Page 1

SZTUKA NA KRĄŻKACH

Staniątki/KONTEKSTY

1


SZTUKA NA KRĄŻKACH

Staniątki/KONTEKSTY

2


SZTUKA NA KRĄŻKACH

Staniątki/KONTEKSTY

3


SZTUKA NA KRĄŻKACH

A

B

C

D

1

K

E

R

N

2

Y

J

I

Z

3

M

U

S

W

4

A

E

C

L

Staniątki/KONTEKSTY

_______ _ _______

4


SZTUKA NA KRĄŻKACH

Staniątki/KONTEKSTY

5


SZTUKA NA KRĄŻKACH

Staniątki/KONTEKSTY

6


śr o

/ skręty

ne al r at

zm

alista l if ów dk

o

koracy j n to de o ść /

te

Staniątki/KONTEKSTY

K RO BA

/ bo

/ drama ty

inia

o ść jn

y / eksp form re e sy n z

ct w ga

efekty / dy na mic

SZTUKA NA KRĄŻKACH

7


SZTUKA NA KRĄŻKACH

Staniątki/KONTEKSTY

8


SZTUKA NA KRĄŻKACH

Staniątki/KONTEKSTY

9


SZTUKA NA KRĄŻKACH

Staniątki/KONTEKSTY

10


1


2


3


4


5


6


7


1


2


W Polsce rejestr zabytk贸w prowadzi organizacja, kt贸rej nazw poznacie po roz krzy wki.

pionowo 1. Kopalnia w Polsce UNESCO. 2. 3. do krycia dachu. 4. z przedstawieniem Chrystusa. 5. Jej wizerunek znajduje

6. Epoka historyczna, 7. do wykonywania dekoracji w drewnie. 8. Drzewo, z kt贸rego Ewa 9. Pomieszczenie pod relikwie. poziomo 10. obnoszony w procesjach. 11. Nazwa popularnego robaka, kt贸ry zjada drewno. 12.

17

18

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

19

20

21

22

23

24

25

lub np. w wodzie. 13.

26

27

14. Boginie sztuk i nauki w mitologii greckiej.

3


4


5


6


......................................

7


8

staniatki_sztuka_na_krazkach_plenerownia_shs_  

SZTUKA NA KRĄŻKACH SZTUKA NA KRĄŻKACH Staniątki/KONTEKSTY 1 Staniątki/KONTEKSTY 2 Staniątki/KONTEKSTY 3 A B C D 1 K E R N 2 Y J I Z 3 M U S...