24shfais knjizica final (1)

Page 1

24.

Susret hrvatskih folklornih ansambala i izvornih skupina

ULAZ SLOBODAN

1


24. SUSRET HRVATSKIH FOLKLORNIH ANSAMBALA I IZVORNIH SKUPINA

ORGANIZACIJSKI ODBOR Dejan Buvač Ivan Ujlaki Ladislav Varga David Vugrinec Sonja Tošić-Grlač Darjan Vlahov Vlasta Mesić Gordana Šegović Anita Galić Željko Malić Dražen Jelavić Valentina Dačnik

ORGANIZATORI Hrvatski sabor kulture Zajednica HKUU Međimurske županije Zajednica kulturno – umjetničkih udruga Sisačko-moslavačke županije SUORGANIZATORI Hrvatsko društvo skladatelja – ZAMP KUD “Mačkovec” Mačkovec FA Ivan Goran Kovačić Sisak

VODITELJICA PROGRAMA Aleksandra Ličanin

MATERIJALNA POTPORA Ministarstvo kulture RH Međimurska županija Sisačko-moslavačka županija Grad Čakovec Grad Sisak

MEDIJSKI POKROVITELJI SRCE TV List Međimurje Međimurske novine Radio 1 Radio Čakovec VTV – Varaždinska televizija Radio Quirinus RTV Banovina Sisak.info Sisački tjednik

STRUČNO POVJERENSTVO dr. sc. Iva Niemčić Ivan Ivančan Josip Forjan, prof. Petar Varga, prof.

DIZAJN Ante Jelinčić

2


24. SUSRET HRVATSKIH FOLKLORNIH ANSAMBALA I IZVORNIH SKUPINA

14. 10. 2017., 17h, Centar za kulturu ÄŒakovec 21. 10. 2017., 17h, Rafinerijski dom Sisak

STRUÄŒNO POVJERENSTVO


IVAN IVANČAN

dr.sc. IVA NIEMČIĆ

Životni i profesionalni put Ivana Ivančana obilježilo je odrastanje u folkloraškoj obitelji. Tijekom njegova umjetničkog vođenja Ansambla LADO na repertoar je postavljeno više od 40 koreografija i više od četiri stotine glazbenih brojeva svjetovnog i sakralnog karaktera raznih autora. Obnovljen je i cjelokupan hrvatski plesni repertoar. Pripremio je stotine cjelovečernjih i manjih (plesnih, vokalno-instrumentalnih, vokalnih i instrumentalnih) programa za domaće i inozemne turneje, ljetne turneje i posebne prigode. Kreirao je tridesetak tematskih cjelovečernjih koncerata, među kojima su najznačajniji “Gala koncert u povodu 50. obljetnice ansambla”, “Na moru i kraju” , “Hod kroz god”, “Dragi naš KAJ”, “Šokački sastanak”, “Lipi naši škoji”, “LADO, hrvatsko nacionalno blago (UNESCO)” i “Iz kajkavskih krajeva”. Koncipirao je ili inicirao tridesetak kompaktnih ploča, a na dvadesetak je bio glazbeni producent, primivši 9 Porina. U povodu 50. obljetnice LADA u Etnografskom muzeju, sa Zvjezdanom Antoš, priredio je izložbu “Iz riznice LADA”. Utemeljio je Folklorni centar LADO, buduću folklornu akademiju. Uz izniman angažman na promicanju hrvatske tradicijske kulture kroz profesionalni ansambl, Ivan Ivančan poticao je suradnju s amaterskim i profesionalnim folklornim ansamblima u zemlji i inozemstvu. Tijekom terenskih istraživanja obilazio je i otkrivao pučke folklorne skupine i pratio smotre na kojima su nastupali. Kao stručni suradnik i koreograf radio je na HRT-u, filmu i u kazalištu. Dugogodišnji je član stručnih odbora raznih smotri folklora širom Hrvatske i predsjednik Stručnog odbora Vinkovačkih jeseni. Predavao je na Školi folklora Hrvatskog sabora kulture - Hrvatske matice iseljenika, te pripremao i vodio seminare folklora u Hrvatskoj, Švedskoj, Njemačkoj, Mađarskoj, Kanadi, Australiji i Japanu. Surađivao je s folklornim odjelom Škole za klasični balet kao predavač folklornog pjevanja, osnova koreografije i scenske primjene folklora. Kao vanjski suradnik predavao je predmet “Scenski pokret - narodni plesovi” na Akademiji dramskih umjetnosti u Zagrebu.

Iva Niemčić rođena 25.12.1972. diplomirala je godine 1997. na Filozofskom fakultetu u Zagrebu etnologiju i češki jezik i književnost. Iste godine upisuje poslijediplomski studij etnologije i kulturne antropologije također na Filozofskom fakultetu, kojeg završava 2002. godine obranom magistarskog rada s temom “Ples i rod u lastovskom pokladu”. Godine 2007. brani doktorsku disertaciju pod naslovom “Ples i rod” te stiče zvanje doktora znanosti etnologije i kulturne antropologije. Godine 1999. završava dvosemestralni obrazovni programa Centra za ženske studije u Zagrebu i postaje suradnica na međunarodnom istraživačkom projektu Centra za ženske studije “Sjećanje žena na život u socijalizmu”. Od 1998. godine djelatnica je Instituta za etnologiju i folkloristiku u Zagrebu u statusu znanstvene novakinje, a od 2010. znanstvene suradnice. Od 2011. do 2014. obavlja dužnosti pomoćnice ravnatelja. Sudjelovala je na dvadesetak domaćih i međunarodnih znanstvenih skupova i objavila je dvadesetak znanstvenih radova na hrvatskom i engleskom jeziku u stručnim časopisima i tematskom zbornicima, te niz prikaza, osvrta i stručnih ekspertiza u raznim publikacijama. Kourednica je međunarodne bibliografije plesnih istraživanja članova etnomuzikološko-etnokoreološkog udruženja International Council for Traditional Music (ICTM) i njegove Studijske skupine za etnokoreologiju (2003). Objavila je 2011. godine autorsku knjigu Lastovski poklad: plesnoetnološka studija. Od 2012. do 2014. godine voditeljica je projekta Mačevni plesovi (internetska prezentacija) Instituta za etnologiju i folkloristiku. Dugogodišnja je članica stručne komisije Smotre folklornih amatera grada Zagreba i selektorica za folklorni amaterizam pri Saboru kulture. Članica je Hrvatskog etnološkog društva (HED) i International Council for Traditional Music (ICTM).

8


Bio je u nekoliko mandata predsjednik i član različitih povjerenstava pri Ministarstvu kulture i Gradskom uredu za kulturu grada Zagreba. Za zasluge u kulturi odlikovan je ordenom Danice hrvatske s likom Marka Marulića. Od Hrvatskog etnološkog društva dobio je posebno priznanje u kategoriji Zaštita kulturne baštine za stručni rad na obnovi narodnih nošnji u okviru projekta Ministarstva kulture RH „Rekonstrukcija i obnova tradicijske kulturne baštine poplavljenih sela Županjske Posavine, odnosno Cvelferije“.

JOSIP FORJAN, prof. Josip Forjan diplomirao je na Filozofskom fakultetu u Zagrebu 1986. godine. Od 1987. godine radi kao stručni suradnik za folklornu djelatnost u Zajednici kulturno-umjetničkih društava Zagreba, od 1989. godine kao voditelj Posudionice i radionice narodnih nošnji, a od 2008. godine obnaša dužnost ravnatelja Kulturnog centra Travno. Razvija i unaprjeđuje djelatnost Posudionice i radionice narodnih nošnji primjenjujući u praksi etnološka, muzeološka i folkloristička i znanja. Bavi se istraživanjem narodnih nošnji, njihovom rekonstrukcijom i restauracijom, te proučavanjem različitih mogućnosti njihove folklorne i suvremene primjene. Bio je predavač kolegija o hrvatskom tradicijskom odijevanju na Školi folklora. Voditelj je ljetne Radionice tradicijskih tekstilnih vještina, izrade i restauracije narodnih nošnji. Autor je folklornih koncerata te različitih umjetničkih programa koji ističu likovne sastavnice folklornih umjetničkih djela. U koreografskom radu začetnik je likovnog pristupa u folklornoj scenskoj umjetnosti. Ističući likovne i estetske vrijednosti narodnih nošnji, afirmira folklornu kostimografiju kao ravnopravnog čimbenika u stvaranju scenskog umjetničkog dojma. Autor je nekoliko izložbi, radionica, revija i članaka u kojima se bavi tekstilnim rukotvorstvom, tradicijskim odijevanjem, utjecajem građanske mode i europskih stilskih epoha na narodne nošnje te njihovom suvremenom primjenom (Narodna nošnja Bistre, Kićeni Srijem - narodne nošnje vukovarsko-iločkog kraja, Iza sedmerih vrata – istraživanje, izrada i rekonstrukcija nošnji Imotske krajine, Narodne nošnje Hrvata u svijetu, Gospocke boje – utjecaj europskih modnih stilova na tradicijsko odijevanje, Obnova tradicijskog tekstilnog rukotvorstva u Slavoniji, Baranji i Srijemu nakon Domovinskog rata, Od originala do rekonstrukcije - prikupljanje, suvremena izrada i folklorna primjena narodnih nošnji itd). Aktivno prati i profesionalnim i stručnim radom doprinosi razvoju hrvatskog folklornog amaterizma.

