Kniha druhá

Page 1

Plzeň 2015 Evropské hlavní město kultury Kniha druhá přehled programu

Plzeň 2015 Evropské hlavní město kultury Kniha druhá přehled programu


Předprodej vstupenek Vstupenky na akce Evropského hlavního města kultury 2015 zakoupíte: • v síti Eventim, www.eventim.cz • v síti Plzeňská vstupenka www.plzenskavstupenka.cz • Meeting Point na náměstí Republiky • Informační centrum města Plzně, náměstí Republiky 41, Plzeň • Kulturní dům Peklo, Pobřežní 10, Plzeň • vybraná prodejní místa v regionu v Informační síti

Vydání první, listopad 2014 ISBN: 978-80-905671-6-0 Plzeň – Evropské hlavní město kultury 2015


OBSAH Úvodní slova  9 Slavnostní zahájení  22 Co přinese titul Evropského hlavního města kultury Plzni a plzeňskému regionu?   26 Plzeň – Evropské hlavní město kultury   28 PROGRAM  32 1. vlajkový projekt / Sezona nového cirkusu   34 2. vlajkový projekt / Veřejný prostor   42 3. vlajkový projekt / Skryté město   48 4. vlajkový projekt / Továrny na představivost   52 5. vlajkový projekt / Jiří Trnka   56 6. vlajkový projekt / Gottfried Lindauer   60 7. vlajkový projekt / Barokní krása západních Čech   64 8. vlajkový projekt / Festivaly a kulturní bohatství Plzně   68 Výstavy  86 Akce  94 Tanec  104 Hudba  108 Děti a mládež   118 Ochutnejte Plzeň  120 Kde je doma Plzeň 2015?   122 UDRŽITELNÉ PROJEKTY  130 Udržitelné projekty  132 Umělecké rezidence – Projekt OPEN A.i.R.   142 Vzdělávání  146 ZAHRANIČÍ A REGION  150 Kultura nezná hranic   152 Evropské sítě  162 Co se děje za Plzní   164 DOBROVOLNÍCI  168 Stavby pro Plzeň  172 PRAKTICKÉ INFORMACE  180 Město Plzeň  182 Poznejte Plzeň  184 Předprodej vstupenek, doprava a ubytování   188 Partnerské kulturní instituce v Plzni   192 Kontakty  194 Partneři  196

Vážení čtenáři, lidé se mě často ptají, jak probíhají přípravy, a těší se, až to „celé vypukne“. S klidem odpovídám, že už to celé začalo. Projekt Plzeň 2015 totiž není jednoroční festival, je to dlouhodobý proces, kterým si naše krásné město prochází, proces, který dělá radost, ovšem často i pěkně bolí. Je nejrozsáhlejším kulturním projektem v novodobé historii České republiky, je to projekt středoevropského významu. Shodou okolností bude nejen Plzeň, ale i samotný projekt Evropského hlavního města kultury v příštím roce slavit kulaté narozeniny. Jeho historie sahá do doby před třiceti lety, kdy s myšlenkou sblížit evropská města prostřednictvím kultury přišla tehdejší řecká ministryně kultury a slavná herečka Melina Mercouri. Této ženě vděčíme za to, že se Plzeň ocitne po boku Athén, Madridu, Brugg či Liverpoolu a stejně jako jiná města před námi, i my budeme moci využít kulturní a sociálně ekonomický přínos tohoto titulu díky velkému počtu návštěvníků a novým příležitostem, které projekt přináší. Účelem není ukázat v jednom roce co nejvíce z lokální kultury, ale pomoci růst místním kulturním hráčům na evropskou úroveň a zapojovat co nejvíce místních obyvatel. Málokdo ví, že společnost Plzeň 2015 významně finančně i jinak podporuje festivaly Divadlo, Finále, Živá ulice, Animánie, Bienále kresby, Divadelní léto pod plzeňským nebem, Náplavka k světu, že vyškolila v kurzech Arts managementu již přes 300 kulturních manažerů. V této publikaci se také dočtete o desítkách projektů, které připravujeme ve spolupráci s plzeňskými kulturními institucemi, zahraničními partnery nebo ve vlastní produkci. Představíme umělce nejen z Evropy, ale i Japonska, Nového Zélandu, Nepomuku či Svojšína. Naším cílem není rozšiřovat již tak bohatou kulturní scénu v Plzni a vytvářet nezdravou konkurenci. Chceme chytře vyplňovat prázdná místa. I proto již letos organizujeme Plzeňskému kraji přímo na míru ušitý festival 6 týdnů baroka, vdechli jsme znovu život bývalé Městské plovárně, pořádáme Evropský den sousedů, zavádíme nové způsoby financování kulturních projektů nebo provozujeme zárodek inkubátoru, který bude v budoucnu pomáhat mladým lidem z kreativních odvětví s pracovním uplatněním. Titul Evropského hlavního město kultury doputuje do ČR znovu až v roce 2028, a proto musíme tuto příležitost využít i z ekonomického hlediska. Město Plzeň investuje do programu a marketingu projektu přes 300 mil. Kč. Spolu s ostatními investory, především Ministerstvem kultury, Plzeňským krajem, Evropskou komisí a privátními sponzory přesáhne celková investice za šest let 500 mil. Kč. Naším cílem je mimo jiné zvýšit počet turistů, kteří v Plzni v roce 2015 přenocují o 35%. Pokud se nám jeden z mnoha cílů podaří naplnit, bude to znamenat, že zde tito turisté utratí o 250 mil. Kč více. Dlouhodobý nárůst lze předpokládat i nad desíti procenty. Pozitivní dopad na image města se dá jen těžko vyjádřit. Prestižní průvodce Lonely Planet například zařadil Plzeň mezi top 10 destinací v roce 2014, některé hotely hlásí již za první pololetí letošního roku rekordní tržby. Věřím, že tato investice se městu prostě vyplatí. Jsem přesvědčen, že rok 2015 bude pro Plzeň výjimečný a úspěšný, že se Plzeň představí jako město hrdé na tradici poctivého řemesla, kvalitní kultury, sportovních úspěchů i skvělého piva. Jako město, které se pomalu otevírá Evropě, jako město, které si plným právem zaslouží titul Evropského hlavního města kultury! Jiří Suchánek, ředitel Plzeň 2015, o. p. s.


Evropské hlavní město kultury Plzeň 2015

Každé město je jiné a něčím známé nebo výjimečné. Nejinak je tomu i v případě Plzně, která byla významným městem pozdně středověké i raně novověké střední Evropy. Byla jednou z kolébek průmyslové revoluce, kdy zdejší Škodovy závody se staly pojmem nejen v Evropě, ale i ve světě, stejně jako plzeňský pivovar, kde se od roku 1842 vaří světoznámé pivo. Z minulých dob nám zde zůstaly i krásné památky, jako je katedrála sv. Bartoloměje nebo Velká synagoga. Podobných výjimečností, kterými se Plzeň odlišuje od ostatních měst, by se tu našlo zajisté více. Ale mimořádně výjimečná bude Plzeň v roce 2015, kdy na ni budou upřeny zraky celé kulturní Evropy, pro kterou se naše město stává jejím centrem, jejím hlavním městem. Rok 2015 očekáváme jako čas, který bude nabitý kulturními a společenskými událostmi, akcemi, projekty, ve kterých se představí plzeňští, čeští i zahraniční umělci. Plzeň bude konfrontována se současným evropským i světovým uměním a naopak, Plzeňané budou moci ukázat návštěvníkům kulturu svého města i město samotné. Znovuobjevování světově slavných Plzeňanů Ladislava Sutnara, Jiřího Trnky, Gottfrieda Lindauera a dalších, objevování barokních památek na území Plzeňského kraje, tzv. nové cirkusy a s nimi spojené nádherné a neuvěřitelné artistické a herecké výkony, mimořádné výstavní projekty, festivaly, divadla, performance, špičkové koncerty všech druhů hudby, smysluplné oživování veřejných prostranství, prohlídky vzácných Loosových interiérů. Zkrátka hlavní místo v roce 2015 bude mít v Plzni kreativita, vzrušení, zážitky, setkávání, poznání a poučení. Podle hesla „Pilsen – Open Up!“, s nímž jsme prestižní titul Evropské hlavní město kultury získali, se Plzeň otevře světu a svět jí. Evropské hlavní město kultury není ovšem jen projektem pro jeden rok. Je i vizí, jak město dále rozvíjet, jak z Plzně, kterou minulý totalitní režim odsoudil takřka k zániku, vybudovat skutečně evropské, otevřené a moderní město, jak z Plzně učinit místo, kde se snoubí patriotický vztah Plzeňanů ke svému městu s evropským rozměrem, město svobodných, odpovědných, vzdělaných a tvořivých občanů, kteří ví, proč zde žijí, a kteří zde žít chtějí. Je to náročná vize, ale zároveň šance, která se neopakuje. Plzeň je a bude vždy jiná než ostatní města, svá, jedinečná. Ale vždyť právě ona rozmanitost, jinakost a tolerance k ní je hlavní myšlenkou spojené Evropy. Vítejte v Plzni, v Evropském hlavním městě kultury 2015. Martin Baxa, náměstek primátora města Plzně pro oblast kultury, cestovního ruchu, památkové péče a projektu Plzeň – Evropské hlavní město kultury 2015 a předseda správní rady projektu

10


11


12 Evropské hlavní město kultury Plzeň 2015


Vážení obyvatelé i návštěvníci Plzně, Evropského hlavního města kultury 2015, po měsících příprav je tato mimořádná událost realitou. Očekávání vrcholí, nervozita aktivních účastníků roste: budou se lidem připravené akce líbit, vyjde všechno podle představ? Přiláká veškeré připravené dění tolik turistů, kolik si všichni přejí? Věřím, že ano. A také Plzni přeji, aby tomu tak bylo. Protože když se daří Plzni, daří se i celému kraji, který ji obklopuje a jehož je po staletí přirozeným centrem. Jsem rád, že srdce evropského kulturního života bude v tomto roce bít právě v našem kraji. Jsem hrdý, že mohu říci, že naše krajské město je pro rok 2015 evropskou kulturní metropolí. Protože významné místo na evropské kulturní mapě patřilo Plzni vždy. A pokud je na takové mapě Plzeň, je na ní i Plzeňský kraj. Kraj, který do dění v rámci roku 2015 přispěje spoustou zajímavých programů na atraktivních místech. Zkrátka tak trochu po sousedsku přijde se svou troškou do kulturního mlýna. A možná to bude tak trochu mlýn kolovečský: až to všechno za 365 dní semele, bude tu stát Plzeň i celý kraj mladší, krásnější a nabitý novou energií. Václav Šlajs, hejtman Plzeňského kraje

13


14 Evropské hlavní město kultury Plzeň 2015


Milí přátelé kultury, rok 2015 se nezadržitelně blíží a s ním i vyvrcholení šestiletých příprav projektu Evropské hlavní město kultury Plzeň 2015. Jak již samo jméno napovídá, projekt nabízí každoročně dvěma evropským městům možnost stát se opravdovou kulturní metropolí. Česká Plzeň a belgický Mons se staly vítězi pro příští rok. Nebudou ovšem soupeři, nýbrž partnery, kteří společně veřejnosti představí několik projektů z oblasti kultury i techniky, zapojí mladé lidi z obou měst a vytvoří virtuální most napříč Evropou. Smyslem celého projektu Evropské hlavní město kultury je přinášet evropské hodnoty, propojovat je s hodnotami lokálními a podněcovat aktivní zapojení lidí žijících v daných oblastech. Zde máme jako Česká republika možnost se mnohému naučit. Můžeme si uvědomit relevanci evropských hodnot v našich životech a můžeme se naučit být aktivnější jako občané, i jako moderní kulturní publikum, které již dávno jen nepřihlíží událostem na scéně. Na základě zkušenosti jiných měst, která se stala Evropskými hlavními městy kultury v předešlých letech, lze očekávat zvýšený zájem návštěvníků, nejen z řad ortodoxních kulturních turistů. Město i region získají na přitažlivosti, zejména díky výjimečné nabídce rozmanitého kulturního programu v poměrně krátkém časovém horizontu. Ruku v ruce s turismem přichází také aktivizace místního obyvatelstva, možnost oživení dříve méně populárních oblastí, uvědomění si sounáležitosti s krajinou i s Evropou jako takovou, poznání sama sebe, například prostřednictvím menšin v sousedství, i oživením vlastních tradic díky moderní formě jejich zpracování. Kultura úzce souvisí s kreativitou, která je v moderním globalizovaném světě jednou z posledních konkurenčních výhod Evropy. Rok 2015 je výzvou kreativnímu potenciálu nejen Plzně, ale celé České republiky. Koncentrace excelence je nejlepším podhoubím. A každý z Vás může být u toho. Organizátoři již několik let sestavují program vrcholného roku, a díky nim se město a region naplní nesčetnými kulturními událostmi. Bude z čeho vybírat. Každý najde něco, co ho zaujme, obohatí a osloví. Jednotlivé události staví na místních tradicích a významných osobnostech, ale současně přinášejí mnoho nového a neotřelého. Já osobně se těším na Sezónu nového cirkusu, která se připojí k festivalu Divadlo, jež má v Plzni dlouholetou tradici. Také bych rád zavítal na některou z událostí 9 týdnů baroka, které postupně oživí celý Plzeňský kraj a podtrhnou jeho specifickou architektonickou historii na pozadí hudby, tance, barev, světel, chutí i vůní. Těším se na viděnou v Plzni v roce 2015. Daniel Herman, ministr kultury ČR

15


Evropské hlavní město kultury Plzeň 2015

Vážení příznivci kultury a návštěvníci Plzně, je mi ctí, že Vás jménem Evropské komise mohu přivítat v Plzni – Evropském hlavním městě kultury 2015 – a pozvat vás na pestrý program za účasti domácích, evropských a jiných mezinárodních umělců a dalších hostů. Někteří z Vás si možná vzpomenou, že v roce 2000 byla jedním z Evropských hlavních měst kultury Praha. A až nyní Plzeň. Poprvé od vstupu do EU v roce 2004 tak máme možnost v České republice opět vychutnávat plody evropského kulturního projektu, který se stal prestižní záležitostí a o který s předstihem soutěží řada měst. Vedle Plzně se v roce 2015 bude stejným titulem pyšnit také belgický Mons. Příprava je velmi náročnou záležitostí, což ukazuje i to, že o výběru Plzně bylo rozhodnuto už v roce 2010. Plzeň připravila návrh, který zaujal jak navrženým kulturním programem, tak důrazem na regeneraci a dlouhodobý rozvoj města. Z toho může mít přínos nejen samotné město, ale také Plzeňský kraj a potažmo Česká republika. Aby se to podařilo, projekt nemůže být jen prchavým prožitkem pro Plzeňany a návštěvníky města, ale měl by se odrazit také ve zviditelnění a zatraktivnění Plzně jako místa pro život, turistiku či podnikání. Připravený program ukazuje, že nepůjde pouze o národní či regionální tvůrčí přehlídku, ale že jde skutečně o událost, která ukáže a propojí umělce, kulturní operátory a města napříč Evropou. Slibuje také, že bude svědectvím o kulturní rozmanitosti Evropy, a odrazem toho, že evropská integrace neznamená ohrožení svobody tvorby či její unifikaci, ale naopak podporu kulturní rozmanitosti. Pokud do Plzně přijedete, přesvědčíte se o tom sami. Osobně si nenechám ujít hudební festival Živá ulice, francouzský Cirque Trottola & Petit Théâtre Baraque či návštěvu Nového divadla. Přeji Vám řadu inspirativních kulturních zážitků a dobrou zábavu. Jan Michal, vedoucí Zastoupení Evropské komise v České republice

16


17


Evropské hlavní město kultury Plzeň 2015

Plzeň a pivo. Tyto dva pojmy k sobě neodmyslitelně patří. Před více než půldruhým stoletím se začal v Plzni odvíjet příběh, který se zapsal zlatým písmem do historie českého národa a světových dějin pivovarnictví. Příběh Plzeňského Prazdroje. Na začátku to byl příběh odvahy vydat se novou, neprobádanou cestou, díky níž se zrodil zcela nový druh piva – spodně kvašený světlý ležák. Později byl nazván podle místa svého zrodu – Pilsner Urquell, a dnes je nejprodávanějším typem piva na světě. Pivo, které všem pivům označovaným Pils, Pilsner a Pilsener ukázalo cestu, si svou jedinečnost uchovalo až do dnešních dnů a šíří slávu města Plzně do celého světa! Je mnoho těch, kteří se nechali příběhem Plzeňského Prazdroje inspirovat a pomáhají psát jeho nové kapitoly. Do tohoto velkého společenství patří i projekt Evropského hlavního města kultury Plzeň 2015. V tomto a následujícím roce Plzeň ožije řadou akcí a programů, které silně podpoří kulturní a komunitní život v Plzni. Zároveň tyto aktivity pomohou přilákat do Plzně velké množství tuzemských i zahraničních turistů. Věříme, že to vše prospěje celému městu i jeho okolí a prohloubí se tak sláva města Plzně v tuzemsku i v zahraničí. Tak jako již přes 170 let věří lidé v Plzni i po celém světě velkému příběhu Plzeňského Prazdroje a každá generace pomáhá psát jeho nové řádky, je stejně tak i jedním z důležitých cílů projektu Plzeň 2015 vytvořit v Plzni hodnoty, které v ní zůstanou i po jeho skončení. Hodnoty, které jsou blízké i naší společnosti, která podporuje rozvoj komunit v místě, kde působí naše pivovary již řadu let. Jsme přesvědčení, že celý projekt bude mít pozitivní přínos pro město Plzeň i jeho obyvatele. Paolo Lanzarotti, generální ředitel Plzeňského Prazdroje, a. s.

18


19


20 Evropské hlavní město kultury Plzeň 2015   X


21


Plzeň – Evropské hlavní město kultury 2015

Plzeňský ráj se otevře 17. ledna

22

Datum 17. ledna 2015 znají už všichni zpaměti. V tento den se po pěti letech příprav naplno spustí všechny akce Plzně – Evropského hlavního města kultury 2015. Hlavní postavou zahájení bude samotná Plzeň. Pod taktovkou uměleckého ředitele Plzně 2015 Petra Formana se rozehraje podívaná na oslavu Evropského hlavního města kultury. Přidejte se k nám! Otevírání města se bude odehrávat ve třech dnech:

PÁTEK 16. LEDNA 2015 zahříváme plzeň! Art’s Birthday Plzeň se večírkem v kulturním centru Pap–rna připojí k celosvětové oslavě narozenin umění, kterou tradičně připravuje za Českou republiku ČRo Vltava. Čeká vás současná hudba, zvuky a umění.

SOBOTA 17. LEDNA 2015 otevíráme plzeň Scénáři a režii slavnostního zahájení v centru města se od konce roku 2013 věnuje umělecký šéf projektu Plzeň 2015 Petr Forman. Ke spolupráci přizval několik významných osobností či těles české, plzeňské i evropské kultury. Například švýcarského provazochodce Davida Dimitriho, kterého doplní i další domácí a zahraniční akrobaté, Roberta Magra, uměleckého ředitele La Central del Circ v Barceloně, kameramany Jana Malíře a Martina Šáchu, textaře Jiřího Suchého, Plzeňskou filharmonii, varhaníka Adama Viktoru, Plzeňskou konzervatoř a další významné osobnosti z různých oborů jako například mladé talentované výtvarníky a animátory Josefa Lepšu a Jana Hrdličku z 3dsense, kteří pro Plzeň vytváří největší videomapping, který byl kdy v České republice realizován.


Osobní pozvání Petra Formana: „Sobotní podvečer, večer a noc se odehraje ve třech částech. Během první fáze se v podvečer budou scházet obyvatelé i návštěvníci na čtyřech místech v okolí centra: • ulice U Prazdroje v úrovni čerpací stanice OMV (ze směru Doubravka) • U Ježíška (ze směru Slovany) • jízda – nám. Míru (v úrovni Českého rozhlasu), pěší – nám. T. G. Masaryka (ze směru Bory) • Lochotínská ulice – parkoviště Kaufland (ze směru Lochotín) V 17:00 vyrazíme společně do středu města čtyřmi průvody inspirovanými vším, co v sobě město, jeho okolí a kraj skrývají. Průvody představí pestrost zájmů, ­činností a aktivit města, kraje a jeho obyvatel. Zúčastní se více než padesát základních škol, ­zájmových sdružení a dětských domovů se svými výtvory inspirovanými zahájením, parta nadšenců se svými mopedy, zájmové a sociální spolky, kulturní spolky, taneční soubory, klienti sociálních organizací, Divadlo Alfa, DJKT, sportovci a sportující mládež reprezentující více než 20 druhů sportů, vůz DinoParku s dinosaurem na korbě, historické vozy MHD, ČSAD a hasičského záchranného sboru a mnoho dalších. Zveme do průvodu každého, kdo chce hlavní, asi čtyřicetiminutový moment večera strávit a prožít v dekoraci města přímo na náměstí! Druhá fáze, kterou nazýváme společný okamžik, se odehraje na náměstí Republiky, kam dav s průvody dojde. Původní skladbu k tomuto slavnostnímu momentu, která bude mít při této příležitosti světovou premiéru a zazní na náměstí živě, komponuje jeden z nejvýraznějších českých současných skladatelů a dirigentů Marko Ivanovič. Jejím vrcholem je tolik očekávané první rozeznění nových zvonů v plzeňské katedrále.

Hudba je spolu s obrazy, které projekce vykreslují na fasády domů kolem náměstí a stěnu katedrály, základem pro překvapení, které se odehraje nad hlavami diváků a kolem nich. Škoda prozrazovat je v této knize. Lze však doufat, že pokud v každém z nás ještě dřímá alespoň malá touha po zázracích, napětí a emocích, stojí za to se na náměstí a jeho okolí sejít a společně prožít okamžik, který definitivně odstartuje projekt Evropského hlavního města kultury. Ve třetí části večera se pak město otevře všem přítomným a oslavy se přesunou i do okolních částí města – jak venkovních, které se mimořádně pro tento den promění v pěší zónu, tak i do prostor historických domů, dvorků, kulturní sálů, muzeí, galerií, knihoven, hospůdek a hudebních klubů. Plzeň bude oslavovat nejen pivem ale i hudbou, tancem, zpěvem, divadlem či poezií. Pro otužilé bude připraven venkovní ledový bar plzeňského sochaře Františka Bálka, teplé nápoje servírované různými zájmovými a sociálními spolky a ochutnávky evropské i české kuchyně v centru města. Tancovat se bude na náměstí nebo v Měšťanské besedě na Tančírně Petra Píši, ale i v Pekle. Během večera a noci se lze kdykoli ohřát v oblíbených plzeňských klubech jako například ACW Saloon, Anděl Music Café, Buena Vista, Divadlo pod Lampou, Hifi Club, Jabloň, Jazz Rock Café, Kavárna Inkognito, Mazaný Králíček, Papírna, PH+, Zach’s Pub, Pohoda, nebo si jen tak užít poklidné chvíle ve vybraných prostorách v centru města. To je malý nástin některých atrakcí a událostí večera a noci. Podrobný program zahrnující události všech tří dnů včetně mapy míst všech aktivit budeme distribuovat koncem roku 2014.“

23


24

Evropské hlavní město kultury Plzeň 2015   Plzeň  Poznejte Plzeň


Zvony plzeňské katedrály – slovo Mons. Františka Radkovského, biskupa plzeňského Zvony jsou hlasem srdce každého kostela i katedrály, města či obce. Hlasem slavnostním i prostým, radostným i smutným, hlasem, který doprovází nejrůznější životní okamžiky města a jeho obyvatel. K tomu je však třeba, aby jich byla celá skupina, velké i malé. Jen tak jsou schopny vytvořit nádherný, stále se proměňující souzvuk, velebnou melodii, ­která nezevšední, protože je stále nová. Zvony jsou vždy spjaty s historií města a mají na ní podíl. V dobách požárů, válek a jiných katastrof zvony často hynou, v dobách, kdy město vzkvétá a prosperuje, jsou nové zvony radostným znamením úspěchu a dobrých časů. Tak je tomu i v Plzni. Zvony na kostele sv. Bartoloměje během jeho historie zničily dva požáry a dvě války. Nyní na věž přijde již pátá skupina zvonů. Nové zvony plzeňské katedrály jsou dokonce záležitostí mnoha plzeňských obyvatel, podniků a institucí, neboť jsou pořizovány jejich společným úsilím. A navíc, poprvé slavnostně zazní, aby otevřely úspěšnou stránku novodobé historie města, které se stane pro rok 2015 evropským hlavním městem kultury. Může být výmluvnější znamení, schopné vyjádřit propojení jeho kulturní historie se současností?

NEDĚLE 18. LEDNA 2015 užijte si plzeň! Klidná neděle vám nabídne návštěvu zajímavých míst Plzně, budete mít možnost posedět v kavárně s významnými osobnostmi Plzně a Plzeňského kraje, projít se skrytými místy Plzně, nebo se jen tak toulat Plzní – Evropským hlavním městem kultury 2015. Káva s… Přijďte si popovídat s osobnostmi Plzně a Plzeňského kraje u dobré kávy nebo čaje. Významné osobnosti plzeňského, českého i zahraničního (nejen) kulturního života se vám budou věnovat. Skryté město Projděte se utajenými kouty Plzně a objevte společně s námi, co vše naše město skrývá. Otevřené město Navštivte další místa v centru města, která neodmyslitelně patří k Plzni.

25


Plzeň – Evropské hlavní město kultury 2015

Co přinese titul Evropského hlavního města kultury Plzni a plzeňskému regionu?

26


Za dobu svého fungování prokázal projekt Evropského hlavního města kultury cenné přínosy ve městech, která nepodcenila proces příprav ani neopomněla záměr trvale udržitelného rozvoje města a regionu na bázi kreativity. Titul měl dosud pro všechna města dlouhodobý pozitivní dopad v oblastech ekonomického a sociálního rozvoje, nárůstu cestovního ruchu, obnovy kulturních zařízení a infrastruktury a rozvoje kreativního průmyslu s pracovními místy. Například město Liverpool přilákalo v roce 2008 o 9,7 milionů více turistů a vytěžilo z titulu čistý zisk 800 mil liber, přičemž projekt sám o sobě stál 117 mil. liber. V rakouském Grazu projekt Evropského hlavního města kultury vygeneroval dodatečné tržby z turismu ve výši 74 mil. Euro a přinesl dlouhodobý ekonomický přínos do místního HDP (výdaje vícedenních turistů činily cca 21 milionů €). Oblast Porůří-Essen díky projektu přilákala přes 6,5 milionu turistů (nárůst o 13,4 %), kteří přenocováním v hotelích vytvořili dodatečný hrubý příjem zhruba 90 mil. €. Rok 2015 tak bude pro Plzeň rokem příležitostí. Bude na místních ekonomických subjektech, jak se hozené rukavice zhostí. Je zcela neoddiskutovatelné, že v roce 2015 nás navštíví mnohem více lidí než v letech předcházejících, jak z celé České republiky, tak i ze zahraničí. Vždyť již pro rok 2014 vybral Plzeň prestižní turistický průvodce Lonely Planet mezi deset nejlepších evropských destinací. Ekonomický efekt projektu lze zjednodušeně rozdělit do tří kategorií. Nárůst návštěvníků, prodloužení jejich pobytu ve městě, zvýšení počtu přenocování bude mít přímý vliv na ekonomické výsledky poskytovatelů služeb. Velká publicita projektu v celosvětovém měřítku významně pomůže tradičním místním výrobkům. V příštím roce máme příležitost světu připomenout, proč se pivům po celém světě říká „pils“, jak chutná křimické zelí, odkud pochází přeštické prase, kde se pečou chodské koláče. A kde škodováci vyrábí tramvaje. Místní podnikatelé by také neměli opomenout význam tzv. kulturní diplomacie. Na příští rok už nahlásila řada organizátorů kongresů a konferencí, že si pro konání svého setkání vybrali právě Plzeň. Město plné kultury přitahuje i odborníky a byznysmeny. Společný kulturní a emocionální zážitek dokáže utužit obchodní vztahy lépe než cokoliv jiného. Do projektu mimo jiné investují japonské firmy miliony korun, aby důstojně odprezentovaly kulturu. Business jde jaksi přirozeně s sebou; a kdy se příště Plzni poštěstí, že k nám přijedou zástupci firem s obraty blížícím se menší středoevropské republice? Projekt Evropského hlavního města kultury bývá často kritizován jako megalomanská akce z veřejných peněz. Ano, může to být drahá a zbytečná akce, pokud se nepodaří bezezbytku využít potenciálu, který skýtá. Plzeň se bude v roce 2015 i v letech následujících snažit, aby se investované prostředky a energii podařilo přetavit do ekonomického rozkvětu města i regionu. Aby se každá investovaná koruna několikanásobně vrátila. Radovan Auer Ředitel marketingu a komunikace projektu Plzeň – Evropské hlavní město kultury 2015

27


28 Plzeň – Evropské hlavní město kultury 2015

Plzeň Evropské hlavní město kultury


Vážení návštěvníci, v roce 2015 vás Plzeň zve na více než 600 akcí. Divadlo, koncerty, výstavy, akce ve veřejném prostoru, umělecké intervence. Ale je tu jedna důležitá věc: jak se říká, ‚kultura je víc“. Evropské hlavní město kultury je projekt, který je víc než festival, víc než prezentace umělců, víc než jednorázové oživení města, víc než reklamní prostor pro sponzory. Je to projekt, který má sílu změnit vnímání Plzně, vnímání role kultury, stát se milníkem ve vývoji města. Celoroční program Evropského hlavního města kultury vytváří prostor k podpoře Plzně jako nového mezinárodního kulturního centra. Svět uvidí, uslyší a ochutná krásu jedinečného setkání tradice a inovace. Živá připomínka ikonických osobností spojených s kulturním a tvůrčím životem Plzně v kombinaci s originálními nápady umělců a organizátorů z celé Evropy tvoří v programu jedinečný mix velkých i malých událostí, kulturních akcí pro širokou veřejnost i úzce zaměřené publikum, jednorázových zážitků i dlouhodobých rozvojových projektů. Touto transformací Plzeň, její obyvatelé, správci a partneři na všech úrovních procházejí už od prvního impulzu ke kandidatuře. V tomto procesu si lidé uvědomují, že kultura je každodenní součástí lidského života a celospolečenské téma. Co jiného by nás nutilo denně debatovat o smyslu investic do kultury a kulturní infrastruktury? Co jiného by nás nutilo denně hledat argumenty pro vyvažování špičkové kultury, podpory talentů a komunitního umění? Co jiného by nás nutilo stavět novou budovu Fakulty designu a umění nebo Nové divadlo? Co jiného by nutilo vedení města a úředníky Magistrátu města Plzně denně debatovat a rozhodovat o kultuře a umění, o evropské myšlence? Toto je obrovský efekt projektu Evropské hlavní město kultury. Kulturu dostal mezi hlavní témata celospolečenské debaty. Evropské hlavní město kultury je velkou příležitostí objevit, co všechno kultura znamená a přináší, koho oslovuje a zapojuje. Na dlouho dopředu nebude lepší šance ukázat, že kultura je každodenní součástí života všech, že se s ní potkáváme na každém kroku. Že významně zvyšuje kvalitu života celé společnosti svojí schopností odpovídat na lidské otázky jinak než tabulkami, čísly, grafy a křivkami. Rok 2015 v Plzni představí, jak vás opera dojme k slzám, jak vás výstava naučí toleranci k jiným kulturám, jak výtvarné umění ve veřejném prostoru objevuje nové kontexty známých míst, jaké emoce zažijete na Evropském dni sousedů. Projekty Plzně 2015 a našich partnerů zároveň ukazují, že kus umělce a tvůrčí osobnosti je v každém z nás – ať už jste organizátor malého festivalu, který využije dárcovskou platformu Everfund, zručný designér, který si vyrobí svůj první prototyp ve společné dílně v Depu, busker, který hraje do klobouku v Kopeckého sadech, jeden z více než 300 studentů kurzů Arts Managementu, který získává zkušenosti pro rozvoj svých projektů, parta žáků střední školy, která se zapojí do slavnostního zahájení nebo zvídavý návštěvník města, který se nechá strhnout komentovanou prohlídkou s mobilní aplikací Skryté město. Stejně, jako se město Plzeň proměnilo za posledních dvacet let z totalitní šedi ve skutečně normální evropské město plné barev, je nejvyšší čas k této změně i u lidí. Program Plzně 2015 ukazuje, jakou cestu jsme již od totality ke kreativitě ušli a kudy bychom mohli jít dál. Pokud naši identitu tvoří jednotlivé historické momenty, nyní můžeme prožít jeden takový, který nám umožní experimentovat s novými kontexty a připravit se na budoucnost, otevřít se, objevovat a znovu ji definovat. Pro všechny umělce, organizátory i diváky je Evropské hlavní město kultury příležitostí pozvat a hostit evropské umělce a diváky, debatovat o evropských tématech a obohatit je o naši vlastní perspektivu a inspirovat Evropu svými schopnostmi a originalitou. Těším se, že tuto příležitost využijeme s radostí a hrdostí, že při tom pobavíme sebe i diváky a účastníky, a že vytvoříme do budoucna odkaz, který bude stát za to rozvíjet dál. Jiří Sulženko Ředitel programu projektu Plzeň – Evropské hlavní město kultury 2015

29


Evropské hlavní město kultury Plzeň 2015

Čtyři plzeňské proudy Už od přípravy přihlášky Plzně do soutěže o Evropské hlavní město kultury pracujeme se čtyřmi tématy: Umění a technologie, Vztahy a city, Tranzit a menšiny a Příběhy a prameny. Vlajkové projekty pak jazykem umění odkrývají významy těchto témat, která se vážou jak k Plzni, tak k evropské debatě. Stavíme na odkazu osobností spojených s Plzní a využíváme ho jako inspiraci pro pohled do budoucna, jako motivaci pro nové nápady. Téma Umění a technologie zároveň vybízí ke komunikaci s tím, co je Plzni vlastní, a to je průmysl, řemeslo, byznys, a proto hledáme způsob, jak provázat tyto dva světy v Centru na podporu kreativního podnikání – kreativním inkubátoru v DEPU Cukrovarská. Vztahy a city odkazují k veřejnému prostoru v tom nejobecnějším smyslu – k tomu, jak vypadá (od umění ve veřejném prostoru k urbanismu), k tomu, jak se k němu chováme (od sousedů po představitele města). Téma Tranzit a menšiny bude zkoumat náš vztah k menšinám žijícím blízko i daleko od nás, který jistě ovlivňuje i to, že se Plzeň nachází na rušné cestě do Evropy a je tak bohatá, že potřebuje spoustu cizinců, kteří v ní žijí a pracují. Příběhy a prameny jsou pak pojítkem všech předchozích témat. Bez hledání a snahy pochopit svoji historii, identitu nebo paměť, těžko budeme moci hledět do budoucna. Díky tomuto tématu můžeme objevit skrytou Plzeň, barokní poklady v jejím okolí, ale i prozkoumat naše místo v Evropě!

První programový proud Umění a technologie je zaměřen na vytváření udržitelných pracovních míst v kreativním a kulturním odvětví a posilování obrazu města v evropských souvislostech. Soustředíme se na hodnotu odpovědnosti a propagujeme tvůrčí odvětví obecně, konkrétněji otázky, jako je dovednost, kreativita. Tady naleznete velkou retrospektivní výstavu Jiřího Trnky, velkolepý festival Sezona nového cirkusu či řadu projektů s odkazem na průmyslovou historii Plzně, souhrnně nazvanou Továrny na představivost. Programový proud Vztahy a city se zaměřuje na veřejný prostor obecně – transformaci fyzického veřejného prostoru společně s občany, úředníky a architekty, ale také na moderování diskuse o evropských otázkách. Programový proud Vztahy a city uvádí vlajkový projekt pod názvem Veřejný prostor, který se skládá z několika dílčích projektů a fází: programu Pěstuj prostor, který zve veřejnost k diskusi o veřejném prostoru a probíhá od roku 2012, Dne Meliny Mercouri, představujícího aktivní iniciativy ve městě, který probíhá od roku 2011 a letos byl inovován do formátu Evropského dne sousedství. Umělecký program vyvrcholí přehlídkou Zen Plzeň – Město jako výstava. Druhý vlajkový projekt Skryté město je široká platforma pro participaci, ale také nástroj pro služby a inovaci cestovního ruchu. Důležitou součástí projektu je i to, že již nyní vytváříme odkaz v podobě velkého archivu, jehož obsah bude k dispozici pro budoucí použití. Třetí programový proud Tranzit a menšiny předvádí sílu rozmanitosti a interkulturality projekty v oblasti menšin, sérií moderovaných diskusí, otevřených workshopů a výstav. Vlajkový projekt se nazývá prostě Lindauer a skládá se ze tří výstav. Západočeská galerie připravuje výstavu Gottfrieda Lindauera. Jeho portréty budou vystaveny v Evropě poprvé. Z příběhu Gottfrieda Lindauera nebo z inspirace jeho dílem vycházejí další dvě samostatné výstavy.

30


Poslední programovým proudem jsou Příběhy a prameny, které mají podpořit cestovní ruch založený na osobnostech spojených s Plzní, jakými jsou Adolf Loos nebo Ladislav Sutnar. Rovněž obrací pozornost k Plzeňskému kraji, kde využíváme bohatství rozsáhlého barokního dědictví. Na podporu značky Západočeské baroko již v roce 2014 mohli návštěvníci ochutnat barokní festival 6 týdnů baroka, který se v roce 2015 rozroste do 9 týdnů baroka plných hudby, ohňostrojů, prohlídek a slavností po celém plzeňském regionu.

31


ProgramProgram  1. vlajkový projekt  Sezona nového cirkusu

34

Sezona nového cirkusu Program sezóny připravil umělecký ředitel Petr Forman. Nový cirkus si v Čechách získal už řadu fanoušků právě i díky Divadlu Bratří Formanů, kteří okouzlili publikum Obludáriem, Nachovými plachtami nebo Boudou. Petr Forman pozval ty nejzajímavější soubory novocirkusového světa, aby cestovali na různá místa Plzně. Více než 50 večerů se budete moci nechat okouzlit živou muzikou, akrobatickými výkony, ale také křehkou divadelní atmosférou a prostředím šapitó. Představení budou doprovázet i dílny pro veřejnost, kdy si budete moci jednotlivé cirkusové techniky sami vyzkoušet.


David Dimitri L’Homme Cirque Švýcarský provazochodec a akrobat David Dimitri otevře sezonu nového cirkusu přímo v den slavnostního zahájení Evropského města kultury v sobotu 17. ledna. Pro tohoto jedenapadesátiletého umělce není žádný problém nechat se dobrovolně vystřelit z děla či chodit po tenkém drátu ve velké výšce. Necelý týden po slavnostním zahájení odehraje pak ve stanu na náměstí Republiky deset večerů svého sólového rodinného představení L’Homme Cirque, ve kterém bravurně spojuje klaunství, herectví, smysl pro gag a detail. David Dimitri pochází ze slavné klaunské rodiny. Studoval v Budapešti a New Yorku a zkušenosti z obou rozlišných škol ve svých projektech umí dobře propojit. Tento mezinárodně uznávaný umělec vystupoval po celém světě – například na newyorské Broadwayi nebo se slavným uskupením jako jsou kanadští Cirque du Soleil. V proslulém švycarském National Cirkus Knie hrál po boku svého otce poprvé už v sedmi letech. náměstí Republiky 23, 24, 25, 28, 29, 31 ledna 1, 3, 4, 5 února

35


Program  1. vlajkový projekt  Sezona nového cirkusu

Cirque Trottola & Petit Théâtre Baraque Matamore Francouzský Cirque Trottola spolu s neméně slavnou dvojicí Branlo a Niglo, známou jako Petit Théâtre Baraque, vytvořil představení Matamore. To se pyšní osobitostí, originálními nápady a profesionalitou akrobatických dovedností. Diváci se mohou těšit na cirkus plný fantazie, skvělých kostýmů a burleskních klaunů a akrobatů, kteří létají vysoko do vzduchu a zvládnou u toho i žonglovat. Matamore bude pro návštěvníky také velkým emocionálním zážitkem. Cirque Trottola nemá ve zvyku okouzlit diváka velkolepou podívanou, ale právě silou emocí a prožitků. Kruhové jeviště, na kterém vystupují jeho členové, zaručí intimitu mezi diváky a akrobaty, jsou tak všem přítomným téměř na dosah ruky. Cirque Trottola vznikl ve středozápadní Francii. Na počátku příběhu stáli pouze tři lidé se zděděným šapito a s orchestrem na balkoně nad vchodem. Dnes s více než desetiletou tradicí patří tento cirkus ke světovým špičkám ve svém oboru. Silný vztah k minulosti i záliba ke všemu současnému definují Trottolu jako precizního vypravěče o lidské duši v kombinaci s vysokou kvalitou cirkusových dovedností. Plaza Plzeň 27, 30, 31 ledna 3, 4, 7, 8, 11, 12 února

PSiRC Acrometria Katalánská trojice performerů (Wanja Kahlert, Adria Montaña a Anna Pascual Fernandez) se sdružila v souboru PsiRC. Španělský ansámbl přiveze do Plzně padesátiminutové představení Acrometria, které se vyznačuje především lehkostí, s jakou se pouštějí do složitých a propracovaných artistických čísel. Umělci se řídí mottem „Cítím, tedy jsem“ a pokouší se na jevišti ztělesnit sen, který se ukrývá v každém z jejich členů. Představení Acrometria umělce vrhá do pasti, ze které není úniku. Nevědí kdy a zda se vůbec někdy dostanou pryč. Diváci tak mohou sledovat, jak se s touto nelehkou situací interpreti vyrovnávají a jaký jazyk si utváří ve světě odtrženém od reality. Projekt stojí na vizuální poezii založené na práci s objekty a náročných technikách jako jsou žonglování, akrobacie, hudba a tanec. Soubor PSiRC vznikl v březnu roku 2011 v Barceloně. DEPO 2015 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10 dubna

36


37


Program  1. vlajkový projekt  Sezona nového cirkusu

38

MagdaClan ERA – Sonnet for a Clown Jménem z italského filmu ze sedmdesátých let se inspiroval mladý italský cirkus MagdaClan, který Plzeň navštíví v květnu. Hlavní ženská postava Magda ve snímku stále opakuje větu: „Už nemůžu víc, už nemůžu víc,“ která je blízká i zakladatelům souboru: Robertu Magrymu, Alessandru Maidarovi, Giorgiu Bertolottimu, Eriku Bettinimu, Danielu Sorisimu, Giuliu Lanfranco a Davidu De Bardimu. Tito představitelé mladší generace fenoménu nového cirkusu jsou natrvalo usazeni v Belgii.

Právě na jejich tvorbě může divák vidět kombinaci akrobatických prvků se silným příběhem. Současné moderní cirkusové školy totiž více kladou důraz na hereckou průpravu svých absolventů a tím i zvyšují hlad po vyprávění. Představení Sonnet for a Clown z roku 2012, na kterém tým spolupracoval i s českým režisérem Petrem Formanem, je první společnou prací čerstvých absolventů. Diváci se mohou těšit na projekt nabitý mladou energií, protkaný důmyslnými akrobatickými kousky a intimními gesty. Je také možné, že si v představení zahrajete! Umělci někdy zapojují do rozhovorů i své diváky. Chvojkovy lomy 13, 15, 16, 17, 18 května


Akoreacro Klaxon Jádro francouzského souboru Akoreacro tvoří čtyři akrobaté, kteří přijedou do Plzně s představením Klaxon. Tento ansámbl není zvyklý tvořit pod jedním režisérem, ale každý z nich přispívá svým nápadem, názorem, myšlenkou a inspirací. Výsledný tvar představení pak ovlivňují i samotní diváci. Představení Klaxon nabízí divákům přehlídku velmi živé a rychlé akrobacie. Celý soubor létá vzduchem a někdy se jeho členové ocitají i v opravdu nebezpečné výšce. Připravte si rychlé oči. Na jevišti jde doslova o roj akrobatických čísel a kousků. Obrovská energie umělců je ještě podpořená živým hudebním doprovodem přímo na jevišti. V roce 2009 se cirkus totiž rozrostl o čtyři hudebníky, kterými jsou Guilhem Fontes, Boris Vassalucci, Guillaume Thiolliere a Mathieu Santa Cruz. Každý pochází z různých koutů Francie, z Itálie a Portugalska. Akoreacro žije novým cirkusem už téměř deset let. Hravý a poměrně komplikovaný název souboru nic konkrétního sice neznamená, ale najdete tu narážky na pojmy jako accord (akord), corps (tělo) nebo accro (akrobat). Právě tato tři slova jsou podstatou celé jejich filosofie a umělecké tvorby. Sídliště Košutka 10, 11, 13, 14, 15 listopadu

Bêtes de foire Těšte se na celou škálu emocí vyvolaných světem klasického cirkusu. Zvukové prožitky (bubnování, orchestr či pila jako hudební nástroj) doplní vizuální emoce (flitry, sledování světel, kruhové a vertikální pohyby s ovládáním určitého prostoru), ale také čisté emoce, jako strach z prázdnoty, nejistá rovnováha, nemožný a mnohostranný pohyb, ale také smích. V rytmu cirkusového představení se ukáže sled úžasný kousků, uspořádaných tak, aby co nejvíce zapůsobily na diváka. 23. července  — 18. srpna

Cirque Aïtal Pour le meilleur et pour le pire Francouzsko-finská dvojice Victor Cathala a Kati Pikkarainen tvoří Cirque Aïtal, jehož název vychází z oksitánštiny a překládá se: Je to tak, jak to je. V lednu a únoru 2015 přijede pak rozveselit diváky do Plzně. Tento mladý pár nabídne dech beroucí akrobacii a především humor. Typické pro ně je říkat a tvořit věci jednoduše, pravdivě a přirozeně. Není na místě se obávat jazykové bariéry, neboť vše se dá velmi snadno pochopit. Cirque Aïtal založila dvojice Victor Cathala a Kati Pikkarainen v roce 2004 a pracují s velmi autentickým výrazem. Jejich precizní práce těla doslova transformuje jejich jazyk. Badische Zeitung v roce 2013 vydaly článek popisující, jak diváci ve stanu křičí smíchy. U Ježíška září / říjen 2015

39


40 1. vlajkový projekt   Sezona nového cirkusu


Dae Men Losers Losers je hravé a odvážné novocirkusové představení o pěkných, silných a trochu neohrabaných mužích, dvou osudových ženách a letušce, která jako chameleon mění role a rozehrává koncert zvuků a písní pro rozptýlení cestujících na trase Praha–Barcelona. Cestujícími jsou sami diváci a na výletě je doprovází sled bravurních akrobatických čísel, pohybových pasáží v režii a choreografii Jarka Cemerka a beatboxu spolu s živou hudbou na ­loopsatation muzikanta a zpěváka En.Drua. Nové divadlo 22. října

Žongléros – Cirkulárium středisko nového cirkusu v Plzni Ryby mají akvárium, plazi zase terárium, my máme Cirkulárium pro malé i velké ­cirkusáky! Cirkulárium je středisko nového cirkusu v Plzni! Občanské sdružení Žonglér se již několik let zabývá žonglérskými, artistickými a bubenickými workshopy. Letos je to dva roky, kdy jako jedni ze zakládajících členů vstoupili do programu Cirkonet, který spojuje organizace věnující se Social a Youth cirkusu v Čechách a na Slovensku. Své dovednosti čerpají i v zahraničí, jejich lektoři se pravidelně účastní European juggling convention a mají za sebou i certifikované kurzy social cirkusu ve španělském Allicante, kde pomáhali založit nízkoprahové centrum zabývající se prací metodou sociálního cirkusu. Letos na jaře začali spolupracovat s organizací Ledovec, o. s., a od té doby vedou dlouhodobé kurzy pro děti z Psychiatrické léčebny v Dobřanech. Kromě toho vedou kurzy pro širokou veřejnost, a to již pro děti předškolního věku. Jejich lektoři jsou absolventi pedagogické fakulty. Žongléros pořádají pravidelně na začátku léta multižánrový dvoudenní festival Žonglobalizace, na kterém se již představila celá řada českých i zahraničních hudebníků, žonglérů, artistů a dalších umělců.

