Page 1

d l a b v s o p o r r o W d s i k jnjew j i l e oud nd a a

jaa

01 5

18

e

M

de B창n

rga

ng

Nr. 1 97

cem e D

2 r be


Jubbega & Donkerbroek Specialist op het gebied van: - Fysiotherapie - Sportfysiotherapie - Manuele therapie, - Beweegprogramma's - DiĂŤtetiek.

Bel vrijblijvend naar onze praktijk in Jubbega of Donkerbroek. Of kom gerust langs, wij staan u graag te woord! Behandeling aan huis is ook mogelijk.

Kinderen/jongeren met een beperking!! - tijdelijk verblijf - logeerhuis - dagopvang

- dagbesteding voor jongeren die buiten het werkcircuit vallen. Wij zijn op zoek naar eenvoudige werkzaamheden voor de dag besteding in de vorm van 'tafel' werkzaamheden.

Merkebuorren 90 - 9241 GH Wijnjewoude T:0516-480507 - Stichtingaetb.nl


De volgende Bân verschijnt op zaterdag 9 januari 2016 (i.v.m. de feestdagen is dit een week later dan normaal). De Bân is ook te vinden op www.wijnjewoude.net Hoe en waar moet ik mijn kopij voor de Bân inleveren? Bij voorkeur als rtf bestand of als een gewoon word document en dan in lettertype arial 11, via email deban@wijnjewoude.net. Dit kan tot zaterdag 2 januari 2016 om 18.00 uur. Kopij wat niet via e-mail gaat moet op donderdag 31 december 2015 binnen zijn bij Klaasje van der Woude, te Nijenhuiswei 10. Te laat binnen gekomen kopij kunnen wij helaas niet meer plaatsen. Klachten over de bezorging kunt u melden bij: Annie Posthumus tel. 0516-481381 Voor vragen en of inlichtingen over advertenties kunt u terecht bij: Lammert Bouma: e-mail: lbouma@online.nl Voor u ligt de laatste Bân van 2015. In het eerste nummer van dit jaar was de voorspelling dat er nogal wat veranderingen in ons dorp plaats zouden vinden. Dat het nieuwe tracé van de N381 dit jaar in gebruik zou worden genomen werd toen door velen nog als te optimistisch beschouwd maar is wel waar gemaakt. Dat ook alle aanpassingen aan de andere wegen in het dorp ten gevolge van de verplaatsing afgerond moesten zijn voor de jaarwisseling is niet bewaarheid. Het aanzicht van het dorp is sterk veranderd en voor een deel van de inwoners vast verbeterd wat de verkeersdrukte betreft. Voor een ander deel is de drukte juist toegenomen. Zoals altijd heeft een medaille twee kanten. Met de moderne technieken, ook in de wegenbouw, blijft de geluidoverlast van het verkeer, hopelijk voor dat deel van de inwoners, binnen de perken. Wat ons dorpsblad betreft was 2015 weer een goed jaar. Dank zij het grote aanbod van kopij en de steun van onze trouwe adverteerders zien we ook het nieuwe jaar met vertrouwen tegemoet. Wij wensen een ieder alvast goede feestdagen en een voorspoedig Nieuwjaar Veel leesplezier. De redactie. 1


c

Mounleane 14 9241 HA Wijnjewoude 0516-426885 06-12996376

Timmer & Klusbedrijf C. de Vries

onderhoudsbedrijfcdv@live.nl

hotel

s

Schoonheidssalon 06 - 29 28 59 20 Tolleane 1 9241 WH Wijnjewoude

ijnjewoude

Tel.: 0516 - 471415 Tolleane 8 9241 WH Wijnjewoude

Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ

Restaurant Jo kinne hjir net allinnich lekker ite, mar no ek lekker sliepe! Duerswâld 23 9241 GW Wijnjewoude

Tel.: (0516) 54 12 15 www.destripe.nl

Weinterp 22 a 9241 HD Wijnjewoude Tel.: 0516 - 48 16 00

In- en verkoop occasions In- en verkoop classic cars In- en verkoop USA cars APK keuringsstation Onderhoud en reparatie; alle merken Ook voor onderhoud aan uw oldtimer / klassieker

Weinterp 26 - 9241 HD - Wijnjewoude (Frl.) Tel. +31 (0)516 - 48 12 60 – www.autobedrijfjansma.nl

n oo

lijk

be

wb

ou

pe rs

jaar

ibel ex

aar g oe

25

fl

tr

RB

drukkerij

rzaam duu

d

Partner in Belastingzaken

Dopheide 8c-2 9202 PB Drachten 0512 - 54 66 35 0512 - 54 67 10

2

Opper Haudmare 2 - 9241 WD Wijnjewoude berichten@veningabelastingadvies.nl

0516 - 48 15 97

info@drukkeijpool.nl - www.drukkerijpool.nl


Puzzel

Annie, Klaasje, Durk, Klaske, Lammert en Hendrika.

b=w

-w

k=v

-n

-d

8x252=

u

m=w

achternaam

-b

maakt niet

Veel succes met de puzzel Redactie de Bân

Winterwandeltocht 9 januari 2016 VVV Wijnjewoude organiseert op zaterdag 9 januari weer een prachtige winterwandeltocht. Of het nu winter is of niet, dat maakt niet uit. Een mooie winterse dag waarbij er een laagje sneeuw ligt maakt de wandeltocht extra mooi, maar dat is nog afwachten. Er kan gekozen worden uit twee afstanden: 5 of 10 km. We hopen dat veel dorpsbewoners gaan genieten van deze prachtige wandeltocht. De start is vanaf 13.30 uur bij Mfc de Swingel. Voor volwassenen is de inleg €7,- en voor kinderen t/m 12 jaar €3,50. Na afloop staat er een kop snert voor u klaar. Onderweg wordt u ook nog verrast met warme chocolademelk. Zet deze datum alvast op uw nieuwe kalender van 2016. Dit is de eerste activiteit van VVV Wijnjewoude. In de loop van het jaar volgen weer de andere activiteiten. U wordt hierover nader geïnformeerd via de Bân. Bestuur VVV Wijnjewoude

3


Sinterklaas Als u dit leest is Sint jarig of misschien net weer vertrokken. Maar wat hebben Sint en zijn Pieten dit jaar weer een fantastisch onthaal gehad in Wijnjewoude! Grote complimenten aan de organisatie. ‘Jullie mogen het nog eens doen’. Evenemententerrein Deze winter gaat de gemeente de directe omgeving van het evenemententerrein opknappen zodat de wateroverlast minder wordt en de toegankelijkheid wordt verbeterd. De sloten worden uitgebaggerd en wild gegroeide heesters en bomen gekapt. Ook wordt een inrit van graskeien voorzien. We hopen dat we volgend jaar op een droog en goed bereikbaar terrein weer mooie evenementen kunnen organiseren. De nieuwe koepel aangelicht Nu de Merkebuorren prachtig is opgeknapt en het dorp daardoor een vriendelijke en gastvrije uitstraling heeft gekregen, zijn we ook heel blij met de mooie koepel. Met de nieuwe plaats op het plein en de bankjes rondom is het nog meer een kenmerkend en aantrekkelijk punt van samenkomst geworden. Ook toeristen kunnen er even heerlijk uitrusten. In de eerste week van december wordt door installatiebedrijf de Boer de

4

verlichting in en om de koepel aangebracht, waarbij de pilaren worden aangelicht. Zo gaan we met een prachtig verlichtte nieuwe koepel de kerstperiode in. Zin in kerstklanken vanuit de nieuwe koepel? Op de avond van woensdag 23 december geeft het koor ‘Looft den Heer’ om 19.30 uur een informeel kerstconcertje. Carbidschieten Het wordt al echt een traditie. Op oudejaarsmiddag op het evenemententerrein met elkaar genieten van het knalgezellige carbidschieten (13.00 tot 18.00 uur). Gehoorbescherming wordt aanbevolen ook voor de toeschouwers/-hoorders. Net als de afgelopen jaren verzorgt Plaatselijk Belang weer een koek-en-sopie tent en kunnen we de inwendige mens verwennen met warme chocolademelk en oliebollen en heerlijke snert waarop restaurant De Stripe trakteert. Wat een voorrecht om zo’n sponsor in eigen dorp te hebben. We wensen alle dorpsgenoten een fijne jaarwisseling. Zie verderop de speciale uitnodiging voor een nieuwjaarsborrel voor iedereen, die klein of groot zijn/haar vrijwilligerssteentje bijdraagt aan een fijn dorp.


Uitnodiging Nieuwjaarsbijeenkomst Om het jaar 2016 goed te beginnen nodigt het bestuur van Plaatselijk Belang Wijnjewoude u van harte uit voor een Nieuwjaarsbijeenkomst op vrijdag 15 januari 2016. Vanaf 19.45 uur bent u welkom in de Swingel. Om 20.00 uur is de opening door de voorzitter. Na de opening willen we samen de film van 1966 van ons mooie dorp bekijken. Aansluitend is er nog een korte quiz. Onder het genot van een hapje en drankje kunnen daarna de contacten weer worden aangehaald. Wie: Wat: Waar: Wanneer: Waarom:

Iedereen die zich vrijwillig inzet voor de leefbaarheid van ons dorp Nieuwjaarsreceptie De Swingel vrijdag 15 januari 2016 vanaf 19.45 uur Nieuwjaar wensen en kennismaken/netwerken met andere dorpsgenoten

Komt allen, we ontmoeten u graag! Bestuur Plaatselijk Belang Wijnjewoude Plaatselijk Belang Wijnjewoude wenst u goede kerstdagen en een voorspoedig 2016.

