Page 1


Facturile Enel se achită în oficiile poştale În dorinţa de a spori veniturile Poştei Române, conducerea companiei a semnat, la finele lunii aprilie, contracte cu Enel Energie şi Enel Energie Muntenia prin care se reiau operaţiunile de încasare în numerar a facturilor emise de cele două companii furnizoare de energie electrică, atât în ghişeele subunităţilor poştale integrate în VPN (informatizate), cât şi la oficiile neinformatizate, prin intermediul POS. Pentru SC Enel Energie SA încasarea se face în judeţe aparţinând de trei Centre Regionale Reţea Poştală, respectiv în judeţele Arad, Caraş-Severin, Timiş, Hunedoara (CRRP Timişoara), Călăraşi, Ialomiţa (CRRP Ploieşti), Constanţa şi Tulcea (CRRP Constanţa), în vreme ce pentru SC Enel Energie Muntenia facturile se încasează în zonele aparţinând de CRRP Bucureşti: municipiul Bucureşti, plus judeţele Ilfov şi Giurgiu. Pentru executarea serviciului este obligatoriu ca persoanele care doresc să achite contravaloarea facturii de energie electrică să prezinte salariatului poştal factura, care conţine un cod de bare. La încasarea manuală, în situaţia în care factura nu are ataşat cuponul ce conţine codul de bare, aceasta nu se poate efectua şi trebuie anunţată imediat compania de energie electrică care a emis factura, prin intermediul Sucursalei Servicii Financiare.

Mod de operare a încasării Salariaţii poştali trebuie să încaseze în mod obligatoriu întreaga sumă înscrisă în factură, nefiind acceptate încasări parţiale. De asemenea, aceştia trebuie să verifice valoarea facturii, iar pe cele cu valoare negativă sau cu valoare zero să nu le primească la încasare. La finele procesului, angajatul poştal care a încasat factura trebuie să detaşeze partea din aceasta care conţine codul de bare (cuponul) şi să o predea apoi abonatului, împreună cu originalul chitanţei. Pe partea din factură reţinută de salariatul poştal, trebuie înscris numărul chitanţei eliberate abonatului, se semnează şi se aplică ştampila de zi.

Expoziţie dedicată telecomunicaţiilor la sediul ANCOM Pe 17 mai, ANCOM a inaugurat, la sediul său din Bucureşti, o expoziţie aniversară cu ocazia împlinirii a 20 de ani de administrare modernă a spectrului radio în Romania. Expoziţia prezintă publicului o serie de echipamente radio, documente şi diverse materiale care ilustrează modul în care au evoluat comunicaţiile româneşti de-a lungul vremii. Printre exponate se numară şi o colecţie impresionantă de timbre aparţinând Muzeului Naţional Filatelic, ce ilustrează evoluţia sectorului telecomunicaţiilor. Mai pot fi admirate modele ale ultimelor aparate telefonice de ebonită produse în ţara noastră, aparate telefonice folosite pe câmpul de luptă în al Doilea Război Mondial, primele aparate de măsurare a frecvenţelor folosite de experţii Autorităţii, precum şi modele de telefoane mobile din ofertele primilor operatori de servicii de telefonie mobilă de pe teritoriul României. În 2011 se împlinesc două decenii de când, prin reorganizarea ROM-POST-TELECOM au luat naştere patru regii autonome: Romtelecom, Poşta Română, Radiocomunicaţii, Inspectoratul General al Radiocomunicaţiilor (IGR) şi societatea comercială pe acţiuni Bancpost. Expoziţia poate fi vizitată până pe 31 august a.c., de luni până joi, între orele 08:30 şi 20:00, iar vineri, sâmbătă şi duminică, de la 08:30 la 17:00, la sediul Autorităţii din str. Delea Nouă nr. 2, Bucureşti. Intrarea este gratuită. POªTAªUL390 ¦ 3


Editorial

Serviciile financiare şi de curierat vor contribui decisiv la evoluţia pe piaţă a

POŞTEI ROMÂNE Din dorința de a dezvolta și de a personaliza cât mai mult dialogul cu proprii angajați, mi-am propus să încerc periodic, prin intermediul revistei Poștașul, să aduc la cunoştinţa dumneavoastră viziunea top management-ului C.N.P.R. în ceea ce priveşte viitorul companiei, cu atât mai mult cu cât anul trecut am traversat împreună o perioadă ceva mai dificilă din punct de vedere economic, dar care ne-a apropiat mai mult și ne-a făcut mai puternici. Spun am traversat pentru că sunt convins că ce a fost mai greu a trecut, iar perspectivele în ceea ce privește compania noastră sunt unele promiţătoare.

Editorial Dumitru Daniel NEAGOE, Preşedinte - Director General al C.N. Poşta Română S.A.

Trendul ascendent pe care Poºta Românã îl înregistreazã este dovedit de creºterile de venituri înregistrate de la începutul anului, iar direcþia de acþiune în ceea ce priveºte viitorul apropiat este datã de promovarea acelor proiecte care pot sã genereze profit pentru companie.” Rezultatele economice ale Poștei Române urmează un trend ascendent, dovedit de creșterile de venituri înregistrate anul acesta, trend pozitiv care se manifesta și in economia românească, în general. În 2011, veniturile companiei au crescut constant, luna martie evidențiind o creștere de 12% față de ianuarie, în timp ce cheltuielile în trimestrul întâi 2011, față de aceeași perioadă a anului 2010, au scăzut cu aproximativ 7%, grație tuturor măsurilor de eficientizare a cheltuielilor luate în ultima perioadă. Astfel, în ceea ce privește anul în curs, proiecțiile economice ale CNPR anticipează o ușoară creștere a cifrei de afaceri în raport cu 2010, pe fondul revenirii economice timide începând cu semestrul al doilea 2011 și al 4 ¦ APRILIE 2011

creșterii cererii de servicii poștale în special pe segmentul de poștă tranzacțională și publicitate prin poștă, segmente cu ponderi semnificative în structura de venituri a C.N.P.R. Dacă la momentul preluării mandatului de Director General al C.N. Poșta Română S.A. principalul obiectiv pe care mi l-am

fixat a fost acela de a căuta să reduc cât mai mult pierderile lunare prin economii și prin reducerea cheltuielilor nejustificate, în momentul de față consider că am ajuns în punctul în care direcția de acțiune este dată de promovarea acelor proiecte în măsură să aducă o creștere semnificativă a veniturilor companiei. Analiza internă a C.N.P.R. a reliefat necesitatea alocării de resurse cu scopul extinderii serviciilor financiare (servicii bancare, asigurări, produse de loterie, operațiuni tranzacționale tip schimb valutar, dezvoltarea ofertei de produse prepaid etc.) și a serviciilor de curierat rapid, ca generatori de fluxuri de venituri și a unui număr sporit de clienți, atât persoane fizice cât și juridice. În acest sens, anul 2011 este cel în


care fundamentăm noi linii de business pe segmentul fi-

continuare o marjă semnificativă de eficientizare internă, iar C.N.P.R. a dovedit că are potenţialul și forța de a-și nanciar și de curierat rapid, ca elemente strategice ale echilibra și optimiza situația financiară, rămânând unul planurilor noastre de dezvoltare. dintre cei mai mari operatori economici din România. În ciuda crizei economice, politica noastră a fost aceea de a identiPoºta Românã dovedeºte cã are potenþialul ºi fica noi surse de venit, noi linii de forþa de a îºi echilibra ºi optimiza situaþia financiarã, afaceri și operațiuni alternative rãmânând pânã în momentul de faþã, unul dintre cei care să asigure ocuparea personalului, astfel că, până în momai mari operatori economici din România.” mentul de față, Poșta Română nu a făcut disponibilizări și nici nu a operat reduceri salariale. În cel mai scurt timp, Poșta Română urmează să deMai mult, la finele anului 2010 am acordat o creștere mareze un proiect pilot privind activitatea de intermesalarială pentru toți angajații companiei, asumând o dediere poliţe de asigurare generală de tipul poliţelor de cizie de mărire a salariilor care nu s-a mai luat în cadrul răspundere civilă obligatorie, facultative şi obligatorii de companiei din anul 2008. locuinţă şi de călătorie, urmând ca, mai apoi, acest În final, pentru că mass-media a preluat în ultima proiect să fie extins la nivelul întregii reţele de oficii poşvreme o serie de declarații privind disponibilizările din tale informatizate, atât din mediul urban cât și din cel

rural. Pentru anul 2012, estimăm că numărul de polițe vândute Angajaþii unei companii sunt cei mai buni amprin intermediul rețelei C.N. Poșta Română S.A. va trece de 45.000 basadori ai acesteia. Depinde de noi toþi ca de bucăți, iar veniturile aferente activitatea prestatã sã fie una de calitate ºi sã vor depăși suma de 9 milioane lei. întruneascã cele mai exigente cerinþe.” Totodată, în momentul de față, analizăm termenii şi condiţiile cadrul C.N. Poşta Română S.A., țin să precizez faptul că unui proiect de parteneriat care să asigure dezvoltarea restructurarea rețelei poștale, până în punctul de față, nu portofoliului de prestaţii CNPR cu servicii financiar-bana implicat reducerea personalului deși s-au comasat care de retail. aproximativ 900 de subunități poștale. Inevitabil, ce-a de-a Serviciile de curierat rapid oferite prin intermediul Sudoua etapă în cadrul proiectului de reorganizare prin cocursalei Poșta Rapidă reprezintă un segment cu un immasare va atrage cu sine o ușoară reducere a numărului portant potențial de creștere, în condiţiile în care piaţa total al angajaților, dar avem în vedere în primul rând de curierat are o evoluţie spectaculoasă de la an la an. plecările voluntare, convins fiind – mai ales de date staConsider că C.N.P.R. are resursele interne, experienţa, intistice interne – că dinamica și fluctuația personalului, frastructura şi portofoliul de clienţi care să asigure sucîntr-o companie cu câteva zeci de mii de angajați, este cesul acestei activităţi şi poziţionarea sa pe un loc de una ridicată. În plus, management-ul companiei caută în frunte ca şi contributor la cifra de afaceri a companiei. În continuare soluții de diversificare a activității și de creșcazul serviciilor poștale ne menținem poziția de operatere a eficienței muncii, astfel încât să putem asigura tor dominant, furnizor preferat de servicii poștale și furnisalariaților noștri, care își aduc în fiecare zi contribuția la zor desemnat de serviciu universal, statut anticipat să se buna funcționare a companiei, un loc de muncă stabil, mențină în viitorul previzibil. Scopul nostru vizează îmîntr-un mediu de lucru prietenos. bunătățirea calității serviciilor și a tehnologiei care asiConsider că angajaţii unei companii sunt cei mai buni gură suportul pentru acest proces. ambasadori ai acesteia. Depinde de noi toţi ca activitatea Am încrederea că toate aceste proiecte își vor arăta prestată să fie una de calitate şi să întrunească toate cerezultatele, mai ales începând cu anul 2012. Rezultatele rinţele de corectitudine, legalitate, respect faţă de comînregistrate de companie ca urmare a deciziilor managepanie, față de colegi şi mai ales faţă de clienţi. riale din ultimul an certifică faptul că a existat și există în POªTAªUL390 ¦ 5


