Page 1


Colofon

't Pompebledpraatsje

‘t POMPEBLED verschijnt

Dit is het laatste Pompeblêd voor de zomervakantie. Op de voorpagina zijn bloeiende hortensia’s te zien, mooie symbolen voor de zomer. De redactie gaat nu even uitrusten, maar hoopt in september weer een nieuwe krant uit te brengen.

10 keer per jaar. Oplage: ±900 exemplaren

Redactie en bezorging:

Pjirkje Idsinga-Vellenga, Merskekamp 1, Bakkeveen, tel. 0516-426927. Sieta van der Veen, Middenwei 5b, tel.: 06 5023 7465, Siegerswoude. Atty Verbeek, Lytse Dobbe 3, tel.: 0512 30 33 32, Frieschepalen. Trienke van der Wier, Kromhoek 15, tel.: 0512 30 24 50, Frieschepalen. Jelle Jeensma, Lytse Leane 5, tel.: 06 21 23 87 64, Frieschepalen. Albert Gjaltema: DTP & website. Uitgifte volgende nr.: 28 en 29 september 2018

Libbe de Vries uit Frieschepalen heeft ons de afgelopen jaren voorzien van een column uit politieke kringen. Na de laatste gemeenteraadsverkiezingen is zijn partij, de PvdA, ondanks het verlies van een zetel, in het gemeentebestuur gekomen. Dat is wel opmerkelijk, omdat er in het verleden verschillende controverses waren met Opsterlands Belang, de grootste coalitiepartij. Maar in de politiek zijn er meerdere wegen die naar Rome leiden, zodat we met een nieuw college de toekomst ingaan. Een interview met Libbe de Vries kunt u na de zomer verwachten.

Kopij:

Hierin stipt de nieuwe wethouder ook al even de alternatieve energie-opwekking aan. Nu de gaskraan de komende jaren wordt dichtgedraaid zullen de woningen op een andere manieren verlicht en verwarmd moeten worden. Dat vraagt grote investeringen. Warmtepompinstallaties lijken, in combinatie met zonnepanelen en isolatie van woningen de beste mogelijkheden te bieden, maar voor oudere woningen hangt daar een stevig prijskaartje aan. Het pakket van maatregelen zou zomaar 30.000 tot 40.000 euro kunnen kosten per woning. En zoveel geld hebben de meeste mensen niet in de plank liggen. Er zullen ongetwijfeld oplossingen worden bedacht.

Kopij voor het volgende nummer uiterlijk inleveren voor: maandag 17 september 2018 voor 18:00 uur bij de redactie. Op de computer gemaakte teksten (en foto’s als JPG-bijlage) kunt u aanleveren per e-mail:

www.pompebled.tk Advertenties:

Leny Jongsma, Frieschepalen Tel. 0512 35 50 25 advertenties.pompebled@gmail.com

Pjirkje Idsinga schreef deze keer geen vaste rubriek, maar een reisverslag. Ze was aanwezig op de twaalfeneenhalfjarige bruiloft van haar zoon in Denemarken. Hoe dit werd gevierd kunt u lezen in dit Pompeblêd.

Vrijwillige bijdrage ‘t Pompeblêd:

Bankrek.nr.: NL78RABO 0135 1525 34 ten name van Stichting ’t Pompeblêd K.v.k. nr.: 01134787

1


2


In de

Schijnwerper

Door: Atty Verbeek

Kom in ‘de Bedstee’ op de Tolheksleane

E

en aantal weken geleden verscheen opeens aan Tolheksleane 62 een bord in de tuin met de aanduiding dat men hier ‘in de Bedstee’ terecht kon voor een overnachting met ontbijt. Ook in Frieschepalen is dus een Bed and Breakfast aanwezig en de eigenaren zetten we in dit laatste Pompeblêd voor de zomervakantie in de schijnwerper. meervoudige beperkingen krijgen hier onderwijs aangepast aan hun mogelijkheden en daarnaast intensieve revalidatie. Bauke is nu 64 jaar en momenteel actief als coach en begeleider in het onderwijs

In diezelfde tuin aan de Tolheksleane stond al heel lang het bord ‘Mastershiem’ wat de indruk wekt dat de bewoners werkzaam zijn of waren in het onderwijs en dat klopt ook. Bauke Zeinstra en Jerry Haar wonen sinds 1985 in Frieschepalen. Daar werd Bauke toen benoemd tot directeur van basisschool ‘De Skâns’. Daarvoor was hij al een aantal jaren als onderwijzer verbonden aan een school in Emmeloord. Het vak van leerkracht was niet zijn eerste keus, zijn carrière begon als analist in het midden van het land. Daar kwam hij tot de ontdekking dat hij graag met mensen wilde werken en niet alleen met materiaal. Hij volgde toen alsnog de lerarenopleiding. Daarna heeft Bauke verschillende directeursfuncties bekleed binnen het basisonderwijs in Opsterland en maakte toen de overstap naar het speciaal onderwijs in Leeuwarden. Voor leerlingen met ernstige gedrags- en/of psychiatrische problemen was er nog geen opleidingsmogelijkheid in Zuid-Oost Friesland. Onder leiding van Bauke is er toen in Drachten speciaal basisonderwijs (so) en speciaal voortgezet onderwijs (vso) voor deze leerlingen gerealiseerd. Vervolgens werd Bauke gevraagd om leiding te geven aan school Lyndensteyn in Beetsterzwaag. Hier worden kinderen en jongeren van 4 tot 20 jaar begeleid. Kinderen met lichamelijke en/of 3