World servants Attentie !!! Om alvast te noteren : Agenda punten: 12 december 2015 26 december 2015 Week 1-2 2016 Januari 2016 Februari 2016 19 t/m 16 maart 2016

kerstmarkt/schuurverkoop kerstwandeling (Bakkeveen) flessenactie collecte stamppot buffet potgrond actie + violen actie

We hopen u dan weer te zien ! Groetjes Baukje en Danielle

5


Wijnjewoude Energie Neutraal Het blijkt dagelijks in het nieuws, energiebesparing en duurzame energie opwekking hebben ‘de wind mee’. Dus met WEN pakken we het juiste moment en gaan we er flink tegenaan. Website houdt je op de hoogte Alles wat je wilt weten over Wijnjewoude Energie Neutraal kun je sinds kort vinden op www.wen.frl De website heeft zelfs een forum waarop leden van de coöperatie hun vragen, ervaringen, meningen en informatie kunnen delen. Een handig hulpmiddel om elkaar te helpen en te stimuleren om samen in 10 jaar zelfvoorzienend te worden. Overigens, ook niet-leden kunnen het forum bezoeken. Samen duurzame energie opwekken Op 12 november namen bijna 40 dorpsgenoten deel aan de tweede ronde van de, door de provincie aangeboden workshop. Doel was samen na te denken hoe het verbruik van stroom en gas door lokaal opgewekte duurzame energie kan worden gedekt. Daarvoor kun je combinaties van energiewinning (energiemix) maken die zo goed mogelijk aansluiten bij de karakteristieken/mogelijkheden van het eigen dorp. De zes eerder opgestelde scenario’s voor een Wijnjewouder energiemix werden deze avond samengevoegd tot één scenario. Hierbij werd vooral ingezet op zonnepanelen op zoveel mogelijk grote bedrijfsdaken, waterverwarming via heatpipes en groen gas opwekking via 2 monovergisters. De optie van een dorpsmolen (waarmee je in 1 klap vrijwel volledig in de stroombehoefte kunt voorzien) werd niet door iedereen toegejuicht. Toch vonden alle aanwezigen het belangrijk om ook deze optie te laten onderzoeken. 6

De provincie biedt ons de mogelijkheid de voorgestelde energiemix(en) te laten doorrekenen. Zo kunnen de coöperatie leden in de toekomst beter beslissen welke vormen van energieopwekking voor Wijnjewoude de voorkeur hebben. Wat kan iedereen voor zichzelf doen? Energie Neutraal begint bij besparen. Hoe minder stroom en gas er in Wijnjewoude wordt verbruikt hoe minder we samen voor eigen gebruik hoeven op te wekken. Dus elke inwoner kan bijdragen aan energiebesparing. Je energielasten gaan omlaag en je wooncomfort gaat omhoog. Bovendien kunnen mensen binnen de bebouwde kom nu gebruik maken van de speciale ISV subsidie (75%) voor energiebesparende maatregelen. De voorwaarden etc. kun je lezen in de vorige ban en op www.wen.frl. Het wordt aanbevolen om eerst een persoonlijk besparingsadvies te laten opstellen, zodat je inzicht krijgt in welke maatregelen het meest renderen etc. Kom je in aanmerking voor de ISV subsidie dan kost dit advies je wel heel weinig.


Word lid van coรถperatie WEN Een goede reden om lid te worden van de coรถperatie WEN is dat je dan directe invloed hebt op de wijze waarop we als dorp EnergieNeutraal gaan worden. Bij WEN maken de leden de dienst uit, niet het bestuur. De website www.wen.frl is het platform waarop meningen etc. worden

gedeeld en gepeild. Ook kunnen er digitale stemmingen worden gehouden. Het lidmaatschap van de coรถperatie is voorlopig gratis, totdat de leden bepalen dat er wel contributie geheven gaat worden. Lidmaatschap kan via de website worden geregeld.

WEN, je krijgt er energie van!

Uitslag schutjassen 6 november 2015, 22 deelnemers 1e winnaars: 2e winnaars: 1e verliezers: 2e verliezers: 1e poedel: 2e poedel:

Geeuwke Posthumus & Jan van der Meulen Jan Posthumus & Jeen Posthumus Anko van Bruggen & Geeuwke Jongsma Kees Stalenhoef & Oene Veenstra Andries Monderman & Berend Joustra Durk van der Veen & Fokke van Bruggen

Stand: 1: Jan van der Meulen 21 punten 2: Geeuwke Posthumus 17 punten 3: Jeen Posthumus 15 punten 4: Jappie Nijholt 14 punten 5: Andries Monderman 12 punten 6: Anko van Bruggen 12 punten 7: Koos Landmeter 12 punten 8: Geeuwke Jongsma 10 punten Overige deelnemers 9 punten of minder Volgende schutjas-avonden: vrijdag 18 december & 8 januari om 20:00 uur in de kantine van voetbalvereniging ODV.

7


k

i

r

t

a

n

meditatieschool Tjalling Harkeswei 75 9241 HL Wijnjewoude tel./fax: 0516 - 47 16 88 e-mail: info@kirtan.nl website: www.kirtan.nl

kursussen/trainingen op het gebied van: * meditatie * yoga * massage * stresspreventie * emotioneel lichaamswerk

UITVAART VER. E.D.D.

Wijnjewoude e.o. Voor crematie en begrafenis

Uitvaartverzorging Van der Zwaag Heerenveen Tel. 0513-622 339 Inlichtingen: J. Miedema

Penningmeesteres:

G. v.d. Wier-v.d. Meulen 0516 - 48 18 80

Herenweg 19 Weversw창l 3B Merkebuorren 16 9243 JL Bakkeveen 9241 GG Wijnjewoude 8435 WT Donkerbroek Tel.: 0516 - 49 21 28 Tel.: 0516 - 54 13 25 Tel.: 0516 - 48 12 74 Slotemaker de Bruineweg 2 8433 MB Haulerwijk Tel.: 0516 - 42 12 81

Weibuorren 63B 9247 AZ Ureterp Tel.: 0512 - 35 43 98

Mr. Geertswei 4 Wijnjewoude Inlichtingen en reserveringen bij de beheerders: door Eric en Trientsje van der Wal Tel: 0516 - 48 07 41 of 06 - 24449516

8

0516 - 48 13 05

Voorzitter:


Nieuws van De Telle De peutergroep We zijn druk met Sinterklaas! We spelen zwarte piet, we zingen de liedjes en leren een heleboel woorden van Sinterklaas en zwarte Piet. Onze speelruimte is ook helemaal in de sfeer van het feest. Op vrijdag 4 december heten we hem samen met de twee basisscholen welkom en komt hij bij ons op visite samen met een paar pieten. Hier hebben we veel zin in al vinden we het ook best heel spannend! Vervolgens gaan we twee weken leuke dingen doen die te maken hebben met het kerstfeest. Dan sluiten we voor twee weken kerstvakantie de deur en starten weer in het nieuwe jaar! De peuters ontdekken allemaal leuke, spannende nieuwe dingen en kunnen zich zo voorbereiden op de stap naar de basisschool. Peuters die dit ook graag willen kunnen gerust een keer langs komen om te kijken. BSO De eerste aanmeldingen voor de BSO zijn binnen. De BSO biedt professionele opvang na school voor kinderen van 4-12 jaar. Heerlijk vrij spelen of met zijn allen een leuke activiteit binnen of buiten. Er is een ruim aanbod van spel, knutselmateriaal voor binnen en buiten. Vragen of meer informatie bel of mail met Kinderopvang Esther: Mail: kinderopvangesther@outlook.com of bel: 06-30283189

Dorpssteunpunt Sinds enige tijd kunt u bij het dorpssteunpunt boeken lenen. Oorspronkelijk was de bedoeling dat er een boek door u in gebracht werd en dat er dan gekozen kon worden welke boeken meegenomen konden worden. Onze voorraad boeken is behoorlijk groot, zodat we besloten hebben de voorgaande regel af te schaffen. Kom eens kijken wat er aan boeken ligt, er is vast iets voor u bij! In de even weken op woensdagochtend zijn wij aanwezig in de Swingel, van 10.00 tot 12.00 uur. De vrijwilligers

9


Dwalen door Sulawesi Voor mij is al een aantal jaren de septembermaand de tijd om eens ergens anders in de wereld wat rond te neuzen. September 2015 was dit op Sulawesi, een vrij groot eiland dat onderdeel is van Indonesië. In een ver verleden leerden we op de lagere school dat dit eiland Celebes heette. Een land waar de mensen altijd rijst eten, zoals wij aardappelen en bekend was om de vele soorten specerijen die er groeien en ooit aantrekkelijke handelswaar werd in de WestEuropese landen. Mooi om te zien hoe de kruidnagels groeien en in die streken langs de openbare weg op kleden liggen te drogen, evenals koffie en cacaobonen, nootmuskaat, vanille en kaneel stokjes. Nog steeds worden er grondstoffen uitgevoerd vanaf dit eiland getuige de vele zeecontainers in de haven van Makkaser. Veel mannen van dit eiland werken echter op andere eilanden van Indonesië waar grote plantages zijn waar efficiënter gewerkt word en waarschijnlijk betere wegen zijn dan hier. Evenals in Wijnjewoude momenteel, was men hier ook druk in de weer met verbeteringen aan wegen en nieuwe aanleg daarvan. De manier van werken daar deed me terugdenken aan de werkwijze die ik mij herinner van de aanleg van de nieuwe, nu dus oude, weg naar Drachten in 1953. Er is naast de grote zeevaart ook veel vervoer per schip rond het eiland zelf en naar en van de vele eilandjes in de buurt. Deze vrachtschepen zijn praktisch helemaal van hout gemaakt en de scheepsbouw leek hier nog een bloeiende bedrijfstak. Het was boeiend om te zien onder welke omstandigheden hier vrij grote boten, van wel veertig meter lengte en een breedte van een meter of acht, worden gefabriceerd. Gewoon op het strand 10

afgeschermd met wat kleden tegen de zon werd er gewerkt. Met een motorzaag werden de zijplanken uit de dikke bomen op maat gezaagd. Natuurlijk gegroeide krommingen in houtsoorten werden benut om de scheepsvorm te krijgen. Het zelfde paste men vroeger in ons eigen landje ook toe in de scheepsbouw van de ˮSkûtsjesˮ en de molenbouw. De ˮYkenhiemenˮ waren destijds de leveranciers daarvan. Het werken in de kleine havens bij het lossen en laden van de schepen ging ook nog op de ouderwetse manier, door onze ogen bekeken. Het sjouwen met zware zakken van vijftig kilo op de rug over smalle loopplanken is hier nog heel gewoon. Ook de kleine vrachtwagens die voor aan en afvoer over land zorgden deden me denken aan de jaren 1960 bij ons. Dat vergelijken met thuis overkomt me nogal eens zo onderweg. Wij mopperen soms wat af als er een kuiltje of hobbel op ons geplaveide pad voorkomt. De Duerswâldmerwei zou daar het predicaat voortreffelijk scoren. Opvallend was het plezier en


uitbundigheid van de vele jeugd die je daar tegenkomt. De brommers, scootertjes en mobieltjes zijn massaal ingeburgerd en brommerrijbewijs en/of leeftijd van bestuurders kennelijk niet belangrijk. Evenals in veel andere landen gaan de kinderen gelijk gekleed naar school en staat men hier op maandagmorgen keurig in rijen opgesteld op het schoolplein voordat de lessen beginnen.

