.10 Nacisti v hľadáčiku 3.05 Tesné úniky 2. svetovej vojny 3.55 Globálna logistika 4.45 Island v pohybe 5.15 Colníci v akcii

ČT 1 5.59 Štúdio 6. 9.00 To je vražda, napísala II. 9.45 Doktor Martin V. 10.35 Prémie. Poviedka z obľúbeného cyklu Bakalári 10.50 Vyprávěj. 11.45 Čierne ovce. 12.00 Správy o 12. 12.20 Predpoveď počasia, športové správy. 12.30 Sama doma. 14.00 13. komnata Oldřicha Říhu.Zakladateľ legendárnej skupiny Katapult 14.25 Diagnóza smrti.Krimi 15.55 To je vražda, napísala II. 16.45 Cestománia. 17.15 AZ-kvíz. 17.40 Čierne ovce. 18.00 Udalosti v regiónoch. 18.25 Kde domov môj? 18.55 Udalosti za okamih a počasie. 19.00 Udalosti. 19.50 Góly, body, sekundy 19.59 Žrebovanie Športky a Šance 20.00 Clona (2.) 20.55 Zlatá mládež 2. 21.39 Výsledky žrebovania Šťastných 10 21.40 Otlačky doby: Raz obeť, navždy obeť?Psychicky a fyzicky dlhé roky týraná žena 22.35 Otec Brown VI. (8.) 23.20 Taggart. 1.30 AZ-kvíz. 1.55 Na stope 2.15 Dobré ráno

ČT 2 5.59 Dobré ráno. 8.30 Kúzelná škôlka 9.00 Rieka Nahanni. 9.50 10 vrcholných egyptologických objavov 10.40 Safari turistika - zaplať a zastrel si.Dokument Fr. 11.35 Vojnové epizódy z archívov: Spojenci dobývajú Rím.Dobový dokument 11.45 Apokalypsa: 2. svetová vojna 12.40 Hitlerova vražedná mašinéria (1.) 13.30 Náš vidiek 13.55 Putovanie za pesničkou 14.25 Folklorika 14.50 Európa dnes.Bardejov a Vlkolínec. Dve slovenské pamiatky zo zoznamu UNESCO 15.20 Dobré úmysly.Českí dobrovoľníci pomáhajú v tibetskej škole v Mulbekhu. 16.10 Televízny klub nepočujúcich. 16.40 Ako som stretol Izrael. 17.35 Botswana, klenot Afriky.Dokument Fr. 18.25 GEN - Galerie elity národa.Radkin Honzák 18.45 Večerníček 18.55 Parta Maraton 19.40 Postrehy odinakiaľ. 19.50 Správy v českom znakovom jazyku 20.00 Kamera na cestách: Rozmanitý západ Spojených štátov amerických (2.)Dokument Fr. 21.00 Izrael - 70 rokov: Na ceste po južnom Izraeli. 21.30 Magické hlbočiny 22.00 Viktor Polesný - 70 rokov: Hodina tance a lásky.Dramatický príbeh 23.45 V mene vlasti V.0.30 Slúžil som vo wehrmachte. Dokument 1.30 Mlynári od Babic.Ďalšie fakty a svedectvá o nikdy neobjasnenej vražde v babickej škole. 2.30 Chcete ich? 2.35 Z očí do očí 3.05 Sluch 3.20 Gospel v Čechách a na Morave 3.50 Zuzana Brázdová - prorektorka Masarykovej univerzity


20

SPOLOČENSKÁ KRONIKA/OZNAM SPOMIENKY

Otec za všetko veľká vďaka. V nedeľu 6. mája bola v Kaplnke Povýšenia sv. Kríža v Hornom Lieskove odslúžená spomienková svätá omša za účasti DH Lieskovanka pri príležitosti 100. výročia narodenia

Jozefa BAROŠA. Za účasť a spomienku ďakujú dcéry s rodinami.

Len kytičku kvetov a sviečku z lásky Ti na hrob môžeme dať, pokojný spánok priať a s láskou na Teba spomínať. Dňa 6. 5. sme si pripomenuli 4. smutné výročie smrti nášho manžela, otca, dedka a pradedka

Za všetku lásku a starostlivosť Tvoju, čo s vďakou dnes Ti môžeme dať, len hrsť krásnych kvetov na pozdrav, a potom už len s láskou spomínať. Dňa 12. 5. si pripomenieme 1. výročie úmrtia našej drahej mamy, babky, prababky

Márie RYLJAKOVEJ z Pov. Podhradia. S láskou a úctou spomína celá rodina.

S tichou spomienkou k Tvojmu hrobu chodíme, pri plamienku sviečky na Teba myslíme. Dňa 6. 5. sme si pripomenuli 7. výročie úmrtia nášho manžela, otca a dedka

Jaroslava MITAŠA zo Šebešťanovej. Ďakujeme za tichú spomienku. S láskou a úctou spomína celá rodina.

SMÚTOČNÉ OZNÁMENIA Dobrý človek nikdy neodchádza, navždy žije v srdciach tých, ktorí ho mali radi. Dňa 29. 4. nás vo veku 79 rokov opustil náš drahý manžel, otec, dedko, brat a švagor

Václav SAMUL. Vďaka vám všetkým za prejavenú sústrasť, za kvety, za účasť na rozlúčke. Smútiaca rodina.

Všetko vlož tíško do večných rúk Božích, šťastie i bolesť, začiatok i koniec. Dňa 30. 4. nás vo veku 94 rokov opustila naša drahá teta a príbuzná

Anna ĎURICOVÁ. Vďaka vám všetkým za prejavenú sústrasť, za kvety, za účasť na rozlúčke. Smútiaca rodina

Dňa 29. 4. uplynulo 5 rokov, čo objala si anjela a ten si Ťa vzal, nám tu nechal len smútok a veľký žiaľ. Zostali sme tu sami, iba s krásnymi spomienkami. Navždy budeš žiť v srdciach tých, ktorí Ťa milovali.

Vincenta PAULECA z Dolného Moštenca. S láskou a úctou spomína manželka, syn a dcéry s rodinami.

Dňa 29. 4. sme si pripomenuli 5. výročie úmrtia našej drahej Evy HLAVATEJ z Podvažia. S láskou a úctou spomína celá rodina.

Dotĺklo srdce v tichom žiali, srdce, ktoré sme všetci milovali. Srdce, ktoré milovalo všetkých nás, ukončilo žitia svojho čas. Dňa 2. 5. nás vo veku 76 rokov opustil náš drahý manžel, otec, dedko, brat a švagor

Štefan CHÚPEK z Prečína. Vďaka vám všetkých za prejavenú sústrasť, za kvety, za účasť na rozlúčke. Smútiaca rodina

Odišla si tíško, v srdci nám bolesť zanechala, rýchlo bez rozlúčky, nikto to nečakal. Dňa 25. 4. nás vo veku 62 rokov opustila naša mama, babka, sestra, švagriná a teta

Mária MITAŠOVÁ. Vďaka vám všetkým za prejavenú sústrasť, za kvety, za účasť na rozlúčke. Smútiaca rodina

9. 5. 2018 Neplačte, že som odišiel, to ticho a pokoj mi prajte, len v srdci večnú spomienku si na mňa zachovajte. To dobré srdce, čo pre nás bilo, navždy zrazu doslúžilo. Dňa 27. 4. nás vo veku 63 rokov opustil náš drahý manžel, otec, dedko, syn, brat, švagor, krstný otec

Jozef GALBAVÝ. Vďaka vám všetkým za prejavenú sústrasť, za kvety, za účasť na rozlúčke. Smútiaca rodina

Dobrý človek nikdy neodchádza, navždy žije v srdciach tých, ktorí ho mali radi. Dňa 1.5. nás vo veku 82 rokov opustil náš drahý

Juraj MIČKO z Plevníka-Drienového. Ďakujeme všetkým za slová útechy, za modlitby, kvety a účasť na rozlúčke. Smútiaca rodina

Jesenná dovolenka na malebnom Brači Jednota dôchodcov Slovenska v Považskej Bystrici Vás pozýva na septembrový pobyt na ostrove Brač v termíne od 31. 8. 2018 do 12. 9. 2018. Ponúkame ubytovanie v súkromí, večere plné romantických melódií a fakultatívne výlety. V cene 400 eur je poplatok za ubytovanie, polpenzia, doprava, pobytová taxa a trajekt. Odchod autobusu z Považskej Bystrice je v piatok 31. 8. 2018 a príchod v stredu 12. 9. 2018. Kontakt: Anna Škulavíková, mobil: 0907 388 451, a.skulavikova@gmail.com.


9. 5. 2018

21

SPEKTRUM/REKLAMA

Sochy z vzácneho kameňa z Nórska podnecujú predstavivosť divákov MG ART galéria v spolupráci s Mestom Považská Bystrica pripravila ďalšiu výstavu v rámci festivalu Litart. Od 27. apríla je v priestoroch galérie verejnosti sprístupnená výstava dvoch talentovaných mladých umelcov s názvom Mimo predpoklad.

autor aj pohyb a to tým, že materiál umiestnil do priestoru a s pomocou lanka mu dal ďalšiu schopnosť pohybu. Pri opracovávaní kameňa

Svoju tvorbu predstavili verejnosti Michal Janiga a Petra Lomnická. Diela, ktoré boli súčasťou výstavy, vyberali s určitým zámerom. - My sme s Michalom pracovali tak, aby tie veci spolu dobre fungovali, alebo aby nefungovali a tým boli vedľa seba zaujímavé. Michalova práca ma veľmi inšpiruje, - opísala zámer autorov diel Petra Lednická. PRVÁ VÝSTAVA „DOMA“ Láska k materiálu priviedla Michala Janigu, rodáka z neďalekej Pružiny, k sochárstvu. Hľadá v ňom jeho podstatu, ktorú chce vytiahnuť von aj pre diváka. Vyštudoval figurálne sochárstvo u profesora Hendrycha, ktorý je vynikajúcim svetovým figuralistom a ktorý mu zároveň umožnil pozrieť sa na materiál a sochárstvo z inovatívneho pohľadu. Michal má za sebou šesť výstav, ale „doma“ ešte svoje diela nevystavoval. - V poslednom období rád pracujem s kameňom, baví ma to, pretože kameň je súčasť zeme a je to zaujímavý materiál. Pokiaľ leží na zemi, je nepovšimnutý, hoci to môže byť onyx alebo kararský mramor. Mňa na kameni baví to, že keď ho človek zdvihne zo zeme a začne s ním pracovať, tak mu zrazu vie dať život, opracovať ho a vložiť doň myšlienku, - priblížil Michal Janiga a doplnil, že pri tvorbe ho niekedy zaujme práve kameň

využíva sekáče, kladivo, vŕtačku, brúsky i pilníky a podľa jeho slov každý kameň vyžaduje iný prístup. Michal Janiga sa rovnako zaujíma aj o portrét, figúru a radosť mu robí modelovanie. PLÁTNO VYMENILA ZA DRÔTENÚ TEXTÍLIU Petra má za sebou päť výstav, zväčša išlo o školské výstavy. Jej diela mohli návštevníci vidieť v Hradci Králové, Pardubiciach i Prahe. Vyštudovala maľbu u docenta Vladimíra Skrepla. - Vychádzala som z portrétu a figúry. Moja práca reflektuje mňa, moje pocity, skúsenosti, život, odkaz na obrazy a záznamy zo snov. Pracujem s gestom, popie-

ako materiál, inokedy prostredie, v ktorom sa nachádza. - Pre mňa je dôležitý aj aspekt pôvodu kameňa, odkiaľ pochádza. To mi dáva zmysel, pracovať s materiálom dostupným na tom mieste, na ktorom človek je a môže tvoriť, - dodal. Na výstave mohli návštevníci vidieť najmä diela, na ktorých Michal pracoval minulý rok počas medzinárodného sympózia v Larviku v Nórsku. - Tam som pracoval na soche, ktorá má šesť metrov dĺžku a osemnásť ton. Je to modrý larvikit. Vytvoriť ju mi trvalo dva mesiace. Tieto malé kamienky som si vzal so sebou ako malý suvenír, - povedal M. Janiga. Okrem statických vystavených diel využil

ram maľbu a dostávam ju do ďalších presahov a ciest. Pracovať s materiálmi, s hmotou, farbou a ďalšími technikami je pre mňa inšpiráciou. Možnosť dotknúť sa materiálu, zničiť ho a potom zase vzkriesiť, to je ďalšia cesta a tak sa moja tvorba vyvíja, - objasnila svoju tvorbu a inšpiráciu Petra Lomnická. Diela vyberala intuitívne a ide najmä o najnovšie obrazy, ktoré vznikli v ateliéri v Pružine. Okrem nich je vystavený aj obraz namaľovaný v Nórsku počas sympózia, ktorého sa zúčastnila spolu s Michalom a aj jeden, ku ktorému má zvlášť emotívny vzťah. - Pre mňa je výnimočný portrét mysliteľa z roku 2013. Je to moja školská práca. Portrétovala som môjho dedka a tak som balansovala v určitosti myslieť na neho a pritom dokázať do toho dostať neurčitosť, - vysvetlila. Petra v súčasnosti najčastejšie tvorí obrazy s použitím drôtenej textílie namiesto plátna. - Je to taký sen, ktorý niekedy dopadne dobre, niekedy nie. Je to pre mňa veľmi zaujímavá záležitosť vidieť skrz a narušovať to. Je to aktuálna záležitosť, ktorá ponúka množstvo impulzov, ale hádže mi aj množstvo polien pod nohy, - uzavrela. Výstava v priestoroch MG ART galérie potrvá do 6. júna a je spojená s predajom diel. Čítačka poézie Miroslava Dávida a Márie Pažmovej, sa bude konať po dvoch týždňoch od vernisáže výstavy organizovanej v rámci festivalu literatúry a umenia 23. mája o 17.00 hod. Z. Burdejová


