Page 1

KORZYŚCI OFEROWANE PRZEZ

ODZIEŻ ROBOCZA PRZYSZŁOŚCI

www.portwest.com


1904

Charles Hughes ot wiera swój pier wsz y sklep z odzież ą i obuwiem.

1945

O t warcie pier wszej fabr yki w Irlandii.

1984

Narodziny marki Por t west

P O N A D 10 0 L AT D O Ś W I A D C Z E Ń W K A ŻDYM ŚCIEGU 1988

Por t west wchodzi na r ynek br y t yjski

1992

Por t west rozpocz yna produkcję w Chinach i s taje się f irmą globalną

2003

Początek ekspansji na r ynku europejskim

2007

O t warcie pier wszego magaz ynu w Polsce

2012

Od lokalnego handlowca do globalnego producenta. Charles Hughes, syn drobnego farmera z wybrzeża Atlantyku, otwarł pierwszy sklep w roku 1904. Jego ambicją było oferowanie najlepszych towarów w najlepszej cenie i z jak najlepszą obsługą. Od ponad 110 lat Portwest kontynuuje i rozwija te zasady swojego założyciela.

O t warcie pier wsze w ł asnego zak ł adu w Bangladeszu

2014

O t warcie centrów dystr ybucyjnych w ZE A i USA

2017

Wejście na r ynek australijski i zakup f irmy Prime Mover Ltd.

2018

O t warcie now ych zak ł adów w Bangladeszu i Mjanma

2018

Prime Mover Por t west naby wa markę Huski E xplorer

Bro ugh t

to you by

VE R PR IM E MOST ® PO RT WE


TO JEST Po 114 latach od założenia Portwest jest światowym liderem w projektowaniu i produkcji najwyższej jakości odzieży roboczej, ochronnej i środków ochrony indywidualnej w pełni spełniających najwyższe wymagania norm międzynarodowych. Zawsze słuchamy opinii Klientów i stale modyfikujemy nasze materiały, produkty oraz ich parametry i funkcjonalność. Nasza wyjątkowa kolekcja odzieży roboczej, odzieży ochronnej, obuwia oraz rękawic jest używana na całym świecie w petrochemii, gazownictwie, spawalnictwie, górnictwie, przemyśle chemicznym, spożywczym, transporcie oraz w rolnictwie i budownictwie. Produkty Portwest chronią przed łukiem elektrycznym, płomieniem, odpryskami metali, gorącem, zimnem, chemikaliami, deszczem i wieloma innymi zagrożeniami. Posiadamy zakłady produkcyjne w Bangladeszu, Mjanma i w Chinach. Nasze magazyny w Irlandii, Anglii, Polsce, USA, Panamie, Australii i ZRA dostarczają produkty Portwest do 120 krajów, w których pracują nasi Przedstawiciele. Nasi światowej klasy projektanci są w stanie zaoferować klientom specjalne produkty na zamówienie w zakresie odzieży trudnopalnej, ostrzegawczej, obuwia, rękawic oraz innych środków ochrony indywidualnej. Ciągle ulepszamy również produkty katalogowe, aby jak najlepiej spełniały stale zmieniające się oczekiwania użytkowników z rożnych branż na całym świecie. Naszym celem jest bycie kompleksowym dostawcą wszystkich niezbędnych Państwa Firmie produktów w zakresie ochrony indywidualnej pracowników.

9 globalnych magaz ynów 6 regionalnych Biur Handlow ych


PV50

PS11 PS47

T180

ONE STOP SHOP Z KOMPLEKSOWĄ OFERTĄ

KORZYŚĆ Portwest oferuje rozwiązania wszelkich problemów w zakresie ochrony indywidualnej

B153 T603

A725

Portwest oferuje rozwiązanie wszelkich problemów w zakresie środków indywidualnej ochrony pracownika. Oferta ponad 1300 produktów obejmuje innowacyjną odzież ostrzegawczą, trudnopalną i chroniąca przed wieloma zagrożeniami. Jej doskonał ym uzupełnieniem są rękawice ochronne, obuwie, środki ochrony głowy, odzież wodoodporna i ocieplana, odzież robocza oraz stylowa odzież dla gastronomii.

