__MAIN_TEXT__

Page 1

K

A

P

I

T A

L

I

S

T

I

S

E

N

I

L O

S

A

N

O

M

A

N

T

U

O J A •

Emoji-kysely 16 • Pörssi 52V 18 • Hyvä paha some 22 • Murretarinoita 27 Pörssin puheenjohtaja 2021 30 • Whatsapp – Pörssi & 2021 37 • Jodel 41

IV/20


TECH SAVVY CREATIVE STRATEGIC YES! YES! YES! Looking for a chance to develop your skills to make a real professional impact? Good news! Accenture is recruiting for internships. Check our open internship positions accenture.com/fi-en/careers 2

Pรถrssikurssi IV/20


”Voimme silti jokainen kohottaa maljan ylpeydellä rakkaalle ainejärjestöllemme, se ei tule häviämään täältä mihinkään." Pörssi 52V s. 19

Alumnien vuosi s. 34

Henkilökuva – Iisak Vataja s. 12

Viestintä korona-aikana s. 33

VAKIOT

Seuraa meitä!

Päätoimittajan palsta 4

Facebook: Pörssi ry Instagram: porssiry

p. 040 805 4504 www.porssiry.fi

Heikura Laura Hämäläinen Hanna Juvonen Erja Kantoniemi Riina Kervinen Inka Lampela Joonas Lampinen Noora Liukkonen Netta Malmelin Samu Palonen Noora Patama Sofia Pennanen Nella Sarén Miina Tikkanen Laura Tuominen Jenni Varjus Viivi Vepsälinen Jaska Vuori Iiro Välimaa Janina Väätäinen Markus Wessman Sami Äikäs Anni

Mediamyynti yritys@porssiry.fi

Paino Grano Oy, Jyväskylä

JSBE 10

Murretarinoita 27

Henkilökuva – Iisak Vataja 12

Pörssin puheenjohtaja 2021 30

Kannen kuva Joonas Lampela Laura Fuentes

Ilmestyminen Tänä vuonna ilmestyy poikkeuksellisesti neljä numeroa Pörssikurssi I/21 ilmestyy helmikuussa

Emoji-kysely 16

Viestintävastaavan palsta 32

Pörssi 52V 18

Viestintä korona-aikana 33

Tekoja 20

Alumnien vuosi 34

Painosmäärä ja paperi 140 kpl, 200g G-Print, 100 G-print

Hyvä paha some 22

AG$$ News 36

Alumnitarina 24

Whatsapp – Pörssi & 2021 37

Viestinnän johtamisen

V&K 40

oppiainevastaava 26

Jodel 41

Pörssikurssi Kapitalistisen ilosanoman tuoja Julkaisija Pörssi – Jyväskylän kauppakorkeakoulun opiskelijat ry Päätoimittaja Sofia Patama paatoimittaja@porssiry.fi Art Director Eeva Rosenqvist Yhteystiedot Pörssi ry, PL 35, 40010 Jyväskylä

Toimitus Aapro Nea Euro Joona Fuentes Laura Grönroos Kalle Hautakangas Teemu Heikkila Julius Heikkinen Sanni

Anna palautetta! paatoimittaja@porssiry.fi

Puheenjohtajan palsta 5 Kopon palsta 6 Hyvinvointipalsta 7 Kyllin hyvää 9 Kysy Mindeltä 11 Ympäristöpalsta 38 Kvartaalin pörssiläinen 42

ARTIKKELIT

Pörssikurssi IV/20

3


P Ä ÄT O I M I T TA J A N P A L S TA SOFIA PATAMA

ETANAPOSTILLA VIESTI PERILLE TEKSTI: SOFIA PATAMA | KUVA: JOONAS LAMPELA

käsittelee viestintää ja mediaa, joita tarkastellaan useista eri näkökulmista. Päätin kirjoittaa oman palstani viestinnän muodosta, jota vaalin kaikista eniten. Kyseessä ovat käsin kirjoitetut kirjeet. Niissä korostuvat aika, paikka ja persoona. Kirje koostuu kirjoittamishetkeen sidonnaisista ajatuksista ja tapahtumista: paljon on tapahtunut kirjeen kirjoittamisen jälkeen, mutta mitä, sitä lukija ei voi tietää. Kyse on kuin novellisarjasta, joka tipahtaa postiluukusta tietyin väliajoin. Siihen jää koukkuun. Haluat tietää, mitä seuraavaksi tapahtuu. Olen kirjoittanut kirjeitä viimeiset kymmenen vuotta. Silloin, kun aloitin, se oli ihan normaalia. Koulussa kirjoitettiin kirjeitä ystäväkouluun Närpiöön ja englannin tunneilla puhuttiin snail mailista ja kehotettiin kirjoittamaan englanniksi ympäri maapalloa. Koulun kautta kirjoitin ruotsiksi kirjeitä suomenruotsalaiselle tytölle ja vapaa-ajallani avasin vihkoni kirjoittaakseni kirjekavereilleni, jotka tulivat Lapualta, Vaasasta ja Helsingistä. Sähköpostin kautta kävin vuoropuhelua slovenialaisen ja saksalaisen kaverin kanssa. Mistä minä sitten kirjoitin 10-vuotiaana pikkutyttönä? Päivän kuulumisista ja asioista, jotka nykyään välitetään Whatsapp-viesteillä nopeasti ja vaivattomasti. Nuorempana vaalin kauniita tarroja ja koristekyniä, joilla taiteilin kirjeen sivuun (ainakin omasta mielestäni) hienoja kuvia, jotka liittyivät kirjoittamiini aiheisiin. Aika selvästi kultaa muistot ainakin osittain, sillä sain pitkäaikaisimmalta kirjekaveriltani Annalta kopion kirjeestä, jonka olin lähettänyt useita vuosia sitten. En ollut saada siitä selvää, sillä lapsenomaisesti teksti rönsyili ja tajunnanvirta oli siirretty paperille ilman minkäännäköistä rajausta. Raskasta luettavaa mutta hellyyttävää, mietin nyt lähes vuosikymmen myöhemmin. Kirjoittamistyylini kehittyi vuosien varrella ja opin tiivistämään ja jäsentämään ajatuksiani. Kirjoittaminen auttoi myös käsittelemään asioita eri tavalla ja aloin miettiä tarkemmin, miten ja mistä näkökulmasta asiat voisi esittää sekä mikä oli tärkeää ja mikä ei. Tästä on ollut hyötyä niin oikolukiessa Pörssikurssin tekstejä kuin

TÄMÄN PÖRSSIKURSSIN TEEMA

4

Pörssikurssi IV/20

kirjoittaessa esseitä. Kirjekavereita tuli ja meni, mutta helsinkiläinen Anna pysyi matkassa mukana. On ollut hauskaa seurata toisen kasvua vuosien varrella, ja näihin vuosiin pystyn aina palata, sillä vuosikymmenen kestäneen kirjeenvaihdon kirjeet ovat edelleen tallessa. Kiitos näistä vuosista Anna. <3 Loppukaneetiksi vielä: tänä päivänä voi olla hankalaa kuvitella aloittavansa kirjeenvaihtoa, enkä sitä kenellekään tuputa. Haluan sen sijaan herättää ajatuksia: mikä on sinulle tärkeää viestintää ja miten sitä toteutat? Päätoimittajanne Sofia Patama


P U H E E N J O H TA J A N P A L S TA SAMI WESSMAN

KAIKEN TAKANA ON STRATEGIA TEKSTI: SAMI WESSMAN | KUVA: JOONAS LAMPELA PÖRSSIN VIESTINTÄ on jokapäiväistä ja vaatii laaja-alaista organisointia. Hallituksella ja toimijoilla on käytössään somekalenteri, joka on pahimmillaan täynnä joka päivä, koko seuraavan kuukauden ajan. Viestinnässä tulee ottaa huomioon se, kuinka tavoittaa kaikki pörssiläiset ja miten varmistaa, että jokaisella jäsenellä on mahdollisuus saada tietoonsa itseään koskeva informaatio. On kuitenkin asioita, joista ei ole mahdollista viestimällä viestiä. Tai niistä voidaan viestiä, mutta haluttu lopputulos ei missään tapauksessa ole sama kuin normaalisti. Esimerkiksi Pörssin kulttuurista, perinteistä ja toimintatavoista voidaan viestiä, mutta todellisuudessa ne syntyvät pörssiläisten välisissä kanssakäymisissä yliopistolla, Selkkarissa ja tapahtumissa. Pörssiläisten välinen jokapäiväinen suusanallinen viestintä on suuri osa siitä, millaisena Pörssi ja pörssiläisyys näyttäytyvät jäsenilleen. Pörssiläisten väliset keskustelut ovat WOM:ia parhaimmasta päästä ja se on tulevaisuudessakin piirre, joka tulee kantamaan yhdistystämme vielä pitkälle. Pörssi kiinnostaa ja puhututtaa jäsentensä joukossa, sellainen yhdistyksen pitääkin olla. Tänä vuonna kuitenkin uusien opiskelijoiden ja aiempien vuosikurssien edustajien kohtaamiset ovat jääneet vähäisiksi. Ymmärrettävä tilanne näissä olosuhteissa, mutta miten se vaikuttaa tulevaisuudessa Pörssin toimintaan. Miten yhdistyksemme tärkeimmät hiljaiset tiedot siirtyvät eteenpäin tuleville pörssiläisille, kun jäsenten väliset kohtaamiset ovat pitkälti tauolla. Nyt jos koskaan on aika tukeutua yhdistyksemme strategiaan ja siinä painotettuihin asioihin. Millainen pörssiläinen on arvoiltaan, mitä varten Pörssi on olemassa ja mihin suuntaan haluamme yhdistyksenä jatkossa mennä? Koko strategia on koottu pörssiläisten antamien palautteiden ja vastauksien kautta, joten siinä voidaan nähdä olevan Pörssihenki tiivistetyssä muodossa. Ottakaa hetki ja tutustukaa strategiaan. Olemme kaikki yhdessä luomassa parasta opiskeljaelämää jokaiselle pörssiläiselle. Strategia ohjeistaa mutta ei anna suoria vastauksia. Lopulta se on itsestä kiinni, kuinka parasta se sinun opiskelijaelämäsi on. Parhaassa tapauksessa

pystyt myös vaikuttamaan siihen, kuinka parasta muidenkin pörssiläisten opiskelijaelämä on. Onneksi kaikki ei ole kuitenkaan ainoastaan yksittäisten henkilöiden vastuulla vaan meitä on useampi tuhatta pörssiläistä prosessissa mukana. Yhdistyksestämme tekee niin hienon se, että niin nykyiset kuin valmistuneetkin pörssiläiset luovat yhdessä yhdistyksemme kulttuurin, mikä näkyy myös sloganissamme: Kerran pörssiläinen, aina pörssiläinen. Puheenjohtajanne Sami Wessman