PETAR VARGA, prof. Petar Varga sveučilišni je prvostupnik tambure. Diplomirao na „Franz Schubert Konservatorium“ u Beču (u suradnji sa Akademija za muzička tancova i lik. umetnost, Plovdiv, R Bugarska). Diplomski studij nastavlja na Umjetničkoj akademiji u Osijeku, na novootvorenom smjeru – Tamburaško umijeće. Osnovnu glazbenu školu, glavni predmet tambure, polazio je u Samoboru u GŠ Ferde Livadića. Srednju glazbenu školu završava u Zagrebu u GŠ Zlatka Balokovića. Kao studijski glazbenik surađivao je sa brojnim autorima, izvođačima i izdavačkim kućama, tamburaškim sastavima, svira u orkestru „Zagrebački tamburaši“, te se kao autor glazbe i glazbenih obrada pojavljuje na festivalima i koncertima u zemlji i inozemstvu. Danas je učitelj tambura u OGŠ pri OŠ K.Š. Gjalskog i srednjoj Školi za umjetnost, dizajn, grafiku i odjeću u Zaboku. Voditelj je nekoliko folklornih tamburaških sastava; u Šenkovcu, Zaboku i Zagrebu. Sa svojim je učenicima postigao niz zapaženih rezultata na natjecanjima tamburaša solista, ansambala i orkestara. Posljednje su prve i druge nagrade na županijskim i državnim natjecanjima učenika glazbenih škola, te zlatna plaketa “Tambura Paje Kolarića” sa međunarodnog festivala umjetničke tamburaške glazbe u Osijeku. 9


Nagrade i priznanja

Sudionici

Svi sudionici Susreta primaju Priznanje za sudjelovanje na Susretu. Ovisno o kvaliteti nastupa, prema odluci stručnog povjerenstva biti će dodijeljene 1., 2. i 3. Nagrada Hrvatskog sabora kulture najuspješnijima u svakoj od kategorija.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21.

KUD “BELICA”, Belica FA “KOPRIVNICA”, Koprivnica KUD “PREPOROD”, Dugo Selo VARAŽDINSKI FOLKLORNI ANSAMBL KUD “KLEK”, Ogulin HRVATSKO FOLKLORNO DRUŠTVO “JADRO”, Solin KUD “METKOVIĆ”, Metković KUD “SELJAČKA SLOGA”, Greda Sunjska KUD “NOVA ZORA”, Donja Lomnica KUD “DONJI VIDOVEC”, Donji Vidovec KUD “KLARUŠ”, Maruševec KUD “TOMISLAV”, Sv. Ivan Žabno KUD “SLOGA-Đurđic”, Ivanska KUD “SELJAČKA SLOGA”, Prekopakra KUD “LIPA”, Semeljci FD “OTOČAC”, GPOU Otočac KUD “VINAC”, Stankovci KUD “PLETER”, Dugopolje KUD “KOLEDIŠĆE”, Jezera, otok Murter KUD “Sveti Juraj”, Osojnik KUD “SVETI JURAJ”, Draganić

Gosti 22. Folklorno društvo “KRES” Novo mesto, Slovenija 23. Folklorni ansambl gradišćanskih Hrvata “KOLO SLAVUJ”, Beč, Austrija 24. HKUD “RODOČ”, Mostar, Bosna i Hercegovina

10


BIOGRAFIJE ANSAMBALA I SKUPINA

11


KUD “BELICA” BELICA Međimurska županija Kulturno umjetničko društvo Belica osnovano je 1983. Od samog osnivanja kroz društvo je prošlo stotinjak članova, a danas broji 50ak aktivnih članova koji djeluju u 3 sekcije: folklorna, tamburaška i dramska. Folklorna sekcija bilježi nastupe diljem Lijepe naše ali i izvan nje, a posebno su ponosni na svoju tamburašku sekciju koja je dobitnik najvećeg broja priznanja. Voditelj ansambla: Petar Janušić Voditelj glazbenog sastava: Dragan Dragović Voditelj pjevanja: Tino Jelenić

KONTAKT: KUD “BELICA” Belica Kralja Tomislava 91, 40319 Belica kudbelica@gmail.com Petar Janušić 098 934 00 24 12


FA “KOPRIVNICA” Koprivnica Koprivničko-križevačka županija Folklorni ansambl Koprivnica je 35 godina kontinuirano prisutan na kulturnoj sceni grada Koprivnice. Odgaja mlade plesače, pjevače i svirače te im ukazuje na važnost očuvanja naše tradicije i identiteta. Najljepši je ambasador kulture Koprivnice, Koprivničko - križevačke županije i Lijepe naše. Na svom repertoaru ima niz koreografija Podravine, a njeguje i etno baštinu drugih krajeva Hrvatske. U Ansamblu djeluje stotinjak mladih ljudi, entuzijasta, koji svoje slobodno vrijeme poklanjaju očuvanju naše tradicije i čuvanju od zaborava svega onoga što su nam naši preci ostavili u nasljeđe. U tih 35 godina Ansambl je svojim radom ušao u sam vrh folklornog amaterizma Hrvatske i svojim uspjesima osigurao mjesto među najboljim folklornim ansamblima. Nastupali su na mnogim smotrama, festivalima i pozornicama širom Hrvatske, na nizu festivala u Europi te na festivalu u Americi. Nosioci su i organizatori značajnijih kulturnih projekata u Gradu Koprivnici i u Koprivničko – križevačkoj županiji kao što su Susreti dječjih folklornih grupa “U bakinom krilu”, Međunarodni festival folklora “Iz bakine škrinje” i “Maturanti i hrvatsko salonsko kolo”. Dobitnici su nekoliko nagrada za koreografiju na Festivalima folklorne koreografije, Koprivnica 2010. - 3.mjesto, Kostrena 2012. - 1. Mjesto i Križevci 2015. - 3. mjesto. Već niz godina predstavnici su Koprivničko - križevačke županije na Susretu hrvatskih folklornih ansambala i izvornih skupina u Čakovcu gdje su zadnjih godina među 3 najuspješnije skupine. Dječja folklorna grupa FA Koprivnica je na 14. Festivalu dječjeg folklora Hrvatske u Kutini osvojila prvo mjesto u konkurenciji najboljih dječjih grupa iz cijele Hrvatske. Nagrade, priznanja, samostalni koncerti i zavidna kvaliteta doveli su da, po preporuci selektora HDFKIV 2012. Kulturno umjetničko društvo dobiva status ansambla. Dobitnici su nagrade Grada Koprivnice, Koprivničko-križevačke županije i Hrvatskog sabora kulture za rad na očuvanju i njegovanju hrvatske folklorne baštine i kulture.

KONTAKT: FA “KOPRIVNICA” Koprivnica Đure Sudete 8, 48000 Koprivnica sesicn@gmail.com Nada Šešić 098 249 937

Voditeljica ansambla: Nada Šešić, dr.med.dent. Voditelj glazbenog sastava: Mirko Tkalčec, mag.art. Voditelj pjevanja: Ivan Martinčević, gl.pedagog 13


KUD “PREPOROD” Dugo Selo Zagrebačka županija KUD “Preporod” jedno je od najstarijih amaterskih društava na području Republike Hrvatske. Osnovano je davne 1907., djeluje neprekidno do danas kada slavi 110. godina postojanja. KUD “Preporod” je udruga koja okuplja građane u svrhu očuvanja i razvitka autohtone kulturne baštine, suvremenih ostvarenja s elementima izvorne narodne kulture i pojedinačnih ostvarenja ili radova u području kulture dugoselskog kraja, Republike Hrvatske i šire. KUD djeluje u 13 sekcija prema interesu i sklonostima članova: folklorne, instrumentalne, pjevačke, dramsko-literarne i limeni puhački orkestar te izvodi svoje javne priredbe ili sudjeluje u drugim javnim priredbama i manifestacijama. Folklorni ansambl KUD-a “Preporod” pripada vrhu hrvatskog folklornog amaterizma sa zadaćom i ciljem istraživanja, prikupljanja, umjetničke obrade i scenskog prikazivanja najljepših primjera bogate hrvatske glazbene i plesne tradicije. Plesači koji su istodobno i izvanredni pjevači, s lakoćom se transformiraju iz plesnog ansambla u reprezentativan folklorni zbor, a 15 odličnih glazbenika svira tradicijske i klasične instrumente. Društvo je dobitnik mnogobrojnih nagrada i priznanja u zemlji i inozemstvu. Povodom 100 -obljetnice dobitnici su Plakete Zagrebačke Županije i Hrvatskog sabora kulture , Povelje predsjednika Republike Hrvatske i Nagradu Grada Dugog Sela za doprinos u očuvanje folklorne tradicije. Tamburaški sastav njeguje prije svega izvornu narodnu pjesmu i plesne glazbene obrasce koji služe kao pratnja folklornoj sekciji, ali na repertoaru ima i veći broj skladbi iz različitih glazbenih područja. Orkestar povremeno priprema i samostalne cjelovečernje koncerte tamburaške glazbe. U fundusu instrumenata Društvo posjeduje kompletan instrumentarij srijemskih i farkaš tambura. Tamburaši KUD-a “Preporod” pripadaju samom vrhu amaterskih tamburaških sastava što potvrđuju i brojna izvješća sa održanih županijskih i državnih susreta. Tamburaški sastav pobjednik je 20. i 22. Susreta hrvatskih tamburaških orkestara i sastava u kategoriji folklornih sastava.

