Page 1

Utbildningskatalog MP Engineering AB

1

www.mpengineering.se/utbildning


En utbildning hos MP Engineering ger dig mer än bara kunskapen att hantera kommandon i ett program. Det är ett unikt tillfälle att få en djupare inblick i hur SolidWorks olika delar fungerar och hur du ska tänka för att göra ditt eget jobb effektivare, enklare och roligare. När du går en utbildning hos oss får du fördjupade kunskaper i hur du ska använda funktioner och finesser i dessa program. En annan fördel är att du får möjligheten att träffa andra SolidWorks, Simulation, Enterprise PDM och 3DVIA Composer användare - ett bra forum för att diskutera och utbyta erfarenheter.

Praktiska upplysningar Anmälan - Hos MP Engineering på tel: 0370-69 09 50 eller på vår hemsida: www.mpengineering.se. Vi hjälper dig att hitta rätt schemalagd utbildning eller så anpassar vi en utbildning just för ditt företags behov och verksamhet. Detta kallar vi företagsanpassade utbildningar. Avanmälan - Avanmälan ska ske senast 10 arbetsdagar innan utbildningens första dag. Mat och dryck - Under dagen bjuder vi på kaffe/te, frukost, lunch samt eftermiddagskaffe/te med kaka eller frukt. Kursbevis - Efter avslutad kurs erhåller alla kursdeltagare ett diplom. Tider - Alla utbildningar startar kl. 8:30 och slutar kl. 17:00. Utbildningsmaterial - Utbildningarna är baserade på en mix av teori och praktiska övningar där samtliga deltagare får ett eget utbildningsmaterial att använda under utbildningen . Detta material får var och en ta med sig hem efter utbildningen.

Företagsanpassad utbildning På ert företag kanske ni redan arbetar med SolidWorks eller något annat 3D CAD program där ni anser att en eller flera personer redan har de grundläggande kunskaperna, men att ni saknar viss kunskap eller bästa metodik för just det ni konstruerar. Vi på MP Engineering kan hjälpa er att anpassa en utbildning så att den passar just era behov. En anpassad utbildning kan hjälpa er att spara tid, bli snabbare och mer metodiska i ert sätt att använda våra lösningar. En företagsanpassad utbildning kan antingen förläggas i lugnet på något av våra kontor eller om ni så önskar, i era lokaler. Ni väljer själva vad ni anser blir bäst.

Kompetenskartläggning Utbildningsbehoven varierar hos olika personer och företag. Vi kan hjälpa er med en kompetenskartläggning som visar vilka kompetensbehov ni har på ert företag. Detta gör vi genom att göra kortare intervjuer och studera hur olika medarbetare arbetar tillsammans. Sedan sammanställer vi denna information och baserat på resultatet skräddarsyr vi ett förslag till utbildningsplan för era olika medarbetare . På så sätt kan vi ge er den utbildning och det stöd ni behöver för att bli så effektiva som möjligt i utvecklingsprocessen. www.mpengineering.se/utbildning

2


Finns på åtta orter eller där du vill Våra kunder finns i olika delar av landet. Det gör vi också. För att du alltid ska ha ett överkomligt avstånd till din utbildning finns vi på åtta orter runt om i Sverige. Kan ni inte komma till någon av våra utbildningssalar, har vi ett mobilt utbildningscenter där vi kommer ut till ditt företag och håller utbildning. Alla våra utbildningsledare/lärare är certifierade av SolidWorks Corporation, ett kvitto på att varje utbildningsledare/lärare har den kompetens och pedagogiska kunskap som krävs för att kunna utbilda dig som deltagare.

Konstruera, visualisera och testa dina produkter. SolidWorks 3D CAD SolidWorks Simulation

Hantera produktdata och dokument.

Modulera och konfigurera dina produkter.