Een land waar de mensen alle dagen rijst eten zoals ons dat vroeger op school werd verteld was wel de waarheid. Het grootste deel van de vruchtbare grond van het eiland wordt voor de teelt van rijst gebruikt. In het zuiden was het de droge tijd en de rijstvelden vertoonden grote droogtescheuren. Hier moest eerst de regentijd weer aanbreken voor er weer nieuwe plantjes konden worden gepoot. In het midden en noorden is er meer etagebouw mogelijk en maakt men handig gebruik van de natuurlijke hoogteverschillen. De jonge rijstplantje worden geplant in de grond waarop een laag water staat. Door gegraven greppels en aangelegde betonnen kanaaltjes bevloeit men de meestal niet al te grote perceeltjes land. Een prachtig iets om te bekijken hoe het allemaal in elkaar steekt. In de bassins waar bij overvloed water wordt opgeslagen worden vissen gekweekt, lekker bij de rijst en altijd vers in dit

warme land. Zo ook de kloek met kuikens, hanen en kippen in alle maten die er op bijna elk erf rondscharrelen. Zelfs zeugen met een koppeltje biggen zijn geen uitzondering. Niet een kippenbout uit de diepvries, maar vers van het erf. Veel kruiden en groenten komen rechtstreeks uit de natuur. Naast varkensvlees, vis en kip, overvloedig aanwezig op de vele markten die hier plaatsvinden is er nog een ruim gevarieerd aanbod van andere diersoorten die gegeten worden. De nog in hun geheel zijnde gekookte honden die aangeboden werden grijnsden je krampachtig aan en leken mij niet echt smakelijk als stukje vlees bij de maaltijd.

Verder had je nog de keus uit vleermuis gestoken aan een stokje bewerkt met een gasbrander welke de haren afschroeide. Of ze daarna al voor consumptie geschikt waren heb ik niet uitgeprobeerd. Voor de ratten aan eenzelfde soort stokje geroosterd geldt hetzelfde. Dan waren er nog de vliegende honden. Deze grote soort vleermuisachtige zie je in de landen waar ze voorkomen ‘s avonds in het schemerlicht uitvliegen om zich tegoed te doen aan de mango vruchten. Overdag hangen ze in grote aantallen boven in de kruin van hoge bomen. Ook deze op kleine monstertjes gelijkende beestjes werden als lekkernij aangeboden. Zelfs de grote 11


vlerken waren aparte handelswaar. Deze waren zeer geschikt om soep van te koken zei men. Nog een andere delicatesse was de in moten gehakte Pyton, deze grote wurgslang leek nog het meest smakelijke wanneer je al

een keuze moest maken om iets, in onze ogen ongewoons, te eten. In een volgende Bân het vervolg, Torajaland. Durk.

Oliebollen verkoop Woensdag 30 december komt muziekvereniging Euphonia bij u langs de deur, met overheerlijke oliebollen.

Zak 10 oliebollen â‚Ź 6,00 (naturel of met krenten)

De oliebollen zijn gebakken door Bakkerij v.d. Molen!! Wilt u tijdens de jaarwisseling verzekerd zijn van oliebollen? Mail dan uw bestelling naar k.vande.wal@hetnet.nl of bel 0516 - 480 787 (Hennie de Jong).

12


Geef de pen door Bedankt Jeanette,voor het doorgeven van de pen. Ik ben Sandra Kuipers en woon samen met mijn zoons Martin en Erwin en vriend René aan de Noormanstrjitte. In de zomer van 2014 ben ik met mijn zoons van Drachten naar Wijnjewoude verhuisd. Het verhuizen naar een dorp stuitte bij de twee pubers op redelijk wat weerstand maar veel keus hadden we niet, want in Drachten was geen woning voor ons en hier wel. En uiteindelijk maakt het niet uit waar je huis staat, als het maar een thuis is. Sinds oktober dit jaar is René bij ons komen wonen. Nu hij zijn hondenschool en uitlaatservice in de regio Doetichem verkocht heeft, kunnen we na bijna tweeënhalf jaar heen en weer pendelen eindelijk samen onder een dak wonen. En kan hij zich fulltime storten op zijn uit de hand gelopen hobby "Woolly's". Onder deze naam staan wij met onze prachtige schapenvachten, vloerkleden, wollen sloffen en andere mooie producten van wol/vacht op markten, braderieën en fairs. Zelf ben ik in het dagelijks leven werkzaam

als verkoopmedewerkster bij een woninginrichter. Afgelopen voorjaar bedacht René dat een moestuin misschien wel leuk zou zijn. En dus zijn wij begonnen als zeer beginnende tuinders bij volkstuin complex Boerenstreek. Het was nog niet echt een groot succes maar we hebben er zeker lol aan beleefd en gaan er volgend jaar mee door. Waar we in onze vrije tijd ook enorm van kunnen genieten zijn lange wandelingen met onze Siberische husky Ata, over de Duerswâlderheide. Dus uiteindelijk heeft de verhuizing naar Wijnjewoude goed uitgepakt en zullen we hier de komende jaren nog wel wonen. We geven de pen door aan oud voetbalcoach Sander de Wit.

Kerstnachtdienst in Wijnjewoude Donderdagavond 24 december is er een kerstnachtdienst in de Hervormde kerk van Wijnjewoude. De dienst wordt gehouden in het historische kerkje van Duurswoude, Breeberchspaed 1 en begint om 22.00 uur. Voorganger is Michel van Heijningen. De dienst wordt muzikaal begeleid door een groepje blazers uit Ureterp! Iedereen is van harte welkom! Meer info is te vinden op de website: www.hervormdegemeentewijnjewoude.nl

13


Kraanwerk J.R. Bouma Voor alle grond- en water werken www.kraanwerkjrbouma.nl Tolleane 1 Wijnjewoude Tel. 06-11292116

Rinse Taekema Tel.: 06 - 46 03 84 42 Tolleane 26 - 9241 WH Wijnjewoude

E-mail: info@taekemabouw.nl Website: taekemabouw.nl

Ina Zandberg

Schoonheidssalon Voor een mooi en verzorgd uiterlijk

Gentiaan 22 Wijnjewoude 0516-481208 www.inazandberg.nl

De Buorren 73 - 8408 HK Lippenhuizen Telefoon: 0513 - 466379 Mobiel: 06 - 55344683 Fax: 0513 - 466385 www.lyklama.nl

14


Het mysterie rond de moord op Lord Humphrey van Dun la Delle Zoekt u een spannende, gezellige activiteit voor u en uw collega’s, buurtgenoten of…… Kom dan de moord oplossen. Voor meer informatie kijk op www.dundelle.nl Of bel 0516 541493

Dúndelle is een zeer geschikte locatie voor een familiefeest, verjaardagsfeest, reünie, vergadering, kinderfeestje,

Kerstpakketten Opsterland Iedereen die op welke manier dan ook in het afgelopen jaar de Voedselbank Opsterland heeft gesteund willen we hiervoor hartelijk danken. Aan bedrijven, particulieren, instellingen etc. willen we hierbij een verzoek doen hun kerstpakket te schenken aan de voedselbank. Mocht u uw pakket beschikbaar willen stellen, dan kunt u dit inleveren bij de Voedselbank op de volgende vrijdagen: 4 december, 11 december en 18 december tussen 10.00 en 12.00 uur. Het adres is: Stations weg 8, 8401 DP Gorredijk Bereikbaar via de steeg links van de Esso pomp en vervolgens twee keer rechts. Indien u wel uw kerstpakket beschikbaar wilt stellen en niet in de gelegenheid bent het te brengen of u wilt nadere informatie, dan kunt u telefonisch contact met ons opnemen via telefoonnummer 06 – 2193 4361. Alvast bedankt en fijne feestdagen! Bestuur en vrijwilligers Voedselbank Opsterland

Adventsviering Zondagmiddag 13 december om 13.45 uur is er een adventsviering in gebouw De Driehoek. Voorganger is Michel van Heijningen (kerkelijk werker van de Hervormde kerk). Tijdens deze dienst zullen de kinderen van de zondagsschool voor ons zingen! Na de dienst is er voor iedereen warme chocolademelk. Iedereen is van harte welkom! 15


Workshops Kerst! Donderdag 10 december Vrijdag 11 december Dinsdag 15 december Woensdag 16 december Aanvang: 20.00 uur Prijs per workshops: € 20,- (Bootvorm) € 25,- (Ronde schaal) € 25,- (Langwerpig bloemstuk met kerst lichtjes) De avond is incl. alle materialen en koffie/thee en wat lekkers! Geef u op in de winkel, via de telefoon 0516 480668, of per mail info@bloemenkadohuiswilma.nl Wilt u met een buurtvereniging of als bedrijfsuitje de workshops volgen dan is dit in overleg mogelijk.

