Page 1

9. 4. 2019

Číslo 15

Ročník XXIII.

9. apríl 2019

Cena 0,30 €

Čistenie Manínskej tiesňavy sa uskutoční v náhradnom termíne

Jilemnického jarná 25-ka opäť pokorila štvortisícovú návštevnosť V minulom roku tradičné a obľúbené turistické podujatie pokorilo rekord v účasti. Tentokrát si už 43. ročník Jilemnického jarnej 25-ky opäť „šplhol“ nad štvortisícovú návštevnosť. V krásnu slnečnú nedeľu 7. apríla zaplnilo Manínsku a Kostoleckú tiesňavu, okolie Veľkého a Malého Manína 4 257 turistov nielen z blízkeho a širšieho okolia, ale aj spoza hraníc. Rok 2018 stanovil nový rekord v účasti na obľúbenom turistickom podujatí, keď prišlo 4 537 zaregistrovaných účastníkov. V tomto roku prišlo o 280 ľudí menej. Organizátori boli preto nadmieru spokojní. – Po upršanej sobote sme takéto číslo nečakali. Mysleli sme si, že ľudia zostanú doma. Ráno bolo ešte dosť chladno, no postupne začalo turistov sprevádzať slniečko. Veľmi sa preto tešíme, že 43. ročník sa vydaril, - uviedol Pavol Uriča, predseda Klubu slovenských turistov Manín Považská Teplá. Práve turistický klub má celé podujatie pod patronátom, k spolupráci sa však pridali aj Mesto Považská

Bystrica, PX Centrum, Základná a materská škola v Považskej Teplej, Trenčiansky samosprávny kraj a nechýbali ani sponzori. – Celé podujatie sme začali v roku 1976, keď pri Telovýchovnej jednote v Považskej Teplej vznikol turistický oddiel. V nasledujúcom roku bol už prvý ročník Jilemnického jarnej 25-ky. Postupne si ľudia zvykli, že tento región ponúka výborné možnosti pre turistiku a snáď sme ich presvedčili aj dobrou organizáciou. Dospeli sme k tomu, že ide o jednu z najväčších akcií organizovanú v rámci Slovenska. Aj tento rok Pokračovanie na 4. strane

Mesto Považská Bystrica a občianske združenie „spolu máme zelenú“ v spolupráci s Jaskyniarskym klubom Strážovské vrchy vás pozýva na spoločné čistenie Manínskej tiesňavy, ktoré sa uskutoční v sobotu 13. apríla od 9:00 hodiny. Pôvodný termín bol pre nepriaznivé počasie zrušený.

PRÁVNE PORADENSTVO Mesto Považská Bystrica poskytuje každú STREDU BEZPLATNÉ PRÁVNE PORADENSTVO v čase od 14.00 do 17.00 hodiny. Záujemcovia sa môžu prihlásiť v klientskom centre mestského úradu.

MESTO NA FACEBOOKU

www.facebook.com/mestoPB


2

AKTUÁLNE

Týždenný dispečing Hasiči 150 Dňa 3. 4. príslušníci hasičského a záchranného zboru likvidovali v ranných hodinách požiar časti zateplenia fasády balkóna bytového domu na sídlisku Stred v Považskej Bystrici. Príslušníci zboru likvidovali v popoludňajších hodinách požiar suchej trávy a krovia v katastrálnom území obce Horná Mariková. Príslušníci hasičského a záchranného zboru likvidovali vo večerných hodinách požiar suchej trávy pri Dolnom Moštenci. Dňa 4. 4. príslušníci hasičského a záchranného zboru likvidovali v dopoludňajších hodinách požiar suchej trávy a lesného porastu v katastrálnom území obce Prečín. Požiar vznikol v skalnatom teréne nedostupnom pre hasičskú techniku, likvidácia požiaru bola vykonávaná iba pomocou jednoduchých hasebných prostriedkov. Pri likvidácii požiaru vypomáhali aj členovia DHZo Prečín a Pružina. Príslušníci zboru likvidovali vo večerných hodinách požiar suchej trávy pri Dolnom Moštenci. Dňa 5. 4. príslušníci hasičského a záchranného zboru likvidovali v popoludňajších hodinách požiar suchej trávy na Čiernych hájoch v Považskej Bystrici. Príslušníci zboru likvidovali vo večerných hodinách požiar suchej trávy pri Dolnom Moštenci. Dňa 6. 4. príslušníci hasičského a záchranného zboru zasahovali v dopoludňajších hodinách na Lánskej ulici v Považskej Bystrici, kde došlo k dopravnej nehode dvoch osobných motorových vozidiel. Pri nehode sa zranila jedna osoba. Príslušníci poskytli zranenej osobe predlekársku prvú pomoc, zabezpečili havarované vozidlá proti vzniku požiaru a uniknuté prevádzkové kvapaliny odstránili z vozovky pomocou absorpčného prostriedku. Príslušníci zboru zasahovali vo večerných hodinách na sídlisku SNP v Považskej Bystrici, kde došlo k dopravnej nehode dvoch osobných motorových vozidiel. Pri nehode sa nikto nezranil. Príslušníci zabezpečili havarované vozidlá proti vzniku požiaru a uniknuté prevádzkové kvapaliny odstránili z vozovky pomocou absorpčného prostriedku. Dňa 7. 4. príslušníci hasičského a záchranného zboru zasahovali v popoludňajších hodinách na štátnej ceste II/507 pri Udiči, kde došlo k dopravnej nehode troch osobných motorových vozidiel. Pri nehode sa zranili tri osoby. Príslušníci poskytli zraneným osobám predlekársku prvú pomoc, zabezpečili havarované vozidlá proti vzniku požiaru a uniknuté prevádzkové kvapaliny odstránili z vozovky pomocou absorpčného prostriedku. Príslušníci zboru likvidovali v popoludňajších hodinách požiar suchej trávy a krovín pod Veľkým Manínom v Považskej Bystrici.

Mestská polícia 159 Dňa 1. 4. na základe oznámenia riešila hliadka narušovanie verejného poriadku, ku ktorému dochádzalo v priestoroch sídliska Stred skupinou neprispôsobivých občanov. Zabezpečovala bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky na priechodoch pre chodcov v okolí škôl na území mesta. Na základe oznámenia riešila hliadka

9. 4. 2019

Hĺbkové čistenie mesta po zimnej údržbe sa chýli ku koncu

Od druhej polovice marca sa v Považskej Bystrici začalo s hĺbkovým čistením sídlisk a prímestských zón po zimnej údržbe, ktoré sa realizuje podľa schváleného harmonogramu. Väčšina sídlisk už má jarné upratovanie za sebou, na Rozkvete bude ukončené počas tohto týždňa. Pre dôkladné vyčistenie ulíc je potrebné, aby boli nápomocní aj občania. Radnica sa s problémom nerešpektovania dočasného dopravného značenia počas hĺbkového čistenia mesta stretáva každoročne. A to aj napriek tomu, že o termínoch čistenia jednotlivých ulíc informuje v dostatočnom časovom predstihu. Tak ako po minulé roky, aj tentoraz okrem osadenia dočasných dopravných značiek požiadala občanov o ústretovosť a spoluprácu. Požiadavka sa týkala najmä majiteľov motorových vozidiel, aby v uvedených dňoch a časoch neparkovali na čistených uliciach, rešpektovali dočasné dopravné značenie a riadili sa pokynmi mestskej polície. Ako uviedla hovorkyňa Považskej Bystrice Iveta Pagáč Kováčiková, spolupráca obyvateľov je potrebná práve preto, aby svojím parkovaním nebránili dôkladnému vyčisteniu ulíc. – V minulosti sme zaznamenali výrazné problémy s odparkovanými automobilmi, ktoré často bránili tomu, aby boli vyčistené celé ulice. Obmedzenie parkovania je stanovené len na určitý čas, rovnako ako dočasné dopravné značenia. Preto veríme, že každý majiteľ motorového vozidla si to vie na krátky čas zariadiť tak, aby nebránil týmto prácam, - vysvetlila. PRI ČISTENÍ MESTA BOLA POTREBNÁ AJ MESTSKÁ POLÍCIA Takmer na všetkých sídliskách bolo hĺbkové čistenie už ukončené. Podľa slov hovorkyne boli vo väčšine prípadov občania disciplinovaní, no zaznamenali aj prípady, kedy musela pomôcť mestská polícia. – Radi by sme sa poďakovali disciplinovaným občanom, pretože niektoré ulice boli príkladné a neboli na nich odparkované žiadne autá. Aj v tomto roku sa však na niektorých uliciach našli vodiči, ktorí našu žiadosť o spoluprácu počas čistenia mesta odignorovali. Je to nekorektné voči ostatným, pretože tým bránia vyčisteniu celej ulice, - povedala I. Pagáč Kováčiková. Pred začatím hĺbkového čistenia radnica informovala, že majitelia motorových vozidiel, ktorí nedodržia zákaz parkovania, budú prísne pokutovaní. K rozhodnutiu dospelo mesto na základe niekoľkoročných skúseností, kedy niektorí motoristi svojím bezohľadným parkovaním spôsobili, že práce ne-

mohli byť vykonané v plnom rozsahu. Počas hĺbkového čistenia v tomto roku sa čistenia teda zúčastnila aj mestská polícia. – Naše hliadky kontrolovali jednotlivé ulice tesne pred čistením. Ak sa na nich nachádzali odstavené vozidlá, pristúpili k zisťovaniu majiteľa, ktorého následne upovedomili telefonicky. Jednotlivé prípady sme teda najskôr riešili dohovorom, no vyskytli sa aj situácie, keď sme majiteľov motorových vozidiel museli riešiť pokutou v blokovom konaní, - doplnil náčelník Mestskej polície v Považskej Bystrici Juraj Lieskovský. PRÁCE BUDÚ UKONČENÉ POČAS TOHTO TÝŽDŇA Od pondelka sa podľa rozpisu realizuje čistenie komunikácií, chodníkov a parkovísk na sídlisku Rozkvet a potrvá do štvrtka 11. apríla. Hĺbkové čistenie čaká ešte ulice Helenská I a II, Bajzova, Bernolákova, Novomeského a Vajanského. D. Šípková

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny Dňa 9. 4. 2019 od 7:30 do 15:30, Námestie Andreja Hlinku (35, 36), Stred (729), Šturova Ul. ( 4, 6, 7, 34, 44) bude prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy, prevádzkovateľa spoločnosti Stredoslovenská distribučná a.s. Dňa 23. 4. 2019 od 7:30 do 15:30, Dráhy (0, 43, 51, 3020, 3344, 4403), Lúčky (0, 1700, 4412 4415, 4432, 4442, 4443, 4450 ), Moyzezova ( 0, 23, 2978), Žilinská (0, 17, 810, 812, 3020) bude prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy, prevádzkovateľa spoločnosti Stredoslovenská distribučná a.s. Dňa 24. 4. 2019 od 7:30 do 11:30, M. R. Štefánika (135), Partizánska (1424), Sládkovičova (569, 635, 1128) bude prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy, prevádzkovateľa spoločnosti Stredoslovenská distribučná a.s.


9. 4. 2019

3

AKTUÁLNE

Multifunkčné ihrisko pribudne aj v Považskom Podhradí

V Považskom Podhradí sa aktuálne buduje nové multifunkčné ihrisko. Mesto na tento účel získalo grant z Úradu vlády Slovenskej republiky vo výške takmer 38 000 eur. Celková investícia pritom bude vo výške takmer 93 000 eur. Hotové by malo byť do konca apríla. Ihrisko sa buduje v oplotenom areáli základnej školy, na zatrávnenej ploche, ktorá bola z časti využívaná ako detské ihrisko a z časti ako školské ihrisko. To však bolo v nevyhovujúcom stave z hľadiska bezpečnosti pri loptových hrách, bola tú výrazná nerovnosť terénu, viaceré jamy a výmole. Nové viacúčelové ihrisko o rozmeroch 18 x 33 metrov bude s umelým trávnatým povrchom a mantinelmi s ochrannými sieťami. Súčasťou projektu je aj riešenie odvodnenia a osvetlenia ihriska. Pred začiatkom prác bolo potrebné z plochy preložiť detský kolotoč a zariadenie na šplhanie, ktoré budú presunuté do priestoru detského ihriska hneď vedľa. - Sme veľmi radi, že sme aj tento rok, podobne ako v tých minulých, boli úspešní v grantových schémach Úradu vlády SR na budovanie multifunkčných ihrísk. Tento rok zatiaľ budujeme jedno takéto ihrisko v Považskom Podhradí. Keď sme premýšľali, kde ho dáme, tak sme sa rozhodli práve pre školský areál v tejto mestskej časti. Je tu veľa detí, ktoré sa hrávali na betónových ihriskách a tie už nie sú v najlepšom stave. Chceli sme im vytvoriť také podmienky, aby ich šport viac lákal. Zároveň pokryjeme potreby základnej školy. Zatiaľ máme hotové zemné práce. Veríme, že ak nám vydrží dobré počasie, tak do konca apríla by malo byť ihrisko hotové a odovzdané. Pribudne aj osvetlenie, aby mohlo byť využívané vo večerných hodinách a nový podklad z umelej trávy. Nebude chýbať ani sieť, ktorá zabráni pri športovej činnosti prípadným nepríjemnostiam v rámci okolitých domov, - povedal primátor Považskej Bystrice Karol Ja-

nas. Využitie ihriska kladne zhodnotil aj poslanec za túto mestskú časť Ladislav Holák. - Požiadavky na ihriská z mestských častí sú, lebo deti chcú športovať. Rovnako je to aj v prípade školského areálu v Považskom Podhradí, kde je tento projekt určite opodstatnený a využije ho aj škola. Ide o kvalitný povrch, ktorý môžu ľudia využiť na viaceré športy. Je tu škola, deti, ale slúžiť bude aj pre ostatných občanov. Veríme, že postupne splníme aj ďalšie požiadavky obyvateľov Považského Podhradia, urobia sa aj cesty a dokončí sa rekonštrukcia kultúrneho domu, - vyjadril sa L. Holák. MULTIFUNKČNÉ IHRISKÁ AJ V ĎALŠÍCH MESTSKÝCH ČASTIACH Mesto má v pláne pokračovať v budovaní podobných ihrísk aj v ďalších prímestských častiach. Radnica sa pritom na tento účel bude snažiť získať opäť financie z Úradu vlády SR. - Požiadavky na takéto ihrisko máme takmer z každej mestskej časti. Snažíme sa, aby sme v každej mali umiestnené detské ihrisko pre deti predškolského veku a zároveň aj multifunkčné ihrisko. Už máme požiadavku na obdobné ihrisko aj do Praznova a Šebešťanovej. V Praznove sú už vysporiadané majetkové pomery, tam by sme v prípade úspechu v grantovej schéme mohli okamžite začať stavať. Čo sa týka Šebešťanovej, tu rokujeme s výborom mestskej časti, ktorý pripravuje potrebné majetkovo právne vysporiadanie, aby tu takéto ihrisko mohlo vzniknúť, - doplnil primátor mesta. K. Vávrová

Týždenný dispečing narušovanie verejného poriadku, ku ktorému dochádzalo v priestoroch sídliska Rozkvet podnapitým mužom z tejto mestskej časti. Okrem toho preverovala ďalšie tri oznámenia. Dňa 2. 4. na základe oznámenia riešila hliadka narušovanie verejného poriadku, ku ktorému dochádzalo v priestoroch železničnej stanice skupinou neprispôsobivých ľudí. Zabezpečovala bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky na priechodoch pre chodcov v okolí škôl na území mesta. Doručovala rozhodnutia pre potreby súdu. Na základe oznámenia riešila hliadka narušovanie občianskeho spolunažívania, ku ktorému dochádzalo medzi blízkymi príbuznými v priestoroch obytného bloku na sídlisku Rozkvet. Okrem toho preverovala ďalšie tri oznámenia. Dňa 3. 4. na základe oznámenia riešila hliadka narušovanie verejného poriadku, ktorého sa v priestoroch sídliska Stred dopúšťala skupina neprispôsobivých ľudí. Zabezpečovala bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky na priechodoch pre chodcov v okolí škôl na území mesta. Na základe oznámenia riešila hliadka narušovanie verejného poriadku, ku ktorému dochádzalo v priestoroch nemocnice agresívnym pacientom. Okrem toho preverovala ďalšie tri oznámenia. Dňa 4. 4. na základe oznámenia riešila hliadka narušovanie verejného poriadku, ktorého sa v priestoroch Strojárenskej štvrte dopúšťala skupina neprispôsobivých občanov. Zabezpečovala bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky na priechodoch pre chodcov v okolí škôl na území mesta. Na základe oznámenia riešila hliadka narušovanie verejného poriadku, ku ktorému dochádzalo v priestoroch centrálnej mestskej zóny skupinou podnapitých neprispôsobivých osôb. Taktiež na základe oznámenia riešila hliadka narušovanie verejného poriadku, ku ktorému dochádzalo v priestoroch Strojárenskej štvrte podnapitým mužom z tejto mestskej časti. Okrem toho preverovala ďalšie tri oznámenia. Dňa 5. 4. na základe oznámenia riešila hliadka narušovanie verejného poriadku, ku ktorému dochádzalo v priestoroch sídliska Stred skupinou neprispôsobivých osôb. Zabezpečovala bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky na priechodoch pre chodcov v okolí škôl na území mesta. Na základe oznámenia riešila hliadka narušovanie verejného poriadku, ku ktorému dochádzalo v priestoroch Strojárenskej štvrte silne podnapitým mužom z tejto mestskej časti. Okrem toho preverovala ďalšie tri oznámenia.

MESTO POVAŽSKÁ BYSTRICA NA WEBE

www.povazska-bystrica.sk

Dňa 6. 4. na základe oznámenia riešila hliadka narušovanie verejného poriadku, ktorého sa v priestoroch železničnej stanice dopúšťala skupina podnapitých neprispôsobivých občanov. Na základe oznámenia riešila hliadka narušovanie verejného poriadku, ktorého sa v priestoroch sídliska Stred dopúšťal podnapitý bezdomovec. Doručovala rozhodnutia pre potreby súdu. Na základe oznámenia riešila hliadka narušovanie občianskeho spolunažívania, ku ktorému dochádzalo medzi blízkymi príbuznými na Moyzesovej ulici. Okrem toho preverovala ďalšie tri oznámenia. Počas týždňa hliadky mestskej polície participovali na jarnom čistení miestnych komunikácií a parkovacích plôch na území mesta.


4

AKTUÁLNE

9. 4. 2019

Ďalekohľad z hradu ukradli, nebol to prvoaprílový žart

Jednou z najvýznamnejších dominánt nášho mesta je Považský hrad. Radnica sa v úzkej spolupráci so Združením hradu Bystrica snaží zachovať túto významnú pamiatku pre ďalšie generácie. Za posledné roky sa stal hrad bezpečnejší, prístupnejší a jeho návštevnosť každým rokom stúpa. Turisti prichádzajú z blízkeho okolia aj zo zahraničia. Považský hrad sa podarilo zatraktívniť aj vďaka exteriérovému ďalekohľadu, ktorý ponúkal krásne výhľady. Už v minulosti bol poškodený a tentokrát si rovno našiel „nového majiteľa“. Z vyhliadkovej terasy zmizol v noci z nedele 31. marca na pondelok 1. apríla. na pondelok 1. apríla. Podľa našich sezóny, ktorá by nebola poznačená informácií, ešte v nedeľu popoludní „odmenou vandalov a zlodejov“. Ďabol ďalekohľad využívaný turistami, lekohľad slúžil, nebojíme sa povev pondelok popoludní si pravidelná dať, tisíckam návštevníkov. Prišiel návštevníčka hradu všimla, že nie však jeden, možno dvaja či viacerí je na svojom mieste. Okamžite to a neodnášali si zážitky, ale plány ohlásila Združeniu hradu Bystrica, na jeho krádež a to sa im aj podaktoré situáciu následne riešilo s po- rilo, - uviedla Marika Zábojníková, líciou. Slabým miestom ďalekohľa- koordinátorka projektu obnovy Podu sa pritom stal spoj medzi sta- važského hradu. - Mestu je skutočtickou a pohyblivou časťou, ktorej ne veľmi ľúto, že k takejto udalosti zabezpečenie proti mechanickému došlo. Na jednej strane radnica do vplyvu by znefunkčnilo jeho pri- obnovy hradu investovala nemalé márnu funkciu. Cena ďalekohľadu finančné prostriedky, dobrovoľníIlustračná snímka bola približne 3 000 eur, mesto má ci zo Združenia hradu Bystrica už samozrejme svoj majetok poistený roky na obnove tejto pamiatky tvrdo O zatraktívnenie Považského hradu ristom možnosť panoramatických a bude preto krádež riešiť aj ako pracujú a na druhej strane sa nájdu sa v lete roku 2016 postaralo mesto výhľadov na okolie. V októbri 2017 poistnú udalosť, - uviedla na margo ľudia, ktorí túto snahu bezohľadne za pomoci grantu vo výške viac sa ho neznámi páchatelia pokú- udalosti hovorkyňa mesta Iveta Pa- znehodnotia. Je naozaj smutné a zarážajúce, akým spôsobom niekako 450 000 eur. Podarilo sa za- šali odcudziť, pričom ho poškodili. gáč Kováčiková. VYUŽÍVALI HO TISÍCKY torí ľudia pristupujú k historickým stabilizovať rozrušené skalné bralo, Mesto ho muselo poslať na opraNÁVŠTEVNÍKOV pamiatkam, ktoré máme v regióne. spevniť a dobudovať oporný pilier vu a preto niekoľko mesiacov na spájajúci skalu s kaplnkou spolu hrade chýbal. Ďalekohľad sa na Ďalekohľad bol najobľúbenejšou Veríme však, že aj bez ďalekohľas jej obnovou. Okrem toho pribudla hrad vrátil na konci marca minulého turistickou atrakciou, ľudia neváha- du má náš hrad návštevníkom čo aj vyhliadková terasa s exteriéro- roka. Prešiel rok a na hrade zlodeji li stáť v rade a počkať si na krásne ponúknuť a bude aj naďalej cieľom vým ďalekohľadom a informačno- úradovali opäť, pričom tentokrát sa obrazy okolitej krajiny. - Pohľad na mnohých turistov, - doplnila hovor-náučný systém. Práve ďalekohľad im podarilo odísť aj s ďalekohľa- vyhliadkovú lávku bez ďalekohľadu kyňa mesta. K. Vávrová s rotáciou a niekoľkostupňovým dom. - Ďalekohľad bol z hradu od- bol zarážajúci. Bolo jasné, že nejde vertikálnym pohybom ponúkol tu- cudzený v noci z nedele 31. marca o prvoaprílový žartík. Snáď nie je

Jilemnického jarná 25-ka opäť pokorila štvortisícovú...

Dokončenie z 1. strany prišli turisti od Tatier až po Dunaj, nechýbali zástupcovia z Košíc ani z Bratislavy. Viacerí prišli aj spoza českých hraníc, či už z našej družobnej obce Ratiboř alebo aj z ďalších oblastí, doplnil P. Uriča. OPÄŤ TRI PEŠIE A JEDNA CYKLOTRASA Jilemnického jarná 25-ka sa koná na počesť učiteľa, spisovateľa a národného umelca Petra Jilemnického, ktorý v neďalekej škole v Kostolci učil v rokoch 1932-1936. Práve bývalá škola je každoročne cieľovou stanicou všetkých účastníkov turistického pochodu.

Organizátori aj tento rok zabezpečili kyvadlovú dopravu z Považskej Bystrice, no Považskú Teplú aj tak „zahltili“ parkujúce autá takmer do posledného miesta. Účastníci pochodu si mohli zvoliť tri pešie trasy alebo cyklotrasu. – Štart a cieľ boli už tradične pri ZŠ a MŠ v Považskej Teplej. Pripravili sme tri pešie trasy, z toho jedna je vždy „kočíková“, určená najmä pre rodiny s menšími detičkami. Jeden rok idú trasy okolo Veľkého Manína a druhý okolo Malého Manína. Aspoň takto sa to snažíme striedať. Vždy sa stretneme v Kostolci, keďže sa celé podujatie koná na počesť Petra Jilemnického. Cyklotrasa

mala tento rok približne 50 kilometrov. Počas turistiky čakali na účastníkov aj zastávky s občerstvením, v cieli už tradične dostali odznak a šťastlivci si domov odniesli aj niečo pekné z tomboly, - doplnil P. Uriča. Organizátorov aj krásy prírody hodnotili účastníci pochodu na výbornú. – Nemáme dnes čo vytknúť, ani organizátorom ani počasiu a už vôbec nie prírode. Strávili sme nádhernú nedeľu a sľúbili sme si, že prídeme aj o rok, - povedala nám rodina z Púchova. K. Vávrová


9. 4. 2019

5

SPEKTRUM

Hasiči varujú pred lesnými požiarmi

V uplynulom čísle novín sme písali aj o požiari v Hornom Moštenci. Problémom bol najmä ťažko prístupný terén, s ktorým v prípade lesných požiarov, musia hasiči bojovať takmer zakaždým. S príchodom jari je počet ich zásahov čoraz vyšší, aj preto varujú pred vypaľovaním trávy či manipuláciou s otvoreným ohňom práve v lesoch.

S príchodom jarných dní sa každoročne vytvárajú podmienky, kedy sa nová vegetácia len začína rozvíjať a zostatky minuloročnej suchej trávy, lístia a ihličia predstavujú veľké nebezpečenstvo vzniku požiarov, ale najmä ich rýchleho rozšírenia. Každý rok sa opakujú situácie, pri ktorých dochádza k vzniku zbytočných škôd, ktoré by pri zvýšenej opatrnosti nemuseli byť. - Lesné požiare spôsobujú každoročne nielen veľké materiál-

ne, ale aj nezanedbateľné ekologické škody, pričom obnova požiarom zničených lesných porastov predstavuje dlhodobý proces. Najčastejšou príčinou lesných požiarov je neopatrnosť a nedbanlivosť ľudí a podcenenie požiarneho nebezpečenstva pri zakladaní ohňa vo voľnej prírode, - uviedla Lenka Hiklová z Okresného riaditeľstva hasičského a záchranného zboru v Považskej Bystrici. K zníženiu rizika požiarov pritom môže

prispieť každý z nás. Je dôležité však dodržiavať pravidlá. – Je treba pamätať na to, že odhodená neuhasená cigareta, či zápalka sú častou príčinou vzniku požiaru. Odporúčame nezakladať oheň v priestoroch a na miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu a nevypaľovať porasty kríkov bylín a drevín. V prírode možno klásť oheň len na určených miestach, nezakladať ho v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov – v jarnom období, v období dlhotrvajúceho teplého a suchého počasia a za veterného počasia. Patričnú pozornosť treba venovať pri odchode dôslednému uhaseniu ohňa, nedovoľte deťom hry so zápalkami. Ak spozorujete požiar, snažte sa ho v zárodku uhasiť a ak to nie je vo vašich silách, okamžite privolajte hasičskú jednotku, vymenovala L. Hiklová. ČASTÉ VYPAĽOVANIE TRÁVY Zvlášť hasiči upozorňujú na zákaz vypaľovania suchej trávy, ktoré je u nás veľmi rozšírené. Je príčinou vzniku veľkého množstva požiarov nielen so značnými materiálnymi škodami, ale často pri nich dochádza aj k vážnym zraneniam osôb a niekedy si takýto požiar vyžiada tú najvyššiu daň - ľudský život. - Ten, kto vypaľuje porasty alebo zakladá oheň na miestach, kde by sa mohol rozšíriť, dopúšťa sa priestupku na úseku ochrany pred požiarmi a môže mu byť uložená pokuta až do výšky 331 eur. Lesy sú naším azda najväčším bohatstvom, upevňujú a vracajú nám zdravie. Z ekologického hľadiska plnia nenahraditeľnú funkciu. Veríme, že svojou opatrnosťou nám ľudia pomôžu prekonať toto obdobie zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov, - dodala L. Hiklová z OR HaZZ Považská Bystrica. K. Vávrová Foto: M. Dermek

Začína sa obdobie kliešťov, nevyhýbajú sa ani nášmu okresu Jar so sebou prináša vyššie teploty a ľudia radi trávia čas v prírode. S tým je však spojené aj riziko, že si domov odnesú nepríjemného spoločníka – kliešťa. Viac o tom, ako sa pred kliešťami chrániť, ale aj o tom, aké ochorenia spôsobujú, nám povedala Stanislava Balušíková z oddelenia epidemiológie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Považskej Bystrici. - Kliešte začínajú byť aktívne pri vonkajšej teplote od 8 do 10 °C, tento rok sme zaznamenali ich výskyt rekordne skoro – už vo februári. Žijú vo vidieckych ako aj v mestských lokalitách. Najcharakteristickejšími miestami ich výskytu sú listnaté lesy a zmiešané lesné porasty s dostatočnou vlhkosťou. Nachádzajú sa predovšetkým v tráve a v nízkych krovinách vo výške do 50 centimetrov. Najviac ich je na okrajoch lesov, na čistinách a pozdĺž lesných chodníkov. Obľubujú najmä dubovo-hrabové lesy. Vyhýbať by sme sa mali aj kríkom a hustému porastu, - uviedla. Infikované kliešte prenášajú nepríjemné ochorenia, najmä lymskú boreliózu a kliešťovú encefalitídu. V minulom roku bolo v okrese Považská Bystrica zaznamenaných 24 prípadov lymskej boreliózy a 15 prípadov kliešťovej encefalitídy. - K oblastiam s najväč-

ším výskytom nakazených kliešťov patrí oblasť pozdĺž Váhu. V tejto oblasti býva dlhoročne najvyššia chorobnosť na kliešťovú encefalitídu, hoci na Slovensku výskyt tohto ochorenia nie je vysoký, - doplnila S. Balušíková. ZÁKLADNÉ ZÁSADY OCHRANY PRED KLIEŠŤOM Ak sa chcete nepríjemnostiam s kliešťom vyhnúť, dbajte na viaceré pravidlá. Vyhýbajte sa miestam s vyšším predpokladom výskytu kliešťov - okraje lesov, vysoké porasty tráv, krovie. V prírode noste vhodné oblečenie pokrývajúce čo najväčšie časti tela, hlavne dlhé nohavice, ponožky, vhodnejší je svetlý odev, na ktorom kliešťa skôr zbadáte, používajte repelenty. Po návrate domov z prírody je potrebné prezrieť seba, deti ako aj domáce zvieratá. V oblastiach so zvýšeným ohniskom kliešťovej encefalitídy sa

Výskyt kliešťovej encefalitídy v SR za rok 2018 (podľa okresov) odporúča očkovanie proti kliešťovej encefalitíde - toto očkovanie však nechráni pred ostatnými ochoreniami prenášanými kliešťami. - Kliešť sa najčastejšie prisaje do vlasatej časti hlavy, do slabín a podpazušia, za uši, do predkolennej jamky a na intímne miesta, - doplnila S. Balušíková. KLIEŠŤA VYBERTE SPRÁVNE Ak si už kliešťa prinesiete domov, dbajte na to, aby ste ho správne odstránili. - Na miesto prisatého kliešťa nenanášajte žiadne tekuté ani olejové prípravky. Mohlo by

to spôsobiť vyprázdnenie obsahu čriev kliešťa do rany, čím by vzniklo riziko prenosu baktérií alebo vírusov do krvi. Prisatého kliešťa odstraňujte pinzetou, ktorú pritlačte čo najbližšie ku koži. Vyťahujte ho pomaly, kývavým pohybom bez točenia. Najdôležitejšie je nepoškodiť a nerozmliaždiť kliešťa - treba vybrať celé telo aj s hlavičkou. Následne miesto vydezinfikujte prípravkom s obsahom alkoholu, - doplnila S. Balušíková z RÚVZ v Považskej Bystrici K. Vávrová


6

16. 4. 2019

OZNAMY

Mesto Považská Bystrica v súlade so zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a podľa platných Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Považská Bystrica, zverejňuje zámer prenájmu nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta formou priameho nájmu na prenájom časti pozemku o rozlohe 16 m z parcely C KN č. 2245/1 o celkovej výmere 2249 m2, druh pozemku ostatná plocha, v katastrálnom území Považská Bystrica, zapísanom na LV č. 4376 vo vlastníctve Mesta Považská Bystrica. 2

Účelom využitia pozemku je vybudovanie parkovacej plochy pre parkovanie jedného osobného motorového vozidla. Minimálna cena nájmu je stanovená v zmysle Znaleckého posudku č. 19/2019 zo dňa 05. 04. 2019 vo výške 3,379 €/m2/rok. Cenové ponuky jednotlivých záujemcov musia byť predložené písomne v zapečatenej obálke označenej heslom: „PRIAMY PRENÁJOM pozemku C KN parc. č. 2245/1 v k. ú. Považská Bystrica – NEOTVÁRAŤ“ na adresu: Mesto Považská Bystrica, Mestský úrad Považská Bystrica, oddelenie nakladania s majetkom, Centrum 2/3, 017 01 Považská Bystrica počas lehoty 15 dní od zverejnenia tohto zámeru, t. j. do 24. 04. 2019 do 12.00 hod.. Vyhodnotenie bude písomne oznámené všetkým uchádzačom v termíne do 10 dní od termínu vyhodnotenia ponúk. Záujemcovia spolu s návrhom cenovej ponuky doložia aj čestné vyhlásenie, že nie sú osobou uvedenou v § 9a ods. 6 a 7 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a čestné vyhlásenie, že v čase podania žiadosti o prenájom nemajú žiadne záväzky voči Mestu Považská Bystrica. Mesto Považská Bystrica si vyhradzuje právo odmietnuť všetky cenové ponuky, resp. prenájom zrušiť. Bližšie informácie možno získať na tel. č. 042/4305308 alebo osobne na Mestskom úrade v Považskej Bystrici, oddelenie nakladania s majetkom, 2. poschodie č. dv. 308. Špecifikácia predmetu nájmu je zobrazená na snímke z mapy, ktorá tvorí prílohu tohto zámeru. Mesto Považská Bystrica v súlade so zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a podľa platných Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Považská Bystrica zverejňuje zámer prenájmu nehnuteľného majetku vo vlastníctve Mesta Považská Bystrica v k. ú. Považská Bystrica, zapísaného na LV č. 4376 formou priameho nájmu, a to: časti pozemku o rozlohe 7,9 m2 z pozemku C KN parc. č. 2557/6, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o celkovej výmere 2777 m2. Účelom nájmu uvedenej časti pozemku je jeho využitie ako výjazd na miestnu komunikáciu z pozemkov E KN parc. č. 2595/2 a C KN parc. č. 2595/5 v k. ú. Považská Bystrica. Minimálna cena nájmu je stanovená v zmysle Znaleckého posudku č. 16/2019 zo dňa 01. 04. 2019 vo výške 4,036 €/m²/ rok. Cenové ponuky jednotlivých záujemcov musia byť predložené písomne v uzatvorenej obálke označenej heslom: „PRIAMY PRENÁJOM časti pozemku C KN parc. č. 2557/6 v k. ú. Považská Bystrica – NEOTVÁRAŤ“ na adresu: Mesto Považská Bystrica, Mestský úrad Považská Bystrica, oddelenie nakladania s majetkom, Centrum 2/3, 017 01 Považská Bystrica, počas lehoty 15 dní od zverejnenia tohto zámeru, t. j. do 24. 04. 2019 do 12.00 hod.. Vyhodnotenie bude písomne oznámené všetkým uchádzačom v termíne do 10 dní od termínu vyhodnotenia ponúk. Záujemcovia spolu s návrhom cenovej ponuky doložia aj čestné vyhlásenie, že nie sú osobou uvedenou v § 9a ods. 6 a 7 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a čestné vyhlásenie, že v čase podania žiadosti o prenájom nemajú žiadne záväzky voči Mestu Považská Bystrica, štátu, daňovému úradu a poisťovniam po lehote splatnosti, prípadne ak má takéto záväzky, uviesť ich výšku, veriteľa a stručné odôvodnenie záväzku. Mesto Považská Bystrica si vyhradzuje právo odmietnuť všetky cenové ponuky, neuzatvoriť nájomnú zmluvu s úspešným uchádzačom, resp. tento zámer prenájmu nehnuteľného majetku zrušiť. Bližšie informácie možno získať na tel. č. 042/4305307 alebo osobne na Mestskom úrade v Považskej Bystrici, oddelenie nakladania s majetkom, 2. poschodie č. dv. 307.

