Page 1

PONSSES TIDNING FÖR KUNDER OCH SAMARBETSPARTNERS 1/2018

PONSSE NEWS FULL SERVICE I KOMI PONSSE FÖRNYAR SIN MODELLSERIE

FÖR 2018

METSÄ-MULTIA OY OCH METSÄKULJETUS HYVÄRISET OY

HAR AVVERKAT SKOG I MER ÄN 40 ÅR


PONSSE NEWS PONSSES TIDNING FÖR KUNDER OCH SAMARBETSPARTNERS UTGIVARE

Ponsse Oyj Ponssentie 22, FI-74200 Vieremä Finland CHEFSREDAKTÖR

Katja Paananen REDAKTION OCH INNEHÅLL

Ponsse Oyj REDAKTION

Juho Nummela, Katja Paananen, Juha-Matti Raatikainen, Marika Ryytty, Jarmo Vidgrén, Juha Vidgrén LAYOUT

Mainonnan Työmaa OMSLAGSFOTO

Jouko Arvonen ILLUSTRATIONER

4 FULL SERVICE I KOMI

4

Dimitri Popov, chef för Mobilnyi Service, är ansvarig för PONSSEs Full Service i Komi.

11 PONSSE KIDS 12 PONSSE FÖRNYAR SIN MODELLSERIE FÖR

Painotalo Seiska PAPPER

GPrint ADRESSKÄLLA

Utskickslistan för Ponsse News och Ponsses kundregister

Tidning för Ponsse PLC:s kunder och samarbetspartners. Ponsse News ut tre gånger per år. Prenumerationer och adressändringar skickas via e-post till ponssenews@ponsse.com. Tidningen är kostnadsfri.

2

18 DEN 13 000:E PONSSE-SKOGSMASKINEN REDO FÖR AVVERKNINGSPLATSERNA I NIEDERSACHSEN 20 WAHLERS FORSTTECHNIK OCH PONSSE: SAMARBETE I 25 ÅR 22 P ONSSE-ÖGONBLICK

2018

Henna Ryynänen (Ponsse Kids) TRYCK

26

24 M OT KOMMANDE ÅRTIONDEN

NOM VINN PRISER GE G AV ATT DELA MED DI TIKLAR! FÖRSLAG TILL AR

och förslag till Skicka feedback post till evia r artikla nsse.com. po @ ws ne ponsse ljs en vinnare I varje nummer vä ction-produkt lle Co SE av en PONS skickat ut bland dem som g. in sina försla

Metsäkuljetus Hyväriset och Metsä-Multia har avverkat skog i mer än 40 år. 26 R ANDALLS EQUIPMENT – 50 ÅR SOM BANBRYTARE


”HUR GÅR DET?”

34 28 S CORPION ROAD SHOW-TURNÉ I FEM LÄNDER 30 AVVERKNINGSNYHETER 33 M ODERNA VERKTYG GARANTERAR HÖG UTBILDNINGSKVALITET 34 F ÖRARE I USA

Del 2. Artiklarna i den här serien beskriver skogsmaskinoperatörernas arbete på olika marknader. 39 P ONSSE COLLECTION

20

Jag tänker ofta på den här frågan, som Ponsses grundare Einari Vidgrén ställde till sina anställda eller grannar när han mötte dem på gatan. Han ville verkligen veta hur det gick för andra. Och genom att fråga skapade han en stark känsla av samhörighet. Einari ville dela med sig av känslan att problem på jobbet angår alla, och att saker blir gjorda när människor samarbetar. Ingen behöver vara ensam med sina problem. Ponsse har nu mer än 1 450 anställda världen över. Vikten av samhörighet och att göra saker tillsammans blir allt mer betydande. När det gäller skogsmaskiner befinner vi oss i en mycket tuff arbetsmiljö. Det är avgörande att ha fokus på att stödja kundernas verksamhet, samtidigt som vi utvecklar både tekniken och vår egen kunskap och arbetsmoral. I den här miljön är snabba beslut och lagarbete viktigare än någonsin. Vi fortsätter att bemöta dessa utmaningar med utbildning och våra dagliga rutiner, och genom att fortsätta arbeta tillsammans som ett team anser vi att vi kan säkerställa fortsatt utveckling och nya framsteg. I februari var det 75 år sedan Einari Vidgrén föddes. I över ett år har vi tillsammans med författaren Antti Heikkinen samlat berättelser och material om Einaris liv, från början som skogshuggare till hans tid som tillverkare av skogsmaskiner. Under projektets gång har vi fått höra alla slags berättelser om de första avverkningsplatserna i Laakajärvi, och om Einaris skoltid. Projektet fortsätter och ni får gärna kontakta mig direkt eller dela med er av era era minnen, berättelser eller bilder via e-post till tarinat@ponsse.com. Jag hoppas att ni uppskattar att läsa Ponsse News. Ha en underbar vår! Ibland kan det vara bra att tänka tillbaka till början av 1970-talet, när det var svårt att skaffa finansiering för den dagliga verksamheten, hitta komponenter för montering, skaffa elektricitet till verkstäderna eller leverera maskinerna till kunderna. Under dessa förhållanden besökte en kund verkstaden och frågade Einari hur det gick. Einari svarade med sitt vanliga självförtroende: ”Det går bara bra!” Han hade så stark tro på det han gjorde att det hjälpte honom och resten av teamet att övervinna alla hinder.

Juha Vidgrén Styrelseordförande, Ponsse Plc

3


RAPPORT / KOMI

FULL SERVICE I K Vid Verhnaja Vytsegda i republiken Komi i Ryssland anländer en minibuss till ett avverkningsläger och åtta personer hoppar ut – samtliga är Ponsse-förare. Deras nattskift har precis avslutats, så nu är det dags att äta frukost i lägrets kök och vila medan dagskiftet pågår.

D

et är bara vildmark öster om Verhnaja Vytsegda och hela vägen till Hanty-Mansijski. Området är rikt på vilt, till exempel björnar, vargar och andra rovdjur. Dagen innan har en flock med fyra björnar, en hona och tre ungar, siktats nära lägret. Det är en ganska vanlig händelse och männen blir inte särskilt upphetsade över den, utan föredrar att diskutera andra frågor under frukosten. På lägret börjar morgonen med ett sammanträde med besökande maskinkonstruktörer från Vieremä. Varje år reser ett antal Ponsse-anställda till Komi för att samla in synpunkter på maskinernas tillförlitlighet och inspektera områdets maskinservicecenter. Förarna får uttrycka sina åsikter, och deras första önskan följs av hjärtliga skratt. Kan någon skicka lite snö och frost från Finland? Det finns en mycket tydlig anledning till varför männen hoppas på att en kall väderfront ska dyka upp. Under de tidiga morgontimmarna har två av maskinerna kört fast i

4

mjuk mark och krävt extra maskiner för att dra loss dem. I denna region är jorden finkornig med få stenar. Arbetsförhållandena försvåras av riklig nederbörd under hela sommaren och början av hösten. De mjukaste områden har förstärkts med små stockar för att underlätta att förflytta maskinerna till avverkningsplatsen. Liksom andra avverkningsbolag i Ryssland har Mondi Syktyvkar slutit ett femtioårsavtal med regeringen avseende avverkning och återplantering av skog. Upphandling kräver en övergripande strategi: Innan avverkningen kan

påbörjas måste vägar byggas, eftersom uppdragstagaren också är ansvarig för att skapa infrastruktur som underlättar avverkning. Maskinparken vid lägret i Verhnaja Vytsegda är typiskt för Mondi Syktyvkars avverkningsplatser: fyra maskinenheter bestående av fyra PONSSE Ergo-skördare och fyra PONSSE Buffalo-skotare. Under de senaste åren har uteslutande PONSSEs maskiner använts i alla Mondis verksamheter i Komi-regionen. Just nu finns det 58 maskiner tillverkade i Vieremä, som arbetar på åtta olika avverknings­ platser. Den ökade effektiviteten har faktiskt minskat antalet Ponsse-skogs­ maskiner i en typisk Mondi-beställning. För de besökande finländarna, som är vana att se obebodda områden fyllda med skog, verkar Republiken Komi ganska stor och glest befolkad. Till ytan är Republiken Komi större än Finland. Små och tätt bebyggda byar dyker ibland upp


KOMI mellan stora stråk med skog. Deras demografi ser dyster ut, allteftersom befolkningen blir äldre. Republiken Komi har en befolkning på cirka en miljon som är koncentrerad till ett fåtal stora städer som Syktyvkar, regionens huvudstad, som är populär bland unga människor som lämnar landsbygden för att söka arbete. De bästa arbetstillfällena på landsbygden är numera ofta knutna till skogsbruk.

REPUBLIKEN KOMI

REPUBLIKEN KOMI är en republik i den Ryska federationen, som ligger i nordöstra Europa, väster om Uralbergen. Republiken Komi har en yta som är 1,2 gånger större än Finlands. Ytan är till största delen, ca 72,7 %, täckt av boreala skogar (taiga). De nordligaste delarna av regionen utgörs av tundraekosystem, och nordöstra Komi är täckt av permafrost.

Naturen i regionen kännetecknas av stora floder som rinner genom böljande kullar samt många sjöar. Fastlandsklimatet innebär långa och kalla vintrar som är mycket bistrare än i Finland. Vintern varar cirka sex månader i de södra delarna av regionen, och kan pågå så länge som två tredjedels år i norra Komi. Temperaturen varierar mellan +40 och -40 °C. Området är rikt på naturresurser. Förutom skog hittar man här olja, kol och olika malmfyndigheter.

SKOGSARBETE VÄRDERAS HÖGT

I lägret får de åtta män som återvänder från nattskiftet frukosten serverad av husmor Maria Pahanova och kokerskan Lida Ignatova. Förutom kökspersonalen sysselsätter avverkningslägret en städerska som håller lägret rent. Kvinnorna talar en lokal Komi-dialekt men växlar till ryska när de är på avverkningslägret. Maria Pahanova säger att kvinnor har svårt att hitta arbete på landsbygden, eftersom byskolorna stängs permanent och det är ont om jobb inom jordbruket. De flesta tillgängliga arbetstillfällen finns numera inom skogsbruket. ”Kvinnor har rätt till pension vid 50 års ålder, men många försöker arbeta lite längre för att dryga ut sina inkomster”, säger Pahanova. ”Jag skulle kunna gå i pension själv, eftersom jag har fyllt 53. Men jag är nöjd med mitt liv, och det finns fortfarande gott om arbete kvar att göra. Jag drömmer om att köpa ett hus att tillbringa mina år som pensionär i”, säger hon.

5


RAPPORT / KOMI

Bland de sista männen att avsluta sin frukost finns skördarföraren Alexandr Uljasjev, som sitter i köksvagnen och smuttar på ett ångande glas te samtidigt som han tittar på morgonnyheterna på TV. Enligt honom skiljer sig arbetet i nattskift inte mycket från att arbeta dagskift. Den svåraste aspekten av hans arbete är själva skogen, som ofta är gammal och belägen i mjuk och sumpig terräng. ”Det här är ett lika bra arbete som något annat”, säger Uljasjev. ”På mina lediga dagar fiskar och jagar jag, precis som de flesta människor i Komi.”