2 2 2 2 4

T602

1300 produktów w 23 grupach Indywidualne projekty 97% zamówień wysyłanych natychmiast Kompletna certyfikacja FW18

B151


SPRZEDAŻ WYŁĄCZNIE DO DYSTRYBUTORÓW

KORZYŚĆ Nie konkurujemy z naszymi Dystrybutorami Portwest sprzedaje najlepsze produkty w najlepszych cenach. To jest prawdziw y One Stop Shop dla Dystrybutorów z kompleksową ofertą odzieży roboczej i środków ochrony indywidualnej. Nasi Dystrybutorzy wiedzą, że nigdy nie będziemy z nimi konkurować.

2 2 2 2

Katalog z okładką Dystrybutora Wsparcie marketingowe Portal do zamawiania Certyfikaty i zdjęcia produktów na stronie internetowej

Nasz katalog z Twoją okładką Katalog Portwest jest dostępny w 26 językach. Na 600 stronach prezentujemy ponad 1300 nowoczesnych produktów. Można również zamówić swoją wersję katalogu z okładką własną.

• Katalogi z okładką Portwest • Wzory okładek do wykorzystania • Uniwersalna okładka bez logo • Prześlij nam swój własny projekt okładki

5


BADANIA I ROZWÓJ KORZYŚĆ

35 Product Managerów oferuje wsparcie w zakresie designu i projektowania Opinie naszych Klientów oraz praca projektantów są katalizatorem powstania nowych produktów Portwest. Słuchamy wszelkich konstruktywnych uwag i staramy się jak najszybciej je zastosować w taki sposób, aby nowe produkty doskonale spełniały swoje funkcje ochronne oraz wymogi norm międzynarodowych. Nowe produkty Portwest są badane przez niezależne laboratoria oraz testowane przez użytkowników. Prototypy są omawiane w trakcie spotkań grup fokusowych. Umożliwia to wprowadzenie na rynek jedynie produktów zbadanych i przetestowanych.

6

T400

Ponad 100 lat doświadczeń w każdym ściegu


NIEUSTAJĄCA INNOWACJA

PV50

KORZYŚĆ

Podążamy za najnowszymi trendami i unowocześniamy technologie Portwest stosuje zasadę ciągłej innowacji w zakresie produktów i procedur obsługi Klienta. W najnowszym katalogu oferujemy aż 243 nowości. Nasi Klienci mogą być pewni, że zawsze znajdą w nim produkt y odpowiadające najnowszym trendom.

2 2 2

Innowacyjne tkaniny Nowoczesne technologie Wielokrotnie nagradzane produkty

THELAB @

POCZUJ

.com ZMIERZ

SKOMUNIKUJ SIĘ

ZANALIZUJ

Przedstaw nam swoje warunki pracy. THE LAB @ Portwest znajdzie dla Ciebie jak najlepsze rozwiązanie problemów bezpieczeństwa.

INTELIGENTNA ODZIEŻ ROBOCZA ™


PS55

SZTUKA PRODUKOWANIA KORZYŚĆ

Portwest kontroluje każde stadium procesu produkcji

AF73

Portwest bezpośrednio kontroluje każde stadium procesów produkcyjnych. Rygorystycznie dobieramy i testujemy tkaniny oraz materiał y. Najw yższa technologia procesów produkc yjnych gwarantuje stabilną i wysoką jakość.

2 2 2 2 2

Gwarancja bezpieczeństwa Etyka produkcji Zapewnienie jakości Własne zakłady Odpowiedzialność biznesowa A726

8


ETYKA W PRODUKCJI KORZYŚĆ

Dbamy o pracowników Portwest inwestuje w niezależny nadzór i monitoring procesów. Nasi Partnerzy mogą być pewni, że wszystkie produkty zostały wytworzone w bezpiecznych, etycznych i przyjaznych warunkach pracy. Wszystkie nasze zakłady są stale kontrolowane pod tym względem. Jest to część naszego zobowiązania odnoszącego się do etyki w biznesie Portwest.

3 własne duże zakłady produkcyjne 2 Dwa zakłady w Bangladeszu i zakład w Mjanma zatrudniają 2000 pracowników

G456

WRAP

Zakłady produkcyjne Por twest posiadają certyfikację zgodności z WR AP. Jest o najbardziej znany niezależny program odnoszący się do odpowiedzialnej produkcji odzieży.

9


GWARANTOWANE BEZPIECZEŃSTWO UZYTKOWNIKA

KORZYŚĆ Czy jesteś pewny, że wszystkie produkty, które sprzedajesz są naprawdę zgodne z normami?