Mesto Považská Bystrica

podľa § 3 a § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa s predpokladaným nástupom od 1. 7. 2019 1. Základnej školy, Stred 44/1, Považská Bystrica 2. Základnej umeleckej školy, M. R. Štefánika 160/2, Považská Bystrica 3. Materskej školy, A. Grznára 1444, Považská Bystrica 4. Materskej školy, Mierová 315/10, Považská Bystrica 5. Materskej školy, Rozkvet 2024, Považská Bystrica Kvalifikačné požiadavky: • odborná a pedagogická spôsobilosť pre príslušný druh a typ školy podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a o odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov, • najmenej päť rokov pedagogickej praxe, • vykonanie prvej atestácie. Ďalšie požiadavky: • znalosť súvisiacej legislatívy, • spôsobilosť používať slovenský jazyk v úradnom styku slovom aj písmom, • komunikačné a organizačné schopnosti, • základná znalosť problematiky riadenia a ekonomiky, • ovládanie práce s výpočtovou technikou a internetom, • spĺňanie zákonných predpokladov na výkon práce vo verejnom záujme, • dobré výsledky dosahované v pedagogickej praxi (potrebné dokladovať) vítané sú: • skúsenosti s prípravou projektov a získavaním zdrojov z fondov EÚ, nadácií, grantových programov a pod. Požadované písomné doklady: • prihláška do výberového konania • pre účely výpisu z registra trestov uchádzač v prílohe k prihláške uvedie: rodné priezvisko, meno, terajšie priezvisko, dátum, miesto a okres narodenia, rodné číslo, štátne občianstvo, ČOP, trvalé bydlisko, meno a priezvisko otca, meno a priezvisko (aj rodné) matky • profesijný životopis • doklady o vzdelaní (overené kópie) - ak vzdelanie nebolo získané v štátnom jazyku, aj doklad o absolvovaní skúšky zo štát. jazyka • potvrdenie o dĺžke pedagogickej praxe • čestné prehlásenie o telesnej a duševnej spôsobilosti na výkon pedagogickej činnosti • vlastnú koncepciu riadenia a rozvoja školy • ďalšie doklady preukazujúce špeciálne znalosti alebo osobnostné predpoklady • písomný súhlas uchádzača so spracúvaním jeho osobných údajov na účely výberového konania Prihlášku a požadované doklady je potrebné doručiť do 3. mája 2019 do 12.00 hod. na adresu zriaďovateľa v zalepenej obálke s označením „VK - riaditeľ /názov a sídlo školy/ - NEOTVÁRAŤ“ a uvedením odosielateľa. Adresa zriaďovateľa: Mesto Považská Bystrica Mestský úrad, Centrum 2/3, 017 13 Považská Bystrica č. t. 4305 111 (prízemie, Centrum služieb občanom) Prihlášky uchádzačov, doručené po stanovenom termíne, nebudú do výberového konania zaradené. Termín a miesto výberového konania budú uchádzačom, ktorí splnili podmienky, oznámené písomne.

WEBOVÁ STRÁNKA MESTA

www.povazska-bystrica.sk


9. 4. 2019

112 DEŤOM

7

Na „šestke“ pripravili netradičný deň otvorených dverí

Na školskom dvore predviedli svoju prácu všetky zložky integrovaného záchranného systému V nedeľu 7. apríla sa v Základnej škole SNP v Považskej Bystrici otvorili brány dokorán. Organizátori pripravili pre malých aj veľkých popoludnie plné zábavy a netradičných zážitkov. Okrem dňa otvorených dverí sa v priestrannom areáli školy totiž uskutočnilo aj podujatie 112 deťom, na ktorom predstavili svoju činnosť všetky zložky integrovaného záchranného systému. Tento rok škola prizvala všetky zložky integrovaného záchranného systému, ktoré fungujú v rámci Slovenskej republiky. – Sme veľmi šťastní, že sa nám tento rok podarila vec, ktorá nie je úplne jednoduchá a to, že na školskom dvore máme všetky zložky integrovaného systému. Prišla banská záchranná služba, horská záchranná služba, je tu aj hasičský zbor z Považskej Bystrice, dobrovoľní hasiči z Pružiny, mestská a štátna polícia, Ozbrojené sily Slovenskej republiky či Kynologická brigáda z Považskej Bystrice. Okrem toho máme aj vzácnu návštevu, pretože prišli dámy z krízového štábu riadenia ministerstva vnútra. Zastúpenie tu má aj Oddelenie krízového riadenia okresného úradu v Považskej Bystrici. Za mňa patrí veľké ďakujem aj celému pedagogickému a nepedagogickému kolektívu i nášmu rodičovskému zduženiu. Okrem 112-tky sme pripravili tiež deň otvorených dverí, takže vonku aj v priestoroch školy čakajú na deti viaceré aktivity, môžu sa zahrať, vyskúšať si svoju šikovnosť. Program však nie je pripravený len pre deti, ale aj pre dospelých. Zastúpenie tu má zdravotná poisťovňa, Národná transfúzna stanica z Trenčína, ale aj pracovníci Nemocnice s poliklinikou v Považskej Bystrici, - uviedla riaditeľka Základnej školy SNP Jana Brigantová. HASILI HORIACE AUTO A ZACHRAŇOVALI MALÝCH PACIENTOV Jedinečné popoludnie plné aktivít sa v areáli školy konalo už po tretíkrát. Deti sa aj tentoraz mohli posadiť do policajného auta či sanitky, vyskúšať si majáky a mnohí sa tak na chvíľu preniesli do sveta svojich hrdinov. Tí odvážni si na vlastnej koži mohli vyskúšať, aké to je, keď horská záchranná služba zasahuje pri prenose zranených osôb. Najväčší úspech zožalo vykliesňovanie zranenej osoby z auta a hasenie horiaceho vozidla. – Dnešná 112-ka sa v šiestej základnej škole niesla v duchu bezpečnostných a záchranárskych zložiek, ktoré ukázali svoju prácu. Žijeme v časoch, keď rodičia i deti musia presne vedieť, aké sú nástrahy života, či už v cestnej premávke alebo pri ochrane majetku. Chcel by som sa poďakovať všetkým zložkám, uro-

bili tu obrovský kus dobrej práce ohľadom prevencie, ale aj ochrany zdravia a majetku. Súčasťou 112-tky bolo aj dobrovoľné darovanie krvi, kedy mohli ľudia darovať túto vzácnu tekutinu na hematologicko-transfúznom oddelení považskobystrickej nemocnice. Tiež som sa rád zúčastnil a myslím, že by sme všetci mali ísť príkladom, - uviedol Marián Sopčák, predseda Výboru mestskej časti SNP, Zakvášov, Hliny a zároveň poslanec mestského zastupiteľstva. VĎAKA TAKÝMTO PODUJATIAM VEDIA DETI REAGOVAŤ PRI SKUTOČNEJ ZÁCHRANE ŽIVOTA Aj tento rok prialo počasie a rozsiahly areál sa popoludní zaplnil stovkami návštevníkov. – Naša škola má veľký areál, ľudia sa tu rozplynú a tak je ťažké odhadnúť, koľko ich sem dnes zavítalo. Počet je však očividne veľmi vysoký. Program je skutočne zaujímavý a ľudí bude priťahovať aj v budúcnosti. Aj touto formou chceme ako škola prispieť k podvedomiu, aby ľudia vedeli o ťažkej práci záchranných zložiek, - doplnila riaditeľka. Svoju spokojnosť so 112-tkou vyslovil aj prednosta Okresného úradu v Považskej Bystrici Jozef Smatana. – Som milo prekvapený úžasnou organizáciou tohto podujatia. Pani riaditeľka požiadala o súčinnosť okresný úrad, najmä odbor krízového riadenia. Podujatie je zaujímavé pre deti, ale aj pre rodičov. Návštevníci môžu vidieť, akú zodpovednú, namáhavú a nebezpečnú prácu vykonávajú práve tí, ktorí sa starajú o to, aby v čase potreby dostali účinnú a rýchlu pomoc. A viete, koľkokrát vyštartuje skutočná 112-tka počas dňa? Každé tri minúty. Každé tri minúty totiž požiada niekto o pomoc. A je až obdivuhodné, koľkokrát ju zavolá práve dieťa, ktoré vie, čo má spraviť a poskytne základnú pomoc. Každé malé dieťa sa vidí ako záchranár. Preto je potrebné, aby sme im tieto informácie poskytovali práve prostredníctvom takýchto podujatí. Chcem vysloviť veľké poďakovanie celému tímu, riaditeľke, organizátorom, ktorí toto celé pripravili. Je to krásna ukážka, motivácia pre deti a práve takouto formou dostávame 112-tku do povedomia, - dodal na záver. D. Šípková


8

9. 4. 2019

SPEKTRUM

Cooltajner otvára nové kultúrne centrum

Občianske združenie Cooltajner prináša už piaty rok pestrý kultúrny program pre malých aj veľkých. Členovia združenia si v týchto dňoch pripravili pre svojich priaznivcov výnimočné prekvapenie. V sobotu 27. apríla slávnostne otvoria nové kultúrne centrum Cooltajner, ktoré zriadili v bábkovej sále Domu kultúry v Považskej Bystrici. Projekt kultúrneho centra je realizovaný vďaka grantu z Fondu na podporu umenia. Nadšenci z OZ Cooltajner zvolili ako najvhodnejší priestor bábkovú sálu, ktorej opäť po rokoch vdýchli nový život. – Veľmi dlho sme premýšľali nad priestorom, kde by sme zriadili kultúrne centrum. Ako najvhodnejšia sa nám od začiatku zdala bábková sála považskobystrického domu kultúry, ktorú poznajú najmä skôr narodení. Sála kedysi žila bohatým programom a nám práve kvôli rozloženiu a zázemiu prišla ako to správne miesto, - vysvetlil Tomáš Bořuta, jeden zo zakladajúcich čle- na filmové premietania a divadelné predstavenia pre deti. Koncom aprínov OZ Cooltajner. la tiež plánujeme premiéru divadelPLÁNUJÚ MNOHO ného súboru Kupé č. 6, ktorý predZAUJÍMAVÝCH PODUJATÍ Sála už dlhé roky neslúžila svojmu staví hru s názvom Medzi replikami. účelu a tak bolo potrebné dať ju do Máme tiež prisľúbené divadelné súporiadku. Partia priateľov sa pustila bory z Bratislavy, Trnavy a ďalších do upratovania, pribudli nové záve- miest. Divákom ponúkneme mnoho sy a stoly pre návštevníkov. Hlavnou koncertov, workshopov či kreatívmyšlienkou zriadenia kultúrneho nych sedení zameraných na umecentra je vrátiť bábkovej sále jej pô- leckú činnosť. Nebude to však všetvodnú noblesu a zároveň priniesť ko, popri kultúrnom centre budeme pestrý výber podujatí pre všetky rozvíjať aj komunitu, ktorá za tie štyvekové kategórie. – Kedysi tu boli ri roky vznila popri Cooltajneri, - poveľmi populárne divadelné nedele, vedal T. Bořuta. Na bohatý program ktoré boli určené primárne pre deti. si zvykli už aj mamičky, ktoré sa tu My by sme radi tento zvyk v bábko- stretávali pravidelne, či už to boli vej sále obnovili a pripravujeme aj stretnutia dojčiacich mamičiek viacero predstavení zameraných s Dankou Barbosovou alebo zaují-

mavé besedy s Evkou Čičkánovou. „Cooltajneristi“ plánujú počas tohto roka rozšíriť program dokonca aj pre seniorov. – Kultúrne centrum bude otvorené pre všetkých. Pre

deti pripravujeme Divonedele, v rámci ktorých budú realizované divadelné predstavenia, workshopy, tvorivé dielne na výrobu bábok a prácu s bábkou. V letných mesiacoch by sme chceli robiť aj divadelný tábor, kde by deti počas dňa pracovali na scenári, kostýmoch a na konci týždňa by si zahrali predstavenie pre rodičov a samozrejme, sami pre seba, - priblížila plány Iva Semančíková Posluchová z OZ Cooltajner. PRIPRAVUJÚ AJ ORIGINÁLNU POŽIČOVŇU HRAČIEK Rodičov s deťmi čaká aj unikátna novinka. – Dievčatá ako mamičky sledujú trendy, ktoré sa momentálne dejú na Slovensku aj vo svete.

Jedným z nich je dôraz na ekológiu alebo druhotné využitie, napríklad hračiek. Aj v našom kultúrnom centre pri Cooltajneri vznikne požičovňa hračiek, aby si rodičia mohli požičať kvalitné hračky, - priblížil plány T. Bořuta. – Určite mnohým rodičom stoja v policiach veľmi kvalitné hračky, ktoré boli možno aj drahšie a deti sa s nimi nehrajú, pretože buď z nich vyrástli alebo ich vôbec neoslovili. Mali by to byť hračky, ktoré nie sú plastové „rárohy“, ale drevené, ekologické. Skrátka také, ktoré rozvíjajú kreativitu dieťaťa. Tie hračky chceme ďalej požičiavať za minimálny finančný poplatok. Myslím, že toto je jedna z aktivít, ktoré si v našom meste určite nájdu svoj ohlas, - doplnila I. Semančíková Posluchová. SLÁVNOSTNE OTVORIA NA KONCI APRÍLA Aj keď sa kultúrne centrum bude otvárať až na konci apríla, nové priestory našli svoje využitie už v marci, keď Cooltajner hostil vzácnu návštevu Anitu Moravec Gard, vnučku generála Moravca, strojcu operácie Anthropoid na ríšskeho protektora Heydricha. Priamy prenos bol dokonca vysielaný naživo aj v relácii TA3. V predvečer slávnostného otvorenia je pre návštevníkov pripravená cestovateľská beseda s Liborom Trškom o Černobyle, kde sa na deň presne pred 33 rokmi stala mimoriadne nešťastná udalosť. Kultúrne centrum čaká oficiálne otvorenie v sobotu 27. apríla. D. Šípková

Zdravotní klauni vyšli do ulíc

Terapia smiechom aj na považskobystrickej železničnej stanici

Zdravotných klaunov môžete stretnúť v nemocniciach či seniorských zariadeniach naprieč celým Slovenskom, no stretnúť ich mimo nemocnice je niečo celkom neobvyklé. A práve takýto výnimočný bol pondelok 1. apríla, keď sa klauni objavili na miestach, kde by ste ich vôbec nečakali. Krátku zastávku si urobili aj v Považskej Bystrici, kde počas čakania na vlak rozveselili nejedného cestujúceho. Občianske združenie Červený nos ve, vo vlakoch a na autobusových loročne, - zhodnotila M. Pastorková. bola taká, že boli veľmi prekvapení. Clowndoctors pripravilo takéto pre- či železničných staniciach. Jednou Sestričky Krvinka Obehová a Endor- Veľa ľudí sa však na nás z diaľky kvapenie pre verejnosť pri príleži- zo staníc, kde rozdávali úsmev, bola fína Skúmavá, ako sú medzi deťmi usmievalo, keď počuli, že sa k nim tosti svojich pätnástych narodenín, železničná stanica v našom mes- známe, spôsobili na stanici nevídaný blíži hudba a podozrivo veselí ľudia. ktoré oslávilo 7. apríla. – Ideou je, te, kam zavítali klaunky Michaela rozruch. Cestujúci sa najskôr nedô- Zatiaľ sme mali dobré ohlasy, mnoaby zdravotných klaunov mohli zažiť Pastorková a Zuzana Hromadová, verčivo pozerali, no klaunky ich svo- hým sme v tento deň spríjemnili cesv akcii aj ľudia, ktorí inak na to ne- ktoré pravidelne rozdávajú úsmev jím humorom postupne rozosmiali tu a čakanie na vlak, - dodala na zámajú príležitosť. Chceli sme im pred- aj na zdravotných klauniádach v po- a spríjemnili im deň. – Prvá reakcia ver M. Pastorková. D. Šípková staviť naše združenie a našu prácu. važskobystrickej nemocnici s polikliDôležitý je pritom moment prekvape- nikou. – Ako profesionálni zdravotní nia, nabúranie rutiny a v konečnom klauni chodíme pravidelne na detské dôsledku zlepšenie nálady. Vzorec, oddelenia do nemocníc po celom na ktorom je postavené klaunovanie Slovensku. Naše združenie Červený v nemocnici, - vysvetlil umelecký ria- nos oslávilo v nedeľu pätnáste výditeľ združenia Pavel Mihaľák. ročie. Pri tejto príležitosti sme chceli NA ŽELEZNIČNEJ STANICI vyjsť do ulíc a stretnúť ľudí, ktorí nás SPÔSOBILI ROZRUCH bežne nestretávajú. Najvhodnejší Klaunov bolo možné stretnúť počas deň nám pripadal ako 1. apríl, kedy Dňa bláznov v rôznych regiónoch by náš humor mohli ľudia „zvládnuť“, Slovenska, no hlavne v mestách, pretože v tento deň si mnohí nacháv ktorých má Červený nos svoje dzajú dôvod na úsmev a smiech. My regionálne tímy. Zdravotní klauni sa sme sa radi stali ich súčasťou, pretoobjavili v uliciach, na námestiach, že každý človek potrebuje dôvod na ale aj v mestskej hromadnej dopra- smiech a nielen v tento deň, ale ce-


9. 4. 2019

SPEKTRUM

9

Malí recitátori zahodili trému Spája literárne a výtvarné umenie MG ART galéria v Považskej Bystrici poskytla svoje výstavné priestoa ukázali veľký talent ry ďalšej mladej umelkyni. Tentokrát nás do svojej krajiny s názvom

V stredu 3. apríla sa považskobystrické kino Mier zaplnilo odvážnymi deťmi, ktoré „otvorili srdcia“ a blízkym či kamarátom prišli ukázať svoj talent. Súťaž v prednese poézie a prózy žiakov špeciálnych základných škôl s názvom Otvorené srdcia už po dvadsiaty štvrtýkrát zorganizovala Spojená škola internátna v Považskej Bystrici (SŠI).

Do oblastnej súťaže v prednese poézie a prózy žiakov špeciálnych základných škôl sa zapojilo deväť škôl z Trenčianskeho a Žilinského kraja. Poslaním podujatia je kultivovať a formovať recitátorský a interpretačný prejav medzi žiakmi špeciálnych škôl. Tí súťažili v piatich kategóriách a tých najlepších čakali knižné odmeny. – Je to 24. ročník tradičnej oblastnej súťaže, na ktorej sa zúčastnilo tentoraz 41 žiakov z deviatich škôl. Je to menej ako po minulé roky, mávame aj dvanásť škôl, niektoré sa však ospravedlnili, - uviedla riaditeľka SŠI v Povaýskej Bystrici, Darina Pristachová. SÚ ŠŤASTNÉ, ŽE MÔŽU UKÁZAŤ, ČO SA NAUČILI Podujatie otvorilo krátke divadielko o Pampúšikovi, ktorí si pripravili žiaci SŠI v Považskej Bystrici. Po programe už patrilo pódium šikovným recitátorom. Účinkujúcich pripravovali na súťaž pedagógovia, ktorí deti poznajú a vedia, ako je potrebné s nimi pracovať. Jednotlivé vystúpenia hodnotila odborná porota v zložení: riaditeľka PX Centra Anna Kardošová, riaditeľka Považského osvetového strediska Daniela Čižmárová a bývalá učiteľka SŠI Marta Rosinová. – Porotkyne majú náročnú úlohu, pretože vedia, že sú to deti s narušeným

intelektom a majú aj zdravotné znevýhodnenia. Je pre ne ťažké naučiť sa dlhší text, či už ide o poéziu alebo prózu. Porota preto hodnotí naučenie sa textu a samotný prednes. Mnoho detí sa zvykne pomýliť, ale toto porota neberie až tak do úvahy. Skôr prihliada na to, ako sa postavia k prednesu, - vysvetlila. Ako doplnila, práca so žiakmi špeciálnych škôl je náročná. Potrebné je časté precvičovanie, no napriek tomu je ich bezprostrednosť a spontánnosť nevyčerpateľná. Práve spontánnosť bola jedným z najčarovnejších momentov účinkujúcich detí, ktoré si po dobre vykonanej práci aj radostne zatlieskali a tešili sa z výnimočnej príležitosti. Napriek tomu, že túžba po umiestnení na víťaznom stupienku nechýbala ani u nich, radosť z toho, že sa prezentujú pred svojimi blízkymi jednoznačne vyhrala. – Tieto deti sa veľmi málo dostávajú na prezentačné súťaže. Tým, že majú takúto možnosť u nás v škole, sú šťastné a je to dôležité aj pre ich rodičov, ktorí sú na svoje deti hrdí. Ten pocit, keď po niekoľkotýždňovej snahe prekonajú samy seba tým, že sa postavili pred divákov a zarecitovali, je neopísateľný, - dodala D. Pristachová. D. Šípková

EMPATH pozvala Lucia Huňady. Aj keď sa vo svojej tvorbe venuje viacerým médiám, do galérie priniesla predovšetkým maľbu a priestorové objekty. Vernisáž výstavy sa konala v stredu 3. apríla.

Lucia Huňady pochádza z Veľkého Zálužia pri Nitre. Študovala výtvarné umenie na Akadémii umení v Banskej Bystrici na Katedre sochárstva. Jej umelecká tvorba však okrem priestorových médií zahŕňa aj fotografiu, kresbu, maľbu, grafiku a v neposlednom rade sa autorka aktívne prejavuje v poézii a krátkej próze. V roku 2014 debutovala s autorskou zbierkou Socha, fotka, kresba alebo výtvarník viet, kde kombinovala literárnu a výtvarnú tvorbu. So svojou poéziou obsadzuje v súťažiach prvé miesta. Od roku 2019 je Lucia členkou Umeleckej Besedy Slovenskej. Pravidelne vystavuje doma i v zahraničí. - Lucia Huňady je výtvarníčka, ktorá vo svojej tvorbe prezentuje široké spektrum vyjadrovacích prostriedkov. Aj keď by sa mohlo zdať, že táto šírka záberu môže pôsobiť nečitateľne, vnútorné zakotvenie a presvedčenie autorky je naopak jasné a čitateľné. Výstava EMPATH je o existencii a skúmaní vnútornej podstaty bytia. Luciu zaujíma človek, jeho vnútorný svet skúma trpezlivo a s precíznosťou zaznamenáva medziľudské vzťahy, krásy ale aj dilemy človeka. Všetky stopy sú trpezlivo zaznamenané a hlboko prežité. Autorka dokáže skúmať vnútorný svet človeka a vzťahy k nemu s nesmiernou presvedčivosťou a výrazovou výpoveďou. Osobná literárna poetika, ktorá je súčasťou jej

vnímania sveta, je rovnako potrebná a dôležitá ako výtvarná výpoveď. Obe zložky tvoria organický celok, ktorý dohromady vytvára živý organizmus, vnútornú krajinu. Autorka nás núti zamýšľať sa nad životom a sebou samým. V samotnom srdci krajiny EMPATH je Lucia Huňady, ktorá píše o tom čo prežila, aby nakoniec stvorila to, čo cíti, - povedal na margo výstavy jej kurátor Vlad Vakov. KAŽDÝ MATERIÁL MI DOVOĽUJE NIEČO INÉ Lucia sa vo svojej tvorbe venuje viacerým médiám. Do Považskej Bystrice priniesla maľbu a priestorové objekty. – Každé médium, materiál mi dovoľujú niečo iné, ale koncepciu sa snažím do diel dávať rovnakú. Mojím zámerom je robiť medzi literárnou a výtvarnou tvorbou presahy. Aj na dielach je vidieť, že sú poetické, objavujú sa v nich medziriadky. Ide akoby o vizuálnu poéziu. Celá koncepcia je o mne, moja vnútorná krajina. To ako vnímam ľudí, priestor okolo seba, ako reagujem, vediem dialógy, - uviedla autorka. V tomto roku už vystavovala Lucia svoje fotografie v Južnej Kórei, onedlho ju čaká mesačný rezidenčný pobyt v Belgicku a v septembri výstava v rámci Umeleckej besedy Slovenskej v Bratislave. Výstavu EMPATH v Považskej Bystrici si môžete pozrieť do 17. mája. K. Vávrová


10

9. 4. 2019

SPOLOČENSKÁ KRONIKA SPOMIENKY

Posielame pozdrav a modlitbu do neba, mamička, babička a prababička len pre Teba. S láskou a úctou spomíname na Teba. Dňa 8. 4. sme si pripomenuli 3. smutné roky, čo nás navždy opustila naša drahá

Ľudmila LINGEŠOVÁ z Pov. Teplej. S láskou spomínajú deti, vnuci, pravnuci a celá ostatná rodina.

Dňa 31. marca uplynulo 10 rokov, čo nás navždy opustila drahá mama, babka a prababka

Dňa 11. apríla uplynie 20 rokov, čo nás navždy opustil milovaný manžel, otec a dedko

Zorka ZELENÁKOVÁ. S láskou a úctou spomínajú dcéry s rodinami.

Ing. Milan DUDOŇ. S láskou a úctou spomínajú manželka a deti s rodinami.

Chorobou unavený tíško si zaspal, zanechal všetkých, ktorých si mal rád. S tichou spomienkou k hrobu chodíme, pri plameni sviečok sa za Teba modlíme. Dňa 11. 4. uplynie rok, čo nás navždy opustil

V tichej spomienke a s láskou v srdciach si 10. 4. pripomenieme smutné 5. výročie úmrtia nášho drahého manžela, tatina, dedka a pradedka Rudolf HRADŇANSKÝ z Milochova. Za tichú spomienku ďakuje manželka s celou rodinou. Igora DÍRERA. S láskou spomínajú manželka a dcéry s rodinami.

Spomíname na nášho

Duška ZBORANA. Máme niekoho výnimočného v nebi... Ten niekto nás mal naozaj veľmi rád a stal sa naším anjelom strážnym.

Dni utekajú, roky pribúdajú, ale spomienky na Teba v našich srdciach zostávajú. Dňa 7. 4. sme si pripomenuli 9. smutné výročie, čo nás navždy opustil náš drahý manžel, otec, dedko

Anton KIZEK z Milochova. S láskou a úctou spomínajú manželka, dcéry a synovia s rodinami.

Veľakrát už slnko zapadlo, tisíce sĺz nám z očí vypadlo. Tvoja strata tak veľmi bolí, keď plameň sviečky tíško horí, ale v našich spomienkach si stále medzi nami. Dňa 11. 4. si pripomíname 2. výročie úmrtia nášho otca, dedka, brata a švagra

Pavla GARDIANA z Podmanína. S láskou spomína celá rodina.

“Navždy zostaneš v našich srdciach...“ Dňa 7. 4. uplynuli už štyri roky, čo nás opustil náš milovaný

Ladislav KĽÚČIK z Bodinej. Venujte mu spolu s nami tichú spomienku. Dcéry s rodinami

Ôsmy rok k Tvojmu hrobu chodíme, s láskou na Teba myslíme. Hoci čas plynie ako tichej rieky prúd, kto Ťa mal rád, nevie zabudnúť. Dňa 3. 4. sme si pripomenuli osem rokov, čo nás navždy opustila naša drahá manželka, matka, babka

Mária PAVLÍKOVÁ z Horného Lieskova.

S tichou spomienkou k Tvojmu hrobu chodíme, kvety položíme a pri plamienku sviečky na Teba myslíme. Dňa 9. 4. si pripomíname 4. výročie úmrtia, čo nás navždy opustila

Gertrúda JANÁČOVÁ. Kto ste ju poznali, venujte jej s nami tichú spomienku. S láskou spomína celá rodina.

Odišiel si tichučko, ako odchádza deň a v našich srdciach zostáva spomienka len. Dňa 7. 4. sme si pripomenuli 1. smutné výročie, čo nás navždy opustil náš manžel, otec, dedko Jozef HAVIAR. S láskou spomína manželka, dcéra a syn s rodinami a vnučka Miška s priateľom.

Dni utekajú, roky pribúdajú, ale spomienky na vás zostávajú. Dňa 11. 4. si pripomenieme prvé a 16. 7. trináste výročie smrti

Jozefa a

Márie KOSTELANSKÝCH z Podmanína. S láskou spomína dcéra a syn s rodinami.

Navždy prestali pre Teba hviezdy svietiť, navždy prestalo pre Teba slnko hriať, ale tí, čo Ťa mali radi, nikdy neprestanú na Teba spomínať. Mal si rád život, my Teba a Ty nás. Dňa 10. 4. uplynie 1 rok, čo nás opustil milovaný otec, dedko, brat, švagor a manžel

Vít DOBRODENKA z Horného Lieskova. S láskou a úctou spomína celá rodina.


9. 4. 2019

11

SPOLOČENSKÁ KRONIKA/OZNAMY

Dni plynú ako tichej rieky prúd, len spomienka v srdci trvá a nedá zabudnúť. Dňa 10. apríla si pripomíname 34. výročie, čo nás opustil náš drahý brat Ján VELIČ z Dolného Moštenca. S láskou a úctou spomínajú sestry s rodinami.

Dobrý človek nikdy neodchádza, navždy žije v srdciach tých, ktorí ho mali radi... S bolesťou v srdci oznamujeme, že dňa 30. 3. vo veku 83 rokov nás opustil drahý manžel, otec, dedko a pradedko

Očiam si odišla, v srdciach si zostala. S hlbokým žiaľom oznamujeme, že dňa 3. 4. vo veku 89 rokov nás navždy opustila drahá mama, babka a prababka Mária KUBÁŇOVÁ. Vďaka vám všetkým za prejavenú sústrasť, za kvety, za účasť na rozlúčke. Smútiaca rodina

Kto v srdci žije, nezomiera. Dňa 15. 4. si pripomenieme 1. smutné výročie úmrtia našej mamy, babky a prababky Márie POLIAKOVEJ. S láskou spomína celá rodina.

Jozef ŠEFC zo Sádočného. Vďaka vám všetkým za prejavenú sústrasť, za kvety, za účasť na rozlúčke. Smútiaca rodina

SMÚTOČNÉ OZNÁMENIA Lúčim sa s vami, moji milí, ruky stisk dnes už nemôžem dať, srdce mi dotĺklo, odišli sily, lúčim sa s každým, kto mal ma rád. Dňa 26. 3. nás vo veku 61 rokov opustil náš drahý brat, švagor a ujo

Neplačte, že som vás opustila, to ticho a pokoj mi prajte, len v srdci večnú spomienku na mňa si zachovajte. To dobré srdce, čo pre nás bilo, navždy zrazu doslúžilo. Dňa 30. 3. vo veku 84 rokov nás navždy opustila naša drahá mama, babka, svokra, teta a priateľka

Neplačte, že som vás opustil, to ticho a pokoj mi prajte, len v srdci večnú spomienku na mňa si zachovajte. To dobré srdce, čo pre nás bilo, navždy zrazu doslúžilo. Dňa 28. 3. vo veku 73 rokov nás navždy opustil drahý manžel, otec a dedko

Sviečka na hrobe tíško zhasína, kto Ťa mal rád, s láskou spomína. Dňa 10. 4. si pripomenieme 12. výročie úmrtia našej mamy, babky, prababky Vilmy HUBOCKEJ, rod. Balušíkovej. S láskou spomínajú dcéry – synovia s rodinami a ostatná rodina.