4


Guitars Festival. In de loop der jaren hebben gasten uit alle windstreken, uit binnen- en buitenland, gebruik gemaakt van de camping. In het gastenboek zijn hun positieve reacties te lezen. Dat De 63-jarige Jerry volgde de lerarenopleiding Nederlands in Zwolle en leverde voor Bauke en Jerry bijzondere ontmoetingen, leuke contacten en mooie was daarnaast onder andere in Zwolle verhalen op. Eén van die contacten werkzaam als docent Nt2 in het volwassenenonderwijs. Na de komst in leidde zelfs tot een tegenbezoek, ze Frieschepalen werkte ze aan de school brachten hun vakantie toen door in Rusland. voor volwassenen in Opsterland met anderstalige volwassenen. Daarna was ze 25 jaar verbonden aan roc Friesland Een paar jaar geleden, 2012, sloten Bauke en Jerry zich aan bij de stichting College als docent Nt2 in het volwassenenonderwijs en ondersteuner ‘Vrienden op de fiets’. Via deze stichting in de beroepsunits en de laatste 10 jaar kunnen fietsende vakantiegangers in het hele land B & B’s vinden waar ze tijdens als docent Nederlands bij mbo hun fietstocht kunnen overnachten. Toerisme. In 2015 heeft ze haar loopbaan in het onderwijs beëindigd en Later werd deze stookhut verbouwd, het stapelbed eruit en een ruimte waarin een is nu nog zo nu en dan actief als tweepersoonsbed kwam te staan erbij. examinator Nederlands. Voortaan kunnen gasten slapen in de Als vrijwilligster heeft ze vanaf de bedstee. Regelmatig komen er nu oprichting bijna 10 jaar lang deel uit ‘vrienden op de fiets’ langs om één of gemaakt van de redactie van het meer nachtjes door te brengen in ‘de Pompeblêd. Bedstee’. Omdat Jerry nu meer tijd In 1986 kochten Bauke en Jerry het huis heeft, is er sinds kort een bord in de tuin aan de Tolheksleane. Deze woning deed verschenen zodat ook toevallige voorbijgangers geattendeerd worden op tot die tijd nog dienst als boerderij en het bestaan van de B&B. Verder zijn ze was nog in authentieke staat. Van binnen is er veel verbouwd en veranderd bezig met een website. Onder meer maar de uitstraling van de buitenkant is groepen schoolkinderen en het Fries hetzelfde gebleven. Het stuk land achter Jeugdorkest waren te gast op de minicamping die ook gebruikt wordt voor het huis dat ze er later nog bij kochten familiefeestjes en personeelsuitstapjes. werd speelterrein voor hun twee kinderen Rinze en Tessa. Een gedeelte Naast het beheer van de B&B is Jerry graag bezig in de grote tuin. Ze eten van dat terrein werd een aantal jaren zelfgekweekte groente, naast het huis geleden voorzien van verlichting en er staat een grote kas en er is een kwamen aansluitingen voor stroom en water zodat er gekampeerd kon worden. boomgaard waar onder meer appels, peren, kersen en pruimen groeien. Vanaf 1995 hebben ze een Bauke heeft dit schooljaar meer flexibele kampeervergunning. Er is een werktijden zodat ze er regelmatig er toiletgebouw met keurige sanitaire even op uit kunnen trekken op de fiets of voorzieningen. De stookhut werd van speelruimte omgebouwd tot slaapverblijf met de caravan. Daarnaast houdt hij van lezen, van hardlopen en crossfietsen. en de eerste gasten die in 2012 op minicamping ‘Mastershiem’ in de Bauke en Jerry hopen in de komende stookhut logeerden waren muzikanten tijd weer veel gasten in hun ‘Bedstee’ en uit Engeland die hier waren op ‘Mastershiem te ontvangen. neergestreken vanwege het Crossed en doet daarnaast een cursus filosofie en heeft een bestuursfunctie bij Humanitas.

