Page 1

VÝHODY

BUDOUCNOST

PRACOVNÍCH ODĚVŮ

JE ZDE

www.portwest.com


1904

Charles Hughes otevírá svou pr vní obuvnickou a oděvní prodejnu v Irsku

1945

Pr vní v ýrobní závod zač íná v Irsku

1984

Vznik znač k y Por t west

V Í C E N E Ž 10 0 L E TÁ T R A D I C E A ZKUŠENOSTI 1988

Por t west vstupuje na britsk ý trh

1992

Kv ůli globalizaci zač íná Por t west v yráb ě t v Číně

2003

E xpanze prodejů na evropsk ý trh

2007

V Polsku se otevírá pr vní evropsk ý sklad

2012

O tev ření pr vní továrny Por t west v Bangladéši

Od lokálního obchodníka s textilem ke globálnímu výrobci Charles Hughes, syn malého farmáře z pobřeží Atlantiku, byl odhodlán mít nejlepší pracovní oblečení a obuv, když založil svou firmu v roce 1904. O 100 let později platí jeho základní principy výjimečného designu, kvality, hodnoty a služeb.

2014

Nová distribu č ní centra se otevírají ve S pojených arabsk ých emirátech a v U S A

2017

S pole č nos t Por t west vstoupila na australsk ý trh po ak vizici spole č nosti Prime Mover Ltd

2018

V Bangladéši a Myanmaru zač ínají v yráb ě t 2 nové továrny

2018

S pole č nost Prime Mover Por t west získává znač ku Huski E xplorer

Bro ugh t

to you by

VE R PR IM E MOST ® PO RT WE


S více než 114 lety zkušeností a dědictvím kvality, hodnoty a služeb je Portwest pevně ukotven jako světový lídr v oblasti designu a výroby stylového, pohodlného a vysoce kvalitního pracovního oblečení, které splňuje uznávané mezinárodní normy. Pečlivě nasloucháme našim zákazníkům a neustále zlepšujeme náš sortiment tím, že navrhujeme nové materiály a rozvíjíme funkci našich produktů. Naše rozsáhlá a jedinečná sbírka pracovních oděvů, bezpečnostní obuvi a OOPP chrání lidi po celém světě v různých průmyslových odvětvích. Jako například těžba ropy a plynu, hornictví, svařování, zemědělství, doprava, chemie, stavebnictví, skladování, výroba. Jsme specialisté na ochranu před nebezpečím, včetně plamene, elektrického oblouku, chemického, roztaveného kovu, tepla, chladu, HiVis, deště a ESD. Díky globální distribuci ze skladů ve Velké Británii, Irsku, Polsku, UAE, Panamě, Austrálii, Novém Zélandu a USA, výrobním závodům v Bangladéši, Myanmaru a Číně a zaměstnancům podpory zákazníků ve více než 120 zemích je Portwest jedinečně umístěn pro dosažení zlepšení kvality a snížení nákladů ve všech fázích výroby a distribuce, které naši zákazníci očekávají. Náš velký tým světových návrhářů výrobků se specializuje na pracovní oblečení odolné proti plamenům, pracovní oblečení s vysokou viditelností, ochrannou obuv, ochranu rukou a OOPP. Usilujeme o vývoj nových produktů, které uspokojují měnící se potřeby pracovníků ve všech průmyslových odvětvích po celém světě. Prodáváme pouze velkoobchodům a distributorům. Naším cílem je být vaším jediným zdrojem pracovního oblečení, bezpečnostní obuvi a OOPP, který je podpořen produktovým slibem společnosti Portwest o lepší kvalitě, službách a hodnotě.

9 globálních skladů 6 regionálních prodejních kanceláří


PV50

PS11 PS47

T180

VŠE PRO BEZPEČNOST POD JEDNOU STŘECHOU B153

VÝHODA

T603

Portwest má řešení pro všechny vaše bezpečnostní potřeby

A725

Portwest má řešení pro všechny vaše bezpečnostní potřeby. Katalog obsahuje více než 1300 stylů - inovativní oděvy odolné proti plameni, exkluzivní řada s vysokou viditelností, pracovní oděvy, rukavice, obuv, OOPP, oblečení do deště a kuchařské oblečení. Zákazníci si mohou být jisti, že Portwest má řešení pro veškeré jejich pracovní oblečení a bezpečnostní potřeby.