MONDIS VERKSAMHET I REPUBLIKEN KOMI

• Mondi Group är ett internationellt pappersoch förpackningsföretag med verksamhet i 30 länder. • Mondi Syktyvkar har en årlig träförbrukning på cirka 4,2 miljoner kubikmeter. • 4 800 anställda • Mondi Syktyvkars avverkningsverksamhet omfattar avverkning, vägbyggen och underhåll, virkestransporter, återplantering och skogsförvaltning • Den årliga timmerförsäljningen uppgår till 0,7 miljoner kubikmeter, och huvudmarknadsområdena är republiken Komi och Leningradregionen • Avverkningen sker till 100 % enligt kortvirkesmetoden • Mondi arrenderar cirka 2,1 miljoner hektar skog i Komi, med en årlig avverkningsvolym på cirka 3,5 miljoner kubikmeter. Cirka 2,5 miljoner kubikmeter skördas med Mondiägda maskiner, resten sker på entreprenad. • 58 helägda PONSSE-skogsmaskiner och 120 timmerbilar.

6

”Kvinnor har rätt till pension vid 50 års ålder, men många försöker arbeta lite längre för att dryga ut sina inkomster. Jag skulle kunna gå i pension själv, eftersom jag har fyllt 53”, säger Pahanova.

Han säger att hans maskinenhet kan skörda mellan 15 och 25 kubikmeter virke i timmen, beroende på avverkningsplatsen. ”Jag har arbetat i skogen länge, ända sedan den tid när vi fällde träden manuellt. Det är ett ansträngande arbete och riktigt farligt ibland. Dessa moderna maskiner är mycket ergonomiska och mycket trevliga att arbeta med.” Uljasjev har kört en PONSSE Ergo de senaste två åren. I genomsnitt skördar han mellan 150 och 250 kubikmeter timmer per skift, beroende på typ av skog. Männen är vana vid att bo i avverkningsläger. Själva lägret kan ligga på samma plats i flera år och männen växla mellan avverkningsplatser vanligen två gånger om året, omväxlande mellan sommar- och vinterplatser. Det kan ta upp till en och en halv timme att köra från lägret till avverkningsplatsen, och de mest avlägsna platserna ligger cirka 50 till 70 kilometer från lägret. På grund av den svåra terrängen är tankning längs med vägen ett måste. Operatörerna kör sina maskiner från avverkningsplatsen till vägkanten, och nästa skift tar över efter tankning. Det nya skiftet kör sedan maskinerna tillbaka till avverkningsplatsen, vilket ibland kan kräva körning i skogen i ytterligare fem kilometer. Förarna inleder dagen med en färd till destinationsplatsen. Vägarna här är leriga och fulla av hål, och det är verkligen ett mirakel att minibussen kommer fram intakt till lägret. Männen är trötta när de återvänder efter nattskiftet, eftersom det är svårt att vila under den skumpiga resan. Logistikterminalen som ägs av Mondi ligger intill bruket i Syktyvkar och tar nästan en miljon kubikmeter timmer. Det är nödvändigt att hålla ett stort lager med timmer tillgängligt vid bruket, eftersom säsongsmässiga förändringar i väglaget allvarligt kan påverka transport av timmer till terminalen.


Dmitry Popov (Mobilnyi Service), Stanislav Navratil (Mondi) och Harri Saarela (PONSSE Plc) anser att Full Service-samarbetet utvecklar alla parters verksamhet

MOBILNY SERVICE

PONSSEs skogsmaskiner kan ofta ses köra på vägarna i Komi, och det är fältservicebilarnas uppgift att se till att de fungerar. Mobilny Service har 26 sådana bilar och Lespromservice ytterligare 16. Mobilny Service är ett dotter­bolag till PONSSEs återförsäljare Lespromservice, och ansvarar för underhållet av PONSSEs skogsmaskiner i Komi. Mobilny Service leds av sin 41-årige VD (COO, Chief Operation Officer) Dmitri Popov, som har en exceptionellt gedigen bakgrund inom skogsmaskiner. Popov, som utexaminerades från Syktyvkars skogsinstitut, började sin karriär genom att arbeta som skogsmaskin­ förare och servicemekaniker i närheten av sin hemby. Senare ledde hans tekniska studier till att han började arbeta med Mondis avverkningsverksamhet. På Mondi arbetade Popov med projektet ”New look”, som syftar till att öka avverkningseffektiviteten och ta fram tekniska lösningar och bästa praxis för att minska kostnaderna för underhåll och bränsle. Han tappade aldrig fokus på dessa mål, och så småningom tog han över utvecklingen av Mobilnys fullserviceverksamhet. ”Det går alltid att hitta sätt att göra vissa saker bättre”, säger Popov. Enligt honom måste serviceprocesser hanteras och utvecklas noggrant, eftersom kunderna har kommit att förvänta sig detta av serviceföretagen. Popovs gedigna arbetserfarenhet som operatör och mekaniker gör honom lämplig att utvärdera

upplevelsen av service ur kundens synvinkel. ”Vi är inte ute efter att uppfinna hjulet på nytt”, säger Popov. ”Vårt avtal med Mondi Syktyvkar anger en minsta mekanisk utnyttjandegrad på 81,5 %. Det innebär att en maskin måste ligga på 81,5 % produktiv arbetstid av 100 %.” Totalt ansvarar 54 av Mobilnys servicetekniker för att genomföra Full Service-konceptet vid Mondis olika avverkningsplatser. Popov, som talar flytande engelska, bor i ett nybyggt enfamiljshus i Syktyvkar, huvudstaden i Republiken Komi, inom gångavstånd från Mobilnys kontor. Så sent som till förra sommaren pendlade Popov, som är bosatt i Komi, 170 kilometer mellan Syktyvkar och sin hemby två eller tre gånger i veckan för att tillbringa tid med sin familj. ”Den långa bilresan gav mig en möjlighet att lyssna på ljudböcker och lära mig engelska”, säger han. ”För några år sedan kunde jag inte prata ett ord engelska, men sedan jag lärde mig språket är det lättare att arbeta med Ponsse fabrik och vårt partnernätverk. Jag flyttade till Syktyvkar för fem år sedan efter att Mondi Syktyvkar, Lespromservice och Ponsse startade sitt samarbete kring Full Service”, säger han. Hans familj följde med honom till deras nya hem förra sommaren.

LESPROMSERVICE

• Grundat av VD Nikolai Ekimovskij • Grundat 1995, inledde samarbete med Ponsse 2005 • Återförsäljare av Ponsse och Husqvarna i regionen Komi. Specialiserat på hydraulik. • 200 anställda, tre dotterbolag och tre servicecenter, inklusive ett som är inriktat på att serva Ponsses skogsmaskiner och utbilda operatörer i att använda dem.

MOBILNY SERVIS

• Ett helägt dotterbolag till Lespromservis som är fokuserat uteslutande på Full Service-projekt • COO (Chief Operation Officer) Dimitri Popov • Ansvarig för Full Service-avtal och verksamheten vid nio Mondi-ägda arbetsplatser och två entreprenörer. Använder uteslutande Ponsses maskiner. • 70 anställda

UTVECKLING KRÄVER SAMVERKAN

När Mobilny Service tog över ansvaret för Mondis Ponsse-maskinunderhåll var man i

7


RAPPORT / KOMI

Nikolai Terentjef, Oleg Babin och skogsmaskinförare Denis Matjeev Sysolan på en avverkningsplats.

företaget medveten om att man skulle behöva hantera svårigheten att serva maskiner på en av de mest avlägsna avverkningsplatserna i Komi – Udora. Platsen har varit en stor utmaning att arbeta med när det gäller både service och produktivitet. Platsen ligger cirka 400 kilometer från Mobilnys servicekontor och är den i särklass mest avlägsna avverkningsplats som företaget varit involverat i. Enligt Popov önskade Mondi Syktyvkar hans team lycka till med Udora i början av samarbetet. Man sade att om Udora-platsen kunde skötas framgångsrikt, skulle Mobilnyi Service efter det vara väl förberett att ta på sig vilken annan utmaning som helst. För närvarande är produktiviteten i Udora bland de bästa, säger Popov stolt. ”Du vet aldrig vad du kan uppnå om du inte försöker”, säger han. ”Vi bestämde oss för att prova det och har lärt oss mycket på vägen. Vi försöker genom­ föra en långsiktig plan som kommer att gynna kunden, och det hjälpte oss att lösa produktivitetsfrågor i Udora”, säger Popov. Det tog lite tid att vänja sig vid Full Service-konceptet, särskilt eftersom det visade sig vara alltför effektivt ibland. ”När Mondi Syktyvkar väl lyckats uppnå sina produktionsmål, stängde de ner platserna tidigt. Vi stod utan jobb un-

8

Denis Matvejev kör en PONSSE Buffalo och har 12 års erfarenhet av skogsmaskiner. ”Tack vare Full Service har maskinen fungerat felfritt. Förarna brukade utföra service på maskinerna själva, och ibland måste de till och med utföra större reparationer. Detta hade negativ inverkan på avverkningen, för att inte nämna kvaliteten på servicen. Det är inte alla som kan ta lika bra hand om maskinen som en utbildad specialist.” der resten av säsongen. Deras maskiner var plötsligt mycket mer produktiva och sågverket i Syktyvkar kunde inte lagra allt virke som fortsatte att välla in”, säger han. Situationen löstes året därpå genom att titta noga på föregående års produktionsdata och planera avverkningen därefter. I själva verket kan Full Service-konceptet förbättra förutsägbarheten och möjliggöra en mer exakt beräkning av tillväxtprognoser. När kunderna kan vara säkra på att deras maskiner kan hållas produktiva, kan de exakt förutsäga skördevolymer och kostnader. I Komi-regionen har Ponsse en marknad på 55 %. Cirka 170 skogsmaskiner från Ponsse arbetar där. Popov tycker att maskinerna är väl lämpade för de lokala avverkningskraven, men anser att den

enskilt viktigaste faktorn för den ledande marknadspositionen är den utmärkta service som maskinägarna och operatörerna får från lokala servicepartners. ”Ponsses sätt att göra affärer innebär att bejaka starka partnerskap, och Full Service är ett perfekt exempel på det. Vi samarbetar också med Ponsse inom produktutveckling, testning av komponenter och rapportering om maskinernas hållbarhet och användbarhet. Det är uppenbart att detta gynnar både Ponsses produktutveckling och oss”, säger Popov. ”Detta är en perfekt plats för att testa komponenter, eftersom maskinerna arbetar långa timmar i en extrem miljö. Vi kan bidra till att utveckla de bästa lösningarna och metoderna för våra kunder ”, säger han. ”Förra året deltog jag för första gången i ett internationellt möte för Ponsses återförsäljare. . Jag blev förvånad över hur öppet och ärligt folk och företag samarbetar. Utan minsta överdrift kan jag säga att vi fungerar som en stor familj. Återförsäljarnätverket har visat stort intresse för de Full Service-lösningar som vi erbjuder här i Komi, och vi har ordnat några studiebesök sedan dess. Tack vare Ponsses nätverk,har jag själv besökt olika Full Service-företag i Brasilien vid tre olika tillfällen. Lokala behov kan variera, men vi har fortfarande lärt oss mycket genom att observera varandras arbetssätt.