5


6


R

N

overkwam. Het doel van deze stichting is geld op te halen voor activiteiten en verenigingen die de saamhorigheid in het dorp Frieschepalen vergroten. Het dorp waar Jan is getogen en waar hij zich thuis voelde. Aan de doelstelling van de Stichting Vrienden van Jan wordt ruimschoots voldaan. Zo is het al enkele jaren hoofdsponsor van jeugdtoernooi dat sv. RWF jaarlijks organiseert, hebben de ijsbaan, het dorpshuis, speeltuin en jeugdverenigingen van de beide kerken een donatie ontvangen. Bij aanvang van het voetbalseizoen zal het digitale scorebord worden aangeboden aan sv. RWF. Daarmee gaat een lang gekoesterde ambitie van de Vrienden van Jan in vervulling. Naast de inmiddels traditionele Nieuwjaarsloop werken de Vrienden van Jan ook aan het opbouwen van een traditie in de zomer; namelijk een fietstocht. Deze fietstocht zal worden gehouden op zaterdag 28 juli en is met een afstand van ruim 20 kilometer geschikt voor jong en oud. Starten kan tussen 14.00 en 16.00 uur vanaf Muziekcafé Ma Kelly’s. Deelname kost € 2.-. Daarmee steun je de Stichting en ontvang je een mooie ‘actiefoto’. Tot ziens op 28 juli! Stichting Vrienden van Jan

ieuws uit de dorpen

olf Edens van Arob Antennebouw uit Siegerswoude was in het nieuws in de Leeuwarder Courant. Samen met andere aanbieders is hij zelf provider van digitale televisie via een nieuwe satelliet, die een groter bereik en krachtiger signalen heeft. De nieuwe aanbieder van digitale satelliettelevisie heet Joyne. Met een schoteldiameter van 45 centimeter kan al in een groot deel van Europa via de satelliet tv worden gekeken. Dit maakt de provider ook interessant voor recreanten die er met de camper of caravan op uittrekken of voor mensen met een tweede huis in het buitenland die toch de Nederlandse tv-zenders willen kijken. Klanten krijgen bij Joyne dertig tv-kanalen voor 13 euro per maand. Daarnaast is er een flexibel abonnement. Ook heeft Edens proefprojecten in de buurt opgezet waarmee men met de satellietschotel kan internetten en tv kijken. Voetbalvereniging RWF uit Frieschepalen had een bijzondere start van het jeugdvoetbaltoernooi. Vier Gteams verzorgden de aftrap voor een week vol voetbal in Frieschepalen. Gteams bestaan uit spelers met een beperking. Twee seniorenteams van Heerenveense Boys en jeugdteams uit Broeksterwâld en Drachten speelden voor publiek. Samenstelling: Jelle Jeensma

O

p reis

In brulloft yn Denemarken Wy wienen oanwêzich by de tolve-enheal jierrige troudei fan ús soan yn Denemarken. Sokke feesten geane e Vrienden Jan even oars as by ús. Yn dit gefal wie har de ‘Enge’ (bso) beskikber steld fan de Nieuwjaarsloop Fri Skole, dêr 't har bern les krije. It feest Aankomende winter staat de tiende begûn seis oere jûns, dat is dêr editie van De Vrienden Jan wizânsje. De lokaasje is in rûnhoekich Nieuwjaarsloop op het programma. bousel, in eintsje de grûn yn boud. De Georganiseerd door de Stichting wanden binne fan glês en der sitte twa Vrienden van Jan. Deze stichting is opgericht door de vader en vrienden van doarren yn. It dak rint rûn op in punt út. It Jan, naar aanleiding van het noodlottige gehiel liket op in dongsilo. Eartiids ongeval dat Jan Veldhuis in januari 2008 wienen de wanden iepen, in kûle yn it

D

7


8


oven mei in hege skoarstien. De jonge Denen wisten presys hoe' t dat wurke, om 't sij der al mei omgeane bij ‘skole’. Stamkes lizze opsteapele en mei baarnende prikken, oanstutsen bij in fakkel, brochten sij it fjûr op gong. Boppe it fjûr koenen sij it grutte rûne izer foar it bakken draaie. Dat bakizer draaide om in staaf en kin heger en leger set. En rekkenje mar, dat dy jonge Vikingen dêr drok mei wienen. Earst rûn ien der op bleate fuotten om hinne en pookte der yn om, mar op ús oanrieden hat hij doch de skuon mar oandien. Woarstjes waarden der op smiten en broadsjes bakt en as der mear komme moast waard dat út de ‘Engehuset’ helle, in geboutsje dêr 't de skoalbern moarns har bôllebakjes ynbringe en drinken bewarre wurdt. Sij ite meielkoar bûten. Foaral de lytse skoalbern binne de hiele dei bûten, yn de winter mei dikke pakken oan.

midden, oprinnende banken oan de kanten en in stookgat yn 't midden fan it dak dêr 't de reek troch gie. Op in iepen fjûr waard dêr dan fleis en pankoekjes bakt foar it middeismiel foar de bern, mar it dak wie no ticht en wij sieten oan lange tafels op houten banken. Yn 'e midden stie in tafel mei it rinnend buffet. Eardappels yn saus, pasta en bakt fleis, spareribs.