Seznam kurzů pohybové: Závěsná akrobacie na šálách, Párová pozemní akrobacie, Hoop dance, Cirkusová škola pro děti a mládež, Manipulace s tyčí a poi. hudební: Hra na Didgeridoo, Základy afrokubánské hudby.

Cirk La Putyka Family (premiéra) Family je mezigenerační projekt, v němž budou účinkovat zástupci klasického cirkusu spolu se představiteli nového cirkusu, složeni z několika generací herců, akrobatů a tanečníků. Toto představení je součástí dlouhodobého tématu principála souboru Cirk La Putyka Rosti Nováka. On sám je již osmou generací rodu loutkáře Matěje Kopeckého a proto se přirozeně věnuje ohledávání svého vztahu k rodinným kořenům, tradici i snaze odpoutat se od ní a jít vlastní cestou. V době, kdy tradiční a nový cirkus mohou stát na první pohled v opozici a kdy už přestává platit termín nový cirkus a je nahrazen termínem současný, je příprava inscenace Family odvážným uměleckým krokem k překlenutí mostu mezi různými přístupy a generacemi. Navíc jako bonus k nové premiéře se plzeňským divákům představí na začátku prosince 2015 v Novém divadle Cirk La Putyka s původní verzí svého hitu La Putyka s nejstarším obsazením a speciálními hosty. DEPO 2015, Nové divadlo září a prosinec

41


Veřejný prostor

Program  2. vlajkový projekt  Veřejný prostor

Festival světla Od uměleckého díla na ulici po společnou úpravu parku, od sousedské akce před klubovnou po architektonickou intervenci na rušném místě. Veřejný prostor patří do sféry zájmu umělců, úředníků, aktivistů i jeho každodenních uživatelů. Všechny tyto skupiny se v některém z projektů zaměřených na veřejný prostor dostanou ke slovu. Budeme hledat způsoby, jak vytvářet intenzivnější vztah k místu, kde žijeme. Plzeňané si již zvykli zapojovat se pravidelně do projektu ‚Pěstuj prostor“, který v roce 2015 bude pokračovat v inovované podobě. Umělci se zapojí do proměny města díky akci Zen Plzeň – Město jako výstava. Evropský den sousedství si získal sympatie stovek obyvatel Plzně a v roce 2015 bude opět o něco větší.

Festival světla rozsvítí v únoru Plzeňskou zimu. Na osmi místech mezi Depem a Plzeňským prazdrojem, na příjemné procházce kolem Radbuzy, budou připravené světelné instalace, mapping, světelné objekty i interaktivní aplikace, které umožní přežít ty nejtmavší dny v roce. Program festivalu připravujeme ve spolupráci s pražským festivalem světla Signal, který The Guardian zařadil mezi deset nejlepších evropských festivalů světla. 20. — 21. února

Kontejnery k světu. Akce kontejnery k světu. se stala v roce 2013 největší událostí oživující veřejný prostor v Česku. Desítky skladových kontejnerů se během května a června objevily celkem v sedmi městech a jejich smyslem bylo navrátit život zpět do ulic a přitáhnout pozornost k místům, která jsou opomíjena. Ulice, náměstí a parky nemají být místem, kudy člověk pouze prochází. Naopak, právě zde se má podle organizátorů odehrávat společenský, kulturní a politický život, který je dnes schován za zdmi domů. Kontejnery se mají stát malými centry setkávání, propojování a oživování mrtvých míst, měly by ukázat, zda v daném místě nechybí například kavárna, kino či hudební klub. V ideálním případě by tam pak mohly zůstat natrvalo a sloužit například jako unikátní kavárna. Pořadatel: k světu., o. s. Plzeň květen — červen

42


Pěstuj prostor Pro kvalitní život ve městě je důležité, aby jeho obyvatele zajímalo, kde a jak žijí. Právě program Pěstuj prostor chce zlepšit vnímání veřejného prostoru, zaktivizovat občany pro jeho proměnu a údržbu a pomoci ke spolupráci mezi obyvateli, městskou správou a odborníky. Hlavním nástrojem programu je otevřená výzva, jejímž cílem je získat od občanů smysluplné podněty pro zlepšení veřejných prostranství v Plzni a pomoci realizovat ty, které mají největší přínos. Za pomoci plzeňských obyvatel, dobrovolníků z celého světa i místních neziskových organizací se podařilo zrealizovat např. úpravu Zapomenuté zahrady na Lochotíně, proměnu zemníku U Ježíška či výrobu a instalaci lehátek a tančírny do okružních sadů. Velkou událostí roku 2014 se stal mezinárodní workcamp zaměřený na úpravu bývalé Městské plovárny. Některé další podněty již zrealizovalo samo město. Díky grantovému programu na podporu vybraných nápadů se v průběhu roku 2014 uskutečňují úpravy okolí železniční zastávky u zimního stadionu nebo sousedské čištění studánek na Roudné. Po Plzni již několik měsíců putuje

speciální Almara nabízející vybavení pro volný čas. V tomto a příštím roce se můžeme těšit i na mapu drobných sakrálních památek a uměleckých děl z doby socialismu, hry v přírodě v Českém údolí či na trávníky pokryté na jaře 2015 květy časných cibulovin. Další skvělé podněty pak přinese nová výzva Pěstuj prostor 2014 – 2015. Ani ty podněty, které nejsou vybrány k realizaci, nejsou zapomenuty. Dostanou se do rukou městské správy, která se jimi může inspirovat, nebo se některé z nich využijí v dalších projektech Plzně 2015. Důležitou součástí programu Pěstuj prostor je i vzdělávání občanů v tématech veřejného prostoru a architektury, v rámci kterého se každý rok realizují desítky přednášek, seminářů a komentovaných vycházek.

43


Program  2. vlajkový projekt  Veřejný prostor

Kreativní demokratická škola Pěstuj Prostor

44

Již děti by se měly naučit vnímat veřejný prostor jako součást jejich života, uvědomit si svoji odpovědnost za něj a zároveň se naučit osvojovat si demokratické rozhodovací procesy. Na těchto zdánlivě jednoduchých základech stojí společný program Centra pro komunitní práci západní Čechy a Plzně 2015 nazvaný Kreativní demokratická škola: Pěstuj prostor. Jeho podstata je jednoduchá. Žákovské týmy si vyberou místo ve veřejném prostoru, které si podle jejich názoru zaslouží změnu a navrhnou možné řešení včetně rozpočtu. Při jejich práci jim pomáhají organizátoři projektu, architekti a další odborníci. Žáci navštěvují úřady a komunikují s vlastníky pozemků. Pro svou činnost se snaží získat podporu obyvatel v okolí vybraného místa. Příprava projektu se neobejde bez demokratického rozhodování a kompromisů. Projekt běží od roku 2012 a za dva ročníky se do něj přihlásilo devatenáct týmů z dvanácti plzeňských škol. Z prvního ročníku vzešly dva projekty, které již směřují k realizaci. Zástupci Masarykovy základní školy pokračují s podporou řádu dominikánů na úpravách Klášterní zahrady na Jiráskově náměstí, která by měla být otevřena veřejnosti. Návrh týmu 21. základní školy na úpravy prostoru před vlastní školou byl rozpracován díky experimentální soutěži, na které spolupracovali týmy architektů se žáky školy. Část navržených úpravy se má realizovat již ve školním roce 2014–2015. Z druhého ročníku programu chtějí na projektech pokračovat žáci Církevního gymnázia s návrhem proměny podchodu u hlavního nádraží a podporou buskingu v Plzni nebo žáci SŠINFIS s projektem úpravy zdi, která uzavírá areál jejich školy.

Zen Plzeň Město jako výstava To, že umění má sílu měnit náš svět, je dobře a dlouho známý fakt. Stejně tak je známou skutečností, že pokud dlouho míjíme nehezké či dokonce nebezpečné místo, zvykneme si na něj a začneme ho brát jako běžnou součást svého života. Projekt Město jako výstava chce upozornit na zanedbaná a omšelá místa v centru Plzně a upoutat k nim pozornost formou uměleckých intervencí. Od dubna do října 2015 bude postupně oživováno sedm míst v Plzni nejrůznějšími uměleckými vstupy. Veřejnost se může těšit na hravé instalace, které budou reagovat na genia loci daného prostředí. Skupina umělců pod kurátorským vedením Rostislava Koryčánka (mimo jiné realizátora brněnského projektu Sochy v ulicích) vstoupí do plzeňského prostoru a problematická místa se svým uměleckým zásahem pokusí ukázat v novém světle. Každý měsíc se tak promění jedna část městského centra a umělecké intervence budou postupně v „interiéru“ města narůstat. Šest městských bodů ztvární špičkoví profesionální umělci, jednoho místa se ujmou studenti Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara. Umělci: Matěj Al-Ali, prof. Jiří Beránek, Petr Dub, Pavel Karous, Eva Koťátková, Dominik Lang, Michal Moravčík, Tomáš Moravec, Michal Pěchouček, Pavla Scéranková, Michal Šeba, Benedikt Tolar, Dušan Zahoranský, Martin Zet. duben — říjen


Evropský den sousedů Pojďte se seznámit se svými sousedy! To je motto Evropského dne sousedů. První ročník se uskutečnil 31. května 2014, kdy tento sousedský svátek nahradil Den Meliny Mercouri. Ten proměňoval od kandidátského roku 2010 každoročně jednu červnovou sobotu rušnou Americkou třídu v pěší boulevard oživený kulturou. Plzeň ale není jen centrum a mnohé organizace a spolky působí v jednotlivých městských částech, proč tedy neoživit s jejich pomocí celé město? Tato myšlenka stála na počátku nového svátku sousedů, který se objevuje již dvě desítky let po celé Evropě. Program prvního ročníku nabídl celodenní aktivity, jež zahrnovaly komentované procházky po městských částech, pestrý odpolední program, který v rámci ohnisek rozmístěných po celé Plzni připravilo víc než 20 lokálních organizací, a večer, který patřil hlavně sousedským slavnostem. Důležitou novinkou byla právě výzva k zapojení všech Plzeňanů, jež si mohli připravit se svými sousedy večeři přímo na ulici před svým domem. Programu celého dne se v roce 2014 účastnilo více než 5000 Plzeňanů. Evropský den sousedů je výbornou příležitostí zviditelnit aktivity a dovednosti v místě, kde žijete. I v roce 2015 budeme otevírat výzvu pro realizaci programových ohnisek a zapojení aktivních zájemců z řad široké veřejnosti. Zároveň se můžete těšit na naši opětovnou podporu v rámci vámi připravených sousedských večeří. Pokud se tedy chcete přidat k sousedské atmosféře, nezapomeňte sledovat naše výzvy k účasti a rezervovat si poslední květnový víkend. 29. — 30. května

45


Program  2. vlajkový projekt  Veřejný prostor

Obnova krajiny česko-německého pohraničí Výškovice

46

Území podél česko-německé hranice, srdce Evropy odpradávna osídlené a kultivované, místo společného života Čechů a Němců po mnoho století. Události druhé světové války, vysídlení původního obyvatelstva po válce, následný komunistický režim v tehdejším Československu způsobily přerušení přirozeného kontinuálního vývoje území. Plzeň 2015 vytváří prostor pro otevření diskuze, jak dál s tímto územím, s jeho kulturní krajinou a lidmi. Hledání nápadů jakým způsobem tuto krajinu opět oživit, vytvořit z ní opět domov pro své obyvatele. A zdaleka se nejedná jenom o problém česko-německé krajiny. Problém vysídlení venkova je problémem celoevropským. Mezinárodní krajinářská výzva oslovila zájemce o toto téma na celém světě. Obec Výškovice u Chodové Plané je naším modelovým ukázkovým územím. V červenci 2014 se uskutečnil pracovní workshop pro 5 nejlepších týmů, které vybrala mezinárodní komise. Nejlepší Land Art projekt bude v roce 2015 zrealizován přímo ve Výškovicích, připravujeme putovní výstavu a kulaté stoly, budeme o problému diskutovat s veřejností. Vyvrcholením projektu bude konference 14. – 17. května 2015 pro všechny zájemce o krajinu, o krajinářskou architekturu v česko-německém pohraničí. Naším cílem je navázat úzkou přeshraniční spolupráci, získat přátele a spolupracovníky, abychom problémy osídlení a péče o krajinu řešili společně. Žijeme v jednom regionu, dýcháme jeden vzduch, tečou zde stejné řeky. Chceme se společně zamyslet nad dalším vývojem venkova, jeho kulturně – sociálními aspekty a hodnotami kulturní krajiny. Projekt je podpořen Programem příhraniční spolupráce Cíl 3 Česká republika – Svobodný stát Bavorsko. Projekt je pod záštitou České komory architektů, Mezinárodní federace krajinářských architektů, Německé federace krajinářských architektů, Oberpfalz Bezirk, District Cham, CIVILSCAPE, ILBA, partnerem projektu je Bayerischer Landesverein für Heimatpflege e.V. a městys Chodová Planá.

Ostrovy Land Art O výjimečnosti krajiny západních Čech je zapotřebí mluvit. Mluvit o krajině, která je naprosto unikátní, se všemi stopami lidského bytí ve zdejším jedinečném přírodním prostředí. V rámci procesů, které mohly být spuštěny právě díky projektu Evropského hlavního města kultury, se nabízí možnost udělat pro krajinu mnoho dobrého. Nejen z pohledu kulturního, ale i ekonomického se jedná o kapitál, ze kterého je možné v dnešním světě žít a profitovat. Jenom je důležité celou myšlenku návratu ke kořenům správně uchopit a aplikovat. Základem projektu je Park sv. Jiří v Plzni, na soutoku řeky Úslavy a Berounky. Zde v roce 2015 proběhnou mezinárodní land art rezidence s cílem upozornit na místo a jeho kulturní, historický, ekologický, ale i společenský význam. Dalšími ostrovy se pak stane krajina v Nečtinech, Plané a v Dýšině u Plzně. Na těchto místech se zapojují i děti formou workshopů, které se snaží rozvíjet kreativitu dětí a zároveň upozornit na problémy daného místa.


Zaniklé a ohrožené kostely Projekt „Zaniklé a ohrožené kostely“ je součástí programu Evropského hlavního města kultury 2015 od roku 2012. Postupně byly díky uměleckým intervencím prof. Jiřího Beránka a jeho studentů z ateliéru sochařství Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara zpřístupněné kostely v Otíně u Plané, Lukové u Manětína, Všekarech a Branišově a vloni Loreta u Týnce a Pořejov u Tachova. Další čtyři místa se otevírají v listopadu 2014. Vyvrcholením projektu by v roce 2015 měla být nová poutní cesta propojující na dvacet sakrálních míst, která minulý režim odsoudil k zániku. Tyto chátrající nebo úplně zničené stavby jsou vybírány z celkového počtu 122 zpustošených církevních objektů v plzeňské diecézi. Počet záměrně devastovaných staveb v Plzeňském kraji je děsivý, smyslem projektu ale není, ani nemůže být jejich úplná obnova nebo rekonstrukce. Význam těchto míst spočívá dnes v něčem jiném. Přes pohnutý osud v sobě uchovávají paměť.

47


Skryté město

Program  3. vlajkový projekt  Skryté město

48

Na začátku byl nápad dát obyvatelům Plzně i jejich hostům do ruky mobilní aplikaci, která by je provedla po neznámých zákoutích Plzně, seznámila s pozapomenutými příběhy a ukázala město z nečekaného pohledu. Práce na průvodci nás přivádí k setkání s řadou lidí, pamětníků, aktivních obyvatel, do archivů a Skryté město je tak jeden z projektů, který nejvíce zapojuje obyvatele Plzně do spolupráce. Objevovat skrytou identitu Plzně pomůže také výstava Plzeňské rodinné fotoalbum, nebo program komentovaných procházek po městě vedených pamětníky, antropology nebo vámi samotnými. Zapojte se!

Skryté město Netradiční průvodce Plzní Skryté město je netradiční průvodce po Plzni plný příběhů, vzpomínek a zajímavých setkání. Zájemce provede netušenými zákoutími historie i současnosti Plzně. Představí unikátní koktejl témat, událostí, míst, osobností a ukáže, že Plzeň je víc, než čím se zdá být. Dostaňte se Plzni pod kůži... Při práci na Skrytém městě jsme sbírali příběhy z běžného života Plzeňanů, hledali významná místa a kulturní i sociální specifika města. Dívali jsme se do minulosti i do současnosti, abychom vytvořili interaktivní mapu dostupnou na webu a mobilní aplikaci, která vybízí k vlastnímu objevování a zažívání města. Interaktivní mapa zavede návštěvníka na konkrétní místa, ke kterým se váží významné události, silné lidské příběhy, na místa s jedinečnou pamětí, která jsou však málo nebo zcela neznámá. Mobilní aplikace umožní každému vžít se do kůže devíti různých Plzeňanů a projít si město jejich pohledem. Setkat se s lidmi, které oni potkávají, vidět, co oni vidí, navštívit jejich oblíbená místa. Jednotlivé postavy reprezentují rozdílné pohledy na město. Sami si


vyberete, kým se necháte provést. Možná vás zaujme Honza Škodovák, který od vyučení pracoval ve Škodovce a zná dokonale historii Škodových závodů. Architektka Martina je perfekcionistka, zajímají ji tvůrčí nápady a jejich ztvárnění. Ve své rodné Plzni zná snad každý významnější dům. Veterán Tomy zase ve svých příbězích vzpomíná na válečné období, osvobození Plzně a proměny časem. Město si můžete prohlédnout také očima umělkyně Veroniky, která návštěvníkům ukáže především Plzeň kulturní. Po letech strávených na mateřské se sama těší, až zrealizuje vlastní projekt, a zároveň provokuje ostatní k tvůrčím činnostem. Interaktivní mapu najdete na www.mapa.skrytemesto.cz. Na představení mobilní aplikace se můžete těšit na jaře 2015, dostupná bude na www.aplikace.skrytemesto.cz. Aplikace kromě příběhů a tras nabídne také zcela praktické turistické informace. Partneři: FF ZČU, Knihovna města Plzně, Archiv města Plzně, Starý most, s. r. o., Český rozhlas, MF Dnes, Plzeňský Prazdroj, a. s., Plzeň zastávka, Městská část Plzeň 1, Městská část Plzeň 2, Městská část Plzeň 3, Městská část Plzeň 4, FUD, Fakulta Kybernetiky, Katedra sociologie, www.plzenska-televize.cz, Západočeské muzeum, Státní oblastní archiv, Nakladatelství Paseka, DJKT, ABS – Archiv bezpečnostních složek, Totem – RDC, Maják Plzně

Plzeňská pohostinnost Obyvatelé pro vás odkrývají Plzeň Projekt plzeňské pohostinnosti dává obyvatelům možnost prezentovat návštěvníkům město, ve kterém žijí, své zvyky a kulturu. Vyzývá, aby je pozvali k sobě domů či do práce, na pivo či ochutnávku lokálních specialit. Aby je vzali na procházku po svém okolí, aby jim povyprávěli své vlastní zážitky z města. Sousedské procházky budou pravidelně připraveny pro obyvatele Plzně vždy první sobotu v měsíci, a to od března 2015. Zájemce zavedou mimo centrum města, mezi obyvatele, na sídliště, do míst, která běžný

turista nemá šanci navštívit. Odhalí paměť a identitu jednotlivých městských částí, některé projedeme na kolech či koloběžkách, připomeneme si kultovní plzeňské bary, připravíme zábavnou procházku pro děti i vycházku, zaměřenou na poznávání Plzně z pohledu handicapovaných lidí. Projekt dbá na udržitelnou formu turismu, jehož sociální a ekonomický prospěch míří přímo na lokální obyvatele. Proto bude další součástí programu také nabídka ubytování, kdy bude mít návštěvník Plzně možnost bydlení u vybraných obyvatel po celém městě, což je úžasnou příležitostí pro poznávání daného místa, komunity, zvyklostí a života zdejších obyvatel. Podobně budou organizované také sousedské večeře spojené s povídáním o lokální kuchyni, její tradici i kuchařskými postupy. Návštěvník bude moci ochutnávat, srovnávat a tak ještě více pronikne do historie a tradice Plzeňanů. Bude mít také možnost výběru z řady originálních suvenýrů, vytvořených ve spolupráci designera a obyvatel, a charakterizujících tak město a jeho kulturu.

PAM Plzeňský architektonický manuál je mladším bratrem slavnějšího Brněnského architektonického manuálu, interaktivního průvodce zajímavou architekturou města. V Plzni vzniká databáze téměř 140 nejvýznamnějších architektonických objektů a souborů staveb první poloviny 20. století. Tyto objekty jsou navázány na trasy tří stezek, které vás provedou historickým jádrem a širším centrem města, Jižním předměstím a Bezovkou. Páteří projektu, spojující jednotlivé stezky, je speciální loosovská trasa, spojující místa navržených a realizovaných interiérů, jejichž autorem je Adolf Loos a jeho spolupracovníci. Více na www.verejnyprostorvplzni.cz

49


50 Evropské hlavní město kultury Plzeň 2015   X


51


Program  4. vlajkový projekt  Továrny na představivost

Továrny na představivost

52

V Plzni je nejméně pět průmyslových areálů, které se veřejnosti v roce 2015 otevřou také jako místa pro umění: pivovar Plzeňský Prazdroj zve na koncerty v Návštěvnickém centru nebo prohlídky a příběhy spojené s pivovarským řemeslem, v areálu Škody Plzeň vzniklo nejmodernější science centrum a planetárium, v areálu Papírny se rozrůstá kulturní centrum Pap–rna, bývalou vozovnu městského dopravního podniku přetváříme na na kreativní zónu DEPO 2015 – Centrum na podporu tvůrčího podnikání a jeden z největších výstavních prostorů v Plzni. Spousta sil je napřena i k dokončení rekonstrukce Světovaru na kulturní centrum. Snažíme se ukázat, že úspěch Plzně jako města průmyslu je spojen s prostředím, které podporuje otevřenost, kreativitu, umění a vzdělávání. V dubnu 2015 odstartujeme výstavou DOMUS v DEPU, která by se měla stát celoročním poutním místem pro návštěvníky Plzně. V Pap–rně se na výstavě Bahno, bída, bohémové představí osud obyvatel Stodu na jejich cestě na Nový Zéland, ale i řada mladých nezávislých projektů. Věříme, že všichni se podělíte o některou z fotek ze svého rodinného alba, abyste se mohli do DEPA 2015 přijít podívat na výstavu Plzeňské rodinné fotoalbum. DEPO 2015 nabídne i řadu koncertů a divadelních představení, které představí jednotlivé evropské i mimoevropské kultury.

Domus poutní místo designu Příběh této výstavy pramení z myšlenky vytvořit v kontextu města současnou paralelu a jakýsi symbolický výchozí bod pro cesty k opojení barokními skvosty v plzeňském kraji. V magickém prostoru prosklené haly tzv. těžkých oprav v Depu Cukrovarská vznikne unikátní instalace a prostorová skulptura čtyř inspirativních osobností současného evropského designu. Německý autor Werner Aisslinger pracuje s návrhem uzavřeného meditativního prostoru, Jiří Příhoda bude měnit perspektivu pohledu na prostor i samotnou instalaci výstavy, další velké originální objekty připravují Henry Wielgus s Janem Plecháčem a Maxim Velčovský. Od dubna do prosince 2015 vytváříme v Depu jeden z hlavních vizuálních projektů Evropského hlavního města kultury, který se dívá do budoucna. Instalace Domus zve na jiný zážitek, než pouhou výstavu – zve na opojení bohatým tvaroslovím fyzického prostoru i na meditaci v obklopení krásnem. DEPO 2015 22. dubna — 31. prosince


53


54 Evropské hlavní město kultury Plzeň 2015   X


Čestmír Suška reSTART

Plzeňské rodinné fotoalbum Ráj mezi čtyřmi řekami Každý má doma uschované fotografie z prázdnin, z chalup, fotky rodiny, přátel, oblíbených míst, obrazy, které popisují epizody našeho života, soukromé obrázky, které určitým způsobem popisují život nás všech. Tyto snímky ale neilustrují jen náš soukromý život, ale odhalují také život Plzně. Plzeňské rodinné fotoalbum nabízí možnost vytvořit společné album z našich alb, album života plzeňských obyvatel, společný obrázek města Plzně. Od podzimu 2014 až do června 2015 budou mít obyvatelé příležitost skenovat své fotografie na různých místech po městě, jako jsou pobočky Knihovny města Plzně či Meeting point, anebo je zasílat přímo na webovou galerii projektu: www.fotoalbum.skrytemesto.cz. Z fotografií pak budou uspořádány dvě výstavy v prostoru plzeňského Depa. První výstava s podnázvem Skryté město předvede výsledky první fáze sběru fotografií od obyvatel Plzně a ukáže sesbírané materiály z plzeňských archivů či práce studentů. Součástí této výstavy budou také diskuze a prezentace projektu Skrytého města. Finální výstava se bude jmenovat Ráj mezi čtyřmi řekami a představí široký výběr z nasbíraných rodinných fotografií. Partneři: FF ZČU, Západočeské muzeum, Knihovna města Plzně, Archiv města Plzně, ČTK

Vozovna v Cukrovarské ulici dostane v roce 2015 nový důvod své existence. A právě s okamžikem nového startu ideálně rezonuje dílo Čestmíra Sušky (*1952, sochař ze skupiny Tvrdohlaví), který v posledních letech tvoří z vyřazených kovových objektů a dělá z nich sochy, které zaujmou nejen obvyklé publikum výstav, ale i širokou veřejnost. Čestmír Suška je nyní už světově uznávaným sochařem, v roce 2012 měl retrospektivní výstavu v Centru současného umění DOX a v roce 2015 se jeho výstava bude podílet na otevření nové etapy existence kreativní zóny DEPO 2015. Součástí výstavy budou doprovodné aktivity, kurzy a komentované prohlídky. Výstava má exteriérovou a interiérovou část. Objekty v exteriéru se rozkutálí do dvoru vozovny a stanou se tak i součástí dalších plánovaných akcí. Interiérová část vysvětlí pozadí celého projektu a představí menší objekty. Výstavu spolufinancuje Plzeňský kraj, Plzeň 2015, o. p. s. a sponzoři. www.bubec.cz, www.suska.cz Pořadatel: Studio Bubec a Plzeň 2015 DEPO 2015 26. dubna — 31. prosince

Skryté město, DEPO 2015 16. dubna — 17. července Ráj mezi čtyřmi řekami, DEPO 2015 20. října — leden 2016

55


Program  5. vlajkový projekt  Jiří Trnka

Jiří Trnka

56

Vlajkový projekt Jiří Trnka a svět animace představuje umění a řemeslo loutkářství a filmové animace od samého počátku až po nejmodernější formy.

Společně s Ministerstvem kultury a Národním filmovým archivem uvede Plzeň 2015 v rámci festivalu Finále Plzeň pro rok 2015 digitalizovanou podobu Trnkových Starých pověstí českých. Barevný loutkový film podle Jiráskových „Starých pověstí českých“ zahrnuje pověsti o praotci Čechovi, Bivojovi, dívčí válce, Libuši a Přemyslovi, Horymírovi, Čestmírovi a válce proti Lučanům. Restaurace filmu umožní jeho uvádění v digitalizovaných kinech v široké distribuci ČR a v zahraničí, v podobě co možná nejbližší té, kterou mohli spatřit diváci při prvním uvedení filmu do kin. Restaurací Trnkova filmu přispěje Plzeň 2015 trvalým způsobem ke zmenšení dluhu, který má Česká republika vůči zachování domácího filmového dědictví. Animaci a nové technologie si budete moci zkusit i sami – ať už na kurzech a festivalových vydáních festivalu Animánie nebo v kurzech, které pořádá Dům digitálních dovedností. Bohatý bude i doprovodný program k oběma výstavám.


57


58 Evropské hlavní město kultury Plzeň 2015   X


Ateliér Jiřího Trnky

Zahrada 2

Ačkoli je Jiří Trnka považován za jednu z nejvýznamnějších osobností evropského animovaného filmu, který svým přínosem ovlivnil dějiny výtvarného umění, nebyla jeho tvorba dosud představena v ucelené a náležitě reprezentativní formě. Výstava nazvaná Ateliér Jiřího Trnky chce takový dluh tomuto významnému výtvarníkovi splatit. Expozice, která se představí současně v prostorách Galerie města Plzně a Galerie Jiřího Trnky je vytvořena na základě autorského konceptu syna Jiřího Trnky, Jana Trnky. Ateliér Jiřího Trnky se stane soubornou výstavou originálních děl Jiřího Trnky, vztahujících se ke klíčovým tvůrčím kapitolám slavného plzeňského rodáka. Kolekce unikátních, často dosud nevystavených Trnkových děl jde napříč uměleckými obory a žánry. Výstava zasahuje Trnkovu tvorbu filmovou, ilustrační, malířskou, grafickou, sochařskou a divadelní. Kolekce tak budou tvořit filmové loutky, filmové i technické scénáře, divadelní loutky, divadelní návrhy, ilustrace, obrazy, grafiky, plastiky, sochy, fotografie, rekvizity i dekorace. Interaktivní prvky výstavy chtějí přiblížit návštěvníkovi pocit místa, kde se Trnkova díla tvořila, dát pocit dotyku s tvorbou a zároveň nabízí i praktické zkoušky technik. Chybět nebude ani kinoautomat s ukázkami Trnkových filmů. Autor: Jan Trnka, spolupráce na scénáři: Jakub Hora, kurátorský koncept: Marcel Fišer, Michaela Mertová, architekt: Petr Fuchs, scénář a výtvarník AV projekcí: Jan Trnka, režie AV projekcí: Noro Držiak. Výstava představí Jiřího Trnku nejen jako umělce, ale i člověka. Vychází z konceptu vzpomínek a názorů Jiřího Trnky a jeho rodiny, zahrnuje Trnkův životní příběh v celé šíři včetně vážných i nevážných chvil.

Jaké by bylo potkat se s hrdiny pohádky Zahrada od Jiřího Trnky? Odpověď na tuto otázku můžete snadno získat na výstavě s názvem Trnkova Zahrada 2, kterou připravili Jan a Matyáš Trnkovi. Instalace rozmístěná do šesti místností představí všechny výrazné postavy i dějové linie knihy. Jen kluky tu nepotkáte, protože právě vy se jimi na chvilku stanete. Budete tak součástí dobrodružství i s vašimi dětmi. Autoři scénáře sice respektují autora, ale jsou si vědomi, že by pouhé přenesení postav do prostoru nestačilo. Instalaci se tedy snažili oživit nástroji dnešní doby, aby tak lépe oslovila mladou generaci. Každá místnost je jiná a má svoji vlastní atmosféru. Důraz kladou autoři na interaktivitu, atraktivitu a akci s množstvím animací a audiovizuálních efektů. Na vlastní oči tak uvidíte zlého kocoura, na vlastní uši uslyšíte velrybu recitující básně pozpátku, chybět ani nebudou sloni s cirkusovými výstupy či pohled do duté hlavy trpaslíka. Více info na www.zahrada2.cz. Západočeské muzeum v Plzni 26. února — 24. května

Galerie města Plzně a Galerie Jiřího Trnky nám. Republiky 17. ledna — 10. května

59


Program  6. vlajkový projekt  Gottfried Lindauer

Gottfried Lindauer Příběh Gottfrieda Lindauera inspiroval Západočeskou galerii k realizaci naprosto unikátní výstavy, kdy se poprvé z Nového Zélandu do Evropy dostane na 40 portrétů Maorů z konce 19. století. Emigraci Čechů na Nový Zéland se také věnuje interaktivní výstava v Pap–rně, kterou připravuje Pavel Anděl jako součást pátrání po osudech obyvatel Stodu. A protože jedním z hlavních témat projektu Plzeň 2015 je ‚Tranzit a menšiny“, požádali jsme osm současných malířů, aby se inspirovali Lindauerovým dílem a připravili samostatnou výstavu portrétů menšin, které žijí v Plzni kolem nás.

Gottfried Lindauer, plzeňský malíř novozélandských Maorů Gottfried Lindauer (1839–1926) je umělec s pozoruhodným životním osudem, který ovšem až dosud čekal na plnohodnotné zhodnocení svého díla. Západočeská galerie v Plzni pořádá první retrospektivní výstavu tohoto rodáka z Plzně, který odešel v roce 1874 na Nový Zéland a vytvořil tam unikátní kolekci portrétů maorských obyvatel, která je od té doby považována za součást tamního národního kulturního dědictví, a samotný Lindauer zde patří mezi nejpopulárnější malíře koloniálního období. Gottfried Lindauer je jedním z nemnoha malířů, kteří s evropským akademickým školením opustili starý kontinent a svůj talent i profesní dráhu rozvíjeli v pro ně neznámém prostředí mimoevropských kultur. Západočeská galerie bude na výstavě prezentovat 44 portrétů Maorů exkluzivně zapůjčených z Auckland Art Gallery a doplněných o díla vzniklá na našem území před malířovým odchodem do zámoří (portréty plzeňských měšťanů a cyrilometodějský cyklus z Valašských Klobouk). Západočeská galerie v Plzni 6. května — 20. září

60


61


62 Program  6. vlajkový projekt  Gottfried Lindauer


Bahno, bída a bohémové V roce 1863 se 83 obyvatel Stodu u Plzně rozhodlo přesídlit na Nový Zéland. O tom, co je k tomu vedlo, jak přežili strastiplnou cestu, co je čekalo ve vysněné zemi a jak dokázali nemožné – vybudovat novou vesnici uprostřed divoké přírody a nánosů všudypřítomného bahna – vypráví projekt Bahno, bída a bohémové. Nezapomene se ani na tajemného kapitána Martina Krippnera, který celou cestu vyprovokoval a sehrál zásadní roli v historii česko-německé komunity na Novém Zélandu. Ve spolupráci s Fakultou designu a umění Ladislava Sutnara ZČU v Plzni se připravuje výpravná interaktivní výstava na téma stodského exodu, která by v Plzni a snad i přímo ve Stodu připomněla exodus jeho bývalých obyvatel. Pomocí filmových projekcí, dobových předmětů, reálných vzpomínek a výrazně výtvarného pojetí vyvolá dávno prožité emoce. Součástí projektu je i vznik komiksové podoby celého příběhu. Pořadatelé: EALLIN TV, s. r. o. ve spolupráci s Fakultou designu a umění Ladislava Sutnara ZČU v Plzni Pap–rna duben — červen

Tvář Plzně Inspirovaná výstavou obrazů Gottfrieda Lindauera v Západočeské galerii vznikne v Komunitní galerii na Lochotíně výstava plzeňských obyvatel od současných malířů, a to na základě setkávání umělců se zástupci těchto komunit. Portréty přislíbili vytvořit: Jan Mikulka, Jan Uldrych, Alžběta Josefi, Zdeněk Trs, Tomáš Němec a Aleš Brázdil. červen — červenec

63


Program   7. vlajkový projekt   Barokní krása západních Čech

64

Barokní krása západních Čech Plzeňský kraj oplývá barokním bohatstvím, je místem setkání architektů Santiniho a Dientzenhofera, barokní krajina tu má svoji neopakovatelnou atmosféru a kostely, kláštery a města čekají na svoje nové návštěvníky. Festival 9 týdnů baroka přináší jedinečné příležitosti, jak se setkat s barokní i současnou kulturou v prostředí barokních památek s cílem vytvořit ze západočeského baroka značku, za kterou se budou sjíždět hosté z celé Evropy.

9 týdnů baroka Zažijte baroko všemi smysly Vůně, chutě, hudba, stavby, obrazy a krajina baroka na Vás čekají po 9 letních týdnů v 9 oblastech Plzeňského kraje. Fenomenální soubor barokních památek bude hrát hlavní roli velkého letního festivalu. Návštěvníky čekají Barokní noci s dobovými ohňostroji i špičkové hudební produkce, doplněné mimo jiné i znamenitými pokrmy české kuchyně. Návštěvníkům nabídneme vybraných TOP 63 míst, která reprezentují to nejlepší ze západočeského baroka a která „musíte vidět”. Každý týdenní cyklus se zacílí vždy na jednu oblast. Začínáme symbolicky v oblasti Nepomuk/Spálené Poříčí. V kolébce Svatého Jana Nepomuckého – nejslavnějšího českého světce , jehož mýtus má svůj původ právě v období baroka. V dalším týdnu se zaměříme na oblast Klatovska. Hlavními tématy zde jsou Jezuité a zázračná Madona klatovská. Chotěšov/Přeštice jsou třetí představovanou oblastí na křižovatce poutních cest a místo další zázračné Madony – Divotvůrkyně Přeštické. Oblast Tachov/Planá zve na cesty k pramenům i na barokní pouť. Domažlicko je spojeno s tradicí Chodů, stále živého folklóru s barokními kořeny. Oblasti Stříbro/Kladruby vévodí jak unikátní klášter Kladruby, slavící právě devítisté výročí založení, tak barokní zámky. S desíti Santiniho hvězdami v podobě jedinečných staveb se setkáte v oblasti Plasy/ Mariánská Týnice/Radnice. Krajina barokních soch Vás čeká v oblasti Nečtin a Manětína, uprostřed ozdobená perlou – manětínským zámkem. Programem v oblasti Sušice, v krajině pod křídly Anděla Strážce, festival završíme. Od pondělí do středy a v neděli ožijí jednotlivá místa programy partnerských pořadatelů. Každý čtvrtek, pátek a sobotu je připraven hlavní program, který je situován


do nejvýznamnějších památek a míst. Kromě již zmíněných Barokních nocí je připraven hlavní hudební program. Publiku nabídne hned několik velkých hudebních událostí, koncertů, oper nebo mší v provedení nejlepších českých souborů provozujících tzv. autentickou i moderní interpretaci. Z nejvýznamnějších to bude především obnovená světová premiéra barokní korunovační opery J. J. Fuxe „Costanza e fortezza“ na historicky věrné replice dřevěného barokního divadla (Musica Florea & Theatrum floreum, Jízdárna Světce u Tachova), „Mše h moll“ J. S. Bacha (Collegium 1704, klášter Kladruby), barokní loutková opera F. Cavalliho „La Calisto“ (Collegium Marianum & Buchty a loutky, Zelená Hora u Nepomuku), oratorium „Mesiáš“ G. F. Händela (Czech Ensemble Baroque, Manětín) či „Vodní hudba“ téhož skladatele (Plzeňská filharmonie, zámek Kozel), nebo obnovená světová premiéra „Requiem“ dobřanského rodáka J. J. I. Brentnera, jehož hudba se prostřednictvím jezuitských misií rozšířila až do Argentiny a Bolívie (Ensemble Inégal, Přeštice).

Costanza e fortezza

Manětín / Nečtiny / Rabštejn 17. — 23. srpna

Barokní korunovační operaBarokní korunovační opera J. J. Fuxe a P. Pariatiho v provedení na dobově věrné dřevěné kopii divadelní scény Florea Theatrum vychází z unikátních konstrukčních technologií vrcholného baroka podle parametrů scénické konstrukce v Českém Krumlově, Litomyšli a švédského královském paláce v Drottningholmu. Obnovená světová premiéra od dosud jediného provedení této opery v roce 1723 při korunovaci Karla VI. českým králem v Jelením příkopě Pražského Hradu, kterou zasazujeme do unikátní prostory Jízdárny ve Světcích u Tachova, je příkladem současného celoevropského kulturního sdílení na poli kulturním, ale též badatelském a vědeckém. Hudbu provede světově renomovaný český soubor autentické interpretace Musica Florea a nejlepší sólisté české scény staré hudby pod vedením Marka Štryncla. Tanečně doprovodí respektovaný Ensemble Hartig pod vedením Heleny Kazárové, specialistky na dobový tanec a barokní gestiku. Partnerem je festival „Brána Jízdárny otevřená“, MKS Tachov a Město Tachov.

Sušice 24. — 30. srpna

Jízdárna Světce u Tachova 31. července

Nepomuk / Spálené Poříčí 29. června — 5. července Klatovsko 6. — 12. července Chotěšov / Dobřany / Přeštice 13. — 19. července Tachov / Planá 20. — 26. července Konstantinovy Lázně / Stříbro 27. července — 2. srpna Domažlice 3. — 9. srpna Plasy / Mariánská Týnice / Radnice 10. — 16. srpna

65


66 Program   7. vlajkový projekt   Barokní krása západních Čech


67


Program   8. vlajkový projekt   Festivaly a kulturní bohatství Plzně

68

Festivaly a kulturní bohatství Plzně Plzeň se může pochlubit významnými a kvalitními kulturními institucemi, které se zapojily do programu Evropského hlavního města kultury Plzeň 2015: Divadlo J. K. Tyla s moderním Novým divadlem a programem Evropské divadelní sezóny, dalšími inscenacemi nebo bohatým programem Festivalu Divadlo. Divadlo Alfa se speciálním vydáním festivalu Skupova Plzeň. Galerie města Plzně výstavami Jiřího Trnky, Ladislava Sutnara i současných umělců. Západočeská galerie s řadou výstav zmíněných i mezi vlajkovými projekty. Západočeské muzeum s novými stálými expozicemi i bohatým programem výstav ve svých jednotlivých pobočkách. Plzeňská filharmonie speciálními koncerty i rozšířeným programem Smetanovských dnů. Knihovna města Plzně spoluprací na literárních akcích, Studijní a vědecká knihovna výstavami a projekty, Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara ZČU výstavními a vzdělávacími programy. Plzeňské kulturní bohatství vyrůstá také z nezávislé scény, kde každý večer ožívají

hudební kluby a fungují neziskovky jako je Johan, Pap–rna, Plzeň Zastávka, Divadlo pod lampou, Envic, Žonglér, Ledovec nebo festivaly jako Živá ulice, Divadelní léto pod plzeňským nebem a spousta dalších. Všechny tyto i mnohé další organizace se podílejí na přípravách programu Evropského hlavního města kultury a jsou živým důkazem toho, jaký kus cesty do Evropy během příprav projektu město urazilo. Jsou to instituce a akce, které ponesou odkaz Evropského hlavního města kultury do budoucna. Věnujte jim svoje sympatie a užijte si bohatý program v jejich společnosti!