Actualitate A 35-a ediţie a Marşului Factorilor Poştali, cea mai cunoscută şi îndrăgită competiţie sportivă rezervată poştaşilor, a debutat la mijlocul lunii mai şi se va încheia pe 18 iunie, o dată cu faza naţională. Întrecerea se organizează anual, începând cu 1977, la startul ei fiind aşteptaţi şi anul acesta câteva mii de poştaşi. Prin organizarea acestei competiţii, Poşta Română doreşte să-şi exprime aprecierea faţă de munca pe care salariaţii săi o depun zi de zi, în încercarea de a distribui cât mai prompt şi mai exact corespondenţa şi drepturile financiare pe care o mare parte a populaţiei acestei ţări le aşteaptă în fiecare zi lucrătoare. Prima fază a întrecerii, cea judeţeană/sectoare, este programată a se derula până pe 21 mai. Urmează faza regională (Centre Regionale Reţea Poştală/Sucursala Poşta Rapidă), care trebuie să se încheie până pe 28 mai. Cei mai buni dintre cei buni se vor întrece în faza naţională, care se va organiza în perioada 17-19 iunie, la Cheile Grădiştei (judeţul Braşov). Primii cinci clasaţi la băieţi şi primele trei fete ne vor reprezenta la Balcaniadă. Cursele se vor desfăşura în conformitate cu „Regula-

Poştaşii au intrat în arenă

mentul de organizare şi desfăşurare a concursului profesional sportiv al factorilor poştali”, care respectă regulile pe care Federaţia Română de Atletism le-a impus pentru probele de marş pe care le organizează. Concurenţii vor mărşălui clasic, doar în uniformă poştală, fără geantă pe umăr sau alte greutăţi. Proba de marş pentru bărbaţi se va desfăşura pe distanţa de 7.000 de metri, în vreme ce pentru fete ruta va măsura 3.000 de metri. Ocupanţii primelor trei locuri ale fazelor judeţene şi regionale vor obţine dreptul de a participa în fazele superioare. La startul ultimei etape a concursului se vor alinia 33 de fete şi tot atâţia băieţi.

Factorii nemţeni au mărşăluit pe aleile Ştrandului Tineretului Pe 14 mai, pe aleile din Parcul Ştrandul Tineretului din Piatra Neamţ, OJRP Neamţ a organizat faza judeţeană a Marşului Factorilor Poştali. Câteva zeci de salariaţi poştali de la oficiile din judeţ şi-au disputat calificarea în faza regională a competiţiei, doar şase dintre ei reuşind în acest demers. „Mă bucur ca atâţia poştaşi au venit astăzi să participe la tradiţionala şi populara competiţie Marşul Factorilor Poştali. Este important că salariaţii noştri au făcut mişcare, au socializat şi s-au simţit bine vreme de câteva ceasuri în mijlocul naturii”, a apreciat Cristian Tapalagă, directorul OJRP Neamţ. 6 ¦ APRILIE 2011


Poşta Română a intrat în comerţul on line La jumătatea lunii aprilie, Poşta Română a lansat platforma de comerţ electronic on line PostMarket. Aceasta poate fi accesată de oricine dispune de o conexiune de internet, la adresa www.postmarket.ro. Pentru început, pe această platformă sunt comercializate bunuri de larg consum şi cărţi, în baza unor parteneriate încheiate cu firma S.C. D-MAIL DIRECT S.R.L şi cu Editura NEMIRA. Cine cumpără de pe acest portal, poate adăuga în coş produse de la unul sau de la mai mulţi furnizori, primind în schimb un singur colet şi plătind o singură taxă de transport. Transportul se efectuează prin intermediul serviciilor Poştei Române şi este gratuit în cazul comezilor din Bucureşti, ca şi în cazul comenzilor la nivel naţional a căror valoare depăşeşte 200 de lei. Ca modalităţi de plată a produselor achiziţionate de pe

platforma PostMarket se acceptă plata ramburs (la livrare) şi plata în avans prin virament bancar, urmând ca, în curând, să se implementeze şi plata on line prin intermediul cărţilor de credit.

Primii câştigători ai cărţilor de la Editura Nemira La mijlocul lunii aprilie au fost cunoscuţi primii cinci câştigători ai tombolei pe care revista noastră a demarat-o împreună cu Editura Nemira. Astfel, dintre zecile de plicuri cu răspunsuri (toate corecte) care l-au indicat pe Philip Marlow drept detectivul particular creat de Raymond Chandler, au fost extrase cinci nume. Fericiţii câştigători ai tragerii la sorţi şi, implicit, ai unui roman „Sora cea mică” aparţinând celebrului scriitor american au fost următorii: Profira Scrădeanu (pensionar poştal din Târgu Jiu) Floarea Bukva (factor poştal din Pecica – judeţul Arad) Mihaela Georgiana Popescu Popa (agent poştal din Târgu Cărbuneşti – judeţul Gorj) Mihaela Ghiţă (oficiant din Videle – judeţul Teleorman) Olga Baloca (oficiant din Corbeni - judeţul Argeş)

Cei cinci şi-au primit premiul, normal, prin intermediul serviciilor Poştei Române şi sperăm că, până la această oră, l-au şi terminat de lecturat. Concursurile de acest gen continuă, aşa că nu vă rămâne decât să urmăriţi cu atenţie„Poştaşul” şi să participaţi la ele. POªTAªUL390 ¦ 7


@ Actualitate

INTRANETUL Poştei Române Uneori, comunicarea internă este asociată în mod greşit cu circulaţia documentelor în cadrul unei instituţii. În sensul ei autentic, comunicarea internă priveşte imaginea companiei în„ochii” angajaţilor acesteia – publicul intern al companiei. Scopul comunicării interne constă în faptul că angajaţii trebuie să aibă o înţelegere comună a activităţii şi rolului CN Poşta Română SA, să susţină direcţia ei strategică şi să utilizeze informaţii exacte şi demne de încredere în munca lor.

Întrucât comunicarea este un proces complex, Poşta Română, prin Sucursala Centrul de Perfecţionare, a dezvoltat, ca mijloc de comunicare internă, plaforma INTRANET (http://intranet.posta.ro). Acest instrument informaţional este menit să faciliteze o comunicare rapidă, atât pe verticală, între top management şi angajaţi, cât şi pe orizontală, între compartimente şi între salariaţi. Intranetul promovează un flux de informaţii constant, care favorizează crearea unei culturi organizaţionale flexibile, centrată pe sentimentul valorii personale şi al apartenenţei angajaţilor la valorile şi normele organizaţiei. Ţinând cont de structura organizatorică a Companiei, fiecărei sucursale i-a fost alocat un spaţiu virtual care-i dă posibilitatea de a-şi publica informaţiile potrivit profilului şi nevoilor sale specifice. Acestea pot fi accesate direct din orice pagină deschisă şi, la fel de direct, se poate ajunge la secţiunile unde sunt prezentate produsele şi serviciile CN Poşta Română SA. De asemenea, există un motor de căutare al subunităţilor poştale existente la nivel naţional. Pagina de deschidere a INTRANETULUI găzduieşte cele mai importante anunţuri sau noutăţi apărute la nivel de 8 ¦ APRILIE 2011

Companie. Tot de aici se pot accesa publicaţiile interne „Poştaşul” şi„Poştalionul de Braşov”. Secţiunea „Structura CNPR” cuprinde întreaga organizare funcţională a companiei, prezentată sub formă de organigrame din care poate fi accesat orice compartiment de lucru spre a i se vedea obiectul de activitate sau datele de contact ale persoanei care îl coordonează. În secţiunea „Biblioteca”, angajaţii pot consulta documente de legislaţie naţională care privesc, direct sau indirect, activitatea poştală şi reglementări interne, cum ar fi instrucţiuni şi norme de lucru. În secţiunea „Beneficii” pot fi consultate informaţii cu privire la salarizare, prime, timp de muncă şi de odihnă, concedii, cazare în spaţiile instituţiei, promovare, maternitate, sănătate şi altele. Secţiunea „Cariera”, aflată încă în lucru, va conţine toate posturile din Poşta Română ce sunt scoase la concurs, atât cele închise, rezervate angajaţilor, cât şi cele deschise pentru toată lumea. „Colegii tai” este o zonă rezervată în primul rând organizării de concursuri de divertisment. În prezent se află în desfăşurare concursul de imagine şi personalitate „Miss & Mister CNPR”. Competiţia este dedicată exclusiv angajaţilor Poştei, iar preselecţia concurenţilor pentru faza finală se face în baza notelor acordate profilelor publicate pe INTRANET. Data limită de înscriere este 3 iunie, putându-se acorda note până pe 10 iunie a.c. La secţiunea „Telefoane” poate fi utilizat un motor de căutare a numerelor de telefon ale angajaţilor. Baza de date pe care operează acest motor este parţială şi necesită în continuare corecturi. Din fericire, cu ajutorul colegilor care au semnalat erorile prezente, au fost făcute la scurt timp actualizările necesare. INTRANETUL conţine secţiunea „Forum”, un loc unde angajaţii au posibilitatea de a iniţia şi purta conversaţii pe teme profesionale, cum ar fi cele referitoare la problemele survenite în activitate, normele şi instrucţiunile de lucru, ultimele decizii şi hotărâri ale conducerii şi altele. Tot aici, sunt disponibile categorii de discuţii pe teme extraprofesionale, cum ar fi petrecerea timpului liber sau hobby-uri. Pe lângă subiectele existente, utilizatorii au libertatea de a propune şi susţine altele noi, care privesc zona lor de interes. Acestea fiind spuse, vă dăm întâlnire la adresa http://intranet.posta.ro. Vă aşteptăm!  Mircea Cucu - Şef Serviciu Comunicare Internă,

Sucursala Centrul de Perfecţionare


Actualitate

Concursul Epistolar şi-a desemnat şi premiat câştigătorii Şi în acest an şcolar, ca în fiecare an din 1991, Poşta Română a organizat, la inţiativa Uniunii Poştale Universale (UPU), o nouă ediţie a Concursului Epistolar. Tema acestuia, stabilită de UPU, a fost „Imaginaţi-vă că sunteţi un copac ce trăieşte în pădure. Scrieţi o scrisoare către cineva explicându-i de ce este important să protejăm pădurile.” Sute de elevi din toată ţara s-au întrecut pe sine, în încercarea de a câştiga Marele Premiu. Participanţii au dat dovadă de o imaginaţie bogată, fapt care a îngreunat semnificativ misiunea juriului în a desemna un câştigător. După o atentă analiză a lucrărilor, Anca Maria Faur, elevă în clasa a VIII-a C la Şcoala cu clasele I-VIII„Vasile Goldiş”din Alba Iulia, a reuşit, cu o foarte frumoasă şi emoţionantă scrisoare, să impresioneze membrii juriului prin originalitate şi să îşi adjudece premiul I la etapa naţională. Locul al II-lea a fost ocupat de Marius Andrei Bosancu, elev în clasa a VII-a la Şcoala „G.Voevidca” din Câmpulung Moldovenesc, iar pe poziţia a III-a s-a clasat Cristina Petre, elevă în clasa a VII-a la şcoala„Gheorghe Lazăr”din Zalău.