KONTAKT: KUD “PREPOROD” Dugo Selo Josipa Zorića23 a, 10370 Dugo Selo kud.preporod@gmail.com Mario Mlinarek 098 533 924

Voditelj ansambla: Stjepan Perko Voditelj glazbenog sastava: Mario Sorić Voditelj pjevanja: Ambrozije Puškarić 14


kako bi se publika mogla upoznati sa neiscrpnim bogatstvom našeg tradicijskog nasljeđa. Osnivač ansambla, koreograf i umjetnički voditelj, a ujedno i predsjednik ansambla je prof. Pjerino Hrvaćanin.

VARAŽDINSKI FOLKLORNI ANSAMBL Varaždinska županija

Voditelj ansambla: Tim Hrvaćanin Voditelj glazbenog sastava: Matija Auker Voditeljica pjevanja: Maja Delić

Varaždinski folklorni ansambl osnovan je 1998. s osnovnom zadaćom očuvanja i prezentiranja narodnih običaja, plesova i pjesama, koristeći pri tom tradicijska glazbala i originalne autohtone kostime. Osnivač i umjetnički voditelj ansambla od samog početka je prof. Pjerino Hrvaćanin. Ansambl ima stalni postav od 30 plesača i 10 glazbenika, a unutar njega djeluje škola folklora te škola tradicijskih instrumenata. Repertoar ansambla je raznovrstan i sastoji se od dvadeset koreografija u kojima su prikazani tradicijski običaji, plesovi i pjesme iz svih krajeva Hrvatske. Osim toga i tamburaški orkestar raspolaže s popriličnim brojem skladbi za izvođenje, kao i ženska vokalna skupina, koja također djeluje unutar ansambla. Ansambl svake godine dostojno i reprezentativno promovira Grad Varaždin, Varaždinsku Županiju i RH na međunarodnim folklornim festivalima na kojima postiže zapažene uspjehe i osvaja vrijedne nagrade, a do sada je uspješno nastupao u 20 europskih zemalja, na 90 festivala i to u Austriji, Njemačkoj, Belgiji, Nizozemskoj, Mađarskoj, Francuskoj, Češkoj, Slovačkoj, Bugarskoj, Latviji, Estoniji, Poljskoj, Makedoniji, Švicarskoj, Italiji, Bosni i Hercegovini, Sloveniji, Ukrajini, Turskoj i Škotskoj, kao i na brojnim smotrama folklora u Hrvatskoj. Godina 2015. najuspješnija je u povijesti ansambla, jer je u toj godini ansambl osvojio 1. Nagradu Hrvatskog sabora kulture na 22. susretu hrvatskih folklornih ansambala i izvornih skupina u kategoriji koreografiranog folklora u Čakovcu. Na svjetskom festivalu folklora u Turskoj u gradu Buyukcekmecu osvojena je također 1. Nagrada za najbolju koreografiju festivala. Zahvaljujući tim rezultatima, kontinuiranoj izvrsnosti u radu te doprinosu na očuvanju tradicijske kulture i promociji u zemlji i inozemstvu, Grad Varaždin je 2015. godine dodijelio ansamblu posebno priznanje Plaketu Grada Varaždina. Ansambl je stalan sudionik županijskih smotri folklora na kojima je u kategoriji koreografiranog folklora najuspješnijim proglašavan 2007., 2011., 2013., 2015., 2016. i 2017.. Na Susretima hrvatskih folklornih ansambala u organizaciji HSK-a do sada je nastupio 2011., 2013., i 2015. i 2016., a svake godine na scenu postavlja nova autorska djela i koreografije,

KONTAKT: VARAŽDINSKI FOLKLORNI ANSAMBL Vukovarska 11, 42000 Varaždin www.vfa.hr pjerino.hrvacanin@vz.t-com.hr Pjerino Hrvaćanin 098 939 32 31 15


sa Pučkim otvorenim učilištem Ogulin, suorganizator smotre izvornog folklora Karlovačke županije “Igra kolo” koja se već niz godina u održava u gradu Ogulinu početkom mjeseca lipnja. Umjetnička voditeljica Društva je Nikolina Luketić Delija, dipl. ethn. i phil., a funkciju predsjednice obnaša Anđelka Salopek.

KUD “KLEK” OGULIN Karlovačka županija Godine 1981. na inicijativu nekolicine kulturnih djelatnika i folklornih entuzijasta, osnovano je kulturno umjetničko društvo “Ogulin”. Osnivanjem Društva u Ogulinu se stvorilo žarište kulturnih zbivanja vezanih prije svega uz njegovanje tradicijske kulture ogulinskog kraja ali i cijele Hrvatske. Društvo 1991. godine mijenja ime u kulturno umjetničko društvo “Klek” te je unatrag 36 godina u njemu djelovalo preko 1000 članova. Danas Društvo broji oko 160 aktivnih članova različite životne dobi koji djeluju u 3 dječje skupine, folklornom ansamblu, 2 tamburaške sekcije, izvornoj grupi i vokalnom ansamblu. Osim izvornog folklora svoga, ogulinskog kraja, članovi Društva prezentiraju i folklornu baštinu drugih krajeva Hrvatske, pa je u suradnji s najpoznatijim hrvatskim etnokoreolozima i etnomuzikolozima, dr. Ivanom Ivančanom, Brankom Šegovićem, Goranom Kneževićem, Ivicom Ivankovićem, Vidom Bagurom, Joškom Ćaletom, Josipom Forjanom, Duškom Topićem i dr. postavilo koreografije plesova i pjesama Splita, Vrlike, Podravine, Međimurja, Bizovca, Baranje, Like, Istre, Hercegovine, Ogulina, Bilogore i drugih krajeva Hrvatske. Društvo posjeduje kolekciju od preko 450 originalnih i rekonstruiranih izvornih narodnih nošnji iz svih krajeva Hrvatske. Posebna vrijednost zbirke je mnoštvo originalnih narodnih nošnji ogulinskoga kraja. Tijekom svog djelovanja Društvo je nekoliko po puta nastupilo na najznačajnijim smotrama folklora diljem Hrvatske te na mnogobrojnim međunarodnim festivalima folklora diljem svijeta, od Mađarske, Turske, Francuske, Belgije, Nizozemske, Češke, Portugala, Španjolske, Republike Koreje, SAD-a, do Poljske u kojoj su ovoga ljeta gostovali po treći put. O uspješnom djelovanju Društva svjedoče i audio kazeta na kojoj se, u izvedbi izvorne grupe, nalazi dvadesetak najljepših primjeraka izvornih, tradicijskih pjesama ogulinskog kraja te dva CDa: “Oguline, da ti nima Kleka” i “Oguline, tambure ti zveču” kojima se pokušalo prikazati iznimne sviračke kvalitete tamburaškog orkestra kao i vokalne mogućnosti cijeloga Društva. U tijeku svoga djelovanja, Društvo je sudjelovalo u nekoliko televizijskih emisija od kojih ističu jednosatnu emisiju HRT “Iza Kleka vjetar puše”. KUD “Klek” je, zajedno sa

Voditeljica ansambla: Nikolina Luketić Delija Voditelj glazbenog sastava: Ivan Salopek Mirosavljević Voditeljica pjevanja: Nikolina Luketić Delija

KONTAKT: KUD “KLEK” Ogulin Ivana Gorana Kovačića 2, 47300 Ogulin nikolina.luketic970@gmail.com Nikolina Luketić Delija 095 7555 001 16