22

9. 5. 2018

INZERCIA SLUŽBY

KÚPIM

•AKCIA! Zľava 20% do 30. 6. 2018 !!! RENOVÁCIA nemeckou technológiou vám ponúka čisté riešenie pre vaše staré dvere, zárubne, vstavané skrine a kuchynské linky. Všetko v širokej škále farieb a štruktúr. Tel. 0907 422 113 •rekonštrukcie bytových jadier, bytov a kúpeľní. Tel. 0918 542 411 •maľby, stierky lacno. Tel. 0902 238 168 •rekonštrukcie bytov, kúpeľní a jadier. Tel. 0904 628 324 •montáž sadrokartónu. Tel. 0902 238 168 •požičovňa tepovačov. Tel. 0903 148 282 •preprava RENAULT VALNÍK TEL. 0903 108 857 •maľby, stierky, opravy. Tel. 0907 718 885 •pripravím misy, jednohubky, slané pečivo na oslavy. Tel. 0905 677 694 •prekladám graficky náročné dokumenty: prospekty, letáky, reklamy z/do anglického jazyka. Cena dohodou. martin.borisinec@gmail. com Tel. 0902 346 472 •rez – strih tují, živých plotov, údržba okrasných záhrad. Tel. 0918 578 059 •advokátska kancelária JUDr. Karol Porubčin, advokát, Centrum 27/32, Pov. Bystrica (budova finančné centrum oproti kostolu) poskytuje bezplatné právne poradenstvo každý štvrtok v čase od 9 hod. do 11 hod. www.advokatporubcin.sk Tel. 0911 475 596 0903 475 596

•parožie, zhody, trofeje, preparáty. Kupujem aj celé zbierky trofejí – jelenie, danielie, srnčie, muflonie aj diviačie. Vykupujem aj odpadové parožie nalakované, polámané, vyblednuté – cena závisí na kvalite. Ponúkam aj dlhodobú spoluprácu vo vykupovaní zhodov a trofejí po celom SK a CZ. PLATÍM IHNEĎ. Viac info na: puchovcan0@gmail. com Tel. 0940 723 073

Inzeráty môžete podať vždy do štvrtku do 12. h. v klientskom centre mestského úradu.

PREDAJ •rotavátor.

Tel. 0948 036 048 •kozu veľmi dobrú dojku z rodinných dôvodov, cena dohodou. Tel. 0908 759 446 •elektrocentrálu 230 – 400V. Tel. 0904 077 878 •búracie kladivo a cirkulár. Tel. 0944 003 503 •vymurovanú rodinnú kryptu pre dve osoby na novom cintoríne. Tel. 0949 598 551

AUTO - MOTO - kúpa •KÚPIM NOVÉ DIELY na - BABETY, KORÁDO, JAWA 90,05,550,2023, MANET, TATRAN A AJ INÉ MOTO VYRÁBANÉ v STROJÁRŇACH. KÚPIM AJ ZACHOVALÉ MOTOCYKLE - PS. DOBRE ZAPLATÍM ! Tel. 0910 904 599

NEHNUTEĽNOSTI - prenájom •prenajmem 1-izbový byt. Tel. 0917 284 597 •dám do prenájmu 2-izbový byt na Strede. Tel. 00491 769 537 8526 •garsonku na Lánskej Tel. 0948 107 044 •súrne hľadám podnájom, garsonku, príp. jednoizbový byt. Tel. 0902 734 518 •ponúkam na prenájom priestory vhodné na podnikanie vo Sverepci. Tel. 0948 063 492 •zoberiem do prenájmu garáž na sídlisku Rozkvet, okamžite! Tel. 0911 906 130

NEHNUTEĽNOSTI - predaj •3-izb. Stred.

Tel. 0948 107 044 •stavebný pozemok v H. Milochove, 2874 m2. Tel. 0905 170 024 •prerobený 2-iz. byt na Rozkvete bloky H. Tel. 0948 107 044 •2-iz. byt v P. B. Tel. 0915 854 891 •pozemok Sverepec. Tel. 0903 132 344

•polyfunkčnú budovu v Centre. Tel. 0903 361 591 •murovanú chatu na Dráhach. Tel. 0903 361 591

NEHNUTEĽNOSTI - kúpa •jednoizbový byt. Tel. 0905 265 130 •1-izb. byt. Tel. 0907 179 117

RÔZNE •SPOLOK NA ZÁCHRANU ZVIERAT hľadá domov pre N. O - psík, priatelský, dobre stráži. Tel. 436 21 60 0902 666 476

OZ HAFKÁČI Tel.: 0915 737 176 0911 290 983 hafkacipb@gmail.com www.hafkaci.sk

Mačky v meste - Cats in the city n.o. POMOŽTE OPUSTENÝM MAČKAM

Podporte Občianske združenie Mačky v meste, ktoré sa v našom meste a okolí venuje opusteným a zraneným mačkám. Viac informácii nájdete aj na facebooku Mačky v meste - Cats in the city n.o. Číslo účtu: IBAN: SK69 0900 0000 0051 0861 0655 •odstúpim bufet s pizzériou v nemocnici. Tel. 0905 677 694 •darujem rozkladací gauč a skriňu bledej farby. Tel. 0903 427 416

MESTO POVAŽSKÁ BYSTRICA NA WEBE www.povazska -bystrica.sk

ZAMESTNANIE •prijímem čašníčku do Šebešťanovej. Aj na kratší úväzok a víkendy. Tel. 0905 346 140 •Hľadáme seriózneho pána do skladu (areál Pov. strojární). Tel. 0902 353 669 •Hľadáme šikovného údržbára - mechanika na údržbu a vykonávanie drobných a stredných opráv strojov a zariadení v drevospracujúcej výrobe. Nástup možný ihneď. Viac info na Tel. 0908 710 704 •Brigáda v ČR s nástupom práce v termínoch od 01.06.2018, od 01.07.2018, od 01.08.2018. Pozícia: - pomocné práce v kuchyni, upratovačka-chyžná. Brigáda vhodná pre dôchodkyne a študentov počas prázdnin. Tel. 0905 744 501 •MESTSKÉ ŠPORTOVÉ KLUBY POVAŽSKÁ BYSTRICA s.r.o. hľadajú do pracovného pomeru plavčíkov s licenciou. Informácie na: Tel. 042/437 99 85 0918 322 721 •reštaurácia a pizzéria Hošták, Dedovec - Považská Bystrica príjme do pracovného pomeru pomocnú silu k riadom a do kuchyne. Cena 3,20/hod. Bližšie info na: Tel. 0911 270 464 •prijmem murára, zvárača. Práca v P.B. Tel. 0908 738 322 •firma EUROSTAVMAT prijme skladníka. VP SK: B, prax VZV vítaná, Tel. 0948 915 447 •príjmeme brigádničku do pivárne. Tel. 0908 287 244 0908 655 132

STRATY A NÁLEZY •dňa 15. 4. sa našiel zväzok kľúčov pri HYPERNOVE. Nachádzajú sa v redkacii. •kto stratil hodinky pod Považským hradom dňa 23. 3. 2018. Ozvite sa na Tel. 0915 764 565 •našli sa dioptrické okuliare, nachádzajú sa v redakcii. •dňa 19. 4. 2018 sa našiel zväzok kľúčov na hlavnej ceste pri ihrisku v Orlovom. Nachádzajú sa v redakcii. •pred kvetinárstvom v býv. tlačiarňach sa v piatok 27. 4. našla zlatá naušnica. Je v redakcii. •Prosím poctivého nálezcu, ktorý našiel retiazku zo žltého zlata, aby sa ozval. Za odmenu, je to pamiatka. Ďakujem Tel. 0907 021 506


9. 5. 2018

23

SPEKTRUM/OZNAMY

Občianske združenie Mikroregión Strážovské vrchy má osemnásť Pred 18 rokmi, presnejšie 11. júla 2000, bolo založené Občianske združenie Mikroregión Strážovské vrchy (OZ MRSV). V súčasnosti má 35 členov, okrem šestnástich obcí okresu Považská Bystrica (Bodiná, Čelkova Lehota, Dolný Lieskov, Domaniža, Ďurďové, Horný Lieskov, Malé Lednice, Plevník-Drienové, Počarová, Podskalie, Prečín, Pružina, Slopná, Sádočné, Vrchteplá, Záskalie) sú to štyri podnikateľské subjekty, jedna štátna a tri neziskové organizácie a jedenásť fyzických osôb. Ich zástupcovia sa 18. apríla stretli na valnom zhromaždení združenia, ktorého poslaním je všestranný a trvalo udržateľný rozvoj územia – mikroregiónu chránenej krajinnej oblasti Strážovské vrchy, jeho obcí v spojení s ochranou významných zdrojov pitnej vody.

Deň matiek

Výbor základnej organizácie Slovenského zväzu zdravotne postihnutých č. 02 Považská Bystrica, pod vedením p. Strakovej, pozýva svoje členky na spoločné stretnutie pri príležitosti Dňa matiek. Druhá májová nedeľa patrí ženám a aj my si uctievame tento deň spoločným stretnutím, ktoré sa uskutoční 11. mája (v piatok). Členky, ktoré majú záujem o toto stretnutie, sa musia prihlásiť v kancelárii na mestskom úrade č. d. 118 v pondelok, stredu a piatok v čase od 09.00 - 12.00 hod.

Deň Matiek - zmena termínu ZO SZZP č. 01. Považská Bystrica, predsedníčka Marta Kučíková pozýva členky našej organizácie na oslavu Dňa matiek spojenú s posedením pri občerstvení s kultúrnym programom, ktorá sa uskutoční dňa 23. 5. 2018 o 14. 00 hod. v jedálni Strednej odbornej školy strojníckej (bývalé Stredné odborné učilište strojárske, Ul. Športovcov).

SZZP č. 02 Termálne kúpalisko Dunajská Streda

Výbor ZO SZZP č. 02, pod vedením Milady Strakovej uskutoční dňa 22. 5. 2018 jednodňový zájazd na termálne kúpalisko Dunajská Streda. Záujemcovia sa môžu prihlásiť na prízemí mestského úradu č. d.118 v pondelok, stredu a piatok v čase od 9.00 - 12.00 hod.

