Page 1

N 41º 56’ 22’’

E 002º 50’ 21’’


Serveis que podem trobar: 

Piscina Municipal

Museu de la Terrissa, amb visita opcional a tallers dels artesans

Establiments comercials:    

Fleca, carnisseria i comestibles Farmàcia Correus i estanc Bars i restaurants

Mercat setmanal (diumenges al matí) al c/Girona

Àrea de Picnic amb barbacoes (cal reserva prèvia a l’Ajuntament)

Benzinera

Exposició, venda i reparació de caravanes i autocaravanes


Activitats que poden realitzar-se: 

Rutes a peu pel massís de les Gavarres

Rutes amb B.T.T. (diferents nivells)

Xarxa de camins i senders per l’entorn

Connexió amb la Via Verda (a peu o amb bicicleta)  Olot-Girona-Quart-Sant Feliu de Guíxols


Llocs d’interès propers a l’àrea: 

Carretera N-II Barcelona – França: 2 kmts.

Ciutat de Girona (centro): 6 kmts.

Autopista AP-7: 7 kmts.

Servei d’urgències mèdiques 24 hores (Cassà de la Selva): 7 kmts.

Aeroport Girona – Costa Brava: 15 kmts.

Golf PGA – Girona: 15 kmts.

Balnearis de Caldes de Malavella i Santa Coloma de Farners: 18 kmts.

Zones volcàniques de Banyoles i Besalú: 25 kmts.

Costa Brava: 32 kmts.

Ciutat de Figueres: 35 kmts.

Frontera amb França: 65 kmts.

Ciutat de Barcelona: 100 kmts.


Servicios que podemos encontrar: 

Piscina Municipal

Museo de la Alfarería, con visita opcional a los talleres artesanos

Establecimientos:    

Panadería, carnicería y comestibles. Correos y estanco Farmacia Bares y restaurantes

Mercado semanal (domingos por la mañana) situado en la c/Girona

Área de Picnic con Barbacoas (se precisa reserva previa al Ayuntamiento).

Gasolinera

Exposición, venta y reparación de caravanas y auto caravanas


Actividades que pueden realizarse: 

Rutas a pie por el macizo de Les Gavarres

Rutas en B.T.T. (diferentes niveles)

Red de caminos y senderos por el entorno

Conexión con la Vía Verde (a pie o en bicicleta)  Olot – Girona – Quart – Sant Feliu de Guíxols


Lugares de interés cercanos al área: 

Carretera N-II Barcelona – Francia: 2 kmts.

Ciudad de Girona (centro): 6 kmts.

Autopista AP-7: 7 kmts.

Servicio de urgencias médicas 24 horas (Cassà de la Selva): 7 kmts.

Aeropuerto Girona – Costa Brava: 15 kmts.

Golf PGA – Girona: 15 kmts.

Balnearios de Caldes de Malavella y Santa Coloma de Farners: 18 kmts.

Zonas volcánicas de Banyoles y Besalú: 25 kmts.

Costa Brava: 32 kmts.

Ciudad de Figueres: 35 kmts.

Frontera con Francia: 65 kmts.

Ciudad de Barcelona: 100 kmts.


Services that can be found: 

Municipal Pool

Pottery Museum and optional visits at the artisans workshops

Shops:    

Bakery, butchery and grocery Post office and tabacconist Pharmacy Bar and restaurants

Picnic area with barbecues (need to book at the Town Hall)

Weekly Market (Sunday morning) on Girona Road

Petrol Station

Motor home display, sale and repair.


Activities that can be done: 

Walking routes to Gavarres mountains

B.T.T. Route (different levels)

Network of roads and trails

Connection with the Greenway (by foot or cycling)  Olot-Girona-Quart-Sant Feliu de Guíxols (by foot or cycling)


Points of interest (near) the area: 

Road N-II Barcelona – France: 2 kmts.

Girona City (center): 6 kmts.

High way AP-7: 7 kmts.

24 hour medical emergency service (in Cassà de la Selva): 7 kmts.

Girona – Costa Brava Airport: 15 kmts.

PGA Golf – Girona: 15 kmts.

Caldes de Malavella and Santa Coloma de Farners spas: 18 kmts.

Banyoles and Besalú volcanic areas: 25 kmts.

Costa Brava: 32 kmts.

Figueres City: 35 kmts.

French border: 65 kmts.

Barcelona City: 100 kmts.


Services que l’on peut trouver à Quart: 

Piscine municipal

Musée de la Potterie, avec des visites optionnelles aux ateliers

Points de vente:    

Boulangerie, boucherie et épicerie Pharmacie Poste et tabac Bar et restaurants

Aire de pique nique avec des barbecues (il faut réserver avec le conseil)

Marché chaque semaine (dimanche matin) sur la route de Girona – Sant Feliu de Guíxols

Station service

Exposition, vente et réparation de camping-cars


Activités que l’on peut faire: 

Itinéraires de randonnée dans le massif des Gavarres

Routes B.T.T. (différents niveaux)

Réseau de routes et de pistes dans les alentours.

Connexion avec la voie verte (marche ou vélo)  Olot – Girona – Quart – Sant Feliu de Guíxols


Lieux d’intérêt près de l’aire: 

Route N-II Barcelona – France: 2 kmts.

La ville de Girona (au centre): 6 kmts.

Autoroute AP-7 : 7 kmts.

24 heures de service médical d’urgence (Cassà de la Selva) : 7 kmts.

Aéroport de Girona – Costa Brava : 15 kmts.

PGA Golf – Girona : 15 kmts.

Caldes de Malavella et Santa Coloma de Farners spas : 18 kmts.

Zones volcaniques de Banyoles et Besalú : 25 kmts.

Costa Brava : 32 kmts.

Frontière française : 65 kmts.

Ville de Barcelona : 100 kmts.


Àrea de Quart  
Àrea de Quart  

Que fer a Quart

Advertisement