Page 1

VÝHODY BUDÚCNOSŤ

PRACOVNÝCH ODEVOV

JE TU

www.portwest.com


1904

Charles Hughes ot voril v Írsku svoju pr vú predajňu obuvi a oble č enia.

1945

Pr vá továre ň zač ala v ýrobu v Írsku

1984

Zrodila sa znač ka Por t wes t

V I AC A KO 10 0 RO KOV SKÚSENOSTÍ V KAŽDOM STEHU

1988

Por t west vstupuje na Britsk ý trh

1992

Por t west zač ína v Číne vďaka globalizácii

2003

Predaj sa rozširuje na Európsk y trh

2007

Pr v ý európsk y sklad sa ot vára v Poľsku

2012

Z Lokálneho na Globálneho výrobcu. Charles Hughes, s yn malého farmára na pobreží divokého Atlantiku, bol odhodlaný v yrobiť to najlepšie pracovné oblečenie a obuv, keď otvoril svoju továreň v roku 1904. O 100 rokov neskôr sa jeho základné princípy výnimočného dizajnu, kvality, hodnoty a služby dodnes používajú.

O t vorenie pr vej továrne Por t west v Bangladéši

2014

Nové distribu č né centrá sú ot vorené v S pojených arabsk ých emirátoch a v U S A

2017

Por t west vstupuje na Austrálsk y trh po ak vizícii spolo č nosti Prime Mover Ltd

2018

V Bangladéši a Mjanmarsku zač nú v yrábať 2 nové továrne

2018

Prime Mover Por t west získava znač ku Huski E xplorer

Bro ugh t

to you by

VE R PR IM E MOST ® PO RT WE


O NÁS S viac ako 114 rokmi skúseností, hodnotami a službami, spoločnosť Portwest je pevne ukotvená ako svetový líder v dizajne a výrobe štýlových, pohodlných a kvalitných pracovných odevov, ktoré spĺňajú uznávané medzinárodné štandardy. Počúvame pozorne našich zákazníkov a neustále zlepšujeme náš sortiment tak, že navrhujeme nové materiály a rozvíjame funkciu našich výrobkov. Naša rozsiahla a unikátna kolekcia pracovných odevov, bezpečnostnej obuvi a OOP chráni ľudí po celom svete v rôznych odvetviach ako je ropa a plyn, zváranie, baníctvo, poľnohospodárstvo, doprava, chemikálie, stavebníctvo, skladovanie, výroba. Sme špecialisti na ochranu pred nebezpečenstvom, vrátane plameňa, elektrického oblúka, chemického, roztaveného kovu, tepla, chladu, viditeľnosti, dažďa a ESD. S globálnou distribúciou zo spoločností v Spojenom kráľovstve, Írsku, Poľsku, UAE, Paname, Austrálii, Novom Zélande a USA, výrobných zariadeniach v Bangladéši, Mjanmarsku a Číne a zákazníckej podpory vo viac ako 120 krajinách má spoločnosť Portwest jedinečnú pozíciu, znižovania nákladov vo všetkých fázach výroby a distribúcie, ktoré naši zákazníci očakávajú. Náš veľký tím dizajnérov svetovej triedy sa špecializuje na pracovné odevy odolné proti plameňu, pracovné odevy s vysokou viditeľnosťou, ochrannú obuv, ochranu rúk a OOP. Usilujeme sa o vývoj nových produktov, ktoré spĺňajú meniace sa potreby pracovníkov vo všetkých odvetviach po celom svete. Predávame iba predajcom a distribútorom. Naším cieľom je byť vaším jediným zdrojom pracovného oblečenia, bezpečnostnej obuvi a OOP, ktorý je podporený produktovým sľubom spoločnosti Portwest o vyššej kvalite, službách a hodnote.

9 Globálnych Skladov 6 Regionálnych kancelárií

3


PV50

PS11 PS47

T180

ONE STOP SHOP PRE BEZPEČNOSŤ VÝHODY

Portwest má riešenie pre všetky vaše bezpečnostné potreby

T603

A725

Portwest má riešenie pre všetky vaše bezpečnostné potreby. Portwestov katalóg obsahuje viac ako 1300 štýlov: inovatívne odevy odolné proti plameňu, vedúce odevy na trhu s vysokou viditeľnosťou, pracovné oblečenie, rukavice, obuv, ochranné odevy, oblečenie do dažďa a kuchárske oblečenie. Zákazníci vedia, že spoločnosť Portwest má riešenie pre pracovné oblečenie a bezpečnostné potreby.