Termálne kúpalisko Dunajská Streda

Účastníci valného zhromaždenia OZ MRSV vo Vládskom Vo výročnej správe o činnosti predseda Štefan Hrenák podrobne informoval o zasadnutiach Rady občianskeho združenia, ktorá sa priebežne zaoberala úlohami vyplývajúcimi z plánu hlavných úloh, osobitne projektom domáceho kompostovania, členstvom v MAS Naše Považie, finančným hospodárením, ako aj jednotlivými aktivitami OZ MRSV z hľadiska prípravy podujatí, ich podpory, propagácie a hodnotenia ich priebehu. Tradičné turisticko-náučné a kultúrno-spoločenské podujatia, ako Zelená modrá v Čelkovej Lehote a Pružinskej Dúpnej jaskyni, Na salaši pri guláši a Bačova cesta na Farme Pružina

a Strážovské vrcholenie na Kortmanke, ktoré organizačne zabezpečovali členovia združenia, sa aj v minulom roku vydarili a zaujali veľké množstvo záujemcov nielen spomedzi domácich obyvateľov, ale aj návštevníkov z iných regiónov Slovenska i z cudziny. V závere správy Štefan Hrenák zhrnul, ako sa realizujú hlavné úlohy združenia v piatich oblastiach života občanov MRSV: oblasti duchovného prostredia, obnovy hmotného prostredia, ochrany životného prostredia, využitia voľného času a rozvoja poľnohospodárskej prvovýroby a tradičných remesiel. Hospodáreniu združenia sa venovala správa revíznej ko-

misie a tajomník združenia J. Štens predniesol aj návrh plánu práce Rady OZ v roku 2018. Po voľbe revíznej komisie v staronovom zložení nasledovala diskusia, v ktorej sa viacerí diskutujúci vyslovili za ďalšie pokračovanie činnosti OZ MRSV pri napĺňaní jeho poslania a za uskutočnenie rozvojových zámerov a odzneli aj informácie o tohtoročných akciách s účasťou občianskeho združenia. Valné zhromaždenie sa skončilo prijatím uznesenia a spoločným obedom v príjemnom prostredí rodinnej usadlosti Vládske pri Prečíne. B. Kortman

Liečebno - oddychové pobyty vo Vysokých Tatrách Jednota dôchodcov v Považskej Bystrici aj v tomto roku zabezpečuje pobyty v kúpeľoch Nový Smokovec v termínoch od 21. - 26. mája, cena 184 eur. A od 3. - 8. októbra, cena 200 eur. V cene je zahrnuté ubytovanie v komfortných izbách, strava - polpenzia (raňajky, večera), 10 liečebných procedúr, možnosť výletov do Zakopaného, na Pieniny, do Vrbova, na chodník v korunách stromov v Bachledovej doline a iné. Záujemcov prihlasujeme v Dennom centre seniorov na štadióne v Považskej Bystrici každý pondelok od 14.00 hod. do 15.30 hod. najneskôr do 10. marca. Záloha 100 eur. (Výbor JDS č.01 v PB)

ZO SZZP č. 01 Považská Bystrica, predsedníčka M. Kučíková, poriada dňa 29. mája jednodňový zájazd na termálne kúpalisko Dunajská Streda. Odchod spred Hotela Manín je o 6.15 hod. Záujemcovia sa môžu prihlásiť v kancelárii ZO SZZP č. 01 v stredu od 9.00 do 12.00 hod. v budove mestského úradu na prízemí (vedľa veľkej zasadačky). Kontakt: 0944 378 225.

Zájazd do Japonských záhrad Základná organizácia Slovenského zväzu zdravotne postihnutých, pod vedením Milady Strakovej, uskutoční dňa 19. 5. 2018 jednodňový zájazd do Japonských záhrad v Poľsku do mestečko Pschcina (Pština) s možnosťou nákupu kvetov, cibuľovín, kríkov, krovín, stromkov a iných potrebných vecí do záhrad a polí. Je potrebné sa prihlásiť na prízemí mestského úradu č.d.118 v pondelok, stredu a piatok v čase od 9.00 - 12.00 hod. Informácie pri prihlásení.

Poľské Versailles a májové záhrady (japonské záhrady) ZO SZZP č. 01. Považská Bystrica, predsedníčka Marta Kučíková, poriada dňa 26. 5. 2018 zájazd na Poľské Versailles a májové záhrady (japonské záhrady) s možnosťou nákupu okrasných kvetín a krovín. Záujemcovia sa môžu prihlásiť v kancelárii ZO SZZP č. 01 v stredu od 9.00 do 12.00 hod. v budove MsÚ (vedľa veľkej zasadačky). Kontakt: 0944 378 225.

Rekreačný pobyt na ostrove Brač Jednota dôchodcov v Považskej Bystrici ponúka pobyt pri mori v Chorvátsku na ostrove Brač v hlavnom meste Supetar s výhodnými podmienkami pre celé rodiny. Cena poukazu je 400 eur. V cene je zahrnutá aj doprava autobusom, loď na ostrov, ubytovanie v súkromí s polpenziou (raňajky, večere). Termín: 19. 6. - 1. 7. 2018. Máme posledných 8 miest. Informácie na tel. č.: 0908 655 479, Belejová Viera.

Poľsko - Jablonka

Slovenský zväz zdravotne postihnutých Považská Bystrica pod vedením pani Strakovej, uskutoční 6. 6. 2018, nákupný zájazd do Poľska - Jablonky. Záujemcovia sa môžu prihlásiť v kancelárii na mestskom úrade č. d. 118 v pondelok, stredu a piatok v čase od 09.00 - 12.00 hod.


24

9. 5. 2018

OZNAMY

Družobné stretnutie Slovákov a Čechov pri príležitosti 73. výročia oslobodenia od fašizmu a ukončenia II. svetovej vojny Oblastný výbor Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v Považskej Bystrici pozýva na medzinárodné stretnutie na Javorníku - Stratenci pri pamätníku Tri kríže v nedeľu 13. mája 2018 od 10,30 do 13,00 h. Družobné stretnutie Slovákov a Čechov sa koná pri príležitosti 73. výročia oslobodenia od fašizmu a ukončenia II. svetovej vojny.

Poďakovania a blahoželania môžete podať vždy do štvrtku do 12.00 hod. v klientskom centre mestského úradu. MESTO POVAŽSKÁ BYSTRICA NA FACEBOOKU

www.facebook.com/mestoPB

Noc literatúry v Považskej Bystrici po tretíkrát Čítanie európskej i slovenskej literatúry sa v tomto roku uskutoční tretiu májovú stredu, a to 16. 5. 2018. Noc literatúry odštartujeme na „Rukách“ pred Domom kultúry o 17.30 hod. Podujatie pripravuje Považská knižnica v Považskej Bystrici v spolupráci s OZ CoolTajneR, OR PZ v Považskej Bystrici a MŠK Považská Bystrica. Bližšie informácie môžete sledovať na našej webovej stránke www.kniznicapb.sk alebo na facebooku Považskej knižnice v Považskej Bystrici. „RUKY“ pri Dome kultúry - 17:30 – Otvorenie Noci literatúry a predstavenie priestoru T. Bořuta, Ing. P. Mikuš, Pavol Mikuš číta Hendrik Groen: Tajný denník Hendrika Groena Futbalový štadión - 18:15 – predstavenie priestoru Ing. P. Smižík, Jozef Vaňko číta Jean Michel Guenassia: Vplyv Davida Bowieho na osudy mladých dievčat /Francúzsko OR PZ Považská Bystrica - 19:00 – predstavenie priestoru p. Miroslav Pribiš, Lucia Briestenská číta Ondrej Štefánik: Som Paula/Slovensko Považská knižnica v Považskej Bystrici - 20:00 – predstavenie priestoru riaditeľka PK v PB, Mgr. I. Knappová, Šimon Pekar číta Paolo Cognetti: Osem hôr/Taliansko Považská knižnica v Považskej Bystrici - 20:30 – Marián Mitaš číta Gonçalo M. Tavares: Štvrť – Pán Breton a rozhovor/Portugalsko Vstup voľný! Zmena programu vyhradená. Uvedené časy sú orientačné.


9. 5. 2018

25

MIX BLAHOŽELÁME Dňa 10. 5. oslávi v kruhu rodiny svoj prvý rôčik

Nelka ČERŇANSKÁ z Pov. Bystrice. Ako ten čas rýchlo letí, na torte Ti rôčik svieti. Prajeme Ti v tento deň, nech máš život ako sen. Vezmeme si pero zlaté, nakreslíme srdiečko, aby každý vedel, že si naše slniečko. Veľa šťastia, zdravíčka praje celá rodina.

Dňa 8. mája oslávi 11. narodeniny

Dňa 3. mája oslávil náš drahý

Filip TRŠKO. Jedenásť rokov budeš mať, treba Ti začať život užívať. S rodinou a priateľmi, čo vždy pri Tebe budú stáť. Všetko najlepšie prajú mamina, tatino, sestra Milka a rodiny Jašíková a Tršková z Pov. Bystrice.

Jozef ADAMČÍK svoje krásne 70. narodeniny. Maj vždy zdravia celé hory, šťastia ako kvapiek v mori, lásky nech Ti toľko patrí, ako snehu majú Tatry. Všetko najkrajšie a najlepšie zo srdca želá celá Tvoja rodina.

Dňa 6. mája oslávil náš drahý

TIK pozýva na zájazdy Poľské Versailles a májové záhrady dňa 19. 5. 2018, suma 15,50 eur. Viedeň – deň detí - dňa 26. 5. 2018, suma 24 eur. Prechádzka poľskými záhradami, trhy a pivovar dňa 26. 5. 2018, suma 18,50 eur. Bližšie informácie v TIK-u (budova kina Mier) alebo na tel. čísle 042/432 65 45, 0917 450 666, web: info.tikpb@px.sk, www.pxcentrumpb.sk.

Miroslav ZBORAN svoje krásne 70. narodeniny. Nech Ti láska srdce hreje, nech Ti smutno nikdy nie je, nech Ti Pán Boh ako sám vie, ráči dopriať pevné zdravie. Všetko najlepšie k narodeninám Ti želajú dcéra Viera s priateľom Ľubom, manželka Viera, syn Mirko, rodina Filípková, rodina Štefinová.

VITAJTE

MESTO POVAŽSKÁ BYSTRICA NA FACEBOOKU

www.facebook.com/mestoPB

Malou princezničkou sa pre Editu a Františka Grbálovcov stala 30. apríla 2018 Natálka (3620 g a 50 cm). Doma na ňu netrpezlivo čaká bratček Dominik.

Po Peťkovi, Maťkovi a Maruške sa 3. mája 2018 v rodine Michaely a Lukáša Ševčíkovcov narodila Alžbetka (3230 g a 49 cm). Stav chlapci – dievčatá v rodine sa zmenil na 2:2.


26

9. 5. 2018

POZVÁNKY

HOKEJBAL EXTRALIGA PLAY OFF

BOWLING SENIOROV Okresná organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska v Považskej Bystrici organizuje VII. ročník Bowlingového turnaja seniorov. Turnaj sa uskutoční v stredu 16. mája 2018 v Žiline, v obchodnom centre Mirage, v bowling clube na 4. poschodí. Prezentácia je od 10.30 hod. a začiatok turnaja je o 11:00 hod. Súťažiť budú ženy a muži nad 60 rokov. Štartovné je 2 €. Záujemcovia sa môžu prihlásiť na tel. čísle 0905 254 207 alebo 0902 794 784. Tešíme sa na Vašu účasť. OOJDS STOLNÝ TENIS Komisia rozhodcov SSTZ v spolupráci s KSTZTN v zmysle akreditácie udelenej MŠ SR pre SSTZ v súlade so Zákonom o športe č. 300/1998 Z.z. organizuje školenie rozhodcov III. kvalifikačného stupňa a seminár na predĺženie licencie A, B, C ktorých končí platnosť. Uskutoční sa v sobotu 26. mája v herni MKST Nová Dubnica. Prezentácia je od 7,45 hod. do 8,30 hod. Poplatok za školenie je 15 eur. Predlženie licecie sa uskutoční v ten istý deň a na tom istom mieste ako preškolenie. Poplatok za predĺženie licencie je 7 eur. Prihlášku na školenie alebo predlženie treba zaslať do 15. mája 2018 na adresu: Július Hlubina, Pionierska 981/3, 017 01 Považská Bystrica, alebo E-mailom: julius.hlubina@gmail.com. Na predlženie licencie je nutne priniesť si ROZHODCOVSKÝ PREUKAZ! AKTÍV KLUBOV

Hoci Považskobystričania do finále nepostúpili, odmenili ich účinkovanie v extralige fanúšikovia potleskom a skandovaním. „Ste najlepší!“

PROTEF Pov. Bystrica LG AB Hokej Bratislava 1:2 (1:0,0:1,0:1)