Doe't it tsjuster waard dizze jûn rûnen de jonges it fjild op mei dêromhinne beamwallen, (dêr 't sij deis boartsje en har aktiviteiten hâlden wurde), mei baarnende tûken te swaaien en sij lieten it fjûr heech opflamje tsjin de donkere loft. It wolkomstdrankje stie bûtendoar en elke gast joech alle oare minsken de hân en grommelen dêr wat bij en it jubilearjende stel tôge nei it Sels ha sij dêr in protte hinnebrocht. iepeningswurd fan ús soan (yn it Deensk Ierdbeien, sa fan de tún, ettermeloen, raukostslaatsjes en in kollega kaam mei en hij frege, oft elk it allegearre goed begrepen hie, mei in knypeach nei de in pear grutte pûden mei selsbakte Friezen) mei kado's, mar it stel waard bûterkoekjes en skûmkoekjes. Dêr net apart lokwinske. Bij de kado's wie ek kamen letter iistaarten bij en elk koe in swart skieppefleus, dat noch tige nei wetter, frisdrank, bier en alkoholische de skiep rûkte, en û. o. in flinke drankjes út de koelkast krije. Mei de koffie kamen sij der ek bijlâns. De hiele prûmebeam. jûn ha we ite en drinke kinnen en foaral Freonen en famylje út Fryslân sieten de bern namen har trekken waar. It wie bijelkoar, de bern hienen ek in aparte tafel (dêr lei neitiid in steapel bonken foar de deenske bern, twa fan 9 en ien op!) en de gastfrou en -man sieten bij fan tolve (jonges) en de neven en nichtsjes út Fryslân ek hiel besûnder. Sij har Deenske kollega's en freonen en mochten sels in fjûr oanmeitsje. Der wie fongen sa de taalbarrière op. De deenske jonges hienen net folle muoite in rûn stookplak bûten en ek noch in 9


10


lezen op de website van de Gemeente Opsterland. Wist u dat de helft van de onderhandelaars uit Siegerswoude en Frieschepalen komt? In het coalitie-akkoord zijn de drie grootste uitdagingen voor de komende bestuursperiode beschreven: duurzaamheid, leefbaarheid en inclusieve samenleving. Door het klimaatakkoord zullen we als gemeente fors moeten besparen op energie en mogelijkheden moeten zoeken voor alternatieve manieren van energieopwekking. We willen in 2035 energieneutraal zijn. Opsterland is een woongemeente, onze dorpen moeten leefbaar blijven. Dat betekent een goed aanbod van woningen, een bloeiend verenigingsleven en voldoende bereikbare en betaalbare voorzieningen. In een inclusieve samenleving telt De oerbleaune gasten, no oan ien tafel, iedereen mee en doet iedereen mee. ha lang neipraat en neidronken (mei de Het is onze plicht om mensen de juiste flesse op de tafel) en nei tolven (de oare zorg te bieden. We gaan meer inzetten op preventie. dei dus) klonk it ‘Happy birthday’ noch De drie partijen hebben drie wethouders op. Bij de buertbijienkomsten is it op Jutlân streeksgewiis ek gebrûk om seis voorgedragen. Anko Postma, Rob oere jûns te begjinnen. In baarch oan 't Jonkman en ik zijn op 11 juni benoemd door de raad. spit en dat duorret dan faak oan 't seis oere moarns. Op de dagen dêrnei stiet En dan ben je opeens wethouder! de bargekop op de dampeal. Hoewel ik al veel jaren politiek actief ben Pjirkje Idsinga is het wethouderschap onbekend terrein. De enige leerschool voor wethouder is de praktijk. Die uitdaging ga ik graag t de rie aan. Ik heb de portefeuille Sociaal In grote harmonie, in een zeer goede Domein gekregen met daarnaast sfeer hebben Opsterlands Belang, ChristenUnie en PvdA gewerkt aan een Cultuur, Onderwijs- en Sportbeleid. coalitie-akkoord. Toch hebben we er 50 Welke rol heb je als wethouder? De uur over gedaan om tot een akkoord te gemeenteraad is het hoofd van de gemeente! Het college van komen. Opsterlands Belang heeft vooraf gepleit burgemeester en wethouders is verantwoordelijk voor de uitvoering van om de onderhandelingen in grote het beleid dat door de gemeenteraad is openheid te doen. Zo weet iedereen waarom bepaalde keuzes zijn gemaakt. bepaald. De gemeenteraad controleert het college. Mijn eerste werkweek begon Tijdens alle besprekingen was een op dinsdag met een collegevergadering, onafhankelijk schrijver (Jan Arends) waar wordt vergaderd over te nemen aanwezig. Hij schreef tussentijds columns in de Sa! Het totale verslag is te besluiten. De rest van de week bestond mei harren fryskpratende neefkes en nichtsjes. En dan komt it momint, dat der lûd op de kopkes en pantsjes tikke wurdt. Dat is it sein dat it steltsje elkoar in tút jaan moat, dan boppe op in tafel en letter wurdt der op mesyk om it pear hinne dûnse. Ek is der in momint, dat der tikke wurdt en alle gasten ûnder trije kear lûd oe) aaa!!! (net hoera) oerein rize en wer sitten geane. Bij dizze Frysk-Deenske oangelegenheid lieten de Denen de measte rituelen achterwege. De âlders mei bern (tusken de acht en trettjin jier) taaiden letter ôf; it feest gie troch bij it fjûr en binnendoar. De Deenske jonkjes hienen har sliepplak ek opsocht. De lytste bern fan de opfang sliepe middeis yn iepen shelters bûtendoar en dêr mochten dizze bern har no ek deljaan.