2 2 2 2

B153

T602

1300 štýlov v 23 radách Dizajnový servis Vyskladnenie v 97% Globálna certifikácia produktov

B151

FW18


PREDÁVAME IBA DISTRIBÚTOROM VÝHODY

Portwest nikdy nebude konkurovať Vášmu podnikaniu Portwest predáva najlepšie produkty za najvýhodnejšie ceny. Skutočné jednorázové miesto pre miestnych bezpečnostných a priemyselných distribútorov a národných malo-obchodníkov. Naši zákazníci vedia, že nikdy nebudú musieť konkurovať spoločnosti Portwest na vlastnom trhu.

2 2 2

Katalóg Marketingová podpora elektronického obchodu Obrázky výrobkov a Certifikácia

Náš Katalóg, Váš Obal Portwest katalóg v 26 jazykoch, viac ako 600 stránok s viac ako 1300 inovatívnymi pracovnými odevmi a výrobkami z OOP môže byť objednaný v rôznych obalových možnostiach, vrátane vlastného dizajnu na mieru a umeleckých diel. • Portwest katalóg - značkový obal • Vopred navrhnuté šablóny vhodné pre použitie s vlastným logom a tag-line • Generické / bez značkové možnosti väzby • Pošlite svoje vlastné grafické diela na mieru

5


NÁVRH A VÝVOJ VÝHODY 35 vlastných dizajnérov a produktových manažérov, ktorí vedú špičkový dizajn a inovácie Získanie spätnej väzby od zákazníkov a ich zlučovanie s výskumom vývojového tímu Portwest je prvým krokom k vytvoreniu nového produktu Portwest. Portwest reaguje na potreby svojich zákazníkov a vyvíja materiály s technickým výkonom, ktorý je potrebný na splnenie požiadaviek priemyslu a dodržiavanie medzinárodných bezpečnostných noriem. Spoločnosť Portwest v spolupráci s používateľskými skúškami tiež vykonáva nezávislé laboratórne testy s uznávanými skúšobňami, aby zabezpečila, že výrobok spĺňa medzinárodné zdravotné a bezpečnostné normy. Prototypy produktov sú poskytované nášmu testovaciemu panelu používateľov a všetky spätné väzby sú starostlivo preskúmané, aby sa zabezpečilo, že na trhu bude k dispozícii najlepší produkt.

VIAC AKO 100 ROKOV SKÚSENOSTÍ V KAŽDOM STEHU


VŽDY INOVUJEME

PV50

VÝHODY

Získajte aktuálne informácie o najnovších trendoch a technológiách Či už prostredníctvom spustenia nových produktov alebo zlepšenia služieb Portwest vždy inovuje. Najnovší katalóg Portwest predstavil 243 inovatívnych nových produktov. Vďaka špičkovým dizajnom v každom rade si môžu byť naši zákazníci istý, že Portwest im poskytne najnovšie trendy a technológie.

2

Inovatívny dizajn technológií, ktoré prinášajú inovatívne tkaniny

THELAB @

ZMYSEL

.com PREMERIAVA

KOMUNIKUJE

ANALYZUJE

Zmerajte svoje osobné a environmentálne pracovné podmienky. LAB @ Portwest má vysoko kvalifikovaných technikov a v ý vojárov, ktorí pracujú na riešeniach pre bezpečnostný priemysel.

INTELIGENTNÉ PRACOVNÉ ODEVY ™


PS55

NAJMODERNEJŠIA VÝROBA VÝHODY

Portwest kontroluje každú etapu výrobného procesu

AF73

Portwest priamo riadi výrobný proces vo všetkých fázach. Tkaniny sú vyvinuté výhradne pre nás a všetky komponenty sú starostlivo a prísne testované. Použitím systémov špičkovej technológie Portwest prináša neustálu kvalitu a pôsobivé dodacie lehoty.

2 2 2 2

Garantovaná Kvalita a Bezpečná Etická Výroba Zabezpečenie Kvality Samostatná produkcia garantovaná CSR A726


ETICKÁ VÝROBA VÝHODY

Blaho zamestnancov Portwest V spoločnosti Portwest investujeme do nezávislého monitorovania, aby sme zaručili dobrú prax. Rozhodnutím spolupracovať s Portwest zákazníkom jzaručujeme, že všetky výrobky sa vyrábajú v továrni, ktorá podporuje bezpečnú, zákonnú, humánnu a etickú výrobu. Všetky výrobné zariadenia spoločnosti Portwest sú nepretržite monitorované, overované a kontrolované v rámci nášho záväzku dodržiavať etické a zodpovedné pracovné postupy.