Pörssikurssi IV/20

5


KOPON

P A L S TA

ELINA PALONEN

KOPOMAAILMAN TÄRKEINTÄ VIESTINTÄÄ: OPISKELIJAPALAUTTEET TEKSTI: ELINA PALONEN | KUVA: JOONAS LAMPELA ON TULLUT AIKA kirjoitella vuoden ja samalla tämän kopon toimikauden viimeistä kopopalstaa. Koska lehdessä puhutaan viestinnästä niin #kopo2020 tahtoisi viimeisenä tekonaan muistuttaa korkeakoulupolitiikan tärkeimmästä viestinnästä eli opiskelijapalautteesta. Varmasti kaikkia meitä joskus ärsyttää ja suorastaan ketuttaa kursseilla jokin eteen tuleva vääryys. Toisinaan taas jotkin kurssin käytänteet osuvat juuri siihen toimintamalliin, jota jokaiselle kurssille toivoisi. Näissä tilanteissa teitä, rakkaat opiskelijatoverit, tarvitaan enemmän kuin kopo voi yhdessä tekstissään korostaa. Opiskelijapalautteet ovat suoria viestejä ylemmälle taholle ja vain niiden avulla voimme yhdessä saada aikaan meille kaikille suotuisia muutoksia koulutuksessa. Jos me opiskelijat emme anna palautetta, on muutoksiakaan turha toivoa. Tiedän, että kavereiden kanssa viini-iltaa viettäessä sähköpostiin kilahtava palautekysely kurssista ei voisi vähempää kiinnostaa. Kannustan silti uhraamaan tälle kyselylle pienen hetken paremmalla ajalla. Kaikki turhautumisen puuskahdukset tai onnen kyyneleet kannattaa vuodattaa kurssipalautteisiin. Valitettavasti kauppakorkeakoulumme henkilökunta ei ole vielä niin kovalla tasolla, että he osaisivat lukea ajatuksesi ilman niiden sanoittamista. Jos nyt kuitenkin sähköpostit jäävät avaamatta tai siirtyvät suoraan roskapostiin, suosittelen avaamaan suun muissa sopivissa tilanteissa. Oletko joskus kuullut huikeasta konseptista nimeltä KopoVENN? Kai tiedät keitä ovat meidän timanttiset oppiainevastaavat? Olet ehkä joskus törmännyt tähän heppuun, joka kirjoittaa parhaillaan tätäkin palstaa? Tässä sinulle jo liuta sopivia palautteenantokanavia. Kopo ja oppiainevastaavat pitävät aina korvat höröllä opiskelijapalautetta varten. Yhdessä myös petaamme sinulle täydellisen mahdollisuuden tulla aika ajoin kopo-tapahtumiin kertomaan, mitä mieltä olet koulutuksestamme. Sen kuin nappaat itsesi, kaverin ja mielessä painuvat hämmennykset mukaan ja

6

Pörssikurssi IV/20

istut alas kertomaan, miten koulutus sinun mielestäsi toimii. Yksinkertaista ja helppoa: jokaisella meillä on varmasti jonkinlaisia mielipiteitä asiasta. Etenkin tällaisena etätyöskentelyaikana on loistavaa, että meille on annettu niinkin hienoja vaihtoehtoisia tapoja kommunikoida kuin erilaiset viestintäpalvelut. Muistakin, että kopolle ja oppiainevastaaville voi aina laittaa palautetta tulemaan myös esimerkiksi viestillä tai sähköpostilla. Koponne Elina Palonen


H Y V I N V O I N T I P A L S TA LAURA HEIKURA

MITÄ SOME ANTAA? TEKSTI: LAURA HEIKURA, SOPO-JAOSTO KUVA: JOONAS LAMPELA

viettää aikaa sosiaalisessa mediassa. Some on tullut osaksi päivittäistä arkeamme, eikä sen käyttöä juurikaan kyseenalaisteta, ennemminkin jopa oletetaan. Koska some on niin iso osa elämäämme, sillä on myös vaikutuksia hyvinvointiimme, niin positiivisia kuin negatiivisia. Negatiivisista vaikutuksista tunnutaan puhuvan paljon. Nettikiusaaminen on lisääntynyt, sosiaalinen media lisää ulkonäköpaineita ja liiallinen ruutuaika aiheuttaa erilaisia haittavaikutuksia, kuten unen laadun ja keskittymiskyvyn heikkenemistä. Sen sijaan positiivisista vaikutuksista puhuminen saattaa usein jäädä hieman vähemmälle. Vaikka somessa esimerkiksi ulkonäköpaineet voivat lisääntyä, on se tuonut hyvinvointimme kannalta paljon uusia mahdollisuuksia. Se on tuonut uuden keinon pitää yhteyttä jo tuttuihin ihmisiin sekä tutustua uusiin. Yhteydenpidon lisääntyminen on tärkeää erityisesti yksinäisille ihmisille. Somen kautta monet ovat löytäneet täysin uusia ystäviä ja saaneet pidettyä yhteyttä kauempana asuviin ystäviin. Ihmissuhteet tunnetusti ovat tärkeitä hyvinvoinnin kannalta. Sosiaalisesta mediasta voi lisäksi saada apua vaikeaan tilanteeseen tai esimerkiksi vertaistukea. Somessa moni on jakanut kertomuksiaan esimerkiksi mielenterveyden ongelmista hyvinkin henkilökohtaisesti. Tätä kautta he ovat itse voineet saada tukea muilta samassa tilanteessa olevilta ja toisaalta taas omien kokemuksien kautta antaneet vertaistukea muille samassa tilanteessa oleville. Some antaa meille mahdollisuuden huomata, ettemme ole yksin ongelman kanssa. Usein sanotaan, että jos jonkun kuvat Instagramissa tai päivitykset Facebookissa lisäävät paineita itselle, tulisi näiden henkilöiden seuraaminen lopettaa. Jotta some tuottaisi iloa, voisikin olla järkevää seurata inspiroivia ja aitoja tyyppejä. Toisaalta myöskään epärealististen kuvien tuijottaminen ei aina ole huono asia, sillä niistä voi saada inspiraatiota omaan arkeen. Tällöin tällaisiin

LÄHES JOKAINEN MEISTÄ

epärealistisiin päivityksiin tulisi vain suhtautua kuten suhtaudumme elokuviin. Ne auttavat meitä rentoutumaan ja niitä on kiva katsella, vaikka ne eivät välttämättä olekaan täysin todellisia. Kaiken kaikkiaan se, miten suhtaudumme asioihin on avaintekijä oman hyvinvointimme kannalta. Somesta voi saada paljon irti, mutta samaan aikaan se saattaa myös ottaa paljon. Tärkeää onkin tiedostaa, että some vaikuttaa monella eri tavalla ja tätä vaikutusta omaan hyvinvointiin voi ainakin jonkin verran säädellä. Laura Heikura Sopojaosto

Pörssikurssi IV/20

7


Vapauta potentiaalisi. Suomen Ekonomit on ainutlaatuinen yli 50 000 jäsenen vaikuttajayhteisö. Ekonomeilla on koulutuksensa, osaamisensa ja asemansa ansiosta usein mahdollisuus olla mukana muutoksen tekemisen etujoukoissa. Yhteisön voima on enemmän kuin yksittäisten jäsenten summa. Keskity merkityksellisen elämän ja tulevaisuutesi luomiseen. Me autamme.

8

Pörssikurssi IV/20


KYLLIN

H Y VÄ Ä

TEEMU HAUTAKANGAS

KYLLIN HYVÄÄ VIESTINTÄÄ TEKSTI: TEEMU HAUTAKANGAS | KUVA: JOONAS LAMPELA

monessa paikkaa jo todeta, että yksi kyllin työn parhaita puolia on sen vapaus. Kukaan ei vahdi jatkuvasti, miten teen työni, vaan saan tehdä työni todella vapaasti ja antaa luovuuden virrata. Tämä pätee myös viestintään työssäni. Kyllin työhön kuuluu paljon viestintää monissa eri kanavissa. Pörssiläisille kyllin tutuimmat viestintäkanavat ovat kyllin Instagram ja Facebook -tilit, sekä tietysti Pörssikurssi. Kyllin työn vapaus on välillä myös työn suurin haaste. Esimerkiksi tätä Kyllin hyvää -palstaa kirjoittaessani inspiraatio loisti poissaolollaan. En vain millään keksinyt mitään, mistä kirjoittaa. Turhautumiseni syvimmällä hetkellä muistin Ekonomien strategian viestin: vapauta potentiaalisi. Ekonomien toiminnan tarkoituksena on se, että Ekonomien jäsenet voivat keskittyä merkityksellisen elämän luomiseen ja vapauttamaan potentiaalinsa. Meille tärkeitä asioita, mitkä auttavat sua vapauttamaan potentiaaliasi on kauppatieteellisen koulutuksen korkea laatu ja tutkinnon arvostus työmarkkinoilla. Sen lisäksi meidän palvelut on tehty potentiaalin vapauttamista varten, esimerkiksi urapalvelut tai marraskuussa ollut NUEK-kiertue, missä Jukka Jalonen ja Hanna-Leena Ronkainen kertoivat mielen johtamisesta Gasellien säestämänä. Kaikissa meissä on paljon potentiaalia vapautettavana, ja opiskelu on loistava aika sen vapauttamiseen. Opiskelujen aikana kannattaakin miettiä mikä sua kiinnostaa ja mitä sä haluat tehdä. Nämä asiat voi liittyä opiskeluihin, uraan, harrastuksiin tai melkeinpä mihin tahansa. Kannattaa miettiä näitä asioita ja sitten vain rohkeasti vapauttamaan potentiaalia! Ota ihmeessä yhteyttä, jos sun miettimät asiat liittyvät työnhakuun tai itsesi kehittämiseen, niin me Ekonomeilla autetaan sua vapauttamaan potentiaalisi! Siinä mä tuskailin tietokoneen ääressä ja yritin miettiä, miten voisin vapauttaa omaa potentiaaliani, että saisin kirjoitettua hyvän palstan teemana viestintä. Sitten se iski. Muistin, että tän työn parhaimpiin puoliin

OON SAATTANUT

kuuluu juurikin vapaus. Se vapaus liittyy myös viestintään tässä työssä, ja siten oon kirjoittanut palstan oman potentiaalin vapauttamisesta. Muista vapauttaa potentiaaliasi ja nähdään taas ensi vuonna! Lisää mun viestintää löytää Instagramista ja Facebookista, joten ota seurantaan kyllin IG @jklkylli ja lisää Kylteriyhdyshenkilö Jyväskylä Facebookissa kaveriksi, jos et oo sitä vielä tehnyt! Tsemppiä loppuvuoteen, Kylli-setänne Teemu teemu.hautakangas@ekonomit.fi

Pörssikurssi IV/20

9


Tässä twiitissä jaettu sisältö on kiistetty kokonaan tai osittain TEKSTI: IIRO VUORI | KUVA: NELLA PENNANEN

”Sen äänestämistä tai muuta kansalaisvaikuttamista koskevat väittämät saattavat johtaa harhaan.” myrskyisten presidentinvaalien jälkimainingeissa edellä mainittu lause liitettiin Twitterin toimesta lukuisten vaalitulosta käsittelevien twiittien yhteyteen. Erityisesti näistä on päässyt nauttimaan vaalit hävinnyt istuva presidentti Donald Trump. Jo vuoden 2016 presidentinvaalit olivat somevaalit, kuten esimerkiksi Cambridge Analytican toimista noussut jälkipyykki. Sosiaalisen median yhtiöt ovat tästä johtuen olleetkin ainakin näennäisesti enemmän varpaillaan tämän vuoden vaaleissa merkaten twiittejä valheelliseksi sekä poistaneet nopeasti paisuvia viharyhmiä Facebookista. Sosiaalisten median alustojen näin ripeä puuttuminen ja jatkuva reagointi on uutta. Toisaalta tapa, jolla vaalit hävinnyt Trump tätä kirjoittaessa (9.11.) johdonmukaisesti kiistää vaalituloksen on demokratioissa poikkeuksellista. Trump muutti presidenttikaudellaan ja sitä edeltäneellä kampanjoinnillaan sosiaalista mediaa merkittävästi. Vielä viisi vuotta sitten ajatus siitä, että media-alusta korjaa istuvan presidentin sanomisia toistuvasti olisi oudostuttanut. Nyt se näyttäytyy luontevan jatkumon seuraavana askeleena. Sananvapauden rajoittaminen nostetaan Trumpin ja kannattajiensa toimesta esille näiden tapauksien yhteydessä. Someyhtiöillä on kuitenkin täysi valta päättää, millaista sisältöä he haluavat alustoillaan näkyvän. Trumpin twiittien faktantarkistus tuskin valtaosaa kansasta häiritsee, mutta se muistuttaa somejättien vaikutuksesta tapaan, jolla maailma meille näyttäytyy. Some on monelle jo ensisijainen uutiskanava ja tietolähde. Se on mahtava työkalu, mutta erityisesti nykyään medianlukutaito on tärkeämpää kuin koskaan. Algoritmien ja kaikukoppien riskit ovat varmasti valtaosalla hyvin tiedossa, mutta koska niistä on silti toisinaan hyvä muistuttaa, lainaan lopuksi erinomaista The Boys -televisiosarjaa: "You spent $273 million on that "Saving America" bullshit, and I am running circles around you with five guys on laptops churning out memes. You don't need 50 million people to love you. You need five million people fucking pissed." Pidä siis pää kylmänä ja pohdi, miksi joku asia näkyy somesyötteessäsi.

