__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

ΠΑΝΩ ΑΠΟ 100 ΧΡΟΝΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΕ ΚΑΘΕ ΡΑΦΗ

Ο Μ ΛΛΟΝ ΗΣ

ΕΝ∆ΥΣ Σ Ε ΓΑΣΙΑΣ ΕΊΝΑΙ Ε

ΠΑΓΚΌΣΜΙΌΣ ΠΡΌΜΗΘΕΎΤΗΣ ΑΣ ΑΛΕΙΑΣ


Τοπι ός μπορος Υ ασμάτων σε Παγ όσμιο Κατασ ευαστή ικογενειακή ιδιοκτησία από το .

r es es, γιος ενός μικρο αγρότη στην ακτή του γριου τλαντικο , ήταν αποφασισμένος να κάνει τα καλ τερα ρο χα εργασίας και υποδήματα όταν άνοιξε το εργοστάσιο του το . άνω από χρόνια αργότερα οι βασικές αρχές του εξαιρετικο σχεδιασμο , ποιότητας, αξίας και υπηρεσιών εξακολουθο ν να ισχ ουν σήμερα.

ιομηχαν α

Ε υπηρέτηση Πελατών

α προ όντα Portwest κατασκευά ονται σε όλη την υρώπη και την σία. Η Portwest διαθέτει τρία υπερσ γχρονα εργοστάσια στο Μπανγκλαντές και τη Μυανμάρ, δίνοντάς μας τον απόλυτο έλεγχο της εξαιρετικής ποιότητάς μας, των χρόνων παραγωγής και της ηθικής προμήθειας. α εργοστάσιά μας είναι πιστοποιημένα παγκοσμίως P , γεγονός που σημαίνει ότι οι πελάτες μπορο ν να διασφαλίσουν ότι όλα τα προ όντα Portwest παράγονται ηθικά και υπε θυνα.

24/7/365

Η Portwest ιστοσελίδα, επιτρέπει στους πελάτες να ελέγχουν απόθεμα,να τοποθετο ν παραγγελίες και να λαμβάνουν επιβεβαιώσεις παραγγελιών μέσα σε λίγα λεπτά.

  

www.portwest.com twitter.com/portwest linkedin.com/company/portwest facebook.com/portwest

Άποστολή την

Πλήρης Διεθνής Δο ιμή αι Πιστοπο ηση Η Portwest παίρνει σοβαρά την ασφάλεια. λα τα προ όντα ελέγχονται ανεξάρτητα από τα υ ηλότερα διεθνή πρότυπα. α Portwest πιστοποιητικά και οι δηλώσεις συμμόρφωσης μπορο ν να κατεβο ν από το www.portwest.com

Εμπορι ο

MH49998* NFPA 2112-2012

ιομηχανι ο Σ λλογοι

Η Portwest είναι μέλος των κορυφαίων ερευνητικών και τεχνολογικών κέντρων της βιομηχανίας ασφάλειας.

Γρα ε α Πωλήσεων Ηνωμένο ασίλειο, Η , υστραλία, Η , ρλανδία και ολωνία Άποθή ες Ηνωμένο ασίλειο, Η , υστραλία, έα ηλανδία, Η , αναμάς, ρλανδία και ολωνία

Καινοτομ α αι Σχε ιασμός Η ομάδα σχεδιαστών εμπειρογνωμόνων της Portwest αποτελείται από κορυφαίους τεχνικο ς υπε θυνους προ όντων και σχεδιαστές προ όντων. Η ομάδα συνδυά ει την τελευταία έρευνα στον τομέα των υλικών και του σχεδιασμο με την ανατροφοδότηση της βιομηχανίας και ένα πάθος για την ποιότητα για την ανάπτυξη και τη συνεχή βελτίωση της προσφοράς προ όντων. ε αυτόν τον κατάλογο υπάρχουν καινοτόμα σχέδια που διαδίδονται σε κάθε σειρά.

ια ημέρα

λες οι παραγγελίες που λαμβάνονται μέσω της ιστοσελίδας Portwest επεξεργά ονται εντός λεπτών. ι παραγγελίες που λαμβάνονται μέσω φαξ, τηλεφώνου ή ηλεκτρονικο ταχυδρομείου αποστέλλονται την ίδια ημέρα. αραγγείλετε ηλεκτρονικά στο www.portwest.com

Περισσότερες Μεγάλες αι Μι ρές Διαστάσεις Διαθέσιμες ώρα προσφέρουμε την πιο ολοκληρωμένη γκάμα πολ μικρών, πολ μεγάλων μεγεθών, με τα καλ τερα είδη ένδυσης και υπόδησης.

2016 - 17

Άποθή ες αι Γρα ε α

ΉP Πουλά Μόνο σε Μεταπωλητές

Η Portwest παρέχει τα καλ τερα προ όντα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές, προσφέροντας ένα o e sto s o για τους διανομείς και μεταπωλητές.

ιωσιμότητα αι το περι άλλον Η Portwest δεσμε εται να προχωρήσει προς ένα βιώσιμο μέλλον και υποστηρί ει πλήρως τις προσπάθειες σε παγκόσμιο επίπεδο για τη σταδιακή κατάργηση της χρήσης βλαβερών χημικών ουσιών, όπου είναι δυνατόν, στη διαδικασία παραγωγής. Η σειρά Portwest περιλαμβάνει ενδ ματα κατασκευασμένα με ανακυκλωμένο πολυεστέρα και συμμορφώνονται πλήρως με τη νομοθεσία REACH. Η Portwest κατέχει για συστήματα διαχείρισης ποιότητας και για περιβαλλοντική διαχείριση. Η αποθήκη και η μονάδα παραγωγής της Portwest είναι πλήρως ανεξάρτητα ελεγμένη και πιστοποιημένη.


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΥΨΗΛΗΣ ΟΡΑΤΟΤΗΤΑΣ

12

PW3™ PW2™ PWR™

20 32 40 44

Μπουφάν Συνδυασμού Traffic 300D Oxford Weave Breathable Glowtex™

47

60 Μπουφάν Συνδυασμού Bomber 62 150D Oxford Weave 72 190T Oxford Weave 75 Sealtex™ Ultra 78 XRange 82 Portwest Texo™ 84 PJ2 88 LED 106 Vestport™ 108 Iona™ 114 Παιδικό Γιλέκο /RIS 115 Αξεσουάρ 117

ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΦΛΟΓΑ

118

Araflame™ Plus Araflame™ Hi Vis Multi Modaflame™ Modaflame™ HVO Multi Modaflame™ Αξεσουάρ Bizflame™ Knit Bizflame™ Multi Bizflame™ Plus Bizflame™ Ultra Bizflame™ Wildland Fire Bizflame™ Pro Bizweld™ Safe Welder Bizweld™ Αξεσουάρ Sealtex™ Flame Bizflame™ Bizflame™ Multi Ignis Solar

134 137 138 140 149 150 152 156 166 167 168 172 178 179 180 182 189 190 194

ΕΝ∆ΥΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

198

Holster Pockets Collection Portwest Texo™ Cotton Rich Portwest Texo™ Classic Portwest Texo™ Sport Portwest Texo™ 300 Portwest Texo™ Cotton Craft Workwear PJ2

200 206 211 216 220 226 228 232

Σειρά Action με Πολλαπλές Τσέπες

234

Stretch Slim Fit

239

Συλλογή Fortis™ Tradeguard™ 245 Χημική Ένδυση Εργασίας Εργαστηριακά Σακάκια Iona™ Oak Chainsaw ESD Portwest Cooling Chefswear

240 242 244 245 246 256 258 260 262 264

ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ ΕΝ∆ΥΜΑ

276

Bizflame™ FR Hi Vis Ένδυση Εργασίας για Γυναίκες Καθημερινή Ένδυση για Γυναίκες Ενδυμασία Σεφ για γυναίκες Γυναικεία Τουνίκ Σακάκια Εργαστηριακά και Τροφίμων για Γυναίκες Κυρίες παντελονιών Υπόδημα για Γυναίκες

277 278 280 283 284 287 288 290

Α∆ΙΑΒΡΟΧΑ

292

PWR™ Sealtex™ Classic Sealtex™ Air Sealtex™ Ocean Κλασσικό Αδιάβροχο Technik™ Breathable Rainwear Ripstop Iona™ Technik™ Breathable Softshell ΦΛΙΣ Θερμότερο σώμα Baselayer Εξαιρετική Προστασία Κρύου Cold Store Portwest Αξεσουάρ

294 296 300 301 302

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΕΝ∆ΥΜΑΣΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

314 319 322 328 332 338 342 345 346 348

350

ΥΠΟ∆ΗΜΑΤΑ

356

Portwest™ Pro Steelite™ Aqua Portwest Compositelite™ Aqua Portwest Compositelite™ Ultra

363 368

Portwest Compositelite™ Work

372

369 370

Steelite™ Ultra Steelite™ Work Steelite™ Microfibre Steelite™ ESD Portwest Compositelite™ ESD Portwest® Work Portwest® Occupational Portwest® Casual Κάλτσες Πέλματα (Πάτοι) Βοηθήματα κίνησης

374 377 382 383 386 407 410 413 414 416 417

ΓΑΝΤΙΑ

418

PW Nano 6000 Impact Pro Mechanic Therm Aqua Cut Grip Chem ESD Work Weld Γάντια μιας χρήσης

426 428 431 432 434 437 440 448 462 466 476 481 484

ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ

486

Αξεσουάρ

487

BIZTEX™

488

Biztex™ SMS Biztex™ SMS Flame Resistant Biztex™ Micro SMS Biztex™ Micro Biztex™ Micro Plus

492 494 495 496 499

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΤΩΣΕΩΝ

502

Συσκευές Αγκύρωσης Εξαρτήσεις Αναδέτες Μπλοκ Σύλληψης Πτώσης Αξεσουάρ Αναδέτες Εργαλείων

505 506 510 512 513 514 515

Kits Προστασίας από Πτώση ΣΕΙΡΑ ΜΑΠ ΚΕΦΑΛΗΣ

516

Αναπνευστικη Προστασια Μάσκες μιας Χρήσης Προστασία Οφθαλμών Προστασία Συγκόλλησης Προστασια Προσωπίδες

517 522 526 536 537 538

Κράνη Ασφαλείας Peakview Αξεσουάρ για Κράνος Καπελάκια προστασίας Προστασία Ακοής

539 540 546 548 550

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΜΑΝΤΗΛΑΚΙΑ

556

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΙΑΡΡΟΩΝ

557

ΜΑΧΑΙΡΙΑ

564

ΕΠΙΓΟΝΑΤΙΔΕΣ

566

ΧΑΛΑΚΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

570 572

ΣΕΙΡΑ ΦΑΚΩΝ

Αξεσουάρ

576

ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΣΕΙΡΑ

578

ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

579

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ

580

ΑΠΟΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

582

ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΑ

586

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΩΜΑΤΟΣ

588

ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ ΜΕΓΕΘΩΝ

589

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ

590

PW3, PW2, PWR, GLOWTEX, SEALTEX, PORTWEST TEXO, VESTPORT, IONA, ARAFLAME, MODAFLAME, BIZFLAME, BIZWELD, SEALTEX, FORTIS, TRADEGUARD, TECHNIK, STEELITE, PORTWEST COMPOSITELITE και BIZTEX είναι εμπορικά σήματα της Portwest.

PW17_Contents_MASTER.indd PW17_Contents_TEXT.indd 1 1

ENGLISH 31/07/2017 14:42 16/08/2017 16:44


 Βιομηχανίες

Πετρέλαιο & Υδρογονάνθρακες | Ορυχεία & Εξόρυξη | Χειρισμός αμίαντου | Αυτοκίνηση | Αεροπορία | Χημικά και επικίνδυνα υλικά | Κατασκευές | Ασθένειες & Μόλυνση| Ηλεκτρονικά | Μηχανική | Επεξεργασία Τροφίμων | ∆ασοκομία | Κυβέρνηση & ΟΤΑ | Αυτοκινητόδρομος & Οδοποιία | Κατασκευές | Πετρέλαιο / Γράσο Σχετικά Περιβάλλοντα | Βαφή & ∆ιακόσμηση | Φαρμακευτική | Αστυνομία | Λιμένες & Ναυτιλία | Σιδηρόδρομοι | Μεταφορές | Τουρισμός & Ψυχαγωγία | Υπηρεσίες ωφέλειας | Κτηνιατρικές υπηρεσίες | Αποθήκευση | Συγκόλληση & Σχετικές ∆ιαδικασίες | ∆ιαχείριση Αποβλήτων και πολλά άλλα

2

ENGLISH

PW17_start pages_TEXT.indd pages_MASTER.indd 2 2

31/07/2017 17:00 16/08/2017 14:24


3

PW17_start pages_TEXT.indd pages_MASTER.indd 3 3

ENGLISH 31/07/2017 17:00 16/08/2017 14:24


14 ΣΟΒΑΡΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΦΛΟΓΑ

Οι εργαζόμενοι στις πιο δύσκολες βιομηχανίες συναντούν τακτικά θερμότητα και φλόγα. Είτε πρόκειται για ακτινοβολούμενη, συμπαγή ή αγώγιμη θερμότητα, σοβαροί τραυματισμοί και ακόμη και θάνατοι προκαλούνται από τους κινδύνους της θερμότητας και της φλόγας. Οι εργαζόμενοι αξίζουν την ισχυρή προστασία που προσφέρουν τα καινοτόμα προϊόντα ανθεκτικής στη φλόγα της Portwest.

ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΥΣΗΣ Η ηλεκτροστατική εκκένωση ή η ESD, όπως είναι πιο γνωστή, είναι η ταχεία, αυθόρμητη

μεταφορά ηλεκτροστατικού φορτίου που προκαλείται από ένα υψηλό ηλεκτροστατικό πεδίο. Η αποτυχία προστασίας από τους κινδύνους των βιομηχανιών κόστους ESD εκατομμύρια κάθε χρόνο.

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΤΟΞΟ

Ένα ηλεκτρικό τόξο είναι μια συνεχής ηλεκτρική εκφόρτιση υψηλού ρεύματος μεταξύ των αγωγών που παράγουν πολύ έντονο φως και έντονη θερμότητα. Εάν ένας εργαζόμενος βρίσκεται σε άμεση γειτνίαση με ένα φλας Arc, μπορεί να συμβεί σοβαρός τραυματισμός και ακόμη και θάνατος.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΑΤΙΩΝ

Κάθε μέρα οι εργαζόμενοι σε ολόκληρο τον πλανήτη χάνουν πολύτιμες ώρες εργασίας ή υποφέρουν από τραυματισμούς που μπορούν να αλλάξουν τη ζωή τους λόγω οφθαλμικών ατυχημάτων. Το Portwest range of eye protection προσφέρει 50 καινοτόμα προϊόντα που παρέχουν ισχυρή οπτική προστασία από κινδύνους στο χώρο εργασίας.

ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΗ

Το κεφάλι, το χέρι ή το πόδι, η πρόσκρουση είναι σοβαρός κίνδυνος στο χώρο εργασίας. Η ομάδα εμπειρογνωμόνων της Portwest χρησιμοποιεί την τελευταία έρευνα στην τεχνολογία των υλικών για να προσφέρει προστατευτικό εξοπλισμό που απορροφά το μέγιστο δυναμικό από τις επιπτώσεις.

ΘΟΡΥΒΟΣ

Η συχνή έκθεση σε δυνατό θόρυβο είναι ένας από τους πιο συνηθισμένους κινδύνους για το χώρο εργασίας. Η έκθεση σε δυνατό θόρυβο μπορεί να σκοτώσει τις νευρικές απολήξεις στο εσωτερικό αυτί και με την πάροδο του χρόνου το αποτέλεσμα μπορεί να είναι μόνιμη απώλεια ακοής που δεν μπορεί να διορθωθεί.

ΧΗΜΙΚΗ ΟΥΣΙΑ 4

ENGLISH

PW17_start pages_TEXT.indd pages_MASTER.indd 4 4

Οι εργαζόμενοι στη βιομηχανία αντιμετωπίζουν τους κινδύνους που θέτουν οι χημικές ουσίες καθημερινά. Οι χημικές ουσίες παρουσιάζουν κίνδυνο με πολλές μορφές. Καθώς τα υγρά, οι ψεκασμοί, τα ξηρά σωματίδια ή οι χημικές ουσίες υπό πίεση αποτελούν σοβαρή απειλή. Το Portwest προσφέρει ισχυρές λύσεις χημικής προστασίας σε όλη την έκταση.

133 ΣΤΥΛ

15

ΣΤΥΛ

88

ΣΤΥΛ

106 ΣΤΥΛ

144 ΣΤΥΛ

26

ΣΤΥΛ

23

ΣΤΥΛ 31/07/2017 17:00 16/08/2017 14:24


ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΑΚΡΑΙΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΠΥΡΗΝΙΚΟ ΣΩΜΑΤΙΔΙΟ

Η ραδιενεργός μόλυνση αποτελεί πραγματικό κίνδυνο για τους εργαζόμενους σε πολλές βιομηχανίες. Τα ενδύματα που βοηθούν στην πρόληψη της μόλυνσης του δέρματος και των μαλλιών είναι απαραίτητη προϋπόθεση για τους εργαζόμενους που ενδέχεται να εκτεθούν σε αυτό το είδος κινδύνου.

ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Ο προστατευτικός εξοπλισμός αναπνευστικού χρησιμοποιείται για την προστασία του ατόμου που φοράει κατά την εισπνοή επικίνδυνων ουσιών στον αέρα στο χώρο εργασίας. Στη χειρότερη περίπτωση, αυτοί οι κίνδυνοι μπορεί να προκαλέσουν καρκίνο, πνευμονική δυσλειτουργία, ασθένειες ή θάνατο.

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΕ ΘΕΡΜΕΣ ΚΑΙΡΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ Οι βλαβερές συνέπειες του ήλιου υπονομεύουν σοβαρά την υγεία των εργαζομένων. Η κόπωση και η ασθένεια που σχετίζονται με τη θερμότητα κοστίζουν τους εργαζόμενους σοβαρά χρόνο και χρήμα. Η ομάδα σχεδίασης Portwest έχει αναπτύξει προϊόντα που διατηρούν τους εργαζόμενους δροσερούς και προστατεύονται από ακραίες θερμοκρασίες και έκθεση στον ήλιο.

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΤΟ ΚΡΥΟ Εξαιρετικά κρύες ή υγρές καιρικές συνθήκες αποτελούν σοβαρό κίνδυνο για την εργασία. Τα κρυοπαγήματα και η υποθερμία είναι πραγματικές ανησυχίες για πολλούς βιομηχανικούς εργάτες. Το Portwest παρέχει λύσεις εργασίας και λύσεις PPE για όλες τις κλιματολογικές συνθήκες.

ΟΡΑΤΟΤΗΤΑ

Οι εργαζόμενοι σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού και χαμηλής ορατότητας, ειδικά εκείνοι που εργάζονται γύρω από κινούμενα οχήματα, χρειάζονται ενδύματα υψηλής ορατότητας για να εξασφαλίσουν μέγιστη ορατότητα. Η Portwest προσφέρει 300+ στυλ - το πιο ολοκληρωμένο φάσμα ενδυμάτων υψηλής ορατότητας στην αγορά. Τα νέα στυλ Glowtex προσφέρουν πλέον τριπλή προστασία.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΟΛΙΣΘΗΣΗΣ

Από τη βαριά κατασκευή μέχρι τον φαρμακευτικό τομέα, τα ταξίδια και οι πτώσεις είναι η πιο κοινή αιτία τραυματισμού στο χώρο εργασίας. Η παροχή ανθεκτικών στις ολισθήσεις παπουτσιών και των υποδημάτων ασφαλείας είναι το κλειδί για την προστασία των εργαζομένων από αυτόν τον κίνδυνο.

ΠΤΩΣΗ ΑΠΟ ΥΨΟΣ

Προστατεύεται από πτώσεις για να αποφευχθούν οι κίνδυνοι που σχετίζονται με την πτώση από τα ύψη, μειώνοντας τη δύναμη πρόσκρουσης, περιορίζοντας το εμπόδιο και τη σύγκρουση στο έδαφος και περιορίζοντας τους χρήστες από περιοχές κινδύνου πτώσης.

PW17_start pages_TEXT.indd pages_MASTER.indd 5 5

36

ΣΤΥΛ

63

ΣΤΥΛ

36

ΣΤΥΛ

59

ΣΤΥΛ

245 ΣΤΥΛ

160 ΣΤΥΛ

33

ΣΤΥΛ

5

ENGLISH 31/07/2017 17:00 16/08/2017 14:24


Αποκλειστική καινοτομία και σχέδια G465

ΤΡΙΠΛ ΤΕ ΧΝΟΛΟΓ Ά Υ ΕΥΚΡ ΝΕΙΆΣ

ΉΛ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΊΑ ΗΛΙΑΚΉΣ ΦΌΡΤΙΣΗΣ

Σ

60

Σ

PW33 ΉΣ ΓΕΝΙ

Επαναστατική θύρα Glowtex ™ Triple Technology Portwest. Ενσωματώνει τρεις βασικές ιδιότητες, λαμπρό φθορίζον ύφασμα, υψηλής ανάλυσης αντανακλαστική ταινία HiVisTex και φωτεινή ταινία φωτός Glowtex που εκπέμπει φως σε πολύ χαμηλές ή καθόλου συνθήκες φωτισμού.

Η σειρά Portwest PW3 ™ χαρακτηρίζεται από φρέσκα δυναμικά σχέδια, υφάσματα υψηλής ποιότητας και σύγχρονη εφαρμογή. T400

23

Ν ΔΥ Σ Ή Ε Ρ ΓΆ Σ Ά Σ

ΤΟ ΜΈΛΛΟΝ ΤΗΣ ΕΝΔΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΊΝΑΙ ΕΔΩ S231

239

ΛΕΠΤ ΕΦΆΡΜΟΓ ΕΛΆΣΤΙΚ ΦΆ ΣΜΆ

Το Portwest STRETCH είναι ένα εξαιρετικό ύφασμα stretch βαμβακιού. Ένα μείγμα 98% βαμβακιού και 2% ελαστάνιου προσφέρει την απόλυτη άνεση και ευελιξία.

ΔΥΝΑΜΙΚΉ, ΛΕΠΤΉ ΕΦΑΡΜΟΓΉ

PV50

541

Το σκληρό καπέλο Peak View ™ είναι αποκλειστικός σχεδιασμός Portwest και πατενταρισμένο μοντέλο. Το ημιδιαφανές κέλυφος και το βλέμμα μέσω της κορυφής και των πλευρών επιτρέπουν στο χρήστη να κοιτάζει προς τα πάνω χωρίς να χρειάζεται να κλίνει η κεφαλή.

Δ Ι ΆΦΆ Ν Ε Σ Κ ΡΆ Ν ΟΣ

ΠΡΟΣΤΑΣΊΑ UV400

FD85

Ε Υ Λ Ι Κ Τ Ή Π Ρ Ο Σ ΤΆ Σ Ά Τ Ο Υ Μ Ε ΤΆΤΆ Ρ Σ Ο Υ

6

ENGLISH

PW17_start pages_TEXT.indd pages_MASTER.indd 6 6

Η Μπότα Portwest Ασφάλειας μεταταρσίου Wellington προσφέρει πλήρη προστασία ποδιών. Ο πρωτοποριακός, μη μεταλλικός σχεδιασμός επιτρέπει ευελιξία και άνεση στο χρήστη. Βοηθά στην προστασία από κινδύνους στα βαριά βιομηχανικά περιβάλλοντα εργασίας.

ΣΥΝΟΛΙΚΉ ΠΡΟΣΤΑΣΊΑ ΜΕΤΑΤΆΡΣΙΟΥ

AP62

Π Ρ Ο Ή Γ Μ Ν Ή Π Ρ Ο Σ ΤΆ Σ Ά

367

O TE

427

Η σειρά PW Nano 6000 έχει αναπτυχθεί με μια επαναστατική επίστρωση που καθιστά τα γάντια υπερ-υδρόφοβα και ελαιοφοβικά. Αυτό δημιουργεί ένα αδιαπέραστο εμπόδιο μεταξύ του γαντιού και της υποκείμενης επιφάνειας, από νερό, λάδι και άλλα υγρά.

ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΉ ΠΡΟΣΤΑΣΊΑ

31/07/2017 17:00 16/08/2017 14:25


Καινοτόμα Τελειώματα από Ύφασμα που χρησιμοποιούνται για την Ενίσχυση της Απόδοσης των Ενδυμάτων.

MOISTURE WICKING

FABRIC DRIES QUICKER

SPLASH, OIL + STAINο θά στ ν προστασία το φάσματος από το λάδι και το ράσο πομακρ νει τ ρωμιά ελτιωμ ν αντοχ στο νερό ασφαλί ει τ ν απελε θ ρωσ επίμονων λεκ δων κατά το πλ σιμο ο θά στ διατ ρ σ τ ς απαλότ τας το φάσματος

ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ

ΣΤΕΓΝΩΜΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ

 

λ αντοχ στο νερό άντρες νερο μακριά από τ ν επιφάνεια το φάσματος πα ορε ει τ ρωμιά και ο θά στ ν αποφ λεκ δων πιτρ πει τ ν αναπνο ενδ μάτων νισχ μ ν αφαίρεσ λεκ δων

  

πομακρ νει τ ν ρασία από το δ ρμα ∆ιατ ρεί το φασμα φρ σκο και άνετο ∆ιατ ρεί τ φωτεινότ τα το φάσματος σχ ρ προστασία από το ς λεκ δες νισχ μ ν αναπνο ενδ μάτων ποτρ πει τις κακ ς οσμ ς

Η πρώτη μεγάλη τεχνολογία φερμουάρ για έναν αιώνα ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΦΕΡΜΟΥΑΡ δανικό ια όσο ς φορο ν άντια κολο στ ν ερ ασία κολο κλείσιμο δανικό ια χρ στες αριστερο δε ιο χεριο αι τα δ ο χ ρια είναι ίσα χι άλλ εμπλοκ σπασμ να φερμο άρ

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΦΕΡΜΟΥΑΡ

Τα GLOWTEX, PW3, PEAKVIEW, TEXPEL και EZEE ZIP είναι εμπορικά σήματα της Portwest.

7

PW17_start pages_TEXT.indd pages_MASTER.indd 7 7

ENGLISH 31/07/2017 17:00 16/08/2017 14:25


ΒΑΣΙΚΑ ΥΦΑΣΜΑΤΑ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ ΣΕ ΦΛΟΓΑ

Modaflame™ έχει σχεδιαστεί και αναπτυχθεί για να παρέχουν φλόγας, συγκόλλησης, ηλεκτρικού τόξου και αντιστατική προστασία. Είναι κατασκευασμένο από 60% μοντακρυλικές, 39% βαμβάκι και 1% ίνες άνθρακα. Κατασκευασμένο από 61% μοντακρυλικές, 18% βισκόζη, 15% πολυεστέρας, 5% αραμιδίου, 1% ίνες άνθρακα, η Modaflame HVO υφαντά χρησιμοποιεί προηγμένη τεχνολογία για να παρέχει προστασία σε ένα περιβάλλον πολλαπλών κινδύνων. Εγγενώς πυρίμαχα και αντι_στατική, αυτό το μοναδικό μείγμα των ινών έχει ιδιαίτερα αποτελεσματικές ιδιότητες διαχείρισης της υγρασίας και μια άνετη λαβή. Έχει πιστοποιηθεί σε μια σειρά από πρότυπα, συμπεριλαμβανομένων EN ISO 20471 Πορτοκαλί και RIS 3279, η Modaflame HVO υφαντά παρέχει εξαιρετική ευελιξία και προστασία.

Modaflame πλεχτό είναι κατασκευασμένο από ένα εγγενώς ανθεκτικό στη φωτιά και αντι στατικά νήματα και έχει την ικανότητα να αντέχει τη θερμότητα και την προστασία από τον κίνδυνο που προκαλείται από στατικό ηλεκτρισμό. Bizflame Plus έχει αναπτυχθεί και σχεδιαστεί για να παράγει ένα εξαιρετικά καινοτόμο φλόγας ανθεκτικό ύφασμα με προσθήκη από αντι-στατικές ιδιότητες.

Bizflame Πολλαπλών έχει σχεδιαστεί και αναπτυχθεί για να παρέχουν φλόγας, συγκόλλησης, αντι-στατική και χημική προστασία. Το ύφασμα είναι κατασκευασμένο με 99% βαμβάκι και 1% ίνες άνθρακα.

Bizflame Rain είναι ειδικά σχεδιασμένη για να παρέχει πλήρη προστασία κατά της φλόγας και αντι-στατική κίνδυνο και δίνει επίσης τα πρόσθετα πλεονεκτήματα της μεγάλης προβολής & πλήρους προστασίας από την κακοκαιρία. Bizflame Pro έχει σχεδιαστεί για να παρέχει πλήρη προστασία από τους κινδύνους της συγκόλλησης, φλόγας και το στατικό ηλεκτρισμό. Είναι κατασκευασμένη από 99% Βαμβάκι, 1% ίνες άνθρακα, διπλή ύφανση.

Bizflame Ultra είναι μείγμα από 80% βαμβάκι, 19% πολυεστέρας FR και 1% ίνες άνθρακα, 340g. Το περιεχόμενο πολυεστέρα FR σε Bizflame Ultra παρέχει εξαιρετική τριβή, συρρίκνωση και αντοχή των χρωματισμών. Αυτό το ύφασμα είναι αρκετά ανθεκτικό για να αντέχει στις κακουχίες του βιομηχανικού καθαρισμού που το καθιστά ιδανικό για βιομηχανίες off-shore.

8

Αυτά αλληλοσυνδέονται με δεμένη, ομαλή, υψηλής απόδοσης, κατασκευασμένο από 100% βαμβάκι FR. Το ύφασμα προσφέρει ανώτερη δύναμη και μια ελαφριά αίσθηση. Εγγυημένη αντοχή στη φλόγα, για τη ζωή του ενδύματος διασφαλίζει την αξία και την ειρήνη του μυαλού. Η Bizflame προσφέρει εξαιρετική προστασία έναντι ηλεκτρικού τόξου με βαθμολογία ATPV 12 Cal / cm2, αυτό υπερβαίνει τις απαιτήσεις για HRC2 ρούχα.

ΚΛΑΣΣΙΚΑ ™ PW

Αυτό το ανθεκτικό, εκτατό ύφασμα, είναι ανθεκτικό στο σχίσιμο, αντιμυκητιακό, σε λάδι, λίπος, ντίζελ και γράσο ανθεκτικό και μπορεί εύκολα να σκουπιστεί καθαρό. Όλα τα ρούχα έχουν φινίρισμα με υψηλής συχνότητας συγκολλημένες ραφές εξασφαλίζοντας τη μέγιστη αντοχή στο νερό.

Τα ενδύματα στην πυρίμαχη σειρά Bizweld έχουν σχεδιαστεί ειδικά για να εγγυηθεί την απόδοση και την ασφάλεια, ενώ παρέχει αποτελεσματική προστασία σε όλους τους χρόνους.

Sealtex™ Φλόγας είναι ένα ύφασμα πολυεστερικό, ανθεκτικό σε φλόγα και στις χημικές ουσίες με επικάλυψη PU. Είναι ευέλικτο και ελαφρύ.

Αυτό το ύφασμα είναι 100% οικολογικό βαμβακερό με μοναδικό φινίρισμα ανθεκτικό στη φλόγα.

Sealtex Ultra είναι ένα εξαιρετικά διαπνέον, υψηλής τεχνολογίας, PU επιχρισμένο ύφασμα, σε ένα ευέλικτο 100% Πολυεστερικό πλεκτό, 185γρ. Sealtex Ultra συναντά το μεγάλης προβολής πρότυπο EN ISO 20471.

ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αποτελείται από ένα υπόστρωμα πολυπροπυλενίου στο οποίο εφαρμόζεται ένα πλαστικοποιημένο μικροπορώδες φιλμ πολυαιθυλενιου (ΡΡ/ΡΕ). Το εξωτερικό στρώμα του υφάσματος αποτρέπει τη διέλευση του υγρού προς τα μέσα , ακόμη επιτρέπει τα μόρια των ατμών που συσσωρεύονται μέσα να περάσουν έξω.

TEXO HIGH VISIBILITY

Φτιαγμένο με 300 Denier 100% νήματα από πολυεστέρα, 300D ύφασμα έχει εξαιρετική αντοχή στην τριβή και στο σχίσιμο. Η πολυουρεθάνης (PU) επίστρωση στο εσωτερικό καθιστά το ύφασμα ανθεκτικό και αδιάβροχο και η εξωτερική επίστρωση έχει ένα σε νερό και λεκέ απωθητικό που βοηθά να κρατήσει το ύφασμα καθαρό.

DRILL

Βαμβάκι Comfort κατασκευάζεται από ένα μείγμα από 55% βαμβάκι / 45% πολυεστέρα. Με το βαμβάκι στο εσωτερικό για άνεση και τον πολυεστέρα στο εξωτερικό για μέγιστη αντοχή αυτό είναι ένα ισχυρό ύφασμα που παρέχει απόλυτη άνεση. Πιστοποιημένο με EN20471.

Η Portwest strech είναι ένα απόλυτο βαμβακερό ελαστικό ύφασμα. Ένα μείγμα από 98% βαμβάκι και 2% ελαστάν παρέχει την απόλυτη άνεση και ευελιξία. Η υψηλή περιεκτικότητα σε βαμβάκι δίνει μια εξαιρετικά μαλακή λαβή, και η προστιθέμενη ελαστάνη παραδίδει ευκολία κίνησης. Οι μακρές συνεχείς ίνες που χρησιμοποιούνται στη διαδικασία κατασκευής παρέχουν αντοχή, εξαιρετική αντιβακτηριακή αντοχή και ένα εξαιρετικό φινίρισμα. Αυτό το ύφασμα έχει βαθμολογία UPF των 50+ να εμποδίσει 98% της υπεριώδους ακτινοβολίας.

Η Portwest PWR™ είναι μια συλλογή από υψηλής απόδοσης προϊόντα αδιάβροχα που προσφέρουν εξαιρετική άνεση, λειτουργία και αντοχή σε όλες τις καιρικές συνθήκες. Αδιάβροχο, αναπνέον και αντιανεμικό με τα υψηλότερα πρότυπα, η συλλογή αυτή υπερβαίνει κατά πολύ τις απαιτήσεις του EN343 Class 3: 3.

TM

Portwest Texo™ ύφασμα αποτελείται από 60% βαμβάκι/40% πολυεστέρα. Η περιεκτικότητα σε βαμβάκι δίνει μια μαλακή λαβή, ενώ ο πολυεστέρας προσφέρει αντοχή και ιδιότητες απορρόφησης υγρασίας. 100% βαμβακερό ύφασμα είναι άνετο και απορροφητικό. Αυτό είναι κατάλληλο τόσο για οικιακό όσο και υψηλής θερμοκρασίας πλύσιμο.

Ripstop ύφασμα κατασκευάζεται χρησιμοποιώντας 100% πολυεστέρα και έχει επικάλυψη από PVC. Το σκληρό εξωτερικό κέλυφος ripstop εγγυάται εξαιρετική αδιάβροχη προστασία.

Kingsmill™ ύφασμα εγγυάται υψηλές επιδόσεις και μέγιστη άνεση. Το υλικό είναι πλήρως προ-συρρικνωμένο, έχει ανώτερη κατακράτηση χρώματος και όλα τα χαρακτηριστικά που θα περιμένατε από ένα σύγχρονο ύφασμα ρουχισμού εργασίας (65% πολυεστέρας/35% Βαμβάκι).

™ Fortis™ ύφασμα έχει κατασκευαστεί

245

Araflame™ είναι ένα εγγενώς ανθεκτικό στη φλόγα, ελαφρύ ύφασμα κατασκευασμένο από ένα μείγμα αραμιδίου. Araflame δεν θα ανάψει, λιώσει ή συρρικνωθεί όταν εκτίθεται σε θερμότητα.

με υψηλές προδιαγραφές και είναι η πρακτική επιλογή για τις ανάγκες ρουχισμού εργασίας σας (65% πολυεστέρας / 35% Βαμβάκι).

ARAFLAME, MODAFLAME, BIZFLAME, BIZWELD, BIZTEX, PWR, SEALTEX, PORTWEST TEXO, KINGSMILL και FORTIS είναι εμπορικά σήματα της Portwest.

1300 συνολικά στυλ του προϊόντος

ENGLISH

PW17_start pages_TEXT.indd pages_MASTER.indd 8 8

31/07/2017 17:00 16/08/2017 14:25


ΣΗΜΑΝΣΕΙΣ CE

Σήμανση CE σε ένα προϊόν δηλώνει συμμόρφωση με τις βασικές απαιτήσεις για την υγεία και την ασφάλεια, όπως περιγράφεται στην οδηγία της ΕΕ (89/686/ΕΟΚ).

Δεν είναι όλα τα προϊόντα που χρειάζονται σήμανση CE. Μόνο οι κατηγορίες προϊόντων που υπόκεινται σε σχετικές οδηγίες ή κανονισμούς, ή να επιτρέπεται να φέρουν τη σήμανση CE. Οι τελικοί χρήστες των προστατευτικών προϊόντων θα πρέπει να αναφέρονται στην οδηγία 89/656 / ΕΟΚ για την εκτίμηση της υγείας και της ασφάλειας στην εργασία. Οι εργοδότες υποχρεούνται να προβούν σε αξιολόγηση του κινδύνου πριν από τη λήψη απόφασης για τον κατάλληλο προστατευτικό εξοπλισμό για τους υπαλλήλους τους.

Ο κατασκευαστής των προϊόντων που φέρουν CE-Σήμανση επαληθεύει ότι το προϊόν συμμορφώνεται με όλες τις ισχύουσες απαιτήσεις της ΕΕ, όπως η ασφάλεια, η υγεία και η προστασία του περιβάλλοντος, και, αν προβλέπεται σε οποιαδήποτε νομοθεσία για τα προϊόντα της ΕΕ, τα έχει να έχουν εξεταστεί από κοινοποιημένο φορέα ή παράγονται σύμφωνα με πιστοποιημένο σύστημα ποιότητας της παραγωγής

Παρακαλούμε επικοινωνήστε με την τοπική αρχή για την ασφάλεια στην περιοχή σας για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη σήμανση CE. Αυτός ο Κατάλογος προσφέρει εκατοντάδες αντικείμενα που είναι πλήρως συμβατά με CE. Αυτό παρέχει πλήρη διασφάλιση των προτύπων κατασκευής του προϊόντος.

211 118 100

ΥΨΗΛΉΣ ΟΡΑΤΌΤΗΤΑΣ

ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΧΕΡΙΩΝ

ΑΝΤΟΧΉ ΣΕ ΦΛΌΓΑ

144 114 31 ΜΑΠ

ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΥΠΟΔΗΣΗΣ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΤΩΣΗΣ

9 15 8 33

ΕΝΔΥΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

BIZTEX

ΑΔΙΑΒΡΟΧΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ

ΑΞΕΣΟΥΑΡ

783CE Πιστοποιημένα στυλ προϊόντος PW17_start pages_TEXT.indd pages_MASTER.indd 9 9

9

ENGLISH 31/07/2017 17:00 16/08/2017 14:26


ΒΑΣΙΚΑ ΣΥΜΒΟΛΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΒΕΛΤΙΩΜΈΝΟ ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΟ

Υποδεικνύει μια βελτίωση του υφιστάμενου προϊόντος.

8XL XXS

Δείχνει το φάσμα των διαστάσεων του προϊόντος από το μικρότερο στο μεγαλύτερο μέγεθος.

Νέο Στυλ

Ευρωπαϊκή Σημαία

ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΥΣΗΣ

Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει ότι το προϊόν κατασκευάζεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

ANSI/ISEA

Υποδεικνύει ότι το προϊόν έχει ελεγχθεί / πιστοποιηθεί με το πρότυπο των ΗΠΑ ANSI.Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει ότι το προϊόν είναι κατάλληλο για χρήση σε περιβάλλον ESD.

CE Πιστοποιημένο

4x1

Το σύμβολο αυτό υποδεικνύει ότι τα ενδύματα έχουν σχεδιαστεί ειδικά για Κυρίες με μία κολακευτική εφαρμογή.

Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει ότι ένα νέο προϊόν έχει προστεθεί στον κατάλογο.

ΔΙΠΛΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ

Θηλιά για Ράδιο

Το σύμβολο αυτό υποδεικνύει ότι τα ενδύματα έχουν μια θηλιά για ράδιο για εύκολη τοποθέτηση του ράδιο.

Αποσπώμενη Κουκούλα

Πλήρως ελαστικοποιημένη ζώνη μέσης

Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει ότι το ένδυμα έρχεται με μια αποσπώμενη κουκούλα

Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει μια πλήρως ελαστική μέση σε ένα παντελόνι, που επιτρέπει την ολοήμερη άνεση για τον χρήστη.

Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει ότι μία τσέπη για κινητό τηλέφωνο περιλαμβάνεται στο ένδυμα

Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει φλίς με φερμουάρ εσωτερικά χαρακτηριστικό γνώρισμα για να δημιουργήσετε ένα μονοκόμματο ένδυμα.

Υποδεικνύει ότι το ρούχο είναι πιστοποιημένη με το NFPA 2112 και NFPA 70

Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει ένα μισό λάστιχο στην μέση του Παντελονιού που επιτρέπει ολοήμερη άνεση στο χρήστη.

Τσέπη τηλεφώνου

Δείχνει ότι το προϊόν φέρει σήμανση CE ως στοιχείο της Κατηγορίας 3 για σύνθετο σχέδιο.

Διπλό πρότυπο

Μέση ελαστική κατά το ήμισυ

Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει συμμόρφωση των βασικών απαιτήσεων υγείας και ασφαλείας, όπως ορίζονται στις ευρωπαϊκές οδηγίες.

CE ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ III

CE CAT III

Διαδραστικό ένδυμα

Ενδυμασία για Κυρίες.

Νέο Χρώμα

Δηλώνει ότι ένα νέο χρώμα / χρώματα προστέθηκαν στο στυλ.

ANSI/ISEA

8XL/XXS

Κουκούλα

Το σύμβολο αυτό υποδεικνύει ότι το ρούχο έρχεται με μία μη-αποσπώμενη κουκούλα.

Τσέπες Επιγονατίδων

Πρόσβαση Εκτύπωσης

Πολλά από τα προϊόντα μας περιλαμβάνουν τσέπες επιγονατίδων. Αυτά τα ενδύματα έχουν αναπτυχθεί για να μεταφέρουν την γκάμα των εργονομικά σχεδιασμένων επιγονατίδων.

Το σύμβολο αυτό υποδεικνύει ότι τα ρούχα έχουν πρόσβαση για εκτύπωση / κέντημα.

13

Διαδραστικό ένδυμα

Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει φλίς με φερμουάρ εσωτερικά χαρακτηριστικό γνώρισμα για να δημιουργήσετε ένα μονοκόμματο ένδυμα.

Δεμένες Ραφές

Αμφίδρομο φερμουάρ

Συγκολλημένες ραφές αδιάβροχες

Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει ότι το ρούχο έχει δεμένες στεγανές ραφές με ταινία.

Αυτό το σύμβολο δηλώνει ότι το φερμουάρ μπορεί να ανοιχτεί από το πάνω ή το κάτω μέρος του ενδύματος.

Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει ότι το ένδυμα έχει υψηλής συχνότητας συγκολλημένες ραφές αδιάβροχες.

Πολλαπλές τσέπες Αποθήκευσης

Αυτό το σύμβολο δηλώνει ότι το ένδυμα είναι σχεδιασμένο με πολλαπλές τσέπες.

UPF 50+

Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει ότι το ύφασμα έχει βαθμολογία UPF 50 + έτσι θα μπλοκάρει το 98% των ακτίνων UV που εμπίπτουν στο ρούχο.

1 στρώμα

Το σύμβολο αυτό υποδεικνύει ότι το ένδυμα είναι χωρίς φόδρα και γίνεται χρησιμοποιώντας μόνο το εξωτερικό στρώμα του υφάσματος.

Αποσπώμενη Επένδυση

Αναστρέψιμο ένδυμα

Το σύμβολο υποδεικνύει ότι το ένδυμα έχει αποσπώμενη επένδυση

Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει ότι τα ενδύματα είναι αναστρέψιμα.

3 Στρώματα

Το σύμβολο αυτό υποδεικνύει ότι το ρούχο έχει 3 στρώματα - ένα εξωτερικό, ένα μεσαίο και ένα εσωτερικό στρώμα.

Επενδεδυμένο.

Αναπνέον Ένδυμα

Αυτό το σύμβολο δηλώνει ότι το ρούχο είναι πλήρως φοδραρισμένο.

Αυτό το σύμβολο δείχνει ότι το ένδυμα είναι κατασκευασμένο απο αναπνέον, αδιάβροχο ύφασμα.

Χωρίς Επένδυση

Αυτό το σύμβολο δηλώνει ότι το ρούχο δεν έχει επένδυση.

FR,IW

10

FR,IW

Δηλώνει ότι το ρούχο έχει διπλής ραφής, βιομηχανικής πλύσης, ανθεκτική στη φλόγα αντανακλαστική ταινία.

FR

RIS 3279

Ταινία Επιβραδυντική

Δηλώνει ότι το ρούχο έχει ανθεκτική σε φλόγα αντανακλαστική ταινία.

Σύμβολο RIS

Το σύμβολο αυτό υποδεικνύει ότι το ένδυμα πληροί το πρότυπο της σιδηροδρομικής βιομηχανίας για Προειδοποιητική ενδυμασία υψηλής ορατότητας.

Τσέπες Holster

Γάντι που χρησιμοποιεί οθόνη αφής

Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει ότι αυτό το γάντι μπορεί να χρησιμοποιηθεί με τις περισσότερες φορητές συσκευές με οθόνη αφής

Πιστοποιείται μετά από 50x πλύσεις

Το σύμβολο αυτό υποδεικνύει τη συμμόρφωση με το πρότυπο EN ISO 20471 μετά από 50 πλύσεις * * Ελάχιστη απαίτηση σύμφωνα με το πρότυπο EN είναι 5 πλύσεις

Εύκολη εύρεση βασικών χαρακτηριστικών του προϊόντος

ENGLISH

PW17_start pages_TEXT.indd pages_MASTER.indd 10 10

31/07/2017 17:00 16/08/2017 14:26


ΒΑΣΙΚΑ ΣΥΜΒΟΛΑ ΣΥΜΒΟΛΑ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Ύφασμα

Ζ -Χρώμα

βάτα

Το σύμβολο αυτό υποδεικνύει τις λεπτομέρειες του ύφάσματος του ενδύματος

Το σύμβολο αυτό υποδεικνύει τα πολύ σκούρα χρώματα βαφής εντός αυτής της σειράς προϊόντων

Το σύμβολο αυτό υποδεικνύει τα στοιχεία βάτας του ενδύματος

Αντίθεσης ύφασμα

Επάνω

X-Χρώμα

Το σύμβολο αυτό υποδεικνύει τις λεπτομέρειες αντίθεσης του υφάσματος αντίθεσης

Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει το υλικό που χρησιμοποιείται στο επάνω μέρος του προϊόντος

Το σύμβολο αυτό υποδεικνύει τα βασικά χρώματα εντός αυτής της σειράς των προϊόντων

Φοδράρισμα

Σόλα

Υ-Χρώμα

Το σύμβολο αυτό υποδεικνύει τα στοιχεία επένδυσης του ενδύματος

Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει το υλικό που χρησιμοποιείται στο πέλμα του προϊόντος. Ο κώδικας F αναφέρεται στο σχέδιο εξωτερικής σόλας π.χ. F12

Το σύμβολο αυτό υποδεικνύει τα βαθιά χρώματα βαφής εντός αυτής της σειράς προϊόντων

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΔΕΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΙΒΩΤΙΟΥ 12

ΠΟΣΟΤΗΣ ΚΙΒΩΤΙΟΥ

Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει την ποσότητα των προϊόντων σε ένα χαρτοκιβώτιο που δεν έχει εσωτερικά κουτιά.

Κρεμάστρα Ενδυμάτων

Το σύμβολο αυτό υποδεικνύει ότι τα προϊόντα συσκευάζονται με μια κρεμάστρα και έχουν συσκευασία λιανικής για επίδειξη σε καταστήματα λιανικής πώλησης. Ρωτήστε την ομάδα πωλήσεων για περισσότερες πληροφορίες.

PACKING QUANTITIES Αυτό δείχνει πόσα προϊόντα συσκευάζονται ανά κιβώτιο και χαρτοκιβώτιο. Όλα τα προϊόντα μας πωλούνται συνήθως ένα μέγεθος και ένα χρώμα ανά χαρτοκιβώτιο.

Όροι Συσκευασίας

Β = Εσωτερικό Κουτί C = Εξωτερική συσκευασία P= Παλέτα

200 10 Παράδειγμα 1 UOS=1

Μονάδα Πωλήσεων (UOS)

Παράδειγμα 1

10 = Εσωτερικό κουτί 200 = Ποσότητα Συνολική Εξωτερικού Κιβώτιου. Στην περίπτωση αυτή η UOS = 1 κομμάτι όπου τα σύμβολα συσκευασίας είναι χρωματισμένα με πορτοκαλί η UOS είναι μεγαλύτερη από 1.

Αυτή είναι η ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας ενός προϊόντος. Εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά η Μονάδα Πωλήσεως Προϊόντος UOS είναι συνήθως ένα τεμάχιο ή ένα ζευγάρι.

Παραδείγματα μονάδων πώλησης (UOS) 1 = Μονάδες = Ενδύματα, ειδικά γάντια πωλούνται σε μονάδες 2 = Ζεύγος = υποδήματα, τα περισσότερα γάντια Β = εσωτερικό κουτί = γάντια μιας χρήσης C = Κουτί = Biztex, Μιάς χρήσης, A800

1 1= Μονάδες

Τσάντα Λιανικής

Κουτί Λιανικής Πώλησης

Το σύμβολο αυτό υποδεικνύει ότι αυτή η συσκευασία βοηθάει την παρουσίαση των προϊόντων για λιανικές πωλήσεις. Όλα τα άλλα στύλ συσκευάζονται σε επίπεδη συσκευασία πλαστικής σακούλας για να κρατήσει τα είδη καθαρά. Όλα τα προϊόντα έχουν barcodes. Ρωτήστε την ομάδα πωλήσεων για περισσότερες πληροφορίες.

3000 500 100 Παράδειγμα 2 UOS=3000

Παράδειγμα 2

100 = Εσωτερικό Κουτί 500 = Μέση Συσκευασία 3000 = Συνολική Ποσότητα Εξωτερικού Κιβωτίου. Στην περίπτωση αυτή η ποσότητα του εξωτερικού χαρτοκιβώτιου είναι η UOS και είναι χρωματικά κωδικοποιημένη με πορτοκαλί για να το δείξει αυτό.

Το σύμβολο αυτό υποδεικνύει ότι αυτό το είδος αποστέλεται με μία ετικέτα λιανικής για να ενισχύσει την παρουσίαση του προϊόντος για λιανικές πωλήσεις.

Υποδεικνύει ότι αυτό το είδος στέλνεται με ένα κουτί λιανικής για να ενισχύσει την παρουσίαση του προϊόντος για τις λιανικές πωλήσεις.

Παράδειγμα 3

x30 10 Παράδειγμα 3 UOS=10

10 = Εσωτερικό κουτί x30 = Συνολική ποσότητα εξωτερικού κουτιού (300)

x6 x10 50

Παράδειγμα 4

50 = Εσωτερική Συσκευασία

Παράδειγμα 4 UOS=50

X10 = Ο αριθμός εσωτερικών κιβωτίων ανά μεσαία συσκευασία X6 = Ο αριθμός των μέσων πακέτων ανά κουτί Εσωτερικά κουτιά ανά χαρτοκιβώτιο (10x6 = 60) Αριθμός μεμονωμένων τεμαχίων σε χαρτοκιβώτιο (50x10x6 = 3000) Σε αυτή την περίπτωση το εσωτερικό πλαίσιο είναι το UOS και έχει χρώμα πορτοκαλί για να το δείξει αυτό.

2 2 = Ζεύγος

Ετικέτα Λιανικής

100% Β = Εσωτερικό Κουτί

C = Εξωτερική συσκευασία

11

PW17_start pages_TEXT.indd pages_MASTER.indd 11 11

ENGLISH 31/07/2017 17:00 16/08/2017 14:26


ΣΕΙΡΆ Υ ΨΗ ΛΉ Σ Ο ΡΑΤ ΌΤ Η ΤΑ Σ Αυ τό το ευρύ φάσμα των ειδών έ νδυσης υψηλής ορα τότητας πληροί τ ι ς α υ σ τ η ρ ές α πα ι τ ή σ ε ι ς τό σ ο σ ε σ χεδιασμό όσο και σ την κα τασκευή, γι α ν α εξασ φ α λισ τεί ό τ ι πληρ οί το τε λευταίο διεθ νές με γά λης προβολής πρ ότ υπο EN ISO 20 471. ANSI / ISE A 107 και A S / NZS 4 602.1. Πολ λές από αυτές τις μορφές είναι πλήρως π ι σ τοπο ι ημ έ ν η κα τά IS O 20 471 50 π λύ σ ε ι ς μ ε τά α ν α ζ η τ ή σ τ ε α υ τό το σύμβολο.

176 Είδη Μετατροπή Για να μετατρέψετε γραμμάρια ανά τετραγωνικό μέτρο σε ουγγιές ανά τετραγωνική γιάρδα: x 0.0295 Για να μετατρέψετε ουγγιές ανά τετραγωνική γιάρδα σε γραμμάρια ανά τετραγωνικό μέτρο: x 33,91

1 Yd2 1 M2

12

ENGLISH

PW17_HiVis_Intro_Pages_MASTER.indd PW17_HiVis_Intro_Pages_TEXT.indd 12 12

• • • • • • • • • • • •

PORTWEST PWR™ 300D ΑΝΑΠΝΈΟΝΤΑ ΑΔΙΑΒΡΟΧΑ 300D ΒΙΟΜΗΧΑΝΊΑΣ ΑΔΙΑΒΡΟΧΑ SEALTEX™ ULTRA ΑΔΙΑΒΡΟΧΑ ΒΑΣΙΚΆ ΑΔΙΑΒΡΟΧΑ TEXSEW & ΚΙΤ ΛΎΣΕΙΣ ΡΟΥΧΙΣΜΟΎ ΠΑΙΔΙΚΆ ΕΊΔΗ ΦΛΊΣ & SOFTSHELL ΣΕΙΡΆ ΕΛΕΎΘΕΡΟΥ ΧΡΌΝΟΥ ΣΕΙΡΆ ΓΙΛΈΚΩΝ ΑΞΕΣΟΥΆΡ.

02/08/2017 16:19 16/08/2017 10:38


5

Τα πρώτα στη Βιομηχανία υφάσματα υψηλής ορατότητας

PW

TM

Η Portwest PWR™ είναι μια συλλογή από υψηλής απόδοσης προϊόντα αδιάβροχα που προσφέρουν εξαιρετική άνεση, λειτουργία και αντοχή σε όλες τις καιρικές συνθήκες. Αδιάβροχο, αναπνέον και αντιανεμικό με τα υψηλότερα πρότυπα, η συλλογή αυτή υπερβαίνει κατά πολύ τις απαιτήσεις του EN343 Class 3: 3. Φτιαγμένο με 300 Ντενιέ 100% Νήματα Πολυεστέρα, αυτό είναι ένα γερό ύφασμα για σκληρές συνθήκες. 300D ύφασμα έχει εξαιρετική αντίσταση σε τριβή και σχίσιμο. Το επίστρωμα πολυουρεθάνιου (PU) στο εσωτερικό κάνει το ύφασμα ανθεκτικό και αδιάβροχο και το εξωτερικό έχει νερού και λεκέ απωθητικό επίστρωμα που βοηθά να κρατήσει το ρούχο καθαρό. Sealtex™ Ultra είναι ένα εξαιρετικά διαπνέον, υψηλής τεχνολογίας, PU επιχρισμένο ύφασμα, σε ένα ευέλικτο 100% πολυεστερικό πλεκτό, 185γρ. Το Sealtex™ Ultra συμμορφώνεται με το μεγάλης ορατότητας πρότυπο EN ISO 20471. Αδιάβροχο, αντιανεμικό και αναπνέον, εγγυόμαστε ότι αυτή η σειρά θα σας κρατήσει ζεστό και στεγνό σε αντίξοες συνθήκες. Οι συγκολλημένες ραφές διατηρούν βροχή και άνεμο εκτός και το ανθεκτικό, ελαστικό ύφασμα μπορεί εύκολα να καθαριστεί, επιτρέποντας στα ενδύματα να φαίνονται καλά και να διαρκούν περισσότερο. Βαμβακερό Comfort ύφασμα κατασκευάζεται από 55% βαμβάκι, 45% πολυεστέρα με βαμβάκι στο εσωτερικό για την άνεση και πολυεστέρα στο εξωτερικό για μέγιστη αντοχή. Το μίγμα βαμβακιού / πολυεστέρα εξασφαλίζει ότι το ύφασμα είναι πολύ αναπνέον και ότι μια άνετη θερμοκρασία διατηρείται σε όλες τις περιπτώσεις.

TM

Το ύφασμα Vest-Port™ είναι κατασκευασμένο από ανθεκτικό 100% Πολυεστερικό στημόνι πλεκτό ύφασμα το οποίο είναι πλήρως πιστοποιημένο με το τελευταίο πρότυπο υψηλής ορατότητας. Το ύφασμα είναι ελαφρύ, άνετο και πολύ αναπνέον. Μπορεί να φορεθεί πάνω από ρούχα για να εξασφαλιστεί η πλήρης ορατότητα χωρίς να προσθέτει όγκο.

Τα PWR, SEALTEX και VESTPORT είναι εμπορικά σήματα της Portwest.

PW17_HiVis_Intro_Pages_MASTER.indd PW17_HiVis_Intro_Pages_TEXT.indd 13 13

13

ENGLISH 31/07/2017 09:53 18/08/2017 11:21


EN ISO 20471 Αυτό το Διεθνές Πρότυπο καθορίζει τις απαιτήσεις για τα είδη ένδυσης υψηλής ορατότητας, η οποία είναι ικανή οπτική ένδειξη για την παρουσία του χρήστη. Τα πολύ ευδιάκριτα ρούχα προορίζονται να παρέχουν την θεατότητα του χρήστη σε οποιασδήποτε συνθήκες φωτισμού όταν θεώνται από τους χειριστές των οχημάτων ή άλλων μηχανικών μέσων κατά τη διάρκεια της ημέρας και κάτω από φωτισμό των προβολέων στο σκοτάδι. Η ενδυμασία υψηλής ορατότητας έχει μια φθορίζουσα επιφάνεια, σε συνδυασμό με ανακλαστικό υλικό που πληροί τις απαιτήσεις πιστοποίησης σε 3 διαφορετικές κατηγορίες:

3

2

1

x y

Κλάση 3: Ύψιστο Επίπεδο Ύψιστο επίπεδο προστασίας - που απαιτείται για τα πρόσωπα που εργάζονται σε ή κοντά σε αυτοκινητόδρομους ή διπλής-κατεύθυνσης δρόμους ή αεροδρόμια. Πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον 0.80m2 φόντο υλικού και 0.20m2 αντανακλαστικά υλικά. (4 μέτρα ευρείας αντανακλαστικής ταινίας 5cm)

Κλάση 2: Ενδιάμεσο επίπεδο Απαιτείται για τα πρόσωπα που εργάζονται σε ή κοντά σε Α και Β κλάσης δρόμους, επίσης για delivery Οδηγούς. Πρέπει να περιλαμβάνει ένα ελάχιστο 0.50m2 φόντο υλικού και 0.13m2 ανακλαστικό υλικού. (2.60 μέτρα ευρείας αντανακλαστικής ταινίας 5εκ)

Κλάση 1 :Ελάχιστο επίπεδο Ελάχιστο επίπεδο προστασίας που απαιτείται για τα πρόσωπα που εργάζονται σε ιδιωτικό δρόμο, ή θα χρησιμοποιηθούν σε συνδυασμό με ένα υψηλότερης κλάσης ένδυμα. Πρέπει να περιλαμβάνει ένα ελάχιστο 0.14m2 φόντο υλικού και 0.10m2 ανακλαστικό υλικό. (2 μέτρα ευρείας αντανακλαστικής ταινίας 5εκ)

EN 471 Ρουχισμός υψηλής ορατότητας

Το πρότυπο αυτό αντικαταστάθηκε από το νέο διεθνές πρότυπο EN ISO 20471: 2013

14

ENGLISH

PW17_HiVis_Intro_Pages_MASTER.indd PW17_HiVis_Intro_Pages_TEXT.indd 14 14

ANSI/ISEA 107-2015 Το ANSI / ISEA 107 -2015 είναι το Αμερικανικό Εθνικό Πρότυπο για Ένδυση για την Ασφάλεια Υψηλής Ορατότητας και για τα Καπέλα. Το βιομηχανικό πρότυπο που αναπτύχθηκε από το Αμερικανικό Εθνικό Ινστιτούτο Τυποποίησης παρέχει έναν ομοιόμορφο και αυθεντικό οδηγό για το σχεδιασμό, τις προδιαγραφές απόδοσης και τη χρήση ενδυμάτων υψηλής ορατότητας και ανακλαστικών, όπως γιλέκα, σακάκια, ολόσωμες φόρμες, παντελόνια και ιμάντες. Τα ενδύματα που πληρούν αυτό το πρότυπο μπορούν να φορεθούν 24 ώρες την ημέρα για να παρέχουν στους χρήστες υψηλό επίπεδο ορατότητας μέσω της χρήσης συνδυασμένων φθοριζόντων και ανακλαστικών υλικών. Το ANSI / ISEA 107-2015 διαθέτει 3 τύπους ενδυμάτων που αναφέρονται παρακάτω: ANSI/ISEA 107-2015 ΤΥΠΟΣ Ο ΚΑΤΗΓΟΡΊΑ 1 ANSI/ISEA 107-2015 ΤΥΠΟΣ Ρ ΚΑΤΗΓΟΡΊΑ 2 ANSI/ISEA 107-2015 ΤΥΠΟΣ Ρ ΚΑΤΗΓΟΡΊΑ 3, ANSI/ISEA 107-2015 ΤΥΠΟΣ Π ΚΑΤΗΓΟΡΊΑ 2 ANSI/ISEA 107-2015 ΤΥΠΟΣ Π ΚΑΤΗΓΟΡΊΑ 3

AS/NZS 4602.1:2011 Το πρότυπο AS / NZS 4602.1 καθορίζει τις οπτικές απαιτήσεις για ενδύματα υψηλής προστασίας για την επαγγελματική φθορά από άτομα που ενδέχεται να εκτεθούν σε κίνδυνο κίνησης κίνησης, μετακίνησης εγκαταστάσεων ή εξοπλισμού σε καταστάσεις υψηλού κινδύνου. Το πρότυπο καλύπτει τα ενδύματα που είναι κατάλληλα για τη φθορά κατά τη διάρκεια της ημέρας, τη νυχτερινή φθορά, όπου θα φαίνονται με αντανακλαστικό φως ή για φθορά και υπό τις δύο συνθήκες, αλλά δεν συμπεριλαμβάνονται τα ενδύματα για χρήση από τις πυροσβεστικές υπηρεσίες. Τα ενδύματα που ορίζονται στο παρόν πρότυπο ταξινομούνται ως εξής: Κατηγορία D Ένα ένδυμα σχεδιασμένο για καθημερινή χρήση.

Κατηγορία N Ένα ένδυμα σχεδιασμένο για νυχτερινή χρήση χρησιμοποιώντας ρετρό ανακλαστικό φως.

Κατηγορία D/N Ένα ένδυμα σχεδιασμένο για χρήση μέρα και νύχτα.

AS/NZS 1906.4:2010 Το παρόν Πρότυπο καθορίζει τις απαιτήσεις για υλικά υψηλής ορατότητας και ανακλαστική ταινία που πρέπει να χρησιμοποιούνται στα ενδύματα βιομηχανικής ασφάλειας για υπαίθρια χρήση κατά τη διάρκεια της ημέρας και για χρήση τη νύχτα ή σε άλλες σκοτεινές συνθήκες όπου ο χρήστης πρέπει να είναι ιδιαίτερα ορατός.

31/07/2017 09:59 18/08/2017 11:22


Έλεγχος της Ποιότητας Ο ακρογωνιαίος λίθος της επιτυχίας μας ήταν ανέκαθεν οι αυστηροί έλεγχοι ποιότητας. Μπορείτε να είστε βέβαιοι ότι το προϊόν που φοράτε είναι σύμφωνο με το EN ISO 20471; Ένα πιστοποιητικό από ένα Οίκο δοκιμών εγγυάται ότι το ένδυμα ή το ύφασμα που εστάλη στον Οίκο της δοκιμής έχει επιτύχει το EN ISO 20471 πρότυπο. Δεν είναι μια εγγύηση ότι η χύμα παραγωγή ανταποκρίνεται στα πρότυπα. Ως εκ τούτου, ελέγχουμε κάθε ρολό υφάσματος και αντανακλαστικής ταινίας με εξειδικευμένο εξοπλισμό που εγγυάται ότι, το σύνολο της παραγωγής από εμας, επιτυγχάνει το EN ISO 20471 πρότυπο.

Δοκιμές Ανακλαστικής Ταινίας Η HiVisTex ρετρό ανακλαστική ταινία που χρησιμοποιείται είναι της υψηλότερης ποιότητας και πλήρως συμβατή στο EN ISO 20471, ANSI / ISEA 107 και AS / NZS 4602.1 τυποποιημένα πρότυπα. Η HiVisTex δίνει την ανώτερη απόδοση σε όλες τις καιρικές συνθήκες.

ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ HIVISTEX

ΑΝΑΚΛΑΣΤΟΜΕΤΡΟ

Αυτό έχει χιλιάδες γυάλινες χάντρες σε κάθε εκατοστό του τετραγώνου - ε ργ άζ ε τα ι σ α ν χ ι λι άδ ες μικροσκοπικούς καθρέφτες, που αντανακλούν το φως πίσω προς την πηγή ως μια λαμπρή λευκή λάμψη.

Αυτό είναι για τον έλεγχο της απόδοσης της ρετρό ανακλαστικής ταινίας. Κάθε ρολό ταινία ελεγχθεί για να εξασφαλιστεί ότι πληροί και υπερβαίνει τις απαιτήσεις του προτύπου. Το ανακλαστόμετρο μετρά το συντελεστή δύο περιστρεφόμενων γωνιών. EN ISO 20471 αναφέρει η ανάγνωση δεν θα πρέπει να είναι κάτω από 330 (cd/lx.m2), ωστόσο σε Portwest επιμένουμε σε μια ανάγνωση 400 (cd/lx.m2) συν.

Y

Y 0.410

0.9

0.405 520

0.400

530

0.8

0.395 540

510

0.390

0.7

0.385

550

0.380 560

0.6

0.375 FLUORESCENT FL UORESCENT YE YELLOW

0.370

570

500

0.365

0.5

580

0.355

0.4

0.350

600 FLUORESCENT UORESCENT ORANGE-RED

0.3

X = 0.59500 Y = 0.36100

0.360 590

0.345

610 FLUORESCENT UORESCENT RED RE 620

490

0.340 0.335 0.330

0.2

X 0.655

0.650

0.645

0.640

0.635

Αυτό το γράφημα εμφανίζει το CIE 1931 X, Y χρωματικότητας διάγραμμα, το οποίο καθορίζει ένα χρωματικό χώρο για γραφικά χρώματος.

0.630

0.8

0.625

0.7

0.620

0.6

0.615

0.5

0.610

0.4

0.605

0.3

0.600

0.2

0.595

X

380~410

0.590

0.585

0.580

0.575

0.570

0.565

0.560

PW17_HiVis_Intro_Pages_MASTER.indd PW17_HiVis_Intro_Pages_TEXT.indd 15 15

460

0.1

0.555

Στο εργασ τήριο ποιοτικού ε λέ γ χου, χρησιμοποιούμε το φασματοφωτόμετρο Minolta για να ελέγχουμε κάθε ρολό υφάσματος. Αυτό εγγυάται ότι το ύφασμα που χρησιμοποιείται, είναι πλήρως συμβατό με το EN ISO 20471 πρότυπο.

Orange EN471 graph / 2 degree d65 Y(Min 0.40) = 0.46717

470

0.0 0.0

0.550

Δοκιμές υφάσματος

0.1

0.545

0.540

480

X = 0.59500 Y = 0.36100

ΚΟΝΤΙΝΗ ΘΕΑ ΓΙΑ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ Αυτό το γράφημα δείχνει μια διευρυμένη άποψη για το πορτοκαλί EN ISO 20471 εύρος χρώματος. Οι χρωματικοί συνδυασμοί που επισημαίνονται στο γράφημα είναι μια ανάγνωση από το Φωσφοριζέ πορτοκαλί ύφασμά μας. Η Ανάγνωση αυτή λαμβάνεται χρησιμοποιώντας το φασματοφωτόμετρο Minolta.

15

ENGLISH 31/07/2017 16:19 16/08/2017 11:22


EN343

RIS 3279

EN 510

X Y

EN 343 - Προστατευτική ενδυμασία, προστασία από βροχή

EN 343 είναι το εναρμονισμένο ευρωπαϊκό πρότυπο που ισχύει για τα ενδύματα που φοριούνται σε δυσμενείς καιρικές συνθήκες. Καθορίζει τα χαρακτηριστικά της προστατευτικής ενδυμασίας έναντι της επιρροής των κακών καιρικών συνθηκών, του ανέμου και κρύου πάνω από-5°c. Το πρότυπο προβλέπει δύο παραμέτρους επιδόσεων: X = στεγανότητα (3 επίπεδα) Y = αναπνέουσες ιδιότητες (3 επίπεδα)

RIS-3279-TOM

RIS-3279-TOM ISUUE 1 έχει αντικαταστήσει το GO/RT 3279 πρότυπο σιδηροδρομικής βιομηχανίας (RIS) καθορίζει τις ελάχιστες προδιαγραφές προειδοποιητικό για υψηλής ορατότητας ενδυμασία στην σιδηροδρομική βιομηχανία .

EN 510 - Προστατευτική ενδυμασία για χρήση, όπου υπάρχει κίνδυνος εμπλοκής από κινητά μέρη

Αυτό το πρότυπο καθορίζει τις ιδιότητες της προστατευτικής ενδυμασίας που ελαχιστοποιούν τον κίνδυνο της εμπλοκής ή σχέδιο-in από κινούμενα μέρη, όταν ο χρήστης εργάζεται σε ή κοντά σε επικίνδυνα μηχανήματα ή συσκευές.

EN342

EN 342 Προστατευτική ενδυμασία — σύνολα και ενδύματα για προστασία έναντι Ψύχους ΕΝ 342 - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΝΑΝΤΙ ΨΥΧΟΥΣ. EN 342 είναι το εναρμονισμένο ευρωπαϊκό πρότυπο που καθορίζει απαιτήσεις και μέθοδους δοκιμής για την απόδοση των συνόλων του ιματισμού (δηλαδή, δύο κομμάτια κοστουμιού ή φόρμες) και της ενιαίας ενδυμασίας για προστασία έναντι ψυχρού περιβάλλοντος. Τα Ενδύματα δοκιμάζονται υπό τις ακόλουθες παραμέτρους επιδόσεων όπως φαίνεται στο παρακάτω εικονόγραμμα:

Θερμομόνωση

EN1150

EN 1150 - Ενδυση προστασίας ορατότητας για μηεπαγγελματική χρήση

Αυτό το Ευρωπαϊκό πρότυπο καθορίζει τις απαιτήσεις οπτικής απόδοσης υψηλής ευκρίνιας που φοριούνται από ενήλικες και νέους, και έχουν σχεδιαστεί για μη επαγγελματική χρήση.

Oeko-Tex

Ανακλαστικά υφάσματα δοκιμασμένα κατά Oeko Tex που εγγυάται ότι το ύφασμα δεν περιέχει επιβλαβείς ουσίες στην ανθρώπινη υγεία.

EN 13356 - ΠΡΟΒΟΛΗΣ αξεσουάρ για Μη Επαγγελματική χρήση

Αυτό το Πρότυπο καθορίζει τις απαιτήσεις οπτικής απόδοσης για τα εξαρτήματα που είναι να φορεθούν, συνδέονται με ή φέρονται από ανθρώπους και έχουν σχεδιαστεί για μη επαγγελματική χρήση. Προβολής αξεσουάρ που συμμορφώνονται με το πρότυπο αυτό προορίζονται να σηματοδοτούν την παρουσία των χρηστών οπτικά όταν φωτίζονται από προβολέα οχήματος σε σκοτεινούς δρόμους.

ISO 13688 - Προστατευτική Ενδυμασία - Γενικές Απαιτήσεις

Γενικές απαιτήσεις: Αυτό το Διεθνές Πρότυπο προδιαγράφει τις γενικές απαιτήσεις και συστάσεις για την εργονομία, τη γήρανση, το μέγεθος και τη σήμανση των προστατευτικών ενδυμάτων, καθώς και για τις πληροφορίες που παρέχονται από τον κατασκευαστή.Κάθε πιστοποιημένο ένδυμα σε αυτό το φυλλάδιο είναι επίσης πιστοποιημένο με το πρότυπο ISO 13688. Το πρότυπο αυτό αντικαθιστά το παλιό πρότυπο EN340.

Αυτό έχει δοκιμαστεί σε ένα κινούμενο ανδρείκελο. Η μονάδα μέτρησης είναι Icler και αναφέρεται σε m2. Μετρά την ποσότητα της ενέργειας ανά τετραγωνικό μέτρο που απαιτείται για να διατηρηθεί η θερμότητα - όσο υψηλότερος είναι ο αριθμός, τόσο καλύτερη είναι η βαθμολογία. Χ δείχνει τη δοκιμή θερμικής μόνωσης σε ένα σταθερό ανδρεικέλου και δεν είναι υποχρεωτικό μέρος του προτύπου. Η μονάδα μέτρησης είναι ICLE και αναφέρεται σε m2.

Διαπερατότητα Αέρα

Το Διαπερατότητα Αέρα μετρά την ευκολία με την οποία ο αέρας μπορεί να περάσει μέσα από το υλικό. Είναι ένα μέτρο του πόσης αντοχής στον αέρα είναι το ρούχο και πάλι όσο μεγαλύτερος είναι ο αριθμός τόσο καλύτερο το αποτέλεσμα. Η διαπερατότητα του αέρα στο παράδειγμα παρακάτω επιτυγχάνει μία Κλάση 3.

Αντίσταση στη διαπερατότητα από Νερό

Το τελικό αποτέλεσμα είναι η αντίσταση στη διείσδυση του νερού, η οποία επιτυγχάνει μία Κατηγορία 2 όπως παρακάτω. Αυτό είναι ένα προαιρετικό τεστ. (Θερμομόνωση) (Θερμομόνωση σε μανεκέν) (αεροδιαπερατότητα) ( αντίσταση στη διείσδυση νερού) Τα αποτελέσματα που παρουσιάζονται είναι για S485 Ανακλαστική Ολόσωμη αντίθεσης.

EN342

Τα αποτελέσματα φαίνονται παρακάτω είναι για S485 Hi-Vis Ολόσωμη Αντίθεσης.

0.420m2.K/W(B)

(θερμική Μόνωση ) (Θερμομόνωση για ανδρείκελο) (θερμική Μόνωση ) Αντίσταση στη διαπερατότητα από Νερό

EN 14058 - ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ - ΕΝΔΥΜΑΤΑ για Προστασία σε ψυχρά Περιβάλλοντα

16

Το πρότυπο αυτό καθορίζει τις απαιτήσεις και μέθοδους δοκιμής για την απόδοση μεμονωμένων ενδυμάτων, για την προστασία από την ψύξη του σώματος σε κρύο περιβάλλον. Κρύα περιβάλλοντα είναι ως αποτέλεσμα ενός συνδυασμού της υγρασίας και ανέμου σε θερμοκρασίες από -5°C και άνω. Σε μέτρια χαμηλές θερμοκρασίες ενδύματα κατά την τοπική ψύξη του σώματος δεν χρησιμοποιούνται μόνο για υπαίθριες δραστηριότητες, αλλά μπορεί να χρησιμοποιηθούν για εσωτερικές δραστηριότητες. Σε αυτές τις περιπτώσεις τα ενδύματα συχνά δεν χρειάζεται να είναι κατασκευασμένα από υδατοστεγές ή αεροστεγές υλικό. Ως εκ τούτου, οι απαιτήσεις αυτές είναι προαιρετικές για αυτό το πρότυπο.

ENGLISH

PW17_HiVis_Intro_Pages_MASTER.indd PW17_HiVis_Intro_Pages_TEXT.indd 16 16

31/07/2017 16:19 16/08/2017 11:22


Στυλ Πιστοποιημένα με το EN 342. Προστασία Ενάντια στο Ψύχος έως -40 ° C Πολλαπλών Τρόπων Μπουφάν

S427

44

S768

53

S766

52

Ολόσωμες Φόρμες

Μπουφάν Bomber

S426

46

S463

RT27

45

C468

RT32

66

S434

65

67

S485

324

S585

68

Μπουφάν Traffic

S461

48

S360

278

CS12

345

346

Φόρμα Τιράντα

S460

RT30

56

S466

R460

59

RT34

56

S467

57

S433

48

325

CS10 347

58

S437

310

S482 327

S489

CS11

68

347

Στυλ Σύμφωνα με το EN 14058. Προστασία έναντι Ψυχρών Περιβαλλόντων στους -5 ° C

F205

335

F500

332

EN 14058

Φλίς Κλάση 2

Φλίς Κλάση 1

F285

F282

PW17_HiVis_Intro_Pages_MASTER.indd PW17_HiVis_Intro_Pages_TEXT.indd 17 17

332

282

F280

335

F300

95

F400

336

F301

95

S665

333

F433

337

17

ENGLISH 31/07/2017 16:19 16/08/2017 11:23


RIS 3279

Η Σειρά Τυπογραφίας της Σιδηροδρομικής Βιομηχανίας έχει πάνω από 100+ στυλ Αντιμετωπίζοντας τις αυστηρές απαιτήσεις τόσο στον σχεδιασμό όσο και στην κατασκευή, αυτά τα στυλ συμμορφώνονται με το τελευταίο πρότυπο RIS 3279-TOM. Δείτε το πλήρες φάσμα των στυλ RIS και υψηλής ορατότητας από τη σελίδα23 Παντελόνια αδιάβροχα (EN343)

Μπουφάν αδιάβροχο (EN343)

RT27

45

RT34

48

RT60

50

S590

41

S487

51

S468

54

RT30

56

RT63

51

S460

56

S480

70

S388

49

S469

69

RT62

50

S597

43

RT31

71

RT32

67

S591

42

RT61

48

LW70 278

S360

S463

C467

66

278

62

S592

Ενδύματα εργασίας

Φλίς και Softshell

RT44

94

RT48

93

RT40

94

RT45

93

RT42

18

RT46

ENGLISH

92

43

LW71 279

PW17_HiVis_Intro_Pages_MASTER.indd PW17_HiVis_Intro_Pages_TEXT.indd 18 18

E041

93

RT43

90

RT49

92

πουλόβερ

S424

97

B303

98

S428

97

B305

99

F300

95

B304

99

90

RT47

92

31/07/2017 16:19 16/08/2017 11:24


Polo & T-Shirts

Γιλέκα Υψηλής Ευκρίνειας

RT22 100

S277

S271

102

S178

S191

103

103

Αντοχή σε Φλόγα

115

RT26

115

FR71

151

FR76

143

RT23 104

C473 113

S475

113

FR75

151

FR85

151

S190

104

S476

C375

111

S776

185

S773

182

S171 101

C474

S774

183

S778

183

S780

184

S781

184

102

RT20

109

112

C475 112

C472 111

S172

105

LW72 279

C497

S170

104

S278

C470 111

G470

61

G475

G456

61

103

Η Best RIS Range στην Βιομηχανία

112

61

Όλα τα στυλ που σημειώνονται ως πράσινα είναι νέα στυλ MV91 141

AF91 137

19

PW17_HiVis_Intro_Pages_MASTER.indd PW17_HiVis_Intro_Pages_TEXT.indd 19 19

ENGLISH 31/07/2017 16:19 16/08/2017 11:24


PW 3 20

ENGLISH

PW17_2030 Range Introduction_TEXT.indd Introduction_MASTER.indd 20 20

Η

Ε

Δ

TM

Η ΕΡ Α ΊΑ 29/07/2017 14:36 16/08/2017 11:44


Ο Μ ΛΛΟΝ ΗΣ ΕΝ ΥΣΗΣ ΕΡ ΑΣΙΑΣ ΕΊΝΑΙ Ε Το Portwest PW3™ σύγχρονη ένδυση εργασίας συνδυάζει αθλήματα, τάσεις τρόπου ζωής και λειτουργία με μια σύγχρονη εφαρμογή και βελτιωμένη άνεση. Χρησιμοποιώντας υφάσματα υψηλής ποιότητας, τα προϊόντα είναι σχεδιασμένα για ευελιξία σε ένα ευρύ φάσμα βιομηχανικών και εμπορικών τελικών χρήσεων και προσφέρουν εξαιρετική αξία.

ΔΩΡΕΑΝ S156

566

ΣΥ ΠΕΡΙΛΑ ΝΕΤΑΙ ΡΕ Ν Ε ΓΟΣ ΕΠΙΓΟΝΑΤΊ Ν Ε P ΠΑΝΤΕΛ ΝΙΑ

Ι Κ

Α

Η

Ε

Τα PW3, EZEE ZIP, TEXPEL και HiVisTex είναι εμπορικά σήματα της Portwest.

ΕΝΔΥΜΑΣΊΑ ΕΡΓΑΣΊΑΣ ΝΈΑΣ ΓΕΝΙΆΣ PW17_2030 Range Introduction_TEXT.indd Introduction_MASTER.indd 21 21

21

ENGLISH 29/07/2017 14:36 16/08/2017 11:44


PW 3

TM

ΑΔ

PW55 PA91

542

547

Ρ Χ

T400

A120

469

T601

FT15

29

375

22

ENGLISH

PW17_2030 Range Introduction_TEXT.indd Introduction_MASTER.indd 22 22

29/07/2017 14:36 16/08/2017 11:44


PW 3

TM

ΑΔ

ΧΕΔ Α Μ ΑΑ Τ Χ

Ρ Χ

Κουκούλα εργονομικά διαμορφωμένη

Ρ

Α

Τ Μ Χ Μ

Κολάρο Φλίς αντίθεσης

Αντανακλαστική γραμμή

Μέση ρυθμιζόμενη με κορδόνι

Ελαστικές μανσέτες

Πάπλωμα επένδυσης για μόνωση Πρόσβαση Εκτύπωσης

Καμπυλώτο πίσω στρίφωμα Ezee Φερμουάρ

T400 12

4

Αδιάβροχο Ανακλαστικό Μπουφάν Vision

EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 3 EN 343 ΚΛΑΣΗ 3:1 RIS-3279-TOM ΤΕΥΧΟΣ 1 (ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ ΜΟΝΟ) ANSI/ISEA 107-2015 ΤΥΠΟΣ Ρ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3

Το κομψό και λειτουργικό Αδιάβροχο Μπουφάν Vision θα σας εξασφαλίσει ξεχωρίζοντας από το πλήθος. Φτιαγμένο από την περίφημη ανθεκτική μας 300D Oxford PU επικάλυψη ανθεκτική στους λεκέδες ύφασμα, αυτό το μπουφάν περιλαμβάνει πολλά εξαιρετικά χαρακτηριστικά, όπως το νέο ανακλαστικό πάνελ Insulax, το οποίο αντανακλά τη θερμότητα πίσω στο σώμα, εξασφαλίζοντας μέγιστη ζεστασιά και άνεση, πολλαπλές τσέπες με φερμουάρ για ασφαλή αποθήκευση, τεχνολογία φερμουάρ EZEE, σύγχρονο σχεδιασμό και μια εξαιρετική σύγχρονη εφαρμογή.

RIS 3279

ANSI/ISEA

Επένδυση από άργιλο

Επένδυση από άργιλο για να αντανακλά τη θερμότητα πίσω 100% Πολυεστέρας, 300D στο σώμα εξασφαλίζοντας τη Oxford Ύφανση με ένα σε λεκέ μέγιστη ζεστασιά και άνεση ανθεκτικό φινίρισμα,, Επίχρισμα Πολυουρεθάνης 190g 100% Πολυεστερικό 60g 100% πολυεστερική Βάτα 170g Πορτοκαλί / Μαύρο , Κίτρινο / Μαύρο S-3XL Αναγνωρισμένος Ευρωπαϊκός Κοινοτικός Σχεδιασμός

INSSU L ATE X IN Ref lective Heat Insulation

ΑΊΤΗΣΗ ΔΙΑΣΤΑΥΡΟΎΜΕΝΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΊΑΣ

PW17_2030 Range Introduction_TEXT.indd Introduction_MASTER.indd 23 23

23

ENGLISH 29/07/2017 14:36 16/08/2017 11:44


PW 3

TM

PV50

541

ΜΑ Α

T402

T602

31

24

ENGLISH

PW17_2030 Range Introduction_TEXT.indd Introduction_MASTER.indd 24 24

29/07/2017 14:36 16/08/2017 11:45


PW 3

Ρ Η Μ Η ΤΕΧ ΊΑ ΤΡ ΤΕ ΜΕΜ Ρ Η

TM

ΜΑ Α

∆ΥΝΑ ΙΚ Ε Α ΟΓ ΕΝΕ Γ Χ

ΓΙΑ Σ

HiVisTex Pro ανακλαστική ταινία

Ανακλαστικό Ρέλι

Κρυφή τσέπη κινητού τηλεφώνου

Πλευρικές Τσέπες με φερμουάρ

Στρίφωμα ρυθμιζόμενο με Κορδόνι Καμπυλώτο πίσω στρίφωμα

T402 24

4

Ezee Φερμουάρ

Όραμα Hi-Vis Softshell Μπουφάν

EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 3 RIS-3279-TOM ΤΕΥΧΟΣ 1 (ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ ΜΟΝΟ) ANSI/ISEA 107-2015 ΤΥΠΟΣ Ρ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3

RIS

ANSI/ISEA

3279

Το Όραμα Softshell χαρακτηρίζεται από μοντέρνο, φρέσκο 94% Πολυεστέρας, 6%Ελαστάν, 160g σχεδιασμό και την σύγχρονη κομψή εφαρμογή. Η υψηλής Με επάλληλες στρώσεις από 100% ποιότητας 3-στρώμα αναπνέει, αδιάβροχο και αντιανεμικό Πολυεστερικό Μικρο Πολικό Φλίς, 150g ύφασμα μαζί με πολλαπλά πρακτικά χαρακτηριστικά Συνολικό βάρος 310g εξασφαλιστεί αυτό είναι ένα must-have λύση για μια σειρά από Πορτοκαλί / Μαύρο , Κίτρινο / Μαύρο επαγγελματίες που εργάζονται. HiVisTex Pro αντανακλαστική S-3XL ταινία είναι εγγυημένη για να κάνουν το χρήστη να ξεχωρίσει Αναγνωρισμένος Ευρωπαϊκός Κοινοτικός Σχεδιασμός από το πλήθος.

Τριπλό σύστημα επίστρωσης Το ύφασμα softshell 3 ιντσών υψηλής ορατότητας είναι κατασκευασμένο από εξωτερικό στρώμα 94% πολυεστέρα / 6% ελαστάνιο, ελασματοποιημένο σε μεμβράνη TPU και συνδέεται με εσωτερικό στρώμα από πολυεστέρα πολυεστέρα 100% πολυεστέρα. Το εξωτερικό στρώμα είναι αδιάβροχο, η μεσαία στρώση παρέχει αντοχή στο νερό, ενώ η εσωτερική στρώση προσθέτει ζεστασιά σε χαμηλές θερμοκρασίες, αλλά προσφέρει εξαιρετική αναπνοή.

ΣΎΓΧΡΟΝΟ ΚΑΙ ΕΡΓΟΝΟΜΙΚΌ PW17_2030 Range Introduction_TEXT.indd Introduction_MASTER.indd 25 25

25

ENGLISH 29/07/2017 14:36 16/08/2017 11:45


ΔΩΡΕΑΝ

PW 3

TM

S156

T501 18

Αντανακλαστική ταινία

11

RIS 3279

566

ΣΥ ΠΕΡΙΛΑ ΝΕΤΑΙ Ε ΓΟΣ ΕΠΙΓΟΝΑΤΊ Ν ΠΑΝΤΕΛ ΝΙΑ

ΡΕ Ν ΕP

Ανακλαστικά Παντελόνια Vision

EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 2 RIS-3279-TOM ΤΕΥΧΟΣ 1 (ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ ΜΟΝΟ) ANSI/ISEA 107-2015 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ε EN 14404 ΤΥΠΟΣ 2 ΕΠΙΠΕΔΟ 0 (ΟΤΑΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΤΟ S156)

Ένας προσεκτικός σχεδιασμός, καινοτόμο ανακλαστικό παντελόνι που διαθέτει πολλών λειτουργιών θήκες, κορυφαίες τσέπες τοποθέτησης επιγονατίδας και εύκολη πρόσβαση σε τσέπη πολλαπλών σημείων για την ασφαλή αποθήκευση τηλεφώνου, τα κλειδιά και τα εργαλεία. Η ενίσχυση του υφάσματος Oxford σε βασικά σημεία τριβής και η τριπλή ραφή εξασφαλίζουν μέγιστη ανθεκτικότητα. Kingsmill: 65% Πολυεστέρας, 35% Βαμβάκι 300g 100% Πολυεστέρας Oxford 600D 210g Πορτοκαλί / Μαύρο , Κίτρινο / Μαύρο 30”-42” Κανονικό πόδι 31” ή 79εκ ρυθμιζόμενο σε ψηλό 33” ή 84 εκατοστά Αναγνωρισμένος Ευρωπαϊκός Κοινοτικός Σχεδιασμός

Κρυπτογραφημένη κάτοχος αναγνωριστικού στην θήκη της θήκης Τσέπη για Smart phone

Δύο πίσω τσέπες μπάλωμα

Τσέπη διπλού Κανόνα

Μέση με πλαϊνή ελαστικότητα

T500 24

3

ANSI/ISEA

RIS 3279

Ezee Φερμουάρ

Ανακλαστικό Ρέλι

Μανσέτες ρυθμιζόμενες με hook & loop Τσέπες επιγονατίδων κορυφής

Υψηλής Ευκρίνειας Μπουφάν Vision EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 3 RIS-3279-TOM ΤΕΥΧΟΣ 1 (ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ ΜΟΝΟ) ANSI/ISEA 107-2015 ΤΥΠΟΣ Ρ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3

Πάνελ αντίθεσης

Διαθέτει τον τελευταίο καινοτόμο σχεδιασμό, αυτό το σύγχρονο δύο τόνων μπουφάν hi-vis είναι κομψό και πρακτικό. Η πάνω τσέπη μπορεί να φιλοξενήσει τις σύγχρονες διαστάσεις των έξυπνων τηλεφώνων και οι ευρύχωρες κάτω τσέπες είναι με φερμουάρ για μεγαλύτερη ασφάλεια. Τα εξαιρετικά χαρακτηριστικά περιλαμβάνουν ανακλαστική επένδυση, ανακλαστική ταινία HiVisTex Pro, ρυθμιζόμενες μανσέτες με hook & loop και ενισχυμένες διπλές ραφές. Kingsmill: 65% Πολυεστέρας, 35% Βαμβάκι 300g Πορτοκαλί / Μαύρο , Κίτρινο / Μαύρο S-3XL Αναγνωρισμένος Ευρωπαϊκός Κοινοτικός Σχεδιασμός Ρυθμιζόμενο στρίφωμα για να ικανοποιεί όλα τα μήκη ποδιών

26

ΚΑΙΝΟΤΌΜΑ ΥΦΆΣΜΑΤΑ - ΜΟΝΤΈΡΝΟ ΦΟΡΜΆΡΙΣΜΑ

ENGLISH

PW17_2030 Range Introduction_TEXT.indd Introduction_MASTER.indd 26 26

29/07/2017 14:36 16/08/2017 11:45


PW 3

TM

Ε Δ ΜΑ ΊΑ Α Α

6)

T180

Ε ΙΛΟ Ή ΟΥΚ ΜΙΣΟΥ ΛΟ

Χ

Υψηλής Ευκρίνειας Πουκάμισο Πόλο Vision

EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 2 RIS-3279-TOM ΤΕΥΧΟΣ 1 (ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ ΜΟΝΟ) ANSI/ISEA 107-2015 ΤΥΠΟΣ Ρ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2

48

35 RIS 3279

ANSI/ISEA

Γιακάς αντίθεσης με φθορίζουσα λωρίδα

θηλιά στην εσωτερική τσέπη ιδανική γα τοποθέτηση γυαλιών/στυλό

Κατασκευασμένο από ύφασμα εξαιρετικά αναπνέον Cotton Comfort σε συνδυασμό με ταινία HiVisTex Pro, αυτό το πουκάμισο πόλο προσφέρει εξαιρετική άνεση και κίνηση. Διαθέτει μία θηλιά στην τσέπη ιδανικό για την τοποθέτηση γυαλιών / στυλό. 55% Βαμβάκι, 45% Πολυεστέρας, Πλεχτό 175g Πορτοκαλί, Κίτρινο S-3XL Αναγνωρισμένος Ευρωπαϊκός Κοινοτικός Σχεδιασμός

Ρ

ΑΔ

ΑΜ

Χ ΔΑ

Ε ΙΛΟ Ή Ελαφριά εύκαμπτη HiVisTex Pro κατά τμήματα ανακλαστική ταινία για αυξημένη ορατότητα

T181 48

1 35 RIS 3279

ANSI/ISEA

Υψηλής Ευκρίνειας Μπλούζακι Vision

EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 2 RIS-3279-TOM ΤΕΥΧΟΣ 1 (ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ ΜΟΝΟ) ANSI/ISEA 107-2015 ΤΥΠΟΣ Ρ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2

Κατασκευασμένο χρησιμοποιώντας αυξημένη HiVisTex Pro ταινία, αυτό το Comfort Cotton μπλουζάκι προσφέρει εξαιρετική ελευθερία κινήσεων χάρη του τμηματοποιημένου σχεδιασμού της ταινίας. Ελαφρύ, κομψό και αναπνέον, αυτό το μπλουζάκι είναι η ιδανική επιλογή. 55% Βαμβάκι, 45% Πολυεστέρας, Πλεχτό 175g Πορτοκαλί, Κίτρινο S-3XL Αναγνωρισμένος Ευρωπαϊκός Κοινοτικός Σχεδιασμός

ΆΝΕΤΟ , ΑΝΑΠΝΈΟΝ ΎΦΑΣΜΑ

ΑΝΏΤΕΡΗ ΕΛΕΥΘΕΡΊΑ ΚΙΝΉΣΕΩΝ PW17_2030 Range Introduction_TEXT.indd Introduction_MASTER.indd 27 27

27

ENGLISH 29/07/2017 14:36 16/08/2017 11:45


PW 3

TM

Δ

Η ΕΡ Α ΊΑ

B153

342

T601

FW17 388

28

ENGLISH

PW17_2030 Range Introduction_TEXT.indd Introduction_MASTER.indd 28 28

29/07/2017 14:36 16/08/2017 11:45


ΔΩΡΕΑΝ

PW 3

TM

Δ

T601

Η ΕΡ Α ΊΑ

S156

Το Urban παντελόνι με τις λεπτές γραμμές και την κομψό κόψιμο προσφέρει εξαιρετική άνεση εργασίας. Διαθέτει μια εντυπωσιακή σειρά από τσέπες όπως η διπλή τσέπη κανόνα και προ μορφοποιημένη, κορυφαίες τσέπες τοποθέτησης επιγονατίδας. Ιδιαίτερης σημασίας χαρακτηριστικά περιλαμβάνουν ενσωματωμένο γάντζο καβάλου, θηλιά για σφυρί και ενισχυμένα πάνελ για μεγαλύτερη ανθεκτικότητα. Με ρυθμιζόμενο μήκος ποδιών για ακόμα μεγαλύτερη άνεση το Urban παντελόνι είναι η έξυπνη επιλογή για το σύγχρονο εργασιακό χώρο.

10

566

Παντελόνια Εργασίας Urban

EN 14404 ΤΥΠΟΣ 2 ΕΠΙΠΕΔΟ 0 (ΟΤΑΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΤΟ S156)

18

ΣΥ ΠΕΡΙΛΑ ΝΕΤΑΙ ΡΕ Ν Ε ΓΟΣ ΕΠΙΓΟΝΑΤΊ Ν Ε P ΠΑΝΤΕΛ ΝΙΑ

Ραφές Αντίθεσης χρωμάτων Τσέπη για Smart phone

Ανακλαστική επένδυση

Kingsmill: 65% Πολυεστέρας, 35% Βαμβάκι 300g 100% Πολυεστερικό Ύφασμα 600D 210g Μαύρο , Βαθυ Γκρι/Μαυρο 30”-42” Κανονικό πόδι 31 “ή 79εκ ρυθμιζόμενο σε ψηλό 33” ή 84εκ Αναγνωρισμένος Ευρωπαϊκός Κοινοτικός Σχεδιασμός Ελαστική λαβίδα στην εσωτερική μέση Δύο πίσω τσέπες μπάλωμα

Θηλιά για σφυρί

Τσέπη cargo στο πλάι του Μανσέτες ρυθμιζόμενες με hook ποδιού & loop

Τσέπη διπλού Κανόνα

Ezee Φερμουάρ

Μέση με πλαϊνή ελαστικότητα

ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΌ ΧΡΏΜΑ ΠΟΥ ΚΆΝΕΙ ΑΝΤΊΘΕΣΗ ΣΤΟ ΚΎΡΙΟ ΦΕΡΜΟΥΆΡ ΓΙΑ ΑΝΏΤΕΡΟ ΣΤΥΛ

Ανακλαστικό Ρέλι

T603

Μπουφάν Εργασίας Urban Αυτό το μοντέρνο κόψιμο του μπουφάν εργασίας με τις λεπτές γραμμές και τις λεπτές επιφάνειες διπλού τοιχώματος ταιριάζει με όλα τα παντελόνια της σειράς PW3. Ιδιαίτερης σημασίας πολυβαμβάκι ύφασμα παρέχει την αντοχή και την απόλυτη άνεση του χρήστη. Γεμάτο με λειτουργίες, συμπεριλαμβανομένων φερμουάρ Ezee, προμορφωμένους αγκώνες, ανακλαστικές λεπτομέρειες και πολλαπλές τσέπες. Hook & loop ρυθμιζόμενη μανσέτα και πλευρική ελαστικοποίηση εξασφαλίσει μια άνετη εφαρμογή.

24

3 Πάνελ αντίθεσης Ρυθμιζόμενο μήκος ποδιού

Kingsmill: 65% Πολυεστέρας, 35% Βαμβάκι 300g Μαύρο/Βαθύ Γκρί S-3XL Αναγνωρισμένος Ευρωπαϊκός Κοινοτικός Σχεδιασμός

Ι∆ΑΝΙΚΌ ΓΙΑ ΌΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΤΕΧΝΊΤΕΣ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΉ ΠΟΙΌΤΗΤΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΉΣ, ΑΣΥΝΑΓΏΝΙΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑ. PW17_2030 Range Introduction_TEXT.indd Introduction_MASTER.indd 29 29

29

ENGLISH 29/07/2017 14:36 16/08/2017 11:45


PW 3

TM

Δ

Η ΕΡ Α ΊΑ

B195

354

B153

A120

342

469

T602

30

ENGLISH

PW17_2030 Range Introduction_TEXT.indd Introduction_MASTER.indd 30 30

FW17 388

29/07/2017 14:36 16/08/2017 11:45


PW 3

TM

Δ

Η ΕΡ Α ΊΑ

T602 18

10

PW3 Flex Shell

Portwest PW3 Flex Shell υφάσματος είναι η τελευταία εξέλιξη των υφασμάτων μαλακό-περίβλημα για να αποδώσει τη μέγιστη απόδοση και προστασία από τις καιρικές συνθήκες. Αυτό το εξαιρετικά ανθεκτικό 3-Layer laminate ύφασμα είναι υδατοαπωθητικό, αντιανεμικό με ένα ελαστικό φινίρισμα και απίστευτη ελαστικότητα που προσφέρει εξαιρετική άνεση στον χρήστη. Με χαμηλό βάρος σε υψηλές αναλογίες ζεστασιά το χαμηλής τριβής εξωτερικό και το μαλακό πλέγμα στην εσωτερική όψη αισθάνεται στεγνός και άνετος δίπλα στο δέρμα κατά τη διάρκεια εκτεταμένων περιόδων χρήσης.

Αντίστροφο φερμουάρ

Urban Παντελόνια Εργασίας με Τσέπες Holster

EN 14404 ΤΥΠΟΣ 2 ΕΠΙΠΕΔΟ 0 (ΟΤΑΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΤΟ S156) Ανακλαστική επένδυση

Ανθεκτικό παντελόνι από ύφασμα Kingsmill από πολυεστέρα / βαμβάκι 300g με σύγχρονη εφαρμογή και ρυθμιζόμενο μήκος ποδιού. Γεμάτο από τα χαρακτηριστικά που προσφέρουν εξαιρετική λειτουργία και απόδοση, Κορυφαία τοποθέτηση των προσχηματισμένων επιγονατίδων, τριπλά ραμμένες ραφές, καβάλο τσόντα για να μειωθεί η καταπόνηση και να αποφευχθεί η αποτυχία της ραφής και μια τσέπη cargo στο πλάι του ποδιού. Οι τσέπες έχουν ενίσχυση Oxford για επιπλέον αντοχή. Kingsmill: 65% Πολυεστέρας, 35% Βαμβάκι 300g 100% Πολυεστέρας Oxford 600D 210g Μαύρο , Βαθυ Γκρι/Μαυρο 30”-42” Κανονικό πόδι 31” ή 79εκ ρυθμιζόμενο σε ψηλό 33” ή 84εκ Αναγνωρισμένος Ευρωπαϊκός Κοινοτικός Σχεδιασμός

Ελαστική λαβίδα στην εσωτερική μέση Μέση με πλαϊνή ελαστικότητα

Δύο πίσω τσέπες μπάλωμα

Τσέπες Holster Κρυπτογραφημένη κάτοχος αναγνωριστικού στην θήκη της θήκης

Τσέπη cargo στο πλάι του ποδιού

Ανακλαστικό Ρέλι

Γρήγορο στέγνωμα Πλευρικές ελαστικής δεμένης Τσέπες με Ezee Φερμουάρ μανσέτας φερμουάρ Διακριτικό χρώμα που κάνει αντίθεση στο κύριο φερμουάρ για ανώτερο στυλ

T620 24 Τσέπες επιγονατίδων κορυφής

ΔΩΡΕΑΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒ ΝΕΤΑΙ

4

Μπουφάν Flex Shell Κομψό μπουφάν εργασίας κατασκευάζεται από τη δυναμικό μας ύφασμα Flex Shell. Αυτό το ύφος προσφέρει εξαιρετική απόδοση με απίστευτη άνεση. Ένας κομψός σχεδιασμός, μεγαλύτερο μήκος πλάτης, εργονομικό σχήμα στο μανίκι, γρήγορο στέγνωμα μανσετών, χαμηλό προφίλ φερμουάρ και ανακλαστικά διακοσμητικά εξασφαλίζουν μια σύγχρονη εμφάνιση. Τρεις γενναιόδωρου μεγέθους εξωτερικές τσέπες παρέχουν άφθονο χώρο αποθήκευσης. 100% Πολυεστέρας επικαλυμμένο με 100% Πολυεστερικό Πλέγμα 185g Μαύρο S-3XL, Μαύρο/Βαθύ Γκρί S-3XL Αναγνωρισμένος Ευρωπαϊκός Κοινοτικός Σχεδιασμός

ΡΕ Ν ΖΕ ΓΟΣ ΕΠΙΓΟΝΑΤ

Ν ΜΕ

ΠΑΝΤΕΛ ΝΙΑ

ΣΥΝΔΥΆΖΕΙ ΣΎΓΧΡΟΝΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΌ ΜΕ ΜΊΑ ΜΟΝΤΈΡΝΑ ΕΦΑΡΜΟΓΉ PW17_2030 Range Introduction_TEXT.indd Introduction_MASTER.indd 31 31

31

ENGLISH 29/07/2017 14:36 16/08/2017 11:45


Το PW2 είναι εμπορικό σήμα της Portwest.

Portwest PW2™ έχει σχεδιαστεί για να ανταποκρίνεται στις αυξανόμενες απαιτήσεις της νέας γενιάς των επαγγελματιών που εργάζονται. Με τη χρήση ενός συνδυασμού καινοτόμων υφασμάτων σε συνδυασμό με ένα πλήθος από έξυπνα χαρακτηριστικά του σχεδιασμού, αυτά τα σύγχρονα στυλ έχουν ως στόχο να ανταποκριθούν στις πολλαπλές λειτουργικές απαιτήσεις που είναι αναγκαίες στο σημερινό απαιτητικό χώρο εργασίας. Η αντίθεση κίτρινο / μαύρο χρωματικός συνδυασμός εξασφαλίζει μέγιστη προστασία ενάντια στη βρωμιά.

Πληροφίες Υφάσματος

Τα ενδύματα αυτά κατασκευάζονται από ένα ασφαλές,βαρύ 300 γραμμαρίων πολυεστέρα/βαμβάκι ύφασμα, σε συνδυασμό με ένα υψηλού εφελκυσμού πολυεστέρα για ενίσχυση στις υψηλής χρήσης περιοχές. Το φωτεινού φθορισμού κίτρινο ύφασμα σε συνδυασμό με των ρετρό φωσφορίζουσων λωρίδων προσφέρει την υψηλότερη δυνατή ορατότητα σε κακό φως ή δυσμενείς καιρικές συνθήκες. Όλα τα υφάσματα ανταποκρίνονται στα πιο ενημερωμένα EN ISO 20471 ευρωπαϊκά πρότυπα.

Ανακλαστική ταινία ώμου για εξαιρετική ορατότητα Διπλή Θήκη Ταυτότητας

Τσέπη τηλεφώνου

Θηλιά για Ράδιο

Διπλή Θήκη Ταυτότητας

Ασφαλείας τσέπη με φερμουάρ

Πολύ λειτουργικές τσέπες Holster

Ανακλαστική ταινία διπλής ραφής για επιπλέον αντοχή

KS60 18

9

Τσέπη με κρυφή σούστα

EN ISO 20471 ΚΛΆΣΗ 3 Κατασκευασμένο από πολυεστέρα / βαμβακερό ύφασμα βαρέως τύπου, αυτό το σακάκι Portwest συνδυάζει σύγχρονο σχεδιασμό με πληθώρα χαρακτηριστικών. Το μπουφάν έχει σχεδιαστεί με, διπλά ραμμένες ραφές, διπλό παράθυρο ταυτότητας, ρυθμιζόμενο λάστιχο στη μέση για υποστήριξη στην κάμψη και την ανύψωση και ελαστικό κούμπωμα μανσέτας για άνεση. 65% Πολυεστέρας , 35% Βαμβάκι 300g Κίτρινο S-3XL

32

KS63

Μπουφάν Xenon

24

10

Γιλέκο εργαλείων Xenon EN ISO 20471 ΚΛΆΣΗ 2

Το γιλέκο εργαλείων με πολλές τσέπες συνδυάζει το μοντέρνο σχεδιασμό με εξαιρετικά ανθεκτικό EN ISO 20471 πιστοποιημένο φθορίζον ύφασμα.Το γιλέκο είναι γεμάτο με στοιχεία, όπως οι διπλά ραμμένες ραφές,θήκη ταυτότητας κατόχου, τσέπες και ζώνη μέσης για άνετη εφαρμογή και υποστήριξη κατά το λύγισμα και το τέντωμα. Πολλαπλές τσέπες προσφέρουν ασφαλή αποθήκευση. 65% Πολυεστέρας , 35% Βαμβάκι 245g Κίτρινο M-XXL

PW2 - Υψηλής Ευκρίνειας και Μαύρο

ENGLISH

PW17_PW123 Series_TEXT.indd Series_MASTER.indd 32 32

31/07/2017 16:42 16/08/2017 12:13


300g Τριπλοραμμένες ραφές

Ισχυρό Κούμπωμα

Υψηλής αντοχής ενίσχυση πολυεστέρα στις υψηλής χρήσης περιοχές

Πίσω τσέπη μπάλωμα Βαθιά τσέπη για ασφαλή αποθήκευση

Τσέπη Κανόνα Ελαστική Μέση πίσω Τσέπη Κανόνα

Μέση ελαστική κατά το ήμισυ

Δύο πίσω τσέπες μπάλωμα

Τσέπη τηλεφώνου

Μεγάλες τσέπες στο πλάϊ του μηρού

KS60

Τσέπες Επιγονατίδων

Ρυθμιζόμενο μήκος ποδιού

4XL KS61

11

KS62

Παντελόνια Xenon EN ISO 20471 ΚΛΆΣΗ 1

18

Ρυθμιζόμενο μήκος ποδιού

65% Πολυεστέρας , 35% Βαμβάκι 300g 100% Πολυεστέρας Oxford 600D 210g Κίτρινο / Μαύρο S-4XL Ψηλό: 33 “ή 84 εκατοστά ρυθμιζόμενο σε X-Tall: 36” ή 92 εκατοστά

18

12

4XL

Φόρμα Τιράντα Xenon EN ISO 20471 ΚΛΆΣΗ 2

KS61

65% Πολυεστέρας , 35% Βαμβάκι 300g 100% Πολυεστέρας Oxford 600D 210g Κίτρινο / Μαύρο S-4XL Ψηλό: 33 “ή 84 εκατοστά ρυθμιζόμενο σε X-Tall: 36” ή 92 εκατοστά

Παρέχοντας μια ισορροπία Καινοτομίας και Λειτουργίας PW17_PW123 Series_TEXT.indd Series_MASTER.indd 33 33

33

ENGLISH 31/07/2017 16:42 16/08/2017 12:15


3x1 3 τρόποι για να φορεθεί

Κουκούλα που πακετάρεται

1

Εξωτερικό μπουφάν με εσωτερικό φούτερ Θηλιές για ραδιοτηλέφωνο

2 Εξωτερικό Μπουφάν Αποσπώμενο με φερμουάρ φούτερ - μπορεί να φορεθεί ξεχωριστά ή με το βασικό μπουφάν

3 Εσωτερικό Ένδυμα Μανσέτες ρυθμιζόμενες με hook & loop

S365 12

7

Πλάτη του τζάκετ

34

Ανακλαστικό Premium 3-in-1 Μπουφάν

ANSI/ISEA

EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 3 EN 343 ΚΛΑΣΗ 3:1 ANSI/ISEA 107-2015 ΤΥΠΟΣ Ρ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3

Ένα σύγχρονο 3-σε-1 μπουφάν βομβαρδιστικό γεμάτο έξυπνες λειτουργίες συμπεριλαμβανομένης μιάς τσέπης smartphone στο στήθος, ραδιόφωνου βρόχους και αντίθεσης κάτω πάνελ για την προστασία από ακαθαρσίες. Ενσωματώνοντας ένα αποσπώμενο με φερμουάρ πουλόβερ, το μπουφάν αυτό είναι προσαρμόσιμο σε όλες τις καιρικές συνθήκες. Φιλοξενεί 7 θήκες για άφθονο χώρο αποθήκευσης και εκτύπωσης φερμουάρ πρόσβασης για ενδυμασία προσαρμογής. Το ένδυμα αυτό είναι πλήρως αδιάβροχο και διαθέτει μία αποσπώμενη κουκούλα με κορδόνια περίσφιξης, ρυθμιζόμενες μανσέτες και ένα αμφίδρομο φερμουάρ στο μπροστινό μέρος για εύκολη πρόσβαση. 100% Πολυεστέρας, 300D Oxford Ύφανση με ένα σε λεκέ ανθεκτικό φινίρισμα, Επίχρισμα Πολυουρεθάνης 190g Εσωτερικό Ένδυμα:100% Πολυεστερικό 300g 100% Πολυεστερικό 60g Κίτρινο / Μαύρο S-5XL

5XL

Ξεχωρίστε με το Κίτρινο / Μαύρο Bomber στυλ

ENGLISH

PW17_PW123 Series_TEXT.indd Series_MASTER.indd 34 34

31/07/2017 16:42 16/08/2017 12:16


2x1 2 τρόποι για να φορεθεί Κουκούλα που πακετάρεται

1

φωνο

Εξωτερικό Μπουφάν

Θηλιές για ραδιοτηλέφωνο Τσέπη τηλεφώνου

Εσωτερική τσέπη στήθους

Τσέπη στο μανίκι

2

Εξωτερικό Μπουφάν με εσωτερικό τζάκετ

Αποσπώμενο Φλις Μανσέτες ρυθμιζόμενες με hook & loop

S364 12

Μέση ελαστική κατά το ήμισυ

Ανακλαστικό Premium 2-in-1 Μπουφάν EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 3 EN 343 ΚΛΑΣΗ 3:1 ANSI/ISEA 107-2015 ΤΥΠΟΣ Ρ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3

ANSI/ISEA

Αυτό το σύγχρονο διχρωμίας 2 σε 1 μπουφάν προσφέρει μεγάλη ευελιξία και είναι προσαρμόσιμο σε όλες τις καιρικές συνθήκες. Το ένδυμα φέρει fleece επένδυση με φερμουάρ με μανίκια fleece και μια ελαστική μέση για μέγιστη ζεστασιά και άνεση. Πολυάριθμες εξωτερικές και εσωτερικές τσέπες παρέχουν εξαιρετική προσωπική ασφάλεια. Αντίθεσης κάτω μαύρο πάνελ που διασφαλίζει ότι το ρούχο παραμένει καθαρό για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

5

100% Πολυεστέρας, 300D Oxford Ύφανση με ένα σε λεκέ ανθεκτικό φινίρισμα,, Επίχρισμα Πολυουρεθάνης 190g 100% Πολυεστερικό 60g 100% Πολυεστερικό Φλίς 280g Κίτρινο / Μαύρο S-5XL

5XL

Πλάτη του τζάκετ

Ελαφριά Μόνωση για Ευκολία στην Κίνηση PW17_PW123 Series_TEXT.indd Series_MASTER.indd 35 35

35

ENGLISH 31/07/2017 16:42 16/08/2017 12:17


ΕΠΕΝΔΕΔΥΜΕΝΟ

Κρυφή τσέπη τηλεφώνου

Καπάκι θύελλας μπροστά

Σύγχρονη ΣχεδίασηΠλήρης αδιάβροχη προστασία

Κουκούλα που πακετάρεται

Εσωτερική τσέπη στήθους

S462

Μανσέτες ρυθμιζόμενες με hook & loop

Αμφίδρομο φερμουάρ

S462 12

4

KS61

36

ENGLISH

PW17_PW123 Series_TEXT.indd Series_MASTER.indd 36 36

33

Βαθιές τσέπες αποθήκευσης

Κλασσικό Δίχρωμο ανακλαστικό Μπουφάν EN ISO 20471 ΚΛΆΣΗ 3 EN 343 ΚΛΆΣΗ 3:1

Το προηγμένο στυλ συνδυάζει τη σύγχρονη εμφάνιση με ένα ποιοτικό φινίρισμα. Σχεδιασμένο για να σας κρατήσει ζεστό και στεγνό, το μπουφάν παρέχει τη μέγιστη ορατότητα και είναι κατάλληλο για όλες τις καιρικές συνθήκες. Τα χαρακτηριστικά του περιλαμβάνουν μία τσέπη κινητού τηλέφωνου και αφαιρούμενη κουκούλα. 100% πολυεστέρας, 300D Οξφόρδης Ύφανση με ένα σε λεκέ ανθεκτικό φινίρισμα, PU επιχρισμένα 190g 100% Πολυεστερικό 60g 100% Πολυεστερικό 170g Κίτρινο / Μαύρο S-3XL

Ανακαλύψτε Εντυπωσιακά Σχέδια σε Κίτρινο/Μαύρο 31/07/2017 16:42 16/08/2017 12:18


Υπεροχή στην Αδιάβροχη Τεχνολογία

ΕΠΕΝΔΕΔΥΜΕΝΟ Κουκούλα που πακετάρεται

Φανταστική Διατήρηση Θερμότητας

Θηλιές για ραδιοτηλέφωνο Εσωτερική τσέπη Τσέπη τηλεφώνου

S363 Πάνελ αντίθεσης

Μέση ελαστική κατά το ήμισυ

S363 12

4

HiVis Essential Bomber Μπουφάν

Φερμουάρ 2 δρόμων

Εσωτερικές μανσέτες με ραβδώσεις

ANSI/ISEA

EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 3 EN 343 ΚΛΑΣΗ 3:1 ANSI/ISEA 107-2015 ΤΥΠΟΣ Ρ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3

Σχεδιασμένο για άνεση και απόδοση, αυτό το κλασικό μπουφάν Bomber είναι κατάλληλο για ένα ευρύ φάσμα τελικών χρήσεων. Μια επένδυση πάπλωμα, μαζί με επιδέξια εφαρμοσμένες αδιάβροχες ραφές, εξασφαλίζουν στο χρήστη να διατηρείται ζεστός και στεγνός. Πρακτικά χαρακτηριστικά περιλαμβάνουν κρυφή κουκούλα με κορδόνια περίσφιξης, θήκη για έξυπνο κινητό, εσωτερική τσέπη, ραδιόφωνου βρόχους και αντίθεσης κάτω μαύρο πάνελ για την προστασία από ακαθαρσίες. 100% Πολυεστέρας, 300D Oxford Ύφανση με ένα σε λεκέ ανθεκτικό φινίρισμα,, Επίχρισμα Πολυουρεθάνης 190g 100% Πολυεστερικό 60g 100% Πολυεστερικό 170g Κίτρινο / Μαύρο S-5XL

5XL Πλάτη του τζάκετ

Συνδυάζοντας την Απόλυτη Ασφάλεια με Σχεδιασμό Τελευταίας Λέξης PW17_PW123 Series_TEXT.indd Series_MASTER.indd 37 37

37

ENGLISH 31/07/2017 16:42 16/08/2017 12:19


Πάνελ αντίθεσης

Προηγμένη τριπλής επίστρωσης τεχνολογία S429

Δίχρωμο μαλακό Μπουφάν(3L) EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 3

24

Αυτό το στυλ έχει σχεδιαστεί για απόλυτη ορατότητα με μια σύγχρονη εμφάνιση αντίθεσης. Προσφέροντας αδιάβροχες τσέπες με φερμουάρ και κλείσιμο με πτερύγιο καταιγίδας για ενισχυμένη προστασία. Ελαφρύ, άνετο και ανθεκτικό αυτό το μπουφάν είναι ιδανικό για όλους τους τύπους των περιβαλλόντων.

4

94% Πολυεστέρας, 6%Ελαστάν, 160g Με επάλληλες στρώσεις από 100% Πολυεστερικό Μικρο Πολικό Φλίς, 150g Συνολικό βάρος: 310g Κίτρινο S-3XL

Μανσέτες ρυθμιζόμενες με hook & loop

Επένδυση Φλις micro polar και δεμένο με σκληρό περίβλημα

Εξαιρετικό βουρτσισμένο Εύκολης φροντίδας ύφασμα B315 24

2

ANSI/ISEA

*

Ανακλαστικό Δίχρωμο Φούτερ με φερμουάρ

EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 2 SIZES S & M EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 3 SIZE L UPWARDS ANSI/ISEA 107-2015 ΤΥΠΟΣ Ρ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2 SIZE S & M ANSI/ISEA 107-2015 ΤΥΠΟΣ Ρ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3 SIZE L UPWARDS*

Αυτό το φούτερ χρησιμοποιεί ένα πλήρες φερμουάρ για να προσφέρει επιπλέον ευκολία και ευελιξία, ενώ ενσωματώνει ένα σχέδιο διχρωμίας για την προστασία από ακαθαρσίες. Άλλα χαρακτηριστικά περιλαμβάνουν 2 μεγάλες τσέπες στο μπροστινό μέρος, μια ρυθμιζόμενη κουκούλα για ποικίλες καιρικές συνθήκες, ελαστική μέση στο πλευρό και μανσέτες και αντανακλαστική ταινία θερμικής σφράγισης για βελτιωμένη ορατότητα. 65% Πολυεστέρας , 35% Βαμβάκι 300g Κίτρινο / Μαύρο S-5XL

5XL 38

Φρέσκα Δυναμικά Σχέδια

ENGLISH

PW17_PW123 Series_TEXT.indd Series_MASTER.indd 38 38

31/07/2017 16:42 16/08/2017 12:20


11 Περισσότερα Σχέδια Διαθέσιμα στο σύγχρονο Κίτρινο/ Μαύρο Μπουφάν Παρκά

Μπουφάν Bomber

S466

C465

59

63

πουλόβερ

B308

98

Γιλέκο

H443

C466

75

64

Μπουφάν 5 σε 1

S768

C476

PJ50

53

109

C466

88

64

παντελόνι

ΥΨΗΛΉΣ ΕΥΚΡΊΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΜΑΎΡΟ S486

70

H444

75

S488

49

KS61

33

Πάνω από 100 Χρόνια Καινοτομίας στην Ένδυση PW17_PW123 Series_TEXT.indd Series_MASTER.indd 39 39

39

ENGLISH 31/07/2017 16:42 16/08/2017 12:22


PW

TM

ΙΣΧΥΡ ΆΔΙ ΡΟΧΉ ΆΝΆΠΝ ΟΥΣΆ ΚΆΙ ΆΝΤΙΆΝΕΜΙΚ ΆΠ ΔΟΣΉ Η P

Η

Η

Η

1

Μ Η Η

2 3

Μ

Μ

Η Η

ΗΜ Μ

ΉP PWR σειρά υ ηλής ορατότητας ατασ ευά εται από τη ατάσταση της τέχνης υ ηλής από οσης α ιά ροχα αι αναπνέοντα υ άσματα. Χρησιμοποιώντας την αινοτόμο τεχνολογ α το ασι ό ασμα έχει ατασ ευαστε για να παρέχει ένα τεχνι ό εμπό ιο ενάντια στα στοιχε α που παρέχουν τη μέγιστη αντοχή στο νερό αναπνέουσα αι αντιανεμι ή προστασ α που υπερ α νουν ατά πολ την τρέχουσα υ ηλότερη ατηγορ α απαιτήσεις για ΕΝ . Επιπλέον το μι ροπορώ ες ασμα προσ έρει ε αιρετι ά χαρα τηριστι ά ελαστι ότητας ε ασ αλ οντας ε αιρετι ή ευελι α για το χρήστη. Ή ε ωτερι ή επι άνεια του υ άσματος που ε αρμό εται με ιν ρισμα T για προστασ α από το νερό αι τους λε έ ες από λά ι.

Α Δ Ι Α Β Ρ ΟΧΟ πάνω από

.

Ε Ξ Α Ι Ρ Ε Τ Ι ΚΟ Σ Α Ε Ρ Ι Σ Μ Ο Σ Το PWR επιτυγχάνει υ ροστατι ή ε αλή άνω των ισο υναμε με πάνω από μέτρα στήλης νερο .

.

που

, ροσδιορισμός αντοχής στη διείσδυση νερο . οκιμή υδροστατικής πίεσης .

Υ Η Λ Η Α Π ΟΔΟΣ Η E εν

PW ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ Α ΔΙΆ ΒΡΟΧΗ Α Π ΌΔΟΣΗ

PW

α ενδ ματα τοποθετο νται πάνω σε ανδρείκελα που καταγράφουν ευαίσθητα δεδομένα και εκτίθενται σε προσομοίωση βροχόπτωσης λίτρων ώρα για τουλάχιστον μία ώρα. λα τα ενδ ματα της σειράς P ξεπερνο ν κατά πολ το ευρέως αναγνωρισμένο επίπεδο.

ΔΙΑΠΝΟΗ Πάνω από ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΛΙΠΑΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ

ώρες

σο υ ηλότερη είναι η ώρες τόσο πιο αναπνε σιμο είναι το φασμα. Μέθοδος διαπερατότητα υδρατμών . ο P επιτυγχάνει τα υ ηλότερα επίπεδα διαπερατότητας.

ΔΙΑΡΚΗΣ

ορές ισχυρότερο από το ανονι ό

Υ Ψ Η Λ Η Π Ε Ρ Ι Β Α Λ ΛΟ Ν Τ Ι Κ Η Α Ν Τ ΟΧ Η οP

PW17_HiVis_1_MASTER.indd PW17_HiVis_1_TEXT.indd 40 40

.

Ε Ρ ΓΑ Ζ Ε ΤΑ Ι Σ Κ Λ Η ΡΑ Σ Τ Η Ν Α Ν Ε Σ Η

Κ ΑΝΟΝΙΚΟ ΑΝΑΠΝΕ Υ ΣΤΙΚΟ Κ ΑΝΟΝΙΚΟ Α ΔΙΑ ΒΡΟΧΟ

Προστατευτι ή εν υμασ α Μέθο ος ο ιμής για έτοιμα ματα Άντ τυπος από πάνω με σταγον ια υ ηλής ενέργειας.

υπερβαίνει την αναγνωρισμένη τυποποιημένη απαίτηση των στημονιο και υφαδιο .

01/08/2017 16:17 16/08/2017 08:36


Διπλό πτερύγιο καταιγίδας

Μανσέτες ρυθμιζόμενες με hook & loop

Αμφίδρομο φερμουάρ για γρήγορη και εύκολη πρόσβαση

Μπροστινές τσέπες χαμηλότερα με κλείσιμο Βρόγχου

Aντι-ύγρανσης ταινία στα μπατζάκια

ΆΥ ΉΜΕΝΟ ΙΣΧΥΡΟ ΆΔΙΆ ΡΟΧΟ S590 12

6

Μπουφάν Πάρκα Extreme

EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 3 RIS-3279-TOM ΤΕΥΧΟΣ 1 (ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ ΜΟΝΟ) EN 343 ΚΛΑΣΗ 3:3

Αυτό το ιδιαίτερης σημασίας μπουφάν προσφέρει εξαιρετική άνεση σε όλες τις καιρικές συνθήκες και είναι σχεδιασμένο για μέγιστη απόδοση. Αδιάβροχο και αναπνέει με τις υψηλότερες προδιαγραφές, αυτό το μπουφάν διαθέτει μια πληθώρα χαρακτηριστικών μεταξύ των οποίων έξι τσέπες για εύκολη αποθήκευση και πλήρους μήκους ανώτερη διπλής φοράς φερμουάρ. Ένα διαδραστικό φερμουάρ επιτρέπει την εισαγωγή ενός μπουφάν fleece για πρόσθετη μόνωση, εάν απαιτείται.