Ú

11


vooral uit kennismakingsgesprekken. Op woensdagmiddag was ik aanwezig bij de opening van de tentoonstelling over Tinco Lycklama à Nijeholt in Beetsterzwaag en ’s avonds mocht ik mijn eerste officiële handeling verrichten als wethouder van sport: de start van de Ronde van Gorredijk. De komende weken heb ik nodig om de weg te leren kennen in het gemeentehuis, in de reglementen, de moties, de raadsvragen, het netwerk, de externe partijen. Gelukkig krijg ik veel hulp van collega-wethouders, ambtenaren en mijn secretaresse. Het wethouderschap betekent het eind van het schrijven van mijn maandelijkse bijdrage in het Pompeblêd. Dat is helaas niet te combineren met mijn nieuwe functie. Ik heb het schrijven de afgelopen vier jaar met veel plezier gedaan en altijd geprobeerd om de bijdrage zo politiek neutraal mogelijk te schrijven. Ik dank iedereen voor de reacties. Libbe de Vries, wethouder Sociaal Domein

R

ommelmarkt

Op zaterdag 30 juni wordt er vanaf 8.00 uur tot en met 12.00 uur in Frieschepalen voor de zesendertigste keer de rommelmarkt gehouden. De opbrengst van deze rommelmarkt is dit jaar voor de volgende stichtingen: Pikulan, Ouderenproject Semarang, Indonesië. The Shelter Ministries, township Thubelihle, eten en kleding voor de armste kinderen, Zuid-Afrika. Groningen, Friesland, Drenthe, Charis, hulp aan diverse projecten voor de zigeunergemeenschap in Floresti, Roemenië. Net zoals andere, succesvolle jaren, vertrouwen wij weer op uw medewerking.

De rommelmarkt wordt gehouden achter de Iepen Doar in Frieschepalen. Een lekkere kop koffie met koek of een lekker snack zijn de hele ochtend te verkrijgen op het terrein. Wij rekenen op uw komst. De Rommelmarktcommissie

F

eest in De Wilp

Hoewel de feestweek pas op 7 juli begint, is er op zondag 1 juli al het eerste feestje. In de kerk zijn er veel redenen om feest te vieren, deze zondag doen we dit in Het Dorpshuis.. Ineke Baron uit Veenhuizen zal ons meer vertellen over feestvieren; Gracehouse uit Drachtstercompagnie verleent de muzikale medewerking. Wilt u of jij dit feestje ook wel een keer meemaken dan bent u/jij van harte welkom in het dorpshuis ‘Op de Welle’ aan de Schoolstraat 17 in De Wilp, aanvang 9.30 uur. Er is kinderoppas aanwezig. Dit feestje is gratis, er is wel een collecte voor de onkosten.

B

ijzondere expositie

De Sint Piter in Ureterp neemt deel aan Tsjerkepaad 2018, de campagne om bijzondere kerken aan een breed publiek te tonen. De monumentale Ureterper kerk is van 7 juli tot en met 8 september elke zaterdagmiddag van 13.30 tot 17.00 uur open voor publiek. Dit keer is er een expositie van acrylcollages van Ria Smit-Snakenborg. Deze in 1954 in Kolham geboren kunstenares heeft haar jeugdjaren in Beetsterzwaag doorgebracht. Na haar opleiding tot docent verhuisde ze door haar werk naar Twente. Vanaf 1990 schildert Ria SmitSnakenborg en vindt ze internationaal erkenning voor haar werk. De recensenten prijzen haar schilderijen vooral vanwege haar gevoel voor compositie en prachtig kleurgebruik. De combinatie van open kerk en 12


R

tentoonstelling is een goede reden de Sint Piter eens buiten de kerkdiensten om te bezoeken, of gasten en toeristen te attenderen op de openstelling van de kerk.

S

tratenvolleybal Siegerswoude

WF JO13-1 kampioen

Met slechts eenmaal een gelijkspel knokte dit gedreven team zich door de competitie heen en werd ongeslagen kampioen!