YHDYSVALTAIN ODOTETUN

Iiro Vuori Kirjoittaja on viestinnän johtamisen alumni ja JSBE:n viestinnän asiantuntija, joka kahlasi aikanaan gradussaan toista tuhatta Trumpiin liittyvää twiittiä.

10

Pörssikurssi IV/20


Kysy Mindeltä Tällä palstalla Minde vastaa pĂśrssiläisten polttaviin kysymyksiin. Viestintäja mediateemaisessa numerossa syvennytään viestintään liittyviin kysymyksiin. TEKSTI: MIINA SARĂ&#x2030;N | KUVA: JOONAS LAMPELA

Mitä jos ei pidä viestin sisällÜstä? Jos et pidä viestin sisällÜstä, kannattaa ruveta mielensäpahoittajaksi ja kommentoida kaikin tavoin julkaisua mahdollisimman kapeakatseisesti ja aggressiivisesti. Muista myÜs jättää perustelematta oma näkemyksesi, sillä kattavat perustelut ovat aivan turhanpäiväisiä. Tärkeintä on pitää kiinni tiukasti omasta mielipiteestään eikä antaa missään nimessä periksi! Mikä on Tinderin paras iskurepla?

đ&#x;&#x2018;ťđ&#x;¤&#x;đ&#x;&#x2018;&#x2026;đ&#x;&#x2018;&#x2030;đ&#x;?&#x2018;đ&#x;&#x2019;Ľđ&#x;&#x2DC;?đ&#x;&#x2019;Śđ&#x;?Ťđ&#x;?žâ&#x161;˝đ&#x;?&#x2020;đ&#x;&#x2019;Ż

â&#x20AC;? " Tämä uusi aikakausi, ja Tinderissä aktiivisimmin toimivat diginatiivit ovat muovanneet perinteistä verbaalia keskustelua. Kehotan aloittamaan yliampuvalla emojirivistĂśllä ja voin luvata, että kaikkien sydämet sulaa! Tällainen emojirivistĂś kertoo enemmän kuin tuhat sanaa ja huomaat heti, jos sinun ja matchisi ajatusmaailmat kohtaavat. Kun elämä pyĂśrii liikaa somen ympärillä, niin miten sitä voisi vähentää? DELETE, DELETE ja DELETE. Näin koronan aikaan meillä on ihan tarpeeksi sosiaalisia kontakteja, niin suosittelen repäisemään laastarin kertaheitolla ja poistamaan kaikki koukuttavat sovellukset kännykästä. Muutaman viikon eristäytyminen kaikesta tekee varmasti poikaa joka iikalle! Ei vaiskaan, ihan tosissaan suosittelen vaikka edes viikon some-taukoa. Silloin huomaa itsekin jo

suuren eron siinä, ettei tarvitse koko ajan käydä tsekkaamassa instan uusimpia postauksia ja stooreja sekä lähettämässä tuhansia turhia snappeja. Some-tauolla saattaa jopa päästä hieman eroon siitä kuuluisasta â&#x20AC;?fomostaâ&#x20AC;?. Miten toimia, kun on toistanut saman asian monta kertaa ilman, että olet tullut ymmärretyksi? Tässä kohtaa suosittelen vaan olemaan hiljaa ja antamaan asian olla. Ei ole sinun viestimistaidoissa vika, jos muut ei ymmärrä! Kerro asiasi jollekkin toiselle joka ymmärtää, näin saat edes pienen sisäisen rauhan. Mikä on paras tapa viestiä kaverille, että tänään ei jaksa? Jätä viestimättä asiasta kokonaan ja kaivaidu pieneen koloon omassa kotonasi. EikĂśhän sillä tavalla viesti mene perille kenelle tahansa! Totisesti sanottuna olisin täysin rehellinen ja laittaisin viestiä tai kertoisin asiasta kasvotusten. Kaikki tarvitsevat välillä aikaa itselleen, joten luottaisin siihen, että ystäväsi ymmärtävät eivätkä ole menossa mihinkään. Saab 95 vai Volvo 240? Ehdottomasti Saab 95, sillä se on uudempi, tilavampi, paremmin varusteltu ja tehokkaampi! Kuitenkin, jos identifioit itsesi kunnon â&#x20AC;?amikseksiâ&#x20AC;? ja haluat takavetoisen menopelin, ni sitten suosittelen Volvo 240. PĂśrssikurssi IV/20

11


HENKILร–KUVA

IISAK VATAJA

12

Pรถrssikurssi IV/20


"Ajan hermolla pysymistä ei voi koskaan korostaa liikaa; asiat tapahtuvat ja muuttuvat vauhdilla." TEKSTI: LAURA FUENTES

Esittele itsesi Olen Iisak Vataja, maisterivaiheen viestinnän johtamisen pääaineopiskelija ja meneillään on laskennollisesti jo 7. vuosikurssi. Aika älytöntä! Tässä on kuitenkin opintojen ohella ollut paljon myös työkuvioita. Lahdesta olen kotoisin ja Lahteen nyt myös paluumuuttanut alkukesästä. Miten päädyit viestinnän alalle? Lukion jälkeen en tiennyt yhtään, mitä lähteä opiskelemaan. Kauppakorkeakoulu oli hyvin yleispätevä vaihtoehto, jonne monet kaverini hakivat. Niin päätin sitten minäkin. Totesin kuitenkin hyvin nopeasti, ettei pääsykokeisiin lukeminen napannut ollenkaan. Sysäsin suunnitelmat kauppakorkeakoulusta sen jälkeen pitkäksi aikaa sivuun ja sen sijaan kiinnitin huomioni Jyväskylän yliopiston viestinnänlaitoksen puheviestinnän linjaan. Hain ja enemmän tai vähemmän kaikkien – myös itseni – hämmästykseksi tulin valituksi. Hyvä niin! Parku ry:n jäsenenä ahersin kandin kasaan, jonka jälkeen kiinnostus heräsi laajentaa osaamista myös kaupalliselle puolelle. Maisterivaiheeseen siirryinkin kauppakorkeaan viestinnän johtamisen linjalle ja siellä ollaan edelleen – toivottavasti pian selvitään kunnialla pois… Minkälaisia viestinnän hommia olet tehnyt? Hyvin laidasta laitaan ja laitojen ylikin, kuten varmasti monet muutkin nuoret viestijät. Työprojekteja on uurrettu monikanavaisesta sisällöntuotannosta ja tiedotteista aina viestintäkoulutuksiin, sekä videokäsikirjoituksiin. Aloitin viestinnän työt opintojeni toisen vuoden paikkeilla helsinkiläis-jyväskyläläisellä mainostoimisto Vastaviralla. Saman vuoden kesänä päädyin myös Nesterallin viestintätiimin harjoittelijaksi. Tämä toimi ponnahdusaitana useamman vuoden kestäneille autourheilusarjojen tiedottajan tehtäville. Vastavirralle minut otettiin kiireapulaiseksi erään asiakkaan vuosikirjan kirjoitukseen. Ilmeisesti työn jälki miellytti ja jäin tuntityöläiseksi taloon. Pikkuhiljaa kiipesin työnimikkeitä ylöspäin ja sain lisää vastuuta. Kolmen vuoden aikana sain vastuulleni mitä erinäisempiä tehtäviä ja lopulta työpöydälle ilmaantui asiakkuuksia, joista account managerin ominaisuudessa vastasin. Vastavirta jäi jossain kohtaa hiukan taka-alalle, pistin toiminimen pystyyn ja aloin tekemään töitä myös Vastavirran entiselle asiakkaalle, viestintä- ja markkinointitoimisto Noveltivelle. Näkyvimmistä työtehtävistä urallani mainittakoon mm. YouTube-tapahtuma Tubecon, Tikkurila Festivaali ja viimeisimpänä Nelosen TVtuotanto Tähdet, tähdet. Minkälaisten hommien parissa puuhailet nykyään? Tällä hetkellä on itse asiassa oikein hauska ja hiukan jännittynyt tilanne, sillä olen pian aloittamassa uuden duunin digimarkkinoinnin parissa. Työnantajana kansainvälinen tekniikan alan yritys Kemppi. Pääkonttori sijaitsee Lahdessa, ja pitkästä aikaa luvassa on ihan aikuisen miehen kuukausipalkallinen työ. Loikkaan siis niin sanotusti sinne ”kampaviineri-puolelle” näin useamman vuoden pienyrittäjyyden jälkeen. Parhaillaan työstän vielä viimeisiä keskeneräisiä projekteja toiminimellä laskuttaen, ennen uuden työsuhteen alkamista. Loppukesästä ja syksyn ajan työpäiviini on puhaltanut uudet tuulet myös musiikkialalta, kun olen tehnyt tiivistä yhteistyötä Tähdet, tähdet -voittaja Konsta Hietasen kanssa.

Pörssikurssi IV/20

13


Minkälaisena viestijänä kuvailisit itseäsi? Jos kolme piirrettä listaisin, ne olisivat: ahkeruus, ihmistuntemus ja erottuvuus. Vaikka aina en ole ollut osaavin ja kokeneempiakin tekijöitä olisi kenties ollut tarjolla, varsinkin uran alkutaipaleilla, olen kuitenkin aina ollut ahkera ja suhtautunut työhön nirsoilematta. On hyvin harvoja työtarjouksia, joista olen joutunut kieltäytymään. Ihmistuntemus taas on asia, mikä on osittain pinttynyt repertuaariini myös kandiopintojen vuorovaikutuksen tutkimuksesta. Erottuvuus saattaa olla adjektiivina monitulkinnallinen, mutta ainakin haluaisin, että tuottamani sisältö on säväyttävää ja viestijänä erotun edukseni. Mitkä ovat isoimpia haasteita, joita olet kohdannut urallasi tähän asti? Aikataulupaineet. Yleisesti ottaen, jos viestintätoimistossa työskentelee, niin jatkuvasti on keittokattilassa kaksi painetta. Ensimmäinen niistä on työtunnit. Jos käyttää yhteen työtehtävään liikaa aikaa, katteet menee päin puita ja joku tulee painostavasti hönkimään niskaan. Toinen näistä paineista on aikataulut. Viestinnässä on hyvin nopea tempo ja asiat halutaan valmiiksi nopealla aikataululla, turhia ”sparrailematta”. Huijarisyndrooma on myös tullut tutuksi, ja tunnistan sen kyllä. Mielestäni se ei kuitenkaan ole niin vakava asia kuin sen mediassakin ehkä maalataan olevan. Se kuuluu osaksi kasvavan ja oppivan tietotyöläisen uraputkea. Pitää ensin vähän kokea epävarmuutta, jotta voi kokea myös onnistumisia. Mikä sinun mielestäsi on nykypäivänä tärkeää viestinnässä? Sanoisin, että kunnollinen sisältöjen kohdentaminen, tilanteen luku ja asiakkaan ymmärtäminen. Esimerkiksi sisällöntuottajana on äärimmäisen tärkeä ymmärtää, mitkä ovat kohderyhmiä, joille sisältö on suunnattu. Ajan hermolla pysymistä ei voi koskaan korostaa liikaa; asiat tapahtuvat ja muuttuvat vauhdilla. Teknologiat muuttuvat ja julkaisukanavien algoritmit elävät jatkuvasti. Viestintä on nopeutunut ja joku jargonisti sanoisi, että jatkuvassa murroksessa. Sisältöjen kulutuskäytänteet muuttuvat myös. Tänään julkaistu kampanja sosiaalisessa mediassa ei toimisi enää vuoden kuluttua. Viestintäympäristöjä on seurattava herkeämättä. Entä mitä näet tulevaisuuden trendeinä viestinnässä? Nyt jo valloillaan oleva trendi, videosisällöt ovat todella isossa roolissa viestinnässä ja videosisältöjen osuus tietotulvan virrasta tulee kasvamaan nopeasti. Nousevina trendeinä näen myös digitalisaation ja viestinnän automaation. Mainonnassa ja markkinoinnissa sisältöjä kohdennetaan yhä tehokkaammin. Samalla perinteinen media muuttuu ja on mielenkiintoista nähdä, kannattaako tulevaisuudessa enää kirjoittaa julkisia tiedotteita vai vaaditaanko jatkossa yhä laajempi verkosto ja syvempi keskusteluyhteys eri medioihin. Mitä vinkkejä antaisit viestinnän alalle pyrkivälle? Mistä olisi hyvä aloittaa? Sisällöntuotanto ja oikeinkirjoitus haltuun. Pitää osata kirjoittaa tiedotteita, tiivistää ja ymmärtää julkaisukanavia. Siitä lähes jokaisen viestijän ura saa alkunsa ja vaikka urallaan etenisi, sisällöntuotanto tulee aina olemaan merkittävä osa viestinnän ammattilaisen työpäivää. Se on perustaito, joka on pakko osata ennen kuin voi edetä strategisempiin alan tehtäviin. Kaikki muut taidot, kuten valokuvaus, koodaus tai graafinen silmä ovat plussaa. Kannattaa mahdollisimman nopeasti pyrkiä oman alan työtehtäviin. Vaikka ensimmäisestä viestinnän työpaikasta maksettaisiin mitättömältä tuntuvaa palkkaa, mitä aikaisemmin saa sen ensimmäisen oman alan duuninsa ja varpaan kivuliaasti oven väliin, sitä helpompi on saada seuraava työ. Kannustan vahvasti siihen, että koulun ohella – ja tässä on sitten iso ero: koulun ohella, ei sen kustannuksella – tekee edes jonkin verran töitä siinä samalla ja hankkii monipuolista työkokemusta. Älä nirsoile, vaan ota kaikista työtehtävistä oppi ja opi oman työsi arvo. Vaikka joku tehtävä ei natsaakaan ja tuntuu mälsältä, opit, ettet jatkossa suostu vastaavanlaisiin hommiin.