NOGGRANN PLANERING ÄR NYCKELN TILL ATT UNDVIKA MISSÖDEN

Nikolai Terentjef, en annan infödd Komi-bo, är en nyckelperson när det gäller utvecklingen av Full Service-konceptet i regionen. Han sköter serviceavdelningen och är känd ända borta i Finland som en skicklig mekaniker. Terentjef är ett erfaret proffs, men hans passion för sitt arbete blir uppenbar när han plockar upp en rapport om hållbarhetstest för en ny komponent. ”Jag brukade arbeta som ledare för ett maskinserviceteam. Jag känner personalen och deras starka sidor. Nyligen har jag fått instruktioner av ledningen att fokusera på att utveckla vår verksamhet och vårt utbildningsprogram”, säger han. Terentjef har en tydlig vision om mål som han vill sätta upp och uppnå: ”Våra tekniker ansvarar för att se till att alla maskiner är säkra att använda och så produktiva som möjligt. Allt arbete måste organiseras. Det skulle vara ett slöseri med tid att börja med den maskin som kräver mest underhåll, när andra maskiner med endast mindre problem som ska åtgärdas snabbt kan sättas i arbete igen”, säger Terentjef. Både Mondi Syktyvkar och Mobilny Service arbetar på ett tydligt systematiskt sätt, vilket är ett absolut krav i denna utmanande miljö. Leverantörer av Full Service granskas regelbundet av Ponsse. ”Vår personal är mycket kunnig och kan ofta lösa kundens problem utan dröjsmål. Vi har också hyrt tekniker utan tidigare kompetens inom skogsmaskiner”, säger Terentjef. Han anser att resultat är direkt kopplat till motivationen. Ibland kan det vara enklare och effektivare att lära ut nya arbetsmetoder till nybörjare än till etablerade proffs, eftersom många proffs under flera år kan ha ut-

vecklat sin egen strategi för att lösa problem. ”Noggrann planering är ett måste, och varje dag måste påbörjas med att fokusera på viktiga uppgifter i stället för att t. ex. springa runt hela dagen utan synliga resultat. ”Självklart måste vi se till att vårt arbete med underhåll av maskinerna är så kostnadseffektivt som möjligt i det långa loppet. Vi överväger noga när det är möjligt att serva maskiner för att hålla dem i produktionen så mycket som möjligt, och vi utvärderar också fördelarna med att sätta in nya delar istället för att rekonditionera dem ”, säger han. FULL SERVICE VID -30 GRADER – MITT I NATTEN OCH MITT UTE I SKOGEN

Maskinoperatörerna kan nå en Full Service-tekniker med radiotelefon dygnet runt från vilken avverkningsplats som helst. Vanligtvis finns det tre servicetekniker i tjänst vid varje avverkningsläger. De har välutrustade vagnar till sitt förfogande. Vid avverkningsplatsen Sysola har två tekniker just påbörjat sitt skift. Oleg Babin arbetar intensivt med Jevgeni Beloborodov, som har varit anställd i branschen sedan 1999 efter att ha avslutat sina studier vid Syktyvkars skogsinstitut. ”Varje dag börjar 06:30”, säger Beloborodov. Ibland blir de kallade till en avverkningsplats mitt i natten om en av maskinerna kräver omedelbar service. Operatörerna tar hand om rutinunderhåll, såsom tankning, smörjning och byte av kedjor, men dessa två män ansvarar för all övrig service. Männen anser att deras arbete är meningsfullt och givande. Kyla och nattskift är egentligen inte något problem, utan det är en fråga om att ha rätt inställning till arbete. På vintern slutar vi arbeta om temperaturen faller till -32 grader Cel-

sius. Viktiga servicebehov tas om hand i lägret och mindre underhållsarbeten utförs på arbetsplatserna. Det finns inte mycket tid för andra aktiviteter än att arbeta. Vi byter ibland platser mellan skiften för att hålla produktiviteten optimal. FOKUS PÅ EFFEKTIVITET

Mondi Syktyvkar är en ledande tillverkare inom branschen för pappersmassa och papper i Ryssland. Den skogstekniske chefen Stanislav Navratil ansvarar för Mondis verksamhet avseende avverkning, virkestransporter och övriga stödmaskiner i Republiken Komi. Navratil, som föddes i Tjeckien, kom för att arbeta för Mondi i Ryssland år 2009. Han hade tidigare arbetat inom virkeshandel i sitt hemland,med försäljning och inköp av virke på bland annat Stora Enso. ”När jag började här på Mondi, höll vi på att lansera vårt utvecklingsprojekt ”New Look”, som syftade till att göra verksamheten mycket effektivare”, säger

Alexandr Cnitin har arbetat för Mondi som skogsmaskinförare sedan 2001. Han säger att förarna är nöjda med Ponsse. ”Fram till för några år sedan hade vi skogsmaskiner av olika märken. Naturligtvis tog det tid att lära känna de nya maskinerna. Ponsse-maskinerna har presterat bra och är bekväma. Hytten är utmärkt och service och support finns alltid nära till hands. Vi brukade utföra underhållet själva när vi kunde, men vi var tvungna att vänta på att serviceteknikerna skulle komma när det uppstod större problem. Full Service är verkligen ett stort plus.”

9


RAPPORT / KOMI

Männen anser att deras arbete är meningsfullt och tillfredsställande. Kyla och nattskift är egentligen inte något problem, utan det är en fråga om att ha rätt inställning till arbete. På vintern slutar vi arbeta om temperaturen sjunker till minus 32 C, eftersom vi inte har varma servicebyggnader här.

han. ”Vi ville dela en del av ansvaret för den operativa effektiviteten med våra partners. Detta ledde till att vi jämförde tre olika märken av skogsmaskiner och tillhörande tjänster, och gick ifrån den manuella avverkningen och kapningen.” I början var det bara två maskinenheter som hade maskiner från Ponsse. Sedan 2016 använder Mondi Syktyvkar uteslutande Ponsse maskiner. Underhåll och lagerhållning av reservdelar har lagts ut helt på entreprenad på Mobilny Service. Navratil säger: ”Med Full Service vill vi öka effektiviteten i vår verksamhet, öka avverkningsproduktiviteten, noggrant hantera kostnader för service och reservdelar och förbättra förutsägbarheten i kassaflödet. Outsourcing av maskinservice har verkligen hjälpt oss att öppna upp några flaskhalsar i vår verksamhet. Vi håller nu alla maskiner i drift nästan 24 timmar om dygnet bortsett från det planerade driftstoppet för underhåll i slutet av året. Detta är anledningen till att vi ställer höga krav på maskinsäkerhet och kvaliteten på tjänsterna. Vi vill fokusera på de aspekter av vår verksamhet som vi behärskar bäst. Det är viktigt för oss att arbeta i ett starkt partnerskap som också är berett att lyssna på våra bekymmer och villigt att anpassa sig till våra behov.” Medan servicenivån fastställs av Mondi, är maskinservicepartners oberoende ansvariga för tjänstens kvalitet och effektivitet. En enda skördare kan uppnå hela 5 500–

10

6 000 effektiva timmar per år och avverka totalt cirka 87 000 kubikmeter timmer. Innan den nuvarande driftsmodellen antogs, lyckades Mondi skörda mellan 45 000 och 65 000 kubikmeter timmer årligen. Tillväxten i produktiviteten har varit imponerande. Enligt Navratil´ är omsättningen av maskinoperatörer låg: ”De känner sig trygga, eftersom vi till stor del har lyckats eliminera effekter orsakade av säsongsmässiga förändringar. Vi erbjuder arbete året runt, liksom goda arbetsförhållanden, moderna maskiner och läger med bekvämligheter ”, säger han. Operatörerna får också ett extra säsongslönepåslag samt kompensation för att de bor hemifrån en stor del av året. Dåligt väder gör det svårt att avverka skog året runt i Komi. Mondi upphör med sin avverkning när temperaturen sjunker till -32°C. Det innebär att i genomsnitt en till två veckor produktiv arbetstid går förlorade varje år. I år kan de våta förhållandena verka utmanande, men Navratil föredrar ändå regn framför extrem värme och torka som kan starta skogsbränder på sommaren. ”Säkerhet och hållbar utveckling är våra främsta prioriteringar”, säger Navratil. Allt timmer vi får är FSC-certifierat, och hela vår verksamhet överensstämmer med ISO-standarden 14002. Ansvaret för återplantering av skog i Komi ligger på avverkningsbolagen. ”Vi återplanterar våra avverkningsplatser själva, och vi äger och driver en plantskola för detta ändamål”, säger Navratil.

ANSVARSOMRÅDEN VID MONDI SYKTYVKAR

Mondi administrerar 2 113 031 hektar naturskog i Ryssland. Med tanke på skalan har ansvarsfull hantering av skogarna stor inverkan på företagets verksamhet. Målet med den långsiktiga skogsförvaltningen är att förbättra produktiviteten i avverkningen och träets kvalitet. Företaget ansvarar också för skogsföryngring. Skogsföryngring utförs med hjälp av plantor från företagets egna plantskolor, eller genom att stötta skogens naturliga återväxt. Skogarna föryngras endast med lokala trädslag, vilket säkerställer att de är motståndskraftiga mot skadedjur och sjukdomar. Mondi spelar också en viktig roll när det gäller att förebygga och bekämpa farliga skogsbränder. Risken för skogsbränder är liten, men om de inträffar kan de orsaka stora skador på grund av sin potentiella storlek och svårigheten att nå avlägsna områden. Under utvecklingen av den ansvarsfulla verksamheten samverkar företaget med olika myndigheter, inklusive Komis vetenskapscenter och Syktyvkars skogsinstitut i republiken Komi.


Bonustävling Färglägg bilden och hitta Ponsse-maskinerna Hur många Ponsse-maskiner och olika slags djur kan du hitta i bilden? Skicka svaret till oss innan den 31 maj 2018, antingen via post till Ponsse Plc/communications, Ponssentie 22, FI-74200 Vieremä, Finland, eller via e-post till ponssenews@ponsse.com. Kom ihåg att skicka med din kontaktinformation! I nästa nummer publicerar vi det rätta svaret på uppgiften och namnet på den lyckliga vinnaren.

Ponsse Nyheter 2/2017 Tävlingens vinnare: 9-årige Robbie Smith från Skottland Rätt svar: 1B, 2D, 3C, 4A och 5E

Grattis!

11


INNOVATION / PONSSE FÖRNYAR SIN MODELLSERIE FÖR 2018

NYA PONSSE FOX Nya PONSSE Fox kombinerar de senaste funktionerna från Ponsse, smidig konstruktion och bra viktfördelning för avverkningsplatser med mjuk terräng.

12


PONSSE FÖRNYAR SIN

MODELLSERIE FÖR 2018

m och produktiv

Skogsentreprenörens bästa vän är nu ännu mer ekonomisk, bekvä

Ponsse har redan det mest moderna och omfattande utbudet av skogsmaskiner och skördaraggregat. Förutom skogsmaskiner har Ponsses styrka under lång tid varit företagets kundinriktade och produktivitetsökande informations- och styrsystemen för skogsmaskiner.

D

kunderna och världens mest moderna fabrik för skogsmaskiner som ska stå färdig 2018, kan vi nu uppgradera en redan utmärkt modellserie så att den blir ännu bättre.

en moderna Ponsse-modell­ serien lanserades för tre år sedan. Den innehöll banbrytande innovationer, till exempel PONSSE Scorpion, och många funktioner som ökade produktiviteten och användarvänligheten. Under de senaste tre åren har den tekniska utvecklingen tagit stora kliv framåt. Ponsses filosofi med fokus på ständiga förbättringar har visat sig vara den rätta, nya tekniska lösningar har tagits i produktion som gör maskinerna mer effektiva och tillförlitliga. Ponsse tänker också på sina äldre produkter under konstruktionsarbetet och tar så stor hänsyn som möjligt till att det ska gå att uppgradera äldre maskiner med nya lösningar.