ΠΡΏΤΟΠΟΡΙΆΚ PW17_HiVis_1_MASTER.indd PW17_HiVis_1_TEXT.indd 41 41

Συμμορφώνεται με 7 τυπική σιδηροδρομική βιομηχανία

RIS 3279

Portwest PWR 100% πολυεστέρας, 300D Stretch Poly Oxford με PU επίστρωση 200g 100% Πολυεστερικό Διχτυωτό 60g Μανίκι : 100% Πολυεστέρα Ταφτά 190Τ 50γμ Πορτοκαλί, Κίτρινο S-3XL

F300

95

Μπορεί να φορεθεί με ∆ιαδραστικό Φλίς F300 (Πωλείται Ξεχωριστά)

ΤΕΧΝΟΛΟΓ Ά ΓΙΆ

ΛΤΙΣΤΉ ΠΡΟΣΤΆΣ Ά 41 01/08/2017 16:17 16/08/2017 08:36


PW

TM

Διπλό πτερύγιο καταιγίδας

Εσωτερική τσέπη

Ελαστικό στρίφωμα

Ανακλαστικό Ρέλι

Μανσέτες ρυθμιζόμενες με hook & loop

S591 12

6

RIS

Extreme Bomber Μπουφάν

EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 3 RIS-3279-TOM ΤΕΥΧΟΣ 1 (ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ ΜΟΝΟ) EN 343 ΚΛΑΣΗ 3:3

Αυτό το κοντό σε μήκος μπουφάν κάθεται σφικτά στους γοφούς να δώσει εξαιρετική ευκολία της μετακίνησης διατηρώντας τη θερμότητα και τη διατήρηση του ανέμου και τη βροχής έξω. Οι εσωτερικές τσέπες ασφαλείας και οι μεγάλες κάτω τσέπες αποθήκευσης επιτρέπουν την ασφαλή τοποθέτηση γαντιών και κουκούλας όταν δεν χρησιμοποιούνται. Portwest PWR 100% πολυεστέρας, 300D Stretch Poly Oxford με PU επίστρωση 200g 100% Πολυεστερικό Διχτυωτό 60g Μανίκι 100% Πολυέστερα Ταφτά 190Τ 50γμ Πορτοκαλί, Κίτρινο S-3XL

42 ΣΤΙ ΆΡ PW17_HiVis_1_MASTER.indd PW17_HiVis_1_TEXT.indd 42 42

ΚΆΤΆΣΚΕΥ

3279

Συμμορφώνεται με 7 τυπική σιδηροδρομική βιομηχανία

Α Ν ΤΑΤ Η Α Ι Ρ ΟΧ Η Κ ΑΙ ΙΑΠΝ ΟΝ Τ Ε Χ Ν ΟΛΟ Γ Ί Α

Ε ΆΣΦΆΛ ΖΕΙ ΜΆΚΡΟΧΡ ΝΙΆ ΆΠ ΔΟΣΉ 01/08/2017 16:17 16/08/2017 08:36


ΠΛΉΡΟΥΣ ΠΡΟΣΏΠΟΥ ΚΟΥΚΟ ΛΑ ΜΕ ΠΑΓΚΟΣΜΊΟΥ Τ ΠΟΥ ΣΠΊΡΟΜΑ

S592 96 12

Κουκούλα εργονομικά διαμορφωμένη

Extreme Κουκούλα EN 343 ΚΛΑΣΗ 3:3

Μια καθολικής εφαρμογής ολοκλήρου προσώπου storm κουκούλα η οποία παρέχει τη μέγιστη προστασία σε αντίξοες καιρικές συνθήκες. Η προστασία περιτυλίγματος γύρω από το πρόσωπο και η προσαρμογή του κορδονιού θα κρατήσει τα στοιχεία έξω. Αυτή η κουκούλα συνδέεται με όλα τα σακάκια εντός της σειράς Portwest PWR. Portwest PWR, 100% πολυεστέρας, 300D Stretch Poly Oxford με PU επίστρωση 200g 100% Πολυεστερικός Tαφτάς 190Τ 50g Κίτρινο, Πορτοκαλί Ένα Μέγεθος

Π Λ ΡΗΣ Π ΡΌΣ ΤΑ Σ Α Α Π ΤΑ Σ ΤΌΙΧ Ε Α

Μέση ρυθμιζόμενη με κορδόνι

Τσέπες πλευρικής πρόσβασης

S591

42

Ανακλαστικό Ρέλι Μεγάλες τσέπες στο πλάϊ του μηρού

S597 24

4

RIS

Extreme παντελονιών EN ISO 20471 CLASS 2 EN 343 ΚΛΑΣΗ 3:3 RIS-3279-TOM ΤΕΥΧΟΣ 1 (ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ ΜΟΝΟ)

Αδιάβροχο, αντιανεμικό και διαπνέον, αυτό το παντελόνι διαθέτει ελαστική μέση και εσωτερικό κορδόνι ρύθμισης για άνετη εφαρμογή. Εσώρουχα να είναι εύκολα προσβάσιμες μέσω πλαϊνές τσέπες πρόσβασης. Φερμουάρ στο πλάι των ποδιών επιτρέπει την εύκολη τοποθέτηση πάνω μπότες εργασίας. Portwest PWR, 100% πολυεστέρας, 300D Stretch Poly Oxford με PU επίστρωση 200g Κίτρινο, Πορτοκαλί S-3XL

3279

S597 Φερμουάρ στους αστραγάλους

ΆΝΆΠΤΥΓΜ ΝΆ ΜΙΚΡΟΠΟΡ ΔΉ ΥΦ ΣΜΆΤΆ 43 PW17_HiVis_1_MASTER.indd PW17_HiVis_1_TEXT.indd 43 43

01/08/2017 16:17 16/08/2017 08:36


7X1 ΜΠΟΥΦΑΝ ΑΝΑΠΝΕΟΝ

7x1

Πληροφίες Υφάσματος

Φτιαγμένο με 300 Ντενιέ 100% Νήματα Πολυεστέρα, αυτό είναι ένα γερό ύφασμα για σκληρές συνθήκες. 300D ύφασμα έχει εξαιρετική αντίσταση σε τριβή και σχίσιμο. Το επίσ τρωμα πολυουρεθάνιου (PU) στο εσωτερικό κάνει το ύφασμα ανθεκτικό και αδιάβροχο και το εξωτερικό έχει νερού και λεκέ απωθητικό ε πίσ τρωμα που βοηθά να κρατήσει το ρούχο καθαρό.

1

Κουκούλα εργονομικά διαμορφωμένη

Γιακάς με επένδυση φλίς

Εξωτερικό Μπουφάν

Θηλιά για Ράδιο

Θήκη κάρτας Ταυτότητας

2

Εξωτερικό Μπουφάν με εσωτερικό τζάκετ

3

Εξωτερικό Μπουφάν με εσωτερικό τζάκετ χωρίς μανίκια

Οφέλη Ενδυμασίας

Πρότυπα χαρακτηριστικά γ ν ω ρ ί σ μ α τ α α πό τα ε νδύμα τα σε αυτήν την σειρά περιλαμβάνουν πλήρως αδιάβροχα κολλημένες ραφές παντού αντίύγρανσης ύφασμα στα στριφώματα και τις μανσέτες, τσέπες κινητού τηλεφώνου, σχεδιασμένες για να ταιριάζουν σε ένα έξυπνο τηλέφωνο, υψηλής ποιότητας φερμουάρ και ισχυρά μεταλ λικού τύπου κουμπώματα κρυφή κουκούλα κάτω από το γιακά. πλεκτές μανσέτες στα μανίκια.

4

Μανσέτες ρυθμιζόμενες με hook & loop

Εσωτερική τζάκετ με μανίκια

Με πλέγμα εσωτερική επένδυση για μέγιστη διαπνοή

C E R TIFIE D

44

S427 8

5

Ανακλαστικό Μπουφάν 7 σε 1 Traffic Jacket

ANSI/ISEA

EN ISO 20471 ΚΛΆΣΗ 3 EN 343 ΚΛΆΣΗ 3:3 EN 342 0.416M².K/W (B), X,2,2 ANSI/ISEA 107-2015 ΤΥΠΟΣ Ρ ΚΑΤΗΓΟΡΊΑ 3 AS/NZS 4602.1:2011 ΚΑΤΗΓΟΡΊΑ D/N

Εσωτερικό τζάκετ αντίστροφης

13

EN343 CLASS 3:3

Πρόσβαση Εκτύπωσης

100% πολυέστερ, 300D Οξφόρδης ύφανση, PU επιχρισμένα, αναπνέον,σε λεκέ-ανθεκτικό φινίρισμα 190g Εξωτερικό περίβλημα: 100% πολυεστερικό πλέγμα, 60g Εσωτερικό τζάκετ: 65% Πολυεστέρας, 35% Βαμβάκι, 70 g Εσωτερικό μπουφάν:100% Πολυεστέρας, 160γρ Κίτρινο XS-5XL

5XL

6

Θερμαντικό Γιλέκο αναστρέψιμο

7

Θερμαντικό Γιλέκο

XS

Για ακραία καιρικά φαινόμενα - 4 εποχές σε μία ημέρα

PW17_HiVis_1_MASTER.indd PW17_HiVis_1_TEXT.indd 44 44

01/08/2017 16:17 16/08/2017 08:36


7x1

Γιακάς με επένδυση φλίς

Θηλιά για Ράδιο

1

Εξωτερικό Μπουφάν

Φανταστικό Τζάκετ-Επτά τρόποι να το φοράτε Αποσπώμενη Κουκούλα

Διπλή Θήκη Ταυτότητας

2

Εξωτερικό Μπουφάν με εσωτερικό τζάκετ

3

Εξωτερικό Μπουφάν με εσωτερικό τζάκετ χωρίς μανίκια

4

Εσωτερική τζάκετ με μανίκια

Τσέπες για ζέσταμα χεριών

Μανσέτες ρυθμιζόμενες με hook & loop

Πλεχτή Μανσέτα

Πρόσβαση Εκτύπωσης

RT27 5

8

Εσωτερικό τζάκετ αντίστροφης

13

Ανακλαστικό 7-σε-1 Μπουφάν Κίνησης RIS EN ISO 20471 ΚΛΆΣΗ 3 RIS-3279-TOM ΤΕΎΧΟΣ 1 (ΠΟΡΤΟΚΑΛΊ ΜΌΝΟ) GO/RT 3279 ΤΕΎΧΟΣ 8 EN 343 ΚΛΆΣΗ 3:3 EN 342 0.416M².K/W (B), X,2,2 ANSI/ISEA 107-2015 ΤΥΠΟΣ Ρ ΚΑΤΗΓΟΡΊΑ 3

RIS

ANSI/ISEA

3279

Αυτό το ιδιαίτερα καινοτόμο 7 σε 1 μπουφάν είναι προσαρμόσιμο για κάθε κατάσταση που μπορεί να προκύψει. Αδιάβροχο και αναπνέον με τα υψηλότερα πρότυπα EN, το τζάκετ έχει πολλαπλά χαρακτηριστικά και οφέλη, όπως άφθονο χώρο αποθήκευσης, κρυμμένη κουκούλα και ένα γιακά με επένδυση φλις. 100% αναπνέων πολυεστέρας,Oxford ύφανση , σε λεκέ ανθεκτικό φινίρισμα 190g Εξωτερικό τζάκετ: 100% Πολυεστερικό Πλέγμα, 60γρ Εσωτερικό μπουφάν: 65% πολυεστέρας, 35% Βαμβάκι 70γρ Εσωτερικό τζάκετ: 100% Πολυεστέρας, 160γρ Πορτοκαλί XS-4XL

4XL

6

Θερμαντικό Γιλέκο αναστρέψιμο

7

Θερμαντικό Γιλέκο

XS

Αδιάβροχο και αναπνέον με τα υψηλότερα πρότυπα PW17_HiVis_1_MASTER.indd PW17_HiVis_1_TEXT.indd 45 45

45

01/08/2017 16:17 16/08/2017 08:36


7X1 ΜΠΟΥΦΑΝ ΑΝΑΠΝΕΟΝ

7x1

Γιακάς με επένδυση φλίς

Αποσπώμενη Κουκούλα

Θηλιά για Ράδιο Θήκη κάρτας Ταυτότητας

2

Εξωτερικό Μπουφάν με εσωτερικό τζάκετ

3

Εξωτερικό Μπουφάν με εσωτερικό τζάκετ χωρίς μανίκια

4

Εσωτερική τζάκετ με μανίκια

Μανσέτες ρυθμιζόμενες με hook & loop

Ανακλαστικό Ρέλι

Πολλαπλές τσέπες Αποθήκευσης

1

Εξωτερικό Μπουφάν

Πρόσβαση Εκτύπωσης

S426 8

5

Εσωτερικό τζάκετ αντίστροφης

13

6 46

Θερμαντικό Γιλέκο αναστρέψιμο

6

Θερμαντικό Γιλέκο

Ανακλαστικό Μπουφάν 7 σε1 Contrast Traffic EN ISO 20471 ΚΛΆΣΗ 3 EN 343 ΚΛΆΣΗ 3:3 EN 342 0.416M².K/W (B), X,2,2 RIS-3279-TOM ΤΕΎΧΟΣ 1 (ΠΟΡΤΟΚΑΛΊ ΜΌΝΟ) GO/RT 3279 ΤΕΎΧΟΣ 8 (ΠΟΡΤΟΚΑΛΊ ΜΌΝΟ) AS/NZS 4602.1:2011 ΚΑΤΗΓΟΡΊΑ D/N

RIS 3279

Ένα άκρως καινοτόμο και λειτουργικό μπουφάν που προσφέρει επτά συνδυασμούς στο χρήστη. Αυτό το ευέλικτο τζάκετ με μεγάλη προσαρμοστικότητα σε όλες τις καιρικές συνθήκες, έχει πιστοποιηθεί με τα υψηλότερα σε αδιαβροχοποίηση και αναπνευσιμότητα πρότυπα. Τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα περιλαμβάνουν φλίς επένδυση γιακά για βέλτιστη ζεστασιά και άνεση, θηλιά ραδιόφωνου, D-ring, ταυτότητα κατόχου, πολλαπλές τσέπες για άφθονο χώρο αποθήκευσης, ανακλαστικό ρέλι, αποσπώμενη κουκούλα για εύκολη αποθήκευση και πρόσβαση εκτύπωσης για την εταιρική επωνυμία. 100% πολυεστέρας, 300D Οξφόρδης Ύφανση με ένα σε λεκέ ανθεκτικό φινίρισμα, PU επιχρισμένα 190g Εξωτερικό περίβλημα: 100% Πολυεστερικό διχτυωτό, 60g Εσωτερικό τζάκετ: 65% πολυεστέρας, 35% βαμβάκι, 70g Εσωτερικό τζάκετ: 100% πολυεστέρας, 160γρ Πορτοκαλί / Μπλε βαθυ, Κίτρινο / Μπλε βαθυ S-4XL

4XL

Φανταστικό Τζάκετ-Επτά τρόποι να το φοράτε

PW17_HiVis_1_MASTER.indd PW17_HiVis_1_TEXT.indd 46 46

01/08/2017 16:17 16/08/2017 08:36


ΑΝΑΠΝΕΟΝ ΜΠΟΥΦΑΝ Η τσέπη κάρτας ταυτότητας μπορεί να είναι ορατή ή κρυμμένη

Θηλιά για Ράδιο

Με πλέγμα εσωτερική επένδυση για μέγιστη διαπνοή

Γιακάς με επένδυση φλίς

S760 12

Δίχρωμο Ανακλαστικό Αναπνέον Μπουφάν EN ISO 20471 ΚΛΆΣΗ 2 EN 343 ΚΛΆΣΗ 3:2

11

100% πολυέστερ, 300D Οξφόρδης ύφανση, PU επιχρισμένα, αναπνέον,σε λεκέ-ανθεκτικό φινίρισμα 190g Body: 100% Polyester Mesh 60g Sleeve: 100% Polyester 60g Κίτρινο / Μπλε βαθυ XS-4XL Πορτοκαλί / Μπλε βαθυ S-XXL

4XL XS

Τέσσερις Τρόποι να Φορεθεί Αποσπώμενα Μανίκια

S760 Μέση ρυθμιζόμενη με κορδόνι Πρόσβαση Εκτύπωσης

S769 18

Δίχρωμο Μπουφάν Ανακλαστικό-Δύο Όψεων EN ISO 20471 ΚΛΆΣΗ 1

Αυτό το έξυπνα σχεδιασμένο ευέλικτο ένδυμα είναι ιδανικό και πρακτικό για οποιαδήποτε κατάσταση. Αποσπώμενα, καπιτονέ μανίκια, μετατρέπουν το ρούχο σε ένα αμάνικο μπουφάν όταν αφαιρεθούν και πολλαπλές τσέπες προσφέρουν άφθονο αποθηκευτικό χώρο.

7

4XL

100% πολυέστερ, 300D Οξφόρδης ύφανση, PU επιχρισμένα, αναπνέον,σε λεκέ-ανθεκτικό φινίρισμα 190g Σώμα: 100% πολυεστερικό φινίρισμα ροδάκινο, 100g Μανίκι: 100% Πολυεστέρας, 60g Σώμα: 100% Πολυεστέρας, 160 γρ Μανίκι: 100% Πολυεστέρας, 80g Κίτρινο / Μπλε βαθυ XS-4XL , Πορτοκαλί / Μπλε βαθυ S-XXL

XS

1

Με Μανίκια

Αναστρέψιμο ένδυμα

2

Χωρίς Μανίκια

3

Διπλής όψεως με μανίκια

4

Διπλής όψεως χωρίς μανίκια S769

Μέγιστη Εξωτερική Προστασία PW17_HiVis_1_MASTER.indd PW17_HiVis_1_TEXT.indd 47 47

47

01/08/2017 16:17 16/08/2017 08:37


ΑΝΑΠΝΕΟΝ ΥΦΑΣΜΑ ΕΙΔΟΣ

EN343

ΕΠΕΝΔΕΔΥΜΕΝΟ

CLASS 3:3 CER T IFIED

Κουκούλα που πακετάρεται

Κρυφή τσέπη τηλεφώνου

S461

Υψηλότερων επιδόσεων Αναπνέοντα Στυλ

Αποσπώμενη Κουκούλα

RT61 Εσωτερική τσέπη στήθους

24

Αναπνέον ανακλαστικό παντελόνι

EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 2 RIS-3279-TOM ΤΕΥΧΟΣ 1 (ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ ΜΟΝΟ) GO/RT 3279 ΤΕΥΧΟΣ 8 EN 343 ΚΛΑΣΗ 3:3 100% πολυέστερ, 300D Οξφόρδης ύφανση, PU επιχρισμένα, αναπνέον,σε λεκέ-ανθεκτικό φινίρισμα 190g Πορτοκαλί XS-5XL

5XL

RIS 3279

Πλήρως ελαστικοποιημένη ζώνη μέσης

XS

Πλευρική Πρόσβαση

RT34 Εσωτερικές μανσέτες με ραβδώσεις

12

4

RT34

S461 RT34 - Αποσπώμενη Κουκούλα S461 -Κουκούλα που πακετάρεται

48

Μπουφάν ανακλαστικό αναπνέον RIS EN ISO 20471 ΚΛΆΣΗ 3 RIS-3279-TOM ΤΕΎΧΟΣ 1 (ΠΟΡΤΟΚΑΛΊ ΜΌΝΟ) GO/RT 3279 ΤΕΎΧΟΣ 8 EN 343 ΚΛΆΣΗ 3:2 EN 342 0.503M² K/W(B), X, 3, 2

RIS 3279

Αναπνέον ανακλαστικό Μπουφάν EN ISO 20471 ΚΛΆΣΗ 3 EN 343 ΚΛΆΣΗ 3:2 EN 342 0.503M² K/W(B), X, 3, 2

100% πολυέστερ, 300D Οξφόρδης ύφανση, PU επιχρισμένα, αναπνέον,σε λεκέ-ανθεκτικό φινίρισμα 190g 100% Πολυεστερικό 60g 100% Πολυεστερικό 170g RT34: Πορτοκαλί S-XXL S461: Κίτρινο S-3XL

RT61 Φερμουάρ στους αστραγάλους

Συνδυάζονται Λειτουργικότητα, Απόδοση και Άνεση

PW17_HiVis_1_MASTER.indd PW17_HiVis_1_TEXT.indd 48 48

01/08/2017 16:17 16/08/2017 08:37


ΑΝΑΠΝΕΟΥΣΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ & ΕΠΙΓΟΝΑΤΙΔΑ

EN343 CLASS 3:3 CER T IFIED

Ρυθμιζόμενες Λωρίδες

Ελαστικοποιημένο πάνελ πλάτης

Πολλαπλές τσέπες Αποθήκευσης

Πολλαπλές τσέπες Αποθήκευσης Τσέπη τηλεφώνου Τσέπη τηλεφώνου

Πίσω τσέπη μπάλωμα

Ρυθμιζόμενο πλαϊνό άνοιγμα

Πίσω τσέπη μπάλωμα

Τσέπη διπλού Κανόνα

Τσέπη διπλού Κανόνα

Υπέρτατη Προστασία παντός καιρού Κίτρινο / Μαύρο Μπατζάκια ρυθμιζόμενα με τρούκ

S388 24

Ανακλαστική φόρμα Τιράντα - Μη επενδεδυμένη

EN ISO 20471 ΚΛΆΣΗ 2 RIS-3279-TOM ΤΕΎΧΟΣ 1 (ΠΟΡΤΟΚΑΛΊ ΜΌΝΟ) GO/RT 3279 ΤΕΎΧΟΣ 8 (ORANGE ONLY) EN 343 ΚΛΆΣΗ 3:3

6

S488

RIS 3279

100% πολυέστερ, 300D Οξφόρδης ύφανση, PU επιχρισμένα, αναπνέον,σε λεκέ-ανθεκτικό φινίρισμα 190g Πορτοκαλί, Κίτρινο S-3XL

24

6

Κίτρινο / Μπλε βαθυ

Πορτοκαλί / Μπλε βαθυ

Φόρμα Τιράντα Αντίθεσης- Χωρίς Φόδρα

EN ISO 20471 ΚΛΆΣΗ 2 RIS-3279-TOM ΤΕΎΧΟΣ 1 (ΠΟΡΤΟΚΑΛΊ ΜΌΝΟ) GO/RT 3279 ΤΕΎΧΟΣ 8 (ORANGE ONLY) EN 343 ΚΛΆΣΗ 3:3 ANSI/ISEA 107-2015 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ε

RIS 3279

100% πολυέστερ, 300D Οξφόρδης ύφανση, PU επιχρισμένα, αναπνέον,σε λεκέ-ανθεκτικό φινίρισμα 190g Πορτοκαλί / Μπλε βαθυ, Κίτρινο / Μαύρο , Κίτρινο / Μπλε βαθυ S-3XL

Βιομηχανίας προηγμένα Αδιάβροχα Αναπνέοντα Στυλ PW17_HiVis_1_MASTER.indd PW17_HiVis_1_TEXT.indd 49 49

49

01/08/2017 16:18 16/08/2017 08:37


ΑΝΑΠΝΕΟΝ ΜΠΟΥΦΑΝ

Αποσπώμενη Κουκούλα

Σιδηροδρόμων ομάδας πρότυπο καθορίζει τις ελάχιστες προδιαγραφές για Προειδοποιητική ενδυμασία υψηλής διακριτότητας στον τομέα των σιδηροδρόμων.

Κρυφή τσέπη τηλεφώνου

Certificate of Verification RT60

12

4

Εσωτερική τσέπη στήθους

Αναπνέον ανακλαστικό Μπουφάν

EN ISO 20471 ΚΛΆΣΗ 3 RIS-3279-TOM ΤΕΎΧΟΣ 1 (ΠΟΡΤΟΚΑΛΊ ΜΌΝΟ) GO/RT 3279 ΤΕΎΧΟΣ 8 (ΠΟΡΤΟΚΑΛΊ ΜΌΝΟ) EN 343 ΚΛΆΣΗ 3:3 Πρωτεύον ελαφρύ μπουφάν πιστοποιημένο στα υψηλότερα επίπεδα αδιαβροχοποίησης και αναπνευσιμότητας. Το τζάκετ προσφέρει απαράμιλλη προστασία στην κακοκαιρία και την πλήρη άνεση του χρήστη. Ανθεκτικό, λειτουργικό και γεμάτο από χαρακτηριστικά συμπεριλαμβανομένων αποσπώμενη This is to certify κρυμμένη that κουκούλα για εύκολη αποθήκευση, πολλαπλές τσέπες για άφθονο χώρο αποθήκευσης, βρόγχο ραδιόφωνου και επένδυση πλέγματος για Portwest Ltd βέλτιστηClothing άνεση και ζεστασιά.

Supplier Number: 059616 100% πολυέστερ, 300D Οξφόρδης

ύφανση, PU επιχρισμένα, αναπνέον,σε λεκέ-ανθεκτικό φινίρισμα 190g is now a verified supplier on RISQS. 100% Πολυεστερικό Διχτυωτό 60g

RIS

Κίτρινο S-3XL Πορτοκαλί S-3XL

3279

Γιακάς με επένδυση φλίς

RT60 Αποσπώμενη Κουκούλα

John Green Chairman, RISQS Board Subscription Expiry Date: 03 September 2017

Πρόσβαση Εκτύπωσης Achilles Information Limited

1

RT62

30 Western Avenue, Milton Park, Abingdon, OX14 4SH, United Kingdom |T: +44 (0)1235 861118|F: +44 (0)1235 838054|E: enquiries@achilles.com www.achilles.com

12

EN ISO 20471 ΚΛΆΣΗ 3 RIS-3279-TOM ΤΕΎΧΟΣ 1 (ΠΟΡΤΟΚΑΛΊ ΜΌΝΟ) GO/RT 3279 ΤΕΎΧΟΣ 8 (ΠΟΡΤΟΚΑΛΊ ΜΌΝΟ) EN 343 ΚΛΆΣΗ 3:3 Ελαφρύ και πρακτικό μπουφάν που προσφέρει ένα ασυναγώνιστο μείγμα που αναπνέει, αδιάβροχης και αντιανεμικής προστασίας. Τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα περιλαμβάνουν αποσπώμενη κρυμμένη κουκούλα για εύκολη αποθήκευση, πολλαπλές τσέπες για άφθονο χώρο αποθήκευσης, πρόσβαση εκτύπωσης για την εταιρική επωνυμία, πλευρική ελαστικοποίηση για ασφαλή εφαρμογή, φλίς επένδυση γιακά και επένδυση πλέγματος σώματος για τη βέλτιστη ζεστασιά και άνεση.

4

RIS 3279

Κρυφή τσέπη τηλεφώνου

50

RT62

PW17_HiVis_1_MASTER.indd PW17_HiVis_1_TEXT.indd 50 50

Πρόσβαση Εκτύπωσης

Αναπνέον ανακλαστικό Bomber μπουφάν

100% πολυέστερ, 300D Οξφόρδης ύφανση, PU επιχρισμένα, αναπνέον,σε λεκέ-ανθεκτικό φινίρισμα 190g 100% Πολυεστερικό Διχτυωτό 60g Κίτρινο S-3XL Πορτοκαλί S-3XL

Εξαιρετική Αντοχή στη Φθορά 01/08/2017 16:18 16/08/2017 08:37


Ανώτατη Αδιάβροχη και Διαπνέον Τεχνολογία

Αποσπώμενη Κουκούλα

Μπορεί να φορεθεί με Διαδραστικό Φλίς F300 (Πωλείται Ξεχωριστά)

F300

Κρυφή τσέπη κινητού τηλεφώνου

RT63 12

95

Hi-Vis Αναπνέον μπουφάν Κυκλοφορίας (Διαδραστικά) RIS EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 3 RIS-3279-TOM ΤΕΥΧΟΣ 1 (ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ ΜΟΝΟ) GO/RT 3279 ΤΕΥΧΟΣ 8 EN 343 ΚΛΑΣΗ 3:3

4

3279

Μια υψηλής ποιότητας διαδραστικό κέλυφος σακάκι που μπορεί να συνδυαστεί με μεγάλη προβολή διαδραστικό δέρας μας για επιπλέον μόνωση. Αδιάβροχο και διαπνέον με τις υψηλότερες προδιαγραφές, αυτό το σακάκι έχει πολλαπλές λειτουργίες, συμπεριλαμβανομένων αποσπώμενη κουκούλα, πολλαπλές τσέπες για άφθονο χώρο αποθήκευσης και ανθεκτική αντανακλαστική ταινία για μέγιστη ορατότητα. 100% πολυέστερ, 300D Οξφόρδης ύφανση, PU επιχρισμένα, αναπνέον,σε λεκέ-ανθεκτικό φινίρισμα 190g 100% Πολυεστερικό Διχτυωτό 60g Πορτοκαλί S-3XL Πλήρως ελαστικοποιημένη ζώνη μέσης

Μανσέτες ρυθμιζόμενες με hook & loop

RT63

Πρόσβαση Εκτύπωσης

S487 24

Ανακλαστικό Αναπνέον παντελόνι

EN ISO 20471 ΚΛΆΣΗ 1 RIS-3279-TOM ΤΕΎΧΟΣ 1 (ΠΟΡΤΟΚΑΛΊ ΜΌΝΟ) GO/RT 3279 ΤΕΎΧΟΣ 8 (ΠΟΡΤΟΚΑΛΊ ΜΌΝΟ) EN 343 ΚΛΆΣΗ 3:3 ANSI/ISEA 107-2015 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ε

RIS 3279

Αναπνεύσιμα παντελόνια έχουν σχεδιαστεί χρησιμοποιώντας ιδιαίτερα αναπνεύσιμo, αδιάβροχο ύφασμα.Τα χαμηλά πλευρικά φρμουάρ πρόσβασης με πατιλέτα επιτρέπουν γρήγορη και εύκολη τοποθέτηση. 100% πολυέστερ, 300D Οξφόρδης ύφανση, PU επιχρισμένα, αναπνέον,σε λεκέ-ανθεκτικό φινίρισμα 190g Κίτρινο S-3XL Πορτοκαλί S-XXL

Αναπνέοντα Κλάση 3:3

Φερμουάρ στους αστραγάλους

S487

Εξαιρετική αναπνευσιμότητα με μέγιστη προστασία καιρού PW17_HiVis_1_MASTER.indd PW17_HiVis_1_TEXT.indd 51 51

51

01/08/2017 16:18 16/08/2017 08:37


5X1 ΜΠΟΥΦΑΝ PARKA

Εξαιρετική αξία

5x1

5 τρόποι να φορεθεί αυτό το ένδυμα

Κουκούλα που πακετάρεται

Κρυφή τσέπη κινητού τηλεφώνου

2

Εξωτερικό Μπουφάν με εσωτερικό τζάκετ

3

Εξωτερικό Μπουφάν με εσωτερικό τζάκετ χωρίς μανίκια

Μανσέτες ρυθμιζόμενες με τρούκ

4

1

Εσωτερική τζάκετ με μανίκια

S766

7

52

Θερμαντικό Γιλέκο

Εξωτερικό Μπουφάν

Αμφίδρομο φερμουάρ

Μπουφάν 5-in-1 Essential

EN ISO 20471 ΚΛΆΣΗ 3 RIS-3279-TOM ΤΕΎΧΟΣ 1 (ΠΟΡΤΟΚΑΛΊ ΜΌΝΟ) EN 343 ΚΛΆΣΗ 3:1 EN 342 0.421M².K/W (B), X,3,2 ANSI/ISEA 107-2015 ΤΥΠΟΣ Ρ ΚΑΤΗΓΟΡΊΑ 3

12

5

Αδιάβροχο με κολλημένες ραφές

ANSI/ISEA

RIS 3279

Ένα προσαρμόσιμο, λειτουργικό στιλ που προσφέρει εξαιρετική αξία για τα χρήματα. Το εξωτερικό του μπουφάν περιέχει δύο χρήσιμες μεγάλες ραμμένες τσέπες με ρυθμιζόμενες μανσέτες και μια κρυφή ρυθμιζόμενη κουκούλα, ενώ το εσωτερικό αδιάβροχο μπουφάν έχει αποσπώμενα φθορισμού μανίκια fleece, 2 ευρύχωρες πλαϊνές τσέπες και έχει σκούρο πάνελ αντίθεσης για την προστασία από βρωμιά. 100% Πολυεστέρας, 300D Oxford Ύφανση με ένα σε λεκέ ανθεκτικό φινίρισμα,, Επίχρισμα Πολυουρεθάνης 190g Εξωτερικό Μπουφάν : 100% Πολυεστέρα Δίχτυ 60γρ Εσωτερικό Μπουφάν : 100% Πολυεστέρα Φλις 280γρ Κίτρινο / Μπλε βαθυ, Πορτοκαλί / Μπλε βαθυ S - 3XL

Εγγυημένη ζεστασιά σε ακραίες συνθήκες ψύχους

PW17_HiVis_1_MASTER.indd PW17_HiVis_1_TEXT.indd 52 52

01/08/2017 16:18 16/08/2017 08:37


5X1 ΜΠΟΥΦΑΝ PARKA

1

Διαθέσιμο σε 5 Χρώματα

5x1

Εξωτερικό τζάκετ

Κουκούλα που πακετάρεται

4XL XS

Κίτρινο / Μαύρο

S768 12

6

Κόκκινο / Μπλε βαθυ

Κίτρινο / Γκρι

Ανακλαστικό μπουφάν 5 σε1

100% πολυεστέρας, 300D Οξφόρδης Ύφανση με ένα σε λεκέ ανθεκτικό φινίρισμα, PU επιχρισμένα 190g Εξωτερικό περίβλημα: 100% Πολυεστερικό διχτυωτό, 60g Εσωτερικό Τζάκετ: 100% πολυεστερικό φλίς, 280g Κίτρινο / Μαύρο ,Κίτρινο / Γκρι, Πορτοκαλί / Μπλε βαθυ, Κίτρινο / Μπλε βαθυ Κόκκινο / Μπλε βαθυ

Εξωτερικό Μπουφάν με εσωτερικό τζάκετ

Κίτρινο / Μπλε βαθυ

ANSI/ISEA

EN ISO 20471 ΚΛΆΣΗ 3 EN 343 ΚΛΆΣΗ 3:1 EN 342 0.421M².K/W (B), X,3,2 ANSI/ISEA 107-2015 ΤΥΠΟΣ Ρ ΚΑΤΗΓΟΡΊΑ 3 AS/NZS 4602.1:2011 ΚΑΤΗΓΟΡΊΑ D/N

2

Πορτοκαλί / Μπλε βαθυ

Καινοτόμο στυλ προσαρμόσιμο για πολλαπλές χρήσεις. Εξωτερικό περίβλημα περιέχει δύο χρήσιμες μεγάλες τσέπες με κλείσιμο hook and loop και μια κρυμμένη κουκούλα, ενώ το εσωτερικό σακάκι έχει αποσπώμενα μανίκια, μία μεγάλη τσέπη για τηλέφωνο / ραδιόφωνο με D-ring, και η πρόσβαση εκτύπωσης που επιτρέπουν την εξατομίκευση.

Yellow/Black Red/Navy Yellow/Grey Orange/Navy Yellow/Navy

Reg S - 4XL S - 3XL S - 3XL S - 4XL XS - 4XL

3 Εξωτερικό Μπουφάν με εσωτερικό τζάκετ χωρίς μανίκια

4

Εσωτερική τζάκετ με μανίκια

5

Θερμαντικό Γιλέκο

Εξαιρετική μέθοδος 5 σε 1 μπουφάν - Μια λύση για όλες τις εποχές PW17_HiVis_1_MASTER.indd PW17_HiVis_1_TEXT.indd 53 53

53

01/08/2017 16:18 16/08/2017 08:37


4X1 ΜΠΟΥΦΑΝ PARKA

4x1

Αληθινοί ηγέτες της αγοράς

Κουκούλα που πακετάρεται

Εσωτερική τσέπη στήθους

2

Εξωτερικό Μπουφάν με εσωτερικό τζάκετ χωρίς μανίκια

3

Θερμαντικό Γιλέκο

Εσωτερικές μανσέτες με ραβδώσεις Πρόσβαση Εκτύπωσης

S468 12

8

4 54

1

Εξωτερικό τζάκετ

Ανακλαστικό Μπουφάν Traffic 4 σε 1 EN ISO 20471 ΚΛΆΣΗ 3 RIS-3279-TOM ΤΕΎΧΟΣ 1 (ΠΟΡΤΟΚΑΛΊ ΜΌΝΟ) GO/RT 3279 ΤΕΎΧΟΣ 8 (ΠΟΡΤΟΚΑΛΊ ΜΌΝΟ) EN 343 ΚΛΆΣΗ 3:1 ANSI/ISEA 107-2015 ΤΥΠΟΣ Ρ ΚΑΤΗΓΟΡΊΑ 3 AS/NZS 4602.1:2011 ΚΑΤΗΓΟΡΊΑ D/N

Ένα ιδιαίτερα καινοτόμο και λειτουργικό μπουφάν που προσφέρει όλες τις προϋποθέσεις και τα αναγκαία πρότυπα της σειρά Hi-Vis, το S468 έχει μια πραγματική ηγετική θέση. Το αδιάβροχο περίβλημα του ενδύματος αυτού παρέχει προστασία από υγρό καιρό, όταν φοριέται μόνο του. Αυτό το τζάκετ περιλαμβάνει επίσης ένα μπουφάν αμάνικο στυλ S469.

Θερμαντικό Γιλέκο αναστρέψιμο

100% πολυεστέρας, 300D Οξφόρδης Ύφανση με ένα σε λεκέ ανθεκτικό φινίρισμα, PU επιχρισμένα 190g 100% Πολυεστερικό 60g Πορτοκαλί, Κίτρινο XS-5XL

ANSI/ISEA

RIS 3279

5XL XS

Ευέλικτο Μπουφάν 4-σε-1

PW17_HiVis_1_MASTER.indd PW17_HiVis_1_TEXT.indd 54 54

01/08/2017 16:18 16/08/2017 08:37


4X1 ΜΠΟΥΦΑΝ PARKA

4x1

Νέο καινοτόμο χαρακτηριστικό: Εξαιρετικά φωτεινή ασημί αντανακλαστική κουκούλα για μέγιστη ορατότητα σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού.

Κουκούλα που πακετάρεται

Ανακαλύψτε Εντυπωσιακό Σχεδιασμό

Εσωτερική τσέπη στήθους

2

Εξωτερικό Μπουφάν με εσωτερικό τζάκετ χωρίς μανίκια

Εσωτερικές μανσέτες με ραβδώσεις

3

Θερμαντικό Γιλέκο Πρόσβαση Εκτύπωσης

S471 12

8

4

Θερμαντικό Γιλέκο αναστρέψιμο

Ανακλαστικό 4-σε-1 Αντίθεσης Μπουφάν κυκλοφορίας EN ISO 20471 ΚΛΆΣΗ 3 RIS-3279-TOM ΤΕΎΧΟΣ 1 (ΠΟΡΤΟΚΑΛΊ ΜΌΝΟ) GO/RT 3279 ΤΕΎΧΟΣ 8 (ΠΟΡΤΟΚΑΛΊ ΜΌΝΟ) EN 343 ΚΛΆΣΗ 3:1

1

Εξωτερικό τζάκετ

RIS 3279

Σύγχρονου σχεδιασμού 4-σε-1 ευέλικτο τζάκετ που προσφέρει τέσσερις συνδυασμούς: ελαφρύ εξωτερικό, εξωτερικό σε συνδυασμό με θερμαντικό γιλέκο, φορεμένο μόνο του θερμαντικό γιλέκο και αντιστρέψιμου χρώματος γιλέκο. Άνετο και πρακτικό, το τζάκετ, με μεγάλη προσαρμοστικότητα σε όλες τις καιρικές συνθήκες παρέχει πλήρη ορατότητα χρήστη σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού. Τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα περιλαμβάνουν; πολλαπλές τσέπες για άφθονο χώρο αποθήκευσης, συσκευασίας μακριά κουκούλα για εύκολη αποθήκευση, καλυμένες ραφές για πλήρη προστασία από άνεμο και αδιάβροχη προστασία και εκτύπωσης πρόσβαση για την εταιρική επωνυμία. 100% Πολυεστέρας, 300D Oxford Ύφανση με ένα σε λεκέ ανθεκτικό φινίρισμα,, Επίχρισμα Πολυουρεθάνης 190g 100% Πολυεστερικό 60g Πορτοκαλί / Μπλε βαθυ, Κίτρινο / Μπλε βαθυ S-3XL

Πρωτοποριακή Ανακλαστική Κουκούλα για Μέγιστη Ορατότητα PW17_HiVis_1_MASTER.indd PW17_HiVis_1_TEXT.indd 55 55

55

01/08/2017 16:18 16/08/2017 08:37


ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ ΜΠΟΥΦΑΝ

ΕΠΕΝΔΕΔΥΜΕΝΟ

Πιστοποιείται μετά από 50x πλύσεις S460 12

Μπουφάν κυκλοφορίας ανακλαστικό

EN ISO 20471 ΚΛΆΣΗ 3 EN 343 ΚΛΆΣΗ 3:1 EN 342 0.503M2 K/W(B), X, 3, 2 RIS-3279-TOM ΤΕΎΧΟΣ 1 (ΠΟΡΤΟΚΑΛΊ ΜΌΝΟ) GO/RT 3279 ΤΕΎΧΟΣ 8 ANSI/ISEA 107-2015 ΤΥΠΟΣ Ρ ΚΑΤΗΓΟΡΊΑ 3 AS/NZS 4602.1:2011 ΚΑΤΗΓΟΡΊΑ D/N

Κουκούλα που πακετάρεται

Εσωτερική τσέπη στήθους

ANSI/ISEA

RIS 3279

Αυτό το πλήρως πιστοποιημένο αδιάβροχο μπουφάν, είναι μια δημοφιλής επιλογή μεταξύ πολλών βιομηχανιών. Ανθεκτικό, λειτουργικό και γεμάτο από χαρακτηριστικά, όπως μια κουκούλα με κορδόνι,τρουκ πτερύγιο καταιγίδας και πολλαπλές τσέπες αποθήκευσης.

4

8XL XXS

100% πολυεστέρας, 300D Οξφόρδης Ύφανση με ένα σε λεκέ ανθεκτικό φινίρισμα, PU επιχρισμένα 190g 100% Πολυεστερικό 60g 100% Πολυεστερικό 170g Κίτρινο XXS-8XL Πορτοκαλί S-5XL

Αποσπώμενη Κουκούλα

S460

RT30 12

4

RT30

56

5XL

Μπουφάν Ανακλαστικό Κυκλοφορίας

EN ISO 20471 ΚΛΆΣΗ 3 RIS-3279-TOM ΤΕΎΧΟΣ 1 (ΠΟΡΤΟΚΑΛΊ ΜΌΝΟ) GO/RT 3279 ΤΕΎΧΟΣ 8 EN 343 ΚΛΆΣΗ 3:1 EN 342 0.503M2 K/W(B), X, 3, 2 ANSI/ISEA 107-2015 ΤΥΠΟΣ Ρ ΚΑΤΗΓΟΡΊΑ 3

ANSI/ISEA

RIS 3279

Αυτό το σακάκι πιστοποιημένο κατά το σιδηροδρομικής ομάδας πρότυπο GO/RT 3279, πληροί τις απαιτήσεις εφαρμογής αυστηρών προδιαγραφών ασφαλείας που απαιτεί το πρότυπο. Τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα περιλαμβάνουν τις δεμένες αδιάβροχες ραφές και πολλαπλές τσέπες αποθήκευσης. 100% πολυεστέρας, 300D Οξφόρδης Ύφανση με ένα σε λεκέ ανθεκτικό φινίρισμα, PU επιχρισμένα 190g 100% Νάυλον 60g 100% Πολυεστερικό 170g Πορτοκαλί XS-5XL

XS

Εξαιρετικά Ελαφρύ με Μονωτικές Ιδιότητες

PW17_HiVis_1_MASTER.indd PW17_HiVis_1_TEXT.indd 56 56

01/08/2017 16:18 16/08/2017 08:38


ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ ΜΠΟΥΦΑΝ

R460

ΕΠΕΝΔΕΔΥΜΕΝΟ

2x1

Κουκούλα που πακετάρεται

Αποσπώμενη Επένδυση

Κρυφή τσέπη τηλεφώνου

R460 12

4

4XL

RWS Μπουφάν Κυκλοφορίας EN ISO 20471 ΚΛΆΣΗ 3 EN 343 ΚΛΆΣΗ 3:1 EN 342 0.503M² K/W(B), X, 3, 2

Η αντανακλαστική ταινία σε αυτό το δημοφιλές στυλ κυκλοφορίας σακάκι είναι σε διαμόρφωση RWS. Συνδυάζοντας ένα βαρέων καθηκόντων ύφασμα πολυεστερικό 100% και μια τραχιά Οξφόρδης 300D ύφανση, αυτό το σακάκι είναι ιδανικό για εξωτερική εργασία. Πολλαπλές τσέπες παρέχουν άφθονο χώρο αποθήκευσης. 100% πολυεστέρας, 300D Οξφόρδης Ύφανση με ένα σε λεκέ ανθεκτικό φινίρισμα, PU επιχρισμένα 190g 100% Πολυεστερικό 60g Αποσπώμενη επένδυση: Πολυεστέρας 60g / Γέμισμα 170g Πορτοκαλί S-4XL

Κουκούλα που πακετάρεται

R460

Κουκούλα και στρίφωμα με κορδόνι

Δεμένες Ραφές

Κρυφή τσέπη τηλεφώνου

Σειρά RWS Εξαιρετικά ανακλαστική Ταινία S462 12

4

Κλασσικό Δίχρωμο ανακλαστικό Μπουφάν EN ISO 20471 ΚΛΆΣΗ 3 EN 343 ΚΛΆΣΗ 3:1

Το προηγμένο στυλ συνδυάζει τη σύγχρονη εμφάνιση με ένα ποιοτικό φινίρισμα. Σχεδιασμένο για να σας κρατήσει ζεστό και στεγνό, το μπουφάν παρέχει τη μέγιστη ορατότητα και είναι κατάλληλο για όλες τις καιρικές συνθήκες. Τα χαρακτηριστικά του περιλαμβάνουν μία τσέπη κινητού τηλέφωνου και αφαιρούμενη κουκούλα. 100% πολυεστέρας, 300D Οξφόρδης Ύφανση με ένα σε λεκέ ανθεκτικό φινίρισμα, PU επιχρισμένα 190g 100% Πολυεστερικό 60g 100% Πολυεστερικό 170g Κίτρινο / Μαύρο S-3XL

Εξαιρετικά Ευκρινής Σχεδιασμός και Απόδοση

Μανσέτες ρυθμιζόμενες με hook & loop

S462

Ποιότητα, επενδυμένο μπουφάν - Ιδανικό για κρύο καιρό PW17_HiVis_1_MASTER.indd PW17_HiVis_1_TEXT.indd 57 57

57

01/08/2017 16:18 16/08/2017 08:38


ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ ΜΠΟΥΦΑΝ

ΕΠΕΝΔΕΔΥΜΕΝΟ

Κουκούλα που πακετάρεται

Φανταστική Διατήρηση Θερμότητας

Εσωτερική τσέπη στήθους

Πορτοκαλί / Μαύρο

Πορτοκαλί / Γκρι

S467

Εσωτερικές μανσέτες με ραβδώσεις

Πορτοκαλί / Μπλε βαθυ

Ισχυρή Προστασία έναντι στον Άνεμο και την Βροχή Κρυφή τσέπη τηλεφώνου

12

ANSI/ISEA

EN ISO 20471 ΚΛΆΣΗ 3 RIS-3279-TOM ΤΕΎΧΟΣ 1 (ΠΟΡΤΟΚΑΛΊ ΜΌΝΟ) GO/RT 3279 ΤΕΎΧΟΣ 8 EN 343 ΚΛΆΣΗ 3:1 EN 342 0.503M² K/W(B), X, 3, 2 ANSI/ISEA 107-2015 ΤΥΠΟΣ Ρ ΚΑΤΗΓΟΡΊΑ 3 AS/NZS 4602.1:2011 ΚΑΤΗΓΟΡΊΑ D/N

4

RIS 3279

Αυτό το διχρωμίας τζάκετ έχει πολλά δοκιμασμένα χαρακτηριστικά και προσφέρεται σε 3 διαφορετικών χρωματισμών αντιθέσεις. Με πλήρως καλυμένες αδιάβροχες ραφές, αυτό το μπουφάν είναι ένας πραγματικός ηγέτης της αγοράς.

5XL XS

58

Δίχρωμο ανακλαστικό μπουφάν κυκλοφορίας

100% Πολυεστέρας, 300D Oxford Ύφανση με ένα σε λεκέ ανθεκτικό φινίρισμα,, Επίχρισμα Πολυουρεθάνης 190g 100% Πολυεστερικό 60g 100% Πολυεστερικό 170g Πορτοκαλί / Μαύρο , Πορτοκαλί / Γκρι S-3XL Πορτοκαλί / Μπλε βαθυ XS-5XL

Παγκοσμίου Κλάσης Προστασία Υψηλής Ευκρίνειας

PW17_HiVis_1_MASTER.indd PW17_HiVis_1_TEXT.indd 58 58

01/08/2017 16:18 16/08/2017 08:38


ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ ΜΠΟΥΦΑΝ

ΕΠΕΝΔΕΔΥΜΕΝΟ

Κουκούλα που πακετάρεται

6 υπέροχες επιλογές χρώματος S466 12

Μπουφάν αντίθεσης ανακλαστικό

EN ISO 20471 ΚΛΆΣΗ 3 EN 343 ΚΛΆΣΗ 3:1 EN 342 0.503M2 K/W(B), X, 3, 2 ANSI/ISEA 107-2015 ΤΥΠΟΣ Ρ ΚΑΤΗΓΟΡΊΑ 3 AS/NZS 4602.1:2011 ΚΑΤΗΓΟΡΊΑ D/N

Τσέπη τηλεφώνου

Αντίθεση χρωμάτων κάνουν αυτό το ρούχο μια δημοφιλή επιλογή μεταξύ των πελατών μας. Σχεδιασμένο για να σας κρατήσει ζεστό και στεγνό, δίνοντας στο χρήστη αυξημένη θεατότητα, αυτό το κομψό τζάκετ είναι κατάλληλο για όλες τις καιρικές συνθήκες. Το ένδυμα είναι πλήρως αδιάβροχο και διαθέτει κουκούλα με κορδόνι, πλεκτές μανσέτες και διπλής κατεύθυνσης φερμουάρ στο μπροστινό μέρος με τρουκ πτερύγιο καταιγίδας.

4

100% πολυεστέρας, 300D Οξφόρδης Ύφανση με ένα σε λεκέ ανθεκτικό φινίρισμα, PU επιχρισμένα 190g 100% Πολυεστερικό 60g 100% Πολυεστερικό 170g Κίτρινο / Μπλε βαθυ, Κίτρινο / Μαύρο , Κίτρινο / Γκρι , Κίτρινο / Μπλε ανοιχτό, Κίτρινο / Πράσινο Κόκκινο / Μπλε βαθυ

5XL XS

Yellow/Grey Yellow/Black Yellow/Royal Yellow/Green Red/Navy Yellow/Navy

Κίτρινο / Μπλε ανοιχτό

Reg S - 3XL S - 3XL S - 3XL XS - 3XL S - 3XL XS - 5XL

Προστασία ακραίου κρύου καιρού έως -40 ° C

Κίτρινο / Γκρι

Κίτρινο / Μαύρο

ANSI/ISEA

Κίτρινο / Πράσινο

Κόκκινο / Μπλε βαθυ

Κίτρινο / Μπλε βαθυ

Ελαφριά Μόνωση για Ευκολία στην Κίνηση PW17_HiVis_1_MASTER.indd PW17_HiVis_1_TEXT.indd 59 59

59

01/08/2017 16:18 16/08/2017 08:38


ΤΡΙΠΛΉ ΤΕ ΧΝΟΛΟΓ ΊΑ Υ ΨΗΛΉΣ Ε ΥΚΡ ΊΝΕΙΑ Σ Η Portwest Glowtex™ Τριπλή Τεχνολογία χρησιμοποιεί την τελευταία καινοτομία στη τεχνολογία εκπομπής φωτός για να εξασφαλίσει στον χρήστης να επιτύχει το υψηλότερο επίπεδο προστασίας σε υψηλής ευκρίνειας ένδυση. ΤΟ TER OW ΔΙΆΡΚΕ ΏΣ ΚΆΙ ΡΕΣ ΠΡΙΝ ΆΠΟΦΟΡΤΙΣΤΕ ΤΕΛΕ ΏΣ

Η πρώτη μεγάλη τεχνολογία φερμουάρ σε 100 χρόνια, βλέπε σελίδα 7 για περισσότερες πληροφορίες

Τεχνολογία ηλιακής φόρτισης Το GLOWTEX είναι εμπορικό σήμα της Portwest.

1

θορί ον υλικό για ορατότητα στο φως της ημέρας.

3

ως που εκπέμπει η ταινία Glowtex που ανάβει στο σκοτάδι σε πολ χαμηλές ή καθόλου συνθήκες φωτισμο .

3 τρόποι για να φορεθεί

3x1

Αποσπώμενη Κουκούλα

Αδιάβροχο με κολλημένες ραφές

2

Άντανα λαστι ή ταιν α HiVisTex για ορατότητα σε συνθήκες χαμηλο φωτισμο όταν είναι υπό την επίδραση φωτισμο των προβολέων.

Αποσπώμενα μανίκια, επένδυση γούνας και γούνινο κολάρο

1 1

Δαχτύλιος D

Με επένδυση γούνας

G465 12

8

2

Χωρίς επένδυση γούνας

3

Γιλέκα

Μπουφάν Glowtex 3-σε-1 EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 3 EN 343 ΚΛΑΣΗ 3:1

Αυτό το 3-σε-1 bomber μπουφάν χρησιμοποιεί την εξαιρετικά καινοτόμα λειτουργία Glowtex τριπλής τεχνολογίας μας. Προσφέροντας προηγμένη ορατότητα συνδυάζοντας ύφασμα φθορισμού, HiVisTex αντανακλαστική ταινία και την ταινία φωσφορισμού Glowtex που λάμπει στο σκοτάδι. Η αποσπώμενη επένδυση γούνας και το κολάρο σε συνδυασμό με τα αποσπώμενα μανίκια με φερμουάρ εξασφαλίζουν ένα εξαιρετικά προσαρμόσιμο ένδυμα. 100% Πολυεστέρας, 300D Oxford Ύφανση με ένα σε λεκέ ανθεκτικό φινίρισμα,, Επίχρισμα Πολυουρεθάνης 190g 100% Πολυεστερικό 60g 100% Πολυεστέρα Επένδυση Γούνα, 400g Μανίκι: 100% πολυεστέρα, 120g Κίτρινο / Μπλε βαθυ S-3XL

Μανσέτες με ραβδώσεις

Αναγνωρισμένος Ευρωπαϊκός Κοινοτικός Σχεδιασμός Στριφτό Στρίφωμα

60

PW17_HiVis_1_MASTER.indd PW17_HiVis_1_TEXT.indd 60 60

Λάμπει στο σκοτάδι 01/08/2017 16:18 16/08/2017 08:38


ΚΛΕΊΣΙΜΟ ΦΕΡΜΟΥΆΡ EZEE

G456 60

Glowtex με Φερμουάρ Ezee Εκτελεστικό Γιλέκο EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 2 RIS-3279-TOM ΤΕΥΧΟΣ 1 (ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ ΜΟΝΟ) ANSI/ISEA 107-2015 ΤΥΠΟΣ Ρ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2 AS/NZS 4602.1:2011 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ D/N

7

G475

100% πολυεστερικό πλεχτό στημόνι 125g Κίτρινο S-5XL, Πορτοκαλί S-3XL Αναγνωρισμένος Ευρωπαϊκός Κοινοτικός Σχεδιασμός

Glowtex Εκτελεστικό Γιλέκο EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 3 RIS-3279-TOM ΤΕΥΧΟΣ 1 (ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ ΜΟΝΟ)

48

7

100% πολυεστερικό πλεχτό στημόνι 125g Πορτοκαλί, Κίτρινο S-3XL Αναγνωρισμένος Ευρωπαϊκός Κοινοτικός Σχεδιασμός

ΚΛΕΙΣΤΌ ΚΟΥΜΠΊ ΚΟΛΆΡΟΥ

G476

RIS 3279

60

6

5XL

3279

ANSI/ISEA

EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 2 ANSI/ISEA 107-2015 ΤΥΠΟΣ Ρ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2

ANSI/ISEA

RIS

HiVis Tex Διευθυντικό Γιλέκο

G470

100% πολυεστέρας, πλεκτού στημονιού 125g Κίτρινο S-5XL Αναγνωρισμένος Ευρωπαϊκός Κοινοτικός Σχεδιασμός

Τριπλής Τεχνολογίας Γιλέκο EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 2 RIS-3279-TOM ΤΕΥΧΟΣ 1 (ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ ΜΟΝΟ)

100 10

6

5XL

RIS 3279

100% πολυεστερικό πλεχτό στημόνι 125g Πορτοκαλί, Κίτρινο S/M-XXL/3XL Αναγνωρισμένος Ευρωπαϊκός Κοινοτικός Σχεδιασμός

Η τελευταία καινοτομία στην τεχνολογία εκπομπής φωτός PW17_HiVis_1_MASTER.indd PW17_HiVis_1_TEXT.indd 61 61

61

01/08/2017 16:18 16/08/2017 08:38


3X1 ΜΠΟΥΦΑΝ BOMBER

3x1

3 τρόποι για να φορεθεί

Αποσπώμενη Κουκούλα

Αποσπώμενος γούνινος γιακάς

Αποσπώμενα Μανίκια

Αποσπώμενη Επένδυση

Θηλιά για Ράδιο

Τσέπη τηλεφώνου

1 Με επένδυση γούνας

Πολλαπλές τσέπες Αποθήκευσης

2 Χωρίς επένδυση γούνας Μανσέτες με ραβδώσεις

C467 12

Bomber Μπουφάν Ανακλαστικό 3 σε 1 EN ISO 20471 ΚΛΆΣΗ 3 RIS-3279-TOM ΤΕΎΧΟΣ 1 (ΠΟΡΤΟΚΑΛΊ ΜΌΝΟ) GO/RT 3279 ΤΕΎΧΟΣ 8 (ΠΟΡΤΟΚΑΛΊ ΜΌΝΟ) EN 343 ΚΛΆΣΗ 3:1

RIS 3279

Αυτό το ευέλικτο και πρακτικό 3-σε-1 Μπουφάν προσφέρει αυξημένη ορατότητα χρήστη και πλήρη προστασία από τον καιρό. Αυτό το μπουφάν είναι πολύ ευπροσάρμοστο και μπορεί να φορεθεί σε τρεις μοναδικούς συνδυασμούς, που προσθέτουν στη συνολική ευελιξία του. Το μπουφάν διαθέτει μια σειρά από χαρακτηριστικά όπως: πολλαπλές τσέπες για άφθονο χώρο αποθήκευσης, μανσέτες και στρίφωμα ραβδωτά για μια ασφαλή και άνετη εφαρμογή, αποσπώμενη κουκούλα και γούνινο γιακά.

8

3 Γιλέκα

62

100% Πολυεστέρας, 300D Oxford Ύφανση με ένα σε λεκέ ανθεκτικό φινίρισμα,, Επίχρισμα Πολυουρεθάνης 190g 100% Πολυεστερικό 60g Αποσπώμενη Επένδυση: 100% πολυεστερική επένδυση γούνας 365g Μανίκι: 100% πολυεστέρας Γέμισμα, 120γρ Πορτοκαλί, Κίτρινο S-3XL

Μπουφάν εξαιρετικά άνετο επενδυμένο με γούνα

PW17_HiVis_1_MASTER.indd PW17_HiVis_1_TEXT.indd 62 62

01/08/2017 16:18 16/08/2017 08:38


3x1

Αποσπώμενη Κουκούλα

Αποσπώμενος γούνινος γιακάς

3 τρόποι για να φορεθεί

Τσέπη τηλεφώνου Αποσπώμενη Επένδυση

1 Με επένδυση γούνας

Δεμένες Ραφές

Κίτρινο / Μπλε ανοιχτό

2 Χωρίς επένδυση γούνας

6XL XS

Κίτρινο / Μπλε ανοιχτό

NEW COLOUR

C465 12

8

3 Γιλέκα

Κίτρινο / Μπλε ανοιχτό

Υψηλής Ευκρίνειας Δίχρωμο Bomber μπουφάν EN ISO 20471 ΚΛΆΣΗ 3 EN 343 ΚΛΆΣΗ 3:1 RIS-3279-TOM ΤΕΎΧΟΣ 1 (ΠΟΡΤΟΚΑΛΊ ΜΌΝΟ) GO/RT 3279 ΤΕΎΧΟΣ 8 (ΠΟΡΤΟΚΑΛΊ ΜΌΝΟ) ANSI/ISEA 107-2015 ΤΥΠΟΣ Ρ ΚΑΤΗΓΟΡΊΑ 3 AS/NZS 4602.1:2011 ΚΑΤΗΓΟΡΊΑ D/N

Μανσέτες με ραβδώσεις ANSI/ISEA

RIS 3279

100% πολυεστέρας, 300D Οξφόρδης Ύφανση με ένα σε λεκέ ανθεκτικό φινίρισμα, PU επιχρισμένα 190g 100% Πολυεστερικό 60g 100% πολυεστερική επένδυση γούνας 365g Μανίκι: 100% πολυεστέρας, 120g Κίτρινο / Μπλε βαθυ, Πορτοκαλί / Μπλε βαθυ, Κίτρινο / Μαύρο , Κίτρινο / Γκρι, Κίτρινο / Μπλε ανοιχτό Κόκκινο / Μπλε βαθυ

Yellow/Royal Red/Navy Orange/Navy Yellow/Black Yellow/Grey Yellow/Navy

Reg S - 3XL S - 3XL S - 5XL S - 3XL S - 3XL XS - 6XL

Αποσπώμενα Μανίκια

Κόκκινο / Μπλε βαθυ

Πορτοκαλί / Μπλε βαθυ

Κίτρινο / Μαύρο

Κίτρινο / Γκρι

Κίτρινο / Μπλε βαθυ

Κομψά Ευέλικτα Σακάκια 3-σε-1 PW17_HiVis_1_MASTER.indd PW17_HiVis_1_TEXT.indd 63 63

63

01/08/2017 16:18 16/08/2017 08:38


3X1 ΜΠΟΥΦΑΝ BOMBER

3x1

Ανακαλύψτε Εντυπωσιακό Σχεδιασμό

Αποσπώμενη Κουκούλα

Αποσπώμενα Μανίκια

1 Με επένδυση γούνας

Μανσέτες ρυθμιζόμενες με hook & loop

2 Χωρίς επένδυση γούνας

Αποσπώμενη Επένδυση

C466 12

Bomber Μπουφάν Κλασσικό Ανακλαστικό

ANSI/ISEA

EN ISO 20471 ΚΛΆΣΗ 3 EN 343 ΚΛΆΣΗ 3:1 ANSI/ISEA 107-2015 ΤΥΠΟΣ Ρ ΚΑΤΗΓΟΡΊΑ 3

Ξεχωρίστε από το πλήθος με το νέο κλασσικό Bomber μπουφάν. Διαθέτει αποσπώμενη επένδυση γούνας, αφαιρούμενα μανίκια και αποσπώμενο γιακά καθιστώντας το προσαρμόσιμο σε όλες τις καιρικές συνθήκες. Άλλα χαρακτηριστικά περιλαμβάνουν τσέπη ID, ασφάλειας τσέπη στο μανίκι και μαύρο πάνελ αντίθεσης.

8

3 Γιλέκα

64

100% πολυεστέρας, 300D Οξφόρδης Ύφανση με ένα σε λεκέ ανθεκτικό φινίρισμα, PU επιχρισμένα 190g 100% Πολυεστερικό 60g 100% πολυεστερική επένδυση γούνας 365g Μανίκι: 100% πολυεστέρας Γέμισμα, 120γρ Πορτοκαλί / Μαύρο S-3XL, Κίτρινο / Μαύρο S-4XL

4XL

Συνδυάζοντας την Απόλυτη Ασφάλεια με Σχεδιασμό Τελευταίας Λέξης

PW17_HiVis_1_MASTER.indd PW17_HiVis_1_TEXT.indd 64 64

01/08/2017 16:18 16/08/2017 08:39


2X1 ΜΠΟΥΦΑΝ BOMBER

Αποσπώμενη Επένδυση

2x1

Αποσπώμενος γούνινος γιακάς Κουκούλα που πακετάρεται

1

Δαχτύλιος D Τσέπη τηλεφώνου

S464

Πορτοκαλί

Κίτρινο 1

ΕΠΕΝΔΕΔΥΜΕΝΟ

Γιακάς με επένδυση φλίς

Δύο- δρόμων μπροστινό πλαστικοφορμαρισμένο φερμουάρ

S464

12

2

Αποσπώμενα Μανίκια

8

2

C468

12

4

Πρόσβαση Εκτύπωσης

PW17_HiVis_1_MASTER.indd PW17_HiVis_1_TEXT.indd 65 65

C468

Μπουφάν αντίθεσης

EN ISO 20471 ΚΛΆΣΗ 3 EN 343 ΚΛΆΣΗ 3:1

100% πολυεστέρας, 300D Οξφόρδης Ύφανση με ένα σε λεκέ ανθεκτικό φινίρισμα, PU επιχρισμένα 190g 100% Πολυεστερικό 60g 100% πολυεστερική επένδυση γούνας 365g Κίτρινο 3-τόνοι S-3XL Πορτοκαλί 3-τόνοι S-XXL

Ανακλαστικό Μπουφάν 2 σε 1 RIS

EN ISO 20471 ΚΛΆΣΗ 3 RIS-3279-TOM ΤΕΎΧΟΣ 1 (ΠΟΡΤΟΚΑΛΊ 3279 ΜΌΝΟ) GO/RT 3279 ΤΕΎΧΟΣ 8 (ΠΟΡΤΟΚΑΛΊ ΜΌΝΟ) EN 343 ΚΛΆΣΗ 3:1 EN 342 0.503M² K/W(B), X, 3, 2 100% Πολυεστέρας, 300D Oxford Ύφανση με ένα σε λεκέ ανθεκτικό φινίρισμα,, Επίχρισμα Πολυουρεθάνης 190g 100% Πολυεστερικό 60g 100% Πολυεστερικό 170g Πορτοκαλί / Μπλε βαθυ, Κίτρινο / Μπλε βαθυ S-3XL

Στυλ 2 σε 1 για όλες τις εποχές

65

01/08/2017 16:18 16/08/2017 08:39


ΜΠΟΥΦΑΝ BOMBER

ΕΠΕΝΔΕΔΥΜΕΝΟ

Γιακάς με επένδυση φλίς

Κουκούλα που πακετάρεται

Τεράστια γκάμα μεγεθών Διαθέσιμη XXS - 8XL Εσωτερική τσέπη στήθους

ρες ε τ ύ λ α Κ εις σ ή λ ω Π Πρόσβαση Εκτύπωσης

S463

8XL

12

XXS

4

Ανακλαστικό Bomber Μπουφάν

EN ISO 20471 ΚΛΆΣΗ 3 RIS-3279-TOM ΤΕΎΧΟΣ 1 (ΠΟΡΤΟΚΑΛΊ ΜΌΝΟ) GO/RT 3279 ΤΕΎΧΟΣ 8 (ΠΟΡΤΟΚΑΛΊ ΜΌΝΟ) EN 343 ΚΛΆΣΗ 3:1 EN 342 0.503M2 K/W(B), X, 3, 2 ANSI/ISEA 107-2015 ΤΥΠΟΣ Ρ ΚΑΤΗΓΟΡΊΑ 3 AS/NZS 4602.1:2011 ΚΑΤΗΓΟΡΊΑ D/N

S463

ANSI/ISEA

RIS 3279

Άνεση και ποιότητα είναι το κλειδί για το ένδυμα αυτό, σε συνδυασμό με όλες τις συνήθεις ασφάλειας και αδιάβροχες λειτουργίες. Αμφίδρομο μπροστινό φερμουάρ, πατιλέτα με τρουκ και πλεκτές μανσέτες παρέχουν απόλυτη προστασία.

Κρυφή τσέπη τηλεφώνου

100% Πολυεστέρας, 300D Oxford Ύφανση με ένα σε λεκέ ανθεκτικό φινίρισμα,, Επίχρισμα Πολυουρεθάνης 190g 100% Πολυεστερικό 60g 100% Πολυεστερικό 170g Κίτρινο XXS-8XL Κόκκινο S-3XL Πορτοκαλί S-5XL

66

Φανταστική Διατήρηση Θερμότητας

PW17_HiVis_1_MASTER.indd PW17_HiVis_1_TEXT.indd 66 66

01/08/2017 16:18 16/08/2017 08:39


ΜΠΟΥΦΑΝ BOMBER

ΕΠΕΝΔΕΔΥΜΕΝΟ

RT32

EN ISO 20471 ΚΛΆΣΗ 3 RIS-3279-TOM ΤΕΎΧΟΣ 1 (ΠΟΡΤΟΚΑΛΊ ΜΌΝΟ) GO/RT 3279 ΤΕΎΧΟΣ 8 EN 343 ΚΛΆΣΗ 3:1 EN 342 0.503M² K/W(B), X, 3, 2 ANSI/ISEA 107-2015 ΤΥΠΟΣ Ρ ΚΑΤΗΓΟΡΊΑ 3

12 Αποσπώμενη Κουκούλα

Ανακλαστικό Μπουφάν RIS

Γιακάς με επένδυση φλίς

4

ANSI/ISEA

RIS

Εντελώς παραγεμισμένο και με επένδυση, το RT32 προσφέρει μεγάλη ελευθερία κινήσεων και συνδυάζεται με όλες τις συνήθεις λειτουργίες ασφάλειας και καιρικών καλύψεων. Πλήρως πιστοποιημένο GO/RT 3279 για χρήση σε σιδηροδρόμους ή παρόμοια περιβάλλοντα. 100% πολυεστέρας, 300D Οξφόρδης Ύφανση με ένα σε λεκέ ανθεκτικό φινίρισμα, PU επιχρισμένα 190g 100% Πολυεστερικό 60g 100% Πολυεστερικό 170g Πορτοκαλί XS-5XL

3279

4 τσέπες

RT32

Πρόσβαση Εκτύπωσης

12

Ανακλαστικό δίχρωμο Bomber τζάκετ

XS

Εσωτερικές μανσέτες με ραβδώσεις

Ποιότητα, επενδυμένο μπουφάν - Ιδανικό για κρύο καιρό S266

5XL

Κουκούλα που πακετάρεται

Τσέπη τηλεφώνου

ΕΠΕΝΔΕΔΥΜΕΝΟ

EN ISO 20471 ΚΛΆΣΗ 3 RIS-3279-TOM ΤΕΎΧΟΣ 1 (ΠΟΡΤΟΚΑΛΊ ΜΌΝΟ) GO/RT 3279 ΤΕΎΧΟΣ 8 (ΠΟΡΤΟΚΑΛΊ ΜΌΝΟ) EN 343 ΚΛΆΣΗ 3:1 Αυτό το πλήρως πιστοποιημένο, δίχρωμο bomber στυλ μπουφάν είναι μια νέα προσθήκη στην γκάμα των ανακλαστικών. Η καπιτονέ επένδυση αποδίδει ως παγίδα θερμότητας, ενώ οι αδιάβροχα δεμένες ραφές εξασφαλίζουν 100% στεγνότητα.

4

RIS 3279

100% πολυεστέρας, 300D Οξφόρδης Ύφανση με ένα σε λεκέ ανθεκτικό φινίρισμα, PU επιχρισμένα 190g 100% Πολυεστερικό 60g 100% Πολυεστερικό 170g Πορτοκαλί / Μπλε βαθυ, Κίτρινο / Μπλε βαθυ S-3XL

S266

Υπεροχή στην Αδιάβροχη Τεχνολογία PW17_HiVis_1_MASTER.indd PW17_HiVis_1_TEXT.indd 67 67

67

01/08/2017 16:18 16/08/2017 08:39


ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ

ΕΠΕΝΔΕΔΥΜΕΝΟ

ΕΠΕΝΔΕΔΥΜΕΝΟ

Θηλιά για Ράδιο Κουκούλα που πακετάρεται

Ρυθμιζόμενες Λωρίδες Πόρπη γρήγορης απελευθέρωσης

Πολλαπλές τσέπες Αποθήκευσης

Εσωτερικές μανσέτες με ραβδώσεις Πίσω τσέπη μπάλωμα Τσέπη διπλού Κανόνα

Κίλτ επένδυση για μέγιστη ζεστασιά Φερμουάρ στους αστραγάλους για εύκολη πρόσβαση

Φερμουάρ στους αστραγάλους Φερμουάρ στους αστραγάλους

S489 18

6

68

Τιράντα αντίθεσης- Φόδρα

EN ISO 20471 ΚΛΆΣΗ 2 RIS-3279-TOM ΤΕΎΧΟΣ 1 (ΠΟΡΤΟΚΑΛΊ ΜΌΝΟ) GO/RT 3279 ΤΕΎΧΟΣ 8 (ΠΟΡΤΟΚΑΛΊ ΜΌΝΟ) EN 343 ΚΛΆΣΗ 3:1 EN 342 0.420M2 K/W(B), X, 3, 2

S485

RIS 3279

100% πολυεστέρας, 300D Οξφόρδης Ύφανση με ένα σε λεκέ ανθεκτικό φινίρισμα, PU επιχρισμένα 190g 100% Πολυεστερικό 60g 100% Πολυεστερικό 170g Πορτοκαλί / Μπλε βαθυ, Κίτρινο / Μπλε βαθυ S-3XL

8

Ολόσωμη Αντίθεσης ανακλαστική - Φόδρα EN ISO 20471 ΚΛΆΣΗ 3 EN 343 ΚΛΆΣΗ 3:1 EN 342 0.420M2 K/W(B), X, 3, 2 ANSI/ISEA 107-2015 ΤΥΠΟΣ Ρ ΚΑΤΗΓΟΡΊΑ 3

ANSI/ISEA

RIS 3279

5

100% πολυεστέρας, 300D Οξφόρδης Ύφανση με ένα σε λεκέ ανθεκτικό φινίρισμα, PU επιχρισμένα 190g 100% Πολυεστερικό 60g 100% Πολυεστερικό 170g Πορτοκαλί / Μπλε βαθυ S-4XL , Κίτρινο / Μπλε βαθυ S-6XL

6XL

Εγγυημένη ζεστασιά σε ακραίες συνθήκες ψύχους

PW17_HiVis_2_MASTER.indd 68 PW17_HiVis_2_A1_TEXT.indd 68

31/07/2017 16:20 16/08/2017 10:42


ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ ΑΜΑΝΙΚΟ ΜΠΟΥΦΑΝ Μπορεί να αλληλεπιδρά με τον οδηγό S468

ΕΠΕΝΔΕΔΥΜΕΝΟ

Αναστρέψιμο ένδυμα

Διαδραστικό φερμουάρ

2 τρόποι για να φορεθεί

54

S469

Γιλέκο ανακλαστικό δύο όψεων

18

EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 2 RIS-3279-TOM ΤΕΥΧΟΣ 1 (ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ ΜΟΝΟ) GO/RT 3279 ΤΕΥΧΟΣ 8 (ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ ΜΟΝΟ) ANSI/ISEA 107-2015 TYPE R CLASS 2 AS/NZS 4602.1:2011 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ D/N

4

100% Πολυεστέρας, 300D Oxford Ύφανση με ένα σε λεκέ ανθεκτικό φινίρισμα,, Επίχρισμα Πολυουρεθάνης 190g 65% Πολυεστέρας , 35% Βαμβάκι 260g 100% Πολυεστερικό, 200g Κίτρινο XS-5XL, Πορτοκαλί S-5XL

5XL

Πάπλωμα επένδυσης για μόνωση

XS

S469

RIS

ANSI/ISEA

3279

ΕΠΕΝΔΕΔΥΜΕΝΟ Θηλιά για Ράδιο

Τσέπες με φερμουάρ

S267

Διπλή Θήκη Ταυτότητας

18

6

Ανακλαστικό δίχρωμο γιλέκο EN ISO 20471 ΚΛΆΣΗ 2

100% Πολυεστέρας, 300D Oxford Ύφανση με ένα σε λεκέ ανθεκτικό φινίρισμα,, Επίχρισμα Πολυουρεθάνης 190g 100% Πολυεστερικό 60g 100% Πολυεστερικό 160g Κίτρινο / Μπλε βαθυ S-3XL

S267

Εσωτερική τσέπη στήθους

Επενδεδυμένο.

Προσφέρει Άνεση, Ευελιξία και Λειτουργικότητα PW17_HiVis_2_MASTER.indd 69 PW17_HiVis_2_A1_TEXT.indd 69

69

31/07/2017 16:20 16/08/2017 10:43


ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ

Υψηλή απόδοση Αδιάβροχη Προστασία Πλήρως ελαστικοποιημένη ζώνη μέσης

Πλήρως ελαστικοποιημένη ζώνη μέσης

Πλευρική Πρόσβαση

Πλευρική Πρόσβαση

Κίτρινο / Μαύρο Πορτοκαλί / Μπλε βαθυ Μπατζάκια ρυθμιζόμενα με τρούκ

S480 24

Παντελόνι κυκλοφορίας ανακλαστικό

EN ISO 20471 ΚΛΆΣΗ 1 RIS-3279-TOM ΤΕΎΧΟΣ 1 (ΠΟΡΤΟΚΑΛΊ ΜΌΝΟ) GO/RT 3279 ΤΕΎΧΟΣ 8 (ΠΟΡΤΟΚΑΛΊ ΜΌΝΟ) EN 343 ΚΛΆΣΗ 3:1 ANSI/ISEA 107-2015 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ε AS/NZS 1906.4:2010

Κίτρινο / Μπλε βαθυ

S486

RIS 3279

24

Αυτά τα παντελόνια έχουν σχεδιαστεί για να κρατήσουν τον αέρα και τη βροχή έξω καθώς και να προσφέρουν τις καλύτερες προδιαγραφές του κλάδου. Μια ελαστική μέση και ρυθμιζόμενο τελείωμα τρούκ κάνουν αυτό το ένδυμα δημοφιλές, καλή επιλογή για τους πελάτες μας.

6XL 70

100% πολυεστέρας, 300D Οξφόρδης Ύφανση με ένα σε λεκέ ανθεκτικό φινίρισμα, PU επιχρισμένα 190g Κανονικό:Πορτοκαλί S-3XL Κίτρινο S-6XL Ψηλό: Κίτρινο M-XXL Κανονικό:Κόκκινο S-XXL

Μπατζάκια ρυθμιζόμενα με τρούκ

Παντελόνι κυκλοφορίας ανακλαστικό δίχρωμο

RIS

3279 EN ISO 20471 ΚΛΆΣΗ 2 RIS-3279-TOM ΤΕΎΧΟΣ 1 (ΠΟΡΤΟΚΑΛΊ ΜΌΝΟ) GO/RT 3279 ΤΕΎΧΟΣ 8 (ΠΟΡΤΟΚΑΛΊ ΜΌΝΟ) EN 343 ΚΛΆΣΗ 3:1 ANSI/ISEA 107-2015 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ε

Αυτά τα παντελόνια σχεδιάζονται για να κρατήσουν τον αέρα και την βροχή έξω καθώς επίσης και προσφέροντας τις καλύτερες προδιαγραφές στη βιομηχανία. Ένα ελαστικό και ρυθμιζόμενο τρουκ στρίφωμα καθιστούν το ένδυμα μία δημοφιλή, άνετη επιλογή για τους πελάτες μας. 100% πολυεστέρας, 300D Οξφόρδης Ύφανση με ένα σε λεκέ ανθεκτικό φινίρισμα, PU επιχρισμένα 190g Πορτοκαλί / Μπλε βαθυ, Κίτρινο / Μπλε βαθυ S-3XL, Κίτρινο / Μαύρο S-5XL

5XL

Εξαιρετική Αδιάβροχη Προστασία Καιρού

PW17_HiVis_2_MASTER.indd 70 PW17_HiVis_2_A1_TEXT.indd 70

31/07/2017 16:20 16/08/2017 10:43


Ιδανικό για Σιδηροδρομική Βιομηχανία

ΕΠΕΝΔΕΔΥΜΕΝΟ

Μέση ελαστική κατά το ήμισυ Πίσω Τσέπη

Πλήρως ελαστικοποιημένη ζώνη μέσης

Πλευρική Πρόσβαση

Φερμουάρ στους αστραγάλους

Φερμουάρ στους αστραγάλους

RT31 24

Παντελόνι κυκλοφορίας ανακλαστικό,GO/RT

EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 2 RIS-3279-TOM ΤΕΥΧΟΣ 1 (ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ ΜΟΝΟ) GO/RT 3279 ΤΕΥΧΟΣ 8 EN 343 ΚΛΑΣΗ 3:1

S686

RIS 3279

Για τη βιομηχανία & τους σιδηροδρόμους με πλαινά φερμουάρ,φοριούνται εύκολα πάνω από τα παντελόνια. 100% Πολυεστέρας, 300D Oxford Ύφανση με ένα σε λεκέ ανθεκτικό φινίρισμα,, Επίχρισμα Πολυουρεθάνης 190g Πορτοκαλί S-3XL

18

Ανακλαστικά Παντελόνια Αντίθεσης Επενδεδυμένα EN ISO 20471 ΚΛΆΣΗ 2 RIS-3279-TOM ΤΕΎΧΟΣ 1 (ΠΟΡΤΟΚΑΛΊ ΜΌΝΟ) GO/RT 3279 ΤΕΎΧΟΣ 8 (ΜΌΝΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΊ) EN 343 ΚΛΆΣΗ 3:1

4

RIS 3279

Αυτά τα έξυπνα σχεδιασμένα, χειμωνιάτικα παντελόνια κρατάνε το χρήστη ορατό, ασφαλή, ζεστό και στεγνό σε όλες τις καιρικές συνθήκες. Το φθορίζον ύφασμα και οι ανακλαστικές ταινίες προσφέρουν εξαιρετική προστασία σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού, ενώ οι βάτες παγιδεύουν τη θερμότητα για μεγαλύτερη ζεστασιά και άνεση για το χρήστη. 100% πολυεστέρας, 300D Οξφόρδης Ύφανση με ένα σε λεκέ ανθεκτικό φινίρισμα, PU επιχρισμένα 190g 100% Πολυεστερικό 60g 100% Πολυεστερικό 170g Πορτοκαλί / Μπλε βαθυ, Κίτρινο / Μπλε βαθυ S-XXL

Διπλά Ραμμένες Ραφές για Επιπλέον Αντοχή PW17_HiVis_2_MASTER.indd 71 PW17_HiVis_2_A1_TEXT.indd 71

71

04/08/2017 16:20 16/08/2017 10:41


ΜΠΟΥΦΑΝ ΜΕ ΔΙΧΤΥΩΤΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ

Εξαιρετική ποιότητα και αξία

Πληροφίες Υφάσματος

Κατασκευασμένο με 150 ντενιέ 100% ίνα Πολυεστέρα , αυτό είναι ένα σκληρό ύφασμα για δύσκολες συνθήκες. Το ύφασμα 150D έχει εξαιρετική αντοχή σε τριβή και σχισίματα. Η επίστρωση PVC στο εσωτερικό καθιστά το ύφασμα ανθεκτικό και αδιάβροχο και το εξωτερικό έχει μια επίστρωση απωθητική σε νερό που βοηθά να κρατήσει το ένδυμα καθαρό.

Κουκούλα που πακετάρεται

Μανσέτες ρυθμιζόμενες με τρούκ

Πρόσβαση Εκτύπωσης

S160 24

2

Μπουφάν κυκλοφορίας

ANSI/ISEA

EN ISO 20471 ΚΛΆΣΗ 3 EN 343 ΚΛΆΣΗ 3:1 ANSI/ISEA 107-2015 ΤΥΠΟΣ Ρ ΚΑΤΗΓΟΡΊΑ 3 Προσφορά υψηλής ποιότητας σε αχτύπητη τιμή, το S160 περιλαμβάνει χαρακτηριστικά όπως ένα κλείσιμο με φερμουάρ μπροστά με βρόγχου πτερύγιο καταιγίδας, τσέπες και ρυθμιζόμενο τελείωμα με τρούκ. 100% πολυεστέρας, 150D Οξφόρδης ύφανση, PVC επικάλυψη 200g 100% Πολυεστερικό Διχτυωτό 60g Πορτοκαλί, Κίτρινο S-3XL

72

Με πλέγμα εσωτερική επένδυση για μέγιστη διαπνοή

Μέγιστη Ελαφριά Απόδοση

PW17_HiVis_2_MASTER.indd 72 PW17_HiVis_2_A1_TEXT.indd 72

31/07/2017 10:50 18/08/2017 10:43


Κουκούλα που πακετάρεται

Κολάρο από Μαλακή Πολυτελής Φλίς Επένδυση

Θηλιά για Ράδιο

S166 12

Σακάκι Lite διχρωμία κυκλοφορίας EN ISO 20471 ΚΛΆΣΗ 3 EN 343 ΚΛΆΣΗ 3:1

Ένα εξαιρετικά ελαφρύ δίχρωμο μπουφάν φιλοξενεί μια σειρά από πρακτικά χαρακτηριστικά συμπεριλαμβανομένων των, ραδιόφωνου βρόχο, βαθιές τσέπες ευρύχωρες, ρυθμιζόμενες μανσέτες και δίδυμο ράψιμο στις κρίσιμες ραφές.

4

100% πολυεστέρας, 150D Οξφόρδης ύφανση, PVC επικάλυψη 200g 100% Πολυεστερικό Διχτυωτό 60g Κίτρινο / Μπλε βαθυ S-3XL

Εγγυημένη Προστασία με ελαφρύ βάρος Κολάρο Φλίς αντίθεσης Κρυφή τσέπη τηλεφώνου Διπλο-ραμμένες ραφές

S166

Μανσέτες ρυθμιζόμενες με τρούκ

Δαχτύλιος D Πρόσβαση Εκτύπωσης

S161 12

Ανακλαστικό ελαφρύ Bomber Jacket

Θηλιά για Ράδιο

EN ISO 20471 ΚΛΆΣΗ 3 EN 343 ΚΛΆΣΗ 3:1

Η νέα ελαφριά προσθήκη στην σειρά Ανακλαστικών είναι συγκλονιστικά value for money και παρέχει ένα συνδυασμό ανώτατης λειτουργίας με πρωτοποριακή σχεδίαση.Το ποιοτικό φινίρισμα και η μεγάλη προσοχή στη λεπτομέρεια είναι εμφανή παντού. Πλήρες με πλαϊνές τσέπες πρόσβασης, ραδιόφωνου βρόχο, άνετη ελαστική μέση και ρυθμιζόμενο τελείωμα, αυτό το στυλ είναι εύκολο να διακριθεί μεταξύ του ανταγωνισμού.

4

100% πολυεστέρας, 150D Οξφόρδης ύφανση, PVC επικάλυψη 200g 100% Πολυεστερικό Διχτυωτό 60g Κίτρινο S-3XL

Με πλέγμα εσωτερική επένδυση για μέγιστη διαπνοή

S161

Πρόσβαση Εκτύπωσης Μανσέτες ρυθμιζόμενες με hook & loop

Έξυπνη λύση για πιο ζεστό καιρό PW17_HiVis_2_MASTER.indd 73 PW17_HiVis_2_A1_TEXT.indd 73

73

31/07/2017 16:20 16/08/2017 10:43


3X1 ΜΠΟΥΦΑΝ PARKA

3 τρόποι για να φορεθεί

3x1

Καλύτερη αξία 3-σε-1

Κουκούλα που πακετάρεται

Αδιάβροχο με κολλημένες ραφές Καπάκι θύελλας μπροστά

Θηλιά για Ράδιο Τσέπη για Smart phone

Θήκη κάρτας Ταυτότητας

Μανσέτες ρυθμιζόμενες με τρούκ

Πάνελ αντίθεσης

1 Εξωτερικό Μπουφάν με εσωτερικό τζάκετ

S162 12

Μπουφάν Ανακλαστικό Lite 3 in 1 EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 3 EN 343 ΚΛΑΣΗ 3:1

Αυτή η προσθήκη 3-σε-1 στη σειρά Hi-Vis 150D Οξφόρδη είναι εξαιρετική αξίας χρημάτων και παρέχει ένα συνδυασμό υπέρτατη ευελιξία με πρωτοποριακό σχεδιασμό. Πλήρης με πολυεπίπεδη πρακτικές τσέπες, πλήρες κλείσιμο με μπροστινό φερμουάρ, κρυμμένη κουκούλα και ένα αποσπώμενο αυτόνομο εσωτερικό μπουφάν Φλίς.

9

2 Εξωτερικό Μπουφάν

74

100% πολυεστέρας, 150D Οξφόρδης ύφανση, PVC επικάλυψη 200g 100% Πολυεστερικό Διχτυωτό 60g 100% πολυεστερικό, Αντιξεφτυστικό τελείωμα φλίς 280g Πορτοκαλί / Μπλε βαθυ, Κίτρινο / Μπλε βαθυ S-3XL

3 Αποσπώμενο Φλις

Αποσπώμενο Απαλό Πολυτελές Φλις

PW17_HiVis_2_MASTER.indd 74 PW17_HiVis_2_A1_TEXT.indd 74

31/07/2017 16:20 16/08/2017 10:43


Πληροφίες Υφάσματος

Φτιαγμένο με 190Τ 100% πολυεστερική ύφανση νημάτων αυτό είναι ένα ανθεκτικό, σκληρό ύφασμα για σκληρές συνθήκες. Το ύφασμα είναι ελαφρύ και έχει εξαιρετική αντίσταση σε τριβή και σχίσιμο. Έχει μια επίστρωση PVC στο εσωτερικό που κάνει το ύφασμα αδιάβροχο και έχει νερού και λεκέ απωθητικό επίχρισμα εξωτερικά που βοηθά να κρατήσει το ρούχο καθαρό.

Κουκούλα που πακετάρεται

H443 24

Ανακλαστικό κλασικό αδιάβροχο τζάκετ αντίθεσης

Οπές αερισμού και πίσω εξαερισμός

EN ISO 20471 ΚΛΆΣΗ 3 EN 343 ΚΛΆΣΗ 3:1 ANSI/ISEA 107-2015 ΤΥΠΟΣ Ρ ΚΑΤΗΓΟΡΊΑ 3

2

ANSI/ISEA

Σχεδιασμένο για να κρατήσει τον χρήστη ορατό, ασφαλή και σ τεγνό σε δυσμενείς καιρικές συνθήκες. Αυτό το ελαφρύ ,κομψό δίχρωμο μπουφάν διαθέτει μία τυλιγώμενη κουκούλα για εύκολη πρόσβαση, μεγάλες τσέπες για άφθονο χώρο αποθήκευσης και αεριζόμενα πίσω ζυγό και οπές για εξαερισμό. 100% πολυεστερικό, 190Τ,Απλής ύφανσης, PVC επίχρισμα. 200g Yoke μόνο 100% πολυεστερικό διχτυωτό, 60γρ Πορτοκαλί / Μπλε βαθυ, Κίτρινο / Μπλε βαθυ S-3XL , Κίτρινο / Μαύρο S-5XL

5XL Πλήρως ελαστικοποιημένη ζώνη μέσης

Εσωτερικά ελαστικοποιημένη μανσέτα

Κίτρινο / Μπλε βαθυ H443

Πορτοκαλί / Μπλε βαθυ

Κίτρινο / Μαύρο

H444 24

Ανακλαστικό κλασικό αδιάβροχο παντελόνι αντίθεσης

EN ISO 20471 ΚΛΆΣΗ 1 EN 343 ΚΛΆΣΗ 3:1 ANSI/ISEA 107-2015 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ε Ελαφριά και πρακτικά, αυτά τα κομψά παντελόνια παρέχουν άνεση και προστασία από τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες. Τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα περιλαμβάνουν ελαστκή μέση για άνεση και ευκολία κινήσεων, πλευρικά ανοίγματα για εύκολη πρόσβαση, τρούκ ρυθμιζόμενα στριφώματα για ασφαλή εφαρμογή και επικαλυμένες ραφές για πλήρη προστασία από τον αέρα και τη βροχή.

Διπλοραμμένες ραφές

Κίτρινο / Μπλε βαθυ

PW17_HiVis_2_MASTER.indd 75 PW17_HiVis_2_A1_TEXT.indd 75

5XL

H444 Πορτοκαλί / Μπλε βαθυ

100% πολυεστερικό, 190Τ,Απλής ύφανσης, PVC επίχρισμα. 200g Πορτοκαλί / Μπλε βαθυ, Κίτρινο / Μπλε βαθυ S-3XL, Κίτρινο / Μαύρο S-5XL

Μπατζάκια ρυθμιζόμενα με τρούκ

Κίτρινο / Μαύρο

75

31/07/2017 16:20 16/08/2017 10:44


Υπέρτατη Προστασία παντός καιρού H440 24

Αδιάβροχο ανακλαστικό μπουφάν

Οπές αερισμού και πίσω εξαερισμός

Κουκούλα που πακετάρεται Ρυθμιζόμενο κορδόνι και πόρπη

ANSI/ISEA

EN ISO 20471 ΚΛΆΣΗ 3 EN 343 ΚΛΆΣΗ 3:1 ANSI/ISEA 107-2015 ΤΥΠΟΣ Ρ ΚΑΤΗΓΟΡΊΑ 3 AS/NZS 4602.1:2011 ΚΑΤΗΓΟΡΊΑ D/N

Σχεδιασμένο για να κρατήσει το χρήστη ορατό, ασφαλή και ξηρό σε κακές καιρικές συνθήκες, το H440 είναι εξαιρετικά πρακτικό και αδιάβροχο. Προσφέρει εξαιρετική αξία για τα χρήματα και μπορεί να συνδυάζεται τέλεια με το παντελόνι βροχής Hi-Vis H441. Το ένδυμα μπορεί να τυλίγεται εύκολα και να αποθηκευτεί όταν δεν το χρησιμοποιείτε.

2

4XL

100% πολυεστερικό, 190Τ,Απλής ύφανσης, PVC επίχρισμα. 200g Yoke Μόνο : 100% Πολυεστερικό Διχτυωτό, 60γρ Πορτοκαλί, Κίτρινο XS-4XL

XS

Πλήρως ελαστικοποιημένη ζώνη μέσης

H440 Ελαστική μανσέτα που παρέχει επιπλέον προστασία

H441 24

Αδιάβροχα Ανακλαστικά Παντελόνια

EN ISO 20471 ΚΛΆΣΗ 1 EN 343 ΚΛΆΣΗ 3:1 ANSI/ISEA 107-2015 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ε AS/NZS 1906.4:2010 Όπως και το ανακλαστικό αδιάβροχο τζάκετ μας, τα ανακλαστικά αδιάβροχα παντελόνια είναι ελαφριά και εξαιρετικά πρακτικά. Αυτά μπορούν να φορεθούν πάνω από τα παντελόνια για πλήρη αδιάβροχη προστασία. 100% Πολυεστερικό, 190Τ,Απλής ύφανσης, PVC επίχρισμα 200g Κίτρινο XS-4XL Πορτοκαλί S-3XL

H441

76

Μπατζάκια ρυθμιζόμενα με τρούκ

4XL XS

Αυξημένη αντοχή σε τριβή και αντοχή σε σχίσιμο

PW17_HiVis_2_MASTER.indd 76 PW17_HiVis_2_A1_TEXT.indd 76

31/07/2017 16:20 16/08/2017 10:44


Μακρύτερο Παλτό Μήκος 100 εκατοστά Κουκούλα που πακετάρεται

Κουκούλα που πακετάρεται

Θηλιά για Ράδιο

Ελαστική μανσέτα που παρέχει επιπλέον προστασία

Εσωτερικά ελαστικοποιημένη μανσέτα Βαθιές τσέπες αποθήκευσης

Τσέπες βαθιάς αποθήκευσης

Μακρύτερο παλτό 122εκ

Παρέχοντας Αξία και Στυλ H442 24

2

H445

Ανακλαστικό Αδιάβροχο παλτό EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 3 EN 343 ΚΛΑΣΗ 3:1

18

100% Πολυεστερικό, 190Τ,Απλής ύφανσης, PVC επίχρισμα 200g Yoke Μόνο:100% Πολυεστερικό Διχτυωτό, 60γρ Πορτοκαλί, Κίτρινο S-4XL

4XL

2

Hi-Vis 122 cm Παλτό

ANSI/ISEA

EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 3 EN 343 ΚΛΑΣΗ 3:1 ANSI/ISEA 107-2015 ΤΥΠΟΣ Ρ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3 100% Πολυεστερικό, 190Τ,Απλής ύφανσης, PVC επίχρισμα 200g 100% Πολυεστερικό Διχτυωτό 60g Κίτρινο S-5XL

Ελαφρύ Μεγάλου μήκους Παλτό για πλήρη προστασία PW17_HiVis_2_MASTER.indd 77 PW17_HiVis_2_A1_TEXT.indd 77

5XL 77

31/07/2017 16:20 16/08/2017 10:45


Πληροφίες Υφάσματος

Sealtex™ Ultra είναι ένα εξαιρετικά διαπνέον, υψηλής τεχνολογίας, PU επιχρισμένο ύφασμα, σε ένα ευέλικ το 100% πολυεσ τερικό πλεκτό, 185γρ. Το Sealtex™ Ultra συμμορφώνεται με το μεγάλης ορατότητας πρότυπο EN ISO 20471.

Οφέλη Ενδυμασίας

Αδιάβροχο, αντιανεμικό και αναπνέον, εγγυόμαστε ότι αυτή η σειρά θα σας κρατήσει ζεστό και στεγνό σε αντίξοες συνθήκες. Οι συγκολλημένες ραφές διατηρούν βροχή και άνεμο εκτός και το ανθεκτικό, ελαστικό ύφασμα μπορεί εύκολα να καθαριστεί, επιτρέποντας στα ενδύματα να φαίνονται καλά και να διαρκούν περισσότερο.

Κουκούλα που πακετάρεται

S491

Υψηλής συχνότητας συγκολλημένες αδιάβροχες ραφές για προστασία από τη βροχή.

Ευέλικτο ελαστικό ύφασμα με ένα καθαρό τελείωμα

Μανσέτες ρυθμιζόμενες με τρούκ

S491 24

2

PW17_HiVis_2_MASTER.indd 78 PW17_HiVis_2_A1_TEXT.indd 78

EN ISO 20471 ΚΛΆΣΗ 3 EN 343 ΚΛΆΣΗ 3:2 ANSI/ISEA 107-2015 ΤΥΠΟΣ Ρ ΚΑΤΗΓΟΡΊΑ 3

Ένα ένδυμα εξαιρετικής ποιότητας, το σακάκι Ultra Sealtex™ είναι κατασκευασμένο από ένα μοναδικό ελαφρύ υλικό, το οποίο προσφέρει ένα ασυναγώνιστο μείγμα αναπνέουσας, αδιάβροχης και αντιανεμικής προστασίας.

S493

78

Sealtex™ μπουφάν αφοδράριστο (Κίτρινο)

ANSI/ISEA

5XL XS

Sealtex Ultra 100% Πολυεστέρας, Tricot πλεχτό, PU επένδυση 185g Κίτρινο XS-5XL

Συγκολλημένες ραφές για μέγιστη στεγανότητα 31/07/2017 10:51 18/08/2017 10:45


Κουκούλα που πακετάρεται

RT50 24

2

Sealtex™ Ultra αφοδράριστο Μπουφάν (Πορτοκαλί) EN ISO 20471 ΚΛΆΣΗ 3 EN 343 ΚΛΆΣΗ 3:2

Αυτό το μπουφάν προσφέρει απαράμιλλη υψηλή θεατότητα και προστασία βροχής σε συνδυασμό με την εξαιρετική άνεση του χρήστη. Ανθεκτικό, λειτουργικό και γεμάτο από χαρακτηριστικά, συμπερι λαμβανομέ νων κρυφής κουκούλας , ρυθμιζόμενες μανσέτες και μεγάλες ευρύχωρες τσέπες για την ασφαλή αποθήκευση. Sealtex Ultra 100% Πολυεστέρας, Tricot πλεχτό, PU επένδυση 185g Πορτοκαλί S-3XL

Κουκούλα που πακετάρεται Καπάκι θύελλας μπροστά Μανσέτες ρυθμιζόμενες με τρούκ

RT50

Καπάκι θύελλας μπροστά

Αδιάρρηκτο, Αντι Μυκητιακό S496 24

2

Sealtex Ultra δίχρωμο τζάκετ EN ISO 20471 ΚΛΆΣΗ 3 EN 343 ΚΛΆΣΗ 3:2

Για να είσθε ορατοί και για να αισθάνεστε άνετα σε αυτό το εξαιρετικής ποιότητας τζάκετ.Το μοναδικό ελαφρύ υλικό προσφέρει μια ασυναγώνιστη αναπνέουσα, αδιάβροχη και αν τιανεμική προστασία. Η προσαρμοσμένη κουκούλα και το πτερύγιο καταιγίδας είναι μεγάλες δυνατότητες σε κακές καιρικές συνθήκες.

Μανσέτες ρυθμιζόμενες με τρούκ

Sealtex Ultra 100% Πολυεστέρας, Tricot πλεχτό, PU επένδυση 185g Κίτρινο / Μπλε βαθυ S-XXL

S496

Υψηλής Τεχνολογίας εύκαμπτο ύφασμα PW17_HiVis_2_MASTER.indd 79 PW17_HiVis_2_A1_TEXT.indd 79

79

31/07/2017 16:20 16/08/2017 10:45


ΕΠΕΝΔΕΔΥΜΕΝΟ

Γιακάς με επένδυση φλίς

Κουκούλα που πακετάρεται

S498 12

Μπουφάν Bomber Sealtex Ultra (κίτρινο) EN ISO 20471 ΚΛΆΣΗ 3 EN 343 ΚΛΆΣΗ 3:1

Χρησιμοποιώντας το τελευταίο ύφασμα της Sealtex Ultra αυτό το μοντέρνο μπουφάν Bomber είναι εξαιρετικά δημοφιλές μεταξύ εκείνων που ψάχνουν για ενδύματα που προσφέρουν την καλύτερη άνεση στον χρήστη. Αδιάβροχο, αντιανεμικό και αναπνέον, το ένδυμα αυτό κρατά έξω όλα τα σκληρά στοιχεία. Sealtex Ultra 100% Πολυεστέρας, Tricot πλεχτό, PU επένδυση 185g 100% Πολυεστερικό 60g Σώμα: 100% πολυεστερικό γέμισμα, 170g Μανίκι: 100% πολυεστερικό Γέμισμα, 100g Κίτρινο S-XXL

4

Κουκούλα που πακετάρεται

Εσωτερική τσέπη στήθους

S498 Πρόσβαση Εκτύπωσης

Εσωτερικές μανσέτες με ραβδώσεις

ΕΠΕΝΔΕΔΥΜΕΝΟ

S490 12

3

Sealtex μπουφάν φόδρα

ANSI/ISEA

EN ISO 20471 ΚΛΆΣΗ 3 EN 343 ΚΛΆΣΗ 3:1 ANSI/ISEA 107-2015 ΤΥΠΟΣ Ρ ΚΑΤΗΓΟΡΊΑ 3 Ορατοί και άνετοι σε αυτό το μπουφάν άριστης ποιότητας. Το μοναδικό ελαφρύ υλικό προσφέρει ένα ασυναγώνιστο μείγμα αναπνέουσας, αδιάβροχης και αντιανεμικής προστασίας. Το S490 έχει επένδυση για αυξημένη ζεστασιά εν ψυχρώ. Η συνημμένη κουκούλα και το πτερύγιο καταιγίδας είναι μεγάλες δυνατότητες, ιδιαίτερα σε άσχημες καιρικές συνθήκες. Sealtex Ultra 100% Πολυεστέρας, Tricot πλεχτό, PU επένδυση 185g 100% Πολυεστερικό 60g Σώμα: 100% πολυεστερικό γέμισμα, 170g Μανίκι: 100% πολυεστερικό Γέμισμα, 100g Κίτρινο S-3XL

Εσωτερικές μανσέτες με ραβδώσεις

Βαθιές τσέπες αποθήκευσης

S490

80

Φανταστική Διατήρηση Θερμότητας

PW17_HiVis_2_MASTER.indd 80 PW17_HiVis_2_A1_TEXT.indd 80

31/07/2017 16:20 16/08/2017 10:45


Υπεροχή στην Αδιάβροχη Τεχνολογία Αδιάρρηκτο, αντι μυκητιακό, αναπνεύσιμο ύφασμα

Γιακάς θύελλας Ολόκληρη Πατυλέτα στο μπροστινό μέρος με ενσωματωμένο φερμουάρ

Πλήρως ελαστικοποιημένη ζώνη μέσης

Πλήρως ελαστικοποιημένη ζώνη μέσης

Ελαστική μανσέτα που παρέχει επιπλέον προστασία

Μπατζάκια ρυθμιζόμενα με τρούκ

RT51 24

Παντελόνια Sealtex™ Ultra EN ISO 20471 ΚΛΆΣΗ 2 EN 343 ΚΛΆΣΗ 3:2

Sealtex Ultra 100% Πολυεστέρας, Tricot πλεχτό, PU επένδυση 185g Πορτοκαλί S-3XL

Μπατζάκια ρυθμιζόμενα με τρούκ

S493 24

Μπατζάκια ρυθμιζόμενα με τρούκ

S495

Sealtex παντελόνι αντανακλαστικό EN ISO 20471 ΚΛΆΣΗ 1 EN 343 ΚΛΆΣΗ 3:2 ANSI/ISEA 107-2015 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ε

18

5XL XS

Sealtex Ultra 100% Πολυεστέρας, Tricot πλεχτό, PU επένδυση 185g Κίτρινο XS-5XL Πορτοκαλί S-3XL

Φόρμα Sealtex Ultra EN ISO 20471 ΚΛΆΣΗ 3 EN 343 ΚΛΆΣΗ 3:2

Ιδιαίτερης σημασίας ποιότητα ανακλαστική και αδιάβροχη φόρμα. Το Sealtex Ultra ύφασμα έχει μια εξαιρετικά μαλακή λαβή και είναι σχεδιασμένο ώστε να χωράει πάνω από τα ρούχα εργασίας. Το διπλό καπάκι, πλευρικό άνοιγμα πρόσβασης και κρυφή κουκούλα είναι όλα πρακτικές προσθήκες. Sealtex Ultra 100% Πολυεστέρας, Tricot πλεχτό, PU επένδυση 185g Κίτρινο S-3XL Πορτοκαλί S-3XL

Ελαστικό Ύφασμα από Επικάλυψη PU με Συγκολλημένες Ραφές PW17_HiVis_2_MASTER.indd 81 PW17_HiVis_2_A1_TEXT.indd 81

81

31/07/2017 16:20 16/08/2017 10:45


Οφέλη Ενδυμασίας

XRange ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚ Ό ΥΨΗΛΉΣ ΕΥΚΡΊΝΕΙΑΣ

Η ολοκαίνουργια Σειρά-X είναι μια καινοτόμος και συναρπαστική σειρά ασφαλείας υψηλής ορατότητας ρουχισμού. Η σημαίνουσα Χ αντανακλαστική ταινία στο πίσω μέρος του κάθε ρούχου παρέχει τη μέγιστη προβολή για το χρήστη κατά τη διάρκεια και σε συνθήκες φωτός ημέρας και κάτω από το φωτισμό των προβολέων στο σκοτάδι. Τα χαρακτηριστικά ασφαλείας, όπως η αποσπώμενη κουκούλα και η απουσία πτερυγίων ή χαλαρών Κορδονιών εξασφαλίζουν ότι το ρούχο δεν θα πιαστεί σε μηχανήματα. Αυτό εγγυάται ένα ασφαλέστερο περιβάλλον εργασίας. Τα ενδύματα αυτά αποτελούν την ιδανική λύση ασφάλειας για όσους εργάζονται σε αγροκτήματα, σε κήπους, πάρκα και άλλα απαιτητικά υπαίθρια γεωργικά περιβάλλοντα.

Θηλιά για Ράδιο Τσέπη τηλεφώνου Καλυμμένο άνοιγμα με φερμουάρ

Πίσω τσέπη μπάλωμα Μέση με πλαϊνή ελαστικότητα

Πλεχτή Μανσέτα

Ανώτερη Βαφή, Φινίρισμα Απωθητικό σε Λάδι και Πιτσιλιές E052 18

5

82

X Ανακλαστική Φόρμα ολόσωμη EN ISO 20471 ΚΛΆΣΗ 2

Αυτή η νέα ολόσωμη εγγυάται μέγιστη άνεση, αντοχή και ασφάλεια. Η σύγχρονη χρωματική αντίθεση σε συνδυασμό με έξυπνες λειτουργίες, όπως μία κρυφή τσέπη κινητού τηλεφώνου, βρόγχο ραδιόφωνου και πλεκτές μανσέτες την κάνουν μια ιδανική λύση ρουχισμού εργασίας για μια σειρά επαγγελματιών. 65% Πολυεστέρας, 35% Βαμβάκι 245g Κίτρινο / Πράσινο S-3XL Αναγνωρισμένος Ευρωπαϊκός Κοινοτικός Σχεδιασμός

Το X σας κρατά ορατό ακόμα και όταν είστε με γυρισμένη την πλάτη

PW17_HiVis_2_MASTER.indd 82 PW17_HiVis_2_A1_TEXT.indd 82

31/07/2017 16:20 16/08/2017 10:45


Αποσπώμενη Πολυτελής Επένδυση Γούνας

3x1

Αποσπώμενη Κουκούλα

XRange ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚ Ό ΥΨΗΛΉΣ ΕΥΚΡΊΝΕΙΑΣ

3 τρόποι για να φορεθεί

Εσωτερική τσέπη στήθους

Αποσπώμενα Μανίκια

Τσέπη τηλεφώνου

8 τσέπες για άπλετη αποθήκευση

12

Με επένδυση γούνας

2

Χωρίς Επένδυση Γούνας

3

Γιλέκα

Πλεχτή Μανσέτα

Έσω ορατός απο όλες τις κατευθύνσεις C565

1

Ανακλαστικό Bomber Μπουφάν Χ EN ISO 20471 ΚΛΆΣΗ 2 EN 343 ΚΛΆΣΗ 3:1

Ευέλικτη και άνετη προστασία ενάντια σε όλες τις καιρικές συνθήκες. Η αποσπώμενη επένδυση γούνας και γιακά σε συνδυασμό με τα αποσπώμενα με φερμουάρ μανίκια, αποδεικνύουν ότι αυτό είναι ένα εξαιρετικά ευπροσάρμοστο ένδυμα. Πολυάριθμες τσέπες με φερμουάρ εξωτερικά και εσωτερικά παρέχουν άριστη προσωπική ασφάλεια.

8

100% Πολυεστέρας, 300D Oxford Ύφανση με ένα σε λεκέ ανθεκτικό φινίρισμα,, Επίχρισμα Πολυουρεθάνης 190g 100% Πολυεστερικό 60g 100% πολυεστερική επένδυση γούνας 365g Μανίκι: 100% πολυεστερικό Γέμισμα, 120γρ Κίτρινο / Πράσινο S-3XL Αναγνωρισμένος Ευρωπαϊκός Κοινοτικός Σχεδιασμός

Αν μπορείτε να δείτε το X, δεν μπορούν να σας δουν PW17_HiVis_2_MASTER.indd 83 PW17_HiVis_2_A1_TEXT.indd 83

83

31/07/2017 16:20 16/08/2017 10:45


TEXO HIGH VISIBILITY

Διπλά Ραμμένες Ραφές για Επιπλέον Αντοχή TM

Ε Ν Δ Μ ΆΤΆ Ε Ρ ΓΆ Σ Ά Σ Οφέλη Ενδυμασίας

Τσέπη τηλεφώνου

Αυτή η γκάμα ρουχισμού εργασίας μεγάλης αξίας είναι λειτουργική, άνετη για να φορεθεί, εφαρμόζει πολύ καλά και είναι κατάλληλη για πολλαπλά εργασιακά περιβάλλοντα. Τα χρώματα και στυλ που προσφέρονται, είναι ιδανικά για την εταιρική επωνυμία. Κάθε ένδυμα έχει σχεδιαστεί προσεκτικά ώστε να περιλαμβάνει βασικά σημαντικά χαρακτηριστικά, όπως εργονομικές τσέπες επιγονατίδων, ασφαλείς τσέπες αποθήκευσης, τσέπες κανόνα και διπλά ραμμένες ενισχυμένες ραφές για μεγαλύτερη αντοχή.

Τσέπη ασφαλείας με φερμουάρ

Πίσω Τσέπη

Ελαστικοποιημένο πάνελ πλάτης

Πληροφίες Υφάσματος

Αυτά τα ενδύματα κατασκευάζονται από αντοχής, ανθεκτικό στους λεκέδες 65% πολυεστέρα, 35% βαμβάκι 245g Kingsmill ύφασμα. Αυτό το δυνατό πιστοποιημένο ύφασμα εγγυάται υψηλή απόδοση και μέγιστη άνεση του χρήστη. Τσέπη Κανόνα

Το σκληρό υφασμάτινο φινίρισμα βοηθά στην απώθηση πετρελαίου, νερού και βρωμιάς.

TX72 24

8

Girona Ανακλαστική φόρμα Τιράντα

EN ISO 20471 ΚΛΆΣΗ 2 RIS-3279-TOM ΤΕΎΧΟΣ 1 (ΠΟΡΤΟΚΑΛΊ ΜΌΝΟ) GO/RT 3279 ΤΕΎΧΟΣ 8 (ΠΟΡΤΟΚΑΛΊ ΜΌΝΟ)

RIS 3279

Αυτή η νέα προσθήκη στη σειρά ανακλαστικών Portwest Texo διαθέτει μια κρυφή τσέπη τιράντας με φερμουάρ, τσέπες επιγονατίδων και μια διπλή τσέπη κανόνα. Αυτό το κομψό σχέδιο είναι κατασκευασμένο από ανθεκτικό ύφασμα ανακλαστικό Kingsmill και προσφέρει φανταστική ελευθερία κινήσεων και απόλυτη ευελιξία. 65% Πολυεστέρας , 35% Βαμβάκι 245g Πορτοκαλί / Μπλε βαθυ, Κίτρινο / Μπλε βαθυ S-3XL

84

Τσέπες Επιγονατίδων

Μπατζάκια ρυθμιζόμενα με hook & loop

Εξαιρετικά Ευκρινής Σχεδιασμός και Απόδοση

PW17_HiVis_2_MASTER.indd 84 PW17_HiVis_2_A1_TEXT.indd 84

31/07/2017 16:20 16/08/2017 10:45


Διπλο-ραμμένες ραφές

TX70 24 Τσέπη τηλεφώνου

3

Ανακλαστικό Μπουφάν Madrid

RIS

EN ISO 20471 ΚΛΆΣΗ 3 RIS-3279-TOM ΤΕΎΧΟΣ 1 3279 (ΠΟΡΤΟΚΑΛΊ ΜΌΝΟ) GO/RT 3279 ΤΕΎΧΟΣ 8 (ΠΟΡΤΟΚΑΛΊ ΜΌΝΟ) Το νέο Portwest Texo ανακλαστικό μπουφάν είναι κομψό και πρακτικό με μια σύγχρονη εφαρμογή. Το ανθεκτικό ύφασμα προσφέρει εξαιρετική αντοχή στην τριβή και διάρκεια. Αρκετά βολικές τσέπες παρέχουν ασφαλή αποθήκευση και η τσέπη στην κορυφή μπορεί να φιλοξενήσει σύγχρονου έξυπνου τηλεφώνου διαστάσεις. 65% Πολυεστέρας , 35% Βαμβάκι 245g Πορτοκαλί / Μπλε βαθυ, Κίτρινο / Μπλε βαθυ S-3XL

Μανσέτες ρυθμιζόμενες με hook & loop

Πίσω Τσέπη

TX70 Μέση με πλαϊνή ελαστικότητα

Τσέπη Κανόνα

Τεχνικά Προηγμένος Ρουχισμός Εργασίας TX71 24

7

Ανακλαστικά Παντελόνια Seville

EN ISO 20471 ΚΛΆΣΗ 2 RIS-3279-TOM ΤΕΎΧΟΣ 1 (ΠΟΡΤΟΚΑΛΊ ΜΌΝΟ) GO/RT 3279 ΤΕΎΧΟΣ 8 (ΠΟΡΤΟΚΑΛΊ ΜΌΝΟ)

Διπλο-ραμμένες ραφές

RIS 3279

Το TX71 είναι ένας σκληρός, ανθεκτικός κομψός σχεδιασμός με μια ελαστική μέση άνεσης. Κατασκευασμένο από ποιοτικό πολυ-βαμβάκι, τα χαρακτηριστικά περιλαμβάνουν διπλή τσέπη κανόνα, πίσω τσέπη με καπάκι και διπλές ραφές για μεγαλύτερη αντοχή.

Τσέπες Επιγονατίδων

65% Πολυεστέρας , 35% Βαμβάκι 245g Πορτοκαλί / Μπλε βαθυ, Κίτρινο / Μπλε βαθυ S-XXL Μπατζάκια ρυθμιζόμενα με hook & loop

TX71

Λεκέ Απωθητικό Texpel Φινίρισμα PW17_HiVis_2_MASTER.indd 85 PW17_HiVis_2_A1_TEXT.indd 85

85

31/07/2017 16:20 16/08/2017 10:46


TEXO HIGH VISIBILITY

TM

Αποσπώμενη Θήκη Ταυτότητας Πολλαπλές τσέπες Αποθήκευσης

Ε Ν Δ Μ ΆΤΆ Ε Ρ ΓΆ Σ Ά Σ TX50 24

10

Ανακλαστικό Μπουφάν Lille

RIS 3279

EN ISO 20471 ΚΛΆΣΗ 3 RIS-3279-TOM ΤΕΎΧΟΣ 1 (ΠΟΡΤΟΚΑΛΊ ΜΌΝΟ) GO/RT 3279 ΤΕΎΧΟΣ 8 (ΠΟΡΤΟΚΑΛΊ ΜΌΝΟ)

Αυτό το μοντέρνο, δίχρωμο μπουφάν έχει πολλά χρήσιμα χαρακτηριστικά, συμπεριλαμβανομένων μια πίσω τσέπη για αποθήκευση καπέλου και γαντιών. Η μπροστινή τσέπη με φερμουάρ είναι ιδανική για φύλαξη κλειδιών και νομισμάτων. 65% Πολυεστέρας , 35% Βαμβάκι 245g Πορτοκαλί / Μπλε βαθυ, Κίτρινο / Μπλε βαθυ S-3XL Κόκκινο / Μπλε βαθυ S-XXL

Κίτρινο / Μπλε βαθυ TX50

Πορτοκαλί / Μπλε βαθυ

Μανσέτες ρυθμιζόμενες με hook & loop

Πορτοκαλί / Μπλε βαθυ Μέση με πλαϊνή ελαστικότητα

Κίτρινο / Μπλε βαθυ

Κόκκινο / Μπλε βαθυ

Κόκκινο / Μπλε βαθυ Ελαστική Μέση πίσω

Δύο πίσω τσέπες μπάλωμα

Η Αναζήτηση για τον Τέλειο Ρουχισμό τελειώνει εδώ TX51

Τσέπη Κανόνα

24

10

Τσέπες Επιγονατίδων

Ανακλαστικό Παντελόνι Lyon

EN ISO 20471 ΚΛΆΣΗ 2 RIS-3279-TOM ΤΕΎΧΟΣ 1 (ΠΟΡΤΟΚΑΛΊ ΜΌΝΟ) GO/RT 3279 ΤΕΎΧΟΣ 8 (ΠΟΡΤΟΚΑΛΊ ΜΌΝΟ)

RIS 3279

Αυτά τα παντελόνια φαίνονται έξυπνα και υπέροχα. Ο σύγχρονος αντίθεσης χρωματισμός συνδυάζεται με χρήσιμες λειτουργίες, όπως κινητού τηλεφώνου και για στυλό τσέπη, τσέπες επιγονατίδων και ρυθμιζόμενα με Hook & Loop στριφώματα. 65% Πολυεστέρας , 35% Βαμβάκι 245g Κανονικό: Πορτοκαλί / Μπλε βαθυ, Κίτρινο / Μπλε βαθυ XS-4XL Ψηλό: Πορτοκαλί / Μπλε βαθυ, Κίτρινο / Μπλε βαθυ M-XXL Κανονικό: Κόκκινο / Μπλε βαθυ S-XXL

4XL XS

86

TX51

PW17_HiVis_2_MASTER.indd 86 PW17_HiVis_2_A1_TEXT.indd 86

Μπατζάκια ρυθμιζόμενα με hook & loop

να είσαι Ασφαλής , να είσαι Ορατός 31/07/2017 16:20 16/08/2017 10:46


Συνδυάζοντας την ασφάλεια και στυλ, η νέα Portwest Texo Υψηλής Ορατότητας σειρά είναι κατάλληλη για διαφορετικά περιβάλλοντα εργασίας. Το πολυεστέρα / βαμβάκι ύφασμα προσφέρει άνεση και αντοχή, το σχεδιασμό περιλαμβάνει όλα τα σύγχρονα χαρακτηριστικά του βαμβακιού Portwest Texo πλούσια γκάμα.

Κρυφή τσέπη με φερμουάρ

Ελαστικοποιημένο πάνελ πλάτης

Μανσέτες ρυθμιζόμενες με hook & loop

Πολλαπλές τσέπες Αποθήκευσης Τσέπη Κανόνα

Τσέπες Επιγονατίδων

Μπατζάκια ρυθμιζόμενα με hook & loop

TX52 18

Dijon Ανακλαστική Τιράντα

65% Πολυεστέρας , 35% Βαμβάκι 245g Πορτοκαλί / Μπλε βαθυ, Κίτρινο / Μπλε βαθυ S-XXL

13

TX55

RIS

EN ISO 20471 ΚΛΆΣΗ 2 RIS-3279-TOM ΤΕΎΧΟΣ 1 (ΠΟΡΤΟΚΑΛΊ 3279 ΜΌΝΟ) GO/RT 3279 ΤΕΎΧΟΣ 8 (ΠΟΡΤΟΚΑΛΊ ΜΌΝΟ)

18

12

Nantes Φόρμα με ανακλαστικά

EN ISO 20471 ΚΛΆΣΗ 3 RIS-3279-TOM ΤΕΎΧΟΣ 1 (ΠΟΡΤΟΚΑΛΊ ΜΌΝΟ) GO/RT 3279 ΤΕΎΧΟΣ 8 (ΠΟΡΤΟΚΑΛΊ ΜΌΝΟ)

RIS 3279

65% Πολυεστέρας , 35% Βαμβάκι 245g Πορτοκαλί / Μπλε βαθυ, Κίτρινο / Μπλε βαθυ S-3XL

Έξυπνα χαρακτηριστικά σε συνδυασμό με εξέχοντα Υφάσματα PW17_HiVis_2_MASTER.indd 87 PW17_HiVis_2_A1_TEXT.indd 87

87

31/07/2017 08:16 18/08/2017 10:46


PJ 2

3x1

Αποσπώμενα Μανίκια

Αποσπώμενη Πολυτελής Επένδυση Γούνας 3 τρόποι για να φορεθεί

Αποσπώμενος γιακάς γούνας

Κίτρινο / Μπλε βαθυ

1

Με επένδυση γούνας Πορτοκαλί / Μπλε βαθυ

Κίτρινο / Μαύρο

Πολλαπλές τσέπες Αποθήκευσης

2

Χωρίς Επένδυση Γούνας

PJ50 12

7

3 88

Θερμαντικό Γιλέκο

Μπουφάν Ανακλαστικό 3 σε 1 Pilot

Πλεκτά μανσέτες και στριφώμα

ANSI/ISEA

EN ISO 20471 ΚΛΆΣΗ 3 ANSI/ISEA 107-2015 ΤΥΠΟΣ Ρ ΚΑΤΗΓΟΡΊΑ 3

Παρέχοντας εύκολα προσαρμόσιμη και άνετη προστασία, αυτό το μπουφάν είναι κατάλληλο για διάφορα περιβάλλοντα εργασίας. Το ποιοτικό ύφασμα, η εξαιρετική ποιότητα κατασκευής και η απαράμιλλη λειτουργία είναι στάνταρ. Η αποσπώμενη επένδυση γούνας και γιακά σε συνδυασμό με τα αποσπώμενα μανίκια με φερμουάρ αποδεικνύουν ότι αυτό είναι ένα πολύ ευπροσάρμοστο ένδυμα. Πολλές εξωτερικές και εσωτερικές τσέπες με φερμουάρ παρέχουν εξαιρετική προσωπική ασφάλεια. 55% Βαμβάκι , 45% Πολυέστερ 240g 100% πολυεστερική επένδυση γούνας 460g 100% Πολυεστερικό 60g Μανίκι: 100% Πολυεστερικό γέμισμα, 120γρ Κίτρινο / Μπλε βαθυ S-5XL, Πορτοκαλί / Μπλε βαθυ S-4XL, Κίτρινο / Μαύρο S-3XL

5XL

3 τρόποι για να φορεθεί - Ευελιξία σε όλες τις καιρικές συνθήκες

PW17_HiVis_2_MASTER.indd 88 PW17_HiVis_2_A1_TEXT.indd 88

04/08/2017 15:01 18/08/2017 12:21


Οφέλη Ενδυμασίας

Αυτή η σύγχρονη σειρά ρουχισμού εργασίας χαρακτηρίζεται από έξυπνα, πρακτικά χαρακτηριστικά όπως τις πολλαπλές τσέπες αποθήκευσης για τηλέφωνα και εργαλεία και την εξαιρετική σύγχρονη εφαρμογή για την ανώτερη άνεση του χρήστη. Η σειρά προσφέρει μια μεγάλη επιλογή απο στυλ για πολλαπλές τελικές χρήσεις.

Φορέστε το με PJ50 Ισχυρό Κούμπωμα

Ελαστική Μέση πίσω

Ελαστικοποιημένο πάνελ πλάτης

Δύο πίσω τσέπες μπάλωμα

Ρυθμιζόμενο πλαϊνό άνοιγμα

Πίσω τσέπη μπάλωμα Τσέπη τηλεφώνου

Τσέπη Κανόνα

Τσέπη Κανόνα Διπλο-ραμμένες ραφές

Τσέπες Επιγονατίδων

PJ52 18

8

Ανακλαστική Φόρμα Τιράντα αντίθεσης - Χωρίς Επένδυση EN ISO 20471 ΚΛΆΣΗ 2 RIS-3279-TOM ΤΕΎΧΟΣ 1 (ΠΟΡΤΟΚΑΛΊ ΜΌΝΟ) GO/RT 3279 ΤΕΎΧΟΣ 8 (ORANGE ONLY)

RIS 3279

Η νέα φόρμα τιράντα αντίθεσης είναι κατασκευασμένη από ανθεκτικό, άνετο, πλούσιο βαμβακερό ύφασμα. Το εξωτερικό φινίρισμα από πολυεστέρα παρέχει αυξημένης χρήσης ιδιότητες, ενώ η εσωτερική επένδυση από βαμβάκι, παρέχει μέγιστη άνεση. Μία ευρύχωρη και ασφαλής τσέπη τιράντας, μαζί με ανθεκτικές τσέπες επιγονατίδων, προσθέτουν στην άνεση αυτού του ενδύματος. Ένα ελαστικό πάνελ στην πλάτη παρέχει πρόσθετη άνεση για το χρήστη.