14

Pörssikurssi IV/20


© 2020 Ernst & Young Oy. All Rights Reserved. ED None.

A20002fi

Haluatko olla mukana rakentamassa parempaa työ- ja liike-elämää? EY tarjoaa uramahdollisuuksia opiskelijoille, vastavalmistuneille ja kokeneille ammattilaisille tilintarkastuksen, konsultoinnin, veropalveluiden, yritysjärjestelyiden ja liikejuridiikan parissa. Meillä saat vastuuta ja pääset käsiksi monipuolisiin tehtäviin kansainvälisessä työympäristössä. Haemme jatkuvasti eri alojen osaajia kasvavaan joukkoomme. Kahden edellisen vuoden aikana olemme työllistäneet yhteensä 29 pörssiläistä ja dumpparia! Lisätietoja EY:n tarjoamista mahdollisuuksista voit tiedustella Campus Ambassadoreiltamme Joonas Hjeltiltä ja Niko-Pekka Pantsulta (etunimi.sukunimi@fi.ey.com). ey.com/fi/careers

EY Careers Finland

eyficareers Pörssikurssi IV/20

15


EMOJI-KYSELY Kysyimme pÜrssiläisiltä emojien merkityksiä lokakuussa järjestetyn kyselyn avulla. Nyt on tullut aika selvittää, tulkitsetko hymiÜitä samoin kuin kanssapÜrssiläiset.

đ&#x;&#x2DC;&#x152;

đ&#x;&#x2DC;&#x152; đ&#x;&#x2DC;&#x160; đ&#x;&#x2122;&#x201A; đ&#x;¤&#x2014;

Miten tulkitset emojia?

Passiivisaggressiivinen 15,6 %

Passiivisaggressiivinen 13,8 %

Levollinen 84,4 %

Iloinen 86,2 %

Passiivis-aggressiivinen 89,1 %

Passiivisaggressiivinen 16,3 %

16 16

PĂśrssikurssi IV/20IV/20 PĂśrssikurssi

Iloinen 83,7 %

Iloinen 10,9 %


:) Iloinen 53,1 %

Passiivis-aggressiivinen 46,9 %

:D

Passiivis % aggressiivinen 23,1 %

đ&#x;¤ " đ&#x;&#x2122;&#x192; "

Iloinen 76,9 %

YeeeeeeeHaaaaawww!!!! Tai neutraali täyte-emoji. Hups, jotain kiusallista on tapahtunut, teen jonkun huonon valinnan tietoisesti ja emoji sopii kuvaamaan sitä täydellisesti. Korvaa pisteen. Sopii kuvaamaan mitä tahansa asiayhteydestä riippuen. Markku (huutokauppakeisarista).

Tää on sama ku se meemi, jossa koira on palavassa talos â&#x20AC;?This is fineâ&#x20AC;?. Passiivis-agressiivinen x1000. Ketuttaa. Sarcasmi. Voiiii vi**u :)))) Smiling through the pain. Vihaan elämääni ja sinua. Tämä on se passiivis-aggressiivisin vaihtoehto, jota ainakin itse käytän sellaisena sarkasmin ilmaisijana, eikä tämä ole tosiaankaan iloinen emoji.

PĂśrssikurssi IV/20

17


Pรถrssi ry

18

Pรถrssikurssi IV/20

KUVA: JOONAS LAMPELA

52


Ei vuosijuhlia, koska nyt ei ole vuosi juhlia

E

TEKSTI: SAMI WESSMAN, PÖRSSI RY:N PUHEENJOHTAJA 2020

npäs tiedä mitä tässä kohtaa pitäisi sanoa, kuluva vuosi on ollut kaikkea muuta kuin mitä kukaan meistä odotti. On ollut kuitenkin hienoa toimia Pörssin puheenjohtajana tämän vuoden ajan, vaikka se onkin vaatinut välillä enemmän kuin olisi jaksanutkaan. Meillä on ollut jo useamman vuoden ajan ilo huomata, että Pörssin toiminta on kasvanut jatkuvalla tahdilla. Tästä iso kiitos innokkaille toimijoille ja vakiintuneille toimintamalleille, jotka tarjoavat yhdistyksellemme vuosi toisensa perään mahdollisuuden kehittyä. Tänä vuonna vakiintuneet mallit ja perinteet on pitkälti voitu kuitenkin heittää romukoppaan. Vaikka toimintamalleihin ei ole voinut luottaa, ovat pörssiläiset nousseet arvoon arvaamattomaan. Tässä vaiheessa haluaisin kiittää toimijoita, jotka ovat nostaneet toiminnan tasoaan vaikean tilanteen edessä. Samaan hengenvetoon voin myös todeta olevani kiitollinen pörssiläisille, te olette kaikki tukeneet paineen alla tehtyjä päätöksiä ja kannustaneet tekemään oikeita ratkaisuja. Tällaisena vuonna on pakko palata perusasioiden äärelle. Mikä on Pörssin merkitys ja mitkä ovat ne osa-alueet, joiden on pakko toimia, oli tilanne sitten kuinka huono tahansa. Useampaan otteeseen

on vuoden aikana tullut pohdittua, mikä on yhdistyksemme eri osa-alueiden merkitys jäsenillemme ja miten ne auttavat pörssiläisiä elämään sitä strategian mukaista parasta opiskelijaelämää? Pörssi ei ollut hukassa toimintojensa kanssa ennen tätä vuotta, mutta nyt sen tavoite on kirkastunut entisestään. Pörssin toiminnan keskiössä olette te pörssiläiset. Pörssi on olemassa, koska te olette olemassa. Tämä vuosi on opettanut meille yhdessä tekemisen tärkeyden, jonka avulla varmistamme, että ympärillämme on jatkossakin huikea yhteisö ja mahdollisuudet kehittyä sekä voida hyvin niin opiskeluaikana, kun sen jälkeenkin. Tänä vuonna on palattu perusasioiden äärelle ja mietitty Pörssin tarkoitusta. Tältä pohjalta onkin hyvä ponnistaa kohti tulevia vuosikymmeniä. Kun me pörssiläiset juhlimme, me juhlimme kunnolla. Unohdetaankin ihan syystä tämän vuoden isot juhlallisuudet, koska tämä vuosi ei ole oikea vuosi juhlia. Voimme silti jokainen kohottaa maljan ylpeydellä rakkaalle ainejärjestöllemme, se ei tule häviämään täältä mihinkään. Huonoinakin aikoina yhdistyksemme elää pörssiläisissä. Niin fukseissa kuin valmistuneissa, joista jokainen on kerran ollut ja tulee aina olemaan pörssiläinen.

Pörssikurssi IV/20

19


TEKOJA

2020 TEKSTI: JANINA VÄLIMAA & NETTA LIUKKONEN

Tekoja-hyväntekeväisyystapahtuman tarkoituksena on levittää hyvää mieltä. Sen järjestäjinä toimivat ystäväainejärjestöt Stimulus, Dumppi ja Pörssi. Tapahtuma järjestettiin tänä vuonna toista kertaa, mutta koronatilanteesta johtuen kuitenkin hieman eri tavalla kuin viimeksi. Aiempana vuonna tapahtumassa käytiin mm. ulkoiluttamassa ikäihmisiä ja vierailtiin päiväkodissa leikittämässä lapsia. Olimme suunnitelleet vierailuja eri kohteisiin viime vuoden tapaan, mutta lähitapahtumien järjestämiskielto muutti suunnitelmamme täysin. Alun perin meillä oli suunnitelmissa myös baarijatkot sekä hyväntekeväisyyteen tuottoa kerryttävä haalarimerkki, mutta näistä luovuttiin koronatilanteen yhä pahetessa. Vastoinkäymisistä ei kuitenkaan lannistuttu, vaan yhdessä päivässä muutimme tapahtuman toteutustapaa ja lähdimme pikaisella aikataululla suunnittelemaan, kuinka saisimme etänä toteutettua hyvää mieltä levittävän tapahtuman. Päädyimme lopulta toteuttamaan tapahtuman tänä vuonna Instagram-bingon muodossa, jossa periaatteena oli tehdä bingoalustassa olevia hyvää mieltä levittäviä tehtäviä. Uutena asiana toimme projektiin mukaan hyväntekeväisyyspotin, joka määräytyi bingon osallistujamäärän mukaan. Halusimme lahjoittaa tämän potin tällä kertaa Mieli ry:n mielenterveystyöhön, jonka katsoimme olevan todella ajankohtainen lahjoituskohde. Tavoitteenamme oli saada bingolle vähintään 20 osallistujaa, jolloin ainejärjestöt lahjoittaisivat 100 euroa tai 50 osallistujaa, jolloin hyväntekeväisyyteen lahjoitettaisiin 200 euroa. Viime metreillä saimme tapahtumamme 50 osallistujan tavoitteen rikki ja pääsimme lahjoittamaan huikeat 200 euroa Mieli ry:n tärkeään työhön. Kaikkien alkuvaikeuksien jälkeen tapahtuma onnistui kuin onnistuikin varsin hyvin ja saimme työstämme myös paljon positiivista palautetta! Mielestämme parasta tapahtuman järjestämisessä oli ehdottomasti se hyvä fiilis, jonka saa tehdessä hyvää muita ajatellen! Toivommekin, että tapahtumasta tulee pysyvä perinne ainejärjestöjemme kesken ja se saa ensi vuonna jälleen uudet tekijät! Hyvän mielen terveisin, Janina Dumpista ja Netta Stimuluksesta