HFD “JADRO” Solin Splitsko-dalmatinska županija Hrvatsko folklorno društvo “Jadro” je udruga osnovana 2000. s ciljem očuvanja i njegovanja kulturne tradicije i baštine kako Grada Solina, tako i Splitsko-dalmatinske županije te Republike Hrvatske. U HFD “Jadro” trenutno djeluje 60 članova i 4 sekcije, a to su dječja i pripremna skupina čije voditeljice su Nikolina Peroš i Gabriela Žeravica, folklorni ansambl pod vodstvom Ante Vlajčevića te orkestar na čelu s voditeljem Gabrielom Beronjom. Kroz 17 godina djelovanja predstavili su se na raznim manifestacijama diljem Lijepe naše i inozemstva. Izdvojili bi Đakovačke vezove 2010. kada su nastupali kao jedini predstavnici Splitsko-dalmatinske županije, gostovanja u Koški (Osijek), Vukovaru, Dugom Selu, županijske smotre u Sinju, Trogiru, Kaštelima i Splitu, humanitarne koncerte, Međunarodnu smotru turizma, turističkog filma i krajobraza “Interstas” pod pokroviteljstvom Republike Hrvatske, Kulturno-umjetničke igre mladih u organizaciji Hrvatske glazbene mladeži u Lori, smotre “Stara je škrinja otvorena” u Muću te “Na Neretvu misećina pala” u Metkoviću, kulturna ljeta u Solinu, Splitu, Primoštenu i Vodicama, te međunarodni festivali folklora u Češkoj 2014. i Makedoniji 2016. gdje su opet bili jedini predstavnici RH. Organiziraju svoj godišnji koncert pod nazivom “Uskrsni ponedjeljak s HFD Jadro” već 14 godina i trude se pozvati dugogodišnje prijatelje iz drugih društava diljem zemlje i inozemstva s ciljem daljnjih druženja i predstavljanja tradicijske kulture, a isto tako i publici priuštiti da uživa u bogatstvu hrvatske kulture. Voditelj ansambla: Ante Vlajčević Voditelj glazbenog sastava: Gabriel Beronja Voditelj pjevanja: Ante Vlajčević

KONTAKT: HFD “JADRO” Solin Kralja Zvonimira 50, 21210 Solin hfdjadro@gmail.com Smiljana Žeravica 092 304 67 41 17


KUD “METKOVIĆ” Metković Dubrovačko-neretvanska županija KUD „Metković“ dolazi iz plodne doline Neretve, mjesta gdje se rijeka susreće s morem a okruženo je brdima. Povijest krajeva uz Neretvu izuzetno je bogata, a arheološki nalazi sežu u davna vremena. Spomenimo samo rimska nalazišta u Vidu – Naroni, čiji muzej izlaže arheološke vrijednosti iz doba Rima koje uistinu treba pogledati. Svoje prve početke folklor u Metkoviću bilježi 1950., a KUD “Metković” djeluje od 1977. te je ove godine obilježio 40. obljetnicu svog uspješnog i kontinuiranog rada. Kroz svoj rad KUD “Metković” njeguje tradicijsku kulturu neretvanske doline i šireg područja Dalmacije kao i tradiciju Hrvata kopnenog zaleđa. Zahvaljujući djelovanju mnogobrojnih naraštaja društvo je sačuvalo od zaborava svoju nošnju, pjesmu i ples. KUD “Metković” dugogodišnji je organizator Smotre folklora “Na Neretvu misečina pala” koja se ove godine u Metkoviću održala 33. put. KUD “Metković” se danas ubraja među značajnije u Dalmaciji i Hrvatskoj i primio je za svoj uspješan rad do sada veliki broj državnih i međunarodnih priznanja.

Voditeljica ansambla: Divna Dragović Voditelj glazbenog sastava: Tomislav Herceg

KONTAKT: KUD “METKOVIĆ” Metković Stjepana Radića 16, kud.metkovic@du.t-com.hr Zdravko Obradović 091 685 33 70 18


KUD “SELJAČKA SLOGA” Greda Sunjska Sisačko-moslavačka županija Društvo započinje svoj rad na Novu godinu 1936. izvevši igrokaz “Petar Svačić posljednji hrvatski kralj”. Vrlo brzo nakon tog događaja Društvo osniva pjevački zbor, tamburašku i folklornu grupu. Do sada su nastupali 7 puta na Međunarodnoj smotri folklora u Zagrebu i 2 puta na Vinkovačkim jesenima. Našli su se i dva puta na Đakovačkim vezovima, Brodskom kolu i na mnoštvu nastupa lokalnog značaja. Plesali su i svirali i u drugim gradovima Hrvatske (Varaždin, Karlovac, Garešnica, Velika Ludina, Vukovar)… ali i izvan nje. Dva puta odlaze na nastupe u Njemačku (Bonn, Köln i Rühstadt, Berlin), jednom u Mađarsku (Budimpešta) i Bosnu i Hercegovinu (Tomislavgrad). Pored plesa i svirke u proteklom razdoblju organizirali su i niz kulturnih priredbi, uprizorili nekoliko dramskih tekstova, promocija knjiga i časopisa ugošćujući pri tom druga društva sličnog djelovanja. U svim tim prilikama pokazuju i originalnu nošnju Sunjske Grede kao pojam jednostavne ljepote na kojoj je ukras, na lanenoj podlozi, učinjen uvezom “belo po belom”. Glavna manifestacija im je Hrvatski festival žganaca koji su ove godine održali 5. put za redom.

Voditeljica skupine: Anita Mlinarić Voditelj glazbenog sastava: Fran Brleković

KONTAKT: KUD “SELJAČKA SLOGA” Greda Sunjska Greda Sunjska 181, 44210 Sunja sloga.greda@gmail.com Anita Mlinarić 091 497 20 59 19


a s kojom su na 23. Susretu hrvatskih folklornih ansambala i izvornih skupina u organizaciji Hrvatskog sabora kulture osvojili 2. Nagradu, pobrali ovacije prisutne publike te dobili priznanje za sudjelovanje i ukupan dojam.

KUD “NOVA ZORA”, Donja Lomnica Zagrebačka županija Kulturno - umjetničko društvo “Nova zora” intenzivno njeguje lomničke napjeve i običaje te turopoljsku baštinu ali i pjesme i plesove ostalih dijelova Lijepe naše. Nastupali su na međunarodnim, županijskim i gradskim smotrama, Vinkovačkim jesenima, Danima grada Velike Gorice, Jurjevskim običajima te ostalim svečanostima svojega grada ili svojeg mjesta. Gostovali su u Slovačkoj, Njemačkoj, Austriji, Gradišću, Mađarskoj, Sloveniji, Turskoj, Makedoniji, Grčkoj i Španjolskoj. Kulturnoumjetničko društvo započelo je okupljanje daleke 1919., a 1928. službeno se i registriralo. Već 18. godina održavaju manifestaciju “Vojkovi dani” u sjećanje na prvog voditelja društva koji je godinama skupljao i zapisivao običaje, pjesme i plesove turopoljskog, a posebice lomničkog kraja. Na inicijativu KUD-a izdana je i monografija “Plemeniti puti” u kojoj su sažeti svi zapisi o pjesmama, običajima, plesovima, malim savjetima, doskočicama, načinu izrade nošnji i dr. koje je prvi voditelj društva Vojko Miklaušić godinama vrijedno sakupljao. Na nosaču zvuka imaju snimljene najljepše Lomničke pjesme. KUD okuplja oko 120 aktivnih članova dok se posebna pažnja pridaje podmlatku. Već su godinama među najuspješnijim skupinama na gradskoj i županijskoj smotri izvornog folklora pa predstavljaju Zagrebačku županiju na Đakovačkim vezovima i Vinkovačkim jesenima. Za potrebe Hrvatske televizije snimljeni su običaji “Jurjeva” 1970., 1995. i 2009. i običaji “Žetve”. Za Televiziju Z1 snimljen je običaj Božića, od badnje večeri pa do polnočke. Već više od 10 godina sudionici su “Pasionske baštine”, a sudjelovali su na 47. Međunarodnoj smotri folklora u Zagrebu na temu “Marijanske pjesme” iz 18. i 19. stoljeća. KUD “Nova Zora” nastoji ne samo očuvati od zaborava pjesme, plesove i običaje svojeg kraja, već s ponosom ističu da intenzivno rade i na projektu očuvanja starih turopoljskih drvenih kurija. Rezultat rada je stavljanje pod preventivnu zaštitu Staru drvenu kuriju poznatiju kao “Vila Bedeković”. Posljednjih nekoliko godina uspješno sudjeluju na Međunarodnim festivalima folklora (Turska, Makedonija, Grčka, Španjolska i Crna Gora) od kojih ističu u Lloret de Mar gdje su izveli prikaz običaja “Lomničke svadbe”,

Voditeljica skupine i voditeljica pjevanja: Valentina Šepak-Molnar Voditelj glazbenog sastava: Zoran Jakunić

KONTAKT: KUD “NOVA ZORA” 10412 Donja Lomnica Školska 20, Donja Lomnica kudnovazora1@gmail.com Zlatica Krznarić 091 897 89 64 20


Međimursku županiju na Vinkovačkim jesenima 2013. Godine 2014. dobitnici su nagrade “Zrinski” koju dodjeljuje Međimurska županija kao najveće priznanje za čuvanje i vrlo uspješnu prezentaciju međimurske kulture i tradicije u županiji, Hrvatskoj i inozemstvu. U arhivi društva sačuvane su i video kasete pod nazivom “Vidovske zgode i nezgode”, CD i kaseta tamburaškog sastava “Vidovčani” pod nazivom “Međimurska šipek ruža” i “Fkrađena ruža” - autora skladbi Srpak Martina. Predsjednik je Nikola Matulin, podpredsjednik David Šarkanj, a tajnica društva je Monika Cenko.