EN NY MÄSTARE INOM GALLRING OCH ARBETE I MJUK TERRÄNG

Den legendariska PONSSE Fox som lanserades 2009 blir nu historia och ersätts av den nya versionen av Fox. Fox är en utmärkt maskin för uppgifter som kräver smidighet och kraft. Den är mycket väl lämpad för gallringsarbete och arbete i mjuk terräng. Kranen har flyttats närmare hytten på Fox, vilket ger mycket god uppsikt över skördaraggregatet och minskar utrymmet som krävs för maskinens rörelser under gallringsarbete. Tack vare placeringen av kranen och de åtta hjulen har maskinen utmärkt viktfördelning, vilket gör Fox-skördaren med lämpligt drivbandsystem till ett särskilt bra val på platser med mjuk terräng.

ÄNNU MER DRIFTEKONOMISKT 2018 TACK VARE MÅNGA NYHETER

Förutom ständiga förbättringar presenterar Ponsse många nyheter i början av 2018. Dessa omfattar nya funktioner som förbättrar bränsleekonomin, effektiviteten, användarvänligheten, kvaliteten och servicevänligheten. Ponsse tillverkar en stor del av komponenterna som används i själva maskinerna, och för informations- och styrsystemen styrs hela produktionskedjan av Ponsse. I kombination med vårt goda kundsamarbete med

PONSSE ACTIVEFRAME

Med ActiveFrame-systemet från Ponsse blir påfrestningarna på operatören mindre än om du använder ett vanligt hyttfjädringssystem.

ACTIVEFRAME FINNS NU ÄVEN FÖR SKÖRDARE

PONSSE Ergo, den modell som Ponsse har tillverkat i störst antal, finns nu också tillgänglig i en ActiveFrame-version. Active­ Frame är ett nytt stabiliseringssystem för åttahjulare. Det har en enkel och funktionell struktur och fjädrar eventuella rörelser i sida för operatören på ett effektivt och omärkligt

13


INNOVATION / PONSSE FÖRNYAR SIN MASKINMODELLSERIE FÖR 2018

Det nya hydraulsystemet har genomgått omfattande fälttester i olika länder med lovande resultat: bränsleförbrukningen har varit klart lägre under fälttesterna

sätt. Detta gör körningen mycket bekväm, samtidigt som belastningen på operatörens kropp blir betydligt mycket lägre jämfört med maskiner som endast har ett hyttfjädringssystem. ActiveFrame finns också tillgängligt för skotarmodellerna Buffalo, Elephant och ElephantKing. KRAFT FÖR BEARBETNING OCH DRIVHJUL

Ponsse har utvecklat och tillverkat skördar­ aggregat sedan 1980-talet. Det omfattande sortimentet av skördaraggregat täcker användningsområden från första gallring till tung föryngringsavverkning. Dessutom innehåller det modeller för allt från att barka eukalyptus till bearbetning. Större skördar­ aggregat går även att montera på lösningar med drivband. Det nya PONSSE H8HDskördaraggregatet är särskilt utformat för att skörda och bearbeta tjockare stammar under krävande förhållanden. Det bygger på det framgångsrika mindre PONSSE H7HD-skördaraggregatet, och går att montera på PONSSE Bear-skördare och maskiner med drivband och en vikt på över 20 ton. Det nya skördaraggregatet ger överlägsna resultat med tanke på storleken. Kraftfull matning i kombination med en geome-

tri med kraftfullt stöd för stora stammar på matarvalsarna garanterar extrem produktivitet och bränsleekonomi. LÅG BRÄNSLEFÖRBRUKNING OCH ÖKAD PRODUKTIVITET

Förutom de nya produkterna har Ponsse gjort förändringar av andra modeller för att förbättra maskinernas bränsleekonomi. Skördarnas hydraulsystem har utvecklats ytterligare för att minska bränsleförbrukning, värmegenerering i hydrauliken och tryckförluster. I det uppdaterade hydraulsystemet har rören och anslutningarna ändrats för att ge bättre flöde, vilket i hög grad förbättrar driften och effektiviteten hos hydrauliken. Det nya hydraulsystemet har genomgått omfattande fälttester i olika länder med lovande resultat: bränsleförbrukningen har varit klart lägre under fälttesterna. Dessutom har det varit möjligt att sänka trycket i matningen till skördaraggregatet utan att påverka arbetshastigheten. En annan viktig nyhet är de nya styrdatorer, eller moduler, för skogsmaskinernas informationssystem som Ponsse har utvecklat och tillverkat. De nya modulerna kan bearbeta upp till 100 gånger mer information upp till 100 gånger snabbare än

NYHETERNA FÖR HYDRAULSYSTEMET Nyheterna för hydraulsystemet minskar bränsleförbrukningen, tryckförlusterna och värmegenereringen.

14


PONSSE H8HD

PONSSE H8HD finns också tillgänglig med en övre såg för mer exakt utnyttjande av träden under bearbetning och för hantering av träd med många grenar.

föregående generation av utrustning. Mer effektiv informationsbehandling möjliggör mer exakt och effektiv hantering av kran och lastare, vilket ger operatören ökad trygghet och produktivitet. De nya modulerna gör det också möjligt att uppgradera maskinen till den senaste versionen av informationssystemet under lång tid framöver. EN BÄTTRE ARBETSMILJÖ

Operatörens arbetsmiljö har också upp­ daterats för att i högre grad uppfylla operatörens behov och öka komforten och säkerheten. Den nya PONSSE Seat är ett exempel på hur Ponsse utvecklar sina produkter tillsammans med kunderna. PONSSE Seat har konstruerats för skogsmaskiner redan från början, och Ponsse har ensamrätt till stolen från tillverkaren. PONSSE Seat har bättre inställningsmöjligheter, fastare stoppning, bekvämare klädsel och stabilare bas än andra stolsmodeller. Samtidigt har klädseln i hytten också förnyats så att den ska vara

mer tålig mot slitage och smuts. Dessutom är den lättare att rengöra. Luftkvalitet och lämplig temperatur har i studier visat sig ha stor inverkan på operatörens resultat. Vi har infört ett nytt luftkonditionerings- och värmesystem i de flesta av

100 GÅNGER SNABBARE Opti-informationssystemet som Ponsse utvecklat för skogsmaskiner har uppdaterats med ny programvara, nytt användargränssnitt och nya moduler. Det nya systemet kan behandla upp till 100 gånger mer information upp till 100 gånger snabbare än systemen i föregående generation.

15


INNOVATION / PONSSE FÖRNYAR SIN MASKINMODELLSERIE FÖR 2018

PONSSE Manager är ett modernt system för maskinhantering och informationsöverföring som skogsmaskinentreprenörer kan använda för att se var maskinerna finns, visa produktivitetssiffror och bränsleförbrukning samt för att till exempel planera och beställa service för maskiner eller transport av maskiner mellan avverkningsplatser.

våra modeller med tillräcklig prestanda för de mest krävande förhållanden. Förutom dessa nyheter har andra förändringar som påverkar arbetet och arbetsmiljön redan införts. Ett exempel på detta är Opti 4G-systemet, som har en ny programversion med nya funktioner. Under 2018 tillkommer Opti7+ PC med den senaste tekniken, pekskärm samt bättre och snabbare respons. PONSSE Scorpion- och ScorpionKing-modellerna har dessutom förbättrad belysning. Kranbommen har fler arbetslampor än någonsin, och den invändiga hyttbelysningen består nu av LED-lampor. Dessa ändringar underlättar operatörernas arbete och effektiviserar användningen av maskinen. MODERNA VERKTYG FÖR KUNDERNA

PONSSE Manager är ett modernt system för maskinhantering och informationsöverföring som skogsmaskinentreprenörer kan använda för att se var maskinerna finns, visa produktivitetssiffror och bränsleförbrukning samt för att till exempel planera och beställa transport av maskiner mellan avverkningsplatser. PONSSE Manager ingår i Opti-systemet. Det kan dessutom under vissa förhållanden eftermonteras i maskiner som redan används. PONSSE Manager kan

användas nästan var som helst med hjälp av en smarttelefon, surfplatta eller dator. PONSSE Manager är ett modernt system för maskinhantering och informationsöverföring som skogsmaskinentreprenörer kan använda för att se var maskinerna finns, visa produktivitetssiffror och bränsleförbrukning samt för att till exempel planera och beställa service för maskiner eller transport av maskiner mellan avverkningsplatser. Opti4G-informationssystemet i skogsmaskinen kan också uppgraderas för att aktivera PONSSE Manager under vissa förhållanden, även på maskiner som redan används. PONSSE Manager kan användas nästan var som helst med hjälp av en smarttelefon, surfplatta eller dator. Tack vare de informationssystem som konstrueras och tillverkas av Ponsse har vi även lyckats ta fram ett beställningssystem för reservdelar till skogsmaskiner, kontor och mobila enheter som våra kunder kan använda var och när som helst. Med hjälp av PONSSE Parts Online-systemet kan våra kunder se information för individuella maskiner och göra beställningar direkt från maskinen, kontoret eller kanske till och med sommarstugan, och få delarna levererade till önskad plats.

KONSTRUERAD PONSSE SEAT PONSSE Seat är redan från början särskilt konstruerad för användning i skogsmaskiner. Ponsse har ensamrätt på stolsmodellen direkt från tillverkaren.

16


UPPDATERA OPTI NU! Uppdatera Opti till den senaste versionen för förbättrad produktivitet och bränslebesparingar!

PONSSE Manager

IoT

Parts Online

Opti4G PONSSE Ecodrive

StanForD2010

web

PONSSE Sync

Bränsleeffektivitet

Lättare att använda

Opti informationssystem är nu mer tillförlitligt, produktivt och har ett förbättrat användargränssnitt. Uppdatera din Opti nu och förbättra din produktivitet och bränsleffektivitet!

#aloggersbestfriend #ponsse #sustainableforestmanagement A logger’s best friend www.ponsse.com


KUNDFALL / FOWI GMBH

13 000 PONSSE-MASKINER TILLVERKADE

Ponsse redo för avverkningsplatser i Niedersachsen

Skogsmaskin nummer 13 000 som tillverkats av Ponsse i Vieremä, en PONSSE Ergo 8W-skördare, har levererats till FoWi GmbH i norra Tyskland. De finska maskinerna och Wahlers tjänster verkar ha imponerat på FoWi:s vd Frank-Ludger Sulzer.

