Page 1

10. 4. 2018

Číslo 15

Ročník XXII.

10. apríl 2018

Cena 0,30 €

Známy obchodný dom v centre mesta poznačil zub času, zmení sa na moderné centrum V okolí obchodného domu v centre mesta od začiatku marca počuť stavebný ruch. Stavenisko pri OD Banco je riadne ohradené a pracuje sa na jeho rekonoštrukcii. Podľa dostupných vizualizácii by sa stará budova, ktorú poznačil zub času a na mnohých miestach v jej okolí hrozilo okoloidúcim i nebezpečenstvo, zmení na vynovené obchodné stredisko s moderným dizajnom. Obchodný dom Banco sa nachádza v centre Považskej Bystrice a je situovaný priamo v centrálnej mestskej zóne oproti obchodnému domu Prior. Banco je súčasťou komplexu obchodných domov známych pod názvom „Ščokino“ a disponuje dvomi nadzemnými a jedným podzemným podlažím, na ktorých sa nachádzajú obchodné prevádzky rôzneho charakteru. - Mesto Považská Bystrica ako príslušný stavebný úrad povolil v druhej polovici decembra 2017 stavebníkovi KBK Real, s.r.o. zmenu dokončenej stavby OD Banco, konkrétne rekonštrukciu a prestavbu vstupov z parkoviska a stavebné úpravy, - uviedla hovorkyňa mesta Iveta Kováčiková.

CHODNÍK OKOLO OBCHODNÉHO DOMU BOL UZAVRETÝ UŽ ROK Popri obchodoch, ktoré patria k OD Banco, dlhé roky viedol chodník. Ten už bol priveľmi zničený a okoloidúcim na ňom hrozilo riziko úrazu. To bolo aj dôvodom, prečo ho majiteľ objektu v minulom roku kvôli bezpečnosti uzavrel. Občania ho tak museli obchádzať a takmer rok sa čakalo, ako sa situácia vyvinie a kedy s ním konečne niečo spravia. Stavebný ruch sa v jeho okolí začal rozliehať na začiatku marca tohto roku, majitelia OD Banco sa však nezamerali iba na opravu zničeného chodníka, ale rozhodli sa obchodPokračovanie na 5. strane

SIBASTAV s.r.o Považská Bystrica

príjme

pracovníkov na stavby:

• NA ŽIVNOSŤ • • DO ZAMESTNANIA •

Tel. 0903 900 008 MESTO POVAŽSKÁ BYSTRICA NA FACEBOOKU

www.facebook.com/mestoPB


2

AKTUÁLNE

Týždenný dispečing Hasiči 150 Dňa 7. 4. príslušníci hasičského a záchranného zboru zasahovali na Ulici M. R. Štefánika v Považskej Bystrici, kde došlo k dopravnej nehode osobného motorového vozidla. Pri nehode sa nikto nezranil. Príslušníci zabezpečili havarované vozidlo proti vzniku požiaru a skontrolovali prípadný únik prevádzkových kvapalín. Vo večerných hodinách likvidovali požiar osobného motorového vozidla na ceste I/61 za Považskou Bystricou v smere na Belušu. Požiar, ktorý vznikol počas jazdy v motorovom priestore, bol zlikvidovaný pomocou vysokotlakového prúdu vody. Do priestoru pre cestujúcich sa požiar rozšíril iba čiastočne. Dňa 8. 4. príslušníci hasičského a záchranného zboru likvidovali v skorých ranných hodinách požiar osobného motorového vozidla zaparkovaného na odstavnej ploche pri ceste II/507 za Považskou Bystricou v smere na Bytču. Požiar, ktorý vznikol v motorovom priestore, bol zlikvidovaný pomocou vysokotlakového prúdu vody. Požiar sa rozšíril aj do priestoru pre cestujúcich. Taktiež likvidovali v dopoludňajších hodinách požiar rodinného domu v Hornej Marikovej. Požiar, ktorý zasiahol podkrovnú časť domu bol zlikvidovaný vysokotlakovým prúdom vody. Vzhľadom na silné zadymenie zasahovali príslušníci v autonómnych dýchacích prístrojoch. Pri likvidácii požiaru aktívne vypomáhali členovia Dobrovoľného hasičkého zboru Horná Mariková. Príslušníci hasičského a záchranného zboru zasahovali popoludňajších hodinách opäť v Hornej Marikovej, kde odstraňovali spadnutý strom z hlavnej cesty, ktorý strhol vysokonapäťové vedenie a blokoval plynulosť cestnej premávky. Likvidovali vo večerných hodinách požiar suchej trávy a krovia na sídlisku SNP a následne aj na sídlisku Rozkvet v Považskej Bystrici. Dňa 9. 4. príslušníci hasičského a záchranného zboru zasahovali v ranných hodinách na diaľnici D1 za Považskou Bystricou v smere na Bratislavu, kde havarovalo jedno osobné motorové vozidlo. Pri nehode sa zranili tri osoby. Príslušníci poskytli zraneným osobám predlekársku prvú pomoc, zabezpečili havarované vozidlo proti vzniku požiaru a uniknuté prevádzkové kvapaliny odstránili z vozovky pomocou absorpčného prostriedku.

Mestská polícia 159 Dňa 2. 4. na základe oznámenia riešila hliadka mestskej polície narušovanie verejného poriadku, ku ktorému dochádzalo v priestoroch pred železničnou stanicou skupinou neprispôsobivých občanov. Na základe oznámenia riešila hliadka porušovanie VZN mesta o chove psov, ku ktorému dochádzalo v Strojárenskej štvrti. Taktiež riešila narušo-

10. 4. 2018

Poslanci rokovali mimoriadne na Zelený štvrtok

Predtým, ako si odišli v kruhu svojich rodín užiť voľno spojené s veľkonočnými sviatkami, sa mestskí poslanci stretli v rokovacích laviciach na mimoriadnom zasadnutí mestského zastupiteľstva, ktoré sa uskutočnilo vo štvrtok 29. marca. Rokovanie priamo na Zelený štvrtok zdržalo poslancov, vedenie mesta a prítomných bezmála na polhodinku. Zvolanie Mestského zastupiteľstva v Považskej Bystrici v mimoriadnom termíne bolo najmä formálnou záležitosťou. Na programe bola zmena Štatútu mesta Považská Bystrica, návrh Dodatku č.1 k Rokovaciemu poriadku Mestského zastupiteľstva v Považskej Bystrici a návrh Dodatku č.1 k Zásadám odmeňovania poslancov a ďalších volených orgánov Mesta Považská Bystrica. Posledným bodom boli návrhy na predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu pre hasičské zbrojnice. ZÁKON SI VYŽIADAL FORMÁLNE ZMENY AJ V MESTSKÝCH DOKUMENTOCH Vo všetkých bodoch išlo najmä o formálne záležitosti, ktoré vyplývajú zo zmeny Zákona o obecnom zriadení. - Dnešné mestské zastupiteľstvo bolo zvolané v mimoriadnom termíne. Dôvod bol ten, že Národná rada Slovenskej republiky pred mesiacom schválila novelizáciu Zákona o obecnom zriadení, ktorý sa bytostne dotýka rokovania nášho mestského zastupiteľstva a vecí, ktoré boli doteraz zadefinované v Štatúte mesta Považská Bystrica. Keďže platnosť tejto novelizácie je od prvého apríla, tak ešte do konca marca sme sa museli mimoriadne stretnúť, aby sme upravili to, čo táto novela zmenila, - objasnil po skončení rokovania primátor Považskej Bystrice Karol Janas a upresnil, čo sa upravilo v rokovacom poriadku. - Zmenil sa spôsob schvaľovania programu mestského zastupiteľstva. Najskôr sa budú predkladať materiály z mestskej rady a pozmeňujúce návrhy poslancov sa budú predkladať až potom. Doteraz to bolo opačne, najskôr sa predkladali pozmeňujúce návrhy a až potom sa schvaľoval celý program. Je to formálna záležitosť, ale keďže sme nechceli, aby prokurátorka napadla náš rokovací poriadok, tak sme ho museli upraviť, - vysvetlil K. Janas. POSLANECKÝM NÁVRHOM CHCEL DAŤ SLOVO OBČANOM AUTOMATICKY V súvislosti so zmenou rokovacieho poriadku prišiel aj návrh od poslanca Andreja Péliho. Týkal sa konkrétnej klauzuly v rokovacom poriadku, ktorá hovorí o vystúpení občanov k jednotlivým bodom programu rokovania mestského zastupiteľstva. Podľa jeho aktuálneho znenia môže obyvateľ mesta vystúpiť len vtedy, ak mu to schváli mestské zastupiteľstvo.

Poslanec Péli navrhol, aby po novom obyvateľ mesta mohol vystúpiť na päť minút ku konkrétnemu bodu programu automaticky. Jeho návrh sa však nestretol s dostatočnou podporou v poslaneckom pléne. Z 24 prítomných poslancov zaň hlasovalo sedem poslancov, proti nebol nikto, jedenásti sa zdržali a šiesti nehlasovali. Návrh poslanca Andreja Péliho teda neprešiel. REKONŠTRUKCIE BY SA MALI DOČKAŤ AJ ĎALŠIE HASIČSKÉ ZBROJNICE V záverečnom bode poslanci odhlasovali aj návrhy na predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie pre šesť hasičských zbrojníc, o čom sme vám konkrétnejšie informácie priniesli v minulom vydaní Považskobystrických noviniek. Na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Považskej Bystrici primátor dodal, že pozornosť budú venovať aj ďalším zbrojniciam. - Ďalšie by sme pripravili do druhého kola na jeseň. Teraz sme zapojili tie, ktoré boli pripravené aj z hľadiska vlastníctva pozemkov. K týmto šiestim zbrojniciam máme aj vlastníctvo pozemkov pod nimi, ostatné boli doteraz vo vlastníctve štátu, tak cez Slovenský pozemkový fond žiadame, aby ich previedli na mesto a hneď ako sa tak stane, sa budeme uchádzať o grant aj pre ďalšie hasičské zbrojnice, ktoré máme, - vysvetlil primátor s tým, že Považská Bystrica je v počte hasičských zbrojníc výnimočnou. - Keď rátame aj mestský hasičský zbor, tak máme dohromady desať hasičských zborov a to nemá ani Bratislava, Košice či žiadne iné mesto na Slovensku. Veľmi si vážime prácu hasičov, mnohí ich možno vnímajú len cez hasičský šport, ale dobrovoľní hasiči sú veľmi dôležití aj pri likvidácii požiarov či živelných pohrôm. Málokto vníma aj veľmi dôležitú prácu, ktorú robia v našich mestských častiach. Kontrolujú domy, kúrenie a komíny. Vďaka ich práci sa zabráni mnohým tragédiám, ktoré by mohli nastať, ak by to nebolo skontrolované, pochválil dobrovoľných hasičov a dodal, že do zbrojníc zainvestuje aj mesto. – K dotácii chceme priložiť ďaleko viac peňazí tak, aby sme ich priestory zlepšili, skultúrnili, aby tam hasiči mali omnoho viac priestoru jednak na oddych, ale aj na uskladnenie materiálov a aby sme im potom mohli zabezpečiť aj novú techniku, - dodal na záver primátor Karol Janas. (verk)

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny Dňa 27. 4. 2018 od 7:30 do 16:30, Ul. Školská (233), bude prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy, prevádzkovateľa spoločnosti Stredoslovenská energetika Distribúcia a. s. Dňa 3. 5. 2018 od 7:30 do 17:30, Ul. M. R. Štefánika (184), Orlové (0, 1, 4 - 83), bude prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy, prevádzkovateľa spoločnosti Stredoslovenská energetika Distribúcia a. s.


10. 4. 2018

Riziko syndrómu náhleho úmrtia dojčiat je vďaka novým monitorom dychu menšie

Na novorodeneckom oddelení Nemocnice s poliklinikou v Považskej Bystrici pribudlo osem apnoe monitorov, čiže monitorov dychu. Tento dar umožní znížiť riziko syndrómu náhleho úmrtia dojčiat kontrolou dychu bábätka a upozornením na prípadné nepravidelnosti. Monitory budú strážiť deti v nemocnici a v prípade záujmu rodičov aj doma.

MONITORY SÚ JEDINOU PREVENCIOU Syndróm náhleho úmrtia dojčiat, nazývaný aj tichá smrť, je nočnou morou každého rodiča. Ide o diagnózu, ktorá si každoročne vyberá svoju daň najmä u detí do jedného roka. Zákernosť syndrómu je v tom, že nastáva nepravidelnosť dýchania, ktorá môže viesť až k zástave dychu často v spánku a bez akýchkoľvek príznakov. Diagnostikuje sa však príliš neskoro – po smrti dieťaťa. - Príčina nie je doposiaľ jasná, pravdepodobne ide o poruchu riadenia dychovej činnosti, ktorá vzniká už v tehotenstve. Na vzniku sa podieľa viac rizikových faktorov. Hlavným je fajčenie matky a nižšia pôrodná hmotnosť. Akékoľvek sťaženie dýchania dojčiat sa môže prejaviť ako rizikový faktor – napríklad prikrývky, vankúš alebo hračky cez tvár bábätka, jeho prehriatie, prekážky v dýchacích cestách a iné. Tiež každé oslabenie detského organizmu a najmä choroby dýchacích ciest zvyšujú riziko syndrómu, - upozorňuje riaditeľka Nadácie Križovatka Táňa Tomash. MONITORY VYUŽÍVAJÚ AJ V POVAŽSKOBYSTRICKEJ NEMOCNICI Mimovládna nezisková organizácia Nadácia Križovatka vznikla pred desiatimi rokmi. Jej cieľom je pomoc deťom ohrozeným týmto syndrómom. - Nadácia sa snaží vybaviť monitormi Babysense všetky pôrodnícke oddelenia v nemocniciach a jednotky intenzívnej starostlivosti na celom území Slovenskej republiky. Spolupracuje s novorodeneckým oddelením v Považskej Bystrici už od roku 2015, kedy jej prvýkrát darovala monitory dychu Babysense. Kolektív oddelenia je nezištne nápomocný pri realizovaní projektu zapožičania monitorov dychu aj na domáce použitie. Tento projekt nemocnica podporuje úspešne už niekoľko rokov, za čo jej patrí veľká vďaka, - opísala spoluprácu Táňa Tomasch s tým, že do projektu je zapojených 38 nemocníc na Slovensku. - Sme veľmi radi, že môžeme s Nadáciou Križovatka spolupracovať a že môžeme túto službu ponúknuť aj mamičkám. Monitory dychu sú na našom oddelení veľmi prospešné, pretože strážia bábätká, keď sestrička momentálne nie je pri nich. Monitory snímajú dýchací pohyb dieťatka a v prípade, že na určitý čas pre-

3

AKTUÁLNE

stane dýchať, tak začnú zvukovo a svetelne signalizovať zástavu dýchania. Fungujú ako prevencia porúch dýchania, - doplnila primárka novorodeneckého oddelenia Monika Mokrášová. MAMIČKY SI ICH MÔŽU POŽIČAŤ DOMOV Monitory, ktoré si mamičky požičiavajú, sú nové alebo po bezpečnostnej, technickej a hygienickej kontrole. V prípade, že bábätko je rizikové, čiže nezrelé, s nízkou pôrodnou hmotnosťou alebo malo problémy pri narodení, môže mamička požiadať o zapožičanie monitoru dychu domov. Takúto možnosť môžu využiť aj rodičia zdravých donosených detí. Najkratšia doba zapožičania je pol roka. - Myslím si, že je to pre mamy výhodné a sú spokojné, keď idú s apnoe monitorom domov. Častokrát ide o detičky, ktoré už u nás ležali na apnoe monitoroch a mamičky už s ním vedia pracovať. Od roku 2015 sme zapožičali 120 monitorov, - povedala primárka Monika Mokrášová. Pokiaľ prístroj signalizuje problém, je to dôvod, aby rodič pribehol k bábätku. - Je dôležité nespanikáriť a pozrieť sa najskôr na dieťatko, lebo môže byť posunuté mimo podložky. Rovnako môže mať iba dlhšiu prestávku v dýchaní. Vtedy by mal rodič dieťatko postimulovať jemným pošúchaním po chrbátiku alebo ním jemne zatriasť, aby sa rozkričalo, väčšinou to stačí. Pokiaľ by bolo dieťatko mimo vedomia, rodič musí začať resuscitovať a volať záchranku, - opisuje správny postup M. Mokrášová. Podľa jej slov je našťastie najčastejší dôvod spustenia signalizácie, keď mamička vyberie dieťatko z postieľky a zabudne monitor dychu vypnúť. OSEM NOVÝCH MONITOROV Novorodenecké oddelenie Nemocnice s poliklinikou v Považskej Bystrici získalo v minulosti vďaka projektu Mamička dýcham dva monitory dychu. Od posledného marcového pondelka je ich už o osem viac. Certifikované zdravotné pomôcky boli zakúpené z darov sponzorov a odovzdané riaditeľkou nadácie. - Naša spoločnosť podporuje viaceré nadácie, oslovilo nás to, že urobíme niečo pre zdravie a záchranu života maličkých detí, - povedala zástupkyňa jedného zo sponzorov Zuzana Hofericová a doplnila, že na jeho kúpu sa okrem vedenia spoločnosti zložili aj samotní zamestnanci. Z. Burdejová

Týždenný dispečing vanie verejného poriadku, ku ktorému dochádzalo v priestoroch nemocnice agresívnym pacientom z Púchova. Dňa 3. 4. na základe oznámenia riešila hliadka mestskej polície narušovanie verejného poriadku, ku ktorému dochádzalo v priestoroch sídliska Stred skupinou neprispôsobivých ľudí. Hliadka riešila narušovanie občianskeho spolunažívania, ku ktorému dochádzalo medzi susedmi v Považskej Teplej. Taktiež hliadka mestskej polície riešila narušovanie verejného poriadku, ktorého sa v priestoroch ubytovacieho zariadenia na Partizánskej ulici dopúšťala podnapitá žena z Marikovej. Dňa 4. 4. na základe oznámenia riešila hliadka mestskej polície narušovanie verejného poriadku, ktorého sa v priestoroch Strojárenskej štvrte dopúšťala skupina neprispôsobivých ľudí. Zabezpečovala bezpečnost a plynulost cestnej premávky na priechodoch pre chodcov v okolí škôl na území mesta. Taktiež zabezpečovala doručovanie rozhodnutí pre potreby súdu. Na základe oznámenia riešila hliadka mestskej polície narušovanie verejného poriadku, ku ktorému dochádzalo v priestoroch sídliska SNP skupinou podnapitých mladých ľudí. Dňa 5. 4. na základe oznámenia riešila hliadka mestskej polície nesprávne parkovanie vozidiel na vyhradených parkoviskách pred nemocnicou, zabezpečovala bezpečnost a plynulost cestnej premávky na priechodoch pre chodcov v okolí škôl na území mesta. Taktiež riešila hliadka mestskej polície narušovanie občianskeho spolunažívania, ku ktorému dochádzalo medzi blízkymi príbuznými v priestoroch obytného bloku na Moyzesovej ulici. Dňa 6. 4. na základe oznámenia riešila hliadka mestskej polície narušovanie verejného poriadku, ku ktorému dochádzalo v priestoroch sídliska Stred skupinou neprispôsobivých osôb. Na základe oznámenia riešila hliadka mestskej polície narušovanie občianskeho spolunažívania, ku ktorému dochádzalo medzi susedmi v priestoroch obytného bloku na sídlisku Rozkvet, taktiež riešila narušovanie verejného poriadku, ktorého sa na sídlisku Rozkvet dopúšťal podnapitý muž z Domaniže. Dňa 7. 4. na základe oznámenia riešila hliadka mestskej polície narušovanie verejného poriadku, ktorého sa v priestoroch nemocnice dopúšťal agresívny pacient, taktiež porušovanie VZN mesta o chove psov na Dedovci. Na základe oznámenia riešila hliadka narušovanie verejného poriadku, ktorého sa v priestoroch Partizánskej ulice dopúšťala podnapitá žena z Marikovej. Zabezpečovala doručovanie rozhodnutí pre potreby súdu. Hliadka vykonávala kontrolu dodržiavanie záverečných dôb zábavných a pohostinských zariadení na území mesta, bez zistených nedostatkov.


4

AKTUÁLNE

10. 4. 2018

Radnica začala s čistením ulíc, o zhovievavosť žiada najmä motoristov Radnica dala zime definitívne a oficiálne zbohom aj tým, že v rámci údržby ukončila zimnú pohotovosť a postupne začala z ulíc odstraňovať materiál po zimnej údržbe. - Zimná pohotovosť v Považskej Bystrici bola vzhľadom na vývoj počasia oficiálne ukončená 27. marca a začalo sa s postupným odstraňovaním materiálu po zimnej údržbe na spevnených plochách a komunikáciách. Od 3. apríla môžu občania v rámci jarného čistenia využiť aj veľkokapacitné kontajnery, ktoré sú na určených miestach pristavené podľa harmonogramu. Následne sa pristúpi k hĺbkovému čisteniu, ktoré bude prebiehať ako každoročne po etapách v jednotlivých mestských častiach, - povedala hovorkyňa mesta Iveta Kováčiková s tým, že s hĺbkovým čistením sa začne v polovici apríla. S ČISTENÍM OD ZIMNÉHO POSYPU SA UŽ ZAČALO Čistenie plôch od zimného posypu aktuálne prebieha najmä v centre mesta a pokračovať sa v ňom bude aj v ostatných mestských častiach. Začalo sa minulý týždeň na Hliníkoch, Záprevratí a v Jelšovom. Postupovať sa bude podľa presného harmonogramu. - Žiadame majiteľov motorových vozidiel, aby v uvedených dňoch a čase neparkovali na čistených uliciach, rešpektovali dočasné dopravné značenie a riadili sa pokynmi mestskej polície. Pre dôsledné vyčistenie mesta je naozaj dôležitá spolupráca občanov, nakoľko sa stáva, že občania svojim parkovaním bránia týmto prácam, - zdôraznila hovorkyňa. V MESTE PRÍDE PRVÁ NA RAD STROJÁRENSKÁ ŠTVRŤ A SÍDLISKO STRED V Strojárenskej štvrti by mali byť občania zhovievaví v dňoch od 16. a 17. apríla. V pondelok od šiestej do siedmej hodiny ráno sa budú čistiť ulice Školská, Jesenského, Družstevná a Gorkého. Od siedmej do ôsmej hodiny ráno Ulica M. R. Štefánika pri policajtoch a od ôsmej do dvanástej hodiny ulice

Kukučínova, Kraskova a Odborov. V utorok by sa od šiestej do pol ôsmej hodiny ráno mali pripraviť obyvatelia Mládežníckej a Robotníckej ulice a od pol ôsmej do dvanástej hodiny obyvatelia ulíc Tatranská, Krížna, Mierová, 8. Mája a Športovcov. Na sídlisku Stred bude prebiehať čistenie komunikácií, chodníkov a parkovísk v dňoch 18. a 19. apríla. V stredu od šiestej do ôsmej hodiny ráno radnica žiada o ústretovosť obyvateľov ulíc Železničná, Komenského, Hviezdoslavova a Nová a od ôsmej do dvanástej hodiny sa

telia ulíc Pribinova a 1. Mája a napokon od tretej do šiestej hodiny večer obyvatelia ulíc Pionierska, Dukelská a Nemocničná. V piatok sa bude upratovať od siedmej do desiatej hodiny ráno na uliciach Lánska, Kuzmányho a Jánska, od desiatej do dvanástej na Nábrežnej ulici a na komunikácii za bytovými domami č. 982 – 985, od dvanástej do jednej hodiny popoludní na Moyzesovej ulici a od jednej hodiny na Dedovci. Komunikácie na sídlisku Rozkvet sa budú čistiť v dňoch 23. až 26. apríla. V pondelok 23. apríla prebehne čistenie od ôsmej do desiatej hodiny na Východnej ulici pri bytových domoch č. 2033,

budú čistiť komunikácie pri bytových domoch č. 42, 43, 54, 55, 56, 57, 58, 59 a pešia časť Ulice Hurbanovej pri Centrume. Vo štvrtok od pol ôsmej do desiatej hodiny dopoludnia k čisteniu dôjde na Ulici Obchodná za bytovým domom č.50, Kmeťova a J. Kráľa a od desiatej do dvanástej hodiny na Námestí A. Hlinku pri kostole a komunikáciách pri bytových domoch č. 34 a 45. ČISTENIE ULÍC BUDE POKRAČOVAŤ NA SÍDLISKU LÁNY A ROZKVET Na sídlisku Lány prebehne čistenie v dňoch 19. a 20. apríla. Vo štvrtok od jednej do druhej hodiny popoludní by mali cestu upratovacej čate uvoľniť obyvatelia Ulice Partizánskej, od druhej do tretej hodiny obyva-

2032, 2031, 2030, 2029 (bl. H) a od desiatej do dvanástej hodiny na Ulici Československej armády pri bytových domoch č. 2036, 2037, 2038, 2039, 2041, 2042 (bl. F), 2043, 2044, 2045 (bl. G) a 2048, 2049. V utorok 24. apríla od ôsmej do desiatej sa bude upratovať na Helenskej ulici pri bytových domoch č. 2050, 2051, 2053, 2054, 2055, 2056 (bl. M), pri nových bytovkách 2x22 a na veľkokapacitnom parkovisku za domom č. 2056 a od desiatej do dvanástej hodiny na Bajzovej ulici pri bytových domoch č. 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2067, 2068 (bl. L). V stredu 25. apríla sa od ôsmej do desiatej hodiny bude čistiť Helenská ulica pri bytových domoch č. 2059, 2060 a 2081, 2082,

2083, 2084 (bl. N) a od desiatej do dvanástej hodiny Bernolákova ulica pri bytových domoch č. 2076, 2077, 2078, 2079 (bl. K) a pri bytových domoch č. 2072, 2073, 2074, 2075 (bl. J). Vo štvrtok 26. apríla bude na rade od ôsmej do desiatej hodiny Vajanského ulica pri bytových domoch č. 2000, 2001, 2002, 2069, 2021 a 2023 a od desiatej do dvanástej hodiny Novomeského ulica pri bytových domoch č. 2012-2007, 2005-2003, 2020-2015, 2025-2026 a pri nových bytovkách 2x36. ODSTRAŇOVANIE POSYPOVÉHO MATERIÁLU PO ZIME SA ZAVŔŠI NA SÍDLISKÁCH SNP, ZAKVÁŠOV A HLINY Pre sídliská SNP, Zakvášov a Hliny je určený termín pre čistenie komunikácií, chodníkov a parkovísk v dňoch 2. až 4. mája. V stredu 2. mája od ôsmej do deviatej hodiny sa bude upratovať v okolí bytových domov súpisného čísla 1452 – 1459, od deviatej do pol jedenástej hodiny pri súpisných číslach 1461 – 1471, od pol jedenástej do dvanástej hodiny pri súpisných číslach 1472 – 1483 a od dvanástej do jednej hodiny pri súpisných číslach 1517 – 1519 a v okolí domova dôchodcov. Vo štvrtok 3. mája od ôsmej do deviatej hodiny prebehne upratovanie pri bytových domoch súpisného čísla 1520 – 1522 a pri individuálnej bytovej výstavbe v Zakvášove, od deviatej do pol jedenástej hodiny pri súpisných číslach 1445 – 1449, od pol jedenástej do dvanástej hodiny pri súpisných číslach 1413 – 1443 a od dvanástej do jednej hodiny popoludní pri súpisných číslach 1426 – 1431. V piatok 4. mája príde rad na ulicu pri súpisných číslach 1409 – 1411 a na okolie Jednoty, kde sa bude upratovať od ôsmej do deviatej hodiny, nasledujúce dve hodiny sa čistiaca čata presunie k súpisným číslam 1418 – 1422 a po jedenástej hodine k individuálnej bytovej výstavbe na Hlinách a Podhliní. (verk)

Harmonogram vývozov objemného a biologicky rozložiteľného odpadu Kontajner bude pristavený okolo 12:00 hod., odvezený v posledný deň okolo 8:00 hod. SNP, Zakvášov, Hliny - 16. 4. - 19. 4. 2018 - pri pohostinstve Poľovník, otoč autobusu č. 3, pri dome 1453, Junior Podmanín - 23. 4. - 26. 4. 2018 - kultúrny dom Zemiansky Kvašov - 23. 4. - 26. 4. 2018 - kultúrny dom, cintorín Praznov - 16. 4. - 19. 4. 2018 - kultúrny dom Dolný Milochov – 12. 4. - 16. 4. 2018 - železničná stanica Horný Milochov - 12. 4. - 16. 4. 2018 - pod starými potravinami Považské Podhradie - 26. 4. - 30. 4. 2018 - pri mostíku

Šebešťanová - 26. 4. - 30. 4. 2018 - pri ihrisku Podvažie - 26. 4. - 30. 4. 2018 - otoč autobusu č. 2, MHD č. 2 oproti domu č.100 Dolný Moštenec - 19. 4. - 23. 4. 2018 - vedľa požiarnej zbrojnice Horný Moštenec - 19. 4. - 23. 4. 2018 - za potokom oproti domu kultúry, horný koniec pod cintorínom Považská Teplá - 5. 4. - 9. 4.2018 - starý cintorín, Vrtižer otoč autobusu, Zálužie Orlové – 19. 4. - 23. 4. 2018 - oproti zbernému dvoru, pri cintoríne


10. 4. 2018

5

AKTUÁLNE

Známy obchodný dom v centre mesta poznačil zub času, zmení sa na moderné centrum Dokončenie z 1. strany ný dom kompletne zrekonštruovať. Zmenia jeho vizuál, dizajn aj dispozíciu objektu. – 5. marca začal generálny dodávateľ stavby, spoločnosť Activ Pro, s realizáciou prvej etapy rekonštrukcie OD Banco. Tá bude ukončená v polovici mája. Rekonštrukciu máme rozfázovanú do štyroch etáp s tým, že posledná by mala skončiť maximálne na jar v roku 2019, - ozrejmila plány Beáta Baníková a dodala, že rekonštrukcia sa týka celého objektu vrátane technologických jednotiek a dizajnu interiérov i exteriérov. ZMENÍ SA NIELEN OBCHODNÝ DOM, ALE AJ VIZUÁL PEŠEJ ZÓNY V JEHO OKOLÍ Zmeny, ktoré prinesie rekonštrukcia obchodného domu, by mali ovplyvniť nielen dizajn jeho interiéru a exteriéru, ale najmä skrášliť jeho okolie a komfort pre nakupujúcich i okoloidúcich. Kým teraz sú vstupy do objektu na úrovni prvého nadzemného podlažia z centrálnej mestskej zóny a od parkoviska, po stavebných úpravách pribudne smerom od parkoviska nový vstup aj do suterénu. Na úrovni prízemného podlažia sa vybuduje rampa a

schodisko do podzemia. Pribudnú nové oporné steny, stĺpy a železobetónová stropná doska pre vytvorenie pochôdznej plochy na úrovni vstupu do prvého nadzemného podlažia. Tá bude následne prestrešená novou oceľovou konštrukciou, čím sa predĺži nadkrytie daného priestoru. Vybuduje sa aj nové schodisko prepájajúce spodné a horné parkoviská a vyspravia sa okolité spevnené plochy. POVAŽSKOBYSTRIČANIA SA MUSIA VYZBROJIŤ TRPEZLIVOSŤOU Prvá etapa stavebných prác by podľa slov majiteľov objektu mala byť dokončená v polovici mája, kedy sa otvorí prvé poschodie smerom k parkovisku a vymedzí sa pešia zóna. Ďalšie spomenuté práce však budú v rámci celkovej rekonštrukcie pokračovať a stavebný ruch i obmedzenia, ktoré so sebou prináša, by mali potrvať ešte zhruba rok. - Veríme, že rekonštrukciou objektu, ktorý sa nachádza priamo v centre mesta, prispejeme ku kultivácii prostredia z hľadiska architektúry, kedy sa snažíme rešpektovať všetky prvky spojené so stavebným blokom

Vizualizácia OD BANCO po rekonštrukcii susediacich budov, ale aj rozšírime služby a prilákame nové značky do obchodných priestorov, - povedala na margo stavebných úprav B. Baníková s tým, že s prestavbou súvisí aj obmedzenie infraštruktúry v najbližšom okolí obchodného domu. - Práve z tohto dôvodu sme stavbu rozfázovali tak, aby boli tieto obmedzenia čo najšetrnejšie, - doplnila. - Mesto stavebníkovi určilo niekoľko podmienok pre

uskutočnenie stavby. Medzi nimi napríklad povinnosť vhodne oplotiť stavenisko alebo inak zabezpečiť pred vstupom nepovolaných osôb, počas výstavby zabezpečiť pravidelné čistenie a údržbu priľahlej komunikácie a odpad vznikajúci pri stavbe zneškodňovať v zariadeniach na to určených, - zdôraznila hovorkyňa I. Kováčiková. (verk) Foto: OD BANCO

Zrniečka sa pomaly menia na veľké veci

Občianske združenie Zrniečka pre sny aj v tomto roku rozviezlo veľkonočnú potravinovú pomoc, ktorá putovala do rodín v hmotnej núdzi. Dvadsaťpäť rodín z Považskej Bystrice a jej blízkeho okolia tak mohlo na vlastnej koži pocítiť, že niekomu na nich záleží. ČASTO V RODINÁCH CHÝBALI NAJZÁKLADNEJŠIE VECI Na začiatku veľkonočnej potravinovej pomoci bola snaha urobiť deťom krajšie Vianoce vďaka projektu Obdarovací vianočný stromček. No pri distribúcii darčekov do vybraných rodín sa zrodila myšlienka pomôcť ľuďom aj inak. Po otvorení dverí a nahliadnutí do domov, kam darčeky išli, členovia občianskeho združenia zistili, že rodinám by bolo potrebné poskytnúť pomoc aj s plnením základných životných potrieb a to darovaním potravín, ktoré im pomôžu zmierniť ich nepriaznivú životnú situáciu a umožnia im uvariť obed pre 6 - 8 člennú rodinu. Tento rok sa potravinová pomoc rozvážala už siedmy raz. POMÁHAJÚ SPONZORI Chlieb, pečivo, maslo, vajíčka, kurča, ryža, jablká, pomaranče, zaváraniny či konzerva šunky. Pre niekoho, kto má akútny nedostatok finančných prostriedkov, je to nákup, ktorý si často nemôže dovoliť. Vďaka občianskemu združeniu a dobrodincom sa tieto potraviny počas veľkonočných sviatkov vyskytli aj v takýchto domácnostiach. - Objavili sa sponzori, ktorí majú srdce na správnom mieste a hlboké sociálne cítenie a vďaka nim môžeme takýto pekný veľkonočný nákup urobiť pre rodiny s deťmi, kde to potrebujú. Ja to vnímam tak, že deti nemôžu za to, kde a do akej rodiny sa narodili. Keď vidíme, že to išlo na správnu adresu a deti sa tešia, že tam majú jabĺčko, pomaranč a tí starší sa aj rozplačú od

dojatia, že niekto na nich v ťažkej situácii myslel, zvlášť keď idú sviatky, že budú mať kompletný obed, z ktorého sa naje celá rodina, to nás ženie

dopredu, - opisuje Katarína Beranová, predsedníčka občianskeho združenia Zrniečka pre sny s tým, že hoci to nie je tradičný veľkonočný obed, rodinám určite pomôže a pochutia si na ňom. V RODINÁCH VIDIEŤ POKROKY Potraviny potešili dvadsaťpäť rodín, ktoré sa nachádzali v nelichotivej situácii. Do niektorých už v minulosti balíček putoval, iné ho dostali prvýkrát.