KUD “DONJI VIDOVEC” Donji Vidovec Međimurska županija Kulturno umjetničko društvo osnovano je 20. svibnja 1989. pod nazivom KUD “Stjepan Šlibar”. U samom početku društvo broji 47 članova koji djeluju u tri sekcije: tamburaškoj, folklornoj i dramskoj sa inicijativom očuvanja narodnih napjeva i plesova s područja Donjeg Vidovca. Godine 1997. Društvo je promijenilo naziv u KUD “Donji Vidovec” pod kojim djeluje i danas. Društvo broji oko osamdesetak aktivnih članova u nekoliko sekcija: folklorna, tamburaška, dramska, vokalna, recitatorska te fotovideo sekcija. Od 2006. Društvu se priključila i mlađa folklorna sekcija koja je do tada djelovala u okviru osnovne škole i mlađa tamburaška sekcija. Tijekom svog djelovanja Društvo je sudjelovalo na mnogobrojnim smotrama folklora te različitim manifestacijama u Hrvatskoj i inozemstvu. Izdvajaju smotre folklora u Rudama, Pleternici, Donjoj Motičini, Prugovcu, Šestinama, Hruševcu Kupljenskom, Smotru međimurskog folklora u Donjoj Dubravi i Čakovcu, Međunarodnu smotru folklora u Lenti (Mađarska) 1994., Međunarodnu smotru folklora u Zagrebu 1998., nastup na Đakovačkim vezovima 2002., smotri Pomurskih Hrvata u susjednoj Mađarskoj, u Ljubljani na manifestaciji “Materinski dan” 2010., manifestaciji “Baranjski bećarac” u Dražu i Duboševici. Članovi Društva tradicionalno sudjeluju na “Međimurskoj popevki” u Nedelišću, na smotri dramskih amatera, te županijskoj smotri tamburaških sastava u Mačkovcu. Godine 1990. društvo dobiva organizaciju predsmotre Međimurske popevke te organizaciju susreta Hrvatskih folklornih ansambala u Donjem Vidovcu 1997. i 1998. Česti su gosti Zavičajnog društva međimuraca u Zagrebu na njihovom tradicionalnom Međimurskom prošćenju i ostalim manifestacijama u okviru društva. Dramska sekcija KUD-a ostvarila je značajan nastup 1995. na 35. Festivalu hrvatskih kazališnih amatera na Murteru s igrokazom “Na smrtoj postelji” autora Stjepana Škvorca. Društvo je organizator smotre folklora u svom mjestu pod nazivom “Vidovo”. Od 2010. suorganizator je folklornog festivala u sklopu IPA prekograničnog programa MađarskaHrvatska pod nazivom “Puna zdela” i “Folklorni festival kre Mure - Vidovske popevke” 2011. Na Smotri izvornog folklora održanoj u Donjoj Dubravi 2012. folklorna skupina pohvaljena je od strane žirija te predložena da predstavlja

Voditeljica skupine: Gordana Zvošec Voditelj glazbenog sastava i voditelj pjevanja: Nikola Matulin

KONTAKT: KUD “DONJI VIDOVEC” Donji Vidovec Rade Končara 9, 40327 Donji Vidovec nmatulin@gmail.com Nikola Matulin 091 501 49 71 21


KUD “TOMISLAV” Sv. Ivan Žabno Koprivničko-križevačka županija KUD “Tomislav” počeo je s radom 70-tih godina prošlog stoljeća. Nakon kratke pauze ponovno počinje s radom 1998. i do danas djeluje prestanka. U radu KUD-a sudjeluje 90-tak članova kroz nekoliko sekcija: velika i dječja folklorna sekcija, velika i dječja tamburaška sekcija, sekcije vezilja i likovna sekcija. Dobar, kvalitetan i ustrajan rad dokazali su dosadašnjim uspjesima svih sekcija na županijskim i državnim smotrama. Nastupali su na Đakovačkim vezovima, Vinkovačkim jesenima, a posjetili Crikvenicu, Moravice, Oborovo, Zagreb, Beravce, Gajić, Vukovar, Karlovac, Bjelovar, Koprivnicu, Križevce, Zagreb i mnoga druga mjesta u široj i užoj okolici. Ponosni su na nastup u Fivizzanu, Italija na Međunarodnom festivalu pjesme i plesa gdje su osvojili glavnu nagradu u kategoriji izvornog folklora. Veliki i mali članovi KUD-a sudjelovali su na dobrotvornom koncertu u Trauenrutu, Njemačka. Ovo ljeto je bilo vrlo uspješno i radno te su s velikim zadovoljstvom i ponosom predstavljali folklor svoga kraja i zemlje na 2. Ljetnom festivalu u Aluksneu u Latviji. KUD njeguje izvorni folklor bilogorskog kraja kojem etnografski i geografski pripada.

Voditeljica skupine: Mirjana Benko Voditelj glazbenog sastava: Darko Rajković

KONTAKT: KUD “TOMISLAV” Sv. Ivan Žabno Lanišće 65, 48214 Sveti Ivan Žabno daliborkar@net.hr Daliborka Rajković 091 550 17 44 22


KUD “SLOGA-ĐURĐIC” Ivanska Bjelovarsko-bilogorska županija KUD “Sloga- Đurđic” je društvo iz malog moslavačkog sela Đurđic u općini Ivanska, Bjelovarsko bilogorska županija. Društvo je 27. 11 2006. upisano u registar Udruga Republike Hrvatske. Aktivnim radom na očuvanju kulturne, materijalne i nematerijalne baštine, Društvo svake godine sudjeluje na županijskoj smotri izvornog folklora, a šest godina za redom na županijskoj smotri dječjeg folklora gdje predstavlja svoju općinu i svoje selo Đurđic. Društvo je sudjelovalo na puno manifestacija koje se održavaju u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji ali i u susjednim županijama. Gostovali su tri puta na Vinkovačkim jesenima, Đakovačkim vezovima, Ivanjskim krjesovima, u Viljevu, u Biogradu na moru, u Rovinju, a 2011. i 2017. na Međunarodnom festivalu folklora “Razigrani oro” na Ohridu u Makedoniji. Nastupali su na Marinju u Garešnici, Zapovijedi pod lipom u Miklaušu, na Majskim susretima u Novoj Rači, na Šlinganim danima u Jalžabetu, Danima KUD-a Lipa u Lipovljanima, na Etno sajmu u Pušći, na Koštačkom sijelu u Košutaricama na Danima hladetine i Martinju u Nedelišću, na Peteranskim šlinganim danima,Tradicionalnoj žetvi u Ruškovcu. Društvo svake godine drugi vikend u mjesecu prosincu organizira kulturno- umjetničko veče’ u dvorani u Ivanskoj gdje svoj rad predstave suseljanima i mještanima iz susjednih krajeva, jer ugoste po nekoliko prijateljskih društava. Predsjednica KUD-a i voditeljica je Valentina Šepak Molnar prof.

Voditeljica skupine i voditeljica pjevanja: Valentina Šepak Molnar Voditelj glazbenog sastava: Domagoj Frnjević KONTAKT: KUD “SLOGA-ĐURĐIC” Ivanska Đurđic 33, 43231 Ivanska zeljka.strmota@gmail.com Željka Strmota 098 166 59 26 23


KUD “SELJAČKA SLOGA”, Prekopakra Požeško-slavonska županija KUD “Seljačka sloga” broji oko 300 članova u dvije folklorne skupine, dječjoj i odrasloj. Bave se očuvanjem kulturne baštine Slavonije, a posebno očuvanjem izvornog folklora svoga sela Prekopakre. Nastupali su na brojnim smotrama folklora od kojih bi izdvojili Međunarodnu smotru folklora u Zagrebu (KUD Seljačka sloga je pomogao pri organizaciji prve MSF u Zagrebu), Đakovačke vezove, Vinkovačke jeseni, Lidas, Brodsko kolo i Županijski mozaik. Predstavljali su kulturu i ljepotu folklora i izvan granica Lijepe naše u Škotskoj, Njemačkoj, Slovačkoj i Francuskoj. Organizatori su smotre folklora “Pakračko ljeto” u gradu Pakracu te manifestacije “Šokačko sijelo” u Prekopakri. Rado sudjeluju u događanjima i manifestacijama u gradu Pakracu ali i drugdje.