F

örutom Biber-skördaren, som byggts av Wahlers Forsttechnik, består företagets maskinpark helt och hållet av skördare och skotare från Ponsse. Det finns många orsaker till att FoWi använder de gula maskinerna från Ponsse. För det första har FoWi, med huvudkontor i Niedersachsen, ett nära och långvarigt affärssamarbete med Wahlers Forsttechnik, som är Ponsses återförsäljar- och servicepartner i Tyskland. Wahlers Forsttechnik uppskattar

18

också långsiktiga partnerskap, vilket visas genom det 25-åriga samarbetet med Ponsse och den 35-åriga kundrelationen med FoWi. FoWi, eller Forstverwaltung Wiegersen, är ett avverknings- och timmerbolag med 17 anställda. Forstverwaltung Wiegersen sköter om en yta på 675 hektar som har varit i familjen Sulzers ägo i tre generationer. – När min far Hartwig Sulzer ärvde Forstverwaltung Wiegersen 1979, hade han just öppnat en veterinärklinik. Efter-

som han hade ont om tid att sköta skogen anställde han den unge skogsmästaren Michael Haarhaus för att ta hand om skogen, berättar Frank-Ludger Sulzer, som själv är en duktig skogsbrukare. – På grund av skogarnas skick och de låga timmerpriserna på den tiden var det svårt att driva Forstverwaltung Wiegersen på ett lönsamt sätt. Därför bildades FoWi GmbH 1989 för att stödja verksamheten. Ända sedan dess har FoWi skött om Forstverwaltung Wiegersens skogar. Dessutom har företaget


erbjudit tjänster till andra skogsägare. FoWi är en separat juridisk enhet som är helt separat från skogsförvaltningsföretaget Forstverwaltung Wiegersen. Samarbetet med Wahlers började ännu tidigare. ”Vi kontaktade Hans Wahlers för första gången 1983. Då hade han utvecklat Räumfix-enheten och arbetade hela tiden med nya lösningar för skogsavverkning. Michael Haarhaus var mycket intresserad av Hans innovationer, så vi började använda Tuiko-vedmaskinen 1985. Det krävdes tre personer för att använda maskinen, som

med dagens standard var en enkel maskin som endast gick att använda i ungskog. Enligt Wahlers vd Michael Rathjen har FoWi och Wahlers haft stor nytta av sitt samarbete. För att utveckla sina egna Biber-skördare måste Wahlers genomföra tester på plats i skogen, något som företaget inte hade möjlighet till. Tack vare det korta geografiska avståndet och smidiga samarbetet kunde nyheterna i stället testas på mark som tillhörde Forstverwaltung Wiegersen. Det långvariga partnerskapet har utvecklats till en nära relation. – Därför var det helt naturligt att den första ettgreppsskördare som FoWi köpte 1991 var Wahlers Biber, minns Frank-Ludger Sulzer. Alla var dock inte fascinerade av den ökade mekaniseringen av skogsbruket i Tyskland på 1990-talet. Det var inga problem med att använda skördare i statligt ägda skogar, men privata skogsägare hade en annan inställning. – Än idag anser en del privata skogsägare att en åttahjulig maskin är för brutal för avverkningsarbete. Därför passar det utmärkt att vi fortfarande har Wahlers lilla Biber, säger Sulzer med ett skratt. Men Biber-maskinens prestanda räckte inte längre till när en bestämmelse trädde i kraft i Niedersachsen om att en skördares kran måste vara minst tio meter lång. – Vår Biber uppfyllde inte det kravet. Återförsäljarsamarbetet som Wahlers inledde med Ponsse 1993 var en viktig milstolpe för företaget. Finska skogsmaskiner var nästan okända i Tyskland på den tiden, säger Michael Rathjen. Den första maskinen från Ponsse dök

upp på FoWi:s avverkningsplats 1998. Efter denna maskin, en begagnad PONSSE HS15, köpte företaget en PONSSE HS10. Sedan dess har FoWi:s maskinpark uteslutande bestått av Ponsse-maskiner, förutom Biber-maskinen. Den nya åttahjuliga PONSSE Ergo åtföljs av en PONSSE Bear, vilket gör att företaget kan erbjuda kunderna avverkningstjänster från gallring till föryngringsavverkning. FoWi har också två PONSSE Wisent-skotare och en gammal PONSSE S10-maskin som används i utbildningssyfte. – Vår varumärkeslojalitet bygger på den höga kvaliteten hos Ponsses maskiner och de enastående underhållstjänster som erbjuds av Wahlers Forsttechnik. Alla som arbetar i fält vet hur dyrt det kan bli när maskinerna står stilla. Wahlers lokala reservdelslager och leveranser dagen efter från Ponsses lager i Iisalmi garanterar snabbare service än vad någon annan tillverkare kan erbjuda. Maskinerna är försedda med PONSSE Opti-informationssystemet, som har godkänts av den lokala skogsvårdsstyrelsen. – Jag kan överföra data till internet var jag än befinner mig. Det är en annan funktion som sparar tid. Även ur återförsäljarens synvinkel är ömsesidigt förtroende den viktigaste hörnpelaren i en kundrelation. – Den tekniska utvecklingen av maskinerna har tagit stora kliv framåt de senaste åren, och kommer att fortsätta på samma sätt i framtiden. Men vår konfidentiella kundrelation har inte förändrats alls under årens lopp, säger Michael Rathjen och Frank-Ludger Sulzer.

19


KUNDFALL / WAHLERS FORSTTECHNIK

Wahlers Forsttechnik

25 ÅR SOM PONSSES PARTNER Samarbetet mellan det tyska företaget Wahlers Forsttechnik och Ponsse har varit lönsamt och växt genom åren.

N

Hans Wahlers med en BIBER-skördare, utvecklad av Wahlers Forsttechnik. Tillverkningen av skördaren upphörde när samarbetet med Ponsse inleddes.

20

är Einari Vidgrén och Hans Wahlers tecknade ett samarbetsavtal mellan Ponsse och Wahlers Forsttechnik vid skogsmässan Elmia i Jönköping 1983 var det en viktig milstolpe för båda företagen. Finska skogsmaskiner var i praktiken okända i Tyskland på den tiden, men Hans Wahlers och hans företag var sedan länge välkända inom skogsbranschen i landet. Einari Vidgrén och Hans Wahlers kände varandra sedan 1972. Vid den tiden hade en våldsam storm i Tyskland fällt enorma mängder träd. Vidgrén och andra entreprenörer från Norden kom till Tyskland med sina skogsmaskiner för att hjälpa till att röja upp efter skadorna. På den tiden var Hans Wahlers en av få personer som förfogade över ett fullt utrustat servicefordon och kunde utföra stora reparationer i skogen. Det var så Hans Wahlers, som hade ärvt företaget av sin far Johann 1971, för första gången fick upp ögonen för tekniken bakom skogsmaskinerna. Från bysmed till skördarkonstruktör 1934 startade Johann Wahlers en bysmedja i Lauenbrück, Niedersachsen. Det var hårda tider. Framför allt under och efter andra världskriget krävdes improvisationsförmåga för att hålla jordbruksmaskinerna i användbart skick. Hans Wahlers arbetade redan som barn i sina föräldrars företag. Efter att han blivit smed och skaffat erfarenhet från olika smedjor återvände han hem, tog examen som hantverksmästare och hjälpte sin far att systematiskt utveckla företaget. Förutom smidesarbete sålde och reparerade företaget jordbruksmaskiner och utförde service på lastmaskiner. Dessutom var företaget representant för fordon från Deutz. Företaget specialiserade sig på att bygga försäljningsfordon för marknader. Dessa fordon var de första med

ett självbärande tak av polyester. Förutom att stormen 1972 fick Einari Vidgréns och Hans Wahlers vägar att korsas, medförde den också andra konsekvenser. Stormskadorna ställde särskilda krav på skogsmaskinerna. Uppröjning av grenar och kvistar var en stor utmaning. Eftersom de maskiner som fanns på den tiden inte var kraftfulla och stabila nog utvecklade Hans Wahlers Räumfix-enheten, ett tillbehör till en skogstraktor som än idag tillverkas och säljs världen över. När mekaniserad avverkning inleddes på 1980-talet reagerade Wahlers Forsttechnik på utvecklingen genom att bygga sin egen smarta skördare ”BIBER”, som byggde på den fyrhjuliga Atlas-ramen och var försedd med en Grangärde-enhet och Mowi-parallellkran. Wahlers Forsttechnik byggde maskinen från grunden och utvecklade till och med mät- och styrsystemen själva. FRAMGÅNGSRIKT SAMARBETE

Det stod snabbt klart att produktsortimentet måste utökas till större skördare och skotare. Därför åtog sig Wahlers Forsttechnik att importera, sälja och sköta service av maskiner från Ponsse 1993. Samtidigt upphörde företaget med produktionen av sin egen BIBER-skördare. – Tack vare PONSSE Opti var vi det enda företag verksamt i Tyskland på den tiden som redan uppfyllde kraven på skördarmätning i enlighet med de tyska HKS-bestämmelserna, berättar Ralf Dreeke, en av företagets direktörer. Hans Wahlers svärsöner Ralf Dreeke och Michael Rathjen har lett Wahlers Forsttechnik under lång tid nu. Hans Wahlers döttrar, Anne Wahlers-Dreeke och Monika Rathje, är gifta med de båda direktörerna och arbetar också inom företaget. Anne Wahlers-Dreeke har även lagt mycket kraft på att hjälpa kvinnor som jobbar i den tyska skogsin-


dustrin. Wahlers har för tillfället mer än 90 anställda. Företaget är också huvudimportör för Ponsse i Österrike, Nederländerna och de tyskspråkiga delarna av Schweiz. Öppnandet av en Wahlers-filial i Uffenheim i södra Tyskland var också ett viktigt steg i företagets utveckling. Företagets ursprungliga anläggning i norra Tyskland genomgick också en omfattande modernisering och utbyggnad genom uppförandet av en ny byggnad i Stemmen 2006. Det framgångsrika partnerskapet mellan Ponsse och Wahlers Forsttechnik kan också presenteras i siffror: Mer än 1 000 nya Ponssemaskiner har hittills sålts i Tyskland, vilket också återspeglas i de tjänster som erbjuds. Idag har Wahlers Forsttechnik det största lagret med Ponsse-reservdelar utanför Finland, vilket ger kunderna mycket snabb tillgång till reservdelar. När Ponsse tillverkade maskin nummer 13 000 vid fabriken i Vieremä i slutet av januari skickades den också till Tyskland. Ralf Dreeke beskriver bakgrunden till den positiva utvecklingen på följande sätt: – Båda familjeföretagen har en mycket likartad företagskultur. Hos både Ponsse och Wahlers Forsttechnik är det tre saker som alltid har högsta prioritet: att förstå och identifiera kundernas behov, att ständigt förbättra produkterna samt teknisk och ergonomisk utveckling av produkter till stöd för operatörernas hälsa och säkerhet på arbetet.

Historien bakom Wahlers Forsttechnik började 1934 i en smedja i Lauenbrück.

Ralf Dreeke, Anne Wahlers-Dreeke, Monika Rathjen och Michael Rathjen.

21


22


PONSSE MOMENT #PONSSE 100-FOTOTÄVLINGENS vinnarfoto visar en PONSSE ScorpionKing i ett kargt norskt landskap. Bilden är tagen i Jølster kommun av Martin Braanaas. I området finns glaciärer och berg som reser sig upp till 1 600 meter över havet. Sjön i bakgrunden är Jølstravatnet.

23


KUNDFALL / FYRTIO ÅRS ARBETE MED SKOGSMASKINER

Vidare mot nya årtionden När ett företag har 40 år av framgångsrikt entreprenörskap inom skogsmaskiner bakom sig vet du att det inte är något vanligt företag. 2017 var ett jubileumsår för två viktiga finska skogsföretag, Metsäkuljetus Hyväriset Oy och Metsä-Multia Oy. Båda företagen grundades 1977. Förutom sina långvariga framgångar på fältet har de båda företagen en annan sak gemensamt: de förlitar sig på Ponsses maskiner och skickliga personal.