Zaterdag 8 september vindt weer het stratenvolleybaltoernooi plaats op het sportveld in Siegerswoude. Teams bestaan uit minimaal twee dames en maximaal vier heren. Hiervan mogen er maximaal twee wedstrijdspelers zijn. Vanaf twaalf jaar mag je al meedoen. Aanvang van de wedstrijden: 18.30 uur. Opgave kan via de contactpersonen die op de flyer staan die binnenkort bij u door de bus valt. Uiterlijke opgave voor 30 augustus 2018. We zijn nog op zoek naar een EHBO-er die tijdens deze avond aanwezig wil zijn. Mailen kan naar dorpshuisuthof@gmail.com. We wensen een ieder een fijne zomervakantie en tot zaterdag 8 september. Griet, Dick, Alie en Hinke

"Met 64 doelpunten voor en slechts 9 tegen kijken de jongens terug op een prachtig seizoen," aldus trainer en leider Lammert Brink. Van links naar rechts op de foto: Bovenste rij: Lammert Brink (trainer/ leider), Menno Baron, Richard Kroeze, Jorrick Veenstra, Marijn Palsma, Jenno Brink, Ewoud Bijlsma en Douwe de Vries (trainer/leider). Onderste rij: Sven Postmus, Dirk Jongsma, Alai Han Hei, Timo Bron, Symen Verbeek, Daan Brakke, Imro Jongsma en Mark de Vries.

13


V

08-07

erhuisbericht

Op 16 april 1993 ben ik samen met mijn man Piet van Bentum op de Haarsterweg 62 komen wonen. Wat een prachtige plek! Op 1 januari 2016 is Piet overleden. Na vele mooie jaren op Haarsterweg heb ik nu besloten om in Grou te gaan wonen. Ik wens u allen veel geluk en wijsheid. Wimmy van der Wal

15-07

O

12-08

22-07 29-07 05-08

pbrengst collecte Longfonds

In de week van 14-19 mei gingen er ruim 40.000 collectanten op pad voor het Longfonds (voorheen Astma Fonds). De opbrengst van de collecte in Siegerswoude en Frieschepalen bedroegen €314,76 en €438,87. Hartelijk dank voor uw bijdrage! Hiermee kan het Longfonds blijven strijden tegen longziekten en onderzoek financieren om kapotte longen te repareren. Want gezonde longen zijn van levensbelang. In Nederland zijn ruim één miljoen mensen met een longziekte. Het Longfonds financiert wetenschappelijk onderzoek: zo werken we aan een vaccin tegen astma en zetten we ons in voor reparatie van kapotte longen. Collectant gemist? Sms dan ‘LONG’ naar 4333. Hiermee doneert u alsnog € 1,50 aan het Longfonds. Of ga naar longfonds.nl/steun-ons Alie van der Heide Regiocoördinator Collecte

Preekroosters Frieschepalen / Siegerswoude Gereformeerde kerk Vrijgemaakt Frieschepalen/Siegerswoude 01-07 09.30 uur ds. M. Buitenhuis 14.00 uur ds. G. Bruinsma

19-08

26-08 02-09

09.30 uur ds. J.D. van ‘t Zand 14.00 uur ds. G. Bruinsma 09.30 uur ds. G. Bruinsma 14.00 uur ds. J.D. van ’t Zand 09.30 uur broeder E. ter Veld, leesdienst 14.00 uur ds. G. Bruinsma 09.30 uur br. O. Welfing, leesdienst 14.00 uur ds. J. J. Verweij 09.30 uur ds. M. A. de Niet 14.00 uur br. D. Hoekstra vGKN in ‘de Paedwizer’, GKv 09.30 uur ds. M.H. de Boer 13.45 uur broeder J. Jongsma, leesdienst in de vGKN 09.30 uur ds. M.A. de Niet 14.00 uur ds. B. Bloemendal, vGKN Frieschepalen à in ‘de Paedwizer’, GKv 09.30 uur ds. G. Bruinsma 13.45 uur ds. E. Pomp, in de vGKN 09.30 uur ds. G. Bruinsma 14.00 uur ds. P. Groen, Heerenveen

VGKN Frieschepalen-Siegerswoude 01-07 10.00 uur ds. B. Bloemendal, openluchtdienst 13.45 uur ds. Smid 08-07 09:30 uur ds. T. Nap 13.45 uur ds. B. Bloemendal 15-07 09:30 uur ds. B.Bloemendal, afscheid groep 8 knd. 13.45 uur ds. K.J. Bijleveld 22-07 09.30 uur ds. J. Huitema 13.45 uur ds. E.J. Terpstra 29-07 09.30 uur br. M. Claus 13.45 uur ds. M.J.M. Sijtsmavan Oeveren 05-08 09.30 uur ds. J.T. Oldenhuis 14.00 uur br. D. Hoekstra gezamenlijke dienst GKv 12-08 09.30 uur ds. A. van Harten-Tip 13.45 uur broeder J. Jongsma, gezamenlijke dienst vGKN 19-08 09.30 uur ds. S. de Jong 14.00 uur ds. B. Bloemendal, gezamenlijke dienst in GKV