69


Program   8. vlajkový projekt   Festivaly a kulturní bohatství Plzně

Mezinárodní festival Divadlo

70

Mezinárodní festival Divadlo si za uplynulých dvacet jedna ročníků získal renomé významného středoevropského divadelního festivalu a vytvořil platformu pro pravidelné setkávání divadelních kultur a umělců z evropských i mimoevropských zemí. Na festivalu Divadlo se dosud prezentovalo více než 150 souborů z dvaceti zemí světa. Festival se snaží především představit mimořádné a pozoruhodné zahraniční inscenace a zároveň ukázat domácí tvorbu, a to v široké tematické, stylové i žánrové škále. Domácí část programu je koncipována jako showcase českého činoherního divadla. Festival zajišťuje tlumočení (titulkování) do angličtiny a poskytuje zahraničním hostům konzultace a materiály k výběru inscenací pro mezinárodní festivaly. Podílí se tak významnou měrou na propagaci českého divadla v zahraničí. Mezi doprovodné akce patří kromě výstav a besed rovněž workshopy pro studenty vysokých odborných škol, např. Workshop divadelní fotografie či mezinárodní Videoworkshop. Pořadatel: Mezinárodní festival Divadlo Velké divadlo, Nové divadlo, Divadlo Alfa, Depo 2015, Pap–rna a další prostory 9. — 17. září

Divadelní léto pod plzeňským nebem Divadelní léto pod plzeňským nebem je původní divadelní festival, v rámci něhož vzniká každoročně nová činoherní inscenace ušitá na míru některému z krásných venkovních prostorů v centru Plzně. Na jevišti se již po sedm letních sezon setkávají herci z plzeňských divadel s pražskými i mimopražskými kolegy. Dramaturgie festivalu se zaměřuje na lehké a zábavné letní komedie klasických autorů. Diváci tak již mohli zhlédnout například Tři mušketýry A. Dumase, Revizora od N. V. Gogola či Shakespearovu Marnou lásky snahu. V roce 2015 nabídne festival zbrusu novou inscenaci v režii Petra Svojtky, reprízu Goldoniho Lháře z roku 2014 a zároveň pár novinek. Jednou z nich se stane Taneční léto pod plzeňským nebem. Projekt, který vzniká ve spolupráci organizací PaNaMo, Tanec Praha a Plzeň 2015, přinese již existující představení M. Vacovské, L. Dusilové a Spitfire Company a DAMÚZY s názvem One Step Before the Fall. Dále také autorské představení herců a tanečníků Divadelního léta pod vedením choreografky Adély Stodolové a režiséra Viléma Dubničky. Další novinkou bude pak přímý přenos Goldoniho Lháře na náměstí či do kin vzdálenějších měst v Plzeňském kraji, ale i do větších měst České Republiky a ve spolupráci s Českými centry i do zahraničí. Pořadatel: PaNaMo centrum Plzně 28. června — 24. července


Filmový festival Finále Finále Plzeň je každoroční filmový festival představující nové české a také slovenské celovečerní filmy a dokumenty. O festivalové ceny, Zlaté ledňáčky, kromě nich nově soutěží i česká a slovenská televizní tvorba. Součástí festivalu jsou Industry days určené pro filmové profesionály. Program už tradičně obohacuje také sekce zaměřující se na kinematografii jedné z evropských zemí. Celý filmový týden je pak doplněn retrospektivami významných filmových osobností, výjimečnými počiny české kinematografie a besedami s tvůrci. V roce 2015 se uskuteční už 28. ročník festivalu Finále Plzeň. V roce 2015 se navíc festival rozšiřuje také do Pekla, kde 29. dubna uvede speciální večer Dlouhá noc krátkých filmů. Pořadatel: Dominik centrum, s. r. o. Měšťanská beseda 26. dubna — 2. května

Plzeňské notování Festival sborového zpěvu Plzeňské notování se snaží vytvořit prostor pro prezentaci sborové hudby různých žánrů, zprostředkovat setkání pěveckých sborů a přiblížit sborový zpěv široké veřejnosti. Festival je specifický tím, že se jedná o odborně hodnocenou, ale zároveň nesoutěžní přehlídku. Plzeňské notování, které pořádá smíšený pěvecký sbor Canticorum z Plzně, otevírá příležitost především mladým či méně zkušeným sborům, jež nemají možnost prezentovat se na velkých festivalech. Zároveň představuje hudební stálice a zkušené sbory plzeňského regionu, popř. celé České republiky či zahraničí. Součástí přehlídky je i sborový workshop, na kterém všichni účastníci nacvičí společnou píseň, která zazní na závěrečném galakoncertu a stane se pomyslnou tečkou za celým festivalem. Diváci si mohou poslechnout nejen klasickou hudbu a moderní styly, ale také různé úpravy spirituálů, jazzové a swingové skladby, písně populární hudby i neobvyklé techniky, jakou je například alikvotní zpěv. Dům hudby, Měšťanská beseda 29. — 30. května

71


Program   8. vlajkový projekt   Festivaly a kulturní bohatství Plzně

Smetanovské dny 2015

Tipy na koncerty

Mezinárodní festival Smetanovské Dny patří do kalendáře těch nejvýznamnějších kulturních událostí Plzně po více než třicet let. Ve špičkovém provedení významných těles a předních interpretů naší i zahraniční scény mohou posluchači vyslechnout jak známá mistrovská díla v tradičních a nových souvislostech, tak i hudební novinky. Mezioborovost, jež stála na samém počátku festivalu v podobě vědeckého sympózia věnovaného problematice české kultury 19. století, zůstává zachována i nadále. Nedílnou součástí festivalu je tak propojení s výtvarnou, literární a dramatickou oblastí, stejně jako zapojení plzeňských tvůrců a výkonných umělců. Hlavním tématem 35. ročníku bude fenomén koexistence Rakušanů, Němců a Čechů v kontextu české kultury. Pořadatelem festivalu je od roku 2013 Plzeňská filharmonie, o. p. s. Pro tento ročník připravuje bohatý koncertní program s hostujícími velkými symfonickými orchestry, sólovými recitály nebo crossover projekty, které spojují klasiku se současnou hudbou. Místa konání koncertů: Měšťanská beseda, Dům hudby, Sbor Církve bratrské v Plzni, Galerie města Plzně, Návštěvnické centrum Plzeňského Prazdroje a další Pořádá: Plzeňská filharmonie spolu s dalšími partnery (Západočeská galerie, Západočeské muzeum aj.)

2. března, MB, Zahajovací koncert Staatskapelle Weimar, Catherine Manoukian (housle), Stefan Solyom (dirigent)

2. — 29. března

3. března, ČRo, Ensemble Musique Nouvelles (BE) – večer současných belgických skladatelů, Jean Paul Dessy (dirigent) 5. března, MB, Vivat Mozart! Plzeňská filharmonie, Hana Hložková (housle), Vít Hošek (viola), Lukáš Pavlíček (hoboj), Jan Oblištil (klarinet), Václav Kapusta (fagot), Kateřina Javůrková (lesní roh), Ronald Zollman (dirigent) 19. března, MB, Přijela k nám Broadway! Plzeňská filharmonie, Lindsey Falduto a Daniel Fosha (zpěv), Carl Topilow (dirigent) 23. března, Dům hudby, Pražské dechové okteto, Dinis Schemann (klavír), Petr Nouzovský (violoncello) 24. března, Dům hudby, Schemann Klavierduo

Pilsner fest Tradiční oslava zrodu jedinečného piva Pilsner Urquell. Oslava narozenin první várky Pilsner Urquell nabídne hudební a doprovodný program inspirovaný historií a výrobou plzeňského ležáku. Proslulé plzeňské pivo uvařil poprvé 5. října 1842 sládek Josef Groll. Oslavy v plzeňském pivovaru připomenou historickou tradici pivovarského řemesla a ukáží, co stojí za úspěchy plzeňského ležáku ve světě. Pořadatel: Plzeňský Prazdroj, a. s. nádvoří Plzeňského Prazdroje 3. října

72


Jazz bez hranic Festival Jazz bez hranic vyhledává mladé jazzové hudebníky a snaží se rozvíjet jejich talent v dílnách, představeních či výchovných koncertech a zároveň podporuje již zralé plzeňské jazzové muzikanty. Pro zájemce o jazzovou historii jsou připraveny semináře Plzeňského jazzového klubu. Vyvrcholením je pak mezinárodní jazzový festival, kam přijíždějí nejlepší interpreti z celého světa – od tradičního jazzu přes mainstream po avantgardu. Kromě Plzně probíhá festival v dalších městech Plzeňského kraje, Schönsee a Zwieselu. Partnery projektu jsou DJKT a konzervatoř v Plzni, Sing- und Musikschule v Regensburgu, Jazz and More v Deggendorfu, Jazz Zirkel ve Weidenu a prestižní Glen Buschmann Jazzakademie v Dortmundu. Hlavním zahraničním partnerem projektu je Jazz Club v Regensburgu.

V minulých osmi ročnících navštívilo festival Jazz bez hranic devět nositelů celkem čtyřiadvaceti cen Grammy. V roce 2015 projekt oslaví své desáté výročí významnou novinkou, kterou bude mezinárodní přehlídka studentských big bandů. Pořadatel: Jazz bez hranic říjen — listopad

73


Mezinárodní folklorní festival CIOFF

Program   8. vlajkový projekt   Festivaly a kulturní bohatství Plzně

Živá ulice Multižánrový festival Živá ulice – Plzeňská setkání navazuje na osmnáctiletou tradici svého předchůdce festivalu Na ulici, který si za dobu dosažení své plnoletosti vybudoval výbornou pověst po celé Plzni. Návštěvníci festivalu se v průběhu tří měsíců mohou těšit na 15 dní plných hudby, divadla a bohatého doprovodného programu. Hlavnímu srpnovému programu Živé ulice dominuje hudba, která je doplněna divadelními představeními (nejen) pro děti. Součástí Živé ulice je také akce nazvaná Za dveřmi je Plzeň!, což jsou několikadenní ozvěny pouličního divadla mezinárodního festivalu Za dveřmi, které se konají v Proluce. Do Plzně tak zavítají špičky světového pouličního divadla a představí show, ve kterých se tancuje, hraje a zpívá. Festivalový program utichne až v září Festivalem polévek. Vstup na akce je zdarma a nechybí na něm ani ­program pro nejmenší. Pořadatel: ArtProm, s. r. o. Za dveřmi je Plzeň! Proluka, Šafaříkovy sady 13. — 19. července Živá ulice otevřené scény na náměstí Republiky, sadový okruh, Zach’s pub 10. — 23. srpna

74

Plzeň je od roku 1997 místem setkávání milovníků folkloru a lidového umění, kterého se každým rokem účastní kolem dvaceti dospělých i dětských folklorních souborů z celé České republiky a zahraničí, včetně hostů z exotických míst světa. Od roku 2008 je festival řádným členem prestižní celosvětové organizace CIOFF® působící v rámci UNESCO. Jednotlivé festivalové pořady probíhají v historickém centru města, část programu se odehrává i v malebném prostředí obcí Vrčeň, Dýšina a v Konstantinových Lázních. Hlavní festivalové pořady jsou doplněny bohatým doprovodným programem, jako jsou taneční dílny pro veřejnost, výchovné koncerty pro školy, představení pro seniory, výtvarná soutěž pro děti a mnoho dalších. Pořadatel: Plzeňská folklorní scéna, z. s. U Branky 3. — 7. června

Mezinárodní Skupova Plzeň Tradiční bienále loutkového divadla Skupova Plzeň připravuje na rok 2015 speciální mezinárodní vydání. Od 3. do 6. září se v Plzni představí na tři desítky zahraničních inscenací, které se loutkám nebo figurativnímu divadlu věnují z mnoha originálních pohledů. Hosté nejen ze sousedních zemí, ale například i z Japonska zaplní prostory nejen Divadla Alfa, ale také Nového divadla a dalších prostor. 3. — 6. září 2015


Animánie

Festival Akcent Festival Akcent vytváří platformu pro umění, které překračuje hranice mezi uměleckou tvorbou, sociálními problémy a politikou. Festival Akcent bere umění jako unikátní prostředek komunikace, která není omezena pouze na tradiční konzumenty umění, na návštěvníky divadel, galerií a koncertních síní. Festival Akcent chce dát prostor dokumentárnímu divadlu, komunitnímu umění, sociálním intervencím, umění ve veřejném prostoru a prezentovat aktivity, které uměleckými prostředky vstupují na pole společensky prospěšné či společensky kritické činnosti. Festival Akcent chce prosazovat nový pohled na funkci umění v sociálním kontextu. Festival produkuje pražské Divadlo Archa s evropskými partnery a pro roky 2014 a 2015 se některé z událostí festivalu představí i ­publiku v Plzni.

Celoroční činnost Animánie se skládá ze zájmových kroužků a kurzů zaměřených na animaci, fotografii a film, ale také workshopů a vzdělávacích seminářů pro školní kolektivy i veřejnost. Nedílnou součástí jsou pravidelné projekce animovaných filmů v plzeňském Anděl Café Music baru. V roce 2015 vstupuje projekt Animánie již do desátého ročníku. V průběhu celého roku bude podporována autorská tvorba dětí a mládeže v oblasti animované ho filmu. Filmy z produkce Animánie úspěšně reprezentují Plzeň na českých i zahraničních festivalech. Pravidelné Letní animační soustředění v tomto roce plánuje úzce spolupracovat s projektem MiniPlzeň, které proběhne v prvních třech týdnech prázdnin. Děti z Animánie zde povedou vlastní kino, fotografické a filmové studio. Oblíbený Animaraton, což je 24hodinová animace v plzeňských ulicích, se bude konat již potřetí. Vrcholem projektu je pak festival Podzimní sklizeň, který tentokrát bude celý zaměřený na japonskou tvorbu a příběh v obraze – komiks. Součástí festivalu je i soutěžní přehlídka audiovizuální tvorby dětí a mládeže do 26 let, od roku 2015 mezinárodní. Pořadatel: Ocet o.p.s ve spolupráci s Animánií, z. s. festival Podzimní sklizeň 14. — 22. listopadu

listopad 2014 a 2015 / Praha a Plzeň

75


Bienále Plzeň Bienále je unikátní projekt, který se jako jediný v Evropě zabývá jednobarevnou kresbou. Souborná výstava nazvaná Svět kreseb v Plzni / Laureáti Bienále 1996 – 2014 představí tvorbu všech dosavadních laureátů v kontextu jejich uměleckého zaměření. Výběr 3–4 prací od každého autora včetně oceněné kresby ukáže vývoj výtvarníkovy činnosti od doby ocenění až do současnosti. K této výstavě bude také vydán katalog všech vystavujících, který bude obsahovat životopis s fotografií výtvarníka a reprodukce děl. Pořadatel: Bienále kresby Plzeň

8. vlajkový projekt   Festivaly a kulturní bohatství Plzně

15. října — 29. listopadu

76


Afrika naživo

Festival Mediterránea Zprostředkovat Plzeňanům krásu a kulturu středomořských zemí, a to nejen Španělska a Francie, se snaží festival Mediterránea. Festival Mediterránea, který spoluorganizuje Centrum španělské kultury a vzdělávání a Alliance Française de Plzeň, ukazuje v Plzni nejen kulturu těchto oblastí, ale nabízí možnost poznat v rámci tohoto festivalu pravý středomořský trh či zúčastnit se mezinárodní taneční soutěže Flamencopa. Nové divadlo, Měšťanská beseda, Studijní a vědecká knihovna, Filosofická a Právnická fakulta ZČU 12. — 30. května

Arabfest

Ukázat Plzeňanům kulturu, zvyky i svět Afriky a současně africkým občanům žijícím v Plzni připomenout jejich domov se snaží festival Afrika naživo. Přehlídka zahrnuje program nejen pro dospělé diváky, ale nezapomíná ani na nejmenší. Součástí festivalu jsou totiž pohádky pro děti, taneční a bubenické workshopy, škola vaření, přednášky, filmové večery, hudební a taneční koncerty. Festival je pokračováním Měsíce černošské historie z roku 2006, na kterou navázal Bawala Festival v roce 2007, 2011 a 2012 a který od roku 2013 pokračuje pod novým názvem Afrika naživo. 12. — 30. dubna

Týdny hispánské kultury Centrum španělské kultury a vzdělávání pořádá v roce 2015 již 5. ročník přehlídky hispánského umění, které představuje tuto jazykovou oblast v celé šíři kultur, žánrů a národů. Festival zahajuje 1. října 2015 Kreolská mše v katedrále sv. Bartoloměje na náměstí Republiky v Plzni, těšit se můžete také na premiérové uvedení španělských filmů nebo výstavu o Svatojakubské cestě. 1. — 20. října

Festival arabské kultury je již tradiční kulturně-vzdělávací akcí, která se koná každým rokem na jaře na různých místech Plzně. Původně vznikl jako skromná akce studentů Západočeské univerzity v Plzni, postupně se z něj však podařilo učinit víceúrovňový festival pro širokou veřejnost. Týdenní program Arabfestu zahrnuje koncerty, přednášky českých i zahraničních odborníků, filmové projekce, taneční vystoupení, výstavy, workshopy, soutěže, ochutnávky pokrmů a mnoho dalšího, vše spjaté s kulturou Blízkého východu. Hlavním cílem festivalu je představit veřejnosti arabský svět a jeho kulturu, neboť nám má opravdu co nabídnout. 10. — 17. dubna

77


Program   8. vlajkový projekt   Festivaly a kulturní bohatství Plzně

Departures – výlety za kulturou do Depa 2015

78

Vycestovat za zahraniční kulturou bude během roku 2015 velmi snadné. Stačí nasednout na trolejbus číslo 13 či 14, případně vyrazit pěšky a rázem se dostat do Rakouska, jihovýchodní Evropy, Británie, Polska, ale třeba i Izraele nebo daleké Asie. Vítejte v Depu! Projekt Departures spolupracuje s již tradičními festivaly, které prezentují zahraniční kulturu v Plzni, a prostor bývalého depa jim poskytne zajímavé místo pro prezentaci jejich činností. Těšit se můžete na Týden rakouské kultury, Dny Jeruzaléma, Bonjour Plzeň či Arabfest. Departures zároveň představí i další zajímavé zahraniční přehlídky ve spolupráci s ambasádami, zahraničními ministerstvy nebo kulturními instituty. Departures jsou několikadenní minifestivaly v prostorách Depa, které představují současnou kulturní scénu dané země, ať už se jedná o výtvarné umění, tanec, divadlo nebo hudbu, nezapomínají ale na tradiční aspekty, které návštěvníkovi přiblížíme zajímavým a moderním způsobem. Co třeba takový workshop v jódlování? Minifestivaly Departures začnou v březnu 2015 výletem za rakouskou kulturou zejména za hudbou a výtvarným uměním, v dubnu vycestujeme na jihovýchod Evropy. V červnu se můžete těšit na kulturu z Britských ostrovů a z Izraele, kde se spojuje umění a technologie. Červenec nás naláká až do Číny, která pro nás chystá pestrobarevný program. V září se vracíme do střední Evropy, jmenovitě do Polska, poté nás čeká Belgie. říjen je ve znamení Francie a v listopadu si udělejte čas na návštěvu Japonska a končíme v prosinci v Belgii. Naše cesta kolem světa je komplikovaný podnik, proto prosím pochopte, budeme-li muset nenadále změnit směr, někde se zdržíme nebo navštívíme jiné destinace. Během cesty vás ale určitě čeká spousta zajímavých kulturních zážitků, ale i rozmanitých chutí a vůní, protože i jídlo je kultura. Odjíždíme!

Žebřík Žebřík je prestižní hudební anketou s více než dvacetiletou tradicí. Od roku 1992 se její slavnostní vyhlášení koná výhradně v Plzni a každoročně k nám přiváží elitu české a slovenské hudební (i filmové) scény. Vyhlášení nadcházejícího ročníku proběhne v březnu 2015. Pořadatel: iREPORT, s. r. o. Depo 2015 13. března

Festival Jeden svět Mezinárodní festival dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět pořádá společnost Člověk v tísni. V současné době se jedná o jeden z největších festivalů dokumentárních filmů s tématikou lidských práv. Jen v loňském roce jej po celé ČR navštívilo přes 117 tisíc diváků. Jeden svět se neodehrává pouze v Praze, ale i v dalších městech České republiky včetně Plzně. V roce 2015 se festival odehraje v Plzni hned na třech místech. Diváci se mohou vypravit do Divadla Dialog, Knihovny města Plzně či Meeting pointu společnosti Plzeň 2015. Nedílnou součástí programu jsou dopolední projekce pro školy a také moderované debaty na daná témata. Pořadatel: Člověk v tísni, o. p. s. Divadlo Dialog, Knihovna města Plzně, Meeting Point 23. — 31. března


Bavorské dny Týdenní festival představí na různých místech Plzně současné umělce z Bavorska i projekty česko-bavorské kulturní spolupráce. Vystoupí jak světoznámý chlapecký pěvecký sbor v katedrále, tak rockoví hudebníci v klubech. V Depu bude k vidění výstava designu, uskuteční se taneční představení, autorské čtení, workshopy pro školy i program pro rodiny s dětmi. Festival slavnostně ukončí nedělní svátek Květiny pro Plzeň, koncipovaný jako poděkování za přeshraniční spolupráci. Pořádá: Plzeň 2015 ve spolupráci s Centrem Bavaria Bohemia, Tandemem Plzeň a bavorskými partnery 20. — 26. dubna

Khamoro Khamoro je nejznámější romský festival na světě. V Praze existuje již od roku 1999 a za tu dobu se jej zúčastnila řada účinkujících z více než čtyřiceti zemí světa. Khamoro v Plzni v roce 2015 nabídne výstavu, koncert unikátního gypsy

jazzu, řadu workshopů – výtvarný, taneční, výroba šperků, základy romských dějin a romského jazyka, to vše pod vedením romských odborníků. Nebude chybět živá instalace obřího Dortu Mandala. Festival vyvrcholí závěrečným galakoncertem, kde vystoupí tři romské kapely, z toho budou dvě zahraniční. Khamoro představí také divadelní skupinu ARA ART, která zavede diváky do světa mytických postav a zprostředkuje jim hluboce emotivní zážitek. Představení přenáší do dnešní doby mýtus o fiktivní romské postavě Guľi daj (Sladké matce) a metaforicky ukazuje na problémy, se kterými se Romové musí vypořádávat i v současnosti. Po divadelním představení bude následovat debata ve formátu „Studenti studentům“. Moderovat diskuzi bude David Tišer, režisér divadelní skupiny a romský aktivista. Posláním festivalu je ukázat bohatství a různorodost romské kultury a tradic, vytvářet multikulturní společnost a zlepšit vztahy mezi majoritní společností a Romy. Pořadatel: Slovo 21, z. s. U Branky, náměstí Republiky, House of Blues, KD Peklo 27. — 29. května

79


80 8. vlajkový projekt   Festivaly a kulturní bohatství Plzně


Tanec Praha v Plzni Renomovaný mezinárodní festival Tanec Praha přiváží již od roku 1989 do České republiky špičky světové taneční a pohybové scény. Každým rokem vrcholí festival Událostí sezony, představující nejvýznamnější osobnosti ze všech koutů světa. Cílem rozsáhlého programu festivalu Tanec Praha 2015 v Plzni je navázat na bohatou nabídku předchozích ročníků, spolupracovat s místními partnery a umělci (Moving Station, ­ Pap–rna, Divadelní léto pod plzeňským nebem, k světu. a další) a uvést zahraniční i české projekty v celé své pestrosti a vysoké kvalitě. Poprvé se do Plzně dostane Událost sezony, soubor Sasha Waltz and Guests s inscenací Travelougue I – Twenty to Eight 15. června 2015, ale také např. vrcholné dílo valonské dvojice Mossoux-Bonté. Festival Tanec Praha v Plzni plánuje otevřít nové formy spolupráce s neziskovými organizacemi Plzeňska a díky lepším prostorovým podmínkám hned následný rok 2016 přivézt do Plzně největší stávající platformu mladých evropských choreografů Aerowaves, která představuje „TOP 20 priority companies“ na festivalu Spring Forward. Pořadatel: Tanec Praha Depo 2015, Nové divadlo, Náplavka 3. — 25. června

81


Program   8. vlajkový projekt   Festivaly a kulturní bohatství Plzně

Svátek hudby Svátek hudby se zrodil ve Francii a do Evropy i celého světa se rozšířil v roce 1982. Jeho hlavním smyslem je oživit veřejný prostor v centru města prostřednictvím hudby. Plzeňský organizátor Alliance française de Plzeň, a jejím prostřednictvím celá Plzeň, se k této tradici poprvé připojila v druhé polovině 90. let, na což následně navázala v roce 2012. V roce 2015 se festival bude konat již popáté, obohacen o koncerty zahraničních interpretů, především z Francie a Belgie. Pouliční koncerty jsou zásadně zdarma a součástí celého konceptu je hledání zajímavých zákoutí Plzně, z toho důvodu se produkce odehrává na plzeňských dvorcích, v ­prolukách a pasážích. Pořadatel: Alliance française de Plzeň

Bohemia Jazz Fest je jedním z největších letních jazzových hudebních festivalů v Evropě. Časopis Downbeat ho dokonce uvádí, jako jednu z nejvýznamnějších světových kulturních akcí. Festival založil v roce 2005 uznávaný jazzový kytarista Rudy Linka, který chtěl představit a propagovat špičkový světový jazz v České Republice. V roce 2010 festival přilákal více než 70 000 jazzových fanoušků na historická náměstí po celé zemi, s významným ekonomickým dopadem. Na všech „open-air „ koncertech hrají světoví hudebníci na velkolepých, středověkých náměstích. Všechny koncerty jsou zdarma. náměstí Republiky červenec

21. června PilsAlive 2015 Náplavka k světu. Multižánrový festival Náplavka k světu. přináší návštěvníkům nejen zvelebený břeh řeky Radbuzy, ale i pestrý kulturní program pro nejmenší i dospělé. Cílem tohoto festivalu je oživit a upravit středovou část náplavky, představit ji jako jedinečné místo relaxace a aktivního odpočinku. Kavárna na břehu řeky, půjčovna lodiček a koloběžek, houpačky, akrobaté na mostě, koncerty, jarmarky, módní přehlídky! Do budoucna má festival ambice se dál rozšířit i o další břehy a okolí plzeňských řek. Voda má v Plzni, městě na ležícím na soutoku čtyř řek, své velmi důležité místo. Pořadatel: k světu. Anglické nábřeží, centrální břeh řeky Radbuzy červen — září

82

Bohemia Jazz Fest

Křesťanský hudební festival PilsAlive se snaží podpořit hudebníky nejrůznějších rytmických skupin, kteří hrají a zpívají při bohoslužbách, a dát prostor kráse a kulturnosti dnešní doby. Festival je určen všem hudebním skupinám bez ohledu na jejich profesionalitu a věk. PilsAlive pořádá plzeňská diecéze a v roce 2015 proběhne již jeho 7. ročník. Pořadatel: Biskupství plzeňské klášter Teplá 5. září


Můj život s…

Slam Poetry International

Můj život s… je festival o životě s odlišností. Ukazuje veřejnosti palčivá sociální témata prostřednictvím kultury. Každý ročník festivalu je věnován jednomu hlavnímu tématu. Pro rok 2015 se nyní nabízí celá řada aktuálních témat. Můj život se smrtí, s dietou, nemocí, rodinou… Rádi bychom volili co nejaktuálněji, s ohledem na stav společnosti a sociální situaci. Boření bariér a stereotypů daného tématu je podpořeno besedami a workshopy pro veřejnost a školy, především však prostřednictvím umění. V průběhu jednoho měsíce mohou zájemci zavítat na výstavu, zhlédnout divadelní či filmová představení, nebo nahlédnout do vybraných knih v rámci Čítání lidu. Pořadatel: PaNaMo

Slam Poetry International je původní plzeňský projekt mezinárodního týdenního sympozia, které se z pohledu literatury, divadla, sociologie, kulturní a sociální antropologie bude věnovat fenoménu slam poetry. Sympozium Slam Poetry International zúročí několikaletou cestu Plzně jako slamového města, ze kterého vzešly klíčové osobnosti české Slam Poetry scény. Sympozium Slam Poetry se snaží propojit českou slamovou scénu se zahraniční. Sympozium bude vedle teoretické diskuse zahrnovat workshopy slamerů na plzeňských středních školách a na Západočeské univerzitě v Plzni. Osou mezinárodní spolupráce bude společná akce českých (plzeňských) slamerů s kolegy z belgického Monsu. Celé sympozium vyvrcholí velkým slam poetry galavečerem za účasti nejlepších slamerů z Belgie, zemí visegrádské čtyřky, ale také z Francie a USA. Pořadatel: JOHAN, o. s.

říjen — listopad

Bonjour Plzeň! Festival francouzské kultury a gastronomie se snaží naplnit myšlenky mezinárodního dialogu mezi obyvateli Plzeňského kraje a obyvateli pocházejících z frankofonních zemí, a to prostřednictvím kulturních, kulturně-sociálních a uměleckých projektů. Na přípravě festivalu se podílí partnerská města Plzně, francouzský Limoges a Liège v Belgii. V roce 2015 nebude chybět ani úzká spolupráce s Mons 2015. Pořadatel: Alliance française de Plzeň

Moving Station, centrum města 26. října — 1. listopadu

19. října — 8. listopadu

83


84 8. vlajkový projekt   Festivaly a kulturní bohatství Plzně


JAPAN FEST 2015 Za více než dvě desítky let se Dny japonské kultury v Plzni staly jedním z významných kulturních pilířů města. U jejich zrodu stálo mimořádně plodné partnerství Plzně s japonským městem Takasaki, od jehož navázání uplyne v roce 2015 čtvrt století. Energii česko-japonské spolupráci dodal i hojně navštěvovaný Festival čajové kultury, který od roku 2002 pořádala na zámku Kozel Bezejmenná čajovna ve spolupráci s Česko-japonskou společností. V této živé kulturní tradici pokračuje i Japan Fest 2015. Výjimečný rok 2015 nabídne v této oblasti v pravém slova smyslu evropský program. Hned počátkem roku navštíví Plzeň dvě významné japonské osobnosti, jazzová legenda Yōsuke Yamashita a oskarový režisér Yōjirō Takita. Ten v rámci festivalu Eigasai v Plzni uvede retrospektivu svých filmů. Prestižní událostí Japan Festu 2015 bude nepochybně 3. června koncert Kyoto Symphony Orchestra ve Velkém sále Měšťanské besedy. Na něj naváže další výjimečná akce, a sice Mezinárodní výstava bonsají s hvězdnými hosty z celého světa. V rámci bohatého doprovodného programu budou návštěvníci moci mimo jiné shlédnout premiéru tradiční japonské frašky Kulíci v podání Malého divadla kjógenu či vystoupení Irifuneteie Sentatsua, mistra klasického žánru humorných vyprávění rakugo, nebo si zahrát populární japonskou deskovou hru šógi. Od 2. června bude v Galerii Jiřího Trnky přístupná výstava Šo – Mistři současné japonské kaligrafie a v Atriu Měšťanské besedy instalace vodních kinetických objektů Františka Svátka. Do podstaty tance butó přijede Plzeňany zasvětit hostující profesor Katedry asijských a afrických studií Univerzity v Lublani Ryūzō Fukuhara. V rámci festivalu Tanec Praha navštíví Plzeň i další experimentální japonští tanečníci Yukio Suzuki a Ayano Honda. Slavným japonským románem Písečná žena bude inspirováno vystoupení souboru Nanohach. Zcela mimořádnou událostí bude středoevropská premiéra prastarých

rituálních tanců Iwami kagura, které diváky dovedou zpět do světa stále živých mýtů. Poprvé v Čechách uskuteční svoji vizuálně zvukovou instalaci světově respektovaný umělec a skladatel elektronické hudby Ryoji Ikeda. Jeho „výstavu“ s názvem Test Pattern [N°8] bude možné navštívit v Black boxu Nového divadla od 3. července do 11. srpna 2015. V Západočeském muzeu bude 11. září 2015 zahájena výstava, na níž se poprvé v Evropě představí unikátní tvorba japonské kaligrafky Shōko Kanazawy, a to za osobní účasti autorky, jíž vrozené postižení Downovým syndromem otevřelo dveře k nebývalé tvůrčí svobodě. Velkoformátové kaligrafie doprovodí instalace plastik keramických a skleněných kimon newyorské výtvarnice Karen LaMonte. Ve stejné době navštíví Plzeň i skupina ­lektorů tradičních uměleckých disciplín z města Takasaki, která připomene výročí partnerských vazeb mezi oběma městy. Z dalších premiér je možné jmenovat loutkové představení japonského loutkáře Noriyukiho Sawy Cellista Gauche, projekci ­filmu Keiichiho Hary Miss Hokusai v rámci festivalu Animánie nebo light artové představení Smart Illumination v rámci festivalu Light Festival Pilsen. A samozřejmě mnoho dalšího. Pořádá: Plzeň 2015, Bezejmenná čajovna a Česko-japonská společnost ve spolupráci s EU-Japan Fest Japan Committee, Velvyslanectvím Japonska v ČR, městy Plzeň, Takasaki a Kjóto, Českou bonsajovou asociací, divadlem Alfa, a dalšími organizacemi Podpora: The Japan Foundation, Ministerstvo kultury ČR, Plzeňský kraj Měšťanská beseda, Nové divadlo, Západočeské muzeum, Mooving station, Galerie Jiřího Trnky, DePo, Dům hudby, park zámku Kozel, Divadlo Alfa, Pap–rna

85


Mnichov zářící metropole umění

Výstavy

Program  Výstavy

Ateliér Jiřího Trnky Slavný plzeňský rodák se poprvé dočká souhrnné profilové výstavy, která vám zpřístupní nový pohled na Trnkovu animaci, ilustraci, malířskou i sochařskou tvorbu. Výstava Ateliér Jiřího Trnky představí plzeňského rodáka nejen jako tvůrce animovaných filmů, ale také jako malíře, sochaře, loutkáře a ilustrátora a prolne se s výstavou Trnkova Zahrada 2., která interaktivní formou ideální pro děti rozžije slavnou Trnkovu knihu. K oběma výstavám je připravený bohatý doprovodný program, kromě pravidelných animačních a výtvarných dílen se můžete těšit na premiéru nově digitalizovaného filmu Staré pověsti české. Pořadatel: Galerie města Plzně, Galerie Jiřího Trnky Galerie města Plzně, Galerie Jiřího Trnky 17. ledna — 10. května

Mnichov se stal v druhé polovině 19. století jedním z hlavních evropských uměleckých center, zejména malířství Mnichovské školy se stalo mezinárodně uznávaným a oceňovaným fenoménem. Byl vyhledáván mladými umělci z celého světa, mezi nimiž měla silné zastoupení česká komunita. Výstava Mnichov – zářící metropole umění obsáhne dobu od roku 1870 do roku 1918, tedy dobu od slavné éry Mnichovské školy až po nástup avantgardy. Hlavní pozornost bude soustředěna na malířství, které mělo v Mnichově výsadní postavení, ale také na sochařství, kresbu a užitou grafiku. Návštěvníci výstavy se mohou těšit na díla následujících autorů: Lovis Corinth, Ludwig Dill, Alexej von Jawlensky, Vasilij Kandinskij, Paul Klee, Alfred Kubin, Wilhelm Leibl, Franz von Lenbach, Gabriel von Max, Václav Brožík, Luděk Marold, Alfons Mucha, Hugo Steiner-Prag, Carl Thiemann, Joža Uprka a mnoho dalších. Západočeská galerie v Plzni, výstavní síň Masné krámy 28. ledna — 6. dubna

Homo urbanus Europeanus Fotografická výstava francouzského fotografa Jeana Paula Carracciho sestává z 31 kolekcí, které představují 31 Evropských hlavních měst kultury, vyfotografovaných identickým střídmým stylem, který ukazuje a zdůrazňuje stejnost oproti různosti – takříkajíc evropskost oproti diverzitě. Ačkoliv jde zejména o estetickou práci, nevyhýbá se ani politickým tématům. Projekt Homo Urbanus Europeanus je uměleckým nástrojem, který zdůrazňuje podobné založení evropských zemí. Výstava je putovní, do Plzně se přesune začátkem roku 2015. leden

86


87


Neviditelná loyalita? Rakušané, Němci a Češi v plzeňské kultuře 19. století Výstava, která je již tradičním příspěvkem Západočeského muzea k problematice každoročního mezioborového uměnovědného sympozia pořádaného v rámci Smetanovských dnů. Západočeské muzeum v Plzni, Kopeckého sady 19. února — 3. května

Program  Výstavy

Zahrada 2. Rodinná interaktivní výstava inspirovaná Zahradou Jiřího Trnky otevře originální svět slavné pohádky všem, kdo si ho budou chtít osahat na vlastní kůži. Šest interaktivních pokojů zve k setkání se slony, velrybou nebo Trpaslíkem a ukazuje, jak je poetika Jiřího Trnky inspirativní i dnes, nově převyprávěná díky Janu a Matyášovi Trnkovým. Západočeské muzeum v Plzni, Kopeckého sady 26. února — 24. května

Gustav Klimt Průkopník moderny Gustav Klimt je symbolem moderny. Své stopy zanechal především ve Vídni a se svými souputníky zcela zásadně ovlivnil tvář doby kolem roku 1900. Jako hlavní rezidenční město rakousko-uherské monarchie byla Vídeň duchovním centrem Evropy a s více než dvěma miliony obyvatel v roce 1910 pátým největším městem světa. Výtvarné umění, literatura, hudba, architektura a věda zažívaly nebývalý rozkvět; počet novátorských a průkopnických počinů, i tempo v jakém, nemá dodnes obdoby. Dílo Gustava Klimta z uměleckého hlediska jedinečným způsobem odráží tuto cestu od historismu vídeňské Ringstrasse k počátkům abstrakce. Výstava mapuje nejvýznamnější milníky na této cestě ke Gesamtkunstwerku – souhrnnému uměleckému dílu. Pořadatel: Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje Galerie Evropského domu 4. — 28. března

Přírodní krásy Evropy Čeští amatérští i profesionální fotografové zachytí přírodní scenérie všech evropských zemí, včetně České republiky. Jejich snímky přírodní krásy se stanou součástí tříkolové fotografické soutěže, v jejíž porotě zasednou známí plzeňští fotografové přírody. Ke každému kolu soutěže bude připravena výstava nejlepších fotografií v plzeňské Galerii Bílé nároží. Velká finálová výstava bude instalována v galerii ve Světovaru, na které vynikne rozmanitost přírody našeho kontinentu. Projekt doprovází přednášky s fotografy přírody a fotoworkshopy, posledním výstupem bude závěrečná publikace. Pořadatel: Jsme částí Země, o. s. galerie Bílé nároží duben

88

DEPO 2015 listopad


Plzeňané a II. světová válka Výstava u příležitosti 70. výročí osvobození Plzně armádou USA je věnovaná plzeňským občanům, kteří prošli nelehkým válečným obdobím. Ukáže běžný život občana Plzně v období II. světové války s jeho radostmi i strastmi, dobovým oblékáním, stravováním, prací i zábavou. Její součástí bude i prezentace dobových fotografií plzeňského amatérského fotografa Vojtěcha Houdy s podtitulem Plzeň očima pamětníka. Západočeské muzeum v Plzni, výstavní sál národopisného muzea Plzeňska — náměstí Republiky 23. dubna — 23. srpna

Ladislav Sutnar Návrat Odkaz Ladislava Sutnara překonává hranice evropského regionu. Sutnar svým dílem jednoznačně zasáhl do celosvětového kulturního dění. Jako jeden z mála českých tvůrců se úspěšně uplatnil i v USA. Výstava představí malbu a plakát, které přesahují hranice klasického designu a stávají se tak téměř volným uměním. Hlavním těžištěm bude kromě několika olejů na plátně, kde autor experimentuje s geometrickými znaky v prostoru, také jeho slavný cyklus ženských aktů, které nazýval Venuše. Na výstavě bude prezentován výběr obrazů a plakátů z veřejných i ­soukromých sbírek. Umístění výstavy do prostor Galerie města Plzně má však ještě jeden rozměr. Budova galerie je totiž místem, kde se tento slavný tvůrce v roce 1897 narodil a dnes je na tomto domě k vidění jeho pamětní deska. Jedná se tak doslovně o návrat díla tohoto slavného plzeňského rodáka do místa jeho zrodu. Pořadatel: Galerie města Plzně, o. p. s.

Ladislav Sutnar užitá tvorba Výstava je jednou z nosných součástí projektu Ladislav Sutnar – návrat, věnovaného životu a dílu světově proslulého plzeňského rodáka. Poukáže na počátky Sutnarovy umělecké tvorby a návazně obsáhle představí jeho designerskou činnost v různých oborech užitého umění, zejména porcelánu, skla a kovových předmětů. Připomene tak Sutnarův přínos k rozvoji funkcionalistické bytové kultury a cílevědomému prosazování moderního ­životního stylu. Západočeské muzeum v Plzni, Kopeckého sady 14. května — 8. listopadu

Od špitálu ke galerii Výstava představí stavební a historický vývoj plzeňské lokality U Zvonu v období od počátku 14. století do dnešní doby a přinese nejnovější poznatky získané záchrannými archeologickými výzkumy provedenými Západočeským muzeem v létech 2010 až 2014. Lákadly výstavy jistě budou 3D rekonstrukce zaniklého špitálního kostela sv. Maří Magdaleny, odkrytých hrobů i přibližných podob obličeje několika pohřbených jedinců. Západočeské muzeum v Plzni, Kopeckého sady 4. června — 30. srpna

Galerie města Plzně 21. května — 6. srpna

89


Jan Hus roku 1415 a 600 let poté U příležitosti 600. výročí smrti Mistra Jana Husa dorazí do Plzně putovní výstava připravená Husmuseem Konstanz a Husitským muzeem v Táboře o historickém pozadí, životě a díle Jana Husa. Výstavu tvoří 14 textově obrazových panelů, které budou doplněny o exponáty se vztahem k životu a dílu Mistra Jana Husa ze sbírek Západočeského muzea v Plzni. Součástí výstavy je také vzdělávací program pro školy. Muzeum církevního umění, plzeňské diecéze 16. června — 3. července

100 let Národopisného muzea Plzeňska Před sto lety, 28. září 1915, na svátek svatého Václava, se Plzeňanům poprvé otevřely brány Národopisného muzea Plzeňska. Výstava seznámí se složitým vznikem muzea, s postupným budováním rozsáhlých a unikátních sbírek a s osobnostmi, které v čele s Ladislavem Lábkem stály u jeho zrodu. Vybídne tak k zamyšlení nad minulostí i budoucností jednoho z nejvýznamnějších etnografických pracovišť v Čechách. Doprovodný program Jak se stát muzejníkem nabídne žákům základních škol příležitost proniknout zábavnou formou do tajů muzejní práce.

Program  Výstavy

Barva na ulici Mezinárodní výstava Barva na ulici představuje výtvarné umění mimo výstavní síně. Výtvarníci z České republiky, ale i Německa, Finska, Slovenska či Rakouska vytvoří 18 velkoformátových obrazů, které jsou vystaveny na hradební zdi v Proluce. Výstava je pořádána již od roku 2008 a nyní jako součást festivalu Živá ulice. Po jejím skončení se pak expozice přesouvá na zdi Centra BavariaBohemia Schönsee. Pořadatel: Unie výtvarných umělců plzeňské oblasti Proluka červenec — srpen

90

Západočeské muzeum v Plzni, výstavní sál národopisného muzea Plzeňska, náměstí Republiky 13 3. září — 15. listopadu


Historie Evropy Stroj času Koncepce interaktivní výstavy pro mládež Historie Evropy je založena na emotivních ilustracích Renáty Fučíkové a jejich výrazné vnitřní divadelnosti. Expozice se snaží zvrátit předsudek o tom, že výuka minulosti může být založená pouze na biflování dat a jmen. Historie Evropy se předvede v šesti divadelních scénách, které popisují historické zvraty každodennosti od pravěku do dnes, při čemž není snahou poskytnout dětem vyčerpávající výklad faktů, ale spíše ukázat záblesky okamžiků a míst v čase z dětské perspektivy. Děti mají možnost zažít každodennost jednotlivých období společně s historickými postavami svého věku a zapojit se do jejich aktivit. Mohou si vyzkoušet jejich oblečení, pracovat s dobovými nástroji nebo naučit se pracovat na trhu či se zvířaty. A chybět nebude ani stroj času. Výstava Historie Evropy vznikla v realizaci Sladovny Písek a je určena především pro děti od šesti do šestnácti let. Depo 2015 13. srpna — 11. října

Bienále kresby Plzeň 2015 Retrospektivní výstava oceněných výtvarníků, Celkem cca 60 výtvarníků se 120 kresbami z celého světa. Bienále kresby Plzeň 2015 nabídne přehlídku prací vybraných mezinárodní odbornou porotou při příležitosti desátého ročníku mezinárodního bienále kresby Plzeň 2015. Tuto unikátní kolekci budou moci návštěvníci shlédnout v Plzni v Galerii města Plzně a Galerii J. Trnky. Tradičně bude hlavní výstava obohacena řadou zajímavých doprovodných programů.