Nieuws van de zondagsschool Kerstfeest van de zondagsschool. Op de zondagsschool zijn we al weer druk aan het oefenen met de kerstliedjes die we gaan zingen tijdens het kerstfeest. Hierbij willen wij iedereen uitnodigen om met ons het kerstfeest te vieren. Kom samen met ons luisteren naar het mooie kerstverhaal en een spannende vrije vertelling en smullen van de traktaties. Na afloop krijgen alle kinderen wat lekkers mee naar huis! Wij vieren het kerstfeest van de zondagsschool op D.V. tweede Kerstdag in de Hervormde Kerk te Weinterp, aanvang 19.00 uur. Tot 2e kerstdag! De leiding

16


20e Dorcas Voedselactie Bedankt! De Dorcas Voedselactie in november was opnieuw een succes. Dit jaar zijn er 30 volle dozen ingezameld en mochten we â‚Ź 245,50 aan giften ontvangen. Een resultaat waar we erg blij en dankbaar voor zijn. Duizenden pakketten zijn, met hulp van vele vrijwilligers ingezameld voor de allerarmsten in Oost-Europa, Afrika en de vluchtelingen. De eerste 28.000 pakketten zullen nog voor de kerst bij mensen in bittere armoede en nood worden afgeleverd. Een pakket geeft hoop en zorgt er voor dat de ontvangers weten dat ze niet vergeten worden. Heel hartelijk dank voor uw inzet en bijdrage aan deze actie!!! Vriendelijke groet Dorcasdepot Familie B. Karssen Voorraadkist Familie A. Zoodsma

tel 0516-481758 tel. 0516-481759

Kerstkoor klanken in de koepel Het koor Looft den Heer gaat de gloednieuwe muziekkoepel uitproberen met een kerstconcertje in informele sfeer. Woensdag 23 december 19.30 tot ca 20.00 uur Kom gerust even langs om een fijn kerstgevoel mee te krijgen. Je kunt komen en gaan. Mocht het te koud of te nat zijn dan doen we het in het Trefpunt aan de overkant. Na afloop ben je daar ook van harte welkom voor een opwarmertje.

17


VAN DER VEEN ONROERENDGOED BV

`T OOST 46 - 8431 LK OOSTERWOLDE Van der Veen onroerend goed b.v. biedt aan: - Verhuur grote hal - Aan de Tolleane te Wijnjewoude - Hal bestaat uit 2 delen. - Met kantoor ruimtes en toiletten. - Kan per gedeelte verhuurd worden. - Verkoop per gedeelte bespreekbaar.

Huur in prijs verlaagd

Voor interesse en/of vragen kunt u contact opnemen met de onderstaande nummers:

Van der Veen onroerend goed b.v. 06 55 77 43 31 of 06 46 03 84 67

woensdag

Voor al uw:

Weinterp 1 9241 HB Wijnjewoude Tel.: 0516 - 48 06 68

info@bloemenenkadohuiswilma.nl www.bloemenkadohuiswilma.nl

18

* Bloemstukken * Snijbloemen * Kamerplanten * Bruidswerk * Grafwerk * Sfeermakers * Kado’s * Snuisterijen


Update Musical Ester Even een update van onze kant,… De voorbereidingen zijn in volle gang! Elke zondag komen we met een zeer enthousiaste groep, zo’n 55 man!, bij elkaar in ‘het Trefpunt’ om te repeteren. En het begint erop te lijken! Toneel onder leiding van onze altijd vrolijke en hard werkende regisseuse Anna -Gre Veldkamp en zang door onze tijdelijke maar zeer gedreven dirigent, Koop Meindert Schokker. En vanaf half november is daar het combo ook nog bijgekomen, zij oefenen dit alles onder leiding van onze dirigent van het eerste uur, de ervaren en enthousiaste Hans Jonker die in januari het dirigentenstokje weer zal overnemen van Koop. Verder zijn we achter de schermen bezig met o.a. kleding, decor, schmink en PR etc. De uitvoeringen zijn 18,19 en 20 maart 2016 in de Swingel. Het is zeer zeker een aanrader om onze website eens te bezoeken: http://www.musicalwijnjewoude.nl/ Hierin vindt u/ jij nog veel meer informatie over de inhoud en totstandkoming van deze musical, over wie we zijn en verdere actuele zaken. Voor zover deze update, Tot de volgende keer. De musicalcommissie, Hans, Anna- Gré, Gea, Bertha, Janke Nynke & Joke

Ruilkring Lets Ureterp Woensdag 9 december van 19.30 tot 21.30 uur houdt Ruilkring Lets-Ureterp haar maandelijkse bijeenkomst in Multifunctioneel Centrum de Wier, lokaal de Ynrin. Deze avond staat in het teken van de komende kerstdagen, we willen dan iets creatiefs gaan doen. Er wordt verwacht dat de bezoeker zelf materiaal hiervoor meeneemt. Oase en mos is aanwezig. De Letskring werkt als volgt. Je doet iets voor een ander, zoals tuinonderhoud, naaiklus, oppassen, hond uitlaten etc etc. Vraag en aanbod is zeer gevarieerd. Hiermee verdien je peyes (10 per uur). Dit zijn betaaleenheden. Met je verdiende peyes kun je gebruik maken van de aangeboden diensten van een andere Letsdeelnemer. Voor meer informatie kunt u terecht op onze website www.letsdrachten.nl

19


IJsclub Great Foarút Verslag van de ledenvergadering. 1. De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom (bestuur en 4 leden). 2. Notulen van vorig jaar worden door de secretaris voorgelezen en zonder opmerkingen goedgekeurd. 3. De kascontrole is dit jaar gedaan en goedgekeurd door Johannes Dreyer. Hartelijk dank hiervoor. 4. Verslag penningmeester; inkomsten € 2.144,-, uitgaven € 2.721,40 saldo € 1.600,-. Dit najaar was de reparatie van de versnellingsbak van de trekker, een hoge uitgave. 5. Bestuursverkiezing: dit jaar niet van toepassing. 6. Pauze. 7. Bespreking rijderijen; Eerst winter en dan volgt de rest. 8. Bespreking keurmeesters: het blijven dezelfde keurmeesters als voorgaande jaren, dit zijn vaak oud bestuursleden. 9. In de rondvraag kwam ter sprake dat wanneer er geen winter is de ijsclub wel veel geld in kas zal hebben. Helaas gaan de vaste lasten wel door en komen er geen inkomsten van koek en zopie en nieuwe leden binnen. Dit zet dus geen zoden aan de dijk. Verder zijn we aan het werk met automatische incasso. Het lijkt een succes te worden. Dit zal volgend jaar ingaan. Bij degenen die niet aan dit systeem willen meedoen, komen wij de contributie zoals altijd gewoon ophalen. Het bestuur.

1969

20

2016?


Nieuwe bedrijfswagen voor Theo Kamminga Theo Kamminga heeft in samenwerking met Autobedrijf Van der Veen besloten om een nieuwe Volkswagen Crafter bedrijfswagen aan te schaffen om zo de groei binnen zijn bedrijf te kunnen ontwikkelen. De economische omstandigheden laten in het hele land verbetering zien. “We merken hierdoor ook dat het werkaanbod weer groter wordt”, zegt Theo Kamminga, eigenaar van service- en onderhoudsbedrijf Kamminga. Kamminga is een allround onderhoudsbedrijf voor al uw bouw gerelateerde werkzaamheden; renovatie, onderhoud, verbouw, timmer-, tegelen metselwerk aan uw woning of bedrijf. Autobedrijf Van der Veen, universeel autobedrijf, wat werkt volgens de serviceformule van Bosch Car Service gaat graag in op de wens van hun klant. Al jaren doen de beide ondernemers zaken met elkaar, dus

ook nu zijn John v.d. Veen, directeur van Autobedrijf v.d. Veen en Kamminga samen op zoek gegaan naar een bedrijfswagen, die past binnen het bedrijf.

Van der Veen: “We zijn dorpsgenoten en allebei ondernemer en alle twee van mening dat je elkaar moet steunen om de economie in onze regio te stimuleren”. Kamminga service- en onderhoudsbedrijf Moskouwei 8 9241 WJ Wijnjewoude 0516 481280

Van der Veen AutoGroep Oosterwolde – 0516 520724 Groningen – 050 3137738 Gorredijk – 0513 462845

Profileer je bedrijf op wijnjewoude.net Bedrijven en verenigingen uit Wijnjewoude worden gratis vermeld op onze dorpswebsite wijnjewoude.net. Maar er kan meer! Voor een gering bedrag kan je je bedrijf, initiatief of vereniging promoten. Bedrijven krijgen voor € 22,- per jaar een eigen pagina én een link naar hun eigen website. Zo steun je bovendien de dorpswebsite, die weliswaar wordt gerund door vrijwilligers, maar het technisch onderhoud en hosting moet toch betaald worden. Verenigingen die een eigen pagina wensen betalen daarvoor een vrijwillige bijdrage. Adverteren op de berichtenpagina of zelfs op de homepage kan ook. Tarieven op aanvraag. Interesse? Neem contact met ons op via het contactformulier. Werkgroep website Wijnjewoude 21


De leden van de ondernemersve

Jan JAS

administratie

VOF

van Wijk

Handelsonderneming & Dienstverlening

hotel

HF

Hytex F

TIMMERBEDRIJF EDWIN HOFSTEE

Restaurant

Egbert de Boer

wensen u fijne feestdagen


ereniging Wijnjewoude-Hemrik drukkerij www.drukkerijpool.nl

n van der Veen auto’s

www.bloemenkadohuiswilma.nl

KEUKENMONTAGE BADKAMERS

BV

AUTORIJSCHOO

Fashion B.V.

