Page 1

Rivierenbeleid Schelde–Leie Uw mening telt !

NATUURPARK PAYS DES COLLINES

FLOBECQ

Ha

ut

L

aR

e aM

lle

sne

s

L EIE

CHELDE-

e

S

ho

O

TOURNAI R i e u d ’A m o u r

W A L L O N I Ë ANTOING

n

e

Ve r

L

L

Rie u Calo de nn la e

on

a

a

e Ve r n

es

cl

PÉRUWELZ

BRUNEHAUT L’ E ln

de

Ba

Ca

L’E s

ca

nal

SAINT-GHISLAIN

Nimy - B

BERNISSART

l a t o n - Pé r o n n e s

La Haine

EK

O NDERB E H EN

ca u

t

Onderbekken Schelde-Leie Onderbekken Dender Onderbekken Hene Natuurpark Regionaal natuurpark Scarpe-Schelde Grens Gemeentegrens

NATUURPARK PLAINES DE L'ESCAUT L

0 1,25 2,5

5

e aD

ul

e

La

31, rue des Sapins 7603 BON-SECOURS Tél : + 32 [0]69 77 98 17 Fax : + 32 [0]69 77 98 11 crescautlys@plainesdelescaut.be www.plainesdelescaut.be/cr.html

Lens

Parc naturel des Plaines de l’Escaut

7,5

10 Km

Verantwoordelijke uitgever : PNPE Realisatie en lay-out : © PNPE - Mei 2010 Foto’s : S. Dhote, PNPE Druk : Imprimerie Deffrenne Gedrukt op papier afkomstig uit duurzaam beheerde bossen - 100%

es

Rie

u

RUM

M

REGIONAAL NATUURPARK SCARPE-SCHELDE

R

rue des Sapins, 31 - B - 7603 Bon-Secours - Tél. 069 77 98 10 parcnaturel@plainesdelescaut.be - www.plainesdelescaut.be

Valenciennes

s L’ E

K

EN

err

Pas u du es Rie s a m àW le mp Te de u

Rijsel

F

St-Amand-Les-Eaux

spi

O

Elise JOURDAN projectleider ejourdan@plainesdelescaut.be

BELŒIL

e l’ E

ierr

ESTAIMPUIS

Franck MINETTE coördinator fminette@plainesdelescaut.be

B

R ieu des Prés

La

d Canal

s Ly

Voor meer informatie over het Rivierenbeleid Schelde-Leie

ut

E

s

de

MES

ge

e Esp

MOUSCRON

ATH

N

D ENDER

LEUZE-EN-HAINAUT

y

u de Bar

KE NDERBEK

ur

Doornik

n

e dr

and

e

a L’ E s c

O NDERBEKKEN

e uve

FRASNES-LEZ-ANVAING

La Gr

Ri

CELLES

La D

eu

Schelde–Leie

COMINES-WARNETON

e

ye

ELLEZELLES

l’

L

Ri

PECQ

de

R ivierenbeleid

V

Kortrijk

qu

MONT-DE-L’ENCLUS

U kunt deelnemen aan het project door lid te worden van de Algemene Vereniging (het zogenaamde « Comité de rivière », of riviercomité) van de vzw en van de werkgroepen Rivierenbeleid. Hier kunt u : - Aspecten van uw waterlopen aankaarten die voor verbetering vatbaar zijn (vervuiling, overstromingen, invasieve soorten,…) en gevrijwaard dienen te worden (cultureel, ecologisch erfgoed,…). - Uw mening geven en uw ideeën delen met anderen.