Baroko v západních Čechách Západní Čechy patří svou polohou mezi pražským centrem a významnými bavorskými středisky (Regensburg, Mnichov, Norimberk) k regionům se specifickým kulturním charakterem. Výstava Baroko v západních Čechách se soustředí na významné tematické a umělecké celky, na lokality a v nich působící objednavatele: města, kláštery a šlechtu. V oblasti západních Čech působily významné kláštery (Kladruby, Plasy, Chotěšov), které pod vedením ambiciózních opatů procházely v 18. století rozsáhlou uměleckou obnovou, díky níž zde působily přední umělecké osobnosti. Významnou objednavatelskou roli sehrály na Plzeňsku také šlechtické rody Lažanských a Vrtbů a stejně tak města (Plzeň, Klatovy, Domažlice). Výstava a doprovodná publikace bude prezentovat všechny obory výtvarné činnosti v období let cca 1650–1780 na území dnešního Plzeňského kraje: architekturu, sochařství, malbu nástěnnou, závěsnou, grafiku a ­umělecké řemeslo. Součástí je významný výstavní projekt Baroko a jeho svět nadreginálního významu, prezentující architekturu Jana Blažeje Santiniho na severním Plzeňsku. Výstavu připravilo Muzeum a galerie severního Plzeňska v Mariánské Týnici, představí se již v druhé polovině roku 2015. Pořadatel: Západočeská galerie v Plzni Západočeská galerie v Plzni 28. října 2015 — 13. března 2016

Galerie města Plzně 15. října — 29. listopadu

91


Bilance 2015

Fresh Air Gallery

Unie výtvarných umělců plzeňské oblasti slaví v roce 2015 25. výročí od svého založení. Při této příležitosti pořádá přehlídku nejnovějších prací svých členů. Expozice představí aktuální kolekce maleb, kreseb, grafik, plastik, textilních i fotografických prací a užitého umění výtvarníků plzeňského regionu. V rámci přehlídky Bilance jsou naplánovány doprovodné informační a propagační akce jako besedy s autory či hudební vystoupení přímo v prostoru expozice. Pořadatel: Unie ­výtvarných umělců plzeňské oblasti

I nevzhledný prostor podchodu může být skvělým místem prezentace výtvarného umění. Kurátorky této nezvyklé výstavní síně Dagmar Štrosová a Hana Kršňáková oslovují skupiny i jednotlivce žijící v Plzni, aby se výtvarnou i nevýtvarnou formou prezentovali ve veřejném prostoru a reflektovali tak pro ně důležitá témata. Přičemž proces vzniku považují za mnohem podstatnější než jeho výsledné výtvarné pojednání. Prostor podchodu je ideálním prostředkem pro komunikaci mezi výtvarnými skupinami a veřejností. Pořadatel: k světu.

podzim podchod mezi ulicemi Resslova a Radobyčická

Program  Výstavy

Design Meeting Design Meeting 2015 je prvním ročníkem pravidelných setkání představitelů, pedagogů a studentů uměleckých škol. Následující sympozia Design Meetingu se budou konat v dalších Evropských hlavních městech kultury. Do Plzně se toto významné setkání vrátí po čtyřech letech v roce 2019, jako ­quadrienále designu. Design Meeting soustředí do nové budovy Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity v Plzni představitele vybraných evropských škol umění a designu a nabídne platformu pro spolupráci škol, odborné veřejnosti a podnikatelského sektoru. Nedílnou součástí programu bude i výstava děl vzniklých na půdě jednotlivých škol, program přednášek a sympozium. V rámci zahajovacího ceremoniálu bude zároveň udělena cena Ladislava Sutnara a Národní cena za studentský design studentům, začínajícím designérům, ale i dlouhodobě tvořícím umělcům za celoživotní přínos oboru. Pořádá: Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara ZČU Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara ZČU 2. — 6. listopadu

92


Komunitní galerie Galerie uprostřed sídliště Galerie uprostřed sídliště? Za uměním se dnes již nemusí jezdit pouze do centra města. V netradičním prostoru plzeňského sídliště Lochotín vznikne živé kulturní centrum a výstavní prostory ve spolupráci s obyvateli Plzně. Do přípravy a chodu výstav, workshopů a dalších akcí budou zapojeni žáci a studenti, senioři, rodiny s dětmi, menšiny. Projdou celým tvůrčím procesem, budou se setkávat s umělci a jejich díly, zapojí se do instalace výstav, do přípravy vernisáží, proniknou do pozadí fungování galerie. Výstavy v Komunitní galerii budou zaměřeny na aktuální dění i dlouhodobé problémy v sousedství. A za čím se mohou zájemci o umění na Lochotín vypravit? Tématem povodní se bude zabývat Wawa projekt, který v konfrontaci s japonskými materiály, týkajícími se tsunami, představí ukázky z historie záplav v Plzeňském kraji. Jako reakce na výstavu obrazů plzeňského rodáka Gottfrieda Lindauera v Západočeské galerii proběhne v komunitní galerii výstava

portrétů původních obyvatel, menšin a cizinců žijících v Plzni od současných mladých malířů. Galerie bude také prezentovat výsledky několika uměleckých rezidencí v rámci programu Open A.i.R., které budou v Plzni probíhat ­během roku 2015. Partneři: Městská část Plzeň 1, Západočeské muzeum, 3331 Arts Chiyoda, EU Japan Fest, Totem – RDC, The Chemistry Gallery Výsledky rezidenčního pobytu umělce v Totemu – RDC květen Portréty současných Plzeňanů červen — červenec Wawa projekt září — říjen Výsledek rezidenčního pobytu umělce v Plzni listopad

93


Noc literatury

Akce

Program  Akce

PechaKucha Night Pravidelné setkávání s inspirativními tvůrci ve formátu 20 × 20, oživování dávno uzavřených prostorů nebo objevování nových, to je plzeňská PechaKucha. 20 × 20 je jednoduchý formát prezentace – 20 obrázků za 20 sekund. Celkem 400 vteřin pro představení projektu, činnosti, práce. Cílem je užít si neformální a zábavnou akci, na které se setkáte s kreativními lidmi, kteří sdílí své myšlenky v neotřelém svižném stylu. Jeden ze smyslů tohoto projektu je i otevření prostorů, do kterých se běžně lidé nepodívají. V minulosti to byl například areál bývalého pivovaru Světovar, kino Elektra, Městské lázně, Korandův sbor či bývalé kino Hvězda. Do budoucna nám naše město nabízí ještě mnoho takových míst. Plzeňská PechaKucha night už představila publiku designéra Ronyho Plesla, skupinu Ztohoven, fotografku Bet Orten či architekta Josefa Pleskota. Mimo význačných a etablovaných jmen svého oboru se dramaturgie večerů zaměřuje i na začínající tvůrce či inspirativní projekty. Pořadatel: k světu. 20. února 22. května 25. září 27. listopadu

94

Noc literatury přibližuje veřejnosti netradičním způsobem současnou evropskou literaturu prostřednictvím série veřejných čtení. Participují na ní i známé osobnosti, především herci, kteří po půlhodinách předčítají ukázky z vybraných knih. Koncept iniciovaný Českými centry v roce 2006 nabral postupem času na síle a inspiroval i organizátory v dalších zemích Evropy. Do projektu se každoročně zapojují knihovny a další instituce po celé naší republice. Na všech místech se začíná číst od 18 hodin. Čtenářský happening se koná v předvečer zásadní české literární akce roku, jímž je největší knižní veletrh v zemi Svět knihy. Chybět proto nebude ani v Evropském hlavním městě kultury. 14. května


Slavnosti svobody Jubilejní oslavy 70. výročí osvobození Plzně americkou armádou a konce II. světové války budou v Plzni velkolepé! Návštěvníci se mohou těšit na pestrý kulturní program, tematické výstavy a především na setkání s válečnými veterány. Slavnosti zahájí netradičně legendární americká kapela Lynyrd Skynyrd, která svoje Sweet Home Alabama a další hity zahraje zdarma na velkém koncertu 1. května. Pak se celé město ponoří do atmosféry roku 1945 a nabídne prezentaci dobových military kempů a kulturního programu ve stylu žánrů populárních na konci války. Chybět nebude jedinečný Convoy of Liberty s více než 300 vozidly a prezentace stávající i historické vojenské techniky Armády ČR. U příležitosti oslav bude odhalen pomník generála Pattona a oslavy vyvrcholí 6. května vzpomínkovým aktem u památníku „Díky, Ameriko!“ www.slavnostisvobody.cz, www.liberationfestival.com 1. — 6. května

95


Muzejní noc Na jednu noc se otevřou brány všech objektů Západočeského muzea v Plzni v neobvyklých časech. Volně přístupné jsou v tento večer i veškeré muzejní expozice a výstavy, vždy doprovázené zajímavým doplňkovým programem. Plzeňská muzejní noc má již svoji pevně vybudovanou tradici a stala velmi oblíbenou kulturně vzdělávací akcí pro řadu Plzeňanů. Pořadatel: Západočeské muzeum v Plzni

Program  Akce

Západočeské muzeum květen

Noc kostelů

Historický víkend

Na jednu noc se otevřou vybraná sakrální a duchovní prostory i místa, která běžně přístupná nejsou. Lidé se mohou blíže seznámit nejen s kulturním a duchovním bohatstvím města a dědictvím našich předků, ale také poznat církve vycházející a otevírající se lidem a potkávat se na místech s duší. Plzeňská diecéze, která je hlavním pořadatelem této akce, se všem bez ohledu na jejich vyznání snaží nabídnout prostor ke ztišení a zastavení se v místech, která jsou k tomu určena, příležitost podpořit a utužit spolupráci mezi různými církvemi a organizacemi, které se snaží o rozvoj duchovních a morálních hodnot. Pořadatel: Biskupství plzeňské

Kulisou víkendu plného strašidel, historických kostýmů i šermířů je historické centrum města. Děti se budou moci vydat na Pohádkovou cestu a po sobotním večerním reji strašidel se nejpodivuhodnější bytosti projdou Plzní na svém Vejšlapu. Otevře se i historické tržiště, budou bojovat šermíři, zazní dobová hudba, jednoduše se po celý víkend pobaví každý, protože z pestrého ­programu je vždy co vybrat. Pořadatel: Nadace 700 let města Plzně nám. Republiky 12. — 14. června

TÝDEN S ČESKÝM ROZHLASEM 29. května www.nockostelu.cz

Souběžně se slavnostmi svobody využije Český rozhlas strategickou polohu svého vysílacího studia na náměstí Republiky v Meeting Pointu. Vysílání z Plzně prostoupí všemi stanicemi. Od Rádia Junior, přes Vawe a Vltavu po Radiožurnál. Živé hudební přenosy, diskuzní pořady, zpravodajství, speciální formáty, to vše s tématem Plzně, za aktivní účasti Plzeňanů. 1. — 6. května

96


97


Program  Akce

Víkend otevřených zahrad Na jeden červnový víkend se široké veřejnosti otevřou běžně nepřístupné, zajímavé nebo málo známé zahrady. Kromě prohlídky a procházky po těchto krásných zelených místech města čeká návštěvníky zajímavý program v podobě komentovaných prohlídek či kulturních akcí. V roce 2015 bude tento víkend doplněn o skutečně mimořádnou a unikátní akci. V klášterní zahradě na Jiráskově náměstí dojde při slavnostním zahájení k odhalení sochy Panny Marie. Přes 100 let je na fasádě klášterní budovy totiž připraven prostor pro sochu a teprve v současné době bude na toto místo socha Panny Marie, které je farní kostel zasvěcen, instalována. Pořadatel: Nadační fond Zelený poklad

98

13. — 14. června od 10 do 18 hodin


Přímý přenos Eurovizní soutěže tanečníků z Nového divadla Česká republika bude v roce 2015 vůbec poprvé hostit Eurovizní soutěž Eurovision Young Dancers. Pořadatelství Eurovizní soutěže bylo svěřeno České televizi, která je společně s Českým rozhlasem zastoupena v Evropské vysílací unii (EBU). Ta organizuje mimo známé soutěže Eurovision Song Contest také každé dva roky soutěže Eurovision Young Musicians a Eurovision Young Dancers. Tradice soutěže, která trvá již od roku 1956, přilákala naposledy k obrazovkám dohromady přes milión diváků napříč všemi zeměmi, a těší se stále větší popularitě. Mladí hudebníci a tanečníci si svůj prostor tak mohou každoročně vyměnit, přičemž lichá léta ­patří právě tanci. Soutěže se budou účastnit tanečníci ve věku od 16 do 21 let z 15 členských zemí Evropské vysílací unie. Představí své sólové tance i skupinové vystoupení, které nacvičí přímo v Plzni a následně uvedou v prostorách Nového divadla. Partneři: Česká televize, město Plzeň, Plzeňský kraj 15. — 20. června Přímý přenos z Nového divadla 19. června

Město v pohybu Slet Sokolů V rámci projektu Plzeň – Evropské hlavní město kultury 2015 dostanou příležitost i Sokolové. Jen obléknou pro tuto příležitost modernější kabát. V prostorách Zimního stadionu se v červnu 2015 představí nejen několik tradičních choreografií Sokolského sletu, vrcholem večera bude skladba „Nejsem sám“, ve které se veřejnosti představí na 500 seniorů pod vedením choreografa a tanečníka Petera Jaška. Hudbu originálního kousku zkomponoval mladý hudební skladatel Simon Thierrée, který stejně jako Peter Jaško spolupracuje mnoho let s tanečním uskupením Les Slovaks. Sokolský slet dále doplní projekt Město v pohybu, v rámci kterého budou mít zájemci z řad veřejnosti možnost zacvičit si nejen přímo na plzeňském náměstí Republiky, ale i v přilehlých tělocvičnách a sportovištích. Zimní stadion, náměstí Republiky 27. — 28. června

99


100 Program  Akce


Domažlice Chodské slavnosti

Royal de Luxe Třídenní putování gigantických loutek středem města, to je Royal de Luxe. Toto vystoupení pohybující se na hraně výjimečné atrakce, uměleckého počinu, dokonalé technologie a výtvarného zpracování je naplánováno na konec léta jako pravděpodobně největší akce celého projektu Plzeň Evropské hlavní město kultury 2015. Royal de Luxe je ojedinělá francouzská pouliční divadelní společnost, jejímž uměleckým ředitelem a autorem projektů je Jean-Luc Courcoult. Od roku 1979 cestují po celém světě, vstupují do srdcí měst a překvapují všechny generace diváků, kterým umožňují odpoutat se na chvíli od reality. V roce 1993 se společnost nesmazatelně zapsala do myslí diváků svými unikátními gigantickými loutkami, které vždy na několik dní vnášejí originální příběh do ulic měst. Od té doby okouzlují milióny diváků po celém světě svojí odvahou a poetikou. Představení a promenády několika gigantických loutek v různých místech města proměňují ulice a parky v místa plná neuvěřitelné fantazie. Společnost Royal de Luxe je považována za symbol pouličního divadla a klenot francouzské kultury. Za dobu své existence shlédlo jejich projekty více než 18 miliónů diváků, ve více než sto sedmdesáti městech a čtyřiceti zemích na pěti kontinentech. ulice města Plzně 28. — 30. srpna

Vavřinecká pouť neboli Chodské slavnosti je největší svátek Domažlic a celého Chodska. Na pěti podiích se sejde přes pět set účinkujících z domácích i zahraničních folklorních souborů. Návštěvníci slavností si mohou vychutnat nejen atmosféru tvořenou vším, co souvisí s folklorem, ale také se všemi hudebními a společenskými žánry, které s obdobným veselím souvisejí. Předskokanem rozsáhlých slavností bude již na počátku července sochařské sympozium, na kterém budou mít návštěvníci možnost vidět umělce při práci přímo v centru Domažlic. Městské kulturní středisko v Domažlicích 14. — 16. srpna

Evropský den jazyků Dvou a půl hodinová městská hra s interaktivními stanicemi chce motivovat studenty učit se cizí jazyk a informovat o možnostech cestování v Evropské unii. Možnými tématy stanic jsou na jedné straně Evropská dobrovolná služba, workcampy a výměnné programy pro mládež a na druhé straně úvod do jazyků sousedních zemí podpořený jazykovou animací, ale také základními informacemi o Evropské unii. Studenty na cestě městem budou doprovázet dobrovolníci Evropského hlavního města kultury. Evropský dům na náměstí Republiky tvoří start a cíl městské hry. Tento den je naplánován pro přibližně 300 studentů, kteří utvoří skupinky maximálně po 10 osobách. Paralelně k programu pro žáky je plánován i seminář pro učitele o možnostech pro školy v rámce evropského programu ERASMUS+. Tato akce se koná každý rok u příležitosti Evropského dne jazyků. Pořadatel: Státní a vědecká knihovna Plzeňského kraje ve spolupráci s Europe Direct, Tandemem, Eurocentrem Plzen, Alliancí Francaise a dalšími partnery. centrum města 25. září

101


Role umění a kultury v evropské identitě Mezinárodní konference Role umění a kultury v evropské identitě je vrcholem dosavadní téměř dvacetileté činnosti a spolupráce Bienále kresby Plzeň s českými a zahraničními partnery. Téma bude reflektovat vzdělávání uměním a nové přístupy ke vzdělání v Evropě. Program bude sestaven do tematických bloků v časovém rozsahu dvou dnů. Západočeské muzeum v Plzni, Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara ZČU 14. — 16. října

Program  Akce

The Network of European Museum Organisations The Network of European Museum Organisations (NEMO) je mezinárodní organizace, která sdružuje evropské národní profesní organizace muzeí a galerií. Hájí zájmy více než 30 000 muzeí a galerií v Evropě. Jednou ročně se uskutečňuje na pozvání členských států mezinárodní konference. Pro rok 2015 byla v souvislosti s titulem EHMK vybrána Plzeň. Konference se zúčastní zástupci jednotlivých zemí, zástupci univerzit, vědeckých institucí a orgánů evropské vlády. Pořadatel: Západočeské muzeum v Plzni 6. — 8. listopadu

102

Plzeňské ohýnky Mezinárodní soutěž stylizovaných ohňostrojů Plzeňské ohýnky se uskuteční již po desáté. Akce s bohatým doprovodným kulturním programem je zaměřena na všechny věkové kategorie. Kromě ohňostrojů se návštěvníci mohou těšit na hudební program a přehlídku historických vozidel US Army. Pořadatel: Ladislav Kincl, LAKI areál Škodaland 19. září

Proč mluvíme se zvířaty Řada veřejných experimentů provedená Mobilní akademií Berlín předvede, že naše přežití závisí i na nespočetných ne-lidských partnerech, od střevní flóry až po vysoce vyvinutá zvířata, která slouží jako porovnávací veličina při antropologické sebedefinici. Vybrané osoby z řad návštěvníků ZOO, biologů, ošetřovatelů, filozofů, ale také známých chovatelů ukážou, že člověk sám sebe může vnímat a chápat jen skrze vztah ke zvířatům. Lidé jsou human animals a zvířata non-human animals! Mluvte se zvířaty! Po Vídni, Varšavě, Tel Avivu, Torontu, New Delhi a Istanbulu přijíždí Mobilní akademie z Berlína do Plzně a vyhlašuje zde první Evropské hlavní město kultury a přírody. Pořádatel: Mobilní akademie Berlín a Goethe Institut Praha amfiteátr Plzeň září


Plzeň je také žena Společenská a vzdělávací konference Plzeň je také žena navazuje na úspěšné konference Excelentní žena, které jsou v Plzni pořádané od roku 2002. Na konferenci se každoročně představí významné české ženy, které dokázaly uspět ve světě, ale také plzeňské ženy, které jsou ve své profesi úspěšné a výjimečné, ale veřejnost o nich moc neví. Po celý den probíhají zajímavé přednášky, workshopy a networkingová setkávání. Muži jsou také vítáni! Pořadatel: Excellent Plzeň, s. r. o. Nové divadlo říjen

Ples Evropy

Advent a vánoce v katedrále sv. Bartoloměje Advent a Vánoce jsou časem, kdy téměř každý vyhledává náplň pro své duchovní obohacení. Plzeňská diecéze se proto snaží veřejnosti nabídnout adventní půlhodinky, rorátní zpěvy, koncerty, hudební produkce, rozdávání Betlémského světla, vystoupení živého Betléma, Půlnoční bohoslužby či vánoční koncerty. Součástí některých programů je duchovní slovo diecézního biskupa Mons. Františka Radkovského. V době adventu se katedrála také stává místem, kde se konají akce ve spolupráci s uměleckými školami a dalšími subjekty. Pořadatel: Biskupství plzeňské katedrála sv. Bartoloměje 1. — 31. prosince

Na ukončení významného roku 2015 se bude konat významná reprezentační a společenská akce Ples Evropy, která návštěvníkům připomene Evropu a její kulturu i ze společenské stránky. Připravujeme kulturní zážitek plný hudby, tance, kulturních a zajímavých vystoupení a setkání představitelů zemí Evropy. Na ples přicházejí páni nejen jako muži, ale jako kavalíři. Doprovodí své partnerky na slavnost, která v koloběhu všedního roku má zcela magický charakter. Mezi významné hosty plesu budou patřit čelní představitelé města Plzně, Plzeňského kraje, velvyslanci evropských zemí, významní podnikatelé. Ples Evropy bude reprezentační společenská akce, která svými rozměry přesáhne okruh města Plzně a Plzeňského kraje. Pořadatel: Excellent Plzeň, s. r. o. Měšťanská beseda 21. listopadu

103


Tanec

Program  Tanec

Les Slovaks Fragments Tanečník může při pohybu dělat všechno, co chce. Přesně tímto se řídí uskupení tanečníků Les Slovaks. Dnes velmi úspěšný soubor založili v roce 2006 Slováci Martin Kilvády, Milan Tomášik, Peter Jaško, Anton Lachký a Milan Herich, kteří působili ve známých skupinách současného tance, jako jsou například Ultima Vez Wima Vandekeybuse nebo Akram Khan Company. Kromě mnoha let taneční dřiny a píle je spojuje národnost, svoboda a obrovská chuť tančit. Bývalí absolventi banskobystrické Konzervatoře J. L. Bellu a prestižní školy P.A.R.T.S. v Belgii v současné době žijí a tvoří v Bruselu. Představení Fragments je tragikomedií, reflektující spletitost a protiklady lidského života, zábavným představením, plným profesionálního tance, expresivního humoru a kouzelných okamžiků. Pětici tanečníků, kteří jsou zároveň tvůrci a choreografy doprovází při představení čtyřicetičlenný smyčcový orchestr, jímž bude v Plzni v lednu 2015 právě Plzeňská filharmonie pod vedením dirigenta Stevena Decraene. Pořádá: Plzeň 2015, o. p. s. Divadlo J. K. Tyla, Nové divadlo 22. — 23. ledna

104


105


106 Program  Tanec


Les Ballets Bubeníček

Galakoncert 2014

Jiří a Otto Bubeníčkovi patří mezi mezinárodně uznávané tanečníky, opravdové mistry ve svém oboru. Oba bratři mají v sobě neobyčejnou vitalitu, hravost a otevřenost vůči novým impulsům, což jim velmi pomáhá nejen v jejich profesi tanečních interpretů, ale i v dalších uměleckých profesích. V roce 1993 oba vstoupili do hamburského souboru Johna Neumeiera, což nastartovalo jejich hvězdnou kariéru. Jiří Bubeníček se rozhodl po třinácti letech odtančených v Hamburku změnit angažmá, v roce 2006 přešel jako první sólista do Semperoper v Drážďanech. Dvě silné umělecké individuality se nyní opět spojily při přípravě společných projektů Les Ballets Bubeníček, pro které Jiří choreografuje a Otto se stará o výtvarnou stránku a komponuje pro některá bratrova díla hudbu. Oba k tomu ještě ve svých uměleckých počinech tančí, tudíž diváci mají skutečně neobyčejnou možnost obdivovat celé spektrum jejich tvůrčích sil, koncentrovaných do několika desítek minut. Pro rok 2015 připraví zcela nový program, ve kterém vystoupí jako hosté sólisté ze Semperoper Ballet, Hamburg Ballet, Royal Swedish Ballet a Royal Danish Ballet. Pořádá: Plzeň 2015, o. p. s

Mezinárodní exhibiční vystoupení baletních škol Galakoncert 2014 se uskuteční již tradičně v historické budově Divadla J. K. Tyla v Plzni. V letošním 7. ročníku se představí 120 mladých talentů v 30 choreografiích nejen z České republiky, ale i ze zahraniční. Součástí Galakoncertu jsou také taneční workshopy s účastí sólistů baletu DJKT v Plzni. Divadlo J. K. Tyla, 2014 22. listopadu

Divadlo J. K. Tyla, Nové divadlo 18. — 19. července

107


DEEP PURPLE

Hudba Kompletní hudební program bude zveřejněn do konce roku 2014.

Britská hardrocková skupina, která za svou dlouhou kariéru ovlivnila desítky významných umělců i tisíce amatérů, vystoupí ­poprvé v Plzni. Jejich desky výrazně ovlivnily (nejenom) hardrockové dění na celém světě, jejich prodej přesáhl 100 milionů prodaných kopií. Málokdo se může pochlubit téměř dvěma desítkami alb. Na svém kontě mají hity jako: „Black Night“, „Hush“, „Child In Time“ či „Smoke On The Water“, které dnes již patří ke stěžejním pilířům rockové hudby.

Program  Hudba

Lynyrd Skynyrd Nejlepší kapela jižanského rocku vystoupí poprvé v České Republice, a to jako součást projektu Plzeň – Evropské hlavní město kultury 2015. Koncert současně odstartuje program Slavností svobody u příležitosti 70. výročí osvobození města Plzeň americkou armádou. Skupina se do povědomí celého světa dostala v 70. letech díky hitům jako „Free Bird“ a „Sweet Home Alabama“. Skladba „Free Bird“ se nachází na třetím místě v seznamu nejlepších kytarových sól světa časopisu Guitar World. V roce 2006 byla skupina uvedena do „Rock n´roll“ síně slávy. Jejich písně byly použity například ve filmu Forrest Gump a v ­seriálu Jmenuji se Earl. Historicky první vystoupení této nejznámější světové kapely v žánru zvaném jižanský rock se v Plzni uskuteční díky Tomášovi Paclíkovi a fotbalovému klubu Viktorie Plzeň, kteří ­dávají koncert jako dar městu a fanouškům. 1. května

108

ČEZ Aréna Plzeň 28. října


109


Plzeňská klubová noc I. a II. Plzeňské kluby se rozvlní živou hudbou během dvou víkendů v lednu a září 2015. Vybrané kapely nejrůznějších žánrů a stylů od pop-music, jazzu, world music, folk & country, elektronické a taneční hudby, hard and heavy až po experimentální hudbu nebo starý dobrý bigbeat nenechají nikoho sedět stranou! V lednovém termínu se můžete těšit na ­hip-hop v Divadle pod lampou, ­šraml v Zach’s Pub, Hard and heavy víkend v Šeříkovce, multikulturní program v Čajovně u Pekla, ­alternativní elektro v Andělu, bigbít v House of Blues, velkou párty v Pantheonu, folkové noci v HiFi klubu, funky večery v Buena Vistě, mezinárodní indie v Papírně a blues a jazz v Jazzrocku.

Program  Hudba

30. — 31. ledna 18. — 19. září

110

Koncerty zahraničních hvězd v Měšťanské Besedě Koncerty zahraničních hvězd, které v Plzni nikdy nevystupovaly a působí v oblasti žánru blues, jazz, funk, rock, šanson… Akce začíná již v roce 2014 koncertem legendy funky Maceo Parkera (9. 11. 2014) a koncertem originálních členů původní kapely Franka Zappy The Mothers of Invention (30. 11. 2014). Pořádá: Dominik Centrum, s. r. o. Partneři: Plzeňský kraj, Plzeň 2015

Camera Machine Krása nelítostných časů Koncert Plzeňské filharmonie v industriálním prostoru. Kompozice pro sóla, znakovou řeč, orchestr, soudobý tanec, recitaci a audiovisual art skladatele a dirigenta Roman Z. Nováka. Projekt multimediálního hudebního představení Camera Machine propojí celou škálu uměleckých výrazových prostředků ve vzájemné komunikaci. Všechny složky využijí současné technické inovativní procesy umělecké tvorby s možností zapojení nových technologií. Představení bude koncipováno jako site specific projekt a jeho hlavním tématem bude průmyslová a technická historie města Plzně a celého regionu v zobecněné podobě, ve vztazích – člověk a stroj, člověk stroj, mechanika pohybu, pohyb zvuku, zvuky stroje a podobně. Hudební složka využije kompoziční techniky 20. a 21. století jak v nástrojových partech, tak v práci s lidským hlasem a recitací v podobě prezentací fragmentů textů na dané téma. Výtvarná část pracuje s předpřipravenou animací i s živě vytvářenými manipulacemi, snímanými kamerou. Pořádá: Plzeňská filharmonie Partneři: Ateliér Animované tvorby FDU Ladislava Sutnara ZČU; Ateliér Aplikované malby FDU Ladislava Sutnara ZČU; Ateliér výchovné dramatiky Neslyšících Divadelní fakulty JAMU; Divadlo Neslyším DEPO 2015 25. dubna


Týden Euroradia V rámci spolupráce s ČRo VLTAVA a European Broadcastiong Union proběhnou ­přímé přenosy vybraných koncertů vážné ­hudby a vysílání některých záznamů staré i moderní hudby: 20. 4. symfonický koncert (přímý přenos) 21. 4. soudobá hudba (záznam z vystoupení) 22. 4. stará hudba (záznam z vystoupení Ensemble Inégal – J. J. I. Brentner: Requiem) 23. 4. židovská hudba (záznam z vystoupení ve Staré synagoze 18. 3. – Česká píseň, Komorní soubor Variace: stará a soudobá hudba židovských autorů) 24. 4. jazz (přímý přenos) 25. 4. opera (přímý přenos) 26. 4. folklor (záznam z vystoupení) Koncert Plzeňské filharmonie (přímý přenos), sál KD Peklo Plzeňská filharmonie: A. Dvořák, L. Janáček 20. dubna Jazz bez hranic: Marel Bára & Vertigo Quintet: autorské skladby 24. dubna Dům hudby Konzervatoře Plzeň (přímý přenos)

B. Smetana: Prodaná nevěsta (přímý přenos), Divadlo J. K. Tyla v Plzni 25. dubna Folklorní soubor písní a tanců Jiskra Plzeň & Folklorní soubor Mladina Plzeň & hosté – vysílání záznamu z vystoupení v ČRo Plzeň 26. dubna Smetanovské dny Plzeň

Radio Wave Stimul festival V rámci dramaturgicky unikátního projektu Radio Wave Stimul Festival zve Radio Wave vždy na podzim do pražských klubů důležitá jména současné zahraniční hudební scény (CocoRosie, Shearwater, DJ Shadow), často navíc v tuzemských premiérách (These New Puritans, Hudson Mohawke, Shabazz Palaces). V roce 2015 bude festival zahájen již na jaře speciálním koncertem v programu projektu Plzeň 2015 v rámci Týdne s Českým rozhlasem. Pořadatel: Český rozhlas květen

111


Rozezpívané zahrady

Program  Hudba

Německý expresivní skladatel Carl Orff proslul zejména svojí skladbou Carmina Burana. Jako pedagog prosazoval spojení hudební výchovy s výchovou pohybovou, hudby s pohybem a akcí a právě na tento jeho odkaz se snaží navázat mezinárodní kurz, jehož tradice započala již v roce 1996. Cílem semináře je rozvoj principů celostní a elementární hudební pedagogiky ve školách i jiných zařízeních. Kurz, vedený především zahraničními lektory, je otevřen pro účastníky z celého světa. Doprovodný program (různé ateliéry, přednášky, vystoupení) i závěrečná prezentace jsou pak otevřeny široké veřejnosti. Plzeňský ročník se snaží zviditelnit a ke kulturním zážitkům využít zdejší „zelené prostory“ – zahrady či parky. Rozezpívané zahrady chtějí ukázat zahraničním účastníkům a návštěvníkům tuto zajímavou a možná méně známou tvář západočeské metropole. Pořadatel: OCET, o. p. s. Parky a zahrady v Plzni 28. července — 2. srpna

5 řek Letopočet založení města Plzeň obsahuje číslo pět. Stejně tak rok 2015 je důležitým mezníkem v životě našeho města. Oslovili jsme pět plzeňských skladatelů. Ti inspirováni každý jednou z plzeňských řek zkomponovali pět symfonických vět, které společně s pěveckým sborem přednese orchestr složený ze studentů hudebních škol z pěti evropských měst včetně hostitelské Plzně. Během pěti dnů proběhne v Plzni závěrečné nastudování skladeb pod vedením Normana Gamboa, dirigenta latinsko-amerického původu, který chce svou práci na projektu věnovat památce svého nadaného studenta. Tomuto slavnostnímu vyvrcholení bude předcházet mnoho aktivit, například literární soutěže, hudební festival dětských souborů a výstavy výtvarných děl žáků a studentů uměleckých škol z Plzeňského kraje na téma vody jako nositele informace, tedy života. Pořadatel: Svět podle Jakuba Velká Synagoga 10. října Zámek Kozel 17. října

112


Umělec a totalita Svoboda projevu a moc totality Hudebně-literárně-filmový projekt Plzeňské filharmonie a Českého noneta. Kompozice komponované v extrémních podmínkách terezínského ghetta, pankráckého kriminálu nebo pod velkým tlakem totalitní moci budou proloženy texty Václava Havla, Ivana Klímy a dalších významných českých spisovatelů, jejichž osobitá tvorba psaná v podmínkách totalitního režimu jasně demonstruje rozpor mezi svobodným uměleckým vyjádřením a totalitním záměrem vše podvázat kontrolou. Hudební část Rudolf Karel — Nonet g moll (psaný v pankráckém kriminále a před autorovou smrtí vynesen z vazby na motácích z toaletního papíru) Hans Krása — Tři písně (psané v terezínském ghettu) Dmitrij Šostakovič — Symfonie č. 4 (z 30. let, označena stalinskou kritikou za vulgárně naturalistickou. Dalšího provedení se dočkala až v roce 1961) – část Ideálním prostorem pro tento projekt je zamýšlená stavba nového divadla, či koncertní sál. Součástí koncertu bude videoprojekce. 17. listopadu

Vodní hudba Premiéra nově složené skladby jako parafráze na Vodní hudbu Georga Friedricha Händela. Účelem večera je ukázat, kam se pod vlivem tohoto názvu pohnulo umělecké vnímání ve srovnání s dobou minulou, dramaturgie koncertu bude proto vystavěna na uvedení původní Händelovy skladby a moderní skladby inspirované stejným tématem skladatele Petra Vajsara. Premiérové dílo je propojením více uměleckých směrů, kromě hudby zde je využito mluvené slovo, světelná produkce, výtvarná složka (instalace), videoprojekce, videomapping a složka scénografická. Pořádá: Plzeňská filharmonie jako zahajovací koncert festivalu 9 týdnů baroka Zámek Kozel 3. července

113


Kruh přátel hudby

PLZEŇSKÁ KLUBOVÁ SCÉNA

Konzervatoř Plzeň pořádá v nádherném a moderním hudebním sále Antonína Dvořáka v Domě hudby pravidelné koncerty nazvané Kruh přátel hudby. Tyto koncerty vstupují již do 51. sezony.

Zach’s Pub

Jiří Bárta – violoncello, Terezie Fialová – klavír Intimní chvíle s Dvořákem 24. září, 2014 Schola Gregoriana Pragensis, průvodní slovo David Eben Maestas Dei 15. října, 2014

Program  Hudba

Jitka Hosprová – viola, Kateřina Englichová – harfa Básně noci 26. listopadu, 2014 Ensemble Inégal, umělecký vedoucí Adam Viktora Barokní perly hudebních archivů 10. prosince, 2014 Klavírní trio / Petr Novák, Jana Vonášková, Václav Vonášek Talent roku 2000 a Talent roku 2002 21. ledna, 2015 Marta Reichlová, pěvecký recitál Z listiny mladých umělců Nadace Český hudební fond únor 2015 Josef Špaček, houslový recitál Laureát světové houslové soutěže královny alžběty v bruselu 11. března, 2015 Arthur Green (USA), klavírní recitál Exkluzivně pro plzeň – charles ives: ‚concord“ 15. dubna, 2015

114

Clarinet factory 13. května, 2015

Zach’s Pub je nejstarší nedotovaný soukromý klub v Plzni, který v roce 2015 oslaví 20 let své existence. Irská hospoda, ve které najdete jediné výčepní místo nejslavnějšího černého piva na světě Guinness v Plzni, největší veřejně přístupnou sbírku dobových reklamních cedulí, pravidelné koncerty na letní scéně i v originálním interiéru, domácí prostředí, neopakovatelnou atmosféru, kultovní místo i hudební alternativní styly a žánry od reggae a ska až po progresivní world music a jazz. www.zachspub.cz 17. ledna zahájení Plzeň EHMK 2015 28. ledna Limbo 31. ledna Klubová noc Plzeň EHMK 2015, koncert Urband 21. února 20. narozeniny klubu 05. března Lenka Dusilová 17. března St Patrick’s Day – koncert Unreel 19. srpna Sto zvířat 26. srpna Pipes and Pints 03. září Mňága a Žďorp 10. září Vypsaná fixa


Šeříkovka

Divadlo pod lampou Divadlo pod lampou vzniklo již v roce 1990 jako jeden z prvních hudebních klubů v tehdejším Československu. V současné době je jediným mimopražským zařízením, které od svého vzniku funguje dodnes. Na plzeňské scéně má nezastupitelné místo, neboť je jediným multifunkčním zařízením, které se kontinuálně a profesionálně věnuje širokému spektru hudebních žánrů a ve svém programu dává ve značné míře prostor začínajícím souborům z regionu i celé republiky (přibližně 80 % vystupujících). Mapuje dění především v těch kulturních směrech, které jsou menšinové, alternativní a mimo záběr hlavních médií; zprostředkovává publiku i umělcům kontakt se současnými trendy a možnost srovnání vlastní tvorby se špičkami v jednotlivých žánrech. www.podlampou.cz

Anděl music bar Hudební klub Anděl je další plzeňskou kulturní stálicí a místem, kde vždycky narazíte na dobrou hudbu, ať už to jsou české nebo zahraniční kapely na turné, jazzové jam sessions, vystoupení progresivní alternativní scény stejně tak jako nezapomenutelná utkání v slam poetry, nebo koncerty plzeňských a regionálních kapel. Program klubu objevuje zajímavou muziku a inspiruje k velmi blízkým setkáním s kapelami, ke kterým je v tomhle menším klubu odevšad opravdu blízko. Kromě hudebních zážitků ale dům v Bezručově ulici láká i na dobré kafe nebo vegetariánské bistro jako i neotřelý prostor pro domácí dortík, jako i útulné nekuřácké café v prvním patře. www.andelcafe.cz

Založena 14. 5. 1971, po velké obnově během léta 2013 je Šeříkovka v současnosti jediným plně bezbariérovým klubem v Plzni. Multikulturní prostor s kapacitou až 700 osob je osobitým retro objektem silně navozujícím atmosféru normalizace. Pořádají se zde různé kulturní akce, koncerty, bály atd. Tradičně je spojován se scénou hard & heavy, o němž vědí všichni sklaní příznivci bigbítu. Vposlední době nabrala nový vítr do plachet. Nejlépe se sem dostanete z náměstí Milady Horákové. Chcete-li sesednout ze svého otřískaného Harleye někde, kde se k tomu hraje i vaří, je to právě tady. www.serikovka.cz

Čajovna u Pekla Cesta téhle nenápadné čajovny vede přes kvalitu a hlavně čerstvost čaje, vybrané vodní dýmky a něco dobrého k zakousnutí. Můžete se tu posadit i poležet na pódiích nebo si vychutnat pohodlná křesílka a gauče, za teplých dní ve dvoře i dech ztichlého večerního města. V modifikovatelné komorní prostoře se odehrávají koncerty, přednášky, tvůrčí dílny a řada dalších kulturních akcí, jejichž podstatou je blízký kontakt mezi publikem a účinkujícími. Najdete ji v centru Plzně poblíž sadů Pětatřicátníků hned vedle kulturního domu Peklo. Oáza klidu s miskou čaje uprostřed ­tepajícího centra. www.cajovnaupekla.cz

115


Pantheon Club Music Club Pantheon je ojedinělý koncept hudebního klubu v Plzni: Zaujme Vás především svojí neobvyklou dispozicí, rozmanitostí a interiérem, který nabízí hudební scény ve dvou výškových úrovních s tanečním sálem a scénou pro živá vystoupení DJs a kapel, dvě klidové zóny VIP lounge (Champagne) ve třetím patře klubu s pozoruhodným výhledem na řeku a noční Plzeň, VIP lounge (Kiss Proton zónu) s vlastním barem a výhledem na hlavní scénu, venkovní zahradu s posezením a barem, a terasu nad řekou. Samozřejmostí je vytříbený servis a gastronomie. Chcete-li zažít Plzeň jinak, zavítejte každý pátek a sobotu na Anglické nábřeží.

Program  Hudba

Hi-fi Klub Plzeň

116

Patří ke kmenovým místům plzeňské klubové historie s nejlepší polohou ve městě, v němž se doslova kuly dějiny, včetně nezapomenutelných komponovaných Zappovských seancí v dobách tuhého silonu a bundokošil vzor 62. Nezaměnitelný sklepní prostor s obloukovou klenbou a stupňovitě diferencovanými prostorami, do něhož vstoupíte po strmých schodech je v současnosti mekkou folk a country, ale místní pan domácí své publikum pohostí i překvapivě vydařeným a mírumilovným punkovým dýchánkem stejně tak, jako poslechovou diskotékou Jana Rejžka. Kultovní místo pro všechny fanoušky živé sklepní atmosféry.

Buena Vista Club Ještě než vstoupíte, nepochybně vás upoutá samotná architektura budovy. Exteriér a interiér je bohatě zdoben originálními detaily v avantgardním stylu inspirovaném díly slavných umělců Friedensreicha Hundertwassera a Antonia Gaudího. Všudypřítomná mozaika a rozvlněný pás galerie i stopu ve tvaru rybího břicha Vás osloví stejně tak, jako velmi kvalitní zvuk vznášející se nad pódiem i ze stěn interiéru obou barů nad sebou. Buena Vista je místem setkání fanoušků nejlepší české pop, funk a hip hop music stejně tak jako hard & heavy a alternativy, ale i salsa music, nebo vydařených jazzových koncertů během festivalové sezony. Během týdne tu dávají i klubové kino. Chcete-li si užít dobrý zvuk a dobrý kontakt s umělcem, jste tady správně. www.buenavistaclub.cz

Pap–rna Plzeň Nový vítr na místní klubové scéně v neobvykle disponovaných prostorách cihlového objektu bývalé plzeňské papírny včetně baru, malé lounge v mezipatře, velkého prostoru v patře i motokárové dráhy v sousedním přízemí. Hostitel velmi rozmanitých programů osobitého střihu a vize od Tance Praha a designových výstav, prezentací a kulturních programů indie a progresivní hudební scény, výtvarných, hudebních nebo pohybových dílen, ale i slam poetry nebo Bizzar Bazarů. Nezaměnitelná atmosféra pro stoupence vytříbeného vkusu i alternativní kultury velkoměstského střihu. www.papirnaplzen.cz


Jazz Rock Café Díky svému pojetí se velice rychle stal kultovním místem pro každou noční sovu i obchodní cestující, kteří hledají místo s kvalitní reprodukovanou hudbou u baru s dobře vyváženou dávkou funku, soulu, rhythm&blues, latin jazz, acid jazz, stejně tak jako klub s vřelou atmosférou. Profesionální obsluha i kvalitní dramaturgie tradičních jazzových střed nabízí to nejlepší z domácí i světové hudební scény, kdy se tu můžete setkat s mistry oboru, jakými jsou třeba Rudyy Linka, Miles Evans, Milan Svoboda, Radek Krampl, Jan Spálený, a další. Jazz Rock Café byl nejen první bar v Plzni, ve kterém jste mohli ochutnat opravdový coctail, v čemž si dodnes drží primát co do šíře nabídky. Tady se budete dobře bavit. jazz.magicpoint.cz

House of Blues Od roku 2003 nabízí členitý prostor svěžího interiéru s velkým sálem a barem pod podiem i VIP lounge (červený salonek) v patře s dobrým výhledem na scénu. Dům nabízí koncerty hard & heavy stejně tak jako rock blues i pop rock české i regionální hudební scény. Můžete tu zažít i videoprojekce s autory filmů (třeba o žralocích) a je tu co jíst a pít, od dobře ošetřeného piva až po coctaily. Chcete-li místo jenom pro sebe, po domluvě Vám tu vyjdou vstříc, včetně kapely, kterou si sem objednáte. Hodláte-li se ve městě zdržet v blízkosti centra, třeba cestou ze Šeříkovky, budete tu ve svém. www.houseofblues.cz

117


Děti a mládež Hry VII. letní olympiády dětí a mládeže 2015

Program  Děti a mládež

Největší a nejvýznamnější sportovní akce pro děti a mládež se zúčastní okolo 3000 mladých sportovců ve věku od 10 do 17 let ze všech krajů České republiky. Ti se představí v osmnácti druzích sportů. Zahajovací ceremoniál se bude konat v ČEZ Aréně Plzeň, medailové ceremoniály a závěrečný ceremoniál budou na náměstí Republiky. Pořadatel: Plzeňský kraj nám. Republiky, Techmania Science Center, amfiteátr za OC Plaza 2015 14. — 19. června

Mini Plzeň 2015 město dětí Děti od 8 do 15 let se na tři týdny stanou regulérními občany Plzně. Modelové ztvárnění města nabídne dětem prostor vyzkoušet a vystřídat různé role a profese, řešit kulturní i politické otázky svého města a experimentovat s jeho fungováním. Až 400 dětí denně se může zapojit do hry na město. Dospělí spolupracovníci (pedagogové, umělci, řemeslníci, vědci apod.) udržují pouze takové struktury, které jsou nezbytné k zajištění procesu hry a k zabezpečení celého projektu. V ČR se projekt uskuteční poprvé právě v Plzni. Pořadatel: TRK, o. s. KD Peklo 29. června — 17. července

118


Kinetický dvorek Sochařské sympozium Kinetický dvorek má za sebou dva velmi úspěšné ročníky. Při každém z nich vznikl na dvorku Muzea loutek prostor, který inspiruje k hraní nejen děti, ale i dospělé. V roce 2015 se uskuteční mimořádný ročník, díky kterému se dvorek a pavlače muzea změní v inspirativní oázu na dalších minimálně 5 let a má ambice stát se novou turistickou atrakcí Plzně i celého regionu. Zadání sympozia je zdánlivě jednoduché – vytvoření souboru objektů, které mají pohyblivé části, jsou určeny pro exteriér a jsou bezpečné pro ovládání dětmi. Pořadatel: Západočeské muzeum v Plzni Muzeum loutek červenec

Příběhy našich sousedů Žákovský dokumentaristický projekt Příběhy našich sousedů přivádí žáky základních škol k pamětníkům, kteří jim vypráví svůj životní příběh. Žákovské týmy natočí s pamětníky zpravidla v intimním domácím prostředí audio nebo video záznam jejich vzpomínek, který je poté uložen ve sbírce www.pametnaroda.cz a následně dětmi publicisticky zpracován. Žáci za pomoci učitelů a koordinátora o. p. s. Post Bellum vyzpovídají pamětníka, natočí jeho vzpomínky, digitalizují dobové fotografie, prozkoumávají archivy a vymýšlí, jak příběh pamětníka vyprávět dál. Někteří podle příběhu nakreslí komiks, jiní se vydají do Českého rozhlasu, kde jim zkušení redaktoři pomohou sestříhat rozhlasovou reportáž. Nakonec musí vystoupit před publikem a výsledky své práce představit veřejnosti a odborné porotě. V Plzni byl tento projekt realizován od ledna do června 2014 a informace o něm včetně fotografií najdete na internetových stránkách www.pribehynasichsousedu.cz. Pokračovat v Plzni bude i od září 2014.

Galerie Paletka První československá galerie dětského výtvarného projevu v Plzni se již po dobu 35 let systematicky věnuje výtvarné tvorbě dětí a mládeže. Je jediná v Plzni, v ČR a ojedinělá i v mezinárodním měřítku. Za svoji existenci realizovala více jak 400 výstav. Cílem galerie je prezentovat a rozvíjet úroveň estetické výchovy dětí a mládeže a obohacovat kulturní život ve městě Plzni. Ve spoluprácí se Základní uměleckou školou Jagellonská připravuje výstavy Jiří Trnka, expozici dětských prací inspirovaných dílem J. Trnky a také výstavu nazvanou Náš domov Evropa zaměřenou na celoměstskou soutěž dětí a mládeže na téma Plzeň – Evropské ­hlavní město kultury 2015.