SolidWorks Enterprise PDM

TactonWorks

Dokumentera och publicera produktinformation. 3DVIA Composer

3

www.mpengineering.se/utbildning


SolidWorks Förberedande Utbildning

Längd

1 dag

Vår SolidWorks-förberedande utbildning fokuserar på grunderna inom 3D-modellering och lägger stor vikt vid att du ska lära känna användargränssnittet och förstå hur programmet fungerar. De två grundmodulerna part och drawing används aktivt i lärarledda övningar. Utbildningen riktar sig främst till dig som har begränsad datorvana och/eller kanske aldrig tidigare arbetat med 3D-cad. Utbildningen ger rätt förutsättningar inför den kommande grundkursen. Passar också bra för dig som bara behöver lära dig begränsat om programmet för att t.ex. kunna öppna och titta på ritningar och modeller.

Innehåll

Förkunskaper Inga förkunskaper krävs

Grunder i 3D CAD Användargränssnitt Skissteknik Modellering av en detalj 2D ritning av en detalj Analysverktyg Tutorials

www.mpengineering.se/utbildning

Rekommenderad kurs efter denna SolidWorks Grundutbildning

4


SolidWorks Grundutbildning

Längd

4 dagar

På SolidWorks grundutbildning fokuserar vi på de grundläggande funktionerna i programmet. Du får en god inblick i grunderna att arbeta med 3D. Vi går igenom SolidWorks tre grundmoduler – part, assembly och drawing. Grundutbildningen är en bra grund för våra påbyggnadsutbildningar. Därefter kan du självständigt hantera SolidWorks och ta fram de underlag som behövs från idé till produktion.

Innehåll

Förkunskaper

Introduktion till SolidWorks Genomgång av 3D-miljön Grundläggande modellering SolidWorks sketchning Genomgång av features Användning av mönster i parter Sammanställningsmetodik bottom-up Detaljritningar i 2D Sammanställningsritningar i 2D Stycklistor

Grundläggande kunskap av Microsoft-Windows miljö, gärna viss erfarenhet av CAD.

Rekommenderade kurser efter denna SolidWorks Ritningshantering SolidWorks Sammanställning SolidWorks Detaljmodellering

5

www.mpengineering.se/utbildning


SolidWorks Ritningshantering En omfattande utbildning i ritningshantering som berör både detalj- och sammanställningsritningar. Du fördjupar dig inom vyhantering, måttsättning och toleranser och tittar även mer på generellt upplägg av ritningar. Du som arbetar med att ta fram 2D-ritningar från 3D-modeller och vill effektivisera dina arbetsrutiner har stor användning av denna utbildning.

Innehåll Skapa ritningar Skapa ritramar Infoga vyer Olika typer av måttsättning Detaljritningar och Sammanställningsritningar Hantera flera blad i ritningen Hantera konfigurationer Filreferenser i ritningar Annoteringar, symboler och toleranser Ritningstips & trix Stycklistor och andra tabeller

Förkunskaper Du bör ha gått SolidWorks grundutbildning och ha kunskaper om grundläggande ritteknik.

Rekommenderade kurser efter denna SolidWorks Sammanställning SolidWorks Detaljmodellering SolidWorks Hantering av filer & referenser

www.mpengineering.se/utbildning

6

Längd

2 dagar


SolidWorks Uppdateringsutbildning En endagsutbildning med nyheterna i SolidWorks. Vi går igenom de funktioner som är mest matnyttiga i den nya versionen av SolidWorks. Genom att gå en uppdateringsutbildning kan du vara säker på att inte missa nya, smarta funktioner. Du får dessutom extra tid för att ställa frågor och diskutera kring uppdateringen. Vi håller även visningar av nya versioner vid lanseringar. Där visar vi nyheterna i versionen och andra praktiska tips.

Innehåll

Nyheterna i SolidWorks

Förkunskaper

Längd

1 dag

Du bör ha gått SolidWorks grundutbildning och gärna någon fortsättningsutbildning samt arbetat i programmet en tid.

SolidWorks Detaljmodellering

Längd

2 dagar

Här fördjupar du dig i modellering av mer komplexa former. Du får träna på moment i mer avancerad modellering som exempelvis Sweep och Loft. (Denna utbildning går ej igenom ytmodellering.) Du lär dig effektivare arbetssätt för framtagning av avancerade former för till exempel konsumentprodukter.

