__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

k o o b b we no. 006

MOUNTAIN PARADISE Gradonna Mountain Resort

NU BO S free video tour


impressum EDITOR IN CHIEF Robert Blaskovic EXECUTIVE EDITOR Vesna Dzuverovic EDITOR OF CULTURE Miranda Legovic ASSISTANT EDITOR Donald Debeljak GRAPHICS AND LAYOUT ArtPleasure.eu DISTRIBUTION Issuu.com, iKiosk, web services PRINT STEGA TISAK PUBLISHER Pleasure Group RO&RO d.o.o. Prilaz Cerella 21, 52100 Pula, Croatia tel +385 52 535 503 fax +385 52 381 299 mail info@pleasure.hr SUBSCRIPTION info@pleasure.hr MARKETING Pleasure Group Promotion marketing@pleasure.hr +385 52 535 503

pleasure.hr pleasureimages.com artpleasure.eu Reproduction in whole or any part of the text, photographs or illustrations of this magazine, without the prior written consent of the publisher is prohibited. Manuscripts, photographs, illustrations, as well as all incoming material will not be returned. The Editorial Board reserves the right to edit articles and other content received from readers, due to the limitations of space and clarity of content. The editors and the publisher of this magazine cannot be held responsible or any damage caused by the published texts, and do not give any guarantees and insurance related to the products and services of advertisers in the magazine. Special attention is given to the fact that the content of the magazine is completely accurate. The Editorial Board is not responsible for unintended or typographical errors. The name “Pleasure to GO!” is protected. All rights reserved. Reprodukcija u cijelini ili bilo kojeg dijela teksta, fotografije ili ilustracije ovog magazina, bez pismene suglasnosti izdavača je zabranjena. Rukopisi, fotografije, ilustracije kao i sav pristigli materijal se ne vraćaju. Uredništvo pridržava pravo uređivanja tekstova i drugih sadržaja zaprimljenih od strane čitatelja, zbog omeđenosti prostora kao i jasnoće sadržaja. Urednici i nakladnik ovog magazina ne mogu odgovarati za bilo kakve štete nastale zbog objavljenih tekstova, te ne daju nikakve garancije i osiguranja vezana za proizvode i usluge oglašivača u magazinu. Posebna pažnja pridaje se tome da sadržaj magazina bude potpuno točan. Uredništvo ne odgovara za nenamjerne ili tiskarske pogreške. Ime „Pleasure to GO!“ je zaštićeno. Sva prava zadržana.

pleasure grOup


GRADONNA MOUNTAIN PARADISE text by vesna dzuverovic

photos by  robert blaskovic

NU BO S free video tour

4 

pleasure to

GO!


pleasure to

GO!  5 


valley of kals am grossglockner

I

/ dolina mjesta kals am grossglockner

U

t is common for the people to choose their holiday destination according to the seasons, during summer they rather choose sea and during winter mountain regions. Somehow it dictates itself and we have never chosen differently. However, the call for presentation of a new last year opened mountain resort in Austria in the middle of summer changed our opinion. It was much easier to deal with the summer heat and at the same time we were not lacking of fun and enjoying the beauty of nature.

običajeno je ljudima da svoje destinacije za odmor biraju prema godišnjim dobima pa tako ljeti radije biraju morske, a zimi planinske krajeve. Nekako se to nalaže samo po sebi tako da ni mi sami nikada nismo birali drugačije. Međutim, poziv usred ljeta na predstavljanje jednog novog, krajem prošle godine otvorenog planinskog Resorta u Austriji, promijenio je naše mišljenje. Puno lakše smo podnijeli ljetne vrućine, a zabave i uživanja u ljepoti prirode nije nam nedostajalo.

Uputili smo se u tu planinsku destinaciju smještenu iznad malog mjesta Kals am Großglockner u istočnom dijelu Austrijske pokrajine Tirol. Taj je predio dio velikog nacionalnog parka, a mjesto je naziv dobilo prema istoimenom Großglockneru, najvišem planinskom vrhu Austrije od čak 3798 metara visine.