Pe 15 aprilie, la Alba Iulia, tânăra câştigătoare şi-a primit premiul chiar în mijlocul colegilor săi, la eveniment participând oficialităţi ale Poştei Române: Mioara Pribescu (Director Executiv), Olimpiu Nicolae Constantin (Director Centru Regional Reţea Poştală Braşov), Nicolae Albu (Director Operaţional Oficiul JuAnca Maria Faur deţean Reţea Poştală Alba), Nicoleta Micu (şef Serviciu Relaţii Publice) şi Gabriela Botici (şef Serviciu Marketing Vânzări Centru Regional Reţea Poştală Braşov). Scrisoarea Ancăi Maria Faur a fost tradusă în limba engleză şi trimisă Biroului Internaţional al UPU, pentru a participa la faza internaţională a Concursului Epistolar, urmând ca, pe data de 9 octombrie, de Ziua Mondială a Poştei, să fie anunţat câştigătorul la nivel mondial. (Andrei Tătaru)

Plină de speranţă

Mereu aproape de tine egătit să simţi În orice moment în care eştipliprne Dragi fiinţe de iubire,

Ani ca zile treceau şi nimic nu se mişca, sau poate toate se mişcau şi numai eu stăteam uitat în urmă? Soarele îşi contura aura pe boltă, vântul sufla lin norii imenşi şi albi, apa sărea energic din piatră în piatră, buburuzele îşi fâlfâiau aripile delicate de colo până colo, un cal sălbatic gonea în zare zburlindu-şi coama de un negru înfiorător. În depărtare o bătrânică suptă, palidă se aşezase domol, cu mişcări stângace pe o băncuţă în staţia de autobuz. Privea în gol şi nu părea cu nimic legată de şoseaua aglomerată şi zgomotoasă a bulevardului. Pentru o clipă am sperat că prin miile de forme care ne despărţeau, m-a zărit pe Mine, dar visul mi s-a spulberat când am văzut că acel zâmbet plin de afecţiune, căldură, era pentru copilaşul cu ochii mari şi verzi pe care îl strângea atât de puternic la piept. Nu înţeleg de unde îmi izvorăşte atâta speranţă naivă, de parcă rădăcinile mele scorţoase ar despica pământul numai pentru dânsa. De când m-am născut dintr-o biată sămânţă, braţele mele şi ale fraţilor mei erau îndreptate spre cer, implorând... Am învăţat să mă rog de când mi-au crescut mâinile, am învăţat să cânt de prima oara când mi s-au deschis mugurii fragezi şi vântul m-a atins, am învăţat să dăruiesc când veveriţa roşcovană mi-a luat prima ghindă coaptă şi eu i-am zâmbit, am învăţat să sufăr pentru voi când mi-aţi rupt mâinile tinere şi le-aţi azvârlit fără strângere de inimă în foc, şi v-am iubit atunci când priveaţi flăcările fierbinţi cu admiraţie şi mulţumire. Dar toate acestea voi nu le-aţi simţit... Am văzut clipe de-a rândul, cum voi cu feţe ignorante, identice, ne smulgeaţi din pământul vieţii noastre şi am plâns pentru atât de mulţi fraţi care zâmbeau în acele momente în speranţa, blestemată fie speranţa, că vă veţi aminti de noi atunci când vă vom înconjura în case şi curţi. Dar mereu aţi privit doar cuvintele aşternute curat, caligrafic pe pagina cărţii preferate, şi nu v-aţi gândit o secundă că acolo este carnea noastră jertfită vouă. Milenii de-a rândul am visat că ne veţi vedea... crini cu cele mai frumoase culori, cu podoaba parcă pictată de îngeri, au crescut sub ochii voştri, dar voi nu i-aţi văzut. Freziile s-au scăldat în roua rece a dimineţii pentru a vă înconjura cu parfumul lor sublim...dar voi nu le-aţi mirosit. Mere cărnoase, pline de vitaminele pe care voi le cumpăraţi energic în cutiuţe mici şi albe, închise ermetic, vă atrăgeau privirile cu culoarea lor de rubin, dar voi nu v-aţi deranjat să le gustaţi. Sau poate aţi rupt floarea şi 10 ¦ APRILIE 2011


Tânăra câştigătoare, alături de Mioara Pribescu (Director Executiv), Olimpiu Nicolae Constantin (Director CRRP Braşov) şi Nicolae Albu (Director Operaţional OJRP Alba) aţi pus-o într-o văzuţă subţirică de cristal, iar când biata de ea, sleită de puteri, s-a ofilit, aţi privit-o indignaţi? Niciodată, nici o picătură de recunoştinţă... Nu aţi admirat gheţarii imenşi, sculptaţi cu atât de multă migală în atât de mult timp, şi nici măcar nu aţi oftat atunci când aţi lăsat povara deşeurilor voastre pe umerii apelor cristaline, tinere. Aţi privit adesea plini de romantism valurile mării, dar nu aţi auzit de plasele numeroase care-i sugeau în grabă toată viaţa. V-aţi negat toate simţurile când fumul gros păta cerul albastru, iar porumbeii cu aripile albe se zbăteau printre valurile negre, năucitoare, invincibile, sufocându-se. Sunteţi într-o deplină fugă, şi nu pentru a reuşi căci astfel viaţa voastră ar fi scăldată în frumuseţe şi bucurie de-a lungul drumului, ci pentru a scăpa, pentru a vă simţi puternici, stăpâni absoluţi. Îmi pare rău pentru voi, oameni cu inimi adesea împietrite, fiindcă ţelul vostru e absurd. Spuneţi că aveţi cinci simţuri, dar vă „simţiţi” doar unii pe alţii sau doar pe voi înşivă! Mărturisiţi că v-aţi dezvoltat un al şaselea simţ, „iubirea”, dar adesea acesta naşte lacrimi fierbinţi care se preling în cicatrice adânci. Ştiţi, voi, oameni numeroşi cu ochii căprui că în a voastre bijuterii nepreţuite este înfăţişat pământul? Dar cei cu ochii ca mărgăritarele albastre, ştiţi că în ochii voştrii se oglindeşte marea? Cei adesea veneraţi, ştiţi că verdele vostru cu irizaţii aurii sunt asemenea frunzelor mele tinere? Prin imensitatea pădurii, un copil cu ghetuţe borcănate păşeşte zburdalnic de mână cu bunicul său, care receptând undele pline de voioşie ale nepoţelului său, pare brusc cuprins de viaţă. Micuţul se arunca în genunchi, hotărâtor, şi cu un zâmbet plin de satisfacţie spune „Aici” chiar lângă trunchiul meu puternic. Bunicului i se lumină faţă de mândrie şi scoase din săculeţul lor un micuţ bulb de lalea, iar întreaga mea scoarţă pulsa de emoţie când am văzut cele două fiinţe cum zidesc viaţa surioarei mele. Speranţa mea este această lalea de un galben la fel de strălucitor ca soarele şi sunt absolut sigur că dacă unul dintre voi se va opri din galopat şi o va privi în toată frumuseţea, prospeţimea şi inocenţa ei, o va venera! Vă aştern această scrisoare pe fiecare dintre frunzele mele, şi aşa cum vântul le împrăştie prin curţile voastre aşa împrăştiaţi-le şi voi prin inimă. Priviţi, mirosiţi, pipăiţi, auziţi, gustaţi darurile noastre cu adevărat şi vă promit că liniştea naturii, a frumuseţii absolute vă va învălui. Şi nu veţi mai distruge şi veţi crea! Fiindcă totul vine prin mâna atât de darnică, bogată a naturii, un sincer „mulţumesc” şi lumea îşi va recăpăta viaţa! Aceasta este Iubirea... Plină de speranţă, Natura  Anca Maria Faur, Şcoala cu clasele I-VIII „Vasile Goldiş” din Alba Iulia; Profesor coordonator Adriana Şopterean POªTAªUL390 ¦ 11


Actualitate

Dumitru Prunariu la Muzeul Naţional Filatelic Aniversarea a 30 de ani de la zborul în cosmos al primului român, Dumitru-Dorin Prunariu, a fost sărbătorită în luna mai prin numeroase manifestări culturalştiinţifice, dintre care se remarcă în mod deosebit conferinţa dedicată protejării spaţiului cosmic, desfăşurată la Palatul Parlamentului în perioada 9-12 mai, şi sesiunea de comunicări ştiinţifice de la Academia Română, din data de 13 mai. Suita manifestărilor a fost mai lungă, printre ele numărându-se şi expoziţia deschisă la Muzeul Naţional Filatelic sâmbătă, 14 mai. Printre cei peste 150 de vizitatori prezenţi la vernisajul expoziţiei mulţi au fost colegi de-ai noştri, din Poştă, care au venit la întâlnirea cu singurul cosmonaut român, general cosmonaut ing. Dumitru-Dorin Prunariu. Acesta a fost însoţit de alţi 4 cosmonauţi (denumire utilizată în ţările Echipamentul folosit de din estul Europei) şi astroDumitru Prunariu la bordul navei cosmice nauţi (termen folosit în Eu12 ¦ APRILIE 2011

ropa de Vest şi SUA): Russel Schweickart (SUA), Franz Viehboeck (Austria), Aleksandr Aleksandrov (Bulgaria ) şi colegul de echipaj al lui Dumitru-Dorin Prunariu, Leonid Popov (Rusia). La ceremonia de deschidere a expoziţiei au participat Ionuţ-Cristian Negrescu, secretarul general adjunct al Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale, Alexander Churilin, ambasadorul Federaţiei Ruse la Bucureşti, şi dr. Ioan-Marius Piso, directorul general al Agenţiei Spaţiale Române. Vizitatorii au putut admira câteva colecţii filatelice cu tematica cosmos, medaliate la expoziţii naţionale şi internaţionale, expuse de colecţionarii Nicoleta Diaconu (Ploieşti), Ioan-Radu Dobrescu şi Dan N. Dobrescu (Bucureşti), Coriolan Chiricheţ (Botoşani) şi Alec-Vadim Bartoş (Cluj-Napoca). Ultimul este artistul care a machetat mai multe emisiuni de mărci poştale româneşti, printre care şi recenta serie „Cosmos 2011”. Muzeul Naţional Filatelic a expus mai multe machete de mărci poştale, piese deosebit de valoroase şi interesante, dedicate evenimentelor sărbătorite : 50 de ani de la zborul lui Iuri Gagarin - primul om care a zburat în cosmos, 30 de ani de la zborul primului român în spaţiul cosmic, DumitruDorin Prunariu, şi 30 de ani de la primul zbor al unei navete spaţiale, Columbia. Machetele expuse, piese uni-


Mir”. Cosmonautul Dumitru-Dorin Prunariu a pus expus câteva obiecte personale, pe care publicul larg rar are ocazia să le vadă, cum ar fi legitimaţia sa şi a soţiei de acces în oraşul cosmonauţilor unde erau cazaţi, ceasul purtat în cosmos şi o cameră de luat vederi utilizată în timpul zborului.