Podľa slov Katky Beranovej tam, kde sa pomoc niesla opakovane, často videli členovia združenia a dobrovoľníci pokrok, najmä keď sa osamelej matke podarilo zohnať si prácu, či sa zlepšilo ich bývanie. Chudoby však podľa nej stále pribúda. Auto s veľkonočnými potravinovými balíčkami malo zastávky v Považskej Bystrici a jej blízkom okolí. Neobišlo ani Papradno, Pružinu, Domanižu či Cingelov Laz. Bez dobrovoľníkov by to nešlo. - Som nesmierne pyšná, že mám okolo seba takých dobrých ľudí, sponzorov, pomocníkov, ktorí rozmýšľajú tak ako ja a pomáhajú, pretože my robíme svet krajším, lepším a znesiteľnejším pre tie deti a rodiny, ktoré prechádzajú vážnou rodinnou krízou. Keď niekto pomáha, napĺňa ho to energiou, je to dobrý pocit a je krajšie žiť na svete. To by sme si mali všetci uvedomiť a pomáhať a bolo by na svete lepšie. Vieme, že robíme dobrú vec a s dobrým pocitom... To sú malé zrniečka, malé veci, ale my robíme malé veci s veľkým výsledkom, - povedala Katka. S distribúciou potravín pomohol aj Andrej Michal zo Strednej priemyselnej školy v Považskej Bystrici, ktorý namiesto sedenia v škole robil dobré skutky. - Minulý rok ma Katka oslovila a mňa zaujalo, že takto môžem pomôcť ľuďom, a preto som súhlasil a povedal, prečo nie. Dáva mi to najmä dobrý pocit, pretože rád pomáham ľuďom. Reakcie okolia sú zväčša pozitívne, - povedal tretiak Andrej. Z. Burdejová


6

10. 4. 2018

OZNAMY

Mesto Považská Bystrica v súlade so zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a podľa platných Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Považská Bystrica, zverejňuje zámer prenájmu nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta formou priameho nájmu na prenájom časti pozemku o rozlohe 107,20 m² z pozemku C KN parc. č. 772/12, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 13 149 m² v katastrálnom území Považská Bystrica, zapísaného na LV č. 4376 vo vlastníctve Mesta Považská Bystrica. Účelom využitia pozemku je zriadenie únikového východu (schodiska) a umiestnenie chladiacej jednotky pre objekt s. č. 30 a 2430 s použitím pozemku C KN parc. č. 772/12. Situácia s vyznačením predmetu nájmu tvorí prílohu tohto zámeru zverejneného na internetovej stránke mesta. Minimálna cena nájmu je stanovená v zmysle Znaleckého posudku č. 26/2017 vo výške 7,20 €/m²/rok. Cenové ponuky jednotlivých záujemcov musia byť predložené písomne v uzatvorenej obálke označenej heslom: „PRIAMY PRENÁJOM pozemku C KN parc. č. 772/12 v k. ú. Považská Bystrica – NEOTVÁRAŤ“ na adresu: Mesto Považská Bystrica, Mestský úrad Považská Bystrica, oddelenie nakladania s majetkom, Centrum 2/3, 017 01 Považská Bystrica počas lehoty 15 dní od zverejnenia tohto zámeru, t. j. do 18. 4. 2018 do 12.00 hod.. Vyhodnotenie bude písomne oznámené všetkým uchádzačom v termíne do 10 dní od termínu vyhodnotenia ponúk. Záujemcovia spolu s návrhom cenovej ponuky doložia aj čestné vyhlásenie, že nie sú osobou uvedenou v § 9a ods. 6 a 7 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a čestné vyhlásenie, že v čase podania žiadosti o prenájom nemajú žiadne záväzky voči Mestu Považská Bystrica. Mesto Považská Bystrica si vyhradzuje právo odmietnuť všetky cenové ponuky, resp. prenájom zrušiť. Bližšie informácie možno získať na tel. č. 042/4305308 alebo osobne na Mestskom úrade v Považskej Bystrici, oddelenie nakladania s majetkom, 2. poschodie č. dv. 308. Mesto Považská Bystrica v súlade so zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a podľa platných Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Považská Bystrica, zverejňuje zámer prenájmu nehnuteľného majetku vo vlastníctve Mesta Považská Bystrica v k. ú. Považská Bystrica, zapísaného na LV č. 4376 formou priameho nájmu a to: časť z pozemku KN C parc. č. 772/1, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie v k. ú. Považská Bystrica – dve parkovacie miesta 17 a 18. Ide o parkovaciu plochu pri polyfunkčnom objekte „Tri veže“ v centrálnej mestskej zóne, ktorá slúži na parkovanie osobných motorových vozidiel. Parkovacie miesta sú vyhradené pre subjekty, ktoré majú v objekte sídlo alebo prevádzku a túto skutočnosť preukážu platnou nájomnou zmluvou alebo iným obdobným dokladom. Uvedené parkovacie miesta sa prenajímajú na dobu neurčitú. Minimálna cena nájmu pre jedno parkovacie miesto je stanovená v zmysle platných Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Považská Bystrica § 7 odst. 12 písmeno c) vo výške 265,55 €/rok. Záujemcovia spolu s návrhom cenovej ponuky za predmet nájmu predložia aj čestné vyhlásenie, že nie sú osobou uvedenou v § 9a ods. 6 a 7 zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a čestné vyhlásenie, že v čase podania žiadosti o prenájom nemajú žiadne záväzky voči Mestu Považská Bystrica na adresu Mesto Považská Bystrica, Mestský úrad Považská Bystrica, oddelenie nakladania s majetkom, Centrum 2/3, 017 01 Považská Bystrica v zalepenej obálke s označením „Neotvárať – priamy prenájom parkovacia plocha na pozemku KN C parc. č. 772/1“ počas lehoty 15 dní od zverejnenia tohto zámeru, t. j. do 11. 4. 2018 do 12.00 hod. Mesto Považská Bystrica, Mestský úrad Považská Bystrica si vyhradzuje právo odmietnuť všetky cenové ponuky, resp. ponuku na prenájom zrušiť. Bližšie informácie možno získať na tel. č. 042/4305308 alebo osobne na Mestskom úrade v Považskej Bystrici, oddelenie nakladania s majetkom, 2. poschodie č. dv. 308.

Mesto Považská Bystrica

podľa § 3 a § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Materskej školy, Dukelská 977, Považská Bystrica s predpokladaným nástupom od 1. 7. 2018 Predpoklady na výkon funkcie: • odborná a pedagogická spôsobilosť pre príslušný druh a typ školy podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a o odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov, • najmenej päť rokov pedagogickej praxe, • vykonanie prvej atestácie. Ďalšie požiadavky: • znalosť súvisiacej legislatívy, • spôsobilosť používať slovenský jazyk v úradnom styku slovom aj písmom, • komunikačné a organizačné schopnosti, • základná znalosť problematiky riadenia a ekonomiky, • ovládanie práce s výpočtovou technikou a internetom, • spĺňanie zákonných predpokladov na výkon práce vo verejnom záujme, • dobré výsledky dosahované v pedagogickej praxi (potrebné dokladovať) vítané sú: • skúsenosti s prípravou projektov a získavaním zdrojov z fondov EÚ, nadácií, grantových programov a pod. Požadované písomné doklady: · prihláška do výberového konania, · profesijný životopis, · doklady o požadovanom vzdelaní a atestácii (overené kópie) − k VŠ diplomu aj vysvedčenie o štátnych skúškach, − za vykonanie prvej atestácie sa uznáva vykonanie 1. kvalifikačnej skúšky alebo jej náhrady, − ak vzdelanie nebolo získané v štátnom jazyku, aj doklad o absolvovaní skúšky zo štát. jazyka, · potvrdenie o dĺžke pedagogickej praxe, · výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace), · čestné prehlásenie o telesnej a duševnej spôsobilosti na výkon pedagogickej činnosti, · vlastná koncepcia riadenia a rozvoja školy, · ďalšie doklady preukazujúce špeciálne znalosti alebo osobnostné predpoklady, · písomný súhlas uchádzača so spracúvaním jeho osobných údajov na účely výberového konania. Prihlášku a požadované doklady je potrebné doručiť do 30. 4. 2018 do 15.30 hod. na adresu zriaďovateľa v zalepenej obálke s označením „VK - riaditeľ Materská škola, Dukelská 977 - NEOTVÁRAŤ“ a uvedením odosielateľa. Adresa zriaďovateľa: Mesto Považská Bystrica Centrum 2/3, 017 13 Považská Bystrica č. t. 4305 111 (prízemie, Centrum služieb občanom) Prihlášky uchádzačov, doručené po stanovenom termíne, nebudú do výberového konania zaradené. Termín a miesto výberového konania budú uchádzačom, ktorí splnili podmienky, oznámené písomne.

Mesto Považská Bystrica

Centrum 2/3, 017 13 Považská Bystrica vyhlasuje na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva v Považskej Bystrici č. 31/2018 zo dňa 01. 03. 2018 obchodnú verejnú súťaž podľa § 9a ods. 1 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov s použitím § 281 a nasl. Obchodného zákonníka na podávanie najvhodnejšieho návrhu na uzatvorenie kúpnej zmluvy na predaj nehnuteľného majetku mesta v k. ú. Považská Bystrica, a to: - stavby Prevádzkovej budovy súpisné číslo 1159 s príslušenstvom, postavenej na pozemku KN C parc. č. 3367/5 o výmere 2793 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria a - pozemku KN C parc. č. 3367/5 o výmere 2793 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, nachádzajúcich sa v katastrálnom území Považská Bystrica, zapísaných na LV č. 4376, formou obchodnej verejnej súťaže. Podmienky obchodnej súťaže OVS-2/2018 spolu s minimálnymi zmluvnými podmienkami sú zverejnené na úradnej tabuli Mesta Považská Bystrica a na internetovej stránke www.povazska-bystrica.sk. Lehota na podávanie súťažných návrhov je do 16. 04. 2018 do 12:00 hod. na adresu: Mestský úrad Považská Bystrica, Centrum 2/3, 017 13 Považská Bystrica spôsobom uvedeným v podmienkach súťaže.

MESTO POVAŽSKÁ BYSTRICA NA WEBE

www.povazska-bystrica.sk


10. 4. 2018

OZNAMY/SPEKTRUM

Mesto Považská Bystrica

podľa § 3 a § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej umeleckej školy Imra Weinera Kráľa, Jesenského 246/10, Považská Bystrica s predpokladaným nástupom od 1. 7. 2018 Predpoklady na výkon funkcie: • odborná a pedagogická spôsobilosť pre príslušný druh a typ školy podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a o odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov, • najmenej päť rokov pedagogickej praxe, • vykonanie prvej atestácie. Ďalšie požiadavky: • znalosť súvisiacej legislatívy, • spôsobilosť používať slovenský jazyk v úradnom styku slovom aj písmom, • komunikačné a organizačné schopnosti, • základná znalosť problematiky riadenia a ekonomiky, • ovládanie práce s výpočtovou technikou a internetom, • spĺňanie zákonných predpokladov na výkon práce vo verejnom záujme, • dobré výsledky dosahované v pedagogickej praxi (potrebné dokladovať) vítané sú: • skúsenosti s prípravou projektov a získavaním zdrojov z fondov EÚ, nadácií, grantových programov a pod. Požadované písomné doklady: · prihláška do výberového konania, · profesijný životopis, · doklady o požadovanom vzdelaní a atestácii (overené kópie) − k VŠ diplomu aj vysvedčenie o štátnych skúškach, − za vykonanie prvej atestácie sa uznáva vykonanie 1. kvalifikačnej skúšky alebo jej náhrady, − ak vzdelanie nebolo získané v štátnom jazyku, aj doklad o absolvovaní skúšky zo štát. jazyka, · potvrdenie o dĺžke pedagogickej praxe, · výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace), · čestné prehlásenie o telesnej a duševnej spôsobilosti na výkon pedagogickej činnosti, · vlastná koncepcia riadenia a rozvoja školy, · ďalšie doklady preukazujúce špeciálne znalosti alebo osobnostné predpoklady, · písomný súhlas uchádzača so spracúvaním jeho osobných údajov na účely výberového konania. Prihlášku a požadované doklady je potrebné doručiť do 30. 4. 2018 do 15.30 hod. na adresu zriaďovateľa v zalepenej obálke s označením „VK - riaditeľ ZUŠ IWK, Jesenského 246/10 - NEOTVÁRAŤ“ a uvedením odosielateľa. Adresa zriaďovateľa: Mesto Považská Bystrica Centrum 2/3, 017 13 Považská Bystrica č. t. 4305 111 (prízemie, Centrum služieb občanom) Prihlášky uchádzačov, doručené po stanovenom termíne, nebudú do výberového konania zaradené. Termín a miesto výberového konania budú uchádzačom, ktorí splnili podmienky, oznámené písomne. Mesto Považská Bystrica Centrum 2/3, 017 13 Považská Bystrica vyhlasuje na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva v Považskej Bystrici č. 30/ 2018 zo dňa 01. 03. 2018 obchodnú verejnú súťaž podľa § 9a ods. 1 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov s použitím § 281 a nasl. Obchodného zákonníka na podávanie najvhodnejšieho návrhu na uzatvorenie kúpnej zmluvy na predaj nehnuteľného majetku mesta v k. ú. Považská Bystrica, a to: - stavby Kultúrneho strediska súpisné číslo 1475 s príslušenstvom, postaveného na pozemku KN C parc. č. 2418/51 o výmere 486 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, - pozemku KN C parc. č. 2418/51 o výmere 486 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria a - novovytvoreného pozemku KN C parc. č. 2418/86 druh pozemku ostatná plocha o výmere 309 m2, odčleneného z pozemku KN C parc. č. 2418/1 druh pozemku ostatná plocha o výmere 103520 m2 podľa GP č. 34/17, zo dňa 17. 5. 2017 vyhotoveného vyhotoviteľom Ing. Vladimírom Hanincom, ktorý bol úradne overený Okresným úradom Považská Bystrica, katastrálnym odborom dňa 24.05.2017 pod číslom 332/2017 nachádzajúcich sa v katastrálnom území Považská Bystrica, zapísaných na LV č. 4376, formou obchodnej verejnej súťaže. Podmienky obchodnej súťaže OVS-1/2018 spolu s minimálnymi zmluvnými podmienkami sú zverejnené na úradnej tabuli Mesta Považská Bystrica a na internetovej stránke www.povazska-bystrica.sk. Lehota na podávanie súťažných návrhov je do 16. 04. 2018 do 12:00 hod. na adresu: Mestský úrad Považská Bystrica, Centrum 2/3, 017 13 Považská Bystrica spôsobom uvedeným v podmienkach súťaže.

7

Šmoulovia vyhrali v Martine, chcú roztancovať aj Montreal V Martine sa uskutočnil už 23. ročník súťaže RoboCup. Tá je určená pre žiakov základných a stredných škôl na Slovensku a organizuje ju Centrum vedecko - technických informácii SR – ŠVS Banská Bystrica v rámci národného projektu IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie, v spolupráci so Slovenskou spoločnosťou elektronikov Bratislava.

Stredoškoláci a žiaci súťažili v kategóriách konštrukcia, robotická ruka a RoboCup Junior. Novinkou bol autonómny dron. Na súťaži sa tradične a veľmi úspešne predstavujú aj žiaci Základnej školy Slovenských partizánov z Považskej Bystrice. - RoboCupu sa zúčastňujeme pravidelne od roku 2002, keď boli ešte roboty „pripútané na káblikoch“. O dva roky neskôr sme reprezentovali školu, mesto i Slovensko na Majstrovstvách sveta v Lisabone. Neskôr to boli šampionáty v Nemecku, Japonsku, Istanbule, Brazílii a naposledy v roku 2016 v Nemecku, - povedal o úspechoch žiakov z „päťky“ pedagóg a vedúci krúžku Pavol Mičúch. Pod jeho vedením sa kvarteto Vladimír Nečesaný, Matúš Mítnik, Branislav Hoferica a Michal Bucka predstavilo s choreografiou Šmolkovia. Rozprávkové postavy Považskobystričanom svedčia, veď v Brazílii sa stali s Mimoňmi majstrami sveta. Tento rok sa o to v kategórii tanec robotov – Dance secundary on stage pokúsia opäť, pretože boli medzi najlepšími. Prípravu odštartovali už od jesene - v novembri. Podľa slov chlapcov a ich pedagóga sú roboty čím ďalej, tým viac náročnejšie. - Musíte ich prepracovávať, prispôsobiť ich novej stavebnej štruktúre, majú iné oblečenia, samozrejme novú choreografiu a menia sa motívy. Všetko treba po roku od základu prerobiť. - Vypadli nám z krúžku síce skúsení borci, no vyrastá nám nová generácia, ktorá ich dokáže zastúpiť. Osobne sa mi zdá, že trošku upadol záujem o tento druh

súťaže, možno je to všeobecný jav pre všetky druhy športov či aktivít. Neviem, či je to generačný problém a nezáujem, či je to tým, že je to technicky náročnejšie na súťažiacich. Ak postúpite, prichádza finančný problém spojený s cestovaním, čoho sa mnohí obávajú, - dodal Mičúch a skonštatoval, že ani v Martine sa nevyhli problému, pretože doma trénovali na betóne či tvrdej gume, kdežto na majstrovstvách ich čakal problém v podobe koberca. – Nevedeli sme sa na ňom hýbať, ale niečo podobné sme zažili už v Istanbule, kde som na poslednú chvíľu našiel plávajúcu podlahu, ktorú nám museli organizátori pripraviť pred našim vystúpením. Verím, že zvládneme aj náročné zháňanie finančných prostriedkov a vyhneme sa napríklad problémom s batožinou, ako tomu bolo pri odlete do Brazílie, - upresnil pedagóg. Ako ďalej vysvetlil, zháňať peniaze po sponzoroch je istý stupeň neistoty, pretože ak ich nezoženiete, na poslednú chvíľu musíte všetko odvolať alebo zrušiť, no menšej blamáži sa aj tak nevyhnete. Všetci žiaci, ktorí sa zúčastnili tejto súťaže a navštevovali krúžok, sú na technických smeroch vysokých škôl. Podľa Mičúcha má v nich spoločnosť budúcnosť. - Verím, že všetko je možné, človek musí dúfať, pretože cestuje na súťaž s presvedčením, že dosiahne dobrý výsledok. Chybičky sme zistili už v Martine, máme čas ich odstrániť a odletieť na majstrovstvá sveta čo najlepšie pripravení, - dodal na záver. M. Kováčik


8

10. 4. 2018

KULTÚRA/ŠKOLSTVO

Ochotnícke divadlo v Praznove spríjemnilo sviatky domácim i cezpoľným hosťom Tak ako pred rokom, aj počas týchto veľkonočných dní, sa v Praznove predstavil ochotnícky spolok s divadelnou veselohrou, tentoraz pod názvom Maľúša. Praznovskí ochotníci tak chceli ľuďom spríjemniť trochou humoru sviatočnú nedeľu a zdá sa, že sa im to podarilo. Divadelná hra bola voľnejším pokračovaním tej vlaňajšej s názvom Pávica. Po dvoch mesiacoch jej nacvičovania sa ochotníci s hrou predstavili nielen domácim, ale aj mnohým návštev-

níkom zo širokého okolia. Hru si bol pozrieť aj primátor Považskej Bystrice Karol Janas a poslanec Igor Steiner. Po predstavení sa boli osobne ochotníkom poďakovať, za čo im patrí vďaka. Aj tento rok zostanú hercom pekné spomienky na chvíle strávené nielen samotnými skúškami, ale aj na voňavé pečené

zemiaky, ktoré neraz rozvoňali celý kultúrny dom. Výkony ochotníkov boli na veľmi dobrej úrovni a všetci si zaslúžia nielen pochvalu, ale aj poďakovanie za ich obetavosť. Veď viacerí z nich prichádzali na skúšky či už z Považskej Bystrice alebo z jej okolia a tak obetovali svoj voľný čas. Taktiež patrí vďaka všetkým, ktorí okolo divadla pomáhali, či už prepisovaním hry, šitím krojov, rozvážaním hercov do ich bydliska, ale aj občasným zaskakova-

ním hercov pri skúškach. Potlesk a vďaka od obecenstva nech je pre nich ďalším impulzom pre takúto činorodú aktivitu, lebo skĺbiť starších a mladých ochotníkov tak, ako sa to podarilo pri týchto hrách, je krásnym príkladom, ako by sme sa mali všetci voči sebe chovať. Vážiť si jeden druhého by malo byť odkazom, že je to samozrejmosťou pre nás všetkých. A toto prajú praznovskí ochotníci aj nášmu rozháranému Slovensku. J. Dvorščík

Na „šestke“ sa so zimou rozlúčili jarnými zvykmi

V stredu 28. marca sme sa na Základnej škole SNP spolu s deťmi z materských škôl lúčili so zimou a vítali sme jar. Najskôr pani učiteľka výtvarnej výchovy so žiakmi vytvorili krásavicu Morenu. Pri výrobe sa dozvedeli, že jej vynášanie malo v minulosti na Slovensku rôzne podoby, symbolika bola však jasná - Morena, ako symbol zimy, musela byť skántrená, aby nastúpila jar a nový život. Ľudia verili, že tak vyženú nebezpečné choroby a tým aj smrť a vypudia negatívne sily z chotára. Zaujímavosťou pre žiakov bolo pri výrobe aj to, že Morena má aj iné názvy, napr. Morana, Muriena, Hejhana, Kyselica, Baba či Šmertka. Pred samotným vynesením Moreny sa predstavil detský folklórny súbor Turiec z Martina s ľudovou hudbou a

pásmom jarných ľudových tradícií a ukážok zabudnutých hier, piesní a tancov. Po krásnom programe súboru plnom pozitívnych emócií všetci kráčali k mostíku nad riekou Domanižanka. Deti celou cestou spievali a na mostíku „dospeláci“ zo súboru spolu s riaditeľkou školy Morenu zapálili, hodili do vody a všetci sa spolu tešili zo slniečka. Tento krásny deň plný zážitkov sa ukončil tvorivými dielňami v škole, kde žiaci a učiteľky prezentovali svoju zručnosť a fantáziu pri výrobe veľkonočných výrobkov. Základná škola SNP všetkým želá: „Šťastia, zdravia, pokoj stály, by ste boli vždy len zdraví. Tejto jari, každej jari a úrodu hojnú, prácu pokojnú.“ (ZŠ SNP)


10. 4. 2018

KULTÚRA

9

Deti z Mestského folklórneho štúdia priniesli do Považskej Bystrice jar

Mesto Považská Bystrica, PX Centrum a Mestské folklórne štúdio zorganizovali v predposlednú marcovú nedeľu tradičný koncert. Predstavila sa na ňom najmladšia generácia spevákov, tanečníkov a hudobníkov Mestského folklórneho štúdia, ktorí svojím vystúpením priniesli do kina Mier závan jari. Mestské folklórne štúdio vzniklo boli oslovení, či by sme nechceli v roku 1998, keď folklórny súbor spolupracovať s detským folklórPovažan a detský folklórny súbor nym súborom Mladosť. My sme Mladosť prešli pod záštitu mes- zo Základnej umeleckej školy ta Považská Bystrica. Predtým Bytča, kde naša skupina fungovafungovali pod domom kultúry. V la, len nám chýbalo prepojenie s štúdiu sú združené jeho tri hlav- tancom, tak sme boli z tejto myšné zložky - detský folklórny súbor lienky nadšení a povďační, - opiMladosť, folklórny súbor Považan suje začiatky spolupráce Alena a folklórny súbor Seniorpovažan. Čičková, vedúca ľudovej hudby K folklórnemu súboru Považan a zároveň dodáva, že ju vnímajú neoddeliteľne patrí aj ľudová ako úspešnú a vzájomne obohahudba so speváckou zložkou cujúcu. - Máme desať detí, ktoré a rovnako k detskému súboru hrajú prvé husle, druhé husle, na Mladosť aj trojstupňové príprav- akordeón, violu, kontrabas a cimky. Pred piatimi rokmi mali 120 bal. Primáškou kapely je Terezka členov. Odvtedy sa počet folklo- Kučerová, ktorá má dvadsať ristov zdvojnásobil. rokov. Najmladším členom je TRI ROKY ÚSPEŠNEJ jedenásťročný cimbalista, - priSPOLUPRÁCE bližuje vekové zloženie ľudovej Folklórna rodina sa vo februári hudby jej vedúca. Folklór zažíva 2015 rozrástla o nového člena podľa slov Milana Jankoviecha, – ľudovú hudbu detského súboru vedúceho Mestského folklórneMladosť. - Pred tromi rokmi sme ho štúdia, renesanciu. - Záujem

o folklór zo strany detí je veľký, z čoho sa tešíme, no prináša to aj zodpovednosť a musíme tomu prispôsobiť aj našu prácu a prácu našich pedagógov, - zhodnotil M. Jankoviech. DETI PRINÁŠAJÚ JAR UŽ PÄŤ ROKOV - Nápad organizovať koncert Jaričku Vám nesieme vznikol pred piatimi rokmi, kedy sme chceli dať priestor na vystúpenie našim deťom v Mestskom folklórnom štúdiu. Máme okolo stopäťdesiat detí a chceli sme, aby sa všetky realizovali, tak vznikla myšlienka tohto koncertu, - vysvetľuje Milan Jankoviech, - Koncert organizujeme vždy na jar a pretože s ňou prichádzajú aj ratolesti, chceme divákom priniesť jar v podobe našich ratolestí, našich detí, doplnil s tým, že koncert sa organizoval už šiestykrát. Počas programu sa predviedlo stoštyridsať deti z prípraviek, detského folklórneho súboru Mladosť a jeho ľudovej hudby. Spievali, tancovali a hrali piesne z nášho

regiónu a jeho blízkeho okolia. - Orientujeme sa na oblasť historickej Trenčianskej župy, ktorá zasahovala aj na Kysuce, teda od Kysúc až po Trenčín. Užšie sa špecializujeme na tanečný, spevácky a hudobný folklór pohoria Javorníkov, Strážovských a Súľovských vrchov. Na koncerte prezentujú deti svoju prácu, s čím pracovali od septembra a je to súčasne prezentácia materiálu nielen pre samotných rodičov, ale aj širokú verejnosť, - priblížil Milan Jankoviech. Pre najmladších folkloristov je účasť na koncerte veľkým a aj veľmi potrebným zážitkom. - Vystupovanie na koncertoch v deťoch vypestuje zodpovednosť, sústavnosť nácviku a veľkou odmenou je pre nich radosť, keď sa im to podarí a myslím si, že ich to motivuje a obohacuje, - povedala na margo významu prezentácie detí počas koncertov Alena Čičková. Z. Burdejová


10

SPOLOČENSKÁ KRONIKA SPOMIENKY

Ste tam, kam hviezdy chodia plávať, kam hľadíme, keď nemôžeme spávať. V srdci vás stále máme a s láskou na vás spomíname. Dňa 6. 4. si pripomenieme 10 rokov, čo nás opustil náš tato, starý tato a prastarý tato

V tichej spomienke sme si pripomenuli dňa 3. 4. siedme výročie úmrtia nášho drahého

Jána KUCHARA z Považskej Bystrice. S láskou a úctou spomína celá rodina.

Rudolf FAPŠO a dňa 19. 4. si pripomenieme 7. výročie, čo nás opustila naša mama, stará mama a prastará mama

V tichej spomienke sme si 8. 4. pripomenuli 20. výročie úmrtia nášho barat a švagra

Františka GARDIANA z Praznova. S láskou a úctou spomína celá rodina. Katarína FAPŠOVÁ. S laskou a úctou spomínajú syn s rodinou a dcéry s rodinami.

Čas plynie, smútok zostáva. V našich srdciach si stále s nami. V týchto dňoch sme si pripomenuli smutné 3. výročie, čo nás opustil náš milovaný

Ladislav KĽÚČIK z Bodinej Dcéry s rodinami.

More lásky si so sebou vzal, hory bolesti zanechal, prázdno je tam, kde znel Tvoj hlas, spomienka na Teba zostáva v nás. Dňa 5. apríla si pripomíname 1. smutné výročie smrti nášho manžela, otca, dedka a dobrého kamaráta

Miroslava BUŠOVSKÉHO z Pov. Bystrice. Spomína celá rodina a priatelia.

Veľakrát už slnko zapadlo, tisíce sĺz nám z očí vypadlo. Tvoja strata tak veľmi bolí, keď plameň sviečky tíško horí. Prvý rok uplynul, čo nie si medzi nami, no v našich srdciach žiješ stále s nami. Dňa 12. 4. si pripomenieme 1. smutné výročie, čo nás navždy opustil náš drahý syn, brat, strýko, vnuk

V tichosti, s láskou v srdci, si dňa 14. 4. pripomíname 1. výročie, čo nás opustil náš milovaný manžel, otec, dedko a pradedko

10. 4. 2018 Už navždy Ti prestali hviezdy svietiť, už navždy Ťa prestalo slnko hriať, no tí, čo Ťa mali radi, neprestanú na Teba spomínať. Dňa 15. 4. uplynul rok, čo nás navždy opustila naša mama, svokra, babka a prababka

Milan ZDURIENČÍK. Spomína smútiaca rodina.

Ladislav LUTIŠAN. S láskou a úctou spomína celá rodina.

Stále vás v srdci máme, stále na vás spomíname. Dňa 13. 4. si pripomenieme 10. výročie, čo nás navždy opustila mama, babka a prababka

Jozefína BREZNIČANOVÁ a 25. 1. sme si pripomenuli 23. výročie smrti nášho otca, dedka a pradedka

Róberta BREZNIČANA. S láskou a úctou spomínajú vnučka Adriana a deti s rodinami.

Čas plynie ako tichej vody prúd, kto Ťa mal rád, nemôže zabudnúť. Dňa 11. 4. si pripomenieme 10 rokov, čo nás navždy opustila naša milovaná mama, babka a prababka

Paulína MIŠKECHOVÁ. S láskou a úctou spomína celá rodina.

Boli ste skromní vo svojom živote, ale veľkí v láske a dobrote. Dňa 5. 4. sme si pripomenuli 27. výročie úmrtia Mária HALAMOVÁ z Rašova. S láskou a úctou spomínajú deti s rodinami.

V tichej spomienke v srdciach si 12. 4. pripomíname 1. výročie úmrtia nášho manžela, otca, dedka

Ladislava BAROŠA z Dolného Moštenca. Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú spomienku. Spomínajú manželka, syn a dcéra s rodinami.

Jozefa SANTUSA z Papradna a dňa 11. 4. uplynie 8 rokov od smrti

Milana SANTUSA z Papradna. S láskou a úctou spomínajú sestry Albína, Sabina a Helena s rodinami.


