Page 1

BIPolitechniki ULETYN Śląskiej LIPIEC-SIERPIEŃ 2018

Nr 4 (303)

www.polsl.pl/biuletyn

ISSN 1689-8192

Politechniczny motocykl z podwójnym złotem!


Z życia uczelni 4

BIULETYN POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ


Z życia uczelni LIPIEC-SIERPIEŃ 2018

5


Z życia uczelni 6

BIULETYN POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ


Z życia uczelni LIPIEC-SIERPIEŃ 2018

7


Z życia uczelni 8

BIULETYN POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ


Z życia uczelni LIPIEC-SIERPIEŃ 2018

9


Z życia uczelni 10

BIULETYN POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ


Z życia uczelni LIPIEC-SIERPIEŃ 2018

11


Z życia uczelni 12

BIULETYN POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ


Z życia uczelni LIPIEC-SIERPIEŃ 2018

13


Z życia uczelni 14

BIULETYN POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ


Z życia uczelni LIPIEC-SIERPIEŃ 2018

15


Współpraca międzynarodowa 16

BIULETYN POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ


LIPIEC-SIERPIEŃ 2018

17

Współpraca międzynarodowa


Współpraca międzynarodowa 18

BIULETYN POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ


LIPIEC-SIERPIEŃ 2018

19

Współpraca międzynarodowa


Z życia wydziałów 20

BIULETYN POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ


Z życia wydziałów LIPIEC-SIERPIEŃ 2018

21


Z życia wydziałów 22

BIULETYN POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ


Z życia wydziałów LIPIEC-SIERPIEŃ 2018

23


Z życia wydziałów 24

BIULETYN POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ


Z życia wydziałów LIPIEC-SIERPIEŃ 2018

25


Z życia wydziałów 26

BIULETYN POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ


Z życia wydziałów LIPIEC-SIERPIEŃ 2018

27


Z życia wydziałów 28

BIULETYN POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ


Życie studenckie MAJ-CZERWIEC 2018

29


Życie studenckie 30

BIULETYN POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ


Życie studenckie MAJ-CZERWIEC 2018

31


Życie studenckie 32

BIULETYN POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ


Życie studenckie MAJ-CZERWIEC 2018

33


Życie studenckie 34

BIULETYN POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ


Życie studenckie MAJ-CZERWIEC 2018

35


Aktualności 36

BIULETYN POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ


Aktualności LIPIEC-SIERPIEŃ 2018

37


Aktualności 38

BIULETYN POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ


Aktualności LIPIEC-SIERPIEŃ 2018

39


Aktualności 40

BIULETYN POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ


Aktualności LIPIEC-SIERPIEŃ 2018

41


Aktualności 42

BIULETYN POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ


Aktualności LIPIEC-SIERPIEŃ 2018

43


Aktualności 44

BIULETYN POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ


Aktualności LIPIEC-SIERPIEŃ 2018

45


Życie studenckie MAJ-CZERWIEC 2018

47


Z życia uczelni 48

BIULETYN POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ


Aktualności LIPIEC-SIERPIEŃ 2018

49


Aktualności 50

BIULETYN POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ

Profile for Politechnika Śląska

Biuletyn Politechniki Śląskiej lipiec-sierpień 2018 r.  

Politechnika Śląska uczelnią liderów, Zębek zwycięzcą konkursu na maskotkę Politechniki Śląskiej, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki...

Biuletyn Politechniki Śląskiej lipiec-sierpień 2018 r.  

Politechnika Śląska uczelnią liderów, Zębek zwycięzcą konkursu na maskotkę Politechniki Śląskiej, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki...

Advertisement