This area surrounds even 60 peaks with a height of over 3000 meters

We went to the mountain destination located above the small village of Kals am Großglockner in the eastern part of the Austrian province Tyrol. This region is part of a large National park and the place was named by the Großglockner, Austria’s highest mountain top with 3798 meters of altitude. It is interesting that, except the Großglockner, this area surrounds even 60 peaks with a height of over 3000 meters. The mountain village, which was the goal of our visit, the full name Gradonna Mountain Resort Hotel & Châlets, with facilities for the four-star superior category, is located at 1350 meters above sea level, and includes exclusive 41 Châlet and an excellent Hotel. That 6 

pleasure to

GO!

Ovo područje okružuje čak 60-ak vrhova s visinom od preko 3000 metara

No, zanimljivo je da to područje osim visokog Großglocknera okružuje čak 60-ak vrhova s visinom od preko 3000 metara. Planinsko turističko naselje koje je bilo cilj naše posjete, punog naziva Gradonna Mountain Resort Chalets & Hotel, sadržaja za četiri superior zvjezdice, nalazi


valley of nearby village grossdorf

/ dolina obližnjeg sela grossdorf

pleasure to

GO!  7 


the landscape has a historical significance speaks the name “Gradonna” which derives from the name of a large rock, under which was discovered some of the oldest findings ever in East Tyrol that date back to the Bronze Age. During the realization of this grandiose tourism project, worth about 40 million Euros, all ideas were directed toward nature and sustainability and this is evident at every turn. All facilities are equipped mostly with wood, traditional construction materials in the Alps. The facades are covered with shingles and the interior is furnished with spruce wood which creates a cozy and warm atmosphere. Except wood from the surrounding areas is provided also marble which is covering the lobby of the Hotel and a large Spa center and as well as bathroom in the apartments. The specialty of this resort is a modern architecture despite which the buildings blend well with the surrounding nature. Already from a distance approaching the Resort you will notice the Hotel tower which rises high in the central part of the Hotel. A little bit unusual for mountain regions but since it is covered with black glass in it reflects the nature and so well merge with the environment.

se na 1350 metara nadmorske visine, a obuhvaća čak 41 ekskluzivan Châlet (planinska kućica), te vrhunski hotel. Da je taj krajolik od povijesnog značaja govori i naziv “Gradonna” koji potječe od naziva velike stijene, pod kojom su otkriveni neki od najstarijih nalaza ikada u istočnom Tirolu, a datiraju iz brončanog doba. Prilikom realizacije ovog grandioznog turističkog projekta, vrijednosti oko 40 milijuna eura, sve ideje bile su usmjerene prema prirodi i održivosti, i to je vidljivo na svakom koraku. Svi objekti opremljeni su većinom drvom, tradicionalnim građevinskim materijalom u Alpama. Fasade su pokrivene šindrom a unutrašnjost je namještena drvom smreke koje stvara ugodnu i toplu atmosferu. Iz okolnog je područja, osim drva, priskrbljen i mramor kojim je obložen pod predvorja hotela, velikog Spa centra te kupaonice u apartmanima. Posebnost ovog naselja je moderna arhitektura, usprkos kojoj se objekti odlično stapaju s prirodom koja ih okružuje. Približavajući se resortu, već iz daljine zamijetit ćete hotelski toranj koji se izdiže visoko iz centralnog dijela hotela. Pomalo neobično za planinske krajeve, ali budući da je obložen staklom crne boje u njemu se reflektira priroda te se tako odlično stapa u okolinu. Toranj u sebi “skriva” 12 ekskluzivnih apartmana, tzv. “Turmsuiteova”, 8 

pleasure to

GO!

interesting houses in kals

/ zanimljive kuće u kalsu


interesting houses in kals valley

/ zanimljive kuće u dolini kals

The Tower is “hiding” 12 exclusive suites so-called “Turmsuite” with surface up to 58 square meters. The apartments are spacious and comfortably furnished and every room overlooks on the beautiful nature. Each apartment is equipped with an infrared cabin, and some apartments, apart the cabin have a private Spa corner.