10. 4. 2018 Dni utekajú, roky pribúdajú no spomienky ostávajú. Dňa 6. apríla uplynie 20 rokov, čo nás opustil náš drahý otec, dedko

Ján MIĽO z Bodinej. S láskou a úctou spomína smútiaca rodina.

Spomienky a smútočné oznámenia môžete podať vždy do štvrtka do 12. hodiny

Ťažko je nespomínať, keď slza v oku stojí, ťažko by bolo zabudnúť, keď srdce stále bolí. Dňa 3. 4. sme si pripomenuli 9. smutné výročie, čo nás navždy opustil náš otec, dedko, brat, švagor

Štefan BELÁS. S láskou a úctou spomína celá rodina.

SPOLOČENSKÁ KRONIKA Dňa 15. 4. si pripomíname 1. výročie, čo nás opustil náš manžel, otec dedo a pradedo

Jozef VALNÝ z Visolaj. Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku. Manželka, dcéry s rodinami.

Že niet Ťa tu, to bôľ veľký je, spomienka na Teba srdce rozochveje. Po tvári sa slza za slzou kotúľa, myseľ sa ku Tebe zatúla. Chceme Ťa veľmi vrátiť späť. No nejde to a inej cesty niet. Smieme Ti už len s láskou sviečku na hrob položiť. Vieme, že nás stále chrániš a všetko s nami prežívaš. Dňa 4. 4. sme si pripomenuli nedožité 60. narodeniny a 23. 4 uplynú 2 roky, čo nás navždy opustil náš milovaný manžel, otec a starý otec

Vladimír BIELIK. S láskou spomínajú manželka Zdenka a deti s rodinami.

KtoŤa poznal, spomenie, kto Ťa mal rád, nezabudne. Dňa 31. marca sme si pripomenuli šesť rokov, čo nás opustil náš drahý manžel, otec a starý otec

Milan JEŠKO. S láskou a úctou spomína celá rodina a priatelia.

Mal si život rád. Vedel si byť šťastný, vedel si sa smiať, lásku rozdávať aj priateľstvo dať. Aj napriek osudu žiješ v srdciach každého z nás. Spomíname na nedožitých 80 rokov a 10. výročie úmrtia

Antona HLADKÉHO. S úctou, láskou a vďakou manželka, dcéry a ostatná rodina.

Ťažko sa hľadajú tie správne slová, keď výnáraš sa v pamäti znova a znova. Spomienka na Teba je stále živá. Kiež by nikdy neprišla tá smutná chvíľa. Tá rana osudu veľmi bolí a nikdy sa nezahojí. Dňa 13. 4. si pripomíname 3. výročie, čo nás navždy opustil náš drahý manžel, otec, brat, svokor a dedko Ladislav HUSÁRIK z Jasenice. Za tichú spomienku ďakuje manželka, syn a dcéry s rodinami.

Kto Ťa poznal, spomenie si, kto Ťa mal rád, nezabudne. Žiješ v srdciach tých, ktorí Ťa radi mali. Dňa 10. 4. si pripomíname druhé výročie úmrtia našej drahej manželky, babky a prababky

Ireny HOMEROVEJ. S láskou na ňu spomína manžel, dcéra a syn s rodinami.

Keby sa tak dalo vrátiť čas, dotknúť sa Ťa dlaňou a počuť Tvoj hlas, Ako Ti z očí žiarila láska a dobrota, tak nám budeš chýbať do konca života. Dňa 7. 4. sme si pripomenuli 8. výročie, čo nás navždy opustil náš drahý manžel, otec, dedko

Anton KIZEK z Milochova. S láskou spomína celá rodina.

11 Kto Ťa poznal, spomenie si, kto Ťa mal rád nezabudne. Dňa 6. 4. sme si pripomenuli 9. výročie úmrtia nášho drahého

Mikuláša ČABALU z Pov. Bystrice. S láskou spomína celá rodina.

Slza smútku tíško stečie po tvári, bolesť v srdci zabolí, no pekná spomienka ako večný plameň v našich srdciach zahorí. Dňa 9. 4. sme si pripomenuli 3 smutné roky, čo nás navždy opustila naša drahá manželka, mama a babka

Gertrúda JANÁČOVÁ. S láskou a úctou spomínajú manžel Jozef a dcéra s rodinou.

Dňa 15. 4. uplynie už 6. výročie úmrtia drahého otca a dedka

Ing. Karola VLNIEŠKU. Neustále na Teba spomíname. Deti a vnúčatá Pokračovanie na 20. str.


12

10. 4. 2018

SPEKTRUM/ROZHOVOR

Svetoví hudobníci budú opäť koncertovať v Považskej Bystrici Pol roka od koncertu vynikajúcich umelcov, dánskej huslistky Anny Egholm a slovenského klaviristu Filipa Štraucha, si budú môcť milovníci umenia a vážnej hudby vychutnať ďalší z radu výnimočných koncertov svetových hudobníkov. Virtuózni sólisti, dánsky violončelista Jonathan Swensen a klavirista Filip Štrauch, ktorý je bývalým žiakom ZUŠ v Považskej Bystrici, sa predstavia divákom 2. mája v koncertnej sále školy. Dvojica umelcov naposledy koncertovala v preplnenej sále pred tromi rokmi. JONATHAN SWENSEN - VIOLONČELO (DÁNSKO) Jonathan má iba 21 rokov, no napriek tomu patrí k najvýraznejším mladým talentom v Európe. Je držiteľom mnohých prestížnych ocenení, na konte má cenu Absolútny víťaz súťaže Öresund v Dánsku, 1. miesto v súťaži Play For Life, kde v poslednom kole uviedol violončelový koncert od skladateľa Édouarda Lala s prestížnym symfonickým orchestrom dánskeho rádia v Kodani, je víťazom medzinárodnej violončelovej súťaže v Štokholme vo Švédsku a mnohých iných. Momentálne študuje druhý rok na Kráľovskej hudobnej akadémii v Kodani u profesora Toke Møldrupa. Popri oceneniach zo súťaží získal Jonathan množstvo štipendijných cien ako napríklad Jacob Gades Talentprize, Valdemar van Hauens Scholarship a Christian P. and Hustrus Scholarship. Okrem toho už stihol absolvovať koncertné turné s Dvořákovým violončelovým koncertom s mládežníckym symfonickým orchestrom DUSIKA vo Varšave a Krakowe v Poľsku. Záverečný koncert turné sa uskutočnil na najväčšom škandinávskom festivale klasickej hudby Tivoli Festival v Kodani. Jonathan je pravidelným hosťom Tivoli festivalu a mnohých ďalších významných hudobných festivalov po celom svete. Momentálne pracuje na vydaní svojho prvého CD albumu s klaviristom Filipom Štrauchom.

FILIP ŠTRAUCH - KLAVÍR (SLOVENSKO) Filip Štrauch bol po úspešnom ukončení Vysokej školy múzických umení v Bratislave v roku 2013 ako jediný klavirista prijatý na doktorandské štúdium na Kráľovskú hudobnú akadémiu v Kodani do triedy renomovaného švédskeho klaviristu Niklasa Sivelova. Súčasne bol prijatý na špeci- álne štúdium na jednu z najrenomovanejších klavírnych škôl sveta Konzervatórium Rimsky - Korsakov v Petrohrade, kde študoval s klavírnymi osobnosťami ako Sergey Maltsev a Vladimir Shakin. Filip spolupracoval s významnými pedagógmi - Ferenc Rados, Josef Kluson, András Keller, Avedis Kouyoumdjian, Dmitri Bashkirov, Christian Zacharias, Robert Levin, Catherine Brown, Juhani Lagerspetz, Steven Mayer, Liisa Pohjola, Jens Elvekjær, Boris Berman. Je držiteľom mnohých významných ocenení ako napríklad 1. ceny klavírnej súťaže Kodanskej kráľovskej akadémie, kde zároveň získal cenu za najlepšieho inštrumentalistu akadémie, na konte má tiež množstvo ocenení za najlepšieho komorného spoluhráča. Popri sólovej hre sa venuje aj komornej hudbe. Mnohokrát spolupracoval s Rozhlasom a televíziou Slovenska, tiež založil komorné zoskupenia s renomovanými hudobníkmi zo štyroch krajín (Dánsko, Česko, Poľsko, Slovensko), s ktorými pravidelne koncertuje, uviedol štvrtý Beethovenov koncert s Filharmóniou v Kodani a Lisztov druhý

koncert na najväčšom škandinávskom festivale klasickej hudby Tivoli Festival v Kodani. V roku 2015 vydal Filip svoj debutový sólový piano album s dielami Rachmaninovova, Scriabina a Ravela. Lístky na koncert je možné si zakúpiť alebo rezervovať vopred na zusmrs@gmail.com alebo na telefónnom čísle 042 444 3010. (zb,pš)

Z tanečníka a horolezca sa stal filmárom a jaskyniarom Slavomír Chmela je jedným z vlaňajších laurétov Ceny Žilinského samosprávneho kraja. Má za sebou viac ako 85 rokov aktívneho života, pričom časť z neho prežil práve v Považskej Bystrici. Stretnutie s ním sme využili na rozhovor, v ktorom nám priblížil svoje pôsobenie nielen v meste pod Manínom.

Vieme o tebe, že si bol členom folklórneho súboru Považan. V publikácii, ktorá vyšla v roku 2004 k 50. výročiu Považanu, je tvoje meno uvedené medzi členmi jeho tanečnej zložky. V rokoch 1956 až 1957 som pracoval v Považských strojárňach ako vychovávateľ na internáte, ktorý bol v tom čase v kaštieli v Orlovom. Bolo to krátko po vzniku Považanu, súbor vtedy viedol vynikajúci tanečník a odborník Juro Onačila

a ten mu dal aj meno. Pamätám si, že som tancoval s Máriou Kúdelkovou a Alenou Hunkářovou. Dokonca mám voľakde fotografie z našich vystúpení v republike aj v zahraničí. Ale to nebolo všetko, čo si v našom meste vo voľnom čase robil. Veru nie, už predtým som sa aktívne venoval športovej gymnastike, neskôr horolezectvu a po príchode do strojární som jednu sezónu hral za Považskú Bystricu hokej, chytal som v bránke. Ako horolezec som liezol prevažne s Jankom Bednárom, Jožom Gaššom, Malým a Gaburjakom. Dokonca si sa ako horolezec stal členom slovenského reprezentačného družstva, získal titul majster športu a absolvoval si viacero horolezeckých expedícií. Na ktoré si najviac spomínaš? Mal som 27 rokov, keď ma roku 1959 vzali na prvú expedíciu na Kaukaz, kde sa mi podarilo vystúpiť na Elbrus (5 633 m), o ďalších 5 rokov som stál aj na vrchole Ušby (4 710 m), ktorú označujú

za kaukazský Matterhorn. Viedol som niekoľko expedícií na Pamír, do Álp a inde, roku 1967 som na Pamíre dosiahol vrchol Pik Lenina (7 134 m). Si významným neprofesionálnym filmárom, nakrútil si viac ako 400 dokumentárnych, reportážnych a odborných filmov a to na troch kontinentoch – v Európe, Ázii a Afrike. Mnohé z nich boli ocenené na súťažiach doma i v cudzine. Sú medzi nimi horské filmy, ale aj filmy s jaskyniarskou tematikou. Zaujíma ma, ako si sa dostal k filmovaniu a najmä k jaskyniam? Počas horolezeckých expedícií som začal fotografovať, potom aj filmovať ako horolezec a neskôr jaskyniar. V roku 1979 som zorganizoval expedíciu do jaskýň v Bulharsku, Rumunsku a Maďarsku a nasledujúci rok, keď som v Žiline založil jaskyniarsku skupinu, sme sa vybrali do vtedy druhej najdlhšej jaskyne sveta Optimističeskaja peščera na Ukrajine (vyše 145 km). Popri skúmaní a mapovaní jaskýň som sa venoval nakrúcaniu dokumentárnych filmov. Tie sa potom premietali na mnohých speleologických podujatiach a medzinárodných festivaloch v celej Európe. Potešilo ma, keď si v roku 2007 ukážky z nich mohli pozrieť

Považskobystričania v kine Mier na podujatí, na ktoré ste ma pozvali už ako člena vášho jaskyniarskeho klubu. Spolu so svojím mladším bratom Petrom patríš medzi členov Jaskyniarskeho klubu Strážovské vrchy so sídlom v Považskej Bystrici a od roku 2012 si aj čestným členom Slovenskej speleologickej spoločnosti (SSS). Ešte predtým si získal viacero ocenení, spomeniem z nich aspoň niektoré – zlatý odznak JAMES, striebornú a zlatú medailu SSS za rozvoj jaskyniarstva na Slovensku a Medailu D. G. Licharda za filmovú tvorbu. Som rád, že medzi ocenenými sú aj filmy, ktoré sme s mojím bratom, tiež amatérskym filmárom, nakrútili v jaskyniach v okolí Považskej Bystrice a spolupracovali pri nich ďalší členovia nášho jaskyniarskeho klubu. Chceli sme v nich zachytiť tajomné krásy Pružinskej Dúpnej jaskyne, Kortmanky či Otcovej jaskyne v neďalekých Strážovských vrchoch a priblížiť divákom aspoň časť z toho, čo v nich jaskyniari robia, prečo tam chodia a aký to má zmysel. Dúfam, že sa nám to podarilo. B. Kortman


13

ŠTVRTOK 12. 4. 2018

MARKÍZA

12. 4. - 18. 4. 2018

JEDNOTKA 8.30 Poklady sveta VI.Plitvické jazerá, Chorvátsko. 8.50 Poklady sveta VI. 9.10 Druhá šanca 10.00 Nash Bridges 10.50 Duel. 11.20 5 proti 5. 12.00 Správy RTVS 12.20 Dámsky klub. 13.55 Hurá do záhrady. 14.30 Zajtrajšie noviny I. 15.15 Jazdi hlavou. 15.30 Slovensko s Tiposom. 16.00 Správy RTVS 16.25 Poklady sveta VI. 16.40 Poklady sveta VI. 17.00 Druhá šanca (4.) 17.45 Duel. 18.10 Krátke správy RTVS 18.20 5 proti 5. 19.00 Správy RTVS 19.55 Góly - body - sekundy 20.20 Počasie 20.30 Zlaté časy. 21.35 Obchodníci so smrťou. Triler Nem. 23.05 Zákon a poriadok: Špeciálna jednotka XVII. (6.) 23.50 Deti.Dráma SR 1.30 Obchodníci so smrťou.

JOJ PLUS 7.30 Moja mama varí lepšie ako tvoja. 8.40 Najkrajšie bývanie III. (18.) 9.50 Prison Break: Útek z väzenia (13.) 11.00 Páli vám to. 12.00 Vyvolení - Dom snov (31.) 13.10 Profesionáli II. (12.) 14.15 Simpsonovci XVI. (4.) 14.45 Panelák XII. 16.00 Ninja Factor II.16.55 Simpsonovci XVI. 17.25 Kosti VII. 18.20 MIXÉR (1.)Najlepšia zábava je na Jojke 19.25 TIPOS INFO 19.30 ŽREBOVANIE 19.35 Profesionáli II. 20.35 James Bond: Zajtrajšok nikdy nezomiera. 23.00 Vikingovia III. (8.) 0.00 Karma je sviňa II. (1., 2.)Hraný dokumentárny seriál USA 1.05 Ninja Factor II.

DISCOVERY 8.00 Ako sa to robí 8.30 Ako to robia? 9.00 Hľadači pokladov, Veľká Británia 9.30 Lovci skladovacích jednotiek 10.00 Nákladná doprava v austrálskom vnitrozemí 11.00 Rodení obchodníci 12.00 Nutné na prežitie 13.00 Nahí a vystrašení 14.00 Nahí a vystrašení 15.00 Nahí a vystrašení 16.00 Mimoriadne projekty 17.00 Hľadači pokladov na aukciách 17.30 Hľadači pokladov, Veľká Británia 18.00 Ako sa to robí 18.30 Ako to robia? 19.00 Rodení obchodníci 20.00 Búrači mýtov 21.00 Záchranárske práce 22.00 Zničená minulost 23.00 Fantastické inžinierstvo 0.00 Záhadná Zem 1.00 Berte to ako varovanie

DVOJKA 8.45 Ahoj Slovensko. 9.30 Maďarský magazín 9.55 To je váš prípad, 10.50 Klenotnica. 11.30 Obedníček. 11.40 Dimitri. 11.45 Táraninky. 11.50 Trpaslíci. 12.00 Živá panoráma 12.35 Jarné huby. 12.45 Váh - zrodenie rieky. 13.10 František Krištof-Veselý. 14.05 Kinorama. 14.30 Umenie. 14.55 E.A. Cernan doma. 15.20 GEN.sk. 15.35 Rómsky magazín 16.00 Test magazín. 16.20 Národnostné správy. 16.30 Správy - Hírek 16.45 Ahoj Slovensko. 17.30 Správy RTVS z regiónov 17.45 Stopy dávnej minulosti. 18.15 Encyklopédia slov. obcí. Spišský Štvrtok. 18.30 Večerníček. 18.35 Dimitri. 18.40 Veselá farma IV. 18.45 Trpaslíci. 18.50 Kniha džunglí II. 19.00 Fidlibumove pokusy. 19.10 Alica v krajine zázrakov. 19.35 Moji zvierací priatelia - dobrodružstvá pod hladinou. 19.45 Zázračný miniateliér 20.00 Záznam zo žrebovania: KENO 10, Keno Joker 20.04 Informácia pre tipujúcich: KENO 10 20.10 Tradičná medicína vo svete II. 20.45 Futbal - Európska liga - zápasy. 23.05 Polícia. 23.20 Fotografi. 23.45 Fotografi.

NOVA 9.35 Ulica 10.25 Výmena manželiek X. 11.30 Riskuj!12.00 Poludňajšie Televízne noviny. 12.30 Babicove dobroty 12.45 Tescoma s chuťou 12.50 Ordinácia v ružovej záhrade 2 13.55 Ulica 14.40 Ordinácia v ružovej záhrade 2 16.57 Popoludňajšie Počasie 17.00 Popoludňajšie Televízne noviny 17.25 Tescoma s chuťou 17.30 Babicove dobroty 17.50 Ulica 19.30 Televízne noviny. 20.20 Ordinácia v ružovej záhrade 2 21.30 Prásk. 22.05 Výmena manželiek X. 23.10 Ulica 23.55 Ordinácia v ružovej záhrade 2

HBO 8.10 Život Mikea Nicholsa. 9.25 Autá. 11.25 Stratené mesto Z. 13.45 Star Wars: Epizóda V - Impérium vracia úder. 15.50 Star Wars: Epizóda VI - Návrat Jediho. 18.05 Tajný život párov 19.10 Z oného sveta20.00 Vražedný bestseller. 21.35 Zenové zápisky Garryho Schandlinga 0.05 Buchty a klobásy.

JOJ

6.00 Teleráno

4.50 KRIMI

8.30 Najväčší víťaz.

5.20 NOVINY TV JOJ

10.00 Oteckovia.

6.15 RANNÉ NOVINY

11.00 Susedské prípady.

8.10 Súdna sieň.

12.00 Rodinné prípady.

9.30 Policajti v akcii.

13.00 Mentalista VI. 14.55 Susedské prípady. 15.55 Rodinné prípady. 17.00 PRVÉ TELEVÍZNE NOVINY 17.25 Reflex. 17.55 Oteckovia.

10.40 Súdna sieň. 12.00 NOVINY O 12:00 12.30 Top Star. 12.55 NAŠI II. (28.) 13.35 Policajti v akcii. 15.40 Skutočné príbehy.

Rodinný seriál SR

17.00 NOVINY O 17:00

19.00 TELEVÍZNE NOVINY

17.55 Moja mama varí lepšie

20.05 POČASIE

ako tvoja.

20.20 ŠPORTOVÉ NOVINY

19.00 KRIMI

20.30 Horná Dolná.

19.30 NOVINY TV JOJ

21.40 Dobre vedieť!

20.25 ŠPOR

23.45 Mentalista VI.

20.30 NAJLEPŠIE POČASIE

Krimiseriál USA

20.35 Inkognito.

1.40 Stúpenci I. (15.)

21.40 Sedem.

2.20 Stúpenci II. (1.) Krimiseriál USA 3.00 Susedské prípady. 3.50 Rodinné prípady. 4.55 TELEVÍZNE NOVINY

PRIMA PLUS 9.10 Cesty domov (84.) 10.30 Správy FTV Prima 11.50 Modrý kód (89.) 13.05 Show Jana Krausa. 14.10 Ťažká drina. 14.45 Veľmi krehké vzťahy IV (27.) 15.55 Nikto nie je dokonalý. 17.00 Mňam alebo Prima vareška 17.25 Popoludňajšie správy 17.40 Cesty domov (85.) 18.55 Správy FTV Prima 19.25 Krimi správy 19.40 Divošky. 19.55 TOP STAR. 20.15 Ohnivé kura II (94.) 21.40 Vychytávky Ládi Hrušky. 22.15 Česko na tanieri. 23.05 Pípšoubazár. 0.10 Veľmi krehké vzťahy IV (27.)

DOMA 5.35 Druhý dych. 6.25 Keď budeš moja (31., 32.) 8.30 Kým nás smrť nerozdelí. 10.10 Varte s nami. 10.55 Nikdy ťa neopustím (29., 30.) 13.30 Feriha (57.) 14.40 Búrlivé víno. 16.50 Keď budeš moja (33., 34.) 18.40 Mentalista VI. 20.30 Nikdy ťa neopustím (31., 32.) 22.35 Feriha (58.) 23.55 Nesmrteľný (3., 4.) 1.35 Kým nás smrť nerozdelí. 2.20 Smotánka. 3.45 Búrlivé víno.

22.45 Silné reči.Stand-up comedy show SR 23.25 Spravodlivosť v krvi VI. 0.20 Myšlienky vraha II. (6.) 1.20 NOVINY TV JOJ 2.15 Policajti v akcii. 3.10 Súdna sieň. 4.00 Súdna sieň.

SPEKTRUM 6.00 Najnebezpečnejšie cesty do školy 7.00 Windsorský hrad 7.55 Zoznámte sa: Fudžajra 8.05 Ľadové kamióny 9.00 Ľadové kamióny 9.55 Americké významné miesta bez tajomstva 10.55 Kúzlo pohybu pod röntgenom 12.00 Ako vznikali kontinenty? 13.00 Utajený šéf 14.00 Najnebezpečnejšie cesty do školy 15.00 Špioni počas 2. svetovej vojny 16.05 Špioni počas 2. svetovej vojny 17.05 Windsorský hrad 18.05 Tajomstvá Zeme II. 19.00 Utajený šéf 20.00 Ako vznikali kontinenty? 21.00 Úžasné nápady - vynálezci a ich vynálezy 22.00 Stratené filmy Dňa D 23.45 Vojnoví fotografi 23.55 Ázijské špeciálne jednotky 0.55 Vrahove myšlienky 1.25 Vrahove myšlienky 1.55 Stratené filmy Dňa D 3.20 Ázijské špeciálne jednotky 4.10 Vojnoví fotografi 4.20 Neobjasnené letecké katastrofy 5.10 Americké významné miesta bez tajomstva

ČT 1 5.59 Štúdio 6. 9.00 To je vražda, napísala II. 9.55 Cirkus Humberto (1.)Návrat. Slávny seriál 10.45 Petr Nárožný - 80 rokov: Neobyčajné životy: Petr Nárožný. Portrét 11.45 Čierne ovce. 12.00 Správy o 12. 12.20 Predpoveď počasia, športové správy. 12.30 Sama doma. 14.00 Strelci.Poviedka z obľúbeného cyklu Bakalári 14.20 Doktor Martin IV. 15.10 To je vražda, napísala II. 16.00 Cestománia. 16.30 Kamila Moučková 8.4.1928: Všechnopárty. 17.15 AZ-kvíz. 17.40 Čierne ovce. 18.00 Udalosti v regiónoch. 18.25 Kde domov môj? 18.55 Udalosti za okamih a počasie. 19.00 Udalosti. 19.50 Góly, body, sekundy 20.00 Vyprávěj. 20.55 Gejzír. 21.25 Máte slovo s M. Jílkovou. 22.24 Výsledky žrebovania Šťastných 10 22.25 Prípady detektíva Murdocha XI. 23.10 Taggart. 0.05 AZ-kvíz. 0.30 Otlačky doby: Život vo vojne. 1.25 Objektív. 1.55 Túlavá kamera 2.30 Dobré ráno 5.00 13. komnata Jana Kuželku. 5.30 Udalosti v regiónoch

ČT 2 9.00 Podčiarknuté, sčítané! (13.) 9.10 Cesta do Indie: Úžas 10.10 S kuchárom okolo sveta: Senegal. 11.05 Ó, ty černý ptáčku. Holokaust, ktorý mal byť zabudbutý.Tragické svedectvá 12.05 Po stopách tretieho odboja (14.) 12.35 Kresťanský magazín. 13.00 Chcete ich? 13.05 Bohovia a proroci (15.) 13.35 Počesku. 13.45 Oblasti vtáčie a ľudské alebo Natura paradoxa. 14.25 13. osemtisícovka Radka Jaroša. 14.55 Parta Maraton (4.) 15.40 Zašliapané projekty. 16.00 Raketoplán, moja láska. Dokument USA 17.00 Návraty k divočine (11.) 17.25 Posledná šanca pre severné biele nosorožce. 18.15 Na ceste po ománskom pobreží. 18.45 Večerníček 18.55 Dobrodružstvá vedy a techniky. 19.25 Zemepis sveta: Tropický dažďový prales 19.50 Správy v českom znakovom jazyku 20.00 Divoká Čína: Zem pandy. 20.55 Cestománia. 21.25 Trabantom Južnou Amerikou (7.) 21.55 Spravedlnost pro Selvina.Čierna komédia 23.05 Queer: Poézia nemá telo 23.30 Stopy, fakty, tajomstvá: Upíri v Čechách. 0.00 V mene vlasti V. (1.) 0.50 Uchom ihly 1.15 Náš vidiek 1.45 Zdravšia krajina 2.15 Krásy európskeho pobrežia: Perly Kvarneru. 2.20 Ťažký život českého celiatika 2.45 Príbehy železnej opony. 3.00 Stratené adresy: Libkovice 3.20 Hranice dokorán - Rozmówki polsko-czeskie 3.45 Maršov


14

JEDNOTKA 8.30 Poklady sveta VI.Safranbolu, Turecko. 8.50 Poklady sveta VI. 9.10 Druhá šanca 10.05 Nash Bridges 10.50 Duel. 11.20 5 proti 5. 12.00 Správy RTVS 12.20 Dámsky klub. 13.55 Hurá do záhrady. 14.25 Zajtrajšie noviny I. 15.10 HiSTORY. 15.15 Jazdi hlavou. 15.30 Slovensko s Tiposom. 16.00 Správy RTVS 16.25 Poklady sveta VI. 16.40 Poklady sveta VI.Hodvábna burza, Valencia, Španielsko. 17.00 Druhá šanca 17.45 Duel. 18.10 Krátke správy RTVS 18.20 5 proti 5. 19.00 Správy RTVS 19.55 Góly - body - sekundy 20.20 Počasie 20.30 Čo ja viem. 22.00 Cestou necestou. 22.35 Večerné správy RTVS 22.45 Bullittov prípad. 0.35 Neskoro večer. 1.25 Cestou necestou.

JOJ PLUS 6.00 Vyvolení - Dom snov (31.) 6.50 Páli vám to. 7.30 Moja mama varí lepšie ako tvoja. 8.40 Najkrajšie bývanie III. (19.) 9.50 Prison Break: Útek z väzenia (14.) 11.00 Páli vám to. 12.00 Vyvolení - Dom snov (32.) 14.15 Simpsonovci XVI. (5.) 14.45 Panelák XII. (20.) 16.00 Ninja Factor II. (78., 79.) 16.55 Simpsonovci XVI. (6.) 17.25 Kosti IX. (1., 2.) 19.30 ŽREBOVANIE 19.35 Profesionáli II. (14.) 20.35 Rubínovo červená. Romantický mysteriózny sci-fi film Nem. 23.05 Letecké katastrofy X. (5., 6.) 1.10 Ninja Factor II. (78., 79.) 2.10 Panelák (116.) 3.05 Profesionáli II. (14.) 3.50 Wall Street: Peniaze nikdy nespia.Triler USA 5.55 Moja mama varí lepšie ako tvoja. 6.40 Páli vám to.

DISCOVERY 7.30 Ako sa to robí 8.00 Ako sa to robí 8.30 Ako to robia? 9.00 Hľadači pokladov, Veľká Británia 9.30 Lovci skladovacích jednotiek 10.00 Nákladná doprava v austrálskom vnitrozemí 11.00 Rodení obchodníci 12.00 Nutné na prežitie 13.00 Aljašská železnica 14.00 Aljašská železnica 15.00 Aljašská železnica 16.00 Mimoriadne projekty 17.00 Hľadači pokladov na aukciách 17.30 Hľadači pokladov, Veľká Británia 18.00 Ako sa to robí 18.30 Ako to robia? 19.00 Rodení obchodníci 20.00 Nákladná doprava v austrálskom vnitrozemí 21.00 Aljaška: Posledné hranice 22.00 Teslove lúče smrti 23.00 Záhadná Zem 0.00 Aljašská železnica 1.00 Berte to ako varovanie 2.00 Nákladná doprava v austrálskom vnútrozemí 3.00 Aljaška: Posledné hranice

PIATOK 13. 4. 2018

DVOJKA 8.30 Správy RTVS z regiónov 8.45 Ahoj Slovensko. 9.30 Rómsky magazín 9.55 Zuzka Turanová. 11.10 Chlapčenský úsmev. 11.35 Obedníček. 11.40 Dimitri. 11.45 Trpaslíci. 12.00 Živá panoráma 12.30 Huby. 12.40 Choroba ako dar. 12.55 Manželia Sirackí. 13.25 Triedny nepriateľ. 14.00 V tieni gulagu. 14.40 Highlighty Európskej ligy 15.30 Tvárou v tvár 16.00 Televíkend. 16.30 Správy - Hírek 16.45 Ahoj Slovensko. 17.30 Správy RTVS z regiónov 17.40 Správy RTVS v slovenskom posunkovom jazyku 17.45 Stopy dávnej minulosti. 18.15 Encyklopédia slov. obcí. Šarišské Michaľany. 18.30 Večerníček. 18.35 Dimitri. 18.40 Veselá farma IV. 18.45 Trpaslíci. 18.50 Kniha džunglí II. 19.00 Fidlibumove pokusy. 19.05 Alica v krajine zázrakov. 19.30 Moji zvierací priatelia - dobrodružstvá pod hladinou. 19.45 Zázračný miniateliér 20.00 Záznam zo žrebovania: KENO 10 20.04 Informácia pre tipujúcich: KENO 10 20.10 Tradičná medicína vo svete II. 20.45 Gen. sk.Miloslav Luther.Portrét filmového režiséra 21.00 Sherlock IV. (1.) 22.30 Čistič.Dráma SR 0.00 BJD 2015. Alain Caron Group 1.00 Správy RTVS

NOVA 9.35 Ulica 10.20 Ordinácia v ružovej záhrade 2 11.30 Riskuj! 12.00 Poludňajšie Televízne noviny. 12.30 Babicove dobroty 12.50 Tescoma s chuťou 12.55 Výmena manželiek X.13.55 Ulica 14.40 Ordinácia v ružovej záhrade 2 15.50 Ordinácia v ružovej záhrade 2 (380.) 16.57 Popoludňajšie Počasie 17.00 Popoludňajšie Televízne noviny 17.25 Tescoma s chuťou 17.30 Babicove dobroty 17.50 Ulica 18.35 Ulica 19.30 Televízne noviny.Športové noviny, Počasie 20.20 Poisťovňa šťastia21.25 Poisťovňa šťastia 22.30 Ordinácia v ružovej záhrade 2 23.35 Ulica 0.25 Ordinácia v ružovej záhrade 2

HBO 7.20 Severný pól: Na Vianoce otvárame. 8.45 Nové sčítanie hlasov. 10.40 Autá 2. 12.30 Nič ako predtým. 14.05 Mamičkin zoznam. 15.50 Filmy a filmové hviezdy X. 16.15 Westworld ( 17.10 Westworld (8.) 18.10 Kolos. 20.00 Dva svety (9.) 21.00 Trust 22.00 Predátori. 23.50 Slepý. 1.35 Sin City - mesto hriechu.3.40 Pred kamerou XV. (15.)Filmový magazín USA 4.10 Predátori.Hororový akčný sci-fi triler USA

MARKÍZA

JOJ

6.00 Teleráno

4.45 KRIMI

8.30 Sladká výzva.

5.20 NOVINY TV JOJ

8.40 Zámena manželiek.

6.15 RANNÉ NOVINY

9.55 Oteckovia.

8.10 Súdna sieň.

11.00 Susedské prípady.

9.30 Policajti v akcii.

12.00 Rodinné prípady. 13.00 Mentalista VI. 14.55 Susedské prípady. 15.55 Rodinné prípady. 17.00 PRVÉ TELEVÍZNE NOVINY 17.25 Reflex. 17.55 Oteckovia.