Innehåll Multi body modellering Svep Splines Loft Avancerade filletsfunktoner

Förkunskaper Du bör ha gått SolidWorks grundutbildning och ha arbetat lite med modellering i programmet. Dessutom bör du vara väl bekant med gränssnittet och förstå vad skisser och relationer innebär.

Rekommenderade kurser efter denna SolidWorks Avancerad modellering och ytor SolidWorks Formverktygsmodellering SolidWorks Hantering av filer & referenser

7

www.mpengineering.se/utbildning


SolidWorks Sammanställning Du lär dig dels att sätta samman detaljer, dels att bygga detaljer direkt i sammanställningsläget. Vi går igenom metodik för att arbeta med stora konstruktioner, felsöka och reparera sammanställningar.

Längd

2 dagar

Innehåll Modellering av sammanställning uppifrån och ner (top down metodik) Avancerade Mates och Mekaniska Mates Konfigurationer och sammanställningar Visningslägen och utseenden Redigering av sammanställningar Layout-baserad sammanställning Metodik för stora sammanställningar

Förkunskaper Du bör ha gått SolidWorks grundutbildning samt arbetat med modellering, sammanställningar och mates i programmet. Du bör vara väl bekant med gränssnittet och förstå vad skisser och relationer innebär.

Rekommenderade kurser efter denna SolidWorks Detaljmodellering SolidWorks Plåtkonstruktion SolidWorks Balk- & rörkonstruktion SolidWorks Ritningshantering SolidWorks Hantering av filer & referenser

www.mpengineering.se/utbildning

8

SolidWorks Routing, Electrical SolidWorks Routing, Piping & Tubing SolidWorks Animator SolidWorks CAD Productivity Tools SolidWorks Photoview 360


SolidWorks Hantering av filer & referenser Utbildningen hjälper dig att förstå hur SolidWorks fungerar och hur filer refererar till varandra. Du får lära dig förstå hur programmet hanterar filer, referenser och hur kopplingarna fungerar. Detta ger en säkrare hantering av dina SolidWorksfiler. Du sparar tid och arbete och minskar risken för fel. Vi går igenom felsökning och metoder för att lägga upp filsystem på ett smart sätt redan från början.

Innehåll Grundläggande förståelse av SolidWorks filstruktur Hantering av externa referenser Pack and Go SolidWorks Explorer Dela filer mellan flera användare

Förkunskaper Du bör ha gått SolidWorks grundutbildning samt arbetat i programmet.

Längd

1 dag

9

www.mpengineering.se/utbildning


SolidWorks Plåtkonstruktion I utbildningen går vi bland annat igenom modellering av plåtdetaljer, hur du konverterar detaljer till plåt och gör detaljritningar i plåt. Du får träna på ritningsunderlag, utbredningar och präglingar samt lära dig hantera de enkla verktyg som finns för att lägga till plåtegenskaper som flänsar eller stansningar. Det du lär dig snabbar upp processen för att ta fram underlag för plåttillverkning. Du får fram din utbredning direkt från modellen och kan exportera till dxf.

Innehåll Introduktion i verktygen för plåtutbredning Rita plåt från början med hjälp av plåtverktyg Konvertera solider och importerade modeller till plåt Göra bearbetningar på plåtmodeller såsom skärningar och stansningar Ta fram ritningar, 2D-underlag från plåtmodeller Rita plåt i sammanställning

Förkunskaper Du bör ha gått SolidWorks grundutbildning samt arbetat i programmet med modellering och sammanställningar. Du bör vara väl bekant med gränssnittet, förstå vad skisser och relationer innebär, kunna göra plan, top down-filosofi för sammanställningar och förstå hur externa referenser fungerar.