This grandiose tourism project worth about 40 million Euros

Access to the apartments in the Tower have only guest who rented these apartments, so in this way are guaranteed privacy and exclusivity. However it may sound strange, the most interesting thing is that after the opening of the Hotel first reservations of the most exclusive apartment in the Tower was realized from Croatia. The rest of the Hotel is offering a comfortable and luxurious Double room (up to 30 m²) and Junior suites (up to 39 m²). We have to point

površine i do 58 m². Apartmani su prostrani i ugodno namješteni, a iz svake prostorije pruža se pogled na predivnu prirodu. Svaki apartman opremljen je infracrvenom kabinom a dio apartmana, uz već spomenutu kabinu, ima i privatan spa kutak. Pristup apartmanima u tornju imaju samo oni koji su te apartmane i unajmili, tako da je tim gostima zajamčena ekskluzivnost i privatnost.

Ovaj grandiozni turistički projekt vrijedi oko 40 milijuna eura

Ono najzanimljivije je da je, koliko god nam to neobično zvučalo, nakon otvaranja hotela prva rezervacija najekskluzivnijeg apartmana u tornju ostvarena upravo iz Hrvatske. U ostatku hotela nude se komforne i luksuzne dvokrevetne sobe (do 30 m²) i Junior apartmani (do 39 m²). Ono što moramo posebno istaknuti je da baš svaka soba ili apartman imaju relax zonu okruženu pleasure to

GO!  9 


details of nature in the vicinity of kals

10 

pleasure to

GO!

/ detalji iz prirode u okolici kalsa


gradonna mountain resort chalets

& hotel / gradonna resort apartmani i hotel

out that every room or apartment has a relax zone surrounded by glass where comfortably reclining in bed you can enjoy a wonderful view of the mountains and the environment and melt with nature. A splendid experience, we checked. During those few free moments that we spent in the room it was our favorite corner.

Large Spa area of 3000 m² with swimming pools, saunas, steam baths, beauty salon...

The essence and main idea of this tourist complex is to give you the opportunity to truly relax from everyday life and gather the necessary energy from the nature. For that purpose in the hotel is at your disposal a large Spa area of 3000 m² with swimming pools, saunas, steam baths, relaxation rooms, beauty and hair salon. Outside the hotel is also a solar heated swimming pool of 700 m² from which you can look at the powerful and high Großglockner and in front of the hotel is a beautiful lake where you can wake up active with a yoga classes and morning “sun salutation”. When it comes to beauty and relaxation the Hotel Gradonna believe in the power of nature that they draw from the Alps and therefore the most used is Tyrollean brand Alpienne which stands for 100%

staklom u kojoj udobno zavaljeni na ležaju možete uživati u predivnom pogledu na planine i okolinu te se stopiti s prirodom. Provjereno, sjajan doživljaj. Za vrijeme ono malo slobodnih trenutaka koje smo provodili u sobi to nam je bio najdraži kutak.

Veliki Spa centar od 3000 m² s bazenima, saunama, parnim kupeljima, kozmetičkim salonom...

Bit i ideja vodilja ovog turističkog kompleksa je da vam pruži mogućnost da se istinski opustite od svakodnevice i iz prirode prikupite toliko vam potrebnu energiju. U svrhu toga u hotelu vam je na raspolaganju i veliki Spa centar od 3000 m² s bazenima, saunama, parnim kupeljima, sobama za odmor, kozmetičkim i frizerskim salonom. Izvan hotela također je i solarno grijani bazen od 700 m² iz kojeg imate pogled na moćni i visoki Großglockner, a ispred hotela je prekrasno jezerce uz koje se provodi aktivno buđenje uz satove yoge i jutarnji ”pozdrav suncu”. Kad je u pitanju ljepota i opuštanje, u hotelu Gradonna vjeruju u moć prirode koju crpe iz Alpa i zato najviše koriste tirolski brand Alpienne koji se zalaže za 100% prirodnu organsku kozmetiku. U kozmetičkim

pleasure to

GO!  11 


details of gradonna mountain resort

12 

pleasure to

GO!

/ detalji resorta gradonna


view of the surrounding area from the hotel room

/ pogled iz sobe na okolicu hotela

natural organic cosmetics. In cosmetic treatments they use various oils and baths of St. John’s wort, Arnica, honey and pine. Somehow is common to not take the kids in the Spa center because they are often a bit restless and they can spoil the relaxed atmosphere to adults. However, in the Gradonna Hotel children are very welcome and they have a secured private swimming pool with water slide all surrounded by glass which has a dual role. In this way it has been achieved that the children’s noise is reduced and in same time parents are able to have children under visual surveillance. However, for children are not only suited Spa center.