10.40 Súdna sieň. 12.00 NOVINY O 12:00 12.35 Top Star. 13.00 Naši II. (29.) 13.45 Policajti v akcii. 14.45 Arthur a Minimojovia. Rodinná komédia Fr. 17.00 NOVINY O 17:00 17.55 Moja mama varí lepšie

19.00 TELEVÍZNE NOVINY

ako tvoja.

20.05 POČASIE

19.00 KRIMI

20.20 ŠPORTOVÉ NOVINY

19.30 NOVINY TV JOJ

20.30 Milenky.

20.25 ŠPORT

21.40 Boj o dcéru.Triler USA

20.30 NAJLEPŠIE POČASIE

23.45 Mentalista VI.

20.35 Hotel (5.)

1.40 Stúpenci II. (2., 3.)

21.40 Veľký balík.

3.15 Kat 2.

22.45 Honba na čarodejnice.

Akčný film USA/Kan./Nem. 4.45 Rodinné prípady.

PRIMA PLUS 8.05 Cesty domov (85.) 9.20 Správy FTV Prima 10.35 Ohnivé kura II (94.) 11.55 Vychytávky Ládi Hrušky. 12.40 Česko na tanieri. 13.30 Pípšoubazár. 14.35 Veľmi krehké vzťahy IV (28.) 15.45 Nikto nie je dokonalý. 16.50 Mňam alebo Prima vareška 17.20 Popoludňajšie správy 17.40 Cesty domov (86.) 18.55 Správy FTV Prima 19.25 Krimi správy 19.40 Divošky. 19.55 TOP STAR. 20.15 Prístav (53.) 21.35 Svadby v Benátkach (64.) 22.50 Autosalón. 23.55 Veľmi krehké vzťahy IV

DOMA 5.30 Druhý dych. 6.20 Keď budeš moja (33., 34.) 8.30 Kým nás smrť nerozdelí. 10.15 Varte s nami. 10.50 Nikdy ťa neopustím (31., 32.) 13.15 Feriha (58.) 14.30 Búrlivé víno. 16.45 Keď budeš moja (35., 36.) 18.40 Mentalista VI. 20.30 Falošný snúbenec.Romantický film USA 22.15 Sherlock a Watsonová III. (1., 2.) 0.05 Kým nás smrť nerozdelí. 1.00 Sherlock a Watsonová III. (1., 2.) 2.30 Smotánka. 3.35 Búrlivé víno

Akčný dobrodružný fantazijný mysteriózny triler USA 0.45 Chlapci neplačú. Dráma USA 3.15 KRIMI 3.40 NOVINY TV JOJ 4.20 Top Star. 4.35 Súdna sieň.

SPEKTRUM 8.05 Ľadové kamióny 9.00 Ľadové kamióny 9.55 Americké významné miesta bez tajomstva 10.55 Zoznámte sa: Fudžajra 11.05 Planéta mutantov 12.00 Ako vznikali kontinenty? 13.00 Utajený šéf 14.00 Najnebezpečnejšie cesty do školy 15.00 Motýlí efekt 15.30 Motýlí efekt 16.00 Motýlí efekt 16.35 Motýlí efekt 17.05 Buckinghamský palác 18.05 Tajomstvá Zeme II. 19.00 Utajený šéf 20.00 Evolúcia života 21.00 Úžasné nápady - vynálezci a ich vynálezy 22.00 Stratené filmy Dňa D 23.45 Vojnoví fotografi 23.55 Ázijské špeciálne jednotky 0.55 Vrahove myšlienky 1.25 Vrahove myšlienky 1.55 Stratené filmy Dňa D 3.25 Ázijské špeciálne jednotky 4.15 Neobjasnené letecké katastrofy 5.10 Americké významné miesta bez tajomstva

ČT 1 9.45 Doktor Martin IV. 10.30 Výhra. Poviedka z obľúbeného cyklu Bakalári 10.45 Vyprávěj. 11.45 Čierne ovce. 12.00 Správy o 12. 12.20 Predpoveď počasia, športové správy. 12.30 Sama doma. 14.00 Na stope. 14.25 Reportéri ČT. 15.10 Cestománia. 15.35 Príbehy slávnych ... Ivan Luťanský - 65 rokov: Smrť dobrodruha. 16.35 Polopate. 17.30 AZ-kvíz. 18.00 Udalosti v regiónoch. 18.25 Kde domov môj? 18.55 Udalosti za okamih a počasie. 19.00 Udalosti. 19.50 Góly, body, sekundy 19.59 Žrebovanie Mimoriadnej Športky a Šance 20.00 Četnické humoresky 21.35 Všechnopárty. 22.29 Výsledky žrebovania Šťastných 10 22.30 Hercule Poirot. 23.20 Prípady detektíva Murdocha XI. 0.05 AZ-kvíz. 0.35 Stav ohrozenia.Dopravná nehoda. 1.00 Bolkoviny 1.55 Žiješ len 2x 2.20 Sviatočné slovo geológa a spisovateľa Václava Cílka 2.30 Dobré ráno 5.00 Hobby našej doby. 5.30 Udalosti v regiónoch

ČT 2 5.59 Dobré ráno. 8.30 Kúzelná škôlka 9.00 Divoká Čína: Zem pandy. 9.50 Cestománia. 10.20 Veľký svet techniky 11.05 Postrehy odinakiaľ 11.15 Zemepis sveta: Pláže a útesy 11.30 Zemepis sveta: Tropický dažďový prales 11.55 Kráľovstvo divočiny: Najúžasnejšia púť. 12.20 Chcete ma? 12.45 GEN - Galéria elity národa.Ivan Ženatý 13.05 Proces H - deň deviaty (9.) 14.00 Hollywood počas 2. svetovej vojny (2.)Konflikt s diktátormi 14.50 Nacistická raketa V2. 15.45 Coimbra.Pohľadnica zo starobylého portugalského univerzitného mesta a jeho okolia 16.00 Zdravšia krajina. 16.30 Kúzlo Afriky: Na okraji Kalahari 16.55 Návrat levieho zabijaka. 17.50 S kuchárom okolo sveta: Bali. 18.45 Večerníček 19.00 Európa dnes. 19.25 Príbehy domov 19.40 Postrehy odinakiaľ. 19.50 Správy v českom znakovom jazyku 20.00 Zázračná planéta: Úžasný svet domácich maznáčikov (2.) 20.50 Tajomstvo stratenej ríše Inkov.Dokument USA. 21.50 Polnočné slnko (3.)Krimiseriál Švédsko/Fr. 22.40 Polnočné slnko (4.) 23.35 História jedného úteku.Dráma Argentína 1.20 Trabantom Južnou Amerikou (7.) 1.45 Krásy európskeho pobrežia: Kréta. 1.50 Ženy v poli. 2.25 Šľachtici bez titulov 2.50 Jiřina Štěpničková: Generálna prevencia. 3.05 Stratené adresy: Hůrka 3.25 Hranice dokorán - Rozmówki polsko-czeskie 3.50 Presídlená dedina 4.10 Folklórny magazín


15

SOBOTA 14. 4. 2018

JEDNOTKA 7.40 Garfield IV. 7.55 Mickey Mouseov klub II. 8.20 Sofia Prvá I. (10.) 8.40 Fidlibum. 9.10 Trpaslíci. 9.35 Daj si čas. 10.05 Robin Hood III. (6.) 10.50 Park. 11.20 On air. 11.50 Na vysokej skale. Ovčiar Bebek. Povesť SR 12.50 Zhŕňajova nevesta.Pôvodná tv hudobná komédia SR 14.35 Čo ja viem. 16.10 Rodina Addamsovcov 2.Komédia USA 17.50 Cestou necestou. 18.30 Postav dom, zasaď strom. 19.00 Správy RTVS 19.55 G-B-S 20.20 Počasie 20.30 Záhady tela. 21.30 Neskoro večer. 22.25 Adriano Olivetti 0.10 Rodina Addamsovcov 2. 1.40 Adriano Olivetti

JOJ PLUS 7.10 Najkrajšie bývanie III. (19.) 8.30 Nová záhrada. 9.30 Na chalupe. 10.55 Nové bývanie dizajn. 12.00 Hľadá sa dom pre milionárov - Los Angeles X. (10.) 13.10 Takmer bez šance. Triler USA 15.30 Najlepšie slovenské torty. 17.10 Pobrežná hliadka: Havajská noc.Akčno-dobrodružný film USA 19.15 Kinosála.Publicistika SR 19.30 ŽREBOVANIE 19.35 Profesionáli II. (15.) 20.35 Honba na čarodejnice.Akčný dobrodružný fantazijný mysteriózny triler USA 22.40 Bieli muži nevedia skákať. Športová komédia USA 1.00 Najlepšie slovenské torty. 2.25 Profesionáli II. (15.) 3.05 Chlapci neplačú. Oscarový film USA 5.00 Nová záhrada. 5.45 Na chalupe.

DISCOVERY 6.00 Ako to robia? 6.30 Ed Stafford: ponechaný svojmu osudu 8.30 Dvojaké prežitie 9.30 Ako sa to robí 10.00 Lovci odpadu 11.00 Ako to robia? 11.30 Ako to robia? 12.00 Rýchlo a hlasno 13.00 Rýchlo a hlasno 14.00 Rýchlo a hlasno 15.00 Automobiloví nadšenci 16.00 Zotavovňa podnikov 17.00 Austrálska železnica 18.00 Obrovské vlaky 19.00 Ako sme vynašli svet 20.00 Dielňa Goblin Works Garage 21.00 Nákladná doprava v austrálskom vnitrozemí 22.00 Vražedné polia 23.00 Záchranárske práce 0.00 Záhadná Zem 1.00 Záhadná Zem 2.00 Dielňa Goblin Works Garage 3.00 Nákladná doprava v austrálskom vnútrozemí 4.00 Zotavovňa podnikov

DVOJKA 6.10 Akvária pri veľtoku. 6.20 Rýchle vody hôr. 6.50 Autosalón. 7.15 Jazdi Hlavou. 7.20 Polícia. 7.30 Cesta na MS vo futbale 8.00 Živá panoráma 8.30 Televíkend. 8.55 Božie domy s Vandalom. 9.10 Cyklopotulky. 9.20 HiSTORY. 9.25 Retro noviny. 9.55 Československý filmový týždenník. 10.25 Generácia. 10.50 Cesta. 11.20 Moja diagnóza. 11.45 VaT. 12.25 Kapura. 13.05 Farmárska revue. 13.35 Halali. 14.05 Test magazín. 14.15 Magazín Ligy majstrov 14.45 Futbal Fortuna liga - zápasy.Slovan Bratislava - AS Trenčín.Priamy prenos 17.30 Hokej - Euro Hockey Challenge 2018 - zápasy. 20.15 Záznam zo žrebovania: KENO 10, 20.23 Informácia pre tipujúcich: KENO 10 20.24 Informácia pre tipujúcich: Eurojackpot, Eurojackpot Joker 20.25 Hľadači utajených svetov. 21.00 Ružové sny.Poeticky ladená komédia SR 22.20 Taboo (2.) Gotická dráma VB 23.15 Most II. (4.)Krimiseriál Švédsko/Dánsko 0.15 Správy RTVS v slovenskom posunkovom jazyku 0.20 Správy RTVS

NOVA 7.10 Country estráda. 8.00 Ulica 8.50 Ulica 9.35 Ulica 10.20 Ulica 11.10 Ulica 11.55 Korenie. 12.40 Volajte Novu. 13.15 Rady ptáka Loskutáka. 13.55 Rady ptáka Loskutáka. 14.50 Robinsonov ostrov II. 15.35 Robinsonov ostrov II. (20.) 16.25 Víkend. 17.15 Poisťovňa šťastia (9.) 18.20 Poisťovňa šťastia (10.) 19.30 Televízne noviny.Športové noviny, Počasie 20.20 Drahí susedia 21.15 Drahí susedia (2.) 22.10 Svetlá pasáže (6.) 23.10 TELE TELE. 23.40 Mr. GS. 0.05 Country estráda. 1.05 DO-RE-MI. 1.55 Televízne noviny. Športové noviny, Počasie 2.45 TELE TELE. 3.10 Mr. GS. 3.35 Country estráda.

HBO 6.00 Pápež František: Modlite sa za mňa. 7.50 Charlieho anjeli. 9.30 Letopisy Narnie: Plavba Ranného pútnika. 11.25 Vianočné melódie. 12.50 Star Wars: Epizóda I - Skrytá hrozba. 15.05 Vodný efekt. 16.30 Moji noví súrodenci. 18.10 Niečo ako láska. 20.00 Paríž počká. 21.35 Smrtihlav. 23.35 Vymietanie Molly Hartleyovej.Horor USA 1.10 Morgan. Psychologický sci-fi horor USA 2.45 Detektív z Hongkongu.Akčná komédia HK/Čína/ USA 4.30 Zombieland.Hororová komédia USA

MARKÍZA

JOJ

6.00 TELEVÍZNE NOVINY

5.30 NOVINY TV JOJ

6.55 Tom a Jerry

6.20 KRIMI

7.10 Olsen Twins: Sestry v Londýne. Komédia USA

6.50 NOVINY TV JOJ

9.15 Kočky opäť v akcii.

7.40 Gumkáči I. (6.)

Komédia USA

8.05 Dobrodružstvá bielej koa-

11.15 SUPERSTAR. 14.10 Jeho foter, to je lotor!Komédia USA 16.40 Mamin frajer je postrach.Komédia USA

ly.Animovaný rodinný dobrodružný film Južná Kórea/USA 9.50 Naši III. (15.)

18.20 Smotánka.

10.30 Dovidenia, stará mama!

19.00 TELEVÍZNE NOVINY

11.10 Dvojičky (9.)

20.05 POČASIE 20.20 ŠPORTOVÉ NOVINY

12.00 Super karaoke.

20.30 Únos linky 657.

12.55 Skutočné príbehy.

Akčný film USA

14.10 Skutočné príbehy.

22.35 Smrtonosná pomsta. Akčný triler USA/Špan.

15.10 James Bond: Zajtrajšok

0.35 Boj o dcéru.

nikdy nezomiera.

Triler USA

Špionážny film USA

2.35 Únos linky 657. Akčný film USA

17.55 Hotel (4.)

4.00 Smrtonosná pomsta.

19.00 KRIMI

Akčný triler USA/Špan.

19.30 NOVINY TV JOJ

PRIMA PLUS 8.25 Cesty domov (86.) 9.45 Správy FTV Prima 11.05 Prístav (53.) 12.25 Svadby v Benátkach (64.) 13.45 Autosalón. 14.50 Veľmi krehké vzťahy IV (29.) 16.00 Nikto nie je dokonalý. 17.05 Mňam alebo Prima vareška 17.30 Popoludňajšie správy 17.40 Cesty domov (87.) 18.55 Správy FTV Prima 19.25 Krimi správy 19.40 Divošky. 19.55 TOP STAR. 20.15 Temný kraj (12.) 21.40 Zázraky života (4.) 22.45 Telebazár. 23.50 Veľmi krehké vzťahy IV (29.)

DOMA 5.25 Smotánka. 6.25 Inga Lindströmová: Iskra lásky. Romantický film Nem. 8.30 Reflex. 10.30 Doktorka Zoe IV. (3.) 11.40 Extrémne premeny: Tínedžeri. 13.55 Bostonské vraždy VI. (7., 8.) 15.45 Rosamunde Pilcherová: Sila lásky.Romantický film Nem./ VB 17.45 Inga Lindströmová: Hviezdy nad Ölandom. Romantický film Nem. 20.00 Katie Ffordová: Tanec na Broadwayi.Romantický film Nem./USA 22.00 Rosamunde Pilcherová: Tieň minulosti.Romantický film Nem. 0.05 Inga Lindströmová: Hviezdy nad Ölandom. 2.05 Katie Ffordová: Tanec na Broadwayi. 3.35 Rosamunde Pilcherová: Sila lásky. 5.05 Bostonské vraždy VI. (8.)

20.25 ŠPORT 20.30 NAJLEPŠIE POČASIE 20.35 Fakjú pán profesor. Komédia Nem. 23.10 Hitman. Akčný triler USA/Fr. 1.15 Bod v nekonečne. Akčno-dobrodružný film USA 3.15 Najlepšie slovenské torty

SPEKTRUM 6.00 Mestá vybudované na odpadkoch 6.55 Profesionálne hromadné stravovanie 8.00 Zázraky v ríši zvierat 9.05 Tajný život tasmánskych čertov 10.05 Lov 11.05 Divy sveta s Billom Weirom 12.00 4 sezóny v Hortobágy 12.15 Recepty na víťazstvo 13.05 Počasie - Top 10 14.00 Grandiózne lietadlá 14.50 Výprava sondy Curiousity 15.55 Civilizácia v dějinách 17.00 Legendárne bojisko 18.00 Špioni počas 2. svetovej vojny 19.05 Motýlí efekt 19.40 Motýlí efekt 20.10 História ľudstva 21.05 Rozlúštené šifry 22.00 Hitler a jeho stúpenci zla 23.05 Stratené filmy Druhej svetovej vojny 0.05 Recepty na víťazstvo 0.55 Najúspešnejšie projekty 1.55 Hitler a jeho stúpenci zla 2.50 Stratené filmy Druhej svetovej vojny 3.35 Rozlúštené šifry 4.15 Výprava sondy Curiousity 5.10 Posledné dni

ČT 1 6.00 Čo naše babičky vedeli a na čo my sme zabudli. 6.30 Polopate. 7.25 Rozprávka pre pamätníkov - Věra Jordánová - 15.4.1928: Dvě Cecilky.Rozprávka 8.10 Gejzír. 8.40 Otec Brown VI. (4.) 9.30 Columbo. 11.05 Všechnopárty. 12.00 Z metropoly. 12.25 Hobby našej doby. 12.50 Postrehy odinakiaľ 13.00 Správy 13.05 Petr Nárožný - 80 rokov: O chytrém Honzovi.Veselá hudobná rozprávka 14.20 Olga Scheinpflugová - 50 rokov od úmrtia: Madla z cihelny.Veselohra 16.10 Ota Hofman - 90 rokov: Setkání v červenci.Romanca 17.35 Hercule Poirot. 18.25 Chlapci v akcii 18.55 Udalosti za okamih a počasie. 19.00 Udalosti. 19.45 Góly, body, sekundy 20.00 Zázraky prírody. 21.10 Petr Nárožný - 80 rokov: Láska je láska.Koprodukčný komediálny film 22.59 Výsledky žrebovania Šťastných 10 a Euromilióny 23.00 Columbo. 0.35 Bolkoviny 1.30 Banánové rybičky. 2.05 Chalupa je hra 2.30 Záhrada je hra 2.50 Cez nový prah 3.15 Sama doma 4.45 Pod pokrievkou 5.10 V kondícii 5.30 Z metropoly.

ČT 2 6.00 Raníček 6.05 Atlas zvierat. 6.30 Babar a Baduove dobrodružstvá. 6.55 Mikulášove patálie II. 7.05 Garfieldova show IV. 7.20 Novinky z prírody 7.30 Štúdio Kamarát 9.00 Náš vidiek 9.30 Folklorika 9.55 Skryté Valašsko Janka Rokytu. 10.25 Letecké katastrofy: Smrť v Tichom oceáne. 11.20 Vojna v Pacifiku (3.) 12.10 1918 - 2018 TOTO STOROČIE: Desať storočí architektúry.Betónová hranica 12.30 Babylon 12.55 Cesta do Indie: Úžas 13.55 Jean-Paul Belmondo - 85 rokov: Senzi finta. Komédia Fr./Kan. 15.45 Národné klenoty. 16.15 Sme múdrejší ako zvieratá? (2.) 17.05 Kamera na cestách: Radžastan, zem kráľov. 18.00 Zázračná planéta: Úžasný svet domácich maznáčikov (2.) 18.45 Večerníček 18.55 Krásy európskeho pobrežia: Kréta. 19.05 Kúzlo Afriky: Na okraji Kalahari 19.30 Zašliapané projekty. 19.50 Správy v českom znakovom jazyku 20.00 Dokonalý svet.Krimitriler USA 22.20 Crash.Dráma USA 0.10 Mamon (3.) 1.10 Batesov motel IV. (9.) 1.55 Nerodič.Stala sa tradičná rodina prežitkom? Prekvapivé príbehy o novodobých formách rodičovstva v celovečernom dokumentárnom filme Jany Počtovej 3.20 A čo ďalej, doktori? 3.45 Hranice dokorán - Rozmówki polsko-czeskie 4.10 Babylon


16

JEDNOTKA 7.00 Včielka Maja Nové dobrodružstvá II. 7.15 Garfield IV. 7.30 Mickey Mouseov klub II. 7.50 Sofia Prvá I. 8.15 Zázračný ateliér. 8.40 Teta 9.35 Autosalón. 10.05 Otvorené nebo.Jordánsko. 11.00 Slovensko v obrazoch 11.25 Svet v obrazoch 11.55 O 5 minút 12 12.55 Občan za dverami 13.40 Slnečný kúpeľ.Úsmevný tv film SR 14.20 Zlatá klasika: Boj o Moskvu 15.55 „Četnícke humoresky III.“ 17.45 Hurá do záhrady. 18.15 Tajomstvo mojej kuchyne. 19.00 Správy RTVS 19.55 G-B-S 20.20 Počasie 20.30 Piliere moci 21.55 Piliere moci 23.30 Zlatá klasika: Boj o Moskvu (2.) 1.00 O 5 minút 12 2.05 Komisár Montalbano.

JOJ PLUS 6.30 Nové bývanie dizajn. 7.20 Profesionáli II. (15.) 8.20 Kúzlovanie.Zábavná relácia SR 9.00 Pravá a ľavá ruka diabla.Spaghetti-western Tal. 11.35 Dvojičky (9.). 12.30 Všetko čo mám rád. 13.10 Vlci. 15.15 Letecké katastrofy X. (5., 6.) 17.20 Falošná grófka. Komédia USA 19.30 ŽREBOVANIE 19.35 Profesionáli II. (16.) 20.35 Mafiánova dcéra. Komédia USA 22.40 Do naha!Čierna komédia VB/USA 0.40 Profesionáli II. (16.) 1.40 Pravá a ľavá ruka diabla. 3.25 Všetko čo mám rád. 3.45 Vlci.

DISCOVERY 6.00 Ako to robia? 6.30 Muži Yukonu 7.30 Austrálska železnica 8.30 Kráľovstvo skládok 9.30 Ako sa to robí 10.00 Nákladná doprava v austrálskom vnitrozemí 11.00 Vesmírni obchodníci 12.00 Vojny kontajnerov 12.30 Vojny kontajnerov 13.00 Hľadači pokladov, Veľká Británia 13.30 Hľadači pokladov, Veľká Británia 14.00 Lovci skladovacích jednotiek 14.30 Lovci skladovacích jednotiek 15.00 Lovci skladovacích jednotiek 15.30 Lovci skladovacích jednotiek 16.00 Austrálska železnica 17.00 Rodení obchodníci 18.00 Carspotting 19.00 Ľudia z aljašských lesov 20.00 Aljaška: bitka v zátoke 21.00 Zlatá horúčka: Divoká voda 22.00 Pátranie po Escobarových miliónech 23.00 Kliatba zamrznutého zlata 0.00 Zlatá horúčka: Divoká voda 1.00 Záchranárske práce 2.00 Aljaška: bitka v zátoke 3.00 Zlatá horúčka: Divoká voda 4.00 Pátranie po Escobarových miliónoch 5.00 Rodení obchodníci

NEDEĽA 15. 4. 2018

DVOJKA 8.30 Farmárska revue. 8.55 Halali. 9.30 Slávnostné služby Božie z Liptovského Mikuláša. 11.25 Zlaté mesto kráľa Karola. 12.00 Família. 12.25 Chichôtka. 13.25 Slovo. 13.30 Orientácie. 14.10 Herecké legendy. 14.30 Oko za oko. 15.45 Vo vetre kopýt II. 16.45 Hokej Euro Hockey Challenge 2018 - zápasy. 19.30 Večerníček. 19.35 Dimitri. 19.40 Veselá farma IV. 19.50 Trpaslíci. 20.00 Záznam zo žrebovania: KENO 10, Keno Joker, Loto, Joker, Loto 5 z 35 20.08 Informácia pre tipujúcich: KENO 10, Keno Joker, Loto, Joker, Loto 5 z 35 20.10 Lesné chrámy.Prírodopisný dokumentárny film SR 20.40 Gen.sk.Ján Mojto. Portrét filmového producenta 21.00 Jedenáste prikázanie (2.) 22.10 Osvietenie.Kultová adaptácia hororu Stephena Kinga USA/VB 0.05 Správy RTVS v slovenskom posunkovom jazyku 0.10 Správy RTVS 1.00 Slovo.

NOVA 5.55 Babicove dobroty 6.15 Babicove dobroty 6.30 DO-RE-MI. 7.20 Country estráda. 8.15 Rady ptáka Loskutáka. 9.55 Korenie. 10.40 Ordinácia v ružovej záhrade 2 (805.) 11.45 Ordinácia v ružovej záhrade 2 (806.) 12.50 Ulica (3441.) 13.35 Ulica (3442.) 14.20 Ulica (3443.) 15.10 Ulica (3444.) 15.55 Ulica (3445.) 16.45 Prásk. 17.15 Ordinácia v ružovej záhrade 2 (807.) 18.20 Ordinácia v ružovej záhrade 2 (808.) 19.30 Televízne noviny.Športové noviny, Počasie 20.20 Comeback. 20.45 SuperStar. 23.20 Črepiny. 23.50 Drahí susedia (1.) 0.40 Drahí susedia (2.)

HBO 6.00 Lady a Tramp.Animovaná rodinná muzikálová romanca USA 7.20 Paríž počká. Romantická komédia USA 8.50 Lietadlá.Animovaná rodinná komédia USA 10.25 Detektív z Hongkongu.Akčná komédia HK/Čína/USA 12.15 Star Wars: Klony útočia. Akčný dobrodružný sci-fi film USA 14.35 U nás na farme.Animovaná dobrodružná rodinná komédia USA 15.50 Maudie.Biografická romantická dráma Írsko/Kan. 17.45 Strážcovia Galaxie 2.Komiksový akčný sci-fi film USA 20.00 Baby Driver.Akčný krimitriler VB/USA 21.55 Tu a teraz (8.) 22.50 Liek na život. Psychologický hororový triler USA/Nem. 1.20 Demolícia. Komediálna dráma USA 3.00 Tu a teraz

MARKÍZA

JOJ

6.00 TELEVÍZNE NOVINY

4.25 NOVINY TV JOJ

7.05 Kung Fu Panda III.

5.15 KRIMI

7.55 Scooby-Doo: Záhady, s. r. o. II.

5.45 NOVINY TV JOJ

8.15 Tom a Jerry

6.45 Arthur a Minimojovia.

8.25 Číslo 5 žije.

Rodinná komédia Fr.

Komédia USA 10.30 Ten chlapec je postrach. Komédia USA

8.55 Gumkáči I. (7., 8.) 9.00 Geissenovci - Ťažký život

12.15 CHART SHOW.

milionárov VI. (13.)

14.20 Križovatka smrti.

11.05 Rubínovo červená.

Akčná komédia USA 16.25 Kuchyňa. Komediálny seriál SR

Romantický mysteriózny sci-fi film Nem.

17.00 Horná Dolná.

13.40 Mafiánova dcéra.

Komediálny seriál SR

Komédia USA

18.15 Susedia. 19.00 TELEVÍZNE NOVINY

15.50 Nová záhrada.

20.05 POČASIE

16.50 Na chalupe.

20.20 ŠPORTOVÉ NOVINY

17.55 Nové bývanie.

20.30 SUPERSTAR.

19.00 KRIMI

23.00 Mamin frajer je postrach. Komédia USA

19.30 NOVINY TV JOJ

1.00 Merkúr.Triler USA

20.25 ŠPORT

2.50 Križovatka smrti.Akčná

20.30 NAJLEPŠIE POČASIE

komédia USA 4.50 TELEVÍZNE NOVINY

PRIMA PLUS 8.25 Cesty domov (87.) 9.45 Správy FTV Prima 11.05 Zázraky života (4.) 12.15 Receptár prima nápadov. 13.10 Vychytávky Ládi Hrušky. 13.45 Temný kraj (12.) 15.10 Veľmi krehké vzťahy IV (30.) 17.05 Mňam alebo Prima vareška 17.30 Popoludňajšie správy 17.40 Cesty domov (88.) 18.55 Správy FTV Prima 19.25 Krimi správy 19.40 Divošky. 19.55 TOP STAR. 20.15 Ako sa stavia sen extra. 21.20 Základka (6.) 21.55 Očami Josefa Klímu. 22.45 Prima ZOOM SVET. 23.15 Veľmi krehké vzťahy IV.

DOMA 5.55 Smotánka. 6.25 Rosamunde Pilcherová: Tieň minulosti.Romantický film Nem. 8.30 Reflex. 10.15 Doktorka Zoe IV. (4.) 11.25 Zasnúbení a nedočkaví.Reality show 12.40 Tehotné v šestnástich. Reality show 13.45 Extrémne premeny: Druhá šanca na život. 15.25 Bostonské vraždy VI. (9., 10.) 17.15 Jeho foter, to je lotor!Komédia USA 20.00 Dovolenka v pekle.Dráma USA 22.00 Titanic (1., 2)Katastrofický film USA/Kan. 1.35 Dovolenka v pekle. 3.05 Jeho foter, to je lotor!

20.35 V siedmom nebi. 23.00 Zabití.V ojnový triler USA 1.25 Pobrežná hliadka: Havajská noc.Akčno-dobrodružný film USA 3.15 Nová záhrada. 4.00 Na chalupe.

SPEKTRUM 6.00 Mestá vybudované na odpadkoch 6.55 Profesionálne hromadné stravovanie 8.00 Zázraky v ríši zvierat 9.05 Tajný život tasmánskych čertov 10.05 Lov 11.05 Tajomstvá z vnútra Země 12.00 4 sezóny v Hortobágy 12.15 Recepty na víťazstvo 13.05 Počasie - Top 10 14.00 Grandiózne lietadlá 15.00 Rozlúštená záhada Titaniku 16.50 Gorbačov 18.00 Špioni počas 2. svetovej vojny 19.05 Motýlí efekt 19.40 Motýlí efekt 20.10 História ľudstva 21.05 Rozlúštené šifry 22.00 Hitler a jeho stúpenci zla 23.05 Stratené filmy Druhej svetovej vojny 0.05 Recepty na víťazstvo 0.55 Najúspešnejšie projekty 1.55 Hitler a jeho stúpenci zla 2.50 Stratené filmy Druhej svetovej vojny 3.35 Rozlúštené šifry 4.15 Dalajláma a budúcnosť Tibetu 5.10 Posledné dni

ČT 1 8.55 Polopate. 9.45 Kalendárium. 10.00 Túlavá kamera. 10.30 Objektív. 11.05 Cirkus Humberto (2.) 12.00 Otázky Václava Moravca. 13.00 Správy 13.05 Petr Nárožný - 80 rokov: O princezně na klíček.Rozprávka 14.10 Podivná nevěsta.Rozprávka 14.55 Věra Jordánová - 15.4.1928: Pavouk se smaragdovýma očima.Rozprávka 15.35 19182018 TOTO STOROČIE: 1948: Zdivočelá země (10.) 16.30 1918-2018 TOTO STOROČIE: 1948: Zdivočelá země (11.) 17.25 Pošta pre teba 18.25 Čo naše babičky vedeli a na čo my sme zabudli. 18.55 Udalosti za okamih a počasie. 19.00 Udalosti. 19.45 Góly, body, sekundy 19.57 Žrebovanie Športky a Šance 20.00 GEN - Galéria elity národa.Pavel Dungl 20.15 Trojí život.Komédia 21.40 168 hodín. 22.09 Výsledky žrebovania Šťastných 10 22.10 Smrt talentovaného ševce.Prepis detektívneho románu 23.40 Inšpektor Banks.Hra s ohňom. Krimiseriál VB 1.10 Manéž Bolka Polívku 2.25 Žiješ len 2x 2.55 Sviatočné slovo predsedu Českého združenia Cirkvi adventistov Víta Vursta 3.00 Hobby našej doby. 3.25 Bývanie je hra

ČT 2 7.20 Novinky z prírody 7.30 Štúdio Kamarát 9.00 Československý filmový týždenník (1195.) 9.15 Hľadanie strateného času: Filmy z Prahy 9.30 Bitka o Midway.Dobový dokument 9.50 Andrej Krob - 80 rokov: Andrej Krob na ťahu.Dokument 10.45 Nedaj sa. 11.40 Chcete ma? 12.10 Sviatočné slovo predsedu Českého združenia Cirkvi adventistov Víta Vursta 12.15 Kresťanský magazín 12.40 Uchom ihly. 13.10 Cesty viery 13.35 Potrava duše & tela II. (1.)Cyklus dokumentov ARTE Fr. 14.05 Kráľovstvo divočiny: Madagaskar, ostrov divov. 14.35 Na plavárni - obzretie za tým najlepším II. 15.25 Na ceste po ománskom pobreží. 15.55 Deň, kedy spadlo Národné múzeum. Dokumentárna fikcia 16.55 Tajomstvo stratenej ríše Inkov. 17.50 Savojsko, raj milovníkov hôr. 18.45 Večerníček 18.55 Krásy európskeho pobrežia: V srdci Baltu. 19.05 Čierna ovca. 19.20 Zaujímavosti z regiónov. 19.50 Správy v českom znakovom jazyku 20.00 Jeseň Cheyennov.Klasický western USA 22.30 Velikáni filmu - Clint Eastwood: Cooganov trik.Krimifilm USA 0.00 Dokumentárny klub: Vojna o piesok. 0.55 Polnočné slnko


17

PONDELOK 16. 4. 2018

JEDNOTKA 8.45 Poklady sveta VI.Hodvábna burza, Valencia, Španielsko. 9.05 Druhá šanca. 0.05 Nash Bridges (94.) 10.50 Duel. 11.20 5 proti 5. 12.00 Správy RTVS 12.20 Dámsky klub. 13.55 Hurá do záhrady. 14.25 Zajtrajšie noviny I. 15.10 Test magazín. 15.30 Slovensko s Tiposom 16.00 Správy RTVS 16.25 Poklady sveta VI. 16.40 Poklady sveta VI.La Chaux-de-Fonds, Le Locle, Švajčiarsko. 16.55 Neskoro večer. 17.45 Duel. 18.10 Krátke správy RTVS 18.15 5 proti 5. 19.00 Správy RTVS 19.55 G-B-S 20.20 Počasie 20.30 Preludy. 22.05 Občan za dverami 22.40 Kriminálka Staré Mesto II. 23.40 Nash Bridges (94.) 0.25 Zajtrajšie noviny I. (5.) 1.10 Preludy. Dráma Nem.

