Medlemsbroschyr

Page 1

Vasa

Karleby Österbotten

Österbottens Fastighetsförenings medlemsservice till husbolagen

Mellersta Österbotten Jakobstad

Korsholm


Juridisk rådgivning hjälpen nås med ett telefonsamtal et. m m u r bad i a d a sk ar? r a Vatten v s Hu n Vem a om r gö rs an be lad sk slu a d f fni nin t a n n r g e ssy g av för i ? t a ste eb ak isk s i d n l ar? m o ta r s t Bo elek r bli

Fastighetsförbundets rådgiviningsservice kan också utnyttjas


Utbildning fรถr styrelsen och disponenten

Aktuella teman Mรถjlighet att utbyta tankar och erfarenheter Mรฅngsidig utbildning

Vasa

Karleby


Elektroniskt medlemsmeddelande varje månad

Resultat av medlemsenkäter Sakkunnigas bloggar

Rättsfall

Information från det egna området Länkar till informationskäller

Artiklar också på svenska

Digrare och mera omfattande än på webbsidorna


Webbsidorna

Många artiklar i komprimerad form till och med en månad före medlemsmeddelandet

Elektronisk blankett för medlemsansökan

Webbsidor också på finska

Närmare information om medlemsservicen

Länkar till områdets serviceproducenter

www.osterbottensfastighetsforening.fi


Årsprenumeration av Suomen Kiinteistölehti till kontaktpersonen

Ledande tidskrift inom fastighetsbranschen Aktuella juridisk ärenden

Tio nummer per år

Forksningsinformation God reparationspraxis


Bevakning av medlemmarnars allmänna och gemensama intressen

Kostnadsstregringar motverkas Vasabladet

Husbolagsärenden till allmän diskussion

Pohjalainen

Varje ny medlem ökar möjligheterna till influtande Keskipohjanmaa

Synlighet i media


Medlemmarnas uppfattning om förenings verksamhet och service

90 % upplever att föreningen är en föregångare inom sin bransch

100 % är beredda att rekommendera medlemskap åt andra

97 % upplever att medlemsavgiften är skälig

Endast 15 % upplever verksamheten som byråkratisk

100 % är beredda att rekommendera medlemskap åt andra


Bli medlem i Österbottens Fastighetsförening Finlands Fastighetsförbunds regionförening

Har du frågor? Ta kontakt! Verksamhetsledare Arto Saarikoski arto.saarikoski@osterbottensfastighetsforening.fi 040 545 5949

Bli medlem

här!

www.osterbottensfastighetsforening.fi