119


Evropská tradice mladého vína v českých barvách

Ochutnejte Plzeň

K propojení tradičního českého svátku Svatomartinských vín s celosvětově uznávanou oslavou Beaujolais Noveau dojde na podzim 2015 v Plzni. Milovníci dobrého vína a nejen oni se mohou těšit na celodenní program ve vytvořené tržnici v prostoru Malé ulice. Součástí plzeňské vinařské slavnosti budou ochutnávky svatomartinských vín, gastrospecialit, řemeslný jarmark i živá zvířata. V rámci doprovodného programu proběhne výtvarná dílna pro děti, kuchařský workshop, vystoupení francouzských i českých hudebníků a komediantů. Na akci včetně doprovodného programu bude vstup zdarma.

Program  Ochutnejte Plzeň

Farmářské trhy Plzeňské farmářské trhy jsou místem, kde můžete nakoupit ty nejlepší sezónní, lokální potraviny. Prodávají je tu přímo farmáři, pěstitelé zeleniny a ovoce, sýraři, uzenáři, pekaři, drobní výrobci zavařenin, specialit… Přijďte ochutnat náš kraj. Na Plzeňských farmářských trzích se setkáte s autentickým jídlem i jeho výrobci. Ochutnáte například kozí, kravské i ovčí sýry, sezónní zeleninu a ovoce, hovězí maso, uzeniny skutečně z masa – hovězí šunku, klobásy, české zabijačkové speciality – jaternice, jelita, tradiční kváskový chléb, koláče chodské i moravské, čerstvé těstoviny. A mnoho, mnoho dalšího. Pořadatel: ENVIC nám. Republiky 28. března 11. a 25. dubna 9. a 23. května 6. a 20. června 4. a 18. července 1., 15. a 29. srpna 12. a 26. září 10. a 24. října 7. a 21. listopadu 5. a 19. prosince

120

Stará sladovna, Malá ulice 22. listopadu

Festival polévky První český festival polévky! Na náměstí Republiky je každé září postaveno několik mobilních ohnišť, nad kterými jsou zavěšeny čtyřiceti litrové kotle a v nich se vaří mnoho druhů výtečných polévek. Polévka je grunt, takže přijďte ochutnat ty plzeňské a jedinečné. Součástí festivalu je také bohatý kulturní program. nám. Republiky 6. září


Apetitfestival Apetit Festival Plzeň je největší gurmánský festival na západě Čech. Na festivalu se prezentují nejoblíbenější vinařství, top restaurace a pivovary, regionální potraviny, kavárny, cocktail bary, gurmánské a místní speciality, farmářské trhy. Součástí programu je soutěž o západočeskou restauraci roku, soutěž o pivovar roku a soutěžní přehlídka škol zabývajících se gastronomií. Doprovodný program: kuchařské show známých osobností, kuchařské show nejlepších českých kuchařů a šéfkuchařů – prezentace sommelierů – prezentace nových gastronomických trendů – barmanské show. Součástí festivalu je každoročně i dětský koutek a program určený těm nejmenším návštěvníkům. Areál je vybaven odpočinkovými zónami pro maximální pohodlí návštěvníků. Pořádá: Pigs Production, s. r. o. Park za OC Plzeň Plaza, Radčická 2 22. — 24. května

121


Program   Kde je doma Plzeň 2015?

Meeting Point

122

Kde je doma Plzeň 2015?

Pro setkávání v malém plzeňském ráji slouží od září 2014 Meeting Point. Dočasná stavba na náměstí Republiky je novým bodem na mapě Plzně, ve kterém se protínají cesty návštěvníků Plzně, hostů projektu, umělců, novinářů i Plzeňanů. Slouží jako zdroj informací o projektu, místo pro nákup vstupenek, propagačních předmětů i pro občerstvení, prostor pro tiskové konference, debaty, výstavy, menší hudební produkce. Své místo v něm má i studio pro vysílání Českého rozhlasu. Zahraniční turisté zde mají možnost ochutnat pochoutky z Plzeňského kraje, tuzemští návštěvníci zase kousek Evropy. Terasa na Meeting Pointu navíc nabízí netradiční pohled na jedno z největších náměstí v České republice. Plzeň 2015 chce Meeting Point otevřít skutečně každému, a proto se již v návrhu designu myslelo na bezbariérovost.


Kulturní dům Peklo Kulturní dům Peklo je komplexem tří významných, vzájemně na sebe navazujících budov v Pobřežní ulici, jejíž východní část tvoří Fischerova vila, v západní části jsou společenské prostory, učebny a sály a střední část je propojovací. K jeho výstavbě došlo v letech 1905–1907 pod vedením architektů Hůly a Austera. Do Pekla můžete vyrazit na přednášky, semináře, kurzy, ale také za divadlem. Velký sál, který je památkové chráněný, je využívaný především pro konání větších kulturních akcí. V květnu roku 2014 byl zprovozněn v KD Peklo Cafe & bar Nebe, který je vybavený věnovaným retro nábytkem. V přízemí se nachází Patton Memorial Pilsen – památník americké armády, který byl slavnostně otevřen 5. května 2005 při příležitosti 60. výročí osvobození města Plzně a jihozápadních Čech, ve kterém si můžete prohlédnout více než 1000 exponátů ze sbírek soukromých sběratelů. Část budovy slouží také jako kanceláře a zázemí společnosti Plzeň 2015. A proč Peklo? Velice dávno tak byla nazývána zástavba na břehu řeky Mže v dnešní Pobřežní ulici. Stály zde zejména domky řemeslníků, a protože ležely níže u vody, nebyly při pohledu od města vidět. Jediné, co bylo možné spatřit, byl stoupající kouř z jejich komínů. Pohled na tuto scenérii tak vyvolával dojem, že dým stoupá z nějaké díry v zemi – z pekla.

wo–co husovka Tvůrčí lidé netvoří sami, ale často na základě spolupráce, proto Plzeň 2015 otevřela v květnu 2014 sdílený pracovní prostor pro setkávání. Coworking wo–co husovka je místo pro práci, workshopy, diskuze, schůzky, propojování se s lidmi z jiných odvětví nebo občerstvení na komunitním baru. Ve wo–co se konají jak akce otevřené veřejnosti, tak pracovní pro členy wo–co. Člen wo–co má za měsíční poplatek k dispozici přístupné prostory, možnost uspořádat si svůj workshop nebo přednášku. Společné večeře spojené s konzultacemi vlastních projektů je jedna z dalších možností, kde načerpat nápady nebo lidi pro spolupráci. Wo–co husovka je místo pro setkávání a podporu inspirativních tvůrčích nápadů, které mohou přejít ve vlastní podnikání. Přechodně sídlí v budově bývalého gymnázia na Husově náměstí, do doby, než se otevřou brány kulturní fabriky v prostorách bývalého DEPA a první kreativní inkubátor v ČR.

123


124 Evropské hlavní město kultury Plzeň 2015   Kde je doma Plzeň 2015?


125


Program   Kde je doma Plzeň 2015?

DEPO 2015 — kreativní zóna

126

Na konci srpna 2014 opustily brány areálu Dopravního podniku města Plzně v Cukrovarské ulici poslední autobusy, trolejbusy a tramvaje. Tzv. hala těžkých oprav a opravny autobusů si začaly zvykat na novou funkci, kdy by se měly stát prototypem fungování kreativního centra. Kombinace kulturních akcí, výstav, možnosti využít sdílený pracovní prostor pro svoji činnost, provoz dílen pro veřejnost i pro tvůrčí podnikatele, ateliéry výtvarníků, pop-up obchody a občerstvení, umění ve veřejném prostoru – to jsou kousky skládačky, která ve výsledku zhmotní představu nového funkčního modelu pro tuto továrnu, která přestala plnit svoji původní funkci. Trochu nečekaně, trochu narychlo, ale přesto s odhodláním a plným zápalem tady buduje Plzeň 2015 zázemí pro program a diváky nejen pro rok 2015, ale s vizí do budoucna. Kreativní zóna DEPO 2015 zastřeší projekty, které zůstanou i po roce 2015, jako je program uměleckých rezidencí OPEN A.i.R., portál Everfund, coworkingové centrum Wo–co a kreativní inkubátor. DEPO 2015 je operativní řešení projektu vzhledem k nejasné budoucnosti projektu Světovar v době uzávěrky této knihy. V roce 2015 rozžijí DEPO 2015 výstavy Domus, kde se potkají špičkoví designéři, dva díly Plzeňského rodinného fotoalba, které představí Plzeň z pohledu domácích fotek. Čestmír Suška představí svoje rezavé květy na výstavě reSTART a umělci z písecké Sladovny vás pozvou do Stroje času, abyste mohli prožít Historii Evropy. Kromě toho bude DEPO domovem pro prezentace různorodých evropských kultur při sérii Departures, ale také místem pro každodenní práci tvůrčích lidí, kteří v něm najdou zázemí pro realizaci svých nápadů, projektů a snů. A samozřejmě nemůže chybět ani skvělé jídlo a pití pro uspokojení vašich chuťových buněk! Skvělá dostupnost areálu z centra Plzně, jak procházkou podél Radbuzy, tak veřejnou dopravou k Zimnímu stadionu i blízké sousedství s Pap–rnou, dělá z DEPA 2015 místo, kterému se bude těžké v roce 2015 vyhnout. Program Plzně 2015 najdete také v Novém divadle, Galerii města Plzně, Galerii Jiřího Trnky,

Západočeské galerii, Západočeském muzeu a jeho pobočkách, Pap–rně, Moving station – Jižním předměstí, Plzni zastávce, v Techmanii, v areálu Plzeňského prazdroje, ve veřejném prostoru Plzně, v interiérech Adolfa Loose, v hudebních klubech v Plzni, v plzeňském kraji a na dalších desítkách míst, o kterých se dočtete v této knize.

Pap–rna Papírenský komín u Radbuzy se tyčí do padesátimetrové výšky a trefit do nového kulturního prostoru v Plzni je tak celkem jednoduché. Příjemná procházka kolem řeky a přes lávku je bonus k tomu, co je pro diváky připravené uvnitř. Před třemi lety se mladí lidé z grafického a designového studia Petrohrad a občanského sdružení Pilsen Live nechali okouzlit areálem plzeňské papírny a od soukromého majitele si pronajali celé patro jedné z budov. Dnes je z ní jedno z nejdůležitějších míst v Plzni, kam byste měli zajít na koncert nebo na výstavu. O program koncertů se stará především promotérský projekt Soul at Zero Romana Wernera. Ten už má za sebou takové počiny, jako je koncert Astronautalis, SIMS nebo Rickolous. Pap–rna ale není jen pro pasivní diváky. K dispozici je pět hudebních zkušeben a taneční sál, kde zkouší kolem patnácti kapel a několik tanečních skupin. V hlavním prostoru je také divadelní blackbox, ve kterém je možné odehrát představení až pro 200 návštěvníků. K využití je také fotoateliér o rozměru 220 m2. Plzeň je téměř synonymem pro industriální dědictví a je jedině dobře, že se staré továrny díky podobným projektům daří udržet při životě a dostupné pro veřejnost. Bez vstřícnosti majitele KRPA Investment by to určitě nešlo, ale bez energie, s kterou si dělají radost kolegové ze Studia Petrohrad vedle každodenní komerční práce, by na mapě Plzně přibyl možná jen další sklad.


Kaple Nečtiny Díky šestnáctileté kontinuální činnosti Studia Kaple pod vedením Prof. Ctibora Turby se kaple sv. Anny v Nečtinech stala nejen kulturním, ale i kultovním prostorem, kde hrály největší legendy evropské pantomimy a pohybového divadla. Z nedostatku financí byla činnost Studia Kaple před několika lety utlumena a poté ukončena. Nyní začíná ojedinělý regionální kulturní prostor opět ožívat díky činnosti spolku Baroko v Čechách. Kaple i se špitálem opět slouží kultuře a umění, jsou využívány jak pro pracovní workshopy Plzně 2015, tak pro rezidenční pobyty umělců, akce pro veřejnost nebo festival 9 týdnů baroka. Kaple Nečtiny se tak stala prvním oficiálním rezidenčním prostorem společnosti Plzeň 2015 v plzeňském regionu. V současné době se kaple sv. Anny připravuje na velkou rekonstrukci, která by měla umožnit využívat tento legendární prostor celoročně.

127


Nové divadlo

Program   Kde je doma Plzeň 2015?

Nová budova Divadla Josefa Kajetána Tyla v Jízdecké ulici se stavěla dva roky jako součást projektu Plzeň – Evropské hlavní město kultury 2015. U příležitosti jejího slavnostního otevření prohlásil ministr kultury Daniel Herman: „Když otevíráme divadla, je to známka dobrých časů. Vzhledem k tomu, že prostředí a zóna destrukce není od nás geograficky tak daleko, tak si toho musíme vážit.“ Plzeňané si svého divadla vážili odjakživa, vždyť DJKT se může chlubit největším počtem abonentů z republikových divadel. Díky novému divadlu se nyní zájem o divadelní umění rozšíří i za hranice města, kraje, ale i mezi zahraniční návštěvníky.

128


129


Udržitelné projektyUdržitelné projekty

Kreativní inkubátor

Udržitelné projekty Jedním z nejdůležitějších kritérií úspěchu projektu Evropské hlavní město kultury je jeho udržitelnost. Mezi ‚Projekty 2015+“ řadíme ty, které mají přetrvat a dál rozvíjet plzeňský kulturní život. Některé jsou zmíněné v předchozích kapitolách (Evropský den sousedů, umělecké rezidence, Skryté město, Pěstuj prostor,…); další se týkají kreativních průmyslů v Plzni.

132

Plzeň je městem tvůrčích lidí. Aby kreativci mohli svou práci rozvíjet a sdílet, vzniká kreativní inkubátor. Svými službami může pomoci rozjezdu začínající firmě, stejně tak rozvoji již existující. Nabízí totiž zvyšování podnikatelských dovedností, rozvoj kreativních schopností a podporu spolupráce s firmami z jiných odvětví. Protože tvůrčí lidé netvoří práci sami, ale často na základě spolupráce, nedílnou součástí kreativního inkubátoru je sdílený pracovní prostor pro setkávání lidí, tzv. coworking. Místo, kde se potká například designér s výrobcem koloběžek a vznikne konkurenceschopný produkt nebo architekt s místními obyvateli a vznikne hravý městský mobiliář. Coworkingový prostor a kreativní inkubátor, otevřený pro uživatele z celé České republiky i zahraničí, bude v roce 2015 součástí kulturní fabriky v bývalém Depu. Do té doby provozuje Plzeň 2015 sdílený pracovní prostor wo–co husovka na Husově náměstí, který je stále otevřený novým členům. Od května 2014 slouží jako místo pro workshopy a školeni, konají se zde schůzky členů, konzultace k projektům platformy Everfund a pravidelná setkání Everfund Offline, kde se představují zajímavé plzeňské projekty.


WO–CO Husovka & Everfund Tam, kde se naplňují vaše nápady Michaela Mixová: „WO–CO Husovka je sdílený pracovní prostor, kde si chceme poslechnout vaše nápady a pomoct vám realizovat vaše projekty, které můžete snadno prezentovat na internetové platformě Everfund. Vítáme všechny, kteří jsou aktivní a mají chuť proměňovat město. Propojíme Vás a vaše projekty s těmi správnými lidmi.“ Ondřej Kašpárek: „Projekt Everfund není jen internetová platforma pro prezentaci vašich projektů, nabízíme hlavně osobní kontakt a konzultace bez ohledu na místo a zaměření projektu. Je jen na nás nebát se vytvořit zajímavé prostředí.“

133


FUD Socha a prostor Tak trochu jiný ateliér Benedikt Tolar: „Ateliér Socha a prostor se zabývá nejen klasickými sochařskými přístupy, postupy a tvorbou prostoru, ale naše tendence vstupují i do landartových projektů a krajiny.“

134

Adam Drbušek: „Co je tady jiné? Nikdo nikoho nikam netlačí. Máme volnost rozvíjet se sami podle sebe a v podstatě nezáleží na tom, co děláme, ale jak to děláme.“


Plzeň – zastávka Zastavte se na kus inspirace Petra Štěpánová: „Chceme vytvořit inspirativní a tvůrčí místo nejenom pro nás, ale i pro ostatní. Jsme „Zastávka“ pro vaše setkání, sdílení a realizace vašich nápadů. Přijďte na výstavu nebo si u nás vydejte autorskou knížku.“

135


Měníme Plzeň k světu Jakub Mareš: „Občanské sdružení k světu. se pokouší vylepšovat veřejný prostor, spojovat lidi a tím měnit město k lepšímu. Je známo, že Plzeň leží na čtyřech řekách, které ale v centru bohužel nejsou reálně využívány, a tak hledáme různé způsoby, aby se jejich okolí stalo místem k trávení volného času a místem společné komunikace.“

136


Mladý ateliér Studenti nejen studentům Petr Rubáček: „Snažíme se podílet na studentském životě ve škole a pomáhat nejenom studentům. Záměr našeho Mladého ateliéru je vybudovat prostředí, které nás bude nejenom bavit, ale i posouvat dál a zároveň tuto možnost chceme poskytnout i dalším generacím studentů.“

137


Plzeňští bednáři Co sud, to příběh

138

Jindriška Eliášková: „V Plzeňském Prazdroji se nám i přes všechny modernizace podařilo zachovat a udržet pivovarské bednářské řemeslo. Naše sudy putují po celém světě, a pak se vracejí zpátky k nám, protože jenom tady v Plzni je umíme správně ošetřit.“


Pap–rna Místo pro vaši kulturu Lukáš Pumpr: „Začali jsme mít chuť dělat něco divočejšího než je naše běžná náplň práce ve studiu Petrohrad. Po čase jsme objevili nádherný industriální prostor bývalé plzeňské papírny a rozhodli se ho využívat pro nekomerční účely.“ Jarda Bláha: „Budoucí koncept Papírny je založený na probíhající výstavě provázené několika koncerty a workshopy. Máme k dispozici výstavní a taneční sál, video a foto ateliér a hudební zkušebny. V současné době u nás zkouší 13 kapel.“

139


Udržitelné projekty

140

EVERFUND

KREKR

Národní divadlo bylo po požáru obnoveno díky mnoha drobným i větším finančním příspěvkům od veřejnosti. Největší encyklopedie na světě Wikipedia vznikla díky statisícům lidí, kteří přispěli třeba jen přidáním jednoho hesla. Každý dělá, co umí, ale ne každý umí všechno. S heslem „Sdílíme zdroje“ se identifikuje nový internetový portál Everfund.cz, který si klade za cíl propojovat lidi a pomáhat k realizaci nápadů, které by jinak zůstávaly v šuplíku. Crowdsourcing, neboli sdílení zdrojů v komunitě, umožňuje akčním lidem nacházet spolupracovníky a podporovatele, kteří se rádi do projektu zapojí, nebo jej nějak podpoří. Jak? Třeba poskytnutím zeminy na stavbu komunitní zahrady, grafickým zpracováním plakátů na hudební festival, přispěním 250 Kč na natáčení filmu o proměně Plzně, nebo půjčením dodávky na převoz tiskařského stroje… To není zdaleka vše, Everfund nabízí i pomoc a radu při přípravě projektů a dále sdílený pracovní prostor jako místo setkávání. Cílem není jen realizovat projekty, ale vytvářet mezi lidmi funkční a přátelské vazby, které přežijí trvání samotných projektů. Nemáš projekt? Nevadí, na www.everfund.cz jich nalezneš spoustu! Stačí si jen vybrat a naskočit! Everfund není nijak místně nebo časově omezen, platforma byla spuštěna 1. dubna 2014 a její fungování by mělo rok 2015 daleko přesáhnout. Mezi úspěšně završené projekty se zařadila například obnova vyhořelé skautské klubovny pro 40 dětí v Českém údolí v Plzni, na kterou se vybralo přes 80 tisíc korun, nebo pomoc s renovací budovy Waldorfské školy Dobromysl. Plzeňský fotoklub vyhnal díky příznivému ohlasu veřejnosti i zájmu médií tmu ze svého nově zřízeného ateliéru zakoupením zábleskových světel. Další desítky projektů sbírají podporu právě teď! www.everfund.cz

Projekt KREKR (KREativitou K Rozvoji) je určený pro firmy a státní podniky, které chtějí neobvyklým způsobem pracovat se svými zaměstnanci, zvýšit jejich loajalitu, kreativitu, pracovní nasazení, ale také zlepšit vztahy na pracovišti a posunout společnost a její chod blíže nejen ke svým zaměstnancům, ale i k zákazníkům. Na základě zadání manažera je vybrán kreativní umělec, který se na určitý čas stane platnou součástí firmy. Pozoruje zaběhlé vzorce, stereotypy či vnímání ve společnosti a snaží se odhalit chyby v komunikaci a další problémy. Ty se pak pokusí vyřešit v rámci projektu, na kterém spolupracuje se zaměstnanci. Zaměstnanci si tak mohou vyzkoušet, jaké je nacvičovat divadelní hru, psát román, či namalovat obraz. Daleko důležitější jsou ale změny, které díky práci umělce probíhají v mysli zaměstnanců a v pracovním kolektivu jako celku. Projekt je součástí evropské iniciativy Creative Clash a probíhá v 17 zemích. Naším koučem je švédská společnost Tillt, která na uměleckých intervencích dlouhodobě spolupracuje například s automobilkou Volvo. V České republice se zatím uskutečnily dvě intervence – v Jazykové škole Polygot Plzeň a v Domě seniorů ve Kdyni. Firmy, které se tohoto projektu zúčastní, získají nejen požadované změny v pracovním kolektivu, ale také benefity v podobě medializace společnosti. Společnost získá materiály k firemní propagaci, zapojí se do společensky odpovědné aktivity zaštítěné evropskou iniciativou Creative Clash a skvěle upozorní na svoji firmu v měřítku regionálním i mediálním.


Plzeň pro včely Včely jsou víc než med a náš život je s nimi spojený. Netradiční program, který je postaven na postupném vybudování důvěry o bezpečnosti a prospěšnosti celého projektu. Na včelách je bezprostředně závislý náš život, protože opylují 40 % potravin, které sníme. Tento fakt, který si většina lidí ani neuvědomuje, nám zajišťuje každodenní přísun dostatku ovoce, zeleniny a potřebných vitamínů a minerálů. Včelstvo je jemné předivo našeho života a nárůst používání chemikálií v zemědělství má pro něj zničující následky. Podstatou projektu je prostřednictvím kulturně-ekologických přednášek a praktickou ukázkou chovu včelstev rozšířit poznání o důležitosti včel pro náš život, naučit reagovat děti i dospělé a předejít alergickým reakcím. Podobný projekt nebyl zatím nikde v Evropě realizován. Můžeme se proto zařadit mezi několik prvních měst na světě, kde si uvědomili, že lidská společnost se bez včel neobejde.

141


Udržitelné projekty   Umělecké rezidence Projekt OPEN A.i.R

Umělecké rezidence Projekt OPEN A.i.R.

142

Otevřít plzeňskou scénu, vyměňovat si nápady, tvůrčí zkušenosti, postupy, techniky a kontakty mohou už od roku 2012 umělci díky rezidenčnímu programu OPEN A.i.R. Díky tomuto projektu mohou čeští umělci pracovat v zahraničí a zároveň umělci z celého světa tvořit v Plzni. Cílem programu je tvorba site specific děl; zvláště v kontextu veřejného prostoru. Produkce prezentovaná právě ve veřejném prostoru nabízí paletu možností, jak zapojit do tvůrčích procesů širokou veřejnost. Na rezidenci jsou zváni umělci různých žánrů, především pak performing arts, nový cirkus, nová média a komunitní umění. Program OPEN A.i.R. nechce zapomínat ani na práci s publikem a vzdělávání. Rezidence jsou nástrojem pro odkrývání tvůrčího procesu a role umělce v naší společnosti. Lidé se tak budou moci díky pravidelnému setkávání se s umělci a návštěvami jejich workshopů seznámit s tím, jak vznikají současná umělecká díla, odkud umělci čerpají inspiraci, jakým způsobem při tvorbě postupují a proč. Lidé tak nejsou pouhými diváky či pozorovateli, ale aktivní součástí daného tvůrčího procesu a výsledného díla.

Považujeme za důležité být součástí mezinárodní sítě partnerů, kteří se zajímají o bilaterální spolupráci a umělecké výměny související s výše zmíněnými tématy a přístupy. V současné chvíli úzce spolupracujeme s rezidenčními programy či centry ve Slovensku (Košice 2013), Polsku (Wroclaw 2016), Německu (Kunstverein GRAZ e.V, Řezno, Kulturforum, Postupim), Holandsku (Morel Spatie, Arnhem), Japonsku (Youkobo ArtSpace), Francií (CEAAC, Štrasburk), Belgií (RAVI, Liège) aj.


143


144 Umělecké rezidence Projekt OPEN A.i.R


145


Vzdělávání

Udržitelné projekty  Vzdělávání

Arts Management

146

Kurzy celoživotního vzdělávání Arts Management probíhají na Fakultě designu a umění Ladislava Sutnara ZČU v Plzni ve spolupráci se společností Plzeň 2015. Nabídku kurzů tvoří celá škála disciplín z oblasti kultury, přizpůsobených na míru všem, kdo se na vytváření kultury podílejí - pracovníkům kulturních neziskových či příspěvkových organizací nebo úředníkům veřejné správy, ale i učitelům, umělcům a animátorům kulturních projektů. Účastníci v nich diskutují své projekty a získávají nejnovější teoretické poznatky i příklady dobré praxe z tuzemska i zahraničí. V letech 2012–2014 absolvovalo kurzy zhruba na 300 zájemců. Cyklus zahrnuje jak manažerské, tak tvůrčí a inspirační kurzy. Cílem manažerských modulů je prohloubit manažerské dovednosti, potřebné k vedení kulturní organizace nebo projektu. Inspirační kurzy zase stimulují vznik kulturních mezioborových projektů. Všechny moduly obsahují teoretickou průpravu, tvořivé dílny, práci v týmech na zadání, rozbory příkladů a umožňují účastníkům si v jejich rámci zpracovat vlastní projekt. Na kvalitní projekty mohli účastníci od společnosti Plzeň 2015 získat v prvních dvou letech menší finanční příspěvek formou mikrograntu. Ve třetím ročníku studia bude účastníkům kurzů nabídnuta plná asistence k tomu, aby mohli získávat pro svůj projekt finanční prostředky formou portálu Everfund. Pořádá: Plzeň 2015, o. p. s. a Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara ZČU

ArtCamp Mezinárodní letní škola umění ArtCamp 2015 Mezinárodní letní škola umění ArtCamp pořádaná Fakultou designu a umění Ladislava Sutnara ZČU dává už od roku 2005 českým i zahraničním příznivcům umění možnost strávit část léta v kreativním a inspirativním prostředí, objevit či rozvinout svůj talent, potkat zajímavé české i zahraniční umělecké osobnosti a připravit se k přijímacím zkouškám na umělecké vysoké školy. ArtCamp se koná vždy v červenci, uzávěrka přihlášek je v polovině května. V kurzech vedených pedagogy Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara i hostujícími českými a zahraničními lektory se setkávají a společně tvoří účastníci různých věkových skupin, národností i zaměření. Výuka probíhá v atraktivních prostorách moderní budovy FDU i v plenéru, kurzy jsou vhodné jak pro širokou veřejnost od začátečníků po pokročilé, tak pro stávající i budoucí studenty ­uměleckých oborů. Pestrá nabídka kurzů každoročně zahrnuje tradiční i moderní výtvarné techniky včetně přípravných kurzů k talentovým přijímacím zkouškám. Kurzy jsou zpravidla týdenní a účastník si sám volí dle svého zájmu a zaměření vhodnou kombinaci i délku svého až třítýdenního letního studia na FDU. Součástí letní školy je i bohatý program pro volný čas, který zahrnuje přednášky, návštěvy výstav, ­filmové večery apod. Pořádá: Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara ZČU v Plzni www.fdu.zcu.cz/artcamp 13. — 31. července


147


Udržitelné projekty  Vzdělávání

Chaloupka strýčka Toma Název projektu Chaloupka strýčka Toma je inspirován stejnojmennou knihou Harriet Beecher Stoweové, která ve své době významně ovlivnila Ameriku i Velkou Británii v boji proti otrokářství. Tento program chce nabídnout cizincům a menšinám v Plzni možnost zapojit se do různých kulturních aktivit a získat příležitost pro osobní rozvoj. I proto se snaží podpořit organizace, které pracují v Plzni s cizinci a menšinami, v realizaci různých uměleckých dílen. Pedagogická fakulta ZČU v Plzni podporuje tyto tvořivé vzdělávací aktivity formou praxí pro svoje studenty, kteří se tak naučí pracovat s dětmi ze znevýhodněných prostředí. V kulturním domě Peklo funguje od ledna 2014 dramatická dílna Sám mezi lidmi podle projektu divadelní pedagožky Blanky Luňákové. Umělkyně připravuje se skupinou mladých cizinců převážně ze zemí bývalého Sovětského svazu divadelní představení, které se snaží uchopit jejich zkušenosti s životem v naší, pro ně však cizí kultuře. Premiéra hry se uskuteční na konci února 2015 v KD Peklo. V rámci projektu se uskutečnila v červnu 2014 debata o inkluzivním vzdělávání, výstava fotografií bulharských dětí bulHraní a na květen 2015 se připravuje konference s účastí ­zástupců ZČU, neziskových organizací a města, na které budou výstupy z dílen představeny. Divadelní dílna Blanky Luňákové leden 2014 — únor 2015 premiéra hry únor 2015 reprízy do června 2015 Hudební, výtvarné a pohybové dílny říjen 2014 — květen 2015 Konference a představení výstupů z dílen veřejnosti květen 2015

148

Studentský model Valného shromáždění OSN Studentský model Valného shromáždění OSN je akce založená na principech neformálního vzdělávání, mezi jejíž hlavní cíle patří poskytnout studentům informace k aktuálnímu světovému dění, vyvolat mezi nimi diskuzi o těchto tématech, naučit je argumentovat či formulovat a obhajovat své názory a rozvíjet schopnosti týmové práce. Účastníci jednají v rolích delegátů různých států o předem stanovených tématech agendy ve třech výborech VS OSN. Celá akce je rozdělena na dvě hlavní části. V rámci první, tzv. přípravné části, se účastníci blíže seznámí s projednávanými tématy, vyzkouší si o nich jednat a budou mít jedinečnou možnost diskutovat o nich i s odborníky na danou tématiku. Druhá část projektu je věnována oficiálním jednáním, kde si delegáti naostro vyzkouší roli diplomatů zastupujících vysílající stát a přípravu ­výsledných dokumentů. Pořadatel: Plzeňská diplomatická simulace Masarykovo gymnázium, radnice města Plzeň září 2015

Literární koutky Projekt Studijní a věděcké knihovny Plzeňského kraje nazvaný Literární koutky zprostředkovává evropskou literaturu Plzni. Myšlenkou projektu je sesbírání knih z celé Evropy, které jsou následně umístěny v kavárnách, barech a dalších místech kulturního života v Plzni. Souběžně s tím je vytvořena mapa města, kde jsou vyznačeny všechny literární koutky a díky níž se každý zájemce může rychleji orientovat a seznámit se s evropskou literaturou. K dispozici je i stručný online přehled k autorům každé zařazené knihy v českém, anglickém, případně v dalším jazyce. Cílem projektu není pouze zkrátit si čas u kávy s dobrou knížkou, nýbrž povzbudit chuť lidí do učení se cizích jazyků.


Padělaná doba Projekt občanského sdružení Falzum STOP v oblasti prevence před parazitováním a podvody nejen s uměním. Přirozenou součástí projektu budou vzdělávací akce-workshopy pro základní a střední školy a výstava falz uměleckých předmětů, včetně příslušných příběhů s nimi spojených. Problematiku falz uměleckých děl vnímáme jako součást širšího problému, kdy v současné době dochází nejen k padělání umění, ale téměř každého výrobku, který je na trhu zájem nebo jako snahu o získání neoprávněného profitu. Do této oblasti patří i porušování autorského práva ve všech oblastech duševního vlastnictví. To vnímáme jako nebezpečný trend, na který je třeba veřejnost, a zejména mládež upozorňovat. Místo: workshopy přímo na školách, prostor pro výstavy v roce 2015 prozatím není určený

Vzdělávací programy v Západočeském muzeu Vzdělávací programy pro mateřské a základní školy, střední školy a odborná učiliště, dětské workshopy a dílny, letní příměstský tábor, škola mladých archeologů, seminář pro ­učitele dějepisu. Místo: Západočeské muzeum v Plzni Pořádá Západočeské muzeum v Plzni

Dům digitálních dovedností Dům digitálních dovedností je moderní volnočasové centrum, zaměřené na vzdělávání s nejnovější a nejmodernější IT technologií. Nabízí volnočasové aktivity v Plzni pro děti, dospělé i seniory. Speciální program nabízí také pedagogům MŠ, ZŠ a rodičům. Takto širokým záběrem je naprostým unikátem v ČR. Více na http://ddd.plzen.eu/

Lektorské programy v Galerii města Plzně Edukativní programy v Galerii města Plzně pro širokou veřejnost. Realizace animací, ­výtvarných dílen a krátkých programů. Místo: Galerie města Plzně Pořádá: Galerie města Plzně

149


Zahraničí a regionZahraničí a region   Kultura nezná hranic

Kultura nezná hranic

152

Program projektu Plzeň 2015 je z velké části založen na spolupráci se zahraničními partnery, jejich propojení s místními umělci a kulturními aktéry. Tato spolupráce probíhá na několika úrovních, promítá se jak do hlavního programu, tak do akcí menšího rozsahu. Příklady mezinárodní spolupráce můžeme nalézt na každé straně této publikace. Zde bychom rádi představili dvě důležité oblasti, v nichž se podařilo vytvořit nové aktivity či posílit již stávající: spolupráci s belgickým městem Mons, druhým Evropským hlavním městem kultury pro rok 2015, a velice silné propojení s bavorskými partnery.

Ailleurs en Folie Pilsen Společně s Plzní ponese titul Evropské hlavní město kultury 2015 také belgické město Mons. Právě proto s ním Plzeň udržuje pravidelné kontakty i připravuje mezinárodní projekty, které budou představeny v obou městech i zemích. Tyto projekty vznikají za podpory Wallonie Bruxelles International. Ústřední akcí se stane představení UBUdneS, připravené ve spolupráci belgických a českých umělců právě pro tuto příležitost. Ve stejné době, kdy bude probíhat představení UBUdneS, se v Plzni představí město Mons, díky akci nazvané Společně na jednom dvorku. Vybraný prostor se promění na několik dní tak, aby jeho návštěvníci získali dojem, že se ocitli v 800 km vzdáleném valonském městě. Stane se tak pomocí současného živého umění (tanec, hudba, street art, design), ale také gastronomie, včetně vynikajícího monského piva, které bude uvařené ­speciálně pro rok 2015. Tak jako se Mons představí Plzni, stejně se ve dnech 12. až 15. listopadu ukáže Plzeň Monsu. Program je koncipován tak, aby ukázal, že města mají mnoho společného, a není to jen industriální historie, zkušenosti s proměnou města či úspěch při získání titulu evropské kulturní metropole. Do Monsu přivezeme projekty vycházející z charakteristických plzeňských kulturních reálií, jako jsou loutky a loutkové divadlo, filmová animace (Jiří Trnka, Animánie).


Zároveň každý festivalový den náš celodenní program nabídne autentická tvůrčí setkání s plzeňskou hudební scénou a současným tancem (připravili jsme původní společný česko-belgický projekt choreografky Petry Hauerové) i česko-belgický slam poetry battle. Pro dětské návštěvníky, rodiny s dětmi, ale i další zájemce nabídneme tvůrčí dílny (loutky, žonglování, animování) i poznávací hru o Plzni. Chybět nebude ani typická plzeňská kuchyně a samozřejmě jedinečné pivo. Evropské hlavní město kultury 2015 propojuje také mladé obyvatele obou měst. V březnu 2015 se v Plzni představí výsledek dlouhodobé spolupráce mezi Gymnáziem Františka Křižíka v Plzni a Ecole du futur z Monsu: V roce 2015 mi bude 20 let je divadelní představení inspirované sny, touhami, přáními a zkušenostmi mladých lidí z Belgie a České republiky, připravené během několika návštěv mladých Belgičanů v Plzni a Čechů v Belgii, to vše za pomoci plzeňského režiséra Viléma Dubničky.

V roce 2015 mi bude 20 Společné divadelní představení chystají čeští a belgičtí studenti. Gymnázium Ecole du futur z Monsu oslovilo plzeňské Gymnázium Františka Křižíka a 25 českých a belgických studentů připravuje za pomoci divadelního režiséra inscenaci, která bude uvedena na jaře 2015 v Plzni i v Monsu. Divadelní setkání probíhají střídavě v obou městech, studenti tak mají možnost seznámit se kulturou a prostředím druhé země a města, učí se a prohlubují divadelní techniku. Jazykem divadelního představení je angličtina promíchaná s češtinou i francouzštinou, tématem jsou zkušenosti, sny, přání a představy mladých lidí z dvou evropských měst. Aktivita V roce 2015 mi bude 20 let je víceletý projekt iniciovaný organizací Mons 2015 v rámci aktivit souvisejících s Evropským hlavním městem kultury, jehož cílem je oslovit generaci 2015 a aktivně ji zapojit do veřejného dění. únor — březen

153


154 Kultura neznรก hranic


UBUdneS Projekt, který spojuje české a belgické umělce v rámci Plzně a Monsu 2015, vychází z návrhu Maggy Jacot a Axela De Booseré. Představení inspirované úvahami o vrtkavosti současné politické a ekonomické moci bude probíhat ve sledu krátkých, simultánně hraných scének. Výstupy jsou rozdělené do dvou skupin. Z jedné strany se hraje představení Král Ubu od A. Jarryho, z druhé strany se budou rozvíjet tři krátké hry od Jean-Marie Piemme – současné varianty na Jarryho. Kdo stojí víc na okraji? Ubu, nebo jeho současné podoby inspirované Berlusconim, Madoffem nebo bankéřem, který prodává rizikové produkty? Který z nich je větší karikatura – hrubián vymyšlený v roce 1896, nebo ti, kteří se vylíhli ze současné literatury? Mnohé z šokujícího chování je dnes obecně přijímáno. V některých případech jsou tito podvodníci dokonce demokraticky voleni. Nikdo ale otevřeně neakceptuje chování otce Ubu. Jak je to možné? Manipulace, lži a moc peněz dávají do rukou zbraně těm, kteří umí využít křehkou demokracii nebo nefungující veřejnou kontrolu. Celek odhaluje obrovskou manéž, kde jsou role volně měnitelné, jako nepravděpodobná společenská hra, na které se podílejí i diváci, kteří vědí, že všechno nelze poměřovat hodnotou peněz. Pap–rna 3. — 17. září

Aladin Výtvarnou inscenací s názvem Aladin se může chlubit česko-francouzský tým pod vedením výtvarníka a divadelníka Matěje Formana. Představení vznikalo mezi lety 2013 a 2014 v divadle Theatre du Jeu de Paume v ­Aix-en-Provence ve Francii. Impulsem pro tuto spolupráci byl okamžik, kdy se Marseille stalo evropským hlavním městem kultury. Nyní se tato výpravná inscenace pro celou rodinu chystá v únoru a březnu představit plzeňskému publiku. Divák vstupuje prostřednictvím vypravěče a proměnlivé scény do fascinujících a stále inspirujících příběhů Tisíce a jedné noci. Představení plné loutek, exotických rekvizit, melodií a obrazů potěší diváky všech věkových kategorií. Dobrodružství Aladina a kouzelné lampy, ale i vyprávění statečné Šehrezády stále láká a připomíná dospělým i dětem svět plný příběhů a dobrodružství. Na scénografii, kostýmech, maskách i loutkách pracoval tým Divadla bratří Formanů v čele s Andreou a Josefem Sodomkovými. Hudbu zkomponoval mladý český skladatel Daniel Wunsch. Animace pro tuto inscenaci vytvořila Anna Krtičková. Soubor tvoří čeští tanečníci, herci a loutkáři Veronika Švábová, Tereza Hradilková, Jakub Hradilek, Jan Bárta a Miroslav Kochánek. Vyprávění Tisíce a jedné noci vznikalo po několik století, putujíce ze zemí dálného východu až do Evropy. Také toto představní nese v sobě silný motiv putování. Divadlo Alfa 26. února — 2. března

155


Regio2015

Květiny pro Plzeň

je zastřešující program pro čtyřicet projektů česko-bavorské spolupráce. Mezi nejvýznamnější aktivity patří Vlak za kulturou, Květiny pro Plzeň či koncert řezenského chlapeckého sboru Domspatzen. Regio2015 v sobě zahrnuje aktivity založené na spolupráci jednotlivých umělců nebo uměleckých sdružení z Plzeňského kraje i Bavorska, stejně tak jako velké akce různých žánrů. Regio2015 realizuje Plzeň 2015, o. p. s. ve spolupráci s Centrem Bavaria Bohemia a s městem Řezno. Financovány jsou z dotačního programu Cíl 3 Česká republika – Svobodný stát Bavorsko 2007–2013.

Bavorský pozdrav Evropskému hlavnímu městu kultury Květiny pro Plzeň dospěje na náměstí republiky 26. dubna 2015. Tato neděle plná umění a kultury symbolicky ukončí Bavorské kulturní dny. Cílem Centra Bavaria Bohemia v Schönsee, které akci pořádá, je nalákat do Plzně několik tisíc návštěvníků z Bavorska. Z Maxhütte-Haidhof přijede speciální vlak tažený parní lokomotivou, který dopraví na 700 návštěvníků. Jak název celé akce napovídá, tento den obdrží obyvatelé Plzně z Bavorska tisíce jarních květin na znamení přátelství. Celodenní bohatý program, který představí pestrou bavorskou kulturní scénu, má za cíl zapojit co možná nejvíce obyvatele města Plzně i Plzeňského kraje. Součástí programu bude instalace květinového obrazu loga Evropského hlavního města kultury na náměstí, dechovky a hudební skupiny z bavorské strany, vystoupení Varhany & světlo v katedrále sv. Bartoloměje, umělecké performance, divadelní hry pod širým nebem, hry pro děti, prezentace turistických cílů za hranicemi a gurmánské zážitky.

Zahraničí a region   Kultura nezná hranic

Vlak za kulturou

156

Denní vlakové spojení mezi Mnichovem a Prahou se na trase Řezno – Plzeň na 40 víkendů v roce 2015 promění ve Vlak za kulturou. Ve zvláštním vagónu budou cestující prostřednictvím pestrého kulturního programu lákáni k návštěvě Plzně, Evropského hlavního města kultury 2015. Program představí kulturní rozmanitost sousedních regionů – Plzeňského kraje a Bavorska. Při každé jízdě zahrají hudebníci (sólisté nebo malé soubory, ale i kapely), které bude střídat tanec, literatura, divadlo, akční umění, kouzelnictví, performance, umělecké ruční práce, pantomima, malířství nebo třeba fotografie. Cestující ve Vlaku za kulturou bude doprovázet německy, česky a anglicky mluvící průvodce, který bude informovat o programu Evropského hlavního města kultury 2015. Vlak za kulturou má potenciál oslovit mnohé zájemce o kulturu a nadchnout je pro Evropské hlavní město kultury Plzeň 2015 a dosáhnout toho, aby se cesta vlakem z Řezna do Plzně stala kulturním a přeshraničním společenským zážitkem. Touto akcí se vlak stane pojízdným velvyslancem Plzně 2015.

26. dubna


Café Europa Představte si, že sedíte v Plzni, pijete kávu a povídáte si někým, kdo sedí v Monsu, Kaliningradu, Amsterdamu nebo v Sarajevu. Nejen to, také spolu posloucháte přednášku skvělého francouzského vinaře, účastníte se workshopu výroby belgické čokolády, jste na prohlídce alternativního kulturního centra v Nizozemí… To vše je možné díky Café Europa. Projekt Café Europa využívá trendů moderních digitálních technologií a umožňuje lidem vzájemně sdílet zážitky, zkušenosti ale i zábavu v jeden čas po různých evropských městech. Díky audiovizuálnímu propojení mohou lidé nejen diskutovat u šálku kávy s lidmi z jiných evropských měst na různá aktuální témata, ale také pravidelně se setkávat a třeba i pracovat na společných projektech. Garantem projektu je partnerské město Mons,

které díky svému zaměření na „digitální technologie pro širokou veřejnost“ posouvá tento program blíže k světu open source a novodobému kutilství – tedy 3D tiskárny, tvoření prototypů, sdílení manuálů apod. a zpřístupňuje ho lidem, kteří o něm slyší poprvé. První spojení pěti měst proběhlo v březnu 2014, během tohoto roku budou probíhat další tematicky zaměřená spojení, jichž se může účastnit kdokoliv. Café Europa je v Plzni umístěna v Centru Husovka (Husovo ­náměstí 9) v prostorách coworkingu, v roce 2015 bude přemístěna do DEPA, kde bude fungovat pravidelně.

157


Další akce v rámci česko-bavorské spolupráce

Taneční performance News garden – info reload Představení choreografa Michiho Puruckera ve výloze komerčního prostoru odehrávající se na hraně mezi prostorem veřejným a soukromým a reflektující lokální dimenzi, ­světové události i intimní emoce. červen

Zahraničí a region   Kultura nezná hranic

Podívej se mi do očí Divadelní kampus Chotěšov – Plzeň Divadelní a hudební projekt využije na 70 místností chotěšovského kláštera. Za spolupráce s umělci a studenty odborných a učňovských škol a akademií česko-bavorských sousedních regionů vznikne divadelní a akustická krajina a přeshraniční divadelní hra.