JOJ PLUS 6.50 Páli vám to. 7.30 Moja mama varí lepšie ako tvoja. 8.40 Hľadá sa dom pre milionárov - Los Angeles X. 9.45 Prison Break: Útek z väzenia 11.00 Prvé oddelenie. 11.25 Páli vám to. 12.20 Vyvolení Dom snov 13.25 Profesionáli II. 14.25 Simpsonovci XVI. 14.55 Panelák XII. 16.05 Ninja Factor II. 17.05 Simpsonovci XVI. 17.30 Kosti IX.19.30 ŽREBOVANIE 19.35 Profesionáli II.20.35 Hitman. 22.30 OKTAGON MMA - magazín 23.00 Zabití. 1.15 Ninja Factor II. 2.10 Panelák XII. 3.10 Profesionáli II. 3.50 OKTAGON MMA - magazín. 4.15 Falošná grófka.Komédia USA 5.40 Prvé oddelenie.

DISCOVERY 6.00 Ako to robia? 6.30 Rýchlo a hlasno 7.30 Ako sa to robí 8.00 Ako sa to robí 8.30 Ako to robia? 9.00 Hľadači pokladov, Veľká Británia 9.30 Lovci skladovacích jednotiek 10.00 Nákladná doprava v austrálskom vnitrozemí 11.00 Rodení obchodníci 12.00 Nutné na prežitie 13.00 Kráľovstvo skládok 14.00 Kráľovstvo skládok 15.00 Kráľovstvo skládok 16.00 Mimoriadne projekty 17.00 Hľadači pokladov na aukciách 17.30 Hľadači pokladov, Veľká Británia 18.00 Ako sa to robí 18.30 Ako to robia? 19.00 Rodení obchodníci 20.00 Ed Stafford: ponechaný svojmu osudu 21.00 Nahí a vystrašení 22.00 Týždeň s motormi 2018: Konštrukčné riešenie a preteky 23.00 Pripútaní 0.00 Diablov kaňon 1.00 Berte to ako varovanie 2.00 Ed Stafford: ponechaný svojmu osudu 3.00 Nahí a vystrašení

DVOJKA 8.45 Ahoj Slovensko. 9.30 Tvárou v tvár 9.55 Spomíname na Rudolfa Slobodu: Albert, Albert. 11.35 Lienka Anulienka. 11.45 Dimitri. 11.50 Trpaslíci. 12.00 Živá panoráma 12.20 Cyklopotulky. 12.30 Tatra revue alebo bol raz jeden kabaret.12.55 Orientácie. 13.20 Cesta. 13.50 Generácia. 14.25 Park. 15.00 Spomíname na Rudolfa Slobodu. Armagedon nielen na Grbe. 15.30 Národnostný magazín. Slovanský magazín. 16.00 Autosalón. 16.20 Jazdi Hlavou. 16.30 Správy - Hírek 16.45 Ahoj Slovensko. 17.30 Správy RTVS z regiónov 17.40 Správy RTVS v slovenskom posunkovom jazyku 17.45 Stopy dávnej minulosti. 18.15 Encyklopédia slovenských obcí.18.30 Večerníček. 18.35 Dimitri. 18.40 Veselá farma IV. 18.50 Trpaslíci. 18.55 Kniha džunglí II. 19.05 Fidlibumove pokusy. 19.10 Alica v krajine zázrakov. 19.35 Moji zvierací priatelia - dobrodružstvá pod hladinou. 19.45 Zázračný miniateliér 20.00 Záznam zo žrebovania: KENO 10, Keno Joker 20.04 Informácia pre tipujúcich: KENO 10, Keno Joker 20.10 Tradičná medicína vo svete II. 20.45 GEN.sk.Eva Siracká.Portrét lekárky 21.00 Moja diagnóza. 21.30 Família. 22.00 Správy a komentáre 22.25 Koža. 0.35 Správy RTVS

NOVA 9.40 Ulica 10.30 Volajte Novu. 11.00 Črepiny. 11.30 Riskuj! 12.00 Poludňajšie Televízne noviny.Športové noviny, Počasie 12.30 Babicove dobroty 12.45 Ordinácia v ružovej záhrade 2 13.55 Ulica 14.40 Ordinácia v ružovej záhrade 2 15.45 Ordinácia v ružovej záhrade 2 16.57 Popoludňajšie Počasie 17.00 Popoludňajšie Televízne noviny 17.25 Tescoma s chuťou 17.30 Babicove dobroty 17.50 Ulica 18.35 Ulica 19.30 Televízne noviny. 20.20 Špecialisti21.20 Robinsonov ostrov II.22.20 Volajte Novu. 22.55 Črepiny. 23.20 Ulica 0.10 Ordinácia v ružovej záhrade 2

HBO 6.00 U nás na farme. 7.20 Maudie. 9.20 Strážcovia Galaxie 2. 11.35 Most 13.00 Most 14.30 Moderná rodina IX. 14.55 Pred kamerou XV.15.25 Až po uši II. 16.00 Až po uši II. 16.35 Baby Driver. 18.25 20.00 Tu a teraz 21.00 Silicon Valley V. 21.30 Barry 22.00 Spider-Man: Homecoming. 0.10 Vražedný bestseller. 1.45 Lúpež v Hatton Garden. 3.20 Varovanie: Môže spôsobiť smrť.

MARKÍZA

JOJ

6.00 Teleráno

4.45 NOVINY TV JOJ

8.30 Zámena manželiek.

5.40 KRIMI

9.50 Oteckovia.

6.15 RANNÉ NOVINY

10.50 Susedské prípady.

8.05 Policajti v akcii.

11.50 Rodinné prípady. 12.50 Mentalista VI. 14.50 Susedské prípady. 15.55 Rodinné prípady. 17.00 PRVÉ TELEVÍZNE

9.10 Súdna sieň. 10.30 Rodinné záležitosti. 12.00 NOVINY O 12:00 12.30 Top Star.

NOVINY

12.50 Inkognito.

17.25 Reflex.

14.20 Naši II. (30.)

17.55 Oteckovia.

14.55 Policajti v akcii.

19.00 TELEVÍZNE NOVINY

15.55 Policajti v akcii.

20.05 POČASIE

17.00 NOVINY O 17:00

20.20 ŠPORTOVÉ NOVINY

17.55 Moja mama varí lepšie

20.30 Susedia 21.10 Kuchyňa. 21.50 Kredenc. 23.00 Sekerovci. 23.35 Križovatka smrti (7.) Akčný seriál USA

ako tvoja. 19.00 KRIMI 19.30 NOVINY TV JOJ 20.25 ŠPORT 20.30 NAJLEPŠIE POČASIE

0.30 Mentalista VI.

20.35 Inkognito

2.15 Stúpenci II. (4.)

21.40 Heslo

2.55 Mama I. (1., 2.)

22.35 Super karaoke.

3.35 Sekerovci.

23.20 Kukátko.

4.10 Rodinné prípady.

0.25 Spravodlivosť v krvi VI.

4.50 TELEVÍZNE NOVINY

1.25 Myšlienky vraha II. (7.)

PRIMA PLUS 9.05 Cesty domov (88.) 10.25 Správy FTV Prima 11.45 Ako sa stavia sen extra. 12.50 Očami Josefa Klímu. 13.40 Základka (6.) 14.10 Prima ZOOM SVET. 14.45 Veľmi krehké vzťahy IV. (31.) 15.55 Nikto nie je dokonalý. 17.00 Mňam alebo Prima vareška 17.25 Popoludňajšie správy 17.40 Cesty domov (89.) 18.55 Správy FTV Prima 19.25 Krimi správy 19.40 Divošky. 19.55 TOP STAR. 20.15 Modrý kód (90.) 21.35 Receptár prima nápadov. 22.20 Karolína, domáca kuchárka. 22.55 Partia. 23.50 Veľmi krehké vzťahy IV. (31.)

DOMA 5.25 Druhý dych. 6.20 Keď budeš moja (35., 36.) 8.30 Kým nás smrť nerozdelí. 10.15 Smotánka. 10.55 Baby boom. 12.25 Extrémne premeny: Druhá šanca na život. 14.15 Búrlivé víno. 16.40 Keď budeš moja (37., 38.) 18.30 Mentalista VI. 20.20 Varte s nami. 20.30 Nikdy ťa neopustím (33., 34.) 22.35 Feriha (59.) 23.40 Nesmrteľný (5., 6.) 1.25 Kým nás smrť nerozdelí. 2.15 Smotánka. 3.35 Búrlivé víno.

2.25 KRIMI 2.55 Top Star. 3.10 Policajti v akcii. 3.55 Súdna sieň.

SPEKTRUM 6.00 Najnebezpečnejšie cesty do školy 7.00 Buckinghamský palác 8.00 Zoznámte sa: Fudžajra 8.10 Ľadové kamióny 9.05 Ľadové kamióny 10.00 Americké významné miesta bez tajomstva 11.00 Planéta mutantov 11.55 Evolúcia života 13.00 Chemici na Arktíde 13.25 Rozlúštená záhada Titaniku 15.15 Divy sveta s Billom Weirom 16.10 Divy sveta s Billom Weirom 17.05 Buckinghamský palác 18.05 Tajomstvá Zeme II. 19.00 Utajený šéf 20.00 Odkiaľ ľudia prišli 21.00 Úžasné nápady - vynálezci a ich vynálezy 22.00 Hirošima: Následky 23.00 Stalinova dcéra 0.05 Ázijské špeciálne jednotky 1.05 Chytanie zločincov s najmodernejšou technológiou 2.00 Hirošima: Následky 2.45 Stalinova dcéra 3.40 Ázijské špeciálne jednotky 4.30 Vojnoví fotografi 4.40 Po vrcholkoch Bakony, horolezectvo pre každého 5.10 Americké významné miesta bez tajomstva

ČT 1 5.59 Štúdio 6. 9.00 Otec Brown VI. (4.) 9.55 168 hodín. 10.30 Lubomír Lipský - 95 rokov: Po stopách hviezd. 11.00 Pošta pre teba 12.00 Správy o 12. 12.20 Predpoveď počasia, športové správy. 12.30 Sama doma. 14.00 Jan Pirk - 70 rokov: Všechnopárty. 14.35 Smrt talentovaného ševce.Prepis detektívneho románu 15.55 To je vražda, napísala II. 16.45 Cestománia. 17.15 AZ-kvíz. 17.40 Čierne ovce. 18.00 Udalosti v regiónoch. 18.25 Kde domov môj? 18.55 Udalosti za okamih a počasie. 19.00 Udalosti. 19.50 Góly, body, sekundy 20.00 Případy 1. oddělení (14.) 21.00 Miška je kúzelná.Poviedka 21.35 Reportéri ČT. 22.14 Výsledky žrebovania Šťastných 10 22.15 Stav ohrozenia. Aktívny útočník. Útok aktívneho útočníka býva rýchly, nečakaný a spravidla s fatálnymi dôsledkami. Môžu nejakým spôsobom zvýšiť svoje šance na prežitie? 22.45 Na stope. 23.05 V mene vlasti VI. 0.00 Čtyři v tom 4 (2.) 0.45 AZ-kvíz. 1.20 Z metropoly. 1.45 Kalendárium. 2.00 GEN - Galéria elity národa.

ČT 2 5.59 Dobré ráno. 8.30 Kúzelná škôlka 9.00 Kamera na cestách: Radžastan, zem kráľov. 9.55 Čierna ovca. 10.10 Raketoplán, moja láska.Dokument USA 11.10 Veľký svet techniky 12.00 Kúzlo Afriky: Na návšteve v Pretórii 12.25 Babylon 12.55 Cesty viery 13.20 Kľúč. 13.50 Československý filmový týždenník 1968 (1195.) 14.00 1918 - 2018 TOTO STOROČIE: 1948: Po stopách tretieho odboja (15.)Kráľ Šumavy 14.30 Návraty k divočine (12.) 14.55 Deň, kedy spadlo Národné múzeum. Dokumentárna fikcia 15.55 Dobrodružstvá vedy a techniky. 16.25 Letecké katastrofy: Smrť v Tichom oceáne. 17.20 Hollywood počas 2. svetovej vojny (3.) 18.15 Cestománia. 18.45 Večerníček 18.55 Zašliapané projekty. 19.15 Bohovia a proroci (15.) 19.40 Postrehy odinakiaľ. 19.50 Správy v českom znakovom jazyku 20.00 Apokalypsa: 2. svetová vojna (1.) 21.00 Parížske metro. 21.55 Velikáni filmu - David Hemmings: Ostrovy uprostred prúdu.Dráma USA 23.40 Jeseň Cheyennov.Klasický western USA 2.00 Queer: Poézia nemá telo 2.30 Príbehy domov 2.45 Z očí do očí 3.25 Ženy to majú ťažšie 3.55 Dedinská učiteľka 4.20 Vinárova jar 4.40 Popcorn 5.10 Zemepis sveta: Pláže a útesy 5.30 Zemepis sveta: Tropický dažďový prales 5.50 Postrehy odinakiaľ.


18

JEDNOTKA 8.45 Poklady sveta VI.La Chaux-de-Fonds, Le Locle, Švajčiarsko. 9.05 Neskoro večer. 10.05 Nash Bridges 10.50 Duel. 11.20 5 proti 5. 12.00 Správy RTVS 12.20 Dámsky klub. 13.55 Hurá do záhrady. 14.25 Zajtrajšie noviny I. 15.10 Test magazín. 15.30 Slovensko s Tiposom. 16.00 Správy RTVS 16.25 Poklady sveta VI. Kanál Rideaux, Kanada. 16.40 Poklady sveta VI.Atol Bikini, Marshallove ostrovy. 17.00 Druhá šanca. 17.45 Duel. 18.10 Krátke správy RTVS 18.15 5 proti 5. 19.00 Správy RTVS 19.55 G-B-S 20.20 Počasie 20.30 Nevera po slovensky 21.40 Skôr než zomrieme (1.)Triler Švédsko/ Nórsko/Nem. 22.35 Skôr než zomrieme 23.40 Zákon a poriadok: Špeciálna jednotka XVII. 0.20 Nash Bridges 1.05 Skôr než zomrieme (1.) 2.05 Skôr než zomrieme (2.)

JOJ PLUS 6.00 Vyvolení - Dom snov (33.) 6.50 Páli vám to. 7.30 Moja mama varí lepšie ako tvoja. 8.40 Najkrajšie bývanie III. (20.) 9.50 Prison Break: Útek z väzenia (16.) 11.05 Páli vám to. 12.05 Vyvolení - Dom snov (34.) 13.05 Profesionáli II. (17.) 14.10 Simpsonovci XVI. (7.) 14.45 Panelák XII. (22.) 15.55 Ninja Factor II. (82., 83.) 16.50 Simpsonovci XVI. (8.) 17.20 Kosti IX. (5., 6.) 19.25 TIPOS INFO 19.30 ŽREBOVANIE 19.35 Profesionáli II. (18.) 20.35 Fakjú pán profesor. Komédia Nem. 23.00 Čierne vlajky III. (7.)Dobrodružný seriál USA 0.10 Nebezpečné lety II. (6.) 1.15 Ninja Factor II. (82., 83.) 2.15 Panelák XII. (22.) 3.05 Profesionáli II. (18.)

DISCOVERY 7.30 Ako sa to robí 8.00 Ako sa to robí 8.30 Ako to robia? 9.00 Hľadači pokladov, Veľká Británia 9.30 Lovci skladovacích jednotiek 10.00 Nákladná doprava v austrálskom vnitrozemí 11.00 Rodení obchodníci 12.00 Nutné na prežitie 13.00 Zlatá horúčka 14.00 Zlatá horúčka 15.00 Zlatá horúčka 16.00 Mimoriadne projekty 17.00 Hľadači pokladov na aukciách 17.30 Hľadači pokladov, Veľká Británia 18.00 Ako sa to robí 18.30 Ako to robia? 19.00 Rodení obchodníci 20.00 V divočine s Bearom Gryllsom 21.00 Na ostrove s Bearom Gryllsom 22.00 Týždeň s motormi 2018: Konštrukčné riešenie a preteky 23.00 Záchranárske práce 0.00 Osobné kamery pre políciu

UTOROK 17. 4. 2018

DVOJKA 8.00 Živá panoráma 8.30 Správy RTVS z regiónov 8.45 Ahoj Slovensko. 9.30 Národnostný magazín. Slovanský magazín. 9.55 Mercadet. 11.10 Čepce, kápky za dve zlatky. 11.35 Obedníček. 11.40 Dimitri. 11.45 Trpaslíci. 12.00 Živá panoráma 12.30 Cyklopotulky. 12.40 Poklady.sk. 12.55 Zabudnuté okamihy. 13.30 A3UM. 13.55 A3UM. 14.35 VaT. 15.00 Nové technológie: Vzorka č. 82. 15.15 Dvaja muži z Terchovej. 15.30 Ukrajinský magazín. 16.00 Halali. 16.30 Správy - Hírek 16.45 Ahoj Slovensko. 17.30 Správy RTVS z regiónov 17.40 Správy RTVS v slovenskom posunkovom jazyku 17.45 Stopy dávnej minulosti.18.15 Encyklopédia slovenských obcí. Zázrivá. 18.30 Večerníček. 18.35 Dimitri. 18.40 Veselá farma IV. 18.45 Trpaslíci. 18.50 Kniha džunglí II. 19.00 Fidlibumove pokusy. 19.05 Alica v krajine zázrakov. 19.30 Moji zvierací priatelia - dobrodružstvá pod hladinou. 19.45 Zázračný miniateliér 20.00 Záznam zo žrebovania: KENO 10 20.06 Informácia pre tipujúcich: KENO 10, Keno Joker, 20.10 Tradičná medicína vo svete II. 20.45 Gen.sk. 21.00 Rivali. 22.00 Správy a komentáre 22.25 Večera s Havranom. 23.35 Fotografi.Róbert Kočan.

NOVA 9.00 Ulica 9.50 Ulica 10.35 Špecialisti 11.30 Riskuj! 12.00 Poludňajšie Televízne noviny. 12.30 Babicove dobroty 12.55 Volajte Novu. 13.30 Črepiny. 13.55 Ulica 14.40 Ordinácia v ružovej záhrade 2 15.45 Ordinácia v ružovej záhrade 216.57 Popoludňajšie Počasie 17.00 Popoludňajšie Televízne noviny 17.25 Tescoma s chuťou 17.30 Babicove dobroty 17.50 Ulica 18.35 Ulica 19.30 Televízne noviny.Športové noviny, Počasie 20.20 Ordinácia v ružovej záhrade 2 21.35 Víkend. 22.25 Špecialisti 23.20 Ulica 0.05 Ordinácia v ružovej záhrade 2

HBO 7.55 Pápež František: Modlite sa za mňa. 9.40 Denník malého slabocha: Výlet za všetky peniaze. 11.10 Spider-Man: Homecoming. 13.25 Kráska a zviera. 15.30 Silicon Valley V. 16.05 Barry 16.40 Tu a teraz 17.35 John Oliver: Čo týždeň dal a vzal V. 18.05 Megan Leavey. 20.00 Až po uši II. 20.35 Až po uši II. 21.10 Miliardy III. 22.10 Hacksaw Ridge: Zrodenie hrdinu. 0.25 Predátori. 2.10 Sila života. 4.10 Truman.

MARKÍZA

JOJ

6.00 Teleráno

5.20 NOVINY TV JOJ

8.30 O 10 rokov mladší.

5.40 KRIMI

9.50 Oteckovia.

6.15 RANNÉ NOVINY

10.50 Susedské prípady.

8.05 Policajti v akcii.

11.50 Rodinné prípady. 12.50 Mentalista VI. 14.50 Susedské prípady. 15.55 Rodinné prípady. 17.00 PRVÉ TELEVÍZNE NOVINY 17.25 Reflex.

9.10 Súdna sieň. 10.30 Rodinné záležitosti. 12.00 NOVINY O 12:00 13.00 Top Star. 12.50 Inkognito. 14.15 Naši II. (31.) 14.55 Policajti v akcii. 15.55 Policajti v akcii

17.55 Oteckovia.

17.00 NOVINY O 17:00

19.00 TELEVÍZNE NOVINY

17.55 Moja mama varí lepšie

20.05 POČASIE

ako tvoja.

20.20 ŠPORTOVÉ NOVINY

19.00 KRIMI

20.30 Najväčší víťaz.

19.30 NOVINY TV JOJ

22.00 O 10 rokov mladší.

20.25 ŠPORT

23.15 Rodinné prípady.

20.30 NAJLEPŠIE POČASIE

0.20 Mentalista VI. 2.15 Stúpenci II. (5.) 2.55 Mama I. (3., 4.) 3.30 Kredenc. 4.05 Rodinné prípady. 4.50 TELEVÍZNE NOVINY

PRIMA PLUS 8.20 Cesty domov (89.) 9.40 Správy FTV Prima 11.00 Modrý kód (90.) 12.15 Receptár prima nápadov. 13.10 Karolína, domáca kuchárka. 13.45 Partia. 14.40 Veľmi krehké vzťahy IV. (32.) 15.50 Nikto nie je dokonalý. 16.55 Mňam alebo Prima vareška 17.20 Popoludňajšie správy 17.40 Cesty domov (90.) 18.55 Správy FTV Prima 19.25 Krimi správy 19.40 Divošky. 19.55 TOP STAR. 20.15 Ohnivé kura II (95.) 21.35 Rozpáľ to, šéfe! 22.20 Teraz varí šéf! 23.05 TOP STAR magazín. 0.05 Veľmi krehké vzťahy IV. (32.)

DOMA 5.30 Druhý dych. 6.20 Keď budeš moja (37., 38.) 8.30 Kým nás smrť nerozdelí. 10.15 Varte s nami. 10.55 Nikdy ťa neopustím (33., 34.) 13.25 Feriha (59.) 14.30 Búrlivé víno. 16.50 Keď budeš moja (39., 40.) 18.40 Mentalista VI. 20.30 Nikdy ťa neopustím (35., 36.) 22.30 Feriha (60.) 23.35 Nesmrteľný (7., 8.) 1.20 Kým nás smrť nerozdelí. 2.05 Smotánka. 3.35 Búrlivé víno.

20.35 Semafor. 21.55 Vlci. 0.05 Spravodlivosť v krvi VI. 1.00 Myšlienky vraha II. 2.00 KRIMI 2.30 NOVINY TV JOJ 3.15 Policajti v akcii. 4.00 Súdna sieň.

SPEKTRUM 6.00 Odkryté tajomstvá 2. svetovej vojny 7.00 Buckinghamský palác 8.00 Zoznámte sa: Fudžajra 8.10 Ľadové kamióny 9.05 Ľadové kamióny 10.00 Americké významné miesta bez tajomstva 11.00 Planéta mutantov 11.55 Odkiaľ ľudia prišli 12.55 Mestské safari 13.10 Utajený šéf 14.10 Odkryté tajomstvá 2. svetovej vojny 15.10 Grandiózne lietadlá 16.05 Grandiózne lietadlá 17.05 V službách Jej Veličenstva 18.05 Tajomstvá Zeme II. 19.00 Utajený šéf 20.00 Minulosť a budúcnosť evolúcie 21.00 Úžasné nápady - vynálezci a ich vynálezy 22.00 Muž, ktorý prelomil Hitlerov kód 23.00 Osloboditelia a vojnové zločiny 23.55 Ázijské špeciálne jednotky 0.55 Chytanie zločincov s najmodernejšou technológiou 1.50 Vojnoví fotografi 2.00 Muž, ktorý prelomil Hitlerov kód 2.50 Osloboditelia a vojnové zločiny 3.35 Ázijské špeciálne jednotky 4.25 Z nepriateľov kamaráti 4.45 Nápady, ktoré zarobili milióny 5.10 Americké významné miesta bez tajomstva

ČT 1 9.00 To je vražda, napísala II. 9.45 Dioptrie.Poviedka z obľúbeného cyklu Bakalári 10.00 Poslední leč Josefa Langmilera. 10.55 Čtyři v tom 4 11.45 Čierne ovce. 12.00 Správy o 12. 12.20 Predpoveď počasia, športové správy. 12.30 Sama doma. 14.00 Lubomír Lipský - 95 rokov: Žiarlivosť.Poviedka z obľúbeného cyklu Bakalári 14.20 Hynek Bočan - 80 rokov: Luster. Televízna komédia 15.05 Doktor Martin IV. 15.55 To je vražda, napísala II. 16.45 Cestománia. 17.15 AZ-kvíz. 17.40 Čierne ovce. 18.00 Udalosti v regiónoch. 18.25 Kde domov môj? 18.55 Udalosti za okamih a počasie. 19.00 Udalosti. 19.50 Góly, body, sekundy 20.00 Vyprávěj. 20.55 Petr Nárožný - 80 rokov: „Já to tedy beru, šéfe ...!“. 22.29 Výsledky žrebovania Šťastných 10 a Euromilióny 22.30 Jack Rozparovač (1.) Dráma VB 0.10 AZ-kvíz.

ČT 2 8.30 Kúzelná škôlka 9.00 Zázračná planéta: Úžasný svet domácich maznáčikov (2.) 9.45 Nacistická raketa V2. 10.40 Sme múdrejší ako zvieratá? (2.) 11.30 Kráľovstvo divočiny: Madagaskar, ostrov divov. 11.55 Nedaj sa. 12.50 Chcete ich? 12.55 Trabantom Južnou Amerikou (7.) 13.25 Stopy, fakty, tajomstvá: Šťastný Harry Jelínek. 13.55 Andrej Krob na ťahu.Dokument 14.50 Krásy európskeho pobrežia: Perly Kvarneru. 14.55 S kuchárom okolo sveta: Bali.Cyklus Fr. 15.50 No.9 Manaslu 8163. Deviata osemtisícovka na konte našej horolezeckej jednotky Radka Jaroša 16.25 19182018 TOTO STOROČIE: 1948: Proces H - dni D (10.) 17.20 Cesta do Indie: Zmierenie 18.15 Národné klenoty. 18.45 Večerníček 18.55 Uchom ihly 19.20 Zemepis sveta: Od pralesa k veľkomestu 19.40 Postrehy odinakiaľ. 19.50 Správy v českom znakovom jazyku 20.00 Slávne bojové akcie 2. svetovej vojny (1.) 20.55 Banik!!!Dokument o ostravskom futbalovom klube, ktorý nebol, bol a už zase nie je banícky 21.55 Dom z kariet IV. (11.) 22.45 Letecké katastrofy: Smrť v Tichom oceáne. 23.40 Vojna o piesok. 0.35 Potrava duše & tela II. (1.)Cyklus dokumentov Fr. 1.00 Európa dnes 1.25 Folklorika 1.50 Tá naša kapela 2.20 Slavíček z Podluží. Spomínanie na speváčku Boženu Šebetovskú 2.35 Pred polnocou 3.05 Náš vidiek 3.20 Ochranca 3.50 Desať storočí architektúry: Kostel sv. Máří Magdaleny


19

STREDA 18. 4. 2018

JEDNOTKA 7.30 Ranné správy RTVS 8.30 Poklady sveta VI. 8.50 Poklady sveta VI. 9.10 Druhá šanca. 10.05 Nash Bridges 10.50 Duel. 11.20 5 proti 5. 12.00 Správy RTVS 12.20 Dámsky klub. 13.55 Hurá do záhrady. 14.25 Zajtrajšie noviny I. 15.10 Test magazín. 15.30 Slovensko s Tiposom. 16.00 Správy RTVS 16.25 Poklady sveta VI.Wrangelov ostrov, Rusko. 16.40 Poklady sveta VI. Sacri Monti, Taliansko. 16.55 Druhá šanca. 17.45 Duel. 18.10 Krátke správy RTVS 18.15 5 proti 5. 19.00 Správy RTVS 19.55 G-B-S 20.20 Počasie 20.30 Chyť ma, ak to dokážeš. 22.45 Zlato zo Scampie.Dráma Tal. 0.30 Nash Bridges

JOJ PLUS 7.30 Moja mama varí lepšie ako tvoja. 8.40 Najkrajšie bývanie III. (21.) 9.50 Prison Break: Útek z väzenia (17.) 11.00 Páli vám to. 12.05 Vyvolení - Dom snov (35.) 13.05 Profesionáli II. (18.) 14.10 Simpsonovci XVI. (8.) 14.45 Panelák XII. (23.) 15.55 Ninja Factor II. (84., 85.) 16.50 Simpsonovci XVI. (9.) 17.20 Kosti IX. (7., 8.) 19.25 ŽREBOVANIE 19.35 Profesionáli II. (19.) 20.35 72 hodín k slobode.Krimitriler Fr./ Špan. 22.35 Hawaii 5.0 VII. (13.) 23.35 Homeland: V mene vlasti V. (4.) 0.35 Ninja Factor II. (84., 85.) 1.35 Panelák XII. (23.) 2.35 Profesionáli II. (19.) 3.15 Homeland: V mene vlasti V. (4.)

DISCOVERY 6.00 Ako to robia? 6.30 Rýchlo a hlasno 7.30 Ako sa to robí 8.00 Ako sa to robí 8.30 Ako to robia? 9.00 Hľadači pokladov, Veľká Británia 9.30 Lovci skladovacích jednotiek 10.00 Nákladná doprava v austrálskom vnitrozemí 11.00 Rodení obchodníci 12.00 Nutné na prežitie 13.00 Aljaška: Posledné hranice 14.00 Aljaška: Posledné hranice 15.00 Aljaška: Posledné hranice 16.00 Mimoriadne projekty 17.00 Hľadači pokladov na aukciách 17.30 Hľadači pokladov, Veľká Británia 18.00 Ako sa to robí 18.30 Ako to robia? 19.00 Rodení obchodníci 20.00 Rýchlo a hlasno 21.00 Rodení obchodníci 22.00 Týždeň s motormi 2018: Konštrukčné riešenie a preteky 23.00 Záchranárske práce 0.00 Extrémne stroje 1.00 Berte to ako varovanie 2.00 Rýchlo a hlasno 3.00 Rodení obchodníci 4.00 Týždeň s motormi 2018: Konštrukčné riešenie a preteky 5.00 Dvojaké prežitie

DVOJKA 7.55 Trpaslíci. 8.00 Živá panoráma 8.30 Správy RTVS z regiónov 8.45 Ahoj Slovensko. 9.30 Ukrajinský magazín. 9.55 Riaditeľ. 11.10 Spievajte si s nami. 11.35 Obedníček. 11.40 Dimitri. 11.45 Trpaslíci. 12.00 Živá panoráma 12.15 Cyklopotulky. 12.25 „Jarmek aneb pokračovat a vydržet“. 13.00 Rivali. 13.50 Maďarský magazín 14.30 Cyklistika Liege-Bastogne-Liege. 17.30 Správy RTVS z regiónov 17.40 Správy RTVS v slovenskom posunkovom jazyku 17.45 Stopy dávnej minulosti. 18.15 Encyklopédia slovenských obcí. 18.30 Večerníček. 18.35 Dimitri. 18.40 Veselá farma IV.18.45 Trpaslíci. 18.50 Kniha džunglí II. 19.00 Fidlibumove pokusy. 19.10 Alica v krajine zázrakov. 19.35 Moji zvierací priatelia - dobrodružstvá pod hladinou. 19.45 Zázračný miniateliér 20.00 Záznam zo žrebovania: KENO 10, Keno Joker, Loto, Joker, Loto 5 z 35 20.08 Informácia pre tipujúcich: KENO 10, Keno Joker, Loto, Joker, Loto 5 z 35 20.10 Tradičná medicína vo svete II. 20.45 GEN. sk.Karol Pieta. 21.00 Kráľovstvo lesa 22.00 Správy a komentáre 22.25 Umenie. 22.50 Kinorama. 23.20 Retro noviny. 23.45 Československý filmový týždenník. 23.55 Československý filmový týždenník. 0.05 Správy RTVS 0.55 Správy a komentáre

NOVA 8.30 Babicove dobroty 8.45 Ulica 9.35 Ulica 10.20 Ordinácia v ružovej záhrade 2 11.25 Riskuj! 12.00 Poludňajšie Televízne noviny. 12.30 Babicove dobroty 13.00 Tescoma s chuťou 13.05 Špecialisti 14.00 Ulica 14.45 Ordinácia v ružovej záhrade 2 15.50 Ordinácia v ružovej záhrade 2 16.57 Popoludňajšie Počasie 17.00 Popoludňajšie Televízne noviny 17.25 Tescoma s chuťou 17.30 Babicove dobroty 17.50 Ulica 18.35 Ulica 19.30 Televízne noviny. 20.20 Výmena manželiek X. 21.35 Robinsonov ostrov II. 22.00 Ordinácia v ružovej záhrade 2 23.40 Ulica 0.25 Ordinácia v ružovej záhrade 2

HBO 6.30 Kráska a zviera. 8.35 Leví kráľ 2: Simbov príbeh. 9.55 Megan Leavey. 11.50 Disneyho krátke animované filmy III. 12.20 Truman. 14.10 Temple Grandinová. 16.00 Rím 16.45 Rím (4.) 17.45 Ploty. 20.00 Baby Driver. 21.50 Tu a teraz ( 22.55 Pištoľníčka Jane.0.35 Trust 1.40 Baby Driver. 3.30 Pred kamerou XV.