Výročná členská schôdzu - ZO SZZP č.01 ZO SZZP č.01 Považská Bystrica Vás pozýva na Výročnú členskú schôdzu, ktorá sa uskutoční dňa 9. 4. 2019 o 14.00 hod. s prezentáciou od 13.00 hod. na prízemí v Zasadačke MÚ v Považskej Bystrici, zároveň vás prosíme o darček do tomboly. Možnosti zakúpenia členských známok na rok 2019. Tešíme sa na vás. Predsedníčka Marta Kučíková.

František BABUŠA z Milochova. Vďaka vám všetkým za prejavenú sústrasť, za kvety, za účasť na rozlúčke. Smútiaca rodina

Jeseň 2019 – superdovolenka – more 26 stupňov

Súkromná organizácia vás pozýva do chorvátskej destinácie – ostrov Brač – hlavné mesto Supetar. 11 pobytodní – od 30.8.-10.9.2019. Odchod z Považskej Bystrice v piatok večer, príchod v stredu doobeda. Poistenie si účastník vybavuje sám. V cene zájazdu 420 eur je zahrnutý poplatok za ubytovanie, polpenzia (raňajky, večera), doprava, pobytová taxa a trajekt. Info na čísle: 0915 783 710, Somorová Oľga. Volať po 19.00 hodine.

Rekreačný pobyt na ostrove Brač Jozef HLADKÝ z Dolnej Marikovej. Úprimne ďakujeme príbuzným, priateľom, susedom, spolupracovníkom a turistom za účasť na poslednej rozlúčke, za kvetinové dary a prejavy sústrasti v našom hlbokom žiali. Smútiaca rodina

Spomienky a smútočné oznámenia môžete Emília MACHÁČOVÁ z Brvnišťa. Vďaka vám všetkým za prejavenú sústrasť, za kvety, za účasť na rozlúčke. Smútiaca rodina

podať vždy do štvrtka do 12. hodiny na klientskom centre mestkého úradu.

JDS v Považskej Bystrici ponúka pobyt pri mori v Chorvátsku na ostrove Brač v hlavnom meste Supetar s výhodnými podmienkami pre celé rodiny. Cena poukazu na osobu 420 €, deti podľa veku. V cene je zahrnutá doprava autobusom, loď na ostrov, ubytovanie v súkromí, polpenzia (raňajaky, večera). Termín 19. 6. - 2. 7. 2019. Bližšie informácie na tel. č. 0908 655 479, Belejová Viera.

Termálne kúpalisko Dunajská Streda ZO SZZP č.01 Považská Bystrica predsedníčka p.Marta Kučíková poriada dňa 7. 5. 2019 zájazd na termálne kúpalisko Dunajská Streda. Odchod spred hotela Manín 6.15 hod. Záujemcovia sa môžu prihlásiť v kancelárii ZO SZZP č.01 v stredu od 9.00-12.00 v budove MsÚ – prízemie.


12

BEH

9. 4. 2019

Premiérový nočný orientačný beh Považskou Bystricou má svojich víťazov

V predposlednú marcovú sobotu sa v Považskej Bystrici uskutočnilo netradičné podujatie NOX QUAEROX, nočný orientačný beh dvojíc. Táto jedinečná súťaž je na princípe orientačného behu scorelauf. Na mape, ktorú dvojice dostali, mali vyznačené kontroly s rôznou bodovou hodnotou, podľa vzdialenosti od štartu. Ich úlohou bolo nazbierať ich čo najviac. Jedného pekného večera si orga- kov, ktorí mi pomáhali s organizovanizátorka NOX QUAREOX behu ním ďalších nových podujatí aj pre v Považskej Bystrici, Katarína Galo- širšiu cieľovú skupinu ako napríklad vičová, zažila na vlastnej koži noč- jarné čistenie životného prostredia, ný beh po vtedy neznámych lúkach stanovačky pre rodičov s deťmi, vena Donovaloch. - Tento večerný černé kvízy, ktoré fungujú dodnes. program bol pripravený pre účastní- Postupne prešli štyri roky a podukov na animátorskom víkende. Po jatie nočný orienťák nabral vysoké tejto skúsenosti som si povedala, obrátky. Tento rok som si povedala, že túto strategickú hru musím pri- poďme to skúsiť do mesta. A tak sa niesť aj do rodnej obce Domaniža. aj stalo. S pomocou Františka MaV tom čase sa tu nekonalo žiadne tušíka, poslanca Trrenčianskeho podujatie pre cieľovú skupinu 15- samosprávneho kraja sa nám po30 ročných ľudí. Starosta František darilo zorganizovať túto jedinečnú Matušík bol naklonený každému akciu aj v meste Považská Bystrica, nápadu, s ktorým som za ním priš- - podotkla. la. Jeho podporu sme mali hneď od STRATENÉ SVETLUŠKY začiatku, - uviedla Katarína Galovi- V Považskej Bystrici sa prihlásení čová. súťažiaci stretli na mieste lezeckej PRESUNULI SA Z DOMANIŽE steny HK Manín, tam ich čakala DO MESTA registrácia a oboznámenie s praV roku 2015 po prvýkrát zorgani- vidlami. - Hneď potom sa bežci zovala nočný orientačný beh cez presunuli na námestie ku fontáne, projekt s názvom Zelený rozbeh. kde každá dvojica dostala len jed- Cieľom bolo rozhýbať mladých nu mapu a zápisný hárok. Po hroľudí k činnosti prosperujúcej nielen madnom prevzatí mapy mali dve pre seba, skupinu, ale taktiež pre minúty na premyslenie taktiky. Naprostredie, v ktorom žijú. Už po pr- pätie a stupňujúci adrenalín sa šíril vom behu som mala pár dobrovoľní- pomedzi všetkých, potom to prišlo,

z reproduktora sa ozvalo hlasité: 5,4,3,2,1 štart. Všetky dvojice sa rozpŕchli iným smerom. Bolo krásne vidieť v tme len svetielkujúci pohyb. Vyzeralo to ako stratené svetlušky. Pre nás organizátorov je vždy veľmi vtipné sledovať bežcov, ako hľadajú kódy, ktoré sme ukryli dvojiciam na neznáme miesta, - opísala súťaž organizátorka. VYHODNOCOVALI SA TRI SÚŤAŽNÉ KATEGÓRIE Súťaž je ohraničená časovým limitom 60 minút. Do cieľa musia doraziť obaja z dvojice, až vtedy sa im zastavuje čas. Každá minúta nad hodinový limit znamená penalizáciu jeden bod. – Po necelej hodinke začali dobiehať do cieľa prvé dvojice. Zadýchané a plné emócii. Postupne na miesto lezeckej steny prišli takmer všetci súťažiaci a počas vyhodnocovania sme si pre nich pripravili krátky kvíz s otázkami o meste Považská Bystrica. Nakoniec prišli očakávané výsledky. Vyhodnocovali sme tri kategórie: mužská, ženskú a mix. V mužskej kategórii sa umiestnili dvojice: 1.miesto (Kristián Sádecký, Dominik Augustín), 2. miesto (Ondrej Kaššák, Alojz Kaššák), 3. miesto (Marek Kvašay, Peter Socha) V ženskej kategórii sa umiestnili dvo-

jice: 1. miesto (Veronika Berhanová, Nikola Gábrišová), 2. miesto (Erika Haviarová, Eliška Rybáriková), 3. miesto (Margaret Kalvasterová, Nina Ševčíková). V kategórii mix sa umiestnili dvojice: 1. miesto (Vierka Paganíková, Martin Solík), 2. miesto (Miroslava Augustínová, Peter Zigo), 3. miesto (Juraj Miškech, Ivona Špániková). Tento rok sme odmenili aj výnimočnú kategóriu SINGLE, v ktorej bežala odvážna Zuzana Haladejová, - prezradila nám výsledky K. Galovičová. PODUJATIE CHCÚ URČITE ZOPAKOVAŤ Napriek tomu, že účasť na prvom ročníku nočného orientačného behu v Považskej Bystrici nebola vysoká, sú s ním organizátori spokojní. - Očakávali sme viac dvojíc, ale keďže sa jedná o neznámu, novú hru, je to pochopiteľné. Dúfame však, že sa nám podarí podujatie zopakovať minimálne v dvojnásobnej účasti. Nočný orientačný beh dvojíc NOX QUAEROX je večer plný hviezd a ak náhodou hviezdy nebudú na nebi, tak budú na sto percent behať po trati. Srdečne vás pozývame na túto nezabudnuteľnú naháňačku, plnú hľadania nielen kódov, ale tiež zábavy a zážitkov už v jeseni 2019, - dodala s úsmevom. (mkoll)


13

ŠTVRTOK 11. 4. 2019

MARKÍZA

11. 4. - 17. 4. 2019

JEDNOTKA 7.30 Ranné správy RTVS 8.30 Dvaja v meste.Sarajevo. 9.05 Doktor z hôr - Nové osudy XI. (3.) 9.50 Sudkyňa Amy (69.) 10.50 Duel. 11.20 5 proti 5. 12.00 Správy RTVS 12.20 Dámsky klub. 13.55 Folklorika. 14.25 Lekári (28.) 15.10 Kultúrne dedičstvo: Kaštieľ v Seredi. 15.30 Slovensko s Tiposom. 16.00 Správy RTVS 16.25 Dvaja v meste.Barcelona. 16.55 Doktor z hôr - Nové osudy XI. (4.) 17.45 Duel. 18.10 Krátke správy RTVS 18.15 5 proti 5. 19.00 Správy RTVS 19.55 Góly - body - sekundy 20.20 Počasie 20.30 Zlaté časy. 21.30 Viera (2.) 23.00 Radosť zo života. Dodo Dubán. 23.30 Neskoro večer. 0.20 Lekári

JOJ PLUS 6.00 Súdna sieň. 7.45 Profesionáli VI. (12.) 8.50 Život po ľuďoch (9.) 10.05 Lucky Room. 11.45 Nové bývanie. 13.00 Simpsonovci XVII. (14., 15.) 14.00 Hviezdna brána I. (9.) 15.00 Simpsonovci XVII. (16.) 15.25 Simpsonovci XVIII. (1.) 15.55 Profesionáli VI. (13., 14.) 17.45 Súdna sieň. 19.50 TIPOS INFO 19.55 ŽREBOVANIE 20.10 X-Men: Prvá trieda. Akčný fantazijný sci-fi triler USA 22.55 Tvrďas.Akčný krimitriler USA 0.55 Hviezdna brána I. (9.) 1.55 It‘s Always Sunny in Philadelphia XII. (10.)

DISCOVERY 6.00 Rodení obchodníci 7.00 Ako to robia? 7.30 Ako sa to robí 8.00 Ako sa to robí 8.30 Ako sa to robí 9.00 Bitky o batožinu 9.30 Hľadači pokladov, Veľká Británia 10.00 Lovci odpadu 11.00 Ako to robia? 11.30 Ako to robia? 12.00 Rodení obchodníci 13.00 Búrači mýtov: Súťaž 14.00 Búrači mýtov: Súťaž 15.00 Búrači mýtov: Súťaž 16.00 Asfaltoví kovboji 17.00 Recyklačný tím 17.30 Schované v kôlňach 18.00 Ako to robia? 18.30 Ako sa to robí 19.00 Výprava do neznáma 20.00 Zo zničeného sa rodí nové 20.30 Zo zničeného sa rodí nové 21.00 Mladí Búrači mýtov 22.00 Diesel Brothers: Pod kapotou 22.30 Diesel Brothers: Pod kapotou 23.00 Zničená minulosť 0.00 Rýchlo a hlasno: demoličná prehliadka

DVOJKA 8.00 Živá panoráma 8.30 Správy RTVS z regiónov 8.45 Encyklopédia slovenských obcí.Kokava n/Rimavicou. 9.00 Záhady archeológie. 9.30 Maďarský magazín 10.00 Posledný cocktail.T 11.30 Obedníček. 11.35 Lilin ostrov pokladov. 11.40 Fidlibumove pokusy. 11.50 Trpaslíci. 12.00 Živá panoráma 12.15 Kráľovstvo lesa 13.10 Moja diagnóza. 13.35 Moja diagnóza. 14.00 Biskup Hirka. 14.30 Umenie. 15.00 Pred Veľkou nocou. 15.30 Rómsky magazín 16.00 Záhady archeológie. Antické vône (Taliansko). 16.25 Cesty do školy. 17.00 Správy RTVS z regiónov 17.10 Správy - Hírek 17.25 Família - Alchymisti. 17.55 Hľadanie stratených svetov. 18.30 Večerníček. 18.35 Lilin ostrov pokladov. 18.40 Trpaslíci. 18.45 Fidlibumove pokusy. 18.55 Malý Mikuláš. 19.05 Martinka II. 19.20 Martinka II. 19.30 Mať tak o koliesko viac. 19.50 Správy RTVS v slovenskom posunkovom jazyku 20.00 Záznam zo žrebovania: KENO 10, Keno Joker (A) 20.10 Experiment. 20.45 Futbal - Európska liga.Slávia Praha - Chelsea. Priamy prenos 23.05 Polícia. 23.20 Noc v archíve. 0.20 Správy RTVS 1.10 Správy - Hírek

NOVA 8.50 Ulica 10.20 Výmena manželiek XI. 11.25 Riskuj! 12.00 Popoludňajšie Televízne noviny. 12.30 Babicove dobroty 12.50 Ordinácia v ružovej záhrade 2 13.55 Ulica 14.40 Ordinácia v ružovej záhrade 2 16.57 Popoludňajšie Počasie 17.00 Popoludňajšie Televízne noviny.Športové noviny 17.25 Tescoma s chuťou 17.30 Babicove dobroty 17.45 Ulica 19.30 Televízne noviny. 20.20 Ordinácia v ružovej záhrade 2 21.35 Život vo hviezdach. 22.05 Špecialisti 23.00 Ulica 23.50 Ordinácia v ružovej záhrade

HBO 9.35 Vražda v Orient exprese. 11.30 O.G. 13.20 Thor. 15.15 Kráľ džungle 2. 16.40 Mission: Impossible - Fallout. 19.05 Taká moderná rodinka X. 19.35 Malý Sheldon II. (3.) 20.00 Leaving Neverland 22.00 Mejdanisti. 23.25 Tri billboardy kúsok za Ebbingom. 1.20 Taxi 5.

JOJ

6.00 Teleráno

4.50 NOVINY TV JOJ

8.30 Svokra.

5.40 KRIMI

10.05 Oteckovia. 11.05 Susedské prípady. 12.05 Rodinné prípady. 13.05 NCIS - Námorný vyšet-

6.15 RANNÉ NOVINY 8.40 Súdna sieň. 9.50 Súdna sieň.

rovací úrad.

10.55 Policajti v akcii.

15.00 Susedské prípady.

12.00 NOVINY O 12:00

16.00 Rodinné prípady. 17.00 PRVÉ TELEVÍZNE NOVINY 17.25 Reflex. 17.55 Oteckovia.

12.30 Top Star. 12.50 Ochrancovia. 13.50 Súdna sieň. 14.30 V siedmom nebi.

19.00 TELEVÍZNE NOVINY

17.00 NOVINY O 17:00

20.05 POČASIE

17.45 Lucky Room.

20.20 Športové noviny 20.30 Horná Dolná. 21.40 Dobre vedieť! 22.45 Kameňák.

19.00 KRIMI 19.30 NOVINY TV JOJ 20.25 ŠPORT

0.00 NCIS -

20.30 NAJLEPŠIE POČASIE

Námorný vyšetrovací úrad.

20.35 Inkognito.

2.20 Svokra.

21.45 Sedem.

3.35 Susedské prípady. 4.15 Rodinné prípady. 4.55 TELEVÍZNE NOVINY

PRIMA PLUS 9.10 Cesty domov. 10.25 Veľké správy.Česko naživo! 11.45 Modrý kód (169.) 13.00 Show Jana Krausa. 14.05 Ťažká drina. 14.40 Cesty domov. 15.55 Nikto nie je dokonalý. 17.00 Mňam alebo Prima vareška 17.35 Popoludňajšie správy 17.50 Show Jana Krausa. 18.55 Veľké správy. 19.40 Divošky. 19.55 TOP STAR. 20.15 Krejzovci (58.) 21.35 Áno, šéfe! 22.45 Pípšoubazár. 23.50 Veľmi krehké vzťahy II. (23.)

DOMA 5.35 Nekonečná láska (73., 74.) 7.15 Láska na druhý pokus (74.) 8.35 Pestúnka Fran. 10.25 Sila ženy (30., 31.) 12.35 Reflex. 13.25 Zločiny na mori II. (17.) 14.30 Búrlivé víno. 16.45 Dr. House. 18.30 Prípady pre Lauru. 20.30 Sila ženy (32., 33.) 22.20 Nekonečná láska (75., 76.) 0.15 Prípady pre Lauru. 1.40 Adela show 2.50 Smotánka. 3.50 Búrlivé víno.

22.40 Inkognito. 1.10 NOVINY TV JOJ 2.00 Súdna sieň. 3.10 Súdna sieň. 3.55 Lucky Room.

SPEKTRUM 6.00 Zvukové vlny: Symfónia fyziky 7.00 Tajný život klokanov 8.00 Oceány 9.05 Tajomný svet kvantovej fyziky 10.20 Môj rok s kmeňom Korowai 11.30 Tieň prvej svetovej vojny 12.35 Queen Mary - kráľovná oceánov 13.40 Fantastické inžinierstvo 14.40 Ručná výroba v Japonsku 15.45 Predmety, ktoré utvárali históriu 16.15 Predmety, ktoré utvárali históriu 16.45 Športové autá 17.45 Revolúcia vedomia 18.55 Cestovateľov sprievodca po planetách 20.00 Oceány 21.00 Mozog 22.00 Hitlerove temné stranky 23.05 Druhá svetová vojna farebne a v HD 0.10 Tieň prvej svetovej vojny 1.15 Príbehy z ciel smrti 2.05 Neuveriteľné železnice 3.00 Môj rok s kmeňom Korowai 4.05 Mozog 5.00 Ručná výroba v Japonsku

ČT 1 5.59 Štúdio 6. 9.00 To je vražda, napísala XII. 9.45 Všechnopárty. 10.30 Pošta pre teba 11.30 AZ-kvíz. 12.00 Správy o 12. 12.20 Predpoveď počasia, športové správy. 12.30 Sama doma. 14.00 Durrellovci III. (2.) 14.45 Výlet do veľkého sveta. Poviedka z obľúbeného cyklu Bakalári 15.10 Doktor Martin. 16.00 To je vražda, napísala XII. 16.45 Všetko, čo mám rada. 17.15 AZ-kvíz. 17.40 Čierne ovce. 18.00 Udalosti v regiónoch. 18.25 Kde domov môj? 18.55 Udalosti za okamih a počasie. 19.00 Udalosti. 19.50 Góly, body, sekundy 20.00 Život je ples (13.)Komediálny seriál ČR 21.00 Gejzír. 21.30 Máte slovo s M. Jílkovou 22.29 Výsledky žrebovania Šťastných 10 22.30 Columbo. Detektívny seriál USA 0.05 Grantchester: Vianočný špeciál 2016. Detektívny seriál VB 1.15 AZ-kvíz. 1.40 Túlavá kamera 2.15 Dobré ráno 4.45 13. komnata Ladislava Potměšila 5.15 Čierne ovce 5.30 Udalosti v regiónoch

ČT 2 5.59 Dobré ráno 8.30 Kúzelná škôlka. 9.00 Veľké mačky: Zrodenie rodiny (1.) 9.45 Japonské slávnosti: Božský oheň alebo lietajúce mačky.Dokument Jap. 10.35 Putovanie za vínom: Rumunsko I. 11.05 Generál Patton: Ardény. 11.50 divoČINY 12.40 Ako sa žije včelárom podľa Jána Sebechlebského 12.55 Kresťanský magazín 13.25 Chcete ich? 13.30 Rok v Polabskom lužnom lese 13.50 Turecko - brána Orientu (8.)Efesos 14.10 Magické hory.Trosky 14.30 Hotel Anny Sacherovej.Dokument Rak. 15.25 Ako sa fotí Jeruzalem.Cestopisný dokumentárny cyklus ČT 15.55 Krídla vojny: Bitka o Britániu. 16.40 Veľké stroje zblízka: Obrovský nákladný voz. 17.25 Zvuky prírody.Dokument Nem. 18.15 Na ceste po El Pase 18.45 Večerníček 18.55 Dobrodružstvá vedy a techniky 19.25 Potulky s Ladislavom Smoljakom 19.40 Postrehy odinakiaľ. 19.50 Správy v českom znakovom jazyku 20.00 S kuchárom okolo sveta: Austrália. 21.00 Krajinou domova II. 21.30 Národné klenoty. 22.00 Cesta ven. Dráma ČR 23.45 Queer: Rekord(wo)man 0.10 Život na hromade plastov. Príbeh čínskej rodiny, ktorá sa živí recykláciou plastového odpadu 1.35 Mesto v oblakoch (3.) 2.25 Návraty k divočine: Veľká Fatra 2.55 Ako nepredať zážitky 3.20 Divnopis 3.25 Kováč z Valmezu 3.50 Folklórny magazín 4.15 Ikarovia z Valašska 4.35 Sabotáž


14

JEDNOTKA 7.05 Folklorika. 7.30 Ranné správy RTVS 8.30 Dvaja v meste. 9.00 Doktor z hôr - Nové osudy XI. (4.) 9.50 Nash Bridges (1.)Krimiseriál USA 10.50 Duel. 11.20 5 proti 5. 12.00 Správy RTVS 12.20 Dámsky klub. 13.55 Folklorika. 14.25 Lekári (29.) 15.10 Kultúrne dedičstvo: Katova bašta v Košiciach. 15.35 Slovensko s Tiposom. 16.00 Správy RTVS 16.25 Dvaja v meste. 16.55 Doktor z hôr - Nové osudy XI. (5.) 17.45 Duel. 18.10 Krátke správy RTVS 18.15 5 proti 5. 19.00 Správy RTVS 19.55 Góly - body - sekundy 20.20 Počasie 20.30 Čo ja viem. 22.00 Cestou necestou.Pobrežie Slonoviny. 22.35 Zbohom kura.Kriminálny film o neľútostnom boji medzi inšpektorom polície a vplyvným politikom Fr. 0.00 Lekári (29.) 0.45 Zbohom kura. 2.15 Nash Bridges

JOJ PLUS 6.10 Súdna sieň. 7.55 Profesionáli VI. (14.) 8.55 Život po ľuďoch (10.) 10.10 Lucky Room. 11.50 Nové bývanie. 13.10 Simpsonovci XVII. (16.) 13.40 Simpsonovci XVIII. (1.) 14.05 Hviezdna brána I. (10.) 15.05 Simpsonovci XVIII. (2., 3.) 16.05 Profesionáli VI. (15., 16.) 17.50 Súdna sieň. 19.55 ŽREBOVANIE 20.10 Denník princeznej 2: Kráľovstvo v ohrození.Romantická komédia USA 22.30 Kuriér (10.) 23.35 Svet pod hlavou (3., 4.)Mysteriózny krimiseriál ČR 2.15 Hviezdna brána I. (10.) 2.55 Exorcista (8.)Hororový seriál USA 3.35 Profesionáli VI. (15.) 4.10 Nové bývanie.

DISCOVERY 6.00 Rodení obchodníci 7.00 Ako to robia? 7.30 Ako sa to robí 8.00 Ako sa to robí 8.30 Ako sa to robí 9.00 Bitky o batožinu 9.30 Hľadači pokladov, Veľká Británia 10.00 Lovci odpadu 11.00 Ako to robia? 11.30 Ako to robia? 12.00 Rodení obchodníci 13.00 Odpadlícka autodielňa 14.00 Odpadlícka autodielňa 15.00 Odpadlícka autodielňa 16.00 Asfaltoví kovboji 17.00 Recyklačný tím 17.30 Schované v kôlňach 18.00 Ako to robia? 18.30 Ako sa to robí 19.00 Výprava do neznáma 20.00 Záchrana statku 21.00 Načierno pálený alkohol 22.00 Šrot 23.00 Asfaltoví kovboji 0.00 Rýchlo a hlasno: demoličná prehliadka 1.00 Záhadná Zem 2.00 Záchrana statku 3.00 Načierno pálený alkohol 4.00 Rodení obchodníci 5.00 Rodení obchodníci

PIATOK 12. 4. 2019

DVOJKA 8.00 Živá panoráma 8.30 Správy RTVS z regiónov 8.45 Encyklopédia slovenských obcí. 9.00 Záhady archeológie. 9.30 Rómsky magazín 10.00 Príbuzní ľudia. 11.05 Spieva Miroslav Žbirka. 11.30 Obedníček. 11.35 Lilin ostrov pokladov. 11.50 Trpaslíci. 12.00 Živá panoráma 12.30 Kožušnícky majster. 12.40 Reportér Hemingway.13.55 Prvý kozmonaut. 14.30 Highlighty Európskej ligy 15.25 Tvárou v tvár 15.50 Národnostné správy. 16.00 Televíkend. 16.30 Trasa valašskej kultúry 16.40 Trasa valašskej kultúry 17.00 Správy RTVS z regiónov 17.10 Správy - Hírek 17.25 Família. 17.55 Hľadanie stratených svetov. 18.30 Večerníček. 18.35 Lilin ostrov pokladov. 18.40 Trpaslíci. 18.45 Fidlibumove pokusy. 18.55 Malý Mikuláš. 19.05 Martinka II. 19.20 Martinka II. 19.30 Zázračný miniateliér 19.50 Správy RTVS v slovenskom posunkovom jazyku 20.00 Záznam zo žrebovania: KENO 10, Keno Joker (A) 20.10 Família. 20.40 Láska a zločin.22.55 Bratislavské jazzové dni 2018.Carpet Cabinet (SK) 23.50 Anjeli strážni Martina Valihoru 0.20 Správy RTVS 1.10 Správy RTVS z regiónov

NOVA 8.30 Babicove dobroty 8.50 Ulica 9.35 Ulica 10.25 Ordinácia v ružovej záhrade 2 11.30 Riskuj! 12.00 Popoludňajšie Televízne noviny. 12.30 Babicove dobroty 12.45 Tescoma s chuťou 12.50 Výmena manželiek XI. 13.55 Ulica 14.40 Ordinácia v ružovej záhrade 2 16.57 Popoludňajšie Počasie 17.00 Popoludňajšie Televízne noviny. 17.25 Tescoma s chuťou 17.30 Babicove dobroty 17.50 Ulica 19.30 Televízne noviny. 20.20 Comeback. 20.50 Kameňák21.55 Svetlá pasáže 22.50 Ordinácia v ružovej záhrade 2 23.55 Ulica 0.45 Ordinácia v ružovej záhrade 2 1.50 Ordinácia v ružovej záhrade 2

HBO 7.45 Lovecká sezóna. 9.10 Mission: Impossible - Fallout.11.35 Mejdanisti.13.00 Podivuhodný prípad Benjamina Buttona.15.45 Filmy a filmové hviezdy XI. 16.15 (Ne)obyčajný chlapec.18.05 Taká zvláštna rodinka. 20.00 Osem dní 20.50 Šerifská hviezda II. 21.40 Expresná zásielka. 23.15 Cudzinec vo vlaku. 1.00 1945. Dobová dráma Maď. 2.35 Bohatstvo chudobných. 4.20 Expresná zásielka.

MARKÍZA 6.00 Teleráno 8.30 Sladká výzva. 8.40 Zámena manželiek. 10.00 Oteckovia. 11.00 Susedské prípady. 12.00 Rodinné prípady. 13.05 NCIS - Námorný vyšetrovací úrad.

JOJ 4.50 NOVINY TV JOJ 5.40 KRIMI 6.15 RANNÉ NOVINY 8.40 Súdna sieň. 9.50 Súdna sieň. 10.55 Policajti v akcii.

15.00 Susedské prípady.

12.00 NOVINY O 12:00

16.00 Rodinné prípady.

12.40 Top Star.

17.00 PRVÉ TELEVÍZNE NOVINY

13.10 Supermama.Talkshow s

17.25 Reflex.

Renátou Názlerovou

17.55 Oteckovia.

14.30 V siedmom nebi.

19.00 TELEVÍZNE NOVINY 20.05 POČASIE

17.00 NOVINY O 17:00

20.20 Športové noviny

17.45 IQ TAXI.Súťažno-zábav-

20.30 Kameňák.

ná šou SR

Komediálny seriál ČR 21.40 Bod zlomu.Akčný dobro-

19.00 KRIMI

družný triler USA/Nem.

19.30 NOVINY TV JOJ

0.00 Agent bez minulosti.

20.25 ŠPORT

Akčný triler USA/Nem./ČR 2.15 NCIS - Námorný vyšetro-

20.30 NAJLEPŠIE POČASIE

vací úrad.

20.35 Okrsok 13: Ultimátum.

3.35 Zámena manželiek.

Akčný sci-fi krimitriler Fr.

4.45 Rodinné prípady.

PRIMA PLUS 8.20 Cesty domov. 9.40 Veľké správy.Česko naživo! 11.05 Krejzovci (58.) 12.20 Áno, šéfe! 13.35 Pípšoubazár. 14.40 Cesty domov. 15.55 Nikto nie je dokonalý. 17.00 Mňam alebo Prima vareška 17.35 Popoludňajšie správy 17.50 Show Jana Krausa. 18.55 Veľké správy. 19.40 Divošky. 19.55 TOP STAR. 20.15 Julie Lescautová V. (2.) 22.25 Autosalón. 23.30 Veľmi krehké vzťahy II. (24.)

DOMA 5.30 Nekonečná láska (75., 76.) 7.15 Láska na druhý pokus (75.) 8.30 Pestúnka Fran. 10.20 Sila ženy (32., 33.) 12.30 Reflex. 13.20 Zločiny na mori II. (18.) 14.25 Búrlivé víno. 16.35 Dr. House. 18.20 Prípady pre Lauru. 20.15 Sladká výzva. 20.30 Rosamunde Pilcherová: Tajomstvo bielej holubice. Romantický film Nem. 22.30 Sherlock a Watsonová III. (23., 24.) 0.25 Dr. House. 1.55 Adela show 3.05 Smotánka. 4.00 Búrlivé víno.

22.45 Labyrint: Zhorenisko. Akčný sci-fi triler USA 1.30 Tvrďas. Akčný krimitriler USA 3.15 KRIMI 3.40 Súdna sieň. 4.25 IQ TAXI.

SPEKTRUM 6.00 V sieti 6.35 Revolúcia vedomia 7.50 Tajný život klokanov 8.50 Oceány 9.55 Tajomný svet kvantovej fyziky 11.10 Môj rok s kmeňom Korowai 12.25 Nixon 13.30 Astronauti 14.35 Astronauti 15.40 Astronauti 16.45 Astronauti 17.50 Astronauti 18.55 Astronauti 20.00 Medzinárodná vesmírna stanica 21.00 Mozog 22.00 Lov agentov KGB 23.05 Druhá svetová vojna farebne a v HD 0.10 Nixon 1.15 Príbehy z ciel smrti 2.05 Neuveriteľné železnice 3.00 Môj rok s kmeňom Korowai 4.05 Mozog 5.00 Imanie za rastliny

ČT 1 9.00 To je vražda, napísala XII. 9.45 Doktor Martin. 10.35 Nemocnice na kraji města (2.) 11.30 AZ-kvíz. 12.00 Správy o 12. 12.20 Predpoveď počasia, športové správy. 12.30 Sama doma. 14.00 Na stope. 14.25 Reportéri ČT. 15.10 Cestománia.Brazília - Amazónia - Proti prúdu Amazonky 15.35 Bolo to slniečko.Na pozoruhodnú herečku Karolinu Slunéčkovú spomínajú 16.35 Polopate. 17.30 AZ-kvíz. 18.00 Udalosti v regiónoch. 18.25 Kde domov môj? 18.55 Udalosti za okamih a počasie. 19.00 Udalosti. 19.50 Góly, body, sekundy 19.59 Žrebovanie Mimoriadnej Športky a Šance 20.00 Princezna a písař.Dobrodružná výpravná rozprávka ČR 21.25 13. komnata Lukáša Drymla 21.55 Všechnopárty. 22.49 Výsledky žrebovania Šťastných 10 22.50 Hercule Poirot.Detektívny seriál VB 23.45 Prípady detektíva Murdocha IX. 0.30 AZ-kvíz. 0.55 Objektív 1.25 Banánové rybičky. 1.55 Žiješ iba 2x 2.25 Dobré ráno 4.55 Hobby našej doby 5.20 Sviatočné slovo predsedu Českého združenia Cirkvi adventistov Víta Vursta 5.30 Udalosti v regiónoch

ČT 2 5.59 Dobré ráno 8.30 Kúzelná škôlka. 9.00 S kuchárom okolo sveta: Austrália. 9.55 Fidel Castro.Dokument USA 10.50 Hasiči (6.) 11.35 Veci. 12.00 Postrehy odinakiaľ. 12.10 Utajená reč peňazí (5.) 12.30 Potulky s Ladislavom Smoljakom 12.40 Kráľovstvo divočiny: Yellowstone, úžasná americká divočina. 13.10 Chcete ma? 13.35 Posledné tajomstvo Tretej ríše: Hitler a peniaze (5.) 14.30 Generál Patton: Ardény. Dokumentárna rekonštrukcia USA 15.15 Zhrdzavená krása: Hyperboloid nad mestom 15.40 Nový Zéland (2.) 16.25 Tajuplný podzemný svet (14.) 16.55 Susedia. Magazín 17.20 Úžasné hotely: Maroko (5.)Dokument BBC 18.15 Národné klenoty. Vila Tugendhat - srdce z onyxu 18.45 Večerníček 18.55 Európa dnes 19.20 Magické hory. Trosky 19.40 Postrehy odinakiaľ. 19.50 Správy v českom znakovom jazyku 20.00 Zázračná planéta: Zvieratá s kamerami (1.) 20.55 Veľké mačky: Úžasná zvieracia skupina (2.) 21.45 Letecké katastrofy: Tragická misia. 22.30 54 hodín (2.). Dráma Nem. 0.00 Výboj.Časozberný profil Stefana Milkova, sochára, designéra a hudobníka, zakladateľa umeleckej skupiny Tvrdohlaví 1.00 divoČINY 1.55 Cesty viery


15

SOBOTA 13. 4. 2019

JEDNOTKA 3.00 Dámsky klub. 4.30 Tajomstvo mojej kuchyne 5.10 Folklorika. 5.40 Správy RTVS 6.30 Góly - body - sekundy 6.45 Počasie 6.55 Lilin ostrov pokladov. 7.00 Malý Mikuláš. 7.15 Martinka II. 7.25 Červíčkovia. 7.35 Tryskáči I. 7.50 Yakari III. 8.00 Yakari III. 8.15 Elena z Avaloru II. 8.35 Fidlibum. 9.05 Trpaslíci. 9.30 Daj si čas. 10.00 Merlin I. (6.)Dobrodružný fantazy seriál VB 10.55 On air. 11.15 Hudba made in Slovakia. 11.35 Park. 12.10 Čo ja viem. 13.45 Záhady tela. 14.50 Agatha Christie: Slečna Marpleová. 16.30 Najväčší Slovák.Cyril a Metod 17.45 Cestou necestou. 18.20 Chochmesovci. 18.25 Postav dom, zasaď strom. 19.00 Správy RTVS 19.55 Góly - body - sekundy 20.20 Počasie 20.30 OTO 19. ročník.Priamy prenos 23.30 Agatha Christie: Slečna Marpleová. 1.05 Obdobie zločinu. 2.40 Komisár Manara.Krimiseriál Tal.