Le i e

ar

Sc

res

Steek van wal met het

e

he

ld

L A A N D E R E N

Grondgebied van het

La S car p e

PEFC

Parc naturel des Plaines de l’Escaut

rue des Sapins, 31 - B - 7603 Bon-Secours - Tél. 069 77 98 10 parcnaturel@plainesdelescaut.be - www.plainesdelescaut.be

La

Deû

le

A

L a S ca r p e

Douai

N C E

Profiel van het stroomgebied Schelde-Leie Oppervlakte : 773 Km2 Bevolking : 220 000 inwoners 1532 km aan waterlopen, waaronder 93 aan bevaarbare waterwegen 19 betrokken gemeenten Belangrijkste waterlopen : Schelde, Leie, Ronne, Haye, Grote Spiere, Pas à Wasmes, Rieu de Barges, Verne de Bury, Elnon,...


De rivieren en de mens : een lange geschiedenis Waterlopen hebben altijd al een belangrijke rol gespeeld in het leven van de mens: voor het transport, de industrie (molen, leerlooierij,‌), de productie van drinkwater, elektriciteit en, recenter, ook voor de vrije tijd. Op een grondgebied waar water ruimschoots aanwezig is, heeft de mens het natuurlijk verloop van de waterwegen gewijzigd om het transport van goederen te vergemakkelijken en de afvloeiing te bevorderen om bijvoorbeeld de moerassen en vochtige gebieden droog te leggen en er landbouwgrond van te maken. Deze ingrepen hebben de natuurlijke werking en de ecologie van de waterlopen verstoord. Vandaag de dag is het gebruik van water iets dat iedereen aanbelangt. Heel wat structuren, verenigingen of particulieren zijn betrokken bij het beheer van de waterlopen en houden er soms erg verschillende verwachtingen en doelstellingen op na: op dat moment is het gebrek aan overleg merkbaar. Opdat de waterlopen opnieuw een zo natuurlijk mogelijke werking zouden krijgen, met een goede kwaliteit van het water en het behoud van het waterleven, dienen al die gebruikers en beheerders verenigd te worden om unaniem tot een evenwichtig beheer te komen. Het Rivierenbeleid moet

opgevat worden als het instrument dat de totstandkoming van dit overleg zal vergemakkelijken of bevorderen.

De kwaliteit van het water verbeteren

De bevolking en de gebruikers raadplegen, informeren en bewustmaken van de problematiek

Voorrang geven aan economische en recreatieve activiteiten die het waterleven respecteren

Het Rivieren beleid : een participatief instrument dat voor iedereen toegankelijk is Wassend water en modderstromen bestrijden

Doelstellingen ?

Het cultureel, historisch en landschappelijk erfgoed dat in verband staat met water tot zijn recht laten komen

De vochtige gebieden, hun fauna en flora vrijwaren

Bijdragen tot de bevordering van milieuvriendelijke landbouw

Bedoeling is dat publieke en particuliere actoren van eenzelfde bekken, die betrokken zijn in het beheer of het gebruik van water, samen rond de tafel gaan zitten. Naast de beheerders van de waterlopen (Waals Gewest, Provincie Henegouwen, Gemeenten, Wateringues), zijn ook afgevaardigden uit de politiek, de administratie, het onderwijs, het verenigingsleven, de wetenschappelijke en sociaal-economische sfeer en de landbouw welkom, maar ook iedereen die belang hecht aan het beheer van de waterlopen. Samen leggen ze dan in een geest van overleg en dialoog een actieprogramma vast om de toestand van de waterlopen te verbeteren.

Een grensoverschrijdend project Water kent geen grenzen! Dat blijkt duidelijk op het grondgebied van het Rivierenbeleid Schelde-Leie, waar tal van waterlopen gewoon de grenzen met Frankrijk en Vlaanderen overschrijden. Het Rivierenbeleid Schelde-Leie werkt bijgevolg samen met andere structuren die beheerplannen voor de watervoorraad opstellen aan beide zijden van de grens.

Steek van wal met het Rivierenbeleid Schelde–Leie  

Waterlopen hebben altijd al een belangrijke rol gespeeld in het leven van de mens: voor het transport, de industrie (molen, leerlooierij,…),...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you