Ştampilă dedicată evenimentului

Dumitru Prunariu şi Leonid Popov au acordat peste o sută de autografe

cat, au fost realizate de artişti importanţi, precum pictorul Dimitrie Ştiubei, Ion Dumitrana sau Vladimir Stoianov. Trebuie remarcată şi coliţa emisă în 1996, cu ocazia împlinirii unui sfert de veac de la zborul lui Dumitru-Dorin Prunariu, şi care a fost machetată de fiul cosmonautului, Cătălin. La reuşita manifestării a contribuit şi Muzeul Naţional de Istorie a României, care a expus fotografii, costume de antrenament utilizate de cosmonautul român, precum şi un tricolor românesc pe care cosmonauţii şi-au pus semnăturile în spaţiul cosmic. Academia de Ştiinţe Economice a fost şi ea prezentă la manifestare printr-un set de interesante fotografii ale zborului de acum 30 de ani, relizate de fundaţia „Russki Astronautul american Russell Schweickart a semnat în Cartea de Onoare a MNF

Cu ocazia expoziţiei a fost confecţionată o ştampilă specială omagială, machetată de dr. Ioan Daniliuc, care a putut fi aplicată pe corespondenţa prezentată la ghişeul poştal temporar ce a funcţionat pe durata vernisajului în incinta muzeului, deservit de colegii de la CRRP Bucureşti. De asemenea, Fabrica de Timbre a realizat, în condiţii grafice deosebite, un foarte frumos catalog al expoziţie şi o carte poştală foarte solicitată de vizitatori. Participanţii la vernisaj au fost extrem de interesaţi să obţină autografe de la toţi cosmonauţii şi astronauţii prezenţi, dar de cea mai mare atenţie s-au bucurat cei doi sărbătoriţi, Dumitru Dorin Prunariu şi Leonid Popov. Popularitatea lor s-a putut măsura în coada lungă de câţiva zeci de metri, şi care a durat circa o oră, care s-a format în punctul unde cei doi au oferit, cu multă generozitate, dar şi cu infinită răbdare, autografele solicitate. În aceeaşi seară de 14 mai a avut loc „Noapte Muzeelor”, acţiune iniţiată de Ministerul Culturii din Franţa şi care are caracter european, la care a participat şi Muzeul Naţional Filatelic. Cu acest prilej, peste 20.000 de vizitatori au trecut pragul MNF vizitând şi expoziţia dedicată zborului lui Dumitru-Dorin Prunariu.  Cristian Scăiceanu, director adjunct Muzeul Naţional Filatelic

POªTAªUL390 ¦ 13


Actualitate

Au vizitat muzeele Capitalei prin intermediul Poştei Române În ziua de 15 aprilie, Poşta Română, cu sprijinul UTI, a oferit posibilitatea copiilor de la Şcoala Normală „Vasile Lupu” din Iaşi să viziteze Bucureştiul şi să admire câteva dintre cele mai reprezentative muzee ale Capitalei. Premiul a venit ca urmare a implicării respectivilor copii în cursurile de Istoria Poştei. Copii au fost însoţiţi la Bucureşti de prof. Elena Mănucă (coordonator proiecte educaţionale Şcoala Normală „Vasile Lupu” Iaşi), prof. Simona Trofin; prof. Daniel Răduianu; prof. Alexandru Sebastian (preşedinte al Asociaţiei „Voluntarii Normalişti”) şi jurist Teodor Munteanu (vicepreşedinte al Comitetului de părinţi al SNVL Iaşi). Iată în continuare câteva impresii ale puştilor ieşeni ce au vizitat Capitala în ajun de Florii, dar şi ale profesoarei Elena Mănucă:

Costinel Daniela, clasa a VI-a B „În excursia organizată de Poşta Română, am trăit o experienţă interesantă. Când am ajuns la Bucureşti, am fost fascinată de clădirile vechi, cu o arhitectură specială. Sunt pasionată de călătorii, merg adesea în Polonia, dar Bucureştiul are aerul său special. Am vizitat cu drag Palatul Cotroceni, pe care l-am văzut prima oară. Am fost atrasă de picturile şi sculpturile interesante. Atmosfera deosebită, bogăţia de exponate îmi revin şi acum în memorie. La Muzeul „Cărţilor şi Hărţilor vechi” am avut bucuria de a face, ajutaţi de ghidul muzeului, o călătorie în istorie, prin intermediul „comorilor” muzeului – hărţi şi cărţi vechi. După această excursie, oferită de către C.N. Poşta Română S.A., mi-au rămas amintiri şi, în mod necesar, o promisiune de suflet: de a reveni la Bucureşti, pentru a vizita şi alte obiective, cum ar fi Muzeul Satului sau pentru a cunoaşte Bucureştiul istoric. Adresez mulţumiri echipei C.N. Poşta Română S.A, care ne-a facilitat această experienţă de neuitat”.

14 ¦ APRILIE 2011


Catrinescu Gabi, clasa a VI-a B „Cotroceniul este un spaţiu minunat al Bucureştiului. M-a fascinat pe deplin. Ziua de 15 aprilie a fost pentru mine o adevărată lecţie de istorie. Biserica din spaţiul Muzeului Cotroceni pe care am vizitat-o mi-a creat o impresie foarte puternică, o stare de spirit deosebită. Mulţumesc reprezentanţilor C.N. Poşta Română S.A care ne-au aşteptat la intrarea în Bucureşti, ne-au însoţit pe parcursul vizitei noastre, ne-au oferit timpul lor preţios pentru a ne răsplăti pentru modul în care, noi, elevii de la Şcoala Normală„ Vasile Lupu” Iaşi, ne-am implicat în proiectul„ Istoria Poştei”, derulat la noi, la Iaşi, pe data de 24 ianuarie 2011. Sperăm să avem ocazia de a participa şi în cadrul altor proiecte ale C.N. Poşta Română S.A”.

Bîzdîgă Ana Maria, clasa a VI-a B „Excursia de la Bucureşti a fost o experienţă plăcută şi interesantă. Acolo am vizitat Muzeul Cotroceni pentru prima dată în viaţa. Ghidul ne-a prezentat cu multă pasiune istoria muzeului. Am vizitat şi biserica din curtea palatului cu o arhitectură deosebită, ca, de altfel, a întregului complex muzeal. La Muzeul Hărţilor şi cărţilor vechi am avut şansa unei evadări din prezentul unui oraş european într-un trecut istoric evocat în mod deosebit de către ghidul

muzeului. Mi-aş dori ca C.N. Poşta Română S.A să gândească şi alte proiecte interesante, pentru elevi de gimnaziu sau liceu. Cred că, în cadrul acestui proiect naţional „Istoria Poştei”, am demonstrat că suntem interesaţi de istorie, de comunicarea tradiţională, prin intermediul mesajului scris, al scrisorilor, în plină eră digitală, şi că avem un potenţial creativ care poate fi valorificat. Mulţumiri pentru ospitalitate şi pentru modul în care a fost organizată vizita la Bucureşti”.

Sîtă Oana, clasa a VI –a B „Proiectul „ Istoria Poştei”mi-a demonstrat că o dorinţă se poate transforma în realitate. Mi-am dorit ca noi, elevii normalişti, să facem o impresie bună reprezentanţilor C.N. Poşta Română S.A, pe care i-am avut oaspeţi la Iaşi, în luna ianuarie. Am avut bucuria să fim elevii premiaţi şi să ni se ofere această excursie drept premiu. Le mulţumesc reprezentanţilor C.N. Poşta Română S.A, care ne-au fost alături pe parcursul traseului prin Bucureştiul nou şi vechi, ce mă obligă la o revenire şi o şedere prelungită pentru a-i descoperi şi alte obiective turistice de marcă”.

Prof. Elena Mănucă „Mă bucură faptul că acest proiect propus de C.N. Poşta Română S.A a avut, pe lângă o componentă informaţională şi una competiţională, elevii normalişti fiind provocaţi să participe cu un interes sporit, ştiind că premianţii acestui proiect educaţional vor avea ocazia de a face o excursie la Bucureşti, la Muzeul Filatelic, la Muzeul Cotroceni, Muzeul Hărţilor şi Cărţilor vechi. Bucuria câştigării acestui premiu, oferit cu generozitate de CNPR, a fost dublată de impresiile acumulate în timpul periplului bucureştean, la care au luat parte elevi din clasele a V-a şi a VI-a B, dar şi elevi ai Consiliului elevilor din Şcoala Normală „Vasile Lupu” Iaşi. A fost o oportunitate de a „învăţa” chiar şi în vacanţă, dat fiind faptul că vizita la Bucureşti s-a concretizat în prima zi din vacanţa de Paşte a elevilor. Cu toate acestea,„lecţiile”de istorie s-au derulat atractiv, într-o manieră insolită, printr-un dialog elevi – muzeografi, într–un oraş ce poartă amprenta grea a istoriei, la Muzeul Cotroceni sau printre hărţi şi cărţi vechi. A fost o experienţă pe care ne-o dorim reiterată. Excelenta colaborare cu CNPR ne întăreşte convingerea

că vom putea derula şi alte parteneriate prin care să oferim elevilor noştri situaţii motivante la care să se raporteze peste timp. Partenerilor noştri, reprezentanţilor CNPR, le mulţumim şi le dorim SUCCES în toate proiectele pe care le derulează”. Impresii culese de d-na dirigintă Elena Mănucă

POªTAªUL390 ¦ 15


Actualitate

Copiii au talent Braşoveanca Andreea Angheluţă a câştigat concursul de desen organizat de Poşta Română de Paşte şi va merge la Disneyland Paris

Locul I - Andreea Angheluţă, 10 ani, Braşov Excursie la Disneyland

Câştigători ai sejururilor la munte şi la mare

Bereczki Anna

Perianu Gabriel

Popa Anca

Privistirescu Paul

Ţurcanu Ştefania

Vrînceanu Marius

Anna Bereczki, Anca Popa şi Andreea Angheluţă Poşta Română, cu sprijinul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, a încercat să contribuie la dezvoltarea spiritului de creaţie al tinerilor artişti plastici organizând, în perioada 28 martie-15 aprilie, concursul naţional de desen „Vine, vine Iepuraşul!”. Evenimentul, aflat la a patra ediţie, dar debutând la nivel naţional cu acest prilej, s-a adresat exclusiv copiilor cu vârste cuprinse între 6 şi 10 ani şi a făcut parte dintr-un ciclul de competiţii artistice mai amplu iniţiat de Poşta Română, prin care operatorul poştal şi-a propus să susţină arta şi valorile culturale româneşti. La finalul întrecerii, „Iepuraşul” a poposit, pe data de 6 mai 2011, în holul destinat publicului din cadrul Oficiului Poştal Braşov 1 pentru a o premia pe fericita câştigătoare a concursului. Aceasta este Andreea Angheluţă, de la Grădiniţa cu program prelungit nr. 29 din Braşov. Vizibil emoţionată şi impresionată de tot ce i se întâmplă, tânăra artistă s-a bucurat foarte tare când Mioara Pribescu, Director Executiv în cadrul Poştei Române, i-a înmânat Marele Premiu constând în două bilete pentru o excursie la Disneyland Paris, în perioada 15-18 iunie a.c. 16 ¦ APRILIE 2011

„Mă bucur foarte mult că am câştigat excursia la Paris. Sper să fie foarte frumos şi să mă distrez foarte tare. Mi-a luat mult timp să desenez iepuraşul şi a fost foarte greu. Mulţumesc Poştei Române pentru premiul acordat”, ne-a spus la finele evenimentului micuţa Andreea Angheluţă, cu vocea tremurândă de emoţie.