V poslednom súboji o finále nastúpili domáci bez Škrabka, ktorý dostal stopku za vyššie tresty, do brány poslali tréneri Bratinu. Opäť ich hnala dopredu vynikajúca kulisa, ktorú „namlsali“ hneď v prvej minúte. Po asistencii L. Ďurkecha otvára skóre rýchlym gólom v 13. sek Piják! Bohužiaľ, bol to posledný gól Považskobystričanov v sérii. Hostia nedovolili hráčom PROTEFu vytoriť si povestný tlak, a boli to práve oni, kto mohol vyrovnať. Bratina si však stále držal čisté konto, neinkasoval už ani jeho náprotivok Moško, ktorému zazvonilo za chrbtom raz brvno. Družstvá si žiadnu tutovku nevypracovali, a tak sa šlo do kabín s chudobným, no dôležitým skóre pre Považskobystričanov. Tlak domácich predsa len prišiel, čo im umožnili vylúčenia Bundila a neskôr Kostku, lenže skóre sa stále nemenilo. Hostia dohrali v 26. min oslabovku a z nevinnej akcie vyrovnal ušmudlaným gólom Rímsky na 1:1. S pribúdajúcimi minútami bolo na ihrisku viac vášní. Bolo jasné, že o výsledku rozhodne možno

malá chyba, či jediný gól. V úvode poslednej pätnásťminútovky podržal Bratina dvoma zákrokmi PROTEF, ktorý sa musel brániť potom presilovke LG. V 35. min sa dostal k loptičke Fumač a nekompromisne spomedzi kruhov prestrelil Bratinu – 1:2. Nervozita, vylúčenia a množstvo nepresností poznačili záver duelu, v ktorom hrali domáci aj bez gólmana, no vyrovnanie im to neprinieslo. PRPTEF odohral svoju najlepšiu sezónu v histórii a hoci siahal na finále, získal napokon cenný bronz, za čo odmenili diváci domáci mančaft potleskom. Hostia otočili stav série z 0:2 na 3:2 a vo finále sa stretnú s Vrútkami. PROTEF: Bratina (Buliš) – Bujdák, Bušovský, Kukučka, Pružinský, Ďurkech J., Bajánek, Dolinajec, Ďurkech L., Piják, Čičala F., Rufati, Gabčo, Švantner, Bednár, Demáček, Miške, Čičala T. LG: Moško (Mendl) – Minárik, Pukalovič, Mikulčík, Virág, Marcinek, Ondriska, Roman, Vančo, Ondruše, Šalka, Fumač, Vavro, Šulc, Bilik, Kostka, Rímsky, Drozdík, Velčický, Weber, Kanich, Bundil, Mráz. Druhé semifinále: Vrútky – Petržalka 3:2, na zápasy 3:2. Milan Kováčik

OBLASTNÝ STOLNOTENISOVÝ ZVÄZ v Považskej Bystrici oznamuje, že v piatok 11. mája 2018 sa o 16,00 hod v budove bývalého NF na 2. poschodí (v Považskej Bystrici Sládkovičová ul.), uskutoční AKTÍV KLUBOV 5. 6. a 7. ligy. Program: Vyhodnotenie súťažného ročníka 2016/2017 a príprava súťažného ročníka 2018/2019. Žiadam o účasť všetkých vedúcich oddielov/klubov a zároveň aj nových zástupcov oddielov, ktorí sa chcú prihlásiť do 7. ligy. TURNAJ ML. a ST. ŽIACTVA TTC Považská Bystrica usporiada v nedeľu 20. mája v telocvični IV.ZŠ (Pri kostole) turnaj st. a ml. žiakov. Prihlásiť sa dá v deň konania turnaja do 8,30hod. mladšie žiactvo, do 10,30hod.staršie žiactvo (mladšie žiactvo môže hrať aj za staršie žiactvo Hrá sa podľa Pravidiel st. tenisu, dvojhra chlapcov, dvojhra dievčat. Zúčastniť sa môžu hráči a hráčky aj bez registrácie z oblasti Pov. Bystrica, Ilava a Púchov. Info: Ing. R. Čelko ml.: 0905 801009. HÁDZANÁ Sobota 12. 5. 2018 sobota – o 14.45 h stretnutie 21.kola 1.dorasteneckej ligy mladších a o 13. h starších dorastencov MŠK Považská Bystrica – Malacky/Stupava.


9. 5. 2018 3. LIGA MUŽI 26. A 27. KOLO Borčice - D. Streda B Púchov - Gabčíkovo V. Ludince - L. Rovne Beluša - Topoľčany Dubnica - Šaľa Bánovce - Trnava B N. Zámky - Vráble B Nemšová - Galanta Prievidza - Nitra B 27. kolo Borčice - Bánovce Galanta - Dubnica Šaľa - Beluša L. Rovne - Púchov D. Streda B - Prievidza Nitra B - Nemšová Topoľčany - V. Ludince Gabčíkovo - N. Zámky Vráble B - Trnava B 1. Dubnica 2. Borčice 3. N. Zámky 4. L. Rovne 5. D. Streda B 6. Nitra B 7. Galanta 8. Trnava B 9. Vráble B 10. Šaľa 11. Gabčíkovo 12. Beluša 13. Nemšová 14. Púchov 15. V. Ludince 16. Prievidza 17. Bánovce 18. Topoľčany

27

FUTBAL ZSFZ

27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27

21 18 17 17 14 13 12 13 10 11 9 9 10 9 8 4 4 4

5 1 4 5 4 6 3 7 5 8 5 9 7 8 1 13 9 8 3 13 7 11 7 11 3 14 4 14 5 14 4 19 4 19 0 23

4:1 0:0 2:1 5:1 6:0 1:0 1:1 1:1 1:0 1:1 0:0 1:1 3:0 2:2 2:2 0:6 0:1 3:0

67:7 64:27 41:27 45:23 43:25 50:34 44:31 46:34 43:38 38:47 39:40 42:45 32:48 42:39 40:50 23:61 17:67 18:91

68 58 55 54 47 44 43 40 39 36 34 34 33 31 29 16 16 12

5. LIGA MUŽI 17. A 24. KOLO V. Kostoľany - Prečín Domaniža - Častkovce Boleráz - N. Dubnica Šimonovany - Partizánske Holíč – Vrbové Tr. Stankovce - Malženice Hlohovec mal voľno Myjava - J. Bohunice 30.5. 24. kolo Domaniža - V. Kostoľany Hlohovec - Prečín N. Dubnica - Partizánske Malženice - Myjava Boleráz - Holíč Tr. Stankovce - Šimonovany Častkovce - Vrbové J. Bohunice mali voľno 1. Malženice 23 18 2. Šimonovany 24 15 3. Častkovce 23 13 4. Myjava 23 13 5. Partizánske 24 12 6. Boleráz 23 11 7. Vrbové 23 9 8. Domaniža 23 10 9. Hlohovec 23 8 10. J. Bohunice 22 7 11. Prečín 23 7 12. Tr. Stankovce23 7 13. N. Dubnica 23 7 14. Holíč 24 6 15. V. Kostoľany 23 4

4 1 5 4 6 4 5 5 4 8 6 6 7 7 3 10 6 9 6 9 4 12 3 13 3 13 3 15 3 16

1:2 1:1 3:0 5:1 0:0 1:1

4:0 6:0 1:4 3:1 2:2 1:1 0:1

61:11 47:21 48:20 46:23 38:26 38:23 34:33 30:43 30:34 25:25 37:57 37:41 28:44 22:46 16:48

58 50 45 44 40 39 34 33 30 27 25 24 24 21 15

4. LIGA MUŽI 17. A 24. KOLO Bošany - Brvnište 0:3 V. Uherce - Chocholná Velčice 1:0 Ladce - Podolie 2:1

Z. Kostoľany - V. Hradná Plevník - Uhrovec Kanianka - Lehota p/V Tr. Turná - Cígeľ St. Turá mala voľno 24. kolo Brvnište - Z. Kostoľany Plevník - Ladce Cígeľ - Bošany Kanianka - St. Turá Tr. Turná - V. Uherce Lehota p/V - Ch. Velčice V. Hradná - Podolie 1. Lehota p/V 2. Cígeľ 3. V. Uherce 4. Z. Kostoľany 5. Tr. Turná 6. Uhrovec 7. Kanianka 8. Plevník 9. Brvnište 10. Ladce 11. Chocholná 12. Podolie 13. V. Hradná 14. Bošany 15. St. Turá

23 18 24 18 22 12 23 13 24 13 23 10 24 10 23 10 23 8 23 9 23 7 23 6 22 5 22 5 23 3

3 2 1 5 6 4 3 7 2 9 8 5 3 11 2 11 4 11 1 13 1 15 3 14 3 14 2 15 5 15

7:1 :2 1:3 4:1 0:0 1:0 6:0 4:0 2:4 3:1 1:3

63:19 55:22 62:32 57:31 38:37 37:33 36:32 32:48 36:41 31:41 40:48 30:40 34:62 24:59 19:57

57 55 42 42 41 38 33 32 28 28 22 21 18 17 14

2. LIGA ST.DORAST 26. A 27. KOLO Gabčíkovo - MŠK P. Bystrica 2:0 (1:0), 21. Magyar, 73. Vida. MŠK: Kardoš – Popelka, Seko, Pistovčák, Motošický, Borovička, Sirej, Illo (80. Žilinský), Klabník, Gabriš, Zábojník (74. Gardian). N. Zámky - Púchov 2:2 Dubnica - Petržalka 3:1 Malacky - L. Trnava 1:1 Inter - Myjava 2:0 Komárno - Prievidza 4:0 Skalica - Bánovce 10:0 K. Ves - Devínska N.Ves 6:2 Topoľčany - PFA ViOn 0:6 MŠK P. Bystrica - Dubnica 1:2 (0:0), 77. Illo – 60. Gašpar, 83. Bičan. MŠK: Kardoš – Seko, Pistovčák, Motošický (57. Zábojník), Pavlík (70. Gabriš), Valjent, Borovička, Sirej, Stanček, Illo, Klabník. Púchov - Gabčíkovo 2:2 Petržalka - Skalica 1:2 PFA ViOn - Komárno 2:0 Prievidza - Inter 0:0 Myjava - L. Trnava 0:1 K. Ves - Malacky 0:0 Devínska N.Ves - N. Zámky 0:1 Bánovce - Topoľčany 0:3 1. Skalica 2. Dubnica 3. PFA ViOn 4. K. Ves 5. L. Trnava 6. Myjava 7. Petržalka 8. Inter 9. Gabčíkovo 10. Púchov 11. Malacky 12. Prievidza 13. N. Zámky 14. Komárno 15. Topoľčany 16. P. Bystrica 17. Bánovce 18. Devínska

27 26 24 27 26 27 27 26 26 27 27 27 26 26 27 27 27 27

26 22 17 14 15 15 13 13 12 10 10 10 7 6 6 5 5 4

0 1 100:16 78 3 1 91:16 69 1 6 67:26 52 7 6 67:43 49 4 7 49:32 49 2 10 55:29 47 7 7 75:41 46 5 8 69:37 44 3 11 46:41 39 7 10 50:61 37 3 14 41:53 33 3 14 33:57 33 4 15 29:59 25 3 17 30:71 21 3 18 33:77 21 3 19 40:67 18 0 22 26:100 15 0 23 23:95 12

(1:0), 40. Tamás, 52. Pónya. MŠK: F. Čiernik – Zlatoš, Kvaššay, Uriča, Václavík, Nemčík, Brandys (63. Lehotský), Čičut, Huličiak, Kadáček (67. Lezzani), Steiner (74. Urík). N. Zámky - Púchov 1:3 Dubnica - Petržalka 3:2 Malacky - L. Trnava 2:2 Inter - Myjava 1:1 Komárno - Prievidza 2:1 Skalica - Bánovce 2:0 K. Ves - Devínska N.Ves 3:1 Topoľčany - PFA ViOn 1:3 MŠK P. Bystrica - Dubnica 1:8 (1:6), 12. Huličiak – 23., 37. a 80. Matúš (druhý gól z pk), 27. a 55. Sehnoutek, 19. Martinek, 24. Kusovský, 33. Derka. MŠK: F. Čiernik – Zlatoš, Kvaššay, Uriča, Václavík (50. Jurík), Steiner, Huličiak (41. Lehotský), Brandys, Kadáček (50. Lezzani), Čičut, Gálik. Púchov - Gabčíkovo 4:0 Petržalka - Skalica 1:0 PFA ViOn - Komárno 6:1 Prievidza - Inter 1:2 Myjava - L. Trnava 1:0 K. Ves - Malacky 0:2 Devínska N.Ves - N. Zámky 3:1 Bánovce - Topoľčany 5:1 1. Dubnica 2. Petržalka 3. Myjava 4. Inter 5. L. Trnava 6. PFA ViOn 7. Komárno 8. Skalica 9. Gabčíkovo 10. Púchov 11. P. Bystrica 12. K. Ves 13. Malacky 14. Prievidza 15. N. Zámky 16. Bánovce 17. Devínska 18. Topoľčany

26 27 27 26 26 24 26 27 26 27 27 27 27 27 25 26 27 27

22 21 18 16 15 14 13 13 13 11 10 10 9 6 4 3 1 2

2 2 3 3 4 5 5 5 4 7 4 6 3 10 3 11 2 11 5 11 5 12 4 13 5 13 2 19 5 16 5 18 6 20 3 22

96:18 85:21 72:19 83:37 53:21 71:32 54:51 44:42 51:54 47:52 38:68 37:45 50:71 24:58 28:64 24:74 25:85 20:98