Voditeljica skupine i voditeljica pjevanja: Martina Svjetličić Brtan Voditelj glazbenog sastava: Đuka Ivanović

KONTAKT: KUD “SELJAČKA SLOGA” Prekopakra Antuna Starčevića 21, 34550 Pakrac msb.pkc@gmail.com Dubravka Arland 098 987 62 30 24


KUD “LIPA” Semeljci Osječko-baranjska županija Sami početci folklornog amaterskog djelovanja sežu u 1892. kada je tadašnji načelnik Općine Semeljci, Đuro Brajković osnovao Hrvatsko seljačko društvo “Lipa”. Kasnije kroz ogranke Seljačke sloge društvo i dalje djeluje te je domaćin velike smotre folklora pedesetih godina prošlog stoljeća. Tek poslije, točnije 18. 5. 1966. društvo službeno dobiva naziv Kulturno-umjetničkog društva pa je samim tim prošle godine proslavljena pedeseta obljetnica službenog rada i djelovanja. Društvo organizira smotru folklora “Kolo na Vrbaku”, koja se svake godine održava oko blagdana svetog Antuna. U društvu je aktivno pedesetak članova u dječjoj folklornoj, tamburaškoj i sekciji odraslog folklora. Ove godine je društvo osvojilo titulu najizvornijeg društva na smotri folklora Đakovštine i čak pet nagrada za prva mjesta po raznim natjecanjima za izbor tradicijskog odijevanja. Velika volja, visoki ciljevi i ljubav prema tradiciji čvrsti su temelji ovoga društva, koji će se održati onoliko dugo koliko ih budemo znali cijeniti.

Voditelj skupine: Mirko Mihaljević Voditelj glazbenog sastava: Hrvoje Ratkovčić Voditeljica pjevanja: Marijana Matijević

KONTAKT: KUD “LIPA” Semeljci Kolodvorska 2, 31402 Semeljci lipa.semeljci@gmail.com Mirko Mihaljević 099 219 77 21 25


FD “OTOČAC” GPOU Otočac Ličko-senjska županija Devetnaest godina rada i postojanja Folklornog društva Otočac GPOU Otočac značajna je i respektabilna činjenica jer od 1998., od kada je osnovano, do danas Društvo se afirmiralo kao istinski čuvar zavičajnih tradicijskih vrednota i kao promicatelj kulturnog i amaterskog stvaralaštva Gacke i Like. Pomlađeno folklorno društvo broji 60 članova. Njeguje izvorne, narodne običaje Gacke doline i Like, čakavski dijalekt te pjesme i plesove iz folklornih bogatstava drugih krajeva. Kao osobitost rada ističu sviranje dangubice-samice kao raritetnog narodnog glazbala, vještinu koju prenose i njeguju mlađi članovi folklornog društva. U kulturnom životu grada Otočca jedan je od zapaženijih nositelja kulturno-umjetničkog amaterizma, a promicanjem izvornog narodnog stvaralaštva i tradicija Gacke doline doprinosi oblikovanju kulturnog identiteta Otočca i svojim nastupima predstavlja ga diljem Republike Hrvatske. Iz ukupnosti narodnih vrednota ističe osobiti folklorni ures, narodnu nošnju Gacke izrađenu po najstarijim zapisima i rijetkim, sačuvanim primjercima. Uspješnost svog rada FD Otočac GPOU Otočac potvrdilo je nastupima na mnogim prigodnim manifestacijama, kulturnim programima u Otočcu i u drugim gradovima Republike Hrvatske te sudjelovanjem na gotovo svim prestižnim smotrama folklora u Hrvatskoj. Teško je nabrojati sva naselja i gradove u kojima je Društvo gostovalo, predstavljajući bogatstvo i ljepotu zavičajne tradicijske baštine, promovirajući ime Otočca i Gacke doline te obogaćujući svojim nastupom brojna kulturna i druga događanja u zemlji i inozemstvu (Italija, Češka, Njemačka, Makedonija, Bosna i Hercegovina). U devetnaest godina rada, entuzijazmom i upornošću članova, iz godine u godinu društvo raste njegujući stare gacke i ličke navade, plesove i napjeve. Već nekoliko puta su dobitnici nagrada za najoriginalniju nošnju na smotri folklora u Otočcu i na Brodskom kolu gdje su djevojke iz društva osvajale prestižna mjesta druge i prve pratilje na izboru Najljepše Hrvatice u narodnoj nošnji. Dobitnici su mnogobrojnih nagrada. Voditeljica društva je Vera Dasović.

KONTAKT: FD “OTOČAC” GPOU Otočac Trg Dražena Bobinca 2, 53220 Otočac www.gpou-otocac.hr gacko-pou@gs.t-com.hr Vera Dasović 099 774 9000

Voditeljica skupine: Vera Dasović Voditelj glazbenog sastava i pjevanja: Vera Dasović 26


KUD “VINAC” Stankovci Zadarska županija KUD “Vinac” Stankovci osnovan je 1998. Broji 35 aktivnih članova. Nastupao je na svim važnijim smotrama u Republici Hrvatskoj (Vinkovačke jeseni, Đakovački vezovi, Na Neretvu misečina pala, Brodsko kolo, 42. Međunarodna smotra folklora u Zagrebu). Bilježe nastupe u Bobovcu na izboru najljepše djevojke i Pirovcu na Festivalu starih svadbenih običaja “Oj divojko, diži se iz dvora”. Članovi KUD-a sudjelovali su u emisiji Lijepom Našom i poljoprivrednoj emisiji HR-a snimanoj u Stankovcima. Nastupali su u BIH, sudjelovali u proslavi ulaska Hrvatske u EU u Zagrebu (lipanj 2013.) te na Sajmu županija u Zagrebu (rujan 2013.) Izdali su dva nosača zvuka (snimljeni svadbeni običaji) te tiskali knjigu povodom proslave 10. godišnjice KUD-a. Uz čuvanja od zaborava starih običaja ovoga kraja te prenošenja na mlađe naraštaje, KUD posebno čuva nijemo (stupačko kolo) i ojkavicu (orzenje) koji se nalaze pod zaštitom UNESCO-a kao nematerijalno kulturno dobro.

Voditeljica skupine: Ana Orlović

KONTAKT: KUD “VINAC” Stankovci Stankovci 232, 23422 Stankovci bore.savic@gmail.com Bore Savić 098 388 128 27


kraja (rere, vojkavice, treskavice...). Pučki su se pjevači predstavili na svim folklornim festivalima i smotrama u domovini, te zabilježili niz međunarodnih folklornih nastupa, među kojima su najpoznatiji gostovanje na festivalima u Bugarskoj (2005.) i Mađarskoj (2007.), na kojem su osvojili i grand prix nagradu za izvornost. Sa članovima sekcije kontinuirano rade Oliver Rogošić i Marijana Botić Rogošić.

KUD “PLETER” Dugopolje Splitsko-dalmatinska županija KUD “Pleter” iz Dugopolja osnovan je u svibnju 1999. Pri KUD-u aktualno djeluju folklorni ansambl, sekcija pučkih pjevača i pjevačica, mandolinsko-tamburaški sastav i svirači tradicijskih glazbala, ženska klapa “Murtela” i dječji folklorni ansambl. Danas pri KUD-u djeluje 70-tak članova. KUD “Pleter” je udruga koja prvenstveno okuplja lokalne amatere koji se žele baviti glazbeno-scenskim stvaralaštvom, no podjednako je aktivan i u širem djelokrugu. Organizira gotovo sva kulturna događanja u Općini Dugopolje. Redovitim članom Saveza kulturno-umjetničkih društava Županije splitsko-dalmatinske postaje 2007. Folklorni ansambl okuplja plesačice i plesače amatere u dobi od 15 do 40 godina i izvodi izvorne folklorne običaje Dugopoljskog kraja priređene za scenu kao i koreografirani folklor RH: Baranje, Hrvatskog Zagorja, Like, Zadarskog zaleđa, otoka Korčule, Hercegovine, Splita, Kaštela. Predstavili su se na važnijim smotrama u Republici Hrvatskoj (Vinkovačkim jesenima, Đakovačkim vezovima, Smotri folklora Dalmacije Na Neretvu misečina pala, Smotri folklora Srijema Divan je kićeni Srijem, Smotri folklora Županije splitsko-dalmatinske, Smotri folklora Slavonije Zlatne žice Slavonije, Smotri otočkog folklora Dalmacije u Dobropoljani, Pašmanu, Međunarodnim folklornim susretima u Kruševici, Mediteranskim folklornim susretima u Poreču Zlatnoj sopeli, Međunarodnoj smotri folklora Stara je škrinja otvorena u Muću i Međunarodnim folklornim susretima Za ljubav tance igraše u Kaštelima). Predstavili su se i na folklornim festivalima u inozemstvu: Bosni i Hercegovini (2004., 2008.,2009., 2010., 2011.), Bugarskoj (2005.), Italiji (2006.), Vojvodini / Srbiji (2006., 2008.), Mađarskoj (2007. i 2009., 2011.), Sloveniji (2010.), Makedoniji (2012) i Češkoj / Slovačkoj (2013.). Sa međunarodnog folklornog festivala u Balatonfoldvaru u Mađarskoj vratili su se kao pobjednici festivala sa 2 zlatne, 3 srebrene i jednom brončanom plaketom, te GRAND PRIX nagradom festivala na najbolje očuvanu folklornu autentičnost i izvornost. Sekcijom aktualno ravna voditeljica Hajdi Gašpić. Sekcija pučkih pjevača okuplja članice i članove srednje dobi sklone pjevanju izvornih pučkih napjeva dugopoljskog