In the Gradonna Hotel children are very welcome and they have a private swimming pool

For the youngest is also designed a separate dining area and a playroom. Also, the Hotel gives you the opportunity to take care

tretmanima koriste se razna ulja i kupke od gospine trave, arnike, meda i bora. Nekako je uobičajeno da u Spa centre ne vodite djecu, jer su često pomalo nemirna i kvare ugođaj odmora odraslima.

U Gradonna hotelu djeca su itekako dobrodošla, te im je u tu svrhu osiguran poseban bazen

No, u Gradonna hotelu djeca su itekako dobrodošla, te im je u tu svrhu osiguran poseban bazen s toboganom, a sve okruženo staklom koje ima dvostruku ulogu. Osim što je postignuto to da je buka dječje igre umanjena, roditeljima je omogućeno da djecu ipak imaju pod vizualnim nadzorom. Međutim, djeci nije prilagođen samo Spa centar. Najmlađima je u hotelu namijenjen i poseban prostor za objed kao i igraonica. Također, pruža vam se mogućnost da djecu prepustite na brigu u Kinder klub koji radi od nedjelje do petka, dvanaest sati dnevno. Tu će se vaše dijete zabavljati i igrati, a vi se tada možete zaista na miru opustiti. Ako umjesto hotela preferirate pleasure to

GO!  13 


details of the interior of the hotel

14 

pleasure to

GO!

/ detalji unutraĹĄnjosti hotela


chalets in the gradonna resort

/ apartmani u gradonna resortu

of your children in the Kinder Club, which is open from Sunday to Friday twelve hours a day. There your child will be entertained and you will be able to truly relax in peace. If instead of the Hotel you prefer a Châlet at your disposal are Classic (approx. 150 m²) and Deluxe apartments (approx. 250 m²) which depending on the size provide sufficient room on the two or three levels for stays of six to ten people. If you like to travel with friends then this is the ideal choice for you. In the spacious living rooms with open fireplace is an idyllic atmosphere perfect for gatherings. At your disposal is a satellite television with a large LCD screen, two bathrooms with shower and toilet. Classic apartments have an infrared cabin, while the Deluxe apartments have an own sauna to relax before bedtime. Everything you need to prepare meals can be found in the store with health food which is located in the Resort that also includes the eastern Italian specialties. If you want to rest completely, even from preparing meals, then you can order breakfast and dinner at the Hotel.

planinske kućice (Châlet) na raspolaganju su vam classic (cca 150 m²) i delux apartmani (cca 250 m²) koji, ovisno o veličini na dva ili tri nivoa, pružaju dovoljno prostora za boravak od šest do deset osoba. Volite li putovati s prijateljima onda je ovo za vas idealan izbor. U prostranim boravcima s otvorenim kaminom vlada idilična atmosfera upravo stvorena za druženja. Na raspolaganju vam je i satelitska televizija s velikim LCD ekranom, dvije kupaonice s tušem i toaletom. Classic apartmani imaju infracrvenu kabinu dok delux i svoju vlastitu saunu za opuštanje prije spavanja. Sve što vam je potrebno za pripremu obroka pronaći ćete u trgovini zdrave hrane koja se nalazi u naselju, a koja uključuje i istočne talijanske specijalitete. Ukoliko se želite u potpunosti odmoriti, pa i od spremanja hrane, onda možete naručiti doručak i večeru u hotelu. Kad je riječ o kušanju hrane, koju kuhari spremaju pod dirigentskom palicom šefa kuhinje Michaela Karla, onda hvalospjevima nema kraja. Gospodin Karl priprema maštovite obroke za svoje goste u restoranu hotela te uglavnom koristi regionalne i austrijske sastojke. pleasure to

GO!  15 


details of rich gastronomic hotel offer

16 

pleasure to

GO!

/ detalji bogate hotelske gastro ponude


When it comes to tasting food that cooks prepare under the baton of chef Michael Karl, then the eulogy (hymns) has no end. Mr. Karl prepares imaginative meals for his guests in the Hotel’s restaurant and he uses mainly regional and Austrian ingredients. We had the opportunity to meet him and through talk we noticed that what makes his dishes special is his restless creative spirit that strives for perfection. No matter how picky in terms of food you are, we believe that you will not leave the table hungry, and we are speaking from personal experience.

