Page 33

Pristillegg Nedenstående viser pristillegg som g jelder for Stykk- og Partilast Nasjonalt.

Tjeneste/Produkt

Partigods

Spesialgods

Farlig gods

Varmegods

Bomtur ved henting/levering (mottaker ikke til stede)

kr 260,- pr oppdrag

Henting av mindre sendinger

kr 195,- pr oppdrag

Kredittgebyr

kr 86,- pr faktura

Lagerleie (lagerleie utover 2 arbeidsdager pr påbegynt døgn)

kr 31,- pr 100 kg - min 62,-

Mangelfull Adressering

kr 75,- pr sending

Mottakerfrakt (pr sending)

kr 139,-

Måling og veiing (korrigering av feil oppgitt mål og/eller vekt)

kr 75,- pr sending

Purregebyr

kr 70,- pr oppdrag

kr 260,- pr sending

Diesel tillegg

Se våre nettsider

Bomavgift i Oslo området (Oslo samt Bærumringen)

0,8% tillegg på brutto pris for sendinger til og fra Oslo

(Gjelder henteordre under 100 kg)

(korrigering av feil og mangelfull oppgitt mottakeradresse)

(1/10 del av det til enhver tid g jeldende inkassogebyr)

Retur/Omadressering (Frakt tilkommer)

Pris

Priser og tabeller

Stykkgods

33

Transportguide stykk og partigods nasjonalt  

Transportguide stykk og partigods nasjonalt

Transportguide stykk og partigods nasjonalt  

Transportguide stykk og partigods nasjonalt

Advertisement