Page 1

1


2


3


4


5


.......................

.......................

d

w

6


7


8

K RO BA

koracy j n to de o ść /

/ skręty

te ne al r at

alista l if ów dk

śr o

efekty / dy na mic

zm

o

o ść jn

/ bo

/ drama ty

ct w ga

inia

y / eksp form re e sy n z


9


10


1


..............................................................

..............................................................

.............................................................. ..............................................................

..............................................................

.............................................................. 2


3


4


i

5


6


7


1


2


W Polsce rejestr zabytk贸w prowadzi organizacja, kt贸rej nazw poznacie po roz krzy wki.

pionowo 1. Kopalnia w Polsce UNESCO. 2. 3. do krycia dachu. 4. z przedstawieniem Chrystusa. 5. Jej wizerunek znajduje

6. Epoka historyczna, 7. do wykonywania dekoracji w drewnie. 8. Drzewo, z kt贸rego Ewa 9. Pomieszczenie pod relikwie. poziomo 10. obnoszony w procesjach. 11. Nazwa popularnego robaka, kt贸ry zjada drewno. 12.

17

18

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

19

20

21

22

23

24

25

lub np. w wodzie. 13.

26

27

14. Boginie sztuk i nauki w mitologii greckiej.

3


4


5


6


......................................

7


8

swieta_anna_sztuka_na_krazkach_plenerownia_shs_  

11 2 3 4 5 w ....................... ....................... 6 7 B A R O K t o d e k o r a c y j n o ś ć / t e i falista l z ne ra a t w kó...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you