Voditeljica skupine: Hajdi Gašpić Voditelj glazbenog sastava: Oliver Rogošić Voditelji pjevanja: Oliver Rogošić i Marijana Botić Rogošić

KONTAKT: KUD “PLETER” Dugopolje Trg Dr. Franje Tuđmana 1, 21204 Dugopolje pleter.dugopolje@gmail.com Marijana Botić 098 257 025 28


KUD “KOLEDIŠĆE” Jezera otok Murter Šibensko-kninska županija KUD “Koledišće” Jezera osnovano je 1970., iako organizirana kulturnoumjetnička djelatnost datira iz kraja 19. stoljeća. Dobilo je ime po starom jezerskom trgu gdje su se palile običajni ognji – kolede, plesalo, skupljalo i prolazili pirovnjaci – svatovi. Kroz “Koledišće” su prošle generacije i generacije Jezerana, bilo kao članovi folklorno – plesne skupine, pjevačke skupine, dramsko – recitatorske skupine, etno radionice... “Koledišće” je nastupalo na svim poznatijim smotrama u Hrvatskoj, i to više puta, prezentirajući svoje mjesto i kraj vrlo uspješno, prikazujući osobito starinske običaje uz pjesmu i ples. “Koledišće” je predstavljalo Hrvatsku u Turskoj, Slovačkoj, Švicarskoj, Francuskoj, Sloveniji, Austriji, Italiji. Za svoje brojne nastupe diljem domovine i inozemstva dobilo je brojna priznanja i nagrade. Godine 1996. snimljen je etno film HTV-a u kojem su glavni nositelji članovi “Koledišća” u prikazu Jezerskog mornarskog bala naziva “O Jezera misto ukraj mora”. Film je dobio posebno priznanje Udruženja folklornih skupina Francuske na Međunarodnom festivalu folklornih filmova u Francuskoj. “Koledišće” danas broji 68 članova u 3 folklorne skupine (po uzrastima), pjevačkoj skupini, mandolinskom kvartetu, dramsko – recitatorskoj skupini, Maloj čakavskoj sceni i ethno radionici. U svom programu jezersko “Koledišće” ima 8 folklornih običaja prilagođenih sceni( Ivanjska koleda, Preperuše, Igrala se dičica, Blagdansko Koledišće, Darovnice (dio jezerskog pira), Jezerski mornarski bal (ispraćaj pomorca na prvo putovanje), O Božiću, Pokladi, pokladi i Kad je bal nek je bal (Na balu Hrvatskog sokola). Zahvaljujući cjelokupnom radu i aktivnostima KUD “Koledišće” je već 4 desetljeća jedno od značajnih kulturnih društava Šibensko-kninske županije i domovine u cjelini. KUD i njegov umjetnički voditelj i koreograf Nenad Milin dobitnici su plakete Šibensko – kninske županije za višegodišnji umjetnički rad i uspješno predstavljanje pučkog kulturnog naslijeđa svoga mjesta i kraja.

KONTAKT: KUD “KOLEDIŠĆE” Jezera Put Zaratića 3, 22242 Jezera info@tzjezera.hr Nenad Milin 098 436 48 16

Voditelj skupine: Nenad Milin 29


KUD “SVETI JURAJ” Osojnik Dubrovačko-neretvanska županija Društvo je nastalo 2010. u selu Osojnik nedaleko od Dubrovnika. Broji oko 100 članova podijeljenih u 3 dobne skupine - dječja, srednja i odrasla grupa. KUD je organizator dvaju godišnjih manifestacija; na programu Mali festival folklora i baštine nastupaju najmlađa djeca folklornih grupa iz Hrvatske i inozemstva, a Priče iz Salačkih komina su drugi program koji dramski prezentira zaboravljene lokalne običaje iz prošlosti i na taj način uči i čuva baštinu. Kolo “Linđo” također je pokretanjem KUD-a “Sv. Juraj Osojnik” sačuvano u izvornom obliku i vraćen u svakodnevni život zajednice. Kolom vlada kolovođa, a lijericu svira djevojka što je specifično.

Voditelj skupine: Ivan Šurko

KONTAKT: KUD “SV. JURAJ” Osojnik Osojnik Naguitići 11, 20236 Mokošica, Dubrovnik kudosojnik@gmail.com Ivo Gverović 098 233 067 30


srebrnu, odnosno brončanu plaketu Tambure Paje Kolarića na Festivalu tamburaške glazbe u Osijeku, dramska grupa nagradu Festivala kazališnih amatera u kategoriji inovativnosti u Starigradu na otoku Hvaru. Za svoj rad Društvo je zavrijedilo niz priznanja i nagrada od kojih izdvajaju: javno priznanje Općine Draganić (2003., 2012. i 2015.), javno priznanje Skupštine Karlovačke županije (2003. i 2008.), zlatnu plaketu Hrvatskog sabora kulture 2009. i zlatnu diplomu ZAKUD-a Karlovačke županije 2014.

KUD “SV. JURAJ” Draganić Karlovačka županija KUD “Sv. Juraj” Draganić nositelj je kulturnog rada u Općini Draganić. Prema povijesnim dokumentima Društvo je nastavljač traga prijeratnih smotri “Seljačke sloge”, a vuče korijene iz davne 1934. Od 1991. Društvo nosi naziv zaštitnika župe Draganić – Sv. Jurja, čija crkva s brijega nadgleda 14 sela današnje Općine Draganić. Društvo svoj rad temelji na osebujnoj zavičajnoj tradicijskoj baštini; čuva od zaborava izvorne običaje, ples i pjesmu draganićkog plemenitog seljaka te istražuje, prikuplja i obnavlja veliko i specifično bogatstvo draganićke narodne nošnje. Društvo uvježbava i izvodi i koreografirani folklor drugih krajeva Hrvatske te redovito nastupa na svim prigodnim manifestacijama u Draganiću i okolici kao i na smotrama i festivalima od županijskog do državnog i međunarodnog karaktera (do sada su ostvarena gostovanja u Italiji, Mađarskoj, Slovačkoj, Bosni i Hercegovini, Srbiji, Sloveniji, Makedoniji, Francuskoj, Turskoj, Kanadi, SAD-u i Njemačkoj). Osim folklornih nastupa Društvo je organizator izložbi tematski posvećenih tradicijskoj kulturi i revija zavičajnih narodnih nošnji te dramskih predstava temeljenih na zavičajnom jeziku, a kroz godinu organizira više manifestacija: Večer pučkog teatra, Godišnji jurjevski koncert, Tamburašku večer, Jesenski koncert i Božićni koncert koji je humanitarnog karaktera. Članovi Društva djeluju kroz folklornu sekciju, zbor i orkestar, dječju tamburašku sekciju, dvije dječje folklorne sekcije (Jurići i Fijolice), dramsku družinu. Društvo svake godine sudjeluje na 3-6 županijskih smotri te gotovo redovito biva odabran za predstavnika Karlovačke županije na državnim susretima u nekoj od kategoriji kulturno-umjetničkog amaterizma. Tako su do sada na državnim susretima i festivalima već više puta sudjelovale sve sekcije Društva i svi su oni zaslužili visoke ocjene stručnih povjerenstava: Jurići i Fijolice prvo mjesto na susretima dječjeg folklora u Kutini, Tamburaški sastav prvo mjesto na Susretima tamburaških orkestara u Dugom Selu, Folklorna grupa prvo mjesto u koreografiranom folkloru na Susretima folklornih ansambala u Čakovcu te sudjelovanje na zapaženim manifestacijama izvornog folklora ( Vinkovačke jeseni, Brodsko kolo, Na Neretvu misečina pala, Đakovački vezovi), dječji tamburaški orkestar

Voditelj skupine i voditelj pjevanja: Mojmir Golemac Voditelj glazbenog sastava: Matija Prigorac

KONTAKT: KUD “SV. JURAJ” Draganić Draganići 6, 47201 Draganić www.kudsvetijuraj-draganic.hr kud.sv.juraj@gmail.com Draženka Jagatić 098 365 467 31


Gosti FOLKLORNO DRUŠTVO “KRES” Novo mesto, Slovenija FOLKLORNI ANSAMBL GRADIŠĆANSKIH HRVATA “KOLO SLAVUJ”, Beč, Austrija HKUD “RODOČ”, Mostar, Bosna i Hercegovina

32


BIOGRAFIJE ANSAMBALA

33


FOLKLORNO DRUŠTVO „KRES“ Novo mesto, Slovenija Ljubav prema tradiciji i snažna povezanost članova dva su osnovna razloga za postojanje i rad mlađe veteranske skupine koja djeluje unutar Folklornog društva Kres. Čine ju dugogodišnji plesači i svirači koji su nekad bili pokretači Društva. Uslijed osnivanja vlastitih obitelji mogli su manje sudjelovati u radu Društva ali to ih nije spriječilo da nastave s radom i da zbog općeg osjećaja pripadnosti folklornoj obitelji nastupaju i dalje. U Čakovcu će se predstaviti s koreografijom čiji je osnovni motiv nevjera koja je bila oštro osuđena u prošlosti. Kroz narativnu pjesmu koja pripada slovenskoj starijoj, srednjovjekovnoj kulturnoj tradiciji (Kranjska, 18.st.), pokazat će ljubavni trokut. Kada se u priču uključi friman ili rabin koji se vjeruje da je povezan s đavlom, Katarina je ljubavnica na užasnom suđenju... Autori koreografije su Boštjan Japelj, Petra Nograšek, Sanja Rus i Erika Blažič.