Andreea Angheluţă a primit premiul din mâinile Directorului Executiv Mioara Pribescu „Concursul acesta de desene a pornit din iniţiativa Centrului Regional Reţea Poştală Braşov, primele trei ediţii având un caracter regional. Văzând succesul de care s-au bucurat primele ediţii, am decis ca, începând din acest an, concursul să devină unul naţional. Se vede treaba că nu am greşit, pentru că la concurs au fost primite peste 3.000 de desene de la preşcolari şi şcolari din clasele I-IV din întreaga ţară. Un juriu format din specialişti, condus

de Alexandru Ghilduş, decanul Facultăţii de Artă Decorativă şi Design din cadrul Universităţii de Artă Bucureşti, a ales cele mai bune lucrări. Vreau să precizez că, pe lângă Marele Premiu, s-au acordat alte şase premii, constând în sejururi la Predeal şi Eforie Sud, şi încă 30 de menţiuni”, a precizat Mioara Pribescu cu ocazia festivităţii de decernare a premiului cel mare. De altfel, cu ocazia aceleiaşi festivităţi de premiere de la Braşov au mai fost înmânate două premii ce constă fiecare într-un sejur la munte sau la mare, în spaţiile de cazare ale Poştei Române, pentru alte două fetiţe: Anna Bereczki, de la Grădiniţa de copii cu program prelungit Hófehérke din Sf. Gheorghe (judeţul Covasna), şi Anca Popa, de la Grădiniţa nr. 17 din Braşov. Alţi fericiţi câştigători ai unui sejur la munte sau la mare au fost Marius Vrînceanu, Şcoala cu clasele I-VIII „Gheorghe Vâlsan” din Amara (judeţul Ialomiţa), Ştefania Ţurcanu, Grădiniţa Murgeni (judeţul Vaslui), Paul Privistirescu, Şcoala cu clasele I-VIII din Cărpiniş (judeţul Timiş) şi Gabriel Perianu, de la Şcoala nr. 116 din Bucureşti. (A.T.) Comisia de jurizare a avut mult de muncă pentru a alege cele mai bune lucrări

Cristian Scăiceanu, Alexandru Ghilduş, Nicoleta Micu, Olimpiu Nicolae Constantin şi Mioara Pribescu au înmânat premiile micuţelor câştigătoare POªTAªUL390 ¦ 17


Actualitate

Campania„Poştaşu‘- Iepuraşu‘ – prietenul tuturor copiilor” a strâns peste

22.000 de jucării, jocuri şi rechizite „Mami, tati, a venit Iepuraşu’?”. O întrebare care nu te poate lăsa indiferent când o auzi din glasul oricărui copil ce aşteaptă cu nerăbdare dimineaţa zilei de Paşte, atunci când este răsplătit prin cadouri, dulciuri şi jucării pentru notele primite la şcoală sau pentru că a fost cuminte şi ascultător. Bucuria şi zâmbetul de fericire de pe chipul unui puşti care îşi deschide cutia de cadouri şi găseşte înăuntru jucăria mult dorită sau tricoul cu personajul de desen animat favorit determină orice familie să menţină vie această tradiţie a Iepuraşului de Paşte. Din păcate, nu toţi copiii au o familie şi nu toţi pot simţi şi trăi aceaste bucurii. Pentru o parte a acestora, Poşta Română a derulat, în perioada 14 martie – 15 aprilie, campania„Poştaşu’-Iepuraşu‘”, o acţiune ce s-a desfăşurat în cadrul tuturor oficiilor poştale urbane din ţară şi prin care s-a urmărit strângerea de jucării, rechizite, jocuri educative spre a fi donate copiilor orfani sau celor proveniţi din familii defavorizate. La finele campaniei, fruntaşă a fost CRRP Iaşi, unde s-a strâns un număr de 3294 de jucării şi 291 de rechizite, talonată îndeaproape de CRRP Cluj, unde s-au colectat 3366 de jucării şi rechizite. Urmează Regiunea Braşov (2975 de jucării şi 187 de rechizite), CRRP Constanţa (2712 jucării şi 80 de rechizite), CRRP Timişoara (2478 de jucării), CRRP Ploieşti (2132 de jucării şi 184 de rechizite), CRRP Bucureşti (2263 de jucării) şi CRRP Craiova (2000 de jucării). Nu cifrele sunt importante, ci simplul fapt că Poşta Română, împreună cu toţi oamenii cu suflet ce au făcut donaţii, a reuşit să imprime pe faţa copiilor amărâţi un zâmbet de bucurie în preajma celei mai importante sărbători creştine. (Andrei Tătaru)

OSRP 6 Bucureşti 18 ¦ APRILIE 2011


Actualitate

Şcoala nr. 5 - Braşov

Şcoala nr. 15 - Braşov

Liceul Emil Racoviţă -Techirghiol

Cursul de „Istoria Poştei” a fost predat în alte patru şcoli Cursul de Istoria Poştei, derulat pe parcusul acestui an de reprezentanţii Poştei Române în colaborare cu Inspectoratele Şcolare Judeţene în diverse şcoli din ţară, a continuat în unităţi de învăţământ din cadrul Centrelor Regionale Reţea Poştală Braşov, Constanţa şi Ploieşti. Elevii care s-au bucurat de prezenţa reprezentanţilor CNPR au fost cei de la Şcolile nr. 5 şi 15 din Braşov, de la Liceul Emil Racoviţă din Techirghiol (judeţul Constanţa) şi cei de la Şcoala cu clasele I-VIII din comuna Ion Roată (judeţul Ialomiţa). Dincolo de prezentarea tradiţiilor şi a istoricului Poştei, cursul încearcă să-i familiarizeze pe copii cu transmiterea de mesaje prin corespondenţă, completarea şi expedierea unei scrisori. În plus, el şi-a propus să îi aducă pe elevi mai aproape de ceea ce înseamnă comunicarea tradiţională şi genul epistolar, încercând să sporească dorinţa acestora de a relaţiona prin intermediul corespondenţei şi de a le dezvolta pasiunea pentru filatelie.

Şcoala cu clasele I-VIII„Ion Roată” - Ialomiţa 20 ¦ APRILIE 2011


Poştă & Poştaşi

Poşta de la Oraşul Techirghiol se află la 3 kilometri de malul Mării Negre şi la 16 de Constanţa, însă nu acestea sunt principalele sale atuuri, ci amplasarea pe malul lacului al cărui nume îl poartă. Lacul în sine este un liman fluviomarin cu o suprafaţă de aproape 11 km pătraţi, separat de mare printr-un cordon de nisip şi adâncime maximă de 9 metri. Prin aportul mic de apă dulce, apa lacului şi-a mărit concentraţia de săruri, iar acest fenomen a permis formarea unui strat de nămol cu calităţi terapeutice extraordinare, recomandat în special pentru boli precum psoriazis, reumatism sau alergii. Oficial, oraşul are puţin peste 7.000 de locuitori, dar populaţia sa este mult mai mare pentru că, mai ales vara, mii de turişti umplu zecile de vile, pensiuni şi case destinate lor. Dintr-un astfel de loc nu putea lipsi Poşta Română. Oficiul Poştal Techirghiol se află pe strada Victoriei, la nr. 6, la ceva mai mult de o sută de metri de malul lacului. Dirigintele subunităţii este Maria Armeanu. Are 53 de ani şi este absolventă a Liceului de Poştă şi Telecomunicaţii din Bucureşti, promoţia 1977. „După absolvire am şi intrat în sistemul poştal. La început am lucrat pe la mai multe oficii din judeţul Suceava, de unde mă trag, ca telegrafist. În vara anului 1981, fiind tânără şi fără obligaţii, am fost detaşată pentru o lună la oficiul din Eforie Nord. La finele acelei perioade l-am cunoscut pe viitorul meu soţ, care lucra tot la PTTR, pe partea de telefonie, şi era dobrogean. La expirarea detaşării, am fost nevoită să mă întorc în Suceava, dar am

Techirghiol

Diriginta Maria Armeanu, în mijlocul colectivului OP Techirghiol ţinut legătura prin intermediul scrisorilor şi al telefonului fix, doar lucram la Poştă şi Telefoane... Ne scriam zilnic. Până la urmă ne-am căsătorit şi eu m-am mutat la Techirghiol. Până în 2007, când m-am transferat ca oficiant aici, am lucrat la poşta din Eforie Nord. În 2008, fosta dirigintă a OP Techirghiol s-a pensionat, iar eu am câştigat concursul pentru postul rămas liber”, rememorează cu nostalgie Maria Armeanu. Coordonează un colectiv format din 3 oficianţi şi 4 factori, pe care-l defineşte ca pe o echipă în care persistă armonia şi sentimentul de caramaderie. „De felul meu, sunt o fire constructivă şi optimistă. Trăim într-o lume agitată şi marcată de schimbări incredibile, aşa că trebuie să abordăm operativ toate problemele. Fiecare client diferă de altul, dar sarcina noastră este să conştientizăm aceste deosebiri şi să le răspundem la modul adecvat”, spune diriginta. Tot de la Maria Armeanu aflăm un amănunt inedit: statuia reprezentativă a staţiunii Techirghiol, „Păstorul şi măgarul Techir”, este opera sculptorului Titi Ceară, care are strânse legături cu Poşta: atât fratele cât şi cumnata sa lucrează la oficiul poştal din localitate. „Aş dori să-i invit pe colegi să viziteze staţiunea balneară Techirghiol, pentru a-şi trata afecţiunile reumatice şi inflamatorii. Este un loc extraordinar, liniştit şi plin de oameni cumsecade”, îşi încheie pledoaria pro Techirghiol diriginta.  Silviu Tănase POªTAªUL390 ¦ 21


Poştă & Poştaşi

Oficiul de Sector Reţea Poştală 6 De la primii paşi făcuţi în Oficiul de Sector Reţea Poştală (OSRP) 6 Bucureşti, am fost întâmpinaţi cu ospitalitate şi căldură. Ce am remarcat rapid a fost bucuria din ochii fiecărui salariat, precum şi mândria de a lucra în structurile poştale şi de a fi parte din acest întreg mecanism numit Poşta Română. Plini de curiozitate şi dorinţă de cunoaştere în tot ce priveşte activitatea derulată de un OSRP, am decis să răpim câteva clipe din timpul de lucru al Directorului OSRP 6, Tudor Mihai, al Directorului Operaţional, Ana Todea, şi al Inspectorului Exploatare, Anca Dima.