L

RL STE

SE COMP

AND

AGN

OP

Fa. KAMMINGA

Reparatiebedrijf

Groente en Fruit Snijbloemen en Vaste planten

Verhuur

GFH

BV

110

ijnjewoude

ONS

Tel.: 0516 - 471415

en een voorspoedig 2016

SCANIA

Handelsonderneming G. Wiegersma

Handelsonderneming G. Wiegersma


Inloopmiddag en avond kerstkaarten maken Op donderdag 10 december is er een vrije inloop middag en avond om zelf kerstkaarten te maken. Er zijn twee stansmachines met diverse mallen en embossingfolders, karton, oplegvellen, kant en klare 3d plaatjes en afwerkstickers. Tevens zijn er een aantal geborduurde oplegvellen. Dit is de kans om kaarten te maken zonder zelf spullen aan te moeten schaffen. De kosten zijn € 5,- voor 1 kaart, koffie en iets lekkers!! Iedere kaart die meer gemaakt wordt of waar materiaal voor meegenomen wordt kost € 1,25 per stuk. Inloopmiddag: 13.30 tot 16.30 uur Inloopavond: 20.00 tot 22.00 uur Adres: Mounleane 11 Antje van Bruggen

Kerstwandeling Bakkeveen Op 2e kerstdag wordt in Bakkeveen weer de traditionele kerstwandeling gehouden, voor de 40e maal. De routes lopen door de gevarieerde natuurlijke omgeving van Bakkeveen. Ook dit jaar komen alle soorten terreinen weer aan bod: heide, duinen, bos, kreupelhout en een stukje bebouwde kom. Start en finish zijn bij Dúndelle, nabij de sportvelden. Bij redelijke weersomstandigheden zal het aantal deelnemers ongeveer 1500 bedragen: wandelaars die tijdens de 3 dagen van het “kerstweekend” even de natuur in willen trekken voor een gezonde, frisse wandeling. Er kan gekozen worden uit 4 afstanden: 5, 7, 10 en 15 km. De start is tussen 10 en 14 uur, zodat iedereen voor donker weer binnen kan zijn. Je krijgt na inschrijving een routebe24

schrijving; de herinnering en een kom heerlijke snert na afloop. Onderweg is een uitgebreide "koek en zopie", deze wordt net als voorgaande jaren door "World Servants" verzorgd. Wandelaars kunnen deelnemen aan een gratis puzzel, waarbij als hoofdprijs een luchtballonvaart over Bakkeveen beschikbaar is. Meer informatie: www.kerstwandeling.org of via www.bakkeveen.nl


Nieuws van de Werkgroep Amnesty International Ureterp e.o. December is mensenrechtenmaand. Op 10 december 1948 werd door de Verenigde Naties de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens aanvaard. Op deze verklaring baseert Amnesty al haar werk en sindsdien is 10 december wereldwijd de dag van de mensenrechten. Op vrijdag 11 december 2015 doet onze werkgroep mee aan de landelijke schrijfmarathon van Amnesty. Op meer dan 200 plaatsen in Nederland worden rond 10 december brieven (in 2014: 70.000) geschreven voor mensen van wie de mensenrechten worden geschonden. In de bibliotheek van Ureterp vindt u de hele dag de tafel van Amnesty met brieven en vanaf 19.00 is de werkgroep aanwezig. Op zaterdag 19 december 2015 vindt u onze werkgroep met een kraam op de kerstmarkt in Bakkeveen. De kerstmarkt wordt gehouden bij stichting Cavia aan de Kreilen 4 en is van 10.00 tot 16.00. Onze petities zijn deze keer voor de schending van mensenrechten in Midden- en Zuid-Amerika. Tenslotte organiseert onze werkgroep traditiegetrouw met kerst de kaarten-

actie. Aan mensen in verschillende landen, die gevangen zitten om reden van geloof, sekse, politieke of maatschappelijke overtuiging of aan gevangenen die de doodstraf hebben gekregen, worden kaarten gestuurd. Dit kleine gebaar van een kaart is voor deze mensen van grote betekenis. Ook u (of uw kerk of jullie school) kan hieraan meedoen: de kosten bedragen alleen een postzegel. Namens de werkgroep Amnesty International Ureterp e.o., Hendrik Jan Haanstra (voor de kaartenactie: 0594644305).

Soos kerstmiddag Woensdag 23 december is onze kerstmiddag. Aanvang 15.00 uur in gebouw de Driehoek. De middag wordt verzorgd door een groepje van Euphonia. Dit gebeurt met muziek, zang en een kerstverhaal. Daarna hebben we een gezellige broodtafel. Opgave voor de broodtafel bij B. Geertsma, telefoon 480918. We hopen op een goede opkomst. Namens het bestuur, Joke Nust. 25


Uw informatie- en contactpunt voor ontmoeting en advies: - vragen over het dorp Bezoek- en postadres MFC “De Swingel” Woensdag in de even weken van 10.00 tot 12.00 uur. Telefonisch bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur. op nummer 06 - 12 548 683

GFH HF

- hulpmiddelen - thuiszorg - woningaanpassing - kleine klusjes

Reparatiebedrijf

l

Mounleane 2-4 9241 HA Wijnjewoude Tel.: 0516 - 48 12 61 Fax: 0516 - 48 13 97

- activiteiten

.n h f g . ww

w

Voor al uw reparatie werkzaamheden Moskouwei 4 aan; - tractoren

- landbouwmachines 9241 WJ Wijnjewoude - tuinmachines tel.: 0516 - 48 16 93 - parkmachines b.g.g. 06 - 218 75 017

Hytex Fashion B.V. Mounleane 3a 9241 HA Wijnjewoude Tel.: 0516 - 48 13 31 Fax: 0516 - 48 17 45

Wellness en Beauty Center

PAULA’S SKINCARE

DE MERSKEN 14 • 9247 WK URETERP TEL 0512 - 30 19 36 www.landelijkeWellness.nl

adres postcode tel fax e-mail website

26

Weinterp 60 9241 HE Wijnjewoude 0516 - 48 09 93 0516 - 48 08 85 info@boumaadmin.nl www.boumaadmin.nl

TIMMERBEDRIJF EDWIN HOFSTEE Voor al uw: - nieuwbouw - verbouw Wolverlei 5 - onderhoud 9241 ER Wijnjewoude - renovatie Tel.: 06 - 23 67 77 46

voor: grondwerk, mestverspreiden en slootmaaien


Opening Wolf & Vos

Pretty things for your special moments… Wij zijn Myrna de Vos en Laura van de Wolfshaar en vanaf 10 december openen wij Wolf & Vos. Wolf & Vos verkoopt producten die jouw speciale momenten nog net iets bijzonderder maken. Wij verkopen de producten in de shop-in-shop bij Wabe en via Facebook (Wolf&vos). Wij zitten nu in de fase van ons leven waarin wij ervaren dat zich steeds meer speciale momenten voor doen. Deze speciale momenten kleden wij graag leuk aan, om dit vervolgens te vieren met onze vrienden en familie. De voorpret is voor ons daarom ook net zo belangrijk. Dit gevoel willen wij ook bij jullie opwekken. Wolf & Vos denkt hierbij aan de belangrijke stappen in het leven zoals je eigen huisje, een klein wondertje op de wereld zetten of het vieren van je verjaardag en andere speciale momenten in je leven. Qua producten kun je denken aan woonaccessoires, zoals: dekens, kussens, sfeerverlichting, vazen en bloempotten. Ook verkopen we aankleding voor de baby/kinderkamer, babykleren en feestartikelen. Op zoek naar een schitterend cadeau voor onder de kerstboom? Neem een kijkje bij Wolf & Vos en laat u betoveren. Wij vinden het leuk om onze eigen stijl te delen in de vorm van de shop-in-shop, foto’s en video’s. Wij schrijven, fotograferen en editen alle content geheel zelf. Mocht je nieuwsgierig zijn? Dan ben je vanaf 10 december van harte welkom in ons shop-in-shop Merkebuorren 46 te Wijnjewoude. Kun je niet tot 10 december wachten, meld je alvast aan voor onze Facebook pagina Wolf&Vos. 27


Prikbord Opbrengst collecte De collecte van het Diabetes Fonds heeft dit jaar € 1.077,50 opgebracht. Hiervoor onze hartelijke dank. namens het Diabetes Fonds, Anneke Heslinga Uitslag Zonnebloemloterij De Trekking van de loterij heeft plaats gevonden op 26 oktober 2015. Op www.zonnebloem.nl/loterij kunt u controleren of u een prijs heeft gewonnen, ook kunt één van onze vrijwilligers vragen om uw lot/loten te controleren. We danken u hartelijk voor uw aankoop. Namens het bestuur van de Zonnebloem afdeling Ureterp e.o, Antje Berga Te huur: Oud-Hollandse Spelen Keus uit 20 stuks Nu óók: stokvangen (elektrisch) ! Telefoon: 0516-481335 Bedrijfsruimte te huur Begin 2016 zal ik starten met het bouwen van een bedrijfsruimte in Wijnjewoude met ruimte voor de verhuur. De indeling van de te huren ruimtes zijn nog bespreekbaar. Voor vragen en/of belangstelling kunt u met mij contact opnemen info@edwinhofstee.nl Timmerbedrijf Edwin Hofstee 06-23677746

28

Café vd. Wey Donderdag 24 december : muziekavond Alvast de klaverjasdatums 1e kwartaal 2016 Woensdag 6 januari “ 27 januari “ 17 februari “ 9 maart “ 30 maart Goede doelen loods. Vanwege afbraak en nieuwbouw van deloods begin 2016 wordt ALLES in de maand december voor de halve prijs verkocht. De zelf gemaakte wenskaarten houden dezelfde prijs. Wie weet meldt zich iemand die dit leuke werk over neemt en daar ruimte voor heeft. Kom eens langs. groeten van F en R, H en R Aardappelverkoop van de Friese klei. Borgers Irenes Rode Star Bildstar Open woensdags en donderdag. Merkebuorren 63. Michiel en Sippy Gevonden: Gevonden op begraafplaats Weinterp een digitale fotocamera. Af te halen bij Theo Beenen, Lavindelheide 4 te Wijnjewoude.


Ut de skoalle klapt Op het moment van schrijven waait de wind over het schoolplein en klettert de regen tegen het raam. De bomen hebben bijna alle bladeren laten vallen en het daglicht wordt in de tijd al aardig ingekort. Een guur en onstuimige seizoen, waardoor het binnen met elkaar ‘noflik’ vertoeven is. Deze tijd van het jaar geeft verschillende, bijzondere momenten, die bijdragen aan een fijne sfeer op school. Met elkaar lampion maken, de aankomst van Sinterklaas in Nederland én in Wijnjewoude zorgen voor veel vrolijkheid en betrokkenheid. Sinterklaas kan terug kijken op een mooie aankomst in Wijnjewoude. En nu maar hopen dat hij op vrijdag 4 december de weg naar de scholen heeft gevonden. De aankomst van Sinterklaas met de zwarte pieten gaan we met elkaar beleven. Alle leerlingen van de peuterspeelzaal, cbs Votum Nostrum en obs it Twaspan heten rond 8.45 uur Sinterklaas welkom op het schoolplein van it Twaspan. Daarna bezoekt het gezelschap alle 3 de scholen. Een druk, doch gezellig programma! De oudere leerlingen trekken lootjes en maken surprises voor elkaar. Het is altijd weer een bijzondere verzameling van eigen gemaakte kunstwerken. Na 5 december hebben we nog 2 weken voor de kerstvakantie. We richten ons op het Kerstfeest en zullen hiervoor verschillende activiteiten organiseren. Met elkaar en voor elkaar, stil staan bij vrede op aarde en respect en waardering voor elkaar. Op dit moment wordt dit helaas op vele plekken op de wereld niet zo beleefd. Er gebeuren wereldwijd schokkende dingen, die een ieder doen beseffen hoe kwetsbaar we eigenlijk met elkaar zijn. Angst houdt ons scherp om bepaalde risico’s uit te sluiten.