G456

3 x Plne Vlastnené Továrne: 2 Bangladéš x 2 2 Mjanmarsko 2 Viac ako 2000 zamestnaných ľudí

WRAP

V ý robné zariadenia spoločnos ti Por t wes t sú cer tifikované podľa noriem WR AP. WR AP je najväčší nezávislý továrensky program pre zodpovednú v ýrobu v segmente šitých výrobkov na svete.

9


ZABEZPEČENIE BEZPEČNOSTI POUŽÍVATEĽOV VÝHODY Môžete si byť istí, že všetky výrobky, ktoré predávate, zodpovedajú normám, ktoré tvrdia, že spĺňajú?

211 PRODUK T Y S V YSOKOU VIDITEĽNOSŤOU CE CER T IFIKOVA NÉ

118 PRODUK T Y NA OCHR ANU RÚK

CE CER T IFIKOVA NÉ

100 V ÝROBK Y ODOLNÉ VOČI PL AMEŇU

Certifikát od skúšobne zaručuje, že odev alebo tkanina odoslaná skúšobnému úradu dosiahla štandard. Nie je to záruka, že hromadná výroba spĺňa štandard. Portwest špecialisti kvality kontrolujú každý kotúč tkaniny a každú časť komponentov používaných v našich technických produktoch. Zákazníci si môžu byť istí, že Portwest produkty im vyhovujú zakaždým.

CE CER T IFIKOVA NÉ

144 OOP V ÝROBK Y CE CER T IFIKOVA NÉ

114 OBUVOVÉ V ÝROBK Y CE CER T IFIKOVA NÉ

MNOHO ĎALŠÍCH PRODUK TOV CERTIFIKOVANÝCH PODĽ A NORIEM USA A AUSTR ÁLIE

Člen: 2017 -18 MEMBER 2017-18

MEMBER 2017-18

MH49998* NFPA 2112-2018


ZÁKAZKOVÝ DIZAJN VÝHODY Portwest sa špecializuje na navrhovanie, vzorkovanie, výrobu, certifikáciu a skladovanie vašich výrobkov na mieru Možnosti dizajnu na Ocenený Portwest dizajnérsky tím vytvára zákazkové odevy pre stovky zákazníkov. Tím môže s vami úzko spolupracovať pri navrhovaní a vývoji jednotlivých produktov alebo kompletných rád na trhu, ktoré zahŕňajú oblečenie, obuv, ochranu rúk, OOP a príslušenstvo. Vzorky výrobkov sa dodávajú vo všetkých kritických fázach procesu navrhovania a náš tím pre dizajn výrobkov spolupracuje s nezávislými notifikovanými orgánmi na celom svete a umožňuje certifikáciu podľa všetkých medzinárodných noriem. Portwest ponúka rýchlu a efektívnu personalizačnú službu a môže podľa potreby tlačiť alebo vyšívať. Všetky položky na zákazku môžu byť dodávané v obaloch vlastnej značky zákazníkov a v kartónoch.

zákazku:

1. Kompletný dizajnový servis začínajúci vlastnou špecifikáciou návrhu. 2. Portwest štýly produktov prispôsobené vašim potrebám. 3. Portwest štýl produktov, ale s vaším označením a značkou. 11


ZÁKAZNÍCKY SERVIS VÝHODY Rýchle a spoľahlivé služby kedykoľvek a kdekoľvek Portwest má manažérov predaja vo viac ako 120 krajinách, takže zákazníci môžu mať istotu, že naše služby nie sú nikdy ďaleko. Portwest B2B webová stránka chránená heslom umožňuje zákazníkom skontrolovať akcie, zadávať objednávky, sledovať ich účty a dostávať potvrdenia objednávky v priebehu niekoľkých minút.

2 2

Skutočná služba 24/7 Skontrolujte zásoby v reálnom čase


GLOBÁLNE SKLADOVANIE VÝHODY Portwest sa zaväzuje dať zákazníkom čo chcú, keď to chcú Portwest má deväť kompletne naskladnených skladov po celom svete, takže či už tovar pochádza z Veľkej Británie, Írska, Poľska, USA, Panamy, Austrálie (Perth & Melbourne) na Novom Zélande alebo Sharjah, garantuje 97% vyskladnenie.