14


15


26-08

09.30 uur ds. K.J. Bijleveld 13.45 uur ds. Bruinsma, gezamenlijke dienst in vGKN

08-09 15-09 29-09

Protestantse Gemeente De WilpSiegerswoude 01-07 09.30 uur Zomerdienst Dorpshuis “Op de Welle” da. I. Baron met medewerking van ‘Gracehouse’ 08-07 09.30 uur ds. J.J. van der Sleen 15-07 09.30 uur mevr. G. HoviusDijkstra 22-07 09.30 uur ds. J.J. van der Sleen 29-07 09.30 uur dienst 05-08 09.30 uur dienst 12-08 09.30 uur mevr. W. JansenBaltink 19-08 09.30 uur dienst 26-08 09.30 uur ds. A. J. van der Wiel Leeuwarden Christelijk Gereformeerde kerk Siegerswoude 24-06 09.30 uur ds. T. Wijnsma 14.30 uur ds. T. Wijnsma 01-07 09.30 uur ds. D. v.d. Zwaag 14.30 uur ds. D. v.d. Zwaag 08-07 09.30 uur ds. D. v.d. Zwaag 14.30 uur ds. D. v.d. Zwaag 15-07 09.30 uur ds. D. v.d. Zwaag 14.30 uur ds. D. v.d. Zwaag 22-07 09.30 uur Dienst des Woords 14.30 uur Dienst des Woords 29-07 09.30 uur ds. H.H. de Haan 14.30 uur ds. H.H. de Haan 05-08 09.30 uur ds. H. de Graaf 14.00 uur ds. H. de Graaf 12-08 09.30 uur ds. H.K. Sok 14.30 uur ds. H.K. Sok 19-08 09.30 uur ds. D. v.d. Zwaag 14.30 uur ds. D. v.d. Zwaag

A

genda Dorpshuis Uthôf

Siegerswoude 2017/2018 Hinke Mekkes Agendabeheer Dorpshuis Uthôf Siegerswoude, tel: 0516-426001 14-07 Dorpsbarbecue

Stratenvolleybal Jeugdavond Jeugdavond

Noteer alvast in uw agenda 13-10 Hymp Hamp theater Email: dorpshuisuthof@gmail.com Tel. 0516-541900

H

ulpnetwerk Frieschepalen 06-5060 0148

Telefonisch spreekuur iedere maandag van 13.00 tot 15.00 uur (anders voicemail en SMS)

B

este puzzelaars

Het venijn zat hem (zoals we van andere puzzelseizoenen gewend zijn) ook deze keer weer in de staart. Niemand heeft deze laatste puzzel foutloos ingeleverd. Uiteraard waren meerdere oplossingen mogelijk, maar in het voorwoord was al aangekondigd dat deze keer alleen het woord goed gerekend werd, welke als voorbeeld was gemaakt. Voorbeeld: nr. 2 = Juiste antwoord - Amalia. En niet - Alexia en Ariane nr. 12 = Juiste antwoord – Nederland. En niet – Noorwegen nr. 22 = Juiste antwoord – Zeerob. En niet – Zeekoe. nr. 24 = Juiste antwoord – Schelvis. En niet – Kogelvis enz. Vier puzzelaars hadden 1 fout en kregen hiervoor 45 punten. Het gezegde van de puzzel was: Dat zijn gouden appelen in zilveren schalen. Betekenis: Iemand die kan spreken met veel overtuiging en mooie woorden. Nu het puzzelseizoen weer afgelopen is en de zomervakantie voor de deur staat, is het ook tijd om even achterom te kijken na het afgelopen seizoen. Dit seizoen deden er in totaal 25 puzzelaars mee aan de competitie, waarvan een groot gedeelte niet één

16


17


18


keer heeft gemist. Ondanks het vele werk wat in het maken van een puzzel zit, is het iedere keer weer fijn om te doen. Ook uw reacties op de oplossingen zijn waardevol. Mij geeft dit veel inspiratie en motivatie. Ik wens u een fijne zomertijd en in september hoop ik weer op u kan rekenen en op natuurlijk nog meer puzzelaars. Metje van der Harst-de Jong