JOJ PLUS 5.00 Súdna sieň. 6.30 15 minút. KUCHÁR. 7.25 Nová záhrada. 8.45 Na chalupe. 10.05 Nové bývanie - Dizajn. 12.25 Najkrajšie bývanie III. (20., 21.) 14.25 Lucky Room.Zábavno-súťažná vedomostná hra 17.05 V rytme bubnov.Hudobná komédia USA 19.15 Simpsonovci XXVII. (19.) 19.45 Kinosála. 19.55 ŽREBOVANIE 20.10 Surfistka.Životopisný športový film USA 22.25 Susedia.Krimitriler USA 0.40 Svet pod hlavou (3., 4.) 3.05 Africká divočina. Dráma Fr. 4.45 Kinosála. 4.55 Nové bývanie - Dizajn.

DISCOVERY 6.00 Ako sa to robí 6.30 Bitky o batožinu 7.00 Bitky o batožinu 7.30 Opustené stavebné projekty 8.30 Opustené stavebné projekty 9.30 Ako sa to robí 10.00 Lovci odpadu 11.00 Zotavovňa podnikov 12.00 Rodení obchodníci 13.00 Rodení obchodníci 14.00 Rodení obchodníci 15.00 Zmena rýchlosti s Aaronom Kaufmanom 16.00 Odpadlícka autodielňa 17.00 Poklady z garáží 17.30 Poklady z garáží 18.00 Americký chopper 19.00 Výprava do neznáma 20.00 Výprava do neznáma 21.00 Bez pripojenia k elektrickej sieti 22.00 Zlatá horúčka: Divoká voda 23.00 Zlatá horúčka: Parkerova cesta 0.00 Diesel Brothers: Pod kapotou 0.30 Diesel Brothers: Pod kapotou 1.00 Berte to ako varovanie 2.00 Výprava do neznáma 3.00 Bez pripojenia k elektrickej sieti

DVOJKA 8.00 Živá panoráma 8.30 Televíkend. 8.55 Genius loci Slovensko. 9.05 Cyklopotulky. 9.20 HiSTORY. 9.25 Retro noviny. 9.50 Československý filmový týždenník. 10.00 Československý filmový týždenník. 10.25 VaT. 10.55 Generácia. 11.25 Paralympijský magazín 11.50 Cesta. 12.15 Od ovečky po gubu. 12.50 Kapura. 13.30 Farmárska revue. 14.00 Na rybách - Petrov zdar. 14.30 Test magazín. 14.40 Športové nádeje: Zamierené na talenty.Dokument 15.00 Nové trendy v automobilovom priemysle 15.15 Futbal - Fortuna liga.MFK Ružomberok - MFK Zemplín Michalovce. 17.35 Putovanie storočiami s Pavlom Dvořákom. 18.30 Večerníček. 18.35 Lilin ostrov pokladov. 18.40 Trpaslíci. 18.45 Fidlibumove pokusy. 18.55 Malý Mikuláš. 19.05 Martinka II. 19.20 Martinka II. 19.30 Mať tak o koliesko viac. 19.40 Zázračný miniateliér 19.50 Správy RTVS v slovenskom posunkovom jazyku 20.00 Záznam zo žrebovania: KENO 10, Keno Joker, Euromilióny, Euromilióny Joker (C) 20.10 Anjeli strážni Ivety Grófovej 20.40 Ukradnutá hranica.Film o situácii v česko-nemeckom pohraničí po mníchovskom diktáte ČSR 22.05 Štyri zastavenia v Havane. Zastavenie štvrté: Jesenná krajina. „Karibské Noir“ detektívne príbehy 23.35 Grimasy Friederiky Schüllerovej.

NOVA 7.40 Country estráda. 8.35 Ulica (3646.) 12.30 Korenie. 13.15 Volajte Novu 13.45 Rady vtáka Loskutáka. 15.20 MasterChef Česko. 16.25 Víkend. 17.15 Drahí susedia (23.) 18.20 Drahí susedia (24.) 19.30 Televízne noviny.Športové noviny, Počasie 20.20 Gympl s (r)učením obmedzeným (21.) 22.30 Lucie na bílo.Stretnutie Lucie Bílé s priateľmi 23.30 Tele Tele. 0.00 Mr. GS. 0.25 Country estráda. 1.25 DO-RE-MI. 2.10 Televízne noviny.Športové noviny, Počasie 3.00 Tele Tele. 3.30 Mr. GS. 3.55 Country estráda. 4.50 DO-RE-MI. 5.30 Kolotoč.

HBO 6.00 Škvrny od trávy. 7.30 Popoluška. 8.50 O.G. 10.45 Super poliši 2. 12.25 Šéfovia na zabitie 2. 14.15 Wonder Woman. 16.35 Dunkerk. 18.25 V hlave. 20.00 Trója. 22.40 O.G.Dráma USA 0.35 Gone Baby Gone. Krimidráma USA 2.30 Panický záchvat.Čierna komédia Poľsko 4.15 Hadie oči.Krimitriler USA

MARKÍZA

JOJ

6.00 TELEVÍZNE NOVINY

5.30 NOVINY TV JOJ

7.00 Ďateľ Woody

6.20 KRIMI

7.10 Zajac Bugs a priatelia

6.50 NOVINY TV JOJ

7.15 Tom a Jerry 7.25 Dobrodružstvo s robotom. Dobrodružný film USA 9.10 Ten chlapec je postrach 2.Rodinná komédia USA 10.55 Krokodíl Dundee 2. Dobrodružná komédia Austr./USA 13.20 Klamal by som ti?

7.40 Levia stráž II. (7.-10.) Animovaný dobrodružný rodinný seriál USA 9.30 Simpsonovci XXVII. 10.20 Naši II. 11.10 Miláčikovo.Zábavná publicistika SR 11.40 X-Men: Prvá trieda.

Zábavno-súťažná show

Akčný fantazijný sci-fi triler

14.15 THE VOICE ČESKO

USA 14.30 Ženích na odstrel.

SLOVENSKO.

Akčná komédia USA

16.20 Cez noc tridsiatničkou.

16.50 Šéf na grile.

Romantická komédia USA

Kuchárska reality šou ČR

18.20 Smotánka.

17.50 Prázdniny III. (6.)

19.00 TELEVÍZNE NOVINY 20.00 POČASIE 20.20 Športové noviny 20.30 Jack Reacher 2: Nevracaj sa.Akčný triler Čína/ USA 23.05 Gangstri. Akčný triler USA 1.15 Jack Reacher 2: Nevracaj sa.Akčný triler Čína/USA 3.20 Gangstri.Akčný triler USA

PRIMA PLUS 9.05 Cesty domov. 10.25 Veľké správy. 11.35 Julie Lescautová V. (2.) 13.45 Autosalón. 14.50 Cesty domov. 16.00 Nikto nie je dokonalý. 17.05 Mňam alebo Prima vareška 17.35 Popoludňajšie správy 17.50 Show Jana Krausa. 18.55 Veľké správy. Česko naživo! 19.40 Divošky. 19.55 TOP STAR. 20.15 Policajt II. (7.) 21.30 Ohnivé kura II. (86.) 22.40 Telebazár. 23.45 Veľmi krehké vzťahy II. (25.)

DOMA 5.40 Leto v Paríži.Romantická komédia Nem. 7.30 Smotánka. 8.30 Taká obyčajná rodinka. Komediálny seriál USA 11.10 Snehový raj.Romantický film Nem./Rak. 13.40 Krehká krása.Romantický film Nem./ČR 15.45 Leto pri Mazurských jazerách. Romantický film Nem./ Poľ. 17.45 Katie Ffordová: Ži svoj sen.Romantický film Nem. 20.00 Rosamunde Pilcherová: Talizman lásky.Romantický film Nem./VB 22.00 Inga Lindströmová: Večná láska.Romantický film Nem./Švéd. 0.00 Katie Ffordová: Ži svoj sen.Romantický film Nem. 1.45 Rosamunde Pilcherová: Talizman lásky. Romantický film Nem./VB 3.15 Leto pri Mazurských jazerách. Romantický film Nem./Poľ.

19.00 KRIMI 19.30 NOVINY TV JOJ 20.25 ŠPORT 20.30 NAJLEPŠIE POČASIE 20.35 Hitman: Agent 47.Akčný dobrodružný krimitriler USA/ VB/Nem. 22.40 Solomon Kane. Dobrodružný fantazijný triler Fr./ČR/VB 0.50 Darjeeling s ručením obmedzeným. Komédia USA 2.45 NOVINY TV JOJ 3.25 Na chalupe. 4.10 Nové bývanie - Dizajn.

SPEKTRUM 6.00 Divy sveta s Billom Weirom 6.55 Zvierací šampióni v podvodoch 8.00 Najzaujímavejšie svetové bazáry 9.00 Miliónové nápady 9.50 Zázračné autá rockovej legendy Briana Johnsona 10.50 Monumentálne mosty světa 11.45 Brutálne digitálny 12.00 Mužské hry 12.30 Utajený šéf – USA 13.30 Exkurzia po továrni 14.45 Vianočná návšteva továrne 16.00 Predmety, ktoré utvárali históriu 16.30 Predmety, ktoré utvárali históriu 17.00 Ľadové kamióny 17.55 Zvieratá a ich komunikácia 18.55 Lovci mýtov 20.00 Rozlúštené šifry 20.55 Nástroje zabíjania 22.00 Hitler a jeho stúpenci zla 23.05 1942: Mäkké podbruško Hitlerovej Európy 0.05 Mata Hari - krásna špiónka 1.10 Predmety, ktoré utvárali históriu 1.40 Monumentálne mosty sveta 2.35 Zázračné autá rockovej legendy Briana Johnsona 3.25 Rozlúštené šifry 4.10 Nástroje zabíjania 5.05 Lovci mýtov

ČT 1 7.20 Tlustý pradědeček.Rozprávka ČR 8.05 Gejzír. 8.40 Durrellovci III. 9.25 Columbo.11.05 Všechnopárty. 12.00 Z metropoly 12.25 Hobby našej doby 12.50 Postrehy odinakiaľ. 13.00 Správy 13.05 Spící princ. 13.50 O princezně, měsíci a hvězdě.Rozprávka ČR 14.20 Rozpaky kuchaře Svatopluka (3.)Populárny seriál 15.20 Saturnin. 17.05 Hercule Poirot. Detektívny seriál VB 18.00 Ferdinandove záhrady II. 18.25 Chlapci v akcii 18.55 Udalosti za okamih a počasie. 19.00 Udalosti. 19.45 Góly, body, sekundy 20.00 Zázraky prírody. 21.10 Krídielko alebo stehienko?Komédia Fr. 22.54 Výsledky žrebovania Šťastných 10 a Euromilióny 22.55 Pokoj noci. Triler USA 0.25 Bolkoviny 1.15 Na forbíne TM 2.00 Chalupa je hra 2.20 Záhrada je hra 2.45 Bývanie je hra 3.10 Sama doma. 4.45 V kondícii 5.00 Ako to varí v Rusku

ČT 2 6.00 Raníček 6.05 Andy a mláďatá. 6.15 Ava Riko Teo. 6.25 Kiwi a Strit. 6.30 Novinky z prírody 6.40 Zvončekovci. 7.05 Garfieldova show II. 7.20 Drobci. 7.30 Štúdio Kamarát 9.00 Náš vidiek: Vráti sa na vidiek český obchodník? 9.30 Tá naša kapela 9.55 Folklorika: Od duba k sudu 10.25 Hranice v srdci (5.)Unikátny cestopis 10.50 Letecké katastrofy: Tragická misia. 11.35 Hitler verzus Churchill (2.) 12.25 Babylon 12.50 Duše a telá Evy Davidovej 13.20 Ako sa žije dvojníkom podľa Pavla Jandourka 13.35 Slamený vdovec.Komédia USA 15.15 Ako sa fotí Jeruzalem. Cestopisný dokumentárny cyklus ČT 15.45 Krajinou domova II. 16.15 Veľké mačky: Úžasná zvieracia skupina (2.) 17.00 Zázračná planéta: Zvieratá s kamerami (1.) 17.50 Kamera na cestách: Tóhoku, divoké Japonsko. 18.45 Večerníček 18.55 Susedia. 19.20 Hádanky domov života II.: Jindřichův Hradec 19.50 Správy v českom znakovom jazyku 20.00 Kráľovná Viktória (7.)Historický seriál VB 20.50 Kráľovná Viktória (8.)Historický seriál VB 21.40 Ripleyho hra.Dráma VB/Tal. 23.30 V pasci (7.) Krimiseriál Island 0.20 Hasiči (6.) 1.05 Sestrička Jackie VII. (7.) 1.30 Zhrdzavená krása: Hyperboloid nad mestom 1.55 Veci. 2.25 Návraty k divočine: Poloniny 2.50 Divnopis 2.55 Koniec vodáctva v Česku 3.25 V zajatí železnej opony: Mládež patrí nám! 3.35 Keď pradie kolovrátok 4.05 Folklórne výlety 4.30 Z mesta na vidiek


16

JEDNOTKA 7.00 Martinka II. 7.15 Červíčkovia. 7.25 Tryskáči I. 7.35 Yakari III. 7.50 Yakari III. 8.05 Elena z Avaloru II. 8.25 Zázračný ateliér. 8.55 Dunajské rozprávky (3.) 9.30 Autosalón. 10.00 Svätá omša na Kvetnú nedeľu. 12.20 Občan za dverami 13.05 Agatha Christie: Poirot.Krimiseriál VB 14.40 Zlaté časy. 15.45 Raňajky u Tiffanyho. Romantická komédia USA 17.45 Hurá do záhrady. 18.15 Tajomstvo mojej kuchyne 19.00 Správy RTVS 19.55 Góly - body - sekundy 20.20 Počasie 20.30 V úkryte (1.) Miniséria inšpirovaná skutočnými udalosťami Tal. 22.10 V úkryte (2.) 0.00 Agatha Christie: Poirot.Krimiseriál VB 1.30 Komisár Manara.Krimiseriál Tal. 2.20 Raňajky u Tiffanyho. Romantická komédia USA

JOJ PLUS 5.45 Letecké katastrofy XVI. (8., 9.)Dokumentárny seriál Kan. 7.30 V rytme bubnov. Hudobná komédia USA 10.05 Ženích na odstrel.Akčná komédia USA 12.40 Lucky Room. Zábavno-súťažná vedomostná hra 15.25 Petrolejárky.Westernová komédia Fr./Tal./Šp. 17.35 Kámo, kde mám fáro?Komédia USA 19.20 Simpsonovci XXVII. (20.)Animovaný komediálny seriál USA 19.50 ŽREBOVANIE 20.10 Solomon Kane. Dobrodružný fantazijný triler Fr./ČR/VB 22.20 Miss Marec. Komédia USA 0.20 Letecké katastrofy XVI. (8., 9.) 2.10 Petrolejárky.Westernová komédia Fr./Tal./Šp. 3.45 15 minút. KUCHÁR. 4.15 Na chalupe. 5.00 Profesionáli VI. (7.)

DISCOVERY 6.00 Ako sa to robí 6.30 Hľadači pokladov, Veľká Británia 7.00 Hľadači pokladov, Veľká Británia 7.30 Mimoriadne projekty 8.30 Mimoriadne projekty 9.30 Ako sa to robí 10.00 Lovci odpadu 11.00 Schované v kôlňach 11.30 Schované v kôlňach 12.00 Vojny kontajnerov 12.30 Vojny kontajnerov 13.00 Bitky o batožinu 13.30 Bitky o batožinu 14.00 Bitky o batožinu 14.30 Bitky o batožinu 15.00 Recyklačný tím 15.30 Recyklačný tím 16.00 Poklady z garáží 16.30 Poklady z garáží 17.00 Lovci odpadu: Klasické autá 18.00 Preteky na štadióne Bowmana Graya 19.00 Zotavovňa podnikov 20.00 Významní pápeži 21.00 Stroje majstra Leonarda 22.00 Servis Bad Chad Customs 23.00 Americký chopper 0.00 Ľudia z aljašských lesov 1.00 Aljaška: Posledné hranice 2.00 Významní pápeži

NEDEĽA 14. 4. 2019

DVOJKA 7.30 Televíkend. 8.00 Živá panoráma 8.30 Chochmesovci. 9.20 Farmárska revue. 9.45 Na rybách - Petrov zdar. 10.15 Test magazín. 10.25 Hľadanie stratených svetov. 10.55 Família. 11.25 Chaplin trestancom na úteku. 11.55 Zlatovláska.13.15 Televízny posol 13.40 Sviatočné slovo. 14.00 Cyklistika - klasiky.Paríž - Roubaix. 16.55 Hádzaná - kvalifikácia ME 2020 (muži)Slovensko - Taliansko. Priamy prenos 17.30 Večerníček. 18.40 Lilin ostrov pokladov. 18.45 Trpaslíci. 18.50 Fidlibumove pokusy. 19.00 Malý Mikuláš. 19.10 Martinka II. 19.25 Martinka II. 19.35 Zázračný miniateliér 19.50 Správy RTVS v slovenskom posunkovom jazyku 20.00 Záznam zo žrebovania: KENO 10, Keno Joker, Loto, Joker, Loto 5 z 35 (B) 20.10 Fortuna liga - magazín 20.45 Atentát v Paríži.Politický triler inšpirovaný skutočnými udalosťami Tal./Fr./Nem. 22.45 Dejiny bezcharakternosti. 23.25 Koncerty pod Pyramídou. 0.05 Správy RTVS 0.55 Sviatočné slovo.

NOVA 5.55 Babicove dobroty 6.15 Rady vtáka Loskutáka. 7.50 Korenie. 8.30 Drahí susedia (23.)Dramatický seriál ČR 9.35 Drahí susedia (24.) 10.40 Gympl s (r)učením obmedzeným (21.) 11.45 Gympl s (r)učením obmedzeným (22.) 12.45 Ulica (3651.) 13.35 Ulica (3652.) 14.20 Ulica (3653.)15.10 Ulica (3654.) 15.55 Ulica (3655.) 16.40 Život vo hviezdach. 17.10 Ordinácia v ružovej záhrade 2 (887.) 18.20 Ordinácia v ružovej záhrade 2 (888.) 19.30 Televízne noviny.Športové noviny, Počasie 20.20 Comeback.Sitkom ČR 20.50 The Voice Česko Slovensko. 22.55 Črepiny. 23.20 Tele Tele. 23.50 Mr. GS. 0.15 Country estráda. 1.15 DO-RE-MI. 2.00 Televízne noviny. Športové noviny, Počasie 2.50 Tele Tele.

HBO 7.40 Trubiroh na pohľadanie. Romantická komediálna dráma Fr. 9.20 V hlave. 10.55 Súboj pohlaví. 12.55 Trója. Epická historická dráma USA/VB/Malta 15.35 Avatar.18.15 Koleso zázrakov.Dobová dráma USA 20.00 Som božská.Komédia USA 21.50 Tri billboardy kúsok za Ebbingom.Krimikomediálna dráma VB/USA 23.45 Superfly. Akčný krimitriler USA 1.40 Mejdanisti.Komédia USA 3.00 Hra o tróny III. (1.) Fantazijný seriál USA/VB 4.05 Nové sčítanie hlasov.Dráma USA

MARKÍZA

JOJ

6.00 TELEVÍZNE NOVINY

4.55 NOVINY TV JOJ

7.00 Kráľ Ralph.

5.50 KRIMI

Komédia USA 9.00 Cez noc tridsiatničkou.

6.25 NOVINY TV JOJ

Romantická komédia USA

7.10 Rio 2.

11.10 2 na 1.Zábavná show

Animovaná rodinná komédia

13.00 Na telo. 13.30 Bod zlomu.

USA

Akčný dobrodružný triler USA/

9.15 Zúbková víla 2.

Nem.

Rodinná komédia USA

16.00 Kuchyňa. Komediálny seriál SR

11.15 Surfistka.

16.55 Horná Dolná.

Životopisný športový film USA

18.05 Susedia.

13.30 Denník princeznej 2:

19.00 TELEVÍZNE NOVINY 20.05 POČASIE

Kráľovstvo v ohrození. Roman-

20.20 Športové noviny

tická komédia USA

20.30 THE VOICE ČESKO

15.50 Nová záhrada.

SLOVENSKO.

16.50 Na chalupe.

22.30 Catwoman. Akčný film USA/Austr.

17.50 Nové bývanie.

0.40 Krokodíl Dundee 2.

19.00 KRIMI

Dobrodružná komédia Aus-

19.30 NOVINY TV JOJ

tr./USA 2.45 Catwoman. 4.55 TELEVÍZNE NOVINY

PRIMA PLUS 8.10 Cesty domov. 9.30 Veľké správy. 10.40 Ohnivé kura II. (86.)11.50 Receptár prima nápadov. 12.40 Vychytávky Ládi Hrušky. 13.25 Policajt II. (7.) 14.35 Cesty domov. 15.50 Nikto nie je dokonalý. 17.05 Mňam alebo Prima vareška 17.35 Popoludňajšie správy 17.50 Show Jana Krausa. 18.55 Veľké správy.Česko naživo! 19.40 Divošky. 19.55 TOP STAR. 20.15 Ako sa stavia sen 21.30 Partička. 22.10 Prima ZOOM SVET. 22.45 Veľmi krehké vzťahy II. (26.)

DOMA 5.35 Katie Ffordová: Ži svoj sen.Romantický film Nem. 7.25 Smotánka. 8.20 Taká obyčajná rodinka.Komediálny seriál USA 11.05 Navždy milovaná.Romantický film Nem. 13.25 Rosamunde Pilcherová: Talizman lásky.Romantický film Nem./ VB 15.25 Inga Lindströmová: Večná láska.Romantický film Nem./Švéd. 17.25 Sladká výzva. 17.40 Cez noc tridsiatničkou.Romantická komédia USA 20.00 Svadobné zvony. Romantický film USA 22.00 Nečakaná láska.Romantický film USA/Austr. 0.05 Krehká krása. Romantický film Nem./ČR 1.50 Svadobné zvony.Romantický film USA 3.15 Nečakaná láska. Romantický film USA/Austr.

20.25 ŠPORT 20.30 NAJLEPŠIE POČASIE 20.35 Ako žijú Jonesovci. Akčná komédia USA 23.00 Podrazy a odhalenia. Akčný romantický triler Fr. 1.20 Susedia.Krimitriler USA 3.30 NOVINY TV JOJ 4.05 Nová záhrada.

SPEKTRUM 6.00 Divy sveta s Billom Weirom 6.55 Zvierací šampióni v podvodoch 8.00 Výnimočné manželky 9.00 Miliónové nápady 9.50 Zázračné autá rockovej legendy Briana Johnsona 10.50 Monumentálne mosty světa 11.45 Brutálne digitálny 12.00 Mužské hry 12.30 Utajený šéf – USA 13.30 Zákulisie IKEA 14.45 Zákulisie IKEA 16.00 Predmety, ktoré utvárali históriu 16.30 Predmety, ktoré utvárali históriu 17.00 Ľadové kamióny 17.55 Najmenšie zvieratá na svete 18.55 Lovci mýtov 20.00 Rozlúštené šifry 20.55 Nástroje zabíjania 22.00 Hitler a jeho stúpenci zla 23.05 1942: Mäkké podbruško Hitlerovej Európy 0.05 Návrat do Černobyľu 1.10 Predmety, ktoré utvárali históriu 1.40 Monumentálne mosty sveta 2.35 Zázračné autá rockovej legendy Briana Johnsona 3.25 Rozlúštené šifry 4.10 Nástroje zabíjania 5.05 Lovci mýtov

ČT 1 7.10 Případ Mauricius.Dráma ČR 8.15 Úsmevy Josefa Somra 8.55 Polopate. 9.45 Kalendárium 10.00 Túlavá kamera 10.35 Objektív 11.05 Šípková Ruženka (8.) 12.00 Otázky Václava Moravca. 13.00 Správy13.05 Malvína.Rozprávka ČR 14.05 O houbovém Kubovi a princi Jakubovi.Rozprávka ČR 14.55 Dívka světových parametrů.Komédia ČR 16.00 Ecce homo Homolka.Komédia ČR 17.25 Pošta pre teba 18.25 Čo naše babičky vedeli a na čo my sme zabudli 18.55 Udalosti za okamih a počasie. 19.00 Udalosti. 19.45 Góly, body, sekundy 19.57 Žrebovanie Športky a Šance 20.00 Vodník (3.)Detektívna miniséria ČR 21.15 168 hodín. 21.50 Koptashow. 22.19 Výsledky žrebovania Šťastných 10 22.20 Svědectví mrtvých očí.Krimifilm ČR 23.50 Taggart. Krimiseriál VB 0.40 Banánové rybičky 1.10 13. komnata Lukáša Drymla 1.40 Sviatočné slovo plzenského biskupa Filipa Štojdla 1.45 Žiješ iba 2x 2.10 Hobby našej doby 2.40 Bio nebio, dávno tomu 3.05 Skús mať vkus 3.25 Chalupa je hra 3.50 Záhrada je hra 4.15 Bývanie je hra 4.40 Posvícení na Vysočině 5.05 Pod pokrievkou

ČT 2 7.05 Stratené hračky. 7.20 Drobci. 7.30 Štúdio Kamarát 9.00 Československý filmový týždenník 1969 (1247.) 9.15 80. výročie nacistickej okupácie ČSR a vzniku Protektorátu Čechy a Morava. 9.35 Národné klenoty. 10.00 Krídla vojny: Bitka o Britániu. 10.45 Prípad pre ombudsmanku (2.) 11.15 Nedaj sa. 12.10 Chcete ma? 12.35 Sviatočné slovo plzenského biskupa Filipa Štojdla 12.40 Kresťanský magazín 13.10 Uchom ihly 13.35 Cesty viery: Za pápežom do Panamy 14.05 Na plavárni s Hanou Zagorovou 14.35 Na ceste po El Pase 15.00 Ferdinandove záhrady II. 15.30 Úžasné hotely: Kanada, ostrov Fogo (5.)Dokument BBC 16.25 Cyklistika: Paríž - Roubaix.Priamy prenos zo 117. ročníka tradičných jednorázových cyklistických pretekov z Francúzska 17.50 Viedeň: Ríša, dynastia a sen (3.) 18.45 Večerníček 18.55 Hranice v srdci (5.) 19.20 Zaujímavosti z regiónov 19.50 Správy v českom znakovom jazyku 20.00 Rieka bez návratu.Romantický western USA 21.35 Tichá bolest.Dráma ČR 23.05 Volám sa Hladný Bizón. 0.30 V mene vlasti VII. (8.)Špionážny seriál USA 1.20 Prípad Kettering (2.)Dramatický seriál Austr. 2.10 3. česká veterán rallye


17

PONDELOK 15. 4. 2019

JEDNOTKA 5.40 Správy RTVS 6.30 Góly - body - sekundy 6.50 Počasie 7.00 Postav dom, zasaď strom. 7.30 Ranné správy RTVS 8.30 Dvaja v meste. 9.00 Doktor z hôr - Nové osudy XI. (5.) 9.50 Nash Bridges (2.)Krimiseriál USA 10.55 Duel. 11.20 5 proti 5. 12.00 Správy RTVS 12.20 Dámsky klub. 13.55 Folklorika. 14.20 Lekári (30.) 15.10 Kultúrne dedičstvo: Hradisko Molpír. 15.30 Slovensko s Tiposom. 16.00 Správy RTVS 16.25 Dvaja v meste. 16.55 Doktor z hôr - Nové osudy XI. (6.) 17.45 Duel. 18.10 Krátke správy RTVS 18.15 5 proti 5. 19.00 Správy RTVS 19.55 Góly - body - sekundy 20.20 Počasie 20.30 Tanguy.Komédia Fr. 22.15 Reportéri 22.55 Kriminálka Staré Mesto (4.) 23.50 Lekári (30.) 0.35 Nash Bridges (2.) 1.25 Tanguy.

JOJ PLUS 6.40 Súdna sieň. 8.40 Profesionáli VI. (15., 16.) 10.45 Život po ľuďoch II. (1.) 12.00 Nové bývanie. 13.15 Simpsonovci XVIII. (2., 3.) 14.15 Hviezdna brána I. (11.) 15.00 Simpsonovci XVIII. (4., 5.) 16.15 Fórky, vtipky XXVIII. 17.10 Profesionáli VII. (1., 2.) 18.55 Fórky, vtipky XXVIII. 19.55 ŽREBOVANIE 20.10 Labyrint: Zhorenisko. Akčný sci-fi triler USA 22.55 OKTAGON magazín. 23.30 Hitman: Agent 47.Akčný dobrodružný krimitriler USA/ VB/Nem. 1.35 Hviezdna brána I. (11.) 2.25 Profesionáli VII. (1.) 3.05 OKTAGON magazín. 3.30 Nové bývanie. 4.15 Život po ľuďoch II. (1.) 4.55 Prvé oddelenie II. 5.35 Panelák XIV. (48.)

DISCOVERY 7.00 Ako to robia? 7.30 Ako sa to robí 8.00 Ako sa to robí 8.30 Ako sa to robí 9.00 Bitky o batožinu 9.30 Hľadači pokladov, Veľká Británia 10.00 Lovci odpadu 11.00 Ako to robia? 11.30 Ako to robia? 12.00 Rodení obchodníci 13.00 Ľudia aljašskej divočiny: kniha ... 14.00 Ľudia aljašskej divočiny: kniha ... 15.00 Ľudia z aljašských lesov 16.00 Asfaltoví kovboji 17.00 Recyklačný tím 17.30 Schované v kôlňach 18.00 Ako to robia? 18.30 Ako sa to robí 19.00 Výprava do neznáma 20.00 Ľudia z aljašských lesov 21.00 Záchrana statku 22.00 Bez pripojenia k elektrickej sieti 23.00 Výprava do neznáma 0.00 Rýchlo a hlasno: demoličná prehliadka 1.00 Záhadná Zem 2.00 Ľudia z aljašských lesov 3.00 Záchrana statku

DVOJKA 9.00 Veľká noc v Európe. 9.30 Tvárou v tvár 10.00 Chaplin trestancom na úteku. 10.25 Marhuľový lekvár. 11.10 Chvíľa pre pesničku. 11.30 Obedníček. 11.35 Lilin ostrov pokladov. 11.45 Trpaslíci. 11.55 Živá panoráma 12.25 Cyklopotulky. 12.35 Na Zakarpatí s láskou. 12.55 Televízny posol 13.20 Cesta. 13.50 Generácia. 14.30 Park. 15.00 Autosalón. 15.30 Národnostný magazín.16.00 Záhady archeológie. 16.25 Cesty do školy. 17.00 Správy RTVS z regiónov 17.10 Správy - Hírek 17.20 Magazín Európskej ligy 17.45 Família - Straty a istoty. 18.15 Kultúrne dedičstvo: Štátne divadlo Košice. 18.30 Večerníček. 18.35 Lilin ostrov pokladov. 18.40 Trpaslíci. 18.45 Fidlibumove pokusy. 18.55 Malý Mikuláš. 19.05 Martinka II. 19.20 Martinka II. 19.30 Mať tak o koliesko viac. 19.40 Zázračný miniateliér 19.50 Správy RTVS v slovenskom posunkovom jazyku 20.00 Záznam zo žrebovania: KENO 10, Keno Joker (A) 20.10 Moja diagnóza. 20.35 Príbehy tatranských štítov. 21.00 Ropa, nekonečný príbeh.Dokumentárny film Fr. 22.00 Správy a komentáre 22.25 Bola noc v Ríme.Vojnová dráma 0.35 Správy RTVS 1.25 Správy a komentáre

NOVA 8.45 Babicove dobroty 9.00 Ulica (3653.) 10.35 Víkend. 11.25 Riskuj! 12.00 Popoludňajšie Televízne noviny. 12.25 Babicove dobroty 12.45 Tescoma s chuťou 12.50 Ordinácia v ružovej záhrade 2 13.55 Ulica 14.40 Ordinácia v ružovej záhrade 2 (640.) 15.45 Ordinácia v ružovej záhrade 2 16.57 Popoludňajšie Počasie 17.00 Popoludňajšie Televízne noviny.Športové noviny 17.25 Babicove dobroty 17.45 Ulica19.30 Televízne noviny. 20.20 Špecialisti (75.) 21.20 Špecialisti (21.) 22.10 Kameňák (8.) 23.10 Ulica (1675., 1676) 0.00 Ordinácia v ružovej záhrade 2 1.05 Ordinácia v ružovej záhrade 2 2.10 Televízne noviny.