Setkávání českých a bavorských uměleckých škol pro mládež probíhají pod vedením paní Irene Fritz z umělecké dílny Kalmreutz na obou stranách hranice už během roku 2014. Na jaře 2015 vyvrcholí prvním ­Bavorsko-českým dnem uměleckých škol plným workshopů pro děti i pedagogy. jaro

duben — září Místa setkávání I Kulturní místa 2015 Akustické mosty Pod vedením dirigenta uměleckého šéfa Ostbayerisches Jugendorchester (Východobavorský mládežnický orchestr) se setkají na jednom pódiu profesionální hudebníci, děti s handicapem i top manažeři z různých oblastí. Cílem je spojit zdánlivě nespojitelné, zkusit překročit vlastní hranice. 19. září

158

Deset až dvanáct zastavení v příhraničním regionu a oživení zajímavých míst kulturou: zříceniny hradu, prázdné industriální prostory, volná příroda či volné prostranství ve městě.

Hudební most 2015 Mosty mezi bavorskými a českými partnerskými městy pomyslně utvoří hudba. Uskuteční se na deset až patnáct hudebních vystoupení s českými a bavorskými muzikanty různých stylů na zajímavých místech, korespondujících s leitmotivy Plzně 2015: Baroko, industriální dědictví, Land art.


Strom přání na cestách

Pohádková putování

Malá umělecká díla v podobě stromu se skrytými přáními budou rozmístěna v šesti bavorských a českých městech a vesnicích. Autoři myšlenky Philipp Klein a Andy Dünne spolu s žáky v jednotlivých školách slavnostně vztyčí strom s barevnými kolíky skrývající přání pro Plzeň 2015.

Česko-německé vyprávění pohádek na školách na české i bavorské (Horní Falc) straně hranice. Řezenský vypravěč pohádek Oliver Machander spolu s českou kolegyní Janou Věžníkovou děti baví i vzdělávají. Závěr turné po českých školách se uskuteční v rámci Bavorských dnů 2015 v Plzni. duben

Zoes Bio Box II V rámci komorního tanečního představení choreografky Alexandry Karabelas se budou čeští a němečtí tanečníci věnovat svým ­(někdy společným?) česko-německým kořenům, své vlastní identitě, vztahu k místu a zapojí i diváky. duben

159


160 Kultura neznรก hranic


Listina pro hlavní město kultury Podle tradice Listiny světového dědictví Řezno vytvoří kaligraf Hans Maierhofer Listinu hlavního města kultury Plzeň 2015 s citátem o přátelství. Slavnostní předání partnerskému městu se bude konat v rámci dne Květiny pro Plzeň. 26. duben

Artist in residence Díky spolupráci s řezenským spolkem Kunstverein Graz bude mít umělec z Plzně možnost pobývat a tvořit v Řeznu, recipročně v Plzni uvítáme umělce z Řezna. Výstupem bude společný katalog.

Krimi na pivních táccích Čtyři němečtí autoři napíší krátkou detektivku s tématem Plzeň. Tak krátkou, aby se vešla na jednu stranu pivního tácku. Literatura a i program Evropského hlavního města kultury se tak dostane mezi opravdu širokou veřejnost.

EXPO 2015 Miláno Pavilon České republiky v Miláně se na dva týdny v červnu 2015 promění v kousek plzeňského ráje. Interaktivní prezentaci i živou kulturu přivezou společně Plzeňský kraj, Plzeň – Turismus a Plzeň 2015.

Literatura v pohorkách Spisovatelé ze Spolků východobavorských a západočeských spisovatelů se spolu vydají na putování z Řezna do Plzně. Na jednotlivých štacích se budou konat česko-německá autorská čtení jak v krajině, tak na školách či v kulturních domech. září

Řezenští vrabčáci Koncert světoznámého chlapeckého sboru řezenské katedrály bude jedním z vrcholů Bavorských dnů 2015. 23. duben

161


Evropské sítě

Zahraničí a region   Evropské sítě

Program Plzně – Evropského hlavního města kultury 2015 je sestaven tak, aby podporoval partnerství organizátorů programů v evropských kulturních sítích:

162

• J sme členem mezinárodní platformy In Situ zaměřené na umění ve veřejném prostoru. • Plzeňské nezávislé centrum Johan je členem sítě Trans Europe Halles. • Společně s Institutem umění v Praze spolupracujeme na projektu networkingu a vzdělávání v oblasti managementu umění SPACE. • Jsme členy strategické skupiny iniciativy A Soul for Europe/Duše pro Evropu. • Plzeň 2015 je partnerem v projektu Cross Innovation, který zkoumá tvůrčí odvětví v Evropě, se silnou vazbou na získání know-how pro kulturní továrnu Světovar jako zprostředkovatele pro kreativní průmysl v Plzni. • Spolu s ostatními členy rodiny EHMK zpracováváme žádost do programu Kreativní Evropa pro umělecké rezidence a síť pro výměnu pracovníků. • Díky obnovené spolupráci s festivalem Tanec Praha bylo možné zajistit setkání Aerowaves na jaře 2016 v Plzni. • V důsledku konference Město přátelské kultuře, kterou jsme uspořádali, rozvíjíme neformální síť českých kulturních center na podporu naší pozice pro kreativní odvětví, výměnu znalostí a jednání. • V roce 2014 se Plzeň 2015 stala členem mezinárodní sítě ResArtis sdružující rezidenční centra z celého světa.

Spolupracujeme na koprodukcích s těmito evropskými partnery: • L e Théâtre Du Jeu De Paume, Aix en Provence – koprodukce divadelní inscenace Beau Matin Aladin • Théâtre Manége Mons – koprodukce představení UBUdneS • Cirk La Putyka a Cirkus Cirkör – přípravná práce na koprodukci nové inscenace inspirované fenoménem loutek


163


Co se děje za Plzní

Zahraničí a region   Co se děje za Plzní

Informační síť projektu Plzeň 2015 – Evropské hlavní město kultury Úzká spolupráce a vzájemná podpora mezi subjekty působícími v Plzeňském kraji a společností Plzeň 2015 je hlavním smyslem vzniklé regionální informační sítě. Cílem sítě je jednak zvýšit informovanost o projektu EHMK v Plzeňském kraji a zároveň marketingově podpořit akce, které se v regionu konají, a upozornit na ně české i zahraniční turisty, kteří do Plzně přicestují. Partnerství spočívá ve vzájemné propagaci, recipročním prodeji vstupenek a také v prodeji propagačních předmětů. Oficiální partnerská místa (tzv. Oficiální regionální partner) označená v barvách projektu Plzeň 2015 poskytnou hned tři služby: prodej vstupenek, propagačních předmětů a poskytování informací.

Seznam partnerů Bezdružice MAS Český západ – Místní partnerství Blovice Muzeum jižního Plzeňska Dobřany Městské kulturní a informační středisko Dobřany Domažlice Městské kulturní středisko v Domažlicích Darovanský Dvůr Darovanský dvůr Resort Horšovský Týn Městské kulturní zařízení Klenová Galerie Klatovy, Klenová

164

Klenčí pod Čerchovem Informační centrum (neprodává lístky ani propagační předměty) Manětín Informační centrum Mariánský Týnec Muzeum a galerie severního Plzeňska v Mariánské Týnici, příspěvková organice Nepomuk Kulturní a informační centrum Hotel U Zeleného stromu Nečtiny Regionální muzeum Nečtiny Nýrsko Kulturní a informační centrum města Nýrska Planá Hafan studio Plasy Městská knihovna Plasy Radnice Informační centrum města Radnice a mikroregionu Radnicko Rokycany Informační centrum Spálené Poříčí Infocentrum Spálené Poříčí Stříbro Městské kulturní středisko Sušice Městské informační centrum (neprodává lístky ani propagační předměty) Sirkus – Sušické kulturní centrum Tachov Muzeum Českého lesa Železná Ruda Informační a turistické centrum


Autobus 2015 Originální kulturní autobus realizovaný podle výtvarného návrhu Petra Nikla a Ondřeje Smeykala jezdí po regionu již od září 2012. Není náhodou, že Autobus 2015 připomíná pojízdnou prodejnu. Je totiž navržen přesně tak, jen místo čerstvého pečiva rozváží kulturu do vzdálenějších koutů regionu. Autobus je vybaven pódiem, ozvučením, osvětlením, vlastními elektrocentrálami i zastřešením – velkou nafukovací „bublinou“ schopnou vytvořit suché zázemí až pro 90 diváků. Má stálou technickou i hereckou posádku, která se stará o hladký průběh jednotlivých výjezdů. Potkat jej můžete na rozmanitých regionálních kulturních akcích místních pořadatelů, ale i v příhraničních oblastech v Bavorsku, na významných událostech a festivalech v České republice. Program se tvoří vždy každému místu a pořadateli na míru. Základními stavebními kameny jsou divadelní a taneční představení, hudební produkce a koncerty či tvůrčí dílny pro děti. V létě 2014 toto pojízdné komunitní, informační a kulturní centrum věrně doprovázelo festival 6 týdnů baroka.

Venkovské EXPO Podobně jako se jednotlivé země chlubí svou historií a dovednostmi svých obyvatel na světových výstavách EXPO, i venkovské regiony reprezentované místními akčními skupinami a dalšími lokálními aktéry mají zájem ukázat nejen Plzni, ale i celé Evropě, že Plzeňský kraj má co nabídnout. Venkovské EXPO má ukázat venkov jako živý kulturní prostor, akce je netradiční pozvánkou k návštěvě celého regionu. Na EXPU se prezentují především skutečné artefakty – sochy, modely a instalace ve formě ucelené expozice, doplněné vystoupeními regionálních profesionálních i amatérských umělců a uměleckých souborů. Projekt VENKOV PLZNI vznikl na základě iniciativy několika sdružení obcí, neziskových organizací, tzv. místních akčních skupin (MAS), působících ve venkovském prostoru Plzeňského kraje. Jeho záměrem je navázat na regionální programové linie projektu Plzeň – Evropské hlavní město kultury 2015 (západočeské baroko, landart a industriální dědictví) a rozvinout je v regionu. Místní akční skupiny sdružují řadu místních aktérů a obyvatel, jejichž společným zájmem je rozvoj regionu, kde žijí a působí, a nabízejí tak poměrně detailní znalost místního potenciálu a podmínek pro přípravu i organizaci regionálního programu. DEPO 16. — 18. dubna

165


DobrovolnĂ­ciZapojte se

Dobrovolníci   Nestůjte stranou / zapojte se

Klub strážných andělů

168

Klub strážných andělů je otevřen pro všechny, kteří se chtějí zapojit do projektu Plzeň 2015. Zahrnuje dobrovolnický program, podporovatelské aktivity a záštitu významných osobností – ambasadorů. Proč zrovna anděl? Plzeň je spojená s andělskou tematikou. Anděl drží plzeňský městský znak, andělíček na katedrále sv. Bartoloměje je symbolem splněných přání, je tu mnoho míst, která nesou andělský název… Stejně tak, jako všichni věří ve splnění přání směřovaných symbolicky k andělíčkovi u sv. Bartoloměje, věří tým Plzeň 2015 v úspěšný rozvoj města díky projektu Evropské hlavní město kultury. Pokud nám jej pomůžete realizovat vy, kteří máte rádi své město, žijete tu, pracujete tu, jezdíte sem na výlety, je úspěch jistotou! Zapojit se může úplně každý, kdo má zájem a chce přispět svým nadšením, a to buď jako dobrovolník, který se aktivně podílí na chodu akcí Plzně 2015, nebo podporovatel, který sdílí informace a šíří osvětu o projektu Plzeň 2015 Je to skvělá možnost, jak být přímo u toho!

Staňte se členem Klubu strážných andělů přes on-line registrace dostupné na www.plzen2015.cz/andele a vyberte si ve formuláři dobrovolnický nebo podporovatelský program či kontaktujte koordinátorku Evu Kraftovou na mailu andele@plzen2015.cz. Jako dobrovolník můžete získat cenné zkušenosti s asistencí při organizování akcí (produkční příprava, technická příprava, kontrola vstupenek, organizace na místě, apod.), péčí o hosty (umělce, odbornou i širokou veřejnost z ČR i zahraničí), s kulturně-společenským mapováním (průzkum spokojenosti diváků), atd. Také se můžete účastnit speciálních školení a zapojit se tvůrčím způsobem (prezentace, fotografování, psaní reportáží, provázení). Každý nově přihlášený dobrovolník absolvuje úvodní školení (probíhá jednou za dva týdny), kde se dozví vše potřebné a hned se může zapojit a pomáhat na akcích, které se sám vybere z nabídky dle svých časových možností, dovedností a zájmů. Kontakt: Eva Kraftová Jak se zapojit: informace o pravidelných školeních, link, kde najít informace, informace jak prakticky probíhá dobrovolnická práce.


KULTURU VYTVÁŘÍME SPOLEČNĚ Pro žáky 8. a 9. tříd základních škol a studenty středních škol máme připraveny neformálně vzdělávací programy. V základním workshopu se zájemci naučí prezentačním dovednostem a získají informace o projektu a programu Plzeň 2015. Své znalosti pak budou moci prezentovat svým vrstevníkům. Zájemci pak mohou vstoupit do Klubu strážných andělů, nicméně pro všechny jsou připraveny žurnalistické a fotografické dílny s účastí odborníků z terénu. Všichni dobrovolníci pak budou mít možnost svými články, reportážemi, rozhovory nebo fotkami přispívat do speciálního blogu a dokumentovat tak dění v roce 2015 svýma očima. Nejlepší díla budou publikována na webu a facebooku Plzně 2015 a místních tištěných médiích.

169


170 Nestůjte stranou / zapojte se


Anděl Fest Město, ve kterém žijeme, si zaslouží naši pozornost. Anděl Fest je festivalem dobrovolnických aktivit s jasným cílem: přispět k opravě a zkrášlení veřejného prostoru města Plzně a zviditelnit dobrovolnictví a činnost socio-kulturních neziskových organizací v našem městě. Kromě rozmanitých zásahů do veřejného prostoru budou do projektu zařazeny také sociální, kulturní a další benefiční aktivity. Pojďme dát městu více barev a zeleně, přispějme k lepšímu soužití, k pohodlnějšímu pohybu handicapovaných po městě, informujme o možnostech dobrovolnictví a otevřeme Plzeň světu! Čím více nás bude, tím viditelnější bude výsledek, město vytváříme společně! V pořadí druhý ročník festivalu proběhne v září 2015. Sledujte naše webové stránky ­ www.plzen2015.cz/andelfest. Zapojit se můžete jako dobrovolník na jedné či více vypsaných akcí, přihlášením vlastního projektu či poskytnutím pracovního materiálu. Uklidíme a zvelebíme plzeňské parky, vymalujeme podchody, opravíme a natřeme lavičky, vyrobíme nájezdové rampy pro vozíčkáře a mnoho dalšího. Zapojte se jako jedinec, pošlete pomáhat své zaměstnance, navrhněte svůj vlastní projekt! Kromě toho na vás čeká i doprovodný program v podobě koncertu, bohatých programů v neziskových organizacích, dnů otevřených dveří, diskuzí a podobně. Partneři: Město Plzeň, Správa veřejného Statku města Plzně, Plzeňský prazdroj, Plzeňská teplárenská, Totem – RDC, Dobrovolnická Regionální Agentura DoRA, 72 hodin a všichni milí navrhovatelé vlastních dobrovolnických projektů, které budou mít příležitost se do festivalu zapojit.

171


Stavby pro PlzeňStavby pro Plzeň

Stavby pro Plzeň

174

Značný vliv na úspěšnou realizaci projektu Evropské hlavní město kultury 2015 má infrastruktura, která podpoří jeho programovou část. Město Plzeň i další subjekty investovaly do proměny metropole s pomocí evropských dotací nemalé prostředky a uskutečnilo v letech ­2010–2015­několik projektů: kultivaci nábřeží řek Greenways ve spojení s revitalizací Štruncových sadů, přestavbu areálu Světovar, kterým se Plzeň otevírá novým směrům a trendům současného umění i podpoře spolkové a komunitní činnosti, výstavbu budovy Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara, rekonstrukci přírodního amfiteátru a v neposlední řadě nové divadlo s moderní hlavní i studiovou scénou a potřebným zázemím pro filharmonii.

Nové divadlo Nová budova divadla vyrostla v sousedství historického jádra města v Jízdecké ulici. Prvotním impulsem pro návrhy nového divadla byl fakt, že původní budova Komorního divadla v Prokopově ulici přestala odpovídat nárokům na moderní divadelní provoz a měla vážné nedostatky z hlediska bezpečnosti. Vlastní divadelní budova Nového divadla zahrnuje velký sál s hledištěm pro 500 diváků, menší studiovou scénu pro 150 diváků, hlavní divácké prostory, zkušebny pro soubory činohry, opery, muzikálu a baletu i zázemí orchestru a sboru. Provozní pětipodlažní budova je s vlastní divadelní budovou propojena v podzemí společným suterénem a můstky v nadzemních podlažích. V provozní budově se mimo zázemí divadla nachází také divadelní klub, ve společném suterénu je umístěno skladové zázemí obou scén. Do kulturní mapy Evropy se zapsalo plzeňské divadlo jako pořadatel Mezinárodního festivalu Divadlo, který je považován za jednu z nejdůležitějších pravidelných akcí divadelní sezony ve střední Evropě. Festival probíhá každoročně od r. 1993 a vedle pozoruhodných inscenací špičkových zahraničních scén prezentuje rovněž to nejlepší ze soudobé české divadelní tvorby. V době plzeňského kulturního předsednictví se festival odehraje již v nové budově, stejně tak jako část slavnostního zahájení projektu v lednu 2015 a několik inscenací předních tanečních či divadelních souborů (Les Slovaks, bratři Bubeníčkové a další).


175


176 Stavby pro Plzeň


177


Stavby pro Plzeň

Nová budova Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara ZČU v Plzni

178

Někdejší Ústav umění a designu (UUD) Západočeské univerzity v Plzni, který se již od kandidatury významně podílel na projektu Plzeň – Evropské hlavní město kultury 2015, v říjnu 2012 se přesunul do nové unikátní budovy, která působí jako továrna na umění. O rok později došlo k přeměně ústavu na uměleckou fakultu, která navazuje na odkaz plzeňského rodáka, mezinárodně uznávaného designéra Ladislava Sutnara. Nová budova FDU je zajímavá jedinečnou a nevídanou dispozicí ateliérů, studií a dílen. Progresivní způsob řešení budovy fakulty výtvarného umění jako průmyslové haly a odpovídá nejmodernějším evropským trendům. Flexibilní vybavení umožní rychle měnit půdorys ateliérů nebo přestavět celý prostor na galerii. K jižní stěně budovy přiléhá přírodní amfiteátr. Odsunutím části této stěny vznikne jeviště vybavené základní infrastrukturou. Budova slouží nejen pěti stovkám studentů UUD, ale rovněž jako vyhledávané centrum výuky nové generace českých umělců, účastníků kurzů Arts Managementu a je dalším kulturním bodem ve městě.

Relax centrum Štruncovy sady Štruncovy sady tvoří zelenou plochu mezi historickým jádrem města a areálem pivovaru Plzeňský Prazdroj na soutoku řek Mže a Radbuzy. V letech 2011–2012 proběhla rekultivace prostoru s cílem zatraktivnit prostředí centra města Plzně a nabídnout návštěvníkům sportovní i relaxační vyžití s vysokou kulturně-estetickou funkcí. Došlo k rozšíření parkového okruhu k soutoku řek, zajištění přístupů k vodě, propojení lávkou do pivovaru, doplnění aktivit okolo pěší a cyklo trasy či vybudování centra freestyle sportů zahrnující víceúčelové hřiště, dětské hřiště, inline okruh, fit stezku, skateboardové centrum, lezeckou i boulderovou stěnou. Nová venkovní galerie, stojany na výstavy a prostor pro venkovní divadlo zapojily tuto část Plzně do dalších kulturních aktivit.

Rekonstrukce Lochotínského amfiteátru Plzeň se může chlubit největším venkovním hledištěm s pódiem v ČR s kapacitou 20.000 diváků. Pochází z 50. let a od roku 1983 až do konce devadesátých let se zde konal legendární festival folku a country Porta, který navštěvovaly desetitisíce lidí. V posledních letech areál hostil především studentské majálesy, Metalfest a letní kino. Hlavním cílem projektu rekonstrukce plánované od září 2014 do června 2015 je záchrana významného kulturního fenoménu, spolu se snahou o vytvoření moderně pojatého audiovizuálního centra. Záměrem je uvést místo do podoby antického amfiteátru se sníženou kapacitou na cca 6.000 míst k sezení. Nová podoba rozšíří možnosti využití i o vzdělávacích programy a volnočasové aktivity včetně amatérských divadelních vystoupení, koncertů a festivalů nad rámec regionu.


Techmania science center Techmania je experimentální stanicí pro zvídavé, jež v sobě spojuje neformální vzdělávání a populární turistickou destinaci. Jejím posláním je pomáhat dětem i dospělým rozvíjet vztah k vědě a technice na základě vlastního prožitku a hry. Sídlo nalezla v nejstarší části Škodových závodů a za šest let své existence se stala důležitou institucí neformálního vzdělávání a vyhledávanou alternativou pro volnočasové aktivity. V nedávné době prošel její areál rozsáhlou rekonstrukcí a dnes zahrnuje dvě budovy a prostorné parkoviště. Někdejší škodovácká jídelna v památkově chráněném objektu se proměnila v první 3D Planetárium v ČR, které bylo otevřeno v listopadu 2013. Od března 2014 pak vítá návštěvníky také budova science centra, jež vznikla přebudováním bývalé ­tovární haly. Objekt science centra na ploše 10 000 m2 prezentuje přírodní vědy, obnovitelné zdroje energie či historickou techniku. Nabídku

interaktivních expozic, vědecké show, workshopy či tematické semináře doplňují špičkově vybavené laboratoře a dílny pro veřejnost i školní skupiny. 3D Planetárium významně obohacuje nabídku populárně-naučnými snímky ve 3D/2D. Jedinečný zážitek z návštěvy korunuje expozice Vesmír a interaktivní ­globus Science On a Sphere. Techmania Science Center založila plzeňská ŠKODA a Západočeská univerzita v Plzni. Významnými partnery jsou dlouhodobě Plzeňský kraj a Statutární město Plzeň. Projekt dostavby science centra a výstavby 3D Planetária byl realizován z Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace MŠMT v úhrnné investici 576 mil. Kč.

179


PraktickĂŠ informacePraktické informace   Město Plzeň

Město Plzeň

182

Město historické, město s tradicí. Město kultury a umění. Město sportu. Město výzkumu a vývoje. Město univerzitní. Město, které dalo jméno pivu. Město, kde se zrodila značka Škoda. Město, kde se dobře žije. Evropské hlavní město kultury 2015. Královské město Plzeň bylo založeno v roce 1295 králem Václavem II. na soutoku čtyř řek: Radbuzy, Mže, Úhlavy a Úslavy. Město užívalo různých výsad, které mu udělovali králové, císařové i sám papež. To posilovalo místní hrdost a nezávislost, rozvíjela se řemesla i obchod. Na tuto tradici později navázaly věhlasné podniky jako je Škoda či pivovar Plzeňský Prazdroj. Průmyslová tradice města přispěla i k jeho ekonomické síle a konec 19. a začátek 20. století lze považovat za zlatou éru Plzně, kdy byly vybudovány velká synagoga, divadlo, Měšťanská beseda, řada školních budov… Město žilo kulturou, Plzeňané bohatli a dbali na vkus a krásu kolem sebe. Unikátem této doby jsou interiéry Adolfa Loose, který na přelomu 20. a 30. let v Plzni často pobýval a právě zde našel kultivované klienty. Ne náhodou také z Plzně pocházejí umělci světových jmen jako Ladislav Sutnar, Jiří Trnka, Josef Skupa a řada dalších. 2. světová válka a následná léta komunismu rozvoj Plzně zbrzdily a město se politickým rozdělením Evropy ocitlo na hranici železné opony. Plzeňané ale i přes perzekuci nikdy nezapomněli na osvobození svého města v roce 1945 americkou armádou a v roce 1953 se

dokonce neváhali vzepřít proti komunistické měnové reformě. Po pádu komunismu v roce 1989 se opět hrdě vrátili ke svým tradicím a Plzeň navázala na svou úspěšnou historii. Dnešní Plzeň má rozlohu téměř 140 km2 a žije zde více než 168 tisíc lidí. Je sídlem biskupství a univerzity. Na průmyslovou tradici města navazují podniky jako Škoda Transportation, a. s., Doosan Škoda Power, s. r. o. a řada nových podniků se zaměřením na energetiku a dopravní systémy, město se také stává významným centrem výzkumu a vývoje. Plzeň se pyšní Techmania Science Centrem, které přispívá k popularizaci vědy a techniky u široké veřejnosti. Velkou tradici mají v Plzni značky jako Plzeňský Prazdroj, Bohemia Sekt či Stock. Podmínky pro rozvoj podnikání tvoří i dostatek kvalifikovaných pracovníků, často absolventů Západočeské univerzity v Plzni, kde ročně studuje více než 17 tisíc studentů. V Plzni též působí Lékařská fakulta Univerzity Karlovy, která zde otevřela moderní biomedicínské centrum. Ve sportovním světě jméno Plzně proslavili i FC Viktoria Plzeň a HC Škoda Plzeň, Kateřina Emmons, David Křížek a řada dalších úspěšných sportovců. Milovníci kultury do Plzně míří za bohatým spektrem festivalů, do muzeí, klubů, divadel, galerií. K odpočinku a poznávání zve Zoologická a botanická zahrada města Plzně. Plzeňský pivovar patří mezi nejnavštěvovanější turistické cíle České republiky a šíří dál slávu města, jehož jméno je ukryto v názvu světoznámého piva Pilsner Urquell. Okolí města nabízí krásnou přírodu a vyzývá k objevování památek, připomínajících nejen slavnou dobu baroka a působení Jana Blažeje Santiniho. V roce 2015 se Plzeň stává Evropským městem kultury. Otevře se novým kulturním impulsům, přivítá umělce z různých oborů i částí světa. Buďte u toho a nahlédněte, co pro Vás malý plzeňský ráj chystá.


183


Poznejte Plzeň Pro milovníky piva • P ivovar Plzeňský Prazdroj • Pivovar Gambrinus • Starobylé Pivovarské muzeum a Plzeňské historické podzemí • Rázovité hospůdky s tradicí a další desítky příjemných míst, které naleznete na www.visitpilsen.eu

Praktické informace   Poznejte Plzeň

184

Pro zájemce o historii a památky • K atedrála sv. Bartoloměje s nejvyšší kostelní věží v Česku • renesanční radnice na náměstí Republiky • františkánský klášter s Muzeem církevního umění • Západočeská galerie (výstavní síň Masné krámy a Galerie 13) • Západočeské muzeum se stálými expozicemi archeologie, historie, městské zbrojnice a loutek. • Národopisné muzeum • Romantický sadový okruh kolem historického centra (Proluka, Mlýnská strouha) • Měšťanská beseda • Velké divadlo • Nové divadlo • Patton Memorial Pilsen • Meditační zahrada • Velká synagoga, čtvrtá největší na světě • Stará synagoga • Loosovy interiéry v Plzni (byt J. Vogla na Klatovské 12, byt V. Krause v Bendově 10 a byt J. Brummela Husova 58, dům O. Semlera, Klatovská 110)

Pro děti a rodiče • • • • • • •

ivadlo Alfa D Muzeum loutek Muzeum strašidel Zoologická a botanická zahrada Dinopark West Park Techmania Science Centre a 3D planetárium • Air Park u Zruče s desítkami letadel a obrněné techniky

Pro sportovce • • • • • • •

azén Slovany B Borský park Škoda Sport Park Škodaland Relax Park Štruncovy sady Fotbalový stadion (Doosan Aréna) Zimní stadion (ČEZ Aréna)

www.visitpilsen.cz, www.plzen.eu


Interiéry Adolfa Loose Adolf Loos (1870 – 1933) je považován za jednoho z nejvýznamnějších středoevropských architektů první třetiny 20. století a za předchůdce funkcionalismu s velmi progresivní tvůrčí filozofií. V Plzni realizoval autor slavné pražské Müllerovy vily asi třináct bytových interiérů. Do dnešní doby se jich zachovalo bohužel jen několik. Milovníci architektury si díky novému prohlídkovému okruhu mohou část těchto interiérů prohlédnout. Právě dnešní Klatovská třída a její okolí, kde jsou Loosovy interiéry převážně soustředěny, byla v časech mezi dvěma světovými válkami nejlepší adresou v Plzni. Bydleli zde významní obchodníci, lékaři i továrníci. Ti všichni chtěli mít byty jedinečné, moderní a luxusní. Jejich představy a požadavky splňoval právě architekt Adolf Loos.

Prohlídkový okruh mapuje právě tuto oblast. Návštěvníky zavede do bytu v Bendově ulici č. 10 (byt Viléma a Gerdy Krausových) se salónem obloženým vzácným mramorem, dále do dvou místností s Loosovými interiéry na Klatovské ulici 12 (salonek a jídelna, který se zachovaly z původního bytu doktora Vogla) a do bytu Oskara Semmlera na Klatovské 110, jediného objektu v Plzni, který obsahuje typický loosovský prvek, takzvaný Raumplan. Prohlídky také umožní majitel soukromého domu v Husově ulici 58, který patří k nejzachovalejším Loosovým realizacím v Plzni. Pořadatel: Plzeň-TURISMUS Bližší informace na www.visitplzen.eu.

185


186 Plzeň – Evropské hlavní město kultury 2015   Poznejte Plzeň


Otevři oči

SKRYTÉ MĚSTO

Katedrála sv. Bartoloměje se stala nejen symbolem města, ale přitahuje k sobě pozornost všech návštěvníků Plzně. Plzeňské biskupství připravilo pro všechny obdivovatele této nádherné gotické stavby komentované prohlídky, které chtějí seznámit nejen turisty, ale i obyvatele Plzně a žáky s historií této plzeňské dominanty a prezentovat skvosty, které skrývá uvnitř. Od května do září se v roce 2015 uskuteční jednou za měsíc komentovaná prohlídka, jak v češtině, tak němčině, spojená s varhanním koncertem. O víkendech jsou plánované služby dobrovolníků nabízejících průvodcovský servis v katedrále. Pořadatel: Biskupství plzeňské

Skryté město je netradiční průvodce po Plzni, plný příběhů, vzpomínek a zajímavých setkání. Provede Vás netušenými zákoutími historie i současnosti Plzně. Představí unikátní koktejl témat, událostí, míst a osobností a ukáže, že Plzeň je víc, než čím se zdá být. Dostaňte se jí pod kůži… Interaktivní mapu najdete na internetové adrese www.skrytemesto.cz. Na představení mobilní aplikace, která nabídne také zcela praktické turistické informace, se můžete těšit na jaře 2015. Víc info o projektu na str. 48

Zažij Plzeň Interaktivní prohlídky města s vyškoleným průvodcem, který představí město ze svého vlastního pohledu, tzv. městské rallye, to je netradiční způsob jak poznat západočeskou metropoli. Skupina zájemců se pohybuje městem podle předem připravených pracovních listů a během prohlídek pracuje s metodami jazykové animace, takže se může velmi snadno seznámit s českým či německým jazykem. Tento způsob poznání Plzně je určen především pro německé, české a smíšené česko-německé skupiny při jejich návštěvě západočeské metropole. Pořadatel: Tandem Plzeň

187


Praktické informace Předprodej vstupenek Vstupenky na akce Evropského hlavního města kultury 2015 zakoupíte:

Praktické informace

• v síti Eventim, www.eventim.cz • v síti Plzeňská vstupenka www.plzenskavstupenka.cz • Meeting Point na náměstí Republiky • Informační centrum města Plzně, náměstí Republiky 41, Plzeň • Kulturní dům Peklo, Pobřežní 10, Plzeň • vybraná prodejní místa v regionu v Informační síti

188

Zpřístupnění programu pro zdravotně postižené Plzeň 2015 se snaží zpřístupnit co největší část programu také pro zdravotně postižené a znevýhodněné občany a návštěvníky. Potřebné informace poskytují pracovníci Meeting pointu Plzně 2015 na náměstí Republiky. Zde jsou k dispozici také letáčky s informacemi o bezbariérových přístupech a trasách, o možnostech překládání do znakové řeči, audio guidech a letáčky přizpůsobené pro zrakově postižené a nevidomé. Naleznete zde také seznamy kontaktů na lokální organizace, které jsou schopny zajistit další služby, např. možnost asistence a procházek po městě. Součástí stánku je i bezbariérové WC. Plzeň 2015 bude pravidelně vydávat i tříměsíční informační brožury o programu, kde budou vyznačené doporučené aktivity pro osoby s různými druhy postižení, ale i pro rodiny s dětmi a osoby se sníženou mobilitou. Po celý rok také budeme organizovat s jednotlivými organizacemi pravidelné akce, které budou připraveny pro handicapované. Těšit se můžete například na procházky a divadelní představení tlumočená do znakového jazyka nebo na komentované prohlídky výstav a speciální informační letáky popisující výstavy pro zrakově postižené.


Jak do Plzně Autem Vzdálenost z Prahy: 91 km, čas jízdy po D5 autem – 1 hodina GPS: Infocentrum: 49°44‘53.412“N, 13°22‘39.129“E Kontakty: Kontaktní osoba: Eva Fürbachová Plzeň 2015 email: furbachovae@plzen2015.cz telefon: +420 727 968 651) Kontaktní osoba pro vozíčkáře a zdravotně postižené: Miroslav Valina Národní rada osob se zdravotním postižením ČR email: miroslav.valina@seznam.cz telefon: +420 728 553 526 Kontaktní osoba pro zrakově postižené: Hana Dostálová TyfloCentrum Plzeň email: dostalova@tc-plzen.cz telefon: +420 732 381 585 Kontaktní osoba pro sluchově postižené: Miroslav Hanzlíček Spolek neslyšících Plzeň email: tyna.han@seznam.cz telefon: +420 731 147 645 Kontaktní osoba pro mentálně postižené: Barbora Hrdonková Diakonie ČCE email: barbora.hrdonkova@diakonie.cz telefon: +420 734 280 835

Placená parkoviště a parkovací domy Sady Pětatřicátníků: 49°44‘51.999“N, 13°22‘23.531“E Parkovací dům Rychtářka: 49°44‘59.849“N, 13°22‘52.255“E Provozní doba: nonstop Vlakem Přímé spoje z Hlavního nádraží Praha do Plzně každou hodinu, doba jízdy 95 minut. Hlavní nádraží České dráhy Plzeň: informace tel.: +420 972 522 579, mezinárodní pokladna, tel.: +420 972 524 235. Do centra města z Hlavního nádraží v Plzni: z nádražní budovy doprava podchodem k zastávce tramvaje (tram č. 1 a 2 směr Skvrňany, Bolevec). K náměstí Republiky jsou to dvě zastávky. Jízdenku na MHD možno koupit ve vestibulu nádraží (vpravo vzadu), přepážka č. 10 (Plzeňská karta/ČD kurýr), tel.: +420 972 524 232. Autobusem Přímé spoje z nádraží Praha Florenc nebo Zličín alespoň 1x za hodinu, doba jízdy 60 minut. Mezinárodní spoje ze všech hlavních měst sousedních států a do mnoha dalších evropských měst (Mnichov, Norimberk, Kolín n. Rýnem, Frankfurt, Londýn, Paříž, Brusel, Amsterdam, Ženeva atd.). Centrální autobusové nádraží Plzeň, Husova 60: informace tel.: +420 377 324 142. Do centra města z Centrálního autobusového nádraží: trolejbus č. 12, 11 (zast. Americká) či tramvaj č. 2 (zast. Náměstí Republiky) nebo 15 minut pěšky. Jízdenku na MHD možno koupit u přepážky č. 2, so, ne a svátky zavřeno, tel: +420 377 327 272.

189


Jak po Plzni

Ubytování

Městská hromadná doprava (MHD) Jízdné v hromadné dopravě (autobusy, trolejbusy a tramvaje). Papírová jízdenka je nepřestupní a stojí pro dospělého 18 Kč, pro dítě od 6 do 15 let 9 Kč. Celodenní jízdenka vyjde na 70 Kč pro dospělého a před jízdou je nutné ji vyplnit. Jízdenky je možné zakoupit v Informačním centru na náměstí Republiky, na Centrálním autobusovém nádraží a na Hlavním nádraží ČD a v některých prodejnách tabáku. Jízdenku s přirážkou je možné koupit i u řidiče.

Ubytovací kapacity města jsou vyhlášené svou kvalitou a zahrnují více než 5 500 lůžek v různých kategoriích, z toho přes 3 000 lůžek v moderních hotelech a penzionech.

Praktické informace

Přestupní SMS jízdenku na 35 minut nebo na 24 hodin získáte zasláním příslušné ­textové zprávy na číslo 90206. www.pmdp.cz Koloběžky Nemusíte se po Plzni pohybovat ani autem ani veřejnou dopravou, zkuste alternativní a zdravý způsob. Nechoďte pěšky, zkuste naše koloběžky! Po Plzni bude umístěno několik výpůjčních míst, kde si na svou Plzeňskou kartu můžete půjčit koloběžku. Díky unikátnímu informačnímu systému budete moci v roce 2015 koloběžku vrátit i na jiném ­výpůjčním místě.

Oficiální hotel projektu Plzeň – Evropské hlavní město kultury 2015 Hotel Ibis Plzeň Univerzitní 65, +420 377 887 777 www.hotelibisplzen.cz Doporučené hotely: Courtyard by Marriott Sady 5. května 57, +420 373 370 100 www.marriott.com Hotel Central Nám. Republiky 33, +420 377 226 757 www.central-hotel.cz Angelo Hotel Pilsen U Prazdroje 6, +420 378 016 111 www.angelo-pilsen.cz Parkhotel U Borského parku 31 +420 378 722 977 www.parkhotel-czech.eu Hotel Primavera Nepomucká 128, +420 378 020 500 www.panorama-pm.cz Hotel Gondola Pallova 12, +420 377 994 211 www.hotelgondola.cz Hotel U Pramenů Na Roudné 123, +420 377 522 255 www.upramenu.cz Hotel Roudná Na Roudné 13, +420 377 259 926 www.hotelroudna.cz

190

Hotel Palace Na Roudné 23, +420 377 539 669 www.hotelpp.cz


Hotel Victoria Borská 19, +420 377 221 010 www.hotel-victoria.cz Hotel Rango Pražská 10, +420 377 221 188 www.rango.cz Hotel U Zvonu Pražská 27, +420 378 011 855 www.hotel-uzvonu.cz Hotel Rous Zbrojnická 7, +420 377 320 260 www.hotelrous.cz Hotel Golden Fish U Borského parku 27, +420 373 725 555 www.gf-hotel.eu Hotel Purkmistr Selská náves 2, Plzeň – Černice, +420 377 994 311 www.purkmistr.cz Penzion U Salzmannů Pražská 8, +420 377 235 476 www.usalzmanu.com

191


Západočeská galerie Galerie vznikla v roce 1954 a k dispozici má dva výstavní prostory: Masné krámy a dům číslo 13, oba v Pražské ulici. Pod vedením současného ředitele, v pořadí teprve třetího, Romana Musila, galerie realizuje ambiciózní špičkové výstavy a vydává oceňované katalogy. Pro rok 2015 je připravený bohatý program výstav i doprovodných programů.

Praktické informace   Partnerské kulturní instituce

Západočeské muzeum

Partnerské kulturní instituce v Plzni Divadlo J. K. Tyla Divadlo J. K. Tyla tvoří pět uměleckých souborů, které produkují zhruba 500 činoherních, operních, operetních, muzikálových a baletních představení ročně. Tituly tvořící páteř repertoáru světových divadelních scén jsou střídány původními novinkami a českými premiérami her zahraničních autorů. Divadlo J. K. Tyla pokračuje také v uvádění operních, symfonických, operetních i muzikálových koncertů a dále rozvíjí tradici nedělních koncertních matiné. 2. září 2014 byla slavnostně otevřena budova Nového divadla, která spolu s Velkým divadlem poskytuje zázemí pro uměleckou práci divadelníků a pohodlí diváků.

192

Západočeské muzeum v Plzni bylo založeno v roce 1878 a patří k největším muzejním ústavům v ČR. Ve svých sbírkách uchovává přes 2 miliony předmětů ze všech oblastí vývoje přírody a společnosti. V současné době zde návštěvníci najdou celkem osm stálých expozic, které jsou umístěny v pěti různých objektech. Muzeum pořádá krátkodobé výstavy, doprovodné programy, tvůrčí dílny, jarmarky i koncerty vážné hudby. Muzeum je zároveň významným střediskem vědecké práce v celé řadě oborů.

Galerie města Plzně Galerie města Plzně představuje veřejnosti aktuální výtvarné dění. Přináší ojedinělý pohled na současné výtvarné umění v regionálním kontextu. Zaměřuje se především na tvorbu současných českých i zahraničních autorů, kteří představují návštěvníkovi aktuální tendence současného umění. Pořádá doprovodné akce a lektorské programy a vydává odborné katalogy k aktuálním výstavám.


Galerie Vestředu

Plzeňská filharmonie Plzeňská filharmonie patří mezi přední české orchestry. Kořeny historie jejích předchůdců sahají hluboko do 19. století, v roce 1882 pak byl z popudu Hynka Pally založen Filharmonický spolek plzeňský. V každé sezóně má filharmonie ve čtyřech abonentních řadách a mimo ně na programu 80 koncertů v Plzni, Plzeňském kraji i zahraničí. Historií orchestru prošly významné osobnosti dirigentů i sólistů, současným šéfdirigentem orchestru je Tomáš Brauner. Ve spolupráci s Plzeňskou filharmonií připravuje Plzeň 2015 speciální koncerty nebo například společné představení s tanečním souborem Les Slovaks v Novém divadle v lednu 2015.

Centrum mladé výtvarné kultury v Plzni se nově přesunulo do Martinské ulice. Galerie, kterou založili studenti a absolventi Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara, pořádá všechny důležité akce ve středu, ale otevřeno je kromě pondělí celý týden. Rozmanitý program mapuje různé styly, žánry a představuje to nejzajímavější, co je v přicházející generaci výtvarníků k vidění. Ve VESTŘEDU čekejte významné hosty, jako jsou Kateřina Šedá, Aleš Najbrt, Milena Dopitová a řada dalších. Jestli se cítíte dobře mezi mladými lidmi všech stylů, vzhledů a talentů, Galerie Vestředu je nejlepší místo, kde je hledat. I když jsou prostory galerie skromné, koncentrace zajímavých výstav, instalací i multimediálních projektů vás vtáhne do světa, který Plzni dlouho chyběl.

Kino Beseda Kino Beseda s kapacitou 100 míst se svým programem odlišuje od obou plzeňských multikin. Zatímco multikina cílí na filmové novinky, Kino Beseda se zaměřuje na pečlivě vybraný a vyprofilovaný program s alternativním obsahem. Diváky chce zaujmout filmovými přehlídkami, které představují zajímavé filmové osobnosti, témata nebo filmy, jež nejsou běžně k vidění. Kino Beseda uvádí také přímé přenosy z divadel a koncertů nebo záznamy mimořádných kulturních událostí včetně např. světových výstav. Oblíbené jsou i odpolední filmové projekce se slevou pro seniory.

193


Kontakty Jiří Suchánek ředitel společnosti suchanek@plzen2015.cz Jiří Sulženko programový ředitel sulzenko@plzen2015.cz

Praktické informace  Kontakty

Petr Forman umělecký šéf formanp@plzen2015.cz Christian Potiron manažer participace a zástupce programového ředitele potiron@plzen2015.cz Radovan Auer ředitel marketingu a komunikace auer@plzen2015.cz

Kontakty na další členy týmu Plzeň 2015 a správní i dozorčí rady společnosti naleznete na www.plzen2015.eu/kontakt Aby vám nic neuniklo, sledujte Plzeň 2015 na Facebooku, Twitteru, Instagramu, YouTube nebo Pinterestu!

194


195


Partneři PARTNER

PROJEKT

21. ZŠ Plzeň

Předškolí 21. ZŠ Plzeň

24, o. s.

reMIND festival

3331 Arts Chiyoda

Komunitní galerie

700 let města Plzně

Historický víkend

A.S.L. Livingstone, spol. s r. o.

Šangri-la

Aleš Hejna

Křížky a vetřelci; Zelená mapa Plzně (Pěstuj prostor)

Alliance francaise

Literární projekty / Bonjour Plzeň / Svátek hudby

Anděl café

Noc literatury

Anthropictures

Skryté město, Evropský den sousedů, Pěstuj prostor

Arabfest

Arabfest

Architekti ve škole, Nadace Proměny, Česká komora architektů

Memorandum Architektura ve vzdělávání

Archiv města Plzně

Skryté město; Plzeňské fotoalbum

ART Prometheus

Živá ulice

Auto*mat

Zelená mapa Plzně

Praktické informace  Partneři

Balet, o. s. Baroko v Čechách

Kaple Nečtiny

Bayern Design, Gmbh

Výměna know-how

Benedikt Tolar

Světovar

Bezejmenná čajovna

Eigasai – festival soudobých japonských filmů

Bienále kresby Plzeň

Bienále kresby Plzeň

Biskupství plzeňské – Plzeňská diecéze

DUŠE MĚSTA (Noc kostelů, Pils Alive, Advent a Vánoce v katedrále sv. bartoloměje, Otevři oči)

Burlesque

Den Meliny Mercouri

Canticorum

Plzeňské notování; Den Meliny Mercouri

Centrum Bavaria Bohemia

Regio

Centrum pro komunitní práci západní Čechy

Kreativní demokratická škola: Pěstuj prostor; Kontejnery k světu.

Centrum protidrogové prevence a terapie

Městská plovárna OŽÍVÁ!

