Politechnika Śląska

Politechnika Śląska

Gliwice, Katowice, Zabrze, Poland

Politechnika Śląska została utworzona 24 maja 1945 r. Zalicza się do największych i najlepszych uczelni technicznych w kraju. Dotychczas wypromowała ponad 180 tys. absolwentów. Podstawową formą kształcenia na Politechnice Śląskiej są studia stacjonarne (dzienne) I stopnia inżynierskie, licencjackie) i II stopnia - magisterskie. Uczelnia oferuje również studia w formie niestacjonarnej I stopnia - inżynierskie, licencjackie (wieczorowe, zaoczne) i II stopnia magisterskie (wieczorowe, zaoczne, eksternistyczne), a także III stopnia studia doktoranckie oraz studia podyplomowe.

Obecnie w 15 jednostkach w Gliwicach, Katowicach i Zabrzu, studiuje blisko 21,5 tys. studentów, którzy kształcą się na 60 kierunkach.

www.polsl.pl