HBO 8.35 Filmy a filmové hviezdy XI. 9.00 Koleso zázrakov.10.40 Ghost Rider.A 12.30 Déja Vu. 14.35 Malá morská víla. 16.00 Pred kamerou XVI. (15.) 16.30 Hotel Transylvánia 3: Príšerózna dovolenka. 18.05 Som božská. 20.00 Hra o tróny III. 21.00 Viceprezident(ka) VII (3.) 21.30 Barry II. (3.) 22.05 Gotti. 23.55 Od súmraku do úsvitu. 1.45 Odnikadiaľ. 3.35 Šesť dní, sedem nocí. 5.15 Cars Toon: Burákove povedačky.

MARKÍZA

JOJ

6.00 Teleráno

4.50 NOVINY TV JOJ

8.30 Zámena manželiek.

5.40 KRIMI

10.05 Oteckovia. 11.10 Susedské prípady. 12.10 Rodinné prípady. 13.05 NCIS - Námorný vyšet-

6.15 RANNÉ NOVINY 8.40 Súdna sieň. 9.50 Súdna sieň.

rovací úrad.

10.55 Policajti v akcii.

15.00 Susedské prípady.

12.00 NOVINY O 12:00

15.55 Rodinné prípady.

12.30 Top Star.

17.00 PRVÉ TELEVÍZNE NOVINY 17.25 Reflex.

12.50 Ochrancovia. 13.50 Súdna sieň.

17.55 Oteckovia.

14.30 V siedmom nebi.

19.00 TELEVÍZNE NOVINY

17.00 NOVINY O 17:00

20.05 POČASIE

17.30 Súdna sieň.

20.20 Športové noviny 20.30 Susedia. 21.20 Kuchyňa. 22.10 Klamal by som ti?

19.00 KRIMI 19.30 NOVINY TV JOJ 20.25 ŠPORT

23.00 Neprijatý? Fpoho!Tíne-

20.30 NAJLEPŠIE POČASIE

džerská komédia USA

20.35 Inkognito.

0.50 NCIS - Námorný vyšetro-

21.45 Inkognito.

vací úrad. 2.20 Zámena manželiek. 3.30 Susedské prípady.

23.10 Sedem. 0.05 Prázdniny III. (6.)

4.15 Rodinné prípady.

1.30 NOVINY TV JOJ

4.55 TELEVÍZNE NOVINY

2.20 Inkognito.

PRIMA PLUS 9.10 Cesty domov. 10.30 Veľké správy.Česko naživo! 11.50 Ako sa stavia sen 12.55 Partička. 13.45 Prima ZOOM SVET. 14.15 Cesty domov. 15.35 Nikto nie je dokonalý. 17.00 Mňam alebo Prima vareška 17.35 Popoludňajšie správy 17.50 Show Jana Krausa. 18.55 Veľké správy. 19.40 Divošky. 19.55 TOP STAR. 20.15 Modrý kód (170.) 21.35 Receptár prima nápadov. 22.25 Vychytávky Ládi Hrušky. 23.00 Partia. 0.10 Veľmi krehké vzťahy II. (27.)

DOMA 5.20 Inga Lindströmová: Večná láska.Romantický film Nem./ Švéd. 7.00 Láska na druhý pokus (76.) 8.20 Pestúnka Fran. 10.15 Svadobné zvony. Romantický film USA 12.30 Reflex. 13.20 Zločiny na mori II. (19.)Krimiseriál Tal. 14.20 Búrlivé víno. 16.35 Dr. House. 18.20 Prípady pre Lauru. 20.15 Varte s nami. 20.30 Sila ženy (34., 35.) 22.20 Nekonečná láska (77., 78.) 0.20 Prípady pre Lauru. 1.45 Adela show 3.00 Smotánka. 3.55 Búrlivé víno.

3.15 Súdna sieň. 3.50 Súdna sieň.

SPEKTRUM 6.00 Revolúcia vedomia 7.15 Tajný život tasmánskych čertov 8.15 Medzinárodná vesmírna stanica 9.25 Poriadok a chaos 10.40 Gordon Ramsay po stopách kokaínu 11.40 Exodus: Naše miesto v Európe 12.50 Obrovské náklady 13.50 Fantastické inžinierstvo 14.50 Násilie v histórii ľudstva 15.20 Malá krajina, malá Čína - Tajomné čínske impérium 15.50 Lovci mýtov 16.55 Lovci mýtov 17.55 Tajomstvá dávnej histórie 19.00 Od ľadu po oheň: neuveriteľná veda na pozadí teploty 20.00 Vrstvy vesmíru 21.00 Vrstvy města 22.00 Hitlerova propagandistická mašinéria 23.05 Druhá svetová vojna farebne a v HD 0.10 Exodus: Naše miesto v Európe 1.20 Príbehy z ciel smrti 2.10 Neuveriteľné železnice 3.00 Gordon Ramsay po stopách kokaínu 3.50 Vrstvy mesta 4.40 Násilie v histórii ľudstva 5.05 Násilie v histórii ľudstva - zo štúdia 5.30 Malá krajina, malá Čína - Tajomné čínske impérium

ČT 1 5.59 Štúdio 6. 9.00 Durrellovci III. (3.) 9.55 168 hodín. 10.30 Rozpaky kuchaře Svatopluka (3.) 11.30 AZ-kvíz. 12.00 Správy o 12. 12.20 Predpoveď počasia, športové správy. 12.30 Sama doma. 14.00 Po stopách hviezd.Obrazový životopis slávnych - tentoraz Ondřeja Vetchého 14.30 Svědectví mrtvých očí.Krimifilm ČR 15.55 To je vražda, napísala XII. 16.45 Cestománia. 17.15 AZ-kvíz. 17.40 Čierne ovce. 18.00 Udalosti v regiónoch. 18.25 Kde domov môj? 18.55 Udalosti za okamih a počasie. 19.00 Udalosti. 19.50 Góly, body, sekundy 20.00 Vraždy v kruhu. 21.15 Reportéri ČT. 21.59 Výsledky žrebovania Šťastných 10 22.00 Kriminalista. 23.00 Na stope. 23.25 Koptashow. 23.55 Případ Mauricius.Dráma ČR 0.55 AZ-kvíz. 1.55 Kalendárium 2.10 Sviatočné slovo plzenského biskupa Filipa Štojdla 2.15 Dobré ráno 4.45 Žiješ iba 2x 5.15 Čierne ovce. 5.30 Udalosti v regiónoch

ČT 2 8.30 Kúzelná škôlka. 9.00 Kamera na cestách: Tóhoku, divoké Japonsko. 9.55 Veľké stroje zblízka: Obrovský nákladný voz. 10.40 Úžasné hotely: Kanada, ostrov Fogo (6.)Dokument BBC 11.35 Babylon 12.05 S veteránmi okolo Mácháča 12.20 Kľúč. 12.50 Československý filmový týždenník 1969 (1247.) 13.00 Mesto v oblakoch (3.) 13.55 Putovanie za vínom: Rumunsko II. 14.25 Hranice v srdci (5.) 14.55 Japonské slávnosti: Božský oheň alebo lietajúce mačky. 15.40 Dobrodružstvo vedy a techniky. 16.10 Letecké katastrofy: Tragická misia. 16.55 Posledné tajomstvo Tretej ríše: Hitlerova rodina (6.) 17.50 Naše tradície: Pašijový týždeň 18.15 Krajinou domova II. 18.45 Večerníček 18.55 Turecko - brána Orientu (9.) 19.15 Hádanky domov života II.: Liberec a Jablonec nad Nisou 19.40 Postrehy odinakiaľ. 19.50 Správy v českom znakovom jazyku 20.00 Apríl 1945: Súmrak bohov v Hitlerovom bunkri.Dokument Fr. 21.00 Veľké stroje zblízka: Supervzducholoď. Dokumentárny cyklus VB 21.50 Thunderbolt a Lightfoot. Krimifilm USA 23.45 Rieka bez návratu.Romantický western USA 1.10 Queer: Rekord(wo)man 1.40 Európa dnes 2.05 Tradície a výroba 2.30 Maľované vajíčko 3.00 Divnopis 3.05 Slovo 3.25 Uchom ihly 3.50 História.cs 4.45 Prípad pre ombudsmana 5.00 Kresťanský magazín 5.30 Folklorika: Od duba k sudu


18

JEDNOTKA 7.00 Hurá do záhrady. 7.30 Ranné správy RTVS 8.30 Dvaja v meste.Sevilla. 9.00 Doktor z hôr - Nové osudy XI. (6.) 9.50 Nash Bridges (3.) 10.50 Duel. 11.20 5 proti 5. 12.00 Správy RTVS 12.20 Dámsky klub. 13.55 Folklorika. 14.25 Lekári (31.) 15.10 Test magazín. 15.30 Slovensko s Tiposom. 16.00 Správy RTVS 16.25 Dvaja v meste. 16.55 Doktor z hôr Nové osudy XI. (7.) 17.45 Duel. 18.10 Krátke správy RTVS 18.15 5 proti 5. 19.00 Správy RTVS 19.55 Góly - body - sekundy 20.20 Počasie 20.30 Filharmónia (3.) 21.20 Klinika Charité (3.) 22.10 Vrchný inšpektor Banks V. (1.) 23.45 Filharmónia (3.)Psychologický triler Fr. 0.35 Klinika Charité (3.) 1.25 Vrchný inšpektor Banks V. (1.) 2.55 Dámsky klub.

JOJ PLUS 6.25 Súdna sieň. 8.10 Profesionáli VII. (1., 2.) 10.25 Život po ľuďoch II. (2.) 11.45 Nové bývanie. 13.00 Simpsonovci XVIII. (4., 5.) 14.00 Hviezdna brána I. (12.) 15.00 Simpsonovci XVIII. (6., 7.) 16.00 Fórky, vtipky XXVIII. 17.00 Profesionáli VII. (3., 4.) 18.50 Fórky, vtipky XXVIII. 19.50 TIPOS INFO 19.55 ŽREBOVANIE 20.10 V pasci.Mysteriózny triler Fr./Kan. 22.00 Martha Marcy May Marlene.Triler USA 0.10 Hviezdna brána I. (12.) 1.10 It‘s Always Sunny in Philadelphia XIII. (2., 3.) 2.10 Profesionáli VII. (3.) 2.50 Nové bývanie. 3.35 It‘s Always Sunny in Philadelphia XIII. (2., 3.) 4.25 Život po ľuďoch II. (2.) 5.05 Prvé oddelenie II. 5.45 Panelák XIV. (49.)

DISCOVERY 8.00 Ako sa to robí 8.30 Ako sa to robí 9.00 Bitky o batožinu 9.30 Hľadači pokladov, Veľká Británia 10.00 Lovci odpadu 11.00 Ako to robia? 11.30 Ako to robia? 12.00 Rodení obchodníci 13.00 Zlatá horúčka: Divoká voda 14.00 Zlatá horúčka: Divoká voda 15.00 Zlatá horúčka: Divoká voda 16.00 Asfaltoví kovboji 17.00 Recyklačný tím 17.30 Schované v kôlňach 18.00 Ako to robia? 18.30 Ako sa to robí 19.00 Výprava do neznáma 20.00 Zlatá horúčka: Parkerova cesta 21.00 Zlatá horúčka: Divoká voda 22.00 Poslední obyvatelia Aljašky 23.00 Ľudia z aljašských lesov 0.00 Rýchlo a hlasno: demoličná prehliadka 1.00 Záhadná Zem 2.00 Zlatá horúčka: Parkerova cesta 3.00 Zlatá horúčka: Divoká voda 4.00 Rodení obchodníci

UTOROK 16. 4. 2019

DVOJKA 8.00 Živá panoráma 8.30 Správy RTVS z regiónov 8.45 Encyklopédia slovenských obcí. 9.00 Záhady archeológie.Lalibela (Etiópia) 9.30 Národnostný magazín.10.00 Pod hladinou. 10.55 Spišské melódie. 11.30 Obedníček. 11.35 Lilin ostrov pokladov. 11.40 Trpaslíci. 11.55 Živá panoráma 12.20 Cyklopotulky. 12.30 Ropa, nekonečný príbeh. 13.25 Cenacolo. 14.35 VaT. 15.00 Hontianska jar. 15.30 Dirigent z gulagu. 16.00 Záhady archeológie. 16.25 Závislosť sa ťa dotýka: METAMFETAMÍN. 17.00 Správy RTVS z regiónov 17.10 Správy - Hírek 17.25 Família - Lada. 18.00 Hľadanie stratených svetov. 18.30 Večerníček. 18.35 Lilin ostrov pokladov. 18.45 Trpaslíci. 18.50 Fidlibumove pokusy. 18.55 Malý Mikuláš. 19.10 Fidlibumove pokusy. 19.15 Martinka II. 19.25 Mať tak o koliesko viac. 19.35 Zázračný miniateliér 19.50 Správy RTVS v slovenskom posunkovom jazyku 20.00 Záznam zo žrebovania: KENO 10, Keno Joker, Euromilióny, Euromilióny Joker (C) 20.10 Prvá. 21.00 Pravda o Pearl Harbor 21.40 GEN. sk.Jozef Pivarči. 22.00 Správy a komentáre 22.25 Večera s Havranom. 23.40 Stálo za to obetovať sa za človeka?Úvahy o Veľkej Noci a o dnešnom svete 0.10 Správy RTVS

NOVA 9.05 Ulica (3654.) 10.40 Špecialisti (75.) 11.25 Riskuj! 12.00 Popoludňajšie Televízne noviny.Športové noviny, Počasie 12.25 Babicove dobroty 12.55 Tescoma s chuťou 13.05 Víkend. 13.55 Ulica 14.40 Ordinácia v ružovej záhrade 2 15.45 Ordinácia v ružovej záhrade 2 16.57 Popoludňajšie Počasie 17.00 Popoludňajšie Televízne noviny.Športové noviny 17.25 Babicove dobroty 17.45 Ulica 18.35 Ulica (3657.) 19.30 Televízne noviny. 20.20 Ordinácia v ružovej záhrade 2 21.35 Víkend. 22.25 Špecialisti (21.) 23.15 Ulica 0.00 Ordinácia v ružovej záhrade 2

HBO 7.40 Panika: Príbeh finančnej krízi. 9.20 Arthur. 11.15 Hotel Transylvánia 3: Príšerózna dovolenka. 12.55 Charlieho anjeli: Na plný plyn. 14.40 Škvrny od trávy.16.10 Viceprezident(ka) VII (3.) 16.40 Barry II. 17.10 John Oliver: Čo týždeň dal a vzal VI. 17.40 Valerian a mesto tisícich planét.20.00 Odkaz 20.50 Deadly Class 21.40 Nepríčetná. 23.20 Walk the Line. 1.35 Dunkerk.

MARKÍZA

JOJ

6.00 Teleráno

4.50 NOVINY TV JOJ

8.30 Svokra.

5.40 KRIMI

10.00 Oteckovia.

6.15 RANNÉ NOVINY

11.05 Susedské prípady.

8.40 Súdna sieň.

12.00 Rodinné prípady.

9.50 Súdna sieň.

13.00 NCIS - Námorný vyšet-

10.55 Policajti v akcii.

rovací úrad.

12.00 NOVINY O 12:00

14.55 Susedské prípady.

12.30 Top Star.

16.00 Rodinné prípady.

12.50 Ochrancovia.

17.00 PRVÉ TELEVÍZNE

13.50 Súdna sieň.

NOVINY

14.30 V siedmom nebi.

17.25 Reflex. 17.55 Oteckovia. 19.00 TELEVÍZNE NOVINY 20.05 POČASIE 20.20 Športové noviny 20.30 Dobre vedieť! 22.40 Horná Dolná. 0.00 NCIS - Námorný vyšetrovací úrad. 2.20 Svokra. 3.30 Susedské prípady. 4.10 Rodinné prípady. 4.55 TELEVÍZNE NOVINY

PRIMA PLUS 8.10 Cesty domov. 9.30 Veľké správy.Česko naživo! 10.45 Modrý kód (170.) 12.05 Receptár prima nápadov. 12.50 Vychytávky Ládi Hrušky. 13.35 Partia. 14.40 Cesty domov. 15.50 Nikto nie je dokonalý. 17.00 Mňam alebo Prima vareška 17.30 Popoludňajšie správy 17.50 Show Jana Krausa. 18.55 Veľké správy. 19.40 Divošky. 19.55 TOP STAR. 20.15 Krejzovci (59.) 21.40 Áno, šéfe! 22.50 TOP STAR magazín. 23.35 Veľmi krehké vzťahy II. (28.)

DOMA 5.35 Nekonečná láska (77., 78.) 7.15 Láska na druhý pokus (77.) 8.35 Pestúnka Fran. 10.25 Sila ženy (34., 35.) 12.45 Reflex. 13.30 Zločiny na mori II. (20.) 14.35 Búrlivé víno. 16.45 Dr. House. 18.35 Prípady pre Lauru.Krimiseriál USA 20.30 Sila ženy (36., 37.) 22.20 Nekonečná láska (79., 80.) 0.15 Prípady pre Lauru. 1.45 Adela show 2.50 Smotánka. 3.45 Búrlivé víno.

17.00 NOVINY O 17:00 17.30 Súdna sieň. 19.00 KRIMI 19.30 NOVINY TV JOJ 20.25 ŠPORT 20.30 NAJLEPŠIE POČASIE 20.35 Prázdniny III. (7.) 22.00 Most! (7.) 23.00 Kuriér (11.) 23.55 Svet pod hlavou (3.) 1.25 NOVINY TV JOJ 2.20 Prázdniny III. (7.) 3.20 Súdna sieň. 3.50 Súdna sieň.

SPEKTRUM 6.00 Motýlí efekt 6.30 Tajomstvá dávnej histórie 7.35 Tajný život tasmánskych čertov 8.35 Vrstvy vesmíru 9.30 Poriadok a chaos 10.45 Gordon Ramsay po stopách kokaínu 11.45 Exodus: Naše miesto v Európe 12.55 Obrovské náklady 14.00 Fantastické inžinierstvo 15.05 Násilie v histórii ľudstva 15.35 Malá krajina, malá Čína - Tajomné čínske impérium 16.10 Miliónové nápady 17.00 Miliónové nápady 17.55 Tajomstvá dávnej histórie 19.00 Od ľadu po oheň: neuveriteľná veda na pozadí teploty 20.00 Vrstvy vesmíru 21.00 Vrstvy města 22.00 Hitlerova propagandistická mašinéria 23.05 Druhá svetová vojna farebne a v HD 0.10 Exodus: Naše miesto v Európe 1.20 Príbehy z ciel smrti 2.10 Neuveriteľné železnice 3.00 Gordon Ramsay po stopách kokaínu 3.50 Vrstvy mesta 4.40 Násilie v histórii ľudstva 5.05 Násilie v histórii ľudstva - zo štúdia 5.30 Malá krajina, malá Čína - Tajomné čínske impérium

ČT 1 5.59 Štúdio 6. 9.00 To je vražda, napísala XII. 9.45 Bolo to slniečko.Na pozoruhodnú herečku Karolinu Slunéčkovú spomínajú 10.40 O houbovém Kubovi a princi Jakubovi.Rozprávka ČR 11.30 AZ-kvíz. 12.00 Správy o 12. 12.20 Predpoveď počasia, športové správy. 12.30 Sama doma. 14.00 Všetko, čo mám rada. 14.25 Na stope. 14.50 Vrátnik.Poviedka z obľúbeného cyklu Bakalári 15.10 Doktor Martin. Dramatický seriál VB 15.55 To je vražda, napísala XII. 16.45 Cestománia. Zakarpatská Ukrajina - Stratený kút Európy 17.15 AZ-kvíz. 17.40 Čierne ovce. 18.00 Udalosti v regiónoch. 18.25 Kde domov môj? 18.55 Udalosti za okamih a počasie. 19.00 Udalosti. 19.50 Góly, body, sekundy 20.00 Kolja.Komédia ČR 21.50 Columbo. Detektívny seriál USA 23.19 Výsledky žrebovania Šťastných 10 a Euromilióny 23.20 Taggart.Krimiseriál VB 0.15 AZ-kvíz. 0.40 Banánové rybičky 1.05 Chalupa je hra 1.30 Záhrada je hra 1.50 Pod pokrievkou 2.15 Dobré ráno 4.45 Ferdinandove záhrady II. 5.15 Čierne ovce. 5.30 Udalosti v regiónoch

ČT 2 5.59 Dobré ráno 8.30 Kúzelná škôlka. 9.00 Zázračná planéta: Zvieratá s kamerami (1.) 9.50 Levia skala - návrat kráľa. 10.45 Kráľovstvo divočiny: Morskí lovci. 11.10 S kuchárom okolo sveta: Austrália. 12.05 Cesty viery: Za pápežom do Panamy 12.35 Medzi svetlom a tmou. Dokument 13.00 Hádanky domov života II.: Liberec a Jablonec nad Nisou 13.25 Nedaj sa. 14.20 Chcete ich? 14.25 Zdravšia krajina 14.55 Viedeň: Ríša, dynastia a sen (3.)Dokument BBC 15.45 Fidel Castro.Dokument USA 16.45 Generál Patton: Ardény. 17.25 Japonské slávnosti: Džindžin - vzývanie božstva mora.Dokument Jap. 18.15 Ako sa fotí Jeruzalem. Cestopisný dokumentárny cyklus ČT 18.45 Večerníček 18.55 3. česká veterán rallye 19.15 Uchom ihly 19.40 Postrehy odinakiaľ. 19.50 Správy v českom znakovom jazyku 20.00 Krídla vojny: Prúdový motor.Dokumentárny cyklus VB 20.50 King Skate.Dokument 22.15 Rodina je základ štátu.Dráma ČR 0.00 Kráľovná Viktória (7.)Historický seriál VB 0.45 Kráľovná Viktória (8.) 1.35 Volám sa Hladný bizón 3.00 V znamení psa 3.25 Rómske hudobné rody v Brne 3.45 Uchom ihly 4.15 Na moll ... 4.55 Hasiči (6.) 5.35 Turecko - brána Orientu (9.)


19

STREDA 17. 4. 2019

JEDNOTKA 4.25 Správy RTVS 5.20 Duel. 5.45 Správy RTVS 6.35 Góly - body - sekundy 6.55 Počasie 7.05 Folklorika. 7.30 Ranné správy RTVS 8.30 Dvaja v meste.Londýn. 9.00 Doktor z hôr - Nové osudy XI. (7.) 9.50 Nash Bridges (4.) 10.50 Duel. 11.20 5 proti 5. 12.00 Správy RTVS 12.20 Dámsky klub. 13.55 Folklorika. 14.25 Lekári (32.) 15.30 Slovensko s Tiposom. 16.00 Správy RTVS 16.25 Dvaja v meste.Lisabon. 16.55 Doktor z hôr - Nové osudy XI. (8.) 17.45 Duel. 18.10 Krátke správy RTVS 18.15 5 proti 5. 19.00 Správy RTVS 19.55 Góly - body - sekundy 20.20 Počasie 20.30 Najväčší Slovák.Alexander Dubček 21.40 Ochrana štátu.Triler o boji proti islamistickému terorizmu Fr. 23.20 Lekári (32.) 0.10 Nash Bridges (4.) 0.55 Ochrana štátu. 2.30 Autosalón. 2.55 Dámsky klub.

JOJ PLUS 6.30 Súdna sieň. 8.30 Profesionáli VII. (3., 4.) 10.40 Život po ľuďoch II. (3.) 11.55 Nové bývanie. 13.15 Simpsonovci XVIII. (6., 7.) 14.10 Hviezdna brána I. (13.) 15.10 Simpsonovci XVIII. (8., 9.) 16.10 Fórky, vtipky XXVIII. 17.10 Profesionáli VII. (5., 6.) 18.50 Fórky, vtipky XXVIII. 19.50 ŽREBOVANIE 20.10 Ako žijú Jonesovci. Akčná komédia USA 22.20 V pasci. Mysteriózny triler Fr./Kan. 0.25 Hviezdna brána I. (13.) 1.25 It‘s Always Sunny in Philadelphia XIII. (4., 5.) 2.15 Profesionáli VII. (5.) 2.50 Nové bývanie. 3.35 Kinosála. 3.45 It‘s Always Sunny in Philadelphia XIII. (4., 5.) 4.30 Život po ľuďoch II. (3.) 5.10 Prvé oddelenie II.

DISCOVERY 7.00 Ako to robia? 7.30 Ako sa to robí 8.00 Ako sa to robí 8.30 Ako sa to robí 9.00 Bitky o batožinu 9.30 Hľadači pokladov, Veľká Británia 10.00 Lovci odpadu 11.00 Ako to robia? 11.30 Ako to robia? 12.00 Rodení obchodníci 13.00 Rýchlo a hlasno 14.00 Rýchlo a hlasno 15.00 Rýchlo a hlasno 16.00 Asfaltoví kovboji 17.00 Recyklačný tím 17.30 Schované v kôlňach 18.00 Ako to robia? 18.30 Ako sa to robí 19.00 Výprava do neznáma 20.00 Rodení obchodníci 21.00 Americký chopper 22.00 Pouliční štvanci: Preteky No Prep Kings 23.00 Zotavovňa podnikov 0.00 Rýchlo a hlasno: demoličná prehliadka 1.00 Záhadná Zem 2.00 Rodení obchodníci 3.00 Americký chopper 4.00 Rodení obchodníci 5.00 Rodení obchodníci

DVOJKA 7.50 Trpaslíci. 8.00 Živá panoráma 8.30 Správy RTVS z regiónov 8.45 Encyklopédia slovenských obcí. Podproč. 9.00 Záhady archeológie. 9.30 Európa v obrazoch. 10.00 Slávne dievčatko. 11.20 Ovčiari. 11.30 Obedníček. 11.35 Lilin ostrov pokladov. 11.45 Trpaslíci. 11.55 Živá panoráma 12.25 Cyklopotulky. 12.35 Pravda o Pearl Harbor 13.20 Cenacolo 2: Náš dom. 14.30 Moja diagnóza. 15.00 Podoby vzkriesenia. 15.30 Maďarský magazín 16.00 Záhady archeológie. 16.25 Závislosť sa ťa dotýka: PERVITÍN. 17.00 Správy RTVS z regiónov 17.10 Správy - Hírek 17.25 Família - Láska bez hraníc. 18.00 Hľadanie stratených svetov. 18.30 Večerníček. 18.35 Lilin ostrov pokladov. 18.45 Trpaslíci. 18.50 Fidlibumove pokusy. 18.55 Malý Mikuláš. 19.10 Martinka II. 19.20 Martinka II. 19.35 Zázračný miniateliér 19.50 Správy RTVS v slovenskom posunkovom jazyku 20.00 Záznam zo žrebovania: KENO 10, Keno Joker, Loto, Joker, Loto 5 z 35 (B) 20.10 Prvá.Ľudmila Paudušáková.Prvá slovenská astronomka 21.00 Kráľovstvo lesa 22.00 Správy a komentáre 22.25 Kinorama. 22.50 Umenie 23.20 Zvuk života.Dokument 23.45 Správy RTVS 0.35 Správy a komentáre 1.00 Správy - Hírek

NOVA 8.30 Babicove dobroty 8.45 Ulica 10.20 Ordinácia v ružovej záhrade 2 (889.) 11.25 Riskuj! 12.00 Popoludňajšie Televízne noviny.Športové noviny, Počasie 12.25 Babicove dobroty 12.55 Tescoma s chuťou 13.05 Špecialisti 13.55 Ulica 14.45 Ordinácia v ružovej záhrade 2 (642.) 16.57 Popoludňajšie Počasie 17.00 Popoludňajšie Televízne noviny. 17.25 Babicove dobroty 17.45 Ulica (3657.) 19.30 Televízne noviny. Športové noviny, Počasie 20.20 Výmena manželiek XI. 21.35 MasterChef Česko. 22.45 Ordinácia v ružovej záhrade 2 23.50 Ulica 0.40 Ordinácia v ružovej záhrade 2

HBO 6.00 8 statočných. 8.00 Kúpili sme ZOO. 10.00 Valerian a mesto tisícich planét. 12.15 Hráčsky brloh. 13.45 Zmenšovanie. 16.00 Daj mi svoje meno. 18.10 Dunkerk. 20.00 Som božská. 21.50 Hra o tróny III. 22.55 Trans. 0.35 Déja Vu.2.40 Break.Romantická dráma Fr. 4.15 Cudzinec vo vlaku.Kriminálny akčný triler Fr./USA/VB

MARKÍZA

JOJ

6.00 Teleráno

4.50 NOVINY TV JOJ

8.30 Varte s nami.

5.40 KRIMI

8.40 Zámena manželiek.

6.15 RANNÉ NOVINY

9.55 Oteckovia.

8.40 Súdna sieň.

11.00 Susedské prípady.

9.50 Súdna sieň.

12.05 Rodinné prípady.

10.55 Policajti v akcii.

13.00 NCIS - Námorný vyšet-

12.00 NOVINY O 12:00

rovací úrad.

12.30 Top Star.

15.00 Susedské prípady.

12.50 Ochrancovia.

16.00 Rodinné prípady.

13.50 Súdna sieň.

17.00 PRVÉ TELEVÍZNE

14.30 V siedmom nebi.

NOVINY

17.00 NOVINY O 17:00

17.25 Reflex.

17.30 Súdna sieň.

17.55 Oteckovia.

19.00 KRIMI

19.00 TELEVÍZNE NOVINY 20.05 POČASIE 20.20 Športové noviny 20.30 2 na 1.Zábavná show 22.20 Susedia. 23.10 Kuchyňa. 0.00 Dvojitý agent. Akčný triler USA 2.00 NCIS - Námorný vyšetrovací úrad. 3.30 Susedské prípady. 4.15 Rodinné prípady. 4.55 TELEVÍZNE NOVINY

PRIMA PLUS 8.45 Cesty domov. 10.05 Veľké správy.Česko naživo! 11.25 Krejzovci (59.) 12.45 Áno, šéfe! 13.55 TOP STAR magazín. 14.45 Cesty domov. 15.55 Nikto nie je dokonalý. 17.00 Mňam alebo Prima vareška 17.35 Popoludňajšie správy 17.50 Show Jana Krausa. 18.55 Veľké správy.Česko naživo! 19.40 Divošky. 19.55 TOP STAR. 20.15 Modrý kód (171.) 21.35 Show Jana Krausa. 22.35 Ťažká drina. 23.10 Veľmi krehké vzťahy II. (29.)

DOMA

5.25 Nekonečná láska (79., 80.) 7.10 Láska na druhý pokus (78.) 8.25 Pestúnka Fran. 10.20 Sila ženy (36., 37.) 12.30 Reflex. 13.20 Zločiny na mori II. (21.) 14.20 Búrlivé víno. 16.35 Dr. House. 18.25 Prípady pre Lauru. 20.30 Sila ženy (38., 39.) 22.25 Nekonečná láska (81., 82.) 0.20 Prípady pre Lauru. 1.50 Adela show 2.45 Smotánka. 3.55 Búrlivé víno.

19.30 NOVINY TV JOJ 20.25 ŠPORT 20.30 NAJLEPŠIE POČASIE 20.35 Kráčajúca skala.Akčný krimifilm USA 22.40 Skorumpovaní poliši II. (1.)Krimiseriál USA 23.40 Svet pod hlavou 1.05 NOVINY TV JOJ 2.00 Súdna sieň. 3.05 Súdna sieň. 4.05 Ochrancovia.