Centrum španělské kultury a vzdělávání

festival Mediterránea; Týden hispánské kultury

Cirk La Putyka

Families

Církevní gymnázium

Underpilsen

cojc gGmbH – Divadelní síť Čechy Bavorsko

196

Cultura Africa

Den Meliny Mercouri; festival Afrika naživo!

Česká centra

Noc literatury

Česká komora architektů

OTTA (Aktivismus a participace; Vzdělávání)

Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků

Konference Spolupráce sousedních zemí při hospodaření s vodou a ochraně před povodněmi

Česká obec sokolská, Župa Plzeňská

Sokolský slet

Český sport 21

Stop zevling festival

Český západ, o. p. s.

Den Meliny Mercouri

Člověk v tísni

Jeden svět

ČTK

Plzeňské fotoalbum

Darovanský dvůr Resort

Informační síť

DC Eagle

Den Meliny Mercouri

Del Arte

Den Meliny Mercouri

Distract

Summer City Fest

Divadlo Alfa

Skupova Plzeň

Divadlo Archa

Festival Akcent


Divadlo Dialog Plzeň, o. s.

Evropský den sousedů

Divadlo Josefa Kajetána Tyla

Evropská divadelní sezóna

Divadlo pod lampou

koncerty

Dominik centrum

festival Finále

DOMUS – centrum pro rodinu

Den Meliny Mercouri

Dům seniorů Kdyně

KREKR

EALLIN TV

Bahno, bída, bohémové

Envic, o. s.

Zapomenutá zahrada; Rozkvetlá Plzeň; Almara překvapení (Pěstuj prostor)

Equet

Den Meliny Mercouri

EU-Japan Foundation

EU Japan Fest

EuroNova & Partner’s spol. s r.o.

Den Evropy

Eva Štýbrová

Světovar, Den Meliny Mercouri

Evropské informační středisko Europe Direct Plzeň Excellent Plzeň

Ples Evropy, Plzeň je také žena

FAIAR / In Situ Network

Škola umění ve veřejném prostoru

Falzum stop, o. s.

Padělaná doba

Farma v jeskyni, o. s.

premiéra

Fotoklub Plzeň, o. s.

Den Meliny Mercouri; Evropský den sousedů; fotokurzy

Fresh Films Ltd.

Festival Světla Plzeň

Galerie Jiřího Trnky Galerie Klatovy, Klenová Galerie města Plzně

Ateliér Jiřího Trnky; Lektorské programy GMP

Galerie města Plzně

výstavy

Galerie Vestředu

podpora studentské galerie; Evropský den sousedů

Goethe Institut

Locop, Plzeňské blouznění

Gymnázium Františka Křižíka

V roce 2015 mi bude 20 let

Hafan studio Planá

Informační síť

Chemistry Gallery Prague

My kolem nás

Chov koní Svržno

100 let výročí Hřebčína Hostouň a 70 let od záchrany Lipicánů

Inex-SDA

mezinárodní dobrovolnické workcampy

Infocentra Plzeňského kraje

Informační síť – Klenčí pod Čerchovem, Manětín, Rokycany, Infocentrum města Radnic a mikroregionu Radnicko, Spálené Poříčí, Informační a turistické centrum Železná Ruda

Institut umění – Divadelní ústav

tvůrčí průmysly

i-report, s. r. o.

Hudební ceny Žebřík

Jaromír Čížek

Kultivace pramenů na Roudné (Pěstuj prostor)

JAZZ BEZ HRANIC

Jazz bez hranic

Jazyková škola Polyglot

KREKR

Jean-Marc Caracci

Homo Urbanus Europeanus

JOHAN, z. s.

Slam Poetry International

Jsme částí Země, o. s.

Včely pro Plzeň, Přírodní krásy Evropy

Junák, středisko Střela Plzeň

Skautské údolí; Evropský den sousedů (Pěstuj prostor)

Juniorfest

Juniorfest

kapela 35. pěšího pluku Foligno

Evropský den sousedů

Klášter Chotěšov, o. s.

regio2015

Knihovna města Plzně

Plzeňské fotoalbum

Krajská hospodářská komora Plzeňského kraje k světu.

Kontejnery k světu.; Pecha Kucha Nights v Plzni; Náplavka k světu; půjčovna koloběžek

Kulturní a informační centrum Nepomuk

Informační síť

Kulturní a informační centrum města Nýrska KVAS, z. s.

Skryté město

197


Praktické informace  Partneři

La Cabra Loca

Evropský den sousedů

Ladislav Kincl

Plzeňské ohýnky

Lakuna

Evropský den sousedů

Ledovec, o. s.

Evropský den sousedů

Lions Club

Den Meliny Mercouri

Lukáš Červenka

Den Meliny Mercouri

Mad Cirkus

Světovar

Maison en Folie, Mons

prezentace Plzeň v Monsu a Mons v Plzni

Maják Plzně

Městská plovárna OŽÍVÁ!

Mobilní architektonická kancelář

Městská plovárna OŽÍVÁ!

Mapron

Hmatové mapy

MAS Český západ

Venkov Plzni; Informační síť

Mediterian

Den Meliny Mercouri

Město Plasy

Informační síť (Městská knihovna Plasy)

Městské kulturní středisko v Domažlicích

Chodské slavnosti; Informační síť

Mezinárodní bienále kresby Plzeň

Bienále kresby

Mezinárodní festival DIVADLO Plzeň, zájmové sdružení právnických osob

Mezinárodní festival Divadlo

Městské kulturní a informační středisko Dobřany

Informační síť

Městské kulturní zařízení Horšovský Týn

Informační síť

Městské kulturní středisko ve Stříbře

Informační síť

Městské informační středisko Sušice

Informační síť

Mgr. Helena Dienstbierová Šimicová

Příběh Světovaru

Mgr. Renata Vordová

Čítání lidu

Místní borci, o. s.

koncerty v Nebi

Muzeum jižního Plzeňska

Informační síť

Muzeum a galerie severního Plzeňska v Mariánské Týnici

Informační síť, 6 a 9 týdnů baroka

Muzeum českého lesa v Tachově

Informační síť

Muzeum celní správy

Skryté město

Nadace sportující mládeže

Festival sportu

Nadační fond Zelený poklad

Víkend otevřených zahrad

Národní památkový ústav Národní technické muzeum – Centrum stavitelského dědictví v Plasích Ocet, o. p. s.

Animánie; Rozezpívané zahrady

Okresní hospodářská komora Plzeňsko Oupn Ér, o. s.

Letní festival Šídlovák Oupn Ér

p. Šlesinger

Slavnosti mladého vína

PaNaMo

Divadelní léto pod plzeňským nebem; Můj život s…

Paradisus, o. s.

Klášterní zahrada

Pavel Černý

Evropský den sousedů

Pavel Trnka

Světovar

Petr Triner

Plzeň očima Karla Votlučky

Pěstuj prostor, z. s.

Nástupnická organizace zajišťující udržitelnost programu Pěstuj prostor

pí. Boříková

Dokument – Památník Díky Ameriko / Jan Kovařík

Plzeň na kole

Den Meliny Mercouri; Pěstuj prostor

Plzeňská diplomatická simulace

198

Plzeňská filharmonie

Smetanovské dny

Plzeňská folklórní scéna

MFF CIOFF

Plzeňská unie neslyšících

Noc literatury

Plzeňské městské dopravní podniky

Konference ‚Chytrá a zdravá městská veřejná doprava“ 2015; Plzeňská vstupenka


Plzeňský dětský sbor při sboru ZUŠ Bedřicha Smetany

Musica Acalantis

Plzeňský kraj

9 týdnů baroka; Regionální síť; Letní olympiáda dětí a mládeže 2015

POL Agency

Výstava kostýmů Světce

Porta

Porta

Post Bellum

Příběhy našich sousedů

Pragokoncert

Metalfest

Profil Media, s. r. o.

Domus – výstava designu

Regionální hospodářská komora Plzeňského kraje Regionální muzeum Nečtiny

Informační síť

Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje Robert Hořínek

Evropský den sousedů

Salesiánské středisko mládeže

Filatelistická olympiáda

Scriptorium

Mráz kopřivu nepálí

sdružení Plzeň zastávka

Evropský den sousedů; Pěstuj prostor

Seniorkapela

Den Meliny Mercouri

SK Slavia Plzeň

Sportující mládež

Skloart

Za záchranu kostela sv. Jiljí

Sladovna Písek

Stroj času – Historie Evropy

Slovensko-český klub

Česko-slovenské dny

Slovo 21

Khamoro

Správa veřejného statku města Plzně

DEPO, veřejný prostor, Lipová ratolest 2015

Studijní a vědecká knihovna PK

Evropský den jazyků; Literární koutky v Plzni; Noc literatury

SUPŠ Zámeček

Sochařské sympozium Zámeček; Den Meliny Mercouri

Sušické kulturní centrum Sirkus

Informační síť

Svět podle Jakuba

5 Řek

Šárka Korunková, Pavel Cvrček

Mapa neoficiálních cyklotras (Pěstuj prostor)

Tandem – Koordinační centrum česko-německých výměn

Zažij Plzeň!; Den Meliny Mercouri

Tanec Praha, o. s.

Tanec Praha v Plzni

taneční soubor NO-TA

Světovar – umělecká rezidence

Techmania Science Center

Setkání ředitelů Science Center

Theatre Le Manege Mons

UBUdneS

Totem – Regionální dobrovolnické centrum

Komunitní galerie, Evropský den sousedů

TRK, o. s.

Mini Plzeň

Uličník, o. s.

Piana ve veřejném prostoru

Unie výtvarných umělců Plzeňské oblasti

Barva na ulici

Útvar koncepce a rozvoje města Plzně

Open Up konference, Pěstuj prostor

V boudě

Den Meliny Mercouri

Veteran Car Club

Evropský den sousedů

Waldorfská základní škola Dobromysl, o. p. s.

Evropský den sousedů; Wo–Co Husovka

Zach’s Pub

koncerty

Západočeská galerie v Plzni

výstavy Mnichov, Lindauer a Západočeské baroko

Západočeská univerzita v Plzni

Arts Management (FDU); Invenio (FDU); Ladislav Sutnar (FDU); Noc literatury (univerzitní knihovna); Plzeňské fotoalbum (FF); Chaloupka strýčka Toma (PFE); Žurnalistická dílna (FF)

Západočeské muzeum v Plzni

Animační programy v ZČM; Plzeňské fotoalbum; Komunitní galerie; Paměť loutky; NeMo konference; Muzejní noc a další

Zdeněk Raboch

Jak se v Plzni hrálo (a hraje) – výstava fotografií

ZUŠ Jagellonská ZUŠ Trnka

Evropský den sousedů

Zuzana Zbořilová

Výuka architektury do plzeňských škol

Židovská obec Žonglér, o. s.

workshopy nového cirkusu v Plzni

199


Praktické informace  Partneři

Region

200

Baroko v Čechách, o. s.

festival 9 týdnů baroka

Bart, o. s. – Mistrovské kurzy hry na varhany v Úterý

festival 9 týdnů baroka

Bezejmenná čajovna Šťáhlavice

festival 9 týdnů baroka

Český svaz ochránců přírody Radnice

festival 9 týdnů baroka

Dvůr gigant Záluží

festival 9 týdnů baroka

farnost Manětín, Plasy

festival 9 týdnů baroka

Galerie Klatovy / Klenová

festival 9 týdnů baroka

Chodsko žije, z. s.

festival 9 týdnů baroka

Jízdárna Světce / Město Tachov

festival 9 týdnů baroka

Klášter Kladruby NPÚ

festival 9 týdnů baroka

Klášter Plasy NPÚ

festival 9 týdnů baroka

Klatovské katakomby, o. s.

festival 9 týdnů baroka

Kolegium pro duchovní hudbu Klatovy, o. s.

festival 9 týdnů baroka

KOS, o. s.

festival 9 týdnů baroka

Lamberská stezka, o. s. Žihobce

festival 9 týdnů baroka

MAS Český západ – Místní partnerství

festival 9 týdnů baroka

MAS Radbuza

festival 9 týdnů baroka

MěKS Domažlice

festival 9 týdnů baroka

Město Horažďovice

festival 9 týdnů baroka

Město a muzeum Přeštice

festival 9 týdnů baroka

Město Planá

festival 9 týdnů baroka

Město Rokycany

festival 9 týdnů baroka

Městská knihovna a IC Dobřany

festival 9 týdnů baroka

Městys Chudenice

festival 9 týdnů baroka

Muzeum a obec Nečtiny

festival 9 týdnů baroka

mikroregion Nepomucko

festival 9 týdnů baroka

Monte verde, o. s.

festival 9 týdnů baroka

Muzeum Českého lesa Tachov

festival 9 týdnů baroka

Muzeum Blovice

festival 9 týdnů baroka

Muzeum Domažlice

festival 9 týdnů baroka

Muzeum Mariánská Týnice

festival 9 týdnů baroka

Muzeum Přeštice

festival 9 týdnů baroka

Muzeum Sušice

festival 9 týdnů baroka

Nakladatelství Českého lesa

festival 9 týdnů baroka

Nícov / Nadační fond

festival 9 týdnů baroka

obec Chotěšov

festival 9 týdnů baroka

obec Klášter

festival 9 týdnů baroka

obec Strašín

festival 9 týdnů baroka

obec Svojšín

festival 9 týdnů baroka

obec Spálené Poříčí

festival 9 týdnů baroka

obec Vejprnice

festival 9 týdnů baroka

Ochotnický spolek Štědrý / M. Anton

festival 9 týdnů baroka

OTISK, o. s.

festival 9 týdnů baroka

Postřelí, o. s.

festival 9 týdnů baroka

Rašelina, o. s.

festival 9 týdnů baroka

Sdružení Lochotínský pavilon, o. s.

festival 9 týdnů baroka

Stará cesta, o. s.

festival 9 týdnů baroka

statek Býkov

festival 9 týdnů baroka


TOPland Brd, o. s.

festival 9 týdnů baroka

zámek Horšovský Týn

festival 9 týdnů baroka

zámek Hrádek u Sušice

festival 9 týdnů baroka

zámek Manětín NPÚ

festival 9 týdnů baroka

zámek Nebílovy NPÚ

festival 9 týdnů baroka

zámek Kozel NPÚ

festival 9 týdnů baroka

zámek Rochlov

festival 9 týdnů baroka

zámek Týnec

festival 9 týdnů baroka

zámek Žinkovy

festival 9 týdnů baroka

Zahraniční partneři aedec Strasbourg Brave Kids Wroclaw British Chambers of Commerce Bulharský kulturní institut Centrum Bavaria Bohemia Schönsee Česká centra Dánské velvyslanectví v ČR Dny Jeruzaléma v Praze EUNIC Francouzský institut / Institut Français de Prague Goethe Institut L’Ecole du Futur Mons Maison Folie Mons město Liège město Regensburg město Takasaki Mons 2015 a síť dalších Evropských hlavních měst kultury Numédiart Mons Rakouské kulturní forum Rumunský kulturní institut Theaterpädagogische Zentrum das Ei + A-BASTA!, o. s. Transcultures Mons Velvyslanectví Finské republiky Velvyslanectví Lotyšské republiky Velvyslanectví Makedonské republiky Velvyslanectví Norského království Velvyslanectví Spolkové republiky Německo Velvyslanectví Státu Izrael Velvyslanectví Švédska Velvyslanectví Švýcarské konfederace Wallonie-Bruxelles International

201
Plzeň – TURISMUS Plzeň – TURISMUS je příspěvková organizace města Plzně, která se zabývá managementem a marketingem Plzně jako turistické destinace. Jsme hlavním partnerem při zajišťování služeb v oblasti cestovního ruchu v Plzni a okolí. Naši specialisté na cestovní ruch a tým odborně proškolených průvodců poskytují kvalitní služby, které jsou schopni maximálně přizpůsobit konkrétním požadavkům.

e ré Vešk jímavé za ni ick y turist ace o Plz m r a info znete n na l e

Naše služby: • • • • • • •

provozujeme Turistické informační centrum města Plzně provozujeme Patton Memorial Pilsen spravujeme a zajišťujeme prohlídky Loosových interiérů zajišťujeme průvodcovské služby a komentované prohlídky v několika jazycích navrhujeme a zajišťujeme celodenní či vícedenní programy na klíč zajišťujeme rezervace vstupenek na akce z programu Plzeň – Evropské hlavní město kultury 2015 zprostředkováváme ubytování

Plzeň – TURISMUS, p.o. | Turistické informační centrum města Plzně náměstí Republiky 41, 301 00 Plzeň • Email: info@visitplzen.eu • Telefon: +420 378 035 330


Západočeská univerzita v Plzni Moje srdce bije pro ZČU

www.zcu.cz

ý n n i rod t za výle ou věd

Techmania www.techmania.cz Zakladatelé:

Partneři:

Science Center

Financováno z Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovaceOBJEVUJTE KRÁSY ZÁPADOČESKÝCH PAMÁTEK hrad a zámek Horšovský Týn www.horsovsky-tyn.cz

zámek Manětín www.zamek-manetin.cz

klášter Kladruby www.klaster-kladruby.cz

zámek Kozel www.zamek-kozel.eu

hrad Švihov www.hradsvihov.cz

klášter Plasy www.klaster-plasy.eu

zámek Červené Poříčí www.cervene-porici.cz

zámek Nebílovy www.zamek-nebilovy.cz

hrad Velhartice www.hrad-velhartice.cz hrad a zámek Bečov www.zamek-becov.cz

hrad Rabí www.hrad-rabi.eu zámek Valeč www.zamek-valec.cz

zámek Kynžvart www.zamek-kynzvart.eu

www.npu.cz

Klášterní kostel Nanebevzetí Panny Marie Kladruby, detail podlahy od J. B. Santinihoův st mo

Petřínská rozhledna

t

Sovovy mlýny – Muzeum Kampa

Karlův most laguna Přístaviště Hollar

Most legií

Národní divadlo Žofín (Slovanský ostrov)

Smíchovská plavební komora Malostranská

vodárna Lodní park doplňují Petržilkovská moderní motorové lodě s klimatizovanými salony a ručně vyráběné mahagonové elektrolodi, které Vám představí zákoutí vodního kanálu Čertovka s atmosférou italských Benátek. Rádi bychom Vás pozvali k objevování krásných pohledů na historické památky stověžaté Prahy z hladiny Vltavy tak, jak je ještě neznáte.

Šítkovská vodárenská věž

Dětský ostrov

Tančící dům

st

Jiráskův mo

Palackého

Přístaviště Rašínovo nábřeží

most

• 18 6 5 •

Klášter na Slovanech – Emauzy Podskalská celnice

st

ní mo

ič Železn

Vyšehrad, Chrám sv. Petra a Pavla

Plavební mapa

y Slap

www.paroplavba.cz

Plavební komora Štvanice

Staroměstská mostecká věž

Karlův most Kampa Střelecký ostrov

Lanovka na Petřín

Novomlýnská vodárenská věž

Rudolfinum

mos

Muzeum Karla Zemana Čertovka

Štvanice

most

h Čec

esův

Lichtenštejnský palác

Mělník

Anežský klášter

Mán

Malostranské mostecké věže

Elektrárna Štvanice

Přístaviště Čechův most

Hergetova cihelna

Pražský hrad Strahovský klášter

ův Štefánik

Občanská plovárna

Kramářova vila

Nejhezčí pohled na Prahu je z paluby parníků Pražské paroplavební společnosti. Už 150 let odplouvají historické parníky od pražského vltavského nábřeží, a umožňují Pražanům i návštěvníkům Prahy pohled na město i jeho zajímavé okolí z netradiční perspektivy. V tichu rušeném jenom svistem parního stroje a rytmickým tepáním lopat koles poznáte Vltavu nejen v Praze, od Vyšehradu po pražskou ZOO, ale i od Slapů až po Mělník.

Pavilon Expo 58

Pražský metronom

Hlávkův most

Pražská paroplavební společnost

www.prague-boats.czPivovar Plzeňský Prazdroj Setkejte se s legendou Pilsner Urquell Každá země má své symboly a legendy. Mezi ty české patří ležák Pilsner Urquell, který se zrodil před více než 170 lety v Plzni. Pivo se v Plzni vařilo už od dob jejího založení na konci 13. století. Ale celosvětový věhlas získalo pivo z Plzně až po vzniku Měšťanského pivovaru, dnešního pivovaru Plzeňský Prazdroj. Zde byla 5. října roku 1842 uvařena první várka piva, jak ho známe dnes – řízný, lahodný spodně kvašený ležák zlatavé barvy se sněhobílou pěnou. Sláva plzeňského piva se rychle rozšířila po celém světě a od té doby se stalo inspirací pro více než dvě třetiny všech na světě vyrobených piv s označením pils. Dnes je pivovar Plzeňský Prazdroj moderním pivovarem, který zároveň patří mezi unikátní industriální atraktivity a roku 2008 získal status certifikovaný bod Evropské cesty průmyslového dědictví.

Otevírací doba: duben–září: denně 8.00–18.00 hodin říjen–březen: denně 8.00–17.00 hodin Aktuální časy prohlídek zjistíte na uvedených kontaktech. U Prazdroje 7, 304 97 Plzeň Tel.: +420 377 062 888 E-mail: exkurze@prazdrojvisit.cz

www.prazdrojvisit.cz

Přijďte se na vlastní oči podívat, jak vzniká legenda. Prohlédnete si autentická místa pivovaru, kde se pivo vaří již od roku 1842. Navštívíte srdce pivovaru – historickou a současnou varnu, prohlédnete si moderní stáčírnu. Provedeme vás unikátní expozicí surovin. Neodmyslitelným završením prohlídky jsou historické pivovarské sklepy, kde ochutnáte nefiltrované pivo Pilsner Urquell čepované přímo z dubových ležáckých sudů (pouze pro starší 18 let). Sebe či své blízké můžete potěšit originálním pivním dárkem z dárkové prodejny přímo na nádvoří pivovaru. Návštěvu pivovaru doporučujeme završit posezením v restauraci Na Spilce, která je s kapacitou 550 míst největší pivnicí v Čechách a nabízí výtečnou tradiční českou kuchyni a výborně ošetřené pivo Pilsner Urquell.Staňte se i vy našimi váženými zákazníky Program MasterCard® BUSINESS SELECTION přináší spoustu výhod a služeb k nezaplacení všem držitelům firemních a korporátních karet MasterCard®. Registrujte se na www.mastercard.cz/business a získejte*:

JAN KLIENT ČLENSKÁ KARTA

Vstup zdarma do letištního salonku MasterCard® Lounge na Letišti Václava Havla Praha. Vstup zdarma do salonků JET Lounge & SKY Lounge na Mezinárodním letišti Vídeň. Osobního concierge asistenta k dispozici 24/7 na telefonním čísle 242 452 600. Slevy v řádu desítek procent a další benefity, které se jistě stanou skvělou motivací i pro vaše zaměstnance, a přispějí tak k růstu vaší firmy.

*Pro získání benefitů stačí předložit nebo nahlásit číslo identifikační karty BUSINESS SELECTION.

Hlavními partnery programu jsou:

2000 Kč reklama na internetu + nastavení zdarma

25 % sleva na roční předplatné Office 365

30 % sleva na služby

5 % sleva na sortiment

50 % sleva na mezinárodní leteckou přepravu

20 % sleva na pojištění

Více informací na www.mastercard.cz/business Mít na dosah výhody pro vaše podnikání: K nezaplacení™


JSME Z PLZNĚ. UŽ 25 LET. 365 DNÍ V ROCE.

Horsefeathers, přední český výrobce outerwearu a streetwearu od roku 1989.

Plzeň: Klatovská 20, Praha: Revoluční 3, Brno: Minoritská 12, Ostrava: Forum Nová Karolina, Jihlava: Kosmákova 21 / www.horsefeathers-store.eu


Voletje 800 192 192 Navstivte stranky www.boels.cz Navštivte jednu z našich poboček

BOELS PŮJČUJE A PRONAJÍMÁ VÍCE JAK 2500 STROJŮ A NÁŘADÍ PRO PROFESIONÁLY I JEDNOTLIVCE.

• Brno Venkov - Modřice • Hradec Králové • Mladá Boleslav • Olomouc - Hodolany • Ostrava-Vitkovice • Pardubice • Plzen • Praha 9 - Černý Most • Praha 9 - Hloubĕtín • Praha 9 - Hloubĕtín Tesla


EFEKTIVNÍ REKLAMA Stany, vlajky, nafukovadla, brány, reklamní bannery

TKF since 1997 17 let zkušeností

KVALITA OD ČESKÉHO VÝROBCE

TKF, s. r. o. tel.: +420 261 112 720, e-mail: obchod@tkf.cz, www.tkf.cz

Rod Lobkowiczů, který spoluutvářel Čechy po několik století, je úzce spjat s městem Plzeň prostřednictvím svého historického zámku v Křimicích. Zámek je pečlivě obnovován svým současným majitelem ing. Jaroslavem, 14. knížetem z Lobkowicz, a jeho park se postupně proměňuje do široce uznávaného centra pro umění a kulturu, s početnými divadelními a kinematografickými sezonními představeními. V roce 2015 slaví kulturní Zámecké slavnosti již své 15. výročí a toto jubileum je možné jen díky silnému partnerstvím s místními umělci. Díky novému impulsu Alix Lobkowicz, snachy současného majitele, Křimice znovuobjevují své poslání centra pro vysokou gastronomii opírající se o skvělou pověst a kvalitu Křimického zelí. Tím rod naplňuje své nejušlechtilejší poslání, když nejen zachovává, ale i předává a znovu vytváří českou kulturu. S velkou radosti poskytuje náš rod svoji podporu projektu Plzeň 2015. The Lobkowicz family which has shaped Bohemia for several centuries is closely linked to the municipality of Pilsen through its historic Krimice estate. Carefully restored by its current owner Jaroslav 14th Prince of Lobkowicz MoP, the manor and its garden have successivley developed into a widely recognized center for arts and culture, with numerous theater and movie performances being given each season. 2015 will see the 15th anniversary of the cultural Castle Season, a jubilee made possible by a strong partnership with local artists. Driven by the owner‘s daughter-in-law Alix, Krimice is currently rediscovering its traditional appeal as center for fine cuisine, building upon its legendary „Krimicke zeli“ cabbage-specialties. Thus, the family fulfils its most noble commitment, not only preserving, but also transmitting and refounding Bohemian culture. The family is most pleased to bring in its support to the Pilsen 2015 project. www.lobkowicz.net


VYDEJTE SE S NÁMI CESTOU

EKOLOGICKÝCH A FUNKČNĚ ŘEŠENÝCH VÝROBKŮ

7x v Plzni

www.replast.cz


Komplexní logistika Kompletní nabídka služeb silniční, námořní, letecké a železniční přepravy a logistiky.

C

M

www.cscargo.com Y CM

MY

CY

CMY

K

C.S.CARGO - Oficiální přepravce Evropského hlavního města kultury Plzeň 2015


s námi dokážete

velké věci

www.jaknavelkeveci.cz


Generální mediální partner Plzně 2015


wave.cz

DVB-T, DAB, SATELIT, WEB


pětiletka

slaví Trenér ých veleúspěšn Plzni pět let v

...20

a aktivace

imunity

který se Liška, situaci bližuje s kolegy z porodnice mi společně před celoživotní děti - snaží HANA PRAŽÁKOVÁ uchránit. útrapami je včasná diagnostiu novorozen Navodit léčba aktiNutná Plzeň – které simuluje dítěte. To je re- ka i brzy nasazená systém ce prostředí, na statku.Mulačovy imunitní v osídlení těůz vyrůstání právě jak vující na to, u Ta spočívá ým kmenem, cept neonatolog v Plzni prostřela fyziologick obvyklé bylo lidnemocnicerozvinutí alergie dvůr, který navodí selský , na jaké zabránit proč právě dí organismu dětí. A a venkovská příroda? staletí zvyklé. že netělo po ce s případným dobytek teorií ukazuje, dr- ské lékaři vytyNovorozen jsou děti „Řada k alergii pokud rodinné sklonem ní dobře, sterilním prostředí. rodičůna základě h oneženy ve V případě až sealergickýc s více pují čtyřiceti Nejméně je v rodinách Od anamnézy. je totiž pravděalergiků rocentní na statku. jemocnění zdědí i které žijí si totiž v těle dětmi, “ dmdesátip že alergii dětství podobnost, raného důležité protilátky, potomek.lékaři po porodu puvytvářejí primář novoroze- jich Následněmatce vzorek vysvětlujeoddělení Mulačovy s tím, že a na základě E neckého Jiří Liška na gene- odeberou krve ulinu donemocnice výhybku bu- pečníkovéimunoglob anamnézy hladiny é cestě pomyslnou měsíčpředurčen je nutné pře- (IgE) a rodinné uvedenou ticky Lišky dealergika třetího měsí- poručí výše doucího do Ta má podle ní léčbu. ocentní účinnost. jsou řešením hodit nejdéle a ve alerPak už me v roce vadesátipr ce věku. tlumící projevy rodiče kontroluje jen léky od „Děti letech. Jejichže oproti vzrostl třech gie. konstatují, výrazně alergiků století dejsou vesměs Počet minulého se navíc sourozencům a výrazně mési polovinyOnemocnění pacientů. méně nemocní pochvaluje setkrát. mladších projevy alergičtí,“ ně 4 týká stále s kožními už u ko- primář. í na straně „Hlavně setkáváme pokračován se objese alergie po roce věku připrojevy,“ jenců, již vují i respirační

Klíčová je

Dobrá

v ruce s nožem znovu o znásilnění Svou Muž se Nutil k sexu dny později. s kumá za se- pokusil o tři přinutit

v dny sexu znásilHrůzné chtěl k a nůžkami Plzeň – kterou letos man- ženu nožem nepotiletý chyňským mu nakonec vybou žena, devětatřice 2. října a ruce. To se jej z bytu nil její ji zneužill nožem. policisté dařilo a žel. Poprvé Plzni mu hrozí jí vyhrožova bytě v kázali. trpozději jednání se svojí „Za toto svobody v délce „Ve společném muž soulož ta se tomu trest odnětí dodala policejní vykonal (řím) let,“ , ačkoli brávání osm aktivně manželkou mluvčí mluvčí. i fyzicky slovně řekla policejní nila,“ Hana Štefflová.

A HO

Druhé kolo základní

Dnes

idí

ky a ukl

CSKA m Ligy mistrů:

Moskva – Viktoria

Plzeň 3:2

ĜtMQD

VSHFLiOQt SĜtORKD 'HQtNX

Letošní Pilsner

zápas Ligy mistrů

O velkolepé zahájení oslav se postará Národní divadlo

vévodí nefiltrovaný

Počasí v

s podmínkou

a bil do obličeje

tahal za ruku do auta.

překvalifiProto soud případ Žalovakoval na výtržnictví. dvouleté vě-

č řík pokřtil svoje Moderátor Janča

se naučil sjezdokluk jsem svahy hned chuť přiŽeleznorudsku, jsem řádek, dostane a poznávat ji vat na a Špičáku jet na Šumavu k dílu s ná- Belvederu každou sořekl brázdil zpravidla brávali do taky tele- na kole,“ kole s Michalem Populární botu. Naši mě na Modzvem Na Šumava – ředitel šumav- Hamrů a především Michal Jannějak táhlo vizní moderátoršumavské Bu- Jančaříkem parku Jiří kam mě to na ského národníhoje jedním z ravu, se sem začal čařík pokřtil cyklotoulek který a později jsem jsme s mojí je Mánek, čině svoji knihu Kniha, která vracet. Posléze několik let po kmotrů knihy. po Šumavě. první, nabízí budoucí ženou AntýJančaříkovou tábořili na 653 kilometzasobě v létě popis necelých se mi zvolna cykglu a Šumava pod kůži. Zarů na 13 šumavskýchna Srčím dál vy- čala dostávat lotrasách. Například moderátor jsme sem jezdit či Kvildu. Při křtu se na Šu- čali nakonec se nám podaní, Modravu Jančařík se- znal ze své „závislosti“ víc a zakotvit a Knihu Michal zkušepři hodinovém řilo tady částečně malé druna základě Avalon pisoval mavě. tanečnice si uvědosi na Zhůří ho klubu za poslední „Nedávno jsem chvil pořídit ností, jež získal populárníuvedl moderávolnočasové Vejprnice doprovodí nejvíc krásných dopo- hé „doma“,“ stáří VK Avalon Plzeňan. z pionýrského léta při natáčení kte- mil, že jsem Foto: archiv Cyklotoulky, tor, jinak „kovaný“ ŠERMÍŘE v Domově poklidného svém životě ho pořadu tance Arvena. televize. ve zažil na Šumavě. Jako vystoupení historického sud vysílá Česká rý pár jen si přečte za skupiny „Každý, kdo

Štejr. senátu Milan (her) zatím není pravomocný.

Bio

Viktorie Milan

9 / 13 1

Na údržbu kamenných

10 / 14 BOŽENA ŠOPEJSTALOVÁ Zítra

Petrže Petržela (vlevo)

a Pavel Horváth

Šumava se mu dostala pod kůži

MODERÁTOR

(vpravo) před

pa památky

svědků vědků dějin města

na prostředky našli

Rokycany 07:03 / 18:34 Slunce:– Kamenné paa západ města Východ mátky / 17:37 léčprocházejí Měsíce: 05:12 a západ Momentálně ý bou. Východ jí restaurá-

771210 9 kostela.

Šumavou cyklotoulky Š

O A

proti CSKA Moskva

Plzeň – Tradiční, a přece nový, takový Plzeňského bude letošní Prazdroje. Pilsner Fest. Otevřená náruč hudby a znamenité Středem pozorplzeňského nosti vyhlášeného zábavy. pivovaru přijme Že je nemožné Přesně to nabídne tisíce lidí, zažít se stane plzeňský festivalu v jediný kteří i letos úspěchy plzeňského dávné den areál plzeňského mohou vychutnat Pilsner Urquell originál originálu bohatý program pivovaru a zároveň si a hlavní úkol – zakladatel plný pestré vychutnat jeho návštěvníků všech spodně současnou slávu je jediný: znamenitě kvašených piv, ve světě? oblíbených a se bavit. rozšířených (pokračování po celém světě. na str. 2) Není jej Plzeňští mohoupochyb, že O velkolepé zahájení nazývat tekutým právem oslav se postará „Svou nazlátlou zlatem. barvou, doNárodní divadlo konalou vyvážeností sladové i chmelové chuti Plzeň – Plzeňský kvalitou nasadil a jedinečnou na Pilsner Festu ležák dostane laťku opravdu vysoko a hlavní roli, prokazatelně a to doslova. inspiroval celý O milnících histosvět. O to větší rie plzeňského důvod, proč piva tu úderem tento fenomén půl jedné sehrají slavit 5. října, unikátní přesně v den, představení členové Národníkdy se v roce 1842 zrodila ho divadla. Na první várka závěr scénky Pilsner Urquell,“ sládek Václav říká Václav Berka slavnostně Berka, sládek narazí 171litrový dubový sud naplněný nefiltrovaným Dvě pódia – dvojí ležákem a oslavy dávka mohou pestré muziky Staňte se mistry začít. (pokračování naplno tradičních na str. 3) pivovarských řemesel! Plzeň – Bohatá dramaturgie Pavla Anděla Plzeň – O návrat Plzeň – V čele slibuje zážitek do roku pivní pro všechny návštěvníci správně nabídky fanoušky. Hudební 1842, k samotnému vzniku pivo, které oceňují program podléhá očekávají fajnšmekři legendárního ležák Pilsner pro jemnou a celkovému piva Urquell, a to charakteristicky konceptu, a rozděluje Pilsner Urquell, i v podobě, jak kvasnou vůni se postará se proto jej na období vzniku několik stanů, předci v dobách čepovali naši živé, bohaté a chuť, a jako piva Pilsner kde dávno minupivo Urquell v roce mohou vyzkoušet si zájemci lých – nefiltrovaný 1842 oslavu opravdu se na takovou původní tuální, tedy 2013. a na rok ak- pivovarská ný ležák si vzácně . „Nefiltrova- sládek. Žízně hodí,“ dodává řemesla, získat Na scéně 1842 se pořadatelé v dolní části mohou lidé výuční list a vychutnat při se můžete Pilsner Festu třeba i něco návštěvě pivorozhodně nebojí, akustické vystoupení těšit na vyhrát. Také varských sklepů, pro oslavu 171 díky těmto ve vybraných níků jako Čechomor, hudeblet tradičním řemeslům hospodách s rie Pilsner Urquelldlouhé histoBlue vysokou výčepní vděčí Effect či Buty plzeňské pivo kulturou a při , naopak symbolický počet přichystali za svou znamevýjimečných scéna 2013 poskytne horní 171 výčepů. nitou chuť. příležitostech, (pokračování aktuálně jako je napřínejžádanější na str. 2) (pokračování klad Pilsner hudebníky, jako na str. 4) Fest,“ vysvětluje kapela Kryštof, je sládek Václav Mandrage nebo Bulvár se promění Berka. „Je to i zahraniční skupina Firkin. v odpočinkovou Hromadný přípitek Hudební program zónu v 18.30 na horní řadu překvapení nabídne scéně s Mistrem světa Plzeň – Během a kapely se v čepování! Tisíce pozvednutých představí poněkud Pilsner Festu plechovek v jediném se v areálu pivovaru netradičně zážitek, který okamžiku. I to a po svém, jak patří k Pilsner je jedinečný bude pohybovat i v jeho okolí se Festu. výčepní světa originálu sluší. na oslavy značné včetně čerstvého Přípitku se také zúčastní nejlepší lidí. Z bezpečnostních množství nositele titulu Urquell Master (pokračování mezinárodní Pilsner Bartender. Vůbec důvodů se proto uzavře na str. 2) tzv rodní soutěže odehrává poprvé se finále prestižní mezinápivovarem, který . bulvár před právě na Pilsner návštěvníkům Festu! festivalu poslouží především jako odpočinková zóna.

Stop op d op drahým rah hým půjčkám ůjjčk ká ám

Veden deníí Oloví pr prý chtělo ělo za zakázky milion ionové ové úplat úplatky

Foto: archiv KS

Soudy mají nové

šéfy

2013 - ČÍSLO

232

LICKÝ

15 KČ /

INZERCE

6. ŘÍJNA

vévodí nefiltrovaný

PŘEDPLATN

É 12 KČ

ik.cz

Předseda TOP 09 Karel Schw

arzenberg: Kdo dělá vede zemijen líbivé věci, do záhub y ...13

Po 1. lednu dnu

Nejvíc

uvažuje dotázaných 56,5 hlasů, ch.. 25,99 procenta,

Na penze chybí miliardy korun státu ...15

Pouť, kam se

30. -28%

490 6,90

podíváš

v regionu o víkendu

stovky lidí

Více na

ČTĚTE

Nabídka zboží platí do 2. 10. 2013 nebo do vyprodání zásob.

Příloha Zlaté západo české ručičky uvnitř deníku

7. ŘÍJNA

2013 - ČÍSLO Č

2

studenti.

doStrana 3

Policist é našli přes pět tisíc padělků

Folmava ných skrýší– Několik odhalili důmyslkteří bez policisté, folmavské ohlášení vtrhli tržnice. do Strana 5

v regionu

Dnes es

Zkontrolova rolovat ních kohoutů,t všech symbolickýc upevnění h 171 výčepdit po řemeslnícíc stanů včera stihnout h. To všechnoa stánků a zaměří na ukliještě Festu, který organizátoř moderní. pohled do historie, i letošníhomuseli startuje kdy se v kulturní Fest jako obvykle horní zase na právě Pilsner roce i éru nabídne ner Urquell. 1842 zrodil dnes. Tedy v den, řemesel, doprovodný program bohatý plzeňský nebo mezinárodn včetně ukázek letos potrvá Na rozdíl od Oficiální ležák Pilsjen jeden předchozích stane ani hodin na zahájení akce í soutěže výčepních. ročníků den. je plánované dolní scéně, dělení na dramaturgie, což Beze změny nezůsud nefiltrované kdy bude na dvě scény. bude patrné naražen 12.30 Oslava Zatímco v rozse bude ho ležáku Pilsner dubový spodní pódium ského pivovaru, konat nejen se na nádvoříUrquell. U Prazdroje. ale jako Foto: Deník/V. již tradičně plzeňi v ulici Leška

CHE EBSK www.c

straně

V LISTĚ

Stavba obytné zóny je v plném proudu

Horšovský dobu mohouTýn – Již nějakou občané ského Týna sledovat, Horšovdické ulice že u Livební ruch panuje čilý stanová obytná – vzniká zde totiž zóna. Strana 2

Domažli čtí student i volili

Domažlice parlament – Piráti vyhráli ních volbách, v si nanečisto vyzkoušelikteré mažličtí

Počasí

by v regionu Druhou získala ČSSD. Č příčku KSČM b obsa obsadila (16,3 %) by sadila (14,1 %). a třetí ci by v Pětiprocentní ODS regionu hr hranitě TOP překonalyrani(6,6 %) 09 (8,4 %), ANO ješi Zemanovci 22011 Hlavu vzhůru hnutí nutí (oba 5,1 a hn %). pokračován í na str str. r. 4

PONDĚLÍ NDĚLÍ

15 KČ / PŘEDPLATNÉ Jedině Jiří Pospíšil 12 KČ kázal před rokem navíc dov krajských volbách porazit OD PONDELÍ se tak stal díky levici a náš kraj á němu jediným ostrůvkem pravice á ZÁRÍ vo-rudé politické na oranžomapě České republiky. Nebojme se ani teď dát hlas SALÁTOVÁ slušnosti v politice OKURKA Jiřího Pospíšila a podpořme a jeho tým. 1 kus Pospíšilem vedená kandidátka je složena z ných osobností,poctivých a sluškteří jsou zárukou toho, že pravice zeňském kraji reálnou má v Plstavit se ve vyrovnanémšanci posouboji levicovým a populistickým stranám.

Důchodci dostano u jen drobné

Domažlice e – Ztížené ky pro podmínvýuku budou komplexní zateplení provázet Základní budovy školy v ulici Msgre domažlické ní objektu B. Staška.Vyt ápěvšak bylo z poloviny stupnými velmi drahé 80. let úpravami a poročně ušetřit by až milion se mohl Nynější lení fasádvýměna oken korun. a ky, které nejsou prvnímizatepkronáročnost řeší velkou vytápění. finanční

1

Plzeň – Agentura vedla exkluzivně SANEP propro náš Depředvolebn v

8 průzkum /ník 12 bleskový

bníí Plzeňském Vyplývá ské kraji. Východ a západ á add Slunce: 07:01 /movním z něho, ském 18:37 18 37 volbám že ke sněVýchod a západ Měsíce: na chce jít 04:05na / 17:12 či o tom a konci říjprocenta 13229

S

Dobrá zpráva Zateple ní školy ušetří statisíc

T

předvolebn věští výhru ru sociál í průzkumy níí demo um kracii kr kra

Bio Zítra

JIŽ DNE

PÍPY JSOU SLAVNOST NACH I PIVA YSTÁNY, MOHOU ZAČÍ

všichni evropsk e

ý průkaz

t slušně

Ý

musí mít

ležák

9 771210 922031

INZERCE

i nákupům využily

ckyden ck

Pirát rá áti ti b bodu odujjjíí u st stude tuden ntů

tů Budou doucn cnost ost nevi v uhlí hlí a betonnevid í u ...3 ...3, 14

Lidé otá ot s výměnolejí u řid dič ičá ák ku u

(mv)

Nebát se jedna

Lídr plzeňské kandidátky ODS Jiří Pospíšil je pro mnohé symbolem slušnosti v politice. Už jako a poctivosti vedlnosti dokázal ministr spraboj s korupcí předupřednostnit vlastní funkcí a byl raději z funkce ministra odvolán, než aby kompromis při přistoupil na ních zástupců. jmenování státPrávě lídr občanských mokratů v nadcházejících devolbách je mužem, době projevuje který dlouhose vytrácející postoj pomalu z české politiky. Jen málo politiků jako Jiří Pospíšil se podobně nebojí jednat slušně.

Příležitosti k zábavě

omazli

8 /Krajs 12 ké

Dnes

Plzeň – Krajský má od včerejška soud v Plzni velkým soustem teď nového předbude aplisedu. Stal se kace nového jím Miloslav oslav Sedobčanského láček, který koníku v praxi. zádoposud Ten má vstoujako místopředseda působil pit v platnost od 1. soudu. Ve funkci nahradil Nové vedení ledna 2014. má i kresní še. Ten soud Zdeňka Jaro- soud Plzeň-mě Plzeň-město. Okresní čtrnáct a půl vedl dlouhých včerejška město. Tomu od roku. Sedláčka šéfuje šéf fuje soudce David poslední zářijový Protiva. Na den jmenoPlzni-jihu val prezident se nopředsed republiky Miloš vým předsedou dou stal Radovan Zeman. Hronek. A v R Rokycanech Oba se shodují je vedením soudu na tom, že pověřena Marta Kubalíková.