68 66 58 53 49 46 42 42 41 38 35 34 32 20 17 14 9 9

3. LIGA ST.DORAST 24. KOLO Dohrávky 16. kolo: Hlohovec – Sereď 0:5, Brvnište - ČFK Nitra 0:4. Dohrávka 23. kolo: Piešťany – Krakovany 7:1. Hlohovec - Brvnište 4:0 N. Dubnica - Partizánske 2:2 Levice - Nové Mesto 9:0 Šaľa - ČFK Nitra 1:3 Sereď - Piešťany 3:2 Krakovany - Šurany 2:1 H. Saliby - J. Bohunice 7:1 1. Šamorín 24 2. Piešťany 23 3. ČFK Nitra 23 4. Sereď 23 5. Levice 23 6. Partizánske 24 7. N. Dubnica 22 8. Šaľa 23 9. Šurany 23 10. Galanta 23 11. Hlohovec 23 12. H. Saliby 23 13. Krakovany 23 14. Brvnište 23 15. Nové Mesto 23 16. J. Bohunice 24

19 15 14 14 14 13 12 12 11 9 7 7 6 4 3 3

4 1 116:22 61 3 5 80:34 48 3 6 61:34 45 2 7 61:31 44 0 9 77:44 42 2 9 75:49 41 3 7 74:39 39 3 8 59:43 39 1 11 46:42 34 5 9 37:38 32 6 10 29:40 27 3 13 47:57 24 5 12 30:61 23 2 17 26:59 14 2 18 25:152 11 0 21 19:117 9

2. LIGA ML.DORAST 26. A 27. KOLO

3. LIGA ML.DORAST 24. KOLO

Gabčíkovo - MŠK P. Bystrica 2:0

Dohrávky 16. kolo: Hlohovec – Se-

reď 0:2, Brvnište - ČFK Nitra 0:4, Šaľa – Šamorín 1:0. Dohrávka 23. kolo: Piešťany – Krakovany 0:4. Hlohovec - Brvnište 3:0 N. Dubnica - Partizánske 5:2 Levice - Nové Mesto 10:0 Šaľa - ČFK Nitra 2:1 Sereď - Piešťany 1:0 Krakovany - Šurany 5:0 H. Saliby - J. Bohunice 1:6 Šamorín - Galanta 4:0 1. Šamorín 24 2. Šaľa 23 3. Sereď 23 4. Levice 23 5. Krakovany 23 6. N. Dubnica 22 7. J. Bohunice 24 8. Partizánske 24 9. Piešťany 23 10. Hlohovec 23 11. Galanta 23 12. ČFK Nitra 23 13. Nové Mesto 23 14. H. Saliby 23 15. Šurany 23 16. Brvnište 23

18 18 16 15 14 15 14 14 10 9 8 8 4 3 3 1

3 3 99:19 57 3 2 66:20 57 2 5 64:21 50 3 5 75:17 48 5 4 52:17 47 1 6 92:28 46 1 9 53:37 43 0 10 79:58 42 3 10 49:44 33 1 13 39:50 28 2 13 42:59 26 0 15 46:44 24 1 18 28:110 13 2 18 24:85 11 2 18 31:119 11 1 21 12:123 4

4. LIGA DORAST 20. KOLO Dohrávky: 14. kolo: Nedožery Brezany – Beluša 0:1, Bošany – N. Rudno 0:1. 16. kolo: Tr. Turná – Kanianka 5:0. Beluša - Nemšová 5:1 D. Vestenice - L. Rovne 4:3 Nedožery Brezany - Borčice 0:1 Chynorany - Kanianka 6:0 Holíč - N. Rudno 3:0 D. Súča - Tr. Stankovce 4:0 Tr. Turná - Bošany 12:2 1. Beluša 20 2. D. Súča 20 3. Nemšová 20 4. Chynorany 20 5. D. Vestenice 20 6. N. Rudno 19 7. Tr. Stankovce20 8. Borčice 20 9. Nedožery 20 10. L. Rovne 20 11. Tr. Turná 19 12. Holíč 20 13. Kanianka 19 14. Bošany 19

16 14 13 11 10 9 8 8 9 8 5 4 3 3

1 3 4 2 3 4 2 7 3 7 2 8 4 8 4 8 0 11 2 10 2 12 3 13 2 14 2 14

82:20 64:23 81:30 56:25 57:43 31:31 49:44 31:43 42:46 53:53 44:70 25:64 27:80 23:93

49 46 42 35 33 29 28 28 27 26 17 15 11 11

5. LIGA DORAST 20. KOLO Dohrávky 14. kolo: Prečín – H. Poruba 0:11, H. Súča – Častkovce 8:0. Domaniža - Drietoma 5:2 H. Poruba - Ladce 7:2 Udiča - H. Súča 4:0 Prečín - St. Turá 3:3 Košeca - Turani 1:2 Klátova N. V. - Bošáca 5:0 Krajné - Častkovce 0:2 1. H. Poruba 20 2. Domaniža 20 3. H. Súča 19 4. Udiča 19 5. Turani 20 6. St. Turá 19 7. Krajné 20 8. Klátova N. V. 20 9. Bošáca 20 10. Drietoma 19 11. Ladce 19 12. Častkovce 20 13. Košeca 19 14. Prečín 20

15 15 13 13 10 9 9 9 6 6 6 4 4 2

0 5 73:31 45 0 5 72:33 45 4 2 75:28 43 1 5 77:28 40 4 6 60:43 34 5 5 50:29 32 5 6 41:34 32 2 9 52:48 29 3 11 36:54 21 2 11 32:46 20 1 12 26:54 19 2 14 49:81 14 1 14 23:62 13 2 16 25:120 8

Pokračovanie na 28. strane


28

9. 5. 2018

FUTBAL ZSFZ

3. LIGA MUŽI

Bratské podanie rúk Slávikovcov po zápase

Borčice/P. Bystrica – D. Streda B 4:1 (2:0)

Bratský duel Slávikovcov vyšiel nadmieru jednoznačne pre domáceho Lukáša, ktorý nasúkal Matejovi všetky góly! Medzišestnástkový futbal priniesol prvý vzruch v 14. min, kedy zastúpili domáceho gólmana na čiare obrancovia. O dve minúty mal prvý zákrok aj jeho náprotivok po strele A. Valienta. V 22. min obišiel L. Slávik obrancu, no loptu po jeho strele gólman súpera vyrazil. O sedem minút ho napodobil s rovnakým výsledkom Boris. To preberali už iniciatívu domáci, ktorí sa v 40. min ujali vedenia. Baránek našiel dlhou loptou L. Slávika, ktorý otvoril krížnou strelou skóre – 1:0. O päť minút si po peknej akcii s Borisom pripísal druhý gól, tentoraz ho dal hlavou – 2:0. V 54. min mal na kopačke strelec domácich hetrik, no po prihrávke Petruša nastrelil hráča hostí. Po hodine hry sa neujala jeho bomba tesne nad. Potom si nerozumel Vala s Bobotom, no loptu odkopla obrana na Zubeka, ktorého brejk v poslednej chvíli hasil Slíž. Po rohu vyrazil M. Slávik peknú hlavičku Mravca a udrelo na druhej strane. Po nedorozumení v obrane si za ňu zabehol v 65. min Viola a znížil na 2:1. Zdalo sa, že domácim začínajú dochádzať sily, keď v 81. min mieril Viola tesne vedľa. Lenže o dve minúty

uzavrel tečovanou strelou hetrik L. Slávik – 3:1. Dve minúty pred koncom duelu prihral ideálne Čiernik mužovi zápasu, ktorý prehodil brata v bráne hostí – 4:1. MŠK: Bobot – Vala, Petruš, Boris, S. Čiernik, A. Valient (55. Púpala), Baránek, Mravec, L. Slávik, Zubek, Vadovský (79. Masaryk). Milan Kováčik

Borčice/P. Bystrica – Bánovce 1:1 (1:1)

Domáci, ktorým nevychádzali dlhé pasy a finálne prihrávky podľa predstáv, doplatili na množstvo nepremenených šancí. V druhom polčase sa navyše nedarilo strelcom Slávikovi a ani J. Valientovi. Navyše museli domáci doháňať gólové manko z 27. min, keď sa z nevinnej akcii hostí presadil Zita. Útoky domácich ťahal neúnavný Boris, po ktorého akcii vyrovnal v 32. min Slávik na konečných 1:1. Do konca polčasu zaujala už iba strela Čiernika, ktorú hosťujúci Korček vyrazil iba reflexívne. V druhom polčase sa hra zrýchlila a spresnila, najmä od 60. min. Loptu po Slávikovej strele zablokoval na čiare Tabak a Mravec netrafil odkrytú bránu. MŠK: Lastovica – Vala, Petruš, Boris, S. Čiernik, Masaryk (73. A. Valient), Baránek, Mravec, Slávik, Zubek (62. Pupala), Vadovský (46. J. Valient). Adrián Demáček

Dokončenie z 27. strany

2. LIGA ST.ŽIACI 26. A 27. KOLO Dubnica - MŠK P. Bystrica 4:0 (3:0), 5. a 14. Machara, 28. Štefanec, 68. Svečula. MŠK: Šištík – L. Chovanec, Gaňa, Luhový, Hlobík, M. Čiernik (45. Belušík), Rybár, Mokráš, Prášek, Chupáč (42. Jančiga), Kaniak (36. Kostelanský). Topoľčany - Trebatice 2:0 N. Zámky - Hlohovec 4:0 Štúrovo - Sereď 1:0 Partizánske - Šaľa 3:0 Moravany - Bánovce 1:1 Piešťany - Komárno 3:0 Prievidza - L. Trnava 1:0 ČFK Nitra - Myjava 2:0 MŠK P. Bystrica - Moravany 3:3 (1:1), 9. Čapliar, 55. Chupáč, 58. Rybár – 12. Schmitt, 49. Taraba, 54. Osvald. MŠK: Šištík – Gaňa, Hlobík, Luhový (55. Jančiga), M. Čiernik (36. Prášek), L. Chovanec, Rybár, Mokráš, Kaniak (46. Kostelanský), Čapliar (36. Belušík), Chupáč. Komárno - Dubnica 5:1 ČFK Nitra - Topoľčany 2:1 L. Trnava - Piešťany 4:1 Bánovce - Partizánske 3:3 Šaľa - Štúrovo 3:0 Sereď - N. Zámky 0:0 Prievidza - Myjava 4:1 Hlohovec - Trebatice 1:1 1. Prievidza 27 2. Sereď 27 3. L. Trnava 27 4. Šaľa 27 5. Dubnica 27 6. ČFK Nitra 27 7. N. Zámky 26 8. Trebatice 27 9. Topoľčany 25 10. Partizánske 27 11. P. Bystrica 27 12. Moravany 27 13. Štúrovo 27 14. Myjava 26 15. Piešťany 27 16. Komárno 27 17. Bánovce 27 18. Hlohovec 27

18 17 17 16 16 16 12 11 11 10 10 9 9 9 8 8 7 2

3 6 54:21 57 6 4 46:20 57 4 6 59:18 55 6 5 64:25 54 3 8 72:43 51 0 11 71:40 48 5 9 42:39 41 5 11 41:44 38 3 11 48:42 36 6 11 40:39 36 3 14 29:60 33 5 13 31:40 32 5 13 34:56 32 2 15 39:39 29 5 14 34:59 29 2 17 35:60 26 4 16 60:63 25 3 22 17:108 9

2. LIGA ML.ŽIACI 26. A 27. KOLO Dubnica - MŠK P. Bystrica 8:1 (3:0), 4., 36. a 60. T. Šimko, 10. a 30. Teplička, 38. a 40. Miakiš, 51. L. Šimko – 31. Urgoš. MŠK: Šulák – Urgoš, Kubáň, Kuciak, Bednár, Chudý, Dvorský, Mičúch, Tomana, Motošický, Ďurkech, Haviar, Valica. Topoľčany - Trebatice 3:3 N. Zámky - Hlohovec 12:0 Štúrovo - Sereď 7:3 Partizánske - Šaľa 1:2 Moravany - Bánovce 2:4 Piešťany - Komárno 2:3 Prievidza - L. Trnava 1:1 ČFK Nitra - Myjava 0:3 MŠK P. Bystrica - Moravany 4:0 (0:0), 38. a 41. Urgoš, 35. Mičúch, 50. Motošický. MŠK: Šulák – Urgoš, Kubáň, Kuciak, Bednár, Chudý, Dvorský, Mičúch, Tomana, Motošický, Ďurkech, Haviar, Valica. Komárno - Dubnica 4:1 ČFK Nitra - Topoľčany 0:9 L. Trnava - Piešťany 2:0 Bánovce - Partizánske 3:1 Šaľa - Štúrovo 1:2 Sereď - N. Zámky 0:13 Prievidza - Myjava 0:0