2 2 2 2

4

T602

1 300 stylů přes 23 řad Zakázková výroba 97% procento plnění Mezinárodní certifikace produktů

B151

FW18


PRODÁVÁME POUZE PRODEJCŮM VÝHODA

Portwest nikdy nebude konkurovat vaší firmě Portwest prodává ty nejlepší produkty za nejlepší ceny. Skvělá možnost pro všechny obchodníky v oblasti bezpečnosti a průmyslu či maloobchodní prodejce. Naši zákazníci vědí, že nikdy nebudou muset konkurovat společnosti Portwest na svém vlastním trhu.

2 2 2 2

Přetisk katalogu Marketingová podpora On-line podpora Grafické podklady a certifikáty

Náš katalog Vaše obálka Katalog dostupný v 26 jazycích. Více než 600 stránek s více než 1300 stylů inovativního pracovního oblečení a výrobků OOPP. Lze využít různých možností přebalů včetně vlastních návrhů. • Obalový katalog značky Portwest • Předem navržené šablony vhodné pro použití s vlastním logem a tag-line • Obecné/neobvyklé možnosti přebalu katalogu • Předložte vlastní návrhy na přebal katalogu

5


DESIGN A VÝVOJ VÝHODA

Vlastních 35 návrhářů a produktových manažerů, kteří mají na starosti design a inovace Získání zpětné vazby od zákazníků a jejich kombinace s výzkumem od vývojového týmu společnosti Portwest je prvním krokem při vytváření nového produktu Portwest. Portwest naslouchá potřebám svých zákazníků a vyvíjí materiály s technickým výkonem potřebným pro splnění požadavků průmyslu a splnění mezinárodních bezpečnostních norem. Ve spolupráci s provozovateli společnosti Portwest provádí také nezávislé laboratorní testy s uznávanými zkušebnami, aby zajistily, že produkt splňuje mezinárodní zdravotní a bezpečnostní standardy. Prototypy produktů jsou dány zkušebnímu panelu uživatelů a veškerá zpětná vazba je pečlivě přezkoumána, aby bylo zajištěno, že na trhu bude dosaženo co nejlepšího produktu.

6

T400

Více než 100 letá tradice a zkušenosti


VŽDY INOVACE

PV50

VÝHODA

Buďte informováni o nejnovějších trendech a technologiích Ať už prostřednictvím nových produktů nebo zlepšením služeb, Portwest vždy inovuje. Poslední katalog představil 243 nových inovativních produktů. Díky špičkovým konstrukcím v každém rozsahu mohou naši zákazníci zjistit, že Portwest jim poskytne nejnovější trendy a technologie.

2 2 2

Inovativní tkaniny Technologie Oceněné designy

THELAB @

.com

VÝZNAM MĚŘENÍ KOMUNIKACE ANALÝZA Změřte své osobní a environmentální pracovní podmínky. LAB @ Portwest má vysoce kvalifikované techniky a vývojáře, kteří pracují na řešeních pro bezpečnostní průmysl.

INTELIGENTNÍ PRACOVNÍ ODĚV ™


PS55

STAV VÝROBY VÝHODA

Portwest kontroluje každou fázi výrobního procesu

AF73

Portwest přímo řídí výrobní proces ve všech fázích. Tkaniny jsou vyvinuty výhradně a všechny komponenty jsou pečlivě a důkladně testovány. S využitím systémů s vysokou technologickou produkcí Portwest dodává konstantní kvalitu a vynikající dodací lhůty.

2 2 2 2 2 8

Garantovaná kvalita a bezpečnost Etická výroba Zajištění kvality Garance vlastní produkce CSR garance

A726


ETICKÁ VÝROBA VÝHODA

Zaměstnanci pracují v dobrém prostředí V Portwestu investujeme do nezávislého monitoringu, který zaručuje dobrou praxi. Tím, že se rozhodnete stát našimi zákazníky, zaručujeme, že všechny produkty se vyrábějí v továrně, která podporuje bezpečnou, legální, humánní a etickou v ýrobu. Veškerá v ýrobní zařízení společnosti Portwest jsou průběžně monitorována, kvalitativně prověřována a auditována v rámci našeho závazku k etickým a odpovědným pracovním postupům.

3x plně vlastněné továrny 2 Bangladéš x 2 2 Myanmar 2 Více než 2000 zaměstnanců

G456

WRAP

V ý ro b ní z a ř íze ní sp o le č nos t i Portwest jsou certifikovány podle standardu WRAP Gold. WRAP je největším nezávislým továrním programem na úrovni EU pro odpovědnou v ýrobu v oblasti šitých výrobků.

9


ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI UŽIVATELŮ VÝHODA Můžete si být jisti, že všechny výrobky, které prodáváte, odpovídají normám, které tvrdí, že mají?

211 HIVIS - ODĚ V Y S V YSOKOU VIDITELNOSTÍ CER T IFIKOVA NÉ ZBOŽÍ

118 RUK AVICE CER T IFIKOVA NÉ ZBOŽÍ

100 ODĚ V Y ODOLNÉ PROTI PL AMENI CER T IFIKOVA NÉ ZBOŽÍ

144 OOPP

Certifikát od zkušebny zaručuje, že oděv nebo tkanina zaslaná zkušebně splňuje standard. Není to záruka, že objemová výroba splňuje standard. Portwest kvalitativní specialisté zkontrolují každou roli tkaniny a každou dávku komponent používanou v našich technických produktech. Zákazníci mohou být ujištěni, že Portwest produkty jsou vždy v souladu.

CER T IFIKOVA NÉ ZBOŽÍ

114 PR ACOVNÍ OBUV CER T IFIKOVA NÉ ZBOŽÍ

MNOHO DALŠÍCH PRODUK TŮ JE CERTIFIKOVÁNO PODLE AMERICK ÝCH A AUSTR ALSK ÝCH STANDARDŮ

Člen: 2017 -18 MEMBER 2017-18

10

MEMBER 2017-18

MH49998* NFPA 2112-2018


ODĚVY NA ZAKÁZKU VÝHODA Portwest se specializuje na návrh, vyvzorování, výrobu, certifikaci a skladování vašich výrobků na zakázku Oceněný návrhářský tým společnosti Portwest vytváří oděvy na zakázku pro stovky zákazníků. Tým s vámi může úzce spolupracovat při navrhování a vývoji jednotlivých produktů nebo dokončení tržních produktů, které zahrnují oděvy, obuv, rukavice, OOPP a příslušenství. Vzorky produktů jsou dodávány ve všech kritických fázích procesu navrhování a náš tým pro návrh produktů pracuje s nezávislými oznámenými subjekty po celém světě a umožňuje certifikaci podle všech mezinárodních norem. Portwest nabízí rychlou efektivní personalizační službu a může podle potřeby vytisknout nebo vyšívat. Všechno zboží na zakázku lze dodat ve vlastním balení odběratelů a v krabičkách.

Oděvy na zakázku možnosti: 1. Kompletní návrhářská služba,

která začíná vlastní specifikací návrhu.

2. Portwest produktové styly

přizpůsobené vašim potřebám.

3. Portwest produktové styly, ale s vaším označením a brandem.

11


SLUŽBY ZÁKAZNÍKŮM VÝHODA

Rychlá spolehlivá služba kdykoli a kdekoli Společnost Portwest má prodejní manažery ve více než 120 zemích, takže zákazníci mohou mít jistotu, že o ně bude dobře postaráno. Webová stránka chráněná heslem B2B umožňuje zákazníkům kontrolovat akce, zadávat objednávky, sledovat jejich účet a přijímat potvrzení objednávky během několika minut.

2 2

12

Servis 24/7 Zkontrolujte zásoby u nás ve skladu v reálném čase


GLOBÁLNÍ SKLADOVÁNÍ VÝHODA

Společnost Portwest se zavazuje poskytovat zákazníkům, vše co chtějí, v době kdy to chtějí Společnost Portwest má celosvětově devět plně skladovaných skladů, takže zboží pochází z Velké Británie, Irska, Polska, USA, Panamy, Austrálie (Perth & Melbourne) nebo Sharjah, kde je vykrytí objednávek 97% garantováno.

2 2 2

Vykrytí objednávek 97% Odeslání stejného dne 9 celosvětových plně zásobených skladů

Drop Shipping Z našeho skladu přímo k vašemu zákazníkovi Ušetřete čas a náklady objednávkami drop shipping - přímo zákazníkovi z našeho skladu pomocí dodacího listu bez dodatečných nákladů. Tato služba vám ušetří náklady na dopravu, skladování a správu. Jednoduše zadáte objednávku přes www.portwest.com

13


OCENĚNÁ SPOLEČNOST 2017

2018

EY ENTREPRENEUR OF THE YEAR INTERNATIONAL AND OVER ALL WINNER 2017

UZNÁVÁ ŘEDITELE SPOLEČNOSTI PORT WEST Z A V YSOCE V ÝKONNÉ PODNIK ATELE

DELOITTE BEST MANAGED COMPANY - 2016, 2017 & 2018

UZNÁVÁ PORT WEST PRO PROVOZ NA NE JV YŠ ŠÍ ÚROVNI PODNIK ÁNÍ

ALL-STARS LARGE BUSINESS 2018 AND EXPORT BUSINESS OF THE YEAR 2017 UZNÁVÁ PORT WEST Z A DOSA ŽENÍ V YNIK AJÍCÍHO RŮSTU V Ý VOZU/E XPORTU

14

CENY ZA PROFESIONÁLNÍ ODĚV Y 2017

V YSOK É OCENĚNÍ 2017 Z A NE JLEPŠÍ TK ANINU A INOVACI VL ÁK NA

CENA ZA NEJLEPŠÍ K ATALOG V YSOK É OCENĚNÍ 2017

EXIM AWARD 2016

UZNÁVÁ PORT WEST Z A V YNIK AJÍCÍ ME ZINÁRODNÍ OBCHOD

BSIF SAFET Y AWARDS

OCENĚNÍ Z ÁK A ZNICK É PÉČE 2017 INOVACE PRODUK TŮ WINNER 2016 Z ÁK A ZNICK Ý SERVIS WINNER 2016


GLOBÁLNÍ KONTAKTY Sídlo firmy v Irsku - prodejní kancelář a velkosklad Portwest Ltd Westport Business & Technology Park Castlebar Road Westport Co. Mayo F28 FY88, Ireland

Anglie - prodejní kancelář a velkosklad Portwest Clothing Ltd Fields End Business Park Thurnscoe South Yorkshire S63 0JF, England

Polsko - prodejní kancelář a velkosklad Portwest Sp. z.o.o. Alliance Silesia Logistics Center Czeladz ul. Wiejska 49 41-250 Czeladz Polska

Middle East - prodejní kancelář a velkosklad Portwest Middle East FZE Sharjah Airport International Free Zone (SAIF Zone) T5 - 113 & 114 P.O.Box 122014 Sharjah United Arab Emirates

Tel.:+353 (0) 98 26411 Fax:+353 (0) 98 27135 E-mail: info@portwest.com

Tel.: +44 (0) 1709 894 575 Fax: +44 (0) 1709 880 830 E-mail: info@portwest.com

Tel.: +48 32 353 0053 Fax: +48 32 763 95 32 E-mail: biuro@portwest.pl

Tel.: +971 6 5527765 Fax: +971 6 5527764 E-mail: orders@portwest.ae

USA - prodejní kancelář a velkosklad Portwest LLC 1272 Omega Parkway Shepherdsville Kentucky 40165 USA

Austrálie & Nový Zéland prodejní kancelář a velkosklad Prime Mover 8-16 Albert Street Preston Victoria 3072 Australia

Prodejní tým Francie Tel.: +33 967 39 82 88 E-mail: info@portwest.fr

Prodejní tým Španělsko Tel.: +34 911 988 430 E-mail: pedidos@portwest.es

Prodejní tým Německo Tel.: +49 211 240 9049 E-mail: info@portwest.de

Prodejní tým Panama Tel.: +507 832 2499 E-mail: ventas@portwest.com

Toll Free: +1 884 992 0111 Tel.: +1 502 921 0111 Fax: +1 502 921 0555 E-mail: orders@portwest.us

AU Tel.: +61 1300 088 966 NZ Tel.: +64 0800 880 208 E-mail: sales@primemoverworkwear.com.au

Prodejní tým Řecko Tel.: +30 2111 989 342 E-mail: orders@portwest.gr

Prodejní tým Portugalsko Tel.: +351 308 813 627 E-mail: encomendas@portwest.pt

Prodejní tým Itálie Tel.: +39 0694 500 407 E-mail: ordini@portwest.it

Pro všechny ostatní země kontaktujte:

Tel.: +44 (0) 1709 894 575 E-mail: info@portwest.com


NEJRYCHLEJI ROSTOUCĂ? SPOLEÄŒNOST V OBLASTI PRACOVNĂ?CH ODÄšVĹŽ NA SVÄšTÄš

9 GLOBĂ LNĂ?CH SKLADĹŽ

• VELKà BRITà NIE• IRSKO • POLSKO • USA • PANAMA • AUSTRà LIE (2X) • NOV� ZÉLAND • SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRà TY

 twitter.com/portwest

 linkedin.com/company/portwest

 facebook.com/portwest 

youtube.com/user/PortwestTV

Portwest Advantage - CZECH  
Portwest Advantage - CZECH