20

Pörssikurssi IV/20


Pรถrssikurssi IV/20

21

GRAFIIKKA: LAURA FUENTES


HYVÄ PAH TEKSTI: JENNI TUOMINEN JA ANONYYMI | GRAFIIKKA: ANNI ÄIKÄS

VASTAAN | ANONYYMI Huono ryhti, uniongelmat, päänsärky ja ylivilkkaus. Lyhyt ilo siitä, kun Snapchattiin kilahtaa uusi viesti ja tästä adrenaliinikoukusta johtuvat keskittymisvaikeudet. Omien pierujen haistelu LinkedInissä. Toisten ihmisten glamourelämä ja ylimalkaaliset odotukset siitä, mitä oman arjen tai parisuhteen pitäisi olla. Alusta kiusata, lytätä ja pillastua muiden kommenteista. Draamasta draamaan kulkeminen ja kansan poliittinen kahtiajakautuminen. Nämä ovat niitä syitä, miksi mä droppasin somesta. On helppo vakuutella itselleen, että “Mähän käytän somea ja nettiä uuden oppimiseen eli tämä useiden tuntien puhelimessa roikkuminen on mulle itseasiassa hyödyksi!” Jos uskot tähän valheeseen, tee itsellesi palvelus ja vilkaise miten ruutuaikasi jakautuu. Oma veikkaukseni: 2% ajasta Duolingoon ja loput TikTokin perseen esittelyvideoiden tuijottamiseen samalla, kun kaikki kivat vakoilualustat varastavat tietosi omiin tarkoitusperiinsä. Joko pelottaa, vai vieläkö jatkan? Olin itse se ärsyttävä zombi. Zombi, joka yhteisessä illanvietossa luki Twitteristä vielä yhden twiitin ja vastasi vielä yhteen viestiin. Zombi, joka ei välittänyt oikeasti siitä, mitä ympärillä oleville ihmisille kuuluu. Keskittymiskykyni puute mahdollisti sen, että en muistanut jo kysyneeni saman kysymyksen aiemmin. Tiedät hyvä lukija itsekin, että kyllä toinen ihminen sen aistii, jos aito vuorovaikutus ei kiinnosta, vaan tärkeämpää keskustelua käydään samaan aikaan Telegramissa. Näin jälkikäteen olen onneksi tajunnut pyytää anteeksi. Onko totaalikieltäytyminen sitten oikea vastaus? Ei. Ei, jos sinusta itsestäsi ei tunnu siltä. Väitän silti, että lähes kaikilla olisi syytä tarkastella kriittisesti omaa ajankäytön hallintaansa somen osalta. Minulla sometuksen dramaattinen vähentäminen on vähentänyt henkisiä ongelmia sekä tehnyt minusta virkeämmän. Kylterinä sitä aina miettii myös taloudellisia seikkoja ja ilokseni saan todeta, että Instagramin poistaminen on vähentänyt merkittävästi tarvettani kuluttaa rahaa turhaan krääsään. Tätä tarvetta jotkut kutsuvat sisustamiseksi. Jos ei seuraa trendejä, on aina muodissa kun ostaa sellaista, mistä itse oikeasti tykkää. Less is more.

22

Pörssikurssi IV/20


HA SOME PUOLESTA | JENNI TUOMINEN Sosiaalinen media on paikka, jossa vietetään nykypäivänä paljon aikaa. Erilaisia alustoja on lukuisia ja tiedonhaku ja ihmissuhteiden ylläpito keskittyy koko ajan enemmän sosiaaliseen mediaan. Monet sanovat viettävänsä ihan liikaa aikaa somessa, mutta mikä siitä tekee sitten niin suositun ja koukuttavan paikan? Ensimmäisenä asiana nostaisin esiin somen yhteisöllisyyden. Niin kuin nimikin jo kertoo, sosiaalinen media tarjoaa rajattomat mahdollisuudet ihmisten väliselle vuorovaikutukselle. Some tarjoaa mahdollisuuden jakaa itselleen tärkeitä asioita ja vastaavasti inspiroitua muiden tuottamasta sisällöstä. Erilaisilta alustoilta voi löytää vertaistukea tai etsiä tietoa itseä kiinnostavista aiheista. Kulunut vuosikin olisi varmasti tuntunut huomattavasti vaikeammalta, ellei sosiaalisen median tarjoamaa tukea ja vuorovaikutusta olisi ollut saatavilla. Sosiaalisen median hyödyt nousevat myös esiin siinä, että sen käyttö ei rajoitu ainoastaan tiettyä ikäluokkaa edustaville ihmisille. Sosiaalisen median ansiosta kuka tahansa voi pitää yllä jo olemassa olevia ihmissuhteita ja löytää niitä myös lisää. Uusien, itsensä kanssa samoin ajattelevien ihmisten tapaaminen voi olla todella mielenkiintoista ja lisätä ryhmäänkuulumisen tunnetta. Sosiaalisen median yhteiskunnallinen voima on myös nykypäivänä mielettömän suuri: esimerkiksi yhteiskunnalliset ongelmat saavuttavat koko maailman laajuisen yleisön, mikä pakottaa viranomaisia ja asioista päättäviä tarttumaan yhteiskunnan epäkohtiin nopeasti. Somen kasvun myötä myös yrityksille on tarjoutunut loistava mahdollisuus kasvattaa tietoisuutta tuotteistaan. Uusi ala, sosiaalisen median vaikuttaja, on päässyt kehittymään tämän uuden markkinointitavan myötä. Tavalliset, samaistuttavat henkilöt pääsevät toteuttamaan itseään ja käyttämään luovuuttaan tuottaakseen muita inspiroivaa sisältöä. Yritysten ja vaikuttajien yhteistyö hyödyttää kaikkia: yleisö saa autenttista tietoa tuotteista, ihmisiä työllistyy ja yritykset kasvattavat myyntiään. Yhteenvetona sosiaalinen media on kaikille avoin paikka, joka tarjoaa parhaimmillaan inspiraatiota, mutta myös vertaistukea ja apua. Se luo uusia mahdollisuuksia sekä yksilöille, että yrityksille ja nostaa esille yhteiskunnallisia ongelmia. Somen voima on uskomaton ja se tulee vain kehittymään entisestään.

Pörssikurssi Pörssikurssi IV/20 IV/20

23 23


VIESTINTÄ Työelämän vaativa kumppani TEKSTI: HANNA HÄMÄLÄINEN | KUVA: NOORA PALONEN

24

Pörssikurssi IV/20


"Kriisitilanteessa pyrimme viestimään myös henkilöstölle päivittäin: vaikka ei olisi mitään uutta, on sekin uutinen." VIESTINTÄ ON KULKENUT rinnallani koko työuran ajan valmistumiseni jälkeen vuodesta 2007 lähtien. Viestintä ja markkinointi eivät kuuluneet vahvasti opintoihini, mutta työelämä ja myöhemmät opinnot ovat tarjonneet tästä paljon oppia.

Työskentelen tällä hetkellä Head of Passenger Services and Development -roolissa Helsinki-Vantaan lentoasemalla. Tehtävänäni on johtaa yksikköä, johon kuuluu lentoaseman asiakaspalvelu, asiakaskokemuksen kehittäminen ja asiakaskohtaaminen digitaalisissa kanavissa. Yksikössämme työskentelee 100 asiakaspalvelun osaajaa ja työllistämme n. 100 ulkoistettua työntekijää avustettavien matkustajien palveluissa. Viestintä on läsnä arjessa niin sisäisessä kuin ulkoisessakin viestinnässä. Huomioiden tämänhetkisen ilmailualan kriisin, olen kertonut kuluneen vuoden aikana lentoaseman arjesta myös ulkoisessa viestinnässä. Kriisitilanteessa pyrimme viestimään myös henkilöstölle päivittäin: vaikka ei olisi mitään uutta, on sekin uutinen. Epävakaassa tilanteessa rakennan viestintää niille asioille, joihin jokainen työyhteisömme jäsen voi turvautua ja vaikuttaa: oma osaaminen on yhä vahvaa, teemme hyvää yhteistyötä ja haluamme tehdä töitä asiakaslähtöisesti. Nämä säilyvät, vaikka työprosessit ja asiat ympärillä muuttuisivatkin. Ennen nykyistä tehtävääni työskentelin lähes vuosikymmenen ajan IKEA:lla henkilöstö-, myynnin- ja asiakaskokemuksen johtamiseen liittyvissä tehtävissä. Tuolloin työ painottui sisäiseen viestintään, jonka tavoitteena oli luoda yhteistä suuntaa, ja vaikuttaa työyhteisön tekemiseen sekä tunnelmaan. Viimeisessä roolissani huonekalubisneksessä vastasin myös asiakkaille suunnattujen viestien laadusta digitaalisten kanavien asiakaskohtaamisissa. Sosiaalisen median myötä jokaisella muotoilulla ja äänensävyllä on erityinen merkitys, koska lähes sadan työntekijän yhtenäisen viestintä- ja ongelmanratkaisutaidon varmistaminen oli erityinen taitolaji. Näen viestinnän pitkäaikaisena, mutta vaativana kumppanina, jota ei tule aliarvioida. Viestintäosaamista tulee ruokkia jatkuvasti, ja olla itsekriittinen omaa viestintäosaamista kohtaan. Hyvä viestintäosaaminen on voimakas työkalu niin arjessa kuin kriisissäkin.

KOULUTUS: KTM (2003-2007), pääaineena johtaminen. Työuran aikana sivuaineet aikuiskasvatuksesta, kauppaoikeudesta ja markkinoinnista. Myöhemmin tietojärjestelmäosaamisen YAMK-tutkinto (2018) ja ammatillinen opettajakorkeakoulu (2020). TYÖURA: Finavia Oyj, Head of Passenger Services and Development. Aiemmin IKEA Oy, henkilöstö-, myynnin- ja asiakaskokemuksen johtamiseen liittyvät tehtävät (HR Manager, Deputy Sales Manager, Knowledge Management and Insights Manager). Ennen tätä työskentelin henkilöstön kehittämis- ja rekrytointitehtävissä. JYVÄSKYLÄSTÄ KAIPAAN: lenkkejä Jyväsjärven ympärillä. Kesäisin Harjun iltasoitto herkistää yhä.

Pörssikurssi IV/20

25


Viestinnän trendeillä treffeille TEKSTI: NEA AAPRO, VIESTINNÄN JOHTAMISEN OPPIAINEVASTAAVA KUVA: JOONAS LAMPELA VIESTINTÄ ON kuluvan

vuoden aikana korostunut ja löytänyt uusia muotoja. Fyysisen kanssakäymisen vähentyessä tai puuttuessa kokonaan, viestinnän eri keinot ovat tärkeä osa arkistakin vuorovaikutusta. Jos kelataan aikaa vuosi taaksepäin, Zoom-sovellus ja etätapahtumat eivät olleet tuttuja tai varsinkaan osa normaalia arkea. Viestinnän johtamisen kokouksissa, joissa siis istun mukana erittäin tärkeän näköisenä, jatkuva puheenaihe on professorien lisääntynyt kiire. Organisaatiot ovat viimeistään nyt ymmärtäneet viestinnän asiantuntijoiden tarpeen. Viestinnän korostuminen näkyy isossa skaalassa organisaatioiden toiminnassa, mutta myös meidän ihan normaalissa elämässä. Esimerkiksi monet tutut ovat aktivoituneet sosiaalisessa mediassa, puhelut ovat lisääntyneet ja ystävien kanssa keksitään tekemistä, vaikka sijainti olisi eri paikkakunnilla. Yhteiset viini- tai peli-illat onnistuvat yhdessä milloin ja missä tahansa. Zoomissa Tinderin pelaaminen ystävien kanssa piristää viikonloppuja ihan uudella tavalla, vahva suositus. Uskonkin, että nämä tavat jatkuvat vielä tilanteen normalisoitumisen jälkeenkin. Viestinnän korostuessa se tuo mukanaan myös painetta. Viestintää halutaan toteuttaa ammattitaitoisesti ja virheettömästi. Sosiaalisessa mediassa heijastuu tämä sama ilmiö. Viestitään nopeammalla tahdilla kuin aiemmin, jolloin omia julkaisuja ja viestejä on helpompi verrata kasvavaan massaan. Viestitulvasta on vaikea erottua, oli se sitten brändien kampanjat tai ihastuksen DM-inboxi. Nouseva trendi onkin yrittää poistaa viestinnästä painetta ja toteuttaa rentoa sekä persoonallista viestintää, virheineen kaikkineen. Vaikka aiemmin mainitsin ystävien kanssa videovälityksellä tapahtuvia ”spesiaali”-iltoja, ei niistä tarvitse (eikä edes saa) ottaa painetta. On täysin okei vain maata sängyn pohjalla ilman hienoja juustotarjottimia tai viinilaseja ihan vain jutellen ystävän kanssa, ihan sama vaikka jokainen viikonlopun Instagramin Story -osio sisältäisikin vain näitä. Viestinnästä on turha ottaa stressiä ja sitä kannattaakin toteuttaa täysin itselle mieleisellä tavalla. Oma persoona on paras keino erottua, joten soita ystävälle jos siltä tuntuu, julkaise se kuva, josta olet vähän epävarma ja slaidaa sen söpöliinin DM:ään vihdoin!