Hlohovec - Trebatice 1. L. Trnava 27 2. Prievidza 27 3. N. Zámky 26 4. Komárno 27 5. Myjava 26 6. Bánovce 27 7. Dubnica 26 8. Piešťany 27 9. Štúrovo 27 10. Trebatice 27 11. Partizánske 27 12. Šaľa 27 13. Moravany 27 14. Topoľčany 25 15. ČFK Nitra 27 16. Sereď 27 17. P. Bystrica 26 18. Hlohovec 27

24 23 20 19 16 15 15 14 11 9 10 8 7 7 4 5 3 1

2 1 3 1 3 3 1 7 4 6 3 9 2 9 2 11 4 12 9 9 4 13 4 15 4 16 2 16 6 17 2 20 3 20 0 26

0:5

157:13 74 159:24 72 141:28 63 98:43 58 65:30 52 94:58 48 89:54 47 76:68 44 86:86 37 61:61 36 65:64 34 63:84 28 50:97 25 45:99 23 36:79 18 56:177 17 36:105 12 4:211 3

3. LIGA ST.ŽIACI 24. KOLO Dohrávky 16. kola: Častkovce – Kúty 5:2, Holíč – Myjava B 1:1. Horovce - Nováky 2:2 Moravany B - Dubnica B 0:6 Gbely - Prievidza B 0:3 Kanianka - Nové Mesto 0:1 Častkovce - Holíč 2:0 Kúty - Nemšová 2:3 L. Rovne mali voľno Myjava B mala voľno 1. Nové Mesto 2. Moravany B 3. Prievidza B 4. Dubnica B 5. Kanianka 6. Nováky 7. Kúty 8. Horovce 9. Nemšová 10. Myjava B 11. Častkovce 12. Holíč 13. L. Rovne 14. Gbely

21 21 21 20 20 20 21 21 21 21 21 19 20 21

18 12 12 10 10 8 10 8 8 6 4 4 4 2

2 1 4 5 2 7 5 5 4 6 9 3 3 8 6 7 2 11 6 9 7 10 2 13 2 14 2 17

73:10 52:39 69:25 50:30 56:24 43:31 60:49 45:39 58:51 27:42 27:60 16:55 25:80 21:87

56 40 38 35 34 33 33 30 26 24 19 14 14 8

3. LIGA ML.ŽIACI 24. KOLO Dohrávky 16. kola: Častkovce – Kúty 5:0, Holíč – Myjava B 9:1. Gbely - Prievidza B 3:4 Kanianka - Nové Mesto 2:2 Horovce - Nováky 1:6 Častkovce - Holíč 13:0 Kúty - Nemšová 2:4 Moravany B - Dubnica B 1:6 L. Rovne mali voľno Myjava B mala voľno 1. Gbely 21 2. Prievidza B 21 3. Častkovce 21 4. Dubnica B 20 5. Nemšová 21 6. Nováky 20 7. Nové Mesto 21 8. Kúty 21 9. Myjava B 21 10. Moravany B 21 11. Holíč 19 12. Kanianka 20 13. L. Rovne 20 14. Horovce 21

20 16 14 14 12 11 9 9 8 9 7 2 2 0

0 1 1 4 2 5 1 5 3 6 2 7 4 8 1 11 4 9 0 12 1 11 3 15 0 18 0 21

148:11 60 144:33 49 97:32 44 86:47 43 96:36 39 78:50 35 74:64 31 73:64 28 63:80 28 73:127 27 32:105 22 28:102 9 17:151 6 19:126 0

2. LIGA B ŽENY 22.KOLO Prievidza - MŠK P. Bystrica 4:0 (0:0), 48., 72. a 89. Kleinová, 56. Ľahká. MŠK: Kostelanská (69. Janúchová) – Kapráliková, Drábiková, Pružinská, Turiaková, MiPokračovanie na 31. strane


9. 5. 2018

29

FUTBAL OBFZ

Šesťbodové porcie Jasenice a Podmanína, Udiča sa trápi Dve kolá vyšli veľmi dobre viacerým šesťbodovým celkom. Horná Poruba, ktorá sa mohla dotiahnuť na Podmanín, zaváhala práve na jeho ihrisku a na pôde hore sa tlačiacej Jasenice. Papradno bolo polovičné, Udiča stráca čoraz viac, tentoraz nedokázala vybojovať ani bodík. Zaváhal Kvašov, čo využili ostatní. Líder má už osembodový náskok, na druhé miesto 41 bodovej Košece sa tlačia Jasenica a Kvašov, ktorí majú o bod menej. Do konca súťaže zostáva ešte dostatok kôl, no postupujúci i jej chvost sa rysujú čoraz viac. 14. kolo K. Podhradie - Podmanín Streženice - Papradno Dulov - D. Kočkovce Košeca - Tuchyňa Lysá - Kvašov Bolešov - Udiča Jasenica - H. Poruba

K. Podhradie – Podmanín 0:1 (0:1)

0:1 1:0 2:3 4:1 1:7 6:2 2:1

Na horúcej pôde v K. Podhradí rozhodol o tesnom, ale zaslúženom víťazstve hostí rýchly gól. Už v 4. min unikol po ľavej strane J. Sovík, nezištne prihral P. Gardianovi, a ten nedal do odkrytej brány inak dobre chytajúcemu Uharčíkovi šancu – 0:1. O vyrovnanie skóre sa pokúšali postupne najmä Vlasatý, Kozík a M. Púček, lenže neúspešne. Viackrát musel zasiahnuť dobre chytajúci T. Kostelanský, ktorý si napokon udržal čisté konto. V obrane mal s prehľadom pod kontrolou akcie domácich M. Kostelanský, ktorý zmaril niekoľko dobrých akcií. V útočnej fáza sa z hostí ukázali v dobrom svetle tradične P. Gardián, k neudržaniu bol R. Sovík. Domáci futbalisti sa snažili výsledok zvrátiť, no tentoraz na súpera nestačili. Líder z Podmanína ukázal pred početnou diváckou kulisou svojich fanúšikov hru, ktorá sa páčila aj domácim. Adrián Demáček

Jasenica - H. Poruba 2:1 (1:0)

Brankár hostí Kis sa „stretol“ s loptou už v 1. min, keď ho ohrozil Pavlík st. Na opačnej strane sa predviedol Jánošík po Körmendyho strele po zemi. Pavlík st. bol naďalej pri chuti a o chvíľku zblízka skúšal pozornosť gólmana hos-

tí, no mieril mu iba do rúk. Potom mieril Körmendy po zahratí trestného kopu nad. Hra mala spád a oba celky čakali na chybu súpera. V 43. min zahral tradičný rozohrávač rohových kopov pecník loptu do šestnástky a Šibík otvoril hlavou skóre – 1:0. Hostia potrebovali vyrovnanie po zmene strán iba päť minút. Na 1:1 upravil po chybe obrany Živčic. Gól hostí povzbudil, po hodine hry mieril Jánoško zo šestnástky iba do Jánošíkových rúk. O šesť minút však fauloval kapitán Majerík v šestnástke hostí a M. Šterdas zvýšil s prehľadom na 2:1. Hostia nepoľavili, v 73. min mieril Körmendy nad a Jánošík vyrazil loptu po vyloženej šanci R. Staňu. Po Smolkovom rohu hlavičkoval na šťastie domácich Körmendy nad a Jánoško mieril z otočky nad. Zápas sa musel divákom páčiť, bol hodný súperov z čela tabuľky. Ferdinand Mišúr 20. kolo K. Podhradie - Tuchyňa 4:2 D. Kočkovce - Kvašov 2:1 Papradno - Udiča 1:0 Podmanín - H. Poruba 2:0 Streženice - Jasenica 1:2 Dulov - Bolešov 0:3 Košeca - Lysá 4:0

Podmanín – H. Poruba 2:0 (1:0)

Skóre zaujímavého duelu mohol otvoriť už v 1. min ostrostrelec domácich P. Gardian, no Smolka si poradil s jeho strelou i dorážkou. Hra bola vyrovnaná, súperi sa snažili dostať do šestnástok krátkymi prihrávkami, čo sa im však nedarilo. V 18. min centroval P. Gardian do šestnástky H. Poruby, ale Majtán bol na loptu krátky. Hra mala spád, lenže nik si nedokázal vypracovať gólovú

Jasenica dokázala vyhrať oba zápasy 2:1

Kľud na lavičke Podmanína bol počas zápasu s H. Porubou relatívny príležitosť na zakončenie. Dominovali obrany, brankári si držali čisté kontá aj po viacerých priamych kopoch. V 22. min jeden z nich zahrával R. Sovík, lopta na prekvapenie všetkých skončila na brvne Smolkovej brány. O chvíľku zahrával ďalší z opačnej strany a Kubiš hlavičkoval tesne vedľa. Optická prevaha Podmanína nepriniesla nič. Chýbalo jej trošku šťastia a finálna prihrávka. V 31. min zahrávali domáci roh, no po trme-vrme ju Smolka, ktorý center podbehol, s pomocou obrany vykopol. Tá sa dostala k Jánoškovi, ktorý ju potiahol po krídel a nahral A. Staňovi. Ten preloboval brankára i bránu. O sem minút mieril Körmendy nad bránu Podmanína. Vzápätí si nerozumela domáca obrana s brankárom, ale Jánoško túto chybu nepotrestal. Prvý gól duelu padol v 42. min. Pilárovu hlavičku Smolka ešte zneškodnil, ale dôraz M. Kostelanského slávil úspech – 1:0. Päť minút po zmene strán mal šancu na zvýšenie J. Sovík, no nepresadil sa. V 61. min vysunul P. Kostelanský P. Gardiana, lenže ten nestihol loptu lepšie spracovať a zakončiť. Domáci mali opäť viac z hry, no obrana súpera bola dôrazná. Z protiútoku mohol vyrovnať Jánoško, ale loptu dostal po prihrávke príliš blízko gólmana. V 71. min dali domáci poisťovací gól po faule na Kubiša premenil poku-

tový kop P. Gardian. Súper sa snažil s výsledkom ešte niečo urobiť, ale snaha jej hráčov priniesol iba niekoľko rohov.

Papradno – Udiča 1:0 (1:0)

V priemernom stretnutí vyhrali šťastnejší domáci, ktorí si vypracovali viac šancí, ale bez vstrelených gólov. K skórovaniu boli najbližšie Galkovci, Jeleník, Gardoň, ale najmä Fujaček. Jediný úspech Papradna zaznamenal kanonier J. Galko v 26. min po peknom úniku Jeleníka. Hostia si vyloženú gólovú príležitosť nevypracovali a výkonom opäť sklamali. Najbližšie k skórovaniu mali v poslednej desaťminútovke, ale Furdzovi a ani striedajúcemu Melicheríkovi sa to nepodarilo. Hostia musia pridať, aby potešili viac svojich priaznivcov, ktorí chodia na domáce duely v hojnom počte. Adrián Demáček 1. Podmanín 20 2. Košeca 20 3. Kvašov 20 4. Jasenica 20 5. H. Poruba 19 6. Bolešov 20 7. K. Podhradie 20 8. D. Kočkovce 20 9. Papradno 20 10. Streženice 20 11. Tuchyňa 20 12. Udiča 20 13. Lysá 20 14. Dulov 19

16 13 13 13 12 11 8 8 8 6 6 4 3 2

1 3 2 5 1 6 1 6 2 5 2 7 2 10 2 10 1 11 5 9 3 11 5 11 5 12 0 17

50:21 59:15 55:29 44:24 51:25 33:23 40:43 37:49 39:37 27:35 37:48 21:51 26:56 21:84

