Page 1

Corbe ra

NOSALTRES ESTEM PAGANT LA CRISI

info m a r ç 2 0 11

Ara que tots posen en dubte el model d'Ecoparcs que hi ha, Corbera en vol posar en marxa un. L’any 2000 per ordre de la conselleria de medi ambient, es crearen els consorcis que havien de gestionar el fem dels distints pobles. En el cas de Corbera a l’igual que la resta de pobles de la Ribera Baixa, es creà el consorcio de residus de la Ribera Valldigna. Aquest és l’encarregat de gestionar el fem orgànic (el dels contenidors verds) així com els diferents ecoparcs dels municipis. En l’actualitat molts Ajuntaments menuts s’han vist superats pel alts costos que els diferents ecoparcs estan suposant per als veïns/es d’aquestos pobles. Molts pobles menuts han hagut de tancar els seus ecoparcs i molts altres s’ho plantegen per abaratir el cost que estan pagant els veïns, tant a nivell familiar, com els càrrecs abusius que açò está suposant per als negocis dels nostres pobles. Que proposa EUPV al consorci per als ecoparcs? La proposta que es llança és l’obertura d’uns pocs ecoparcs, de gran capacitat, situats a les ciutats mes grans i dels quals seríem usuaris tots els veïns/es del consorci, per a què aquest servei fóra més eficient i el que és més important molt més barat. Com que el consorci ja ha decidit que açò no és el que més convé, la majoria de pobles més menuts estan intentan eliminar aquestos serveis per a abaratir les càrregues sobre les seues famílies. Quina alternativa es pot dur a terme? Com que per llei, els pobles menors de 5000 habitants no estem obligats a prestar el servei d’ecopoarc, el

que es planteja és la recollida dels ensers i mobiliari vell, durant diverses vegades a l’any i dur aquestos directamente a la planta de tractament de residus de Guadassuar que és propietat del consorci. Que passa a Corbera? A Corbera s’está acabant la construcció d’un ecoparc, no sabem si els governants actuals de l’Ajuntament s’hauran plantejat això el que va a suposar per als veïns/ es de Corbera. A banda del cost de la seua construcció, s’haurà d’anar en compte de que va a suposar açò en el futur. Des d’EUPV de corbera, considem inprescindible, avançar en la gestió d’aquestos residus per facilitar la seua eliminació, però considerem que la posada en marxa de l’ecoparc no és la millor solució i va a suposar un cost abusiu, que s’haurà de sumar a la taxa que el consorci cobra als nostres veïns/es. Què proposem? No obrir l’ecoparc i gestionar directament des de l’Ajuntament els residus: recollint-los i portar-los a la planta de tractament. Açò, evidentment, abaratiria el servei. Des de l’Ajuntament començaríem una campanya de sensibilització per a augmentar el reciclatge. L’augment del reciclatge suposa un disminució del fem orgànic i, per tant, una disminució de la taxa del consorci, perquè hem de ser concients que la gestió del reciclatge no es paga.


infoEU Corbera març 2011

Informació sobre el Consorci del Fem de Ribera - Valldigna Què és el Consorci Ribera i Valldigna ? És una entitat que s’ha creat per a gestionar i tractar d’una manera eficaç els residus urbans dels 52 municipis de les comarques de la Ribera Baixa, la Ribera Alta i la Valldigna. Què és la taxa ? La taxa és el cost que suposa el tractament del fem en la planta i el posterior trasllat del rebuig a l’abocador corresponent així com l’arreplega selectiva en els ecoparcs. És un nou impost? No. Amb anterioritat es pagava a la Diputació de València quan gestionava la planta de residus. Alguns Ajuntaments tenien la taxa inclosa en el rebut de la contribució urbana, altres en el rebut de l’aigua, i altres amb ingressos sobrants amb càrrecs als seus pressupostos. Continuaran els ajuntaments cobrant la taxa? Anteriorment es cobrava el rebut del fem per 2 conceptes: La recollida i el tractament del fem. Actualment l’Ajuntament només ha de cobrar per la recollida de fem, ja que el tractament passa a pagar-se directament pels ciutadans al Consorci. És un pagament de la Diputació? No. La Diputació només actua de mer cobrador, per encàrrec del Consorci.

Com és que hi ha ajuntaments que han dit que tornaran la taxa o part d’ella? Són els que, o bé per error, o bé per ser el primer any, no han seguit les directrius del Consorci i han cobrat la taxa de fem d’altres formes, bé per l’IBI o per l’aigua i evidentment no es paga dues vegades pel mateix), o perquè l’economia del seu Ajuntament els permet assumir-la. És un impost per reciclar? Pel reciclatge mai s’ha pagat ni es paga ara. Però reciclant més els costos de tractament baixaran i pagarem menys de taxa. Es pot abaratir el cost de la taxa? Com? Sí. Es podria abaratir construint un depòsit de rebuig en la nostra zona. D’esta manera s’evitaria transportar el rebuig dels nostres fems fins a Alacant o Múrcia, com s’està fent. Si el depòsit estiguera ubicat en la nostra zona s’abaratiria de 18 a 20 euros a l’any per casa. Per què uns municipis paguen més que altres, encara que siga poc? Perquè la taxa s’establix per uns paràmetres determinats. Hi ha poble que recicla més, hi ha qui té zona d’aportació i hi ha qui no té res. Com més reciclem les famílies, menys pagarem a l’any següent.

InfoEU Corbera març 2011  

Butlletí de març del 2011 del col·lectiu d'Esquerra Unida de Corbera.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you