MARKÍZA

JOJ

6.00 Teleráno

4.50 NOVINY TV JOJ

8.30 Varte s nami.

5.40 KRIMI

8.40 Zámena manželiek

6.15 RANNÉ NOVINY

9.55 Oteckovia.

8.05 Policajti v akcii.

10.55 Susedské prípady.

9.10 Súdna sieň.

11.55 Rodinné prípady.

10.30 Rodinné záležitosti.

12.55 Mentalista VI.

12.00 NOVINY O 12:00

14.50 Susedské prípady.

12.20 Top Star.

15.55 Rodinné prípady.

12.45 Inkognito.

17.00 PRVÉ TELEVÍZNE NOVINY 17.25 Reflex. 17.55 Oteckovia. 19.00 TELEVÍZNE NOVINY 20.05 POČASIE 20.20 ŠPORTOVÉ NOVINY 20.30 CHART SHOW. 22.35 Hviezdna párty. 23.40 Mentalista VI. 1.40 Stúpenci II. (6.) 2.20 Mama I. (5., 6.) 3.00 Susedské prípady. 3.45 Rodinné prípady. 4.50 TELEVÍZNE NOVINY

PRIMA PLUS 8.10 Cesty domov (90.) 9.30 Správy FTV Prima 10.50 Ohnivé kura II (95.) 12.10 TOP STAR magazín. 13.05 Rozpáľ to, šéfe! 13.50 Teraz varí šéf! 14.40 Veľmi krehké vzťahy IV. (33.) 15.50 Nikto nie je dokonalý. 16.55 Mňam alebo Prima vareška 17.20 Popoludňajšie správy 17.40 Cesty domov (91.) 18.55 Správy FTV Prima 19.25 Krimi správy 19.40 Divošky. 19.55 TOP STAR. 20.15 Modrý kód (91.) 21.35 Show Jana Krausa. 22.35 Ťažká drina. 23.10 Veľmi krehké vzťahy IV. (33.)

DOMA 5.25 Druhý dych. 6.20 Keď budeš moja (39., 40.) 8.30 Kým nás smrť nerozdelí. 10.15 Smotánka. 10.55 Nikdy ťa neopustím (35., 36.) 13.25 Feriha (60.) 14.30 Búrlivé víno. 16.40 Keď budeš moja (41., 42.) 18.30 Mentalista VI. 20.30 Nikdy ťa neopustím (37., 38.) 22.25 Feriha (61.) 23.35 Nesmrteľný (9., 10.) 1.20 Kým nás smrť nerozdelí. 2.05 Smotánka. 3.35 Búrlivé víno.

14.15 Naši II. (32.) 14.55 Policajti v akcii. 15.55 Policajti v akcii 17.00 NOVINY O 17:00 17.55 Moja mama varí lepšie ako tvoja. 19.00 KRIMI 19.30 NOVINY TV JOJ 20.25 ŠPORT 20.30 NAJLEPŠIE POČASIE 20.35 Hotel (6.) 21.40 Vlci. 23.45 Spravodlivosť v krvi VI. 0.40 Myšlienky vraha II. 1.40 KRIMI 2.10 NOVINY TV JOJ 3.00 Top Star. 3.15 Policajti v akcii. 4.00 Súdna sieň.

SPEKTRUM 6.00 Odkryté tajomstvá 2. svetovej vojny 7.00 V službách Jej Veličenstva 8.00 Každá kvapka sa počíta 8.10 Ľadové kamióny 9.05 Ľadové kamióny 10.00 Americké významné miesta bez tajomstva 11.00 Planéta mutantov 11.55 Minulosť a budúcnosť evolúcie 12.55 Utajený šéf 13.55 Odkryté tajomstvá 2. svetovej vojny 14.55 Lov 15.55 Lov 16.55 V službách Jej Veličenstva 17.55 Tajomstvá Zeme II. 18.50 Naučme sa neplytvať 20.00 Minulosť a budúcnosť evolúcie 21.00 Úžasné nápady - vynálezci a ich vynálezy 22.00 Rukojemníci SS 23.05 Doktori nazývaní Smrť 0.10 Ázijské špeciálne jednotky 1.10 Chytanie zločincov s najmodernejšou technológiou 2.05 Rukojemníci SS 3.00 Doktori nazývaní Smrť 3.55 Ázijské špeciálne jednotky 4.45 Nápady, ktoré zarobili milióny 5.10 Americké významné miesta bez tajomstva

ČT 1 5.59 Štúdio 6. 9.00 To je vražda, napísala II. 9.45 Doktor Martin IV. 10.35 Kačenka. Poviedka z obľúbeného cyklu Bakalári 10.45 Vyprávěj. 11.45 Čierne ovce. 12.00 Správy o 12. 12.20 Predpoveď počasia, športové správy. 12.30 Sama doma. 14.00 Lubomír Lipský - 95 rokov: Veštkyňa. Poviedka z obľúbeného cyklu Bakalári 14.30 Hynek Bočan - 80 rokov: Útěk ze seriálu. Komédia 15.55 To je vražda, napísala II. 16.45 Cestománia. 17.15 AZ-kvíz. 17.40 Čierne ovce. 18.00 Udalosti v regiónoch. 18.25 Kde domov môj? 18.55 Udalosti za okamih a počasie. 19.00 Udalosti. 19.50 Góly, body, sekundy 19.59 Žrebovanie Športky a Šance 20.00 Inšpektor Max (9.) 21.00 Čtyři v tom 4 (3.) 21.49 Výsledky žrebovania Šťastných 10 21.50 Otlačky doby: Realita českého statkára. 22.45 Otec Brown VI. (4.) 23.30 Taggart. 1.40 AZ-kvíz. 2.05 Banánové rybičky. 2.30 Dobré ráno 5.00 Chlapci v akcii 5.30 Udalosti v regiónoch

ČT 2 5.59 Dobré ráno. 8.30 Kúzelná škôlka 9.00 Savojsko, raj milovníkov hôr.Dokument Fr. 9.55 Tajomstvo stratenej ríše Inkov. Dokument USA. 10.50 1918 - 2018 TOTO STOROČIE: Svedectvo pre výstrahu. 11.40 Apokalypsa: 2. svetová vojna (1.) 12.35 Hollywood počas 2. svetovej vojny (3.) 13.30 Náš vidiek 13.55 Putovanie za pesničkou 14.25 Folklorika 14.50 Európa dnes. 15.20 Taje Altaja.Film 16.15 Televízny klub nepočujúcich. 16.40 Banik!!!Dokument o ostravskom futbalovom klube, ktorý nebol, bol a už zase nie je banícky 17.35 Divoká Čína: Zem pandy. 18.25 GEN - Galerie elity národa.Pavel Dungl 18.45 Večerníček 18.55 Postrehy odinakiaľ. 19.00 Parta Maraton (4.) 19.50 Správy v českom znakovom jazyku 20.00 Kamera na cestách: Srí Lanka, žiarivý ostrov. 21.00 Na ceste po novozélandskom West Coast. 21.30 Národné klenoty. 22.00 Helimadoe.Koprodukčná snímka ČT 23.35 V mene vlasti V. (2.) 0.20 Dom z kariet IV. (11.) 1.15 Proces H - dni D (10.) 2.05 Chcete ich? 2.10 Blues zo Starej Pekárne 2.50 Uchom ihly 3.15 Sny 3.35 Vidiek zvonku 4.00 Za ľudovou gastronómiou 4.25 Prípad pre ombudsmana 4.45 Divnopis. 4.50 Pamiatky na predaj.Lesná skláreň v Tasiciach 5.10 Hitech architektúra po česky 5.30 Príbehy domov 5.50 Postrehy odinakiaľ.


20

SPOLOČENSKÁ KRONIKA SPOMIENKY

Z Tvojich očí žiarila láska a dobrota, budeš nám chýbať do konca života. Dňa 8. 4. uplynuli smutné 2 roky, čo nás navždy opustila naša milovaná mamička, babička a prababička

Dňa 4. 4. si pripomíname 10. výročie, čo nás opustil náš drahý syn, brat a švagor

Peter VIŠVÁDER. S úctou a láskou spomínajú mama, brat s rodinou a teta.

Ľudmila LINGEŠOVÁ. S láskou spomína celá rodina.

SMÚTOČNÉ OZNÁMENIA Neplačte za mnou, smrť zbavila ma bolesti mojej, modlite sa za mňa, by Pán prijal ma do milosti svojej. Už som svoj kríž vyniesol hore až na Golgotu, a tak Ti drahý Ježišu odovzdávam svoju dušu. Dňa 4. 4. nás vo veku 72 rokov opustil náš drahý otec, dedko, svokor, brat a švagor

Spomíname s láskou, spomíname radi, ale veľmi bolí, že nie si medzi nami. Dňa 12. 4. si pripomenieme 10. výročie úmrtia našej mamy

Jozef TOMÁŠKO z Praznova. Vďaka vám všetkým za prejavenú sústrasť, za kvety, za účasť na rozlúčke. Smútiaca rodina

Spomienky a smútočné Františky BABINCOVEJ. S láskou a úctou spomínajú jej deti s rodinami.

oznámenia môžete podať vždy do štvrtka do 12. hodiny

Všetko vlož tíško do večných rúk Božích, šťastie i bolesť, začiatok i koniec. Dňa 30. 3. nás vo veku 77 rokov opustil náš drahý manžel, otec, dedko a brat RSDr. Pavol KOVÁČIK. Ďakujeme rodine, príbuzným, susedom a všetkým za prejavenú sústrasť, za kvety, za účasť na rozlúčke. Smútiaca rodina

Kto Ťa poznal, spomenie si a kto Ťa mal rád, nezabudne. Dňa 29. 3. nás vo veku 69 rokov opustil náš milovaný manžel, syn, otec, dedko a brat

Ján MRIŠO. Ďakujeme všetkým za prejavenú sústrasť. S láskou a úctou spomína celá rodina.

Dotĺklo srdce v tichom žiali, srdce, ktoré sme všetci milovali. Srdce, ktoré milovalo všetkých nás, ukončilo žitia svojho čas. Dňa 29. 3. nás vo veku 72 rokov opustil náš drahý otec, starý otec, brat a švagor

Ing. Anton PEKAR. Vďaka vám všetkým za prejavenú sústrasť, za kvety, za účasť na rozlúčke. Smútiaca rodina

Dotĺklo srdce v tichom žiali, srdce, ktoré sme všetci milovali. Srdce, ktoré milovalo všetkých nás, ukončilo žitia svojho čas. Dňa 1. 4. nás vo veku 72 rokov opustila naša drahá mama, babka, sestra a švagriná

Mária FERANCOVÁ. Vďaka vám všetkým za prejavenú sústrasť, za kvety, za účasť na rozlúčke. Smútiaca rodina

Dňa 2. 4. nás navždy opustila naša drahá mama, babka, prababka

Janka GARDIANOVÁ, rod. Michalíková z Praznova. Srdečne ďakujeme za kvetinové dary. Syn Milan

10. 4. 2018 Oči Ti žiarili, bol si plný života. V srdci bola láska a dobrota. Tvoj úsmev nám bude vždy chýbať. Nič viac Ti nemôžeme dať, len tíško spomínať. Dňa 29. 3. nás vo veku 70 rokov opustil náš drahý otec, dedko a pradedko

Štefan TICHÝ. Vďaka vám všetkým za prejavenú sústrasť, za kvety, za účasť na rozlúčke. Smútiaca rodina

Prestalo biť srdce Tvoje unavené. Nebolo z kameňa, nebolo z ocele. Bolesťou unavené prestalo biť, nebolo lieku, aby si mohol žiť. Dňa 30. 3. nás vo veku 82 rokov opustil náš drahý manžel, otec, dedko, brat a švagor

Ing. Imrich KUČERA. Vďaka vám všetkým za prejavenú sústrasť, za kvety, za účasť na rozlúčke. Smútiaca rodina Pokračovanie na 23. strane


10. 4. 2018

21

SPEKTRUM/OZNAMY

Nočný orientačný beh „Nox Quaerox Domaniža 2018“

Bežcov šokovali a prekvapivo ich odviezli na trať do Sádočného

V Domaniži sa konal už 4. ročník Nočného orientačného behu „NOX QUAEROX“, ktorý organizuje skupina Zelení bežci v spolupráci s obcou Domaniža. Zakladateľkou skupiny Zelení bežci je Katarína Galovičová, ktorá organizuje podujatia pre rôzne vekové skupiny a snaží sa tak oživiť život v Domaniži. Nox Quaerox je súťaž dvojíc na princípe orientačného behu scorelauf. Na mape, ktorú dvojica dostane pred štartom, je vyznačený predpísaný počet kontrol s rôznou bodovou hodnotou podľa vzdialenosti a náročnosti umiestnenia od miesta štartu. Súťažiaci sa v časovom limite, ktorý je obmedzený na 60 minút, snažia pozbierať čo najväčší počet bodov. Za prekročenie časového limitu ich neminú penalizácie. Víťazom sa potom stáva dvojica s najvyšším počtom bodov v každej kategórii. PREKVAPILI SÚŤAŽIACICH A ŠTART PRESUNULI MIMO OBCE Tento rok sa podujatia zúčastnilo 43 bežcov. Organizátori sa snažia každoročne túto skvelú akciu vylepšiť. Výnimkou nebol ani štvrtý ročník, v ktorom bol najväčším prekvapením presun štartu do inej dediny, o čom samozrejme súťažiaci nemali ani potuchy. - Tento rok sme sa rozhodli súťažiacich šokovať a tak sme pripravili trať mimo Domaniže, v susednej dedinke Sádočné, kam sme bežcov prepravili autobusom. Cestou dostali všetky potrebné inštrukcie

a hneď po zastavení na zastávke a otvorení dverí sa spustila časomiera, - opísala organizátorka podujatia Katarína Galovičová s tým, že trať bola o niečo náročnejšia ako po minulé roky. Keďže je táto obec menšia ako Domaniža, kontroly boli umiestnené v širšom okruhu, dokonca aj v lese. Na trati bolo vidieť len ligotajúce a sem tam blúdiace svetielka. Beh sa končil, keď obaja z dvojice prekročili cieľový bod, v tomto prípade to boli dvere autobusu. Nakoniec sa bežci presunuli späť do Domaniže, kde sa vyhodnotili a vyhlásili výsledky, - dodala. NAJODVÁŽNEJŠIA DVOJICA ZÍSKALA SLADKÚ TORTU Súťaž bola vyhodnotená v troch kategóriách. Medzi mužmi zvíťazili Ondrej Kaššák a Lolo Kaššák, striebornú priečku obsadili Marek Fapšo a Denis Gachulinec a bronz si odniesol František Matušík a Marcel Ševčík. Spomedzi žien boli najšikovnejšie Katarína Kardošová a Jana Špániková, druhé miesto získali Erika Haviarová a Petra Haviarová a tretie miesto obsadili Margaréta Kalvasterová a Nina Ševčíková. V zmiešanej

kategórii „ženy a muži“ si zlato odniesli Rudolf Haviar a Simona Haviarová, striebro Lukáš Blažek a Ivanka Sovíková a bronz Juraj Miškech a Ivona Špániková. - Putovný pohár získala dvojica s najvyšším počtom bodov - Ondrej Kaššák a Lolo Kaššák. Tento rok bola vyhlásená aj výnimočná cena a to za

najmladší a hlavne najodvážnejší tím. Sladkú tortu získala dvojica Denis Marko a Jaroslav Mišúr. Všetkým zúčastneným srdečne gratulujeme a tešíme sa na ďalší ročník tejto nezabudnuteľnej akcie, - povedala na záver organizátorka. (r,kg)


22

10. 4. 2018

INZERCIA SLUŽBY

KÚPIM

•AKCIA! Zľava 20% do 30. 6. 2018 !!! RENOVÁCIA nemeckou technológiou Vám ponúka čisté riešenie pre Vaše staré dvere, zárubne, vstavané skrine a kuchynské linky. Všetko v širokej škále farieb a štruktúr. Tel. 0907 422 113 •rekonštrukcie bytových jadier, bytov a kúpeľní. Tel. 0918 542 411 •advokátska kancelária JUDr. Karol Porubčin, advokát Centrum 27/32, Pov. Bystrica (budova finančné centrum oproti kostolu) poskytuje bezplatné právne poradenstvo každý štvrtok v čase od 9 hod. do 11 hod. www.advokatporubcin.sk Tel. 0911 475 596 0903 475 596 •maľby, stierky lacno. Tel. 0902 238 168 •rekonštrukcie bytov, kúpeľní a jadier. Tel. 0904 628 324 •montáž sadrokartónu. Tel. 0902 238 168 •požičovňa tepovačov. Tel. 0903 148 282 •preprava RENAULT VALNÍK TEL. 0903 108 857

•parožie, zhody, trofeje, preparáty. Kupujem aj celé zbierky trofejí – jelenie, danielie, srnčie, muflonie aj diviačie. Vykupujem aj odpadové parožie nalakované, polámané, vyblednuté – cena závisí na kvalite. Ponúkam aj dlhodobú spoluprácu vo vykupovaní zhodov a trofejí po celom SK a CZ. PLATÍM IHNEĎ. Viac info na: puchovcan0@gmail.com Tel. 0940 723 073

PREDAJ •kozie mlieko.

Tel. 0917 749 969 •výhodne hriadeľ kotúč. píl + 25mm, ručný kladkostroj 0,5 t (+kolieska) na posuv po dráhe, motor na päťkách 2,2 KW – 2880 ot./min. s remenicou, zverák – YORK100, paletový vozík – zn. dôchodca. Tel. 0907 183 560 •stavebný výťah, gumy na diskoch rozmer 215/65 R16C, zváračku TRIODYN K220 vhodná do haly. Tel. 0904 825 814 •detský dievčenský bicykel s pomocnými kolieskami, P. B. Tel. 0911 708 574 •búracie kladivo, cirkulár. Tel. 0907 113 136 •dva dámske zachovalé bicykle. Zn: cena dohodou. Tel. 0905 673 059 •poschodovú posteľ drevo masív, rozmer 205x94x150 s roštmi a matracmi. Cena 250,- €. Tel. 0948 035 125 •chlapčenské obleky veľkosť 48, tmavomodrý - slim, šedý - klasik. Málo nosené, kvalitné, značkové, vhodné na birmovku. Cena dohodou. Tel. 0904 592 500

AUTO - MOTO - predaj •!Najvačšia ponuka jazdených diskov a pneumatík v okrese! Tel. 0940 964 222 •vlečku za AGZAT. Tel. 0948 010 278

AUTO - MOTO - kúpa •KÚPIM NOVÉ DIELY na - BABETY, KORÁDO, JAWA 90,05,550,2023, MANET, TATRAN A AJ INÉ MOTO VYRÁBANÉ v STROJÁRŇACH. KÚPIM AJ ZACHOVALÉ MOTOCYKLE - PS. DOBRE ZAPLATÍM ! Tel. 0910 904 599

NEHNUTEĽNOSTI - predaj •záhradku s elek. a vod. prípojkou, rozloha 500 m2, v oblasti Hlín. Tel. 0908 583 601 •3-iz. Stred. Tel. 0948 107 044 •záhradku aj chatku Kalsové. Tel. 0904 545 218 •2-iz. byt Lánska. Tel. 0903 132 344 Prenájom

NEHNUTEĽNOSTI - prenájom •1-iz. v P. B.

Tel. 0948 107 044

NEHNUTEĽNOSTI - kúpa •zadĺžený byt, možnosť ostať bývať a kúpy naspäť. Tel. 0948 107 044 •byt v okrese Pov. Bystrica alebo Púchov. Tel. 0907 983 374

RÔZNE •SPOLOK NA ZÁCHRANU ZVIERAT hľadá domov pre N. O - psík, priatelský, dobre stráži. Tel. 436 21 60 0902 666 476

OZ HAFKÁČI Tel.: 0915 737 176 0911 290 983 hafkacipb@gmail.com www.hafkaci.sk

Mačky v meste - Cats in the city n.o. POMOŽTE OPUSTENÝM MAČKAM

Podporte Občianske združenie Mačky v meste, ktoré sa v našom meste a okolí venuje opusteným a zraneným mačkám. Viac informácii nájdete aj na facebooku Mačky v meste - Cats in the city n.o. Číslo účtu: IBAN: SK69 0900 0000 0051 0861 0655 •Zubná ambulancia prijíma nových pacientov. Výplne, extrakcie, mostíky, protézy, riešime v krátkom čase. Tel. 0948 035 132 •doučujem matematiku úrovne ZŠ, SŠ, VŠ. Tel. 0905 787 500 •darujem obývaciu stenu veľmi zachovalú, vysoko leštenú aj s odvozom. Tel. 0903 427 416 *som k dispozícii na príležitostné opatrovanie detí. Tel. 0907 166 801

Inzeráty môžete podať vždy do štvrtku do 12. h. v klientskom centre mestského úradu.

ZAMESTNANIE •LPS MACHINE prijme sústružníka - klasický sústruh. Tel. 042/437 98 20

•firma AGRIS, P. B. prijme ošetrovateľa oviec na farmu Sverepec. Nástup ihneď. Platobné podmienky po dohovore. Tel. 0908 766 599 •v Hoteli Gino Park Palace v Orlovom máme voľné pracovné miesto chyžná. V prípade záujmu prineste životopis osobne s vyplneným tel. číslom alebo volajte na Tel: +421 42 44 59 600 •v Hoteli Gino Park Palace v Orlovom máme voľné pracovné miesto pomocná sila v kuchyni. V prípade záujmu prineste životopis osobne s vyplneným tel. číslom alebo volajte na Tel: +421 42 44 59 600 •v Hoteli Gino Park Palace v Orlovom máme voľné pracovné miesto - čašník - brigádnik. V prípade záujmu prineste životopis osobne s vyplneným tel. číslom alebo volajte na Tel: +421 42 44 59 600 •prijmeme pracovníka do Pizzerie. Tel. 0910 658 181 •prijmeme do pracovného pomeru zdravotnú sestru a dentálnu hygieničku do zubnej kliniky v Pov. Bystrici. obchod@dctriveze.sk Tel. 0948 665 456 •prijmeme brigádničku do pivárne. Tel. 0908 287 244 0908 655 132 •hľadáme kuchára/-ku na odpočívadlo PREDMIER. Tel. 0905 343 984 •Spoločnosti KOI s.r.o. z P. B. ihneď prijme do TPP zamestnancov – vodič sk C a strojník traktobager 5,9. Tel. 0917 089 204

STRATY A NÁLEZY •našla som dňa 19.1. 2018 v OD Lídl zlatú naušnicu. Majiteľka sa môže o ňu prihlásiť na: Tel. 042/4322524 •kto stratil hodinky pod Považským hradom dňa 23. 3. 2018. Ozvite sa Tel. 0915 764 565 •našli sa dioptrické okuliare, nachádzajú sa v redakcii. •Dňa 9. 4. o 14:00 hod. sa pri Budove Okresného súdu našiel zväzok kľúčov. Sú v redakcii.

MESTO

POVAŽSKÁ BYSTRICA NA WEBE

www.povazska -bystrica.sk


10. 4. 2018 Dokončenie z 20. strany

SMÚTOČNÉ OZNÁMENIA Stíchlo navždy srdce zlaté, zhasol na Tvojich očiach svit, ťažko sa nám bude tu bez Teba, mamička, žiť... Dňa 27. marca nás vo veku 76 rokov navždy opustila naša drahá manželka, mama, babka a prababka

Marienka JAKUBECHOVÁ z Pružiny. Úprimne ďakujeme príbuzným, známym, susedom a všetkým za účasť na poslednej rozlúčke, ako i za kvetinové dary a prejavy sústrasti v našom žiali. Smútiaca rodina

SPOLOČENSKÁ KRONIKA/OZNAMY SPOMIENKA Už navždy Ti prestali hviezdy svietiť, už navždy Ťa prestalo slnko hriať, no tí čo Ťa mali radi, neprestanú na Teba spomínať. Dňa 8. apríla uplynul rok, čo nás vo veku 74 rokov opustil náš drahý manžel, otec, dedko, pradedko, brat, strýko a švagor

Vojtech TEPLAN. Kto ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú spomienku. Smútiaca rodina

OPUSTILI NÁS Ján Mrišo (1949) Bodiná, 29. 3. 2018 Štefan Tichý (1947) Záskalie, 29. 3. 2018 Ján Ruček (1942) Beluša, 29. 3. 2018 Jozef Orgoník (1951) Beluša, 29. 3. 2018 Ing. Anton Pekar (1946) Jasenica, 29. 3. 2018 Sidónia Kalivodová (1936) Udiča-Prosné, 29. 3. 2018 Ing. Imrich Kučera (1935) Považská Bystrica, 30. 3. 2018 RSDr. Pavol Kováčik (1940) Považská Bystrica, 30. 3. 2018 Janka Gardianová (1930) Praznov, 2. 4. 2018 Jaroslav Ďurkovský (1930) Považská Bystrica, 2. 4. 2018 Milan Adamčík (1932) Udiča-Prosné, 3. 4. 2018 Vladimír Holienčík (1995) Papradno, 4. 4. 2018 Jozef Tomáško (1946) Považská Bystrica, 4. 4. 2018 Ján Dobrotka (1940) Papradno, 5. 4. 2018 Jozefína Valientová (1931) Plevník-Drienové, 7. 4. 2018 Jozef Haviar (1939) Plevník-Drienové, 7. 4. 2018

Liečebno - oddychové pobyty vo Vysokých Tatrách Jednota dôchodcov v Považskej Bystrici aj v tomto roku zabezpečuje pobyty v kúpeľoch Nový Smokovec v termínoch od 21. - 26. mája, cena 184 eur. A od 3. - 8. októbra, cena 200 eur. V cene je zahrnuté ubytovanie v komfortných izbách, strava - polpenzia (raňajky, večera), 10 liečebných procedúr, možnosť výletov do Zakopaného, na Pieniny, do Vrbova, na chodník v korunách stromov v Bachledovej doline a iné. Záujemcov prihlasujeme v Dennom centre seniorov na štadióne v Považskej Bystrici každý pondelok od 14.00 hod. do 15.30 hod. najneskôr do 10. marca. Záloha 100 eur. (Výbor JDS č.01 v PB)

PRÁVNE PORADENSTVO

23

Pošta Považská Bystrica 3 zmeny otváracích hodín

Dovoľujeme si vám oznámiť, že od 1. 3. 2018 bude Pošta Považská Bystrica 3, Ul. Nemocničná č. 23, 017 03 realizovaná zmena otváracích hodín pre verejnosť. Dôvodom zmeny je zmena organizácie práce. Hodiny pre verejnosť po zmene sú: Pondelok, utorok, štvrtok, piatok: 7:45 - 15:30 hod., streda: 7:45 - 17:00 hod., sobota, nedeľa: zatvorené

SZZP č. 01 Termálne kúpalisko Dunajská Streda ZO SZZP č. 01 Považská Bystrica (Marta Kučíková) poriada dňa 24. 4. 2018 zájazd na termálne kúpalisko Dunajská Streda. Odchod spred hotela Manín o 6.15 hod. Záujemcovia sa môžu prihlásiť v kancelárii ZO SZZP č. 01 v stredu od 9.00 -12.00 hod. v budove MsÚ – prízemie.

SZZP č. 02 Termálne kúpalisko Dunajská Streda

Výbor ZO SZZP č. 02 pod vedením Milady Strakovej uskutoční dňa 22. 5. 2018 jednodňový zájazd na termálne kúpalisko Dunajská Streda. Záujemcovia sa môžu prihlásiť na prízemí mestského úradu č. d.118, v pondelok, stredu a piatok v čase od 9.00 - 12.00 hod.

Jesenná dovolenka na malebnom Brači Jednota dôchodcov Slovenska v Považskej Bystrici Vás pozýva na septembrový pobyt na ostrove Brač v termíne od 31.8. 2018 do 12.9. 2018. Ponúkame ubytovanie v súkromí, večere plné romantických melódií a fakultatívne výlety. V cene 400 eur je poplatok za ubytovanie, polpenzia, doprava, pobytová taxa a trajekt. Odchod autobusu z Považskej Bystrice je v piatok 31.8. 2018 a príchod v stredu 12. 9. 2018. Kontakt: Anna Škulavíková, mobil: 0907 388 451, a.skulavikova@gmail.com.

Rekreačný pobyt na ostrove Brač Jednota dôchodcov v Považskej Bystrici ponúka pobyt pri mori v Chorvátsku na ostrove Brač v hlavnom meste Supetar s výhodnými podmienkami pre celé rodiny. Cena poukazu je 400 eur. V cene je zahrnutá aj doprava autobusom, loď na ostrov, ubytovanie v súkromí s polpenziou (raňajky, večere). Termín: 19. 6. - 1. 7. 2018. Informácie na tel. č.: 0908 655 479, Belejová Viera.

Zájazd do Japonských záhrad

Základná organizácia Slovenského zväzu zdravotne postihnutých pod vedením Milady Strakovej uskutoční dňa 19. 5. 2018 jednodňový zájazd do Japonských záhrad v Poľsku mestečko Pschcina (Pština) s možnosťou nákupu kvetov, cibuľovín, kríkov, krovín, stromkov a iných potrebných vecí do záhrad a polí. Je potrebné sa prihlásiť na prízemí mestského úradu č.d.118 v pondelok, stredu a piatok v čase od 9.00 - 12.00 hod. Informácie pri prihlásení.

Zborovňa - priateľské posedenie ku príležitosti Dňa učiteľov

Vážení kolegovia seniori, Zborovňa Vás srdečne pozýva na Mesto Považská Bystrica priateľské posedenie ku príležitosti Dňa učiteľov, ktoré sa bude konať 11. apríla o 14.00 hod. v Základnej škole Stred poskytuje v Považskej Bystrici. Pripravili sme pre Vás občerstvenie, kultúrny program a tešíme sa na Vašu dobrú náladu. každú stredu BEZPLATNÉ PRÁVNE PORADENSTVO Trojdňový zájazd do Prahy Jednota dôchodcov v Považskej Bystrici poriada v dňoch 6. v čase od 14.00 do 17.00 hodiny. - 8. 5. 2018 trojdňový zájazd do Prahy s hotelovým ubytovaním v centre mesta, 2 x raňajaky, 2 x nocľah, sprievodca Záujemcovia sa môžu prihlásiť doprava v cene 98 eur. Máme posledných 6 miest. Záuv klientskom centre mestského úradu. ajemcovia, hlavne dôchodcovia, sa môžu prihlásiť u Ivana Markoviča na tel. č.: 0903 497 551.


24

OZNAMY

10. 4. 2018

Letná činnosť CVČ 2018 • Leto s Hafkáčmi v CVČ – 2. 7. – 6. 7. 2018 (mimo št. sviatku 5. 7. 2018), cena: 40 €. • Sústredenie a ME v mažoretkovom športe v Prahe, 2. 7 – 8. 7. 2018 • Off line tábor CVČ, 9. 7. – 13. 7. 2018, cena: 50 € • Tábor kreativity CVČ, 9. 7. – 13. 7. 2018, cena: 50 € • Tvorivý tábor CVČ, 16. 7. – 20. 7. 2018, cena: 50 € • Florbalový tábor CVČ, 23. 7. – 27. 7. 2018, cena: 50 € • Sústredenie FS Bystričan DFS Bystrinka CVČ, 21. 8. – 24. 8. 2018 • Buď fit CVČ, 27. 8. – 31. 8. 2018 (mimo št. sviatku 29. 8. 2018), cena: 40 € • Túlavé topánky, 27.8. - 31. 8. 2018 (mimo št. sviatku 29. 8. 2018), cena: 40 € • Sústredenie MS BONA, 27. 8. – 31. 8. 2018 • Dni Slovenskej kultúry Rijeka – FS Bystričan, DFS Bystrinka v Rijeke, 28. 8. – 2. 9. 2018 Prihlásiť sa na letnú činnosť – tábory je možné od 1. 3. 2018 v priestoroch CVČ, ul. Lánska 2575/92 na 1. poschodí v čase od 13.00 – 18.00 hod. u pedagogického dozoru. Každé dieťa prihlasuje na letnú činnosť jeho zákonný zástupca a dieťa môže byť prihlásené najviac na dva tábory. Prihlasovanie na ostatné aktivity je pre deti z krúžkov CVČ a riadi sa pokynmi vedúceho akcie. Prosíme rodičov, aby dôkladne zvážili, či je zvolená prázdninová aktivita vhodná pre ich dieťa.