The dishes were so deliciously prepared that we were just thrilled

As an example, we are not big fans of raw fish or bloody meat but the dishes were so deliciously prepared that we were just thrilled. The taste impression is followed by the visual impression, so the most ordinary dishes like polenta or vegetables seem very exclusive on the plates. Breakfast, the most important meal of the day, it is also worth mentioning. If we would like to describe the offer in detail we would need pages and pages of text. Almost of every type of the food you can find 10 different kinds, whether it was bread, cereals, jam,

Imali smo priliku ga upoznati i kroz razgovor zamijetiti da ono što njegova jela čini posebnim je njegov nemiran kreativni duh koji teži savršenstvu. Koliko god bili izbirljivi po pitanju jela, vjerujemo da nećete ostati gladni, a to vam govorimo i iz vlastitog iskustva. Kao primjer možemo navesti da nismo veliki ljubitelji sirove ribe ili krvavog mesa, no jela su bila toliko ukusno pripremljena da su nas jednostavno oduševila. Osjetilni dojam prati i onaj vizualni pa tako na tanjurima i sasvim najobičnija jela poput palente ili povrća izgledaju ekskluzivno.

Jela su bila toliko ukusno pripremljena da su nas jednostavno oduševila

Doručak, najvažniji obrok dana, također je vrijedan spomena. Kad bi željeli detaljno opisati ponudu za to bi nam bile potrebne stranice i stranice teksta. Gotovo od svake namirnice možete pronaći 10-ak različitih vrsta, bilo da se radilo o kruhu, žitaricama, marmeladi, medu ili siru. Toliko raznovrsnu ponudu namirnica vjerojatno ne biste uspjeli pronaći ni u dobro opremljenoj prehrambenoj trgovini. Kad jednom stignete u ovo naselje možete u potpunosti zaboraviti na svoj automobil za koji vam je osigurano parkirno mjesto u podzemnoj garaži, koja je praktično i jedini parking. pleasure to

GO!  17 


the appearance of double rooms in the hotel

/

izgled dvokrevetnih soba u hotelu

every room or apartment has a relax zone surrounded by glass sve sobe i apartmani imaju ostakljenu relax zonu

18 

pleasure to

GO!

/


pleasure to

GO!  19 


one of the luxurious bathrooms in chalets

/

jedno od luksuznih kupatila u planinskim kućicama

honey or cheese. So varied offer of the food probably you would not manage to find even in the well-equipped food store. Once you arrive at this Resort you can completely forget about your car that for which is reserved a parking space in the underground garage, which is practically the only available parking. Useful for cold winter days, the cars are sheltered and in the same time they do not distort the view of nature. Unlike most of the other hotels, parking in the garage is already included in the price of the arrangement. If you have an eco-car (charged by electricity) you will be pleasantly surprised by the fact that immediately on the wall, next to each parking space, is also a power outlet through which you can feed your “pet”. Since the Resort is located at the entrance to the Hohe Tauern National Park in the summer is offering plenty of area for hiking on the 250 kilometers long track. Walking and hiking tours are

Korisno za hladne zimske dane, a istovremeno su i automobili zaklonjeni i ne narušavaju pogled na prirodu. Za razliku od većine drugih hotela, parkirno mjesto vam se u garaži ne naplaćuje već je uključeno u cijenu aranžmana. Imate li eko-automobil koji se puni na struju ugodno će vas iznenaditi činjenica da se odmah na zidu uz svako parkirno mjesto nalazi i utičnica za struju putem koje možete “nahraniti” svojeg ljubimca. Budući da se Resort nalazi na samom ulazu u Nacionalni park Hohe Tauern u ljetnoj je ponudi mogućnost planinarenja po regiji, po stazi dugoj 250 kilometara. Šetnje i pješačenja su vam omogućena i u pratnji rendžera-šumara Nacionalnog parka koji će vam otkriti posebnosti ovog kraja poput bogate flore i faune kao i panorama od kojih vam zastaje dah. Tako smo, u jednoj od tura, imali prilike kušati jestive biljke, “špijunirati” orlova gnjezda, razotkrivati starost stabala... Posebnost ovih planinarskih šetnji je 20 

pleasure to

GO!


spa corner in the apartment

/ spa kutak u apartmanu

view on the heated outdoor pool

/ pogled na grijani vanjski bazen

pleasure to

GO!  21 


some of the activities from hotel offer

22 

pleasure to

GO!