26

Pörssikurssi IV/20


Murretarinoita TEKSTI: INKA KERVINEN, ERJA JUVONEN, MARKUS VÄÄTÄINEN, JOONA EURO, KALLE GRÖNROOS, JULIUS HEIKKILÄ, VIIVI VARJUS | GRAFIIKKA: ANNI ÄIKÄS

Pörssiläisiä kulkeutuu Jyväskylään monesta kolkasta, mistä johtuen pörssiläisten keskuudessa voi törmätä useisiin murteisiin. Miten eri pörssiläiset kommunikoivat samasta tavanomaisesta illasta? Saatko sinä tarinasta kuin tarinasta selvää?

KEMIN MURRE Yhtenä melekosen outona iltana oltii kavereitten kans Cornerisa. Juotii hitosti Kelekkoja ja tanssittii koko ilta Anatuden tahtii. Jouvuttii melekee tappeluu joittenki Tornion pellejen kans, mutta päästii onneks pujahtaa niitä pakkoo. Ku oltii lähösä kottii, hommat alako kuitenki kussee iha huolela. Ottiin mun pyörän sen kapakan eesä olevasta telineestä ja mun kaveri hyppäs siihe tarakale. Käännyin kattoo, että sillä on kaikki ookoo, ja pikkuse vistotti ku huomasin, että sehä lervaa siihe kavule !! Säikähin nii palio, että ajjoin pahki rotvallii ja veettii kunno pannut siihe. Lennettii molemmat siitä pyörältä ja sehä meni iha mutkale. Laahustettii kumpiki iha puoliunesa kottii ja laitettii vihidoinki ansaitusti nukkumaa.

SAVON MURRE Erräänä meleko epäonnisena ehtoona oltii poekien kansa Kaappakavulla tanssikapakissa päevystämässä. Juotii helekkarin monta las palamasia ja suatettiinpa pistee jalalla iha tanssiksikkii ku ol’ ite Kuosmasen Sakari laulaa luikauttamassa. Jouvuttii melekein tappelluun joijjenkii Juankosken riianhuastajien kanssa, mutta mahettiin piästä livahtammaan heiltä onneks karkuu enne ku män käsirysyks asti. Taes olla pilikun aekaan ku kottii oltii lähössä nii alako kaek mennä aevan pielee. Polokupyörän kävin hakkoo tanssikapakin iestä jostakkii konkelin pijikkeestä ja kaveri tokas että annahha minäkii hyppeen pyörän selekää. Hetken siinä männä polin ja sitte kiännyin kahtelemmaa selän tuakse että mahtookoha sitä kaverilla olla kaek kunnossa ja eekö mitä ku siellähä se mokoma oksens Kaappakavulle. Kyllähä se meikäpoekoo kummasti säekäytti ja suatoinpa tärräyttää polokupyörällä jalakakäytävvään ja siinähä sitä männä kellahettii. Siinä ee oekeen pysynynnä kumpikkaa pyörän piällä ku vaahti ol’ aekamoine ja eihä konkelista ennää tahtonu kalua suaha ku rysähti nii kovvoo. Sithän myö männä luahustettii Mölymäkkee kohti ja kyllä ku kottiin piäs nii ei iha loputtommii tarvinnu ennää vartoo ku unen piästä kiinni suatii. Pörssikurssi IV/20

27


STADIN SLANGI Eräänä huonoflaksisena iltana olin frendien messissä Ladissa. Dokattiin paljon betonia ja bailattiin koko kveltsu pelkkää Atomirottaa. Jouduttiin melkee flaidaamaan parin espoolaisen blädärin kanssa, mutta kävi hyvä flaksi ja päästiin haneen sieltä. Funtsittii et lähetään himaa mut hommat ei oikeen skulannu. Otin tsygän raflan edessä olevasta pyöräparkista ja lähin kyysää frendiä stongalla. Käännyin tsiigaamaan, et äijällä on kaikki kondiksessa ja bongasin hänen spittaamas pitkää sylkee suoraa veegelle. Meinasin saada slaagin ja kruisia päin kanttia, lopult päästiin molemmat ottaa ketoo. Flygattii tsygän niskasta ja klesakshan se konkeli väänty. Dallattiin molemmat väsyneinä himaan ja päästiin lopult goisimaan.

TAMPEREEN MURRE Tiäksää ku me yhtenä vallam mahrottomana ehtoona oltiin kavereitten kanssa Kaijakassa. Mitä siinä ny raapastiin jokune tai useempiki Pyynikin Panimon tuate ja Popeda siinä tais soira taustalla ja kaim me tanssilattiallaki pyärähdettii. Jouruttiin siinä melkeen matsaan joittenki nokialaisten rakkareitten kanssa, mutta onneks päästiin siitä sitte luikkiin pakoon. Siinä ku oltiin kotiop päin lährössä ni hommat rupes meneen päir rinkkalaa. Mää otim mun villarin siittä kerhon nurkilla olevasta telineestä ja kaveri hyppäs ritsille. Mää vilkasin, että onks kaverilla kaikki iha reilassa, mutta mitä viä. Sehän yrjös siihen karulle ja mää siittä sevverran pelästyin, että karautin päir rotvallirreunaa, kaaruin ja pipa lens. Itekki mentiin iha mukkelis makkelis ja villariki meni aivam mutkalle. Siittä me sitten nääs laahustettiin kotio rättiväsyneinä ja päästiin vihroin ottaan unta palloon.

ETELÄ-POHJANMAAN MURRE Notta meinah tulla yks ehtoo tollikko ku oltihin Sorsanpesällä ja kaikki klopit tyätysti följyys. Kitattihin raakasti latoviiniä ja oltihin muutenki hypyys kun Klamyria laittoo kitaralla komiasti. Oltihin justihi lähärös kotia kohoren ku kattottihin jotta siihen tiskille tuli sitte jotaan laihialaasia ja huuratettihin niitä jotta eikoo rahaa ku pitää nuan tuumaalla. Meinas mennä aivan nujakoonniksi, mutta päätettihin sitte olla kuitenki hyppööttämättä niitä ja lähärettiin kotia kohti. No sitte se vasta alakooki. Otin polokupyärän siitä telinehestä ja kaveri pomppas jopparille jotta ny lähäretää. Kymmenen metriä oltiin tairettu polokia kun kattoon jotta onko se kloppi aivan kuusalla. Ja eihänny tokikaa vaan kyäläs pitkin katua. Mulla meni niin pasmat sekaasin jotta ajoon suaraa katukivehen ja kuupattihin molemmat ympäri. No tiätenki se eturengas meni aivan kiarohon ja pyörä jouruttihin jättämähän siihen. Toikkarootihin molemmat kotia nukkumahan ja kyllä muuten ramaasi.

28

Pörssikurssi IV/20


KARJALAN MURRE Eräänä epäonnisena iltana myö käytii miu kavereitten kaa Broadwayssa. Myö juotii paljo vihreetä ja kirpeetä ja tanssittii koko ilta Osmo’s Cosmokse tahtii. Jouvuttii melkei tappeluu joitteki ruokolahtelaisten rettelöitsijöitte kaa, mut päästii sit meijä onneks livahtamaa heilt karkuu. Sit ku myö lähettii kotii ni asiat alko kuitenki mennä pielee. Otin miu pyörän Intterin pyöräparkist ja miu kaveri hyppäs tarakalle. Mie käännyin kattomaa, et hänel on kaikki hyvi ja miu inhoks huomasin et hää oksentaa kadulle. Kauhistuin nii paljo, et ajoin reunakivetyst päi ja kaavuin miu pyöräl. Myö lennettii molemmat pyörän seläst ja pyörä väänty käyttökelvottomaks. Laahustettii molemmat väsynein kotii ja päästii vihdoki ansaituille unille.

Pörssikurssi PörssikurssiIV/20 IV/20

29 29


Ystäväkirja PÖRSSIN PUHEENJOHTAJA 2021 HAASTATTELU: SOFIA PATAMA | KUVA: NIKLAS KOUKKU

Nimeni on... Roni Ihamäki Kaverini kuvailisivat minua sanoilla... Luotettava ja rehti kaveri, jolta sujuu sekä fiksu ongelmanratkaisu kuin myös huumorin ylläpito tilanteessa kuin tilanteessa. Pienenä olin varma, että minusta tulisi... Arkeologi. Olin aivan järkyttävän suuri Indiana Jones – fani. Nykyään unelma-ammattini on... Paha sanoa. Jotain, missä pääsen kehittämään itseäni ja hyödyntämään vahvuuksiani hyvässä porukassa. Noista viimeisintä vahvasti painottaen! Vapaa-ajallani... Vietän aikaa kavereiden kanssa, soitan kitaraa, urheilen sekä pelailen pleikkaria. Jos saisin vuorokauteeni lisää tunteja, niin käyttäisin ne... Kavereihin, rentoutumiseen ja ruuanlaittoon. Ominaisuus, jota arvostan muissa ihmisissä on... Kunnioitus. Muita, itseään ja ympäristöään kohtaan. Viisaus, jonka olen tähän mennessä oppinut, on... Jos emmit pitkään jonkin asian tekemistä ja katuisit sen tekemättä jättämistä, niin tee se.

30

Pörssikurssi IV/20


Legendaarisin fuksivuoden muistoni on... Varmaankin Rukan excu. Ensimmäisen vuoden aikana rakkaiksi muodostuneita ystäviä samassa mökissä ja aivan huikeaa meininkiä aamusta iltaan. Viimeisenä iltana auringonlaskun katselu ja Anssi Kelan Nummela kiteyttivät tehokkaasti koko vuoden hienouden. Suosikkitapahtumani Pörssissä on… Jos on pakko valita, niin vujut vie kyllä voiton. Huikeat bileet, joissa voidaan juhlia pörssiläisyyttä uusien ja vanhojen ystävien kanssa parhaat päällä ja GT kädessä. Ja noh... kukapa ei vielä ensi aamun silliksestäkin nauttisi, vaikka itse olenkin tähän asti ollut siellä vahvasti työn touhussa. Selkkarissa juon kahvini... Maidolla ja kavereiden kanssa maailmaa parantaen enemmän ja vähemmän fiksuilla keskusteluilla. Paras asia tänä vuonna oli… Mahtava H20-hallitusporukka, jonka kanssa päästin tahkoamaan ajoittain haastava vuosi läpi. Ja myös tieto siitä, että pääsee vielä haastamaan itseään tässä hommassa ensi vuonna taas jälleen huippuporukan kanssa! Etävujut... Oli kyllä jotain parempaa, kuin osasin odottaa. Oli mukava nähdä, että Pörssiläisyys yhdistää ihmisiä myös hieman vaikeampina aikoina, kun normivujuja ei pystytty järjestämään. Meillä oli ainakin hauskaa ja se ilo oli toivottavasti tarttuvaa kaikille. Pörssin strategia 2023… On hieno ohjenuora Pörssin eteenpäin viemiseksi ja kiitos siitä koko työryhmälle! Mielestäni uusi strategia koskettaa hyvin kaikkia Pörssin ja pörssiläisyyden tärkeitä osa-alueita ja sen takia sitä mielellään lähteekin toteuttamaan. Minua jännittää... Mitä ensi vuosi tuo tullessaan. Ihan maailmanmenoltaan, kuin myös Pörssille. Mutta otetaan se vastaan mitä saadaan ja tehdään siitä parasta mitä pystytään! Ensi vuonna aion... Pitää hyvää huolta omasta ja hallituksen jaksamisesta sekä tehdä parhaani, että vuoden lopussa voimme hallituksen kanssa olla ylpeitä tekemästämme duunista. Pörssi vuonna 2041 on... Yhä se yhteinen tekijä, joka tuo meidät yhteen yli vuosien ja josta voimme olla ylpeitä. Pörssihenki on yhä läsnä ja voi paremmin, kuin koskaan. Minulle se on yhä rakas yhteisö, jota muistelen lämmöllä ja jonka toiminnassa saan toivottavasti olla jollain tavoin apuna.