10. 4. 2018

25

MIX

VITAJTE

BLAHOŽELÁME Dňa 13. 4. oslávi svoje 5. narodeniny

Sofinka MIČÚCHOVÁ z Rozkvetu. Pošepkal mi malý škriatok, že budeš mať pekný sviatok, že budeš sláviť veľký deň, ktorý patrí Tebe len. Prajeme Ti teda zdravia, šťastia hromadu a vždy dobrú náladu. Všetko najlepšie k Tvojim 5. narodeninám Ti prajú babka s dedkom, krstní rodičia s rodinou, rod. Dzurjaníková, Maronová, Ľachká a dobrá kamarátka Katka.

Dňa 3. 4. oslávila svoje životné jubileum 80 rokov

Anna BELAVÁ z Tŕstia. Nepozeraj sa už spiatky, teš sa z krásnej 80-tky. Nech krásne spomienky sa k Tebe vrátia a všetky zlé sa navždy stratia. Nech tento krásny deň dá Ti úsmev a radosť len. Nech každý ďalší rok, dá Ti vždy len šťastný krok. Nech Tvoja duša stále rastie, nech Ti dá Pán Boh lásku a šťastie. To Ti zo srdca želajú manžel Dominik, deti s rodinami, vnúčatá, pravnúčatá a ostatná rodina.

Dňa 2. 4. oslávil svoje 65. narodeniny náš deduško

Zápis do Súkromnej ZUŠ STELLA

Zápis žiakov a ďaľších záujemcov o štúdium v Súkromnej ZUŠ STELLA (manželov Kardošovcov) pre školský rok 2018/2019 sa uskutoční dňa 16. - 20. 4. 2018 od 14.00 do 18.00 hod. v priestoroch školy Hliny 1414 (pri Hante a 7. ZŠ) v Považskej Bystrici. Záujemcovia vo veku 4 -18 rokov sa môžu zapísať do tanečného odboru: disko tance, hip hop, balet, ľudový tanec a spoločenské tance. V hudobnom odbore: hra na gitaru klasickú, elektrickú, klavír, keyboard, akordeón, spev, zobcovú flautu, basgitaru, bicie nástroje, harfa. V hudobnom odbore sa vyučuje individuálne. Škola dlhodobo dosahuje výborne výsledky nielen na celoslovenských, ale aj medzinárodných súťažiach. Tel. kontakt: 042/432 00 62, 0907 776 590.

Tonko SVAJČÍK z Rozkvetu Život Ti dal, čo Ti dať mal, niekto Ťa potešil, niekto oklamal. No pred Tebou je ešte dlhá púť, preto Ti želáme šťastný buď, nech život plynie v pokoji a láske, aby si povedal, že žiť je krásne. To Ti praje priateľka Hela, vnučka Sofinka a všetci, čo Ťa radi majú.

Dňa 14. 4. oslávi krásnych 60 rokov

Daniela BADÍKOVÁ z Pov. Bystrice. Drobné kvapky maličkostí, zdravia, šťastia, či príležitostí prežiť ďalší krásny deň, tak ako šepká Ti to tichý sen. Tak spokojne si kráčaj vpred, tak ako to robíš už šesťdesiat liet. Aby, keď ďalší rok sa zavŕši, zistili sme, že pokoj máme na duši. To Ti zo srdca želajú rodičia, súrodenci s rodinami, ostatná rodina, priatelia a známi.

K Tvojmu sviatku Ti prajeme šťastný a veselý život. Nech Ti nikdy nechýba pevné zdravie a úprimná láska a nech sa Ti splnia i tie najtajnejšie sny. Dňa 15. 4. oslávi svoje 35. narodeniny

Vladimír BIELIK. Všetko najlepšie zo srdca prajú mama, Aďka, Monika, Michal, Peter a sladký božtek posiela Klárka.

Veľkú radosť z narodenia synčeka Stanislava Drábika (3520 g a 51 cm) majú od 1. apríla 2018 rodičia Janka a Stanislav.

Zuzana a Daniel Gálikovci sa tešia z narodenia druhého syna Nikolasa (3800 g a 54 cm), ktorý prišiel na svet 2. apríla 2018. Doma naňho čaká bratček Samko.

Malou princezničkou je od 1. apríla 2018 pre Veroniku a Matúša ich prvorodená dcérka Viktória (3450 g a 49 cm).

POĎAKOVANIE Krízové centrum Čakanka ďakuje sponzorom, ktorí poskytli sponzorské príspevky a darčeky počas roka 2017 a to menovite: Hypermarket TESCO PB, COOP Supermarket Jednota Hliny, Tescoma s.r.o. PU, Tepláreň s.r.o. PB, Považská vodárenska spoločnosť PB, Reštaurácia Hošták PB, Sauer Power Solutions a.s. PB, MŠK PB a taktiež ďakujeme i anonymným darcom, ktorí pomohli matkám s deťmi s oblečením.


26

10. 4. 2018

POZVÁNKY OBSADENIE OBFZ

HOKEJBAL EXTRALIGA

Hráči i diváci boli spokojní až v nedeľu po výhre 4:3 po samostatných nájazdoch

HBK PROTEF Pov Bystrica – ŠKB Martin 1:4 (1:2, 0:1, 0:1)

Hostia nedovolili hrať lídrovi súťaže jeho typickú hru. Pozorne bránili, zrážali strely PROTEFu a hrozili najmä v presilovkách. Skóre otvoril v 6. min strelou spoza modrej Fodrek – 0:1. Po Škrabkových šanciach vyrovnal v 11. min na 1:1 J. Ďurkech, keď prepasíroval loptičku za Jurošeka. Tento stav vydržal iba niekoľko sekúnd, pretože Javorka naklonil misky váh na stranu Martina. Ten veľa domácim nedovolil. Oba celky mali možnosť uspieť pri presilovkách, lenže gól padol až v 26. min. Bohužiaľ, autorom bol Martinčan Beniač – 1:3. Zvyšok nádejí na výhru vzal hráčom PROTEFu v poslednej tretine Fedor. Za stavu 1:4 sa duel iba dohral. Potvrdilo sa, že play off je „iná káva“ a Martin asi najťažší súper, aký sa nám ušiel na play off. PROTEF: Buliš (Martišek) – Bujdák, Bušovský, Kukučka, Pružinský, Teska, Bajánek, Ďurkech J., Švantner, Piják, Čičala F., Rufati, Gab-

čo, Škrabko, Bednár, Demáček, Šamaj, Turan, Miške.

HBK PROTEF Pov Bystrica – ŠKB Martin 4:3 (1:2, 0:1, 2:0 – 0:0)

Druhý duel sa dve tretiny podobal na ten sobotňajší. Domáci nastúpili v bráne s Bratinom, no nezačali šťastne, hoci po presilovkovom dobiedzaní mal na hokejke gól Bušovský. Vedenia sa ujali opäť hostia. V 4. min otvoril skóre krížnou strelou Fodrek – 0:1. V 8. min zahral Martin veľmi dobre presilovku. Nedokázali sme loptičku poslať z tretiny von, Fedor zvýšil na 0:2. Mohlo byť aj horšie, keď o dve minúty z brejku v oslabení mieril Wagner do spojnice Bratinovej brány. V 12. min hrali hostia presilovku, lenže zle. Rufati uvoľnil Pijáka – 1:2. Úvod druhej tretiny vyrovnanie nepriniesla ani presilovka PROTEFu 5:3. V 18. min udreli z ničoho opäť hostia a po Drábikovej strele bolo 1:3. Beniačova šanca gól počas oslabenia Martina nepriniesla, a tak sa čakalo, či domáci so zápasom ešte niečo dokážu urobiť, až do

6. liga muži dohrávka 15. kola 13. 4. o 17. h Horná Poruba - Bolešov (Brundza/Horečný/ Orálek). 6. liga muži 17. kolo 15. 4. o 15.30 h Bolešov - Košecké Podhradie (Meluch/Rojko), Jasenica - Lysá pod Makytou (Lamžo/ Kováč), Horná Poruba - Košeca (R/Kapila), Udiča - Dulov (Koleno/Horečný), Kvašov Streženice (HP Dulov M. Mihálik/J. Pecuš), Tuchyňa - Podmanín (M. Pecuš/D. Komorník), Dolné Kočkovce - Papradno (Pastorek/ Sklenár). 7. liga muži dohrávka 15. kola 13. 4. o 17. h Pružina - Kolačín (M. Mihálik/B. Mihálik/Balušík). 7. liga muži 17.kolo 15. 4. o 15.30 h Pružina - Podvažie (Zvak/Janek), Šebešťanová - Sverepec (Folučka/O. Komorník), Kolačín - Dolná Mariková (Juríček/Kováčik), Visolaje - Dohňany (Mako/Balušík), Mikušovce - Dolná Breznica (Brundza/Vavrík/B. Mihálik), Lazy pod Makytou - Praznov (Milčík/Ďuriš), Pruské - ŠK fc Púchov (Škrovánek/Jandušík). 6. liga dorast dohrávka 8. kola 15. 4. 2018 o 12.45 h Plevník-Drienové - Dohňany (M. Mihálik/Folučka). 4. liga st. žiaci sever 11. kolo 15. 4. o 10.30 h Pružina - Papradno (Rojko), Udiča - Sverepec (Balušík), Jasenica - Dolná Mariková (Horečný), Plevník-Drienové - Prečín (Koleno), Domaniža - Dolné Kočkovce (Brundza). 4. liga st. žiaci juh 11. kolo 15. 4. 2018 o 10.30 h Borčice - Ilava (HP Bolešov D. Komorník), Horná Poruba - Nová Dubnica (Pastorek), Ladce - Košeca (Meluch), Lazy pod Makytou - Dohňany (o 12.45 h Ďuriš), Hradčan Lednica - Beluša (J. Pecuš). poslednej tretiny. Začali obrovským náporom, dostali súpera pod tlak a po Pijákovej strele v 38. min si dal loptičku za pomoci Bušovského Jurošek do vlastnej brány – 2:3. O tri minúty našiel Bednár Demáčka a bolo vyrovnané. V predĺžení gól nepadol, a keďže v nájazdoch bol úspešný iba Rufati, vyhral PROTEF druhý zápas a vyrovnal stav série na 1:1. Ďalšie zápasy sa hrajú cez víkend v Martine. PROTEF: Bratina (Buliš) Bujdák, Bušovský, Kukučka,Pružinský, Teska, Bajánek, Čičala F., Rufati, Piják, Ďurkech J., Švantner, Gabčo, Škrabko, Bednár, Demáček, Šamaj, Turan, Miške. OSTATNÉ ZÁPASY Vrútky – Svidník 4:3 sn a 4:2 Na zápasy 2:0. Skalica – LG Bratislava 0:2 a 2:3 Na zápasy 0:2. Kežmarok – Petržalka 2:6 a 3:2 pp Na zápasy 1:1. Milan Kováčik


10. 4. 2018

2. LIGA ST. DORAST 19. A 22. KOLO

3. LIGA MUŽI 22. KOLO Borčice/P. Bystrica - Topoľčany Bánovce - Púchov Beluša - Trnava B Dubnica - Vráble B V. Ludince - N. Zámky Nemšová - Gabčíkovo Prievidza - L. Rovne D. Streda B - Šaľa Nitra B - Galanta 1. Dubnica 2. Borčice 3. L. Rovne 4. N. Zámky 5. D. Streda B 6. Nitra B 7. Gabčíkovo 8. Vráble B 9. Galanta 10. Trnava B 11. Púchov 12. Šaľa 13. Nemšová 14. Beluša 15. V. Ludince 16. Prievidza 17. Bánovce 18. Topoľčany

21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21

16 16 15 13 12 11 8 8 8 9 8 8 8 6 6 3 3 3

4 1 2 3 3 3 3 5 3 6 3 7 6 7 6 7 5 8 1 11 3 10 2 11 1 12 5 10 3 12 3 15 3 15 0 18

2:1 0:6 3:0 2:0 1:1 1:2 0:2 1:0 2:1

46:6 57:21 37:16 31:21 33:17 39:27 35:30 36:34 34:28 36:28 36:28 32:38 22:40 31:39 26:41 16:47 15:50 12:63

52 50 48 42 39 36 30 30 29 28 27 26 25 23 21 12 12 9

4. LIGA MUŽI 20. KOLO Prečín - Myjava N. Dubnica - V. Kostoľany Tr. Stankovce - Domaniža J. Bohunice - Boleráz Vrbové - Partizánske Častkovce - Holíč Hlohovec - Šimonovany Malženice mali voľno 1. Malženice 17 14 2. Šimonovany 19 13 3. Častkovce 18 12 4. Myjava 19 11 5. Partizánske 19 10 6. Boleráz 19 9 7. J. Bohunice 19 7 8. N. Dubnica 18 7 9. Hlohovec 19 6 10. Vrbové 18 6 11. Domaniža 18 7 12. Prečín 18 6 13. Tr. Stankovce19 6 14. V. Kostoľany 18 4 15. Holíč 19 4

2 1 2 4 3 3 4 4 4 5 5 5 4 8 3 8 6 7 5 7 2 9 3 9 1 12 3 11 1 14

0:1 3:1 0:1 1:1 2:2 2:0 0:0

45:8 36:17 44:16 36:18 28:16 31:19 21:20 25:23 21:28 26:28 21:36 29:40 29:36 14:30 12:41

44 41 39 37 34 32 25 24 24 23 23 21 19 15 13

5. LIGA MUŽI 20. KOLO Brvnište - Kanianka 1:0 Tr. Turná - Plevník 1:0 Lehota p/V - Ladce 3:1 Cígeľ - Z. Kostoľany 3:0 Uhrovec - St. Turá 0:0 V. Hradná - V. Uherce 1:1 Podolie - Bošany 2:0 Chocholná Velčice mala voľno 1. Lehota p/V 2. Cígeľ 3. V. Uherce 4. Z. Kostoľany 5. Uhrovec 6. Kanianka 7. Tr. Turná 8. Plevník 9. Ladce 10. Chocholná 11. Podolie 12. Brvnište 13. V. Hradná 14. St. Turá 15. Bošany

27

KRAJSKÉ FUTBALOVÉ SÚŤAŽE

18 16 19 14 17 10 18 11 19 8 19 9 19 9 18 8 18 7 18 6 19 5 19 5 18 4 19 3 17 3

1 1 1 4 4 3 1 6 6 5 2 8 2 8 1 9 1 10 1 11 3 11 3 11 3 11 4 12 2 12

55:13 41:18 55:25 43:28 29:29 30:24 22:31 26:36 27:34 34:34 25:34 30:41 26:46 17:45 18:48

49 43 34 34 30 29 29 25 22 19 18 18 15 13 11

Bánovce - MŠK P. Bystrica 5:2 (1:1), 43. a 88. Zajac, 70. a 75. Bernát, 81. Daubner – 2. Valjent, 86. Illo. MŠK: Kardoš – Popelka, Motošický (78. Gabriš), Seko, Klabník (80. Gardian), Pistovčák (75. Stanček), Pavlík, Valjent, Illo, Marejka (71. Zábojník), Borovička. PFA ViOn - Púchov 3:1 Petržalka - Malacky 3:1 Prievidza - Devínska N.Ves 3:2 Myjava - K. Ves 2:1 L. Trnava - N. Zámky 5:0 Inter - Gabčíkovo 9:0 Topoľčany - Skalica 0:6 Komárno - Dubnica 18.4. Púchov - MŠK P. Bystrica 2:0 (1:0), 3. Pavlovič, 46. Vápeník. MŠK: Kardoš – Popelka, Motošický, Seko, Klabník (46. Pavlík), Pistovčák (67. Gabriš), Sirej, Valjent, Illo (75. Gardian), Marejka (67. Zábojník), Borovička. Dubnica - Myjava 2:1 Malacky - Komárno 3:2 Skalica - L. Trnava 2:0 Gabčíkovo - Prievidza 3:0 N. Zámky - Z. Moravce 0:1 Topoľčany - Inter 0:5 K. Ves - Bánovce 3:2 Devínska N.Ves - Petržalka 0:4 1. Skalica 2. Dubnica 3. Myjava 4. PFA ViOn 5. Petržalka 6. L. Trnava 7. K. Ves 8. Inter 9. Gabčíkovo 10. Prievidza 11. Púchov 12. Malacky 13. N. Zámky 14. Topoľčany 15. Bánovce 16. Komárno 17. P. Bystrica 18. Devínska

22 20 22 18 22 21 22 21 21 22 22 22 21 22 22 20 22 22

21 16 15 14 12 13 12 10 9 9 8 9 5 4 5 4 3 4

0 1 3 1 2 5 1 3 5 5 2 6 4 6 3 8 2 10 2 11 4 10 0 13 2 14 3 15 0 17 2 14 3 16 0 18

80:14 74:13 52:19 56:18 68:34 42:26 50:36 57:36 37:35 31:47 39:54 37:50 21:50 26:65 26:78 23:58 30:55 21:81

63 51 47 43 41 41 40 33 29 29 28 27 17 15 15 14 12 12

2. LIGA ML. DORAST 19. A 22. KOLO Bánovce - MŠK P. Bystrica 1:4 (1:1), 15. Divéky – 10. Kadáček, 47. Kováčik, 58. Kvaššay, 69. Lehotský. MŠK: Čiernik – Zlatoš, Kvaššay, Uriča, Jurík (42. Huličiak), Brandys, Nemčík, Gálik, Steiner (57. Lehotský), Kováčik (58. Lezzani), Kadáček (70. Macura). PFA ViOn - Púchov 2:0 Petržalka - Malacky 9:0 Prievidza - Devínska N.Ves 1:1 Myjava - K. Ves 2:0 L. Trnava - N. Zámky 3:2 Inter - Gabčíkovo 3:2 Topoľčany - Skalica 1:4 Komárno - Dubnica 18.4. Púchov - MŠK P. Bystrica 0:3 (0:1), 39. a 49. Kováčik, 57. Gálik. MŠK: Čiernik – Zlatoš (70. Macura), Kvaššay, Uriča, Huličiak (41. Václavík), Nemčík, Gálik, Brandys (64. Almasy), Steiner (50. Lehotský), Kováčik (61. Lezzani), Stanček (72. Čičut). Malacky - Komárno 2:2 Skalica - L. Trnava 1:0 Gabčíkovo - Prievidza 1:0 N. Zámky - Z. Moravce 0:1 Topoľčany - Inter 0:12

Dubnica - Myjava 4:1 K. Ves - Bánovce 3:2 Devínska N.Ves - Petržalka 0:1 1. Petržalka 2. Dubnica 3. Myjava 4. Inter 5. L. Trnava 6. Komárno 7. Skalica 8. Gabčíkovo 9. PFA ViOn 10. P. Bystrica 11. K. Ves 12. Púchov 13. Malacky 14. Prievidza 15. N. Zámky 16. Bánovce 17. Topoľčany 18. Devínska

22 20 22 21 21 20 22 21 18 22 22 22 22 22 20 21 22 22

17 16 14 13 12 12 11 11 10 10 8 8 7 5 4 2 2 0

3 2 2 2 3 5 4 4 3 6 3 5 3 8 2 8 3 5 3 9 4 10 4 10 3 12 2 15 3 13 4 15 3 17 3 19

66:16 77:14 62:16 75:29 41:18 49:36 36:38 44:35 56:24 33:52 28:34 34:45 39:63 20:47 22:51 17:64 17:80 16:76

54 50 45 43 39 39 36 35 33 33 28 28 24 17 15 10 9 3

3. LIGA ST. DORAST 20. KOLO 16. kolo: Levice – Krakovany Brvnište - Galanta N. Dubnica - Piešťany Šaľa - Krakovany H. Saliby - Sereď Levice - Šurany Hlohovec - J. Bohunice Šamorín - FK Nitra Nové Mesto - Partizánske 1. Šamorín 19 2. Piešťany 19 3. Levice 19 4. Sereď 18 5. Šurany 19 6. Šaľa 18 7. N. Dubnica 18 8. ČFK Nitra 15 9. Partizánske 18 10. Hlohovec 18 11. Galanta 18 12. Krakovany 19 13. H. Saliby 18 14. Brvnište 18 15. J. Bohunice 19 16. Nové Mesto 18

15 14 12 11 11 11 10 9 9 6 6 5 5 4 3 1

2:1 1:1 2:1 3:1 0:3 2:5 4:1 6:0 0:4

3 1 82:18 1 4 65:24 0 7 63:38 1 6 50:28 1 7 45:25 0 7 50:33 2 6 65:35 2 4 44:17 0 9 54:42 5 7 24:28 4 8 25:30 5 9 27:46 1 12 31:44 2 12 26:45 0 16 18:86 1 16 13:132

48 43 36 34 34 33 32 29 27 23 22 20 16 14 9 4

3. LIGA ML. DORAST 20. KOLO 16. kolo: Levice – Krakovan Brvnište - Galanta N. Dubnica - Piešťany Šaľa - Krakovany H. Saliby - Sereď Levice - Šurany Hlohovec - J. Bohunice Šamorín - FK Nitra Nové Mesto - Partizánske 1. Šamorín 18 2. Levice 19 3. Šaľa 17 4. Krakovany 19 5. Sereď 18 6. Partizánske 18 7. N. Dubnica 18 8. J. Bohunice 19 9. Piešťany 19 10. Galanta 18 11. Hlohovec 18 12. ČFK Nitra 15 13. Šurany 19 14. Nové Mesto 18 15. H. Saliby 18 16. Brvnište 18

13 13 13 11 12 12 11 11 9 6 6 6 3 3 2 1

3 2 3 3 2 2 5 3 1 5 0 6 1 6 1 7 3 7 2 10 1 11 0 9 2 14 1 14 2 14 1 16

2:1 1:2 1:2 0:0 0:3 5:0 0:3 4:1 1:7

68:16 59:8 54:16 42:14 54:19 66:42 71:22 41:26 46:33 30:42 22:40 37:30 29:96 20:86 20:66 9:105

42 42 41 38 37 36 34 34 30 20 19 18 11 10 8 4

4. LIGA DORAST 16. KOLO Tr. Stankovce - L. Rovne D. Vestenice - Borčice

3:1 1:2

Beluša - Holíč Bošany - Nemšová Nedožery - Chynorany D. Súča - N. Rudno Tr. Turná - Kanianka 1.5. 1. Nemšová 16 2. Beluša 15 3. D. Súča 16 4. Chynorany 16 5. D. Vestenice 16 6. N. Rudno 14 7. Nedožery 15 8. Tr. Stankovce16 9. Borčice 16 10. L. Rovne 16 11. Kanianka 14 12. Bošany 14 13. Tr. Turná 14 14. Holíč 16

12 12 11 8 8 7 7 6 6 6 3 3 3 2

2 2 0 3 3 2 2 6 2 6 2 5 0 8 3 7 3 7 1 9 2 9 2 9 1 10 3 11

2:1 0:6 1:0 2:0 65:16 62:16 49:17 43:21 43:35 26:23 32:33 34:36 26:38 31:43 25:48 18:57 20:52 17:56

38 36 36 26 26 23 21 21 21 19 11 11 10 9

5. LIGA DORAST 16. KOLO 14. kolo: Domaniža – Klátova Prečín - Turani Ladce - Košeca Udiča - H. Poruba Domaniža - Bošáca St. Turá - Častkovce Drietoma - H. Súča Krajné - Klátova N. V. 1. H. Súča 14 2. Udiča 15 3. Domaniža 15 4. H. Poruba 14 5. St. Turá 16 6. Krajné 16 7. Turani 16 8. Klátova N. V. 16 9. Drietoma 16 10. Bošáca 16 11. Ladce 15 12. Košeca 15 13. Prečín 15 14. Častkovce 15

11 11 11 11 9 8 8 5 5 4 5 4 2 1

3 0 1 3 0 4 0 3 3 4 4 4 3 5 2 9 2 9 3 9 0 10 1 10 0 13 2 12

6:1 0:7 1:4 4:1 0:1 3:2 1:3 1:4

61:19 63:20 54:22 44:22 45:22 33:26 51:32 35:46 25:39 25:42 20:42 22:43 19:85 27:64

36 34 33 33 30 28 27 17 17 15 15 13 6 5

2. LIGA ST. ŽIACI 22. KOLO 18. kolo: Komárno – Šaľa 1:2 Myjava - MŠK P. Bystrica 3:0 (2:0), 27. a 33. Feranec, 70. Krahulec. MŠK: Šištík – Luhový, Hlobík, Gaňa, Čiernik (56. Belušík), Mokráš, Rybár, Prášek (52. Kostelanský), Bambúch (36. Čapliar), Kaniak, Chupáč. Dubnica - Hlohovec 14:0 Topoľčany - Štúrovo 0:0 Partizánske - N. Zámky 0:1 Moravany - Trebatice 0:0 Piešťany - Sereď 0:1 FK Nitra - Bánovce 1:2 Prievidza - Šaľa 0:0 L. Trnava - Komárno 2:1 1. Sereď 21 2. Dubnica 21 3. Šaľa 21 4. L. Trnava 21 5. Prievidza 21 6. Trebatice 21 7. ČFK Nitra 17 8. Topoľčany 21 9. Myjava 21 10. N. Zámky 21 11. P. Bystrica 21 12. Partizánske 21 13. Moravany 21 14. Štúrovo 21 15. Piešťany 21 16. Bánovce 21 17. Komárno 21 18. Hlohovec 21

14 14 13 13 13 10 11 10 9 8 9 7 7 6 6 6 4 1

4 3 3 4 5 3 3 5 3 5 4 7 0 6 3 8 2 10 4 9 1 11 4 10 3 11 5 10 4 11 2 13 2 15 2 18

37:16 65:30 57:20 41:15 39:16 34:33 55:20 44:32 35:24 30:38 21:40 27:29 22:33 25:49 28:48 47:53 21:45 13:94

46 45 44 42 42 34 33 33 29 28 28 25 24 23 22 20 14 5

Pokračovanie na 28. strane


28

10. 4. 2018

FUTBAL

3. LIGA MUŽI

Gbely mali voľno

Dokončenie z 27. strany

2. LIGA ML.ŽIACI 22.KOLO 18. kolo: Komárno – Šaľa 7:0 Myjava - MŠK P. Bystrica 4:2 (2:0), 1. a 20. Baláž (druhý z p. kopu), 44. Plaskoň, 50. Žákovič – 39. a 54. Urgoš. MŠK: Šulák Urgoš, Kubáň, Bednár, Chudý, Mičúch, Jančiga, Motošický, Haviar, Valica, Dvorský. Dubnica - Hlohovec 9:0 Topoľčany - Štúrovo 1:0 Partizánske - N. Zámky 1:4 Moravany - Trebatice 1:1 Piešťany - Sereď 2:1 FK Nitra - Bánovce 1:4 Prievidza - Šaľa 7:0 L. Trnava - Komárno 3:1

Domáci sa na výhru poriadne „narobili“

Borčice/Pov. Bystrica – Topoľčany 2:1 (1:0)

Domáci síce s ťažkosťami, ale predsa len zvíťazili nad ousiderom súťaže a zaknihovali si tri body. V 6. min unikol po ľavom krídle J. Valient, zacentroval a brankár Kochan si prudkú loptu vrazil do siete. Aj v druhom góle mal prsty J. Valient. V 76. min premenil pokutový kop po faule na najagilnejšieho hráča domácich – Borisa. O minútu však padol nešťastný

„vlastenec“ Mravca, ktorý poslal loptu po malej domov popod nohu brankára Bobota. Oba celky sa snažili v závere buď streliť poisťovací gól alebo vyrovnať. Stav sa už nezmenil, a diváci tak mohli vidieť v Považskej Bystrici prvé treťoligové víťazstvo v tejto sezóne. ISKRA: Bobot – Bušík (87. Vicena), Vala, Mravec, Petruš, Čiernik /89. A. Valient), Boris, Slávik (72. Masaryk), Púpala (76. Zubek), J. Valient, Baránek (85. Vadovský). Adrián Demáček

1. L. Trnava 21 2. Prievidza 21 3. N. Zámky 21 4. Komárno 21 5. Myjava 21 6. Piešťany 21 7. Bánovce 21 8. Dubnica 21 9. Trebatice 21 10. Partizánske 21 11. Štúrovo 21 12. Moravany 21 13. Šaľa 21 14. ČFK Nitra 17 15. Topoľčany 21 16. Sereď 21 17. P. Bystrica 21 18. Hlohovec 21

20 19 15 15 13 13 12 12 8 8 7 6 6 4 5 3 1 0

0 1 1 1 3 3 1 5 2 6 1 7 2 7 1 8 7 6 3 10 4 10 4 11 4 11 4 9 1 15 2 16 2 18 0 21

139:11 60 132:20 58 106:28 48 86:32 46 55:28 41 70:52 40 81:48 38 71:47 37 51:44 31 54:53 27 66:74 25 44:57 22 46:71 22 28:42 16 29:91 16 32:143 11 22:87 5 3:182 0

3. LIGA ST.ŽIACI 17. A 20. KOLO 17. kolo: Gbely - L. Rovne Kúty - Horovce Častkovce - Myjava B Kanianka - Moravany B Prievidza B - Nováky Nemšová - Holíč 8.5. Dubnica B mala voľno Nové Mesto malo voľno 20. kolo: L. Rovne - Nemšová Holíč - Dubnica B Horovce - Prievidza B Častkovce - Nové Mesto Kanianka - Kúty Moravany B - Myjava B Nováky mali voľno

2:0 3:3 0:1 1:2 1:0

3:2 0:2 0:2 0:2 4:0 2:1

1. Nové Mesto 2. Moravany B 3. Prievidza B 4. Kanianka 5. Nováky 6. Horovce 7. Kúty 8. Dubnica B 9. Myjava B 10. Nemšová 11. L. Rovne 12. Holíč 13. Častkovce 14. Gbely

16 14 1 1 17 12 3 2 17 10 0 7 16 9 2 5 17 7 7 3 18 8 4 6 17 8 3 6 15 7 3 5 17 5 4 8 17 5 2 10 17 4 2 11 16 4 1 11 17 2 6 9 17 2 2 13

65:9 48:21 59:21 49:20 36:28 42:35 48:40 33:28 21:37 41:44 24:70 15:48 19:52 18:65

43 39 30 29 28 28 27 24 19 17 14 13 12 8

3. LIGA ST.ŽIACI 17. A 20. KOLO 17.kolo: Častkovce - Myjava B 5:0 Kúty - Horovce 3:1 Kanianka - Moravany B 1:11 Gbely - L. Rovne 4:0 Prievidza B - Nováky 1:1 Nemšová - Holíč 8.5. Dubnica B mala voľno Nové Mesto malo voľno 20. kolo: L. Rovne - Nemšová 0:5 Holíč - Dubnica B 1:5 Horovce - Prievidza B 0:13 Častkovce - Nové Mesto 3:0 Kanianka - Kúty 0:3 Moravany B - Myjava B 0:11 Nováky mali voľno Gbely mali voľno 1. Gbely 2. Prievidza B 3. Častkovce 4. Nemšová 5. Nováky 6. Dubnica B

17 17 0 0 117:7 51 17 13 1 3 114:23 40 17 11 2 4 75:26 35 17 9 3 5 67:28 30 17 9 2 6 61:46 29 15 9 1 5 58:41 28

2. LIGA B ŽENY 18.KOLO

Bánovce Pov. Bystrica 2:2 (2:0)

Zápas mal dva gólovo rozdielne polčasy. V tom prvom otvorila skóre v 5. min Griačová a po góle Jakubíkovej z 26. min prehrávali hosťky už 2:0. V druhej časti hry však padali góly iba do tej istej brány. V 58. mi znižovala Drábiková na rozdiel gólu, aby dala o štyri minúty vyrvnávajúci gól Pružinská. MŠK: Kostelanská – Kapráliková, Drábiková, Mateášiková, Pružinská, Turiaková, Miháliková (77. Lenčéšová), Kresáňová, Zboranová, Helebrandová, M. Hozáková. Beluša - Prievidza 1:6 Topoľčany - Trenčín 1:3 O. Podzámok mal voľno 1. Trenčín 17 2. Prievidza 15 3. P. Bystrica 17 4. Bánovce 15 5. Topoľčany 15 6. Beluša 16 7. O. Podzámok15

14 12 8 6 5 3 2

0 3 2 1 2 7 4 5 1 9 0 13 1 12

86:22 46:15 46:42 38:36 34:30 21:76 18:68

42 38 26 22 16 9 7


10. 4. 2018

Podmanín získal za dva duely šesť bodov a vedie s prehľadom tabuľku V dohrávanom stretnutí si líder poradil s Papradnom a vyhral aj doma s Kočkovcami. Oba zápasy tesne o gól, na šesť bodov sa jeho hráči museli poriadne natrápiť. Košeca si poradila veľmi hladko s Udičou a doma vyhralo aj Košecké Podhradie. Papradno prehralo opäť iba o gól, Bolešovu stačil gól na výhru s Jasenicou. Tuchyňa uchmatla Streženiciam bod a trápiaci sa Dulov podľahol Kvašovu 1:3. Na hostí nestačila ani Lysá, ktorá prehrala s Hornou Porubou rozdielom triedy.