Rekommenderade kurser efter denna SolidWorks Ritningshantering SolidWorks Balk- & rörkonstruktion SolidWorks Hantering av filer & referenser

www.mpengineering.se/utbildning

10

Längd

1 dag


SolidWorks Balk- & rörkonstruktion

Längd

1 dag

Du lär dig använda Weldment-modulen i SolidWorks som i första hand är till för att göra balk- och rörkonstruktioner. När du har modeller som består av profiler med en viss kaplängd är detta ett optimalt verktyg för att med minimal arbetsinsats skapa relativt komplexa modeller, oftast svetsade konstruktioner, som innehåller flera kroppar. Modulen är tidsbesparande för dig som jobbar med balkar och rör. Du kan på ett enkelt sätt få ut kaplängder på ditt produktionsunderlag.

Innehåll Genomgång av verktygen i weldmentmodulen Använda balk/rör-profiler Skapa egna balk/rör profiler Skapa kaplistor Lägga till properties på delar i kaplistan Göra 2D-ritning från en weldment modell Arbeta med rör och tuber 3D-skissning Weldment och Plåt i sammanställning

Förkunskaper Du bör ha gått SolidWorks grundutbildning och sammanställningsutbildning. Du bör ha arbetat i programmet med modellering och med sammanställningar samt vara väl bekant med gränssnittet och förstå vad skisser och relationer innebär.

Rekommenderade kurser efter denna SolidWorks Ritningshantering SolidWorks Plåtkonstruktion SolidWorks Hantering av filer & referenser

11

www.mpengineering.se/utbildning


SolidWorks Formverktygsmodellering Du lär dig de metoder som finns för att snabbt ta fram formhalvor och kärnor utifrån en modell. Du får lära dig allt från enkla verktygsdelningar till mer avancerade geometrier, där du även kommer att få lära dig en del om ytmodellering, exempelvis Loft och Ruled surface.

Innehåll Genomgång av mold-verktygen i SolidWorks Analys av släppning Lägga till släppning Skalning Delningslinjer och delningsytor Flera delningsriktningar Importera och reparera geometri Ytmodellering Återanvända data Alternativa metoder för mold design Att modellera ett komplett verktyg

Förkunskaper

Längd

2 dagar

Du bör ha gått SolidWorks grundutbildning och detaljmodelleringsutbildning. Du bör vara väl bekant med gränssnittet och förstå vad skisser och relationer innebär samt känna till flerkroppsmodellering. Utbildningen lämpar sig särskilt väl för dig som har erfarenhet från konstruktion av formverktyg.

Rekommenderade kurser efter denna SolidWorks Avancerad modellering och ytor SolidWorks Sammanställning SolidWorks Hantering av filer & referenser

SolidWorks Routing Electrical

Längd

1 dag

Du lär dig de specifika verktygen för kablage. Vi går också igenom hur du använder färdiga standardbibliotek och hur du skapar egna. Genom att använda verktygen rätt får du ut mycket viktig och användbar information ur din konstruktion, till exempel stycklistor och hur mycket plats kablaget tar.

Innehåll Vad är Routing Bibliotek och inställningar Grundläggande kabeldragning Routing med Clips Komponenter i Routing Standardkablar Import av elektrisk data Flatkablar

www.mpengineering.se/utbildning

Förkunskaper Du bör ha gått SolidWorks grundutbildning och sammanställningsutbildning samt kunna hantera funktionen ”3D sketch” i SolidWorks.

Rekommenderad kurs efter denna SolidWorks Hantering av filer & referenser

12


SolidWorks Routing, Piping & Tubing Du lär dig de specifika verktygen för rördragning så att du kan arbeta med rör och kopplingar såväl som slangar. Vi går också igenom hur du använder färdiga standardbibliotek och hur du skapar egna. Genom att använda verktygen rätt får du ut mycket viktig och användbar information ur din konstruktion, till exempel stycklistor och hur mycket plats rördragningen tar.

Innehåll Vad är Routing Inställningar och Bibliotek Rördragning Slangdragning Rör- och Slangkomponenter i Routing P&ID filer Piping Skids

Förkunskaper

Längd

1 dag

Du bör ha gått SolidWorks grundutbildning och sammanställningsutbildning samt kunna hantera funktionen ”3D sketch” i SolidWorks.