Doch we moeten er met elkaar voor zorgen dat dit geen belemmerende invloed heeft op ons dagelijkse handelen en leven. Voor de leerlingen kunnen we het wereldnieuws niet altijd wegstoppen. De oudste leerlingen komen ook met vragen en met elkaar er over praten zorgt ervoor dat de leerlingen bewuster worden van hun eigen vreedzame leefomgeving. In november hebben de teams met elkaar gebrainstormd over samenwerken. Waar denken we dan aan en hoe kunnen we hier vorm aangeven? Het was een goed overleg met duidelijke informatie. De directeuren gaan dit uitwerken en dit wordt wederom in beide teams besproken. In februari is een gezamenlijk overleg met Plaatselijk Belang gepland. Dan wordt deze informatie van deze brainstormsessie besproken. We wensen u allen een fijne decembermaand toe. Geniet van de kleine, positieve alledaagse dingen.

Namens de teams van cbs Votum Nostrum en obs it Twaspan

29


de jong auto’s & machines Roelof de Jong Opper Haudmare 32 9241 HR Wijnjewoude

website: www.dejongautosenmachines.nl

(0516) 48 10 17 zaak : 06 - 55 17 83 59 mobiel : e-mail : roelofdejong@freeler.nl

In- en verkoop alle merken auto's, machines en bedrijfsauto’s

Weinterp 44a * 9241 HE Wijnjewoude Sanne de Ree Diëtist en voedingskundige

In 2014 worden weer 3 uren dieetadvisering vergoed uit uw basispakket. Spreekuur in MFC De Swingel Maak nu een afspraak 06 - 30 37 57 66 www.sannederee-dietist.nl info@sannederee-dietist.nl

Merkebuorren 79 9241 GC Wijnjewoude Tel.: 06 - 428 14 729 Voor al uw:

5 jaar gratis service

vraag naar de voorwaarden.

Schilderwerk binnen en buiten Kleuradvies Wandafwerking Restauratiewerk

Massage Wellness Garden Even tijd voor uzelf. Dat kan bij ons U kunt bij ons terecht voor diverse massages. Kijk voor behandelingen, acties en prijzen op:

www.massagewellnessgarden.jimdo.com Tjalling Harkeswei 104 Wijnjewoude massagewellnessgarden@outlook.com

30


Puzzel

Graag de oplossing mailen voor 28 december 2015 naar: deban@wijnjewoude.net. Achter de nummers de namen van de bedrijven noteren. Onder de inzenders met de juiste oplossing, worden 3 prijsjes verloot.

31


Volkstuinencomplex Boerestreek Winterpostelein De winterpostelein of kleine winterpostelein is een eenjarige plant uit de familie Montiaceae. Vroeger was de soort opgenomen in de posteleinfamilie. De soort groeit van nature in Noord-Amerika. Via Cuba is de plant naar West-Europa gekomen. De soort wordt in Engeland, Frankrijk, België, Nederland en Duitsland verbouwd als winterharde postelein, maar komt in al deze landen ook verwilderd voor. Vanwege de route waarlangs de plant in Europa arriveerde, wordt de plant ook wel Cubaspinazie genoemd. De plant is 15-40 cm hoog en tijdens de bloei gemakkelijk te herkennen aan de schotelvormige bladeren, waar de stengel door heen lijkt te groeien. Het betreft hier een tweetal bladeren, die tezamen vergroeid zijn. Dit zijn geen kelkbladeren, maar naar de bloem opgerukte gewone bladeren. De gewone blaadjes hieronder hebben een schop-vorm. De gewone bladeren zijn 2-3 cm groot. De twee om de bloemstengel vergroeide bladeren zijn groter. De witte bloemen zijn klein met 2-3 mm lange kroonbladen. Deze meerjarige plant bloeit van april tot juni. In maart gezaaid bloeit de plant van juni tot in de herfst. De 1 - 1,5 mm grote zaden hebben een mierenbroodje. (Een mierenbroodje is een aanhangsel aan zaden of vruchten van sommige plantensoorten, dat als voedsel kan dienen voor mieren. Het woord elaiosoom is afgeleid van het Griekse "elaion", dat olie betekent. Het mierenbroodje is een uitgroeisel van de zaadhuid. Hierdoor verspreiden de mieren de zaden verder van de plant af. In België en Nederland komen ongeveer 200 plantensoorten voor die een mierenbroodje hebben.) Wie de plant wil telen kan in juni en juli zaaien, waarbij de zaadhoeveelheid 10 g/m² bedraagt. Een onderlinge afstand van 10 cm 32

tussen de rijen is gewenst. Voor de teelt onder glas moet in de tweede helft van augustus gezaaid worden, waarbij de eerste oogst in november en de tweede in maart valt. Reeds jonge planten kunnen in de herfst geoogst worden. Wanneer men het hart laat staan, maakt de plant weer nieuwe bladeren. De oogst dient in maart afgesloten te worden voordat de plant gaat bloeien. Het plantje heeft een sterke voorkeur voor zandige gronden, en zal dus in tuinen met goede grond niet snel als onkruid woekeren. Wel stelt het eisen aan de vochtigheid: het heeft behoefte aan constant vochtige grond. De plant is tegen vorst bestand en daardoor in het vroege voorjaar een belangrijke bron van vitamine C en mineralen als calcium, magnesium, en ijzer. In


Amerika werd de plant door zowel Indianen als de goudzoekers in CaliforniÍ gewaardeerd. Voor deze laatsten was het een belangrijk bestrijdingsmiddel van scheurbuik in het vroege voorjaar, wanneer zij gebrek aan vitamine C hadden. Diverse stammen waaronder de Zwartvoetindianen waardeerden overigens niet alleen de zachte blaadjes, maar ook de knollen, die ook eetbaar zijn evenals de wortels. Winterpostelein met witlof en blauwe kaas (een prachtig recept voor de komende feestdagen) 100 gr winterpostelein 3 eetlepels olijfolie 150 gr witlof 1 takje rozemarijn of ½ theelepel gedroogde rozemarijn 2 theelepels honing 75 gr blauwschimmelkaas 1 eetlepel azijn of citroensap 1 eetlepel mosterd Extra olie (om te bakken) Verkrijgbaar van november tot april op de markt of via de (biologische) groentezaak.

Een basic salade met alleen olie, azijn en mosterd is al een gouden combinatie. 1. Grill voorverwarmen. De onderkantjes van de witlof snijden en de struikjes in de lengte halveren. 2. Olie in een koekenpan verwarmen en de witlof erin leggen met de platte kant naar beneden. De struikjes enkele minuten bakken op een hoog vuur. 3. Witlof met platte kant naar boven in een vuurvaste schaal leggen. Honing over de witlof druppelen. De naaldjes van de rozemarijn fijn vijzelen en over de witlof strooien. Kaas verkruimelen en over de witlof verdelen. De groente een paar minuten onder de grill zetten totdat de kaas een lichtbruin korstje heeft. 4. Ondertussen winterpostelein over de borden of een platte schaal verdelen. Dressing maken van olie, azijn, mosterd en zout en over de winterpostelein schenken. Tenslotte warme witlofschuitjes op de salade leggen. Siebo

VTC Boerestreek wenst u fijne feestdagen en een gezond 2016. Wilt u informatie of heeft u een vraag omtrent de VTC stel ze op vtcboerestreek@wijnjewoude.nl

33


34


SCHAAKCLUB BAKKEVEEN

Schaakt van september t/m april elke woensdagavond in hotel & restaurant de Stripe te Wijnjewoude, aanvang 20.00 uur

Het derde team speelde 11 november thuis tegen Mid Frysl창n 3. De uitslag werd 2-2 Aan het eerste bord speelde Jack Zeilstra tegen Jan Lodewijk Boonstra. Jack begon zo als gewoonlijk onstuimig en probeerde zijn tegenstander agressief onder druk te zetten won hiermee aanvankelijk een pionnetje, maar wist dit voordeel niet uit te buiten. In het eindspel werden er twee pionnen terug verdiend door Jan Lodewijk. De Koningsvleugel werd hierdoor open gereten en er zat niets anders op dan op te geven. 0-1 Op bord 2 speelde Siebolt Visser tegen het sterke jeugdlid Femke Koning. Femke won met zwart al vrij snel twee pionnen. Door gedegen schaken werd er vervolgens constant af geruild en wist ze haar voordeel te behouden zodat ook Siebolt het hoofd moest buigen. 0-2 Op bord 3 speelde Fons Joormann met wit tegen Carla de Moor. Een partij met

aanvankelijk wisselende kansen. Fons gaf in een te gulle bui een loper weg maar gelukkig was zijn tegenstander ook niet de beroerdste. Hij gaf zijn dame weg tegen een toren. Fons zette zijn tanden op elkaar en schaakte de partij heel degelijk uit. Hij gaf zijn tegenstander geen kans meer om gevaarlijk te worden en vooral de eindaanval was boeiend en inventief. Een keurig mat! 1-2 Op bord 3 speelde Simke Terpstra tegen Mauria Brenkman met wit. Al vrij snel kwam Simke een paard voor en daarna ook nog een pion. Hij ging er lekker voor zitten. Zijn stukken werden naar de juiste plekken geschoven. Er werd afgeruild waar mogelijk. Ook de vijandelijke dame werd gewonnen. Deze overmacht resulteerde in een prima overwinning voor Simke. Einduitslag dus 22

Maandagavond 15 november toog Bakkeveen 2 naar schaakvereniging Odi in het verre Workum. Menno-Peter v/d Meer, Leo Meerman, Fons Joorman en Berend Joustra gingen de strijd aan voor Bakkeveen 2. Fons Joorman aan bord 4 tegen Klaas Hoekstra ging enthousiast van start maar halverwege de partij moest hij zijn loper ruilen tegen een pion en verloor hij ook nog een pion en de aanval van Klaas kon Fons toen niet meer pareren en gaf op. 1-0 Berend Joustra aan bord 3 tegen outsider Janine de Boer kwam goed uit de opening maar moest later een toren inleveren en kon de aanval van Janine niet meer blokkeren en moest ook opgeven. 2-0 voor Odi.