Papradno vyhralo doma s Udičou 1:0, rovnakýmpomerom podľahlo Streženiciam

49 41 40 40 38 35 26 26 25 23 21 17 14 6


30

9. 5. 2018

ŠPORT

STOLNÝ TENIS

JUDO

Judo klub Sparta Považská Bystrica v spolupráci zo SZJ zorganizovali medzinárodný turnaj v jude kategórie Masters. Zúčastnilo sa ho 130 judistov z 8 štátov. Turnaj sa konal v novej hale Aréna v Púchove. Súčasťou turnaja boli aj súboje v Ne-waze, súboj len na zemi, kedy sa nesmú súperi postaviť a Memoriál Miroslava Gabča. Všetci zúčastnení turnaj hodnotili kladne, nebolo to iba o jude ale aj o stretnutí ľudí, ktorí majú radi tento šport. Z považsko-bystrického judo klubu štartoval Peter Pozník, ktorý získal v kategórii M5 do 81 kg titul medzinárodného majstra Slovenska. - Je pre nás potešujúce, že na turnaj z roka na rok prichádza viacej účastníkov ten sa stáva kvalitnejší a konkurenčnejší aj zahraničným podujatiam. Lepšej školy pre mládež niet, ako keď vidí svojich trénerov ešte pretekať. A naopak, niet lepších trénerov, ako tí, ktorí ešte pretekajú. Samotní rozhodcovia konštatovali, že niektoré zápasy sú krajšie ako v lige,- povedal Slavomír Turčáni, riaditeľ turnaja. -Turnaj sa vydaril po športovej aj spoločenskej stránke, privítali sme rekordný počet účastníkov a tešíme na budúci ročník. Ďakujeme všetkým, ktorí pomohli pri zorganizovaní turnaja i spoločenského večera,- dodal Peter Pozník, predseda JK a koordinátor veteránskej zložky pri SZJ. Spokojnosťou a chválou nešetril ani šéf Czech Maters Jaroslav Banszel. – Chcel by som sa poďakovať slovenským priateľom za perfektnú organizáciu a ústretovosť, ktorú nám prejavovali počas celého turnaja. (poz)

Z víťazstva majster na turnaji sa tešili hráči Udiče Krojovaný Peter Pozník

PLÁVANIE MLÁDEŽ

Najlepší v štvorhre STO Medeko Pov. Bystrica usporiadal už 9. ročník stolnotenisového turnaja, ktorého sa zúčastnilo 61 registrovaných hráčov z regionálnych súťaží, ale aj dvanásť neregistrovaných vyznávačov hry s malou celuloidovou loptičkou. V turnaji sme privítali 6 hráčov z Českej republiky. Štartujúci boli rozdelení do 16 skupín, z ktorých prví dvaja postúpili do horného a ostatní do dolného pavúka. Hralo sa progresívnym systémom, to značí, že ža každý vedel po ukončení turnaja presné poradie, na ktorom sa umiestnil. Okrem súťaže jednotlivcov sa hrali aj zápasy vo štvorhrách. Hralo sa v dvoch telocvičniach na IV. ZŠ na dvanástich stoloch. Po ukončení celodenného non-stop maratónu zápasov sa v súťaži jednotlivcov stal víťazom Róbert Holeša z oddielu Divina – Lúky, druhé miesto vybojoval David Ďurana z TTC Pov. Bystrica a 3. miesto obsadil Martin Dvořák z

Orla Vysoké Mýto. V štvorhrách zvíťazili Martin Dvořák s Miroslavom Herelom z Orla Vysoké Mýto.Na druhom mieste skončil Marek Lipa s Davidom Ďuranom z TTC Pov. Bystrica. Bronzovými medailami boli dekorovaní Róbert Holeša a Ján Jakubík, obaja z oddielu Divina – Lúky. Najlepším jednotlivcom z domáceho oddielu sa stal Patrik Lauš na 7. mieste. Usporiadateľ sa postaral o celodenné občerstvenie a aj pitný režim. Ukončeniu turnaja s vyhlásením výsledkov predchádzalo losovanie bohatej tomboly, do ktorej prispeli viacerí sponzori. Pri večernom rozchode nebolo snáď účastníka, ktorý by ľutoval, že vymenil prechádzku v jarnej prírode za turnaj v telocvični. Všetci konštatovali, že úroveň sa oproti vlaňajšiemu ročníku opäť zvýšila a sľúbili, že sa stretnú opäť, už na jubilejnom 10. ročníku. Vladimír Hedera

Pohár Javoriny pre Považskobystričanov

Najúspešnejší v dvojhre

V Uherskom Brode sa konal už 53. ročník Pohára Javoriny. Spolu s plavcami z Považskobystrického plaveckého oddielu sa pohára zúčastnilo 17 klubov z Česka a Slovenska.

Dvadsaťštyri plavcov súťažilo nielen o jednotlivé umiestnenia v rámci svojich kategórii, ale hlavne o putovný pohár, ktorý sme si už viac krát priniesli do Pov. Bystrice. Darilo sa aj jednotlivcom, 22 medailí

skončilo v rukách Považskobystričanov. Najlepšie zaplávala Adela Kucharíková – 2 x zlato, Alex Zajacová 1 x zlato, 2 x striebro, 1 x bronz, 2 x bronz, Jakub Pleško 2 x zlato, 2 x striebro, Lucia Hodasová 2 x zlato, Lucia Černá 2 x striebro, Sara Slováková 2 x zlato, 1 x

striebro, Samuel Fuzy 2 x bronz, Natália Strašíková 1 x zlato. V súťaži družstiev sme potvrdili svoje prvenstvo a putovný pohár máme opäť doma. Zároveň to bol predposledný pretek pred majstrovstvami Slovenska, na ktoré sa momentálne plavci pripravujú. (id)


9. 5. 2018 DELEGAČNÁ LISTINA 13. 5. 2018 6.liga muži 21.kolo o 16.30 h Košeca - K. Podhradie (Koleno/ Horečný), Lysá - Dulov (M. Pecuš/ Hriadel), Bolešov - Streženice (R/ Mako/Balušík), Jasenica - Podmanín (Meluch/Kapila), H. Poruba - Papradno (Škrovánek/Proč), Udiča - D. Kočkovce (M. Mihálik/ Folučka), Kvašov - Tuchyňa (HP Dulov Migát/Ďuriš). 7. liga muži 21. kolo 16.30 h D. Mariková - Podvažie (Lamžo), Sverepec - Dohňany (D. Komorník), Pružina - D. Breznica (Pastorek/Sklenár), Šebešťanová- Pra -znov (O. Komorník), Kolačín - ŠK fc Púchov (Rojko/Kováčik), Visolaje - Pruské (R/Milčík), Mikušovce - Lazy (Juríček). 8. liga muži 13. kolo o 16.30 h Kameničany - Lumax Horovce (J. Pecuš), Vrchteplá - Tŕstie (Zvak), Prejta - Dynamo Orlové (R), Bodiná - Hr. Lednica (ObFZ). 6. liga dorast 13. kolo o 13.45 h Pružina - Dohňany (Sklenár/Pastorek), Jasenica - Streženice (Kapila/Meluch), Bolešov - Plevník (Balušík/Mako), Lumax Horovce - Tuchyňa (Ďuriš/Migát). 4. liga st. ž S 15. kolo o 10.30 h D. Mariková - Papradno (o 14. h M. Mihálik), Sverepec - Prečín (Koleno), Pružina - D. Kočkovce (Rojko), Udiča - Domaniža (ObFZ), Jasenica - Plevník (Horečný). 4. liga st. ž J 15. kolo 1o 10.30 h Košeca - Ilava (Škrovánek), N. Dubnica - Dohňany (Juríček), Borčice - Beluša (HP Bolešov Hriadel), H. Poruba - Hr. Lednica (Brnák), Ladce - Lazy (so Hriadel). 4. liga ml. ž 11. kolo o 10.30 h Praznov - ŠK fc Púchov (o 13. h Janek), Kolačín - Ilava (Kováčik). Prípravky MIX U11 4. a 12. kolo 12. 5.2018 o 1. až 10. miesto o 10. a 11. h Šebešťanová - Mikušovce (Balušík), Domaniža - Ilava (Horečný), Praznov - Tatran Horovce (Janek), P. Bystrica B - Beluša (ne o 14. a 15. H B. Mihálik). Prípravky MIX U11 4. a 12. kolo 12. 5. o 11. až 20. miesto D. Mariková - Streženice (Jandušík), Plevník - Kolačín (Koleno), Prečín - Kvašov (ObFZ), Sverepec - ŠK fc Púchov (Rojko). Prípravky MIX U11 1. kolo 12. 5. o 21. až 26. miesto Podmanín - Brvnište (Mako), Dulov - Visolaje (HP Led. Rovne Milčík), H. Poruba - Košeca (Brnák).

31

FUTBAL Dokončenie z 26. strany háliková, Zboranová, Pavlíková, Helebrandová, Lenčéšová, M. Hozáková. O. Podzámok - Trenčín 1:2 Beluša - Topoľčany 4:2 Bánovce mali voľno 1. Prievidza 19 15 3 1 2. Trenčín 19 15 0 4 3. P. Bystrica 19 8 3 8 4. Bánovce 18 6 5 7 5. Topoľčany 19 6 2 11 6. Beluša 19 5 0 14 7. O. Podzámok19 4 1 14

57:17 90:26 49:49 41:45 43:42 33:85 27:76

48 45 27 23 20 15 13

2. LIGA ŽIAČKY 9.KOLO MŠK P. Bystrica – Vráble 11:0 (6:0), 19., 22., 40. a 63. Haladejová, 2. a 26. Bieliková, 25. a 29. Vančová, 58. a 65. Martincová, 70. Uríková. MŠK: E. Janúchová – Vančová, Juríková, Uríková, Bieliková, Martincová, Klímová, Bušovská, Križanová, Haladejová, Rosenbergerová, L. Janúchová. Dubnica - Beluša 0:7 Čaka - Levice 3:2 Topoľčany - Bánovce 3:1 1. Beluša 2. P. Bystrica 3. Levice 4. Dubnica 5. Čaka 6. Topoľčany 7. Bánovce 8. Vráble

9 9 9 9 9 9 9 9

9 8 4 3 3 3 3 1

0 0 0 2 1 1 0 0

0 1 5 4 5 5 6 8

86:0 64:1 25:36 21:26 21:29 16:41 13:41 9:81

27 24 12 11 10 10 9 3

U11 ZSFZ 10.KOLO MŠK P. Bystrica - Bánovce 0:15 (0:7). MŠK: Frolo – Hybben, Petrík, Luhový, R. Pulen, D. Pulen, Moravík, Procházka, Kolek, Valíček, Babinec. 1. Topoľčany 9 2. Bánovce 9 3. Partizánske 10 4. Hlohovec 8 5. Myjava 9 6. Z. Moravce B 8 7. Kanianka 9 8. P. Bystrica 10

8 7 7 5 3 3 1 0

1 1 0 1 0 0 0 1

0 1 3 2 6 5 8 9

69:8 78:13 68:11 32:8 27:44 19:62 16:70 6:99

25 22 21 16 9 9 3 1

U10 ZSFZ 10.KOLO MŠK P. Bystrica - Bánovce 8:1 (5:0), 4., 15. a 16. Klužák, 9,, 30. a 47. Možucha, 20. a 39. Lefík. MŠK: Kresáň – Možucha, Šibík, M. Valient, Podolan, Wallenfels, Klužák, Ružička, Žilinský, Lefík, Schröder, Janek, Juríček. 1. Partizánske 2. P. Bystrica 3. Topoľčany 4. Bánovce 5. Myjava 6. Z. Moravce B 7. Hlohovec

8 9 8 8 8 6 7

7 6 5 4 3 1 0

0 0 0 0 1 0 1

1 3 3 4 4 5 6

36:19 40:16 36:21 41:33 28:28 11:48 7:34

21 18 15 12 10 3 1

U9 ZSFZ 10.KOLO MŠK P. Bystrica - Bánovce 4:1 (3:0), 10. a 17. Štefánik, 20. P. Žilinský, 35. Kubiš. MŠK: Čižmár – Čapliar, Jakubech, Ďuriš, P. Žilinský, Štefánik, Almásy, Kvasnica, Rezák, Kubiš, Ondrejčák. 1. Topoľčany 9 2. Hlohovec 7 3. P. Bystrica 10 4. Myjava 9 5. Partizánske 9 6. Z. Moravce B 8 7. Bánovce 9 8. Kanianka 9

9 6 6 4 3 3 2 0

0 0 0 2 2 0 0 0

0 1 4 3 4 5 7 9

70:7 47:9 36:25 22:20 18:42 31:32 34:47 16:92

27 18 18 14 11 9 6 0

Dokončenie z 27. strany

7. LIGA MUŽI 14. A 20.KOLO D. Breznica - FC Púchov Dohňany - Pruské D. Mariková - Lazy Sverepec - Mikušovce Pružina - Visolaje Šebešťanová - Kolačín Podvažie - Praznov 20. kolo Podvažie - Lazy Pruské - Mikušovce FC Púchov - Visolaje Praznov - Kolačín D. Breznica - Šebešťanová Dohňany - Pružina D. Mariková - Sverepec 1. Mikušovce 20 2. D. Mariková 20 3. Pruské 20 4. Šebešťanová20 5. Visolaje 20 6. Lazy 20 7. Sverepec 20 8. Dohňany 20 9. Kolačín 20 10. Podvažie 19 11. FC Púchov 20 12. Pružina 20 13. Praznov 19 14. D. Breznica 20