SPEKTRUM 6.00 Motýlí efekt 6.30 Tajomstvá dávnej histórie 7.35 Tajný život vombatov 8.35 Vrstvy vesmíru 9.30 Tajný život chaosu 10.45 Pešo po Amerike 11.45 Exodus: Naše miesto v Európe 12.55 Obrovské náklady 13.55 Fantastické inžinierstvo 14.55 Násilie v histórii ľudstva 15.25 Malá krajina, malá Čína - Tajomné čínske impérium 15.55 Najzaujímavejšie svetové bazary 16.50 Výnimočné manželky 17.55 Späť na počiatok vekov 19.00 Od ľadu po oheň: neuveriteľná veda na pozadí teploty 20.00 Vrstvy vesmíru 21.00 Vrstvy města 22.00 Hitlerova propagandistická mašinéria 23.05 Druhá svetová vojna farebne a v HD 0.10 Exodus: Naše miesto v Európe 1.20 Príbehy z ciel smrti 2.10 Neuveriteľné železnice 3.00 Pešo po Amerike 3.50 Vrstvy mesta 4.40 Násilie v histórii ľudstva 5.05 Násilie v histórii ľudstva - zo štúdia 5.30 Malá krajina, malá Čína - Tajomné čínske impérium

ČT 1 5.59 Štúdio 6. 9.00 To je vražda, napísala XII. 9.45 Doktor Martin. 10.35 Všetko, čo mám rada. 11.00 Po stopách hviezd. Obrazový životopis slávnych - tentoraz Ondřeja Vetchého 11.30 AZ-kvíz. 12.00 Správy o 12. 12.20 Predpoveď počasia, športové správy. 12.30 Sama doma. 14.00 Reportéri ČT. 14.50 Columbo. 16.20 Polopate. 17.15 AZ-kvíz. 17.40 Čierne ovce. 18.00 Udalosti v regiónoch. 18.25 Kde domov môj? 18.55 Udalosti za okamih a počasie. 19.00 Udalosti. 19.50 Góly, body, sekundy 19.59 Žrebovanie Športky a Šance 20.00 Najlepšie trapasy. 21.15 Nemocnice na kraji města (3.) 22.09 Výsledky žrebovania Šťastných 10 22.10 Grantchester III. (1.) Detektívny seriál VB 22.55 Prípady detektíva Murdocha IX. 23.40 Kriminalista. 0.40 AZ-kvíz. 1.10 Máte slovo s M. Jílkovou 2.10 Dobré ráno 4.40 Sviatočné slovo plzeňského biskupa Filipa Štojdla 4.50 Chlapci v akcii 5.15 Čierne ovce. 5.30 Udalosti v regiónoch

ČT 2 5.59 Dobré ráno 8.30 Kúzelná škôlka. 9.00 Prírodné krásy Taiwanu.Dokument 10.00 Viedeň: Ríša, dynastia a sen (3.)Dokument BBC 10.50 Štetcom a mačetou. Dobrodružná expedícia s maliarom tropickej fauny Janom Dungelom 11.50 Ako sa žije včelárom podľa Jána Sebechlebského 12.05 Apríl 1945: Súmrak bohov v Hitlerovom bunkri.Dokument Fr. 13.00 Rodopská mágia (1.) 13.25 Tá naša kapela 13.55 Folklorika: Od duba k sudu 14.20 Magické hory.Trosky 14.40 Európa dnes 15.05 Ako vznikajú autá (1.) 16.00 Televízny klub nepočujúcich. 16.25 Prípad pre ombudsmanku (2.) 16.55 King Skate. Dokument 18.15 Hranice v srdci (5.) 18.45 Večerníček 18.55 Babylon 19.20 Turecko - brána Orientu (9.) 19.40 Postrehy odinakiaľ. 19.50 Správy v českom znakovom jazyku 20.00 Kamera na cestách: Senegal, africký šaman.Dokument Fr. 21.00 Na ceste po Singapure 21.30 Cesty za hodinárskym umením - Oris (1.)Dokumentárny cyklus 22.10 Alžbetina kráľovská revolúcia.Dokument Fr. 23.05 V mene vlasti VII. (9.) 23.55 Prípad Kettering (3.) 0.50 V pasci (7.) 1.40 Cesty viery: Za pápežom do Panamy 2.10 Chcete ich? 2.15 Folklór uprostred veľkomesta 2.40 Divnopis 2.45 Na moll 3.15 História.cs 4.05 Uchom ihly 4.35 Žijeme s vierou 5.00 Putovanie za vínom: Rumunsko II. 5.30 Uchom ihly


20

SPEKTRUM/OZNAMY

Objaviť jaskyňu nie je ľahké, ale stojí to za to

Nedávno sme v Považskobystrických novinkách písali o úspechoch speleológov z Jaskyniarskeho klubu Strážovské vrchy, ktorý už dvadsať rokov pôsobí ako jedna z 52 oblastných skupín Slovenskej speleologickej spoločnosti (SSS). Zásluhu na tom, že na Slovensku máme v súčasnosti bezmála 7500 jaskýň, majú aj oni – veď len vlani sa im podarilo objaviť niekoľko celkom nových jaskýň alebo nájsť pokračovanie už známych jaskynných priestorov.

9. 4. 2019

ZO JDS 03 Považská Bystrica informuje svojich členov o hlavných akciách plánovaných na prvý polrok 2019 Nultý ročník bowlingovej súťaže - 17. 4. 2019 o 15,00 hod., Plaváreň Považská Bystrica, štartovné 2 eurá. Záujemcovia sa môžu prihlásiť do 10. apríla u Štefana Littera, člena výboru ZO JDS 03, kontakt: 0903511348 Spoločenské posedenie s hudbou pri príležitosti Dňa matiek – podujatie organizuje OO JDS v Reštaurácii Terno dňa 16. 5. 2019 o 15,30 hod. Suma: 7 eur. Záujemcovia sa môžu prihlásiť do 20. apríla u Anny Dubovanovej, hospodárke ZO JDS 03, kontakt: 0918661812 Zájazd: Jablonka + Chocholowskie Termy / termálne kúpalisko/ - 22. 5. 2019, predbežná cena: 16 eur. Záujemcovia sa môžu prihlásiť do 30. apríla u p. Lengyelovej, kontakt: 0915350204 Zájazd: Mošoň Maďarsko / termálne kúpalisko/ - 12. 6. 2019, predbežná cena: 16 eur. Záujemcovia sa môžu prihlásiť do 30. apríla u p. Lengyelovej, kontakt: 0915350204

Účastníci jaskyniarskej „výročky“ Jaskyniari sú aktívni v jaskyniach i mimo nich počas celého kalendárneho roka a ani ten vlaňajší nezaháľali, ako to potvrdila správa o činnosti, s ktorou predstúpil pred viac ako pol stovku účastníkov výročnej členskej schôdze JK Strážovské vrchy jeho predseda Bohuslav Kortman. Schôdza sa konala tradične začiatkom februára v centre jaskyniarskeho diania – v Pružine, tamojšom Rekreačnom zariadení Priedhorie, kde sa vlani uskutočnilo v réžii našich speleológov významné celoslovenské podujatie so zahraničnou účasťou: 59. jaskyniarsky týždeň SSS. Na „výročke“ boli prítomní viacerí hostia, ako predseda Slovenskej speleologickej spoločnosti Peter Holúbek, starostovia obcí Pružina a Čelkova Lehota M. Ušiak a J. Čelko, ale aj zástupcovia niekoľkých jaskyniarskych a turistických klubov na Slovensku. Ocenení boli najaktívnejší členovia klubu, ktorí mali veľký podiel na dosiahnutých objavoch: B. Blaškovič, L. Drábik, M. Jakúbek, B. Machciník a V. Ruček, spolu s T. Hamplom, predsedom jaskyniarskej skupiny z Terchovej. V januári na veľtrhu ITF Slovakiatour v Bratislave prevzal B. Kortman ocenenie TOP v cestovnom ruchu

v kategórii Osobnosť cestovného ruchu 2018. Členovia klubu potvrdili vo funkcii predsedu a štyroch členov výboru, do klubu prijali 5 nových členov a 6 čakateľov. Klub patrí k najpočetnejším v rámci celej SSS, no jaskyniari by radi privítali medzi sebou ďalších, najmä mladých adeptov speleológie so záujmom o tajomný svet jaskýň, v ktorom nie je núdza o nezabudnuteľné dojmy a zážitky. Tie určite potešia aj tento rok účastníkov akcií v podzemí či na povrchu Súľovských a Strážovských vrchov – Manínov, Kačiek alebo Strážova. Najväčšie nádeje vkladajú speleológovia do jaskýň na Hrubej Kačke, priepasti Kortmanka a jaskynného systému Strážovská priepasť-Četníkova svadba. V Pružinskej Dúpnej jaskyni zase očakávajú nové poznatky z pokračujúceho paleontologického výskumu – aj vďaka nim budú môcť návštevníkom tejto najznámejšej jaskyne Strážovských vrchov počas 9. ročníka podujatia ZELENÁ MODRÁ 30. júna ukázať kosti pravekých jaskynných medveďov, ba dokonca kostru jaskynného leva v životnej veľkosti. Prvú októbrovú nedeľu zase chystajú v spolupráci s OZ Mikroregión Strážovské vrchy 7. ročník stretnu-

tia občanov pod názvom Strážovské vrcholenie na Kortmanke, kde by podobne ako na Zelenej modrej nemal chýbať jaskynný koncert v Dúpnej. Na svoje si prídu aj všetci, ktorí prejavia záujem o návštevu jaskyne v rámci sprievodných podujatí septembrového Horomil Festu v Považskej Bystrici alebo 2. ročníka stretnutia občanov organizovaného s OZ Mošteník z Horného Moštenca v auguste pri Temných jaskyniach, kam by mal čoskoro priviesť turistov nový náučný chodník zo Zemianskej Závady. Ako každý rok sa naši jaskyniari predstavia na považskobystrickom Ekojarmoku, v Kúpeľoch Nimnica i prostredníctvom mnohých prednášok v školách a inde na verejnosti vrátane vystúpení kapely Kortmanovcov s jaskyniarskymi pesničkami. A pravdaže, od začiatku mája do konca októbra si budú môcť záujemcovia vopred dohodnúť s členmi JK Strážovské vrchy prehliadku Pružinskej Dúpnej jaskyne v sprievode skúseného jaskyniara. O pripravovaných tohtoročných akciách a podujatiach jaskyniarskeho klubu budeme priebežne informovať aj v Považskobystrických novinkách. B. Kortman Foto: P. Strečanský

ZO JDS 03 vyhlasuje pre svojich členov 2. ročník súťaže „ Naj zákusok“. Vyhodnotenie súťaže: 16. 5. 2019. Súťažiaci sa stretnú o 10,00 hod. v priestoroch Denného centra /klubu/. Prinesú nakrájané zákusky v počte najmenej štyri kusy / 3x pre 3- člennú porotu, 1x pre umiestnenie/. Súťažiaci si vylosujú číslo, pod ktorým bude vedený ich súťažiaci zákusok. Záujemcovia sa môžu prihlásiť do 30. apríla u p. Račkovej, podpredsedníčky výboru ZO JDS 03, kontakt: 0944203405 ZO JDS 03 vyhlasuje pre svojich členov 2. ročník súťaže vo vlastnej tvorivosti v kategórii: maľba, kresba, vlastné výrobky – užitkové predmety, fotografia, vlastná poézia a próza. Termín odovzdania prác: 30. september 2019. Záujemcovia sa môžu prihlásiť do 30. apríla u p. Račkovej, podpredsedníčky výboru ZO JDS 03, kontakt: 0944203405. ZO JDS 03 oznamuje svojim členom, že počas stretávacieho dňa 29. apríla o 17,00 hod. O dennom centre Považská Bystrica sa uskutoční beseda s MUDr. Máriou Korcovou na tému Starostlivosť a ochrana kože v seniorskom veku. ZO JDS 03 dáva do pozornosti nielen seniorom ponuku CK Gemko Rimavská Sobota ohľadom rekreačného pobytu pri mori v destinácii Grécko – Olympská riviéra - Leptokária v termíne 21. 6. - 3. 7. 2019 s ubytovaním v apartmánovom dome Stelios – voľných 7 miest. Cena poukazu je 190 eur na osobu, ak je izba obsadená tromi osobami alebo 180 eur, ak je izba obsadená štyrmi osobami. V cene poukazu je zahrnuté ubytovanie a doprava klimatizovaným autobusom. Úhrada poukazu: najneskôr 30. 4. 2019. Ponuka sa vzťahuje aj na osoby, ktoré nie sú seniori. Odchod a príchod je z Považskej Bystrice. Bližšie informácie získate na čísle: 0915350204 alebo osobne v priestoroch Denného centra na Štadióne v Považskej Bystrici každý pondelok od 16,00 – 16,15 hod. ZO JDS 03 oznamuje svojim členom, že v rámci zväzovej aktivity JDS táto zabezpečila pre členov - seniorov kartu na nákup tovaru a služieb u štyristo slovenských a českých poskytovateľov zliav, ktoré majú svoje prevádzky označené logom Karta seniora. Kartu seniora si môžete prevziať oproti podpisu každý pondelok od 16,00 hod. v Dennom centre / štadión/ Považská Bystrica do 29. 4. 2019.


9. 4. 2019

21

SPEKTRUM

Veriaci z farnosti Považské Podhradie navštívili Ukrajinu

Pred dvomi rokmi bývalý osobný sekretár pápežov Jána Pavla II. a Benedikta XVI. Mons. Mieczyslaw Mokrzycki, terajší arcibiskup - metropolita Ľvovskej arcidiecézy latinského obradu priniesol do Považského Podhradia na žiadosť dekana Ivana Konečného relikviu sv. Jána Pavla II. Tá je uložená vo farskom kostole sv. Ladislava a druhý utorok každého mesiaca sa koná Deň Jána Pavla II. Arcibiskup Mokrzycki počas slávnosti pozval dekana a farníkov na návštevu Ukrajiny. Koncom marca tohto roku sa návšteva uskutočnila. Legowicz, ktorý bol v Považskom Podhradí pri odovzdaní relikvií a uviedol ich do kaplnky v priestoroch arcibiskupského paláca. V nej arcibiskup spolu s dvomi slovenskými kňazmi a tajomníkom odslúžil pre pútnikov svätú omšu a po nej pozval všetkých na občerstvenie. Pútnici zablahoželali arcibiskupovi k narodeninám, ktoré oslávil v ten deň. Spolu si prezreli metropolitné múzeum a priestory kúrie. Kňazi potom boli u arcibiskupa v jeho súkromnom sídle. NAVŠTÍVILI VEĽA ZAUJÍMAVÝCH MIEST Pútnici boli ubytovaní v arcibiskupskom Dome pútnikov v krásnom prostredí na predmestí Ľvova, kde mávali v kaplnke sväté omše a modlitbu ruženca. - Ďalší deň sme navštívili katedrálu biskupa zasvätenú Nanebovzatiu Panny Márie. Okrem nej majú katolíci rímskeho obradu v Ľvove iba dva kostoly, ktoré im ponechali z predvojnových 49. V preplnenej katedrále sme boli na modlitbe Korunky Božieho milosrdenstva. Prezreli sme si tiež bývalý kláštorný kostol benediktínov - bernardínov, ktorý má teraz gréckokatolícka cirkev. Zaujímavá bola návšteva katedrály arménsko-katolíckeho biskupa i bývalého rímskokatolíckeho kostola dominikánov. Ľvov je jediné mesto na svete, kde sú

biskupi troch katolíckych diecéz rôzneho obradu - latinského, gréckeho a arménskeho, - priblížil I. Konečný. So zmiešanými pocitmi si farníci prezreli expozície Múzea náboženstiev (donedávna Múzeum ateizmu) v priestoroch bývalého kláštora. Hlboké dojmy si naopak odniesli z návštevy historického cintorína, ktorý má 42 hektárov a sú tam pochovaní okrem iných velikáni z obdobia monarchie, Poľska i Ukrajiny. - Do cintorína necitlivo zasiahli komunisti po druhej svetovej vojne, keď odstránili niektoré „nevhodné hroby a pomníky“ a na ich miesta pochovali hrdinov Sovietskeho zväzu. Ich hroby sú teraz opustené a neudržiavané. Ľudská zloba a pomsta sa nezastavila ani pred majestátom smrti, - doplnil dekan. Záver posledného prehliadkového dňa patril nádhernej historickej budove Ľvovskej opery. Pútnici pri svojej návšteve na Ukrajine podporili arcidiecézu aj finančne. - V porovnaní s nami žije rímskokatolícka cirkev na Ukrajine v oveľa ťažších podmienkach finančných i politicko-spoločenských. Farnosť Považské Podhradie ostáva s rímskokatolíckou diecézou v Ľove v spojení modlitbami a mieni jej pomáhať aj finančnej, - dodal I. Konečný. K. Vávrová

Všetky náboženské systémy uznávajú pozitívne účinky pôstu a askézy. Ak sa človek dobrovoľne zrieka jedla, dokáže sa viac sústrediť na duchovné veci. Odriekaním si posilňuje vôľu, premáhaním svojich životných potrieb nadobúda pocit rovnováhy a slobody. A samozrejme, občasné hladovanie prospieva aj nášmu metabolizmu a celkovej detoxikácii organizmu. KRESŤANSKÝ POHĽAD NA PÔST V Biblii sa viackrát spomínajú pôstne praktiky Židov i kresťanov. Na prelome tisícročí však niektoré judaistické smery začali klásť väčší dôraz na vonkajšiu stránku pôstu – na množstvo pôstnych dní, na spôsob obliekania sa, či jeho prežívanie na verejnosti. Kristus začal tieto názory kritizovať. Podľa neho je pôst súkromná záležitosť, ktorá nepatrí na verejnosť a jeho podstatou je askéza srdca, nie tela. Ranokresťanské cirkevné obce využívali pôst ako vhodnú prípravu pred dôležitými rozhodnutiaFoto: L. Sutton mi. Od 2. -3. storočia sa prijalo nariadenie o tzv. veľkonočnom pôste, ktorý má slúžiť na pripomenutie Predkoncilové pravidlá boli veľmi prísne. Okrem Kristovho umučenia a pochovania. V nedeľu sa odriekania si pokrmov sa odporúčali aj iné formy pôstu – zdržiavanie sa alkoholu, fajčenia, sladkostí. veriaci postiť nemajú, lebo je to deň vzkriesenia. Človek má robiť dobré skutky – skutky milosrden40-DŇOVÝ PÔST Po Popolcovej strede nastáva v liturgickom ka- stva. Kresťanstvo, v porovnaní napríklad s judalendári obdobie 40-dňového pôstu. Netrvá však izmom alebo islamom, zvlášť nerieši intímny život presne 40 dní, ale 44, lebo sú do pôstneho obdobia veriacich počas pôstu. Zo záväzkov postenia sa sú zahrnuté aj 4 nedele, hoci nie sú pôstnymi dňami. vyňatí deti, starí ľudia, ťažko pracujúci ľudia alebo Číslo 40 patrí do biblickej symboliky – 40 dní sa po- chorí. PÔSTNA STRAVA stil Ježiš pred svojím verejným vystúpením, 40 dní pobudol Mojžiš na hore Sinaj, 40 dní trvala staro- Ešte v prvej polovici 20. storočia boli stanovené zákonná potopa, 40 rokov blúdili Izraeliti po púšti... prísne pravidlá na prežívanie pôstu. Cez deň sa V rímskokatolíckej cirkvi teda pôstne obdobie trvá mohlo jesť iba jedenkrát za deň, pričom bola stanood Popolcovej stredy do začiatku večernej omše vená aj prísna abstinencia od mäsa, či mliečnych na Zelený štvrtok, kedy sa pripomína Pánova veče- výrobkov. Gazdiné ešte pred Popolcovou stredou ra . V ľudovej tradícii sa pôstne praktiky dodržiavajú vydrhli hrnce kúskom chlebíka od zvyškov mäsa a masti. Veľmi dobre odmastňoval aj drevný popol, až do vigílie na Bielu sobotu. slúžil ako čistiaci prášok na riad. Počas pôstu sa PÔSTNE PRAVIDLÁ Súčasné pravidlá pôstu boli ustanovené po namiesto bravčovej masti používalo maslo alebo Druhom vatikánskom koncile apoštolskou konštitú- oleje z rozličných semien. Ľudia dočasne prestali ciou Poenitemini z roku 1966. Z početných pôst- jesť mäso z teplokrvných živočíchov. Výnimku tvonych dní ostali zachované len dva – na Popolcovú rili živočíchy žijúce vo vode alebo vodnom prostredí stredu a Veľký piatok je prísny celodenný pôst. – ryby, raky, žaby a slimáky. Typickými pôstnymi

jedlami sú múčne, zeleninové a zemiakové jedlá. Častejšie sa konzumovala kyslá kapusta, strukoviny a cestoviny. Nechýbali hustejšie polievky – hrachová, šošovicová alebo fazuľová. Starodávnymi pôstnymi jedlami bola kyslastá polievka kyselica alebo kalkýš z naklíčených obilných klíčkov. SMRTNÁ NEDEĽA Dva týždne pred Veľkonočnou nedeľou je nedeľa Smrtná. Na Slovensku sa v tento deň vynášala Morena. O zvyku sa prvýkrát dozvedáme zo stredovekých cirkevných zákazov vynášať figurínu. Predpokladá sa, že Morena stelesňovala staroslovanské ženské božstvo chorôb a smrti. Na konci zimného obdobia zostrojili mladé dievky drevenú alebo slamenú figurínu ženy, ktorú niesli vysoko zdvihnutú cez dedinu, pričom spievali rozličné obradové piesne. Na konci chotára ju zapálili a hodili do potoka. Očakávali, že s Morenou voda odplaví aj škaredé počasie, choroby a smrť. V niektorých lokalitách sa hneď nasledujúcu Kvetnú nedeľu prinášalo „letečko“ – ozdobený malý stromček, ktorý symbolizoval nové vegetačné obdobie. KVETNÁ NEDEĽA Posledná nedeľa pôstneho obdobia je Kvetná nedeľa. Počas bohoslužieb si veriaci pripomínajú slávny príchod Ježiša do mesta Jeruzalema, kde ho palmovými ratolesťami vítali davy nadšených obdivovateľov. Na Slovensku sa namiesto palmových ratolestí používajú bahniatka – odrezky vŕby s malinkými bahniatkami. Ľudia si starostlivo v prírode vyberali bahniatka, ideálne boli guľaté so striebrosivými chĺpkami. V kostole ich kňaz posvätil svätenou vodou. Po príchode domov si ich ľudia zastrčili za korpus kríža, sväté obrazy, či do drevenej hrady v izbe. Posvätené bahniatka boli predmetom úcty domácich. Nesmeli sa zahodiť, iba spáliť. Gazdovia ich pridávali aj do zeme, keď išli prvýkrát orať. P. Rágulová, vlastivedné múzeum

Skupina 45 veriacich bola na návšteve - púti v ukrajinskom Ľvove štyri dni. Pred budovou kúrie pútnikov privítal tajomník arcibiskupa Andrzej

Pôstne obdobie v ľudových tradíciách


22

9. 4. 2019

INZERCIA/OZNAM SLUŽBY

•AKCIA! Zľava 20% do konca marca !!! RENOVÁCIA nemeckou technológiou vám ponúka čisté riešenie pre vaše staré dvere, zárubne, vstavané skrine a kuchynské linky. Všetko v širokej škále farieb a štruktúr. Tel. 0907 422 113 •rekonštrukcie bytových jadier, bytov a kúpeľní. Tel. 0918 542 411 •Advokátska kancelária JUDr. Karol Porubčin – advokát, Centrum 27/ 32, Pov. Bystrica (budova finančné centrum oproti kostolu) poskytuje bezplatné právne poradenstvo každý štvrtok od 9.00 do 11.00 h. Viac na www.advokatporubcin.sk Tel. 0903 475 596 •požičovňa tepovačov. Tel. 0903 148 282 •rekonštrukcie bytov, domov, maľby, nátery, stierky, omietky, sadrokartóny, fasády. Tel. 0911 689 723 •tesárske a pokrývačské práce, krovy, altánky, prístrešky, šalovacie práce. Tel. 0918 427 134 •tepovanie kobercov, sed. súprav, profesionálne upratovanie. Tel. 0910 926 988 •Nechtové štúdio Natália Miklovičová NAILS RUMYNA Pov. Bystrica, Dom služieb. Tel. 0918 066 136

PREDÁM •za nízku cenu drevené regálové zostavy s predajným pultom vhodné do predajne, skladu, garáže. Tel. 0905 620 715 •kancelársky nábytok a obchodné regály, lacno. Tel. 0903 514 350 •zemiaky na sadenie aj drobné, volať večer. Tel. 00421911 649 536 •smrek obklad Tatran – 3 eú, zrubový-polguľatý obklad, hranoly, dlážkovicu na podlahy. www.drevozrubyobklady.sk Tel. 0908 234 866 •pšenicu, jačmeň, kukuricu, slnečnicu. Tel. 0918 905 789 •jablkovicu, hruškovicu, slivovicu. Tel. 0902 584 996

KÚPIM •výkup parožia,

Tel. 0904 834 937

AUTO - MOTO - kúpa •NOVÉ DIELY na BABETY, KORÁDO, JAWA 90, 05, 550, 20 – 23, MANET, TATRAN a aj iné MOTO VYRÁBANÉ v STROJÁRŇACH. KÚPIM AJ ZACHOVALÉ MOTOCYKLE – dohoda istá. Tel. 0910 904 599

AUTO - MOTO - predaj •BABETU, cena dohodou. Tel. 0908 753 123 •letné pneumatiky na plechových diskoch 195/65 R15, cena 100,- €, 4 kusy. Tel. 0949 347 970

NEHNUTEĽNOSTI - predaj •nové byty v PB, www.novebytypovazskabystrica.eu Tel. 0907 784 502 •2-izbový byt po kompletnej rekonštrukcii 49 000 €. Tel. 0907 784 502 •stavebný pozemok v Hornom Lieskove. Cena dohodou. Tel. 0915 227 678 •3-izbový byt Lánska. Tel. 0948 107 044 •murovanú chatu v Papradne Modlatín. Informácie na: Tel. 0908 379 754 •drevenička H. Mariková. Tel. 0903 132 344 •RD Orlové. Tel. 0915 854 891

NEHNUTEĽNOSTI - prenájom •ponuka prenájmu kancelárií Považská Bystrica - Lánska, Nábrežná ulica: - kancelária sólo 25 m2, - pre sídlo spoločnosti prepojené 2 kancelárie + kuchynka 55 m2. Tel. 0903 558 070 •Prenájom nebytových priestorov v budove na Nábrežnej ulici č. 2969 v Pov. Bystrici (vedľa kotolne Lánska): 2 x priestranná garáž s výmerou 22 m2 – základný nájom 85 EUR/ mesiac a kancelársky/skladovací priestor o výmere 27 m2 - nájom 130 EUR/mesiac + energie. Tel. 0903 428 614

NEHNUTEĽNOSTI - výmena •ponúkam 2-izbový byt na SNP výmenou za 1-izbový, alebo garsónku za dobrú cenu. Tel. 0948 104 723

RÔZNE SPOLOK NA ZÁCHRANU ZVIERAT Tel. 042/436 21 60 0902 666 476

OZ HAFKÁČI

Tel.: 0915 737 176 0911 290 983 hafkacipb@gmail.com www.hafkaci.sk •Pozývam vás na sériu prednášok ČAKRY/MUDRY a SAMOLIEČENIE každú stredu a sobotu o 15.00 – 18.30 h. a tiež na kurz kaligrafie pre začiatočníkov vždy v sobotu od 10.00 – 15.00 h. Prihlásiť sa môžete na predajni PAPIERNICTVO TINA osobne, alebo na webovej stránke – www.papiernictvo-tina.sk Tel. 0949 583 858

ZAMESTNANIE •prijmeme čašníčku do pivárne, 4€/ hod. v čistom + príplatky za víkend. Tel. 0908 287 244 •prijmeme upratovačku na upratovanie spol. priestorov v bytovkách PENIMA s.r.o. Tel. 0904 534 575

•Spoločnosť KOI s.r.o. z PB ihneď prijme do TPP dvodičov sk. C, E (vnútroštátna kamiónová doprava) a strojníka na traktorbager. Čistá mzda 5,00 € - 7,00 €/hod. + odmeny. Tel. 0917 089 204 •Prijmeme predavačku na 8 hod. pracovný pomer do predajne s pečivom (pekáreň STRELNÁ) v Pov. Bystrici. Bližšie informácie: frankova@pekarstvi-strelna.cz Tel. 0948 043 416

STRATY A NÁLEZY •Našli sa kľúče s príveskami pred MsÚ na lavičke. Nachádzajú sa v redakcii. •Dňa 10. februára (nedeľa) sa našiel mobil pri kúpalisku, nachádza sa v redakcii. •Stratili sa tri šteniatka, čierne. V stredu 13. 2. ich niekto ukradol zo záhrady pred domom okolo 8:00 hodiny, žiadam o informácie na: Tel. 0904 941 692 •Dňa 17. 3. 2019 (nedeľa) sa našiel poobede dron na lúke medzi kaplnkou a vodárňou na Rozkvete. Nachádza sa v redakcii. •Dňa 14. 3. (štvrtok) sa našli okuliare s bielo - čiernym plastovým rámikom v centrálnej mestskej zóne. Naćhadzajú sa v redakcii.

Mesto Považská Bystrica - Mestský úrad, Centrum 2/3, 017 13 Považská Bystrica Odd.SP/2728/2019/10608/TS1-2 V Pov. Bystrici, Oznámenie o začatí územného konania verejnou vyhláškou a nariadenie ústneho pojednávania Spoločnosť KOŠÚT s r. o., so sídlom Horný Lieskov 33, 018 21 Dolný Lieskov, IČO: 44 883 889 podala na tunajšom úrade dňa 13. 12. 2018 a priebehu mesiacov január – marec 2019 doplnila žiadosť na vydanie rozhodnutia o využití územia „Terénne úpravy Rozkvetovej jamy“ na pozemkoch KN-C 1716/11, KN-C 1715/3, KN-C 1715/1, KN-C 1716/1, KN-C 1718/5 a KN-C 1723/3 v katastrálnom území Považská Teplá, s použitím ciest I., II. III. triedy a miestnych komunikácií pre presun vyťaženého materiálu nákladnými vozidlami z tunela Milochov pre terénne úpravy v k. ú. Považská Teplá. Uvedeným dňom podania návrhu bolo začaté územné konanie. Tunajší správny orgán Mesto Považská Bystrica v súlade s ustanovením § 36 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon) oznamuje začatie územného konania dotknutým orgánom a známym účastníkom konania a súčasne na prerokovanie predloženej žiadosti nariaďuje ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň 17. 04. 2019 (streda) o 09. 00 h so stretnutím na MsÚ v Považskej Bystrici, v zasadačke č. 517 na 1. poschodí. Do podkladov rozhodnutia možno nahliadnuť v stránkových hodinách na tunajšom úrade č. dv. 514 a pri ústnom pojednávaní. Účastníci konania môžu svoje námietky k žiadosti o územné rozhodnutie uplatniť najneskôr pri tomto ústnom pojednávaní, inak sa na ne neprihliadne. V rovnakej lehote oznámia svoje stanoviská dotknuté orgány, inak podľa § 36 ods. 3 stavebného zákona sa má za to, že ich stanovisko je kladné. Podľa § 42 ods. 5 stavebného zákona sa v odvolacom konaní neprihliada na námietky a pripomienky účastníkov konania, ktoré neboli uplatnené v prvostupňovom konaní v určenej lehote, hoci uplatnené mohli byť. Ak sa nechá niektorý z účastníkov konania zastupovať, musí jeho zástupca predložiť písomnú plnú moc s podpisom toho účastníka konania, ktorý sa nechal zastupovať. Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 36 ods. 4 stavebného zákona a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli mesta.


9. 4. 2019

SPEKTRUM/OZNAMY

23

Združenie lokálpatriotov oslávilo Jar v domove seniorov v domove seniorov na V súťaži archaických slov si oživili desať rokov úspešnej existencie Hoci Lánskej ulici v Považskej Bystrici staré, teraz už zabudnuté výrazy,

Lokálpatrioti majú v Považskej Bystrici za sebou prvú dekádu pôsobenia. Počas tohto obdobia uskutočnili desiatky podujatí zameraných na zachovávanie a mapovanie histórie mesta Považská Bystrica. Po krátkej stagnácii združenie nabralo druhý dych a do ďalších rokov má mnoho plánov.

Ilustračná snímka Občianske združenie Lokálpatriotov Považskej Bystrice bolo založené v roku 2009. Zakladajúcimi členmi boli Jozef Macúš, Milan Belás a Jozef Janáč. Postupne sa združenie rozrástlo na súčasných šestnásť členov. Činnosť Lokálpatriotov však podporuje aj celý rad priateľov a sympatizantov, ktorí sa zároveň podieľajú na aktivitách združenia. – Za uplynulé roky sme uskutočnili niekoľko verejných stretnutí s obyvateľmi mesta, na ktorých boli prezentované napríklad staré fotografie a pohľadnice dnes už nejestvujúcich častí mesta. Členovia nášho združenia sa podieľali aj na vzniku múzea, ktoré je zriadené v miestnej časti Horný Moštenec. Stáli sme aj pri zrode viacerých publikácií, za všetky spomeniem napríklad Sláva a úpadok hradu Bystrica či Považská Teplá v premenách času. Vydávané boli aj nástenné kalendáre mapujúce históriu mesta či významných udalostí, - uviedol Ladislav Švejda, člen združenia. PO PRESTÁVKE POKRAČUJÚ V ČINNOSTI Lokálpatrioti sa pričinili aj o vznik a umiestnenie busty národného umelca Jozefa Kronera v parku na sídlisku Lány. Aktívnu činnosť vykonávajú aj jednotliví členovia združenia. – Ladislav Janech prezentuje históriu v numizmatickom,

archeologickom a etnografickom múzeu, ktoré má zriadené vo svojom dome v Považskej Teplej. Ďalší člen združenia Otto Gáťa ukazuje vo svojom múzeu v Plevníku históriu poštových služieb na našom území. Iný člen Milan Belás vydal niekoľko kníh o významných umelcoch, ktorí sa narodili alebo pôsobili v Považskej Bystrici, - doplnil L. Švejda. V posledných dvoch rokoch však došlo v občianskom združení k stagnácii. Podpísali sa pod ňu najmä závažné zdravotné problémy niektorých funkcionárov, vysoký vek niektorých členov a nečakané úmrtie aktívnej členky. Po významných zmenách, ktoré sa v združení udiali v poslednom období, plánujú Lokálpatrioti nadviazať aj v tomto roku na úspešnú tradíciu verejných stretnutí s občanmi mesta, v ktorých sa budú odzrkadľovať významné udalosti histórie mesta. – Na prelome rokov bolo zvolené nové vedenie nášho združenia, pristúpilo sa k inovácii stanov, usporiadalo sa financovanie a v súčasnosti vzniká aj nové logo. S príchodom niektorých nových, mladých členov plánujeme aj v ďalších rokoch úspešne rozvíjať svoju činnosť tak, aby bohatá história nášho mesta nezapadla prachom dejín, - doplnil na záver L. Švejda. D. Šípková

Leto - more vás volajú

Slovenský zväz zdravotne postihnutých Považská Bystrica pod vedením pani Milady Strakovej uskutoční v mesiaci júl - august 2019 10-dňový rekreačný pobyt v Chorvátsku, a to do letoviska PODGORA a DRVENÍK. Letovisko sa nachádza na juhu Chorvátska ešte pod Makarskou riviérou. Pláž je vybetónovaná a má aj drobné kamienky. Z ubytovania na pláž je to pár minút po rovine a nie do kopca. Bližšie informácie v kancelárii SZZP na prízemí mestského úradu č.d.118, v pondelok, stredu a piatok v čase od 09.00-12.00 hodiny. Tešíme sa na stretnutie.

naši starkí prežívajú jeseň života, v ich srdciach vládne jar. Veď „ako je krásne zjari na svete, keď v každom kvietku cítiť lásku, v každej kvapke rosy život a v speve vtákov šťastie“. Pri domove našich starkých v záhrade už vykvitli prvosienky, fialky, sedmokrásky a ďalšie jarné kvietky. O vtáčikov sa starali celú zimu a teraz im za odmenu veselo trilkujú. Aj vo vnútri domova ich obveseľujú namaľované zajačiky, kuriatka a kvietky, ktorými si vyzdobili svoje prostredie. Aby nestratili kontakt s verejnosťou, prizývajú si na besedy historikov, literátov a ďalších umelcov. Tentokrát medzi nich prišiel R. Papík, býalý učiteľ a riaditeľ. Porozprával im o svojom hobby – o práci z dreva a ukázal im povyrezávané varešky, tĺčiky a iné predmety, ktoré v kuchyniach používali staré mamky i dnešné seniorky. Nechýbal ani malý funkčný kolovrátok a tkáčsky stav, na ktorom im prakticky ukázal, ako sa tká koberček či prikrývka.

ktoré používali najmä roľníci. Na záver im zaspieval a zahral na gitare. Vedenie domova, deduškovia a babičky mu za zaujímavú prednášku poďakovali, popriali všetko dobré a vyslovili želanie, aby znova k nim prišiel. Riaditeľka domova J. Varhaníková nám povedala, že pre svojich klientov pripravujú mnohé podujatia. V minulom roku navštívili napríklad Skalné sanktuárium Božieho milosrdenstva na hore Butkov. V domove zriadili i kaplnku, v ktorej sa konajú bohoslužby. V blízkej budúcnosti ich čaká duchovná príprava na Veľkú noc, posedenie v kaviarni Nádej, pletenie korbáčov v spolupráci s Považskou knižnicou, beseda o regionálnych autoroch a oslava Dňa matiek. V neskoršom období pôjdu na výlet podľa ich želania. Vďaka personálu, ktorý sa o našich starkých príkladne stará, v dome seniorov prežívajú krásnu jeseň života v túto slnečnú jar. Ľ. Ješková


24

OZNAMY

9. 4. 2019

21. 3. a 8. 4. 2019 o 18:00 Hod Hod.

