Page 1

1


2


3


4


Spróbujcie ustalić, w którym kierunku * świata jest zwrócone prezbiterium * kościoła, a w którym fasada .

Pn

W

Z

.................................................................. Pd

..................................................................

iep k

a

5


6


7


8


ys

w

9


10


11


1


2


3


4


5


1


2


W Polsce rejestr zabytk贸w prowadzi organizacja, kt贸rej nazw poznacie po roz krzy wki.

pionowo 1. Kopalnia w Polsce UNESCO. 2. 3. do krycia dachu. 4. z przedstawieniem Chrystusa. 5. Jej wizerunek znajduje

6. Epoka historyczna, 7. do wykonywania dekoracji w drewnie. 8. Drzewo, z kt贸rego Ewa 9. Pomieszczenie pod relikwie. poziomo 10. obnoszony w procesjach. 11. Nazwa popularnego robaka, kt贸ry zjada drewno. 12.

17

18

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

19

20

21

22

23

24

25

lub np. w wodzie. 13.

26

27

14. Boginie sztuk i nauki w mitologii greckiej.

3


4


5


6


......................................

7


8

chroberz_sztuka_na_krazkach_plenerownia_shs_  
chroberz_sztuka_na_krazkach_plenerownia_shs_  

11 2 3 4 Pn Spróbujcie ustalić, w którym kierunku świata jest zwrócone prezbiterium kościoła, a w którym fasada * . ...........................

Advertisement