„OSRP 6 are un număr de 595 de angajaţi, aceştia asigurând, prin intermediul a 12 oficii poştale, întreaga gamă de servicii oferite de Poşta Română pentru un număr de aproximativ 400.000 de locuitori. Funcţia pe care o deţin implică o bună coordonare şi organizare, atât a activităţii subunităţilor cât şi a salariaţilor, pentru a putea oferi clienţilor cele mai bune servicii”, ne-a precizat Mihai Tudor. „Noi, cei de la OSRP 6, am întreprins o serie de acţiuni de prezentare a serviciilor poştale în rândul populaţiei. Am urmărit creşterea veniturilor, mai ales a celor provenite din încasări de facturi şi rate bancare, şi informarea clienţilor despre prestaţiile pe care le efectuăm”, adaugă Directorul OSRP 6. Acţiunea de promovare a serviciilor a constat, în principal, în difuzarea, de către factorii poştali, de pliante 22 ¦ APRILIE 2011

ce popularizau întreaga gamă de servicii oferite persoanelor fizice şi juridice la oficiile poştale. De asemenea, au fost împărţite clienţilor afişe şi broşuri care-i informau cum pot face economie de timp plătind facturile sau ratele bancare în oficiile poştale, în detrimentul băncilor. Totul sub deviza„Economiseşti timp folosind serviciile Poştei Române”. Încasările oficiilor din Sectorul 6 al Capitalei au crescut considerabil după aceste campanii, fapt ce a confirmat justeţea unei asemenea acţiuni. „O altă caracteristică importantă a funcţiei pe care o ocup ţine de implicarea constantă în activitatea oficiilor şi în a veni cu propuneri şi acţiuni ce au ca scop creşterea veniturilor şi a acurateţei prestaţiilor noastre. Vă pot dezvălui că nu am primit până în acest moment nici un fel de reclamaţie cu privire la distribuirea corespondenţei în sector. Ce-i drept, au fost câteva legate de comportamentul angajaţilor la ghişeu iar pentru remedierea lor am implementat imediat o acţiune de testare a personalului de specialitate, ce conţine un formular cu 25 de întrebări din domenii precum marketingul, vânzările şi, normal, prestaţiile poştale. Sper ca într-un viitor apropiat să preîntâmpinăm apariţia unor astfel de reclamaţii,” conchide Mihai Tudor.

Supraveghere şi îndrumare Sediul OSRP 6, parte a Oficiului Poştal Bucureşti 74, a fost renovat şi modernizat în urmă cu patru ani. Locaţia oferă angajaţilor un spaţiu de lucru ideal şi, cel mai important, le creează acestora senzaţia de„acasă”.„Munca depusă este foarte frumoasă dacă o înţelegi, dacă te implici, dacă o faci cu pasiune şi, din acest punct de vedere, ţin să spun că, în momentul de faţă, au rămas numai profesionişti, iubitorii de poştă şi că, la nivelul sectorului, formăm cu toţi o


mare familie”, ne spune Ana Todea, Director Operaţional. Managementul OSRP 6 monitorizează cu atenţie reclamaţiile primite şi, în acelaşi timp, comunică direct cu salariaţii, fiind îndeaproape preocupat de pregătirea profesională a acestora din urmă. „Conducerea, împreună cu colectivul de inspectori, instruieşte, la nivelul fiecărui oficiu, salariaţii noi, testându-le apoi cunoştinţele acumulate. De asemenea, încercăm să menţinem o relaţie cât mai bună cu factorii poştali, ei fiind liantul dintre noi, Poşta Română, şi clienţi. Încercăm lună de lună să obţinem rezultate cât mai bune, şi trebuie să recunoaştem că acestea se datorează, în mare parte, celor două oficii specializate în derularea prestaţiilor cu persoane juridice, respectiv OP 83 şi OP 84, la nivelul cărora sunt derulate contractele de prestări servicii încheiate la nivel de regiune”, ne-a dezvăluit Ana Todea.

Implicaţi în social Salariaţii din cadrul OSRP 6 au fost adesea mobilizaţi în diverse campanii organizate la nivel local, regional şi naţional ce au avut ca scop sprijinirea copiilor orfani sau a celor proveniţi din familii defavorizate şi au urmărit totodată formarea unei atitudini civice şi dobândirea unor sentimente de înţelegere şi respect faţă de oameni, indiferent de poziţia ori statutul lor social. Implicarea în aceste acţiuni nu ar fi fost posibilă fără o puternică unitate de grup.

„Atmosfera este foarte bună. Ne este greu unul fără altul, ne completăm foarte bine în orice tip de activitate. După 34 de ani de Poştă vă pot spune că am cunoscut numai colegi deosebiţi, atât aici, în OSRP 6, cât şi în oficii. Prin natura activităţii mele iau contact direct cu ei destul de des. Încercăm, eu şi colegii mei de la OSRP, să le fim alături în orice situaţie şi să constituim un punct de sprijn pentru ei atunci când au nevoie. Sunt momente în care toţi ne confruntăm cu situaţii grele, pe care unitatea de grup ne ajută însă să le depăşim”, mărturiseşte Anca Dima, Inspector Exploatare. Părăsim OSRP 6 cu o undă de regret: am mai fi zăbovit preţ de măcar un ceas spre a asculta povestirile poştăşeşti ale Anei Todea, strânse în cei 34 de ani de activitate, sau proiectele ambiţioase pentru îmbunătăţirea imagini Poştei Române ale Directorului Mihai Tudor. Dar, cum spune un vechi proverb, „Pământul rodeşte, unde mâna munceşte”, aşa că încheiem aici vizita şi relatarea de la OSRP 6 şi le mulţumim tuturor pentru timpul acordat.  Andrei Tătaru

O parte a echipei OSRP 6 (de la stânga la dreapta): Antoanela Roşca, Georgeta Ciotoran, Anca Lazăr, Mihai Tudor, Anca Dima, Andreea Neacşu şi Ana Todea POªTAªUL390 ¦ 23


Poştă & Poştaşi

Brânză bună în tolbă de poştaş Constantin Brânză este unul dintre cei mai cunoscuţi salariaţi ai Poştei. Mai ales în perioada derulării Marşului Factorilor Poştali sau a Balcaniadei, materialele scrise, audio şi video ce-l au în centrul atenţiei pe factorul născut pe plaiuri moldovene abundă. Iar jurnaliştii au tot avut ce scrie şi povesti, mai ales în ultimii trei ani, de când Costel se încoronează constant drept cel mai rapid poştaş din ţară. Ba mai mult, în 2008, a fost şi cel mai bun din Balcani. Toate aceste materiale, inclusiv cele, multe la număr, din „Poştaşul”, l-au prezentat pe Costel ca pe un poştaş dedicat sportului. I-au fost contorizate fiecare medalie şi fiecare tur de pistă. Pe ici, pe colo, mai era câte o întrebare legată de familie sau despre cât greu îi este să care, zi de zi, geanta plină de trimiteri de toate felurile. Dar cum este Constantin Brânză la el acasă, în vâltoarea activităţii poştale, pe traseul său de distribuire, printre clienţii de zi cu zi şi, deloc în ultimul rând, în sânul familiei sale? Pentru a descoperi acest lucru am mers la Oneşti şi am stat cu triplul campion al marşului pe parcursul câtorva ore bune. Am vorbit cu şefii şi colegii săi, cu oameni pe care-i deserveşte, cu băieţelul şi soţia sa, dar mai ales cu el. Să intrăm aşadar în „lumea lui Costel Brânză”.

Începuturile poştăşeşti Lucrul care m-a frapat cel mai tare văzându-l pe Costel

Constantin Brânzã Vârsta: 34 de ani Locuieşte în satul Curiţa, comuna Caşin (judeţul Bacău) Căsătorit din 1999, tatăl unui băiat de 11 ani Hobby-uri: sportul, porumbeii voiajori Funcţia: factor poştal din 2003 Titluri la Marşul Factorilor Poştali: 3 (2008-2010) Titluri la Balcaniadă: 1 (2008)

uşoară. Tatăl său a murit pe când el avea doar 11 ani, iar acest lucru s-a repercutat asupra bunăstării familiei. A

în„exerciţiul funcţiunii”este modul în care îşi îndeplineşte

crescut alături de alţi trei fraţi (un băiat şi două fete) şi

sarcinile. Migălos, aplicat, atent la detalii, departe de

s-a ocupat de mic cu muncile câmpului. Când s-a mărit

imaginea de tip pontos şi pus pe şotii pe care i-o cu-

s-a angajat mai întâi ca paznic la „celebra” RAFO, dar nu

noscusem în timpul competiţiilor sportive şi al cantona-

prea se împăca cu programul de noapte. Aşa că şi-a dat

mentelor lotului Poştei Române în vederea participării la

demisia şi a plecat să lucreze ca tinichigiu auto într-un

diverse Balcaniade.

service din Oneşti. De aici a ajuns în Poştă, în luna oc-

De la bun început, multiplul medaliat al competiţiilor poştăşeşti de marş a ţinut să precizeze că n-a avut o viaţă 24 ¦ APRILIE 2011

tombrie a anului 2003. Angajarea în companie se datorează, sută la sută, sorei


să se dea jos din pat. Se aranjează, mănâncă, după care îşi ia băiatul, pe Paul, şi pleacă spre Oneşti. Îl lasă pe micuţ la şcoala din Oneşti la care acesta învaţă, după care, până să se facă ora 8.00, este deja la OPDC. O dată ajuns, îşi permite „o aroganţă”: îşi ia un cappuccino şi ziarul „Gazeta sproturilor”, se aşează la biroul său şi citeşte publicaţia sportivă vreme de vreo jumătate de oră. „La început colegii mă mai apostrofau că nu-i ajut la cartare, dar acum s-au obişnuit cu tabietul ăsta al meu şi mă lasă-n pace”, mărturiseşte Costel. Îşi cartează apoi corespondenţa şi, undeva în jurul orei 10.30, pleacă pe traseu. Iar acesta începe din imediata vecinătate a OPDC sale, care, şi atunci şi acum, era oficiantă la OP Oneşti 2. Ea a insistat ca fratele mai mic să meargă la concursul pentru postul de factor poştal ce se eliberase în Caşin. Mai mult de gura ei, Costel a acceptat şi s-a înscris. „La puţin timp după ce m-am bucurat că am luat concursul am ajuns să trăiesc clipe de groază. Totul s-a datorat faptului că am concurat pentru respectivul post de factor cu soţul dirigintei de la Caşin, iar acest lucru a deranjat-o pe noua mea şefă. Vreme de câteva luni am trăit clipe nu prea plă-