Pörssikurssi IV/20

31


Välillä tekisi vain mieli mennä Agoran aulaan huutamaan megafoniin TEKSTI: INKA KERVINEN, PÖRSSI RY:N VIESTINTÄ- JA EXCUVASTAAVA | KUVA: JOONAS LAMPELA

pyydetään kirjoittamaan viestinnästä ja mediasta kaikessa laajuudessaan? Aihe on niin laaja, että on vaikea aloittaa. Kirjoittaa voisi melkein mistä vain, sillä kaiken saa liitettyä jotenkin viestintään. Viestintä on kaikkialla missä on ihmisiä; ehkä jopa kaikkialla missä on elämää. Minulla ja viestinnällä on viha-rakkaussuhde. Viestinnästä oppiminen on mukaansatempaavaa ja kiistatta yksi mielenkiintoisimmista asioita, johon olen koskaan paneutunut. Samaan aikaan siinä ahdistaa sen hallitsemattomuus. Kaikki saman viestin saavat ihmiset lukevat sen omasta näkökulmastaan ja tulkitsevat sitä omien kokemuksiensa kautta. Koskaan ei voi olla varma, että oma ajatus kantautuu viestin tulkitsijalle samalla tavoin kuin ajattelisi. Olen joskus hourupäissäni mennyt sanomaan, että olen kiinnostunut kriisiviestinnästä. Kuluneen vuoden aikana olen kuitenkin perunut nämä puheet useaan kertaan Selkkarissa vietettyjen pitkien kriisiviestintäiltojen jälkeen. Hetken näistä kokemuksista toivuttuani voin kuitenkin väittää, että kiinnostustani viestintää kohtaan ei saa laantumaan näin helposti. Viestintä on vaikuttava väline, jonka avulla voidaan muovata ihmisten ajatuksia ja vaikuttaa ihmisten kokemuksiin. Se on yksi tärkeimpiä asioita, jota jokaisen tulisi osata. Samaan aikaan kuitenkin välillä epäilen, onko kaikki vain tehty liian vaikeaksi. Välillä haluaisin vain takaisin yksinkertaisempaan aikaan ala-asteen oppilaskunnan tiedottajana, jolloin riitti, että menin koulun keskusradioon kertomaan asiani ja viesti oli mennyt kaikille perille. Pörssin viestintävastaavana toimiminen ei valitettavasti ole näin yksinkertaista. Viestintä on hektistä, kanavia on paljon ja informaatiotulva uhkaa hukuttaa kaiken alleen. Välillä toivon, että Pörssin viestintävastaavan ainoa rooli olisi seisoa päivästä toiseen Agoran aulassa ja huutaa megafoniin ajankohtaisia asioita. Silloin ei tarvitsisi murehtia eri viestintäkanavista eikä algoritmeihin hukkumisesta. Viestinnässä koukuttavaa on sen palkitsevuus. Vaikeasta asiasta menestyksekkäästi viestiminen saa aikaan onnistumisen tunteen, jonka muistaa pitkään. Olenkin kiitollinen kaikista ikimuistoisista ja opettavaisista hetkistä, joita olen Pörssin viestintävastaavana saanut kokea. Tämän vuoden jälkeen jään innolla odottamaan uusia innostavia viestintäkokemuksia!

MISTÄ KIRJOITTAA, KUN

32

Pörssikurssi IV/20


KUVAT: JOONAS LAMPELA

Viestintä korona-aikana

Pörssikurssi IV/20

33


Yhteisöllisyyttä etsimässä TEKSTI: LAURA TIKKANEN | KUVAT: ELLIMARIA ERKKILÄ, KATARINA MUSTONEN JA LAURA TIKKANEN

Alumnien vuosi on ollut täynnä niin muutoksia ja myllerrystä kuin uuden oivaltamassa, mutta kaiken keskellä yksi asia on korostunut: viestinnän ja yhteydenpidon tärkeys. Ei tule varmasti kenellekään yllätyksenä, että kulunut vuosi on ollut myös alumneille muutosten vuosi niin työelämän, vapaa-ajan kuin järjestötoiminnankin kannalta. Pörssin alumnit ry:n toiminnan kannalta koronatilanne on tarkoittanut sitä, että muiden järjestöjen tapaan tapahtumien järjestäminen livenä on täytynyt unohtaa ja sen sijaan löytää uusia tapoja pitää yllä yhteisöllisyyttä ja pörssihenkeä. Mutta kuinka pysyä yhteyksissä myös rajoitusten keskellä? ONNISTUMISIA, EPÄONNISTUMISIA JA OIVALLUKSIA

Tavoitteenamme oli, että korona-aikanakaan alumnien verkosto ei rakoile ja heti keväällä päätimme kokeilla virtuaalisten etä-aftereiden järjestämistä.

34

Pörssikurssi IV/20

Tapahtuma osoittautui yllätyshitiksi, sillä osallistujia tuli linjoille ulkomaita myöten. Emme olleet osanneet edes ajatella, että etätapahtuma voisi koota jopa laajemmin innokkaita jäseniä yhteen kuin livetapahtuma. Aiomme pitää verkkotapahtumat myös jatkossa toiminnassamme mukana, jotta kaikki alumnit voisivat paikasta riippumatta kokoontua yhteen fiilistelemään opiskelumuistoja. Kesällä rajoitusten löyhennyttyä pääsimme vihdoin näkemään toisiamme livenä ja alumnit aktivoituivat järjestämällä esimerkiksi piknikin, suppailua sekä afterworkit. Myös tässä kohtaa viestinnän merkitys nousi ratkaisevaksi, sillä osittain puutteellisen tiedottamisen vuoksi sup-lautailuun ei ilmoittautunut ketään. Tästäkin opittiin, että pelkkä pörssihenki ei houkuttele ihmisiä paikalle vaan tarvitaan aktiivista yhteydenpitoa. Yhteisöllisyys ei ole itsestäänselvyys. Syksy toi mukanaan jälleen muutoksia, kun


"Kaiken myllerryksen keskellä on kuitenkin ollut ilo huomata, että verkosto pysyy aktiivisena ja pörssihenki ei ole kadonnut minnekään." rajoitukset taas kiristyivät. Jouduimme raskain sydämin perumaan vuoden päätapahtumamme, Oktoberfestit. Samalla pistimme myös Alumnien hallituksen sisällä roolit uusiksi ja allekirjoittanut löysi itsensä yhtäkkiä puheenjohtajan saappaista. Kaiken myllerryksen keskellä on kuitenkin ollut ilo huomata, että verkosto pysyy aktiivisena ja pörssihenki ei ole kadonnut minnekään. Vaikka tänä syksynä ei tapahtumia livenä järjestetäkään, Alumnien hallitus ideoi jo kuumeisesti ensi vuotta ja uusia toimintaideoita tupsahtelee kuin sieniä sateella. Ehkä tapahtumien vähyys onkin jättänyt tilaa luovuudelle ja uusien ideoiden syntymiselle. YHTEISTYÖSTÄ VOIMAA

Tämän vuoden haaste on ehdottomasti ollut se, kuinka saada pidettyä yhteyttä alumnien välillä, kun perinteisiä toimintaa ei voida järjestää. Mielestäni olemme kuitenkin onnistuneet yhdessä pitämään

kipinää yllä vaikeinakin aikoina ja pysymään yhteyksissä toisiimme. Haluamme kiittää yhteistyökumppaneitamme Helsingin Ekonomeja, Avance EMBA:a ja Myynnin ja Markkinoinnin Ammattilaisia sekä muita sidosryhmiä kuluneesta vuodesta. Erityiskiitoksen haluamme lausua JSBE:lle, Pörssi ry:lle ja sen varapuheenjohtaja Viivi Varjukselle loistavasta yhteistyöstä. Alumnit ovat ihailleet Pörssin toimintaa kriisin keskellä ja taitoa pitää yllä positiivisuutta myös silloin kun suunnitelmat menevät pieleen. Jokainen voi antaa hyviä uutisia, mutta huonojen uutisten viestiminen ja kultareunusten löytäminen on todellinen taito. Toivokaamme, että ensi vuonna kultareunuksia ei tarvitse etsiä vaan pääsemme jälleen toteuttamaan villeimmätkin tapahtumaideat ja nauttimaan toistemme läheisyydestä. Laura Tikkanen Pörssin alumnit ry:n puheenjohtaja

Pörssikurssi IV/20

35


TEKIJÄ: JASKA VEPSÄLÄINEN

"Kun se kerta lehdessä lukee, niin se on totta."

36

Pörssikurssi IV/20


TEKSTI: ANNI ÄIKÄS, LAURA FUENTES, INKA KERVINEN, SOFIA PATAMA | GRAFIIKKA: ANNI ÄIKÄS

Pörssi ry

Pörssi ry

2020

2020 Tsiigaillaan.

ke 19.2.

2020 Tänään mennää yhtä kovaa ku PikkulaskiaisedEESA!!!!! EiksjoOO!! 10.45

2020 pe 13.3.

15.20

pe 13.3.

HANAAA WINTErer CLAsjsic!!

10.47

2020 Oon päättäny mennä tipattomalle ja ehkä 2020 vois olla vaan himassa ja ehkä Oonmuutenkin päättäny mennä tipattomalle latailemassa akkuja vois muutenkin olla vaan himassa latailemassa akkuja

2020 !!!!

2020

Pörssi ry 15.20

2020 Tsiigaillaan.

15.56 15.56

Okei! Kai sä nyt sentään vapun Okei! Kai sä nyt sentään vapun 16.02 vedät? Ruka??

10.47

to 5.3.

Misä mewt? 2020 tulin just BRAHan! Nähän baswn puolel poikkari karaoks

vedät? Ruka??

2020

2020

22.21

16.02

16.02

16.02

pe 1.5.

pe 1.5.

missed call from Pörssi ry 12.02 missed call from Pörssi ry 12.02

22.33

missed call from Pörssi ry 12.04 missed call from Pörssi ry 12.04

Joo!!! Lähin just täältä sitswiltä 22.33 Lauletaan Ikuinen vappu!!

Hyväävappua...? vappua...? 12.05 Hyvää 12.05

22.33

ma 10.8. 10.8. ma

2020 Mistä SE LAULU LÄHTEEEEe!?!?!? 22.34

Hei mietittiin,etetvoitais voitaisjärkätä järkätä Hei vähän vähän mietittiin, jotain fuksiviikkoja? jotain fuksiviikkoja?

ma 9.3.

Mitä teet torstaina? Tuu rinneriehaan! 2020 Katellaan

13.11

2020 2020 Jooo,kuulostaa kuulostaaihan ihan kivalle. kivalle. 11.41 Jooo, LET’S LET’SGOOO GOOO

15.19

Mitä meinaat? 15.20 ????

21.46

ti 10.3.

missed call from Pörssi ry 14.01

2020 2020 Hei onks teil muuten mitään hyviä Hei onks teil muuten mitään hyviä etätapahtumaideoita? etätapahtumaideoita?

11.30

11.30

Kui? Ollaanko siirtymässä kokonaan Kui? kokonaan netin Ollaanko puolelle? siirtymässä :D 11.32

netin puolelle? :D

Haloo???? 14.04

2020 Kuhan täs mietin 2020

Kuhan täs mietin

missed call from Pörssi ry 17.09 17.11

ke 11.3.

2020 Sori, oli vähän kiireitä. Soittelen vaikka vähän myöhemmin.

21.55

to 12.3.