Leo Meerman en Menno-Peter v/d Meer waren toen nog in de race. Leo Meerman aan bord 2 met zwart speelde tegen Albert v/d Kloet. Al snel kwam het na de opening tot Dameruil. Met behoedzaam manoeuvreren werd van beide kanten een gedegen stelling opgebouwd. In het midden spel werden ook de lopers en paarden afgeruild en even later ook de torens. Beide spelers hielden zes pionnen over in een gelijkwaardige positie. Het was dan ook terecht dat Albert v/d Kloet remise aanbood. Maar Bakkeveen stond toen al achter met 2-0 en Leo besloot tot een alles

35


Zorgboerderij De Twa Bûken Duerswâld 9 9241 GW Wijnjewoude 0516 - 54 18 62 www.twabuken.nl

”Living & Growing”

Dagbesteding Winkeltje Logeeropvang Mini-camping

Nu ook cadeaubonnen verkrijgbaar

voor al uw tegelwerk: www.tegelzetbedrijfvanderveen.nl info@tegelzetbedrijfvanderveen.nl tel 06-53674098 Wijnjewoude voor een goed advies kom ik graag vrijblijvend bij u langs 36


of niets offensief. Maar Albert is een taaie verdediger en bracht zijn Koning in stelling. Toen die een paar pionnen kon bemachtigen moest ook Leo opgeven en was het 3-0 voor Odi. Menno-Peter v/d Meer tegen Pieter de Boer op bord 1 had

een gedegen stelling en na 20 zetten was er nog geen stuk van het bord en beiden verdedigden subliem. Maar het was al laat en Odi was al winnend waarna tot remise werd besloten. Zo was de uitslag 3 ½ – ½ voor Odi – Bakkeveen.

Philidor wint in de slotfase van Schaakclub Bakkeveen Wijnjewoude – In de Stripe speelde Bakkeveen op 18 november haar eerste e competitiewedstrijd dit seizoen in de 1 klasse B van de Friese Schaakbond. Tegenstander was het vierde team van K.S.C. Philidor 1847 uit Leeuwarden. Van te voren al beloofde dit een spannende wedstrijd te worden omdat beide teams e reeds een aantal jaren in de 1 klasse verblijven en gewend zijn op dit niveau te spelen. Ook qua ratings ontliepen de teams elkaar niet veel. Een zeer spannende wedstrijd werd het dan ook, waarin de Bakkefeansters de overwinning nog in het laatste uur van de wedstrijd moesten laten lopen. Het werd uiteindelijk 3 ½ - 4 ½ voor de Leeuwarders. Bakkeveen trad aan zonder Ben de Vries. Voor hem was Menno-Peter van der Meer in de ploeg gekomen. Philidor had twee talentvolle jeugdspelers op de topborden gezet. Die moesten het opnemen tegen de sterkste Bakkefeansters, Milan Heller en Dirk Müller. De eerste uitslagen vielen dan ook op deze borden. Milan had met zwart op bord 1 zijn tegenstander Marten van der Laan al snel in de tang, won een kwaliteit, zette dat om in een stuk vóór en won eenvoudig de partij; 1-0 voor Bakkeveen. Dirk, met wit op bord 2, profiteerde optimaal van het nogal onvoorzichtige aanvallende spel van de jonge Abe Algra. Hij scheidde de vijandelijke koning vakkundig van diens hulptroepen zodat schaakmat al snel niet meer te vermijden was. Mooi was het torenoffer dat Dirk daarvoor gebruikte; 2-0. Op bord 3 had Robin Baines met zwart een gelijk opgaande partij tegen Erik van der Lee gekregen. In een situatie zonder veel aanvalsmogelijkheden voor beide spelers bood van der Lee remise aan. Die werd door Robin aangenomen; 2 ½ - ½ . Jaap

Weidema had op bord 8 een spannende partij die op een gegeven moment, ook door de aanwezigheid van bijna nog alle stukken op het bord, letterlijk en figuurlijk vast kwam te staan. Het was hier óf alles nog een keer op z’n kop zetten en zo nodig nog een nederlaag riskeren, óf berusten in remise met Pieter Ploeger. Jaap deed het laatste; 3-1. Op bord 7 met zwart had Bauke Hoogstra tegen de ervaren Henk van Willigenburg op het oog het betere van het spel. Met nog twee loperparen op het bord was er echter voor geen van beide spelers veel eer te behalen, zodat het ook hier remise werd; 3 ½ - 1 ½ . Met nog drie partijen te gaan was de winst voor Bakkeveen nu dichtbij. Nog één puntje was daarvoor nodig. Menno-Peter van der Meer had in het vroege middenspel daarvoor nog kansen. Toen zijn partij tegen Leo van Maanen voortschreed kwam hij echter minder te staan. Zijn pionnen werden meer-en-meer geïsoleerd en uiteindelijk gingen er daarvan zelfs twee verloren. Menno-Peter bleef zich echter stevig verzetten maar kwam daarbij in tijdnood. De stelling was zó uiteindelijk niet meer te redden; 3 ½ - 2 ½ . Philidor kroop in de stand langzaam dichterbij en maakte zelfs gelijk toen op bord 5 Jorn Brouwer met zwart in het eindspel met zijn koning na een schaakje de verkeerde kant op stapte. Hij had het zijn tegenstander Siem van Eijck in een heel complexe partij tot dan toe zeer lastig gemaakt en zelfs materiaal gewonnen. Door diverse matdreigingen leek Jorn aan het langste eind te gaan trekken, maar dat mocht uiteindelijk niet zo zijn. Een voor Jorn en Bakkeveen wel zeer ongelukkig verloop van deze partij; 3 ½ - 3 ½ . Gerrit Meppelink speelde toen op bord 4 met wit tegen Pieter Hoekstra al een tijdje met een

37


materiële achterstand. Op het drukke en moeilijk bespeelbare middenveld van het bord had hij eerder een loper in moeten leveren. Gerrit bleef echter lang gevaarlijke dreigingen houden zodat er steeds hoop was dat de partij niet verloren zou gaan. Na een late dame-ruil vervloog die hoop definitief en haalden de schakers uit Leeuwarden de zwaarbevochten overwinning naar zich toe; 3 ½ - 4 ½ .

Schaakclub Bakkeveen was heel dichtbij een winst maar bleef achter met nul punten en een valse start in het nieuwe seizoen en moet nu op 14 december a.s. in Drachten tegen de plaatselijke DSC proberen de punten wel weer binnen te halen. Dirk Müller.

Schaakclub Bakkeveen wipt Sneek uit de Friesland Cup Wijnjewoude – Op 25 november moest e Schaakclub Bakkeveen in de 1 ronde van de FSB-beker aantreden tegen het sterke bekerteam van Sneek. Na vier spannende partijen was de verrassing compleet: Met 3-1 wipten de Bakkefeansters Sneek uit de beker. Daarmee werd revanche genomen op de nederlaag tegen Sneek met exact dezelfde cijfers in het bekertoernooi van vorig jaar. Teamcaptain Dirk Müller had de sterkte van de spelers deze keer wat verdeeld over de borden. Dat pakte uiteindelijk niet slecht uit. Het eerste momentje in de wedstrijd was echter voor de gasten uit Sneek: Het loten om de kleur aan het eerste bord werd door hen gewonnen en Bakkeveen moest spelen met de zwarte stukken op de oneven borden. De eerste uitslag op deze avond had Ben de Vries met wit op bord 4. Tegen Floyd Franken, een jonge talentvolle schaker uit, toevalligerwijze, Beetsterzwaag, liep het na dame-ruil kort na de opening uit op een volledig gelijke stand. Ben’s eerste remiseaanbod werd door de Sneeker nog afgeslagen, maar uiteindelijk kwam het toch van een remise; ½ - ½ . Jorn Brouwer had op bord 2 met wit al vroeg de aanval gekozen met de dame dreigend midden op het bord en een torenpenning van het paard van zijn tegenstander Dirk-Sieds Nolles. Toen de speler uit Sneek een bevrijdingsvariant miste werd zijn stelling onspeelbaar en haalde Jorn knap de

38

overwinning binnen; 1 ½ - ½ voor Bakkeveen. Op bord 3 had Dirk Müller met zwart tegen Wytze Wiersma een agressieve variant van de Caro-Kann opening gekozen. Zijn pionnen waren vol bij de aanvallen betrokken. De speler uit Sneek had het hier moeilijk mee en kwam positioneel slechter uit de opening. Zijn stelling was echter nog lang niet verloren. Pas na een aantal goede beslissingen en veel geduld kon Dirk aan het einde van de avond in het eindspel de winst met de enig overgebleven pion fraai binnenhalen; 2 ½ ½ . Hiermee was de verrassende zege van de Opsterlanders op het als veel sterker ingeschatte Sneek een feit! . De laatste partij van de avond, Gerrit Meppelink op bord 1 tegen de sterke Han Holl, was toen nog bezig. Gerrit kon goed overweg met de Indische opening van Holl en kwam in een gecompliceerde partij steeds beter te staan met zelfs uitzicht op winst. Met de spanning van de wedstrijd eraf, stemde hij laat op de avond in met een alleszins eervolle remise; 3-1. Schaakclub Bakkeveen bereikte hiermee voor het eerst sinds 2008 weer een plaats in de kwartfinale van de FSB-beker. Deze zal plaatsvinden in januari 2016. De tegenstander moet nog bepaald worden, maar nu al is zeker dat het weer een opponent van formaat zal worden. Verslag van Dirk Müller.