D

uiveluitbanner Harmen Oedses

Klaas Henstra schreef in 2007 een bijzonder interessant boek over ‘Duiveluitbanners en Wonderdokters’ in De Wouden. Ze maakten vroeger deel uit van de gemeenschap, toen mensen nog bijgelovig waren en deze rare snaken met respect tegemoet werden getreden, want ze hadden bijzondere gaven in huis. Weinig mensen zullen weten dat er eind achttiende, begin negentiende eeuw een duiveluitbanner in Frieschepalen woonde. Hij heette Harmen Oedses. Misschien wonen er nog nazaten van hem in deze omgeving. Tjibbe Gearts van der Meulen schrijft op 22 mei 1986 over een bezoek van zijn vader Geart aan Oedses in het weekblad ‘Kanton Bergum’. Harmen Oedes wordt een duiveluitbanner, wijd en zijd vermaard genoemd. Bij ziekte en andere ongemakken vindt Geart van der Meulen altijd baat bij een bezoek aan Harmen Oedses. Er staat een mooi verhaal in het boek van Henstra over Oedses. De vader van Tsjibbe Gearts van der Meulen hield zich in zijn vrije tijd bezig met het fokken van kanaries. Als er onverwacht nogal wat kanaries sterven, twijfelt Tsjibbe’s vader niet: dit is het werk van de duivel en de hulp van Harmen Oedses moet worden ingeroepen. De duiveluitbanner in Frieschepalen wordt bezocht en deze adviseert het gebruik van duiveldrek. Van papier dienen een zon, maan en sterren te worden geknipt. Deze

papiertjes - met daaronder duiveldrek worden op de vogelkooi geplakt en sinds die tijd gaat het beter met de kanaries. Jelle Jeensma

V

VV Wijnjewoude

Rommelmarkten 18 juli van 17.00 – 21.00 uur (extra avondrommelmarkt) 1 augustus van 14.00 – 18.00 uur 15 augustus van 17.00 – 21.00 uur (extra avondrommelmarkt) 5 september van 14.00 – 18.00 uur 3 oktober van 14.00 – 18.00 uur Een iedereen die wat spullen wil verkopen is welkom op de rommelmarkt. De kosten per staanplaats bedragen € 3,50. Reserveren is niet nodig.

Avondfietsvierdaagse Jullie fietsen toch ook mee op 10, 11, 12 en 13 juli 2018 !!!! De fietsavondvierdaagse begint dit jaar op dinsdag 10 juli. U kunt vier avonden genieten van prachtige fietsroutes rond Wijnjewoude met afstanden van 25 tot 30 km. Natuurlijk kunt u ook 1 of 2 avonden mee fietsen. Er kan worden gestart bij restaurant De Stripe tussen 18.30 uur en 20.00 uur. De fietsavondvierdaagse is echt een aanrader, een fietstocht voor jong en oud. We hopen dat Wijnjewoude massaal op de fiets stapt en we zien jullie graag op dinsdag 10 juli bij de Stripe voor de eerste prachtige fietstocht.

19


P9

Totaal

Benedictus

45

301

G.

Beute

45

301

Baukje

Dijkstra

45

301

Irma

Weening

45

301

Ekema-Bakker

44

300

1 Feikje / Trienke

2 Frouwkje Baukje

v.d.

Harst

44

300

Yvonne

de

Vries

44

300

Kooijker

43

299

Rijpstra

43

299

4 Sjikke

Havinga

44

295

5 Hinke

Mekkes

41

278

6 Lies

Haisma

0

256

7 H.J.

Kloosterman-Luchtenburg

32

241

8 G.

Kooistra

12

229

9 Anja

Jongsma

0

208

Feenstra

0

204

3 Mieke Baukje

10 Rolf en Ancis 11 Anneke

de

Koning

0

201

12 Bert

v.d.

Veen

0

191

13 Teake

Veenstra

0

189

14 Jeltsje

Mulder -vd Mei

0

161

15 Gepke

Bijker

0

141

16 Geke

Hessels

0

60

17 Wietske

Jeensma

0

20

Halteren

0

10

Venekamp-Hoekstra

0

10

18 Rob Christina

van

20


Ma kelly’s catering Frieschepalen. Een succesvol feest heeft even voorbereiding nodig. Daarom bieden wij verhuurartikelen aan voor uw feestdag. Voor advies en offertes kunt u gerust even bellen met 0512-302219. Wij verhuren oa. Soeppannen ,chaving dishes, hotpotten, hamburger bakplaten, gas barbecues en mega koekenpan etc.

Tap installatie verhuur en fusten verkoop. Eventueel met biertap pakket. Flessenkoeler en koelkasten. Voor alle feesten en partijen zoals barbecuefeesten , familie reünies en/of bedrijfsfeesten. Kunnen we een compleet pakket leveren om uw feest tot een succes te maken. Neem gerust contact op voor meer informatie en verhuur mogelijkheden Tel. 0512-302219 of 06-11353579 of stuur een mail naar info@makellys.nl

STICKY FINGER NIEUWS !! VANAF 1 MEI TOT 1 SEPTEMBER. IS UW CAFETARIA OOK OP DINSDAGS GEOPEND VAN 16 TOT 20 UUR. OOK BIJ MOOI WEER KUNT U ETEN OP ONS MOOIE TERRAS.

With music, party and food, we’ll make you feel good.


Pompebled juni 2018  
Pompebled juni 2018  
Advertisement