Voditelji skupine: Erika Blažič i Boštjan Japelj Voditelj glazbenog sastava: Gregor Blažič Voditeljica pjevanja: Erika Blažič

KONTAKT: FOLKLORNO DRUŠTVO “KRES” Novo mesto, Slovenija Cankarjeva ulica 37, 8000 Novo mesto www.fdkres.si erika.blazic@gmail.com Erika Blažič 00386 41 392 666 34


Karall, a publici u Čakovcu će se predstaviti pjesmama i plesovima moravskih Hrvata pod nazivom „Kiritof na Moravi“. Moravski Hrvati su najsjevernija grana stare dijaspore od prije 500 godina (tzv. gradišćanskih Hrvata) koja se naselila na području južne Moravske. Nakon II. svjetskog rata bila su još tri hrvatska sela u južnoj Moravskoj (tada ČSSR), čije stanovništvo je raseljeno 1948. u druge krajeve Češke sve do poljske granice, a mnogi od njih su bježali u Austriju. Danas na području Češke živi otprilike 600 pripadnika ove narodne grupe.

FOLKLORNI ANSAMBL GRADIŠĆANSKIH HRVATA „KOLO SLAVUJ“ Beč, Austrija Kolo Slavuj je nadregionalni folklorni ansambl gradišćanskih Hrvata, koji objedinuje članove iz svih krajeva i zemalja gdje žive Hrvati – u Austriji t.j. u Gradišću (Burgenland) i u Beču, kao i u susjednim krajevima Mađarske i Slovačke. Ansambl je osnovan 1971. i trenutno okuplja 60 aktivnih članova. Glavni je cilj ansambla prikaz narodnoga dobra glazbe, pjesama, plesova, nošnji i običaja - gradišćanskih Hrvata u obliku prikladnom za pozornicu. Ansambl ima u svojem repertoaru prije svega koreografije plesova i pjesama gradišćanskih Hrvata, koje je za ansambl sastavio etnokoreolog dr.Ivan Ivančan. Dr. Ivanačan je na inicijativu i pomoću ansambla u više navrata proputovao Gradišće (1972.) te je snimio i zapisivao plesne i glazbene tradicije kao i narodne običaje Hrvata u Gradišću. Uz to ansambl u svojem repertoaru ima i nekoliko koreografija plesova i pjesama iz Hrvatske. Uz istraživanje, gajenje i čuvanje tradicijskih oblika toga narodnoga dobra ansambl pokušava dati ne samo sliku toga, kako je nekad bilo, nego i graditi most u sadašnjost. Na osnovi tradicijskih elemenata, glazbe, pjesama i plesova nastaju suvremene koreografije i glazbene obrade, pjesme i plesovi “u novom ruhu”, u novoj “odjeći”. Ansambl je proputovao niz europskih zemalja te je gostovao u Kanadi, Siriji, Južnoj Africi i Australiji. Surađivao je u brojnim tv- i kazališnim produkcijama, a bio je gost na raznim smotrama u Hrvatskoj, prije svega više puta i na Međunarodnoj smotri folklora u Zagrebu. Za svoj predani rad ansambl je dobio i niz nagrada od kojih izdvaja Europsku nagradu za narodnu umjetnost Zaklade F.V.S. Hamburg (1990.), Posebnu nagradu za autentičnost „Bartomeu Ensenat Estrany“ na XIV. World Folkdance Festivalu u Palmi de Mallorca i 3. Nagradu u Glavnoj kategoriji natječaja pri XIV. World Folkdance Festivalu u Palmi de Mallorca (2011.) Ansambl je i nakladnik više publikacija od kojih izdvajaju “Kolo Slavuj” — Hrvatski folklorni ansambl Gradišća (1981.), brošuru Nošnje Gradišćanskih Hrvatov (2006.), razne programske knjižice te spise u prigodama značajnih obljetnica Društva. „Kolo Slavuj“ izdao je i dva nosača zvuka “Iskre” (1995.), “Kolomije” (2002.). Predsjednica Društva je Gabriela Novak-

Voditelji skupine: Štefan Novak i Filip Tyran Voditelj glazbenog sastava: Pavel Maly Voditelj pjevanja: Filip Tyran

KONTAKT: Folklorni ansambl gradišćanskih Hrvata “KOLO SLAVUJ” A-1040 Wien/Beč, Schwindgasse 14 ured@koloslavuj.at ured@hrvatskicentar.at Gabriela Novak-Karall +43 1 504 63 54 35


HKUD “RODOČ” Mostar, Bosna i Hercegovina Hrvatsko kulturno umjetničko društvo „Rodoč“ iz Mostara, osnovano je 2001. s ciljem očuvanja tradicije i narodnih običaja. Folklorna skupina, dio je HKUD „Rodoč“ i nosi naziv „fra Bernardin Smoljan“ po istaknutom mještaninu koji je svoj život ugradio u razvoj kraja kroz svoje službe: svećeništva, učiteljstva i graditeljstva, a umro je mučeničkom smrću 1945. Društvo broji preko 100 članova raspoređenih u folklornu, tamburašku i novinarsku sekciju. Broj članova se povećava iz godine u godinu, te svojim radom postaju prepoznatljivi u cijeloj BiH, Hrvatskoj i zemljama inozemstva. Ponosni su što u svom radu imaju zabilježene brojne nastupe i predstavljanja na svim važnim manifestacijama koje se organiziraju, a državu redovito predstavljaju na svim velikim manifestacijama i festivalima u inozemstvu. Zapaženi su član UHAKUD u BiH (Udruge hrvatskih amaterskih kulturno-umjetničkih društava u Bosni i Hercegovini). Prošle godine sudjelovali su u prvoj hrvatskoj operi u BiH „Diva“ što im je bila iznimna čast, te su ponosni na svog voditelja koji potpisuje koreografiju za spomenutu operu. U svom godišnjem planu tradicionalno realiziraju više projekata: Rodočki maskenbal, Koncert korizmenih pučkih i liturgijskih pjesama, Godišnji koncert „Blago naše…“ te manifestaciju Dani sv. Ivana Krstitelja zaštitnika svojega mjesta. U okviru te manifestacije održava se i Državna smotra dječjeg folklora Hrvata u Bosni i Hercegovini, a po pravilima UHAKUD u BiH. Ponosni su na mladost koju okupljaju unutar Društva jer je ona presudna za očuvanje kulturnog identiteta Hrvata Bosne i Hercegovine. Svake godine članovi HKUD „Rodoč“ sudjeluju na Seminaru folklora Hrvata u BiH u organizaciji UHAKUD u BiH kao i na drugim školama i različitim seminarima istoga karaktera.

KONTAKT: HRVATSKO KULTURNO UMJETNIČKO DRUŠTVO “RODOČ” Rodoč bb, 88 000 Mostar, BiH www.rodoc.net hkudrodoc@gmail.com Ana Babić + 387 63 345 202

Voditelj skupine: Vedran Vidović Voditelj glazbenog sastava: Davor Kožul Voditelji pjevanja: Vedran Vidović i Marija Grabovac 36


37


Hrvatski sabor kulture zahvaljuje na materijalnoj potpori Ministarstvu kulture Republike Hrvatske Međimurskoj županiji Sisačko-moslavačkoj županiji Gradu Čakovcu Gradu Sisku HDS-ZAMPU Zajednici HKUU Međimurske županije Zajednici kulturno-umjetničkih udruga Sisačko-moslavačke županije NAKLADNIK Hrvatski sabor kulture ZA NAKLADNIKA Dražen Jelavić Urednica Valentina Dačnik Dizajn Ante Jelinčić Naklada 100 Tisak Tiskara Zelina d.d.

38


39


40