Dorpsagenda December 9 Ruilkring Lets-Ureterp, 19.30 uur de Wier 10 Kerstkaarten maken. 13.30 en 20.00 uur, Mounleane 11 10 Kerstworkshop Wilma, 20.00 uur 11 Kerstworkshop Wilma, 20.00 uur 15 Kerstworkshop Wilma, 20.00 uur 16 Kerstworkshop Wilma, 20.00 uur 18 Schutjassen, 20.00 ODV kantine 18 Kerstconcert 20.00 uur in de Swingel 19 Optreden Eddie Mulder, 20.00 uur Kirtan 23 Kerstkoor in de muziekkoepel, 19.30 uur 23 Soos kerstmiddag, de Driehoek, 15.00 uur 24 Muziekavond, Café v.d. Wey 31 Carbidschieten evenemententerrein, 13.00 uur – 18.00 uur Januari 6 Klaverjassen, Café v.d. Wey 8 Schutjassen, 20.00 uur ODV kantine 9 VVV Winterwandeltocht, start 13.30 uur de Swingel 15 Nieuwjaarsborrel Plaatselijk Belang, 19.45 de Swingel 27 Klaverjassen, Café v.d. Wey

Optreden gitarist Eddie Mulder bij Kirtan te Wijnjewoude Op 19 december zal gitarist Eddie Mulder een akoestisch optreden verzorgen bij Meditatieschool Kirtan te Wijnjewoude. Op deze avond zal hij gitaarmuziek spelen, afkomstig van de dit jaar verschenen CD Dreamcatcher, alsmede nieuw materiaal, aangevuld met stukken die op eerdere CD’s zijn verschenen. De avond begint om 20.00 uur en de entree voor dit gebeuren bedraagt € 10,-. Reserveren is vereist in verband met een beperkt aantal zitplaatsen. Reserveren kan via tel. 0516-471688. 39


Volleybalvereniging DWS Beste Volleybal vrienden, Voor de maand december 2015 is de balsponsor: - Agrarische dienstverlening W. Overzet. Namens D.W.S hartelijk bedankt! Ook zin om te komen volleyballen? Er kunnen altijd nog nieuwe leden bij zoals recreanten, heren, dames en jeugd spelers. Als je denkt dat volleybal iets voor jou is kom dan gerust bij de trainingen binnen lopen. Trainingstijden Maandag: Recreanten Dames 1&2 Dames 3 Dinsdag : Jeugd Heren 1 Donderdag: C.M.V jeugd

19:00 uur – 20:00 uur 20:00 uur – 21:15 uur 21:15 uur - 22:30 uur 19:30 uur – 20:30 uur 20:30 uur – 22:00 uur 16:30 uur – 17:30 uur

Wedstrijdschema: 3-dec D2J 20:00 D.W.S. DS 3 V.C.S. DS 3

de Swingel

7-dec D2J 19:30 D.W.S. DS 1 s.v. Oerterp DS 2

de Swingel

10-dec D2J 20:15 D3J 21:15 D4G 21:15 H3F 21:15 MB2D 19:15

de Swingel de Swingel Sporthal Revalidatie Friesland De Doelstien de Swingel

D.W.S. DS 1 HVC DS 3 D.W.S. DS 2 HVC DS 4 v.v. Tijnje DS 3 D.W.S. DS 3 Grado HS 1 D.W.S. HS 1 D.W.S. MB 1 S.V.T. MB 1

Mededeling: -14-12 Mix toernooi voor alle leden aanvang om: 19.00 uur in de Swingel. -17-12 D.W.S. competitie leden: eindejaarstoernooi, aanvang om: 19.00 uur en om: 19.30 uur beginnen. DWS wenst u alvast fijne feestdagen en een gelukkig en sportief 2016! Het bestuur

40


Info: www.kirtan.nl / www.eddiemulder.nl

Kerkdiensten

Hervormde Gemeente December 6 9.30 uur Duurswoude Ds. H. Poot, Oosternieland, 2e Advent 13 9.30 uur 13.45 uur 20 9.30 uur 14.30 uur

Weinterp Driehoek Duurswoude Duurswoude

Ds. A. Lagendijk, Onstwedde, 3e Advent dhr. M. van Heijningen, Dorkwerd, Adventsviering Ds. J.A. van den Berg, Groningen, 4e Advent dhr. M. van Heijningen. Dorkwerd, Bevestiging ambtsdragers 24 22.00 uur Duurswoude dhr. M. van Heijningen, Dorkwerd, Kerstnachtdienst 25 10.00 uur Weinterp Ds. J. den Admirant, Hoogeveen, 1e Kerstdag 26 9.30 uur Geref. Kerk Ds. E.J. van den Brink, 2e Kerstdag Gezamenlijke dienst 19.00 uur Weinterp Kerstviering zondagsschool 27 9.30 uur Weinterp Ds. J. Noordam, Drachten 31 19.30 uur Weinterp Dhr. M. van Heijningen, Dorkwerd, Oudejaarsdienst Januari 1 10.00 uur 3 9.30 uur 10 9.30 uur 13.45 uur

De Driehoek Duurswoude Weinterp Weinterp

Dhr. F. Verkade, Hoogeveen , Nieuwjaarsdienst Dhr. M. van Heijningen, Dorkwerd Ds. H. Bakhuis, Hoogeveen Kand. J.A.A. Geerts, Heiligerlee

Geref. Kerk Wijnjewoude – Hemrik December 6 9.30 uur 2e Advent, Ds. E.J. van den Brink, Koffiedrinken na de dienst 13 10.30 uur 3e Advent, Ds. J. de Kok, Diever, Koffiedrinken voor de dienst 20 9.30 uur 4e Advent, Ds. E.A. van Gulik, Drachten Koffiedrinken na de dienst 25 9.30 uur 1e kerstdag Ds. E.J. van den Brink 26 9.30 uur 2e Kerstdag Ds. E.J. van den Brink Gezamenlijke dienst 27 9.30 uur Ds. P.W. Hulshof, Jubbega 31 19.30 uur Oudejaarsdienst, Ds. E.J. van den Brink Januari 1 10.00 uur Nieuwjaarsdienst, Ds. J. Huitema, Drachten Koffiedrinken na de dienst 3 9.30 uur Ds. E.J. van den Brink Koffiedrinken na de dienst

41


Meester Geertswei 21 9241 GJ Wijnjewoude Tel.: 0516 - 48 05 58 Mobiel: 06 - 46 21 75 40

www.mfveenstra.nl

42

Egbert de Boer

Tel: 06-54272376 b.g.g. 0516-471276 info@egbertdeboer.nl www.egbertdeboer.nl

Een begrip op het gebied van o.a. Opel en VW onderdelen en accessoires van 1960 tot nu. In- en verkoop/bemiddeling auto's, bedrijfsauto's, nieuwe en gebruikte auto-onderdelen.


Intocht Sinterklaas Zaterdag 21 november was het dan eindelijk weer zo ver: Sinterklaas en een bont gezelschap aan pieten kwamen aan in Wijnjewoude. Nadat de eerste paniek van verbrandde pepernoten van Bakkerspiet was weggenomen door het kordate optreden van de brandweer en Brandweerpiet, konden Sinterklaas en zijn Pieten hun weg vanaf het Waldhus naar de Swingel beginnen. In de Swingel barstte een swingend feest los! Niet alleen Danspiet, maar ook de kindjes hebben geweldig mee gefeest met de prachtige liedjes en dansjes. Maar ook andere kunsten werden vertoond: Metselpiet, bouwde een prachtige schoorsteen, Boer Piet verzorgde zijn kippen en ook Kapperpiet, Voetbalpiet, Presenteerpiet en Schilderpiet lieten hun talenten zien, met behulp van al even getalenteerde kinderen! Er was nog even paniek toen Boefpiet het prachtige schilder meenam, maar dankzij Politiepiet en de kindjes werd ook dit weer snel opgelost en beloofde Boefpiet beterschap

Ook werden weer enkele kindjes in het zonnetje gezet, met de prachtige kleurplaten die zij voor de Sint hadden gemaakt! Kortom, een geweldig feest dat niet mogelijk was geweest zonder de hulp van vele vrijwilligers, waar wij als commissie langs deze weg onze grote dank voor uit willen spreken. En ook een speciale dank aan alle collectanten die ieder jaar weer langs de deuren te gaan om dit feest mogelijk te maken! Namens de intochtcommissie: bedankt voor een geweldig feest!

Janien Heslinga, Anna Heslinga, Aline van der Veen, Nienke Adema, Martijn Ruis, Hennie Nutterts, Aaltje Minkema en Wendy de Kleine 43


44


Iets te vieren, reünie, vergadering Warm - koud buffet / BBQ / Koffietafel Gezellige zaal, privé terras HM Haarmode Wijnjewoude

Biedt allerlei mogelijkheden. Informeer vrijblijvend. Mjumsterwei 16 9243 SK Bakkeveen tel. 0516 541493

Pedicure- en Manuele praktijk

Alma van der Meulen Professionele voetverzorging Diabetische - reumatische voet Manuele therapie Voetreflexologie Ook bij u thuis Behandeling volgens afspraak

0516 - 48 08 95

Meester Geertswei 36 9241 GL Wijnjewoude

Openingstijden: Ma. 13:00 – 17:30 Di. 8:30 – 12:00 13:00 – 17:30 Wo. 13:00 – 20:00 Do. 8:30 – 12:00 13:00 - 17:30 Vr. 8:30 – 12:00 13:00 - 17:30 Za. 8:30 – 12:00

Een afspraak maken doet u telefonische: 0516-850885 of online: hmhaarmode.nl


priu

wer

ij

win in krystpak ket

Tiisdei 8 desimber

stikje t s y r k je meitsbern

krystsfearj没n

e

foar d

berij

snob

Fan 17.00 oant 21.00 oere Tegen inlevering van deze bon alleen op de krystsfearj没n krijgt u 15% korting op alles (exclusief kerstbomen)

Flyer verkrijgbaar in de winkel en te downloaden van onze website!

Weinterp 1 9241 HB Wijnjewoude

Tel.: 0516 - 48 06 68

www.bloemenkadohuiswilma.nl

lijk

be tr

e

baar go

voor voorbeeldboeken, ruime keus. Een eigen ontwerp? Ook hiervoor hebben we vast wel een oplossing.

n oo

Kijk op onze website of kom langs

pe rs

jaar

ibel ex

w ou

fl

Kaartjes nodig?

rzaam duu

25 d

De ban december 2015  
De ban december 2015  
Advertisement