SOKOL OLOVSK

Politici itici chtějí zavést maximáln ximálníí úroky ...16

odletem do Ruska.

www.d

stoupí. „Zájezd set tisíc korun za více než dese tak prodraží o dalších minimálně šest tisíc korun. Ale řekli chceme,“ uvedl jsme si, že jet Letošní Pilsner Fest vzdává hold plzeňskému originálu torie Vratislav fanoušek VikOpl. Klub kvůli výjezd vzdali, fandům, kteří v neděli a v pondělí otevřel ve JOSEF BABOR sadech pokladnu,Štruncových OR peníze za lístky. kde vracel Domažlick lo zhruba dvacet„Vráceno byko o – Úlevu Jiřina Herrmann prozradil mluvčívstupenek,“ rmannová, pocítila v peněžence ová, když fotbalové Viktorie Pavel nce zkontrolov si svůj řidičák. Pillár. ala platnost k. „Naštěstí jsem si do roku 2019. je jeho Vůbec dlouho ale nebyla jistá, mi ještě Podobně eště platí,“ říká. jak V Petrohradu jako ona může bude tak Vik- Michálek však netorku povzbuzovat kraluje Tipstarostibýt naa Domažlick u bez sedmdesát fanoušků.přibližně lize. řidičů. Jen o tři body lika lidem1300 Právě to- Od 1. ledna Ti, kteří cestu vzdali, a Silvestra budou bu platnost na mají možnost platit už řidičského vyprší dičské průkazy průkaz pas sledovat zátohoto typu.jen ři„Do koncečského průkazu. na velkoplošné Rokycansko – Situace obrazovce na na špi(mú) ni vyměnit roku jsou náměstí Repub- ci Tip ligy Rokycanského povin- připraven k vyzvednut liky nebo v si své průkazy v některé z plzeň- níku se zdramatizovala. de„Údaje řidičské ských í. Stále hni ti, kterým jso aktualizov je na špici Michálek, vydán všichni restaurací. v podstatě jsou Třeba náskok Sportbar Astra ale noduše do 30. dubna byl doručení denně, den ány se výrazně ztenčil.jeho 2004. pokaždé řečeno třit jen fotbalu. bude dnes pa- řadí přinášíme zásil zásilky Poještě nemají no všichni, Jed- mi po Bar hlásí plno. s vyrobenýdoklady. na 17. straně kteří „Přijde 140 typu a plastové řidičský N Nejvíce lidí a pustíme najdete zde i referát průkaz služba využívána využívá všech jedenáct je tato z utkání Příkosic karty ním vydání v přeboru kraje. televizí a velEvropské s žadateli koplošnou projekci,“ prvníh é unie,“ označe- průkazu,“prvního (vh) míná Jan řidičskéhoo uvedla provozní Stanislava dopravy Koš, vedoucí připo- doucí vyp vypozorov domažlické odboru dopravníh al Zápas Viktorie Brožová. Celá výměnažlické radnice. o odboru. veA co musí proti CSKA Divizní Rokycany Moskva si nenechají a od podání dosti k mít mí žadatelé příchodu předání ujít Rusové žijící žá- s na úřad ní nového při úřa v Plzni. Anton pokořily Krumlov kazu trvá sebou? prů20 dní. Utkin tu bydlí „Potřebují „Potřebu připraveno zkrátit klad „Lhůtu patnáct let. Výna čtyři platný hru by přál i pracovní lze průkaz,totožnosti dooběma týmům. Rokycany – V Husovýchavšak s poplatkem (občanský dny, či pas), „Vnitřně ale run,“ dech zavládla sa- dodává atkem ní průkazovo budu jednu je 500 fotbalová roby aktuáltorce,“ prozradil fandit Vik- dost. Muži oš. Po dobu ko- dičský ra- nového Koš. u fot FC zdolali v Utkin. průkaz, fotografii výdokladu utkání Podle něj má a řiokladu žadateli divizní skupiny kte zůstává platnost. Žádostkterému A houževnatý původní né šance uspět.Viktorie sluš- Český končí průkaz, dní řidičský ním Krumlov n originálformuláři na který pak 2:0 a nynípřevzetí hodně zraněných „CSKA má tují za ak ceslze vyplnit soupeřem hráčů, nanového. odevzdá při na místě,“ dodává bitý program Více informací do Milevska. . Z tabulky Registr a Jan Ja Koš. až najdetestránkách na internetov zápasy prohrál,“poslední čtyři straně. řidičů 18. le Domažlick pro obyvatevysvětlil. ých města Kéž by měl pravdu. zda (hav)je ta lze a je umístěn u již vyrobený zjistit, městské bený průkaz banka). budově (Komerční v (K Žádosti Počasí v regionu pondělí lze po do čtvrtka. podávat od Pivní nabídce

toři podrobují nádvoří radnice.vázu zdobící 30 1 3 2Stejně tak předtím uzdravovali schody na Vršíčku, kapličku u řeky, mariánský sloup na Masarykově náměstí 6 2 3 0 3 7 a pilíře lodi Záležitost má dinný tým tří na starosti roGranátů. Jeden z nich, Karel, zabývající se právě už zmiňovanou vázou, Deníku řekl: „Tmelím defekty poškozených partií, jedná tedy o plošné se PONDĚLÍ doplnění. Ještě 30. ZÁŘÍ 2013 - ČÍSLO 227 předtím ale bylo dílo od mechů třeba očistit i lišejníků zpevnit.“ Restaurátor a také dodal, že kvůli sjednocení patiny následně přijdou na řadu barevné retuše a hydrofobní prostředek nakonec ´pacienta´ ochrání před podnebnými vlivy a další devastací mechů a lišejníků. KAMENNOU VÁZU na nádvoří radnice „Dnes na nic Karel Granát. včera uzdravoval moc peníze Foto: Deník/ Jana nejsou. Jsem restaurátor Vaníková proto ráda, že co zbude i na něpamátky. Prů- šová. chod přes radnici Zbývá kostelem a po dokončení je vlastně hezkou na náměstí dílnou dodat, že váza je ne- úprav součástí historie nádvoří, zhruba sochařská díla pěší zónou a ta, podle před www.sokolo záznamů tvořila měs- deseti lety, se jemní,“ mínilaji ještě víc zpří- NPŠčást jedné vskydenik tam přestěhosou- vala. vskydenik.c Foto: Lenka LukeJejím sousedem z dlouho stála kašen. Potom z se před první knihu cyklotoulek. časem stala mezi muzeem na Šumavě svoji a Zoubka Vítejtesocha Olbrama (vpravo) představil v Rokycanech. Michal Jančařík

manželovi nevypovídala.důka„Nebyly předloženyvraždy. přípravu zy, že šlo o

Speciální příloha již 4. 10.

VSHFLiOQt SĜtORKD 'HQtNX

Rokycanští ští léčí

Dnes

Foto: 2x Deník/Zdeněk

odešel od soudu

a odejít hodl za výtržnictví jízdy ji napadl napadl. ŽeVlasti- hodla soud v Plzni mácnosti, fyzicky esla mnoho- kat“. Během Ženě se poda(54), manželo- na si z útoku odnesla uvěznil v autě. Vejvamilu Juráskovi niny obličeje řilo z vozu utéct až ve zdravotnicTam ji četné pohmožděniny vi exministryně nově na Rokycansku. a trupu. tví. ošlo letos na došlo Jurásek žaloK napadení Původně byl vraždy právě ván za přípravu

y!

Fandit Viktorii bude i Rus

na to, o, jak to Dnes startuje Prvním hráči Moskvy. vás na návštěvě. Soupeř nemá vlastní navštívila, stadion tem, které redakcehraje na 2různých adion a strana místech Moskvy, takže je Dlažov. jsou na tuhle situaci asi zvyklí,“ zamýšlel mýšlel se nad prekérní situací souSezonu kempům peře forvard Marek Bakoš. š. Viktoriáni pokazily i povodně se shodují, í, že dnešní duel může kempů na napovědět dět o dalších šancích Provozovatelům letošní sezona ve skupině.. „S 3 Klatovsku se Moskvou strana budeme bojovatt o třetí místo ve nevyvedla. skupině, protože Bayern a City tosepozice.si asi uhlídají postupové ají Nohejbalistům Jedeme Petrohradu bojovat o bodydo věříme, že se a odveta nevydařila to podaří,“ burcoval Roman rHubník. nyní čeká přímý NK Janovice Změna lize, nazápasu v 1. dějiště rozčílila fanoušky. 24 souboj o udržení čeká. stranaNěkteří z nich výjezd soupeře ještě zrušili, do Moskvy či jiní trmácení Petrohradu pod- Fotbalisté regionu

minuty se DRAMA do poslední večer v Petroodehrávalo včera zleva Michal hradě. Na snímku Sergej Ignaševič, Ďuriš, obránce a Marek gólman Igor Akinfejevgól viktoúvodní Bakoš. Rychlý Rajtorala slavily riána Františka vlevo) na plzeňs děvčaty (foto Republiky dvě ském náměstí fandové rastovky lidí. Někteří ve sportbaději usedli k televizi Snímek rech a v restauracích. Na Povpravo je z restaurace se výčepní oblékl travinách, kde dresu. do klubového Vaiz a ČTK/AP

Otázky můžete pokládat už nyní na www.plzensky.deník. cz/barta

ĜtMQD

ležák

Už dnes od 18 hodin odin středoevropského času čeká viktoriány souboj s ruským ým šampionem CSKA Moskva. a. Domácí tým sí vzít za vděk hřištěm musí

JIŘÍ DROZDÍK

m m

INZERCE

ého času v Petrohradu

Plzeň – Oblečeni čeni do blejzrového saka, bleděmodré eděmodré košile bez kravaty a do šeda lehce zbarvených kalhot včera ráno fotbalisté odletěli alisté Viktorie Plzeň do Petrohradu. radu. Ve zbrusu nových oblecích ušitých pro Liguích speciálně mistrů se vydali směrem na vybojovali druhývýchod, aby ý mač v nejprestižnější klubové bové soutěži Evropy.

v jediný Přesně to nabídne pivovaru den areál plzeňského je návštěvníků a hlavní úkol se bavit. jediný: znamenitě str. 2) na (pokračování

ležák dostane Plzeň – Plzeňský hlavní roli, na Pilsner Festu histoO milnících a to doslova. piva tu úderem rie plzeňského unikátní půl jedné sehrají členové Národnípředstavení závěr scénky ho divadla. Na Berka slavnostně sládek Václav dubový sud narazí 171litrový ležánaplněný nefiltrovaným mohou naplno kem a oslavy na str. 3) začít. (pokračování

Pivní nabídce

jsem U ale zvědavý Deníku seriálbudou mísvnímat

stryně stry Manžeell exmini

MILAN KILIÁN

od 18 hodin středoevropsk

plzeňskému originálu

zábavy. hudby a znamenité dávné zažít Že je nemožné originálu úspěchy plzeňského vychutnat jeho a zároveň si ve světě? současnou slávu

za

vás Devět lídrů v anketě O smyslu Temelína Deníku! i jiném. Z historie voleb v kraji ...4, 11

fajnšmekři tradičních pivo, které oceňují Staňte se mistry charakteristicky pivní nabídky dávka pro jemnou a řemesel! Plzeň – V čele očekávají a chuť, a jako pivovarských kvasnou vůni návštěvníci správně a to pivo se na takovou do roku Urquell, živé, bohaté ležák Pilsner Plzeň – O návrat vzniku hodí,“ dodává jej čepovali naši dramaturgie oslavu opravdu i v podobě, jak 1842, k samotnému Plzeň – Bohatá dávno minuŽízně se pořadatelé piva slibuje zážitek předci v dobách . „Nefiltrova- sládek. legendárního Pavla Anděla rozhodně nebojí, Pilsner Festu fanoušky. Hudební Pilsner Urquell, se postará lých – nefiltrovaný mohou lidé pro všechny let dlouhé histokde si zájemci celkovému pro oslavu 171 ný ležák si vzácně několik stanů, přichystali program podléhá návštěvě pivopůvodní se proto rie Pilsner Urquell171 výčepů. vychutnat při mohou vyzkoušet konceptu, a rozděluje ve vybraných piva Pilsner řemesla, získat symbolický počet str. 2) varských sklepů, na na období vzniku a na rok ak- pivovarská třeba i něco vysokou výčepní 1842 (pokračování list a hospodách s Urquell v roce Na scéně 1842 výuční výjimečných díky těmto kulturou a při vyhrát. Také tuální, tedy 2013. na vděčí jako je napříse můžete těšit Bulvár se promění příležitostech, tradičním řemeslům v dolní části zónu Fest,“ vysvětluje hudebza svou znameklad Pilsner v odpočinkovou plzeňské pivo akustické vystoupeníBlue Berka. „Je to se sládek Václav nitou chuť. Pilsner Festu níků jako Čechomor, horní na str. 4) Plzeň – Během , naopak (pokračování i v jeho okolí Effect či Buty aktuálně scéně v areálu pivovaru značné množství je scéna 2013 poskytne v 18.30 na horní bude pohybovat hudebníky, jako Hromadný přípitek důvodů v čepování! nejžádanější je jedinečný s Mistrem světa Mandrage nebo lidí. Z bezpečnostních okamžiku. I to tzv. bulvár před kapela Kryštof, se proto uzavře plechovek v jediném zúčastní nejlepší skupina Firkin. návštěvníkům i zahraniční Tisíce pozvednutýchk Pilsner Festu. Přípitku se také nabídne pivovarem, který patří mezinárodní Pilsner především jako Hudební programa kapely se zážitek, který nositele titulu festivalu poslouží prestižní mezinávčetně čerstvého řadu překvapení netradičně zóna. výčepní světa poprvé se finále odpočinková Bartender. Vůbec na Pilsner Festu! představí poněkud Urquell Master odehrává právě se na oslavy rodní soutěže a po svém, jak originálu sluší. na str. 2) (pokračování

Dvě pódia – dvojí pestré muziky

NEDĚL NEDĚLE

.

Odpovídat bude ve středu 2.10. od 13:00 do 14:00.

Feš ešá áci ci,, p přivezte bod

Viktoriáni ni odehrají dnes

ŘÍJNA /

DOMAŽ

12 KČ

VÍTA BÁRTY

Ptali jsme se

v Petrohradu, trohradu, roste protože na stadionu Nad DlažovemChimiki trávník v Moskvě nevyhovuevyhovuje. „Pro nás nová rozhledna je to zápass venku,

13 / 17

A

Fest vzdává hold

SOBOTA BOTA 5.

15 KČ / PŘEDPLATNÉ

Ptejte se exministra dopravy, předsedy Věcí veřejných a volebního lídra Úsvitu přímé demokracie v Plzeňském kraji

z

...12

MARTIN ŠVEC

Prazdroje. Plzeňského plzeňského a přece Otevřená náruč tisíce lidí, Plzeň – Tradiční, letošní bude pivovaru přijme nový, takový mohou vychutnat Středem pozorkteří i letos Pilsner Fest. plný pestré festivalu bohatý program nosti vyhlášenéhooriginál se stane plzeňský zakladatel – Pilsner Urquell kvašených piv, všech spodně po rozšířených oblíbených a že Není pochyb, celém světě. právem jej Plzeňští mohouzlatem. nazývat tekutýmbarvou, do„Svou nazlátlou sladové konalou vyvážeností a jedinečnou i chmelové chuti laťku opravkvalitou nasadil prokazatelně du vysoko a svět. O to větší inspiroval celý tento fenomén důvod, proč přesně v den, slavit 5. října, 1842 zrodila kdy se v roce Pilsner Urquell,“ první várka Berka, sládek říká Václav

rok 34 132 Krajský

9 7

Seniorům niorům radí nová vá kampaň

Speciální příloha již 4. 10.

až p zemi zpět nému hrozilo c co našel manželčin a nohu noh po uložený na jaře poté, dle soudu je / 18:24 údajně kama- Jeho další počínání přerušili kdyžž ji letos na zení, ale s podmíněSlunce: 07:10 mail od jejího své manželky, slovíčky a kteří reagovali ě problémohod a západ trest tříměsíční dostačující,“ / 20:22 Východ Vý í trest s podráda s důvěrnými Roz- tři chodci, o pomoc. Měsíce: 11:08 Plzeň – Tříměsíčním na jeden jaře po dlouhodobě odkladem m, co se roz- choulostivými fotkami. potom, ženino volání předseda proti ným vztahu potom Východ a západ si to „vyřímíněným odkladem čera vém polečné douvedl v odůvodnění Rozsudek žil včera U soudu Jurásková ze společné uložil se společně

1 51303 71210

6,90

ČTĚTE UVNITŘ

1

Zítra

starouš

skupiny fotbalové

v regionu 14 / 18

Bio

ci potěší

MIROSLAVA

knihoTýdne Obvodní Na zakončení připravila v Plzni ven 2013 Doubravka knihovna čtenáře i nečtenáře novinářpro dětské s oblíbenou ou Alenou besedu spisovatelk se s aukou a Tři góly Seznámit lev, etrohrad – Ježkovou. Prahou kráčínebe Plzeň, Petrohrad půdě k knih ů na ruské viktoriánů torkou nebo České u zisku nestačily. dětského bodovému vlastTichá srdce hodin. v prostorách eden z nich byl Jeden můžete dnes od 13 své Důvod? e čtvrté minutě otesoustředí pří- ní. Hned ve oddělení Rajtoral, následona Ježková síAlena zejména na Vel- vřel skóre do plzeňské vyprávění a Metoděje letos valy však trefy nohy Řezníka, tí z chod Cyrila od kterého t tě. Ta třetí tragicky minul čik Následova když Kozáčik kou Moravu, Bakošův gól 1150 let. áda. jeho malou domů. uplynulo znaném čase tak v nastaveném bude autogrami n snížení stavu.Petmenal už jen do ny vyrazilo Viktoriány dpořit asi sedmderohradu podpořit jí Horvátha nestara fandů. Počínání na Lidé se a riskují sát vali diváci takénáa spol. sledovali projekci na velkoplošné slyo komíny bliky. Nejvíce lidí vytápív městí Republiky. řadě, stále více hasiči ušci v první Přestože elektřinou, šet byli fanoušci chorály. likviči plynem kteří pěli klubové kraji musí Vyjížnad moje očekápožárů. které Plzeňském „Kluci hrají To by desítky kéž by vyrovnali. dovat a požárům, m vání, k až věřil do konce dějí totižkvůli zanedbaný bylo super,“ Nev doěch Levička. vznikly Plzeňan Vojtěch tak na první komínům udržoorka je třeba nečištěným stalo se. Viktorka čeká. Že by ...4 dál mech. Komíny t. na cenné body a v Mnichově vat a kontrolova přišly 23. října více na str. 28 ovala světjenBayernu? s Procest cestovat do měsíců Čtrnáct a podívat se téměř To je sen batohem světa. ů. Plzeňačvšech koutů dobrodruhsi sen splnimnoha Táborská la Jižní ka Eva Naprocestova la, když Asii a Austrálii. desítky Ameriku,více než dvě od půl roce ...3 vštívila teď, po zemí. Ještě třídí fotografie. návratu,

Počasí

nounebude projekt bavu rozhodněŠašek popisuje to ze,“ trochu středověk. zmíněných – Ruku narodi- TakŽe je každý zejiný? To ano, po72 hodin žáků se ho úplně lem je dětem i projektů je určen jmenovate neziskovdetašované Další čtyřicítka Projekt školám, o okolí Skupově společným st a také zapojení všem, jinéstará zkrátka čům, třídám, školy ve také dva někoho hoTOLAROVÁ dobrovolno jsou pracoviště prospěch svému okolí. kám, jednotlivcům, cíle 72 odpad. pomoci lidí ve zlepšit ulici. Objednané in.cz to jsou se pokteří chtějí na www.72hod nena přírodní – „Chceme naší ho. A právě na to. Koná výuku více Plzeňsko nejen pro žáky lidi, kontejnery paro běžnou din – Ruku už je přihlášeno Ale děti přilehlého prostředí i pro všechny rok,“ říká druhé a letosprojektů. vysvět- přijdou, úklid započítá jako ale chuť školy, parku chodí,“ pro tenhle skupiny více než 330 vy měli . Metlic- ku se jim totiž byste i plzeňské s přihlášdo mysleli kteří do Zuzana vyučování Pokud máte možnost. proč vedoucí škola se se, stále škola zapojila přihlašoluje ředitelka na pracovnízákladní se ´její´ přihlásila Martin Šašek, – Ruku Tato je možné 72 hodin, při- zapojit ká, proč 72 hodin ko72 hodin pionýrneváhal. pro letošek „Projekty oněch projektu Na rozdíl od klubu kou tedy do projektuv celé republice lépe,“ říká A co si čtvrtek odpoledne vat i průběhu se ého poprvé. dříve, tím rady děto. Ten do 13. října. Ve už v poklidného ale čím z České projekt mezi ni- ského volnočasov zapojil pravili? 10. se od přiků, Šejtka Domova ná jsme který h užijí uprakterý má vy- Ondřej Avalon, ročníku. „Loniz Klo- si klienti „94 dobrovolní Vejprnicíc žáci i učitelé, parkulturní naši tí a mládeže, děti stáří ve miž budou část Borského su- prvním i pro se na starosti. nad Úhla- bližně hodinové vystupoval „Představí O záse ví a vyčistí listí, vynosí v Janovicích cesty projektu vy- stoupení.a také tanečnice. kánku ku, vyhrabou Dále zametou ktejsme vou. Myšlenka vy- šermíři ché větve, převislé větvě, líbí, takže hodně bychom a ostříhajívjezdu na parkoviš- nám co jiného pracovré brání v projektu Plzni. mýšleli, ho v tě,“ slibují Heyrovské níci ZŠ

Dobrovolní

stí

sek ště Chyběl jen kou

zpráva

pro Plzeň

v ně byla ěžích. Pro a při soutěžích. tavebnice celou u bří stavebnice obří Nad l řádně vyřádily připravena sestavování. a má ého jejím Parkhotelu už potřetí úkolů při hrdina stejnojmennpřijel spousta se letos uskutečnila záštitu , hlavní seriálu pro děti, o plzeňského akcí, která charakter, převzal Bořek stavitel Chovanec. animovanéh včera do Dokraje Milan Tentokrát charitativní britského věnován Vaiz Plzeňského svými kamarády své publikum. do kterých hejtman vstupného bude spolu se pobavit ze Deník/Zdeněk soutěží, je hodiVýtěžek nemocnici. Foto: Parkhotelu show plnou Bořek stavitel příběmažlické šlo o dětskou tvořené děti i rodiče. popředstaveníje, aby se děti se zapojili cílem nové pohádkové hlavním hem, přičemž

4

nskydenik.c

Jak ak k se se v vyhnout yhn nout ústavu tavu vu

do 6. 10. 2013 Nabídka zboží platí zásob. nebo do vyprodání

18 Kompletní seznam kraji ...6 K našem kandidátek v

ůže to být až Může ..15 ět procent ....15 o pět

Více uvnitř

K ENŠÍ BOŘE L NEJM DO ŠPITÁLU I BAVI V PLZN , VÝTĚŽEK JDE STAVITEL

lékaři Alergii omezí už i nic v porod a včasná diagnóz

zdraví

www.rokyca

90

přehled V Volby: Velký tů v všech kandidá

ydenik.cz skydenik.cz ww.klatovsk www.klatov

Če ku Česk ty v Česku ytty Byty l vníí zlev zle šttě zlevní ještě

- ČÍSLO 229

ROKYCANSKÝ

SALÁTOVÁ OKURKA 1 kus

-28%

Na

plný , nachlazení Jak na lázní a proč kam do saunováním začít se

Deník

.cz

3.

11 / 15

Bio

2

Zítra

10 / 14

Východ a západ Slunce: 07:06 Východ a západ / 18:30 Měsíce: 07:32 / 18:30 1323 9 771 21

233

0 9210 3

2

4

Ý INZERCE

Vrbova

ydenik

STŘEDA 2. ŘÍJNA 2013

12 KČ

OD ÅTVRTKA ÒÍJNA

15 KČ /

PŘEDPLATN

ský zám dnes es nutno záme k je stí ...v příloze

Nedovol al na a tísňovouse lin nk ku u.. Zemř el

Rozhodno sociální u

Odbornícisítě volby? stranám tvrdí, že voliče nepřinesou ...13

VODÁCI

více uvnitµ

SE ROZL

celáři starosty Filandra. Toho Oloví – Milionové také, včetně Filan nové úplatky několik několika dalších žadovali podle po- lidí, předvedli e polic policisté k výlidé ve vedení kriminalistů slechu. Dobrá Všichni obvi Oloví na Sokoobvinění jsou lovsku při zakázce zpráva zce na zateple- stíháni na svobodě. ní dvou tamních Vyšetřovatelé pro ženy ve čtvrtek milionů korun. h sídlišť za 40 vyslechli z regionu Filandra, ššéfa Mluvčí sokozápado Zlaté české lovské Bytové organizace Chebsko policie Oloví J Kateřina ručičky JANBURIÁN Jelínka a Böhmová v Ovšem – Není ošklivých pátek k uvedla, že členy komise, která je slečny, jednotlivé vyšetřovatel žen. EK dámy ženy i VÁCLAVASINEK krajské jské hospo- nabídky hodnotila. M z Chebska vyzrálé Mezi nimi dářské kriminálky IMEONOVÁ MEONOVÁ byl i olovský ještě krásnější mohou Že by byla ky obvinil místo místostarosta celkem čtyři být Vladimír Opolský Mariánsk měna s než chyba záchran záchranky lidi ze e zvlášť záDeníkem'! nyní. 'Prona é Lázně a výslech zřejmě čeká ký brambor nového tel. „S ji , odmítá i jejístraně To je název – Jako i všechny zastujistotou ředipovědnostor si přehazují hor- že chyba pitele. Opolský deníku, projektu Chebského mohu potvrdit, do kterého zodrazií poliMariánský za smrt seniora cie evidentně byl ra hlásit všechny munikač nebyla v naší munikační se mohou zaskočen zaskočený. „Vůtelekov záchranná ch Lázních síti, ale bec netuším, něžnější zástupkyn o zřejmě rychlá straně mobilního m operátor. služba a telefonní ráno uzavřela co jde. Policie gionu a poloviny lidstva ě té na uvedl ředitel operátora,“ odbornice řed radnici. Mě Muž se z renické poruše ho salonu osobně vykázali radnic krajské né služby kvůli záchranven,“ reagoše nedovolal techStudioMz chebskéRoman ňovou vezmou val na dotaz si je pak linku Deníku Op na tís- chranná sslužba Sýkora. „ZáOpolský. larmovala u a záchranáře Proměnado parády. Nabídky firem kde pacient ČTĚTE UVNITŘ však pacien na zat za- hnedpozav zateplení zkolaboval k bytu, ka.Toužal ažž seniorova na od 9 se uskuteční sídlišť posuzovala hodin. bylopozdě. lékař- začala olání,poté, , přijela Přihlásit 25. říjhou do lém roce pětičlennáuž v minuPřípad ebylopozd ě. Sokolovská čurda 20. října se se znov znovu cosíťjiž kom komise. stal ledne a ny a dámy v pátek všechny moVýběrové řízení fungovat. odpo- budeme žádat z regionu, sleče není nak nakonec došlo k stále sklidila úspěch Teplou. vyhrála chebská rátora, žád o vyjádřeníNyní jasné, od Aše abyc abychom bě. „Vinou kde přesněsest po openického chybě. STR. „Nevyhrála firma ŠUzjistili, selhání ani n ...2 ání telefonnítechSTAROSTA města al nejlev- MICHAELSKOU Sokolov – kde mimo nější, ani Selhání alachyba,“ Nesoutěžní Oloví Mi-nejdražší fi dodal. avotnickou sítě připouští na své poutí žil v neděli roslav Filandr. amatérská přehlídka firma. chrannouzdravotnic Okolnosti mi straně kou Foto: Deník/ (jid) Ostrov. Tradičně ale službu d) zá- ra. užbu došlo ani mluvčí ale nenesla o víkendu divadel připadku podiv- Karlovarský se konala na Starém né,“ řekl jeden byly p ČTĚTE „Podle linky již operátonáměstí. Foto: z obyva kraj – Tradiční obyvatelů 155. Nedošlok vý- padku naš našich važného zločinu UVNITŘ ke spojení vadlo na vysoké tradičně diOloví, který Deník/Vladimír svatováclavské zjištění přijetí úplatMeluzín tendr sledo v naší síti úrovni. Ordvou plat- Jméno ou telefonickýtak formoval k výku a zločinu sledoval. ly pouti přiláka- chystali v Jakubově. Zábavě hovorů, ganizátory potěšila s nedošlo,“ podplácení. si nepřál zveře o víkendu na Krysy a zvyšující ch mlu zveřejnit. mluvčí ými si ohrožení kterými Podle informací se návštěvnost mnoha mís- stánkům s rozličným zbožíma václavské setkání inJednatel vítězné potkani tech v společnost muž v Telefónica „z ulice“, účinživota firmy Vla vůle. V Milíkově lidí dobré kující ota z obviněn starosta Deníku byl mil Strýček, se ských Lázní Vlasti- bavili, kraji stovky lidí. Ti se byla v Ostrově vyhrazena Cz Czech v Chebu zase přátelská se pak Marián- Hany Farghali. děle, kdy se neFarghali Republici nakupovali, Oloví Mikterého už t zase množí prý a otevřehtěl přivolat roslav Filandr chranáře,“ chtěl konala tradiční ho počest uskutečnila na je- ná atmosféra. také tak mlsali nebo policie vyslechla, se snažíme „Momentá a pouťové dobroty.jen Michaelská pouť. Václavská zábava. zá- nastala nechtěl nic potvrdila ganizace Oloví šéf Bytové or- komentovat. ...str.2 zjist Pavlíková, zjistit, lně Cheb Sokolovsko – Na kde Netradičně „Nebudu se Jana Na svátek svatého chyba mluvčí má Svatováclavské už pojatý byl Obvinění pak Radek Jelínek. ek. čemu uvčí krajského úřadu. potkany množící se k ni- příklad tak budeme ve spojení.přesně vyjadřovat. Václava čelí krysy slavnosti svatováclavský na- nezapomněli ani Nyní Nemám Nemáme s zdová dé z firem, které další dva li- tím nic rychlé „Výjezdová lé. Podle upozorňují obyvate-a spo společně na Chebsku. za sebou. Konaly se minulý Školství jarmark skupina chrannou službou záchranné společného,“ se do výběrotýden nné pomoci vého řízení tíží bující to dorazila né proti radnice ale není o- toval Strýček. kons konsta- chově,na farmě Belina v Neži- Mariánskolázeňští se nu, která službo šetřit se zápřihlásily. „Obvisešli u ských v kraslických městhlodavcům možpropouťové pochoutky hotelu Krakonoš, na místo příčizavinil zavinila, něné osoby kdy ji bez spolupráce sadech. administrativa Podezřelou kde se už až poté, nemohl na kriminalista ikontaktova bojovat že tradičně uskutečnilo zakázkou se tam pořádala Již tradičně je tovala dezřívá, že v po-- začátku místních čany, kteří s místními Celé věci linku 155 se pán od la jedna Dechová hudba průběhu Svato- Horalka. lékařek.“ dovolat. budou je nám z doplnil. ek.“ Muži záchranáři července zakázky požadovaly veřejné zabývá letošního červen městě pořádek. Kraslice – udržovat obi Úřad pro Kraslická škola nedokázali Podle infvelice líto,“ (red) od sta- hospodářské ve dokázali ale už níku ci. vebních firem ochran ochranu oslavila 40. výročí. měl seniorinformací pomosoutěže (ÚOHS Její ředitel ...2 Deúplatky za získání milionové Ten vydal (ÚOHS). v rozhovoru před záchranko předzáchra v volat pro předběžné opatřen zakázky,“ krátce řekla v pátek opatření školství trápí Deník řekl, že doRuska. nkousvém usv Řeka Ohře Výstava Böhmová. Ně- zakazující uzavřít smlouvu zejména bující anželce kterým obviněným administrativa. vybranou firmou. hub s Lokte. Zde je zamčena. V hrozí podsobotu se „Důvodem le jejích slov ...str.3 opět velký vzbudila našeho šetření poslechnoutsi mohli během Mariánské pět až dvanáct s ní přijeli je podezření Lázně – Přes dne zájemci vězení. zájem let netransparentního rozloučit regionální z ři sta exemplářů čtyvodáci a vypůjčit kapely. Cheb – nastaven nastavení Podle zdroje a nebývalý naposledy hodnotících Večer připlula loď či raft zájem hostů. Nejen podmínek,“ dy, jak odlišit prohlédnou senioři vali kriminalistéDeníku sledo- dl mluvčí víla a Ohři a projet se pod ji spluli ze Sokolova uve- rakterizovat Tak by se dal chasi nebezpečné ÚOHS Martin uve loketským uzamkla. smrtelně jedovaté Počasí v regionu Ostrov cet druhů t celkem sto mohli poslední dvouších veřejných i průběh dal- da. Švan Švan- denní Foto: Deník – Poněkud hradem do zakázek v Oločtyřihub v ročník houby. Prostě osvěta a to v neděli, či si seniory / Roman ví, a to více d netradičně Domově Starosta Oloví táhla,“ dodal. Cichocki bařské výstavy,oblíbené hounež rok. Policejní pro začal jubilejní Skalka. na chebském Mykologové čal v Ostrově, „Důvodem mluvčí nevyvrátila, kterou landr andr na obviněníMiroslav Fi- kendu sídlišti Výstavu v Mariánských o víže počet pro nosti předvedli široké veřejfilmového45. ročník li členové Dnes ník Dětského snaha obviněných tu platku reagoval, z přijímání ních pořádal Lázpřes 400 druhů může ještě vzrůst. úplatku změnu 12 / valu oslovit tuto zm Mykologicuspořáda16 Oty a televizního hub nejen z Chebska. bu Slavkovský že takový je která vizního Mluví se o Mykologický počet dětí mnohem kého kluutek se nestal. tom, že úplatky skutek festimá a jejich větší „Peníze jsem klub (MK) Slavkovský je letos Hofmana. les. „Lidi dost obdivovali mohly sehrát a. Do soutěže zvat je rodičů rodič ří milují oslovit všechny, les ve přihlášeno spolupráci se roli i v dalších po žádné firmě a ani ke společným ...2 a přitřeba Bio ať již klasických o osm obří, 40kilový stavebnici městských kteěl,“ řekl v pátek osobě ne- něné krajinné Správou chrávějířovec obveřejných zakáz- chtěl,“ filmů, tám, jako 1ních, aktivi- Živo bude rovněž Merkur. směremks rovský a nebezpečný, kách. nebo televiz- To je také jsou hry a voln Filandr. kovský oblasti Slavlyšícívětši „Jde Točna o nichž e o výmysl a volný v divadélku Pokud a letos hlavním čas. les. Počasí přesto já dlouho přerozhodova atraktivní hřib bude ně. tem festivalu,“ de Policisté obsadili mýšlím Ostrově. na dalších místech lím o tom, kdo grafiku jde o vizuální v regionu satan,“ uvedl Hosty tradičně t několik tradičně Zítra Městský spělá, Pošmura. „Pro tento za tím stojí. úřad v Oloví festivalu, na Pavlasová uvedla téma- ročník styl a jakékoli pomoci lákala možv 12 /dětská ná zástupci 16 složená z ik porot. Do- týmu. ve čtvrtek. Kri- Možná MartiM učitelů jubilejní zvítězil nevšední v roce nějaké firmy, nost konzultovat se zkušenýodborných Podle pravidelného z organizačn minalisté provedli odborníků museli 2012 která sestřih je také připraven nika porota VĚJÍŘOVEC OBROVSKÝ á ve výběrovém mi odborníky Mírové organizač návrh Domizadání. zvládnout Dnes z minulých hosta a třetí, důležitápo Mátla velké houbařské řízení neněkolik prohlídek v Oloví i uspěla,“ etí, neméně, scénickým náměstí ího poznamena Východ a západ Slunce: upoutal Na konci z keramické celé a,“ míní Filandr. určování druhůz MK správné i 7letého houbaře ročníků,“ sklářské běhla obhajoba 12 / 16 06:58 / 18:41 nebyto- otázku, lázních Ladislava výstavy v týdne Martínka První rotadiváck laPavlasov vých prostor stavením, šermířským ožilo ácká. hub. Na á. z Bečova. Foto:Deník/(kuč) a ní Další významno prolových průmyslovky u, zda rezignuje a Východ a západ Měsíce: „Od rána po předp á. písničkam ganizaci velkou změnou zúčastnění prací. Během Chebu je nádhernáOpekara z Varech. měnou oba dny jsme v ré dokumenty zajistili někte- ci starosty, kých na Karfunk01:56 je /hájení 16:22 účast dětí filmů a festivalu rosty, odpověděl nezastavili,“ u novinkou jetím zapojoval Ten svým i z česse v ora počítač v kanvali veškeré Bio žáci prezentosnaha nadšení lidí, usmíval jedno- seda z Multimedi tvůrčí dílny značně, přesunuté je jeho za- na něm bude pohádek. Ru kteří akci pořá-a tivalového ě, že se k tomu detaily účastníky po- vrhu, MK Jiří Pošmurase před- dohromady 1 i v dalšíchRušno rá nechystá. svého logicky na neděli. valových asi 1200 návštěv- dají. „Důležitá je ta fes- odpovídali z Chese svým pro neslyšící, ální by. Letos dění přímo bu. „Na naši a profesioná nádnech. festikonfronfe tace nás méně do expozici dorazilo níků. Je to více než ktepojetím areálu vznikla V kláštern 13227 klášterním porovat jiné roky. zkušených house uskuteční snaží pod- interní soutěž, ve škole tvor- tazy učitelů,na nepříjemn lně Zítra Velký zájem rozvoj bařů s opravdovými také je zejména o é dokomunikac ším půdorysu. ale na výstava, neslyšících výstav kteří se tvorby 13 / 17 ra- ky,“ pochvaloval odbornítentokrát jak svých svěřenců e vlastní Úkol byl vážněj- nezúčastňo si. minoritě směrem k třetího ročníku 9 771210 (kuč) žákům Východ a západ 920037 a kultuře, vali, takže vůbec klauzura, Slunce: 07:09 tak vyhrazen takže zadán jako nezaujatou hlavouhod mohli s Východ a západ / 18:26 měli Filmový jeden týden,na práci Měsíce: 09:57 festival notit. / 19:38 kdy bez mana vyvrcholí Oty HofBošov – Dvakrát B hlášenímv ve slavnostně ýsledků. středu vyzahajovat za má být řidičům jednu a tutéž (mel) za dva roky,“ stav1323 bu? bu Možné to 3 potěšilo. „I je, což potvrdilo uvedl při repríze když se páteční pá zahájení tahle oficiální obnovení stavby ředitel karlovarské stavba přímo Lubence skončení stavby VÁCLAVA 9 771 prací pr nedotkne, bočky Ředitelství po- protože na modernizaci sloužit pro 210 51 SIMEONOVÁ 5035 R6 mezi Karlovými silnice nic(ŘSD)MartinLesilnic a dál- bencem, končí těsně před Lu- dopravu. Kromě úseku LubeCheb – nec – Bošov je to signál, Vary a sedou Prahou Pr se ale připravují Letošní že se o zvláštních Jedním z řady ichter. poblíž Bošova. tury s i kritiků poči- stavbou R6 bude snad dál se další stavby. Podle První nu bývalého pokus pok názvem festival litera- zvířat. smyslech bylo fiasko. Leichtera po- by v roce v chebském Knihobran ministra dopravy kračovat,“konstato Krátce po A kdo 2015 měly být zahájení zah a blokování stavbu přišel hned připraPůvodně měla val. lem přírody. muzeu točil í se ku, veny stavby výstavby R6 nistr nis dopravy stopnul exmi- hejtman silnice R6 v úseku stavba byl přes 1,6 ko- projítměl jedinečnou ze začátJosef Novotný. Vít Bárta, totiž oblíbená Jako tradičně miliardy. ŘSD stát Nové Strašecí vyvolalo vyv „Když před si aktuální možnost se ale předpokládanou– Řevničov za lavinu protestů což se stavba zastavila, akce souvisela s aktuální začátkem její zvem 'Ptáci regi- ni být musely na výstavu oná onálních obnovy docenu 1,9 mivýstavou. politiků, a dokonce hodlo se společností peníze. Tři i 'ptačí' expozice. 'p se vracejí!...' s náliardy vzn vznikla A tou je borným komentáře Eurovia, čova korun a obchvat Řevnipetice za pokračování chlapci z tehdejší roky měli která je hlavním i s odJak zice koalice včetně stav stavby. dodavatelem, uvedla mezi obchvatu Krušona to, na m. Expoaby ji zase spustili, Nyní jsou údajně ková k částečném snížení vic za 2,16 a neudělali z Muzea Simona Liptá- dila velmi návštěvníky ruky že se nic ruky, zámiliardy korun. ceny. vzbuŘidiče ještě kladné Cheb, zájem zá podobného ne- to. Teprve po změně „Je vidět, ohlasy. letos dopravní Jestli se se stavbou začne, stan stane. především o akci byl zase jde,“ konstatovalvlády to omezení nami na s VŠICHNI doufají, ale že si s opravdu mezi nečekají. Teprve určíažMinisterstvo dětmi. Novot- příští „Ú „Úsek že bagry tentokrát tím dali nýpřiobnovenístav dlouhý přes hodně dopravy. „A myslím, rodi- Dana zde každý rok bude na Hejtman svolalHOSTEM stavbu neopustí. čtyři kiby. lome lometry části úseku Malíková práce,“ řekla přišel že si Také bude stát více na dnešek Foto: oto: Deník (mel) notila. not Knihobraní než 1,5 Ústeckémstarostu Lubence v doprava svedena na objížďku. také jednání starostů milia miliardy Veřejnostna své,“ zhod- z návštěvnic z Chebu, jedna nosty', železničář korun. K dispozici byl také Část stavby slechnout slec kraji Bohumila silnici I/6 s náměstkemobcí na aké si jsem akce. a spisovatel autor známých Pe- mo stávající se ale povede mi- tra terku znovuzahájení „Přišla napříkladmohla vy- teď sem vlastně vou přednášku minisatel Robert dopravy, kde 'Pohádek silnici I/6, takže jsem za náhodou zajímastavby stávající se má ujasnit Drozda. pana předWiesera Wie výhleddostavbyda silnice bude Stanislava to všechno tu náhodu ráda. a o Doupovský až do silniceR6. lšíchúseků rách a moc pěkně Je do křesla ch ho- ranžované.“ naa(mel, čtk) dl fo pro fotograf Michael hosta use- zeaDalší chystanou Fokt s je výstava akcí be- začne kuriozit, muv listopadu. která Komerční

příloha

regionálních

Deníků

v západních

Čechách,

30. 9. 2013

OUČILI

S OHŘÍ

Chybu nepřipo uští záchran kka ani operáto

r

Milovníci hub

Stavba silnice

R6 na Pr Prahu pokrač

brali výstavu

útokem

uje. Druhý pokus

É 12 KČ

hebsky

denik.c de Jaký z ký m ký mobi obill p patří a do rruko ukou dít dítět ítěte? Rodič dičov ovský

Ostrovv patř í filmům

a dětem,

Příroda a a liter atura – snad už uspěje to byl

začal Hofm

anův fest

ival

letošní ročn

ík chebskéh

o Knihobra

DO CHEBSKÉHO

MUZEA

mířili malí

i velcí. Foto

2x: Deník/

Václava

Simeonová

1000905986_L

www.p

lzensk

- ČÍSLO 230

Mg

INZERCE

KLATOVSKÝ

2013 VRTEK 3. ŘÍJNA ČTVRTEK

Fe

234

1000988697_D

2013 - ČÍSLO

1000905985_Y

É 12 KČ

PŘEDPLATN

Jak zůstat cvičení

8. ŘÍJNA

1000905986_A

INZERCE

INZERCE

15 KČ / PŘEDPLATNÉ

15 KČ /

Deník radí fit po

KÝ PLZEŇS

ÚTERÝ


Děkujeme partnerům. Bez Vás bychom Evropské hlavní město kultury nebyli.

Generální partner

Hlavní partneři

Mediální partneři

Generální mediální partner

Hlavní mediální partner

Hlavní mediální partner

Partneři

Oficiální hotel

Oficiální dodavatel oblečení

Partnerský klub

Oficiální dodavatel techniky

zakázka: bm_plzen_sitmp_logo_cmyk final

color

color mini

invert

Institucionální partneři

invert mini

CMYK 40/0/100/0 RGB 160/240/0

Zahraniční partneři

CMYK 75/10/25/0 RGB 7/171/188

CMYK 0/0/0/100 RGB 0/0/0


Změna programu vyhrazena. Vydala Plzeň 2015, o. p. s. v listopadu 2014 Kontaktní adresa: Pražská 19, Plzeň 301 00 www.plzen2015.cz Tisk: ASTRON print, s. r. o. Veselská 699, Praha-Letňany 19900 Redakce: Jiří Sulženko, Jiří Suchánek, Petr Forman, Radovan Auer, Mirka Reifová, Zuzana Filípková, další členové týmu Plzeň 2015 Programová supervize: Jiří Sulženko, Petr Forman Editace textů: Kateřina Kvasničková, Mirka Reifová Fotografie: Michal Šeba, Václav Šváb, Miroslav Chaloupka, Gabriela Homolová, Roman Pekař, Libor Nesvadba, Josef Němec, Josef Adlt, Václav Hynčík, Bart Grietens (LesSlovaks), Jana Lábrová-Rabenhauptová (Manège Carre Senart), Philip Ducap (Maceo Parker), Pascal Victor (Royal de Luxe), Philippe Laurençon (Cirque Trottola), Mario Del Curto (David Dimitri), Martin Faltus (La Putyka), Robin Shoen Heřman (Japan Fest), Vojtěch Brtnický (Tanec Praha), Pavel Křivánek (Divadlo J. K. Tyla; Jazz bez hranic), Lukáš Fuchman (k světu.), Lucie Pumprová (Studio Petrohrad; Pap–rna: představení Mah hunt, Lenka Vágnerová&Company); Karel Funda (DEPO); Petr Novotný (Dae Men); Rebbeca Hopé (Les Ballets Bubeníček); a další. Ilustrace: str. 58: Zahrada 2: Slonograf. Užito se svolením Matyáše Trnky. str. 61: Gottfried Lindauer: Rewi Manga Maniapoto, 1882. Užito se svolením Auckland Art Gallery Toi o Tāmaki, dar Henryho E. Partridge, 1915. str. 62: Gottfried Lindauer: Wahanui Reihana Te Huatare, bez data. Užito se svolením Auckland Art Gallery Toi o Tāmaki, dar Henryho E. Partridge, 1915. str. 87: Mnichov: E. K. Liška, Hagar a Izmael na poušti, 1883. Ze sbírky Západočeské galerie v Plzni. Grafická úprava: Martin Bušek, Jan Dienstbier, Petr Rožánek ISBN: 978-80-905671-6-0


Plzeň – Evropské hlavní město kultury 2015 Kniha druhá – přehled programu Vydání první, listopad 2014 ISBN: 978-80-905671-6-0


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.