/ neke od aktivnosti iz hotelske ponude


accompanied by a ranger of the National Park, which will reveal the particularities of the region such as the rich flora and fauna as well as a breathtaking panorama. So, in one of the our tour we had the opportunity to taste edible plants, “spy” eagles nest, disclose the age of trees... The specialty of these mountain walks is that, one day a week, shoulder to shoulder with you, hikes a Manager of the Hotel. If you are not shy and you speak a foreign language, you can start a very interesting conversation with him and learn more about the people, customs and events in this area. Have you ever imagined how it looks like to hike as real mountain climbers do? Here you will be able to check and dare to conquer the highest peaks such as a bluish colored Blauspitz or even the mighty Großglockner. Hiking tours are completely safe even for families, and have been led by well-known experts including Peter Ponholzer, the conqueror not only of the

da jedan dan u tjednu, s vama rame uz rame, planinari i direktor hotela. Ako niste sramežljivi i govorite neki od stranih jezika s njime možete započeti vrlo zanimljivu konverzaciju i saznati nešto više o ljudima, običajima i događajima ovog područja. Jeste li ikada zamišljali kako izgleda planinariti kao što to rade pravi planinari? Ovdje ćete to moći provjeriti i odvažiti se na osvajanje i najviših planinskih vrhova poput plavkasto obojenog Blauspitza ili čak moćnog Großglocknera. Planinarske ture su potpuno sigurne čak i za obitelji, a vode ih poznati eksperti među kojima i Peter Ponholzer, osvajač ne samo austrijskih planinskih vrhova već i onih svjetskih poput Mount Everesta i mnogih drugih. Osim planinarskih staza tu su i one biciklističke. Ukoliko niste kondiciono pripremljeni kao biciklistički eksperti ne morate se zabrinjavati jer u hotelu osim brdskih bicikala (mountain bikeova) možete unajmiti, kod njih vrlo popularan i odličan,

pleasure to

GO!  23 


24 

pleasure to

GO!


details of

“hoche tauern” national park / “hoche tauern”

detalji iz nacionalnog parka

pleasure to

GO!  25 


details of

26 

pleasure to

GO!

“hoche tauern” national park / “hoche tauern”

detalji nacionalnog parka


park near the hotel

/ park nadomak hotela

pleasure to

GO!  27 


28 

pleasure to

GO!


details of

“hoche tauern” national park / “hoche tauern”

detalji nacionalnog parka

Austrian mountain peaks but also those of the world like Mount Everest and many others. In addition of the hiking there are bicycle trails too. If you are not conditionally prepared as cycling experts you do not have to worry because in the Hotel, among the mountain bikes, you can hire a very popular and an excellent e-bike which through the electric motor makes easy pedaling and driving, especially on hills, which significantly reduces the load on your joints.

Have you ever imagined how it looks like to hike as real mountain climbers do?

Given this and the fact that for many years we have not had a chance to ride bikes, we decided to make a bike tour and explore the meandering paths in the area. And we enjoyed it and the only sound that we could hear was the wind in our hair and the birds in the woods. You really will not miss the recreation, but if you have a plenty of energy in the hotel is well-equipped fitness center and an

e-bicikl koji vam putem električnog motora olakšava pedaliranje i vožnju, a posebice na uzbrdicama, što znatno ublažava opterećenje zglobova. S obzirom na navedeno, a i činjenicu da već duži niz godina nismo imali priliku voziti bicikle, odlučili smo se napraviti biciklističku turu i istražiti vijugave puteljke u mjestu i okolici. I uživali smo u tome uz jedini zvuk vjetra u kosi i ptica u šumi. Rekreacije vam zaista neće nedostajati, no ako poprilično prštite energijom, u hotelu je i dobro opremljen fitness centar kao i umjetna stijena za penjanje.

Jeste li ikada zamišljali kako izgleda planinariti kao što to rade pravi planinari?