Papradno – Podmanín 1:2 (0:1)

V dohrávke 15. kola produkovali oba celky na umelej tráve v Považskej Bystrici útočnú hru s množstvom súbojov. Napokon sa z víťazstva tešili líder tabuľky, ktorý sa ujal vedenia v 43. min prvou priamou strelou na bránu. Po rohovom kope a šikovnej narážačke sa presadil kanonier Podmanína P. Gardian, ktorý dotlačil loptu do siete Hromadíka. Najmä v prvom polčase sa vyznamenali obaja gólmani, keď kryli spŕšku striel ofenzívnych útočníkov. V úvode druhého polčasu zachránilo Kostelanského brvno po strele J. Zborana. Výsledok bol na vážkach až do 74. min, keď využil zaváhanie zadných radov Papradna po rohovom kope hlavou Kubiš – 0:2. Papradno začalo hrať ofenzívnejšie a zamestnávalo obranu súpera. Dočkalo sa v 81. min, keď dal kontaktný gól Galko. K spravodlivému vyrovnaniu skóre však už nedošlo. Adrián Demáček

Podmanín – D. Kočkovce 3:2 (2:1)

Úvod patril domácim, ktorí sa ujali vedenia v 7. min po ruke v šestnástke. Nariadenú jedenástku premenil P. Gardian. O štyri minúty bol stav už 2:0, keď Juraj Sovík dorazil po trestnom kope loptu za Kresáňov chrbát. Podmanín pokračoval náporom a zdalo sa, že bude iba otázne, koľko gólov sú-

29

ŠPORT

perovi nadelí. Ten však otvoril hru a po chybe obrany v 23. min dosiahol Pilát kontaktný gól. Následne sa vyznamenali obaja brankári. Na jednej strane nebezpečne vystrelili R. Sovík, P. Gardian a najmä J. Sovík. Na druhej strane nebezpečne ohrozili Kostelanského Pilát a Zápotoka. V druhej časti duelu sa domáci prekonávali v zahadzovaní príležitostí, za čo prišiel trest v 59. min – Zápotoka z hranice pokutového územia nechytateľne vyrovnal skóre. Z boja o víťazstvo vyšli šťastnejšie domáci. Po rohovom kope v 81. min vyskočil najvyššie P. Gardian a zabezpečil Podmanínu tri body. Adrián Demáček 16. kolo K. Podhradie - Papradno Podmanín - D. Kočkovce Streženice - Tuchyňa Dulov - Kvašov Košeca - Udiča Lysá - H. Poruba Bolešov - Jasenica 1. Podmanín 15 12 2. Košeca 15 10 3. H. Poruba 13 9 4. Kvašov 15 9 5. Jasenica 15 9 6. Bolešov 14 7 7. K. Podhradie 15 7 8. Papradno 15 6 9. Tuchyňa 15 5 10. Streženice 15 4 11. Udiča 14 4 12. D. Kočkovce 15 4 13. Lysá 15 2 14. Dulov 15 1

1 2 2 3 1 3 1 5 1 5 2 5 1 7 1 8 3 7 5 6 4 6 2 9 4 9 0 14

Sverepec - Jasenica Pružina - Udiča 10.4.

7. LIGA MUŽI 16.KOLO Podvažie - FC Púchov Praznov - Pruské D. Breznica - Lazy Dohňany - Mikušovce D. Mariková - Visolaje Sverepec - Kolačín Pružina - Šebešťanová 1. Mikušovce 15 2. Pruské 15 3. D. Mariková 15 4. Šebešťanová15 5. Visolaje 15 6. Lazy 15 7. Sverepec 15 8. FC Púchov 15 9. Podvažie 15 10. Dohňany 15 11. Kolačín 14 12. Praznov 15 13. Pružina 14 14. D. Breznica 15

11 11 10 10 8 8 5 5 5 4 4 3 3 1

1 3 1 3 3 2 2 3 2 5 1 6 4 6 3 7 2 8 4 7 4 6 2 10 0 11 3 11

1:0 7:7 1:2 0:1 3:2 1:4 1:2

48:18 58:28 43:24 34:24 46:30 35:33 25:27 32:39 26:26 22:31 28:45 35:56 18:43 20:46

34 34 33 32 26 25 19 18 17 16 16 11 9 6

4. LIGA ST.ŽIACI S 10.KOLO Papradno - D. Kočkovce Prečín - Domaniža D. Mariková - Plevník

5:3 0:6 4:0

1. Udiča 2. Domaniža 3. Sverepec 4. Papradno 5. D. Mariková 6. Plevník 7. Pružina 8. D. Kočkovce 9. Jasenica 10. Prečín

9 10 10 10 10 10 9 10 10 10

9 8 8 6 4 4 3 2 1 0

0 0 1 1 0 2 1 3 3 3 0 6 0 6 2 6 1 8 0 10

1:0 55:3 76:9 45:15 37:26 30:24 25:39 16:27 19:51 18:34 6:99

27 25 24 19 15 12 9 8 4 0

4. LIGA ST.ŽIACI J 10.KOLO Ilava - Beluša Dohňany - Hr. Lednica Košeca - Lazy Borčice - H. Poruba N. Dubnica - Ladce 1.5. 1. Hr. Lednica 2. Košeca 3. Beluša 4. Ilava 5. Lazy 6. N. Dubnica 7. H. Poruba 8. Ladce 9. Borčice 10. Dohňany

10 10 10 10 10 9 10 9 10 10

9 8 7 6 5 4 4 2 1 0

1 0 1 1 2 1 0 4 1 4 1 4 0 6 0 7 0 9 0 10

1:7 0:10 2:0 1:4 91:4 48:15 50:12 51:35 37:22 29:22 29:34 16:62 15:85 2:77

28 25 23 18 16 13 12 6 3 0

STOLNÝ TENIS

Víťazmi sa stali Brňák s Cigánikovou

4:3 3:2 2:2 1:3 7:0 0:3 1:0

39:20 47:8 40:19 39:25 31:20 21:18 34:36 33:27 30:34 19:25 17:29 25:40 23:43 16:70

37 32 28 28 28 23 22 19 18 17 16 14 10 3

Podmanínsky P. Gardian (č. 7) znamenal pre hostí najväčšie nebezpečie

Neregistrovaní stolní tenisti z Púchovského okresu ovládli tradičný Veľkonočný turnaj v Dolnom Moštenci. Na jubilejnom 15. ročníku podujatia sa počas Bielej soboty stretli štyri desiatky hráčov a hráčok z okresov Považská Bystrica a Púchov. Hráči z Púchovského okresu ovládli najmä hlavnú kategóriu mužov, keď sa medzi najlepšiu štvoricu prebojovali hneď traja a čisto púchovskou záležitosťou bol aj finálový súboj. Prvenstvo si zaslúžene vybojoval Tomáš Brňák (na snímke) z Hornej Breznice, ktorý vyhral vo finálovom stretnutí hladko nad Jaroslavom Kocúrom z Dolnej Breznice. Neskorší víťaz sa najviac potrápil v semifinále, keď zdolal Štefana Šu-

líka z Lednických Rovní 3:2 na sety a v poslednom sete 11:9. V boji o bronzovú priečku podľahol Šulík Bernáthovi z Považskej Bystrice. Celkové poradie Dvojhra muži: 1. Tomáš Brňák (Horná Breznica), 2. Jaroslav Kocúr (Dolná Breznica), 3. Martin Bernáth (Považská Bystrica), 4. Štefan Šulík (Lendické Rovne), 5. – 8. Oto Šurian (P. Bystrica), Martin Tamáši (Plevník-Drienové), Peter Hrbáček (Lazy pod Makytou), Vojtech Zvak (Považská Bystrica). Dvojhra ženy: 1. Ľubica Cigániková, 2. Zuzana Muthová, 3. Lenka Rolinová, 4. Sandra Kiššová. Dvojhra žiactvo: 1. Šimon Kucharík, 2. Viktória Kucharíková, 3. Ján Pepich, 4. Pavol Pepich. (pok)


30

ŠPORT

10. 4. 2018

Trémista z domácich šampionátov Juraj Rezák súťažil vo finále Svetového pohára v Street Workoute na motýľom ostrove Street workout valcuje celý svet. Nový šport je cvičenie s vlastnou hmotnosťou, čiže s váhou vlastného tela. Nepotrebujete naň telocvičňu, drahé náradie... Stret workout sa cvičí vonku. Ihriská alebo parky, všade tam kde sú bradlá a hrazdy. Vznikol v chudobnejších štvrtiach Ameriky, jeho priekopníkom je Hannibal for King, ktorého štýl cvičenia inšpiroval obrovské množstvo ľudí. Považskobystričan Juraj Rezák z Workout Fanatics sa stal vlani finalistom Superfinále Svetového pohára. Novodobý fitness fenomén sa stihol uchytiť vo viacerých slovenských mestách, svoju komunitu má aj v Považskej Bystrici. Po jeho vzniku boli hlavnými baštami Trenčín, Nitra, Dubnica. Základom tréningu je kombinácia piatich kľúčových cvikov, ktorými sú kľuky, drepy, zhyby, bradlové kľuky a príťahy kolien k brade. Cvičenie zahŕňa aj niektoré statické cviky na výdrž. Systém cvičenia stanovuje rôzne úrovne námahy, medzi priority patrí posilňovanie zdravia, rozvoj sily a vytrvalosti, rovnako ako aj tvarovanie atletickej postavy. SAMOUK - K Street Workoutu som si pričuchol na strednej škole v Dubnici, asi pred siedmymi rokmi. Keďže je to nový šport, trénerov je stále málo, ako pomôcka slúži iba internet. Videá a články. Väčšina chalanov začínala podobne ako ja. Podobným spôsobom však cvičili už Sparťania. Ihriská na náš šport nie sú rozvinuté ako v okolitých štátoch, Poľsko, Ukrajina... Veľmi sme sa tešili na prvé považskobystrické ihrisko, ktoré postavili pri priemyslovke. Bohužiaľ, s rôznymi nedostatkami, najmä rozmerovými. Navrhnuté bolo dobre, postavené ale zle. Na Slovensku je ich viac, kde to bolo podobné. Sľúbili opravu, poldruha roka som

na ňom ale nebol. Nové pribudlo na SNP. To už spĺňa požadované parametre, pretože ho stavala firma, ktorá má už skúsenosti, čo sa odrazilo aj vo finále realizácie. Má svoje štandrady. Je dobré ak sa stará oň človek so skúsenosťami...,- začne rozprávať o novom fenoméne Juraj. - Momentálne je komunita aj v Považskej Bystrici, Alex Kostelanský, či René Faklík, sa zameriavajú aj na parkúr a sú šikovní,- dodá mladý muž. ZAČIATKY A TRÉMA Juraj tvrdí, že Street Workout nie je napríklad ako kulturistika. Nemusíte načasovať formu k určitému dátumu. - Záleží od cvičenca, tu ide o silu, a o to, aby sa človek dobre cítil. Je to pouličný šport. Ako u všetkých športoch kvalitná strava patrí aj k workoutu. Nie je však treba (pokiaľ hlavným cieľom nie je budovanie svalovej hmoty, pretože aj takýmto smerom sa dá uberať cvičením workoutu) jesť každé 3 hodiny. Stačí mať počas dňa 2-3 veľké jedlá ak si správne rozvrhneme denný harmonogram s tréningom. Do veľkého jedla sa samozrejme nepočíta banán. Ďalší faktor je napríklad či máme počas dňa dva menej náročnejšie tréningy alebo jeden ťažký (aj tomuto treba prispôsobiť prísun živín). Nikomu neuškodí, keď si sem tam zamaškrtí. Nič však netreba „hrotiť“ do extrémov. Ak raz za čas zhrešíte čokoládou, nič sa nestane,- zasmeje sa mladík. Jeho prvé súťaže prišli asi pred štyrmi rokmi. Pohárovky a dokonca aj domáci šampionát v Nitre. Súťaží sa vo voľnom štýle, podobne ako v gymnastike. Máte určitý čas na zostavu, ktorú predvedie. Máte na to celé ihrisko. Kritéria a techniky cvikov by mali byť dodržané. Porotcovia zhodnotia pri gymnastike akrobaciu, silu, celkový dojem, prepojenie prvkov... Je to profi šport, kde sa súťaží v

jednotlivých disciplínach oddelene (kruhy, bradlá, hrazda...), kladie sa prísny dôraz na techniku, napríklad prepnuté špičky. Workout je voľnejší, môžeme používať všetky náčinia počas svojej zostavy, aj tu sa kladie veľký dôraz na techniku, no nikto neskritizuje za neprepnuté špičky. Práve naopak takýto „detail“ patrí do gymnastiky. Gymnastika je teda profi šport ktorý patrí do gymnastickej haly a Street Workout je pouličný šport na ihriskách. Rozdiel medzi gymnastikou a týmto cvičením je, že si súťažiaci pripraví svoju hudbu, na ktorú cvičí. Mala by ho „naštartovať“ a pomôcť mu k dobrému výkonu. - Na prvú súťaž som sa prihlásil pred troma rokmi. Bol som nevyspatý, meškali sme, blúdili sme po meste, prišli sme hodinu po začiatku súťaže. Mysleli sme si, že budem už iba v úlohe diváka, no napokon som štartoval ako predposledný. Mal som obrovskú trému, nevedel som nájsť na ihrisku magnézium... Popadal som trošku, psychika nič moc, so sklopenou hlavou som šiel dole z pódia, ale na svoje prekvapenie som po-

stúpil do ďalšieho kola. Zo šesťdesiatky štartujúcich do 15-členného finále. V ňom som precítil viac hudbu, tréma opadla vo finále, kde som napokon skončil na siedmom mieste, a mal zo všetkého celkom dobrý pocit. Spoznal som nových ľudí, ktorých som poznal iba z videí. Dostal som sa do zaujímavej komunity, bola to pre mňa dobrá skúsenosť a motivácia,- spomenie prvú súťaž. Prišli ďalšie, doma i v zahraničí. Hneď po domácom šampionáte si vyskúšal pohárovku v Olomouci, ktorú pripravuje na výbornej úrovni Adam Raw. V konkurencii zahraničných borcov skončil druhý. Spomenie vydarené podujatie v Trenčíne, kde spojili súťaž do vystúpenia viacerých borcov s parkúristami. Spojenie s veľmi talentovaným Michalom Barbierom a ďalšími dvoma borcami v družstve im vynieslo bronz. Rád chodieva na rôzne podujatia aj kvôli tomu, aby stretol ľudí s rovnakými záujmami, hoci sa do súťaže ani neprihlási. SVETOVÝ POHÁR Juraj tvrdí, že pri tomto športe Pokračovanie na 31. strane


10. 4. 2018

31

ŠPORT

Trémista z domácich šampionátov...

Dokončenie z 30. strany

väčšinou platí, že čím si menší a ľahší, máš výhodu. On patrí vraj do stredu. Pohárovka prebieha v troch kolách tak, že úvodné kolo je kvalifikačné, kde sa predvedú všetci registrovaní. Po ňom porota vyberie vačšinou 10 alebo 12 borcov, ktorí si to rozdajú v battly. Z nich postúpi lepší do finále ktoré prebieha buď ako kvalifikačné kolo (každý má čas na predvedenie svojej zostavy), alebo ako spoločný battle (3 až 5 kôl, kde sa finalisti striedajú jeden po druhom na kratší časový interval). Pohárovky sú rozdelené na váhové kategórie (vačšinou pod 75 kg a nad 75 kg alebo pod 78 kg alebo nad 78kg). Majstrovstvá Slovenska sa skladajú len z 2 kôl (kvalifikačné a finále) a každý má čas na predvedenie svojej zostavy. Majstrovstvá a Svetový pohár sú bez váhových kategórií. Majstrovstvá sú pre občanov danej krajiny a Svetový pohár spolu s pohárovkami sú medzinárodné súťaže. Super Finále Svetového pohára a Majstrovstvá sveta sú najväčšie udalosti v roku. Domáce majstrovstvá Jurajovi nikdy nevyšli podľa predstáv, čo pripisuje najmä tréme. Nevie sa zbaviť zbytočnej nervozity, a hoci sa dostane do finále, jemu to nestačí. Čakanie na úspech však vlani skončilo. Žilinský šampionát sa skončil preňho nielen 6. miestom, ale aj zranením, ktoré ho prinútilo dva mesiace pauzovať. Vlani sa usporiadalo na Slovensku jedno z podujatí premiérovo - Svetový pohár. Z viacerých pódií po celom svete postúpia tí najlepší do celosvetového finále. Do Nitry cestovať ani nechcel. Necítil sa v dobrej forme, navyše bol po chorobe, no „prehovorilo“ ho počasie, ktoré vyšlo super. Kvalifikácia, druhé kolo a battle, postup v najlepšej päťke do finále, kde všetkých čakali štyri kolá. Fyzicky náročná súťaž priniesla úspech v podobe víťazstva a postup do Superfinále Svetového pohára, ktorý sa konalo v Guadeloupe. Na motýľom ostrove, ktorý dal svetu ananás. - Mal som asi tri mesiace na tréning a najmä na zháňanie sponzorov. Bohužiaľ federácia, ktorá

združuje pohár a majstrovstvá sveta, nemala k dispozícii toľko finančných prostriedkov, ako sezónu predtým, a tak neuhrádzala všetko. Mal som pred sebou úlohu skúsiť získať chýbajúce finančné prostriedky od sponzorov. Bohužiaľ, firmy, ktoré pomohli iným pred sezónou, mne už nepomohli. Oslovil som ich veľa. Pomohli mi Andrej Péli, Peter Zvak a Igor Steiner. Ten dokonca finančne, podobne, ako môj otec a moja rodina. GUADELOUPE - Pre študijné povinnosti som napokon do miesta finále odletel až o deň neskôr. Postupne som sa dostal do Paríža a cez Atlantic do Guadeloupe. Pripravoval som sa pred finále denne, bohužiaľ, som pretrénoval ramená, príprava nebola ideálna. Chcel som sa ukázať a bol som premotivovaný – nováčikovská daň a drahá skúsenosť. Stretol som borcov na veľmi vysokej úrovni, tešil som sa na ich vystúpenia. Po predsúťažnom mítingu nás čakala samotná príprava na finále, vyskúšali sme si náradie. Opäť som štartoval v závere štartového poľa. Nervozita síce bola, no snažil som sa nemyslieť na nič, iba na výkon. Bohužiaľ, musel som zmeniť zostavu kvôli tomu, že som bol fyzicky slabší ako som očakával. Napokon som z 26 borcov skončil na 16. mieste, postupovala top dvanástka. Opäť som sa zoznámil s množstvom zaujímavých ľudí, čo to sa naučil. POHÁROVKA BUDE AJ DOMA S priateľmi a nadšencami sa Juraj chystá pripraviť zaujímavé podujatie aj doma. – Malo by to byť začiatkom júla. Vieme termín i miesto, kde bude pódium. Predstaviť by sa mohlo šestnásť borcov, teším sa, že okrem zahraničných a ľudí z komunity prilákame aj divákov. Opäť nám podal pomocnú ruku Igor Steiner. Nejde iba o finančné prostriedky, ale aj o vybavovanie rôznych náležitostí, čím nám ušteril veľa času, za čo mu veľmi ďakujeme. Verím, že pekné počasie bude svedkom zaujímavých výkonov, ktoré možno pritiahnu ďalších záujemcov o Street Workout,- dodal Juraj Rezák. (mk)

STOLNÝ TENIS OBLASŤ

Súťaže sa dohrali, majstri sú známi. Rekordné double Dolného Moštenca 5. SATES liga N. Dubnica C – N. Dubnica B 11:7, Vinczeová, Pšenková po 4, Machciníková 2, 1 štv. – Oravec, Oravcová po 2, Kulina, Palieska po 1, 1 štv., Dubnica – TTC PB C 11:7, Gereg 4, Slivka, Palček po 2, Bezecný 1, 2 štv. – Lieskovský, Ďurana po 3, Lednický 1, (výsledok v riešení), Sedmerovec B – Ladce B 9:9, M. Šelinga st. 4, Galko, M. Šelinga ml. po 2, 1 štv. – Kvasnica, Gajdošík, Pišta, Hromek po 2, 1 štv., Dol. Kočkovce B – Pruské A 8:10, P. Majdán 4, Škrabko 3, 1 štv. – J. Šatka 3, Jakúbek, Kopačka po 2, Cibík, Beránek po 1, 1 štv., Dol. Moštenec A – Pružina A 18:0, M. Višenka, Kmecík, Bírošík, Podmaník st. po 4, 2 štv., Medeko PB – Slovan PB A 9:9, Herco 3, Lipa, Lauš po 2, Filípek 1, 1 štv. – Zemančík 4, Šuba 3, Tománek 1, 1 štv. 1.D. Moštenec 22 2.Ladce B 22 3.Dubnica A 22 4.N. Dubnica B 22 5.Pruské A 22 6.Slovan PB A 22 7.Sedmerovec 22 8.TTC PB C 22 9.Pružina A 22 10.N. Dubnica 22 11.Medeko PB 22 12.D. Kočkovce 22

22 13 11 12 12 9 8 7 6 4 3 2

0 0 3 6 5 6 2 8 2 8 5 8 4 10 4 11 4 12 6 12 7 12 4 16

324:72 66 225:171 51 220:176 49 206:190 48 207:189 48 197:199 45 187:209 42 173:223 40 174:222 38 155:241 36 161:235 35 147:249 30

6. REKONT liga Dohňany – JoLa Dubnica 13:5, R. Baška, Junga, Hološko, M. Baška po 3, 1 štv.Rojkovič 4, 1 štv., Dol. Mariková – TTC PB D 5:13, Striženec 3, Žiačik 1, 1 štv. – Lieskovský 4, Wallenfelsová, Kulichová po 3, Martaus 2, 1 štv. (výsledok v riešení), Milochov A – Červ. Kameň 9:9, Režný, Benko po 3, Kunovský 2, Lutišan 1 – Ľ. Dohňanský, Oboňa po 3, P. Dohňanský 1, 2 štv. Zliechov – Pruské B 10:8, J. Vicen 4, M. Vicen 3, D. Mišík st. 2, Krcheň 1 – Burdej 3, Černej 2, Beránek 1, 2 štv., Ladce C – Sedmerovec C 9:9, Sňahničan, Pišta, P. Kalus,

Jankovský st. po 2, 1 štv. – J. Mišík 4, Miloš Šelinga 3, Mazán 1, 1 štv., Nozdrovice A – Slovan PB B 10:8, Vavrík 4, J. Kalus 2, Koštialik, Didek po 1, 2 štv. – Tabaček 3, P. Gálik, Kvaššay po 2, Žilinčík 1. 1.Zliechov A 22 2.Slovan PB B 22 3.Nozdrovice A 22 4.Pruské B 22 5.TTC PB D 22 6.Ladce C 22 7.D. Mariková 22 8.Dohňany A 22 9.Sedmerovec 22 10.Milochov A 22 11.Č.Kameň A 22 12.JoLa DCA A 22

16 17 13 13 10 6 7 7 6 6 5 3

5 1 1 4 4 5 3 6 2 10 8 8 5 10 2 13 4 12 3 13 3 14 6 13

239:157 59 246:150 57 229:167 52 233:163 51 201:195 44 192:204 42 177:219 41 186:210 38 174:222 38 160:236 37 166:230 35 173:223 34

7. liga TTC PB E – 3. ZŠ Dubnica 6:12, Babčan 4, Kulich 2 – Herda, Čilek ml. po 3, Ševček, Čilek st. po 2, 2 štv., Beluša – Púchov B 11:7, I. Hrevuš 4, Ochotnický, J. Kalus ml. po 2, Janeková 1, 2 štv. – Kvasnička 3, Miko, Vyhnička, Kutlik, Otrubný po 1, Pružina B – Nozdrovice B 13:5, Topor, D. Olšovský po 4, Petrovič, J. Valášek po 2, 1 štv. – P. Melicherík, Zemanovič po 2, 1 štv., Udiča – voľno,Sebešťanová – Dol. Kočkovce C 12:6, Mitaš, Šesták, J. Petrík, K. Petrík st. po 2, Krajči, Zaukolec po 1, 2 štv. – Crkoň, Hudec po 3, Dol. Moštenec B – Milochov B 15:3, Baláž, I. Melicherík po 4, Ľ. Višenka 3, Ľ. Melicherík 2, 2 štv. – Balušík, Duško, Hradňanský po 1, Púchov A – Miracles Dubnica 4:14, Juriga st. 3, Lefko 1 – Heštera 4, R. Fatrsík , Jakuš po 3, Trenčan 2, 2 štv. Július Hlubina 1.D. Moštenec 24 2.Šebešťanová 24 3.Beluša A 24 4.Udiča A 24 5.Pružina B 24 6.D. Kočkovce 24 7.Miracles 24 8.Nozdrovice B 24 9.Milochov B 24 10.Púchov A 24 11.TTC PB E 24 12.3.ZŠ DCA 24 13.Púchov B 24

23 22 16 15 13 13 13 12 8 6 5 2 1

0 1 0 2 1 7 2 7 1 10 1 10 1 10 0 12 3 13 2 16 2 17 0 22 1 22

342:90 70 315:117 68 253:179 57 259:173 56 237:195 51 224:208 51 246:186 51 190:242 48 207:225 43 189:243 38 155:277 36 102:330 28 89:343 27

Považskobystrické novinky, týždenník pre mesto a okolie - vydáva Mesto Považská Bystrica, Centrum 2/3, 017 01 Považská Bystrica, IČO 00317667, ISSN 1337-7485, EV 3073/09. Vlastnícka štruktúra týždenníka Považskobystrické novinky: Mesto Považská Bystrica, Centrum 2/3, 017 13 Považská Bystrica je 100 percentným vlastníkom.Sídlo a adresa redakcie: Centrum 2/3, 017 13 Považská Bystrica Mestský úrad. Tel.: 042 / 432 76 13, šport: 4305 125, fax: 4326613, E-mail: pbn@povazska-bystrica.sk. Redaktori: Mgr. Veronika Klobučníková, Ing. Zuzana Burdejová, Milan Kováčik, vedenie redakcie/grafik: Bc. Peter Kocan Elektronická sadzba: DTP štúdio vydavateľa. Kultúrnu prílohu, ktorá je súčasťou novín graficky spracováva PX Centrum. Tlač: MAFRA, a.s., Pavelkova 7, Olomouc. Registrácia: KÚ Trenčín, reg. číslo: 04-99/A 10. Rozširuje: TOPAS, JEDNOTA, CBA, KORUNA a súkromní distribútori. Uzávierka inzercie, blahoželaní, spomienok je vo štvrtok do 12. hodiny. Nevyžiadané rukopisy nevraciame a nehonorujeme, uverejňujeme aj príspevky, ktoré nie sú v súlade s názorom redakcie. Texty z týždenníka PBn je možné preberať len so súhlasom redakcie.


32

10. 4. 2018

ŠPORT

PLÁVANIE

BASKETBAL I. LIGA MUŽI

Hráči sa tešia na Final Four v Lučenci Nikoleta Trníková splnila na mítingu vo Švédsku ostrý limit

Považskobystričanom sa darilo doma i na palubovke B. Bystrice

KB Košice B – IMC Slovakia Pov. Bystrica 51:92 (14:18, 23:41, 35:67)

Po dohode oboch družstiev sa oba zápasy odohrali v Považskej Bystrici. V prvom duely sme nastúpili ako hosťujúci tím, ale to bola jediná zmena. Do zápasu sme vstúpili zodpovedne a okrem vzájomného oťukávania sa v prvej štvrtine sme jasne dominovali. V druhej štvrtine sme zvýšili nasadenie, zagresívnili obranu, čo následne malo vplyv na zrýchlenie našej hry. Rovnaký priebeh mal aj zvyšok zápasu, kde aj napriek prestriedaniu sme dokázali neustále držať tempo zápasu na vysokej úrovni. Každý z hráčov dostal rovnakú porciu minút, čo nám umožnilo oddýchnuť si a ušetriť sily pred sobotňajším zápasom. IMC: Mátych M. 16, Samek 13, Péli M. 12, Tomáško 11, Péli A. 9, Markovič 9, Kubala 7, Krčmárik 7, Mátych B. 5, Smatana 2, Svitek 1, Horánsky.

IMC Slovakia Pov. Bystrica - KB Košice B 88:67 (25:18, 44:36, 64:53)

V zápase o deň neskôr sme sa hlavne v prvej časti prispôsobili súperovmu pochodovému basketbalu. Nehrali sme agresívne, dovolili sme Košičanom jednoducho skórovať. Priebeh druhej a tretej časti hry bol viac - menej rovnaký. Najskôr sme dobrou agresívnou obranou súperovi bodovo odskočili a potom svojou laxnou hrou dovolili dotiahnuť sa. Aj keď sme mali duel pod kontrolou, nemali by sme si dovoliť hrať tak laxne, ako v niektorých okamihoch. Až posledná časť hry rozhodla o tom, že sme výraznejšie bodovo odskočili a mohli zápas v pokoji dohrať. IMC: Kubala 16, Mátych B. 15, Mátych M. 11, Štefek 10, Péli M.

6, Samek 6, Markovič 5, Péli A. 5, Horánsky 3, Zachar 3, Tomáško 3, Smatana 2.

ŠKP BBC B. Bystrica – IMC Slovakia Pov. Bystrica 64:80 (22:18, 36:40, 45:64)

Celá prvá štvrtina bola poznačená našimi zlými riešeniami v útoku do zónovej obrany. Hrali sme veľmi nedisciplinovane a pomaly. Minimum správnych riešení z našej strany, či už v obrane alebo útoku, spolu s dobrou streľbou domáceho družstva spoza oblúka vyústilo do štvorbodového manka v prvej časti hry. Do druhej časti sme vstúpili koncentrovanejšie hlavne v obrane, začali sme hrať agresívnejšie, čo sme využili na dávanie jednoduchých košov a vyrovnanie skóre (24:24). Po krátkom výpadku sme opäť prehrávali (31:24). Následný oddychový čas nás prebudil a šnúrou 4:15 sme otočili zápas v náš prospech. Po prestávke sme ešte zvýšili tempo a agresivitu v obrane a výsledkom bolo 19 bodové vedenie po tretej časti hry. V poslednej časti hry sme hneď ho v úvode takmer stratili, pretože domáce družstvo sa dotiahlo na rozdiel sedem bodov (61:68). Našťastie sme nedovolili žiadnu drámu a zlepšenou hrou sme si pripísali ďalšie víťazstvo v nadstavbovej skupine. IMC: Štefek 23, Samek 9, Mátych M. 9, Svitek 9, Krčmárik 8, Kubala 6, Drbúl 4, Péli M. 4, Markovič 3, Smatana 3, Mátych B. 2, Hrebičík. 1.P.Bystrica 2.Lučenec 3.ŠKP Štart 4.B.Bystrica 5.Petržalka 6.TU Košice

9 7 8 8 8 10

7 2 6 1 5 3 4 4 3 5 0 10

704:631 658:463 656:575 596:644 613:645 709:978

16 13 13 12 11 10

Prvá štvorka postupuje do Final Four v Lučenci.

Marek Krištofík (v červenom) skončil tretí Nikoleta Trníková (2002) sa spolu s trénerom Karlom Procházkom sa predstavili spoločne so slovenskou plaveckou reprezentáciou na kvalitne obsadenom podujatí vo švédskom hlavnom meste - Swim Open Stockholm v Eriksdalsbadet v 50 m bazéne. Na mítingu, ktorý je jedným z vrcholov severských súťaží, sa predstavilo 1046 plavcov z 28 krajín, vrátane olympijských víťazov. Nikoleta sa odprezentovala vo veľmi dobrom svetle. Celkovo štartovala v 9-tich disciplínach. Vytvorila si osobné rekordy na 50 znak, 50 prsia a 400 polohové preteky. Trikrát sa prebojovala do finále - 200 prsia, 200 polohové preteky a 400 polohové preteky. Najviac sa jej vydarilo A finále disciplíny 400 m polohové preteky. Časom 4:58,22 o viac ako 2,2 s. pokorila nielen vlastný osobný rekord, ale aj ostrý limit na MEJ, ktoré sa uskutočnia v lete v Helsinkách. Celkovo dohmátla na siedmom mieste, čo bol štvrtý najlepší výsledok slovenskej výpravy

(11 juniorov a 9 seniorov). Marek Krištofík (2001) a Anton Jurík (2002) plávali na medzinárodnom plaveckom podujatí v Banskej Bystrici (7. - 8. 4.) v 50 m bazéne. Obaja si vytvorili osobné rekordy v znakových disciplínach. Marekovi sa podarilo vyplávať aj pódiové umiestnenie, keď v disciplíne 100 m voľný spôsob (56,88) skončil tretí. (kp)

Nikol s trénerom

Považskobystrické novinky č. 15/2018  
Považskobystrické novinky č. 15/2018  

Týždenník pre mesto a okolie

Advertisement