M

etsäkuljetus Hyväriset och Metsä-Multia kommer från Pielävesi respektive Multia, två små kommuner i centrala Finland. Metsäkuljetus Hyvärisets vd Reijo Hyvärinen konstaterar att den äldre generationen av familjen Hyvärinen började med skogsarbete i mitten av 1960-talet. Det här arbetet utgjorde grunden när det nuvarande företaget bildades 1977. Metsä-Multias vd Aki Laaja berättar också att företagets historia inleddes på 1960-talet, när de båda grundarna Reijo Laaja och Reijo Vuorinen påbörjade sin respektive verksamhet i skogen. – Vårt företag fyllde officiellt 40 under sommaren 2017, säger Laaja. ETT RECEPT FÖR LÅNGVARIG SUCCÉ

Det har rått hård konkurrens inom skogsindustrin, och den fortsätter att hårdna hela tiden. Med tanke på de svåra förutsättningarna, vad har de här båda 40-åriga företagen gjort rätt under alla dessa år? – Nyckeln till vår framgång har alltid varit vår professio-

24

METSÄ-MULTIA OY

Plats:

Multia , Finland

Maskinpark:

42

Personal:

76

METSÄKULJETUS HYVÄRISET OY

Plats:

Pielavesi, Finland

Maskinpark:

8 skogsbruk och 7 andra maskiner

Personal:

20 (45 med underleverantörer)

nella och engagerade personal. Vi är glada över att ha kunnat bygga upp ett fantastiskt team med anställda som arbetar bra och utvecklas professionellt tillsammans, säger Aki Laaja. Givetvis måste maskinerna vara så bra att de klara arbetsförhållandena år efter år. Vi skaffade vår första Ponsse-skogsmaskin 1987, och ända sedan dess har vi haft ett nära samarbete


1993 tog vi emot Ponsse -maskin nummer 500. Rauno Hyvärinen, Pen tti Hyvärinen, Esa Vidgre n och Erkki Karppinen.

och service fungerar utmärkt. Detta är en viktig faktor som ger oss stora konkurrensfördelar. – Ibland får vi besök av några av Ponsses internationella kunder som vill se hur verksamheten fungerar, säger Reijo Hyvärinen. – Det är fantastiskt att ha ett partnerföretag som ligger i täten när det gäller utvecklingen på området. Och när man ser Ponsses fabrik förstår man verkligen företagets internationella skala. DATORTEKNIKEN ÄR HÄR FÖR ATT STANNA

med Ponsse. Det var ett klokt beslut som verkligen har lönat sig för oss, och fortsätter att löna sig än idag. Reijo Hyvärinen anser dessutom att det är avgörande att ha skicklig personal, och ett nära samarbete med både engagerade underleverantörer och Ponsse. – 1993 tog vi emot Ponsse-maskin nummer 500. Våra båda företag har en lång gemensam historia, och Ponsses arbete med kundtjänst och service efter försäljningen är särskilt viktigt för ett litet företag. Även om Ponsse nu är en global framgångshistoria, är mindre kunder precis lika viktiga för Ponsse idag som de alltid har varit, säger Hyvärinen. – Varje Ponsse-maskin är skräddarsydd efter de specifika behoven hos varje kund. SERVICE I VÄRLDSKLASS EFTER FÖRSÄLJNINGEN

Det är särskilt viktigt i en så här kapitalintensiv bransch att maskinerna hålls i gott skick så att produktionen inte stannar på grund av trasiga maskiner. – Idag är det sällsynt att en maskin tas ur drift i mer än 24 timmar på grund av fel eller andra störningar, säger Aki Laaja. – Ponsses reservdelar

Hyvärinen och Laaja är båda andra generationens entreprenörer och har på nära håll sett hur informationstekniken tagit enorma kliv framåt, även i skogsmaskinerna. – Idag måste skogsmaskinsoperatörerna vara datornördar också med tanke på all programvara som finns i maskinerna, skrattar Hyvärinen. – Men datortekniken är här för att stanna, och ökar i sina olika former ständigt i betydelse. – En annan faktor som är extremt viktig idag är välplanerad logistik. Vi har tre arbetsledare som har till uppgift att planera rätt rutter och optimera rörligheten, säger Aki Laaja. FRAMÅT TILLSAMMANS

Framtiden är ljus för de båda företagen, men det finns fortfarande mycket att göra. – Den senaste maskinen vi köpte var en PONSSE Scorpion, som vi fick hösten 2017, säger Reijo Hyvärinen. Vårt samarbete med Ponsse kommer utan tvekan att fortsätta. Aki Laaja anser att Metsä-Multias huvudsakliga styrka är de heltäckande tjänster företaget erbjuder. – Kunder vill köpa mer och mer från samma plats. Det betyder att vi även måste kunna erbjuda till exempel jordbearbetning och plantering. Vi ska kort sagt erbjuda heltäckande skogsbrukstjänster, menar Aki Laaja.

25


PONSSE NÄTVERK / RANDALLS EQUIPMENT

50 ÅR AV

PIONJÄRANDA

Ponsses australienska återförsäljare Randalls Equipment öppnade ett servicecenter i Mount Gambier och firade samtidigt 50 år i branschen.

Å

r 2017 var ett år med flera milstolpar för Ponsse-återförsäljaren Randalls. Företaget, som nu är det skogsutrustningsföretag som varit verksamt längst i Australien, firade 50 år i skogsbranschen och öppnade dessutom ett servicecenter i staden Mount Gambier. Berättelsen om Randalls börjar 1957. Då emigrerade den unge Ken Randalls från Storbritannien till Australien efter att ha tjänstgjort med den brittiska armén som korpral inom ingenjörstrupperna i Mellanöstern under andra världskriget. Full av energi och entusiasm över att starta ett nytt liv i Australien gjorde Randalls det han var bäst på och började konstruera och tillverka utgrävningsskopor i ett ett litet skjul i Maidstone, som är en förort till Melbourne. När företaget växte började Randalls leverera skopor till maskintillverkare som Caterpillar,

26

som på den tiden hade en fabrik i Tullamarine. FOKUS PÅ TIMMERAVVERKNING

Randalls genombrott inom tung skogsutrustning kom 1987 då företaget lyckades säkra rättigheterna till att sälja och sköta underhåll för Prentice-timmerlastare, en produkt från USA. Sedan dess har många lastare sålts i Australien. Vid det här laget hade Peter Randalls (till vänster på bilden), son till företagets grundare Ken Randalls, blivit allt mer delaktig i ledningen av företaget. 1991 beslutades därför att Peter vid 30 års ålder skulle bli företagets vd. Arbetet med att bygga ett servicecentrum i Mount Gambier inleddes 2016. – Eftersom vi tillfört Ponsse till vårt produktsortiment och tack vare skotarnas och skördarnas lämplighet för förhållandena i Gröna triangeln, bestämde vi att det var dags att pla-


“Vi kan erbjuda ett utmärkt sortiment av produkter och anser att vi nu kan erbjuda bättre kundservice än våra konkurrenter, säger Davin Frankel.

Peter Randalls, Ricky Hann, James Clowes, Janne Kangasniemi (ovan), Anthony Muliett, Davin Frankel, Jamie Heiniger, Joanna Walsh, David Herrewyn, Juha Pukkala, Kegan Powell och Janne Tarvainen

nera för en filial i Mount Gambier, berättar Davin Frankel, Randalls försäljnings- och servicechef. TILLVÄXT

– Målet är att erbjuda våra många kunder i och omkring Mount Gambier ett verkligt konkurrenskraftigt alternativ till de befintliga leverantörerna av skogsutrustning i Mount Gambier. Våra kunder kräver bästa möjliga service och support, tillägger Frankel. Kunderna kan nu köpa delar till Ponsses skördare och skotare, Sany-grävmaskiner, Indexator-rotatorer och delar, Clark-larvband och naturligtvis hela sortimentet av Randalls gripare via anläggningen i Mount Gambier. – Vi kan också erbjuda service i fält för alla märken av skogsutrustning eller maskiner, eller så kan vi ta emot utrustningen i vår verkstad för större jobb som kräver

verkstad eller kran. David Herrewyn är chef för anläggningen i Mount Gambier. Herrewyn har mer än 25 års erfarenhet av skogsbranschen i den Gröna triangeln. – Vi kan erbjuda ett utmärkt sortiment av produkter och anser att vi nu kan erbjuda bättre kundservice än våra konkurrenter. Mitt personliga mål är att bevisa detta varje dag i nära samarbete med våra kunder, säger Davin Frankel. Hos Ponsse är det regionchefen Janne Tarvainen (till höger på bilden) som är ansvarig för marknaderna i Australien. Dessutom ansvarar Tarvainen för maskinförsäljning i Spanien, Portugal och Sydafrika.

27


PONSSE NÄTVERK / SCORPION TOUR

I FEM LÄNDER

SCORPION ROAD SHOW-TURNÉ

Under hösten arrangerade Ponsse turnén PONSSE Scorpion Road Show, där Scorpion presenterades i fem länder. Turnén inleddes i Polen och fortsatte sedan till Tjeckien, Slovakien, Ungern och Slovenien.

F

örutom Scorpion-skördarna presenterades också andra Ponsse-produkter under turnén, inklusive olika underhållstjänster och produkter ur PONSSE Collection. Skördarna demonstrerades i olika länder och lockade hundratals besökare med intresse för skogsskötsel. Demonstrationerna genomfördes med skördaren PONSSE ScorpionKing och ett H7-skördaraggregat. Förhållandena under turnén var

28

mycket varierade. I slovenska Pokljuka, som var den sista anhalten på turnén, var det cirka 50 cm snö. Detta gav Ponsse möjlighet att presentera vinterfunktionerna på PONSSE ScorpionKing och PONSSE Buffalo. Träden under fällningsdemonstrationen bland bergen i Pokljuka var ända upp till 40 meter höga. Ponsse kunde dessutom förevisa fällning i delar av Centraleuropa som skadats av stormar under hösten. Besökarna vid fällningsdemonstrationerna

var särskilt entusiastiska över att få möjlighet att se fällning från hytten och personligen få uppleva de unika funktionerna hos Ponsses skördare. – Turnén var mycket populär och vi gjorde dussintals affärer. Det var fler besökare än förväntat på samtliga platser, och schemat tillät också att vi kunde anordna kundspecifika demonstrationer på väg från den ena offentliga demon av fällning till nästa, berättar Ponsses regionalchef Jussi Hentunen.