TIK pozýva na zájazdy Flora Olomouc, termín 27. 4. 2019, cena 15,50 eur. ZOO a Zámek Lešná, termín 1. 5. 2019, cena 14,50 eur. Poľské Versailles, Zubria obora, termín 11. 5. 2019, cena 18,50 eur. Viedeň – Deň detí, termín 25. 5. 2019, cena 24 eur Budapešť – Tropicarium a oceanarium, termín 1. 6. 2019, cena 24 eur. Bližšie informácie v TIK-u (budova kina Mier) alebo na tel. čísle 042/4326545, 0917/450666, info.tikpb@px.sk, www.pxcentrumpb.sk

Poďakovania a blahoželania môžete podať vždy do štvrtku do 12.00 hod. v klientskom centre mestského úradu.


9. 4. 2019

Narcisy v uliciach rozkvitnú vo štvrtok 11. apríla Deň narcisov je jedinečná verejno-prospešná zbierka Ligy proti rakovine a tento rok sa koná už po 23-krát. Ulice v jediný deň v roku, tentokrát 11. apríla 2019, zaplavia žlté narcisy. Každý, kto si kvietok pripne na svoj odev, týmto gestom vyjadrí podporu tým, ktorí bojujú s rakovinou. Finančné prostriedky putujú na konkrétnu pomoc onkologickým pacientom a ich rodinám na celom Slovensku.

BLAHOŽELÁME Dňa 16. 3. oslávil 10 rokov

Peťko PIKÁLEK z Rozkvetu. Prajeme Ti zdravia, šťastia dosť, nech Ti slniečko svieti pre radosť. Nech máš všetko, čo chceš mať a nestratíš chuť sa smiať. Všetko najlepšie prajú tí, čo Ťa najradšej majú. Mamina, tatino, brat Matej, babka a krstný Marian.

Dňa 5. 4. oslávili 11. narodeniny

Ninuška a Veronička VRÁBLIKOVÉ z Považskej Bystrice. Hádam je to celkom jasné, želáme vám všetko krásne! Veľa zdravia, šťastíčka, sladké bozky na vaše líčka. To vám želajú z celého srdiečka maminka a tatinko.

Kedysi ste si prstienky dali a už je to pár rokov, spolu 55... Večnú lásku ste si sľubovali a ten sľub nikdy nezobrali ste späť. Tak ako kedysi, tak aj dnes vám v srdci zvony znejú. A spolu s nami šťastie, lásku k vášmu výročiu vám prajú. Dňa 11. apríla 2019 oslávia 55. výročie sobáša manželia

Dňa 7. 4. oslávil svoje narodeniny

Ilustračná snímka Liga proti rakovine počas celého roka pripravuje projekty a programy, ktorými pomáha pacientom v ich konkrétnych problémoch súvisiacich s ochorením už 29 rokov. Okrem toho sa stará o prevenciu a informovanosť celej verejnosti, podporuje zdravotnícke zariadenia, nemocnice, iné občianske združenia i výskum v oblasti liečby onkologických ochorení. Deň narcisov je jej najväčšou kampaňou. Vhodením dobrovoľného príspevku do pokladničky dobrovoľníkov Dňa narcisov prispievajúci umožnia realizáciu projektov a programov, smerujúcich predovšetkým ku konkrétnej praktickej pomoci onkologickým pacientom a ich rodinám naprieč Slovenskom. Na Slovensku pribudne každoročne 34 000 ľudí s diagnózou rakovina. V roku 2018 sa vďaka dobrovoľníkom – žiakom a študentom, skautom, členom rôznych záujmových združení a klubov, členom pobočiek SČK, členom pobočiek Ligy proti rakovine, či komerčným firmám a spoločnostiam vyzbieralo v

25

MIX

uliciach 1 027 08 631 eur. AKO POMÔCŤ TENTO ROK? Podporiť onkologických pacientov a ich rodiny môžete počas Dňa narcisov: vhodením dobrovoľného príspevku do pokladničiek dobrovoľníkov v deň konania Dňa narcisov – 11. apríla 2019. V termíne od 1. 4. do 17. 4. zaslaním prázdnej SMS na číslo 848 v hodnote 3 eurá v sieti všetkých mobilných operátorov (Orange, Telekom, O2, Štvorka) alebo zaslaním ľubovoľnej sumy na číslo účtu zbierky SK09 0900 0000 0054 5454 5454, tiež naskenovaním QR kódu na pokladničkách a príslušných mediálnych nosičoch a prispením ľubovoľnou sumou. Získať môžete aj virtuálny narcis cez www.zlavadna.sk (1 euro) – v termíne od 1.4. do 17. 4. 2019. Pomôcť možete prispením v bankomatoch Slovenskej sporiteľne cez tlačidlo Deň narcisov sumou 1,83 eur v termíne od 2. 4. do 17. 4. alebo on-line ľubovoľnou platbou cez darcovský portál www.darujme. sk. (kv)

Filipko ŠULY zo Slopnej. Štvorlístok pre šťastie štyri priania skrýva, zdravie, šťastie, láska, radosť, nech Ti v srdiečku býva. Prajú rodičia, babky, dedko, Katka, Marianka a krstní rodičia.

Helenka a Janko LUPTÁKOVCI z Považského Podhradia. Všetko najlepšie do ďalších spoločných rokov vám zo srdca prajú deti s rodinami.

MESTO POVAŽSKÁ BYSTRICA NA FACEBOOKU

www.facebook.com/mestoPB


26

9. 4. 2019

POZVÁNKY

HOKEJBAL EXTRALIGA

Oravcovi a Pijákovi to sypalo. PROTEF vyhral oba zápasy play off s Pruským

Cez víkend zdolal PROTEF Pruské 5:2 a 5:3 a vedie v štvrťfinálovej sérii play off 2:0. O týždeň sa hrá od 13:00 hod v Pruskom Domáci nenastúpili na zápasy v plnej sile, chýbalo im viacero zranených hráčov. Hostia v sezóne vyhrali obe stretnutia, no povesť ťažkého súpera potvrdili iba v druhom stretnutí.

HBK PROTEF Pov. Bystrica – ŠK 98 Pruské 5:2 (1:1, 3:0, 1:1)

Domáci začali tradičným náporom. V 3. min vybojoval L. Ďurkech pred Mišovcom loptičku, no tiesnený obrancom ho neprekonal. Na druhej strane vyskúšal Bulišovu pozornosť, ktorému clonil Cíbik, Balga. O minútu neskôr letela loptička po Pijákovej tečovanej strele tesne vedľa brány hostí. Tí sa ubránili prvej presilovke domácich, v ktorej PROTEF nič nevymyslel, a na využite svojej potrebovali iba jedenásť sekúnd. Po peknej kombinácii otvoril skóre Balga – 0:1. To vydržalo dve minúty, Piják od modrej vyrovnal utešenou strelou na 1:1. Domáci ovládli hru a zostali dominantným celkom do konca duelu. V 13. min nastrelil Oravec žrď. V druhej tretine využil PROTEF presilovku 5:3 L. Ďurkechom – 2:1. V 23. min nahral Linet Škrabkovi, ktorý prestrelil Mišovca, ale rozhodcovia rozpažili ruky a stav sa nemenil. O päť minút zvýšil z otočky Ligas na 3:1. Dvadsať sekúnd pred koncom tretiny vyhral Linet buly, loptička poskakovala popred gólmana Pruského, aby ju Piják

poslal za jeho chrbát – 4:1. Aj posledná tretina bola v réžii domácich. Tí zamestnávali gólmana súpera naďalej. Hostia si vybrali svetlú chvíľku opäť v presilovke, keď Vozár prekvapil Buliša. Hákovaný Švantner nedokázal dpovedať, no o dve minúty Kukučka už áno – 5:2. G: 11. a 30. Piják, 21. L. Ďurkech, 28. Ligas, 42. T. Kukučka – 9. Balga, 40. Vozár. PROTEF: Buliš (Bratina) - Bujdák, Bušovský, Kukučka, Lukáč, Drevenák, Balušík, Škrabko, Linet, Piják, Švantner, Ligas, Demáček, Ďurkech L., Rufati, Oravec, Gabčo.

ci ich pribrzdili ďalším gólom. V 21. min nahodil loptičku na bránu L. Ďurkech a po teči Oravca skončila v sieti – 3:1. Gól domácich upokojil, ďalší gól mohla priniesť opäť spolupráca Lineta s Pijákom, ktorý bol príliš blízko Mičovca. V 32. min nevyhodil Bratina v oslabení loptičku, ktorú vystrelil Doskočil na bránu. Bratina ju vyrazil pred Valáška – 3:2. Našťastie pre domácich si po asistencii Rufatiho o päť minút zaknihoval Oravec hetrik – 4:2. Hostia na rozdiel od soboty stále bojovali o dobrý výsledok, a v 37. min sa dostali opäť v presilovke na dostrel. Doskočil nahral pred bránu Balgovi – 4:3. Ani tento gól nebol posledný, pretože Drevenák dával o minútu na 5:3 a záverečné strely na oboch gólmanov už nič nezmenili. G: 4., 21. a 35. Oravec, 9. Škrabko, 38. Drevenák – 1. Vozár, 32. Valášek, 37. Balga. PROTEF: Bratina (Buliš) - Bujdák, Bušovský, Kukučka, Lukáč, Drevenák, Švantner, Škrabko, Linet, Piják, Balušík, Ligas, Demáček, Ďurkech L., Rufati, Oravec. Skalica – HBK Lion Svidník 4:3 a 5:2. Na zápasy: 2:0. Martin – LG Bratislava 4:1 a 1:2. Na zápasy: 1:1. Nitra – Vrútky 1:2 pp a 3:2 sn. Na zápasy: 1:1. Ďalšie zápasy: 13., 14. a 20. 4. 2019. Milan Kováčik

HBK PROTEF Pov. Bystrica – ŠK 98 Pruské 5:3 (2:1, 1:0, 2:2)

Zápas sa poriadne ani nezačal a už v 34. sek prestrelil Vozár Bratinu – 0:1. Hostia napádali domácich hlbšie v ich obrannom území, hrali dôraznejšie a snažili sa o ďalší gól a zaskočenie súpera. V 4. min padol najkrajší gól oboch zápasov. Lukáč vysunul Oravca, ktorý si technicky obhodil obrancu a oklamal aj Mišovca – 1:1. O päť minút využil PROTEF presilovku, keď Piják našiel Škrabka, ktorý rozosmutnil striedačku hostí – 2:1. V 12. min ušiel Piják v oslabení, no gól nepridal. O chvíľku sa situácia takmer zopakovala, keď ponúkal Pijáka Linet, ale ten na dvakrát gólmana súpera zblízka neprekonal. V úvode druhej časti zrýchlili hostia hru, no domá-

Autor hetriku Boris Oravec


9. 4. 2019 3. LIGA MUŽI 20. KOLO P. Bystrica - V. Ludince Beluša - Nové Mesto Kalná - L. Rovne Púchov - Šaľa Galanta - Gabčíkovo Malženice - Vion B Vráble Nitra B - N. Zámky Trnava B mala voľno 1. Beluša 19 12 2. Púchov 19 10 3. Malženice 19 12 4. Nitra B 19 11 5. Trnava B 18 9 6. Šaľa 19 8 7. P. Bystrica 19 8 8. Kalná 19 8 9. L. Rovne 19 6 10. Gabčíkovo 18 6 11. Nové Mesto 19 4 12. Vion B Vráble18 4 13. V. Ludince 18 4 14. Galanta 18 4 15. N. Zámky 19 2

4 3 7 2 0 7 3 5 2 7 4 7 3 8 3 8 8 5 5 7 8 7 7 7 5 9 4 10 1 16

2:1 2:0 1:0 3:3 2:2 2:0 5:1 34:15 32:18 42:19 37:22 39:31 33:23 29:28 18:24 21:18 27:23 16:25 20:25 17:29 20:31 13:67

40 37 36 36 29 28 27 27 26 23 20 19 17 16 7

4. LIGA MUŽI 20. KOLO Tr. Stankovce - Domaniža Prečín - Lehota p/V Myjava - Bánovce Partizánske - Častkovce Boleráz - Vrbové Prievidza - J. Bohunice Hlohovec mal voľno Trebatice malivoľno 1. Myjava 18 2. Hlohovec 18 3. Častkovce 18 4. J. Bohunice 18 5. Partizánske 19 6. Domaniža 18 7. Tr. Stankovce18 8. Lehota p/V 18 9. Boleráz 19 10. Vrbové 18 11. Prievidza 19 12. Trebatice 18 13. Prečín 19 14. Bánovce 18

13 12 11 10 8 8 7 7 6 4 4 5 4 1

2 3 3 3 2 5 4 4 5 6 5 5 5 6 3 8 5 8 6 8 5 10 2 11 3 12 2 15

4:0 1:3 4:0 0:2 0:0 1:1 43:12 35:22 33:18 34:21 34:25 26:23 33:16 27:29 24:21 22:26 24:42 18:39 26:67 13:53

41 39 35 34 29 29 26 24 23 18 17 17 15 5

5. LIGA MUŽI 20. KOLO Podmanín - Plevník Brvnište - Ladce Kvašov - Kanianka D. Vestenice - Tr. Turná V. Hradná - Cígeľ Z. Kostoľany - V. Uherce Chocholná - Podolie Uhrovec mal voľno 1. D. Vestenice 2. Kvašov 3. Brvnište 4. Uhrovec 5. Cígeľ 6. Z. Kostoľany 7. Podmanín 8. V. Uherce 9. Ladce 10. Chocholná 11. Plevník 12. Podolie 13. V. Hradná 14. Tr. Turná 15. Kanianka

27

FUTBAL ZSFZ

20 20 20 19 19 19 20 20 20 19 20 18 18 19 20

15 13 13 12 11 9 9 8 8 6 5 4 5 4 2

1 4 5 2 4 3 4 3 4 4 4 6 4 7 4 8 3 9 2 11 5 10 6 8 1 12 3 12 5 13

2:2 2:0 1:1 5:2 2:3 0:0 1:2 51:20 42:18 42:20 50:25 45:19 40:21 37:29 26:24 32:36 29:32 28:45 17:28 23:60 30:56 19:36

46 44 43 40 37 31 31 28 27 20 20 18 16 15 11

2. LIGA ST. DORAST 18. KOLO Skalica - P. Bystrica 5:1 (3:1), - 43. Marejka. MŠK: F. Čiernik – Blaško, Brandys, Ceconík, Slobodník, Gabriš, Ľ. Motošický, Stolárik, Stanček,

Gálik, Marejka (73. Klabník). Domino - Púchov Inter - Petržalka PFA ViOn - Topoľčany Komárno - Piešťany 1. Petržalka 2. Inter 3. PFA ViOn 4. Piešťany 5. Skalica 6. Púchov 7. Komárno 8. Domino 9. P. Bystrica 10. Topoľčany

18 18 18 18 18 18 18 18 18 18

16 12 10 9 10 7 5 5 4 1

3:2 0:6 15:0 5:1

2 0 70:16 50 4 2 64:25 40 2 6 47:21 32 4 5 48:30 31 1 7 43:28 31 3 8 49:31 24 2 11 39:49 17 2 11 29:41 17 1 13 20:54 13 1 16 18:132 4

2. LIGA ML. DORAST 18. KOLO Skalica - P. Bystrica 2:1 (1:0), - 42. Uriča. MŠK: Urík – Bambúch, Lezzani, Uriča, M. Čiernik (68. Steiner), Lehotský, Jurík, Pleško, Kostelanský, Gaňa, Jurkech. Domino - Púchov 5:1 Inter - Petržalka 1:5 PFA ViOn - Topoľčany 7:0 Komárno - Piešťany 3:0 1. PFA ViOn 2. Petržalka 3. Skalica 4. Inter 5. Domino 6. Piešťany 7. Púchov 8. Komárno 9. Topoľčany 10. P. Bystrica

18 18 18 18 18 18 18 18 18 18

15 14 13 11 9 8 5 5 4 1

1 2 1 3 2 3 0 7 1 8 0 10 2 11 1 12 1 13 1 16

71:10 53:15 55:15 44:30 42:31 32:39 23:55 27:45 16:50 8:81

46 43 41 33 28 24 17 16 13 4

3. LIGA ST. DORAST 20. KOLO Častkovce - Beluša Sereď - Šaľa Partizánske - Saliby ČFK Nitra - Krakovany Štúrovo - Galanta Bánovce - Levice Hlohovec mal voľno Šurany mali voľno 1. Partizánske 2. Štúrovo 3. Šaľa 4. Krakovany 5. Beluša 6. Galanta 7. Bánovce 8. ČFK Nitra 9. Levice 10. Hlohovec 11. Sereď 12. Častkovce 13. Saliby 14. Šurany

17 18 17 17 18 17 18 18 17 16 17 17 17 16

14 12 12 9 10 8 8 7 7 5 5 3 3 2

2 1 1 5 0 5 4 4 0 8 3 6 3 7 4 7 2 8 6 5 3 9 1 13 0 14 1 13

0:3 4:1 6:0 0:3 7:0 3:1 61:10 51:20 48:17 47:18 41:32 32:29 28:29 49:37 32:40 23:23 33:36 26:79 15:58 10:68

44 37 36 31 30 27 27 25 23 21 18 10 9 7

3. LIGA ML. DORAST 20. KOLO Častkovce - Beluša Sereď - Šaľa Partizánske - Saliby ČFK Nitra - Krakovany Štúrovo - Galanta Bánovce - Levice Hlohovec mal voľno Šurany mali voľno 1. Šaľa 2. Levice 3. Krakovany 4. Sereď 5. Beluša 6. Partizánske 7. Hlohovec 8. ČFK Nitra 9. Galanta 10. Štúrovo 11. Bánovce

17 17 17 17 18 17 16 18 17 18 18

15 12 11 10 9 8 9 8 6 5 6

1 1 3 2 4 2 3 4 2 7 3 6 0 7 1 9 6 5 7 6 1 11

2:5 1:2 4:0 2:4 0:0 1:4 90:13 61:12 34:11 30:10 37:41 58:25 41:26 39:38 28:25 25:24 35:64

46 39 37 33 29 27 27 25 24 22 19

12. Častkovce 17 13. Saliby 17 14. Šurany 16

2 2 13 2 1 14 0 0 16

24:70 8 12:56 7 5:104 0

4. LIGA DORAST 20. KOLO D. Súča - Nedožery - Brezany Bošany - L. Rovne D. Vestenice - Kanianka Borčice - Holíč H. Súča - Nemšová Tr. Turná - Klátová N. V. Tr. Stankovce mali voľno Siladice mali voľno 1. Nemšová 17 16 0 1 2. L. Rovne 17 13 3 1 3. D. Súča 16 12 3 1 4. Tr. Stankovce17 9 3 5 5. Borčice 17 9 2 6 6. Nedožery 18 8 1 9 7. Kanianka 16 7 3 6 8. Bošany 17 7 1 9 9. D. Vestenice 16 6 1 9 10. Siladice 17 5 1 11 11. H. Súča 17 5 1 11 12. Holíč 17 4 2 11 13. Tr. Turná 17 3 2 12 14. Klátová 17 2 1 14

5:0 2:4 0:4 3:1 0:9 2:1

75:8 50:18 62:21 37:28 52:30 25:42 49:41 27:42 32:42 52:55 27:45 13:47 23:64 20:61

48 42 39 30 29 25 24 22 19 16 16 14 11 7

5. LIGA DORAST 20. KOLO Domaniža - Drietoma Ladce - Kamenec p/V Udiča - Bošáca Košeca - Prečín H. Poruba - St. Turá H. Srnie - Dohňany Z. Kostoľany - Krajné Biskupice - Turani 1. St. Turá 18 15 2. H. Poruba 19 15 3. Kamenec p/V 20 14 4. Biskupice 19 12 5. Z. Kostoľany 19 11 6. Domaniža 18 12 7. Turani 20 11 8. Dohňany 19 10 9. Ladce 19 10 10. Udiča 19 10 11. Krajné 19 9 12. Bošáca 19 6 13. H. Srnie 20 5 14. Prečín 20 3 15. Košeca 20 2 16. Drietoma 20 0

1 2 1 3 2 4 1 6 3 5 0 6 1 8 3 6 2 7 1 8 0 10 1 12 2 13 0 17 0 18 0 20

11:2 3:0 3:1 3:5 1:1 1:2 7:2 4:1

86:22 46 77:26 46 106:29 44 61:51 37 94:35 36 90:35 36 84:58 34 49:32 33 59:30 32 77:39 31 41:58 27 43:66 19 48:57 17 17:156 9 19:134 6 10:133 0

2. LIGA ST. ŽIACI 20. KOLO P. Bystrica - Sereď 3:0 (1:0), 54. a 69. Ernek, 35. Chupáč. MŠK: Slamka – L. Chovanec, Urgoš, Šurian, Čapliar, Prášek (69. Nosáľ), Kaniak, Mišík, Krasňan (67. Brezáni), Ernek, Chupáč (61. Francisty). Nové Mesto - N. Zámky 1:0 Moravany - Štúrovo 2:0 Topoľčany - Trebatice 0:3 Galanta - ČFK Nitra 3:0 Myjava - Piešťany 0:0 L. Trnava - Partizánske 1:1 Šaľa - Komárno 1:1 1. Sereď 20 2. P. Bystrica 20 3. L. Trnava 20 4. ČFK Nitra 20 5. Piešťany 20 6. Trebatice 20 7. Komárno 20 8. N. Zámky 20 9. Nové Mesto 20 10. Štúrovo 20 11. Galanta 20 12. Myjava 20 13. Partizánske 20 14. Moravany 20

13 12 11 11 11 10 9 9 8 7 5 6 4 4

2 5 4 4 7 2 4 5 3 6 5 5 5 6 4 7 4 8 4 9 7 8 4 10 4 12 3 13

61:18 48:26 33:19 53:37 38:24 45:22 34:26 36:23 37:35 32:43 19:24 23:37 18:46 28:48

41 40 40 37 36 35 32 31 28 25 22 22 16 15

15. Topoľčany 20 16. Šaľa 20

4 3 13 3 3 14

18:56 15 19:58 12

2. LIGA ML. ŽIACI 20. KOLO P. Bystrica - Sereď 7:0 (1:0), 43., 53. a 56. Chudý, 35. a 42. Kuciak, 30. Tomana, 49. D. Pulen. MŠK: M. Baštek – Chudý, Tomana, A. Baštek, R. Pulen, S. Motošický, Vavro, Kuciak, Kubáň, Kucharík, Ďurnek, Hybben, Šarlay, Moravík, Kolek, D. Pulen, Bašo, Frolo, Matušík. Nové Mesto - N. Zámky 1:5 Galanta - ČFK Nitra 1:2 Moravany - Štúrovo 4:3 Topoľčany - Trebatice 0:0 Myjava - Piešťany 1:6 L. Trnava - Partizánske 3:0 Šaľa - Komárno 0:1 1. L. Trnava 20 2. Komárno 20 3. Partizánske 20 4. N. Zámky 20 5. Piešťany 20 6. Galanta 20 7. ČFK Nitra 20 8. P. Bystrica 20 9. Štúrovo 20 10. Myjava 20 11. Moravany 20 12. Šaľa 20 13. Topoľčany 20 14. Trebatice 20 15. Nové Mesto 20 16. Sereď 20

17 17 15 13 13 9 10 9 8 7 7 7 4 3 0 0

1 2 103:9 52 0 3 82:17 51 2 3 62:19 47 5 2 78:15 44 1 6 67:33 40 8 3 51:23 35 3 7 36:33 33 3 8 39:42 30 2 10 42:48 26 3 10 47:54 24 3 10 44:62 24 1 12 59:55 22 3 13 33:54 15 3 14 32:77 12 3 17 12:115 3 1 19 9:140 1

3. LIGA ST. ŽIACI 16. KOLO L. Rovne - Kanianka Melčice - Holíč Bánovce - Gbely Hlohovec - Častkovce Kúty - Nemšová Topoľčany B mali voľno Nováky mali voľno

1. Bánovce 14 14 0 0 2. L. Rovne 14 10 2 2 3. Holíč 14 8 1 5 4. Nováky 12 7 2 3 5. Kanianka 13 6 4 3 6. Melčice 13 6 1 6 7. Kúty 14 5 3 6 8. Častkovce 13 5 2 6 9. Gbely 14 4 0 10 10. Hlohovec 14 3 2 9 11. Topoľčany B13 1 2 10 12. Nemšová 12 1 1 10

1:1 1:2 13:0 2:1 3:0 143:5 39:17 39:28 38:23 33:21 44:34 22:33 30:22 17:60 22:67 17:76 9:67

42 32 25 23 22 19 18 17 12 11 5 4

3. LIGA ML. ŽIACI 16. KOLO L. Rovne - Kanianka Melčice - Holíč Bánovce - Gbely Hlohovec - Častkovce Kúty - Nemšová Topoľčany B mali voľno Nováky mali voľno 1. Častkovce 2. Nováky 3. Holíč 4. Bánovce 5. Nemšová 6. Hlohovec 7. Melčice 8. Kúty 9. Topoľčany B 10. Kanianka 11. Gbely 12. L. Rovne

13 13 0 0 12 11 0 1 14 10 1 3 14 9 2 3 12 7 0 5 14 6 2 6 13 6 1 6 14 4 0 10 13 3 1 9 13 3 0 10 14 2 1 11 14 2 0 12

3:1 0:2 8:0 1:16 3:0 134:7 77:6 41:22 82:21 43:31 30:54 34:37 22:95 23:65 22:45 9:76 18:76

Informácie o športe píšte na adresu: milan.yetti@gmail.com

39 33 31 29 21 20 19 12 10 9 7 6


28

9. 4. 2019

FUTBAL ZSFZ/OBFZ

3. LIGA MUŽI 20. KOLO

O víťazstve a bodoch rozhodol v poslednej chvíli Adam Gáborík

dian), P. Kostelanský, R. Sovík, P. Gardian, Pilár (83. Žilinský). PLEVNÍK: Motúz – Zelenák, Dodek, Butko, Pajger, T.Ďurkech,

Kremeň, P. Ďurkech (87. Vadovský), M. Buday, Nemčík, Čižmárik. Adrián Demáček

V Podmaníne padli štyri góly

Považskobystričania duel so súperom doma otočili. Radosť po góle A. Gáboríka

Pov. Bystrica – V. Ludince 2:1 (0:1)

Už v 3. min vbehol do šestnástky hostí Slávik, no zblízka nastrelil iba Benkóa. Hra na mokrom trávniku priniesla ďalšiu šancu až v 20. min. Tá bola gólová, keď Németh zahral priamy kop, Kováč síce loptu vyrážal, ale tá skončila v sieti – 0:1. Lopta robila hráčom na oboch stranách problémy, jej ťažké spracovanie malo za následky takmer žiadne ohrozenie brány až do konca prvého polčasu. V tom druhom sa domáci tlačili dopredu, prevzali iniciatívu a snažili sa z tlaku niečo vymyslieť. Hostia čakali na brejky, ktoré by im mohli priniesť šance a poistenie víťazstva. V 56. min sa na dvakrát blysol domáci gólman T. Kováč. Domáci pridali na dôraze, ale vysokými loptami sa pred gólmana súpera nedostávali. V 75. min sa dostal pred Benkóa Gajdošík, no nevy-

rovnal. O minútu neskôr sa stav už zmenil. Lukáš Slávik vyrovnal strelou spoza šestnástky – 1:1. V 83. min preletela lopta tesne vedľa Kováčovej brány, gólman MŠK si poradil aj s hlavičkou po následnom rohovom kope. Keď sa zdalo, že duel skončí remízou, striedajúci Gáborík vystrelil na bránu, loptu tečoval Mravec hlavou a tá sa po jemnom obtretí od obrancu zatrepotala v sieti – 2:1. G: 76. Slávik, 90. Gáborík – 20. Németh. MŠK: T. Kováč – Bušík, Vala, Mravec, Petruš, M. Zavadzan, Al Abdala (84. Borovička), Gamboš (64. S. Čiernik), Rajník (66. Gáborík), Slávik, Gajdošík. V. LUDINCE: Benkó – Luzin, Kosák, Tóth (88. Vígľaš), Németh, Šimunović (80. Mészáros), Szabó, Hlaváčik, Bilyk, Hlaváč, M. Kováč (60. Gál). Milan Kováčik

5. LIGA MUŽI 20. KOLO

Derby v Podmaníne prinieslo štyri góly, no skončilo bez víťaza Podmanín - Plevník 2:2 (0:0)

Rýchle a bojovné stretnutie skončilo zaslúženou deľbou bodov, keď sa oba celky presadili až v druhom polčase. Vedenia sa ujali hostia v 53. min, keď po vyskočil po rohovom kope najvyššie organizátor hry Dodek a hlavičkou pod brvno dal prvý gól duelu – 0:1. Domáci J. Sovík nastrelil potom brvno a v 66. min sa dočkali aj Podmanínci. Loptu po zahratí trestného kopu R. Sovíkom tečoval jeden z obrancov

Plevníka a bolo vyrovnané - 1:1. Šťastnejší hostia sa opäť tešili v 84. min po peknej akcii Nemčíka, ktorý presne nahral M. Budayovia, a ten z hranice šestnástky nezaváhal – 1:2. Zdalo sa, že hostia si odvezú tri body, no o dve minúty fauloval rýchlonohého P. Gardiana gólman Plevníka a nariadený pokutový kop R. Sovík premenil. Oba celky si za predvedenie solídnej hry zaslúžia pochvalu. PODMANÍN: T. Kostelanský – Škultéty, Otradovec, Blažek, Ma. Gardian, M. Majtán (59. Mi. Gar-

6. LIGA MUŽI 16. KOLO

Udiča bez gólov i bez bodov

Pred týždňom dala Udiča doma súperovi štyri góly, v nedeľu štyri dostala v Dolných Kočkovciach

D. Kočkovce - Udiča 4:0 (2:0)

Ako prvý sa mohol do listiny strelcov zapísať hosťujúci Habáň, ktorý nastrelil v 7. min žrď vlastnej brány. Domáci boli viac na lopte, mali prevahu v poli, no nič z nich nedokázali vyťažiť. V 26. min sa skóre predsa len zmenilo po parádičke M. Piláta, ktorý po sóle z vlastnej polovice prekonal strelou k žrdi Štefánika – 1:0. Domáci sa ďalej zastreľovali. J. Zapotoka mieril tesne vedľa žrde brány Udiče a po polhodine hry napálil Hrnčík loptu do žrde. Dolnokočkovania sa dočkali v 38. min, keď arbiter nariadil po faule na M. Pilát a pokutový kop, ktorý Michálek premenil a zvýšil na 2:0. Hostia začali hrať v druhom polčase lepšie, lenže výsledkom bola iba nastrelené brvno, keď J. Garaj vyrazil loptu po Furdzovej strele na brvno. Hostia mali potom šťastie pri odkope gólmana Štefánika, ktorý nastrelil M. Piláta a lopta skončila vedľa jeho brány. Potom vyskúšal Drblík gólmana domácich, ale Udičanom gól dať súdené asi nebolo. Z protiútoku dal tretí gól J. Zapotoka. Záverečný gól dal striedajúci

Mišík štyri minúty pred koncom a domáci sa mohli radovať z troch bodov. (jo) D. KOČKOVCE: J. Garaj – Šábik, L. Chobot, Kvocera, Crkoň (68. Rybanský), Michálek, Púpala, Hrnčík, M. Pilát (89. A. Chobot), J. Zapotoka, (85. Mišík), L. Zapotoka (78. L. Garaj). UDIČA: Štefánik – T. Drblík, Škrabák, Rosina, Pacek, Habáň, Harušinec (83. Hájek), Trško (42. Cigánik), Zubek, Kvasník (76. Šibík), Furdzo. K. Podhradie - Košeca 1:1 Streženice - Tuchyňa 0:0 Mikušovce - H. Poruba 0:2 D. Kočkovce - Udiča 4:0 Pruské - Bolešov 4:0 Jasenica - Lysá 1.5. Papradno malo voľno 1. H. Poruba 15 10 2. Tuchyňa 15 8 3. Košeca 14 8 4. D. Kočkovce 15 6 5. Streženice 15 5 6. Mikušovce 15 6 7. Udiča 15 7 8. Pruské 15 5 9. Jasenica 14 6 10. Bolešov 15 4 11. Papradno 14 4 12. K. Podhradie14 3 13. Lysá 14 3