Zimi Großglockner Resort Kals-Matrei nudi ljubiteljima skijanja mnogo kilometara staza za skijanje i to bez potrebe korištenja automobila, jer se odmah do hotela nalazi besplatan početni spust prema mjestu Kals koji je namijenjen profesionalcima, ali i i početnicima. U hotelu

pleasure to

GO!  29 


30 

pleasure to

GO!


endless possibilities of hiking

/ beskrajne mogućnosti planinarenja

pleasure to

GO!  31 


grossglockner

- 3798 m

- more than 60 mountain peaks higher than 3000 meter / - viĹĄe od 60 planinskih vrhova viĹĄih od 3000 metara

view from adler lounge pogled s adler lounge

32 

pleasure to

GO!


adler lounge

- luxury restaurant on the ski slopes / - luksuzni restoran na skijaškoj stazi

adler lounge

pleasure to

GO!  33 


- beautiful view and interesting interior details / - prekrasan pogled i interesantni detalji interijera

adler lounge adler lounge

34 

pleasure to

GO!


artificial climbing wall. The Großglockner Resort Kals-Matrei in winter offers to ski fans many miles of skiing trails and all without needing to use the car, because right next to the Hotel is free of charge initial slope towards the village Kals which is intended for beginners and professionals. In the Hotel you can provide a ski pass for the other tracks, because actually the lifts in the resort are in the same property as the Hotel. The Gradonna Mountain Resort is owned by the Schultz Group, a big family company which deals with hotels and restaurants, ski resorts,

si možete osigurati i skipass za druge staze, budući da je žičara u samom mjestu zapravo u istom vlasništvu kao i hotel. Gradonna Mountain Resort u vlasništvu je Schultz Grupe, velike obiteljske tvrtke koja se bavi hotelima i restoranima, ski resortima, nekretninama i gradnjom. Trenutno je vode brat i sestra, treća generacija u obitelji - Heinz i Martha Schultz. Prilikom dolaska u hotel dočekala nas je s osmjehom i poželjela nam dobrodošlicu gospođa Martha Schultz. Vrlo jednostavna i pristupačna osoba s kojom u razgovoru ni na koji način ne stječete dojam da je vlasnica

pleasure to

GO!  35 


beautiful nature will awaken all your senses

36 

pleasure to

GO!

/

prekrasna priroda koja će vam probuditi sva osjetila


pleasure to

GO!  37 


hotel manager takes photo of his guests on adler lounge

/

direktor hotela fotografira svoje goste na adler lounge-u

real estates and construction. Currently is leaded by a brother and sister, the third generation of the family - Heinz and Martha Schultz. Ms. Martha Schultz was the one who welcomed us with a big smile on our arrival at the Hotel. Very simple and affordable person who in any way does not give the impression that she is the owner of several financially strong companies. Actually, she loves when people call her only by name Martha, not “Ms. Schultz” because it reminds her of communication with the police, which stops her on the highway during regular inspections.

nekoliko financijski jakih tvrtki. Zapravo i sama ističe da voli da joj se ljudi obraćaju samo po imenu Martha, a ne riječima „gospođa Schultz“ budući da je to podsjeća na komunikaciju s policijom koja je zna zaustaviti na autocesti prilikom redovitih kontrola. A vjerujemo da joj se to događa relativno često s obzirom na to da je gotovo stalno na putu zbog brojnih poslovnih obaveza. Nemojte se iznenaditi sretnete li je rano ujutro, odjevenu u sportsku odjeću, kako se vraća s jutarnje rekreacije ili je možda čak sretnete kako vježba uz vas yogu s prvim zrakama sunca.

And we believe that it is happening relatively often due to the fact that she is almost constantly on the road because of the numerous business obligations. Do not be surprised if you meet her early in the morning dressed in sports clothes when she return from a morning recreation or perhaps even if you meet her to practice yoga with you with the first rays of the sun. Since in the business world are popular team buildings, conferences and seminars Hotel is equipped with 3 conference rooms that can

Budući da su u poslovnom svijetu popularni team buildinzi, kongresi i seminari hotel je opremljen i s 3 konferencijske dvorane koje mogu primiti do 250 osoba. Dvorane su opremljene najsuvremenijom konferencijskom opremom kao i besplatnim Wi-Fi signalom, koji je inače dostupan u čitavom hotelu kao i svim planinskim kućicama u naselju resorta. Stručni seminari i osposobljavanje također su mogući na planinskom vrhu, na 2621 metara nadmorske visine u Adler Loungeu, luksuznom objektu na vrhu žičare. On je također

Since in the business world are popular team buildings, conferences and seminars Hotel is equipped with 3 conference rooms

38 

pleasure to

GO!