E049

Ανακλαστικά Δίχρωμα Combat Παντελόνια EN ISO 20471 ΚΛΆΣΗ 1

24

8

Πιστοποιημένο πλήρως το Combat παντελόνι έχει πλήθος από χαρακτηριστικά γνωρίσματα σε μια αντίθεση ναυτικού χρώματος. Ο κυρίως χρωματισμός ναυτικού εξασφαλίζει ότι τα παντελόνια είναι εξαιρετικά και κρατιούνται καθαρά για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. 65% Πολυεστέρας , 35% Βαμβάκι 245g Κανονικό: Μπλε / Πορτοκαλί , Μπλε βαθυ/Κίτρινο S-XXL Ψηλό: Μπλε βαθυ/Κίτρινο M-XXL

55% Βαμβάκι , 45% Πολυέστερ 240g Κίτρινο S-3XL Πορτοκαλί S-XXL

Αξεπέραστη Προστασία μετά από Επαναλαμβανόμενες Πλύσεις PW17_HiVis_2_MASTER.indd 89 PW17_HiVis_2_A1_TEXT.indd 89

89

04/08/2017 16:20 16/08/2017 10:44


ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Πλήρης υψηλής ορατότητας ρουχισμός Προστασίας

Τσέπες με φερμουάρ

Καλυμμένο άνοιγμα με φερμουάρ Πίσω τσέπη μπάλωμα

Τσέπες πλευρικής πρόσβασης

Τσέπες πλευρικής πρόσβασης

Ελαστική πλάτη Καλυμμένο άνοιγμα με φερμουάρ

Τσέπη Κανόνα Τσέπη Κανόνα Τσέπη Κανόνα

5XL

Τσέπες Επιγονατίδων

XS

E042 18

Ολόσωμη Φόρμα Ανακλαστική Poly-cotton EN ISO 20471 ΚΛΆΣΗ 3

RT42 18

Ολοκληρωμένη προστασία για τον καθένα που εργάζεται δίπλα σ το δρόμο, αυτοκινητόδρομους και στην κυκλοφορία. Το βαρύ ύφασμα και το τραχύ σχέδιο εξασφαλίζουν ότι η φόρμα διαρκεί περισσότερο.

4

90

80% Πολυέστερ, 20% Βαμβάκι 280g Κίτρινο S-3XL

Φόρμα ανακλαστική πολυ- RIS βαμβάκι GO/RT 3279 EN ISO 20471 ΚΛΆΣΗ 3 RIS-3279-TOM GO/RT 3279 ΤΕΎΧΟΣ 8

RT43 24

Η βιομηχανικής πλύσης Hi-VisTex ταινία στα χέρια, πόδια, το στήθος και τους ώμους παρέχει εξαιρετική ορατότητα ενώ το βαρύ ύφασμα και ο στιβαρός σχεδιασμός εξασφαλίζει ότι η ολόσωμη διαρκεί περισσότερο. Λάστιχο στην μέση παρέχει μία ευρύχωρη εφαρμογή .

4

80% Πολυέστερ, 20% Βαμβάκι 280g Πορτοκαλί XS-5XL Κανονικό Πορτοκαλί M-3XL Ψηλό

7

Φόρμα Τιράντα RIS EN ISO 20471 ΚΛΆΣΗ 2 RIS-3279-TOM ΤΕΎΧΟΣ 1 (ΠΟΡΤΟΚΑΛΊ ΜΌΝΟ) GO/RT 3279 ΤΕΎΧΟΣ 8

RIS 3279

Υλικά υψηλής ποιότητας και ποιότητα κατασκευής κάνει το RT43 μια σταθερή επιλογή μεταξύ όλων των εργαζομένων στην βιομηχανία σιδηροδρόμων και στην άκρη του δρόμου. Το ανθεκτικό ύφασμα αντέχει τους ρύπους με το φινίρισμα του Texpel να απομακρύνει τους λεκέδες. Μία μεγάλη τσέπη με φερμουάρ είναι ιδανική για να κρατάτε τα εργαλεία και οι ιμάντες των ώμων μπορούν να ρυθμιστούν για να εξασφαλίσουν μια άνετη εφαρμογή. 80% Πολυέστερ, 20% Βαμβάκι 280g Πορτοκαλί S-3XL Εσωτερικό μηρού 33”/ 84cm Reg

Ανώτερη Βαφή, Φινίρισμα Απωθητικό σε Λάδι και Πιτσιλιές

PW17_HiVis_2_MASTER.indd 90 PW17_HiVis_2_A1_TEXT.indd 90

04/08/2017 15:02 18/08/2017 10:40


Πρωτεύουσα, ανθεκτική , υψηλής ορατότητας Ενδυμασία ΔΡΑΣΗ

ΜΑΧΗ

ΣΟΡΤΣ

Ελαστική Μέση πίσω Τσέπη τηλεφώνου

Ελαστική Μέση πίσω

Ελαστική Μέση πίσω

Δύο πίσω τσέπες μπάλωμα

Δύο πίσω τσέπες με φερμουάρ

Δύο τσέπες πίσω

Τσέπη διπλού Κανόνα

Τσέπη τηλεφώνου

Τσέπη τηλεφώνου

Τσέπη διπλού Κανόνα

E043 Τσέπες Επιγονατίδων

Τσέπες Επιγονατίδων

36

Πολυ-βαμβάκι σόρτς

EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 1 ANSI/ISEA 107-2015 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ε

Κομψά σορτς για το καλοκαίρι, το σύγχρονο στυλ και τα σιρίτια αντίθεσης έχουν κάνει αυτά τα σορτς ένα από τα αγαπημένα για ζεστές μέρες. Με μια βολική τσέπη μηρού και θήκη για κινητό τηλέφωνο, με τη μισή ελαστική μέση για άνετη εφαρμογή. 65% Πολυεστέρας , 35% Βαμβάκι 245g

8

E061 24

E046

Ανακλαστικό Παντελόνι Δράσης

24

EN ISO 20471 ΚΛΆΣΗ 2

11

Το E061 ενσωματώνει εξαιρετικές λε π τομέρειες , όπως πολ λαπλές τσέπες, ανώτερη ποιότητα ραφής και γενναιόδωρο μέγεθος μαζί με ένα πιστοποιητικό EN ISO 20471 Κατηγορίας 2. 65% Πολυεστέρας , 35% Βαμβάκι 245g Κανονικό: Κίτρινο XS-3XL Ψηλό: Κίτρινο M-XL

9

Πορτοκαλί / Μπλε βαθυ, Κίτρινο / Γκρι S-XXL

Ανακλαστικό Παντελόνι Δράσης EN ISO 20471 ΚΛΆΣΗ 1

Σύμφωνα με το τελευταίο πρότυπο EN471, αυτό το μοντέρνο παντελόνι διαθέτει τσέπη μηρού με θήκη για κινητό τηλέφωνο, επιγονατίδες -τσέπες και πίσω λάστιχο στη μέση για την άνεση. 65% Πολυεστέρας , 35% Βαμβάκι 245g Κανονικό: Κίτρινο XS-3XL Ψηλό: Κίτρινο M-3XL

Πιστοποιείται μετά από 50x πλύσεις

Επίσης διαθέσιμο Πολυέστερ/Βαμβακερό Γιλέκο Γιλέκο Ανακλαστικό Polycotton C497 112

Διατηρεί Εξαιρετικά το Χρώμα μετά από κάθε πλύση PW17_HiVis_2_MASTER.indd 91 PW17_HiVis_2_A1_TEXT.indd 91

91

31/07/2017 16:20 16/08/2017 10:50


ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ COMBAT & ACTION

Υπέρτατο Texpel σε λέκιασμα ανθεκτικό ύφασμα

Combat 2 Ταινίες

Δράση 2 Ζώνες

Δύο πίσω τσέπες μπάλωμα

Δύο πίσω τσέπες με φερμουάρ

Combat 3 Ταινίες Δύο πίσω τσέπες μπάλωμα

Ελαστική Μέση πίσω

Μέση ελαστική κατά το ήμισυ

Τσέπη μάχης με πολλές στρώσεις

Τσέπη Κανόνα Μεγάλες τσέπες στο πλάϊ του μηρού

Τσέπες Επιγονατίδων

Τσέπες Επιγονατίδων

Ενισχυμένες ραφές

RT46 24

4XL XS

RT47

RIS 3279

EN ISO 20471 ΚΛΆΣΗ 2 RIS-3279-TOM ΤΕΎΧΟΣ 1 (ΠΟΡΤΟΚΑΛΊ ΜΌΝΟ) GO/RT 3279 ΤΕΎΧΟΣ 8

9

92

Παντελόνι δράσης σιδηροδρόμων

Προσφέρει μεγάλα οφέλη και τα χαρακτηριστικά περι λαμβάνουν πολ λαπλές επι λογές α πο θήκευ σ ης . Αν τα ν α κ λα σ τ ι κ ή τα ι νία τοποθετείται ψηλότερα επάνω στα πόδια για ακόμα μεγαλύτερη ευκρίνεια. 65% Πολυεστέρας , 35% Βαμβάκι 245g Πορτοκαλί, Reg XS-4XL Πορτοκαλί, Tall S-3XL

Πιστοποιείται μετά από 50x πλύσεις

24

Παντελόνια Δράσης Σιδηροδρόμων

RIS 3279

EN ISO 20471 ΚΛΆΣΗ 2 RIS-3279-TOM ΤΕΎΧΟΣ 1 (ΠΟΡΤΟΚΑΛΊ ΜΌΝΟ) GO/RT 3279 ΤΕΎΧΟΣ 8

11

Σύμφωνα με τις τελευταίες προδιαγραφές σιδηροδρομικών, αυτό το πολύτσεπο παντελόνι δράσης ενσωματώνει εξαιρετικά χαρακτηριστικά, όπως η άνετη ελαστική μέση, πολλές τσέπες και γενναιόδωρα μεγέθη. 65% Πολυεστέρας , 35% Βαμβάκι 245g Πορτοκαλί S-XXL

RT49 24

Υψηλής Ευκρίνειας Τρεις RIS Ζώνες Compat Παντελόνι 3279

EN ISO 20471 ΚΛΆΣΗ 2 RIS-3279-TOM ΤΕΎΧΟΣ 1 (ΠΟΡΤΟΚΑΛΊ ΜΌΝΟ)

9

Σύμφωνα με τα τελευταία πρότυπα του κλάδου των σιδηροδρόμων, αυτό το παντελόνι με πολλαπλές τσέπες διαθέτει άρισ τη ασφάλεια αποθήκευσης, εργονομικές τσέπες επιγονατίδων, μια άνετη ελαστική μέση καθώς και επιπλέον ανακλαστική ταινία για μέγιστη ορατότητα. 65% Πολυεστέρας , 35% Βαμβάκι 245g Πορτοκαλί S-3XL

Η πιο ευέλικτη γκάμα της αγοράς

PW17_HiVis_2_MASTER.indd 92 PW17_HiVis_2_A1_TEXT.indd 92

31/07/2017 16:20 16/08/2017 10:52


Μάχης και Δράσης Παντελόνια Παντελόνι Υψηλής Ταινίας

Εκτάσεις τροχιάς

Παντελόνια Χαμηλής Ταινίας Ελαστική Μέση πίσω

Τσέπη βάθους

Πίσω Τσέπη

Ελαστική Μέση πίσω

Τσέπη βάθους

Τσέπη τηλεφώνου

Αδιάβροχα μπαλώματα στο γόνατο Ελαστικό στρίφωμα Έξτρα Ζεστό άνετο ύφασμα

RT48 18

2

ΒΕΛΤΙΩΜΈΝΟ

Ανακλαστικά Παντελόνια RIS Κυκλοφορίας 3279

EN ISO 20471 ΚΛΆΣΗ 2 RIS-3279-TOM ΤΕΎΧΟΣ 1 (ΠΟΡΤΟΚΑΛΊ ΜΌΝΟ) GO/RT 3279 ΤΕΎΧΟΣ 8 Κομψά και λειτουργικά, τα νέα υψηλής ορατότητας παντελόνια διαθέτουν πλήρως ελαστική μέση με κορδόνι ρύθμισης για μέγιστη άνεση και εξαιρετική θεατότητα. Ευρύχωρες τσέπες μηρού και ενισχυμένα αδιάβροχα μπαλώματα στο γόνατο, δίνουν επιπλέον λειτουργικότητα στο χρήστη. 65% Πολυεστέρας , 35% Βαμβάκι 300g Πορτοκαλί, Κίτρινο S-XXL

RT45 24

Ανακλαστικά Παντελόνια Πολύ-Βαμβάκι RIS

RIS 3279

EN ISO 20471 ΚΛΆΣΗ 2 RIS-3279-TOM ΤΕΎΧΟΣ 1 (ΠΟΡΤΟΚΑΛΊ ΜΌΝΟ) GO/RT 3279 ΤΕΎΧΟΣ 8 80% Πολυέστερ, 20% Βαμβάκι 280g Πορτοκαλί, Reg XS-5XL Πορτοκαλί, Tall S-XXL

3

E041 24

3

Παντελόνια ανακλαστικά RIS Πολύ-Βαμβάκι. 3279 EN ISO 20471 ΚΛΆΣΗ 1 RIS-3279-TOM ΤΕΎΧΟΣ 1 (ΠΟΡΤΟΚΑΛΊ ΜΌΝΟ) GO/RT 3279 ΤΕΎΧΟΣ 8 (ΠΟΡΤΟΚΑΛΊ ΜΌΝΟ) 80% Πολυέστερ, 20% Βαμβάκι 280g Κίτρινο, Reg S-3XL Κίτρινο, Tall S-XXL Πορτοκαλί, Reg S-XXL

5XL XS

Εξαιρετική Ποιότητα κατασκευής, Ασυναγώνιστη Λειτουργία. PW17_HiVis_2_MASTER.indd 93 PW17_HiVis_2_A1_TEXT.indd 93

93

31/07/2017 16:20 16/08/2017 10:53


ΕΝΔΥ ΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Τσέπη τηλεφώνου

Σειρά Ανακλαστικής Εργατικής Ενδυμασίας E044 24

2

Τσέπη στυλό

Hi-Vis Πουκάμισο EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 3

Ένα σύγχρονο και κομψό υψηλής ευκρίνειας πουκάμισο με εργονομική φόρμα. Αυτό το άνετο πουκάμισο φιλοξενεί μια σειρά από χαρακτηριστικά όπως δίδυμες-ραφές , 2 τσέπες στο στήθος με ασφαλές κλείσιμο με κουμπί και ανθεκτικό ύφασμα που αναπνέει, όλα συμβάλλουν στην επαγγελματική εμφάνιση του ενδύματος. 65% Πολυεστέρας , 35% Βαμβάκι 200g Κίτρινο S-3XL

Εγγυημένη τέλεια εφαρμογή

Διπλοραμμένες ραφές

Μπροστινό κλείσιμο με κουμπί

Καμπυλώτο πίσω στρίφωμα

2 τρόποι για να φορεθεί

Πάπλωμα επένδυσης για μόνωση

RT40 Τσέπη τηλεφώνου

Τσέπες βαθιάς αποθήκευσης

Αναστρέψιμο ένδυμα RT44 18

4

94

E040

Γιλέκο ανακλαστικό διπλής όψεως GO/RT EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 2 RIS-3279-TOM ΤΕΥΧΟΣ 1 (ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ ΜΟΝΟ) GO/RT 3279 ΤΕΥΧΟΣ 8

RIS 3279

Εξαιρετική ποιότητα, επιπλέον ζεστασιά και μεγάλη ευελιξία είναι τα αξιόλογα χαρακτηριστικά αυτού του μπουφάν. Αυτός ο μοναδικός σχεδιασμός προσφέρει δύο βαθιές τσέπες και στις δύο πορτοκαλί ανακλαστικές πλευρές και την αντίστροφη γκρίζα πλευρά. 80% Πολυέστερ, 20% Βαμβάκι 280g 65% Πολυεστέρας , 35% Βαμβάκι 260g 100% Πολυεστερικό, 200g Πορτοκαλί S-3XL

PW17_HiVis_2_MASTER.indd 94 PW17_HiVis_2_A1_TEXT.indd 94

RT40

24

Μπουφάν Ανακλαστικό πολύ-βαμβάκι RIS

EN ISO 20471 ΚΛΆΣΗ 3 RIS-3279-TOM ΤΕΎΧΟΣ 1 (ΠΟΡΤΟΚΑΛΊ ΜΌΝΟ) GO/RT 3279 ΤΕΎΧΟΣ 8 80% Πολυέστερ, 20% Βαμβάκι 280g Πορτοκαλί S-3XL

3

E040

RIS 3279

Μπουφάν Ανακλαστικό Πολύ-Βαμβάκι EN ISO 20471 ΚΛΆΣΗ 3 80% Πολυέστερ, 20% Βαμβάκι 280g Κίτρινο S-3XL

31/07/2017 16:20 16/08/2017 10:53


EN ISO 20471 Κατηγορία 3 Μπουφάν - Αντιανεμικό και Ζεστό

ΦΛΙΣ

Πληροφίες Υφάσματος

Υψηλής ορατότητας Φλίς ύφασμα είναι κατασκευασμένο από 100% πολυεστέρα με ένα ανθεκτικό αντιξεφτυστικό φινίρισμα, το οποίο εξασφαλίζει ότι κανένα αντιαισθητικό μπάλιασμα θα φανεί επί της επιφανείας του υφάσματος. Το ύφασμα είναι μαλακό στη αφή αλλά ακόμα εξαιρετικά ισχυρό. Κατάλληλο για όλα τα περιβάλλοντα εργασίας.

F300 18

3

5XL XS

Ανακλαστικό Φλίς με Διχτυωτή Φόδρα EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 3 RIS-3279-TOM ΤΕΥΧΟΣ 1 (ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ ΜΟΝΟ) GO/RT 3279 ΤΕΥΧΟΣ 8 (ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ ΜΟΝΟ) EN 14058 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2 ANSI/ISEA 107-2015 ΤΥΠΟΣ Ρ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3 AS/NZS 4602.1:2011 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ D/N

ANSI/ISEA

RIS 3279

Το F300 μας εγγυάται να σας κρατήσει ασφαλή, ορατό και ζεστό στο κρύο και τις θυελλώδεις ημέρες. Τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα περιλαμβάνουν μια εσωτερική τσέπη, δύο ασφαλείς πλαϊνές τσέπες με φερμουάρ και μέση κορδόνι για πιο άνετη εφαρμογή. 100% πολυεστερικό, Αντιξεφτυστικό τελείωμα φλίς 300g Σώμα: 100% Πολυεστερικό Διχτυωτό 60γρ Μανίκι: 100% πολυεστέρας ταφτά 60γρ Κίτρινο XS-5XL, Πορτοκαλί S-4XL

Διχτυωτή επένδυση για άνεση

Ελαστικές μανσέτες

F301 18

3

4XL XS

Δίχρωμο Ανακλαστικό Φλίς

ANSI/ISEA

EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 3 RIS-3279-TOM ΤΕΥΧΟΣ 1 (ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ ΜΟΝΟ) GO/RT 3279 ΤΕΥΧΟΣ 8 (ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ ΜΟΝΟ) EN 14058 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2 ANSI/ISEA 107-2015 ΤΥΠΟΣ Ρ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3 AS/NZS 4602.1:2011 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ D/N

RIS 3279

Κλασικά σχεδιασμένο, η εφαρμογή του F301 είναι χαλαρή και το μέγεθος είναι γενναιόδωρο. Πλήρως πιστοποιημένο με το πρότυπο EN ISO 20471 κατηγορία 3, διαθέτει φινίρισμα αντί χνούδισης το οποίο διασφαλίζει ότι δεν θα δημιουργηθεί αντιαισθητικό ξέφτυσμα και θα διατηρεί την εμφάνιση του το φλίς. Ο συνδυασμός πορτοκαλί / ναυτικό μπλέ συμμορφώνεται προς το RIS 3279 για την βιομηχανία των σιδηροδρόμων. 100% πολυεστερικό, Αντιξεφτυστικό τελείωμα φλίς 300g Σώμα: 100% Πολυεστερικό Διχτυωτό 60g Μανίκι: 100% Πολυεστερικό Ταφέτα 60g Κίτρινο XS-4XL, Πορτοκαλί S-4XL

Διχτυωτή επένδυση για άνεση Ελαστικές μανσέτες

Εξετάζονται αυστηρά για να αντιστέκονται αντιβακτηριακά και σε συρρίκνωση PW17_HiVis_2_MASTER.indd 95 PW17_HiVis_2_A1_TEXT.indd 95

95

31/07/2017 16:20 16/08/2017 10:53


SOFTSHELL 3 ΣΤΡΩΣΕΩΝ 7X1 MULTI JACKETS

Τριπλό σύστημα επίστρωσης

Πληροφίες Υφάσματος

Το ύφασμα softshell 3 ιντσών υψηλής ορατότητας είναι κατασκευασμένο από εξωτερικό στρώμα 94% πολυεστέρα / 6% ελαστάνιο, ελασματοποιημένο σε μεμβράνη TPU και συνδέεται με εσωτερικό στρώμα από πολυεστέρα πολυεστέρα 100% πολυεστέρα. Το εξωτερικό στρώμα είναι αδιάβροχο, η μεσαία στρώση παρέχει αντοχή στο νερό, ενώ η εσωτερική στρώση προσθέτει ζεστασιά σε χαμηλές θερμοκρασίες, αλλά προσφέρει εξαιρετική αναπνοή.

Προηγμένη τριπλής επίστρωσης τεχνολογία

Πάνελ αντίθεσης

S429 24

4

Δίχρωμο μαλακό Μπουφάν(3L) EN ISO 20471 ΚΛΆΣΗ 3

Αυτό το στυλ έχει σχεδιαστεί για απόλυτη ορατότητα με μια σύγχρονη εμφάνιση αντίθεσης. Προσφέροντας αδιάβροχες τσέπες με φερμουάρ και κλείσιμο με πτερύγιο καταιγίδας για ενισχυμένη προστασία. Ελαφρύ, άνετο και ανθεκτικό αυτό το μπουφάν είναι ιδανικό για όλους τους τύπους των περιβαλλόντων. 94% Πολυεστέρας, 6%Ελαστάν, 160g Με επάλληλες στρώσεις από 100% Πολυεστερικό Μικρο Πολικό Φλίς, 150g Συνολικό βάρος: 310g Κίτρινο S-3XL

Ανώτερη διαπνοή

S429

Μανσέτες ρυθμιζόμενες με hook & loop

Επένδυση Φλις micro polar και δεμένο με σκληρό περίβλημα S425 24

Θηλιά για Ράδιο

Τσέπη τηλεφώνου

Ανακλαστικό μαλακό μπουφάν αντίθεσης (3L) EN ISO 20471 ΚΛΆΣΗ 3

4

Αυτό το νέο καινοτόμο μπουφάν προσφέρει μία αντιανεμική, αδιάβροχη, αναπνεύσιμη μεμβράνη με την προστιθέμενη πολυτέλεια ενός μικρο πολικού φλίς. Τα σκοτεινής αντίθεσης κάτω πάνελ κάνουν αυτό το στυλ ιδανικό για μή καθαρά περιβάλλοντα όπου απαιτείται ανακλαστική προστασία. 94% Πολυεστέρας, 6%Ελαστάν, 160g Με επάλληλες στρώσεις από 100% Πολυεστερικό Μικρο Πολικό Φλίς, 150g Συνολικό βάρος: 310g Κίτρινο / Μπλε βαθυ S-3XL

Μανσέτες ρυθμιζόμενες με hook & loop

96

PW17_HiVis_3_MASTER.indd PW17_HiVis_3_TEXT.indd 96 96

EU CATALOG HIVIS 3 ARTWORKING (P13)

S425

Αδιάβροχα φερμουάρ

31/07/2017 16:19 16/08/2017 10:53


2x1 Θηλιά για Ράδιο Μανίκια αποσπώμενα με φερμουάρ

2 τρόποι για να φορεθεί S428 24

4

Μπουφάν ανακλαστικό μαλακή επένδυση (3L)

EN ISO 20471 ΚΛΆΣΗ 2 (ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΌ ΓΙΛΈΚΟ) EN ISO 20471 ΚΛΆΣΗ 3 (ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΌ ΓΙΛΈΚΟ) RIS-3279-TOM ΤΕΎΧΟΣ 1 (ΠΟΡΤΟΚΑΛΊ ΜΌΝΟ) GO/RT 3279 ΤΕΎΧΟΣ 8 (ΠΟΡΤΟΚΑΛΊ ΜΌΝΟ) ANSI/ISEA 107-2015 ΤΥΠΟΣ Ρ ΚΑΤΗΓΟΡΊΑ 2 (ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΌ ΓΙΛΈΚΟ) ANSI/ISEA 107-2015 ΤΥΠΟΣ Ρ ΚΑΤΗΓΟΡΊΑ 3 (ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΌ ΓΙΛΈΚΟ)*

RIS 3279 ANSI/ISEA

Προσφέροντας ευελιξία και μεγάλη λειτουργικότητα, αυτό το ρούχο σας έχει καλύψει. Παρέχει πλήρη κάλυψη ως ένα πλήρες μπουφάν σε υγρές συνθήκες. Ή όταν φοριέται με αποσπασμένα μανίκια το γιλέκο είναι το στρώμα της άμυνας που λειτουργεί. 94% Πολυεστέρας, 6%Ελαστάν, 160g Με επάλληλες στρώσεις από 100% Πολυεστερικό Μικρο Πολικό Φλίς, 150g. Συνολικό βάρος: 310g Κίτρινο S-4XL Πορτοκαλί S-4XL

4XL Μανσέτες ρυθμιζόμενες με hook & loop

Θηλιά για Ράδιο

Πλήρης Άνεση και Διαπνοή S424 24

Κλασικό Ανακλαστικό μαλακό τζάκετ (3L)

RIS

3279 EN ISO 20471 ΚΛΆΣΗ 3 RIS-3279-TOM ΤΕΎΧΟΣ 1 (ΠΟΡΤΟΚΑΛΊ ΜΌΝΟ) GO/RT 3279 ΤΕΎΧΟΣ 8 (ΜΌΝΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΊ)

4

Κλασικού στιλ, αυτό το ρούχο σας δίνει καλύτερη προστασία ανεξαρτήτως των στοιχείων. Με τσέπη κινητού τηλεφώνου και ραδιοφωνικού βρόχου, ως πρότυπο, αυτό το τζάκετ είναι ζεστό, άνετο και αδιάβροχο. Το S424 είναι η ιδανική λύση εξωτερικών χώρων. 94% Πολυεστέρας, 6%Ελαστάν, 160g Με επάλληλες στρώσεις από 100% Πολυεστερικό Μικρο Πολικό Φλίς, 150g Συνολικό βάρος: 310g Πορτοκαλί, Κίτρινο S-3XL

Μανσέτες ρυθμιζόμενες με hook & loop

PW17_HiVis_3_MASTER.indd PW17_HiVis_3_TEXT.indd 97 97

97

ENGLISH 31/07/2017 16:19 16/08/2017 10:53


Βουρτσισμένο Ύφασμα

ΠΟΥΛΟΒΕΡ

1 B308 24

Xenon Φούτερ Ράγκμπι

RIS

EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 3 RIS-3279-TOM ΤΕΥΧΟΣ 1 (ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ ΜΟΝΟ) GO/RT 3279 ΤΕΥΧΟΣ 8 (ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ ΜΟΝΟ)

3279

65% Πολυεστέρας , 35% Βαμβάκι 300g 100% Πολυεστέρας Oxford 600D 210g Πορτοκαλί / Μαύρο , Κίτρινο / Μαύρο XS-3XL

2 B303 24

5XL XS

3 B306 24

RIS

Φούτερ Hi-Vis

EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 3 RIS-3279-TOM ΤΕΥΧΟΣ 1 (ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ ΜΟΝΟ) GO/RT 3279 ΤΕΥΧΟΣ 8 (ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ ΜΟΝΟ) ANSI/ISEA 107-2015 ΤΥΠΟΣ Ρ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3 AS/NZS 4602.1:2011 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ D/N

1

3279

ANSI/ISEA

65% Πολυεστέρας , 35% Βαμβάκι 300g Πορτοκαλί , Κίτρινο XS - 5XL Κόκκινο S - 3XL

Δίχρωμο ανακλαστικό Φούτερ

EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 3 RIS-3279-TOM ΤΕΥΧΟΣ 1 (ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ ΜΟΝΟ) GO/RT 3279 ΤΕΥΧΟΣ 8 (ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ ΜΟΝΟ) AS/NZS 4602.1:2011 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ D/N

RIS 3279

65% Πολυεστέρας , 35% Βαμβάκι 300g Πορτοκαλί / Μπλε βαθυ, Κίτρινο / Μπλε βαθυ S-3XL

Πλεκτό ύφασμα με βουρτσισμένη υποστήριξη 3

2

Πλήρως ελαστικοποιημένη ζώνη μέσης

98

Εξαιρετικό βουρτσισμένο Εύκολης φροντίδας ύφασμα

PW17_HiVis_3_MASTER.indd PW17_HiVis_3_TEXT.indd 98 98

EU CATALOG HIVIS 3 ARTWORKING (P13)

31/07/2017 16:19 16/08/2017 10:54


ΦΟΥΤΕΡ ΜΕ ΚΟΥΚΟΥΛΑ

1 B315 24

2

Βέλτιστη Ζεστασιά και Άνεση

Ανακλαστικό Δίχρωμο Φούτερ με φερμουάρ EN ISO 20471 ΚΛΆΣΗ 3 SIZE L UPWARDS EN ISO 20471 ΚΛΆΣΗ 2 SIZES S & M ANSI/ISEA 107-2015 ΤΥΠΟΣ Ρ ΚΑΤΗΓΟΡΊΑ 3 SIZE L UPWARDS* ANSI/ISEA 107-2015 ΤΥΠΟΣ Ρ ΚΑΤΗΓΟΡΊΑ 2 SIZE S & M

ANSI/ISEA

*

1

65% Βαμβάκι, 35% πολυεστέρας 300g Κίτρινο / Μαύρο S-5XL

5XL 2 B305 24

2

Ανακλαστικά με φερμουάρ κουκούλα

EN ISO 20471 ΚΛΆΣΗ 3 RIS-3279-TOM ΤΕΎΧΟΣ 1 (ΠΟΡΤΟΚΑΛΊ ΜΌΝΟ) GO/RT 3279 ΤΕΎΧΟΣ 8 (ΜΌΝΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΊ)

RIS 3279

65% Βαμβάκι, 35% πολυεστέρας 300g Πορτοκαλί, Κίτρινο S-3XL

3 B304 24

1

Φούτερ Ανακλαστικό με κουκούλα

EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 3 RIS-3279-TOM ΤΕΥΧΟΣ 1 (ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ ΜΟΝΟ) GO/RT 3279 ΤΕΥΧΟΣ 8 (ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ ΜΟΝΟ) ANSI/ISEA 107-2015 ΤΥΠΟΣ Ρ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3

RIS 3279

ANSI/ISEA

65% Πολυεστέρας , 35% Βαμβάκι 300g Πορτοκαλί, Κίτρινο S-4XL

4XL

Ρυθμιζόμενο κορδόνι και πόρπη

2

3

Πλεκτή ποιότητα με πλέξη ριπ στο τελείωμα

Ορατός, Ασφαλής και Άνετος PW17_HiVis_3_MASTER.indd PW17_HiVis_3_TEXT.indd 99 99

99

ENGLISH 31/07/2017 16:19 16/08/2017 10:54


ΠΟΥΚΑΜΙΣΟ ΠΟΛΟ ΚΟΝΤΟ ΜΑΝΙΚΙ Πληροφίες Υφάσματος - 100% πολυεστέρα, Birdseye Knit

Πληροφίες Υφάσματος - Cotton Comfort 55% βαμβάκι, 45% πολυεστέρα

Το 100% πολυεστέρα πουλί-μάτι πλέξη έχει εξαιρετική αντοχή στην τριβή, υψηλή αντοχή σε εφελκυσμό και χαμηλή ιδιότητες linting ενώ ταυτόχρονα είναι ιδιαίτερα αναπνεύσιμο.

Το ύφασμα Cotton Comfort κατασκευάζεται από ύφασμα 55% βαμβάκι, 45% πολυεστέρα με βαμβάκι στο εσωτερικό για άνεση και εξωτερικό πολυεστέρα για μέγιστη ανθεκτικότητα.

Ρέλι Αντίθεσης για κομψή εμφάνιση

RT22 S477

Πλαϊνός Αερισμός

S477

Ιδανική λύση για πιο ζεστό καιρό S477 48

Πόλο Κοντομάνικο Ανακλαστικό

48

Προσεγμένες λεπτομέρειες και μια κατασκευή υψηλής ποιότητας σημαίνει ότι το πόλο μπλουζάκι μας είναι πιο άνετο και μεγαλύτερης διάρκειας από τους ανταγωνιστές. Ιδανικό για θερμότερες συνθήκες εργασίας. 100% πολυεστέρας, πλεχτό 175g Κίτρινο XS-7XL Κόκκινο S-3XL

Διαθέσιμο επίσης Πόλο για Γυναίκες LW72

100

279

Πιστοποιείται μετά από 50x πλύσεις

RT22

ANSI/ISEA

EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 2 ANSI/ISEA 107-2015 ΤΥΠΟΣ Ρ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2 AS/NZS 4602.1:2011 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ D/N

7XL XS

Κοντομάνικο Ανακλαστικό Πόλο RIS EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 2 GO/RT 3279 ΤΕΥΧΟΣ 8 RIS-3279-TOM ΤΕΥΧΟΣ 1 (ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ ΜΟΝΟ) ANSI/ISEA 107-2015 ΤΥΠΟΣ Ρ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2 AS/NZS 4602.1:2011 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ D/N

Ιδανικό για ζεστό καιρό, το RT22 έχει ένα κομψό αντίθεσης γκρι γιακά που εξασφαλίζει ότι η βρωμιά και οι λεκέδες είναι λιγότερο αισθητοί και διαθέτει αντανακλαστική ταινία Hi-VisTex για να σας κρατήσει ορατό και ασφαλή. 100% πολυεστέρας, πλεχτό 175g Πορτοκαλί XS-5XL

RIS 3279 ANSI/ISEA

5XL XS

Πιστοποιείται μετά από 50x πλύσεις

Αναπνεύσιμη Ανθεκτική Άνεση

PW17_HiVis_3_MASTER.indd PW17_HiVis_3_TEXT.indd 100100

EU CATALOG HIVIS 3 ARTWORKING (P13)

31/07/2017 16:19 16/08/2017 10:54


Ρέλι Αντίθεσης για κομψή εμφάνιση

4XL XS

S479 48

Πόλο Δίχρωμο.

EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 1 ANSI/ISEA 107-2015 ΤΥΠΟΣ Ο ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1

S174

ANSI/ISEA TYPE 0 CLASS 1

48

35

100% πολυεστέρας, πλεχτό 175g Πορτοκαλί / Γκρι , Κίτρινο / Γκρι S-3XL, Πορτοκαλί / Μπλε βαθυ XS-3XL, Κίτρινο / Μπλε βαθυ XS-4XL

RIS

Πόλο Δίχρωμο Cotton Comfort

EN ISO 20471 ΚΛΆΣΗ 2 RIS-3279-TOM ΤΕΎΧΟΣ 1 (ΠΟΡΤΟΚΑΛΊ ΜΌΝΟ) GO/RT 3279 ΤΕΎΧΟΣ 8 (ΠΟΡΤΟΚΑΛΊ ΜΌΝΟ)

3279

55% Βαμβάκι, 45% Πολυεστέρας, Πλεχτό 175g Πορτοκαλί / Μπλε βαθυ, Κίτρινο / Μπλε βαθυ S-3XL

Ρέλι Αντίθεσης για κομψή εμφάνιση

Μίξη από Βαμβακερό ύφασμα για επιπλέον άνεση

S177 48

Πλαϊνός Αερισμός

4XL Ανακλαστικό Ριπ πόλο Μπλουζάκι EN ISO 20471 ΚΛΆΣΗ 2

Αυτό το πόλο μπλουζάκι γίνεται από ένα αναπνέον ριπ ύφασμα. Το ύφασμα αυτό προσφέρει εξαιρετική άνεση και είναι απαλό στην αφή. Η ανακλαστική ταινία HiVistex χρησιμοποιείται για να σας κρατά ορατό και ασφαλή. 75% Πολυεστέρας, 25% Βαμβάκι,Πλέξιμο βελόνας 190g Κίτρινο M-XXL

PW17_HiVis_3_MASTER.indd PW17_HiVis_3_TEXT.indd 101101

XS

S171 48

35

Πόλο Cotton Comfort

RIS

EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 2 RIS-3279-TOM ΤΕΥΧΟΣ 1 (ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ ΜΟΝΟ) GO/RT 3279 ΤΕΥΧΟΣ 8 (ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ ΜΟΝΟ)

3279

55% Βαμβάκι, 45% Πολυεστέρας, Πλεχτό 175g Πορτοκαλί, Κίτρινο XS-4XL

101

ENGLISH 31/07/2017 16:19 16/08/2017 10:54


ΠΟΥΚΑΜΙΣΟ ΠΟΛΟ ΜΕ ΜΑΚΡΥ ΜΑΝΙΚΙ

Πλήρης Άνεση και Διαπνοή

Γιακάς αντίθεσης με φθορίζουσα λωρίδα

S271 48

35

Μακρυμάνικο Βαμβακερό Άνετο Πόλο EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 3 RIS-3279-TOM ΤΕΥΧΟΣ 1 (ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ ΜΟΝΟ)

Το δικό μας πουκάμισο πόλο με μακριά μανίκια χρησιμοποιεί βαμβακερό ύφασμα για την απόλυτη ανθεκτικότητα, άνεση και αναπνοή. Η ταινία HiVisTex παρέχει εξαιρετική ορατότητα. 55% Βαμβάκι, 45% Πολυεστέρας, Πλεχτό 175g Πορτοκαλί, Κίτρινο S-3XL

Αναπνέον και υγρό wicking ύφασμα Πλαϊνός Αερισμός

Ρέλι Αντίθεσης για κομψή εμφάνιση

4XL S277 48

102

Ανακλαστικό Μακρυμάνικο Πόλο

ANSI/ISEA

EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 3 RIS-3279-TOM ΤΕΥΧΟΣ 1 (ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ ΜΟΝΟ) GO/RT 3279 ΤΕΥΧΟΣ 8 (ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ ΜΟΝΟ) ANSI/ISEA 107-2015 ΤΥΠΟΣ Ρ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3 100% πολυεστέρας, πλεχτό 175g Πορτοκαλί, Κίτρινο S-4XL

PW17_HiVis_3_MASTER.indd PW17_HiVis_3_TEXT.indd 102102

EU CATALOG HIVIS 3 ARTWORKING P13

Μανσέτες με ραβδώσεις

S279

RIS 3279

48

Πόλο Δίχρωμο Μακρυμάνικο

EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 2 RIS-3279-TOM ΤΕΥΧΟΣ 1 (ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ ΜΟΝΟ) GO/RT 3279 ΤΕΥΧΟΣ 8 (ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ ΜΟΝΟ)

RIS 3279

100% πολυεστέρας, πλεχτό 175g Πορτοκαλί / Μπλε βαθυ, Κίτρινο / Μπλε βαθυ S-3XL

04/08/2017 16:19 16/08/2017 12:24


T-SHIRT ΜΕ ΜΑΚΡΥ ΜΑΝΙΚΙ

5XL S178 48

T-Shirt Aνακλαστικό Μακρυμάνικο

EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 3 RIS-3279-TOM ΤΕΥΧΟΣ 1 (ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ ΜΟΝΟ)

S191

RIS 3279

48

100% πολυεστέρας, πλεχτό 150g Πορτοκαλί, Κίτρινο S-3XL

1

Ανακλαστικό Μακρυμάνικο Pocket T-Shirt

ANSI/ISEA

EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 3 ANSI/ISEA 107-2015 ΤΥΠΟΣ Ρ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3 RIS-3279-TOM ΤΕΥΧΟΣ 1 (ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ ΜΟΝΟ)

RIS 3279

100% πολυεστέρας, πλεχτό 150g Πορτοκαλί, Κίτρινο S-5XL

S278 48

35

Ανακλαστικό T-shirt Μακρυμάνικο

EN ISO 20471 ΚΛΆΣΗ 3 RIS-3279-TOM ΤΕΎΧΟΣ 1 (ΠΟΡΤΟΚΑΛΊ ΜΌΝΟ) GO/RT 3279 ΤΕΎΧΟΣ 8 (ΠΟΡΤΟΚΑΛΊ ΜΌΝΟ) ANSI/ISEA 107-2015 ΤΥΠΟΣ Ρ ΚΑΤΗΓΟΡΊΑ 3 55% Βαμβάκι, 45% Πολυεστέρας, Πλεχτό 175g Πορτοκαλί, Κίτρινο S-3XL

PW17_HiVis_3_MASTER.indd PW17_HiVis_3_TEXT.indd 103103

S579

RIS 3279

48

ANSI/ISEA

1

T-Shirt Μακρυμάνικο Day-Vis Pocket ΠΛΉΡΗΣ ΟΡΑΤΌΤΗΤΑ ΤΗΝ ΗΜΈΡΑ

100% πολυεστέρας, πλεχτό 150g Πορτοκαλί, Κίτρινο S-5XL

5XL

103

ENGLISH 31/07/2017 16:19 16/08/2017 10:54


T-SHIRT ΚΟΝΤΟ ΜΑΝΙΚΙ

RT23

S478

S478

S478 RT23 48

T-Shirt Ανακλαστικό

EN ISO 20471 ΚΛΆΣΗ 2 RIS-3279-TOM ΤΕΎΧΟΣ 1 (ΠΟΡΤΟΚΑΛΊ ΜΌΝΟ) : RT23 GO/RT 3279 ΤΕΎΧΟΣ 8 : RT23 ANSI/ISEA 107-2015 ΤΥΠΟΣ Ρ ΚΑΤΗΓΟΡΊΑ 2 AS/NZS 4602.1:2011 ΚΑΤΗΓΟΡΊΑ D/N 100% πολυεστέρας, πλεχτό 150g S478: Κίτρινο XS-5XL RT23: Πορτοκαλί XS-5XL S478: Κόκκινο S-3XL

S170 48

35

104

Κοντομάνικο T-Shirt Cotton Comfort EN ISO 20471 ΚΛΆΣΗ 2 RIS-3279-TOM ΤΕΎΧΟΣ 1 (ΠΟΡΤΟΚΑΛΊ ΜΌΝΟ) ANSI/ISEA 107-2015 ΤΥΠΟΣ Ρ ΚΑΤΗΓΟΡΊΑ 2

55% Βαμβάκι, 45% Πολυεστέρας, Πλεχτό 175g Πορτοκαλί, Κίτρινο S-5XL

PW17_HiVis_3_MASTER.indd PW17_HiVis_3_TEXT.indd 104104

EU CATALOG HIVIS 3 ARTWORKING (P13)

RIS

S190

3279

48

ANSI/ISEA

1

5XL

Hi-Vis Pocket T-Shirt

EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 2 RIS-3279-TOM ΤΕΥΧΟΣ 1 (ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ ΜΟΝΟ) ANSI/ISEA 107-2015 ΤΥΠΟΣ Ρ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2 100% πολυεστέρας, πλεχτό 150g Πορτοκαλί, Κίτρινο S-5XL

XS

S378

RIS 3279 ANSI/ISEA

5XL

48

Δίχρωμο T-shirt

EN ISO 20471 ΚΛΆΣΗ 2 RIS-3279-TOM ΤΕΎΧΟΣ 1 (ΠΟΡΤΟΚΑΛΊ ΜΌΝΟ) GO/RT 3279 ΤΕΥΧΟΣ 8 (ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ ΜΟΝΟ)

RIS 3279 ANSI/ISEA

5XL

RIS 3279

100% πολυεστέρας, πλεχτό 150g Πορτοκαλί / Γκρι , Πορτοκαλί / Μπλε βαθυ, Κίτρινο / Γκρι , Κίτρινο / Μπλε βαθυ S-3XL

31/07/2017 16:19 16/08/2017 10:55


Διχτυωτά πάνελ αποκλειστικά για εξαερισμό

Πλέγμα κάτω από την μασχάλη και Πάνελ στο πίσω μέρος

Άνετο , αναπνέον Ύφασμα

S172 48

35

S173 48

35

Cotton Comfort T-shirt

EN ISO 20471 ΚΛΆΣΗ 2 RIS-3279-TOM ΤΕΎΧΟΣ 1 (ΠΟΡΤΟΚΑΛΊ ΜΌΝΟ) GO/RT 3279 ΤΕΎΧΟΣ 8 (ΜΌΝΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΊ)

EN ISO 20471 ΚΛΆΣΗ 2 RIS-3279-TOM ΤΕΎΧΟΣ 1 (ΠΟΡΤΟΚΑΛΊ ΜΌΝΟ) GO/RT 3279 ΤΕΎΧΟΣ 8 (ΠΟΡΤΟΚΑΛΊ ΜΌΝΟ) 55% Βαμβάκι, 45% Πολυεστέρας, Πλεχτό 175g Πορτοκαλί / Μπλε βαθυ, Κίτρινο / Μπλε βαθυ S-3XL

PW17_HiVis_3_MASTER.indd PW17_HiVis_3_TEXT.indd 105105

C394

RIS 3279

48

35

55% Βαμβάκι, 45% Πολυεστέρας, Πλεχτό 175g Πορτοκαλί S-3XL, Κίτρινο XS-3XL

T-shirt Cotton Comfort Δίχρωμο

Πλάτη

3279

48

1

EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 2 RIS-3279-TOM ΤΕΥΧΟΣ 1 (ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ ΜΟΝΟ) GO/RT 3279 ΤΕΥΧΟΣ 8 (ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ ΜΟΝΟ)

RIS 3279

55% Βαμβάκι, 45% Πολυεστέρας, Πλεχτό 175g 100% Πολυεστερικό Διχτυωτό 125g Πορτοκαλί, Κίτρινο S-3XL

S578

RIS

Διχτυωτό T-shirt

T-Shirt Κοντομάνικο Day-Vis Pocket ΠΛΉΡΗΣ ΟΡΑΤΌΤΗΤΑ ΤΗΝ ΗΜΈΡΑ

100% πολυεστέρας, πλεχτό 150g Πορτοκαλί, Κίτρινο S-5XL

5XL

105

ENGLISH 31/07/2017 16:19 16/08/2017 10:55


LED HV07

577

L474

Η συλλογή Portwest LED υψηλής ορατότητας χρησιμοποιεί καινοτόμες ενσωματωμένες και συμβατές λυχνίες LED για να προσφέρει βελτιωμένη ορατότητα. Το φωτεινό φθορίζον ύφασμα σε συνδυασμό με την αντανακλαστική ταινία HiVisTex και τις λυχνίες LED για να προσφέρει το υψηλότερο επίπεδο ορατής προστασίας σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού.

Συμβατά προσαρμόσιμα φώτα LED διαθέσιμα (Πωλούνται Ξεχωριστά):

L474 100 10

RIS

Υψηλής Ευκρίνειας Ευέλικτο Γιλέκο EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 2 RIS-3279-TOM ΤΕΥΧΟΣ 1 (ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ ΜΟΝΟ)

Θηλιά πολλαπλών λειτουργιών στο πίσω μέρος του γιλέκου

3279

Αυτό το γιλέκο υιοθετεί έναν κλασικό σχηματισμό δύο ταινιών χρησιμοποιώντας την δική μας ταινία HiVisTex και ύφασμα υψηλής ορατότητας, με το πρόσθετο πλεονέκτημα με τρεις θηλιές πολλαπλών λειτουργιών συμβατές με τα προσαρμόσιμα LED HV06 ή HV07 για μεγαλύτερη ορατότητα σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού. 100% πολυεστερικό πλεχτό στημόνι 125g Πορτοκαλί, Κίτρινο S/M-XXL/3XL

RoHS - Περιορισµός των επικίνδυνων ουσιών Η οδηγία «Περιορισμός των επικίνδυνων ουσιών» τίθεται σε θέση για να εξασφαλίσει ότι όλα τα συστατικά των ηλεκτρικών προϊόντων μας δεν θα θέτουν σε κίνδυνο τον χρήστη. Όλα τα φώτα μας δοκιμάζονται σε αυτό το πρότυπο με συμμόρφωση.

Φωτεινότητα

Ο χρόνος λειτουργίας

Φωτεινότητα μετριέται σε Λούμεν (LM). Αυτό το εικονίδιο δηλώνει πόσα Lumens κάθε φως μπορεί να παράγει επιτρέποντάς σας να επιλέξετε το σωστό φως για την σωστή εργασία.

Ο χρόνος λειτουργίας σημαίνει το χρονικό διάστημα που μπορείτε να περιμένετε να πάρετε από το φακό σας από πλήρως φορτισμένο έως άδειο. Αυτό σας επιτρέπει να επιλέξετε τη σωστή αναλογία φωτεινότητας για να τρέξει το χρόνο που σας ταιριάζει καλύτερα.

Πολλαπλών λειτουργιών θηλιές κατάλληλες για LED, ραδιόφωνο, στυλό ή γυαλιά προσάρτησης Άλλα Διαθέσιμα Αξεσουάρ LED : HV08

106

HV07 577

577

HV09 576

HV05

576

Προηγμένη Τεχνολογική Καινοτομία

PW17_HiVis_3_MASTER.indd PW17_HiVis_3_TEXT.indd 106106

EU CATALOG HIVIS 3 ARTWORKING (P13)

31/07/2017 16:19 16/08/2017 10:55


ΓΙΛΕΚΟ LED

L470

Γιλέκο Vega LED

EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 2 RIS-3279-TOM ΤΕΥΧΟΣ 1 (ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ ΜΟΝΟ)

60 10

RIS 3279

Συνδυάζοντας καινοτόμα ενσωματωμένα φώτα LED με υλικό υψηλής ορατότητας και ανακλαστική ταινία HiVisTex, αυτό το γιλέκο προσφέρει εξαιρετική ορατότητα σε όλες τις συνθήκες φωτισμού. • • • • •

Φωτεινότητα : 25 Λούμεν Χρόνος εκτέλεσης: 80 ώρες Μπαταρίες : ΑΑ x 2 (δεν συμπεριλαμβάνονται) Λειτουργίες : Υψηλή / Γρήγορο Φλας / Αργό Φλας Ορατό μέχρι : 500 μέτρα 100% πολυεστερικό πλεχτό στημόνι 125g Πορτοκαλί, Κίτρινο S/M-XXL/3XL

Ενσωματωμένα LEDS Αντανακλαστική ταινία

Κλείσιμο με βρόγχο

L476 48

Orion Εκτελεστικό Γιλέκο LED

EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 2 RIS-3279-TOM ΤΕΥΧΟΣ 1 (ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ ΜΟΝΟ)

LM

25LM

80HRS

LM

25LM

80HRS

RIS 3279

Αυτό το εκτελεστικό γιλέκο διαθέτει καινοτόμα ενσωματωμένα φώτα LED για μεγιστοποίηση της ορατότητας. Οι πολλαπλές τσέπες παρέχουν εξαιρετική προσωπική ασφάλεια. Μια ευκρινής τσέπη ID για κάρτες και κάρτες ασφαλείας συμπληρώνει αυτό το μοναδικό ρούχο.

7

• • • • •

Φωτεινότητα : 25 Λούμεν Χρόνος εκτέλεσης: 80 ώρες Μπαταρίες : ΑΑ x 2 (δεν συμπεριλαμβάνονται) Λειτουργίες : Υψηλή / Γρήγορο Φλας / Αργό Φλας Ορατό μέχρι : 500 μέτρα 100% πολυεστερικό πλεχτό στημόνι 125g Πορτοκαλί, Κίτρινο S-3XL Αντανακλαστική ταινία

Ενσωματωμένα LEDS

Άνοιγμα μπροστά με Φερμουάρ

Ισχυρές Λύσεις Φωτισμού LED PW17_HiVis_3_MASTER.indd PW17_HiVis_3_TEXT.indd 107107

107

ENGLISH 31/07/2017 16:19 16/08/2017 10:55


TM

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΓΙΛΕΚΟ

Θηλιά για Ράδιο

Πληροφίες Υφάσματος

Το ύφασμα Vest-Port™ είναι κατασκευασμένο από ανθεκτικό 100% Πολυεστερικό στημόνι πλεκτό ύφασμα το οποίο είναι πλήρως πιστοποιημένο με το τελευταίο πρότυπο υψηλής ορατότητας. Το ύφασμα είναι ελαφρύ, άνετο και πολύ αναπνέον. Μπορεί να φορεθεί πάνω από ρούχα για να εξασφαλιστεί η πλήρης ορατότητα χωρίς να προσθέτει όγκο.

Θήκη κάρτας Ταυτότητας

S376 60 10

Prague Εκτελεστικό Γιλέκο EN ISO 20471 ΚΛΆΣΗ 2

HA14

349

επένδυση ύφασμα

S375

Ενίσχυση Φλίς για περισσότερη ζεστασιά Διπλή Θήκη Ταυτότητας

100% πολυεστέρας, πλεκτού στημονιού 125g Κίτρινο / Πορτοκαλί S-3XL

7

Ευρύχωρες τσέπες

Άνοιγμα μπροστά με Φερμουάρ

B123

S375 24

7

344

Θηλιά για Ράδιο

Vest-Port θερμικό γιλέκο EN ISO 20471 ΚΛΆΣΗ 2

Το θερμικό γιλέκο Vest-Port είναι η επόμεη γεννιά στο σχεδιασμό του VestPort γιλέκου.Η κατασκευή αυτού του νέου υφάσματος έχει επιτευχθεί από την συγκόλληση ενός 100% πολυεστερικού αντιξεφτυστικού φλίς σε ένα 100% πολυεστερικό στημόνι πλεκτό ύφασμα. Το αποτέλεσμα αυτής της προσέγγισης προσφέρει ένα προηγμένο και έξυπνο ύφασμα που είναι ανθεκτικό, αξιόπιστο και παρέχει υψηλά επίπεδα ζεστασιάς και άνεσης για τα πιό κρύα περιβάλλοντα εργασίας. Όλα τα απαραίτητα χαρακτηριστικά εξυπηρετούνται από μια πληθώρα από τσέπες, μια διπλή ταυτότητα κάτοχου, ραδιόφωνου βρόχο και έξυπνου τηλέφωνου τσέπη. 100% πολυεστέρας, στριφτό πλεχτό 125g, συνδεδεμένο με 100% πολυεστερικό φλις, 150g Συνολικό βάρος: 275g Κίτρινο S-3XL

Άνοιγμα μπροστά με Φερμουάρ

C276 60 10

Εκτελεστικό Γιλέκο Paris EN ISO 20471 ΚΛΆΣΗ 1

Ξεχωρίστε με ένα ζωντανής διχρωμίας υψηλής ευκρίνειας γιλέκο. Αυτό το στιλ προσφέρει εξαιρετικά χαρακτηριστικά σε μια σειρά από ζωντανά χρώματα. Ιδανικό για εταιρική παρουσίαση.

7

100% πολυεστέρας, πλεκτού στημονιού 125g Κίτρινο / Μπλε βαθυ, Κίτρινο / Κόκκινο, Κίτρινο / Μπλε ανοιχτό S-3XL

Ευπώλητο τον χειμώνα 108

Ένα Γιλέκο για κάθε Κλίμα

PW17_HiVis_3_MASTER.indd PW17_HiVis_3_TEXT.indd 108108

EU CATALOG HIVIS 3 ARTWORKING (P13)

31/07/2017 16:19 16/08/2017 10:55


TM

Διπλή Θήκη Ταυτότητας Θηλιά για Ράδιο

C476 60 10

7

5XL

Κίτρινο / Μπλε ανοιχτό

XS

Γιλέκο Εκτελεστικό Warsaw

EN ISO 20471 ΚΛΆΣΗ 1 AS/NZS 4602.1:2011 ΚΑΤΗΓΟΡΊΑ D/N Αυτή η επιλογή διπλού τόνου στην εκτεταμένη γκάμα γιλέκων μας διαθέτει πολλές πρακτικές τσέπες, διπλή θήκη ID, d-ring και θηλιά για ράδιο. Είναι διαθέσιμο σε μια σειρά από αντίθεσης χρωματικούς συνδυασμούς που ταιριάζουν στην αυξανόμενη ζήτηση στο χώρο εργασίας. 100% πολυεστέρας, πλεκτού στημονιού 125g Κίτρινο / Μπλε βαθυ XS-5XL Πορτοκαλί / Μπλε βαθυ, Κίτρινο / Μαύρο , Κίτρινο / Μπλε ανοιχτό S-3XL

Κίτρινο / Μπλε βαθυ Πορτοκαλί / Μπλε βαθυ Κίτρινο / Μαύρο

Άνοιγμα μπροστά με Φερμουάρ

S476

Θηλιά για Ράδιο

Διπλή Θήκη Ταυτότητας

Κρυφή τσέπη κινητού τηλεφώνου

S476 60 10

7 RIS

7XL Άνοιγμα μπροστά με Φερμουάρ

XS

3279 ANSI/ISEA

Γιλέκο Εκτελεστικό Berlin

EN ISO 20471 ΚΛΆΣΗ 2 RIS-3279-TOM ΤΕΎΧΟΣ 1 (ΠΟΡΤΟΚΑΛΊ ΜΌΝΟ) GO/RT 3279 ΤΕΎΧΟΣ 8 (ΠΟΡΤΟΚΑΛΊ ΜΌΝΟ) ANSI/ISEA 107-2015 ΤΥΠΟΣ Ρ ΚΑΤΗΓΟΡΊΑ 2 AS/NZS 4602.1:2011 ΚΑΤΗΓΟΡΊΑ D/N Επαναστατικό στο σχέδιό του, το εκτελεστικό γιλέκο συνδυάζει το μικρό βάρος ενός γιλέκου με την πρακτικότητα των τσεπών για τις περιπτώσεις όπου ένα σακάκι μπορεί να είναι πολύ ζεστό. Μια ξεχωριστή ID τσέπη για ασφάλεια και κάρτες συμπληρώνει αυτό το μοναδικό ένδυμα. 100% πολυεστέρας, πλεκτού στημονιού 125g Κίτρινο XS-7XL , Πορτοκαλί XS-5XL Κόκκινο S-3XL

Το «Πρωτότυπο» διοικητικό γιλέκο PW17_HiVis_3_MASTER.indd PW17_HiVis_3_TEXT.indd 109109

109

ENGLISH 31/07/2017 16:19 16/08/2017 10:56


Πληροφίες Υφάσματος

Η Portwest στο Hi-Vis MeshAir ύφασμα το οποιο είναι ελαφρύ και πλήρως αναπνεούμενο καθιστώντας το ιδανικό για εργασία σε θερμότερες συνθήκες. Το ανοικτό πλέγμα στο ύφασμα που χρησιμοποιεί μια προηγμένης ανοικτή κατασκευή δεμένη, στην οποία παρέχει πλήρη ροή του αέρα γύρω από το σώμα και άριστο αερισμό. To MeshAir Hi-Vis ύφασμα είναι πλήρως ελεγμένο και πιστοποιημένο με EN20471.

Το MESHAIR είναι εμπορικό σήμα της Portwest.

Πλέγμα ψύξης στο επάνω μέρος του κορμού Θηλιά για Ράδιο

C496

Madrid Διακεκριμένο Ανακλαστικό Γιλέκο διάτρητο

EN ISO 20471 ΚΛΆΣΗ 1 ANSI/ISEA 107-2015 ΤΥΠΟΣ Ρ ΚΑΤΗΓΟΡΊΑ 2

MeshAir™ Αεριζόμενο Διχτυωτό

100% πολυεστέρας, πλεκτού στημονιού 125g 100% Πολυεστερικό Διχτυωτό110g Πορτοκαλί, Κίτρινο S-3XL

60 10

ANSI/ISEA

7

C494 Ανακλαστικό διχτυωτό γιλέκο

C370

MeshAir Band & Brace Vest EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 2 RIS-3279-TOM ΤΕΥΧΟΣ 1 (ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ ΜΟΝΟ)

100 10

100% πλέγμα πολυεστέρα 150g Πορτοκαλί, Κίτρινο S/M-4XL/5XL

EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 1 ANSI/ISEA 107-2015 ΤΥΠΟΣ Ρ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2

RIS

100% πολυεστέρας, πλεκτού στημονιού 125g 100% Πολυεστερικό Διχτυωτό, 110g Πορτοκαλί, Κίτρινο S/M-4XL/5XL

3279

5XL

Θηλιά για Ράδιο

5XL Διπλή Θήκη Ταυτότητας

100 10

ANSI/ISEA

Εγγυημένη αξία

F171 Διχτυωτό Γιλέκο

C376 7

110

Athens MeshAir Executive γιλέκο

EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 2 RIS-3279-TOM ΤΕΥΧΟΣ 1 (ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ ΜΟΝΟ)

60 10

100% Πολυεστερικό Διχτυωτό 60g Κίτρινο S/MXXL/3XL

RIS 3279

100% πλέγμα πολυεστέρα 150g Πορτοκαλί, Κίτρινο S-3XL

Ανώτερη διαπνοή

PW17_HiVis_3_MASTER.indd PW17_HiVis_3_TEXT.indd 110110

EU CATALOG HIVIS 3 ARTWORKING (P13)

100 10

31/07/2017 11:24 21/08/2017 10:56


Ελαφριά Άνεση - Ασυμβίβαστη Προστασία

Κλείσιμο με βρόγχο

C470 100 10

Κλείσιμο με βρόγχο

RIS

Γιλέκο 2 ανακλαστικές

EN ISO 20471 ΚΛΆΣΗ 2 RIS-3279-TOM ΤΕΎΧΟΣ 1 (ΠΟΡΤΟΚΑΛΊ ΜΌΝΟ) GO/RT 3279 ΤΕΎΧΟΣ 8 (ΠΟΡΤΟΚΑΛΊ ΜΌΝΟ) ANSI/ISEA 107-2015 ΤΥΠΟΣ Ρ ΚΑΤΗΓΟΡΊΑ 2 AS/NZS 4602.1:2011 ΚΑΤΗΓΟΡΊΑ D/N

C472 100 10

3279 ANSI/ISEA

100% πολυεστέρας, πλεκτού στημονιού 125g Πορτοκαλί, Κίτρινο S/M-6XL/7XL Κόκκινο S/M-XXL/3XL

Γιλέκο Ανακλαστικό One Band & Brace EN ISO 20471 ΚΛΆΣΗ 2 RIS-3279-TOM ΤΕΎΧΟΣ 1 (ΠΟΡΤΟΚΑΛΊ ΜΌΝΟ) GO/RT 3279 ΤΕΎΧΟΣ 8 (ΠΟΡΤΟΚΑΛΊ ΜΌΝΟ) ANSI/ISEA 107-2015 ΤΥΠΟΣ Ρ ΚΑΤΗΓΟΡΊΑ 2

RIS 3279 ANSI/ISEA

100% πολυεστέρας, πλεκτού στημονιού 125g Πορτοκαλί, Κίτρινο S/M-XXL/3XL

7XL

Άνοιγμα μπροστά με Φερμουάρ Κλείσιμο με βρόγχο

C481 100 10

C375

Δίχρωμο Γιλέκο Αντανακλαστικό EN ISO 20471 ΚΛΆΣΗ 2

100% πολυεστέρας, πλεκτού στημονιού 125g Κίτρινο / Πορτοκαλί S/M-XXL/3XL

PW17_HiVis_3_MASTER.indd PW17_HiVis_3_TEXT.indd 111111

60 10

Hi-Vis Γιλέκο με Φερμουάρ Band & Brace

EN ISO 20471 ΚΛΆΣΗ 2 RIS-3279-TOM ΤΕΎΧΟΣ 1 (ΠΟΡΤΟΚΑΛΊ ΜΌΝΟ) 100% πολυεστέρας, πλεκτού στημονιού 125g Πορτοκαλί, Κίτρινο S-3XL

RIS 3279

111

ENGLISH 31/07/2017 16:19 16/08/2017 10:56


ΓΙΛΕΚΟ ΧΩΡΙΣ ΤΑΙΝΙΑ ΩΜΟΥ

C474 Γιλέκο Ανακλαστικό Two Band

Διπλή Θήκη Ταυτότητας

EN ISO 20471 ΚΛΆΣΗ 2 RIS-3279-TOM ΤΕΎΧΟΣ 1 (ΠΟΡΤΟΚΑΛΊ ΜΌΝΟ) GO/RT 3279 ΤΕΎΧΟΣ 8 (ΠΟΡΤΟΚΑΛΊ ΜΌΝΟ)

100% πολυεστέρας, πλεκτού στημονιού 125g Πορτοκαλί, Κίτρινο S/M-4XL/5XL Κόκκινο S/M-XXL/3XL Κλείσιμο με βρόγχο

5XL

RIS 3279

100 10

Άνοιγμα μπροστά με Φερμουάρ

C497

Τα λογότυπα είναι πλήρως πλενόμενα

60 10

Ανθεκτικό πολυ βαμβακερό ύφασμα

Γιλέκο Ανακλαστικό Polycotton

EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 2 RIS-3279-TOM ΤΕΥΧΟΣ 1 (ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ ΜΟΝΟ) GO/RT 3279 ΤΕΥΧΟΣ 8 (ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ ΜΟΝΟ)

RIS 3279

Kingsmill 65% Πολυεστέρας, 35% Βαμβάκι 245g Πορτοκαλί, Κίτρινο M-3XL

C405 Ανακλαστικό Γιλέκο VISITOR EN ISO 20471 ΚΛΆΣΗ 2

100% πολυεστέρας, πλεκτού στημονιού 125g Κίτρινο S/MXXL/3XL

Διπλή Θήκη Ταυτότητας

Εμπρός 100 10

Πλάτη

C484 Δίχρωμο Ανακλαστικό Γιλέκο

Κλείσιμο με βρόγχο

EN ISO 20471 ΚΛΆΣΗ 1

100% πολυεστέρας, πλεκτού στημονιού 125g Κίτρινο / Μπλε βαθυ, Κίτρινο / Μπλε ανοιχτό S/M-XXL/3XL

Κλείσιμο με βρόγχο

112

C475 100 10

Ανακλαστικό Γιλέκο - Διπλή Θήκη Ταυτότητας

EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 2 RIS-3279-TOM ΤΕΥΧΟΣ 1 (ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ ΜΟΝΟ) GO/RT 3279 ΤΕΥΧΟΣ 8 (ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ ΜΟΝΟ)

RIS 3279

100% πολυεστέρας, πλεκτού στημονιού 125g Πορτοκαλί, Κίτρινο S/M-XXL/3XL

100 10

PW17_HiVis_3_MASTER.indd PW17_HiVis_3_TEXT.indd 112112

EU CATALOG HIVIS 3 ARTWORKING (P13)

31/07/2017 16:19 16/08/2017 10:56


TM

Γιλέκο Με Μανίκια Ανώτερης Ποιότητας Γιλέκο Ασφαλείας C471 100 10

Ανακλαστικό Γιλέκο με Κοντά Μανίκια EN ISO 20471 ΚΛΆΣΗ 3 SIZE L/XL UPWARDS EN ISO 20471 ΚΛΆΣΗ 2 SIZE S/M

Κοντομάνικο γιλέκο για επιπλέον υψηλή κάλυψη προβολής, διατηρώντας παράλληλα το χρήστη δροσερό. Χρησιμοποιεί ελαφρύ ύφασμα και HiVisTex αντανακλαστική ταινία. 100% πολυεστέρας, πλεκτού στημονιού 125g Κίτρινο S/M-XXL/3XL

Θηλιά για Ράδιο

Διπλή Θήκη Ταυτότητας

Μανσέτες ρυθμιζόμενες με hook & loop

Κλείσιμο με βρόγχο

C473 75 15

Μπουφάν Ανακλαστικό Two Band & Brace EN ISO 20471 ΚΛΆΣΗ 3 RIS-3279-TOM ΤΕΎΧΟΣ 1 (ΠΟΡΤΟΚΑΛΊ ΜΌΝΟ) GO/RT 3279 ΤΕΎΧΟΣ 8 (ΠΟΡΤΟΚΑΛΊ ΜΌΝΟ)

Άνοιγμα μπροστά με Φερμουάρ

3279

Αυτό το ελαφρύ γιλέκο με μακρύ μανίκι θα κρατήσει τους εργαζόμενους ασφαλείς και ορατούς. Αυτό το ευέλικτο ένδυμα παρέχει απόλυτη κάλυψη με ελάχιστο βάρος. 100% πολυεστέρας, πλεκτού στημονιού 125g Πορτοκαλί, Κίτρινο S/M-XXL/3XL

PW17_HiVis_3_MASTER.indd PW17_HiVis_3_TEXT.indd 113113

S475

RIS

Ανακλαστικό Εκτελεστικό Μπουφάν EN ISO 20471 ΚΛΆΣΗ 3 RIS-3279-TOM ΤΕΎΧΟΣ 1 (ΠΟΡΤΟΚΑΛΊ ΜΌΝΟ) GO/RT 3279 ΤΕΎΧΟΣ 8 (ΠΟΡΤΟΚΑΛΊ ΜΌΝΟ)

48

7

RIS 3279

Το καθοριστικό Αυθεντικό Εκτελεστικό σχέδιο είναι τώρα διαθέσιμο σε μια μακρυμάνικη εκδοχή. Με εξέχουσα διπλή τσέπη ταυτότητας και πολλές τσέπες χαρακτηριστικά , είναι μια εξαιρετική επιλογή για βέλτιστη κάλυψη. 100% πολυεστέρας, πλεκτού στημονιού 125g Πορτοκαλί, Κίτρινο S-3XL

113

ENGLISH 31/07/2017 16:19 16/08/2017 10:57


ΓΙΛΕΚΟ IONA

Τεράστια Επιλογή από Εξαιρετικούς Χρωματισμούς

TM

F474 100 10

Iona Γιλέκο Αυτό το γιλέκο ασφαλείας προσφέρει ορατότητα με λειτουργικότητα. Μια πρακτική προσθήκη σε κάθε χώρο εργασίας, που προσφέρει βελτιωμένη ορατότητα σε όλες τις περιπτώσεις. Διατίθεται σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων. 100% πολυεστέρας, πλεκτού στημονιού 125g Πράσινο μπουκαλιού, Κόκκινο, Μπλέ σκούρο, Λευκό, Ροζ , Μπλε Ανοιχτό S/M - XXL/3XL

Μπλε Ανοιχτό Ροζ Μπλέ σκούρο

Λευκό

Κωδικός χρώματος στο χώρο εργασίας σας

Κόκκινο Πράσινο μπουκαλιού

TM

7 Τσέπες

Βελτιωμένη ορατότητα για μέγιστη ασφάλεια

Θηλιά για Ράδιο

Διπλή Θήκη Ταυτότητας

F476 60 10

7

Κόκκινο

Πράσινο μπουκαλιού

Μπλε Ανοιχτό

114

Μπλέ σκούρο

PW17_HiVis_3_MASTER.indd PW17_HiVis_3_TEXT.indd 114114

Iona Εκτελεστικό Γιλέκο Σε μια σειρά από τέσσερα υπέροχα χρώματα αυτή η ανώτερη επιλογή γιλέκου προσφέρει ένα παράθυρο διπλής ταυτότητας, θήκη ραδιοφώνου και πολύλειτουργικές τσέπες. Ιδανική λύση για την εταιρική επωνυμία. 100% πολυεστέρας, πλεκτού στημονιού 125g Πράσινο μπουκαλιού, Μπλέ σκούρο, Κόκκινο , Μπλε Ανοιχτό S-3XL

Εκτεταμένη Σειρά Χρωμάτων

Άνοιγμα μπροστά με Φερμουάρ

EU CATALOG HIVIS 3 ARTWORKING (P13)

31/07/2017 16:19 16/08/2017 10:58


RIS Πιστοποιημένη Υψηλής Ευκρίνειας

ΓΙΛΕΚΟ RIS JACKETS 7X1 MULTI

Θηλιά για Ράδιο

Θήκη κάρτας Ταυτότητας

RT20 60 10

Μακρύ Ανακλαστικό Γιλέκο RIS

EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 2 RIS-3279-TOM ΤΕΥΧΟΣ 1 (ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ ΜΟΝΟ) GO/RT 3279 ΤΕΥΧΟΣ 8

RT26

RIS 60 10

3279

7

Αυτό το ειδικό αντιπτυχωτικό γιλέκο έχει σχεδιαστεί ως ένα ένδυμα άνετο και ασφαλές για χρήση στην κυκλοφορία. Χαρακτηριστικά του το ένδυμα αυτό περιλαμβάνει μια ελαστική πλάτη και φερμουάρ.

4XL

Δαχτύλιος D

Γιλέκο Εκτελεστικό GO/RT RIS

EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 2 RIS-3279-TOM ΤΕΥΧΟΣ 1 (ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ ΜΟΝΟ) GO/RT 3279 ΤΕΥΧΟΣ 8 EN 510

RIS 3279

Το RT26 που αγκαλιάζει όλες τις εξαιρετικές δυνατότητες όπως η τσέπη ταυτότητας, δύο πλαϊνές τσέπες και D ring με το προστιθέμενο όφελος ότι συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις του RIS

100% πολυεστέρας, πλεκτού στημονιού 160g Πορτοκαλί S-4XL

100% πολυεστερικό πλεχτό στημόνι 130g Πορτοκαλί S-XXL

ΠΑΙΔΙΚΟ ΓΙΛΕΚΟ

Κρατήστε τα παιδιά Ασφαλή και Ορατά

Ροζ Λίμε Πορτοκαλί Κίτρινο

JN15 100 10

Παιδικό Γιλέκο Φωτεινό Χρώμα

EN 1150 Αυτό το Παιδικό Γιλέκο διαθέτει ένα νεανικό σχεδιασμό με τη χρήση γωνιακής ανακλαστικής ταινίας και αντίθετης έγχρωμης σύνδεσης. Διατίθεται σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων. 100% πολυεστερικό πλεχτό στημόνι 125g Πορτοκαλί, Κίτρινο S (Ηλικία 4-6), Μ (Ηλικία 7-9), L (Ηλικία 10-12) Λίμε, Ροζ , S (Ηλικία 4-6), Μ (Ηλικία 7-9) L (Ηλικία 10-12)

PW17_HiVis_3_MASTER.indd PW17_HiVis_3_TEXT.indd 115115

JN14 100 10

Γιλέκο ανακλαστικό για Παιδιά EN 1150

100% πολυεστέρας, πλεκτού στημονιού 125g Κίτρινο S (Ηλικία 4-6) M (Ηλικία 7-9) L (Ηλικία 10-12)

JN14

115

ENGLISH 31/07/2017 16:19 16/08/2017 10:58


TM

Εξαιρετικά Αναπνέον Ιδανικό για Ζεστά Κλίματα

Ελαστική Μέση πίσω

Τσέπες πλευρικής πρόσβασης

Πολλαπλές τσέπες Αποθήκευσης

Κρυφό μπροστινό με τρούκ

C052 36

Παλτό ανακλαστικό EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 3

Αυτό το ελαφρύ κλασικού στυλ παλτό είναι μια αποτελεσματική λύση για όλες τις ανάγκες σας σε ανακλαστικά. Πρακτικές τσέπες και εύκολο τρούκ στο μπροστινό μέρος εξασφαλίζει τη μέγιστη άνεση και ευελιξία.

3

116

100% πολυεστέρας, πλεκτού στημονιού 135g Κίτρινο M-XXL

C485 24

1

Ανακλαστική Ολόσωμη Φόρμα EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 3

Ελαφριά και εύκολης αποθήκευσης για ευκολία, αυτή η ολόσωμη φόρμα παρέχει πλήρη ανακλαστική προστασία για όσους εργάζονται κοντά σε δρόμους και αυτοκινητοδρόμους ή στην κυκλοφορία. Οφέλη από το να έχουν πλαϊνή πρόσβαση στις τσέπες στο εσωτερικό παντελόνι και πλήρες μπροστινό φερμουάρ. 100% πολυεστέρας, πλεκτού στημονιού 135g Κίτρινο S-XXL

Εξαιρετικά ελαφρύ, Εντελώς Αναπνέον

PW17_HiVis_3_MASTER.indd PW17_HiVis_3_TEXT.indd 116116

EU CATALOG HIVIS 3 ARTWORKING P13

04/08/2017 16:19 16/08/2017 12:25


ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΥΨΗΛΗΣ ΟΡΑΤΟΤΗΤΑΣ ID20

Διπλή Θήκη Ταυτότητας

x6 x10 50

Αυτός ο νέος επαναστατικός σχεδιασμός από την Portwest επιτρέπει τη χρήση της ταυτότητας τόσο πορτρέτο όσο και τοπίο. Όφελος απεμπλοκής Δεν υπάρχει ανάγκη για κρεμαστές πλαστικές βάσεις, σχοινιών, κλιπ ή ετικετών

ID30 x6 x10 50

Διπλή ταυτότητα κατόχου - ραμμένη πάνω Διαυγές PVC πλαστικό

Διπλή ταυτότητα κατόχου - Συγκολλητή Διαυγές PVC πλαστικό

Εν αναμονή κατοχύρωσης ευρεσιτεχνίας Θερμοκολλητή EN ISO 20471 αντανακλαστική ταινία για επιπλέον ορατότητα

Ρυθμιζόμενες Λωρίδες

Εξάρτημα μεταλλικού κλιπ

HV56 100 10

EN

13356

HB10 100 10

HV55 Υψηλής Ευκρίνειας Τιράντες Παντελονιού

EN 13356 Ρυθμιζόμενα ελαστικές τιράντες, με τέσσερα σημεία στερέωσης κλιπ για ασφαλή τοποθέτηση σε όλα τα παντελόνια. Χρησιμοποιώντας χρώμα υψηλής ορατότητας και ανακλαστική εκτύπωση για εξαιρετική ορατότητα.

120 20

Ανακλαστική Λωρίδα EN 13356

Ρυθμιζόμενη πρόσδεση Hook & Loop για ευέλικτη διαστασιολόγηση Ζώνης & ώμου λωρίδα πλάτους: 7,5 εκατοστών παρέχει μια ισχυρή εφαρμογή. Εύκολη να φορεθεί και εύκολο να αφαιρεθεί. Πλάτους 3εκ αντανακλαστική ταινία για την αύξηση της θεατότητας 100% Πολυεστερικό,PVC επίχρισμα 190g Πορτοκαλί, Κίτρινο Ένα Μέγεθος

100% Πολυεστερικό Κίτρινο Ένα Μέγεθος

HB11

Καπέλλο baseball 65% Πολυεστέρας , 35% Βαμβάκι 245g Πορτοκαλί / Μπλε βαθυ, Κίτρινο / Μπλε βαθυ Ένα Μέγεθος

HV50 16

Ανακλαστική Ταινία 100μ EN ISO 20471 ΚΛΆΣΗ 2 Υφαντό πολυεστέραβαμβάκι Γκρί Ασημί - Μήκος: 100μ, Πλάτος: 50mm

100 10

Αντανακλαστικό Καπέλο Baseball 100% Πολυεστερικό Ασημί Ένα Μέγεθος

HF50 8

VisTex πυρίμαχη αντανακλαστική ταινία 100 m EN ISO 20471 ΚΛΆΣΗ 2 EN ISO 14116

Υφαντό πολυεστέραβαμβάκι Γκρί Ασημί , Μήκος: 100μ, Πλάτος: 50mm

Άλλα Αξεσουάρ Υψηλής Ευκρίνειας Διαθέσιμα στη σελίδα106 PW17_HiVis_3_MASTER.indd PW17_HiVis_3_TEXT.indd 117117

117

ENGLISH 31/07/2017 16:19 16/08/2017 10:58


ΣΕ Ι Ρ Ά Α Ν Τ Ί Σ ΤΑ ΣΗ Σ ΣΕ ΦΛΌ ΓΑ Αυ τ ή η κο ρ υ φ α ί α σ ε ι ρ ά πρ ο σ φ έ ρ ε ι τ η δυνατότητα προσ τασίας πολ λαπλών πρ οτ ύπων για ε πικί νδυ να περιβ ά λ λον τα . Αυ τά τα μ ο ν τ έ ρ ν α πρ ο ϊ ό ν τα , ε ί ν α ι το α πο τ έ λ ε σ μ α πο λ λ ώ ν ε τ ώ ν ε μ πε ι ρ ί α ς σ ε σ υνδυασμό με τ ην προηγμέ νη τε χ νολογία και την έρευνα α γοράς . ∆έσμευση για την υ γ ε ί α , τ ην α σ φ ά λ ε ι α κα ι τ ην ά ν εσ η το υ χ ρή σ τ η μ πο ρ ε ί ν α δ ε ι κα ν ε ί ς σ το ε υ ρ ύ φάσμα των προϊόν των που είναι κατά λ ληλα γ ι α ό λ ες τ ι ς κα ι ρ ι κ ές σ υ ν θ ή κ ες κα ι τ ι ς τε λικές χρήσεις .

100 Είδη Μετατροπή Για να μετατρέψετε γραμμάρια ανά τετραγωνικό μέτρο σε ουγγιές ανά τετραγωνική γιάρδα: x 0.0295

Για να μετατρέψετε ουγγιές ανά τετραγωνική γιάρδα σε γραμμάρια ανά τετραγωνικό μέτρο: x 33,91

1 Yd2

118

PW17_Flame_Resistant_1_MASTER.indd PW17_Flame_Resistant_1_TEXT.indd 118118

1 M2

• • • • • • •

ARAFLAME™ MODAFLAME™ BIZFLAME™ BIZWELD™ SEALTEX™ FLAME BIZFLAME™ WILDLAND FIRE SAFEWELDER

29/07/2017 15:07 16/08/2017 12:20


5

Πρωτοπόρες πυρίμαχες Λύσεις στη βιομαχνία

ANTI-STATIC

MULTI

Οι Mοδακρυλικές ίνες παρέχουν φυσική αντίσταση στη φλόγα, εξαιρετική σταθερότητα διαστάσεων και υψηλής ελαστικότητας ιδιότητες που επιτρέπουν στα ενδύματα να διατηρούν το σχήμα τους. Υψηλή περιεκτικότητα σε βαμβάκι δίνει στο ύφασμα άνεση, ζεστασιά και μια μαλακή αφή. Τα ανθρακονήματα υφασμένα στο ύφασμα δίνουν εγγενείς αντι στατικές ιδιότητες. WOVEN

MODA FLAME F L A M E R E S I S T A N T

HI VIS

PLUS

Araflame™ είναι ένα εγγενώς μόνιμο σε φλόγα ανθεκτικό αραμίδιο. Είναι εξαιρετικά ανθεκτικό στη φλόγα, ελαφρύ, προσφέρει υψηλή αντοχή σε εφελκυσμό και την πλήρη αντι στατική προστασία.

Bizflame είναι ένα ιδιαίτερα πυρίμαχο φινίρισμα, το οποίο, όταν εφαρμόζεται σε ύφασμα, δίνει εξαιρετική αντίσταση σε φλόγα. όλα τα Bizflame νήματα από ανθρακονήματα κάνουν τα ενδύματα αντι στατικά.

Bizweld 100% βαμβακερό ύφασμα είναι εντελώς ανθεκτικό σε φλόγα. Όλα τα ενδύματα Bizweld® προσφέρουν εξαιρετική φλόγας και τετηγμένου μετάλλου προστασία για συγκόλληση, χυτήρια και σχετικές βιομηχανίες.

Το ύφασμα Sealtex Flame είναι κατασκευασμένο από ανθεκτικό στη φλόγα, πολυουρεθάνη 260g επικαλυμμένο με PU. Η ελαφριά και ανθεκτική Flame Sealtex έχει σχεδιαστεί για να παρέχει πλήρη προστασία από τις αντίξοες καιρικές συνθήκες και τους κινδύνους φλόγας. ARAFLAME, MODAFLAME, BIZFLAME, BIZWELD και SEALTEX είναι εμπορικά σήματα της Portwest.

PW17_Flame_Resistant_1_MASTER.indd PW17_Flame_Resistant_1_TEXT.indd 119119

119

29/07/2017 15:07 16/08/2017 12:20


PLUS

ΑΠΟΛΥΤΗ ΕΓΓΕΝΗΣ ΠΥΡΙΜΑΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

EN ISO 11612 EN ISO 11611 EN 1149

NFPA 2112

1

ARC

2

ARC

Araflame Plus 150γρ, 220γρ

είναι ένα μείγμα αραμιδίου κατασκευασμένο από 93% μετα-αραμιδίου, που παρέχει εξαιρετική αντοχή στη θερμότητα σε συνδυασμό με 5% παρααραμιδίου για τη δύναμη. Araflame™ Plus είναι εγγενώς αντι-στατικό, με την ενσωμάτωση 2% ίνες άνθρακα. Το Αriflame Plus είναι ένα εγγενώς ανθεκτικό στη φλόγα ύφασμα που έχει αναπτυχθεί για την αριστεία, χρησιμοποιώντας καινοτόμο τεχνολογία. Οι ιδιότητες FR είναι μόνιμες και δεν θα μειωθούν με το πλύσιμο.

Πυρίμαχη πιστοποίηση και τα πρότυπα υπερβαίνουν τα διεθνή πρότυπα ασφαλείας για φλόγας, ηλεκτρικού τόξου και προστασία συγκόλλησης (EN ISO 11612, ASTM F1959 & EN ISO 11611)

Εγγενώς πυρίμαχα Araflame εγγυημένα για να κρατήσουν τις ιδιότητές του πυρίμαχα επ ‘αόριστον μετά από πολλαπλές πλύσεις.

Εξαιρετικά στιβαρό Araflame δεν θα αναφλέγεται, λιώσει ή συρρικνωθεί όταν εκτίθεται σε θερμότητα.

Αντιστατικό - Προσφέρει αντι στατικές ιδιότητες που υπερβαίνουν EN11495

Εξαιρετική αντοχή στο σχίσιμο εξασφαλίζει ότι το ύφασμα μπορεί να αντέξει τα πιο απαιτητικά περιβάλλοντα εργασίας.

Προστενεμμένο & Αντοχή χρωματισμών έχει υψηλή αντοχή συρρίκνωσης και δεν θα χάσει το χρώμα του μετά από πολλές πλύσεις.

Εξαιρετικά αποτελέσματα για την πρόβλεψη εγκαύματος όταν δοκιμάζεται με το προαιρετικό πρότυπο ISO 13506 δοκιμών σύμφωνα με το EN ISO 11612

Η Αraflame - Παγκόσμιας Κλάσης Πυροπροστασία Αραμιδίου

Araflame Plus Πυρίμαχη πιστοποίηση και τα πρότυπα υπερβαίνουν τα διεθνή πρότυπα ασφαλείας για φλόγας, ηλεκτρικού τόξου και προστασία συγκόλλησης

120

Κορυφαίο σε πωλήσεις εκ φύσεως ανθεκτικό ύφασμα σε φλόγα

PW17_Flame_Resistant_1_MASTER.indd PW17_Flame_Resistant_1_TEXT.indd 120120

29/07/2017 15:07 16/08/2017 12:20


ANTI-STATIC

MODA FLAME F L A M E R E S I S T A N T WOVEN

ΑΥΞΗΜΕΝΗ ΕΓΓΕΝΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΦΛΟΓΑ EN ISO 11612 EN ISO 11611 EN 1149 IEC 61482-2

ASTM F1959/ F1959M-12

ARC

Εγγενώς Πυρίμαχα Modaflame 280g

Διαθέσιμο σε υφάσματα πιστοποιημένα σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO 20471

KNIT

Modaflame είναι ένα εγγενώς σε φλόγα ανθεκτικό ύφασμα. Αυτό το ύφασμα υψηλών προδιαγραφών είναι κατασκευασμένο από ένα εγγενώς σε φωτιά ανθεκτικό νήμα, που αποτελείται από ένα ειδικό μείγμα από 60% μοντακρυλικών ινών, 39% βαμβάκι και 1% ίνες άνθρακα.

EN ISO 11612 EN 1149 IEC 61482-2

ASTM F1959/ F1959M-12

ARC

ARC

Modaflame πλεχτό 200γρ, 300γρ

Κατασκευασμένο από ένα εγγενώς σε φωτιά ανθεκτικό νήμα απο 60% μοδακρυλικών, 39% βαμβάκι και 1% ίνες άνθρακα. ∆οκιμασμένο για να ανταποκρίνεται και να συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα πρότυπα EN, η σειρά Modaflame είναι ισχυρή, ανθεκτική και εξαιρετικά καινοτόμα.

EN ISO 11612 EN ISO 11611 EN 1149 IEC 61482-2 EN ISO 20471

ASTM F1959/ F1959M-12

ARC

ARC

Υψηλής ορατότητας Modaflame 210γρ, 280γρ, 300γρ ∆ιατίθεται σε υφασμένα και πλεκτά υφάσματα σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO 20471. Κατασκευάζεται από ένα εγγενώς πυρίμαχο νήμα 60% μονάκρυλο, 39% βαμβάκι και 1% ανθρακονήματα.

EN ISO 11612 EN ISO 11611 EN 1149 IEC 61482-2 EN ISO 20471

RIS EN 13034

3279

Υψηλής ορατότητας Πορτοκαλί Modaflame HVO Υφαντό 300g

KNIT

Κατασκευασμένο από 61% μονάκρυλο, 18% βισκόζη, 15% πολυεστέρα, 5% αραμίδιο, 1% ανθρακονήματα, υφάσματα Modaflame HVO, χρησιμοποιεί προηγμένη τεχνολογία για την προστασία σε περιβάλλον πολλαπλών κινδύνων. RIS EN ISO 11612 EN 1149 IEC 61482-2 EN ISO 20471

3279

ARC

Modaflame HVO Πλεχτό 220g

Κατασκευασμένο από 66% μοντακρυλικό, 32% βαμβάκι και 2% ανθρακόνημα, 220g. Modaflame παρέχει εγγενή ανθεκτική στη φλόγα και αντιστατική προστασία. Η υψηλή αντοχή σε εφελκυσμό του υφάσματος προσφέρει ανθεκτικότητα ενώ η περιεκτικότητα σε βαμβάκι παρέχει διαρκή άνεση.

Συνδυασμένες αξιολογήσεις Κέρδη προ Φόρων / ATPV Υφάσματα μπορεί να είναι πολυεπίπεδα για να επιτευχθεί μια συνολική τιμή θερμικής απόδοσης Τόξου (ATPV) ή ανοικτό όριο Ενέργειας (EBT) Αξιολόγηση. Για παράδειγμα, θερμικά μπορεί να επιτύχουν μια Ebt 4,3 Cal / cm2, και ένα εξωτερικό ύφασμα μπορεί να επιτύχει μια ATPV των 13.6Cal / cm2. Ωστόσο, ο συνδυασμός ATPV θα είναι μεγαλύτερος από το άθροισμα των δύο μονών στρωμάτων, καθώς το διάκενο αέρος μεταξύ των δύο στρωμάτων παρέχει στο χρήστη πρόσθετη προστασία.

PW17_Flame_Resistant_1_MASTER.indd PW17_Flame_Resistant_1_TEXT.indd 121121

1

ARC

1

ARC

2

ARC

3

ARC

33Cal

CAL/CM2 121

29/07/2017 15:07 16/08/2017 12:20


TM

ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΠΥΡΙΜΑΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ EN ISO 11612 EN ISO 11612 EN 1149 IEC 61482-2

ASTM F1959/ NFPA F1959M-12 2112

Επιβραδυντικό Φλόγας Bizflame Plus 350g, 280g, 210g Bizflame είναι ένα ιδιαίτερα πυρίμαχο φινίρισμα, το οποίο, όταν εφαρμόζεται σε ύφασμα, δίνει εξαιρετική αντίσταση σε φλόγα. όλα τα Bizflame νήματα από ανθρακονήματα κάνουν τα ενδύματα αντι στατικά. • Υψηλή ATPV για Bizflame Plus ύφασμα παρέχει • Εξαιρετική αντοχή στο σχίσιμο εξασφαλίζει HRC 2 (13.6 CAL/CM2) προστασία ηλεκτρικού ότι το ύφασμα μπορεί να αντέξει ανώτερη τόξου. βαθμολογία τριβής εργασίας και αντίσταση στο σχίσιμο • Εξαιρετικά αποτελέσματα για την πρόβλεψη εγκαύματος όταν δοκιμάζεται με το προαιρετικό • πρότυπο ISO 13506 δοκιμών σύμφωνα με το EN ISO 11612 •

Υψηλό επίπεδο διαπνοής και ιδιότητες αφύγρανσης παρέχουν διαρκή άνεση για το χρήστη.

Αντιστατικές ίνες άνθρακα παρέχουν ενσωματωμένες αντι-στατικές ιδιότητες που υπερβαίνουν το πρότυπο EN1149-5

Δοκιμή Πρόβλεψης Εγκαύματος:

∆οκιμές Bizflame ύφασμα (στυλ FR50) με το πρότυπο ISO 13506 σε BTTG Fire Technology Services (τέσσερα δευτερόλεπτα) Ο έλεγχος διενεργείται μετά BEFORE DURING AFTER από έκθεση εμπλοκής σε φλόγα για μια περίοδο τεσσάρων δευτερολέπτων σε ένα πλήρως ντυμένο ανδρείκελο με δεδομένα που συλλέγονται για 60 δευτερόλεπτα μετά το έγκαυμα.

Άλλα υφάσματα Bizflame:

122

99% Βαμβάκι, 1% Ίνες Άνθρακα

100% Βαμβάκι

80% βαμβάκι, 19% πολυεστέρας, 1% αντιστατικές ίνες άνθρακα, δύο-στρώματα PTFE πλαστικοποίηση, PU επιχρισμένα, φθορανθράκων φινίρισμα

80% Βαμβάκι, 19% πολυεστέρας, 1% ίνες άνθρακα

100% πολυεστέρας, πλεκτό στημόνι

98% Πολυεστέρας, 2% Αντιστατικές ίνες άνθρακα, αναπνέον, PU επίστρωση

88% Βαμβάκι, 12% Νάυλον

98% πολυεστέρας ινών άνθρακα 2%, περιτύλιγμα πλεκτά

99% Βαμβάκι, 1% Ίνες Άνθρακα

PW17_Flame_Resistant_1_MASTER.indd PW17_Flame_Resistant_1_TEXT.indd 122122

29/07/2017 15:07 16/08/2017 12:20


BIZWELD

™TM

FLAME-RESISTANT Flame Resistant Bizweld ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΦΛΟΓΑ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ

Bizweld είναι ένα σωστό, πυρίμαχο, υψηλής ποιότητας 100% βαμβακερό ύφασμα. Αυτό είναι ύφασμα υψηλής τεχνολογίας που αναπτύχθηκε για μέγιστη απόδοση, την άνεση και την ανθεκτικότητα. Bizweld είναι κατασκευασμένο από 100% βαμβάκι νήματα ringspun προσφέροντας εξαιρετική αντιβακτηριακή αντοχή εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα την άνεση, ζεστασιά και προστασία για το χρήστη. Το φινίρισμα του υφάσματος εξασφαλίζει ότι θα κρατήσει τις πυρίμαχες προστατευτικές ιδιότητες του για έως και 50 πλύσεις (πρότυπα EN) και 100 πλύσεις (αμερικανικά πρότυπα). Το Ύφασμα Bizweld έχει δοκιμαστεί ανεξάρτητα και πιστοποιηθεί για να υπερβεί τα διεθνή πρότυπα ασφαλείας για την προστασία της φλόγας και συγκόλλησης. Αυτό το ύφασμα είναι διαθέσιμο σε παγκόσμιο επίπεδο και φοριέται με εμπιστοσύνη από χιλιάδες εργαζόμενους σε όλη την βιομηχανία πετρελαίου και φυσικού αερίου, συγκόλλησης και συναφών βιομηχανιών.

EN ISO 11612 EN ISO 11612

ASTM F1959/ NFPA F1959M-12 2112

ARC

Flame Resistant Bizweld 330γρ •

Εξαιρετική φλόγας-ανθεκτική απόδοση υπερβαίνει τα διεθνή πρότυπα ασφαλείας για την προστασία της φλόγας και συγκόλλησης (EN ISO 11612 & EN ISO 11611)

Παρέχει προστασία πολλαπλών χρήσεων κατά της εξάπλωσης της φλόγας, ακτινοβολίας και μεταφοράς θερμότητας, εκσφενδόνιση λιωμένων μετάλλων,

Παρέχει ARC 2 (11.2 cal/cm2) προστασία ηλεκτρικού τόξου.

Παρέχει υψηλού επιπέδου προστασία έναντι εκσφενδονίσεων λιωμένων μετάλλων. Ιδανικό για συγκολλήσεις και σχετικές διεργασίες.

Εξαιρετικά αποτελέσματα για την πρόβλεψη εγκαύματος όταν δοκιμάζεται με το προαιρετικό πρότυπο ISO 13506 δοκιμών σύμφωνα με το EN ISO 11612

PW17_Flame_Resistant_1_MASTER.indd PW17_Flame_Resistant_1_TEXT.indd 123123

123

29/07/2017 15:07 18/08/2017 12:20


PS91

537

Σειρά Αντοχής σε Φλόγα Ηλεκτρικού Τόξου

Arc φλας περιστατικά μπορούν να συμβούν σε κάθε κλάδο, όπου δουλεύει ή λειτουργεί ηλεκτρολογικό υλικό . Έως και το 80% όλων των ηλεκτρικών τραυματισμοί είναι τα εγκαύματα που σχετίζονται με τοξοτό φώς.

FR55 162

Οι Συνέπειες μπορεί να είναι καταστροφικές για τους εργαζόμενους και τις επιχειρήσεις το ίδιο ως εκ τούτου είναι ζωτικής σημασίας ο επαρκής έλεγχος κινδύνων έχει πάρει μέρος. Αυτό περιλαμβάνει τη διασφάλιση ότι όλο το προσωπικό που εργάζεται σε ή κοντά σε περιοχές υψηλού κινδύνου φοράει το σωστό ΜΑΠ. Στη Portwest καταλαβαίνουμε τη σημασία της προστασίας του κινδύνου και έχουμε πάνω από εξήντα προϊόντα στην γκάμα μας, η οποία προσφέρει προστασία κατά της θερμικής ενέργειας που δημιουργείται από ένα ηλεκτρικό τόξο.

Δείτε περισσότερα προστατευτικά προϊόντα ARC στην περιοχή PPE Range

PS91 537

1

ARC

Μέγιστη βαθμολογία 4 cal / cm²

Κ

Η

PLUS

PLUS

ARC 1

FR19

AF53

PS90 537

AF73

AF91

PW17_Flame_Resistant_1_MASTER.indd PW17_Flame_Resistant_1_TEXT.indd 124124

FR14

FR74

FR77

FR11

FR18

FR10

FR76

FR03

29/07/2017 15:07 16/08/2017 12:21


2

ARC 2

Μέγιστη βαθμολογία 8 cal / cm²

Κ

Η

PLUS

ARC

AF22

MV28

MV25

MV26

MV27

MX28

MV91

MV35

MV36

MV29

FR20

FR09 FR72

FR25

FR12

FR81

FR26

FR27

FR55

FR60

FR56

FR61

FR57

FR62

FR50

FR63

FR80

FF50

FR79

FR93

FR78

FR89

BZ11

FR01

FR02

ARC 3

BIZ1

3

ARC

BIZ5

BIZ6

BIZ2

Μέγιστη βαθμολογία 25 cal / cm²

BIZ4

PW17_Flame_Resistant_1_MASTER.indd PW17_Flame_Resistant_1_TEXT.indd 125125

BZ31

BZ12

+

3

2

ARC

FR60

1

ARC

FR10/FR11

BZ40

Κ

Η

Συνδυασμένες αξιολογήσεις Κέρδη προ Φόρων / ATPV Τα Ενδύματα μπορεί να είναι πολυεπίπεδα για να επιτευχθεί ολική τιμή βαθμολογίας τόξου θερμικής προστασίας (ATPV) ή ανοιχτού όριου Ενέργειας Break (EBT) Βαθμολογία. Για παράδειγμα,τα θερμικά μπορεί να επιτύχουν μια Ebt 4.3 Cal/cm2, και μία εξωτερική ολόσωμη φόρμα μπορεί να επιτύχει μια ATPV του 13.6 Cal/cm2. Ωστόσο ο συνδυασμός ATPV θα είναι μεγαλύτερος από το άθροισμα των δύο στρωμάτων ενιαία, καθώς το κενό αέρα μεταξύ των δύο στρωμάτων προσφέρει στο χρήστη πρόσθετη προστασία.

BZ30

1

ARC

FR14

ARC CAL/CM2

= 33Cal

+

FR61 + FR62

FR10 + FR11

FR14

FR61 + FR63

FR10 + FR11

FR14

FR80

FR10 + FR11

FR14

FR50

FR10 + FR11

FR14

FF50

FR10 + FR11

FR14

FR55 + FR56

FR10 + FR11

FR14

FR55 + FR57

FR10 + FR11

FR14

FR25 + FR26

FR10 + FR11

FR14

FR25 + FR27

FR10 + FR11

FR14

125

29/07/2017 15:07 16/08/2017 12:21


Διάγραμμα Αναφοράς Υφάσματος AF22

93% Μετα αραμίδιο, 5% Παρα αραμίδιο , 2% Ίνες Άνθρακα

200gm

Εγγενώς

AF53, AF73

93% Μετα αραμίδιο, 5% Παρα αραμίδιο , 2% Ίνες Άνθρακα

150g

Εγγενώς

AF91

57% Αραμίδιο, 42% Πολυεστέρας, 1% Αντιστατικά Ανθρακονήματα

260gm

Εγγενώς

MV28, MV25, MV26, MV27

60% Μοντακρυλικό, 39% Βαμβάκι, 1% Ανθρακονήματα

280gm

Εγγενώς

MX28

60% Μοντακρυλικό, 39% Βαμβάκι, 1% Ανθρακονήματα

280gm

Εγγενώς

MV29, MV35, MV36, MV91

61% μοντακρυλικές, 18% βισκόζη, 15% πολυεστέρας, 5% αραμιδίου, 1% ίνες άνθρακα

300gm

Εγγενώς

FR76

66% μοντακρυλικό, 32% Πολυεστέρας, 2% από ίνες άνθρακα

220gm

Εγγενώς

SK20

48% Modaflame, 32% Βαμβάκι,20% Πολυεστέρας, πλεχτό

280gm

Εγγενώς

FR77, FR74

60% Μοντακρυλικό, 39% Βαμβάκι, 1% Ανθρακονήματα

210gm

Εγγενώς

FR30

60% Μοντακρυλικό, 39% Βαμβάκι, 1% Ανθρακονήματα

280gm

Εγγενώς

FR31

ΣΤΥΛ

PLUS

PLUS

ΜΑΡΚΑ

ΕΓΓΕΝΩΣ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ ΣΕ ΦΛΟΓΑ

ΣΥΝΘΕΣΗ

Ιδιότητες κατακράτησης αντίστασης σε φλόγα ; ΒΑΡΟΣ κύκλοι πλύσης:

ANTI-STATIC

MODA FLAME F L A M E R E S I S T A N T

ANTI-STATIC

ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ ΣΕ ΦΛΟΓΑ

MODA FLAME F L A M E R E S I S T A N T

ANTI-STATIC

BIZFLAME

60% Μοντακρυλικό, 39% Βαμβάκι, 1% Ανθρακονήματα

280gm

Εγγενώς

FR10, FR11, FR14, FR18, FR19, FR03 60% Μοντακρυλικό, 39% Βαμβάκι, 1% Ανθρακονήματα

200gm

Εγγενώς

FR12, FR81, FR09, FR20

60% Μοντακρυλικό, 39% Βαμβάκι, 1% Ανθρακονήματα

300gm

Εγγενώς

FR72

60% Μοντακρυλικό, 39% Βαμβάκι, 1% Ανθρακονήματα

300gm

Εγγενώς

FR35, FR36, FR37, FR38

99% Βαμβάκι , 1% Ανθρακόνημα

330gm

50 Πλυσίματα

FR90, FR92, BIZ7

99% Βαμβάκι , 1% Ανθρακόνημα

330gm

50 Πλυσίματα

FR78, FR79

80% βαμβάκι, 19% πολυεστέρας, 1% αντιστατικές ίνες άνθρακα, δύο-στρώματα PTFE πλαστικοποίηση, PU επιχρισμένα, φθορανθράκων φινίρισμα

380gm

5 Πλυσίματα

FR80

99% Βαμβάκι , 1% Ανθρακόνημα

345gm

50 Πλυσίματα

FR60, FR61, FR62, FR63

99% Βαμβάκι , 1% Ανθρακόνημα

345gm

50 Πλυσίματα

FR50, FF50, FR51, FR55, FR56, FR57, FR25, FR26, FR27

99% Βαμβάκι , 1% Ανθρακόνημα

350gm

50 Πλυσίματα

FR52, FR53, FR58, FR59

99% Βαμβάκι , 1% Ανθρακόνημα

350gm

50 Πλυσίματα

FR28

99% Βαμβάκι , 1% Ανθρακόνημα

280gm

50 Πλυσίματα

FR21,

99% Βαμβάκι , 1% Ανθρακόνημα

210gm

50 Πλυσίματα

FR89

88% Βαμβάκι, 12% Νάυλον

237gm

5 Πλυσίματα

FR93

80% Βαμβάκι, 19% πολυεστέρας, 1% ίνες άνθρακα

340g

50 Πλυσίματα

FR01, FR02

100% Βαμβάκι

237gm

5 Πλυσίματα

FR75

100% πολυεστέρας, πλεκτό στημόνι

120gm

5 Πλυσίματα

FR70, FR73

100% πολυεστέρας, πλεκτό στημόνι

160gm

5 Πλυσίματα

FR71, FR85 S780, S781, S779, S773, S782, S778, S775, S774

98% πολυεστέρας ινών άνθρακα 2%, περιτύλιγμα πλεκτά

120gm

12 Πλυσίματα

98% Πολυεστέρας, 2% Αντιστατικές ίνες άνθρακα, αναπνέον, PU επίστρωση

250gm

12 Πλυσίματα

S776

98% Πολυεστέρας, 2% Αντιστατικές ίνες άνθρακα, αναπνέον, PU επίστρωση

250gm

12 Πλυσίματα

S770, S771, S772, S783

98% Πολυεστέρας, 2% Αντιστατικές ίνες άνθρακα, αναπνέον, PU επίστρωση

250gm

12 Πλυσίματα

FR98

99% Βαμβάκι, 1% Ίνες Άνθρακα

FLAME-RESISTANT

WILDLAND FIRE

BIZWELD ™

ANTI-STATIC

BIZWELD

FLAME-RESISTANT

MOLE

FLAME-RESISTANT

126

PW17_Flame_Resistant_1_MASTER.indd PW17_Flame_Resistant_1_TEXT.indd 126126

280gm

5 Πλυσίματα

BIZ1, BIZ5, BZ30, BIZ4, BIZ2, BIZ6, 100% Βαμβάκι, Επιβραδυντικό φλόγας φινίρισμα BZ11, BZ12

330gm

50 Πλυσίματα

BZ31

100% Βαμβάκι, Επιβραδυντικό φλόγας φινίρισμα

330gm

50 Πλυσίματα (EU) 100 Πλυσίματα (USA)

C030

100% Eco Cotton

330gm

50 Πλυσίματα

SW10, SW20, SW32, SW33

∆ιαχωρισμένο ∆έρμα Αγελάδας

BZ40

99% Βαμβάκι, 1% Ίνες Άνθρακα

450gm

50 Πλυσίματα

FR41, FR43

100% Πολυεστέρας, Επιβραδυντικό Φλόγας & Αντιστατικό, Επένδυση Πολυουρεθάνης

260gm

5 Πλυσίματα

FR46, FR47

100% Πολυεστέρας, Επιβραδυντικό Φλόγας & Αντιστατικό, Επένδυση Πολυουρεθάνης

260gm

5 Πλυσίματα

N/A

29/07/2017 15:07 16/08/2017 12:21


EN1149 1149EN ISO EN ISO EN ISO EN ISO IEC61482-2 61482-2 EN 14116 EN13034 13034 EN EN 343 EN 15614 15614 14116 EN ISO 14116 EN ISO 11612 EN EN ISO 20471 EN 343 EN IEC 11612 11611 20471

ASTM F1959

√ RIS

ARC2 8.4 cal/cm2

ARC2 8.4 cal/cm2

EN 531

ARC1 5.9 cal/cm2

√ √

ARC1 6 cal/cm2

ARC1 4.3 cal/cm2

ARC1 4.3 cal/cm2

ARC2 16 cal/cm2

ARC2 16 cal/cm2

√ ARC2 13.6 cal/cm2

ARC2 13.6 cal/cm2

ARC2 13.6 cal/cm2

ARC2 8.2 cal/cm2 √

√ RIS

√ EN 471

EN 533

√ RIS

√ RIS

√ RIS

Μόνο ύφασμα

ARC2 16 cal/cm2

NFPA® 70 E

√ RIS

NFPA® 2112

ARC2 8.5 cal/cm2

√ RIS

ASTM F150610a

ARC2 12 cal/cm2

Μόνο ύφασμα

Μόνο ύφασμα

√ √

√ √

ARC2 11.2 cal/cm2

ARC2 11.2 cal/cm2

Μόνο ύφασμα

√ √

√ √

PW17_Flame_Resistant_1_MASTER.indd PW17_Flame_Resistant_1_TEXT.indd 127127

√ √

127

29/07/2017 15:07 16/08/2017 12:21


Πυρίμαχα - ΕΝ Πρότυπα EN ISO 11612

EN ISO 11612: 2015 Προστατευτική ενδυμασία Έναντι Θερμότητας και Φλόγας

Οι απαιτήσεις απόδοσης αυτού του διθνούς Κανονισμού για ρούχα κατάλληλα για πολλούς χρήστες, με ανάγκη για ενδυμασία προστασίας από περιορισμένη διάχυση φλόγας ή θερμότ ητα ακ τινοβ ολίας ή επαγωγική ή επαφής ή πιτσίλισμα λειωμένου μετάλλου.Η δοκιμή αυτή χρησιμοποιεί πρότυπες μεθόδους και όρους που προβλέπουν την απόδοση των υφασμάτων/ε νδυμάτων, σε περίπτωση επαφής με θερμότητα ή φλόγες. Χαρακτηριστικά ενδύματος

όπως ραφές, κλεισίματα και λογότυπα θα πρέπει να ελέγχονται καθώς και το ύφασμα. Οι δοκιμές πρέπει να πραγματοποιούνται σε προ-αγωγής συστατικά σύμφωνα με την ετικέτα του κατασκευαστή του ρούχου. Ειδικές δοκιμές αναφέρον ται παρακάτω: αλλαγή Διαστάσεων Περιορισμένη Εξάπλωση φλόγας (Α1 + Α2)* συναγωγή θερμότητας (Β) - 3 επίπεδα θερμότητας ακτινοβολιας (Γ) - 4 επίπεδα πιτσίλισμα Λιωμένου Αλουμίνιου (Δ) - 3 επίπεδα πιτσίλισμα λειωμένου σιδήρου (Ε) - 3

θερμότητας επαφής επίπεδα (F) - 3 επίπεδα (θερμοκρασία 250 βαθμούς Κελσίου) θερμική Αν τίσ ταση σε θερμοκρασία 180 βαθμών Κελσίου. Αντοχή σε εφελκυσμό (πρέπει να πληρούν τουλάχιστον 300N) Αντοχή σε σχίσιμο (πρέπει να πληρούν ένα ελάχιστο 15Ν) σχεδιασμός διάρρηξης της αντοχής της ραφής ενδυμάτων απαιτεί ότι η κάλυψη πρέπει να παρέχεται από το λαιμό μέχρι τους καρπούς και τους ασ τραγάλους. Προαιρετική δοκιμή περιλαμβάνει την

αντίσταση κατά των υδρατμών και δοκιμή ανδρείκελου για τη συνολική πρόβλεψη για έγκαυμα. *Η δοκιμή αυτή πρέπει να εκτελείται σε ύφασμα και ραφές.

Αποτελέσματα δοκιμών σε Μανεκέν για: FR61& FR62

Πόνος (16%), 1ου Βαθμού Έγκαυμα (0%), 2ου Βαθμού Έγκαυμα (0%), 3ου Βαθμού Έγκαυμα (0%), Πρόβλεψη για βλάβη από έγκαυμα 0%,

ISO ISO 13506: 2008 13506 ISO 13506 Αυτό το πρότυπο παρέχει τις γενικές αρχές της μεθόδου δοκιμής για την αξιολόγηση της απόδοσης των ενδυμάτων ή πλήρους προστατευτικής ενδυμασίας σύνολα σε μια πυρκαγιά ή άλλη έκθεση μικρής διάρκειας. Μέσα στο πρότυπο EN ISO 11612, μια προαιρετική δοκιμασία εισήχθη για να παρέχει προβλέψεις του εγκαύματος χρησιμοποιώντας ένα εξοπλισμένο, θερμότητας αίσθησης, ζων τανού με γέθους ανδρείκε λο, που συμμορφώνεται με τη μέθοδο δοκιμής ISO13506. Το ανδρείκελο της δοκιμής δημιουργεί μια ρεαλιστική προσομοίωση μιας κατάστασης φλας φωτιάς και αναλύει την απάντηση των αισθητήρων θερμότητας του ανδρεικέλου για να προβλέψει την

EN ISO 11611

πιθανή βλάβη, έγκαυμα των ιστών του φέρον τος την βιομηχανική ένδυση. Οι επιπτώσεις της έκθεσης σε φλόγα εξαρτώνται όχι μόνο από τις βασικές προστατευτικές ιδιότητες του υφάσματος, αλλά από παράγοντες όπως η ποιότητα της προσαρμογής του ενδύματος και η παρουσία των διακένων αέρος μεταξύ των διαφόρων στρωμάτων του ιματισμού. Η παρουσία των εσωρούχων έχει επίσης μια σημαντική επίδραση στην προστασία. Η δοκιμή πραγματοποιείται με έκθεση ενός πλήρως ντυμένου ανδρείκελου, σε φλόγας εγκόλπωση για ένα ελάχιστο χρονικό διάστημα των τεσσάρων δευτερολέπτων. Οι φλόγες παρέχονται από έ να σ ύσ τ ημα καυσ τ ήρων προπανίου γύρω από το ανδρείκελο. Το ανδρείκελο είναι εξοπλισμένο με

ένα ελάχιστο από 100 αισθητήρες τοποθετημένους σε όλο το σώμα, τα χέρια, τα πόδια και το κεφάλι. Ο σκοπός των αισθητήρων FRONT είναι η μέτρησηBACK της μεταβολής της θερμοκρασίας στην επιφάνεια του ανδρείκελου κατά τη διάρκεια μιας δοκιμής με ντυμένο ανδρείκελο - έχουν σχεδιαστεί για να αναπαράγουν το ρυθμό με τον οποίο το ανθρώπινο δέρμα απορροφά την ενέργεια. Θερμική ενέργεια που απορροφάται από τους αισθητήρες καταγράφεται από το λογισμικό του υπολογιστή του ανδρεικέλου, με τα δεδομένα που συλλέγονται κανονικά για 120 δευτερόλεπτα μετά το έγκαυμα. Από τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν, σ υ ν τάσσε ται έκ θεσ η η οποία παρουσιάζει ένα «χάρτη σώματος»

που δείχνει προβλέψεις εγκαυμάτων σώματος είτε χωρίς εγκαύματα, πρώτου, δευτέρου ή τρίτου βαθμού εγκαύματα και εφόσον θα είχε συμβεί. Δεν υπάρχουν κριτήρια “Επιτυχία” ή “Αποτυχία” στο πρότυπο ISO13506. Μια από τις πιο χρήσιμες λειτουργίες αυτών των δοκιμών Ανδρείκελου είναι να επιτρέπει στα ενδύματα να συγκριθούν άμεσα μεταξύ τους υπό τις ίδιες συνθήκες. Οι συγκρίσεις μπορούν να γίνουν μεταξύ των διαφόρων τύπων ενδυμάτων υφασμάτων, το σχεδιασμό, την κατασκευή, την τελική επεξεργασία, κ.λπ., για να βελτιώσει τα επίπεδα προστασίας και να δούμε πώς οι διαφορετικοί τύποι και μείγματα υλικών και στρώματα/εσώρουχα αποδίδουν στο ίδιο περιβάλλον.

EN ISO 11611: 2015 Προστατευτική ενδυμασία για χρήση σε συγκολλήσεις και σχετικές διεργασίες

Αυτό το διεθνές πρότυπο καθορίζει τις ελάχιστες βασικές απαιτήσεις ασφάλειας και μέθοδους δοκιμής για προστατευτική ενδυμασία, για χρήση σε συγκολλήσεις και σχετικές διεργασίες (με εξαίρεση την προστασία των χεριών). Το διεθνές πρότυπο καθορίζει δύο κατηγορίες με συγκεκριμένες απαιτήσεις επιδόσεων. Κλάση 1 είναι η προστασία από λιγότερο επικίνδυνες τεχνικές συγκόλλησης και καταστάσεις, προκαλώντας χαμηλότερα επίπεδα πιτσι λίσμα τος και ακ τινοβόλου θερμότητας. Κλάση 2 είναι η προστασία

από περισσότερο επικίνδυνες τεχνικές συγκόλλησης και καταστάσεις, με αποτέλεσμα την αύξηση των επιπέδων του πιτσιλίσματος και ακτινοβόλου θερμότητας. EN ISO 11611 απαιτεί ότι οι προστατευτικές στολές καλύπτουν πλήρως το άνω και κάτω μέρος του κορμού, το λαιμό, τα χέρια και τα πόδια. Υπάρχει ένας αριθμός από άλλες απαιτήσεις σχεδιασμού, που πρέπει να ακολουθηθεί, για την πρόληψη ότι τετηγμένα σταγονίδια δεν θα εναποτεθούν οπουδήποτε στο

ένδυμα. Η δοκιμή πρέπει να διεξάγεται σε προ-αγωγής συστατικά σύμφωνα με την ετικέτα του κατασκευαστή του ρούχου. Το παρακάτω είναι μια περίληψη των δοκιμών που απαιτούνται: Αντοχή σε εφελκυσμό (πρέπει να πληρούν τουλάχιστον 400 Ν) Αντοχή σε σχίσιμο(πρέπει να πληρούν τουλάχιστον 20N) δύναμη θραύσεως , αντοχή της ραφής, απαιτήσεις αλλαγής των διαστάσεων, απαιτήσεις του δέρματος, περιορισμένη διάχυση φλόγας (Α1 + Α2) * Λιωμένα σταγονίδια , μεταφορά θερμότητας (ακτινοβολία)

Ηλεκτρική αντίσταση * Η δοκιμή αυτή πρέπει να εκτελείται σε ύφασμα και ραφές.

ATEX Directive Η ATEX Οδηγία ορίζει τι εξοπλισμός επιτρέπεται σε ένα περιβάλλον όπου η εκρηκτική ατμόσφαιρα μπορεί να υπάρχει. Portwest συνιστούμε τη χρήση ενδυμάτων πιστοποιημένων με EN1149 και EN ISO 11611 για επιπλέον προστασία σε ένα περιβάλλον ATEX.

128

Σημαντική σημείωση: Η Portwest Ltd κατασκευαστής ενδυμάτων έχει ανεξάρτητο λογιστικό έλεγχο και τα συστήματά μας έχουν εγκριθεί και πιστοποιηθεί σύμφωνα με τους κανονισμούς ΜΑΠ 89/686 / ΕΟΚ του Συμβουλίου, άρθρο 11Β. Σκοπός μας είναι η κατασκευή Φορμών ανθεκτικών σε φλόγα, μπουφάν και παντελονιών που παρέχουν προστασία έναντι θερμότητας και ηλεκτρικών κινδύνων.

PW17_Flame_Resistant_1_MASTER.indd PW17_Flame_Resistant_1_TEXT.indd 128128

29/07/2017 15:07 16/08/2017 12:21


EN ISO 14116

EN ISO 14116: 2008 Προστατευτική ενδυμασία έναντι θερμότητας και φλόγας — περιορισμένη εξάπλωση φλόγας υλικά και συναρμοσμένα υλικά

Αυτό το πρότυπο καθορίζει τις α παι τ ήσεις α πό δ ο σ ης για τις περιορισμένες ιδιότητες εξάπλωσης της φλόγας των υλικών,συνθέσεων υλικού και προστατευτικό ρουχισμό για να μειώσει την δυνατότητα της καύσης ενδυμάτων και ως εκ τούτου την πρόκληση κίνδυνου. Πρόσθετες απαιτήσεις για τα είδη ένδυσης, επίσης, καθορίζονται. Προσ τα τευ τική ε νδυμασία που συμμορφώνεται με το πρότυπο αυτό αποσκοπεί σ την προσ τασία των εργαζομένων κατά των περιστασιακών

IEC 61482-1-2

Πλαίσιο δοκιμής μέθοδος EN614821-2 Το ύφασμα/ένδυμα εκτίθεται σε ένα ηλεκτρικό τόξο που περιορίζεται σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο με μια ρύθμιση συγκεκριμένου

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

Μη διάχυση φλόγας

1

Μή φλεγόμενα συντρίμμια Δεν θα εξαπλωθεί επανέναυση Μη διάχυση φλόγας Μή φλεγόμενα συντρίμμια Δεν θα εξαπλωθεί επανέναυση Δέν θα σχηματιστεί τρύπα Μη διάχυση φλόγας Μή φλεγόμενα συντρίμμια Δεν θα εξαπλωθεί επανέναυση Δέν θα σχηματιστεί τρύπα Ο μεταφλογισμός δεν πρέπει να διαρκεί περισσότερο από 2 δευτερόλεπτα

2 3

ηλεκτρόδιου για 0,5 δευτερόλεπτα. Κατηγορία 1 είναι ένα ρεύμα τόξου 4 kA , κατηγορία 2 είναι ένα ρεύμα τόξου 7 kA. Συνθήκες δοκιμής για κλάση 1 & 2 προσπαθούν να τονώσουν συνθήκες τυπικής έκθεσης για ένα ρεύμα βραχυκυκλώματος 4kA και 7kA αντίστοιχα. Ανοικτού τόξου μέθοδος EN61482-1-1. Αυτή η μέθοδος είναι για να καθιερώσει την ATPV (Arc θερμική απόδοση τιμής) ή την ΕΒΤ (Κατώφλι Ενέργειας ) του υφάσματος. Ο ATPV είναι η ποσότητα της ενέργειας που απαιτείται για να προκαλέσει ένα 2ου βαθμού έγκαυμα μέσα από το υλικό πριν το σημείο ανακοπής (50% πιθανότητα). Η ΚΠΦ είναι το ποσό της ενέργειας που το υλικό ανακόπτει ανοικτά (50% πιθανότητα). Αυτό είναι συνήθως το άνω θερμικό όριο του υφάσματος, όπου οι ίνες καταστρέφονται και το υλικό χάνει μηχανική αντοχή. Τόσο ATPV και ΚΠΦ εκφράζονται σε θερμίδες ανά cm2. ΕΝ 61482-

1-1 ελέγχει το ύφασμα με ένα τόξο 8KA για διάφορης διάρκειας περισ τα τικό. Οι εργαζόμ ε νοι υποτίθεται ότι είναι ασφαλείς εάν η αξιολόγηση τόξου από τα ρούχα τους υπερβαίνει την ηλεκτρική ε νέργεια τόξου περισ τα τικού που υπολογίζεται στη χειρότερη περίπτωση της αξιολόγησης του κινδύνου. Τα ενδύματα μπορεί να είναι πολυεπίπεδα για να επιτευχθεί μια συνολική ATPV ή EBT Αξιολόγηση. Για παράδειγμα, ένα θερμικό στρώμα μπορεί να επιτύχει κέρδη προ φόρων 4.3 Cal/m2, και μία εξωτερικό ολόσωμη μπορεί να επιτύχει μια ATPV του 13.6Cal/cm2. Ωστόσο, η βαθμολογία συνδυασμού ATPV/ΚΠΦ θα είναι μεγαλύτερη από το άθροισμα των δύο μονών στρωμάτων, καθώς το διάκενο αέρος μεταξύ των δύο στρωμάτων παρέχει στον φορέα πρόσθετη προστασία. Μία άλλη παράμετρος που μετράται κατά τη δοκιμή ανοιχτού τόξου είναι

η τιμή ΠΑ (Heat Attenuation Factor) - αυτό περιγράφει την ποσότητα της θερμότητας που θα μπλοκαριστεί από το ύφασμα. ASTM F1959 / F1959M-14 ΥΦΑΣΜΑ μοναδικό τεστ. Αυτή η μέθοδος δοκιμής είναι η ίδια όπως αναφέρεται παραπάνω στο ΕΝ 61482-1-1. Προεπεξεργασίες μπορεί να διαφέρουν. βαθμολογία τοξου του ΜΑΠ

Απαιτούμενη ελάχιστη βαθμολογία τοξου του ΜΑΠ / cal / cm2

1

4 CAL/CM2

2

8 CAL/CM2

3

25 CAL/CM2

ARC

ARC

ARC

EN 1149-5: 2008 Προστατευτική ενδυμασία - Ηλεκτροστατικές ιδιότητες - Μέρος 5. Επιδόσεις των υλικών και απαιτήσεις Σχεδιασμού.

Αυτό το Ευρωπαϊκό Πρότυπο προδιαγράφει τις απαιτήσεις των υλικών και του σχεδιασμού για τον ηλεκτροστατικώς αρνητικό προσ τατευτικό ρουχισμό, που χρησιμοποιείται ως μέρος ενός συνολικού συστήματος γείωσης, για την αποφυγή εμπρηστικών ε κφορ τ ήσεων. Οι α πα ι τ ήσεις μπορεί να μην είναι επαρκείς σε εμπλουτισμένες με οξυγόνο

EN 13034

του κατασκευαστή του ενδύματος. Δοκιμές που απαιτούνται είναι οι εξής: Περιορισμένη διάδοση φλόγας Αντοχή σε εφελκυσμό Αντοχή σε σχίσιμο Αντοχής της ραφής

IEC 61482-2: 2009 Προστατευτική ενδυμασία έναντι των θερμικών κινδύνων από ένα ηλεκτρικό τόξο.

Το πρότυπο αυτό καθορίζει τις απαιτήσεις και μέθοδους δοκιμής για τα υλικά και ενδύματα για την προστατευτική ενδυμασία έναντι των θερμικών επιδράσεων εκδήλωσης ενός ηλεκτρικού τόξου. Ένα ηλεκτρικό τόξο είναι μια συνεχής ηλεκτρική εκκένωση υψηλής τάσης ρεύματος, ανάμεσα στους αγωγούς δημιουργώντας πολύ έντονο φως και έντονη θερμότητα. Δύο διεθνείς μέθοδοι δοκιμών έχουν αναπτυχθεί για να παρέχουν πληρ ο φ ορίες σ χε τικά με τ ην ανθεκτικότητα των ειδών ένδυσης για τις θερμικές επιδράσεις των ηλεκτρικών τόξων. Κάθε μέθοδος δίνει διαφορετικές πληροφορίες. Για τη συμμόρφωση με το πρότυπο είτε η μία ή και οι δύο δοκιμές πρέπει να διεξαχθούν.

EN 1149

και σύντομης επαφής, με μικρή ανάφλεξη φλόγες σε περιπτώσεις όπου δεν υπάρχει σημαντικός κίνδυνος φλόγας και χωρίς την παρουσία ενός άλλου τύπου θερμότητας. EN ISO 14116 έχει τρεις διαφορετικές κατηγορίες για την εξάπλωση της φλόγας, ο δείκτης 1, 2 και 3, όπως αναλύεται στον παρακάτω πίνακα: Δείκτη 1 ενδύματα δεν πρέπει να φοριούνται κατάσαρκα. Θα πρέπει να φοριούνται πάνω από Κατηγορίας 2 ή 3 ενδύματα. Η δοκιμή πρέπει να διεξάγεται σε προ-αγωγής συστατικά σύμφωνα με την ετικέτα

εύφλεκ τες ατμόσφαιρες. Αυτό το Πρότυπο δεν εφαρμόζε ται για την προστασία από την τάση τροφοδοσίας. ΕΝ 1149 αποτελείται από τα ακόλουθα μέρη, ΕΝ 1149-1: Μέθοδος δοκιμής για την μέτρηση της επιφάνειας αντίστασης. EN 1149-2: Μέθοδος δοκιμής για την μέτρηση της ηλεκτρικής αντίστασης δια μέσου

ενός υλικού (αντίσταση) EN 11493: Μέθοδοι δοκιμής για μέτρηση της εκφόρτισης ΕΝ 1149-4: Ένδυμα Test (υπό ανάπτυξη) EN 1149-5: Aπόδοση Υλικού και απαιτήσεις του σχεδιασμού. Των ηλεκτροστατικών φορτίων η προστατευτική ενδυμασία πρέπει να είναι σε θέση να καλύψει μόνιμα όλα τα υλικά που δεν έχουν συμμορφωθεί, κατά την κανονική χρήση. Τα αγώγιμα μέρη (φερμουάρ,

κουμπιά κλπ) επιτρέπονται υπό την προϋπόθεση ότι καλύπτονται από εξόχως εξωτερικό υλικό κατά τη χρήση.

βοηθήσει την εκτίμηση της διαρροής. Το αν τικείμενο δοκιμής φοράει ένα απορροφητικό κοστούμι κάτω από αυτό που είναι προς δοκιμή, το οποίο απορροφά τυχόν διαρροές και χρωματίζεται με τη βαφή. Η επιτυχία ή η αποτυχία προσδιορίζεται μετρώντας τη συνολική έκταση των τυχόν λεκέδων σε τρία κοστούμια και συγκρίνοντας αυτό με την απαίτηση. Μια σειρά ά λ λων δοκιμών προσδιορίζε ται, συμπεριλαμβανομένης της αντίστασης στην τριβή, αντοχή σε σχίσιμο, αντοχή

σε εφελκυσμό, αντοχή σε διάτρηση, την αντίσταση στην ανάφλεξη, αντίσταση στη διείσδυση από υγρά χημικά και τη δύναμη ραφής. Στην δοκιμή για υγρά χημικά η απωθητικότητα και αντίσταση σε διείσδυση από χημικά υγρά, μια τράπεζα τεσσάρων χημικών δοκιμής δίνονται στο πρότυπο, αν και η απαίτηση είναι ότι το υλικό κοστούμι επιδεικνύει επαρκή απωθητικότητα και αντίσταση στη διείσδυση κατά ένα μόνο χημικό από αυτήν τη λίστα

EN 13034: 2005 Προστατευτική ενδυμασία έναντι Χημικών Υγρών

Απαιτήσεις απόδοσης για προστατευτική ενδυμασία από χημικά που παρέχουν περιορισμένη προστασία έναντι χημικών υγρών (εξοπλισμός Τύπου 6 και Τύπου PB [6]). Το πρότυπο αυτό καθορίζει τις ελάχιστες απαιτήσεις για την περιορισμένη χρήση και επαναχρησιμοποιήσιμη περιορισμένης χημικής απόδοσης προστατευτική ενδυμασία. Χημικά περιορισμένης απόδοσης προστατευτική ενδυμασία προορίζεται για χρήση σε περιπτώσεις πιθανής έκθεσης σε ένα ελαφρύ ψεκασμό

PW17_Flame_Resistant_1_MASTER.indd PW17_Flame_Resistant_1_TEXT.indd 129129

υγρών αερολυμάτων ή χαμηλής πίεσης, χαμηλής έντασης παφλασμούς, κατά των οποίων δεν απαιτείται πλήρης φραγμός διαπερατότητας υγρών(σε μοριακό επίπεδο). Το πρότυπο κα λύπ τει δύο προστατευτικές στολές (Τύπος 6) και τη μερική προστασία του σώματος (Τύπου PB [6]). Τύπου 6 κοστούμια δοκιμάζονται χρησιμοποιώντας ένα νέφος ή λεπτό ψεκασμό του νερού με μια χρωστική ουσία που προσ τίθε ται για να

129

29/07/2017 15:07 16/08/2017 12:21


Πυρίμαχα - Πρότυπα ΗΠΑ NFPA 70E NFPA® 70E: 2015 Το πρότυπο ασχολείται με ηλεκτρικές πρακτικές εργασίας που σχετίζονται με την ασφάλεια για τους εργαζομένους σε χώρους εργασίας και απαιτεί από τους υπαλλήλους που εργάζονται σε ή κοντά σε ενεργοποιημένα μέρη και εξοπλισμό, να φορέσουν πυρίμαχα ρούχα που πληρούν τις απαιτήσεις του ASTM F1506 Το πρότυπο NFPA 70E παρέχει τον Πίνακα 130.7 (C) (16) ως κατευθυντήρια γραμμή για την ε πι λογή της προστατευτικής ενδυμασίας. Αυτός ο πίνακας παραθέτει τις απαιτήσεις για ΜΑΠ, που βασίζονται στο έναυσμα τόξου κατηγορίες ΜΑΠ 1 έως 4.

Αυτά τα ρούχα και ο εξοπλισμός θα χρησιμοποιούνται κατά την εργασία εντός των ορίων της έναυσης τόξου. Οι περιοχές του πίνακα κυμαίνονται από HRC 1 (η οποία είναι χαμηλού κινδύνου) έως HRC 4 (η οποία είναι υψηλού κινδύνου και απαιτεί ένδυση FR με ελάχιστη βαθμολογία τόξου 40). Όσο υψηλότερη είναι η τιμή διαβάθμισης Arc, τόσο μεγαλύτερη είναι η προστασία.

βαθμολογία τοξου του ΜΑΠ

Απαιτούμενη ελάχιστη βαθμολογία τοξου του ΜΑΠ / cal / cm2

Περιγραφή Ενδυμασίας

1

1 ARC: Τόξου ονομαστικό FR πουκάμισο και FR παντελόνι ή FR Ολόσωμη 4

4

2

2 ARC: Τόξου ονομαστικό FR πουκάμισο και FR παντελόνι ή FR Ολόσωμη 8

8

ARC

ARC

3

ARC

4

ARC

3 ARC: Τόξου βαθμολογημένο FR πουκάμισο και FR παντελόνι ή FR Ολόσωμη, και τόξου κοστούμι επιλέγεται έτσι ώστε η αξιολόγηση του σύστηματος πληροί το ελάχιστο απαιτούμενο 25

25

4 ARC: Τόξου βαθμολογημένο FR πουκάμισο και FR παντελόνι ή FR Ολόσωμη, και τόξου κοστούμι επιλέγεται έτσι ώστε η αξιολόγηση του σύστηματος πληροί το ελάχιστο απαιτούμενο 40

40

NFPA 2112 NFPA® 2112: 2012 Αυτό το Πρότυπο καθορίζει τις ελάχιστες απαιτήσεις απόδοσης και μέθοδους δοκιμής, για φλόγας ανθεκτικό ύφασμα και εξαρτήματα και τις απαιτήσεις σχεδιασμού και πιστοποίησης για τα ενδύματα για χρήση σε περιοχές φωτιάς από τόξο. Πυρίμαχα υφάσματα πρέπει να περάσουν μια ολοκληρωμένη λίστα των θερμικών δοκιμών, συμπερι λαμβανομέ νων των εξής: •ASTM F2700 - Απόδοση Μετάδοσης Θερμότητας (HTP) δοκιμής

Η δοκιμή είναι ένα μέτρο των ασταθούς κατάστασης ιδιοτήτων μεταφοράς θερμότητας των υλικών του ενδύματος. •ASTM D6413 - Κάθετη ευφλεκτότητα (Φλόγας Αντίσταση) δοκιμή. Η παρούσα δοκιμή χρησιμοποιείται για να καθορίσει το πόσο εύκολα τα υφάσματα μπορεί να αναφλεγούν και να συνεχίσουν να καίγονται με μια ανάφλεξη. •τεστ αντίστασης θερμικής συρρίκνωσης, Αυτή η δοκιμή μετρά μια αντίσταση του υφάσματος σε συρρίκνωση όταν

εκτίθεται σε θερμότητα. •Αντοχή δοκιμής Η δοκιμή μετρά πόσο τα υφάσματα και τα συστατικά αντιδρούν σ την υψηλή θερμότητα, που θα μπορούσε να συμβεί κατά τη διάρκεια μιας έναυσης πυρκαγιάς. •ASTM F193011 - Θερμική δοκιμή ανδρείκελου. Η δοκιμή αυτή παρέχει μια γενική αξιολόγηση του πώς το ύφασμα αποδίδει σε ένα τυποποιημένο σχέδιο ολόσωμης μετά από τριών δεύτερων έκθεση σε θερμότητα. •FTMS 191A -

Αντίσταση τήξης Νήματος. Τα νήματα χρησιμοποιούν ται σε ε νδύμα τα ανθεκτικά φλόγας και πρέπει να αντέχουν σε θερμοκρασίες έως 500°F.

συστατικά που χρησιμοποιούνται στην κατασκευή ενδυμάτων, δεν συμβάλλουν με τη σοβαρότητα των τραυματισμών στον χρήστη, σε περίπτωση μιας στιγμιαίας επαφής ηλεκτρικού τόξου και συναφούς θερμικής έκθεσης. - Ένα σύνολο των ελάχιστων προδιαγραφών απόδοσης για πλεχτά και υφάσματα, συμπεριλαμβανομένων της δύναμης, αποχρωματισμού, αντίστασης στη φλόγα πριν & μετά τα αποτελέσματα των

δοκιμών πλύσιμου & τόξου. - Δοκιμές για αντίσταση στη φλόγα σύμφωνα με τη μέθοδο δοκιμών ASTM D6413 δοκιμή κάθετης φλόγα. - Όταν εξετάζεται όπως παραλαμβάνεται σύμφωνα με τη μέθοδο δοκιμών ASTM F1959 απόδοσης τόξου, το ύφασμα δεν μπορεί να έχει περισσότερα από 5.0 δευτερόλεπτα χρόνο αποφλογισμού τη στιγμή που δοκιμάζεται.

Τα ενδύματα πρέπει να επισημαίνονται με ετικέτες με τα ακόλουθα: - Ο κώδικας παρακολούθησης - Δήλωση ότι τα ενδύματα πληρούν τις απαιτήσεις της F1506 - το όνομα του κατασκευαστή, πληροφορίες για το μέγεθος - Οδηγίες φροντίδας και περιεκτικότητα σε φυτικές ίνες - Αξιολόγηση Τόξου (ATPV) ή (EBT)

ASTM F1506-10a ASTM® F1506-10A Αυτή η προδιαγραφή των επιδόσεων καλύπτει αντίσταση στη φλόγα από υφαντικές ύλες που χρησιμοποιούνται για είδη έ νδυσ ης για χρήσ η εργαζομένων που εκ τίθεν ται σε στιγμιαία έκθεση ηλεκτρικού τόξου και συναφών κινδύνων Αυτές οι υφαντικές ύλες, πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες επιδόσεις: - Μια γενική απαίτηση ότι το νήμα και τα

ASTM F1959/F1959M-12 ASTM® F1959/F1959M-12: 2013 ΠΡΌΤΥΠΗ ΜΈΘΟΔΟΣ ΕΛΈΓΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΌ ΤΗΣ ΒΑΘΜΟΛΌΓΗΣΗΣ ΤΌΞΟΥ ΥΛΙΚΏΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΊΔΗ ΈΝΔΥΣΗΣ

ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ ΜΟΝΟ.Αυτή η μέθοδος δοκιμής προσδιορίζει την τιμή Τόξου θερμικής απόδοσης (ATPV) του υφάσματος. Το αποτέλεσμα (που εκφράζεται σε cal / cm2) αντιπροσωπεύει τη μέγιστη συμβαίνουσα θερμική ενέργεια σε μονάδες ενέργειας ανά τετραγωνικό που ένα ύφασμα μπορεί να υποστηρίξει προτού ο χρήστης υποστεί εγκαύματα δευτέρου βαθμού.

130

PW17_Flame_Resistant_1_MASTER.indd PW17_Flame_Resistant_1_TEXT.indd 130130

29/07/2017 15:07 16/08/2017 12:21


Πλύσιμο Επιβραδυντικών Υφασμάτων

φλόγας

Όλα τα υφάσματα FR πρέπει να πλένονται τακτικά και να στεγνώνουν ώστε να αφαιρείται κάθε βρωμιά και μόλυνση. Η ποιότητα της υπηρεσίας πλυντηρίου είναι υψίστης σημασίας. Τα ενδύματα πρέπει να πλένονται σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή, που παρέχονται στην ετικέτα φροντίδας που είναι ραμμένη στο ένδυμα, καθώς εσφαλμένο πλύσιμο ενδυμάτων ανθεκτικών σε φλόγα μπορεί να επηρεάσει σοβαρά την απόδοση και την εφαρμογή τους. Οι ιδιότητες των ανθεκτικών σε φλόγα ενδυμάτων θα διαρκέσουν πολύ περισσότερο αν πλυθούν σωστά.

Διαδικασία Πλύσης/ Στεγνώματος: Προεπεξεργασία: - Αν οι λεκέδες είναι δύσκολο να απομακρυνθούν, μπορούν να αντιμετωπίζονται πριν από την τοποθέτηση στο πλυντήριο με υγρό σαπούνι που εφαρμόζεται απευθείας στους λεκέδες και τρίβεται ελαφρά. Οι βαρύτεροι και επίμονοι λεκέδες πρέπει να λάβουν προεπεξεργασία με ένα εμπορικό προϊόν αφαίρεσης λεκέδων με την πρώτη ευκαιρία και να υπάρχει επαρκής χρόνος για την προεπεξεργασία, για να διεισδύσει και να χαλαρώσει το λεκέ. - Ποτέ μη χρησιμοποιείτε χλωρίνη ή απορρυπαντικά που περιέχουν υπεροξείδιο του υδρογόνου, καθώς αυτά θα μειώσουν τις ιδιότητες αντίστασης στη φλόγα του υφάσματος. - Μαλακτικά ρούχων, άμυλα και άλλα πρόσθετα πλύσης ρούχων δεν συνιστώνται καθώς μπορεί να καλύψουν την απόδοση αντίστασης στη φλόγα και μπορεί επίσης να λειτουργήσουν ως καύσιμο στην περίπτωση καύσης.

Πλύσιμο:

Πάντα πλύνετε τα μολυσμένα ρούχα εργασίας ξεχωριστά, δεν αναμιγνύονται με μη ρουχισμό εργασίας. - FR ύφασμα μπορεί συνήθως να πλυθεί σε υψηλές θερμοκρασίες, ωστόσο, είναι τα συστατικά (δηλαδή η αντανακλαστική ταινία, διακριτικά, κλπ.) σε ένα τελικό ένδυμα που υπαγορεύουν τη μέγιστη θερμοκρασία πλυσίματος που το ρούχο μπορεί να πλυθεί. Να ακολουθείτε πάντα τη θερμοκρασία πλύσης στην ετικέτα του ρούχου. - Πάντα να πλένετε και να στεγνώνετε τα ρούχα από μέσα προς τα έξω για την ελαχιστοποίηση της τριβής στην επιφάνεια και να βοηθήσετε στη διατήρηση της επιφανειακής εμφάνισης του υφάσματος.

Μέγεθος Φορτίου: Για να εξασφαλιστεί μια πιο αποτελεσματική, καθαρότερη πλύση, αποφύγετε την υπερφόρτωση του μηχανήματος, ώστε τα ενδύματα να μπορούν να κυκλοφορούν ελεύθερα μέσα στους κύκλους πλυσίματος και ξεβγάλματος.

Στέγνωμα:

το στεγνωτήριο συνήθως δεν συνιστάται καθώς η θερμοκρασία που χρησιμοποιείται είναι συχνά πολύ υψηλή και μπορεί να προκαλέσει συρρίκνωση στο ένδυμα. Είναι ζωτικής σημασίας ότι τα ενδύματα από βαμβάκι ή μείγμα βαμβακιού δεν υπερ στεγνώνονται. Υπερξήρανση είναι η κύρια αιτία της υπερβολικής συρρίκνωσης στο ένδυμα. - Μην κρεμάτε σε άμεσο ηλιακό φως. Αυτό μπορεί να προκαλέσει ξεθώριασμα.

Το ανθεκτικό φλόγας φινίρισμα διατηρείται για το φυσιολογικό κύκλο ζωής του ενδύματος υπό την προϋπόθεση ότι τηρούνται οι οδηγίες φροντίδας.

PW17_Flame_Resistant_1_MASTER.indd PW17_Flame_Resistant_1_TEXT.indd 131131

131

29/07/2017 15:07 16/08/2017 12:22


Εξαιρετικά αποτελέσματα τα καλύτερα στη Βιομηχανία ISO 13506: 2008 ISO 13506 ISO 13506 Η δοκιμή Ανδρείκελου ή δοκιμή εγκαύματος, Πρόβλεψη Τραυματισμού είναι μια πολύ ακριβή αναπαράσταση του τι συμβαίνει στην πραγματική ζωή σε καταστάσεις φλας φωτιάς. Η Portwest έχει κάνει εκτεταμένες δοκιμές προαιρετικά σε ανδρείκελο για την Bizflame Plus και Bizflame πολλαπλών σειρά των ενδυμάτων. Το όφελος της δοκιμής Ανδρείκελου είναι ότι επιτρέπει στους χρήστες να προβλέψουν με ακρίβεια την πραγματική απόδοση της ζωής ενός ρούχου Bizflame και να καθησυχαστούν απολύτως ότι είναι η καλύτερη επιλογή για το εργασιακό περιβάλλον τους. Επενδύσεις σε δοκιμές του προϊόντος είναι ένα κρίσιμο μέρος της διαδικασίας ανάπτυξης του προϊόντος. Η Portwest υπερβαίνει τις απαιτήσεις των προτύπων ΕΝ και τα αποτελέσματα που πήραμε σχετικά με τις προαιρετικές εξετάσεις Ανδρείκελου επικυρώνουν τη συνεχή μας δέσμευση τόσο για την ποιότητα των προϊόντων όσο και την ασφάλεια του τελικού χρήστη. Είμαστε πολύ υπερήφανοι να δηλώσουμε ότι τα ενδύματα αυτά ξεπερνούν σταθερά όλα τα άλλα ανταγωνιστικά ενδύματα FR στην αγορά. Όλα τα αποτελέσματα είναι ελεγχόμενα ανεξάρτητα από κοινοποιημένους οργανισμούς BTTG και SATRA

Βήμα 1:

Βήμα 2:

Βήμα 3:

Βήμα 4:

Το ανδρείκελο είναι εφοδιασμένο με τα κατάλληλα εσώρουχα, προκειμένου να αναπαράγουν μια πραγματική κατάσταση της ζωής.

Το ένδυμα που πρόκειται να ελεγχθεί είναι τοποθετημένο στο ανδρείκελο.

Το ανδρείκελο εκτίθεται σε εμπλοκή φλόγας για τέσσερα δευτερόλεπτα.

Η Θερμική ενέργεια καταγράφεται με τα δεδομένα που συλλέγονται κανονικά για έως 120 δευτερόλεπτα μετά το έγκαυμα.

Καλύτερα αποτελέσματα Πρόβλεψης εγκαύματος Αποτελέσματα δοκιμών σε Μανεκέν για: FR50 - Αντιστατική Πυρίμαχη Φόρμα 350γρ Πόνος (12.3%) 1ου Βαθμού Έγκαυμα (0.9%) 2ου Βαθμού Έγκαυμα (0.0%) 3ου Βαθμού Έγκαυμα (0.0%)

Πρόβλεψη για βλάβη από έγκαυμα 0.0% FRONT

Κατανοώντας τα αποτελέσματα: Ένας χάρτης του σώματος παράγεται ο οποίος χρησιμοποιεί χρωματική κωδικοποίηση για να δείξει το προβλεπόμενο έγκαυμα του οργανισμού ή τραυματισμό. Ο χάρτης του σώματος δεν θα παρουσιάσει κανένα έγκαυμα, πόνο, πρώτου, δεύτερου ή τρίτου βαθμού εγκαύματα και πού θα συνέβαιναν αυτά. Ο υπολογισμός αυτός δεν περιλαμβάνει το κεφάλι ή τα χέρια. ∆εν υπάρχουν κριτήρια “Επιτυχία” ή “Αποτυχία” στο πρότυπο ISO 13506. Μία από τις πιο χρήσιμες λειτουργίες αυτών των δοκιμών Ανδρείκελου είναι, να επιτρέψουν στα ενδύματα να συγκριθούν άμεσα μεταξύ τους υπό τις ίδιες συνθήκες.

BACK

Φυσικές Ίνες 132

Πολλά από τα ενδύματα πυροπροστασίας (FR) είναι κατασκευασμένα από 100% βαμβάκι. Αυτή είναι μια φυσική ίνα και δεν λιώνει σε επαφή με θερμότητα ή φλόγα. Το 100% βαμβάκι είναι άνετο στη χρήση, απορροφητικό και αναπνέει. Το βαμβάκι είναι η ιδανική λύση για πολλές βιομηχανίες που απαιτούν φθορά ανθεκτικά ενδύματα.

PW17_Flame_Resistant_1_MASTER.indd PW17_Flame_Resistant_1_TEXT.indd 132132

29/07/2017 15:07 16/08/2017 12:22


Όλες οι φωτογραφίες δείχνουν την κατάσταση του ενδύματος μετά την εμπλοκή σε φλόγα

FR21 - Ολόσωμη αντι-στατική πυρίμαχη σούπερ ελαφριά βάρος 210 g FR22 - Εντομοαπωθητική ολόσωμη FR 210gm

FR55/FR25- Bizflame Plus Μπουφάν FR56/FR26 - Παντελόνι Bizflame Plus

FR28 - Αντιφλογιστική ελαφριά αντι-στατική ολόσωμη 280g

FR61 - Ανακλαστικό Μπουφάν Πολλαπλών Κανόνων FR62 - Ανακλαστικό Παντελόνι Πολλαπλών Κανόνων

FR61 - Ανακλαστικό Μπουφάν Πολλαπλών Κανόνων FR63 - Φόρμα Τιράντα Ανακλαστική Πολλαπλών Κανόνων

FR55/FR25 - Bizflame Plus Μπουφάν FR57/FR27 - Bizflame Plus Ολόσωμη Φόρμα Τιράντα

FR50 - Αντιστατική Πυρίμαχη Φόρμα 350γρ FF50 - Aberdeen Φόρμα πυρίμαχη

FR60 - Φόρμα Υψηλής Ευκρίνειας Πολλαπλών κανόνων

Πίνακας αποτελεσμάτων FR50

1ου Βαθμού Έγκαυμα

2ου Βαθμού Έγκαυμα

3ου Βαθμού Έγκαυμα

Πρόβλεψη για βλάβη από έγκαυμα

0.9%

0.0%

0.0%

0.0%

FR55/FR56

1ου Βαθμού Έγκαυμα

2ου Βαθμού Έγκαυμα

3ου Βαθμού Έγκαυμα

Πρόβλεψη για βλάβη από έγκαυμα

2.0%

3.0%

0.0%

3.0%

FF50

0.9%

0.0%

0.0%

0.0%

FR55/FR57

1.0%

0.0%

0.0%

0.0%

FR60

2.6%

0.9%

0.0%

0.9%

FR25/FR26

2.0%

3.0%

0.0%

3.0%

FR28

0.0%

1.8%

0.0%

1.8%

FR25/FR27

1.0%

0.0%

0.0%

0.0%

FR21

6.0%

19.0%

0.0%

19.0%

FR61/FR62

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

AF53*

1.8%

16.7%

25.4%

42.17

FR61/FR63

1.0%

0.0%

0.0%

0.0%

AF22

0.0%

5.3%

0.9%

6.2%

BIZ1

0.9%

1.8%

0.0%

5.3%

AF73*

2.6%

15.8%

24.6%

40.4%

BIZ2 / BZ30

0.0%

4.4%

0.9%

5.8%

*Χρησιμοποιώντας κοντό εσώρουχο

PW17_Flame_Resistant_1_MASTER.indd PW17_Flame_Resistant_1_TEXT.indd 133133

133

29/07/2017 15:07 16/08/2017 12:22


PL PLUS

150g

Η Αraflame - Εγγενής προστασία, ασυναγώνιστη απόδοση, ασυναγώνιστη αξία

Θηλιές για ραδιοτηλέφωνο Τσέπη στο μανίκι

Πληροφίες Υφάσματος

 Araflame Plus είναι ένα εγγενώς σε φλόγα ανθεκτικό ύφασμα που αναπτύχθηκε για την αριστεία, χρησιμοποιώντας πρωτοποριακή τεχνολογία. Οι επιβραδυντικές φλόγας ιδιότητες θα διαρκέσουν για τη διάρκεια ζωής του ενδύματος. Κατασκευασμένο από 93% Μετα-αραμίδιο, που παρέχει εξαιρετική θερμότητας και φλόγας αντίσταση σε συνδυασμό με 5% παρα-αραμίδιο για δύναμη. Araflame Plus είναι εγ γενώς αν τι σ τατικό ενσωματώνοντας 2% από ανθρακονήματα. Araflame Plus έχει δοκιμαστεί σύμφωνα με τα υψηλότερα διεθνή πρότυπα και υπερτερεί στην αγορά από κορυφαίες μάρκες σε όμοιες δοκιμές σύγκρισης. Ασυναγώνιστο για την αντοχή, την αντίσταση σε θερμότητα και φλόγα,το Araflame Plus είναι το ασφαλέστερο ύφασμα στην αγορά. Βαμμένο σε υψηλές θερμοκρασίες με τη χρήση προηγμένης τεχνολογίας το Araflame Plus προσφέρει εξαιρετική αντοχή χρώματος και εξαιρετικά αποτελέσματα συρρίκνωσης. Η απαλή λαβή δίνει άνεση στον χρήστη, που διαρκεί όλη την ημέρα. Δύο πίσω τσέπες μπάλωμα

AF53 18 FR,IW

Φόρμα Araflame Gold

EN ISO 11612 A1+A2,B1,C1,F1 EN 1149 -5 ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 5.9 CAL/CM2 (HAF 63.1%) FABRIC CONFORMS TO NFPA 2112 Araflame Plus,150g Μπλέ σκούρο, Πορτοκαλί 36”-54”

ARC

10

Καλύτερα αποτελέσματα Πρόβλεψης εγκαύματος Αποτελέσματα δοκιμών σε Μανεκέν για:

AF53 Πόνος (22.8%),

1ου Βαθμού Έγκαυμα (1.8%)

Τσέπες διπλού στρώματος επιγονατίδων

2ου Βαθμού Έγκαυμα (16.7%) 3ου Βαθμού Έγκαυμα (25.4%)

Πρόβλεψη για βλάβη από έγκαυμα 42.1 % ΗΜΕ

CE CAT III

FRONT

134

BACK EN ISO 11612 EN 1149

Η

ASTM F1959/ NFPA F1959M-12 2112

To Araflame υπερτερεί από κορυφαίες μάρκες στην αγορά

PW17_Flame_Resistant_1_MASTER.indd PW17_Flame_Resistant_1_TEXT.indd 134134

29/07/2017 15:07 16/08/2017 12:22


PLUS

150g Θηλιές για ραδιοτηλέφωνο

Τα Araflame ενδύματα έχουν ελεγχθεί ως προς την πρόβλεψη εγκαύματος σε ελεγχόμενες συνθήκες. Τα αποτελέσματα είναι εξαιρετικά και παρέχουν εμπιστοσύνη στον χρήστη για την απόδοση του ενδύματος σε “πραγματικής ζωής” καταστάσεις έκτακτης ανάγκης πυρκαγιάς λόγω ανάφλεξης.

AF73 18 FR,IW

ARC

8

Αraflame Ασημί Ολόσωμη

EN ISO 11612 A1 + A2, B1, C1, F1 EN 1149-5 -5 ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 5.9 CAL/ CM2 (HAF 63.1%) FABRIC CONFORMS TO NFPA 2112

Αυτή η έξοχη ελαφριά ολόσωμη προσφέρει εξαιρετική ανθεκτικότιτα και προστασία στη φλόγα . Το ύφασμα Araflame είναι μαλακό και αναπνέει αλλά παρέχει εξαιρετική σχίσιμο και αντοχή σε εφελκυσμό. Ιδανικό για διάφορους βιομηχανικούς κλάδους, συμπεριλαμβανομένων του πετρελαίου και του φυσικού αερίου, πετροχημικών και πολλά άλλα. Τα χαρακτηριστικά της ολόσωμης φόρμας περιλαμβάνουν τριπλή ραφή , ασφαλή τσέπες και ελαστικοποίηση της μέσης για ευκολία κινήσεων.

Δύο- δρόμων μπροστινό ορειχάλκινο φερμουάρ

Araflame Plus, 150g Χακί , Μπλέ σκούρο, Πορτοκαλί, Κόκκινο , Μπλε Ανοιχτό 36”-54”

Καλύτερα αποτελέσματα Πρόβλεψης εγκαύματος Αποτελέσματα δοκιμών σε Μανεκέν για:

AF73 Πόνος (21.9%),

1ου Βαθμού Έγκαυμα (2.6%) 2ου Βαθμού Έγκαυμα (15.8%) 3ου Βαθμού Έγκαυμα (24.6%)

Πρόβλεψη για βλάβη από έγκαυμα 40.4% ΗΜΕ

FRONT CE

CAT III

BACK EN ISO 11612 EN 1149

Η

ASTM F1959/ NFPA F1959M-12 2112

Araflame προσφέρει την Καλύτερη Διαθέσιμη Τιμή Προστασίας σε αραμίδιο FR PW17_Flame_Resistant_1_MASTER.indd PW17_Flame_Resistant_1_TEXT.indd 135135

135

29/07/2017 15:07 16/08/2017 12:22


PLUS

200g Θηλιές για ραδιοτηλέφωνο Ενεργή Πλάτη

Μαζικά επίπεδα αποθεμάτων μή περιορισμοί άδειας Araflame είναι διαθέσιμα από τα αποθέματα όλο το χρόνο. Προσφέρουμε μια ποικιλία χρωμάτων και βαρών. Δεν υπάρχουν περιορισμοί από τη χορήγηση αδειών. Σημαντικά χαμηλότερη τιμή σε σχέση με καθιερωμένες μάρκες

Πίσω Τσέπη

AF22

Μανσέτες ρυθμιζόμενες με hook & loop

EN ISO 11612 A1+A2,B1,C1,F1 EN ISO 11611 CLASS 1 A1+A2 EN 1149-5 -5 ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 8.5 CAL/CM2 (HAF 70.5%)

18 FR,IW

ARC

Ολόσωμη φόρμα ARAFLAME

Τσέπη Κανόνα

Αυτό το στυλ έχει μια σειρά από λειτουργικά χαρακτηριστικά, συμπεριλαμβανομένης της αντανακλαστικής ταινίας για επιπλέον ορατότητα. Τριπλό ράψιμο παντού προσθέτει δύναμη και την αντοχή του AF22. Πιστοποιημένο για διάφορα πρότυπα EN βέλτιστη προστασία παρέχεται για το χρήστη.

8

Araflame Plus 200g Πορτοκαλί M-3XL

Καλύτερα αποτελέσματα Πρόβλεψης εγκαύματος Αποτελέσματα δοκιμών σε Μανεκέν για:

AF22

Τσέπες διπλού στρώματος επιγονατίδων Πόνος (35.1%), 1ου Βαθμού Έγκαυμα (0.0%) 2ου Βαθμού Έγκαυμα (5.3%) 3ου Βαθμού Έγκαυμα (0.9%)

Πρόβλεψη για βλάβη από έγκαυμα 6.2 %

CE

FRONT CAT

III

136

BACK EN ISO 11612 EN ISO 11611 EN 1149

ASTM F1959/ F1959M-12

Η Αraflame - Παγκόσμιας Κλάσης Πυροπροστασία Αραμιδίου

PW17_Flame_Resistant_1_MASTER.indd PW17_Flame_Resistant_1_TEXT.indd 136136

29/07/2017 15:07 16/08/2017 12:22


MULTI

HI VIS

260g

Θηλιές για ραδιοτηλέφωνο

RIS 3279

Πληροφίες Υφάσματος

Ορειχάλκινο Φερμουάρ

Το Araflame Multi Υψηλής Ευκρίνειας είναι μια πρωτοποριακή καινοτομία σε φλόγα ανθεκτικό ύφασμα. Κατασκευασμένο χρησιμοποιώντας 57% αραμιδίου, 42% πολυεστέρα και 1% ίνες άνθρακα, η Araflame Πολλαπλών προσφέρει την απόλυτη εγγενή πυρίμαχη προστασία σε συνδυασμό με την υψηλή ορατότητα. Αυτό το μοντέρνο ύφασμα προσφέρει πλήρη προστασία έναντι πολλαπλών κινδύνων.

Οφέλη Ενδυμασίας

 Εγγενώς πυρίμαχα Προστατεύει τους εργαζόμενους που εκτίθενται σε καθημερινούς κινδύνους. Αυτή η ολόσωμη φόρμα έχει αναπτυχθεί ειδικά για όσους εργάζονται σε κλάδους όπως οι υπηρεσίες κοινής ωφέλειας, των σιδηροδρομικών, των χημικών, πετροχημικών και της αεροδιαστημικής. Διατηρεί άριστη αντοχή λαμπερότητας και χρώματος. Το ύφασμα είναι αναπνέον και άνετο.

Τσέπες πλευρικής πρόσβασης Τσέπη Κανόνα

EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 3 Εξαιρετικά επιτεύγματα:

AF91 12 FR,IW

6

Araflame Ανακλαστική Multi Φόρμα

EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1 EN ISO 11611 CLASS 1 A1 EN 1149 -5 EN ISO 20471 ΚΛΆΣΗ 3 EN 13034 ΤΎΠΟΣ 6 ΜΟΝΟ ΥΦΑΣΜΑ IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 ΚΛΆΣΗ 1 ΜΟΝΟ ΥΦΑΣΜΑ RIS-3279-TOM ΤΕΎΧΟΣ 1 (ΠΟΡΤΟΚΑΛΊ ΜΌΝΟ) GO/RT 3279 ΤΕΎΧΟΣ 8

Η εξαιρετική AF91 Ολόσωμη έχει κερδίσει δύο βραβεία κύρους το Βραβείο BSIF και το βραβείο Ε π α γ γ ε λ μ α τ ι κώ ν Ε ν δ υ μ ά τ ω ν για το καλύτερο προϊόν και το καλύτερης Καινοτομίας ύφασμα. Συνδυάζοντας χρόνια εμπειρίας με την προηγμένη τεχνολογία, η Portwest έχει αναπτύξει ένα εξαιρετικά καινοτόμο ύφασμα που προσφέρει την απόλυτη αντιφλογιστική προστασία, άνεση και αντοχή. Το νικητήριο σχέδιο του ενδύματος υπερβαίνει τις προσδοκίες και τις απαιτήσεις των πιο σκληρών συνθηκών εργασίας και είναι το αποτέλεσμα εκτεταμένης έρευνας της αγοράς και της πληροφόρησης από ομάδες χρηστών.

RIS 3279

Το EN ISO 20471 πορτοκαλί χρώμα ταιριάζει με την ασημένια πυρίμαχη αντανακλαστική ταινία στους ώμους, τον κορμό, τα χέρια και τα πόδια προσφέροντας ανώτερη βελτιωμένη ορατότητα. Araflame Hi-Vis Multi 260g Υψηλής ορατότητας Πορτοκαλί S-5XL

5XL CE CAT III

Ταινία αντοχής σε Φλόγα και Βιομηχανικό πλύσιμο

RIS EN ISO 11612 EN ISO 11611 EN 1149 EN ISO 20471 EN 13034 IEC 61482-2

3279

Araflame Hi-Vis Multi - Το πιο καινοτόμο Ύφασμα στην Βιομηχανία PW17_Flame_Resistant_1_MASTER.indd PW17_Flame_Resistant_1_TEXT.indd 137137

137

29/07/2017 15:07 16/08/2017 12:22


ANTI-STATIC

Πληροφίες Υφάσματος

MODA FLAME F L A M E R E S I S T A N T

Οι Mοδακρυλικές ίνες παρέχουν φυσική αντίσταση στη φλόγα, εξαιρετική σταθερότητα διαστάσεων και υψηλής ελαστικότητας ιδιότητες που επιτρέπουν στα ενδύματα να διατηρούν το σχήμα τους. Υψηλή περιεκτικότητα σε βαμβάκι δίνει στο ύφασμα άνεση, ζεστασιά και μια μαλακή αφή. Τα ανθρακονήματα υφασμένα στο ύφασμα δίνουν εγγενείς αντι στατικές ιδιότητες.

Οφέλη Ενδυμασίας

280g

Τριπλο-ραμμένες ραφές

Εγγενώς ανθεκτική στη φλόγα Πιστοποιημένη σε πολλαπλά διεθνή πρότυπα, η σειρά Modaflame προσφέρει εγγυημένη ασφάλεια στο χώρο εργασίας. Κατασκευή ποιότητας σε συνδυασμό με υπέρτερο ύφασμα εξασφαλίζουν ότι τα ρούχα διατηρούν τη νέα εμφάνιση τους χρήση με τη χρήση. Τα ενδύματα στη σειρά Modaflame είναι κομψά και πρακτικά.

Δύο πίσω τσέπες μπάλωμα

Τριπλο-ραμμένες ραφές

280g Θηλιές για ραδιοτηλέφωνο

Τσέπη Κανόνα

Κρυφή τσέπη τηλεφώνου Ορειχάλκινο Φερμουάρ

Ευρύχωρες τσέπες

Τσέπες διπλού στρώματος επιγονατίδων

8.4

8.4

Cal/Cm2

MV25 24 FR,IW

Cal/Cm2

Μανσέτες ρυθμιζόμενες με hook & loop

MV26

Ανακλαστικό MODAFLAME τζάκετ

EN ISO 11612 A1+A2,B2,C1,F1 EN ISO 11611 CLASS 1 A1+A2 EN 1149 -5 IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 ΚΛΆΣΗ 1 EN ISO 20471 ΚΛΆΣΗ 2 ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=8.4 CAL/CM² (HAF=75.8%)

24 FR,IW

Modaflame 280g Κίτρινο / Μπλε βαθυ S-3XL ARC

ARC

CE CAT III

138

FR14 MV26

ARC 2 18 CAL/CM2

EN ISO 11612 EN ISO 11611 EN 1149 IEC 61482-2 EN ISO 20471

EN ISO 11612 A1+A2,B2,C1,F1 EN ISO 11611 CLASS 1 A1+A2 EN 1149 -5 IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 ΚΛΆΣΗ 1 EN ISO 20471 ΚΛΆΣΗ 1 ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=8.4 CAL/CM² (HAF=75.8%) Modaflame 280g Κανονικό: Κίτρινο / Μπλε βαθυ S-3XL Ψηλό: Κίτρινο / Μπλε βαθυ M-XXL Συνδυασμένες αξιολογήσεις Κέρδη προ Φόρων / ATPV

Συνδυασμένες αξιολογήσεις Κέρδη προ Φόρων / ATPV

FR10 or FR11

9

Ανακλαστικά MODAFLAME παντελόνια

ASTM F1959/ F1959M-12

FR10 or FR11 CE CAT III

FR14 MV25

ARC 2 18 CAL/CM2

EN ISO 11612 EN ISO 11611 EN 1149 IEC 61482-2 EN ISO 20471

ASTM F1959/ F1959M-12

Εγγυημένη Μόνιμη προστασία φλόγας

PW17_Flame_Resistant_2_MASTER.indd PW17_Flame_Resistant_2_TEXT.indd 138138

29/07/2017 15:09 16/08/2017 12:26


280g

Θηλιές για ραδιοτηλέφωνο

Ορειχάλκινα κρυφά φερμουάρ στις τσέπες στο στήθος

Μανσέτες ρυθμιζόμενες με hook & loop Πίσω Τσέπη

Τσέπη Κανόνα

Προστασία Πολλαπλών Κινδύνων Όλα τα μοντέλα διαθέτουν: FR κλωστή ραψίματος και διπλές ραφές Βιομηχανικής πλύσης, ανθεκτική σε φλόγα ανακλαστική ταινία.

Τσέπες διπλού στρώματος επιγονατίδων

8.4

8.4

Cal/Cm2

MV27 18 FR,IW

Cal/Cm2

MV28

Hi Vis MODAFLAME Φόρμα με Τιράντα

EN ISO 11612 A1 + A2, B2, C1, F1 EN ISO 11611 CLASS 1 A1 + A2 EN 1149-5 -5 EN ISO 20471 ΚΛΆΣΗ 2 IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 ΚΛΆΣΗ 1 ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 8.4 CAL/CM2 (HAF 75.8%)

ARC

15 FR,IW

Modaflame 280g Κίτρινο / Μπλε βαθυ S-3XL

10

ARC

FR10 or FR11

FR14 MV27+MV25

ARC 2 18 CAL/CM

EN ISO 11612 EN ISO 11611 EN 1149 IEC 61482-2 EN ISO 20471

8

Ολόσωμη ανακλαστική φόρμα απο MODAFLAME EN ISO 11612 A1+A2,B2,C1,F1 EN ISO 11611 CLASS 1 A1+A2 EN 1149 -5 IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 ΚΛΆΣΗ 1 EN ISO 20471 ΚΛΆΣΗ 3 ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=8.4 CAL/CM² (HAF=75.8%) Modaflame 280g Κανονικό: Κίτρινο / Μπλε βαθυ S-5XL Ψηλό: Κίτρινο / Μπλε βαθυ M-XXL

Συνδυασμένες αξιολογήσεις Κέρδη προ Φόρων / ATPV

Συνδυασμένες αξιολογήσεις Κέρδη προ Φόρων / ATPV

CE CAT III

Τσέπες διπλού στρώματος επιγονατίδων

ASTM F1959/ F1959M-12

FR10 or FR11

2

CE CAT III

FR14 MV28

5XL

ARC 2 18 CAL/CM2

EN ISO 11612 EN ISO 11611 EN 1149 IEC 61482-2 EN ISO 20471

ASTM F1959/ F1959M-12

Το Καλύτερο στην Άνεση και την Εγγενή Προστασία Έναντι της Φλόγας PW17_Flame_Resistant_2_MASTER.indd PW17_Flame_Resistant_2_TEXT.indd 139139

139

04/08/2017 15:09 16/08/2017 12:28


MULTI

300g

Πλήρης Χημική Αντοχή Δύο πίσω τσέπες μπάλωμα

Πληροφίες Υφάσματος

Κατασκευασμένο από 61% μοντακρυλικές, 18% βισκόζη, 15% πολυεστέρας, 5% αραμιδίου, 1% ίνες άνθρακα, η Modaflame HVO υφαντά χρησιμοποιεί προηγμένη τεχνολογία για να παρέχει προστασία σε ένα περιβάλλον πολλαπλών κινδύνων. Εγγενώς πυρίμαχα και αντι_στατική, αυτό το μοναδικό μείγμα των ινών έχει ιδιαίτερα αποτελεσματικές ιδιότητες διαχείρισης της υγρασίας και μια άνετη λαβή. Έχει πιστοποιηθεί σε μια σειρά από πρότυπα, συμπεριλαμβανομένων EN ISO 20471 Πορτοκαλί και RIS 3279, η Modaflame HVO υφαντά παρέχει εξαιρετική ευελιξία και προστασία.

Ελαστική Μέση πίσω

300g Θηλιές για ραδιοτηλέφωνο

RIS

Τσέπη cargo στο πλάι του ποδιού

3279 Ορειχάλκινο Φερμουάρ

Τσέπες διπλού στρώματος επιγονατίδων

Ταινία αντοχής σε Φλόγα και Βιομηχανικό πλύσιμο

Μανσέτες ρυθμιζόμενες με hook & loop

MV35 24 FR,IW

4

MV36

Modaflame RIS Πορτοκαλί / Ναυτικό Μπουφάν

24

EN ISO 11612 A1 + A2, B1, C1, F1 EN ISO 11611 CLASS 1 A1+A2 EN 1149-5 -5 IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 ΚΛΑΣΗ 1 EN 13034 ΤΥΠΟΣ 6 EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 3 RIS-3279-TOM ΤΕΥΧΟΣ 1 (ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ ΜΟΝΟ)

FR,IW

9

Modaflame HVO Υφαντό 300g

Αναγνωρισμένος Ευρωπαϊκός Κοινοτικός Σχεδιασμός

140

Αναγνωρισμένος Ευρωπαϊκός Κοινοτικός Σχεδιασμός

RIS EN ISO 11612 EN ISO 11611 EN 1149 IEC 61482-2 EN 13034 EN ISO 20471

EN ISO 11612 A1 + A2, B1, C1, F1 EN ISO 11611 CLASS 1 A1+A2 EN 1149-5 -5 IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 ΚΛΑΣΗ 1 EN 13034 ΤΥΠΟΣ 6 EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 2 RIS-3279-TOM ΤΕΥΧΟΣ 1 (ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ ΜΟΝΟ) Modaflame HVO Υφαντό 300g Πορτοκαλί / Μπλε βαθυ S-XXL

Πορτοκαλί / Μπλε βαθυ S-3XL

CE CAT III

Modaflame RIS Πορτοκαλί / Ναυτικό Παντελόνι

3279

CE CAT III

RIS EN ISO 11612 EN ISO 11611 EN 1149 IEC 61482-2 EN 13034 EN ISO 20471

3279

Modaflame HVO - Αυξημένη Εγγενής Προστασία από Φλόγα

PW17_Flame_Resistant_2_MASTER.indd PW17_Flame_Resistant_2_TEXT.indd 140140

29/07/2017 15:09 16/08/2017 12:26


300g

Ενεργή Πλάτη

Θηλιές για ραδιοτηλέφωνο

Ενεργή Πλάτη

Θηλιές για ραδιοτηλέφωνο

RIS 3279

Κρυφό φερμουάρ διπλής κατεύθυνσης εμπρός από ορείχαλκο

Προστατεύει από ακτινοβολία, συναγωγή και επαφή θερμότητας Τσέπες διπλού στρώματος επιγονατίδων

Τσέπες διπλού στρώματος επιγονατίδων

Ταινία αντοχής σε Φλόγα και Βιομηχανικό πλύσιμο

Ταινία αντοχής σε Φλόγα και Βιομηχανικό πλύσιμο

MV91 12 FR,IW

8

Modaflame GO / RT Πορτοκαλί Ολόσωμη Φόρμα EN ISO 11612 A1 + A2, B1, C1, F1 EN ISO 11611 CLASS 1 A1+A2 EN 1149-5 -5 IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 ΚΛΑΣΗ 1 EN 13034 ΤΥΠΟΣ 6 EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 3 RIS-3279-TOM ΤΕΥΧΟΣ 1 (ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ ΜΟΝΟ)

MV29 15 FR,IW

8

Modaflame HVO Υφαντό 300g Υψηλής ορατότητας Πορτοκαλί S-3XL

3279

CE CAT III

EN ISO 11612 A1 + A2, B1, C1, F1 EN ISO 11611 CLASS 1 A1+A2 EN 1149-5 -5 IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 ΚΛΑΣΗ 1 EN 13034 ΤΥΠΟΣ 6 EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 3 RIS-3279-TOM ΤΕΥΧΟΣ 1 (ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ ΜΟΝΟ)

Αναγνωρισμένος Ευρωπαϊκός Κοινοτικός Σχεδιασμός

RIS EN ISO 11612 EN ISO 11611 EN 1149 IEC 61482-2 EN 13034 EN ISO 20471

Modaflame RIS Ναυτικού / Πορτοκαλί Ολόσωμη Φόρμα

Modaflame HVO Υφαντό 300g Πορτοκαλί / Μπλε βαθυ S-3XL

Αναγνωρισμένος Ευρωπαϊκός Κοινοτικός Σχεδιασμός

RIS

Κρυφό φερμουάρ διπλής κατεύθυνσης εμπρός από ορείχαλκο

Μανσέτες ρυθμιζόμενες με hook & loop

3279

CE CAT III

RIS EN ISO 11612 EN ISO 11611 EN 1149 IEC 61482-2 EN 13034 EN ISO 20471

Απόλυτη προστασία πολλαπλών περιβαλλόντων κινδύνων PW17_Flame_Resistant_2_MASTER.indd PW17_Flame_Resistant_2_TEXT.indd 141141

3279

141

29/07/2017 15:09 16/08/2017 12:26


Εγγενώς πυρίμαχα

ANTI-STATIC

MODA FLAME F L A M E R E S I S T A N T

280g

Ενεργή Πλάτη Θηλιά για Ράδιο

Ορειχάλκινα κρυφά φερμουάρ στις τσέπες στο στήθος

Πληροφίες Υφάσματος

Οι Mοδακρυλικές ίνες παρέχουν φυσική αντίσταση στη φλόγα, εξαιρετική σταθερότητα διαστάσεων και υψηλής ελασ τικότητας ιδιότητες που επιτρέπουν στα ενδύματα να διατηρούν το σχήμα τους. Υψηλή περιεκτικότητα σε βαμβάκι δίνει στο ύφασμα άνεση, ζεστασιά και μια μαλακή αφή. Τα ανθρακονήματα υφασμένα στο ύφασμα δίνουν εγγενείς αντι στατικές ιδιότητες.

Οφέλη Ενδυμασίας

 Εγγενώς ανθεκτική στη φλόγα Πιστοποιημένη σε πολλαπλά διεθνή πρότυπα, η σειρά Modaflame προσφέρει εγγυημένη ασφάλεια στο χώρο εργασίας. Κατασκευή ποιότητας σε συνδυασμό με υπέρτερο ύφασμα εξασφαλίζουν ότι τα ρούχα διατηρούν τη νέα εμφάνιση τους χρήση με τη χρήση. Τα ενδύματα στη σειρά Modaflame είναι κομψά και πρακτικά.

8.4

Cal/Cm2

MX28 15 FR,IW

8

ARC

4XL

Πίσω Τσέπη

Τριπλο-ραμμένες ραφές

Δύο- δρόμων μπροστινό ορειχάλκινο φερμουάρ

Μανσέτες ρυθμιζόμενες με hook & loop Πλευρική Πρόσβαση

Ολόσωμη φόρμα από MODAFLAME EN ISO 11612 A1 +A2, B2, C1, F1 EN ISO 11611 CLASS 1 A1+A2 EN 1149 -5 IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 ΚΛΆΣΗ 1 ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=8.4 CAL/CM² (HAF=75.8%) MODAFLAME 60% μοντακρυλικές, 39% βαμβάκι, 1% από ίνες άνθρακα). Οι ίνες που χρησιμοποιούνται σε αυτό το ύφασμα περιλαμβάνουν 60% Modarylic οι οποίες είναι εγγενώς επιβραδυντικές φλόγας ινες που δεν καίγονται, οι ίνες είναι δύσκολο να αναφλεγούν και θα αυτο-σβήσουν, παρέχοντας φυσική επιβράδυνση φλόγας, χωρίς την ανάγκη για μια χημική επεξεργασία,επιβραδυντικής διαδικασίας στον τομέα της κλωστοϋφαντουργίας. Αυτές οι ίνες που αναμειγνύονται με βαμβάκι 39% για δύναμη και είναι εγγενώς αντιστατικές επίσης από την ενσωμάτωση του 1% από ίνες άνθρακα για την προστασία από ηλεκτροστατικούς κινδύνους εκκένωσης. Το ύφασμα έχει τελείωμα φθορανθράκων για να απωθεί το λάδι και το νερό και βοηθά στην προστασία από τους λεκέδες. Ταινία αντοχής Modaflame 280g σε Φλόγα και Μπλέ σκούρο S-3XL Βιομηχανικό Πορτοκαλί S-4XL πλύσιμο

Τσέπες διπλού στρώματος επιγονατίδων

Συνδυασμένες αξιολογήσεις Κέρδη προ Φόρων / ATPV

FR10 or FR11 CE CAT III

142

FR14 MX28

HRC 2 18 CAL/CM2

EN ISO 11612 EN ISO 11611 EN 1149 IEC 61482-2

ASTM F1959/ F1959M-12

Εγγυημένη Μόνιμη προστασία φλόγας

PW17_Flame_Resistant_2_MASTER.indd PW17_Flame_Resistant_2_TEXT.indd 142142

29/07/2017 15:09 16/08/2017 12:26


Πληροφίες Υφάσματος

Η σειρά Modaflame HVO Knit είναι ισχυρή, ανθεκτική και εξαιρετικά καινοτόμος. Αυτό το ύφασμα έχει την ικανότητα να αντέχει τη θερμότητα και τη φλόγα και να προστατεύει από τον κίνδυνο που προκαλείται από τον στατικό ηλεκτρισμό και τη φλόγα. Αυτές οι εγγενείς ιδιότητες ανθεκτικότητας στη φλόγα δεν θα μειωθούν με επαναλαμβανόμενο πλύσιμο.

Οφέλη Ενδυμασίας

 Εγγενώς ανθεκτική στη φλόγα Πιστοποιημένη σε πολλαπλά διεθνή πρότυπα, η σειρά Modaflame προσφέρει εγγυημένη ασφάλεια στο χώρο εργασίας. Κατασκευή ποιότητας σε συνδυασμό με υπέρτερο ύφασμα εξασφαλίζουν ότι τα ρούχα διατηρούν τη νέα εμφάνιση τους χρήση με τη χρήση. Τα ενδύματα στη σειρά Modaflame είναι κομψά και πρακτικά.

RIS

ANTI-STATIC

MODA FLAME F L A M E R E S I S T A N T

3279

220g Ανακλαστική Ταινία ανθεκτική σε φλόγα

6.0

Cal/Cm2

FR76 48 FR ARC

210g

Αντιστατικό

Μανσέτες με ραβδώσεις

4.3

FR74

Ανθεκτική στη φλόγα RIS Πόλο Μπλούζα

EN ISO 11612 A1, B1, C1 EN 1149-5 -5 IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ATPV 6 CAL/CM2 (HAF 71.7%) EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 3 RIS-3279-TOM ΤΕΥΧΟΣ 1 (ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ ΜΟΝΟ)

Αυτό το μπλουζάκι πόλο εξαιρετικής προστασίας σε πολλαπλά πρότυπα. Το ελαφρύ ύφασμα χρησιμοποιεί ένα μοναδικό μείγμα ινών που συνδυάζονται για να προσφέρουν την καλύτερη δυνατή προστασία με εξαιρετική διαπνοή και τη διαχείριση της υγρασίας. Τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα περιλαμβάνουν ναυτικού αντίθεσης και με ραβδώσεις μανσέτες για άνεση και πρακτικότητα.

48 FR

EN ISO 11612 EN 1149 IEC 61482-2 EN ISO 20471

3279

EN ISO 11612 A1,B1,C1,F1 EN 1149 -5 IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 ΚΛΆΣΗ 1 EN ISO 20471 ΚΛΆΣΗ 2 ASTM F1959/F1959M-12 EBT=4.3 CAL/CM² (HAF=66%)

Modaflame Knit 210g Κίτρινο / Μπλε βαθυ S-3XL Συνδυασμένες αξιολογήσεις Κέρδη προ Φόρων / ATPV

FR74 or FR77

Αναγνωρισμένος Ευρωπαϊκός Κοινοτικός Σχεδιασμός

RIS

Πυρίμαχη Πόλο Μπλούζα Αντιστατική Δίχρωμη

Αυτό το υψηλής ποιότητας, μακρύ μανίκι πόλο προσφέρει εξαιρετικές προστατευτικές ιδιότητες για το χρήστη. Τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα περιλαμβάνουν άνοιγμα στο μπροστινό μέρος με πατιλέτα κρυφό κουμπί, αντίθεσης ριπ γιακά και μανσέτες.

ARC

Modaflame HVO Πλεχτό 220g Πορτοκαλί S-3XL

CE CAT III

Πλεχτή Μανσέτα

Cal/Cm2

Συμμορφώνεται με το πρότυπο RIS 3279 για τη Σιδηροδρομική Βιομηχανία

CE CAT III

FR14 MV28

ARC 2 18 CAL/CM2

EN ISO 11612 EN 1149 IEC 61482-2 EN ISO 20471

ASTM F1959/ F1959M-12

Εξαιρετική αναπνευσιμότητα για τη διαχείριση της υγρασίας PW17_Flame_Resistant_2_MASTER.indd PW17_Flame_Resistant_2_TEXT.indd 143143

143

29/07/2017 15:09 16/08/2017 12:26


Οφέλη Ενδυμασίας

ANTI-STATIC

 Εγγενώς ανθεκτική στη φλόγα Πιστοποιημένη σε πολλαπλά διεθνή πρότυπα, η σειρά Modaflame προσφέρει εγγυημένη ασφάλεια στο χώρο εργασίας. Κατασκευή ποιότητας σε συνδυασμό με υπέρτερο ύφασμα εξασφαλίζουν ότι τα ρούχα διατηρούν τη νέα εμφάνιση τους χρήση με τη χρήση. Τα ενδύματα στη σειρά Modaflame είναι κομψά και πρακτικά.

MODA FLAME F L A M E R E S I S T A N T

300g

Ανακλαστική Ταινία ανθεκτική σε φλόγα

16 Cal/Cm

2

FR72 24 FR ARC

Πυρίμαχο Αντιστατικό Ανακλαστικό Φούτερ EN ISO 11612 A1,B1,C1,F1 EN 1149 -5 IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 ΚΛΆΣΗ 1 EN ISO 20471 ΚΛΆΣΗ 3 ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=16 CAL/CM² (HAF=86%)

Αυτή η εγγενώς πυρίμαχη μπλούζα είναι σχεδιασμένη για να παρέχει υψηλή προστασία ορατότητας από κάθε κατεύθυνση. Χαρακτηριστικά γνωρίσματα περιλαμβάνουν, πλεχτές άνετες μανσέτες και στρίφωμα για να δώσουν μία κομψή, άνετη εφαρμογή. Modaflame Knit 300g Κίτρινο S-3XL

CE CAT III

FR72

EN ISO 11612 EN 1149 IEC 61482-2 EN ISO 20471

Άνοιγμα μπροστά με Φερμουάρ

ASTM F1959/ F1959M-12

Ανακλαστική Ταινία ανθεκτική σε φλόγα

Μόνιμα επιβραδυντικά φλόγας Μοδακρυλικά FR31 12 FR

Επιβραδυντικό φλόγας αντιστατικό, Ανακλαστικό Φλις

280g

EN ISO 11612 A1 B1 C2 EN 1149 -5 EN ISO 20471 ΚΛΆΣΗ 3

Αυτό το 2χρωμο φλις διαθέτει ασημένιες αντανακλαστικές λωρίδες με πιστοποίηση EN ISO 20471 στο σώμα και τα μανίκια. Modaflame Knit 280g Κίτρινο / Μπλε βαθυ S-3XL

Τσέπες με φερμουάρ

EN ISO 11612 EN 1149 EN ISO 20471

144

Εγγενώς Ανθεκτικό σε Φλόγα

PW17_Flame_Resistant_2_MASTER.indd PW17_Flame_Resistant_2_TEXT.indd 144144

FR31

29/07/2017 15:09 16/08/2017 12:26


Πληροφίες Υφάσματος

Κατασκευασμένο από ένα εγγενώς σε φωτιά ανθεκτικό νήμα απο 60% μοδακρυλικών, 39% βαμβάκι και 1% ίνες άνθρακα. Δοκιμασμένο για να ανταποκρίνεται και να συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα πρότυπα EN, η σειρά Modaflame είναι ισχυρή, ανθεκτική και εξαιρετικά καινοτόμα. Αυτό το ύφασμα έχει την ικανότητα να αντέχει σε θερμότητα και φλόγα και την προστασία από τον κίνδυνο που προκαλείται από στατικό ηλεκτρισμό και φλόγα. Αυτές οι εγγενείς ιδιότητες αντοχής σε φλόγα δεν θα μειωθούν με την επανειλημμένη πλύση.

Κρυφό κλείσιμο με κουμπί

4.3 Cal/Cm

210g 2

FR77

Μπλούζα Πόλο Πυρίμαχη Αντιστατική Ανακλαστική Μακρυμάνικη

48

EN ISO 11612 A1,B1,C1,F1 EN 1149 -5 IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 ΚΛΆΣΗ 1 EN ISO 20471 ΚΛΆΣΗ 3 ASTM F1959/F1959M-12 EBT = 4.3 CAL/CM² (HAF = 66%)

FR ARC

Modaflame Knit 210g Κίτρινο S-4XL

4XL

Συνδυασμένες αξιολογήσεις Κέρδη προ Φόρων / ATPV

FR74 or FR77 CE CAT III

Ανακλαστική Ταινία ανθεκτική σε φλόγα

FR14 MV28

ARC 2 18 CAL/CM2

EN ISO 11612 EN 1149 IEC 61482-2 EN ISO 20471

ASTM F1959/ F1959M-12

FR77

4.3 Cal/Cm

Πυρίμαχή ραβδωτή μανσέτα για πρόσθετη ασφάλεια

2

FR03 48 FR ARC

Μπροστινό κλείσιμο με κουμπί

200g

Ανθεκτική στη φλόγα μπλούζα αντιστατική μακρυμάνικη πόλο με αντανακλαστική ταινία

EN ISO 11612 A1,B1,C1 EN 1149-5 -5 IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 ΚΛΑΣΗ 1 ASTM F1959/F1959M-12 EBT = 4.3 CAL/CM2 (HAF 66%)

Αυτό το μοντακρυλικό μπλουζάκι πόλο είναι ιδανικό για θερμότερες συνθήκες ή για layering με εξωτερικά ρούχα όταν απαιτείται επιπλέον μόνωση. Ανθεκτικό στις φλόγες ανακλαστική ταινία βελτιωμένης ορατότητα σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού.

Ανακλαστική Ταινία ανθεκτική σε φλόγα

Modaflame Knit 200g Μπλέ σκούρο S-3XL Συνδυασμένες αξιολογήσεις Κέρδη προ Φόρων / ATPV

FR74 or FR77 CE CAT III

FR14 MV28

EN ISO 11612 EN 1149 IEC 61482-2

HRC 2 18 CAL/CM2

ASTM F1959/ F1959M-12

Μανσέτες με ραβδώσεις

FR03

Βέλτιστη Διαθέσιμη Πυρίμαχη Λύση PW17_Flame_Resistant_2_MASTER.indd PW17_Flame_Resistant_2_TEXT.indd 145145

145

29/07/2017 15:09 16/08/2017 12:26


ANTI-STATIC

MODA FLAME F L A M E R E S I S T A N T

200g

Εγγενώς Ανθεκτικό σε Φλόγα 4.3

Cal/Cm2

FR11 48 ARC

5XL XS

Επιβραδυντικό Αντιστατικό μακρυμάνικο T-Shirt EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1 EN 1149 -5 IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 ΚΛΆΣΗ 1 ASTM F1959/F1959M-12 EBT=4.3 CAL/CM² (HAF=66%)

Υψηλής ποιότητας κατασκευή και κορυφαία υλικά θέτουν αυτό το Πυράντοχό μας αντιστατικό μακρυμάνικο T-Shirt μακράν εμπρός από τους ανταγωνιστές του. Modaflame Knit 200g Μαύρο , Γκρι S-3XL Μπλέ σκούρο XS-5XL

Παράδειγμα των συνδυασμένων αξιολογήσεων Ebt / ATPV

FR10 or FR11 CE CAT III

Πλήρως ελαστικοποιημένη ζώνη μέσης

FR14 FR60

EN ISO 11612 EN 1149 IEC 61482-2

HRC 3 33 CAL/CM2 ASTM F1959/ F1959M-12

200g

4.3

Εξαιρετικά Άνετη και Σκληρή Χρήση

Cal/Cm2

FR14 48

ARC

4XL

επιβραδυντικές αντιστατικές γκέτες EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1 EN 1149 -5 IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 ΚΛΆΣΗ 1 ASTM F1959/F1959M-12 EBT=4.3 CAL/CM² (HAF=66%)

Σχεδιασμένο για τις πιο δροσερές συνθήκες για να κρατήσει τον φέροντα ζεστό, άνετο και ασφαλή. Ελαστική μέση επιτρέπει την ελεύθερη διακίνηση και ραβδώσεις σε μανσέτες ,ποδόγυρο παγιδεύουν τη θερμότητα. Modaflame Knit 200g Μπλέ σκούρο S-4XL

Παράδειγμα των συνδυασμένων αξιολογήσεων Ebt / ATPV

FR10 or FR11 CE CAT III

146

Στριφτό Στρίφωμα

PW17_Flame_Resistant_2_MASTER.indd PW17_Flame_Resistant_2_TEXT.indd 146146

FR14 FR60

EN ISO 11612 EN 1149 IEC 61482-2

HRC 3 33 CAL/CM2

ASTM F1959/ F1959M-12

Πλήρως Αντιστατική Προστασία 29/07/2017 15:09 16/08/2017 12:26


200g

42mm

75MM

EN ISO 11612

IEC 61482-2 Class 1 ASTM F1959 cm² EBT 4.3 cal/ HRC1

4.3

Cal/Cm2

FR10 48 ARC

5XL XS

Ετικέτα μανικιών

EN 1149-5

67-BE

Πόλο Επιβραδυντικό Αντιστατικό μακρυά μανίκια 67-BE

EN ISO 11612 A1,B1,C1,F1 EN 1149 -5 IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 ΚΛΆΣΗ 1 ASTM F1959/F1959M-12 EBT=4.3 CAL/CM² (HAF=66%)

Βολικό για πιο κρύο καιρό, και ιδανικό για τους εργαζόμενους στη βιομηχανία εκτιθέμενους στη θερμότητα. Η κομψή σχεδίαση του ενδύματος έχει μία 3-κουμπιών Πατιλέτα, με ένα ραβδωτό τελείωμα σε γιακά και μανσέτες. Modaflame Knit 200g Μαύρο , Γκρι S-3XL Μπλέ σκούρο XS-5XL

Παράδειγμα των συνδυασμένων αξιολογήσεων Ebt / ATPV

FR10 or FR11 CE CAT III

300g

FR14 FR60

EN ISO 11612 EN 1149 IEC 61482-2

HRC 3 33 CAL/CM2 ASTM F1959/ F1959M-12

Συνδυασμένες αξιολογήσεις Κέρδη προ Φόρων / ATPV

Τα Ενδύματα μπορεί να είναι πολυεπίπεδα για να επιτευχθεί ολική τιμή βαθμολογίας τόξου θερμικής προστασίας (ATPV) ή ανοιχτού όριου Ενέργειας Break (EBT) Βαθμολογία. Για παράδειγμα,τα θερμικά μπορεί να επιτύχουν μια Ebt 4.3 Cal/cm2, και μία εξωτερική ολόσωμη φόρμα μπορεί να επιτύχει μια ATPV του 13.6 Cal/cm2. Ωστόσο ο συνδυασμός ATPV θα είναι μεγαλύτερος από το άθροισμα των δύο στρωμάτων ενιαία, καθώς το κενό αέρα μεταξύ των δύο στρωμάτων προσφέρει στο χρήστη πρόσθετη προστασία.

3

1

1

ARC

ARC

FR11 FR10

2

ARC

FR14 FR60

ARC CAL/CM2

33Cal

16

Cal/Cm2

FR12 24 ARC

4XL XS

CE CAT III

Πυρίμαχο αντιστατικό μακρυμάνικο φούτερ

EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1 EN 1149 -5 IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 ΚΛΆΣΗ 1 ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=16 CAL/CM² (HAF=86%)

Ιδανικό για εργαζόμενους εκτιθέμενους στη θερμότητα στο εργασιακό τους περιβάλλον. Χαρακτηριστικά για το ένδυμα αυτό περιλαμβάνουν ρεγκλάν μανίκι, γύρω από το λαιμό, φάσες γιακά και μανσέτες, που το καθιστούν άνετο και εύκολο να φορεθεί. Modaflame Knit 300g Μαύρο L-3XL , Μπλέ σκούρο XS-4XL

EN ISO 11612 EN 1149 IEC 61482-2

ASTM F1959/ F1959M-12

Ιδανικό για Επίστρωση για να Παρέχει Υψηλότερη Προστασία Φλόγας PW17_Flame_Resistant_2_MASTER.indd PW17_Flame_Resistant_2_TEXT.indd 147147

147

29/07/2017 15:10 16/08/2017 12:26


300g

ANTI-STATIC

MODA FLAME F L A M E R E S I S T A N T

Μόνιμα επιβραδυντικά φλόγας Μοδακρυλικά

16

Cal/Cm2

FR81 24 ARC

5XL

Υψηλή περιεκτικότητα σε βαμβάκι

FR κουκούλα φούτερ με φερμουάρ

EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1 EN 1149-5 -5 IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 ΚΛΑΣΗ 1 ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 16 CAL/CM2 (HAF 86%)

FR81 είναι εγγενώς ανθεκτικό στη φλόγα, οι ίνες που χρησιμοποιούνται στο ένδυμα είναι φυσικά ανθεκτικές σε φλόγα και αυτό δεν θα εξασθενίσει με το πλύσιμο. Αυτό το άνετο φούτερ με κουκούλα προσφέρει ARC2 προστασία ενάντια σε ηλεκτρικό τόξο. Οι βολικές τσέπες θήκη στο μπροστινό μέρος του ενδύματος παρέχουν θέρμανση στο χέρι και άφθονο χώρο αποθήκευσης. Modaflame Knit 300g Μπλέ σκούρο S-5XL

CE CAT III

EN ISO 11612 EN 1149 IEC 61482-2

ASTM F1959/ F1959M-12

Μανσέτες με ραβδώσεις

FR81 Στριφτό Στρίφωμα

FR30 12

Επιβραδυντικό Αντιστατικό, Φλίς

EN ISO 11612 A1, B1, C2 EN 1149-5 -5

280g

Κατασκεύασαν με μια διπλής όψεως αντικολλητική τρίχα. Χαρακτηριστικά περιλαμβάνουν δύο πλαϊνές τσέπες με κρυφό κλείσιμο με φερμουάρ για να κρατάτε τα αντικείμενα ασφαλή. Ανετές ελαστικές μανσέτες και κορδόνια σήσφιξης στο πέλμα. Modaflame Knit 280g Μπλέ σκούρο S-3XL

Τσέπη με Φερμουάρ που Θερμαίνονται τα χέρια στις Πλαϊνές Ραφές Στρίφωμα ρυθμιζόμενο με Κορδόνι

FR30

EN ISO 11612 EN 1149

148

Υψηλότερη Απόδοση, Μέγιστη Άνεση

PW17_Flame_Resistant_2_MASTER.indd PW17_Flame_Resistant_2_TEXT.indd 148148

04/08/2017 15:10 16/08/2017 12:28


200g

200g

4.3

4.3

Cal/Cm2

FR18 100 10

ARC

16

Cal/Cm2 Επιβραδυντική Αντιστατική Balaclava

EN ISO 11612 A1,B1,C1,F1 EN 1149 -5 IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 ΚΛΆΣΗ 1 ASTM F1959/F1959M-12 EBT=4.3 CAL/CM² (HAF=66%) Σχεδιασμένη για τις πιο δροσερές συνθήκες για να κρατήσει τον χρήστη ζεστό, άνετο και ασφαλή. Οι ραβδώσεις στο ύφασμα επιτρέπουν μια άνετη εφαρμογή. Φοριέται με FR10, FR11 ή FR12.

FR19 100 10

ARC

300g

Cal/Cm2 Επιβραδυντικά φλόγας Αντιστατική προστασία Λαιμού

EN ISO 11612 A1,B1,C1,F1 EN 1149 -5 IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 ΚΛΆΣΗ 1 ASTM F1959/F1959M-12 EBT=4.3 CAL/CM² (HAF=66%)

FR09 50 10

Σχεδιασμένο για πρόσθετη προστασία λαιμού. Φοριέται με FR10, FR11 ή FR12. Modaflame Knit 200g Μαύρο , Μπλέ σκούρο, Κίτρινο Ένα Μέγεθος

ARC

Modaflame Knit 200g Μαύρο , Μπλέ σκούρο, Κίτρινο Ένα Μέγεθος

CE CAT III

EN ISO 11612 EN 1149 IEC 61482-2

ASTM F1959/ F1959M-12

16 Cal/Cm

EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1 EN 1149-5 -5 IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 ΚΛΑΣΗ 1 ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 16 CAL/ CM2 (HAF 86%)

Αυτή η εγγενώς πυρίμαχη κουκούλα θα διατηρήσει το σχήμα χρήση μετά από χρήση. Η υψηλή περιεκτικότητα σε βαμβάκι δίνει μέγιστη άνεση πάνω στο δέρμα. Το ύφασμα είναι εγγενώς αντι-στατικό και παρέχει προστασία έναντι του ARC2 θερμικό κίνδυνο ενός ηλεκτρικού τόξου. Modaflame Knit 300g Μπλέ σκούρο Ένα Μέγεθος

CE CAT III

EN ISO 11612 EN 1149 IEC 61482-2

ASTM F1959/ F1959M-12

CE CAT III

EN ISO 11612 EN 1149 IEC 61482-2

300g

50 10

ARC

SK20

FR Anti-στατική Κουκούλα Balaclava EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1 EN 1149 -5 IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 ΚΛΆΣΗ 1 ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=16 CAL/CM² (HAF=86%) Η FR20 είναι εγγενώς ανθεκτική στη φλόγα και αντιστατική. Το ύφασμα παρέχει προστασία ARC2 έναντι του θερμικού κινδύνου ενός ηλεκτρικού τόξου και η υψηλή περιεκτικότητα σε βαμβάκι παρέχει μέγιστη άνεση στο δέρμα. Ιδανική όταν απαιτείται επιπλέον ζεστασιά και προστασία. Modaflame Knit 300g Μπλέ σκούρο Ένα Μέγεθος

EN ISO 11612 EN 1149 IEC 61482-2

ASTM F1959/ F1959M-12

ASTM F1959/ F1959M-12

Κατασκευασμένο στην Ευρωπαϊκή Ένωση

2

FR20

CE CAT III

FR Αντιστατική Balaclava

144 6

H 25cm

Κάλτσα MODAFLAME™ EN 1149 -5 EN 531 Χ

Το MODAFLAME υλικό σε αυτή την κάλτσα είναι εγ γενώς πυρίμαχο προσφέροντας την απόλυτη μόνιμη προστασία από πυρκαγιά. Βασικά χαρακτηρισ τικά αυτού του σ τυλ είναι η επίπεδη ραφής στα δάχτυλα και το ελαστικό τμήμα των ποδιών για μεγαλύτερη άνεση και ικανότητα χρήσης. 48% Μοδακρυλικό, 32% Βαμβάκι, 20% Πολυεστερικό Μαύρο Euro 39-43, UK 6-9, US 7-10 Μαύρο Euro 44-48, UK 10-13, US 11-14

EN 1149 EN 531

Κρατηθείτε ζεστοί με Προστιθέμενη Πυρίμαχη Προστασία PW17_Flame_Resistant_2_MASTER.indd PW17_Flame_Resistant_2_TEXT.indd 149149

149

29/07/2017 15:10 16/08/2017 12:27


Πληροφίες Υφάσματος

Αυτά αλληλοσυνδέονται με δεμένη, ομαλή, υψηλής απόδοσης, κατασκευασμένο από 100% βαμβάκι FR. Το ύφασμα προσφέρει ανώτερη δύναμη και μια ελαφριά αίσθηση. Εγγυημένη αντοχή στη φλόγα, για τη ζωή του ενδύματος διασφαλίζει την αξία και την ειρήνη του μυαλού. Η Bizflame προσφέρει εξαιρετική προστασία έναντι ηλεκτρικού τόξου με βαθμολογία ATPV 12 Cal / cm2, αυτό υπερβαίνει τις απαιτήσεις για HRC2 ρούχα.

237g

12

Cal/Cm2

FR02

Μπλούζα Bizflame Henley Crew

48

EN ISO 11612 A1 + A2, B1, C1, F1 ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 12CAL/CM2 (HAF = 80.8%) FABRIC CONFORMS TO NFPA 2112

Το ύφασμα που χρησιμοποιείται σε αυτή τη μπλούζα Bizflame Henley Crew είναι απωθητική υγρασίας και αναπνέουσα. Η προστασία FR θα διαρκέσει για τη διάρκεια ζωής του ενδύματος και λόγω των μονωτικών ιδιοτήτων του υφάσματος η προστασία έναντι ηλεκτρικού τόξου είναι πολύ υψηλή. Προσφέροντας προστασία κατά της συναγωγής, ακτινοβόλου και επαφής θερμότητα,το FR02 είναι εξαιρετικά ευέλικτο.

ARC

1

100% Βαμβάκι 237g Γκρι , Μπλέ σκούρο S-5XL

5XL CE CAT III

237g

EN ISO 11612

ASTM F1959/ F1959M-12

12

Cal/Cm2

FR01 48

ARC

1

Μπλούζα Bizflame Crew Neck

EN ISO 11612 A1 + A2, B1, C1, F1 ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 12 CAL/CM2 (HAF = 80.8%) FABRIC CONFORMS TO NFPA 2112

Αυτό η κομψή μπλούζα crew neck προσφέρει την απόλυτη ανθεκτική σε φλόγα άνεση. Το εσωτερικά πλεχτό δεμένο ύφασμα είναι ελαφρύ, αλλά εξαιρετικά μονωτικό παρέχει υψηλή προστασία από ηλεκτρικό τόξο. Το FR01 προσφέρει προστασία κατά της συναγωγής, ακτινοβόλου και επαφής θερμότητα και είναι κατάλληλο για ένα ευρύ φάσμα χρήσεων. 100% Βαμβάκι 237g Γκρι , Μπλέ σκούρο S-5XL

5XL CE CAT III

150

EN ISO 11612

ASTM F1959/ F1959M-12

Εγγυάται ένα ασφαλέστερο περιβάλλον εργασίας

PW17_Flame_Resistant_2_MASTER.indd PW17_Flame_Resistant_2_TEXT.indd 150150

29/07/2017 10:32 18/08/2017 12:27


FR85 60 FR

Μπουφάν Ανακλαστικό Αντιστατικό - Πυρίμαχο EN ISO 14116 ΔΕΊΚΤΗΣ 1 EN 1149-5 -5 EN ISO 20471 ΚΛΆΣΗ 3

EN ISO 14116

EN 1149

RIS-3279-TOM ΤΕΎΧΟΣ 1 (ΠΟΡΤΟΚΑΛΊ ΜΌΝΟ)

98% Πολυεστέρα 2% Ίνα Άνθρακα, παραποιημένο πλεκτό,120g Πορτοκαλί, Κίτρινο S/M-XXL/3XL

FR75 60 FR

EN ISO 20471

ENEN ISO533 14116 Πρότυπο

RIS 3279

Ανακλαστικό γιλέκο - ανθεκτικό φλόγας

FR70 100 10

EN ISO 14116 ΔΕΊΚΤΗΣ 1 /5H/40 EN ISO 20471 ΚΛΆΣΗ 2 RIS-3279-TOM ΤΕΎΧΟΣ 1 (ΠΟΡΤΟΚΑΛΊ ΜΌΝΟ) GO/RT 3279 ΤΕΎΧΟΣ 8 (ΠΟΡΤΟΚΑΛΊ ΜΌΝΟ) 100% πολυεστέρας, πλεκτό στημόνι 120g Πορτοκαλί S/M-XXL/3XL Κίτρινο S/M-4XL/5XL EN ISO 14116

5XL

Γιλέκο Ανακλαστικό Ανθεκτικό Φλόγας

EN 533 EN533 ΠΡΟΤΥΠΟ

EN 533 ΔΕΊΚΤΗΣ 1 EN 471 ΚΛΆΣΗ 2:2

100% πολυεστέρας, πλεκτό στημόνι 160g Πορτοκαλί, Κίτρινο S/M-4XL/5XL

5XL

EN 533

EN 471

EN ISO 20471

RIS 3279

Ανακλαστική Ταινία ανθεκτική σε φλόγα

FR71 60 10

FR

5XL

ENEN ISO533 14116 Πρότυπο

Γιλέκο Ανακλαστικό Αντιστατικό - Ανθεκτικό Φλόγας

EN ISO 14116 ΔΕΊΚΤΗΣ 1 /12H/40 EN 1149 EN ISO 20471 ΚΛΆΣΗ 2 RIS-3279-TOM ΤΕΎΧΟΣ 1 (ΠΟΡΤΟΚΑΛΊ ΜΌΝΟ) GO/RT 3279 ΤΕΎΧΟΣ 8 (ΠΟΡΤΟΚΑΛΊ ΜΌΝΟ) 98% πολυεστέρα 2% ανθρακονήματα, στημονιού πλεκτό, 120g Πορτοκαλί S/M-XXL/3XL Κίτρινο S/M-4XL/5XL

FR73 EN ISO 14116

EN 1149

Ανακλαστική Ταινία ανθεκτική σε φλόγα

PW17_Flame_Resistant_2_MASTER.indd PW17_Flame_Resistant_2_TEXT.indd 151151

ENEN ISO533 14116 Πρότυπο

EN ISO 20471

75 15

Μπουφάν Ανακλαστικό Πυρίμαχο

EN 533 ΔΕΊΚΤΗΣ 1 EN 471 ΚΛΆΣΗ 3:2

EN 533 EN533 ΠΡΟΤΥΠΟ

100% πολυεστέρας, πλεκτό στημόνι 160g Πορτοκαλί, Κίτρινο S/M-XXL/3XL EN 533

RIS 3279

EN 471

29/07/2017 15:10 16/08/2017 12:27


Υψηλή προστασία ενάντια στην εκσφενδόνιση λιωμένου μετάλλου Κατασκευασμένο από 99% βαμβάκι, 1% ίνες άνθρακα 345g Η Bizflame Multi έχει αναπτυχθεί εξειδικευμένα για να προσφέρει hi-vis, φλόγα, συγκόλληση, ηλεκτρικό τόξο και αντισ τατική προστασία, προσφέροντας παράλληλα εγγυημένη άνεση.

Τριπλο-ραμμένες ραφές

345g

Θηλιές για ραδιοτηλέφωνο Κρυφή τσέπη στήθους

 Αυτό το προηγμένο τεχνολογικό ύφασμα φοριέται με εμπιστοσύνη από χιλιάδες εργαζομένους σε μια σειρά βιομηχανιών που προσφέρουν μέγιστη άνεση και εξαιρετική προστασία.

Οφέλη Ενδυμασίας

 Η πολλών κινδύνων προστατευτική ενδυμασία συνδυάζει μια μεγάλη χρηστικότητα με τη βέλτιστη ασφάλεια και την προστασία του χρήστη. Το χρώμα φθορισμού και το πυρίμαχο αντανακλαστικό σειρίτι προστατεύουν το χρήσ τη σε περιπ τώσεις περιορισμένης ορατότητας. Τριπλό ραμμένο παντού για ποιότητα κατασκευής. Υψη λ ής πο ι ό τ η τα ς φ ε ρμ ου ά ρ ορείχαλκου παντού και βιομηχανικής πλύ σ ης σε φλόγα α ν θεκ τ ι κ ή αντανακλαστική ταινία. Πολ λαπλές τσέπες προσφέρουν ασφαλή αποθήκευση και ευκολία στην εργασία.

13.6 Άνετο , αναπνέον Ύφασμα

Cal/Cm2

FR61 Αποτελέσματα δοκιμών σε Μανεκέν για:

FR61 & FR62

Διπλά ραμμένη Βιομηχανικής πλύσης πυρίμαχη αντανακλαστική ταινία

Ορειχάλκινο Φερμουάρ

18 FR,IW

Ανακλαστικό Μπουφάν Πολλαπλών Κανόνων

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E3, F1 EN ISO 11611 CLASS 1 A1+A2 EN 1149-5 -5 IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 ΚΛΆΣΗ 1 EN 13034 ΤΎΠΟΣ 6 EN ISO 20471 ΚΛΆΣΗ 3 ASTM F1959/F1959M-12 ATPV = 13.6 CAL/CM² (HAF = 82%)

ARC

Bizflame Multi 345g Κίτρινο / Μπλε βαθυ S-3XL

Πόνος (16%) 1ου Βαθμού Έγκαυμα (0%) 2ου Βαθμού Έγκαυμα (0%) 3ου Βαθμού Έγκαυμα (0%) FRONT

BACK

Πρόβλεψη για βλάβη από έγκαυμα 0%

Καλύτερα αποτελέσματα Πρόβλεψης εγκαύματος 152

Το FR61 είναι κατασκευασμένο με το εξαιρετικά καινοτόμο ύφασμα Bizflame Multi. Αυτό το άνετο ένδυμα προσφέρει προσ τασία ε νάν τια σε πολ λούς κινδύνους, συμπεριλαμβανομένης της έκθεσης σε θερμότητα, τη φωτιά, χημικές ουσίες, ηλεκτρικά τόξα και συγκόλ ληση. Τα χαρακ τηρισ τικά γνωρίσματα περιλαμβάνουν διπλά ραμμένες ανακλαστικές ταινίες στο στήθος, τα χέρια και τους ώμους, κρυφό ορειχάλκινο φερμουάρ διπλής φοράς μπροσ τά και δύο κρυφές τσέπες μπροστά στο στήθος με ρέλι λεπτομέρεια.

Παράδειγμα των συνδυασμένων αξιολογήσεων Ebt / ATPV

FR10 or FR11 CE CAT III

FR14 FR62 + FR61

ARC 3 33 CAL/CM2

EN ISO 11612 EN ISO 11611 EN 1149 IEC 61482-2 EN 13034 EN ISO 20471

ASTM F1959/ F1959M-12

Bizflame το καλύτερο στην Κατηγορία Προστασίας Πολλαπλών Προτύπων

PW17_Flame_Resistant_2_MASTER.indd PW17_Flame_Resistant_2_TEXT.indd 152152

29/07/2017 15:10 16/08/2017 12:27


345g

Ελαστική Μέση πίσω

Πίσω Τσέπη

Ορειχάλκινο Φερμουάρ

Τσέπη Κανόνα

FR61

Τσέπες διπλού στρώματος επιγονατίδων

Διπλά ραμμένη Βιομηχανικής πλύσης πυρίμαχη αντανακλαστική ταινία

13.6

Cal/Cm2

FR62 24 FR,IW

ARC

6

Ανακλαστικό Παντελόνι Πολλαπλών Κανόνων

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E3, F1 EN ISO 11611 CLASS 1 A1+A2 EN 1149-5 -5 IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 ΚΛΆΣΗ 1 EN 13034 ΤΎΠΟΣ 6 EN ISO 20471 ΚΛΆΣΗ 2 ASTM F1959/F1959M-12 ATPV = 13.6 CAL/CM² (HAF = 82%) Bizflame Multi 345g Κίτρινο / Μπλε βαθυ S-XXL

Το FR62 είναι κατασκευασμένο με το εξαιρετικά καινοτόμο ύφασμα Bizflame Multi. Αυτό το άνετο ένδυμα προσφέρει προσ τασία ε νάν τια σε πολ λούς κινδύνους, συμπεριλαμβανομένης της έκθεσης σε θερμότητα, τη φωτιά, χημικές ουσίες, ηλεκτρικά τόξα και συγκόλληση. Τα χαρακ τ ηρισ τικά γ νωρίσμα τα περι λαμβά νουν διπλά ραμμέ νες ανακλαστικές ταινίες στα πόδια, ένα μπροστινό φερμουάρ από ορείχαλκο και δύο μπροστινές τσέπες με καπάκι, μία τσέπη με καπάκι πίσω και μία κάτω τσέπη εργαλείων με καπάκι.

FR62

Παράδειγμα των συνδυασμένων αξιολογήσεων Ebt / ATPV

FR10 or FR11 CE CAT III

FR14 FR62 + FR61

ARC 3 33 CAL/CM2

EN ISO 11612 EN ISO 11611 EN 1149 IEC 61482-2 EN 13034 EN ISO 20471

ASTM F1959/ F1959M-12

FD01 363

Bizflame - Ισχυρή Απόδοση - Αξιοσημείωτη Άνεση PW17_Flame_Resistant_2_MASTER.indd PW17_Flame_Resistant_2_TEXT.indd 153153

153

29/07/2017 15:10 16/08/2017 12:27


345g

Άνετο , αναπνέον Ύφασμα Ορειχάλκινο Φερμουάρ Θηλιές για ραδιοτηλέφωνο Τσέπη Στήθους

Τριπλοραμμένες ραφές

42mm

s1 IEC 61482-2 Clas

85mm

EN ISO 11611

EN ISO 11612

EN 1149-5

3 EN 13034 EN ISO 20471: TYPE 6 2013 ASTM F1959cm² cal/ ATPV 13.6C2 HR

13.6 Cal/Cm

5-BE

2

FR60 12 FR,IW

Φόρμα Υψηλής Ευκρίνειας Πολλαπλών κανόνων EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E3, F1 EN ISO 11611 CLASS 1 A1+A2 EN 1149 -5 IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 ΚΛΆΣΗ 1 EN 13034 ΤΎΠΟΣ 6 EN ISO 20471 ΚΛΆΣΗ 3 ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=13.6 CAL/CM² (HAF=82%)

Λουράκι Hook & Loop για ασφαλή εφαρμογή

Η FR60 είναι κατασκευασμένη με το εξαιρετικά καινοτόμο ύφασμα Bizflame Multi. Αυτό το άνετο ένδυμα προσφέρει προστασία ενάντια σε πολλούς κινδύνους, συμπεριλαμβανομένης της έκθεσης σε θερμότητα, τη φωτιά, χημικές ουσίες, ηλεκτρικά τόξα και συγκόλληση. Τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα περιλαμβάνουν διπλά ραμμένες ανακλαστικές ταινίες στο στήθος, τα χέρια, τους ώμους και τα πόδια, κρυφό διπλής φοράς ορειχάλκινο μπροστινό φερμουάρ, δύο κρυφές μπροστινές τσέπες στο στήθος με ρέλι λεπτομέρεια, κρυφές πλαϊνές τσέπες, τσέπες μηρού και τσέπη κανόνα. Το ένδυμα έχει επίσης κατοχυρωθεί με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας για τσέπες επιγονατίδων σχεδιασμένες με ένα καινοτόμο δύο επιπέδων ρυθμιζόμενο σύστημα.

ARC

9

Bizflame Multi 345g Κίτρινο / Μπλε βαθυ S-3XL

Καλύτερα αποτελέσματα Πρόβλεψης εγκαύματος Αποτελέσματα δοκιμών σε Μανεκέν για:

Τσέπες διπλού στρώματος επιγονατίδων

FR60

Εξαιρετικά Επιτεύγματα: , Σε αυτό το καινοτόμο προϊόν έχει απονεμηθεί το διάσημο βραβείο BSIF ως το καλύτερο προϊόν. Το ύφασμα πολ λαπλών Κανονισμών σε συνδυασμό με το λειτουργικό σχεδιασμό είναι το αποτέλεσμα μιας εκτεταμένης έρευνας και ανάπτυξης με στόχο τη δημιουργία ενός ενδύματος ηγέτη στη βιομηχανία.

Διπλά ραμμένη Βιομηχανικής πλύσης πυρίμαχη αντανακλαστική ταινία

Πόνος (21.1%), 1ου Βαθμού Έγκαυμα (2.6%) 2ου Βαθμού Έγκαυμα (0.9%) 3ου Βαθμού Έγκαυμα (0.0%) Πρόβλεψη για βλάβη από έγκαυμα 0.9 %

FRONT

Συνδυασμένες αξιολογήσεις Κέρδη προ Φόρων / ATPV

FR10 or FR11

BACK

CE CAT III

154

FR14 FR60

ARC 3 33 CAL/CM2

EN ISO 11612 EN ISO 11611 EN 1149 IEC 61482-2 EN 13034 EN ISO 20471

ASTM F1959/ F1959M-12

Απόλυτη ασφάλεια σε επικίνδυνα περιβάλλοντα

PW17_Flame_Resistant_2_MASTER.indd PW17_Flame_Resistant_2_TEXT.indd 154154

29/07/2017 15:10 16/08/2017 12:27


345g Θηλιές για ραδιοτηλέφωνο Ρυθμιζόμενες Λωρίδες

Κρυφό μπροστινό με τρούκ

Κατοχυρωμένο Χημικό φινίρισμα Ανθεκτικό σε Φλόγα

Ορειχάλκινο Φερμουάρ Πίσω Τσέπη

Τσέπη Κανόνα

Λουράκι Hook & Loop για ασφαλή εφαρμογή

Πλευρικές Τσέπες

Τσέπη Κανόνα

Καλύτερα αποτελέσματα Πρόβλεψης εγκαύματος Τσέπες διπλού στρώματος επιγονατίδων

Δύο πίσω τσέπες για αποθήκευση καπέλου και γαντιών

Τσέπες Επιγονατίδων

Αποτελέσματα δοκιμών σε Μανεκέν για:

FR63& FR61 13.6

13.6

Cal/Cm2

FR63 18 FR,IW

ARC

7

Cal/Cm2

FR80

Φόρμα Τιράντα Ανακλαστική Πολλαπλών Κανόνων

12

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E3, F1 EN ISO 11611 CLASS 1 A1+A2 EN 1149 -5 IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 ΚΛΆΣΗ 1 EN 13034 ΤΎΠΟΣ 6 EN ISO 20471 ΚΛΆΣΗ 2 ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=13.6 CAL/ CM² (HAF=82%)

ARC

3ου Βαθμού Έγκαυμα (0.0%)

FR10 or FR11 CE CAT III

FR14 FR63

ARC 3 33 CAL/CM

2

EN ISO 11612 EN ISO 11611 EN 1149 IEC 61482-2 EN 13034 EN ISO 20471

Πρόβλεψη για βλάβη από έγκαυμα 0.0%

ASTM F1959/ F1959M-12

Bizflame Multi 345g Μπλέ σκούρο S-4XL

4XL

2ου Βαθμού Έγκαυμα (0.0%)

Συνδυασμένες αξιολογήσεις Κέρδη προ Φόρων / ATPV

EN ISO 11612 A1+A2 B1, C1, E3, F1 EN ISO 11611 CLASS 1 A1+A2 EN 1149 -5 IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 ΚΛΆΣΗ 1 EN 13034 ΤΎΠΟΣ 6 ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=13.6 CAL/ CM² (HAF=82%)

9

Πόνος (20.0%), FRONT BACK 1ου Βαθμού Έγκαυμα (1.0%)

Bizflame Multi 345g Κίτρινο / Μπλε βαθυ S-3XL

Φόρμα Πολλαπλών Κανόνων

Συνδυασμένες αξιολογήσεις Κέρδη προ Φόρων / ATPV

FR10 or FR11 CE CAT III

FR14 FR80

ARC 3 33 CAL/CM2

EN ISO 11612 EN ISO 11611 EN 1149 IEC 61482-2 EN 13034

ASTM F1959/ F1959M-12

Προστασία Εκατομμυρίων εργαζομένων σε όλο τον κόσμο PW17_Flame_Resistant_2_MASTER.indd PW17_Flame_Resistant_2_TEXT.indd 155155

155

29/07/2017 15:10 16/08/2017 12:27


UK/US ταξινόμηση κατά 36”-54” μέγεθος

350g Θηλιές για ραδιοτηλέφωνο

Πληροφίες Υφάσματος

 BizFlame Plus έχει αναπτυχθεί και σ χεδιασ τεί χ ρησι μοποιών τας έ να εξαιρετικά καινοτόμο φλόγας ανθεκτικό ύφασμα με προστιθέμενες αντι-στατικές ιδιότητες. Κατασκευασμένο από 99% βαμβάκι και συνυφασμένο με 1% ίνες άνθρακα,350γρ. Εξαιρετική αντιδιατρητική δύναμη και αντοχή σε εφελκυσμό προσφέρουν αντοχή, ενώ οι υψηλής ποιότητας βαμβακερές ίνες δίνουν στο ύφασμα απαράμιλλη άνεση.

Οφέλη Ενδυμασίας

 Bizflame Plus ενδύματα παρέχουν προστασία σε πολλά πρότυπα EN. Όλα τα ενδύματα Bizflame Plus έχουν τεθεί μέσα από τη δοκιμή ανδρείκελου σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO 11612 και έχουν επιτύχει εξαιρετικά αποτελέσματα που καταδεικνύουν το επίπεδο προστασίας που παρέχεται στο χρήστη. Τριπλά ραμμένο παντού για τη δύναμη στα πιο αντίξοα περιβάλλοντα. Βιομηχανικής πλύσης πυρίμαχη ταινία παρέχει βελτιωμένη ορατότητα.Αποτρέπει τη δημιουργία στατικής ενέργειας του χρήστη.

Μανσέτες ρυθμιζόμενες με τρούκ

Δύο πίσω τσέπες για αποθήκευση καπέλου και γαντιών

Ταινία αντοχής σε Φλόγα και Βιομηχανικό πλύσιμο

Καλύτερα αποτελέσματα Πρόβλεψης εγκαύματος Αποτελέσματα δοκιμών σε Μανεκέν για:

FF50, FR50 Πόνος (12.3%)

13.6

Cal/Cm2

FF50 12 FR,IW

1ου Βαθμού Έγκαυμα (0.9%) 2ου Βαθμού Έγκαυμα (0.0%) 3ου Βαθμού Έγκαυμα (0.0%) FRONT

BACK

ARC

Πρόβλεψη για βλάβη από έγκαυμα 0.0%

10

Συνδυασμένες αξιολογήσεις Κέρδη προ Φόρων / ATPV

FR10 or FR11 CE CAT III

156

FR14

FF50

ARC 3 33 CAL/CM2

EN ISO 11612 EN ISO 11611 EN 1149 IEC 61482-2

Aberdeen Φόρμα πυρίμαχη

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1 EN ISO 11611 ΚΛΆΣΗ 2 A1 + A2 EN 1149 -5 IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 ΚΛΆΣΗ 1 ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=13.6 CAL/CM² (HAF=82%) FABRIC CONFORMS TO NFPA 2112

Τσέπες διπλού στρώματος επιγονατίδων

Ιδανική για off shore βιομηχανίες αυτή η κορυφαία ολόσωμη έρχεται σε μεγέθη ιντσών για την τέλεια εφαρμογή. Πιστοποιημένη με πλήθος διεθνών προτύπων, η ολόσωμη Αμπερντίν προσφέρει κορυφαία προστασία σε μια σειρά από επικίνδυνα περιβάλλοντα. Bizflame Plus 350g Μπλέ σκούρο, Πορτοκαλί, Κόκκινο 36”-54”

ASTM F1959/ NFPA F1959M-12 2112

Imperial ταξινόμηση κατά μέγεθος - Διπλή προστασία από τον κίνδυνο

PW17_Flame_Resistant_2_MASTER.indd PW17_Flame_Resistant_2_TEXT.indd 156156

29/07/2017 15:10 16/08/2017 12:27


350g

Ευρωπαϊκή ταξινόμηση κατά XS-6XL μέγεθος

Τριπλο-ραμμένες ραφές Θηλιές για ραδιοτηλέφωνο Κρυφή τσέπη με φερμουάρ

Κρυφό φερμουάρ διπλής κατεύθυνσης εμπρός από ορείχαλκο Τσέπη Κανόνα Λουράκι Hook & Loop για ασφαλή εφαρμογή Δύο πίσω τσέπες για αποθήκευση καπέλου και γαντιών

Τσέπες διπλού στρώματος επιγονατίδων

13.6

Cal/Cm2

FR50 12 FR,IW

ARC

10

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1 EN ISO 11611 ΚΛΆΣΗ 2 A1+A2 EN 1149 -5 IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 ΚΛΆΣΗ 1 ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=13.6 CAL/CM2 (HAF=82%) FABRIC CONFORMS TO NFPA 2112 Αυτή η ολόσωμη φόρμα είναι ιδανική για τις απαιτήσεις στις υπεράκτιες δραστηριότητες. Κατασκευασμένη με ένα ιδιαίτερα καινοτόμο ύφασμα επιβραδυντικό φλόγας με μεγάλης προβολής αντανακλαστική ταινία διπλά ραμμένη για βελτιωμένη ορατότητα. Συνδυάζει όλα τα απαιτούμενα πρότυπα EN, χαρακτηριστικά περιλαμβάνουν τριπλά ραμμένες ραφές, ταινίες υψηλής ορατότητας στους ώμους και τα πόδια, κρυμμένο μπροστινό διπλής φοράς φερμουάρ ορείχαλκου και δύο μπροστινές τσέπες στο στήθος με κρυφό φερμουάρ ορείχαλκου. Bizflame Plus 350g Μπλέ σκούρο, Πορτοκαλί, Λευκό, Κόκκινο, Γκρι, Μαύρο, Μπλε Ανοιχτό

CE CAT III

Διπλά ραμμένη Βιομηχανικής πλύσης πυρίμαχη αντανακλαστική ταινία

Αντιστατική Πυρίμαχη Φόρμα 350γρ

EN ISO 11612 EN ISO 11611 EN 1149 IEC 61482-2

6XL XS

Συνδυασμένες αξιολογήσεις Κέρδη προ Φόρων / ATPV

FR10 or FR11

FR14 FR50

ARC 3 33 CAL/CM2

Navy Orange White Red Grey Black Royal

Reg XS - 6XL XS - 5XL S - XXL XS - 4XL S - XXL S - XXL XS - 4XL

Tall M - 3XL S - 3XL

ASTM F1959/ NFPA F1959M-12 2112

Βέλτιστη προστασία σε πολλαπλούς κινδύνους περιβάλλοντος PW17_Flame_Resistant_2_MASTER.indd PW17_Flame_Resistant_2_TEXT.indd 157157

157

29/07/2017 15:10 16/08/2017 12:27


280g

Θηλιές για ραδιοτηλέφωνο

Υπέρτατη Κατηγορία 2 Προστασία συγκόλλησης

Τριπλή ραφή για μέγιστη αντοχή

Τσέπη στο μανίκι

Λουράκι Hook & Loop για ασφαλή εφαρμογή

Τσέπη Κανόνα

FR28 12 FR,IW

Αντιφλογιστική ελαφριά αντι-στατική ολόσωμη 280g EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1 EN ISO 11611 ΚΛΆΣΗ 2 A1+A2 EN 1149 -5

Κατασκευασμένη χρησιμοποιών τας ένα ελαφρύτερου βάρους ιδιαίτερα καινοτόμο αντίστασης σε φλόγα BizFlame Plus ύφασμα.

Δύο πίσω τσέπες για αποθήκευση καπέλου και γαντιών

Bizflame Plus 280g Μπλέ σκούρο, Πορτοκαλί, Κόκκινο, Γκρι, Μαύρο, Μπλε Ανοιχτό

10

Καλύτερα αποτελέσματα Πρόβλεψης εγκαύματος Αποτελέσματα δοκιμών σε Μανεκέν για:

FR28

5XL XS

Πόνος (19.3%) 1ου Βαθμού Έγκαυμα (0.0%) 2ου Βαθμού Έγκαυμα (1.8%) 3ου Βαθμού Έγκαυμα (0.0%) FRONT

BACK

Πρόβλεψη για βλάβη από έγκαυμα 1.8%

Navy Orange Red Grey Black Royal

Reg XS - 5XL XS - 4XL S - 3XL S - XXL S - XXL S - 3XL

Τσέπες διπλού στρώματος επιγονατίδων

EN ISO 11612 EN ISO 11611 EN 1149

158

Ελαφριά Άνεση - Ασυμβίβαστη Προστασία

PW17_Flame_Resistant_2_MASTER.indd PW17_Flame_Resistant_2_TEXT.indd 158158

29/07/2017 10:38 18/08/2017 12:27


210g

FR21 18

Ολόσωμη αντι-στατική πυρίμαχη σούπερ ελαφριά βάρος 210 g EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1 EN ISO 11611 CLASS 1 A1+A2 EN 1149 -5

FR,IW

10

Αυτή η ολόσωμη είναι ιδανική για πολύ ζεστού καιρού απαιτήσεις της υπεράκτιας βιομηχανίας. Κατασκευασμένη με ένα ελαφρύτερου βάρους ιδιαίτερα καινοτόμο επιβραδυντικό φλόγας διαγώνια υφασμένο ύφασμα. Bizflame Plus 210g Μπλέ σκούρο, Κόκκινο, Χακί, Πορτοκαλί, Γκρι, Μαύρο, Μπλε Ανοιχτό Θηλιά για Ράδιο

Τσέπη στο μανίκι

Τσέπη Κανόνα

Πρωτοπόρες πυρίμαχες Λύσεις στη βιομαχνία

4XL XS

Navy Red Khaki Orange Grey Black Royal

Reg XS - 4XL S - 3XL S - 3XL XS - 4XL S - XXL S - XXL XS - 3XL

Αποτελέσματα δοκιμών σε Μανεκέν για:

FR21

Τσέπες Επιγονατίδων Πόνος (48.0%) FRONT BACK 1ου Βαθμού Έγκαυμα (6.0%) 2ου Βαθμού Έγκαυμα (19.0%) 3ου Βαθμού Έγκαυμα (0.0%)

Πρόβλεψη για βλάβη από έγκαυμα 19.0%

EN ISO 11612 EN ISO 11611 EN 1149

Τεράστια επιλογή από Βάρη και Χρώματα PW17_Flame_Resistant_2_MASTER.indd PW17_Flame_Resistant_2_TEXT.indd 159159

159

29/07/2017 15:10 16/08/2017 12:28


670g

670g Επένδυση αντοχής σε φλόγα Ρυθμιζόμενη Ζώνη Μέσης

Καλυμμένο άνοιγμα με φερμουάρ

Αποσπώμενη κουκούλα

Ορειχάλκινο Φερμουάρ Μέση ρυθμιζόμενη με κορδόνι Καλυμμένο άνοιγμα με φερμουάρ

FR59 8 FR

EN ISO 11612 A1+A2 B1, C1, E2, F1 EN ISO 11611 ΚΛΆΣΗ 2 A1+A2 EN 1149-5 -5 EN 342 0.451M2.K/W(B) X,2,X

12

CE CAT III

EN ISO 11612 EN ISO 11611 EN 1149 EN 342

FR Αντιστατική Φόρμα Σαλοπέτα για Χειμώνα EN ISO 11612 A1+A2 B1, C1, E2, F1 EN ISO 11611 ΚΛΆΣΗ 2 A1+A2 EN 1149-5 -5 EN 342 0.451M2.K/W(B) X,2,X

FR

Bizflame Plus 350g 100% Βαμβακερή επένδυση Ανθεκτική Φλόγας 170g 100% Πολυεστερικό Γέμισμα Ανθεκτικό Φλόγας 150g Μπλέ σκούρο, Πορτοκαλί, Κόκκινο S-3XL

5

160

FR58

FR Αντιστατικό Μπουφάν για Χειμώνα

Μπλέ σκούρο, Πορτοκαλί, Κόκκινο S-3XL 100% Βαμβακερή επένδυση Ανθεκτική Φλόγας 170g 100% Πολυεστερικό Γέμισμα Ανθεκτικό Φλόγας 150g Μπλέ σκούρο, Πορτοκαλί, Κόκκινο S-3XL

CE CAT III

EN ISO 11612 EN ISO 11611 EN 1149 EN 342

Κορυφαία Μονωμένη Προστασία

PW17_Flame_Resistant_3_MASTER.indd PW17_Flame_Resistant_3_TEXT.indd 160160

29/07/2017 17:17 16/08/2017 12:23


670g

620g Τσέπη στο μανίκι

Αποσπώμενη κουκούλα

Ορειχάλκινο Φερμουάρ

Δύο πίσω τσέπες για αποθήκευση καπέλου και γαντιών

Μανσέτες ρυθμιζόμενες με hook & loop Δύο πίσω τσέπες μπάλωμα

Τσέπη Κανόνα

Τσέπες Επιγονατίδων

Τσέπες Επιγονατίδων

FR53 6 FR

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1 EN ISO 11611 ΚΛΆΣΗ 2 A1+A2 EN 1149-5 -5 EN 342 0.467M2.K/W(B) X,2,X

Bizflame Plus 350g 100% Βαμβακερή επένδυση Ανθεκτική Φλόγας 170g 100% Πολυεστερικό Γέμισμα Ανθεκτικό Φλόγας 150g Μπλέ σκούρο, Πορτοκαλί, Κόκκινο S-3XL

10 CE CAT III

FR52

Αντιστατική Φόρμα FR για Χειμώνα 8

Ενισχυμένη Αντιστατική Φόρμα Χειμώνα EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1 EN ISO 11611 ΚΛΑΣΗ 2 A1+A2 EN 1149-5 -5

FR Bizflame Plus 350g 100% Βαμβακερή επένδυση Ανθεκτική Φλόγας 170g 100% Πολυεστερικό Γέμισμα Ανθεκτικό Φλόγας 100g Μπλέ σκούρο, Πορτοκαλί S-3XL

10 CE CAT III

EN ISO 11612 EN ISO 11611 EN 1149 EN 342

EN ISO 11612 EN ISO 11611 EN 1149

Χειμωνιάτικα Ενδύματα Σχεδιασμένα για τη βιομηχανία πετρελαίου και φυσικού αερίου

EN 342

EN 1149 EN ISO 11612 EN ISO 11611 GOST-R

PW17_Flame_Resistant_3_MASTER.indd PW17_Flame_Resistant_3_TEXT.indd 161161

EN 342

161

EN 1149 EN ISO 11612 EN ISO 11611 GOST-R

29/07/2017 17:17 16/08/2017 12:23


350g

Υπέροχα Πυρίμαχα Σχέδια Θηλιές για ραδιοτηλέφωνο

Πληροφίες Υφάσματος

Κατασκευασμένο από 99% βαμβάκι και συνυφασμένο με 1% ίνες άνθρακα, το ύφασμα αυτό έχει ανθεκτικές στη φλόγα και αντι-στατικές ιδιότητες. Η άνεση και η ανθεκτικότητα είναι τα βασικά χαρακτηριστικά αυτής της σειράς.

Δύο τσέπες στήθους με κλείσιμο τρούκ

Οφέλη Ενδυμασίας

 BizFlame Plus μπουφάν, παντελόνια και φόρμες με τιράντες έχουν αναπτυχθεί και σχεδιαστεί χρησιμοποιώντας το εξαιρετικά καινοτόμο Bizflame Plus φλόγας ανθεκτικό ύφασμα, με προσθήκη σε αντι-στατικές ιδιότητες. Πιστοποιημένα με μια σειρά από διεθνή πρότυπα, αυτά τα στυλ είναι ιδανικά για τις απαιτήσεις της ανοικτής θάλασσας και βιομηχανίας συγκόλλησης. Τριπλή ραφή και ορείχαλκινα φερμουάρ παντού για επιπλέον δύναμη και αντοχή.

Αποτελέσματα δοκιμών σε Μανεκέν για:

FR55 & FR56 Πόνος (35.0%), 1ου Βαθμού Έγκαυμα (2.0%) 2ου Βαθμού Έγκαυμα (3.0%) 3ου Βαθμού Έγκαυμα (0.0%)

Πρόβλεψη για βλάβη από έγκαυμα 3.0% FRONT

BACK

Αποτελέσματα δοκιμών σε Μανεκέν για:

FR55 & FR57

Ταινία αντοχής σε Φλόγα και Βιομηχανικό πλύσιμο Μανσέτες ρυθμιζόμενες με hook & Δύο κάτω τσέπες με κλείσιμο τρούκ loop

FR55

18 FR,IW

Πόνος (24.0%) 1ου Βαθμού Έγκαυμα (1.0%) 2ου Βαθμού Έγκαυμα (0.0%)

ARC

3ου Βαθμού Έγκαυμα (0.0%)

Πρόβλεψη για βλάβη από έγκαυμα 0.0% FRONT

162

BACK

5

Bizflame Plus Μπουφάν

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1 EN ISO 11611 ΚΛΆΣΗ 2 A1+A2 EN 1149 -5 IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 ΚΛΆΣΗ 1 ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=13.6 CAL/ CM² (HAF=82%) FABRIC CONFORMS TO NFPA 2112

Αυτό το μπουφάν είναι κατασκευασμένο με υψηλής ορατότητας αντανακλαστική ταινία διπλό ραμμένη για βελτιωμένη ορατότητα. Χαρακτηριστικά περιλαμβάνουν τριπλά ραμμένες ραφές, ταινίες υψηλής ορατότητας στους ώμους και χέρια, κρυφό μπροστινό φερμουάρ από ορείχαλκο, δύο τσέπες στο στήθος μπροστά με κλείσιμο με καπάκι και κλείνουν τρούκ. Ρυθμιζόμενο άνοιγμα στο μανίκι.

Bizflame Plus 350g Ναυτικό / Κόκκινο S-4XL Μπλε βαθυ/Μπλε ανοιχτό S-3XL

13.6 4XL Cal/Cm

2

CE CAT III

EN ISO 11612 EN ISO 11611 EN 1149 IEC 61482-2

ASTM F1959/ NFPA F1959M-12 2112

Bizflame Plus - το Πρότυπο της Αριστείας

PW17_Flame_Resistant_3_MASTER.indd PW17_Flame_Resistant_3_TEXT.indd 162162

29/07/2017 17:17 16/08/2017 12:23


350g

350g

Τριπλο-ραμμένες ραφές

Τσέπη Στήθους

Ορειχάλκινο Φερμουάρ

Πίσω Τσέπη

Πίσω Τσέπη

Ορειχάλκινο Φερμουάρ

Τσέπη Κανόνα

Τσέπες διπλού στρώματος επιγονατίδων

Ταινία αντοχής σε Φλόγα και Βιομηχανικό πλύσιμο

Μπατζάκια ρυθμιζόμενα με hook & loop

FR56 24 FR,IW

ARC

FR57

Παντελόνι Bizflame Plus

EN ISO 11612 A1+A2, B1,C1, E2, F1 EN ISO 11611 ΚΛΆΣΗ 2 A1+A2 EN 1149 -5 IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 ΚΛΆΣΗ 1 ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=13.6 CAL/CM² (HAF=82%) FABRIC CONFORMS TO NFPA 2112

18 FR,IW

Bizflame Plus 350g Κανονικό: Ναυτικό / Κόκκινο S-4XL , Μπλε βαθυ/Μπλε ανοιχτό S-3XL Ψηλό: Ναυτικό / Κόκκινο M-XXL

13.6 4XL Cal/Cm

7

ARC

7

Bizflame Plus Ολόσωμη Φόρμα Τιράντα

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1 EN ISO 11611 ΚΛΆΣΗ 2 A1+A2 EN 1149 -5 IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 ΚΛΆΣΗ 1 ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=13.6 CAL/CM² (HAF=82%) FABRIC CONFORMS TO NFPA 2112 Bizflame Plus 350g Ναυτικό / Κόκκινο S-4XL Μπλε βαθυ/Μπλε ανοιχτό S-3XL

2

CE CAT III

EN ISO 11612 EN ISO 11611 EN 1149 IEC 61482-2

ASTM F1959/ NFPA F1959M-12 2112

13.6 4XL Cal/Cm

2

CE CAT III

EN ISO 11612 EN ISO 11611 EN 1149 IEC 61482-2

ASTM NFPA F1959/ F1959M-12 2112

Η Τέλεια Ισορροπία Σχεδιασμού, Άνεσης και Προστασίας PW17_Flame_Resistant_3_MASTER.indd PW17_Flame_Resistant_3_TEXT.indd 163163

163

04/08/2017 17:17 16/08/2017 12:16


350g Τα καλύτερα Αποτελέσματα Πρόγνωσης Τραυματισμού από Έγκαυμα Τσέπη τηλεφώνου

Θηλιές για ραδιοτηλέφωνο

Δύο τσέπες στήθους με κλείσιμο τρούκ

Πληροφίες Υφάσματος

Κατασκευασμένο από 99% βαμβάκι και συνυφασμένο με 1% ίνες άνθρακα, το ύφασμα αυτό έχει ανθεκτικές στη φλόγα και αντι-στατικές ιδιότητες. Η άνεση και η ανθεκτικότητα είναι τα βασικά χαρακτηριστικά αυτής της σειράς.

Οφέλη Ενδυμασίας 

BizFlame Plus μπουφάν, παντελόνια και φόρμες με τιράντες έχουν αναπτυχθεί και σχεδιαστεί χρησιμοποιώντας το εξαιρετικά καινοτόμο Bizflame Plus φλόγας ανθεκτικό ύφασμα, με προσθήκη σε αντι-στατικές ιδιότητες. Πιστοποιημένα με μια σειρά από διεθνή πρότυπα, αυτά τα στυλ είναι ιδανικά για τις απαιτήσεις της ανοικτής θάλασσας και βιομηχανίας συγκόλλησης. Τριπλή ραφή και ορείχαλκινα φερμουάρ παντού για επιπλέον δύναμη και αντοχή.

Αποτελέσματα δοκιμών σε Μανεκέν για:

FR25 & FR26

Δύο κάτω τσέπες με κλείσιμο τρούκ Ταινία αντοχής σε Φλόγα και Βιομηχανικό πλύσιμο

Πόνος (35.0%), 1ου Βαθμού Έγκαυμα (2.0%) 2ου Βαθμού Έγκαυμα (3.0%) 3ου Βαθμού Έγκαυμα (0.0%)

13.6

Πρόβλεψη για βλάβη από έγκαυμα 3.0% FRONT

BACK

FR25

Αποτελέσματα δοκιμών σε Μανεκέν για:

FR25 & FR27

18 FR,IW

Πόνος (24.0%) 1ου Βαθμού Έγκαυμα (1.0%) 2ου Βαθμού Έγκαυμα (0.0%)

ARC

3ου Βαθμού Έγκαυμα (0.0%)

164

BACK

Bizflame Plus Μπουφάν

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1 EN ISO 11611 ΚΛΆΣΗ 2 A1+A2 EN 1149 -5 IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 ΚΛΆΣΗ 1 ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=13.6 CAL/CM² (HAF=82%) FABRIC CONFORMS TO NFPA 2112 Bizflame Plus 350g Μπλέ σκούρο, Πορτοκαλί S-4XL

Αυτό το Μπουφάν είναι κατασκευασμένο με υψηλής ορατότητας αντανακλαστική ταινία διπλής ραφής για βελτιωμένη ορατότητα. Τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα περιλαμβάνουν τριπλά ραμμένες ραφές, υψηλής προβολής ταινίες στους ώμους και τα χέρια, κρυφό φερμουάρ μπροστά από ορείχαλκο, δύο μπροστινές τσέπες στο στήθος με καπάκι και κλείσιμο τρούκ. Ρυθμιζόμενο άνοιγμα μανικιών.

5

Πρόβλεψη για βλάβη από έγκαυμα 0.0% FRONT

Λουράκι Hook & Loop για ασφαλή εφαρμογή

Cal/Cm2

CE CAT III

4XL EN ISO 11612 EN ISO 11611 EN 1149 IEC 61482-2

ASTM F1959/ F1959M-12

Αξεπέραστη Προστασία μετά από Επαναλαμβανόμενες Πλύσεις

PW17_Flame_Resistant_3_MASTER.indd PW17_Flame_Resistant_3_TEXT.indd 164164

29/07/2017 17:17 16/08/2017 12:23


350g

350g Τσέπη Στήθους

Τριπλο-ραμμένες ραφές Ορειχάλκινο Φερμουάρ

Ορειχάλκινο Φερμουάρ

Πίσω Τσέπη

Πίσω Τσέπη

Τσέπη Κανόνα Τσέπη Κανόνα

Τσέπες διπλού στρώματος επιγονατίδων

13.6

Cal/Cm2

FR26

Ταινία αντοχής σε Φλόγα και Βιομηχανικό πλύσιμο

FR,IW

ARC

7

Ταινία αντοχής σε Φλόγα και Βιομηχανικό πλύσιμο

13.6

Λουράκι Hook & Loop για ασφαλή εφαρμογή

Cal/Cm2

FR27

Bizflame Plus Παντελόνι EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1 EN ISO 11611 ΚΛΆΣΗ 2 A1+A2 EN 1149 -5 IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 ΚΛΆΣΗ 1 ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=13.6 CAL/CM² (HAF=82%) FABRIC CONFORMS TO NFPA 2112

24

Τσέπες διπλού στρώματος επιγονατίδων

Bizflame Plus 350g Κανονικό: Μπλέ σκούρο XS-4XL Πορτοκαλί S-4XL Ψηλό: Μπλέ σκούρο, Πορτοκαλί M-XXL

18 FR,IW

4XL

ARC

7

Bizflame Plus Ολόσωμη Φόρμα Τιράντα EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1 EN ISO 11611 ΚΛΆΣΗ 2 A1+A2 EN 1149 -5 IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 ΚΛΆΣΗ 1 ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=13.6 CAL/CM² (HAF=82%) FABRIC CONFORMS TO NFPA 2112 Bizflame Plus 350g Μπλέ σκούρο S-3XL Πορτοκαλί S-4XL

4XL

XS

CE CAT III

EN ISO 11612 EN ISO 11611 EN 1149 IEC 61482-2

ASTM F1959/ F1959M-12

CE CAT III

EN ISO 11612 EN ISO 11611 EN 1149 IEC 61482-2

ASTM F1959/ F1959M-12

Τριπλή ραφή για μέγιστη αντοχή PW17_Flame_Resistant_3_MASTER.indd PW17_Flame_Resistant_3_TEXT.indd 165165

165

29/07/2017 17:17 16/08/2017 12:23


340g

Θηλιές για ραδιοτηλέφωνο

Ετικέτα με εξωτερικές προδιαγραφές

PRO

Πλενόμενο Βιομηχανικά 1 2 3 4 5 6 7 8

Ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις βιομηχανικής πλύσης. Πλένεται στους 75°C Στέγνωμα στους 155°C

Πληροφίες Υφάσματος

Bizflame Ultra είναι μείγμα από 80% βαμβάκι, 19% πολυεστέρας FR και 1% ίνες άνθρακα, 340g. Το περιεχόμενο πολυεστέρα FR σε Bizflame Ultra παρέχει εξαιρετική τριβή, συρρίκνωση και αντοχή των χρωματισμών. Αυτό το ύφασμα είναι αρκετά ανθεκτικό για να αντέχει στις κακουχίες του βιομηχανικού καθαρισμού που το καθιστά ιδανικό για βιομηχανίες off-shore.

Οφέλη Ενδυμασίας

Μανσέτες ρυθμιζόμενες με hook & loop Ανακλαστική Ταινία ανθεκτική σε φλόγα

100% ελεύθερο Μετάλλου

Πρόσθετη προστασία για δραστηριότητες που έχουν σχέση με βάρος

Τσέπες διπλού στρώματος επιγονατίδων

 Bizflame Ultra έχει αναπτυχθεί για να εκτελέσει και στις πιο δύσκολες συνθήκες. Ιδανικό για βιομηχανίες όπως του πετρελαίου και του φυσικού αερίου όπου η ανθεκτικότητα είναι το σημαντικότερο, το Bizflame Ultra είναι πιστοποιημένο σε μια σειρά των προτύπων ΕΝ προσφέρει βέλτιστη προστασία σε μια σειρά από επικίνδυνες καταστάσεις. Τα στυλ σε αυτή τη σειρά είναι χωρίς μέταλλο, ελαχιστοποιώντας τον κίνδυνο του στατικού ηλεκτρισμού και κινδύνους βλάβης σε επιφάνειες. Το Bizflame Ultra FR πολυεστέρα έχει γίνει από ανακυκλωμένες ίνες, μειώνοντας έτσι το αποτύπωμα άνθρακα της παραγωγής και της εργασίας προς ένα βιώσιμο μέλλον.

16

Cal/Cm2

FR93 12 FR ARC

Bizflame Ultra Ολόσωμη φόρμα

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1 EN ISO 11611 CLASS 1 A1+A2 EN 1149-5 -5 EN 13034 ΤΥΠΟΣ 6 IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 ΚΛΑΣΗ 1 ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 16 CAL/CM2 (HAF 83.7%)

Ανεξάρτητα πιστοποιημένα σε πέντε διεθνή πρότυπα ασφαλείας, η Bizflame Ultra ολόσωμη φόρμα έχει κατασκευαστεί για ευελιξία. Η ειδική FR πολυεστέρα στο ύφασμα εξασφαλίζει τη μέγιστη δυνατή διάρκεια ζωής στις πιο αντίξοες συνθήκες.

340g Μπλέ σκούρο, Πορτοκαλί S-3XL

CE CAT III

166

EN ISO 11612 EN ISO 11611 EN 1149 EN 13034 IEC 61482-2

ASTM F1959/ F1959M-12

Πιο ισχυρή, λιγότερη συρρίκνωση, καλύτερη βιωσιμότητα

PW17_Flame_Resistant_3_MASTER.indd PW17_Flame_Resistant_3_TEXT.indd 166166

29/07/2017 17:17 16/08/2017 12:23


ANTI-STATIC

BIZFLAME ™

FLAME-RESISTANT

280g

Ιδανική λύση για πυροπροστασίας σε θερμότερα κλίματα

Τσέπη για Ραδιόφωνο σχεδιασμένη για να ταιριάζει σε όλα τα μεγέθη

WILDLAND FIRE Πληροφίες Υφάσματος

Αυτό το ελαφρύ ύφασμα παρέχει ένα επίπεδο άνεσης, απαλότητας και διαχείρισης της υγρασίας μειώνοντας τον κίνδυνο θερμικής καταπόνησης σε θερμά περιβάλλοντα και σχεδιασμένο για να προστατεύει από τους κινδύνους των πυρκαγιών των δασών.

Οφέλη Ενδυμασίας 

Πλεχτή Μανσέτα

Ταινία στους ώμους για εναέρια προβολή ,ψηλός γιακάς προσφέροντας πλήρη προστασία του λαιμού, σχεδιασμένα για να ταιριάζουν σε όλα τα κράνη, Ραδιόφωνο τσέπης σχεδιασμένα για να ταιριάζουν σε όλα τα μεγέθη, Πλεκτές μανσέτες / Tab και βρόγχος προσαρμογής προς αποφυγή εισαγωγής των σωματιδίων να εισέρχονται στα μανίκια κατά την εργασία πάνω από το κεφάλι..

EN 15614: 2007 Μέθοδοι δοκιμής και απαιτήσεις απόδοσης για Ένδυση Δασοπυρόσβεσης Αυτό το Ευρωπαϊκό πρότυπο καθορίζει μέθοδους δοκιμής και ελάχιστων απαιτήσεων απόδοσης για προστατευτική ενδυμασία, έχει σχεδιαστεί για να προστατεύσει το σώμα του χρήστη, εκτός από το κεφάλι, χέρια και τα πόδια, για να φορεθεί στην πυρόσβεση, τις δασικές και τις συναφείς δραστηριότητες. Τα εν λόγω ενδύματα δεν προορίζονται να παρέχουν προστασία κατά τη φωτιάς παγίδευσης.Αυτό το Ευρωπαϊκό πρότυπο καλύπτει το γενικό σχέδιο των ενδυμάτων, το κατώτατο επίπεδο απόδοσης για τα υλικά που χρησιμοποιούνται και οι μέθοδοι δοκιμής για τον προσδιορισμό αυτών των επιπέδων. Αυτό το Ευρωπαϊκό πρότυπο δεν έχει εφαρμογή σε ενδυμασία για χρήση σε καταστάσεις που αντιμετωπίζουν διαρθρωτική πυρόσβεση (EN 469 και ISO 11613), ή όπου αναμένεται ένα υψηλό επίπεδο της ακτινοβόλου θερμότητας (EN 1486), ούτε το Ευρωπαϊκό πρότυπο καλύπτει ενδυμασία για την προστασία από χημικές, βιολογικές, ηλεκτρικές ή κινδύνων ακτινοβολίας.

Δασική αντιπυρική προστασία

Μεγάλες τσέπες στο πλάϊ του μηρού

Προστασία Γονάτων διπλού στρώματος

Καινοτόμο, Ελαφρύ, Ανθεκτικό ύφασμα στη φλόγα

Ανακλαστική Ταινία ανθεκτική σε φλόγα

FR98 15 FR

Ολόσωμη φόρμα Δασικών Πυρκαγιών EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1 EN 15614 EN 1149-5 -5

Αυτή η ολόσωμη είναι τέλεια για τις, σε θερμό καιρό απαιτήσεις των δασικών πυρκαγιών. Κατασκευασμένη με ένα ελαφρού βάρους ,ιδιαίτερα καινοτόμο ύφασμα επιβραδυντικό φλόγας με ειδικά χαρακτηριστικά για την προστασία του χρήστη από τους κινδύνους που συνδέονται με τις εξωτερικές πυρκαγιές. Bizflame Plus 280g Μπλέ σκούρο S-XXL

EN ISO 11612 EN 15614 EN 1149

Δοκιμασμένο και ελεγμένο στις πιο σκληρές συνθήκες PW17_Flame_Resistant_3_MASTER.indd PW17_Flame_Resistant_3_TEXT.indd 167167

167

29/07/2017 17:17 16/08/2017 12:23


Πληροφίες Υφάσματος

Αυτό το ύφασμα έχει σχεδιαστεί και αναπτυχθεί για να παρέχει φλόγας, συγκόλλησης και αντιστατική προστασία. Κατασκευασμένο από 99% βαμβάκι και 1% Ίνες Άνθρακα, 330g. Οι ίνες άνθρακα είναι ομοιόμορφα κατανεμημένες κατά μήκος του στημονιού για να επιτευχθεί η βέλτιστη αντιστατική προστασία.

Σχεδιασμένο για αντοχή

Οφέλη Ενδυμασίας

Η Bizflame Pro σειρά ενδυμάτων έχει σχεδιαστεί για την απόδοση και τη λειτουργία ενώ παρέχουν αποτελεσματική προστασία ανά πάσα στιγμή. Αυτά τα στύλ έχουν δοκιμαστεί ανεξάρτητα και είναι ιδανικά για τις απαιτήσεις της βιομηχανίας ανοικτής θάλασσας και συγκόλλησης.

330g

330g Πίσω Τσέπη

Ελαστική Μέση πίσω

Ορειχάλκινο Φερμουάρ Θηλιά για Ράδιο Κρυφή τσέπη τηλεφώνου

Τσέπη Κανόνα

Τσέπες Στήθους με κλείσιμο τρούκ

FR35 24

FR36

Bizflame Pro τζάκετ

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E3, F1 EN ISO 11611 CLASS 1 A1+A2 EN 1149-5 -5

24

Το Bizflame Pro σακάκι παρέχει άνεση και εξαιρετική προστασία. Λειτουργικά χαρακτηριστικά περιλαμβάνουν μια τσέπη στο στήθος με ένα τμήμα κρυφό για κινητό τηλέφωνο και ένα εύχρηστο ραδιόφωνου βρόχο.

4

Bizflame Pro 330g Γκρι , Μπλέ σκούρο S-3XL

CE CAT III

168

EN ISO 11612 EN ISO 11611 EN 1149

Bizflame Pro παντελόνια

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E3, F1 EN ISO 11611 CLASS 1 A1+A2 EN 1149-5 -5 Αυτό το στιβαρό παντελόνι προσφέρει άνεση, δύναμη και προστασία σε διάφορα πρότυπα EN. Κερδίζοντα χαρακτηριστικά γνωρίσματα περιλαμβάνουν μια ζώνη μέσης για άνεση, κανόνα τσέπη και ένα εύχρηστο τσέπης μπάλωμα στο πίσω μέρος. Bizflame Pro 330g Κανονικό: Γκρι S-3XL Κανονικό: Μπλέ σκούρο S-3XL Ψηλό: Μπλέ σκούρο M-XXL

CE CAT III

EN ISO 11612 EN ISO 11611 EN 1149

Εξαιρετική Προστασία - Εξαιρετική Αξία

PW17_Flame_Resistant_3_MASTER.indd PW17_Flame_Resistant_3_TEXT.indd 168168

29/07/2017 17:17 16/08/2017 12:24


330g

330g

Θηλιά για Ράδιο Ορειχάλκινο Φερμουάρ

Διπλο-ραμμένες ραφές Τσέπη τηλεφώνου

Τσέπη Στήθους

FR38

Πίσω Τσέπη Ορειχάλκινο Φερμουάρ

Τσέπη Κανόνα Μανσέτες ρυθμιζόμενες με τρούκ

Τσέπη Κανόνα

Φλόγας ανθεκτική, αντι-στατική προστασία

FR37 24

5

FR38

Bizflame Pro Ολόσωμη Φόρμα Τιράντα EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E3, F1 EN ISO 11611 CLASS 1 A1+A2 EN 1149-5 -5

Αυτή η κλασική φόρμα τιράντα παρέχει πλήρη κάτω μέρους του σώματος και θωρακική προστασία.Η μεγάλη θωρακική τσέπη είναι ιδανική για την αποθήκευση των εργαλείων ή των προσωπικών αντικειμένων. Άλλες χρήσιμες λειτουργίες περιλαμβάνουν μία διπλού κανόνα τσέπη, μία πίσω τσέπη με καπάκι και ελαστικούς ιμάντες για την άνεση και την ευκολία της μετακίνησης.

15

Bizflame Pro Ολόσωμη Φόρμα EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E3, F1 EN ISO 11611 CLASS 1 A1+A2 EN 1149-5 -5

Αυτή η κλασική ολόσωμη φόρμα είναι μια μεγάλη προσθήκη στην γκάμα ανθεκτικά φλόγας. Προσφέροντας πολλά λειτουργικά χαρακτηριστικά, όπως μία θήκη ραδιοφώνου και κρυφή τσέπη κινητού αυτό το στυλ εγγυάται μέγιστη άνεση, επιδόσεις και ασφάλεια.

6

Bizflame Pro 330g Μπλέ σκούρο S-3XL

Bizflame Pro 330g Γκρι , Μπλέ σκούρο S-3XL

CE CAT III

EN ISO 11612 EN ISO 11611 EN 1149

CE CAT III

EN ISO 11612 EN ISO 11611 EN 1149

Ειδικό στην Απόδοση PW17_Flame_Resistant_3_MASTER.indd PW17_Flame_Resistant_3_TEXT.indd 169169

169

29/07/2017 17:17 16/08/2017 12:24


330g

Πληροφίες Υφάσματος

Αυτό το ύφασμα έχει σχεδιαστεί και αναπτυχθεί για να παρέχει φλόγας, συγκόλλησης και αντιστατική προστασία. Κατασκευασμένο από 99% βαμβάκι και 1% Ίνες Άνθρακα, 330g. Οι ίνες άνθρακα είναι ομοιόμορφα κατανεμημένες κατά μήκος του στημονιού για να επιτευχθεί η βέλτιστη αντιστατική προστασία.

330g

Θηλιές για ραδιοτηλέφωνο

Ορειχάλκινα κρυφά φερμουάρ στις τσέπες στο στήθος

Μέγιστη Προστασία Ενάντια σε Πολλούς Κινδύνους Λουράκι Hook & Loop για ασφαλή εφαρμογή

Τσέπη Κανόνα

Τσέπη cargo στο πλάι του ποδιού

Πλευρική Πρόσβαση

Υπέροχα Πολλαπλά Πρότυπα EN

Τσέπη Κανόνα

Τσέπες Επιγονατίδων

Τσέπες Επιγονατίδων

FR92 24 FR

Ανακλαστικά Bizflame Pro Παντελόνια EN ISO 11612 A1+A2,B1,C1,E3,F1 EN ISO 11611 CLASS 1 A1+A2 EN 1149 EN ISO 20471 ΚΛΆΣΗ 2

FR90 15 FR

Αυτός ο σύγχρονος σχεδιασμός προσφέρει τη μέγιστη προστασία με πολλαπλά πρότυπα ΕΝ και εγγυάται εξαιρετική άνεση. Αυτό το μεγάλης προβολής δίχρωμο παντελόνι διαθέτει μια εύκολης πρόσβασης τσέπη φορτίου στο πόδι, λειτουργική τσέπη κανόνα και δύο ευρύχωρες τσέπες στο ισχίο.

6

9

170

EN ISO 11612 EN ISO 11611 EN 1149 EN ISO 20471

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E3, F1 EN ISO 11611 CLASS 1 A1+A2 EN 1149 EN ISO 20471 ΚΛΆΣΗ 3

Αυτή η ανακλαστική αντιστατική ολόσωμη έχει κρυφό ορείχαλκου φερμουάρ σε κάθε τσέπη στο στήθος και το μπροστινό άνοιγμα.Η Ολόσωμη αυτή είναι νέα σειρά για μας και προσφέρει την βέλτιστη λύση για εκείνους σε θέση υπηρεσίας. Bizflame Pro 330g Κίτρινο / Κόκκινο S-3XL

Bizflame Pro 330g Κίτρινο / Μπλε βαθυ S-XXL

CE CAT III

Bizflame Ολόσωμη Φόρμα Υπηρεσιών

CE CAT III

EN ISO 11612 EN ISO 11611 EN 1149 EN ISO 20471

Ανώτατο Επίπεδο Προστασίας από Εκτόξευση Λιωμένου

PW17_Flame_Resistant_3_MASTER.indd PW17_Flame_Resistant_3_TEXT.indd 170170

29/07/2017 17:17 16/08/2017 12:24


330g Θηλιές για ραδιοτηλέφωνο

Μανσέτες ρυθμιζόμενες με τρούκ Κρυφό μπροστινό με τρούκ

Πυρίμαχη Ταινία δίνει πρόσθετη Ορατότητα Τσέπες Επιγονατίδων

BIZ7 10 FR

Ανακλαστική Αντιστατική φόρμα Bizflame Pro EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E3, F1 EN ISO 11611 CLASS 1 A1+A2 EN 1149 EN ISO 20471 ΚΛΆΣΗ 3

Η Ανακλαστική Αντιστατική Ολόσωμη φόρμα Bizweld προσφέρει όλα τα πλεονεκτήματα του επιβραδυντικού συν προστιθέμενη Ανακλαστική και Anti-στατική προστασία.

8 CE CAT III

Bizflame Pro 330g Κίτρινο / Μπλε βαθυ S-4XL

4XL EN ISO 11612 EN ISO 11611 EN 1149 EN ISO 20471

Πολλαπλών προτύπων προστασία σε ασυναγώνιστες τιμές PW17_Flame_Resistant_3_MASTER.indd PW17_Flame_Resistant_3_TEXT.indd 171171

171

29/07/2017 17:17 16/08/2017 12:24


Πληροφίες Υφάσματος

Bizweld είναι ένα σωστό, πυρίμαχο, υψηλής ποιότητας 100% βαμβακερό ύφασμα. Αυτό είναι ύφασμα υψηλής τεχνολογίας που αναπτύχθηκε για μέγιστη απόδοση, την άνεση και την ανθεκτικότητα.

Θηλιά για Ράδιο

Κρυφό μπροστινό με τρούκ

Τσέπες Στήθους με κλείσιμο τρούκ

Τσέπη τηλεφώνου

Μανσέτες ρυθμιζόμενες με τρούκ Τσέπη Κανόνα

BIZ1

Αποτελέσματα δοκιμών σε Μανεκέν για:

BIZ1

15

Πόνος (12.3%)

ARC

1ου Βαθμού Έγκαυμα (0.9 %) 2ου Βαθμού Έγκαυμα (1.8 %) 3ου Βαθμού Έγκαυμα (0.0%)

6

172

BACK

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E1, F1 EN ISO 11611 CLASS 1 A1+A2 ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=11.2 CAL/CM² (HAF=80.4%) FABRIC CONFORMS TO NFPA 2112 Ψηφίστηκε σαν νούμερο ένα ολόσωμη φόρμα στον κλάδο της συγκόλλησης, η καλύτερη στις πωλήσεις μας ολόσωμη Bizweld είναι ιδανική για να προσφέρει πλήρη προστασία στους εργαζόμενους που εκτίθενται σε θερμότητα. Η γενναιόδωρη εφαρμογή παρέχει άνεση και επιτρέπει στο χρήστη να εργάζεται απρόσκοπτα, ενώ έχει άφθονο χώρο αποθήκευσης, τσέπη κανόνα και κρυφή θήκη για κινητό κρατούν τον εξοπλισμό σταθερά και με ασφάλεια.

Bizweld 330g Μαύρο, Πράσινο, Γκρι, Μπλέ σκούρο, Πορτοκαλί, Κόκκινο, Μπλε Ανοιχτό

Πρόβλεψη για βλάβη από έγκαυμα 1.8% FRONT

Bizweld Πυρίμαχη Ολόσωμη Φόρμα

CE CAT III

EN ISO 11612 EN ISO 11611

Black Green Grey Navy Orange Red Royal

Reg XS - 4XL S - 3XL S - 3XL XS - 6XL S - 4XL XS - 5XL S - 4XL

6XL XS

Tall M - 3XL L - XXL S - 5XL L - 3XL L - 3XL L - 3XL

11.2

Cal/Cm2

ASTM F1959/ NFPA F1959M-12 2112

Νο 1 για την πλήρη προστασία συγκόλλησης

PW17_Flame_Resistant_3_MASTER.indd PW17_Flame_Resistant_3_TEXT.indd 172172

29/07/2017 17:17 16/08/2017 12:24


Οφέλη Ενδυμασίας

Τα ενδύματα της σειράς Bizweld ανθεκτικά Φλόγας έχουν σχεδιαστεί ειδικά για να εγγυώνται άνεση, επιδόσεις και ασφάλεια, ενώ ταυτόχρονα παρέχουν αποτελεσματική λειτουργία ανά πάσα στιγμή. Αυτή η σειρά έχει δοκιμαστεί αυστηρά για να συναντούν και να τηρούν τα τελευταία πρότυπα EN.

Θηλιές για ραδιοτηλέφωνο Τσέπη τηλεφώνου

Μανσέτες ρυθμιζόμενες με τρούκ Κρυφό μπροστινό με τρούκ Τσέπη Κανόνα

Ανακλαστική Ταινία ανθεκτική σε φλόγα Τσέπες Επιγονατίδων

BIZ5 15 FR

ARC

8

Φόρμα Bizweld™ Iona

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E1, F1 EN ISO 11611 CLASS 1 A1+A2 ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=11.2 CAL/CM² (HAF=80.4%) FABRIC CONFORMS TO NFPA 2112 Η ολόσωμη Iona Bizweld προσφέρει προστασία ορατότητας στο χρήστη. Έξυπνης σχεδίασης χαρακτηριστικά περιλαμβάνουν επιβραδυντική φλόγας αντανακλαστική ταινία στους ώμους, μανίκια και πόδια, την επιλογή για να εισαγάγετε επιγονατίδες όταν χρειάζεται, άφθονο αποθηκευτικό χώρο και μια τσέπη κανόνα. Ένα πολύ δημοφιλές στύλ. Bizweld 330g Μαύρο, Μπλέ σκούρο, Πορτοκαλί, Κόκκινο, Μπλε Ανοιχτό

CE CAT III

EN ISO 11612 EN ISO 11611

Black Navy Orange Red Royal

Reg S - 3XL XS - 5XL XS - 5XL S - 3XL S - 3XL

Tall M - 3XL M - XL M - XL

5XL 11.2 XS Cal/Cm

2

ASTM F1959/ NFPA F1959M-12 2112

Συνδυάζει Εξαιρετική προστασία με Ασυναγώνιστη Τιμή PW17_Flame_Resistant_3_MASTER.indd PW17_Flame_Resistant_3_TEXT.indd 173173

173

29/07/2017 17:17 16/08/2017 12:24


330g

BIZ2 24

ARC

Σακάκι Bizweld

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E1, F1 EN ISO 11611 CLASS 1 A1+A2 ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=11.2 CAL/CM² (HAF=80.4%) FABRIC CONFORMS TO NFPA 2112 Το Bizweld Σακάκι παρέχει στο χρήστη προστασία και άνεση όλη την ημέρα. Τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα περιλαμβάνουν ασφαλές στήριγμα τρούκ κάτω από το μπροστινό μέρος και δύο τσέπες στο στήθος με καπάκια. Αυτό το επιβραδυντικό φλόγας μπουφάν περιλαμβάνει επίσης μια κρυφή τσέπη για κινητό τηλέφωνο.

Bizweld 330g Μαύρο, Πράσινο, Μπλέ σκούρο, Πορτοκαλί, Μπλε Ανοιχτό

5XL XS

Black Green Navy Orange Royal

11.2

Cal/Cm2 Reg S - 3XL M - XXL XS - 5XL S - 3XL S - 3XL

Μανσέτες ρυθμιζόμενες με τρούκ

Αποτελέσματα δοκιμών σε Μανεκέν για:

BIZ2 & BZ30

Πόνος (28.9%) 1ου Βαθμού Έγκαυμα (0.0%) 2ου Βαθμού Έγκαυμα (4.4%) 3ου Βαθμού Έγκαυμα (0.9%) FRONT

CE CAT III

174

BACK

Πρόβλεψη για βλάβη από έγκαυμα 5.3%

EN ISO 11612 EN ISO 11611

ASTM F1959/ NFPA F1959M-12 2112

Η Βέλτιστη διαθέσιμη Προστασία ανθεκτική σε θερμότητα και φλόγα

PW17_Flame_Resistant_3_MASTER.indd PW17_Flame_Resistant_3_TEXT.indd 174174

29/07/2017 17:17 16/08/2017 12:24


330g Μέση ελαστική κατά το ήμισυ

BZ30 24

ARC

Bizweld παντελόνια EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E1, F1 EN ISO 11611 CLASS 1 A1+A2 ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=11.2 CAL/CM² (HAF=80.4%) FABRIC CONFORMS TO NFPA 2112 Σχεδιασμένα για να δώσουν τη μέγιστη προστασία και άνεση του χρήστη,τα Bizweld™ Παντελόνια μας θα σας κρατήσουν ασφαλή. Το ένδυμα έχει δίδυμα ραμμένες ραφές για επιπλέον αντοχή και πλαϊνές τσέπες με μια βολικής θέσης τσέπη κανόνα για γρήγορη και εύκολη πρόσβαση.. Bizweld 330g Μαύρο, Πράσινο, Μπλέ σκούρο, Πορτοκαλί, Μπλε Ανοιχτό

Τσέπη Κανόνα

5XL XS

Black Green Navy Orange Royal

Reg S - XXL S - XXL XS - 5XL S - XXL S - XXL

Ηγετικά στυλ βιομηχανίας

11.2

Cal/Cm2 Tall M - XL M - XL S - 3XL M - XL M - XL

BIZ2

BZ30

CE CAT III

EN ISO 11612 EN ISO 11611

ASTM F1959/ NFPA F1959M-12 2112

Πλήρης Προστασία Supreme για τηνComfort Συγκόλληση even in Wet Conditions PW17_Flame_Resistant_3_MASTER.indd PW17_Flame_Resistant_3_TEXT.indd 175175

175

29/07/2017 17:17 16/08/2017 12:24


330g

237g 

11.2

Cal/Cm2

BZ31 24

7

ARC

Bizweld Cargo ΠαντελόνιΔΙΠΛΉ ΠΡΟΣΤΑΣΊΑ ΑΠΌ ΤΟΝ ΚΊΝΔΥΝΟ

EN ISO 11612 A1 +A2, B1, C1, E1, F1 EN ISO 11611 CLASS 1 A1+A2 NFPA® 70E NFPA® 2112 ASTM F1506-10A ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 11.2 CAL/CM2 (HAF = 80.4%) Bizweld 330g Γκρι , Μπλέ σκούρο S-5XL

5XL Ελαστική Μέση πίσω

8.2

Cal/Cm2

FR89 2

24 ARC

5XL

Πουκάμισο Bizflame 88/12

EN ISO 11612 A1 +A2, B1, C1 NFPA® 70E NFPA® 2112 ASTM F1506-10A ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 8.2 CAL/CM2 (HAF 69.1%)

Αυτό το κομψό πουκάμισο είναι ελαφρύ και άνετο. Μέγιστη προστασία είναι εγγυημένη με μόνιμη αντίσταση στη φλόγα και την ARC2 προστασία από ηλεκτρικό τόξο. Η ουρά του πουκάμισου θα μείνει στην θέση της κατά την κίνηση και χρήση όλη την ημέρα. Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά περιλαμβάνουν ρυθμιζόμενες μανσέτες με κουμπί και τσέπες στο στήθος με καπάκι. Bizflame 88/12 237g Γκρι , Μπλέ σκούρο S-5XL

EN ISO 11612

176

ASTM F1959/ F1959M-12

CE CAT III

EN ISO 11612 EN ISO 11611

ASTM F1959/ F1959M-12

Ισχυρή - Αξιοσημείωτη άνεση

PW17_Flame_Resistant_3_MASTER.indd PW17_Flame_Resistant_3_TEXT.indd 176176

29/07/2017 17:17 16/08/2017 12:24


330g

330g

Ρυθμιζόμενες Λωρίδες

Θηλιά για Ράδιο Τσέπη τηλεφώνου

Πίσω Τσέπη

Κρυφό μπροστινό με τρούκ Τσέπη Κανόνα Πίσω Τσέπη

Τσέπες Επιγονατίδων

11.2

11.2

Cal/Cm2

Cal/Cm2

BIZ4 24 ARC

5

BIZ6

Bizweld Ολόσωμη Φόρμα Τιράντα

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E1, F1 EN ISO 11611 CLASS 1 A1+A2 ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=11.2 CAL/CM² (HAF=80.4%) FABRIC CONFORMS TO NFPA 2112 Προσφέροντας πλήρη προστασία στο κάτω μέρος του σώματος και την προστασία στήθους, οι Bizweld™ φόρμες με τιράντες έχουν σχεδιαστεί με την ασφάλεια και την προστασία του χρήστη κατά νου. Έχει κατασκευαστεί με μια μεγάλη τσέπη στο στήθος με καπάκι στο μπροστινό μέρος για εργαλεία ή προσωπικά αντικείμενα και επίσης διαθέτει δύο πλαϊνές τσέπες, μία πίσω τσέπη του ισχίου με καπάκι και μια βασική τσέπη. Το ρυθμιζόμενο ελαστικό ιμάντων προσφέρει μέγιστη άνεση και τέλεια εφαρμογή.

15

ARC

9

Bizweld™ Φόρμα με κουκούλα

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E1, F1 EN ISO 11611 CLASS 1 A1+A2 ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=11.2 CAL/CM² (HAF=80.4%) FABRIC CONFORMS TO NFPA 2112 Η Bizweld Ολόσωμη με κουκούλα προσφέρει μία ενσωματωμένη επιλογή προστασίας της κεφαλής του χρήστη καθώς και νέα χαρακτηριστικά, συμπεριλαμβανομένων τσέπες επιγονατίδων και μια πίσω τσέπη του ισχίου με καπάκι. Bizweld 330g Μπλέ σκούρο S-3XL

Bizweld 330g Μπλέ σκούρο, Πορτοκαλί S-3XL

CE CAT III

EN ISO 11612 EN ISO 11611

ASTM F1959/ NFPA F1959M-12 2112

CE CAT III

EN ISO 11612 EN ISO 11611

ASTM NFPA F1959/ 2112 F1959M-12

Αξιόπιστη Προστασία για Απόλυτη Ηρεμία PW17_Flame_Resistant_3_MASTER.indd PW17_Flame_Resistant_3_TEXT.indd 177177

177

29/07/2017 17:17 16/08/2017 12:24


450g Θηλιά για Ράδιο

Θηλιές για ραδιοτηλέφωνο

Εσωτερική τσέπη στήθους Μέση με πλαϊνή ελαστικότητα

Κρυφό μπροστινό με τρούκ

Πλευρικές Τσέπες

Πιστοποιημένο ενάντια σε πιτσιλιές λιωμένου μέταλλου

Πλευρική Πρόσβαση

C030 18

Προσφέροντας πλήρη προστασία όλη την ημέρα και εξαιρετική σχέση τιμής ποιότητας, η SafeWelder™ Ολόσωμη φόρμα είναι μια εξαιρετική επιλογή για συγκολλητές και βιομηχανικούς εργάτες οι οποίοι εκτίθενται σε θερμότητα. Η ελαστική πλευρά δίνει στο χρήστη μια πιο άνετη εφαρμογή και πολλαπλές τσέπες να κρατήσει τα εργαλεία και τα προσωπικά σας αντικείμενα ασφαλή. Safe Welder 330g Πράσινο, Μπλέ σκούρο, Πορτοκαλί , Κόκκινο, Μπλε Ανοιχτό

CE CAT III

178

Αυτό το ύφασμα είναι 100% οικολογικό βαμβάκι με μοναδικό φινίρισμα.

Ολόσωμη Φόρμα CE Safe-Welder EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E1, F1 EN ISO 11611 CLASS 1 A1+A2

EN ISO 11612 EN ISO 11611

Τσέπες Επιγονατίδων

Reg S - 3XL XS - 5XL S - 3XL S - 3XL S - 3XL

Green Navy Orange Red Royal

Tall S - 3XL

BZ40

Bizweld Moleskin Φόρμα

EN ISO 11612 A1+A2, B2, C1, E3, F1 EN ISO 11611 ΚΛΑΣΗ 2 A1+A2 EN 1149-5 -5 IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 ΚΛΑΣΗ 1

10

8

Η Bizweld Ολόσωμη Mole προσφέρει μια ολόσωμη φόρμα με βαρύ μπροστά κλείσιμο τρούκ. Μία εσωτερική τσέπη στο στήθος, δύο τσέπες εμπρός swing, δύο μεγάλες τσέπες πίσω με πτερύγια, τη δυνατότητα να εισαγάγει επιγονατίδες, όταν χρειάζεται, άφθονο χώρο αποθήκευσης και μια τσέπη κανόνα.

5XL

Bizweld Mole 450g Μπλέ σκούρο S-3XL

XS

CE CAT III

EN ISO 11612 EN ISO 11611 EN 1149 IEC 61482-2

Ασυναγώνιστη αξία - Ασυναγώνιστη απόδοση

PW17_Flame_Resistant_3_MASTER.indd PW17_Flame_Resistant_3_TEXT.indd 178178

29/07/2017 17:17 16/08/2017 12:25


Ρυθμιζόμενες Λωρίδες

Μπροστινή τσέπη με hook & loop

BZ12 50 10

ARC

SW33

Bizweld Cape Κουκούλα

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E1, F1 EN ISO 11611 CLASS 1 A1+A2 ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=11.2 CAL/CM² (HAF=80.4%) FABRIC CONFORMS TO NFPA 2112 Σχεδιασμένη για να δώσει τη μέγιστη προστασία και άνεση του χρήστη, η Bizweld κουκούλα θα βοηθήσει να σας κρατήσει ασφαλή σε επικίνδυνα περιβάλλοντα. Η κουκούλα είναι κατασκευασμένη με αυτοκόλλητο ύφασμα για να επιτρέπει μία άνετη εφαρμογή. Πρέπει να φορεθεί με μία κατάλληλη ολόσωμη φόρμα ή σακάκι / παντελόνι. Bizweld 330g Μπλέ σκούρο Ένα Μέγεθος

40

SW10

Δερμάτινη Ποδιά Συγκόλλησης

BZ11 100 10

2

EN ISO 11612 EN ISO 11611

ASTM F1959/ NFPA F1959M-12 2112

Διαχωρισμένο Δέρμα Αγελάδας Καφέ Χρυσό 91εκ Χ 58εκ

EN ISO 11611

SW20

Bizweld Μανίκια

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E1, F1 EN ISO 11611 CLASS 1 A1+A2 ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=11.2 CAL/ CM² (HAF=80.4%) FABRIC CONFORMS TO NFPA 2112

48

EN ISO 11611 ΚΛΆΣΗ 2 A1

2

11.2 Cal/Cm

CE CAT III

EN ISO 11612 EN ISO 11611

ASTM F1959/ NFPA F1959M-12 2112

EN ISO 11611

Δερμάτινα Μανίκια Συγκόλλησης

Bizweld 330g Μπλέ Ναυτικό - Ένα μέγεθος - Ζεύγος ARC

Η παροχή ζωτικής σημασίας προστασία στη περιοχή του κεφαλιού και το λαιμό αυτή η εξαιρετικής ποιότητας κουκούλα είναι κατασκευασμένη από διαίρεση δέρμα αγελάδας. Το ισχυρό υλικό είναι κατάλληλο για τις σκληρότερες εργασίες συγκόλλησης.

Επιπλέον Προστασία για εργασίες Βαρέων Συγκολλήσεων

EN ISO 11611 ΚΛΆΣΗ 2 A1

Cal/Cm2 CE CAT III

EN ISO 11611 ΚΛΆΣΗ 2 A1

Διαχωρισμένο Δέρμα Αγελάδας Χρυσή Καφέ Ένα Μέγεθος

30

11.2

Δερμάτινη Κουκούλα

2

Διαχωρισμένο Δέρμα Αγελάδας Χρυσό Καφέ 40εκ μήκος. Ένα Ζευγάρι

SW32 40

Δερμάτινο Κάλυμμα Συγκόλλησης Μπότας EN ISO 11611 ΚΛΆΣΗ 2 A1

2 EN ISO 11611

Διαχωρισμένο Δέρμα Αγελάδας Χρυσό Καφέ, 31εκ/14”

EN ISO 11611

Τα καλύτερα αξεσουάρ συγκόλλησης στην Αγορά PW17_Flame_Resistant_3_MASTER.indd PW17_Flame_Resistant_3_TEXT.indd 179179

179

29/07/2017 17:17 16/08/2017 12:25


Πληροφίες Υφάσματος

Κατασκευασμένο από ένα ανθεκτικό στις φλόγες, με επικάλυψη PU, ύφασμα πολυεστέρα 260γρ. Το ελαφρύ και ανθεκτικό κοστούμι Sealtex™ Φλόγας έχει σχεδιαστεί για να προσφέρει πλήρη προστασία από τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες και τους κινδύνους της φλόγας.

Οφέλη Ενδυμασίας

Πλήρης αδιάβροχη προστασία

Πιστοποιημένο με το EN ISO 14116, EN1149, EN13034 & EN343 και με EN ISO 20471 επιλογή . Το ελαφρύ και εύκαμπτο ύφασμα με συγκολλημένες ραφές εξασφαλίζει αξιοπιστία κάτω από τις πιο ακραίες συνθήκες. Το ανθεκτικό, ελαστικό ύφασμα μπορεί εύκολα να καθαριστεί, επιτρέποντας στα ενδύματα να δείχνουν καλά και να διαρκέσουν για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Πλήρως ελαστικοποιημένη ζώνη μέσης

Δύο- δρόμων μπροστινό πλαστικοφορμαρισμένο φερμουάρ Συγκολλημένες ραφές αδιάβροχες

Μπατζάκια ρυθμιζόμενα με τρούκ

Μανσέτες ρυθμιζόμενες με τρούκ

FR46 24

FR47

Μπουφάν Φλόγας Sealtex EN ISO 14116 ΔΕΊΚΤΗΣ 1 /5H/40 EN 1149 EN 13034 ΤΎΠΟΣ 6 EN 343 ΚΛΆΣΗ 3:1

24

Sealtex Flame 240g Μπλέ σκούρο S-3XL

CE CAT III

180

EN ISO 14116 EN 1149 EN 13034 EN 343

Παντελόνι Φλόγας Sealtex

EN ISO 14116 ΔΕΊΚΤΗΣ 1 /5H/40 EN 1149 EN 13034 ΤΎΠΟΣ 6 EN 343 ΚΛΆΣΗ 3:1 Sealtex Flame 240g Μπλέ σκούρο S-3XL

CE CAT III

EN ISO 14116 EN 1149 EN 13034 EN 343

Sealtex Flame - Κορυφαία λύση υφάσματος Βιομηχανίας

PW17_Flame_Resistant_3_MASTER.indd PW17_Flame_Resistant_3_TEXT.indd 180180

29/07/2017 17:17 16/08/2017 12:25


HI-VIS

Μέγιστη άνεμου, βροχής και φλόγας προστασία Πλήρως ελαστικοποιημένη ζώνη μέσης

Θερμοκολλητή EN ISO 20471 αντανακλαστική ταινία για επιπλέον ορατότητα

Συγκολλημένες ραφές αδιάβροχες

Δύο- δρόμων μπροστινό πλαστικοφορμαρισμένο φερμουάρ

Μανσέτες ρυθμιζόμενες με τρούκ

Θερμοκολλητή EN ISO 20471 αντανακλαστική ταινία για επιπλέον ορατότητα

FR41 24 FR

EN ISO 14116 ΔΕΊΚΤΗΣ 1 /5H/40 EN 1149 EN 13034 ΤΎΠΟΣ 6 EN ISO 20471 ΚΛΆΣΗ 3 EN 343 ΚΛΆΣΗ 3:1

24 FR

Sealtex Flame 260g Πορτοκαλί S-3XL Κίτρινο S-4XL

CE CAT III

FR43

Μπουφάν Φλόγας Ανακλαστικό Sealtex

EN ISO 14116 ΔΕΊΚΤΗΣ 1 /5H/40 EN 1149 EN 13034 ΤΎΠΟΣ 6 EN ISO 20471 ΚΛΆΣΗ 1 EN 343 ΚΛΆΣΗ 3:1

Sealtex Flame 260g Πορτοκαλί, Κίτρινο S-3XL

4XL

EN ISO 14116 EN 1149 EN 13034 EN ISO 20471 EN 343

Παντελόνι Φλόγας Ανακλαστικό Sealtex

CE CAT III

EN ISO 14116 EN 1149 EN 13034 EN ISO 20471 EN 343

Παρέχει ισχυρή απόδοση αντίστασης σε φλόγα PW17_Flame_Resistant_3_MASTER.indd PW17_Flame_Resistant_3_TEXT.indd 181181

181

29/07/2017 17:17 16/08/2017 12:25


Πληροφίες Υφάσματος

Συνδυάζοντας ένα πολυεστέρα 98% και 2% αντι-στατικά ανθρακονήματα 250g , αυτό το αναπνέον ύφασμα προσφέρει τη μέγιστη προστασία με τα ακόλουθα πρότυπα: EN ISO 20471, EN 13034, EN ISO 14116, EN1149 και EN343.

S779

LINED

Κουκούλα και στρίφωμα με κορδόνι

12

Αναπνέον Κλάση 3: 3

Bizflame Αδιάβροχο Ανακλαστικό Μπουφάν Πολλαπλής Προστασίας EN ISO 14116 ΔΕΊΚΤΗΣ 3/12H/40 EN 1149-5 -5 EN 13034 ΤΎΠΟΣ 6 EN ISO 20471 ΚΛΆΣΗ 3 RIS-3279-TOM ΤΕΎΧΟΣ 1 (ΠΟΡΤΟΚΑΛΊ ΜΌΝΟ) GO/RT 3279 ΤΕΎΧΟΣ 8 (ΠΟΡΤΟΚΑΛΊ ΜΌΝΟ) EN 343 ΚΛΆΣΗ 3:3

FR

Κρυφή τσέπη τηλεφώνου Εσωτερική τσέπη στήθους

Bizflame Αδιάβροχα 250g 100% Βαμβακερή επένδυση Ανθεκτική Φλόγας 170g Αφαιρούμενη Πυρίμαχη φλίς Επένδυση 350g Πορτοκαλί / Μπλε βαθυ S-XXL Κίτρινο / Μπλε βαθυ S-3XL

Αντιλεκιαστικό τελείωμα

5

Αφαιρούμενη Επένδυση φλις σε όλο το μήκος με Φερμουάρ

MULTI CE CAT III

ΒΕΛΤΙΩΜΈΝΟ RIS

EN ISO 14116 EN 1149 EN 13034 EN ISO 20471

3279

EN 343

ΕΠΕΝΔΕΔΥΜΈΝΟ

Αποσπώμενη Κουκούλα Τσέπη τηλεφώνου

Θηλιά για Ράδιο

S773 12 FR

Bizflame Αδιάβροχα μπουφάν ανακλαστικά αντιστατικά Επιβραδυντικά Φλόγας

EN ISO 14116 ΔΕΊΚΤΗΣ 3 /12H/40 EN 1149 EN 13034 ΤΎΠΟΣ 6 EN ISO 20471 ΚΛΆΣΗ 3 RIS-3279-TOM ΤΕΎΧΟΣ 1 (ΠΟΡΤΟΚΑΛΊ ΜΌΝΟ) GO/RT 3279 ΤΕΎΧΟΣ 8 (ΠΟΡΤΟΚΑΛΊ ΜΌΝΟ) EN 343 ΚΛΆΣΗ 3:1

MULTI CE CAT III

182

Bizflame Αδιάβροχα 250g 100% Βαμβακερή επένδυση Ανθεκτική Φλόγας 170g 100% Πολυεστερικό Γέμισμα Ανθεκτικό Φλόγας 100g Πορτοκαλί S-3XL Κίτρινο S-5XL

5XL

Ανακλαστική Ταινία ανθεκτική σε φλόγα

Εσωτερική τσέπη στήθους

print-access

RIS EN ISO 14116 EN 1149 EN 13034 EN ISO 20471

3279

EN 343

Αφιερωμένο να αποδίδει σε επικίνδυνα περιβάλλοντα

PW17_Flame_Resistant_3_MASTER.indd PW17_Flame_Resistant_3_TEXT.indd 182182

29/07/2017 17:17 16/08/2017 12:25


ΕΠΕΝΔΕΔΥΜΈΝΟ

Κουκούλα που πακετάρεται Θηλιά για Ράδιο

Σταθερή Πυρίμαχη Καπιτονέ Επένδυση S778 12

Τσέπη τηλεφώνου

Bizflame βροχή ανακλαστικό αναπνέον αντιστατικό σακάκι FR

EN ISO 14116 ΔΕΊΚΤΗΣ 3/12H/40 EN 1149 EN 13034 ΤΎΠΟΣ 6 EN ISO 20471 ΚΛΆΣΗ 3 RIS-3279-TOM ΤΕΎΧΟΣ 1 (ΠΟΡΤΟΚΑΛΊ ΜΌΝΟ) GO/RT 3279 ΤΕΎΧΟΣ 8 (ΠΟΡΤΟΚΑΛΊ ΜΌΝΟ) EN 343 ΚΛΆΣΗ 3:1

FR

Bizflame Αδιάβροχα 250g 100% Βαμβακερή επένδυση Ανθεκτική Φλόγας 170g 100% Πολυεστερικό Γέμισμα Ανθεκτικό Φλόγας 100g Πορτοκαλί XS-4XL Κίτρινο XS-6XL

MULTI CE CAT III

6XL XS

RIS EN ISO 14116 EN 1149 EN 13034 EN ISO 20471

EN 343

3279

ΕΛΑΦΡΟΎ ΒΆΡΟΥΣ Θηλιά για Ράδιο

S774 12 FR

Κουκούλα που πακετάρεται Κρυφή τσέπη τηλεφώνου

Bizflame Αδιάβροχο Ανακλαστικό Ελαφρύ Μπουφάν EN ISO 14116 ΔΕΊΚΤΗΣ 3/12H/40 EN 1149-5 -5 EN 13034 ΤΎΠΟΣ 6 EN ISO 20471 ΚΛΆΣΗ 3 RIS-3279-TOM ΤΕΎΧΟΣ 1 (ΠΟΡΤΟΚΑΛΊ ΜΌΝΟ) GO/RT 3279 ΤΕΎΧΟΣ 8 (ΠΟΡΤΟΚΑΛΊ ΜΌΝΟ) EN 343 ΚΛΆΣΗ 3:3 Μια νέα προσθήκη μεγάλης αξίας για την σειρά μας Πολυ-Προστασίας, το τζάκετ S774 είναι μια ελαφρύτερη έκδοση χωρίς παραγεμίσματα με πολλαπλά λειτουργικά χαρακτηριστικά και οφέλη. Bizflame Αδιάβροχα 250g 100% Βαμβακερή επένδυση Ανθεκτική Φλόγας 170g Πορτοκαλί, Κίτρινο S-3XL

Εσωτερική τσέπη στήθους

MULTI CE CAT III

Αναπνέον Κλάση 3: 3

Πλεχτή Μανσέτα

RIS EN ISO 14116 EN 1149 EN 13034 EN ISO 20471

3279

EN 343

Η καλύτερη επιλογή για πυρίμαχη Προστασία PW17_Flame_Resistant_3_MASTER.indd PW17_Flame_Resistant_3_TEXT.indd 183183

183

29/07/2017 17:17 16/08/2017 12:25


LINED

Πόρπη γρήγορης απελευθέρωσης

Πλήρως ελαστικοποιημένη ζώνη μέσης

Αναπνέον Κλάση 3: 3

Πόρπη γρήγορης απελευθέρωσης

Πίσω πάνελ μέσης για πρόσθετη προστασία

Φερμουάρ στους αστραγάλους

Φερμουάρ στους αστραγάλους

S780 24 FR

4XL CE CAT III

184

Bizflame Αδιάβροχο Χωρίς Επένδυση- Ανακλαστικό Αντιστατικό FR Παντελόνι EN ISO 14116 ΔΕΊΚΤΗΣ 1/12H/40 EN 1149-5 -5 EN 13034 ΤΎΠΟΣ 6 EN ISO 20471 ΚΛΆΣΗ 1 RIS-3279-TOM ΤΕΎΧΟΣ 1 (ΠΟΡΤΟΚΑΛΊ ΜΌΝΟ) GO/RT 3279 ΤΕΎΧΟΣ 8 (ΠΟΡΤΟΚΑΛΊ ΜΌΝΟ) EN 343 ΚΛΆΣΗ 3:3

S781 18 FR

Bizflame Αδιάβροχο Με Επένδυση- Ανακλαστικό Αντιστατικό FR Παντελόνι EN ISO 14116 ΔΕΊΚΤΗΣ 3/12H/40 EN 1149-5 -5 EN 13034 ΤΎΠΟΣ 6 EN ISO 20471 ΚΛΆΣΗ 1 RIS-3279-TOM ΤΕΎΧΟΣ 1 (ΠΟΡΤΟΚΑΛΊ ΜΌΝΟ) GO/RT 3279 ΤΕΎΧΟΣ 8 (ΠΟΡΤΟΚΑΛΊ ΜΌΝΟ) EN 343 ΚΛΆΣΗ 3:3 Bizflame Αδιάβροχα 250g 100% Βαμβακερή επένδυση Ανθεκτική Φλόγας 170g Κίτρινο S-XXL Πορτοκαλί M-XXL

Bizflame Αδιάβροχα 250g Πορτοκαλί S-XXL Κίτρινο S-4XL

MULTI

MULTI RIS

EN ISO 14116 EN 1149 EN 13034 EN ISO 20471

3279

EN 343

CE CAT III

RIS EN ISO 14116 EN 1149 EN 13034 EN ISO 20471

3279

EN 343

Ασυναγώνιστη προστασία Φλόγας

PW17_Flame_Resistant_3_MASTER.indd PW17_Flame_Resistant_3_TEXT.indd 184184

29/07/2017 17:17 16/08/2017 12:25


LINED

Πίσω πάνελ μέσης για πρόσθετη προστασία

ΕΠΕΝΔΕΔΥΜΈΝΟ Πόρπη γρήγορης απελευθέρωσης

Κρυφή τσέπη τηλεφώνου

Πλήρως ελαστικοποιημένη ζώνη μέσης Εσωτερική τσέπη στήθους

Δεμένες Ραφές

S776 18 FR

Φερμουάρ στους αστραγάλους

Bizflame Αδιάβροχο Ανακλαστικό Αντιστατικό FR γιλέκο

EN ISO 14116 ΔΕΊΚΤΗΣ 3/12H/40 EN 1149-5 -5 EN 13034 ΤΎΠΟΥ 6 PB EN ISO 20471 ΚΛΆΣΗ 2 RIS-3279-TOM ΤΕΎΧΟΣ 1 (ΠΟΡΤΟΚΑΛΊ ΜΌΝΟ) GO/RT 3279 ΤΕΎΧΟΣ 8 (ΠΟΡΤΟΚΑΛΊ ΜΌΝΟ)

S782

Μια μεγάλη προσθήκη στη Bizflame αδιάβροχη σειρά, αυτό το πολυλειτουργικό γιλέκο προσφέρει όλα τα χαρακτηριστικά ασφαλείας των άλλων ενδυμάτων σε αυτή τη σειρά που περιλαμβάνει κρυφή τσέπη κινητού τηλεφώνου κάτω από το καπάκι ανέμου για εύκολη πρόσβαση και καπιτονέ πυρίμαχη επένδυση για μέγιστη προστασία και άνεση.

18 FR

Bizflame Αδιάβροχα 250g 100% Βαμβακερή επένδυση Ανθεκτική Φλόγας 170g 100% Πολυεστερικό Γέμισμα Ανθεκτικό Φλόγας 100g Πορτοκαλί, Κίτρινο S-3XL

Αναπνέον Κλάση 3: 3

MULTI RIS

EN ISO 14116 EN 1149 EN 13034 EN ISO 20471

EN ISO 14116 ΔΕΊΚΤΗΣ 3/12H/40 EN 1149-5 -5 EN 13034 ΤΎΠΟΣ 6 EN ISO 20471 ΚΛΆΣΗ 2 RIS-3279-TOM ΤΕΎΧΟΣ 1 (ΠΟΡΤΟΚΑΛΊ ΜΌΝΟ) GO/RT 3279 ΤΕΎΧΟΣ 8 (ΠΟΡΤΟΚΑΛΊ ΜΌΝΟ) EN 343 ΚΛΆΣΗ 3:3

Bizflame Αδιάβροχα 250g 100% Βαμβακερή επένδυση Ανθεκτική Φλόγας 170g Πορτοκαλί / Μπλε βαθυ, Κίτρινο / Μπλε βαθυ M-XXL

MULTI CE CAT III

Bizflame Αδιάβροχο Ανακλαστικό Παντελόνι Πολλαπλής Προστασίας

3279

CE CAT III

RIS EN ISO 14116 EN 1149 EN 13034 EN ISO 20471

3279

EN 343

Ασυμβίβαστη προστασία με μόνωση PW17_Flame_Resistant_3_MASTER.indd PW17_Flame_Resistant_3_TEXT.indd 185185

185

29/07/2017 17:17 16/08/2017 12:26


ί ΕΝ Πολλαπλο οί Κανονισμ Αποσπώμενη κουκούλα

Θηλιές για ραδιοτηλέφωνο

Εξαιρετική Προστασία Παντός Καιρού S775 8 FR

Τσέπη τηλεφώνου

S775

Bizflame Multi Αδιάβροχη Ανακλαστική Ολόσωμη Φόρμα EN ISO 14116 ΔΕΊΚΤΗΣ 3/12H/40 EN 1149-5 -5 EN 13034 ΤΎΠΟΣ 6 EN ISO 20471 ΚΛΆΣΗ 3 EN 343 ΚΛΆΣΗ 3:1 GO/RT 3279 ΤΕΎΧΟΣ 8 RIS-3279-TOM ΤΕΥΧΟΣ 1 (ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ ΜΟΝΟ) Ιδιαίτερης σημασίας προστασίας ολόσωμη φόρμα που συνδυάζει ανακλαστική, πυρίμαχη, ανθεκτική στις χημικές ουσίες, αντιστατική, αδιάβροχη και αναπνέουσα προστασία. Σχεδιασμένη ειδικά για τη βιομηχανία πετρελαίου και φυσικού αερίου, αυτή η ολόσωμη είναι γεμάτη από χαρακτηριστικά όπως: Πλήρες μπροστινό καπάκι storm αφής & λαβής στερέωσης για μέγιστη προστασία από τα στοιχεία, πλήρως επενδεδυμένη, αποσπώμενη κουκούλα για μέγιστη άνεση και ευελιξία, δύο μεγάλες τσέπες cargo & κρυμμένη τσέπη τηλεφώνου, άνοιγμα με φερμουάρ στο πόδι που καθιστά ευκολότερο να τη φοράτε και να τη βγάζετε και την ανακλαστική ταινία ώμου για μέγιστη ορατότητα. Bizflame Αδιάβροχα 250g 100% Βαμβακερή επένδυση Ανθεκτική Φλόγας 170g 100% Πολυεστερικό Γέμισμα Ανθεκτικό Φλόγας 100g Πορτοκαλί / Μπλε βαθυ S-3XL

A320 458

Πολλαπλές τσέπες Αποθήκευσης

PW54

542

Αδιάβροχο με κολλημένες ραφές

Ανακλαστική Ταινία ανθεκτική σε φλόγα

MULTI CE CAT III

186

RIS EN ISO 14116 EN 1149 EN 13034 EN ISO 20471

3279

EN 343

Ολική Ασφάλεια, Ολική Προστασία

PW17_Flame_Resistant_4_MASTER.indd PW17_Flame_Resistant_4_TEXT.indd 186186

FD01 363

29/07/2017 10:20 18/08/2017 12:22


187

Πληροφίες Υφάσματος

Συνδυάζοντας ένα πολυεστέρα 98% και 2% αντι-στατικά ανθρακονήματα 250g , αυτό το αναπνέον ύφασμα προσφέρει τη μέγιστη προστασία με τα ακόλουθα πρότυπα: EN ISO 20471, EN 13034, EN ISO 14116, EN1149 και EN343.

Οφέλη Ενδυμασίας

Αφαιρούμενη Επένδυση φλις σε όλο το μήκος με Φερμουάρ

Υψηλής ποιότητας ανθεκτικά σε φλόγα και σε χημικά υλικά, ραφές με ταινία και πυρίμαχη αντανακλαστική ταινία δημιουργούν μια γκάμα που καθιστά δυνατό να εργάζεστε με άνεση σε ακραίες καιρικές συνθήκες. Κουκούλα που πακετάρεται

ΕΠΕΝΔΕΔΥΜΈΝΟ.

Δεμένες Ραφές

Κρυφή τσέπη τηλεφώνου

Εσωτερική τσέπη στήθους

12

Πρόσβαση Εκτύπωσης

Μπουφάν Αδιάβροχο Bizflame Πολλαπλής Προστασίας EN ISO 14116 ΔΕΊΚΤΗΣ 3/12H/40 EN 1149-5 -5 EN 13034 ΤΎΠΟΣ 6 EN 343 ΚΛΆΣΗ 3:3

FR

5

S771 18 FR

Bizflame Αδιάβροχα 250g 100% Βαμβακερή επένδυση Ανθεκτική Φλόγας 170g Αποσπώμενη ολόκληρη η επένδυση φλις με φερμουάρ 350g Μπλέ σκούρο S-3XL

Bizflame Αδιάβροχο Παντελόνι Πολλαπλής Προστασίας

EN ISO 14116 ΔΕΊΚΤΗΣ 3/12H/40 EN 1149-5 -5 EN 13034 ΤΎΠΟΣ 6 EN 343 ΚΛΆΣΗ 3:3 Bizflame Αδιάβροχα 250g 100% Βαμβακερή επένδυση Ανθεκτική Φλόγας 170g Μπλέ σκούρο S-XXL

MULTI CE CAT III

Δεμένες Ραφές

Μανσέτες ρυθμιζόμενες με hook & loop

Κουκούλα και στρίφωμα με κορδόνι

S770

Πίσω πάνελ μέσης για πρόσθετη προστασία

MULTI

EN ISO 14116 EN 1149 EN 13034 EN 343

CE CAT III

Ανακλαστική Ταινία ανθεκτική σε φλόγα Φερμουάρ στους αστραγάλους

EN ISO 14116 EN 1149 EN 13034 EN 343

Bizflame Rain - Μια δοκιμασμένη και αξιόπιστη λύση PW17_Flame_Resistant_4_MASTER.indd PW17_Flame_Resistant_4_TEXT.indd 187187

187

29/07/2017 10:21 18/08/2017 12:22


ΕΛΑΦΡΟΎ ΒΆΡΟΥΣ

Αδιάβροχο και αναπνέον με κολλημένες ραφές Κουκούλα που πακετάρεται Καπάκι θύελλας μπροστά Θηλιές για ραδιοτηλέφωνο Δεμένες Ραφές

Εσωτερική τσέπη στήθους

Πόρπη γρήγορης απελευθέρωσης

Πίσω πάνελ μέσης για πρόσθετη προστασία

Μανσέτες ρυθμιζόμενες με hook & loop

Δύο- δρόμων μπροστινό πλαστικοφορμαρισμένο φερμουάρ

S783 12 FR

Ανακλαστική Ταινία ανθεκτική σε φλόγα

Μπουφάν Bomber Αδιάβροχο Bizflame Πολλαπλής Προστασίας EN ISO 14116 INDEX 3/12H/40 EN 1149-5 -5 EN 13034 ΤΥΠΟΣ 6 EN 343 ΚΛΑΣΗ 3:1

S772 24 FR

EN πιστοποιημένο, το κορυφαίο πυρίμαχο μπουφάν είναι ιδανικό για περιβάλλοντα πολλαπλών κινδύνων. Η άνετη εφαρμογή παρέχει την ιδανική λύση για χρήση όλη την ημέρα στο κρύο, υγρό και επικίνδυνες συνθήκες.

Μέση με πλαϊνή ελαστικότητα

Bizflame Αδιάβροχο Παντελόνι Χωρίς Επένδυση Πολλαπλής Προστασίας

EN ISO 14116 INDEX 1/12H/40 EN 1149-5 -5 EN 13034 ΤΥΠΟΣ 6 EN 343 ΚΛΑΣΗ 3:3

Αυτό το ελαφρύ, διαπνέον παντελόνι είναι ιδανικό ως ένα εξωτερικό στρώμα σε επικίνδυνες συνθήκες. Ανθεκτικά στη φλόγα ταινία παρέχει βελτιωμένη ορατότητα σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού.

Bizflame Αδιάβροχα 250g 100% Βαμβακερή επένδυση Ανθεκτική Φλόγας 170g 100% Πολυεστερικό Γέμισμα Ανθεκτικό Φλόγας 100g Μπλέ σκούρο S-3XL

Bizflame Αδιάβροχα 250g Μπλέ σκούρο S-3XL Φερμουάρ στους αστραγάλους

CE CAT III

188

EN ISO 14116 EN 1149 EN 13034 EN 343

CE CAT III

Ανακλαστική Ταινία ανθεκτική σε φλόγα

EN ISO 14116 EN 1149 EN 13034 EN 343

Υπέρτατη Προστασία για Ακραίες Συνθήκες

PW17_Flame_Resistant_4_MASTER.indd PW17_Flame_Resistant_4_TEXT.indd 188188

29/07/2017 10:21 18/08/2017 12:22


189

Πληροφίες Υφάσματος

Συμμόρφωση με 7 ΕΝ πρότυπα, αυτό το 80% βαμβάκι, 19% Πολυεστέρας, 1% αντι-στατικό, 380 γρ ύφασμα συνδυάζει την μακροχρόνια προστασία με την ανώτερη άνεση και την εμφάνιση.

Οφέλη Ενδυμασίας Κουκούλα εργονομικά διαμορφωμένη

Κρυφή τσέπη τηλεφώνου

Τα πολυ-πρότυπα συμβατά ρούχα πληρούν τις πιο αυστηρές απαιτήσεις. Τα Ενδύματα είναι αδιάβροχα, ανθεκτικά στις χημικές ουσίες, ανθεκτικά στη φλόγα, έχουν αντι-ηλεκτροστατικές ιδιότητες, είναι τόξου ανθεκτικά και εξασφαλίζουν υψηλή ορατότητα ημέρα και νύχτα.

ΕΠΕΝΔΕΔΥΜΈΝΟ

Θηλιές για ραδιοτηλέφωνο

Πιστοποίηση Multi-Norm

Δεμένες Ραφές

Επένδυση αντοχής σε φλόγα Εσωτερική τσέπη στήθους

Πίσω πάνελ μέσης για πρόσθετη προστασία

Πόρπη γρήγορης απελευθέρωσης

Πλήρως ελαστικοποιημένη ζώνη μέσης

Δεμένες Ραφές

Ταινία αντοχής σε Φλόγα και Βιομηχανικό πλύσιμο

Αναπνέον Κλάση 3: 3

Κουκούλα και στρίφωμα με κορδόνι

FR79 10 FR,IW

7

Πρόσβαση Εκτύπωσης

Bizflame Ανακλαστικό Μπουφάν Πολλαπλού Τόξου EN ISO 11612 A1 A2 B1,C1, E2 EN ISO 11611 ΚΛΆΣΗ 2 A1+A2 EN 1149-5 -5 IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 ΚΛΆΣΗ 1 EN 13034 ΤΎΠΟΣ 6 EN ISO 20471 ΚΛΆΣΗ 3 EN 343 ΚΛΆΣΗ 3:3

FR78 12 FR,IW

Bizflame Multi 380g 100% Βαμβακερή επένδυση Ανθεκτική Φλόγας , 170g Κίτρινο / Μπλε βαθυ M-XXL

MULTI CE CAT III

Bizflame Ανακλαστικό Παντελόνι Πολλαπλού

EN ISO 11612 A1 A2 B1 C1 E2 EN ISO 11611 ΚΛΆΣΗ 2 A1+A2 EN 1149-5 -5 IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 ΚΛΆΣΗ 1 EN 13034 ΤΎΠΟΣ 6 EN ISO 20471 ΚΛΆΣΗ 2 EN 343 ΚΛΆΣΗ 3:3 Bizflame Multi 380g 100% Βαμβακερή επένδυση Ανθεκτική Φλόγας , 170g Κίτρινο / Μπλε βαθυ M-XXL

MULTI

EN ISO 11612 EN ISO 11611 EN 1149 IEC 61482-2 EN 13034 EN ISO 20471 EN 343

CE CAT III

Φερμουάρ στους αστραγάλους

EN ISO 11612 EN ISO 11611 EN 1149 IEC 61482-2 EN 13034 EN ISO 20471 EN 343

Νο.1 για την πλήρη πολλαπλών κινδύνων Προστασία PW17_Flame_Resistant_4_MASTER.indd PW17_Flame_Resistant_4_TEXT.indd 189189

189

29/07/2017 10:22 18/08/2017 12:22


Εφαρμογές για Εγγύτητας κοστούμι: Αεροσκάφη διάσωσης, αεροσκάφος πυρόσβεσης χύμα εύφλεκτα υγρά πυρόσβεσης εύφλεκτου αερίου πυρόσβεσης παρόμοιες καταστάσεις που απελευθερώνουν υψηλά επίπεδα θερμότητας Ακτινοβολίας.

Σειρά εγγύτητας

Κρυφό μπροστινό άνοιγμα με Βρόγχο

EN ISO 11612

Παρέχον τας πλήρη κά λυψη του σώματος συμπεριλαμβανομένης της κεφαλής, τα χέρια και τα πόδια και με ένα στρώμα από θερμική επένδυση, τα ενδύματα Proximity παρέχουν εξαιρετική προστασία από την ακτινοβολούμενη θερμότητα και υψηλές θερμοκρασίες. Λόγω των πολύ υψηλών θερμοκρασιών που ο φέροντας μπορεί να υποβληθεί σε, προτείνεται ότι τα κοστούμια Proximity φοριούνται με μια αναπνευστική συσκευή για την παροχή αέρα αναπνοής σε κανονικές θερμοκρασίες. Τα ενδύματα Proximity,που έχουν πιστοποιηθεί κατά EN ISO 11612, χρησιμοποιούνται κατά τη διάσωση των αεροσκαφών, πυροσβεστικών αεροσκαφών και την εγγύτητα των υψηλών θερμοκρασιών (αλλά όχι την είσοδο σε απευθείας φλόγα).

Πληροφίες Υφάσματος

IGNIS Ύφασμα είναι ειδικά σχεδιασμένο για την κατασκευή των ενδυμάτων που χρησιμοποιούνται σε άμεση γειτνίαση με υψηλής έντασης πυρκαγιές. Εξαιρετικά ελαφρύ σε 330gm, και εύπλαστο, το IGNIS εξωτερικό κέλυφος ύφασμα είναι ένα επιμεταλλωμένο αλουμίνιο επικαλυμμένο μετα-παρα αραμιδίου ύφασμα που κατασκευάζεται από το 95% μετααραμίδιο και αναμειγνύεται με 5% παρα-αραμίδιο.

Kevlar® ραφές παντού

Οφέλη Ενδυμασίας

Η επιφάνεια τύπου καθρέπτη αντανακλά την ακτινοβολούμενη θερμότητα μακριά, επιτρέποντας προσέγγιση σε φλόγα, μειώνοντας παράλληλα το ρυθμό απορρόφησης θερμότητας που μπορεί να οδηγήσει σε θερμική καταπόνηση. Η ενσωμάτωση της πρόσθετης εσωτερικής επένδυσης άνθρακα, που εξασφαλίζει ανώτερη προστασία και απόδοση σε ακραία περιβάλλοντα εργασίας που αντιμετωπίζουν οι πολίτες, η υπηρεσία έκτακτης ανάγκης και το στρατιωτικό προσωπικό. Αυτά τα ρούχα φορεμένα σε κλάδους όπως η διάσωση των αεροσκαφών, πυροσβεστικά αεροσκάφη, χύμα εύφλεκτα υγρά και άλλες παρόμοιες περιπτώσεις που αφορούν υψηλά επίπεδα της θερμικής ακτινοβολίας.

Παράδειγμα Δομής Επίστρωσης Οι Στολές Ignis από Αλουμίνιο είναι κατασκευασμένες με τα ακόλουθα εξωτερικό, μέσο και εσωτερικό στρώματα:

A B

C

A Εξωτερικό κέλυφος Ignis από Αλουμίνιο B Ενδιάμεσο Θερμικό Στρώμα C Εσωτερικό Θερμικό Στρώμα

190

Στενό τελείωμα ποδιού, έχει σχεδιαστεί για να κάθεται άνετα κάτω από τις καλύπτρες

AM20 6

CE CAT III

Μπατζάκια ρυθμιζόμενα με hook & loop

Ολόσωμη Φόρμα Προσέγγισης EN ISO 11612 A1,B2,C4,D2,E3,F2

Αυτή η ολόσωμη είναι ελαφριά και εξαιρετικά ευέλικτη. Σχεδιασμένη για να φορεθεί με την κουκούλα AM21 και τις καλύπτρες μπότας AM22. Χαρακτηριστικά περιλαμβάνουν μία ολοκληρωμένη πίσω τσέπη στην πίσω πλευρά για μια αναπνευστική συσκευή, το εσωτερικό και το εξωτερικό εμπρόσθιο προστατευτικό άνοιγμα με πτερύγιο και ρύθμιση στη πλευρά του ποδιού. Ignis: Επιμεταλλωμένο αλουμίνιο με επικάλυψη 95% μετα-αραμιδίου, 5% παρα-αραμιδίου, 330g - 1 στρώμα Μεσαίο στρώμα:κετσές Άνθρακα 120g - 1 στρώμα. Εσωτερικό στρώμα: Αραμιδίου βισκόζη 125g - 1 στρώμα Ασημί M-4XL

4XL

Απόλυτη προστασία από τη θερμότητα που ακτινοβολεί και τις υψηλές θερμοκρασίες

PW17_IGNIS_SOLAR_MASTER.indd PW17_IGNIS_SOLAR_TEXT.indd 190190

EU CATALOG IGNIS

02/08/2017 16:18 16/08/2017 14:43


AM21 4

CE CAT III

Κουκούλα Προσέγγισης

EN ISO 11612 A1,B2,C4,D2,E3,F2 ΕΣΩΤΕΡΙΚΌ ΚΡΆΝΟΣ: EN397 ΕΞΩΤΕΡΙΚΉ ΖΕΛΑΤΊΝΑ: ΠΟΛΥΑΝΘΡΑΚΙΚΌ, ΧΡΏΜΑ ΧΡΥΣΌ: EN166, EN170, EN171

EN ISO 11612

Σχεδιασμένη για να κάθεται άνετα και να φορεθεί με το AM20 την Ολόσωμη φόρμα προσέγγισης και τις καλύπτρες υποδημάτων AM22 προσέγγισης, η κουκούλα προσέγγισης διαθέτει εσωτερικό σκληρό κάλυμμα που είναι σύμφωνο με EN397. Το χρυσό εξωτερικό κάλυμμα επιτρέπει εξαιρετική πλευρική και κατακόρυφη ορατότητα. Επιτρέπεται επίσης προσαρμογή για μάσκα προσώπου και μηχανήματος. Ignis: Επιμεταλλωμένο αλουμίνιο με επικάλυψη 95% μετα-αραμιδίου, 5% παρα-αραμιδίου, 330g - 1 στρώμα Μεσαίο στρώμα: Τσόχα Άνθρακα 120g - 1 στρώμα. Εσωτερικό στρώμα: Αραμιδίου Βισκόζη 125g - 1 στρώμα Ασημί, Ένα Μέγεθος

Εξαιρετικά ευέλικτο ύφασμα AM23 24

AM24 20

Εγγύτητας / Προσέγγισης Γάντια

EN 420 EN 388 EN 407

AM24

AM23

(45CM)

(35CM)

Διατίθεται σε δύο μήκη μανσέτας, το AM23 (35cms) και το AM24 (45cms) αντανακλούν ακτινοβολούμενη θερμότητα, ενώ η εσωτερική επένδυση του άνθρακα συμβάλλει στη μείωση της θερμικής αγωγιμότητας.Οι παρα-αραμιδίου παλάμες προσφέρουν εξαιρετική αντοχή στην τριβή. Ignis: Επιμεταλλωμένο αλουμίνιο με επικάλυψη 95% μετα-αραμιδίου, 5% παρα-αραμιδίου, 330g - 1 στρώμα Μεσαίο στρώμα:Κετσές Άνθρακα 120gm - 1 στρώμα Εσωτερικό στρώμα: Αραμιδίου βισκόζη 125gm - 1 στρώμα. Παλάμες: Παρα- αραμίδιο 645γρ Ασημένια, ένα μέγεθος, πωλούνται σε ζεύγη AM23 = Μήκος 35 εκατοστά AM24 = Μήκος 45 εκατοστά

EN 388

EN 407

4.4.4.3

4.3.3.3.4.X

AM22 6

CE CAT III

Επικαλύμματα μπότας προσέγγισης EN ISO 11612 A1,B2,C4,D2,E3,F2

EN ISO 11612

Σχεδιασμένα για να ταιριάζουν σε όλα τα μεγέθη τα AM22 θα πρέπει να φοριούνται μαζί με την Ολόσωμη AM20 εγγύτητας και την AM21 κουκούλα. Τα παρα-αραμιδίου πέλματα προσφέρουν εξαιρετική αντοχή στην τριβή.

CE CAT III

Ignis: Επιμεταλλωμένο αλουμίνιο με επικάλυψη 95% μετα-αραμιδίου, 5% παρα-αραμιδίου, 330g - 1 στρώμα Μεσαίο στρώμα:Κετσές Άνθρακα 120g - 1 στρώμα Εσωτερικό στρώμα: Αραμιδίου βισκόζη 125g - 1 στρώμα Πέλματα:Παρα-αραμίδιο 645g Ασημί, Ένα Μέγεθος , πωλούνται σε ζεύγη

Εξαιρετικά ευέλικτο ύφασμα *Ανατρέξτε στην ενότητα για χειρός,κεφαλής και προστασίας των ματιών για περίληψη πρότυπου EN - P. 422, 423, 526 ,539

PW17_IGNIS_SOLAR_MASTER.indd PW17_IGNIS_SOLAR_TEXT.indd 191191

Εξαιρετική προστασία θερμότητας

191

02/08/2017 16:18 16/08/2017 14:44


Σειρά προσέγγισης Πιστοποιημένη με EN ISO 11612, αυτή η σειρά είναι κατασκευασμένη με το εξωτερικό κέλυφος Ignis με μερικά στοιχεία που έχουν επιπλέον εσωτερικά στρώματα για αυξημένη αντοχή στη θερμότητα. Αυτή η σειρά των ΜΑΠ χρησιμοποιούνται για βιομηχανικές εργασίες που συνεπάγονται υψηλές θερμοκρασίες, όπως χαλυβουργεία και εγκαταστάσεις τήξης και δεν απαιτεί μια αναπνευστική συσκευή για να φορεθεί.

EN ISO 11612

EN ISO 11612

AM11 6

AM11: Πανωφόρι Προσέγγισης με Επένδυση- 3 Στρώσεις AM10: Παλτό Προσέγγισης αφοδράριστο - 1 στρώση

EN ISO 11612

AM15 6

AM10: EN ISO 11612 A1,B1,C3,D1,E3,F1 AM11: EN ISO 11612 A1,B2,C4,D2,E3,F2

AM10 18

CE CAT III

192

Τα AM10 και AM11 Πανωφόρια Προσέγγισης έχουν σχεδιαστεί για να χρησιμοποιούνται σε περιπτώσεις που απαιτούνται ανακλαστικές ιδιότητες σε μεγάλη θερμότητα. Η AM11 είναι παρόμοιο στο σχέδιο με την AM10 αλλά είναι κατασκευασμένη με ένα πρόσθετο εσωτερικό θερμικό στρώμα αυξάνοντας τις ιδιότητες αντοχής στη θέρμανση. Ignis: Επιμεταλλωμένο αλουμίνιο με επικάλυψη 95% μετα-αραμιδίου, 5% παρα-αραμιδίου, 330g - 1 στρώμα AM11: Μεσαίο στρώμα:κετσές άνθρακα 120g - 1 στρώμα AM11: Εσωτερικό στρώμα: αραμιδίου, βισκόζη 125g - 1 στρώμα Ασημί M-4XL

Παντελόνια Προσέγγισης με Επένδυση

EN ISO 11612 A1,B2,C4,D2,E3,F2

CE CAT III

4XL

Σχεδιασμένο να φοριέται με το πανωφόρι προσεγγίσεως AM14, τα παντελόνια από αλουμίνιο παρέχουν στο χρήστη την προστασία από την ακτινοβολούμενη θερμότητα και υψηλές θερμοκρασίες. Τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα περιλαμβάνουν ένα εργονομικά σχηματισμένο γόνατο, και πίσω ελαστικά ρυθμιζόμενες τιράντες ώμων. Ignis: Επιμεταλλωμένο αλουμίνιο με επικάλυψη 95% μετα-αραμιδίου, 5% παρα-αραμιδίου, 330g - 1 στρώμα Μεσαίο στρώμα:κετσές Άνθρακα 120g - 1 στρώμα. Εσωτερικό στρώμα: Αραμιδίου βισκόζη 125g - 1 στρώμα Ασημί M-4XL

4XL

Καινοτόμο Ύφασμα - Μέγιστη προστασία

PW17_IGNIS_SOLAR_MASTER.indd PW17_IGNIS_SOLAR_TEXT.indd 192192

EU CATALOG IGNIS

02/08/2017 16:18 16/08/2017 14:44


Κοστούμι Προσέγγισης Εφαρμογές: • Προσωπικό Αεροδρομίου • Βιομηχανία Αλουμινίου • Αυτοκινητοβιομηχανία

• Τσιμεντοβιομηχανία • Κεραμικά Βιομηχανία • Μηχανικών κατασκευών

• εργαζόμενοι σε Χυτήρια • Βιομηχανία Γυαλιού • Βιομηχανία Σιδήρου &

Χάλυβα Σιδηροδρόμων • Ναυπηγική Βιομηχανία • Συγκόλλησης

EN ISO 11612

AM14 6

Τζάκετ Προσέγγισης με Επένδυση EN ISO 11612 A1,B2,C4,D2,E3,F2

Σχεδιασμένο να φοριέται με το παντελόνι AM15, το ευκρινές σχέδιο περιλαμβάνει ρεγκλάν μανίκια και άνω φυσούνες πίσω επιτρέπει πλήρη ελευθερία κινήσεων. Τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα περιλαμβάνουν μια εσωτερική τσέπη κλείσιμο Κλείσιμο με βρόγχο και ελαστικές μανσέτες.

CE CAT III

4XL AM13 24

Ignis: Επιμεταλλωμένο αλουμίνιο με επικάλυψη 95% μετααραμιδίου, 5% παρα-αραμιδίου, 330g - 1 στρώμα Μεσαίο στρώμα:κετσές Άνθρακα 120g - 1 στρώμα. Εσωτερικό στρώμα: Αραμιδίου βισκόζη 125g - 1 στρώμα Ασημί M-4XL

EN ISO 11612

AM12 24

Ποδιά Προσέγγισης χωρίς φόδρα EN ISO 11612 A1,B1,C3,D1,E3,F1

Τέλεια για τις απαιτήσεις ενός χυτηρίου, αυτή η τιράντα-ποδιά θα προστατεύσει τον φέροντα από την ακτινοβολούμενη θερμότητα και εκσφενδόνιση λιωμένου σιδήρου.

CE CAT III

Ignis: Επιμεταλλωμένο αλουμίνιο με επικάλυψη 95% μετα-αραμιδίου, 5% παρα-αραμιδίου, 330g - 1 στρώμα Ασημί, Ένα Μέγεθος ,

Κλείσιμο με βρόγχο

Γκέτες προσέγγισης

EN ISO 11612 A1,B1,C3,D1,E3,F1 Σχεδιασμένες για να ταιριάζουν σε όλα τα μεγέθη μπότας, οι γκέτες ανθεκτικές στη θερμότητα αντανακλούν ακτινοβολούμενη θερμότητα. Τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα περιλαμβάνουν το κλείσιμο στο πίσω κέντρο και μοναδικό κλείσιμο με λουράκι.

CE CAT III

Ignis: Επιμεταλλωμένο αλουμίνιο με επικάλυψη 95% μετααραμιδίου, 5% παρα-αραμιδίου, 330g - 1 στρώμα Ασημί, Ένα Μέγεθος , πωλούνται σε ζεύγη

Τα Καλύτερα σε Πωλήσεις από Αλουμίνιο Κοστούμια PW17_IGNIS_SOLAR_MASTER.indd PW17_IGNIS_SOLAR_TEXT.indd 193193

193

02/08/2017 12:31 21/08/2017 14:44


Κοστούμι διαρθρωτικής φωτιάς Το Solar Πυροσβεστικό Κοστούμι μπορεί να αντέξει τα υψηλά επίπεδα της θερμότητας για μικρά χρονικά διαστήματα, χωρίς το ίδιο να κάνει έναυση και καύση, και ως εκ τούτου ελαχιστοποιεί το ποσοστό εγκαύματος του σώματος όταν εκτίθεται σε θερμότητα και φλόγες. Τα Solar Structural Fire κοστούμια αποτελούνται από τρία στοιχεία: ένα εξωτερικό κέλυφος, ένα φράγμα υγρασίας καθώς και ένα θερμικό φράγμα, που όλα εξυπηρετούν μια διαφορετική λειτουργία. Το εξωτερικό στρώμα προστατεύει από τραυματισμούς φλόγας και εγκαύματα που προκαλούνται από την αγώγιμη θερμότητα. Το φράγμα υγρασίας προστατεύει από τη διείσδυση νερού και επιτρέπει τους ατμούς εσωτερικής υγρασίας να δραπετεύσουν. Είναι επιτακτικό ότι τα στρώματα διατηρούνται στεγνά για να αποφευχθεί η μεταφορά της θερμότητας κατά τρόπον συναγωγής, από το εξωτερικό στρώμα μέσα στα στρώματα του δέρματος. Το εσωτερικό θερμικό φράγμα και η επένδυση προσφέρουν προστασία από τη θερμότητα κατά τη γειτνίαση με φλόγα. Μεταξύ κάθε ενός από αυτά τα στρώματα υπάρχουν τσέπες αέρα και μαζί με τα στρώματα του υφάσματος βοηθούν να μονώσουν περαιτέρω τον χρήστη από τα ακραία περιβάλλοντα των πυρκαγιών.

3000 Πληροφίες Υφάσματος

Πληροφίες Υφάσματος

Πληροφίες Υφάσματος

Οφέλη Ενδυμασίας

Οφέλη Ενδυμασίας

Οφέλη Ενδυμασίας

Nomex® εξωτερικό κέλυφος κατασκευάζεται από ένα 60% Nomex® και 40% Lenzing® FR Βισκόζη 260gm Το αναπνεύσιμο και αδιάβροχο φράγμα υγρασίας είναι ένας 50% FR πλεκτός πολυεστέρας, 50% μεμβράνη PU, 85gm. Η FR θερμική επένδυση είναι ένας μη υφαντός FR αραμιδίου κετσές καπιτονέ σε ένα 50% αραμιδίου, 50% βισκόζης, 260gm.

Το Nomex ® / Lenzing ® FR βισκόζης εξωτερικό κέλυφος είναι ενα εγγενώς πυρίμαχο ύφασμα που αντιστέκεται στην θερμότητα,αντίσταση σε υψηλή τριβή, ισχυρή Αντοχή χρωματισμού και προστατεύει τα εσωτερικά στοιχεία. Η αναπνεύσιμη PU μεμβράνη προστατεύει από τη διείσδυση νερού και επιτρέπει τη θερμότητα του σώματος να ξεφύγει. Το μη υφασμένο θερμικό στρώμα παγιδεύει τσέπες του αέρα για να παρέχουν βελτιωμένη θερμική προστασία και το υφασμένο θερμικό στρώμα προστατεύει από την θερμότητα στην εγγύτητα σε φλόγα.

Xf2 Xr2 Y2 Z2

EN 469

Nomex® Σκληρό Ripstop 195γρ εξωτερικό περίβλημα, είναι κατασκευασμένη από 75% Nomex® / 23% Kevlar® / 2% P-140 ίνες άνθρακα. Το φράγμα υγρασίας είναι κατασκευασμένο με ePTFE σε Basofil® μη υφαντό μεταφορέα, 90γρ TenCate Tecashield® - CQ8, 270γρ θερμική επένδυση είναι μια FR μη υφαντή βισκόζη αραμιδίου καπιτονέ σε FR υφαντά 50% μετα-αραμιδίου, 50% Μοντακρυλικό υφαντό ύφασμα.

Nomex® Σκληρό Ripstop είναι εγγενώς ανθεκτικό στη φωτιά, δεν θα λιώσει ή στάξει, είναι ανθεκτικό στα περισσότερα βιομηχανικά λάδια, διαλύτες και χημικές ουσίες με υψηλή τριβή και διαστάσεων σταθερότητας ιδιότητες. Το φράγμα υγρασίας PTFE, προστατεύει από τη διείσδυση νερού και επιτρέπει την εσωτερική υγρασία να διαφύγει. Οι μη υφαντές θερμικές παγίδες σε θύλακες αέρα παρέχουν αυξημένη θερμική προστασία και η εσωτερική υφαντή επένδυση προστατεύει από τη θερμότητα στην εγγύτητα με φλόγα. Η Wickwell™ plus τεχνολογία στην επένδυση απομακρύνει τον ιδρώτα μακριά από το σώμα.

Σύστημα TenCate Millenia™ με τα ακόλουθα συνδυασμένα στρώματα Εξωτερικό κέλυφος: TenCate χιλιετίας™ - MI 9180 - 180γρ, 39% PbO (πολυβενζοξαζόλη), 59% παρα-αραμιδίου και 2% αντιστατικές ίνες. Θερμικό φράγμα υγρασίας: TenCate - CX140 - 140g, ένα μετα-παρα αραμιδίου θερμικό φράγμα και ένα φράγμα υγρασίας ePTFE / PU συνδυάζονται. Θερμική επένδυση: TenCate - CZ703 - 130γρ, ένα GoldCheck™ μοτίβο μετααραμιδίου θερμική επένδυση με Wickwell™ συν τεχνολογία.

TenCate Millenia™ - MI 9180 είναι το ελαφρύτερο και ισχυρότερο του κόσμου εξωτερικό κέλυφος στην αγορά. Παραμένει εύκαμπτο και εύπλαστο, ακόμη και μετά από έκθεση σε θερμότητα. Το θερμικό φράγμα υγρασίας είναι κατασκευασμένο με ένα πατενταρισμένο spunlace 3-D, μη υφασμένη τεχνολογία. Το έλασμα δύο συστατικών ePTFE / PU παρέχει ανώτερη διαπνοή, είναι ανθεκτικό με προστασία έναντι του αίματος και των παθογόνων παραγόντων σε υψηλή θερμοκρασία. Η θερμική επένδυση με την Wickwell™ συν τεχνολογία απομακρύνει τον ιδρώτα μακριά από το σώμα..

EN 469: 2005 Προστατευτική ενδυμασία για πυροσβέστες

Αυτό το Ευρωπαϊκό Πρότυπο καθορίζει ελάχιστα επίπεδα απαιτήσεις απόδοσης για προστατευτική ενδυμασία για να φορεθεί κατά τη διάρκεια επιχειρήσεων πυρόσβεσης και συναφών δραστηριοτήτων. Τα κοστούμια προβλέπουν προστασία για τους πυροσβέστες στον κορμό, λαιμό, ώμους έως τον καρπό, και μηρό έως τους αστραγάλους κατά τη διάρκεια δραστηριοτήτων

πυρόσβεσης. Μια γενναιόδωρη επικάλυψη που είναι κατάλληλη για όλες τις μετακινήσεις σωμάτων θα διατηρείται μεταξύ του σακακιού και του παντελονιού.Εξάπλωση Φλόγας Μεταφορά Θερμότητας (Φλόγα) Μεταφορά Θερμότητας (ακτινοβολία) Υπολειμματική Δύναμη Θερμικής Αντίστασης Αντοχή Αντοχή σε σχίσιμο Επιφανειακή Δύναμη Διαβροχής Μεταβολή διαστάσεων

Εξηγώντας τον Κανονισμό ΕN469 Επίπεδο 2 είναι η μεγαλύτερη απαίτηση για διαρθρωτική πυρόσβεση και χρησιμοποιείται από επαγγελματίες εκπαιδευμένους πυροσβέστες.

194

5000

4000

Xf2 Xr2 Y2 Z2

EN 469

Αντίσταση στη διείσδυση υγρών χημικών αντίσταση στο νερό νερού ατμών αντίσταση Εργονομικά Απαιτήσεις Ορατότητα - Ανταπόδοση Σύνολο Ένδυμα Δοκιμές (Προαιρετικό)

Όλες οι Στολές Επίπεδου 2 θα επισημαίνονται εσωτερικά ως εξής: • Xf2 επίπεδο 2 – απόδοση σε δοκιμή θερμότητας: φλόγα. • Xr2 επίπεδο 2 – απόδοση σε δοκιμή θερμότητας: Ακτινοβολία. • Y2 Επίπεδο 2 - αντίσταση στη διείσδυση νερού • Ζ2 Επίπεδο 2 – αντίσταση ενάντια σε υδρατμούς

Επίπεδου 2 κοστούμια πρέπει να περιλαμβάνουν ένα φράγμα υγρασίας αδιάβροχο

PW17_IGNIS_SOLAR_MASTER.indd PW17_IGNIS_SOLAR_TEXT.indd 194194

EU CATALOG SOLAR

02/08/2017 16:18 16/08/2017 14:44


605g

3000

Xf2 Xr2 Y2 Z2

EN 469

Nomex® / Lenzing® FR βισκόζη 260g

CERTIFIED

FR Πλεκτό ύφασμα με PU μεμβράνη

Κοστούμι διαρθρωτικής φωτιάς

FR μή υφασμένο FR βισκόζη αραμιδίου

Νάρθηκας σχεδιασμένος για να κάθεται άνετα στους ώμους Γρήγορης απελευθέρωσης φερμουάρ

Τσέπη για Ραδιόφωνο

Πλεκτές μανσέτες με θηλιές αντίχειρα

Aντι-ύγρανσης ταινία στα μπατζάκια Μανσέτες ρυθμιζόμενες με hook & loop

FB30 6

FR,IW Xf2 Xr2 Y2 Z2

EN 469 CE CAT III

Μπροστινές τσέπες χαμηλότερα με κλείσιμο Βρόγχου

FB31

3000 Πανω - φόρι EN 469 , LEVEL 2

Το FB30 Παλτό κατασκευάζεται χρησιμοποιώντας το υψηλής απόδοσης Nomex® / Lenzing® FR Βισκόζης ύφασμα. Τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα περιλαμβάνουν ένα γρήγορης απελευθέρωσης φερμουάρ ορείχαλκου μπροστά , χαμηλότερες μπροστινές τσέπες με τρούκ για το κράτημα γαντιών και πλεκτές μανσέτες με βρόγχους- αντίχειρα για να κρατάνε τα μανίκια στη θέση τους. Nomex®/ Lenzing® FR Βισκόζη 260g Φράγμα υγρασίας: FR μη υφασμένα, με ePTFE μεμβράνη, 90g Θερμικό στρώμα: FR μη υφασμένη, αραμιδίου βισκόζη 115γ Εσωτερικό θερμικό στρώμα: FR υφασμένα, Μετα - αραμιδίου μοντακρυλικών, 155g Μπλέ σκούρο S-4XL

4XL

DuPont ™, Nomex® και Kevlar® είναι χαρακτηριστικά ή αναγνωρισμένα χαρακτηριστικά της EI du Pont de Nemours and Company.

PW17_IGNIS_SOLAR_MASTER.indd PW17_IGNIS_SOLAR_TEXT.indd 195195

6

FR,IW Xf2 Xr2 Y2 Z2

EN 469 CE CAT III

3000 Over-Παντελόνι EN 469 , LEVEL 2

Σχεδιασμένο για να προστατεύει το κάτω μέρος του σώματος, το Solar FB31 Πάνω από το παντελόνι κατασκευάζεται χρησιμοποιώντας το υψηλής απόδοσης Nomex® / Lenzing® FR Βισκόζης ύφασμα. Ο σχεδιασμός προσφέρει υψηλή ελευθερία κινήσεων. Τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα περιλαμβάνουν μία χαμηλής-κοπής ραφή στον καβάλο, μη αποσπώμενες τιράντες ώμων, ελαστική πλευρά και κάτω μπροστινό άνοιγμα.

Nomex®/ Lenzing® FR Βισκόζη 260g Φράγμα υγρασίας: FR μη υφασμένα, με ePTFE μεμβράνη, 90g Θερμικό στρώμα: FR μη υφασμένη, αραμιδίου βισκόζη 115γ Εσωτερικό θερμικό στρώμα: FR υφασμένα, Μετα-αραμιδίου μοντακρυλικών,155g Μπλέ σκούρο S-4XL

4XL

Κατασκευασμένο εργονομικά

195

02/08/2017 16:18 16/08/2017 14:44


555g

Xf2 Xr2 Y2 Z2

EN 469

Nomex® Tough

4000

CERTIFIED FR μη υφασμένα υφάσματα με ePTFE μεμβράνη FR Μη Υφαντά Aramid βισκόζη

Κοστούμι διαρθρωτικής φωτιάς

FR Υφαντά μετα-αραμιδίου ΜΟΝΤΑΚΡΥΛΙΚΩ

Γρήγορης απελευθέρωσης φερμουάρ

Νάρθηκας σχεδιασμένος για να κάθεται άνετα στους ώμους

Τσέπη για Ραδιόφωνο

Άνοιγμα μπροστά με Φερμουάρ

Μεγάλες τσέπες στο πλάϊ του μηρού

Πλεχτή Μανσέτα

Φερμουάρ στους αστραγάλους

Aντι-ύγρανσης ταινία στα μπατζάκια

Μανσέτες ρυθμιζόμενες με hook & loop

FB40 6

FR,IW Xf2 Xr2 Y2 Z2

EN 469 CE CAT III

196

Μπροστινές τσέπες χαμηλότερα με κλείσιμο Βρόγχου

FB41

4000 Πανωφόρι EN 469 , LEVEL 2

Το FB40 φοριέται ως μέρος του κοστουμιού δύο κομματιών και σε συνδυασμό με 4 στρώματα των υφασμάτων συμπεριλαμβανομένων ενός φράγματος υγρασίας και Θερμικού φράγματος. Πλεκτές μανσέτες φτιαγμένες από Nomex ® με αντίχειρα-τρύπες για να κρατήσουν το μανίκι στο τέλος όταν γάντια φοριούνται. Το ταχείας απασφάλισης φερμουάρ βοηθά μια ταχεία αφαίρεση εάν απαιτείται. Nomex® Tough, Ripstop 195g Φράγμα υγρασίας: FR μη υφασμένα, με ePTFE μεμβράνη, 90g Θερμικό στρώμα: FR μη υφασμένη, αραμιδίου βισκόζη 115γ Εσωτερικό θερμικό στρώμα: FR υφασμένα, Μετα - αραμιδίου μοντακρυλικών, 155g Μπλέ σκούρο S-4XL

4XL

Μέγιστη προστασία, υπέρτατη άνεση

PW17_IGNIS_SOLAR_MASTER.indd PW17_IGNIS_SOLAR_TEXT.indd 196196

EU CATALOG SOLAR

6

FR,IW Xf2 Xr2 Y2 Z2

EN 469 CE CAT III

4000 Over-Παντελόνι EN 469 , LEVEL 2

Χαρακτηριστικά για τα πανω παντελόνια περιλαμβάνουν τσέπες φορτίου στα πόδια, κωνικό άκρο ποδιού με φερμουάρ και τσόντα για να καταστεί δυνατή η επέκταση εάν απαιτείται όταν φοριέται πάνω από μπότες. Πλαϊνό άνοιγμα στην τσέπη γόνατος επιτρέπει την αφαίρεση ή την προσθήκη επιγονατίδας. Nomex® Tough, Ripstop 195g Φράγμα υγρασίας: FR μη υφασμένα, με ePTFE μεμβράνη, 90g Θερμικό στρώμα: FR μη υφασμένη, αραμιδίου βισκόζη 115γ Εσωτερικό θερμικό στρώμα: FR υφασμένα, Μετα-αραμιδίου μοντακρυλικών,155g Μπλέ σκούρο S-4XL

4XL

Το Nomex® είναι καταχωρημένο εμπορικό σήμα της Ε.Ι. Du Pont de Nemours and Company

02/08/2017 16:18 16/08/2017 14:44


450g

5000

Xf2 Xr2 Y2 Z2

EN 469

CERTIFIED

Σύστημα: TenCate Millenia™ -450 g φλόγα

Κοστούμι διαρθρωτικής φωτιάς

TenCate Millenia™ - MI 9180

ePTFE /PU bi-στρωματοποιημένο

Γρήγορης απελευθέρωσης φερμουάρ

GoldCheck™ ύφασμα

Ρυθμιζόμενη Ζώνη Μέσης Άνοιγμα μπροστά με Φερμουάρ Τσέπη για Ραδιόφωνο

Μπροστινές τσέπες χαμηλότερα με κλείσιμο Βρόγχου

Aντι-ύγρανσης ταινία στα μπατζάκια

Aντι-ύγρανσης ταινία στα μπατζάκια

FB50 6

FR,IW Xf2 Xr2 Y2 Z2

EN 469 CE CAT III

Πλεκτές μανσέτες με θηλιές αντίχειρα

FB51

5000 Πανωφόρι EN 469 , LEVEL 2

Το Solar FB50 Πανωφόρι υπερβαίνει όλες τις απαιτήσεις του EN469. Τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα περιλαμβάνουν, φερμουάρ ορείχαλκου ταχείας απελευθέρωσης , μασχάλης τσόντα για την αύξηση της κινητικότητας, παρα-αραμιδίου πλεκτές μανσέτες με αντίχειρα-βρόχο και αραμιδίου νήμα που χρησιμοποιείται σε όλες τις ραφές και το πάνω ράψιμο. Το κολλάρο έχει σχεδιαστεί για να κάθεται τακτοποιημένα με όλα τα κράνη. System: TenCate Millenia™ – 450 Eξωτερικό Κέλυφος 180g Θερμικό Φράγμα Υγρασίας, 140g Θερμική Επένδυση, 130g Χρυσαφί S-4XL

6

FR,IW Xf2 Xr2 Y2 Z2

EN 469

4XL

CE CAT III

5000 Over-Παντελόνι EN 469 , LEVEL 2

Το FB51 Solar πάνω από το παντελόνι είναι εντελώς επενδεδυμένο και αδιάβροχο. Η ελαστική πλευρική μέση επιτρέπει στο ρούχο να κάθεται άνετα στη μέση, όταν φοριέται. Τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα περιλαμβάνουν EN ISO 20471 συμβατό αντανακλαστικό , αντι-λερωτική λωρίδα στα άκρα των ποδιών και hook & loop κλείσιμο μπροστά με ένα εσωτερικό τσόντα προστατευτικό. System: TenCate Millenia™ – 450 Eξωτερικό Κέλυφος 180g Φράγμα θερμικής Υγρασίας, 140g Θερμική επένδυση, 130g Χρυσαφί S-4XL

4XL

Νέο ελαφρύ σύστημα προστασίας PW17_IGNIS_SOLAR_MASTER.indd PW17_IGNIS_SOLAR_TEXT.indd 197197

197

02/08/2017 16:18 16/08/2017 14:44


ΣΕ Ι Ρ Ά Ε ΝΔΥΜ ΆΤΩ Ν Ε ΡΓΑ Σ Ί Α Σ Οι ρουχισμού Συλ λογές προσφέρουν μια σειρά από σ χέδια και εξαρτήμα τα κα τά λ ληλα για πολ λές τε λικές χρήσεις . Μόνο τα κα λύ τερα υφάσμα τα ποιότητας και τε χ νικές κα τασκευής που χρησιμοποιούν ται ε γ γυών ται άνεση και ασφά λεια. ∆οκιμασμέ νο για να αν τέ χει σ τις κακουχίες της καθημερινής φθοράς κάθε ρούχο έ χει σ χεδιασ τεί προσεκ τικά και κα τασκευασ τεί για να διασφα λισ τεί η βέ λτισ τη ποιότητα σ την κα λύ τερη τιμή.

111Είδη Μετατροπή Για να μετατρέψετε γραμμάρια ανά τετραγωνικό μέτρο σε ουγγιές ανά τετραγωνική γιάρδα: x 0.0295 Για να μετατρέψετε ουγγιές ανά τετραγωνική γιάρδα σε γραμμάρια ανά τετραγωνικό μέτρο: x 33,91

1 Yd2

198

• ΈΝΔΥΣΗ ΕΡΓΑΣΊΑΣ HOLSTER POCKET • PORTWEST TEXO™ • ΔΗΜΙΟΥΡΓΊΑ ΈΝΔΥΣΗ ΕΡΓΑΣΊΑΣ • ΈΝΔΥΣΗ ΕΡΓΑΣΊΑΣ MULTI POCKET • FORTIS™ • TRADEGUARD™

• • • • •

ΧΗΜΙΚΌ ΠΑΝΩΦΌΡΙ ΟΛΌΣΩΜΗ ΦΌΡΜΑ IONA™ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΈΝΟ

1 M2

PW17_Workwear_1_MASTER.indd198 PW17_Workwear_1_TEXT_.indd 198

31/07/2017 17:11 16/08/2017 14:41


Βασικά Ανθεκτικά Υφάσματα για ενδύματα εργασίας Η Portwest strech είναι ένα απόλυτο βαμβακερό ελαστικό ύφασμα. Ένα μείγμα από 98% βαμβάκι και 2% ελαστάν παρέχει την απόλυτη άνεση και ευελιξία. Η υψηλή περιεκτικότητα σε βαμβάκι δίνει μια εξαιρετικά μαλακή λαβή, και η προστιθέμενη ελαστάνη παραδίδει ευκολία κίνησης. Οι μακρές συνεχείς ίνες που χρησιμοποιούνται στη διαδικασία κατασκευής παρέχουν αντοχή, εξαιρετική αντιβακτηριακή αντοχή και ένα εξαιρετικό φινίρισμα. Αυτό το ύφασμα έχει βαθμολογία UPF των 50+ να εμποδίσει 98% της υπεριώδους ακτινοβολίας.

PORTWEST

TEXO COTTON RICH

TM

Το Portwest Texo πλούσιο σε βαμβάκι ύφασμα είναι 60% Βαμβάκι 40% Πολυέστερ 245g. Αυτό το μείγμα προσφέρει την απόλυτη άνεση και πρακτικότητα. Η υψηλή περιεκτικότητα σε βαμβάκι δίνει στο Portwest Texo εξαιρετικά μαλακή επαφή και εξασφαλίζει ότι πλένεται καλά σε εξήντα βαθμούς.Το Polyester παρέχει αντοχή και ιδιότητες ικανότητας διαβροχής. Το ύφασμα Portwest Texo έχει βαθμολογία UPF 50+ έτσι θα μπλοκάρει το 98% των ακτίνων UV που πέφτουν πάνω στο ένδυμα.

Kingsmill™ είναι 65% πολυεστέρας 35% βαμβάκι και είναι διαθέσιμο σε τέσσερα βάρη: 300γρ, 245γρ, 210γρ και 190γρ. Αυτό το ύφασμα εγγυάται υψηλές επιδόσεις και μέγιστη άνεση. Τα νήματα είναι όλα δαχτύλιου περιστροφικά με μακρύ συνεχές χτενισμένο βαμβάκι παρέχοντας μια απαλή λαβή και άριστη αντιβακτηριακή αντίσταση. Το υλικό είναι πλήρως προ-πλυμένο και έχει ανώτερη κατακράτηση χρώματος. Η βαθμολογία UPF 50+ θα μπλοκάρει το 98% της υπεριώδους ακτινοβολίας.

Portwest βαμβάκι είναι διαθέσιμο σε δύο βάρη 260g και 300g. Αυτό το ύφασμα είναι πλήρως προ συρρικνωμένο και έχει εξαιρετικές ιδιότητες κατακράτησης χρώματος. Οι μακριές ίνες μη συνεχείς που χρησιμοποιούνται κατά τη διαδικασία κατασκευής παρέχουν αντοχή, αντιβακτηριακή αντίσταση και ποιοτικό φινίρισμα. Αυτό το ύφασμα έχει βαθμολογία UPF 50+ έτσι θα μπλοκάρει το 98% των ακτίνων UV που πέφτουν πάνω στο ένδυμα.

Fortis ύφασμα είναι 65% πολυεστέρας 35% βαμβάκι και διατίθεται σε δύο βάρη? 245g και 300g. Αυτό το μείγμα προσφέρει αντοχή, προστασία και εξαιρετική άνεση του χρήστη. Η βαθμολογία UPF 50+ μπλοκάρει το 98% της υπεριώδους ακτινοβολίας. Η Fortis έχει κατασκευαστεί με υψηλές προδιαγραφές και είναι η πρακτική επιλογή για όλες τις ανάγκες ρουχισμού της εργασίας σας. Τα PORTWEST TEXO, FORTIS, TRADEGUARD, IONA και KINGSMILL είναι εμπορικά σήματα της Portwest.

Ανθεκτικά ενδύματα εργασίας για απαιτητικές συνθήκες PW17_Workwear_1_MASTER.indd199 PW17_Workwear_1_TEXT_.indd 199

199

31/07/2017 08:22 18/08/2017 14:41


Πολλαπλές τσέπες Αποθήκευσης

Πολύ λειτουργικές τσέπες holster

T602

Τριπλο-ραμμένες ραφές Τσέπες Επιγονατίδων

Η σ υλ λογ ή H o ls te r Po c k e t πο υ α ν α π τ ύ χ θ η κ ε α π ο κ λ ε ι σ τ ι κά γ ι α τεχ νίτες , αποτε λείται από διάφορα σ τυλ αναδεικ νύον τας τα κα λύτερα σ χέδια , κα τασ κευή και α πό δ ο σ η που προσφέρον ται σ το πλαίσιο της συλ λογής ρουχισμού Por t west. Μια επιλογή υψηλής ποιότητας υφάσματα και που έχουν

T602

200

χρησιμοποιηθεί προηγμένες τεχ νικές κατασκευής εξασφα λίζουν μία ε πι λογή άνεσης και την απόλυ τ η α ν τοχ ή του χρήσ τ η. Τα ε νδύματα έχουν δοκιμασ τεί για να αν τέ χουν σ τις κακουχίες της καθημερινής φθοράς.

• Κατασκευασμένο με ένα σύγχρονο κόψιμο και στυλ εύκολης πρόσβασης Holster Pocket αποθήκευσης για Εργασία, • Απαραίτητη ενίσχυση στα γόνατα, για ανώτερη προστασία γονάτων. • Σχεδιασμένο για την ελεύθερία κινήσεων εξαιρετικά ανθεκτικό με διπλή ραφή για επιπλέον ενίσχυση

Ideal a Variety of Trade Ιδανικόfor για μια Ποικιλία από ΤελικούUses Εμπορίου Χρήσεις

PW17_Workwear_1_MASTER.indd200 PW17_Workwear_1_TEXT_.indd 200

31/07/2017 17:11 16/08/2017 14:41


Ελαστική λαβίδα στην εσωτερική μέση

300g

Ελαστική λαβίδα στην εσωτερική μέση

300g

245g

Τσέπες Holster Τσέπες Holster Δαχτύλιος D

Πολλαπλές τσέπες Αποθήκευσης

Τσέπη για Smart phone Τσέπη για Smart phone

Τσέπη διπλού Κανόνα

Ελαστική λαβίδα στην εσωτερική μέση

Τσέπη διπλού Κανόνα

Διπλο-ραμμένες ραφές

Αντανακλαστική ταινία

Ρυθμιζόμενο μήκος ποδιού

PW 3

PW 3

T501

T602

18

11

RIS 3279

Ανακλαστικά Παντελόνια Vision EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 2 RIS-3279-TOM ΤΕΥΧΟΣ 1 (ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ ΜΟΝΟ) ANSI/ISEA 107-2015 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ε EN 14404 ΤΥΠΟΣ 2 ΕΠΙΠΕΔΟ 0 (ΟΤΑΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΤΟ S156)

Ένας προσεκτικός σχεδιασμός, καινοτόμο ανακλαστικό παντελόνι που διαθέτει πολλών λειτουργιών θήκες, κορυφαίες τσέπες τοποθέτησης επιγονατίδας και εύκολη πρόσβαση σε τσέπη πολλαπλών σημείων για την ασφαλή αποθήκευση τηλεφώνου, τα κλειδιά και τα εργαλεία. Η ενίσχυση του υφάσματος Oxford σε βασικά σημεία τριβής και η τριπλή ραφή εξασφαλίζουν μέγιστη ανθεκτικότητα. Kingsmill: 65% Πολυεστέρας, 35% Βαμβάκι , 300g 100% Πολυεστέρας Oxford 600D, 210g Πορτοκαλί / Μαύρο , Κίτρινο / Μαύρο 30”-42” Κανονικό πόδι 31” ή 79εκ ρυθμιζόμενο σε ψηλό 33” ή 84 εκατοστά

18

10

Ραφές Αντίθεσης χρωμάτων

Τσέπες με φερμουάρ

Urban Παντελόνια Εργασίας με Τσέπες Holster EN 14404 ΤΥΠΟΣ 2 ΕΠΙΠΕΔΟ 0 (ΟΤΑΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΤΟ S156)

Ανθεκτικό παντελόνι από ύφασμα Kingsmill από πολυεστέρα / βαμβάκι 300g με σύγχρονη εφαρμογή και ρυθμιζόμενο μήκος ποδιού. Γεμάτο από τα χαρακτηριστικά που προσφέρουν εξαιρετική λειτουργία και απόδοση, Κορυφαία τοποθέτηση των προσχηματισμένων επιγονατίδων, τριπλά ραμμένες ραφές, καβάλο τσόντα για να μειωθεί η καταπόνηση και να αποφευχθεί η αποτυχία της ραφής και μια τσέπη cargo στο πλάι του ποδιού. Οι τσέπες έχουν ενίσχυση Oxford για επιπλέον αντοχή. Kingsmill: 65% Πολυεστέρας, 35% Βαμβάκι , 300g 100% Πολυεστέρας Oxford 600D, 210g Μαύρο , Βαθυ Γκρι/Μαυρο 30”-42” Κανονικό πόδι 31” ή 79εκ ρυθμιζόμενο σε ψηλό 33” ή 84εκ Αναγνωρισμένος Ευρωπαϊκός Κοινοτικός Σχεδιασμός

Αναγνωρισμένος Ευρωπαϊκός Κοινοτικός Σχεδιασμός

Συμπεριλαμβάνεται δωρεάν ζεύγος

S156

επιγονατίδων με PW3 Παντελόνια 566

PW17_Workwear_1_MASTER.indd201 PW17_Workwear_1_TEXT_.indd 201

Συμπεριλαμβάνεται δωρεάν ζεύγος

S156

επιγονατίδων με PW3 Παντελόνια 566

KS18 36

10

Granite Σόρτς με Τσέπες Holster Τα σορτς Granite είναι κομψά, πρακτικά και η ιδανική επιλογή για πιο ζεστό καιρό. Η χρήση του υψηλής ποιότητας ανάμεικτου υφάσματος προσφέρει την άνεση και την αντοχή που απαιτούνται σε σύγχρονα περιβάλλοντα εργασίας. Πιέτα holster τσέπες κατασκευασμένες από ανθεκτικό νάιλον oxford είναι τέλειες για εργαλεία. Άλλες πολλαπλές τσέπες προσφέρουν ασφαλή αποθήκευση και εξυπηρετούν διαστάσεις έξυπνων τηλεφώνων. Kingsmill 65% Πολυεστέρας, 35% Βαμβάκι 245g Μαύρο/Βαθύ Γκρί S-XXL

Kingsmill Κορυφαίο Ύφασμα 201

31/07/2017 17:11 16/08/2017 14:41


ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΜΕ ΤΣΕΠΗ HOLSTER

330g

Anti-κρούσης ύφασμα για επιπλέον προστασία του κινητού τηλεφώνου KS15

300g

Ελαστική λαβίδα στην εσωτερική μέση Δύο τσέπες πίσω Δύο τσέπες πίσω

Double rule pocket Μέση ελαστική κατά το ήμισυ

Τσέπη Κανόνα

Τσέπη διπλού Κανόνα

Τσέπες Επιγονατίδων Τσέπες Επιγονατίδων

KS14 24

14

Εκπληκτικό παντελόνι εργασίας καμβά με ενίσχυση ύφασμα Oxford στα βασικά σημεία τριβής. Αυτό το άνετο παντελόνι είναι εφοδιασμένο με πολλές δυνατότητες, συμπεριλαμβανομένων των τριπλών ραμμένων ραφών, τσέπες Holster, τσέπες για επιγονατίδες με βαθύ κάλυμμα και πολλαπλές τσέπες για να εξασφαλίσουν την αποθεματοποίηση για τα τηλέφωνα και τα εργαλεία. 65% Πολυεστέρας , 35% Βαμβάκι 330g Κανονικό: Μαύρο 30-44, Ψηλό: Μαύρο 32-40

202

KS15

Tungsten Παντελόνι με Τσέπες Holster 24

13

Slate Παντελόνι Αυτό το κατεργασμένο παντελόνι είναι μια φανταστική προσθήκη στην σειρά Kit λύσεις. Κατασκευασμένο με το 300g Kingsmill ύφασμα, προσφέρει επιπλέον δύναμη και αντοχή στην τριβή. Χαρακτηριστικά διαθέτει τσέπες πιέτα με μακριά θήκη, τσέπες επιγονατίδων,βρόχο για σφυρί και χαμηλού προφίλ branding.Η Τσέπη κινητού τηλεφώ νου είναι επενδεδυμένη με αντι σοκ ύφασμα και θα φιλοξενήσει το νέο έξυπνο τηλέφωνο. Kingsmill 65% Πολυεστέρας, 35% Βαμβάκι 300g Κανονικό: Μαύρο, Σκούρο Μπλε S-3XL Ψηλό: Μαύρο, Σκούρο Μπλε M-XXL

Έξυπνα τεχνικά χαρακτηριστικά σε συνδυασμό με υπέροχα υφάσματα

PW17_Workwear_1_MASTER.indd202 PW17_Workwear_1_TEXT_.indd 202

31/07/2017 17:11 16/08/2017 14:41


Κατασκευασμένα για Απόδοση

300g

245g

Πίσω Τσέπη Διπλο-ραμμένες ραφές

Τσέπες Holster

Δύο πίσω τσέπες μπάλωμα Τσέπες Holster

Ανακλαστικό Ρέλι

Τσέπες Επιγονατίδων

Τριπλο-ραμμένες ραφές

C720 30

8

TX32

Tradesman Παντελόνι με Τσέπες Holster Εξαιρετικής αξίας παντελόνι με τσέπη holster για όλες τις εμπορικές χρήσεις. Τσέπη για εξαιρετικά ευέλικτη αποθήκευση για τα εργαλεία και προσωπικά αντικείμενα. Κάτω τσέπες επίθεμα φόρτωσης του γονάτου επιτρέπει την εισαγωγή επενδύσεις γονάτων, εάν απαιτείται. Ανακλαστικά τελειώματα και σύγχρονους χρωματισμούς κάνουν αυτό το ένδυμα νικητή. Kingsmill 65% Πολυεστέρας, 35% Βαμβάκι 245g Κανονικό: Μαύρο , Γραφίτη γκρι/Μαύρο 28-46 Ψηλό: Μαύρο , Γραφίτη γκρι/Μαύρο 32-40

24

15

Dresden Παντελόνι Αυτό το δυνατό παντελόνι είναι κομψό και ανθεκτικό. Ισχυρό ύφασμα Οξφόρδης βρίσκεται σε βασικούς τομείς τριβής για να προσφέρουν επιπλέον αντοχή. Με τριπλή ραφή και πολλαπλές τσέπες το παντελόνι αυτό είναι η ιδανική επιλογή για μια ποικιλία χρήσεων. Kingsmill 65% Πολυεστέρας, 35% Βαμβάκι 300g Μαύρο/Γκρί Γραφίτη, Πράσινο/ Μαύρο, Σκούρο Μπλε/βαθύ θαλασσί, Μπλε ανοιχτό/ Μπλε σκούρο, Γραφίτη γκρι/Μαύρο

Black/Graphite Grey Graphite Grey/Black Epic Royal/Dark Navy Dark Navy/Epic Royal Bottle Green/Black

Reg S - 3XL S - 3XL S - 3XL S - 3XL S - 3XL

Ανθεκτικά ενδύματα εργασίας για απαιτητικές συνθήκες PW17_Workwear_1_MASTER.indd203 PW17_Workwear_1_TEXT_.indd 203

203

31/07/2017 17:11 16/08/2017 14:41


ΕΝΔΥΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΤΙΘΕΣΗΣ

Λειτουργικό, κομψό και ανθεκτικό 245g Ανακατέψτε και ταιριάστε ξεχωριστά προϊόντα για να χτίσετε την Εταιρική σας εμφάνιση

KS10

Τζετ καλύπτεται πρόσδεση από άκρη σε άκρη Τσέπες στο Στήθος

Θήκη κάρτας Ταυτότητας

Ραφές Αν χρ

KS12

Ελαστικές μανσέτες

KS10 24

5

Chrome Μπουφάν Πολλές τσέπες με βολικές λειτουργίες, όπως διακριτική τσέπη ταυτότητας, εύκολη τσέπη τηλεφώνου και στυλό και ρυθμιζόμενες ταινίες στις μανσέτες και στρίφωμα με ανακλαστικές για αυξημένη ορατότητα. Kingsmill 65% Πολυεστέρας, 35% Βαμβάκι 245g Βαθυ Γκρι/Μαυρο S-3XL

FC63 373

204

PW17_Workwear_1_MASTER.indd204 PW17_Workwear_1_TEXT_.indd 204

Σχεδιασμένο για απόδοση μεγάλης διάρκειας 31/07/2017 17:11 16/08/2017 14:41


ΖΩΝΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Υψηλή Ένδυση εργασίας Δύο πίσω τσέπες με φερμουάρ

245g

Τριπλο-ραμμένες ραφές

Μέση ελαστική κατά το ήμισυ

Θηλιά για σφυρί

S934

100 10

Stretch εργασίας Belt 100% Πολυεστερικό Μαύρο , Σκούρο Μπλε S-XXL

Τσέπη cargo στο πλάι του ποδιού

Τσέπες Επιγονατίδων

S932

Ραφές Αντίθεσης χρωμάτων

192 12

Ζώνη Δύο στρώσεις από PVC, μεταλλική αγκράφα Μαύρο 32-44

KS12 24

11

KS13

Chrome Παντελόνι Μια ανώτερη έκδοση του παντελονιού δράσης, αυτό το στυλ μπορεί να υπερηφανεύεται για όλα τα κλασικά χαρακτηριστικά που θα περιμένατε καθώς και ένα πλήθος περισσότερων, συμπερι λαμβανομέ νων, βελτιωμένη εφαρμογή, τρίπλο- ραμμένες ραφές,νέο σύστημα μέσης, κάτω φερμουάρ και σύγχρονο χρωματισμό. Kingsmill 65% Πολυεστέρας, 35% Βαμβάκι 245g Κανονικό: Μαύρο/Βαθύ Γκρί XS-3XL , Ψηλό: Μαύρο/ Βαθύ Γκρί M-XL

24

10

Granite Παντελόνι Το παντελόνι Granite είναι γεμάτο με χαρακτηριστικά όπως τριπλά ραμμένες ραφές, ελαστική μέση για άνεση, για εφαρμογή και πρόσφυση κατά τη χρήση όταν λυγίζει και τεντώνει, με κεντρική θηλιά για τη ζώνη για να αποφευχθεί το σήκωμα της ζώνης πάνω από το παντελόνι. Εργονομικές τσέπες επιγονατίδες έχουν βαθιά καπάκια ασφαλείας. Πολλαπλές τσέπες προσφέρουν ασφαλή αποθήκευση για τα κέρματα, τα τηλέφωνα, και τα εργαλεία. Kingsmill 65% Πολυεστέρας, 35% Βαμβάκι 245g Κανονικό: Βαθυ Γκρι/Μαυρο S-3XL Ψηλό: Βαθυ Γκρι/Μαυρο M-XL

C107

100 10

Ελαστική Ζώνη Εργασίας 100% Πολυεστερικό Μπλέ σκούρο S-XXL

Ποιότητας ύφασμα, εξαιρετική ποιότητα κατασκευής PW17_Workwear_1_MASTER.indd205 PW17_Workwear_1_TEXT_.indd 205

205

31/07/2017 17:11 16/08/2017 14:42


PORTWEST

TEXO COTTON RICH

245g TM

 Η σειρά Portwest Texo ενδυμάτων εργασίας, κατασκευασμένη από 60% Βαμβάκι, 40% Πολυέστερ, 245γρ έχει σχεδιαστεί για να δώσει την απόλυτη άνεση και πρακτικότητα. Το μαλακό βαμβακερό ύφασμα χτίζεται για να διαρκέσει και να δείχνει και να νιώθει μεγάλο. Η υψηλή περιεκτικότητα σε βαμβάκι εξασφαλίζει ότι πλένεται καλά σε εξήντα βαθμούς, ενώ ο Πολυεστέρας δίνει μια τραχύτητα απαραίτητη για καθημερινή χρήση. Το ύφασμα Texsew παρέχει μία βαθμολογία UPF 50 έτσι θα μπλοκάρει 98% των ακτίνων UV που εμπίπτουν στο ένδυμα. Τα χρώματα που προσφέρονται είναι φωτεινά και ιδανικά για την εταιρική επωνυμία. Κάθε ένδυμα έχει σχεδιαστεί προσεκ τικά ώστε να περιλαμβάνει την αποθήκευση με πολλαπλές τσέπες και έξυπνα, χρήσιμα χαρακτηριστικά. Αποσπώμενη Θήκη Ταυτότητας

Τσέπη στο μανίκι

TX10

Τσέπη τηλεφώνου

24

Μανσέτες ρυθμιζόμενες με hook & loop

206

Αυτό το μοντέρνο σακάκι χρωματικής αντίθεσης είναι πρακτικό και ανθεκτικό. Πολλαπλών δυνατοτήτων, περιλαμβάνει πίσω τσέπη για καπέλο και γάντι και μανσέτες με βρόγχο για ρυθμιζόμενη εφαρμογή. 60% Βαμβάκι, 40% Πολυεστέρας 245g Γκρι, Μπλε / Πορτοκαλί, Μπλε Ανοιχτό, Πράσινο μπουκαλιού, Μπλέ σκούρο, Χακί απόχρωση, Μαύρο / Κόκκινο, Μαύρο

Epic Khaki

Reg XS - 3XL S - 3XL S - 3XL S - 3XL XS - 3XL S - 3XL

Black/Red Black

S - 3XL XS - 3XL

Grey Navy/Orange Royal Bottle Green Navy

Μέση με πλαϊνή ελαστικότητα

12

Portwest Texo Δίχρωμο μπουφάν

3XL XS

Portwest Texo - Απόλυτη Λύση Ένδυσης Εργασίας

PW17_Workwear_1_MASTER.indd206 PW17_Workwear_1_TEXT_.indd 206

31/07/2017 17:11 16/08/2017 14:42


TX11 24

9

245g Portwest Texo Παντελόνι Δίχρωμο 60% Βαμβάκι, 40% Πολυεστέρας , 245g Μπλε Ανοιχτό, Μπλέ σκούρο, Μπλε / Πορτοκαλί, Γκρι, Χακί απόχρωση, Μαύρο / Κόκκινο, Μαύρο, Πράσινο μπουκαλιού

Μέση ελαστική κατά το ήμισυ

Δύο πίσω τσέπες μπάλωμα

Μπατζάκια ρυθμιζόμενα με hook & loop

Τσέπες Επιγονατίδων

Black/Red

Reg XS - 4XL S - 3XL S - 3XL S - 3XL XS - 3XL XS - 3XL S - 3XL

M - XXL M - XXL M - XXL

Black

XS - 3XL

M - XXL

Grey Navy/Orange Royal Bottle Green Navy Epic Khaki

TX10

Tall M - XXL M - XXL M - XXL

4XL XS

TX11

Τεράστια Επιλογή από Εξαιρετικούς Χρωματισμούς PW17_Workwear_1_MASTER.indd207 PW17_Workwear_1_TEXT_.indd 207

207

31/07/2017 17:11 16/08/2017 14:42


PORTWEST

TEXO COTTON RICH

TM

245g

Πλούσιο σε Βαμβάκι ύφασμα για ανώτερη άνεση

T

Δύο τσέπες πίσω

Τσέπη τηλεφώνου

Ελαστική Μέση πίσω

Τσέπες Επιγονατίδων

TX12 24

Portwest Texo Φόρμα Τιράντα Δίχρωμη 60% Βαμβάκι, 40% Πολυεστέρας 245g Μαύρο, Μαύρο / Κόκκινο,Χακί απόχρωση, Γκρι, Μπλέ σκούρο, Μπλε / Πορτοκαλί, Μπλε Ανοιχτό, Πράσινο μπουκαλιού

Τα βαμβακερό Portwest Texo ύφασμα δημιουργεί ένα πολύ άνετο και πρακτικό ρούχο. Η τιράντα προσφέρει πλήρη προστασία στο κάτω μέρος του σώματος και των ποδιών. Τα χαρακτηριστικά της περιλαμβάνουν μια κρυφή τσέπη, τσέπες επιγονατίδων και τσέπες στο μηρό. Hook και loop στο πόδι εξασφαλίζει μια ασφαλή εφαρμογή.

10

208

Μπατζάκια ρυθμιζόμενα με hook & loop

Black Black/Red Epic Khaki Grey Navy Navy/Orange Royal Bottle Green

Reg XS - 4XL S - 3XL S - 3XL XS - 4XL XS - 4XL S - 3XL S - 3XL S - 3XL

Tall M - XXL M - XXL M - XXL M - XXL M - XXL M - XXL M - XXL M - XXL

4XL XS

Η πιο ευέλικτη γκάμα της αγοράς

PW17_Workwear_1_MASTER.indd208 PW17_Workwear_1_TEXT_.indd 208

P

31/07/2017 17:12 16/08/2017 14:42


245g

PORTWEST

TEXO COTTON RICH

TM

Καλυμμένο άνοιγμα με φερμουάρ

Αποσπώμενη Θήκη Ταυτότητας

Τσέπη τηλεφώνου

Ελαστική Μέση πίσω

Ευρύχωρες τσέπες

Τσέπες Επιγονατίδων

TX15 24

14

Portwest Texo Ολόσωμη Φόρμα Δίχρωμη Αυτή η κομψή ολόσωμη παρέχει άνεση, και πλήρη προστασία. Χαρακτηριστικά περιλαμβάνουν τσέπες επιγονατίδων, hook και loop για ρύθμιση μανσέτας και στριφώματος και πολλαπλές τσέπες. 60% Βαμβάκι, 40% Πολυεστέρας 245g Μαύρο , Γκρι , Μπλέ σκούρο S-3XL

PW69 FC60

549

370

Εκατομμύρια ενδύματα έχουν πωληθεί PW17_Workwear_1_MASTER.indd209 PW17_Workwear_1_TEXT_.indd 209

209

31/07/2017 17:12 16/08/2017 14:43


245g

PORTWEST

TEXO COTTON RICH

P

T

TM

Συνδυάζει Λειτουργικότητα & Στύλ

Τσέπες στο Στήθος

Δύο πίσω τσέπες μπάλωμα Μέση ελαστική κατά το ήμισυ

TX20

Βαθιές τσέπες αποθήκευσης

TX14

TX14 48

7

210

PW17_Workwear_1_MASTER.indd210 PW17_Workwear_1_TEXT_.indd 210

Portwest Texo Σόρτς αντίθεσης Το ΤΧ14 συνδυάζει ελαστική μέση για άνεση στη κίνηση. 60% Βαμβάκι, 40% Πολυεστέρας 245g Μαύρο , Γκρι , Μπλέ σκούρο XS-XXL

TX19 36

5

Portwest Texo Γιλέκο Αντίθεσης Αυτό το νέο ελαφρύ γιλέκο είναι μια εξαιρετική προσθήκη στη σειρά Portwest Texo. Ο σύγχρονος σχεδιασμός είναι ιδεώδης για ζεστό καιρό. Πολλαπλές τσέπες προσφέρουν ασφάλεια και άνεση και το πλούσιο σε βαμβάκι ύφασμα παρέχει ανώτερη άνεση. 60% Βαμβάκι, 40% Πολυεστέρας 245g Μαύρο , Γκρι , Μπλέ σκούρο S-3XL

Αναμείξτε τα Στυλ για την Τέλεια Στολή 31/07/2017 17:12 16/08/2017 14:43


210g

PORTWEST TEXO CLASSIC

300g

TM

195g

Τσέπη Στήθους

Πλαϊνός Αερισμός

TX22 72 12

1

T-shirt Αντίθεσης Portwest Texo Διατίθεται σε μια επιλογή από δημοφιλή χρώματα αντίθεσης, αυτό το κομψό t-shirt φαίνεται και αισθάνεται όμορφα. Η κορυφαία ποιότητα υλικών το κρατά καινούργιο πλύσιμο μετά το πλύσιμο. 65% Πολυεστέρας , 35% Βαμβάκι 195g Μαύρο , Γκρι , Μπλέ σκούρο S-3XL

TX20 48

1

4XL

Πόλο Αντίθεσης Portwest Texo Σχεδιασμένο για την άνεση και την απόδοση, αυτό το μοντέρνο μπλουζάκι πόλο είναι κατάλληλο για ένα ευρύ φάσμα τελικών χρήσεων. Το υψηλής ποιότητας ύφασμα δεν θα συρρικνωθεί ή εξασθενίσει, κρατώντας τη νέα του εμφάνιση μετά από πολλαπλές πλύσεις. 65% Πολυεστέρας , 35% Βαμβάκι 210g Μαύρο , Γκρι , Μπλέ σκούρο XS-4XL

TX23 24

1

Portwest Texo Πουλόβερ Μια κομψή προσθήκη στην γκάμα μας Portwest Texo. Η μεγάλη τσέπη στο στήθος και η άνετη εφαρμογή αυτού του πουλόβερ προσφέρει μεγάλη άνεση και λειτουργικότητα. Οι ιδιότητες του υφάσματος που συνδυάζουν πολυεστέρα και βαμβάκι προσφέρουν ζεστασιά και αντοχή. 65% Πολυεστέρας , 35% Βαμβάκι 300g Μαύρο , Γκρι , Μπλέ σκούρο S-3XL

XS

Ιδανικό για Εταιρική Παρουσίαση PW17_Workwear_1_MASTER.indd211 PW17_Workwear_1_TEXT_.indd 211

211

31/07/2017 17:12 16/08/2017 14:43


PORTWEST

TEXO COTTON RICH

ΕΠΕΝΔΕΔΥΜΕΝΟ

425g

TM

 Ενισχυμένο με ένα ειδικό μονωτικό στρώμα για να παρέχει επιπλέον ζεστασιά σε κρύες συνθήκες.

Τσέπη τηλεφώνου

 Άνετο και ελαφρύ επιτρέποντας την ευκολία της μετακίνησης στην εργασία. Χαρακτηριστικά με αρκετά ευρύχωρες τσέπες αποθήκευσης για την ασφάλεια και την άνεση.

Τσέπη στο μανίκι

 Έξυπνο και κομψό σε μια επιλογή από πρακτικά χρώματα.

Πλήρως επενδυμένο και ενισχυμένο TX18 18

12

Portwest Texo μπουφάν αντίθεσης-επένδυση Αυτό το σακάκι χειμώνα έχει ζεστή φόδρα, ιδανικό για το χειμώνα ή ψυχρά κλίματα. Πολλαπλές τσέπες παρέχουν ασφαλή αποθήκευση. Άλλα πρακτικά χαρακ τηρισ τικά περι λαμβάνουν ελαστικότητα στη μέση και βρόγχο για ρύθμιση μανσέτας. 60% Βαμβάκι, 40% Πολυεστέρας 245g 100% Πολυεστερικό 60g 100% Πολυεστερικό 120g Μαύρο , Μπλέ σκούρο S-XXL , Γκρι S-3XL

Πολλαπλές τσέπες Αποθήκευσης

212

Φανταστική Διατήρηση Θερμότητας

PW17_Workwear_1_MASTER.indd212 PW17_Workwear_1_TEXT_.indd 212

04/08/2017 17:12 16/08/2017 10:53


TX16 18

9

Portwest Texo Παντελόνι αντίθεσης επένδυση TX16 παντελόνι έχει μία ζεστή μη ογκώδη επένδυση για πιο δροσερά περιβάλλοντα. Χαρακτηριστικά περιλαμβάνουν τσέπες επιγονατίδων, ρυθμιζόμενο με βρόγχο στρίφωμα και αρκετά πρακτικές τσέπες.

ΕΠΕΝΔΕΔΥΜΕΝΟ

TX17 12

425g

10

Portwest Texo Φόρμα Τιράντα Αντίθεσηςεπένδυση Αυτό το πρακτικό ένδυμα έχει ένα ελαφρύ γέμισμα, που προσφέρει άνεση και ζεστασιά. Πολλές τσέπες κάνουν το ΤΧ17 μία πρακτική επιλογή. 60% Βαμβάκι, 40% Πολυεστέρας 245g 100% Πολυεστερικό 60g 100% Πολυεστερικό 120g Μαύρο , Γκρι , Μπλέ σκούρο S-3XL

60% Βαμβάκι, 40% Πολυεστέρας , 245g 100% Πολυεστερικό 60g 100% Πολυεστερικό 120g Μαύρο , Γκρι , Μπλέ σκούρο S-XXL

Μέση ελαστική κατά το ήμισυ

Κρυφή τσέπη με φερμουάρ Δύο πίσω τσέπες μπάλωμα Τσέπη τηλεφώνου

Τσέπη τηλεφώνου

Ελαστική πλάτη

Δύο πίσω τσέπες μπάλωμα

Τσέπες για ζέσταμα χεριών

Τσέπες Επιγονατίδων

Μπατζάκια ρυθμιζόμενα με hook & loop

Ασυμβίβαστη Ποιότητα PW17_Workwear_1_MASTER.indd213 PW17_Workwear_1_TEXT_.indd 213

213

31/07/2017 17:12 16/08/2017 14:43


PORTWEST TEXO CLASSIC

ΕΠΕΝΔΕΔΥΜΕΝΟ

TM

Ανακλαστικό Ρέλι

Τσέπη τηλεφώνου

Ανθεκτικό ύφασμα στο ξήλωμα των ραφών TX30 12

Αδιάβροχο Μπουφάν Αντίθεσης Portwest Texo EN 343 ΚΛΆΣΗ 3:1

Αδιάβροχη προστασία και εξαιρετική αν τοχή είναι τα βασικά χαρ ακ τ ηρισ τ ικά . Η σ ύ γ χ ρ ονη σχεδίαση συμπληρώνεται από ένα ποιοτικό φινίρισμα και προσοχή στη λεπτομέρεια.

7

100% πολυεστέρας, Ripstop, επικαλυμμένο με PVC 250g 100% Πολυεστερικό 55g 100% Πολυεστερικό 170g Μαύρο , Γκρι , Μπλέ σκούρο S-XXL

Μανσέτες ρυθμιζόμενες με hook & loop Τσέπες πλευρικής πρόσβασης Πρόσβαση Εκτύπωσης

Εξαιρετική Προστασία Καιρού Τσέπη τηλεφώνου

Προηγμένη Τεχνολογία Τριπλής Στεγνής Μεμβράνης (3L) TX45 24

3

Portwest Texo Μαλακό (3L) Μοντέρνα και δυναμική, η διχρωμία του είναι μια φανταστική προσθήκη στην δημοφιλή σειρά Portwest Texo. Αυτό το στυλ έχει μια μεγαλύτερη πλάτη πίσω και χρησιμοποιεί πάνελ χωρίς ραφή για τον περιορισμό του όγκου. Πολλαπλές τσέπες είναι ένα βολικό χαρακτηριστικό. 94% Πολυεστέρας, 6%Ελαστάν, 160g Με επάλληλες στρώσεις από 100% Πολυεστερικό Μικρο Πολικό Φλίς, 150g, Συνολικό βάρος: 310g Μαύρο , Γκρι S-3XL

214

Κορυφαία βαθμολογία, όλες τις εποχές, καλύτερες πωλήσεις

PW17_Workwear_1_MASTER.indd214 PW17_Workwear_1_TEXT_.indd 214

31/07/2017 17:12 16/08/2017 14:43


PORTWEST TEXO CLASSIC

TM

Μαλακή Πολυτελή Στοιβάδα για Εξαιρετική Άνεση και Ζεστασιά TX40 18

3

4XL

Βαρύ Δίχρωμο Φλίς Portwest Texo Το Portwest Texo φλίς φαίνεται υπέροοχο. Ιδανικό για χρήση εντός και εκτός σπιτιού, αυτό το στύλ χρησιμοποιεί την υψηλή ποιότητα το αντί-χνούδισης ύφασμα φλίς. 100% πολυεστερικό, Αντιξεφτυστικό τελείωμα φλίς 400g Μαύρο , Γκρι , Μπλέ σκούρο XS-4XL

XS

Έξυπνη λειτουργία ΕΠΕΝΔΕΔΥΜΕΝΟ Τσέπη τηλεφώνου

TX13 18

11

Portwest Texo Γιλέκο Αντίθεσης Αυτό το κομψό γιλέκο προσφέρει λειτουργικότητα και άνεση.Η επένδυση βάτα παρέχει θερμότητα και μόνωση, ενώ ο αμάνικος σχεδιασμός επιτρέπει την ευκολία της κίνησης. 60% Βαμβάκι, 40% Πολυεστέρας 245g 100% Πολυεστερικό 60g 100% Πολυεστερικό 200g Μαύρο , Γκρι , Μπλέ σκούρο S-XXL

Εξαιρετικά θερμό σε αναλογία βάρους PW17_Workwear_1_MASTER.indd215 PW17_Workwear_1_TEXT_.indd 215

215

31/07/2017 17:12 16/08/2017 14:43


PORTWEST TEXO SPORT

Σχεδιασμένη για ευέλικτη χρήση στο χώρο εργασίας, η σειρά Portwest Texo Sports είναι σύγχρονη, πρωτότυπη και πολύ κατάλληλη για τους χρήστες που εκτιμούν την ποιότητα και τον αιχμηρό σχεδιασμό. Αυτή η συντονισμένη σειρά κομψή εξωτερικά είναι διαθέσιμη σε μια σειρά από συνδυασμούς αντίθεσης στο αξιόπιστο ύφασμα Kingsmill, 65% πολυεστέρα 35% βαμβάκι 245g.

TM

245g Προστασία στο Πηγούνι Αναστρέψιμα φερμουάρ Ανακλαστικό Ρέλι

TX60

Ανθεκτικός σε τριβή Οξφόρδης Πολυεστέρας Προ-μορφοποιημένη διαμόρφωση αγκώνα

TX60 24

4

Tagus τζάκετ Το TX60 έχει σχεδιαστεί για να αντιμετωπίσει το άγχος και την πίεση της καθημερινής χρήσης στο χώρο εργασίας. Ανθεκτικό και ελαφρύ συσκευάζεται με τα βασικά χαρακτηριστικά που είναι αναγκαία για την εξασφάλιση της πρακτικότητας και μια ασφαλή και άνετη εφαρμογή. Kingsmill 65% Πολυεστέρας, 35% Βαμβάκι 245g Μαύρο , Σκούρο Μπλε, Γραφίτη S-3XL

TX61

216

Εξαιρετική Αντοχή στη Τριβή σε Βασικούς Τομείς FW63

PW17_Workwear_1_MASTER.indd216 PW17_Workwear_1_TEXT_.indd 216

378

Μέγιστο Στυλ, Μέγιστη Απόδοση 31/07/2017 17:12 16/08/2017 14:43


245g Χαρακτηριστικά που κερδίζουν περιλαμβάνουν: Εργονομική σχεδίαση, εμπρός ανοίγματα που μειώνουν τον όγκο γύρω από το πηγούνι και το λαιμό. Άνεσης πάνελ, ελαχιστοποίηση της τριβής από ραφές σε ευαίσθητες περιοχές. Προ-διαμορφωμένος αγκώνας και γονάτου

Ελαστική πλάτη

διαμόρφωση για την άνεση και τη μείωση της πίεσης του υφάσματος. Προστατευτικά για τα φερμουάρ, για τη φύλαξη τόσο του χρήστη όσο και του περιβάλλοντα χώρου. Χαμηλού προφίλ φερμουάρ για πρόληψη των ζημιών σε λείες επιφάνειες.

Πίσω τσέπη μπάλωμα

Προστατευτικά φερμουάρ

Θηλιά για σφυρί

TX61

Δαχτύλιος D

24

Danube Παντελόνι Το παντελόνι TX61 είναι σκληρό και ανθεκτικό με μία χαλαρή εφαρμογή. Λεπ τή άρθρωση επιτρέπει μεγαλύτερη ελευθερία κίνησης και η ελαστική ζώνη εξασφα λίζει άνεση και μια καθολική εφαρμογή.

Δαχτύλιος D

Τσέπη διπλού Κανόνα

Kingsmill 65% Πολυεστέρας, 35% Βαμβάκι 245g Κανονικό: Μαύρο , Σκούρο Μπλε, Γραφίτη S-3XL Ψηλό: Μαύρο S-3XL

9

TX62 24 Τσέπες Επιγονατίδων

8 TX61 Τσέπες Επιγονατίδων

Φόρμα Τιράντα Rhine Αυτή η κομψή φόρμα με τιράντες, είναι ιδανική για κάθε βιομηχανικό περιβάλ λον. Φτιαγμένη από ανθεκτικό ύφασμα Kingsmill, παρέχει ασυναγώνιστη άνεση με λειτουργικά χαρακτηριστικά. Kingsmill 65% Πολυεστέρας, 35% Βαμβάκι 245g Μαύρο , Σκούρο Μπλε, Γραφίτη S-3XL

Ανακλαστικό Ρέλι

TX62

Εξαιρετικά Ευκρινής Σχεδιασμός και Απόδοση PW17_Workwear_1_MASTER.indd217 PW17_Workwear_1_TEXT_.indd 217

217

31/07/2017 14:45 21/08/2017 14:43


PORTWEST TEXO SPORT

245g

Προστασία στο Πηγούνι

TM

Ανακλαστικό Ρέλι

Η συλλογή Sport χαρακτηρίζεται από έντονης αντίθεσης σειρίτια και είναι κομψή και καινοτόμα.

Προστατευτικά φερμουάρ

Προ-μορφοποιημένη διαμόρφωση αγκώνα

TX60

Tagus τζάκετ Το TX60 έχει σχεδιαστεί για να αντιμετωπίσει το άγχος και την πίεση της καθημερινής χρήσης στο χώρο εργασίας. Αν θ ε κ τ ι κό κα ι ε λ α φ ρ ύ συσκευάζεται με τα βασικά χαρακτηριστικά που είναι αναγκαία για την εξασφάλιση της πρακτικότητας και μια ασφαλή και άνετη εφαρμογή.

24

4

Ελαστική πλάτη

Kingsmill 65% Πολυεστέρας, 35% Βαμβάκι 245g Μαύρο , Σκούρο Μπλε, Γραφίτη S-3XL

Προστατευτικά φερμουάρ

TX60

Δαχτύλιος D

Δαχτύλιος D Δύο πίσω τσέπες μπάλωμα

Τσέπη διπλού Κανόνα

TX61

Danube Παντελόνι Το παντελόνι TX61 είναι σκληρό και ανθεκτικό με μία χαλαρή εφαρμογή. Λ ε π τ ή ά ρ θ ρ ω σ η ε π ι τρ έ πει μεγαλύτερη ελευθερία κίνησης και η ελαστική ζώνη εξασφαλίζει άνεση και μια καθολική εφαρμογή.

24

Θηλιά για σφυρί

Kingsmill 65% Πολυεστέρας, 35% Βαμβάκι 245g Κανονικό: Μαύρο , Σκούρο Μπλε, Γραφίτη S-3XL Ψηλό: Μαύρο S-3XL

9

TX62 24

8

Τσέπες Επιγονατίδων

Φόρμα Τιράντα Rhine Αυτή η κομψή φόρμα με τιράντες, είναι ιδανική για κάθε βιομηχανικό περι β ά λ λον. Φ τ ια γμ έ ν η α πό ανθεκτικό ύφασμα Kingsmill, παρέχει ασυναγώνιστη άνεση με λειτουργικά χαρακτηριστικά.

Τσέπες Επιγονατίδων

Kingsmill 65% Πολυεστέρας, 35% Βαμβάκι 245g Μαύρο , Σκούρο Μπλε, Γραφίτη S-3XL

Ανακλαστικό Ρέλι

TX61

218

TX62

Προηγμένη αντοχή στο Ξεθώριασμα και στην Συρρίκνωση

PW17_Workwear_1_MASTER.indd218 PW17_Workwear_1_TEXT_.indd 218

31/07/2017 17:12 16/08/2017 14:43


245g

PORTWEST TEXO SPORT

TM

Προστασία στο Πηγούνι Ανακλαστικό Ρέλι

Ελαστική πλάτη

Προστατευτικά φερμουάρ

Διακριτικά σχέδια διαθέσιμα σε μια επιλογή από Ευέλικτα Χρώματα TX60

Προ-μορφοποιημένη διαμόρφωση αγκώνα Προστατευτικά φερμουάρ

24

4

Tagus τζάκετ Το TX60 έχει σχεδιαστεί για να αντιμετωπίσει το άγχος και την πίεση της καθημερινής χρήσης στο χώρο εργασίας. Ανθεκτικό και ελαφρύ συσκευάζεται με τα βασικά χαρακτηριστικά που εί ν α ι α ν α γ κα ί α γ ι α τ ην εξασφάλιση της πρακτικότητας και μια ασφαλή και άνετη εφαρμογή. Kingsmill 65% Πολυεστέρας, 35% Βαμβάκι 245g Μαύρο , Σκούρο Μπλε, Γραφίτη S-3XL

TX60

Δαχτύλιος D

Δύο πίσω τσέπες μπάλωμα

Δύο πίσω τσέπες μπάλωμα

Θηλιά για σφυρί

TX61 Τσέπη διπλού Κανόνα

24

Τσέπη διπλού Κανόνα

9

Danube Παντελόνι Το παντελόνι TX61 είναι σκληρό και ανθεκτικό με μία χαλαρή εφαρμογή. Λεπτή άρθρωση επιτρέπει μεγαλύτερη ελευθερία κίνησης και η ελαστική ζώνη εξασφαλίζει άνεση και μια καθολική εφαρμογή. Kingsmill 65% Πολυεστέρας, 35% Βαμβάκι 245g Κανονικό: Μαύρο , Σκούρο Μπλε, Γραφίτη S-3XL Ψηλό: Μαύρο S-3XL

Δαχτύλιος D

TX62

Τσέπες Επιγονατίδων

24

Ανακλαστικό Ρέλι

8

TX62

Φόρμα Τιράντα Rhine Αυτή η κομψή φόρμα με τιράντες, είναι ιδανική για κάθε βιομηχανικό π ε ρ ι β ά λ λ ο ν. Φτιαγμένη από ανθεκτικό ύφασμα Kingsmill, παρέχει ασυναγώνιστη άνεση με λειτουργικά χαρακτηριστικά. Kingsmill 65% Πολυεστέρας, 35% Βαμβάκι 245g Μαύρο , Σκούρο Μπλε, Γραφίτη S-3XL

TX61

Εργονομικός Σχεδιασμός για τέλεια Εφαρμογή PW17_Workwear_1_MASTER.indd219 PW17_Workwear_1_TEXT_.indd 219

219

31/07/2017 17:12 16/08/2017 14:44


PORTWEST TEXO 300

P

T

TM

PORTWEST TEXO 300 ΣΕΙΡΆ Por t wes t Texo 30 0 είναι ισ χυρό και αν θεκ τικό, ιδανικό για χρήσ τες που χρειάζον ται ε πιπλέον αν τοχή. ∆ημιουργήθηκε χρησιμοποιών τας το δημοφι λές μας ύφασμα 30 0 g K ingsmill,ε γ γυημέ νη μέ γισ τη απόδοση. Αυ τή η σειρά προσφέρει έ να σύγ χρονο δίχρωμο κ λασικό σ χεδιασμό με διάφορα μον τέρνα χαρακ τηρισ τικά, όπως το αν τανακ λασ τικό σειρίτι και τριπλές ραφές .

TX33

TX39

TX36

PW17_Workwear_1_MASTER.indd220 PW17_Workwear_1_TEXT_.indd 220

221

224

222

31/07/2017 17:12 16/08/2017 14:45


300g

PORTWEST TEXO 300

TM

Κορυφαία Διπλο-ραμμένες ραφές

Ανακλαστικό Ρέλι

TX36

Μανσέτες ρυθμιζόμενες με τρούκ

TX33 24

5

TX33

222

TX39

224

TX37

225

Τσέπες με φερμουάρ

Hamburg Τζάκετ Το Hamburg τζάκετ προσφέρει ζεστασιά, πρακτικότητα και μοντέρνο σχέδιο. Οι επάνω τσέπες μπορούν να φιλοξενήσουν διαστάσεις σύγχρονου έξυπνου τηλέφωνου και οι ευρύχωρες κάτω τσέπες είναι με φερμουάρ για επιπλέον ασφάλεια. Τα έξυπνα τεχνικά χαρακτηριστικά περιλαμβάνουν αντανακλαστικό σειρίτι και τρουκ ρυθμιζόμενο στρίφωμα. Kingsmill 65% Πολυεστέρας, 35% Βαμβάκι 300g Μαύρο/Γκρί Γραφίτη, Πράσινο/ Μαύρο, Σκούρο Μπλε/βαθύ θαλασσί, Μπλε ανοιχτό/Μπλε σκούρο, Γραφίτη γκρι/Μαύρο

Black/Graphite Grey Graphite Grey/Black Epic Royal/Dark Navy Dark Navy/Epic Royal Bottle Green/Black

Reg S - 3XL S - 3XL S - 3XL S - 3XL S - 3XL

TX32

223

Ανθεκτικό ύφασμα με εξαιρετική απόδοση στο πλύσιμο PW17_Workwear_1_MASTER.indd221 PW17_Workwear_1_TEXT_.indd 221

221

31/07/2017 17:12 16/08/2017 14:46


300g

PORTWEST TEXO 300

TM

Κλείσιμο με γάντζο και μπάρα Ελαστική Μέση πίσω

Διαθέσιμα σε μια εξαιρετική ποικιλία από εταιρικά χρώματα

Θηλιά για σφυρί

Τσέπη διπλού Κανόνα Τσέπη τηλεφώνου

TX33

221

Τσέπες Επιγονατίδων

TX36

Ανακλαστικό Ρέλι

TX36 24

11

224

Το TX36 παντελόνι είναι κομψό και πρακτικό με ένα πιο σύγχρονο στυλ. Το ύφασμα ανθεκτικό 300γρ εξασφαλίζει άριστη αντίσταση σε τριβή και έχει ανθεκτικότητα. Αρκετά βολικές τσέπες παρέχουν ασφαλή αποθήκευση. Kingsmill 65% Πολυεστέρας, 35% Βαμβάκι 300g Μαύρο/Γκρί Γραφίτη, Σκούρο Μπλε/βαθύ θαλασσί, Μπλε ανοιχτό/Μπλε σκούρο, Πράσινο/ Μαύρο, Γραφίτη γκρι/Μαύρο

Black/Graphite Grey Graphite Grey/Black Epic Royal/Dark Navy Dark Navy/Epic Royal Bottle Green/Black

222

TX39

Munich Παντελόνι

Reg XS - 3XL XS - 4XL XS - 3XL XS - 3XL S - 3XL

Tall S - 3XL

TX32

223

TX37

225

Eυρωπαϊκός Σχεδιασμός Κορυφαίος στην Αγορά

PW17_Workwear_1_MASTER.indd222 PW17_Workwear_1_TEXT_.indd 222

31/07/2017 17:12 16/08/2017 14:48


300g

PORTWEST TEXO 300

TM

Κλείσιμο με γάντζο και μπάρα

300γρ ενδύματα εργασίας πρώτης ποιότητας

Ελαστική Μέση πίσω

Τσέπη τηλεφώνου

Θηλιά για σφυρί

Τσέπη διπλού Κανόνα

TX33

221

Τσέπες Επιγονατίδων

TX32

TX32 24

15

TX39

224

Dresden Παντελόνι Αυτό το δυνατό παντελόνι είναι κομψό και ανθεκτικό. Ισχυρό ύφασμα Οξφόρδης βρίσκεται σε βασικούς τομείς τριβής για να προσφέρουν επιπλέον αντοχή. Με τριπλή ραφή και πολλαπλές τσέπες το παντελόνι αυτό είναι η ιδανική επιλογή για μια ποικιλία χρήσεων. Kingsmill 65% Πολυεστέρας, 35% Βαμβάκι 300g Μαύρο/Γκρί Γραφίτη, Πράσινο/ Μαύρο, Σκούρο Μπλε/βαθύ θαλασσί, Μπλε ανοιχτό/ Μπλε σκούρο, Γραφίτη γκρι/Μαύρο

Black/Graphite Grey Graphite Grey/Black Epic Royal/Dark Navy Dark Navy/Epic Royal Bottle Green/Black

Reg S - 3XL S - 3XL S - 3XL S - 3XL S - 3XL

TX36

222

TX37

225

Έξυπνη λειτουργία PW17_Workwear_1_MASTER.indd223 PW17_Workwear_1_TEXT_.indd 223

223

31/07/2017 17:12 16/08/2017 14:49


300g

PORTWEST TEXO 300

TM

TX33

Θηλιά για σφυρί

Αναμείξτε τα Στυλ για την Τέλεια Στολή

221

Τσέπη τηλεφώνου

TX36

222

Ανακλαστικό Ρέλι

Τσέπες Επιγονατίδων

TX39

TX39 24

12

TX32

223

Bremen Φόρμα Τιράντα

225

Η Bremen φόρμα με τιράντες, είναι η πιο σκληρή που μπορείτε να πάρετε. Τριπλές ραφές παντού και 300g ύφασμα παρέχουν ένα πολύ ανθεκτικό συνδυασμό. Εύκολα πλευρικά ανοίγματα με ρυθμιζόμενο κουμπί θέσης διασφαλίζει καθολική εφαρμογή, φανταστική ελευθερία κίνησης και πλήρη ευελιξία. Kingsmill 65% Πολυεστέρας, 35% Βαμβάκι 300g Μαύρο/Γκρί Γραφίτη, Πράσινο/ Μαύρο, Σκούρο Μπλε/βαθύ θαλασσί, Μπλε ανοιχτό/Μπλε σκούρο, Γραφίτη γκρι/Μαύρο

224

TX37

Black/Graphite Grey Graphite Grey/Black Epic Royal/Dark Navy Dark Navy/Epic Royal Bottle Green/Black

Reg S - 3XL S - 4XL S - 3XL S - 3XL S - 3XL

Δοκιμασμένο για Αντοχή

PW17_Workwear_1_MASTER.indd224 PW17_Workwear_1_TEXT_.indd 224

31/07/2017 17:12 16/08/2017 14:51


Κορυφαία 

PORTWEST TEXO 300

TM

TX33

300g

221

Ελαστική Μέση πίσω

TX32

223

TX39

224

Τσέπη τηλεφώνου

TX37

TX37 36

225

Cologne Σόρτς Τα Cologne σορτς προσφέρουν σύγχρονο στυλ σε συνδυασμό με την πρακτικότητα και την άνεση. Τέλεια ως μια δροσερή εναλλακτική λύση σε θερμότερες συνθήκες. Kingsmill 65% Πολυεστέρας, 35% Βαμβάκι 300g Μαύρο/Γκρί Γραφίτη, Πράσινο/ Μαύρο, Σκούρο Μπλε/βαθύ θαλασσί, Μπλε ανοιχτό/Μπλε σκούρο, Γραφίτη γκρι/Μαύρο

9

Black/Graphite Grey Graphite Grey/Black Epic Royal/Dark Navy Dark Navy/Epic Royal Bottle Green/Black

Reg S - 3XL S - 3XL S - 3XL S - 3XL S - 3XL

Ευρύχωρες τσέπες TX36

222

Ποιότητα, στυλ και λειτουργικότητα PW17_Workwear_1_MASTER.indd225 PW17_Workwear_1_TEXT_.indd 225

225

31/07/2017 17:12 16/08/2017 14:52


PORTWEST TEXO COTTON

260g

TM

Οφέλη Υφάσματος

Τσέπη για Smart phone

NEW COLOUR

Αυτό το βαμβακερό ύφασμα Premium κατασκευάζεται με τη χρήση ειδικών ινών μεγάλου μήκους, οι οποίες δημιουργούν ένα ισχυρό αλλά μαλακό υλικό με εξαιρετική αντοχή στη διάβρωση. Η υγρασία απορροφάται γρήγορα, που επιτρέπει στον χρήστη να αισθάνεται πιο δροσερός, πιο στεγνός και πιο άνετος. Το ύφασμα είναι πλήρως πρ ο - σ υρρι κ ν ω μ έ νο κα ι έ χει εξαιρετικές ιδιότητες συγκράτησης χρώματος.

Τσέπη στο μανίκι

Οφέλη Ενδυμασίας

Portwest Texo Βαμβάκι είναι μια σειρά ενδυμάτων εργασίας αντίθεσης που διατίθενται σε δύο κερδίζον τες χρωματικούς συνδυασμούς. Κατάλ ληλο για πολλές αγορές και τελικούς χρήστες το διακριτικό σχέδιο είναι η ιδανική επιλογή στολής. Το ύφασμα με πρωτεύον βαμβάκι παρέχει άνεση και η εργονομική σχεδίαση επιτρέπει την εύκολη μετακίνηση όταν απαιτείται.

Ευρύχωρες τσέπες

Καλυμμένο άνοιγμα με φερμουάρ

CW10 24

7

Μανσέτες ρυθμιζόμενες με hook & loop

Μπουφάν Krakow Αυτό το σύγχρονο μπουφάν έχει σχεδιαστεί για να αντιμετωπίσει τις πιο απαιτητικές εργασίες. Ανθεκτικό και πρακτικό έχει όλα τα χαρακτηριστικά που απαιτούνται για να εξασφαλιστεί η λειτουργικότητα και άνετη εφαρμογή. Κερδίζοντα χαρακτηριστικά περιλαμβάνουν ευρύχωρες κάτω τσέπες για τη θέρμανση του χεριού και άφθονο χώρο αποθήκευσης, ελαστικοποίηση πλευράς για την ευκολία της μετακίνησης με hook και loop ρυθμιζόμενες μανσέτες. 100% Βαμβάκι 260g Μαύρο / Κόκκινο , Γραφίτη γκρι/Μαύρο, Μπλε βαθυ/Μπλε ανοιχτό S-3XL

226

100% βαμβάκι για εξαιρετική άνεση και ανθεκτικότητα

PW17_Workwear_1_MASTER.indd226 PW17_Workwear_1_TEXT_.indd 226

31/07/2017 11:31 18/08/2017 14:52


260g

Ελαστική Μέση πίσω

260g

Δύο τσέπες πίσω

NEW

NEW

COLOUR

COLOUR

Ελαστικοποιημένο πάνελ πλάτης

Δύο πίσω τσέπες μπάλωμα

Τσέπη διπλού Κανόνα

Τσέπη Κανόνα

Διπλο-ραμμένες ραφές

Τσέπες Επιγονατίδων

Μπατζάκια ρυθμιζόμενα με hook & loop Μπατζάκια ρυθμιζόμενα με hook & loop Τσέπες Επιγονατίδων

CW11 24

9

CW12

Poznan Παντελόνι Το παντελόνι Poznan προσφέρει απόλυτη άνεση για το χρήστη. Ιδανικό για πολλές δραστηριότητες, χρήσιμες λειτουργίες περιλαμβάνουν πίσω ελαστικοποίηση και τσέπες επιγονατίδων. Πολλαπλές τσέπες παρέχουν ασφαλή αποθήκευση και δίδυμες ραφές παντού προσθέτουν στην αντοχή αυτού του στυλ νίκης. 100% Βαμβάκι 260g Μαύρο / Κόκκινο , Γραφίτη γκρι/Μαύρο, Μπλε βαθυ/Μπλε ανοιχτό S-3XL

24

11

Warsaw φόρμες με τιράντες Αυτό το στύλ έχει μια σειρά από ηγετικά χαρακτηριστικά, όπως πολλαπλές τσέπες και πίσω ελαστικό για ευκολία στην κίνηση. Η σύγχρονη εφαρμογή και κομψή σχεδίαση δημιουργεί ένα σύγχρονο ένδυμα κατάλληλο για μια ποικιλία θέσεων εργασίας. 100% Βαμβάκι 260g Μαύρο / Κόκκινο , Γραφίτη γκρι/Μαύρο, Μπλε βαθυ/Μπλε ανοιχτό S-3XL

Aντιχαρακτικός Σχεδιασμός - χωρίς να εκτίθενται κουμπιά ή φερμουάρ PW17_Workwear_1_MASTER.indd227 PW17_Workwear_1_TEXT_.indd 227

227

31/07/2017 17:12 16/08/2017 14:52


Αυτή η σειρά χαρακτηρίζεται από σύγχρονο, φρέσκο ύφος. Τέχνης ρουχισμός εργασίας έχει πολλά έξυπνα χαρακτηριστικά, όπως είναι η Oxford ενίσχυση υφάσματος σε βασικά σημεία τριβής και μία πολλαπλή τσέπη αποθήκευσης για τα τηλέφωνα και τα εργαλεία. Υψηλότερης ποιότητας υφάσματα χρησιμοποιούνται σε αυτή τη σειρά, ώστε τα ενδύματα θα κρατήσουν φρέσκο ύφος πλύση μετά την πλύση.Χρήση ως χωριστά ή φοριούνται μαζί, αυτές οι σειρές είναι η ιδανική λύση ρουχισμού εργασίας για μια σειρά επαγγελματιών.

245g

Δροσερά, Άνετα, ολόπλευρα ρούχα εργασίας Καπάκι θύελλας μπροστά Ανθεκτικό ύφασμα στη τριβή Τσέπες με φερμουάρ

Τσέπη Στήθους

Μανσέτες με ραβδώσεις

Πλευρικές Τσέπες

KS51 48

1

Πόλο Craft Αυτό το σύγχρονο πόλο είναι μια μεγάλη προσθήκη στη σειρά Craft Workwear. Τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα περιλαμβάνουν ένα δεμένο με ραβδώσεις γιακά και μανσέτα για στυλ και μια τσέπη στο στήθος για πρόσθετη λειτουργικότητα στο χώρο εργασίας. 65% Πολυεστέρας , 35% Βαμβάκι 210g Λευκό / Γκρι S-XXL

228

Μανσέτες ρυθμιζόμενες με hook & loop

Πλευρικές Τσέπες

KS55 24

4

Craft Μπουφάν Αυτό το στυλάτο μπουφάν είναι δροσερό,άνετο και πρακτκό. Τέλειο για όλες τις εργασίες του βαψίματος και του σοβατίσματος, τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα περιλαμβάνουν hook και loop προσαρμογή σε μανσέτες και στρίφωμα, Oxford ύφασμα για την αντοχή στην τριβή και τσέπες ασφαλείας. Kingsmill 65% Πολυεστέρας, 35% Βαμβάκι 245g Λευκό / Γκρι M-XXL

Ευέλικτος ρουχισμός εργασίας για μια σειρά από επαγγελματίες

PW17_Workwear_1_MASTER.indd228 PW17_Workwear_1_TEXT_.indd 228

31/07/2017 17:12 16/08/2017 14:52


245g Ελαστική πλάτη

KS54 24

KS56

Craft Παντελόνι Το Craft παντελόνι φαίνεται καθαρό και έξυπνο και είναι γεμάτο από έξυπνα χαρακτηριστικά γνωρίσματα. Η βελτιωμένη εφαρμογή προσθέτει στην σύγχρονη εμφάνιση αυτού του στυλ, ενώ η Oxford αντίθεση προσφέρει επιπλέον αντίσταση σε τριβή και ολοκληρώνει τη σύγχρονη εμφάνιση. Kingsmill 65% Πολυεστέρας, 35% Βαμβάκι 245g Λευκό / Γκρι XS-3XL

10

24

11

Craft φόρμα τιράντα

Πολλαπλές τσέπες Αποθήκευσης

Αυ τό το σ τ υλ έ χει όλα τα χαρακτηριστικά των σύγχρονων Τιραντών, συμπεριλαμβανομένης μιας νέας βελτιωμένης εφαρμογής. Πρόσθετα χαρακ τηρισ τικά περιλαμβάνουν μια ευρύχωρη τσέπη στο στήθος και πίσω ελαστικό πάνελ για επιπλέον άνεση. Kingsmill 65% Πολυεστέρας, 35% Βαμβάκι 245g Λευκό / Γκρι S-3XL

Δύο πίσω τσέπες μπάλωμα Ελαφρύ θηλύκι σφυριού Φέρει τσέπη αντίθετου χρώματος

Δύο πίσω τσέπες μπάλωμα

Τσέπη διπλού Κανόνα

Τσέπη διπλού Κανόνα Πολλαπλές τσέπες Αποθήκευσης

Ανακλαστικό Ρέλι Αντανακλαστικές ταμπέλες

Ανακλαστικό Ρέλι

Τσέπες Επιγονατίδων

KS54

KS56

Στριφώματα ανθεκτικά στην τριβή Oxford Πολυεστερικό

Η Αντίθεση Oxford προσφέρει μέγιστη αντίσταση σε τριβή PW17_Workwear_1_MASTER.indd229 PW17_Workwear_1_TEXT_.indd 229

229

31/07/2017 17:12 16/08/2017 14:52


Αυτή η σύγχρονη σειρά θα καλύψει όλες σας τις ανάγκες βαψίματος και σοβατίσματος. Το ανθεκτικό βαμβακερό ύφασμα είναι απορροφητικό και είναι προπλυμένο και ημιραφιναρισμένο για να εξασφαλίζει ότι αυτά τα ενδύματα διατηρούν το σχήμα τους πλύση μετά από πλύση.Τα Ενδύματα έχουν σχεδιαστεί με μια εφαρμογή άνεσης και περιλαμβάνουν αρκετά πρακτικές τσέπες για ασφαλή αποθήκευση.

100% Βαμβάκι για Άνεση και Ανθεκτικότητα

305g Ελαστικοί Ιμάντες

S810

Τσέπη ασφαλείας με φερμουάρ

4XL XS

Bolton Φόρμα Τιράντα Βαφέων Από 100% επεξεργασμένο βαμβάκι για προστασία από πιτσίλισμα μπογιάς. Τσέπη τιράντας με φερμουάρ, μεγάλη τσέπη στήθους, επιγονατίδες, τσέπη ισχίου και κανόνα,ελαστική περιοχή πίσω και πλαστικές αντιδιαβρωτικές πόρπες.

24

8

100% Βαμβάκι,3111, Προπλυμένο ημιραφιναρισμένο 305g Λευκό XS-4XL

B195

Πρακτικό τσαντάκι με τσέπη

Πίσω τσέπη μπάλωμα

8 τσέπες για άπλετη αποθήκευση

Τσέπη διπλού Κανόνα

Δύο πίσω τσέπες μπάλωμα

Πολλαπλές τσέπες Αποθήκευσης

Τσέπη Κανόνα

Τσέπες Επιγονατίδων

S791

S791 36 S810

8

FW33

230

Σόρτς βαφέων Οι καινοτόμες πολυεπίπεδες τσέπες μηρού φιλοξενήσουν εργαλεία και τα πινέλα και το πίσω ελαστικό επιτρέπει μεγαλύτερη ελευθερία κινήσεων και μια πιο άνετη εφαρμογή. Επίσης, περιλαμβάνει δύο χρήσιμες τσέπες πίσω. 100% Βαμβάκι,3111,Προπλυμένο ημιραφιναρισμένο 305g Λευκό S-XXL

378

Ύφασμα απορρόφησης για Μέγιστη προστασία έναντι των Διαρροών

PW17_Workwear_1_MASTER.indd230 PW17_Workwear_1_TEXT_.indd 230

31/07/2017 17:12 16/08/2017 14:53


305g

Μέση ελαστική κατά το ήμισυ Κλείσιμο με γάντζο και μπάρα

Πίσω Τσέπη

Πολλαπλές τσέπες Αποθήκευσης

Τσέπη Κανόνα

Πολλαπλές τσέπες Αποθήκευσης

Μανσέτες ρυθμιζόμενες με hook & loop Μέση με πλαϊνή ελαστικότητα

S827 24

6

Σακάκι βαφέων Σύγχρονα χαρακτηριστικά γνωρίσματα περιλαμβάνουν μια πολυεπίπεδη θωρακική τσέπη με τμήματα για κινητό τηλέφωνο και στυλό. Μέση με ελαστικό επιτρέπει την πρόσθετη άνεση και την ευκολία της μετακίνησης. 100% Βαμβάκι,3111,Προπλυμένο ημιραφιναρισμένο 305g Λευκό S-XXL

Προπλυμένο ημιραφιναρισμένο βαμβακερό ύφασμα

Τσέπες Επιγονατίδων

S817 24

Για πρόσθετα χρώματα, ανατρέξτε στη σελίδα 352

Για πρόσθετα χρώματα, ανατρέξτε στη σελίδα 354

8

B210 48

G412 12

Πόλο Νάπολι 65% Πολυεστέρας , 35% Βαμβάκι 210g Λευκό S - 3XL

Βαρύ ύφασμα καλύματος καμβά (4’ x 12’) (120cm x 360cm) (8oz y2, 270g m2) 100% Βαμβάκι Φυσικό

PW17_Workwear_1_MASTER.indd231 PW17_Workwear_1_TEXT_.indd 231

B195 72 12

G912 6

Turin T-Shirt 100% Βαμβάκι 195g Λευκό XS-3XL

Παντελόνια Βαφέων Χαρακτηριστικά αυτού του σύγχρονου παντελονιού βαφέων η πιο πρόσφατη πρωτοποριακή σχεδίαση, έχει μια πολυεπίπεδη τσέπη στο μηρό για κινητό τηλέφωνο και στυλό. Ενσωματωμένη πλευρά, επιγονατίδες, ισχίου και βασικλες τσέπες, καλύπτει κάθε ανάγκη ενός τεχνίτη και ολοκληρώνεται με ελαστική πλάτη για άνεση. 100% Βαμβάκι,3111,Προπλυμένο ημιραφιναρισμένο 305g Κανονικό: Λευκό XS-4XL Ψηλό: Λευκό XS-3XL

4XL XS

Βαρύ Ριχτάρι Καμβά (9’ x 12’) (270cm x 360cm) (8oz y2, 270g m2) 100% Βαμβάκι Φυσικό

231

02/08/2017 17:12 16/08/2017 12:48


PJ 2

4x1

Τσέπη στο μανίκι

2

Μανίκια αποσπώμενα με φερμουάρ

Τσέπη τηλεφώνου

3

Μετατροπή σε μονωμένο γιλέκο

1

Εξωτερικό Μπουφάν

PJ20 12

6

4 232

Η επένδυση μπορεί να αφαιρεθεί

5XL

Πλευρικές Τσέπες

Στριφτό Στρίφωμα

Μανσέτες με ραβδώσεις

Δίχρωμο Μπουφάν Pilot Αυτό το σύγχρονο,δίχρωμο τζάκετ είναι κομψό και πρακτικό. Ευπροσάρμοστα χαρακτηριστικά γνωρίσματα περιλαμβάνουν αποσπώμενα μανίκια, πολλαπλές τσέπες ασφαλείας, αφαιρούμενη γούνας επένδυση και γιακάς. Το ελαφράς βροχής εξωτερικό ύφασμα προσθέτει στην εμφάνιση αυτού του παντός καιρού στυλ. 60% Βαμβάκι , 40% Πολυέστερ, Αντι-βρόχινο φινίρισμα 240g 100% Πολυεστερικό 50g 60% Βαμβάκι , 40% Πολυέστερ, Αντι-βρόχινο φινίρισμα 240g Μαύρο / Γκρι , Πράσινο / Μαύρο , Μπλε βαθυ/ Μπλε ανοιχτό, Λευκό / Γκρι XS-5XL

XS

Εξαιρετικά άνετο με επένδυση Γούνας 4 σε 1 Μπουφάν

PW17_Workwear_1_MASTER.indd232 PW17_Workwear_1_TEXT_.indd 232

31/07/2017 17:12 16/08/2017 14:53


Αποσπώμενα με φερμουάρ επένδυση γούνας και γιακάς

4x1

PJ 2

Ύφασμα αντοχής σε βροχόπτωση

2

Μανίκια αποσπώμενα με φερμουάρ

3

Μετατροπή σε μονωμένο γιλέκο

4

Η επένδυση μπορεί να αφαιρεθεί

Τσέπη τηλεφώνου

1

Εξωτερικό Μπουφάν

PJ10 12

6

5XL XS

Πλεχτό ραβδωτό στρίφωμα

Μανσέτες με ραβδώσεις

Μπουφάν Pilot Αυτό το στυλ είναι διαθέσιμο σε κλασικά μονόχρωμα χρώματα. Ευέλικτα χαρακτηριστικά περιλαμβάνουν αποσπώμενα με φερμουάρ μανίκια, πολλαπλές τσέπες ασφαλείας, αφαιρούμενη επένδυση γούνας και γιακά. Το αντιβρόχινο εξωτερικό ύφασμα προσθέτει στην εμφάνιση αυτού του στυλ για όλες τις καιρικές συνθήκες. 60% Βαμβάκι , 40% Πολυέστερ, Αντι-βρόχινο φινίρισμα 240g 100% Πολυεστερικό 50g 60% Βαμβάκι , 40% Πολυέστερ, Αντι-βρόχινο φινίρισμα 240g Μαύρο , Μπλέ σκούρο, Κόκκινο XS-5XL

Εξαιρετικά ευέλικτο είδος για όλες τις εποχές PW17_Workwear_1_MASTER.indd233 PW17_Workwear_1_TEXT_.indd 233

233

31/07/2017 17:12 16/08/2017 14:53


Οφέλη Ενδυμασίας

Άνεση και λειτουργικότητα αποτελούν την εμφάνιση της σειράς δράσης. Αυτά τα στυλ γίνονται από ποιότητας Kingsmill ύφασμα, και διαθέτουν πολλαπλές τσέπες για την ασφάλεια και την άνεση. Κάθε στυλ παντελονιού μπορεί να ταιριαστεί με το σακάκι δράσης.

245g Δαχτύλιος D

Τσέπη τηλεφώνου

Τσέπη στο μανίκι

S862

Μέση με πλαϊνή ελαστικότητα

S862 24

6

Action Μπουφάν Αυτό το κομψό μπουφάν είναι το ιδανικό συνοδευτικό για τη γκάμα μας παντελονιού Δράσης. Κομψά και λειτουργικά χαρακτηριστικά περιλαμβάνουν την αποθήκευση και ευέλικτο ελαστικό πλευρικό για την άνεση. Kingsmill 65% Πολυεστέρας, 35% Βαμβάκι 245g Μαύρο , Σκούρο Μπλε S-3XL

S887

234

Ελέγχονται αυστηρά - απόδοση χωρίς συμβιβασμούς

PW17_Workwear_1_MASTER.indd234 PW17_Workwear_1_TEXT_.indd 234

31/07/2017 17:12 16/08/2017 14:53


245g

S887 24

Δύο πίσω τσέπες με φερμουάρ

11

Παντελόνια Action Ανώτερη άνεση και λειτουργικότητα είναι η μορφή των παντελονιών Action. Το μυστικό της δημοτικότητας αυτού του στύλ είναι η εξαιρετική τιμή, μια τεράστια επιλογή των χρωμάτων και ένα ευρύ φάσμα από επιλογές μεγέθους και μήκους. Φτιαγμένο από ποιότητος πολυ-βαμβάκι,τα χαρακτηριστικά περιλαμβάνουν πολλαπλές τσέπες με φερμουάρ, ενισχυμένο ύφασμα στον καβάλο και στις περιοχές του γονάτου με την πρόσθετη δυνατότητα να φιλοξενήσουν επιγονατίδες. Ένας αληθινός ηγέτης της αγοράς. Kingsmill 65% Πολυεστέρας, 35% Βαμβάκι 245g Μαύρο, Σκούρο Μπλε, Γκρι, Λαδί, Μπλε Ανοιχτό

11 Τσέπες για άπλετη αποθήκευση

Μαύρο

Σκούρο Μπλε

Μπλε Ανοιχτό

Δύο πίσω τσέπες με φερμουάρ

Διαθέσιμα σε 4 μήκη μηρού 29”• 74cm • Short

34”• 86cm • Tall

31”• 79cm • Reg

36”• 92cm • X-Tall

Black Dark Navy Royal Olive Green Grey

Short 30 - 44 28 - 48

Reg 26 - 56 26 - 56 30 - 44 28 - 46 28 - 46

Tall 28 - 48 28 - 52 30 - 42 34 - 44 30 - 42

Τσέπες Επιγονατίδων

Λαδί XTall 30 - 44 30 - 44

56” 26”

Γκρι

Τεράστια Επιλογή από Χρώματα, Μεγέθη και Μήκη Ποδιού PW17_Workwear_1_MASTER.indd235 PW17_Workwear_1_TEXT_.indd 235

235

04/08/2017 17:12 16/08/2017 10:56


Ελαφρύ- Ιδανικό για θερμότερα κλίματα

245g

160g

Μέση με πλαϊνή ελαστικότητα

Δύο τσέπες πίσω

Μέση ελαστική κατά το ήμισυ

Τσέπες με φερμουάρ Καλυμμένο άνοιγμα με φερμουάρ

Τσέπη τηλεφώνου Πλευρικές Τσέπες

Τσέπες με φερμουάρ

Σχεδιασμός κατά των γδαρσίματων

S889 36

9

Action κοντό παντελόνι Αυτά τα δημοφιλή σορτς προσφέρουν πολλαπλό χώρο αποθήκευσης και είναι ραμμένα διπλά-στις ραφές για μεγαλύτερη αντοχή. Η ζώνη μέσης είναι ελαστική στο πίσω μέρος για την ελεύθερη κυκλοφορία. Kingsmill 65% Πολυεστέρας, 35% Βαμβάκι 245g Μαύρο XS-4XL , Γκρι S-XXL , Σκούρο Μπλε S-4XL

4XL XS

236

NEW COLOUR

S787 24

9

Action κλασσικό παντελόνι- Texpel τελείωμα Εάν χρειάζεστε φερμουάρ για λόγους ασφάλειας, αλλά εξακολουθείτε να χρειάζεστε πολλαπλό αποθηκευτικό χώρο,το S787 είναι η τέλεια επιλογή. Το ένδυμα αυτό προσφέρει επίσης ένα Texpel σε λεκέ ανθεκτικό φινίρισμα για την ενισχυμένη προστασία. 65% Πολυεστέρας , 35% Βαμβάκι, φινίρισμα ροδάκινο 160g Μπλέ σκούρο S-3XL

Άνεση αφής, εκπλητκίκο φινίρισμα υφάσματος

Εργατική Ενδυμασία για όλες τις Εποχές

PW17_Workwear_1_MASTER.indd236 PW17_Workwear_1_TEXT_.indd 236

31/07/2017 17:12 16/08/2017 14:53


245g Δύο πίσω τσέπες με φερμουάρ

ΕΠΕΝΔΕΔΥΜΕΝΟ

290g

Ελαστική Μέση πίσω

Μέση ελαστική κατά το ήμισυ Δύο πίσω τσέπες με φερμουάρ

Τσέπες με φερμουάρ Πλευρική Τσέπη

Πλευρικές Τσέπες

Τσέπες Επιγονατίδων

Τσέπες Επιγονατίδων

Εσωτερική ξυσμένη θερμική φόδρα C887 24

11

C387

Εργατικό παντελόνι με ελαστική μέση Το C887 έρχεται με την προσθήκη της ελαστικότητας στη μέση. Αυτό επιτρέπει ακόμη μεγαλύτερη άνεση και ευκολία κινήσεων. Kingsmill 65% Πολυεστέρας, 35% Βαμβάκι 245g Κανονικό: Μαύρο S-3XL; Ψηλό: Μαύρο S-3XL

24

11

Παντελόνι με φόδρα Για επιπλέον ζεστασιά και άνεση, πλεκτή νάιλον φόδρα έχει προστεθεί στο δημοφιλές Παντελόνι δράσης μας. Με τις τσέπες επιγονατίδων και τη διπλή- ενίσχυση στην έδρα και τις περιοχές του γονάτου, την άνεση και την αντοχή να εξασφαλίζονται ανά πάσα στιγμή. Kingsmill 65% Πολυεστέρας, 35% Βαμβάκι 190g 100% νάυλον, πλεκτή βουρτσισμένη θερμική επένδυση 100g Κανονικό:Μαύρο, Σκούρο Μπλε XS-3XL Ψηλό: Μαύρο, Σκούρο Μπλε S-XXL TM

Εξαιρετική Αντοχή σε τριβή και Δύναμη PW17_Workwear_1_MASTER.indd237 PW17_Workwear_1_TEXT_.indd 237

237

04/08/2017 17:12 16/08/2017 10:58


ΥΦΑΝΤΟ ΕΦΑΡΜΟΣΤΟ

ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΜΕ ΠΟΛΛΕΣ ΤΣΕΠΕΣ

Εσωτερικές τσέπες επιγονατίδων Δύο πίσω τσέπες μπάλωμα

Κλείσιμο με γάντζο και μπάρα

Κλείσιμο με γάντζο και μπάρα Δύο πίσω τσέπες μπάλωμα

Μεγάλες τσέπες στο πλάϊ του μηρού

Μεγάλες τσέπες στο πλάϊ του μηρού

Εσωτερικές τσέπες επιγονατίδων

Ανακλαστική επένδυση στο εσωτερικό του στριφώματος για αυξημένη ορατότητα

C721 36

8

Παντελόνι Combat με Επιγονατίδα Αυτό το ένδυμα απεικονίζει όλο το αρχικό στυλ του παντελονιού εργασίας της σύγχρονης ημέρας. Αυτή η ενημερωμένη έκδοση έχει το πλεονέκτημα εσωτερικές τσέπες επιγονατίδων. Κατασκευασμένο από το ανθεκτικό μας, προσυρρικνωμένο Kingsmill ύφασμα, το Combat Παντελόνι είναι κατασκευασμένο για να αναλάβει τις πιο δύσκολες θέσεις εργασίας. Πολλαπλές τσέπες χρησιμότητας παρουσιάζονται με καπάκια hook και loop για πρόσθετη ασφάλεια. Kingsmill 65% Πολυεστέρας, 35% Βαμβάκι 245g Μαύρο , Σκούρο Μπλε 28-46

238

C711 36

6

Παντελόνι Compat Στενής Γραμμής Αυτό το παντελόνι Compat στενής γραμμής προσφέρει μια φανταστική φόρμα για το απόλυτο παντελόνι εργασίας της σύγχρονης εποχής. Κατασκευασμένο από το ανθεκτικό, προ-συρρικνωμένο ύφασμα Kingsmill, το Παντελόνι Combat είναι κατασκευασμένο για να αναλαμβάνει τις πιο δύσκολες εργασίες. Πολλαπλές χρήσιμες τσέπες παρουσιάζονται με hook και loop καπάκια για πρόσθετη ασφάλεια. Διαθέτει ανακλαστική επένδυση στο εσωτερικό τελείωμα για βελτιωμένη ορατότητα. Kingsmill 65% Πολυεστέρας, 35% Βαμβάκι 245g Μαύρο , Σκούρο Μπλε 28-46

Ποιοτικά Υφάσματα, Μοντέρνος Σχεδιασμός

PW17_Workwear_1_MASTER.indd238 PW17_Workwear_1_TEXT_.indd 238

31/07/2017 17:12 16/08/2017 14:54


Πληροφίες Υφάσματος Η Portwest strech είναι ένα απόλυτο βαμβακερό ελαστικό ύφασμα. Ένα μείγμα από 98% βαμβάκι και 2% ελαστάν παρέχει SLIM FIT

την απόλυτη άνεση και ευελιξία. Η υψηλή περιεκτικότητα σε βαμβάκι δίνει μια εξαιρετικά μαλακή λαβή, και η προστιθέμενη ελαστάνη παραδίδει ευκολία κίνησης. Οι μακρές συνεχείς ίνες που χρησιμοποιούνται στη διαδικασία κατασκευής παρέχουν αντοχή, εξαιρετική αντιβακτηριακή αντοχή και ένα εξαιρετικό φινίρισμα. Αυτό το ύφασμα έχει βαθμολογία UPF των 50+ να εμποδίσει 98% της υπεριώδους ακτινοβολίας.

Κλείσιμο με γάντζο και μπάρα

Ανακλαστική επένδυση στο εσωτερικό του στριφώματος για αυξημένη ορατότητα

Μεγάλες τσέπες στο πλάϊ του μηρού

Για επιπλέον Ασφάλεια Γυρίστε το Στρίφωμα ώστε να Αποκαλυφθεί το Ανακλαστικό Στοιχείο

Ευελιξία με Πρόσθετα Ελαστικά S232 36

4

Slim Chino Ελαστικό Παντελόνι Αυτό slim fit Ελαστικό Chino Παντελόνι είναι η τέλεια ενιαία λύση. Προσφέρει ένα σύγχρονο slim fit σε ένα δυναμικό ελαστικό βαμβακερό twill ύφασμα. Το ελαστικό ύφασμα δίνει την απόλυτη άνεση και ελευθερία κινήσεων. Τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα περιλαμβάνουν πλαϊνές τσέπες, μία πίσω κουμπωμένη τσέπη και ασφάλιση με γάντζο και κλείσιμο μέσης. Πολύ ανθεκτικό με διπλές ραφές σε όλο και bar-tacked σε όλα τα σημεία πίεσης.

S231 36

8

Τεντώστε Slim παντελονιών Combat Αυτό slim fit τέντωμα του παντελονιού έχει όλα τα χαρακτηριστικά ενός στυλ φορτίου με το πλεονέκτημα της δυναμικής stretch βαμβάκι twill ύφασμα. Αυτό ελαστικό ύφασμα δίνει την απόλυτη άνεση και ελευθερία κινήσεων. Τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα περιλαμβάνουν πολλαπλές τσέπες χρησιμότητα και μια κρυφή γάντζο και το μπαρ στερέωσης της μέσης. Με δύο ραφές σε όλο και μπαρ-κολλώδη σε όλα τα σημεία πίεσης αυτή του παντελονιού είναι εξαιρετικά ανθεκτικό.

98% βαμβάκι, 2% ελαστάν 255g Μαύρο , Σκούρο Μπλε 28-46

98% βαμβάκι, 2% ελαστάν 255g Μαύρο , Σκούρο Μπλε 28-46

SLIM FIT

SLIM FIT

PW17_Workwear_1_MASTER.indd239 PW17_Workwear_1_TEXT_.indd 239

239

31/07/2017 17:12 16/08/2017 14:54


245g

Combat Συλλογή Αυτή η σειρά προσφέρει μια επιλογή του στυλ πολλαπλών χρήσεων. Κάθε διακεκριμένο παντελόνι ενσωματώνει αρκετές βολικές τσέπες, παρέχοντας ασφάλεια και ευκολία. Το Kingsmill ύφασμα είναι ανθεκ τικό, αλ λά δροσερό και άνετο.

B195

Δύο πίσω τσέπες μπάλωμα

354

210g Δαχτύλιος D

Δύο πίσω τσέπες μπάλωμα

Πλευρικές Τσέπες

C701

C701

FW63

S790 36

6

Combat σόρτς Η μισή ζώνη ελαστική, που συμπληρώνεται με βρόχους ζώνης, ενισχύουν την άνεση αυτού του σύγχρονου στυλ. Διπλο -ραμμένες ραφές δίνουν μια εύρωστη εμφάνιση και ανθεκτικότητα στο ένδυμα.

36

6

Kingsmill 65% Πολυεστέρας, 35% Βαμβάκι 210g Μαύρο , Γκρι S-XXL , Σκούρο Μπλε XS-3XL

Πολλαπλές τσέπες Αποθήκευσης

240

C701

378

Παντελόνι Compat Αυτό το ένδυμα απεικονίζει όλα τα γνήσια στυλ του σύγχρονου παντελονιού εργασίας . Κα τασκευασμέ νο από ανθεκ τικό ύφασμα Kingsmill, το παντελόνι Combat είναι φτιαγμένο για να αναλάβει τις πιο δύσκολες εργασίες. Οι πολλαπλές τσέπες βοηθητικών συσκευών παρουσιάζονται με καπάκια Hook και Loop για πρόσθετη ασφάλεια. Kingsmill 65% Πολυεστέρας, 35% Βαμβάκι 245g Μαύρο, Πράσινο μπουκαλιού, Σκούρο Μπλε, Γκρι,

52” 26”

Short Black Bottle Green Dark Navy Grey

30 - 42

Reg

Tall

26 - 48 30 - 44 26 - 52 28 - 48

28 - 48 28 - 48 28 - 48

XTall

32 - 42

Φαίνεται Θαυμάσιο, Δουλεύει σκληρά

PW17_Workwear_1_MASTER.indd240 PW17_Workwear_1_TEXT_.indd 240

31/07/2017 17:12 16/08/2017 14:54


245g

245g Τσέπες πλευρικής πρόσβασης

Τσέπη βάθους

Πολλαπλές τσέπες Αποθήκευσης

300g

Δύο τσέπες πίσω

Ελαστική Μέση πίσω

Τσέπες Επιγονατίδων

Δαχτύλιος D

Δύο τσέπες πίσω

Τσέπη διπλού Κανόνα

Τσέπες Επιγονατίδων

Πολλαπλές τσέπες Αποθήκευσης

S891 24

C703

Bradford παντελόνια Με μια πληθώρα από έξυπνα χαρακτηριστικά, το παντελόνι Μπράντφορντ είναι μεταξύ των καλύτερων στην αγορά. Τα poly-βαμβακερό ύφασμα είναι σκληρό-φορώντας και πολύ άνετο και οι γενναιόδωρου μεγέθους τσέπες είναι ιδανικές για εργαλεία και τιμαλφή.

7

Black Bottle Green Maroon Navy

Kingsmill 65% Πολυεστέρας, 35% Βαμβάκι 245g Μαύρο, Πράσινο μπουκαλιού, Βυσσινί καφέ, Μπλέ σκούρο

Reg 76 - 112 76 - 112 76 - 112 72 - 116

Tall 76 - 112 80 - 100

24

8

Combat Παντελόνι Εργασίας Τα παντελόνια εργασίας είναι σχεδιασμένα για να αντέχουν τη φθορά λόγω χρήσης. Η ισχυρή, σ τιβαρή κατασκευή του παντελονιού είναι δημοφιλής μεταξύ των επαγγελματιών που αναζητούν ένα μακράς διαρκείας, χωρίς ταλαιπωρία ένδυμα. Το πολυεστερικό-βαμβάκι ύφασμα είναι εξαιρετικά άνετο για να φορεθεί και πλένετε καλά. Οι μεγάλες τσέπες δράσης είναι μια μοντέρνα προσθήκη. Kingsmill 65% Πολυεστέρας, 35% Βαμβάκι 245g Σκούρο Μπλε XS-3XL

S987 24

10

Παντελόνια με Πολλές Τσέπες Αυτό το βαρέων καθηκόντων παντελόνι είναι ιδανικό για τις σκληρότερες συνθήκες εργασίας. Οι ραφές είναι τριπλό-ραμμένες για δύναμη και η τσέπη στο μηρό προσθέτει στην εμφάνιση. Η ελαστική μέση και η τσέπη μηρού προσθέτουν στην εμφάνιση. Οι τσέπες επιγονατίδων εξασφαλίζουν ότι η άνεση του χρήστη είναι μια προτεραιότητα. 65% Πολυεστέρας, 35% Βαμβάκι 300g Κανονικό: Μπλέ σκούρο S-3XL Ψηλό: Μπλέ σκούρο S-XXL

72 - 116

Δημιουργήθηκαν για το σημερινό Εργασιακό Περιβάλλον PW17_Workwear_1_MASTER.indd241 PW17_Workwear_1_TEXT_.indd 241

241

31/07/2017 17:12 16/08/2017 14:54


245g Τσέπη τηλεφώνου Τσέπη στο μανίκι

Μοντέρνο Στυλ με Ρέλι Αντίθεσης 2860 24

Κλασικό σακάκι εργασίας Αυ τό το έξυπ νο σακάκι έ χει διάφορες τσέπες για αποθήκευση και τελειώματα με χρωματική αντίθεση. Ελαστικοποίηση μέσης παρέχει άνεση και ευκολία κινήσεων.

6

Fortis 65% Πολυέστερ , 35% Βαμβάκι 245g Μπλέ σκούρο, Μπλε Ανοιχτό S-XXL

Μανσέτες ρυθμιζόμενες με τρούκ

245g

Κλείσιμο με γάντζο και μπάρα Τσέπη βάθους

300g

36

3

Κλείσιμο με γάντζο και μπάρα Τσέπη βάθους

Ραμμένο στην κεντρική μπροστινή ραφή

Ραμμένο στην κεντρική μπροστινή ραφή

2885

Μέση με πλαϊνή ελαστικότητα

Κρυφό μπροστινό με τρούκ

2085

Preston παντελόνια Αυτό το κλασικό στυλ είναι ανθεκτικό και άνετο με ραμμένη μπροστά πτυχή η οποία προσθέτει στην επαγγελματική εμφάνιση. Τα χαρακτηριστικά του περιλαμβάνουν δύο πλαϊνές τσέπες και μια πίσω τσέπη με καπάκι. Fortis 65% Πολυέστερ, 35% Βαμβάκι 245g Μαύρο, Πράσινο μπουκαλιού, Γραφίτη, Μπλέ σκούρο, Μπλε Ανοιχτό

24

3

Wakefield Παντελόνια Κατασκευασμένα από ανθεκτικό πολυ/βαμβακερό ύφασμα, τ α π α ν τ ε λ ό ν ι α Wa k e fi e l d προσφέρουν άνεση και αντοχή. Τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα περιλαμβάνουν μια ραμμένη μπροστινή πτυχή και κλείσιμο με γάντζο. Fortis 65% Πολυέστερ, 35% Βαμβάκι 300g Μπλέ σκούρο, Μαύρο, Πράσινο μπουκαλιού, Μπλε Ανοιχτό

52”

46”

26”

Black Bottle Green Graphite Navy Royal

242

Reg 28 - 46 28 - 46 30 - 44 26 - 52 28 - 44

Tall 30 - 44 32 - 40 32 - 40 28 - 46 32 - 40

28”

Navy Bottle Green Royal Black

Reg 28 - 48 32 - 46 30 - 44 30 - 46

Tall 28 - 44

32 - 42

Εξαιρετική Διατήρηση της Βαφής και Πλήρως προ-συρρικνωμένο

PW17_Workwear_2_MASTER.indd PW17_Workwear_2_TEXT.indd 242242

31/07/2017 17:13 16/08/2017 14:37


Πολυέστερ / Βαμβακερή Υγειονομικής Περίθαλψης Πουκαμίσα

Fortis ύφασμα είναι 65% πολυεστέρας 35% βαμβάκι και διατίθεται σε δύο βάρη? 245g και 300g. Αυτό το μείγμα προσφέρει αντοχή, προστασία και εξαιρετική άνεση του χρήστη. Η βαθμολογία UPF 50+ μπλοκάρει το 98% της υπεριώδους ακτινοβολίας. Η Fortis έχει κατασκευαστεί με υψηλές προδιαγραφές και είναι η πρακτική επιλογή για όλες τις ανάγκες ρουχισμού της εργασίας σας.

245g

245g

210g

Ευρύχωρες τσέπες

Ελαστική Μέση πίσω

Πίσω τσέπη μπάλωμα

Τσέπη διπλού Κανόνα

Τσέπη Κανόνα

Τσέπες Επιγονατίδων

C876 24

9

Τιράντα 9 τσέπες Αυτό το δημοφιλές σ τυλ έχει σχεδιαστεί για την εξυπηρέτησή σας.Μία διπλή τσέπη κανόνα και πολυεπίπεδη τσέπη στο στήθος είναι μεταξύ των πολλών πρακτικών λύσεων αποθήκευσης. Πίσω ελαστικό πάνελ προσφέρει άνεση και ευκολία κινήσεων. Fortis 65% Πολυέστερ , 35% Βαμβάκι 245g Μπλέ σκούρο S-3XL, Μπλε Ανοιχτό S-XXL

C875 24

5

C820

Burnley Τιράντα Αυτή η κομψή φόρμα με τιράντες είναι διαθέσιμη σε μια σειρά από μοντέρνα χρώματα. Βολικές επιλογές αποθήκευσης περιλαμβάνουν μια κρυφή τσέπη στο στήθος με φερμουάρ και μια τσέπη κανόνα. Πίσω ελαστικό πάνελ προσφέρει όλη την ημέρα άνεση. Fortis 65% Πολυέστερ , 35% Βαμβάκι 245g Μπλέ σκούρο, Μπλε Ανοιχτό Reg Κόκκινο Navy Royal Red

Tall S - 4XL M - XXL S - 3XL S - XXL

4XL

24

3

Υγειονομικής περίθαλψης χιτώνας Αυτός ο ανδρικός χιτώνα της υγειονομικής περίθαλψης είναι κατασκευασμένος από υψηλής ποιότητας Kingsmill ύφασμα. Τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα περιλαμβάνουν αιχμή άκρη κολάρου με κρυφό φερμουάρ στο μπροστινό μέρος, μια τσέπη ψαλίδι στο στήθος και δύο κάτω τσέπες. Το μίγμα από βαμβακερό ύφασμα και πολυεστέρα θα διατηρήσει φρέσκια πλύση και εμφάνιση μετά το πλύσιμο. Kingsmill 65% Πολυεστέρας, 35% Βαμβάκι , 210g Μπλέ σκούρο, Λευκό S-3XL

Premium ρουχισμός στη πιο ανταγωνιστική τιμή PW17_Workwear_2_MASTER.indd PW17_Workwear_2_TEXT.indd 243243

243

31/07/2017 17:13 16/08/2017 14:37


245g

Κρυφό μπροστινό με τρούκ Ενεργή Πλάτη

Τσέπη τηλεφώνου

Η άνεση και η ανθεκτικότητα είναι τα βασικά χαρακτηριστικά αυτής της top σειράς πώλησης ενδυμάτων εργασίας. Κατασκευασμένο από 65% πολυεστέρα 35% βαμβάκι, προ-συρρικνωμένο ύφασμα Tradeguard, αυτά τα στυλ παρέχουν άριστη διατήρηση του χρώματος και θα κρατήσει το σχήμα τους πλύση μετά την πλύση.

Καλύπτοντας Όλες τις ανάγκες σας για ρουχισμό Εργασίας C859 24

5

Mayo Μπουφάν, Τέσσερις Τσέπες Χαρακ τηρισ τικά αυτού του έξυπ νου μπουφάν περιλαμβάνουν δραστική πλάτη για την άνεση και πολλαπλές τσέπες για ευκολία. Trade Guard 65% πολυεστέρας, 35% Βαμβάκι 245g Μπλέ σκούρο S-3XL

C859 Πίσω Τσέπη

Τσέπη βάθους

S885 24

3

Mayo Παντελόνι Άνεση και α ν τοχ ή είναι τα κ ύρια χα ρ α κ τ η ρ ι σ τ ι κά τ ο υ πα ν τ ε λο ν ι ο ύ. Κατασκευασμένο από το υψηλής ποιότητάς μας, προ συρρικνωμένο πολύ βαμβακερό ύφασμα TradeGuard, το παντελόνι παρέχει δύο πλαϊνές τσέπες και μία jetted πίσω τσέπη με κουμπί. Μια ραμμένη ραφή ολοκληρώνει το στυλ αυτού του πάντα δημοφιλούς ενδύματος. Trade Guard 65% πολυεστέρας, 35% Βαμβάκι 245g Κανονικό: Μπλέ σκούρο 72 - 136 Ψηλό: Μπλέ σκούρο 76 - 112

S710 24

3

London παντελόνια Κατασκευάζον ται από υψηλής ποιότητας πολυ-βισκόζη ύφασμα, αυτό το σύγχρονο παν τελόνι προσφέρει πλήρη άνεση και στυλ. Δύο πλαϊνές τσέπες και μία κουμπωμένη πίσω τσέπη παρέχουν άφθονη αποθήκευση. 65% Πολυεστέρας , 35% Βισκόζη 260g Κανονικό: Μαύρο 28-46 Ψηλό: Μαύρο 32-44

S885

244

S710

Ανωτέρας Ποιότητας ρουχισμός

PW17_Workwear_2_MASTER.indd PW17_Workwear_2_TEXT.indd 244244

04/08/2017 17:13 16/08/2017 11:53


CHEMICAL WORKWEAR

Οφέλη Ενδυμασίας EN 13034

Αυτή η σειρά των χημικών ανθεκτικών ενδυμάτων έχει μια θεραπεία που εφαρμόζεται στο ύφασμα, το οποίο προσφέρει εξαιρετική προστασία χημική αντίσταση υγρό. Κλειστές τσέπες και στερεώσεις εξασφαλίσει δεν παρουσιάζεται διάβρωση. Εχεί πιστοποιηθεί απο τον ΕΝ , κορυφαία απόδοση και εξαιρετική προστασία σε όσους εργάζονται σε βιομηχανίες που εκτίθενται σε υγρούς χημικούς κινδύνους.

Πλήρης εξήγηση του EN 13034 πρότυπο στη σελίδα 129 Θηλιά για Ράδιο Κρυφό μπροστινό με τρούκ

Bartacked σε όλα τα σημεία πίεσης

Πλευρικές Τσέπες

CR10

Ανθεκτικά στις χημικές ουσίες σακάκια EN 13034 ΤΥΠΟΥ 6 PB

24

3

Αυτό το σακάκι είναι πλήρως πιστοποιημένη με EN13034 και προσφέρει εξαιρετική ανώτερο προστασία του σώματος από χημικές ουσίες. Κατασκευασμένο σε ένα ανώτερο από βαμβακερό ύφασμα και πολυεστέρα που αντιμετωπίζεται για απόλυτη αντοχή. Τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα περιλαμβάνουν ένα ασφαλές μπροστινό στήριγμα και μια κρυφή τσέπη κινητού τηλεφώνου. 80% Πολυέστερ, 20% Βαμβάκι , 245g Μπλε ανοιχτό S-3XL

CR12 24

5

Ανθεκτικές στις χημικές ουσίες Φόρμες EN 13034 ΤΥΠΟΥ 6 PB

Αυτή η φόρμα προσφέρει προστασία στο άνω και κάτω μέρος του σώματος από χημικά. Κατασκευασμένο σε ένα ανώτερο βαμβακιού και και πολυεστέρα επεξεργασμένου μείγματος ύφασμα διαγωνάλ γωνίας για απόλυτη αντοχή. Τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα περιλαμβάνουν ασφαλή κλειστές τσέπες κάτω εμπρός και πίσω. Μια ασφαλής μέθοδος κατασκευής εξασφαλίζει μέγιστη προστασία για το χρήστη. 80% Πολυέστερ, 20% Βαμβάκι , 245g Μπλε ανοιχτό S-3XL

Εξαιρετική Χημική προστασίας και αντίσταση PW17_Workwear_2_MASTER.indd PW17_Workwear_2_TEXT.indd 245245

245

31/07/2017 17:13 16/08/2017 14:37


245g

ΠΑΝΩΦΟΡΙ

305g 100% Βαμβάκι για Άνεση και Ανθεκτικότητα

Πρακτικά και γερά

C852 24

3

4XL

Κανονική Ρόμπα Για τους μηχανικούς ή εργασίες στο εργαστήριο, το υπέροχο αυτό ένδυμα θα ικανοποιήσει όλες τις απαιτήσεις της εργασίας σας. Αεριζόμενο πίσω για την άνεση,η ρομπα διαθέτει ένα κρυφό τρούκ μπροστά και συνδυάζει δύο τσέπες κάτω μαζί με μια ενιαία τσέπη στο στήθος. Άριστη διατήρηση βαφής και πλήρως προπλυμένη ημιραφιναρισμένη, αυτό το μοντέρνο ρούχο θα διατηρήσει φρέσκια εμφάνιση πλύσιμο μετά το πλύσιμο. Kingsmill 65% Πολυεστέρας, 35% Βαμβάκι 245g Μπλέ σκούρο S-4XL Λευκό XS-4XL

C851 24

3

Κανονική ρόμπα Χαρακτηριστικά αυτού του δημοφιλούς στύλ περιλαμβάνουν, ένα κρυμμένο μπροστά τρούκ, δύο κάτω τσέπες και μία τσέπη στο στήθος. Φτιαγμένο από 100% βαμβάκι, αυτό το υπέροχο ένδυμα είναι ανθεκτικό και άνετο. 100% Βαμβάκι,3111,Προπλυμένο ημιραφιναρισμένο 305g Λευκό XS-3XL

XS

246

Παλτά Εργαστηρίων με Εξαιρετική Αντοχή στη Φθορά

PW17_Workwear_2_MASTER.indd PW17_Workwear_2_TEXT.indd 246246

31/07/2017 17:13 16/08/2017 14:37


245g

C865 24

3

245g

2852

Howie ρόμπα-Texpel φινίρισμα Η ρόμπα Χάουι έχει διάφορα χαρακτηριστικά γνωρίσματα και έξυπνη σχεδίαση. Πλεκτές μανσέτες προσφέρουν προστασία. Δύο κάτω επιπλέον τσέπες παρέχουν εύκολη αποθήκευση και μια αριστερή θωρακική τσέπη επιτρέπει την εύκολη πρόσβαση. Το ένδυμα είναι προστατευμένο με ένα Texpel φινίρισμα σε νερό και βρωμιά απωθητικό.

24

3

Kingsmill με φινίρισμα Texpel

65% Πολυεστέρας, 35% Βαμβάκι 245g Λευκό XXS-4XL

4XL XXS

5XL XXS

Κανονική ρόμπα Πίσω εξαεριζόμενη για επιπλέον άνεση, αυτό το ευέλικτο παλτό διαθέτει ένα κρυφό μπροστά στήριγμα, δύο τσέπες κάτω επίθεμα και μια ενιαία τσέπη στο στήθος. Fortis 65% Πολυέστερ , 35% Βαμβάκι 245g Μπλέ σκούρο, Πράσινο μπουκαλιού, Μπλε Ανοιχτό, Μαύρο Λευκό Black Bottle Green Navy Royal White

Reg S - XXL S - XXL XS - 3XL S - XXL XXS - 5XL

Ιδανικό για βιομηχανικό τομέα υγείας PW17_Workwear_2_MASTER.indd PW17_Workwear_2_TEXT.indd 247247

247

31/07/2017 17:13 16/08/2017 14:38


ΟΛΟΣΩΜΗ ΦΟΡΜΑ FORTIS

Σκληροφόρετο ύφασμα εύκολης φροντίδας 245g

Κρυφό μπροστινό με τρούκ

Μέση ελαστική κατά το ήμισυ

Τσέπη Κανόνα

2802 24

4

Κανονική Φόρμα Αυτή η έξυπνη ολόσωμη διαθέτει μια τσέπη στο στήθος με καπάκι για ασφαλή αποθήκευση και δύο πλαϊνές τσέπες. Άνεση, πρακτικότητα και αντοχή είναι εξασφαλισμένα. Fortis 65% Πολυέστερ , 35% Βαμβάκι 245g Μπλέ σκούρο, Λευκό, Μπλε Ανοιχτό

248

Navy White Royal

Reg XS - XXL XS - 3XL S - 3XL

Tall M - XXL

Υπεροχή στην Άνεση της Εργασίας

PW17_Workwear_2_MASTER.indd PW17_Workwear_2_TEXT.indd 248248

31/07/2017 17:13 16/08/2017 14:40


ΠΟΛΥΕΣΤΕΡ/ΒΑΜΒΑΚΕΡΗ ΟΛΟΣΩΜΗ ΦΟΡΜΑ

Ενεργή Πλάτη

245g Πίσω τσέπη μπάλωμα

Τσέπη τηλεφώνου

Ενδύματα εργασίας Νεανική φόρμα

Τσέπη Κανόνα

C813 24

8

C890

Liverpool Φόρμα με Φερμουάρ Το προ-συρρικνωμένο, υψηλής ποιότητας ύφασμα συμβάλλει στην επαγγελματική εμφάνιση του ενδύματος. Διάφορες τσέπες και μια θηλιά σφυριού συμπληρώνουν το κάθε χρήσης στυλ. Kingsmill 65% Πολυεστέρας, 35% Βαμβάκι 245g Πράσινο μπουκαλιού, Μπλέ σκούρο, Μπλε Ανοιχτό Γραφίτη, Μαύρο, Κόκκινο Πορτοκαλί

5XL XS

Bottle Green Navy Royal Graphite Black Red Orange

Reg S - XXL XS - 5XL S - 3XL S - XXL S - 3XL S - 3XL S - XXL

Tall S - 3XL

M - XXL

Ευπώλητη ολόσωμη φόρμα με φερμουάρ PW17_Workwear_2_MASTER.indd PW17_Workwear_2_TEXT.indd 249249

24

Νεανική φόρμα Kingsmill 65% Πολυεστέρας, 35% Βαμβάκι 245g Μπλέ σκούρο, Age 4/5, 6/7, 8/9, 10/11, 12/13, 14/15

8

249

31/07/2017 12:29 18/08/2017 14:40


ΠΟΛΥΕΣΤΕΡ/ΒΑΜΒΑΚΕΡΗ ΟΛΟΣΩΜΗ ΦΟΡΜΑ

245g

210g

Διαθέσιμα σε μία Συλλογή απο Μοντέρνα Χρώματα

Ελαφρού βάρους

Τσέπη τηλεφώνου

Μέση ελαστική κατά το ήμισυ

Τσέπη Κανόνα

Κρυφό μπροστινό με τρούκ

Ελαστική Μέση πίσω

Πίσω τσέπη μπάλωμα

Τσέπη Κανόνα

Τσέπη Κανόνα

Bottle Green Navy Red Royal

C802 24

5

250

Κλασσική Φόρμα Τα χαρακτηριστικά αυτής της δημοφιλούς ολόσωμης περιλαμβάνουν,Μία τσέπη στήθους,μία κανόνα και δύο πλαϊνές τσέπες. Πίσω ελαστικό παρέχει άνεση όλη την ημέρα. Kingsmill 65% Πολυεστέρας, 35% Βαμβάκι 245g Λευκό Πράσινο μπουκαλιού, Γραφίτη, Μπλέ σκούρο,Μπλε Ανοιχτό Μαύρο, Κόκκινο

White Bottle Green Graphite Navy Royal Black Red

Reg M - XXL S - 3XL S - 3XL S - 6XL S - 5XL S - XXL S - 3XL

6XL

Σκληροφόρετο Kingsmill Ύφασμα

PW17_Workwear_2_MASTER.indd PW17_Workwear_2_TEXT.indd 250250

Tall

XTall

M - XXL M - 5XL M - XXL M - XXL

M - XXL

S999 24

6

Reg S - XXL XS - 5XL S - XXL S - 3XL

Tall S - 3XL

Φόρμα Ολόσωμη Euro Work Χαρακτηριστικά γνωρίσματα αυτής της ανθεκτικής ολόσωμης φόρμας περιλαμβάνουν, δύο τσέπες στο στήθος, μία τσέπη βασική και ένα κρυφό τρούκ μπροστά. Ιδανικό για όλες τις απαιτήσεις της εργασίας σας. Kingsmill 65% Πολυεστέρας, 35% Βαμβάκι 210g Πράσινο μπουκαλιού, Μπλέ σκούρο, Κόκκινο, Μπλε Ανοιχτό

5XL XS

31/07/2017 17:13 16/08/2017 14:40


445g

300g

ΕΠΕΝΔΕΔΥΜΕΝΟ

Τσέπη στο μανίκι Ενεργή Πλάτη Θηλιά για Ράδιο

Τσέπες με φερμουάρ

Ενεργή Πλάτη

Τσέπη στο μανίκι

Τσέπη τηλεφώνου

Θηλιά για σφυρί

Δύο πίσω τσέπες μπάλωμα Πίσω τσέπη μπάλωμα

Τσέπη Κανόνα

Τσέπη διπλού Κανόνα

S816 8

8

C808

Orkney φόρμα με φόδρα EN 342 0.311M2.K/W(B), X, 2, X

Συνδυάζοντας κορυφαίο Kingsmill ύφασμα, με πολυεστερικές βάτες επένδυσης, αυτό το δυνατό ένδυμα προστατεύει από το χειρότερο κρύο. Kingsmill 65% Πολυεστέρας, 35% Βαμβάκι 245g 100% πολυεστερική Βάτα: 200g Μπλέ σκούρο S-3XL

18

10

Portwest Φόρμα - Texpel SOS Finish Αυτό το εντυπωσιακό ένδυμα προσφέρει υψηλής απόδοσης ύφασμα, κορυφαία προστασία και απόλυτη άνεση. Μια επίστρωση Texpel παρέχει φινίρισμα απωθητικό νερού και βρωμιάς. Τσέπες με φερμουάρ προσφέρουν επιπλέον ασφάλεια. Kingsmill με φινίρισμα Texpel 65% Πολυεστέρας, 35% Βαμβάκι 300g Κανονικό: Μπλέ σκούρο S-3XL Ψηλό: Μπλέ σκούρο M-XXL

Εργατική Ενδυμασία για όλες τις Εποχές PW17_Workwear_2_MASTER.indd PW17_Workwear_2_TEXT.indd 251251

251

04/08/2017 17:13 16/08/2017 11:57


260g

ΒΑΜΒΑΚΕΡΗ ΟΛΟΣΩΜΗ ΦΟΡΜΑ

Τσέπη Κανόνα

C811 Πλευρική Πρόσβαση Δύο πίσω τσέπες μπάλωμα

7 τσέπες για άπλετη αποθήκευση

C811

C811 20

7

Βαμβακερή Φόρμα Αυτό η έξυπνη φόρμα προσφέρει την απόλυτη άνεση και προστασία. Χαρακτηριστικά περιλαμβάνουν διπλό ράψιμο παντού, φερμουάρ ορείχαλκου και αρκετές ασφαλείς τσέπες. Διαθέσιμη σε μια σειρά από μοντέρνα χρώματα. 100% Βαμβάκι 260g Μπλέ σκούρο, Πορτοκαλί XS - 4XL

252

Navy Orange

Reg XS - 4XL XS - 4XL

4XL XS

100% Βαμβάκι για Άνεση και Ανθεκτικότητα

PW17_Workwear_2_MASTER.indd PW17_Workwear_2_TEXT.indd 252252

04/08/2017 08:38 18/08/2017 12:04


190g

100% Βαμβακερές Φόρμες

Ενεργή Πλάτη Θηλιά για Ράδιο

Τσέπη τηλεφώνου

Θηλιά για Ράδιο

Μέση με πλαϊνή ελαστικότητα

Τσέπες με φερμουάρ

Πίσω τσέπη μπάλωμα Τσέπη Κανόνα

Τσέπη Κανόνα

C814 24

8

C812

Iona Ολόσωμη Βαμβακερή Αυτή η βαμβακερή ολόσωμη προσφέρει πρακτικότητα και ελαφριά άνεση. Αντανακλαστική ταινία παρέχει αυξημένη ορατότητα εξασφαλίζοντας την ασφάλεια στο χώρο εργασίας. 100% Βαμβάκι 190g Χακί , Μπλέ σκούρο S-XXL

24

8

Dubai Φόρμα Αυτή η βαμβακερή Ολόσωμη προσφέρει ελαφριά άνεση για καθημερινή χρήση. Με πολλαπλές τσέπες φερμουάρ παντού και μία γενναιόδωρη εφαρμογή αυτό το στυλ είναι ιδανικό για όλες τις ανάγκες ρουχισμού εργασίας σας. 100% Βαμβάκι 190g Χακί , Μπλέ σκούρο S-XXL

Βαμβακερές ολόσωμες φόρμες για Θερμά κλίματα PW17_Workwear_2_MASTER.indd PW17_Workwear_2_TEXT.indd 253253

253

31/07/2017 17:13 16/08/2017 14:41


ΒΑΜΒΑΚΕΡΗ ΕΝΔΥΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Οφέλη Ενδυμασίας Αυτή η σειρά από έξυπνες δημιουργίες παραδοσιακών σχεδίων έχουν

κατασκευαστεί χρησιμοποιώντας το δικό μας υψηλών προδιαγραφών 100% βαμβακερό,305γρ ύφασμα. Υψηλής ποιότητας υλικά σε συνδυασμό με την άνεση, τη δύναμη και την αντοχή, κάνουν αυτά τα ενδύματα μια πρακτική επιλογή για όλες τις ανάγκες ρουχισμού εργασίας σας.

305g

305g

Κρυφό μπροστινό με τρούκ

Τσέπη στυλό

Ευρύχωρες τσέπες Τσέπη Κανόνα

Ελαστική Μέση πίσω

Πίσω τσέπη μπάλωμα

Τσέπη Κανόνα

C806 18

4

Βαμβακερή φόρμα Χαρακτηριστικά της κομψής αυτής ολόσωμης περιλαμβάνουν ένα κρυφό μπροστά άνοιγμα τρούκ και μία εύχρηστη τσέπη στο στήθος. Το βαμβακερό ύφασμα ποιότητας πλένεται καλά και προσφέρει υπέρτατη άνεση.

C881 24

4

100% Βαμβάκι,3111,Προπλυμένο ημιραφιναρισμένο 305g Μπλέ σκούρο S-3XL Λευκό S-3XL

254

Φόρμα Τιράντα Κατασκευασμένο από την υψηλότερη ποιότητα βαμβακιού, αυτό το δημοφιλές στυλ προσφέρει όλη την ημέρα άνεση. Άνετα χαρακτηριστικά γνωρίσματα περιλαμβάνουν πλευρική πρόσβαση, μια τσέπη στο στήθος και πίσω ελαστικά για την ευκολία της κίνησης. 100% Βαμβάκι,3111,Προπλυμένο ημιραφιναρισμένο 305g Μπλέ σκούρο S-4XL

4XL

Ο μεγαλύτερης αξίας βαμβακερός ρουχισμός

PW17_Workwear_2_MASTER.indd PW17_Workwear_2_TEXT.indd 254254

31/07/2017 17:13 16/08/2017 14:41


260g

LOW LINT

130g Χαμηλό Χνούδι

Κρυφό μπροστινό με τρούκ

Μέση με πλαϊνή ελαστικότητα

Τσέπη Κανόνα

Πίσω τσέπη μπάλωμα

Τσέπη Κανόνα

3XL XS

S998 24

5

Euro Work βαμβακερή φόρμα Αυτή η ολόσωμη βαμβάκερή προσφέρει διάφορες τσέπες για εύκολη αποθήκευση, συμπεριλαμβανομένης μιας τσέπης κανόνα. Ελαστικό πλάι παρέχει επιπλέον άνεση και ευκολία στη μετακίνηση. 100% Βαμβάκι 260g Κανονικό: Μαύρο S-3XL, Μπλέ σκούρο XS-3XL Ψηλό: Μπλέ σκούρο S-XXL

C803 24

4

Φόρμα Νάυλον Φερμουάρ Κατασκευασμένη από ελαφρύ ύφασμα νάιλον, αυτή η ευέλικτη Ολόσωμη είναι δροσερή και άνετη. Εξέχοντα χαρακτηριστικά περιλαμβάνουν μια τσέπη στο στήθος, τσέπη κανόνα και ελαστική μέση. 100% Νάυλον 130g Μπλέ σκούρο S-4XL

Τα καλύτερα σε πωλήσεις στη Βιομηχανία χρόνο με το χρόνο PW17_Workwear_2_MASTER.indd PW17_Workwear_2_TEXT.indd 255255

255

04/08/2017 17:13 16/08/2017 10:45


Ελαστική πλάτη

Καλυμμένο άνοιγμα με φερμουάρ

Θηλιά για Ράδιο Τσέπη Στήθους Τσέπες με φερμουάρ

Ανακλαστικές ταινίες προσδίνουν επιπλέον ορατότητα

Θηλιά για σφυρί

Πληροφίες Υφάσματος

Τσέπη Κανόνα Δύο πίσω τσέπες μπάλωμα

Η σειρά ενδυμάτων εργασίας I ona χ ρησ ι μ οποι εί έ να Kingsmill 65% πολυεστέρα 35%βαμβάκι ύφασμα. Οι σ υνδυασμ έ νες ιδιό τ ητες των ινών αυτών παρέχουν απορρόφηση, άνεση και αντοχή, το ιδανικό ύφασμα για ρουχισμό εργασίας.

Τσέπη διπλού Κανόνα

Οφέλη Ενδυμασίας

Η σειρά ΙΟΝΑ συνδυάζει πρακτικό σχεδιασμό και χρώματα με ανακλαστικές λωρίδες που δίνουν επιπλέον ορατότητα σε συνθήκες εξωτερικού χώρου.Τα ενδύματα έχουν εύκολη εφαρμογή και έχουν μια σειρά από πρακτικά χαρακτηριστικά γνωρίσματα συμπεριλαμβανομένης ελαστικότητα μέσης και πολλαπλές τσέπες.

Αντανακλαστική ταινία

Τσέπες Επιγονατίδων

F813 18

10

Iona Φόρμα Ασφάλεια και άνεση είναι τα κύρια χαρακτηριστικά αυτής της νέας φόρμας. Τα χαρακτηριστικά της περιλαμβάνουν τσέπες επιγονατίδων, δραστική πλάτη και ρυθμιζόμενες μανσέτες. Αυτά συμπληρώνουν τις λειτουργικές τσέπες και βρόχο σφυριού. Hi-Vis αντανακλαστική ταινία στο στήθος, τα χέρια και τα πόδια. Kingsmill 65% Πολυεστέρας, 35% Βαμβάκι 245g Μαύρο S-3XL , Μπλέ σκούρο S-4XL

S916 24

6

Iona τιράντα Η Iona φόρμα τιράν τα, προσφέρει άνεση, ασφάλεια και λειτουργικότητα. Χαρακτηριστικά περιλαμβάνουν ευρύχωρη θωρακική τσέπη, διπλή τσέπη κανόνα και αντανακλαστική ταινία. Kingsmill 65% Πολυεστέρας, 35% Βαμβάκι 245g Μπλέ σκούρο S-3XL, Μαύρο M-XXL

4XL 256

Βελτιωμένη ορατότητα για μέγιστη ασφάλεια

PW17_Workwear_3_MASTER.indd PW17_Workwear_3_TEXT.indd 256256

31/07/2017 17:13 16/08/2017 14:54


F477 48

B307

Iona Πόλο Αυτό το μοντέρνο μπλουζάκι Πόλο ενσωματώνει θεατότητας αντανακλαστική ταινία για να κάνει τον φέροντα πιο ορατό. Το άνετο ύφασμα έχει ανώτερες ιδιότητες ύγρανσης έτσι η υγρασία απομακρύνεται γρήγορα από το σώμα ιδανικό για ζεστές συνθήκες.

24

100% πολυεστέρας, πλεχτό 155g Μαύρο S-XXL , Μπλέ σκούρο S-5XL

Φούτερ Iona Μια πολύτιμη προσθήκη στη σειρά Iona, αυτό το κομψό πουλόβερ συνδυάζει την άνεση και την ασφάλεια στο εργασιακό περιβάλλον. Η Hi-Vis αντανακλαστική ταινία εξασφαλίζει ότι ο χρήστης είναι πιο ορατός, ενώ το ύφασμα που συνδυάζει πολυεστέρα και βαμβάκι παρέχει άνεση, ζεστασιά και αντοχή. 65% Πολυεστέρας , 35% Βαμβάκι 300g Μαύρο, Μπλέ σκούρο S-3XL

5XL

Ελαστική Μέση πίσω

Ελαστική Μέση πίσω Τσέπη βάθους

Δύο πίσω τσέπες μπάλωμα

Τσέπη Κανόνα

S917 24

8

4XL XS

S918

Iona παντελόνι ασφαλείας

24

4

Τσέπες Επιγονατίδων Reg XS - 4XL S - XXL S - XXL

Tall S - XXL

Παντελόνια βαλλιστικά

Αυτό το σ τυλ είναι κατασκευασμένο από άριστης ποιότητας πολυ - βαμβάκι. Βαλλιστικών νάιλον φάσες στα εξωτερικά πόδια προσφέρουν μέγιστη προστασία από γυαλί, τσίγκινα δοχεία και άλλα επικίνδυνα υλικά, κάνοντας αυτό το παντελόνι ένα νικητή γ ι α το υ ς ε ργ α ζο μ έ ν ο υ ς σ τα α πο ρρ ί μ μ α τα . Δύ ο Πολλαπλές α ν τα ν α κ λα σ τ ι κ ές τα ι ν ί ες γύρω από το κάτω τμήμα του τσέπες ποδιού παρέχουν επιπλέον Αποθήασφάλεια, εξασφαλίζοντας την κευσης ορατότητα.

Μια πληθώρα χρήσιμων χαρακτηριστικών καθιστούν το νέο παντελόνι Ασφάλειας Iona μια δημοφιλή επιλογή για τους εργάτες σ τις τοποθεσίες όπου η ορατότητα είναι απαραίτητη. Το σκ ληρό ύφασμα και τσέπες επιγονατίδων κάνουν αυτό το στυλ ιδανικό για καθημερινή χρήση σ τα περισσότερα περιβάλλοντα. Το γενναιόδωρο μέγεθος σας κρατά άνετα και ανεμπόδιστα στην εργασία σας. Kingsmill 65% Πολυεστέρας, 35% Βαμβάκι 245g Σκούρο Μπλε, Μαύρο, Πράσινο μπουκαλιού

Dark Navy Black Bottle Green

Βαλλιστικό ύφασμα Ανθεκτικό στη τριβή

Kingsmill 65% Πολυεστέρας, 35% Βαμβάκι 245g Πράσινο μπουκαλιού S-XXL , Μπλέ σκούρο S-3XL , Μαύρο S-3XL

Αντανακλαστική ταινία Αντανακλαστική ταινία

Αναμείξτε τα Στυλ για την Τέλεια Στολή PW17_Workwear_3_MASTER.indd PW17_Workwear_3_TEXT.indd 257257

257

31/07/2017 17:13 16/08/2017 14:54


Επιγονατίδα με κλειδαριά και επιγονατίδα με ρυθμιστή μήκους

Καλυμμένο άνοιγμα με φερμουάρ

Πληροφίες Υφάσματος

Το εξωτερικό ύφασμα είναι 65% πολυεστέρας, 35% βαμβάκι, 245 g. Αυτό είναι ιδιαίτερα ανθεκτικό και έχει ένα φινίρισμα απωθητικής ουσίας νερού. Τα πιστοποιημένα στυλ έχουν εννέα επίπεδα προστασίας στο μπροστινό μέρος του κάθε ποδιού. Το υλικό αυτό προσθέτει ανώτερη προστασία, αναπνοή και άνεση.

Μέση ελαστική κατά το ήμισυ

Πλευρικές Τσέπες

Οφέλη Ενδυμασίας

Τσέπη διπλού Κανόνα

Η σειρά Αλυσοπρίονου είναι σχεδιασμένη για μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Η σειρά σχεδιάστηκε για ακραίες καιρικές συνθήκες και ενσωματώνει τα τεντωμένα υφάσματα σε βασικούς τομείς για μεγαλύτερη ευελιξία. Με αδιάβροχο φινίρισμα και πρακτικές τσέπες, αυτό το ολοκαίνουργιο σχέδιο θα σας δώσει καλή εμφάνιση και αίσθηση δροσιάς την ίδια στιγμή.

EN 381-5:1995

EN 381

Τα προϊόντα προστασίας έχουν δοκιμαστεί σύμφωνα με EN 3815:1995 για απόδοση κλάσης 1. E N381-5:19 95 π ι σ το πο ι η μ έ ν α ρούχα είναι σχεδιασμένα για να παρέχουν προστασία στα κάτω άκρα κατά την τυχαία επαφή με μια μηχανή φορητού αλυσοπρίονου (προστασία σε γραμμικές ταχύτητες Αλυσοπρίονου έως και 20 m/s).

S TA N DA R D

www.kwf-online.org Δύο κουμπότρυπες στο τέλος της πλευρικής ραφής στο πόδι

CH12

Ιδανικό για Δασική Εργασία

12

5

Oak τιράντα

EN 381-5: 1995 ΚΛΆΣΗ 1,ΤΎΠΟΣ Α 20 M/S CERTIFIED TO KWF STANDARD Αυτό το μοντέλο Oak έχει 9 επίπεδα προστασίας στο μέτωπο του κάθε ποδιού και κατά κύριο λόγο προορίζονται να χρησιμοποιηθούν για δασικά έργα από επαγγελματίες υλοτόμους που εργάζονται με τα δύο πόδια στο έδαφος. Με εξαιρετική αναπνοή και αδιάβροχες ιδιότητες αυτής της Φόρμας με τιράντες για ύγρανσή της απο τον ιδρώτα, ελαφρύτερη και πιο ευέλικτη ενώ παράλληλα θα δοθεί η μέγιστη κινητικότητα χρήστη. 65% Πολυεστέρας , 35% Βαμβάκι 245g 43%Πολυεστέρας 57%Πολυπροπυλένιο 120g Μαύρο / Πορτοκαλί S-3XL

258

Εννέα Επίπεδα Προστασίας για Ασυμβίβαστη Ασφάλεια

PW17_Workwear_3_MASTER.indd PW17_Workwear_3_TEXT.indd 258258

31/07/2017 17:13 16/08/2017 14:54


Καπάκι θύελλας μπροστά

PW98

543

Μανσέτες ρυθμιζόμενες με hook & loop

CH10 24

Oak Μπουφάν 65% Πολυεστέρας , 35% Βαμβάκι 245g Μαύρο / Πορτοκαλί S-3XL

6 CH10

Ελαστική Μέση πίσω Θυλήκια στη ζώνη μέσης

Πλευρικές Τσέπες Πίσω Τσέπη

A290

S TA N DA R D

Διπλό στρώμα από πορτοκαλί ύφασμα στο κάτω μέρος και τα πλαϊνά

CH11

www.kwf-online.org

CH11 12

5

431

Oak Παντελόνια

EN 381-5: 1995 ΚΛΆΣΗ 1,ΤΎΠΟΣ Α 20 M/S CERTIFIED TO KWF STANDARD 65% Πολυεστέρας , 35% Βαμβάκι 245g 43%Πολυεστέρας 57%Πολυπροπυλένιο 120g Μαύρο / Πορτοκαλί S-XXL

FD01

363

Ελαφρύ, Αναπνέον, Ανθεκτικό PW17_Workwear_3_MASTER.indd PW17_Workwear_3_TEXT.indd 259259

259

31/07/2017 17:13 16/08/2017 14:54


Πληροφίες Υφάσματος

Υφάσματα που χρησιμοποιούνται για την σειρά ESD είναι ισχυρά και ανθεκτικά. Η υψηλή περιεκτικότητα σε βαμβάκι στα ενδύματα δίνει άνεση και απορρόφηση. Τα ανθρακονήματα υφασμένα μέσα στο ύφασμα παρέχουν εξαιρετική αντιστατική προστασία.

Οφέλη Ενδυμασίας

Μια δημ ιουργία η λ ε κ τρ ο σ τα τ ι κ ής εκκένωσης (ESD) μπορεί να καταστρέψει ευαίσθητα ηλεκτρονικά εξαρτήματα ή να δημιουργήσει κίνδυνο φωτιάς κατά το χειρισμό διαλυτών και άλλων εύφλεκτων υλικών. Τα ενδύματα αυτά είναι ιδανικά για χρήση σε ηλεκτροστατικά προστατευόμενες περιοχές.Οι αγώγιμες ίνες στα ρούχα λειτουργούν με την πρόληψη δημιουργίας του στατικού φορτίου , επιτρέποντάς του να διαφύγει μέσω των αγώγιμων ινών και να πάει στη γη.

AS21 48

Aντιστατικό ESD πουκάμισο Πόλο EN 1149 EN 61340-5-1

Αυτό το πουκάμισο πόλο βαμβακιού προσφέρει όλες τις ανέσεις και την προστασία που απαιτείται για περιβάλλοντα ESD. EN 1149

96% Βαμβάκι , 4% Ίνες Άνθρακα 195g Νοσοκομείου Μπλε, Λευκό S-XXL

EN 1149-5: 2008

EN 1149

Αυτό το Ευρωπαϊκό Πρότυπο προδιαγράφει τις απαιτήσεις των υλικών και του σχεδιασμού για τον ηλεκτροστατικώς αρνητικό προσ τατευτικό ρουχισμό, που χρησιμοποιείται ως μέρος ενός συνολικού συστήματος γείωσης, για την αποφυγή εμπρηστικών εκφορτήσεων. Οι απαιτήσεις μπορεί να μην είναι επαρκείς σε εμπλουτισμένες με οξυγόνο εύφλεκτες ατμόσφαιρες. Αυτό το Πρότυπο δεν εφαρμόζεται για την προστασία από την τάση τροφοδοσίας.

EN 61340-5-1: 2002 Προστασία των ηλεκτρονικών συσκευών από ηλεκτροστατικά φαινόμενα

AS20 72 12 EN 1149

Αντιστατικό,ESD T-shirt EN 1149 EN 61340-5-1

Αυτό το προστατευτικό t-shirt είναι ελαφρύ και άνετο. Ιδανικό για περιβάλλοντα όπου ηλεκτροστατική αντίσταση απαιτείται. 96% Βαμβάκι , 4% Ίνες Άνθρακα 195g Νοσοκομείου Μπλε, Λευκό S-XXL

260

Εξαιρετική Αντιστατική Προστασία που Υπερβαίνει την ΕΝ 1149

PW17_Workwear_3_MASTER.indd PW17_Workwear_3_TEXT.indd 260260

31/07/2017 17:13 16/08/2017 14:55


Ελαστική Μέση πίσω

Πλευρικές Τσέπες

Μανσέτες ρυθμιζόμενες με hook & loop

AS11 24

6

Πλαϊνός Αερισμός

AS10

Αντιστατικό, ESD παντελόνι EN 1149 EN 61340-5-1

24

3

Αντι-στατική ESD Επένδυση EN 1149 EN 61340-5-1

Αυτή η εγγενώς αντι-στατική ρόμπα είναι ιδανική για περιβάλλοντα όπου ηλεκτροστατική αντίσταση απαιτείται. Σχεδιασμένο με ασφάλεια και άνεση κατά νου, χαρακτηριστικά περιλαμβάνουν πλευρικούς αεραγωγούς και ρυθμιζόμενες μανσέτες.

Σχεδιασμένο για την ασφάλεια και την άνεση αυτό το παντελόνι unisex. Ειδικά σχεδιασμένο για την βιομηχανία ηλεκτρονικών ειδών και το χειρισμό συστατικών. 65% Πολυεστέρας, 34% Βαμβάκι,1% Αγώγιμες ίνες 210g Νοσοκομείου Μπλε, XS-XXL

65% Πολυεστέρας, 34% Βαμβάκι,1% Αγώγιμες ίνες 210g Νοσοκομείου Μπλε, Λευκό XS-3XL

EN 1149

EN 1149

Άλλα προϊόντα στη σειρά μας ESD

A196

467

A197

466

A198

466

A199

467

FC01

387

FC02

387

FC03

386

Ιδανικό για χρήση σε Ηλεκτροστατικά Προστατευμένες Περιοχές PW17_Workwear_3_MASTER.indd PW17_Workwear_3_TEXT.indd 261261

261

31/07/2017 17:13 16/08/2017 14:55


PORTWEST COOLING

Μειώστε το θερμικό στρες και κρατηθείτε δροσεροί με τη πρωτοποριακή σειρά ψυκτικών προϊόντων

Αυτή η καινοτόμα σειρά προσφέρει μια ολοκληρωμένη επιλογή προϊόντων που συμβάλλουν στην ελαχιστοποίηση του κινδύνου θερμικού στρες και ακτίνων UV και των ζημιών που δημιουργούν. Οι υπαίθριοι εργαζόμενοι από την κατασκευή, τη γεωργία, τα ορυχεία, το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο και άλλες βιομηχανίες συχνά εργάζονται σε θερμοκρασίες μέχρι και πάνω από 40°C ή 100°F. Αυτή η σειρά είναι ιδανική για χρήση σε αυτές τις συνθήκες.

βήμα 1

1 B195

ΜΟΥΛΙΆΣΤΕ ΣΕ ΚΡΎΟ ΝΕΡΌ ΓΙΑ 1-2 ΛΕΠΤΆ

βήμα 2

2

ΣΤΎΨΤΕ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΌ ΝΕΡΌ

βήμα 3

3

ΔΙΑΤΗΡΕΊΤΑΙ ΔΡΟΣΕΡΌ ΓΙΑ ΈΩΣ ΚΑΙ 8 ΏΡΕΣ

354

Γ Ι Ά ΕΠΆ Ν ΕΝ ΕΡΓΟ ΠΟ ΙΉΣΉ ΕΠΆΝ ΆΛ Ά ΕΤΕ ΤΆ Κ ΆΙ

ΉΜ ΆΤΆ

CV02

CV03 144 12

TX32

203

FW17 388

262

PW17 Cooling Vest_TEXT.indd Vest_MASTER.indd 262262

Στεφάνη Ψύξης με Σκίαστρο λαιμού Αυτή η Στεφάνη Ψύξης είναι ελαφριά και πολύ άνετη όταν χρησιμοποιείται. Μπορεί να βοηθήσει στη μείωση της θερμοκρασίας του σώματος για αρκετές ώρες. Τοποθετείται στα περισσότερα κράνη και καπέλα. Αυτό το εξάρτημα βοηθάει στην προστασία της κεφαλής και του λαιμού από το θερμικό στρες και τις ακτίνες του ήλιου.

CV04 144 12

Κάλυμμα Ψύξης για το Κεφάλι Το Κάλυμμα Ψύξης για το Κεφάλι έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να κρατάει τον χρήστη δροσερό σε ζεστά κλίματα. Είναι ελαφρύ και εύκολο στη χρήση. Μπορεί να φορεθεί κάτω από κράνη και καπέλα ή από μόνο του και προσφέρει ώρες ψύξης χωρίς να διακυβεύεται η κινητικότητα. 100% πολυεστέρας, πλεχτό 175g Μπλε Ένα Μέγεθος

100% Πολυεστερικό 100g Πορτοκαλί / Μπλε Ένα Μέγεθος

Το νεώτερο στην τεχνολογία ψύξης 29/07/2017 14:35 16/08/2017 11:44


Υ ΉΣ ΜΕ Ε

ΆΤ

ΙΣ

ΧΝ

ΓΙΆ

Πληροφίες Υφάσματος

Τα προϊόντα Portwest ψύξης με εξάτμιση είναι κατασκευασμένα από ένα καινοτόμο από πολλές στρώσεις ύφασμα PVA το οποίο χρησιμοποιεί μια μοναδική πολυμερής χημεία. Απλά ενεργοποιήστε με μούλιασμα στο νερό δημιουργώντας μια χημική αντίδραση μέσα στο ύφασμα που επιτρέπει στα ενδύματα να ενεργούν σαν σφουγγάρι: διατηρώντας το νερό, διατηρώντας το σώμα δροσερό σε ζεστές καιρικές συνθήκες.

Θερμότητα

Ή

ΤΕ

Ο ΟΛ

Μ

PORTWEST COOLING

Τ ΕΧΝ ΟΛΟΓΙ Ά Υ ΉΣ

ΕΞΆΤΜΙΣΗ ΥΓΡΑΣΊΑΣ ΑΠΌ ΤΟ ΈΝΔΥΜΑ

Δέρμα ΕΠΊΔΡΑΣΗ ΨΎΞΗΣ ΑΠΌ ΤΗΝ ΕΞΆΤΜΙΣΗ

Βοηθά στην διακοπή της Υπερθέρμανσης του Πυρήνα Διατηρείται δροσερό για έως και 8 ώρες

CV01 48

Γιλέκο Ψύξης Ένα νέο επαναστατικό προϊόν που κρατά τους εργαζόμενους δροσερούς έως και 8 ώρες. Χρησιμοποιώντας τεχνολογίες και υλικά σχεδιασμένα για την πρόληψη της θερμικού στρες, αυτό το γιλέκο κρατά το σώμα σε ιδανική θερμοκρασία, για να εργαστείτε με άνεση ακόμη και τις πιο ζεστές και πιο υγρές καιρικές συνθήκες. Απλά βυθίστε το γιλέκο στο νερό και πιέστε για να αφαιρέσετε τυχόν υπερβολές. Το γιλέκο μπορεί στη συνέχεια να φορεθεί και δεν θα βρέξει τα ρούχα από κάτω. Όταν το γιλέκο γίνεται ξηρό, απλά επαναλάβετε για περαιτέρω 8 ώρες δροσερής άνεσης. 100% πολυεστερικό διχτυωτό, PVA βάτες, μπαμπού νήματα 440g Γκρι Ένα Μέγεθος

CVO2 48

Υψηλής Ευκρίνειας Γιλέκο Ψύξης

EN ISO 20471 ΚΛΆΣΗ 2

Το γιλέκο αυτό είναι κατασκευασμένο από υλικό που κατασκευάζεται ειδικά για την ψύξη του σώματος. Αυτή η κατασκευή είναι για να βοηθήσει στην αντιμετώπιση των επιβλαβών συνεπειών της θερμικής πίεσης. Αυτό το γιλέκο μειώνει τη θερμοκρασία του σώματος και μπορεί να ξαναψυχθεί σε λίγα λεπτά που προσφέρει ώρες ψύξης χωρίς να διακυβεύεται η κινητικότητα. Η εφαρμογή αυτού του γιλέκου έχει σχεδιαστεί για να απελευθερώνει τη μέση σας, παρέχοντας ευκολία όταν κάθεστε ή στέκεστε. 100% πολυεστέρας, Πλεκτά 440g Υψηλής ορατότητας Κίτρινο S/M-L/XL

Τεχνολογία ψύξης με εξάτμιση PW17 Cooling Vest_TEXT.indd Vest_MASTER.indd 263263

263

29/07/2017 14:35 16/08/2017 11:44


ΒΑΜΒΑΚΕΡΟ ΣΑΚΑΚΙ

Μαγείρων Ένδυση Η Αποκλειστική μας συλλογή ρουχισμού σεφ προσφέρει πλήρη ευελιξία και λειτουργικότητα για όλους τους επαγγελματίες του χώρου. Διχτυωτή ενίσχυση μασχάλης

• Πρακτικά, κομψά και ανθεκτικά, αυτά τα ενδύματα έχουν σχεδιαστεί για να σας κρατήσουν δροσερούς σε θερμό περιβάλλον εργασίας. • Μια σειρά σχεδίων, από κλασικό σε μοντέρνο, αυτή η σειρά είναι ένας ολόπλευρος νικητής.

Τσέπη Στήθους

Τσέπη στο μανίκι

Πληροφίες Υφάσματος

Κατασκευασμένο απο 100% Βαμβάκι ποιότητας, αυτό το ύφασμα είναι εγγυημένο να σας κρατά δροσερό και άνετο σε ζεστές συνθήκες εργασίας. Υψηλής ποιότητας υλικό συνδυασμένο με δύναμη, στυλ και αντοχή, κάνουν αυτές τις ενδυμασίες μία πρακτική επιλογή για τις απαιτητικές συνθήκες εργασίας.

Γαλλικές Μανσέτες

C775

Σακάκι και Παντελόνι Σεφ για Γυναίκες επίσης Διαθέσιμα C071

24

283

TM

TM

Σακάκι Σεφ Cambridge Δροσερό και άνετο, το Cambridge σακάκι προσφέρει πολλά πρακτικά και κομψά χαρακτηριστικά, συμπεριλαμβανομένων γαλλικές μανσέτες, αναστρέψιμο μπροστά με ρέλι αντίθεσης, τσέπη στο στήθος και στο μανίκι, 6 σειρές αποσπώμενα poppers, MeshAir πλέγματα στις μασχάλες, δύο κομματιών μανίκι και πάνελ πλάτης για σύγχρονη εφαρμογή. Το πολυτελές ύφασμα και το κλασικό σχέδιο θα σας κάνουν να δείχνετε και να νιώθετε καλά. TM

100% Βαμβάκι 190g MeshAir 100% Πολυεστερικό διχτυωτό 110g Λευκό XS-XXL

C837 283

Ροή αέρα για Ολοήμερη Άνεση

MESHAIR MESHAIR

264

Ιδανική Επιλογή για Ζεστά περιβάλλοντα Κουζίνας

PW17_Chefswear_MASTER.indd PW17_Chefswear_TEXT.indd 264264

29/07/2017 15:44 16/08/2017 11:48


Διχτυωτή ενίσχυση μασχάλης Η αποκλειστική μας σειρά απο ελαφριά 100% βαμβάκι σεφ σακάκια με χαρακτηριστικά MeshAir ™ αεριζόμενα πάνελ μασχάλης. Κατασκευασμένα από 100% πολυεστέρα, MeshAir διχτυωτό 110γρ βελτιώνει τη ροή του αέρα και απομακρύνει την υγρασία μακριά από το δέρμα. Ειδικές κοίλες ίνες πολυεστέρα βελτιώνουν την κυκλοφορία του αέρα, βοηθώντας να σας κρατήσουν δροσερό, στεγνό και άνετο.

TM

TM

Το MESHAIR είναι εμπορικό σήμα της Portwest.

Διχτυωτή ενίσχυση μασχάλης

Λευκός τρουκ

Λευκός τρουκ

Τσέπη στο μανίκι Τσέπη στο μανίκι

MESHAIR M

Γαλλικές Μανσέτες

C771 24

TM

C772

Σακάκι Σεφ Norwich

TM

Κομψό και εκλεπτυσμένο, το Norwich σακάκι διαθέτει μια σειρά από χρήσιμα χαρακτηριστικά, όπως μια τσέπη πρακτική στο μανίκι, γαλλικές μανσέτες, αναστρέψιμο μπροστινό μέρος, 6 σειρές αποσπώμενα poppers, αεριζόμενα MeshAir στις μασχάλες, δύο κομματιών μανίκι και πάνελ πλάτης για μια σύγχρονη εφαρμογή. TM

100% Βαμβάκι 190g MeshAir 100% Πολυεστερικό διχτυωτό 110g Λευκό XS-XXL

MESHAIR MESHAIR

Το Newport σακάκι έχει σχεδιαστεί με γνώμονα την άνεση και την πρακτικότητα. Χαρακτηριστικά από αυτό το κλασικό σακάκι περιλαμβάνουν μια τσέπη πρακτική στο μανίκι, αναστρέψιμο μπροστινό, 6 σειρές αποσπώμενα poppers, αεριζόμενα MeshAir στις μασχάλες και πάνελ πλάτης για μία σύγχρονη εφαρμογή.

24

TM

Σακάκι Σεφ Newport

TM

TM

100% Βαμβάκι 190g MeshAir 100% Πολυεστερικό διχτυωτό 110g Λευκό XS-XXL

MESHAIR MESHAIR

Mesh Air - Μέγιστη Αναπνοή Ροή Αέρα PW17_Chefswear_MASTER.indd PW17_Chefswear_TEXT.indd 265265

265

29/07/2017 08:27 18/08/2017 11:48


ΒΑΜΒΑΚΕΡΟ ΣΑΚΑΚΙ

1

Έξη σειρές από πρεσσαριστά τρούκ

Έξη σειρές από πρεσσαριστά τρούκ

2 Διχτυωτή ενίσχυση μασχάλης

Τσέπη στο μανίκι

Τσέπη στο μανίκι

Λευκό πρεσσαριστό τρούκ

Πλαϊνά πάνελ

Γαλλικές Μανσέτες Μανίκι δύο κοματιών

3

Κουμπιά από ελαστικό

1

C774 24

TM

TM

Σακάκι Σεφ Aberdeen Πρακτικό, κομψό και ανθεκτικό, το σακάκι Aberdeen έχει μια σειρά από χρήσιμα χαρακτηριστικά, όπως: μία πρακτική τσέπη στο μανίκι, 6 σειρές από λευκά πρεσσαριστά τρούκ, MeshAir πλέγματα στις μασχάλες και πάνελ πλάτης για μια σύγχρονη εφαρμογή. Το ανθεκτικό ύφασμα επιτρέπει στο ένδυμα να κρατήσει το σχήμα μετά από κάθε πλύσιμο. TM

100% Βαμβάκι 190g MeshAir 100% Πολυεστερικό διχτυωτό 110g Λευκό XS-XXL

2 C773 Σακάκι Σεφ Dundee MESHAIR MESHAIR 24

TM

TM

Σχεδιασμένο για τους πολυάσχολους επαγγελματίες τροφοδοσίας, το σακάκι Dundee είναι η τέλεια επιλογή για περιβάλλοντα ζεστής κουζίνας. Αυτό το σακάκι έχει χαρακτηριστικά γνωρίσματα που περιλαμβάνουν μια τσέπη πρακτική στο μανίκι, γαλλικές μανσέτες, 6 σειρές από λευκά τρούκ, πλέγματα MeshAir στις μασχάλες, δύο κομματιών μανίκι και πάνελ πλάτης για σύγχρονη εφαρμογή. TM

100% Βαμβάκι 190g MeshAir 100% Πολυεστερικό διχτυωτό 110g Λευκό XS-XXL

3 C836

Sussex Σακάκι Σέφ

MESHAIR MESHAIR 24 Αυτό το σακάκι είναι το απόλυτο για την άνεση του χρήστη. Κατασκευασμένο από 100% ανώτερο βαμβάκι, είναι απορροφητικό και άνετο στο δέρμα. Σταυρωτό εμπρός και κουμπί από καουτσούκ είναι χαρακτηριστικά που ενισχύουν το κλασικό στυλ του ενδύματος.

266

PW17_Chefswear_MASTER.indd PW17_Chefswear_TEXT.indd 266266

100% βαμβάκι ύφανση σατέν 280g Λευκό XS-3XL

29/07/2017 15:44 16/08/2017 11:48


ΣΑΚΑΚΙ ΠΛΟΥΣΙΟ ΣΕ ΒΑΜΒΑΚΙ

Πληροφίες Υφάσματος

Κατασκευασμένα από 60% βαμβάκι και 40% πολυεστέρα, 245g με ένα αντι λεκιαστικό φινίρισμα. Πλούσιο σε βαμβάκι ύφασμα συνδυάζει την άνεση και την απορροφητικότητα του βαμβακιού με την δύναμη και την απόδοση του πολυεστέρα. Με εξαιρετική αντίσταση σε σχίσιμο και γδαρσίματα, αυτό το ύφασμα είναι η ιδανική επιλογή για τα πιο απαιτητικά περιβάλλοντα εργασίας.

Σειρίτι αντίθεσης

Σειρίτι αντίθεσης

Τσέπη Στήθους

Τσέπη στο μανίκι Τσέπη στο μανίκι

Τσέπη Στήθους

Μανσέτες με άνοιγμα

C676 24

TM

TM

C776

Αεριζόμενο Σακάκι Μαγείρων Όταν δημιουργείται ζέστη στην κουζίνα, αυτό το είδος αποτελεί την ιδανική λύση. Με ένα αεριζόμενο τμήμα πλέγματος στη πλάτη αυτό το σακάκι βγήκε στην κορυφή για την ικανότητα να αναπνέει όταν δοκιμάστηκε σε χρήση σε κουζίνες. Κομψό ρέλι, τσέπες στο στήθος και στα μανίκια, μαζί με την ταινία κουμπιών προσθέτουν το γενικό ύφος αυτού του ενδύματος. Κατασκευασμένο από εξαιρετικό ύφασμα πλούσιο σε βαμβάκι με φινίρισμα κατά της τσάκισης.

24

Executive Σακάκι Σεφ Διαθέτοντας ρέλι αντίθεσης, μασχάλη με εξαερισμό και μία εύχρηστη τσέπη στο στήθος, το Executive Jacket έχει σχεδιαστεί για την πρακτικότητα και την εμφάνιση. Το κατά του τσαλακώματος φινίρισμα εξασφαλίζει καλή εμφάνιση όλη την ημέρα ενώ το πλούσιο σε ύφασμα βαμβάκι προσφέρει άνεση που διαρκεί.

TM

Cotton Rich 60% Βαμβάκι , 40% Πολυέστερ, Αντιτσαλακώματος φινίρισμα 245g Λευκό XS-3XL

Cotton Rich 60% Βαμβάκι , 40% Πολυέστερ, Αντιτσαλακώματος φινίρισμα 245g MeshAir 100% Πολυεστερικό διχτυωτό 110g Λευκό XS-3XL

Πολυεστερικό Διχτυωτό πίσω

MESHAIR MESHAIR

C676

PW17_Chefswear_MASTER.indd PW17_Chefswear_TEXT.indd 267267

267

29/07/2017 15:44 16/08/2017 11:48


ΠΟΛΥΕΣΤΕΡ/ΒΑΜΒΑΚΕΡΟ ΣΑΚΑΚΙ

Ύφασμα Απωθητικό σε Λεκέ και κατά του ξεθωριάσματος TM

Πληροφορίες Επίστρωσης Το σκληρό υφασμάτινο φινίρισμα βοηθά στην απώθηση πετρελαίου, νερού και βρωμιάς.

Πληροφίες Υφάσματος

Κατασκευασμένο από 65% πολυεστέρα, 35% βαμβάκι,το Kingsmill™ ύφασμα εγγυάται υψηλές επιδόσεις και μέγιστη άνεση. Το υλικό είναι πλήρως προπλυμένο ημιραφιναρισμένο, έχει ανώτερη χρωστικής ουσίας κατακράτηση και όλα τα χαρακτηριστικά που θα περιμένατε από ένα ύφασμα μοντέρνο.

Το TEXPEL και το KINGSMILL είναι εμπορικά σήματα της Portwest.

Τσέπη στο μανίκι Τσέπη στο μανίκι

Μανσέτες με άνοιγμα

C834 24

268

C833

Somerset σακάκι Σεφ Το σακάκι Somerset μπορεί να υπερηφανεύεται για ανώτερη άνεση και ποιότητα κατασκευής. Το ανθεκτικό ύφασμα ανάμεικτο Πολυέστερ Βαμβάκι θα κρατήσει το σχήμα και το χρώμα πλύσιμο μετά το πλύσιμο. Χαρακτηριστικά αυτού του δημοφιλούς στυλ περιλαμβάνουν, Unisex εφαρμογή, αναστρέψιμο μπροστά και αεραγωγούς μανσέτας. Kingsmill 65% Πολυεστέρας, 35% Βαμβάκι 190g Λευκό XXS-4XL Μαύρο XS-3XL

PW17_Chefswear_MASTER.indd PW17_Chefswear_TEXT.indd 268268

Μπροστά τρούκ δαχτύλιος

24

4XL XXS

Suffolk Σεφ Σακάκι Σχεδιασμένο για πολυάσχολους επαγγελματίες, το σακάκι Suffolk είναι ιδανικό για το σύγχρονο περιβάλλον της κουζίνας. Προσφέροντας ευκολία στη μετακίνηση και ένα εύχρηστο κλείσιμο τρούκ, αυτό το είδος θα σας κρατήσει καλή εμφάνιση και αίσθηση φρεσκάδας όλη μέρα Kingsmill 65% Πολυεστέρας, 35% Βαμβάκι 190g Λευκό XS-3XL Μαύρο XS-3XL

29/07/2017 15:44 16/08/2017 11:48


Αποσπώμενα κουμπιά Τσέπη στο μανίκι

Τσέπη στο μανίκι

Μπροστά τρούκ δαχτύλιος

C734

C733

Kent Σεφ Σακάκι Kingsmill 65% Πολυεστέρας, 35% Βαμβάκι 190g Λευκό XS-XXL Μαύρο XS-XXL

24

Διχτυωτή ενίσχυση μασχάλης

Cumbria Σεφ Σακάκι Kingsmill 65% Πολυεστέρας, 35% Βαμβάκι 190g Λευκό XS-4XL Μαύρο XS-4XL

24

4XL XS

Κρυφό μπροστινό με τρούκ Αποσπώμενα κουμπιά

Τσέπη στο μανίκι

Μανσέτες με άνοιγμα

C730 24

TM

Cross-Over Σεφ Σακάκι Kingsmill 65% Πολυεστέρας, 35% Βαμβάκι 190g MeshAir 100% Πολυεστερικό διχτυωτό 110g Λευκό XS-3XL Μαύρο XS-3XL

TM

TM

PW17_Chefswear_MASTER.indd PW17_Chefswear_TEXT.indd 269269

Γαλλικές Μανσέτες

C831 24

Cornwall Σεφ Σακάκι

Unisex εφαρμογή με διπλής όψεως το μπροστινό μέρος Kingsmill με φινίρισμα Texpel 65% Πολυεστέρας, 35% Βαμβάκι 190g Λευκό XS-3XL

269

29/07/2017 15:44 16/08/2017 11:49


ΒΑΜΒΑΚΕΡΟ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ

Μέγιστη Άνεση και Απόδοση Πίσω Τσέπη Τσέπη βάθους

Πλήρως ελαστικοποιημένη ζώνη μέσης

Κλείσιμο με γάντζο και μπάρα

Καλυμμένο άνοιγμα με φερμουάρ

Πλευρικές Τσέπες

Πλήρως ελαστικοποιημένη ζώνη μέσης Πίσω Τσέπη

Πλευρική Τσέπη

4XL XXS

C079 24

Bromley Παντελόνια Σεφ Το παντελόνι Bromley συνδυάζει εύκολο στυλ που ταιριάζει με βαμβακερό ύφασμα υψηλής ποιότητας. Εγγυημένο για να σας κρατήσει άνετα και δροσερά όλη την ημέρα, χαρακτηριστικά περιλαμβάνουν μια τσέπη ισχίου, κρυφό φερμουάρ, πλήρως ελαστική μέση με κορδόνι. 100% Βαμβάκι 190g Μαύρο / Λευκό Σκάκι, Reg XS-4XL Μπλε / Λευκό Σκάκι, Reg XXS-4XL Μπλε / Λευκό Σκάκι, Tall S-3XL

270

S884 24

Greenwich Παντελόνια Σέφ Αυ τό το έξυπ νο παν τε λόνι είναι κατασκευασμένο από 100% βαμβακερά νήματα βαμμένα, κρατώντας σας άνετο και δροσερό. Το κλασικό σχέδιο είναι ένα διαχρονικό χαρακτηριστικό αυτού του πρακτικού ενδύματος.Το Στυλ περιλαμβάνει δύο πλαϊνές τσέπες, μία τσέπη ισχίου με κουμπί,άνοιγμα φερμουάρ με γάντζο και μπάρα στερέωσης.

C078 24

Chester Παντελόνια Σεφ Πρακτικό, κομψό και ανθεκτικό, το Τσέστερ παντελόνι σεφ έχει μια σειρά από χρήσιμα χαρακτηριστικά, όπως:ευέλικτη τσέπη στο μηρό, μία τσέπη ισχίου, κρυφό φερμουάρ, πλήρως ελαστική μέση και κορδόνι. 100% Βαμβάκι 190g Μπλε / Λευκό Σκάκι, Reg S-3XL

100% Βαμβάκι 190g Μπλε / Λευκό Σκάκι, Reg 76-100cm

Εξεζητημένος Σχεδιασμός, σκληρά υφάσματα εργασίας

PW17_Chefswear_MASTER.indd PW17_Chefswear_TEXT.indd 270270

29/07/2017 15:44 16/08/2017 11:49


ΠΟΛΥΕΣΤΕΡ/ΒΑΜΒΑΚΕΡΟ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ

Ηγετικά στυλ στη Βιομηχανία

TM

Κλείσιμο με γάντζο και μπάρα Πλευρικές Τσέπες

Ελαστική Μέση πίσω

Τσέπη βάθους

Τσέπη βάθους

Πλευρικές Τσέπες

Πλήρως ελαστικοποιημένη ζώνη μέσης Πίσω Τσέπη

3XL

3XL

XS

C075 24

4XL

XS

Barnet Παντελόνια Σεφ Η υψηλή θερμοκρασία των συνθηκών εργασίας, δεν μπορεί να νικήσει την απόδοση του 10 0% βαμβακερού ενδύματος. Απορροφητικό και άνετο, το ελαφρύ ύφασμα θα σας κρατήσει δροσερούς όλη την ημέρα. 100% Βαμβάκι 190g Μπλε / Λευκό Σκάκι, Reg XS-3XL; Μπλε / Λευκό Σκάκι, Tall XS-3XL

S068 24

XXS

Harrow Παντελόνια Σεφ Δοκιμασμένα και ελεγμένα, αυτά τα παντελόνια είναι το απόλυτο στην λειτουργικότητα και την άνεση. Μισή πίσω ελαστική μέση εξασφαλίζει μια άνετη εφαρμογή, ενώ οι πλαϊνές τσέπες και μία εύχρηστη πίσω τσέπη θα κρατήσουν τα προσωπικά σας αντικείμενα κοντά στο χέρι. Τελείωμα με ένα επίστρωμα Texpel υψηλής ποιότητας με το οποία τα υγρά κυλούν και το ένδυμα προστατεύεται από τα καθημερινά πιτσιλίσματα και εξασφαλίζεται μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Kingsmill με φινίρισμα Texpel 65% Πολυεστέρας, 35% Βαμβάκι 190g Μαύρο Σκακιέρα XS-3XL Μαύρο / Λευκό τετραγωνάκι XS-3XL

C070 24

Παντελόνια με κορδόνι Αυτό το άνετο, ελαφρύ παντελόνι έχει φινίρισμα με ένα επίστρωμα Texpel που επιτρέπει στα υγρά να τρέχουν δίνοντας προστασία από λερώματα. Χαρακτηριστικά περιλαμβάνουν δύο πλαϊνές τσέπες και μια πλήρως ελαστική μέση με κορδόνι. Kingsmill με φινίρισμα Texpel 65% Πολυεστέρας, 35% Βαμβάκι 190g Μαύρο, Reg XXS-4XL Μαύρο, Tall XXS-3XL

Εξαιρετική επιλογή των υφασμάτων PW17_Chefswear_MASTER.indd PW17_Chefswear_TEXT.indd 271271

271

29/07/2017 15:44 16/08/2017 11:49


ΠΟΔΙΑ & ΚΑΠΕΛΟ

ΠΡΟΗΓΜΕΝΗ ΣΕΙΡΑ ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ

Ρυθμιζόμενος Λαιμός

S839

S855

Ποδιά Κρεοπώλη

72 12

Ποδιά κρεοπώλη με τσέπη

72 12

100% Βαμβάκι 280g Μπλε βαθυ/λευκή λωρίδα, Κόκκινο/άσπρη λωρίδα

100% Βαμβάκι 280g Μπλε βαθυ/λευκή λωρίδα, Κόκκινο/άσπρη λωρίδα Πλάτος 72cm X Ύψος 95cm

S849 72 12

Αδιάβροχη ποδιά λαιμού 100% νάυλον, Αδιάβροχο 260g Μπλε βαθυ/λευκή λωρίδα, Κόκκινο/άσπρη λωρίδα

ΠΟΔΙΑ ΜΕΣΗΣ Αντιεμπλοκής Σφυκτήρες

S837

S894

Κανονική Ποδιά

72 12

Αντιεμπλοκής Σφυκτήρες

Ποδιά Μέσης

72 12

100% Βαμβάκι 280g Λευκό Π94εκ Χ Υ72εκ Μαύρο Π94εκ Χ Υ72εκ

Kingsmill με φινίρισμα Texpel 65% Πολυεστέρας, 35% Βαμβάκι 245g Μαύρο , Λευκό

S845 72 12

Ποδιά Μπάρ Kingsmill 65% Πολυεστέρας, 35% Βαμβάκι 190g Μαύρο Π72εκ Χ Υ38εκ

Λεκέ Απωθητικό Texpel Φινίρισμα

ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΟ ΠΛΕΓΜΑ ΔΡΟΣΙΑΣ

ΚΑΠΕΛΟ TM

TM

TM

Ρυθμιζόμενες Λωρίδες

S899 144 12

272

Καπέλο Σεφ Kingsmill με φινίρισμα Texpel 65% Πολυεστέρας, 35% Βαμβάκι 190g Λευκό Ένα Μέγεθος Μαύρο Ένα Μέγεθος

PW17_Chefswear_MASTER.indd PW17_Chefswear_TEXT.indd 272272

S900

MeshAir Skull Καπέλο

MESHAIR MESHAIR 144 Kingsmill 65% Πολυεστέρας, 35% 12

Βαμβάκι 190g MeshAir 100% Πολυεστερικό διχτυωτό 60g Λευκό, Μαύρο Ένα Μέγεθος

S895 144 12

Harrow Καπέλο Σεφ Kingsmill με φινίρισμα Texpel 190g Μαύρο Σκακιέρα Ένα Μέγεθος

29/07/2017 15:44 16/08/2017 11:49


Ρυθμιζόμενος Λαιμός

Μήκος: S/M:79εκ, L/XL & XXL:86εκ

Ρυθμιζόμενος Λαιμός

Αντιεμπλοκής Σφυκτήρες

S841

Πολυβαμβάκι ποδιά λαιμού

72 12

Kingsmill με φινίρισμα Texpel 65% Πολυεστέρας, 35% Βαμβάκι 190g Μαύρο , Μπλέ σκούρο, Λευκό W72cm X H95cm

S840 72 12

Βαμβακερή Ποδιά Τιράντα 100% Βαμβάκι 280g Λευκό Μαύρο , Μπλέ σκούρο

S843 72 12

Σαμαράκι με τσέπη Kingsmill 65% Πολυεστέρας, 35% Βαμβάκι 190g Μαύρο , Πράσινο μπουκαλιού, Μπλέ σκούρο, Κόκκινο , Μπλε Ανοιχτό, Λευκό S/M-XXL

ΕΥΡΥΧΩΡΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

S795 72 12

S794

Ποδιά μέσης 120 Kingsmill 65% Πολυεστέρας, 35% Βαμβάκι 190g Μαύρο Ένα Μέγεθος

72 12

Ποδιά Μέσης με Τσέπη Kingsmill 65% Πολυεστέρας, 35% Βαμβάκι 190g Μαύρο , Λευκό Π71εκ Χ Υ76εκ

S796 72 12

Split Ποδιά 80 εκατοστά Kingsmill 65% Πολυεστέρας, 35% Βαμβάκι 190g Μαύρο W99cm X H80cm

Ελαστική Πλάτη Κουκούλα πίσω λαιμού

S896 144 12

Καπέλο Snood 100% Βαμβάκι 280g MeshAir 100% Πολυεστερικό 65g Λευκό Ένα Μέγεθος

PW17_Chefswear_MASTER.indd PW17_Chefswear_TEXT.indd 273273

S903 144 12

Μπαντάνα Σεφ Kingsmill 65% Πολυεστέρας, 35% Βαμβάκι 190g Μαύρο Ένα Μέγεθος

C600 10

Καπέλο Trilby 100% Πολυεστερικό Διχτυωτό Λευκό S-XL

273

29/07/2017 15:44 16/08/2017 11:49


ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Μια μεγάλη γκάμα από Πρακτικά Στυλ

Πληροφίες Υφάσματος

Fortis Plus ύφασμα έχει σχεδιαστεί για να αντέχει σ τις κακουχίες του σημερινού σύγχρονου εργασιακού χώρου. Αυτό το ύφασμα προσφέρει μεγαλύτερη αντοχή, ανώτερες προστατευτικές ιδιότητες και εξαιρετική άνεση του χρήστη (65% πολυεστέρας / 35% Βαμβάκι).

Εσωτερική τσέπη στήθους

Οφέλη Ενδυμασίας

Η σειρά των ενδυμάτων της βιομηχανίας τροφίμων έχει αναπτυχθεί για να ανταποκριθεί στις αυστηρές απαιτήσεις από την παρασκευή τροφίμων και περιβάλλοντα catering. Τα ρούχα έχουν ένα βελτιωμένο σχεδιασμό και χαμηλό κόστος συντήρησης για εύκολη φροντίδα. Ανθεκτική και λειτουργική, αυτή η σειρά είναι η τέλεια επιλογή για τον απαιτητικό επαγγελματία.

Εσωτερική τσέπη στήθους

Εσωτερική τσέπη στήθους

Πλευρική Τσέπη

4XL XS

2202 24

1

Ανδρική ρόμπα Τροφίμων, μία τσέπη Fortis Plus 65% πολυεστέρας, 35% Βαμβάκι 245g Λευκό XS-4XL Μπλέ σκούρο, Μπλε Ανοιχτό S-3XL

2206 24

3

Ανδρική ρόμπα Τροφίμων, 3 τσέπες Fortis Plus 65% πολυεστέρας, 35% Βαμβάκι 245g Λευκό XS-3XL

2201 24

1

Φόρμα Τροφίμων Fortis Plus 65% πολυεστέρας, 35% Βαμβάκι 245g Λευκό, Reg S-3XL Λευκό, Tall M-XXL Μπλε Ανοιχτό, Reg S-XXL

274

PW17_Chefswear_MASTER.indd PW17_Chefswear_TEXT.indd 274274

29/07/2017 15:44 16/08/2017 11:49


Εσωτερική τσέπη στήθους

Εσωτερική τσέπη στήθους

Αντιεμπλοκής Σφυκτήρες

2207 36

Ποδιά Βιομηχανίας Τροφίμων 880g Λευκό Ένα Μέγεθος Π67εκ x Υ97εκ

2203 24

Πουκάμισο Αρτοποιού, Μακρύ Μανίκι Fortis Plus 65% πολυεστέρας, 35% Βαμβάκι 190g Λευκό S-XXL

1

2204 24

Αμάνικο Μπουφάν Βιομηχανίας Τροφίμων 100% Πολυεστερικό 50g Λευκό S-XXL

1

Πλευρική Τσέπη Εσωτερική τσέπη στήθους

4XL XXS

2205 24

1

Γυναικεία ρόμπα εστίασης, μία τσέπη Fortis Plus 65% πολυεστέρας, 35% Βαμβάκι 190g Λευκό XS-3XL

2209 24

1

Πουκάμισο αρτοποιών, κοντό μανίκι Fortis Plus 65% πολυεστέρας, 35% Βαμβάκι 190g Λευκό XS-3XL Μπλε Ανοιχτό XS-3XL

2208 24

Παντελόνια αρτοποιών Fortis Plus 65% πολυεστέρας, 35% Βαμβάκι 190g Λευκό XXS-4XL Μπλε Ανοιχτό XS-3XL

275

PW17_Chefswear_MASTER.indd PW17_Chefswear_TEXT.indd 275275

29/07/2017 15:44 16/08/2017 11:50


ΣΕΙΡΆ ΓΙΑ ΓΥΝΑΊΚΕΣ Αυ τ ή η α πο κ λ ε ι σ τ ι κ ή σ ε ι ρ ά γ υ ν α ι κ ε ί ω ν ε νδυμά των εργασίας και υποδημά των ασφα λείας έχει δημιουργηθεί για να κα λύψει τις αυξα νόμε νες απαι τ ήσεις των γυναικών σ τ η β ι ο μ η χ α ν ί α . Τα ε ν δ ύ μ α τ α έ χ ο υ ν σ χεδιασ τεί ειδικά για να προσφέρουν μια κολακευ τική και ά νε τ η εφαρμογή. Υψηλής ποιότητας , καινοτόμα υφάσματα και σύγχρονες τεχ νικές κατασκευής συμβάλ λουν σ τη λειτουργική ε λκυσ τικότητα αυ τ ής τ ης ευ έ λι κ τ ης σ ειρ άς . Κο μψή και α ν θ ε κ τ ικ ή , αυ τή η σειρά γυναικείων ε νδυμά των είναι κατά λ ληλη για πολ λαπλές χρήσεις.

28 Είδη •

ΑΝΤΟΧΉ ΣΕ ΦΛΌΓΑ

ΥΨΗΛΉΣ ΟΡΑΤΌΤΗΤΑΣ

ΑΔΙΆΒΡΟΧΑ

ΕΤΑΙΡΙΚΉ ΕΝΔΥΜΑΣΊΑ ΕΛΕΎΘΕΡΟΥ ΧΡΌΝΟΥ

ΜΑΓΕΊΡΩΝ ΈΝΔΥΣΗ

ΥΠΟΔΉΜΑΤΑ

276

PW17_Ladieswear_MASTER.indd PW17_Ladieswear_TEXT.indd 276276

31/07/2017 16:44 16/08/2017 12:07


350g

ΠΥΡΙΜΑΧΟ ΓΙΑ ΓΥΝΑΙΚΕΣ

ANTI-STATIC

BIZFLAME ™

Θηλιές για ραδιοτηλέφωνο

FLAME-RESISTANT

Πληροφίες Υφάσματος

 BizFlame Plus έχει αναπτυχθεί και σχεδιαστεί χρησιμοποιώντας ένα εξαιρετικά καινοτόμο φλόγας ανθεκτικό ύφασμα με προστιθέμενες αντι-στατικές ιδιότητες. Κατασκευασμένο από 99% βαμβάκι και συνυφασμένο με 1% ίνες άνθρακα,350γρ. Εξαιρετική αντιδιατρητική δύναμη και αντοχή σε εφελκυσμό προσφέρουν αντοχή, ενώ οι υψηλής ποιότητας βαμβακερές ίνες δίνουν στο ύφασμα απαράμιλλη άνεση..

Οφέλη Ενδυμασίας

 Bizflame Plus ενδύματα παρέχουν προστασία σε πολλά πρότυπα EN. Όλα τα ενδύματα Bizflame Plus έχουν τεθεί μέσα από τη δοκιμή ανδρείκελου σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO 11612 και έχουν επιτύχει εξαιρετικά αποτελέσματα που καταδεικνύουν το επίπεδο προστασίας που παρέχεται στο χρήστη. Τριπλά ραμμένο παντού για τη δύναμη στα πιο αντίξοα περιβάλλοντα. Βιομηχανικής πλύσης πυρίμαχη ταινία παρέχει βελτιωμένη ορατότητα. Αποτρέπει τη δημιουργία στατικής ενέργειας του χρήστη.

Μανσέτες ρυθμιζόμενες με hook & loop Δύο πίσω τσέπες με κλείσιμο με κουμπί

Τσέπες διπλού στρώματος επιγονατίδων

13.6

Cal/Cm2

FR51 12 FR,IW

ARC

10

CE CAT III

Bizflame Plus γυναικεία ολόσωμη φόρμα 350g EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1 EN ISO 11611 ΚΛΆΣΗ 2 A1+A2 EN 1149-5 -5 IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 ΚΛΆΣΗ 1 ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 13.6 CAL CM/2 (HAF 82%) FABRIC CONFORMS TO NFPA 2112

Ιδανικό για τις απαιτήσεις της βιομηχανίας off-shore αυτή η πρωτοποριακή FR ολόσωμη φόρμα είναι ειδικά προσαρμοσμένη για τη γυναικεία μορφή. Η τέλεια εφαρμογή σε συνδυασμό με το μαλακό ύφασμα αφής παρέχει εξαιρετική άνεση όλη την ημέρα.

Ταινία αντοχής σε Φλόγα και Βιομηχανικό πλύσιμο

Bizflame Plus 350g Μπλέ σκούρο, Πορτοκαλί XS-XXL Ρυθμιζόμενο μπατζάκι από 74cm / 29 “έως 79cm / 31”

EN ISO 11612 EN ISO 11611 EN 1149 IEC 61482-2

ASTM F1959/ F1959M-12

Bizflame - Ισχυρή Απόδοση - Αξιοσημείωτη Άνεση PW17_Ladieswear_MASTER.indd PW17_Ladieswear_TEXT.indd 277277

277

31/07/2017 10:41 18/08/2017 12:07


ΜΠΟΥΦΑΝ ΓΙΑ ΓΥΝΑΙΚΕΣ

ΕΠΕΝΔΕΔΥΜΕΝΟ

Γιακάς με επένδυση φλίς Κουκούλα που πακετάρεται

S360

Ανακλαστικό Γυναικείο Μπουφάν Traffic EN ISO 20471 ΚΛΆΣΗ 3 EN 343 ΚΛΆΣΗ 3:1 EN 342 0.503M² K/W(B), X, 3, 2

12

4

Εσωτερική τσέπη στήθους

Το καλύτερο σε πωλήσεις μπουφάν Traffic έχει προσαρμοστεί με τις κυρίες ειδικά στο μυαλό. Όλα τα εξαιρετικά χαρακτηριστικά του προτύπου μπουφάν κυκλοφορίας διατηρούνται σε αυτό το ένδυμα, ενώ κατάσπαρτοι πλευρικοί αεραγωγοί με τρούκ παρέχουν την προτιμώμενη κατάλληλη εφαρμογή για το χρήστη. 100% πολυεστέρας, 300D Οξφόρδης Ύφανση με ένα σε λεκέ ανθεκτικό φινίρισμα, PU επιχρισμένα, 190g 100% Πολυεστερικό, 60g 100% Πολυεστερικό 170g Κίτρινο XS-XL

Ασυμβίβαστη προστασία με μόνωση Καλυμμένη αποσπώμενη κουκούλα

Εσωτερικές μανσέτες με ραβδώσεις

S360

Πρόσβαση Εκτύπωσης

LW70 24

EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 3 RIS-3279-TOM ΤΕΥΧΟΣ 1 (ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ ΜΟΝΟ) EN 343 ΚΛΑΣΗ 3:3

3

RIS 3279

LW70

278

PW17_Ladieswear_MASTER.indd PW17_Ladieswear_TEXT.indd 278278

Γυναικείο Hi-Vis Αναπνέον Μπουφάν

Μανσέτες ρυθμιζόμενες με hook & loop

Ένα εξαιρετικά κομψό για γυναίκες κλασικό hivis μπουφάν. Το σύγχρονους σιλουέτα μαζί με την γωνία αντανακλαστική ταινία εξασφαλίζει ένα ελκυστικό κολακευτικά ταιριάζει. Το διαπνέον, ανθεκτικό oxford ύφασμα, κυρτή πλάτη ποδόγυρο, αποσπώμενη κουκούλα και ασφαλή τσέπες με φερμουάρ καθιστά κατάλληλο για ένα πολλαπλάσιο του περιβάλλοντα εργασίας.

100% πολυέστερ, 300D Οξφόρδης ύφανση, PU επιχρισμένα, αναπνέον,σε λεκέανθεκτικό φινίρισμα, 190g 100% Πολυεστερικό Διχτυωτό, 60g Πορτοκαλί, Κίτρινο XS-XXL

EN343 CLASS 3:3 C E R T I FI E D

Κορυφαία σε πωλήσεις Υψηλής Ευκρίνειας για Γυναίκες 31/07/2017 14:22 18/08/2017 12:07


ΕΝΔΥΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΓΥΝΑΙΚΕΣ

HiVisTex Pro ανακλαστική ταινία

LW72 48

Γυναικείο Μπλουζάκι Pro Polo Shirt EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 2 RIS-3279-TOM ΤΕΥΧΟΣ 1 (ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ ΜΟΝΟ)

35 RIS 3279

Αυτό το σύγχρονο γυναικείο μπλουζάκι πόλο, συνδυάζει αναπνέον βαμβακερό ύφασμα Comfort με HiVisTex Pro ταινία. Το ένδυμα αυτό προσφέρει εξαιρετική ελευθερία κινήσεων, ενώ κατέχει μια θηλυκή τακτοποίηση.

55% Βαμβάκι, 45% Πολυεστέρας, Πλεχτό, 175g Πορτοκαλί, Κίτρινο XS-XXL

LW72

Πίσω Τσέπη Μέση με πλαϊνή ελαστικότητα

Γνήσια εφαρμογή για Κυρίες για επιπλέον ασφάλεια Ανακλαστικό Ρέλι

LW71 24

EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 2 RIS-3279-TOM ΤΕΥΧΟΣ 1 (ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ ΜΟΝΟ)

7

RIS 3279 Εσωτερικές τσέπες επιγονατίδων

LW71

Ρυθμιζόμενο μήκος ποδιού

PW17_Ladieswear_MASTER.indd PW17_Ladieswear_TEXT.indd 279279

Υψηλής Ευκρίνειας Γυναικεία Παντελόνια

Ένα παντελόνι υψηλής ποιότητας που σχεδιάστηκε και κόπηκε ειδικά για τις γυναίκες για να προσφέρει μια κολακευτική εφαρμογή. Χαρακτηριστικά περιλαμβάνουν πλάγια ελαστική μέση για μεγαλύτερη ελευθερία κινήσεων και ένα εξαιρετικό συνδυασμό με τσέπες μηρών και πίσω για ασφαλή αποθήκευση. Το ανθεκτικό ύφασμα Kingsmill και το τελείωμα ανθεκτικό στο λεκέ Texpel εξασφαλίζουν ότι το ένδυμα παραμένει καινούργιο για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Kingsmill 65% Βαμβάκι, 35% πολυεστέρας, 245g Πορτοκαλί, Κίτρινο XS-XXL Ρυθμιζόμενη: 76 εκατοστά μέσα στο πόδι που εκτείνεται στα 81 εκατοστά.

Ασυναγώνιστη Άνεση

279

31/07/2017 16:44 16/08/2017 12:07


ΜΠΟΥΦΑΝ ΓΙΑ ΓΥΝΑΙΚΕΣ

 INSULATEX

TM

ΕΠΕΝΔΕΔΥΜΕΝΟ

Thermal Insulation ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΑΝΑΠΝΕΟΝ ΓΙΑ ΑΝΕΣΗ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΗ

ΕΛΑΦΡΙΑ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ

ΚΟΙΛΕΣ ΙΝΕΣ ΠΑΓΙΔΕΥΟΥΝ ΤΟΝ ΑΕΡΑ ΓΙΑ ΝΑ ΔΙΑΤΗΡΕΙΤΑΙ Η ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

ΑΡΙΣΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ

S545 18

3

Γυναικείο Μπουφάν Aspen Γεμάτο με ελαφριά θερμομόνωση Insulatex, το γυναικείο μπουφάν Aspen προσφέρει μια κολακευτική εφαρμογή και προσφέρει μια υπέρ μαλακή, αδιάβροχη λύση για εξωτερική χρήση. Η μοναδική τεχνολογία υφάσματος κλειδώνει τη ζεστασιά του σώματος ώστε να δημιουργήσει ένα θερμικό φράγμα για τη βέλτιστη άνεση του χρήστη 100% Νάυλον, 40g 100% Νάυλον,55g Επένδυση Insulatex, 300g Μαύρο , Μπλέ σκούρο XS-XXL

Ελαστικές μανσέτες Πρόσβαση Εκτύπωσης

3x1

3 τρόποι για να φορεθεί

Κουκούλα που πακετάρεται

Ραφές Αντίθεσης χρωμάτων

S571 12

Ελαφρού βάρους

Elgin 3 σε 1 Γυναικείο Μπουφάν EN 343 ΚΛΆΣΗ 3:1

Ένα κλασικό μπουφάν με καλή εφαρμογή για τον εξορθολογισμό και τη μείωση του ογκώδους που οι γυναίκες συχνά αισθάνονται σε ένα τεσσάρων εποχών μπουφάν. Το μακρύτερο πίσω πάνελ και η διακριτική ρύθμιση μέσης το κάνει μια σύγχρονη σιλουέτα και δίνει ένα κολακευτικό μπροστινό μπουφάν.

5

100% Πολυεστερικό , φινίρισμα ροδάκινο PVC, 230g : 100% Πολυεστερικό Φλίς 260g 100% Πολυεστερικό 60g Μπλέ σκούρο XS-XXL , Μαύρο S-XXL

Μαλλί που μπορεί να φορεθεί ως ένα ξεχωριστό ρούχο Πολλαπλές τσέπες Αποθήκευσης

280

Εξαιρετική Αξία 3-σε-1

PW17_Ladieswear_MASTER.indd PW17_Ladieswear_TEXT.indd 280280

Μανσέτες ρυθμιζόμενες με hook & loop

31/07/2017 11:29 22/08/2017 12:07


SOFTSHELL ΓΙΑ ΓΥΝΑΙΚΕΣ

Δύο Συγκολλημένων Στρώσεων Softshell μπουφάν

Προστασία στο Πηγούνι

Ανθεκτικά στο νερό φερμουάρ

Στρίφωμα ρυθμιζόμενο με Κορδόνι

TK41 24

6

Charlotte Γυναικείο Μπουφάν Softshell (2L) Ένα μπουφάν μαλακό που έχει κοπεί για τις γυναίκες. Ιδανικό για όλες τις περιπτώσεις με την αδιάβροχη ικανότητά του, αυτό είναι μια πιο μοντέρνα εναλλακτική λύση στα παραδοσιακά φλις. Ο σχεδιασμός είναι κολακευτικός και τα χαρακτηριστικά, όπως η εσωτερική προστασία στη σιαγώνα, αδιάβροχα φερμουάρ στις τσέπες ασφαλείας και ρυθμιζόμενο κορδόνι στο στρίφωμα, είναι εξαιρετικά πρακτικά.

Λουράκι από καουτσούκ στη μανσέτα και κούμπωμα με hook & loop

94% πολυεστέρας, Ελαστάν 6%, με 100% πολυεστερικό μικρο πολικό μαλακό φλις Συνολικό βάρος: 325g Μπλέ σκούρο S-XXL Μαύρο XS-XXL

Σύγχρονη εφαρμοστή, κομψή σχεδίαση PW17_Ladieswear_MASTER.indd PW17_Ladieswear_TEXT.indd 281281

TK41

LW97 289

281

31/07/2017 16:44 16/08/2017 12:07


ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΚΑΖΟΥΑΛ ΕΝΔΥΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

NEW COLOUR

NEW COLOUR

Τσέπες με φερμουάρ

Στρίφωμα ρυθμιζόμενο με Κορδόνι

F282 18

4

Γυναικείο Φλίς Aran EN 14058 ΚΑΤΗΓΟΡΊΑ 1

Το γυναικείο Φλίς Aran προσφέρει μια κομψή και κολακευτική εφαρμογή. Κατασκευασμένο από μαλακό ελαφρύ πολυεστέρα, με ένα φινίρισμα κατά του χνουδιού, η άνεση και η αντοχή είναι εγγυημένα. Είναι η τέλεια προσθήκη σε οποιαδήποτε ντουλάπα εργασίας.

B209 48

Γυναικείο Μπλουζάκι Πόλο Naples Όμορφα εξοπλισμένο και ιδανικό για την εξατομίκευση, αυτό το κλασικό στύλ για γναίκες θα καλύψει όλες τις ανάγκες ένδυσης της εργασίας σας.

100% πολυεστερικό, Αντιξεφτυστικό τελείωμα φλίς , 280g Μαύρο , Μπλέ σκούρο, Κόκκινο XS-XXL

282

65% Πολυεστέρας , 35% Βαμβάκι 210g Κόκκινο, Μπλε Ανοιχτό, Γαλάζιο του ουρανού, Λευκό, Μαύρο, Πράσινο μπουκαλιού, Μπλέ σκούρο, Ροζ Red Royal Sky Blue White Black Bottle Green Navy Pink

XS - XXL XS - XXL XS - XXL XS - XXL XS - XXL XS - XXL XS - XXL XS - XXL

8

ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΧΡΩΜΑΤΩΝ

Ποιότητα, Λειτουργικότητα και Απόδοση

PW17_Ladieswear_MASTER.indd PW17_Ladieswear_TEXT.indd 282282

31/07/2017 16:44 16/08/2017 12:08


ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ ΣΕΦ ΓΙΑ ΓΥΝΑΙΚΕΣ

Διχτυωτή ενίσχυση μασχάλης

C837 24

TM

TM

Rachel Γυναικεία Σεφ Ζακέτα Ειδικά σχεδιασμένο για τις γυναίκες, αυτό το σακάκι διατηρεί την άνεση και τη λειτουργικότητα, παρέχοντας ταυτόχρονα μια κολακευτική εφαρμογή. Έξυπ να χαρακ τηρισ τικά περιλαμβάνουν στα πλευρά οπές για αερισμό, μανσέτες αερισμού και MeshAir πλέγματα στις μασχάλες. Το στυλ προσφέρει μια σύγχρονη προσαρμογή χρησιμοποιώντας διαμορφωμένα πάνελ, μια αναστρέψιμη μπροστινό με 4 σειρές αποσπώμενα κουμπία και μια εύχρηστη τσέπη στο μανίκι.

Τσέπη στο μανίκι

TM

S899 272

Kingsmill 65% Πολυεστέρας, 35% Βαμβάκι 190g MESHAIR MESHAIR Λευκό XS-XXL Μαύρο XS-XXL TM

Πίσω τσέπη μπάλωμα

Μέση ελαστική κατά το ήμισυ

Γαλλικές Μανσέτες

C837

Πλαϊνός Αερισμός

Θηλυκή Εφαρμογή C071 24

3

Rachel Γυναικεία Σεφ Παντελόνια

C837

Αυτό το ύφος του παντελονιού παρέχει μια άνετη και λειτουργική επιλογή για τις γυναίκες. Η μισή-λάστιχο πίσω εξασφαλίζει μια άνετη τακτοποίηση και την ευκολία της μετακίνησης με ένα κουμπί και φερμουάρ μύγα για την ασφαλή στερέωση. Χρήσιμες λειτουργίες σε αυτό το σύγχρονο στυλ περιλαμβάνουν πλαϊνές τσέπες και μια πίσω τσέπη Kingsmill 65% Πολυεστέρας, 35% Βαμβάκι 190g Μαύρο S-XXL

TM

Πρώτης Ποιότητας Γυναικεία Ενδυμασία Μαγείρων PW17_Ladieswear_MASTER.indd PW17_Ladieswear_TEXT.indd 283283

C071

283

31/07/2017 16:44 16/08/2017 12:08


ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΤΟΥΝΙΚ

Φαίνονται Έξυπνα και Επαγγελματικά Καλυμμένο άνοιγμα με φερμουάρ

Ενεργή Πλάτη

LW20 Κρυφή τσέπη ψαλιδιού

3XL XS

LW20 24

2

Κλασσική πουκαμίσα Αυτό το στυλ έχει ανανεωθεί με μοντέρνα χαρακτηριστικά σχεδιασμού και μια κολακευτική εφαρμογή. Η άνεση του ενδύματος αυτού ενισχύεται περαιτέρω με το δραστικό σχέδιο στην πλάτη. Kingsmill 65% Πολυεστέρας, 35% Βαμβάκι 210g Μαύρο, Λιλά XS-XXL Μπλέ σκούρο, Λευκό, Νοσοκομείου Μπλε XS-3XL

284

Επίσης διαθέσιμο Ανδρικό Υγειονομικής Περίθαλψης Πουκάμισο

C820

243

Κολακευτική εφαρμογή σε μια Σπουδαία Επιλογή Χρωμάτων

PW17_Ladieswear_MASTER.indd PW17_Ladieswear_TEXT.indd 284284

31/07/2017 16:44 16/08/2017 12:08


Στυλ Darts για πρόσθετη εφαρμογή

Ενεργή Πλάτη

Καλυμμένο άνοιγμα με φερμουάρ

LW12 24

2

3XL XS

LW12

Κρυφή τσέπη ψαλιδιού

Πρωτεύουσα Γυναικεία Πουκαμίσα Αυτό το έξυπνο στυλ είναι διαθέσιμο σε 4 μοντέρνα χρώματα και αποτελείται από πολ λά ευπροσάρμοσ τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα. Το σχέδιο πλάτης δράσης επιτρέπει την ελεύθερη κυκλοφορία απαραίτητη για ενεργές εργασίες. Κλασικό στυλ εξασφαλίζει την καταλληλότητα για πολλές χρήσεις Kingsmill 65% Πολυεστέρας, 35% Βαμβάκι 210g Μαύρο, Μπλέ σκούρο, Λευκό XS-3XL Λιλά S-XXL

Θηλιά κλειδιών στην τσέπη

Ιδανικό για Ενεργό Χώρο Εργασίας LW13 24

2

LW13 Ενεργή Πλάτη

Μοντέρνα Πουκαμίσα Κομψή και με στυλ, αυτή η γυναικεία πουκαμίσα είναι ιδανική για ενεργό χώροεργασίας.Χαριτωμένα χαρακτηριστικά περιλαμβάνουν κρυφές τσέπες ψαλιδιού και τσέπη βρόχου κλειδιού. Το πολυ/βαμβακερό ύφασμα θα διατηρήσει τη φρέσκια εμφάνιση πλύσιμο μετά το πλύσιμο.

Στυλ Darts για πρόσθετη εφαρμογή

Kingsmill 65% Πολυεστέρας, 35% Βαμβάκι 210g Νοσοκομείου Μπλε, Μπλέ σκούρο, Λευκό Reg S-XXL

Καλυμμένο άνοιγμα με φερμουάρ Τσέπη στυλό

Ποιοτικά Υφάσματα, Μοντέρνος Σχεδιασμός PW17_Ladieswear_MASTER.indd PW17_Ladieswear_TEXT.indd 285285

285

31/07/2017 12:21 21/08/2017 12:08


ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΤΟΥΝΙΚ Σειρίτι αντίθεσης

LW15 24

2

Κρυφό μπροστινό με τρούκ

Πουκαμίσα Wrap Αυτή η κομψή πουκαμίσα είναι ένα βασικό στυλ στη σειρά μας για γυναίκες. Κατάλληλη για πολλές τελικές χρήσεις, τα χαρακτηριστικά γ ν ω ρ ί σ μ α τα πε ρ ι λα μβ ά ν ο υ ν κολακευτικά βελάκια, ευρύχωρες πλαϊνές τσέπες, ένα κρυφό κλείσιμο με τρουκ και ρέλι αντίθεσης. Kingsmill 65% Πολυεστέρας, 35% Βαμβάκι 210g Μαύρο, Λευκό , Μαύρο/ Νεφρίτης XS-XXL

Πλευρικές Τσέπες

Ζωντανά και μοντέρνα σε μια σειρά απο σύγχρονα χρώματα LW16 24

4

LW16

Κρυφή τσέπη ψαλιδιού

Τσέπη στυλό

Γυναικεία Ριγέ πουκαμίσα Κατασκευασμένη από υψηλής ποιότητας, ριγέ υφάσματα αυτή η πουκαμίσα είναι κομψή αλλά και εξαιρετικά άνετη. Η δραστική πλάτη παρέχει ελευθερία κινήσεων, ενώ τα βελάκια δίνουν στο ένδυμα μια κολακευτική εφαρμογή. Ιδανικό για κέντημα λογότυπου και ως μέρος μιάς στολής, τα ουδέτερα χρώματα κάνουν αυτό το ένδυμα την τέλεια επιλογή για μια ποικιλία θέσεων εργασίας.

Ευρύχωρες τσέπες

Kingsmill 65% Πολυεστέρας, 35% Βαμβάκι 210g Νερού, Γκρι S-XXL

286

Εύκολης φροντίδας Στυλ που Εφαρμόζουν Τέλεια

PW17_Ladieswear_MASTER.indd PW17_Ladieswear_TEXT.indd 286286

Άνοιγμα μπροστά με Φερμουάρ

31/07/2017 16:44 16/08/2017 12:08


ΠΑΝΩΦΟΡΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΓΥΝΑΙΚΕΣ

ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ ΠΑΝΩΦΟΡΙ

190

Εσωτερική τσέπη στήθους

LW56 24

2

Princess Γραμμή Πανωφόρι Ένα παραδοσιακό πανωφόρι με τρουκ μπροστά με μία εφαρμογή που παρέχει άνεση όλη την ημέρα. Χαρακτηριστικά περιλαμβάνουν δύο μπροστινές τσέπες κάτω, ένα κλείσιμο εμπρός με τρούκ και ρυθμιζόμενο τελείωμα με τρουκ. Kingsmill 65% Πολυεστέρας, 35% Βαμβάκι 210g Λευκό XS-XXL

LW63 24

3

XXL XXS

Πρότυπο Γυναικείο Πανωφόρι

Κομψή και πρακτική, αυτή το πρότυπο γυναικείο πανωφόρι με κρυφό μπροστινό τρουκ προσφέρει μέγιστη άνεση όλη την ημέρα. Απευθύνεται σε μια ευρεία ποικιλία των περιβαλλόντων εργασίας, χαρακτηριστικά γνωρίσματα περιλαμβάνουν μια τσέπη στήθους, δύο πλαϊνές τσέπες και darts στυλ για να ολοκληρωθεί η εφαρμογή, προσαρμοσμένη εμφάνιση. Kingsmill 65% Πολυεστέρας, 35% Βαμβάκι 210g Λευκό XXS-XXL

2205 24

1

3XL XS

Γυναικεία ρόμπα εστίασης, μία τσέπη Ιδανική λύση για τη βιομηχανία τροφίμων, αυτό το παλτό προσφέρει μια πρακτική επιλογή για τις γυναίκες. Το παλτό διαθέτει ένα κρυφό μπροστινό στήριγμα και μια εσωτερική τσέπη στο στήθος. Το 2205 έχει σχεδιαστεί με βέλη προτομής για να ταιριάζει σε μια κυρία. Fortis Plus 65% πολυεστέρας, 35% Βαμβάκι190g Λευκό XS-3XL

Η πιο Εκτεταμένη Σειρά Γυναικείας Ένδυσης Εργασίας PW17_Ladieswear_MASTER.indd PW17_Ladieswear_TEXT.indd 287287

287

31/07/2017 16:44 16/08/2017 12:08


ΚΥΡΙΕΣ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙΩΝ Μέση ελαστική κατά το ήμισυ

Κλείσιμο με γάντζο και μπάρα

Κλείσιμο με γάντζο και μπάρα

Μέση ελαστική κατά το ήμισυ

Τσέπη βάθους

Δύο πίσω τσέπες με φερμουάρ Πολλαπλές τσέπες Αποθήκευσης

11 Τσέπες για άπλετη αποθήκευση

Πολλαπλές τσέπες Αποθήκευσης

Τσέπες Επιγονατίδων

S687 24

11

C099

Γυναικεία Παντελόνια Action Αυτά τα παντελόνια είναι ειδικά προσαρμοσμένα για τη γυναικεία μορφή και έχουν μια σειρά από πρακτικά χαρακτηριστικά γνωρίσματα συμπεριλαμβανομένων πολλαπλών τσεπών.

24

5

Kingsmill 65% Πολυεστέρας, 35% Βαμβάκι 210g Κανονικό: Μαύρο XS-3XL , Σκούρο Μπλε XS-XXL Ψηλό: Μαύρο, Σκούρο Μπλε S-XXL

3XL XS

288

Γυναικεία Παντελόνια Combat Άνετα και κομψά, με ένα πίσω λάστιχο στη μέση για επιπλέον ελευθερία κινήσεων, το εν λόγω ένδυμα διαθέτει δύο πλαϊνές τσέπες και μία στο μηρό με συνδυασμό και θήκη για κινητό Kingsmill 65% Πολυεστέρας, 35% Βαμβάκι 210g Κανονικό: Μαύρο, Μπλέ σκούρο XS-3XL Ψηλό: Μαύρο, Μπλέ σκούρο S-XL

3XL XS

Η καλύτερη εφαρμογή για Κυρίες στην Αγορά

PW17_Ladieswear_MASTER.indd PW17_Ladieswear_TEXT.indd 288288

31/07/2017 16:44 16/08/2017 12:08


Κλείσιμο με γάντζο και μπάρα

Κλασικά και ελκυστικά σχέδια

LW30 4

24

Ladies Magda παντελόνι Τα Magda παντελόνια προσαρμοσμένα ειδικά για τις γυναίκες και προσφέρουν ένα slim fit σχήμα. Κατασκευασμένο από σκληρό φορώντας πολύ / βαμβακερό ύφασμα μείγμα, το οποίο παρέχει μια ανθεκτική παντελονιών για το χώρο εργασίας. Τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα περιλαμβάνουν γάντζο και μπαρ στερέωσης, πλαϊνές τσέπες, πίσω μπανιέρες κουμπωμένο τσέπες και το μπαρ-πρόκες σε όλα τα σημεία του στρες.

LW97 24

2

Ραμμένο στην κεντρική μπροστινή ραφή

Γυναικείο Ελαστικό Παντελόνι Κατασκευασμένο με ανθεκτικό ύφασμα Kingsmill,η ελαστική μέση επιτρέπει απεριόριστη κίνηση όλη την ημέρα εργασίας. Ραμμένο στην πτυχή δίνει στο ρούχο, ένα έξυπνο, οξύ, προσαρμοσμένο σχέδιο. Kingsmill 65% Πολυεστέρας, 35% Βαμβάκι 210g Μαύρο, Μπλέ σκούρο, Λευκό

Kingsmill 65% Πολυεστέρας, 35% Βαμβάκι 245g Μαύρο , Σκούρο Μπλε XS-3XL

3XL XS

4XL

Black Navy White

Reg XS - 4XL XS - 4XL XS - XXL

Tall S - XL S - XL

XS

Τεράστια γκάμα μεγεθών Διαθέσιμη PW17_Ladieswear_MASTER.indd PW17_Ladieswear_TEXT.indd 289289

289

31/07/2017 16:44 16/08/2017 12:08


ΥΠΟΔΗΜΑ ΓΙΑ ΓΥΝΑΙΚΕΣ

S1P FW39

EN ISO 20345:2011 ASTM F2413-11 Χ

12

Χαμηλής κοπής μποτάκι στυλ με πλήρη προστασία S1P. EVA/Καουτσούκ εξωτερική σόλα για επιπλέον άνεση και σταθερότητα.

9/43 3/36

Steelite Γυναικείο Υπόδημα Ασφαλείας S1P HRO

SRC

300°C HRO

Μαύρο/Μπλέ, Μαύρο/Ρόζ Ευρώ 36-43, Ηνωμένο Βασίλειο 3-9, ΗΠΑ 4-10 Διαχωρισμένο Δέρμα EVA / Καουτσούκ - F15

S1P FW38 12

SRC

Steelite γυναικεία μπότα ασφαλείας S1P HRO

EN ISO 20345:2011

Αυτό το στυλ σας επιτρέπει να εργαστείτε με σιγουριά σε οποιοδήποτε περιβάλλον χωρίς να θυσιάζεται η άνεση. Χάλυβα καπάκι δαχτύλων και ενδιάμεση σόλα με 300C αντοχή στη θερμότητα και 300°C εξωτερική σόλα ανθεκτική σε πετρέλαιο HRO για την αποφυγή ολισθήσεων. Μαύρο Ευρώ 36-42, Ηνωμένο Βασίλειο 3-8, ΗΠΑ 4-9 Διαχωρισμένο Δέρμα EVA / Καουτσούκ - F15

290

Εξαιρετική άνεση για μακράς διάρκειας χρήση

PW17_Ladieswear_MASTER.indd PW17_Ladieswear_TEXT.indd 290290

31/07/2017 16:44 16/08/2017 12:09


S1 FW41

Steelite Γυναικεία Υποδήματα Ασφαλείας S1

EN ISO 20345:2011

12

SRC

Νέο στη σειρά υποδημάτων για κυρίες, αυτό το παπούτσι προσφέρει S1 προστασία και εξασφαλίζει τη μέγιστη άνεση για το χρήστη, ακόμη και όταν φοριέται για μεγάλες διάρκειες. Μαύρο Ευρώ 36-42, Ηνωμένο Βασίλειο 3-8, ΗΠΑ 4-9 Διαχωρισμένο Δέρμα Πολυουρεθάνη/ Πολυουρεθάνη- F41

ΒΕΛΤΙΩΜΈΝΟ

S1 FW49

Steelite Court Γυναικείο Παπούτσι S1

EN ISO 20345:2011

12

SRA

Κατασκευάζον ται από δέρμα μη αποψιλωμένο με κάλυμμα των δακτύλων χάλυβα για προστασία 200 τζάουλ και ελαφριά σόλα Pu. Μαύρο Ευρώ 36-42, Ηνωμένο Βασίλειο 3-8, ΗΠΑ 4-9 Πολύκοκκο Δέρμα PU - F27

Πρώτης Τάξης Φροντίδα για τα Πόδια σας PW17_Ladieswear_MASTER.indd PW17_Ladieswear_TEXT.indd 291291

291

31/07/2017 16:44 16/08/2017 12:09


ΑΔΙΆΒΡΟΧΑ

ΣΕΙΡΆ

Ο ι α κ ό λ ο υ θ ε ς σ υ λ λ ο γ έ ς α π ό Α ∆ Ι Α Β Ρ ΟΧ Α πρ ο σφέρ ουν μια εξαιρε τικ ή ποικι λία σ χεδίων και χρωμάτων, κατά λ ληλα για πολ λούς τε λικούς χρήσ τες. Τα κα λύτερα υφάσματα ποιότητας και τεχ νικές κα τασκευής υψηλής τεχ νολογίας χ ρησ ιμ οπο ιού ν ται πα ν τού, και ε γ γ υ ά ται τ ην α π ό λυ τ η πρ ο σ τ α σ ί α σ ε ό λ ε ς τ ι ς κ α ι ρ ι κ έ ς σ υ ν θήκες . ∆οκ ιμ ασ μ έ ν ο γι α ν α α ν τέ χει σ τ ις κακουχίες της καθημερινής φθοράς , κάθε ρούχο έχει σ χεδιασ τεί και κατασκευασ τεί με προσοχή, για να εξασφα λισ τεί η συνολική ικανοποίηση χρήση με τά τη χρήση.

108 Είδη • • • • •

PWR RAINWEAR™ SEALTEX™ CLASSIC ΑΔΙΑΒΡΟΧΑ ΕΠΕΝΔΕΔΥΜΕΝΑ ΑΔΙΑΒΡΟΧΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΔΙΑΒΡΟΧΑ 3-ΣΕ-1 ΑΔΙΑΒΡΟΧΑ

• • • • •

ΓΙΛΕΚΑ SOFTSHELL ΦΛΙΣ ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΨΥΚΤΙΚΟΥ ΘΑΛΑΜΟΥ ΑΔΙΑΒΡΟΧΑ.

Μετατροπή Για να μετατρέψετε γραμμάρια ανά τετραγωνικό μέτρο σε ουγγιές ανά τετραγωνική γιάρδα: x 0.0295

Για να μετατρέψετε ουγγιές ανά τετραγωνική γιάρδα σε γραμμάρια ανά τετραγωνικό μέτρο: x 33,91

1 Yd2

292

PW17_Rainwear_1_MASTER.indd PW17_Rainwear_1_TEXT.indd 292292

1 M2

31/07/2017 17:00 16/08/2017 14:04


5

Πρωτοπόρες Σειρές Αδιάβροχων για την Βιομηχανία Η σειρά Sealtex υφασμάτων κατασκευάζονται με τη χρήση υψηλής τεχνολογίας επιχρισμένων υφασμάτων, σε ένα ευέλικτο, εξαιρετικά ανθεκτικό στο σχίσιμο 100% πλεκτό πολυεστερικό δεμένο. Οι συγκολλητές ραφές που χρησιμοποιούνται σε όλα τα ενδύματα Sealtex™ εξασφαλίζουν ότι η βροχή και ο άνεμος έχουν κλειδωθεί έξω και το ανθεκτικό, ελαστικό ύφασμα μπορεί εύκολα να καθαριστεί έτσι ώστε τα Sealtex™ ενδύματα φαίνονται καλά και διαρκούν για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Αυτό είναι ένα επικαλυμμένο ύφασμα PU σε 200γρ πολυεστέρα πλεκτό. Sealtex κλασικό ύφασμα είναι με συνέπεια βαθμολογημένο μεταξύ των υψηλότερων επιδόσεων σε αδιάβροχα υφάσματα στη βιομηχανία.

Αυτό το ύφασμα χρησιμοποιεί μια εξαιρετικά αναπνέουσα επίστρωση PU σε 180g δεμένο πολυεστερικό πλεκτό με αποτέλεσμα εξαιρετικά επίπεδα αδιάβροχης, αντιανεμικής και αναπνέουσας προστασίας.

Κατασκευασμένο χρησιμοποιώντας ένα 310g μείγμα 95% PVC, 5% PU σε πολυεστερικό πλεκτό για υποστήριξη. Sealtex Ωκεανός έχει αποδειχθεί ότι είναι εξαιρετικά αδιάβροχο και στις πιο προκλητικές υγρές συνθήκες.

TM

RI P STOP

Όταν λειτουργικότητα, ορατότητα, και αδιάβροχη προστασία απαιτούνται, τότε δεν χρειάζεται παρά η σειρά Lite Iona™. Αυτά τα ενδύματα είναι πιστοποιημένα με το υψηλότερο αδιάβροχο πρότυπο EN343(Class 3) και έχουν μονωμένες ραφές για να εξασφαλίσουν συνολική προστασία από τη βροχή.

Ripstop ύφασμα κατασκευάζεται χρησιμοποιώντας ένα ιδιαίτερα καινοτόμο 100% Πολυεστερικό, PVC με επικάλυψη από ύφασμα Ripstop. Το πολυεστερικό ύφασμα σε συνδυασμό με το μοτίβο Ripstop, παρέχει ένα εξαιρετικά ισχυρό νήμα που είναι ιδιαίτερα ανθεκτικό και αδιάρρηκτο. Το σκληρό εξωτερικό κέλυφος εγγυάται εξαιρετική αδιάβροχη προστασία ανά πάσα στιγμή. Τεχνική και καινοτόμος, η σειρά αδιάβροχα Technik είναι κατασκευασμένη για μέγιστη αδιαβροχοποίηση, Αντιανεμικότητα και διαπνέουσα απόδοση. Σχεδιασμένη για να φοριέται σε αντίξοες καιρικές συνθήκες, η σειρά ενσωματώνει έξυπνο στυλ με σχήμα πάνελ για μία άνετη και γενναιόδωρη εφαρμογή. Η πολυπλοκότητα των Technik παρέχει ένα 100% αδιάβροχο ένδυμα απαράμιλλης δύναμης,που την ίδια στιγμή διατηρεί εξαιρετική απαλότητα.

PW

Το The PORTWEST PWR™ είναι κατασκευασμένο από υψηλής ποιότητας αδιάβροχα και υφάσματα που αναπνέουν υψηλής απόδοσης. Χρησιμοποιώντας καινοτόμα τεχνολογία, το βασικό ύφασμα έχει σχεδιαστεί για να παρέχει ένα τεχνικό φράγμα έναντι των στοιχείων που παρέχουν τη μέγιστη αδιάβροχη, κατάλληλη διαπνοή και αντιανεμική προστασία.

293

Η SEALTEX, η IONA, η TECHNIK και η PWR είναι εμπορικά σήματα της Portwest.

PW17_Rainwear_1_MASTER.indd PW17_Rainwear_1_TEXT.indd 293293

31/07/2017 17:00 16/08/2017 14:04


PW

Το T PORTWEST PWR ε ναι ατασ ευασμένο από υ ηλής ποιότητας α ιά ροχα αι υ άσματα που αναπνέουν υ ηλής από οσης. Χρησιμοποιώντας αινοτόμα τεχνολογ α το ασι ό ασμα έχει σχε ιαστε για να παρέχει ένα τεχνι ό ράγμα έναντι των στοιχε ων που παρέχουν τη μέγιστη α ιά ροχη ατάλληλη ιαπνοή αι αντιανεμι ή προστασ α.

Α Δ Ι Α Β Ρ ΟΧΟ

3x1 Κουκούλα που πακετάρεται Γιακάς με επένδυση φλίς Καπάκι θύελλας μπροστά

άνω από

.

Μ

Κουκούλα με κορυφή και κορδόνια περίσφιξης

οP επιτυγχάνει υδροστατική κεφαλή άνω των . , που ισοδυναμεί με πάνω από μέτρα στήλης νερο . , ροσδιορισμός αντοχής στη διείσδυση νερο . οκιμή υδροστατικής πίεσης .

S553

Κρυφή τσέπη κινητού τηλεφώνου

12

6

Radial 3 σε 1 Jacket EN 343 ΚΛΑΣΗ 3:3

Ιδανικό για τη σύγχρονη εταιρική χρήση, αυτό το σύγχρονο περικοπή μπουφάν διαθέτει σπορ ταιριάζει και είναι εντελώς αδιάβροχο, αντιανεμικό και διαπνέον. Η διπλήύφασμα εξωτερικού κελύφους έχει Oxford ενισχυμένο πάνελ για επιπλέον αντοχή. Αδιάβροχο φερμουάρ δίνουν ένα εκλεπτυσμένο, χαμηλό τελείωμα προφίλ. Το εσωτερικό χιτώνιο fleece παρέχει μόνωση σε ψυχρότερες συνθήκες ή μπορεί να αποσπαστεί ώστε να να φορεθεί ως αυτόνομο φλις. Η κορυφαία ποιότητα, το στυλ και τη λειτουργία σε συνδυασμό. 100% Πολυεστερικό , φινίρισμα ροδάκινο 130g 100% Πολυεστερικό,PU επίχρισμα 190g Πάνω μέρος σώματος: 100% Πολυεστέρας, 65gm, κάτω μέρος σώματος & μανίκι: 100% Πολυεστέρας 190T Ταφτάς, 60gm Μαύρο S-3XL

S553

Μανσέτες ρυθμιζόμενες με hook & loop

Πρόσβαση Εκτύπωσης

Τσέπες με φερμουάρ

Μαλλί που μπορεί να φορεθεί ως ένα ξεχωριστό ρούχο

294

PWR - Εξαιρετικά Αναπνέον Αδιάβροχο

PW17_Rainwear_1_MASTER.indd PW17_Rainwear_1_TEXT.indd 294294

31/07/2017 11:50 18/08/2017 14:04


1

Η

2

Η Η

3

ΔΙΑΠΝΟΗ άνω από Η

Η

Μ

Η Μ Μ Μ

PW

Η Η Η

ΗΜ

B024

.

349

rs Η

σο υ ηλότερη είναι η ώρες τόσο πιο αναπνε σιμο είναι το φασμα. Μέθοδος διαπερατότητα υδρατμών . ο P επιτυγχάνει τα υ ηλότερα επίπεδα διαπερατότητας.

Κουκούλα με κορυφή και κορδόνια περίσφιξης Καπάκι θύελλας μπροστά

S555 24

4

Κρυφή τσέπη κινητού τηλεφώνου

Μπουφάν Outcoach EN 343 ΚΛΑΣΗ 3:3

Αυτό το υψηλής απόδοσης μπουφάν είναι εξαιρετικά αδιάβροχο, αντιανεμικό και αναπνέουσα προστασία για απόδοση γύρο στο χρόνο. Χρησιμοποιώντας ένα ιδιαίτερα ανθεκτικό εξωτερικό ύφασμα, με μια διχτυωτή επένδυση διαπερατή από τον αέρα αυτό το μπουφάν εξασφαλίζει απόλυτη άνεση σε όλες τις συνθήκες. Υψηλά χαρακτηριστικά προδιαγραφών, όπως ανθεκτικά φερμουάρ στο νερό, εργονομικό κόψιμο, σχεδιασμός storm κουκούλας & πολλαπλές τσέπες παρέχουν εξαιρετική λειτουργία. Μία σπορ εφαρμογή και χαμηλό προφίλ σχεδιασμού εξασφαλίζει ότι αυτό είναι η επιλογή μπουφάν για απαιτητικές συνθήκες. 100% Πολυεστερικό,PU επίχρισμα , 190g 100% Πολυεστερικό Διχτυωτό 65g Επένδυση Σώματος : 100% Πολυεστερικό Δίχτυ, 65γρ Μανίκι :100% Πολυεστέρας, 190Τ Ταφτά 60γρ Μαύρο S-3XL

PW 10,000mm ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ Α ΔΙΆ ΒΡΟΧΗ Α Π ΌΔΟΣΗ

Κ ΑΝΟΝΙΚΟ Α ΔΙΑ ΒΡΟΧΟ S553 / S555

PW 15,000g/m2 /24hrs ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΛΙΠΑΝΤΙΚΕΣ Ε ΠΙΔΟΣΕΙΣ

Τσέπες με φερμουάρ Πρόσβαση Εκτύπωσης

Κ ΑΝΟΝΙΚΟ ΑΝΑΠΝΕ Υ Σ ΤΙΚΟ Μανσέτες ρυθμιζόμενες με hook & loop

S553 / S555

Υψηλής Απόδοσης Αδιάβροχο PW17_Rainwear_1_MASTER.indd PW17_Rainwear_1_TEXT.indd 295295

295

31/07/2017 12:20 21/08/2017 14:04


Κουκούλα που πακετάρεται

Οπές αερισμού και πίσω εξαερισμός

Υψηλή Τεχνολογία, Εύκαμπτο Ύφασμα τύπου PU (υλικό από πολυουρεθάνη ) S450 18

Καλυμμένο κλείσιμο με τρούκ και φερμουάρ

Sealtex™ κλασικό Μπουφάν EN 343 ΚΛΆΣΗ 3:1

Η έξυπνη σχεδίαση, εξαιρετική αντοχή στο νερό και προσιτή τιμή, κάνουν αυτό το ρούχο ένα μεγάλης αξίας αδιάβροχο μπουφάν. Το σκ ληρό ύφασμα και συγκολλημένες ραφές σε συνδυασμό με μια γενναιόδωρη εφαρμογή κατάλληλη για χρήστη άνεσης. Προσφέρει αποθηκευτικό χώρο για τα προσωπικά σας και τα υπάρχοντα της εργασίας και το φερμουάρ κλείνει με πτερύγιο καταιγίδας που κρατά έξω όλα τα στοιχεία που ο καιρός μπορεί να ρίξει σε σας.

2

Sealtex Classic 200g Μπλέ σκούρο, Λαδί, Μαύρο Κίτρινο

5XL

Reg S - XXL S - 3XL S - 5XL S - 3XL

Black Olive Green Navy Yellow

Διαθέσιμο σε 4 χρώματα Μανσέτες ρυθμιζόμενες με τρούκ

296

Τα καλύτερα πωλούμενα - Εκατομμύρια ενδύματα έχουν ήδη πωληθεί

PW17_Rainwear_1_MASTER.indd PW17_Rainwear_1_TEXT.indd 296296

31/07/2017 17:00 16/08/2017 14:04


Πληροφίες Υφάσματος

Sealtex Classic είναι ένα υψηλής τεχνολογίας, PU επιχρισμένα ύφασμα, σε ένα ευέλικτο, εξαιρετικά ανθεκτικό 100% Polyester πλεκτό, 200γρ. Sealtex ™ Classic ύφασμα δοκιμάζεται τακτικά, ώστε να ικανοποιεί και υπερβαίνει τα EN343 αδιάβροχα πρότυπα. Ανεξάρτητοι Οίκοι ελέγχου εκτελούν υδρόλυση και υδροστατικές δοκιμές. Sealtex ™ Classic επιτυγχάνει σταθερά κορυφαία αποτελέσματα στις δοκιμές αυτές.

Οφέλη Ενδυμασίας

Αυτή η αποκλειστική σειρά είναι εγγυημένη για να κρατήσει τον χρήστη στεγνό στις πιο αντίξοες συνθήκες. Οι συγκολλημένες ραφές εξασφαλίζουν ότι η βροχή και ο άνεμος θα κλειδωθούν έξω και το ανθεκτικό, ελαστικό ύφασμα μπορεί εύκολα να καθαριστεί, επιτρέποντας στα Sealtex™ ενδύματα να δείχνουν καλά και να διαρκέσουν για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Συγκολλημένες ραφές για μέγιστη στεγανότητα

Πλήρως ελαστικοποιημένη ζώνη μέσης

Μπατζάκια ρυθμιζόμενα με τρούκ

S451 36

Sealtex™ Κλασικά παντελόνια EN 343 ΚΛΆΣΗ 3:1

Αδιάρρηκτο, Αντι Μυκητιακό

Αυτά τα ελαφριά, εξαιρετικά αδιάβροχα πάνω-παντελόνια προσφέρουν εξαιρετική αξία και πρέπει να αποτελούν μέρος της ντουλάπας κάθε εξωτερικώς εργαζομένου.Η ευρύχωρη εφαρμογή είναι απλή και το δικό σας παντελόνι μπορεί να φορεθεί άνετα από κάτω. Το λάστιχο στη μέση σας επιτρέπει να κυκλοφορείτε και να τεντώνεστε χωρίς περιορισμούς και το ρυθμιζόμενο στρίφωμα διατηρεί μια ασφαλή εφαρμογή γύρω από τις μπότες εργασίας.

5XL

Sealtex Classic 200g Μπλέ σκούρο, Μαύρο, Λαδί Κίτρινο

Black Olive Green Navy Yellow

Reg S - XXL S - 3XL S - 5XL S - 3XL

Διαθέσιμο σε 4 χρώματα

Καλύτερες Πωλήσεις - Ειδικό αντιβακτηριδιακό φινίρισμα PW17_Rainwear_1_MASTER.indd PW17_Rainwear_1_TEXT.indd 297297

297

31/07/2017 17:00 16/08/2017 14:04


Κουκούλα που πακετάρεται

Αντανακλαστική ταινία

Μανσέτες ρυθμιζόμενες με τρούκ Συγκολλημένες ραφές αδιάβροχες

F450 24

2

S453

Iona Sealtex Κλασσικό Μπουφάν EN 343 ΚΛΆΣΗ 3:1

Αυτό το πολύ δημοφιλές στυλ προσφέρει απόλυτη αδιάβροχη προστασία και αυξημένη ορατότητα. Αυτό το στυλ προσφέρει μεγάλες τσέπες αποθήκευσης, storm flap και κρυφή κουκούλα. Η υψηλής ορατότητας ταινία εξασφαλίζει βελτιωμένη ορατότητα για τον χρήστη σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού. Sealtex Classic 200g Μπλέ σκούρο S-XXL

298

Μπατζάκια ρυθμιζόμενα με τρούκ

36

Sealtex Classic τιράντα EN 343 ΚΛΆΣΗ 3:1

Ελαφριά και πρακτική,η τιράντα Sealtex™ έχει σχεδιαστεί για να χωρέσει άνετα πάνω από ενδύματα εργασίας. Συγκολλημένες ραφές εξασφαλίζουν ότι ο αέρας και η βροχή είναι κλειδωμένα έξω, παρέχοντας πλήρη προστασία από τα σκληρά στοιχεία. Sealtex Classic 200g Μπλέ σκούρο, Λαδί M-XXL

Ε

Υπεροχή στην Αδιάβροχη Τεχνολογία

PW17_Rainwear_1_MASTER.indd PW17_Rainwear_1_TEXT.indd 298298

31/07/2017 17:00 16/08/2017 14:04


HA10

349

Κουκούλα που πακετάρεται

Ελαστική Μέση πίσω

Μανσέτες ρυθμιζόμενες με τρούκ

Τσέπες πλευρικής πρόσβασης

Συγκολλημένες ραφές αδιάβροχες

Μπατζάκια ρυθμιζόμενα με τρούκ

S452 12

Sealtex™ Classic φόρμα EN 343 ΚΛΆΣΗ 3:1

S452

Πλήρης αδιάβροχη προστασία σε προσιτή τιμή. Το μπροστινό κούμπωμα με φερμουάρ σημαίνει ότι η ολόσωμη είναι εύκολο να φορεθεί, και το πτερύγιο καταιγίδας με τρουκ αποτρέπει το νερό από τη διείσδυση. Χαρακτηριστικά περιλαμβάνουν πρόσβασης πλαϊνές τσέπες και κουκούλα με κορδόνι που μπορεί να τυλιχτεί επάνω στο εσωτερικό γιακά. Sealtex Classic 200200g Μπλέ σκούρο S-3XL Κίτρινο M-3XL

FW95

407

Ελαστικό Ύφασμα από Επικάλυψη PU με Συγκολλημένες Ραφές PW17_Rainwear_1_MASTER.indd PW17_Rainwear_1_TEXT.indd 299299

299

31/07/2017 17:00 16/08/2017 14:04


Πληροφίες Υφάσματος

Κατασκευασμένο από ένα εξαιρετικά διαπνέον, υψηλής τεχνολογίας, PU επιχρισμένο ύφασμα, σε ένα ευέλικτο 100% πολυεστέρα δεμένο Πλεκτό 180g.

Οφέλη Ενδυμασίας

Sealtex ™ AIR ενσωματώνει εξαιρετικά επίπεδα αδιαβροχοποίησης, αντιανεμικές και αναπνέουσες ιδιότητες. Οι υψηλής συχνότητας συγκολλημένες ραφές εγγυώνται την πλήρη προστασία από τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες, ενώ το ανθεκτικό, εύπλαστο και ελαφρύ ύφασμα εξασφαλίζει τη μέγιστη άνεση και ευκολία κινήσεων.

S351

Sealtex AIR παντελόνια EN 343 ΚΛΆΣΗ 3:2

WATERPROOF

36

BREATHABLE

Καλυμμένο κλείσιμο με τρούκ και φερμουάρ

WINDPROOF

Ένα ένδυμα εξαιρετικής ποιότητας, το Sealtex AIR παντελόνι γίνεται από ένα μοναδικό ελαφρύ υλικό, το οποίο προσφέρει ένα ασυναγώνιστο μείγμα αναπνέουσας, αδιάβροχης και αντιανεμικής προστασίας. Sealtex AIR 180g Μπλέ σκούρο, Λαδί S-3XL

Κουκούλα που πακετάρεται Πλήρως ελαστικοποιημένη ζώνη μέσης

Οπές αερισμού και πίσω εξαερισμός

Μανσέτες ρυθμιζόμενες με τρούκ

S350 18

2

Sealtex AIR Jacket EN 343 ΚΛΆΣΗ 3:2

Το έξυπνο styling,η εξαιρετική αδιαβροχοποίηση και αναπνέουσες ιδιότητες καθιστούν το ένδυμα ένα αδιάβροχο σακάκι μεγάλης αξίας. Το σκληρό ύφασμα και οι συγκολλημένες ραφές συνδυάζονται με μια γενναιόδωρη εφαρμογή για την άνεση του χρήστη.

Ελαφρύτερο, Αναπνέον και πιο Ευέλικτο

Sealtex AIR 180g Μπλέ σκούρο, Λαδί S-3XL Μπατζάκια ρυθμιζόμενα με τρούκ

300

Ασυναγώνιστος Συνδυασμός αδιάβροχης και αναπνέουσας Προστασίας

PW17_Rainwear_1_MASTER.indd PW17_Rainwear_1_TEXT.indd 300300

31/07/2017 17:00 16/08/2017 14:04


Πληροφίες Υφάσματος

Κατασκευασμένο χρησιμοποιώντας 95% PVC, 5% PU, 310g. Sealtex ™ Ωκεανός είναι πολύ μαλακό και εξαιρετικά ευέλικτο, ώστε να μην χρειάζεται πλέον να υφίστασθε την άκαμπτη ακαμψία που σχετίζεται με το ύφασμα τύπου PVC. Αυτό το ύφασμα έχει δοκιμαστεί και αποδειχθεί ότι είναι εξαιρετικά ανθεκτικό στο νερό και έχει ένα πρόσθετο πλεκτό υπόστρωμα για μέγιστη άνεση χρήστη.

Οφέλη Ενδυμασίας

Η ανώτερη ποιότητα των ενδυμάτων αυτών παρέχει μία ισχυρή, υψηλού επιπέδου αλλά ακόμη απλή σειρά που μπορεί να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις των πελατών μας, διατηρώντας παράλληλα την ασυναγώνιστη τιμή. Επιπλέον, συγκολλητές υψηλής συχνότητας διασφαλίζουν ότι όλες οι ραφές είναι αδιάβροχες σε υγρές καιρικές συνθήκες.

Κουκούλα με κορυφή και κορδόνια περίσφιξης

Βαρέων καθηκόντων πλαστικό φερμουάρ και πλήρες βρόγχου κλείσιμο

S251 36

Sealtex Ocean παντελόνι EN 343 ΚΛΆΣΗ 3:1

Αυτό το κλασικού στυλ παντελόνι χρησιμοποιεί το υψηλής απόδοσης Sealtex™ Ocean ύφασμα και παρέχει στο χρήστη πλήρη προστασία κακών καιρικών συνθηκών. Το ένδυμα έχει μια πλήρως ελαστική μέση έτσι μπορεί να τοποθετηθεί εύκολα πάνω από ένα παντελόνι, τρουκ ρυθμιζόμενο στρίφωμα και υψηλής συχνότητας συγκολλημένες ραφές. Sealtex Ocean 310310g Μπλέ σκούρο, Κίτρινο S-XXL Πλήρως ελαστικοποιημένη ζώνη μέσης

Συγκολλημένες ραφές αδιάβροχες

Μανσέτες ρυθμιζόμενες με τρούκ

S250 18

Sealtex Ocean τζάκετ EN 343 ΚΛΆΣΗ 3:1

Το Sealetx Ocean τζάκετ προσφέρει ασυναγώνιστη προστασία και άνεση σε κακοκαιρία. Ανθεκτικό, λειτουργικό και γεμάτο χαρακτηριστικά,συμπε ριλαμβανομένων κουκούλας με κορφή και κορδόνια περίσφιξης,πτερύγιο καταιγίδας με κρυφό βαρέως τύπου πλαστικό φερμουάρ και πλήρη λωρίδα με βρόγχο, υψηλής συχνότητας συγκολλημένες ραφές, ρυθμιζόμενη εξωτερικά μανσέτα και ελαστική μανσέτα εσωτερικά. Sealtex Ocean 310g Μπλέ σκούρο, Κίτρινο S-XXL Μπατζάκια ρυθμιζόμενα με τρούκ

Ισχυρή προστασία, ασυναγώνιστη αξία PW17_Rainwear_1_MASTER.indd PW17_Rainwear_1_TEXT.indd 301301

301

31/07/2017 17:00 16/08/2017 14:04


ΚΛΑΣΣΙΚΟ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ Κουκούλα που πακετάρεται

Τα πιο Δημοφιλή στη βιομηχανία με εγγυημένη απόδοση S440 24

Kλασικό αδιάβροχο για ενήλικες EN 343 ΚΛΆΣΗ 3:1

2

5XL

Σχεδιασμένο για να φορεθεί σε δυσμενείς καιρικές συνθήκες, το κλασσικό Αδιάβροχο μπουφάν δεν είναι μόνο πρακτικό και ανθεκτικό, προσφέρει εξαιρετική αξία για τα χρήματα. Εύκολα τυλίγονται και αποθηκεύονται για την περίπτωση που ο υγρός καιρός φθάνει. Διαθέσιμα σε μια ευρεία σειρά χρωμάτων, η ικανοποίηση του χρήστη είναι εξασφαλισμένη.

XS

Olive Green Orange Black Grey Navy Yellow

100% Πολυεστερικό,PVC επίχρισμα 210g Γκρι, Λαδί, Μαύρο, Μπλέ σκούρο Πορτοκαλί, Κίτρινο

Reg S - 4XL S - 3XL XS - 4XL S - 3XL XS - 5XL S - 4XL

S438 305

Δεμένες Ραφές Οπές αερισμού και πίσω εξαερισμός

Διατίθεται επίσης σε επιλογή παλτό.

302

100% πολυεστέρας, αδιάβροχο

PW17_Rainwear_1_MASTER.indd PW17_Rainwear_1_TEXT.indd 302302

31/07/2017 17:00 16/08/2017 14:05


Οφέλη ΕνδυμασίαςΠροσιτές και πρακτικές αδιάβροχες λύσεις Σχεδιασμένα για να φοριούνται σε φούλ καιρικές συνθήκες, η σειρά κλασικών αδιάβροχων είναι όχι μόνο πρακτική και ανθεκτική, προσφέρει εξαιρετική αξία για τα χρήματα. Έξυπνο styling και δεμένες ραφές εγγυώνται μέγιστη άνεση και προστασία.

Προσιτές και πρακτικές λύσεις για Αδιάβροχα Πλήρως ελαστικοποιημένη ζώνη μέσης

Δεμένες Ραφές

Πλευρική Πρόσβαση

Μπατζάκια ρυθμιζόμενα με τρούκ

S441 24

Κλασικό αδιάβροχο παντελόνι EN 343 ΚΛΆΣΗ 3:1

Ελαφριά και εύκολα τυλιγόμενα για την ευκολία, αυτά τα παντελόνια παρέχουν άνεση και προστασία σε όλες τις καιρικές συνθήκες. Η τακτοποίηση είναι ευρύχωρη για εύκολη εφαρμογή πάνω από ένα παντελόνι, με το πρόσθετο πλεονέκτημα της πρόσβασης τσέπες πλευράς. Το ρυθμιζόμενο στρίφωμα εξασφαλίζει ασφαλή εφαρμογή γύρω από μπότες εργασίας. Ασυναγώνιστη αξία για τα χρήματα.

5XL XS

Olive Green Orange Black Grey Navy Yellow

Reg S - 4XL S - 3XL XS - 4XL S - 3XL XS - 5XL S - 4XL

100% Πολυεστερικό,PVC επίχρισμα 210g Γκρι, Λαδί, Μαύρο, Μπλέ σκούρο Πορτοκαλί, Κίτρινο

Ισχυρή προστασία, ασυναγώνιστη αξία PW17_Rainwear_1_MASTER.indd PW17_Rainwear_1_TEXT.indd 303303

303

31/07/2017 17:00 16/08/2017 14:05


ΚΛΑΣΣΙΚΟ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ

Ισχυρή Προστασία Ενάντια σε Αέρα και Βροχή Κουκούλα που πακετάρεται

Πλήρως ελαστικοποιημένη ζώνη μέσης

Οπές αερισμού και πίσω εξαερισμός Πλευρική Πρόσβαση

Αντανακλαστική ταινία

Αντανακλαστική ταινία

Δεμένες Ραφές

F440 24

2

304

Μπατζάκια ρυθμιζόμενα με τρούκ Δεμένες Ραφές

F441

Κλασικό ΙΟΝΑ Αδιάβροχο μπουφάν EN 343 ΚΛΆΣΗ 3:1

Ελαφρύ και πρακτικό το αδιάβροχο κλασικό IONA™ προσφέρει αδιάβροχη προστασία και αυξημένη ορατότητα. Χαρακτηριστικά περιλαμβάνουν πτυσσόμενη κουκούλα, ρυθμιζόμενο κορδόνι στο στρίφωμα, μεγάλες αποθηκευτικές τσέπες και αεριζόμενα πίσω και καψούλια για εξαερισμό. 100% Πολυεστερικό,PVC επίχρισμα 210g Μπλέ σκούρο S-3XL

24

Κλασικά ΙΟΝΑ Αδιάβροχα Παντελόνια EN 343 ΚΛΆΣΗ 3:1

Κ λασικό παντελόνι βροχής Iona προσφέρει επιπλέον ορα τότητα σε συνθήκες θαμπές . Χαρακ τηρισ τικά περιλαμβάνουν ελαστική μέση, πλαϊνές τσέπες πρόσβασης, και ρυθμιζόμενο στρίφωμα τρούκ για ασφαλές φόρεμα. 100% Πολυεστερικό,PVC επίχρισμα 210g Μπλέ σκούρο S-3XL

Υπέροχη Αδιάβροχη προστασία με βελτιωμένη ορατότητα

PW17_Rainwear_1_MASTER.indd PW17_Rainwear_1_TEXT.indd 304304

31/07/2017 17:00 16/08/2017 14:05


Εφήβων Αδιάβροχη ενδυμασία Δεμένες Ραφές

Κουκούλα που πακετάρεται

Οπές αερισμού και πίσω εξαερισμός

JN11 48

Κλασσικό Αδιάβροχο Μπουφάν για Παιδιά EN 343 ΚΛΆΣΗ 3:1

100% πολυεστερικό, 190Τ, PVC επίχρισμα 210g Μπλε 5/6, 9/10

Πολλαπλές τσέπες Αποθήκευσης

Μακρύ παλτό μήκους 120εκ S438 24

2

Κλασικό αδιάβροχο ενηλίκων EN 343 ΚΛΆΣΗ 3:1

Το κλασικό Αδιάβροχο προσφέρει εξαιρετική αδιάβροχη προστασία. Μεγαλύτερο μήκος του προσδίδει προστιθέμενη κάλυψη για το χρήστη. Τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα περιλαμβάνουν μεγάλες θήκες, μια κουκούλα αποσπώμενη με καψούλια και σχισμή στο πίσω μέρος για τον εξαερισμό. 100% Πολυεστερικό,PVC επίχρισμα 210g Μπλέ σκούρο S-4XL Κίτρινο S-3XL

4XL

JN12 48

Κλασσικό Αδιάβροχο Παντελόνι για Παιδιά EN 343 ΚΛΆΣΗ 3:1

100% πολυεστερικό, 190Τ, PVC επίχρισμα 210g Μπλέ σκούρο 5/6-13/14

Υψηλά βαθμολογημένη Απόδοση - Εγγυημένη Ικανοποίηση PW17_Rainwear_1_MASTER.indd PW17_Rainwear_1_TEXT.indd 305305

305

31/07/2017 17:00 16/08/2017 14:05


ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΚΟΣΤΟΥΜΙ

Μεγάλης αξίας κοστούμι βροχής 2 κομματιών L440

Ιδανικό για Λιανική

L440

Πωλούνται μαζί L440

Classic rainsuit (2 κοστούμι κομμάτι) EN 343 ΚΛΆΣΗ 3:1

24

2

Το Classic βροχή κοστούμι προσφέρει αξία, την πρακτικότητα και την ανθεκτικότητα σε ένα σύνολο. Το ελαφρύ κοστούμι δύο τεμαχίων μπορεί εύκολα να συσκευάζονται μακριά, εύκολης έλασης μέχρι να αποθηκευτεί για υγρή χρήση καιρικές συνθήκες. Διατίθεται σε συσκευασία λιανικής πώλησης, ιδανικό για InStore οθόνες.

100% πολυεστερικό, 190Τ, PVC επίχρισμα 190g Μπλέ σκούρο S-3XL

306

Καλύτερης αξίας ζακέτα βροχής και παντελόνι κοστούμι

PW17_Rainwear_1_MASTER.indd PW17_Rainwear_1_TEXT.indd 306306

31/07/2017 17:00 16/08/2017 14:05


ΕΠΕΝΔΕΔΥΜΕΝΟ ΑΔΙΑΒΡΟΧΑ

ΕΠΕΝΔΕΔΥΜΕΝΟ

Εξαιρετική Προστασία Παντός Καιρού

Ταρτάν επένδυση απο βουρτσισμένο Βαμβάκι

Κουκούλα που πακετάρεται

Τσέπη τηλεφώνου

S430 12

Perth Μπουφάν καταιγίδας EN 343 ΚΛΆΣΗ 3:1

Δεμένες Ραφές

Ένα κλασικής εμφάνισης αδιάβροχο τζάκετ με μεγάλη αξία που θα αντέξει σε σκληρή χρήση. Γεμάτο με όλα τα χαρακτηριστικά που θα περιμένατε να βρείτε σε ένα πρακτικό, ανθεκτικό υπαίθριο σακάκι, περιλαμβάνει δύο κάτω μεγάλες τσέπες για εργαλεία και άλλα αντικείμενα που χρειάζεστε στο χέρι και ένα κοτλέ γιακά με κουκούλα για να κρατήσει τη βροχή και τον αέρα έξω.

7

100% Πολυεστερικό,PVC επίχρισμα 210g Σώμα: 100% βαμβάκι ταρτάν, 130g Μανίκια: 100% πολυεστέρας, 60g Σώμα: 100% πολυεστερικό Γέμισμα, 200g Μανίκια: 100% πολυεστερικό Γέμισμα, 100g Μπλέ σκούρο S-4XL

4XL

Τεχνικά Προηγμένα Αδιάβροχα Στυλ

Πολλαπλές τσέπες Αποθήκευσης

Πρόσβαση Εκτύπωσης

S553

Λίμε Πράσινο

294

T900 Πορτοκαλί Μπλε Ανοιχτό Κόκκινο Κίτρινο

T900 x20 100

Ανταλλακτικές Συσκευές για Φερμουάρ Συμβατό με τα περισσότερα φερμουάρ, οι ανταλλακτικές συσκευές για φερμουάρ είναι ένα πρακτικό αξεσουάρ για κάθε μπουφάν. Διατίθεται σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων που επιτρέπουν την εύκολη ενσωμάτωση των εταιρικών χρωμάτων στα ενδύματα. Θερμοπλαστικό Καουτσούκ, Πολυπροπυλένιο Λίμε, Πορτοκαλί, Κόκκινο , Μπλε Ανοιχτό, Κίτρινο Ένα Μέγεθος

HV09 200 50

2

Συσκευή LED για Φερμουάρ ROHS

Ευέλικτες και ελαφριές συσκευές φερμουάρ LED για βελτίωση της ασφάλειας σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού. Μπορούν να κλείσουν πάνω στο σακάκι, το σακίδιο ή τα παπούτσια σας. Με δύο ρυθμίσεις, σταθερή και φλας, οι συσκευές LED για φερμουάρ θα σας κρατήσουν ορατό. ABS Υψηλής ορατότητας Κίτρινο Ένα Μέγεθος

Στυλάτο και Πρακτικό PW17_Rainwear_1_MASTER.indd PW17_Rainwear_1_TEXT.indd 307307

307

31/07/2017 17:00 16/08/2017 14:05


ΕΠΕΝΔΕΔΥΜΕΝΟ ΑΔΙΑΒΡΟΧΑ

ΕΠΕΝΔΕΔΥΜΕΝΟ

Φανταστική Διατήρηση Θερμότητας

Κουκούλα που πακετάρεται

Τσέπη τηλεφώνου

Μαύρο

Μπλέ σκούρο

Πράσινο Δάσους

Μανσέτες ρυθμιζόμενες με hook & loop

Πρόσβαση Εκτύπωσης

S523 12

4

308

Μπλε βαθυ/Μπλε ανοιχτό

Μπουφάν Επένδυση φλίς Oban EN 343 ΚΛΆΣΗ 3:1

Κατά τη δοκιμή ενάντια σε άλλους ανταγωνιστές, το ένδυμα αυτό βγήκε στην κορυφή για την αδιάβροχη προστασία, άνεση, ζεστασιά και τη συνολική ποιότητα. Η πρόσβαση εκτύπωσης κάνει το μπουφάν να είναι εξαιρετικά δημοφιλές για κέντημα ή εξατομίκευση. Γενναιόδωρη εφαρμογή, ασφαλείς τσέπες, ρυθμιζόμενο Hook & Loop μανσέτες και μεγάλη προσοχή στη λεπτομέρεια έρχονται ως πρότυπα.

100% Πολυεστέρας Pongee επικαλυμμένο με PVC 230g Πάνω μέρος του σώματος: 100% Πολυεστερικό φλίς, 280g Κάτω Σώμα & Μανίκια: 100% Πολυεστέρας, 60g Κάτω μέρος του σώματος: 100% Πολυεστερικό Γέμισμα, 200g Μανίκια: 100% Πολυεστερικό Γέμισμα, 100g Μπλε βαθυ/Μπλε ανοιχτό, Πράσινο Δάσους , Μπλέ σκούρο, Μαύρο

Navy/Royal Forest Green Navy Black

Reg S - 3XL S - XL XS - 3XL S - XXL

Εξαιρετική Θερμική Μόνωση

PW17_Rainwear_1_MASTER.indd PW17_Rainwear_1_TEXT.indd 308308

31/07/2017 17:00 16/08/2017 14:06


ΕΠΕΝΔΕΔΥΜΕΝΟ

Αξιόπιστα παγκόσμια παρέχουν τα υψηλότερα επίπεδα προστασίας S521 12

6

Ταρτάν επένδυση απο βουρτσισμένο Βαμβάκι

Μπουφάν Επενδυμένο Dundee EN 343 ΚΛΆΣΗ 3:1

Πλήρως επενδυμένο, αυτό το κλασικό αδιάβροχο μπουφάν προσφέρει την απόλυτη πολυτέλεια σε προσιτή τιμή. Το ένδυμα παγιδεύει την θερμότητα και κρατά το χρήστη επιπλέον ζεστό σε ψυχρότερες συνθήκες. Πολλαπλές τσέπες παρέχουν άφθονο χώρο για όλες τις αποθηκευτικές ανάγκες. 100% Πολυεστέρας Pongee επικαλυμμένο με PVC 230g Σώμα: 100% Βαμβάκι Ταρτάν, 130g Μανίκια: 100% Πολυεστέρας, 60g Σώμα: 100% πολυεστέρας Γέμισμα, 200g Μανίκια: 100% πολυεστέρας Γέμισμα, 100g Μπλέ σκούρο S-3XL

Τσέπες για ζέσταμα χεριών Θηλιά για Ράδιο

ΕΠΕΝΔΕΔΥΜΕΝΟ

S533 18

Μπουφάν Bomber Falkirk EN 343 ΚΛΆΣΗ 3:1

Εξαιρετικά ανθεκτικό στο νερό, αυτό το ευέλικτο μπουφάν παρέχει μια σταθερή προστασία από τη βροχή και τον άνεμο. Επένδυση από τη μέση μέχρι το λαιμό με βάτα 100g καπιτονέ επένδυση που παγιδεύει τη θερμότητα για να σας κρατήσει ζεστό.

4

Πρόσβαση Εκτύπωσης

Τσέπες με φερμουάρ

Ελαστικές μανσέτες

100% Πολυεστέρας Pongee επικαλυμμένο με PVC 230g 100% Πολυεστερικό 60g 100% Πολυεστερικό 100g Μαύρο , Μπλέ σκούρο S-4XL

4XL

Αδιάβροχα για να ξεπεράσουν τις προσδοκίες της Βιομηχανίας PW17_Rainwear_1_MASTER.indd PW17_Rainwear_1_TEXT.indd 309309

309

31/07/2017 17:00 16/08/2017 14:06


ΕΠΕΝΔΕΔΥΜΕΝΟ ΑΔΙΑΒΡΟΧΑ

Προστασία ακραίου κρύου καιρού έως -40 ° C S437 12

ΕΠΕΝΔΕΔΥΜΕΝΟ

Κουκούλα που πακετάρεται

Τσέπη τηλεφώνου

Καπάκι θύελλας μπροστά

Εταιρικό σακάκι κυκλοφορίας EN 343 ΚΛΆΣΗ 3:1 EN342: 0.503M² K/W (B), X, 3, 2

Σχεδιασμένα για να φοριούνται σε φουλ καιρικές συνθήκες, τα εταιρικά σακάκια κυκλοφορίας προσφέρουν εξαιρετική αδιάβροχη προστασία, άνεση και ζεστασιά σε μια εκπληκτική τιμή. Βασικά χαρακτηριστικά περιλαμβάνουν ένα κορδόνι σφιξίματος, τυλιγμένη κουκούλα, θύελλας καπάκι με τρούκ για να κλειδώσει έξω τον αέρα και τη βροχή, πολλές τσέπες για άφθονη χωρητικότητα αποθήκευσης και πρόσβαση εκτύπωσης για την ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ.

4

100% Πολυεστέρας, 300D Oxford Ύφανση με ένα σε λεκέ ανθεκτικό φινίρισμα,, Επίχρισμα Πολυουρεθάνης 190g 100% Πολυεστερικό 60g 100% Πολυεστερικό 170g Μπλέ σκούρο S-3XL

Δεμένες Ραφές

Γιακάς με επένδυση φλίς Κουκούλα που πακετάρεται Εσωτερικές μανσέτες με ραβδώσεις Πρόσβαση Εκτύπωσης

Πολλαπλές τσέπες Αποθήκευσης

ΕΠΕΝΔΕΔΥΜΕΝΟ

S573 12

EN 343 ΚΛΆΣΗ 3:1

Αυτό το στυλ είναι ένα σύγχρονο και κλασικό μπουφάν. Το υλικό φόδρας δίνει μια μαλακή λαβή και ζεστασιά, ενώ χαρακτηριστικά όπως οι δύο κα λυπ τόμε νες μπροσ τινές τσέ πες φερμουάρ, εκ τύπωσης εταιρικής πρόσβαση και επένδυση φλις στο γιακά παρέχει κορυφαία λειτουργικότητα.

4

Μανσέτες ρυθμιζόμενες με hook & loop

Angus Μπουφάν φόδρα

100% Πολυεστερικό , φινίρισμα ροδάκινο PVC 230g Μανίκια: 100% πολυεστέρας, 60g Πάνω μέρος του σώματος: 100% πολυεστερικό φλίς, 280g Κάτω Φόδρα: 100% πολυεστέρας, 60g Μανίκια: 100% πολυεστέρας Γέμισμα, 100g Κάτω μέρος του σώματος: 100% πολυεστέρας Γέμισμα, 200g Μπλέ σκούρο S-XXL

Πρόσβαση Εκτύπωσης

310

Ασυμβίβαστη προστασία με μόνωση

PW17_Rainwear_1_MASTER.indd PW17_Rainwear_1_TEXT.indd 310310

31/07/2017 17:00 16/08/2017 14:06


ΕΠΕΝΔΕΔΥΜΕΝΟ.

Σύγχρονο Στυλ Ιδανικό για Εταιρική Επωνυμία Γιακάς με επένδυση φλίς

Τσέπες με φερμουάρ

S538 18

Μανσέτες ρυθμιζόμενες με hook & loop

Πρόσβαση Εκτύπωσης

Καλύτερο για την Ποιότητα και την Αξία

Royal Navy Black

Reg S - 3XL XS - 4XL S - 3XL

Morαy Bomber μπουφάν EN 343 ΚΛΆΣΗ 3:1

Μία μαλακή φλίς φόδρα, ανθεκτικό στις καιρικές συνθήκες κέλυφος και απλό στυλ συνδυάζονται για να κάνουν αυτό το τζάκετ ένα προτιμώμενο όλων των εποχών. Βελτιώσεις στο μπουφάν περιλαμβάνουν ένα μαλακό μικροινών φινίρισμα για μια πολυτελή αίσθηση. Εκτύπωσης πρόσβαση επιτρέπει στο μπουφάν να κεντηθεί ή εξατομικευθεί.

4

4XL XS

100% πολυεστέρας μικρο-ινών, φινίρισμα ροδάκινο, PU επιχρισμένα 135g Σώμα: 100% πολυεστερικό φλίς, 280g Μανίκια: 100% πολυεστέρας, 60g Μανίκι: 100% Γέμισμα πολυεστέρα, 100g Μπλέ σκούρο XS-4XL Μαύρο , Μπλε Ανοιχτό S-3XL

Πολυτελής Επένδυση φλις για πρόσθετη ζεστασιά PW17_Rainwear_1_MASTER.indd PW17_Rainwear_1_TEXT.indd 311311

311

31/07/2017 17:00 16/08/2017 14:06


ΕΠΕΝΔΕΔΥΜΕΝΟ

ΣΕΙΡΑ ΣΕΚΙΟΥΡΙΤΥ

Κουκούλα που πακετάρεται Επωμίδες

Θηλιά για Ράδιο

S534 18

Μπουφάν Ασφάλειας EN 343 ΚΛΆΣΗ 3:1

Αυτό το μπουφάν ασφάλειας είναι ιδανικό για όποιον ψάχνει για ένα μπουφάν ζεστό, αδιάβροχο , εργασίας που έχει σχεδιαστεί για να διαρκέσει. Ειδικές λεπτομέρειες, όπως η μανσέτα με ραβδώσεις, πίσω γιακάς και επωμίδες δίνουν σε αυτό το μπουφάν ένα διακεκριμένο και κλασικό ύφος. 100% Νάυλον Oxford, επένδυση Πολυουρεθάνης 130g 100% Πολυεστερικό 60g 100% Πολυεστερικό 120g Μαύρο S-XXL

4

Διασφαλίζει την ηρεμία του μυαλού σας S535 12

4

Πολλαπλές τσέπες Αποθήκευσης

Μανσέτες με ραβδώσεις

ΕΠΕΝΔΕΔΥΜΕΝΟ

Μπουφάν Πιλότου Κλασικό μπουφάν πιλότου φοριέται με τζίνς ή παντε- λόνι εργασίας. Φοδραρισμένο για ζέστη και αδιάβροχο.

Τσέπη στο μανίκι

100% Νάυλον, PA επένδυση 115g 100% Νάυλον 75g 100% Πολυεστερικό 245g Μαύρο S-4XL

4XL

Προϊόντα κατάλληλα για τη βιομηχανία της ασφάλειας:

B310

312

354

C701

FW26

392

240

Μανσέτες με ραβδώσεις

Εγγυημένη Ικανοποίηση χρήστη

PW17_Rainwear_2_MASTER.indd PW17_Rainwear_2_TEXT.indd 312312

31/07/2017 17:01 16/08/2017 14:10


AΔΙΑΒΡΟΧΗ ΕΝΔΥΣΗ 3 ΣΕ 1

S570 12

5

3x1

Κουκούλα που πακετάρεται Τσέπη τηλεφώνου

Aviemore Μπουφάν 3 σε 1 EN 343 ΚΛΆΣΗ 3:1

Φανταστικής αξίας αδιάβροχο μπουφάν που συνδυάζει τη λειτουργικότητα και το καλό γούστο. Το ποιοτικό τελείωμα και η μεγάλη προσοχή στη λεπτομέρεια είναι εμφανής σε όλα. Πλήρες, με δύο καλυμμένες με φερμουάρ τσέπες, πλήρες μπροστινό φερμουάρ και πτερύγιο καταιγίδας και αποσπώμενη φλίς επένδυση.

Πολλαπλές τσέπες Αποθήκευσης

100% Πολυεστερικό , φινίρισμα ροδάκινο PVC 230g Εσωτερικό Ένδυμα: 100% Πολυεστερικό Φλίς 260g 100% Πολυεστερικό 60g Μαύρο , Μπλέ σκούρο, Κόκκινο , Κίτρινο S-3XL

Red Black Yellow Navy

Reg S - 3XL S - 3XL S - 3XL S - 3XL

Μαλλί που μπορεί να φορεθεί ως ένα ξεχωριστό ρούχο

Το 3 σε 1 στυλ προσφέρει πλήρη προστασία από τις αντιστάσεις

Μανσέτες ρυθμιζόμενες με hook & loop Πρόσβαση Εκτύπωσης

Κομψό και Πολυχρηστικό - Στύλ για όλες τις Εποχές PW17_Rainwear_2_MASTER.indd PW17_Rainwear_2_TEXT.indd 313313

313

31/07/2017 17:01 16/08/2017 14:10


3x1

3 τρόποι για να φορεθεί

Αναπνέοντα Κλάση 3:2 Κουκούλα που πακετάρεται

Προστασία στο Πηγούνι Πολλαπλές τσέπες Αποθήκευσης

Πρόσβαση Εκτύπωσης

S532 Μαλλί που μπορεί

12

να φορεθεί ως ένα ξεχωριστό ρούχο

7 S532

314

Μανσέτες ρυθμιζόμενες με hook & loop

Orkney 3 σε 1 αναπνέον μπουφάν EN 343 ΚΛΆΣΗ 3:2

Κομψό, καινοτόμο και ευέλικτο, αυτό το 3-σε-1 μπουφάν είναι ένας από τους κορυφαίους πωλητές μας. Το κέλυφος αδιάβροχο, αναπνέον νάυλον σχεδιάστηκε για να προστατεύει τους υπαίθρια εργαζομένους σε όλες τις βιομηχανίες από την βροχή, αέρα και το κρύο. Μπορεί να αποκολληθεί από το φλις με φερμουάρ και να φορεθεί από μόνο του, ενώ το φλις 280g είναι μια μεγάλη επιλογή από μόνη της, όταν οι συνθήκες είναι δροσερές αλλά ξηρές. 100% Νάυλον Ottoman, Αναπνέον, επένδυση Πολυουρεθάνης 170g Ώμος / μανίκι: 100% Nάυλον Ottoman, αναπνέον, PU με επίστρωση, 160g : 100% Πολυεστερικό Φλίς 280g Πάνω μέρος του σώματος: 100% πολυεστερικό διχτυωτό, 60g Κάτω σώμα/μανίκι: 100% Πολυεστέρας, 60g Γκρι / Μαύρο , Μπλε/Μαυρο S-4XL Κόκκινο / Μαύρο S-3XL

4XL

Technik - Αναπνέοντα Αδιάβροχα

PW17_Rainwear_2_MASTER.indd PW17_Rainwear_2_TEXT.indd 314314

31/07/2017 17:01 16/08/2017 14:10


3x1

Αποσπώμενη Κουκούλα

3 τρόποι για να φορεθεί

Μανίκια αποσπώμενα με φερμουάρ

Αποσπώμενη Πολυτελής Επένδυση Γούνας

1.

Με επένδυση γούνας

2.

Χωρίς επένδυση γούνας

3.

Γιλέκα

Πολλαπλές τσέπες Αποθήκευσης

Πλεκτά μανσέτες και στριφώμα

F465 12

7

Αποσπώμενη Επένδυση

Μπουφάν Bomber 3 σε 1 EN 343 ΚΛΆΣΗ 3:1

Ευέλικτη και άνετη προστασία ενάντια σε όλες τις καιρικές συνθήκες. Η αποσπώμενη επένδυση γούνα και γιακά σε συνδυασμό με τα αποσπώμενα μανίκια με φερμουάρ, αποδεικνύουν ότι αυτό είναι ένα εξαιρετικά ευπροσάρμοστο ένδυμα. Πολυάριθμες με φερμουάρ εξωτερικές και εσωτερικές τσέπες παρέχουν εξαιρετική προσωπική ασφάλεια. 100% πολυεστέρας, 300D Οξφόρδης Ύφανση με ένα σε λεκέ ανθεκτικό φινίρισμα, PU επιχρισμένα 190g Εσωτερικό Ένδυμα: 100% πολυεστερική επένδυση γούνας 365g Σώμα/Μανίκια : 100% Πολυεστερικό, 60γρ Μανίκια: 100% Πολυεστερικό γέμισμα, 120γρ Μαύρο, Μπλέ σκούρο S-3XL

Ευέλικτο μπουφάν 3 σε 1 με επένδυση γούνας PW17_Rainwear_2_MASTER.indd PW17_Rainwear_2_TEXT.indd 315315

315

31/07/2017 17:01 16/08/2017 14:10


3x1

Κουκούλα που πακετάρεται

Τσέπη τηλεφώνου

Κουκούλα και στρίφωμα με κορδόνι

Οφέλη Ενδυμασίας

Η σειρά Portwest Essentials της Technik σακάκια προσφέρουν μέγιστη αδιάβροχη αντιανεμική και αναπνέουσα απόδοση. Κλασικό στυλ σε συνδυασμό με μια σύγχρονη εφαρμογή και την πρόσβαση εκτύπωσης κάνουν αυτά τα σακάκια τη τέλεια επιλογή για εταιρική χρήση ή για αναψυχή. Η επένδυση φλίς και τα αποσπώμενα ενδύματα εξασφαλίζουν στους χρήστες άνεση και ζεστασιά σε ψυχρές καιρικές συνθήκες.

3 τρόποι για να φορεθεί S507

Πρόσβαση Εκτύπωσης Αμφίδρομο φερμουάρ

S507

316

Μπουφάν 3 σε 1 Argo EN 343 ΚΛΑΣΗ 3:3

12

Μαλλί που μπορεί να φορεθεί ως ένα ξεχωριστό ρούχο

Μανσέτες ρυθμιζόμενες με hook & loop

6

Συνδυάζοντας τη λειτουργικότητα με μοντέρνο σχεδιασμό, αυτό το 3-in-1 μπουφάν προσφέρει εξαιρετική αδιάβροχη και αντιανεμική και αναπνέουσα προστασία. Προσαρμόζεται σε όλες τις εποχές, το σακάκι Argo περιλαμβάνει ένα αποσπώμενο εσωτερικό fleece για χρήση σε δροσερό, αλλά στεγνές συνθήκες. Τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα περιλαμβάνουν μία συσκευασμένη κουκούλα, πρόσβαση εκτύπωσης για εξατομίκευση και 7 τσέπες για άφθονο χώρο αποθήκευσης, συμπεριλαμβανομένων τσέπες με φερμουάρ τόσο στο εξωτερικό περίβλημα και το εσωτερικό fleece. 100% Πολυεστερικό,PU επίχρισμα 135g Σώμα : 100% Πολυστερικό Δίχτυ Κουκούλα, Χαμηλό Σώμα και Μανίκια : 100% Πολυεστερικό Ταφτά 190Τ Μαύρο , Μπλέ σκούρο S-3XL

Εξαιρετική αναπνευσιμότητα Κλάση 3:3

PW17_Rainwear_2_MASTER.indd PW17_Rainwear_2_TEXT.indd 316316

31/07/2017 17:01 16/08/2017 14:10


ΕΠΕΝΔΕΔΥΜΕΝΟ. Καπάκι θύελλας μπροστά Κουκούλα που πακετάρεται

Πολυτελής Επένδυση φλις για πρόσθετη ζεστασιά S505 12

4

Μανσέτες ρυθμιζόμενες με hook & loop

Μονωμένο Μπουφάν Limax EN 343 ΚΛΑΣΗ 3:2

100% πολυεστέρας, Ripstop, επικαλυμμένο με PVC 230g Σώμα : 100% Πολυεστέρας φλίς, 260γρ Μανίκια : 100% Πολυεστέρας Ταφτάς 190Τ Μανίκι : 100% Πολυεστέρας Γέμισαμ, 120γρ Μαύρο , Μπλέ σκούρο S-3XL

S505

Ανθεκτικό ύφασμα στο ξήλωμα των ραφών

Καπάκι θύελλας μπροστά

Κουκούλα που πακετάρεται

Κουκούλα και στρίφωμα με κορδόνι

Σύγχρονα εφαρμοστά, τεχνικά υφάσματα S503 18

4

S503

Crux μόνωση Bomber EN 343 ΚΛΆΣΗ 3:3

100% Πολυεστέρα Pongee επικαλυμμένα με PU 100g Σώμα: 100% Πολυεστέρας Φλις 260g Μανίκια: 100% Πολυεστέρας Ταφτάς 190T Μανίκι: 100% Πλήρως Πολυεστέρας 120g Μαύρο , Μπλέ σκούρο XS-3XL

Μανσέτες ρυθμιζόμενες με hook & loop

Πρόσβαση Εκτύπωσης

PW17_Rainwear_2_MASTER.indd PW17_Rainwear_2_TEXT.indd 317317

ΕΠΕΝΔΕΔΥΜΕΝΟ.

Επένδυση Φλίς

317

31/07/2017 12:19 18/08/2017 14:10


R ΕΠΕΝΔΕΔΥΜΕΝΟ.

S536

Ayr παντελόνια αναπνέοντα EN 343 ΚΛΆΣΗ 3:2

24

Κουκούλα που πακετάρεται

Ελαφρύ και αποθηκευόμενο για λόγους ευκολίας,το παντελόνι Ayr προσφέρει άνεση και προστασία σε οποιοδήποτε καιρό. Το ένδυμα έχει μια πλήρως ελαστική μέση έτσι μπορεί να τοποθετηθεί εύκολα πάνω από ένα παντελόνι με τσέπες πρόσβασης και ρυθμιζόμενο στρίφωμα τρουκ. Δεμένες αδιάβροχες ραφές θα κρατήσουν έξω το νερό.

Κουκούλα και στρίφωμα με κορδόνι

100% πολυεστέρας μικρο-ινών, φινίρισμα ροδάκινο, αναπνέον, PU επιχρισμένα 140g Μπλέ σκούρο S-3XL

Πλήρως ελαστικοποιημένη ζώνη μέσης Πλευρική Πρόσβαση

Μανσέτες ρυθμιζόμενες με hook & loop

S530

Τσέπες με φερμουάρ Πρόσβαση Εκτύπωσης

S530 12

4

318

Arbroath αναπνέον μπουφάν με φλίς φόδρα EN 343 ΚΛΆΣΗ 3:2

Ένα εξαιρετικό τζάκετ αναψυχής ή εργασίας. Μια πολυτελής αίσθηση με μικρο ροδάκινο φινίρισμα έχει αδελφοποιηθεί με επένδυση Φλίς 280g που κρατά τη θερμότητα και τα κάνει άνετα να φορεθούν. Τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα περιλαμβάνουν διπλό θύελλας πτερύγιο, κουκούλα με κορδόνι και κάτω τσέπες με φερμουάρ. 100% πολυεστέρας μικρο-ινών, φινίρισμα ροδάκινο, αναπνέον, PU επιχρισμένα 140g Σώμα: 100% πολυεστερικό φλίς, 280g Μανίκια: 100% πολυεστέρας, 60g Μανίκια: 100% πολυεστερικό Γέμισμα, 100g Μαύρο S-XXL Μπλέ σκούρο XS-5XL

5XL XS

S536

Μπατζάκια ρυθμιζόμενα με τρούκ

Υψηλής απόδοσης αναπνέον ύφασμα

PW17_Rainwear_2_MASTER.indd PW17_Rainwear_2_TEXT.indd 318318

31/07/2017 17:01 16/08/2017 14:10


RI R I PSTOP PS TO P Πληροφίες Υφάσματος

ΕΠΕΝΔΕΔΥΜΕΝΟ

Γιακάς με επένδυση φλίς

Κουκούλα που πακετάρεται

Ανακλαστικό Ρέλι

Τσέπη τηλεφώνου

Κατασκευασμένο χρησιμοποιώντας ένα εξαιρετικά καινοτόμο 100% πολυεστερικό, επικαλυμμένο με PVC ύφασμα Ripstop, 250γρ. Τα ενδύματα είναι με επένδυση από πολυεστέρα και παραγεμισμένα με 170g βάτα για επιπλέον ζεστασιά και άνεση.

Οφέλη Ενδυμασίας

Σχεδιασμένη για να αντέχει σε σκληρές εξωτερικές συνθήκες εργασίας - δύναμη, στυλ και άνεση είναι τα μοναδικά χαρακτηριστικά της συλλογής ΑΔΙΑΒΡΟΧΑ Ripstop. Η ανθεκτική κατασκευή του υφάσματος είναι εγγυημένη για να προσφέρει στο χρήστη εξαιρετική αντοχή σε σχίσιμο και εξαιρετική αδιάβροχη προστασία ανά πάσα στιγμή.

S562 12

8

RS Πάρκα

EN 343 ΚΛΆΣΗ 3:1 Σε σύγκριση με ανταγωνιστικά τζάκετ, τα S562 ελέγχονται καλύτερα για την εφαρμογή, την λειτουργία και την αξία για τα χρήματα. Το σκληρό εξωτερικό κέλυφος έχει δεμένες αδιάβροχες ραφές που παρέχουν εξαιρετική αδιάβροχη προστασία. Οι 170g βάτες κρατάνε τη ζεστασιά παγιδευμένη χωρίς να κάνουν το σακάκι ογκώδες . Τα χαρακ τ ηρισ τικά γ ν ω ρ ί σ μ α τα πε ρ ι λα μ β ά ν ο υ ν έξυ π ν α αντανακλαστικά σειρίτια στο στήθος και τα μανίκια και πολλαπλές τσέπες για όλες τις αποθηκευτικές ανάγκες. Μανσέτες ρυθμιζόμενες με hook & loop 100% πολυεστέρας, Ripstop, επικαλυμμένο με PVC 250g 100% Πολυεστερικό 55g 100% Πολυεστερικό 170g Μπλέ σκούρο, Μπλε βαθυ/Μπλε ανοιχτό S-XXL Μαύρο / Γκρι XS-3XL

Ανθεκτικό ύφασμα στο ξήλωμα των ραφών

Πολλαπλές τσέπες Αποθήκευσης

Κορυφαία στυλ για εφαρμογή και λειτουργία PW17_Rainwear_2_MASTER.indd PW17_Rainwear_2_TEXT.indd 319319

319

31/07/2017 17:01 16/08/2017 14:11


ΕΠΕΝΔΕΔΥΜΕΝΟ

RI P R I PSTO PSTOP

Γιακάς με επένδυση φλίς

Κουκούλα που πακετάρεται

Ιδανικό για σκληρές συνθήκες

Τσέπη τηλεφώνου

S561

Ανακλαστικό Ρέλι

Πολλαπλές τσέπες Αποθήκευσης

Μανσέτες ρυθμιζόμενες με hook & loop

S561 12

8

320

RS Bomber μπουφάν

EN 343 ΚΛΆΣΗ 3:1

Τραχύς σύγχρονος σχεδιασμός, πλήρης αδιάβροχη προστασία και εξαιρετική αντοχή κάνουν αυτό το μπουφάν ιδανικό για σκληρά υπαίθρια περιβάλλοντα εργασίας. Το τζάκετ είναι καλά επενδυμένο, αλλά εκπληκτικά ελαφρύ, επιτρέποντας τη ζεστασιά να παγιδευτεί. Χαρακτηριστικά περιλαμβάνουν ένα πτερύγιο καταιγίδας πάνω από το μπροστινό φερμουάρ και ένα γιακά με επένδυση φλις και προστασία σιαγώνας για επιπλέον άνεση.

100% πολυεστέρας, Ripstop, επικαλυμμένο με PVC 250g 100% Πολυεστερικό 55g 100% Πολυεστερικό 170g Μαύρο / Γκρι , Μπλέ σκούρο, Μπλε βαθυ/Μπλε ανοιχτό S-XXL

Σχεδιασμένο για Εξαιρετική Αντοχή

PW17_Rainwear_2_MASTER.indd PW17_Rainwear_2_TEXT.indd 320320

31/07/2017 17:01 16/08/2017 14:11


ΕΠΕΝΔΕΔΥΜΕΝΟ

RIP S TO P

Αποσπώμενη Κουκούλα

Γιακάς με επένδυση φλίς Ανακλαστικό Ρέλι

Εξαιρετική αδιάρρηκτη αντίσταση και αδιάβροχη προστασία S563 12

Μπουφάν Παρκά Πολλαπλών Τσεπών RS EN 343 ΚΛΆΣΗ 3:1

10

Το S563 είναι ένα εξαιρετικό, ανθεκτικό μπουφάν. Το πολυεστερικό ύφασμα σε συνδυασμό με μοτίβο Ripstop, παρέχει ένα εξαιρετικά ισχυρό νήμα που βελτιώνει την αντοχή σε σχίσιμο. Παχιές βάτες και η fleece-επένδυση στο γιακά και στο πηγούνι θα σας κρατήσει ζεστασιά κοντά στο σώμα. Πολλαπλές τσέπες προνοούν για όλες τις αποθηκευτικές ανάγκες. 100% πολυεστέρας, Ripstop, επικαλυμμένο με PVC 250g 100% Πολυεστερικό 55g 100% Πολυεστερικό 170g Μπλέ σκούρο S-XXL

Γιακάς με επένδυση φλίς

Μανσέτες ρυθμιζόμενες με hook & loop

ΕΠΕΝΔΕΔΥΜΕΝΟ

Ανακλαστικό Ρέλι

Ανθεκτικό ύφασμα στο ξήλωμα των ραφών S560 24

9

RS Δίχρωμο γιλέκο Τραχύ σύγχρονο σχέδιο, πλήρης αδιάβροχη προστασία και εξαιρετική αντοχή κάνουν το γιλέκο ιδανικό για σκληρά υπαίθρια περιβάλλοντα εργασίας. Το γιλέκο είναι καλά επενδυμένο, αλλά εκπληκτικά ελαφρύ, επιτρέποντας τη ζεστασιά να παγιδευτεί μέσα. Χαρακτηριστικά περιλαμβάνουν ένα πτερύγιο καταιγίδας πάνω από το μπροστινό φερμουάρ και ένα γιακά με φόδρα φλις και προστασία σιαγώνας για επιπλέον άνεση. 100% πολυεστέρας, Ripstop, επικαλυμμένο με PVC 250g 100% Πολυεστερικό 55g 100% Πολυεστερικό 170g Μαύρο / Γκρι , Μπλε βαθυ/Μπλε ανοιχτό S-XXL

Μέση ελαστική κατά το ήμισυ

Δοκιμασμένο και ελεγμένο στις πιο σκληρές συνθήκες PW17_Rainwear_2_MASTER.indd PW17_Rainwear_2_TEXT.indd 321321

321

31/07/2017 17:01 16/08/2017 14:11


Αποσπώμενο Απαλό Πολυτελές Φλις

3x1 Κουκούλα που πακετάρεται

Πληροφίες Υφάσματος

Φτιαγμένο με 300 Ντενιέ 100% Νήματα Πολυεστέρα, αυτό είναι ένα γερό ύφασμα για σκληρές συνθήκες. 300D ύφασμα έχει εξαιρετική αντίσταση σε τριβή και σχίσιμο. Το επίστρωμα πολυουρεθάνιου (PU) στο εσωτερικό κάνει το ύφασμα ανθεκτικό και αδιάβροχο και το εξωτερικό έχει νερού και λεκέ απωθητικό επίστρωμα που βοηθά να κρατήσει το ρούχο καθαρό.

Αντανακλαστική ταινία

Θηλιά για Ράδιο

Οφέλη Ενδυμασίας

Όταν λειτουργικότητα, ορατότητα, και αδιάβροχη προστασία απαιτούνται, τότε δεν χρειάζεται παρά η σειρά Lite Iona™. Αυτά τα ενδύματα είναι πιστοποιημένα με το υψηλότερο αδιάβροχο πρότυπο EN343(Class 3) και έχουν μονωμένες ραφές για να εξασφαλίσουν συνολική προστασία από τη βροχή.

3 τρόποι για να φορεθεί S431

TM

Πρόσβαση Εκτύπωσης

S431 12

Μαλλί που μπορεί να φορεθεί ως ένα ξεχωριστό ρούχο

322

Iona 3 σε 1 Τζάκετ κυκλοφορίας EN 343 ΚΛΆΣΗ 3:1

Για 3-σε-1 λειτουργία και την ευελιξία να επιλέξετε το Iona 3 σε 1 Κυκλοφορίας μπουφάν συνδυάζει ένα 300D εξωτερικό κέλυφος για πλήρη αδιάβροχη προστασία και ένα αποσπώμενο μικρο πολικό φλίς για τη βέλτιστη ζεστασιά. Τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα περιλαμβάνουν αντανακλαστική ταινία για αυξημένη ορατότητα χρήστη, πολλαπλές τσέπες για άφθονο χώρο αποθήκευσης, τυλιγόμενη κουκούλα για εύκολη αποθήκευση και εκτύπωσης πρόσβαση για την εταιρική επωνυμία.

6

100% πολυεστέρας, 300D Οξφόρδης Ύφανση με ένα σε λεκέ ανθεκτικό φινίρισμα, PU επιχρισμένα 190g Εσωτερικό Ένδυμα : 100% πολυεστερικό, Αντιξεφτυστικό τελείωμα φλίς 260g 100% Πολυεστερικό 60g Μπλέ σκούρο S-3XL

IONA - Εξαιρετική Ορατότητα

PW17_Rainwear_2_MASTER.indd PW17_Rainwear_2_TEXT.indd 322322

31/07/2017 17:01 16/08/2017 14:11


3x1

Αποσπώμενη Κουκούλα

Μανίκια αποσπώμενα με φερμουάρ

3 τρόποι για να φορεθεί

Δαχτύλιος D Τσέπη τηλεφώνου

Πολλαπλές τσέπες Αποθήκευσης

TM

S435 12

Δεμένες Ραφές

1.

Με επένδυση γούνας

2.

Χωρίς επένδυση γούνας

Πλεκτά μανσέτες και στριφώμα

Iona 3 σε 1 Bomber Μπουφάν EN 343 ΚΛΆΣΗ 3:1

Ευέλικτη και άνετη προστασία από όλες τις καιρικές συνθήκες. Η αποσπώμενη επένδυση γούνας και γιακά σε συνδυασμό με τα αποσπώμενα με φερμουάρ μανίκια, αποδεικνύουν ότι αυτό είναι ένα εξαιρετικά ευπροσάρμοστο ένδυμα. Πολυάριθμες με φερμουάρ τσέπες εξωτερικά και εσωτερικά παρέχουν εξαιρετική προσωπική ασφάλεια, ενώ η προσθήκη της ανακλαστικής ταινίας παρέχει αυξημένη ορατότητα σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού.

7

100% πολυεστέρας, 300D Οξφόρδης Ύφανση με ένα σε λεκέ ανθεκτικό φινίρισμα, PU επιχρισμένα 190g Σώμα / μανίκι: 100% πολυεστέρας, 60g 100% πολυεστερική επένδυση γούνας 365g Μανίκι: 100% πολυεστέρας Γέμισμα, 120g Μαύρο , Μπλέ σκούρο S-4XL

4XL

3.

Γιλέκα

Ευέλικτο μπουφάν 3 σε 1 με επένδυση γούνας PW17_Rainwear_2_MASTER.indd PW17_Rainwear_2_TEXT.indd 323323

323

31/07/2017 17:01 16/08/2017 14:11


ΕΠΕΝΔΕΔΥΜΕΝΟ

Κουκούλα που πακετάρεται

Μπουφάν ιδανικό για χειμώνα Πιστοποιημένο με EN342 Γιακάς με επένδυση φλίς

Θηλιά για Ράδιο

Αντανακλαστική ταινία

TM

S434 12

7

324

Μανσέτες ρυθμιζόμενες με τρούκ

Ελαφρύ Bomber Μπουφάν Iona EN 343 ΚΛΆΣΗ 3:1 EN 342 0.503M². K/W (B), X, 3, 2

Αυτό το εξαιρετικό αδιάβροχο σακάκι παρέχει ορατότητα, διατηρώντας σας θερμό και στεγνό. Ο γιακάς με φόδρα φλίς και πλεχτές μανσέτες εξασφαλίζουν ότι η θερμότητα είναι παγιδευμένη μέσα στο ένδυμα. Έξυπνα σχεδιασμένη τσέπη ταυτότητας με φερμουάρ μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί ως μια πρόσθετη τσέπη για μεταφορά ή αποθήκευση των εργαλείων και των προσωπικών αντικειμένων.Ο κομψός σχεδιασμός μπορεί να υπερηφανεύεται για μια κρυφή κουκούλα,καλυμμένες αδιάβροχες ραφές και εκτύπωσης πρόσβαση.

100% πολυεστέρας, 300D Οξφόρδης Ύφανση με ένα σε λεκέ ανθεκτικό φινίρισμα, PU επιχρισμένα 190g 100% Πολυεστερικό 60g 100% Πολυεστερικό 170g Μαύρο , Μπλε Ανοιχτό S-3XL Μπλέ σκούρο XS-3XL

Εξαιρετικά θερμό σε αναλογία βάρους

PW17_Rainwear_2_MASTER.indd PW17_Rainwear_2_TEXT.indd 324324

31/07/2017 17:01 16/08/2017 14:11


ΕΠΕΝΔΕΔΥΜΕΝΟ

Γιακάς με επένδυση φλίς

Κουκούλα που πακετάρεται Θηλιά για Ράδιο

Εγγυημένη προστασία σε ακραίες συνθήκες ψύχους

Μανσέτες ρυθμιζόμενες με τρούκ

TM

S433 12

Iona Ελαφρύ Μπουφάν

EN 343 ΚΛΆΣΗ 3:1 EN 342 0.503M². K/W (B), X, 3, 2 Το Ελαφρύ Μπουφάν Iona προσφέρει επιπλέον ορατότητα σε συνθήκες θαμπές. Διαθέτει δύο μεγάλες τσέπες, μία εύκολα προσβάσιμη εξωτερική για κινητό τηλέφωνο/ραδιόφωνο τσέπη στο στήθος και κουκούλα με κορδόνι για άνετη τακτοποίηση.

5

Black Royal Navy

100% πολυεστέρας, 300D Οξφόρδης Ύφανση με ένα σε λεκέ ανθεκτικό φινίρισμα, PU επιχρισμένα 190g 100% Πολυεστερικό 60g 100% Πολυεστερικό 170g Μαύρο, Μπλε Ανοιχτό, Μπλέ σκούρο

Reg XS - 3XL S - 3XL XS - 4XL

4XL XS

Φανταστική Διατήρηση Θερμότητας PW17_Rainwear_2_MASTER.indd PW17_Rainwear_2_TEXT.indd 325325

325

31/07/2017 17:01 16/08/2017 14:12


Πολλαπλές τσέπες Αποθήκευσης

Πολυ-λειτουργικά, Υψηλής Απόδοσης Αδιάβροχα Γενναιόδωρα μεγέθη για εύκολη εναπόθεση

Ρυθμιζόμενες Λωρίδες

S483

Φόρμα με Τιράντα Iona Lite EN 343 ΚΛΆΣΗ 3:1

24

6

Η φόρμα Iona με τιράντα έχει σχεδιαστεί για να χωρέσει άνετα πάνω από ενδύματα εργασίας και παρέχει πλήρη αδιάβροχη προστασία σε δυσμενείς καιρικές συνθήκες. Διαθέτει ρυθμιζόμενες τιράντες και στριφώματα για μια ασφαλή εφαρμογή, πολλές τσέπες για άφθονο χώρο αποθήκευσης, στρίφωμα με τρούκ για εύκολη εφαρμογή και ανακλαστική ταινία για αυξημένη ορατότητα του χρήστη. Αντανακλαστική ταινία 100% πολυεστέρας, 300D Οξφόρδης Ύφανση με ένα σε λεκέ ανθεκτικό φινίρισμα, PU επιχρισμένα 190g Μπλέ σκούρο S-XXL Πλευρική Πρόσβαση

Πλήρως ελαστικοποιημένη ζώνη μέσης

S484 24

Αδιάβροχα Εταιρικά Παντελόνια EN 343 ΚΛΆΣΗ 3:1

Ένα πρακτικό παντελόνι το οποίο μπορεί να φορεθεί γρήγορα από πάνω όταν επιδεινωθούν οι καιρικές συνθήκες. Τα χα ρ α κ τ η ρ ι σ τ ι κ ά γ ν ω ρ ί σ μ α τ α περιλαμβάνουν μέση με ελαστικοποίηση για άνεση και ευκολία κινήσεων, πλευρικά ανοίγματα για εύκολη πρόσβαση, ρυθμιζόμενα στριφώματα με τρούκ για ασφαλή εφαρμογή και ραφές με ταινία για την πλήρη προστασία από τον αέρα και τη βροχή. 100% πολυεστέρας, 300D Οξφόρδης Ύφανση με ένα σε λεκέ ανθεκτικό φινίρισμα, PU επιχρισμένα 190g Μπλέ σκούρο S-XXL

S484

326

Μπατζάκια ρυθμιζόμενα με τρούκ

S483

Μπατζάκια ρυθμιζόμενα με τρούκ

Όλα τα μοντέλα έχουν ρυθμιζόμενους ποδόγυρους με τρούκ

PW17_Rainwear_2_MASTER.indd PW17_Rainwear_2_TEXT.indd 326326

31/07/2017 17:01 16/08/2017 14:12


ΕΠΕΝΔΕΔΥΜΕΝΟ

Πλήρως ελαστικοποιημένη ζώνη μέσης

Εξαιρετική Θερμική Μόνωση S482 18

Παντελόνι με Επένδυση Iona Lite EN 343 ΚΛΆΣΗ 3:1 EN342: 0.503M2. K/W(B), X, 3, 1

Έξυπνα σχεδιασμένο για να κρατήσει το χρήστη ορατό, ασφαλή και στεγνό σε φούλ καιρικές συνθήκες, το S482 είναι εξαιρετικά πρακτικό και αδιάβροχο. Ανακλαστική ταινία προσφέρει προστασία σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού ενώ το υλικό γεμίσματος παγιδεύει τη θερμότητα για να σας κάνει να αισθάνεστε ζεστοί και άνετοι.

100% πολυεστέρας, 300D Οξφόρδης Ύφανση με ένα σε λεκέ ανθεκτικό φινίρισμα, PU επιχρισμένα 190g 100% Πολυεστερικό 60g 100% Πολυεστερικό 170g Μπλέ σκούρο S-XXL

Αυξημένη ορατότητα με επιπλέον ζεστασιά Πλήρως ελαστικοποιημένη ζώνη μέσης

Τσέπες πλευρικής πρόσβασης

Μπατζάκια ρυθμιζόμενα με τρούκ

S482

TM

S481 24

Παντελόνι Iona Lite EN 343 ΚΛΆΣΗ 3:1

Γενναιόδωρα μέγεθος και στυλ,το παντελόνι Iona Lite έχει σχεδιαστεί για να φοριέται πάνω από παντελόνι εργασίας για να σας κρατήσει στεγνό και ενεργεί ως ένα στρώμα προστασίας ψύχους. Η προσθήκη της αντανακλαστικής ταινίας αυξάνει την ορατότητα του χρήστη και οι πλαϊνές τσέπες πρόσβασης σημαίνει ότι μπορείτε να πάρετε τα είδη σας από τις τσέπες του κάτω παντελονιού σας. Κολλημένες ραφές αδιάβροχες εξασφαλίζουν πλήρη φραγμό από τον αέρα και τη βροχή. 100% πολυεστέρας, 300D Οξφόρδης Ύφανση με ένα σε λεκέ ανθεκτικό φινίρισμα, PU επιχρισμένα 190g Μπλέ σκούρο XS-3XL

S481

Μπατζάκια ρυθμιζόμενα με τρούκ

Ισχυρή Προστασία Ενάντια σε Αέρα και Βροχή PW17_Rainwear_2_MASTER.indd PW17_Rainwear_2_TEXT.indd 327327

327

31/07/2017 17:01 16/08/2017 14:12


Γιακάς με επένδυση φλίς Προστασία στο Πηγούνι Τσέπη τηλεφώνου

Πληροφίες Υφάσματος

Κατασκευασμένο από 94% Πολυέστερ, 6% Elastane, 160g Με επάλληλες στρώσεις από 100% Πολυεστερικό Μικρο Πολικό Φλίς για επιπλέον ζεστασιά και άνεση.

TK50 24

Μαλακό Τζάκετ (3L) Επίκαιρο και κομψό, αυτό το καινοτόμο μπουφάν προσφέρει μια αντιανεμική, αδιάβροχη αναπνέουσα μεμβράνη με την προστιθέμενη πολυτέλεια από ένα πλαστικοποιημένο μικρο πολικό φλις. Το υλικό του softshell εκτείνεται για πρόσθετη ελευθερία κινήσεων.

6

5XL XS

94% Πολυέστερ, 6% Ελαστάν, 160g Με επάλληλες στρώσεις από 100% Πολυεστερικό Μικρο Πολικό Φλίς, 150g - Συνολικό βάρος: 310g Ανθρακί Γκρι S-XXL Μπλέ σκούρο XS-4XL Μαύρο XS-5XL

Χαρακτηριστική στερεωμένη μπάρα αντίθεσης.

Πολλαπλές τσέπες Αποθήκευσης

Μανσέτες ρυθμιζόμενες με hook & loop

Αδιάβροχα φερμουάρ

KS40 24 Τσέπη στο μανίκι

5

Μπουφάν Zinc Softshell (3L) Το Softshell Zinc Μπουφάν είναι ιδανικό για να φορεθεί όταν ο όγκος και το βάρος πρέπει να είναι ελάχιστα προκειμένου να συνεχίσετε το έργο σας. Εξαιρετικά δημοφιλής ως εναλλακτική λύση για το fleece, το softshell προσφέρει ελαφριά προστασία από τις καιρικές συνθήκες, διατηρώντας παράλληλα ένα άνετο επίπεδο αναπνοής. 94% πολυεστέρας, Ελαστάν 6%, με 100% πολυεστερικό μικρο πολικό μαλακό φλις 320g Μαύρο S-3XL

Portwest Texo Softshell 3L Διαθέσιμο Επίσης

Τσέπες με φερμουάρ

328

Αντίστροφο φερμουάρ

Λουράκι από καουτσούκ στη μανσέτα και κούμπωμα με hook & loop

TX45

214

Προηγμένη Τεχνολογία Τριπλής Στεγνής Μεμβράνης (3L)

PW17_Rainwear_3_MASTER.indd PW17_Rainwear_3_TEXT.indd 328328

31/07/2017 17:01 16/08/2017 14:07


ΑΔΙΑΒΡΟΧΗ μεμβράνη εσωτερικά αποτελεί ένα εμπόδιο ενάντια στα σταγονίδια βροχής και αντέχει στη διείσδυση από το νερό.

ΑΝΑΠΝΕΥΣΙΜΑ επιστημονικά ανεπτυγμένα να αποβάλουν την υγρασία μακριά από το σώμα και να την αφήνουν να περνά μέσα από το εξωτερικό ύφασμα, κρατώντας το χρήστη πιο άνετο.

ΑΝΤΙΑΝΕΜΙΚΟ προσφέρει συνολική αντιανεμικότητα: βοηθά στην προστασία του σώματος από τις ανατριχιαστικές επιπτώσεις του ανέμου.

Γιακάς με επένδυση φλίς

Προστασία στο Πηγούνι

Πολλαπλές τσέπες Αποθήκευσης Πάνελ αντίθεσης

Αντανακλαστική ταινία

Αδιάβροχα φερμουάρ

TK52 24

5

Λουράκι από καουτσούκ στη μανσέτα και κούμπωμα με hook & loop

Διπλό Μαλακό τζάκετ(3L) Μον τέρνα και δυναμικά δίχρωμα Sof tshell. Ενσωματώνον τας άνευ ραφής πάνελ για να δώσει αυξημένη ελευθερία κινήσεων. Η συνολική προδιαγραφή αυτού του νέου σχεδιασμού είναι ευφραδής να συμπεριλάβει καουτσούκ μανσέτα προσαρμογή ιμάντες στον καρπό, με λέιζερ κοπή τσέπη στο στήθος και πλέον μήκος πίσω. 94% Πολυέστερ, 6% Ελαστάν, 160g Με επάλληλες στρώσεις από 100% Πολυεστερικό Μικρο Πολικό Φλίς, 150g-Συνολικό βάρος: 310g Μαύρο S-XXL

TM

Αδιάβροχα φερμουάρ

TK54 24

6

Μανσέτες ρυθμιζόμενες με hook & loop

IONA™ μαλακό τζάκετ (3L) Αυτό το μαλακό τζάκετ προσφέρει απεριόριστη κινητικότητα, ενισχυμένη ορατότητα και εξαιρετική θερμομόνωση. Το στενά υφασμένο λείο εξωτερικό παρέχει ένα ρούχο αδιάβροχο, αντιανεμικό και αναπνέον με απαράμιλλη δύναμη και άνεση. 94% Πολυέστερ, 6% Ελαστάν, 160g Με επάλληλες στρώσεις από 100% Πολυεστερικό Μικρο Πολικό Φλίς, 150g - Συνολικό βάρος:310g Μαύρο , Μπλέ σκούρο S-3XL

Βελτιωμένη ορατότητα χρήστη

Εξαιρετικά αναπνέουσα Μεμβράνη PW17_Rainwear_3_MASTER.indd PW17_Rainwear_3_TEXT.indd 329329

329

31/07/2017 17:01 16/08/2017 14:08


Αποσπώμενη κουκούλα

Προηγμένη τεχνολογία τριπλής ξηράς μεμβράνης TK53 18

5

Μαλακό μπουφάν με Κουκούλα(3L) Ένα σύγχρονο με κουκούλα ΜΠΟΥΦΆΝ με μια σειρά από τεχνικά χαρακτηριστικά, συμπεριλαμβανομένων εσωτερικής τσέπης, προσχηματισμένοι αγκώνες και καουτσούκ ιμάντες στις μανσέτες. Ο κομψός σχεδιασμός, λεπτής ραφής λεπτομέρεια και αντίθεσης χρώματος πινελιές κάνουν μια προσθήκη που τραβάει το βλέμμα στην σειρά Technik Softshell. 94% Πολυέστερ, 6% Ελαστάν, 160g Με επάλληλες στρώσεις από 100% Πολυεστερικό Μικρο Πολικό Φλίς, 150g Συνολικό βάρος: 310g Μαύρο, Μπλέ σκούρο S-3XL Λουράκι από καουτσούκ στη μανσέτα και κούμπωμα με hook & loop

Προ-μορφοποιημένη διαμόρφωση αγκώνα

Τσέπες με φερμουάρ

TK40 24

5

Όρεγκον μαλακό τζάκετ(2L) Έξυπνο στυλ και ύφασμα είναι το θεμέλιο για το νέο αυτό Softshell. Το μπουφάν συνδυάζει δύο πλαϊνές τσέπες, τσέπη κινητού τηλέφωνου με φερμουάρ στο στήθος και ρυθμιζόμενες μανσέτες για άψογη εφαρμογή. 94% πολυεστέρας, Ελαστάν 6%, με 100% πολυεστερικό μικρο πολικό μαλακό φλις Συνολικό βάρος: 320g Μαύρο S-4XL Μπλέ σκούρο S-3XL

4XL Διαθέσιμο Επίσης Μπουφάν Softshell για Γυναίκες

TK41

330

281

Ελαστικό ύφασμα που επιτρέπει την ανεμπόδιστη κίνηση

PW17_Rainwear_3_MASTER.indd PW17_Rainwear_3_TEXT.indd 330330

04/08/2017 17:01 16/08/2017 10:03


ermal Insulation Πληροφίες Υφάσματος

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΑΝΑΠΝΕΟΝ ΓΙΑ ΑΝΕΣΗ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΗ

Έχει κατασκευαστεί με την τεχνολογία ανούσιων ινών, Insulatex™ παρέχει μια ελαφρύτερη και πιο ζεστή θερμική επένδυση. Η μοναδική τεχνολογία του υφάσματος κλειδώνει στην ζεστασιά του σώματος για να δημιουργήσει ένα θερμικό φράγμα με την υψηλή απόδοση υλικού, προσφέροντας ανώτερη ελαφριά άνεση στο χρήστη, χωρίς να προσθέτει όγκο.

ΑΡΙΣΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ

 INSULATEX

TM

Thermal Insulation

ΚΟΙΛΕΣ ΙΝΕΣ ΠΑΓΙΔΕΥΟΥΝ ΤΟΝ ΑΕΡΑ ΓΙΑ ΝΑ ΔΙΑΤΗΡΕΙΤΑΙ Η ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

Το INSULATEX είναι εμπορικό σήμα της Portwest.

ΕΠΕΝΔΕΔΥΜΕΝΟ

Ελαφρού βάρους S544 18

3

Γιλέκο Aspen Αυτό το εξαιρετικά ελαφρύ με ενίσχυση Insulatex γιλέκο είναι ιδανικό για επικάλυψη και μια εξαιρετική εναλλακτική λύση για σακάκι. Προσφέροντας εξαιρετικές θερμικές και αδιάβροχες ιδιότητες, το Γιλέκο Aspen προσφέρει τη βέλτιστη ζεστασιά και την άνεση του χρήστη. 100% Νάυλον 40g 100% Νάυλον 55g Επένδυση Insulatex 300g Μαύρο , Μπλέ σκούρο S-3XL

Σχεδιασμένο με μία άνετη εφαρμογή Τσέπη ασφαλείας με φερμουάρ Αντίστροφο φερμουάρ

ΕΠΕΝΔΕΔΥΜΕΝΟ

Πρόσβαση Εκτύπωσης

Στρίφωμα ρυθμιζόμενο με Κορδόνι

Εξαιρετική Θερμική Μόνωση S543 18

3

Μπουφάν Aspen Συσκευασμένο με ελαφριά θερμομόνωση Insulatex, το μπουφάν Aspen προσφέρει μια εξαιρετικά μαλακή, ανθεκτική λύση στο νερό για εξωτερική χρήση. Η μοναδική τεχνολογία υφάσματος κλειδώνει την ζεστασιά του σώματος για να δημιουργήσει ένα θερμικό φράγμα για τη βέλτιστη άνεση του χρήστη. 100% Νάυλον 40g 100% Νάυλον 55g Επένδυση Insulatex 300g Μαύρο , Μπλέ σκούρο S-3XL

Ελαφρού βάρους

Ελαστικές μανσέτες

PW17_Rainwear_3_MASTER.indd PW17_Rainwear_3_TEXT.indd 331331

S543

331 Πρόσβαση Εκτύπωσης

31/07/2017 17:01 16/08/2017 14:08


ΜΠΟΥΦΑΝ ΜΕ ΦΛΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗ

Η Υπέροχη Συλλογή Φλίς

Πολυτελή επενδεδυμένα Φλις για πρόσθετη ζεστασιά

F285 18

3

ΕΠΕΝΔΕΔΥΜΕΝΟ. Εσωτερική τσέπη στήθους

Αντιανεμικό φλίς

EN 14058 ΚΑΤΗΓΟΡΊΑ 1 Εγγυημένο να σας κρατήσει ζεστό σε μία κρύα θυελλώδη ημέρα αυτό το Φλίς προσφέρει ένα παραδοσιακό, απλό σχεδιασμό και ποιοτικό αντι- ξεφτιστικό φινίρισμα. Η επένδυση αντιανεμικών μικροϊνών δίνει μια άνετη αίσθηση, χωρίς να είναι ογκώδης. Τα χαρακτηριστικά γ νωρίσμα τα περι λαμβά νουν μια εσωτερική τσέπη μπορντούρα και δύο πλαϊνές τσέπες με φερμουάρ κρυφό 100% πολυεστερικό, Αντιξεφτυστικό τελείωμα φλίς 280g 100% Πολυεστερικό 84g Μαύρο , Μπλέ σκούρο S-XXL Ελαστικές μανσέτες Τσέπες με φερμουάρ

Πολυτελές Αντιανεμικό φλίς ΕΠΕΝΔΕΔΥΜΕΝΟ.

F500 12

3

Πρόσβαση Εκτύπωσης

332

Ελαστικές μανσέτες

Καπιτονέ Φλίς Υukon EN 14058 ΚΑΤΗΓΟΡΊΑ 1

Το δικό μας F500 εγγυάται να σας κρατήσει ζεστό στις κρύες, θυελλώδεις ημέρες. Το Φλις έχει 100g βάτα για να παγιδεύει θερμότητα και πολυτελές φινίρισμα μαλακό φλίς. Τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα περιλαμβάνουν μια εσωτερική τσέπη Welt, πλαϊνές τσέπες με φερμουάρ κρυφό και πρόσβαση εκτύπωσης. 100% πολυεστερικό, Αντιξεφτυστικό τελείωμα φλίς 280g 100% Πολυεστερικό 60g 100% Πολυεστερικό 100g Μπλέ σκούρο S-XXL , Μαύρο S-XL

Τσέπες με φερμουάρ

Θερμότερα Φλίς Μπουφάν

PW17_Rainwear_3_MASTER.indd PW17_Rainwear_3_TEXT.indd 332332

04/08/2017 17:01 16/08/2017 10:01


ΕΠΕΝΔΕΔΥΜΕΝΟ. Η Υπέροχη Συλλογή ΦλίςΗ σειρά Portwest των Φλίς γίνονται με υψηλής ποιότητας υφάσματα αντι-ξεφτυστικά. Προσφέρουν μεγάλη ζεστασιά και άνεση στο χρήστη. Διαφορετικά βάρη υφασμάτων προσφέρουν ευελιξία και επιλογή σε όλο το φάσμα και διασφαλίζουν ότι ένα ένδυμα ικανοποιεί κάθε ανάγκη από μία επιπλέον επένδυση έως συνολική εξωτερική προστασία.

Πάνελ αντίθεσης

Βαρέος τύπου 600D πάνελ αντίθεσης S665 18

4

North Sea Φλίς

EN 14058 ΚΑΤΗΓΟΡΊΑ 2 Ένα από τα πιο σκληρής χρήσης και ανθεκτικά ενδύματα που διατίθενται στη σειρά fleece, το S665 είναι κατάλληλο για τα πιο απαιτητικά περιβάλλοντα εργασίας. Τα μανίκια και τα πάνελ ώμου δίνουν μια κομψή εμφάνιση και συμβάλουν στην παράταση της ζωής του ενδύματος. Επίσης έχει μία τσέπη για κινητό τηλέφωνο και ένα ελαστικό στρίφωμα με κορδόνι για μια άνετη εφαρμογή. 100% πολυεστερικό, Αντιξεφτυστικό τελείωμα φλίς 400g 100% Πολυεστέρας Oxford 600D 210g 100% Πολυεστερικό 55g Μπλέ σκούρο S-3XL

Τσέπες με φερμουάρ

Ελαστικές μανσέτες

Τσέπες με φερμουάρ

Τσέπη τηλεφώνου

Πλαστικοποιημένο πλέγμα για άνεση

F330 18

3

BuildTex Laminated Φλίς (3L) Μαλακό, αναπνέον και πλήρως αδιάβροχο, το F330 ξεπερνά όλους τους ανταγωνιστές του όταν δοκιμάζεται. Το ύφασμα από πολυεπίπεδη ύλη μιλάει από μόνο του όσον αφορά την ποιότητα, τη λειτουργία και την απόδοση. Τα χαρακτηριστικά περιλαμβάνουν ρυθμιζόμενο στρίφωμα και ελαστικές μανσέτες. 100% πολυεστερικό, Αντιξεφτυστικό τελείωμα φλίς 330g Αναπνέουσα, Αδιάβροχη Στρωματοποίηση Μπλέ σκούρο XS-4XL , Μαύρο S-4XL

4XL XS

Ελαστικές μανσέτες

Μοναδικό σύνθετου στρώματος που αναπνέει ύφασμα φλίς PW17_Rainwear_3_MASTER.indd PW17_Rainwear_3_TEXT.indd 333333

333

31/07/2017 17:01 16/08/2017 14:08


ΦΛΙΣ ΜΠΟΥΦΑΝ

410g

300g

Μαλακή Πολυτελή Στοιβάδα για Εξαιρετική Άνεση και Ζεστασιά

Βαρέου τύπου Φλίς διπλής όψης

Μαλακό micro φλίς στο εσωτερικό του γιακά Ραφές Χαμηλού προφίλ

Τσέπη Στήθους

Τσέπες με φερμουάρ

KS41 12

3 Ελαστικές μανσέτες

Θηλειά αντίχειρα αποτρέπει τα μανίκια να ανεβαίνουν

Κιτ λύσεις Sherpa Fleece Το Sherpa Fleece έχει ένα πολυτελές στρώμα για μεγάλη ζεστασιά στην αναλογία βάρους. Ομαλή φόδρα Ταφτά δίνει προστιθέμενη ανεμοπροστασία και επιτρέπει εύκολο τράβηγμα on-off πάνω και κάτω από τα ενδύματα. 100% πολυεστέρας, Sherpa σωρός 300g 100% Πολυεστερικό 60g Βαθυ Γκρι S-XXL

F401 18

3

334

Στρίφωμα με ελαστικοποιημένο κορδόνι

Φλίς Πόλης Ένας κομψός δίχρωμος σχεδιασμός,σε ένα μοναδικό σε ύφασμα διπλής όψεως fleece μας. Βαρύ και άνετο, αυτό το ένδυμα θα σας μεταφέρει από την εργασία στο παιχνίδι. Δύο κάτω τσέπες με φερμουάρ και μία τσέπη στο στήθος πάνω παρέχουν άφθονο χώρο αποθήκευσης. Διαθέτει φερμουάρ ασημί αντίθεσης.

Ελαστικοποιημένοι επίδεσμοι κατά μήκος των μανσετών για σχέδιο αποκλεισμού και άνεση

100% πολυεστερικό διπλής όψης πλεγμένο φλίς, αντι-ξεφτυστικό φινίρισμα 410g Γκρι , Κόκκινο S-XXL , Μαύρο , Μπλέ σκούρο XS-3XL

Εξετάζονται αυστηρά για να αντιστέκονται αντιβακτηριακά και σε συρρίκνωση

PW17_Rainwear_3_MASTER.indd PW17_Rainwear_3_TEXT.indd 334334

04/08/2017 17:01 16/08/2017 10:02


280g

Ελαστικές μανσέτες Τσέπες με φερμουάρ

Στρίφωμα ρυθμιζόμενο με Κορδόνι

F205 18

280g

Aran φλίς

EN 14058 ΚΑΤΗΓΟΡΊΑ 1 Μεσαίο φλίς που φοριέται στις ελεύθερες ώρες και προσφέρει ζέστη. Με αντιξεφτυστική κατεργασία.

2

100% πολυεστερικό, Αντιξεφτυστικό τελείωμα φλίς 280g Πράσινο , Κόκκινο S-3XL , Μπλέ σκούρο XS-4XL , Μαύρο XS-3XL

4XL XS

Ασυναγώνιστη αξία και άνεση F280 18

4

Συνδυαστικό φλίς EN 14058 ΚΑΤΗΓΟΡΊΑ 1

Το Διαδραστικό Fleece μας θα προσφέρει αυτό το επιπλέον στρώμα της ζεστασιάς όταν χρειάζεται. Ο προσεκτικός σχεδιασμός και η κομψή εμφάνιση σημαίνει ότι το φλίς μπορεί να φορεθεί μόνο του ή μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως ένα fleece με φερμουάρ συμβατό με την σειρά μπουφάν TK81, TK83 και TK84 100% πολυεστερικό, Αντιξεφτυστικό τελείωμα φλίς 280g Μαύρο S-XXL

Τσέπες με φερμουάρ

Μεσαίου βάρους Φλίς - Ιδανικό για Επίστρωση PW17_Rainwear_3_MASTER.indd PW17_Rainwear_3_TEXT.indd 335335

335

31/07/2017 17:01 16/08/2017 14:08


ΦΛΙΣ ΜΠΟΥΦΑΝ

Καλύτερες Πωλήσεις

400g

6 ΧΡΩΜΑΤΑ

F400 18

2

Argyll Βαρύ φλίς

EN 14058 ΚΑΤΗΓΟΡΊΑ 2 Το Argyll φλίς μας είναι ένα από τα αγαπημένα για κάθε εποχή, λόγω του παραδοσιακού, απλού σχεδιασμού και του ποιοτικού αντι-ξεφτιστικού φινιρίσματος. Το 400g φλίς είναι άνετο για να φορεθεί και εξασφαλίζει ότι η θερμότητα είναι κρατημένη μέσα. 100% πολυεστερικό, Αντιξεφτυστικό τελείωμα φλίς 400g

7XL XXS

Μαύρο, Τεφρογκρί, Κόκκινο, Πράσινο μπουκαλιού, Μπλέ σκούρο, Μπλε Ανοιχτό

Πολλά χρώματα τώρα διαθέσιμα σε XS, κατάλληλα για μια μικρότερη σωματική διάπλαση

Slate Grey Black Red Bottle Green Navy Royal

Reg XS - 3XL XS - 5XL XS - XXL S - XXL XXS - 7XL XS - XXL

Εφαρμοστό Φλις για Γυναίκες επίσης Διαθέσιμο

F282

336

Τσέπες με φερμουάρ

Ελαστικές μανσέτες 282

Μαλακή Πολυτελή Στοιβάδα για Εξαιρετική Άνεση και Ζεστασιά

PW17_Rainwear_3_MASTER.indd PW17_Rainwear_3_TEXT.indd 336336

31/07/2017 17:01 16/08/2017 14:09


400g

ΕΠΕΝΔΕΔΥΜΕΝΟ.

TM

F433 Αντανακλαστική ταινία

12

4

Iona ελαφρύ φλίς EN 14058 ΚΑΤΗΓΟΡΊΑ 2

Αυτό το μαλακό φλίς έχει σχεδιαστεί για να προσφέρει την μέγιστη προστασία και απόδοση, καθώς και την παροχή επιπλέον ορατότητας. Βαρέων βαρών και πολύ ζεστό, το αντι-ξεφτυστικό φινίρισμα σημαίνει ότι είναι εντελώς ανθεκτικό. Η διχτυωτή φόδρα επιτρέπει καλό εξαερισμό και αυξάνει την άνεση του χρήστη. 100% πολυεστερικό, Αντιξεφτυστικό τελείωμα φλίς 400g Σώμα:100% Πολυεστερικό διχτυωτό,110g Μανίκια: 100% πολυεστέρας, 60g Μπλέ σκούρο XS-3XL

Βελτιωμένη ορατότητα χρήστη Διχτυωτή επένδυση για άνεση

Τσέπες με φερμουάρ Ελαστικές μανσέτες

1/4 μήκος μπροστινό στο κέντρο φερμοάρ

Μ Πληροφίες Υφάσματος:

Μικροφλις είναι ένα ελαφρύ ύφασμα μικροϊνών. Συνδυάζει υψηλή απόδοση και εξαιρετική τιμή διατήρησης θερμότητας με ολοκληρωμένη ευελιξία και άνεση

160g

F180 24

Πουλόβερ Microfleece Staffa Αυτό το κομψό, εξαιρετικά ελαφρύ και μαλακό microfleece είναι τέλειο όταν φοριέται μόνο του ή ως μέρος ενός συστήματος στρωμάτων. Άνετο και κολακευτικό, έχει σχεδιαστεί για να συμπληρώσει ένα δραστήριο τρόπο ζωής. 100% πολυεστερικό μικρο-φλίς 160g Μαύρο , Μπλέ σκούρο S-3XL

Ελαφρού βάρους

F180

Εξαιρετική επιλογή από προηγμένα στυλ φλίς PW17_Rainwear_3_MASTER.indd PW17_Rainwear_3_TEXT.indd 337337

337

31/07/2017 17:01 16/08/2017 14:09


ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟ ΓΙΛΕΚΟ

ΕΠΕΝΔΕΔΥΜΕΝΟ

Ταρτάν επένδυση απο βουρτσισμένο Βαμβάκι Θηλιά για Ράδιο

S414 18

Τσέπες για ζέσταμα χεριών

Shettland Αμάνικο Μπουφάν Το ένδυμα αυτό προσφέρει όλα τα χαρακτηριστικά του κλασσικού γιλέκου με το πλεονέκτημα των περισσότερων τσεπών. Χαρακτηριστικά περιλαμβάνουν κινητού τηλέφωνου τσέπη και εσωτερική κορυφής τσέπη με φερμουάρ. 65% Πολυεστέρας , 35% Βαμβάκι 190g 100% Βαμβάκι Τάρταν 130g 100% Πολυεστερικό 200g Μπλέ σκούρο, Μαύρο, Πράσινο μπουκαλιού

8

Reg S - 3XL XS - 5XL S - 4XL

Bottle Green Navy Black

5XL XS

TM

ΕΠΕΝΔΕΔΥΜΕΝΟ

Θηλιά για Ράδιο Τσέπη για Smart phone

Τσέπη στυλό

Αντανακλαστική ταινία

Δαχτύλιος D

Τσέπες για ζέσταμα χεριών

F414 18

338

8

Iona™ Γιλέκο Το γιλέκο ΙΟΝΑ™ προσφέρει το πλεονέκτημα της αυξημένης ορατότητας για τον χρήστη. Τσέπες πολλαπλών λειτουργιών παρέχουν άφθονο χώρο, ενώ η πρόσθετη βάτα κρατά τον χρήστη ζεστό. 65% Πολυεστέρας , 35% Βαμβάκι 190g 100% Πολυεστερικό 60g 100% Πολυεστερικό 200g Μπλέ σκούρο S-XXL

PW17_Rainwear_3_MASTER.indd PW17_Rainwear_3_TEXT.indd 338338

Τσέπες με φερμουάρ

TK51 24

Μαλακό γιλέκο (3L) Μια ελαφριά εναλλακτική λύση για ένα μπουφάν αυτό το softshell γιλέκο είναι ιδανικό για ένα πιο ενεργό εργασιακό περιβάλλον. 94% Πολυέστερ, 6% Ελαστάν, 160g Με επάλληλες στρώσεις από 100% Πολυεστερικό Μικρο Πολικό Φλίς, 150g Συνολικό βάρος:310g Μαύρο S-XXL

6

31/07/2017 12:26 18/08/2017 14:09


ΕΠΕΝΔΕΔΥΜΕΝΟ

Ελαστική ένωση μανικιού

Ταρτάν επένδυση απο βουρτσισμένο Βαμβάκι

Καλύτερες πωλήσεις στη βιομηχανία

S410 18

5

Aran γιλέκο Παρέχουν την προστασία και την λειτουργικότητα που απαιτείται για να συνεχίσετε με τις εργασίες σας στο εσωτερικό και εξωτερικά στο κρύο,και θυελλώδεις καιρικές συνθήκες, το Aran γιλέκο προσφέρει ζεστασιά λόγω της 200 g βαρέως τύπου Βάτα και ελαστικό στις μασχάλες.Ο γιακάς Μανδαρίνου ολοκληρώνει το στυλ και το καθιστά ένα πραγματικά κομψό ένδυμα. 65% Πολυεστέρας , 35% Βαμβάκι 190g 100% Βαμβάκι Τάρταν 130g 100% Πολυεστερικό 200g Μαύρο , Μπλέ σκούρο S-3XL

Τσέπες για ζέσταμα χεριών

Διατηρεί Εξαιρετικά το Χρώμα μετά από κάθε πλύση ΕΠΕΝΔΕΔΥΜΕΝΟ Τσέπη για Smart phone

Ύφασμα αντοχής σε βροχόπτωση

S415 18

6

Κλασικό Γιλέκο Το S415 προσφέρει ένα πρόσθετο στρώμα ζεστασιάς και προστατεύει το χρήστη σε υγρό καιρό. Το κλασικό στυλ συνδυάζει τσέπες θερμαντικές για το χέρι,τσέπες πάνελ και μία εξωτερική κινητού τηλέφωνου τσέπη για να το κάνει ένα εξαιρετικό ένδυμα για την ύπαιθρο. 100% Πολυεστερικό,PVC επίχρισμα 160g 100% Πολυεστερικό 60g 100% Πολυεστερικό 200g Μαύρο XS-3XL, Μπλέ σκούρο XS-4XL

Τσέπες για ζέσταμα χεριών

Στρίφωμα ρυθμιζόμενο με Κορδόνι

4XL XS

Γενναιόδωρα Κοψίματα για μια χαλαρή εφαρμογή πάνω από τον ρουχισμό PW17_Rainwear_3_MASTER.indd PW17_Rainwear_3_TEXT.indd 339339

339

31/07/2017 17:01 16/08/2017 14:09


ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟ ΓΙΛΕΚΟ

ΕΠΕΝΔΕΔΥΜΕΝΟ

R

Κεντρικό άνοιγμα μπροστά με τρούκ Πλήρως επενδυμένο και ενισχυμένο

S413 18

2

Κιnross γιλέκο Το S413 μας προσφέρει κλασική, απλή σχεδίαση και εξαιρετική αξία για τα χρήματα κάνοντας αυτό το bodywarmer ένα από τα best sellers μας. Ο μη ογκώδης σχεδιασμός του ενδύματος επιτρέπει επιπλέον ενδυμασία όπου απαιτείται, και οι δύο πλαϊνές τσέπες είναι ιδανικές για τη μεταφορά μικρών εργαλείων ή προσωπικών αντικειμένων. 100% Νάυλον 60g 100% Νάυλον 60g 100% Πολυεστερικό 100g Μαύρο , Μπλέ σκούρο XS-3XL

2 τσέπες

Τέλειο για κάθε Καιρό ΕΠΕΝΔΕΔΥΜΕΝΟ

2 Jet που καλύπτουν τις εσωτερικές τσέπες στο στήθος

Απαλό ροδακινί φινίρισμα υφασμάτων

Τσέπες με φερμουάρ

Πλήρως ελαστικοποιημένη ζώνη μέσης

Στρίφωμα ρυθμιζόμενο με Κορδόνι

S412 18

3

340

S540

Γλασκώβη γιλέκο 65% Πολυεστέρας , 35% Βαμβάκι 190g 100% Πολυεστερικό 60g 100% Πολυεστερικό 150g Μαύρο S-3XL, Μπλέ σκούρο XS-4XL

4XL XS

18

6

Seattle Ζιλέ 100% Πολυεστερικό , φινίρισμα ροδάκινο, Ακρυλικό επίχρισμα 100g 100% Πολυεστερικό 65g 100% Πολυεστερικό 350g Μαύρο M-XL

Κορυφαία Μονωμένη Προστασία

PW17_Rainwear_3_MASTER.indd PW17_Rainwear_3_TEXT.indd 340340

31/07/2017 17:01 16/08/2017 14:09


ΕΠΕΝΔΕΔΥΜΕΝΟ

RI R I PSTOP PS TO P

Γιακάς με επένδυση φλίς

Ανακλαστικό Ρέλι

S560 24

9

RS Δίχρωμο γιλέκο Τραχύ σύγχρονο σχέδιο, πλήρης αδιάβροχη προστασία και εξαιρετική αντοχή κάνουν το γιλέκο ιδανικό για σκληρά υπαίθρια περιβάλλοντα εργασίας. Το γιλέκο είναι καλά επενδυμένο, αλλά εκπληκτικά ελαφρύ, επιτρέποντας τη ζεστασιά να παγιδευτεί μέσα. Χαρακτηριστικά περιλαμβάνουν ένα πτερύγιο καταιγίδας πάνω από το μπροστινό φερμουάρ και ένα γιακά με φόδρα φλις και προστασία σιαγώνας για επιπλέον άνεση. 100% πολυεστέρας, Ripstop, επικαλυμμένο με PVC 250g 100% Πολυεστερικό 55g 100% Πολυεστερικό 170g Μαύρο / Γκρι , Μπλε βαθυ/ Μπλε ανοιχτό S-XXL

Μέση ελαστική κατά το ήμισυ

2 τρόποι για να φορεθεί

2x1

ΕΠΕΝΔΕΔΥΜΕΝΟ.

Επένδυση Φλίς

Αναστρέψιμο ένδυμα

Αδιάβροχο

S418 24

5

Γιλέκο δύο όψεων 100% πολυεστέρας, Ripstop, επικαλυμμένο με PVC 260g 100% πολυεστερικό, Αντιξεφτυστικό τελείωμα φλίς 260g Μαύρο S-XXL, Μπλέ σκούρο XS-3XL Γκρι S-3XL Τσέπες με φερμουάρ

Μεγάλη εφαρμογή - μεγάλη ποιότητα - μεγάλη αξία PW17_Rainwear_3_MASTER.indd PW17_Rainwear_3_TEXT.indd 341341

341

31/07/2017 17:01 16/08/2017 14:09


Πληροφίες Υφάσματος

Κατασκευασμένο από 93% πολυεστέρα και 7% Elastane, αυτό το ύφασμα επικαλύπτεται με μία μόνιμη αντιβακ τηριακή επεξεργασία ιόν των αργύρου για την καταπολέμηση της οσμής και την αύξηση της μακροζωίας.

ΒΑΣΙΚΟΎ ΣΤΡΩΜΑΤΟΣ

Οφέλη Ενδυμασίας

Το μοναδικής τεχνολογίας ύφασμα κλειδώνει τη ζεστασιά του σώματος για να δημιουργήσει ένα θερμικό φράγμα, το οποίο στη συνέχεια ρυθμίζεται κατά τη διάρκεια της δραστηριότητας. Το ύφασμα επιτρέπει βελτιωμένη απόδοση για το χρήστη από την ταχεία αφύγρανση από υπερβολική υγρασία μακριά από το δέρμα. Αυτό επιτρέπει στο χρήστη να μείνει ζεστός και στεγνός σε ακραίο κρύο και δροσερός στη ζέστη.

Θα σας κρατήσει ζεστό και στεγνό παρέχοντας μόνωση και απομάκρυνση υγρασίας

B153

Κουτί Λιανικής Πώλησης Ραφές Αντίθεσης χρωμάτων

B153

B153 90

Κορυφή βάσης Pro αντιβακτηριακή Στην κορυφή της βάσης Pro ενσωματώνετε το Silver Ion, θεραπεία που καταπολεμά τις οσμές και αυξάνει τη μακροζωία.Το τοπ είναι σφικτής εφαρμογής για βέλτιστη απόδοση του wicking και κατάλληλο για τη χρήση πολλαπλών σεζόν. 93% ύγρανσης πολυεστέρας, 7% Ελαστάν, Silver Ion επεξεργασία 165g Μαύρο , Ανθρακί S-XXL

Κατάλληλο για χρήση πολλαπλών σεζόν B151 90

Βάση Pro αντιβακτηριακή γκέτα Αυτό το κολάν προσφέρει βελτιωμένη θερμική προστασία, αποβάλει την υγρασία μακριά από το σώμα και καταπολεμά την οσμή, κρατώντας το χρήστη δροσερό, ξηρό και άνετο υπό έντονες συνθήκες. 93% ύγρανσης πολυεστέρας, 7% Ελαστάν, Silver Ion επεξεργασία 165g Μαύρο , Ανθρακί S-XXL

342

B151 B151

Ασημένια ιονική κατεργασία για την καταπολέμηση της οσμής και αύξηση της μακροζωίας

PW17_Rainwear_3_MASTER.indd PW17_Rainwear_3_TEXT.indd 342342

31/07/2017 17:01 16/08/2017 14:09

B


Υψηλής Απόδοσης ύγρανσης ύφασμα Ύ ΦΑ Σ

BASE LAYER

ΜΑ SH

ELL

Αυτά τα ισοθερμικά ενδύματα είναι κατασκευασμένα από 100% πολυεστερική κυψέλη που αντλεί την υγρασία μακριά από το σώμα, κρατώντας το χρήστη δροσερό, ξηρό και άνετο. Τα ενδύματα είναι κατάλληλα για όλα τα επίπεδα δραστηριότητας και μπορεί να φορεθούν ως ένα επιπλέον θερμικό στρώμα για τον ρουχισμό εργασίας στο κρύο ή ως ένα τεχνικό αθλητικό ένδυμα για πρόσθετη άνεση και βελτιωμένη απόδοση.

ΔΈΡΜΑ

1

2

B133

1 B133 90

B130

Πανωφόρι θερμότητος Στυλ ναυτικό στο λαιμό, κατασκευή με χαμηλού προφίλ ραφή και μανίκια με μανσέτες εξασφαλίζουν άριστη εφαρμογή.

3

4XL XS

100% αφυγραντικός Πολυεστέρας 140g Μαύρο S-XXL , Ανθρακί XS-4XL

2 B130 90

Θερμικά Ισοθερμικά κοντό μανίκι Επάνω μέρος Απαλό και λείο με κοντό μανίκι άνω Ισοθερμικό με ειδικά σχεδιασμένα επίπεδες ραφές κλειδώματος για να παγιδεύουν τη θερμότητα του σώματος και σχηματίσουν ένα ελαφρύ στρώμα μόνωσης. Αυτό το διαβρεχόμενο υλικό σύρει τη διαπνοή μακριά από το σώμα διατηρώντας το χρήστη δροσερό, ξηρό και άνετο.

Κουτί Λιανικής Πώλησης

100% αφυγραντικός Πολυεστέρας 140g Μαύρο , Ανθρακί S-XXL

3 B131 90

Θερμικές περικνημίδες επένδυσης Αυτά τα μαλακά κολάν έχουν χαμηλό προφίλ ραφής για απόλυτη άνεση. 100% αφυγραντικός Πολυεστέρας 140g Μαύρο XS-XXL , Ανθρακί S-4XL

4XL

B131

Ευέλικτα ουσιώδη βασικού στρώματος PW17_Rainwear_3_MASTER.indd PW17_Rainwear_3_TEXT.indd 343343

343

31/07/2017 17:01 16/08/2017 14:10


ΘΕΡΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

B120 48

θερμικό T-Shirt κοντό μανίκι Ένα παραδοσιακό t-shirt που προσφέρει τη βέλτιστη ζεστασιά ανά πάσα στιγμή στο επάνω μέρος του κορμού. Η κατασκευή υλικού επιτρέπει στο δέρμα να αναπνέει όταν οι συνθήκες γίνονται πολύ ζεστές.Ο στρογγυλός λαιμός το καθιστά ιδανικό για χρήση ως υπο-ένδυμα 50% Πολυέστερ, 50% Βαμβάκι 200g Μπλέ σκούρο, Λευκό XS-3XL, Μαύρο, Γκρι , Γαλάζιο του ουρανού S-3XL

B120

B121

B121 48

Ισοθερμικό παντελόνι

Το B121 δημιουργεί ένα στρώμα ζεστασιάς γύρω από το κάτω μέρος του σώματος. Το μαλακό πολυ-βαμβάκι ινών και πλεκτών υφασμάτων σημαίνει ότι η θερμότητα είναι παγιδευμέν. Ελαστικοί αστράγαλοι και ελαστική μέση προσφέρουν άνετη εφαρμογή. 50% Πολυέστερ, 50% Βαμβάκι 200g Μπλέ σκούρο XS-5XL , Μαύρο , Γκρι , Γαλάζιο του ουρανού, Λευκό S-3XL

344

B123

5XL XS

B123 48

ισοθερμικό Τ-shirt μακρύ μανίκι

Ένα μακρύ μανίκι t-shirt που προσφέρει τη βέλτιστη ζεστασιά ανά πάσα στιγμή. Το υλικό κατασκευής επιτρέπει στο δέρμα να αναπνέει, εάν οι συνθήκες γίνονται πολύ ζεστές. Ο γύρος του λαιμού το καθιστά ιδανικό για να φορεθεί ως υπό-ένδυμα 50% Πολυέστερ, 50% Βαμβάκι 200g Μπλέ σκούρο XS-5XL , Μαύρο , Γκρι , Γαλάζιο του ουρανού, Λευκό S-3XL

5XL XS

Βέλτιστη Ζεστασιά και Άνεση - Ιδανικό για Επίστρωση

PW17_Rainwear_4_MASTER.indd PW17_Rainwear_4_TEXT.indd 344344

31/07/2017 17:00 16/08/2017 14:06


Προστασία ακραίου κρύου καιρού έως -40 ° C Θηλιά για Ράδιο

Κουκούλα που πακετάρεται

Καλυμμένο κλείσιμο με τρούκ και φερμουάρ

Δαχτύλιος D

Συνδυάζονται Λειτουργικότητα, Απόδοση και Άνεση Πληροφίες Υφάσματος Φτιαγμένο με 300 Ντενιέ 100% Νήματα Πολυεστέρα, αυτό είναι ένα γερό ύφασμα για σκληρές συνθήκες. 300D ύφασμα έχει εξαιρετική αντίσταση σε τριβή και σχίσιμο. Το επίστρωμα πολυουρεθάνιου (PU) στο εσωτερικό κάνει το ύφασμα ανθεκτικό και αδιάβροχο και το εξωτερικό έχει νερού και λεκέ απωθητικό επίστρωμα που βοηθά να κρατήσει το ρούχο καθαρό.

S585 12

Αντανακλαστική ταινία

5

Ολόσωμη Φόρμα για Χειμώνα

EN 343 ΚΛΆΣΗ 3:1 EN 342 0.503M². K/W (B), X, 3, 2

Πλήρως αδιάβροχη προστασία και εξαιρετική ανθεκτικότητα είναι βασικά χαρακτηριστικά αυτής της επενδυμένης ολόσωμης φόρμας για χειμώνα. Ο σύγχρονος σχεδιασμός συμπληρώνεται από ένα υψηλής ποιότητας φινίρισμα και ιδιαίτερη προσοχή σ τη λεπτομέρεια σε όλη την φόρμα. Βασικά χαρακτηριστικά περιλαμβάνουν: ανακλαστική ταινία για επιπλέον ορατότητα και ασφάλεια, ενισχυμένο γόνατο με μπαλώματα για βέλτιστη δύναμη, πολλές τσέπες για αποθήκευση και φερμουάρ στους αστραγάλους για εύκολη εφαρμογή. 100% πολυεστέρας, 300D Οξφόρδης Ύφανση με ένα σε λεκέ ανθεκτικό φινίρισμα, PU επιχρισμένα 190g 100% Πολυεστερικό 60g 100% Πολυεστερικό 170g Γκρι / Μαύρο, Μπλε/Μαυρο, Κόκκινο / Μαύρο S-XXL

Φερμουάρ στους αστραγάλους

Εγγυημένη προστασία σε ακραίες συνθήκες ψύχους PW17_Rainwear_4_MASTER.indd PW17_Rainwear_4_TEXT.indd 345345

345

31/07/2017 17:00 16/08/2017 14:07


Προστασία ακραίου κρύου καιρού έως -40 ° C

Κουκούλα που πακετάρεται Γιακάς με επένδυση φλίς

Πληροφίες Υφάσματος

Θηλιά για Ράδιο

Κατασκευασμένα από 100% αναπνέοντα πολυεστέρα, Οξφόρδης ύφανση, με ένα σε λεκέ ανθεκτικό φινίρισμα, 150 γρ. Το ύφασμα είναι επενδεδυμένο με 100% πολυεστέρα με ένα θερμικό μέσο στρώμα, 300g για επιπλέον ζεστασιά και άνεση.

Αντανακλαστική ταινία

Θήκη κάρτας Ταυτότητας

Οφέλη Ενδυμασίας

Για την καλύτερη προστασία στις πιο αντίξοες συνθήκες, δεν εξετάζουμε τίποτε περαιτέρω από αυτή την εξαιρετική συλλογή των ενδυμάτων του ψυγείου. Οι σχεδιαστές μας έχουν συνεργαστεί για να αναπτύξουν μια μοναδική συλλογή που είναι πάνω από όλα ζεστά, πρακτικά και άνετα για να φορεθούν. Η απόδοση είναι βασική προϋπόθεση, μαζί με ένα ρούχο που διατηρεί τη θερμότητα χωρίς να είναι ογκώδες και βαρύ.

CS12 4

6

Φόρμα Ψύχους

EN342: 0.534M2. K/W(B), X, 1, X Βαρέως τύπου, όλα-σε-ένα ολόσωμη φόρμα για την απόλυτη προστασία ψύχους, το ένδυμα είναι ζεστό χωρίς περιορισμούς. Αντανακλαστική ταινία χρησιμοποιείται γύρω από το στήθος, την πλάτη και τα πόδια για την αυξημένη ορατότητα χρήστη. Μεγάλες τσέπες ισχίου είναι ιδανικές για αποθήκευση και πρόσβαση φορώντας γάντια. Τα πόδια έχουν ενισχυμένα μπαλώματα γόνατου για άνεση. Φερμουάρ μήκους μέχρι το γόνατο και στερέωσης hook & loop για εύκολη τοποθέτηση. Για την ασφάλεια και την εξατομίκευση υπάρχει μια τσέπη στο στήθος με τσέπη ID, καθώς επίσης και ελαστική πλάτη για μεγαλύτερη άνεση. 100% αναπνέων πολυεστέρας,Oxford ύφανση , σε λεκέ ανθεκτικό φινίρισμα 150g 100% Πολυεστερικό 60g 100% Πολυεστερικό 300g Μπλέ σκούρο S-3XL

346

Πλεχτή Μανσέτα

-40ºC Φερμουάρ στους αστραγάλους

Προστασία σε εξαιρετικά ψυχρά περιβάλλοντα

PW17_Rainwear_4_MASTER.indd PW17_Rainwear_4_TEXT.indd 346346

31/07/2017 17:00 16/08/2017 14:07


Όλη η συλλογή έχει Πιστοποίηση ΕΝ 342 και ένδειξη CE. Τα ενδύματα καλύπτουν από κρύο (2˚C to -5˚C) ψύξη (-25˚C) έως βαθιά κατάψυξη (-40˚C).

-40ºC

Κουκούλα που πακετάρεται

Ρυθμιζόμενες Λωρίδες

Γιακάς με επένδυση φλίς Θήκη κάρτας Ταυτότητας Θηλιά για Ράδιο Ελαστική Μέση πίσω

Πλεχτή Μανσέτα Τσέπες Επιγονατίδων

Αντανακλαστική ταινία

Φερμουάρ στους αστραγάλους

CS10 6

5

CS11

Μπουφάν Ψύχους

EN 342 0.534M². K/W (B), X, 1, X Το CS10 μακρύ μπουφάν Ψύχους 3/4 προσφέρει ασυναγώνισ τη προσ τασία. Το φερμουάρ διπλής κατεύθυνσης επιτρέπει τη μέγιστη ευελιξία του χρήστη και οι εξαιρετικά μακριές πλεκτές μανσέτες με οπές αντίχειρα παρέχουν επιπλέον ζεστασιά. Το μπουφάν περιλαμβάνει ανακλαστική ταινία γύρω από το στήθος και την πλάτη για μεγαλύτερη ορατότητα. Χαρακτηριστικά περιλαμβάνουν επίσης θήκη στο στήθος με σαφή τσέπη ID για ασφάλεια και εξατομίκευση. 100% αναπνέων πολυεστέρας,Oxford ύφανση , σε λεκέ ανθεκτικό φινίρισμα 150g 100% Πολυεστερικό 60g 100% Πολυεστερικό 300g Μπλέ σκούρο S-3XL

6

2

Παντελόνι Ψύχους

EN 342 0.534M2.K/W(B), X, 1, X Αυτά τα ειδικά σχεδιασμένα παντελόνια ColdStore διατίθενται με υπερυψωμένο στο μπροστινό μέρος και στην πλάτη για να παρέχουν επιπλέον ζεστασιά σε όλο το σώμα. Τα βαρέως τύπου κουμπώματα με φαρδιές ελαστικά τιράντες είναι ρυθμιζόμενα στο ύψος για να εξασφαλίζουν άνετη εφαρμογή για τον χρήστη. Η ανακλαστική ταινία των 5 cm γύρω από το πόδι αυξάνει την ορατότητα και την ασφάλεια του χρήστη. Τα επιθέματα γόνατος ενισχύονται για αύξηση της ανθεκτικότητας. Οι μεγάλες τσέπες επιτρέπουν την πρόσβαση χωρίς την αφαίρεση γαντιών. 100% αναπνέων πολυεστέρας,Oxford ύφανση , σε λεκέ ανθεκτικό φινίρισμα 150g 100% Πολυεστερικό 60g 100% Πολυεστερικό 300g Μπλέ σκούρο S-3XL

Άνεση σε ψύξη στους -40 Βαθμούς PW17_Rainwear_4_MASTER.indd PW17_Rainwear_4_TEXT.indd 347347

347

31/07/2017 17:00 16/08/2017 14:07


ΣΕΙΡΑ ΑΞΕΣΟΥΑΡ Το INSULATEX είναι εμπορικό σήμα της Portwest.

 INSULATEX

TM

Thermal Insulation

Επένδυση Χειμώνα για Κράνος

144 12

9

Πλεχτά Γάντια Επένδυση Insulatex 100% Ακρυλικό,Πλεχτό Επένδυση Insulatex 40g Μαύρο , Μπλέ σκούρο Ένα Μέγεθος

GL14 240 12

9

Λαβής μαξιλαράκια στην παλάμη και τον δείκτη

GL12 120 10

348

Γάντια φλίς με φόδρα Insulatex 100% πολυεστερικό, Αντιξεφτυστικό τελείωμα φλίς 316g Επένδυση Insulatex 40g Μαύρο , Μπλέ σκούρο Ένα Μέγεθος

PW17_Rainwear_4_MASTER.indd PW17_Rainwear_4_TEXT.indd 348348

Γούνας επένδυση

100% Βαμβάκι Μαύρο , Μπλέ σκούρο Ένα Μέγεθος

Έχει κατασκευαστεί με την τεχνολογία ανούσιων ινών, Insulatex™ παρέχει μια ελαφρύτερη και πιο ζεστή θερμική επένδυση. Η μοναδική τεχνολογία του υφάσματος κλειδώνει στην ζεστασιά του σώματος για να δημιουργήσει ένα θερμικό φράγμα με την υψηλή απόδοση υλικού, προσφέροντας ανώτερη ελαφριά άνεση στο χρήστη, χωρίς να προσθέτει όγκο.

GL13

50

PA58

HA13 96 12

Πλεχτό γάντι παλάμης Insulatex 100% Ακρυλικό,Πλεχτό Επένδυση Insulatex 40g Μαύρο , Μπλέ σκούρο Ένα Μέγεθος

GL16 336 12

10

Καπέλο Winter Trapper 100% Πολυεστερικό 90g 100% Ακρυλική Γούνα 400γρ 100% Πολυεστερικό 100g Μαύρο Ένα Μέγεθος

Πλεχτό γάντι Οθόνης Αφής Αυτό το στύλ δίνει μεγάλη επιδεξιότητα. Το μαύρο ακρυλικό πλεχτό εξωτερικό είναι ανθεκτικό, ενώ το γκρι ακρυλικό με μεταλλικό εξάρτημα επιτρέπει ακριβείς κινήσεις σε μια συσκευή οθόνης αφής. 100% Ακρυλικό,Πλεχτό, Μαύρο S/M-XXL/3XL Μπλέ σκούρο S/M-L/XL

Λαβής μαξιλαράκια στην παλάμη και τον δείκτη

GL10 120 10

Αδιάβροχα γάντια Σκί 100% Πολυαμίδιο 142g 100% πολυεστερικό μικρο-φλίς 120g 100% Πολυεστερικό 80g Μαύρο , Μπλέ σκούρο Ένα Μέγεθος

Λαβής μαξιλαράκια στην παλάμη και τον δείκτη

GL11 144 12

Γάντια φλίς 100% πολυεστερικό, Αντιξεφτυστικό τελείωμα φλίς 316g Μαύρο , Μπλέ σκούρο Ένα Μέγεθος

31/07/2017 17:00 16/08/2017 14:07


ένδυση

B024 B013

9

B010 96 12

65% Πολυεστέρας , 35% Βαμβάκι 190g Μαύρο , Μπλέ σκούρο Ρυθμιζόμενο μέγεθος

HA10

100% Ακρυλικό, Πλεχτό Επένδυση Insulatex 40g Γκρι , Γκρί / Μαύρο Ένα Μέγεθος

100% Ακρυλικό,Πλεχτό Επένδυση Insulatex 40g Μαύρο , Γκρι , Μπλέ σκούρο, Λαδί Ένα Μέγεθος Πορτοκαλί, Κίτρινο Ένα Μέγεθος

Καπέλλο baseball

7

Ριγέ Πλεκτό Καπέλο, με επένδυση Insulatex

Πλεκτό καπέλο Insulatex επένδυση

144 12

144 12

CS21 240 20

Σωλήνας για λαιμό

100% πολυεστερικό, Αντιξεφτυστικό τελείωμα φλίς 280g Μαύρο , Μπλέ σκούρο Ένα Μέγεθος Πορτοκαλί, Κίτρινο Ένα Μέγεθος

Καπέλο φόδρα φλίς Insulatex

100% πολυεστερικό, Αντιξεφτυστικό τελείωμα φλίς 280g Επένδυση Insulatex 40g Μαύρο , Πράσινο Δάσους, Μπλέ σκούρο Ένα Μέγεθος Πορτοκαλί, Κίτρινο Ένα Μέγεθος

96 12

CS20

Φλίς κουκούλα

100% πολυεστερικό, Αντιξεφτυστικό τελείωμα φλίς 190g Μαύρο , Μπλέ σκούρο Ένα Μέγεθος Πορτοκαλί, Κίτρινο Ένα Μέγεθος

240 20

Καπέλο διπλής όψεως

B023 144 12

9

Πλεχτό καπέλο με αντανακλαστικά τελειώματα και Insulatex επένδυση

100% Ακρυλικό,Πλεχτό Επένδυση Insulatex 40g Μαύρο , Μπλέ σκούρο Ένα Μέγεθος Πορτοκαλί, Κίτρινο Ένα Μέγεθος

PW17_Rainwear_4_MASTER.indd PW17_Rainwear_4_TEXT.indd 349349

HA14 144 12

Καπέλο Beanie αναστρέψιμο αντανακλαστικό 100% Πολυεστερικό Φλίς 230g 100% Πολυεστερικό Φλίς 230g Πορτοκαλί / Μαύρο , Κίτρινο / Μαύρο Ένα Μέγεθος

B029 144 12

Σκούφος με Φως Κεφαλής LED Επαναφορτιζόμενο με USB 100% ακρυλικό, δεμένη Μαύρο , Μπλέ σκούρο, Πορτοκαλί, Κίτρινο Ένα Μέγεθος

349

31/07/2017 17:00 16/08/2017 14:07


Πληροφίες Υφάσματος

ΕΤΑΙΡΙΚΉ ΕΝΔΥΜΑΣΊΑ ΕΛΕΎΘΕΡΟΥ ΧΡΌΝΟΥ

Αυτή η εξαιρετική σειρά από το εταιρικό κάζουαλ ύφασμα κατασκευάζεται χρησιμοποιώντας ένα μείγμα από πολυεστέρα και βαμβάκι. Ο πολυεστέρας παρέχει εξαιρετική αντοχή, ενώ η περιεκτικότητα σε βαμβάκι δίνει στα ρούχα μια μαλακή επαφή και διασφαλίζει ότι καθαρίζονται άψογα. Το αποτέλεσμα είναι τα σχέδια ότι είναι ιδανικά για το χώρο εργασίας.

Οφέλη Ενδυμασίας

8

 Χαλαρή εφαρμογή για ευκολία στην κίνηση. Οι δραστικές βαφές που χρησιμοποιούνται προσφέρουν πλούσια διατήρηση του χρώματος. Σταθερότητα χρώματος μέσω όλων των σχεδίων. Διπλή ραφή παντού.

ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΧΡΩΜΑΤΩΝ

Διπλοραμένες ραφές

B300 24

5XL XS

350

Φούτερ Roma Αυτό το άνετο φούτερ είναι ιδανικό για το Σαββατοκύριακο ή σαν ρουχισμός εργασίας.Το B300 έρχεται σε μια επιλογή από δημοφιλείς επιλογές χρώματος με ένα ελκυστικό κλασικό λαιμό και χαλαρή εφαρμογή. Το μανίκι Raglan επιτρέπει μεγαλύτερη ελευθερία κινήσεων. Τέλεια ως μέρος στολής και ιδανικά για κέντημα. 65% Πολυεστέρας , 35% Βαμβάκι 300g Μπλέ σκούρο, Μαύρο, Πράσινο μπουκαλιού, Σκούρο Μπλε, Γκρι απόχρωση, Βυσσινί καφέ, Κόκκινο , Μπλε Ανοιχτό

Royal Dark Navy Bottle Green Navy Black Maroon Red Heather Grey

Reg S - 3XL S - 3XL S - 3XL XS - 5XL XS - 4XL S - 3XL S - 3XL S - 3XL

B309 24

Sorrento Φούτερ με Φερμουάρ Λαιμού Αυτό το κλασικό ντιζάιν με τον υψηλό λαιμό και τετάρτου φερμουάρ, έχει μια χαλαρή και άνετη εφαρμογή και κάθεται όμορφα όταν τοποθετηθεί. 65% Πολυεστέρας , 35% Βαμβάκι 300g Μαύρο , Μπλέ σκούρο S-3XL

Τα Χρώματα ταιριάζουν με τις Kingsmill και Fortis Σειρές Ρουχισμού μας

PW17_Leisurewear_MASTER.indd PW17_Leisurewear_TEXT.indd 350350

04/08/2017 16:44 16/08/2017 10:00


Εύκολη φροντίδα για εύκολη εφαρμογή

LINED ΚΟΥΚΟΥΛΑ

B302 30

2

Roma Κουκούλα Αυτή η κομψή και πρακτική με κουκούλα μπλούζα έχει μια μαλακή βουρτσισμένη εσωτερική επένδυση για επιπλέον άνεση. Ο περιεχόμενος πολυεστέρας εξασφαλίζει εξαιρετική αντοχή. Τα χαρακτηριστικά σχεδιασμού περιλαμβάνουν μια μεγάλη τσέπη καγκουρό και αυτο- επένδυσης κουκούλα τα οποία δίνουν επιπλέον αποθήκευση και αυξημένη ζεστασιά. 65% Πολυεστέρας , 35% Βαμβάκι 300g Μπλέ σκούρο, Μπλε Ανοιχτό, Μαύρο S - 3XL

Jersey επένδυση κουκούλας

Υπέροχο βουρτσισμένο βαμβακερό ύφασμα

Sherpa επένδυση

Επένδυση Sherpa για Φανταστική Διατήρηση Θερμότητας Άνοιγμα μπροστά με Φερμουάρ

KS31 30

2

KS32

Φούτερ νικέλιο Μια κομψή προσθήκη στην γκάμα μας από φούτερ, πλήρες φερμουάρ μπροστά επιτρέπει το γρήγορο βάλε-βγάλε που απαιτούνται για την εργασία.Παραχθέν από το αποκλειστικό ΒαμβάκιPlus μας, το φούτερ νικέλιο έχει ένα μοντέρνο κόψιμο και ένα πλήθος τεχνικών λεπτομερειών, όπως επίσης και διακριτική επωνυμία στο μανίκι και πίσω κάθετη λεπτομέρεια εκτύπωσης λογότυπου. 50% Πολυέστερ, 50% Βαμβάκι 350g Μαύρο, Μπλέ σκούρο S-XXL

12

4

Μπουφάν Pewter

Ιδανικό για δροσερές εξωτερικές συνθήκες αυτό το σακάκι προσφέρει λειτουργικότητα και ύφος. Το εσωτερικό τρίχωμα Sherpa δίνει παγίδες ζεστασιας γύρω από την περιοχή του κορμού, ενώ ελαφράπαραγεμισμένα μανίκια επιτρέπουν μεγάλη άνεση και κίνηση. Υπάρχει αφθονία αποθήκευσης, με εσωτερική τσέπη φερμουάρ για πολύτιμα αντικείμενα και μια ειδική τσέπη τηλεφώνου και στυλό για γρήγορη πρόσβαση. Ενώ η εσωτερική πρόσβαση φερμουάρ επιτρέπει στις εταιρικές παρουσιάσεις να εφαρμόζονται εύκολα στο εξωτερικό ένδυμα. 65% Πολυεστέρας , 35% Βαμβάκι 280g Επένδυση Μανικιού: 100% Πολυεστέρας 60γρ Κυρίως σώμα: 100% πολυεστέρας Sherpa, 300γρ Γέμισμα Μανικιού: 100% Πολυεστερική Βάτα, 40γρ Μαύρο, Βαθυ Γκρι S-3XL

Ζωντανά, Σύγχρονα Χρώματα που λάμπουν PW17_Leisurewear_MASTER.indd PW17_Leisurewear_TEXT.indd 351351

351

31/07/2017 16:44 16/08/2017 12:06


13

Κομψά και ανθεκτικά πόλο μπλουζάκια

ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΧΡΩΜΑΤΩΝ

Black

Reg XS - 5XL

Navy

XS - 5XL

Royal Dark Navy Bottle Green Yellow Red Heather Grey Maroon Kelly Green Sky Blue White Purple

XS - 5XL XS - 4XL S - 3XL S - 3XL XS - 3XL S - 3XL S - 3XL S - 3XL S - 3XL S - 3XL S - 3XL

B210 48

5XL XS

Πόλο Νάπολι Αυτό το πόλο γίνεται με πικέ δεμένο πολυ / βαμβακερό ύφασμα το οποίο είναι απαλό στην αφή και άνετα να φοριέται. Τα χαρακτηριστικά του περιλαμβάνουν ένα πλεκτό γιακά και μανσέτες,ταιριαστά κουμπιά και τριών κουμπιών Πατιλέτα. Ιδανικό για εταιρική φορεσιά και την εξατομίκευση. 65% Πολυεστέρας , 35% Βαμβάκι 210g Μαύρο , Μπλέ σκούρο, Μπλε Ανοιχτό, Σκούρο Μπλε, Κόκκινο, Πράσινο μπουκαλιού, Γκρι απόχρωση, Πράσινο ελατί, Βυσσινί καφέ, Μωβ, Γαλάζιο του ουρανού, Λευκό, Κίτρινο

352 Εξαιρετική Αντοχή χρωμάτων, δείχνουν όμορφα για περισσότερο χρονικό διάστημα PW17_Leisurewear_MASTER.indd PW17_Leisurewear_TEXT.indd 352352

31/07/2017 16:44 16/08/2017 12:06


8 ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΧΡΩΜΑΤΩΝ

B185 48

Terni Polo Shirt Αυτό το ελαφρύ, εξαιρετικά αναπνέον και εύκολο στη φροντίδα, πολυεστερικό ύφασμα θα κρατήσει τον χρήστη στεγνό και άνετο σε όλες τις συνθήκες. 100% Πολυεστερικό 140g Μαύρο , Μπλέ σκούρο S-3XL

B209 48

Γυναικείο Μπλουζάκι Πόλο Naples Όμορφα εξοπλισμένο και ιδανικό για την εξατομίκευση, αυτό το κλασικό στύλ για γναίκες θα καλύψει όλες τις ανάγκες ένδυσης της εργασίας σας. 65% Πολυεστέρας , 35% Βαμβάκι 210g Μαύρο , Πράσινο μπουκαλιού, Μπλέ σκούρο, Ροζ, Κόκκινο , Μπλε Ανοιχτό, Γαλάζιο του ουρανού, Λευκό

Reg Black

XS - XXL

Bottle Green

XS - XXL

Navy

XS - XXL

Pink

XS - XXL

Red

XS - XXL

Royal

XS - XXL

White

XS - XXL

Sky Blue

XS - XXL

B212 48

Πόλο μακρύ μανίκι 65% Πολυεστέρας , 35% Βαμβάκι 210g Μαύρο , Μπλέ σκούρο XS-3XL

Κομψά Πόλο με την πιο Κολακευτική Εφαρμογή PW17_Leisurewear_MASTER.indd PW17_Leisurewear_TEXT.indd 353353

353

31/07/2017 16:44 16/08/2017 12:06


8 ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΧΡΩΜΑΤΩΝ

B175 48

Monza T-Shirt Κρατώντας σας δροσερό, στεγνό και άνετο, ο μαλακός αναπνεύσιμος πολυεστέρας απορροφάει τον ιδρώτα, έτσι ώστε να μείνετε δροσερός και στεγνός κατά τη διάρκεια όλων των δραστηριοτήτων. 100% Πολυεστερικό 140g Μαύρο , Μπλέ σκούρο S-3XL

B195 72 12 Μόνο *Λευκό

Turin T-Shirt Εξαιρετικής αξίας, το ένδυμα αυτό είναι ιδανικό για ενδυμασίες επαγγελματικές-εργασίας και ως εταιρική ενδυμασία. Διατίθεται σε μια ποικιλία από δημοφιλή χρώματα, αυτό το μπλουζάκι φαίνεται μεγάλο όταν φοριέται από μόνο του ή κάτω από μια μπλούζα. Κατασκευασμένο από 100% βαμβάκι premium, προσφέρει απαράμιλλη άνεση. 100% Βαμβάκι 195g Λευκό, Μαύρο , Γκρι απόχρωση, Μπλέ σκούρο, Κόκκινο , Μπλε Ανοιχτό, Γαλάζιο του ουρανού, Κίτρινο

Reg Black

S - 3XL

Heather Grey

S - 3XL

Royal

S - 3XL

White*

XS - 3XL

Yellow

S - 3XL

Navy

S - 3XL

Sky Blue

S - 3XL

Red

S - 3XL

B310 24

1

Πουλόβερ Ναto 100% Ακρυλικό, Βαθμός 7 580g 65% Πολυεστέρας , 35% Βαμβάκι 245g Μαύρο , Μπλέ σκούρο S-3XL

Διατίθεται επίσης σε ελαφριά έκδοση 140g, T-Shirt Venice B140.

354

Ποικίλη επιλογή των υφασμάτων επιτρέπει τη μέγιστη επιλογή

PW17_Leisurewear_MASTER.indd PW17_Leisurewear_TEXT.indd 354354

31/07/2017 16:44 16/08/2017 12:07


Εύκολη φροντίδα, Ελάχιστο Σίδερο Πουκάμισου

S107 S108 24

Oxford πουκάμισο, μακρυμάνικο Oxford πουκάμισο,κοντομάνικο 70% Βαμβάκι, 30% Πολυέστερ 120g S107: Γαλάζιο του ουρανού 15”-19” S108: Γαλάζιο του ουρανού 14”-20”

1

S117 S118 24

Easycare Oxford Shirt, μακρυμάνικο Easycare Oxford Shirt, κοντομάνικο 70% Βαμβάκι, 30% Πολυέστερ 130g S117: Γαλάζιο του ουρανού S-3XL S118: Γαλάζιο του ουρανού S-3XL

1

S107

S103 S104 24

Kλασσικό πουκάμισο,μακρυμάνικο Κλασικό πουκάμισο,κοντομάνικο 65% Πολυεστέρας , 35% Βαμβάκι 100g S103: Λευκό 14”-19” S104: Λευκό 14”-20”

1

S101 S102 24

Πουκάμισο πιλότου,κοντομάνικο Πουκάμισο Πιλότου, μακρυμάνικο 65% Πολυεστέρας , 35% Βαμβάκι 100g S101: Λευκό 14”-20” S102 Λευκό 14.5”-19”

S232

1

Κλασσική Εφαρμογή, Μοντέρνο Χαλαρό Κόψιμο PW17_Leisurewear_MASTER.indd PW17_Leisurewear_TEXT.indd 355355

239

355

31/07/2017 12:40 18/08/2017 12:07


ΣΕΙΡΆ ΥΠΟΔΗΜΆΤΩΝ Η εκ τε ταμέ νη σειρά των Por t wes t υποδημά των προσφέρει μια ευρεία ε πι λογή από κορυφαία σ τυλ , σ χεδιασμέ να για τις ε πιδόσεις και εργονομικά σ χεδιασμέ να για μέ γισ τη άνεση, προσ τασία και αξιοπισ τία. Ισ χυρή και ευέ λικ τη κα τασκευή με πρωτοποριακό και μον τέρνο σ χεδιασμό, παρέ χουν με γα λύ τερη διάρκεια, θαυμάσια εφαρμογή υποδημά των που θα αν τέξει σ τη δοκιμασία του χρόνου.

116 Είδη

356

PW17_Footwear_1_MASTER.indd PW17_Footwear_1_TEXT.indd 356356

• • • • • • • • • • • • •

PORTWEST® PRO STEELITE™ AQUA STEELITE™ ULTRA STEELITE™ ΜΙΚΡΟΊΝΕΣ STEELITE™ ESD STEELITE™ ΓΥΝΑΙΚΕΊΑ STEELITE™ ΕΡΓΑΣΊΑΣ COMPOSITELITE™ ΝΕΡΟΎ COMPOSITELITE™ ULTRA COMPOSITELITE™ ESD COMPOSITELITE™ ΕΡΓΑΣΊΑΣ PORTWEST ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΌ ΑΞΕΣΟΥΆΡ ΥΠΟΔΗΜΆΤΩΝ

29/07/2017 15:43 16/08/2017 13:05


Η Πλήρης Σειρά Υποδημάτων Βλέπε την Σειρά μας Γυναικείων Υποδημάτων στην Σελίδα 290 PORTWEST

Compositelite

TM

PORTWEST

Εισαγωγή της νέας σειράς των υπέροχων υποδημάτων ασφαλείας από την Portwest ® διαθέτει τα καλύτερα υλικά και εξαρτήματα για το απόλυτο στην ασφάλεια, επιδόσεις, άνεση και σταθερότητα. Υποδήματα που έχουν σχεδιαστεί για τους εργαζομένους στις βιομηχανίες πετρελαίου και φυσικού αερίου, κατασκευές, επιχειρήσεων κοινής ωφελείας κ.λπ.

PORTWEST TM

PORTWEST TM

TM

Compositelite Compositelite Compositelite ULTRA AQUA WORK Compositelite Compositelite Compositelite ESD LADIES MICROFIBRE PORTWEST

PORTWEST

Μία ανώτερη σειρά από υ πο δή μ α τα ασφα λείας , κατασκευασμένα χρησιμοποιώντας τα καλύτερα υλικά και κατασκευαστικά στοιχεία. Υποδήματα Steelite περιέχουν προσ τατευτικά καλύμματα δαχτύλων χάλυβα ή/και χάλυβα ενδιάμεσα πέλματα.

Το STEELITE και το COMPOSITELITE είναι εμπορικά σήματα της Portwest.

TM

TM PORTWEST

TM

TM

Μία ανώτερη σειρά από υποδήματα ασφαλείας, που είναι ελαφριά, ευέλικτα και ελεύθερα μετάλλων.Τα Compositelite υποδήματα περιέχουν μη μεταλλικό προστατευτικό κάλυμμα δαχ τύλων, ή/και μη μεταλλικά προστατευτικά ενδιάμεσα πέλματα.

Επαγγελματικά Υποδήματα Ελαφρύ και ανθεκτικό στυλ για όλη την ημέρα. Ιδανικό για ελαφριά εργασία και αναψυχή.

Σύμβολα SRC

200 Joule Χάλυβα Κάλυμμα ∆αχτύλων.

Slip resistant outsole

Αντιστατικά Υποδήματα

200 Joule Συνθετικό Κάλυμμα ∆αχτύλων.

Σε Πετρέλαιο ανθεκτική εξωτερική σόλα

100% Mή Μεταλλικό.

∆ιάτρησης ανθεκτική ενδιάμεση σόλα από χάλυβα

∆ιπλής πυκνότητας μονάδα Πέλματος

Μόνωση Ψύχους

∆ιάτρησης ανθεκτική συνθετική ενδιάμεση σόλα

Σόλα μονάδικής πυκνότητας

ESD

Αδιάβροχη μεμβράνη

Ευρύχωρη εφαρμογή

Chemical resistant - 2

Αδιάβροχο

Προστασία Μεταταρσίου

∆έρμα πολύκοκκο

Ανθεκτικό στο Νερό άνω μέρος

Θερμομόνωση

Περιοχή πατήματος με απορρόφηση Ενέργειας

SD

300°C HRO

Heat resistant outsole

USA Σύμβολα

Προστατευτικό μή μεταλλικό καπάκι δαχτύλων - κρούση (Ι), συμπίεση (Γ)

Ανθεκτική σε διάτρηση μή μεταλλική Ενδιάμεση σόλα (PR)

Στατικής αποφόρτισης παπούτσια (SD)

Προστατευτικό χάλυβα καπάκι δαχτύλων κρούση (Ι), συμπίεση (Γ)

Ανθεκτική σε διάτρηση ενδιαμεση Σόλα χάλυβα (PR)

PW17_Footwear_1_MASTER.indd PW17_Footwear_1_TEXT.indd 357357

357

29/07/2017 14:27 18/08/2017 13:05


Καινοτομία, ποιότητα συστατικών και κατασκευή από εμπειρογνώμονες καθορίζουν τη συλλογή υποδημάτων Portwest. Τα υποδήματα ασφαλείας μπορούν να αναγνωρίζονται με τα ακόλουθα πρότυπα:

AS/NZS 2210.3: 2009

EN ISO 20345:2011

Αυτό το διεθνές πρότυπο καθορίζει βασικές και πρόσθετες (προαιρετικές) απαιτήσεις για τα υποδήματα ασφαλείας που χρησιμοποιούνται για γενικές χρήσεις. Περιλαμβάνει, για παράδειγμα, µηχανικούς κινδύνους, αντίσταση σε ολίσθηση, θερμικούς κινδύνους, εργονομική συμπεριφορά. Τα υποδήματα που συμμορφώνονται με το πρότυπο AS / NZS 2210.3: 2009 έχουν δοκιμαστεί για πρόσθετη αντοχή σπειρώματος.

ΤΟ ΣΎΣΤΗΜΑ ΤΑΞΙΝΌΜΗΣΗΣ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΊΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΌ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΊΑΣ ΠΟΥ ΠΑΡΈΧΕΤΑΙ ΑΠΌ ΤΑ ΥΠΟΔΉΜΑΤΑ ΑΝΑΦΈΡΕΤΑΙ ΠΑΡΑΚΆΤΩ: Κατηγορία

SB SBP S1 S1P S2

Πρόσθετες Απαιτήσεις Η παρουσία ενός καλύμματος ασφαλείας των δακτύλων που παρέχει έτσι προστασία κατά βλάβης κτυπήματος στα δάχτυλα των ποδιών που προκαλείται από πτώση αντικειμένων. Επίπεδο προστασίας που παρέχεται είναι 200 τζάουλ. Πρόληψη των τραυματισμών συμπίεσης στα δάχτυλα των ποδιών αν παγιδευτούν κάτω από ένα βαρύ αντικείμενο. Επίπεδο της προστασίας αυτής είναι 15 kN. Ως πρότυπο SB συν αντίσταση διείσδυσης.

Πίνακας των πρόσθετων απαιτήσεων για ειδικές εφαρμογές με κατάλληλα σύμβολα για τη σήμανση. Απαίτηση

Σύμβολα Διείσδυσης Αντίσταση Ηλεκτρικές ιδιότητες:Αντιστατικά υποδήματα

Ως πρότυπο SB κλειστή περιοχή πατήματος, αντι-στατικές ιδιότητες, αντοχή σε πετρέλαιο και απορρόφηση της ενέργειας στην περιοχή έδρας. Ως S1 πρότυπο αντίστασης στη διείσδυση.

Αντοχή σε εχθρικά περιβάλλοντα:Μόνωση ψύχους από συγκρότημα σόλας Ολό ληρα Υπο ήματα

ΑΝΤΟΧΗ στο ΝΕΡΟ Προστασία μεταταρσίου

Ως S1 πρότυπο αντίστασης σε διείσδυση νερού και αντίσταση απορρόφησης νερού. νω μέρος

S3

Ως πρότυπο S2 συν υποστήριξη σόλας και διείσδυσης αντίσταση.

S4

200 τζάουλ κάλυμμα προστασίας των δακτύλων. Όλο καουτσούκ ή όλο πολυμερικά τα υποδήματα με αντιστατικές ιδιότητες. Αντοχή σε μαζούτ, απορρόφηση ενέργειας της περιοχής έδρας και κλειστή περιοχή πατήματος.

S5

Ως πρότυπο S4 συν υποστήριξη σόλας και αντίσταση σε διείσδυση.

Απορρόφηση ενέργειας στην περιοχή έδρας

Διείσδυση νερού και απορρόφηση Αντίσταση σε ζεστή επαφή

Ε ωτερι ή Σόλα

Αντοχή σε μαζούτ

P A CI E WR M WRU HRO FO

358

PW17_Footwear_1_MASTER.indd PW17_Footwear_1_TEXT.indd 358358

29/07/2017 15:43 16/08/2017 13:05


EN ISO 20347:2012

EN 61340-4-3:2002 Ηλεκτροστατικά - τυποποιημένες μέθοδοι δοκιμών για ειδικές εφαρμογές - Υποδήματα

Αυτό το μέρος του ΕΝ 61340 περιγράφει μια μέθοδο δοκιμής για τον προσδιορισμό της ηλεκτρικής αντίστασης των υποδημάτων που χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο του ηλεκτροστατικού δυναμικού στους ανθρώπους. Αυτό το πρότυπο είναι κατάλληλο για χρήση από τον κατασκευαστή του υποδήματος, καθώς και από τον τελικό χρήστη.

Το διεθνές πρότυπο καθορίζει βασικές και πρόσθετες απαιτήσεις (προαιρετικά) για επαγγελματικά υποδήματα που εκτίθενται σε μηχανικούς κινδύνους (επιπτώσεις ή συμπίεση). Κατηγορία

OB 01 02 03 04 05

Ηλεκτροστατικά αγώγιμα υποδήματα Υποδήματα, όπως δοκιμάστηκαν από τη μέθοδο που περιγράφεται σε αυτό το πρότυπο με μια ηλεκτρική αντίσταση < 1 Ω x 105 Ηλεκτροστατικά υποδήματα Υποδήματα, όπως δοκιμάστηκαν από τη μέθοδο που περιγράφεται σε αυτό το πρότυπο με μια ηλεκτρική αντίσταση των > 1 Ω x 105 και < 1 Ω x 108. Πάτωμα/υποδημάτων σύστημα που χρησιμοποιείται για πρωτογενή γείωση - ESD πρότυπο EN 61340 Επαγγελματικά και ασφάλειας παπούτσια Πρότυπο - EN ISO 20344 σε EN ISO 20347 Το επίπεδο του φορτίου που δημιουργείται επηρεάζεται από την ατμοσφαιρική υγρασία.

ΑΓΏΓΙΜΟ C

ΜΗ ΔΙΑΠΕΡΑΤΟ ESD (μεταλλικό πιάτο) EN 61340-4-3 < 108 Ohm

103

104

105

106

107

Συμμορφώνεται με τις βασικές απαιτήσεις που καθορίζονται από το πρότυπο EN ISO 20347:2012 Κλειστή περιοχή έδρας, αντιστατικές ιδιότητες, απορρόφηση ενέργειας της περιοχής πατήματος Όπως Ο1 επιπλέον: διεισδυτικότητα και απορρόφηση του νερού Όπως Ο2 επιπλέον: διείσδυσης αντίσταση, υποστήριξη σόλας Κλειστή περιοχή έδρας, αντιστατικές ιδιότητες, απορρόφηση ενέργειας της περιοχής πατήματος Όπως O4 επιπλέον: διείσδυσης αντίσταση, υποστήριξη σόλας

ΜΟΝΩΤΙΚΟ

EN ISO 13287:2012

Συνιστώμενη αντίσταση σειρά EN 61340-5-1

102

Πρόσθετες Απαιτήσεις

Αυτό το Ευρωπαϊκό πρότυπο καθορίζει μια μέθοδο δοκιμής για την αντίσταση σε ολίσθηση της ασφάλειας της συμβατικής σόλας, προστατευτική και επαγγελματικών υποδημάτων. Δεν ισχύει για τα υποδήματα ειδικής χρήσης που περιέχουν αιχμές, μεταλλικά στηρίγματα ή παρόμοια 108

109

1010

1011 1012

< 35 MOhm 3,5 x 107 Ohm

Το υπόδημα για έλεγχο τοποθετείται σε επιφάνεια και κινείται οριζόντια με κανονική δύναμη,για να μετρηθούν οι δυνάμεις. Εάν η εξωτερική σόλα περνάει την δοκιμη τόσο στο κεραμικό πλακάκι (SRA)όσο και το πάτωμα χάλυβα (SRB) χαρακτηρίζεται ως SRC.

Σύστημα ESD Rg ESD/άτομο πάτωμα/υποδημάτων

Συντελεστής τριβής (EN 13287) ΑΓΩΓΙΜΟ

ΑΝΤΙΣΤΑΤΙΚΟ

ΜΟΝΩΤΙΚΟ

EN 13832-2:2006 Προστασία υποδημάτων κατά των χημικών ουσιών

Υποδήματα προστασίας από χημικές ουσίες - Μέρος 2: Απαιτήσεις για υποδήματα ανθεκτικά σε χημικά προϊόντα υπό εργαστηριακές συνθήκες

Σήμανση κώδικα

Επιφάνεια δοκιμής.

SRA

Ολίσθηση Φτέρνας προς τα εμπρός

Προς τα εμπρός ολίσθηση επίπεδη

Κεραμικό πλακάκι με SLS *

≥ 0.28

≥ 0.32

SRB

Χάλυβα πάτωμα με γλυκερίνη

≥ 0.13

≥ 0.18

SRC

Κεραμικό πλακάκι με SLS * & χάλυβα πάτωμα με γλυκερίνη

≥ 0.28 ≥ 0.13

≥ 0.32 ≥ 0.18

*Διάλυμα Νερού με 5% Νάτριο Lauryl θειικό άλας (SLS)

Αντοχή στην αποικοδόμηση: Τα δείγματα τοποθετούνται σε επαφή με το χημικό για 23 ώρες.

Αυτά τα υποδήματα αντιστέκονται στην υποβάθμιση από τις αναφερόμενες χημικές ουσίες (τουλάχιστον 2 από την παρακάτω λίστα). Β - ακετόνη D - διχλωρομεθάνιο F - τολουόλιο G - διαιθυλαμίνη H - τετραϋδροφουράνιο Ι - οξικός αιθυλεστέρας J - n - επτάνιο Κ - 30% υδροξείδιο του νατρίου L - 95% θειικό οξύ Μ - 65% 25% διάλυμα αμμωνίας Ρ - 30% διάλυμα υπεροξειδίου του υδρογόνου Q - ισοπροπανόλη R - 13% υποχλωριώδες νάτριο - αντοχή στο στήθος (200J ή 100J)

PW17_Footwear_1_MASTER.indd PW17_Footwear_1_TEXT.indd 359359

ASTM F2413-11 Πρότυπου προδιαγραφή για απαιτήσεις επιδόσεων για Προστατευτικά (Ασφάλειας) καλύμματα δαχτύλων σε Υποδήματα Οι προδιαγραφές περιλαμβάνουν τις απαιτήσεις απόδοσης για τα υποδήματα, για την προστασία των ποδιών των εργαζομένων από τους ακόλουθους κινδύνους παρέχοντας: I

αντοχή στην κρούση (Ι) για την περιοχή των δακτύλων των υποδημάτων

C

Αντίσταση συμπίεσης (Γ) για την περιοχή των δακτύλων του υποδήματος.

Mt Μεταταρσίου προστασία έναντι κρούσεων (Mt), η οποία μειώνει την πιθανότητα τραυματισμού των οστών του μεταταρσίου στο πάνω μέρος του ποδιού Cd Αγώγιμες ιδιότητες (Cd), οι οποίες μειώνουν τους κινδύνους που μπορεί να προκύψουν από τη συγκέντρωση στατικού ηλεκτρισμού; και να μειώσουν την πιθανότητα ανάφλεξης εκρηκτικών και πτητικών χημικών. EH Προστασία από Ηλεκτρικό κίνδυνο (EH), για την προστασία του χρήστη όταν τυχαία επαφή γίνεται με το πάτημα σε ενεργά ηλεκτρικά καλώδια. SD ΑντιΣτατικές ιδιότητες (SD) για τη μείωση των κινδύνων που οφείλονται σε υπερβολικά χαμηλή ηλεκτρική αντίσταση υποδημάτων που μπορεί να υπάρχει, όπου απαιτούνται υποδήματα SD PR Αντίστασης σε διάτρηση (PR) συσκευές υποδήματα.

359

29/07/2017 15:43 16/08/2017 13:05


Οδηγός Ταξινόμησης των Υποδημάτων Ασφαλείας EN ISO 20345:201 Χρησιμοποιεί το ακόλουθο σύστημα ταξινόμησης για τον προσδιορισμό του επιπέδου προστασίας που παρέχεται από τα υποδήματα ασφαλείας

SB FC03 386

FW26 392

FW28 392

SBP FW16

388

FC04

386

FW35

389

FW30 381

FW31 381

FW82 383

FW17 388

Προστασία των ποδιών σας σε όλες τις συνθήκες.

S1P FC10

NEW

405

FC14

404

FC52

371

FC53

371

FC65

372

NEW

FC67

372

FT25

375

FT15

375

FT63

377

FT64

377

FW02

380

FW06

396

FW08

399

FW09

399

FW10

398

FW12

395

FW13

395

FW14

398

FW25

400

FW33

378

FW34

379

FW36

374

FW37

374

FW38

290

FW39

290

FW46

385

FW47

385

FW51

400

FW60

380

FW61

380

FW63

378

FW64

378

FW85

391

FW86

391

FW87

391

Χρησιμοποιούνται Τα Καλύτερης Ποιότητας Εξαρτήματα και Υλικά

S4 FW84

PW17_Footwear_1_MASTER.indd PW17_Footwear_1_TEXT.indd 360360

408

FW94

407

29/07/2017 15:43 16/08/2017 13:06


NEW

SI FC02

FW01 377

387

FW15 400

FC21

405

FW21 399

FC41

404

FW41 291

FC63

373

373

FC64 373

FW48 383/ 387

FW49 291

FC66

FW42 376

FT50

375

S2 FC01

387

FC11

405

FW80

382

FW81

382

384

FW83

384

FW88

S3 FC12

397

FC44

404

FC54

366

FC55

NEW

370

FC60

370

FC61

NEW

FD01

NEW

363

365

FD10

364

FD11

365

FW05

397

FW07

390

NEW

394

FT13

394

FW03

402

FW04

403

FW11

402

FW22

390

FW23

401

FW24

401

FW29

396

FW59 376

FW65 393

FW66 368

FW32

381

FW43

403

FW69 376

NEW

FD85 367

PW17_Footwear_1_MASTER.indd PW17_Footwear_1_TEXT.indd 361361

NEW

FD09

FT12

S5

NEW

369

363

364

FW57 368

FC57

FD02

FD15

FW44 403

366

FD95 406

FW45 408

FW71 409

FW74 409

FW75 409

FW95 407

29/07/2017 15:43 16/08/2017 13:07


Portwest - Υποδήματα Σχεδιασμένα να σας προστατεύουν Κατασκευασμένα με τις πιο σύγχρονες και αποδοτικές τεχνολογίες κατασκευής υποδημάτων, όλες οι εξωτερικές επιφάνειες είναι εργονομικά σχεδιασμένες και κατασκευασμένες με τεχνικές τσιμέντου, άμεσης έγχυσης και καλυμμάτων. Τα επεξεργασμένα άνω μέρη έχουν σχεδιαστεί για να παρέχουν εξαιρετική άνεση και να ταιριάζουν. Σχεδιασμένο για μέγιστη απόδοση, ένας συνδυασμός υλικών υψηλής ποιότητας και εξαρτημάτων εξασφαλίζει εξαιρετική ανθεκτικότητα, ευελιξία και αξιοπιστία σε ολόκληρη την περιοχή των υποδημάτων.

Εσωτερική κάλτσα Επενδεδυμένο Κολάρο

Υποδήματα Κατασκευασμένα για ΑΠΌΛΥΤΗ Προστασία Στήριγμα εξωτερικής σόλας

Γλώσσα

Περιοχή έδρας με απορόφηση ενέργειας

Σόλα αναφοράς F12

Άνω μέρος Επάνω μέρος υποδήματος Αυτοσχέδια επένδυση Αδιάβροχη μεμβράνη

Περιοχή έδρας με απορόφηση Εσωτερική σόλα ενέργειας υποδήματος Εξωτερική Σόλα Μέση σόλα Ανθεκτική στη διείσδυση

FC57 369

Αντιστατικό νήμα

362

Κάλυμμα από Καουτσούκ Κάλυμμα δακτύλων

Portwest PRO - Υψηλής Αξίας Υποδήματα Ασφάλειας

PW17_Footwear_1_MASTER.indd PW17_Footwear_1_TEXT.indd 362362

29/07/2017 15:43 16/08/2017 13:07


Portwest PRO

Γρήγορης απελευθέρωσης φερμουάρ

S3 FD01 6

CompositeLite Traction 10 ιντσών (25 εκ) Μπότα Ασφάλειας S3 HRO CI WR EN ISO 20345:2011 IEC 61340-4-3 ΚΛΆΣΗ 3 ASTM F2413-11 Χ

SRC

300°C HRO

S3

Συνδυάζοντας την άνεση, την υποσ τήριξη σ τον ασ τράγαλο, ασυναγώνιστες ιδιότητες αντιολίσθησης και τα καλύτερα υλικά και συστατικά η μπότα Ασφάλειας TractionLite είναι μια αποκάλυψη στην κατασκευή υποδημάτων. Ελαφριά κατασκευή με φερμουάρ, S3 δέρμα μη αποψιλωμένο και μία αδιάβροχη και αναπνέουσα μεμβράνη για να κρατήσει τα πόδια στεγνά σε πιο σκληρές συνθήκες. Ειδικά σχεδιασμένη PU / Καουτσούκ σόλα προσφέρει ανώτερη αντίσταση ολίσθησης και σταθερότητα στις πιο απαιτητικές συνθήκες.

FD02 6

ΒΕΛΤΙΩΜΈΝΟ

Αυτό το Στύλ είναι η ιδανική επιλογή για τη βιομηχανία πετρελαίου και φυσικού αερίου. Ανθεκτική σε λάδια και καύσιμα εξωτερική σόλα εξασφαλίζει εξαιρετική αντοχή στην ολίσθηση. Πλήρες κόκκων δέρμα, κρατά επάνω τα πόδια ζεστά σε κρύες συνθήκες και επιτρέπει στο πόδι σας να αναπνέει και να παραμένει άνετο σε θερμά κλίματα. Αυτή η ειδικά σχεδιασμένη και κατασκευασμένη μπότα θα σας κρατήσει ασφαλή όταν χρειάζεται. Μαύρο, Euro 38-48, UK 5-13, US 6-14 Πολύκοκκο Δέρμα Πολυουρεθάνη/Καουτσούκ - F18

Μαύρο,Euro 38-48, UK 5-13, US 6-14 Πολύκοκκο Δέρμα Πολυουρεθάνη/Καουτσούκ - F18 SD

EN ISO 20345:2011 IEC 61340-4-3 ΚΛΆΣΗ 3 ASTM F2413-11 Χ

SRC

300°C HRO

Portwest Compositelite Traction 7 ιντσών (18εκ) Ασφάλειας μπότα S3 HRO CI WR

SD

ΒΕΛΤΙΩΜΈΝΟ

Αποδεδειγμένη στη Βιομηχανία Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου PW17_Footwear_1_MASTER.indd PW17_Footwear_1_TEXT.indd 363363

363

29/07/2017 08:43 18/08/2017 13:07


Portwest PRO

S3 FD15 8

SRC

Eden Μπότα Ασφαλείας S3 HRO CI HI FO EN ISO 20345:2011 AS/NZS 2210.3:2009

Πλήρης προστασία, το πλήρως δερμάτινο πάνω μέρος παρέχει ανώτερο φραγμό σε όλες τις καιρικές συνθήκες. Υψηλών κορδονιών στυλ με ένα ισχυρό φερμουάρ για άνετη εφαρμογή και 300°C αξιόπιστη υποστήριξη σε τραχιά περιβάλλοντα. HRO Άμεσης έγχυσης εξωτερική σόλα από PU/Ελαστικό για την υπέρτατη πρόσφυση και απορρόφηση ενέργειας. Μαύρο Ευρώ 38-48, Ηνωμένο Βασίλειο 5-13, ΗΠΑ 6-14 Πολύκοκκο Δέρμα Πολυουρεθάνη/Καουτσούκ -Εξωτερική Σόλα F47

Γρήγορης απελευθέρωσης φερμουάρ

S3 FD10 8

SRC

Clyde Μπότα Ασφαλείας S3 HRO CI HI FO EN ISO 20345:2011 AS/NZS 2210.3:2009

Κλασικής σχεδίασης μπότα με ένα προστατευτικό κάλυμμα σκουφάκι TPU για υψηλό αντίσταση σε κρούση και να αυξήσει τη μακροζωία. Η αντυγρασίας εσωτερική επένδυση παρέχει αξιόπιστη προστασία 300°C από το κρύο, την υγρασία και τη θερμότητα. Καινοτόμες HRO εξωτερικής σόλας εύκαμπτες ζώνες αυξάνουν την ευελιξία και σταθερότητα για άριστη άνεση και υποστήριξη σε κάθε βήμα. Μαύρο Ευρώ 38-48, Ηνωμένο Βασίλειο 5-13, ΗΠΑ 6-14 Πολύκοκκο Δέρμα Πολυουρεθάνη/Καουτσούκ - Εξωτερική Σόλα F47

Προστατευτικό λαστιχένιου εξωτερικού καλλύματος 364

Ανώτατη άνεση ακόμη και σε υγρά κλίματα

PW17_Footwear_1_MASTER.indd PW17_Footwear_1_TEXT.indd 364364

29/07/2017 15:43 16/08/2017 13:07


ω ς ε ι . ό η

ικό σε σίας σία μες την και

ή

Portwest PRO

S3 FD09

EN ISO 20345:2011

10

SRC

Trent Μπότα Ασφαλείας S3 HRO CI HI FO

Υψηλής προστασίας και ανθεκτικά σε όλες τις καιρικές συνθήκες, λόγω των μονωτικών ιδιοτήτων σε κρύο και ζέστη που διατηρούν τα πόδια σας άνετα σε σκληρά περιβάλλοντα εργασίας. Υλικά 300°C υψηλής ποιότητας και εξωτερική σόλα PU / HRO Rubber με έγχυση για ολίσθηση και αντοχή στη θερμότητα. Μαύρο Ευρώ 38-48, Ηνωμένο Βασίλειο 5-13, ΗΠΑ 6-14 Πολύκοκκο Δέρμα Πολυουρεθάνη/Καουτσούκ -Εξωτερική Σόλα F47

Προστατευτικό λαστιχένιου εξωτερικού καλλύματος

S3 FD11 10

SRC

Foyle Μπότα Ασφαλείας S3 HRO CI HI FO EN ISO 20345:2011

Σχεδιασμένη για δύσκολες εξωτερικές συνθήκες εργασίας , το πλήρως δερμάτινο άνω μέρος και εξωτερική σόλα διπλής πυκ νότητας PU / Καουτσούκ παρέχει τη μέγιστη δυνατή 300°C προστασία. Εξαιρετικά ισχυρά και άνετα HRO με χάλυβα κάλυμμα δαχτύλων και μεσαία σόλα, αντοχή ολίσθησης 300 ° C HRO και SRC. Μαύρο Ευρώ 38-48, Ηνωμένο Βασίλειο 5-13, ΗΠΑ 6-14 Πολύκοκκο Δέρμα Πολυουρεθάνη/Καουτσούκ Εξωτερική Σόλα F47

Υποδήματα Ασφαλείας που Πάντα Αποδίδουν PW17_Footwear_1_MASTER.indd PW17_Footwear_1_TEXT.indd 365365

365

29/07/2017 15:43 16/08/2017 13:07


Portwest PRO S3

ΒΕΛΤΙΩΜΈΝΟ

FC54

Portwest Compositelite Elbe παπούτσι χαμηλής κοπής S3 EN ISO 20345:2011

12 Αναπνέον Άνω Μέρος

SRC

100% μή μεταλλικά, αυτά τα υποδήματα υψηλού χρώματος παρέχουν άνεση και σύγχρονο σχεδιασμό για τον χρήστη. Ένα αδιάβροχο καστόρι αγελάδας και ανοιχτό διχτυωτό κέλυφος, συνδυάζονται για να εξασφαλιστεί ότι αυτό το υπόδημα είναι ισχυρό και αναπνέον.Σύνθετα κάλυμμα δακτύλων και ενδιάμεση σόλα, υπέρτατο κράτημα και ανθεκτική στο λάδι εξωτερική σόλα. Πράσινο, Euro 38-47, UK 5-12, US 6-13 Αγελάδος Σουέντ , Διχτυωτό Phylon/Καουτσούκ - F38

S3 FC55 ΒΕΛΤΙΩΜΈΝΟ

Προστατευτικό λαστιχένιου εξωτερικού καλλύματος

Portwest Compositelite Elbe παπούτσι μέσης κοπής S3 EN ISO 20345:2011

12

SRC

Εξαιρετική προστασία και μοντέρνος σχεδιασμός συνδυασμένα. Επενδυμένο κολάρο προσφέρει επιπλέον υποστήριξη και εφαρμογή για ασυναγώνισ τη άνεση. Κατασκευή ανθεκτική σε νερό, διπλής πυκνότητας Phylon / Καουτσούκ Εξωτερική σόλα για την πρόσφυση και την ευελιξία. 100% μη μεταλλικά και αναπνέοντα. Πράσινο, Euro 38-47, UK 5-12, US 6-13 Αγελάδος Σουέντ , Διχτυωτό Phylon/Καουτσούκ - F38

366

Προστασία Ανώτατης κλάσης και μοναδικό στυλ

PW17_Footwear_1_MASTER.indd PW17_Footwear_1_TEXT.indd 366366

29/07/2017 15:43 16/08/2017 13:07


Portwest PRO

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ PORTWEST

ΒΕΛΤΙΩΜΈΝΟ

Ενσωματωμένο Εύκαμπτο Προστατευτικό για Βέλτιστη Ευελιξία και προστασία Μετατάρσεων Προστασία Μεταταρσίου

 Ορυχεία και Φυσικό Αέριο  Πετρέλαιο Οργανισμοί Οφέλειας  Κατασκευές  Έργα Πολιτικού Μηχανικού  Αδρανή Υλικά  Γεωργία 

Σύστημα εύκολης αφαίρεσης

Ενισχυμένη προστασία στον αστράγαλο

S5

FD85

6

SRA

Portwest Μπότα Ασφαλείας Μεταταρσίου Wellington S5 Μ EN ISO 20345:2011 AS/NZS 2210.3:2009

Η Μπότα Portwest Ασφάλειας μεταταρσίου Wellington προσφέρει πλήρη προστασία ποδιών. Ο πρωτοποριακός, μη μεταλλικός σχεδιασμός επιτρέπει ευελιξία και άνεση στο χρήστη. Βοηθά στην προστασία από κινδύνους στα βαριά βιομηχανικά περιβάλλοντα εργασίας. Μαύρο Ευρώ 37-48, Ηνωμένο Βασίλειο 4-13, ΗΠΑ 5-14 Πολυβινυλοχλωρίδιο/ Νιτρίλιο Πολυβινυλοχλωρίδιο/ Νιτρίλιο - F49

Προστασία του μεταταρσίου

Συνδυάζοντας την Καινοτομία, Σχεδιασμό και την Ασφάλεια στα υποδήματα PW17_Footwear_1_MASTER.indd PW17_Footwear_1_TEXT.indd 367367

367

29/07/2017 15:43 16/08/2017 13:08


TM

Πώς λειτουργεί Βροχή/Νερό

S3

PU/PU

SRC

Ιδρώτας

0,60 SRA 0,51 FW57 Steelite Μπότα παντός

(SRA+SRB)

Δέρμα

καιρού S3 WR

0,27

SRB 10 Αέρας Αδιάβροχη επένδυση

EN ISO 20345:2011 ASTM F2413-11 AS/NZS 2210.3:2009

0,19

Αυτή η S3 μπότα διαθέτει μια μεμβράνη αδιάβροχη και αναπνέουσα και είναι ιδανική για χρήση σε όλες τις συνθήκες. Χάλυβα κάλυμμα των δακτύλων και ενδιάμεσης σόλας για τη συνολική προστασία με αντοχής TPU σόλα για μεγαλύτερη σταθερότητα και τριβή.

Εσωτερική επένδυση SRC

200°C HRO

Μαύρο , Καφέ Ευρώ 38-48, Ηνωμένο Βασίλειο 5-13, ΗΠΑ 6-14 Αγελάδος Νούμπουκ Δέρμα Αδιάβροχη μεμβράνη Πολυουρεθάνη/TPU - F12

Πώς λειτουργεί Βροχή/Νερό Ιδρώτας

SRC (SRA+SRB)

PU/PU

0,60 SRA 0,51

Δέρμα

SRB Αέρας Αδιάβροχη επένδυση Εσωτερική επένδυση

S3

0,27 0,19

FW66

EN ISO 20345:2011

10

SRC

200°C HRO

Steelite Μπότα παντός καιρού S3 WR Πλήρης προστασία του S3 σε στυλ μποτάκι πεζοπορίας.Αδιάβροχη και αναπνέουσα φόδρα με ενδιάμεση σόλα χάλυβα και χάλυβα κάλυμμα των δακτύλων. Γκρι Ευρώ 37-48, Ηνωμένο Βασίλειο 4-13, ΗΠΑ 5-14 Μαύρο Ευρώ 38-48, Ηνωμένο Βασίλειο 5-13, ΗΠΑ 6-14 Δέρμα Αγελάδος Σουέντ Αδιάβροχη μεμβράνη Πολυουρεθάνη/ Πολυουρεθάνη - F51

ΒΕΛΤΙΩΜΈΝΟ

368

Steelite - Υποδήματα Ασφαλείας με Μέταλλο

PW17_Footwear_1_MASTER.indd PW17_Footwear_1_TEXT.indd 368368

29/07/2017 15:43 16/08/2017 13:08


PORTWEST

Compositelite AQUA TM

Ά

Δ

Ι

ΡΟΧ

Ή ΜΕΜ

Ρ

Ν

Ή

Βροχή/Νερό Ιδρώτας

SRC (SRA+SRB)

Δέρμα

PU/PU

0,60 SRA 0,51

SRB

Αέρας Αδιάβροχο και Αναπνέον

Αδιάβροχη επένδυση

Εσωτερική επένδυση

Προστατευτικό λαστιχένιου εξωτερικού καλλύματος

S3 FC57 10

Portwest Compositelite Μπότα παντός καιρού S3 WR

ΒΕΛΤΙΩΜΈΝΟ

EN ISO 20345:2011 AS/NZS 2210.3:2009

Αυτή η εξαιρετική μη μεταλλική Μπότα προσφέρει υπέροχη ελαφριά προστασία για τα πόδια σας, ακόμη και σε υγρές συνθήκες με ένα αδιάβροχο και αναπνέον πάνω μέρος. Διπλής πυκνότητας PU / TPU ανθεκτική εξωτερική σόλα ,με απορρόφηση κραδασμών περιοχή έδρας, αντιστατικές και αντιολισθητικές ιδιότητες. Προστατευτικό κάλυμμα μαρσπιέ επεκτείνει τη μακροζωία της μπότας. SRC

200°C HRO

Μαύρο Ευρώ 38-48, Ηνωμένο Βασίλειο 5-13, ΗΠΑ 6-14 Αγελάδος Νούμπουκ Δέρμα Αδιάβροχη Μεμβράνη Πολυουρεθάνη/TPU - F12

Compositelite - Υποδήματα Ασφαλείας Χωρίς Μέταλλο PW17_Footwear_1_MASTER.indd PW17_Footwear_1_TEXT.indd 369369

369

29/07/2017 15:43 16/08/2017 13:08

0,27 0,19


PORTWEST

Compositelite ULTRA TM

S3

ΒΕΛΤΙΩΜΈΝΟ

FC60

Portwest Compositelite Operis Μπότα S3 HRO EN ISO 20345:2011 ASTM F2413-11 Χ

10

SRC

300°C HRO

Κομψή σχεδίαση σε συνδυασμό με απόλυτη ασφάλεια S3 σε 100% μη μεταλλική μπότα. Ελαφριά κατασκευή με ανθεκτικό PU / εξωτερική σόλα από καουτσούκ για την αντίσταση σε ολίσθηση και την απορρόφηση των κραδασμών. Μαύρο / Πορτοκαλί, Μαύρο/ Μπλέ Ευρώ 37-48, Ηνωμένο Βασίλειο 4-13, ΗΠΑ 5-14 Νουμπούκ Πολυουρεθάνη/Καουτσούκ - F52

ΒΕΛΤΙΩΜΈΝΟ

S3 FC61

EN ISO 20345:2011 ΚΑΜΊΑ ASTM F2413-11 Χ

10

SRC

300°C HRO

370

Portwest Compositelite Operis παπούτσι S3 HRO Κομψή και εξαιρετική Προστασία S3 σας επιτρέπουν να εργαστείτε σε μια ποικιλία από περιβάλλοντα. Αδιάβροχο για να διατηρήσει υγιή πόδια σε υγρά κλίματα και μία ανθεκτική διπλής πυκνότητας, ανθεκτική στη θερμότητα εξωτερική σόλα για άνεση. Μαύρο / Πορτοκαλί, Μαύρο/ Μπλέ Ευρώ 37-48, Ηνωμένο Βασίλειο 4-13, ΗΠΑ 5-14 Νουμπούκ Πολυουρεθάνη/Καουτσούκ - F52

Βαρύ στα Χαρακτηριστικά, ελαφρύ για να φορεθεί

PW17_Footwear_1_MASTER.indd PW17_Footwear_1_TEXT.indd 370370

29/07/2017 15:43 16/08/2017 13:08


ε η ή α ε ν

ς α α α , ή

F52

PORTWEST

Compositelite ULTRA TM

S1P FC52 12

Portwest Compositelite Reno μπότα χαμηλής κοπής S1P

ΒΕΛΤΙΩΜΈΝΟ

EN ISO 20345:2011

Η μπότα Reno χαμηλής κοπής είναι ιδανική για εξωτερικούς χώρους με διπλής πυκνότητας PU εξωτερική σόλα για εξαιρετική αντίσταση σε ολίσθηση και αν τοχή. 100% Μη μεταλλική, αντιστατική, προστατευτικό κάλυμμα των δακτύλων και ενδιάμεση σόλα ,εξασφαλίζουν ότι παραμένετε ασφαλείς σε όλα τα περιβάλλοντα εργασίας.

SRC

Μπεζ Ευρώ 38-47, Ηνωμένο Βασίλειο 5-12, ΗΠΑ 6-13 Δέρμα Αγελάδος Σουέντ Πολυουρεθάνη/Πολυουρεθάνη - F39

S1P FC53 12

SRC

ΒΕΛΤΙΩΜΈΝΟ Portwest Compositelite Reno Mπότα μέσης κοπής S1P EN ISO 20345:2011 AS/NZS 2210.3:2009

Το εντυπωσιακό Reno μέσης κοπής Μποτάκι έχει εξαιρετικά χαρακτηριστικά ασφαλείας. Ελαφριά και ανθεκτική, αυτή η 100% μη μεταλλική μπότα είναι κατάλληλη σε μια σειρά από περιβάλλοντα. Αναπνέουσα επένδυση, σύνθε το κά λυμμα δαχ τύλων και ενδιάμεσης σόλας με αντοχή σε λάδι και άνω μέρος αντοχής ολίσθησης. Μπεζ Ευρώ 38-47, Ηνωμένο Βασίλειο 5-12, ΗΠΑ 6-13 Δέρμα Αγελάδος Σουέντ Πολυουρεθάνη/Πολυουρεθάνη - F39

Σχεδιασμός που τραβάει το μάτι PW17_Footwear_1_MASTER.indd PW17_Footwear_1_TEXT.indd 371371

371

29/07/2017 15:43 16/08/2017 13:08


PORTWEST

Compositelite ULTRA TM

ΒΕΛΤΙΩΜΈΝΟ

S1P FC67 12

Portwest Compositelite Vistula Αθλητικό Παπούτσι S1P HRO EN ISO 20345:2011

Σκληρό παπούτσι S1P μη μεταλλικό, προσφέρον τας άνεση και αν τοχή. Phylon/λαστιχένια σόλα για άνεση και αντίσταση ολίσθησης. Ιδανικό για ελαφριά 300°C βιομηχανική χρήση ή σε μεταλλικά HRO ελεύθερες περιοχές.

SRC

Μαύρο/Μπλέ, Μαύρο/Πράσινο Ευρώ 38-47, Ηνωμένο Βασίλειο 5-12, ΗΠΑ 6-13 Διαχωρισμένο Δέρμα Phylon/Καουτσούκ - F33

PORTWEST

Compositelite WORK TM

Σύστημα υποστήριξης Αστραγάλου 360°

S1P FC65 12

Portwest Compositelite Trekker Plus μπότα S1P EN ISO 20345:2011

100% μη μεταλλικό S1P μποτάκι με ολοκληρωμένο Σύστημα Υποστήριξης TPR εξωτερικό σύσ τημα πλαισίου καουτσούκ για την υποστήριξη 360º στον αστράγαλο.

ΒΕΛΤΙΩΜΈΝΟ SRC

Μαύρο Ευρώ 37-47, Ηνωμένο Βασίλειο 4-12, ΗΠΑ 5-13 Δέρμα Αγελάδος Σουέντ Πολυουρεθάνη/ Πολυουρεθάνη - F12

372

Άνεση Όλη την ημέρα

PW17_Footwear_1_MASTER.indd PW17_Footwear_1_TEXT.indd 372372

29/07/2017 15:43 16/08/2017 13:08


PORTWEST

Compositelite WORK TM

S1 FC63 12

Portwest Compositelite S1 Συνθετικό μποτάκι αναψυχής

ΒΕΛΤΙΩΜΈΝΟ

EN ISO 20345:2011 SRC

Ένα μη μεταλλικό πεζοπόρου στυλ μποτάκι ασφάλειας με καπάκι συνθετικό στα δάχτυλα 200 τζάουλ. Ελαφρύ και ευέλικτο για όλη την ημέρα. Μαύρο Ευρώ 37-48, Ηνωμένο Βασίλειο 4-13, ΗΠΑ 5-14 Δέρμα Αγελάδος Σουέντ Πολυουρεθάνη/ Πολυουρεθάνη - F12

S1 FC64 12

Portwest Compositelite S1 Συνθετικό παπούτσι αναψυχής

ΒΕΛΤΙΩΜΈΝΟ

EN ISO 20345:2011 ASTM F2413-11 Χ SRC

100% μη μεταλλικό, ελαφρύ και άνετο παπούτσι στυλ πεζοπόρου. Ισχυρή και ευέλικ τη κατασκευή επιτρέπει μακροχρόνια χρήση στο εργασιακό περιβάλλον. Μαύρο Ευρώ 36-48, Ηνωμένο Βασίλειο 3-13, ΗΠΑ 4-14 Δέρμα Αγελάδος Σουέντ Πολυουρεθάνη/ Πολυουρεθάνη - F12

S1 FC66

Portwest Compositelite Trouper Παπούτσι S1

ΒΕΛΤΙΩΜΈΝΟ

EN ISO 20345:2011

12

SRC

100% μη μεταλλικό, ελαφρύ παπούτσι στυλ πεζοπόρου σε ένα κλασικό μαύρο χρώμα. Σύνθετο κάλυμμα των δακτύλων, αντιστατική και ανθεκτική στο λάδι εξωτερική σόλα κάνει το παπούτσι κατάλληλο για διάφορα περιβάλλοντα εργασίας. Μαύρο Ευρώ 36-48, Ηνωμένο Βασίλειο 3-13, ΗΠΑ 4-14 Δέρμα Αγελάδος Σουέντ Πολυουρεθάνη/ Πολυουρεθάνη - F12

Υποδήματα Ασφαλείας που Πάντα Αποδίδουν PW17_Footwear_1_MASTER.indd PW17_Footwear_1_TEXT.indd 373373

373

29/07/2017 15:43 16/08/2017 13:08


S1P FW36

Steelite Loire Παπούτσι Χαμηλό S1P HRO EN ISO 20345:2011 AS/NZS 2210.3:2009

12

Συνδυάζοντας μια σύγχρονη εμφάνιση, χωρίς συμβιβασμούς στην ασφάλεια. Το Loire παπούτσι έρχεται πλήρες με χαλύβδινο κάλυμμα των δακτύλων 300°C και ενδιάμεση σόλα και μία ελαφριά HRO εξωτερική σόλα EVA/Καουτσούκ για άνεση και ολίσθησης αντίσταση.

SRC

Γκρι Ευρώ 39-47, Ηνωμένο Βασίλειο 6-12, ΗΠΑ 7-13 Δέρμα Αγελάδος Σουέντ EVA / Καουτσούκ - F29

S1P FW37

EN ISO 20345:2011

12

SRC

374

Steelite Loire S1P Trainer,Μεσαίο HRO

300°C HRO

Επενδυμένο κολάρο παρέχει επιπλέον υποστήριξη και άνεση γύρω από τον αστράγαλο. Αντίθεσης χρώματα για μια κομψή εμφάνιση με χάλυβα καπάκι δαχτύλων και ενδιάμεση σόλα που θα σας προστατεύσει. Γκρι Ευρώ 39-47, Ηνωμένο Βασίλειο 6-12, ΗΠΑ 7-13 Δέρμα Αγελάδος Σουέντ EVA / Καουτσούκ - F29

Σκληρό και προσιτό

PW17_Footwear_1_MASTER.indd PW17_Footwear_1_TEXT.indd 374374

29/07/2017 15:43 16/08/2017 13:09


S1P FT15 12

Steelite Tove Trainer S1P EN ISO 20345:2011

Συνδυάζον τας ένα μον τέρνο σ τυλ γυμναστή με την κλασική προστασία της ασφάλειας. Η TPU φορμαρισμένη άνω με πλέγμα στήριξης προσφέρει εξαιρετική διαπνοή και άνεση. Διπλής πυκνότητας EVA / εξωτερική σόλα από καουτσούκ για ένα ελαφρύ και μακράς διαρκείας γυμναστή που δεν θα σας απογοητεύσει. Εξαιρετικό πάτος. Ανεση με χάλυβα κάλυμμα των δακτύλων και του χάλυβα ενδιάμεση σόλα

SRC

Μαύρο/Πράσινο Ευρώ 38-47, Ηνωμένο Βασίλειο 5-12, ΗΠΑ 6-13 Μαύρο/Μπλέ Ευρώ 38-47, Ηνωμένο Βασίλειο 5-12, ΗΠΑ 6-13 KPU/Πλέγμα EVA / Καουτσούκ - F53

S1 FT50 10

SRC

Steelite Mersey Trainer S1 EN ISO 20345:2011

Υψηλή απόδοση ανώτερη σχεδίαση με επένδυση πλέγματος 3D που παρέχει τη μέγιστη άνεση και διαπνοή. Αυτά τα υποδήματα ασφαλείας ρύθμιση έχει τάση κατασκευαστεί με ένα διπλής πυκνότητας PU / PU outsole, παρέχοντας ανώτερη πρόσφυση και απορρόφηση ενέργειας. Σχεδιασμέ νο με μαξι λάρια πά τος . μειώνοντας την κούραση τα πόδια. Γκρι Euro 36-48, UK 3-13, US 4-14 Δέρμα Αγελάδος Σουέντ Πολυουρεθάνη/Πολυουρεθάνη - F50

S1P FT25 10

SRC

Steelite Aire Αθλητικό S1P EN ISO 20345:2011 S1

Κομψό, υπερσύγχρονο πλεκτό ύφασμα στο πάνω μέρος με μια άνετη και σκληρή εξωτερική σόλα διπλής πυκνότητας για άνεση όλη την ημέρα. Ελαφρύ και αναπνέον. Κατάλληλο για ελαφριά βιομηχανική χρήση. Παρέχεται με ανταλλακτικό σετ κορδονιών αντίθεσης. Μαύρο/Πράσινο Ευρώ 38-48, Ηνωμένο Βασίλειο 5-13, ΗΠΑ 6-14 Παραπάνω Πλεκτό Πολυουρεθάνη/Πολυουρεθάνη - F50

Ασφαλείας Αθλητικό Στυλ PW17_Footwear_1_MASTER.indd PW17_Footwear_1_TEXT.indd 375375

375

29/07/2017 15:43 16/08/2017 13:09


Σύστημα υποστήριξης Αστραγάλου 360°

S3 FW69 10

SRC

Steelite Mustang S3 Μπότα

EN ISO 20345:2011 ASTM F2413-11 Χ AS/NZS 2210.3:2009

Σχεδιασμένο για άνεση, ασφάλεια και αξιοπιστία. Η Mustang μπότα έχει πλήρη προστασία S3 με εξωτερικό σύστημα πλαισίου καουτσούκ για την υποστήριξη 360º στον αστράγαλο Μαύρο , Καφέ Ευρώ 38-48, Ηνωμένο Βασίλειο 5-13, ΗΠΑ 6-14, Δέρμα Σέλλας Αλόγου Πολυουρεθάνη/TPU - F12

S3 FW59 10

SRC

Steelite Mustang Υπόδημα S3

EN ISO 20345:2011

Εξαιρετική εφαρμογή και άνεση. Η διπλής πυκνότητας PU / TPU εξωτερική σόλα είναι αντοχής και για σκληρή χρήση σε οποιοδήποτε περιβάλλον εργασίας. Αδιάβροχη προσ τασία S3 κρατά τα πόδια σας προσ τατευμένα. Χά λυβα καπάκι δαχτύλων και ενδιάμεση σόλα με σύστημα υποστήριξης στον αστράγαλο για μεγαλύτερη σταθερότητα. Καφέ Ευρώ 38-48, Ηνωμένο Βασίλειο 5-13, ΗΠΑ 6-14 Δέρμα Σέλλας Αλόγου Πολυουρεθάνη/TPU - F12

S1 FW42 12

SRC

Steelite Obra Σανδάλι S1 EN ISO 20345:2011 AS/NZS 2210.3:2009

Νέο S1 διάτρητο σανδάλι ασφαλείας είναι ιδανικό για χρήση σε θερμά κλίματα. Εξαιρετική διαπνοή και αερισμός για τον χρήστη. Γκρι Ευρώ 36-47, Ηνωμένο Βασίλειο 3-12, ΗΠΑ 4-13 Δέρμα Αγελάδος Σουέντ Πολυουρεθάνη/Πολυουρεθάνη - F39

376

Όλη την Υποστήριξη που θα χρειαστείτε

PW17_Footwear_1_MASTER.indd PW17_Footwear_1_TEXT.indd 376376

29/07/2017 15:43 16/08/2017 13:09


S1P FT63 10

Steelite Trouper Μπότα S1P EN ISO 20345:2011

S1P Trouper μπότα σε έναν ρουχισμού εργασίας κλασικό χρωματισμό του μαύρου με εσωτερική επένδυση που αναπνέει και κλειστές οπές. Χαλύβδινο κάλυμμα δαχτύλων και ενδιάμεση σόλα θα σας κρατήσουν ασφαλή.

SRC

Μαύρο Ευρώ 36-48, Ηνωμένο Βασίλειο 3-13, ΗΠΑ 4-14 Δέρμα Αγελάδος Σουέντ Πολυουρεθάνη/Πολυουρεθάνη - F12

S1P FT64

Steelite Trouper Παπούτσι S1P EN ISO 20345:2011

12

Ισχυρό και ευέλικτο, το παπούτσι Trouper είναι ιδανικό για πολλές ώρες χρήσης. Χάλυβα καπάκι δαχτύλων και ενδιάμεση σόλα, ανθεκτική πετρελαίου και ενέργειας περιοχή απορρόφησης της έδρας. Εξαιρετική άνεση με κλασικό μαύρο στυλ.

SRC

Μαύρο Ευρώ 36-48, Ηνωμένο Βασίλειο 3-13, ΗΠΑ 4-14 Δέρμα Αγελάδος Σουέντ Πολυουρεθάνη/Πολυουρεθάνη - F12

S1 FW01

Διάτρητο για αερισμό. Σανδάλι Ασφαλείας S1 Steelite EN ISO 20345:2011

12

SRC

S1 ασφάλειας σανδάλι με προστασία δαχτύλων χάλυβα και ένα πάνω μέρος διάτρητο για επιπλέον εξαερισμό σε θερμές συνθήκες εργασίας. Διαθέτει hook και loop κλείσιμο για μια πιο άνετη εφαρμογή. Μαύρο Ευρώ 35-48, Ηνωμένο Βασίλειο 2-13, ΗΠΑ 3-14 Διαχωρισμένο Δέρμα Πολυουρεθάνη/Πολυουρεθάνη - F12

Ασυναγώνιστος εξαερισμός και Προστασία PW17_Footwear_1_MASTER.indd PW17_Footwear_1_TEXT.indd 377377

377

29/07/2017 15:43 16/08/2017 13:09


S1P FW33

Steelite Ασφάλειας Arx μποτάκι HRO S1P . EN ISO 20345:2011 ASTM F2413-11 Χ

12

SRC

300°C HRO

Ένα σπορ χαμηλό μποτάκι ασφάλειας με κάλυμμα των δακτύλων χάλυβα και ενδιάμεση σόλα. Ιδανικό για χρήση σε ελαφρά βιομηχανική εργασία. Μαύρο Ευρώ 36-48, Ηνωμένο Βασίλειο 3-13, ΗΠΑ 4-14 Λευκό Ευρώ 36-48, Ηνωμένο Βασίλειο 3-13, ΗΠΑ 4-14 Διαχωρισμένο Δέρμα EVA / Καουτσούκ - F15

S1P FW63 10

Μπότα S1Ρ Steelite Trekker EN ISO 20345:2011 ASTM F2413-11 Χ

S1P μποτάκι τώρα διαθέσιμο σε φιλικό χρωματικό συνδυασμό εργασίας, χρώμα μαύρο / γκρι με αναπνέουσα εσωτερική επένδυση και κλειστές οπές. Μαύρο Ευρώ 36-48, Ηνωμένο Βασίλειο 3-13, ΗΠΑ 4-14 Δέρμα Αγελάδος Σουέντ Πολυουρεθάνη/ Πολυουρεθάνη - F12

SRC

S1P FW64 12

SRC

Παπούτσι S1P Steelite Trekker EN ISO 20345:2011 ASTM F2413-11 Χ

Αναπνέον, ισχυρό και ευέλικτο στυλ. Χάλυβα καπάκι δαχτύλων, ενδιάμεση σόλα και εξωτερική σόλα ανθεκτική στο λάδι, θα σας δώσει ηρεμία στο μυαλό σας κατά την εργασία. Μαύρο Ευρώ 36-48, Ηνωμένο Βασίλειο 3-13, ΗΠΑ 4-14 Δέρμα Αγελάδος Σουέντ Πολυουρεθάνη/Πολυουρεθάνη - F12

378

Τα Αγαπημένα της Βιομηχανίας

PW17_Footwear_1_MASTER.indd PW17_Footwear_1_TEXT.indd 378378

29/07/2017 15:43 16/08/2017 13:09


Εξαιρετική Προστασία Εξαιρετική Άνεση Εξαιρετικό Στυλ

ας αι σε

ο

ο

r

κό μα κή

νο

S1P FW34 12

λ. η το ας

ο

Steelite Ασφάλειας Lusum S1P HRO Μποτάκι EN ISO 20345:2011 ASTM F2413-11 Χ AS/NZS 2210.3:2009

Χαμηλό μοντέρνο μποτάκι ασφάλειας με διακριτό δίχρωμο χρωματισμό. Με αντίστασης στη θερμότητα εξωτερική σόλα από καουτσούκ με κάλυμμα των δακτύλων χάλυβα και ενδιάμεση σόλα. SRC

300°C HRO

Μαύρο / Πορτοκαλί , Μαύρο / Κόκκινο , Μαύρο / Κίτρινο Ευρώ 36-48, Ηνωμένο Βασίλειο 3-13, ΗΠΑ 4-14 Δέρμα Αγελάδος Σουέντ EVA / Καουτσούκ - F15

άνη

Το Χρώμα της επιλογής σας PW17_Footwear_1_MASTER.indd PW17_Footwear_1_TEXT.indd 379379

379

29/07/2017 15:43 16/08/2017 13:09


S1P FW61 12

Παπούτσι S1P Steelite Hiker EN ISO 20345:2011

Προσφέρει αξιοπισ τία, Άνεση και Ασφάλεια. Χάλυβα καπάκι δαχτύλων και ενδιάμεση σόλα, διπλής πυκνότητας και απορρόφησης ενέργειας περιοχή έδρας είναι χαρακτηριστικά για μια μακράς διαρκείας άνετο στυλ. Σκουφάκι καπάκι αυξάνει τη μακροζωία για την ασφάλεια των υποδημάτων.

SRC

Γκρι Ευρώ 36-48, Ηνωμένο Βασίλειο 3-13, ΗΠΑ 4-14 Δέρμα Αγελάδος Σουέντ Πολυουρεθάνη/Πολυουρεθάνη - F12

S1P FW60 10

Μποτάκι S1P Steelite Hiker EN ISO 20345:2011

S1P μέσης κοπής Μποτάκι με χαλύβδινο κάλυμμα των δακτύλων και ενδιάμεση σόλα. Ελαφριά κατασκευή με σκουφάκι για την προστιθέμενη προστασία. Γκρι Ευρώ 36-48, Ηνωμένο Βασίλειο 3-13, ΗΠΑ 4-14 Δέρμα Αγελάδος Σουέντ Πολυουρεθάνη/Πολυουρεθάνη - F12

SRC

S1P FW02 12

SRC

Steelite Διάτρητο Παπούτσι S1P EN ISO 20345:2011 AS/NZS 2210.3:2009

Χαμηλής κοπής S1P παπούτσι διάτρητο πάνω μέρος και αναπνέουσα επένδυση για όσους εργάζον ται σε θερμές συνθήκες, όπου αναπνοή και άνεση είναι απαραίτητα. Μπλε , Γκρι, Ευρώ 36-48, Ηνωμένο Βασίλειο 3-13, ΗΠΑ 4-14, Δέρμα Αγελάδος Σουέντ Πολυουρεθάνη/Πολυουρεθάνη - F12

380

Εξαιρετική εφαρμογή για εξαιρετική άνεση

PW17_Footwear_1_MASTER.indd PW17_Footwear_1_TEXT.indd 380380

29/07/2017 15:43 16/08/2017 13:09


SB FW30

Μποτάκι Αθλητικό Steelite SB HRO EN ISO 20345:2011

10 SRA

300°C HRO

Αθλητικό κλασικού στυλ εργασίας, με ελαφριά phylon μέση σόλα και ανθεκτική από καουτσούκ σύνθεση, ανθεκτική στη θερμότητα σόλα σε 300˚C. Μαύρο Ευρώ 38-47, Ηνωμένο Βασίλειο 5-12, ΗΠΑ 6-13 Διαχωρισμένο Δέρμα Phylon/Καουτσούκ - F16

- F12

F12

SB FW31

Μποτάκι Steelite Nubuck SB μέσης κοπής HRO EN ISO 20345:2011 ASTM F2413-11 Χ

10 SRA

Το μποτάκι Nubuck με ανθεκτική λαστιχένια σόλα έχει ένα μοντέρνο, κομψό σχεδιασμό και χαρακ τηρισ τικά μια αναπνέουσα επένδυση για μεγαλύτερη άνεση.

300°C HRO

Μαύρο , Μελί Ευρώ 38-48, Ηνωμένο Βασίλειο 5-13, ΗΠΑ 6-14 Πολύκοκκο Δέρμα Νούμπουκ Phylon/Καουτσούκ - F08

S3 FW32

EN ISO 20345:2011 AS/NZS 2210.3:2009

10

SRA

300°C HRO

Steelite Constructo Nubuck μπότα S3 HRO Κομψή σχεδίαση με μια πλήρη προδιαγραφή ασφάλειας. Χάλυβας κάλυμμα των δακτύλων και σόλα με S3 Nubuck. Πλήρες σε κόκκους ανθεκτικό στο νερό δέρμα και 300 C HRO εξωτερική σόλα από καουτσούκ. Μαύρο , Μελί Ευρώ 39-47, Ηνωμένο Βασίλειο 6-12, ΗΠΑ 7-13 Πολύκοκκο Δέρμα Νούμπουκ Phylon/Καουτσούκ - F08

Μέγιστη απορρόφηση κραδασμών PW17_Footwear_1_MASTER.indd PW17_Footwear_1_TEXT.indd 381381

381

29/07/2017 15:43 16/08/2017 13:10


Η Steelite σειρά των Μικροινών τροφίμων και ιατρικής βιομηχανίας προϊόντων που κατασκευάζονται από υψηλής ποιότητας μικρο-ίνες που είναι ανθεκτικές στο νερό και πλένονται. Η ενιαίας πυκνότητας ελαφριά εξωτερική σόλα πολυουρεθάνης έχει αναπτυχθεί σαν αυτοκαθαριζόμενη και εμποδίζει την είσοδο στο προϊόν μόλυνσης επαφής, ενώ ταυτόχρονα παρέχει ενισχυμένη αντίσταση ολίσθησης και ανθεκτικότητα.

13/48 1/34

S2 FW80 12

Steelite Παπούτσι Ασφαλείας Δετό S2

EN ISO 20345:2011 AS/NZS 2210.3:2009

Υποδήματα ασφαλείας με Κλασικό στυλ με κορδόνια , με επένδυση κολάρου για άνεση όλη την ημέρα. Απλός σχεδιασμός, κάνει αυτή τη συλλογή πρακτική, ασφαλή και ανθεκτική.

SRC

Μαύρο , Λευκό Ευρώ 34-48, Ηνωμένο Βασίλειο 1-13, ΗΠΑ 2-14 Μικροίνες PU - F40

13/48

S2

1/34

FW81 12

SRC

Steelite Παντοφλέ παπούτσι ασφαλείας S2

EN ISO 20345:2011 AS/NZS 2210.3:2009

Εξ