Rekommenderad kurs efter denna SolidWorks Hantering av filer & referenser

SolidWorks 2 dagar Avancerad modellering och ytor Längd

En fördjupande utbildning för dig som jobbar med formgivna detaljer, där du lär dig att arbeta effektivt med ytor och solider tillsammans. Du får förståelse för teorin bakom SolidWorks samt hur programmet fungerar.

Förkunskaper

Innehåll Introduktion till ytor Genomgång av ytmodelleringsverktygen i SolidWorks Hybridmodellering (ytor och solider) Avancerade loft Avancerade svep Laga modeller med hjälp av ytkommandon Fördjupning av filletsfunktionerna 13

Du bör ha gått SolidWorks grundutbildning och detaljmodelleringsutbildning samt ha arbetat i programmet en tid.

Rekommenderade kurser efter denna SolidWorks Hantering av filer & referenser

www.mpengineering.se/utbildning


SolidWorks Animator Animera dina modeller och spara ut filmer. Att kunna simulera och testa rörelsen i dina modeller tidigt i utvecklingsprocessen gör att du undviker onödiga och kostsamma fel.

Innehåll Skapa animeringar Spela in animeringar Arbeta med tidslinjen och key points Animera vy orienteringen Animera utseenden Rörelse i fria komponenter Använda motorer, mates m.m för att driva en rörelse Animera parter Basic motion Camera Walk through Efterbearbetning

Förkunskaper Du bör ha gått SolidWorks grundutbildning och sammanställningsutbildning.

Rekommenderad kurs efter denna SolidWorks Photoview 360

www.mpengineering.se/utbildning

14

Längd

2 dagar


SolidWorks Photoview 360 En kurs för dig som behöver framställa fotorealistiska bilder till produktdokumentation, broschyrer, presentationer m.m. Under kursen går vi igenom renderingsverktygen i SolidWorks PhotoView 360 och lär oss lägga på olika material och bakgrunder.

Längd

2 dagar

Innehåll Användargränssnitt och arbetsflöde Utseenden och dekaler Inställningar Scener Modelluppdateringar Kamerafunktionen Animeringar

Förkunskaper Du bör ha gått SolidWorks grundutbildning och sammanställningsutbildning.

Rekommenderad kurs efter denna SolidWorks Animator

15

www.mpengineering.se/utbildning


SolidWorks CAD Productivity Tools Du lär dig att använda och anpassa din Toolbox för att på ett enkelt sätt lägga till standarddetaljer till din sammanställning. Du kan spara mycket tid och arbete genom att kunna återskapa uppbyggnaden av importerad geometri för att sedan arbeta vidare med detaljerna. Du lär dig använda verktyg för att verifiera skillnaderna mellan olika parter och ritningar och för att på ett snabbt sätt förenkla sammanställningar och på så sätt spara tid genom att sänka öppnings- och återskapandetiden.

Längd

Innehåll

1 dag

FeatureWorks SolidWorks Utilities Toolbox

Förkunskaper Du bör ha gått SolidWorks grundutbildning och sammanställningsutbildning.

Rekommenderad kurs efter denna SolidWorks Hantering av filer & referenser

www.mpengineering.se/utbildning

16


SolidWorks Essentials

In English

Length

4 days

This is an essential training to help you get started in SolidWorks. Among other things we look at the three basic areas – part, assembly and drawing. The class focuses on basic skills. To get more specific skills we recommend that you also attend one of our advanced trainings with more focus on the following areas: Drawing, advanced part, advanced assembly, sheet metal or file management. Before attending this training we recommend some practise with SolidWorks tutorials, which you find under the help menu in SolidWorks.

Content

Prerequisites

Introduction to SolidWorks Review of the 3D environment Basic Part Modelling SolidWorks Sketching Review of basic features Use of pattern in parts Bottom Up Assemblies Basic Part Drawings in 2D Assembly Drawings in 2D BOM lists

17

Basic knowledge of Microsoft Windows and preferably some experience of CAD.