15 14 14 13 12 12 7 6 6 6 6 5 4 1

1 4 3 3 1 5 2 5 3 5 1 7 5 8 4 10 4 10 3 10 3 11 1 14 2 13 3 16

2:3 0:5 2:0 0:2 1:1 4:0 8.5. 0:5 3:2 0:4 6:0 1:2 8:2 3:0

64:23 56:31 71:34 45:29 64:36 50:36 33:34 39:46 44:67 32:36 37:58 27:61 43:67 26:73

46 45 43 41 39 37 26 22 22 21 21 16 14 6

8. LIGA MUŽI 12. KOLO FC Horovce - Orlové Hr. Lednica - Prejta Tŕstie - Č. Kameň Kameničany - Vrchteplá nedohrali Bodiná mala voľno 1. Kameničany 2. Hr. Lednica 3. Bodiná 4. Prejta 5. FC Horovce 6. Vrchteplá 7. Tŕstie 8. Orlové 9. Č. Kameň

11 11 10 10 11 11 11 10 11

9 7 7 5 5 4 4 2 0

2 0 1 3 0 3 1 4 0 6 2 5 2 5 1 7 1 10

3:0 4:1 2:2 2:2 32:11 23:12 36:11 21:19 24:32 35:21 21:29 14:39 5:37

29 22 21 16 15 14 14 7 1

Plevník - FC Horovce Streženice - Bolešov Dohňany - Jasenica Pružina mala voľno 1. Dohňany 2. Plevník 3. Pružina 4. Streženice 5. FC Horovce 6. Bolešov 7. D. Kočkovce 8. Jasenica 9. Tuchyňa

2:0 3:4 5:0

11 10 0 1 11 8 1 2 10 6 2 2 11 6 0 5 11 5 0 6 10 3 1 6 11 3 0 8 10 2 1 7 11 1 1 9

42:7 51:13 22:14 38:29 22:21 17:34 31:40 25:30 15:75

30 25 20 18 15 10 9 7 4

4. LIGA ST.ŽIACI S 14.KOLO Dohrávka 11. kola: Udiča – Sverepec 5:0. Papradno - Plevník 6:0 Domaniža - Jasenica 5:2 D. Kočkovce - Udiča 2:3 Prečín - Pružina 3:4 D. Mariková - Sverepec 1:4 1. Udiča 2. Domaniža 3. Sverepec 4. Papradno 5. D. Mariková 6. Pružina 7. Plevník 8. D. Kočkovce 9. Jasenica 10. Prečín

14 13 1 0 70:7 40 14 12 1 1 100:18 37 14 11 0 3 56:23 33 14 8 1 5 49:38 25 14 5 3 6 37:35 18 14 4 1 9 22:39 13 14 4 0 10 29:59 12 14 3 3 8 30:63 12 14 3 2 9 28:44 11 14 1 0 13 16:111 3

4. LIGA ST.ŽIACI J 14.KOLO Dohrávka 10. kola: N. Dubnica – Ladce 14:2. Ilava - Lazy 0:8 Hr. Lednica - Ladce 20:1 Beluša - H. Poruba 2:0 Dohňany - Borčice 0:4 Košeca - N. Dubnica 6:1 1. Hr. Lednica 2. Košeca 3. Beluša 4. Lazy 5. N. Dubnica 6. Ilava 7. H. Poruba 8. Ladce 9. Borčice 10. Dohňany

14 13 1 0 129:8 40 14 11 2 1 69:17 35 14 9 2 3 79:22 29 14 8 1 5 60:33 25 14 7 1 6 53:34 22 14 7 0 7 66:53 21 14 6 1 7 48:37 19 14 3 0 11 29:124 9 14 2 0 12 19:111 6 14 0 0 14 2:115 0

4. LIGA ML.ŽIACI 10.KOLO Dohrávka 9. kola: Ilava – Praznov 7:1 FC Púchov/Lúky - Kolačín 0:1 Praznov - Lysá 4:0 Ilava mala voľno 1. Kolačín 2. Ilava 3. FC Púchov 4. Praznov 5. Lysá

8 8 7 8 7

7 4 4 2 1

0 1 1 0 0

1 3 2 6 6

41:3 32:17 29:16 14:41 4:42

21 13 13 6 3

Informácie o športe píšte na adresu: milan.yetti@gmail.com

6. LIGA DORAST 12. KOLO D. Kočkovce - Tuchyňa

11:1

Považskobystrické novinky, týždenník pre mesto a okolie - vydáva Mesto Považská Bystrica, Centrum 2/3, 017 01 Považská Bystrica, IČO 00317667, ISSN 1337-7485, EV 3073/09. Vlastnícka štruktúra týždenníka Považskobystrické novinky: Mesto Považská Bystrica, Centrum 2/3, 017 13 Považská Bystrica je 100 percentným vlastníkom.Sídlo a adresa redakcie: Centrum 2/3, 017 13 Považská Bystrica Mestský úrad. Tel.: 042 / 432 76 13, šport: 4305 125, fax: 4326613, E-mail: pbn@povazska-bystrica.sk. Redaktori: Mgr. Veronika Klobučníková, Ing. Zuzana Burdejová, Milan Kováčik, vedenie redakcie/grafik: Bc. Peter Kocan Elektronická sadzba: DTP štúdio vydavateľa. Kultúrnu prílohu, ktorá je súčasťou novín graficky spracováva PX Centrum. Tlač: MAFRA, a.s., Pavelkova 7, Olomouc. Registrácia: KÚ Trenčín, reg. číslo: 04-99/A 10. Rozširuje: TOPAS, JEDNOTA, CBA, KORUNA a súkromní distribútori. Uzávierka inzercie, blahoželaní, spomienok je vo štvrtok do 12. hodiny. Nevyžiadané rukopisy nevraciame a nehonorujeme, uverejňujeme aj príspevky, ktoré nie sú v súlade s názorom redakcie. Texty z týždenníka PBn je možné preberať len so súhlasom redakcie.


32

9. 5. 2018

HÁDZANÁ/HOKEJBAL

HÁDZANÁ DORAST

HÁDZANÁ EXTRALIGA MUŽI O BRONZ

Po polčasovom päťgólovom manku Z Prešova sa vrátili bez bodov Starší dorast: 20. kolo: Prešov Mladší dorast: 20. kolo: Prešov vybojovali MŠK domáce víťazstvo - MŠK P. Bystrica 31:24. Martin - MŠK P. Bystrica 37:22, Martin - Trebišov 17:40, ŠKP - Hlohovec 21:31, N. Zámky - Košice 36:33, Malacky/Stupava - Topoľčany 27:27, Modra mala voľno. 22. kolo: N. Zámky – Trebišov 33:36. 1. Prešov 2. Topoľčany 3. Hlohovec 4. Modra 5. P. Bystrica 6. ŠKP 7. Trebišov 8. N. Zámky 9. Malacky 10. Košice 11. Martin

Hároník dal dva góly a bol platným hráčom víťaza

Pov. Bystrica - Šaľa 30:28 (13:18)

V 7. min viedli domáci 4:2 a zdalo sa, že po výpadkoch s Topoľčanmi sa hráči chytili. MŠK nastúpilo už bez Chudobu, ktorého klub vyradil z kádra, a tak bolo otázne, kto a či najlepšieho strelca nahradí. Hostia využili naše klasické zaváhania a otočili na 7:8 v 13. min. To však nebolo všetko. Šesť minút pred koncom polčasu sme sa dokázali priblížiť na dva góly (12:14), lenže hosťom vyšiel lepšie jeho záver, aby uskočili na prestávkových 13:18. Zápas pripomínal nedávne semifinále, ale naštastie pre domácich mal lepší záver. MŠK pomaly sťahovali, aby v 44. min vyrovnali Tumidalským na 23:23. Hostia zahodili vzápätí dve sedmičky, no ešte raz, no naposledy, sa dostali do vedenia. V 52. min dokázali Mich-

niewiczom vyrovnať na 26:26, ale záver patril Považskej Bystrici. Trojgólovou šnúrou po góloch Š. Macháča, Pupíka a Juráka sme sa dostali do vedenia, ktoré sme ustrážaili. Vallo istil v 56. min stav na 30:27, o minútu neskôr dal Polakovič posledný gól HKM i zápasu. MŠK: Motlík, Kovačin – Pupík 5, Š. Macháč 4, Bystrický, Kardoš, Jurák 4, Tumidalský 1 , Briatka 1, Vallo 11/4, Hároník 2, Saitz, Gardian 1, M. Kozák 1, D. Valášek. HKM: Fabián, Repáň - Melnyk 4, Guzy 3, Michniewicz 4, Krokavec, Moravec, T. Mažár 2, Szapu1, Polakovič 7/3, Vadkerti 2, Šulc 1, Percze, Dudáš 4, Gorbunovs, Klačko. Sedmičky: 5/4 – 6/3 Vylúčení: 3:3 Rozhodovali: Mandák - Rudinský Finále: Prešov - Topoľčany 35:21, stav série 1:0. Na zápasy 1:0.

Staň sa mladým atlétom Atletika je jedným z olympijských športov, ktorý sa zakladá na zdokonaľovaní v základných pohybových schopnostiach, naučíš sa: správne behať (rýchlo, vytrvale, cez prekážky) skákať (do diaľky, do výšky, o žrdi) hádzať (kriketkou, oštepom, diskom, kladivom) Pravidelným tréningom dosiahneš: pocit uspokojenia z dosiahnutých výsledkov majstrovstvo v niektorých atletických disciplínach prekonanie osobných výkonov a výkonov súperov Získaš: vzťah k pravidelnej športovej činnosti nových priateľov upevnenie vlastných vôľových vlastností, zdravý spôsob života Ako sa staneš atlétom ? Staň sa žiakom športovej atletickej triedy ZŠ Školská 235/10 v Považskej Bystrici, ktorá má už od šk. roku 1977/78 zriadené športové triedy atletiky od piateho do deviateho ročníka. Príď na hlavný výber do športovej triedy atletiky, ktorý sa uskutoční na ihriskách a tartanovej dráhe ZŠ Školská v Pov. Bystrici dňa 16. 5. 2018 (streda) o 16,00 hod. (Kontakt na trénerov (0915825609, 0903571726, 0918418476, 0911254034) Tešíme sa na stretnutie s tebou! Atletika – kráľovňá športu

18 19 18 18 18 18 19 19 18 18 19

18 14 11 10 9 9 8 6 4 4 0

0 0 2 3 2 5 2 6 1 8 1 8 2 9 1 12 3 11 2 12 0 19

618:432 36 594:462 30 519:461 24 563:500 22 477:433 19 512:475 19 553:561 18 544:600 13 481:516 11 458:529 10 374:724 0

- Trebišov 30:33, ŠKP - Hlohovec 29:19, N. Zámky - Košice 33:17, Malacky/Stupava - Topoľčany 20:38, Modra mala voľno. 22. kolo: N. Zámky – Trebišov 29:40. (mk) 1. Prešov 2. Topoľčany 3. ŠKP 4. Trebišov 5. Hlohovec 6. P. Bystrica 7. Modra 8. N. Zámky 9. Martin 10. Malacky 11. Košice

18 19 18 19 18 18 18 19 19 18 18

17 16 15 15 10 6 6 6 5 4 0

0 1 0 3 0 3 0 4 0 8 1 11 0 12 0 13 1 13 0 14 0 18

649:335 34 596:403 32 557:354 30 580:452 30 535:455 20 441:486 13 415:558 12 496:654 12 484:623 11 461:575 8 304:623 0

HOKEJBAL EXTRALIGA U19 FINÁLE

Historický titul pre Double Team

Finálová séria U19 medzi HBC DoubleTeam Považská Bystrica a HBK Diaková sa skončila víťazstvom Považskej Bystrice! Výsledky: 3. zápas: HBC DT Považská Bystrica – HBK Diaková 3:1 (1:0, 1:1, 1:0), Gabčo 2, Andráško – Romančík. Na zápasy 2:1. Konečné poradie: 1. HBC DT

Považská Bystrica, 2. HBK Diaková, 3. MŠK Spišská Belá, 4. HBC Ducks Košice, 5. ŠK 98 Pruské, 6. HBK Medokýš Martin, 7. ŠK Bukovinka Zvolen, 8. HBK Adler Trebišov, 9. ŠK HOGO Žilina. Rozhovor s úspešným trénerom a manažérom družstva Martinom Pištom Melicherčíkom prinesieme v budúcom čísle. (mk)

Považskobystrické novinky č. 19/2018  

Týždenník pre mesto a okolie

Považskobystrické novinky č. 19/2018  

Týždenník pre mesto a okolie

Advertisement