2 2 2

Drop Shipping Z nášho skladu priamo k zákazníkom Ušetrite čas a náklady prostredníctvom odoslania objednávok priamo zákazníkovi z nášho skladu bez dodatočných nákladov. Táto služba vám ušetrí náklady na dopravu, skladovanie a administratívu. Jednoducho umiestnite svoje objednávky ako drop shipping na www.portwest.com

97% naplnenie objednávok Odoslanie v ten istý deň 9 Plne naskladnených skladov po celom svete 13


VÍŤAZNÁ SPOLOČNOSŤ 2017

2018

EY PODNIK ATEĽ ROK A MEDZINÁRODNÝ A CELKOV Ý VÍŤAZ 2017 UZNANIE PR EDSTAVITEĽOV PORT WEST AKO PODNIK ATEĽOV S V YSOK Ý M R ASTOM

DELOITTE NAJLEPŠIE RIADENÁ SPOLOČNOSŤ - 2016, 2017 & 2018

UZNANIE PORT WEST Z A PR ÁCU NA NA J V YŠ ŠE J ÚROVNI PODNIK ANIA

ALL-STARS VEĽK Ý PODNIK 2018 A EXPORT PODNIK ROK A 2017

UZNANIE PORT WEST Z A V Y NIK A JÚCI R AST V Ý VOZU

CENA ZA PROFESIONÁLNE ODEV Y 2017 OCENENIE Z A NA JLEPŠIU INOVÁCIU TK ANÍN A VL ÁK IEN 2017

CENA ZA NAJLEPŠÍ K ATALÓG V YSOKO OCENENÉ 2017

CENA EXIM 2016

PORT WEST JE UZNÁVAN Ý PR E V Y NIK ANIE V MEDZINÁRODNOM OBCHODE

CENA BEZPEČNOSTI BSIF

OCENENIE Z ÁK A ZNÍCK EHO SERVISU 2017 INOVÁCIA PRODUK TOV WINNER 2016 Z ÁK A ZNÍCK Y SERVIS WINNER 2016


GLOBÁLNE KONTAKTY Sídlo spoločnosti Írsko Obchodné zastúpenie & Sklad: Portwest Ltd Westport Business & Technology Park Castlebar Road Westport Co. Mayo F28 FY88, Ireland

UK obchodné zastúpenie a sklad: Portwest Clothing Ltd Fields End Business Park Thurnscoe South Yorkshire S63 0JF, England

PL obchodné zastúpenie a sklad: Portwest Sp. z.o.o. Alliance Silesia Logistics Center Czeladz ul. Wiejska 49 41-250 Czeladz Polska

Blízky východ obchodné zastúpenie a sklad: Portwest Middle East FZE Sharjah Airport International Free Zone (SAIF Zone) T5 - 113 & 114 P.O.Box 122014 Sharjah United Arab Emirates

Телефон:+353 (0) 98 26411 Факс:+353 (0) 98 27135 Email: info@portwest.com

Телефон: +44 (0) 1709 894 575 Факс: +44 (0) 1709 880 830 Email: info@portwest.com

Телефон: +48 32 353 0053 Факс: +48 32 763 95 32 Email: biuro@portwest.pl

Телефон: +971 6 5527765 Факс: +971 6 5527764 Email: orders@portwest.ae

USA obchodné zastúpenie a sklad: Portwest LLC 1272 Omega Parkway Shepherdsville Kentucky 40165 USA

Austrália & Nový Zéland obchodné zastúpenie a sklad: Prime Mover 8-16 Albert Street Preston Victoria 3072 Australia

Команда продажів у Франції Телефон: +33 967 39 82 88 Email: info@portwest.fr

Команда продажів в Іспанії Телефон: +34 911 988 430 Email: pedidos@portwest.es

Безмитний +1 884 992 0111 Телефон: +1 502 921 0111 Факс: +1 502 921 0555 Email: orders@portwest.us

AU Телефон: +61 1300 088 966 NZ Телефон: +64 0800 880 208 Email: sales@primemoverworkwear.com.au

Команда продажів у Греції Телефон: +30 2111 989 342 Email: orders@portwest.gr

Команда продажів в Німеччині Телефон: +49 211 240 9049 Email: info@portwest.de

Команда продажів в Італії Телефон: +39 0694 500 407 Email: ordini@portwest.it

Команда продажів в Панамі Телефон: +507 832 2499 Email: ventas@portwest.com Команда продажів в Португалії Телефон: +351 308 813 627 Email: encomendas@portwest.pt Для всіх інших країн звертайтеся: Телефон: +44 (0) 1709 894 575 Email: info@portwest.com

15


SVETOVO NAJRĂ?CHLEJĹ IE RASTĂšCA SPOLOÄŒNOSŤ PRACOVNÉHO OBLEÄŒENIA

9 GLOBĂ LNYCH SKLADOV

• UK• �RSKO • POĽSKO • USA • PANAMA • AUSTRà LIA (X2) • NOV� ZÉLAND • UAE

 twitter.com/portwest

 linkedin.com/company/portwest

 facebook.com/portwest 

youtube.com/user/PortwestTV

Portwest Advantage - Slovakian  
Portwest Advantage - Slovakian