2 5 3 3 6 3 0 5 1 3 3 4 2

3 2 3 6 4 6 8 5 7 8 7 7 9

38:17 31:16 31:12 32:23 25:17 28:21 27:32 32:26 20:30 15:29 13:30 16:35 22:42

32 29 27 21 21 21 21 20 19 15 15 13 11


9. 4. 2019 2. LIGA B ŽENY 13. KOLO P. Bystrica - Topoľčany 0:8 (0:4). MŠK: Kostelanská – Kapráliková, Turiaková (66. Barenčíková), Drábiková, Miková, Sirvoňová, Miháliková (82. Gazdíková), B. Hozáková, Helebrandová, Lenčešová, M. Hozáková. Beluša - Prievidza 0:2 ViOn - Trenčín 3:4 Štiavnik - Podhorie 1.5. 1. Trenčín 2. Topoľčany 3. Prievidza 4. P. Bystrica 5. Štiavnik 6. ViOn 7. Beluša 8. Podhorie

29

FUTBAL/ZÁPASENIE

13 13 0 0 13 10 1 2 13 7 2 4 13 5 1 7 12 5 1 6 13 4 1 8 13 2 1 10 12 1 1 10

76:12 71:10 44:18 29:43 28:42 21:47 18:41 6:80

39 31 23 16 16 13 7 4

7. LIGA MUŽI 12. KOLO Kameničany - Hr. Lednica Lazy - Praznov Sverepec - Šebešťanová Visolaje - Dulov Bodiná - Dohňany Kolačín mal voľno 1. Kameničany 11 2. Visolaje 11 3. Šebešťanová 11 4. Dohňany 11 5. Sverepec 11 6. Lazy 11 7. Dulov 11 8. Kolačín 10 9. Hr. Lednica 11 10. Praznov 11

9 8 6 6 6 5 4 4 3 2

0 2 2 1 1 2 4 0 0 0

2 1 3 4 4 4 3 6 8 9

2:0 5:1 1:0 1:1 0:3 34:17 33:10 33:13 23:16 13:11 33:18 17:17 24:24 15:38 22:45

27 26 20 19 19 17 16 12 9 6

11. Bodiná

11

1 0 10

10:48 3

6. LIGA DORAST 12. KOLO Jasenica - Brvnište Sverepec - Tuchyňa Pružina - N. Dubnica D. Kočkovce - Horovce Streženice mali voľno 1. Streženice 2. Pružina 3. Brvnište 4. N. Dubnica 5. Sverepec 6. D. Kočkovce 7. Jasenica 8. Tuchyňa 9. Horovce

8 9 9 9 9 9 9 9 9

6 6 6 5 4 3 3 2 0

1 0 0 2 2 2 1 1 1

1 3 3 2 3 4 5 6 8

0:1 4:6 4:0 4:3 21:10 30:8 32:13 31:16 37:28 16:29 19:22 16:41 11:46

19 18 18 17 14 11 10 7 1

4. LIGA ST.ŽIACI JUH 12. KOLO K. Podhradie - Košeca Lazy - H. Lednica Beluša - H. Poruba Ilava - Kolačín N. Dubnica - Horovce Bolešov - D. Kočkovce 1. Beluša 12 10 2. Lazy 12 10 3. H. Lednica 12 9 4. Košeca 12 8 5. D. Kočkovce 12 7 6. Kolačín 12 6 7. Bolešov 12 4 8. N. Dubnica 12 3 9. Ilava 12 3 10. Horovce 12 4 11. H. Poruba 12 1 12. K. Podhradie12 0

1 1 0 2 0 3 2 2 1 4 0 6 3 5 3 6 3 6 0 8 0 11 1 11

0:8 1:3 19:0 2:1 2:6 1:7

94:11 58:8 76:13 39:13 43:16 21:31 31:46 25:37 17:41 11:40 7:94 8:80

31 30 27 26 22 18 15 12 12 12 3 1

DELEGAČNÁ LISTINA SPORTIKA 6. liga muži 17. kolo 14. 4. 2019 o 15.30 h Pruské - Košecké Podhradie (Ďuriš/Kapila), Bolešov - Dolné Kočkovce (Meluch/Sklenár), Udiča - Jasenica (M. Mihálik/Kováč/Balušík), Lysá pod Makytou - Mikušovce (Migát/Proč), Horná Poruba - Streženice (R/R), Tuchyňa má voľno, Papradno - Košeca (R/Kováčik). 7. liga muži 13. kolo 14. 4. 2019 o 15.30 h Bodiná - Kameničany (R/Mako), Dohňany - Visolaje (Brundza/Pastorek), Dulov má voľno, Kolačín - Sverepec (Gago/Kodajová), Šebešťanová - Lazy pod Makytou (Koleno/Horečný), Lednica - Praznov (Hriadel). 6. liga dorast 13. kolo 14. 4. 2019 o 12.45 h Streženice a Dolné Kočkovce majú voľno, Horovce - Pružina (Kováč/Ďuriš), Nová Dubnica - Sverepec (o 13. h Gago/Kodajová), Tuchyňa - Jasenica (Meluch), Brvnište má voľno. 4. liga st. žiaci juh 13. kolo 14. 4. 2019 o 10.30 h Bolešov - Košecké Podhradie (Pastorek), Dolné Kočkovce - Nová Dubnica (Proč), Horovce - Ilava (Migát), Kolačín - Beluša (Kováčik), Horná Poruba - Lazy pod Makytou (1. 5. o 10.30 h Hriadel), Lednica - Košeca (Kapila).

ZÁPASENIE MLÁDEŽ

Neuveriteľná séria wrestlera Simona Michálka pokračuje, získal piaty titul! Sobota 30. marec 2019, miesto Bánovce nad Bebravou turnaj o najlepšieho wrestllera Slovenskej republiky vo voľnom štýle. Každoročne sa na Slovensku koná prestížne podujatie, kde zo všetkých borcov je vybratý ten najlepší vo svojej váhovej kategórii a titulovaný titulom Majster Slovenskej republiky pre daný rok. Tento prestížny titul vo svojej váhe opäť získal piatykrát v rade za sebou Simon Michálek. K zisku titulu predchádzala tvrdá príprava a hodiny a hodiny veľkej driny a odriekania, pretože konkurencia je čím ďalej tým silnejšia. Na prestížny turnaj klub Považská Bystrica nominoval dvoch najlepších wrestlerov, a to Simona Michálka a Martina Belušíka. Od oboch borcov sa očakávalo čo najlepšie umiestnenie, prípadne nádej na zisk titulu. Po príchode na turnaj bolo všetkých 120 wrestlerov, medzi nimi Simon a Martin, zaregistrovaní a podľa váhy rozdelení do príslušných váhových kategórií. Simon bol zaregistrovaný do váhovej kategórie 75 kg, ktorú s prehľadom splnil a mal v nej 16 súperov. Martin bol zaregistrovaný do váhovej kategórie 52 kg, čomu predchádzala úprava váhy smerom nadol a mal v nej 8 súperov. Podujatie sa konalo pod záštitou ZK Bánovce nad Bebravou. Simona čakal prvý zápas s vicemajstrom z Košíc Alexejom Hvizdošom, ktorého zdolal v prvej dvojminútovke na lopatky a postúpil do ďalšieho kola. V druhom kole ho čakal súper z Prievidze Jakub Mišák, s ktorým po 42 sekundách na body opäť vyhral. Medzi tým na zápas nastúpil Martin, ktorý mal za súpera Matúša Derčalíka z Dunajplavby Bratislava. Počas zápasu sa Martin dostal do vedenia, ale tesne pred koncom súper získal bodovú prevahu a zápas otočil vo svoj prospech, čo malo za následok vyradenie z ďalších bojov.

Simona o ďalší postup čakal skúsený borec z Veľkého Medera David Mió. Tento zápas bol pre Simona rozhodujúci, nakoľko išlo o postup do finále. Zápas mal od začiatku pevne v rukách Simon, čo dokázal, keď súpera porazil na body 10:0. Tento vyhratý zápas otvoril cestu Simonovi do finále a k možnému zisku titulu. Simon nastúpil na svoj posledný zápas s Oliverom Andrejkom zo Sniny. V počiatočnej fáze bol boj z oboch strán vyrovnaný a každý čakal na súperovu chybu, aby ju využil vo svoj prospech. Súper zabodoval a dostal sa do vedenia. Odpoveď Simona nečakala dlho a tesne pred koncom prvého polčasu Simon zabral a otočil svojho súpera na lopatky, čím ukončil zápas v prospech seba a získal zlato a titul Majstra Slovenskej republiky pre rok 2019 vo voľnom štýle. Vedenie klubu predseda K. Kračmerová, podpredseda a tréner A. Kračmer a tréner Ľ. Michálek ďakujú svojím zverencom za príkladné reprezentovanie na majstrovstvách SR a prajú veľa ďalších úspechov bez zranenia a Jozefovi Jacekovi za podporu. Ľ. Michálek


30

Na hokejbalovom ihrisku v Považskej Bystrici sa hral jeden z turnajov O pohár primátora mesta. – Ide nám o to, aby sme vrátili do Považskej Bystrice jeden z najmasovejších športov – mestskú hokejbalovú ligu. Pamätám sa na časy, keď hrávalo v meste v dvoch ligách vyše dvadsať mužstiev. Kde sú, kam sa podeli? Odpoveď je takmer jednoznačná. Starší hráči pomaly nevládzu, mladším sa nechce. Bohužiaľ,- skonštatoval predseda Športovej komisie mládeže pri MsÚ Peter Zvak. – Vieme, čo chceme, máme sponzorov, pekný areál. Ide o to, ako by sme prilákali späť mužstvá, ktoré odišli „za lepším“. Je zaujímavé, že o našu súťaž sa zaujímajú družstvá z Púchova, Trenčína, Pruského... Určite to nebol posledný turnaj, verím, že napokon ligu do mesta vrátime,- myslí si člen športovej komisie a generálny sponzor turnaja Jozef Jacek. Do prvého turnaja sa prihlásila štvorica bývalých domácich. THC, Sportsbar, Milochov a Rozkvet. Ten napokon nedal ani do mesiaca družstvo dokopy, hoci snaha Lukáša Kršíka bola evidentná. Napokon ho na poslednú chvíľu nahradilo družstvo z Púchova – HBC Vreckové nožíky. Tie sa stali čiernym koňom turnaja, pretože poriadne potrápili dva najlepšie celky aspoň polovičku zápasu. Zaujímavosťou bol štart otca a syna v jednom mužstve. Spolu si zahral syn Erik Šamaj, ktorý hráva za Považskú Bystricu hokej v kategórii kadetov. Jeho otec, prakticky už veterán – Karol Šamaj, odohral desiatky sezón v drese niekoľkonásobného šampióna ligy – Bunker a neskôr Sportsbar. – Je šikovný, vidíte, že sa snaží a loptičku nestrieľa kade – tade po ihrisku,- povedal na margo syna otec. Erik sa stal tretím najlepším strelcom turnaja a ak by organizátori hodnotili aj kanadské bodovanie, bol by určite v top trojke. - Syn pomaly zatienil otca,- povedal po góle otca Karola na adresu syna Erika, ktorý mu prihral na dva góly po sebe, Zvak. – Dnes nám vyšlo počasie, som rád, že chlapci turnaj zvládli. Okrem cien, ktoré sme avizovali, som sa rozhodol udeliť aj Cenu fair play. Dostane ju Andrej Slaninka z Milochova,- povedal nečakane Jacek. Slaninka získal cenu za gesto v zápase s HBC Vreckové nožíky, keď za stavu 1:1 a po strele jeho spoluhráča

HOKEJBAL

F. Zubeka potvrdil, že loptička v bráne neskončila. Napokon Milochov vyhral jeho dvoma gólmi. – Verím, že dnes si chlapci zahrali schuti, že im chutil aj guláš, ktorý navaril Ferko Koleno st. Ďakujem hráčom za dobrú hru, Janke a Jozefovi Jacekovcom za sponzoring a Mestu Považská Bystrica za podporu, povedal pri odovzdávaní cien Peter Zvak. – Otázkou po turnaji bol termín ďalšieho podujatia. Verím, že by sme mohli odohrať asi v septembri. Uvidíme, či sa zameriame opäť na mužstvá mužov, alebo dáme priestor deťom. Môže sa však stať, že ho dostanú obaja,- dodal Jozef Jacek. Výsledky: Milohov – THC 8:2 (5:1), Krčmárik 3, M. Stráňovský 2, F. Zubek, A. Spál, T. Spál – Jakubek, Marguš. Sportsbar – Púchov 6:1 (1:1), K. Šamaj 3, Koleno, Tarabík, M. Ligas – D. Plavecký. Milochov – Púchov 2:1 (1:1), Slaninka 2, Putala. Sportsbar – THC 4:1 (2:1), E. Šamaj 2, K. Šamaj 2 – Jakubek. Sportsbar – Milochov 3:1 (2:0), Strhák, E. Šamaj, K. Šamaj – Krčmárik. THC – Púchov 0:4 (0:3), Kucej, D. Plavecký, Mičuda, Urban. 1. Sportsbar3 2. Milochov 3 3. Púchov 3 4. THC 3

3 2 1 0

0 0 0 0

0 1 2 3

13:3 11:6 6:8 3:16

6 4 2 0

Najlepším strelcom turnaja sa stal Karol Šamaj/Sportsbar – 6 gólov. Najlepším brankárom bol vyhodnotený Ľubomír Čuntala/Sportsbar. Cena fair play - Andrej Slaninka/Milochov. Najlepší hráči družstiev: Sportsbar – Erik Šamaj, Milochov – Lukáš Bačík, THC - Radoslav Krabáč, HBC Vreckové nožíky Šimon Opatovský.Rozhodovali Bušovský a Boško. Milan Kováčik

9. 4. 2019


9. 4. 2019

31

BASKETBAL ŽIACI

IMC Slovakia Pov. Bystrica BBC Banská Bystrica 67:68 pp. (37:31, 60:60) Po víkendových zápasoch sme mali na pláne dohrávku proti súperovi z Banskej Bystrice. Po pomalšom začiatku sme sa nakopli, a začali sme prezentovať jednoduchý basketbal, čo prinieslo 11-bodový náskok po prvej štvrtine. V oduševnenom výkone sme pokračovali a zvyšovali sme náskok až na 17 bodov, avšak tri minúty do polčasu sme stratili koncentráciu a dovolili sme súperovi šnúrou 11:0 stiahnuť veľké manko. Po zmene strán sme prestali hrať jednoducho a začali sme robiť chyby v obrane. V závere sme opäť pritlačili súpera, avšak urobili sme chybu a súper 30 sekúnd pred koncom odskočil na dva body. Po timeoute A. Hollý dlhou strelou poslal zápas do predĺženia. V predĺžení bolo skóre ako na hojdačke, ale na našu škodu súper zvíťazil o 1 bod. IMC: Blaško 26 (3 trojky), Opoldík 10 (1 trojka), Ondráský 10, Oravec 10, Hollý 8, Papšo 2, Bočínec 1, Pavlík, Šuška, Dodek.

IMC Slovakia Pov. Bystrica BBC Banská Bystrica 39:56 (23:30) Druhý zápas sa niesol v znamení frustrácie a únavy z predchádzajúceho zápasu. Aj keď sme po polčase prehrávali len o 7 bodov, vysoké tempo si vyžiadalo svoju daň, a súper odskočil na rozdiel, ktorý sme nedokázali stiahnuť. V záverečnej štvrtine si zahrali aj hráči, ktorí sa bežne nedostanú na ihrisko, aby si vyskúšali veci, ktoré robíme na tréningoch. Chcem ale vyzdvihnúť výkon hráčov, ktorí bojovali až do konca. Je vidieť veľký progres, avšak chýba nám odohrať viac ťažších zápasov, aby sme sa vyvarovali niektorých zbytočných chýb. Myslím si, že aj hráči môžu byť spokojní so sympatickým výkonom, ktorí podali - škoda len, že v tomto prípade to nebolo z víťazným koncom. IMC: Blaško 11, Dodek 11, Hollý 5, Oravec 4, Papšo 2, Ondráský 2, Opoldík 2, Šuška 2, Pavlík, Bočínec. Matej Tomáško

JUNIORI ŠBK Junior Levice IMC Slovakia Pov. Bystrica 79:60 (45:32) Od začiatku zápasu hrali domáci agresívnejšie, s väčšou energiou a chuťou. My sme všade boli neskôr, čo sa prejavovalo nižšou úspešnosťou našej streľby, ako sme zvyknutí, ale aj tým, že sme inkasovali viacero ľahších zbytočných košov. Pozitívne je, že sme sa až do konca snažili otočiť skóre v náš prospech, ale domáci dokázali odraziť každý náš nápor a zaslúžene zvíťazili. IMC: Kubala 14, Krčmárik 13, Trnčík 10, Orihel 7, Janíček 5, Šimoňák 4, Vlnieška 4, Zachar 3, Randa, Kukučka. ŠKP BBC B. Bystrica IMC Slovakia Pov. Bystrica 57:78 (32:31)

V prvom polčase v nás ešte zrejme doznievala prehra zo sobotného zápasu. Hoci úvod bol výborný, viedli sme po prvej štvrtine o 7 bodov, druhá časť sa nám nepodarila. Robili sme veľa chýb v obrane a dovolili sme domácim otočiť skóre vo svoj prospech. V druhom polčase sme sa ale postupne prebrali, dodržiavali sme stanovené pravidlá pre tento zápas, zagresívnili sme obranu, a to sa odrazilo aj na pohode v útoku. Náš náskok postupne narastal a dosiahli sme cenné víťazstvo, ktorým sme si definitívne zabezpečili postup na finálový turnaj, ktorý sa uskutoční v máji. IMC: Kubala 26, Zachar 13, Krčmárik 9, Orihel 8, Vlnieška 8, Trnčík 6, Randa 3, Janíček 3, Šimoňák 2, Kukučka. Peter Roman

KADETI IMC Slovakia Pov. Bystrica BSC YELLOW Bratislava 64:84 (33:47) O osude zápasu rozhodla prvá štvrtina. V nej sme sa vôbec nevedeli vyrovnať súperovi. Hrali sme sebecky v útoku a umožnili sme po našich stratách súperovi ľahké koše. V ďalšom priebehu nás zdobila veľká bojovnosť, dokázali sme znížiť aj na 8 bodový rozdiel, ale zrážali nás zlé rozhodnutia v útoku a nekolektívna hra. Treba priznať, že súper bol jednoducho lepší, aj keď mal aj fyzicky navrch. IMC: Ďuriš 24, Kukučka 16, Poljak 14, Wallenfels 5, Blaško 3, Kováč

2, Nedosóczky, Ondrásky, Chudovský, Šery. IMC Slovakia Pov. Bystrica BSC BLUE Bratislava 70:66 (36:32) Po ospalom úvode, keď sme pokračovali v rozpačitom výkone zo soboty, sme sa nakopli a ešte v prvej štvrtine sme sa dostali do niekoľkobodového vedenia. Dobre sme bránili a vedeli sme sa presadiť 1 na 1. Občasným nedôrazom v obrane a zlými rozhodnutiami v útoku sme však umožnili ľahko skórovať aj súperovi a nedokázali sme sa od neho výraznejšie odpútať. Tretiu časť sme odohrali výborne,

hosťom sme nedovolili prakticky nič, a keď sme k tomu pridali aj pestrejšiu útočnú hru, viedli sme o 20 bodov. Bohužiaľ, v poslednej časti sme zbytočne znervózneli, keď sme urobili niekoľko chýb, ktoré hostia potrestali a napokon sme sa ešte triasli o výsledok. Naše víťazstvo je však zaslúžené, chlapcom k nemu

gratulujem. V oboch zápasoch sme sa prezentovali bojovnými výkonmi, pozitívom je slušné premiérové vystúpenie dvoch hráčov ročníka 2005. IMC: Ďuriš 30, Wallenfels 21, Kukučka 13, Poljak 6, Nedosóczky, Kováč, Blaško, Ondrásky, Chudovský. Peter Roman

ML. ŽIACI MŠK BK Žiar nad Hronom IMC Slovakia Pov. Bystrica 113:13 (64:6) IMC: Lipták 6, Ryljak 2, Tabak 2, Šuga 2, Švach 1, Konečný, Ďurica, Svitek, Bučana, Mištrík. MŠK BK Žiar nad Hronom IMC Slovakia Pov. Bystrica 93:9 (45:8) IMC: Lipták 4, Šuga 2, Švach 2, Ďurica 1, Tabak, Konečný, Svitek, Ryljak, Bučana, Mištrík. Proti druhému najlepšiemu druž-

stvu našej skupiny sme začali veľmi ustráchane a s veľkým rešpektom proti výškovo a fyzicky dominantnému súperovi. Ťahalo sa to celý prvý polčas prvého zápasu. V polčase sme sa upokojili a začali hrať nebojácne, čo sa prejavilo pozitívne na našom hernom prejave a predviedli sme aj pár pekných akcií. Chlapcov treba pochváliť že bojovali v zápasoch do konca a nazbierali cenné skúsenosti. Štefan Svitek

FATRANSKÁ MIKROLIGA ZŠ Martinská Žilina IMC Slovakia Pov. Bystrica 32:10 (14:4) IMC: Haljak 4, Rusnák 4, Lovíšek 1, Sviteková, Došeková, Duhár, Martinková, Budayová, Kollár, Paulec, Stráňovský, Domanický, Lapuník, Vaňous, Brojo, Ryljak S., Chudovský. ZŠ Limbová Žilina IMC Slovakia Pov. Bystrica 19:20 (10:10) IMC: Kollár 6, Rusnák 6, Paulec 2. Stráňovský 2, Haljak 2, Vaňous 2, Chudovský, Brojo, Vaňous, Lapuník, Domanický, Martinková, Budayová, Došeková, Sviteková, Duhár, Lovíšek. IMC Slovakia Pov. Bystrica Gymnázium sv. Františka Žilina 9:26 (3:14) IMC: Kollár 4, Haljak 2, Sviteková 2, Ryljak S. 1, Paulec, Stráňovský, Budayová, Došeková, Martinková, Duhár, Lovíšek, Lapuník, Vaňous, Chudovský, Brojo, Rusnák, Domanický. V tomto ročníku Fatranskej mikroligy sme schopní herne konkurovať zatiaľ len družstvu zo ZŠ Limbová. Práve preto sme sa najviac sústredili na stretnutie proti tomuto súperovi. Úvod nám však vôbec nevyšiel

a po prvej štvrtine sme prehrávali o desať bodov. Do polčasu sme ale dokázali bodové manko zmazať a začala obrovská dráma, ktorá trvala až do záverečného hvizdu. Sedemnásť sekúnd pred koncom sme ešte prehrávali o tri body, no nevzdali sme sa a poslednou strelou s klaksónom sme strhli víťazstvo na svoju stranu. Radosť celého tímu a fanúšikov bola obrovská, keďže je to naše prvé víťazstvo v tomto ročníku. Zvyšné dva zápasy boli jasne v réžii našich súperov. Príležitosť zahrať si dostali všetci a hoci výsledky hovoria jasnou rečou, sympaticky sme bojovali a podarilo sa nám predviesť niekoľko pekných akcií. Najbližšie kolo Fatranskej mikroligy sa uskutoční 5. mája v telocvični ZŠ Limbová Žilina. Ostatné výsledky: ZŠ Limbová Žilina - Gymnázium sv. Františka Žilina 5:38 (3:14), ZŠ Martinská Žilina - Gymnázium sv. Františka Žilina 30:4 (15:2), ZŠ Martinská Žilina - ZŠ Limbová Žilina 35:11 (16:5). Andrej Péli 1. Martinská 2. G S F 3. Limbová 4. P. Bystrica

9 9 9 9

9 6 2 1

0 3 7 8

258:85 18 196:142 15 90:199 11 100:218 10

Považskobystrické novinky, týždenník pre mesto a okolie - vydáva Mesto Považská Bystrica, Centrum 2/3, 017 01 Považská Bystrica, IČO 00317667, ISSN 1337-7485, EV 3073/09. Vlastnícka štruktúra týždenníka Považskobystrické novinky: Mesto Považská Bystrica, Centrum 2/3, 017 13 Považská Bystrica je 100 percentným vlastníkom.Sídlo a adresa redakcie: Centrum 2/3, 017 13 Považská Bystrica Mestský úrad. Tel.: 042 / 432 76 13, šport: 4305 125, fax: 4326613, E-mail: pbn@povazska-bystrica.sk. Redaktori: Mgr. Katarína Vávrová, Daniela Šípková, vedenie redakcie: Milan Kováčik, grafik: Bc. Peter Kocan. Elektronická sadzba: DTP štúdio vydavateľa. Kultúrnu prílohu, ktorá je súčasťou novín graficky spracováva PX Centrum. Tlač: MAFRA, a.s., Pavelkova 7, Olomouc. Registrácia: KÚ Trenčín, reg. číslo: 04-99/A 10. Rozširuje: TOPAS, JEDNOTA, CBA, KORUNA a súkromní distribútori. Uzávierka inzercie, blahoželaní, spomienok je vo štvrtok do 12. hodiny. Nevyžiadané rukopisy nevraciame a nehonorujeme, uverejňujeme aj príspevky, ktoré nie sú v súlade s názorom redakcie. Texty z týždenníka PBn je možné preberať len so súhlasom redakcie.


32

9. 4. 2019

HÁDZANÁ/PLÁVANIE

MUŽI EXTRALIGA

DORAST

V Piešťanoch sa zápas nedohral Piešťany - P. Bystrica 12:14

Zápas nedohrali pre výpadok elektrického prúdu v hale v závere I. polčasu. Ani po stanovenej čakacej dobe elektrina nenabehla, a tak ho predčasne ukončili. Domáci mali navrhnúť náhradný termín, ale keďže sa hralo posledné kolo a výsledok by už nemal vplyv na nič podstatné, zástupcovia oboch klubov sa dohodli, že stav z času prerušenia súboja (približne 29. min) zostane v platnosti. Hostia z Považia by mali vyhrať 14:12, čo mala schváliť športovo-technická komisia SZH. Tá však rozhodla, že hrať sa bude. Lenže Piešťany nemajú voľnú halu, a tak je možné, že sa duel odohrá u nás.

PIEŠŤANY: Meluš, Kapša - Minarovský 3, Bočkay 2, Michalka 3/1, Laho, Szapu, Polakovič 4/1, Majerník, Kotula, Macek, Stano, Halo 1, Jaššo, Drahovský. MŠK: Kovačin, Dobroň, Biel – Pupík, Š. Macháč 1, Sloboda, Ivanytsia 3, Kardoš, Jurák 4, Tumidalský, M. Briatka 1/1, Zábavčík, Hároník, Vallo 2, E. Valášek, Gardian 3. 10. kolo Topoľčany - Prešov Šaľa - N. Zámky 1. Prešov 2. P. Bystrica 3. Šaľa 4. N. Zámky 5. Piešťany 6. Topoľčany

28 28 28 28 28 28

24 20 19 13 11 12

0 2 2 1 3 1

4 6 7 14 14 15

21:35 40:28

953:661 884:762 815:729 825:834 720:737 762:825

48 42 40 27 25 25

Body z Martina potešili Martin - P. Bystrica 19:30 (6:14). MŠK: Kučera, Buday – Sloboda 9/3, Štefina, Kašuba 2, Kostelanský 2, Bottrill 1, Maliar 3, Urík 5, Plšek, Gardian, Zábavčík 2, Valášek 6. ŠKP - Topoľčany 21:18, Hlohovec - Košice 32:35, N. Zámky - Modra 28:33, Stupava - Prešov 32:40, Trebišov - Malacky 36:26. 1. ŠKP 17 15 2. Prešov 17 14 3. Topoľčany 18 13 4. P. Bystrica18 11 5. Hlohovec 18 9 6. Trebišov 17 8 7. Košice 18 8 8. Stupava 18 7 9. Malacky 17 7 10. Modra 18 6 11. N. Zámky 18 5 12. Martin 18 2

0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0

2 3 5 7 9 9 10 10 10 11 13 16

479:345 563:406 487:434 523:455 496:505 473:495 495:522 492:534 468:476 435:468 523:620 406:580

30 28 26 22 18 16 16 15 14 13 10 4

Ml. dorast 18. kolo: Martin - P. Bystrica 23:23 (9:12). MŠK: Kučera, Janík – Karvaš 3, Beleš, Plšek 5/3, Kvaššay 8/1, Petrík, 1, Janek, Gardian 4, Sokola 2. ŠKP - Topoľčany 20:26, Hlohovec - Košice 32:31, N. Zámky - Modra 40:34, Stupava - Prešov 24:34, Trebišov - Malacky 46:19. (mk) 1. Prešov 17 16 2. Trebišov 17 14 3. N. Zámky 18 13 4. Modra 18 12 5. Topoľčany 18 12 6. P. Bystrica18 8 7. Stupava 18 8 8. ŠKP 17 7 9. Hlohovec 18 5 10. Martin 18 2 11. Košice 18 2 12. Malacky 17 1

0 0 1 3 1 3 1 0 0 3 0 0

1 3 4 3 5 7 9 10 13 13 16 16

524:340 32 534:429 28 586:494 27 583:530 27 624:509 25 490:485 19 457:462 17 430:484 14 480:554 10 461:565 7 446:579 4 393:577 2

PLÁVANIE MLÁDEŽ

Nikoleta Trníková víťazne a s juniorským rekordom

Z dôvodu neustáleho spochybňovania víťazstva nášho klubu vo finále SP proti Tatranu Prešov by sme radi všetkým priaznivcom podrobne vysvetlili vzniknutú situáciu počas 7-metrového rozstrelu. Ako je známe, zápas sa v riadnom hracom čase skončil nerozhodne 26:26. Nasledovali 7-metrové hody. Po prvej sérii piatich hodov bola remíza 29:29. Pred začiatkom 2. série 7-metrových hodov bolo delegátmi stretnutia obidvom družstvám oznámené, že táto bude zahratá rovnako, ako prvá séria, to znamená ,že budú 7-metrové hody strieľať všetci piati strelci v poradí, ako ich určí tréner. Proti tomuto rozhodnutiu v danom momente nikto zo strany Tatranu Prešov ani MŠK Pov. Bystrica neprotestoval!!! Tréner Václav Straka poradie strelcov určil tak, aby najskúsenejší a najodolnejší strelci strieľali na konci série. Ak by bol KO rozstrel, poradie strelcov by bolo určite odlišné. Po skončení zápasu (32:31) všetky zúčastnené strany(delegát, superdelegát, dvaja rozhodcovia, zodpovedný vedúci Tatrana Prešov p. Benický, zodpovedný vedúci MŠK Pov. Bystrica p.Valášek) podpísali zápis o stretnutí bez námietok!!! Podľa nášho názoru sa rozhodlo vo férovom a chlapskom boji na ihrisku a nik nebol zvýhodnený. Námietku, ktorú podal Tatran Prešov na druhý deň po stretnutí, musela Športovo technická komisia SZH na základe bodu 4 čl. 50 Súťažného poriadku SZH „námietky proti skutočnostiam známym v priebehu, alebo ihneď po skončení stretnutia musí rozhodca na žiadosť zodpovedného vedúceho družstva zaznamenať do zápisu o stretnutí. Bez tohto záznamu nemôžu riadiace orgány námietky riešiť.“ Zodpovedný vedúci družstva Tatrana Prešov podpísal zápis o stretnutí bez námietok. Súťažný poriadok SZH sa musí dodržiavať, inak by hrozil nebezpečný precedens. HaO MŠK Považská Bystrica chce poďakovať všetkým našim priaznivcom za gratulácie k zisku Slovenského pohára, ktorý sme získali pre VÁS a NAŠE MESTO spravodlivým bojom na ihrisku, ktorý ste mohli všetci vidieť vďaka priamemu televíznemu prenosu. HaO MŠK Považská Bystrica

Dvadsaťdva plavcov z Považskobystrického plaveckého oddielu sa zúčastnilo na 18. ročníku Jarnej ceny Žiliny v 50 m bazéne. 689 plavcov zo siedmich krajín (49 klubov) pretekalo v žiackych, juniorskej i open kategóriách. Výbornú formu potvrdila naša juniorská reprezentantka Nikoleta Trníková (17 rokov). Postavila sa na tri štarty a vo všetkých dokázala zvíťaziť. Hneď v úvode podujatia vytvorila v disciplíne 400 m polohové preteky časom 4:54,23 min nový Slovenský juniorský rekord. Celkovo to bol druhý najlepší ženský výkon podujatia, potvrdenie limitov na MEJ 2019, MSJ 2019 a v európskych juniorských tabuľkách sa aktuálne zaradila na 8. miesto.

Následne pridala ešte víťazstvá v disciplínach 200 m prsia (2:34,20) a 200 m motýlik (2:23,60). Dobrými výkonmi sa presadili aj mladší plavci. V kategórii žiakov skončil na 3. mieste v disciplíne 100 m voľný spôsob (1:08,77) Samuel Fuzy (12 rokov) a trikrát bol štvrtý. Medzi žiačkami sa na 3. mieste umiestnila Natália Strašíková (12 rokov) v disciplíne 200 m prsia (3:01,67). V prvej desiatke žiakov sa ešte umiestnili 12 roční: Nikol Jamborková, Jozef Samúl a 13 ročná Martina Ďurkechová. Celkovo si plavci PBPO pod vedením tria Ingrid Draková, Dušan Novák, Karel Procházka vytvorili 61 osobných rekordov. (kp)

Profile for Považskobystrické novinky

Považskobystrické novinky č. 15/2019  

Týždenník pre mesto a okolie

Považskobystrické novinky č. 15/2019  

Týždenník pre mesto a okolie

Advertisement