More training Please contact us and we will gladly help you find the correct training for your needs.

www.mpengineering.se/utbildning


SolidWorks Motion

Längd

1 dag

Genom att lära dig SolidWorks Motion har du möjlighet att förbättra din konstruktion. Här lär du dig att studera den dynamiska rörelsen i din SolidWorks-sammanställning och att hantera SolidWorks för analys av stelkroppsdynamik och få ut resultat och grafer.

Innehåll Introduktion till rörelsesimulering och krafter Sätta upp en rörelsesimulering och ta fram de resultat som du önskar Kontaktvillkor, fjädrar och dämpare Skapa CAM-kurvor Bussningar Överbestämda system Händelsebaserad simulering

Förkunskaper Du bör ha grundläggande SolidWorks- och mekanikkunskaper.

Rekommenderade kurser efter denna Boka gärna en uppföljningsdag med tekniker för att gå igenom metodiken för just era beräkningsproblem

www.mpengineering.se/utbildning

18


SolidWorks Simulation Grundutbildning

Längd

3 dagar

Detta är en utbildning för dig som vill komma igång och skapa bättre konstruktioner genom simulering av verkliga driftsförhållanden och laster med hjälp av SolidWorks Simulation. I utbildningen går vi igenom grunderna i Finita Element-metoden och hela analysprocessen med meshning, laster, randvillkor och utvärdering av resultat på din part eller sammanställning. Linjär spänningsanalys, kontaktvillkor och ”best practices” gås igenom och vi tittar dessutom på SolidWorks Simulationsverktyg för tolkning av resultat. Du lär dig felsökning och att undvika fallgropar, samtidigt som du får möjlighet att bygga upp en känsla för vilka typer av analyser som är mest lämpliga för din konstruktion.

Innehåll Analysprocessen Meshning Randvillkor Kontaktvillkor i sammanställningar Symmetriska modeller Kompatibel/Inkompatibel mesh Skalmodeller Mixad meshning av solider, balkar och skalmodeller Parametriska studier Adaptiv Meshning Analyser med stora förskjutningar

Rekommenderad kurs efter denna

Förkunskaper

SolidWorks Simulation Professional Boka gärna en uppföljningsdag med tekniker för att gå igenom metodiken för just era beräkningsproblem

Du bör ha grundläggande SolidWorksoch hållfasthetskunskaper.

19

www.mpengineering.se/utbildning


SolidWorks Simulation Professional

Längd

1 dag

Utbildningen passar dig som vill komma igång och skapa bättre konstruktioner genom simulering av verkliga driftsförhållanden och laster med hjälp av de simuleringstyper som finns i SolidWorks Simulation Professional. Du lär dig hantera frekvens-, linjära bucklings-, optimerings-, utmattnings-, tryckkärls-, värme- och drop test-analyser.

Innehåll Egenfrekvenser i parter och sammanställningar Knäckningsanalys Termiska analyser Utmattningsanalyser Drop Test Optimeringsmodul Analyser i 2D

Förkunskaper Du bör ha grundläggande hållfasthetskunskaper genom att ha genomgått SolidWorks Simulation grundutbildning. De bör även ha grundläggande kunskaper i SolidWorks.

Boka gärna en uppföljningsdag med en av våra tekniker för att gå igenom just era beräkningsproblem

www.mpengineering.se/utbildning

20


SolidWorks Flow Simulation

Längd

2 dagar

Med kunskaper i Flow Simulation kan du förbättra och optimera dina produkters egenskaper för flödesprestanda (såsom tryckfall, luftmotstånd), värmeledning och kylprestanda. Utbildningen innehåller grunderna för hur man simulerar flöde av vätska eller gas inuti eller kring din SolidWorks-modell med hjälp av SolidWorks Flow Simulation. Du får möjlighet att lära dig hur flödet i produkten fungerar, vilket är svårt att testa i verkligheten. I utbildningarna går vi igenom grunderna i flödesanalys, meshningsoch modelleringsteknik, analys samt resultatutvärdering.