211 ODZIEŻ OSTRZEGAWCZ A PR OD U K T Y CER T Y FIKOWA NE CE

118 OCHRONA DŁONI PR OD U K T Y CER T Y FIKOWA NE CE

100 ODZIEŻ TRUDNOPALNA PR OD U K T Y CER T Y FIKOWA NE CE

144 ŚRODKI OCHRONY

Otrzymanie certyfikatu oznacza, że ta sztuka produktu lub tkaniny, która została w ysłana do Jednostki Notyfikowanej spełnia wymagania norm. Nie oznacza to jednak, że każda partia produkcyjna również spełnia te wymogi. Aby to zapewnić kontrolujemy każdą bele tkaniny i każdą partię akcesoriów. Klienci mogą być pewnie, że dostarczone do nich produkty są takie same jak te, które uzyskały certyfikat.

INDY WIDUALNEJ

PR OD U K T Y CER T Y FIKOWA NE CE

114 OBUWIE BEZPIECZNE PR OD U K T Y CER T Y FIKOWA NE CE

WIELE INNYCH PRODUK TÓW POSIADAJĄCYCH CERT YFIK AT Y W USA I AUSTR ALII

Należymy do: 2017 -18

10

MEMBER 2017-18

MEMBER 2017-18

MH49998* NFPA 2112-2018


PRODUKTY SPECJALNE KORZYŚĆ Portwest projektuje, wytwarza i składuje produkty na zamówienie specjalne Wielokrotnie nagradzany zespół projektantów Por t west opracował już tysiące specjalnych produktów dla setek Klientów na całym świecie. Jesteśmy w stanie przygotować dla Państwa dowolny projekt odzież roboczej i ochronnej, obuwia bezpiecznego, rękawic oraz innych środków ochrony indywidualnej. Przed skierowaniem do produkcji każdego zamówienia specjalnego wykonujemy wzory do akceptacji. W przypadku produktów certy fikowanych, kierujemy je do zbadania w renomowanych laboratoriach i Jednostkach Notyfikowanych. Każdy produkt specjalny zamówiony w Portwest może zostać spersonalizowany poprzez nadrukowane lub wyhaftowane logo oraz indywidualne opakowanie.

Opcje dla produktów specjalnych: 1. Zaprojektowanie od podstaw całkowicie nowego produktu 2. Modyfikacja katalogowego produktu Portwest 3. Produkt Portwest wykonany pod marką Klienta 11


OBSŁUGA KLIENTA KORZYŚĆ

Bardzo szybka obsługa Klientów w dowolnym miejscu na świecie Portwest posiada Przedstawicieli w ponad 120 krajach i zawsze jest w stanie zaoferować swoim Klientom kompleksową obsługę. Nasza strona do zamówień B2B jest chroniona poprzez indy widualne hasło i umożliwia sprawdzanie stanów magazynowych, składanie zamówień oraz daje dostęp do niezbędnych dokumentów. Pracuje on line w czasie rzeczywistym.

2 2

12

Prawdziwa obsługa 24/7 Sprawdzanie stanów magazynowych w czasie rzeczywistym


GLOBALNE MAGAZYNY KORZYŚĆ

Portwest oferuje swoim Klientom produkty w optymalnym dla nich terminie Portwest posiada 9 magazynów w Irlandii, Wielkiej Brytanii, Polsce, USA, Panamie, Australii (Perth oraz Melbourne), Nowej Zelandii oraz w Sharjah. W każdym z nich wskaźnik wysyłki kompletnych zamówień w tym samym dniu wynosi 97%.

2

2 2

97% zamówień wysyłamy tego samego dnia Wysyłka w tym samym dniu 9 magazynów na całym świecie

Drop Shipping Bezpośrednia dostawa z naszego magazynu do Twojego Klienta Zaoszczędź czas i pieniądze dzięki możliwości bezpośredniej dostawy z naszego magazynu do Twojego Klienta bez dodatkowych kosztów. Po prostu zaznacz inny adres dos t aw y w z a m ó w i e n i u z ł ożo ny m p o p r ze z www.portwest.com.