REKORDMÄNGDER AVVERKADES I SLOVENIEN DEN MEKANISERADE AVVERKNINGEN i Slovenien utvecklades snabbt efter 2014, då skogsindustrin drabbades av en katastrof orsakad av underkylt regn. Det underkylda regnet föll under flera dagar i januari och februari och täckte allt med ett lager is som var 10 cm tjockt på sina platser. Regnet föll över ett skogsområde på mer än 600 000 hektar och förstörde 9,3 miljoner kubikmeter träd. Som resultat drabbades skogsområdena av stora insektsskador som orsakades av barkborrar. Skadorna femdubblades till mer än 2 miljoner kubikmeter på bara ett år. För att reparera skadorna utarbetades ett program som bland annat ålade skogsägarna att samla in insektsskadade träd från skogen. Avverkningen har nått nya rekordnivåer under de senaste åren och uppgår nu till totalt 5 miljoner kubikmeter om året. POLEN OBORNIKI LIDZBARK PRÓSZKÓW

TJECKIEN HOLOVICE SLOVAKIEN LUATÍN

UNGERN ZIRC

SLOVENIEN POKLJUKA

29


NYHETER OM SKOGSAVVERKNING / 2018

NYHETER OM SKOGSAVVERKNING

FÖRSTA INTERNATIONELLA TÄVLINGEN FÖR MEKANIKER

PONSSE OCH EPEC ETABLERAR EN PRODUKTUTVECKLINGSENHET I TAMMERFORS Ponsse har tillsammans med sitt dotterbolag Epec etablerat en produktutvecklingsenhet för utformning av programvaror och automatisering för mobila arbets­ maskiner. Tammerfors valdes ut som plats för den nya produktutvecklingsenheten, eftersom staden har blivit ett tillväxtcentrum för arbetsmaskinbranschen. – Ponsses produktutveckling kommer även i fortsättningen främst att vara fokuserad till Vieremä och Kajaani, så den nära kommunikationen mellan kunderna, tillverkningen och produktutvecklingen finns kvar. Vårt mål med produktutvecklingsenheten i Tammerfors är att vi hela tiden ska ha tillgång till en skicklig personalstyrka, säger Juha Inberg, chef för teknik och FoU vid Ponsse.

30

När en global tävling för mekaniker anordnades för första gången anläde 12 mekaniker från världen över till Finland. Tävlingen hölls vid Ylä-Savos tekniska högskola i Iisalmi, i mellersta Finland. – Nu för tiden är mekanikernas arbete otroligt varierat, eftersom skogsmaskinerna skiljer sig mycket från hur de har sett ut tidigare. Idag måste mekanikerna även vara duktiga på hydraulik och IT, säger service­chefen Terho Tanskanen, som anordnade evenemanget. Jaroslav Shevnin från Ryssland korades till vinnare av den internationella tävlingen för mekaniker. Tero Savolainen från Finland kom tvåa och Per Andersson från Sverige trea. Jaroslav Shevnin har arbetet för Ponsses ryska dotterbolag OOO Ponsse sedan 2010. – Det känns givetvis utmärkt att vinna, alla vill ju vara en vinnare, säger Jaroslav om sin seger. Jag vill utveckla mina tekniska kunskaper, vilket är precis vad jag har kunnat göra med Ponsse-maskinerna under de långa arbetspassen i skogen. Första pris var en resa för två personer till någon av Ponsses fritidsanläggningar. – Vi får se var min fru vill åka, skrattar Jaroslav.


PONSSE INFÖR SOLENERGI VID FABRIKEN I VIEREMÄ Nästan 2 000 kvadratmeter takyta vid Ponsses fabrik i Vieremä har försetts med solpaneler. Solenergiutrustningen har levererats av Savon Voima och systemet består av 640 solpaneler. Under förhållanden med optimalt solljus kommer panelerna att ge cirka 200 kWp för fabrikens elektricitetsbehov. Varje år kommer systemet att producera elektricitet som motsvarar den årliga strömförbrukningen för cirka 100 lägenheter. – För Ponsse utgör den här investeringen i solenergi ett naturligt resultat av vårt mål att ta hänsyn till hållbar utveckling i all vår verksamhet. Vi kommer att kunna använda all elektricitet som produceras av solenergisystemet i fabriken, vilket minskar våra elräkningar, säger Tommi Väänänen, chef för Ponsses försörjningskedja.

PONSSES SERVICECENTER FYLLER 20

PONSSE UK LTD:S NYA ANLÄGGNING HAR TAGITS I DRIFT Ponsse UK Ltd, som är ett dotterbolag till PONSSE Plc, har öppnat sin nya fabrik i Annan, Skottland. Den nya anläggningen har plats för service av fyra maskiner samtidigt. Förutom försäljning av reservdelar och lager, innehåller servicecentret också utbildningsanläggningar för kunder, förare och personal. Ponsse UK:s maskinpark har växt på senare år, vilket har gjort det nödvändigt med nya anläggningar. Samtidigt har både arbetssäkerheten och arbetsmiljön tagit stora kliv framåt. – De nya anläggningarna är särskilt utvecklade för service av skogsutrustning och kommer att göra det möjligt för oss att växa i framtiden, säger Dean Robson, vd för Ponsse UK. Ponsses första kund i Storbritannien 1994 var M.G. Harvesting Ltd, med huvudkontor i norra Wales. Företaget bildades 1980 av Michael Gillet (se bild ovan).

Ponsse har haft sitt eget servicecenter i Seinäjoki i västra Finland sedan 1997. Centret utför service på cirka 300 Ponsseskogsmaskiner som arbetar i området. Som en passande födelsedagspresent fick servicecentret i Seinäjoki fem stjärnor i en ESW-granskning nyligen. Verkstaden i servicecentret har tre servicebås samt en serviceenhet för arbete som måste utföras i fält. Den regionala försäljningschefen heter Reijo Puska, och serviceansvarig är Juha Valkealahti. Vid servicecentret i Seinäjoki arbetar dessutom sex mekaniker och två reservdelssäljare.

31


NYHETER OM SKOGSAVVERKNING / 2018

NYHETER OM SKOGSAVVERKNING

13 000! PONSSE FIRAR UTBYGGNAD AV PRODUKTIONSANLÄGGNING

Ponsse firar två viktiga milstolpar under början av 2018. Det största utbyggnadsprojektet i företagets historia har nått taklagsfasen och skogs­ maskin nummer 13 000 har tillverkats vid fabriken i Vieremä, Finland. Ponsse-maskin nummer 13 000, en PONSSE Ergo 8w, har levererats till företagets tyska kund FoWi GmbH & Co. Detta markerar också början av Ponsses och den tyska distributören Wahler Forsttechnik GmbH:s jubileumsår: Det har gått 25 år sedan Ponsse och Wahler tecknade sitt samarbetsavtal om distribution och service i de tyskspråkiga delarna av Europa. KVALITET OCH FLEXIBILITET GENOM INVESTERINGAR

Den aktuella investeringen i produktions­ anläggningen är den största i Ponsses historia och innebär att fabriken expanderar från nuvarande 2,7 hektar till 4 hektar. Framför allt bidrar investeringen till de pågående förbättringarna och utvecklingen av kvalitet, flexibilitet, säkerhet och produktivitet i Ponsses verksamhet. Utbyggnaden av

32

produktionsanläggningarna gör att företaget kan reagera mer flexibelt på förändrade marknadsförhållanden, och skräddarsy maskinerna efter kundernas krav på ett mer effektivt sätt i serietillverkningen. Den nya anläggningen i Vieremä ska vara färdig i slutet av året och blir den mest avancerade produktionsanläggningen för skogsmaskiner i världen. – Vårt starka fokus på utveckling av kortvirkesmaskiner kräver ständig utveckling av produktionsverksamheten. Det är det enda sättet för oss att uppfylla kundernas behov och ligga i framkant av tekniken på den krävande marknaden för skogsmaskiner. En säker och modern fabrik är dessutom en viktig investering i vår personal, säger Ponsses koncernchef och vd Juho Nummela. Ponsses fabrik i Vieremä har för tillfället 570 anställda, varav 390 arbetar i produktionen. Alla Ponsse-skogsmaskiner tillverkas i Vieremä, Finland. NY FABRIK I DRIFT INNAN ÅRSSKIFTET

De nya monteringslinjerna och lageran­ läggningarna i den nya utbyggnaden kommer att fasas in stegvis under 2018. Flytten till de nya anläggningarna

inleds i mars med lagerverksamheten. Ny smart lagerteknik gör logistiken vid produktionslagren mer effektiv och ökar automatiseringsgraden markant. Automatiseringen av lagret täcker 15 500 lagerplatser för små artiklar och komponenter samt 3 900 pallplatser. Efter att lagret har flyttat kommer en ny monteringslinje för skördaraggregat att omlokaliseras till de nya anläggningarna. En ny monteringslinje för basmaskiner ska tas i drift i slutet av sommaren, och innan slutet av 2018 ska monteringslinjerna för hytter och kranar också ha förnyats. Den produktionstid som läggs på tester i samband med kvalitetskontroller kommer att öka vid alla produktionslinjer. ARBETE AV HÖGSTA KVALITET FRÅN LOKALA EXPERTER

Hela vägen från markarbetet har det mesta av fabriksutbyggnaden utförts av lokala företag. Det massiva projektet har delats upp i flera mindre delar så att lokala företag ska kunna erbjuda sina tjänster. Huvudentreprenören, byggföretaget U. Lipsanen, levererade idag det fabriksutbyggnadsprojekt som inleddes för ett år sedan till Ponsse.


INNOVATION / VR360-UTBILDNINGSMILJÖN

MODERNA UTBILDNINGSVERKTYG

GARANTERAR HÖG KVALITET Ponsse utbildar sina kunder och den egna personalen i användning av skogsmaskiner

I

dag är Ponsse en viktig utbildningsleverantör, även mätt i antalet utbildningsdagar. Vi vill fortsätta vara bäst i branschen på att tillhandahålla överlägsen utbildning. Därför har vi utvecklat en ny utbildningsmiljö som bygger på VR360-teknik, säger Esko Havimäki, utbildningschef vid Ponsse. – VR360 är en virtuell verklighet som använder en datormodellerad miljö för att simulera den verkliga miljön. Vi kan till exempel simulera struktur, service och reparationer för ett skördaraggregat i utbildningssyfte, säger Havimäki. OÄNDLIGA MÖJLIGHETER

Föremålen i VR360-miljön går att plocka isär, allt från en enda reservdel till en komplett skogsmaskin. Därmed kan användarna få utbildning i utrustningens struktur och service. För utbildning i strukturer innebär den virtuella miljön praktiskt taget oändliga möjligheter, efter­ som komponenterna kan visas fritt från olika vinklar. Dessutom är det bara att sticka in huvudet om du vill titta inuti en komponent. Systemet kan användas i klassrumsutbildning, där instruktören går igenom komponenten eller maskinen som utbildningen omfattar medan eleverna följer med på en skärm. Alternativt kan utbildningen anordnas som en grupputbildning där alla deltagare kliver in i den virtuella verkligheten och hjälps åt att hantera föremålet.

MÖJLIGHET TILL SJÄLVSTUDIER

Eleverna kan även använda VR360-miljön för handledda självstudier. Utbildning med virtuell verklighet begränsas inte av plats och gör att eleverna kan delta även över stora avstånd. – För tillfället använder vi VR360-utbildningsmiljön för vår utbildning i skördaraggregat. Vi ser stor framtida potential i den virtuella utbildningsmiljön och kartlägger hela tiden nya områden för virtuell utbildning, säger Havimäki.

Utbildningschefen Esko Havimäki påpekar att virtuell verklighet också möjliggör grupputbildning i artificiella miljöer.

Utbildningschefen Esko Havimäki använder ny VR-teknik för utbildning.