Oneşti. Cum iese din subunitate face dreapta şi intră în zona de blocuri. În afara unui singur bloc, care are opt etaje şi este dotat cu lift, restul au patru sau cinci etaje şi la ultimul cat nu se poate ajunge decât pe scări. „Aici am grosul clienţilor. Din cele aproximativ 1.340 de adrese la care distribui, mai bine de trei sferturi sunt apartamente de bloc. Problema cu zona de case pe care o am în acoperire este că acestea sunt împrăştiate tare”, spune cel mai rapid poştaş din România.

cute, iar în momentul în care mă gândeam să predau

Într-adevăr, să urci scară după scară nu-i chiar cel mai

tolba de factor şi să-mi văd de viaţă a apărut din nou soră-

plăcut lucru din lumea asta. Partea a doua a traseului este

mea. De această dată a vorbit cu actuala mea dirigintă,

situată într-o zonă din suburbiile Oneştiului, plină de case

Sorina Toma, în momentul în care s-a eliberat un post de

şi în care, de multe ori, te simţi ca la ţară, cu drumuri neas-

factor la OPDC Oneşti. Aşa se face că prin luna martie a

faltate şi neluminate. „Din fericire, am grijă să nu mă

anului 2004 am ajuns aici, pe post de factor înlocuitor.

apuce seara pe aici, nici măcar iarna, când se întunecă mai

Vreme de trei ani am ţinut locul colegilor ce plecau în

repede”. Asemeni altor mii de factori din ţară, probabil că

concedii, după care unul dintre ei a ieşit la pensie şi, din 2007, am preluat traseul său, pe care-l am şi acum. Cred că are vreo 10 kilometri dus-întors, n-am stat să-l măsor exact. Am şi blocuri, şi case, şi şcoli, şi câteva întreprinderi... Amestecate... Ca şi viaţa, nu?”.

Rutina de zi cu zi O zi de muncă începe pentru Costel Brânză cel târziu la ora 6.30. Aceasta-i ora maximă la care îşi poate permite POªTAªUL390 ¦ 25


Poştă & Poştaşi mulţumirile oamenilor şi bucuria pe care, în cele mai

„Bunicul ei şi mama mea

multe cazuri, o aduce un poştaş îl fac să uite de oboseală.

sunt veri primari, iar eu cu

Impresia aceasta este confirmată de faptul că toţi clienţii

ea suntem verişori de gra-

lui Costel cu care intrăm în vorbă au numai aprecieri po-

dul 3. Întâmplător am aflat

zitive la adresa sa. Marea majoritate a lor nu ştie că este

de acest lucru de la maică-

deservită de cel mai rapid poştaş din ţară.„Am preferat să

mea, pe când ne uitam la

nu le spun. Doar cei care au citit prin ziarele locale sau

nişte campionate euro-

naţionale despre performanţele mele ştiu că sunt campi-

pene sau mondiale la care

onul CNPR... Unii dintre cei ce ştiu m-au întrebat inclusiv

Ana câştiga duel după

cum a fost pe la Balcaniade, iar câţiva au ţinut chiar să-şi

duel. Bunicii ei au plecat

facă poze cu mine după ce m-au văzut pe la televizor sau

demult din Curiţa şi s-au

prin ziare”, se destăinuie Costel.

mutat mai la sud, în Focşani, acolo unde s-a şi năs-

Verişor cu scrimera Ana Maria Brânză

cut Ana. Nu am cunoscut-o personal până acum, dar mi-ar plăcea tare mult să dau ochii cu ea, doar e vorba de o mare campioană a României”, mărturiseşte Costel.

Dacă pe ramură poştală

are

an-

A început sportul organizat cu fotbalul, în 2005.„M-am înscris la echipa Bradul Mânăstirea Caşin, cu care jucam în

tecedente în familie, acelaşi lucru se poate spune şi des-

Campionatul Municipal Oneşti. Am început târziu fotbalul

pre planul sportiv, iar aici conexiunea este una de mare

organizat, pentru că, având o copilărie grea, nu prea

prestigiu: Ana Maria Brânză, scrimera de 27 de ani de la

mi-a ars de aşa ceva, deşi am iubit acest sport şi l-am jucat

Steaua, campioană mondială, vicecampioană olimpică şi

alături de prieteni încă de mic”. După aceea s-a transferat

multiplă campioană europeană de juniori şi seniori.

la Măgura Caşin, iar de doi ani joacă în Campionatul Diriginta OPDC Oneşti, Sorina Toma - prima din stânga, şi ceilalţi colegi apreciază foarte tare performanţele sportive ale lui Costel


Îndrăgostit de locurile natale Costel îşi iubeşte plaiurile natale. Îţi dai seama de acest lucru din felul în care vorbeşte despre ele şi din inflexiunile vocii. De fel este dintr-o localitate din apropierea Oneştiului, mai precis satul Curiţa, comuna Caşin.„Este o zonă submontană, extrem de frumoasă şi plină de verdeaţă. Satul meu este ceva mai depărtat de restul comunei Caşin, la vreo trei kilometri distanţă, şi este aşezat pe dealuri”. E aşa de îndrăgostit de plaiurile Columbofilia este unul dintre hobby-urile de dată recentă ale triplului câştigător al Marşului

natale încât n-ar pleca de acolo orice s-ar întâmpla: „Ceilalţi fraţi ai mei s-au stabilit prin Oneşti sau Bacău, dar eu nu pot să plec de aici. Am refăcut casa părintească şi am vorbit deja cu soţia, stabilind că rămânem în sat”. Petronela, soţia sa, îl aprobă, dar nu uită să adauge că „sper ca băiatul nostru să plece totuşi din comună şi să ajungă undeva mai sus”, completată de Costel, care adaugă „păi, altfel cum, doar pentru el facem sacrificiile pe care le facem”. Între timp, cel mic a terminat cu lecţiile şi a trecut la jocul pe calculator, sub privirile aprobatoare ale părinţilor. Doar viitorul aparţine tehnologiei, nu?

 Silviu Tănase

Într-un colţ al livingului Costel şi-a amenajat un mic muzeu cu trofeele cucerite de-a lungul anilor

Judeţean Bacău (a patra ligă a ţării), la Voinţa Oituz:„Avem aici nişte supercondiţii, nici nu-ţi vine să crezi că suntem în liga a patra”. Cu toate acestea, vârsta începe să-şi spună cuvântul, iar gândul retragerii a început să-i dea târcoale: „Atunci când voi simţi că nu mai pot, mă voi lăsa instantaneu. Iar acest lucru îl voi face şi cu cariera de mărşăluitor, mai ales după succesele din ultimii ani. Până una alta, cred că anul acesta voi reuşi să mă menţin în top şi sper să câştig un nou titlu la Marş”. Dragostea pentru sport şi pentru jocul cu balonul rotund i-a transmis-o şi puştiului său de clasa a V-a, Paul, care evoluează la juniorii lui FC Oneşti. „Sper să ajungă mult mai sus ca mine, mai ales că el nu are constrângerile pe care le-am avut eu”, spune Costel, iar o dovadă a acestui fapt este aceea că puştiul este lăsat de tatăl său să bată mingea până aproape de căderea serii, după care se

Alături de cele mai dragi persoane din viaţa sa: soţia Petronela şi copilul Paul

apucă de lecţii. POªTAªUL390 ¦ 27


Poştă & Poştaşi

Poştaşii suceveni au câştigat Cupa 1 Mai la minifotbal În ziua de sâmbătă, 30 aprilie, la Baza Sportivă a S.C CIVICA GROUP din Suceava, a avut loc un minicampionat de fotbal, organizat de filiala BNS Suceava şi dedicat Zilei Internaţionale a Muncii. La startul competiţiei s-au aliniat şase echipe, împărţite în două grupe. În Grupa I, alături de reprezentanţii OJRP Suceava, s-au aflat echipele Transport Public Local (TPL) Suceava şi EOn Suceava. În Grupa a II-a au fost reprezentanţii Ambulanţei din judeţ, ai Romtelecom şi ai Termica Suceava. După ce au bătut fără drept de apel, scor 3-0, echipa TPL, poştaşii suceveni s-au văzut învinşi de EOn cu 2-1. Beneficiind de jocul rezultatelor, poştaşii au câştigat grupa la golaveraj şi au reuşit astfel să se califice în marea finală. Aici au dat peste cei de la Termica, o echipă ce a făcut furori în grupa ei, câştigând jocul cu Romtelecom cu 9-2. Mai întâi însă a avut loc finala mică, între ocupantele locurilor doi din fiecare grupă. A fost un meci echilibrat, câştigat în cele din urmă la lovituri de departajare de Ambulanţa în faţa celor de la TPL. Şi a venit finala mare... Deşi se anunţa extrem de disputată, forma de excepţie a poştaşilor noştri a făcut

rapid diferenţa. Finalmente, echipa OJRP Suceava a câştigat cu un scor de tenis, 6-2, acest meci, reuşind să-şi adjudece diplomele şi medaliile cuvenite câştigătorilor fără prea mari bătăi de cap. Din echipa noastră s-au remarcat Victor Romaşcanu (OP Suceava 1), Valentin Tăuteanu (OP Suceava 1), Cezar Golovca (OP Salcea), Radu Aromânesei (OP Siret), Petru Tailup (Agenţia Poştală Preuteşti- OPRM Fălticeni), Gheorghiţă Aparaschivei (Ghişeul Pleşeşti), Cătălin Beştiug (OP Suceava 6) şi, nu în ultimul rând, sufletul acestei echipe, Vasile Mitocariu (dirigintele OPRM Fălticeni). Finalul competiţiei i-a regăsit pe toţi participanţii socializând în jurul unui grătar şi la un pahar de bere. Nicolai Costrâş, director Operaţional OJRP Suceava

Poşta Română ajută un suferind de distrofie musculară La mijlocului lunii mai, viaţa lui Valentin Ţăruş, un locuitor în vârstă de 23 de ani al satului Slătioarele, comuna Jilavele (judeţul Ialomiţa), a luat o turnură neaşteptată, în sens pozitiv. Tânărul suferea de o boală teribilă, distrofie musculară progresivă Duchenne, care-l imobilizase într-un cărucior cu rotile de ani buni. Distrofia musculară implică un grup de afecţiuni rare, ereditare, caracterizate prin deteriorarea progresivă a

Erată În numărul trecut al publicaţiei noastre s-a strecurat o eroare în textul materialului ce făcea referire la florile 28 ¦ APRILIE 2011

muşchilor corpului, antrenând slăbiciunemuscularăşiinvaliditate.Boala afectează numai persoanele de sex masculin, rata de îmbolnăvire fiind calculată la 3 băieţi din 1.000 de nou-născuţi. În ziua de 17 mai, Valentin (foto) a primit din partea Poştei Române un cărucior ultramodern, care merge pe baterii şi care-l ajută să se deplaseze mult mai prompt şi fără eforturi fizice din partea celui care-l însoţeşte.

oferite cu ocazia Zilei Femeii de reprezentanţii „Poştaşul” în oficiile bucureştene, pentru care ne cerem scuze. Astfel, în loc de OP 66, aşa cum a

apărut în revistă, corect era OP 76. În rest, totul a fost în regulă: localizarea oficiului, numele persoa-nelor de la OP 76 şi poveştile lor.