13


OTRZYMALIŚMY LICZNE NAGRODY 2017

2018

EY ENTREPRENEUR OF THE YEAR INTERNATIONAL AND OVER ALL WINNER 2017 NAGRODA DL A DYREK TORÓW PORT WEST Z A BARDZO SZ YBKI ROZ WÓJ FIRMY W SK ALI MIĘDZ YNARODOWE J

DELOITTE BEST MANAGED COMPANY - 2016, 2017 & 2018 NAGRODA Z A NAJW Y ŻSZ Y POZIOM DZIAŁ ALNOŚCI OPER ACYJNE J

ALL-STARS L ARGE BUSINESS 2018 OR AZ EXPORT BUSINESS ZA ROK 2017 NAGRODA Z A BARDZO W YSOKI W ZROST POZIOMU EKSPORTU

14

THE PROFESSIONAL CLOTHING AWARDS 2017

NAGRODA Z A NAJLEPSZE TK ANINY I INNOWAC JE W Z AK RESIE WŁÓKIEN Z A ROK 2017

NAGRODA ZA NAJLEPSZY K ATALOG NAJBARDZIE J INNOWACYJNY K ATALOG W ROKU 2017

EXIM AWARD 2016

NAGRODA Z A DOSKONAŁE W YNIKI W DZIAŁ ALNOŚCI MIĘDZ YNARODOWE J

BSIF SAFET Y AWARDS

NAGRODA Z A OBS ŁUGĘ K LIENTÓW W ROKU 2017, INNOWAC JE PRODUK TOWE W ROKU 2016 OR A Z OBS ŁUGĘ K LIENTÓW W ROKU 2016


GLOBALNE KONTAKTY Biuro i magazyn w Irlandii Portwest Ltd Westport Business & Technology Park Castlebar Road Westport Co. Mayo F28 FY88, Ireland

Biuro i magazyn w Wielkiej Brytanii Portwest Clothing Ltd Fields End Business Park Thurnscoe South Yorkshire S63 0JF, England

Biuro i magazyn w Polsce Portwest Sp. z.o.o. Alliance Silesia Logistics Center Czeladz ul. Wiejska 49 41-250 Czeladz Polska

Biuro i magazyn na Bliskim Wschodzie Portwest Middle East FZE Sharjah Airport International Free Zone (SAIF Zone) T5 - 113 & 114 P.O.Box 122014 Sharjah United Arab Emirates

Tel:+353 (0) 98 26411 Fax:+353 (0) 98 27135 Email: info@portwest.com

Tel: +44 (0) 1709 894 575 Fax: +44 (0) 1709 880 830 Email: info@portwest.com

Tel: +48 32 353 0053 Fax: +48 32 763 95 32 Email: biuro@portwest.pl

Tel: +971 6 5527765 Fax: +971 6 5527764 Email: orders@portwest.ae

Biuro i magazyn w USA Portwest LLC 1272 Omega Parkway Shepherdsville Kentucky 40165 USA

Biuro i magazyn w Australii i Nowej Zelandii Prime Mover 8-16 Albert Street Preston Victoria 3072 Australia

Dział Handlowy we Francji Tel: +33 967 39 82 88 Email: info@portwest.fr

Dział Handlowy w Hiszpanii Tel: +34 911 988 430 Email: pedidos@portwest.es

Dział Handlowy w Niemczech Tel: +49 211 240 9049 Email: info@portwest.de

Dział Handlowy w Panamie Tel: +507 832 2499 Email: ventas@portwest.com

Dział Handlowy w Grecji Tel: +30 2111 989 342 Email: orders@portwest.gr

Dział Handlowy w Portugalii Tel: +351 308 813 627 Email: encomendas@portwest.pt

Dział Handlowy we Włoszech

Kontakt dla Klientów z pozostałych krajów: Tel: +44 (0) 1709 894 575 Email: info@portwest.com

Bez opłaty: +1 884 992 0111 Tel: +1 502 921 0111 Fax: +1 502 921 0555 Email: orders@portwest.us

AU Tel: +61 1300 088 966 NZ Tel: +64 0800 880 208 Email: sales@primemoverworkwear.com.au

Tel: +39 0694 500 407 Email: ordini@portwest.it


NAJSZYBCIEJ NA ĹšWIECIE ROZWIJAJÄ„CY SIĘ PRODUCENT ODZIEĹťY ROBOCZEJ

9 MAGAZYNĂ“W NA CAĹ YM ĹšWIECIE

• WIELKA BRYTANIA • IRLANDIA • POLSKA • USA • PANAMA • AUSTRALIA (X2) • NOWA ZELANDIA • ZJEDNOCZONE EMIRATY ARABSKIE

 twitter.com/portwest

 linkedin.com/company/portwest

 facebook.com/portwest 

youtube.com/user/PortwestTV

Portwest Advantage - Polish  
Portwest Advantage - Polish