Innehåll Hur du förbereder modellen för simuleringen Meshning Termisk analys Transient termisk analysis Porösa material Roterande detaljer Parametrisk analys Kavitation Relativ luftfuktighet Partikelstudie Flöden vid överljudshastighet

Förkunskaper Du bör ha grundläggande SolidWorkskunskaper.

Boka gärna en uppföljningsdag med tekniker för att gå igenom metodiken för just era flödesproblem

21

www.mpengineering.se/utbildning


SolidWorks 2 dagar Simulation Premium: Nonlinear Längd

I den här utbildningen höjer du dina simuleringskunskaper till nästa nivå genom kunskaper i SolidWorks Simulation Premiums icke-linjära del. Du lär dig hur du hanterar modeller som utsätts för stora deformationer och/eller plasticitet, diskuterar och provar på flera materialmodeller samt viktigast av allt, lär dig hur du framgångsrikt löser icke-linjära modeller.

Innehåll Introduktion till icke linjära simuleringar Stora deformationer Tidsstegning Materialmodeller Plastisk deformation Icke linjär kontakt Icke linjär buckling

Förkunskaper Du bör ha gått SolidWorks Simulation grundutbildning samt ha grundläggande SolidWorks- och hållfasthetskunskaper.

www.mpengineering.se/utbildning

22


3DVIA Composer Grundutbildning Med 3DVIA Composer kan du ta fram monterings- och serviceinstruktioner, tekniska illustrationer, reservdelsbilder, interaktiva 3D animationer, utbildningsmaterial, säljverktyg och mycket mer. 3DVIA Composer är utvecklat för icke-CAD-användare och kräver därför ingen förkunskap om CAD. Ofta används programmet av illustratörer. På utbildningen får du en grundlig introduktion till hur era befintliga 3D CAD-underlag kan användas för framtagning av tilltalande tekniska illustrationer i både vektor- och rasterformat samt beskrivande animationer.

Innehåll Introduktion till 3DVIA gränssnitt Navigering i 3D-modeller Visning och utseende Framtagning av illustrationer och genomgång av illustrationsfunktionerna i programmet Ljussättning Animationer (exempelvis för service och underhåll) Output i både 2D och 3D Uppdatering när CAD-filerna ändras

Längd

2 dagar

Förkunskaper Grundläggande kunskap i MicrosoftWindows miljö. Denna utbildning kräver ingen erfarenhet av 3D-CAD.

Boka gärna en uppföljningsdag med tekniker för att gå igenom just era behov och frågor som uppkommit.

23

www.mpengineering.se/utbildning


Stenfalksvägen 2 - S-331 41 Värnamo Tlf +46-(0)370-690 950 / +46-(0)370-69 09 52 info@mpengineering.se mpengineering.se

Langebjergvænget 4 - DK-4000 Roskilde Tlf: +45 70 22 22 80 - Fax: +45 70 22 22 81 info@sdh.dk sdh.dk

Skelle eå Puutarhakatu 55-57 - FI-20100 Turku Puh +358 207 809 560 - Fax +358 207 809 550 info@cadon.fi cadon.fi Peterburi tee 46/314, EE-11415 Tallinn Tlf/Fax +372 6 139 813 eesti@cadon.fi cadon.ee

Tampere

Antonijas 22-4, Riga LV 1010 tālr. +371 6714 3050 info@cadon.fi cadon.lv

Turku

Tallinn

Karlstad Stockholm

Västerås

Göteborg

Norrköping

Riga

Värnamo Århus

Espoo

Malmö Roskilde

Se vår utbildningskalender på mpengineering.se/utbildning Härwww.mpengineering.se/utbildning kan du boka din kurs direkt online.

24

Utbildningskatalog 2011, MP Engineering  

Utbildningar inom SolidWorks, Simulation, 3DVIA Composer, PDM etc.

Utbildningskatalog 2011, MP Engineering  

Utbildningar inom SolidWorks, Simulation, 3DVIA Composer, PDM etc.