Filatelie EMISIUNI FILATELICE NOI

Cosmos 2011

Cu ocazia celui de-al doilea Congres de Apărare planetară IAA 2011 – De la ameninţare la acţiune – care va avea loc la Bucureşti în perioada 9-12 mai 2011 –, Romfilatelia a fost invitată să participe prin realizarea şi introducerea în circulaţie a unei emisiuni de mărci poştale intitulată COSMOS 2011.

Totodată, anul 2011 este unul foarte important pentru explorarea spaţială datorită celor 3 aniversări majore, pe care umanitatea le sărbătoreşte. Acestea sunt şi subiectul emisiunii pe care Romfilatelia o introduce în circulaţie, după cum urmează: 50 de ani de la zborul primului om în Cosmos – Iuri Gagarin – ilustrat pe timbrul cu valoarea nominală de 4,7 lei; 30 de ani de la zborul primului român în Cosmos – Dumitru Dorin Prunariu – ilustrat pe timbrul cu valoarea nominală de 3 lei; 50 de ani de la prima sesiune a COPUOS (Comitetul ONU pentru utilizare paşnică a spaţiului extraatmosferic) – eveniment ilustrat pe coliţa emisiunii cu valoarea nominală de 8,70 lei. Cu această ocazie a fost realizat şi un album filatelic echipat cu un bloc special care conţine mărcile poştale şi coliţa dantelată, numerotat cu roşu de la 0001 la 1000 exemplare, având imprimată cu folio aur ştampila prima zi a emisiunii. Începând cu luna mai 2011, emisiunea de mărci poştale COSMOS 2011 poate fi achiziţionată de la toate magazinele Romfilatelia din Bucureşti şi din ţară.

România - locul 4 în Europa! Apreciate în ultimii ani, emisiunile filatelice româneşti cunosc deja consacrarea internaţională. Timbrul românesc a fost din nou premiat de către prestigioasa revistă de specialitate Deutsche Briefmarken-Revue, care a acordat coliţei ce ilustrează Primul tramvai electric la Berlin în 1881, locul 4 în Europa pentru cea mai frumoasă marcă poştală editată în anul 2009. Coliţa face parte din emisiunea de mărci poştale „Tramvaie electrice”. Machetatorul emisiunii este Răzvan Popescu, iar documentarea emisiunii a fost realizată de Ilie Popescu. Premierea a avut loc în cadrul unei ceremonii organizate la Târgul Internaţional Filatelic Essen 2011, Germania, ce s-a desfăşurat între 5 şi 7 mai a.c. şi unde Romfilatelia a reprezentat România printr-un stand comercial. România, prin Romfilatelia, aduce Europa într-un timbru, iar locul 4 înseamnă doar o staţie în călătoria spre locul 1.

POªTAªUL390 ¦ 29


Internaţional

Să ne cunoaştem omologii

Poşta Elenă

(ELTA)

Poşta Elenă (ELTA) a fost înfiinţată în anul 1828. În urma decretului dat de primul guvernator al statului grec, compania a primit statut de serviciu public. Până în 1949 serviciile poştale au funcţionat într-o societate care mai conţinea Telefoanele şi Telegraful. Serviciile poştale au primit în 1970 numele de Hellenic Post, iar din 1996 şi-au schimbat titulatura în Societatea Anonimă ELTA SA. Guvernul grec deţine 90% din acţiuni, iar restul de 10% este deţinut de către Hellenical Postal Savings Bank. La rândul său, Poşta Elenă deţine 10% din acţiunile Hellenical Postal Savings Bank şi câteva companii cu activitate în sectorul poştal. Acestea sunt:Tachymetaphores ELTA (ELTA -Curier) - înfiinţată în 2001, KEK ELTA S.A. ELTA (Vocational Training Center) - înfiinţată în 1998, TT-ELTA AEDAK (companie deţinută de ELTA şi Hellenic Postbank) şi POST INSURANCE BROKERAGE S.A , companie de asigurări deţinută tot de ELTA şi Hellenic Postbank. Numărul total de angajaţi în Poşta Elenă este de aproximativ 8500. Reţeaua poştală este în extindere, numărând 1.600 de puncte de contact, din care aproximativ 850 de oficii poştale şi 750 de agenţii. În 2004, Poşta Elenă s-a numărat printre sponsorii oficiali ai Jocurilor Olimpice de la Atena. Deschiderea pieţei poştale din Grecia este conformă Directivelor Uniunii Europene, fiind, în cea mai mare măsură, rezervată ELTA prin Legea 1887/2005 (care a implementat Directiva 2002/39/EC). Datorită condiţiilor geografice specifice Greciei (ţară cu multe insule şi cu o populaţie redusă) prestarea serviciului poştal universal necesită mai multă atenţie decât în alte ţări. De precizat că în Grecia a fost liberalizată distribuţia periodicelor, revistelor şi a abonamentelor la ziare.

Au început restructurarea în 1998

În 1998, ELTA a demarat un proiect intens de reorganizare, modernizare şi dezvoltare, după care, în 1999, a raportat pentru prima oară profit. Un exemplu elocvent de modernizare este Centrul de Sortare de la Attica. Terenul aferent acestui centru are o suprafaţă de aproape 50.000 m2, iar zona de activităţi de circa 40.000 m2. În dotarea sa se găsesc utilaje pentru descărcarea plicurilor din saci, pentru aranjarea şi sortarea trimiterilor şi a revistelor, toate de ultimă generaţie. Ministerul Transporturilor şi Comunicaţiilor este responsabil de politica sectorului poştal din Grecia. Toţi operatorii poştali din Grecia trebuie să completeze o notificare a funcţionării lor către Autoritatea Naţională de Reglementare a Greciei, Comisia de Poştă şi Telecomunicaţii. Notificarea este cerută tuturor companiilor care activează în domeniu. Pentru serviciile de curierat, autorizaţia generală este obţinută printr-o notificare. Pentru alte servicii poştale care aparţin zonei liberalizate este necesară o licenţă individuală. Desfăşurarea activităţii în sectorul poştal necesită o autorizaţie generală sau o licenţă individuală, în concordanţă cu dispoziţiile Articolului 12 din legea poştală greacă. Poşta Elenă garantează un număr suficient de puncte de acces şi contact pe întreg teritoriul ţării, prin care este furnizat serviciul universal. Punctele de acces şi contact sunt reprezentate de oficiile poştale, agenţiile de poştă, distribuitorii rurali, cutiile oficiilor poştale şi cutiile poştale. ELTA este obligată să plaseze cel puţin o cutie poştală pentru colectarea corespondenţei pentru fiecare comunitate localizată într-o regiune rurală şi cel puţin o cutie poştală pentru fiecare 1000 de persoane din regiunile urbane. 30 ¦ APRILIE 2011


Calitatea prestaþiilor este în creºtere Una dintre cele mai importante caracteristici care a influenţat piaţa poştală din Grecia este geografia ţării. Datorită numărului mare de insule si a gradului scăzut de urbanizare costul mediu al colectărilor şi livrărilor este ridicat. În plus, atât per total cât şi pe cap de locuitor, volumul expedierilor este destul de mic. Programul de investiţii este deosebit de ambiţios, totalul acestora ajungând la circa 250 de mililoane de euro şi vizând modernizarea infrastructurii IT (poşta hibridă, sisteme de monitorizare a flotei de transport etc.), modernizarea a 4 centre de sortare la Atena (două), Salonic şi Patras, care procesează 85% din volumul total de corespondenţă, precum şi automatizarea oficiilor poştale. Calitatea serviciului s-a îmbunătăţit considerabil în ultimii ani, Poşta Elenă atingând standardele impuse de autoritatea naţionala de reglementare. Intern, în 2010, calitatea serviciului este Z+1 (87,7%) şi Z+3 (98,9%), iar extern poşta internaţională Z+3 (82,8% pentru intrări şi 90% pentru ieşiri) şi Z+5 (95,7% pentru intrări şi 97,2% pentru ieşiri). Tarifele serviciului universal trebuie să fie bazate pe costuri şi să fie în concordanţă cu regulile unei competiţii corecte, să fie nediscriminatorii, transparente şi publice. Furnizorul serviciului universal va avea, pe de o parte, conturi separate pentru fiecare din serviciile din cadrul sectorul rezervat şi, pe de altă parte, pentru serviciile nerezervate. Sistemul de contabilitate intern este aprobat de autoritatea naţională de reglementare. Furnizarea normală a serviciului universal constă în colectarea şi livrarea la domiciliu pentru fiecare persoană

(fizică sau juridică) în fiecare zi lucrătoare a săptămânii şi în cel puţin 5 zile pe săptămână, cu excepţia unor comunităţi izolate. Câteva cifre referitoare la Poşta Elenă în anul 2008: volumul de trimiteri pe segmentul de corespondenţă (trimiteri adresate – 640,3 milioane; trimiteri neadresate – 65,3 milioane; colete – 14,4 milioane), veniturile pe segmentul de poştă express – 307,3 milioane euro. În 2010 cifra de afaceri anuală a atins cifra de 521,1 milioane euro. Statistica schimburilor de corespondenţă dintre România şi Grecia din ultimii 14 ani:

Corespondenţă

Expediat RO-GR

Sosit GR-RO

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

5951 5045 5042 5857 5929 5363 5825 5381 4915 6098 5906 5339 5080 4675

13028 13235 13409 12776 10131 8651 8085 7889 7893 7472 7980 7462 6953 6088

Material realizat de Mircea Ţiţei Şef departament Relaţii Internaţionale

POªTAªUL390 ¦ 31


Revista "Poştaşul" - Aprilie 2011  
Revista "Poştaşul" - Aprilie 2011  

Revista "Poştaşul" - Aprilie 2011

Advertisement