33


FÖRARE/ USA

DEL 2: USA

20 ÅR I HYTTEN PÅ EN SKOG

HON OCH HENNES SCORPION

A

tt jobba som förare av skogsmaskiner anses främst vara ett manligt yrke. Men det finns undantag. Chris Burnis, som arbetar på Heidtmann Logging, kan mycket väl vara världens enda kvinnliga förare av en PONSSE ScorpionKing-skördare. Chris har kört en ScorpionKing i två år nu och tycker mycket om sitt arbete. – Det här var den första Ponsse-skördaren vårt företag köpte. – Först var jag rädd att det skulle vara som att köra en berg- och dalbana, men det blev en trevlig överraskning, säger Chris. Enligt henne är kontrollerna och skördaraggregatet i allmänhet enkla att använda. – Skördaraggregatets kvistningsfunktion är verkligen effektiv. – Allt går enkelt att styra, så arbetet känns mer avslappnat och lättare än med andra maskiner, tillägger hon. De flesta träd som Chris Burnis fäller är lövträd. Lövträd växer ofta tätt och de träd som ska fällas måste väljas ut enskilt. I de tätaste partierna fäller Chris först träden på 2,5 me-

jag i Spanien och Portugal, där det första internationella PONSSE Ladies-konventet anordnades. Det var fantastiskt att möta människor från olika länder, inklusive Finland, Sverige, Tyskland och USA. Jag träffade vänner för livet där. UTBILDNING ÄR A OCH O

Chris Burnis

ters höjd så att inte sågsvärdet ska fastna, och fäller först därefter resten av trädet. Chris Burnis har knappt mött några andra kvinnliga skogsmaskinförare vid de olika evenemangen inom skogsindustrin. De få kvinnor hon mött kör oftast skotare. Därför är det mycket viktigt för Chris att delta i olika PONSSE Ladies-evenemang. – Andra företag har inget som liknar dessa evenemang, säger hon. – Förra hösten var

Även om Chris Burnis, som arbetar i Michigan, tycker att det är enkelt att köra en ScorpionKing, skulle hon vilja ha mer övning i att använda Ponsse-maskiner. – Det är just kvinnor som ofta vill ha mer utbildning. Jag tycker det är bra att utnyttja så mycket utbildning och stöd som möjligt, säger Chris. – När män köper något tittar de ofta inte alls på användarinstruktionerna. Det är därför de måste prova saken två eller tre gånger innan allt fungerar som det ska. Jag föredrar att läsa instruktionerna först. Chris tar hand om smörjning, tankning och lättare dagligt underhåll själv. Tidigare brukade hon också vässa kedjorna, men inte nu längre. – Det kan jag låta någon annan sköta.

FÖRETAGETS NAMN: Heidtman Logging • PLATS: Marquette, Michigan, USA PONSSE SCORPIONKING-FÖRARE: Chris Burnis • TRE TEAM: Två skördar- och skotarteam och ett motorsågsteam.

34


GSMASKIN

Allt går enkelt att styra, så arbetet känns mer avslappnat och lättare än förut

35


FÖRARE/ USA

DEL 2: USA

STORA ROSA MASKINER

På så vis kan vi använda rosa maskiner för att öka människors medvetenhet om cancer, och samtidigt samla in pengar till cancerforskning. Vår familj är svårt drabbad av cancer, så vi vill gärna hjälpa andra.

S

n Jerry och Chris Shamio

36

hamco är ett familjeföretag som ägs och drivs av bröderna Todd, Scott, Eric och Ryan Shamion, tillsammans med deras pappa Jerry. Företaget utför avverkning i övre Michigan och norra Wisconsin med kortvirkesmetoden. Shamcos klart viktigaste partner är Ponsse, eftersom alla skogsmaskiner, skördare och skotare som Shamco använder för kortvirkesmetoden har tillverkats i Vieremä, Finland. Företaget grundades 1997 och har arbetat med Ponsse redan från början. – Det har varit väldigt smidigt att arbeta med Ponsse, säger Scott Shamion. – Ponsses maskiner håller toppklass när det gäller tillförlitlighet och användarvänlighet. Shamco använder för tillfället alla typer av Ponsse-maskiner som har konstruerats för kortvirkesmetoden: sex skördare (fyra PONSSE Ergo, en PONSSE Scorpion och en PONSSE Bear) och fyra skotare (två PONSSE Buffalo och två PONSSE BuffaloKing). – Ponsse skiljer sig från andra företag genom kvaliteten på deras service till kunderna

efter försäljningen, berättar Scott. Ponsse arbetar hårt med att leverera reservdelar och övergripande service. Jag kunde ge hundra exempel på hur Ponsse har ansträngt sig för att se till att kunderna får de reservdelar de behöver. Deras service är otroligt bra. Shamco köper mark och trädbestånd och tecknar avverkningsavtal med sågverk. Företaget får ungefär 90 % av sin inkomst från att sälja trä från sin egen mark eller de egna trädbestånden, och kvarvarande 10 % från fällning. Teamen arbetar ofta inom ett avstånd på cirka 130 kilometer från Iron River. Området täcker västra övre Michigan, norra Wisconsin och två nationalparker, varav den ena är Chequamegon-Nicolet. Terrängen varierar från träsk till kullar. Företaget avverkar lövträd, framför allt asp, och barrträd som tall, gran och balsam. Asp står för 40 % av företagets produktion, andra lövträd står för ytterligare 40 % och resten är barrträd. ROSA MASKINER?

– Vi använder rosa skördare, skotare och tim-

Vår familj var också med om att genomföra det första Relay for Life-evenemanget i Iron County. Vi har fått mycket hjälp i vår kampanj mot cancer från många av våra partners i skogsindustrin, inklusive Ponsse.


merlastbilar, berättar Scott Shamion. Vi valde rosa eftersom vi kämpar mot cancer. Vi anser att rosa är den färg som är närmast förknippad med kampen mot cancer och det är dessutom den färg du minst förväntar dig att se på enorma skogsmaskiner! På så vis kan vi använda rosa maskiner för att öka människors medvetenhet om cancer, och samtidigt samla in pengar till cancerforskning. Vår familj är svårt drabbad av cancer, så vi vill gärna hjälpa andra. Alla våra anställda är entusiastiska över de rosa maskinerna och skördarna, säger Scott. Vår familj var också med om att genomföra det första Relay for Life-evenemanget i Iron County, Michigan, 2015. Vi har fått mycket hjälp i vår kampanj mot cancer från många av våra partners i skogsindustrin, inklusive Ponsse. Shamco är medlemmar av Great Lakes Timber

Producers Association och Michigan Association of Timbermen. Företaget ger ekonomiskt stöd till sina anställda för att de lättare ska kunna delta i olika evenemang inom skogsbranschen. – Vi har ett utmärkt team och utrustning i toppklass, vår äldsta modell är från 2012, så vi är redo för allt, säger Scott belåtet. Trots den gynnsamma arbetssituationen ser han en del orosmoment. – Affärsmiljön är osäker just nu. Det går bra inom bygg­ branschen, men branschen för papper och pappersmassa har problem med överkapacitet och nedgången på marknaden. Därtill kommer de stora fabrikslagren, så effekterna har märkts inom hela branschen de senaste åren, berättar Scott. Han påpekar dock att skogsindustrin har haft både upp­ gångar och nedgångar, precis som alla andra branscher. Så länge som ett

företag har kvalificerad personal och utrustning som är i gott skick, kan det dra nytta av en rad möjligheter i framtiden. – Vi har utvecklat en unik relation med Ponsse de senaste två årtiondena, säger Scott. Det här är mer ett partnerskap än bara en affärsrelation. Ponsse har varit en starkt bidragande orsak till våra framgångar. Det är här Ponsses grundare Einari Vidgréns filosofi verkligen visar sig. Han menade att det var kunderna som måste få hjälp att lyckas, maskinerna lyckas av sig själva. Den här inställningen av­speglas inom hela Ponsses organisation, avslutar Scott Shamion.

Scott, Eric, pappa Jerry, Ryan och Todd Shamion.

37


FÖRARE/ USA

DEL 2: USA

KÄRLEK VID FÖRSTA ÖGONKASTET

C

harles Williams besökte Mitch Ives avverkningsplats i Rhinelander, Wisconsin, när han var arton år gammal. Ives ägde en PONSSE HS15, och när Charles såg den i arbete var det kärlek vid första ögonkastet. Charles tänkte: ”Finns det verkligen sådana maskiner?” Han klättrade in i hytten för att prata med Mitch. Efter samtalet erbjöds Charles jobb som skogsmaskinförare. Charles pappa tyckte inte att hans

son skulle ta jobbet, eftersom han ville att Charles skulle gå färdigt sin utbildning och stanna vid General Motors, där han hade ett bra jobb. Charles höll inte med, utan beslutade sig för att ta jobbet som skogsmaskinförare hos Mitch Ives. De första veckorna var svåra, och för att göra saken ännu svårare åkte Mitch till Finland i affärer och lämnade Charles att klara sig själv i sitt nya arbete. Charles visste hur man reparerade maskinerna, men inte

hur man körde dem. Jouni Viitikka, som var utbildare hos Ponsse, besökte avverkningsplatsen ett par gånger för att hjälpa Charles. Charles utnyttjade Jounis besök som en perfekt möjlighet att lära sig allt han kunde om skogsmaskiner. Efter ett tag köpte Charles sin första skotare av Ponsse. Det var en Franklin. Janne Vidgrén ringde Charles och erbjöd en Franklin som han hade i lager, vilket inspirerade Charles att starta eget. Detta var år 2000, och den nyblivna entreprenören var endast 21 år gammal. I april 2004 köpte Charles sin första Ponsse-skogsmaskin – en PONSSE HS15 med ett H60-skördaraggregat. Den körde han i ett och ett halvt år. Det var den andra Ponsse-maskinen som importerades till USA. 2007 köpte han en helt ny PONSSE Gazelle. Därefter köpte han en PONSSE Ergo 2009, som också var ny. Idag använder han en annan Ergo, som han köpte ny 2012. Charles har arbetat hårt för att göra sitt företag så framgångsrikt som det är idag. Ponsses skogsmaskiner är nu en naturlig del av hans vardag. Hans normala dagsrutin är att vakna klockan 05:00 för att träna och stretcha. En normal arbetsdag varar i cirka sex timmar. På grund av en allvarlig ryggskada kan han inte arbeta längre än så i taget. Charles skada innebär att förarkomfort är mycket viktigt för honom, och han uppskattar verkligen Ponsses bekväma hytt och säte. Marknaderna är stabila och Charles känner sig trygg inför framtiden. – Trä behövs alltid. Träd kommer alltid att växa och vi kommer alltid att använda dem. Vi måste kanske hitta nya sätt att använda trä, men det kommer alltid att finnas där för oss, menar Charles. När Charles får frågan vad han tycker om Ponsse råder det ingen tvekan: – Det finns inget bättre företag att arbeta med. Det har jag alltid sagt, och Ponsses övergripande inställning till sin kunder är fantastisk.

FÖRETAGETS NAMN: CTO Logging • PLATS: Rhinelander, Wisconsin USA • PONSSE ERGO-FÖRARE: Charles Williams

38


PONSSE COLLECTION

NYHETER I PONSSE COLLECTION www.ponsseshop.com

www.ponsseshop.com

39


PONSSE machines make your work more efficient. We have made significant improvements to our machines for 2018. New features in software, operator working environment and improved technical features are making PONSSE machines the most modern tool on the market for logging operations. Thanks to these new features, you can gain fuel savings, uptime and better reliability. This means efficient and even more productive logging!

Save fuel and boost your operations. This is our philosophy for significant savings. With modern products, information systems, training and right service, you can improve productivity, fuel efficiency, and reduce environmental impact. We are constantly striving to improve the fuel efficiency of all our products and services

Ponsse News 1/2018, Swedish  

Tidningen för Ponsse Plc:s kunder och samarbetspartners.

Ponsse News 1/2018, Swedish  

Tidningen för Ponsse Plc:s kunder och samarbetspartners.

Advertisement