Heiii, mikä tilanne? Ollaanko menossa tänään? 10.00 2020 Mul on vähän outo fiilis tästä, haluun pitää vähän taukoo 14.30 Joo, ymmärrän. Katellaan vaikka parin viikon päästä? 15.15

15.20

11.43 11.43

ti ti 1.9. 1.9.

missed call from Pörssi ry 14.03

2020 Tsiigaillaan.

11.13 11.13

11.32

11.32

11.32

ti 20.10.

ti 20.10. 2020 Voitin hyvisviikon etädildobingon!! 2020

Voitin hyvisviikon etädildobingon!!

2020 Älä nyt mökötä

2020 Älä nyt mökötä

20.05

20.05

Kiva.

Kiva.

22.02

22.02

22.05

22.05 to 31.12.

to 31.12. 2021 lisättiin ryhmään 2020 ryhmästä 2021poistettiin lisättiin ryhmään

2020 poistettiin ryhmästä 2021 Hei, sori tosta mun pikkuveljen käytöksestä. mulla ois aika paljon suunnitelmii. ette ees 2021 tiiä,sori mikä teitämun odottaa Hei, tosta pikkuveljen käytöksestä.23.56

mulla ois aika paljon suunnitelmii. ette ees tiiä, mikä teitä odottaa Jees,23.56 anna tulla vaan! Jees, anna tulla vaan!

Pörssikurssi IV/20

23.58

23.58

37


YMPÄRISTÖVASTAAVAN PALSTA

Miten ympäristöstä tulisi viestiä? TEKSTI: SANNI HEIKKINEN, PÖRSSIN YMPÄRISTÖVASTAAVA KUVA: JOONAS LAMPELA YMPÄRISTÖVIESTINTÄ on

ollut esillä syksyn aikana julkisessa keskustelussa. Aihe on ajankohtainen ja tärkeä – ympäristö on yksi keskeisimmistä teemoista YK:n kestävän kehityksen tavoitteissa, jotka pyritään toteuttamaan vuoteen 2030 mennessä. Toisille kestävä kehitys, ympäristö sekä niihin liittyvät käsitteet ovat puhkikulutettuja termejä, joista ei löydy enää uutta opittavaa. Joillekin sanat ovat enemmän vieraita tai unohduksissa: niistä on voitu kuulla joskus koulutunneilla. On myös niitä, jotka haluavat pelastaa maailman ja pitävät siitä kovaa ääntä. Esimerkit ovat äärilaidoilta. Vastuu ympäristöstä kuuluu kuitenkin meille kaikille! Tästä nousee esille ympäristöviestinnän haaste: kuinka kertoa ja keskustella ympäristöasioista rehellisesti ja suoraan, mutta ilman paineita. Liittyykö ympäristöstä puhumiseen ehkä samankaltainen tabu kuin poliittisten mielipiteiden utelemiseen? Kysymykset, onko kotonasi sekajätteen lisäksi myös biojäteastia tai päätyykö lautasellesi parsan sijaan lihaa, saavat monen kulmakarvat kohoamaan. Somessa huudellaan puolesta ja vastaan. Miten ympäristöstä tulisi puhua loukkaamatta ja loukkaantumatta? Oleellista ympäristöviestinnässä on todenmukaisuus, oikea-aikaisuus ja selkeys. Suomen ympäristökeskuksen laatiman tutkimuksen mukaan viestinnän onnistumisen kannalta olisi tärkeää käydä erilaiset vaihtoehdot, argumentit puolesta ja vastaan, selkeästi läpi. Liian usein vasta-argumenteista vaietaan ja sanojen taustalta kuuluu tuomitseminen tai tunne tuputtamisesta. Ympäristöviestinnän epäonnistumisen seurauksena on, että teema tuntuu ahdistavalta ja painostavalta, pienet ympäristöteot eivät tunnu riittävän mihinkään, vaan saman tien tulisi tuntea syyllisyyttä koko maailman tilasta ja pystyä muuttamaan kaikki hetkessä. Kun ympäristöviestintä epäonnistuu, keskustelua ei synny eikä tieto siirry puolin ja toisin. Voimme kukin tahoillamme keskittyä viestinnän todenmukaisuuteen ja selkeyteen myös silloin, kun on kyse mielipiteitä herättävistä teemoista. Tärkeintä on, että keskustelua syntyy ja yhdessä päästään yhteisymmärrykseen, millaisia ympäristötekoja pidetään mahdollisina. Keskeisin virhe ympäristöviestinnässä on se, jos sitä ei mielletä viestinnäksi ja jos sitä pidetään teemana, johon viestinnän tavat ja säännöt eivät päde. Tulokset ovat vaarassa, jos ympäristökeskustelu alkaa muistuttaa propagandaa.

38

Pörssikurssi IV/20


Mihin urapolkusi vie; sen päätät sinä

Me PwC:llä annamme sinulle suuntaviivoja tulevaisuuden urasi varalle. Tarjoamme vuosittain korkeakouluopiskelijoille mahdollisuuden tutustua asiantuntijatyöhön traineeohjelmamme kautta. Trainee-paikkoja löydät konsultoinnin, yritysjärjestelyiden, tilintarkastuksen sekä riskienhallinnan parista, ajankohdasta riippuen. Tulevista trainee-hauista ilmoitamme nettisivuillamme, sosiaalisen median kanavissamme sekä Pörssin tiedotuskanavissa.

@PwC_Suomi

PwC Suomi on vastuullinen suomalainen työnantaja, joka kuuluu kansainvälisesti toimivaan PwC-ketjuun. Suomessa meitä on yli 1 200 asiantuntijaa ympäri maan. Palveluitamme ovat liikkeenjohdon konsultointi, yritysjärjestelypalvelut, tilintarkastus- ja muut varmennuspalvelut, veroneuvonta, lakipalvelut, riskienhallinnan palvelut ja yritysvastuupalvelut. Tarkoituksenamme on rakentaa yhteiskuntaan luottamusta ja ratkaista asiakkaidemme merkittävimpiä ongelmia. Etsimme joukkoomme päämäärätietoisia, innostunutta työskentelyilmapiiriämme ylläpitäviä ihmisiä, joilla on aito halu kuunnella asiakasta. Työ meillä on monipuolista ja haasteita on tarjolla niitä haluaville. Tarjoamme hyvät edellytykset ammatilliseen ja henkilökohtaiseen kehittymiseen, mielenkiintoiset asiakkaat, osaavat työkaverit sekä erinomaiset työsuhde-edut. Lisää tietoa: www.pwc.fi. Pörssikurssi IV/20

39


V&K-tapahtumat tuovat opiskelijoita yhteen TEKSTI: RIINA KANTONIEMI, PARKU RY:N SIDOSRYHMÄVASTAAVA | KUVA: JOONAS LAMPELA VIESTIJÄT & KYLTERIT -YHTEISTYÖ sai alkunsa 2017, kun Katariina Mustosen ja Sakari Siilinin aloitteesta huomattiin potentiaalia yhdistää ainejärjestöjen työelämälähtöisiä tapahtumia. Saatamme olla toistemme kollegoja tulevaisuudessa muun muassa viestinnän, median, markkinoinnin, johtamisen ja kehittämisen tehtävissä. Miksipä ei siis tuoda yhteen eri alojen näkökulmia jo opiskeluaikana? Enemmän ihmisiä, enemmän resursseja, kaikki hyötyvät.

Poikkitieteellisessä kokoonpanossa on mukana Pörssi, viestinnän opiskelijoiden ainejärjestö Parku sekä journalistiikan opiskelijoiden ainejärjestö Lööppi. Vuosittain hallituksista etsitään edustajat tiimiin, jossa yhdessä toteutamme jäsenistöille työelämäosaamista kehittäviä, inspiroivia tapahtumia, kuten koulutuksia ja excursion. Onpa suunnitteilla ollut jo pitkään yhteiset sitsitkin, jotka ehkä vielä otollisempana aikana toteutuvat. MITÄS ME TÄNÄ VUONNA OLLAAN TEHTY?

Alkuvuodesta opiskelijat pääsivät kouluttautumaan InDesignin merkeissä ja syksyllä toteutettiin

40

Pörssikurssi IV/20

videokoulutus etäversiona. Viimeisimpänä takana on huikea etäexcuviikko, jossa saimme kuulla kolmena iltana työstä erilaisissa viestinnän ja mediaalan yrityksissä. Yleensä syksyisin bussilastillinen opiskelijoita on suunnannut Helsinkiin paikan päälle yritysvierailuille. Onneksi kuitenkin tilanteesta johtuen lähdimme toteuttamaan tapahtumaa vaihtoehtoisin keinoin, ja lopputuloksena oli hyvä setti näinkin! Yhteistyö tämän vuoden porukalla on ollut alusta asti todella antoisaa ja tietenkin toivomme sen saavan jatkoa tulevissakin hallituksissa. Allekirjoittaneen kohdalla tämä on kulkenut hyvin oman hallituspestin rinnalla sekä tuonut siihen kivaa vaihtelua ja verkostoitumista. Meistä on ollut mukava tutustua pörssiläisiin, sillä muuten olemme harvemmin tekemisissä. Osaamista puolestaan on kertynyt niin tapahtuman järjestämisestä kuin erilaisten toimintatapojen yhteensovittamisestakin. Haasteista huolimatta vuosi on ollut onnistunut ja kiitos siitä kuuluu kuvassa näkyvälle tiimille sekä kaikille meidän tapahtumiin osallistuneille. Tsemppiä loppuvuoden opintoihin!


GRAFIIKKA: ANNI ÄIKÄS

OJ

lähellä @pörssi 7h

Millaisia lupauksia tee�e ens vuodelle? :)

5

11 1

eri�äin lähellä 5h

16

En tee lupauksia, mitä en voi pitää 2

lähellä 5h

5

Aion saada kandin kirjoite�ua kesään mennessä. 3

lähellä 5h

1

käytän aikani tehokkaas� enkä haahuile somessa joka hetki! 4

eri�äin lähellä 4h

12

Aion saada kandin kirjoite�ua kesään mennessä. OJ

lähellä 4h

0

@4 <3 5

täällä 4h

4

lupaan suori�aa kaikki valitut kurssit 6

lähellä 4h

62

Lupaan ja vannon kau�a kiven ja kannon lähteä Rukalle ensi vuonna. 7

lähellä 3h

2

aion käydä Pörssin ryhmäliikunnassa 8

eri�äin lähellä 1h

2

Lupaan aloi�aa säästämisen 9

eri�äin lähellä 1h

7

ei tässä maailman�lanteessa voi luvata mitään 10

täällä 22min

19

@9 niimpä. ei lupauksia, ainoo toive e�ä 2020 loppuu! #HyviäViboja

Pörssikurssi IV/20

41


JJ MV MN JT JN

Kvartaalin pörssiläinen

V

uoden viimeisen Pörssikurssin kvartaalin pörssiläiseksi valittiin poikkeuksellisesti kaksi henkilöä, jotka ovat aktiivisesti ja oma-aloitteisesti järjestäneet pörssiläisille ohjelmaa myös poikkeusaikoina. Sijoituskerhon vetäjät Juuso Jokinen ja Masi Virta ovat tutustuttaneet pörssiläisiä sijoittamisen saloihin erilaisten etäexcujen ja webinaarien avulla. He ovat tehneet vaikeasta tilanteesta huolimatta hyvällä ja ennakkoluulottomalla asenteella hommia pörssiläisten eteen, mistä paistaa selvä into tuoda sijoituskerho entistä tärkeämmäksi palaseksi Pörssin toimintaan. Paljon onnea Juuso ja Masi!

42

Pörssikurssi IV/20


Pรถrssikurssi IV/20

43


Mielessä lounas, after work, illallinen tai juhlapaikka?

Hae se Raflaamosta. Näppärä näkymä kaikkiin S-ryhmän ravintoloihin

44

Pörssikurssi IV/20

www.raflaamo.fi

Profile for Pörssi ry

Pörssikurssi IV/2020  

Pörssikurssi IV/2020  

Profile for porssiry
Advertisement