Budući da su u poslovnom svijetu popularni team buildinzi, kongresi i seminari hotel je opremljen i s 3 konferencijske dvorane


view from hotel pool

/ pogled sa hotelskog bazena

pleasure to

GO!  39 


WATCH THE MOVIE from this travel to Gradonna Mountain Resort

CLICK HERE

NU BO S free video tour

accommodate up to 250 people. The conference halls are equipped with the latest equipment as well as free Wi-Fi signal, which is normally available throughout the Hotel as well as all mountain cottages in the village Resort. Professional seminars and training are also possible on the mountain top at 2621 meters above sea level in Adler Lounge, luxurious facility at the top of the cable car. Adler Lounge is also owned by Schultz Group, in which is located besides three seminar rooms (that can accommodate up to 120 people) a couple of apartments as well as a Gourmet Restaurant with glass walls so that you can enjoy your meal and enjoy the view. After all we mentioned surely you be wondering how much money should be set aside for the enjoyment of all these beauties. Currently the prices list for the winter season for a double room vary from 129149 Euros per person per night, and for a luxurious apartment Turm Suite 195-229 Euros per person per night. Prices are more favorable In summer and range from approximately 100 Euros per person per night. The price includes breakfast, brunch and dinner, swimming pools and sauna in the Wellness center, bathrobe and slippers in the room, underground garage, babysitting in the Kinder Club. If we compare the price of this Resort with rates the same or similar categories in Croatia, we can say that the prices in Croatia are much higher and with less content included in the price. Although we have enough experience with the hotels and traveling we can say that in these days we were impressed with everything. With accommodation, and nature, and people. And we will be back sooner or later. And if you decide to visit this beauty you will not go wrong. And when you return home fully rested and relaxed you’ll realize it was worth every coin spent.

u vlasništvu Schultz Grupe, u kojem je osim 3 dvorane za seminare koje mogu primiti do 120 osoba, smješteno i par apartmana kao i gurmanski restoran sa staklenim zidovima, tako da možete uz jelo uživati i u pogledu. Nakon svega navedenog zasigurno se pitate koliko je novaca potrebno izdvojiti za uživanje u svim tim ljepotama. Trenutno važeće cijene za zimsku sezonu za dvokrevetnu sobu kreću se od 129-149 eura po osobi za noć (cca 990,00-1.140,00 kuna) a za luksuzniji apartman turm suite 195-229 eura po osobi za noć (cca 1.500,00-1.760,00 kuna). Ljeti su cijene još i povoljnije, kreću se već od cca 100 eura po osobi (cca 750,00 kn). U cijenu je uključen doručak, marenda i večera, ulazak u bazene i saune u wellnessu, ogrtač i papuče za sobu, podzemna garaža, čuvanje djece u kinder klubu. Usporedimo li cijene ovog resorta s cijenama hotela iste ili slične kategorije u Hrvatskoj možemo reći da su cijene u Hrvatskoj znatno veće, a uz manje sadržaja uključenog u cijenu. Za kraj možemo reći da je nas, iako imamo iza sebe dovoljno iskustva sa hotelima i putovanjima, u tih nekoliko dana impresioniralo gotovo sve. I smještaj, i priroda, i ljudi. I vratit ćemo se kad tad. A vi, odlučite li se na posjet ovim ljepotama, nećete pogriješiti. I kad se vratite kući odmoreni i potpuno opušteni shvatit ćete da je vrijedilo svakog potrošenog novčića. visit www.pleasure.hr  

contact vesna@pleasure.hr

visit www.gradonna.at


Profile for MODISH Magazine powered by Pleasure Publishing

Pleasure to go! web book 006 - Mountain Paradise - Gradonna Mountain Resort  

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded